VAPAAVAHTI FRIVAKT. Meriauras nya fartyg. Dennis Maritimes mannar och fartyg i Helsingfors. Saattohinaaja Ahdin porukka voitti minuuttikisan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAPAAVAHTI FRIVAKT. Meriauras nya fartyg. Dennis Maritimes mannar och fartyg i Helsingfors. Saattohinaaja Ahdin porukka voitti minuuttikisan"

Transkriptio

1 MERIMIESPALVELUTOIMISTO SJÖMANSSERVICEBYRÅN VAPAAVAHTI FRIVAKT Meriauras nya fartyg Dennis Maritimes mannar och fartyg i Helsingfors 4/2012 Saattohinaaja Ahdin porukka voitti minuuttikisan Kai Korhonen on Vuoden merimiesurheilija 4 / 2012 Frivakt Vapaavahti 1

2 VAPAAVAHTI 4/12 Pääkirjoitus: Kolmas kerta 3 Merimiespalvelutoimiston uusi toimitusjohtaja 4 Meriauran erikoisalus poikkesi Inkoossa 6 Monikansallista merenkulkua 10 Suomen lippu ahteriin 14 MEPAn transistorit mukaan lentoasemalta 18 Suolaista ja makeaa 22 Amsterdamin merimuseo 26 Merimiehiä talkoissa 30 Risteilyvieraita s/s Tursolla 33 Kuulumisia kotiin 34 Merimiehet -elokuvan ensi-illasta 30 vuotta 36 Mepan kirjasto suosittelee 38 HarjoitteluMylly välittää merialan opiskelijoita laivoille 46 Stay Onboard 48 Merimiesurheiluvuosi Kai Korhonen on Vuoden merimiesurheilija 50 Ajankohtaista 52 Toimintaa MEPAn kursseilla 53 Laitureilla ja lankongeilla 55 Ristikko 56 Merimiespalvelutoimiston kurssit Tulevia kursseja 71 FRIVAKT 4/12 Ledare: Tredje gången 3 Sjömansservicebyråns nya verkställande direktör 5 Meriauras specialfartyg besökte Ingå 8 Mångnationell sjöfart 12 I aktern blåvit flagg 16 SSB:s transistorer med från flygfältet 20 Sött och salt 24 Sjöfartsmuseet i Amsterdam 28 PraktikKvarnen förmedlar sjöfartsstuderande som praktikanter till fartygen 47 Stay Onboard 48 Sjömansidrottsåret Kai Korhonen Årets sjömansidrottare 51 På SSB:s kurser 53 Korsordet 57 Sjömansservicebyråns kurser Dennis skeppshundar skällde på SSB:s utsände, s. 12 Golffaava kippari Kasu Tapani Saarinen menestyi myös minuuttikisassa, s. 49 Kansikuva - Pärmbild: M/s Ahdin Jari Leppänen ja Marko Taskinen olivat voittamassa Kekkosen Kannua (Pekka Karppanen) Takakansi Baksida: Kyytiä kaamokselle kurssilaiset Pajulahdessa (Sirpa Kittilä) Talvikki Forsström oli yksi syksyn monista harrastekurssilaisista, s.53 2 Vapaavahti Frivakt 4 / 2012

3 VAPAAVAHTI FRIVAKT Kolmas kerta Linnankatu 3:een Katajanokalle rakennettiin 1907 komea jugend-tyyppinen talo merenkulkijoiden majoituskäyttöön vapaaehtoisvoimin. Mahtava suoritus! Myöhemmin vuonna 1929 perustettiin Sailors Home-niminen säätiö hallinnoimaan kiinteistöä ja sen toimintaa. Sitten tuli toinen maailmansota. Vuoden 1944 helmikuun 6 7 päivän välisenä yönä osui seitsemän neuvostoliittolaisten pommikoneiden pudottamaa pommia taloon. Rakennus tuhoutui korjauskelvottomaksi. Vuonna 1959 säätiö rakennutti uuden asuntolatyyppisen talon. Siihen tuli merenkulkijoiden majoitustilojen lisäksi vuokrattavia toimistotiloja. Säätiö ajautui taloudellisiin vaikeuksiin ja 20 vuotta myöhemmin kiinteistö lahjoitettiin Merimiespalvelutoimistolle velkoineen. Talo rakennettiin aikoinaan edullisesti. Kiinteistön korjausvelka on kasvanut todella suureksi. Toimistotilojen vuokratuotot ovat olleet viime vuosina paljon kuluja pienemmät, koska pääkaupunkiseudulla on tarjolla runsaasti edullista toimitilaa. Merimiespalvelutoimiston hallitus päättikin muutama vuosi sitten hakea kaavamuu- År 1907 byggde man med frivilliga krafter ett ståtligt jugendhus avsett för inkvartering av sjöfarare på Slottsgatan 3 på Skatudden. En storartad prestation! Senare, år 1929, grundades Stiftelsens Sailors Home för att administrera fastigheten och dess verksamhet. Sedan kom andra världskriget. År 1944, natten mellan sjätte och sjunde februari, träffades huset av sju bomber som fälldes från sovjetiska flygplan. Byggnaden totalförstördes. År 1959 lät stiftelsen bygga ett nytt hus av internattyp. Det inrymde utöver sjöfararnas inkvarteringsutrymmen också kontorslokaler som hyrdes ut. Stiftelsen råkade i ekonomiskt trångmål och 20 år senare donerades fastigheten, inklusive dess skulder, till Sjömansservicebyrån. Huset byggdes i tiden förmånligt. Fastighetens reparationsskuld har vuxit sig verkligt stor. Kontorslokalernas hyresintäkter har under de senaste åren långt understigit kostnaderna, då det inom huvudstadsregionen finns ett stort utbud av förmånliga lokaler. Sjömansservicebyråns styrelse beslöt också för några år sedan anhålla om en planändtoksen, joka mahdollistaa rakentaa tontille vuokra-asuintalon. Vuokra-asunnoista on Helsingissä pulaa. Tavoitteena on, että vuokratuotoilla hoidetaan lainan lyhennykset, eikä merimiespalveluun tarkoitettuja varoja käytetä kiinteistön kuluihin. Kaavamuutos tuli voimaan alkukesästä ja rakennuslupahakemus jätettiin sisälle loppusyksystä. Mikäli suunnitelmat toteutuvat suunnitellusti, niin rakentaminen aloitetaan ensi vuoden helmikuussa. Valmista pitäisi tulla sitten loppukeväästä Eletään toivossa Aikansa kutakin Aloitin Mepan pääsihteerinä vuoden 1983 alusta ja toiminnanjohtajaksi siirryin Kaikkiaan merenkulun piirissä tulee oltua 46 vuotta. Helmikuun alusta jään pitämään säästettyjä lomia. Uudeksi toimitusjohtajaksi valittu Niklas Rönnberg aloittaa silloin työnsä Mepassa. Toivotan hänelle menestystä uudessa tehtävässä. Martti Karlsson Tredje gången ring som skulle möjliggöra byggandet av ett hyreshus på tomten. Det är brist på hyresbostäder i Helsingfors. Målsättningen är att man med hyresintäkterna kan finansiera lånets amorteringar, så att medel avsedda för sjömansservice inte används för fastighetens kostnader. Planändringen trädde i kraft under början av sommaren och ansökan om byggnadslov lämnades in under slutet av hösten. Om planerna förverkligas kan byggandet påbörjas i februari nästa år. Färdigt borde huset stå under slutet av våren Vi lever i hoppet. Allt har sin tid Jag började som generalsekreterare på SSB i början av år 1983 och den fortsatte jag som verksamhetsledare. Allt som allt har jag levt 46 år inom sjöfarten I början av februari börjar jag hålla sparade semestrar. Niklas Rönnberg, som valts till ny verkställande direktör, börjar då sitt arbete på SSB. Jag önskar honom framgång i den nya uppgiften. Martti Karlsson 4 / 2012 Frivakt Vapaavahti 3

4 Merimiespalvelutoimiston uusi toimitusjohtaja ( ) Niklas Rönnberg: MEPA on tärkeä osa Suomen merenkulkua - asemaa vahvistetaan palveluita ja yhteistyötä kehittämällä. Valmistuttuaan Helsingfors Tekniska Läroverket -oppilaitoksesta vuonna 1996 Rönnberg on työskennellyt myös telakkateollisuudessa ja konsultoinut varustamoita turvallisuusjohtamisjärjestelmien kehittämisessä. Oman konsulttiyrityksen aikana hän hoiti lisäksi vahinkotarkastuksia ja suunnitteli troolareita. Minulla on vieläkin ISO 9000 auditoijan pätevyys, Rönnberg kertoo Hän näkee Merimiespalvelutoimiston roolin tulevaisuudessa myös osana meriturvallisuutta. Laivaväen olot, viihtyvyys, lepo, työturvallisuus ja - hyvinvointi vaikuttavat ammattitaidon ja kykyjen ohella inhimillisten virheiden estämiseen. Pienet miehistöt, kulttuurierot, vaativa työyhteisö ja luonnonolot luovat myös haasteita. MEPAlla on paljon mahdollisuuksia edistää hyvinvointia ja turvallisuutta. Järjestö on hyvässä maineessa Niklas Rönnbergin vapaa-aika kuluu veneilyn ja harrasteautojen parissa Laivanrakennusinsinööri Rönnberg (43) siirtyy uuteen tehtäväänsä Suomen Varustamot ry:stä. Hänellä on varsin monipuolinen kokemus merenkulkuelinkeinosta aina troolarien ajosta varustamon teknisen tarkastajan töihin. Merimiespalvelutoimiston hallitukseen hän on kuulunut vuodesta Merenkulkuammatit ja merimiehen elämä ovat tulleet hyvin tutuiksi toimiessani luokituslaitoksessa ja varustamoissa, Niklas Rönnberg sanoo. Hän toimi jo opiskeluaikoina Finnstevella ja FG-Shippingilla. Luokituslaitos Bureau Veritaksella hän hoiti asiakasvarustamoiden alusten luokituksia kotimaassa ja ulkomailla. Tässä työssä Rönnberg tutustui muun muassa Silja Linen, Eckerölinjenin, Lillgaardin ja Sillanpää Tradingin merenkulkijoihin. Bureau Veritaksen aikoihin törmäsin ensimmäisen kerran MEPAn toimitaloon ja Hotel Skattaan, jossa kollegani majoittui, Rönnberg kertoo Crystal Poolin teknisenä tarkastajana hän hoiti muun muassa laivojen telakoinnit. Varustamo operoi tuolloin viidellä kemikaalitankkerilla, joissa työskenteli suomalaisia, belgialaisia ja filippiiniläisiä merenkulkijoita. Suunnittelua ja konsultointia Niklas Rönnbergin mukaan MEPA on tehnyt tärkeää työtä, jota arvostetaan. Hän kiittelee edeltäjäänsä, jonka aikana työyhteisö on kehittynyt ja mukautunut muuttuneen merenkulun tarpeisiin. Merimiespalvelutoimisto tunnetaan jo laajalti, mutta vielä löytyy alalta tahoja, jotka eivät ole toiminnasta perillä, Rönnberg kertoo. Hänen tavoitteenaan on turvata MEPAn toiminta ja tehdä tärkeää työtä tunnetuksi päättäjien keskuudessa. Tarkoitus on ylläpitää ja kehittää kotimaista ja kansainvälistä yhteistyötä. Pohjoismaisilla merimiespalvelulaitoksilla on jo pitkät yhteistyöperinteet. Palvelukonseptit ja hallinta saattavat hieman poiketa toisistaan, mutta perustyö on samaa. Olen hyvin kiinnostunut jatkamaan pohjoismaista vuorovaikutusta, Niklas Rönnberg tuumii. Hänen mukaansa työhyvinvoinnin kehittäminen on ollut oikeaa toimintaa MEPAlta. Työssä jaksaminen, työurien pidentäminen ja motivaatio hyödyttävät sekä merenkulkijaa itseään että varustamoita. Syntyneistä säästöistä hyötyvät myös vakuutusyhtiöt sekä Merimieseläkekassa ja KELA. Myös ympäristönsuojelun ja meriturvallisuuden edistämisen pitäisi kuulua kaikkien alalla työskentelevien toimenkuvaan. 4 Vapaavahti Frivakt 4 / 2012

5 Sjömansservicebyråns nya verkställande direktör ( ) Niklas Rönnberg: SSB utgör den viktig del av sjöfarten i Finland utvecklandet av service och samarbete befäster positionen. Fritiden ägnar Niklas Rönnberg åt båtliv och hobbybilar besättningens förhållanden ombord, trivsel, vila, arbetsskydd och arbetshälsa på möjligheterna att undvika mänskliga fel. Små besättningar, kulturella skillnader, en krävande arbetsgemenskap och naturkrafterna innebär också utmaningar. Organisationen har ett gott rykte Skeppsbyggnadsingenjör Rönnberg (43) övergår till den nya uppgiften från Rederierna i Finland r.f. Han har en synnerligen mångsidig erfarenhet av sjöfartsnäringen, allt från att köra trålare till att fungera som rederiets tekniska inspektör. Till styrelsen för Sjömansservicebyrån har han hört sedan år Sjöfartens yrken och sjömanslivet har blivit välbekant i verksamheten i klassificeringssällskapet och på rederierna, säger Niklas Rönnberg. Redan under studietiden verkade han hos Finnsteve och FG-Shipping. På klassificeringssällskapet Bureau Veritas ansvarade han för klassifikation för kundrederier i hemlandet och utomlands. I det här arbetet blev Rönnberg bekant med sjöfararna bl.a. hos Silja Line, Eckerölinjen, Lillgaard och Silllanpää Trading. Under tiden på Bureau Veritas stötte jag första gången på SSB:s hus och Hotel Skatta, där mina kolleger var inkvarterade, berättar Rönnberg. Som teknisk inspektör på Crystal Pool ansvarade han bl.a. för fartygens dockningar. Rederiet opererade då med fem kemikalietankfartyg, besättningen bestod av finländska, belgiska och filippinska sjöfarare. Planering och konsultation Efter utexamineringen från Tekniska Läroverket i Helsingfors år 1996 har Rönnberg också arbetat i varvsindustrin och fungerat som konsult för rederier vid utvecklandet av sjösäkerhetsorganisationen ombord. Under konsultföretagets tid skötte han också skadeinspektioner och planerade trålare. Jag har fortfarande behörighet som ISO 9000 revisor, berättar Rönnberg. Han ser Sjömansservicebyråns framtida roll också som en del av sjösäkerheten. Utöver yrkesskicklighet och kompetens inverkar Niklas Rönnberg anser att SSB har utfört ett viktigt arbete som är uppskattat. Han tackar sin företrädare under vars tid arbetsgemenskapen har utvecklats och anpassats till att möta den förändrade sjöfartens behov. Sjömansservicebyrån är redan vida känd, men inom branschen finns ännu kretsar som inte känner till verksamheten, berättar Rönnberg. Hans målsättning är att trygga SSB:s verksamhet och göra det viktiga arbetet känt bland beslutsfattare. Avsikten är att upprätthålla och utveckla det inhemska och internationella samarbetet. De nordiska sjömansserviceorganisationerna har redan långa samarbetstraditioner. Servicekoncept och administration kan avvika litet, men grundarbetet är det samma. Jag är mycket intresserad av att fortsätta det nordiska samspelet, säger Niklas Rönnberg. Han anser att SSB:s satsning på att utveckla välbefinnandet i arbetet har varit riktig. Att orka i arbetet, förlänga arbetskarriären och öka motivationen är till nytta både för sjöfararna själva och för rederierna. De inbesparingar som uppstår gynnar också försäkringsbolagen och pensionsanstalterna (SPK, FPA). Att främja miljöskydd och sjösäkerhet borde vara en naturlig del av arbetet för var och en som är verksam inom branschen. 4 / 2012 Frivakt Vapaavahti 5

6 Meriauran erikoisalus poikkesi Inkoossa Uudenkarhea m/s Meri kuljetti offshore -teollisuuden tuotteita Kalajoelta Verdaliin Norjaan ja toi paluulastina kalkkikiveä. Alus on tarkoitettu ja se myös sopii monenlaiseen käyttöön. Rakennusvaiheessa työnimellä Aura II kulkenut alus muistuttaa kaukaisesti Meriauran aikaisempaa monitoimialusta, Auraa. Vuonna 2008 Puolassa rakennetun Auran sivuprofiili tosin muuttui melkoisesti, kun alukseen tehtiin tänä vuonna STX Finland Oy:n Rauman telakalla suuret uudelleenvarustelutyöt. Norddeutsche Seekabelwerke GmbH -yhtiölle rahdattuun Auraan asennettiin muun muassa kansinosturit, lisää asuintiloja ja dynaaminen paikannusjärjestelmä. Itse asiassa se on DP 2, vielä kehittyneempi ja tarkempi systeemi, toteaa ms Meri -aluksen lomalle jäävä kippari Jani Karvanen. Hän on itse työskennellyt aikaisemmin juuri Auralla, josta siirtyi m/s Merelle kesäkuussa. Alus rakennettiin STX Finland Oy:n Turun telakalla, joten Meriaura on viime aikoina työllistänyt merimiesten lisäksi myös länsirannikon telakkaväkeä. Liikenneministeri toimi aluksen kummina. Päällikkö Jani Karvanen on lähdössä lomille M/s Meri kastettiin Turussa kesäkuussa. Liikenneministeri Merja Kyllönen nimesi laivan, joka pääsi heinäkuussa tositoimiin. Laivalla voi ajaa jäissä myös perä edellä, kertoo päällikkö Karvanen ja esittelee komentosillan takaosan ohjauspulpettia. Alus on rakennettu Aker Arctic DAS- TM konseptin mukaisesti 1A -jääluokkaan. Aluksen pääkoneen teho on 2800 kw ja se voi käyttää polttoaineena myös ympäristöystävällistä bioöljyä. Inkoossa Meri-laivalla oli kymmenhenkinen, osittain monikansallinen miehistö. Turun koulusta oli mukana kaksi harjoittelijaa. Itse kävin perämiesluokat Kotkassa ja merikapteeniksi valmistuin Raumalta 2009, Jani kertoo. 6 Vapaavahti Frivakt 4 / 2012

7 Saman koulutien on kulkenut myös Lappeenrannasta kotoisin oleva yliperämies Santtu Meilahti. Ennen Meriauralle tuloaan hän on seilannut muun muassa Prima Shippingilla, Nesteellä, Engshipilla sekä Saimaan risteilyjä tehneellä m/s Carelialla. Meilahti koordinoi lastin purkausta ja painolastitilannetta. Kalkkikiveä lastattiin kaikkiaan tonnia, Santtu kertoo. Komentosillalla oleva varustus on asianmukainen tilankäyttö on onnistunut hyvin. Tekniikka on edistynyt vanhan linjan miehet osaisivat tuskin edes kahvinkeitintä käyttää. Meilahti ja Karvanen kehuvat Raumalla annettavaa merenkulkukoulutusta. Kyllä opetus ja asioiden hoito on kehittynyt Raumalla huippuunsa Koiviston Hessun aikana, Jani Karvanen kehuu Järvenpäästä kotoisin olevan Janin mukaan Heikki Koivisto tukee ja suhtautuu ymmärtäväisesti opiskelijoiden asioihin. Satakunnan Ammattikorkeakoulun tekniikan ja merenkulun koulutusjohtaja opiskeli itsekin aikoinaan Raumalla. Kokki Robertas Semykinas valmistaa lounasta Laivan työkielenä on englanti Komentosillalle poikkeaa myös konepäällikkö Pete Öhman. Hän on kiireinen, sillä laivalla on jo ylimääräisiä teknisen puolen miehiä tulevaa takuutelakointia varten. Odottelen samalla varustamosta tulevaa tavaralähetystä ja autoa, sillä pitäisi käydä maissa asioilla, Öhman kertoo. Pian saapuukin auto sekä isokokoinen ja tutun oloinen mies m/s Marikasta ja Maria VG:sta tuttu Jari-Pekka J.P. Mäkinen. Tulin päästämään Karvasen Janin lomille. Nopeasti nämä viiden, kuuden viikon törnit menevät, J.P. toteaa. Hän tuli taloon laivakaupan mukana, seilasi välillä Sillanpäällä ja palasi sitten Meriauralle. Mäkinen oli myös valvomassa m/s Meren rakennustyötä Turussa. Kollegoidensa tavoin hän on opiskellut Raumalla. Valmistuin merikapteeniksi 2003 ja olen sen jälkeen opiskellut merenkulun hallintopuolta. Suoritin merenkulun ylemmän AMK-tutkinnon 2011, J.P. Mäkinen kertoo 60 opintopisteen laajuinen koulutusohjelma valmentaa päällystökokemusta jo saaneita merikapteeneita maaorganisaatioiden johtamiseen ja asiantuntijatehtäviin. Tutkinnon englanninkielinen nimi on Master of Marine Technology. Englannin kieltä tarvitaan myös m/s Merellä, sillä aluksella palvelee muutama ulkomaalainen merenkulkija. Keittiössä valmistelee lounasta kokki Robertas Semykinas Liettuasta. Kotikielen ja englannin lisäksi puhun myös venäjää, Robertas kertoo Hän ehti suorittaa varusmiespalvelunsa puna-armeijassa, Azerbaizanissa, ennen Yliperämies Santtu Meilahti Neuvostoliiton hajoamista. Monen muun tavoin hän tuli tähän laivaan kesällä m/s Aurasta, jossa hän työskenteli vuoden päivät. Ennen lounasta ehtii Robertas vielä avustamaan Mepamiestä kirjojen ja DVD-levyjen vaihdossa. Lastin purkamisen jälkeen m/s Meri jatkoi matkaansa Raumalle. teksti ja kuvat: Pekka Karppanen 4 / 2012 Frivakt Vapaavahti 7

8 Meriauras specialfartyg besökte Ingå Splitternya m/s Meri transporterade material för offshore-industrin från Kalajoki till Verdal i Norge, och lastade kalksten för returen. Fartyget är avsett och lämpligt för mångsidig användning. Fartyget som under byggnadsskedet gick under arbetsnamnet Aura II påminner avlägset om Meriauras tidigare kombifartyg Aura. I Polen år 2008 byggda Auras profil ändrades visserligen rätt mycket då man i år på STX Finlands Oy:s varv i Raumo gjorde stora ombyggnadsarbeten. Man monterade bland annat lyftkranar på däck, ökade bostadsutrymmena och installerade ett dynamiskt positionsbestämningssystem på fartyget som är i Norddeutsche Seekabelwerke GmbH:s befraktning. I själva verket är det ett DP 2, d.v.s. ett ännu längre utvecklat system, konstaterar ms Meris skeppare Jani Karvanen, som just skall börja sin ledighet. Han har själv tidigare jobbat just på Aura, varifrån han flyttade till m/s Meri i juni. Fartyget byggdes på STX Finland Oy:s varv i Åbo, så Meriaura har utöver sjömännen sysselsatt också västkustens varvsarbetare. Kocken Robertas Semykinas assisterade SSB vid bytet av böcker och filmer 8 Vapaavahti Frivakt 4 / 2012

9 Trafikministern stod fadder för fartyget M/s Meri döptes i Åbo i juni. Trafikminister Merja Kyllönen gav namnet åt fartyget som kunde inleda trafiken i juli. I isförhållanden kan fartyget också gå med aktern före, berättar befälhavare Karvanen och demonstrerar manöverpanelen på kommandobryggans bakre del. Fartyget är byggt i isklass 1A enligt Aker Arctic DASTM koncept. Fartygets huvudmaskins effekt är 2800 kw och som bränsle kan man använda också miljövänlig bioolja. I Ingå var en tiomanna blandbesättning ombord på Meri. Av dem var två praktikanter från skolan i Åbo. Själv gick jag styrmansklasserna i Kotka och kapten blev jag i Raumo år 2009, berättar Jani. Santtu Meilahti, överstyrman hemma från Fredrikshamn, har gått samma bana. Före han kom till Meriaura hade han seglat bland annat hos Prima Shipping, Neste, Engship och på m/s Carelia som kryssat på Saimen. Meilahti koordinerar lossningen av lasten och barlastsituationen. Vi lastade sammanlagt ton kalksten, berättar Santtu. Utrustningen på kommandobryggan är ändamålsenlig utrymmena utnyttjas väl. Tekniken har utvecklats den äldre generationens mannar kunde knappast ens använda en kaffekokare. Meilahti och Karvanen berömmer sjöfartsutbildningen i Raumo. Under Hessu Koivistos tid i Raumo har nog både utbildning och andra saker utvecklats till toppnivå, säger Jani Karvanen. Jani, som är hemma från Träskända, tycker att Heikki Koivisto stöder de studerande och förhåller sig förståelsefullt till deras ärenden. Utbildningsdirektören för teknik och sjöfart i SAMK studerade i tiden själv i Raumo. Befälhavare Jani Karvanen i förarhytten på kommandobryggans bakre del Arbetsspråket ombord är engelska Maskinchefen Pete Öhman, sticker sig också in på kommandobryggan. Han har bråttom, det har redan kommit extra mannar från tekniksidan ombord inför den förestående garantidockningen. Jag väntar samtidigt på en leverans från rederiet och en bil, med den borde jag sköta ärenden i land. berättar Öhman. Snart kommer bilen och en storväxt man som ser bekant ut Jari- Pekka J.P. Mäkinen, bekant från m/s Marika och Maria VG. Jag kom för att släppa Karvanen på ledighet. De går snabbt de här törnarna om fem, sex veckor, konstaterar J.P. Han följde med vid ett fartygsköp, seglade sedan en tid hos Silanpää, och kom sedan tillbaks till Meriaura. Mäkinen var också med om att övervaka bygget av m/s Meri i Åbo. Liksom kollegerna har han studerat i Raumo. Jag blev färdig som sjökapten år 2003 och efter det har jag studerat administration inom sjöfarten. Jag avlade högre yrkeshögskoleexamen för sjöfart år 2011, berättar J.P. Mäkinen. Utbildningsprogrammet om 60 poäng ger sjökaptener som redan har befälserfarenhet färdigheter för ledarskap och sakkunniguppgifter i landorganisationer. Examen heter Master of Marine Technology på engelska. Och engelskan behöver man också på m/s Meri som har några utländska sjöfarare ombord. I köket tillreder kocken Robertas Semykinas från Litauen lunch. Utöver mitt modersmål och engelska talar jag också ryska, berättar Robertas. Han hann göra sin värnplikt i röda armén i Azerbajdzjan, före Sovjetunionens sönderfall. I likhet med mången annan kom han på sommaren till det här fartyget från m/s Aura, där han jobbade ett år. Före lunchen hinner Robertas ännu assistera SSB:s utsände med att byta DVD-filmer och böcker. Efter att lasten lossats fortsatte m/s Meri vidare till Raumo. text ja bild: Pekka Karppanen 4 / 2012 Jari-Pekka J.P. Mäkinen kom för att släppa Jani Karvanen på ledighet. Maskinchefen Pete Öhman Frivakt Vapaavahti 9

10 Dennis Maritime operoi omalla ja rahdatulla tonnistolla Pohjois-Euroopassa. Yhtiön perustaja ja pääomistaja Dennis Saari oli päällikkönä m/s Annika Benitassa, kun alus lastasi risteilyalusten propulsiolaitteistoja Vuosaaressa Monikansallista merenkulkua Wasa Logistics -yhtiön heavy lift -lasti on tyypillistä kuljetettavaa m/s Annika Benitalle, joka oli jo ottanut tavaraa Loviisasta. Nämä ABB:n azipodit menevät Papenburgin telakalle, Dennis Saari kertoo. Suurten ruoripotkurijärjestelmien kuljetukset vaativat erikoisosaamista laivamiehistöltä ja ahtaajilta. Lastin kiinnitys on käynnissä. Ruumassa käytetään kettinkiä, kiinnitysliinoja ja hitsauslaitteita. Dennis valvoo työtä. Annika Benita on 2005 Kroatiassa rakennettu dwt:n alus, joka pystyy operoimaan myös Saimaan kanavalla. Alus on ollut pääosin Pohjois-Euroopan liikenteessä, Saimaalla liikkuu Dennis Maritimen muita aluksia, kuten Serafina. Tämän kokoluokan laivat tarvitsevat oman tyylinsä merimiehet. Miehistöt ja tilat ovat pienet kaikkien pitää osallistua kaikkiin töihin, Saari tähdentää. Hänen oma toimenkuvansa on varsin laaja. Laivan päällikkönä hän hoitaa normaaleiden kipparin töiden lisäksi varustamon johtajan tehtäviä rahtauksesta ja miehityksestä alkaen. Varustamossa on Dennis Saaren tavoin muitakin omistajakapteeneita, jotka tekevät sekä merenkulkijan että varustajan töitä. Dennis Maritimella on loka-marraskuun vaihteessa kuusi alusta. Serafina, Josefine, Angelina ja Nathalie ovat suomalaisia. Lisäksi on vuokrattu Lady Magda Wijnne Barends-yhtiöltä ja Wagenborgin laivastosta Annika Benita, jotka kummatkin seilaavat Hollannin lipun alla. Merenkulkuperinteet jatkuvat suvussa Porvoosta kotoisin olevalla Saarella on ollut varustamotoimintaa sekä äidin että isän suvuissa jo 1800-luvulta lähtien. Alueelle tyypilliset laivat rahtasivat hiekkaa Porvoosta Helsinkiin. Dennis sai merimiehen taidot jo kotona. Lähdin 1980-luvun puolivälissä seilaamaan ilman merimiesammattikoulua Hu- sellille. Merenkulkukoulutusta olen saanut Turussa ja Hollannissa ja voin nyt toimia päällikkönä myös hollantilaisilla aluksilla, Dennis selvittää Hän on seilannut sekä muiden palveluksessa että osakkaana omilla aluksilla hänellä oli isänsä kanssa Fjordstein -niminen 580dwt:n alus. Myöhemmin hänellä on Azipodeja surrataan 10 Vapaavahti Frivakt 4 / 2012

11 Dennis Saari ja tyttäret Annika ja Jennifer ollut omistuksessa ja bareboat -rahtauksessa useita laivoja; Jessica, Miniforest, pienempi ja isompi Josefine. Laivojen osto, myynti, rahtaus ja operointi ovat tulleet miehelle tutuksi. Välillä olen seilannut myös Prima Shippingilla ja hollantilaisilla aluksilla päällikkönä, Dennis kertoo. Vuonna 2004 Dennis oli laivan kanssa Kantvikin satamassa, jossa hän meni vierailulle hollantilaiseen alukseen. Omistajan tytär oli perämiehenä. Samanhenkiset merenkulkijat ovat siitä lähtien pitäneet yhtä. Kerran olimme samassa laivassa, minä kipparina ja vaimo Benita förstinä. Yhteistä aikaa ei paljon löytynyt, joten luovuimme tästä järjestelystä, Dennis kertoo. Tämän jälkeen perhe on kasvanut kahdella tyttärellä, Annika syntyi 2010 ja Jennifer Nuorempi tytär on ollut elämästään enemmän merellä kuin maissa. Nyt koko porukka oli isän mukana, myös perheen auto ja laivakoirat Merza ja Simba, jotka juuri palasivat vastikevapaalta Denniksen äidiltä. Erikoislasteja ja -rahtauksia Vuosaaressa m/s Annika Benitalla oli perhe ja harjoittelijat mukaan lukien 11 henkilöä. Dennis hoitaa haastattelun lomassa asioita kännykällä suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja hollanniksi. Olen aina pitänyt kielistä. Kotimaisten kielten lisäksi olen opiskellut englantia ja hollantia varsinkin sen jälkeen, kun tapasin vaimoni, Dennis kertoo. Merenkulku on niin kansainvälinen ala, että kaikki kielitaito on eduksi. Tämän allekirjoittaa myös Denniksen rahtaaman Lady Magdan päällikkö Kai Niemi, joka osallistui Mepan venäjän kielen kursseille. Meillä on myös filippiiniläisiä ja venäläisiä miehistössä, kertoi kursseilla ollut Niemi Vaihtokaveri Matti Takala oli päästänyt hänet lomille. Turussa asuva Niemi on aikaisemmin seilannut myös Engshipillä, Vidarilla, Sillanpäällä, Meriauralla sekä RG Linella. Nykymuodossaan Dennis Maritime on toiminut vuodesta Toiminnalle oleellisia edellytyksiä ovat osakaspäälliköt sekä heidän ansioistaan vapautukset luotsin käytöstä. Tämä tapa on Keski-Euroopassa paljon yleisempää kuin Suomessa. Aikarahtaaja vastaa aluksen liikennekuluista, joista luotsaus on polttoaineen ohella varsin suuri osa. Säästö on melkoinen, kun käytännössä kaikki aluksemme voivat ajaa ilman luotsia Suomessa, Saari korostaa. Annika Benitan ja Lady Magdan osalta Dennis on tehnyt special time charter-kontrahdin. Rahtaajan nimeämä suomalainen päällikkö voi ajaa ilman luotsia. Esimerkiksi Utön ja Paraisten välillä tämä tuo mukavasti säästöä. Varustamo teki taannoin merkittävän sopimuksen Nordkalk -yhtiön kanssa. Varustamo hoitaa kalkkikiven kuljetuksia muun muassa Storugnsista, Paldiskista ja Virosta. Lastia puretaan Paraisilla, Inkoossa ja Sipoossa. Dennis Saari on tehokas ja taitava varustaja sekä merimies. Vuosien varrella syntyneet kontaktit ja verkostot auttavat toiminnan kehittämisessä. Varustamot voisivat tehdä enemmänkin yhteistyötä. Lasteja ja sopimuksia voisi jakaa, mikä voisi toimia sekä varustamoiden että rahdinantajien eduksi. Näin miettii johtaja ja merimies, ja alkaa selvitellä Wasa Logisticsin lastipapereita ennen Annika Benitan uloslähtöä. Päällikkö Kai Niemi Lady Magdan brygalla teksti: Pekka Karppanen 4 / 2012 Frivakt Vapaavahti 11

12 Mångnationell sjöfart Dennis Maritime opererar med eget och befraktat tonnage i Nordeuropa. Rederiets grundare och huvudägare Dennis Saari var befälhavare på m/s Annika Benita då fartyget lastade propulsionssystem för kryssningsfartyg i Nordsjö. För m/s Annika Benita är Wasa Logistics tunga laster typiska, fartyget hade redan lastat gods i Lovisa. De här azipoderna från ABB går till varvet i Papenburg, berättar Dennis Saari. Transporterna av de stora roderpropellersystemen kräver specialkunnande både av besättning och av stuvare. Som bäst surrar man lasten. I lastrummet använder man kättingar, linor och svetsning. Dennis övervakar arbetet. Annika Benita på 3200 dwt byggdes i Kroatien år 2005 och kan också operera i Saima kanal. Fartyget har huvudsakligen trafikerat i Nordeuropa. På Saimen opererar Dennis Maritimes andra fartyg, som t.ex. Serafina. Dennis Maritime har hyrt Lady Magda av bolaget Wijnne Barends Fartyg av den här storleken behöver en besättning av en viss typ. Manskap och utrymmen är små alla måste delta i alla arbeten, betonar Saari. Hans egna arbetsuppgifter är synnerligen mångsidiga. I egenskap av fartygets kapten sköter han normala arbeten som hör till skepparen, men verkar också som direktör för rederiet och sköter allt från befraktning till bemanning. Rederiet har också andra kaptener som liksom Dennis Saari är ägare och jobbar både som sjöfarare och redare. I månadsskiftet oktober-november hade Dennis Maritime sex fartyg. Serafina, Jose- 12 Vapaavahti Frivakt 4 / 2012

13 Dennis Saari med skeppshundarna Merza och Simba Kai Niemi, befälhavare på Dennis Maritimes m/s Lady Magda, deltog i SSB:s kurs i ryska. fine, Angelina och Nathalie har finsk flagg. Därtill har man hyrt Lady Magda av bolaget Wijnne Barends och ur Wagenborgs flotta Annika Benita, båda seglar under holländsk flagg. Sjöfartstraditioner i släkten Saari, som är hemma från Borgå, har haft rederiverksamhet i släkten både på möderne och på fäderne ända sedan 1800-talet. De för trakten typiska skutorna fraktade sand från Borgå till Helsingfors. Dennis lärde sig sjömanskapet redan i hemmet. I medlet av 1980-talet gick jag till sjöss hos Husell, utan att ha gått i sjömansyrkesskola. Sjöfartsutbildning har jag fått i Åbo och i Holland och jag kan nu fungera som befälhavare också på holländska fartyg, förklarar Dennis. Han har seglat både i andras tjänst och som delägare på egna fartyg. År 1994 hade han tillsammans med sin far fartyget Fjordstein på 580 dwt. Senare har han haft flera fartyg i sin ägo och i bare-boat befraktning; Jessica, Miniforest, större och mindre Josefine. Fartygsköp och försäljning, befraktning och operationer har blivit bekant verksamhet för honom. Ibland har jag seglat som befälhavare på Prima Shippings och holländska fartyg, berättar Dennis. År 2004 låg Dennis båt i hamn i Kantvik och han gick ombord på besök på en holländsk båt. Ägarens dotter var styrman på fartyget. De två likasinnade sjöfararna har hållit ihop sedan dess. En gång jobbade vi ombord på samma fartyg, jag som kapten och min hustru Benita som förstestyrman. Vi hade svårt att hitta gemensam tid, och avstod från det arrangemanget, berättar Dennis. Efter det har familjen fått tillökning av två döttrar, Annika föddes 2010 och Jennifer Den yngre dottern har tillbringat större del av sitt liv till sjöss än på land. Nu var hela gänget med pappa, också familjens bil och skeppshundarna Merza och Simba, som just återvände från sin kompensationsledighet hos Dennis mor. Speciallast och -frakt I Nordsjö var sammanlagt 11 personer ombord på Annika Benita, familj och praktikanter medräknade. Under intervjun sköter Dennis ärenden per mobiltelefonen på finska, svenska, engelska och holländska. Jag har alltid tyckt om språk. Utöver de inhemska språken har jag studerat engelska och holländska, det senare speciellt efter att jag träffade min hustru, berättar Dennis. Sjöfarten är en så internationell bransch att all språkkunskap är nyttig. Det underskriver också Kai Niemi som deltog i SSB:s kurs i ryska. Han är befälhavare på Lady Magda som Dennis befraktar. I besättningen har vi också filippiner och ryssar, berättar Niemi som gått på kurser. Avlösningskompisen Matti Takala har släppt honom på ledighet. Niemi, som bor i Åbo, har tidigare seglat också hos Engship, Vidar, Sillanpää, Meriaura och RG Line. Dennis Maritime har verkat i sin nuvarande form sedan år En väsentlig förutsättning för verksamheten är delägarna som befäl och tack vare dem befrielse från lotsplikt. Det här är mycket mera allmänt i Centraleuropa än i Finland. Tidsbefraktaren står för fartygets driftskostnader, av dem utgör lotsningen en synnerligen stor del, vid sidan av bränslekostnaderna. Inbesparingen är betydlig, då alla våra fartyg i praktiken kan trafikera utan lots i Finland, betonar Dennis. För Annika Benitas och Lady Magdas del har Dennis gjort ett special time charteravtal. En finsk befälhavare som utsetts av befraktaren kan trafikera utan lots. Det innebär att man sparar en nätt summa mellan Utö och Pargas. Rederiet ingick nyligen ett betydande avtal med bolaget Nordkalk. Rederiet svarar för transporten av kalksten bland annat från Storugn, Paldiski och Estland. Lasten lossas i Pargas, Ingå och Sibbo. Dennis Saari är effektiv och skicklig både som redare och sjöman. Kontakter och nätverk som skapats under åren hjälper att utveckla verksamheten. Rederierna kunde samarbeta mera. Man kunde dela på frakter och avtal, det kunde både rederier och befraktare dra nytta av. Det funderar direktören och sjömannen, som börjar gå igenom Wasa Logistics lastpapper innan Annika Benita lägger ut. text: Pekka Karppanen 4 / 2012 Frivakt Vapaavahti 13

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och

Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och tidsbefraktade utländska fartyg Trafin julkaisuja Trafis publikationer

Lisätiedot

www.rosknroll.fi 0201 558 334

www.rosknroll.fi 0201 558 334 www.rosknroll.fi 0201 558 334 Rollella ei ole peukalo keskellä kämmentä, joten lähes kaikki rikki menneet tavarat Rolle korjaa eikä heitä pois. Etsi kuvista 5 eroavaisuutta! Rolle har inte tummen mitt

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Maaliskuu Mars 2016

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Maaliskuu Mars 2016 Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Maaliskuu Mars 2016 Liikenne ja matkailu 2016 Transport och turism Transport and tourism ISSN 2342 0278 (verkkojulkaisu) ISSN 1796 0479

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme Trevlig sommar! Hauskaa kesää! Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme KUNDINFORMATION ASIAKASTIEDOTE 4/2011 Snart

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Lasten tarinoita Arjen sankareista

Lasten tarinoita Arjen sankareista Arjen sankarit Lasten tarinoita Arjen sankareista 112-päivää vietetään vuosittain teemalla Ennakointi vie vaaroilta voimat. Joka vuosi myös valitaan Arjen sankari, joka toiminnallaan edistää turvallisuutta

Lisätiedot

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ...

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ... Missa Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa Kunka Missa ellää S.4 1 Harjotus Mikä Missa oon?.. Minkälainen Missa oon?.. Miksi Missa hääty olla ykshiin niin ushein?.. Missä Liinan mamma oon töissä?

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 946/2010 vp Adr-ajolupavaatimukset Helsinki-Vantaan lentokentällä Eduskunnan puhemiehelle Autonkuljettajilta vaaditaan adr-ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2010 vp Risteilyalusten jätevedet Eduskunnan puhemiehelle Itämerellä vierailee vuosittain 350 risteilyalusta, jotka poikkeavat yli 2 100 kertaa Itämeren satamissa. Näiden alusten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 95/2006 vp Saamenkieliset ylioppilaskirjoitukset Eduskunnan puhemiehelle Saamen kielen aseman parantamiseksi Suomessa tuli vuonna 1992 voimaan kielilaki. Vuonna 2004 tuli voimaan saamen

Lisätiedot

Tarvekartoitus: Vanhustenhoito ja -palvelut

Tarvekartoitus: Vanhustenhoito ja -palvelut Tarvekartoitus: Vanhustenhoito ja -palvelut Behovskartläggning: Äldrevård och -service Skövden kunta, Suomen kielen hallintoalue, 541 83 Skövde Skövde kommun, Finskt förvaltningsområde, 541 83 Skövde LAKI

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA Tietoisku 3/2009 Arja Munter Kesk skushallin ushallinto Kehit ehittämis tämis- - ja tutkimus utkimusyk yksikkö Ulkomaalaistaustaisia henkilöitä oli pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007 ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007 Tietoisku 2/2010 Kuva: Ee-mailin toimitus Arja Munter Keskushallinto Kehittämis- ja tutkimusyksikkö Vuoden 2007 lopussa Suomessa asui 217 700 ulkomaalaistaustaista,

Lisätiedot

Eriksnäs. Katsaus historiallisiin karttoihin Översikt av de historiska kartorna

Eriksnäs. Katsaus historiallisiin karttoihin Översikt av de historiska kartorna Eriksnäs atsaus historiallisiin karttoihin Översikt av de historiska kartorna Eriksnäs, såsom de flesta byar i Sibbo, förekommer som namn i handlingar först på 1500-talet, trots att bybosättingen sannolikt

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 391/2001 vp Valtiokonttorin maksamien pienten eläkkeiden maksatuksen järkeistäminen Eduskunnan puhemiehelle Useimpien eläkkeellä olevien ihmisten kokonaiseläke koostuu monien eläkelaitosten

Lisätiedot

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats?

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Maarit Nevalainen, terveyskeskuslääkäri, Mäntsälän terveyskeskus Ei sidonnaisuuksia, inga bindingar (till några firmor förutom

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 546/2010 vp Kuljettajantutkintojen kilpailuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kilpailuttaa kuljettajantutkintojen vastaanottamisen 19 maakunnassa,

Lisätiedot

HUR ÄR VÄDRET? A. Yhdistä sääilmaukset vastaaviin kuviin. Yhteen kuvaan voi liittyä useampikin ilmaus.

HUR ÄR VÄDRET? A. Yhdistä sääilmaukset vastaaviin kuviin. Yhteen kuvaan voi liittyä useampikin ilmaus. HUR ÄR VÄDRET? A. Yhdistä sääilmaukset vastaaviin kuviin. Yhteen kuvaan voi liittyä useampikin ilmaus. 1. Solen skiner. 2. Det är soligt. 3. Det är halvmulet. 4. Det är mulet/molnigt. 5. Det är varmt.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Näin palaa Ecoteck-pellettitakka Så här brinner en Ecoteck-pelletskamin

Näin palaa Ecoteck-pellettitakka Så här brinner en Ecoteck-pelletskamin Amalfi 11,3 kw. Päälämmönlähde saaristomökillä / Huvudvärmekälla i en stuga i skärgården Snella 11 kw. Sähkölämmitteisen omakotitalon keittiössä / I köket i ett eluppvärmt egnahemshus. Monica 8,5 kw. Sähkölämmitteisen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 528/2006 vp Talous- ja velkaneuvonnan valtionosuuden kohdentaminen Enon kunnalle Eduskunnan puhemiehelle Valtion talousarviossa on määräraha talous- ja velkaneuvontaan. Lääninhallitusten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 619/2002 vp EU-direktiivi satamapalvelujen järjestämisestä Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unioni on laatimassa direktiiviä satamapalvelujen järjestämisestä. Tämänkin EU-direktiivin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 71/2004 vp Ulkomailla työskentelyn vaikutukset kansaneläkkeen viivästymiseen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla työskennelleiden Suomen kansalaisten eläkepäätökset viipyvät usein kuukausikaupalla.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1333/2010 vp Näkövammaisten kirjaston Celian tulevaisuus Eduskunnan puhemiehelle Celia on näkövammaisten kirjasto, joka on tarkoitettu Suomessa kaikille lukemisesteisille kansalaisille.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 400/2004 vp Kurun metsäoppilaitoksen opetusmetsien riittävyys Eduskunnan puhemiehelle Kurun metsäoppilaitoksella on tällä hetkellä käyttöoikeus noin 1 200 metsähehtaariin valtion tai

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

POHJOLAN PARASTA RUOKAA

POHJOLAN PARASTA RUOKAA POHJOLAN PARASTA RUOKAA Pohjolan makuelämykset ovat nyt huudossa, ja ruokakilpailut ovat tulleet jäädäkseen. Niitä käydään televisiossa, lehdissä ja nyt myös merellä. Viking Line julkisti jokin aika sitten

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1027/2010 vp Kehäradan Ruskeasannan aseman rakentaminen Eduskunnan puhemiehelle Kehärataa ollaan rakentamassa Vantaalle siten, että radan on tarkoitus valmistua vuonna 2014. Kehärata

Lisätiedot

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Silva Malin Sjöholm Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Fakta Bygget skall vara klart 30.11 Naturen har fungerat som inspiration i processen. Silva- betyder skog på latin Färgskalan inne i

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa.

Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa. Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa. Välkomna till Österbottens förbunds bredbandsseminarium, som fått namnet Österbotten kör

Lisätiedot

valtamerilisä 90,09 oceantillägg palopäällikkölisä 48,83 brandchefstillägg luokituslisä 30,44 klassificeringstillägg

valtamerilisä 90,09 oceantillägg palopäällikkölisä 48,83 brandchefstillägg luokituslisä 30,44 klassificeringstillägg Ulkomaanliikenteen palkat 1.4.2013 Utrikesfartens löner 1.4.2013 DWT/ IHV Vahtivapaa konepääll. I-konemestari II/III-konemest. DWT/ IHK Vaktfri maskinchef I-maskinmästare II/III-maskinmästare Alle 12999

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 442/2003 vp Oikeus irtisanomisajan palkkaan konkurssitilanteissa Eduskunnan puhemiehelle Konkurssitapauksissa irtisanomisajan palkkamääräykset jäävät kuolleeksi kirjaimeksi. Useimmissa

Lisätiedot

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA TUTKIMUSALUE North (Torne) Saami - 4000 (25 000) Lule Saami - 500 (1500)

Lisätiedot

JUBILEUMSÅRET 2017 FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET

JUBILEUMSÅRET 2017 FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET JUBILEUMSÅRET 2017 FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET 2 TIDTABELL 2012 Förhandsutredning 2013 Tillsättandet av projektet 2014 Planering & organisering 2015 2017 2016 Utarbetandet av programmet för jubileumsåret

Lisätiedot

ECOSEAL-hanke. Raisa Tiilikainen ja Kaarina Kauhala. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

ECOSEAL-hanke. Raisa Tiilikainen ja Kaarina Kauhala. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos ECOSEAL-hanke Raisa Tiilikainen ja Kaarina Kauhala Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos ECOSEAL tasapainoilua hylkeiden kestävän kannanhoidon ja kalastuksen välillä Hankkeen kesto 2012-2013 Yhteistyö

Lisätiedot

Språkbarometern Kielibarometri 2012

Språkbarometern Kielibarometri 2012 Språkbarometern Kielibarometri 1. Service på svenska (svenskspråkiga minoriteter, N=0) Palveluita suomeksi (suomenkieliset vähemmistöt, N=1) Får du i allmänhet service på svenska? KOMMUNAL SERVICE 0 0

Lisätiedot

1. Onko rakennussektori Teille strategisesti tärkeä liiketoimintaalue? Är byggnadsbranschen för Er ett strategiskt viktigt businessområde?

1. Onko rakennussektori Teille strategisesti tärkeä liiketoimintaalue? Är byggnadsbranschen för Er ett strategiskt viktigt businessområde? 7 kpl, TULEVAISUUDESSA 5 kpl ja 6 kpl 1. Onko rakennussektori Teille strategisesti tärkeä liiketoimintaalue? Är byggnadsbranschen för Er ett strategiskt viktigt businessområde? 28 % 33 % I framtiden kommer

Lisätiedot

LIIKELAITOS PORVOON TILAPALVELUT AFFÄRSVERKET BORGÅ LOKALSERVICE KESKUSKEITTIÖN HANKESUUNNITELMA CENTRALKÖKETS PROJEKTPLAN

LIIKELAITOS PORVOON TILAPALVELUT AFFÄRSVERKET BORGÅ LOKALSERVICE KESKUSKEITTIÖN HANKESUUNNITELMA CENTRALKÖKETS PROJEKTPLAN LIIKELAITOS PORVOON TILAPALVELUT AFFÄRSVERKET BORGÅ LOKALSERVICE KESKUSKEITTIÖN HANKESUUNNITELMA CENTRALKÖKETS PROJEKTPLAN HANKKEEN LIIKETOIMINNALLISET PERUSTELUT PROJEKTETS AFFÄRSMÄSSIGA MOTIVERINGAR

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 440/2012 vp Taksiautoilijoiden ajoluvan ikäraja Eduskunnan puhemiehelle Taksiautoilijat sekä linja- ja kuorma-auton kuljettajat ovat olennainen osa tieliikennettämme, ja heidän kykynsä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi.

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi. KK 1370/1998 vp Kirjallinen kysymys 1370 Mikko Kuoppa Iva-r: Varhennetun vanhuuseläkkeen riittävyydestä Eduskunnan Puhemiehelle Varhennettua vanhuuseläkettä on markkinoitu ikääntyneille työntekijöille

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 276/2003 vp Lasinkeräyksen järjestäminen ja kierrätys Eduskunnan puhemiehelle Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV on ilmoittanut lopettavansa jätelasin keräämisen toimialueellaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 59/2012 vp Ulkomailla äänestämisen helpottaminen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla äänestäminen on suomalaisissa vaaleissa äänioikeutetulle yhtä tärkeä oikeus kuin kotimaassakin oleskeleville

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 416/2013 vp Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon kelpoisuus sosiaali- ja terveysalalla Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvamma-alan ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta tarjotaan useissa

Lisätiedot

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään.

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään. 1 (13) Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään. Serviceproducenter som godkänts av Esbo stad för servicesedelssystemet för personlig assistans. Huom!

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 79/2001 vp Kardiologien lisääminen maassamme Eduskunnan puhemiehelle Kardiologian erikoislääkärien määrä Suomessa on asukaslukuun suhteutettuna pienempi kuin missään muussa Euroopan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 350/2007 vp Oikeus sairauspäivärahaan tai eläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Kontiolahtelainen Kauko Riikonen koki melkoisen yllätyksen, kun hän 1.6.2004 nilkkavammasta alkaneen sairausloman

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 426/2007 vp Isännöitsijän pätevyyden valvonta Eduskunnan puhemiehelle Isännöitsijä on asunto-osakeyhtiön tai kiinteistöyhtiön operatiivinen johtaja, jonka tärkein tehtävä on johtaa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 751/2004 vp Osa-aikalisän nykyistä joustavampi käyttö hoivatyössä Eduskunnan puhemiehelle Osa-aikalisä antaa työntekijälle mahdollisuuden lyhentää työaikaansa määräaikaisesti. Työnantajan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 159/2012 vp Aikuisen ADHD-potilaan metyylifenidaattilääkityksen korvaaminen Eduskunnan puhemiehelle ADHD aiheuttaa keskittymishäiriötä, se myös hankaloittaa ja vaikeuttaa ihmiselämän

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 482/2012 vp Leskeneläkkeen 50 vuoden ikäraja Eduskunnan puhemiehelle Leskeneläkettä koskevat säännökset edellyttävät leskeltä 50 vuoden ikää tietyissä tilanteissa. Kansaneläkelain mukaan

Lisätiedot

Design KYLPYTAKIT OMILLA PANTONE VÄREILLÄ/ BADROCKAR I VALBARA

Design KYLPYTAKIT OMILLA PANTONE VÄREILLÄ/ BADROCKAR I VALBARA 2008 Tuotteillamme on Oeko-Tex Standard 100 sertifikaatti Våra produkter har Oeko-Tex Standard 100 certifikat Puuvilla on kuulunut amerikkalaiseen arkeen jo 1400- luvulta lähtien. Zappella-froteessa käytettävä

Lisätiedot

XIV Korsholmsstafetten

XIV Korsholmsstafetten XIV Korsholmsstafetten 19.5.2013 Huvudklasser Öppen klass: Laget får komponeras fritt. Damklass: Laget ska endast bestå av kvinnliga löpare. Varje lag skall bestå av 6 8 löpare. Två löpare från varje lag

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 590/2013 vp Poliisimiesten sivutyöluvat ja poliisijohdon palkkataso Eduskunnan puhemiehelle Lähes peräkkäisinä päivinä uutisoitiin ensin poliisimiesten sivutöistä ja niiden laillisuudesta

Lisätiedot

Hyvien yhteyksien solmukohdassa. I förbindelsernas knutpunkt

Hyvien yhteyksien solmukohdassa. I förbindelsernas knutpunkt Perspektiivi-2-heinä15 klo12 Monien mahdollisuuksien liiketilaa energisen alueen ytimessä Det nyaste företagscentret i energiska Runsor WAASA KIINTEISTÖ WASAPLAN OY JUHA KOIVUSALO, RA RUNSOR Toimisto-

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 777/2004 vp Työntekijöiden työehtojen heikentyminen ISS:ssä Eduskunnan puhemiehelle Pietarsaaressa sijaitsevassa Snellmanin lihanjalostuslaitoksessa hoidettiin tuotantorakennusten siivoustyö

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 816/2006 vp Yrittäjän sosiaaliturva EU-maissa Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin alueella työskentelevä yrittäjä (KK-Communication Ltd FI1839803-7 Lappeenranta Finland) ei kuulu

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 281/2011 vp Lapsettomien leskien leskeneläkkeen ikärajojen laajentaminen Eduskunnan puhemiehelle Lapsettomien leskien leskeneläkettä saavat tämänhetkisen lainsäädännön mukaan 50 65-

Lisätiedot

RUOTSI PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

RUOTSI PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RUOTSI PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Bästa familj, Hemmet och familjen är barnets viktigaste uppväxtmiljö och gemenskap. Vid sidan av hemmet skall dagvården vara

Lisätiedot

1. 3 4 p.: Kansalaisjärjestöjen ja puolueiden ero: edelliset usein kapeammin tiettyyn kysymykseen suuntautuneita, puolueilla laajat tavoiteohjelmat. Puolueilla keskeinen tehtävä edustuksellisessa demokratiassa

Lisätiedot

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 496/2009 vp Mikaela Nylander /r ym. SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 496/2009 rd Publicering av platsannonser också i svenska dagstidningar Till riksdagens talman Enligt språklagen är en tvåspråkig myndighet skyldig

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 876/2010 vp Työnantajien Kela-maksun poiston vaikutus työpaikkojen määrään Eduskunnan puhemiehelle Työnantajien Kela-maksu on hallituksen esityksestä poistettu. Hallitus perusteli esityksessään

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 792/2006 vp Viisipäiväinen vuosilomaviikko Eduskunnan puhemiehelle Vuosilomalaki on vanhentunut joiltakin osin. Laissa vanhaa perinnettä on se, että ansaittu vuosiloma-aika kuluu myös

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 399/2007 vp Kansainvälisen adoption rajoitukset Eduskunnan puhemiehelle Lapseksiottamisesta annettua lakia (153/1985) muutettiin vuonna 1996, jotta Suomessa voitiin saattaa voimaan

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 264/2013 vp Eduskunnan suullinen kyselytunti radiossa Eduskunnan puhemiehelle Eduskunnan suullisella kyselytunnilla ministerit vastaavat kansanedustajien kysymyksiin. Kyselytunti mahdollistaa

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015

OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015 OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015 Ulkomaiset tutkinnot Kaikista ulkomailla suoritetuista korkeakoulututkinnoista on voitava esittää Opetushallituksen antama rinnastustodistus (www.oph.fi Koulutus ja tutkinnot

Lisätiedot

KULTTUURIPALVELUT TOIMINNALLISET MITTARIT KULTURTJÄNSTER FUNKTIONELLA MÄTETAL

KULTTUURIPALVELUT TOIMINNALLISET MITTARIT KULTURTJÄNSTER FUNKTIONELLA MÄTETAL KULTTUURIPALVELUT TOIMINNALLISET MITTARIT KULTURTJÄNSTER FUNKTIONELLA MÄTETAL AVUSTUKSET PAIKALLISILLE KULTTUURIJÄRJESTÖILLE BIDRAG TILL LOKALA KULTURFÖRENINGAR Haku vuodelle Ansökan för år PAIKALLISILLE

Lisätiedot

TUE VIHREIDEN KAMPANJAA KYMPILLÄ. LÄHETÄ TEKSTIVIESTI TUE10 NUMEROON

TUE VIHREIDEN KAMPANJAA KYMPILLÄ. LÄHETÄ TEKSTIVIESTI TUE10 NUMEROON PUHTAAT JÄRVET PUHDAS ITÄMERI ROHKEA SUVAITSEE Remontoimme terveydenhuollon niin, että hoitoa saa sekä ruumiin että mielen sairauksiin. Investoimme ratoihin, jotta junat saadaan kulkemaan nopeammin, useammin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1340/2010 vp Satakunnan rakennemuutoksen aiheuttamien haittojen korvaaminen Eduskunnan puhemiehelle Digia Oyj ilmoitti eilen suunnittelevansa Porin toimipisteensä lakkauttamista. Vaikeuksien

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1019/2013 vp Poliisin lupapalveluiden ajanvaraus Eduskunnan puhemiehelle Poliisin lupapalveluita varten pitää jatkossa varata aika Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren poliisilaitoksella.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 133/2009 vp Valtion eläkevastuut Eduskunnan puhemiehelle Edellisen hallituksen aikana arvioitiin, että valtionhallinnosta voitaisiin vähentää vuoteen 2011 mennessä 9 650 työpaikkaa.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 442/2011 vp Linja-auton muuttaminen matkailuautoksi Eduskunnan puhemiehelle Liikenne- ja viestintäministeriö on hylännyt 22.11.2011 hakijan poikkeuslupapyynnön (LVM/2207/08/2011) linja-auton

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 680/2009 vp Nuorten akateemisten työttömyyden vähentäminen Eduskunnan puhemiehelle Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömyys on kasvanut keväällä 2009 erityisesti 25 30-vuotiaiden

Lisätiedot

Kielibarometri - Språkbarometern Tilasto-raportti / Statistisk rapport Kjell Herberts, Åbo Akademi, 20.6.2006

Kielibarometri - Språkbarometern Tilasto-raportti / Statistisk rapport Kjell Herberts, Åbo Akademi, 20.6.2006 Kielibarometri - Språkbarometern Tilasto-raportti / Statistisk rapport Kjell Herberts, Åbo Akademi, 20.6.2006 Kielibarometri-Språkbarometern 2004 / 2006 TAMMISAARI EKENÄS Suomenkieliset 2004 Suomenkieliset

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 30/2005 vp Digitaalisiin televisiolähetyksiin siirtyminen Eduskunnan puhemiehelle Analogiset tv-lähetykset loppuvat nykytiedon mukaan 31.8.2007. Kuitenkin useimmat ihmiset ovat ostaneet

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 413/2004 vp Asunto-osakeyhtiöiden hallitusten ja osakkeenomistajien ohjeistaminen Eduskunnan puhemiehelle Viime lokakuun alusta voimaan tullut järjestyslaki kumosi kaupunkien omat järjestyssäännöt.

Lisätiedot

Kehoa kutkuttava seurapeli

Kehoa kutkuttava seurapeli Kehoa kutkuttava seurapeli Pelaajia: 2-5 henkilöä tai joukkuetta Peliaika: 30 45 min Välineet: pelilauta, 112 korttia, kaksi tavallista noppaa, yksi erikoisnoppa ja viisi pelinappulaa. Kisa Pelin tarkoituksena

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 678/2001 vp Ansiosidonnaisen työttömyysturvan parantaminen Eduskunnan puhemiehelle Maan suurin ammattijärjestö SAK ehdotti maanantaina 14.5.2001, että ansiosidonnaiselle työttömyysturvalle

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 393/2010 vp Kansaneläkelaitoksen puhelinyhteyden ruuhkaisuuden vähentäminen Eduskunnan puhemiehelle Kansaneläkelaitoksen asiakas yritti hoitaa puhelimitse asiaansa Kansaneläkelaitoksella,

Lisätiedot

Pelastuslaitos ja paloturvallisuus

Pelastuslaitos ja paloturvallisuus Pelastuslaitos ja paloturvallisuus Räddningsverket och brandsäkerhet Bölen alueen rakentajien infotilaisuus Infotillfälle för byggare på Böle området 31.1.2011 Thomas Nyqvist palotarkastusinsinööri brandsynsingenjör

Lisätiedot

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG MUSEOVIRASTO PL 913 00101 HELSINKI p. 0295 33 6999 www.nba.fi MUSEIVERKET PB 913 00101 HELSINGFORS tel. 0295 33 6999 AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

Lisätiedot