FORDIN TALO KULTTUURILLE ideasuunnitelma. arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto talli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FORDIN TALO KULTTUURILLE ideasuunnitelma. arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto talli 20.12.2011"

Transkriptio

1 FORDIN TALO KULTTUURILLE ideasuunnitelma arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto talli

2 FORDIN TALO KULTTUURILLE ideasuunnitelma Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Pia Ilonen, Karoliina Hoppu Ohjausryhmä: Jari Huhtaniemi Kaupunkisuunnitteluvirasto Risto Ruohonen altion taidemuseon ylijohtaja Marianna Kajantie Helsingin kulttuurikeskuksen osastonjohtaja Heikki Lehtomaa Ovenia, kiinteistön omistan edustaja Tanssin talo ry Hanna-Mari Peltomäki 1 arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto talli oy tallberginkatu 1 C helsinki käyntiosoite: tallberginkatu 3 P+358 (0) F+358 (0) arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto talli oy ratakatu 1bA 12, helsinki, tel *

3 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 3 Fordin talo Hernesaaren vetovoimaiseksi kulttuuritaloksi 3 2. TAUSTAA 6 HERNESAARI 6 Laitumesta kaupungiksi 6 Hernesaari osana merellistä kantakaupunkia 6 3. FORDIN TALON HISTORIAA 7 4. NYKYTILANNE uokralaiset 12 Tilat IDEASUUNNITELMA 14 MAHDOLLISIA KÄYTTÄJIÄ - TILAOHJELMA 14 Tanssi Elokuva 1 AIHE: NYKYTILANTEEN KOHENTAMINEN 16 2 AIHE: FORDIN KULTTUURITALO JA LAAJENNUS 24 2

4 1. JOHDANTO Fordin talo Hernesaaren vetovoimaiseksi kulttuuritaloksi Hernesaaresta tulee yli asukkaan asuinalue. Alueelle sijoittuu lisäksi matkailuun ja vapaa-ajanviettoon liittyviä toimintoja. Hernesaaren risteilysatamassa vierailee nykyisin noin matkailijaa vuodessa. Tulevassa maankäytössä satama saa uuden kolmannen laituripaikan ja terminaalirakennuksen, jonka yhteyteen rakennetaan hotelli- ja kongressikeskus sekä liiketilaa. Fordin talo liittyy tähän palveluketjuun sisällöllisesti: sataman matkailuliikenne, majoitus- ja kokouspalvelut sekä kulttuurikeskus muodostavat yhdessä toisiaan tukevan kokonaisuuden. astaavalla tavalla toimintoja on yhdistetty esimerkiksi Amsterdamissa, jossa risteilyterminaali, musiikkitalo ja hotelli muodostavat vastaavan palvelukokonaisuuden. Hernesaaren osayleiskaavassa tullaan suojelemaan alueen rakennuksista Fordin entinen kokoonpanotehdas ja läheinen altion iljavarastot. Osayleiskaavatyön puitteissa tutkitaan Fordin talon soveltuvuutta tulevaisuudessa kulttuurikäyttöön. Kulttuurikäytön selvitys on laadittu ideasuunnitelman muotoon. Se perustuu Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Tallin vuonna 2011 laatimaan rakennushistoriaselvitykseen. Työn tarkoituksena on kartoittaa rakennuksen soveltuvuutta kulttuurikäyttöön sen nykyisessä tilassa, ja ideoida mahdollisia tulevia, rakennukseen luontevasti soveltuvia kulttuurin tiloja. Erityisesti on tutkittu esiintymistilojen sijoittamisen mahdollisuuksia, sillä rakennushistoriaselvityksessä esiintuotu alkuperäinen tilajäsentely antaisi tähän hyvät mahdollisuudet. 3 Rakennusten uudelleenkäytön onnistuneita esimerkkejä ovat esimer-

5 kiksi Kaapelitehdas, Tennispalatsi, Lasipalatsi, Korjaamo ja Suvilahti. Helsingissä on vielä kulttuurihistoriallisesti merkittäviä rakennuksia, joille ei ole olemassa markkinaehtoista käyttäjää. Helsingin kulttuuristrategiassa vuosille mainitaan, että tyhjiä tai tyhjeneviä tiloja tullaan kartoittamaan erityisesti tanssin, elokuvan ja kuvataiteen tarpeita silmällä pitäen. Keskeisiä toimenpide-ehdotuksia strategian kohdassa ympäristö ja kaupunkirakenne on: - armistetaan, että uusia julkisia tiloja rakennettaessa tai vanhoja korjatessa niistä löytyy taide- ja kulttuuritoiminnalle soveltuvia tiloja. Otetaan mahdollisuuksien mukaan kaupungin omistuksessa olevia suojeltuja rakennuksia kulttuurikäyttöön. - Kaupunki varautuu toiminnassaan tanssin talon toteuttamiseen ja Hietaniemen konepajahallin muuttamiseen kulttuurikäyttöön. Näissä hankkeissa lähtökohtana on, että ulkopuoliset tahot ovat päätoimijoina. - Tuetaan kehitystä, jossa vaihtoehtoiselle eli art house-, klassikko- ja lasten elokuvatarjonnalle on esitystilat keskustassa. Ideasuunnitelman laatimishetkellä yksi keskeisistä esitys- ja harjoitustiloja hakevista ryhmistä on tanssin ala. Tanssin talo -hanke on merkittävä valtakunnallisella tasolla. Ohjausryhmä on siksi kuullut Tanssin talo ry:n edustajia ja kartoittanut myös harrastajatanssin tarpeita. Ideasuunnitelmassa on otettu tämä kohderyhmä esimerkkikäyttäjäksi, mutta se ei tietenkään sulje pois muita toimijoita. Fordin talo soveltuu samantyyppisellä tilaohjelmalla yhtä hyvin myös esimerkiksi elokuvaalan käyttöön. Fordin talo kehittyy kulttuurin taloksi monivaiheisessa prosessissa. Nyt tehty selvitys pyrkii luomaan tälle kehitykselle puitteet. 4

6 5 Havainnekuva Hernesaaren tulevaisuudesta, KS / kaavoituskatsaus 2011 Hernesaari, Kaupunkisuunnitteluvirasto 2011

7 2. TAUSTAA Hernesaari 1920-luvulla HERNESAARI Laitumesta kaupungiksi Nykyinen Hernesaaren alue muodostuu pääosin täyttömaasta, jonka alle ovat peittyneet niemen keskivaiheilla sijainnut Hernesaari ja eteläkärjen Hernematalankari luvun alussa saaren nimeksi vahvistettiin Hernesaari. Saarta käytettiin kesäisin laitumena ja siellä oli kalastajien tukikohta. Munkkisaari ja Hernesaari yhdistettiin vuonna 1941, kun oli saatu lupa niiden välisen salmen täyttämiseen. iisi vuotta myöhemmin merestä nouseva kallioinen saari tasoitettiin vasta valmistuneen Fordin autotehtaan käyttöön. Nykyisin Hernesaaressa toimii telakka teollisuusalueineen. Hernesaari osana merellistä kantakaupunkia Länsisatamaa on rakennettu osaksi kantakaupunkia 90-luvulta lähtien. Entiset satama- ja telakka-alueet Ruoholahti, Salmisaari, Jätkäsaari ja Hernesaari tulevat muodostamaan yhdessä asukkaan ja työpaikan merellisen kaupunginosan. Länsisataman osa-alueilla tulee kaikilla olemaan omat kulttuurikeskittymät, jotka luovat alueille vetovoimaisen identiteetin: Ruoholahdella Kaapeli, Salmisaaressa Salmisaaren liikuntakeskus, Jätkäsaaressa Bunkkeri ja Hernesaaressa Fordin talo. Telakkatoiminnan väistyessä Hernesaaresta rakentuu asuinalue, jossa korostuu vapaa-aika meren äärellä. esiurheilukeskus, venesatama, risteilylaivat ja Fordin talo kulttuurikeskus elävöittävät aluetta. Rantapuisto houkuttelee kaupunkilaisia liikkumaan ja harrastamaan. Alueesta tulee asukkaan ja työpaikan myötä uusi viihtyisä osa Helsingin kantakaupunkia. Raitiovaunut kulkevat aikanaan pitkin Hernesaaren pääkatua. Kadun itäpuolelle rakennetaan asuinkorttelit, vesiurheilukeskus, merellinen kaupan keskittymä ja helikopterikenttä. Länsipuolella säilyvät viljasiilot, Munkkisaaren teollisuustalo ja Fordin tehdasrakennus. Niiden jatkona sijaitsevat kolmen risteilyaluksen laiturit, matkustajaterminaali sekä pienvenesatama palveluineen. Asuinkorttelit muodostavat kolme kylää, joista jokaisen keskelle rakennetaan vesiallas venepaikkoineen. Altaat yhdistetään mereen kanavilla ja kylien välisille viheralueille rakennetaan leikkialueita ja pelikenttiä. Korttelit ovat tiiviitä ja kaupunkimaisia. Uutta täyttömaata tarvitaan vähintään 11 hehtaarin alueelle. almis Hernesaari on kooltaan noin 44 hehtaaria. Ensimmäiset uudet asukkaat muuttavat Hernesaareen vuonna Tätä ennen aluetta kehitetään risteilysatamana ja matkailukohteena. Matkailijoiden ja kaupunkilaisten käyttöön rakennettiin kesällä 2011 väliaikainen vesibussilaituri, tapahtumatori, opasteet ja kulkureitit. 6

8 3. FORDIN TALON HISTORIAA 7 Leikkauspiirros, vasemmalla kokoonpanohalli, oikealla nosturihalli Kuva: nosturihalli meren puolella Fordin entinen kokoonpanotehdas Hernesaaressa on arkkitehti Gunnar Nordströmin Oy Ford Ab:lle suunnittelema, edustava pääkonttorija tehdasrakennus. Rakennus suunniteltiin ja toteutettiin jatkosodan ja sitä seuranneen pulakauden aikana vuosina Kokoonpanotehdas oli valmistuessaan avara, valoisa ja toiminnaltaan selväpiirteisesti jäsennelty tuotantolaitos, jonka tiloihin heijastui yrityksen hierarkkinen toimintakulttuuri. Sen arkkitehtuuri oli 1940-luvulle tyypilliseen tapaan yksityiskohdiltaan runsaampaa ja koristeellisempaa kuin edellisellä vuosikymmenellä vallalla ollut funktionalismi. Fordin talo on historiansa aikana kokenut runsaasti muutoksia, jotka ovat vaikuttaneet monella tapaa etenkin sen entisiin tuotantotiloihin ja tehdastyöväen käytössä olleisiin tiloihin. Rakennukseen suunniteltiin alun perin joustovaraa, jota toteutettiin ja 50-luvuilla rakentamalla tuotantotiloihin uutta välipohjaa. uonna 1965 toteutettiin pitkään suunnitteilla ollut rakennuksen lisäkerros. Rakennuksen sisätilojen arkkitehtuurin laatuun merkittävimmin vaikuttanut yksittäinen muutos on ollut 1970-luvulla vesikaton korjauksen yhteydessä toteutettu kattolyhdyn purkaminen. Fordin talon nykyinen ulkohahmo ja julkisivut ovat rakennuksen 1980-luvulla peruskorjattua lounaispäätyä lukuun ottamatta pitkälle vuoden 1965 laajennuksen jälkeisessä asussa.

9 kokoonpanohalli 8

10 Tehtaan suuri toimistosali vuonna HKM Pääpiirustukset , arkkitehti G. Nordström 1. kerros ylhäällä 2. kerros alhaalla (ei mittakaavassa) 9

11 2. kerros, kattolyhty varaosavarastona.ford, MOBA Oy Ford Ab luopui tehdasrakennuksestaan 1990-luvun laman jälkimainingeissa vuonna Tämän jälkeen rakennuksen sisätiloihin ovat vaikuttaneet rakennuksen eri vuokralaiset, joita varten on jaettu tuotantotiloja useisiin yksiköihin, rakennettu uusia porrasyhteyksiä ja uudistettu osittain toimisto- ja aputiloja. Merkittävän yhtenäisen kerrostuman rakennuksen muutoshistoriassa muodostavat 2000-luvun alussa tehtaan vanhaan nosturihalliin uusmediayhtiö Satama Interactivea varten suunnitellut toimisto- ja kokoustilat. Tehdasrakennuksen eteläpäädyn tuotantokäytössä olevat tilat sen sijaan ovat tilallisesti pirstoutuneita. Rakennuksen sisätilojen ominaisluonne on muutoksista huolimatta kuitenkin edelleen vahva. Tiloissa on säilynyt runsaasti alkuperäisiä pintoja ja rakennusosia niissäkin tiloissa, joissa tilamuutokset ovat olleet huomattavia, sekä useita yhtenäisiä tilakokonaisuuksia (esimerkiksi rakennuksen pääsisäänkäynnit, porrashuoneet, näyttelyhalli ja toisen kerroksen toimistotilat). Kokonaisuutena Fordin entinen kokoonpanotehdas muodostaa erittäin mielenkiintoisen ja muutoksista huolimatta kokonaisuutena hyvin säilyneen, arvokkaan arkkitehtonisen kokonaisuuden. Rakennuksessa säilyneillä arkkitehtonisilla arvoilla ja kerroksellisella historialla on erityistä merkitystä tulevaisuuden uuden kaupunginosan siteenä Hernesaaren teolliseen menneisyyteen. Fordin talon historiaa on selvitetty tarkemmin rakennushistoriaselvityksessä KS/ Talli /Mari Mannevaara

12 Nykytilanne, jossa vuokratut tilat merkitty harmaalla rasterilla. 1. kerros ylhäällä 2. kerros alhaalla (ei mittakaavassa) korkea tila AUKKO FORDIN TALO Perustiedot: Katuosoite Henry Fordin katu 6, Helsinki äänieristetty tila Alkuperäinen käyttötarkoitus: Kulkuneuvojen suoja- ja huoltorakennus Nykyinen käyttötarkoitus: arasto- liike- ja toimistotilaa AUKKO AUKKO Kerrosluku 4 Kokonaisala m 2 Kerrosala m 2 Huoneistoala m 2 korkea tila AUKKO porras b Suunnittelija: arkkitehti Gunnar Nordström Rakennusajankohta Omistus: Koy Henry Fordinkatu 6 (Bronda Properties) 11 äänieristetty tila varatie porras a oimassa oleva asemakaava: Kaavatunnus 6154, vahvistettu Status: Rakennus on tarkoitus säilyttää. Rakennus on merkitty Hernesaaren osayleiskaavaluonnokseen sr-merkinnällä.

13 äänieristetty tila varatie NYKYTILANNE porras a KOKOONPANOHALLI KESKIOSA NOSTURIHALLI uokralaiset Rakennus on nykyisin osittain aktiivisessa käytössä. Huoneistoala on m2. Entisten tehdashallien tilat on vuokrattu pääasiassa varastotiloiksi 1. kerroksessa, ja 2. kerroksen keskiosan tehdashalliin on asettumassa käyttäjä joka hakee käyttötarkoituksen muutosta esiintymistilaksi. Toimistotilat on vuokrattu eri toimijoille, mm. tanssille. Tilat Kokonaisvaltaisen ja pitempiaikaisen vuokralaisen puutteessa rakennuksen tilat ovat osittain tilapäisillä väliseinäjaoilla pilkottuja, ja osaa niitä leimaa väliaikaisuuden ja välinpitämättömän käytön tuntu. Alkuperäinen tilaidea, jossa on kaksi korkeata hallitilaa ja keskellä kaksikerroksinen osa, ei hahmotu nykytilanteesta. Kokoonpanohalliin on jo rakentamisajan loppupuolella rakennettu välipohjaa, jota myöhemmin on laajennettu. Sen 1 kerroksen tilat on jaettu kevein väliseinin varastotiloiksi, ja 2 kerrokseen on lisätty toimistotiloja. Nykytilannetta on selvitetty tarkemmin rakennushistoriaselvityksessä KS/ Talli /Mari Mannevaara

14 kt 2 5 kt ts k kt ptr Liiker k kt var kt P 3 = Fordin talo = bussi 16 20L2 TOIMISTOTILAT HUOLTO TOIMISTOTILAT Laivakatu = bussi 14b FORDIN TALO 5 1 PAIKOITUS Henry Fordin katu 20K 2 12 LINJA-AUTOT 20K YLEISÖTILAT III 2410 P FORDIN TALO kaari alkaa I I 900 A A A I R A M P P I +3.0 AJO PYSÄKÖINTI- LAITOKSEEN II PULPETTI X II FORD - harmaa LASIKATTO UUDISOSA II AKR.+26 II A II A AKR.+29 II A A AKR II III III III III III III kenttä ALTAASEEN KOLME MOOTTORIENETTÄ vesi I +29 LASIKATTO III +23 kuvatekstit 13

15 5. IDEASUUNNITELMA Suunnitelma on kaksivaiheinen: 1 AIHE: NYKYTILANTEEN KOHENTAMINEN - kartoitetaan rakennuksen soveltuvuutta kulttuurikäyttöön sen nykyisessä tilassa. Selvitetään minkälaisia muutoksia talon tilajärjestelyihin pitäisi tehdä jotta siihen voitaisiin soveltaa Kaapelitehtaan ja Suvilahden kaltaista mallia, jossa tiloja vuokrataan taiteilijoille ja taiteen alan yrityksille. 2 AIHE: FORDIN KULTTUURITALO JA LAAJENNUS - ideoidaan mahdollisia tulevia, rakennukseen luontevasti soveltuvia kulttuurin tiloja. Erityisesti on tutkittu esiintymistilojen sijoittamisen mahdollisuuksia, sillä alkuperäinen tilajäsentely antaisi tähän hyvät mahdollisuudet. Yksi keskeisistä esitys- ja harjoitustiloja hakevista ryhmistä on tanssin ala. Ideasuunnitelmassa onkin otettu tämä kohderyhmä esimerkkikäyttäjäksi. Fordin talo soveltuu samantyyppisellä tilaohjelmalla yhtä hyvin myös esimerkiksi elokuva-alan käyttöön. Mahdollisia käyttäjiä - tilaohjelma Tanssi Tanssista on tullut taiteena yksi kulttuurin kärkituotteista ja toisaalta sen harrastajien määrä kasvaa eri tasoilla jatkuvasti. Tanssin talo ry on vuonna 2011 teettänyt taustakartoitusta tanssin ammattilaisten ja muiden potentiaalisten käyttäjien näkemyksistä sekä tuottanut käyttäjälähtöistä tietoa tilantarpeista, tarpeellisista toiminnoista ja palveluista hankkeen edistämisen tueksi (Tanssin talon taustakartoitus, loppuraportti , Pink Eminence Oy). Selvitystyössä kartoitetaan myös mahdollisia sijaintipaikkoja, joista Fordin talo on yksi. Fordin talon ideasuunnitelmassa on tilaohjelman pohjaksi otettu em. kartoituksen tuloksena esitys- ja harjoitustilojen tilatarpeet seuraavasti: - suuri esityssali n. 1000h - keskikokoinen esityssali h - muunneltava studionäyttämö h harjoitussalia - ravintolapalvelut n 300 asiakaspaikkaa - toimistotilat - harrastepalvelut - myymälät - tanssin soveltava käyttö Tilojen toiminnallisia tarpeita ovat kaikkien tilojen joustavuus ja muunneltavuus monenlaisiin käyttötarkoituksiin, katsomorakenteisiin ja vapaisiin lattiatiloihin. Suuren esitystilan toteuttamiseksi Fordin taloon voidaan toteuttaa laajennus, joka sisältää myös siihen liittyviä harjoitustiloja. Suuri esitystila on tarpeen erityisesti ulkomaisten vierailujen mahdollistajana, mutta myös tanssin kotimaisilla esiintyjillä on suurimuotoisia tuotantoja. Myös Helsingin juhlaviikot sekä kokous-, konferenssi- ja tapahtumatuotantoyritykset tarvitsevat muunneltavaa, isoa, esittävän taiteen tilaa. Käyttäjiksi haetaan sekä kaupallista että ei-kaupallista toimintaa ja residenssikumppanuuksia. Tilan käyttötarpeet ovat ympärivuotisia ja viikon jokaiseen päivään kohdistuvia. Keskisuuri näyttämö ja muut edellä esitetyn tilaohjelman toiminnot on mahdollista toteuttaa itse Fordin taloon. Keskisuuren näyttämön merkitys on kotimaisen tanssin kentän toimijoiden kannalta keskeinen. Elokuva Edellä hahmoteltua tilaohjelmaa voidaan soveltaa myös elokuvan tarpeisiin. Elokuvataiteen aseman vahvistamiseksi Helsingissä on tehty selvitys, joka päätyi ehdottamaan oman elokuvatalon perustamista. Sen neliömääräiseksi tilatarpeeksi arvioitiin neliötä, joten se olisi kokonaisuudessaan hyvin toteutettavissa Fordin taloon. Elokuvatalo sisältäisi viisi teatterisalia, joista suurin olisi hengelle, ja pienimmät hengelle. Muita tarpeita ovat tilat ravintolalle, työpajoille, myymälälle, varastolle jne. Suurin este art house elokuvan säännölliselle esittämiselle on salien puute. 14

16 15 näkymä toisen kerroksen studio/työtilasta

17 KOKOONPANOHALLI KESKIOSA NOSTURIHALLI 1 AIHE: NYKYTILANTEEN KOHENTAMINEN Rakennuksen nykyisessä ajallisesti kerrostuneessa kokonaisuudessa on paljon mahdollisuuksia. Pienillä muutoksilla rakennukseen voisi sijoittaa kulttuurialan toimijoita jo nyt. Ennen kaikkea esiintyvien +13,200 taiteilijoiden harjoitus- ja esitystilat vaativat kohennusta nykyisiin saniteettitiloihin nähden. Ideasuunnitelmassa on esitetty uusien saniteettitilojen toteuttamista yhteen paik- studio kaan siten että ne palvelisivat +8,700 koko 1 kerrosta. Myös studio sisäinen liikenne vaatii järjestelyitä lähinnä 1. kerroksessa. Nykytilanteessa moneen varastona toimivaan tilaan on käynti ulkokautta. +2, Tiloihin voisi sijoittua toimintaa seuraavasti: KOKOONPANOHALLI (Matalasalmenkadun puolella): 1 krs: studiotiloja 2 krs: studio- ja toimistotiloja KESKIOSA: 1 krs: aula- ja uudet aputilat 2 krs: esiintymis- ja harjoitustilat korkea NOSTURIHALLI: studio kaksi erillistä korkeaa tilaa: studio ja tuubitila aputila Poikittain näiden sektorien kanssa on päädyssä toimisto-osa 2-4 kerroksessa. Toimisto-osaan voidaan vuokrata niin studio- kuin toimistotiloiksi kulttuurin eri toimijoille

18 nosturihalli sisäänkäynti bussiparkki k o k o o n p a n o - halli m A A tila katsomolle (esim. 250 paikkaa) korkea monitoimistudio, yhteensä 544 m m m 2 lastausovet näyttämölle 377 m 2 mahd. sivutila 335 m 2 uudet aputilat 111 m 2 5 m korkea tila lastausovet takatilaan mahd. takatila m 2 wc 112 m 2 studioita yhteensä 748 m 2 jaettavissa eri tavoin ajoluiska ivkh 98 m 2 79 m 2 61 m 2 teknisiä tiloja porras b 221 m 2 b o x i t 18 m 2 porras a 17 m 2 9 m 2 var 18 m 2 1. kerros vanha osa m 2 jäte 17 m 2 24 m 2 sisäänkäynti huoltoreitti sisäänkäynti B 1. kerros 1: = studio / työtila = aputila (wc-, puku-, pesutila) = esiintymistila = ravintola/baari/kahvila Olemassa olevat rakenteet esitetty harmaalla, uudet mustalla värillä. nykytilanne (vuokratut tilat merkitty harmaalla rasterilla) kerros (maantaso) 1 :750

19 äänieristetty tila varatie 2. kerros vanha osa m 2 ruokasali AUKKO AUKKO korkea tila 166 m 2 keittiö tarjoilu 146 m m 2 AUKKO ruokahissi 25 m 2 esiintymistila m 2 katsomo n. 450 paikkaa porras b 26 m 2 takatila näyttämö 117 m 2 82 m m 2 41 m 2 67 m 2 serverihuone 14 m 2 71 m 2 12 m 2 lastaustila 58 m 2 13 m m 2 esiintymistilan aputilat yhteensä 596 m 2 TAARAHISSI äänieristetty tila 106 m 2 43 m 2 porras a 33 m 2 17 m m 2 20 m m 2 24 m 2 51 m2 24 m 2 51 m 2 15 m 10 m 2 13 m 2 68 m 2 varatie korkea tila = studio / työtila porras b = aputila (wc-, puku-, pesutila) = esiintymistila porras a = ravintola/baari/kahvila Olemassa olevat rakenteet esitetty harmaalla, uudet mustalla värillä. 2. kerros 1 :

20 3. kerros vanha osa m 2 4. kerros vanha osa 110 m 2 80 m 2 81 m 2 24 m 2 26 m 2 tupakkahuone porras b iv-konehuone 506 m2 69 m 2 = studio / työtila = aputila (wc-, puku-, pesutila) iv-konehuone = esiintymistila porras a = ravintola/baari/kahvila Olemassa olevat rakenteet esitetty harmaalla, uudet mustalla värillä. porras a kerros 1 : 750

21 +13,200 studio studio +8, aputila korkea studio , leikkaus a-a 1 : 200 (ks. 1.kerros pohjakuva) 20

22 21 studio kokoonpanohallissa

23 entinen tvättbox 22

24 23 näkymä pohjoisesta kohti laajennusta

25 2 AIHE: FORDIN KULTTUURITALO JA LAAJENNUS Kolmen esitystilan käsittävä tilaohjelma voidaan toteuttaa olemassa olevan rakennuksen puitteissa siten että n. 1000h esitystila toteutetaan laajennuksena, mikä mahdollistaa myös hankkeen toteuttamisen kahdessa vaiheessa. Suuren esitystilan sijoittaminen rakennukseen on mahdotonta rikkomatta tehdasrakennuksen alkuperäistä tilarakennetta. Osayleiskaavatyön puitteissa on tutkittu sen sijoittamista laajennukseen rakennuksen eteläpuolelle. Ideasuunnitelmassa on alustava hahmotelma laajennuksesta joka liittyy Fordin taloon lasiaulan välityksellä. Alkuperäisen tilajärjestelyn palauttaminen Fordin taloon ainakin pääosin sopisi ideaan kulttuurin talosta. Rakennuksen aiemmista vaiheista voitaisiin palauttaa tuotantotilojen alkuvaiheiden arkkitehtuurille ominaisia piirteitä; tilojen avoimuus ja valoisuus sekä tehtaan toimintaan pohjautuneet tilajärjestelyt. P R A M P P I +3.0 AJO PYSÄKÖINTI- LAITOKSEEN II PULPETTI LASIKATTO X II FORD - harmaa LASIKATTO UUDISOSA II FORDIN TALO AKR.+26 II A II A AKR.+29 II A A AKR kaari alkaa II III III I A A III III III I III III kenttä ALTAASEEN KOLME A MOOTTORIENETTÄ I vesi I III

26 25 näkymä etelästä kohti lisäosaa

27 KOKOONPANOHALLI KESKIOSA NOSTURIHALLI Tehdas muodostui alunperin kolmesta pitkittäisestä, toisiinsa avoyhteydessä olevasta sektorista. Nämä sektorit voisivat olla myös kulttuurirakennuksen tilallinen ydin seuraavasti: KOKOONPANOHALLI: välipohja puretaan osittain, tilaan keskisuuri esitystila keskikokoinen sali KESKIOSA: 1 krs: aula- ja aputilat 2 krs: esiintymis- ja harjoitustilat NOSTURIHALLI: kaksi erillistä korkeaa tilaa: studionäyttämö, aputiloja tuubitila ravintolana studioita parvella Poikittain näiden sektorien kanssa on päädyssä toimisto-osa 2-4 kerroksessa. Toimisto-osaan voidaan pienin muutoksin palauttaa alkujaan selväpiirteinen tilallinen luonne, joka on osittain hävinnyt väliseinien purkamisen vuoksi. studionäyttämö aula 26

28 6 AP 5 AP 6 AP 3 AP 20 AP 3 AP 21 AP MERI AJO PYSÄKÖINTILAITOKSEEN 64 AP HUOLTO PYSÄKÖINTILAITOS 1. kerros uusi osa m 2 SIUTILA C TAKATILA LAA KATSOMO narikka lipunmyynti SIUTILA meri UUSI AULA PÄÄSISÄÄNKÄYNTI sisääntuloaukio narikka wc:t A A STUDIO- yhteensä 408 m 2 NÄYTTÄMÖ TAKA- LAA TILA katsomo 150 paikkaa KESKIKOKOINEN SALI katsomo 350 paikkaa 113 m 2 yhteensä 874 m LAA 222 m 2 STUDIO 157 m 2 SIUTILA SIUTILA APUTILAT pukutilat 173 m 2 varastotilaa TAKATILA TEK 154 m 2 ERSTAS HUOLTO huoltoramppi 2. kerrokseen STUDIO studioita yhteensä 536 m 2 RAINTOLA keittiö 79 m m asiakaspaikkaa ivkh STUDIO tarjoilu STUDIO m 2 ravintolan huolto 61 m 2 20 m 2 jäte var 18 m 2 17 m m 2 ANHA AULA 1. kerros vanha osa m 2 17 m 2 24 m 2 huolto sisäänkäynti ylempien kerrosten tiloihin B C +3.0 = studio / työtila = aputila (wc-, puku-, pesutila) = esiintymistila = ravintola/baari/kahvila 27 1.kerros (maantaso) 1 : 750 Olemassa olevat rakenteet esitetty harmaalla, uudet mustalla värillä.

29 katunäkymä meri 2. kerros uusi osa m 2 KAHILA 2. kerros vanha osa m 2 AUKKO TAKATILA korkea tila LAAN YLÄOSA TAKATILAN YLÄOSA korkea tila AUKKO 174 m 2 AUKKO 166 m m 2 25 m 2 STUDIO + APUTILAT porras b 26 m 2 STUDIO + APUTILAT SIUTILA m 2 LAA SIUTILA YLÄAULA kattolyhty SIUTILAN YLÄOSA HUOLTO ESIINTYMISTILA TAI 3 STUDIOTA yhteensä 623 m m 2 huoltoramppi 182 m 2 60 m 2 58 m m 2 41 m 2 71 m 2 67 m 2 14 m 2 12 m 2 13 m 2 korkea tila LAAN YLÄOSA TAKATILAN YLÄOSA 104 m 2 43 m 2 porras a 33 m 2 STUDIO + APUTILAT KATSOMO 1000 HLÖLLE (15 RIIÄ) SIUTILAN YLÄOSA 77 m 2 20 m m 2 24 m 2 51 m2 24 m 2 51 m 2 15 m 10 m 2 13 m 2 68 m 2 17 m 2 varatie = studio / työtila katunäkymä = aputila (wc-, puku-, pesutila) = esiintymistila = ravintola/baari/kahvila 2. kerros 1 : 750 Olemassa olevat rakenteet esitetty harmaalla, uudet mustalla värillä. 28

30 terassi ulkotarjoilu 80 m 2 3. kerros vanha osa m 2 81 m 2 4. kerros vanha osa 110 m 2 KATTOTERASSI 24 m 2 26 m 2 69 m m2 = studio / työtila kattolyhty +30,000 kattolyhty = aputila (wc-, puku-, pesutila) = esiintymistila AULA porras a KATSOMO NÄYTTÄMÖ TAKA- TILA +17,000 = ravintola/baari/kahvila Olemassa olevat rakenteet esitetty harmaalla, uudet mustalla värillä. 3.kerros 1 : kerros 1 : , ,000 STUDIO + APUTILAT AUTOPAIKOITUS KATSOMON TAKAOSA AULA KATSOMO NÄYTTÄMÖ TAKATILA TOIMISTOJA / HARJOITTELUTILOJA AR / TEK STUDIO STUDIO STUDIO 29 leikkaus b-b 1 : 750

31 +30,000 AULA KATSOMO NÄYTTÄMÖ TAKA- TILA +17,000 leikkaus c-c 1 : ,000 30

32 31 näkymä ravintolasta; tuubitila

33 näkymä kattoterassilta kohti laajennusta 32

34 33 Studionäyttämö

35 keskikokoinen sali aputiloja studioita parvella aula studionäyttämö leikkaus a-a 1 : 200 (ks. 1.kerros pohjakuva) 34

talli FORDIN TALO KULTTUURILLE 2012! 2030 ideasuunnitelma ALUSTAVA arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto talli oy

talli FORDIN TALO KULTTUURILLE 2012! 2030 ideasuunnitelma ALUSTAVA arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto talli oy FORDIN TALO KULTTUURILLE 2012! 2030 ideasuunnitelma talli arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto talli oy tallberginkatu 1C93 00180 Helsinki p. 09 6811190 f. 09 68111969 s. etunimi.sukunimi@talli.fi TAUSTAA

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN MONITOIMITALO L1-SUUNNITELMAT, YHTEISTYÖSSÄ

NURMIJÄRVEN MONITOIMITALO L1-SUUNNITELMAT, YHTEISTYÖSSÄ NURMI JÄRVENMONI TOI MI TALO L1SUUNNI TELMAT 30. 01. 2014 HUOLTOALUE URHEILUKENTTIEN LAAJENNUSVARAUS MONITOIMIKENTTÄ URHEILUHALLI TENNISKENTÄT 95 AP KEVYTLIIKENNE TELTAT URHEILUKENTTÄ TEKONURMIKENTTÄ "ESITTELY-

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KESKUSTA TUPALANTIE, KORTTELI 137 ASEMAKAAVAN MUUTOS VIITESUUNNITELMA 14.5.2012 ARKKITEHTITOIMISTO JUKKA TURTIAINEN OY

JÄRVENPÄÄN KESKUSTA TUPALANTIE, KORTTELI 137 ASEMAKAAVAN MUUTOS VIITESUUNNITELMA 14.5.2012 ARKKITEHTITOIMISTO JUKKA TURTIAINEN OY TUPALANTIE, KORTTELI 137 ASEMAKAAVAN MUUTOS VTESUUNNITELMA SIJAINTIKUVA 40.0 41 40 M601 135-15 ar 59 12 44 15 39.8 56 40.4 3 40.5 57 V A Kyläkuja 49 18 Kulkuyhteysrasite 35 58 34 Kulkuyhteysrasite 1:1631

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Kupo/Kultj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Kupo/Kultj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (5) 90 Tanssin talo -hankkeen valmistelu HEL 2013-007783 T 12 02 01 Päätös kävi asiasta lähetekeskustelun ja päätti merkitä esittelijätekstin tilannekatsauksen tiedoksi.

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ RAHOLASTA

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ RAHOLASTA MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ RAHOLASTA Kolismaankatu 3, 33330 Tampere Tulli Business Park, Åkerlundinkatu 11 A - PL 352-33101 Tampere Puh. 010 5220 100 - Fax 03 222 9835 - www.catella.fi MYYTÄVÄ KOHDE

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Mikonkatu 2 Pohjoisesplanadi 35. Historiallisesti arvokas kiinteistö Gasellikorttelissa. Toimitilaa Helsingin ytimessä

Kiinteistö Oy Mikonkatu 2 Pohjoisesplanadi 35. Historiallisesti arvokas kiinteistö Gasellikorttelissa. Toimitilaa Helsingin ytimessä Kiinteistö Oy 2 Pohjoisesplanadi 35 Historiallisesti arvokas kiinteistö Gasellikorttelissa Toimitilaa Helsingin ytimessä 1 Merkittävä osa Helsingin rakennushistoriaa Helsingissä elettiin 1880-luvulla voimakkaan

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Gaselli. Historiallisesti arvokas kiinteistö Gasellikorttelissa. Toimitilaa Helsingin ytimessä

Kiinteistö Oy Gaselli. Historiallisesti arvokas kiinteistö Gasellikorttelissa. Toimitilaa Helsingin ytimessä Historiallisesti arvokas kiinteistö Gasellikorttelissa Toimitilaa Helsingin ytimessä 1 Merkittävä osa Helsingin rakennushistoriaa Helsingissä elettiin 1880-luvulla voimakkaan rakentamisen aikaa. Esplanadista

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN RATAPIHAN UUDISKÄYTTÖ. Diplomityö Teknillisen Korkeakoulun Arkkitehtiosastolle / Antti Mentula

JYVÄSKYLÄN RATAPIHAN UUDISKÄYTTÖ. Diplomityö Teknillisen Korkeakoulun Arkkitehtiosastolle / Antti Mentula JYVÄSKYLÄN RATAPIHAN UUDISKÄYTTÖ Diplomityö Teknillisen Korkeakoulun Arkkitehtiosastolle / Antti Mentula JYVÄSKYLÄN RATAPIHAN UUDISKÄYTTÖ Diplomityö Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosastolle Tekijä:

Lisätiedot

K o y E l i m ä e n k a t u 1 5

K o y E l i m ä e n k a t u 1 5 KOy Helsingin Elimäenkatu 15 Kiinteistö Rakennus on valmistunut vuonna 1974 ja peruskorjattu 1990-luvun lopulla. Kiinteistön tilat soveltuvat sekä toimisto- että pienteolliseen käyttöön. Tilat ovat viimeksi

Lisätiedot

ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ!

ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! Katunäkymä Näkymä asunnosta Järvinäkymä Kuva: Kaisa Paavilainen LINJA-AUTOASEMAN ALUE ENGELINRANTA 2016 HÄMEENLINNA FINLAND 27.05.2016 ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! Hämeenlinnan

Lisätiedot

GRANKULLA SVENSKA SAMSKOLA MEDIATEEKKI LUONNOSVAIHTOEHTO B ALUSTAVA 13.8.2012

GRANKULLA SVENSKA SAMSKOLA MEDIATEEKKI LUONNOSVAIHTOEHTO B ALUSTAVA 13.8.2012 GRANKULLA SVENSKA SAMSKOLA LUONNOSVAIHTOEHTO B ALUSTAVA 13.8.2012 Näkymä lukion mediateekin sisäänkäynnistä GRANKULLA SVENSKA SAMSKOLA, VAIHTOEHTO B Lukion mediateekille rakennetaan uudisrakennusosa E-

Lisätiedot

KAUPPAKESKUS NAHKURINTORI

KAUPPAKESKUS NAHKURINTORI +5.60 +5.70 PAIKKARINKATU HUOLTO +5.80 IV SISÄÄNAJO IN +55.0, KÄVELYKATU +50.0 +50.90 HUOLTO +51.60 III +65.5 AJOLUISKA - TASOLTA +6.0 KÄVELY-YHTEYS HUOLTOAJOYHTEYS PINTA-ALAT Tontti 10 7 m² Rakennus yht.

Lisätiedot

AS OY MINNA CANTHINKATU 11 EHDOTUSVAIHEEN HAVAINNEAINEISTO 28.5.2015 SELOSTUS

AS OY MINNA CANTHINKATU 11 EHDOTUSVAIHEEN HAVAINNEAINEISTO 28.5.2015 SELOSTUS OY MINNA CANTHINKATU 11 EHDOTUSVAIHEEN HAVAINNEAINEISTO 8.5.015 SELOSTUS Ehdotuksessa olevaa kadunvarsirakennusta korotetaan yhdellä kadunpuolelta sisäänvedetyllä kerroksella ja nykyisen Sepänkadun varrella

Lisätiedot

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1.

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1. XVII KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 314 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA NO 6680. (ITSENÄISWDENKATU 6 JA 8 ) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28. päivänä maaliskuuta 1988 päivättyä

Lisätiedot

Varuskuntaravintola määrä-ala 10951 m 2

Varuskuntaravintola määrä-ala 10951 m 2 Varuskuntaravintola määrä-ala 10951 m 2 Rakennukset myydään siinä kunnossa, kuin se ostohetkellä on. Rakennuksesta on tehty rakennustekninen kunto-arvio vuonna 2002-2003. Tehdyistä toimenpiteistä ei ole

Lisätiedot

TANSSIN TALO - HANKKEEN TILANNEKATSAUS. Hanna- Mari Peltomäki 10/2011

TANSSIN TALO - HANKKEEN TILANNEKATSAUS. Hanna- Mari Peltomäki 10/2011 TANSSIN TALO - HANKKEEN TILANNEKATSAUS Hanna- Mari Peltomäki 10/2011 Tehtyä Verkkokysely 04-05/11 Henkilö- ja työryhmähaastahelut 05-08/11 YleisökeskusteluLlaisuudet Jäsen- ja muu Ledotus, alan julkaisut

Lisätiedot

Rakennuksessa oli alun perin neljä kerrosta mutta ylin kerros on sittemmin.purettu. Rakennuksen kerrosala on 518 m².

Rakennuksessa oli alun perin neljä kerrosta mutta ylin kerros on sittemmin.purettu. Rakennuksen kerrosala on 518 m². KEON LEIPOMO TARVESELVITYS 6.8. 2012 1. Rakennuksen omistus: Rakennuksen omistaa Oy Aimo Latvala Ab 2. Rakennuksen perustiedot Rakennus on valmistunut 1940 Osuusliike Keon varastoksi ja leipomoksi, Teräsbetonirunkoinen

Lisätiedot

KASARMIKATU 42 RIKHARDINKATU 2 KASARMIKATU 42 RIKHARDINKATU 2

KASARMIKATU 42 RIKHARDINKATU 2 KASARMIKATU 42 RIKHARDINKATU 2 KASARMIKATU 42 RIKHARDINKATU 2 KASARMIKATU 42 RIKHARDINKATU 2 RAKENNUS Rakennus on rakennettu kahdessa osassa. Vuonna 1933 rakennetun Kasarmikadun puoleisen rakennuksen on suunnitellut Johan Sigfrid Siren

Lisätiedot

K10 - AUKIOIDEN KORTTELI. rev A

K10 - AUKIOIDEN KORTTELI. rev A K10 - AUKIOIDEN KORTTELI rev A rev A rev A rev A rev A rev A rev A rev A rev A Tontti 3 2 214 m 2 käytetty rakennusoikeus: n.5920 m2 (tarkista) e 2,7 59 ap (39 ap kellarissa, 20 ap pihalla) PUUTARHAKATU

Lisätiedot

Hämeentie 11 Helsinki

Hämeentie 11 Helsinki Helsinki VIHTOEHTO 09.03.2016 RKKITEHTUURI J HISTORI on Osuusliike Elannon entisenä pääkonttorina tunnettu Helsingin itäisen kantakaupungin maamerkki. Tiilijulkisivu torneineen, korkea pääsisäänkäynti

Lisätiedot

AMOS ANDERSON LASIPALATSI

AMOS ANDERSON LASIPALATSI AMOS ANDERSON LASIPALATSI AMOS ANDERSON LASIPALATSI HANKE Ajatus Amos Andersonin taidemuseon muutosta uusiin tiloihin syntyi keväällä 2013. Ensimmäisissä hahmotelmissa museon tilaohjelmaa sovitettiin Lasipalatsiin

Lisätiedot

KAUPPAKESKUS NAHKURINTORI

KAUPPAKESKUS NAHKURINTORI +53.90 TEHTAANKATU +50.40 +50.90 HUOLTO +49.80 +51.60 LUMEN- PUDOTUS PAIKKARINKATU III +65.5 AJOLUISKA PYSÄKÖINTI- TASOLTA +62.0 +56.00 HUOLTO +54.80 IV KÄVELY-YHTEYS YHT. 21 AP +55.00 HUOLTO SÄÄSTÖPANKIN

Lisätiedot

Krannilan liikuntapuiston huoltorakennus

Krannilan liikuntapuiston huoltorakennus 7..203 3:07:0 --- - 6.4 6.4 HUOLTORAKENNUS 6. 6. 6.5 6.4 HUOLTOPIHA 6.0 KALUSTOHALLI 60.7 --- - 60.2 62.0 6.0 60. 6.0 60.4 60.0 N 6706300000 E 2548890000 2548890 6706300 /500 Asemapiirros : 500 P L I 0

Lisätiedot

Luotsikatu 1 KATAJANOKKA HELSINKI KESKUSTA

Luotsikatu 1 KATAJANOKKA HELSINKI KESKUSTA ELSINKI KESKUSTA PJISSATAMA KATAJANKKA ETELÄSATAMA Laivastokatu Satamakatu 11 Satamakatu 9 Luotsikatu 1 Kadunalainen pysäköintihalli Satamakatu Luotsikatu 1a Luotsikatu Luotsikatu 1 14.12 Kiint y Luotsikatu

Lisätiedot

RASTERI. ALUESUUNNITTELUKILPAILU TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku. Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu

RASTERI. ALUESUUNNITTELUKILPAILU TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku. Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu Nimimerkki: RASTERI Lähtökohtana ehdotuksessa on ollut säilyttää vanhat arvokkaat rakennukset, palauttaa niiden sisä- ja ulkotilat alkuperäiseen asuunsa modernein

Lisätiedot

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 Asunto Oy Mars Pieni Roobertinkatu 8 / Korkeavuorenkatu 27 00130 Helsinki Kaupunginosa 3 / Kortteli 58 / Tontti 17 ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 1 KOHDE 1.1 Yleistä Asunto Oy Mars sijaitsee

Lisätiedot

ESPOON SUURIN TOIMISTORAKENNUS

ESPOON SUURIN TOIMISTORAKENNUS 1 Kiinteistö M² ESPOON SUURIN TOIMISTORAKENNUS PK²:n suuri rakennusala on onnistuneesti sijoitettu julkisivultaan ja massoittelultaan puutarhakaupungin mittakaavaan. Maanpäälliset kuusi kerrosta on jaettu

Lisätiedot

NURMEKSEN ASEMAPUISTON ALUEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 14/ 10/ 2009 JENNI LEINONEN OULUN YLIOPISTO

NURMEKSEN ASEMAPUISTON ALUEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 14/ 10/ 2009 JENNI LEINONEN OULUN YLIOPISTO NURMEKSEN ASEMAPUISTON ALUEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 14/ 10/ 2009 JENNI LEINONEN OULUN YLIOPISTO ALUEEN RAKEISUUSKAAVIO - SYVENTYMISALUE PUNAISELLA ALUESUUNNITELMALUONNOS PAIKOITUS - VÄHINTÄÄN 1 AUTOPAIKKA

Lisätiedot

Hakaniemen Kauppahalli

Hakaniemen Kauppahalli Tilakeskus Hakaniemen Kauppahalli Peruskorjaus Hankenumero 8086089 Tilakeskus Helsingin kaupungin tukkutori Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8086089 Osoite, 00530 Helsinki Sijainti Kaupunginosa

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO, ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNNAN TILAT SUPPEA KUTSUKILPAILU

OULUN YLIOPISTO, ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNNAN TILAT SUPPEA KUTSUKILPAILU OULUN YLIOPISTO, ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNNAN TILAT Ehdotuksen lähtökohtana on ollut luoda Linnanmaan kampusrakenteeseen sopeutuva, omaleimainen, monikäyttöinen ja korkeatasoinen ratkaisu, joka selväpiirteisyydellään

Lisätiedot

TVH:n Oulun tiemestaripiirin tukikohta Rouskutie 1, Oulu RAKENNUSHISTORIASELVITYS. Arkkitehtitoimisto Pia Krogius 2014

TVH:n Oulun tiemestaripiirin tukikohta Rouskutie 1, Oulu RAKENNUSHISTORIASELVITYS. Arkkitehtitoimisto Pia Krogius 2014 TVH:n Oulun tiemestaripiirin tukikohta Rouskutie 1, Oulu RAKENNUSHISTORIASELVITYS Arkkitehtitoimisto Pia Krogius 2014 SISÄLLYS JOHDANTO Kohde Yllä näkymä tontilta. Etualalla toimistorakennus, takana huoltamorakennus.

Lisätiedot

VAPAAT TOIMITILAT JA TONTIT VAPAAT TOIMITILAT SEKÄ TEOLLILSUUSTONTIT. Tilanne 17.11.2015

VAPAAT TOIMITILAT JA TONTIT VAPAAT TOIMITILAT SEKÄ TEOLLILSUUSTONTIT. Tilanne 17.11.2015 VAPAAT TOIMITILAT SEKÄ TEOLLILSUUSTONTIT Tilanne 17.11.2015 TOIMITILAT (kaikki kaupungin omistamien tilojen vuokrat alv 0%) 1. BERGSTRÖMIN KIINTEISTÖ, Keskuskatu 2 Oulainen - Vuokra sisältää veden ja lämmön

Lisätiedot

LEUNANMÄEN - HURUSLAHDENRANNAN RAKENTAMISTAPAOHJE

LEUNANMÄEN - HURUSLAHDENRANNAN RAKENTAMISTAPAOHJE LEUNANMÄEN - HURUSLAHDENRANNAN RAKENTAMISTAPAOHJE HURUSLAHDENRANNAN HAVAINNEKUVA 08.12.2003 LEUNANMÄEN - HURUSLAHDENRANNAN rennustapaohje kaavartta - ALUE 1 kortteli 1009, tontit 12, 18, 19 ja 21 31.08.2004

Lisätiedot

LÖYDÄT. kaupunkikoteja meren. Saukonpaasi. lemminkainen.fi/saukonpaasi

LÖYDÄT. kaupunkikoteja meren. Saukonpaasi. lemminkainen.fi/saukonpaasi LÖYDÄT LISÄÄ TIETOA SAUkonpaaden KOHTEISTA OSOITTEESTA LEINKAINEN.fi/SAUKONpaasi lemminkainen.fi/saukonpaasi kaupunkikoteja meren RANNALLA Saukonpaasi JÄTKÄSAARESSA Lemminkäinen Talo Oy / Pääkaupunkiseutu

Lisätiedot

Parviainen Arkkitehdit Oy HIOMO

Parviainen Arkkitehdit Oy HIOMO Parviainen Arkkitehdit Oy HIOMO HIOMO s 3-4 PERUSTIEDOT s 5-10 MUUNNELTAVAT TILAT s 11-12 VIIHTYISÄ TYÖYMPÄRISTÖ s 13 LISÄTIEDOT 2 Yrityksesi uusi toimitila löytyy Pitäjänmäestä! Hiomon toimitilakokonaisuus

Lisätiedot

YMPÄRÖIVÄT KAUPUNGINOSAT

YMPÄRÖIVÄT KAUPUNGINOSAT YMPÄRÖIVÄT KAUPUNGINOSAT KAUPUNKI JA ASUMINEN. RYHMÄT 5&6: HANNA KOUHIA, YLLKA KUCUKU, JONI KOPRA, NOORA LAMBERG, EVELIINA KUNNATON, ANTTI LAPPALAINEN Jätkäsaari Hernesaari Eira Punavuori PUNAVUORI Sinebrychoffin

Lisätiedot

Parviainen Arkkitehdit Oy HIOMO

Parviainen Arkkitehdit Oy HIOMO Parviainen Arkkitehdit Oy HIOMO HIOMO s 3-4 PERUSTIEDOT s 5-11 MUUNNELTAVAT TILAT s 12 LISÄTIEDOT 2 Yrityksesi uusi toimitila löytyy Pitäjänmäestä! Hiomon toimitilakokonaisuus sijoittuu Pitäjänmäen keskeiselle

Lisätiedot

RANTAKORTTELEIDEN TUTKIELMAT SIPOON KUNNAN ERIKSNÄSIN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

RANTAKORTTELEIDEN TUTKIELMAT SIPOON KUNNAN ERIKSNÄSIN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Sipoon kunta Kaavoitus RANTORTTELEDEN TUTKELMAT SPOON KUNNAN ERKSNÄSN OSAYLESKAAVAEHDOTUS 6.10.2014 SERUM ARKKTEHDT OY NLSÄNKATU 11-13 F 6 FN-00510 HELSNK FNLAND WWW.SERUM.F Perusratkaisu Kortteleiden

Lisätiedot

OSUUSLIIKE SALLAN KESKUSTOIMIPAIKAN KIINTEISTÖ

OSUUSLIIKE SALLAN KESKUSTOIMIPAIKAN KIINTEISTÖ OSUUSLIIKE SALLAN KESKUSTOIMIPAIKAN KIINTEISTÖ Rakennushistoriaselvitys 10.10.2013 Arkkitehtitoimisto Pia Krogius Sisällys 1. JOHDANTO 4 Kohde 4 Tehtävä 4 Perustiedot 6 2. TAUSTAA 7 Osuusliike Salla 7

Lisätiedot

Kokkokankaan hautausmaa

Kokkokankaan hautausmaa Kokkokankaan hautausmaa Havainnekuvia hautausmaa-alueesta 31.05.2012 Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä Kokkokangas 15134 1506/1, 2 ja 3 Rakennustoimenpide Piirustuslaji

Lisätiedot

HERNESAARENOSAYLEISKAAVAN KAUPALLISTEN PALVELUIDEN MITOITUS JA SIJOITTELUKAUPUNKIRAKENTEESEEN

HERNESAARENOSAYLEISKAAVAN KAUPALLISTEN PALVELUIDEN MITOITUS JA SIJOITTELUKAUPUNKIRAKENTEESEEN HERNESAARENOSAYLEISKAAVAN KAUPALLISTEN PALVELUIDEN MITOITUS JA SIJOITTELUKAUPUNKIRAKENTEESEEN Helsingin kaupunki Länsisatama-projekti 1.1.011 Kaupallisten palveluiden mitoitus ja sijoittelu 1 HERNESAAREN

Lisätiedot

RETKEILIJÄNKATU HANKESUUNNITELMA

RETKEILIJÄNKATU HANKESUUNNITELMA RETKEILIJÄNKATU 13 12.05.2017 HANKESUUNNITELMA Retkeilijänsilta Retkeilijänkatu 11 tontilla sijaitseva toimistorakennus on tällä hetkellä Avara Oy:n toimitilakäytössä ja Retkeilijänkatu 13 tontti on kyseisen

Lisätiedot

Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy. Malagankatu 3, Helsinki. KOy Helsingin Jallukka

Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy. Malagankatu 3, Helsinki. KOy Helsingin Jallukka Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy Malagankatu 3, Helsinki KOy Helsingin Jallukka Urbaania asumista meren äärellä Jätkäsaaren tunnelma muodostuu kivijalkaliikkeistä, pyöräily- ja kävelyreiteistä

Lisätiedot

RIIHIMÄKI PELTOSAARI TOIMITILAKORTTELIN LUONNOSSUUNNITELMA 20.1.2014 B L O K A R K K IT EHDIT

RIIHIMÄKI PELTOSAARI TOIMITILAKORTTELIN LUONNOSSUUNNITELMA 20.1.2014 B L O K A R K K IT EHDIT RIIHIMÄKI PELTOSAARI TOIMITILAKORTTELIN LUONNOSSUUNNITELMA B L O K A R K K IT EHDIT E 1 - vaihe 1 Peltosaaren toimitilakorttelin luonnossuunnitelma vaihtoehto 1 I II 1 / 2 91.95 8:16 8:53 II 1 / 2 Peltosaaren

Lisätiedot

KORKEAVUORENKATU 21 Roomy oy Viitesuunnitelma

KORKEAVUORENKATU 21 Roomy oy Viitesuunnitelma KORKEAVUORENKATU 21 Roomy oy Viitesuunnitelma 11.3.2015 ASEMAKAAVAN MUKAINEN RAKENNUSOIKEUS - Katurakennukselle 5920 - Pihasiivelle 1450 - kellari pihasiiven alla 225 - kellari pihakannen alla 330 - ullakko

Lisätiedot

NIEMENKARTANON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

NIEMENKARTANON KEHITTÄMISSUUNNITELMA NIEMENKARTANON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Niemenkartanon ja sen pihapiirin elävöittämiseksi on tehty oheinen kehittämissuunnitelma, jossa on suunniteltu Niemenkartanon käyttötarkoitusta ja toiminnan järjestämistä

Lisätiedot

C&J 1203 VUORES "KATOS" TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA, 2. VAIHE KORTTELI 7632 VUORES "KATOS" TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA KORTTELI 7632

C&J 1203 VUORES KATOS TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA, 2. VAIHE KORTTELI 7632 VUORES KATOS TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA KORTTELI 7632 C&J 03 Vuoreskeskus itä, asemakaava nro 86 tontinkäyttösuunnitelma ts-86-3 kortteli 763 VUORES VUORES "KATOS" TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA,. VAIHE KORTTELI 763 "KATOS" TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA KORTTELI 763 CEDERQVIST

Lisätiedot

VALIMO. Parviainen Arkkitehdit Oy

VALIMO. Parviainen Arkkitehdit Oy VALIMO Parviainen Arkkitehdit Oy VALIMO s 3-5 PERUSTIEDOT s 6-8 MUUNNELTAVAT TILAT s 9-11 VIIHTYISÄ TYÖYMPÄRISTÖ 2 Yrityksesi uusi toimitila löytyy Pitäjänmäestä! Valimon uusi toimitilakokonaisuus sijoittuu

Lisätiedot

Menestystarina jatkuu

Menestystarina jatkuu Menestystarina jatkuu Kaikki tietävät Autotalon Kamppia on kehitetty kaupunkilaisia palvelevana alueena yli 100 vuotta. Sotien jälkeen Helsingin keskustaan rakennettiin kiihtyvään tahtiin liikerakennuksia,

Lisätiedot

TOIMITILAA KAMPISSA ANTINKATU 1. Antinkatu 1, Helsinki

TOIMITILAA KAMPISSA ANTINKATU 1. Antinkatu 1, Helsinki TOIMITILAA KAMPISSA ANTINKATU 1 Antinkatu 1, 00100 Helsinki MIELENKIINTOINEN FUNKKISKIINTEISTÖ Rakennushistorialtaan mielenkiintoinen funkkiskiinteistö sijaitsee keskeisellä paikalla Kampissa ja tarjoaa

Lisätiedot

Uutta tilaa yritysmaailman ytimessä

Uutta tilaa yritysmaailman ytimessä EKOTEHOKAS TOIMIstoTALO KEILANIEMEssä www.keilaranta.fi Uusi, aidosti muunneltava toimistokokonaisuus Keilaranta :ssä sijaitsee lähimpänä Keilaniemen tulevaa metroasemaa. Viihtyisiä tiloja sekä pienille

Lisätiedot

AIESOPIMUS ETELÄ-KARJALAN KÄRÄJÄOIKEUDEN JA SYYTTÄJÄNVIRASTON (NS

AIESOPIMUS ETELÄ-KARJALAN KÄRÄJÄOIKEUDEN JA SYYTTÄJÄNVIRASTON (NS Kaupunginhallitus 116 05.03.2012 Kaupunginvaltuusto 39 10.04.2012 AIESOPIMUS ETELÄ-KARJALAN KÄRÄJÄOIKEUDEN JA SYYTTÄJÄNVIRASTON (NS. OIKEUSTALON) SIJOITTUMISSELVITYKSESTÄ KAUPUNGINTALON TONTILLE JA TÄYDENNYSRAKENTAMINEN

Lisätiedot

NOSTE SISÄÄNTULO JYVÄSKYLÄÄN HÄMEENKADUN ALUEEN KUTSUKILPAILU SISÄÄNTULONÄKYMÄ ETELÄSTÄ

NOSTE SISÄÄNTULO JYVÄSKYLÄÄN HÄMEENKADUN ALUEEN KUTSUKILPAILU SISÄÄNTULONÄKYMÄ ETELÄSTÄ SISÄÄNTULONÄKYMÄ ETELÄSTÄ MAANALAINEN PYSÄKÖINTI (ALUE B) 1:1000 N HAVAINNEKUVA 1:1000 Suunnitelma muodostaa Jyväskylän ruutukaavakaupungin lounaiskulmaan selkeän päätteen ja uuden vetovoimaisen saapumisnäkymän

Lisätiedot

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI)

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) Ympa 31.10.2002 Ympa liite VIHDIN KUNTA NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) RAKENTAMISOHJE KORTTELEILLE 417 JA 457 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖKESKUS 31.10.2002

Lisätiedot

25 o. ALUESUUNNITELMA 1:800 SELOSTUS Nimimerkki: 25

25 o. ALUESUUNNITELMA 1:800 SELOSTUS Nimimerkki: 25 ALUESUUNNITELMA 1:800 SELOSTUS Nimimerkki: 25 Alue 1 Pistetalokortteli Alueen pistetalojen ryhmittely poikkeaa viitesuunnitelmasta, talot on oikaistu tehtaan koordinaatistoon ja niiden määrää on lisätty.

Lisätiedot

Säilyneisyys ja arvottaminen

Säilyneisyys ja arvottaminen RAAHE 5. kaupunginosan korttelin 17 rakennushistoriallinen selvitys ja arvottaminen 20.11.2007 FG Suunnittelukeskus Oy Raahen 5. kaupunginosan korttelin 17 rakennushistoriallinen selvitys 1 Säilyneisyyden

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Kaavarekisteri :43:52 1 (5) A S E M A K A A V A M E R K I N N Ä T J A - M Ä Ä R Ä Y K S E T :

Hämeenlinnan kaupunki Kaavarekisteri :43:52 1 (5) A S E M A K A A V A M E R K I N N Ä T J A - M Ä Ä R Ä Y K S E T : 12:43:52 1 (5) A S E M A K A A V A M E R K I N N Ä T J A - M Ä Ä R Ä Y K S E T : Kuva Selitys A S E M A K A A V A M E R K I N N Ä T J A - M Ä Ä R Ä Y K S E T : Yleisten rakennusten korttelialue, jolla

Lisätiedot

Lausunto MV/232/ / (3)

Lausunto MV/232/ / (3) Lausunto MV/232/05.03.00/2013 1 (3) 20.12.2013 Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Oy Ratakatu 19 00120 HELSINKI Viite Lausuntopyyntö 9.12.2013 Asia HELSINKI, Töölönkatu 28:ssa sijaitsevan rakennuksen ja tontin

Lisätiedot

Pohjoinen Rautatiekatu 25. Moderni toimistotalo Helsingin keskustassa. Noin 200 työpistettä

Pohjoinen Rautatiekatu 25. Moderni toimistotalo Helsingin keskustassa. Noin 200 työpistettä Moderni toimistotalo Helsingin keskustassa Noin 200 työpistettä Laadukasta toimistotilaa Helsingin ydinkeskustassa Kevan omistama, moderni toimistokiinteistö vapautuu kokonaisuudessaan vuokrattavaksi sopimuksen

Lisätiedot

HANKESELOSTUS 1 (14) Asunto Oy Helsingin Parrulaituri 26.04.2013. Asunto Oy Helsingin Parrulaituri. Parrulaituri 10

HANKESELOSTUS 1 (14) Asunto Oy Helsingin Parrulaituri 26.04.2013. Asunto Oy Helsingin Parrulaituri. Parrulaituri 10 HANKESELOSTUS 1 (14) Parrulaituri 10 HANKESELOSTUS 2 (14) Yleistä Sijainti 10589 / 14 Parrulaituri 10, Kalasatama 00540 Helsinki Tontti Tontin koko on 1328m 2. Tontti on entistä mereen täyttömaalle tehtyä

Lisätiedot

KESKUSTAKIRJASTON YLEISSUUNNITELMA KESKUSTAKIRJASTON HANKESUUNNITELMA LIITE 5, VIITESUUNNITELMAT

KESKUSTAKIRJASTON YLEISSUUNNITELMA KESKUSTAKIRJASTON HANKESUUNNITELMA LIITE 5, VIITESUUNNITELMAT KESKUSTAKIRJASTON YLEISSUUNNITELMA KESKUSTAKIRJASTON HANKESUUNNITELMA LIITE 5, VIITESUUNNITELMAT Keskustakirjaston arkkitehtuuri perustuu rakennuspaikan ja tulevaisuuden kirjastototoimintojen kohtaamiseen

Lisätiedot

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Ulkoasu selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen korttelialue, jolle saa sijoittaa liike- ja toimistotiloja enintään 10 prosenttia kerrosalasta. Asuin-, liike- hotelli- ja toimistorakennusten

Lisätiedot

MYYDÄÄN TOIMISTOKIINTEISTÖ LIEKOLANKATU 13 SASTAMALA

MYYDÄÄN TOIMISTOKIINTEISTÖ LIEKOLANKATU 13 SASTAMALA MYYDÄÄN TOIMISTOKIINTEISTÖ LIEKOLANKATU 13 SASTAMALA Tulli Business Park, Åkerlundinkatu 11 A - PL 352-33101 Tampere Puh. 010 5220 100 - Fax 03 222 9835 - www.catella.fi MYYTÄVÄ KOHDE Osoitteessa Liekolankatu

Lisätiedot

VAIHE B A I/II A III

VAIHE B A I/II A III ILMAKUVAUPOTUS ILMAKUVAUPOTUS -MUUT TORNIT ajo p-talo VAIHE B S I B E L I U K S E N K A T U XXV M A N N I L A N T I E V E N N Y S O L D A N I N R A I T T I II A I/II - I XXIII 9 200 A IV S I B E L I U

Lisätiedot

PERHELÄ VIITESUUNNITELMA

PERHELÄ VIITESUUNNITELMA PERHELÄ VIITESUUNNITELMA 13.2.2017 MA NN RAUTATIEASEMA ILA NT IE JÄRVENPÄÄ PERHELÄ N2000 ILMAKUVAKARTTA 13.2.2017 HE LS IN G SI BE L IN TI E IU KS E NK AT U PERHELÄ V II 138 I S I B E L I U K S E N K A

Lisätiedot

Kylmäniemen kalasataman rakennushistorian inventointi / Esko Puijola

Kylmäniemen kalasataman rakennushistorian inventointi / Esko Puijola Kylmäniemen kalasataman rakennushistorian inventointi 18.10.2011 / Esko Puijola Kalasataman nykyinen rakennuskanta vv verkkovaja 14 km kalamaja 2 pääasiallinen runkorakenne rakentamisvuodet harmaa hirsi

Lisätiedot

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / 27.9.2016 ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY SIJAINTI kartta.hel.fi Fonecta NYKYTILANNE Rastilan liikekeskus sijaitsee Rastilan metroaseman

Lisätiedot

KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS

KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS RUNONLAULAJANTIE 40 00420 HELSINKI Bruttoala 5410 Valmistunut 2009 KOULUN PÄÄSISÄÄNKÄYNTI KOHDE Koulu on rakennettu vuonna 1966 Etelä-Kaarelan Yhteiskouluksi. Rakennuksen

Lisätiedot

KAUPPATIE II KAUPPATIE II LIITE B1

KAUPPATIE II KAUPPATIE II LIITE B1 LIITE B1 LUONNOSVAIHEEN VAIHTOEHTOJEN VERTAILU Lähtökohdat Asemakaavan muutosalue sijaitsee Hyrylän keskustassa Kauppatien varrella. Korttelin uudistaminen liittyy tiiviisti kunnan tavoitteeseen kehittää

Lisätiedot

Helsingin / TOP TEN alustavat esteettömyysohjeet

Helsingin / TOP TEN alustavat esteettömyysohjeet Helsingin / TOP TEN alustavat esteettömyysohjeet Hanna-Leena Rissanen Rakennusvalvonta PIENTALOT 2 Rakennukseen johtava kulkuväylä Ei koske omakotitaloa, paritaloa eikä kaupunkipientaloa, jos esteettömän

Lisätiedot

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / 20.5.2016 ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY kartta.hel.fi Fonecta Johdanto Rastilan keskuksesta valmistellaan viitesuunnitelmaa asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

3. ASUNTOKORTTELI Helin & CO Arkkitehdit 3.0

3. ASUNTOKORTTELI Helin & CO Arkkitehdit 3.0 3. ASUNTOKORTTELI Helin & CO Arkkitehdit 3.0 3.1 AKSONOMETRIA LÄNNESTÄ 3.2 KÄYNTI AUTOHALLIIN KÄYNTI AUTOHALLIIN TONTTI 14 TONTTI 15 1900 kem2 TONTTI 1900 kem2 AUTOHALLI 270 AP TONTTI 1 1900 kem2 TONTTI

Lisätiedot

KOy Elimäenkatu 9. Jaana Takamäki Puh. +358 50 544 1006 jaana.takamaki@capman.com

KOy Elimäenkatu 9. Jaana Takamäki Puh. +358 50 544 1006 jaana.takamaki@capman.com 23.8.2013 Elimäenkatu 9, 00510 Helsinki Kiinteistö Kiinteistön on suunnitellut v. 1929 arkkitehti Aarne Sarvela. Se on alun perin toiminut Helsingin Kutomo ja Kravatti Oy:n tehdas ja toimistorakennuksena

Lisätiedot

VYÖKATU 3 00160 HELSINKI

VYÖKATU 3 00160 HELSINKI VYÖKATU 3 00160 HELSINKI MYYDÄÄN N. 495 M2 HELSINGIN HELSINGIN KAUPUNKI MYY PERUSTIETOA KOHTEESTA Helsingin kaupunki myy: Myynnin kohteena on rakennus 495 m2 (ei tarkistusmitattu) ja maanvuokraoikeus n.

Lisätiedot

Pohjoinen Rautatiekatu 25. Moderni toimistotalo Helsingin keskustassa. Noin 200 työpistettä

Pohjoinen Rautatiekatu 25. Moderni toimistotalo Helsingin keskustassa. Noin 200 työpistettä Vuokraus: Senaatin Notariaatti Oy Jukka Myyryläinen, 0400-688 861 Mats Kuhlefelt, 0400-500 285 www.senaatinnotariaatti.fi Insinöörinkatu 7 B, 00880 Helsinki Moderni toimistotalo Helsingin keskustassa Noin

Lisätiedot

Sijoituskohde Toimistokiinteistö Voimalaitoksentie 50, 29200 Harjavalta. 18.6.2015 Luottamuksellinen 1

Sijoituskohde Toimistokiinteistö Voimalaitoksentie 50, 29200 Harjavalta. 18.6.2015 Luottamuksellinen 1 Sijoituskohde Toimistokiinteistö Voimalaitoksentie 50, 29200 Harjavalta 18.6.2015 Luottamuksellinen 1 Sijainti Osoite Alue Voimalaitoksentie 50, 29200 Harjavalta Kohde sijaitsee Nakkilan kunnassa Harjavallan

Lisätiedot

ASEMANSEUTU SEINÄJOKI Luonnos

ASEMANSEUTU SEINÄJOKI Luonnos ASEMANSEUTU SEINÄJOKI Luonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA-ANALYYSI - Kevytliikenne - Viheralueet - Autoliikenne ja pysäköintilaitokset - Tilaohjelman analyysi 2. EHDOTUS - Näkymät - Piirustukset 1. TAUSTA-ANALYYSI

Lisätiedot

KUOPION ASEMANSEUDUN KONSEPTISUUNNITELMA KUOPION PORTTI

KUOPION ASEMANSEUDUN KONSEPTISUUNNITELMA KUOPION PORTTI KUOPION ASEMANSEUDUN KUOPION PORTTI 19.5.2016 KUOPION ASEMANSEUDUN KUOPION PORTTI Monipuolinen kokonaisuus Lähtökohtana koko hankealueella moderni hybridirakentaminen, jossa asumisen osuus noin 1/3 Liikenteen

Lisätiedot

Satamasaarentie 5, Helsinki 06 Selvitys poikkeamisista ja perustelut:

Satamasaarentie 5, Helsinki 06 Selvitys poikkeamisista ja perustelut: Satamasaarentie 5, Helsinki 06 Selvitys poikkeamisista ja perustelut: 04.04.2016 Helsinki Liitteenä kaaviokuvat poikkeamista (1) Kaava: VI ul/3 Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuri

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

20. kaupunginosa (Länsisatama) Munkkisaaren osa-alue.

20. kaupunginosa (Länsisatama) Munkkisaaren osa-alue. Kolehmainen Ritva Lähettäjä: Pasanen Harri Lähetetty: 28. joulukuuta 2015 11:17 Vastaanottaja: Kirjaamo Helsinki Aihe: VL: Helikopterikentän ympäristölupahakemus - kaavoittajan kannanotto alueenkaavoituksesta

Lisätiedot

1/16. Säterintie 8. Tehdasalueella vuokrattavana olevat TOIMISTOTILAT VARASTOTILAT TUOTANTOTILAT

1/16. Säterintie 8. Tehdasalueella vuokrattavana olevat TOIMISTOTILAT VARASTOTILAT TUOTANTOTILAT 1/16 Säterintie 8 Tehdasalueella vuokrattavana olevat TOIMISTOTILAT VARASTOTILAT TUOTANTOTILAT 2/16 Silkinkehruu Lämmin tuotantotila / varastotila puukatto jonka yläpuolella toimistotiloja Ikkunat ulos

Lisätiedot

RAKENNUSINVENTONTI 13.09 2013. Hangon kantakaupungin kortteli 518. Johanna Laaksonen. Korttelin 518 sijainti opaskartalla.

RAKENNUSINVENTONTI 13.09 2013. Hangon kantakaupungin kortteli 518. Johanna Laaksonen. Korttelin 518 sijainti opaskartalla. RAKENNUSINVENTONTI 13.09 2013 Hangon kantakaupungin kortteli 518 Johanna Laaksonen Korttelin 518 sijainti opaskartalla. 1 2 16 15 4 11 12 5 7 17 18 20 19 14 13 Korttelin 518 nykyinen tonttijako kantakartalla.

Lisätiedot

ENNAKKOMARKKINOINTI AS OY ESPOON PORTTITIE JOULUKUUTA Havainnekuva

ENNAKKOMARKKINOINTI AS OY ESPOON PORTTITIE JOULUKUUTA Havainnekuva ENNAKKOMARKKINOINTI A OY EPOON PORTTITIE 13 14. JOULUKUUTA 2017 Havainnekuva A OY EPOON PORTTITIE 13 KAUNIAINEN JUNA-AEMA ELLO Asunto-osakeyhtiö Espoon Porttitie 13 on rauhallisen Mankkaan keskelle sijoittuva

Lisätiedot

Jyväskylän Kaupungintalo - 027 Kellariravintola valaistus esitys

Jyväskylän Kaupungintalo - 027 Kellariravintola valaistus esitys Jyväskylän Kaupungintalo - 027 Kellariravintola valaistus esitys Jyväskylän Kaupungintalo - 002 Pohjakerroksen käytävä 211 JUHLASALIN VANHA VALURAUAKRUUNU 102 KALUSUS JA VANHA VALAISIME 217 KALUSUS JA

Lisätiedot

samaan virtaan Aluejulkisivu länteen 1:800 Aluejulkisivu etelään 1:800 Asemapiirros 1:800 VII VII½ V kem 2 V½ Urheilukenttä Leikkipuisto

samaan virtaan Aluejulkisivu länteen 1:800 Aluejulkisivu etelään 1:800 Asemapiirros 1:800 VII VII½ V kem 2 V½ Urheilukenttä Leikkipuisto samaan virtaan Aluejulkisivu länteen 1:800 Aluejulkisivu etelään 1:800 Asemapiirros 1:800 A Suojelualue +83 +83.6 +84 +84 +83 II +85 3 000 kem 2 II½ +85 +83.6 +84 II 2 200 kem 2 ½ +84 +85.25 +85 +87 +87

Lisätiedot

SELVITYS HISSIEN RAKENTAMISEN MAHDOLLISUUDESTA OLYMPIAKYLÄN KAAVA-ALUEELLA

SELVITYS HISSIEN RAKENTAMISEN MAHDOLLISUUDESTA OLYMPIAKYLÄN KAAVA-ALUEELLA SELVITYS HISSIEN RAKENTAMISEN MAHDOLLISUUDESTA OLYMPIAKYLÄN KAAVA-ALUEELLA Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2015 Riitta Salastie, Janne Prokkola, Marjaana Yläjääski ja Hertta Ahvenainen Olympiakylän

Lisätiedot

Liikekeskus ydinkeskustassa

Liikekeskus ydinkeskustassa LAPPEENRANTA Liikekeskus ydinkeskustassa kaupankäynnin keskipisteessä centrelappeenranta.fi Seitsemän kerrosta miljoonia asiakkaita vuodessa kivijalkatilat, myymälät, toimistot ja panoraamatoimistot keskellä

Lisätiedot

Aaltoa kulttuurimatkaillen. Seinäjoen kaupunki Kulttuuritoimi PL 215 60101 SEINÄJOKI

Aaltoa kulttuurimatkaillen. Seinäjoen kaupunki Kulttuuritoimi PL 215 60101 SEINÄJOKI Aaltoa kulttuurimatkaillen Seinäjoen kaupunki Kulttuuritoimi PL 215 60101 SEINÄJOKI Alvar Aalto Seinäjoella Seinäjoki on Etelä-Pohjanmaan maakunnan keskus ja yksi Suomen voimakkaimmin kasvavista kaupunkikeskuksista.

Lisätiedot

Haemme jatkoa suunnitteluvaraukselle, joka koskee Koivu-Mankkaan alueella Tapiolan urheilupuistossa sijaitsevaa aluetta.

Haemme jatkoa suunnitteluvaraukselle, joka koskee Koivu-Mankkaan alueella Tapiolan urheilupuistossa sijaitsevaa aluetta. Tapiolan Jalkapallostadion Oy Sivu 1 / 1 Suunnitteluvarauksen jatkohakemus 2015-04-27 Espoon Kaupunki Kaupunginhallituksen Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto. Kirjaamo Ari Kontas Tapiolan Jalkapallostadionille

Lisätiedot

ETELÄINEN POSTIPUISTO ASEMAKAAVALUONNOKSEN ESITTELY. Eteläinen Postipuisto kaakon suunnasta

ETELÄINEN POSTIPUISTO ASEMAKAAVALUONNOKSEN ESITTELY. Eteläinen Postipuisto kaakon suunnasta ETELÄINEN POSTIPUISTO ASEMAKAAVALUONNOKSEN ESITTELY Eteläinen Postipuisto kaakon suunnasta ETELÄINEN POSTIPUISTO Eteläisen Postipuiston alueelle suunnitellaan uutta asuin- ja työpaikkarakentamista. Tavoitteena

Lisätiedot

RASTILAN KESKUS ALUSTAVA VIITESUUNNITELMA Arkkitehtitoimisto Ettala Palomeras Oy

RASTILAN KESKUS ALUSTAVA VIITESUUNNITELMA Arkkitehtitoimisto Ettala Palomeras Oy ALUSTAVA VIITESUUNNITELMA 11.11.2016 Arkkitehtitoimisto Ettala Palomeras Oy FONECTA KARTTA.HEL.FI JOHDANTO Rastilan keskuksesta valmistellaan viitesuunnitelmaa asemakaavamuutoksen pohjaksi. Rastilan Liikekeskus

Lisätiedot

Teollisuustilat. Kehitys-Parkki Oy ylläpitää rekisteriä vapaana olevista tiloista teollisuus- ja tuotannollisille ym. yrityksille.

Teollisuustilat. Kehitys-Parkki Oy ylläpitää rekisteriä vapaana olevista tiloista teollisuus- ja tuotannollisille ym. yrityksille. Kehitys-Parkki Oy ylläpitää rekisteriä vapaana olevista tiloista teollisuus- ja tuotannollisille ym. yrityksille. Päivitetty 6/015 Teollisuustilat Toimitilan kuvaus Sijainti Myynti/ vuokraus Yhteystiedot

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungintalo peruskorjaus ja entistäminen SUOJELURAKENNUKSEN ERITYISPIIRTEET alustava

Jyväskylän kaupungintalo peruskorjaus ja entistäminen SUOJELURAKENNUKSEN ERITYISPIIRTEET alustava Jyväskylän kaupungintalo peruskorjaus ja entistäminen SUOJELURAKENNUKSEN ERITYISPIIRTEET alustava 23.03.2010 Kaupungintalo on osa valtakunnallisesti merkittävää Jyväskylän Kirkkopuiston ja hallintokeskuksen

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Liike- ja toimistotilaa saa olla 10

Lisätiedot

arkkitehtuurikilpailu LIVING IN THE CITY, VAASA HAITARI

arkkitehtuurikilpailu LIVING IN THE CITY, VAASA HAITARI HAVAINNEKUVA HIETASAARENKADULTA ÖSTERBOTTENSHUS HAITARI Lähtökohtana ehdotuksessa on ollut tiivistää kaupunkirakennetta ja luoda suojaisia pihoja asuinkortteleille. Uudet rakennukset on sovitettu mittakaavaltaan,

Lisätiedot

Uutta tilaa yritysmaailman ytimessä

Uutta tilaa yritysmaailman ytimessä Uutta tilaa yritysmaailman ytimessä Meren rannalle Keilaniemen sydämeen nousee uusi, kestävän kehityksen periaatteella toteutettava toimistokiinteistö. Keilaranta :n uudisrakennuksen suunnittelussa on

Lisätiedot

MYYDÄÄN TOIMISTO-/LIIKEHUONEISTOT VALKEAKOSKEN KESKUSTASTA

MYYDÄÄN TOIMISTO-/LIIKEHUONEISTOT VALKEAKOSKEN KESKUSTASTA MYYDÄÄN TOIMISTO-/LIIKEHUONEISTOT VALKEAKOSKEN KESKUSTASTA Tulli Business Park, Åkerlundinkatu 11 A - PL 352-33101 Tampere Puh. 010 5220 100 - Fax 03 222 9835 - www.catella.fi KIINTEISTÖN SIJAINTI Myytävät

Lisätiedot

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu A B C D E Työssä on tutkittu vaihtoehtoisia tapoja sijoittaa asuinrakentamista Lohjan keskustassa sijaitsevan korttelin 222 tonteille 5 ja 7. Suunnittelualueena olevat tontit ovat Laurinkadun ja Nahkurinkadun

Lisätiedot