Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2014"

Transkriptio

1 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2014

2 Tilinpäätös 2014 Kansikuva: Kissanäyttely Kunnonpaikan esikoulussa Valokuva: Konserni- ja maankäyttöpalvelut, 2015

3 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS Olennaiset tapahtumat taloudessa ja toiminnassa Kunnanjohtajan katsaus Kunnan hallinto Yleinen taloudellinen kehitys Kuntatalouden kehitys Oman alueen kehitys Kunnan henkilöstö Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Ympäristötekijät Sisäisen valvonnan selonteko tilikaudelta Tilinpäätöksen vaikutus kuluvan vuoden talousarvioon ja arvio tulevasta kehityksestä Kokonaistalouden tarkastelu Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Kokonaistulot ja -menot Kuntakonsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Konsernivalvonnan selonteko Konserniyhteisöille asetettujen tavoitteiden seuranta Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Tilikauden 2014 tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Strategisten tavoitteiden toteutuminen Käyttötalouden toteutuminen KONSERNI- JA MAANKÄYTTÖPALVELUT Vaalit Hallinto- ja viestintäpalvelut Elinkeinopalvelut Henkilöstöpalvelut Maapolitiikka ja paikkatietopalvelut Kaavoitus Joukkoliikenne TALOUS- JA TUKIPALVELUT Tilintarkastus Talous- ja tukipalveluiden hallinto Talouspalvelut Muut tukipalvelut Pelastustoimi Tietotekniikkapalvelut Ruoka- ja puhtauspalvelut Maaseutuhallinto Ympäristöterveyspalvelut SIILINJÄRVEN KUNTA Tilinpäätös 2014

4 SIVISTYSPALVELUT Opetuspalvelut Varhaiskasvatuspalvelut Kansalaisopisto Kirjasto Liikuntapalvelut Nuoriso- ja kulttuuripalvelut TEKNISET PALVELUT Tekninen hallinto ja varikkopalvelut Kuntatekniikka Toimitilojen ylläpito Vesihuoltolaitos Rakennusvalvonta Ympäristönsuojelu Yksityistieasiat SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Yhteiset palvelut Sosiaali- ja perhepalvelut Hoiva- ja vanhuspalvelut Terveyspalvelut Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointiosan toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Siilinjärven kunnan tilinpäätöslaskelmat Siilinjärven kunnan konsernien tilinpäätöslaskelmat LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista kokevat liitetiedot Kunnan tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Taseen liitetiedot, vastaavaa Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot Ympäristövastuut ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET Laskennallisesti eriytettyjen yksiköiden tilinpäätökset Toimitilojen ylläpito, taseyksikkö Vesihuoltolaitos, taseyksikkö ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT LUETTELOT JA SELVITYKSET Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ja niiden säilytyksestä SIILINJÄRVEN KUNTA Tilinpäätös

5 1 Toimintakertomus 1.1 Olennaiset tapahtumat taloudessa ja toiminnassa Kunnanjohtajan katsaus Kunnan toimintaympäristön muutos Suomen taloudessa on ollut kolme taantuvan kasvun vuotta. Vuonna 2012 bruttokansantuote supistui -1,4 %, vuonna ,3 % ja viime vuoden kasvun odotettiin kääntyvän alkuvuoden perusteella jo hivenen positiiviseksi, mutta tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan bruttokansantuotteen volyymi koko vuodelta supistui lopulta hienoisesti -0,1 %:a. Viennin volyymi väheni noin -0,4 % ja tuonnin -1,4 %. Venäjän talouden ongelmat ja ruplan heikentyminen ovat merkittävästi heikentäneet vientiä. Työttömyys jatkoi kasvuaan, vuoden 2014 työttömyysasteen vuosikeskiarvo oli 8,7 %, kun se vuonna 2013 oli 8,2 %. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate nousi 2,69 miljardista eurosta 2,74 miljardiin euroon. Kasvua on noin 1,9 %. Vuosikate asukasta kohti oli ennakkotietojen mukaan 373 euroa, kun se edellisenä vuonna oli 380 euroa. Kuntien toimintakatteet heikkenivät 1,2 % vuonna Maltillisen kasvun taustalla on toimintakulujen kasvun hidastuminen. Valtionosuusleikkaukset, kuntien tehtävien kasvu ja palvelujen kysynnän lisäys ovat pakottaneet kunnat sopeuttamaan talouttaan määrätietoisesti mm. henkilöstömenosäästöinä. Vaikka peräti 156 kuntaa nosti tuloveroprosenttejaan, kunnallisverotulot kasvoivat vain 1,3 %. Kiinteistö- ja yhteisöverot kasvoivat yli 10 %. Valtionosuudet puolestaan pienentyivät 8,29 miljardista eurosta 8,18 miljardiin eli -1,3 %. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu lainakanta kasvoi kuntien sopeutustoimista huolimatta. Lainakanta kasvoi noin 1,1 miljardia euroa eli noin 7,9 %. Asukasta kohti lasketun lainakannan keskiarvo Manner-Suomen kunnissa oli euroa, kun vastaava suhdeluku edellisenä vuonna oli euroa. Valtakunnalliset kehittämisasiat toivat lisätehtäviä koko Pohjois-Savoon. Erityinen kuntajakoselvitys Kuopio-Siilinjärvi-Suonenjoki saatiin työstettyä vuoden loppuun valmiiksi. Selvittäjät antoivat oman esityksensä ja sen pohjalta tehdään päätökset ennen kesälomia. Sosiaali- ja terveyspalveluiden (Sote) uudistamisen valmistelu alkoi myös loppuvuodesta ja jatkuu pitkälle tulevaisuuteen. Koko Soten uudistamisen sisältö jäi uudelle eduskunnalle. Kunnan kehitys Vuonna 2014 Kuopion seudun väestön kokonaismuutos oli henkeä, kun se vuonna 2013 oli henkeä. Pohjois-Savon väestö lisääntyi nyt neljättä vuotta peräkkäin, ollen +8 henkilöä (+197 henkilöä). Vuonna 2014 Pohjois-Savon kunnista asukasluvun kasvua tapahtui vain Kuopiossa ja Siilinjärvellä. Siilinjärven asukasluvun kasvu oli +97 henkilöä koostuen yksinomaan luonnollisesta väestönkasvusta. Vuoden 2014 lopussa Siilinjärven väkiluku oli ennakkotiedon mukaan henkeä, jossa kasvua edelliseen vuoteen 97 henkeä (edellisvuonna 136 henkeä). Ennakkotiedon mukaan vuonna 2014 Siilinjärven syntyvyys oli 258 lasta ja kuolleisuus 157 henkilöä. Luonnolliseksi väestönkasvuksi muodostui siten 101 henkilöä, mikä on keskimääräistä edellisten vuosien tasoa. Siilinjärven väestörakenne on maakunnan nuorin. Keski-ikä on 39,8 vuotta, kun koko maan keski-ikä on 41,9 vuotta. 5 SIILINJÄRVEN KUNTA Tilinpäätös 2014

6 Kunnan elinkeinorakenne on palveluvaltainen. Alkutuotannossa työpaikoista on 5 %, teollisuudessa ja rakentamisessa 27 % sekä palvelualoilla 68 %. Työpaikkojen nettokasvu oli +198 ja työpaikkaomavaraisuusaste nousi 79,5 %:iin. Vuonna 2014 Siilinjärven keskityöttömyysaste oli maakunnan pienin ollen 8,8 %, kun se Pohjois- Savossa oli keskimäärin 12,7 % ja koko maassa 12,4 %. Työttömiä työnhakijoita oli keskimäärin 905 henkilöä, jossa nousua 101 henkilöä. Edellisvuoteen verrattuna pitkäaikaistyöttömien määrä lisääntyi 25 henkilöllä ollen keskimäärin 191. Myös alle 25-vuotiaiden työttömien määrä lisääntyi ollen keskimäärin 127 henkilöä. Vuonna 2014 valmistui 106 uutta asuntoa, mikä on 7 asuntoa enemmän kuin edellisenä vuonna. Valmistuneista asunnoista 65 oli omakotiasuntoa, 13 rivitaloasuntoa ja 28 kerrostaloasuntoa. Kunnan toiminta Kunnan toimintaa ohjaa kuntastrategia, jossa on viisi strategista tavoitetta: Kestävä kuntatalous, kuntalaisten hyvinvointi, vahva elinkeinotoimi, vastuullinen kasvupolitiikka ja osaava, hyvinvoiva ja sitoutunut henkilöstö. Kaikki nämä viisi strategista tavoitetta ovat koko yhteisön yhteisiä asioita. Kuntalaisten hyvinvointia on mitattu Suomen kuntien asukas-tyytyväisyystutkimuksella / EPSI Rating, jonka mukaan Siilinjärvellä on valtakunnan toiseksi parhaat palvelut vuonna Kunnan kasvu on ollut noin henkilöä joka vuosi, +97 henkilöä vuonna Elinkeinotoimen vahvuutta mittaa hyvin +198 uutta työpaikkaa sekä työpaikkaomavaraisuuden kasvu viidessä vuodessa 72,7 %:sta 79.5 %:iin. Henkilöstöstrategista tavoitetta on mitattu usealla mittarilla, tärkeimpänä on pidetty sairauspoissaolojen määrää, joka on kehittynyt 16,8:sta (kpv / vak. tt / vuosi) 11,6:een (kpv / vak. tt / vuosi). Taloustavoitetta käsitellään erikseen kunnan talousosiossa. Kaikki nämä strategiset tavoitteet ja niiden mittarit löytyvät tämän tilinpäätöksen kohdasta 2. Valtuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet toteutuivat kokonaisuutena melko hyvin. Suurin haaste Siilinjärvellä on ollut kunnan talous. Kunnan talouden vakauttamisen edellytykset ovat ainakin lyhyellä aikavälillä kohentuneet edellisestä tilikaudesta. Kunnan talous Kunnan toimintatuotot olivat tilikaudella yhteensä 20,186 milj. euroa. Kasvua 0,696 milj. eli 3,6 % edelliseen vuoteen. Suurin kasvu kohdistui myyntituottoihin, jotka kasvoivat noin 0,633 milj. joukkoliikenteen lipputuloilla ja noin 0,440 milj. vesimaksutuloilla. Vastaavasti kunnilta saatavat yhteistoimintakorvaukset pienenivät noin 0,228 ja loppu kasvusta noin 0,149 milj. kohdistui useampiin eriin. Verotuloja kertyi 85,709 milj. euroa, ja ne kasvoivat 7,725 milj. euroa (9,9 %) edelliseen vuoteen verrattuna. Kunnan tuloveron kasvu oli 3,997 milj. euroa (5,6 %), kiinteistöveron 1,406 milj. euroa (41 %), ja yhteisöveron 2,322 milj. euroa (70,7 %). Tuloveron kasvu johtui pääsääntöisesti 1 % -yksikön veronkorotuksesta ja kiinteistöveron kasvu sekä veroprosenttien muutoksesta että kiinteistöverouudistuksesta. Valtionosuuksien määrä kasvoi 0,880 milj. euroa lähinnä verotulotasauksen kasvun myötä. Toimintakulujen kokonaismäärä oli tilikaudella 124,148 milj. euroa, kasvu +0,5 %. Edellisenä vuonna toimintakulut olivat 123,591 milj. euroa. Henkilöstökulut kasvoivat hyvin maltillisesti palkkaratkaisusta sekä talouden tasapainottamisohjelmaan sisältyvästä säästövelvoitteesta johtuen. Asiakaspalveluiden ostoissa kasvua muodostui lähinnä erikoissairaanhoitoon. Merkittävin kasvu muiden palveluiden ostoissa tuli joukkoliikenteestä yht. 1,111 milj. euroa, joka kasvoi yli nelinkertaiseksi edellisestä vuodesta. Vuonna 2014 kunnan toimintakatteen määrä oli noin -103,791 milj. euroa. Poikkeuksellisesti toimintakate vahvistui edelliseen tilikauteen verrattuna 0,157 milj. euroa (0,2 %). Käänne oli oleellinen kunnan tuloksen muodostumisen kannalta. SIILINJÄRVEN KUNTA Tilinpäätös

7 Palvelualuekohtainen toimintakatteen muutos (1000 euroa): Toimintakate Muutos % Konserni- ja maankäyttöpalvelut ,5 Talous- ja tukipalvelut ,8 Sivistyspalvelut ,4 Tekniset palvelut ,2 Sosiaali- ja terveyspalvelut ,1 Tilikauden vuosikate oli ylijäämäinen 8,261 milj. euroa, vuonna 2013 alijäämäinen -0,349 milj. euroa. Koska vuosikate oli positiivinen, sillä katettiin normaalit suunnitelmanmukaiset poistot 5,130 milj. euroa sekä purettavien rakennusten lisäpoistot 2,305 milj. euroa. Asukasta kohden Siilinjärven vuosikate oli 381 euroa, kun se vuonna 2013 oli negatiivisen vuosikatteen myötä -13 euroa. Koko maassa vuosikate asukasta kohden oli vuoden 2014 tilinpäätösten ennakkotietojen mukaan 373 euroa. Vuoden 2014 tulos muodostui 3,010 milj. euroa ylijäämäiseksi. Vuoden 2013 tulos oli -4,898 milj. euroa alijäämäinen. Vuonna 2014 poistonalaisten investointien määrä oli 10,140 milj. euroa. Vuoden 2013 investoinnit olivat 9,152 milj. euroa. Nettoinvestoinnit yhteensä olivat viime vuonna noin 10,282 milj. euroa. Kolmen vuoden keskiarvoksi muodostuu noin 8,6 milj. euroa. Tilinpäätösvuoden lopussa lainaa oli yhteensä 58,423 milj. euroa. Vuoden 2013 lopussa lainakanta oli yhteensä 53,711 milj. euroa. Pitkäaikaista uutta lainaa otettiin vuoden 2014 aikana 13,000 milj. euroa. Lainoja lyhennettiin 8,287 milj. euroa. Kunnan lainat olivat tilinpäätösvuoden lopussa euroa asukasta kohden. Vuonna 2013 asukaskohtainen lainamäärä oli euroa. Ennakkotiedon mukaan koko maassa lainat olivat viime vuonna euroa asukasta kohden ja euroa vuonna Tulevaa On todella positiivista, että saimme vuonna 2014 kunnan taloutta parannettua selvästi. Tulopohjan vahvistaminen verojen korotusten kautta oli selkeästi oikea päätös. Mielestäni vähintään yhtä tärkeä asia oli toimintakatteen historiallinen vahvistuminen edelliseen tilikauteen verrattuna 0,157 milj. euroa (0,2 %). Hyvän tuloksen myötä kunnan taseen kertynyt ylijäämä vahvistui. Lisäksi toimintakulujen kasvun pysyminen 0,5 %:ssa oli hyvä suoritus. Kunnan henkilöstökulujen kasvun taittaminen oli hieno suoritus koko organisaatiolta, kiitos kuuluu kaikille työntekijöille ja päättäjille. Kunnan talouden vakauttamisen edellytykset ovat ainakin lyhyellä aikavälillä kohentuneet edellisestä tilikaudesta. Vakauttamistoimien tarve ei kuitenkaan ole poistunut, vaan edelleen on tarpeen jo sovittujen vakauttamistoimien loppuunsaattaminen ja uusien säästöjen etsiminen. Siis tiukkaa talouden pitoa pitää jatkaa tulevinakin vuosina. Sote-uudistus valmistunee seuraavalla eduskuntakaudella. Toivottavasti uudessa Sotessa arvostetaan ja huomioidaan jo nyt laadukkaasti ja taloudellisesti tuottavat kunnat, kuten Siilinjärvi. Olemme mukana maakunnallisessa Soten valmistelussa, mutta päätökset tehdään eduskunnan säätämien lakien jälkeen. Siilinjärven liittymisestä Kuopioon on puhuttu useita vuosia. Nyt on tehty ensimmäinen kuntaliitosselvitys, erityinen kuntajakoselvitys Kuopio-Siilinjärvi-Suonenjoki. Päättäjillä on ulkopuolisten selvittäjien esitys yhdestä uudesta kunnasta perusteluineen. Siilinjärven kunnanvaltuusto tekee asiasta oman päätöksen, liitymmekö Kuopioon vai jatkammeko itsenäisenä. Toivon, että valtuuston päätöstä kunnioitetaan ja ymmärretään jatkossa sekä päätöksen mukaisesti kehitämme aluettamme edelleen paremmaksi paikaksi asua ja elää. Positiivista tulevaisuutta ja työniloa vuodelle 2015! Vesa Lötjönen kunnanjohtaja 7 SIILINJÄRVEN KUNTA Tilinpäätös 2014

8 1.1.2 Kunnan hallinto Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto kokoontui kertomusvuonna 6 kertaa ja kokouksissaan se käsitteli yhteensä 47 asiaa. Kunnanvaltuuston paikkajakauma: Keskustan valtuustoryhmä 17 Sosialidemokraattien valtuustoryhmä 8 Perussuomalaisten valtuustoryhmä 7 Kokoomuksen valtuustoryhmä 6 Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 3 Vihreiden valtuustoryhmä 1 Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä 1 Yhteensä 43 Kunnanvaltuuston puheenjohtajat: Puheenjohtaja Väätäinen Tuula (sd.), saakka I varapuheenjohtaja Kotimäki Jukka (ps.) II varapuheenjohtaja Nykänen Erkko (kesk.) Kunnanvaltuuston kokoonpano kokonaisuudessaan: Ahonen Inkeri (sd.), alkaen Berg Pauli (vas.) Daavitsainen Risto (sd.), alkaen Hartikainen Ilmari (kesk.) Hassinen Raija (vas.) Hiltunen Päivi (sd.) Hirvonen Heidi (kesk.) Jetsu Jouni (sd.), asti Jääskeläinen Heikki (vihr.) Kaitokari Jarkko (kok.) Karvonen Anne (kesk.) Katainen Lauri (sd.) Kerkola Riitta (kok.) Kiiski Pekka (kd.) Kolehmainen Jani (ps.) Kolehmainen Jari (kesk.) Konttinen Heikki (kesk.) Korhonen Tarja (sd.) Kotimäki Jukka (sd.) Kotimäki Kyllikki (sd.) Kuivalainen Ville (vas.) Laitinen Hannu (kesk.) Lappalainen Kari (kesk.) Lehtoranta Taina (sd.) Markkanen Sallamaarit (kesk.) Mikkonen Marjaana (ps.), asti Niemitz Pirjo (sd.) Nykänen Erkko (kesk.) Ojala Kari (kok.) Oksman Merja (kok.) Pitkänen Marjaana (kesk.) Rautiainen Merja (kesk.) Rekola Jukka (ps.) Rissanen Päivi (kesk.) Rojo Petri (kesk.) Ruuskanen Tapani (kesk.) Snellman Tuomo (kok.) Suhonen Maria (ps.), alkaen Suhonen Raija (vas.) Tuhkanen Pertti (kok.) Uljonen Henri (ps.) Venejärvi Irene (sd.) Väänänen Pekka (kesk.) Väätäinen Liisa (kesk.) Väätäinen Tuula (sd.), asti Ylikärppä Kauko (kesk.) SIILINJÄRVEN KUNTA Tilinpäätös

9 Kunnanhallitus Kunnanhallitus kokoontui vuoden 2014 aikana 20 kertaa ja käsitteli kokouksissaan yhteensä 232 asiaa. Kunnanhallituksen esittelijänä toimi kunnanjohtaja. Kunnanhallituksen paikkajakauma Keskusta 4 Perussuomalaiset 2 SDP 2 Kokoomus 1 Yhteensä 9 Kunnanhallituksen puheenjohtajat : Puheenjohtaja Hartikainen Ilmari (kesk.) I varapuheenjohtaja Ojala Kari (kok.) II varapuheenjohtaja Jetsu Jouni (sd.), asti Korhonen Tarja (sd.), alkaen Kunnanhallituksen kokoonpano kokonaisuudessaan asti: Varsinainen jäsen Hartikainen Ilmari (kesk.) Jetsu Jouni (sd.), asti Katainen Lauri (sd.), alkaen Kolehmainen Jari (kesk.) Korhonen Tarja (sd.) Mikkonen Marjaana (ps.), asti Suhonen Maria (ps.), alkaen Ojala Kari (kok.) Pitkänen Marjaana (kesk.) Rautiainen Merja (kesk.) Rekola Jukka (ps.) Henkilökohtainen varajäsen Lappalainen Kari (kesk.) Katainen Lauri (sd.), asti Daavitsainen Risto (sd.), alkaen Ruuskanen Tapani (kesk.) Niemitz Pirjo (sd.) Suhonen Maria (ps.), asti Merja Kaija (ps.), alkaen Kaitokari Jarkko (kok.) Väätäinen Liisa (kesk.) Karvonen Anne (kesk.) Kuivalainen Ville (vas.) Kunnanjohtaja Kunnanjohtajan tehtävänä on vastata kunnan hallinnon, taloudenhoidon sekä muun toiminnan yleisestä johtamisesta ja kehittämisestä sekä omistajapolitiikasta. Kunnanjohtajan tehtäväalueita ovat lisäksi kunnan edunvalvonta sekä maakunnallinen ja seudullinen yhteistyö. Kunnanjohtaja vastaa myös kunnan hallinnon, taloudenhoidon ja palvelutuotannon operatiivisesta johtamisesta ja niihin liittyvien asioiden valmistelusta. Kunnanjohtajana toimi Vesa Lötjönen. Kunnan henkilöstöä koskevia tietoja ja tunnuslukuja esitetään erillisessä ns. henkilöstökertomuksessa. 9 SIILINJÄRVEN KUNTA Tilinpäätös 2014

10 Kuntalain 75 :n tarkoittamat tilivelvolliset viranhaltijat alkaen Konserni- ja maankäyttöpalvelut Kunnanjohtaja Kaavoituspäällikkö Maankäyttöinsinööri Kiinteistöteknikko Yritysasiamies Henkilöstöpäällikkö Hallintosihteeri Talous- ja tukipalvelut Sivistyspalvelut Talousjohtaja Talouspäällikkö Tietojärjestelmäpäällikkö Maaseutujohtaja Ympäristöterveysjohtaja Vastaava eläinlääkäri Ruoka- ja puhtauspalvelujohtaja Sivistystoimenjohtaja Sivistystoimen talouspäällikkö Varhaiskasvatusjohtaja Kansalaisopiston rehtori Kirjastotoimenjohtaja Nuoriso- ja kulttuuritoimenjohtaja Liikuntatoimenjohtaja Sosiaali- ja terveyspalvelut Sosiaali- ja terveysjohtaja Johtava lääkäri Sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja Hoito- ja vanhustyön johtaja Tekniset palvelut Tekninen johtaja Toimitilapäällikkö Työpäällikkö Rakennustarkastaja Ympäristönsuojelupäällikkö SIILINJÄRVEN KUNTA Tilinpäätös

11 Siilinjärven kuntaorganisaatio 11 SIILINJÄRVEN KUNTA Tilinpäätös 2014

12 Kunnan organisaatio uusittiin vuoden 2013 alusta alkaen ja se on toiminut organisaatiokaavion mukaisessa muodossa siitä lähtien Yleinen taloudellinen kehitys Suomen talous kasvoi edellisen kerran vuonna Sen jälkeen on ollut jo kolme taantuvan kasvun vuotta. Vuonna 2012 bruttokansantuote supistui -1,4 % ja -1,3 % jälleen vuonna Viime vuoden kasvun odotettiin kääntyvän alkuvuoden perusteella jo hivenen positiiviseksi, mutta tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan bruttokansantuotteen volyymi koko vuodelta supistui lopulta hienoisesti -0,1 %:a. Keskeinen syy talouskasvun heikkouteen viime vuosina on ollut yksityisen kulutuksen ja yksityisten investointien supistuminen. Yksityinen kulutus väheni -0,2 %, mutta julkinen kulutus kasvoi saman verran. Yksityiset investoinnit vähenivät peräti -6,5 %, mutta julkiset kasvoivat 0,6 %. Viennin volyymi väheni noin -0,4 % ja tuonnin -1,4 %. Venäjän talouden ongelmat ja ruplan heikentyminen ovat merkittävästi heikentäneet vientiä. Myös vuodelle 2015 povataan yleisesti varsin vaatimatonta 0,9 prosentin kasvua. Kasvua tukee vientikysynnän lisääntyminen ja edelleen alhaisena säilyvä korkotaso. Kotimaisesta kysynnästä ei odoteta talouskasvun vauhdittajaa, koska kotitalousten reaalitulot eivät lisäänny. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömyys jatkoi kasvuaan. Vuoden 2014 työttömyysasteen vuosikeskiarvo oli 8,7 %, kun se vuonna 2013 oli 8,2 %. Ensi vuodelle ennustetaan edelleen työttömyyden hienoista heikkenemistä 8,8 prosenttiin. Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli keskimäärin vain 1,0 %, kun se vuonna 2013 oli 1,5 %. Inflaation ennustetaan pysyvän alle prosentissa mm. raakaöljyn hinnan laskun ja ennätyksellisen matalan korkotason myötä Kuntatalouden kehitys Kuntaliiton julkaisemien vuoden 2014 tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate nousi 2,69 miljardista eurosta 2,74 miljardiin euroon. Kasvua on noin 1,9 %. Vuosikate asukasta kohti oli ennakkotietojen mukaan 373 euroa, kun se edellisenä vuonna oli 380 euroa. Vuosikate kattoi kuntien ja kuntayhtymien poistot ja noin 72 % poistonalaisista investoinneista. Negatiivisen vuosikatteen kuntia oli 14 kappaletta, kun vastaavasti edellisenä vuonna niitä oli 28. Edellisen vuoden 2013 vuosikatteet nousivat poikkeuksellisen paljon, noin 50 % verotuksen kertaeristä ja tilitysaikataulumuutoksista johtuen. Kuntien toimintakatteet heikkenivät 1,2 % vuonna Maltillisen kasvun taustalla on toimintakulujen kasvun hidastuminen. Valtionosuusleikkaukset, kuntien tehtävien kasvu ja palvelujen kysynnän lisäys ovat pakottaneet kunnat sopeuttamaan talouttaan määrätietoisesti mm. henkilöstömenosäästöinä, jotka olivat Kuntaliiton mukaan noin 400 milj. euroa. Vaikka peräti 156 kuntaa nosti tuloveroprosenttejaan, kunnallisverotulot kasvoivat vain 1,3 %. Kiinteistö- ja yhteisöverot kasvoivat yli 10 %. Verotulot kasvoivat yhteensä 20,64 miljardista eurosta 21,16 miljardiin eli noin 2,5 %. Valtionosuudet puolestaan pienentyivät 8,29 miljardista eurosta 8,18 miljardiin eli -1,3 %. Kunnallisveroprosenttien korotukset jatkuvat myös vuodella Yhteensä 98 kuntaa nosti veroprosenttiaan. Alhaisimmaksi tuloveroprosentiksi muodostui 16,50 ja korkeimmaksi 22,50. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu lainakanta kasvoi kuntien sopeutustoimista huolimatta. Lainakanta kasvoi noin 1,1 miljardia euroa eli noin 7,9 %. Asukasta kohti lasketun lainakannan keskiarvo Manner-Suomen kunnissa oli euroa, kun vastaava suhdeluku edellisenä vuonna oli euroa. Kuntakokoluokittain lainakanta on kasvanut eniten asukasta ja sitä suuremmissa kunnissa. Asukasluvultaan asukkaan kunnissa laina nousi noin euroon asukasta kohden. Kuntien velkaantuminen jatkuu, koska talouskasvun hidas elpyminen vaikuttaa kuntien verotuloihin. Toimintamenot kasvavat ikärakenteen lisätessä palvelutarpeita. SIILINJÄRVEN KUNTA Tilinpäätös

13 1.1.5 Oman alueen kehitys Vuonna 2014 Kuopion seudun väestön kokonaismuutos oli henkeä, kun se vuonna 2013 oli henkeä. Pohjois-Savon väestö lisääntyi nyt neljättä vuotta peräkkäin, ollen +8 henkilöä (+197 henkilöä). Vuonna 2014 Pohjois-Savon kunnista asukasluvun kasvua tapahtui vain Kuopiossa ja Siilinjärvellä. Siilinjärven asukasluvun kasvu oli +97 henkilöä koostuen yksinomaan luonnollisesta väestönkasvusta. Kuopion kasvu oli Pohjois-Savon kunnista vain Kuopiossa ja Siilinjärvellä oli luonnollista väkiluvun kasvua. Kuntien välistä muuttovoittoa oli Kuopion lisäksi vain kolmessa Pohjois-Savon kunnassa. Alue ja väestö Kunnan pinta-ala on noin 508 km 2, josta vesi-aluetta on 107 km 2. Vuonna 2013 väestöstä 46,7 prosenttia asui kirkonkylässä, 25,3 prosenttia Toivala Vuorelassa ja 28,0 prosenttia muilla kunnan osa-alueilla. Kunnan taajama-aste on 81,5 %. Vuoden 2014 lopussa Siilinjärven väkiluku oli ennakkotiedon mukaan henkeä, jossa kasvua edelliseen vuoteen 97 henkeä (edellisvuonna 136 henkeä). Vuoden 2014 talousarvion kasvuennuste 190 asukasta puolittui. Ennakkotiedon mukaan vuonna 2014 Siilinjärven syntyvyys oli 258 lasta ja kuolleisuus 157 henkilöä. Luonnolliseksi väestönkasvuksi muodostui siten 101 henkilöä, mikä on keskimääräistä edellisten vuosien tasoa. Sekä tulo- että lähtömuutto olivat vuonna 2014 keskitasoa pienempää, vuoden 2014 muuttoliike oli tappiollinen 4 henkilöä (sisältää maahanmuuton). Asuntoja valmistuu edelleen vilkkaaseen tahtiin, mutta asumisväljyyden kasvu aiheuttaa sen, että väestömäärän lisääntyminen vaatii yhä enemmän asuntoja vuodessa. Siilinjärven väestörakenne on maakunnan nuorin. Keski-ikä on 39,8 vuotta, kun koko maan keskiikä on 41,9 vuotta. Vuoden 2013 lopussa 0 14-vuotiaiden osuus oli kunnassa 20,5 %, kun se Pohjois-Savossa oli keskimäärin 15,3 %. Vastaavasti yli 64-vuotiaiden osuus oli 16,3 % kun se Pohjois-Savossa oli keskimäärin 21,5 prosenttia. Väestön ikäryhmien osuudet kokonaisväestöstä 2000 ja * vuotiaat, % 22,6 20,6 20,6 20,6 20,5 20, vuotiaat, % 67,6 65,1 64,4 63,8 63,2 62,4 Yli 64-vuotiaat, % 9,8 14,3 15,0 15,6 16,3 17,0 Väestö yhteensä * tilastokeskuksen ennakkotieto Elinkeinorakenne ja työllisyys Kunnan elinkeinorakenne on palveluvaltainen. Alkutuotannossa työpaikoista on 5 %, teollisuudessa ja rakentamisessa 27 % sekä palvelualoilla 68 %. Vuoden 2012 lopussa kunnassa oli tilastokeskuksen kriteereillä 7001 työpaikkaa. Vuosina 2013 ja 2014 työpaikkakehitys oli huomattavasti edellisvuosia parempi, sillä aikajaksolla syntyi yhteensä 356 uutta työpaikkaa. Suurimmat kasvut syntyivät teollisuuden ja kaupan toimialoille. Työpaikkoja on alkanut poistua terveyspalveluista Tarinan sairaalan lopettamisen vuoksi ja yleisesti yrittäjien eläköitymisen seurauksena. 13 SIILINJÄRVEN KUNTA Tilinpäätös 2014

14 ikäryhmä Vuonna 2014 Siilinjärven keskityöttömyysaste oli maakunnan pienin ollen 8,8 %, kun se Pohjois- Savossa oli keskimäärin 12,7 % ja koko maassa 12,4 %. Työttömiä työnhakijoita oli keskimäärin 905 henkilöä, jossa nousua 101 henkilöä. Edellisvuoteen verrattuna pitkäaikaistyöttömien määrä lisääntyi 25 henkilöllä ollen keskimäärin 191. Myös alle 25-vuotiaiden työttömien määrä lisääntyi ollen keskimäärin 127 henkilöä. Rakennustoiminta Vuonna 2014 valmistui 106 uutta asuntoa, mikä on 7 asuntoa enemmän kuin edellisenä vuonna. Valmistuneista asunnoista 65 oli omakotiasuntoa, 13 rivitaloasuntoa ja 28 kerrostaloasuntoa. Ikäryhmien osuudet (%) Siilinjärvellä ja koko maassa MIEHET NAISET Lähde: Tilastokeskus % Koko maa/ miehet Koko maa/naiset SIILINJÄRVEN KUNTA Tilinpäätös

15 Siilinjärven väkiluku * Asukasluku *ennakkotieto Väestönmuutokset * Synt.enemm Muuttoliike & korjaus Väestönlisäys yht *ennakkotieto 15 SIILINJÄRVEN KUNTA Tilinpäätös 2014

16 Työttömyysaste (keskimäärin/kk) ,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, Siilinjärvi 12,7 12,1 10,7 9,6 10,3 9,8 8,5 7,1 6,5 8,6 7,9 7,3 7,3 7,8 8,8 Pohjois-Savo 16,0 15,1 14,1 13,4 13,2 12,6 11,6 10,1 9,7 12,6 11,4 10,4 10,7 12,1 12,7 Koko maa 12,6 11,7 11,3 11,1 11,1 10,8 9,5 8,2 7,6 11,3 10,0 9,1 9,4 11,3 12,4 Työttömät ryhmittäin (keskimäärin/kk) Yhteensä Miehet Naiset Alle 25 v Yli vuoden SIILINJÄRVEN KUNTA Tilinpäätös

17 Työllinen työvoima ja työpaikat * 9300** ** 7350** Alueella asuva työll. työvoima Työpaikat *ennakkotieto, **arvio Valmistuneet asunnot Kerrostalot Rivitalot Omakotitalot SIILINJÄRVEN KUNTA Tilinpäätös 2014

18 1.1.6 Kunnan henkilöstö Kunnan palkatun henkilöstön määrä Vakinaiset Määräaikaiset Määräaikaisista työllistettyjä Yhteensä Yhteensä, ilman työllistettyjä Konserni- ja maankäyttöpalvelut Talous- ja tukipalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Yhteensä Vuoden 2014 tilinpäätöksen mukaan henkilöstökulut olivat noin 57,930 milj. euroa, josta palkkojen ja palkkioiden osuus on noin 44,649 milj. euroa. Henkilöstöpalvelut on laatinut erillisen henkilöstökertomuksen, joka tuodaan omana asiakirjana kunnanhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Kuntaan on saatu rekrytoitua osaamiseltaan tehtävän vaatimukset täyttävää henkilöstöä. Henkilöstön poissaolot ovat vähentyneet lähes kolmanneksella kuluneen vuoden aikana, mikä todennäköisesti osaltaan johtuu myös lisääntyneestä työviihtyvyydestä ja työhön sitoutumisesta. Koska tietojärjestelmien merkitys palvelutoiminnan tukitoimintona on kasvava, on niiden käytön tarkoituksenmukaisuudesta, kehitysnäkymistä ja niihin resurssoinnista käynnistetty ulkopuolisen tarkastajan toimesta tehtävä selvitystyö, joka valmistuu maalis-huhtikuussa Selvityksen tavoitteena on saada tietoa arvioida sitä, ovatko järjestelmät ajanmukaiset ja onko niiden ylläpito toiminnan näkökulmasta tarkasteltuna riittävällä tavalla järjestetty. Ulkoisista toimijoista, joiden toimintaan ja kustannuskehitykseen kunnalla on vain vähäinen vaikutusmahdollisuus, on viime vuosina aiheutunut merkittävää rahoituspainetta, joka on heikentänyt kunnan mahdollisuutta oman palvelutuotannon kehittämiseen. Kuluneena tilikautena kunnan oman palvelutoiminnan lisäksi myös erikoissairaanhoidon kulukehitys on ollut maltillista, mikä tulorahoituksen kasvun lisäksi on johtanut toimintakatteen hienoiseen alenemiseen edelliseen tilikauteen verrattuna. Verotulokertymän kasvu on vielä kuluneella tilikaudella ollut hyvä ja arvioitua suurempi. Kuitenkin on huomattava, että ilman veroprosentin nostoa ansiotuloverokehitys olisi ollut aleneva. Työttömyyden kasvu on ollut verrattain suuri, mikä osaltaan on vaikuttanut ja edelleen myös vaikuttaa kasvua hidastuttavasti. Kunnan talouden vakauttamisen edellytykset ovat ainakin lyhyellä aikavälillä kohentuneet edellisestä tilikaudesta. Vakauttamistoimien tarve ei kuitenkaan ole poistunut, vaan edelleen on tarpeen jo sovittujen vakauttamistoimien loppuunsaattamisen lisäksi uusien tehostamistoimien käyttöönotto, semminkin kun valtionosuusuudistuksen ja valmisteilla olevan sote-ratkaisun on alustavissa laskelmissa arvioitu aiheuttavan noin 1,75 %:n korotuspaineen ansiotuloveroon. Kunnan lainakanta on viime vuosina kasvanut merkittävästi. Kuluneen vuoden nettolainatarve oli kuitenkin vuosikatteen hyvästä kehityksestä johtuen alhainen. Lainojen korko on pääsääntöisesti vaihtuvakorkoinen (euribor 3 tai 6 kk). Vaihtuvakorkoiset lainat on korkosuojattu siten, että 1 2 vuoden periodilla koko lainakannasta on korkosuojattu tai sidottu pitkään korkoon keskimäärin noin SIILINJÄRVEN KUNTA Tilinpäätös

19 60 %. Korkoriski ei ole merkittävä kunnan talouden hallinnan näkökulmasta tarkasteltuna. Paine lainakannan kasvuun on kuitenkin merkittävä investointitarpeen suuruudesta johtuen. Vuosikatteen määrä tulisi saada kuluneen tilikauden toteuman tasolle pysyvästi, jotta tarpeelliset investoinnit saadaan tehdyksi ja lainakannan kasvu saadaan hallituksi. Kuten Suomen kunnat yleensä niin myös Siilinjärvi on luottokelpoisuudeltaan hyvä, eikä rahoituksen saatavuus ole ollut ongelma. Kuntasektorin velkamäärän kasvunopeus on sinällään huolestuttava, mutta luottokelpoisuuden lisäksi rahoitusmarkkinoiden likviditeettitilanteesta johtuen saatavuus ei ole lähivuosina ongelma. Lainamäärän kasvun hallintaan saaminen edellyttää sekä kulurakenteen leikkaamista että investointien rajoittamista, jotka molemmat vaikuttavat palvelutoiminnan edellytyksiin ja saattavat heikentää kunnan kasvustrategian tavoitteiden toteutumista. Likviditeetin hallintaan kunta käyttää tarvittaessa kuntatodistuksia (juoksuaika 1 vko 1kk), joiden saatavuus on ollut hyvä ja hinta alhainen. Niin luotto- kuin myös likviditeettiriski ovat alhaisia. Kunta on vakuuttanut käyttöomaisuutensa kohtuullisilla omavastuu osuuksilla. Kunnalla on myös toiminnan keskeytysvakuutus. Lisäksi kunta on vakuuttanut vapaaehtoisella vakuutuksella järjestämiinsä toimintoihin osallistuvat kuntalaiset ja muut ulkopuoliset. Valmisteilla oleva valtakunnallinen Sote-palveluiden tuottamismalli tulee vaikuttamaan merkittävästi kunnan itsensä tuottamien palveluiden volyymiin, kun Soten palveluiden lisäksi myös merkittävä osa siihen kohdistuvista tukipalveluiden tuottamisresursseista siirtynee kunnasta ulkoisten toimijoiden toteuttamisvastuulle Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Kunnan toimintaan olennaisesti vaikuttavia organisaatio- ym. muutoksia ei ole toteutettu tilinpäätösvuoden aikana. Kahden raskaasti alijäämäisen vuoden jälkeen kunnan talouden suuntaa on saatu toistaiseksi vakautettua. Talouden vahvistamiseksi tilinpäätösvuodelle toteutettu tuloveron yhden prosenttiyksikön korotus sekä kiinteistöveroon tehdyt korotukset olivat välttämättömiä toimenpiteitä. Organisaation jokaisella tasolla on tiedostettu taloudellisen ahdingon tilanne. Tätä kautta mahdollisuudet talouden vakauttamiseen vahvistuivat ainakin tilinpäätösvuoden osalta. Kunnassa käytiin loppuvuodesta yhteistoimintaneuvottelut joiden lopputulos on kohdennettu vuoden 2015 talousarvioon. Merkittävimmät poikkeamat tilinpäätösvuoden talousarvioon, siltä osin kuin valtuusto ei niitä vuoden aikana ole hyväksynyt talousarviomuutoksina, on käsitelty kunnanhallituksessa ja tulleet valtuustoon tiedoksi Kaiken kaikkiaan poikkeamien vaikutus koko kunnan tasolla vahvistettuun talousarvioon nähden on 1,587 milj. euroa toimintakatetta vahvistavia. Tähän vaikutti olennaisesti erikoissairaanhoidon kustannuskehityksen pysähtyminen edellisen vuoden tasolle. Talousarvion sitovuus toteutui muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Yli 5 %:n poikkeamia toimintakulujen määrärahaylityksissä ja toimintatulojen alituksissa oli alla olevilla tulosalueilla. Selvitykset poikkeamista ovat käyttötalouden tulosaluekohtaisissa teksteissä ja yhteenvetotaulukko kaikista poikkeamista löytyy kohdasta 2.6. Investointien osalta koko kunnan tasolla nettoinvestoinnit toteutuivat 0,397 milj. euroa talousarviota suurempina. Tähän vaikutti kunnanhallituksessa käsitellyt maakaupat, vuokratilojen remontointikustannukset ja terveyskeskuksen röntgenlaitteen hankinta sekä toisaalta Hamulan koulun rakentamiseen kohdistunut erityisavustus. 19 SIILINJÄRVEN KUNTA Tilinpäätös 2014

20 Käyttötalous Toimintakulut Toimintatulot Tulosalue Määrärahan ylitykset % Tuloarvion alitukset % Elinkeinopalvelut ,5 Henkilöstöpalvelut ,9 Tilintarkastus ,9 Muut tukipalvelut ,8 Varhaiskasvatuspalvelut ,8 Kansalaisopisto ,9 Kirjasto ,4 Tekninen hallinto ja varikkopalvelut ,1 Kuntatekniikka ,0 Toimitilojen ylläpito ,2 Yhteiset palvelut (sosiaali- ja terveyspalvelut) ,5 Sosiaali- ja perhepalvelut ,4 Investoinnit Maa- ja vesialueet , ,4 Osakkeet ,0 Elinkeinoelämän kehittäminen ,10 Liikuntapaikat ,9 Koneet ja kalusto, sivistyslautakunta ,2 Aineettomat hyödykkeet, tekninen lautakunta ,0 Muut toimitilainvestoinnit ,6 Koneet ja kalusto, sosiaali- ja terveyslautakunta , Ympäristötekijät Kunnan taloudellisen tuloksen kannalta merkittävimmät ympäristöasiat liittyivät edelleen vesihuoltoinvestointeihin. Uuden siirtoviemärin ja yhdysvesijohdon rakentaminen välille Kuuslahti-Pajulahti- Jynkänniemi otettiin käyttöön vuoden 2014 aikana. Hanke parantaa erityisesti Kuuslahden alueen vesihuoltoa. Muista hankkeista mainittakoon Varpaniemi-Harjamäki runkovesijohtohanke, mutta Maaningan kunnan kanssa siitä ei päästy sopimukseen. Kuopion Veden kanssa asiasta on olemassa suullinen periaatepäätös hankkeen toteuttamiseksi vuosina Kunnan lähivuosien merkittävin investointi, Jynkänniemen jätevedenpuhdistamon saneeraus, alkaa vuonna Vuoden 2014 aikana on tehty saneeraussuunnittelu, jotta saadaan selville koko hankkeen realistinen kustannusarvio. Tällä hankkeella on suuri merkitys jätevedenpuhdistusprosessin tehostamiseksi ja vesistökuormituksen edelleen vähentämiseksi. Kuopion Vesi osallistuu tämän hankkeen kustannuksiin toimitettujen vesimäärien suhteessa. Vesihuoltolaitoksen nettoinvestoinnit olivat yhteensä 0,790 milj. euroa (edellinen vuosi 1,315 milj.). Lisäksi talouden kannalta on merkittävä myös Esco hanke, jolla saavutetaan kiinteistöjen energiakulutuksen pienentäminen. SIILINJÄRVEN KUNTA Tilinpäätös

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2013

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2013 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös 2013 Kansikuva: Kasurilan asuinalueesta Yaran kaivoksiin Valokuva: Konserni- ja maankäyttöpalvelut, 2014 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Rutakon raitin kehittämissuunnitelmat käynnistettiin vuonna 2014. Khall 30.3.2015 Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

SISÄLLYS. Tilinpäätös 2013

SISÄLLYS. Tilinpäätös 2013 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 4 1.3 Luottamushenkilöorganisaatio...

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Liite 1/Kh 24.3.2014 62

Liite 1/Kh 24.3.2014 62 Liite 1/Kh 24.3.2014 62 TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 20102013 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 28.3.201124.3.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 6 1.2.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 1 Toimintakertomus...1. 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...1

SISÄLLYSLUETTELO. 1 Toimintakertomus...1. 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...1 TASEKIRJA 2014 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 Toimintakertomus...1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...1 1.1.1 Kunnanjohtajan katsaus...1 1.1.2 Sipoon kunnan hallinto...2 1.1.3 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 2. Talousarvion toteutuminen...

Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 2. Talousarvion toteutuminen... KUOPION KAUPUNKI Tilinpäätös 2013 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 5 1.1 Olennaiset tapahtumat taloudessa ja toiminnassa... 7 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 7 1.1.2 Kaupungin hallinto... 9

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013

LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 Kunnanvaltuusto 26.5.2014 SISÄLTÖ 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 1 3 TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72

TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72 TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 1 2 PERUSTIETOA KUNNASTA JA TOIMINNAN KEHITTÄMISTAVOITTEET 3 3 OLENNAISET

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 SISÄLTÖ 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 1 3 TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 2 3.1.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 1 Sisällys TOIMINTAKERTOMUS... 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 Savonlinnan kaupungin hallinto-organisaatio...

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2014 1 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2014... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

Kunnanhallitus 31.3.2014 36 LIITE NRO 15 Kunnanvaltuusto xx.yy.2014 ii PUUMALAN KUNTA

Kunnanhallitus 31.3.2014 36 LIITE NRO 15 Kunnanvaltuusto xx.yy.2014 ii PUUMALAN KUNTA Kunnanhallitus 31.3.2014 36 LIITE NRO 15 Kunnanvaltuusto xx.yy.2014 ii PUUMALAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 2 KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET

Lisätiedot

TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010

TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010 TASEKIRJA 2009 Kunnanhallitus 12.4.2010 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 6 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 6 1.1.2. Kunnan

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010

Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010 Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010 Kunnanhallitus Valtuuston hyväksymä 28.3.2011 6.6.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 2 1.1.

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI Tilinpäätös 2012

KUOPION KAUPUNKI Tilinpäätös 2012 KUOPION KAUPUNKI Tilinpäätös 2012 Kuopion kaupunki Seurantajulkaisut SE 2013:1 ISSN 0785-0344 Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2012 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 5 1.1 Olennaiset tapahtumat taloudessa

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2009 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2009... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2011

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2011 Kouvolan kaupungin Tilinpäätös 2011 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 1 1.1.2 Kouvolan kaupungin hallinto...

Lisätiedot

Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia

Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia Tilinpäätös 2009 Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia Kaupunginjohtajan katsaus Uuden Kouvolan ensimmäinen toimintavuosi on takana. Kolme kaupunkia, kolme maalaiskuntaa ja kolme kuntayhtymää

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2013 VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja Hailuodon kunta HAILUOTO Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 Kannen kuva: 15.3.2015 M. Parrila 3 Hailuodon kunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Käsittely Kunnanhallitus 30.3.2015 53 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Tilinpäätöksen on laatinut Porin kaupungin talouspalveluyksikkö. Kirjanpidon, tuloslaskelman, taseen ja

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 TASEKIRJA

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 TASEKIRJA HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 TASEKIRJA KAUPUNGINHALLITUS 21.3.2011 2 HEINOLAN KAUPUNKI - TASEKIRJA 2010 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2012

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2012 Kouvolan kaupungin Tilinpäätös 2012 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS...1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...1 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus...1 1.1.2 Kouvolan kaupungin hallinto...3 1.1.3

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2013 1 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2013... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 TILINPÄÄTÖS 2013 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Hyväksytty kunnanhallituksessa 23.3.2015/52 Hyväklsytty kunnanvaltuustossa 27.4.2015/11 JUUPAJOEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot