Opinnäytetyöinfo Kevät 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opinnäytetyöinfo Kevät 2012"

Transkriptio

1 Opinnäytetyöinfo Kevät 2012

2 TKI TUTKIMUS-, KEHITYS- JA INNOVAATIOTOIMINTA 2012 Eija Vähälä

3

4

5 TUSO-raportti 2011/ TKI / Kulttuuri Vuoden 2011 TKI-toiminnassa on ollut teemoina: Kulttuurista hyvinvointia: vaihtoehtoiset tulevaisuuden liiketoimintamallit yritystoimintaan, vapaa-ajan toimintaan ja työhyvinvointiin Muotoilun merkitys perinteisten toimialojen uudistajana, monipuolisen asiantuntijuuden kehittäjänä ja verkottumisena Palvelumuotoilun kehittäminen erilaisiin uusiin toimintaympäristöihin Musiikin erityispedagogiikan kehittäminen Kansainvälinen koulutuksen myynti

6

7

8 OIS Savoniassa koulutusta ohjaa OIS ajattelu (Open Innovation Space). Siinä yhdistyvät laadukas oppiminen ja opetus sekä työelämälähtöinen tutkimus ja kehittämistoiminta. Opiskelija on aktiivinen toimija ja hän työskentelee erilaisissa tiloissa ja ryhmissä sekä yhteisöissä ja verkko oppimisympäristöissä. Eri alojen opiskelijat, opettajat, tutkimus ja kehittämistehtävissä työskentelevät sekä työelämän edustajat yhdessä ratkaisevat alan ammattikäytännöstä nousevia erityyppisiä tehtäviä.

9

10 INNOVATION NETWORK Design concepts Prototyping Technical measuring Weather testing Ergonomic testing Etc.

11 Vuonna 2011 meneillään olevia hankkeita: PALMU palvelumuotoilua ikääntyville. uusia palvelujen tuottamismalleja itsenäisen suoritumisen tueksi (TEKES ) PALMU-tutkimusprojektin tavoitteena on kansalaisia hyödyntävien ikääntyvien itsenäistä suoriutumista tukevien uusien sosiaali- ja terveysalan käyttäjäkeskeisten palvelusovellusten ja -käytänteiden sekä tuotantomallien kehittäminen palvelumuotoilun avulla. PILOTIT: a) ikääntyneiden kotiutus sairaalahoidon jälkeen, b) kotona asuvien ikääntyneiden ja vammaisten itsenäisen suoriutumisen tukemismuodot, c) ja palvelukeskuksissa asuvien ikääntyneiden viriketoiminta.

12 JUTI - julkisten tilojen innovatiivisten sisäpintamateriaalien tuotteistaminen sekä verkottuneen asiantuntijuuden tuomat liiketoiminnan mahdollisuudet (ESR ) Pienet ja keskisuuret rakennus-, kaluste- ja sisustusalan yritykset tarvitsevat uusia toimintatapoja sekä kilpailukykyisiä tuoteinnovaatoita ja osaamisen kehittämistä kilpailukykynsä ylläpitämiseen. Ydintoimijoita hankkeessa ovat ammattikorkeakoulusta Kuopion Muotoiluakatemia, Tekniikka ja Terveysala. Mukana on myös Savon ammatti- ja aikuisopisto sekä useita yrityksiä ja suunnittelukohteita.

13 Toimintamalli: verkko ja sen solu 2 Hammaslääkärin vas-taanottokalusto 2 Kaijuttimista aulakalus-teisiin 2 Videoneuvotteluympä-ristö 3 Kertopuusta sisustus-materiaaliksi 3 katastrofiasunto 3 Oppimisympäristön vaikutus oppimiseen Yritysesittely 4 4

14 Kulttuuri arjen toimintojen ja hyvinvoinnin edistäjänä harvaanasutuilla alueilla. Luovista aloista hyvinvointia vaihtoehtoiset tulevaisuuden liiketoimintamallit (2011) KULTSI Käden taitoa, tanssia Kulttuuria Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi hankkeelle valmistelurahaa vuonna Valmistelurahan turvin hankkeen hakemusta on valmisteltu eteenpäin. Hankkeen tavoitteena on osallistavan tanssin saatavuuden ja saavutettavuuden lisääminen ja laajentaminen koko Pohjois-Savon alueelle. Käden taitojen monipuolisen harrastamisen ja mahdollisuuksien lisääminen haja-asutusalueilla yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Uusien liiketoimintamallien kehittäminen. Hanke suunnitellaan toteutettavaksi Savonia-ammattikorkeakoulun kulttuurin yksiköiden (Kuopion Muotoiluakatemia, Musiikin ja tanssin yksikkö) opetus- ja muun henkilöstön ohjauksessa, opiskelijoiden avulla ( mm. opinnäytetyöt), Pohjois-Savon taidetoimikunnan läänintaiteilijoiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa yhteistyössä.

15 Vuonna 2011 meneillään olevia kansainvälisiä hankkeita: DE-SME Intelligent Furniture - Training for Design, Environment and New Materials in SMEs (LEONARDO-LMP) Eurooppalaisen yhteistyöhankkeen tavoitteena on kehittää sisustusalan ammatillista koulutusta ja menetelmiä sekä uusia oppisisältöjä. Kohderyhminä ovat suunnittelijat, yrittäjät ja huonekalusektori. Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan eri maissa opetusmoduleita: Design for All, Service Design ja Image, Branding and Heritage of Furniture.

16 Vuonna 2011 valmisteilla olevia kansainvälisiä partnerihankkeita: D-Plus, Design Power Leads User Satisfaction, Italia Design Power Leads User Satisfaction, User centred design project methodology to real enterprise cases Luovan alan eurooppalainen koulutusmalli, Kestävä kehitys ECIPA Umbria, Craft and sustainable development; the inclusion of conservation activities in local development, training system and job creation policies Hankkeen nimi: Kaikilla on ikä ikäjohtamisen haasteet ja mahdollisuudet Hankesuunnitelmaluonnos , Itä-Suomen yliopisto, Savonia-amk

17 ILPO Innovaatiokyvykkyyttä luovista prosesseista Tässä tutkimushankkeessa keskitytään työhyvinvointia ja luovuutta tukevien prosessien tutkimiseen ja kehittämiseen, sekä luovien prosessien fysiologiseen seurantaan erilaisissa työympäristöissä. Hankkeessa yhdistetään tutkimusaineistoa, joka koostuu sekä laadullisesta että määrällisestä aineistosta. Luovien prosessien välineenä toimivat tekstiili- ja tilasuunnittelun menetelmät. Fysiologisten vasteiden avulla tutkitaan koehenkilöiden emotionaalisia ja psyykkisiä tunnetiloja sekä tekemisen vaikutusta työhyvinvointiin. Sydämen sykevariaatio voi ilmaista luovassa prosessissa olevan henkilön stressiä ja palautumista, työn fyysistä kuormitusta ja energiankulutusta.

18 Suupirssi, , ESR Päättyy Tertta hallinoi. Liittyy 2011 päättyneeseen Hambulanssi-projektiin, jossa kehitettiin liikkuva hammashoidon yksikkö. Suupirssi - projektissa kehitetään koulutus- ja palvelutoimintamallia liikkuvaan suunhoidon yksikköön yhteistoiminnassa suun hoidon ammattilaisten, Savonian terveysalan ja yliopiston hammaslääketieteen kanssa. Toiminnan pilotointia tehty 2011 ja se jatkuu kevään 2012 harvaan asutuilla alueilla ja vanhustyössä. KuMun opiskelijat olleet mukana palvelukonseptin kehittämisessä muotoilun näkökulmasta.

19

20 MAP maksullinen palvelutoiminta Teollinen muotoilu E-laskun käyttäjäselvitys ja -skenaariot Enfo Oyj:lle (laitan tästä linkin erikseen, esitystä saa näyttää tässä tilaisuudessa) Laitekotelon pidikkeen muotoilu, Mega-Elektroniikkaa Oy Autonpesujärjestelmän maksupäätteen konseptimuotoilu, Osakeyhtiö Hallman Osteoporoosilaitteen muotoilutyö, Bone Index Ajoneuvon konseptimuotoilua, JR Tailored Vehicles Oy Sisustusarkkitehtuuri ja kalustemuotoilu Hiltulanlahden päiväkodin tila- ja sisustussuunnittelu, sisustusarkkitehtuuri ja kalustemuotoilu JUTI-projektin konseptimuotoilutöitä mm.: Amphion Loudspeakers, tasokaiuttimet Elemenco Oy, katastrofiasuminen M-Erikoiskaluste, hammashoidon kalustekonseptit KYS, kuntoutustilat Kuopion kaupunki, mm. Hatsalan koulun opetustilojen uudistaminen Fimea, videoneuvottelu Punkalive, kertopuuelementin suunnittelu

21 Koru- ja jalometallimuotoilu Kalevala-koru, korumalliston konseptisuunnittelu, jalometalli 3.vsk Lankatuotekonsepteja tuotantoon vankila + jatkoprojekti myyntituotteista Hautamuistomerkkien/tuotteiden suunnittelu lemmikeille Vaatetus- ja tekstiilimuotoilu Lumikuningatar-ooppera (Savonian produktio): Graafinen suunnittelu Reetta Tuunainen Puvustus Suvituuli Wallendahr (opinnäytetyö) ja 5 1 vsk opiskelijoita Lavastus(tekstiili): Laura Ingerö (opinnäytetyö) ja ryhmä opiskelijoita Jazz-produktion tanssipuvustus, Savonia-amk VISIO- hiusstudion 20-vuotisnäytöksen puvustuksen suunnittelu ja toteutus Työvaatemallisto, SAKUPE Graafinen viestintä Viestinnän konseptointeja Tulipaasi Oy, Design Muru / Ateljee Lasielämyksiä, graafinen viestintä Esittelyvideon Mäntykankaan koululle KYS verkkosivujen suunnittelu ja toteutus Esittelyvideo Tasogears Oy:lle Kauppakeskuksen graafisen ilmeen uudistaminen, Sektori Ylä-Savon kehitysyhtiön visuaalinen ilme

22 Enfo Oy e-lasku Linkki on poistettu tekijänoikeussyistä. Linkki on katsomisen arvoinen. KuMun opinnäytetyöryhmän jäsenet näyttävät linkin oman suuntautumisalansa opiskelijoille.

23 Asiantuntemuksen kehittyminen vaatii tiedon ja taidon kumuloitumista. TKI- työ on työelämän tarpeista lähtevää pääasiassa soveltavaa tutkimusta ja tuotekehitystyötä, josta merkittävä osa tehdään läheisessä yhteistyössä alueen yritysten kanssa Tutkimus- ja kehitystyön kautta pyrimme seuraaviin tavoitteisiin: Muotoiluakatemia saavuttaa merkittävän aseman yhtenä valtakunnallisista muotoilun ja viestinnän osaamis- ja innovaatiokeskuksista TKI-työssä huomioidaan monipuolisesti eri kulttuuriympäristöissä elävien tuotteen tai palvelun käyttäjien tarpeet (=käyttäjälähtöisyys), sekä kestävän kehityksen näkökulma

24 Tulevaisuuteen varustaudutaan liittymällä / sitoutumalla muotoilun ja viestinnän tulevaisuusmaisemaa kehittäviin kansainvälisiin tutkimus- ja kehityshankkeisiin TKI-työ lisää Muotoiluakatemian asiantuntijuutta ja näyttää suuntaa tulevaisuuden osaajille TKI-työ kytketään tiiviisti perusopetukseen ja syventäviin opintoihin, jotka määrittelevät TKI-työn linjaukset sekä opinnäytetöihin TKI-työ kiinnittää Muotoiluakatemian innovatiivisena kumppanina yhä tiiviimmin ympäristöönsä ja yhteistyöverkostoihin koti- ja ulkomaisten yritysten, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa

25 Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan arviointi Arvioinnin kohteet ovat: 1) TKI- toiminnan asema ja rooli ammattikorkeakoulussa ja innovaatiojärjestelmässä Millainen tahtotila, rooli ja merkitys TKI-toiminnalla on ammattikorkeakoulussa? Millainen yhteys ammattikorkeakoulun TKI-strategialla on alueellisiin, kansallisiin ja kansainvälisiin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiostrategioihin? Millainen rooli ammattikorkeakoululla on alueen TKI- toiminnassa?

26 2) Ammattikorkeakoulujen TKI- toiminnan käytäntö Miten TKI- työtä tehdään ammattikorkeakoulussa? Millaisia menetelmiä ja rahoituslähteitä TKI-työssä käytetään? Millainen on TKI-toiminnan asema, painopiste ja luonne ammattikorkeakoulussa? Miten yritykset ja organisaatiot on linkitetty TKItoimintaan?

27 3 ) Mitkä ovat TKI- toiminnan resurssit ja osaaminen Miten ammattikorkeakoulu on määritellyt oman tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan osaamisensa ja resurssit? Millaiset tutkimus/asiantuntijaryhmät toteuttavat TKItoimintaa ja millaista osaamista ja - pätevyyksiä henkilöstöllä on? Miten TKI-osaamista seurataan, arvioidaan ja kehitetään?

28 4 ) TKI- toiminnan ja koulutuksen integraatio Millainen on opetuksen ja opiskelijan rooli ammattikorkeakoulun TKI-toiminnassa? Miten TKI-toimintaa hyödynnetään opetuksessa ja toisaalta, miten opiskelijat voivat osallistua TKI-toimintaan? Mitä hyötyä elinkeinoelämä saa opiskelijoiden TKIosaamisesta ja toisaalta miten opiskelijat hyötyvät työelämäyhteistyöstä?

29 5 ) TKI- toiminnan tuloksellisuus, vaikuttavuus ja laatu Mitä tietoa ammattikorkeakoulu itse kerää TKI-toimintansa volyymistä, tuloksellisuudesta, vaikuttavuudesta ja laadusta? Mitkä ovat ammattikorkeakoulun keskeisimmät näytöt ja tulokset TKI-toiminnasta viimeisten 3 vuoden ajalta suhteessa korkeakoulun omiin tavoitteisiin? Millainen on ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan vaikuttavuus alueellisessa ja kansallisessa innovaatioympäristössä?

30 KIITOS

31 info2012 Työharjoittelupaikan merkitys opinnäytetyölle Yhteistyökumppani Voi löytyä opinnäytetyölle aihe Opinnäytetyö voidaan tehdä projektina työharjoittelupaikkaan Työharjoittelupaikasta asiantuntija-ohjaaja.

32 info2012 Syventävien opintojen merkitys Ammatillisen osaamisen syventäminen Mahdollisuus opinnäytetyön osa-alueiden työstämiseen Projekteista opinnäytetyöaiheita ja yhteistyökumppaneita/ -tahoja.

33 info2012 Suuntautumisvaihtoehtojen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan linjaukset

34 info2012 Graafisen viestinnän laitoksen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyön tavoitteena on visuaalisen viestinnän laadun ja toimivuuden arviointi ja kehittäminen sekä visuaalisen viestinnän hyödyntäminen yritysten ja yhteisöjen toiminnassa.

35 Tekstiilimuotoilun laitoksen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyön painopistealueet 1 Kulttuuriproduktit Kulttuurituotanto (esim. luovan ilmaisun tehtävät, moniammatilliset kulttuuritapahtumat) Palvelujen kehittäminen (esim. elämysmatkailu, seikkailu, viriketoiminta) Oman osaamisen tuotteistaminen ja yrittäjyys 2 Suunnittelun ja valmistuksen prosessit Julkisten tilojen ja yksityiskotien sisustustuotteet, taidetekstiilit, mallistot ja tuoteperheet Materiaalien innovatiivinen tuotekehitys ja testaus (esim. high-tech, kierrätysmateriaalit, tuoteturvallisuus) Oman osaamisen tuotteistaminen ja yrittäjyys info2012

36 Tekstiilimuotoilun t&k&i - toimintakenttä info2012 Hyvinvointi arvoina: kauneus ( esteettisyys), totuus (ekologisuus, kestävä kehitys) hyvyys (eettisyys, turvallisuus) Kulttuurinen, sosiaalinen, yksilöllinen, taloudellinen, tuotannollinen, materiaalinen laatu Käyttäjä tuote ympäristö analyysit Tuotesuunnittelu- ja tuotekehitysprosessit Taidon ja luovan ilmaisun analyysit ja prosessit Teollinen muotoilu Tulevaisuuden tutkimus Trendit Sisustus ja ympäristö Luova tuotanto ja yrittäjyys Luovat prosessit Tekstiilitaide ja -tuotteet Näyttelytoiminta Käden taidot ja tuotteistaminen Palveluprosessit Ohjausprosessit Valmistusprosessit Kokemusprosessit Ekologiset, esteettiset, eettiset ja turvalliset tuotteet ja palvelut

37 info2012 Vaatetusmuotoilun tutkimus- ja kehittämistyön painopistealueet 1.Uusien pukeutumiseen liittyvien tuotteiden, työkalujen ja muotoilupalveluiden kehittäminen Vaatemallistot, imago/työvaatetus, tuotekehitys, puvustukset, esiintymis- ja rooliasut, elämysteollisuus, tapahtumatuotanto, Liiketoimintaosaaminen; Oman osaamisen tuotteistaminen, oman yritystoiminnan kehittäminen 2. Vaatteiden visuaalisen ilmeen merkitys käyttäjälle 3. Vaatetusmuotoilijan muuttuvat ammattikäytänteet globalisoituneessa vaatetusteollisuudessa

38 info2012 Keramiikka- ja lasimuotoilun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyön linjaukset Keramiikka ja lasi rakennetussa ympäristössä. Keramiikan ja lasin soveltava materiaalitutkimus. Keramiikan- ja lasin valmistusmenetelmien ja työtapojen kehittäminen esim. serigrafia keramiikan ja lasin kuvapintojen valmistamisessa. Suunnitelmia tulevaisuuden keittiöön, kylpyhuoneeseen, viherhuoneisiin, terasseille. Tarkastelun kohteena astioiden suunnittelu ja valmistus, ruuan valmistaminen, säilöminen, tarjoaminen ja nauttiminen, erilaiset kattaukset.

39 info2012

40 Aiheita opinnäytetyöhön info2012

41 info2012 Opinnäytetyön aiheen löytyminen Opiskelijayhteistyö. Joka vuosi kyselyjä yhteistyöstä mm. terveysalan opiskelijoiden opinnäytetöihin, esim. taittoa, kuvitusta, wwwsuunnittelua. Yhteyshenkilö Heli Reinikainen, Marja-Sisko Kataikko Asiakastyöt maksullisen palvelutoiminnan projektit tulevat projektisuunnittelija Petra Penttiselle ja Toni Ruotsalaiselle ilmoita heille, mistä aiheista olet kiinnostunut WWW-suunnittelun, multimediaesitysten ja av-tuotannon tulevista projekteista tietää parhaiten Jouni Valtonen Viestinnän konseptointi teemasta toivotaan lisää opinnäytetöitä. Yhteyshenkilö Heli Reinikainen

42 info2012 Asiakasprojekteja keväällä 2012 Savofila näyttely Kuopion filatelistikerhon tunnus ja Savofila 2013 ennakkoesite, tarvitaan jo huhtikuuhun mennessä Savofila-näyttelyn muu aineisto: näyttelyohjelma, tulosluettelot, kunniakirjat, näyttelyn graafinen ilme yms. Syksyn 2012 aikana. PUIJO aiheinen kirja, jonka filatelistikerho julkaisee omakustanteena, suunittelu syksyllä 2012 Yhteyshenkilönä Heli Reinikainen

43 info2012 Asiakasprojekteja keväällä 2012 Varkauden seurakunnan graafinen ilme Visuaalisen ilmeen peruselementit ja lomakkeisto Neuvottelut käynnissä, yhteyshenkilö Toni Ruotsalainen Yhteisjulkaisut terveydenhoitoalan opiskelijoiden kanssa: Opas vauvan sensomotorisen kehityksen tukemiseen, kuvitus ja taitto Yhteyshenkilö Heli Reinikainen

44 info2012 Asiakasprojekteja keväällä 2012 Päiväkodin graafisen ilmeen suunnittelu Uusi päiväkoti perusteilla Kuopioon, päiväkodille tarvitaan nimi (mietinnässä) sekä visuaalinen ilme. Projekti neuvotteluvaiheessa, yhteyshenkilönä Petra Penttinen

45 info2012 Työhyvinvointia muotoilun avulla Työympäristön viihtyisyyden kehittäminen työntekijöiden kanssa yhteistoiminnassa. Luovista prosesseista liiketoimintaa. Työterveyslaitos on mukana prosesseissa. Kestävän kehityksen huomioiminen työympäristössä ja johtamisessa. Lisätietoja Kaisa Klemola

46 info2012 Sisustusta ja viriketoimintaa Olkkari printtitekstiilejä Microkadun kampuksen opiskelijoiden ja henkilökunnan virkistystilaan. Alavan sairaalaan sisustustekstiilejä. Sairaalakadun kampuksen kirjastoon tilataideteos. Kuopion lyseon ruokasaliin tekstiilejä (kaikuminen ogelmana). Viriketoimintaa Invalidisäätiön palvelutalolle. TYKY-ilta naisille.

47 info2012 Käytettävyystutkimus Muistisairaan kuvasarjan käytettävyyden testaaminen. Kuopion palvelukeskusten käyttöön on valmistettu kuvasarja muistisairaiden aivojumppaan. Kuvasarjaan liittyy myös näyteaineistoa. Käytettävyyden testaaminen ja parannusesityksien tekeminen ovat tehtävänä.

48 info2012 Käden taitojen ja luovan ilmaisun työpaja Iltapäiväkerhoon, koulun kerhotoimintaan Leirikoululle Aiheet kaikkien käytettävissä Lisätietoja Riitta Junnila-Savolainen

49 info2012 Kotona asuva vanhus Helpotusta arkielämään: Miten yksinäisen vanhuksen elämänlaatua voidaan parantaa? Yhteistyötä kodinhoitajan kanssa. Kotikäynneillä mietitään kyseisen vanhuksen elämänlaatukysymyksiä ja niihin vaikuttamisen mahdollisuuksia. Valmistetaan tuote tai tuotteita havaintojen pohjalta. Aiheeseen voi tarttua kaikki kiinnostuneet Lisätietoja Riitta Junnila-Savolainen

50 info2012 Repun suunnittelu ja valmistus Tehtävänä suunnitella ja valmistaa reppu, joka täyttää seuraavat kriteerit: Tyylikäs, naiselle sopiva A4 paperit mahtuu suorana Ergonominen Ei hiostava selälle Lukitus selän puolella, ettei varas vie mitään tungoksessa Kestää pientä sadetta tai sitten erillinen sadesuoja. Yhteistyö fysioterapiaopiskelijan kanssa Lisätietoja Riitta Junnila-Savolainen

51 info2012 Aihioita P.T.A. Group Oy:n lahjoittaman vaatekokoelman taltiointi/dokumentointi. Kokoelma, joka sisältää vaatteita, leikekirjoja, valokuvia, videotallenteita, 70- ja 80-luvuilta on KuMussa vaatetusmuotoilun laitoksen hallussa. Yhteyshenkilö: Ulla Rytkönen

52 info2012 Tuotemuotoilun aihepiirejä ja kiinnostuksen kohteita tulevana vuonna Suuntautumisaloina Tila- ja kalustemuotoilu Teollinen muotoilu Jalometallimuotoilu Keramiikka- ja lasimuotoilu

53 info2012 Tila- ja kalustemuotoilu Videoneuvottelutilat Kuntoutustilat Kauppakeskus, sisäänkäynnit Yläkoulun oppimistilat Yläkoulun ulkotilat

54 info2012 Teollinen muotoilu Pelit Käyttöliittymät Ajoneuvot Vesiteknologia Anturiteknologian sovellukset Co-Working Robotiikka Savonia-amk oppimisympäristöt 0-energiasovellukset Tulevaisuus-osaaminen

55 info2012 Jalometallimuotoilu Asustekorut Uniikki- ja tilaustyöt Yksilölliset korut Pien- ja koriste-esineet Kattaustuotteet Palkinnot Teolliset sarjatuoteideat ja konseptit yhteistyöyrityksille Materiaali- ja yhdistelmäkokeilut

56 info2012 Keramiikka- ja lasimuotoilu Käyttäjälähtöiset muotoilutehtävät opiskelijan oman kiinnostuksen mukaan Julkisten tilojen ja yksityiskotien sisustustuotteet ja taideteokset Aiheita materiaalitutkimuksesta kiinnostuneelle Palvelumuotoilua: elämys-, ohjaus- ja koulutustarjontaan Lisätietoja: Marja-Leena Piippo

57 Raportointi (kirjallisen viestinnän opettaja) Henkilökohtaista ohjausta kirjoittamiseen, lähteiden ja viittausten merkitsemiseen, raportoinnin selkeyteen info2012 Lähetä sähköpostitse raporttiasi mielellään Wordtiedostona: tarvittaessa voidaan sopia tapaamisaika, mutta pääsääntöisesti ohjataan sähköpostitse. Muista varata aikaa ohjaukselle vähintään viikko eli toimi hyvissä ajoin ennen arviointiseminaariin ilmoittautumista. (Raportin ei siis tarvitse olla valmis, kun sen ohjattavaksi annat.)

58 Opinnäytetyöprosessi info2012

59 info2012 Aikaisemmat opinnot YYBY Muotoilun tai viestinnän perusopinnot 45 op Muotoilun tai viestinnän pääaineopinnot op Muotoilun tai viestinnän syventävät opinnot 30 op YTT1 Tutkiva toiminta 15 op

60 info2012 KuMun, Liikkeen ja Savonian opinnäytetyöryhmien tehtävänä on huolehtia opinnäytetyöskentelystä ja opinnäytetöiden ohjeistuksesta Savoniassa.

61 KuMun opinnäytetyöryhmän jäsenet ja heidän vastuualueensa ovat Tarja Hyvärinen, äidinkieli, raportointi info2012 Riitta Junnila-Savolainen, tekstiilimuotoilu, aikuiskoulutus Antti Kares, tuotemuotoilu Hannu Oksanen, tuotemuotoilu Kaisa Klemola, tekstiilimuotoilu Mariella Rauhala, vaatetusmuotoilu Heli Reinikainen, graafinen viestintä, aikuiskoulutus Pirkko Tenkama, opinnäytetyökoordinaattori, aikuiskoulutus Marja-Leena Piippo, keramiikka- ja lasimuotoilu Merja Vallius, keramiikka- ja lasimuotoilu

62 info2012 KuMun opinnäytetyöryhmän lisäksi opinnäytetyöskentelyyn osallistuvat Ohjaavat opettajat Sinikka Eloranta, englanti Arvioijat Sopimuskumppanit Taitemian kirjaston henkilökunta Opintotoimiston henkilökunta Koulutuspäällikkö Eija Vähälä, TKI-johtaja Muotoilufoorumi

63 info2012 Ohjaushenkilöstö 1. ohjaaja on opinnäytetyön ohjaava opettaja 2. ohjaaja on äidinkielen lehtori. Arvioija on opinnäytetyön ensisijainen arvioija. Opponentit arvioivat ja auttavat näkemyksillään eteenpäin. Ont-koordinaattori ohjaa KuMun opinnäytetyöskentelyä. Opinnäytetyön tekijä nimeää ohjaushenkilöstön opinnäytetyönsä ohjaus- ja hankkeistamissopimukseen.

64 info2012 Opinnäytetyöprosessi Opinnäytetyöprosessi on opiskelijan työprosessi, jota asiantuntijat tukevat, ohjaavat ja arvioivat. Opinnäytetyöprosessissa Opiskelija vastaa työprosessistaan. Ohjaushenkilöstö tukee ja ohjaa prosessia. Toimeksiantaja/yhteistyökumppani luo työelämäyhteyden ja edellytykset opinnäytetyön tekemiselle.

65 info2012 Opinnäytetöiden ohjeistus 2012 moodle.savonia.fi Kuopion Muotoiluakatemiassa noudatetaan Savonian yhteisiä opinnäytetyöohjeita ja lomakkeita, jotka löytyvät Moodle-kurssilta Thesis - Opinnäytetyö Opinnäytetyö KuMu -ympäristössä on Kuopion Muotoiluakatemian yksikkökohtaisia käytänteitä, ohjeita, aikatauluja ja ajankohtaisia asioita. Opinnäytetöitä työstetään syvällisemmin laitosten omilla Moodle-kursseilla, Laitosten virtuaaliluokissa, joihin pääsee Opinnäytetyö KuMu kurssin kautta.

66 info2012 Mistä aloitat? Tutustu opinnäytetyön ohjeisiin Moodle-ympäristössä Keskustele aiheesta suuntautumisalasi pääainevastaavan ja muiden opettajien kanssa Valitse opinnäytetyösi aihe Laadi opinnäytetyösi aihekuvaus Toimita aihekuvaus Moodleen suuntautumisalasi virtuaaliluokkaan Aloita ohjaus- ja hankkeistamissopimuksen täyttäminen Aloita seurantalomakkeen täyttäminen.

67 info2012 Aiheen hyväksyminen ja ohjaajien nimeäminen Aihekuvaukset käsitellään suuntautumisalasi ohjaushenkilöstön kokouksissa ja opinnäytetyön 1. ohjaajat nimetään 4. jaksossa. Ohjaavasta opettajasta voi esittää toivomuksen aihekuvauksessa. Erityisohjauksesta neuvotellaan tarvittaessa 1. ohjaajan kanssa.

68 info2012 Opinnäytetyön seurantalomake Seurantalomake on opinnäytetyötä koskeva dokumentti tehdyistä suorituksista. Seurantalomake printataan Moodlesta Thesis - Opinnäytetyö -kurssilta. Opiskelijan tehtävä on huolehtia suoritusmerkintöjen pyytämisestä seurantalomakkeeseen koko opinnäytetyöprosessin ajan. Lopuksi seurantalomake palautetaan 1. ohjaajalle ja opintosuoritukset merkitään Symsiin. Suoritukset merkitään ainoastaan seurantalomakkeeseen, joten pidä se tallessa!

69 Opinnäytetyöskentelyn aikataulu info2012 Tarkka opinnäytetyöskentelyn aikataulu ilmoitetaan Moodlessa Opinnäytetyö KuMu kurssilla ja vuosikellossa. Luonnos syksyn 2012 aikataulusta: Seminaareihin ilmoittautuminen Seminaaripäivät Kypsyysnäyte Todistushakemuksen viimeinen jättöpäivä 31.8./ / / /2.1. Valmistumispäivä 21.9./ / / /21.1. Savonian yhteiset päivämäärät

70 TYÖSSÄ JAKSAMISTA JA HYVINVOINTIA ELÄMYKSISTÄ JA UUSISTA KOKEMUKSISTA! info2012

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Hämeen Ammattikorkeakoulu KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Sijoittuminen työelämään Koulutus on tarkoitettu henkilöille jotka toimivat kulttuuri- ja taidetoiminnan asiantuntija - ja

Lisätiedot

OPINTO-OPAS Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti. Muotoilun koulutusohjelma

OPINTO-OPAS Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti. Muotoilun koulutusohjelma OPINTO-OPAS 2008-2009 Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Muotoilun koulutusohjelma Design business ja muotoilun tutkimus Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Päivitetty 5.9.2008 1 (6) Tutkintoon

Lisätiedot

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Kaakkois-Suomen ELO -verkosto järjestää Kymenlaakson toisen Hyvät käytännöt -kiertueen tilaisuuden 29.10.2014 Ohjaus työelämään

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

Uusia avauksia opetukseen ja työelämään -Työ- ja elinkeinoelämä opetuksen avainkumppanina

Uusia avauksia opetukseen ja työelämään -Työ- ja elinkeinoelämä opetuksen avainkumppanina Uusia avauksia opetukseen ja työelämään -Työ- ja elinkeinoelämä opetuksen avainkumppanina Marja Gröhn-Rissanen Anne-Leena Juntunen Lastensuojelun kesäpäivät Iisalmi 13.6.2012 http://ois10.blogit.fi OIS-ajattelu

Lisätiedot

Asiantuntijuuden osoittaminen erikoistumiskoulutuksissa

Asiantuntijuuden osoittaminen erikoistumiskoulutuksissa Asiantuntijuuden osoittaminen erikoistumiskoulutuksissa Tiina Anttila 16.2.2016 Esityksen sisältö 1. Asiantuntijuuden osoittaminen erikoistumiskoulutuksissa hankeen lyhyt esittely 2. Asiantuntijuus-käsitteestä

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet

Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet Eija Kauppinen 13.4.2016 Perusopetuksen oppimiskäsitys Oppilas on aktiivinen toimija ja oppii asettamaan tavoitteita, ratkaisemaan ongelmia ja toimimaan muiden kanssa.

Lisätiedot

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia Tulevaisuuden Museo-Suomi Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia 24.10.2010 Taiteen ja kulttuurin luova vaikutus säteilee elämän kaikille alueille. Hallitusohjelma Kattavin

Lisätiedot

Student Life. Opiskelijatutoreiden koulutuspäivä Suunnittelija Hanna Ahola Strateginen kehittäminen

Student Life. Opiskelijatutoreiden koulutuspäivä Suunnittelija Hanna Ahola Strateginen kehittäminen Student Life Opiskelijatutoreiden koulutuspäivä 1.9.2012 Suunnittelija Hanna Ahola Strateginen kehittäminen Mitä Student Life on? Student Life on Jyväskylän yliopiston ja jyväskyläläisten kumppaneiden

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO 1.8.2012 1 Visio ja toiminta ajatus Tampereen teknillinen lukio on Suomessa ainutlaatuinen yleissivistävä oppilaitos, jossa painotuksena ovat matematiikka ja tekniikka sekä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA

YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA #TAMPERE3 Mitä ny? YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA INTERNET VIE KOULUILTA MONOPOLIN KANSAINVÄ LISYYS ON MUST KOE JA TEE- AIDOT YMPRISTÖT RAJAT YLITTÄVÄ TUTKIMUS PÄTEVYYDET TUOVAT TUTKINNON

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA

Lisätiedot

Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa. Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen

Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa. Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen 2 Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen 3 Karelia-ammattikorkeakoulu - Ylläpitäjänä Karelia Ammattikorkeakoulu Oy - Kampukset: Sirkkala, Tikkarinne,

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Arene ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Riitta Rissanen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö Yrittäjyys Sampossa Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö paivi.ovaska@edusampo.fi Menossa olevat yrittäjyyden kehittämishankkeet Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta (ESR) Sampon ja

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus Media-alan monimuotototeutuksessa syvennyt kuvalliseen viestintään. Opinnoissasi paneudut kuvalliseen ilmaisuun ja visuaaliseen viestintään soveltamalla

Lisätiedot

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 Nuori Yrittäjyys Yrittäjyyttä, työelämätaitoja, taloudenhallintaa 7-25- vuotiaille nuorille tekemällä oppien 55 000 oppijaa 2013-14 YES verkosto (17:lla alueella)

Lisätiedot

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19-21.3.2012 OPH seminaari Riitta Karusaari Koulutuspäällikkö

Lisätiedot

Mestari oppipoika? - Ajankohtaista ammattipedagogista pohdintaa

Mestari oppipoika? - Ajankohtaista ammattipedagogista pohdintaa Mestari oppipoika? - Ajankohtaista ammattipedagogista pohdintaa Veijo Turpeinen, KT 2.2.2017 1 Tutkimus työpaikkaohjaajien työstä Työyhteisö Koulutustausta Yhteys ja tehtävä Työpaikkaohjaajakoulutus oppilaitokseen

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Työelämäyhteydet ammattikorkeakoulujen strategioissa ja johdon näkemykset. Pro Gradu tutkielma Kirsi Hyttinen Projektityöntekijä

Työelämäyhteydet ammattikorkeakoulujen strategioissa ja johdon näkemykset. Pro Gradu tutkielma Kirsi Hyttinen Projektityöntekijä Työelämäyhteydet ammattikorkeakoulujen strategioissa ja johdon näkemykset Pro Gradu tutkielma Kirsi Hyttinen Projektityöntekijä Stepit - projektissa STEPIT: n ASIAKAS osaprojekti: Johdolle yhteinen ymmärrys:

Lisätiedot

Työpaja Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta / LSuominen

Työpaja Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta / LSuominen Hops-ohjausohjaus maatalousmetsätieteellisessä tiedekunnassa Työpaja 18.8.2011 Leena Suominen ja Outi Vlk Valkama www.helsinki.fi/yliopisto 8.9.2011 1 Hops periaatteet HY:ssä (hops-työryhmän loppuraportti

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk

Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk Haavahoidon erikoistumiskoulutuksen valtakunnalliseen verkostoon kuuluu Salla Seppänen (koordinointi), Päivi Virkki Savonia-amk, Ansa Iivanainen, Mamk,

Lisätiedot

Älyliikenteen palvelujen kehittäminen Matti Roine, johtava tutkija VTT

Älyliikenteen palvelujen kehittäminen Matti Roine, johtava tutkija VTT Pastori-Suntio-infotilaisuus: Älyliikenteen palvelujen kehittäminen Matti Roine, johtava tutkija 28.1.2011 VTT 2 Lähtökohtia Älyliikenteen palvelumarkkinoiden kehitys on ollut hidasta Taustalla on monia

Lisätiedot

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus (2012 2016) vahvistaa Pohjoismaiden välistä koulutusyhteistyötä tukea koulutuksen innovatiivisten tuotteiden, prosessien

Lisätiedot

7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI

7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI 7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI 339 LUOKKA 8 2 h viikossa TAVOITTEET oppii tuntemaan käsityöhön liittyviä käsitteitä ja käyttämään erilaisia materiaaleja, työvälineitä ja menetelmiä oppii käsityön

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kumppanuusfoorumi Tampere 25.8.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus Suomessa varhaiskasvatuksella on pitkä ja vahva historia Pojat leikkimässä

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus Suomessa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet ja linjaukset

Lisätiedot

Käyttöönottosuunnitelma, versio Asiakaskäyttöönotto

Käyttöönottosuunnitelma, versio Asiakaskäyttöönotto Ulla, Anu, Anita, Arja Käyttöönottosuunnitelma, versio 0.5 - Asiakaskäyttöönotto Kehittämisjaoksen kokous 11.6.2012 Sisällölliset tavoitteet ottaa toteutettava palvelukokonaisuus käyttöön vaiheittain ja

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari 18.8.2016 Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen 1 Opetushallituksen ennakoinnista Osaamistarpeiden valtakunnallinen ennakointi Työvoima- ja koulutustarpeiden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä.

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Teknologia- ja innovaatiopuisto INNOMARE INNOMARE Tutkimus ja kehitys INNOMARE Koulutuspalvelut Visio 2008 Kymenlaakson

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA

OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA Kari Nyyssölä Koulutustutkimusfoorumin kokous 18.5.2011 Opetushallituksen tutkimusstrategia 2010 2015 Lähtökohdat:

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää

Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää 13.10.2011 Markku Liljeström SAK 13.10..2011/MLI/SAK 1 Elinikäisen ohjauksen kehittämistarve Elinikäisen oppimisen neuvosto esitti 2010, että TEM ja OKM ryhtyvät

Lisätiedot

ERITYISEN ÄÄRELLÄ - Ammatillisen erityisopetuksen -seminaari

ERITYISEN ÄÄRELLÄ - Ammatillisen erityisopetuksen -seminaari ERITYISEN ÄÄRELLÄ - Ammatillisen erityisopetuksen -seminaari 15.3.2016 Asiantuntijaorganisaatiot matkakumppanina - ammatillinen koulutus kohti inkluusiota Minna Seppälä TAMK, Ammattipedagoginen TKI 18.3.2016

Lisätiedot

OPISKELU HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA

OPISKELU HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA OPISKELU HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA Humak pidättää oikeuden muutoksiin HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU 1 MIKÄ ON HUMAK? Humak on valtakunnallinen verkostoammattikorkeakoulu Humanistisen ja kasvatusalan

Lisätiedot

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto 14.- 15.9.2015 Karkkila Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Koulua ympäröivä maailma muuttuu Teknologia Ilmastonmuutos, luonto

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista

Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista Jonna Kokkonen Laatu- ja kehityspäällikkö Itä-Savon koulutuskuntayhtymä/ Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto 1 SAMIedun organisaatio Yhteensä noin 5500 Opiskelijaa

Lisätiedot

KÄSITYÖ JAANA INKI TAMPEREEN NORMAALIKOULU ALAKOULU

KÄSITYÖ JAANA INKI TAMPEREEN NORMAALIKOULU ALAKOULU KÄSITYÖ JAANA INKI TAMPEREEN NORMAALIKOULU ALAKOULU OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Ohjata oppilaita kokonaiseen käsityöprosessin hallintaan Kehittää moniaistista, teknistä, materiaalista sekä teknologista ja kielellistä

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN OPETTAJAN OPAS

TULEVAISUUDEN OPETTAJAN OPAS TULEVAISUUDEN OPETTAJAN OPAS Riitta Karusaari Pedagogiset huiput Levillä 16.9.2016 Mikä on Tulevaisuuden opettajan opas? Lähtökohtana pohdintaa - Millaista opettajan työ on tulevaisuudessa? - että opetus

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Socom

Toimintasuunnitelma. Socom Toimintasuunnitelma 2011 Kaakkois-Suomen sosiaalialan 1 osaamiskeskus Oy Socom 1 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä- Karjalan maakunnissa. Socomin

Lisätiedot

AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Johtaja Pasi Kankare

AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Johtaja Pasi Kankare AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma 20.8.2013 Johtaja Pasi Kankare Valmistelu Lähtökohtana yleissivistävälle koulutukselle kehitetty malli. AMKE ry / Johan Hahkala

Lisätiedot

Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S

Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S Lahden Ammattikorkeakoulu 2015-2016 23.12.2015 Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S Tunnus Nimi 1 v 2 v Op yht MIYMUM15-1000 YDINOSAAMINEN 50 MIYMUM15-1001 SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT

Lisätiedot

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29)

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelun aikana opettajaopiskelija osoittaa ammattipedagogisissa opinnoissa hankkimaansa osaamista. Tavoitteena on,

Lisätiedot

Oppilaitos yritysyhteistyön onnistumisen edellytykset

Oppilaitos yritysyhteistyön onnistumisen edellytykset Oppilaitos yritysyhteistyön onnistumisen edellytykset 10 käytännön ohjetta Matti Väänänen Yrityslähtöinen TKI toiminnan malli Opettajat Opiskelijat Harjoittelijat Opettajat Asiakaslähtöiset projektitt

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE

AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE Aikuisten ohjaus ja neuvontatyö, 30 op ERKKERI on aikuisten ohjaus- ja neuvontatyötä tekevän henkilöstön ohjausosaamista sekä moniammatillista verkostotyötä

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia Erja Vitikka 25.11.2014 1 Ops-uudistuksen keskeisiä lähtökohtia Pedagoginen uudistus Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan? Kysymykseen MITEN opitaan?

Lisätiedot

- Arvonluonnin muutoksen aakkoset arvot, arki ja arvostus julkaisu. VTT Oy. - sparrausta ja neuvontaa yhteistyössä mm. Tekesin kanssa.

- Arvonluonnin muutoksen aakkoset arvot, arki ja arvostus julkaisu. VTT Oy. - sparrausta ja neuvontaa yhteistyössä mm. Tekesin kanssa. 8/9/Kuopio Aineeton tuotanto viestintä. Julkaisut: - Aineeton arvo talouden uusi menestystekijä - Rohkeutta. Näkemystä. Kasvua. Aineeton tuotanto vauhdittaa uudistumista. - Yrityskatsaus 1/2016 - Arvonluonnin

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta Uudistuva esiopetus Helsinki 4.12.2014 Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Uudistus luo mahdollisuuksia Pohtia omaa opettajuutta Pohtia

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu 4. METSÄENERGIAFOORUMI Eväitä energiseen tulevaisuuteen 23.11.2010 Katse tulevaan, Itä-Suomen ammattikorkeakoulujen ja Itä-Suomen yliopiston yhteistyö metsäbioenergiassa.

Lisätiedot

LAMK visio 2020: Oivaltava, tutkiva ja kehittävä LAMK LAMK ATT toimintasuunnitelma: Avoimuuden lisääminen TKItoiminnassa

LAMK visio 2020: Oivaltava, tutkiva ja kehittävä LAMK LAMK ATT toimintasuunnitelma: Avoimuuden lisääminen TKItoiminnassa ATT Visio vuodelle 2017: Tutkimuksen avoimuudella yllättäviä löytöjä ja luovia oivalluksia LAMK visio 2020: Oivaltava, tutkiva ja kehittävä LAMK 2020 LAMK ATT toimintasuunnitelma: Avoimuuden lisääminen

Lisätiedot

LUOVIEN TYÖMENETELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

LUOVIEN TYÖMENETELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) LUOVIEN TYÖMENETELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Luovuuden asialla jo 4. kertaa 15.1.2015 joulukuu 2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Ketunpolku 3, PL 52, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi

Lisätiedot

Laaja-alainen osaaminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet uusissa opetussuunnitelman perusteissa Sodankylä

Laaja-alainen osaaminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet uusissa opetussuunnitelman perusteissa Sodankylä Laaja-alainen osaaminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet uusissa opetussuunnitelman perusteissa 5.9.2015 Sodankylä Opetusneuvokset Aija Rinkinen ja Anneli Rautiainen Opetushallitus Mistä tulemme? Minne

Lisätiedot

TOHTOS. Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen. Projektipäällikkö Jukka Sysilampi Tampereen yliopisto

TOHTOS. Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen. Projektipäällikkö Jukka Sysilampi Tampereen yliopisto TOHTOS Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen Projektipäällikkö Tampereen yliopisto 5.10.2016 TOHTOS Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman

Lisätiedot

AHOT ja HOPS ja tutortoiminta. Vapaasti valittavat ja syventäviin sisällytettävät -info

AHOT ja HOPS ja tutortoiminta. Vapaasti valittavat ja syventäviin sisällytettävät -info Lukujärjestys Syksy 2014 1.9.- 10.12.2014 Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja tutkinto-ohjelma Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja ammatillinen suuntautumisvaihtoehto A Ensihoitopalveluiden ammatillinen

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS Ylijohtaja Tapio Kosunen 20.11.2014, Helsinki Seminaari ammattikorkeakoulujen rahoitusmallista vuodesta 2017 alkaen 11.00 Lounas 11.50 Seminaarin

Lisätiedot

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma 2014-2017 Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op I Kieli- ja viestintäopinnot sekä orientoivat opinnot, 20 op: KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT. Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa

LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT. Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa I TEHTÄVÄN ASETTELU Työelämälähtöisyys: opinnäytetyö hyödyttää työelämää, kehittää

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

GERinno hanke. Monialaisen simulaatio-oppimisympäristön suunnittelu SimPro 2015 Eveliina Kivinen ja Jukka Karjalainen

GERinno hanke. Monialaisen simulaatio-oppimisympäristön suunnittelu SimPro 2015 Eveliina Kivinen ja Jukka Karjalainen GERinno hanke Monialaisen simulaatio-oppimisympäristön suunnittelu SimPro 2015 Eveliina Kivinen ja Jukka Karjalainen Simulaatiokeskus SimuLti Lahden Ammattikorkeakoulun monialainen uusi kampusalue rakentuu

Lisätiedot

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari Markku Lindqvist 040 190 2554 markku.lindqvist@cursor.fi 3D-tulostuksen seminaari 13.1.2016 2 Uusi itsenäisesti toimiva ja taloudellisesti kannattava 3D-palvelujen tuotanto- ja yritysympäristö Vastaa 3D-alan

Lisätiedot

Valtti - Valmis tutkinto työelämävalttina

Valtti - Valmis tutkinto työelämävalttina Valtti - Valmis tutkinto työelämävalttina Toteutusaika 1.10.2008 31.12.2011 Valtakunnallinen kehittämisohjelma TL 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Lisätiedot

Marjo Nykänen

Marjo Nykänen MAMK laadunvarmistuksen kehittäjänä Yhteistyötä laadun vuoksi ammattikorkeakoulujen laatutoimijoiden tapaaminen 9.12.2010 Sisältö MAMK vuonna 2010 Laadunvarmistuksen pitkät perinteet Laatu MAMKissa MAMKin

Lisätiedot

Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen 2014

Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen 2014 Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen 2014 HANKKEIDEN SEURANTA, ARVIOINTI JA TUOTOKSET Tiedotustilaisuus 1.11.2013 Opetusneuvos Mari Räkköläinen OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä. RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä. RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta sekä Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN

KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN,,, Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako -työryhmä 18.11.2009 Pirkko Pohjakallio

Lisätiedot

Ajankohtaista korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa. Mineraaliverkosto Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Opetus- ja kulttuuriministeriö

Ajankohtaista korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa. Mineraaliverkosto Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Opetus- ja kulttuuriministeriö Ajankohtaista korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa Mineraaliverkosto 16.2.2017 Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Korkeakoulutus- ja tutkimus 2030 - visiotyö Visiotyön tarkoituksena

Lisätiedot

Avauspuheenvuoro kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen. Ohjaus yrittäjyyteen Kaakkois-Suomen ELO-verkosto

Avauspuheenvuoro kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen. Ohjaus yrittäjyyteen Kaakkois-Suomen ELO-verkosto Avauspuheenvuoro kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen Ohjaus yrittäjyyteen 27.10.2015 Kaakkois-Suomen ELO-verkosto Ohjaus yrittäjyyteen tilaisuuden teemana TYÖELÄMÄTAIDOT JA YRITTÄJYYS Oivallinen mahdollisuus

Lisätiedot

YPE ja TVT opinnot aloitustilaisuus

YPE ja TVT opinnot aloitustilaisuus YPE ja TVT opinnot aloitustilaisuus 2.10. 2007 Ohjelma 13.15-13.25 Tervetuloa ja tavoite 13.25 YPE opintojen esittely 13.40 TVT 8 op opintojen esittely 13.55 Koulutusten kytkennät ja suorittamismallit

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Ohjaamoja kehittämässä

Ohjaamoja kehittämässä Ohjaamoja kehittämässä Pasi Savonmäki Kohtaamo-hanke Satakunnan verkostoitumisseminaari 15.4.2016 Helsinki Ohjaamo-toimintamallin taustaa ja suuntaviivoja Eurooppalainen yhteistyö 2007-2015 Suuntaviivoja

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 8/2013 Virpi Mikkonen Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Miksi ohjelma? Kaupungistuminen jatkuu globaalisti Kaupungit kasvavat, kutistuvat ja muuttuvat Älykkäiden

Lisätiedot

Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen ja alueen innovaatioympäristön johtaminen

Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen ja alueen innovaatioympäristön johtaminen Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen ja alueen innovaatioympäristön johtaminen Petri Pietikäinen yliopettaja, Savonia-ammattikorkeakoulu petri.pietikainen@savonia-amk.fi 044-785 6609 1 Mitä pitäisi tehdä

Lisätiedot

Opiskelijaohjaajakoulutuksen kehittämien alueellisena yhteistyönä. Vetovoimaisuutta hoitotyöhön opiskelijaohjauksen käytäntöjä kehittämällä

Opiskelijaohjaajakoulutuksen kehittämien alueellisena yhteistyönä. Vetovoimaisuutta hoitotyöhön opiskelijaohjauksen käytäntöjä kehittämällä Opiskelijaohjaajakoulutuksen kehittämien alueellisena yhteistyönä Vetovoimaisuutta hoitotyöhön opiskelijaohjauksen käytäntöjä kehittämällä POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot