FORDIN TALO KULTTUURILLE ideasuunnitelma. arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto talli

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FORDIN TALO KULTTUURILLE ideasuunnitelma. arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto talli 20.12.2011"

Transkriptio

1 FORDIN TALO KULTTUURILLE ideasuunnitelma arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto talli

2 FORDIN TALO KULTTUURILLE ideasuunnitelma Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Pia Ilonen, Karoliina Hoppu Ohjausryhmä: Jari Huhtaniemi Kaupunkisuunnitteluvirasto Risto Ruohonen altion taidemuseon ylijohtaja Marianna Kajantie Helsingin kulttuurikeskuksen osastonjohtaja Heikki Lehtomaa Ovenia, kiinteistön omistan edustaja Tanssin talo ry Hanna-Mari Peltomäki 1 arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto talli oy tallberginkatu 1 C helsinki käyntiosoite: tallberginkatu 3 P+358 (0) F+358 (0) arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto talli oy ratakatu 1bA 12, helsinki, tel *

3 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 3 Fordin talo Hernesaaren vetovoimaiseksi kulttuuritaloksi 3 2. TAUSTAA 6 HERNESAARI 6 Laitumesta kaupungiksi 6 Hernesaari osana merellistä kantakaupunkia 6 3. FORDIN TALON HISTORIAA 7 4. NYKYTILANNE uokralaiset 12 Tilat IDEASUUNNITELMA 14 MAHDOLLISIA KÄYTTÄJIÄ - TILAOHJELMA 14 Tanssi Elokuva 1 AIHE: NYKYTILANTEEN KOHENTAMINEN 16 2 AIHE: FORDIN KULTTUURITALO JA LAAJENNUS 24 2

4 1. JOHDANTO Fordin talo Hernesaaren vetovoimaiseksi kulttuuritaloksi Hernesaaresta tulee yli asukkaan asuinalue. Alueelle sijoittuu lisäksi matkailuun ja vapaa-ajanviettoon liittyviä toimintoja. Hernesaaren risteilysatamassa vierailee nykyisin noin matkailijaa vuodessa. Tulevassa maankäytössä satama saa uuden kolmannen laituripaikan ja terminaalirakennuksen, jonka yhteyteen rakennetaan hotelli- ja kongressikeskus sekä liiketilaa. Fordin talo liittyy tähän palveluketjuun sisällöllisesti: sataman matkailuliikenne, majoitus- ja kokouspalvelut sekä kulttuurikeskus muodostavat yhdessä toisiaan tukevan kokonaisuuden. astaavalla tavalla toimintoja on yhdistetty esimerkiksi Amsterdamissa, jossa risteilyterminaali, musiikkitalo ja hotelli muodostavat vastaavan palvelukokonaisuuden. Hernesaaren osayleiskaavassa tullaan suojelemaan alueen rakennuksista Fordin entinen kokoonpanotehdas ja läheinen altion iljavarastot. Osayleiskaavatyön puitteissa tutkitaan Fordin talon soveltuvuutta tulevaisuudessa kulttuurikäyttöön. Kulttuurikäytön selvitys on laadittu ideasuunnitelman muotoon. Se perustuu Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Tallin vuonna 2011 laatimaan rakennushistoriaselvitykseen. Työn tarkoituksena on kartoittaa rakennuksen soveltuvuutta kulttuurikäyttöön sen nykyisessä tilassa, ja ideoida mahdollisia tulevia, rakennukseen luontevasti soveltuvia kulttuurin tiloja. Erityisesti on tutkittu esiintymistilojen sijoittamisen mahdollisuuksia, sillä rakennushistoriaselvityksessä esiintuotu alkuperäinen tilajäsentely antaisi tähän hyvät mahdollisuudet. 3 Rakennusten uudelleenkäytön onnistuneita esimerkkejä ovat esimer-

5 kiksi Kaapelitehdas, Tennispalatsi, Lasipalatsi, Korjaamo ja Suvilahti. Helsingissä on vielä kulttuurihistoriallisesti merkittäviä rakennuksia, joille ei ole olemassa markkinaehtoista käyttäjää. Helsingin kulttuuristrategiassa vuosille mainitaan, että tyhjiä tai tyhjeneviä tiloja tullaan kartoittamaan erityisesti tanssin, elokuvan ja kuvataiteen tarpeita silmällä pitäen. Keskeisiä toimenpide-ehdotuksia strategian kohdassa ympäristö ja kaupunkirakenne on: - armistetaan, että uusia julkisia tiloja rakennettaessa tai vanhoja korjatessa niistä löytyy taide- ja kulttuuritoiminnalle soveltuvia tiloja. Otetaan mahdollisuuksien mukaan kaupungin omistuksessa olevia suojeltuja rakennuksia kulttuurikäyttöön. - Kaupunki varautuu toiminnassaan tanssin talon toteuttamiseen ja Hietaniemen konepajahallin muuttamiseen kulttuurikäyttöön. Näissä hankkeissa lähtökohtana on, että ulkopuoliset tahot ovat päätoimijoina. - Tuetaan kehitystä, jossa vaihtoehtoiselle eli art house-, klassikko- ja lasten elokuvatarjonnalle on esitystilat keskustassa. Ideasuunnitelman laatimishetkellä yksi keskeisistä esitys- ja harjoitustiloja hakevista ryhmistä on tanssin ala. Tanssin talo -hanke on merkittävä valtakunnallisella tasolla. Ohjausryhmä on siksi kuullut Tanssin talo ry:n edustajia ja kartoittanut myös harrastajatanssin tarpeita. Ideasuunnitelmassa on otettu tämä kohderyhmä esimerkkikäyttäjäksi, mutta se ei tietenkään sulje pois muita toimijoita. Fordin talo soveltuu samantyyppisellä tilaohjelmalla yhtä hyvin myös esimerkiksi elokuvaalan käyttöön. Fordin talo kehittyy kulttuurin taloksi monivaiheisessa prosessissa. Nyt tehty selvitys pyrkii luomaan tälle kehitykselle puitteet. 4

6 5 Havainnekuva Hernesaaren tulevaisuudesta, KS / kaavoituskatsaus 2011 Hernesaari, Kaupunkisuunnitteluvirasto 2011

7 2. TAUSTAA Hernesaari 1920-luvulla HERNESAARI Laitumesta kaupungiksi Nykyinen Hernesaaren alue muodostuu pääosin täyttömaasta, jonka alle ovat peittyneet niemen keskivaiheilla sijainnut Hernesaari ja eteläkärjen Hernematalankari luvun alussa saaren nimeksi vahvistettiin Hernesaari. Saarta käytettiin kesäisin laitumena ja siellä oli kalastajien tukikohta. Munkkisaari ja Hernesaari yhdistettiin vuonna 1941, kun oli saatu lupa niiden välisen salmen täyttämiseen. iisi vuotta myöhemmin merestä nouseva kallioinen saari tasoitettiin vasta valmistuneen Fordin autotehtaan käyttöön. Nykyisin Hernesaaressa toimii telakka teollisuusalueineen. Hernesaari osana merellistä kantakaupunkia Länsisatamaa on rakennettu osaksi kantakaupunkia 90-luvulta lähtien. Entiset satama- ja telakka-alueet Ruoholahti, Salmisaari, Jätkäsaari ja Hernesaari tulevat muodostamaan yhdessä asukkaan ja työpaikan merellisen kaupunginosan. Länsisataman osa-alueilla tulee kaikilla olemaan omat kulttuurikeskittymät, jotka luovat alueille vetovoimaisen identiteetin: Ruoholahdella Kaapeli, Salmisaaressa Salmisaaren liikuntakeskus, Jätkäsaaressa Bunkkeri ja Hernesaaressa Fordin talo. Telakkatoiminnan väistyessä Hernesaaresta rakentuu asuinalue, jossa korostuu vapaa-aika meren äärellä. esiurheilukeskus, venesatama, risteilylaivat ja Fordin talo kulttuurikeskus elävöittävät aluetta. Rantapuisto houkuttelee kaupunkilaisia liikkumaan ja harrastamaan. Alueesta tulee asukkaan ja työpaikan myötä uusi viihtyisä osa Helsingin kantakaupunkia. Raitiovaunut kulkevat aikanaan pitkin Hernesaaren pääkatua. Kadun itäpuolelle rakennetaan asuinkorttelit, vesiurheilukeskus, merellinen kaupan keskittymä ja helikopterikenttä. Länsipuolella säilyvät viljasiilot, Munkkisaaren teollisuustalo ja Fordin tehdasrakennus. Niiden jatkona sijaitsevat kolmen risteilyaluksen laiturit, matkustajaterminaali sekä pienvenesatama palveluineen. Asuinkorttelit muodostavat kolme kylää, joista jokaisen keskelle rakennetaan vesiallas venepaikkoineen. Altaat yhdistetään mereen kanavilla ja kylien välisille viheralueille rakennetaan leikkialueita ja pelikenttiä. Korttelit ovat tiiviitä ja kaupunkimaisia. Uutta täyttömaata tarvitaan vähintään 11 hehtaarin alueelle. almis Hernesaari on kooltaan noin 44 hehtaaria. Ensimmäiset uudet asukkaat muuttavat Hernesaareen vuonna Tätä ennen aluetta kehitetään risteilysatamana ja matkailukohteena. Matkailijoiden ja kaupunkilaisten käyttöön rakennettiin kesällä 2011 väliaikainen vesibussilaituri, tapahtumatori, opasteet ja kulkureitit. 6

8 3. FORDIN TALON HISTORIAA 7 Leikkauspiirros, vasemmalla kokoonpanohalli, oikealla nosturihalli Kuva: nosturihalli meren puolella Fordin entinen kokoonpanotehdas Hernesaaressa on arkkitehti Gunnar Nordströmin Oy Ford Ab:lle suunnittelema, edustava pääkonttorija tehdasrakennus. Rakennus suunniteltiin ja toteutettiin jatkosodan ja sitä seuranneen pulakauden aikana vuosina Kokoonpanotehdas oli valmistuessaan avara, valoisa ja toiminnaltaan selväpiirteisesti jäsennelty tuotantolaitos, jonka tiloihin heijastui yrityksen hierarkkinen toimintakulttuuri. Sen arkkitehtuuri oli 1940-luvulle tyypilliseen tapaan yksityiskohdiltaan runsaampaa ja koristeellisempaa kuin edellisellä vuosikymmenellä vallalla ollut funktionalismi. Fordin talo on historiansa aikana kokenut runsaasti muutoksia, jotka ovat vaikuttaneet monella tapaa etenkin sen entisiin tuotantotiloihin ja tehdastyöväen käytössä olleisiin tiloihin. Rakennukseen suunniteltiin alun perin joustovaraa, jota toteutettiin ja 50-luvuilla rakentamalla tuotantotiloihin uutta välipohjaa. uonna 1965 toteutettiin pitkään suunnitteilla ollut rakennuksen lisäkerros. Rakennuksen sisätilojen arkkitehtuurin laatuun merkittävimmin vaikuttanut yksittäinen muutos on ollut 1970-luvulla vesikaton korjauksen yhteydessä toteutettu kattolyhdyn purkaminen. Fordin talon nykyinen ulkohahmo ja julkisivut ovat rakennuksen 1980-luvulla peruskorjattua lounaispäätyä lukuun ottamatta pitkälle vuoden 1965 laajennuksen jälkeisessä asussa.

9 kokoonpanohalli 8

10 Tehtaan suuri toimistosali vuonna HKM Pääpiirustukset , arkkitehti G. Nordström 1. kerros ylhäällä 2. kerros alhaalla (ei mittakaavassa) 9

11 2. kerros, kattolyhty varaosavarastona.ford, MOBA Oy Ford Ab luopui tehdasrakennuksestaan 1990-luvun laman jälkimainingeissa vuonna Tämän jälkeen rakennuksen sisätiloihin ovat vaikuttaneet rakennuksen eri vuokralaiset, joita varten on jaettu tuotantotiloja useisiin yksiköihin, rakennettu uusia porrasyhteyksiä ja uudistettu osittain toimisto- ja aputiloja. Merkittävän yhtenäisen kerrostuman rakennuksen muutoshistoriassa muodostavat 2000-luvun alussa tehtaan vanhaan nosturihalliin uusmediayhtiö Satama Interactivea varten suunnitellut toimisto- ja kokoustilat. Tehdasrakennuksen eteläpäädyn tuotantokäytössä olevat tilat sen sijaan ovat tilallisesti pirstoutuneita. Rakennuksen sisätilojen ominaisluonne on muutoksista huolimatta kuitenkin edelleen vahva. Tiloissa on säilynyt runsaasti alkuperäisiä pintoja ja rakennusosia niissäkin tiloissa, joissa tilamuutokset ovat olleet huomattavia, sekä useita yhtenäisiä tilakokonaisuuksia (esimerkiksi rakennuksen pääsisäänkäynnit, porrashuoneet, näyttelyhalli ja toisen kerroksen toimistotilat). Kokonaisuutena Fordin entinen kokoonpanotehdas muodostaa erittäin mielenkiintoisen ja muutoksista huolimatta kokonaisuutena hyvin säilyneen, arvokkaan arkkitehtonisen kokonaisuuden. Rakennuksessa säilyneillä arkkitehtonisilla arvoilla ja kerroksellisella historialla on erityistä merkitystä tulevaisuuden uuden kaupunginosan siteenä Hernesaaren teolliseen menneisyyteen. Fordin talon historiaa on selvitetty tarkemmin rakennushistoriaselvityksessä KS/ Talli /Mari Mannevaara

12 Nykytilanne, jossa vuokratut tilat merkitty harmaalla rasterilla. 1. kerros ylhäällä 2. kerros alhaalla (ei mittakaavassa) korkea tila AUKKO FORDIN TALO Perustiedot: Katuosoite Henry Fordin katu 6, Helsinki äänieristetty tila Alkuperäinen käyttötarkoitus: Kulkuneuvojen suoja- ja huoltorakennus Nykyinen käyttötarkoitus: arasto- liike- ja toimistotilaa AUKKO AUKKO Kerrosluku 4 Kokonaisala m 2 Kerrosala m 2 Huoneistoala m 2 korkea tila AUKKO porras b Suunnittelija: arkkitehti Gunnar Nordström Rakennusajankohta Omistus: Koy Henry Fordinkatu 6 (Bronda Properties) 11 äänieristetty tila varatie porras a oimassa oleva asemakaava: Kaavatunnus 6154, vahvistettu Status: Rakennus on tarkoitus säilyttää. Rakennus on merkitty Hernesaaren osayleiskaavaluonnokseen sr-merkinnällä.

13 äänieristetty tila varatie NYKYTILANNE porras a KOKOONPANOHALLI KESKIOSA NOSTURIHALLI uokralaiset Rakennus on nykyisin osittain aktiivisessa käytössä. Huoneistoala on m2. Entisten tehdashallien tilat on vuokrattu pääasiassa varastotiloiksi 1. kerroksessa, ja 2. kerroksen keskiosan tehdashalliin on asettumassa käyttäjä joka hakee käyttötarkoituksen muutosta esiintymistilaksi. Toimistotilat on vuokrattu eri toimijoille, mm. tanssille. Tilat Kokonaisvaltaisen ja pitempiaikaisen vuokralaisen puutteessa rakennuksen tilat ovat osittain tilapäisillä väliseinäjaoilla pilkottuja, ja osaa niitä leimaa väliaikaisuuden ja välinpitämättömän käytön tuntu. Alkuperäinen tilaidea, jossa on kaksi korkeata hallitilaa ja keskellä kaksikerroksinen osa, ei hahmotu nykytilanteesta. Kokoonpanohalliin on jo rakentamisajan loppupuolella rakennettu välipohjaa, jota myöhemmin on laajennettu. Sen 1 kerroksen tilat on jaettu kevein väliseinin varastotiloiksi, ja 2 kerrokseen on lisätty toimistotiloja. Nykytilannetta on selvitetty tarkemmin rakennushistoriaselvityksessä KS/ Talli /Mari Mannevaara

14 kt 2 5 kt ts k kt ptr Liiker k kt var kt P 3 = Fordin talo = bussi 16 20L2 TOIMISTOTILAT HUOLTO TOIMISTOTILAT Laivakatu = bussi 14b FORDIN TALO 5 1 PAIKOITUS Henry Fordin katu 20K 2 12 LINJA-AUTOT 20K YLEISÖTILAT III 2410 P FORDIN TALO kaari alkaa I I 900 A A A I R A M P P I +3.0 AJO PYSÄKÖINTI- LAITOKSEEN II PULPETTI X II FORD - harmaa LASIKATTO UUDISOSA II AKR.+26 II A II A AKR.+29 II A A AKR II III III III III III III kenttä ALTAASEEN KOLME MOOTTORIENETTÄ vesi I +29 LASIKATTO III +23 kuvatekstit 13

15 5. IDEASUUNNITELMA Suunnitelma on kaksivaiheinen: 1 AIHE: NYKYTILANTEEN KOHENTAMINEN - kartoitetaan rakennuksen soveltuvuutta kulttuurikäyttöön sen nykyisessä tilassa. Selvitetään minkälaisia muutoksia talon tilajärjestelyihin pitäisi tehdä jotta siihen voitaisiin soveltaa Kaapelitehtaan ja Suvilahden kaltaista mallia, jossa tiloja vuokrataan taiteilijoille ja taiteen alan yrityksille. 2 AIHE: FORDIN KULTTUURITALO JA LAAJENNUS - ideoidaan mahdollisia tulevia, rakennukseen luontevasti soveltuvia kulttuurin tiloja. Erityisesti on tutkittu esiintymistilojen sijoittamisen mahdollisuuksia, sillä alkuperäinen tilajäsentely antaisi tähän hyvät mahdollisuudet. Yksi keskeisistä esitys- ja harjoitustiloja hakevista ryhmistä on tanssin ala. Ideasuunnitelmassa onkin otettu tämä kohderyhmä esimerkkikäyttäjäksi. Fordin talo soveltuu samantyyppisellä tilaohjelmalla yhtä hyvin myös esimerkiksi elokuva-alan käyttöön. Mahdollisia käyttäjiä - tilaohjelma Tanssi Tanssista on tullut taiteena yksi kulttuurin kärkituotteista ja toisaalta sen harrastajien määrä kasvaa eri tasoilla jatkuvasti. Tanssin talo ry on vuonna 2011 teettänyt taustakartoitusta tanssin ammattilaisten ja muiden potentiaalisten käyttäjien näkemyksistä sekä tuottanut käyttäjälähtöistä tietoa tilantarpeista, tarpeellisista toiminnoista ja palveluista hankkeen edistämisen tueksi (Tanssin talon taustakartoitus, loppuraportti , Pink Eminence Oy). Selvitystyössä kartoitetaan myös mahdollisia sijaintipaikkoja, joista Fordin talo on yksi. Fordin talon ideasuunnitelmassa on tilaohjelman pohjaksi otettu em. kartoituksen tuloksena esitys- ja harjoitustilojen tilatarpeet seuraavasti: - suuri esityssali n. 1000h - keskikokoinen esityssali h - muunneltava studionäyttämö h harjoitussalia - ravintolapalvelut n 300 asiakaspaikkaa - toimistotilat - harrastepalvelut - myymälät - tanssin soveltava käyttö Tilojen toiminnallisia tarpeita ovat kaikkien tilojen joustavuus ja muunneltavuus monenlaisiin käyttötarkoituksiin, katsomorakenteisiin ja vapaisiin lattiatiloihin. Suuren esitystilan toteuttamiseksi Fordin taloon voidaan toteuttaa laajennus, joka sisältää myös siihen liittyviä harjoitustiloja. Suuri esitystila on tarpeen erityisesti ulkomaisten vierailujen mahdollistajana, mutta myös tanssin kotimaisilla esiintyjillä on suurimuotoisia tuotantoja. Myös Helsingin juhlaviikot sekä kokous-, konferenssi- ja tapahtumatuotantoyritykset tarvitsevat muunneltavaa, isoa, esittävän taiteen tilaa. Käyttäjiksi haetaan sekä kaupallista että ei-kaupallista toimintaa ja residenssikumppanuuksia. Tilan käyttötarpeet ovat ympärivuotisia ja viikon jokaiseen päivään kohdistuvia. Keskisuuri näyttämö ja muut edellä esitetyn tilaohjelman toiminnot on mahdollista toteuttaa itse Fordin taloon. Keskisuuren näyttämön merkitys on kotimaisen tanssin kentän toimijoiden kannalta keskeinen. Elokuva Edellä hahmoteltua tilaohjelmaa voidaan soveltaa myös elokuvan tarpeisiin. Elokuvataiteen aseman vahvistamiseksi Helsingissä on tehty selvitys, joka päätyi ehdottamaan oman elokuvatalon perustamista. Sen neliömääräiseksi tilatarpeeksi arvioitiin neliötä, joten se olisi kokonaisuudessaan hyvin toteutettavissa Fordin taloon. Elokuvatalo sisältäisi viisi teatterisalia, joista suurin olisi hengelle, ja pienimmät hengelle. Muita tarpeita ovat tilat ravintolalle, työpajoille, myymälälle, varastolle jne. Suurin este art house elokuvan säännölliselle esittämiselle on salien puute. 14

16 15 näkymä toisen kerroksen studio/työtilasta

17 KOKOONPANOHALLI KESKIOSA NOSTURIHALLI 1 AIHE: NYKYTILANTEEN KOHENTAMINEN Rakennuksen nykyisessä ajallisesti kerrostuneessa kokonaisuudessa on paljon mahdollisuuksia. Pienillä muutoksilla rakennukseen voisi sijoittaa kulttuurialan toimijoita jo nyt. Ennen kaikkea esiintyvien +13,200 taiteilijoiden harjoitus- ja esitystilat vaativat kohennusta nykyisiin saniteettitiloihin nähden. Ideasuunnitelmassa on esitetty uusien saniteettitilojen toteuttamista yhteen paik- studio kaan siten että ne palvelisivat +8,700 koko 1 kerrosta. Myös studio sisäinen liikenne vaatii järjestelyitä lähinnä 1. kerroksessa. Nykytilanteessa moneen varastona toimivaan tilaan on käynti ulkokautta. +2, Tiloihin voisi sijoittua toimintaa seuraavasti: KOKOONPANOHALLI (Matalasalmenkadun puolella): 1 krs: studiotiloja 2 krs: studio- ja toimistotiloja KESKIOSA: 1 krs: aula- ja uudet aputilat 2 krs: esiintymis- ja harjoitustilat korkea NOSTURIHALLI: studio kaksi erillistä korkeaa tilaa: studio ja tuubitila aputila Poikittain näiden sektorien kanssa on päädyssä toimisto-osa 2-4 kerroksessa. Toimisto-osaan voidaan vuokrata niin studio- kuin toimistotiloiksi kulttuurin eri toimijoille

18 nosturihalli sisäänkäynti bussiparkki k o k o o n p a n o - halli m A A tila katsomolle (esim. 250 paikkaa) korkea monitoimistudio, yhteensä 544 m m m 2 lastausovet näyttämölle 377 m 2 mahd. sivutila 335 m 2 uudet aputilat 111 m 2 5 m korkea tila lastausovet takatilaan mahd. takatila m 2 wc 112 m 2 studioita yhteensä 748 m 2 jaettavissa eri tavoin ajoluiska ivkh 98 m 2 79 m 2 61 m 2 teknisiä tiloja porras b 221 m 2 b o x i t 18 m 2 porras a 17 m 2 9 m 2 var 18 m 2 1. kerros vanha osa m 2 jäte 17 m 2 24 m 2 sisäänkäynti huoltoreitti sisäänkäynti B 1. kerros 1: = studio / työtila = aputila (wc-, puku-, pesutila) = esiintymistila = ravintola/baari/kahvila Olemassa olevat rakenteet esitetty harmaalla, uudet mustalla värillä. nykytilanne (vuokratut tilat merkitty harmaalla rasterilla) kerros (maantaso) 1 :750

19 äänieristetty tila varatie 2. kerros vanha osa m 2 ruokasali AUKKO AUKKO korkea tila 166 m 2 keittiö tarjoilu 146 m m 2 AUKKO ruokahissi 25 m 2 esiintymistila m 2 katsomo n. 450 paikkaa porras b 26 m 2 takatila näyttämö 117 m 2 82 m m 2 41 m 2 67 m 2 serverihuone 14 m 2 71 m 2 12 m 2 lastaustila 58 m 2 13 m m 2 esiintymistilan aputilat yhteensä 596 m 2 TAARAHISSI äänieristetty tila 106 m 2 43 m 2 porras a 33 m 2 17 m m 2 20 m m 2 24 m 2 51 m2 24 m 2 51 m 2 15 m 10 m 2 13 m 2 68 m 2 varatie korkea tila = studio / työtila porras b = aputila (wc-, puku-, pesutila) = esiintymistila porras a = ravintola/baari/kahvila Olemassa olevat rakenteet esitetty harmaalla, uudet mustalla värillä. 2. kerros 1 :

20 3. kerros vanha osa m 2 4. kerros vanha osa 110 m 2 80 m 2 81 m 2 24 m 2 26 m 2 tupakkahuone porras b iv-konehuone 506 m2 69 m 2 = studio / työtila = aputila (wc-, puku-, pesutila) iv-konehuone = esiintymistila porras a = ravintola/baari/kahvila Olemassa olevat rakenteet esitetty harmaalla, uudet mustalla värillä. porras a kerros 1 : 750

21 +13,200 studio studio +8, aputila korkea studio , leikkaus a-a 1 : 200 (ks. 1.kerros pohjakuva) 20

22 21 studio kokoonpanohallissa

23 entinen tvättbox 22

24 23 näkymä pohjoisesta kohti laajennusta

25 2 AIHE: FORDIN KULTTUURITALO JA LAAJENNUS Kolmen esitystilan käsittävä tilaohjelma voidaan toteuttaa olemassa olevan rakennuksen puitteissa siten että n. 1000h esitystila toteutetaan laajennuksena, mikä mahdollistaa myös hankkeen toteuttamisen kahdessa vaiheessa. Suuren esitystilan sijoittaminen rakennukseen on mahdotonta rikkomatta tehdasrakennuksen alkuperäistä tilarakennetta. Osayleiskaavatyön puitteissa on tutkittu sen sijoittamista laajennukseen rakennuksen eteläpuolelle. Ideasuunnitelmassa on alustava hahmotelma laajennuksesta joka liittyy Fordin taloon lasiaulan välityksellä. Alkuperäisen tilajärjestelyn palauttaminen Fordin taloon ainakin pääosin sopisi ideaan kulttuurin talosta. Rakennuksen aiemmista vaiheista voitaisiin palauttaa tuotantotilojen alkuvaiheiden arkkitehtuurille ominaisia piirteitä; tilojen avoimuus ja valoisuus sekä tehtaan toimintaan pohjautuneet tilajärjestelyt. P R A M P P I +3.0 AJO PYSÄKÖINTI- LAITOKSEEN II PULPETTI LASIKATTO X II FORD - harmaa LASIKATTO UUDISOSA II FORDIN TALO AKR.+26 II A II A AKR.+29 II A A AKR kaari alkaa II III III I A A III III III I III III kenttä ALTAASEEN KOLME A MOOTTORIENETTÄ I vesi I III

26 25 näkymä etelästä kohti lisäosaa

27 KOKOONPANOHALLI KESKIOSA NOSTURIHALLI Tehdas muodostui alunperin kolmesta pitkittäisestä, toisiinsa avoyhteydessä olevasta sektorista. Nämä sektorit voisivat olla myös kulttuurirakennuksen tilallinen ydin seuraavasti: KOKOONPANOHALLI: välipohja puretaan osittain, tilaan keskisuuri esitystila keskikokoinen sali KESKIOSA: 1 krs: aula- ja aputilat 2 krs: esiintymis- ja harjoitustilat NOSTURIHALLI: kaksi erillistä korkeaa tilaa: studionäyttämö, aputiloja tuubitila ravintolana studioita parvella Poikittain näiden sektorien kanssa on päädyssä toimisto-osa 2-4 kerroksessa. Toimisto-osaan voidaan pienin muutoksin palauttaa alkujaan selväpiirteinen tilallinen luonne, joka on osittain hävinnyt väliseinien purkamisen vuoksi. studionäyttämö aula 26

28 6 AP 5 AP 6 AP 3 AP 20 AP 3 AP 21 AP MERI AJO PYSÄKÖINTILAITOKSEEN 64 AP HUOLTO PYSÄKÖINTILAITOS 1. kerros uusi osa m 2 SIUTILA C TAKATILA LAA KATSOMO narikka lipunmyynti SIUTILA meri UUSI AULA PÄÄSISÄÄNKÄYNTI sisääntuloaukio narikka wc:t A A STUDIO- yhteensä 408 m 2 NÄYTTÄMÖ TAKA- LAA TILA katsomo 150 paikkaa KESKIKOKOINEN SALI katsomo 350 paikkaa 113 m 2 yhteensä 874 m LAA 222 m 2 STUDIO 157 m 2 SIUTILA SIUTILA APUTILAT pukutilat 173 m 2 varastotilaa TAKATILA TEK 154 m 2 ERSTAS HUOLTO huoltoramppi 2. kerrokseen STUDIO studioita yhteensä 536 m 2 RAINTOLA keittiö 79 m m asiakaspaikkaa ivkh STUDIO tarjoilu STUDIO m 2 ravintolan huolto 61 m 2 20 m 2 jäte var 18 m 2 17 m m 2 ANHA AULA 1. kerros vanha osa m 2 17 m 2 24 m 2 huolto sisäänkäynti ylempien kerrosten tiloihin B C +3.0 = studio / työtila = aputila (wc-, puku-, pesutila) = esiintymistila = ravintola/baari/kahvila 27 1.kerros (maantaso) 1 : 750 Olemassa olevat rakenteet esitetty harmaalla, uudet mustalla värillä.

29 katunäkymä meri 2. kerros uusi osa m 2 KAHILA 2. kerros vanha osa m 2 AUKKO TAKATILA korkea tila LAAN YLÄOSA TAKATILAN YLÄOSA korkea tila AUKKO 174 m 2 AUKKO 166 m m 2 25 m 2 STUDIO + APUTILAT porras b 26 m 2 STUDIO + APUTILAT SIUTILA m 2 LAA SIUTILA YLÄAULA kattolyhty SIUTILAN YLÄOSA HUOLTO ESIINTYMISTILA TAI 3 STUDIOTA yhteensä 623 m m 2 huoltoramppi 182 m 2 60 m 2 58 m m 2 41 m 2 71 m 2 67 m 2 14 m 2 12 m 2 13 m 2 korkea tila LAAN YLÄOSA TAKATILAN YLÄOSA 104 m 2 43 m 2 porras a 33 m 2 STUDIO + APUTILAT KATSOMO 1000 HLÖLLE (15 RIIÄ) SIUTILAN YLÄOSA 77 m 2 20 m m 2 24 m 2 51 m2 24 m 2 51 m 2 15 m 10 m 2 13 m 2 68 m 2 17 m 2 varatie = studio / työtila katunäkymä = aputila (wc-, puku-, pesutila) = esiintymistila = ravintola/baari/kahvila 2. kerros 1 : 750 Olemassa olevat rakenteet esitetty harmaalla, uudet mustalla värillä. 28

30 terassi ulkotarjoilu 80 m 2 3. kerros vanha osa m 2 81 m 2 4. kerros vanha osa 110 m 2 KATTOTERASSI 24 m 2 26 m 2 69 m m2 = studio / työtila kattolyhty +30,000 kattolyhty = aputila (wc-, puku-, pesutila) = esiintymistila AULA porras a KATSOMO NÄYTTÄMÖ TAKA- TILA +17,000 = ravintola/baari/kahvila Olemassa olevat rakenteet esitetty harmaalla, uudet mustalla värillä. 3.kerros 1 : kerros 1 : , ,000 STUDIO + APUTILAT AUTOPAIKOITUS KATSOMON TAKAOSA AULA KATSOMO NÄYTTÄMÖ TAKATILA TOIMISTOJA / HARJOITTELUTILOJA AR / TEK STUDIO STUDIO STUDIO 29 leikkaus b-b 1 : 750

31 +30,000 AULA KATSOMO NÄYTTÄMÖ TAKA- TILA +17,000 leikkaus c-c 1 : ,000 30

32 31 näkymä ravintolasta; tuubitila

33 näkymä kattoterassilta kohti laajennusta 32

34 33 Studionäyttämö

35 keskikokoinen sali aputiloja studioita parvella aula studionäyttämö leikkaus a-a 1 : 200 (ks. 1.kerros pohjakuva) 34

talli FORDIN TALO KULTTUURILLE 2012! 2030 ideasuunnitelma ALUSTAVA arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto talli oy

talli FORDIN TALO KULTTUURILLE 2012! 2030 ideasuunnitelma ALUSTAVA arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto talli oy FORDIN TALO KULTTUURILLE 2012! 2030 ideasuunnitelma talli arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto talli oy tallberginkatu 1C93 00180 Helsinki p. 09 6811190 f. 09 68111969 s. etunimi.sukunimi@talli.fi TAUSTAA

Lisätiedot

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1.

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1. XVII KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 314 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA NO 6680. (ITSENÄISWDENKATU 6 JA 8 ) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28. päivänä maaliskuuta 1988 päivättyä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN RATAPIHAN UUDISKÄYTTÖ. Diplomityö Teknillisen Korkeakoulun Arkkitehtiosastolle / Antti Mentula

JYVÄSKYLÄN RATAPIHAN UUDISKÄYTTÖ. Diplomityö Teknillisen Korkeakoulun Arkkitehtiosastolle / Antti Mentula JYVÄSKYLÄN RATAPIHAN UUDISKÄYTTÖ Diplomityö Teknillisen Korkeakoulun Arkkitehtiosastolle / Antti Mentula JYVÄSKYLÄN RATAPIHAN UUDISKÄYTTÖ Diplomityö Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosastolle Tekijä:

Lisätiedot

K o y E l i m ä e n k a t u 1 5

K o y E l i m ä e n k a t u 1 5 KOy Helsingin Elimäenkatu 15 Kiinteistö Rakennus on valmistunut vuonna 1974 ja peruskorjattu 1990-luvun lopulla. Kiinteistön tilat soveltuvat sekä toimisto- että pienteolliseen käyttöön. Tilat ovat viimeksi

Lisätiedot

ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ!

ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! Katunäkymä Näkymä asunnosta Järvinäkymä Kuva: Kaisa Paavilainen LINJA-AUTOASEMAN ALUE ENGELINRANTA 2016 HÄMEENLINNA FINLAND 27.05.2016 ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! Hämeenlinnan

Lisätiedot

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 Asunto Oy Mars Pieni Roobertinkatu 8 / Korkeavuorenkatu 27 00130 Helsinki Kaupunginosa 3 / Kortteli 58 / Tontti 17 ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 1 KOHDE 1.1 Yleistä Asunto Oy Mars sijaitsee

Lisätiedot

RASTERI. ALUESUUNNITTELUKILPAILU TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku. Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu

RASTERI. ALUESUUNNITTELUKILPAILU TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku. Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu Nimimerkki: RASTERI Lähtökohtana ehdotuksessa on ollut säilyttää vanhat arvokkaat rakennukset, palauttaa niiden sisä- ja ulkotilat alkuperäiseen asuunsa modernein

Lisätiedot

Hakaniemen Kauppahalli

Hakaniemen Kauppahalli Tilakeskus Hakaniemen Kauppahalli Peruskorjaus Hankenumero 8086089 Tilakeskus Helsingin kaupungin tukkutori Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8086089 Osoite, 00530 Helsinki Sijainti Kaupunginosa

Lisätiedot

Luotsikatu 1 KATAJANOKKA HELSINKI KESKUSTA

Luotsikatu 1 KATAJANOKKA HELSINKI KESKUSTA ELSINKI KESKUSTA PJISSATAMA KATAJANKKA ETELÄSATAMA Laivastokatu Satamakatu 11 Satamakatu 9 Luotsikatu 1 Kadunalainen pysäköintihalli Satamakatu Luotsikatu 1a Luotsikatu Luotsikatu 1 14.12 Kiint y Luotsikatu

Lisätiedot

YMPÄRÖIVÄT KAUPUNGINOSAT

YMPÄRÖIVÄT KAUPUNGINOSAT YMPÄRÖIVÄT KAUPUNGINOSAT KAUPUNKI JA ASUMINEN. RYHMÄT 5&6: HANNA KOUHIA, YLLKA KUCUKU, JONI KOPRA, NOORA LAMBERG, EVELIINA KUNNATON, ANTTI LAPPALAINEN Jätkäsaari Hernesaari Eira Punavuori PUNAVUORI Sinebrychoffin

Lisätiedot

Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy. Malagankatu 3, Helsinki. KOy Helsingin Jallukka

Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy. Malagankatu 3, Helsinki. KOy Helsingin Jallukka Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy Malagankatu 3, Helsinki KOy Helsingin Jallukka Urbaania asumista meren äärellä Jätkäsaaren tunnelma muodostuu kivijalkaliikkeistä, pyöräily- ja kävelyreiteistä

Lisätiedot

HERNESAARENOSAYLEISKAAVAN KAUPALLISTEN PALVELUIDEN MITOITUS JA SIJOITTELUKAUPUNKIRAKENTEESEEN

HERNESAARENOSAYLEISKAAVAN KAUPALLISTEN PALVELUIDEN MITOITUS JA SIJOITTELUKAUPUNKIRAKENTEESEEN HERNESAARENOSAYLEISKAAVAN KAUPALLISTEN PALVELUIDEN MITOITUS JA SIJOITTELUKAUPUNKIRAKENTEESEEN Helsingin kaupunki Länsisatama-projekti 1.1.011 Kaupallisten palveluiden mitoitus ja sijoittelu 1 HERNESAAREN

Lisätiedot

KORKEAVUORENKATU 21 Roomy oy Viitesuunnitelma

KORKEAVUORENKATU 21 Roomy oy Viitesuunnitelma KORKEAVUORENKATU 21 Roomy oy Viitesuunnitelma 11.3.2015 ASEMAKAAVAN MUKAINEN RAKENNUSOIKEUS - Katurakennukselle 5920 - Pihasiivelle 1450 - kellari pihasiiven alla 225 - kellari pihakannen alla 330 - ullakko

Lisätiedot

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / 20.5.2016 ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY kartta.hel.fi Fonecta Johdanto Rastilan keskuksesta valmistellaan viitesuunnitelmaa asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

TOIMITILAA KAMPISSA ANTINKATU 1. Antinkatu 1, Helsinki

TOIMITILAA KAMPISSA ANTINKATU 1. Antinkatu 1, Helsinki TOIMITILAA KAMPISSA ANTINKATU 1 Antinkatu 1, 00100 Helsinki MIELENKIINTOINEN FUNKKISKIINTEISTÖ Rakennushistorialtaan mielenkiintoinen funkkiskiinteistö sijaitsee keskeisellä paikalla Kampissa ja tarjoaa

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

Lausunto MV/232/ / (3)

Lausunto MV/232/ / (3) Lausunto MV/232/05.03.00/2013 1 (3) 20.12.2013 Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Oy Ratakatu 19 00120 HELSINKI Viite Lausuntopyyntö 9.12.2013 Asia HELSINKI, Töölönkatu 28:ssa sijaitsevan rakennuksen ja tontin

Lisätiedot

NIEMENKARTANON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

NIEMENKARTANON KEHITTÄMISSUUNNITELMA NIEMENKARTANON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Niemenkartanon ja sen pihapiirin elävöittämiseksi on tehty oheinen kehittämissuunnitelma, jossa on suunniteltu Niemenkartanon käyttötarkoitusta ja toiminnan järjestämistä

Lisätiedot

VAIHE B A I/II A III

VAIHE B A I/II A III ILMAKUVAUPOTUS ILMAKUVAUPOTUS -MUUT TORNIT ajo p-talo VAIHE B S I B E L I U K S E N K A T U XXV M A N N I L A N T I E V E N N Y S O L D A N I N R A I T T I II A I/II - I XXIII 9 200 A IV S I B E L I U

Lisätiedot

Kylmäniemen kalasataman rakennushistorian inventointi / Esko Puijola

Kylmäniemen kalasataman rakennushistorian inventointi / Esko Puijola Kylmäniemen kalasataman rakennushistorian inventointi 18.10.2011 / Esko Puijola Kalasataman nykyinen rakennuskanta vv verkkovaja 14 km kalamaja 2 pääasiallinen runkorakenne rakentamisvuodet harmaa hirsi

Lisätiedot

KUOPION ASEMANSEUDUN KONSEPTISUUNNITELMA KUOPION PORTTI

KUOPION ASEMANSEUDUN KONSEPTISUUNNITELMA KUOPION PORTTI KUOPION ASEMANSEUDUN KUOPION PORTTI 19.5.2016 KUOPION ASEMANSEUDUN KUOPION PORTTI Monipuolinen kokonaisuus Lähtökohtana koko hankealueella moderni hybridirakentaminen, jossa asumisen osuus noin 1/3 Liikenteen

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017

KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017 1 (8) KH 25.3.2013 KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA, MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU 2 (8) STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT / MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU Ekologinen, kasvava puutarhakaupunki

Lisätiedot

Vartiosaaresta suunnitellaan omaleimainen, monipuolinen ja tiiviisti rakennettu saaristokaupunginosa,

Vartiosaaresta suunnitellaan omaleimainen, monipuolinen ja tiiviisti rakennettu saaristokaupunginosa, Vartiosaari Vartiosaaresta suunnitellaan omaleimainen, monipuolinen ja tiiviisti rakennettu saaristokaupunginosa, jossa on sekä asumista että kaikkia helsinkiläisiä palvelevia virkistys- ja vapaa-ajan

Lisätiedot

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu A B C D E Työssä on tutkittu vaihtoehtoisia tapoja sijoittaa asuinrakentamista Lohjan keskustassa sijaitsevan korttelin 222 tonteille 5 ja 7. Suunnittelualueena olevat tontit ovat Laurinkadun ja Nahkurinkadun

Lisätiedot

VYÖKATU 3 00160 HELSINKI

VYÖKATU 3 00160 HELSINKI VYÖKATU 3 00160 HELSINKI MYYDÄÄN N. 495 M2 HELSINGIN HELSINGIN KAUPUNKI MYY PERUSTIETOA KOHTEESTA Helsingin kaupunki myy: Myynnin kohteena on rakennus 495 m2 (ei tarkistusmitattu) ja maanvuokraoikeus n.

Lisätiedot

Pohjoinen Rautatiekatu 25. Moderni toimistotalo Helsingin keskustassa. Noin 200 työpistettä

Pohjoinen Rautatiekatu 25. Moderni toimistotalo Helsingin keskustassa. Noin 200 työpistettä Vuokraus: Senaatin Notariaatti Oy Jukka Myyryläinen, 0400-688 861 Mats Kuhlefelt, 0400-500 285 www.senaatinnotariaatti.fi Insinöörinkatu 7 B, 00880 Helsinki Moderni toimistotalo Helsingin keskustassa Noin

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungintalo peruskorjaus ja entistäminen SUOJELURAKENNUKSEN ERITYISPIIRTEET alustava

Jyväskylän kaupungintalo peruskorjaus ja entistäminen SUOJELURAKENNUKSEN ERITYISPIIRTEET alustava Jyväskylän kaupungintalo peruskorjaus ja entistäminen SUOJELURAKENNUKSEN ERITYISPIIRTEET alustava 23.03.2010 Kaupungintalo on osa valtakunnallisesti merkittävää Jyväskylän Kirkkopuiston ja hallintokeskuksen

Lisätiedot

Asemakaavan suojelumääräykset Villingissä ja suojelukohteet. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Asemakaavan suojelumääräykset Villingissä ja suojelukohteet. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Asemakaavan suojelumääräykset Villingissä ja suojelukohteet Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto SUOJELUMÄÄRÄYKSEN PERUSTELUT - rakennustaiteellinen arvo - kulttuurihistoriallinen arvo - maisemakulttuurin

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta IX KAUPUNGINOSAN KORTTELIN NO 144 TONTIN NO 66 ASEMAKAAVAN MUU TOSEHDOTUS. KARTTA NO 7264, JOTA EI TARVITSE ALISTAA YMPÄRISTÖMI NISTERIÖN VAHVISTETTAVAKSI. (SILTAKATU 17) Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

arkkitehtuurikilpailu LIVING IN THE CITY, VAASA HAITARI

arkkitehtuurikilpailu LIVING IN THE CITY, VAASA HAITARI HAVAINNEKUVA HIETASAARENKADULTA ÖSTERBOTTENSHUS HAITARI Lähtökohtana ehdotuksessa on ollut tiivistää kaupunkirakennetta ja luoda suojaisia pihoja asuinkortteleille. Uudet rakennukset on sovitettu mittakaavaltaan,

Lisätiedot

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5 KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO-7830-1, 2, 3, 4 JA 5 Ohjeen laatija: Tampereen kaupungin suunnittelupalvelut, asemakaavoitus, arkkitehti Ilkka Kotilainen Ohjeiden tarkoitus: Rakentamistapaohjeiden

Lisätiedot

Sijainti ja alue. saakka.

Sijainti ja alue. saakka. Sijainti ja alue Sijainti Kemi on noin 22.400 asukkaan kaupunki, joka sijaitsee Perämeren rannalla noin 110 km Oulusta pohjoiseen ja noin 120 km Rovaniemeltä lounaaseen. Kemin naapurikuntia ovat mm. Keminmaa,

Lisätiedot

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaisee kuinka suuren osan rakennusoikeudesta saa rakentaa

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8445 XI Kyttälä. koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8445 XI Kyttälä. koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014 RAKENTAMISTAPAOHJE asemakaava nro 8445 XI Kyttälä koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014 Maankäytön suunnittelu I. Laakkonen 24.6.2013 tark. 13.1.2014 PERUSTIEDOT Rakentamistapaohjeen käyttö Rakentamistapaohjetta

Lisätiedot

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6. Kirkkokatu 9 Asemakaavan muutos, 689 Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.2015 Tontin sijainti Heinolan keskustassa Lähtökohdat Korttelin 20 tontille

Lisätiedot

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200 ASEMAPIIRROS 1 : 500 Jyväskylä on Alvar Aallon ja modernin arkkitehtuurin kaupunki tämä on nostettu esille myös Jyväskylän arkkitehtuuripoliittisessa ohjelmassa kaupungin rakentamista ohjaavana johtoajatuksena.

Lisätiedot

(Täyttää valokulma vaatimuksen, RakMK G1) Tontin raja 10 683 5 943 4 740. (> 8000mm, Täyttää palomääräykset) +103.10 +103.10

(Täyttää valokulma vaatimuksen, RakMK G1) Tontin raja 10 683 5 943 4 740. (> 8000mm, Täyttää palomääräykset) +103.10 +103.10 Mahdollinen näkymä naapurin asuinrakennuksesta, 4.asuinkerros Mahdollinen näkymä naapurin asuinrakennuksesta, 3.asuinkerros Mahdollinen näkymä naapurin asuinrakennuksesta, 2.asuinkerros +118.60 +115.50

Lisätiedot

Säilyneisyys ja arvottaminen

Säilyneisyys ja arvottaminen Raahen 5. kaupunginosan korttelin 18 rakennushistoriallinen selvitys ja arvottaminen 4465-4288 Raahe 5. kaupunginosan korttelin 18 rakennushistoriaselvitys. Suunnittelukeskus Oy 1 Säilyneisyyden kriteerit

Lisätiedot

Helsingin kaupungintalo, galleria

Helsingin kaupungintalo, galleria Hankesuunnitelma Pohjoisesplanadi 11-13 Muutos Hankenumero 2085412 Helsingin Leijona Oy Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 2085412 Osoite Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki Sijainti 1.

Lisätiedot

http://sr512201/webmap/content/result.htm

http://sr512201/webmap/content/result.htm Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.02 ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE 1.04 ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE. 3.01 LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLE SAADAAN RAKENTAA KASVIHUONERAKENNUKSIA SEKÄ TÄHÄN TARKOITUKSEEN

Lisätiedot

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS Helsinki. Y-tunnus 1048559-0 Kauppakatu 69, 78200 Varkaus Myyntikohde: Myyntikohteena on varikkokiinteistö, jolla sijaitsee noin 1 842 kem 2 toimisto- ja

Lisätiedot

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.2014 Mellunkylä 47295/1 Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto Sijainti Tontti 47295 / 1 Vienankatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ SASTAMALASTA

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ SASTAMALASTA MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ SASTAMALASTA MYYTÄVÄ KOHDE Sastamalassa, osoitteessa Harjukatu 8, sijaitseva teollisuuskiinteistö. Vammalan keskusta sijoittuu noin 1 km kohteesta pohjoiseen. Valtatie 12:sta

Lisätiedot

HANKESELOSTUS 1 (18) Asunto Oy Helsingin Ariel Asunto Oy Helsingin Ariel. Arielinkatu 16

HANKESELOSTUS 1 (18) Asunto Oy Helsingin Ariel Asunto Oy Helsingin Ariel. Arielinkatu 16 HANKESELOSTUS 1 (18) Arielinkatu 16 HANKESELOSTUS 2 (18) Yleistä Sijainti 10589 / 1 Arielinkatu 16, Kalasatama 00540 Helsinki Tontti Tontin koko on 1316m 2. Tontti on entistä mereen täyttömaalle tehtyä

Lisätiedot

ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA

ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA Loppukiri: Aktiiviset Seniorit Ry /Sato Birger Kaipiaisenkatu 1, 00550 Helsinki Kerrosala 3732 kem² Bruttoala 5181 brm² Huoneistoala

Lisätiedot

KESKEISET PERIAATTEET

KESKEISET PERIAATTEET NUMMI-PUSULA IKKALA KAAVARUNKO Luonnos 9.3.2009 KESKEISET PERIAATTEET 1 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Suunnittelualue käsittää Ikkalan kylätaajaman keskeisen ydinalueen. Suunnittelualueella sijaitsee

Lisätiedot

Tapanila-Seura ry:n kannanotto Tapanilan Kanervatien alueen kaavamuutosasiaan

Tapanila-Seura ry:n kannanotto Tapanilan Kanervatien alueen kaavamuutosasiaan Tapanila-Seura ry:n kannanotto Tapanilan Kanervatien alueen kaavamuutosasiaan Tapanila-Seura ry suhtautuu myönteisesti Kanervatien asemakaavaan aiottuihin muutoksiin. Muutokset parantavat kaavaa ja entisestään

Lisätiedot

Eteläesplanadi 8. Helsinki ydinkeskusta

Eteläesplanadi 8. Helsinki ydinkeskusta Eteläesplanadi 8 Helsinki ydinkeskusta Vuoden 2016 lopussa vapautuva arvokiinteistö Helsingin ydinkeskustassa. Uuden käyttäjän tarpeen mukaan muunneltavia toimistotiloja 50 300 henkilön organisaatiolle.

Lisätiedot

Tiivistämällä tehokkuutta ja taloutta. Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula

Tiivistämällä tehokkuutta ja taloutta. Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula Tiivistämällä tehokkuutta ja taloutta Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula Järvenpää kasvaa ja kehittyy Kunnan tehtävänä on huolehtia alueiden käytön ja rakentamisen ohjaamisesta alueellaan. Maapolitiikan ja

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 10. 22.6.2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 10. Oheiselle kartalle on osoitettu

Lisätiedot

RUUTUA RAITAA PIHAT NÄKYMÄT AURINKOPANEELIT ASEMAPIIRUSTUS 1:800 ALUEJULKISIVU ETELÄÄN 1:800 ALUELEIKKAUS POHJOIS-ETELÄ 1:800.

RUUTUA RAITAA PIHAT NÄKYMÄT AURINKOPANEELIT ASEMAPIIRUSTUS 1:800 ALUEJULKISIVU ETELÄÄN 1:800 ALUELEIKKAUS POHJOIS-ETELÄ 1:800. RUUTUA RAITAA Kaupunkikuva Korttelisuunnitelma noudattaa kaavarungon periaatteita. Kortteli muodostaa yhtenäisen ja omaleimaisen kokonaisuuden, joka kuitenkin korkeuksiltaan, suunniltaan ja mittakaavaltaan

Lisätiedot

Saari mahdollisuuksien meressä. Vuokrattavana laadukasta toimitilaa. Saari Business House. Melkonkatu 22 / Itälahdenkatu 21, Helsinki.

Saari mahdollisuuksien meressä. Vuokrattavana laadukasta toimitilaa. Saari Business House. Melkonkatu 22 / Itälahdenkatu 21, Helsinki. Saari mahdollisuuksien meressä. Vuokrattavana laadukasta toimitilaa Saari Business House Melkonkatu 22 / Itälahdenkatu 21, Helsinki menestystekijä Monipuolisia toimitilaratkaisuja merellisessä Lauttasaaressa.

Lisätiedot

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03.

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu 21.03.2014 Mellunkylä 47298/1 Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu Sijainti Tontti 47298 / 1 Vuokkiniemenkatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti on Kontulantien,

Lisätiedot

Tontin pinta-ala: 2082m2

Tontin pinta-ala: 2082m2 Rakennuslautakunta 23 20.05.2015 Rakennuslupahakemus R2-2015 (6. kaupunginosan korttelin 82 tontti 5, Alppitie 10A, olohuoneen ja eteistilan laajennus ja muutos sekä terassin laajennus, lupaa haetaan jo

Lisätiedot

Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen

Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen SAVONLINNAN KAUPUNKI Sivu 1 / 6 Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen Tasapainottamisohjelman yhteydessä kaupungin valtuusto on päättänyt Kerimäen yhteispalvelupiste ja muut kunnanvirastolla olevat palvelut

Lisätiedot

Passerie. TONTINLUOVUTUSKILPAILU PÄÄSKYVUORENRINNE, TURKU Passerie

Passerie. TONTINLUOVUTUSKILPAILU PÄÄSKYVUORENRINNE, TURKU Passerie Passerie Alueen yleiskuvaus Pääskyvuoren alueen ilmettä leimaa jylhä rinne ja sen vanha upea puusto. Suunnitelma perustuu kaavaluonnoksen mukaisten tonttien sarjaan. Ehdotuksessa samankokoisista tonteista

Lisätiedot

Asuintonttien pysäköintipaikkamäärien laskentaohjeilla on seuraavat Helsingin pysäköintipolitiikasta johdetut tavoitteet:

Asuintonttien pysäköintipaikkamäärien laskentaohjeilla on seuraavat Helsingin pysäköintipolitiikasta johdetut tavoitteet: ASUINTONTTIEN PYSÄKÖINTIPAIKKAMÄÄRIEN LASKENTAOHJEET Laskentaohjeen tavoitteet Asuintonttien pysäköintipaikkamäärien laskentaohjeilla on seuraavat Helsingin pysäköintipolitiikasta johdetut tavoitteet:

Lisätiedot

ARVOJEN TIIVISTELMÄ. Hiedanranta - kulttuurihistoriallisten aikakausien kerrostumat HIEDANRANNAN IDEAKILPAILU 2016

ARVOJEN TIIVISTELMÄ. Hiedanranta - kulttuurihistoriallisten aikakausien kerrostumat HIEDANRANNAN IDEAKILPAILU 2016 HIEDANRANNAN IDEAKILPAILU 2016 Hiedanranta - kulttuurihistoriallisten aikakausien kerrostumat ARVOJEN TIIVISTELMÄ Tampereen kaupunki, kaupunkiympäristön kehittäminen, 15.4.2016 Hiedanranta - keskeisimmät

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KOULURANTA

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KOULURANTA ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KOULURANTA Asuin-, liike-, palvelu- ja lähipalvelurakennusten korttelialue. Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. AO-1-korttelialueelle

Lisätiedot

Kaupunginosa / kylä Kortteli / tila, nimi Tontti / RN:o Punnonmäki Oskunkulma 21-71 Osoite Pinta-ala (m 2 ) Hautolahdentie 215 72100 Karttula 25.

Kaupunginosa / kylä Kortteli / tila, nimi Tontti / RN:o Punnonmäki Oskunkulma 21-71 Osoite Pinta-ala (m 2 ) Hautolahdentie 215 72100 Karttula 25. 1 Kuopion alueellinen r akennusvalvonta Kuopio Valtuusto-virastotalo, Suokatu 42 (PL 197) 711 Kuopio (7111 KUOPIO) (17) 185 174, fa (17) 185 182 Suonenj oki Kaupungintalo, Herralantie 6 (PL 13) 776 Suonenjoki

Lisätiedot

ASUNTO OY VANTAAN PITKÄSIIMA 35 A 5 KPL ET 97 m2 ja 2 kpl ET 109 m2

ASUNTO OY VANTAAN PITKÄSIIMA 35 A 5 KPL ET 97 m2 ja 2 kpl ET 109 m2 ENNKOMARKKINOINTIESITE 19.6.2015 ASUNTO OY VANTAAN PITKÄSIIMA 35 A 5 KP ET 97 m2 ja 2 kpl ET 109 m2 Taiteilijan näkemys www.ptmhouse.fi Kohteen tiedot Pitkäsiima 35 A, 01490 Vantaa Pitkäsiiman erillistalot

Lisätiedot

Asunto Oy Tampereen PMK-Torni Peltokatu 14, Tampere. Modernisti rouhea

Asunto Oy Tampereen PMK-Torni Peltokatu 14, Tampere. Modernisti rouhea Asunto Oy Tampereen PM-Torni 14, 33100 Tampere Modernisti rouhea AS OY TAMPEREEN PM-TORNI Uudet kodit nousevat vanhan PMTAON viereen tuoden alueelle jälleen uutta elämää. PM-Tornin suunnittelussa inspiraatio

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 24/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/ sallitaan myös muu toimistokäyttö.

Helsingin kaupunki Esityslista 24/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/ sallitaan myös muu toimistokäyttö. Helsingin kaupunki Esityslista 24/2016 1 (5) 4 Poikkeamishakemus (Kuntatalo Oy, Kallion tontti 11303/3, Toinen Linja 14) HEL 2014-015224 T 10 04 01 Rakvv 11-3839-14-S Päätösehdotus Hakija Rakennuspaikka

Lisätiedot

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset MYYNTIESITE v.181 Asuntokauppa J. Valtonen LKV Kalliomaankatu 18, 15150 Lahti 0400 715 668, jsvaltonen@gmail.com www.vaihtoasunnot.com Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

JOENSUUN INARINKULMA

JOENSUUN INARINKULMA JOENSUUN INARINKULMA Joensuun keskustan osayleiskaava & INARINKULMA Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö omistaa Joensuun kaupungin keskustassa, Niskakadun ja Torikadun kulmassa tontin 167-2-22-2, jossa

Lisätiedot

Särkiniementie 3 Arvokohde asuntomarkkinoille

Särkiniementie 3 Arvokohde asuntomarkkinoille Särkiniementie 3 Arvokohde asuntomarkkinoille Särkiniementie 3, Lauttasaari Sähköturvallisuuden Edistämiskeskus Ry (STEK ry) tarjoaa kiinteistönsä Särkiniementie 3:ssa myyntiin ja pyytää kiinteistöstä

Lisätiedot

RAKENNUSLIIKKEIDEN PALAUTTEEN TIIVISTELMÄ JA VASTINEET 30.4.2014 / Kaupunginarkkitehti

RAKENNUSLIIKKEIDEN PALAUTTEEN TIIVISTELMÄ JA VASTINEET 30.4.2014 / Kaupunginarkkitehti RAKENNUSLIIKKEIDEN PALAUTTEEN TIIVISTELMÄ JA VASTINEET 30.4.2014 / Kaupunginarkkitehti Kaupunkisuunnittelujaosto pyysi lausuntoa seuraavilta rakennusliikkeiltä, jotka kaikki jättivät lausuntonsa. Lausunnot

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ TAMPEREELTA SIJOITUSKOHDE

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ TAMPEREELTA SIJOITUSKOHDE MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ TAMPEREELTA SIJOITUSKOHDE Hankkion teollisuusalueelta Hyllilänkatu 8 33730 TAMPERE Pirkan OP- Kiinteistökeskus Oy, Tampere, Y-tunnus 0247838-2 MYYTÄVÄ KOHDE Tampereella, Hankkion

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.01 Puisto. 5.02 Lähivirkistysalue. 7.09

Lisätiedot

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA VIITASAAREN KAUPUNKI Maankäyttö 10.3.2010 TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA KORTTELIT 270-274 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA KATUALUEET RAKENNUSTAPAOHJEET TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVAN RAKENNUSTAPAOHJEET 2 KORTTELI

Lisätiedot

www.jarvisaimaanpalvelut.fi 050 132 1234 Kauppatie 1, 58700 Sulkava

www.jarvisaimaanpalvelut.fi 050 132 1234 Kauppatie 1, 58700 Sulkava Sisällys 1. Perus ja tunnistetiedot... 3 1.1. Tunnistetiedot... 3 1.2. Kaavaalueen sijainti... 3 1.3. Kaavan nimi ja tarkoitus... 3 2. Tiivistelmä... 4 2.1. Kaavaprosessin vaiheet... 4 2.2. Asemakaava...

Lisätiedot

Aleksanterinkatu 17, 8krs saneeraus, jossa uudistettiin 650m2 toimistotilat.

Aleksanterinkatu 17, 8krs saneeraus, jossa uudistettiin 650m2 toimistotilat. Referenssit Aleksanterinkatu 17, 8krs saneeraus, jossa uudistettiin 650m2 toimistotilat. Hanke toteutettiin projektijohtourakkana. Valmis 04/2015 Hotelli Kämpin 2-vaiheen viemärilinjojen saneeraus. Työt

Lisätiedot

Asia: Poikkeamishakemus koskien kiinteistöä RN:o ja sillä sijaitsevaa entistä Ul. Pyhäjärven kunnantaloa, Karkkila

Asia: Poikkeamishakemus koskien kiinteistöä RN:o ja sillä sijaitsevaa entistä Ul. Pyhäjärven kunnantaloa, Karkkila Karkkilan kaupunki Sivistystoimiala Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue Museotoimi Karkkilan kaupunki Tekninen toimiala Maankäytön ja ympäristön palvelualue Viite: Lausuntopyyntönne 18.12.2015 Asia: Poikkeamishakemus

Lisätiedot

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim.

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu nimim. Kieppi Äijälänsalmen tontti on rakentamiseen kiinnostava ja haastava. Perinteisesti rakennuspaikka on ollut avointa maisematilaa, jota hyvin vaihteleva

Lisätiedot

RATAPIHAKORTTELIT. Keski-Pasila Ratapihakorttelit. OAS- vaihe toukokuu 2012 Asukastilaisuus Pasilan kirjastossa

RATAPIHAKORTTELIT. Keski-Pasila Ratapihakorttelit. OAS- vaihe toukokuu 2012 Asukastilaisuus Pasilan kirjastossa Keski-Pasila Ratapihakorttelit RATAPIHAKORTTELIT OAS- vaihe toukokuu 2012 Asukastilaisuus Pasilan kirjastossa 30.5.2012 Asukastilaisuus Laiturilla 3.9.2013 Suunnitteluperiaatteet Kslk lokakuu 2013 Keski-Pasilan

Lisätiedot

Nieuw Terbregge, Rotterdam Mecanoo 2001 ARK-C4500 referenssianalyysi Jaana Miettinen

Nieuw Terbregge, Rotterdam Mecanoo 2001 ARK-C4500 referenssianalyysi Jaana Miettinen Nieuw Terbregge, Rotterdam Mecanoo 2001 ARK-C4500 referenssianalyysi Jaana Miettinen https://funwithresearch.files.wordpress.com P https://funwithresearch.files.wordpress.com Kolmikerroksiset talot on

Lisätiedot

LEPOLAN LIIKUNTAHALLI JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA 2010 ARKKITEHTITOIMISTO JUKKA TURTIAINEN OY

LEPOLAN LIIKUNTAHALLI JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA 2010 ARKKITEHTITOIMISTO JUKKA TURTIAINEN OY LEPOLAN LIIKUNTAHALLI JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA 2010 ARKKITEHTITOIMISTO JUKKA TURTIAINEN OY 47 50 47 ATU 5 43.9 44.2 6 9 44.0 43.9 43.8 43.9 44.0 44.1 kt 44.1 44.0 44.1 44.0 44.0 44.1

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1033-01/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0815_1 HEL 2011-004816 26.4.2016

HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1033-01/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0815_1 HEL 2011-004816 26.4.2016 HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1033-01/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0815_1 HEL 2011-004816 26.4.2016 LINNANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta Asemakaavan muutos Rajamäki, Kylänpää Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta 29.9.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Kaupan nykytilanne Rajamäellä... 4 3. Kaupan liiketilatarve

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro A 2641, Mukkula, Mukkulankatu 19, 21, 23 (Isku)

Asemakaavan muutos nro A 2641, Mukkula, Mukkulankatu 19, 21, 23 (Isku) ALUSTAVA SELOSTUS A-2641 / D/3409/10.02.03.00.04/2015 1(8) SELOSTUSTIIVISTELMÄ RATKAISUN PÄÄPERIAATTEISTA Asemakaavan muutos nro A 2641, Mukkula, Mukkulankatu 19, 21, 23 (Isku) TAVOITTEET Asemakaavamuutos

Lisätiedot

Alajärven Kullanmutkan ja koulukeskuksen alueen kehittämisehdotus. Senni Sorri 21.9.2012

Alajärven Kullanmutkan ja koulukeskuksen alueen kehittämisehdotus. Senni Sorri 21.9.2012 Alajärven Kullanmutkan ja koulukeskuksen alueen kehittämisehdotus Senni Sorri 21.9.2012 Senni Sorri 21.9.2012 / Tampereen teknillinen yliopisto / Arkkitehtuurin laitos Moderni puukaupunki -hankkeen diplomityöprojekti

Lisätiedot

Kustannuskaaviopiirrokset

Kustannuskaaviopiirrokset Kustannuskaaviopiirrokset Luonnos. Laskelmat Riitta Eloranta ja Anne Papunen, Laskelmien valinnat ja johtopäätökset Laskelmien lähtökohtia Näissä laskelmissa on vertailtu kuvitteellista perustaloa kuvitteelliseen

Lisätiedot

Hernesaaren osayleiskaava. Kaupallisten palveluiden mitoitus ja sijoittuminen. Päivitys

Hernesaaren osayleiskaava. Kaupallisten palveluiden mitoitus ja sijoittuminen. Päivitys Hernesaaren osayleiskaava Kaupallisten palveluiden mitoitus ja sijoittuminen Päivitys 15.12.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Hernesaaren väestö, ostovoima ja kaupan mitoituksen

Lisätiedot

MOBILITY AS A SERVICE HÄMEENLINNA

MOBILITY AS A SERVICE HÄMEENLINNA MOBILITY AS A SERVICE HÄMEENLINNA Liikkuminen palveluna: Maas - Eri liikkumismuodot on yhdistetty puhelinsovelluksen avulla toisiinsa - Ovelta ovelle-palvelu LIIKKUMINEN KASVUKÄYTÄVLLÄ Mobiilipalvelu mahdollistaa

Lisätiedot

LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS

LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS S E I N Ä J O E N K A U P U N G I N K I R J A S T O M A A K U N T A K I R J A S T O LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS KATSAUS SEINÄJOEN KIRJASTON LAAJENNUKSEN SYNTYHISTORIAAN APILAN

Lisätiedot

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 1 RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 Yleistä Rauhalan tontit sijaitsevat Tervakoskella 130-tien itäpuolella ja ne rajoittuvat Rauhalantiehen

Lisätiedot

2 6000 m 2 vapaata toimistotilaa Rakennusvuosi 1997 Toimistotilaa 12 604 m 2 Vapaana ~6 000 m 2 Kerroksia 7 Tilojen kunto Sijaitsevat parkkitalossa P5, johon kulku yhdyskäytävän kautta. Vieraspaikat sijaitsevat

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 3425/10.02.03/2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 2.10.2014 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/ (7) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/ kaupunginosan (Haaga) korttelin tontti 3

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/ (7) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/ kaupunginosan (Haaga) korttelin tontti 3 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/2012 1 (7) 354 Poikkeamishakemus (Haaga, Puutarhurinkuja 2) (b-asia) HEL 2012-011277 T 10 04 01 Rakvv 29-2575-12-12-S 14.8.2012 Päätös Rakennuspaikka Hakemus Säännökset,

Lisätiedot

LAUSUNTO TERWARAITTI, SAHANRANTA, VAALA RANTASAUNAN KORJAUSARVIO JA LISÄRAKENTAMISMAHDOLLISUUDET TONTILLE

LAUSUNTO TERWARAITTI, SAHANRANTA, VAALA RANTASAUNAN KORJAUSARVIO JA LISÄRAKENTAMISMAHDOLLISUUDET TONTILLE +358-40-5573581 1 / 3 4.11.2014 LAUSUNTO VAALAN KUNTA - kunnanjohtaja Tytti Määttä - tekninen Juha Airaksinen - aluearkkitehti Harri Lindroos TERWARAITTI, SAHANRANTA, VAALA RANTASAUNAN KORJAUSARVIO JA

Lisätiedot

Turtosen alueen säilynyt rakennuskanta

Turtosen alueen säilynyt rakennuskanta Liite raporttiin Turtosen tilan inventointi Turtosen alueen säilynyt rakennuskanta Turtosen pihapiirissä on tällä hetkellä viisi rakennusta - päärakennus - aittarakennus - entinen sikala - kalustovaja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2012 1 (7) Kiinteistölautakunta To/2 26.01.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2012 1 (7) Kiinteistölautakunta To/2 26.01.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2012 1 (7) 38 Esitys kaupunginhallitukselle Pasilan konepajan alueen suunnitellun toimistotontin varaamiseksi Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnalle (Vallila, tontti 22392/1)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2012 1 (5) Käsiteltävä tässä kokouksessa 136 Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteesta, joka koskee Koskelan sairaalan ja Marian

Lisätiedot

Merihenkistä toimistotilaa

Merihenkistä toimistotilaa Merihenkistä toimistotilaa Lauttasaaressa Heikkiläntie 7 Toimistotilaa erinomaisella sijainnilla merellisessä Lauttasaaressa aivan venesataman ja meren äärellä. Kiinteistö sijaitsee näkyvällä ja helposti

Lisätiedot

Kaupungin tilat Kauklahden alueella Tilannekatsaus. Kauklahti-Foorumi 30.1.2014 Carl Slätis Tilakeskus-liikelaitos

Kaupungin tilat Kauklahden alueella Tilannekatsaus. Kauklahti-Foorumi 30.1.2014 Carl Slätis Tilakeskus-liikelaitos Kaupungin tilat Kauklahden alueella Tilannekatsaus Kauklahti-Foorumi 30.1.2014 Carl Slätis Tilakeskus-liikelaitos Asialista 30.1.2014 Kohteiden esittelyjä Keskustelua 2 Koulut Hansakallion koulu Vanttilan

Lisätiedot

TEIVAAN HOTTELLIN ASEMAKAAVAN MUUTOSTA KOSKEVA YLEISÖTILAISUUS. Wellamo-opiston (Aikuiskoulutuskeskuksen) auditorio maanantaina 16.05.

TEIVAAN HOTTELLIN ASEMAKAAVAN MUUTOSTA KOSKEVA YLEISÖTILAISUUS. Wellamo-opiston (Aikuiskoulutuskeskuksen) auditorio maanantaina 16.05. 1 TEIVAAN HOTTELLIN ASEMAKAAVAN MUUTOSTA KOSKEVA YLEISÖTILAISUUS Wellamo-opiston (Aikuiskoulutuskeskuksen) auditorio maanantaina 16.05.2011 klo 18:00 Läsnä: Markus Lehmuskoski, Lahden kaupunki, maankäyttö

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 27.4.2011

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 27.4.2011 ANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 27.4.2011 Maanomistaja / rajanaapuri Asukkaat ja työntekijät iranomaiset ja yhteisöt iite: Ilmoitus asemakaavamuutoksen viitesuunnitelman

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(6) 22.10.2015 THUREVIKIN PAPPILA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 12. Palosaaren

Lisätiedot