2/2011. Opettaja- ja opiskelijavaihdossa Coimbrassa, opiskelijoiden kaupungissa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2/2011. Opettaja- ja opiskelijavaihdossa Coimbrassa, opiskelijoiden kaupungissa. www.bioanalyytikkoliitto.fi"

Transkriptio

1 2/2011 Opettaja- ja opiskelijavaihdossa Coimbrassa, opiskelijoiden kaupungissa

2 KUNTOREMONTTI UUDISTUU! Tule mukaan > Etsimme kokeilunhaluisia miehiä ja naisia siis juuri sinua Haluatko kokeilla uutta? Koetko olevasi rapakunnossa? Haluatko antaa kiloille kyytiä pysyvästi? Onko elämässäsi liikuntaharrastuksen mentävä aukko? Kaipaatko tietoa, tukea ja motivaatiota? Kuntoremontti on laitettu remonttiin, ja toimintaa uudistetaan kuudessa pilottikohteessa eri puolilla Suomea. Pilottijaksoille haetaan nyt osallistujia. Tule siis mukaan tekemään hyvää itsellesi sekä kehittämään kuntoremontista entistä ehompi. Tarjolla on erityyppisiä jaksoja kadonnutta liikuntakipinää etsiville ja kevyttä oloa haikaileville naisille ja miehille. Varsinaiselle jaksolle ja sen seurantaosioon osallistuminen on maksutonta. Ainoastaan matkakustannukset jäävät osallistujan maksettavaksi. Lisätietoja, ohjelmat, hakeminen ja nimikilpailu: Yhteistyössä palkansaajalomajärjestöt, Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES ja RAY.

3 Sisällys Lehden julkaisija: Suomen Bioanalyytikkoliitto ry, Finlands Bioanalytikerförbund rf. Postiosoite PL 110, Tehy, Käyntiosoite: Asemamiehenkatu 4, 3.kerros, Helsinki puh tai , fax , Päätoimittaja: Seija Tuokko, puh tai , Toimittajat: Karin Lauren, GSM Kaisa Kinnarinen, GSM Ilmoitusmyynti: Seija Tuokko, puh , Ilmoitushinnat koko Hinta, mv Hinta, 4 väri 1/1 sivu ½ sivu ¼ sivu /8 sivu takakansi Liiton jäsenille vapaasti tekstisivuille sijoittava teksti-ilmoitus (maks. 40 x 80 pmm) on maksuton. Muiden kuin jäsenten pienet teksti-ilmoitukset (maks. 40 x 80 pmm) 35 euroa/ilmoitus. Ilmestymisaikataulu ja aineiston viimeinen jättöpäivä: Ilmoitukset ja teksti Postituspäivä Nro Nro Nro Nro Lehden tekniset tiedot: Koko A4, palstamäärä 3, painatus 4 väri (CMYK) Painopaikka ja taitto: Kopio Niini, paino- ja tulostustalo Höyläämötie Helsinki Varastokatu Tampere Yhteystiedot: Kirsi Tingvall puh , Tekstiaineiston toimittaminen: Tekstiaineistot toimitetaan Ilmoitukset: Ilmoitusten tulee olla tehty ammattiohjelmalla, joka tukee nelivärisarjaa ja se toimitetaan painoon tulostusvalmiina tiedostona, osoite Toimitusvastuu Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvista syistä voida julkaista määräajassa, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Korvaus ilmoituksen pois jäämisestä tai julkaisemisessa sattuneesta virheestä rajoittuu ilmoituksesta maksetun hinnan palauttamiseen tai ilmoituksen julkaisemiseen uudelleen seuraavassa lehdessä. Muistutukset tehtävä 14 vuorokauden kuluessa lehden ilmestymisestä. Painosmäärä: 4500 kpl AMMATTI JA KOULUTUS Bioanalyytikkoja kulttuuripääkaupungistamme Turusta Kokemuksia ammattikorkeakoulun opettajan toimimisesta työelämän kehittäjänä ASTE-hanke TYKSLABissa 10 Tie YAMK-opiskelijaksi 11 Vieritestipassi Turun sosiaali- ja terveystoimen hoitohenkilökunnan vieritestiosaamisen varmistaminen 12 Opettajavaihdossa Coimbrassa, opiskelijoiden kaupungissa 15 Bom dia! 18 Huge success for 2 nd International supar Symposium in Copenhagen Kliinisen laboratorion ja päivystysklinikan osaaminen ja yhteistyö- kehittämisprojekti Kanta-Hämeen keskussairaalassa 26 Mevlidan tarina: Bosnia-Hertsegovinasta Suomeen 32 Terveisiä TYK-kuntoutuksesta 34 Lausunto sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon valinnaisten tutkinnon osien näytteenotto ja asiakaspalvelu kliinisessä laboratoriotyössä luonnoksesta 40 VAKIOT Ajankohtaista mukavia ja vähemmän mukavia asioita 4 Kokemuksista ja näyttöön perustuvista toimista hyviin käytäntöihin 6 Lyhyesti 36 Seniorit 42 TIEDOTTEET Vuoden 2011 bioanalyytikko, hakuilmoitus 8 Kansainvälinen bioanalyytikkopäivä Bioanalyytikoiden rooli tarttuvien tautien ehkäisytyössä, selvittämisessä ja seurannassa 8 Laboratoriolääketiede ja näyttely Vanhustyön vastuunkantajat -gerontologinen kongressi 47 ALUEYHDISTYKSET Keväiseen tapaan 43 Alueyhdistysten ilmoitukset 44 Bioanalyytikko 2/2011 3

4 Ajankohtaista mukavia ja vähemmän mukavia asioita - miksi samat asiat nousevat aina uudelleen esille vaikka ovat huonoksi havaitut? Vuoden 2009 loppupuolella alkanut TYK-kurssi päättyi varsin mukavissa merkeissä. Tapasin viisi todella tyytyväistä kurssilaista. Tyk-kuntoutukseen voivat hakea työelämässä olevat, joiden työkyky on olennaisesti heikentynyt sairauden, vian tai vamman vuoksi ja joiden työkyvyn ylläpitämiseksi työterveyshuollon toimenpiteet eivät ole riittäneet. Hakijat valitaan työterveyslääkärin antaman lausunnon perusteella. Kurssin kesto oli 33 vuorokautta, toteutettuna useammassa jaksossa. Kela maksoi Tyk -ryhmään valituille matkakustannukset (vähennettynä omavastuulla), kuntoutuksen, täysihoidon kahden hengen huoneessa ja kuntoutusrahan, joka maksetaan työnantajalle, jos kuntoutuja saa palkkaa kuntoutuksen ajalta. Kaikki osanottajat vakuuttivat, että kokivat kuntoutuneensa. Nyt jaksetaan taas tehdä työtä eikä tarvitse miettiä ennenaikaiselle eläkkeelle jäämistä. Myös oman ajan käyttö ja elämänlaatu sitä kautta koettiin kohentuneen. Ryhmästä näytti muodostuneen varsin kiinteästi toimiva tiimi. Kulttuuriharrastuksetkin yhteisten tapaamisten aikana oli hoidettu. Kaikki olivat todella tyytyväisiä. Ryhmän kehotuksesta ja innoittamana liittohallitus päätti anoa uutta TYK-kurssia. Terveydenhuoltoalan tehtävänjaot ovat kovan kiinnostuksen kohteena ja työnjako näyttää olevan uusjaossa. Kun bioanalyytikkoja on koko ammattikorkeakoulun olemassa olon ajan koulutettu liian vähän, työvoimapula on vallinnut jo useamman vuoden ajan. Välillä jää miettimään onko tämä joltakin taholta ohjattua tavoitteellista politiikkaa. Koko ajan palkataan laboratoriotyöhän pikakoulutuksella muiden ammattiryhmien edustajia, pääsiassa lähihoitajia ja jossain määrin myös hoitotyön koulutuksen saaneita. Viime kädessä osaamattomien käytöstä kärsii potilas. Parhaillaan on ollut lausunnolla lähihoitajakoulutuksen opetussuunnitelmaan suunniteltu 10 ov:n (15 op) näytteenotto ja asiakaspalvelu kliinisessä laboratoriotyössä opinnot. Työpaikoilla pikakoulutetaan näytteenottajia jatkuvasti. Kaikki tämä osoittaa lyhytnäköistä suunnittelua. Pikakoulutuksen saaneilla ovat todella rajalliset osaamisresurssit laboratoriotyöhön. Laboratoriossa työskentelee jo nyt hyvin monen koulutuksen saaneita. Käytäntö poikkeaa muualla Euroopassa olevista käytännöstä. Laboratoriohoitajan työn pirstaloiminen tulee vaikuttamaan potilaan saamiin palveluihin, todella murheellista. Pikakoulutetut viihtyvät yleensä työssä vain vähän aikaa, vaihtuvuus on suuri. Ammattikorkeakouluissa meneillä olevista koulutusrakenneuudistuksista terveysalan osalta ei kaikuja kantaudu. Tämä kertoo terveysalalle muodostuneesta toimintatavasta. Avoimuus ja pienten erikoisalojen osaamisen arvostus ja kunnioitus puuttuu kokonaan. Muut näyttävät tietävän paremmin kuin me, miten bioanalyytikkokoulutusta tulisi kehittää. Ammattikorkeakoulun muilla aloilla suunnittelu näyttää tapahtuvan avoimemmin, niistä saamme tietoja mutta emme terveysalan suunnitelmista. Rivien välistä lukien voi arvata, että suunnitteilla on koulutusohjelmien poistaminen, niitä kun on kuulemma liian paljon. Ilmeisesti kaikilta vaaditaan arvaamaton määrä yhteisiä opintoja ja vasta myöhemmässä vaiheessa voi valita oman alan opintoja. Tämä tie on kokeiltu vuosien varrella jo monta kertaa, lähes säännöllisesti 10 vuoden välein ja aina on todettu, ettei sitä kautta saada osaajia eikä pienille erikoisaloille motivoituneita opiskelijoita. Tämä on turhauttavaa myös niille, jotka vastaavat koulutuksesta. Suuri huoli on myös tutkinnon kansainvälisen vertailtavuuden säilymisestä. Tässäkin pätee kirjassa The Enthusiastic Employee 2005 ilmaistu osuva ajatus: Useimmat yritykset häärivät väärän ongelman kimpussa. Niiden ei tarvitse motivoida työntekijöitään, vaan lakata heikentämästä heidän motivaatiotaan (http://www. spiik.fi). Ei pidä kuitenkaan antaa periksi. Ammattikuntaa tarvitaan jatkossakin. Pidetään huoli, että ammatti ja koulutus kehittyvät oikeassa suunnassa ja bioanalyytikoille on kysyntää. Kaikille mukavia ja rentouttavia kesäpäiviä toivottaen 4 Bioanalyytikko 2/2011

5 Aktuellt trevliga och mindre trevliga ärenden - varför stiger samma saker fram återigen fast de har konstaterats vara dåliga? Den kurs för upprätthållande av arbetsförmågan som började år 2009 slutade under mycket trevliga tecken. Jag träffade fem verkligt nöjda kursdeltagare. Till denna rehabilitering kan sådana personer i arbetslivet söka, vilkas arbetsförmåga betydande har minskat på grund av sjukdom, fel eller skada och i de fall då arbetshälsovårdens åtgärder för att upprätthålla deras arbetsförmåga inte har räckt till. De sökande väljs enligt ett utlåtande av arbetshälsovårdsläkaren. Kursen räckte 33 dygn, uppdelade på flere perioder. Fpa betalade resekostnaderna till dem som valts (självrisken minskad), rehabiliteringen, helpension i två personers rum och en rehabiliteringspeng som betalas åt arbetsgivaren om den rehabiliterade får lön under rehabiliteringstiden. Alla deltagare intygade att de upplevde sig rehabiliterade. Nu orkar man jobba igen och behöver inte fundera på att bli förtidspensionerade. Man upplevde också att användning av egen tid och därmed livskvaliteten hade förbättrats. Gruppen verkade ha blivit ett mycket sammansvetsat team. Man hade också skött om kulturintressena vid sammankomsterna. Alla var verkligen nöjda. På uppmaning och inspiration av gruppen beslöt förbundsstyrelsen att anhålla om en ny kurs. Uppgiftsfördelningen inom hälsovårdsbranschen verkar vara centrum för stort intresse och arbetsfördelningen verkar förnyas. Eftersom man under hela den tid yrkeshögskolor- na funnits, har utbildat för få bioanalytiker, har arbetskraftsbristen härskat redan i flere år. Stundvis funderar man om detta från något skikt är målinriktad politik. Man anställer till laboratoriearbete hela tiden snabbutbildade representanter för andra yrkesgrupper, främst närvårdare och i viss mån också vårdutbildade. I sista hand är det patienten som lider av att man använder okunniga. För närvarande har man för utlåtande haft en studieplan för närvårdarutbilningen, provtagning och kundbetjäning i kliniskt laboratoriearbete, med en omfattning av 10 studieveckor (15 sp). På arbetsplatserna snabbskolar man hela tiden provtagare. Allt detta tyder på kortsiktig planering. De snabbskolade har verkligen för laboratoriearbete begränsade kunskapsresurser. På laboratorierna jobbar redan nu personer med mycket varierande utbildning. Detta avviker från praxis annanstans i Europa. Sönderdelandet av laboratorieskötarens arbete kommer att inverka på de tjänster patienten får, och det är verkligen sorgligt. De snabbskolade trivs vanligtvis bara kort i arbetet, bytesfrekvensen är stor. Man hör inte, när det gäller hälsobranschen, ekon av de reformer inom utbildningsstrukturerna som försiggår i yrkeshögskolorna. Detta beskriver det verksamhetsmönster som uppstått inom hälsobranschen. Öppenhet och värdesättning och respekt för kunskapen inom små specialområden saknas helt. Det verkar som om andra vet bättre än vi hur man borde utveckla bioanalytikerutbildningen. Inom andra områden av yrkesskolorna tycks planeringen ske mer öppet, om dem får vi uppgifter, men inte om planerna för hälsobranschen. Om man läser mellan raderna kan man gissa att man planerar att nedlägga skolningsprogrammen, det finns ju för många av dem. Tydligen krävs det en okänd mängd gemensamma studier och först i ett senare skede kan man välja studier i sitt eget område. Den här vägen har man provat redan många gånger under årens lopp, nästan regelbundet med 10 års intervall och alltid har man konstaterat att man inte på detta sätt får kunniga och inte heller motiverade studerande för små specialriktningar. Det här är frustrerande också för dem som ansvarar för utbildningen. Också här stämmer den träffande tanke som 2005 uttrycktes i boken The Enthusiastic Employee: De flesta företag sysslar med fel problem. De behöver inte motivera sina arbetstagare, utan sluta göra deras motivation svagare (http:// Man ska ändå inte ge upp. Yrkeskåren behövs också i fortsättningen. Vi ska se till att yrket och utbildningen utvecklas i rätt riktning och att det finns efterfrågan för bioanalytiker. Med önskan om trevliga och avslappnande sommardagar Seija Bioanalyytikko 2/2011 5

6 PUHEENJOHTAJAN PALSTA 2/2011 Kokemuksista ja näyttöön perustuvista toimista hyviin käytäntöihin Kevät on jo pitkällä ja eri puolella Suomea lomasunnitelmia on lyöty lukkoon. Etsimme kokemuksia erilaisista asioista vapaa-ajalla työn vastapainoksi. Osa viettää viikonloppuja mökkeillen, osaa suuntaa matkansa kaupunkikohteisiin ja osalle on tärkeää päästää löhöilemään aurinkorannoille. Kokemuksemme asiakkaana olemisesta on yhä tärkeämpää eri toimialoilla. Yrityksiä johdetaan yhä enemmän asiakaskokemusten suuntaan. Kokemuksemme vapaa-ajan matkoistamme sisältävät mielikuvia ja tunteita. Uniikkien kokemusten kautta yritykset voivat kehittää toimintaansa erottuakseen muista. Useiden palvelutuottajien arvoihin ja strategiaan on kirjattu asiakaskeskeisyys. Tavoitteista käyntäntöön voi kuitenkin olla vielä pitkä matka. Toukokuun alussa (eli juuri tänään) uusi terveydenhuoltolaki antaa meille mahdollisuuden valita terveyskeskuksen ja vuonna 2014 voimme valita entistä laajemmin terveydenhuollon palveluista itsellemme sopivimmat kohteet. Jouduimme viime kesänä perheemme lomamatkalla testaamaan Ruotsin tervydenhuoltoa. Tukholman Södermalmin sairaalan päivystys palveli meitä erinomaisesti ja yhdelle perheen jäsenellemme luotiin henkilötunnus Ruotsiin, jonka avulla saimme sähköisen reseptin keskustan apteekkiin. Saimme apua nopeasti ja kokonaisuutena hoitopaketti toimi. Peruspositiiivisella asenteella hoitohenkilökunta ja tiimit pystyvät kohtaamaan ja voittamaan vaikeitakin ongelmia ja yllätyksiä työssään. Työmme kehittyvät koko ajan entistä asiakaskeskeisempään suuntaan. Näyttöön perustuvien menetelmien avulla voimme luoda hyviä käytäntöjä laboratoriohin ja hoitotyöhön. Hyvien käytäntöjen työkalujen käyttö on tulevaisuudessa yhä merkittävämpää asiakaspalvelukokemusten ohella. Näytteenottoon ja näytteenottoon liittyvien oheispalveluiden hyvin käytäntöjen kehittäminen ja kirjaaminen on tärkeää. Olemme saaneet lukea huolestuttavia asioita näytteenottoon liittyen tänä keväänä. Näytteenoton siirtäminen siivoojalle romuttaa koko preanalytiikan. Työyhteisön, lähiesimiesten ja ylemmän johdon ratkaisut luovat perustan sille, miten erilaisia käytäntöjä toteutetaan työpaikoilla. Oman ammattikuntamme kollegiaalisuus on tärkeää. Selkeät pelisäännöt lisäävät myös työhyvinvointia työpaikoilla. Olemme ottaneet tänä keväänä kantaa lähihoitajakoulutukseen kaavailtuihin, vasta suunnitteluasteella oleviin opinto-ohjelmiin. Liiton työryhmää, näytteenoton hyvät käytännöt, on tuettava ja aktivoitava, jotta saamme luotua preanalytiikkaan selkeät pelisäännöt. Meidän on pidettävä huolta siitä, että yhtä meidän tärkeintä asiantuntijaosa-aluettamme preanalytiikkaa toteutetaan asianmukaisesti ympäri Suomea. Hyvää kevättä ja kesälomia! Nähdään kevään ja syksyn tapahtumissa! P.S. Voitte jättää liitolle palautetta kotisivujen kautta myös nimettömänä toimintamme kehittämiseksi. Ystävällisin terveisin Oulusta klo Mika Paldanius 6 Bioanalyytikko 2/2011

7 ORDFÖRANDESPALTEN 1/2011 Till god praxis via erfarenheter och åtgärder som prövats Våren är redan långt gången och i olika delar av Finland har man slagit fast semesterplanerna. Vi söker på fritiden erfarenhet av olika saker som motvikt mot arbetet. En del tillbringar veckoslut på stugan, vissa reser mot stadsmål och för en del är det viktigt att få slappa på solstränder. Våra upplevelser som kunder är allt viktigare inom olika branscher. Företag styrs allt mera mot kunderfarenheter. Våra upplevelser av resor på fritiden innehåller sinnebilderoch känslor. Genom unika upplevelser kan företag utveckla sin verksamhet så att de skiljer sig från andra. Kundcentrering har skrivits i flere tjänstproducenters värden och strategier. Vägen från mål till praktik kan ändå vara lång. I början av maj (det vill säga just idag) ger den nya hälsovårdslagen oss möjlighet att välja hälsocentral och år 2014 kan vi allt vidare välja den av hälsovårdens tjänster som passar oss bäst. Senaste sommar var vår familj under semesterresan tvungna att pro- va hälsovården i Sverige. Jouren på Södermalms sjukhus i Stockholm betjänade oss utomordentligt och en familjemedlem fick svenskt personsignum, med vilket vi fick ett elektroniskt recept till ett apotek i centrum. Vi fick hjälp snabbt och som helhet fungerade vårdpaketet. Genom ett i grunden positivt förhållningssätt kan vårdpersonalen och teamet möta och lösa också svåra problem och överraskningar i sitt arbete. Vårt arbete utvecklas hela tiden mot större kundcentrering. Med hjälp av metoder som grundar sig på erfarenhet kan vi skapa god praxis på laboratorier och inom vårdarbetet. Att använda de redskap som god praxis ger, är i framtiden allt mer betydelsefullt vid sidan av kundbetjäningserfarenhet. Det är viktigt att utveckla och dokumentera de goda erfarenheter som rör provtagning och härmed relaterade tjänster. Vi har fått läsa oroande saker om provtagning denna vår. Att flytta provtagningen till en städerska skrotar hela preanalytiken. De lösningar som arbetsgemenskapen, förmännen och den högre ledningen gör, skapar grunden för hur man förverkligar olika sorts praxis på arbetsplatserna. Vår egen yrkeskårs kollegialitet är viktig. Klara spelregler ökar också trivseln på arbetsplatserna. Vi har denna vår tagit ställning till de först under planering varande studieprogrammen för närvårdarutbildningen. Vi måste stödja och aktivera förbundets kommitté, God praxis i provtagning, så att vi kan skapa klara spelregler för preanalytik. Vi måste se till att ett av våra viktigaste specialistområden, preanalytiken, förverkligas sakligt runt om i Finland. Skön vår och semester! Vi ses under vårens och höstens evenemang! P.S. Ni kan ge förbundet feedback också anonymt på vår hemsida för att utveckla vår verksamhet. Med vänliga hälsningar från Uleåborg kl Mika Paldanius Bioanalyytikko 2/2011 7

8 Vuoden 2011 bioanalyytikko Ehdotuksia Vuoden bioanalyytikoksi voi tehdä: yksittäinen jäsen, työyhteisö, taustayhteisö, alueyhdistys Vapaamuotoisesta hakemuksesta tulee ilmetä: ehdokkaan henkilö- ja osoitetiedot, puhelin ja sähköpostiosoite työpaikka ja asema perustelut valinnalle ehdotuksen tekijä, osoite ja työpaikka. Edellytykset valinnalle: Suomen Bioanalyytikkoliitto ry:n jäsen kunnostautunut erityisesti työssään/ammatissaan tai kliinisen laboratoriotyön/kliinisen laboratoriotieteen kehittämisessä. Tai on toiminut merkittävällä tavalla laboratoriohoitajan/bioanalyytikon ammatin tunnetuksi tekemiseksi tai toiminut ansiokkaasti ammattikuntansa edustajana. Hakemukset lähetetään liittohallitukselle mennessä osoitteella Suomen Bioanalyytikkoliitto ry, PL 110, Tehy Suomen Bioanalyytikkoliitto ry:n liittohallitus päättää vuoden Bioanalyytikon valinnasta kokouksessaan ja ilmoittaa siitä kirjallisesti syyskuun aikana valitulle. Valinta julkistetaan Laboratoriolääketiede ja näyttely tapahtumassa, jonne valittu kutsutaan. Valitulle korvataan saapumisesta aiheutuvat kustannukset. Suomen Bioanalyytikkoliitto ry Lehdistötiedote Kansainvälinen bioanalyytikkopäivä BIOANALYYTIKOIDEN ROOLI TARTTUVIEN TAUTIEN EHKÄISYTYÖSSÄ, SELVITTÄMISESSÄ JA SEURANNASSA Bioanalyytikot viettävät joka vuosi kansainvälistä Bioanalyytikkopäivää Vuoden 2011 teemana on bioanalyytikoiden rooli tarttuvien tautien ehkäisytyössä, selvittämisessä ja seurannassa. Bioanalyytikot (aikaisemmin laboratoriohoitajat) ovat laillistettuja ammattihenkilöitä. Kansainvälisen Bioanalyytikkopäivän tarkoituksena on lisätä kansalaisten tietoisuutta bioanalyytikoiden roolista terveydenhuollossa ja mm. tarttuvien tautien ehkäisytyössä. Bioanalyytikot ottavat näytteitä, analysoivat näytteitä ja vastaavat suorittamiensa laboratoriotutkimusten laadunhallinnasta. Luotettavilla laboratoriotutkimustuloksilla on merkittävä rooli potilaiden taudin syyn selvittämisessä, hoidon määrittelyssä ja seurannassa. Kliininen laboratoriotyö on nopeasti kehittyvä ala. Bioanalyytikot osallistuvat laboratoriotutkimusten ja laboratoriopalvelujen kehittämiseen. Terveydenhuollossa bioanalyytikot ovat näytteenoton asiantuntijaryhmä. Toiminnallaan he pyrkivät varmistamaan laboratoriotutkimustulosten oikeellisuuden. Bioanalyytikkoliitto on hyvin huolestunut tapauksista, joissa näytteenottoon on palkattu huolettomasti muuta henkilökuntaa, joilla ei ole näytteenoton edellyttämää osaamista. Jokaisen luotettavan laboratoriotutkimuksen edellytys on oikein otettu näyte. Näytteenottoon liittyvät virhearvioinnit ja väärät päätökset voivat johtaa kohtalokkaisiin hoitovirheisiin. Suomen Bioanalyytikkoliitossa on jäseniä 4500 ja vuodesta 1958 lähtien liitto on aktiivisesti edistänyt asiantuntijoidensa ammatti- ja koulutusasioita Suomessa. Suomen Bioanalyytikkoliitolla on 15 alueyhdistystä. Suomen Bioanalyytikkoliiton puheenjohtajan toimii oululainen osastonhoitaja, terveystieteiden maisteri ja filosofian tohtori Mika Paldanius. Yhteystiedot: Puheenjohtaja Mika Paldanius, puh Varapuheenjohtaja Seija Tuokko, puh Bioanalyytikko 2/2011

9 Bioanalyytikkoja kulttuuripääkaupungistamme Turusta 2011 Teksti: Leila Tiilikka, koulutuspäällikkö, Bioanalyytikkokoulutus ja innovaatiopedagogiikka Turun ammattikorkeakoulussa innovaatiopedagogiikka määritellään asiakaslähtöisyyden ja monialaisuuden avulla, jolloin sen avulla voidaan tukea Varsinais- Suomen työpaikoilla hyödynnettäviä innovaatioita. Innovaatiopedagogiikan kulmakivet Turun ammattikorkeakoulussa muodostuvatkin monialaisuudesta, tutkimus- ja kehitystoiminnasta, joustavista opetussuunnitelmista, yrittäjyys- ja palvelutoiminnasta sekä kansainvälisyydestä. Innovatiivisuutta, innovaatiopedagogiikkaa ja innovaatio-osaamista on pyritty nitomaan osaksi Turun ammattikorkeakoulun bioanalyytikkokoulutusohjelman nykyistä opetussuunnitelmatoteutusta ja -tulevaisuutta. Innovatiivisuutta ovat tukeneet jo tällä hetkellä bioanalytiikan koulutusohjelman joustavat opetussuunnitelman rakenteet, opinnäytetyöt, palvelutoiminta, työelämäharjoittelu, tutkimus- ja kehitystoiminta sekä opiskelijoille tarjotut opintojaksojen vaihtoehtoiset suoritustavat. Erilaisista koulutusohjelmamme innovatiivisista ratkaisuista löytyy artikkeleja Moodi 6/2010- julkaisusta. Opetussuunnitelmat on kirjattu vuodesta 2010 lähtien uuteen oppilastietojärjestelmään SoleOPSiin. Järjestelmä sisältää tässä vaiheessa lukusuunnitelmat, opintojaksokuvauk- set ja toteutussuunnitelmat. Ensi syksystä lähtien opiskelijat tekevät henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa ehops- järjestelmään. Sole- OPS toimii julkisessa verkossa ja sinne ei tarvitse kirjautua, joten jokainen voi tutustua opetussuunnitelmiimme osoitteessa https://ops. turkuamk.fi/opsnet/disp/fi/welcome/ nop?menuid=0. Ammattitaitoa edistävä harjoittelu on arvioitu tämän vuoden alusta lähtien asteikolla hyväksytty hylätty. Muutosta viedään eteenpäin kouluttamalla käytännön ohjaajia sekä opiskelijoita arvioinnin perusteisiin. Samalla arviointiin sisällytettiin aikaisempien ammattispesifien kliinisen laboratoriotyön osaamisvaatimusten (ohjausosaaminen, asiakkuusosaaminen, näytteenotto-osaaminen, analyysiosaaminen, laatuosaaminen ja turvallisuusosaaminen) lisäksi myös yleiset ammattikorkeakoulututkinnoille asetetut osaamisvaatimukset (oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen ja kansainvälistymisosaaminen). Arvioinnin muutoksella yhtenäistetään arviointikäytäntöjä muiden koulutusalojen ja ammattikorkeakoulujen välillä sekä taataan yhdenmukaisuus eri ammattikorkeakouluista valmistuneille bioanalyytikoille. Tärkeänä yhdyssiteenä työelämään päin on ollut TYKSLABin klinikkaohjaaja jo vuodesta 2001 alkaen. Hänen pääsiallisin tehtävänsä on opiskelijoiden harjoittelujaksojen ja Jobstep-varausten valmistelu yhdessä osastojen ja bioanalytiikan koulutusohjelman edustajien kanssa sekä niiden yhteensovittaminen eri osastoille opetussuunnitelman mukaisesti. Klinikkaohjaaja toimii opiskelijoiden tukihenkilönä työharjoittelun aikana yhdessä eri osastojen opiskelijavastaavien kanssa. Lisäksi hän kerää opiskelijapalautteita, joiden perusteella tehdään parannusehdotuksia harjoittelun toteutukseen eri osastoille. Klinikkaohjaaja osallistuu bioanalytiikan koulutusohjelman kokouksiin kerran kuukaudessa, mikä helpottaa ja nopeuttaa useiden käytännönohjaukseen liittyvien asioiden järjestelyssä. Bioanalyytikko 2/2011 9

10 Kokemuksia ammattikorkeakoulun opettajan toimimisesta työelämän kehittäjänä ASTE-hanke TYKSLABissa Teksti: Benita Paloheinä, ylihoitaja, TYKS-SAPA liikelaitos Perinteisesti bioanalyytikkoopiskelijat ovat osallistuneet työelämän kehittämiseen opinnäytetöissään. Ammattikorkeakoulujen opettajien mukanaolo työelämän kehittämishankkeissa on ollut vähäistä ja kehittämishankkeet ovat liittyneet läheisesti opettajan pedagogisten taitojen hyödyntämiseen työelämässä kuten työelämän opiskelija-ohjaajien ohjaustaitojen kehittämiseen tai opiskelija-arviointien kehittämiseen. Esteenä opettajien osaamisen hyödyntämiselle on ollut ammattikorkeakoulussa sekä taloudellisten ja henkilöstöresurssien puuttuminen. Työelämässä opettajien mieltäminen laajemmin työelämän kehittäjinä on ollut vaikeasti hahmotettavissa ja työelämässä on ennakkokäsityksiä opettajien tietämyksestä nykyisestä työelämästä. Opettajan omasta työelämäkokemuksesta voi olla pitkä aika tai työyhteisön toimintatavat voivat olla vieraita opettajalle. Kuitenkin tietoisuus työelämän muuttuvista vaatimuksista tulee opettajilla olla ajan tasalla ja vain jatkuva yhteistyö ja dialogi työelämän kanssa takaavat tulevien ammattilaisten saamisen kliinisiin laboratorioihin tulevaisuudessa. Turun ammattikorkeakoulun Astehanke mahdollisti lehtorin Soile Kemin osaamisen hyödyntämisen työelämän kehittämisessä. TYKSLA- Bissa on meneillään suuri muutos, joka liittyy uuden laboratorion perustamiseen. Toimintaympäristön muutos tuottaa sekä organisaatiolle että yksilöille haasteen osaamisen kehittämiselle ja toisaalta uuden oppiminen merkitsee myös vanhan poisoppimista. Ennen ammattikorkeakoulun opettajan osallistumista hankkee- seen, käytiin keskusteluja opettajan keskeisestä asiantuntijuudesta ja sen liittämisestä muutokseen. Opettajan keskeiseen asiantuntijuuteen liittyy osaamisen arviointi ja Aste-hankeen tavoitteeksi tuli tulevan laboratorion vaatiman osaamisen kuvaus ja - mittarin (mallin) kehittäminen. Osaamiskartoituksen tavoitteena on tehdä laboratoriohoitajien osaaminen näkyväksi ja selvittää osaamisen nykytaso lähiajan ja tulevien kehittämissuunnitelmien ja perehdyttämisen pohjaksi. Henkilöstö koki ammattikorkeakoulun opettajan kehittämistyön erittäin myönteisenä ja saamani palautteiden mukaan osaamisen kuvaaminen oli vaikeata, mutta asiantuntevalla ryhmätyötekniikalla osaaminen saatiin kuvattua. Osaamismittarin kehittämiseen osallistuminen vahvisti henkilökunnan ammatillista itsetuntoa ja työn hallinnan tunnetta. Projektiin osallistuneille ammattikorkeakoulun opettaja loi mallin osaamismittarin kehittämisestä. Tärkeä osa mittarin kehittämistä oli laboratoriohoitajien osaamisen saaminen näkyväksi ja osaamisalueiden ryhmittely työryhmissä. Aste-hankkeen tuloksena syntyi laboratoriohoitajien osaamiskartta. Osaamisen arvioinnin helpottamiseksi työn vaatimista osaamisalueista laadittiin kullekin osaamisalueelle tasokuvaukset. Koska samaa osaamiskarttaa käyttävät sekä perus- että huippuosaajat, arviointiasteikko tehtiin riittävän laajaksi tasot 1-5. Tulevissa yhteistyöhankkeissa pitää kiinnittää enemmän huomiota hankkeen resursointiin. Tasokuvausten lopullinen tarkistus jäi hieman keskeneräiseksi. Mittarin testaus ei kuulunut projektin tavoitteisiin. Osaamismittaria on tarkoitus käyttää uuteen laboratorioon tulevien laboratoriohoitajien osaamisen kehittämisessä ja suunnittelussa ja uusien työntekijöiden perehdyttämisessä. Mittaria on tarkoitus kehittää edelleen myös muille laboratorion erityisalueille. Sen on tarkoitus olla apuna täydennyskoulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Tavoitteena on saada tietoa, jonka tuloksena koulutukseen hakeutuminen perustuu enemmän perusteltuihin tarpeisiin kuin pelkkiin toiveisiin. Osaamisen kartoituksen odotetaan paljastavan kehittämishaasteita, joita voidaan ratkaista muutenkin kuin koulutukseen hakeutumalla. Osaamisen kartoituksen toivotaan myös herättävän motivaatiota oman työn kehittämiseen Lähde Kemi, S., Heinonen, H., Joukas, H. R., & Paloheinä, B.Ylönen, Laboratoriohoitajien osaamisen kartoitus. Julkaisussa von Schantz, M., Toivonen, H. & Lind, K. (toim.) Asiantuntijana terveysalan muuttuvilla työmarkkinoilla. Aluevaikuttavuutta ASTE-projektilla. Turun ammattikorkeakoulu. Raportteja 104. Turku: Turun ammattikorkeakoulu. 10 Bioanalyytikko 2/2011

11 Tie YAMK-opiskelijaksi Teksti: Minna Mäkelä, Bioanalyytikko/ YAMK-opiskelija, Turku AMK, Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Valmistuttuani bioanalyytikoksi 2002 oli selvää, että jossain vaiheessa suunnittelisin jatko-opintoja. Silloin päällimmäisenä ajatuksena olivat opettajanopinnot. Syksyllä 2008 tarjoutui mahdollisuus aloittaa TYKSLABin klinikkaohjaajana. Tämä toi uusia haasteita normaalin laboratoriotyön rinnalle. Klinikkaohjaajana toimiminen on tarjonnut oivan mahdollisuuden tutustua koko TYKSLABin toimintaan. Se on tarjonnut myös moniammatillista yhteistyötä Turun AMK:n bioanalytiikan koulutusohjelman lehtoreiden kanssa. Klinikkaohjaaja- toiminnan kautta kiinnostukseni heräsi myös hallinnolliselle puolelle, jota olin joskus aikaisemmin pitänyt erittäin kaukaisena vaihtoehtona. Talvella 2010 ylihoitajan kannustama aloin jälleen miettiä jatko-opintomahdollisuuksia. Tutkittuani eri vaihtoehtoja, ammattikorkeakoulun ylempitutkinto alkoi vaikuttaa parhaimmalta vaihtoehdolta ja oman elämäntilanteeseen parhaiten sopivammalta. Hain kevään 2010 yhteishaussa ja pääsykokeisiin valmistautuminen alkoi. Pääsykokeet onnistuivat ja pääsin aloittamaan opinnot syksyllä 2010 Turun AMK:n sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen koulutusohjelmassa. Opintoja on nyt takana lähes puolet. Alkuhämmennyksen jälkeen, että mihin sitä tulikaan lähdettyä, ovat opinnot olleet erittäin mielenkiintoiset ja antoisat. Omat odotukset opintojen käytännönläheisyydestä ei ole tuottanut pettymystä. Myös opiskelu moniammatillisessa ryhmässä on ollut erittäin antoisaa. Ryhmässäni olen ainut bioanalyytikko, mutta se ei ole mitenkään aiheuttanut ongelmaa opintojen kanssa. Opiskelu työn ohessa, pienen lapsen äitinä, ei ole kevyttä ja helppoa. Tämä vaatii pitkää pinnaa ja aikataulujen luomista. Opiskelujen painottu- essa itsenäiseen opiskeluun avoimissa oppimisympäristöissä on ollut haasteellista. Lähipäiviä koululla on vain kaksi kuukaudessa. Perheen ja läheisten tuella on ollut täysin korvaamaton merkitys opintojen edistymisessä. Olen varma, että kaikista meistä ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista kehittyy erittäin päteviä tulevaisuuden osaajia vaativiinkin asiantuntija tehtäviin. YAMK-tutkinto Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma perustuu aikaisemmalle ammattikorkeakoulussa suoritetulle terveysalan tutkinnolle tai muulle soveltuvalle korkeakoulussa suoritetulle tutkinnolle sekä kolmen vuoden alaa vastaavalle työelämäkokemukselle. Opintojen laajuus on 90 opintopistettä, joka vastaa noin 2 vuoden opintoja. Opiskelu tapahtuu terveysalan moniammatillisessa ryhmässä. Opinnot on jäsennetty rakenteellisesti kolmeen kokonaisuuteen, joita ovat syventävät opinnot, opinnäytetyö ja vapaasti valittavat opinnot. (www.tukuamk.fi.) Syventävien opintojen sisälle rakentuvat tutkimus- ja kehittämisosaamisen sekä johtamisosaamisen opintojaksot. Syventävät opinnot tukevat vaativaa asiantuntijaosaamista sekä opiskelijan opinnäytetyönään toteutettavan kehittämishankkeen sisällöllisiä ja metodisia oppimistarpeita. (www.turkuamk.fi.) Opinnäytetyö, laajuudeltaan 30op, on työelämän käytäntöjä kehittävä hanke, ja se on koko koulutuksen kestävä prosessi. Kehittämishanke toteutetaan työelämäyhteistyönä suunniteltuna projektina, jota lähestytään tarkoituksenmukaisesti soveltavan tutkimuksen menetelmin. (www.turkuamk.fi.) Kehittämistyössä ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelija toimii projektin vetäjänä. Vapaasti valittavien opintojen avulla opiskelija voi syventää asiantuntijuuttaan tarkoituksenmukaisella tavalla (www.turkuamk.fi). Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tuottamassa osaamisessa korostuvat laaja-alaisuus ja siirrettävyys, jotka mahdollistavat työskentelyn vaihtelevissa työtehtävissä eri toimintaympäristöissä. Terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto mahdollistaa kehittymisen vaativiin asiantuntijatehtäviin. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan tai tehtävään kuin ylempi korkeakoulututkinto (Asetus 426/2005). Kansainvälisessä käytössä tutkintonimike on Master of Health Care (Asetus 423/2005).(www.turkuamk.fi). Aikuisopiskelijan oppimisympäristö on haasteellinen sekä meille opiskelijoille että kouluttajille, koska opinnot sisältävät paljon itsenäistä opiskelua verkossa. Vastauksia terveysalan oppimishaasteisiin 4: teemana on aikuiskoulutus julkaisu esittelee Terveysala- tulosalueen aikuiskoulutusyksikön monipuolista opetus- ja kehittämistoimintaa. Terveys-AIKO on luonut yksilölliset ammatillisen kasvun mahdollisuudet meille opiskelijoille. (http://julkaisut.turkuamk. fi/isbn pdf) Bioanalyytikko 2/

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan keskus Suoritettava tutkinto Tutkintonimike Fysioterapeutti (ylempi AMK) Sairaanhoitaja (ylempi AMK)

Lisätiedot

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Seinäjoen ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Miksi Seinäjoelle? Tarve koulutuksen järjestämiselle nousi esiin Etelä- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (EPSHP)

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Laboratoriohenkilökunnan koulutus; miten turvata tulevaisuuden ammattitaitoinen henkilökunta? Labquality

Laboratoriohenkilökunnan koulutus; miten turvata tulevaisuuden ammattitaitoinen henkilökunta? Labquality Laboratoriohenkilökunnan koulutus; miten turvata tulevaisuuden ammattitaitoinen henkilökunta? Labquality Mikrobiologian laboratorioiden edustajien neuvottelukokous 17.10.2008 Seija Tuokko Laboratoriossa

Lisätiedot

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Työelämäyhteistyöpäivä 6.9.2012 Arja Oikarinen 1 Luennon sisältö: Ammattitaitoa edistävä harjoittelu Mitä on

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015

Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015 1 ( 5) Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015 Eduskunta Sosiaali- ja terveysvaliokunta Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkoston lausunto hallituksen esitykseen (HE 354/2014 vp) laiksi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Kätilö (AMK) Opintojen kesto nuorisokoulutuksessa on 4,5 vuotta ja laajuus

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa Anna-Leena Ruotsalainen AHOT:lla eli aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella tarkoitetaan opiskelijan

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen Futurex Helmikuu 2011 Tuire Palonen Missio! Korkea-asteen täydennyskoulutuksen tehtävänä on yhdessä työympäristöjen oman toiminnan kanssa pitää huolta siitä että koulutus, tutkimus ja työelämässä hankittu

Lisätiedot

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA OPO-päivä 10.11.2016 Eeva-Leena Forma opetuksen kehittämispäällikkö Opiskelijalähtöinen Korkeakoululähtöinen työn opinnollistaminen Työpaikkalähtöinen OPISKELIJALÄHTÖINEN

Lisätiedot

Aineopettajaliitto AOL ry LAUSUNTO

Aineopettajaliitto AOL ry LAUSUNTO OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO lukiontuntijako@minedu.fi Aineopettajaliiton (AOL ry) lausunto lukiokoulutuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistamista

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto AIKUISKOULUTUKSEN LAATU- JA VAIKUTTAVUUS, OPISKELIJAPALAUTE kevät 2016 Vastausprosentti: 46,0 % Koulutuksen sisällöt ja tavoitteet Sivu 1 / 11 Koulutuksen sisällöt

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri päivitetty 20.1.2016 1

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri päivitetty 20.1.2016 1 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri päivitetty 20.1.2016 1 Ammattitaitoa edistävän harjoittelun prosessin työtehtävät Seuraavassa on kuvattu ammattitaitoa edistävän harjoittelun prosessin mukaisesti siihen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK-koulutuksen toteutuksen arviointi Hannele Laaksonen

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK-koulutuksen toteutuksen arviointi Hannele Laaksonen Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK-koulutuksen toteutuksen arviointi Hannele Laaksonen TIIVISTELMÄ Sosiaali- ja terveysalan johtamisen YAMK-koulutus alkoi Tampereen ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 964/2010 vp Oppilaitosten työharjoittelujaksot Eduskunnan puhemiehelle Ammattikorkeakoulut järjestävät monimuotoopetusta, jossa yhdistellään eri opetuskeinoja joustavasti keskenään.

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Opetussuunnitelma 1 (6) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma Opintojen laajuus on 90 opintopistettä, ja ohjeaika

Lisätiedot

Uuden vieritestin käyttöönotto avoterveydenhuollossa

Uuden vieritestin käyttöönotto avoterveydenhuollossa Uuden vieritestin käyttöönotto avoterveydenhuollossa HUSLAB Kliininen kemia ja hematologia 2009 kemisti Paula Pohja-Nylander Tavallisimmat vieritestit avoterveydenhuollossa Hemoglobiini Anemiadiagnostiikka

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Verkostoista voimaa opiskelijaohjauksen kehittämiseen

Verkostoista voimaa opiskelijaohjauksen kehittämiseen Verkostoista voimaa opiskelijaohjauksen kehittämiseen VeTe päätösseminaari Tampere-talo 6.9.2011 Heiskanen, Marjut. Kliinisen hoitotyön opettaja, tiimivastaava KYS. Taam-Ukkonen, Minna. Ylihoitaja. KYS.

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29)

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelun aikana opettajaopiskelija osoittaa ammattipedagogisissa opinnoissa hankkimaansa osaamista. Tavoitteena on,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän

Lisätiedot

Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen

Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen Ohjaus työelämään 29.10.2014 Lehtori, opinto-ohjaaja Jaakko Janhunen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Opiskelijan ohjaus Kyamkissa Periaatteena opiskelijalähtöisyys

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 farmaseutin tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUS LÄÄKÄRI- JA HAMMASLÄÄKÄRI- KOULUTUKSEN KORVAUKSEN PERUSTEISTA VUONNA 2016

Lisätiedot

OPPILAITOS- NUORISOTYÖ LÄPÄISYN TEHOSTAJANA

OPPILAITOS- NUORISOTYÖ LÄPÄISYN TEHOSTAJANA OPPILAITOS- NUORISOTYÖ LÄPÄISYN TEHOSTAJANA HISTORIA Idea lähtenyt kehittymään Pirkon erityisopettajan Sanna-Mari Jalavan opinnäytetyöstä Toisen asteen yhteys Ammatillisen koulutuksen ja nuorisotyön yhteiset

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville.

oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville. etwinning on eurooppalainen kansainvälistymisen verk kotyökalu opettajille, oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville. Satojentuhansien opettajien joukosta löydät helposti kollegoita, joiden kanssa

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012 Anu Anttila Yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa on kiteytetty viiteen toimintamalliin 1. Työpajalla

Lisätiedot

VIDEOVÄLITTEINEN OPETUS

VIDEOVÄLITTEINEN OPETUS VIDEOVÄLITTEINEN OPETUS Anne Mohn, Tiina Tarr, VSSHP, TYKS Leena Salminen, Turun yliopisto, hoitotieteen laitos, Minna Syrjäläinen-Lindberg, Yrkeshögskolan Novia Teija Franck, Turun AMK Terveydenhuollon

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN HAASTEET LABOTORIOHOITAJILLE / BIOANALYYTIKOILLE PATOLOGIAN LABORATORIOSSA

TULEVAISUUDEN HAASTEET LABOTORIOHOITAJILLE / BIOANALYYTIKOILLE PATOLOGIAN LABORATORIOSSA TULEVAISUUDEN HAASTEET LABOTORIOHOITAJILLE / BIOANALYYTIKOILLE PATOLOGIAN LABORATORIOSSA Ajatuksia ja ideoita työelämän ja koulutuksen näkökulmasta Anneli Kekkonen 09.02.2006 Labqualityn XXXIII Laaduntarkkailupäivät

Lisätiedot

Raportti: Sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoiden tietotaidoista seksuaalirikoksen uhrin kohtaamisessa ja hoidossa (2014)

Raportti: Sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoiden tietotaidoista seksuaalirikoksen uhrin kohtaamisessa ja hoidossa (2014) Raportti: Sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoiden tietotaidoista seksuaalirikoksen uhrin kohtaamisessa ja hoidossa (2014) 1 Tukinainen kartoitti kyselyllään sosiaali- ja terveydenhuollon oppilaitoksessa

Lisätiedot

Merikusterin erikoisosaajien työelämälähtöiset koulutusmallit Meri-Erko

Merikusterin erikoisosaajien työelämälähtöiset koulutusmallit Meri-Erko Merikusterin erikoisosaajien työelämälähtöiset koulutusmallit Meri-Erko NaviGate Tiedekahvila 18.05.2016 Meriklusterin erikoisosaajien työelämälähtöiset koulutusmallit (Meri-Erko) 1.3.2016-30.09.2018 Hankkeessa

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia 3.6.2015 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Käsiteltävät selvitykset: Selvitys nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimenpideohjelman tuloksellisuudesta

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Mikrobiologisen näytteenoton laadunhallinta. Outi Lampinen HUSLAB Bakteriologian yksikkö

Mikrobiologisen näytteenoton laadunhallinta. Outi Lampinen HUSLAB Bakteriologian yksikkö Mikrobiologisen näytteenoton laadunhallinta Outi Lampinen HUSLAB Bakteriologian yksikkö 4.2.2009 Mitä on näytteenoton n laadunhallinta? Osa laboratoriotutkimusprosessin laadunhallintaa Näytteenottoprosessille

Lisätiedot

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD Kauniainen - Grankulla Kauniaisissa on toiminut vuodesta 1989 lähtien vammaisneuvosto, joka edistää ja seuraa kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten

Lisätiedot

Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa

Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa Hyväksytty tiedekuntaneuvoston kokouksessa 15.3.2011 Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa 1. Oikeustieteen maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Teoriasta käytäntöön- Ongelmalähtöinen oppiminen verkossa

Teoriasta käytäntöön- Ongelmalähtöinen oppiminen verkossa Teoriasta käytäntöön- Ongelmalähtöinen oppiminen verkossa TieVie (5 ov) 24.9.2004 Minna Pesonen, Kasvatustieteiden tiedekunta Oulun yliopisto Mistä kaikki alkoi? Idea PBL:n soveltamisesta syntyi Ongelmalähtöisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016

Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016 Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö Opetushallitus Raportti 30.6.2016 Janne Jauhiainen ja Anu Valtari / Fountain

Lisätiedot

Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa

Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa Valmisteluvaihe ja tausta Tiedotus Osallistaminen Pilotointiprosessin toteutus Itsearviointi-istunnot Tietojen koonti ja syöttö Mitä maksoi? Hyödyt: Organisaatiolle

Lisätiedot

Hallituspohja. 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 2. Kotikuntanne asukasmäärä. 3. Vastaajan sukupuoli. Vastaajien määrä: 24

Hallituspohja. 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 2. Kotikuntanne asukasmäärä. 3. Vastaajan sukupuoli. Vastaajien määrä: 24 Hallituspohja 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 25% 5 75% 10 Keskusta Kokoomus Kristillisdemokraatit Perussuomalaiset Ruotsalainen Kansanpuolue 10 Sosialidemokraatit Vasemmistoliitto Vihreät

Lisätiedot

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa Tutkintokohtaiset t k i t terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa tki Aira Rajamäki 30.11.2009 Opetusneuvos Aira Rajamäki Opetushallitus aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen pituus on 3 vuotta kokopäiväisenä koulutuksena.

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen pituus on 3 vuotta kokopäiväisenä koulutuksena. YLEISLÄÄKETIETEEN ERITYISKOULUTUSTA KOSKEVAT OHJEET 2011-2012, 2012-2013 1. Johdanto Yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittaminen on edellytys oikeudelle toimia sairasvakuutuksen piirissä Euroopan

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto Kyselyn tarkoitus Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa Lapin ammattiopiston aikuiskoulutuksen opettajien näkemyksiä Työräätäli -toimintamallin kehittämiseksi opettajien ja opiskelijoiden hyödyksi. Työräätäli

Lisätiedot

VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008

VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008 1 KYSELY VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008 KYSELYN 2/2007 YHTEENVETO Kyselyn kohdejoukko Kysely kohdistettiin II-asteen vanhustyön opettajille

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Mitä? Osaamisen tunnistamisella on tarkoitus tehdä opiskelusta mielekkäämpää. Niitä asioita, joita opiskelija jo osaa, ei tarvitse enää

Lisätiedot

Tampereen yliopisto ja korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen Vararehtori Harri Melin Opintopalvelupäällikkö Mikko Markkola

Tampereen yliopisto ja korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen Vararehtori Harri Melin Opintopalvelupäällikkö Mikko Markkola 1 Tampereen yliopisto ja korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen 15.11.2013 Vararehtori Harri Melin Opintopalvelupäällikkö Mikko Markkola 2 Lähtökohtia koulutusuudistukseen Uusi strategia - Tehdään

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Hyväksilukeminen... 3 2.1. Hyväksilukemismenettelyyn liitetään

Lisätiedot

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli.

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli. Page 1 of 5 E S I K A T S E L U Päättökysely syksy 2013 - kevät 2014 Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies Äidinkieli Suomi Ruotsi Venäjä Muu Ikäryhmä Alle 18 vuotta 18-24 vuotta Yli 24 vuotta Koulutustausta

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Sisältö 3 Yleistä ammattiosaamisen näytöistä ja työssäoppimisesta 4 Opettajan näyttö- ja työssäoppimistyön korvaaminen 5 Oppilaitoksessa vai työpaikassa? 6 Matkakorvaukset

Lisätiedot

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella Johtaja Hannu Sirén 12.10.2011 Hallitusohjelma Elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tarjolla kaikille yhden luukun periaatteen

Lisätiedot

Opiskelijapalaute 2014 (terveys-ja sosiaaliala)

Opiskelijapalaute 2014 (terveys-ja sosiaaliala) Opiskelijapalaute 2014 (terveys-ja sosiaaliala) Opiskelijoiden vastauksia PKSSK:n toimintaan liittyen: 14. Tukiko PKSSK:ssa järjestetty alkuperehdytys ja vastaanotto harjoitteluun tuloasi? 15. Oliko harjoitteluyksikössä

Lisätiedot