KALEVAN NUORTEN KESKI-SUOMEN PIIRI Kerhotoiminnan opas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KALEVAN NUORTEN KESKI-SUOMEN PIIRI 2011. Kerhotoiminnan opas"

Transkriptio

1 1 KALEVAN NUORTEN KESKI-SUOMEN PIIRI 2011 Kerhotoiminnan opas

2 2 Kerhotoiminnan opas Kulttuuria kyliin hanke KALEVAN NUORTEN KESKI-SUOMEN PIIRI RY Projektipäällikkö Janne Lahtia Graafinen ulkoasu: Reetta Kankainen / Keski-Suomen Tanssin Keskus Kuvitukset: Simo Heikkinen Kuvat: Janne Lahtia

3 3 Sisällysluettelo Me halutaan meidän kylälle sellainen kerho....4 Mistä aloittaa?...5 Kenen kanssa tätä kerhoa tehdään?...7 Mistä me saadaan rahat kerhoa varten?...9 Mitä siellä tehdään?...10 Onko meillä tilaa ja välineitä?...11 Kuka kerhoon tulee ohjaajaksi?...13 Miten me tiedotamme kerhosta?...15 Pitääkö toimintaa arvioida?...16 Kerhotoiminnan oppaan tausta...16 Liitteet LINKKEJÄ JA VINKKEJÄ VUOSIKALENTERI

4 Me halutaan meidän kylälle sellainen kerho. 4 Yhtenä kauniina päivänä lapsi tai nuori tulee sanomaan sinulle: Me halutaan meidän kylälle sellainen kerho. Mitä silloin pitää tehdä? Mistä aloittaa? Kenen kanssa tätä kerhohommaa voisi edistää? Kuka sinne tulee ohjaajaksi ja pitääkö sille maksaakin jotain? Mistä me muuten järjestämme rahat tätä kerhoa varten? Onko meillä tilaa? Miten me tiedotamme kerhosta? Tämän kerhotoiminnan oppaan tavoitteena on tarjota joitakin vastauksia näihin kysymyksiin. Olen pyrkinyt kokoamaan vinkkejä paikallisen kerhotoiminnan suunnitteluun ja sen käytännön järjestelyihin ja kerhojen toimintaan. Oppaan osat on yritetty sijoittaa ajallisesti järkevään järjestykseen, joka etenee ideoinnista ja alkusuunnittelusta kerhotoiminnan loppuarviointiin. Kyseinen järjestys ei tietenkään ole mitenkään sitova. Kukin kerhojärjestäjä löytää varmasti oman tapansa ja aikajanansa kerhojen perustamisessa ja toiminnan organisoimisessa. Mukana olevat asiat ovat kuitenkin kaikki mielestäni olennaisia kerhotoiminnan järjestämisessä ja ne olisi hyvä huomioida lapsia ja nuoria hyödyttävän kerhon luomiseksi. jänteinen, kasvatuksellinen näkökulma korostuu. Osallistumismaksut on hyvä tietenkin pitää kohtuullisina. Oman kokemukseni mukaan maksullisuus lisää sekä kerho-ohjaajan että osallistujien sitoutumista ja motivaatiota. Tässä kerhotoiminnan oppaassa on kantavana perusajatuksena se, että kerhot ovat maksullisia ja niiden ohjaamisesta maksetaan asiallinen korvaus. Miksi näin? Kerhoja voidaan toki järjestää vapaaehtoisvoimin, jolloin lasten ja nuorten osallistumismaksua ei useinkaan tarvita. Tämä vaatii kuitenkin yksittäiseltä, mahdollisesti hyvin koulutetulta, asiantuntevalta ohjaajalta, paljon talkoohenkeä, hyvää tahtoa, aikaa ja energiaa kerhon vetämiseen. Mielestäni kerhotoiminnan arvostuksen lisäämiseksi niiden kannattaa olla maksullisia. Silloin niitä ei katsota pelkäksi puuhasteluksi, vaan niiden pitkä- Kerhotoiminta ja luova vapaa-ajan toiminta lapsille ja nuorille on mielestäni erittäin tärkeää. Se tarjoaa mielekästä tekemistä omalla asuinalueella, vahvistaa yhteisöllisyyttä ja on tulevaisuutta ajatellen koko lähiympäristöä kehittävää toimintaa. Lapsena hankittu kokemus harrastustoimintaan osallistumisesta voi olla avain heissä myöhemmin ilmenevään itsetunnon kehittymiseen, oma-aloitteisuuteen ja aktiivisuuteen oman yhteisön hyväksi. Parhaassa tapauksessa lapset ja nuoret pääsevät mukaan myös kerhon suunnitteluun ja pystyvät omalla panoksellaan vaikuttamaan yhteisönsä kulttuuriseen toimintaan.

5 5 Mistä aloittaa? Yksi keskeinen motiivi kerhotoiminnan käynnistämisessä voi olla juuri edellä kuvattu lasten ja nuorten oma tarve saada mielekästä tekemistä kotinurkilla. Siinä tapauksessa ei tarvita sen laajempia esiselvityksiä tai tarpeen kartoittamista. Jos tällaista haastetta ei suoranaisesti tule lähiympäristöstä, mistä silloin kannattaa lähteä liikkeelle selvittämään, minkälaista kerhotoimintaa alueella tarvitaan? Ensimmäinen kysymys on, kuka tämän esiselvityksen tekee? Oletko se sinä, joka juuri nyt luet tätä opasta? Jos vastaus on kyllä, asia etenee välittömästi ja jouhevasti. Olet todennäköisesti jonkin yhdistyksen jäsen tai mahdollisesti työsuhteessa järjestöön, joka järjestää toimintaa lapsille ja nuorille. Jos vastaus kysymykseeni on Jokumuu, sinun tehtäväsi on silloin delegoida homma tuolle Jokumuulle, kenties juuri sille oman järjestösi toiselle tai kolmannelle aktiiviselle toimijalle. Luonnollinen paikka aloittaa kerhotoiminnan tarpeen selvittäminen, on tehdä kysely lähikoulun tai päiväkodin lapsille ja nuorille. Jos et tunne yhtään koulun opettajaa tai muuta henkilökuntaa, voit ottaa yhteyttä esimerkiksi rehtoriin tai apulaisrehtoriin. Mikäli koulu on suostuvainen tällaiseen yhteistyöhön, kannattaa tehdä jonkinlainen lyhyt ja selkeä kyselylomake: Minkälaista kerhoa toivotaan, mitkä päivät ja ajat sopivat parhaiten, minkä verran vanhemmat ovat valmiita maksamaan kerhosta? Paras ja tehokkain tapa on toimittaa lappuset itse koululle ja sopia joku päivämäärä, mihin mennessä haluat vastaukset. Mikäli et pääse käymään paikan päällä, sähköposti toimii hyvin ja ajoittain jopa kirjeposti on havaittu tehokkaaksi ja huomionarvoiseksi viestintävälineeksi.

6 6 Koulujen kanssa tehtävässä yhteistyössä on hyvä mahdollisimman ajoissa sopia, milloin noudat kyselyn vastaukset. Jos et niitä itse hae, sovi myös selvästi, kuka koulun henkilökunnasta toimittaa sinulle vastaukset, missä muodossa ja mihin konkreettiseen tai sähköiseen osoitteeseen. Vastuutehtävien nimeäminen ja täsmentäminen edesauttaa joka käänteessä koko kerhotoiminnan sujumista ja vähentää jo alkuvaiheessa epäselviä tilanteita ja kadonneita kyselyn tuloksia. Koulujen ja päiväkotien ohella tiedusteluja kannattaa tehdä esimerkiksi kuntien vapaa-aika-, sosiaali- tai nuorisotoimen kautta sekä ottamalla yhteyttä johonkin paikalliseen järjestöön, kuten vanhempainyhdistykseen, työväenyhdistykseen, nuorisoseuraan tai kyläyhdistykseen. Kaikkien näiden alkuvaiheen kyselyiden yhteydessä on tietysti hyvä aina selvittää jo olemassa oleva kerhotoiminta. Päällekkäisyyksien ja turhan kilpailuasetelman välttämiseksi kannattaa pyrkiä järjestämään sisällöltään erilaisia ja erityyppisiä kerhoja. Tällainen järkevä suunnittelu palvelee sekä järjestäjän että kerholaisen etua. Eräs asia, joka kannattaa selvittää jo suunnittelun alkuvaiheessa, on, tarvitaanko kerhon sisällön suunnittelussa asiantuntijaa. Tämä henkilö ei välttämättä ole tuleva kerho-ohjaaja, vaan häntä voidaan käyttää toiminnan jäsentämiseen ja varsinkin mahdollisten kasvatuksellisten oppimistavoitteiden täsmentämisessä. Hän tuntee kerhon toimintatavan ja asiasisällön ja pystyy neuvomaan esimerkiksi toiminnan etenemisjärjestyksessä, aika- taulutuksessa sekä tilojen ja välineiden käytössä ja hankinnassa. Kannattaa heti aluksi myös sopia hänen kanssaan, onko hän suostuvainen ilmaiseen konsultaatioon vai haluaako hän asiantuntijatehtävästään korvauksen. Toinen, välittömämpi tapa suorittaa alkukartoitus, on tehdä henkilökohtainen käynti koululla, päiväkodilla tai jonkin edellä mainitun paikallisen yhdistyksen tiloissa. Kasvotusten tehty kysely antaa monesti enemmän tietoa lasten ja nuorten erilaisista haluista ja tarpeista. He voivat kertoa sinulle suoraan, millaista kerhoa he toivovat ja tapaamisen yhteydessä saat selville alustavaa tietoa kerhon ikäjakaumasta ja mahdollisen ryhmän koosta. Samalla pystyt tapaamaan mahdollisia tulevia yhteistyökumppaneitasi, joiden kanssa voitte yhdessä pohtia, millaisia kerhoja alueelle voisi järjestää.

7 7 Kenen kanssa tätä kerhoa tehdään? Kun olet saanut esiselvityksen perusteella tietoa siitä, millaista kerhotoimintaa alueellasi on toivottu, voit ryhtyä käytännön suunnitteluun. Aluksi kannattaa pohtia, ketkä ovat ne yhteistyötahot, jotka tarvitaan kerhon järjestämiseksi. Jos olet alussa yksin järjestämässä kerhoa, sinun kannattaa etsiä heti alueen muiden vastaavaa toimintaa järjestävien ja siihen mielestäsi jotenkin kytkeytyvien yhteystiedot. Vaikka jokin yksittäinen toimija onkin päävastuussa kerhojenjärjestämisestä, niiden synnyttämiseen ja ylläpitämiseen vaaditaan aina usean eri tahon yhteistyötä. Aluksi kannattaa tosiaan keskittyä niihin paikkoihin, joissa lapsia ja nuoria liikkuu luonnostaan. Toisin sanoen ota yhteyttä kouluun, päiväkotiin, nuorisotaloihin tai seurakuntaan. Monesti kyläyhdistykset, nuorisoseurat, työväenyhdistykset, asukasyhdistykset tai vanhempainyhdistykset ottavat mielellään vastaan kutsun yhteistyöstä kerhotoiminnan järjestämisessä. Alueella saattaa toimia jo jokin yhdistys, esimerkiksi paikallinen 4H, Mannerheimin lastensuojeluliitto tai Setlementtiliitto, mutta heillä ei olekaan vielä sellaista toimintaa, jollaista itse olet ajatellut. Seuraavaksi sinun tehtäväsi on kartoittaa joko yksin tai tulevien yhteistyökumppaniesi kanssa mahdollisia rahoittajia, joilta voitte hakea avustusta tai jopa sponsoritukea. Kerhotoiminta tarvitsee aina myös oman tilansa, joka olisi hyvä olla koko toimintakauden ajan sama, ellei sitten kerhon sisältö ja luonne salli tilojen vaihtuvuutta. Kun toiminnan toivottu tai tavoiteltu sisältö alkaa hahmottua, on aika etsiä kerholle vetäjä. Kerhon sisällöstä riippuen tarvitaan tietyn tyyppinen ohjaaja ja mahdollisesti apuohjaaja. Ohjaajan löydyttyä on tarve myös myös markkinoida kerhoa ja tähän liittyen tarvitset useamman ihmisen työpanoksen. Kerhosta on hyvä tiedottaa jo varhaisessa vaiheessa, jotta alueen lapset ja nuoret sekä vanhemmat tietävät, mitä tapahtuu ja missä ja milloin. Kerhojen toiminnan pyörittämiseen tarvitaan lähes aina myös paikallista talkootyötä. Vaikka löytäisitkin helposti hyvän ja

8 8 pätevän ohjaajan, kerhotoiminta on jopa pienimuotoisena niin laajaa, että tarvitaan monta ihmistä, jotka omalla vapaaehtoistyön panoksellaan mahdollistavat toiminnan. Tällaisen vastikkeettoman työn merkitys on myös tietenkin sitouttaa alueen omaa väestöä kerhojen toimintaan mielellään jo suunnitteluvaiheessa ja näin taata myös niiden jatkuvuus. Minkälaista talkootyötä kerhotoiminnassa sitten tarvitaan? Se voi käsittää esimerkiksi vapaaehtoisen asiantuntijan suunnittelutyötä, kerhotilojen järjestelyä ja siivousta, kahvin ja muiden juomien tarjoilua. Saattaa olla, että tarvitset kiinteistöhoitajan avaamaan ovia ja jonkun toisen hankkimaan kerhon materiaaleja. Kun kerhosta pitää tiedottaa, joku tietokoneohjelmat hallitseva voi suunnitella lehti-ilmoituksen ja valmistaa tiedotusmateriaalia ja joku muu taas huolehtii ilmoitusten jakamisesta ja levittämisestä. Eräs luonnollinen yhteistyökumppani kerhojen sujuvan toiminnan ja jatkuvuuden kannalta ovat osallistujien vanhemmat ja huoltajat. Kerhojen käynnistyttyä on hyvä mahdollisimman pian järjestää vanhempainilta, jossa he saavat tietoa kerhojen toiminnasta. Tilaisuudessa joko sinä vastuujärjestäjänä tai ohjaaja kerrotte toiminnan sisällöstä ja tavoitteista sekä kerhon pelisäännöistä ja järjestävän tahon arvoperustasta. Samalla vanhemmat voivat henkilökohtaisesti keskustella kerho-ohjaajan kanssa lapsista ja nuorista ja näin vaihtaa arvokasta tietoa, jopa hiljaista sellaista, kerhotoiminnan vaikutuksesta alueen väestön hyvinvointiin ja yhteisöllisyyden edistämiseen. Vanhemmat voivat myös jo alkuvaiheessa antaa mahdollisesti palautetta ja näin helpottaa ja kehittää ohjaajan työtä.

9 Mistä me saadaan rahat kerhoa varten? 9 Kerhojen toiminnan käynnistämiseen ja ylläpitämiseen tarvitaan aina jonkinlaista ulkoista rahoitusta. Aluksi on hyvä pohtia esimerkiksi sitä, kuinka paljon järjestävän tahon mahdollisista jäsenmaksutuloista voidaan käyttää kerhoista koituviin kuluihin. Toimitaanko vaikka niin, että yhdistyksen jäsenmaksun maksaneet kerhon osallistujat saavat helpotusta osallistumismaksuihin? Vai vaaditaanko jokaiselta osallistujalta jäsenmaksun maksaminen edellytyksenä kerhoon pääsemiselle? Osallistumismaksuista voidaan mielestäni ainakin osa käyttää toiminnasta aiheutuviin kuluihin. Mutta kuinka suuri osa ja mihin kaikkeen sitä pitää käyttää? Tässä vaiheessa kannattaa miettiä myös oikeudenmukaisuuden ja taloudellisten argumenttien välistä suhdetta. Mistä ulkoista avustusta sitten voi hakea? Kunnilla on monesti erilaiset järjestelyt lasten ja nuorten kerhotoiminnan tukemiselle. Sinun kannattaa mahdollisimman aikaisin kerhoja suunniteltaessa selvittää oman kuntasi avustusjärjestelmä. Järjestöille toiminta-avustuksia myöntävät esimerkiksi kulttuurilautakunta, sivistyslautakunta, vapaa-aikatoimi tai nuorisotoimi. Hakuaika on yleensä jo vuoden alussa. Jos siis haluat käynnistää kerhon vaikkapa syyslukukauden alussa, sinun pitäisi olla tekemässä avustushakemusta jo tammikuussa. Hakemukseen kannattaa selkeästi ja ytimekkäästi kuvata, mitä kerhossa tullaan tekemään. Ei kannata selitellä ylimääräisiä ja tavoitella kuuta taivaalta, vaan kertoa täsmällisesti nimenomaan se, mitä todella voidaan ja aiotaan tehdä. Näin pystyt osoittamaan kerhotoiminnan tavoitteellisuuden ja vakuuttamaan rahoittajan avustuksen tarpeellisuudesta. Suunnitteluvaiheessa kannattaa myös miettiä, minkä laajuisena kerhotoiminta on taloudellisesti järkevää. Mikä olisi hyvä ryhmäkoko ja minkä suuruinen osallistumismaksu vielä houkuttelee osallistujia? Tähän liittyen tulee pohtia kysymystä ohjaajan jaksamisesta suhteessa ryhmän kokoon. Jos ryhmä kasvaa liian suureksi, tällöin tarvitaan mahdollisesti toinen ohjaaja ja tämä puolestaan voi lisätä palkka- ja muita kuluja. Palkallinen ohjaaja vaatii joka tapauksessa rahoituksen järkevää suunnittelua. Hänen palkkansa ja työnantajaa velvoittavat sivukulut vaativat osansa toiminnan budjetista. Tämän lisäksi pitää huomioida mahdolliset matkakulut, kerhon tiloista perittävä vuokra ja toiminnan edellyttämät materiaalit. Kerhojen järjestäjän pitää myös aina muistaa huolehtia osallistujien vakuuttamisesta toiminnan aikana sattuvien tapaturmien varalta. Eräs hyväksi havaittu, perinteinen keino kerätä rahoitusta kerhoille on järjestää omaa varainhankintaa. Se voi olla jokin tapahtuma, esitys, konsertti tai näyttely, johon on kohtuullinen pääsymaksu. Ainakin osa näistä kertyvistä tuloista pystytään sitten ohjamaan aikaisemmin mainittuihin kerhotoiminnan kuluihin. Voitte pitää myös kirpputoria, jossa myydään asialliseen hintaan itselle tarpeettomiksi käyneitä leluja, vaatteita, äänilevyjä, harrastusvälineitä tai kodintekniikkaa. Toinen vaihtoehto on järjestää myyjäiset, joissa kaupan on itse valmistettuja leivonnaisia, mehuja, luonnontuotteita, käsitöitä tai taide-esineitä.

10 Mitä siellä tehdään? Kerhojen sisältö saattaa vaihdella paljonkin. Toiminta kannattaa suunnitella niin, että se muotoutuu aina tietyn alueen lasten ja nuorten tarpeita ja kiinnostusta vastaaviksi. Se, mitä esiselvityksessä on tullut selville, on hyvä kuitenkin sopeuttaa myös järjestäjän omien tavoitteiden, arvojen ja tausta-ajatuksen mukaiseksi. Tämä edistää luonnollisesti molempien osapuolten kannalta kerhojen jatkuvuutta ja tukee yhteisön laajempaa sitoutumista ja osallistumista toiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Seuraavassa on joitakin mallikerhoja, joiden avulla toiminta voi käynnistyä, jos uutta toimintamuotoa ei tahdo löytyä suoraan alueella tehdyn tarvekartoituksen perusteella. Teatteri-ilmaisuun perustuva kerho voi sisältää monenlaista toimintaa, jossa rohkaistaan osallistujaa uudenlaiseen toimintaan ja luovan toiminnan avulla itsetunnon ja oma-aloitteisuuden kehittymiseen. Liikkeelle lähdetään äänen käytön ja kehon tuntemusta lisäävistä perusharjoituksista, improvisaatiosta ja liikkeeseen pohjautuvista harjoitteista. Kerhojen tavoite on myös tutustua kotipaikkakuntaan, lasten ja nuorten elinympäristöön, arkeen ja jokapäiväiseen todellisuuteen. Kerhon toiminta ideana voivat olla tarinat, jotka syntyvät lasten ja nuorten omista, paikallisuuteen liittyvistä ideoista. Ryhmissä voidaan toteuttaa lukukauden päätteeksi esitettävät pienimuotoiset tuotokset. Lapset ja nuoret oppivat käytännössä tekemällä, miten monesta eri osa-alueesta esityksen valmistaminen koostuu. Tanssikerhon tavoitteena on käynnistää tanssiryhmiä juuri sellaisiin taajamiin ja haja-asutusalueille, missä ei vielä ole vastaavaa toimintaa. Tanssin lajeina voivat olla esimerkiksi aikuisen ja lapsen yhteinen musiikkiliikunta. Kerhossa voidaan esitellä kansantanssia, balettia tai siellä osallistujat voivat kokeilla lukukauden aikana useita eri tanssilajeja, kuten irlantilainen tanssi, rivitanssi, break-tanssi ja seuratanssi. Tanssitoiminnan myötä osallistujille voidaan järjestää vaikkapa juhlapäivinä tai asuinalueen omiin tilaisuuksiin esiintymisiä ja paikallisille seuroille ja yhdistyksille tarjoutuu näin mahdollisuus järjestää tapahtumia oman kylätoiminnan virkistämiseksi. Kokkikerhon sisältönä voi olla esimerkiksi oman maakunnan perinneruuat, terveellinen ruokavalio, jokin etninen ruokakulttuuri tai mitä tahansa ruuan valmistusaihetta käsittelevä kerho, jonka osallistujat ovat yhdessä suunnitelleet ja kokevat omakseen. Kerhon yhteydessä voidaan järjestää myös suurempi yhteisöllinen ruokailutilaisuus, johon voidaan kutsua lähialueen asukkaita. Näin kerhotoiminta kytkeytyy luonnolliseksi osaksi alueen asukkaita yhdistävää ja yhteisöllisyyttä edistävää kulttuuritoimintaa.

11 11 Onko meillä tilaa ja välineitä? Kun kerhon sisällöstä on jo olemassa alustavat suunnitelmat, kannattaa alkaa selvittää, minkälaista tilaa on tarjolla toiminnalle. Jollei itselläsi tai edustamallasi taholla ole suhteita alueesi tilaa omistavaan tai hallinnoivaan tahoon, pitää etsiä jokin luonteva yhteistyökumppani. Seurakunnilla on monesti erilaisia tiloja, kuntien nuorisotoimen kautta voi löytyä sopiva. Kylätaloilla ja eri seurojen taloilla saattaa hyvinkin olla vapaita aikoja, jolloin kerho voi toimia tilassa. Vaikka kouluillakin on usein omaa ympärivuotista kerhotoimintaa, voi silti rohkeasti käydä tiedustelemassa vapaita tiloja tai toimintavuoroja. Mielestäni kerholla on hyvä olla aina käytössään selvästi rajattu, kyseiselle kerholle omistettu tila. Sen tulisi olla koko kerhokauden sama. Aikaisemmin esittelemäni teatteri-ilmaisun, tanssin ja kokkauksen kerhot varsinkin vaativat tätä. Kerhon sisältö edellyttää samaa tilaa, koska toiminta on luonteeltaan pitkäjänteistä ja myös tilaan ja sen tiettyihin elementteihin perustuvaa. Tällainen paikkaan liittyvä säännöllisyys luo oman kokemukseni mukaan turvallisen olon osallistujille ja sitouttaa heitä myös pitämään huolta tilan siisteydestä ja kunnosta. Ohjaajan kannalta tämä helpottaa suunnittelua ja valmistelua, kun ei jatkuvasti tarvitse soveltaa toimintaa muuttuvaan ympäristöön.

12 12 12 Kun olet löytänyt mielestäsi hyvän toimivan kerhotilan, todennäköisesti seuraavaksi tulee eteesi kysymys mahdollisesta vuokrasta. Saattaa tietysti olla, että kohtaat kulttuuria tukevan hyväntekijän, mutta tämä on kuitenkin harvinaisempaa kuin jonkinlaista korvausta edellyttävä tilan haltija. Jo kerhon suunnitteluvaiheessa on hyvä huomioida tulevia kuluja, jotta saat hankittua kerhollesi mahdollisimman sopivan ja tietysti edullisen tilan. Yksi keino alentaa vuokraa on tietenkin käydä niin sanottua oravannahkakauppaa eli lupaat kerhotilan haltijalle vastineeksi järjestäjän taholta jonkin kulttuuripitoisen palvelun, esimerkiksi ohjelmanumeron, esityksen tai konsertin. Mikäli olet suunnittelemassa kerhoa johonkin kunnallisen koulun tilaan, sinun on yleensä huomioitava vaatimus ohjaajan täysi-ikäisyydestä. Vastuukysymysten vuoksi kerhon vetäjän täytyy olla yli 18-vuotias. Kylätaloilla ja seurojen taloilla yleensä edellytetään, että ohjaaja on selvästi vanhempi kuin ohjattavansa. Jotkut yhdistykset saattavat ottaa kerhojen ohjaajaksi jopa alle 15-vuotiaita. Sinun kerhotoiminnan järjestäjänä kannattaa miettiä sopiva ikä, jolloin ohjaaja mielestäsi voi ottaa vastuun kerholaisista ja selviää hyvin toimiessaan kerhotilassa nuorempien ohjattaviensa kanssa. Seuraavaksi kerhotilan hankkimisen yhteydessä on hyvä selvittää avaimiin, kulun valvontaan ja turvallisuuteen liittyvät asiat. Onko kerhon tilalla mahdollisesti oma kiinteistönhoitaja, vahtimestari, kouluisäntä tai joku nimetty vastaava? Onko se juuri hän, joka luovuttaa sinulle tai kerhon ohjaajalle tilan avaimet? Onko tilan haltijan toimintakulttuuri kenties sellainen, että tämän kiinteistönhoitajan pitää jokaisella kerhoker- ralla olla avaamassa ovia? Onko kerhotilassa hälytysjärjestelmä ja kuka antaa sinulle koodit? Kuka huolehtii vartioinnista, mistä saat yhteystiedot? Entä jos sattuu jotain, niin kenelle pitää kerholaisten vanhempien lisäksi ilmoittaa? Kun olet saanut varmistuksen sopivasta kerhotilasta, pitää ryhtyä valmistelemaan kerhotoiminnan materiaalien ja tarvittavien välineiden hankkimista. Tarvitsetko hankintaan asiantuntijan tai mahdollisen tulevan ohjaajan apua ja neuvoja? Onko sinulla tai yhdistykselläsi jokin tietty paikka, mistä materiaalit hankitaan? Jos ei näin ole, voi olla hyvä tehdä ostosopimus jonkun tunnetun, luotettavan liikkeen kanssa. Tämä helpottaa myös ohjaajan työtä, jos hän saa jatkossa vastuulleen kerhotoiminnan materiaalien hankinnan. Ennen kuin varsinainen kerhotoiminta on käynnistynyt, kannattaa myös selvittää, onko tilassa paikkaa, jossa tarvittavat materiaalit ja välineet voidaan säilyttää. Jos tilassa on muutakin toimintaa, sovi myös hyvissä ajoin, voiko teidän materiaalejanne tarvittaessa käyttää. Materiaalien ja välineiden on hyvä olla merkittyjä. Yhteiskäytössä olevissa tiloissa kannattaa aina sopia näin ollen myös korvaavista hankinnoista. Jos kerhon toimintakauden aikana syntyy valmiita töitä, esimerkiksi kuvataiteen, käsitöiden tai kokkikerhon tuotoksia, onko niitä mahdollista varastoida kerhotilassa tai jossakin läheisessä tilassa? Tämäkin tulee selvittää, jotta vältytään ikäviltä töiden häviämisiltä tai jopa mahdolliselta ilkivallalta ja turmelemiselta.

13 13 Kuka kerhoon tulee ohjaajaksi? Sinulla kerhon järjestäjänä on idea toiminnasta ja olet suorittanut alueella alkukartoituksen. Lasten ja nuorten toiveesta aiot käynnistää sen kauan kaivatun tanssi- tai kuvataidekerhon. Jos et ole itse ryhtymässä kyseisen kerhon ohjaajaksi, täytyy sinun suunnitteluvaiheen lopussa aloittaa ohjaajan etsintä ja rekrytointi. Mistä lähdet liikkeelle? Aiotko käyttää kuuluisaa viidakkorumpua tai urbaaneja savumerkkejä? Miten tavoitat juuri sinun kerhollesi sopivan ohjaajan? Luonnollinen tapa lähteä haravoimaan ohjaajaehdokkaita on kysellä ensin tietysti oman järjestön kautta ja selvittää sen sisältä löytyvät ohjaajat. Sinulla voi myös olla verkostoja, joiden välityksellä voit viestiä tarvittavasta ohjaajasta. Jos aivan lähipiiristä tai omasta järjestöstä ei löydy ohjaajaa, voit laittaa haun esimerkiksi työvoimahallinnon kautta. Jos edustamallesi taholle on taloudellisesti mahdollista, voit myös ilmoittaa ohjaajahausta lehti-ilmoituksella. Nykyään varsin tehokas ohjaajarekrytoinnin apuväline on myös sosiaalinen media. Kannattaa ehdottomasti ilmoittaa hausta sitä kautta, jos olet itse mukana erilaisissa verkkoyhteisöissä. Riippuen myös tulevasta kerhon sisällöstä ja ikäryhmästä, voit löytää mahdollisen ohjaajan lisäksi jo tulevia kerholaisia. Lähiympäristössä saattaa olla myös jokin kerhojen sisältöön liittyvää koulutusta tarjoava oppilaitos. Silloin kannattaa ilmoittaa sen konkreettisella tai sähköisellä ilmoitustaululla. Kysele myös mahdollisilta opiskelijatutuiltasi, tuntevatko he ketään kyseisen alan taitajaa tai sitä opiskelevaa henkilöä. Näihin oppilaitoksiin voi lähettää myös sähköpostilla linjojen ja koulutus-

14 14 ohjelmien vastaaville viestiä, jossa kerrot vapaana olevasta kerho-ohjaajan paikasta. Tässäkin vaihtoehdossa voi olla hyvä tehdä henkilökohtainen käynti oppilaitoksessa. Ohjaajan täytyy mielestäni tuntea alansa, hänellä tulisi olla jonkin verran kokemusta ryhmän ohjaamisesta. Hän voi olla esimerkiksi juuri kyseiselle alalle valmistumassa oleva opiskelija. En tarkoita, että kaikkien ohjaajien täytyisi olla kerhotoiminnan tohtoreita, mutta hänen on kuitenkin hyvä olla perehtynyt kerhon aiheeseen. Mikäli edustamallasi järjestöllä tai yhdistyksellä on jonkinlaista omaa ryhmän ohjaamiseen tai tiettyyn sisältöön liittyvää koulutusta, kannattaa aina selvittää, löytyykö sitä kautta sopiva ohjaaja. Tällainen ohjaaja voi olla varsin kokenut jo ryhmätoiminnasta, mutta hänellä ei ole vielä paljon kokemusta kerhon sisältöön liittyvästä ohjaamisesta. Jokaisen kerhon vetäjän täytyy joskus aloittaa oma uransa ryhmän ohjaajana. Varsinkin tällaisessa alkuvaiheessa ja mielestäni joka tapauksessa on erittäin tärkeää huolehtia valitun ohjaajan perehdyttämisestä. Kuka sen tekee? Oletko se sinä? Kuka on kerhon ohjaajan esimies, joka opastaa hänet tiloihin ja kerhopaikan käytänteisiin? Kuka on vastaava, joka kertoo ohjaajalle järjestäjän tavoitteet kerhotoiminnalle? Olisiko tarpeellista käydä läpi yhdistyksen arvot, kenties sopia henkilökohtaiseen käytökseen ja toimintaan liittyvistä pelisäännöistä? Kerhon ohjaaja tarvitsee mahdollisesti tukea koko kerhon toimintakauden ajan. Joka tapauksessa hänellä on hyvä olla jatkuvasti mahdollisuus kääntyä jonkun puoleen, mikäli hän kokee tarvitsevansa neuvoja, ohjausta tai kannustusta. Kuka on sinun järjestävässä organisaatiossasi tällainen tukihenkilö, esimies tai sparraaja? Oletteko järjestäneet kerhon vetäjille ohjaajahuoltoa? Onko heillä mahdollisuus tavata toisia ohjaajia ja saada kenties vertaistukea? Miten säännöllistä tällainen tuki on ja miten hyvin se on suunniteltu vastaamaan kyseisen kerhon ja ohjaajan tarpeisiin? Tämän kerhotoiminnan oppaan kantavana perusajatuksena on se, että kerhot ovat maksullisia ja niiden ohjaamisesta maksetaan asiallinen korvaus. Toisin sanoen, kun olet etsimässä kerhollenne ohjaajaa, joudut sopimaan hänen kanssaan, minkälaista palkkaa hänelle maksetaan. Kerhon ohjaamisesta maksettava korvaus perustuu yleensä tuntipalkkaan. Budjetin suunnitteluvaiheessa, kun olet huomioinut osallistumismaksut ja muut tulot, olet määritellyt sen haarukan, jonka sisällä ohjaajan palkan on oltava. Kuka sitten tekee ohjaajan kanssa työsopimukset? Kenellä järjestössä on valtuudet se tehdä? Kuka laskee palkat ja huolehtii työnantajakulujen hoitamisesta? Ohjaajan palkan varsinainen maksaja voi olla myös eri henkilö kuin palkanlaskija. Kun olet etsimässä kerholle varsinaista ohjaajaa, kannattaa miettiä, tarvitsetteko toisen ohjaajan mahdolliseksi apuohjaajaksi. Mikäli päädytte toiseen ohjaajaan, neuvottele myös hänen kanssaan työn korvauksesta. Voi olla, että päädyt apuohjaajaan, jolle ei makseta palkkaa. Silloin on hyvä jo alussa yhteisesti sopia, mikä on hänen työnkuvansa. Onko hänellä vetovastuu joistakin kerhokerroista? Toimiiko hän kenties varsinaisen ohjaajan sairastapauksissa varamiehenä ja ottaa vetovastuun? Mitä muita tehtäviä hänellä on? Tuleeko hän siirtymään vastaavaksi ohjaajaksi tietyn ajan päästä?

15 15 Miten me tiedotamme kerhosta? Kuka huolehtii kerhon tiedotuksesta? Oletko se sinä, joka teet lehti-ilmoituksen? Kirjoitatko sinä mahdollisen mediatiedotteen? Kuka valmistaa esitteen tai julisteen? Kerhon tiedotuksessa pitää kiinnittää huomiota moneen seikkaan ja on hyvä, että joku ottaa päävastuun tehtävien koordinoinnista. Mutta tiedotukseen tarvitaan monta henkilöä, jotta tieto kerhosta ja sen toiminnasta tavoittaa kaikki asianosaiset. Aluksi jonkun on huolehdittava kerhoon ilmoittautumisesta. Jo tätä ennen on täytynyt tehdä joko paperinen tai sähköinen ilmoittautumislomake. Joku on jakanut näitä lomakkeita kouluilla, kylätalolla, nuorisotiloille tai seurakunnan tiloihin. Joku toinen on lähettänyt sähköpostilla nuorisoseuran tai työväenyhdistyksen jäsenille tietoa ilmoittautumisesta. Kerhosta on voitu ilmoittaa esimerkiksi maakunnallisessa lehdessä tai paikkakunnan ilmaisjakelussa. Kerhotoiminnan paikkakunnalla voi olla esimerkiksi erilaisia messutilaisuuksia, festareita tai muita kansanjuhlia. Näiden yhteydessä voit käydä levittämässä tietoa kerhotoiminnasta, jakaa esitteitä tai ottaa vastaan ilmoittautumisia. Jos olet löytänyt sopivan ohjaajan jo aikaisessa vaiheessa, voit pyytää häntä esittelemään kerhoa pitämällä vaikkapa näytetunnin jossain oppilaitoksessa. Kerhoista voi hyvin tiedottaa oman järjestösi verkkosivuilla. Mitä varhaisemmassa vaiheessa saat tietoa tulevasta kerhosta jollekin verkkoalustalle, sitä paremmin todennäköisesti tavoitat kohderyhmäsi. Sosiaalisen median sovelluksia käyttäessäsi muista aina linkittää kerhotoiminnan tiedot omalle sivus- tollesi. Mikset pyytäisi jotakuta järjestävän tahon tekijöistä kirjoittamaan esimerkiksi blogia kerhotoiminnasta? Kun kerhosta välitetään viestiä, pitää huolehtia, että tieto menee aina kaikille asianosaisille. Sinulla kerhon järjestäjänä on tietoa ja suunnitelmia, mutta ne eivät muutu toimivaksi kerhoksi, ellei tieto kulje. Ohjaajan, kerholaisten, heidän vanhempiensa, kerhotilasta vastaavien, ilmoitusten tekijöiden, rahaliikenteestä ja hankinnoista vastaavien on syytä olla tietoisia, mitä missäkin vaiheessa tapahtuu. Kuka tekee, mitä, missä ja milloin?

16 Pitääkö toimintaa arvioida? Kun olet saanut kerhon käyntiin, on hyvä jo miettiä, miten haluat saada tai kerätä palautetta toiminnasta. Tässäkin pitää sopia, kuka hoitaa kyseisen tehtävän. Oletko se sinä? Kerääkö ohjaaja palautetta kerhon yhteydessä? Miten se tapahtuu? Pitäisikö laatia erityinen palautelomake? Asian voi hoitaa tietysti myös verkossa, jossa osallistujat tai heidän vanhempansa voivat täyttää kyselyn ja lähettää sen kerhon järjestäjälle. Vanhempainillassa, joita olisi hyvä olla vähintään kaksi toimintakauden aikana, voidaan ryhmässä keskustelemalla käydä läpi kerhon sisältöjä, työtapoja sekä ryhmän ja ohjaajan toimintaa. Kerhotoimintaa kannattaa järjestäjän itsekin arvioida säännöllisesti. On hyvä pysähtyä pohtimaan, onko kerhotoiminnalle asetetut kasvatukselliset, eettiset tai taloudelliset tavoitteet saavutettu. Jos on, niin mitkä tekijät ovat edesauttaneet tätä. Jos toiminta ei ole sujunut kaikilta osin tavoitteiden mukaisesti, kannattaa mahdollisesti tarkistaa tavoitteet tai sitten selvittää, mikä toiminnassa ei ole ollut hyvää. Kerhotoiminta palvelee aina toivottavasti sekä järjestäjän että osallistujan etuja ja hyvinvointia. Tässä tehtävässä arviointi auttaa hahmottamaan, onko kerho onnistunut tarjoamaan mielekästä tekemistä omalla asuinalueella. Onko kerhotoiminta vahvistanut yhteisöllisyyttä, onko se ollut tulevaisuutta ajatellen koko lähiympäristöä kehittävää toimintaa? Kerhotoiminnan oppaan tausta Tämä kerhotoiminnan opas on syntynyt Kalevan Nuorten KeskiSuomen Piiri ry:n yleishyödyllisen kehittämishankkeen tulok- sena. Hanke on saanut rahoitusta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Hankkeen avulla on ollut tarkoitus kehittää JyväsRiihen toiminta-alueen kylillä tapahtuvaa lasten ja nuorten kerhotoimintaa, luoda kyläyhteisöille valmiuksia oman alueen harrastustoiminnan järjestämiseen paikallisin voimin sekä testata uudenlainen malli kerhomuotoisen toiminnan toteuttamiseen. Tähän malliin on sisältynyt toiminnan käynnistämisen ja alkuvaiheen ulkopuolinen tukijataho. Mallin mukaan kerhotoiminta tulee pyörimään pitkälti osallistumismaksujen varassa palkatun ohjaajan johdolla. Hän puolestaan opastaa uuden ohjaajan oppimaan käytännössä mestari-kisälliperiaatteen mukaisesti tulevaksi palkatuksi kerhon vetäjäksi. Hankkeen tavoitteena on ollut lisäksi luoda kulttuuriharrastukseen ja luovaan toimintaan tähtääviä kerhotoiminnan työvälineitä, jotka ovat kaikkien hyödynnettävissä hankkeen päätyttyä. Kulttuuria kyliin hanke on toiminut Jyväskylän, Jyväskylän maalaiskunnan, Muuramen ja Laukaan kuntien alueella maaliskuusta 2009 kevääseen 2011.

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

TUTKIVAN TEATTERITYÖN KESKUKSEN JULKAISU SOSIAALISEN SIRKUKSEN HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS

TUTKIVAN TEATTERITYÖN KESKUKSEN JULKAISU SOSIAALISEN SIRKUKSEN HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS TUTKIVAN TEATTERITYÖN KESKUKSEN JULKAISU SOSIAALISEN SIRKUKSEN HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS SOSIAALINEN SIRKUS HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 1. SOSIAALISEN SIRKUSTOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN

Lisätiedot

Seura toimintaympäristönä

Seura toimintaympäristönä SUOMEN KORIPALLOLIITTO Seura toimintaympäristönä Versio 3.0-21.9.2006 Copyright 2006. Suomen Koripalloliitto Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 1 2. SEURAN LINJAUSTEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU 2 2.1 HALLITUS

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa -oppaan työstämiseen osallistuneet järjestöt: Suomen YK-liitto Kepa ry Plan Suomi Säätiö Amnesty International

Lisätiedot

Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus

Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus Elsilä, Jere Harjuoja, Selina Mattila, Karin Pelkonen, Sanna 2015 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen

Lisätiedot

Kuvaus pelinkehitystoiminnasta Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Pelitalolla

Kuvaus pelinkehitystoiminnasta Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Pelitalolla Kuvaus pelinkehitystoiminnasta Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Pelitalolla projektisuunnittelija Anna-Laura Marjeta Helsingin nuorisoasiainkeskus/pelitalo 1 Sisällys 1. Taustaa... 3 2. Työmuodon tavoitteet...

Lisätiedot

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT Loppuraportti Vatukka-projekti Hämeenlinnan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry www.hmlseudunkehitysvammaistentuki.net 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA A 2. VATUKKA-PROJEKTIN

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan tiedotusopas

Kulttuuritoimijan tiedotusopas Kulttuuritoimijan tiedotusopas C. 56 Kulttuuritoimijan tiedotusopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan Liitto Julkaisu C:56 (päivitys joulukuussa 2010) ISBN 978-951-766-117-1 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

MISTÄ RAHAT TOIMINTAAN?

MISTÄ RAHAT TOIMINTAAN? MISTÄ RAHAT TOIMINTAAN? - neuvoja paikallistoiminnan varainhankintaan Suomen Kylätoiminta ry 2014 Kylien bisneskeissit -hanke Teksti: Sirkka Suomäki Paula Pylkkänen (s. 4) Juhani Nenonen (s. 32-34) Veli-Matti

Lisätiedot

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen.

Lisätiedot

Tienviitat toiminnan varrella. opas nuorisotoiminnan aloittamisesta yhdistyksissä

Tienviitat toiminnan varrella. opas nuorisotoiminnan aloittamisesta yhdistyksissä Tienviitat toiminnan varrella opas nuorisotoiminnan aloittamisesta yhdistyksissä SISÄLLYSLUETTELO TIENVIITAT TOIMINNAN VARRELLA... 0 SISÄLLYSLUETTELO... 1 ALKUSANAT... 1 KUINKA ALOITAN NUORTENTOIMINNAN

Lisätiedot

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnan käyttöön

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnan käyttöön Kestävän kehityksen hyvät käytännöt lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnan käyttöön 1 Kestävän kehityksen hyvät käytännöt lasten ja nuorten vapaa-ajantoiminnan käyttöön Tähän esitteeseen on koottu kaikki

Lisätiedot

Sosiaalisen median strategia

Sosiaalisen median strategia Sosiaalisen median strategia Fiksu toiminta somessa tukee työtämme Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus Sisällysluettelo Sosiaalisen median strategia 1. Sosiaalisen median opas 1.1. MEKU sosiaalisessa mediassa

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

Matti Hakamäki ja Kaarlo Laine. Liikunnallisen iltapäivätoiminnan hankkeiden 2004 2005 käynnistyminen

Matti Hakamäki ja Kaarlo Laine. Liikunnallisen iltapäivätoiminnan hankkeiden 2004 2005 käynnistyminen Matti Hakamäki ja Kaarlo Laine Liikunnallisen iltapäivätoiminnan hankkeiden 2004 2005 käynnistyminen Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 171 ISBN 951-790-198-4 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö

Lisätiedot

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 199 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Lasten ja nuorten

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN

VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN Tampere 2011 Kustantaja: Koivupirtin säätiö, www.koivupirtti.fi Kirjoittaja: Tanja Laatikainen Julkaisun graafinen suunnittelu, taitto ja kuvitus: Johanna

Lisätiedot

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet Christina Daous Yrittäjyys ja tuotteistaminen (5+5 op) Maaliskuu 2013 SISÄLLYS 1 Yrittäjyysajattelu - sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 1 op 4 2 Yrityksen

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

11. Opas kiekkokoulun järjestämiseksi. Seuraava opas ladattavissa osoitteessa www.leijonat.fi

11. Opas kiekkokoulun järjestämiseksi. Seuraava opas ladattavissa osoitteessa www.leijonat.fi 11. Opas kiekkokoulun järjestämiseksi Seuraava opas ladattavissa osoitteessa www.leijonat.fi Opas kiekkokoulun järjestämiseksi SISÄLLYSLUETTELO 2 Tämän oppaan pohjamateriaalina on käytetty Suomen Jääkiekkoliiton

Lisätiedot