2/2011. Opettaja- ja opiskelijavaihdossa Coimbrassa, opiskelijoiden kaupungissa.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2/2011. Opettaja- ja opiskelijavaihdossa Coimbrassa, opiskelijoiden kaupungissa. www.bioanalyytikkoliitto.fi"

Transkriptio

1 2/2011 Opettaja- ja opiskelijavaihdossa Coimbrassa, opiskelijoiden kaupungissa

2 KUNTOREMONTTI UUDISTUU! Tule mukaan > Etsimme kokeilunhaluisia miehiä ja naisia siis juuri sinua Haluatko kokeilla uutta? Koetko olevasi rapakunnossa? Haluatko antaa kiloille kyytiä pysyvästi? Onko elämässäsi liikuntaharrastuksen mentävä aukko? Kaipaatko tietoa, tukea ja motivaatiota? Kuntoremontti on laitettu remonttiin, ja toimintaa uudistetaan kuudessa pilottikohteessa eri puolilla Suomea. Pilottijaksoille haetaan nyt osallistujia. Tule siis mukaan tekemään hyvää itsellesi sekä kehittämään kuntoremontista entistä ehompi. Tarjolla on erityyppisiä jaksoja kadonnutta liikuntakipinää etsiville ja kevyttä oloa haikaileville naisille ja miehille. Varsinaiselle jaksolle ja sen seurantaosioon osallistuminen on maksutonta. Ainoastaan matkakustannukset jäävät osallistujan maksettavaksi. Lisätietoja, ohjelmat, hakeminen ja nimikilpailu: Yhteistyössä palkansaajalomajärjestöt, Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES ja RAY.

3 Sisällys Lehden julkaisija: Suomen Bioanalyytikkoliitto ry, Finlands Bioanalytikerförbund rf. Postiosoite PL 110, Tehy, Käyntiosoite: Asemamiehenkatu 4, 3.kerros, Helsinki puh tai , fax , Päätoimittaja: Seija Tuokko, puh tai , Toimittajat: Karin Lauren, GSM Kaisa Kinnarinen, GSM Ilmoitusmyynti: Seija Tuokko, puh , Ilmoitushinnat koko Hinta, mv Hinta, 4 väri 1/1 sivu ½ sivu ¼ sivu /8 sivu takakansi Liiton jäsenille vapaasti tekstisivuille sijoittava teksti-ilmoitus (maks. 40 x 80 pmm) on maksuton. Muiden kuin jäsenten pienet teksti-ilmoitukset (maks. 40 x 80 pmm) 35 euroa/ilmoitus. Ilmestymisaikataulu ja aineiston viimeinen jättöpäivä: Ilmoitukset ja teksti Postituspäivä Nro Nro Nro Nro Lehden tekniset tiedot: Koko A4, palstamäärä 3, painatus 4 väri (CMYK) Painopaikka ja taitto: Kopio Niini, paino- ja tulostustalo Höyläämötie Helsinki Varastokatu Tampere Yhteystiedot: Kirsi Tingvall puh , Tekstiaineiston toimittaminen: Tekstiaineistot toimitetaan Ilmoitukset: Ilmoitusten tulee olla tehty ammattiohjelmalla, joka tukee nelivärisarjaa ja se toimitetaan painoon tulostusvalmiina tiedostona, osoite Toimitusvastuu Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvista syistä voida julkaista määräajassa, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Korvaus ilmoituksen pois jäämisestä tai julkaisemisessa sattuneesta virheestä rajoittuu ilmoituksesta maksetun hinnan palauttamiseen tai ilmoituksen julkaisemiseen uudelleen seuraavassa lehdessä. Muistutukset tehtävä 14 vuorokauden kuluessa lehden ilmestymisestä. Painosmäärä: 4500 kpl AMMATTI JA KOULUTUS Bioanalyytikkoja kulttuuripääkaupungistamme Turusta Kokemuksia ammattikorkeakoulun opettajan toimimisesta työelämän kehittäjänä ASTE-hanke TYKSLABissa 10 Tie YAMK-opiskelijaksi 11 Vieritestipassi Turun sosiaali- ja terveystoimen hoitohenkilökunnan vieritestiosaamisen varmistaminen 12 Opettajavaihdossa Coimbrassa, opiskelijoiden kaupungissa 15 Bom dia! 18 Huge success for 2 nd International supar Symposium in Copenhagen Kliinisen laboratorion ja päivystysklinikan osaaminen ja yhteistyö- kehittämisprojekti Kanta-Hämeen keskussairaalassa 26 Mevlidan tarina: Bosnia-Hertsegovinasta Suomeen 32 Terveisiä TYK-kuntoutuksesta 34 Lausunto sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon valinnaisten tutkinnon osien näytteenotto ja asiakaspalvelu kliinisessä laboratoriotyössä luonnoksesta 40 VAKIOT Ajankohtaista mukavia ja vähemmän mukavia asioita 4 Kokemuksista ja näyttöön perustuvista toimista hyviin käytäntöihin 6 Lyhyesti 36 Seniorit 42 TIEDOTTEET Vuoden 2011 bioanalyytikko, hakuilmoitus 8 Kansainvälinen bioanalyytikkopäivä Bioanalyytikoiden rooli tarttuvien tautien ehkäisytyössä, selvittämisessä ja seurannassa 8 Laboratoriolääketiede ja näyttely Vanhustyön vastuunkantajat -gerontologinen kongressi 47 ALUEYHDISTYKSET Keväiseen tapaan 43 Alueyhdistysten ilmoitukset 44 Bioanalyytikko 2/2011 3

4 Ajankohtaista mukavia ja vähemmän mukavia asioita - miksi samat asiat nousevat aina uudelleen esille vaikka ovat huonoksi havaitut? Vuoden 2009 loppupuolella alkanut TYK-kurssi päättyi varsin mukavissa merkeissä. Tapasin viisi todella tyytyväistä kurssilaista. Tyk-kuntoutukseen voivat hakea työelämässä olevat, joiden työkyky on olennaisesti heikentynyt sairauden, vian tai vamman vuoksi ja joiden työkyvyn ylläpitämiseksi työterveyshuollon toimenpiteet eivät ole riittäneet. Hakijat valitaan työterveyslääkärin antaman lausunnon perusteella. Kurssin kesto oli 33 vuorokautta, toteutettuna useammassa jaksossa. Kela maksoi Tyk -ryhmään valituille matkakustannukset (vähennettynä omavastuulla), kuntoutuksen, täysihoidon kahden hengen huoneessa ja kuntoutusrahan, joka maksetaan työnantajalle, jos kuntoutuja saa palkkaa kuntoutuksen ajalta. Kaikki osanottajat vakuuttivat, että kokivat kuntoutuneensa. Nyt jaksetaan taas tehdä työtä eikä tarvitse miettiä ennenaikaiselle eläkkeelle jäämistä. Myös oman ajan käyttö ja elämänlaatu sitä kautta koettiin kohentuneen. Ryhmästä näytti muodostuneen varsin kiinteästi toimiva tiimi. Kulttuuriharrastuksetkin yhteisten tapaamisten aikana oli hoidettu. Kaikki olivat todella tyytyväisiä. Ryhmän kehotuksesta ja innoittamana liittohallitus päätti anoa uutta TYK-kurssia. Terveydenhuoltoalan tehtävänjaot ovat kovan kiinnostuksen kohteena ja työnjako näyttää olevan uusjaossa. Kun bioanalyytikkoja on koko ammattikorkeakoulun olemassa olon ajan koulutettu liian vähän, työvoimapula on vallinnut jo useamman vuoden ajan. Välillä jää miettimään onko tämä joltakin taholta ohjattua tavoitteellista politiikkaa. Koko ajan palkataan laboratoriotyöhän pikakoulutuksella muiden ammattiryhmien edustajia, pääsiassa lähihoitajia ja jossain määrin myös hoitotyön koulutuksen saaneita. Viime kädessä osaamattomien käytöstä kärsii potilas. Parhaillaan on ollut lausunnolla lähihoitajakoulutuksen opetussuunnitelmaan suunniteltu 10 ov:n (15 op) näytteenotto ja asiakaspalvelu kliinisessä laboratoriotyössä opinnot. Työpaikoilla pikakoulutetaan näytteenottajia jatkuvasti. Kaikki tämä osoittaa lyhytnäköistä suunnittelua. Pikakoulutuksen saaneilla ovat todella rajalliset osaamisresurssit laboratoriotyöhön. Laboratoriossa työskentelee jo nyt hyvin monen koulutuksen saaneita. Käytäntö poikkeaa muualla Euroopassa olevista käytännöstä. Laboratoriohoitajan työn pirstaloiminen tulee vaikuttamaan potilaan saamiin palveluihin, todella murheellista. Pikakoulutetut viihtyvät yleensä työssä vain vähän aikaa, vaihtuvuus on suuri. Ammattikorkeakouluissa meneillä olevista koulutusrakenneuudistuksista terveysalan osalta ei kaikuja kantaudu. Tämä kertoo terveysalalle muodostuneesta toimintatavasta. Avoimuus ja pienten erikoisalojen osaamisen arvostus ja kunnioitus puuttuu kokonaan. Muut näyttävät tietävän paremmin kuin me, miten bioanalyytikkokoulutusta tulisi kehittää. Ammattikorkeakoulun muilla aloilla suunnittelu näyttää tapahtuvan avoimemmin, niistä saamme tietoja mutta emme terveysalan suunnitelmista. Rivien välistä lukien voi arvata, että suunnitteilla on koulutusohjelmien poistaminen, niitä kun on kuulemma liian paljon. Ilmeisesti kaikilta vaaditaan arvaamaton määrä yhteisiä opintoja ja vasta myöhemmässä vaiheessa voi valita oman alan opintoja. Tämä tie on kokeiltu vuosien varrella jo monta kertaa, lähes säännöllisesti 10 vuoden välein ja aina on todettu, ettei sitä kautta saada osaajia eikä pienille erikoisaloille motivoituneita opiskelijoita. Tämä on turhauttavaa myös niille, jotka vastaavat koulutuksesta. Suuri huoli on myös tutkinnon kansainvälisen vertailtavuuden säilymisestä. Tässäkin pätee kirjassa The Enthusiastic Employee 2005 ilmaistu osuva ajatus: Useimmat yritykset häärivät väärän ongelman kimpussa. Niiden ei tarvitse motivoida työntekijöitään, vaan lakata heikentämästä heidän motivaatiotaan ( spiik.fi). Ei pidä kuitenkaan antaa periksi. Ammattikuntaa tarvitaan jatkossakin. Pidetään huoli, että ammatti ja koulutus kehittyvät oikeassa suunnassa ja bioanalyytikoille on kysyntää. Kaikille mukavia ja rentouttavia kesäpäiviä toivottaen 4 Bioanalyytikko 2/2011

5 Aktuellt trevliga och mindre trevliga ärenden - varför stiger samma saker fram återigen fast de har konstaterats vara dåliga? Den kurs för upprätthållande av arbetsförmågan som började år 2009 slutade under mycket trevliga tecken. Jag träffade fem verkligt nöjda kursdeltagare. Till denna rehabilitering kan sådana personer i arbetslivet söka, vilkas arbetsförmåga betydande har minskat på grund av sjukdom, fel eller skada och i de fall då arbetshälsovårdens åtgärder för att upprätthålla deras arbetsförmåga inte har räckt till. De sökande väljs enligt ett utlåtande av arbetshälsovårdsläkaren. Kursen räckte 33 dygn, uppdelade på flere perioder. Fpa betalade resekostnaderna till dem som valts (självrisken minskad), rehabiliteringen, helpension i två personers rum och en rehabiliteringspeng som betalas åt arbetsgivaren om den rehabiliterade får lön under rehabiliteringstiden. Alla deltagare intygade att de upplevde sig rehabiliterade. Nu orkar man jobba igen och behöver inte fundera på att bli förtidspensionerade. Man upplevde också att användning av egen tid och därmed livskvaliteten hade förbättrats. Gruppen verkade ha blivit ett mycket sammansvetsat team. Man hade också skött om kulturintressena vid sammankomsterna. Alla var verkligen nöjda. På uppmaning och inspiration av gruppen beslöt förbundsstyrelsen att anhålla om en ny kurs. Uppgiftsfördelningen inom hälsovårdsbranschen verkar vara centrum för stort intresse och arbetsfördelningen verkar förnyas. Eftersom man under hela den tid yrkeshögskolor- na funnits, har utbildat för få bioanalytiker, har arbetskraftsbristen härskat redan i flere år. Stundvis funderar man om detta från något skikt är målinriktad politik. Man anställer till laboratoriearbete hela tiden snabbutbildade representanter för andra yrkesgrupper, främst närvårdare och i viss mån också vårdutbildade. I sista hand är det patienten som lider av att man använder okunniga. För närvarande har man för utlåtande haft en studieplan för närvårdarutbilningen, provtagning och kundbetjäning i kliniskt laboratoriearbete, med en omfattning av 10 studieveckor (15 sp). På arbetsplatserna snabbskolar man hela tiden provtagare. Allt detta tyder på kortsiktig planering. De snabbskolade har verkligen för laboratoriearbete begränsade kunskapsresurser. På laboratorierna jobbar redan nu personer med mycket varierande utbildning. Detta avviker från praxis annanstans i Europa. Sönderdelandet av laboratorieskötarens arbete kommer att inverka på de tjänster patienten får, och det är verkligen sorgligt. De snabbskolade trivs vanligtvis bara kort i arbetet, bytesfrekvensen är stor. Man hör inte, när det gäller hälsobranschen, ekon av de reformer inom utbildningsstrukturerna som försiggår i yrkeshögskolorna. Detta beskriver det verksamhetsmönster som uppstått inom hälsobranschen. Öppenhet och värdesättning och respekt för kunskapen inom små specialområden saknas helt. Det verkar som om andra vet bättre än vi hur man borde utveckla bioanalytikerutbildningen. Inom andra områden av yrkesskolorna tycks planeringen ske mer öppet, om dem får vi uppgifter, men inte om planerna för hälsobranschen. Om man läser mellan raderna kan man gissa att man planerar att nedlägga skolningsprogrammen, det finns ju för många av dem. Tydligen krävs det en okänd mängd gemensamma studier och först i ett senare skede kan man välja studier i sitt eget område. Den här vägen har man provat redan många gånger under årens lopp, nästan regelbundet med 10 års intervall och alltid har man konstaterat att man inte på detta sätt får kunniga och inte heller motiverade studerande för små specialriktningar. Det här är frustrerande också för dem som ansvarar för utbildningen. Också här stämmer den träffande tanke som 2005 uttrycktes i boken The Enthusiastic Employee: De flesta företag sysslar med fel problem. De behöver inte motivera sina arbetstagare, utan sluta göra deras motivation svagare ( Man ska ändå inte ge upp. Yrkeskåren behövs också i fortsättningen. Vi ska se till att yrket och utbildningen utvecklas i rätt riktning och att det finns efterfrågan för bioanalytiker. Med önskan om trevliga och avslappnande sommardagar Seija Bioanalyytikko 2/2011 5

6 PUHEENJOHTAJAN PALSTA 2/2011 Kokemuksista ja näyttöön perustuvista toimista hyviin käytäntöihin Kevät on jo pitkällä ja eri puolella Suomea lomasunnitelmia on lyöty lukkoon. Etsimme kokemuksia erilaisista asioista vapaa-ajalla työn vastapainoksi. Osa viettää viikonloppuja mökkeillen, osaa suuntaa matkansa kaupunkikohteisiin ja osalle on tärkeää päästää löhöilemään aurinkorannoille. Kokemuksemme asiakkaana olemisesta on yhä tärkeämpää eri toimialoilla. Yrityksiä johdetaan yhä enemmän asiakaskokemusten suuntaan. Kokemuksemme vapaa-ajan matkoistamme sisältävät mielikuvia ja tunteita. Uniikkien kokemusten kautta yritykset voivat kehittää toimintaansa erottuakseen muista. Useiden palvelutuottajien arvoihin ja strategiaan on kirjattu asiakaskeskeisyys. Tavoitteista käyntäntöön voi kuitenkin olla vielä pitkä matka. Toukokuun alussa (eli juuri tänään) uusi terveydenhuoltolaki antaa meille mahdollisuuden valita terveyskeskuksen ja vuonna 2014 voimme valita entistä laajemmin terveydenhuollon palveluista itsellemme sopivimmat kohteet. Jouduimme viime kesänä perheemme lomamatkalla testaamaan Ruotsin tervydenhuoltoa. Tukholman Södermalmin sairaalan päivystys palveli meitä erinomaisesti ja yhdelle perheen jäsenellemme luotiin henkilötunnus Ruotsiin, jonka avulla saimme sähköisen reseptin keskustan apteekkiin. Saimme apua nopeasti ja kokonaisuutena hoitopaketti toimi. Peruspositiiivisella asenteella hoitohenkilökunta ja tiimit pystyvät kohtaamaan ja voittamaan vaikeitakin ongelmia ja yllätyksiä työssään. Työmme kehittyvät koko ajan entistä asiakaskeskeisempään suuntaan. Näyttöön perustuvien menetelmien avulla voimme luoda hyviä käytäntöjä laboratoriohin ja hoitotyöhön. Hyvien käytäntöjen työkalujen käyttö on tulevaisuudessa yhä merkittävämpää asiakaspalvelukokemusten ohella. Näytteenottoon ja näytteenottoon liittyvien oheispalveluiden hyvin käytäntöjen kehittäminen ja kirjaaminen on tärkeää. Olemme saaneet lukea huolestuttavia asioita näytteenottoon liittyen tänä keväänä. Näytteenoton siirtäminen siivoojalle romuttaa koko preanalytiikan. Työyhteisön, lähiesimiesten ja ylemmän johdon ratkaisut luovat perustan sille, miten erilaisia käytäntöjä toteutetaan työpaikoilla. Oman ammattikuntamme kollegiaalisuus on tärkeää. Selkeät pelisäännöt lisäävät myös työhyvinvointia työpaikoilla. Olemme ottaneet tänä keväänä kantaa lähihoitajakoulutukseen kaavailtuihin, vasta suunnitteluasteella oleviin opinto-ohjelmiin. Liiton työryhmää, näytteenoton hyvät käytännöt, on tuettava ja aktivoitava, jotta saamme luotua preanalytiikkaan selkeät pelisäännöt. Meidän on pidettävä huolta siitä, että yhtä meidän tärkeintä asiantuntijaosa-aluettamme preanalytiikkaa toteutetaan asianmukaisesti ympäri Suomea. Hyvää kevättä ja kesälomia! Nähdään kevään ja syksyn tapahtumissa! P.S. Voitte jättää liitolle palautetta kotisivujen kautta myös nimettömänä toimintamme kehittämiseksi. Ystävällisin terveisin Oulusta klo Mika Paldanius 6 Bioanalyytikko 2/2011

7 ORDFÖRANDESPALTEN 1/2011 Till god praxis via erfarenheter och åtgärder som prövats Våren är redan långt gången och i olika delar av Finland har man slagit fast semesterplanerna. Vi söker på fritiden erfarenhet av olika saker som motvikt mot arbetet. En del tillbringar veckoslut på stugan, vissa reser mot stadsmål och för en del är det viktigt att få slappa på solstränder. Våra upplevelser som kunder är allt viktigare inom olika branscher. Företag styrs allt mera mot kunderfarenheter. Våra upplevelser av resor på fritiden innehåller sinnebilderoch känslor. Genom unika upplevelser kan företag utveckla sin verksamhet så att de skiljer sig från andra. Kundcentrering har skrivits i flere tjänstproducenters värden och strategier. Vägen från mål till praktik kan ändå vara lång. I början av maj (det vill säga just idag) ger den nya hälsovårdslagen oss möjlighet att välja hälsocentral och år 2014 kan vi allt vidare välja den av hälsovårdens tjänster som passar oss bäst. Senaste sommar var vår familj under semesterresan tvungna att pro- va hälsovården i Sverige. Jouren på Södermalms sjukhus i Stockholm betjänade oss utomordentligt och en familjemedlem fick svenskt personsignum, med vilket vi fick ett elektroniskt recept till ett apotek i centrum. Vi fick hjälp snabbt och som helhet fungerade vårdpaketet. Genom ett i grunden positivt förhållningssätt kan vårdpersonalen och teamet möta och lösa också svåra problem och överraskningar i sitt arbete. Vårt arbete utvecklas hela tiden mot större kundcentrering. Med hjälp av metoder som grundar sig på erfarenhet kan vi skapa god praxis på laboratorier och inom vårdarbetet. Att använda de redskap som god praxis ger, är i framtiden allt mer betydelsefullt vid sidan av kundbetjäningserfarenhet. Det är viktigt att utveckla och dokumentera de goda erfarenheter som rör provtagning och härmed relaterade tjänster. Vi har fått läsa oroande saker om provtagning denna vår. Att flytta provtagningen till en städerska skrotar hela preanalytiken. De lösningar som arbetsgemenskapen, förmännen och den högre ledningen gör, skapar grunden för hur man förverkligar olika sorts praxis på arbetsplatserna. Vår egen yrkeskårs kollegialitet är viktig. Klara spelregler ökar också trivseln på arbetsplatserna. Vi har denna vår tagit ställning till de först under planering varande studieprogrammen för närvårdarutbildningen. Vi måste stödja och aktivera förbundets kommitté, God praxis i provtagning, så att vi kan skapa klara spelregler för preanalytik. Vi måste se till att ett av våra viktigaste specialistområden, preanalytiken, förverkligas sakligt runt om i Finland. Skön vår och semester! Vi ses under vårens och höstens evenemang! P.S. Ni kan ge förbundet feedback också anonymt på vår hemsida för att utveckla vår verksamhet. Med vänliga hälsningar från Uleåborg kl Mika Paldanius Bioanalyytikko 2/2011 7

8 Vuoden 2011 bioanalyytikko Ehdotuksia Vuoden bioanalyytikoksi voi tehdä: yksittäinen jäsen, työyhteisö, taustayhteisö, alueyhdistys Vapaamuotoisesta hakemuksesta tulee ilmetä: ehdokkaan henkilö- ja osoitetiedot, puhelin ja sähköpostiosoite työpaikka ja asema perustelut valinnalle ehdotuksen tekijä, osoite ja työpaikka. Edellytykset valinnalle: Suomen Bioanalyytikkoliitto ry:n jäsen kunnostautunut erityisesti työssään/ammatissaan tai kliinisen laboratoriotyön/kliinisen laboratoriotieteen kehittämisessä. Tai on toiminut merkittävällä tavalla laboratoriohoitajan/bioanalyytikon ammatin tunnetuksi tekemiseksi tai toiminut ansiokkaasti ammattikuntansa edustajana. Hakemukset lähetetään liittohallitukselle mennessä osoitteella Suomen Bioanalyytikkoliitto ry, PL 110, Tehy Suomen Bioanalyytikkoliitto ry:n liittohallitus päättää vuoden Bioanalyytikon valinnasta kokouksessaan ja ilmoittaa siitä kirjallisesti syyskuun aikana valitulle. Valinta julkistetaan Laboratoriolääketiede ja näyttely tapahtumassa, jonne valittu kutsutaan. Valitulle korvataan saapumisesta aiheutuvat kustannukset. Suomen Bioanalyytikkoliitto ry Lehdistötiedote Kansainvälinen bioanalyytikkopäivä BIOANALYYTIKOIDEN ROOLI TARTTUVIEN TAUTIEN EHKÄISYTYÖSSÄ, SELVITTÄMISESSÄ JA SEURANNASSA Bioanalyytikot viettävät joka vuosi kansainvälistä Bioanalyytikkopäivää Vuoden 2011 teemana on bioanalyytikoiden rooli tarttuvien tautien ehkäisytyössä, selvittämisessä ja seurannassa. Bioanalyytikot (aikaisemmin laboratoriohoitajat) ovat laillistettuja ammattihenkilöitä. Kansainvälisen Bioanalyytikkopäivän tarkoituksena on lisätä kansalaisten tietoisuutta bioanalyytikoiden roolista terveydenhuollossa ja mm. tarttuvien tautien ehkäisytyössä. Bioanalyytikot ottavat näytteitä, analysoivat näytteitä ja vastaavat suorittamiensa laboratoriotutkimusten laadunhallinnasta. Luotettavilla laboratoriotutkimustuloksilla on merkittävä rooli potilaiden taudin syyn selvittämisessä, hoidon määrittelyssä ja seurannassa. Kliininen laboratoriotyö on nopeasti kehittyvä ala. Bioanalyytikot osallistuvat laboratoriotutkimusten ja laboratoriopalvelujen kehittämiseen. Terveydenhuollossa bioanalyytikot ovat näytteenoton asiantuntijaryhmä. Toiminnallaan he pyrkivät varmistamaan laboratoriotutkimustulosten oikeellisuuden. Bioanalyytikkoliitto on hyvin huolestunut tapauksista, joissa näytteenottoon on palkattu huolettomasti muuta henkilökuntaa, joilla ei ole näytteenoton edellyttämää osaamista. Jokaisen luotettavan laboratoriotutkimuksen edellytys on oikein otettu näyte. Näytteenottoon liittyvät virhearvioinnit ja väärät päätökset voivat johtaa kohtalokkaisiin hoitovirheisiin. Suomen Bioanalyytikkoliitossa on jäseniä 4500 ja vuodesta 1958 lähtien liitto on aktiivisesti edistänyt asiantuntijoidensa ammatti- ja koulutusasioita Suomessa. Suomen Bioanalyytikkoliitolla on 15 alueyhdistystä. Suomen Bioanalyytikkoliiton puheenjohtajan toimii oululainen osastonhoitaja, terveystieteiden maisteri ja filosofian tohtori Mika Paldanius. Yhteystiedot: Puheenjohtaja Mika Paldanius, puh Varapuheenjohtaja Seija Tuokko, puh Bioanalyytikko 2/2011

9 Bioanalyytikkoja kulttuuripääkaupungistamme Turusta 2011 Teksti: Leila Tiilikka, koulutuspäällikkö, Bioanalyytikkokoulutus ja innovaatiopedagogiikka Turun ammattikorkeakoulussa innovaatiopedagogiikka määritellään asiakaslähtöisyyden ja monialaisuuden avulla, jolloin sen avulla voidaan tukea Varsinais- Suomen työpaikoilla hyödynnettäviä innovaatioita. Innovaatiopedagogiikan kulmakivet Turun ammattikorkeakoulussa muodostuvatkin monialaisuudesta, tutkimus- ja kehitystoiminnasta, joustavista opetussuunnitelmista, yrittäjyys- ja palvelutoiminnasta sekä kansainvälisyydestä. Innovatiivisuutta, innovaatiopedagogiikkaa ja innovaatio-osaamista on pyritty nitomaan osaksi Turun ammattikorkeakoulun bioanalyytikkokoulutusohjelman nykyistä opetussuunnitelmatoteutusta ja -tulevaisuutta. Innovatiivisuutta ovat tukeneet jo tällä hetkellä bioanalytiikan koulutusohjelman joustavat opetussuunnitelman rakenteet, opinnäytetyöt, palvelutoiminta, työelämäharjoittelu, tutkimus- ja kehitystoiminta sekä opiskelijoille tarjotut opintojaksojen vaihtoehtoiset suoritustavat. Erilaisista koulutusohjelmamme innovatiivisista ratkaisuista löytyy artikkeleja Moodi 6/2010- julkaisusta. Opetussuunnitelmat on kirjattu vuodesta 2010 lähtien uuteen oppilastietojärjestelmään SoleOPSiin. Järjestelmä sisältää tässä vaiheessa lukusuunnitelmat, opintojaksokuvauk- set ja toteutussuunnitelmat. Ensi syksystä lähtien opiskelijat tekevät henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa ehops- järjestelmään. Sole- OPS toimii julkisessa verkossa ja sinne ei tarvitse kirjautua, joten jokainen voi tutustua opetussuunnitelmiimme osoitteessa turkuamk.fi/opsnet/disp/fi/welcome/ nop?menuid=0. Ammattitaitoa edistävä harjoittelu on arvioitu tämän vuoden alusta lähtien asteikolla hyväksytty hylätty. Muutosta viedään eteenpäin kouluttamalla käytännön ohjaajia sekä opiskelijoita arvioinnin perusteisiin. Samalla arviointiin sisällytettiin aikaisempien ammattispesifien kliinisen laboratoriotyön osaamisvaatimusten (ohjausosaaminen, asiakkuusosaaminen, näytteenotto-osaaminen, analyysiosaaminen, laatuosaaminen ja turvallisuusosaaminen) lisäksi myös yleiset ammattikorkeakoulututkinnoille asetetut osaamisvaatimukset (oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen ja kansainvälistymisosaaminen). Arvioinnin muutoksella yhtenäistetään arviointikäytäntöjä muiden koulutusalojen ja ammattikorkeakoulujen välillä sekä taataan yhdenmukaisuus eri ammattikorkeakouluista valmistuneille bioanalyytikoille. Tärkeänä yhdyssiteenä työelämään päin on ollut TYKSLABin klinikkaohjaaja jo vuodesta 2001 alkaen. Hänen pääsiallisin tehtävänsä on opiskelijoiden harjoittelujaksojen ja Jobstep-varausten valmistelu yhdessä osastojen ja bioanalytiikan koulutusohjelman edustajien kanssa sekä niiden yhteensovittaminen eri osastoille opetussuunnitelman mukaisesti. Klinikkaohjaaja toimii opiskelijoiden tukihenkilönä työharjoittelun aikana yhdessä eri osastojen opiskelijavastaavien kanssa. Lisäksi hän kerää opiskelijapalautteita, joiden perusteella tehdään parannusehdotuksia harjoittelun toteutukseen eri osastoille. Klinikkaohjaaja osallistuu bioanalytiikan koulutusohjelman kokouksiin kerran kuukaudessa, mikä helpottaa ja nopeuttaa useiden käytännönohjaukseen liittyvien asioiden järjestelyssä. Bioanalyytikko 2/2011 9

10 Kokemuksia ammattikorkeakoulun opettajan toimimisesta työelämän kehittäjänä ASTE-hanke TYKSLABissa Teksti: Benita Paloheinä, ylihoitaja, TYKS-SAPA liikelaitos Perinteisesti bioanalyytikkoopiskelijat ovat osallistuneet työelämän kehittämiseen opinnäytetöissään. Ammattikorkeakoulujen opettajien mukanaolo työelämän kehittämishankkeissa on ollut vähäistä ja kehittämishankkeet ovat liittyneet läheisesti opettajan pedagogisten taitojen hyödyntämiseen työelämässä kuten työelämän opiskelija-ohjaajien ohjaustaitojen kehittämiseen tai opiskelija-arviointien kehittämiseen. Esteenä opettajien osaamisen hyödyntämiselle on ollut ammattikorkeakoulussa sekä taloudellisten ja henkilöstöresurssien puuttuminen. Työelämässä opettajien mieltäminen laajemmin työelämän kehittäjinä on ollut vaikeasti hahmotettavissa ja työelämässä on ennakkokäsityksiä opettajien tietämyksestä nykyisestä työelämästä. Opettajan omasta työelämäkokemuksesta voi olla pitkä aika tai työyhteisön toimintatavat voivat olla vieraita opettajalle. Kuitenkin tietoisuus työelämän muuttuvista vaatimuksista tulee opettajilla olla ajan tasalla ja vain jatkuva yhteistyö ja dialogi työelämän kanssa takaavat tulevien ammattilaisten saamisen kliinisiin laboratorioihin tulevaisuudessa. Turun ammattikorkeakoulun Astehanke mahdollisti lehtorin Soile Kemin osaamisen hyödyntämisen työelämän kehittämisessä. TYKSLA- Bissa on meneillään suuri muutos, joka liittyy uuden laboratorion perustamiseen. Toimintaympäristön muutos tuottaa sekä organisaatiolle että yksilöille haasteen osaamisen kehittämiselle ja toisaalta uuden oppiminen merkitsee myös vanhan poisoppimista. Ennen ammattikorkeakoulun opettajan osallistumista hankkee- seen, käytiin keskusteluja opettajan keskeisestä asiantuntijuudesta ja sen liittämisestä muutokseen. Opettajan keskeiseen asiantuntijuuteen liittyy osaamisen arviointi ja Aste-hankeen tavoitteeksi tuli tulevan laboratorion vaatiman osaamisen kuvaus ja - mittarin (mallin) kehittäminen. Osaamiskartoituksen tavoitteena on tehdä laboratoriohoitajien osaaminen näkyväksi ja selvittää osaamisen nykytaso lähiajan ja tulevien kehittämissuunnitelmien ja perehdyttämisen pohjaksi. Henkilöstö koki ammattikorkeakoulun opettajan kehittämistyön erittäin myönteisenä ja saamani palautteiden mukaan osaamisen kuvaaminen oli vaikeata, mutta asiantuntevalla ryhmätyötekniikalla osaaminen saatiin kuvattua. Osaamismittarin kehittämiseen osallistuminen vahvisti henkilökunnan ammatillista itsetuntoa ja työn hallinnan tunnetta. Projektiin osallistuneille ammattikorkeakoulun opettaja loi mallin osaamismittarin kehittämisestä. Tärkeä osa mittarin kehittämistä oli laboratoriohoitajien osaamisen saaminen näkyväksi ja osaamisalueiden ryhmittely työryhmissä. Aste-hankkeen tuloksena syntyi laboratoriohoitajien osaamiskartta. Osaamisen arvioinnin helpottamiseksi työn vaatimista osaamisalueista laadittiin kullekin osaamisalueelle tasokuvaukset. Koska samaa osaamiskarttaa käyttävät sekä perus- että huippuosaajat, arviointiasteikko tehtiin riittävän laajaksi tasot 1-5. Tulevissa yhteistyöhankkeissa pitää kiinnittää enemmän huomiota hankkeen resursointiin. Tasokuvausten lopullinen tarkistus jäi hieman keskeneräiseksi. Mittarin testaus ei kuulunut projektin tavoitteisiin. Osaamismittaria on tarkoitus käyttää uuteen laboratorioon tulevien laboratoriohoitajien osaamisen kehittämisessä ja suunnittelussa ja uusien työntekijöiden perehdyttämisessä. Mittaria on tarkoitus kehittää edelleen myös muille laboratorion erityisalueille. Sen on tarkoitus olla apuna täydennyskoulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Tavoitteena on saada tietoa, jonka tuloksena koulutukseen hakeutuminen perustuu enemmän perusteltuihin tarpeisiin kuin pelkkiin toiveisiin. Osaamisen kartoituksen odotetaan paljastavan kehittämishaasteita, joita voidaan ratkaista muutenkin kuin koulutukseen hakeutumalla. Osaamisen kartoituksen toivotaan myös herättävän motivaatiota oman työn kehittämiseen Lähde Kemi, S., Heinonen, H., Joukas, H. R., & Paloheinä, B.Ylönen, Laboratoriohoitajien osaamisen kartoitus. Julkaisussa von Schantz, M., Toivonen, H. & Lind, K. (toim.) Asiantuntijana terveysalan muuttuvilla työmarkkinoilla. Aluevaikuttavuutta ASTE-projektilla. Turun ammattikorkeakoulu. Raportteja 104. Turku: Turun ammattikorkeakoulu. 10 Bioanalyytikko 2/2011

11 Tie YAMK-opiskelijaksi Teksti: Minna Mäkelä, Bioanalyytikko/ YAMK-opiskelija, Turku AMK, Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Valmistuttuani bioanalyytikoksi 2002 oli selvää, että jossain vaiheessa suunnittelisin jatko-opintoja. Silloin päällimmäisenä ajatuksena olivat opettajanopinnot. Syksyllä 2008 tarjoutui mahdollisuus aloittaa TYKSLABin klinikkaohjaajana. Tämä toi uusia haasteita normaalin laboratoriotyön rinnalle. Klinikkaohjaajana toimiminen on tarjonnut oivan mahdollisuuden tutustua koko TYKSLABin toimintaan. Se on tarjonnut myös moniammatillista yhteistyötä Turun AMK:n bioanalytiikan koulutusohjelman lehtoreiden kanssa. Klinikkaohjaaja- toiminnan kautta kiinnostukseni heräsi myös hallinnolliselle puolelle, jota olin joskus aikaisemmin pitänyt erittäin kaukaisena vaihtoehtona. Talvella 2010 ylihoitajan kannustama aloin jälleen miettiä jatko-opintomahdollisuuksia. Tutkittuani eri vaihtoehtoja, ammattikorkeakoulun ylempitutkinto alkoi vaikuttaa parhaimmalta vaihtoehdolta ja oman elämäntilanteeseen parhaiten sopivammalta. Hain kevään 2010 yhteishaussa ja pääsykokeisiin valmistautuminen alkoi. Pääsykokeet onnistuivat ja pääsin aloittamaan opinnot syksyllä 2010 Turun AMK:n sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen koulutusohjelmassa. Opintoja on nyt takana lähes puolet. Alkuhämmennyksen jälkeen, että mihin sitä tulikaan lähdettyä, ovat opinnot olleet erittäin mielenkiintoiset ja antoisat. Omat odotukset opintojen käytännönläheisyydestä ei ole tuottanut pettymystä. Myös opiskelu moniammatillisessa ryhmässä on ollut erittäin antoisaa. Ryhmässäni olen ainut bioanalyytikko, mutta se ei ole mitenkään aiheuttanut ongelmaa opintojen kanssa. Opiskelu työn ohessa, pienen lapsen äitinä, ei ole kevyttä ja helppoa. Tämä vaatii pitkää pinnaa ja aikataulujen luomista. Opiskelujen painottu- essa itsenäiseen opiskeluun avoimissa oppimisympäristöissä on ollut haasteellista. Lähipäiviä koululla on vain kaksi kuukaudessa. Perheen ja läheisten tuella on ollut täysin korvaamaton merkitys opintojen edistymisessä. Olen varma, että kaikista meistä ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista kehittyy erittäin päteviä tulevaisuuden osaajia vaativiinkin asiantuntija tehtäviin. YAMK-tutkinto Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma perustuu aikaisemmalle ammattikorkeakoulussa suoritetulle terveysalan tutkinnolle tai muulle soveltuvalle korkeakoulussa suoritetulle tutkinnolle sekä kolmen vuoden alaa vastaavalle työelämäkokemukselle. Opintojen laajuus on 90 opintopistettä, joka vastaa noin 2 vuoden opintoja. Opiskelu tapahtuu terveysalan moniammatillisessa ryhmässä. Opinnot on jäsennetty rakenteellisesti kolmeen kokonaisuuteen, joita ovat syventävät opinnot, opinnäytetyö ja vapaasti valittavat opinnot. ( Syventävien opintojen sisälle rakentuvat tutkimus- ja kehittämisosaamisen sekä johtamisosaamisen opintojaksot. Syventävät opinnot tukevat vaativaa asiantuntijaosaamista sekä opiskelijan opinnäytetyönään toteutettavan kehittämishankkeen sisällöllisiä ja metodisia oppimistarpeita. ( Opinnäytetyö, laajuudeltaan 30op, on työelämän käytäntöjä kehittävä hanke, ja se on koko koulutuksen kestävä prosessi. Kehittämishanke toteutetaan työelämäyhteistyönä suunniteltuna projektina, jota lähestytään tarkoituksenmukaisesti soveltavan tutkimuksen menetelmin. ( Kehittämistyössä ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelija toimii projektin vetäjänä. Vapaasti valittavien opintojen avulla opiskelija voi syventää asiantuntijuuttaan tarkoituksenmukaisella tavalla ( Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tuottamassa osaamisessa korostuvat laaja-alaisuus ja siirrettävyys, jotka mahdollistavat työskentelyn vaihtelevissa työtehtävissä eri toimintaympäristöissä. Terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto mahdollistaa kehittymisen vaativiin asiantuntijatehtäviin. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan tai tehtävään kuin ylempi korkeakoulututkinto (Asetus 426/2005). Kansainvälisessä käytössä tutkintonimike on Master of Health Care (Asetus 423/2005).( Aikuisopiskelijan oppimisympäristö on haasteellinen sekä meille opiskelijoille että kouluttajille, koska opinnot sisältävät paljon itsenäistä opiskelua verkossa. Vastauksia terveysalan oppimishaasteisiin 4: teemana on aikuiskoulutus julkaisu esittelee Terveysala- tulosalueen aikuiskoulutusyksikön monipuolista opetus- ja kehittämistoimintaa. Terveys-AIKO on luonut yksilölliset ammatillisen kasvun mahdollisuudet meille opiskelijoille. ( fi/isbn pdf) Bioanalyytikko 2/

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Bioanalyytikko (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan keskus Suoritettava tutkinto Tutkintonimike Fysioterapeutti (ylempi AMK) Sairaanhoitaja (ylempi AMK)

Lisätiedot

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Seinäjoen ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Miksi Seinäjoelle? Tarve koulutuksen järjestämiselle nousi esiin Etelä- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (EPSHP)

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen

OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen opinnoissa syvennät johtamisen eri osa-alueiden

Lisätiedot

Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä

Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelma: Röntgenhoitaja Röntgenhoitaja (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Sairaanhoitaja (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Laboratoriohenkilökunnan koulutus; miten turvata tulevaisuuden ammattitaitoinen henkilökunta? Labquality

Laboratoriohenkilökunnan koulutus; miten turvata tulevaisuuden ammattitaitoinen henkilökunta? Labquality Laboratoriohenkilökunnan koulutus; miten turvata tulevaisuuden ammattitaitoinen henkilökunta? Labquality Mikrobiologian laboratorioiden edustajien neuvottelukokous 17.10.2008 Seija Tuokko Laboratoriossa

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toisen

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto

Suoritettava tutkinto OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, ikäosaaminen Suoritettava tutkinto Suomalaisen väestön ikääntyminen näkyy sekä eliniän pidentymisenä että ikääntyneiden väestöosuuden kasvuna. Ikääntyvä

Lisätiedot

TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ. Eija Salo-Lievonen 30.8.2013

TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ. Eija Salo-Lievonen 30.8.2013 TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ Oppilaitosyhteistyön strateginen merkitys nyt ja tulevaisuudessa Yhteistyön muodot Sopimus ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta TAMK:n ja Fimlabin kesken Neuvottelukunta

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Muutokset 1.8.2015 alkaen

Muutokset 1.8.2015 alkaen Muutokset 1.8.2015 alkaen Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (L630/1998, muutos L787/2014) tuli voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle

Lisätiedot

Täydennyskoulutus muutoksessa. Päivi Haapasalmi

Täydennyskoulutus muutoksessa. Päivi Haapasalmi Täydennyskoulutus muutoksessa Päivi Haapasalmi Täydennyskoulutustarjonta ammattikorkeakouluissa Täydennyskoulutustarjonta Ammattikorkeakoulujen bioanalyytikoille suunnattu täydennyskoulutustarjonta vähäistä

Lisätiedot

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan osaaminen 31.1.2019 terveydenhoitajia koulutetaan tulevaisuuden

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan

Lisätiedot

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Työelämäyhteistyöpäivä 6.9.2012 Arja Oikarinen 1 Luennon sisältö: Ammattitaitoa edistävä harjoittelu Mitä on

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Kätilö (AMK) Opintojen kesto nuorisokoulutuksessa on 4,5 vuotta ja laajuus

Lisätiedot

opiskelijakunnat ympäri Suomen, yhteensä meitä on mukana 30.

opiskelijakunnat ympäri Suomen, yhteensä meitä on mukana 30. Onneksi olkoon opiskelupaikan saamisesta ammattikorkeakoulussamme. Koulun muodostamme me, opiskelijat, yhdessä koulun henkilökunnan kanssa. Olemme yhteisö, jossa kaikkien on toimittava yhteisen hyvän eteen

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Satakunnan vanhusneuvosto

Satakunnan vanhusneuvosto Satakunnan vanhusneuvosto Tuula Rouhiainen-Valo 13.9.2016 Ammattikorkeakoulukoulutus /OKM sivuilta *Ammattikorkeakoulut (AMK), ovat luonteeltaan pääosin monialaisia ja alueellisia korkeakouluja, joiden

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Ensihoidon koulutusohjelma: Ensihoitaja

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Ensihoidon koulutusohjelma: Ensihoitaja Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Ensihoidon koulutusohjelma: Ensihoitaja Ensihoitaja (AMK) Opinnot kestävät neljä vuotta, ja ne koostuvat 240

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Suun terveydenhuollon koulutusohjelma: Suuhygienisti

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Suun terveydenhuollon koulutusohjelma: Suuhygienisti Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Suun terveydenhuollon koulutusohjelma: Suuhygienisti Suuhygienisti (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne

Lisätiedot

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017 POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 07 Poliisiammattikorkeakoulun (Polamk) pedagogisten linjausten tavoitteena on varmistaa yhteinen käsitys opetuksesta ja oppimisesta, laadukas opetustoiminta

Lisätiedot

Työelämätaitoja tukemalla työhyvinvointiin ja tuottavuuteen. Työelämän tutkimuspäivät, Tampere 5.11.2010 Elina Sipponen

Työelämätaitoja tukemalla työhyvinvointiin ja tuottavuuteen. Työelämän tutkimuspäivät, Tampere 5.11.2010 Elina Sipponen Työelämätaitoja tukemalla työhyvinvointiin ja tuottavuuteen Työelämän tutkimuspäivät, Tampere 5.11.2010 Elina Sipponen Moniosaaja -valmennus Pientyöpaikoilla uudistuminen (Punk) hankkeen työelämäosaamista

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OSAAJIA. Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa

KÄYTÄNNÖN OSAAJIA. Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa KÄYTÄNNÖN OSAAJIA Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa HYVÄT TYYPIT PALVELUKSESSASI Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, tekee työelämälähtöistä tutkimus-

Lisätiedot

Monta tapaa. parantaa maailmaa KEVÄÄN 2013 YHTEISHAKU KOULUTUSOHJELMAT DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Monta tapaa. parantaa maailmaa KEVÄÄN 2013 YHTEISHAKU KOULUTUSOHJELMAT DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Monta tapaa parantaa maailmaa KEVÄÄN 2013 YHTEISHAKU KOULUTUSOHJELMAT DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Hae opiskelupaikka, jolla on merkitystä Diak on valtakunnallinen ammattikorkeakoulu, joka koulut taa auttamisen

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa Koulu goes Global 2.10.2012 Hämeenlinna Katriina Lammi-Rajapuro Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN JA SOSIAALINEN KUNTOUTUS

OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN JA SOSIAALINEN KUNTOUTUS 1 YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN JA SOSIAALINEN KUNTOUTUS SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA 90 OP (SOSIAALIALA) SOSIONOMI (Ylempi AMK), SAIRAANHOITAJA (Ylempi AMK), TERVEYDENHOITAJA

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri päivitetty 20.1.2016 1

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri päivitetty 20.1.2016 1 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri päivitetty 20.1.2016 1 Ammattitaitoa edistävän harjoittelun prosessin työtehtävät Seuraavassa on kuvattu ammattitaitoa edistävän harjoittelun prosessin mukaisesti siihen

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015

Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015 1 ( 5) Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015 Eduskunta Sosiaali- ja terveysvaliokunta Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkoston lausunto hallituksen esitykseen (HE 354/2014 vp) laiksi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen

Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen Kaakkois-Suomen ELO seminaari 26.3.2015 Lehtori, opinto-ohjaaja Jaakko Janhunen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Opiskelijan ohjaus uudistuu Kyamkissa Periaatteena

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö ammattien välinen oppiminen. Työpajan antia

Moniammatillinen yhteistyö ammattien välinen oppiminen. Työpajan antia Moniammatillinen yhteistyö ammattien välinen oppiminen Työpajan antia 11.5.2017 Taustaa Moniammatillisuus terminä avaaminen Avustaja, työpari, moniammatillinen tiimi, poikkitieteellinen työ Terveydenhuollon

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

Sukunimi Kutsumanimi Ryhmä Hetu Sähköpostiosoite. OPINTOKOKONAISUUS / OPINTOJAKSO, JOSTA AHOT menettelyä haetaan. Opiskelija täyttää

Sukunimi Kutsumanimi Ryhmä Hetu Sähköpostiosoite. OPINTOKOKONAISUUS / OPINTOJAKSO, JOSTA AHOT menettelyä haetaan. Opiskelija täyttää 1 OSAAMISEN OSOITTAMINEN, AHOT menettely A OPISKELIJAN TIEDOT Opiskelija täyttää. Lomake palautetaan yhdessä osaamisportfolion (liitteineen) kanssa AHOT menettelyä koskevan opintokokonaisuuden / opintojakson

Lisätiedot

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa Anna-Leena Ruotsalainen AHOT:lla eli aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella tarkoitetaan opiskelijan

Lisätiedot

15.09.2005 kari.kaukinen@ek.fi 1

15.09.2005 kari.kaukinen@ek.fi 1 VOIKO SAIRAUSPOISSAOLOIHIN VAIKUTTAA? Poissaolojen taloudellinen merkitys välilliset tv-kustannukset. Kv vertailu suomalainen malli: lyhyet ja pitkät Erot eri aloilla Sairauspoissaolot ja medikalisoidut

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 964/2010 vp Oppilaitosten työharjoittelujaksot Eduskunnan puhemiehelle Ammattikorkeakoulut järjestävät monimuotoopetusta, jossa yhdistellään eri opetuskeinoja joustavasti keskenään.

Lisätiedot

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI oppisopimustyyppinen koulutus Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi tai oppisopimuskeskus@sakky.fi

Lisätiedot

Uuden vieritestin käyttöönotto avoterveydenhuollossa

Uuden vieritestin käyttöönotto avoterveydenhuollossa Uuden vieritestin käyttöönotto avoterveydenhuollossa HUSLAB Kliininen kemia ja hematologia 2009 kemisti Paula Pohja-Nylander Tavallisimmat vieritestit avoterveydenhuollossa Hemoglobiini Anemiadiagnostiikka

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK-koulutuksen toteutuksen arviointi Hannele Laaksonen

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK-koulutuksen toteutuksen arviointi Hannele Laaksonen Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK-koulutuksen toteutuksen arviointi Hannele Laaksonen TIIVISTELMÄ Sosiaali- ja terveysalan johtamisen YAMK-koulutus alkoi Tampereen ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

TOTEUTUNEET OHJAAJAKOULUTUKSET 2009-

TOTEUTUNEET OHJAAJAKOULUTUKSET 2009- TOTEUTUNEET OHJAAJAKOULUTUKSET 2009- Päivämäärä Koulutuksen nimi Kohderyhmä Laajuus 12.3.2014 MOD2 Ohjauksen erilaisia mahdollisuuksia 4/4 n, Itä-Suomen ja Tampereen yliopiston 11.3.2014 Moduuli 3 (Joensuu)

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot

Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot Jarmo Alarinta, SEAMK Matti Väänänen, Turun AMK Jussi Horelli, HAMK, Miksi työelämä on projekteja, joiden kautta prosesseja ja osaamista kehitetään

Lisätiedot

Oppilaitosnuorisotyö Tredussa nuoren tukeminen opintojen rinnalla. TPY:n symposium 27.5.2014

Oppilaitosnuorisotyö Tredussa nuoren tukeminen opintojen rinnalla. TPY:n symposium 27.5.2014 Oppilaitosnuorisotyö Tredussa nuoren tukeminen opintojen rinnalla TPY:n symposium 27.5.2014 OIVA - Ohjauksen interventioilla vaikuttavuutta läpäisyn tehostamiseen 1.9.2013-31.12.2014 OIVA on osa Opetushallituksen

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK

Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK Aluksi Pääkaupunkiseudulla useita sosiaalialalle kouluttavia ammattikorkeakouluja Diak, Laurea,

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto AIKUISKOULUTUKSEN LAATU- JA VAIKUTTAVUUS, OPISKELIJAPALAUTE 2016 Vastausprosentti: 50 % 1. Koulutuksen sisällöt ja tavoitteet Sivu 1 / 10 1. Koulutuksen sisällöt ja

Lisätiedot

Bioanalyytikkoopiskelijoiden. ohjausprosessit

Bioanalyytikkoopiskelijoiden. ohjausprosessit Bioanalyytikkoopiskelijoiden ohjausprosessit Alexandra Nuutinen Laboratoriohoitaja/bioanalyytikko YAMK-opiskelija 5.4.17 VSSHP Tyks-Sapa-liikelaitos Esityksen sisältö VSSHP bioanalyytikko-opiskelijan oppimisympäristönä

Lisätiedot

Kestävä kehitys Tampereen yliopiston opetuksessa työpajojen yhteenveto ja tuloksia

Kestävä kehitys Tampereen yliopiston opetuksessa työpajojen yhteenveto ja tuloksia ESDAN-hanke,yhteenvetoKestäväkehitysTampereenyliopistonopetuksessatyöpajoista. AiraksinenHannajaRaatikainenSaana1.8.2012 Kestävä kehitys Tampereen yliopiston opetuksessa työpajojen yhteenveto ja tuloksia

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto AIKUISKOULUTUKSEN LAATU JA VAIKUTTAVUUS, OPISKELIJAPALAUTE kevät 2017 Vastausprosentti: 42,4 % 1. Koulutuksen sisällöt ja tavoitteet 1. Sivu 1 / 10 1. Koulutuksen sisällöt

Lisätiedot

EPSHP ja keskussairaala harjoitteluympäristönä ja ohjauksen järjestäminen. Merja Sankelo, THT, Dosentti Opetusylihoitaja

EPSHP ja keskussairaala harjoitteluympäristönä ja ohjauksen järjestäminen. Merja Sankelo, THT, Dosentti Opetusylihoitaja EPSHP ja keskussairaala harjoitteluympäristönä ja ohjauksen järjestäminen Merja Sankelo, THT, Dosentti Opetusylihoitaja Opetussairaala Seinäjoen keskussairaala toimii opetussairaalana eri alojen opiskelijoille

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto

Suoritettava tutkinto OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, ikäosaamisen kehittäminen ja johtaminen Suomalaisen väestön ikääntyminen näkyy sekä eliniän pidentymisenä että ikääntyneiden väestöosuuden kasvuna.

Lisätiedot

Vierianalytiikalle asetetut pätevyysvaatimukset akkreditoinnin näkökulmasta. Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu

Vierianalytiikalle asetetut pätevyysvaatimukset akkreditoinnin näkökulmasta. Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu Vierianalytiikalle asetetut pätevyysvaatimukset akkreditoinnin näkökulmasta Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu Vierianalytiikka Määritelmä Point-of-care testing: vieritesti, vieritestaus, vieritutkimus,

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Terveydenhoitaja

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Terveydenhoitaja Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Terveydenhoitaja Terveydenhoitaja (AMK) Nuorisokoulutuksessa opintojen kesto on

Lisätiedot

Opinnoista Osaajaksi hankkeessa aikaansaatua:

Opinnoista Osaajaksi hankkeessa aikaansaatua: Opinnoista Osaajaksi hankkeessa aikaansaatua: Varhaiskasvatuksen pilotin tulokset ja oppilaitosyhteistyön tulevaisuus 9.2.2012 PKS-KOKO Riikka Heloma, työvoimasuunnittelija, Sosiaalivirasto, Helsingin

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Elokuu 2012 Suomen toiseksi suurin ammattikorkeakoulu sijaitsee Kaupin kampuksella yli 10 000

Lisätiedot

Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla

Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Käsitteellisesti osaamisen johtaminen määritellään organisaation strategiaan perustuvaksi osaamisen kehittämiseksi, joka

Lisätiedot

Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa

Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa Liiketoiminta kehittyy kehity sinäkin. Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa Tieturi Oy / Arja Sipola HTC Santa Maria, Tammasaarenkatu 5, 00180 Helsinki, Finland www.tieturi.fi (09) 431 551

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen Futurex Helmikuu 2011 Tuire Palonen Missio! Korkea-asteen täydennyskoulutuksen tehtävänä on yhdessä työympäristöjen oman toiminnan kanssa pitää huolta siitä että koulutus, tutkimus ja työelämässä hankittu

Lisätiedot

Erasmus+ -ohjelma edistää laajoja tavoitteita

Erasmus+ -ohjelma edistää laajoja tavoitteita Erasmus+ -ohjelma edistää laajoja tavoitteita Työelämässä ja yhteiskunnassa tarvittava osaaminen ja ammattitaito Koulutuksen laadun parantaminen, innovointi ja kansainvälistäminen Eurooppalaisen elinikäisen

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto AIKUISKOULUTUKSEN LAATU- JA VAIKUTTAVUUS, OPISKELIJAPALAUTE kevät 2016 Vastausprosentti: 46,0 % Koulutuksen sisällöt ja tavoitteet Sivu 1 / 11 Koulutuksen sisällöt

Lisätiedot

Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti. 1 Hankkeen tavoitteet...

Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti. 1 Hankkeen tavoitteet... 1 (6) Päivämäärä: Osahankkeen nimi Suunnitelman laatija(t): Ritva Vartiainen Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti Valtionavustus

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Palveluohjauksen Palveluohjauksen ammatilliset erikoistumisopinnot ammatilliset erikoistumisopinnot 30 op 30 op

Palveluohjauksen Palveluohjauksen ammatilliset erikoistumisopinnot ammatilliset erikoistumisopinnot 30 op 30 op Palveluohjauksen Palveluohjauksen ammatilliset erikoistumisopinnot ammatilliset erikoistumisopinnot 30 op 30 op 17.1. 12.12.2008 Palveluohjaaminen on sosiaali- ja terveysalalla käytetty asiakaslähtöinen

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Opetussuunnitelma 1 (6) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma Opintojen laajuus on 90 opintopistettä, ja ohjeaika

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto!

Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto! Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto! 15 ylempään AMK-tutkintoon johtavaa koulutusta Insinööri (ylempi AMK) Kemiantekniikka Projektijohtaminen Tekniikka (sis. Marine Technology,

Lisätiedot

ANESTESIAHOITOTYÖN UUDISTUVA ASIANTUNTIJUUS JA KOULUTUKSEN NYKYTILA

ANESTESIAHOITOTYÖN UUDISTUVA ASIANTUNTIJUUS JA KOULUTUKSEN NYKYTILA ANESTESIAHOITOTYÖN UUDISTUVA ASIANTUNTIJUUS JA KOULUTUKSEN NYKYTILA Ann-Nina Maksimainen, LAMK, TtM, Työelämäpalvelut; vastaava lehtori Maria Tuominen, LAMK, TtM, Hoitotyö: vastaava lehtori Mistä löytyy

Lisätiedot

Leo Heinonen, H2 Mobiilisti Meikussa 2 3.12.2014

Leo Heinonen, H2 Mobiilisti Meikussa 2 3.12.2014 Leo Heinonen, H2 Mobiilisti Meikussa 2 3.12.2014 ipadeja pilotoineen vuosikurssin kokemukset Tuen määrä vähäinen Laitteen käytön opettelu lisäkuormitus opiskelujen alussa ipad-vertaistuutoroinnin idea

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Joustavat oppimispolut: aktivera, delegera och publicera

Joustavat oppimispolut: aktivera, delegera och publicera Joustavat oppimispolut: aktivera, delegera och publicera Anne-Maria Kuosa, Oikeustieteellinen tiedekunta, Turun yliopisto Merja Öhman, Liiketalouden ja tekniikan keskus,karelia amk Tavoitteet Aktivera

Lisätiedot

1.10.2013 30.9.2015 Leena Lähdesmäki, lehtori Soile Tikkanen, lehtori

1.10.2013 30.9.2015 Leena Lähdesmäki, lehtori Soile Tikkanen, lehtori http://ergocarebank.sth.kth.se/ 1.10.2013 30.9.2015 Leena Lähdesmäki, lehtori Soile Tikkanen, lehtori Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Oulaisten ammattiopisto, Sosiaali ja terveysalan yksikkö Hankkeen

Lisätiedot

Helena Rasku-Puttonen, Jyväskylän yliopisto Miten työllistymisen laatua arvioidaan? yliopistojen maisteriuraseurannan tulosten julkistustilaisuus

Helena Rasku-Puttonen, Jyväskylän yliopisto Miten työllistymisen laatua arvioidaan? yliopistojen maisteriuraseurannan tulosten julkistustilaisuus Helena Rasku-Puttonen, Jyväskylän yliopisto Miten työllistymisen laatua arvioidaan? yliopistojen maisteriuraseurannan tulosten julkistustilaisuus 3.5.2017 Mihin tarkoitukseen uraseuranta? Korkeakoulujen

Lisätiedot

Osaaminen ja tutkinnon suorittaminen opiskelijalähtöisesti

Osaaminen ja tutkinnon suorittaminen opiskelijalähtöisesti Osaaminen ja tutkinnon suorittaminen opiskelijalähtöisesti LIIKETALOUDEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMISPÄIVÄ 2.2.2016 Heljä Hätönen / Educa-Projektit Oy Osaaminen koostuu yksilön luontaisista kyvyistä, ominaisuuksista,

Lisätiedot

Aineopettajaliitto AOL ry LAUSUNTO

Aineopettajaliitto AOL ry LAUSUNTO OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO lukiontuntijako@minedu.fi Aineopettajaliiton (AOL ry) lausunto lukiokoulutuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistamista

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN HAASTEET LABOTORIOHOITAJILLE / BIOANALYYTIKOILLE PATOLOGIAN LABORATORIOSSA

TULEVAISUUDEN HAASTEET LABOTORIOHOITAJILLE / BIOANALYYTIKOILLE PATOLOGIAN LABORATORIOSSA TULEVAISUUDEN HAASTEET LABOTORIOHOITAJILLE / BIOANALYYTIKOILLE PATOLOGIAN LABORATORIOSSA Ajatuksia ja ideoita työelämän ja koulutuksen näkökulmasta Anneli Kekkonen 09.02.2006 Labqualityn XXXIII Laaduntarkkailupäivät

Lisätiedot

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Mötet ägde rum i klubbhuset den 3.4.2014 Kokous pidettiin kerhon tiloissa 3.4.2014 1 Öppnandet

Lisätiedot

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA OPO-päivä 10.11.2016 Eeva-Leena Forma opetuksen kehittämispäällikkö Opiskelijalähtöinen Korkeakoululähtöinen työn opinnollistaminen Työpaikkalähtöinen OPISKELIJALÄHTÖINEN

Lisätiedot