FORDIN TALO KULTTUURILLE ideasuunnitelma. arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto talli

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FORDIN TALO KULTTUURILLE ideasuunnitelma. arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto talli 20.12.2011"

Transkriptio

1 FORDIN TALO KULTTUURILLE ideasuunnitelma arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto talli

2 FORDIN TALO KULTTUURILLE ideasuunnitelma Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Pia Ilonen, Karoliina Hoppu Ohjausryhmä: Jari Huhtaniemi Kaupunkisuunnitteluvirasto Risto Ruohonen altion taidemuseon ylijohtaja Marianna Kajantie Helsingin kulttuurikeskuksen osastonjohtaja Heikki Lehtomaa Ovenia, kiinteistön omistan edustaja Tanssin talo ry Hanna-Mari Peltomäki 1 arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto talli oy tallberginkatu 1 C helsinki käyntiosoite: tallberginkatu 3 P+358 (0) F+358 (0) arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto talli oy ratakatu 1bA 12, helsinki, tel *

3 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 3 Fordin talo Hernesaaren vetovoimaiseksi kulttuuritaloksi 3 2. TAUSTAA 6 HERNESAARI 6 Laitumesta kaupungiksi 6 Hernesaari osana merellistä kantakaupunkia 6 3. FORDIN TALON HISTORIAA 7 4. NYKYTILANNE uokralaiset 12 Tilat IDEASUUNNITELMA 14 MAHDOLLISIA KÄYTTÄJIÄ - TILAOHJELMA 14 Tanssi Elokuva 1 AIHE: NYKYTILANTEEN KOHENTAMINEN 16 2 AIHE: FORDIN KULTTUURITALO JA LAAJENNUS 24 2

4 1. JOHDANTO Fordin talo Hernesaaren vetovoimaiseksi kulttuuritaloksi Hernesaaresta tulee yli asukkaan asuinalue. Alueelle sijoittuu lisäksi matkailuun ja vapaa-ajanviettoon liittyviä toimintoja. Hernesaaren risteilysatamassa vierailee nykyisin noin matkailijaa vuodessa. Tulevassa maankäytössä satama saa uuden kolmannen laituripaikan ja terminaalirakennuksen, jonka yhteyteen rakennetaan hotelli- ja kongressikeskus sekä liiketilaa. Fordin talo liittyy tähän palveluketjuun sisällöllisesti: sataman matkailuliikenne, majoitus- ja kokouspalvelut sekä kulttuurikeskus muodostavat yhdessä toisiaan tukevan kokonaisuuden. astaavalla tavalla toimintoja on yhdistetty esimerkiksi Amsterdamissa, jossa risteilyterminaali, musiikkitalo ja hotelli muodostavat vastaavan palvelukokonaisuuden. Hernesaaren osayleiskaavassa tullaan suojelemaan alueen rakennuksista Fordin entinen kokoonpanotehdas ja läheinen altion iljavarastot. Osayleiskaavatyön puitteissa tutkitaan Fordin talon soveltuvuutta tulevaisuudessa kulttuurikäyttöön. Kulttuurikäytön selvitys on laadittu ideasuunnitelman muotoon. Se perustuu Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Tallin vuonna 2011 laatimaan rakennushistoriaselvitykseen. Työn tarkoituksena on kartoittaa rakennuksen soveltuvuutta kulttuurikäyttöön sen nykyisessä tilassa, ja ideoida mahdollisia tulevia, rakennukseen luontevasti soveltuvia kulttuurin tiloja. Erityisesti on tutkittu esiintymistilojen sijoittamisen mahdollisuuksia, sillä rakennushistoriaselvityksessä esiintuotu alkuperäinen tilajäsentely antaisi tähän hyvät mahdollisuudet. 3 Rakennusten uudelleenkäytön onnistuneita esimerkkejä ovat esimer-

5 kiksi Kaapelitehdas, Tennispalatsi, Lasipalatsi, Korjaamo ja Suvilahti. Helsingissä on vielä kulttuurihistoriallisesti merkittäviä rakennuksia, joille ei ole olemassa markkinaehtoista käyttäjää. Helsingin kulttuuristrategiassa vuosille mainitaan, että tyhjiä tai tyhjeneviä tiloja tullaan kartoittamaan erityisesti tanssin, elokuvan ja kuvataiteen tarpeita silmällä pitäen. Keskeisiä toimenpide-ehdotuksia strategian kohdassa ympäristö ja kaupunkirakenne on: - armistetaan, että uusia julkisia tiloja rakennettaessa tai vanhoja korjatessa niistä löytyy taide- ja kulttuuritoiminnalle soveltuvia tiloja. Otetaan mahdollisuuksien mukaan kaupungin omistuksessa olevia suojeltuja rakennuksia kulttuurikäyttöön. - Kaupunki varautuu toiminnassaan tanssin talon toteuttamiseen ja Hietaniemen konepajahallin muuttamiseen kulttuurikäyttöön. Näissä hankkeissa lähtökohtana on, että ulkopuoliset tahot ovat päätoimijoina. - Tuetaan kehitystä, jossa vaihtoehtoiselle eli art house-, klassikko- ja lasten elokuvatarjonnalle on esitystilat keskustassa. Ideasuunnitelman laatimishetkellä yksi keskeisistä esitys- ja harjoitustiloja hakevista ryhmistä on tanssin ala. Tanssin talo -hanke on merkittävä valtakunnallisella tasolla. Ohjausryhmä on siksi kuullut Tanssin talo ry:n edustajia ja kartoittanut myös harrastajatanssin tarpeita. Ideasuunnitelmassa on otettu tämä kohderyhmä esimerkkikäyttäjäksi, mutta se ei tietenkään sulje pois muita toimijoita. Fordin talo soveltuu samantyyppisellä tilaohjelmalla yhtä hyvin myös esimerkiksi elokuvaalan käyttöön. Fordin talo kehittyy kulttuurin taloksi monivaiheisessa prosessissa. Nyt tehty selvitys pyrkii luomaan tälle kehitykselle puitteet. 4

6 5 Havainnekuva Hernesaaren tulevaisuudesta, KS / kaavoituskatsaus 2011 Hernesaari, Kaupunkisuunnitteluvirasto 2011

7 2. TAUSTAA Hernesaari 1920-luvulla HERNESAARI Laitumesta kaupungiksi Nykyinen Hernesaaren alue muodostuu pääosin täyttömaasta, jonka alle ovat peittyneet niemen keskivaiheilla sijainnut Hernesaari ja eteläkärjen Hernematalankari luvun alussa saaren nimeksi vahvistettiin Hernesaari. Saarta käytettiin kesäisin laitumena ja siellä oli kalastajien tukikohta. Munkkisaari ja Hernesaari yhdistettiin vuonna 1941, kun oli saatu lupa niiden välisen salmen täyttämiseen. iisi vuotta myöhemmin merestä nouseva kallioinen saari tasoitettiin vasta valmistuneen Fordin autotehtaan käyttöön. Nykyisin Hernesaaressa toimii telakka teollisuusalueineen. Hernesaari osana merellistä kantakaupunkia Länsisatamaa on rakennettu osaksi kantakaupunkia 90-luvulta lähtien. Entiset satama- ja telakka-alueet Ruoholahti, Salmisaari, Jätkäsaari ja Hernesaari tulevat muodostamaan yhdessä asukkaan ja työpaikan merellisen kaupunginosan. Länsisataman osa-alueilla tulee kaikilla olemaan omat kulttuurikeskittymät, jotka luovat alueille vetovoimaisen identiteetin: Ruoholahdella Kaapeli, Salmisaaressa Salmisaaren liikuntakeskus, Jätkäsaaressa Bunkkeri ja Hernesaaressa Fordin talo. Telakkatoiminnan väistyessä Hernesaaresta rakentuu asuinalue, jossa korostuu vapaa-aika meren äärellä. esiurheilukeskus, venesatama, risteilylaivat ja Fordin talo kulttuurikeskus elävöittävät aluetta. Rantapuisto houkuttelee kaupunkilaisia liikkumaan ja harrastamaan. Alueesta tulee asukkaan ja työpaikan myötä uusi viihtyisä osa Helsingin kantakaupunkia. Raitiovaunut kulkevat aikanaan pitkin Hernesaaren pääkatua. Kadun itäpuolelle rakennetaan asuinkorttelit, vesiurheilukeskus, merellinen kaupan keskittymä ja helikopterikenttä. Länsipuolella säilyvät viljasiilot, Munkkisaaren teollisuustalo ja Fordin tehdasrakennus. Niiden jatkona sijaitsevat kolmen risteilyaluksen laiturit, matkustajaterminaali sekä pienvenesatama palveluineen. Asuinkorttelit muodostavat kolme kylää, joista jokaisen keskelle rakennetaan vesiallas venepaikkoineen. Altaat yhdistetään mereen kanavilla ja kylien välisille viheralueille rakennetaan leikkialueita ja pelikenttiä. Korttelit ovat tiiviitä ja kaupunkimaisia. Uutta täyttömaata tarvitaan vähintään 11 hehtaarin alueelle. almis Hernesaari on kooltaan noin 44 hehtaaria. Ensimmäiset uudet asukkaat muuttavat Hernesaareen vuonna Tätä ennen aluetta kehitetään risteilysatamana ja matkailukohteena. Matkailijoiden ja kaupunkilaisten käyttöön rakennettiin kesällä 2011 väliaikainen vesibussilaituri, tapahtumatori, opasteet ja kulkureitit. 6

8 3. FORDIN TALON HISTORIAA 7 Leikkauspiirros, vasemmalla kokoonpanohalli, oikealla nosturihalli Kuva: nosturihalli meren puolella Fordin entinen kokoonpanotehdas Hernesaaressa on arkkitehti Gunnar Nordströmin Oy Ford Ab:lle suunnittelema, edustava pääkonttorija tehdasrakennus. Rakennus suunniteltiin ja toteutettiin jatkosodan ja sitä seuranneen pulakauden aikana vuosina Kokoonpanotehdas oli valmistuessaan avara, valoisa ja toiminnaltaan selväpiirteisesti jäsennelty tuotantolaitos, jonka tiloihin heijastui yrityksen hierarkkinen toimintakulttuuri. Sen arkkitehtuuri oli 1940-luvulle tyypilliseen tapaan yksityiskohdiltaan runsaampaa ja koristeellisempaa kuin edellisellä vuosikymmenellä vallalla ollut funktionalismi. Fordin talo on historiansa aikana kokenut runsaasti muutoksia, jotka ovat vaikuttaneet monella tapaa etenkin sen entisiin tuotantotiloihin ja tehdastyöväen käytössä olleisiin tiloihin. Rakennukseen suunniteltiin alun perin joustovaraa, jota toteutettiin ja 50-luvuilla rakentamalla tuotantotiloihin uutta välipohjaa. uonna 1965 toteutettiin pitkään suunnitteilla ollut rakennuksen lisäkerros. Rakennuksen sisätilojen arkkitehtuurin laatuun merkittävimmin vaikuttanut yksittäinen muutos on ollut 1970-luvulla vesikaton korjauksen yhteydessä toteutettu kattolyhdyn purkaminen. Fordin talon nykyinen ulkohahmo ja julkisivut ovat rakennuksen 1980-luvulla peruskorjattua lounaispäätyä lukuun ottamatta pitkälle vuoden 1965 laajennuksen jälkeisessä asussa.

9 kokoonpanohalli 8

10 Tehtaan suuri toimistosali vuonna HKM Pääpiirustukset , arkkitehti G. Nordström 1. kerros ylhäällä 2. kerros alhaalla (ei mittakaavassa) 9

11 2. kerros, kattolyhty varaosavarastona.ford, MOBA Oy Ford Ab luopui tehdasrakennuksestaan 1990-luvun laman jälkimainingeissa vuonna Tämän jälkeen rakennuksen sisätiloihin ovat vaikuttaneet rakennuksen eri vuokralaiset, joita varten on jaettu tuotantotiloja useisiin yksiköihin, rakennettu uusia porrasyhteyksiä ja uudistettu osittain toimisto- ja aputiloja. Merkittävän yhtenäisen kerrostuman rakennuksen muutoshistoriassa muodostavat 2000-luvun alussa tehtaan vanhaan nosturihalliin uusmediayhtiö Satama Interactivea varten suunnitellut toimisto- ja kokoustilat. Tehdasrakennuksen eteläpäädyn tuotantokäytössä olevat tilat sen sijaan ovat tilallisesti pirstoutuneita. Rakennuksen sisätilojen ominaisluonne on muutoksista huolimatta kuitenkin edelleen vahva. Tiloissa on säilynyt runsaasti alkuperäisiä pintoja ja rakennusosia niissäkin tiloissa, joissa tilamuutokset ovat olleet huomattavia, sekä useita yhtenäisiä tilakokonaisuuksia (esimerkiksi rakennuksen pääsisäänkäynnit, porrashuoneet, näyttelyhalli ja toisen kerroksen toimistotilat). Kokonaisuutena Fordin entinen kokoonpanotehdas muodostaa erittäin mielenkiintoisen ja muutoksista huolimatta kokonaisuutena hyvin säilyneen, arvokkaan arkkitehtonisen kokonaisuuden. Rakennuksessa säilyneillä arkkitehtonisilla arvoilla ja kerroksellisella historialla on erityistä merkitystä tulevaisuuden uuden kaupunginosan siteenä Hernesaaren teolliseen menneisyyteen. Fordin talon historiaa on selvitetty tarkemmin rakennushistoriaselvityksessä KS/ Talli /Mari Mannevaara

12 Nykytilanne, jossa vuokratut tilat merkitty harmaalla rasterilla. 1. kerros ylhäällä 2. kerros alhaalla (ei mittakaavassa) korkea tila AUKKO FORDIN TALO Perustiedot: Katuosoite Henry Fordin katu 6, Helsinki äänieristetty tila Alkuperäinen käyttötarkoitus: Kulkuneuvojen suoja- ja huoltorakennus Nykyinen käyttötarkoitus: arasto- liike- ja toimistotilaa AUKKO AUKKO Kerrosluku 4 Kokonaisala m 2 Kerrosala m 2 Huoneistoala m 2 korkea tila AUKKO porras b Suunnittelija: arkkitehti Gunnar Nordström Rakennusajankohta Omistus: Koy Henry Fordinkatu 6 (Bronda Properties) 11 äänieristetty tila varatie porras a oimassa oleva asemakaava: Kaavatunnus 6154, vahvistettu Status: Rakennus on tarkoitus säilyttää. Rakennus on merkitty Hernesaaren osayleiskaavaluonnokseen sr-merkinnällä.

13 äänieristetty tila varatie NYKYTILANNE porras a KOKOONPANOHALLI KESKIOSA NOSTURIHALLI uokralaiset Rakennus on nykyisin osittain aktiivisessa käytössä. Huoneistoala on m2. Entisten tehdashallien tilat on vuokrattu pääasiassa varastotiloiksi 1. kerroksessa, ja 2. kerroksen keskiosan tehdashalliin on asettumassa käyttäjä joka hakee käyttötarkoituksen muutosta esiintymistilaksi. Toimistotilat on vuokrattu eri toimijoille, mm. tanssille. Tilat Kokonaisvaltaisen ja pitempiaikaisen vuokralaisen puutteessa rakennuksen tilat ovat osittain tilapäisillä väliseinäjaoilla pilkottuja, ja osaa niitä leimaa väliaikaisuuden ja välinpitämättömän käytön tuntu. Alkuperäinen tilaidea, jossa on kaksi korkeata hallitilaa ja keskellä kaksikerroksinen osa, ei hahmotu nykytilanteesta. Kokoonpanohalliin on jo rakentamisajan loppupuolella rakennettu välipohjaa, jota myöhemmin on laajennettu. Sen 1 kerroksen tilat on jaettu kevein väliseinin varastotiloiksi, ja 2 kerrokseen on lisätty toimistotiloja. Nykytilannetta on selvitetty tarkemmin rakennushistoriaselvityksessä KS/ Talli /Mari Mannevaara

14 kt 2 5 kt ts k kt ptr Liiker k kt var kt P 3 = Fordin talo = bussi 16 20L2 TOIMISTOTILAT HUOLTO TOIMISTOTILAT Laivakatu = bussi 14b FORDIN TALO 5 1 PAIKOITUS Henry Fordin katu 20K 2 12 LINJA-AUTOT 20K YLEISÖTILAT III 2410 P FORDIN TALO kaari alkaa I I 900 A A A I R A M P P I +3.0 AJO PYSÄKÖINTI- LAITOKSEEN II PULPETTI X II FORD - harmaa LASIKATTO UUDISOSA II AKR.+26 II A II A AKR.+29 II A A AKR II III III III III III III kenttä ALTAASEEN KOLME MOOTTORIENETTÄ vesi I +29 LASIKATTO III +23 kuvatekstit 13

15 5. IDEASUUNNITELMA Suunnitelma on kaksivaiheinen: 1 AIHE: NYKYTILANTEEN KOHENTAMINEN - kartoitetaan rakennuksen soveltuvuutta kulttuurikäyttöön sen nykyisessä tilassa. Selvitetään minkälaisia muutoksia talon tilajärjestelyihin pitäisi tehdä jotta siihen voitaisiin soveltaa Kaapelitehtaan ja Suvilahden kaltaista mallia, jossa tiloja vuokrataan taiteilijoille ja taiteen alan yrityksille. 2 AIHE: FORDIN KULTTUURITALO JA LAAJENNUS - ideoidaan mahdollisia tulevia, rakennukseen luontevasti soveltuvia kulttuurin tiloja. Erityisesti on tutkittu esiintymistilojen sijoittamisen mahdollisuuksia, sillä alkuperäinen tilajäsentely antaisi tähän hyvät mahdollisuudet. Yksi keskeisistä esitys- ja harjoitustiloja hakevista ryhmistä on tanssin ala. Ideasuunnitelmassa onkin otettu tämä kohderyhmä esimerkkikäyttäjäksi. Fordin talo soveltuu samantyyppisellä tilaohjelmalla yhtä hyvin myös esimerkiksi elokuva-alan käyttöön. Mahdollisia käyttäjiä - tilaohjelma Tanssi Tanssista on tullut taiteena yksi kulttuurin kärkituotteista ja toisaalta sen harrastajien määrä kasvaa eri tasoilla jatkuvasti. Tanssin talo ry on vuonna 2011 teettänyt taustakartoitusta tanssin ammattilaisten ja muiden potentiaalisten käyttäjien näkemyksistä sekä tuottanut käyttäjälähtöistä tietoa tilantarpeista, tarpeellisista toiminnoista ja palveluista hankkeen edistämisen tueksi (Tanssin talon taustakartoitus, loppuraportti , Pink Eminence Oy). Selvitystyössä kartoitetaan myös mahdollisia sijaintipaikkoja, joista Fordin talo on yksi. Fordin talon ideasuunnitelmassa on tilaohjelman pohjaksi otettu em. kartoituksen tuloksena esitys- ja harjoitustilojen tilatarpeet seuraavasti: - suuri esityssali n. 1000h - keskikokoinen esityssali h - muunneltava studionäyttämö h harjoitussalia - ravintolapalvelut n 300 asiakaspaikkaa - toimistotilat - harrastepalvelut - myymälät - tanssin soveltava käyttö Tilojen toiminnallisia tarpeita ovat kaikkien tilojen joustavuus ja muunneltavuus monenlaisiin käyttötarkoituksiin, katsomorakenteisiin ja vapaisiin lattiatiloihin. Suuren esitystilan toteuttamiseksi Fordin taloon voidaan toteuttaa laajennus, joka sisältää myös siihen liittyviä harjoitustiloja. Suuri esitystila on tarpeen erityisesti ulkomaisten vierailujen mahdollistajana, mutta myös tanssin kotimaisilla esiintyjillä on suurimuotoisia tuotantoja. Myös Helsingin juhlaviikot sekä kokous-, konferenssi- ja tapahtumatuotantoyritykset tarvitsevat muunneltavaa, isoa, esittävän taiteen tilaa. Käyttäjiksi haetaan sekä kaupallista että ei-kaupallista toimintaa ja residenssikumppanuuksia. Tilan käyttötarpeet ovat ympärivuotisia ja viikon jokaiseen päivään kohdistuvia. Keskisuuri näyttämö ja muut edellä esitetyn tilaohjelman toiminnot on mahdollista toteuttaa itse Fordin taloon. Keskisuuren näyttämön merkitys on kotimaisen tanssin kentän toimijoiden kannalta keskeinen. Elokuva Edellä hahmoteltua tilaohjelmaa voidaan soveltaa myös elokuvan tarpeisiin. Elokuvataiteen aseman vahvistamiseksi Helsingissä on tehty selvitys, joka päätyi ehdottamaan oman elokuvatalon perustamista. Sen neliömääräiseksi tilatarpeeksi arvioitiin neliötä, joten se olisi kokonaisuudessaan hyvin toteutettavissa Fordin taloon. Elokuvatalo sisältäisi viisi teatterisalia, joista suurin olisi hengelle, ja pienimmät hengelle. Muita tarpeita ovat tilat ravintolalle, työpajoille, myymälälle, varastolle jne. Suurin este art house elokuvan säännölliselle esittämiselle on salien puute. 14

16 15 näkymä toisen kerroksen studio/työtilasta

17 KOKOONPANOHALLI KESKIOSA NOSTURIHALLI 1 AIHE: NYKYTILANTEEN KOHENTAMINEN Rakennuksen nykyisessä ajallisesti kerrostuneessa kokonaisuudessa on paljon mahdollisuuksia. Pienillä muutoksilla rakennukseen voisi sijoittaa kulttuurialan toimijoita jo nyt. Ennen kaikkea esiintyvien +13,200 taiteilijoiden harjoitus- ja esitystilat vaativat kohennusta nykyisiin saniteettitiloihin nähden. Ideasuunnitelmassa on esitetty uusien saniteettitilojen toteuttamista yhteen paik- studio kaan siten että ne palvelisivat +8,700 koko 1 kerrosta. Myös studio sisäinen liikenne vaatii järjestelyitä lähinnä 1. kerroksessa. Nykytilanteessa moneen varastona toimivaan tilaan on käynti ulkokautta. +2, Tiloihin voisi sijoittua toimintaa seuraavasti: KOKOONPANOHALLI (Matalasalmenkadun puolella): 1 krs: studiotiloja 2 krs: studio- ja toimistotiloja KESKIOSA: 1 krs: aula- ja uudet aputilat 2 krs: esiintymis- ja harjoitustilat korkea NOSTURIHALLI: studio kaksi erillistä korkeaa tilaa: studio ja tuubitila aputila Poikittain näiden sektorien kanssa on päädyssä toimisto-osa 2-4 kerroksessa. Toimisto-osaan voidaan vuokrata niin studio- kuin toimistotiloiksi kulttuurin eri toimijoille

18 nosturihalli sisäänkäynti bussiparkki k o k o o n p a n o - halli m A A tila katsomolle (esim. 250 paikkaa) korkea monitoimistudio, yhteensä 544 m m m 2 lastausovet näyttämölle 377 m 2 mahd. sivutila 335 m 2 uudet aputilat 111 m 2 5 m korkea tila lastausovet takatilaan mahd. takatila m 2 wc 112 m 2 studioita yhteensä 748 m 2 jaettavissa eri tavoin ajoluiska ivkh 98 m 2 79 m 2 61 m 2 teknisiä tiloja porras b 221 m 2 b o x i t 18 m 2 porras a 17 m 2 9 m 2 var 18 m 2 1. kerros vanha osa m 2 jäte 17 m 2 24 m 2 sisäänkäynti huoltoreitti sisäänkäynti B 1. kerros 1: = studio / työtila = aputila (wc-, puku-, pesutila) = esiintymistila = ravintola/baari/kahvila Olemassa olevat rakenteet esitetty harmaalla, uudet mustalla värillä. nykytilanne (vuokratut tilat merkitty harmaalla rasterilla) kerros (maantaso) 1 :750

19 äänieristetty tila varatie 2. kerros vanha osa m 2 ruokasali AUKKO AUKKO korkea tila 166 m 2 keittiö tarjoilu 146 m m 2 AUKKO ruokahissi 25 m 2 esiintymistila m 2 katsomo n. 450 paikkaa porras b 26 m 2 takatila näyttämö 117 m 2 82 m m 2 41 m 2 67 m 2 serverihuone 14 m 2 71 m 2 12 m 2 lastaustila 58 m 2 13 m m 2 esiintymistilan aputilat yhteensä 596 m 2 TAARAHISSI äänieristetty tila 106 m 2 43 m 2 porras a 33 m 2 17 m m 2 20 m m 2 24 m 2 51 m2 24 m 2 51 m 2 15 m 10 m 2 13 m 2 68 m 2 varatie korkea tila = studio / työtila porras b = aputila (wc-, puku-, pesutila) = esiintymistila porras a = ravintola/baari/kahvila Olemassa olevat rakenteet esitetty harmaalla, uudet mustalla värillä. 2. kerros 1 :

20 3. kerros vanha osa m 2 4. kerros vanha osa 110 m 2 80 m 2 81 m 2 24 m 2 26 m 2 tupakkahuone porras b iv-konehuone 506 m2 69 m 2 = studio / työtila = aputila (wc-, puku-, pesutila) iv-konehuone = esiintymistila porras a = ravintola/baari/kahvila Olemassa olevat rakenteet esitetty harmaalla, uudet mustalla värillä. porras a kerros 1 : 750

21 +13,200 studio studio +8, aputila korkea studio , leikkaus a-a 1 : 200 (ks. 1.kerros pohjakuva) 20

22 21 studio kokoonpanohallissa

23 entinen tvättbox 22

24 23 näkymä pohjoisesta kohti laajennusta

25 2 AIHE: FORDIN KULTTUURITALO JA LAAJENNUS Kolmen esitystilan käsittävä tilaohjelma voidaan toteuttaa olemassa olevan rakennuksen puitteissa siten että n. 1000h esitystila toteutetaan laajennuksena, mikä mahdollistaa myös hankkeen toteuttamisen kahdessa vaiheessa. Suuren esitystilan sijoittaminen rakennukseen on mahdotonta rikkomatta tehdasrakennuksen alkuperäistä tilarakennetta. Osayleiskaavatyön puitteissa on tutkittu sen sijoittamista laajennukseen rakennuksen eteläpuolelle. Ideasuunnitelmassa on alustava hahmotelma laajennuksesta joka liittyy Fordin taloon lasiaulan välityksellä. Alkuperäisen tilajärjestelyn palauttaminen Fordin taloon ainakin pääosin sopisi ideaan kulttuurin talosta. Rakennuksen aiemmista vaiheista voitaisiin palauttaa tuotantotilojen alkuvaiheiden arkkitehtuurille ominaisia piirteitä; tilojen avoimuus ja valoisuus sekä tehtaan toimintaan pohjautuneet tilajärjestelyt. P R A M P P I +3.0 AJO PYSÄKÖINTI- LAITOKSEEN II PULPETTI LASIKATTO X II FORD - harmaa LASIKATTO UUDISOSA II FORDIN TALO AKR.+26 II A II A AKR.+29 II A A AKR kaari alkaa II III III I A A III III III I III III kenttä ALTAASEEN KOLME A MOOTTORIENETTÄ I vesi I III

26 25 näkymä etelästä kohti lisäosaa

27 KOKOONPANOHALLI KESKIOSA NOSTURIHALLI Tehdas muodostui alunperin kolmesta pitkittäisestä, toisiinsa avoyhteydessä olevasta sektorista. Nämä sektorit voisivat olla myös kulttuurirakennuksen tilallinen ydin seuraavasti: KOKOONPANOHALLI: välipohja puretaan osittain, tilaan keskisuuri esitystila keskikokoinen sali KESKIOSA: 1 krs: aula- ja aputilat 2 krs: esiintymis- ja harjoitustilat NOSTURIHALLI: kaksi erillistä korkeaa tilaa: studionäyttämö, aputiloja tuubitila ravintolana studioita parvella Poikittain näiden sektorien kanssa on päädyssä toimisto-osa 2-4 kerroksessa. Toimisto-osaan voidaan pienin muutoksin palauttaa alkujaan selväpiirteinen tilallinen luonne, joka on osittain hävinnyt väliseinien purkamisen vuoksi. studionäyttämö aula 26

28 6 AP 5 AP 6 AP 3 AP 20 AP 3 AP 21 AP MERI AJO PYSÄKÖINTILAITOKSEEN 64 AP HUOLTO PYSÄKÖINTILAITOS 1. kerros uusi osa m 2 SIUTILA C TAKATILA LAA KATSOMO narikka lipunmyynti SIUTILA meri UUSI AULA PÄÄSISÄÄNKÄYNTI sisääntuloaukio narikka wc:t A A STUDIO- yhteensä 408 m 2 NÄYTTÄMÖ TAKA- LAA TILA katsomo 150 paikkaa KESKIKOKOINEN SALI katsomo 350 paikkaa 113 m 2 yhteensä 874 m LAA 222 m 2 STUDIO 157 m 2 SIUTILA SIUTILA APUTILAT pukutilat 173 m 2 varastotilaa TAKATILA TEK 154 m 2 ERSTAS HUOLTO huoltoramppi 2. kerrokseen STUDIO studioita yhteensä 536 m 2 RAINTOLA keittiö 79 m m asiakaspaikkaa ivkh STUDIO tarjoilu STUDIO m 2 ravintolan huolto 61 m 2 20 m 2 jäte var 18 m 2 17 m m 2 ANHA AULA 1. kerros vanha osa m 2 17 m 2 24 m 2 huolto sisäänkäynti ylempien kerrosten tiloihin B C +3.0 = studio / työtila = aputila (wc-, puku-, pesutila) = esiintymistila = ravintola/baari/kahvila 27 1.kerros (maantaso) 1 : 750 Olemassa olevat rakenteet esitetty harmaalla, uudet mustalla värillä.

29 katunäkymä meri 2. kerros uusi osa m 2 KAHILA 2. kerros vanha osa m 2 AUKKO TAKATILA korkea tila LAAN YLÄOSA TAKATILAN YLÄOSA korkea tila AUKKO 174 m 2 AUKKO 166 m m 2 25 m 2 STUDIO + APUTILAT porras b 26 m 2 STUDIO + APUTILAT SIUTILA m 2 LAA SIUTILA YLÄAULA kattolyhty SIUTILAN YLÄOSA HUOLTO ESIINTYMISTILA TAI 3 STUDIOTA yhteensä 623 m m 2 huoltoramppi 182 m 2 60 m 2 58 m m 2 41 m 2 71 m 2 67 m 2 14 m 2 12 m 2 13 m 2 korkea tila LAAN YLÄOSA TAKATILAN YLÄOSA 104 m 2 43 m 2 porras a 33 m 2 STUDIO + APUTILAT KATSOMO 1000 HLÖLLE (15 RIIÄ) SIUTILAN YLÄOSA 77 m 2 20 m m 2 24 m 2 51 m2 24 m 2 51 m 2 15 m 10 m 2 13 m 2 68 m 2 17 m 2 varatie = studio / työtila katunäkymä = aputila (wc-, puku-, pesutila) = esiintymistila = ravintola/baari/kahvila 2. kerros 1 : 750 Olemassa olevat rakenteet esitetty harmaalla, uudet mustalla värillä. 28

30 terassi ulkotarjoilu 80 m 2 3. kerros vanha osa m 2 81 m 2 4. kerros vanha osa 110 m 2 KATTOTERASSI 24 m 2 26 m 2 69 m m2 = studio / työtila kattolyhty +30,000 kattolyhty = aputila (wc-, puku-, pesutila) = esiintymistila AULA porras a KATSOMO NÄYTTÄMÖ TAKA- TILA +17,000 = ravintola/baari/kahvila Olemassa olevat rakenteet esitetty harmaalla, uudet mustalla värillä. 3.kerros 1 : kerros 1 : , ,000 STUDIO + APUTILAT AUTOPAIKOITUS KATSOMON TAKAOSA AULA KATSOMO NÄYTTÄMÖ TAKATILA TOIMISTOJA / HARJOITTELUTILOJA AR / TEK STUDIO STUDIO STUDIO 29 leikkaus b-b 1 : 750

31 +30,000 AULA KATSOMO NÄYTTÄMÖ TAKA- TILA +17,000 leikkaus c-c 1 : ,000 30

32 31 näkymä ravintolasta; tuubitila

33 näkymä kattoterassilta kohti laajennusta 32

34 33 Studionäyttämö

35 keskikokoinen sali aputiloja studioita parvella aula studionäyttämö leikkaus a-a 1 : 200 (ks. 1.kerros pohjakuva) 34

Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen

Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen HELSINGIN YLEISKAAVA Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:18 2 HELSINGIN

Lisätiedot

KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE

KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE JOHDANTO Kouvolan kaupunki tekee parhaillaan keskustavisiota, jolla luodaan keskustan kehittämisen suuntaviivat seuraaville vuosikymmenille. Visiohankkeessa

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64. Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64. Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64 Kokoustiedot Aika 07.05.2014 keskiviikko klo 17:45-19:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 Saapuvilla

Lisätiedot

PORIN VISUAALINEN KESKUS

PORIN VISUAALINEN KESKUS PORIN VISUAALINEN KESKUS Esiselvityshanke 27.11.2006-31.3.2007 LOPPURAPORTTI Essi Lindberg SISÄLLYS 1. JOHDANTO 1.1 Lähtökohdat Visuaalinen kulttuuri on Satakunnan vahvuus Halu yhteistyöhön Vallitseva

Lisätiedot

KERAVAN KESKUSTAN KEHITTÄMINEN

KERAVAN KESKUSTAN KEHITTÄMINEN KERAVAN KESKUSTAN KEHITTÄMINEN 1 TYÖN KERAVAN TAUSTOJA KESKUSTAN KEHITTÄMINEN Sisällysluettelo TYÖN TAUSTOJA Parasta arkea, askeleen päässä, rohkealla sykkeellä 4 Asukasmäärä kasvaa 4 Lisää liiketilaa

Lisätiedot

POHJOLANKATU 25 Rakennusinventointi

POHJOLANKATU 25 Rakennusinventointi POHJOLANKATU 25 Rakennusinventointi Pirkanmaan maakuntamuseo Kulttuuriympäristöyksikkö Anna Lyyra Seppänen 2006 Sisältö JOHDANTO 1 RAKENNUSHISTORIAA 1 2 RAKENNETUN YMPÄRISTÖN OMINAISPIIRTEET 3 2.1 Suhde

Lisätiedot

ENNEN, NYT, - ENTÄ TULEVAISUUS? HÄMEENLINNAN VANHAN PANIMON TONTIN JA RAKENNUSTEN UUDELLEENKÄYTTÖTUTKIELMA DIPLOMITYÖ PIIA VIITANEN

ENNEN, NYT, - ENTÄ TULEVAISUUS? HÄMEENLINNAN VANHAN PANIMON TONTIN JA RAKENNUSTEN UUDELLEENKÄYTTÖTUTKIELMA DIPLOMITYÖ PIIA VIITANEN ENNEN, NYT, - ENTÄ TULEVAISUUS? HÄMEENLINNAN VANHAN PANIMON TONTIN JA RAKENNUSTEN UUDELLEENKÄYTTÖTUTKIELMA DIPLOMITYÖ PIIA VIITANEN Tarkastaja: Professori Tore Tallqvist 26.5.2010 II DIPLOMITYÖTIIVISTELMÄ

Lisätiedot

KOTKANIEMI. Maisema-, rakennushistoria- ja tilaselvitys. arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto talli oy Vilhelm Helander, Juha Leiviskä, arkkitehdit SAFA

KOTKANIEMI. Maisema-, rakennushistoria- ja tilaselvitys. arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto talli oy Vilhelm Helander, Juha Leiviskä, arkkitehdit SAFA KOTKANIEMI Maisema-, rakennushistoria- ja tilaselvitys arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto talli oy Vilhelm Helander, Juha Leiviskä, arkkitehdit SAFA 9.3.2012 1 2 TIIVISTELMÄ Tässä selvityksessä on yhdistetty

Lisätiedot

tai detaljia. Paikalla tekeminen mahdollisti myös

tai detaljia. Paikalla tekeminen mahdollisti myös Työnkulma Rupla, Kuopio RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS 2 1. Saatteeksi Työnkulma eli ns. Rupla on Skdl:n ja SKP:n yhdistysten rakennuttama työväentalo, joka on valmistunut 1957. Se toimi järjestöjen juhla-,

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOVA TILA ASUKKAIDEN, LUOVAN TALOUDEN JA MATKAILIJOIDEN KOHTAUSPAIKKANA Seppo Sivonen

KAUPUNGIN LUOVA TILA ASUKKAIDEN, LUOVAN TALOUDEN JA MATKAILIJOIDEN KOHTAUSPAIKKANA Seppo Sivonen SPATIA Raportteja 7/2011 KAUPUNGIN LUOVA TILA ASUKKAIDEN, LUOVAN TALOUDEN JA MATKAILIJOIDEN KOHTAUSPAIKKANA Seppo Sivonen Alue- ja kuntatutkimuskeskus Itä-Suomen yliopisto Julkaisija: Alue ja kuntatutkimuskeskus

Lisätiedot

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAADUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ VASTINEET NIIHIN KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ 26.8. 26.9.2013 LAUSUNTOAIKA 26.8.2013 18.10.2013 A. Lausunnot

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KESKUSTAN ETELÄRANNAN YLEINEN KAUPUNKIRAKENTEELLINEN IDEAKILPAILU 15.11.2006 28.2.2007 KILPAILUOHJELMA SUOMEN ARKKITEHTILIITTO

HÄMEENLINNAN KESKUSTAN ETELÄRANNAN YLEINEN KAUPUNKIRAKENTEELLINEN IDEAKILPAILU 15.11.2006 28.2.2007 KILPAILUOHJELMA SUOMEN ARKKITEHTILIITTO HÄMEENLINNAN KESKUSTAN ETELÄRANNAN YLEINEN KAUPUNKIRAKENTEELLINEN IDEAKILPAILU 15.11.2006 28.2.2007 KILPAILUOHJELMA SUOMEN ARKKITEHTILIITTO 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 KILPAILUKUTSU... 4 1.1 Kilpailun järjestäjä,

Lisätiedot

Tärkeimmät omistukset. Tunnuslukuja. Sisältö

Tärkeimmät omistukset. Tunnuslukuja. Sisältö VUOSIKERTOMUS 2011 Tärkeimmät omistukset www.askonalue.fi www.porinpuuvilla.fi Renor on suomalainen kasvollinen kiinteistökehitys- ja kiinteistösijoitusyhtiö, joka omistaa, kehittää ja vuokraa toimitiloja,

Lisätiedot

juhlaa M än tt ä- vi lp pu la

juhlaa M än tt ä- vi lp pu la Vuosirenkaiden juhlaa kannustaa yhteisölliseen elämään MänttäVilppulassa. Suunnitelma tukee eri-ikäisten ja eri elämänvaiheessa olevien itsenäistä asumista kotona. Vuorovaikutusta lisäävät tilat ja toiminnat

Lisätiedot

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Kielotie 28, 01300 Vantaa Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille Asemakaavamuutoksen selostus ja tonttijaon muutos,

Lisätiedot

Vanha maatalousrakennus. käytössä SOILI MIEKKALA ANNA-MAIJA KIRKKARI TYÖTEHOSEURA MAATALOUS. Työtehoseuran raportteja ja oppaita 25 HELSINKI 2006

Vanha maatalousrakennus. käytössä SOILI MIEKKALA ANNA-MAIJA KIRKKARI TYÖTEHOSEURA MAATALOUS. Työtehoseuran raportteja ja oppaita 25 HELSINKI 2006 Vanha maatalousrakennus uudessa käytössä TYÖTEHOSEURA SOILI MIEKKALA ANNA-MAIJA KIRKKARI Työtehoseuran raportteja ja oppaita 25 HELSINKI 2006 MAATALOUS Vanha maatalousrakennus uudessa käytössä. Soili Miekkala

Lisätiedot

Elinvoimainen kaupunkikeskusta

Elinvoimainen kaupunkikeskusta Raportti 8.9.2010 Elinvoimainen kaupunkikeskusta Puhutaanpa Oulusta Toimitus: SIsällöntuotanto: Oulun kaupunki, tekninen keskus Matti Karhula, vast. Juha Isoherranen Jere Klami Eini Vasu Mikko Törmänen

Lisätiedot

Lasaretinväylä Oulun ykköshanke. JYSK Lars Larsenin toteutunut unelma. Tallink Siljalle näyttävä pääkonttori Jätkäsaareen

Lasaretinväylä Oulun ykköshanke. JYSK Lars Larsenin toteutunut unelma. Tallink Siljalle näyttävä pääkonttori Jätkäsaareen Syksy 2010 Lasaretinväylä Oulun ykköshanke JYSK Lars Larsenin toteutunut unelma Tallink Siljalle näyttävä pääkonttori Jätkäsaareen Christoffer Taxell: Kulttuuri ja bisnes kulkevat käsi kädessä Hartela

Lisätiedot

Koskelan sairaala-alue ympäristöineen. Selvitys kaavoitettavasta alueesta

Koskelan sairaala-alue ympäristöineen. Selvitys kaavoitettavasta alueesta Koskelan sairaala-alue ympäristöineen Selvitys kaavoitettavasta alueesta Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Teksti: Annina Vainio Valokuvat: Annina Vainio (ellei toisin mainita) Arkistovalokuvat: Helsingin

Lisätiedot

Pakkalanrinteen asemakaavan muutos

Pakkalanrinteen asemakaavan muutos Pakkala 51 Pakkalanrinteen asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus, sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 22.11.2010 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002079. Vantaa, Kaupunkisuunnittelu,

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

Rauman yleiskaava. Kaupallinen selvitys 17.3.2011

Rauman yleiskaava. Kaupallinen selvitys 17.3.2011 Rauman yleiskaava Kaupallinen selvitys Kaupallinen selvitys 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN KARTOITUS JA KUVAUS 3 2.1 Vähittäiskaupan toimipaikat ja myynti 3 2.2 Ostovoima ja ostovoiman

Lisätiedot

RE / DESIGN. Arvokiinteistön muodonmuutos Liikekeskus paraatipaikalla Elämyksellinen myymälä

RE / DESIGN. Arvokiinteistön muodonmuutos Liikekeskus paraatipaikalla Elämyksellinen myymälä T E E M A L I I T E RE / DESIGN Arvokiinteistön muodonmuutos Liikekeskus paraatipaikalla Elämyksellinen myymälä UUTTA JA VANHAA. YKSITYISKOHTIA TAI SUURIA LINJOJA. MUOTOILU ON TÄRKEÄSSÄ ROOLISSA SPONDAN

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Renor lyhyesti. Sisällys. Tärkeimmät omistukset. Tunnuslukuja

Toimitusjohtajan katsaus. Renor lyhyesti. Sisällys. Tärkeimmät omistukset. Tunnuslukuja Vuosikertomus 2009 Toimitusjohtajan katsaus Renor lyhyesti Renor on luova suomalainen kasvollinen kiinteistösijoitusyhtiö, joka omistaa, kehittää ja vuokraa toimitiloja, joissa asiakkaat menestyvät ja

Lisätiedot

Sisällysluettelo KH, 1.6.2015 16:30, Esityslista 1

Sisällysluettelo KH, 1.6.2015 16:30, Esityslista 1 Sisällysluettelo KH, 1.6.2015 16:30, Esityslista 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1 146 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 147 Pöytäkirjan tarkastajat... 3 148 Käsittelyjärjestys...

Lisätiedot

N A A N T A L I KESKUSTAN RAKENNEMALLI V Ä L I R A P O R T T I

N A A N T A L I KESKUSTAN RAKENNEMALLI V Ä L I R A P O R T T I N A A N T A L I KESKUSTAN RAKENNEMALLI NAANTALIN KAUPUNGIN KESKUSTAN RAKENNEMALLIEN MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN VAIHTOEHTORATKAISUT V Ä L I R A P O R T T I 12.02.2009 NAANTALIN KAUPUNGINHALLITUS/ KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO

Lisätiedot

Iin matkailuohjelma 2008 2020

Iin matkailuohjelma 2008 2020 Iin matkailuohjelma 2008 2020 1 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. JOHDANTO 3 1.1. Yleistä 3 1.2. Maankäytön rakennemalli 4 1.3.Iin Karhun Naturaselvitys 6 1.4.Iin Yritysbarometri 8 1.4.1. Haastateltujen yritysten

Lisätiedot

Helsingin Satama. Länsisataman uusi matkustajaterminaali. Kehittämissuunnitelma

Helsingin Satama. Länsisataman uusi matkustajaterminaali. Kehittämissuunnitelma Helsingin Satama Länsisataman uusi matkustajaterminaali Kehittämissuunnitelma Matkustajasatamat 21.11.2013 1 LÄNSISATAMAN UUDEN MATKUSTAJATERMINAALIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 1. KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TAUSTAT...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VÄLIRAPORTTI 1/15 Keskustakirjastotyöryhmä 10.5.2007

HELSINGIN KAUPUNKI VÄLIRAPORTTI 1/15 Keskustakirjastotyöryhmä 10.5.2007 HELSINGIN KAUPUNKI VÄLIRAPORTTI 1/15 KESKUSTAKIRJASTOHANKKEEN TOTEUTTAMISMAHDOLLISUUKSIA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI VÄLIRAPORTTI 2/15 SISÄLLYS 1. Työryhmä...3 1.1. Asettaminen

Lisätiedot

ROIHUVUOREN ALA-ASTE Rakennushistoriaselvitys ja inventointi

ROIHUVUOREN ALA-ASTE Rakennushistoriaselvitys ja inventointi ROIHUVUOREN ALA-ASTE Rakennushistoriaselvitys ja inventointi Roihuvuoren ala-aste Rakennushistoriaselvitys ja inventointi Tilaaja: Tekijät: Valmistunut: 3.2.2014 Kuvat: Helsingin kaupungin kiinteistövirasto,

Lisätiedot