Asiakastyytyväisyyskysely Tampereen Toimeentulotuen yksikössä 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiakastyytyväisyyskysely Tampereen Toimeentulotuen yksikössä 2012"

Transkriptio

1 TAMPEREEN KAUPUNKI Asiakastyytyväisyyskysely Tampereen Toimeentulotuen yksikössä 2012 Toteuttajana SOS-hanke Tuominen Tuula, Katariina Heikkilä, Kukkasniemi Marianne, Laakso Tuija, Pietilä Samuli

2 Sisällys 1. Johdanto Tampereen Toimeentulotuen yksikkö Tulokset Sukupuoli Ikäryhmä Koulutustausta Tällä hetkellä olen Työttömyyden kesto jaoteltuna (122) Jos olet tällä hetkellä työttömänä, osallistutko johonkin seuraavista? Olen hakenut toimeentulotukea yhtäjaksoisesti Toimeentulotuen hakeminen on helppoa Kuinka usein haen toimeentulotukea? Miten haluaisit hakea toimeentulotukea? Oletko ollut toimeentulotukiyksikköön yhteydessä puhelimitse? Minkälaista palvelua toivoisit toimeentulotukiasioissasi? Minulla on selkeä käsitys siitä, miten toimeentulotukiasiani hoituvat tästä eteenpäin? Mikä Toimeentulotukiyksikön palveluissa on hyvää? Onko saamassasi palvelussa Toimeentulotukiyksikössä epäkohtia? Jos on, niin millaisia? Olen tyytyväinen siihen, että voin hakea toimeentulotukea kirjallisesti, enkä asioiden toimistolla Koen, että etuuskäsittelijä on ymmärtänyt taloudellisen tilanteeni Tiedätkö mitä täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki on? Mitä teen, jos minulla on ongelmia toimeentulotuki asioissa? Saan hankittua toimeentulotukihakemukseen tarvittavat asiakirjat liitteeksi helposti Ymmärrän toimeentulotukipäätökseni hyvin Koetko, että sinulla on sosiaalityön tarvetta?

3 22. Oletko yrittänyt saada henkilökohtaista aikaa sosiaalityöntekijälle? Minkälaisen toivoisit oman tilanteesi olevan vuoden päästä? Mitä toivoisit sosiaalityön palveluilta? Olisitko halukas osallistumaan sosiaalityön kehittämiseen? Johtopäätökset

4 1. Johdanto SOS hanke (Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin) on Kaste ohjelman alainen kaksivuotinen aikuissosiaalityön kehittämishanke. Hankkeen keskiössä on asiakkaiden osallisuus ja asiakkaita pyritään monin eri keinoin saamaan mukaan sosiaalipalveluiden kehittämiseen. Osana tätä tavoitetta olemme toteuttaneet tämän asiakastyytyväisyyskyselyn Tampereen Toimeentulotuen yksikössä. SOS hanke toteutti asiakastyytyväisyyskyselyn Tampereen Toimeentulotuen yksikössä kesällä Kysely oli survey-tutkimus ja tiedonkeruumenetelmänä käytettiin postikyselyä ja wwwkyselyä. Kysely lähetettiin ajalla kotitalouteen postitse toimeentulotukipäätöksen mukana. Kotitalouksia ei erikseen valikoitu, joten otos kerättiin yksinkertaisella satunnaisotannalla. Kyselyn pystyi palauttamaan mukana tulleella valmiiksi maksetulla kirjekuorella, joka palautui suoraan SOS -hankkeelle. Kyselyyn oli myös mahdollista vastata sähköisesti hankkeemme nettisivujen kautta, johon ohjeet tulivat kirjeen mukana. Sähköisiä vastauksia saimme 19 kpl ja kirjallisia 190 kpl. Otoksemme koko oli näin 209 kpl ja vastausprosenttimme 20,9 %. Valtakunnallisissa aikuisväestöön kohdistuvissa postikyselyissä tyypillisesti päädytään alle 50 % vastausprosentteihin. Vuonna 2011 Toimeentulotuen Kuusikkoraportin mukaan Tampereella toimeentulotukea haki kotitaloutta joissa oli yhteensä asiakasta. Kyselyssä oli 25 kysymystä, joista osa oli strukturoituja ja osa avoimia kysymyksiä. Avoimiin kysymyksiin tuli runsaasti tekstiä ja olemme luokitelleet näitä vastauksia eri luokkiin tulosten helpomman esittämisen vuoksi. Kysymysten perässä on ilmoitettu vastaajien lukumäärä suluissa. Luokiteltujen vastausten määrä on myös ilmoitettu kysymyksissä, joissa niitä käytettiin. Niiden lukumäärä vaihtelee vastaajien määrästä, koska osa vastauksista on luokiteltu kahteen eri luokkaan. Esim. kysymyksessä 23 Minkälaisen toivoisit tilanteesi olevan vuoden päästä? tuotti pitkiä vastauksia, joista osa on luokiteltu kahteen eri luokkaan. 3

5 2. Tampereen Toimeentulotuen yksikkö Tampereella toimeentulotukea haetaan pääsääntöisesti kirjallisesti Toimeentulotuen yksiköstä. Tutkimuksen teko hetkellä yksikössä asiointi tapahtui vain kirjallisesti. Yksikössä työskentelee johtava sosiaalityöntekijä, kaksi sosiaalityöntekijää joiden työtehtäviin kuuluu oikaisuvaatimusten tekeminen, kolme sosiaalityöntekijää jotka toimivat oman tiiminsä lähiesimiehinä, konsultoivat etuuskäsittelijöitä sekä päättävät ehkäisevästä toimeentulotuesta, sekä 42 etuuskäsittelijää, jotka on jaettu kolmeen tiimiin ja tekevät toimeentulotukityötä. Lisäksi yksikössä työskentelee muutama toimistotyöntekijä. Toimeentulotuen yksikössä toimii aluekohtainen yhteispinojärjestelmä: Itä, Etelä ja Länsi. Työntekijöillä ei ole omia asiakkaita eikä asiakkailla omia työntekijöitä. Toimeentulotukihakemukset käsitellään saapumispäivämäärän mukaisesti. Toimeentulotukihakemus tulee Toimeentulotukilain mukaan käsitellä 7 arkipäivän kuluessa siitä, kun hakemus ja kaikki tarvittavat liitteet ovat saapuneet. Toimeentulotuen käsittely tapahtuu pääsääntöisesti etuuskäsittelijöiden toimesta. Etuuskäsittelijöillä ei ole sosiaalialan koulutusta vaan useimmiten kaupallisen alan koulutus. Etuuskäsittelijät hoitavat toimeentulotuen laskennallisen puolen ja voivat päättää myös täydentävästä toimeentulotuesta, mutta eivät ehkäisevästä toimeentulotuesta. Myös Sosiaaliasema Sarvis, jossa uusien toimeentulotuki asiakkaiden toimeentulotuki käsitellään, kuuluu organisatorisesti toimeentulotuen yksikköön. Tästä yksiköstä on tehty erillinen asiakastyytyväisyysraportti. Vuonna 2011 Toimeentulotuen yksikössä käsiteltiin noin hakemusta. Kaikki yksiköt mukaan laskettuna toimeentulotukea myönnettiin Tampereella vuoden 2011 aikana yhteensä euroa. Samana vuonna Toimeentulotuen yksikössä käsiteltiin noin 90 % Tampereen toimeentulotuesta. 4

6 3. Tulokset 1. Sukupuoli (209) Tässä kyselyssä naiset ovat vastanneet enemmän kuin miehet, vaikka Toimeentulotuen Kuusikkoraportin 2011 mukaan yksinasuvien miesten osuus on isompi kuin naisten. 2. Ikäryhmä (207) Toimeentulotuen Kuusikkoraportissa v tai alle ryhmän osuus oli 30,7 %, joka on noin 10 % suurempi kuin vastaajat tässä tutkimuksessa. Vaikka 18-25v on tässä tutkimuksessa suurin yksittäinen ryhmä, on tämän ryhmän koko todellisuudessa vielä suurempi. 5

7 3. Koulutustausta (valitse korkein koulutus) (207) SOS hankkeen asiakaskyselyssä Aikuissosiaalityön asemalla 2012 vain peruskoulun suorittaneiden osuus oli 51,1 % ja ammatillisen koulutuksen osuus 26,7 %. Vertaillessa tätä lukua tähän taulukkoon, voidaan tulkita, ettei ammatillinen koulutus tuo niin suurta taloudellista turvaa, mutta luo turvaa muilla elämänhallinnan sektoreilla. 4. Tällä hetkellä olen (voit valita useamman vaihtoehdon) (207) Kyselyn toteuttaminen kesäkuussa on todennäköisesti kasvattanut opiskelijoiden suhteellista osuutta. Jossain muussa toiminnassa Työharjoittelu Työtön/äitiyslomalla/hoitovapaalla vuodesta 2009 Kotiäitinä yli 5v. Ja nyt kesätyössä, mitä tekee sossu? Jättää ilman toimeentulotukea kesäkuuksi palkkaa maksetaan 3:lta päivältä 15pvä ja sillä eletään!!! 6

8 Välillä työkokeilussa ollut Nuorten Starttipaja, Tampere (Siltavalmennus) Kotihoito alle 3v. 4.1 Työttömyyden kesto jaoteltuna (122) 37 % vastanneista on ollut työttömänä 3-5 tai yli 5 vuotta. Tässä ryhmässä on 40 % vain peruskoulun suorittaneita, joka on 12 % korkeampi kuin koko otanta. Näin ollen koulutustason mataluus korottaa työttömyyden kestoa. Samasta ryhmästä (työtön 3-5 tai yli 5 vuotta) vain 23 % ilmoitti tietävänsä mitä ehkäisevä- ja täydentävä toimeentulotuki on. 67 % (N=17) heistä koki olevansa sosiaalityön tarpeessa, mutta ei saanut yrityksestä huolimatta aikaa sosiaalityöntekijälle. 5. Jos olet tällä hetkellä työttömänä, osallistutko johonkin seuraavista? (voit valita useamman) (60) Muuhun, mihin? Oma opiskelu Odotan kelan päätöksiä asiastani 7

9 En. Sairaalassa pitäisi löytää ensimmäiseksi syy sairauteeni Vapaaehtoinen ilmaistyö Terapia TYP Palveluammattiin Pääsin lähihoitaja koulutukseen itsenäiseen työnhakuun AA-kerhoon Töihin! En mihinkään Ei mihinkään Kela:n asiakas Karenssi päivärahoista Kokemusasiantuntijakoulutus Työn hakua aktiivisesti Vuokravälitysfirmalla muutamia työvuoroja ollut koulutusneuvonta Kotihoito Tuettu työ Epilän toimintakeskus Olen katkolla 6. Olen hakenut toimeentulotukea yhtäjaksoisesti (202) Yli 4 vuotta toimeentulotukea yhtäjaksoisesti hakeneista vain peruskoulun oli suorittanut 39 % ja ammattikoulun 42 %. Samasta ryhmästä vain 20 % ilmoitti tietävänsä mitä ehkäisevä- ja täydentävä toimeentulotuki on. 41 % vastasi edelliseen kysymykseen tiedän jotain. Tästä ryhmästä 56 % (N=18) koki olevansa sosiaalityön tarpeessa, mutta ei saanut yrityksestä huolimatta aikaa sosiaalityöntekijälle. Yli vuoden toimeentulotukea hakeneiden vastausprosentti (53,5 %) on tässä kyselyssä huomattavan suuri. 8

10 7. Toimeentulotuen hakeminen on helppoa (202) 30 % vastanneista, jotka ilmoittivat olevansa jokseenkin tai täysin eri mieltä toimeentulotuen hakemisen olevan helppoa, ovat hakeneet toimeentulotukea yhtäjaksoisesti yli 4 vuotta. Tämä ryhmä on kokenut Tampereen vanhan aluejakoon perustuvan toimeentulotuen mallin ja saattaa sen vuoksi kokea toimeentulotuen hakemisen nykyään vaikeaksi. Muuten toimeentulotuen hakemisen helppoudessa ei löytynyt merkittäviä eroja eri asiakasryhmien välillä. 7.1 Jos olit edellisessä kysymyksessä eri mieltä, mikä toimeentulotuen hakemisessa on hankalaa? (72) Luokiteltuja vastauksia (118) 9

11 Hakemisen raskaus sekä liitteiden monimutkaisuus (38) Vaatii paljon liitteitä, joita hankala saada. Lisäksi liitteisiin tarvittavat tulosteet/kopiot ovat maksullisia. Toisinaan pankista haettu lain mukaan ilmaiseksi saatava tosite kelpaa ja toisinaan ei. Epäselvyys siitä, mitkä liitteet ovat päteviä Epäselvät hakuohjeet sekä päätösten vaikeakielisyys (25) Ei aina saa riittävästi tietoa miten toimia. Päätökset sekavia ja perusteettomia. Vaikeasti ymmärrettävää tekstiä! Sähköisen palvelun puute sekä joka kuukausittainen hakemus (20) Verkossa täytettävä ja palautettava lomake, johon voisi liittää liitteet, olisi kätevä. Päätösten tekeminen useammalle kuukaudelle yhdellä kertaa helpottaisi hakemisprosessia. Pitkät käsittelyajat, käsittelyajat yli 7 vrk (13) Käsittelyajat venyvät aina yli lain määräämien aikojen Käsittelijän vaihtuminen ja kasvokkaisten tapaamisten puuttuminen (11) Aina eri ihminen, vaikka palautat muutamat puuttuvat tositteet henkilön nimellä, päätöksessä on kuitenkin eri ihminen joka ei välttämättä tiedä esim. puh.keskustelua. Toimeentulotuen hakeminen on nöyryyttävää, kynnys korkea (5) Tuntuu kerjäämiseltä. Muu (6) 10

12 8. Kuinka usein haen toimeentulotukea? (206) 9. Miten haluaisit hakea toimeentulotukea? (voit valita useamman) (206) Jotenkin muuten, miten? Mutta miten kuitit sähköisesti? Ehkä sähköisesti Haluaisin tietoa lain minulle suomista etuisuuksista Puhelimitse jos tarve on kiireellinen Kotikäynneillä Kirjallisesti - se on hyvä, mutta nopeampi saada apua ihmiselle, koska nimi on Hyvinvointipalvelut Puhelimella Sähköisesti tai kirjallisesti, mutta olisi mahdollisuus päästä myös puhumaan Perustuki suoraan tilille eikä niin kympin päälle saati centin tarkkuudella 11

13 10. Oletko ollut Toimeentulotuki yksikköön yhteydessä puhelimitse? (203) 10.1 Jos vastasit olleesi yhteydessä Toimeentulotukiyksikköön puhelimitse, millaista palvelua sait? (134) Luokiteltuja vastauksia (173) Hyvää, asiallista (60) Vastaaja oli ystävällinen ja myötätuntoinen, mikä oli lohduttavaa. Asiallista, nopeaa ja tarkkaa. Ystävällistä, auttavaista. 12

14 Asiat ovat selvinneet, puhelusta on ollut apua; asiakkaaseen on otettu yhteyttä (27) Hommat hoituivat näppärästi ja ongelmitta. Kerran minulle soitettiin, ja se oli hienoa. Asiat on tullut kuntoon jokainen kerta ilman ongelmia. Huonoa, tylyä (26) Asenne oli hyökkäävä ja syyttävä. Palvelu on ollut töykeää. Asiaani ei ole kuunneltu enkä ole kysymyksiini saanut vastausta. Asia kyllä hoitui hyvin, mutta vastaanotto oli melko tympääntynyt. Jonotusajat pitkät; soittaminen kallista; ei saa puhelua läpi (22) Puheluihin vastaamisen kesto on onnenkauppaa: kesto n. 45 min 40 min tai VAIN 10 min. Yritin netissä ilmoitetulla soittoajalla soittaa eräänä päivänä 25 kertaa, enkä saanut yhteyttä. Jonotusajat kohtuuttoman pitkät, puheaika loppunut muutamaan kertaan enne kuin olen saanut ketään langan päähän! Asiat eivät ole selvinneet tai ohjeet ovat epäselviä (20) Usein kysymyksiin ei osata vastata tai toinen työntekijä sanoo jotakin, mutta toinen taas jotakin toista. Yleisestä neuvontanumerosta annettiin väärää tietoa vaadituista liitteistä ja käytännöistä. Muuta (18) Tuntuu olevan kova kiire. Vaihtelevaa usein hyvää, toisinaan ei löydy halua auttaa. Toimeentulotukiyksikössä ei puhuttu englantia. 13

15 11. Minkälaista palvelua toivoisit toimeentulotukiasioissasi? (150) Luokiteltuja vastauksia (195) Henkilökohtaisia tapaamisia sekä konkreettisista ohjausta ja neuvontaa omalta työntekijältä (49) Joskus tarvittaessa kasvotusten työntekijän ajalla. Pelkästään kirjalliseksi muuttunut toimeentulotukihakusysteemi on todella huono.ei toimi tällaisissa asioissa, joissa ihmiset tarvitsevat myös apuja, neuvoja ja keskustelua. Henkilökohtaista palvelua enemmän. Inhimillistä, ystävällistä, asiantuntevaa sekä joustavaa palvelua (46) Toivon, että virkailija haluaisi auttaa minua. Asiantuntevaa ja ymmärtäväistä. Ihmisen joka oikeasti osaa selittää ymmärrettävästi häneltä kysyttävät tt-tuki asiat! Empaattista, ripeää, joustavaa ja tarkoituksenmukaista. Nopeampaa käsittelyaikaa, käsittelyä 7 vrk:n kuluessa (34) Toivoisin että päätökset tulisivat nopeammin. Nopeampaa käsittelyä, on tosi hätä kun edes hakee sitä. Toivoisin nopeampaa käsittelyä (useimmiten kestää sen 2 viikkoa). Sähköistä asiointia ja yhteydenottomahdollisuus sähköpostitse (15) Sähköinen palvelu olisi helpompaa, myös sähköposti tai tekstiviesti-ilmoitus, jos tarvitaan liitteitä tms. Olisi hyvä, jos asiakas voisi seurata sähköisesti, onko hänelle tehty jo päätös. 14

16 Olisi helpompaa, jos olisi mahdollista ottaa yhteyttä sosiaalityöntekijöihin sähköpostitse (soittaminen maksaa ja soittaa voi vain tiettynä aikana, jolloin usein on myös ruuhkaa). Puhelinpalvelun parantamista: tavoitettavuus, soittoaikojen pidentäminen (10) Soittamalla kuulemma mahdoton päästä. Liian pieni soittoaika. Aina varattu. Puhelinlasku kasvaa, eikä siihen olisi varaa. Saisi paremmin yhteyden puhelimitse jos tarvitsee neuvoa tms. Puhelinajat saisivat olla reilusti pidemmät. Tarveharkintaa; huomioitava hakijan yksilöllinen elämäntilanne (9) Vois joskus katsoa ihmisen henkilökohtaisen tilanteen mukaan asioita eikä aina vaan tiettyjen kaavojen mukaan. Yksilöllistä, ettei olis vaan pelkkää massaa. Myöskin asiakasta pitäisi huomioida paremmin. Elämäntilanteet ovat erilaisia, niin siksi kuuntelu ja huomioiminen ovat tärkeitä. Nykyinen käytäntö hyvä (9) Olen tyytyväinen nyk. tilanteeseen toimeentulotukiasioista. Mielestäni on hienoa, että myös työssä käyvän on mahd. saada tukea eikä hakemusta heti hylätä. Tämä riittää. Samaa kuin nykyäänkin. Muuta (23) Pidempiä tt-päätöksiä Nykyinen toimintamalli hyvä, mutta sitä ei noudateta 15

17 12. Minulla on selkeä käsitys siitä, miten toimeentulotukiasiani hoituvat tästä eteenpäin? (200) Jokseenkin eri mieltä tai täysin eri mieltä vastanneista 39 % ilmoitti hakeneensa toimeentulotukea yhtäjaksoisesti 2-4 vuotta tai yli 4 vuotta Jos olit edellisessä kysymyksessä eri mieltä, niin mitkä asiat olivat epäselviä? (47) Luokiteltuja vastauksia (47) Tietämättömyys käytännöistä ja epäselvyys oikeuksista (19) Tuen saaminen loppukesäksi on epäselvää. Minulta on pyydetty lisäselvitystä työnhausta, mutta kesätyöpaikat on jo pitkälti täytetty. Pelkään, että tukea karsitaan jos en löydä töitä. Ei enää tiedä, koska saa mennä hammaslääkäriin, silmälääkäriin, saa uusia lasit, kun ei näe 16

18 entisillä Siirryn ensimmäistä kertaa äitiyspäivärahalle ja lisäksi lastensuojelun asiakkaaksi, joten minulla ei ole mitään kokemusta siitä, mikä (raha- ) asia kuuluu omalle sosiaalityöntekijälle, mikä lastensuojelulle ja mikä toimeentuloyksikköön. Päätösten yhdenmukaisuus, päätös käsittelijästä riippuvainen (10) Ei koskaan tiedä kuka käsittelee asiat, tod.näk. ikäviä yllätyksiä ennemmin tai myöhemmin. nytkin jouduin varastamaan ruokaa - kiitokset siitä se, että joille maksetaan passi laskuun, mut mulle ei maksettu Ja minulle sanottiin että velan korkot maksetaan tältä mut viime keralla ku mä lähetin sen laskun ei makettu sanottiin, että ei kuulu meille Käsittelijät vaihtuvat, joten en voi luottaa siihen, että päätökset tehdään samojen periaatteita noudattamalla. Toimeentulotukipäätöksen viipyminen (6) 2 viikko odota vastausta, se ei ole hyvää palvelua Tulojeni muututtua saan syksyllä TAAS saikata raha, tt-asioitten kanssa. Viipyy rahojen tulo. Käsittelyajat suuria, ei ymmärretä, et jos tilillä ei ole rahaa, laskut jää maksamatta! Minä stressaan koko ajan tilanteestani ja pelkään et lennän kämpästä! Tärkeät lääkkeet! Muuta? (12) En aio hakea tukea, tapan itseni mieluummin kuin enää IKINÄ pelkäisin asumiseni ja henkeni edestä viranomaisvaltaa. oletettavasti asiat hoituvat kuten tähänkin asti Olen aivan pihalla, olisi hyvä päästä kasvotusten keskustelemaan. Ei aina, vaan silloin tällöin. Lisäselvityspyynnöt olivat epäselviä. Fyysisesti vaikeaa tehdä hakemuksia, pian mahdotonta. 17

19 13. Mikä Toimeentulotuen yksikön palveluissa on hyvää? (127) Luokiteltuja vastauksia (128) Asiantunteva, inhimillinen ja osaava henkilökunta (25) Neuvotaan asiallisesti kun kysytään. Toimeentulotuen yksikköön soittaessa on yleensä tarjolla ajantasaista tietoa omasta tilanteesta. Viimeksi puhelinpalvelussa vastasi todella iloinen ja hyväntuulinen rouva. Vaikka pitkä jonotus ja vaikeasti ymmärrettävä teksti tt-tuki papereissa turhauttavat ja ärsyttävät, niin tälle naiselle ei voinut olla pahalla päällä. Päinvastoin! Päivän piristys. Kiitos. Toimeentulotuki koetaan yleisesti hyväksi ja tarpeelliseksi (20) Saa lisän tarvittaviin elämisen kuluihin. Toimeentulotuki ylipäätään on hyvä asia. Toimeentulotuki itsessään on tärkeä apu minulle ja muille. Kiitos, että se on saatavilla. Käsittelynopeus on parantunut (12) Päätökset suunnilleen ajallaan 7 päivässä. Nopea käsittely kirjeitse Päätöksen teon aikataulullisuus on kohdallani pitänyt eli päätös tullut 7 vrk:n sisällä. 18

20 Kirjallinen asiointi koetaan hyväksi ja helpottaa asiointia (11) Hyvää on se ettei tarvitse jonotella, vaan voi omaan tahtiin tehdä asiat. Ei tarte varata aikaa joka kuukausia voi hakea kirjallisesti Kirjallisen hakemuksen voi lähettää suoraan sinne, eikä tarvitse soitella moneen paikkaan erikseen. Tai näin on toimittu minun tapauksessa, olen saanut selkeät ohjeet. Päätösten perusteellisuus ja selkeys sekä hakemusten selkeys (9) Päätösten perusteellisuus. Hankalan hakuprosessin yksinkertaistaminen voisi vapauttaa etuuskäsittelijöiden resursseja itse päätösten perusteiden pohtimiseen ja tekemiseen. Esittävät asiansa lakipykälien mukaisesti ja selkeästi. Lakipykälissä olisi paljon parantamisen varaa, mutta palvelu toimii moitteettomasti. Päätös tulee kotiin ja se on helposti ymmärrettävissä. Perusasiat kunnossa (6) Tekisi mieli sanoa ettei mikään mutta kai siellä perusasiat on kunnossa. Toistaiseksi homma on toiminut. Lakisääteiset laskentaperusteet. Vaikka niistäkin yritetään luistaa. Henkilökohtainen palvelu (6) (Vastaukset tässä kysymyksessä mitä ilmeisimmin tarkoittavat Sosiaaliasema Sarvista, josta haetaan Tampereella toimeentulotukea ensimmäisen kerran, sillä kyselyn toteuttamisen ajankohtana Tampereen toimeentulotuen yksikössä ei otettu asiakkaita vastaan kasvokkain). Mielestäni on hyvä että asiakkaita nähdään kasvotusten. Hienoa on tietenkin myös se että kun olen itse yrittäjä niin minua autetaan pääsemään alkuun, ja autetaan asumiseni kanssa. Henk.koht. tapaaminen etuuskäsittelijän kanssa sujui hyvin; palvelu oli ystävällistä ja ohjeistus selkeää. Olin postiivisesti yllättynyt, sillä yleensä olen kuullut vain negatiivisista puolista. Ensimmäinen henkilökohtainen tapaaminen asiakkuuden alkaessa meni hyvin. Selkeät/hyvät ohjeet (4) Selkeästi kerrottu mistä ja mistä ei rahaa saa. Hyvät ohjeet hakemiseen esim. internetissä Useimmiten toimeentulotuen hakeminen on melko mutkatonta ja helppoa Ei mikään (19) Palvelu on huonontunut reilusti sen jälk. kun kaikki siirty hatanpäälle 19

21 Ei mitään! Kasvoton palvelu tulee Tampereelle kallliimmaksi? Masennus pahenee ja ihminen pöyrii kasusellissa, vaikka vois kuunnella köyhän murheita! Ei kaikki ole rapakunnossa, joillekin työ on tärkeetä! Hmm. Liian pitkät käsittelyajat, henkilökohtaisten kontaktien välttely ja puute, vaihtuvat käsittelijät, paperisota, epäselvä ja monimutkainen ohjeistus päätöksissä, ei helppoa väylää esittää päätöksentekijälle lisäkysymyksiä, eri käsittelijöillä aina hieman erilaisia linjauksia... No, sarkasmia toki. On vaikeata sanoa, mikä palveluissa olisi sanan varsinaisessa merkityksessä hyvää En osaa sanoa (5) En osaa sanoa. Aika uutta vielä minulle koko toimeentulotuki, joten en osaa vielä sanoa! En osaa sanoa. Muuta (11) Aina uusi hakemus päätöksen mukana. Jos lähettää kerralla tarvittavat laput niin kaikki on selkeää. öö. Apua saa kuitenkin, mutta akuutti apu puuttuu Minulla on lyhyt matka keskustorin palvelupisteeseen (ei olisi ollut bussirahaa) 20

22 14. Onko saamassasi palvelussa Toimeentulotukiyksikössä epäkohtia? Jos on, niin millaisia? (121) Luokiteltuja vastauksia (139) Liian pitkä käsittelyaika (40): Päätöksen saaminen ylittää AINA lakisääteisen seitsemän arkipäivää. Sanotaan, että laskut pitää lähettää maksettuina, vaikka tuki on 10 pv myöhässä, en voi maksaa niitä. Turhauttavaa. HITAUS! Joskus jotain lisätietoa on pyydetty hakemukseen kirjeitse!? Tämä on oleellisesti hidastanut hakemusten käsittelyä. Puhelin on nopeampi. Käytäntöjen eriävyys, huolimattomuus, ei ymmärretä asiakkaan tilannetta. (20) Mielivaltaisia päätöksiä Pitäisi olla selvät säännöt, miten toimia. Asiakkaan kannalta hankalaa, jos tehdään välillä toisin, ei tiedä miten pitäisi toimia. Toivoisin että hakijan elämäntilanne otettaisiin vakavammin, ja että pelkkien laskutoimitusten perusteella ei päätetä kaikkea. Kuunneltaisiin mikä on oikeasti hakijan tilanne. Mielestäni epäasiallista muistuttelua viimesijaisesta tulonlähteestä, sen tietää varmaan 21

23 jokainen, itse en hae huviksi vaan kun EI OLE YRITYKSESTÄ HUOLIMATTA saanut TÖITÄ Sairastuin viime syksynä ja tuntui ettei minua autettu, vaikka tuloni olivat pelkät Kelan sairaspvrahat. Oli sairaala-, lääkäri- ja apteekkilaskija, sain kuulla esim. että heinäk. ylijäämää 83. Enpä tiennyt pistää sivuun. Ei ole henkilökohtaista palvelua, vuorovaikutuksen puute (14): Mennyt huonompaan suuntaan sen jälkeen kun ei saa hoitaa asioita kasvotuste virkailijan kanssa. Vuorovaikutuksen puute asiakkaiden ja työntekijöiden välillä Jotakuinkin estetään mahdollisuus saada yhteys nimenomaan päätöksen tehneeseen käsittelijään, mistä aiheutuu taas väärinymmäryksiä ja sekavuuksia, koska toinen käsittelijä ei voi tietää, mitä toinen käsittelijä on ajatellut Tulojen ja menojen huomioiminen, epäoikeudenmukaista? (11): Asumiskustannuksiin huomioitavat menot ovat ihan liian pienet nykyaikana. Se että opintolaina on tuloa. On kamalaa että pakotetaan ottamaan lainaa ruokaa varten. Se on väärin. Ja on pakko opiskella jo aikoo pitää pään järjissään. Jos vaihtoehtona on työttömyys, niin ennemmin opiskelen. KAIKKIA TArpeellisia menoja ei oyeta huomion.itselläni on esuimerkiksi parkinsonin taudin uokksi fysioterapia vähintään kolme keryaa viikiossa.siihen menee bussimakuja melkoisesti.mieleastäni tämä pitäisi ottaa huomioon tuessa. Tyly, huono palvelu (9): Epäystävällinen ihminen langan päässä, joka ei tunnu haluavan auttaa. Kyselty papareita joita ei ole olemassakaan tai jo siellä olleita toiseen kertaan = hidastelu. Silloin kun vielä käytiin sossussa kasvotusten niin suoranainen vittuilu. Asennevammaisia työntekijöitä! Puhelimessa kommunikointi on vaikeaa, jonojen ja palvelun tason vuoksi. Ei saa yhteyttä puhelinaikana tai jonotusaika on pitkä (8): Puhelinaikana ei saa yhteyttä. Puheluihin vastausajat ovat liian pitkiä. paljon, ketään ei saa kiinni kukaan neuvo Etuuskäsittelijän vaihtuvuus, ei kokonaiskuvaa asiakkaan tilanteesta (8): Jokaisessa päätöksessä on eri etuuskäsittelijän nimi, joten tuskin kellään heistä on käsitystä kokonaistilanteesta. Lisäksi henkilökunnalla ei tunnu olevan yhtenäistä käsitystä käytännöistä, 22

24 jotka muuttuvat tiheään. Resurssit eivät selvästi riitä. Tuntuu siltä että asioita käsittelee aina eri henkilö liukuhihna-periaatteella joka ei ole perillä tilanteestani ja hylkää anomukset. Monta käsittelijää - eivät paneudu aiempiin päätöksiin. Esim. joskus 3 kertaa peräkkäin viivästy hakemus kun pyydettiin jotain samaa lappua uudestaan ja uudestaan (verol.) Osaavan henkilökunnan puute (7): Kyllä. Olen epäkohdista maininnut aikaisemmissa kohdissa. Henkilökunnan puute on myös suuri ongelma! Kyllä, annettujen tietojen täysin virheellinen tulkinta. Aiheuttanut ongelmia vuokran kanssa. osaaminen / tieto eri tasoa Byrokraattisuus (5): Jatkuva kaavakkeiden täyttö, vaikka tulot vakiot Byrokraattisuus: jos jonkin kulun pystyy tosittamaan eri tavalla kuin on pyydetty, mutta niin että tositteista selviää kaikki oleellinen, kulua ei voida ottaa huomioon Tottakai on epäkohtia. Esimerkiksi sopimusasiakasyrityksien hinnat voivat toisinaan olla paljon kalliimmat kuin muiden ja asiakas joutuu keskeyttämään asiakkuutensa omassa liikkeessään kesken kaiken, koska sosiaalitoimella on kilpailutetut sopimuksensa. Vuosi-pari sitten mm. minun olisi pitänyt ostaa uudet silmälasit sossun laskuun yli 350 eurolla, vaikka en tarvinnut sellaisia, koska olin vain korjauttanut rikki menneet 100 eurolla vanhalla optikollani, eikä sossu suostunut maksamaan laskua ennen kuin otin useasti yhteyttä toimeentuloyksikköön ja lopulta johtavaan sos.työntekijään. Hyvää palvelua (10): Muuten ihan hyvää palvelua. Ei mitään, jos itse hoitaa tarvittavat asiakirjat oikein En ole vielä törmännyt häiritseviin epäkohtiin Muuta (7): Työn ohjaukseen koko porukka Kaikki Automaattinen maksaminen 23

25 15. Olen tyytyväinen siihen, että voin hakea toimeentulotukea kirjallisesti, enkä asioiden toimistolla. (201) Suurin osa asiakkaista (65,2 %) on tyytyväisiä kirjalliseen hakemiseen. Tyytymättömiä kirjalliseen hakemukseen on 23,8 % joka suhteutettuna Toimeentulotuen Kuusikkoraportin 2011 kokonaisasiakasmäärään tarkoittaa 4993 asiakasta. 16. Koen, että etuuskäsittelijä on ymmärtänyt taloudellisen tilanteeni. (203) 24

26 17. Tiedätkö mitä täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki on? (203) 18. Mitä teen, jos minulla on ongelmia toimeentulotuki asioissa? (voit valita useamman) (201) Jotain muuta, mitä? En tiedä Menen nykyään kysymään asiantuntijoilta neuvoa Valitan Opettelen kirjoittamaan yhdyssanat Soittamalla ei saa kiinni, selvitettävä muuten. Jos selvittäminen vie yki kk, rahoja ei makseta takautuvasti, vaikka myöhästyminen ei olisi oma syy (niinkin käynyt) Miten voi soittaa omalle sosiaalityöntekijälle, kun sellaista ei ole(ainakaan en tiedä enää kuka hän olisi) Kirjoitan toimeentulotuen yksikköön Kuka on sosiaalityöntekijäni? Kysyn sukulaisilta Soitan sosiaaliasiamiehelle sekä Länsi/sisä Suomen hallintovirastoon Lähettelen papereita edestakas? 25

27 En soita, koska ei palvelua. En enää ota yhteyttä sosiaalipalvelujen neuvontaan, koska sielä vittuillaan. 5vuotta enkä ole tavannut sossua kuin KERRAN ja silloinkin ajan järjesti psykologi.tt yksikön mielestä ei ollut tarvetta ja asunnosta olisi tullut HÄÄTÖ. Sosiaaliasiamies vasta auttoi ja tukea tuli tonni. Tässäkin tapauksessa kyse oli virheellisestä päätöksestä jonka takia rahaa EI OLLUT Olen soittanut sosiaaliasiamiehelle ja STM, Helsinkiin toimeentulopalvelun johtajalle! Sain heti palautteen Hesasta! Soitan sosiaaliasiamiehelle! En tee mitään. ei ole voimia, kukaan ei ota kantaa, ei tapahdu mitään. Kokemusta on, sosiaaliasiamiehiä myöten Ärsyynnyn Ei voi tässä paljastaa mutta äitivainaa ei olisi ylpeä Soittaisin sosiaalityöntekijälleni, jos minulla olisi sellainen Soitan sosiaaliasiamiehelle Soitan entisen kunnan työntekijälle, koska sieltä saa paremmin tietoa Kysyn äidiltäni Tai ainakin yritän soittaa toimeentulotuenyksikköön. Välillä ei vastata Sosiaaliasiamies hoitaa kyllä ongelmat Yritän hommata rahat muualta. Laillisesti tai laittomasti Kirjallisesti. Kts. kohta 11. "Soitan sosiaalityöntekijälleni" Huom. tuollaista ei ole olemassakaan! Soitan sosiaaliasiamiehelle 19. Saan hankittua toimeentulotukihakemukseen tarvittavat asiakirjat liitteeksi helposti (201) 26

28 19.1 Jos olit eri mieltä edellisessä kysymyksessä, minkälaisia vaikeuksia olet kokenut? Luokiteltuja vastauksia (61) Tulostus ongelmia (31) En omista tulostinta, joten tulosteiden saaminen ongelmallista. Erilaiset tositteet voivat kadota, ja uusien hankkiminen hankalaa. Tiliotteita, velkakirjoja ja muita vaadittavia liitteitä ei pysty aikatauluttamaan hakemukseen, niihin uppoaa todella paljon rahaa ja saman paperin lähettämistä uudelleen 4krt vuodessa. Muut liitteiden keräämisen vaikeudet (17) Olen alivuokralla asunnossa jota (vuokralaista) en tunne ja pyydettiin saamaan oikea vuokrasopimus, vaikka minulla oli alivuokrasopimus. En kehtaa pyytää tuntemattomalta hänen vuokrasopimustaan eikä se minulle kuulukaan. Jäi ihmetyttämään. Liitteeksi eivät kelpaa pankista tulostetut "tilitapahtumat", vaan pitää tulostaa tiliotteet, joita ei voi tulostaa kesken kuukauden. Esim. jos tarvitsen kesäkuun tiliotteen sen voin saada vasta 1. heinäkuuta. Tai esim. nyt minulta pyydettiin liitteen, jossa olisi tietoa olenko kesätöissä, en tiedä minkälaisen liitteen on laitettava, kun en ole tänä vuonna kesätöissä. Haettava joka kerta eripaikoista laput ja liput 27

29 Ei ole ymmärtänyt mitä pyydetään tai minkälainen liite vaaditaan (4) Liitteet ovat usein myös mysteeri, sillä ei ole mitään esimerkkiä millaisia niiden kuuluisi olla. Tekeminen stressaa, sillä pelottaa, jos liitteet eivät kelpaakaan ja koko toimeentulotuki perutaan. Pyydetään samoja liitteitä useamman kerran (3) Tällä hetkellä edellisessä hakemuksessa oli mielestäni oikein hyvä liite, mutta uudessa hakemuksessa täytyy toimittaa hieman erilainen liite tai lähes sama. En ole aivan varma. Tulee olo, ettei liitettä ole edes katsottu, koska esitetään kysymys, johon oli liitteessä vastattu. 20. Ymmärrän toimeentulotukipäätökseni hyvin. (200) 28

30 21. Koetko, että sinulla on sosiaalityön tarvetta? (132) Luokiteltuja vastauksia (125) Muutamat vastaukset sisälsivät vain kysymysmerkin tai tyhjän ruudun ja näitä vastauksia ei otettu huomioon. Kyllä (63) Jossain määrin kyllä. Suurempi tarve olisi ollut jo aiemmin. Olen itse väen vängällä hakeutunut sosiaalityöntekijälle, jolle pääsy tehdään aivan liian hankalaksi. No ehkä kerran vuodessa olisi kiva päästä juttelemaan kasvotusten :) Olen lasteni kanssa lastensuojelun asiakkaita. Saan tarvittaessa neuvoja ja apua, mitä kysyn. Välillä. Miten systeemi toimii. Saisinko jotain apua, josta en ole tietoinen. Ei tarvetta (53) Ei ole. En menisi vaikka olisikin. Kerran etuutta hakiessa jouduin käydä toimistolla. Olin aika väsynyt (en krapulassa edes) ja työntekijä haukkui minut narkomaaniksi, lähdin itkien pois ja asiat jäi taas hoitumatta. Ei. En luota heihin. En. Tuen tarve on hyvin tilapäinen. En tiedä mitä sosiaalityöllä tarkoitetaan (6) Laaja-alanen kysymys. Mitä tarkoittanee? Mitä on sosiaalityö? En oikein tiedä mitä ao. termi pitää sisällään Ei osaa sanoa (3) 29

31 22. Oletko yrittänyt saada henkilökohtaista aikaa sosiaalityöntekijälle? (201) 22.1 Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, saitko ajan sosiaalityöntekijälle? (75) Luokiteltuja vastauksia (75) En (41) En saanut, sanottiin ettei ole mahdollista lainkaan. En. Soitin sinne ja tänne, aina ohjattiin eteenpäin. En saanut, vaan pyydettiin tekemään hakemus kirjallisena. Kyllä (28) Kyllä, mutta käyttämällä juuri oikeita sanoja eli mielestäni kikkailemalla ilmaisuilla, joita Tampereen kaupunkikin käyttää sosiaalityön yhteydessä. Mikäli puhuu sanallakin toimeentulotuesta, ajanvaraajalle tulee heti kiire torpata asia. Tosiasia on silti se, että myös monet ttt-asiakkaista tarvitsevat sosiaalityöntekijää, VAIKKA häntä ei olisi erikseen ttt- 30

32 yksiköstä sostnt:lle ohjattu. Itsepintainen joutuu olemaan - moni ei varmasti jaksa olla, vaan tyytyy siihen, että ei saa aikaa. Ikävää. Kyllä, mutta en jatkoaikoja. Vasta nyt kun olen raskaana, on sosiaalityöntekijätapaamiset toimineet sujuvasti. Sain ajan n. 1 kk päähän Sain nopeasti Muita vastauksia (6) Turha yrittää Käytössäni on tähän asti ollut ammattiopiston työntekijät(ohjaaja, opintoavustaja ja kuraattori) 23. Minkälaisen toivoisit oman tilanteesi olevan vuoden päästä? (172) Luokiteltuja vastauksia (208) Työssä/opiskelemassa (97) Että olisin valmistunut koulusta ajallaan ja päässyt heti töihin, että tarvitsisi kestää tälläistä nöyryyttävää paskaa. Työhön ohjaavan koulutuksen kautta päässeeni töihin - raha tilanteeni olisi hitusen parempi. Toivoisin olevani töissä ja tienaavani niin paljon että nousen köyhyysrajan yläpuolelle. Talous kohentunut (37) Enempi rahaa. Ruoka on kallista. Taloudellinen tilanne voisi olla parempi Suurin piirtein omillaan toimeentuleva. 31

33 Elämänhallinta/elämäntilanne kohentunut (32) Että olis parempi - asunto ja hampaat - hoidettu. Parempi mitä nyt! Paremmin. Ei joutuisi asioimaan sosiaalitoimen kanssa (21) Toivoisin, että minun EI tarvitsisi olla "sossun" asiakas! Ei tarvis asioida toimistossa. En joutuisi ikinä enää elämässäni asioimaan teidän kanssanne. Eläkkeellä (5) Haluaisin sairauksieni vuoksi eläkkeelle. Toivoisin että eläkehaku hyväksyttäsi Olisin eläkkeellä Jotain muuta (16) Tottakai hyvän! Esimerkiksi olisin raitis alkoholisti ilman Antabusta :) Ei hajuakaan. Kuhan olisi edes hengissä. Toivoisin, että osaisin soittaa kitaraa suoraan nuoteista Että olen elossa ja voisin vielä puhua. 24. Mitä toivoisit sosiaalityön palveluilta? (voit valita useamman) (138) 32

34 Jotain muuta, mitä? (58) Parempaa kohtelua (15) Inhimmilisyyttä. Järjen käyttöä. Joskus olis kiva ostaa lapsellekin jotain. Fiksumpaa käytöstä puhelimitse asioidessa! Oma työntekijä, jonka voi tarvittaessa tavata kasvotusten (9) Oma tarkkailija, jonka näkee välillä ja voi soittaa tarvittaessa Yksi käyntikin jo riittäisi osaksi ehkä. Ideat nyt vähissä. Olen ainakin kiinnostunut, jotain olis - hyvä - tehdä. Tärkein olisi asiointi kasvokkain Sähköisiä päätöksiä (4) Nettiin nuo päätökset enää eletä sota-aikaa.. Sähköiset palvelut ovat nykyaikaa (edes mahdollisuus siihen) Apua työn löytämiseen (3) Mielestäni työttömät ja syrjäytyneet tarvitsisivat ohjausta mielekkääseen työhön/tekemiseen. Apua työn etsimisessä. Saisi suoraan esim. kesätyötarjouksia. 33

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Riikka Niemi, projektipäällikkö ja Pauliina Hytönen, projektityöntekijä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö

Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö Tampereen yliopisto 28.4.2016 Sosiaaliohjaajat Sanna Mäkipää ja Johanna Männikkö 28.4.2016 Toimeentulotuki Sosiaalipalvelut Kaupungin sosiaalipalvelut tukevat

Lisätiedot

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET 2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Taustatiedot... 3 Sukupuoli... 3 Ikä... 3 Asuinkunta... 4 Aikuissosiaalityön tai toimeentulotuen asiakkuus... 4 Oma tilanne

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen

MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus VASSO MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen Mies Suomessa, Suomi miehessä-luentosarja Helsinki 26.11.2008 MERJA

Lisätiedot

Salli osallisuus III koulutuspäivä, puheenvuoro. Aikuissosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä Hanna Tabell 22.11.2012

Salli osallisuus III koulutuspäivä, puheenvuoro. Aikuissosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä Hanna Tabell 22.11.2012 Salli osallisuus III koulutuspäivä, puheenvuoro Aikuissosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä Hanna Tabell 22.11.2012 Hannikaisenkadun sosiaaliasema Asiakaskäynnit vuonna 2011 sosiaaliohjaajan ja sosiaalityöntekijän

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet

Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet Riikka Kimpanpää Johtava sosiaalityöntekijä/projektipäällikkö Tampereen kaupunki 1 Toimeentulotuen tarkoitus ja oikeus sosiaaliturvaan Toimeentulotukilaki

Lisätiedot

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta SUUNNITELMATYÖN TILANNEKATSAUS 03.05.07/ Mari Mikkola Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TOIMEENTULOTUEN ASIAKASKYSELY 2013 TAUSTATIEDOT 160 vastausta (2009) vastauksia 123) 44 prosenttia miehiä ja 56 prosenttia naisia Suhteessa

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2014 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2015 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE

ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE As ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE Oulun kaupungin lastensuojelupalvelut on mukana Pohjois-Suomen Lasten kaste hankkeessa. Lastensuojelun kehittämisen kohteena ovat lasten ja perheiden osallisuuden vahvistaminen,

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

RAKSAN KESÄTYÖKYSELY 2012

RAKSAN KESÄTYÖKYSELY 2012 1 RAKSAN KESÄTYÖKYSELY 2012 24 kysymystä sisältänyt kysely toteutettiin sähköisesti 11.1.2012 20.1.2012 Tieto kyselystä lähetettiin sähköpostitse TARAKI:n jäsenille ja sitä mainostettiin koko TTY:n sähköisessä

Lisätiedot

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012 Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen Pekka Peura 28.01.2012 MOTIVAATIOTA JA AKTIIVISUUTTA LISÄÄVÄN OPPIMISYMPÄRISTÖN ESITTELY (lisätietoja maot.fi)

Lisätiedot

TURVATAIDOT PUHEEKSI

TURVATAIDOT PUHEEKSI TURVATAIDOT PUHEEKSI Haastattelulomake Tekijät: Neuvolan perhetyöntekijä Merja Häyrynen, kodinhoitaja Pirjo Wihinen, lastensuojelun perhetyöntekijät Päivi Hölttä- Vikki, Eija Luontama ja Piia Järvinen

Lisätiedot

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 IKÄ % 18 24 9 25-34 35-44 26 45-54 30 55-60 13 Yli 60 7 ASEMA % Työntekijä 23 Alempi toimihenkilö 13 Ylempi toimihenkilö 31 Johtava asema 6 Opiskelija 9 Perhe-/opinto-/vuorotteluvapaalla

Lisätiedot

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI YRITTÄJIEN HYVINVOINTI Yrittäjien työhyvinvointikysely 2013 tulokset 4.9.2013 Kati Huoponen, Mari Merilampi ja Jouni Vatanen TAUSTAA Kysely lähetettiin yli 10 000:lle Ilmarisen yrittäjäasiakkaalle Kyselyyn

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely Aikuissosiaalityön sosiaaliasemalla kevät 2012

Asiakastyytyväisyyskysely Aikuissosiaalityön sosiaaliasemalla kevät 2012 TAMPEREEN KAUPUNKI Asiakastyytyväisyyskysely Aikuissosiaalityön sosiaaliasemalla kevät 2012 Toteuttajana SOS-hanke Tuominen Tuula, Heikkilä Katariina, Kukkasniemi Marianne, Laakso Tuija, Mäki-Fränti Mia,

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys. Pauliina Juhola / Katja Nieminen

Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys. Pauliina Juhola / Katja Nieminen Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys Pauliina Juhola / Katja Nieminen Kyselyn toteuttaminen Kohderyhmänä ekspertit (EuroSkills 2012, WorldSkills 2013) lajipäälliköt valmentajat lajivastaavat yhteensä

Lisätiedot

ASIAKASKYSELYN TULOKSET 2015

ASIAKASKYSELYN TULOKSET 2015 ASIAKASKYSELYN TULOKSET 2015 Asiakaskokemuksia lastensuojelun-, aikuissosiaalityön-sekä mielenterveys- ja päihdepalveluiden käyttäjiltä 2 Mitä palveluita vastaajat olivat käyttäneet Vastaaja on voinut

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely. työnantajille

Asiakastyytyväisyyskysely. työnantajille Asiakastyytyväisyyskysely työnantajille Asiakastyytyväisyyskysely Kysely lähetettiin 190 työnantajalle, joista 93 vastasi. Etelä-Karjalan alueelta vastauksia 36 kpl, Kymenlaakson alueelta 54 kpl. Anonyymeja

Lisätiedot

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä. Asiakaskysely kirjastopalveluista Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Lisätiedot

Sosiaalitoimi tekee lakisääteisen, mutta lähinnä hipaisemalla. 6.11.2012 http://www.kukakuunteleekoyhaa.fi

Sosiaalitoimi tekee lakisääteisen, mutta lähinnä hipaisemalla. 6.11.2012 http://www.kukakuunteleekoyhaa.fi Sosiaalitoimi tekee lakisääteisen, mutta lähinnä hipaisemalla. Sosiaalityöntekijät eivät ehdi tehdä työtänsä. Palvelut ovat pirstaloituneita ja säästetään. Ammattilaisia turhauttaa. Sosiaalityöntekijän

Lisätiedot

KYSELY HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE KESKI-SUOMESSA TAUSTATIEDOT

KYSELY HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE KESKI-SUOMESSA TAUSTATIEDOT KYSELY HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE KESKI-SUOMESSA 1/7 TAUSTATIEDOT 1. Sukupuoli mies nainen 2. Syntymävuosi 3. Asumismuoto itsenäisesti omassa asunnossa (esim. vuokralla) vanhempien luona

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Kyselytutkimus työajan käytöstä

Kyselytutkimus työajan käytöstä Kyselytutkimus työajan käytöstä Omien asioiden hoitaminen ja Internetin käyttö työajalla Markkina- ja mielipidetutkimusyritys Q-Tutkimus toteutti kesäkuussa 2013 (3.6. 17.6.2013) kyselytutkimuksen, joka

Lisätiedot

U N E L M. Motivaatio Hyvinvointi. Elämäkortti

U N E L M. Motivaatio Hyvinvointi. Elämäkortti Raha HYVÄ RUOKA Söit aamulla kunnon aamupalan ja koulussakin oli hyvää ruokaa. Raha -1 E HUVTA MKÄÄN Oikein mikään ei huvita. Miksi en saa mitään aikaiseksi? Raha RKAS SUKULANEN Sori, etten oo pitänyt

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

RAKSAN KESÄTYÖKYSELY 2010

RAKSAN KESÄTYÖKYSELY 2010 1 RAKSAN KESÄTYÖKYSELY 2010 20 kysymystä sisältänyt kysely toteutettiin sähköisesti 2.12.2009 12.1.2010 Tieto kyselystä lähetettiin sähköpostitse TARAKI:n jäsenille ja sitä mainostettiin koko TTY:n sähköisessä

Lisätiedot

VANTAA. Toimeentulotuki

VANTAA. Toimeentulotuki VANTAA Toimeentulotuki Oletko oikeutettu toimeentulotukeen? Toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen etuus, jonka tarkoituksena on turvata välttämätön toimeentulo silloin, kun henkilö ei voi saada

Lisätiedot

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2.

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2. Kuka on arvokas? Jotta voisimme ymmärtää muiden arvon, on meidän ymmärrettävä myös oma arvomme. Jos ei pidä itseään arvokkaana on vaikea myös oppia arvostamaan muita ihmisiä, lähellä tai kaukana olevia.

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Saapunut / LIITTEET JOTKA TULEE LIITTÄÄ ENSIMMÄISEEN TOIMEENTULOTUKIHAKEMUKSEEN, katso sivu 4. JOKAISEEN TOIMEENTULOTUKIHAKEMUKSEEN ON LIITETTÄVÄ KAIKISTA TULOISTA/MENOISTA TOSITTEET

Lisätiedot

VARHAINEN PUUTTUMINEN

VARHAINEN PUUTTUMINEN VARHAINEN PUUTTUMINEN www.tasapainoa.fi MITÄ VARHAINEN PUUTTUMINEN ON? Varhaisella puuttumisella tarkoitetaan yksinkertaisesti sitä, että autetaan kaveria tai ystävää jo silloin kun mitään vakavaa ei vielä

Lisätiedot

Nuorten aikuisten kuntoutusohjausprojekti v.2006-2008

Nuorten aikuisten kuntoutusohjausprojekti v.2006-2008 Nuorten aikuisten kuntoutusohjausprojekti v.2006-2008 EPSHP/aikuispsykiatria TUKE 1242 Projektityöntekijänä Tiina Leppinen Psyk. sh., NLP-Master, Kuntoutuksen ohjaaja amk Hankkeen taustaa Nuorten aikuisten

Lisätiedot

Aikuissosiaalityön muutokset organisaatiouudistuksissa

Aikuissosiaalityön muutokset organisaatiouudistuksissa Aikuissosiaalityön muutokset organisaatiouudistuksissa Anri Viskari-Lojamo (sosionomi YAMK) Johtava sosiaaliohjaaja Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto Perhe- ja sosiaalipalvelut / Nuorten palvelut ja

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS KYSELY KUNTALAISILLE SOSIAALI-, TERVEYS- JA VAPAA-AJAN PALVELUISTA

ASIAKASTYYTYVÄISYYS KYSELY KUNTALAISILLE SOSIAALI-, TERVEYS- JA VAPAA-AJAN PALVELUISTA Vastaa kysymyksiin valitsemalla/rengastamalla sinulle sopivin vaihtoehto tai kirjoittamalla vastaus sille varattuun tilaan. Jos vastauksellesi ei ole riittävästi tilaa, niin voit jatkaa kääntöpuolelle.

Lisätiedot

Talous- ja velkaneuvonta

Talous- ja velkaneuvonta Talous- ja velkaneuvonta Toiminta ja kehittäminen - 1 johtava talous- ja velkaneuvoja - 9 talous- ja velkaneuvojaa - 2,8 sihteeriä - asukaspohja n. 335 000 Toimintatavat - Talous- ja velkaneuvonta - Talous-

Lisätiedot

Vinkkejä vuorovaikutukseen ja tuen kartoittamiseen

Vinkkejä vuorovaikutukseen ja tuen kartoittamiseen Vinkkejä vuorovaikutukseen ja tuen kartoittamiseen Kehitysvammaiset vanhempina seminaari Pia Henttonen Enemmän otetta ja osallisuutta-projekti RAY 2006-2009 Sähköposti pia.henttonen@kvtl.fi Puhelin 0503029608

Lisätiedot

TYÖHÖN PALUU PROJEKTIN ARVIOINNIN TULOKSIA

TYÖHÖN PALUU PROJEKTIN ARVIOINNIN TULOKSIA TYÖHÖN PALUU PROJEKTIN ARVIOINNIN TULOKSIA Jouni Puumalainen, Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Kuntoutuspäivät 12.-13.04. 2011, työryhmä 8 24.5.2011 1 Työhön paluu -projekti (RAY 2007-2011)

Lisätiedot

Perusturvakeskus Liuhtarintie 10 62100 Lapua Hakemus saapunut..20

Perusturvakeskus Liuhtarintie 10 62100 Lapua Hakemus saapunut..20 LAPUAN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Perusturvakeskus Liuhtarintie 10 62100 Lapua Hakemus saapunut..20 Vakuutan, että antamani tiedot ovat totuudenmukaiset ja sitoudun ilmoittamaan toimeentulotukipäätöksen

Lisätiedot

YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät

YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät 10.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät SOS-lapsikylän toimintakäsikirjan mukaisesti lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen lasten asioista vastaaville

Lisätiedot

Senioreille kysely tietotekniikan ja internetin käyttöstä

Senioreille kysely tietotekniikan ja internetin käyttöstä Senioreille kysely tietotekniikan ja internetin käyttöstä 1. Ikä 30-39 1.1% 4 40-49 1.7% 6 50-59 13.6% 49 60-69 56.7% 204 70-79 23.3% 84 80-89 3.6% 13 90 -> 0.0% 0 answered question 360 skipped question

Lisätiedot

Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö

Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö Tampereen yliopisto 28.4.2015 Sosiaaliohjaajat Anne Seppälä ja Sofia Kemppainen X.X.2012 Matti Meikäläinen Sosiaalipalvelut Kaupungin sosiaalipalvelut tukevat

Lisätiedot

Asiakasraati. Aika: Keskiviikko 11.6.2014 klo 13.00-15.00 Paikka: Frenckellin konttori, Puutarhakatu 2. Muistio: 1. Kokoontuminen ja kahvit

Asiakasraati. Aika: Keskiviikko 11.6.2014 klo 13.00-15.00 Paikka: Frenckellin konttori, Puutarhakatu 2. Muistio: 1. Kokoontuminen ja kahvit Asiakasraati Aika: Keskiviikko 11.6.2014 klo 13.00-15.00 Paikka: Frenckellin konttori, Puutarhakatu 2 Muistio: 1. Kokoontuminen ja kahvit Minna toimi puheenjohtajana ja Mia sihteerinä. 2. Esittelykierros

Lisätiedot

Toimeentulotuen määräajat ja ehkäisevä toimeentulotuki

Toimeentulotuen määräajat ja ehkäisevä toimeentulotuki Toimeentulotuen määräajat ja ehkäisevä toimeentulotuki 1 Toimeentulotuki turvaa välttämättömän toimeentulon Julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Jokaisella Suomen

Lisätiedot

ALKUKARTOITUSLOMAKE (päivitys 1/13) TYÖPAJA TORPPA / STARTTIPAJA / AITTA-VERSTAS 1/2. Nimi: Henkilötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköposti:

ALKUKARTOITUSLOMAKE (päivitys 1/13) TYÖPAJA TORPPA / STARTTIPAJA / AITTA-VERSTAS 1/2. Nimi: Henkilötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköposti: ALKUKARTOITUSLOMAKE (päivitys 1/13) TYÖPAJA TORPPA / STARTTIPAJA / AITTA-VERSTAS 1/2 Nimi: Henkilötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköposti: Asuminen? Onko sinulla lapsia? Koulutus: ( ) asun vanhempien kanssa

Lisätiedot

Kirjoita dialogi (yksi tai monta!)

Kirjoita dialogi (yksi tai monta!) Kirjoita dialogi (yksi tai monta!) Poliisilaitos Kela Posti Pankki Työvoimatoimisto Poliisiasema Trafi Katsastus Poliisilaitos Kela Posti Pankki Työvoimatoimisto Poliisiasema Trafi Katsastus Maistraatti

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

FACEBOOK case pkssk. Heli Sivonen Työhönottaja, PKSSK heli.sivonen@pkssk.fi

FACEBOOK case pkssk. Heli Sivonen Työhönottaja, PKSSK heli.sivonen@pkssk.fi FACEBOOK case pkssk Heli Sivonen Työhönottaja, PKSSK heli.sivonen@pkssk.fi FACEBOOK case pkssk PKSSK:n rekrytointi siirtyi sosiaaliseen mediaan alkutalvella 2010. Olimme ensimmäinen sairaala Suomessa,

Lisätiedot

MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014

MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014 MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014 Mun talous -hanke teetti toukokuussa 2014 kyselyn porilaisilla toisen asteen opiskelijoilla (vuonna -96 syntyneille). Kyselyyn vastasi sata

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Vantaan kaupungin kokemukset yhteistyöstä. 10.9.2015 Virve Flinkkilä Palvelupäällikkö Vantaan kaupunki Aikuissosiaalityö

Vantaan kaupungin kokemukset yhteistyöstä. 10.9.2015 Virve Flinkkilä Palvelupäällikkö Vantaan kaupunki Aikuissosiaalityö Vantaan kaupungin kokemukset yhteistyöstä 10.9.2015 Virve Flinkkilä Palvelupäällikkö Vantaan kaupunki Aikuissosiaalityö Miksi Kelan kanssa yhteistyöhön? Toimeentulotuen kasvavat asiakasmäärät (8-9 % vuosikasvu)

Lisätiedot

Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+

Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+ 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 1 Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+ Porvoo 2011 - Borgå 2011 N = 1273 Sukupuoli 100 % 90 % 80 % 81 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 18 % 10 % 0 % mies nainen Ikäryhmä

Lisätiedot

Miksi lähtisin vaihtoon? Miksi en lähtisi vaihtoon?

Miksi lähtisin vaihtoon? Miksi en lähtisi vaihtoon? Miksi en lähtisi vaihtoon? Kysely Bastian Fähnrich Kansainvälisyys- ja kulttuurisihteeri 2008: N = 35 opiskelijaa (Oulainen) 2007: N = 66 opiskelijaa (Oulainen) + 29 (Oulu) yhteensä = 95 - uusia kokemuksia

Lisätiedot

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Versio 13.0 Käytetään kaikkien akuuttiin aivohalvaukseen 1.1.2013 tai sen jälkeen sairastuneiden rekisteröintiin. RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Nämä tiedot täyttää aivohalvausosaston hoitohenkilöstö

Lisätiedot

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? o 3 kertaa viikossa tai useammin o 1 3 kertaa viikossa o 1 3 kertaa kuukaudessa o Harvemmin

Lisätiedot

Kotimainen kirjallisuus

Kotimainen kirjallisuus Kotimainen kirjallisuus Kysely lähetettiin 80 kotimaisen kirjallisuuden alumnille, joista 27 vastasi. Vastausprosentti oli 34 %. Vastaajista 89 % on naisia. Vastaajien keski-ikä on 35 vuotta. Opintojen

Lisätiedot

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan?

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Liikkuva Tuki Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Matti Järvinen Porin perusturva Psykososiaalisten palvelujen

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Someron Esa

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Someron Esa Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Someron Esa Toiminnan arviointikysely toteutettiin 14.11. - 24.11.2013 välisenä aikana uintiharrastuksessa mukana olleiden lasten vanhemmille. Vastaajia oli

Lisätiedot

Häätöjen ennaltaehkäisy ja

Häätöjen ennaltaehkäisy ja Häätöjen ennaltaehkäisy ja asumisen sosiaaliohjaus Vantaalla 25.9.2015 Dimitri Hedman, Sari Heiskanen, Sara Juntunen, Tanja Turunen Asumisen sosiaaliohjaus on aloitettu Vantaalla syyskuussa 2009 osana

Lisätiedot

Kansalaiskyselyn tulokset

Kansalaiskyselyn tulokset ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012 31.12.2014 Kansalaiskyselyn tulokset

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1 3 kertaa viikossa tai useammin 2 1-3 kertaa viikossa 3 1-3 kertaa kuukaudessa

Lisätiedot

Kysely etäomaishoitajille kyselyn tuloksia

Kysely etäomaishoitajille kyselyn tuloksia Kysely etäomaishoitajille kyselyn tuloksia 1. Sukupuoli Mies 4 12% Nainen 29 88% 2. Ikäsi 18-40 8 24% 41-65 24 73% yli 65 1 3% 3. Oletko Opiskelija 1 3% Kokopäivätyössä 21 64% Osapäivätyössä 2 6% Työtön

Lisätiedot

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Raportti 1 (13) Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Vastaajien perustiedot Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, miten pudasjärveläiset käyttävät sähköisiä palveluita ja mitä palveluita

Lisätiedot

Keski-Karjalan maaseutupalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 1 (5) Yhteenvetoraportti N=107 Julkaistu: 10.12.2012

Keski-Karjalan maaseutupalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 1 (5) Yhteenvetoraportti N=107 Julkaistu: 10.12.2012 Keski-Karjalan maaseutupalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 1 (5) Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Millä tavoin haluaisit saada ajankohtaista tietoa maaseutupalveluista? Laita järjestykseen, mikä tavoittaa

Lisätiedot

TAUSTATIEDOT. 1. Minä olen asiakas omainen/läheinen

TAUSTATIEDOT. 1. Minä olen asiakas omainen/läheinen Sivu 1 / 9 TAUSTATIEDOT 1. Minä olen asiakas omainen/lähnen Seuraavat kysymykset koskevat itse asiakasta. Mikäli olet omainen/lähnen, vastaa kysymyksiin asiakkaan näkökulmasta. 2. Ikä 0-17 vuotta 18 64

Lisätiedot

Kela sähköisti palvelunsa. Kirsi Rautauoma Kela Vantaan-Porvoon vakuutuspiiri 3.4.2014

Kela sähköisti palvelunsa. Kirsi Rautauoma Kela Vantaan-Porvoon vakuutuspiiri 3.4.2014 Kela sähköisti palvelunsa Kirsi Rautauoma Kela Vantaan-Porvoon vakuutuspiiri 3.4.2014 Etuudet äitiysavustuksesta eläkkeeseen Lapsiperheet Työttömät Eläkeläiset Opiskelijat Sairastaminen Asumisen tuet Kuntoutus

Lisätiedot

Siviilisääty 1. naimaton 2. naimisissa 3. asumuserossa 4. leski 5. eronnut 6. avoliitossa

Siviilisääty 1. naimaton 2. naimisissa 3. asumuserossa 4. leski 5. eronnut 6. avoliitossa MÄNTSÄLÄN KUNTA Perusturvapalvelukeskus Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Puh. 019-689 01/vaihde TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Saapunut /20 Henkilö tiedot Hakija Henkilötunnus Osoite Puhelin Siviilisääty 1. naimaton

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

TEK Työttömyystutkimus 2013-2014

TEK Työttömyystutkimus 2013-2014 TEK Työttömyystutkimus 2013-2014 Perustuloksia Arttu Piri Mitä ja miksi? Tutkimuksen fokusalueita: - Työttämien tekkiläisten demografiset taustat - Irtisanomispaketit: - yleisyys ja sisältö - Oman työnhakuosaamisen

Lisätiedot

Hän oli myös koulullamme muutaman sunnuntain ohjeistamassa meitä. Pyynnöstämme hän myös naksautti niskamme

Hän oli myös koulullamme muutaman sunnuntain ohjeistamassa meitä. Pyynnöstämme hän myös naksautti niskamme Kiinaraportti Sain kuulla lähdöstäni Kiinaan 3 viikkoa ennen matkan alkua ja siinä ajassa en ehtinyt edes alkaa jännittää koko matkaa. Meitä oli reissussa 4 muuta opiskelijaa lisäkseni. Shanghaihin saavuttua

Lisätiedot

Luottamuksellinen kyselylomake

Luottamuksellinen kyselylomake Luottamuksellinen kyselylomake Hakemus terapiaan terapeuttikandidaatille, joka opiskelee HumaNova Utbildning OY:ssa Terapiapalkkio on 30 /istunto (sis. alv.) ja maksetaan suoraan terapeuttikandidaatille

Lisätiedot

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä Työn kaari kuntoon Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä 2 Keva tukee työssä jatkamista työkyvyn heikentyessä Jos sinulla on sairaus, jonka vuoksi työkykysi on uhattuna, Kevan tukema ammatillinen

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Haastateltavan nimi: Ajankohta: Tehtävä: Valmistaudu haastatteluun ja varmista, että sinulla on selkeä näkemys/vastaus seuraaviin kysymyksiin?

Haastateltavan nimi: Ajankohta: Tehtävä: Valmistaudu haastatteluun ja varmista, että sinulla on selkeä näkemys/vastaus seuraaviin kysymyksiin? TYÖPAIKKAHAASTATTELU Voit käyttää tätä työpaikkahaastattelun käsikirjoitusta apuna haastattelutilanteessa. Tulosta käsikirjoitus ja tee omia merkintöjä ennen haastattelua, sen kuluessa ja haastattelun

Lisätiedot

Tervetuloa Työnvälitykseen

Tervetuloa Työnvälitykseen Tervetuloa Työnvälitykseen Välkommen till Arbetsförmedlingen Finska Tämä on Työnvälitys Haetko työtä? Haluatko lisätietoja työmarkkinoista? Tarvitsetko vinkkejä ja neuvoja löytääksesi haluamasi työn?

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Perhetyö tukee lapsiperheitä erilaisissa elämäntilanteissa ja vahvistaa perheen omia voimavaroja

Toiminta-ajatus. Perhetyö tukee lapsiperheitä erilaisissa elämäntilanteissa ja vahvistaa perheen omia voimavaroja Toiminta-ajatus Lapsiperhetyö on perheille annettavaa tukea, joka perustuu perheen ja muiden yhteistyötahojen kanssa laadittavaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Perhetyö on lastensuojelun avohuollon toimenpide.

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista kutsutaan lyhyesti asiakaslaiksi.

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Nuoret luukulla Nuorisotutkimusseuran ja THL:n konsortiohanke. Nuorten ja palveluntarjoajien kohtaamiset / NTS

Nuoret luukulla Nuorisotutkimusseuran ja THL:n konsortiohanke. Nuorten ja palveluntarjoajien kohtaamiset / NTS Nuoret luukulla Nuorisotutkimusseuran ja THL:n konsortiohanke Nuorten ja palveluntarjoajien kohtaamiset / NTS Tärkeimmät tulokset Työntekijät painottivat luottamuksellisen suhteen syntymistä asiakkaisiin,

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö- Kuntouttavaa työtoimintaa

Aikuissosiaalityö- Kuntouttavaa työtoimintaa Aikuissosiaalityö- Kuntouttavaa työtoimintaa Aikuissosiaalityön päivät 2012 24.1.2012 Ls 21 25.1.2012 Ls 9 Mikko Keränen, kehittäjä-sosiaalityöntekijä, Inari Anurag Lehtonen, sosiaalityön opiskelija, kuntouttavan

Lisätiedot

Ohjeet eduskuntavaaliehdokkaiden yhteydenottoihin

Ohjeet eduskuntavaaliehdokkaiden yhteydenottoihin Ohjeet eduskuntavaaliehdokkaiden yhteydenottoihin Ennen puhelua - Opettele argumentit huolella niin, että osaat kertoa opintotuen indeksiin sitomisesta, maksuttomasta koulutuksesta ja opintotuen huoltajakorotuksesta

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Lapsen/Nuoren kysymykset

Lapsen/Nuoren kysymykset PALAUTE LASTENSUOJELUTARPEEN SELVITYKSESTÄ 2015 Lastensuojelun työntekijät ovat selvittäneet perheenne mahdollista lastensuojelun tarvetta. Lastensuojeluntarpeen selvityksen tavoitteena on arvioida lapsen

Lisätiedot

ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008

ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008 Sivu 1(8) ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008 ProCountor tutki syyskuun alussa asiakkaittensa tyytyväisyyttä ProCountor-ohjelmistoon sekä Helpdesk-palveluun. Asiakaskyselyyn vastasi 179 käyttäjää.

Lisätiedot

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaamisen arviointi Osaamisen arvioinnin tavoitteena oli LEVEL5:n avulla tunnistaa osaamisen taso, oppiminen

Lisätiedot

HUOM! Tämä on 1. vuosikurssin muualla tai aikaisemmin käyneille. Tähän hakemukseen on liitettävä myös pastorin suositus.

HUOM! Tämä on 1. vuosikurssin muualla tai aikaisemmin käyneille. Tähän hakemukseen on liitettävä myös pastorin suositus. 2015 2016 2.Vuosikurssi HUOM! Tämä on 1. vuosikurssin muualla tai aikaisemmin käyneille. Tähän hakemukseen on liitettävä myös pastorin suositus. Hakijalle Iloitsemme halustasi antaa kokonainen vuosi Herralle

Lisätiedot

Täydellinen osoite: Siviilisääty: naimaton avio/avoliitossa eronnut. Puolison tilanne: työssä työtön kotona opiskelemassa

Täydellinen osoite: Siviilisääty: naimaton avio/avoliitossa eronnut. Puolison tilanne: työssä työtön kotona opiskelemassa 1 Alla on työhön, koulutukseen, omiin suunnitelmiisi ja elämäntilanteeseesi liittyviä kysymyksiä. Pohdi kysymyksiä etukäteen vaikka et niihin kaikkiin vastaisikaan. Etukäteen mietityt asiat helpottavat

Lisätiedot