Asiakastyytyväisyyskysely Tampereen Toimeentulotuen yksikössä 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiakastyytyväisyyskysely Tampereen Toimeentulotuen yksikössä 2012"

Transkriptio

1 TAMPEREEN KAUPUNKI Asiakastyytyväisyyskysely Tampereen Toimeentulotuen yksikössä 2012 Toteuttajana SOS-hanke Tuominen Tuula, Katariina Heikkilä, Kukkasniemi Marianne, Laakso Tuija, Pietilä Samuli

2 Sisällys 1. Johdanto Tampereen Toimeentulotuen yksikkö Tulokset Sukupuoli Ikäryhmä Koulutustausta Tällä hetkellä olen Työttömyyden kesto jaoteltuna (122) Jos olet tällä hetkellä työttömänä, osallistutko johonkin seuraavista? Olen hakenut toimeentulotukea yhtäjaksoisesti Toimeentulotuen hakeminen on helppoa Kuinka usein haen toimeentulotukea? Miten haluaisit hakea toimeentulotukea? Oletko ollut toimeentulotukiyksikköön yhteydessä puhelimitse? Minkälaista palvelua toivoisit toimeentulotukiasioissasi? Minulla on selkeä käsitys siitä, miten toimeentulotukiasiani hoituvat tästä eteenpäin? Mikä Toimeentulotukiyksikön palveluissa on hyvää? Onko saamassasi palvelussa Toimeentulotukiyksikössä epäkohtia? Jos on, niin millaisia? Olen tyytyväinen siihen, että voin hakea toimeentulotukea kirjallisesti, enkä asioiden toimistolla Koen, että etuuskäsittelijä on ymmärtänyt taloudellisen tilanteeni Tiedätkö mitä täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki on? Mitä teen, jos minulla on ongelmia toimeentulotuki asioissa? Saan hankittua toimeentulotukihakemukseen tarvittavat asiakirjat liitteeksi helposti Ymmärrän toimeentulotukipäätökseni hyvin Koetko, että sinulla on sosiaalityön tarvetta?

3 22. Oletko yrittänyt saada henkilökohtaista aikaa sosiaalityöntekijälle? Minkälaisen toivoisit oman tilanteesi olevan vuoden päästä? Mitä toivoisit sosiaalityön palveluilta? Olisitko halukas osallistumaan sosiaalityön kehittämiseen? Johtopäätökset

4 1. Johdanto SOS hanke (Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin) on Kaste ohjelman alainen kaksivuotinen aikuissosiaalityön kehittämishanke. Hankkeen keskiössä on asiakkaiden osallisuus ja asiakkaita pyritään monin eri keinoin saamaan mukaan sosiaalipalveluiden kehittämiseen. Osana tätä tavoitetta olemme toteuttaneet tämän asiakastyytyväisyyskyselyn Tampereen Toimeentulotuen yksikössä. SOS hanke toteutti asiakastyytyväisyyskyselyn Tampereen Toimeentulotuen yksikössä kesällä Kysely oli survey-tutkimus ja tiedonkeruumenetelmänä käytettiin postikyselyä ja wwwkyselyä. Kysely lähetettiin ajalla kotitalouteen postitse toimeentulotukipäätöksen mukana. Kotitalouksia ei erikseen valikoitu, joten otos kerättiin yksinkertaisella satunnaisotannalla. Kyselyn pystyi palauttamaan mukana tulleella valmiiksi maksetulla kirjekuorella, joka palautui suoraan SOS -hankkeelle. Kyselyyn oli myös mahdollista vastata sähköisesti hankkeemme nettisivujen kautta, johon ohjeet tulivat kirjeen mukana. Sähköisiä vastauksia saimme 19 kpl ja kirjallisia 190 kpl. Otoksemme koko oli näin 209 kpl ja vastausprosenttimme 20,9 %. Valtakunnallisissa aikuisväestöön kohdistuvissa postikyselyissä tyypillisesti päädytään alle 50 % vastausprosentteihin. Vuonna 2011 Toimeentulotuen Kuusikkoraportin mukaan Tampereella toimeentulotukea haki kotitaloutta joissa oli yhteensä asiakasta. Kyselyssä oli 25 kysymystä, joista osa oli strukturoituja ja osa avoimia kysymyksiä. Avoimiin kysymyksiin tuli runsaasti tekstiä ja olemme luokitelleet näitä vastauksia eri luokkiin tulosten helpomman esittämisen vuoksi. Kysymysten perässä on ilmoitettu vastaajien lukumäärä suluissa. Luokiteltujen vastausten määrä on myös ilmoitettu kysymyksissä, joissa niitä käytettiin. Niiden lukumäärä vaihtelee vastaajien määrästä, koska osa vastauksista on luokiteltu kahteen eri luokkaan. Esim. kysymyksessä 23 Minkälaisen toivoisit tilanteesi olevan vuoden päästä? tuotti pitkiä vastauksia, joista osa on luokiteltu kahteen eri luokkaan. 3

5 2. Tampereen Toimeentulotuen yksikkö Tampereella toimeentulotukea haetaan pääsääntöisesti kirjallisesti Toimeentulotuen yksiköstä. Tutkimuksen teko hetkellä yksikössä asiointi tapahtui vain kirjallisesti. Yksikössä työskentelee johtava sosiaalityöntekijä, kaksi sosiaalityöntekijää joiden työtehtäviin kuuluu oikaisuvaatimusten tekeminen, kolme sosiaalityöntekijää jotka toimivat oman tiiminsä lähiesimiehinä, konsultoivat etuuskäsittelijöitä sekä päättävät ehkäisevästä toimeentulotuesta, sekä 42 etuuskäsittelijää, jotka on jaettu kolmeen tiimiin ja tekevät toimeentulotukityötä. Lisäksi yksikössä työskentelee muutama toimistotyöntekijä. Toimeentulotuen yksikössä toimii aluekohtainen yhteispinojärjestelmä: Itä, Etelä ja Länsi. Työntekijöillä ei ole omia asiakkaita eikä asiakkailla omia työntekijöitä. Toimeentulotukihakemukset käsitellään saapumispäivämäärän mukaisesti. Toimeentulotukihakemus tulee Toimeentulotukilain mukaan käsitellä 7 arkipäivän kuluessa siitä, kun hakemus ja kaikki tarvittavat liitteet ovat saapuneet. Toimeentulotuen käsittely tapahtuu pääsääntöisesti etuuskäsittelijöiden toimesta. Etuuskäsittelijöillä ei ole sosiaalialan koulutusta vaan useimmiten kaupallisen alan koulutus. Etuuskäsittelijät hoitavat toimeentulotuen laskennallisen puolen ja voivat päättää myös täydentävästä toimeentulotuesta, mutta eivät ehkäisevästä toimeentulotuesta. Myös Sosiaaliasema Sarvis, jossa uusien toimeentulotuki asiakkaiden toimeentulotuki käsitellään, kuuluu organisatorisesti toimeentulotuen yksikköön. Tästä yksiköstä on tehty erillinen asiakastyytyväisyysraportti. Vuonna 2011 Toimeentulotuen yksikössä käsiteltiin noin hakemusta. Kaikki yksiköt mukaan laskettuna toimeentulotukea myönnettiin Tampereella vuoden 2011 aikana yhteensä euroa. Samana vuonna Toimeentulotuen yksikössä käsiteltiin noin 90 % Tampereen toimeentulotuesta. 4

6 3. Tulokset 1. Sukupuoli (209) Tässä kyselyssä naiset ovat vastanneet enemmän kuin miehet, vaikka Toimeentulotuen Kuusikkoraportin 2011 mukaan yksinasuvien miesten osuus on isompi kuin naisten. 2. Ikäryhmä (207) Toimeentulotuen Kuusikkoraportissa v tai alle ryhmän osuus oli 30,7 %, joka on noin 10 % suurempi kuin vastaajat tässä tutkimuksessa. Vaikka 18-25v on tässä tutkimuksessa suurin yksittäinen ryhmä, on tämän ryhmän koko todellisuudessa vielä suurempi. 5

7 3. Koulutustausta (valitse korkein koulutus) (207) SOS hankkeen asiakaskyselyssä Aikuissosiaalityön asemalla 2012 vain peruskoulun suorittaneiden osuus oli 51,1 % ja ammatillisen koulutuksen osuus 26,7 %. Vertaillessa tätä lukua tähän taulukkoon, voidaan tulkita, ettei ammatillinen koulutus tuo niin suurta taloudellista turvaa, mutta luo turvaa muilla elämänhallinnan sektoreilla. 4. Tällä hetkellä olen (voit valita useamman vaihtoehdon) (207) Kyselyn toteuttaminen kesäkuussa on todennäköisesti kasvattanut opiskelijoiden suhteellista osuutta. Jossain muussa toiminnassa Työharjoittelu Työtön/äitiyslomalla/hoitovapaalla vuodesta 2009 Kotiäitinä yli 5v. Ja nyt kesätyössä, mitä tekee sossu? Jättää ilman toimeentulotukea kesäkuuksi palkkaa maksetaan 3:lta päivältä 15pvä ja sillä eletään!!! 6

8 Välillä työkokeilussa ollut Nuorten Starttipaja, Tampere (Siltavalmennus) Kotihoito alle 3v. 4.1 Työttömyyden kesto jaoteltuna (122) 37 % vastanneista on ollut työttömänä 3-5 tai yli 5 vuotta. Tässä ryhmässä on 40 % vain peruskoulun suorittaneita, joka on 12 % korkeampi kuin koko otanta. Näin ollen koulutustason mataluus korottaa työttömyyden kestoa. Samasta ryhmästä (työtön 3-5 tai yli 5 vuotta) vain 23 % ilmoitti tietävänsä mitä ehkäisevä- ja täydentävä toimeentulotuki on. 67 % (N=17) heistä koki olevansa sosiaalityön tarpeessa, mutta ei saanut yrityksestä huolimatta aikaa sosiaalityöntekijälle. 5. Jos olet tällä hetkellä työttömänä, osallistutko johonkin seuraavista? (voit valita useamman) (60) Muuhun, mihin? Oma opiskelu Odotan kelan päätöksiä asiastani 7

9 En. Sairaalassa pitäisi löytää ensimmäiseksi syy sairauteeni Vapaaehtoinen ilmaistyö Terapia TYP Palveluammattiin Pääsin lähihoitaja koulutukseen itsenäiseen työnhakuun AA-kerhoon Töihin! En mihinkään Ei mihinkään Kela:n asiakas Karenssi päivärahoista Kokemusasiantuntijakoulutus Työn hakua aktiivisesti Vuokravälitysfirmalla muutamia työvuoroja ollut koulutusneuvonta Kotihoito Tuettu työ Epilän toimintakeskus Olen katkolla 6. Olen hakenut toimeentulotukea yhtäjaksoisesti (202) Yli 4 vuotta toimeentulotukea yhtäjaksoisesti hakeneista vain peruskoulun oli suorittanut 39 % ja ammattikoulun 42 %. Samasta ryhmästä vain 20 % ilmoitti tietävänsä mitä ehkäisevä- ja täydentävä toimeentulotuki on. 41 % vastasi edelliseen kysymykseen tiedän jotain. Tästä ryhmästä 56 % (N=18) koki olevansa sosiaalityön tarpeessa, mutta ei saanut yrityksestä huolimatta aikaa sosiaalityöntekijälle. Yli vuoden toimeentulotukea hakeneiden vastausprosentti (53,5 %) on tässä kyselyssä huomattavan suuri. 8

10 7. Toimeentulotuen hakeminen on helppoa (202) 30 % vastanneista, jotka ilmoittivat olevansa jokseenkin tai täysin eri mieltä toimeentulotuen hakemisen olevan helppoa, ovat hakeneet toimeentulotukea yhtäjaksoisesti yli 4 vuotta. Tämä ryhmä on kokenut Tampereen vanhan aluejakoon perustuvan toimeentulotuen mallin ja saattaa sen vuoksi kokea toimeentulotuen hakemisen nykyään vaikeaksi. Muuten toimeentulotuen hakemisen helppoudessa ei löytynyt merkittäviä eroja eri asiakasryhmien välillä. 7.1 Jos olit edellisessä kysymyksessä eri mieltä, mikä toimeentulotuen hakemisessa on hankalaa? (72) Luokiteltuja vastauksia (118) 9

11 Hakemisen raskaus sekä liitteiden monimutkaisuus (38) Vaatii paljon liitteitä, joita hankala saada. Lisäksi liitteisiin tarvittavat tulosteet/kopiot ovat maksullisia. Toisinaan pankista haettu lain mukaan ilmaiseksi saatava tosite kelpaa ja toisinaan ei. Epäselvyys siitä, mitkä liitteet ovat päteviä Epäselvät hakuohjeet sekä päätösten vaikeakielisyys (25) Ei aina saa riittävästi tietoa miten toimia. Päätökset sekavia ja perusteettomia. Vaikeasti ymmärrettävää tekstiä! Sähköisen palvelun puute sekä joka kuukausittainen hakemus (20) Verkossa täytettävä ja palautettava lomake, johon voisi liittää liitteet, olisi kätevä. Päätösten tekeminen useammalle kuukaudelle yhdellä kertaa helpottaisi hakemisprosessia. Pitkät käsittelyajat, käsittelyajat yli 7 vrk (13) Käsittelyajat venyvät aina yli lain määräämien aikojen Käsittelijän vaihtuminen ja kasvokkaisten tapaamisten puuttuminen (11) Aina eri ihminen, vaikka palautat muutamat puuttuvat tositteet henkilön nimellä, päätöksessä on kuitenkin eri ihminen joka ei välttämättä tiedä esim. puh.keskustelua. Toimeentulotuen hakeminen on nöyryyttävää, kynnys korkea (5) Tuntuu kerjäämiseltä. Muu (6) 10

12 8. Kuinka usein haen toimeentulotukea? (206) 9. Miten haluaisit hakea toimeentulotukea? (voit valita useamman) (206) Jotenkin muuten, miten? Mutta miten kuitit sähköisesti? Ehkä sähköisesti Haluaisin tietoa lain minulle suomista etuisuuksista Puhelimitse jos tarve on kiireellinen Kotikäynneillä Kirjallisesti - se on hyvä, mutta nopeampi saada apua ihmiselle, koska nimi on Hyvinvointipalvelut Puhelimella Sähköisesti tai kirjallisesti, mutta olisi mahdollisuus päästä myös puhumaan Perustuki suoraan tilille eikä niin kympin päälle saati centin tarkkuudella 11

13 10. Oletko ollut Toimeentulotuki yksikköön yhteydessä puhelimitse? (203) 10.1 Jos vastasit olleesi yhteydessä Toimeentulotukiyksikköön puhelimitse, millaista palvelua sait? (134) Luokiteltuja vastauksia (173) Hyvää, asiallista (60) Vastaaja oli ystävällinen ja myötätuntoinen, mikä oli lohduttavaa. Asiallista, nopeaa ja tarkkaa. Ystävällistä, auttavaista. 12

14 Asiat ovat selvinneet, puhelusta on ollut apua; asiakkaaseen on otettu yhteyttä (27) Hommat hoituivat näppärästi ja ongelmitta. Kerran minulle soitettiin, ja se oli hienoa. Asiat on tullut kuntoon jokainen kerta ilman ongelmia. Huonoa, tylyä (26) Asenne oli hyökkäävä ja syyttävä. Palvelu on ollut töykeää. Asiaani ei ole kuunneltu enkä ole kysymyksiini saanut vastausta. Asia kyllä hoitui hyvin, mutta vastaanotto oli melko tympääntynyt. Jonotusajat pitkät; soittaminen kallista; ei saa puhelua läpi (22) Puheluihin vastaamisen kesto on onnenkauppaa: kesto n. 45 min 40 min tai VAIN 10 min. Yritin netissä ilmoitetulla soittoajalla soittaa eräänä päivänä 25 kertaa, enkä saanut yhteyttä. Jonotusajat kohtuuttoman pitkät, puheaika loppunut muutamaan kertaan enne kuin olen saanut ketään langan päähän! Asiat eivät ole selvinneet tai ohjeet ovat epäselviä (20) Usein kysymyksiin ei osata vastata tai toinen työntekijä sanoo jotakin, mutta toinen taas jotakin toista. Yleisestä neuvontanumerosta annettiin väärää tietoa vaadituista liitteistä ja käytännöistä. Muuta (18) Tuntuu olevan kova kiire. Vaihtelevaa usein hyvää, toisinaan ei löydy halua auttaa. Toimeentulotukiyksikössä ei puhuttu englantia. 13

15 11. Minkälaista palvelua toivoisit toimeentulotukiasioissasi? (150) Luokiteltuja vastauksia (195) Henkilökohtaisia tapaamisia sekä konkreettisista ohjausta ja neuvontaa omalta työntekijältä (49) Joskus tarvittaessa kasvotusten työntekijän ajalla. Pelkästään kirjalliseksi muuttunut toimeentulotukihakusysteemi on todella huono.ei toimi tällaisissa asioissa, joissa ihmiset tarvitsevat myös apuja, neuvoja ja keskustelua. Henkilökohtaista palvelua enemmän. Inhimillistä, ystävällistä, asiantuntevaa sekä joustavaa palvelua (46) Toivon, että virkailija haluaisi auttaa minua. Asiantuntevaa ja ymmärtäväistä. Ihmisen joka oikeasti osaa selittää ymmärrettävästi häneltä kysyttävät tt-tuki asiat! Empaattista, ripeää, joustavaa ja tarkoituksenmukaista. Nopeampaa käsittelyaikaa, käsittelyä 7 vrk:n kuluessa (34) Toivoisin että päätökset tulisivat nopeammin. Nopeampaa käsittelyä, on tosi hätä kun edes hakee sitä. Toivoisin nopeampaa käsittelyä (useimmiten kestää sen 2 viikkoa). Sähköistä asiointia ja yhteydenottomahdollisuus sähköpostitse (15) Sähköinen palvelu olisi helpompaa, myös sähköposti tai tekstiviesti-ilmoitus, jos tarvitaan liitteitä tms. Olisi hyvä, jos asiakas voisi seurata sähköisesti, onko hänelle tehty jo päätös. 14

16 Olisi helpompaa, jos olisi mahdollista ottaa yhteyttä sosiaalityöntekijöihin sähköpostitse (soittaminen maksaa ja soittaa voi vain tiettynä aikana, jolloin usein on myös ruuhkaa). Puhelinpalvelun parantamista: tavoitettavuus, soittoaikojen pidentäminen (10) Soittamalla kuulemma mahdoton päästä. Liian pieni soittoaika. Aina varattu. Puhelinlasku kasvaa, eikä siihen olisi varaa. Saisi paremmin yhteyden puhelimitse jos tarvitsee neuvoa tms. Puhelinajat saisivat olla reilusti pidemmät. Tarveharkintaa; huomioitava hakijan yksilöllinen elämäntilanne (9) Vois joskus katsoa ihmisen henkilökohtaisen tilanteen mukaan asioita eikä aina vaan tiettyjen kaavojen mukaan. Yksilöllistä, ettei olis vaan pelkkää massaa. Myöskin asiakasta pitäisi huomioida paremmin. Elämäntilanteet ovat erilaisia, niin siksi kuuntelu ja huomioiminen ovat tärkeitä. Nykyinen käytäntö hyvä (9) Olen tyytyväinen nyk. tilanteeseen toimeentulotukiasioista. Mielestäni on hienoa, että myös työssä käyvän on mahd. saada tukea eikä hakemusta heti hylätä. Tämä riittää. Samaa kuin nykyäänkin. Muuta (23) Pidempiä tt-päätöksiä Nykyinen toimintamalli hyvä, mutta sitä ei noudateta 15

17 12. Minulla on selkeä käsitys siitä, miten toimeentulotukiasiani hoituvat tästä eteenpäin? (200) Jokseenkin eri mieltä tai täysin eri mieltä vastanneista 39 % ilmoitti hakeneensa toimeentulotukea yhtäjaksoisesti 2-4 vuotta tai yli 4 vuotta Jos olit edellisessä kysymyksessä eri mieltä, niin mitkä asiat olivat epäselviä? (47) Luokiteltuja vastauksia (47) Tietämättömyys käytännöistä ja epäselvyys oikeuksista (19) Tuen saaminen loppukesäksi on epäselvää. Minulta on pyydetty lisäselvitystä työnhausta, mutta kesätyöpaikat on jo pitkälti täytetty. Pelkään, että tukea karsitaan jos en löydä töitä. Ei enää tiedä, koska saa mennä hammaslääkäriin, silmälääkäriin, saa uusia lasit, kun ei näe 16

18 entisillä Siirryn ensimmäistä kertaa äitiyspäivärahalle ja lisäksi lastensuojelun asiakkaaksi, joten minulla ei ole mitään kokemusta siitä, mikä (raha- ) asia kuuluu omalle sosiaalityöntekijälle, mikä lastensuojelulle ja mikä toimeentuloyksikköön. Päätösten yhdenmukaisuus, päätös käsittelijästä riippuvainen (10) Ei koskaan tiedä kuka käsittelee asiat, tod.näk. ikäviä yllätyksiä ennemmin tai myöhemmin. nytkin jouduin varastamaan ruokaa - kiitokset siitä se, että joille maksetaan passi laskuun, mut mulle ei maksettu Ja minulle sanottiin että velan korkot maksetaan tältä mut viime keralla ku mä lähetin sen laskun ei makettu sanottiin, että ei kuulu meille Käsittelijät vaihtuvat, joten en voi luottaa siihen, että päätökset tehdään samojen periaatteita noudattamalla. Toimeentulotukipäätöksen viipyminen (6) 2 viikko odota vastausta, se ei ole hyvää palvelua Tulojeni muututtua saan syksyllä TAAS saikata raha, tt-asioitten kanssa. Viipyy rahojen tulo. Käsittelyajat suuria, ei ymmärretä, et jos tilillä ei ole rahaa, laskut jää maksamatta! Minä stressaan koko ajan tilanteestani ja pelkään et lennän kämpästä! Tärkeät lääkkeet! Muuta? (12) En aio hakea tukea, tapan itseni mieluummin kuin enää IKINÄ pelkäisin asumiseni ja henkeni edestä viranomaisvaltaa. oletettavasti asiat hoituvat kuten tähänkin asti Olen aivan pihalla, olisi hyvä päästä kasvotusten keskustelemaan. Ei aina, vaan silloin tällöin. Lisäselvityspyynnöt olivat epäselviä. Fyysisesti vaikeaa tehdä hakemuksia, pian mahdotonta. 17

19 13. Mikä Toimeentulotuen yksikön palveluissa on hyvää? (127) Luokiteltuja vastauksia (128) Asiantunteva, inhimillinen ja osaava henkilökunta (25) Neuvotaan asiallisesti kun kysytään. Toimeentulotuen yksikköön soittaessa on yleensä tarjolla ajantasaista tietoa omasta tilanteesta. Viimeksi puhelinpalvelussa vastasi todella iloinen ja hyväntuulinen rouva. Vaikka pitkä jonotus ja vaikeasti ymmärrettävä teksti tt-tuki papereissa turhauttavat ja ärsyttävät, niin tälle naiselle ei voinut olla pahalla päällä. Päinvastoin! Päivän piristys. Kiitos. Toimeentulotuki koetaan yleisesti hyväksi ja tarpeelliseksi (20) Saa lisän tarvittaviin elämisen kuluihin. Toimeentulotuki ylipäätään on hyvä asia. Toimeentulotuki itsessään on tärkeä apu minulle ja muille. Kiitos, että se on saatavilla. Käsittelynopeus on parantunut (12) Päätökset suunnilleen ajallaan 7 päivässä. Nopea käsittely kirjeitse Päätöksen teon aikataulullisuus on kohdallani pitänyt eli päätös tullut 7 vrk:n sisällä. 18

20 Kirjallinen asiointi koetaan hyväksi ja helpottaa asiointia (11) Hyvää on se ettei tarvitse jonotella, vaan voi omaan tahtiin tehdä asiat. Ei tarte varata aikaa joka kuukausia voi hakea kirjallisesti Kirjallisen hakemuksen voi lähettää suoraan sinne, eikä tarvitse soitella moneen paikkaan erikseen. Tai näin on toimittu minun tapauksessa, olen saanut selkeät ohjeet. Päätösten perusteellisuus ja selkeys sekä hakemusten selkeys (9) Päätösten perusteellisuus. Hankalan hakuprosessin yksinkertaistaminen voisi vapauttaa etuuskäsittelijöiden resursseja itse päätösten perusteiden pohtimiseen ja tekemiseen. Esittävät asiansa lakipykälien mukaisesti ja selkeästi. Lakipykälissä olisi paljon parantamisen varaa, mutta palvelu toimii moitteettomasti. Päätös tulee kotiin ja se on helposti ymmärrettävissä. Perusasiat kunnossa (6) Tekisi mieli sanoa ettei mikään mutta kai siellä perusasiat on kunnossa. Toistaiseksi homma on toiminut. Lakisääteiset laskentaperusteet. Vaikka niistäkin yritetään luistaa. Henkilökohtainen palvelu (6) (Vastaukset tässä kysymyksessä mitä ilmeisimmin tarkoittavat Sosiaaliasema Sarvista, josta haetaan Tampereella toimeentulotukea ensimmäisen kerran, sillä kyselyn toteuttamisen ajankohtana Tampereen toimeentulotuen yksikössä ei otettu asiakkaita vastaan kasvokkain). Mielestäni on hyvä että asiakkaita nähdään kasvotusten. Hienoa on tietenkin myös se että kun olen itse yrittäjä niin minua autetaan pääsemään alkuun, ja autetaan asumiseni kanssa. Henk.koht. tapaaminen etuuskäsittelijän kanssa sujui hyvin; palvelu oli ystävällistä ja ohjeistus selkeää. Olin postiivisesti yllättynyt, sillä yleensä olen kuullut vain negatiivisista puolista. Ensimmäinen henkilökohtainen tapaaminen asiakkuuden alkaessa meni hyvin. Selkeät/hyvät ohjeet (4) Selkeästi kerrottu mistä ja mistä ei rahaa saa. Hyvät ohjeet hakemiseen esim. internetissä Useimmiten toimeentulotuen hakeminen on melko mutkatonta ja helppoa Ei mikään (19) Palvelu on huonontunut reilusti sen jälk. kun kaikki siirty hatanpäälle 19

21 Ei mitään! Kasvoton palvelu tulee Tampereelle kallliimmaksi? Masennus pahenee ja ihminen pöyrii kasusellissa, vaikka vois kuunnella köyhän murheita! Ei kaikki ole rapakunnossa, joillekin työ on tärkeetä! Hmm. Liian pitkät käsittelyajat, henkilökohtaisten kontaktien välttely ja puute, vaihtuvat käsittelijät, paperisota, epäselvä ja monimutkainen ohjeistus päätöksissä, ei helppoa väylää esittää päätöksentekijälle lisäkysymyksiä, eri käsittelijöillä aina hieman erilaisia linjauksia... No, sarkasmia toki. On vaikeata sanoa, mikä palveluissa olisi sanan varsinaisessa merkityksessä hyvää En osaa sanoa (5) En osaa sanoa. Aika uutta vielä minulle koko toimeentulotuki, joten en osaa vielä sanoa! En osaa sanoa. Muuta (11) Aina uusi hakemus päätöksen mukana. Jos lähettää kerralla tarvittavat laput niin kaikki on selkeää. öö. Apua saa kuitenkin, mutta akuutti apu puuttuu Minulla on lyhyt matka keskustorin palvelupisteeseen (ei olisi ollut bussirahaa) 20

22 14. Onko saamassasi palvelussa Toimeentulotukiyksikössä epäkohtia? Jos on, niin millaisia? (121) Luokiteltuja vastauksia (139) Liian pitkä käsittelyaika (40): Päätöksen saaminen ylittää AINA lakisääteisen seitsemän arkipäivää. Sanotaan, että laskut pitää lähettää maksettuina, vaikka tuki on 10 pv myöhässä, en voi maksaa niitä. Turhauttavaa. HITAUS! Joskus jotain lisätietoa on pyydetty hakemukseen kirjeitse!? Tämä on oleellisesti hidastanut hakemusten käsittelyä. Puhelin on nopeampi. Käytäntöjen eriävyys, huolimattomuus, ei ymmärretä asiakkaan tilannetta. (20) Mielivaltaisia päätöksiä Pitäisi olla selvät säännöt, miten toimia. Asiakkaan kannalta hankalaa, jos tehdään välillä toisin, ei tiedä miten pitäisi toimia. Toivoisin että hakijan elämäntilanne otettaisiin vakavammin, ja että pelkkien laskutoimitusten perusteella ei päätetä kaikkea. Kuunneltaisiin mikä on oikeasti hakijan tilanne. Mielestäni epäasiallista muistuttelua viimesijaisesta tulonlähteestä, sen tietää varmaan 21

23 jokainen, itse en hae huviksi vaan kun EI OLE YRITYKSESTÄ HUOLIMATTA saanut TÖITÄ Sairastuin viime syksynä ja tuntui ettei minua autettu, vaikka tuloni olivat pelkät Kelan sairaspvrahat. Oli sairaala-, lääkäri- ja apteekkilaskija, sain kuulla esim. että heinäk. ylijäämää 83. Enpä tiennyt pistää sivuun. Ei ole henkilökohtaista palvelua, vuorovaikutuksen puute (14): Mennyt huonompaan suuntaan sen jälkeen kun ei saa hoitaa asioita kasvotuste virkailijan kanssa. Vuorovaikutuksen puute asiakkaiden ja työntekijöiden välillä Jotakuinkin estetään mahdollisuus saada yhteys nimenomaan päätöksen tehneeseen käsittelijään, mistä aiheutuu taas väärinymmäryksiä ja sekavuuksia, koska toinen käsittelijä ei voi tietää, mitä toinen käsittelijä on ajatellut Tulojen ja menojen huomioiminen, epäoikeudenmukaista? (11): Asumiskustannuksiin huomioitavat menot ovat ihan liian pienet nykyaikana. Se että opintolaina on tuloa. On kamalaa että pakotetaan ottamaan lainaa ruokaa varten. Se on väärin. Ja on pakko opiskella jo aikoo pitää pään järjissään. Jos vaihtoehtona on työttömyys, niin ennemmin opiskelen. KAIKKIA TArpeellisia menoja ei oyeta huomion.itselläni on esuimerkiksi parkinsonin taudin uokksi fysioterapia vähintään kolme keryaa viikiossa.siihen menee bussimakuja melkoisesti.mieleastäni tämä pitäisi ottaa huomioon tuessa. Tyly, huono palvelu (9): Epäystävällinen ihminen langan päässä, joka ei tunnu haluavan auttaa. Kyselty papareita joita ei ole olemassakaan tai jo siellä olleita toiseen kertaan = hidastelu. Silloin kun vielä käytiin sossussa kasvotusten niin suoranainen vittuilu. Asennevammaisia työntekijöitä! Puhelimessa kommunikointi on vaikeaa, jonojen ja palvelun tason vuoksi. Ei saa yhteyttä puhelinaikana tai jonotusaika on pitkä (8): Puhelinaikana ei saa yhteyttä. Puheluihin vastausajat ovat liian pitkiä. paljon, ketään ei saa kiinni kukaan neuvo Etuuskäsittelijän vaihtuvuus, ei kokonaiskuvaa asiakkaan tilanteesta (8): Jokaisessa päätöksessä on eri etuuskäsittelijän nimi, joten tuskin kellään heistä on käsitystä kokonaistilanteesta. Lisäksi henkilökunnalla ei tunnu olevan yhtenäistä käsitystä käytännöistä, 22

24 jotka muuttuvat tiheään. Resurssit eivät selvästi riitä. Tuntuu siltä että asioita käsittelee aina eri henkilö liukuhihna-periaatteella joka ei ole perillä tilanteestani ja hylkää anomukset. Monta käsittelijää - eivät paneudu aiempiin päätöksiin. Esim. joskus 3 kertaa peräkkäin viivästy hakemus kun pyydettiin jotain samaa lappua uudestaan ja uudestaan (verol.) Osaavan henkilökunnan puute (7): Kyllä. Olen epäkohdista maininnut aikaisemmissa kohdissa. Henkilökunnan puute on myös suuri ongelma! Kyllä, annettujen tietojen täysin virheellinen tulkinta. Aiheuttanut ongelmia vuokran kanssa. osaaminen / tieto eri tasoa Byrokraattisuus (5): Jatkuva kaavakkeiden täyttö, vaikka tulot vakiot Byrokraattisuus: jos jonkin kulun pystyy tosittamaan eri tavalla kuin on pyydetty, mutta niin että tositteista selviää kaikki oleellinen, kulua ei voida ottaa huomioon Tottakai on epäkohtia. Esimerkiksi sopimusasiakasyrityksien hinnat voivat toisinaan olla paljon kalliimmat kuin muiden ja asiakas joutuu keskeyttämään asiakkuutensa omassa liikkeessään kesken kaiken, koska sosiaalitoimella on kilpailutetut sopimuksensa. Vuosi-pari sitten mm. minun olisi pitänyt ostaa uudet silmälasit sossun laskuun yli 350 eurolla, vaikka en tarvinnut sellaisia, koska olin vain korjauttanut rikki menneet 100 eurolla vanhalla optikollani, eikä sossu suostunut maksamaan laskua ennen kuin otin useasti yhteyttä toimeentuloyksikköön ja lopulta johtavaan sos.työntekijään. Hyvää palvelua (10): Muuten ihan hyvää palvelua. Ei mitään, jos itse hoitaa tarvittavat asiakirjat oikein En ole vielä törmännyt häiritseviin epäkohtiin Muuta (7): Työn ohjaukseen koko porukka Kaikki Automaattinen maksaminen 23

25 15. Olen tyytyväinen siihen, että voin hakea toimeentulotukea kirjallisesti, enkä asioiden toimistolla. (201) Suurin osa asiakkaista (65,2 %) on tyytyväisiä kirjalliseen hakemiseen. Tyytymättömiä kirjalliseen hakemukseen on 23,8 % joka suhteutettuna Toimeentulotuen Kuusikkoraportin 2011 kokonaisasiakasmäärään tarkoittaa 4993 asiakasta. 16. Koen, että etuuskäsittelijä on ymmärtänyt taloudellisen tilanteeni. (203) 24

26 17. Tiedätkö mitä täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki on? (203) 18. Mitä teen, jos minulla on ongelmia toimeentulotuki asioissa? (voit valita useamman) (201) Jotain muuta, mitä? En tiedä Menen nykyään kysymään asiantuntijoilta neuvoa Valitan Opettelen kirjoittamaan yhdyssanat Soittamalla ei saa kiinni, selvitettävä muuten. Jos selvittäminen vie yki kk, rahoja ei makseta takautuvasti, vaikka myöhästyminen ei olisi oma syy (niinkin käynyt) Miten voi soittaa omalle sosiaalityöntekijälle, kun sellaista ei ole(ainakaan en tiedä enää kuka hän olisi) Kirjoitan toimeentulotuen yksikköön Kuka on sosiaalityöntekijäni? Kysyn sukulaisilta Soitan sosiaaliasiamiehelle sekä Länsi/sisä Suomen hallintovirastoon Lähettelen papereita edestakas? 25

27 En soita, koska ei palvelua. En enää ota yhteyttä sosiaalipalvelujen neuvontaan, koska sielä vittuillaan. 5vuotta enkä ole tavannut sossua kuin KERRAN ja silloinkin ajan järjesti psykologi.tt yksikön mielestä ei ollut tarvetta ja asunnosta olisi tullut HÄÄTÖ. Sosiaaliasiamies vasta auttoi ja tukea tuli tonni. Tässäkin tapauksessa kyse oli virheellisestä päätöksestä jonka takia rahaa EI OLLUT Olen soittanut sosiaaliasiamiehelle ja STM, Helsinkiin toimeentulopalvelun johtajalle! Sain heti palautteen Hesasta! Soitan sosiaaliasiamiehelle! En tee mitään. ei ole voimia, kukaan ei ota kantaa, ei tapahdu mitään. Kokemusta on, sosiaaliasiamiehiä myöten Ärsyynnyn Ei voi tässä paljastaa mutta äitivainaa ei olisi ylpeä Soittaisin sosiaalityöntekijälleni, jos minulla olisi sellainen Soitan sosiaaliasiamiehelle Soitan entisen kunnan työntekijälle, koska sieltä saa paremmin tietoa Kysyn äidiltäni Tai ainakin yritän soittaa toimeentulotuenyksikköön. Välillä ei vastata Sosiaaliasiamies hoitaa kyllä ongelmat Yritän hommata rahat muualta. Laillisesti tai laittomasti Kirjallisesti. Kts. kohta 11. "Soitan sosiaalityöntekijälleni" Huom. tuollaista ei ole olemassakaan! Soitan sosiaaliasiamiehelle 19. Saan hankittua toimeentulotukihakemukseen tarvittavat asiakirjat liitteeksi helposti (201) 26

28 19.1 Jos olit eri mieltä edellisessä kysymyksessä, minkälaisia vaikeuksia olet kokenut? Luokiteltuja vastauksia (61) Tulostus ongelmia (31) En omista tulostinta, joten tulosteiden saaminen ongelmallista. Erilaiset tositteet voivat kadota, ja uusien hankkiminen hankalaa. Tiliotteita, velkakirjoja ja muita vaadittavia liitteitä ei pysty aikatauluttamaan hakemukseen, niihin uppoaa todella paljon rahaa ja saman paperin lähettämistä uudelleen 4krt vuodessa. Muut liitteiden keräämisen vaikeudet (17) Olen alivuokralla asunnossa jota (vuokralaista) en tunne ja pyydettiin saamaan oikea vuokrasopimus, vaikka minulla oli alivuokrasopimus. En kehtaa pyytää tuntemattomalta hänen vuokrasopimustaan eikä se minulle kuulukaan. Jäi ihmetyttämään. Liitteeksi eivät kelpaa pankista tulostetut "tilitapahtumat", vaan pitää tulostaa tiliotteet, joita ei voi tulostaa kesken kuukauden. Esim. jos tarvitsen kesäkuun tiliotteen sen voin saada vasta 1. heinäkuuta. Tai esim. nyt minulta pyydettiin liitteen, jossa olisi tietoa olenko kesätöissä, en tiedä minkälaisen liitteen on laitettava, kun en ole tänä vuonna kesätöissä. Haettava joka kerta eripaikoista laput ja liput 27

29 Ei ole ymmärtänyt mitä pyydetään tai minkälainen liite vaaditaan (4) Liitteet ovat usein myös mysteeri, sillä ei ole mitään esimerkkiä millaisia niiden kuuluisi olla. Tekeminen stressaa, sillä pelottaa, jos liitteet eivät kelpaakaan ja koko toimeentulotuki perutaan. Pyydetään samoja liitteitä useamman kerran (3) Tällä hetkellä edellisessä hakemuksessa oli mielestäni oikein hyvä liite, mutta uudessa hakemuksessa täytyy toimittaa hieman erilainen liite tai lähes sama. En ole aivan varma. Tulee olo, ettei liitettä ole edes katsottu, koska esitetään kysymys, johon oli liitteessä vastattu. 20. Ymmärrän toimeentulotukipäätökseni hyvin. (200) 28

30 21. Koetko, että sinulla on sosiaalityön tarvetta? (132) Luokiteltuja vastauksia (125) Muutamat vastaukset sisälsivät vain kysymysmerkin tai tyhjän ruudun ja näitä vastauksia ei otettu huomioon. Kyllä (63) Jossain määrin kyllä. Suurempi tarve olisi ollut jo aiemmin. Olen itse väen vängällä hakeutunut sosiaalityöntekijälle, jolle pääsy tehdään aivan liian hankalaksi. No ehkä kerran vuodessa olisi kiva päästä juttelemaan kasvotusten :) Olen lasteni kanssa lastensuojelun asiakkaita. Saan tarvittaessa neuvoja ja apua, mitä kysyn. Välillä. Miten systeemi toimii. Saisinko jotain apua, josta en ole tietoinen. Ei tarvetta (53) Ei ole. En menisi vaikka olisikin. Kerran etuutta hakiessa jouduin käydä toimistolla. Olin aika väsynyt (en krapulassa edes) ja työntekijä haukkui minut narkomaaniksi, lähdin itkien pois ja asiat jäi taas hoitumatta. Ei. En luota heihin. En. Tuen tarve on hyvin tilapäinen. En tiedä mitä sosiaalityöllä tarkoitetaan (6) Laaja-alanen kysymys. Mitä tarkoittanee? Mitä on sosiaalityö? En oikein tiedä mitä ao. termi pitää sisällään Ei osaa sanoa (3) 29

31 22. Oletko yrittänyt saada henkilökohtaista aikaa sosiaalityöntekijälle? (201) 22.1 Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, saitko ajan sosiaalityöntekijälle? (75) Luokiteltuja vastauksia (75) En (41) En saanut, sanottiin ettei ole mahdollista lainkaan. En. Soitin sinne ja tänne, aina ohjattiin eteenpäin. En saanut, vaan pyydettiin tekemään hakemus kirjallisena. Kyllä (28) Kyllä, mutta käyttämällä juuri oikeita sanoja eli mielestäni kikkailemalla ilmaisuilla, joita Tampereen kaupunkikin käyttää sosiaalityön yhteydessä. Mikäli puhuu sanallakin toimeentulotuesta, ajanvaraajalle tulee heti kiire torpata asia. Tosiasia on silti se, että myös monet ttt-asiakkaista tarvitsevat sosiaalityöntekijää, VAIKKA häntä ei olisi erikseen ttt- 30

32 yksiköstä sostnt:lle ohjattu. Itsepintainen joutuu olemaan - moni ei varmasti jaksa olla, vaan tyytyy siihen, että ei saa aikaa. Ikävää. Kyllä, mutta en jatkoaikoja. Vasta nyt kun olen raskaana, on sosiaalityöntekijätapaamiset toimineet sujuvasti. Sain ajan n. 1 kk päähän Sain nopeasti Muita vastauksia (6) Turha yrittää Käytössäni on tähän asti ollut ammattiopiston työntekijät(ohjaaja, opintoavustaja ja kuraattori) 23. Minkälaisen toivoisit oman tilanteesi olevan vuoden päästä? (172) Luokiteltuja vastauksia (208) Työssä/opiskelemassa (97) Että olisin valmistunut koulusta ajallaan ja päässyt heti töihin, että tarvitsisi kestää tälläistä nöyryyttävää paskaa. Työhön ohjaavan koulutuksen kautta päässeeni töihin - raha tilanteeni olisi hitusen parempi. Toivoisin olevani töissä ja tienaavani niin paljon että nousen köyhyysrajan yläpuolelle. Talous kohentunut (37) Enempi rahaa. Ruoka on kallista. Taloudellinen tilanne voisi olla parempi Suurin piirtein omillaan toimeentuleva. 31

33 Elämänhallinta/elämäntilanne kohentunut (32) Että olis parempi - asunto ja hampaat - hoidettu. Parempi mitä nyt! Paremmin. Ei joutuisi asioimaan sosiaalitoimen kanssa (21) Toivoisin, että minun EI tarvitsisi olla "sossun" asiakas! Ei tarvis asioida toimistossa. En joutuisi ikinä enää elämässäni asioimaan teidän kanssanne. Eläkkeellä (5) Haluaisin sairauksieni vuoksi eläkkeelle. Toivoisin että eläkehaku hyväksyttäsi Olisin eläkkeellä Jotain muuta (16) Tottakai hyvän! Esimerkiksi olisin raitis alkoholisti ilman Antabusta :) Ei hajuakaan. Kuhan olisi edes hengissä. Toivoisin, että osaisin soittaa kitaraa suoraan nuoteista Että olen elossa ja voisin vielä puhua. 24. Mitä toivoisit sosiaalityön palveluilta? (voit valita useamman) (138) 32

34 Jotain muuta, mitä? (58) Parempaa kohtelua (15) Inhimmilisyyttä. Järjen käyttöä. Joskus olis kiva ostaa lapsellekin jotain. Fiksumpaa käytöstä puhelimitse asioidessa! Oma työntekijä, jonka voi tarvittaessa tavata kasvotusten (9) Oma tarkkailija, jonka näkee välillä ja voi soittaa tarvittaessa Yksi käyntikin jo riittäisi osaksi ehkä. Ideat nyt vähissä. Olen ainakin kiinnostunut, jotain olis - hyvä - tehdä. Tärkein olisi asiointi kasvokkain Sähköisiä päätöksiä (4) Nettiin nuo päätökset enää eletä sota-aikaa.. Sähköiset palvelut ovat nykyaikaa (edes mahdollisuus siihen) Apua työn löytämiseen (3) Mielestäni työttömät ja syrjäytyneet tarvitsisivat ohjausta mielekkääseen työhön/tekemiseen. Apua työn etsimisessä. Saisi suoraan esim. kesätyötarjouksia. 33

Asiakastyytyväisyyskysely Sosiaaliasema Sarviksella kevät 2012

Asiakastyytyväisyyskysely Sosiaaliasema Sarviksella kevät 2012 TAMPEREEN KAUPUNKI Asiakastyytyväisyyskysely Sosiaaliasema Sarviksella kevät 2012 Toteuttajana SOS-hanke Tuominen Tuula, Heikkilä Katariina, Kukkasniemi Marianne, Laakso Tuija, Pietilä Samuli 8.3.2013

Lisätiedot

Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö

Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö Tampereen yliopisto 28.4.2016 Sosiaaliohjaajat Sanna Mäkipää ja Johanna Männikkö 28.4.2016 Toimeentulotuki Sosiaalipalvelut Kaupungin sosiaalipalvelut tukevat

Lisätiedot

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET 2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Taustatiedot... 3 Sukupuoli... 3 Ikä... 3 Asuinkunta... 4 Aikuissosiaalityön tai toimeentulotuen asiakkuus... 4 Oma tilanne

Lisätiedot

Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet

Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet Riikka Kimpanpää Johtava sosiaalityöntekijä/projektipäällikkö Tampereen kaupunki 1 Toimeentulotuen tarkoitus ja oikeus sosiaaliturvaan Toimeentulotukilaki

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TOIMEENTULOTUEN ASIAKASKYSELY 2013 TAUSTATIEDOT 160 vastausta (2009) vastauksia 123) 44 prosenttia miehiä ja 56 prosenttia naisia Suhteessa

Lisätiedot

ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE

ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE As ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE Oulun kaupungin lastensuojelupalvelut on mukana Pohjois-Suomen Lasten kaste hankkeessa. Lastensuojelun kehittämisen kohteena ovat lasten ja perheiden osallisuuden vahvistaminen,

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset

Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset Kyselyyn vastaajia 3217 henkilöä Englanninkieliseen kyselyyn vastaajia 22 henkilöä Vastaajia yhteensä 3239 henkilöä Generated on 22.03.2013 07:50 Taustatiedot

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto

JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto 31.1.2017 10.1.2017 Toimeentulotuki Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi tueksi auttamaan yli pahimpien talousvaikeuksien.

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

Sosiaalipalveluja kaikille ja kaiken ikää?

Sosiaalipalveluja kaikille ja kaiken ikää? Tiedosta hyvinvointia KansalaisenParas 17.4.2008 Anu Muuri 1 Sosiaalipalveluja kaikille ja kaiken ikää? Anu Muuri Kehittämispäällikkö Stakes/Sosiaalipalvelut Tiedosta hyvinvointia KansalaisParas 17.4.2008

Lisätiedot

Tervetuloa Työnvälitykseen

Tervetuloa Työnvälitykseen Tervetuloa Työnvälitykseen Välkommen till Arbetsförmedlingen Finska Tämä on Työnvälitys Haetko työtä? Haluatko lisätietoja työmarkkinoista? Tarvitsetko vinkkejä ja neuvoja löytääksesi haluamasi työn?

Lisätiedot

Talous- ja velkaneuvonta

Talous- ja velkaneuvonta Talous- ja velkaneuvonta Toiminta ja kehittäminen - 1 johtava talous- ja velkaneuvoja - 9 talous- ja velkaneuvojaa - 2,8 sihteeriä - asukaspohja n. 335 000 Toimintatavat - Talous- ja velkaneuvonta - Talous-

Lisätiedot

Etsivän nuorisotyön asiakkaana olleiden nuorten käsityksiä etsivästä nuorisotyöstä

Etsivän nuorisotyön asiakkaana olleiden nuorten käsityksiä etsivästä nuorisotyöstä Etsivän nuorisotyön asiakkaana olleiden nuorten käsityksiä etsivästä nuorisotyöstä Ei tarvinnut yksin muistaa tehdä kaikkea, kun oli joku sanomassa että sun pitää tehdä tuo ja tuo Pro gradu tutkimus Oulun

Lisätiedot

Toimeentulotuen Kelasiirto kunnan näkökulma Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät Lahti Virve Flinkkilä Palvelupäällikkö Vantaan

Toimeentulotuen Kelasiirto kunnan näkökulma Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät Lahti Virve Flinkkilä Palvelupäällikkö Vantaan Toimeentulotuen Kelasiirto kunnan näkökulma Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät Lahti 25-26.1.2017 Virve Flinkkilä Palvelupäällikkö Vantaan kaupunki Toimeentulotuen Kelasiirron vaikutukset Paljon

Lisätiedot

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä Työn kaari kuntoon Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä 2 Keva tukee työssä jatkamista työkyvyn heikentyessä Jos sinulla on sairaus, jonka vuoksi työkykysi on uhattuna, Kevan tukema ammatillinen

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

Kirjoita dialogi (yksi tai monta!)

Kirjoita dialogi (yksi tai monta!) Kirjoita dialogi (yksi tai monta!) Poliisilaitos Kela Posti Pankki Työvoimatoimisto Poliisiasema Trafi Katsastus Poliisilaitos Kela Posti Pankki Työvoimatoimisto Poliisiasema Trafi Katsastus Maistraatti

Lisätiedot

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? o 3 kertaa viikossa tai useammin o 1 3 kertaa viikossa o 1 3 kertaa kuukaudessa o Harvemmin

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

Senioreille kysely tietotekniikan ja internetin käyttöstä

Senioreille kysely tietotekniikan ja internetin käyttöstä Senioreille kysely tietotekniikan ja internetin käyttöstä 1. Ikä 30-39 1.1% 4 40-49 1.7% 6 50-59 13.6% 49 60-69 56.7% 204 70-79 23.3% 84 80-89 3.6% 13 90 -> 0.0% 0 answered question 360 skipped question

Lisätiedot

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA ASIAOSAAMISEEN KESKITTYMINEN ON VÄÄRÄ FOKUS. ETSI ASENNETTA. Uuden työntekijän sopeutuminen uusiin tehtäviin voi viedä jopa

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Avopalvelujen asiakaspalautekysely 2012

Avopalvelujen asiakaspalautekysely 2012 Avopalvelujen asiakaspalautekysely 2012 Tulokset Aidosti asiakaslähtöiset avopalvelut Katriina Piironen Avopalvelujen hallinto 4.12.2012 Avopalvelujen asiakaskysely 29.10.-11.11.2012 Tampereen sosiaali-

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1 3 kertaa viikossa tai useammin 2 1-3 kertaa viikossa 3 1-3 kertaa kuukaudessa

Lisätiedot

Tiivistelmä opiskelijapalautteista (n=51)

Tiivistelmä opiskelijapalautteista (n=51) Tiivistelmä opiskelijapalautteista (n=51) 1. Minkä vuoksi hakeuduit keskustelemaan Hyviksen kanssa? Opiskeluun liittyvät asiat (esim. ajanhallinta, opiskelutaidot, oppimisvaikeudet) 25 % Elämäntavat (esim.

Lisätiedot

tulottomien toimeentulotukiasiakkaiden

tulottomien toimeentulotukiasiakkaiden 1 Nuorten 18-25-vuotiaiden tulottomien toimeentulotukiasiakkaiden palvelutarpeen arviointi ja palveluohjaus 18.1.2011 Saila Lähteenmäki Ohjaajaj Sosiaalinen- ja taloudellinen tuki Asiakkuuden vireilletulo/ajanvaraus

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Pohjois-Suomen etsivän nuorisotyön päivät, Joutenlampi 10.11.2016 Sovari

Lisätiedot

TAUSTATIEDOT. 1. Minä olen asiakas omainen/läheinen

TAUSTATIEDOT. 1. Minä olen asiakas omainen/läheinen Sivu 1 / 9 TAUSTATIEDOT 1. Minä olen asiakas omainen/lähnen Seuraavat kysymykset koskevat itse asiakasta. Mikäli olet omainen/lähnen, vastaa kysymyksiin asiakkaan näkökulmasta. 2. Ikä 0-17 vuotta 18 64

Lisätiedot

TEK Työttömyystutkimus 2013-2014

TEK Työttömyystutkimus 2013-2014 TEK Työttömyystutkimus 2013-2014 Perustuloksia Arttu Piri Mitä ja miksi? Tutkimuksen fokusalueita: - Työttämien tekkiläisten demografiset taustat - Irtisanomispaketit: - yleisyys ja sisältö - Oman työnhakuosaamisen

Lisätiedot

KESKUSTELUJA KELASSA. Kansalaisopistot kotouttamisen tukena hanke/opetushallitus 2007 2008 Kuopion kansalaisopisto

KESKUSTELUJA KELASSA. Kansalaisopistot kotouttamisen tukena hanke/opetushallitus 2007 2008 Kuopion kansalaisopisto KESKUSTELUJA KELASSA Kansalaisopistot kotouttamisen tukena hanke/opetushallitus 2007 2008 Kuopion kansalaisopisto Materiaalin tekijät: Teksti: Mirja Manninen Ulkoasu/muokkaus: Sari Pajarinen Piirroskuvat:

Lisätiedot

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Raportti 1 (13) Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Vastaajien perustiedot Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, miten pudasjärveläiset käyttävät sähköisiä palveluita ja mitä palveluita

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Palautetta nuortenryhmältä

Palautetta nuortenryhmältä Tuija Sane & Marjaana Hänninen Taustaa nuortenryhmästä: Tavoitteena oli koota nuortenryhmä (n. 4-5 nuorta), jolta kerätä palautetta etenkin lastensuojelun toiminnasta ja yhteistyöstä muiden tahojen kanssa.

Lisätiedot

Lapsen/Nuoren kysymykset

Lapsen/Nuoren kysymykset PALAUTE LASTENSUOJELUTARPEEN SELVITYKSESTÄ 2015 Lastensuojelun työntekijät ovat selvittäneet perheenne mahdollista lastensuojelun tarvetta. Lastensuojeluntarpeen selvityksen tavoitteena on arvioida lapsen

Lisätiedot

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti YHDEKSÄN N + 1 KYSYMYSTÄ YSEILLE Pohjois-Karjalan kauppakamari ja Pohjois-Karjalan Aikuisopisto toteuttivat 13.-24.11.2006 Yhdeksän + 1 kysymystä yseille internetkyselyn Pohjois-Karjalan peruskoulujen

Lisätiedot

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi Akuliinan tarina Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi muuten kerennyt kouluun. Oli matikan

Lisätiedot

Ajankohtaista etsivästä nuorisotyöstä

Ajankohtaista etsivästä nuorisotyöstä Ajankohtaista etsivästä nuorisotyöstä 29.-30.10.2014 Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi, Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto 31.10.2014 2 lukumäärä 1 700 1 600 1

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:31:45 2014 TULOKSET N=18, vastausprosentti keskimäärin 60,

Lisätiedot

JÄLKIHUOLLON HENKILÖKOHTAINEN TILANNEARVIO

JÄLKIHUOLLON HENKILÖKOHTAINEN TILANNEARVIO JÄLKIHUOLLON HENKILÖKOHTAINEN TILANNEARVIO Keminmaan kunta 2 Kunnantie 3, 94400 Keminmaa 1. ASUMINEN JA ARKI Olen tyytyväinen asuntooni Kyllä En En ikinä Noudatan asumiseen liittyviä sääntöjä Viihdyn kotona

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta A. Vastaajan taustatiedot Mikä on asemasi organisaatiossa? 1. Ylempi toimihenkilö 2. Työnjohtaja 3. Toimihenkilö 4. Työntekijä Minkä

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Infosheet 38 Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Ymmärrettävä tieto Antamalla ihmisille tilaisuuden esittää kysymyksensä voit räätälöidä heidän tarpeisiinsa sopivaa tietoa. Jokaiseen keskusteluun

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

PENNO Selvitä rahatilanteesi

PENNO Selvitä rahatilanteesi PENNO Selvitä rahatilanteesi TIEDÄTKÖ, KUINKA PALJON SINULLA ON RAHAA KÄYTÖSSÄSI? Kuuluuko arkeesi taiteilu laskujen ja välttämättömien menojen kanssa? Tiedätkö, mihin rahasi kuluvat? Tämän Penno-työkirjan

Lisätiedot

Peruspalvelukeskus Aava AIKUISSOSIAALITYÖN ASIAKASKYSELY 2014

Peruspalvelukeskus Aava AIKUISSOSIAALITYÖN ASIAKASKYSELY 2014 Peruspalvelukeskus Aava AIKUISSOSIAALITYÖN ASIAKASKYSELY 2014 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Vastaajien taustatiedot... 4 2.1 Sukupuoli... 4 2.2 Ikäryhmä... 4 2.3 Asuinkunta... 5 2.4 Asiakkaan tilanne... 5

Lisätiedot

Mittariston laatiminen laatutyöhön

Mittariston laatiminen laatutyöhön Mittariston laatiminen laatutyöhön Perusopetuksen laatukriteerityö Vaasa 18.9.2012 Tommi Karjalainen Opetus- ja kulttuuriministeriö Millainen on hyvä mittaristo? Kyselylomaketutkimuksen vaiheet: Aiheen

Lisätiedot

Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille

Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille Kansalaisareena 2016 Järjestöasiantuntija Jokke Reimers Yleistä Kyselyn nimi Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille Kyselyn vastausaika 1.12. 11.12.2015 Vastuuhenkilö

Lisätiedot

FAQ, Rekrytointimoduuli

FAQ, Rekrytointimoduuli 1 FAQ, SISÄLTÖ FAQ, Rekrytointimoduuli... 2 Miten rekrytointipohjat löytyvät?... 2 Miksi rekrytointilistauksessa eivät näy kaikki rekrytoinnit tai juuri luomani uusi rekrytointi?... 2 Miten voin muokata

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen

Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen Tuija Metso Oppilaan parhaaksi yhteistä huolenpitoa Helsinki Vanhempien barometri 2007 Suomen Vanhempainliiton kysely vanhemmille kouluhyvinvoinnista

Lisätiedot

VUODEN 2015 ONGELMAT JA RATKAISUT LIITE: KOTIHOIDON SAP-TYÖSKENTELY (LUONNOS )

VUODEN 2015 ONGELMAT JA RATKAISUT LIITE: KOTIHOIDON SAP-TYÖSKENTELY (LUONNOS ) SASsiirrossa ja miten se ratkaistaan VUODEN 2015 ONGELMAT JA RATKAISUT LIITE: KOTIHOIDON SAP-TYÖSKENTELY (LUONNOS 8.12.2015) Etelän sosiaali- ja lähityön GeroMetro-kehittämisryhmä HELSINGIN SOSIAALI- JA

Lisätiedot

Työkykyneuvonta aktiivista rinnalla kulkemista ja tukemista työhön paluun helpottamiseksi

Työkykyneuvonta aktiivista rinnalla kulkemista ja tukemista työhön paluun helpottamiseksi Työkykyneuvonta aktiivista rinnalla kulkemista ja tukemista työhön paluun helpottamiseksi Terveysosasto Ismo Hiljanen KYKY -työkykyprosessin kehittämisohjelman tausta KYKY-hankkeen (työkykyprosessin kehittämisohjelma

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen selvitys. Sipoon vammaisneuvosto 28.4.2016

Sosiaaliasiamiehen selvitys. Sipoon vammaisneuvosto 28.4.2016 Sosiaaliasiamiehen selvitys Sipoon vammaisneuvosto 28.4.2016 Sosiaalialan osaamiskeskus Verson Sosiaaliasiamiehet sosiaaliasiamiestoiminta VTM Ritva Liukonen ja YTM Anne Korpelainen Toimipisteet Lahti:

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoi.eet ja toteutus Tutkimuksen tavoite Tutkimuksessa selvitesin nuorten työnömien työnömyyden ja työssä olemisen kestoa, ajatuksia työllistymisen

Lisätiedot

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA 19.11.2012 HYVÄ VASTAANOTTAJA Opiskelen Vaasan ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan yksikössä sairaanhoitajan tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Teen opinnäytetyönäni

Lisätiedot

Lastensuojelua yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa

Lastensuojelua yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa Lastensuojelua yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa Pitäisi puhua yhteistyöstä SIIS MISTÄ? Perusturvan toimiala, sosiaalipalvelut 3 Sijais- ja jälkihuollon sosiaalityö Avohuollon sosiaalityö

Lisätiedot

Työnhaun lähtökohtia. mitä osaat. mitä haluat. millä ehdoilla

Työnhaun lähtökohtia. mitä osaat. mitä haluat. millä ehdoilla Työnhaun lähtökohtia mitä osaat mitä haluat millä ehdoilla Työpaikat haussa.. Avoimet paikat julkinen haku Kaikki näkee, kaikki hakee Kilpailutilanne Hakemuksia paljon Avoimet paikat ei julkinen Tieto

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Koulu. Koetko koulunkäynnin mielekkäänä ja tarpeellisena? Kyllä Joskus Ei. Missä aineissa olet hyvä?

Koulu. Koetko koulunkäynnin mielekkäänä ja tarpeellisena? Kyllä Joskus Ei. Missä aineissa olet hyvä? Koulu ja työ - ohje Koulunkäyntiin liittyen tärkeää on selvittää sekä motivaatio käydä koulua, mutta myös mahdolliset pulmat tai oppimisvaikeudet. Mikäli koulut on jo käyty, niin työelämään liittyen on

Lisätiedot

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011 Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja llä 11 Vanhempien palautteet Marja Leena Nurmela Tukeva/Rovaseutu Tietoa lasten eroryhmästä Lasten eroryhmät kokoontuivat 7

Lisätiedot

Perustoimeentulotuki Viimesijainen taloudellinen tuki. Lyhyesti ja selkeästi

Perustoimeentulotuki Viimesijainen taloudellinen tuki. Lyhyesti ja selkeästi Perustoimeentulotuki Viimesijainen taloudellinen tuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Perustoimeentulotuki 1 Mihin menoihin perustoimeentulotukea voi saada? 2 Perusosa 2 Muut perusmenot 3 Miten tulot vaikuttavat

Lisätiedot

Kaikki irti Kelan palveluista

Kaikki irti Kelan palveluista Kaikki irti Kelan palveluista Kaikki irti mahdollisuuksista on kamalan työlästä olla työtön järjestöseminaari 23.9.2015 Tuula Sahiluoto suunnittelija, Kela, Terveysosasto Palvelua monin eri tavoin Mikä

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskyselyyn

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Puhelimen ostaminen Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä

Puhelimen ostaminen Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Puhelimen ostaminen Moi! Mä tarvisin uuden kännykän. Jaahas. Mitähän hintaluokkaa se saisi olla? No ei mikään ihan kauhean kallis, mutta siinä saisi olla hyvä akku, riittävästi muistia ja sellainen toimiva

Lisätiedot

Päätöksenteon mallit

Päätöksenteon mallit Prosesseja! Mitä luvattiin? Prosessi on helposti tapahtumanjärjestäjälle kirosana, mutta kelvollista työtä on helvetin vaikea tehdä ilman ainakin jonkinlaista prosessia. Käymme läpi mielestämme tärkeimpiä

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Itä-Suomen nuorisotyönpäivät 29.9.2016 Sovari sosiaalisen vahvistumisen

Lisätiedot

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Kuolevan potilaan kohtaaminen Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Mikä tämän esityksen tavoite on? Saada neuvoja kuolevan ihmisen kohtaamiseen. Saada

Lisätiedot

Väli-Suomen Ikäkaste Äldre-kaste II kehittämishanke Päijät-Hämeen Pätevä-osahanke

Väli-Suomen Ikäkaste Äldre-kaste II kehittämishanke Päijät-Hämeen Pätevä-osahanke Väli-Suomen Ikäkaste Äldre-kaste II kehittämishanke Päijät-Hämeen Pätevä-osahanke 14.2.2013 Kristiina Hyytiälä, projektipäällikkö Mari Peltomaa, projektisuunnittelija Pätevän tavoitteet ja toimenpiteet

Lisätiedot

Kokemuksia ASPA-pilotoinnista

Kokemuksia ASPA-pilotoinnista Kokemuksia ASPA-pilotoinnista Vakuutuspiirin johtaja Irma Parén Etelä-Savon vakuutuspiiri, Kela 1 24.8.2015 Asiakas saa palvelua Kelasta monikanavaisesti Henkilökohtainen palvelu Henkilökohtaista palvelua

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

Kasteessa. lastensuojelussa ja kiintymyssuhteiden. Pekka Ojaniemi Pekka Ojaniemi

Kasteessa. lastensuojelussa ja kiintymyssuhteiden. Pekka Ojaniemi Pekka Ojaniemi Nuorten osallisuus Lasten Kasteessa Lasten ja nuorten osallisuus lastensuojelussa ja kiintymyssuhteiden merkitys 2422015 24.2.2015, Rovaniemi Pekka Ojaniemi 1 Historiaa Rovaseudun lastensuojelun kehittämiskeskus

Lisätiedot

Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin?

Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin? Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin? Susanna Hintsala, Kehitysvammaliitto Kuntaseminaari Eskoossa 28.10.2016 1 11/8/2016 YK-sopimus ja asuminen 9 art. Varmistetaan vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

TUEXI lasten, nuorten ja perheiden tukena

TUEXI lasten, nuorten ja perheiden tukena TUEXI lasten, nuorten ja perheiden tukena Turun alueen koordinaattori Karoliina Kallio KM ja Salon ja Paimion koordinaattori Sirpa Stenström sosiaaliohjaaja Miten nuori ohjautuu toimintaan? Kunnan ammattilainen

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

Vertaisopastuksella verkkoon

Vertaisopastuksella verkkoon Vertaisopastuksella verkkoon Hanna Kaisti Hämeenlinnan kaupunginkirjasto Tehdään yhdessä: osallistava tapahtumatuotanto kirjastossa 13.10.2016. Pori Vertaisopastus Vertaisopastus on vapaaehtoisten kirjaston

Lisätiedot

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Taulukkoraportti Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Tässä taulukkoraportissa verrataan kaupan esimiesten ja myymälätyöntekijöiden työn voimavaroja, vaatimuksia ja hyvinvointia. Kysely toteutettiin

Lisätiedot

KE TU 2011 Keskeytynyt opiskelu tutkinnoksi. Sini Sarvilahti

KE TU 2011 Keskeytynyt opiskelu tutkinnoksi. Sini Sarvilahti KE TU 2011 Keskeytynyt opiskelu tutkinnoksi Sini Sarvilahti 11.3.2013 Projektin taustaa Opiskelijoiden kyselyt mahdollisuudesta saattaa opinnot loppuun ja valmistua Työelämän imu vie mennessään Oma opiskeluporukka

Lisätiedot

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa?

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Vastaa sen pohjalta, millaista Ruotsin paras vanhustenhoito sinun mielestäsi olisi. Yritä pohtia, miten haluaisit asioiden olevan

Lisätiedot

25 responses. Summary. Sopiiko omaan tahtiin oppiminen sinulle? Perustele edellisen kohdan vastauksesi. Edit this form

25 responses. Summary. Sopiiko omaan tahtiin oppiminen sinulle? Perustele edellisen kohdan vastauksesi. Edit this form herttaoksanen@gmail.com 25 responses Edit this form View all responses Publish analytics Summary Sopiiko omaan tahtiin oppiminen sinulle? 16% 28% 36% 20% Ei sovi. 5 20% Sopii melko hyvin. 9 36% Sopii hyvin.

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

PERUSTIETOLOMAKE Tuo täytetty lomake mukanasi haastatteluun

PERUSTIETOLOMAKE Tuo täytetty lomake mukanasi haastatteluun 1 Alla on työhön, koulutukseen, omiin suunnitelmiisi ja elämäntilanteeseesi liittyviä kysymyksiä. Pohdi kysymyksiä etukäteen vaikka et niihin kaikkiin vastaisikaan. Etukäteen mietityt asiat helpottavat

Lisätiedot

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Versio 12.0 Käytetään kaikkien akuuttiin aivohalvaukseen 1.1.2012 tai sen jälkeen sairastuneiden rekisteröintiin. RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Nämä tiedot täyttää aivohalvausosaston hoitohenkilöstö

Lisätiedot

Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia. Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö

Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia. Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö 1 Johdanto Esitys perustuu artikkeleihin Hakkarainen, P & Jääskeläinen, M (2013).

Lisätiedot

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma Sisällysluettelo Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma 3 Kuntaliiton työllisyyspoliittiset linjaukset 4 1) Työnjaon selkeyttäminen 4 2) Aktivointitoiminnan

Lisätiedot