VAPAAVAHTI FRIVAKT. Meriauras nya fartyg. Dennis Maritimes mannar och fartyg i Helsingfors. Saattohinaaja Ahdin porukka voitti minuuttikisan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAPAAVAHTI FRIVAKT. Meriauras nya fartyg. Dennis Maritimes mannar och fartyg i Helsingfors. Saattohinaaja Ahdin porukka voitti minuuttikisan"

Transkriptio

1 MERIMIESPALVELUTOIMISTO SJÖMANSSERVICEBYRÅN VAPAAVAHTI FRIVAKT Meriauras nya fartyg Dennis Maritimes mannar och fartyg i Helsingfors 4/2012 Saattohinaaja Ahdin porukka voitti minuuttikisan Kai Korhonen on Vuoden merimiesurheilija 4 / 2012 Frivakt Vapaavahti 1

2 VAPAAVAHTI 4/12 Pääkirjoitus: Kolmas kerta 3 Merimiespalvelutoimiston uusi toimitusjohtaja 4 Meriauran erikoisalus poikkesi Inkoossa 6 Monikansallista merenkulkua 10 Suomen lippu ahteriin 14 MEPAn transistorit mukaan lentoasemalta 18 Suolaista ja makeaa 22 Amsterdamin merimuseo 26 Merimiehiä talkoissa 30 Risteilyvieraita s/s Tursolla 33 Kuulumisia kotiin 34 Merimiehet -elokuvan ensi-illasta 30 vuotta 36 Mepan kirjasto suosittelee 38 HarjoitteluMylly välittää merialan opiskelijoita laivoille 46 Stay Onboard 48 Merimiesurheiluvuosi Kai Korhonen on Vuoden merimiesurheilija 50 Ajankohtaista 52 Toimintaa MEPAn kursseilla 53 Laitureilla ja lankongeilla 55 Ristikko 56 Merimiespalvelutoimiston kurssit Tulevia kursseja 71 FRIVAKT 4/12 Ledare: Tredje gången 3 Sjömansservicebyråns nya verkställande direktör 5 Meriauras specialfartyg besökte Ingå 8 Mångnationell sjöfart 12 I aktern blåvit flagg 16 SSB:s transistorer med från flygfältet 20 Sött och salt 24 Sjöfartsmuseet i Amsterdam 28 PraktikKvarnen förmedlar sjöfartsstuderande som praktikanter till fartygen 47 Stay Onboard 48 Sjömansidrottsåret Kai Korhonen Årets sjömansidrottare 51 På SSB:s kurser 53 Korsordet 57 Sjömansservicebyråns kurser Dennis skeppshundar skällde på SSB:s utsände, s. 12 Golffaava kippari Kasu Tapani Saarinen menestyi myös minuuttikisassa, s. 49 Kansikuva - Pärmbild: M/s Ahdin Jari Leppänen ja Marko Taskinen olivat voittamassa Kekkosen Kannua (Pekka Karppanen) Takakansi Baksida: Kyytiä kaamokselle kurssilaiset Pajulahdessa (Sirpa Kittilä) Talvikki Forsström oli yksi syksyn monista harrastekurssilaisista, s.53 2 Vapaavahti Frivakt 4 / 2012

3 VAPAAVAHTI FRIVAKT Kolmas kerta Linnankatu 3:een Katajanokalle rakennettiin 1907 komea jugend-tyyppinen talo merenkulkijoiden majoituskäyttöön vapaaehtoisvoimin. Mahtava suoritus! Myöhemmin vuonna 1929 perustettiin Sailors Home-niminen säätiö hallinnoimaan kiinteistöä ja sen toimintaa. Sitten tuli toinen maailmansota. Vuoden 1944 helmikuun 6 7 päivän välisenä yönä osui seitsemän neuvostoliittolaisten pommikoneiden pudottamaa pommia taloon. Rakennus tuhoutui korjauskelvottomaksi. Vuonna 1959 säätiö rakennutti uuden asuntolatyyppisen talon. Siihen tuli merenkulkijoiden majoitustilojen lisäksi vuokrattavia toimistotiloja. Säätiö ajautui taloudellisiin vaikeuksiin ja 20 vuotta myöhemmin kiinteistö lahjoitettiin Merimiespalvelutoimistolle velkoineen. Talo rakennettiin aikoinaan edullisesti. Kiinteistön korjausvelka on kasvanut todella suureksi. Toimistotilojen vuokratuotot ovat olleet viime vuosina paljon kuluja pienemmät, koska pääkaupunkiseudulla on tarjolla runsaasti edullista toimitilaa. Merimiespalvelutoimiston hallitus päättikin muutama vuosi sitten hakea kaavamuu- År 1907 byggde man med frivilliga krafter ett ståtligt jugendhus avsett för inkvartering av sjöfarare på Slottsgatan 3 på Skatudden. En storartad prestation! Senare, år 1929, grundades Stiftelsens Sailors Home för att administrera fastigheten och dess verksamhet. Sedan kom andra världskriget. År 1944, natten mellan sjätte och sjunde februari, träffades huset av sju bomber som fälldes från sovjetiska flygplan. Byggnaden totalförstördes. År 1959 lät stiftelsen bygga ett nytt hus av internattyp. Det inrymde utöver sjöfararnas inkvarteringsutrymmen också kontorslokaler som hyrdes ut. Stiftelsen råkade i ekonomiskt trångmål och 20 år senare donerades fastigheten, inklusive dess skulder, till Sjömansservicebyrån. Huset byggdes i tiden förmånligt. Fastighetens reparationsskuld har vuxit sig verkligt stor. Kontorslokalernas hyresintäkter har under de senaste åren långt understigit kostnaderna, då det inom huvudstadsregionen finns ett stort utbud av förmånliga lokaler. Sjömansservicebyråns styrelse beslöt också för några år sedan anhålla om en planändtoksen, joka mahdollistaa rakentaa tontille vuokra-asuintalon. Vuokra-asunnoista on Helsingissä pulaa. Tavoitteena on, että vuokratuotoilla hoidetaan lainan lyhennykset, eikä merimiespalveluun tarkoitettuja varoja käytetä kiinteistön kuluihin. Kaavamuutos tuli voimaan alkukesästä ja rakennuslupahakemus jätettiin sisälle loppusyksystä. Mikäli suunnitelmat toteutuvat suunnitellusti, niin rakentaminen aloitetaan ensi vuoden helmikuussa. Valmista pitäisi tulla sitten loppukeväästä Eletään toivossa Aikansa kutakin Aloitin Mepan pääsihteerinä vuoden 1983 alusta ja toiminnanjohtajaksi siirryin Kaikkiaan merenkulun piirissä tulee oltua 46 vuotta. Helmikuun alusta jään pitämään säästettyjä lomia. Uudeksi toimitusjohtajaksi valittu Niklas Rönnberg aloittaa silloin työnsä Mepassa. Toivotan hänelle menestystä uudessa tehtävässä. Martti Karlsson Tredje gången ring som skulle möjliggöra byggandet av ett hyreshus på tomten. Det är brist på hyresbostäder i Helsingfors. Målsättningen är att man med hyresintäkterna kan finansiera lånets amorteringar, så att medel avsedda för sjömansservice inte används för fastighetens kostnader. Planändringen trädde i kraft under början av sommaren och ansökan om byggnadslov lämnades in under slutet av hösten. Om planerna förverkligas kan byggandet påbörjas i februari nästa år. Färdigt borde huset stå under slutet av våren Vi lever i hoppet. Allt har sin tid Jag började som generalsekreterare på SSB i början av år 1983 och den fortsatte jag som verksamhetsledare. Allt som allt har jag levt 46 år inom sjöfarten I början av februari börjar jag hålla sparade semestrar. Niklas Rönnberg, som valts till ny verkställande direktör, börjar då sitt arbete på SSB. Jag önskar honom framgång i den nya uppgiften. Martti Karlsson 4 / 2012 Frivakt Vapaavahti 3

4 Merimiespalvelutoimiston uusi toimitusjohtaja ( ) Niklas Rönnberg: MEPA on tärkeä osa Suomen merenkulkua - asemaa vahvistetaan palveluita ja yhteistyötä kehittämällä. Valmistuttuaan Helsingfors Tekniska Läroverket -oppilaitoksesta vuonna 1996 Rönnberg on työskennellyt myös telakkateollisuudessa ja konsultoinut varustamoita turvallisuusjohtamisjärjestelmien kehittämisessä. Oman konsulttiyrityksen aikana hän hoiti lisäksi vahinkotarkastuksia ja suunnitteli troolareita. Minulla on vieläkin ISO 9000 auditoijan pätevyys, Rönnberg kertoo Hän näkee Merimiespalvelutoimiston roolin tulevaisuudessa myös osana meriturvallisuutta. Laivaväen olot, viihtyvyys, lepo, työturvallisuus ja - hyvinvointi vaikuttavat ammattitaidon ja kykyjen ohella inhimillisten virheiden estämiseen. Pienet miehistöt, kulttuurierot, vaativa työyhteisö ja luonnonolot luovat myös haasteita. MEPAlla on paljon mahdollisuuksia edistää hyvinvointia ja turvallisuutta. Järjestö on hyvässä maineessa Niklas Rönnbergin vapaa-aika kuluu veneilyn ja harrasteautojen parissa Laivanrakennusinsinööri Rönnberg (43) siirtyy uuteen tehtäväänsä Suomen Varustamot ry:stä. Hänellä on varsin monipuolinen kokemus merenkulkuelinkeinosta aina troolarien ajosta varustamon teknisen tarkastajan töihin. Merimiespalvelutoimiston hallitukseen hän on kuulunut vuodesta Merenkulkuammatit ja merimiehen elämä ovat tulleet hyvin tutuiksi toimiessani luokituslaitoksessa ja varustamoissa, Niklas Rönnberg sanoo. Hän toimi jo opiskeluaikoina Finnstevella ja FG-Shippingilla. Luokituslaitos Bureau Veritaksella hän hoiti asiakasvarustamoiden alusten luokituksia kotimaassa ja ulkomailla. Tässä työssä Rönnberg tutustui muun muassa Silja Linen, Eckerölinjenin, Lillgaardin ja Sillanpää Tradingin merenkulkijoihin. Bureau Veritaksen aikoihin törmäsin ensimmäisen kerran MEPAn toimitaloon ja Hotel Skattaan, jossa kollegani majoittui, Rönnberg kertoo Crystal Poolin teknisenä tarkastajana hän hoiti muun muassa laivojen telakoinnit. Varustamo operoi tuolloin viidellä kemikaalitankkerilla, joissa työskenteli suomalaisia, belgialaisia ja filippiiniläisiä merenkulkijoita. Suunnittelua ja konsultointia Niklas Rönnbergin mukaan MEPA on tehnyt tärkeää työtä, jota arvostetaan. Hän kiittelee edeltäjäänsä, jonka aikana työyhteisö on kehittynyt ja mukautunut muuttuneen merenkulun tarpeisiin. Merimiespalvelutoimisto tunnetaan jo laajalti, mutta vielä löytyy alalta tahoja, jotka eivät ole toiminnasta perillä, Rönnberg kertoo. Hänen tavoitteenaan on turvata MEPAn toiminta ja tehdä tärkeää työtä tunnetuksi päättäjien keskuudessa. Tarkoitus on ylläpitää ja kehittää kotimaista ja kansainvälistä yhteistyötä. Pohjoismaisilla merimiespalvelulaitoksilla on jo pitkät yhteistyöperinteet. Palvelukonseptit ja hallinta saattavat hieman poiketa toisistaan, mutta perustyö on samaa. Olen hyvin kiinnostunut jatkamaan pohjoismaista vuorovaikutusta, Niklas Rönnberg tuumii. Hänen mukaansa työhyvinvoinnin kehittäminen on ollut oikeaa toimintaa MEPAlta. Työssä jaksaminen, työurien pidentäminen ja motivaatio hyödyttävät sekä merenkulkijaa itseään että varustamoita. Syntyneistä säästöistä hyötyvät myös vakuutusyhtiöt sekä Merimieseläkekassa ja KELA. Myös ympäristönsuojelun ja meriturvallisuuden edistämisen pitäisi kuulua kaikkien alalla työskentelevien toimenkuvaan. 4 Vapaavahti Frivakt 4 / 2012

5 Sjömansservicebyråns nya verkställande direktör ( ) Niklas Rönnberg: SSB utgör den viktig del av sjöfarten i Finland utvecklandet av service och samarbete befäster positionen. Fritiden ägnar Niklas Rönnberg åt båtliv och hobbybilar besättningens förhållanden ombord, trivsel, vila, arbetsskydd och arbetshälsa på möjligheterna att undvika mänskliga fel. Små besättningar, kulturella skillnader, en krävande arbetsgemenskap och naturkrafterna innebär också utmaningar. Organisationen har ett gott rykte Skeppsbyggnadsingenjör Rönnberg (43) övergår till den nya uppgiften från Rederierna i Finland r.f. Han har en synnerligen mångsidig erfarenhet av sjöfartsnäringen, allt från att köra trålare till att fungera som rederiets tekniska inspektör. Till styrelsen för Sjömansservicebyrån har han hört sedan år Sjöfartens yrken och sjömanslivet har blivit välbekant i verksamheten i klassificeringssällskapet och på rederierna, säger Niklas Rönnberg. Redan under studietiden verkade han hos Finnsteve och FG-Shipping. På klassificeringssällskapet Bureau Veritas ansvarade han för klassifikation för kundrederier i hemlandet och utomlands. I det här arbetet blev Rönnberg bekant med sjöfararna bl.a. hos Silja Line, Eckerölinjen, Lillgaard och Silllanpää Trading. Under tiden på Bureau Veritas stötte jag första gången på SSB:s hus och Hotel Skatta, där mina kolleger var inkvarterade, berättar Rönnberg. Som teknisk inspektör på Crystal Pool ansvarade han bl.a. för fartygens dockningar. Rederiet opererade då med fem kemikalietankfartyg, besättningen bestod av finländska, belgiska och filippinska sjöfarare. Planering och konsultation Efter utexamineringen från Tekniska Läroverket i Helsingfors år 1996 har Rönnberg också arbetat i varvsindustrin och fungerat som konsult för rederier vid utvecklandet av sjösäkerhetsorganisationen ombord. Under konsultföretagets tid skötte han också skadeinspektioner och planerade trålare. Jag har fortfarande behörighet som ISO 9000 revisor, berättar Rönnberg. Han ser Sjömansservicebyråns framtida roll också som en del av sjösäkerheten. Utöver yrkesskicklighet och kompetens inverkar Niklas Rönnberg anser att SSB har utfört ett viktigt arbete som är uppskattat. Han tackar sin företrädare under vars tid arbetsgemenskapen har utvecklats och anpassats till att möta den förändrade sjöfartens behov. Sjömansservicebyrån är redan vida känd, men inom branschen finns ännu kretsar som inte känner till verksamheten, berättar Rönnberg. Hans målsättning är att trygga SSB:s verksamhet och göra det viktiga arbetet känt bland beslutsfattare. Avsikten är att upprätthålla och utveckla det inhemska och internationella samarbetet. De nordiska sjömansserviceorganisationerna har redan långa samarbetstraditioner. Servicekoncept och administration kan avvika litet, men grundarbetet är det samma. Jag är mycket intresserad av att fortsätta det nordiska samspelet, säger Niklas Rönnberg. Han anser att SSB:s satsning på att utveckla välbefinnandet i arbetet har varit riktig. Att orka i arbetet, förlänga arbetskarriären och öka motivationen är till nytta både för sjöfararna själva och för rederierna. De inbesparingar som uppstår gynnar också försäkringsbolagen och pensionsanstalterna (SPK, FPA). Att främja miljöskydd och sjösäkerhet borde vara en naturlig del av arbetet för var och en som är verksam inom branschen. 4 / 2012 Frivakt Vapaavahti 5

6 Meriauran erikoisalus poikkesi Inkoossa Uudenkarhea m/s Meri kuljetti offshore -teollisuuden tuotteita Kalajoelta Verdaliin Norjaan ja toi paluulastina kalkkikiveä. Alus on tarkoitettu ja se myös sopii monenlaiseen käyttöön. Rakennusvaiheessa työnimellä Aura II kulkenut alus muistuttaa kaukaisesti Meriauran aikaisempaa monitoimialusta, Auraa. Vuonna 2008 Puolassa rakennetun Auran sivuprofiili tosin muuttui melkoisesti, kun alukseen tehtiin tänä vuonna STX Finland Oy:n Rauman telakalla suuret uudelleenvarustelutyöt. Norddeutsche Seekabelwerke GmbH -yhtiölle rahdattuun Auraan asennettiin muun muassa kansinosturit, lisää asuintiloja ja dynaaminen paikannusjärjestelmä. Itse asiassa se on DP 2, vielä kehittyneempi ja tarkempi systeemi, toteaa ms Meri -aluksen lomalle jäävä kippari Jani Karvanen. Hän on itse työskennellyt aikaisemmin juuri Auralla, josta siirtyi m/s Merelle kesäkuussa. Alus rakennettiin STX Finland Oy:n Turun telakalla, joten Meriaura on viime aikoina työllistänyt merimiesten lisäksi myös länsirannikon telakkaväkeä. Liikenneministeri toimi aluksen kummina. Päällikkö Jani Karvanen on lähdössä lomille M/s Meri kastettiin Turussa kesäkuussa. Liikenneministeri Merja Kyllönen nimesi laivan, joka pääsi heinäkuussa tositoimiin. Laivalla voi ajaa jäissä myös perä edellä, kertoo päällikkö Karvanen ja esittelee komentosillan takaosan ohjauspulpettia. Alus on rakennettu Aker Arctic DAS- TM konseptin mukaisesti 1A -jääluokkaan. Aluksen pääkoneen teho on 2800 kw ja se voi käyttää polttoaineena myös ympäristöystävällistä bioöljyä. Inkoossa Meri-laivalla oli kymmenhenkinen, osittain monikansallinen miehistö. Turun koulusta oli mukana kaksi harjoittelijaa. Itse kävin perämiesluokat Kotkassa ja merikapteeniksi valmistuin Raumalta 2009, Jani kertoo. 6 Vapaavahti Frivakt 4 / 2012

7 Saman koulutien on kulkenut myös Lappeenrannasta kotoisin oleva yliperämies Santtu Meilahti. Ennen Meriauralle tuloaan hän on seilannut muun muassa Prima Shippingilla, Nesteellä, Engshipilla sekä Saimaan risteilyjä tehneellä m/s Carelialla. Meilahti koordinoi lastin purkausta ja painolastitilannetta. Kalkkikiveä lastattiin kaikkiaan tonnia, Santtu kertoo. Komentosillalla oleva varustus on asianmukainen tilankäyttö on onnistunut hyvin. Tekniikka on edistynyt vanhan linjan miehet osaisivat tuskin edes kahvinkeitintä käyttää. Meilahti ja Karvanen kehuvat Raumalla annettavaa merenkulkukoulutusta. Kyllä opetus ja asioiden hoito on kehittynyt Raumalla huippuunsa Koiviston Hessun aikana, Jani Karvanen kehuu Järvenpäästä kotoisin olevan Janin mukaan Heikki Koivisto tukee ja suhtautuu ymmärtäväisesti opiskelijoiden asioihin. Satakunnan Ammattikorkeakoulun tekniikan ja merenkulun koulutusjohtaja opiskeli itsekin aikoinaan Raumalla. Kokki Robertas Semykinas valmistaa lounasta Laivan työkielenä on englanti Komentosillalle poikkeaa myös konepäällikkö Pete Öhman. Hän on kiireinen, sillä laivalla on jo ylimääräisiä teknisen puolen miehiä tulevaa takuutelakointia varten. Odottelen samalla varustamosta tulevaa tavaralähetystä ja autoa, sillä pitäisi käydä maissa asioilla, Öhman kertoo. Pian saapuukin auto sekä isokokoinen ja tutun oloinen mies m/s Marikasta ja Maria VG:sta tuttu Jari-Pekka J.P. Mäkinen. Tulin päästämään Karvasen Janin lomille. Nopeasti nämä viiden, kuuden viikon törnit menevät, J.P. toteaa. Hän tuli taloon laivakaupan mukana, seilasi välillä Sillanpäällä ja palasi sitten Meriauralle. Mäkinen oli myös valvomassa m/s Meren rakennustyötä Turussa. Kollegoidensa tavoin hän on opiskellut Raumalla. Valmistuin merikapteeniksi 2003 ja olen sen jälkeen opiskellut merenkulun hallintopuolta. Suoritin merenkulun ylemmän AMK-tutkinnon 2011, J.P. Mäkinen kertoo 60 opintopisteen laajuinen koulutusohjelma valmentaa päällystökokemusta jo saaneita merikapteeneita maaorganisaatioiden johtamiseen ja asiantuntijatehtäviin. Tutkinnon englanninkielinen nimi on Master of Marine Technology. Englannin kieltä tarvitaan myös m/s Merellä, sillä aluksella palvelee muutama ulkomaalainen merenkulkija. Keittiössä valmistelee lounasta kokki Robertas Semykinas Liettuasta. Kotikielen ja englannin lisäksi puhun myös venäjää, Robertas kertoo Hän ehti suorittaa varusmiespalvelunsa puna-armeijassa, Azerbaizanissa, ennen Yliperämies Santtu Meilahti Neuvostoliiton hajoamista. Monen muun tavoin hän tuli tähän laivaan kesällä m/s Aurasta, jossa hän työskenteli vuoden päivät. Ennen lounasta ehtii Robertas vielä avustamaan Mepamiestä kirjojen ja DVD-levyjen vaihdossa. Lastin purkamisen jälkeen m/s Meri jatkoi matkaansa Raumalle. teksti ja kuvat: Pekka Karppanen 4 / 2012 Frivakt Vapaavahti 7

8 Meriauras specialfartyg besökte Ingå Splitternya m/s Meri transporterade material för offshore-industrin från Kalajoki till Verdal i Norge, och lastade kalksten för returen. Fartyget är avsett och lämpligt för mångsidig användning. Fartyget som under byggnadsskedet gick under arbetsnamnet Aura II påminner avlägset om Meriauras tidigare kombifartyg Aura. I Polen år 2008 byggda Auras profil ändrades visserligen rätt mycket då man i år på STX Finlands Oy:s varv i Raumo gjorde stora ombyggnadsarbeten. Man monterade bland annat lyftkranar på däck, ökade bostadsutrymmena och installerade ett dynamiskt positionsbestämningssystem på fartyget som är i Norddeutsche Seekabelwerke GmbH:s befraktning. I själva verket är det ett DP 2, d.v.s. ett ännu längre utvecklat system, konstaterar ms Meris skeppare Jani Karvanen, som just skall börja sin ledighet. Han har själv tidigare jobbat just på Aura, varifrån han flyttade till m/s Meri i juni. Fartyget byggdes på STX Finland Oy:s varv i Åbo, så Meriaura har utöver sjömännen sysselsatt också västkustens varvsarbetare. Kocken Robertas Semykinas assisterade SSB vid bytet av böcker och filmer 8 Vapaavahti Frivakt 4 / 2012

9 Trafikministern stod fadder för fartyget M/s Meri döptes i Åbo i juni. Trafikminister Merja Kyllönen gav namnet åt fartyget som kunde inleda trafiken i juli. I isförhållanden kan fartyget också gå med aktern före, berättar befälhavare Karvanen och demonstrerar manöverpanelen på kommandobryggans bakre del. Fartyget är byggt i isklass 1A enligt Aker Arctic DASTM koncept. Fartygets huvudmaskins effekt är 2800 kw och som bränsle kan man använda också miljövänlig bioolja. I Ingå var en tiomanna blandbesättning ombord på Meri. Av dem var två praktikanter från skolan i Åbo. Själv gick jag styrmansklasserna i Kotka och kapten blev jag i Raumo år 2009, berättar Jani. Santtu Meilahti, överstyrman hemma från Fredrikshamn, har gått samma bana. Före han kom till Meriaura hade han seglat bland annat hos Prima Shipping, Neste, Engship och på m/s Carelia som kryssat på Saimen. Meilahti koordinerar lossningen av lasten och barlastsituationen. Vi lastade sammanlagt ton kalksten, berättar Santtu. Utrustningen på kommandobryggan är ändamålsenlig utrymmena utnyttjas väl. Tekniken har utvecklats den äldre generationens mannar kunde knappast ens använda en kaffekokare. Meilahti och Karvanen berömmer sjöfartsutbildningen i Raumo. Under Hessu Koivistos tid i Raumo har nog både utbildning och andra saker utvecklats till toppnivå, säger Jani Karvanen. Jani, som är hemma från Träskända, tycker att Heikki Koivisto stöder de studerande och förhåller sig förståelsefullt till deras ärenden. Utbildningsdirektören för teknik och sjöfart i SAMK studerade i tiden själv i Raumo. Befälhavare Jani Karvanen i förarhytten på kommandobryggans bakre del Arbetsspråket ombord är engelska Maskinchefen Pete Öhman, sticker sig också in på kommandobryggan. Han har bråttom, det har redan kommit extra mannar från tekniksidan ombord inför den förestående garantidockningen. Jag väntar samtidigt på en leverans från rederiet och en bil, med den borde jag sköta ärenden i land. berättar Öhman. Snart kommer bilen och en storväxt man som ser bekant ut Jari- Pekka J.P. Mäkinen, bekant från m/s Marika och Maria VG. Jag kom för att släppa Karvanen på ledighet. De går snabbt de här törnarna om fem, sex veckor, konstaterar J.P. Han följde med vid ett fartygsköp, seglade sedan en tid hos Silanpää, och kom sedan tillbaks till Meriaura. Mäkinen var också med om att övervaka bygget av m/s Meri i Åbo. Liksom kollegerna har han studerat i Raumo. Jag blev färdig som sjökapten år 2003 och efter det har jag studerat administration inom sjöfarten. Jag avlade högre yrkeshögskoleexamen för sjöfart år 2011, berättar J.P. Mäkinen. Utbildningsprogrammet om 60 poäng ger sjökaptener som redan har befälserfarenhet färdigheter för ledarskap och sakkunniguppgifter i landorganisationer. Examen heter Master of Marine Technology på engelska. Och engelskan behöver man också på m/s Meri som har några utländska sjöfarare ombord. I köket tillreder kocken Robertas Semykinas från Litauen lunch. Utöver mitt modersmål och engelska talar jag också ryska, berättar Robertas. Han hann göra sin värnplikt i röda armén i Azerbajdzjan, före Sovjetunionens sönderfall. I likhet med mången annan kom han på sommaren till det här fartyget från m/s Aura, där han jobbade ett år. Före lunchen hinner Robertas ännu assistera SSB:s utsände med att byta DVD-filmer och böcker. Efter att lasten lossats fortsatte m/s Meri vidare till Raumo. text ja bild: Pekka Karppanen 4 / 2012 Jari-Pekka J.P. Mäkinen kom för att släppa Jani Karvanen på ledighet. Maskinchefen Pete Öhman Frivakt Vapaavahti 9

10 Dennis Maritime operoi omalla ja rahdatulla tonnistolla Pohjois-Euroopassa. Yhtiön perustaja ja pääomistaja Dennis Saari oli päällikkönä m/s Annika Benitassa, kun alus lastasi risteilyalusten propulsiolaitteistoja Vuosaaressa Monikansallista merenkulkua Wasa Logistics -yhtiön heavy lift -lasti on tyypillistä kuljetettavaa m/s Annika Benitalle, joka oli jo ottanut tavaraa Loviisasta. Nämä ABB:n azipodit menevät Papenburgin telakalle, Dennis Saari kertoo. Suurten ruoripotkurijärjestelmien kuljetukset vaativat erikoisosaamista laivamiehistöltä ja ahtaajilta. Lastin kiinnitys on käynnissä. Ruumassa käytetään kettinkiä, kiinnitysliinoja ja hitsauslaitteita. Dennis valvoo työtä. Annika Benita on 2005 Kroatiassa rakennettu dwt:n alus, joka pystyy operoimaan myös Saimaan kanavalla. Alus on ollut pääosin Pohjois-Euroopan liikenteessä, Saimaalla liikkuu Dennis Maritimen muita aluksia, kuten Serafina. Tämän kokoluokan laivat tarvitsevat oman tyylinsä merimiehet. Miehistöt ja tilat ovat pienet kaikkien pitää osallistua kaikkiin töihin, Saari tähdentää. Hänen oma toimenkuvansa on varsin laaja. Laivan päällikkönä hän hoitaa normaaleiden kipparin töiden lisäksi varustamon johtajan tehtäviä rahtauksesta ja miehityksestä alkaen. Varustamossa on Dennis Saaren tavoin muitakin omistajakapteeneita, jotka tekevät sekä merenkulkijan että varustajan töitä. Dennis Maritimella on loka-marraskuun vaihteessa kuusi alusta. Serafina, Josefine, Angelina ja Nathalie ovat suomalaisia. Lisäksi on vuokrattu Lady Magda Wijnne Barends-yhtiöltä ja Wagenborgin laivastosta Annika Benita, jotka kummatkin seilaavat Hollannin lipun alla. Merenkulkuperinteet jatkuvat suvussa Porvoosta kotoisin olevalla Saarella on ollut varustamotoimintaa sekä äidin että isän suvuissa jo 1800-luvulta lähtien. Alueelle tyypilliset laivat rahtasivat hiekkaa Porvoosta Helsinkiin. Dennis sai merimiehen taidot jo kotona. Lähdin 1980-luvun puolivälissä seilaamaan ilman merimiesammattikoulua Hu- sellille. Merenkulkukoulutusta olen saanut Turussa ja Hollannissa ja voin nyt toimia päällikkönä myös hollantilaisilla aluksilla, Dennis selvittää Hän on seilannut sekä muiden palveluksessa että osakkaana omilla aluksilla hänellä oli isänsä kanssa Fjordstein -niminen 580dwt:n alus. Myöhemmin hänellä on Azipodeja surrataan 10 Vapaavahti Frivakt 4 / 2012

11 Dennis Saari ja tyttäret Annika ja Jennifer ollut omistuksessa ja bareboat -rahtauksessa useita laivoja; Jessica, Miniforest, pienempi ja isompi Josefine. Laivojen osto, myynti, rahtaus ja operointi ovat tulleet miehelle tutuksi. Välillä olen seilannut myös Prima Shippingilla ja hollantilaisilla aluksilla päällikkönä, Dennis kertoo. Vuonna 2004 Dennis oli laivan kanssa Kantvikin satamassa, jossa hän meni vierailulle hollantilaiseen alukseen. Omistajan tytär oli perämiehenä. Samanhenkiset merenkulkijat ovat siitä lähtien pitäneet yhtä. Kerran olimme samassa laivassa, minä kipparina ja vaimo Benita förstinä. Yhteistä aikaa ei paljon löytynyt, joten luovuimme tästä järjestelystä, Dennis kertoo. Tämän jälkeen perhe on kasvanut kahdella tyttärellä, Annika syntyi 2010 ja Jennifer Nuorempi tytär on ollut elämästään enemmän merellä kuin maissa. Nyt koko porukka oli isän mukana, myös perheen auto ja laivakoirat Merza ja Simba, jotka juuri palasivat vastikevapaalta Denniksen äidiltä. Erikoislasteja ja -rahtauksia Vuosaaressa m/s Annika Benitalla oli perhe ja harjoittelijat mukaan lukien 11 henkilöä. Dennis hoitaa haastattelun lomassa asioita kännykällä suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja hollanniksi. Olen aina pitänyt kielistä. Kotimaisten kielten lisäksi olen opiskellut englantia ja hollantia varsinkin sen jälkeen, kun tapasin vaimoni, Dennis kertoo. Merenkulku on niin kansainvälinen ala, että kaikki kielitaito on eduksi. Tämän allekirjoittaa myös Denniksen rahtaaman Lady Magdan päällikkö Kai Niemi, joka osallistui Mepan venäjän kielen kursseille. Meillä on myös filippiiniläisiä ja venäläisiä miehistössä, kertoi kursseilla ollut Niemi Vaihtokaveri Matti Takala oli päästänyt hänet lomille. Turussa asuva Niemi on aikaisemmin seilannut myös Engshipillä, Vidarilla, Sillanpäällä, Meriauralla sekä RG Linella. Nykymuodossaan Dennis Maritime on toiminut vuodesta Toiminnalle oleellisia edellytyksiä ovat osakaspäälliköt sekä heidän ansioistaan vapautukset luotsin käytöstä. Tämä tapa on Keski-Euroopassa paljon yleisempää kuin Suomessa. Aikarahtaaja vastaa aluksen liikennekuluista, joista luotsaus on polttoaineen ohella varsin suuri osa. Säästö on melkoinen, kun käytännössä kaikki aluksemme voivat ajaa ilman luotsia Suomessa, Saari korostaa. Annika Benitan ja Lady Magdan osalta Dennis on tehnyt special time charter-kontrahdin. Rahtaajan nimeämä suomalainen päällikkö voi ajaa ilman luotsia. Esimerkiksi Utön ja Paraisten välillä tämä tuo mukavasti säästöä. Varustamo teki taannoin merkittävän sopimuksen Nordkalk -yhtiön kanssa. Varustamo hoitaa kalkkikiven kuljetuksia muun muassa Storugnsista, Paldiskista ja Virosta. Lastia puretaan Paraisilla, Inkoossa ja Sipoossa. Dennis Saari on tehokas ja taitava varustaja sekä merimies. Vuosien varrella syntyneet kontaktit ja verkostot auttavat toiminnan kehittämisessä. Varustamot voisivat tehdä enemmänkin yhteistyötä. Lasteja ja sopimuksia voisi jakaa, mikä voisi toimia sekä varustamoiden että rahdinantajien eduksi. Näin miettii johtaja ja merimies, ja alkaa selvitellä Wasa Logisticsin lastipapereita ennen Annika Benitan uloslähtöä. Päällikkö Kai Niemi Lady Magdan brygalla teksti: Pekka Karppanen 4 / 2012 Frivakt Vapaavahti 11

12 Mångnationell sjöfart Dennis Maritime opererar med eget och befraktat tonnage i Nordeuropa. Rederiets grundare och huvudägare Dennis Saari var befälhavare på m/s Annika Benita då fartyget lastade propulsionssystem för kryssningsfartyg i Nordsjö. För m/s Annika Benita är Wasa Logistics tunga laster typiska, fartyget hade redan lastat gods i Lovisa. De här azipoderna från ABB går till varvet i Papenburg, berättar Dennis Saari. Transporterna av de stora roderpropellersystemen kräver specialkunnande både av besättning och av stuvare. Som bäst surrar man lasten. I lastrummet använder man kättingar, linor och svetsning. Dennis övervakar arbetet. Annika Benita på 3200 dwt byggdes i Kroatien år 2005 och kan också operera i Saima kanal. Fartyget har huvudsakligen trafikerat i Nordeuropa. På Saimen opererar Dennis Maritimes andra fartyg, som t.ex. Serafina. Dennis Maritime har hyrt Lady Magda av bolaget Wijnne Barends Fartyg av den här storleken behöver en besättning av en viss typ. Manskap och utrymmen är små alla måste delta i alla arbeten, betonar Saari. Hans egna arbetsuppgifter är synnerligen mångsidiga. I egenskap av fartygets kapten sköter han normala arbeten som hör till skepparen, men verkar också som direktör för rederiet och sköter allt från befraktning till bemanning. Rederiet har också andra kaptener som liksom Dennis Saari är ägare och jobbar både som sjöfarare och redare. I månadsskiftet oktober-november hade Dennis Maritime sex fartyg. Serafina, Jose- 12 Vapaavahti Frivakt 4 / 2012

13 Dennis Saari med skeppshundarna Merza och Simba Kai Niemi, befälhavare på Dennis Maritimes m/s Lady Magda, deltog i SSB:s kurs i ryska. fine, Angelina och Nathalie har finsk flagg. Därtill har man hyrt Lady Magda av bolaget Wijnne Barends och ur Wagenborgs flotta Annika Benita, båda seglar under holländsk flagg. Sjöfartstraditioner i släkten Saari, som är hemma från Borgå, har haft rederiverksamhet i släkten både på möderne och på fäderne ända sedan 1800-talet. De för trakten typiska skutorna fraktade sand från Borgå till Helsingfors. Dennis lärde sig sjömanskapet redan i hemmet. I medlet av 1980-talet gick jag till sjöss hos Husell, utan att ha gått i sjömansyrkesskola. Sjöfartsutbildning har jag fått i Åbo och i Holland och jag kan nu fungera som befälhavare också på holländska fartyg, förklarar Dennis. Han har seglat både i andras tjänst och som delägare på egna fartyg. År 1994 hade han tillsammans med sin far fartyget Fjordstein på 580 dwt. Senare har han haft flera fartyg i sin ägo och i bare-boat befraktning; Jessica, Miniforest, större och mindre Josefine. Fartygsköp och försäljning, befraktning och operationer har blivit bekant verksamhet för honom. Ibland har jag seglat som befälhavare på Prima Shippings och holländska fartyg, berättar Dennis. År 2004 låg Dennis båt i hamn i Kantvik och han gick ombord på besök på en holländsk båt. Ägarens dotter var styrman på fartyget. De två likasinnade sjöfararna har hållit ihop sedan dess. En gång jobbade vi ombord på samma fartyg, jag som kapten och min hustru Benita som förstestyrman. Vi hade svårt att hitta gemensam tid, och avstod från det arrangemanget, berättar Dennis. Efter det har familjen fått tillökning av två döttrar, Annika föddes 2010 och Jennifer Den yngre dottern har tillbringat större del av sitt liv till sjöss än på land. Nu var hela gänget med pappa, också familjens bil och skeppshundarna Merza och Simba, som just återvände från sin kompensationsledighet hos Dennis mor. Speciallast och -frakt I Nordsjö var sammanlagt 11 personer ombord på Annika Benita, familj och praktikanter medräknade. Under intervjun sköter Dennis ärenden per mobiltelefonen på finska, svenska, engelska och holländska. Jag har alltid tyckt om språk. Utöver de inhemska språken har jag studerat engelska och holländska, det senare speciellt efter att jag träffade min hustru, berättar Dennis. Sjöfarten är en så internationell bransch att all språkkunskap är nyttig. Det underskriver också Kai Niemi som deltog i SSB:s kurs i ryska. Han är befälhavare på Lady Magda som Dennis befraktar. I besättningen har vi också filippiner och ryssar, berättar Niemi som gått på kurser. Avlösningskompisen Matti Takala har släppt honom på ledighet. Niemi, som bor i Åbo, har tidigare seglat också hos Engship, Vidar, Sillanpää, Meriaura och RG Line. Dennis Maritime har verkat i sin nuvarande form sedan år En väsentlig förutsättning för verksamheten är delägarna som befäl och tack vare dem befrielse från lotsplikt. Det här är mycket mera allmänt i Centraleuropa än i Finland. Tidsbefraktaren står för fartygets driftskostnader, av dem utgör lotsningen en synnerligen stor del, vid sidan av bränslekostnaderna. Inbesparingen är betydlig, då alla våra fartyg i praktiken kan trafikera utan lots i Finland, betonar Dennis. För Annika Benitas och Lady Magdas del har Dennis gjort ett special time charteravtal. En finsk befälhavare som utsetts av befraktaren kan trafikera utan lots. Det innebär att man sparar en nätt summa mellan Utö och Pargas. Rederiet ingick nyligen ett betydande avtal med bolaget Nordkalk. Rederiet svarar för transporten av kalksten bland annat från Storugn, Paldiski och Estland. Lasten lossas i Pargas, Ingå och Sibbo. Dennis Saari är effektiv och skicklig både som redare och sjöman. Kontakter och nätverk som skapats under åren hjälper att utveckla verksamheten. Rederierna kunde samarbeta mera. Man kunde dela på frakter och avtal, det kunde både rederier och befraktare dra nytta av. Det funderar direktören och sjömannen, som börjar gå igenom Wasa Logistics lastpapper innan Annika Benita lägger ut. text: Pekka Karppanen 4 / 2012 Frivakt Vapaavahti 13

VAPAAVAHTI FRIVAKT. Sjöfartsmässa i Åbo. Arja Ahonen Årets sjömansidrottare 2011. M/s Alppila Intiasta Suomeen. M/s Containerships VII Vuosaaressa

VAPAAVAHTI FRIVAKT. Sjöfartsmässa i Åbo. Arja Ahonen Årets sjömansidrottare 2011. M/s Alppila Intiasta Suomeen. M/s Containerships VII Vuosaaressa MERIMIESPALVELUTOIMISTO SJÖMANSSERVICEBYRÅN VAPAAVAHTI FRIVAKT Sjöfartsmässa i Åbo Arja Ahonen Årets sjömansidrottare 2011 4/2011 M/s Alppila Intiasta Suomeen 4 / 2011 M/s Containerships VII Vuosaaressa

Lisätiedot

SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart

SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart 3 15 Merikapteeni Sampsa Sihvola Mepan ruorissa s. 5 8 Sjökapten Sampsa Sihvola i SSB:s roder s. 9 11 J vuosikertomus 2014 J årsberättelse 2014 J vuosikertomus 2014 J årsberättelse

Lisätiedot

LUOTSILIITON ÄÄNENKANNATTAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET

LUOTSILIITON ÄÄNENKANNATTAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET 2009 LUOTSILIITON ÄÄNENKANNATTAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET 3 KANNEN KUVA: PETER SILVENDOIN Pääkirjoitus Finnpilotin kurssi on käännettävä oikealle suunnalle TEKSTI ANTTI RAUTAVA Noin vuosi sitten alkanut

Lisätiedot

Merenkulku historian muutosvoima. Sjöfarten historiens förändringskraft. Hei, me nuorruttiin! Hejsan, vi blev yngre! Albatrossen 1/2009

Merenkulku historian muutosvoima. Sjöfarten historiens förändringskraft. Hei, me nuorruttiin! Hejsan, vi blev yngre! Albatrossen 1/2009 MERIMIESELÄKEKASSAN ASIAKASLEHTI SJÖMANSPENSIONSKASSANS KUNDTIDNING Albatrossen 1/2009 Merenkulku historian muutosvoima Sjöfarten historiens förändringskraft Hei, me nuorruttiin! Hejsan, vi blev yngre!

Lisätiedot

Merenkulun yhteistyön tulokset näkyvät Resultatet av samarbetet inom sjöfarten kan ses

Merenkulun yhteistyön tulokset näkyvät Resultatet av samarbetet inom sjöfarten kan ses MERIMIESELÄKEKASSAN ASIAKASLEHTI SJÖMANSPENSIONSKASSANS KUNDTIDNING Albatrossen 3/2009 Merenkulun yhteistyön tulokset näkyvät Resultatet av samarbetet inom sjöfarten kan ses Laivan arki tallentuu jälkipolville

Lisätiedot

SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart

SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart 3 14 ANU PIETILÄINEN: Laivan nimi ei ole läpihuutojuttu s. 5 7 ANU PIETILÄINEN: Båtens namn är ingen rutinsak s. 8 9 Vuosikertomus Årsberättelse Vuosikertomus Årsberättelse

Lisätiedot

merimies villissälännessä sjömannen SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY // FINLANDS SJÖMANS-UNION FSU RF merimiehet s. 4

merimies villissälännessä sjömannen SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY // FINLANDS SJÖMANS-UNION FSU RF merimiehet s. 4 Nº4/ 2011 kesäkuu merimies sjömannen SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY // FINLANDS SJÖMANS-UNION FSU RF vintage-stämning på vattenbussen s. 22 s. 4 merimiehet villissälännessä SAK:n edustajakokous M/S BORE

Lisätiedot

Suomella on oltava merenkulkualan

Suomella on oltava merenkulkualan Merenkulun tervaskannot Konepäällikkö Juhani Puonti hallitsee moottorien maailman s. 24 Sjöfartens krutgubbar Maskinchef Juhani Puonti behärskar motorernas värld s. 26 MERIMIESELÄKEKASSAN ASIAKASLEHTI

Lisätiedot

Merenkulku on Suomelle elintärkeää Sjöfarten är livsviktig för Finland. Positiivisuutta peliin! Positivitet i spelet! 2 3/2011

Merenkulku on Suomelle elintärkeää Sjöfarten är livsviktig för Finland. Positiivisuutta peliin! Positivitet i spelet! 2 3/2011 2 3/2011 MERIMIESELÄKEKASSAN ASIAKASLEHTI I SJÖMANSPENSIONSKASSANS KUNDTIDNING Merenkulku on Suomelle elintärkeää Sjöfarten är livsviktig för Finland Positiivisuutta peliin! Positivitet i spelet! 1 2 3/2011

Lisätiedot

DYNAMIC. Närpes Närpiö. coast NÄRPES FINLAND NÄRPIÖ SUOMI

DYNAMIC. Närpes Närpiö. coast NÄRPES FINLAND NÄRPIÖ SUOMI DYNAMIC coast Närpes Närpiö NÄRPES FINLAND NÄRPIÖ SUOMI FAKTA OM NÄRPES - TIETOA NÄRPIÖSTÄ DANZATORES 90% 80% 70% 60% SPRÅKFÖRDELNING KIELIJAKAUTUMINEN SVENSKSPRÅKIGA RUOTSINKIELISIÄ 85,5% FINSKSPRÅKIGA

Lisätiedot

ASUKAS INVÅNAREN. www.a-yhtiot.fi A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

ASUKAS INVÅNAREN. www.a-yhtiot.fi A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja ASUKAS INVÅNAREN 3 2014 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-YHTIÖT asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja www.a-yhtiot.fi Pääkirjoitus l Ledare

Lisätiedot

VANHAN PORVOON ASUKASYHDISTYS FÖRENINGEN INVÅNARNA I GAMLA BORGÅ

VANHAN PORVOON ASUKASYHDISTYS FÖRENINGEN INVÅNARNA I GAMLA BORGÅ VANHAN PORVOON ASUKASYHDISTYS FÖRENINGEN INVÅNARNA I GAMLA BORGÅ NO: NR: 56 1/2014 Kuvat Maria Lindborg-Wigert Innehåll Styrelsen har ordet/hallituksen tervehdys... 3 Årsmöte 2014 Vuosikokous... 4 Stiftelsen

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU MÖTESKALLELSE

KOKOUSKUTSU MÖTESKALLELSE Vaasan Golf r.y. / Vasa Golf r.f. KOKOUSKUTSU MÖTESKALLELSE Oy Kråklund Golf Ab:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 24.04.2014 klo 18.00 klubitalolla, Golfkentäntie 61, Vaasa Oy Kråklund Golf

Lisätiedot

MEKin kiinteistösijoitukset osa merenkulkijoiden eläketurvaa SPKs fastighetsplaceringar en del av sjöfararnas pensionsskydd

MEKin kiinteistösijoitukset osa merenkulkijoiden eläketurvaa SPKs fastighetsplaceringar en del av sjöfararnas pensionsskydd 2/2010 MERIMIESELÄKEKASSAN ASIAKASLEHTI I SJÖMANSPENSIONSKASSANS KUNDTIDNING MEKin kiinteistösijoitukset osa merenkulkijoiden eläketurvaa SPKs fastighetsplaceringar en del av sjöfararnas pensionsskydd

Lisätiedot

3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET

3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET 3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET Kilpailukyvyn säilyminen edellyttää uudistumista Vi behöver förnya oss för att förbli konkurrenskraftiga 2 Asiakastyytyväisyys kiinnostaa yrityksiä Kundnöjdhet intresserar

Lisätiedot

Kohti uusia haasteita Mot nya utmaningar

Kohti uusia haasteita Mot nya utmaningar I F S i b b o - V a r g a r n a Kohti uusia haasteita Mot nya utmaningar infoblad tiedotuslehti våren 2012 kevät 2012 www.aktia.fi 3 IF SIBBO-VARGARNA 1928 Entistä monipuolisempi Aktia - palveluksessasi

Lisätiedot

KLUBBHUS FONTANA KLUBITALO FONTANA

KLUBBHUS FONTANA KLUBITALO FONTANA KLUBBHUS FONTANA KLUBITALO FONTANA Fontana är Klubbhus Fontanas egen medlemstidning. Klubbhuset ligger i Karis. Klubbhus Fontana är avsett för personer som har eller har haft psykisk ohälsa. Syftet med

Lisätiedot

Vuoden yrittäjät ylistävät kauniaislaisten terveellistä elämäntapaa. Oj, vad skönt utbrast Eeva Petersen efter Irma Eklunds nackbehandling

Vuoden yrittäjät ylistävät kauniaislaisten terveellistä elämäntapaa. Oj, vad skönt utbrast Eeva Petersen efter Irma Eklunds nackbehandling Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita No Nr 2/9.2. 1.3.2010 Innehåller stadens officiella meddelanden Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla KUVA-ARKISTO/BILDARKIV/MARCUS SANDELL Treeniohjelmassa

Lisätiedot

Mathias Kullström klar förstärkning s. 16-17 Maajoukkuevalmentajan

Mathias Kullström klar förstärkning s. 16-17 Maajoukkuevalmentajan FOTBOLL I VASA - JALKAPALLOA VAASASSA VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 2/2011 * INTERVJUER * HISTORIA * TEKNIK * HAASTATTELUJA * HISTORIAA * TEKNIIKKAA Mathias Kullström klar förstärkning s. 16-17 Maajoukkuevalmentajan

Lisätiedot

Pohjola-Norden. Iloinen Perhetapahtuma Turussa Familjejippo i Åbo. Alueen vanhat rakennukset tarjosivat. De gamla byggnaderna på området

Pohjola-Norden. Iloinen Perhetapahtuma Turussa Familjejippo i Åbo. Alueen vanhat rakennukset tarjosivat. De gamla byggnaderna på området Varsinais-Suomen ja Satakunnan piiri 1 Pohjola-Norden Varsinais-Suomen ja Satakunnan piiri Distriktet för Egentliga Finland och Satakunda Juni 2011 Kesäkuu 2011 Iloinen Perhetapahtuma Turussa Familjejippo

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2004 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2004 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING VSSS HJO VS OPO VS H V ÄGSVSPO Y YYSO Y FÖGSO VSSD HYS OY YÖHÖ VSGOS VCG B D S VSH VS PG DOSH 1/2004 VS SDS FOOSDG ktiivinen elinkeinopolitiikka hyvinvoinnin edistäjänä Vaasan kaupunki on päivittänyt strategiansa

Lisätiedot

Invånarcentrering. Keskitytään asukkaisiin LEDARE PÄÄKIRJOITUS STADEN/KAUPUNKI 1/2014

Invånarcentrering. Keskitytään asukkaisiin LEDARE PÄÄKIRJOITUS STADEN/KAUPUNKI 1/2014 LEDARE PÄÄKIRJOITUS Invånarcentrering Stadsfullmäktige slog under vårvintern fast fyra övergripande strategiska målsättningar för stadens verksamhet, nämligen fokus på kärnverksamheten, hög nivå av invånarcentrering,

Lisätiedot

Emoyhtiön ongelmat eivät liity Hairstore Graniin Frisersalongen i Grankulla har rena papper

Emoyhtiön ongelmat eivät liity Hairstore Graniin Frisersalongen i Grankulla har rena papper Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 13/ 3. 23.11.2009 Suomen suurin kampaamoketju Hairstore tuomittiin jälleen uudesta työrikoksesta. Kuvassa kampaaja

Lisätiedot

Kesä! Ne, jotka jäävät kaupunkiin, voivat suunnistaa vaikka skeittipuistoon

Kesä! Ne, jotka jäävät kaupunkiin, voivat suunnistaa vaikka skeittipuistoon Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 8/14.6. 15.8.2011 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla ALEKSI JOKELA Kesä! Ne, jotka jäävät

Lisätiedot

Kauniaisten paikallislehti

Kauniaisten paikallislehti Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 15/ Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Lucia-perinne tekee hyvää n Luciat eivät yksinään muuta

Lisätiedot

TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? KAKSI TAI USEAMPIA KIELIÄ? Råd till flerspråkiga familjer. Neuvoja monikielisille perheille

TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? KAKSI TAI USEAMPIA KIELIÄ? Råd till flerspråkiga familjer. Neuvoja monikielisille perheille TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? Råd till flerspråkiga familjer KAKSI TAI USEAMPIA KIELIÄ? Neuvoja monikielisille perheille KOULUVIRASTO ja RINKEBYN KIELENTUTKIMUSLAITOS SKOLVERKET och SPRÅKFORSKNINGSINSTITUTET

Lisätiedot

Värikylläistä, uudistettua ympäristötaidetta tunnelissa

Värikylläistä, uudistettua ympäristötaidetta tunnelissa Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 12/ Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Pauli Peltomäki Säveltäjäpolku Musiikkijuhlille n Kauniaisten

Lisätiedot

ASUKAS INVÅNAREN. Rauhallista Joulua Fridfull Jul. A-YHTIÖT asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja. www.a-yhtiöt.fi www.a-bolagen.

ASUKAS INVÅNAREN. Rauhallista Joulua Fridfull Jul. A-YHTIÖT asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja. www.a-yhtiöt.fi www.a-bolagen. ASUKAS INVÅNAREN 4 2009 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning Rauhallista Joulua Fridfull Jul A-YHTIÖT asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja www.a-yhtiöt.fi

Lisätiedot

Kauniaisten musiikkijuhlat yhdisti tieteen ja taiteen Konst och vetenskap på Grankulla musikfest

Kauniaisten musiikkijuhlat yhdisti tieteen ja taiteen Konst och vetenskap på Grankulla musikfest Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 13/9.11. 29.11.2010 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Kauniaisten musiikkijuhlat yhdisti

Lisätiedot

POHJOLA-NORDEN. Muutatko toiseen Pohjoismaahan? Lue vinkit s. 24-25. Vuoden teema - Årets tema 1808-1809 s. 4, 11, 12, 14 & 62

POHJOLA-NORDEN. Muutatko toiseen Pohjoismaahan? Lue vinkit s. 24-25. Vuoden teema - Årets tema 1808-1809 s. 4, 11, 12, 14 & 62 POHJOLA-NORDEN -LEHTI / TIDNINGEN 1 / 2008 + Muutatko toiseen Pohjoismaahan? Lue vinkit s. 24-25 Vuoden teema - Årets tema 1808-1809 s. 4, 11, 12, 14 & 62 Nordens fyrar - Island från havet s. 40 Kulttuurikevät

Lisätiedot