2/2011. Opettaja- ja opiskelijavaihdossa Coimbrassa, opiskelijoiden kaupungissa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2/2011. Opettaja- ja opiskelijavaihdossa Coimbrassa, opiskelijoiden kaupungissa. www.bioanalyytikkoliitto.fi"

Transkriptio

1 2/2011 Opettaja- ja opiskelijavaihdossa Coimbrassa, opiskelijoiden kaupungissa

2 KUNTOREMONTTI UUDISTUU! Tule mukaan > Etsimme kokeilunhaluisia miehiä ja naisia siis juuri sinua Haluatko kokeilla uutta? Koetko olevasi rapakunnossa? Haluatko antaa kiloille kyytiä pysyvästi? Onko elämässäsi liikuntaharrastuksen mentävä aukko? Kaipaatko tietoa, tukea ja motivaatiota? Kuntoremontti on laitettu remonttiin, ja toimintaa uudistetaan kuudessa pilottikohteessa eri puolilla Suomea. Pilottijaksoille haetaan nyt osallistujia. Tule siis mukaan tekemään hyvää itsellesi sekä kehittämään kuntoremontista entistä ehompi. Tarjolla on erityyppisiä jaksoja kadonnutta liikuntakipinää etsiville ja kevyttä oloa haikaileville naisille ja miehille. Varsinaiselle jaksolle ja sen seurantaosioon osallistuminen on maksutonta. Ainoastaan matkakustannukset jäävät osallistujan maksettavaksi. Lisätietoja, ohjelmat, hakeminen ja nimikilpailu: Yhteistyössä palkansaajalomajärjestöt, Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES ja RAY.

3 Sisällys Lehden julkaisija: Suomen Bioanalyytikkoliitto ry, Finlands Bioanalytikerförbund rf. Postiosoite PL 110, Tehy, Käyntiosoite: Asemamiehenkatu 4, 3.kerros, Helsinki puh tai , fax , Päätoimittaja: Seija Tuokko, puh tai , Toimittajat: Karin Lauren, GSM Kaisa Kinnarinen, GSM Ilmoitusmyynti: Seija Tuokko, puh , Ilmoitushinnat koko Hinta, mv Hinta, 4 väri 1/1 sivu ½ sivu ¼ sivu /8 sivu takakansi Liiton jäsenille vapaasti tekstisivuille sijoittava teksti-ilmoitus (maks. 40 x 80 pmm) on maksuton. Muiden kuin jäsenten pienet teksti-ilmoitukset (maks. 40 x 80 pmm) 35 euroa/ilmoitus. Ilmestymisaikataulu ja aineiston viimeinen jättöpäivä: Ilmoitukset ja teksti Postituspäivä Nro Nro Nro Nro Lehden tekniset tiedot: Koko A4, palstamäärä 3, painatus 4 väri (CMYK) Painopaikka ja taitto: Kopio Niini, paino- ja tulostustalo Höyläämötie Helsinki Varastokatu Tampere Yhteystiedot: Kirsi Tingvall puh , Tekstiaineiston toimittaminen: Tekstiaineistot toimitetaan Ilmoitukset: Ilmoitusten tulee olla tehty ammattiohjelmalla, joka tukee nelivärisarjaa ja se toimitetaan painoon tulostusvalmiina tiedostona, osoite Toimitusvastuu Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvista syistä voida julkaista määräajassa, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Korvaus ilmoituksen pois jäämisestä tai julkaisemisessa sattuneesta virheestä rajoittuu ilmoituksesta maksetun hinnan palauttamiseen tai ilmoituksen julkaisemiseen uudelleen seuraavassa lehdessä. Muistutukset tehtävä 14 vuorokauden kuluessa lehden ilmestymisestä. Painosmäärä: 4500 kpl AMMATTI JA KOULUTUS Bioanalyytikkoja kulttuuripääkaupungistamme Turusta Kokemuksia ammattikorkeakoulun opettajan toimimisesta työelämän kehittäjänä ASTE-hanke TYKSLABissa 10 Tie YAMK-opiskelijaksi 11 Vieritestipassi Turun sosiaali- ja terveystoimen hoitohenkilökunnan vieritestiosaamisen varmistaminen 12 Opettajavaihdossa Coimbrassa, opiskelijoiden kaupungissa 15 Bom dia! 18 Huge success for 2 nd International supar Symposium in Copenhagen Kliinisen laboratorion ja päivystysklinikan osaaminen ja yhteistyö- kehittämisprojekti Kanta-Hämeen keskussairaalassa 26 Mevlidan tarina: Bosnia-Hertsegovinasta Suomeen 32 Terveisiä TYK-kuntoutuksesta 34 Lausunto sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon valinnaisten tutkinnon osien näytteenotto ja asiakaspalvelu kliinisessä laboratoriotyössä luonnoksesta 40 VAKIOT Ajankohtaista mukavia ja vähemmän mukavia asioita 4 Kokemuksista ja näyttöön perustuvista toimista hyviin käytäntöihin 6 Lyhyesti 36 Seniorit 42 TIEDOTTEET Vuoden 2011 bioanalyytikko, hakuilmoitus 8 Kansainvälinen bioanalyytikkopäivä Bioanalyytikoiden rooli tarttuvien tautien ehkäisytyössä, selvittämisessä ja seurannassa 8 Laboratoriolääketiede ja näyttely Vanhustyön vastuunkantajat -gerontologinen kongressi 47 ALUEYHDISTYKSET Keväiseen tapaan 43 Alueyhdistysten ilmoitukset 44 Bioanalyytikko 2/2011 3

4 Ajankohtaista mukavia ja vähemmän mukavia asioita - miksi samat asiat nousevat aina uudelleen esille vaikka ovat huonoksi havaitut? Vuoden 2009 loppupuolella alkanut TYK-kurssi päättyi varsin mukavissa merkeissä. Tapasin viisi todella tyytyväistä kurssilaista. Tyk-kuntoutukseen voivat hakea työelämässä olevat, joiden työkyky on olennaisesti heikentynyt sairauden, vian tai vamman vuoksi ja joiden työkyvyn ylläpitämiseksi työterveyshuollon toimenpiteet eivät ole riittäneet. Hakijat valitaan työterveyslääkärin antaman lausunnon perusteella. Kurssin kesto oli 33 vuorokautta, toteutettuna useammassa jaksossa. Kela maksoi Tyk -ryhmään valituille matkakustannukset (vähennettynä omavastuulla), kuntoutuksen, täysihoidon kahden hengen huoneessa ja kuntoutusrahan, joka maksetaan työnantajalle, jos kuntoutuja saa palkkaa kuntoutuksen ajalta. Kaikki osanottajat vakuuttivat, että kokivat kuntoutuneensa. Nyt jaksetaan taas tehdä työtä eikä tarvitse miettiä ennenaikaiselle eläkkeelle jäämistä. Myös oman ajan käyttö ja elämänlaatu sitä kautta koettiin kohentuneen. Ryhmästä näytti muodostuneen varsin kiinteästi toimiva tiimi. Kulttuuriharrastuksetkin yhteisten tapaamisten aikana oli hoidettu. Kaikki olivat todella tyytyväisiä. Ryhmän kehotuksesta ja innoittamana liittohallitus päätti anoa uutta TYK-kurssia. Terveydenhuoltoalan tehtävänjaot ovat kovan kiinnostuksen kohteena ja työnjako näyttää olevan uusjaossa. Kun bioanalyytikkoja on koko ammattikorkeakoulun olemassa olon ajan koulutettu liian vähän, työvoimapula on vallinnut jo useamman vuoden ajan. Välillä jää miettimään onko tämä joltakin taholta ohjattua tavoitteellista politiikkaa. Koko ajan palkataan laboratoriotyöhän pikakoulutuksella muiden ammattiryhmien edustajia, pääsiassa lähihoitajia ja jossain määrin myös hoitotyön koulutuksen saaneita. Viime kädessä osaamattomien käytöstä kärsii potilas. Parhaillaan on ollut lausunnolla lähihoitajakoulutuksen opetussuunnitelmaan suunniteltu 10 ov:n (15 op) näytteenotto ja asiakaspalvelu kliinisessä laboratoriotyössä opinnot. Työpaikoilla pikakoulutetaan näytteenottajia jatkuvasti. Kaikki tämä osoittaa lyhytnäköistä suunnittelua. Pikakoulutuksen saaneilla ovat todella rajalliset osaamisresurssit laboratoriotyöhön. Laboratoriossa työskentelee jo nyt hyvin monen koulutuksen saaneita. Käytäntö poikkeaa muualla Euroopassa olevista käytännöstä. Laboratoriohoitajan työn pirstaloiminen tulee vaikuttamaan potilaan saamiin palveluihin, todella murheellista. Pikakoulutetut viihtyvät yleensä työssä vain vähän aikaa, vaihtuvuus on suuri. Ammattikorkeakouluissa meneillä olevista koulutusrakenneuudistuksista terveysalan osalta ei kaikuja kantaudu. Tämä kertoo terveysalalle muodostuneesta toimintatavasta. Avoimuus ja pienten erikoisalojen osaamisen arvostus ja kunnioitus puuttuu kokonaan. Muut näyttävät tietävän paremmin kuin me, miten bioanalyytikkokoulutusta tulisi kehittää. Ammattikorkeakoulun muilla aloilla suunnittelu näyttää tapahtuvan avoimemmin, niistä saamme tietoja mutta emme terveysalan suunnitelmista. Rivien välistä lukien voi arvata, että suunnitteilla on koulutusohjelmien poistaminen, niitä kun on kuulemma liian paljon. Ilmeisesti kaikilta vaaditaan arvaamaton määrä yhteisiä opintoja ja vasta myöhemmässä vaiheessa voi valita oman alan opintoja. Tämä tie on kokeiltu vuosien varrella jo monta kertaa, lähes säännöllisesti 10 vuoden välein ja aina on todettu, ettei sitä kautta saada osaajia eikä pienille erikoisaloille motivoituneita opiskelijoita. Tämä on turhauttavaa myös niille, jotka vastaavat koulutuksesta. Suuri huoli on myös tutkinnon kansainvälisen vertailtavuuden säilymisestä. Tässäkin pätee kirjassa The Enthusiastic Employee 2005 ilmaistu osuva ajatus: Useimmat yritykset häärivät väärän ongelman kimpussa. Niiden ei tarvitse motivoida työntekijöitään, vaan lakata heikentämästä heidän motivaatiotaan (http://www. spiik.fi). Ei pidä kuitenkaan antaa periksi. Ammattikuntaa tarvitaan jatkossakin. Pidetään huoli, että ammatti ja koulutus kehittyvät oikeassa suunnassa ja bioanalyytikoille on kysyntää. Kaikille mukavia ja rentouttavia kesäpäiviä toivottaen 4 Bioanalyytikko 2/2011

5 Aktuellt trevliga och mindre trevliga ärenden - varför stiger samma saker fram återigen fast de har konstaterats vara dåliga? Den kurs för upprätthållande av arbetsförmågan som började år 2009 slutade under mycket trevliga tecken. Jag träffade fem verkligt nöjda kursdeltagare. Till denna rehabilitering kan sådana personer i arbetslivet söka, vilkas arbetsförmåga betydande har minskat på grund av sjukdom, fel eller skada och i de fall då arbetshälsovårdens åtgärder för att upprätthålla deras arbetsförmåga inte har räckt till. De sökande väljs enligt ett utlåtande av arbetshälsovårdsläkaren. Kursen räckte 33 dygn, uppdelade på flere perioder. Fpa betalade resekostnaderna till dem som valts (självrisken minskad), rehabiliteringen, helpension i två personers rum och en rehabiliteringspeng som betalas åt arbetsgivaren om den rehabiliterade får lön under rehabiliteringstiden. Alla deltagare intygade att de upplevde sig rehabiliterade. Nu orkar man jobba igen och behöver inte fundera på att bli förtidspensionerade. Man upplevde också att användning av egen tid och därmed livskvaliteten hade förbättrats. Gruppen verkade ha blivit ett mycket sammansvetsat team. Man hade också skött om kulturintressena vid sammankomsterna. Alla var verkligen nöjda. På uppmaning och inspiration av gruppen beslöt förbundsstyrelsen att anhålla om en ny kurs. Uppgiftsfördelningen inom hälsovårdsbranschen verkar vara centrum för stort intresse och arbetsfördelningen verkar förnyas. Eftersom man under hela den tid yrkeshögskolor- na funnits, har utbildat för få bioanalytiker, har arbetskraftsbristen härskat redan i flere år. Stundvis funderar man om detta från något skikt är målinriktad politik. Man anställer till laboratoriearbete hela tiden snabbutbildade representanter för andra yrkesgrupper, främst närvårdare och i viss mån också vårdutbildade. I sista hand är det patienten som lider av att man använder okunniga. För närvarande har man för utlåtande haft en studieplan för närvårdarutbilningen, provtagning och kundbetjäning i kliniskt laboratoriearbete, med en omfattning av 10 studieveckor (15 sp). På arbetsplatserna snabbskolar man hela tiden provtagare. Allt detta tyder på kortsiktig planering. De snabbskolade har verkligen för laboratoriearbete begränsade kunskapsresurser. På laboratorierna jobbar redan nu personer med mycket varierande utbildning. Detta avviker från praxis annanstans i Europa. Sönderdelandet av laboratorieskötarens arbete kommer att inverka på de tjänster patienten får, och det är verkligen sorgligt. De snabbskolade trivs vanligtvis bara kort i arbetet, bytesfrekvensen är stor. Man hör inte, när det gäller hälsobranschen, ekon av de reformer inom utbildningsstrukturerna som försiggår i yrkeshögskolorna. Detta beskriver det verksamhetsmönster som uppstått inom hälsobranschen. Öppenhet och värdesättning och respekt för kunskapen inom små specialområden saknas helt. Det verkar som om andra vet bättre än vi hur man borde utveckla bioanalytikerutbildningen. Inom andra områden av yrkesskolorna tycks planeringen ske mer öppet, om dem får vi uppgifter, men inte om planerna för hälsobranschen. Om man läser mellan raderna kan man gissa att man planerar att nedlägga skolningsprogrammen, det finns ju för många av dem. Tydligen krävs det en okänd mängd gemensamma studier och först i ett senare skede kan man välja studier i sitt eget område. Den här vägen har man provat redan många gånger under årens lopp, nästan regelbundet med 10 års intervall och alltid har man konstaterat att man inte på detta sätt får kunniga och inte heller motiverade studerande för små specialriktningar. Det här är frustrerande också för dem som ansvarar för utbildningen. Också här stämmer den träffande tanke som 2005 uttrycktes i boken The Enthusiastic Employee: De flesta företag sysslar med fel problem. De behöver inte motivera sina arbetstagare, utan sluta göra deras motivation svagare (http:// Man ska ändå inte ge upp. Yrkeskåren behövs också i fortsättningen. Vi ska se till att yrket och utbildningen utvecklas i rätt riktning och att det finns efterfrågan för bioanalytiker. Med önskan om trevliga och avslappnande sommardagar Seija Bioanalyytikko 2/2011 5

6 PUHEENJOHTAJAN PALSTA 2/2011 Kokemuksista ja näyttöön perustuvista toimista hyviin käytäntöihin Kevät on jo pitkällä ja eri puolella Suomea lomasunnitelmia on lyöty lukkoon. Etsimme kokemuksia erilaisista asioista vapaa-ajalla työn vastapainoksi. Osa viettää viikonloppuja mökkeillen, osaa suuntaa matkansa kaupunkikohteisiin ja osalle on tärkeää päästää löhöilemään aurinkorannoille. Kokemuksemme asiakkaana olemisesta on yhä tärkeämpää eri toimialoilla. Yrityksiä johdetaan yhä enemmän asiakaskokemusten suuntaan. Kokemuksemme vapaa-ajan matkoistamme sisältävät mielikuvia ja tunteita. Uniikkien kokemusten kautta yritykset voivat kehittää toimintaansa erottuakseen muista. Useiden palvelutuottajien arvoihin ja strategiaan on kirjattu asiakaskeskeisyys. Tavoitteista käyntäntöön voi kuitenkin olla vielä pitkä matka. Toukokuun alussa (eli juuri tänään) uusi terveydenhuoltolaki antaa meille mahdollisuuden valita terveyskeskuksen ja vuonna 2014 voimme valita entistä laajemmin terveydenhuollon palveluista itsellemme sopivimmat kohteet. Jouduimme viime kesänä perheemme lomamatkalla testaamaan Ruotsin tervydenhuoltoa. Tukholman Södermalmin sairaalan päivystys palveli meitä erinomaisesti ja yhdelle perheen jäsenellemme luotiin henkilötunnus Ruotsiin, jonka avulla saimme sähköisen reseptin keskustan apteekkiin. Saimme apua nopeasti ja kokonaisuutena hoitopaketti toimi. Peruspositiiivisella asenteella hoitohenkilökunta ja tiimit pystyvät kohtaamaan ja voittamaan vaikeitakin ongelmia ja yllätyksiä työssään. Työmme kehittyvät koko ajan entistä asiakaskeskeisempään suuntaan. Näyttöön perustuvien menetelmien avulla voimme luoda hyviä käytäntöjä laboratoriohin ja hoitotyöhön. Hyvien käytäntöjen työkalujen käyttö on tulevaisuudessa yhä merkittävämpää asiakaspalvelukokemusten ohella. Näytteenottoon ja näytteenottoon liittyvien oheispalveluiden hyvin käytäntöjen kehittäminen ja kirjaaminen on tärkeää. Olemme saaneet lukea huolestuttavia asioita näytteenottoon liittyen tänä keväänä. Näytteenoton siirtäminen siivoojalle romuttaa koko preanalytiikan. Työyhteisön, lähiesimiesten ja ylemmän johdon ratkaisut luovat perustan sille, miten erilaisia käytäntöjä toteutetaan työpaikoilla. Oman ammattikuntamme kollegiaalisuus on tärkeää. Selkeät pelisäännöt lisäävät myös työhyvinvointia työpaikoilla. Olemme ottaneet tänä keväänä kantaa lähihoitajakoulutukseen kaavailtuihin, vasta suunnitteluasteella oleviin opinto-ohjelmiin. Liiton työryhmää, näytteenoton hyvät käytännöt, on tuettava ja aktivoitava, jotta saamme luotua preanalytiikkaan selkeät pelisäännöt. Meidän on pidettävä huolta siitä, että yhtä meidän tärkeintä asiantuntijaosa-aluettamme preanalytiikkaa toteutetaan asianmukaisesti ympäri Suomea. Hyvää kevättä ja kesälomia! Nähdään kevään ja syksyn tapahtumissa! P.S. Voitte jättää liitolle palautetta kotisivujen kautta myös nimettömänä toimintamme kehittämiseksi. Ystävällisin terveisin Oulusta klo Mika Paldanius 6 Bioanalyytikko 2/2011

7 ORDFÖRANDESPALTEN 1/2011 Till god praxis via erfarenheter och åtgärder som prövats Våren är redan långt gången och i olika delar av Finland har man slagit fast semesterplanerna. Vi söker på fritiden erfarenhet av olika saker som motvikt mot arbetet. En del tillbringar veckoslut på stugan, vissa reser mot stadsmål och för en del är det viktigt att få slappa på solstränder. Våra upplevelser som kunder är allt viktigare inom olika branscher. Företag styrs allt mera mot kunderfarenheter. Våra upplevelser av resor på fritiden innehåller sinnebilderoch känslor. Genom unika upplevelser kan företag utveckla sin verksamhet så att de skiljer sig från andra. Kundcentrering har skrivits i flere tjänstproducenters värden och strategier. Vägen från mål till praktik kan ändå vara lång. I början av maj (det vill säga just idag) ger den nya hälsovårdslagen oss möjlighet att välja hälsocentral och år 2014 kan vi allt vidare välja den av hälsovårdens tjänster som passar oss bäst. Senaste sommar var vår familj under semesterresan tvungna att pro- va hälsovården i Sverige. Jouren på Södermalms sjukhus i Stockholm betjänade oss utomordentligt och en familjemedlem fick svenskt personsignum, med vilket vi fick ett elektroniskt recept till ett apotek i centrum. Vi fick hjälp snabbt och som helhet fungerade vårdpaketet. Genom ett i grunden positivt förhållningssätt kan vårdpersonalen och teamet möta och lösa också svåra problem och överraskningar i sitt arbete. Vårt arbete utvecklas hela tiden mot större kundcentrering. Med hjälp av metoder som grundar sig på erfarenhet kan vi skapa god praxis på laboratorier och inom vårdarbetet. Att använda de redskap som god praxis ger, är i framtiden allt mer betydelsefullt vid sidan av kundbetjäningserfarenhet. Det är viktigt att utveckla och dokumentera de goda erfarenheter som rör provtagning och härmed relaterade tjänster. Vi har fått läsa oroande saker om provtagning denna vår. Att flytta provtagningen till en städerska skrotar hela preanalytiken. De lösningar som arbetsgemenskapen, förmännen och den högre ledningen gör, skapar grunden för hur man förverkligar olika sorts praxis på arbetsplatserna. Vår egen yrkeskårs kollegialitet är viktig. Klara spelregler ökar också trivseln på arbetsplatserna. Vi har denna vår tagit ställning till de först under planering varande studieprogrammen för närvårdarutbildningen. Vi måste stödja och aktivera förbundets kommitté, God praxis i provtagning, så att vi kan skapa klara spelregler för preanalytik. Vi måste se till att ett av våra viktigaste specialistområden, preanalytiken, förverkligas sakligt runt om i Finland. Skön vår och semester! Vi ses under vårens och höstens evenemang! P.S. Ni kan ge förbundet feedback också anonymt på vår hemsida för att utveckla vår verksamhet. Med vänliga hälsningar från Uleåborg kl Mika Paldanius Bioanalyytikko 2/2011 7

8 Vuoden 2011 bioanalyytikko Ehdotuksia Vuoden bioanalyytikoksi voi tehdä: yksittäinen jäsen, työyhteisö, taustayhteisö, alueyhdistys Vapaamuotoisesta hakemuksesta tulee ilmetä: ehdokkaan henkilö- ja osoitetiedot, puhelin ja sähköpostiosoite työpaikka ja asema perustelut valinnalle ehdotuksen tekijä, osoite ja työpaikka. Edellytykset valinnalle: Suomen Bioanalyytikkoliitto ry:n jäsen kunnostautunut erityisesti työssään/ammatissaan tai kliinisen laboratoriotyön/kliinisen laboratoriotieteen kehittämisessä. Tai on toiminut merkittävällä tavalla laboratoriohoitajan/bioanalyytikon ammatin tunnetuksi tekemiseksi tai toiminut ansiokkaasti ammattikuntansa edustajana. Hakemukset lähetetään liittohallitukselle mennessä osoitteella Suomen Bioanalyytikkoliitto ry, PL 110, Tehy Suomen Bioanalyytikkoliitto ry:n liittohallitus päättää vuoden Bioanalyytikon valinnasta kokouksessaan ja ilmoittaa siitä kirjallisesti syyskuun aikana valitulle. Valinta julkistetaan Laboratoriolääketiede ja näyttely tapahtumassa, jonne valittu kutsutaan. Valitulle korvataan saapumisesta aiheutuvat kustannukset. Suomen Bioanalyytikkoliitto ry Lehdistötiedote Kansainvälinen bioanalyytikkopäivä BIOANALYYTIKOIDEN ROOLI TARTTUVIEN TAUTIEN EHKÄISYTYÖSSÄ, SELVITTÄMISESSÄ JA SEURANNASSA Bioanalyytikot viettävät joka vuosi kansainvälistä Bioanalyytikkopäivää Vuoden 2011 teemana on bioanalyytikoiden rooli tarttuvien tautien ehkäisytyössä, selvittämisessä ja seurannassa. Bioanalyytikot (aikaisemmin laboratoriohoitajat) ovat laillistettuja ammattihenkilöitä. Kansainvälisen Bioanalyytikkopäivän tarkoituksena on lisätä kansalaisten tietoisuutta bioanalyytikoiden roolista terveydenhuollossa ja mm. tarttuvien tautien ehkäisytyössä. Bioanalyytikot ottavat näytteitä, analysoivat näytteitä ja vastaavat suorittamiensa laboratoriotutkimusten laadunhallinnasta. Luotettavilla laboratoriotutkimustuloksilla on merkittävä rooli potilaiden taudin syyn selvittämisessä, hoidon määrittelyssä ja seurannassa. Kliininen laboratoriotyö on nopeasti kehittyvä ala. Bioanalyytikot osallistuvat laboratoriotutkimusten ja laboratoriopalvelujen kehittämiseen. Terveydenhuollossa bioanalyytikot ovat näytteenoton asiantuntijaryhmä. Toiminnallaan he pyrkivät varmistamaan laboratoriotutkimustulosten oikeellisuuden. Bioanalyytikkoliitto on hyvin huolestunut tapauksista, joissa näytteenottoon on palkattu huolettomasti muuta henkilökuntaa, joilla ei ole näytteenoton edellyttämää osaamista. Jokaisen luotettavan laboratoriotutkimuksen edellytys on oikein otettu näyte. Näytteenottoon liittyvät virhearvioinnit ja väärät päätökset voivat johtaa kohtalokkaisiin hoitovirheisiin. Suomen Bioanalyytikkoliitossa on jäseniä 4500 ja vuodesta 1958 lähtien liitto on aktiivisesti edistänyt asiantuntijoidensa ammatti- ja koulutusasioita Suomessa. Suomen Bioanalyytikkoliitolla on 15 alueyhdistystä. Suomen Bioanalyytikkoliiton puheenjohtajan toimii oululainen osastonhoitaja, terveystieteiden maisteri ja filosofian tohtori Mika Paldanius. Yhteystiedot: Puheenjohtaja Mika Paldanius, puh Varapuheenjohtaja Seija Tuokko, puh Bioanalyytikko 2/2011

9 Bioanalyytikkoja kulttuuripääkaupungistamme Turusta 2011 Teksti: Leila Tiilikka, koulutuspäällikkö, Bioanalyytikkokoulutus ja innovaatiopedagogiikka Turun ammattikorkeakoulussa innovaatiopedagogiikka määritellään asiakaslähtöisyyden ja monialaisuuden avulla, jolloin sen avulla voidaan tukea Varsinais- Suomen työpaikoilla hyödynnettäviä innovaatioita. Innovaatiopedagogiikan kulmakivet Turun ammattikorkeakoulussa muodostuvatkin monialaisuudesta, tutkimus- ja kehitystoiminnasta, joustavista opetussuunnitelmista, yrittäjyys- ja palvelutoiminnasta sekä kansainvälisyydestä. Innovatiivisuutta, innovaatiopedagogiikkaa ja innovaatio-osaamista on pyritty nitomaan osaksi Turun ammattikorkeakoulun bioanalyytikkokoulutusohjelman nykyistä opetussuunnitelmatoteutusta ja -tulevaisuutta. Innovatiivisuutta ovat tukeneet jo tällä hetkellä bioanalytiikan koulutusohjelman joustavat opetussuunnitelman rakenteet, opinnäytetyöt, palvelutoiminta, työelämäharjoittelu, tutkimus- ja kehitystoiminta sekä opiskelijoille tarjotut opintojaksojen vaihtoehtoiset suoritustavat. Erilaisista koulutusohjelmamme innovatiivisista ratkaisuista löytyy artikkeleja Moodi 6/2010- julkaisusta. Opetussuunnitelmat on kirjattu vuodesta 2010 lähtien uuteen oppilastietojärjestelmään SoleOPSiin. Järjestelmä sisältää tässä vaiheessa lukusuunnitelmat, opintojaksokuvauk- set ja toteutussuunnitelmat. Ensi syksystä lähtien opiskelijat tekevät henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa ehops- järjestelmään. Sole- OPS toimii julkisessa verkossa ja sinne ei tarvitse kirjautua, joten jokainen voi tutustua opetussuunnitelmiimme osoitteessa https://ops. turkuamk.fi/opsnet/disp/fi/welcome/ nop?menuid=0. Ammattitaitoa edistävä harjoittelu on arvioitu tämän vuoden alusta lähtien asteikolla hyväksytty hylätty. Muutosta viedään eteenpäin kouluttamalla käytännön ohjaajia sekä opiskelijoita arvioinnin perusteisiin. Samalla arviointiin sisällytettiin aikaisempien ammattispesifien kliinisen laboratoriotyön osaamisvaatimusten (ohjausosaaminen, asiakkuusosaaminen, näytteenotto-osaaminen, analyysiosaaminen, laatuosaaminen ja turvallisuusosaaminen) lisäksi myös yleiset ammattikorkeakoulututkinnoille asetetut osaamisvaatimukset (oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen ja kansainvälistymisosaaminen). Arvioinnin muutoksella yhtenäistetään arviointikäytäntöjä muiden koulutusalojen ja ammattikorkeakoulujen välillä sekä taataan yhdenmukaisuus eri ammattikorkeakouluista valmistuneille bioanalyytikoille. Tärkeänä yhdyssiteenä työelämään päin on ollut TYKSLABin klinikkaohjaaja jo vuodesta 2001 alkaen. Hänen pääsiallisin tehtävänsä on opiskelijoiden harjoittelujaksojen ja Jobstep-varausten valmistelu yhdessä osastojen ja bioanalytiikan koulutusohjelman edustajien kanssa sekä niiden yhteensovittaminen eri osastoille opetussuunnitelman mukaisesti. Klinikkaohjaaja toimii opiskelijoiden tukihenkilönä työharjoittelun aikana yhdessä eri osastojen opiskelijavastaavien kanssa. Lisäksi hän kerää opiskelijapalautteita, joiden perusteella tehdään parannusehdotuksia harjoittelun toteutukseen eri osastoille. Klinikkaohjaaja osallistuu bioanalytiikan koulutusohjelman kokouksiin kerran kuukaudessa, mikä helpottaa ja nopeuttaa useiden käytännönohjaukseen liittyvien asioiden järjestelyssä. Bioanalyytikko 2/2011 9

10 Kokemuksia ammattikorkeakoulun opettajan toimimisesta työelämän kehittäjänä ASTE-hanke TYKSLABissa Teksti: Benita Paloheinä, ylihoitaja, TYKS-SAPA liikelaitos Perinteisesti bioanalyytikkoopiskelijat ovat osallistuneet työelämän kehittämiseen opinnäytetöissään. Ammattikorkeakoulujen opettajien mukanaolo työelämän kehittämishankkeissa on ollut vähäistä ja kehittämishankkeet ovat liittyneet läheisesti opettajan pedagogisten taitojen hyödyntämiseen työelämässä kuten työelämän opiskelija-ohjaajien ohjaustaitojen kehittämiseen tai opiskelija-arviointien kehittämiseen. Esteenä opettajien osaamisen hyödyntämiselle on ollut ammattikorkeakoulussa sekä taloudellisten ja henkilöstöresurssien puuttuminen. Työelämässä opettajien mieltäminen laajemmin työelämän kehittäjinä on ollut vaikeasti hahmotettavissa ja työelämässä on ennakkokäsityksiä opettajien tietämyksestä nykyisestä työelämästä. Opettajan omasta työelämäkokemuksesta voi olla pitkä aika tai työyhteisön toimintatavat voivat olla vieraita opettajalle. Kuitenkin tietoisuus työelämän muuttuvista vaatimuksista tulee opettajilla olla ajan tasalla ja vain jatkuva yhteistyö ja dialogi työelämän kanssa takaavat tulevien ammattilaisten saamisen kliinisiin laboratorioihin tulevaisuudessa. Turun ammattikorkeakoulun Astehanke mahdollisti lehtorin Soile Kemin osaamisen hyödyntämisen työelämän kehittämisessä. TYKSLA- Bissa on meneillään suuri muutos, joka liittyy uuden laboratorion perustamiseen. Toimintaympäristön muutos tuottaa sekä organisaatiolle että yksilöille haasteen osaamisen kehittämiselle ja toisaalta uuden oppiminen merkitsee myös vanhan poisoppimista. Ennen ammattikorkeakoulun opettajan osallistumista hankkee- seen, käytiin keskusteluja opettajan keskeisestä asiantuntijuudesta ja sen liittämisestä muutokseen. Opettajan keskeiseen asiantuntijuuteen liittyy osaamisen arviointi ja Aste-hankeen tavoitteeksi tuli tulevan laboratorion vaatiman osaamisen kuvaus ja - mittarin (mallin) kehittäminen. Osaamiskartoituksen tavoitteena on tehdä laboratoriohoitajien osaaminen näkyväksi ja selvittää osaamisen nykytaso lähiajan ja tulevien kehittämissuunnitelmien ja perehdyttämisen pohjaksi. Henkilöstö koki ammattikorkeakoulun opettajan kehittämistyön erittäin myönteisenä ja saamani palautteiden mukaan osaamisen kuvaaminen oli vaikeata, mutta asiantuntevalla ryhmätyötekniikalla osaaminen saatiin kuvattua. Osaamismittarin kehittämiseen osallistuminen vahvisti henkilökunnan ammatillista itsetuntoa ja työn hallinnan tunnetta. Projektiin osallistuneille ammattikorkeakoulun opettaja loi mallin osaamismittarin kehittämisestä. Tärkeä osa mittarin kehittämistä oli laboratoriohoitajien osaamisen saaminen näkyväksi ja osaamisalueiden ryhmittely työryhmissä. Aste-hankkeen tuloksena syntyi laboratoriohoitajien osaamiskartta. Osaamisen arvioinnin helpottamiseksi työn vaatimista osaamisalueista laadittiin kullekin osaamisalueelle tasokuvaukset. Koska samaa osaamiskarttaa käyttävät sekä perus- että huippuosaajat, arviointiasteikko tehtiin riittävän laajaksi tasot 1-5. Tulevissa yhteistyöhankkeissa pitää kiinnittää enemmän huomiota hankkeen resursointiin. Tasokuvausten lopullinen tarkistus jäi hieman keskeneräiseksi. Mittarin testaus ei kuulunut projektin tavoitteisiin. Osaamismittaria on tarkoitus käyttää uuteen laboratorioon tulevien laboratoriohoitajien osaamisen kehittämisessä ja suunnittelussa ja uusien työntekijöiden perehdyttämisessä. Mittaria on tarkoitus kehittää edelleen myös muille laboratorion erityisalueille. Sen on tarkoitus olla apuna täydennyskoulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Tavoitteena on saada tietoa, jonka tuloksena koulutukseen hakeutuminen perustuu enemmän perusteltuihin tarpeisiin kuin pelkkiin toiveisiin. Osaamisen kartoituksen odotetaan paljastavan kehittämishaasteita, joita voidaan ratkaista muutenkin kuin koulutukseen hakeutumalla. Osaamisen kartoituksen toivotaan myös herättävän motivaatiota oman työn kehittämiseen Lähde Kemi, S., Heinonen, H., Joukas, H. R., & Paloheinä, B.Ylönen, Laboratoriohoitajien osaamisen kartoitus. Julkaisussa von Schantz, M., Toivonen, H. & Lind, K. (toim.) Asiantuntijana terveysalan muuttuvilla työmarkkinoilla. Aluevaikuttavuutta ASTE-projektilla. Turun ammattikorkeakoulu. Raportteja 104. Turku: Turun ammattikorkeakoulu. 10 Bioanalyytikko 2/2011

11 Tie YAMK-opiskelijaksi Teksti: Minna Mäkelä, Bioanalyytikko/ YAMK-opiskelija, Turku AMK, Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Valmistuttuani bioanalyytikoksi 2002 oli selvää, että jossain vaiheessa suunnittelisin jatko-opintoja. Silloin päällimmäisenä ajatuksena olivat opettajanopinnot. Syksyllä 2008 tarjoutui mahdollisuus aloittaa TYKSLABin klinikkaohjaajana. Tämä toi uusia haasteita normaalin laboratoriotyön rinnalle. Klinikkaohjaajana toimiminen on tarjonnut oivan mahdollisuuden tutustua koko TYKSLABin toimintaan. Se on tarjonnut myös moniammatillista yhteistyötä Turun AMK:n bioanalytiikan koulutusohjelman lehtoreiden kanssa. Klinikkaohjaaja- toiminnan kautta kiinnostukseni heräsi myös hallinnolliselle puolelle, jota olin joskus aikaisemmin pitänyt erittäin kaukaisena vaihtoehtona. Talvella 2010 ylihoitajan kannustama aloin jälleen miettiä jatko-opintomahdollisuuksia. Tutkittuani eri vaihtoehtoja, ammattikorkeakoulun ylempitutkinto alkoi vaikuttaa parhaimmalta vaihtoehdolta ja oman elämäntilanteeseen parhaiten sopivammalta. Hain kevään 2010 yhteishaussa ja pääsykokeisiin valmistautuminen alkoi. Pääsykokeet onnistuivat ja pääsin aloittamaan opinnot syksyllä 2010 Turun AMK:n sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen koulutusohjelmassa. Opintoja on nyt takana lähes puolet. Alkuhämmennyksen jälkeen, että mihin sitä tulikaan lähdettyä, ovat opinnot olleet erittäin mielenkiintoiset ja antoisat. Omat odotukset opintojen käytännönläheisyydestä ei ole tuottanut pettymystä. Myös opiskelu moniammatillisessa ryhmässä on ollut erittäin antoisaa. Ryhmässäni olen ainut bioanalyytikko, mutta se ei ole mitenkään aiheuttanut ongelmaa opintojen kanssa. Opiskelu työn ohessa, pienen lapsen äitinä, ei ole kevyttä ja helppoa. Tämä vaatii pitkää pinnaa ja aikataulujen luomista. Opiskelujen painottu- essa itsenäiseen opiskeluun avoimissa oppimisympäristöissä on ollut haasteellista. Lähipäiviä koululla on vain kaksi kuukaudessa. Perheen ja läheisten tuella on ollut täysin korvaamaton merkitys opintojen edistymisessä. Olen varma, että kaikista meistä ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista kehittyy erittäin päteviä tulevaisuuden osaajia vaativiinkin asiantuntija tehtäviin. YAMK-tutkinto Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma perustuu aikaisemmalle ammattikorkeakoulussa suoritetulle terveysalan tutkinnolle tai muulle soveltuvalle korkeakoulussa suoritetulle tutkinnolle sekä kolmen vuoden alaa vastaavalle työelämäkokemukselle. Opintojen laajuus on 90 opintopistettä, joka vastaa noin 2 vuoden opintoja. Opiskelu tapahtuu terveysalan moniammatillisessa ryhmässä. Opinnot on jäsennetty rakenteellisesti kolmeen kokonaisuuteen, joita ovat syventävät opinnot, opinnäytetyö ja vapaasti valittavat opinnot. (www.tukuamk.fi.) Syventävien opintojen sisälle rakentuvat tutkimus- ja kehittämisosaamisen sekä johtamisosaamisen opintojaksot. Syventävät opinnot tukevat vaativaa asiantuntijaosaamista sekä opiskelijan opinnäytetyönään toteutettavan kehittämishankkeen sisällöllisiä ja metodisia oppimistarpeita. (www.turkuamk.fi.) Opinnäytetyö, laajuudeltaan 30op, on työelämän käytäntöjä kehittävä hanke, ja se on koko koulutuksen kestävä prosessi. Kehittämishanke toteutetaan työelämäyhteistyönä suunniteltuna projektina, jota lähestytään tarkoituksenmukaisesti soveltavan tutkimuksen menetelmin. (www.turkuamk.fi.) Kehittämistyössä ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelija toimii projektin vetäjänä. Vapaasti valittavien opintojen avulla opiskelija voi syventää asiantuntijuuttaan tarkoituksenmukaisella tavalla (www.turkuamk.fi). Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tuottamassa osaamisessa korostuvat laaja-alaisuus ja siirrettävyys, jotka mahdollistavat työskentelyn vaihtelevissa työtehtävissä eri toimintaympäristöissä. Terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto mahdollistaa kehittymisen vaativiin asiantuntijatehtäviin. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan tai tehtävään kuin ylempi korkeakoulututkinto (Asetus 426/2005). Kansainvälisessä käytössä tutkintonimike on Master of Health Care (Asetus 423/2005).(www.turkuamk.fi). Aikuisopiskelijan oppimisympäristö on haasteellinen sekä meille opiskelijoille että kouluttajille, koska opinnot sisältävät paljon itsenäistä opiskelua verkossa. Vastauksia terveysalan oppimishaasteisiin 4: teemana on aikuiskoulutus julkaisu esittelee Terveysala- tulosalueen aikuiskoulutusyksikön monipuolista opetus- ja kehittämistoimintaa. Terveys-AIKO on luonut yksilölliset ammatillisen kasvun mahdollisuudet meille opiskelijoille. (http://julkaisut.turkuamk. fi/isbn pdf) Bioanalyytikko 2/

Salossa sulauduttiin organisaatioon. Sanni Anttilasta Vuoden sairaanhoitaja. Naistenklinikan seitsemän vuosikymmentä

Salossa sulauduttiin organisaatioon. Sanni Anttilasta Vuoden sairaanhoitaja. Naistenklinikan seitsemän vuosikymmentä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaltidskrift Naistenklinikan seitsemän vuosikymmentä LUE LISÄÄ SIVULTA» 4 Åbolands sjukhus vårdar sina kontakter

Lisätiedot

HOSPITAALI 4 2010. Salon aluesairaalan uudisosa käyttöön

HOSPITAALI 4 2010. Salon aluesairaalan uudisosa käyttöön MP2 Itella Oyj HOSPITAALI Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts 4 2010 H e n k i l ö s t ö l e h t i P E R S O N A L T I D S K R I F T Näin käy kesäsijaisten perehdytys

Lisätiedot

HOSPITAALI. Joulu saapuu sairaalaan. Teemana organisaatiomuutokset. Loimaan synnytykset TYKSiin Muutos tuo noin 200 synnytystä vuodessa lisää TYKSiin.

HOSPITAALI. Joulu saapuu sairaalaan. Teemana organisaatiomuutokset. Loimaan synnytykset TYKSiin Muutos tuo noin 200 synnytystä vuodessa lisää TYKSiin. HOSPITAALI Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts 8 2008 H E N K I L Ö S T Ö L E H T I PERSONALTIDSKRIFT Joulu saapuu sairaalaan Teemana organisaatiomuutokset Sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

HOSPITAALI. Huomio kivunhoitoon. Teemana menestyjät Teemasivuilla esittelemme kuusi Vuoden menestyjä 2007 -kannustepalkinnon saanutta työryhmää.

HOSPITAALI. Huomio kivunhoitoon. Teemana menestyjät Teemasivuilla esittelemme kuusi Vuoden menestyjä 2007 -kannustepalkinnon saanutta työryhmää. HOSPITAALI Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts 5 2008 HENKILÖSTÖLEHTI PERSONALTIDSKRIFT Huomio kivunhoitoon Teemana menestyjät Teemasivuilla esittelemme kuusi Vuoden

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

Toolilainen 4/2010 TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUOPETTAJIEN JÄRJESTÖLEHTI. www.toolkeskustelu.fi! Muistathan käydä TOOLin keskustelupalstalla

Toolilainen 4/2010 TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUOPETTAJIEN JÄRJESTÖLEHTI. www.toolkeskustelu.fi! Muistathan käydä TOOLin keskustelupalstalla TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUOPETTAJIEN JÄRJESTÖLEHTI Toolilainen 4/2010 Muistathan käydä TOOLin keskustelupalstalla www.toolkeskustelu.fi! Kohti eurooppalaista tasoa s. 6 Tehoa prosessiin s. 10 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Päijät-Hämeen ilco ry 20 vuotta s.23 Kesäpäivät s.25 Kurssit s.18 JÄSENLEHTI

Päijät-Hämeen ilco ry 20 vuotta s.23 Kesäpäivät s.25 Kurssit s.18 JÄSENLEHTI JÄSENLEHTI 1 2003 Viimeksi viime vuosisadalla Aurajoki jäätyi kulkukelpoiseksi. Kunnon talvi siis Turussakin. Kuva: Osmo Lindroos Päijät-Hämeen ilco ry 20 vuotta s.23 Kesäpäivät s.25 Kurssit s.18 41 FINNILCO-LEHTI

Lisätiedot

Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 26

Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 26 Suomen lehti No 4 joulukuu 2008 - helmikuu 2009 LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE Suomen lehti Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 26 Suomen Potilaslehti 4/2008

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulutuksen työelämälähtöisyyden kehittäminen

Ammattikorkeakoulutuksen työelämälähtöisyyden kehittäminen Ammattikorkeakoulutuksen työelämälähtöisyyden kehittäminen Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 188/2009 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus

Lisätiedot

ADHD-liiton, Aivoliiton sekä Autismi- ja Aspergerliiton yhteinen teemaosuus s. 4-17. Ajatuksissa armeija s. 22

ADHD-liiton, Aivoliiton sekä Autismi- ja Aspergerliiton yhteinen teemaosuus s. 4-17. Ajatuksissa armeija s. 22 3/2012 ADHD-liiton jäsenlehti Mitä perusopetuslain muutokset tarkoittavat käytännössä? s. 8 ADHD-liiton, Aivoliiton sekä Autismi- ja Aspergerliiton yhteinen teemaosuus s. 4-17 Ajatuksissa armeija s. 22

Lisätiedot

Painatuskeskus - Palkka työsuorituksen mukaan - TYKY-henkilö 2003

Painatuskeskus - Palkka työsuorituksen mukaan - TYKY-henkilö 2003 Vaasan kaupungin henkilöstölehti - Vasa stads personaltidning Painatuskeskus - Palkka työsuorituksen mukaan - TYKY-henkilö 2003 No 1-2004 1/2004 MERITUULI - HAVSVINDEN PÄÄKIRJOITUS Kaupunginjohtaja Markku

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

TYKSistä Tyksiin. Alueellisen erikoissairaanhoidon. näkymät. Laskutus ja kirjaaminen uudistuvat LUE LISÄÄ SIVULTA»9

TYKSistä Tyksiin. Alueellisen erikoissairaanhoidon. näkymät. Laskutus ja kirjaaminen uudistuvat LUE LISÄÄ SIVULTA»9 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaltidskrift 1 2013 TYKSistä Tyksiin LUE LISÄÄ SIVULTA»3 Alueellisen erikoissairaanhoidon näkymät LUE LISÄÄ

Lisätiedot

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE TEEMANA OPISKELIJAT. Syyskokous 8.11. sivu 4 Mentoroinnilla menestykseen sivu 10 Humanistiura 6.11.

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE TEEMANA OPISKELIJAT. Syyskokous 8.11. sivu 4 Mentoroinnilla menestykseen sivu 10 Humanistiura 6.11. SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE asiantuntij asiantuntiia 3 2008 TEEMANA OPISKELIJAT Syyskokous 8.11. sivu 4 Mentoroinnilla menestykseen sivu 10 Humanistiura 6.11. sivu 16 pääkirjoitus Älä epäröi, tartu toimeen!

Lisätiedot

Uusi yhteispäivystys avajaisjuhlan kautta arkeen

Uusi yhteispäivystys avajaisjuhlan kautta arkeen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaltidskrift 3 2013 Tyksin suuri muutto sujui upeasti Uusi yhteispäivystys avajaisjuhlan kautta arkeen Matti

Lisätiedot

Esimies tasapainoilee s. 12. Erilaisia oppimistyylejä s. 25. Hitsin Higgsi s. 28

Esimies tasapainoilee s. 12. Erilaisia oppimistyylejä s. 25. Hitsin Higgsi s. 28 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN JÄRJESTÖLEHTI Toolilainen 4/2013 Esimies tasapainoilee s. 12 Erilaisia oppimistyylejä s. 25 Hitsin Higgsi s. 28 SISÄLLYSLUETTELO: Pääkirjoitus... 3 Ledaren...

Lisätiedot

Hannele Tiittanen (toim.) (toim.) Ongelmaperustaisen oppimisen arkea hoitotyön koulutuksessa

Hannele Tiittanen (toim.) (toim.) Ongelmaperustaisen oppimisen arkea hoitotyön koulutuksessa Hannele Tiittanen (toim.) (toim.) Ongelmaperustaisen oppimisen arkea hoitotyön koulutuksessa Lahden Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, julkaisu, sarja sarja C, Artikkelikokoelmat, C, raportit raportit

Lisätiedot

teema SUOMEN CP-TER APIAYHDIST YKSEN VUOSIJULK AISU 2005 www.suomencpterapiayhdistys.fi

teema SUOMEN CP-TER APIAYHDIST YKSEN VUOSIJULK AISU 2005 www.suomencpterapiayhdistys.fi w w w. s u o m e n c p t e r a p i a y h d i s t y s. f i teema t e e m a SUOMEN CP-TER APIAYHDIST YKSEN VUOSIJULK AISU 2005 1 Johtokunnan kokoonpano 2005 puheenjohtaja Hannele Merikoski Kaskihalme 4 B

Lisätiedot

Tyksin U:n toimintoja kaavaillaan T:n lisäosiin

Tyksin U:n toimintoja kaavaillaan T:n lisäosiin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaltidskrift Taloustilanne johti yt-neuvotteluihin Tyksin U:n toimintoja kaavaillaan T:n lisäosiin Kesäteatterista

Lisätiedot

PEREHDYTYSOPAS TIKKURILAN TERVEYSASEMALLE

PEREHDYTYSOPAS TIKKURILAN TERVEYSASEMALLE PEREHDYTYSOPAS TIKKURILAN TERVEYSASEMALLE Noora Tiilimaa ja Susanna Virta Opinnäytetyö, kevät 2010 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

No 2 ~ 2010. sai omat tilat VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING

No 2 ~ 2010. sai omat tilat VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING No 2 ~ 2010 VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING 10 Jari Kiveliö soveltaa työssään 16 Opiskelijaterveydenhuolto joukkueurheilun oppeja sai omat tilat MERITUULI / HAVSVINDEN 1 sisältö

Lisätiedot

MERKKEJÄ TULEVAISUUDEN OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ. Antti Rajala Jaakko Hilppö Kristiina Kumpulainen Varpu Tissari Leena Krokfors Lasse Lipponen

MERKKEJÄ TULEVAISUUDEN OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ. Antti Rajala Jaakko Hilppö Kristiina Kumpulainen Varpu Tissari Leena Krokfors Lasse Lipponen Antti Rajala Jaakko Hilppö Kristiina Kumpulainen Varpu Tissari Leena Krokfors Lasse Lipponen MERKKEJÄ TULEVAISUUDEN OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Raportit ja selvitykset 2010:3 Opetushallitus ja tekijät Raportit

Lisätiedot

KymiDesign & Business TOIMIVAT TYÖELÄMÄSUHTEET

KymiDesign & Business TOIMIVAT TYÖELÄMÄSUHTEET KymiDesign & Business TOIMIVAT TYÖELÄMÄSUHTEET KymiDesign & Business TOIMIVAT TYÖELÄMÄSUHTEET Sisällys JOHDANTO 8 Busineksen ja luovien alojen liitto luo uusia mahdollisuuksia! Kirjoittajat: Raimo Pelli,

Lisätiedot

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi laakeri www..info työelämäyhteistyö sujuvaksi Sisältö Työelämän ja ammatillisten oppilaitosten tuloksekas yhteistyö...3 Kokenut vs. uusi työpaikkaohjaaja...4 Oppia ja osaamisen arviointia työtä tekemällä...5

Lisätiedot

TaSO-lehti. TaSOkasta toimintaa tarjoaa: 1/2012. - Uuden hallituksen esittely - Työturvallisuus puhuttaa. TaSO ry - Avainasemassa sosiaalialalla

TaSO-lehti. TaSOkasta toimintaa tarjoaa: 1/2012. - Uuden hallituksen esittely - Työturvallisuus puhuttaa. TaSO ry - Avainasemassa sosiaalialalla TaSO-lehti TaSOkasta toimintaa tarjoaa: - Uuden hallituksen esittely - Työturvallisuus puhuttaa - Talentian ammatillisista yhdistyksistä - Puheenjohtajiston palsta ja paljon muuta! 1/2012 TaSO ry - Avainasemassa

Lisätiedot

HOSPITAALI 2 2010. Sähköisellä palkkakuitilla

HOSPITAALI 2 2010. Sähköisellä palkkakuitilla MP2 Itella Oyj HOSPITAALI Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts 2 2010 H e n k i l ö s t ö l e h t i P E R S O N A L T I D S K R I F T Teemana hankinnat ja logistiikkakeskus

Lisätiedot

Vanhusten asemaa ei paranneta pelkillä suosituksilla, kehittämisjohtaja Jussi Salo, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

Vanhusten asemaa ei paranneta pelkillä suosituksilla, kehittämisjohtaja Jussi Salo, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry Suomen lehti No 1 maaliskuu 2014 toukokuu 2014 FINLANDS PATIENTTIDNING 1/2014 Vanhusten asemaa ei paranneta pelkillä suosituksilla, kehittämisjohtaja Jussi Salo, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer

Lisätiedot

Vuoden Menestyjät huomioitiin jälleen

Vuoden Menestyjät huomioitiin jälleen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaltidskrift Puhelimet eivät toimi, mikä avuksi? LUE LISÄÄ SIVULTA»3 Vuoden Menestyjät huomioitiin jälleen

Lisätiedot

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012 Soolibooli 1/12 27.1.2012 Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 Sisällys >>> 3 Tutkimuksesta potkua opettajankoulutukseen Pääkirjoitus. 4 Mennen tullen Ajankohtaisia

Lisätiedot

Henkka Hyppönen - 1muutos ja palvelu kilpailuvaltteina JYRKI SUKULA. - potkua potilasruokailuun! Kanta-Hämeessä on hyvä synnyttää

Henkka Hyppönen - 1muutos ja palvelu kilpailuvaltteina JYRKI SUKULA. - potkua potilasruokailuun! Kanta-Hämeessä on hyvä synnyttää KantAviisiKesä 2015 KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TIEDOTUSLEHTI JYRKI SUKULA - potkua potilasruokailuun! Kanta-Hämeessä on hyvä synnyttää Henkka Hyppönen - 1muutos ja palvelu kilpailuvaltteina

Lisätiedot