Useille tutkijoille halutuimmat saavutukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Useille tutkijoille halutuimmat saavutukset"

Transkriptio

1 Teksti: DANIEL GOULD Tutkimusta, joka vaikuttaa tiedonvälityksen unohdettu rooli Liikuntatiede on soveltava tieteenala. Moniin käytännön ongelmiin voitaisiin puuttua jo olemassa olevan tiedon pohjalta, mutta tutkimustieto ei välity tehokkaasti kentälle. Mikäli haluamme tehdä tutkimusta, joka vaikuttaa laajasti myös käytännössä, meidän tulee kiinnittää enemmän huomiota tutkitun tiedon integroimiseen käytäntöön. Tiedon välittymiseen olisi syytä käyttää yhtä paljon aikaa kuin sen tuottamiseen. Useille tutkijoille halutuimmat saavutukset ovat niitä, jotka ilmenevät julkaistujen tutkimusartikkelien luettelossa ja tutkimusrahoituksena. Impact factor -lukemat, viittaustilastot ja myönnetyt tutkimusrahoitukset ovat kovaa valuuttaa tutkijanuraa rakennettaessa. Tiedon integrointi käytäntöön on tutkijoiden keskuudessa vähemmän arvostettua on kyse sitten kirjan tai katsausartikkelin kirjoittamisesta tai työskentelystä suoraan soveltajien kanssa. Ensin mainitun toimintatavan omaksuminen on järkevää, sillä tiedon tuottaminen on välttämätöntä alan kehitykselle. Lisäksi rahoittajat, kuten esimerkiksi National Institute of Health Yhdysvalloissa käyttävät valtaosan budjettivaroistaan alkuperäistutkimukseen tukemiseen, tiedon integroimiseen ja siirtämiseen käytännön tarpeisiin varoja ohjataan huomattavasti vähemmän. Nykytilanteen muuttaminen edellyttää kuitenkin, että ymmärrämme paremmin tiedon välittymisen ja välittämisen prosesseja. Miksi tiedon käyttöä ja tiedonvälitystä? On monia syitä miksi tiedon käyttöön ja tiedonvälitykseen tulee kiinnittää enemmän huomiota. Seuraavassa niistä eräitä tärkeimpiä: Katu-uskottavuus pelissä Olet ihan OK yliopiston professoriksi tai et voi olla yliopistosta, koska olet kiinnostunut kuuntelemaan meitä, oppimaan meiltä ja kertomaan meille mitä meidän tulisi tietää. Tällaisia kommentteja olen viime vuosina saanut opettajilta ja valmentajilta useammin kuin kerran. Otin ne kiitoksena tekemästäni työstä ja sen vaikutuksesta kentällä. Huolestuttavaa oli, että moni en käytännön toimijoiden mielestä tutkimuksen, tutkijoiden ja käytännön toimijoiden välillä ei ole yhteyttä. Olen myös havainnut, että monissa suurissa yliopistoissa on voimistumassa trendi, jossa professorit antavat runsaasti aikaa heidän tutkimuksistaan kiinnostuneille opiskelijoille, mutta vähemmälle huomiolle jää se, miten tehty tutkimus kääntyisi parem min myös käytännön ammatteihin suuntautuvia opiskelijoita palvelevaksi. Kehityspsykologi Maureen Weiss on sanonut, että monesta meistä tulee miniminä-syndrooman uhreja (Weiss, 2008). Eli pyrimme luomaan opiskelijoita, jotka tekevät mitä me teemme ja käytämme vähemmän aikaa tukeaksemme niitä opiskelijoita, joilla on erilaisia ajatuksia, ammatillisia tavoitteita ja pyrkimyksiä. Opiskelijat tunnistavat tämän ja ymmärtävät pian, että tiedekunnassa on kiinnostusta tutkimuksen tekemiseen, muttei käytännön toimintojen kehittämiseen. Nämä ovat esimerkkejä puutteellisesta katu-uskottavuudestamme käytännön toimijoiden keskuudessa. He eivät koe, että me tutkijat kuuntelemme heitä tai että meitä kiinnostaisi auttaa sellaisten ongelmien ratkaisemisessa, joita he kohtaavat päivittäisessä työssään. Moni ongelma voitaisiin ratkaista jo olemassa olevalla tiedolla Uutta tietoa tarvitaan, mutta vielä enemmän olisi syytä ottaa käyttöön kaikki se tieto, jota meillä jo 46 LIIKUNTA & TIEDE / 2015

2 on. Tämä kävi ilmi työskennellessäni useita vuosia urheilun soveltajaportaassa. Omalla alallani esimerkiksi motivaatioon, stressin hallintaan, henkiseen valmentautumiseen ja henkilökohtaiseen kasvuun urheilun avulla liittyvät kysymykset ovat yleisiä. Miten motivoin urheilijaa? Miten joukkueeni pystyisi käsittelemään menestyspaineita? Miten voin valmentaa joukkuettani henkisesti? Miten vahvistan joukkueeni kapteenin itseluottamusta? Tieteelliseen tutkimukseen perustuvia vastauksia näihin kysymyksiin on jo olemassa. Itse asiassa vastatessani näihin kysymyksiin kerron enemmän jo hyvän aikaa tiedossa olleista asioista, kuin aivan tuoreen tutkimuksen tuloksista. Tutkija soveltaja Gowan, Botterill ja Blimke (1979) ovat monien vuosien ajan keskustelleet tutkijoiden ja soveltajien välisestä kuilusta valmennuksessa ja tunnistaneet useita syitä sille. Niitä ovat muun muassa se, ettei tutkijoilla ole mahdollisuuksia olla vuorovaikutuksessa soveltajien kanssa, samoin kuin tutkijoiden ylimitoitetut otaksumat tutkimuksen vaikutuksesta valmennuksen ammatilliseen käyttöön. Vaikka tilanne on parantunut, tarvitsemme edelleen enemmän kohtaamisia ja tasavertaista vuorovaikutusta. Tutkijoiden on myös syytä varoa lupaamasta liikoja. Olen nähnyt monen soveltavan tutkimushankkeen epäonnistuvan, koska tutkijat ovat luvanneet enemmän kuin mitä ovat voineet tehdä. Lawson (1992) on kuvannut soveltajan näkökulmasta miksi tutkimustietoa ei käytetä. Hän tunnisti kuiluja jotka juontuivat niin tutkimuksesta, ongelmista tiedonvälityksessä kuin itse soveltajistakin. Olennaista on, että meillä on vain harvoja ammattiin valmentavia kursseja, joilla käsitellään erityisesti tutkimustiedon hyödyntämistä käytännössä. Opiskelijoille kyllä kerrotaan miten tutkimusta tehdään, mutta opastetaan harvemmin esimerkiksi arvioimaan internetin tietolähteiden luotettavuutta tai integroimaan tutkimusta omaan opetus- tai valmennustoimintaansa. Useimmat tutkijat eivät onnistu puhumaan kuluttajan kieltä Jotkut arvostetuimmista tutkijoistammekaan eivät pysty tehokkaaseen vuorovaikutukseen soveltajien kanssa. Kyse ei ole siitä, etteikö heillä olisi käytäntöä palvelevaa hyödyllistä tietoa. Heiltä puuttuu kyky välittää tieto tavalla, jonka soveltajat ymmärtävät. Olen kuullut joidenkin tutkijoiden esittävän, että heidän pitää tyhmentää asioita. Se on termi, jota pidän totaalisen epäkunnioittavana. Sanon näin, koska olen työskennellyt erittäin lahjakkaiden ja innovatiivisten soveltajien kanssa, jotka myös tietävät joistakin kysymyksistä paljon enemmän kuin me tutkijat. Kyse on nähdäkseni enemmän siitä, että tutkijat ja soveltajat puhuvat ja kommunikoivat eri kielellä. Tutkijat eivät välttämättä voi välittää tietämystään yhtä yksityiskohtaisesti tai käyttää kaikkia erityistermejä kuin tutkijakollegoiden kanssa keskustellessa, mutta vuorovaikutus soveltajien kanssa pakottaa tiiviiseen ilmaisuun, joka jo sinällään on tieteellisen teoriankin tiedonkin tavoite. Soveltajan ei myöskään tarvitse tuntea kaikkia teoriaa tukevia tutkimuksia. Heille riittää, että tutkija on asiantuntija ja he odottavat ennemminkin lisätietoja teorian yksityiskohdista ja käytöstä. Soveltajapiireissä laadullinen tieto tai esimerkit menestyneistä joukkueista tai urheilijoista, jotka käyttävät kyseistä teoriaa painaa usein enemmän kuin liuta yksittäisiä empiirisiä tutkimuksia. Ammattilaiset hukkuvat tietotulvaan Käytännön toimijat elävät tietoyhteiskunnassa. Heillä on käytettävissään tietoa ja materiaaleja tavalla, josta edeltävät sukupolvet ovat voineet vain uneksia. Toisaalta he ovat hukkumassa tietoon, jota tulvii monista läheistä ja joka sisältää monia erilaisia näkökantoja. Keillä on parhaat edellytykset auttaa käytännön toimijoita navigoimaan tällä tiedon merellä? Mielestäni juuri meillä tutkijoilla. Miksi sitten emme arvosta enemmän katsausartikkeleiden tai kirjojen kirjoittamista? Me voisimme hyödyntää entistä enemmän sosiaalista mediaa ja kirjoittaa blogeja ja osallistua alan keskusteluihin verkossa. Rainer Martens (1979; 1985) on käsitellyt niitä monia tapoja, joilla hankimme tietoa. Niitä ovat esimerkiksi intuitio, jaetut kokemukset, itsetutkiskelu sekä etenkin tieteellinen tutkimus tärkeänä maailmaa selittävänä metodina. Martensin viesti oli, että vaikka tieteellinen tutkimus on tärkeä keino hankkia tietoa, se ei ole ainoa. Olennaista on tunnistaa eri tiedonhankintatapojen vahvuudet ja rajoitukset. Liikunnan ja urheilun tutkimuksessa tämä on erityisen tärkeää, sillä valmentajat käyttävät ja arvostavat usein varsin epätieteellisiä tapoja tietämyksen hankinnassa. Tutkijat antavat liian usein suoraan tai epäsuorasti ymmärtää, että tiede on ainoa tapa saada tietoa ja hylkäävät valmentajien tietämyksen, koska se ei ole tieteellistä. Tämä vieraannuttaa tutkijat soveltajista. Lisäksi tutkijat jäävät paitsi niistä innovatiivista ideoista, joita soveltajilla voi olla. Eräät oman urani innovatiivisimmat tutkimushankkeet ovat syntyneet keskusteluissa urheilijoiden ja valmentajien kanssa. Tutkimme heidän kokemuksistaan kummunneita ideoita tieteellisen tutkimuksen metodein (e.g., Gould, Damarjian, & Medbery, 1999; Gould, Medbery & Damarjian, 1999 ja välitimme näyttöön perustuvat tulokset edelleen käytäntöön (e.g., Lauer, Gould, Lubbers, & Kovacs, 2010). Säätelemätön internet Käsitellessään informaatioaikakauden haasteita yliopistoille yliopistoni johtaja Lou Anne K Simon on esittänyt, että internet on uusi megakirjasto, johon jokainen pääsee tietokoneen välityksellä. Samal- LIIKUNTA & TIEDE /

3 la hän tunnisti internetin suurimman heikkouden. Kuka tahansa voi tuottaa sinne mitä tahansa, oli sisäl tö sitten tieteellisesti pätevää tai ei. Siksi meidän haasteemme on taata vapaa pääsy tietoomme ja samal la viestiä, että sen laatu on kontrolloitu. Miten me liikuntatutkijoina voimme edesauttaa sitä, että nettiin syntyy luotettavia tietolähteitä soveltajille? Tutkimusta, joka vaikuttaa Liikuntatutkijoina meidän tulee antaa enemmän arvoa tiedon integroitumiselle ja välittymiselle, mutta myös pohtia tapoja, joilla tekemällämme tutkimuksella on todella merkitystä urheilijoiden ja urheilun parissa työskentelevien arjessa. Yhdysvalloissa eräissä kansallisissa tiedehallinnon organisaatioissa, kuten the National Institute for Health ja National Science Foundationissa on alettu tiedostaa tämä ja ne ovat nyt alkaneet painottaa tutkimuksen siirrettävyyttä käytäntöön. Tuntemukseni on, että kliiniset kokeet ovat liian usein osoittautuneet tehokkaiksi tiukasti kontrolloiduissa koeasetelmissa ja homogeenisillä tutkimusjoukoilla (Glasgow, Lichtenstein, & Marcus, 1999), mutta tosielämässä, vähemmän homogeenisissä osanottajajoukoissa tai kun niitä ovat soveltaneet muut kuin koulutetut asiantuntijat, interventiot eivät sitten toimikaan. On siis syytä alkaa miettiä uusia tapoja tehdä vaikuttavaa liikuntatutkimusta. Tärkeät tarveharkinnat Ensimmäinen ja tärkeä askel on käytännön toimijoiden tarpeiden huomioiminen tutkimuksen suunnitteluvaiheessa. Opimme tämän läksyn hyvin työskennellessäni USAn olympiakomitean Sport Science and Technology komitean varapuheenjohtajana. Tutkimuskysymykset laadittiin tutkijavoimin urheilijoiden tai käytännön toimijoiden osallistumisen ollessa vähäistä. Tuloksina saatiin hyvää tiedettä ja teknologisia edistysaskeleita, joita urheilijat tai valmentajat eivät kuitenkaan juurikaan soveltaneet käytäntöön. Saadut tulokset eivät nimittäin olleet vastauksia heidän tarpeisiinsa. Kun sittemmin aloimme edellyttää, että valmentajat ja urheilijat otetaan mukaan tutkimustarpeiden arviointiin ja tutkimusten suunnitteluun aloimme saada parempaa tulosta myös käytännössä. Olennaista oli varmistaa, että tutkimme asioita, joilla oli merkitystä kentällä toimiville. Nivo yksittäisen tutkimuksen tulokset osaksi laajempaa kotiin vietävää viestiä Hyvä käytäntö edellyttää, että annamme tutkimukseen osallistuneille henkilöille yhteenvedon tutkimuksesta. Usein tähän kuuluu, että he saavat sovelletun tiivistelmän, joka kuvaa mitä tutkimuksessa on tehty. Tällaisen lähestymistavan ongelmana on, ettei yksittäinen tutkimus yleensä anna osallistujille riittävästi tietoa ja kuvaa kyseisen alueen yleisiä trendejä. Tehokkaampi tapa on laajentaa tämä yhteenveto raportiksi, joka paitsi kertoo kyseisen tutkimuksen tulokset myös sen mitä aiheesta yleisemmin tiedetään. Asemoimalla tutkimus laajempaan kuvaan on todennäköisempää, että osallistujat kokevat tutkimuksen hyödylliseksi, vaikuttavaksi ja merkitykselliseksi. Eli noudattamalla hyviä käytäntöjä saamme myös osallistujat näkemään tutkimuksen arvon. Kerro opiskelijoille miten käytännön toimijoille kirjoitetaan On tärkeätä kertoa tutkimuksesta niin, että käytännön toimijat ymmärtävät. Useimmat tutkijat eivät ole saanet minkäänlaista ohjausta laajemmille yleisöille kirjoittamiseen, joka on aivan erityyppistä kuin tieteellinen raportointi. Tohtorinkoulutusohjelmille oli sikin eduksi, että ne sisältäisivät soveltajille kirjoittamisen ohjausta. On kyettävä kääntämään monimut kainen materiaali käytännönläheiseksi ilman että sitä yksinkertaistetaan liikaa. Se on paljon harjoittelua vaativa taito. Huomio soveltajat ja olosuhteitten rajoitukset tutkimusta suunnitellessa Käytännön toimijoiden tarpeiden ja toimintaympäristön huomioinen on avaintekijä todella vaikuttavan tutkimuksen tekemisessä. Esimerkiksi interventioita suunniteltaessa on huomioitava ne harjoittelu- ja liikuntaolosuhteet, joissa interventio tullaan suorittamaan ja sitä kentällä toteuttavien toimijoiden mahdollisuudet. Mitä hyötyä on interventiosta tai uusista havainnoista, jos käytännön toimijat eivät voi soveltaa niitä niissä olosuhteissa, joissa he toimivat. Mieti soveltamista käytäntöön kun suunnittelet tutkimusta Toisinaan tutkimuksella ei ole välitöntä vaikutusta käytäntöihin kentällä. Tutkimus on kuitenkin avain pitkäjänteiseen tietomäärän kasvuun. Urheilujärjestöissä on kiinnostusta tutkimuksiin, mikäli voimme liittää niihin järjestöille merkityksellisiä asioita. Mikäli tutkin teorian vaikutusta suoritukseen, siitä ei välttämättä ole suoraan välitöntä hyötyä mukana oleville urheilijoille ja valmentajille. Siksi olen usein lisännyt varsinaisen tutkimustehtävän vaatimien mittausten oheen muita mittauksia, jotka vastaavat välittömiin tietotarpeisiin (kuten mitkä asiat aiheuttavat stressiä tutkittavassa ryhmässä). Näin voin julkaista teoreettisemman tutkimuksen tulokset ja tuottaa samalla vastauksia käytännön toimintaan liittyviin kysymyksiin. Toisinaan olen luonut pitkän yhteistyösuhteen urheilujärjestöön ja toiminut esimerkiksi urheilupsykologina tai valmentajakouluttajana. Koska järjestössä tiedetään, että haluan näin auttaa heitä, siellä myös vastavuoroisesti ollaan valmiita osallistumaan sellaisiinkin tutkimuk- 48 LIIKUNTA & TIEDE / 2015

4 siin, joista heille ei ole odotettavissa välitöntä hyötyä. Olen siis näyttänyt, että olen kiinnostunut heidän toiminnastaan, en vain omasta tutkimustyöstäni. Tiedon välittyminen vaatii aikaa ja toistoja Tunnen useita liikuntatutkijoita, jotka olettavat, että listaamalla muutamia käytännön sovellutuksia luennon päätteeksi tieto välittyy käyttäjille. Näin ei todellakaan ole, ainakaan oman kokemukseni perusteella. Mikäli tutkimuksen tulosten halutaan saavan aikaan merkittäviä muutoksia käytännön toiminnassa tarvitaan aikaa ja huomattava määrä erilaisia toimia. Teimme aikoinaan joitakin tärkeitä, yksittäisen urheilijan tai joukkueen suoritukseen vaikuttavia tekijöitä koskevia tutkimuksia USAn olympiakomitealle (Gould et al., 1999, 2002; Greenleaf et al, 2001). Katsoimme, että havaintomme voisivat merkittävästi auttaa joukkueita menestymään ja teimme suunnitelman tutkimustulosten välittämisestä. Tieteellisten esitysten ja julkaisujen ohella järjestettiin seminaareja olympiavalmentajille ja urheilupsykologeille. Kokemus oli jo opettanut, että pelkästään lähettämällä yhteenvetoja ja tekemällä kattava raportti emme tavoittaisi haluamaamme yleisöä. Siksi kirjoitimme ensin useita artikkeleita valmentajille suunnattuun Olympic Coach -lehteen (Gould et al., 1998, 1999a, 1999B),. Teimme myös videon, jossa menestyneet olympiaurheilijat ja -valmentajat puhuivat suoritukseen vaikuttavista tekijöistä ja esittelivät tutkimuksemme mukaisia käytäntöjä. Video lähetettiin kaikille olympiavalmentajille ja eri lajien keskeiselle tukihenkilöstölle. Tämä siksi, että tiedämme olympiavoittajien ja -valmentajien olevan roolimalleja. Kun he puhuivat parempaan suoritukseen liittyvistä havainnoistamme, urheilijat ja valmentajat ottivat sen vastaan paremmin kuin jos asiasta olisivat olleet kertomassa tutkijat. Lopuksi laadimme vielä tutkimuksen tulokset yhteenvetäviä ja kisamenestykseen valmentavia tarkastuslistoja valmentajille, urheilijoille ja hallintohenkilökunnalle. Opiskele tieteen tiedonvälitystä ja opi kääntämään tiedettä sujuvasti Kliinisiin kokeisiin perustuvaa tietoa pidetään standardina, johon tutkimuksessa pyritään. Monet terveys tieteen ja lääketieteen alan tutkijat ovat kuitenkin viime vuosikymmeninä alkaneet kyseenalaistaa tämän vallitsevan paradigman vaikuttavuutta. Glasgow, Vogt & Boles (1999, p. 1322) esimerkiksi ovat esittäneet, että nykyinen vaikuttavuuteen perus tuva paradigma (jossa tutkimus toteutetaan kontrolloiduissa olosuhteissa) ei huomioi miten hyvin ohjelma toimii kiireisessä, vajaamiehityksellä toimivassa julkisessa terveydenhuollossa, laajoissa terveysjärjestelmissä tai yhteiskunnallisissa raameissa. Glasgow, Lichenstein and Marcus (2003, p 1263) kirjoittavat vastaavasti, että intervention pitää kestää monia erilaisia osanottajajoukkoja, asetelmia, olosuhteita ja muita vähemmän kontrolloituja tekijöitä. Kirjoittajat eivät kritisoi kliinisiä kokeita sinänsä, mutta katsovat, että saatujen tulosten soveltamiseen ja tiedon välittämiseen on pantava enemmän painoa. On väitetty, että tutkimuksia on tyypillisesti suunnattu testaamaan jotakin tiettyä hoitomuotoa tai interventiota ja että ne tehdään usein optimaalisissa olosuhteissa, koulutetun henkilökunnan avulla ja homogeenisilla osallistujajoukoilla. Tutkimuksen korkean validiteetin osoittamista pidetään ensisijaisen tärkeänä. Tutkimukset, joissa intervention sovellukset (tai siitä syntyvät ohjeet, linjaukset tai materiaalit) on tehty erilaiset lähtötilanteet, osallistujajoukot ja kontrolloimattomat tekijät huomioiden, ovat harvinaisempia. Glasgow ja hänen kollegansa (2012) esittävätkin, että monien ohjelmien tai interventioiden laaja-alaisesta tehokkuudesta on vähän todisteita. Hän toteaa myös, että matka tutkimushavainnosta käytäntöön on erittäin monimutkainen ja monitahoinen prosessi (Glasgow et al., 2012). On rohkaisevaa havaita, että meillä on alkanut syntyä malleja prosesseista, joilla on mahdollista vaikuttaa tehokkaasti myös käytännön tasolla (Glasgow, Vogt & Boyles, 1999; Glasgow et al, 2012; Verhagen, Voogt, Bruinsma & Finch, 2004; Khoury, Gwinn, & Ioannidis, 2010). Esimerkiksi Glasgow, Vogt and Boyles (1999) ovat kehittäneet RE-AIM -mallin, joka tuo esiin viisi tiedon välittymiseen vaikuttavaa ja keskinäisessä vuorovaikutuksessa olevaa tekijää Reach saavutettavuus (saavuttaako tieto kohdeyleisönsä), Efficacy vaikuttavuus (onko tieto vaikuttavaa ja tehokasta), Adoption omaksuminen (ketkä tiedon parhaiten omaksuvat), Implementation tulosten toteutuminen ja soveltaminen käytännössä ja Maintenance pysyvyys pitemmän ajan kuluessa. RE- AIM malli on käyttökelpoinen ohjelmien laajentamisessa ja auttaa hahmottamaan miten ne toimisivat myös vähemmän optimaalisissa olosuhteissa. Verhagen, Voogt, Bruinsma and Finch (2014) määrittelivät vastaavasti viisikohtaisen tiedon välittymisen mallin. Sen askeleita ovat; ongelman määrittely, synteesi jo olemassa olevasta tiedosta, tietoa välittävän ryhmä luominen, tiedon tuottaminen, tiedon välittymisen, omaksumisen ja vaikuttavuuden arviointi. Toinen käyttökelpoinen tapa lähestyä tiedonvälitystä on diffuusioteoria. Se kuvaa prosessia, jossa näyttöön perustuvaa tietoa ja innovaatioita viestitään tietyille soveltajaryhmille (esimerkiksi olympialajien valmentajille, liikunnanohjaajille ja liikunnanopettajille) pitemmän aikaa. Malli soveltuu minkä tahansa alan tutkimustiedon välittämiseen (Dearing & Kerr, 2012), mukaan lukien urheilu- ja liikuntatieto (Dearing, Maibach, and Buller, 2006). Lähestymistapa korostaa, että on tärkeätä ymmärtää innovaation kohdemarkkinoita, käyttäjäkuntaa sekä löytää tapoja lähestyä avainsoveltajia systemaattisesti. Dearing ja hänen kollegansa esittävät myös, että mielipidejohtajat (esimerkiksi vaikutusvaltaiset LIIKUNTA & TIEDE /

5 valmentajat) tulee tunnistaa kaikissa niissä ryhmissä, joihin halutaan vaikuttaa. Tutkimuksen vieminen käytäntöön on monitahoinen ja monipolvinen prosessi, joka vaatii monien tekijöiden huomioimista. Edellä esitettyjen mallien käyttö voi olla ensimmäinen askel tavoitteen saavuttamiseksi. DANIEL GOULD, Ph.D. Institute for the Study of Youth Sports Michigan State University USA Sähköposti: LÄHTEET: Davis, E. A. & Linn, M. C. (2000). Scaffolding students knowledge integration: Prompts for reflection in KIE. International Journal of Science Education, 22(8), Dearing, J. W., & Kerr, K.F. (2012). Historical roots of dissemination and implementation science. In Brownson, R. C., Colditz, G. A., & Proctor, E. K. (Eds.). (2012). Dissemination and implementation research in health: translating science to practice (pp ). Oxford University Press. Dearing, J. W., Maibach, E. W., & Buller, D. B. (2006). A convergent diffusion and social marketing approach for disseminating proven approaches to physical activity promotion. American Journal of Preventative Medicine. 31 (4S), S11 S23. Glasgow, R. E., Lichtenstein, E., & Marcus, A. C. (2003). Why don t we see more translation of health promotion research to practice? Rethinking the efficacy-to-effectiveness transition. American Journal of Public Health, 93(8), Glasgow, R. E., Vinson, C., Chambers, D., Khoury, M. J., Kaplan, R. M., Hunter, C. (2010). National Institutes of Health approaches to dissemination and implementation science: Current and future directions. American Journal of Public Health, 102(7), Glasgow, R. E., Vogt, T. M., & Boles, S. M. (1999). Evaluating the public health impact of health promotion interventions: The Re-AIM framework. American Journal of Public Health, 89(9), Gould, D., Damarjian, N., & Medbery, R. (1999). An examination of mental skills training in junior tennis coaches. The Sport Psychologist, 13(2), Gould, D., Greenleaf, C., Chung, Y., & Guinan, D. (2002). A survey of U.S. Atlanta and Nagano Olympians: Factors influencing performance. Research Quarterly for Sport and Exercise, 73(2), Gould, D., Greenleaf, C., Guinan, D., Medbery, R., Strickland, M., Lauer, L., Chung, Y., & Peterson, K. (1998). Factors influencing Atlanta Olympian performance. Olympic Coach, 8(4), Gould, D., Greenleaf, C.A., Guinan, D., Medbery, R., Strickland, M., Lauer, L., & Chung, Y. (1999). Effective and ineffective coaching lessons learned from Atlanta. Olympic Coach, 9(1), 2 6. Gould, D., Greenleaf, C.A., Lauer, L., Chung, Y., & McCann, S. (1999a). Lessons from Nagano. Olympic Coach, 9(3), 2 5. Gould, D., Guinan, D., Greenleaf, C., Medbery, R., & Peterson, K. (1999b). Factors affecting Olympic performance: Perceptions of athletes and coaches from more and less successful teams. The Sport Psychologist, 13, Gould, D., Medbery, R., Damarjian, N., & Lauer, L. (1999). A survey of mental skills training, knowledge, opinions, and practices of junior tennis coaches. Journal of Applied Sport Psychology, 11, Gowan, G.R., Botterill, C.B., & Blimkie, C.J.R. (1979). Bridging the gap between sport science and sport practice. In P. Klavora & J.V. Daniel (Eds.), Coach, athlete, and the sport psychologist (pp. 3 9). Ottawa, ON: Coaching Association of Canada. Greenleaf, C., Gould, D., & Dieffenbach, K. (2001). Factors influencing Olympic performance: Interviews with Atlanta and Nagano U.S. Olympians. Journal of Applied Sport Psychology, 13, Kavle, S. (1990). Postmodern psychology: A contraductio in adjecto. The Humanistic Psychologist, 18(1), Khoury, M. J., Gwinn, M., & Ioannidis, J. P. (2010). The emergence of translational epidemiology: from scientific discovery to population health impact. American journal of epidemiology, 172(5), Lauer, L., Gould, D., Lubbers, P., & Kovacs, M. (2010) (Eds.). USTA Mental skills and drills handbook. Monterey, Ca.: Coaches Choice. Lawson, H. A. (1992). Why don t practitioners use research? Explanations and selected implications. Journal of Physical Education, Recreation & Dance, 63(9), 36, Martens, R. (1979). About smocks and jocks. Journal of Sport Psychology, 1, Martens, R. (1987). Science, knowledge and sport psychology. The Sport Psychologist, 1, Ruttenberg, A., Clark, T., Bug, W., Samwald, M., Bodenreider, O., Chen, H.,... & Cheung, K. H. (2007). Advancing translational research with the Semantic Web. BMC bioinformatics, 8(Suppl 3), S2. Schon, D. (1983). The reflective practitioner How professionals think in action. New York: Basic Books. Stelter, R. (2003). Future perspectives for a possible state-of-theart in sport and exercise psychology. In Schillingh, G., & Apitsch, E. (eds.). Sport psychology in Europe (pp ). Biel: FEPSAC. Weiss, M.R. (2008). Riding the wave: Transforming sport and exercise psychology within an interdisciplinary vision. Quest, 60, Verhagen, E., Voogt, N., Bruinsma, A., & Finch, C. F. (2014). A knowledge transfer scheme to bridge the gap between science and practice: An integration of existing research frameworks into a tool for practice. British Journal of Sports Medicine, 48(8), LIIKUNTA & TIEDE / 2015

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

TOIMITAAN YHDESSÄ TALLILLA

TOIMITAAN YHDESSÄ TALLILLA TOIMITAAN YHDESSÄ TALLILLA Työskentelyopas Lasten ja nuorten kuntoutuskoti Himaharjulle Minna Honkanen Kati Janttonen Merja Manner Opinnäytetyö Sosionomi (AMK) SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Koulutusala Sosiaali-,

Lisätiedot

Uhka vai mahdollisuus moniammatillista yhteistyötä kehittämässä

Uhka vai mahdollisuus moniammatillista yhteistyötä kehittämässä Uhka vai mahdollisuus moniammatillista yhteistyötä kehittämässä Kaarina Isoherranen AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA Helsingin yliopiston Valtiotieteellisen tiedekunnan luvalla VTL Kaarina Isoherrasen väitöskirja

Lisätiedot

Tieto, totuus, tiede (2004)

Tieto, totuus, tiede (2004) 1 Tieto, totuus, tiede (2004) Keskustelijat: Eero Byckling Viljo Martikainen Heikki Mäntylä Jyrki Rossi Jyrki Tyrkkö 2.1.2004 Heikki Mäntylä Hyvät Luonnonfilosofit, Joululoman jälkeen on syytä palata taas

Lisätiedot

Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin

Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä & Marianne Roivas (toim.) Innostu ja innovoi Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarja Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä & Marianne

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys hoitotyössä, sen opettaminen ja kehittäminen

Asiakaslähtöisyys hoitotyössä, sen opettaminen ja kehittäminen Asiakaslähtöisyys hoitotyössä, sen opettaminen ja kehittäminen AMK-opettajien näkemyksiä Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Fysioterapeutti ylempi AMK Opinnäytetyö Joulukuu 2010 Hanna

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ Kai Hakkarainen, Lasse Lipponen, Liisa Ilomäki, Sanna Järvelä, Minna Lakkala, Hanni Muukkonen, Marjaana Rahikainen & Erno Lehtinen Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Se on kompromissin tulos

Se on kompromissin tulos Suomen Akatemian julkaisuja 3/06 Se on kompromissin tulos Suomen Akatemian yhteisrahoitteiset tutkimusohjelmat neuvotteluina: Rahoittajien näkökulma Laura Valkeasuo Suomen Akatemian julkaisuja 3/06 Se

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus SOLMUJA PARISUHTEESSA Ohjaajien kokemuksia Solmuja parisuhteessa ohjaajakoulutuksen antamista lisävalmiuksista kriisissä olevien pariskuntien auttamiseen Noora Silvennoinen - Taina Viherkari Opinnäytetyö,

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU LUONNONTIETEIDEN ALA Tietojenkäsittely Opinnäytetyö FACEBOOK

Lisätiedot

Juuso Ilander & Matti Latvala. Miksi joku on parempi kuin toinen? Case - Toni Kohonen. Pesäpallon lajinkehittämistyö

Juuso Ilander & Matti Latvala. Miksi joku on parempi kuin toinen? Case - Toni Kohonen. Pesäpallon lajinkehittämistyö Juuso Ilander & Matti Latvala Miksi joku on parempi kuin toinen? Case - Toni Kohonen. Pesäpallon lajinkehittämistyö Huhtikuu 2015 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2 TEOREETTINEN KEHYS 4 2.1 Asiantuntijuus 4 2.2

Lisätiedot

KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku

KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku Kuva: istockphoto KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku Timonen KIeLenTARKIsTus: niko Haarala

Lisätiedot

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA -HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA Nina Hemmilä & Titta Husgafvel Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä

Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä Näkökulmia musiikin aineenopettajien ja oppilaiden väliseen toimivaan vuorovaikutukseen Outi Puupponen Kasvatustieteen ja musiikkikasvatuksen pro gradu tutkielma

Lisätiedot

Oma kieli kullan kallis

Oma kieli kullan kallis Oma kieli kullan kallis Opas oman äidinkielen opetukseen Sirkku Latomaa (toim.) Opetushallitus ja tekijät Taitto: Innocorp Oy Elektroninen versio: Innocorp Oy ISBN 978-952-13-3234-0 (nid.) ISBN 978-952-13-3235-7

Lisätiedot

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA SISÄLLYS ESIPUHE.......................................................................................3

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN JA AMMATTI- KORKEAKOULUJEN TILANNE JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT

YLIOPISTOJEN JA AMMATTI- KORKEAKOULUJEN TILANNE JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT Sitran teknologia-arviointihanke Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa ja oppimisessa YLIOPISTOJEN JA AMMATTI- KORKEAKOULUJEN TILANNE JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT Osaraport t i 1 Jarmo Viteli (toim.), Seppo

Lisätiedot

Vertaistoiminta KANNATTAA

Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Kustantaja: Asumispalvelusäätiö ASPA www.aspa.fi Toimitus: Tanja Laatikainen Graafinen suunnittelu ja taitto: Marja Muhonen Paino: SOLVER palvelut Oy

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Etunimi Sukunimi Marja Kankaanranta Inka Mikkonen Kaisa Vähähyyppä toim. TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa Oppaat ja käsikirjat 2012:13 Opetushallitus

Lisätiedot

Marja Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia KOULUN ARJESSA

Marja Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia KOULUN ARJESSA Marja Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia KOULUN ARJESSA Opetusteknologia koulun arjessa Opetusteknologia koulun arjessa Toimittanut Marja Kankaanranta JULKAISUN MYYNTI: Koulutuksen tutkimuslaitos Asiakaspalvelu

Lisätiedot

jani ursin monialainen yhteistyö ja sen arviointi nuorisopalveluissa

jani ursin monialainen yhteistyö ja sen arviointi nuorisopalveluissa jani ursin monialainen yhteistyö ja sen arviointi nuorisopalveluissa Kirjallisuuskatsaus, Opit käyttöön-hanke Sisällys Johdanto...3 Tämän artikkelin tarkoituksena on...4 Mitä monialaisella yhteistyöllä

Lisätiedot

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] VÄITEKIRJA-SARJA mitä tapahtuu huomenna? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] KIRJOITTAJAT Maria Vesanen & Emma Varis KUVITUS JA TAITTO Lea-Maija Laitinen KUSTANTAJA Strateginen

Lisätiedot

SYVÄSUUNTAUTUNUT SUHTAUTUMINEN OPPIMISEEN: MITÄ OPETTAJA VOI TEHDÄ SEN EDISTÄMISEKSI?

SYVÄSUUNTAUTUNUT SUHTAUTUMINEN OPPIMISEEN: MITÄ OPETTAJA VOI TEHDÄ SEN EDISTÄMISEKSI? , Vol. 1, Fall, 2014 SYVÄSUUNTAUTUNUT SUHTAUTUMINEN OPPIMISEEN: MITÄ OPETTAJA VOI TEHDÄ SEN EDISTÄMISEKSI? Eeva-Liisa Eskelinen 1, Marikki Peltoniemi 2 Elina Roine 1 Helsingin yliopisto, Biotieteiden laitos

Lisätiedot

Muotoilun ja terveydenhuollon yhteistyö

Muotoilun ja terveydenhuollon yhteistyö Muotoilun ja terveydenhuollon yhteistyö Yhteissuunnittelu Aalto-yliopiston yhteistyöprojekteissa Taiteen maisterin opinnäyte Sanna Tuononen Kevät 2013 Muotoilun laitos Aalto-yliopisto Mitä te nyt tuutte

Lisätiedot

THE FINNISH LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE SUOMEN KIELI DIGITAALISELLA AIKAKAUDELLA

THE FINNISH LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE SUOMEN KIELI DIGITAALISELLA AIKAKAUDELLA White Paper Series Valkoiset kirjat THE FINNISH LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE SUOMEN KIELI DIGITAALISELLA AIKAKAUDELLA Kimmo Koskenniemi Krister Lindén Lauri Carlson Martti Vainio Antti Arppe Mietta Lennes

Lisätiedot

MIKA AHO ORGANISAATIOTEOREETTINEN KATSAUS YRITYKSEN SUORITUSKYVYN JOHTAMISEEN

MIKA AHO ORGANISAATIOTEOREETTINEN KATSAUS YRITYKSEN SUORITUSKYVYN JOHTAMISEEN I MIKA AHO ORGANISAATIOTEOREETTINEN KATSAUS YRITYKSEN SUORITUSKYVYN JOHTAMISEEN Harjoitustyö Tarkastaja: professori Tuomo Peltonen 31.1.2010 TETA-9500 Organisaatioteoria Op.nro. 199745 mika.p.aho@tut.fi

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Antti Mäenpää ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN MITTAAMINEN Esimerkkinä Pohjanmaan triple helix -tutkimus Aluetieteen pro gradu -tutkielma VAASA 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKKO-

Lisätiedot

Jonna Käpylä Henna Salonius TASKUKIRJA. Tiedän, siis johdan.

Jonna Käpylä Henna Salonius TASKUKIRJA. Tiedän, siis johdan. Tampereen teknillinen yliopisto TIETOJOHTAMISEN TUTKIMUSKESKUS NOVI Jonna Käpylä Henna Salonius Tietojohtajan TASKUKIRJA Tietojohtamisen näkökulmia aluekehittämiseen Tiedän, siis johdan. Tietojohtajan

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot