Opinnäytetyöinfo Kevät 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opinnäytetyöinfo Kevät 2012"

Transkriptio

1 Opinnäytetyöinfo Kevät 2012

2 TKI TUTKIMUS-, KEHITYS- JA INNOVAATIOTOIMINTA 2012 Eija Vähälä

3

4

5 TUSO-raportti 2011/ TKI / Kulttuuri Vuoden 2011 TKI-toiminnassa on ollut teemoina: Kulttuurista hyvinvointia: vaihtoehtoiset tulevaisuuden liiketoimintamallit yritystoimintaan, vapaa-ajan toimintaan ja työhyvinvointiin Muotoilun merkitys perinteisten toimialojen uudistajana, monipuolisen asiantuntijuuden kehittäjänä ja verkottumisena Palvelumuotoilun kehittäminen erilaisiin uusiin toimintaympäristöihin Musiikin erityispedagogiikan kehittäminen Kansainvälinen koulutuksen myynti

6

7

8 OIS Savoniassa koulutusta ohjaa OIS ajattelu (Open Innovation Space). Siinä yhdistyvät laadukas oppiminen ja opetus sekä työelämälähtöinen tutkimus ja kehittämistoiminta. Opiskelija on aktiivinen toimija ja hän työskentelee erilaisissa tiloissa ja ryhmissä sekä yhteisöissä ja verkko oppimisympäristöissä. Eri alojen opiskelijat, opettajat, tutkimus ja kehittämistehtävissä työskentelevät sekä työelämän edustajat yhdessä ratkaisevat alan ammattikäytännöstä nousevia erityyppisiä tehtäviä.

9

10 INNOVATION NETWORK Design concepts Prototyping Technical measuring Weather testing Ergonomic testing Etc.

11 Vuonna 2011 meneillään olevia hankkeita: PALMU palvelumuotoilua ikääntyville. uusia palvelujen tuottamismalleja itsenäisen suoritumisen tueksi (TEKES ) PALMU-tutkimusprojektin tavoitteena on kansalaisia hyödyntävien ikääntyvien itsenäistä suoriutumista tukevien uusien sosiaali- ja terveysalan käyttäjäkeskeisten palvelusovellusten ja -käytänteiden sekä tuotantomallien kehittäminen palvelumuotoilun avulla. PILOTIT: a) ikääntyneiden kotiutus sairaalahoidon jälkeen, b) kotona asuvien ikääntyneiden ja vammaisten itsenäisen suoriutumisen tukemismuodot, c) ja palvelukeskuksissa asuvien ikääntyneiden viriketoiminta.

12 JUTI - julkisten tilojen innovatiivisten sisäpintamateriaalien tuotteistaminen sekä verkottuneen asiantuntijuuden tuomat liiketoiminnan mahdollisuudet (ESR ) Pienet ja keskisuuret rakennus-, kaluste- ja sisustusalan yritykset tarvitsevat uusia toimintatapoja sekä kilpailukykyisiä tuoteinnovaatoita ja osaamisen kehittämistä kilpailukykynsä ylläpitämiseen. Ydintoimijoita hankkeessa ovat ammattikorkeakoulusta Kuopion Muotoiluakatemia, Tekniikka ja Terveysala. Mukana on myös Savon ammatti- ja aikuisopisto sekä useita yrityksiä ja suunnittelukohteita.

13 Toimintamalli: verkko ja sen solu 2 Hammaslääkärin vas-taanottokalusto 2 Kaijuttimista aulakalus-teisiin 2 Videoneuvotteluympä-ristö 3 Kertopuusta sisustus-materiaaliksi 3 katastrofiasunto 3 Oppimisympäristön vaikutus oppimiseen Yritysesittely 4 4

14 Kulttuuri arjen toimintojen ja hyvinvoinnin edistäjänä harvaanasutuilla alueilla. Luovista aloista hyvinvointia vaihtoehtoiset tulevaisuuden liiketoimintamallit (2011) KULTSI Käden taitoa, tanssia Kulttuuria Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi hankkeelle valmistelurahaa vuonna Valmistelurahan turvin hankkeen hakemusta on valmisteltu eteenpäin. Hankkeen tavoitteena on osallistavan tanssin saatavuuden ja saavutettavuuden lisääminen ja laajentaminen koko Pohjois-Savon alueelle. Käden taitojen monipuolisen harrastamisen ja mahdollisuuksien lisääminen haja-asutusalueilla yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Uusien liiketoimintamallien kehittäminen. Hanke suunnitellaan toteutettavaksi Savonia-ammattikorkeakoulun kulttuurin yksiköiden (Kuopion Muotoiluakatemia, Musiikin ja tanssin yksikkö) opetus- ja muun henkilöstön ohjauksessa, opiskelijoiden avulla ( mm. opinnäytetyöt), Pohjois-Savon taidetoimikunnan läänintaiteilijoiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa yhteistyössä.

15 Vuonna 2011 meneillään olevia kansainvälisiä hankkeita: DE-SME Intelligent Furniture - Training for Design, Environment and New Materials in SMEs (LEONARDO-LMP) Eurooppalaisen yhteistyöhankkeen tavoitteena on kehittää sisustusalan ammatillista koulutusta ja menetelmiä sekä uusia oppisisältöjä. Kohderyhminä ovat suunnittelijat, yrittäjät ja huonekalusektori. Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan eri maissa opetusmoduleita: Design for All, Service Design ja Image, Branding and Heritage of Furniture.

16 Vuonna 2011 valmisteilla olevia kansainvälisiä partnerihankkeita: D-Plus, Design Power Leads User Satisfaction, Italia Design Power Leads User Satisfaction, User centred design project methodology to real enterprise cases Luovan alan eurooppalainen koulutusmalli, Kestävä kehitys ECIPA Umbria, Craft and sustainable development; the inclusion of conservation activities in local development, training system and job creation policies Hankkeen nimi: Kaikilla on ikä ikäjohtamisen haasteet ja mahdollisuudet Hankesuunnitelmaluonnos , Itä-Suomen yliopisto, Savonia-amk

17 ILPO Innovaatiokyvykkyyttä luovista prosesseista Tässä tutkimushankkeessa keskitytään työhyvinvointia ja luovuutta tukevien prosessien tutkimiseen ja kehittämiseen, sekä luovien prosessien fysiologiseen seurantaan erilaisissa työympäristöissä. Hankkeessa yhdistetään tutkimusaineistoa, joka koostuu sekä laadullisesta että määrällisestä aineistosta. Luovien prosessien välineenä toimivat tekstiili- ja tilasuunnittelun menetelmät. Fysiologisten vasteiden avulla tutkitaan koehenkilöiden emotionaalisia ja psyykkisiä tunnetiloja sekä tekemisen vaikutusta työhyvinvointiin. Sydämen sykevariaatio voi ilmaista luovassa prosessissa olevan henkilön stressiä ja palautumista, työn fyysistä kuormitusta ja energiankulutusta.

18 Suupirssi, , ESR Päättyy Tertta hallinoi. Liittyy 2011 päättyneeseen Hambulanssi-projektiin, jossa kehitettiin liikkuva hammashoidon yksikkö. Suupirssi - projektissa kehitetään koulutus- ja palvelutoimintamallia liikkuvaan suunhoidon yksikköön yhteistoiminnassa suun hoidon ammattilaisten, Savonian terveysalan ja yliopiston hammaslääketieteen kanssa. Toiminnan pilotointia tehty 2011 ja se jatkuu kevään 2012 harvaan asutuilla alueilla ja vanhustyössä. KuMun opiskelijat olleet mukana palvelukonseptin kehittämisessä muotoilun näkökulmasta.

19

20 MAP maksullinen palvelutoiminta Teollinen muotoilu E-laskun käyttäjäselvitys ja -skenaariot Enfo Oyj:lle (laitan tästä linkin erikseen, esitystä saa näyttää tässä tilaisuudessa) Laitekotelon pidikkeen muotoilu, Mega-Elektroniikkaa Oy Autonpesujärjestelmän maksupäätteen konseptimuotoilu, Osakeyhtiö Hallman Osteoporoosilaitteen muotoilutyö, Bone Index Ajoneuvon konseptimuotoilua, JR Tailored Vehicles Oy Sisustusarkkitehtuuri ja kalustemuotoilu Hiltulanlahden päiväkodin tila- ja sisustussuunnittelu, sisustusarkkitehtuuri ja kalustemuotoilu JUTI-projektin konseptimuotoilutöitä mm.: Amphion Loudspeakers, tasokaiuttimet Elemenco Oy, katastrofiasuminen M-Erikoiskaluste, hammashoidon kalustekonseptit KYS, kuntoutustilat Kuopion kaupunki, mm. Hatsalan koulun opetustilojen uudistaminen Fimea, videoneuvottelu Punkalive, kertopuuelementin suunnittelu

21 Koru- ja jalometallimuotoilu Kalevala-koru, korumalliston konseptisuunnittelu, jalometalli 3.vsk Lankatuotekonsepteja tuotantoon vankila + jatkoprojekti myyntituotteista Hautamuistomerkkien/tuotteiden suunnittelu lemmikeille Vaatetus- ja tekstiilimuotoilu Lumikuningatar-ooppera (Savonian produktio): Graafinen suunnittelu Reetta Tuunainen Puvustus Suvituuli Wallendahr (opinnäytetyö) ja 5 1 vsk opiskelijoita Lavastus(tekstiili): Laura Ingerö (opinnäytetyö) ja ryhmä opiskelijoita Jazz-produktion tanssipuvustus, Savonia-amk VISIO- hiusstudion 20-vuotisnäytöksen puvustuksen suunnittelu ja toteutus Työvaatemallisto, SAKUPE Graafinen viestintä Viestinnän konseptointeja Tulipaasi Oy, Design Muru / Ateljee Lasielämyksiä, graafinen viestintä Esittelyvideon Mäntykankaan koululle KYS verkkosivujen suunnittelu ja toteutus Esittelyvideo Tasogears Oy:lle Kauppakeskuksen graafisen ilmeen uudistaminen, Sektori Ylä-Savon kehitysyhtiön visuaalinen ilme

22 Enfo Oy e-lasku Linkki on poistettu tekijänoikeussyistä. Linkki on katsomisen arvoinen. KuMun opinnäytetyöryhmän jäsenet näyttävät linkin oman suuntautumisalansa opiskelijoille.

23 Asiantuntemuksen kehittyminen vaatii tiedon ja taidon kumuloitumista. TKI- työ on työelämän tarpeista lähtevää pääasiassa soveltavaa tutkimusta ja tuotekehitystyötä, josta merkittävä osa tehdään läheisessä yhteistyössä alueen yritysten kanssa Tutkimus- ja kehitystyön kautta pyrimme seuraaviin tavoitteisiin: Muotoiluakatemia saavuttaa merkittävän aseman yhtenä valtakunnallisista muotoilun ja viestinnän osaamis- ja innovaatiokeskuksista TKI-työssä huomioidaan monipuolisesti eri kulttuuriympäristöissä elävien tuotteen tai palvelun käyttäjien tarpeet (=käyttäjälähtöisyys), sekä kestävän kehityksen näkökulma

24 Tulevaisuuteen varustaudutaan liittymällä / sitoutumalla muotoilun ja viestinnän tulevaisuusmaisemaa kehittäviin kansainvälisiin tutkimus- ja kehityshankkeisiin TKI-työ lisää Muotoiluakatemian asiantuntijuutta ja näyttää suuntaa tulevaisuuden osaajille TKI-työ kytketään tiiviisti perusopetukseen ja syventäviin opintoihin, jotka määrittelevät TKI-työn linjaukset sekä opinnäytetöihin TKI-työ kiinnittää Muotoiluakatemian innovatiivisena kumppanina yhä tiiviimmin ympäristöönsä ja yhteistyöverkostoihin koti- ja ulkomaisten yritysten, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa

25 Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan arviointi Arvioinnin kohteet ovat: 1) TKI- toiminnan asema ja rooli ammattikorkeakoulussa ja innovaatiojärjestelmässä Millainen tahtotila, rooli ja merkitys TKI-toiminnalla on ammattikorkeakoulussa? Millainen yhteys ammattikorkeakoulun TKI-strategialla on alueellisiin, kansallisiin ja kansainvälisiin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiostrategioihin? Millainen rooli ammattikorkeakoululla on alueen TKI- toiminnassa?

26 2) Ammattikorkeakoulujen TKI- toiminnan käytäntö Miten TKI- työtä tehdään ammattikorkeakoulussa? Millaisia menetelmiä ja rahoituslähteitä TKI-työssä käytetään? Millainen on TKI-toiminnan asema, painopiste ja luonne ammattikorkeakoulussa? Miten yritykset ja organisaatiot on linkitetty TKItoimintaan?

27 3 ) Mitkä ovat TKI- toiminnan resurssit ja osaaminen Miten ammattikorkeakoulu on määritellyt oman tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan osaamisensa ja resurssit? Millaiset tutkimus/asiantuntijaryhmät toteuttavat TKItoimintaa ja millaista osaamista ja - pätevyyksiä henkilöstöllä on? Miten TKI-osaamista seurataan, arvioidaan ja kehitetään?

28 4 ) TKI- toiminnan ja koulutuksen integraatio Millainen on opetuksen ja opiskelijan rooli ammattikorkeakoulun TKI-toiminnassa? Miten TKI-toimintaa hyödynnetään opetuksessa ja toisaalta, miten opiskelijat voivat osallistua TKI-toimintaan? Mitä hyötyä elinkeinoelämä saa opiskelijoiden TKIosaamisesta ja toisaalta miten opiskelijat hyötyvät työelämäyhteistyöstä?

29 5 ) TKI- toiminnan tuloksellisuus, vaikuttavuus ja laatu Mitä tietoa ammattikorkeakoulu itse kerää TKI-toimintansa volyymistä, tuloksellisuudesta, vaikuttavuudesta ja laadusta? Mitkä ovat ammattikorkeakoulun keskeisimmät näytöt ja tulokset TKI-toiminnasta viimeisten 3 vuoden ajalta suhteessa korkeakoulun omiin tavoitteisiin? Millainen on ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan vaikuttavuus alueellisessa ja kansallisessa innovaatioympäristössä?

30 KIITOS

31 info2012 Työharjoittelupaikan merkitys opinnäytetyölle Yhteistyökumppani Voi löytyä opinnäytetyölle aihe Opinnäytetyö voidaan tehdä projektina työharjoittelupaikkaan Työharjoittelupaikasta asiantuntija-ohjaaja.

32 info2012 Syventävien opintojen merkitys Ammatillisen osaamisen syventäminen Mahdollisuus opinnäytetyön osa-alueiden työstämiseen Projekteista opinnäytetyöaiheita ja yhteistyökumppaneita/ -tahoja.

33 info2012 Suuntautumisvaihtoehtojen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan linjaukset

34 info2012 Graafisen viestinnän laitoksen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyön tavoitteena on visuaalisen viestinnän laadun ja toimivuuden arviointi ja kehittäminen sekä visuaalisen viestinnän hyödyntäminen yritysten ja yhteisöjen toiminnassa.

35 Tekstiilimuotoilun laitoksen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyön painopistealueet 1 Kulttuuriproduktit Kulttuurituotanto (esim. luovan ilmaisun tehtävät, moniammatilliset kulttuuritapahtumat) Palvelujen kehittäminen (esim. elämysmatkailu, seikkailu, viriketoiminta) Oman osaamisen tuotteistaminen ja yrittäjyys 2 Suunnittelun ja valmistuksen prosessit Julkisten tilojen ja yksityiskotien sisustustuotteet, taidetekstiilit, mallistot ja tuoteperheet Materiaalien innovatiivinen tuotekehitys ja testaus (esim. high-tech, kierrätysmateriaalit, tuoteturvallisuus) Oman osaamisen tuotteistaminen ja yrittäjyys info2012

36 Tekstiilimuotoilun t&k&i - toimintakenttä info2012 Hyvinvointi arvoina: kauneus ( esteettisyys), totuus (ekologisuus, kestävä kehitys) hyvyys (eettisyys, turvallisuus) Kulttuurinen, sosiaalinen, yksilöllinen, taloudellinen, tuotannollinen, materiaalinen laatu Käyttäjä tuote ympäristö analyysit Tuotesuunnittelu- ja tuotekehitysprosessit Taidon ja luovan ilmaisun analyysit ja prosessit Teollinen muotoilu Tulevaisuuden tutkimus Trendit Sisustus ja ympäristö Luova tuotanto ja yrittäjyys Luovat prosessit Tekstiilitaide ja -tuotteet Näyttelytoiminta Käden taidot ja tuotteistaminen Palveluprosessit Ohjausprosessit Valmistusprosessit Kokemusprosessit Ekologiset, esteettiset, eettiset ja turvalliset tuotteet ja palvelut

37 info2012 Vaatetusmuotoilun tutkimus- ja kehittämistyön painopistealueet 1.Uusien pukeutumiseen liittyvien tuotteiden, työkalujen ja muotoilupalveluiden kehittäminen Vaatemallistot, imago/työvaatetus, tuotekehitys, puvustukset, esiintymis- ja rooliasut, elämysteollisuus, tapahtumatuotanto, Liiketoimintaosaaminen; Oman osaamisen tuotteistaminen, oman yritystoiminnan kehittäminen 2. Vaatteiden visuaalisen ilmeen merkitys käyttäjälle 3. Vaatetusmuotoilijan muuttuvat ammattikäytänteet globalisoituneessa vaatetusteollisuudessa

38 info2012 Keramiikka- ja lasimuotoilun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyön linjaukset Keramiikka ja lasi rakennetussa ympäristössä. Keramiikan ja lasin soveltava materiaalitutkimus. Keramiikan- ja lasin valmistusmenetelmien ja työtapojen kehittäminen esim. serigrafia keramiikan ja lasin kuvapintojen valmistamisessa. Suunnitelmia tulevaisuuden keittiöön, kylpyhuoneeseen, viherhuoneisiin, terasseille. Tarkastelun kohteena astioiden suunnittelu ja valmistus, ruuan valmistaminen, säilöminen, tarjoaminen ja nauttiminen, erilaiset kattaukset.

39 info2012

40 Aiheita opinnäytetyöhön info2012

41 info2012 Opinnäytetyön aiheen löytyminen Opiskelijayhteistyö. Joka vuosi kyselyjä yhteistyöstä mm. terveysalan opiskelijoiden opinnäytetöihin, esim. taittoa, kuvitusta, wwwsuunnittelua. Yhteyshenkilö Heli Reinikainen, Marja-Sisko Kataikko Asiakastyöt maksullisen palvelutoiminnan projektit tulevat projektisuunnittelija Petra Penttiselle ja Toni Ruotsalaiselle ilmoita heille, mistä aiheista olet kiinnostunut WWW-suunnittelun, multimediaesitysten ja av-tuotannon tulevista projekteista tietää parhaiten Jouni Valtonen Viestinnän konseptointi teemasta toivotaan lisää opinnäytetöitä. Yhteyshenkilö Heli Reinikainen

42 info2012 Asiakasprojekteja keväällä 2012 Savofila näyttely Kuopion filatelistikerhon tunnus ja Savofila 2013 ennakkoesite, tarvitaan jo huhtikuuhun mennessä Savofila-näyttelyn muu aineisto: näyttelyohjelma, tulosluettelot, kunniakirjat, näyttelyn graafinen ilme yms. Syksyn 2012 aikana. PUIJO aiheinen kirja, jonka filatelistikerho julkaisee omakustanteena, suunittelu syksyllä 2012 Yhteyshenkilönä Heli Reinikainen

43 info2012 Asiakasprojekteja keväällä 2012 Varkauden seurakunnan graafinen ilme Visuaalisen ilmeen peruselementit ja lomakkeisto Neuvottelut käynnissä, yhteyshenkilö Toni Ruotsalainen Yhteisjulkaisut terveydenhoitoalan opiskelijoiden kanssa: Opas vauvan sensomotorisen kehityksen tukemiseen, kuvitus ja taitto Yhteyshenkilö Heli Reinikainen

44 info2012 Asiakasprojekteja keväällä 2012 Päiväkodin graafisen ilmeen suunnittelu Uusi päiväkoti perusteilla Kuopioon, päiväkodille tarvitaan nimi (mietinnässä) sekä visuaalinen ilme. Projekti neuvotteluvaiheessa, yhteyshenkilönä Petra Penttinen

45 info2012 Työhyvinvointia muotoilun avulla Työympäristön viihtyisyyden kehittäminen työntekijöiden kanssa yhteistoiminnassa. Luovista prosesseista liiketoimintaa. Työterveyslaitos on mukana prosesseissa. Kestävän kehityksen huomioiminen työympäristössä ja johtamisessa. Lisätietoja Kaisa Klemola

46 info2012 Sisustusta ja viriketoimintaa Olkkari printtitekstiilejä Microkadun kampuksen opiskelijoiden ja henkilökunnan virkistystilaan. Alavan sairaalaan sisustustekstiilejä. Sairaalakadun kampuksen kirjastoon tilataideteos. Kuopion lyseon ruokasaliin tekstiilejä (kaikuminen ogelmana). Viriketoimintaa Invalidisäätiön palvelutalolle. TYKY-ilta naisille.

47 info2012 Käytettävyystutkimus Muistisairaan kuvasarjan käytettävyyden testaaminen. Kuopion palvelukeskusten käyttöön on valmistettu kuvasarja muistisairaiden aivojumppaan. Kuvasarjaan liittyy myös näyteaineistoa. Käytettävyyden testaaminen ja parannusesityksien tekeminen ovat tehtävänä.

48 info2012 Käden taitojen ja luovan ilmaisun työpaja Iltapäiväkerhoon, koulun kerhotoimintaan Leirikoululle Aiheet kaikkien käytettävissä Lisätietoja Riitta Junnila-Savolainen

49 info2012 Kotona asuva vanhus Helpotusta arkielämään: Miten yksinäisen vanhuksen elämänlaatua voidaan parantaa? Yhteistyötä kodinhoitajan kanssa. Kotikäynneillä mietitään kyseisen vanhuksen elämänlaatukysymyksiä ja niihin vaikuttamisen mahdollisuuksia. Valmistetaan tuote tai tuotteita havaintojen pohjalta. Aiheeseen voi tarttua kaikki kiinnostuneet Lisätietoja Riitta Junnila-Savolainen

50 info2012 Repun suunnittelu ja valmistus Tehtävänä suunnitella ja valmistaa reppu, joka täyttää seuraavat kriteerit: Tyylikäs, naiselle sopiva A4 paperit mahtuu suorana Ergonominen Ei hiostava selälle Lukitus selän puolella, ettei varas vie mitään tungoksessa Kestää pientä sadetta tai sitten erillinen sadesuoja. Yhteistyö fysioterapiaopiskelijan kanssa Lisätietoja Riitta Junnila-Savolainen

51 info2012 Aihioita P.T.A. Group Oy:n lahjoittaman vaatekokoelman taltiointi/dokumentointi. Kokoelma, joka sisältää vaatteita, leikekirjoja, valokuvia, videotallenteita, 70- ja 80-luvuilta on KuMussa vaatetusmuotoilun laitoksen hallussa. Yhteyshenkilö: Ulla Rytkönen

52 info2012 Tuotemuotoilun aihepiirejä ja kiinnostuksen kohteita tulevana vuonna Suuntautumisaloina Tila- ja kalustemuotoilu Teollinen muotoilu Jalometallimuotoilu Keramiikka- ja lasimuotoilu

53 info2012 Tila- ja kalustemuotoilu Videoneuvottelutilat Kuntoutustilat Kauppakeskus, sisäänkäynnit Yläkoulun oppimistilat Yläkoulun ulkotilat

54 info2012 Teollinen muotoilu Pelit Käyttöliittymät Ajoneuvot Vesiteknologia Anturiteknologian sovellukset Co-Working Robotiikka Savonia-amk oppimisympäristöt 0-energiasovellukset Tulevaisuus-osaaminen

55 info2012 Jalometallimuotoilu Asustekorut Uniikki- ja tilaustyöt Yksilölliset korut Pien- ja koriste-esineet Kattaustuotteet Palkinnot Teolliset sarjatuoteideat ja konseptit yhteistyöyrityksille Materiaali- ja yhdistelmäkokeilut

56 info2012 Keramiikka- ja lasimuotoilu Käyttäjälähtöiset muotoilutehtävät opiskelijan oman kiinnostuksen mukaan Julkisten tilojen ja yksityiskotien sisustustuotteet ja taideteokset Aiheita materiaalitutkimuksesta kiinnostuneelle Palvelumuotoilua: elämys-, ohjaus- ja koulutustarjontaan Lisätietoja: Marja-Leena Piippo

57 Raportointi (kirjallisen viestinnän opettaja) Henkilökohtaista ohjausta kirjoittamiseen, lähteiden ja viittausten merkitsemiseen, raportoinnin selkeyteen info2012 Lähetä sähköpostitse raporttiasi mielellään Wordtiedostona: tarvittaessa voidaan sopia tapaamisaika, mutta pääsääntöisesti ohjataan sähköpostitse. Muista varata aikaa ohjaukselle vähintään viikko eli toimi hyvissä ajoin ennen arviointiseminaariin ilmoittautumista. (Raportin ei siis tarvitse olla valmis, kun sen ohjattavaksi annat.)

58 Opinnäytetyöprosessi info2012

59 info2012 Aikaisemmat opinnot YYBY Muotoilun tai viestinnän perusopinnot 45 op Muotoilun tai viestinnän pääaineopinnot op Muotoilun tai viestinnän syventävät opinnot 30 op YTT1 Tutkiva toiminta 15 op

60 info2012 KuMun, Liikkeen ja Savonian opinnäytetyöryhmien tehtävänä on huolehtia opinnäytetyöskentelystä ja opinnäytetöiden ohjeistuksesta Savoniassa.

61 KuMun opinnäytetyöryhmän jäsenet ja heidän vastuualueensa ovat Tarja Hyvärinen, äidinkieli, raportointi info2012 Riitta Junnila-Savolainen, tekstiilimuotoilu, aikuiskoulutus Antti Kares, tuotemuotoilu Hannu Oksanen, tuotemuotoilu Kaisa Klemola, tekstiilimuotoilu Mariella Rauhala, vaatetusmuotoilu Heli Reinikainen, graafinen viestintä, aikuiskoulutus Pirkko Tenkama, opinnäytetyökoordinaattori, aikuiskoulutus Marja-Leena Piippo, keramiikka- ja lasimuotoilu Merja Vallius, keramiikka- ja lasimuotoilu

62 info2012 KuMun opinnäytetyöryhmän lisäksi opinnäytetyöskentelyyn osallistuvat Ohjaavat opettajat Sinikka Eloranta, englanti Arvioijat Sopimuskumppanit Taitemian kirjaston henkilökunta Opintotoimiston henkilökunta Koulutuspäällikkö Eija Vähälä, TKI-johtaja Muotoilufoorumi

63 info2012 Ohjaushenkilöstö 1. ohjaaja on opinnäytetyön ohjaava opettaja 2. ohjaaja on äidinkielen lehtori. Arvioija on opinnäytetyön ensisijainen arvioija. Opponentit arvioivat ja auttavat näkemyksillään eteenpäin. Ont-koordinaattori ohjaa KuMun opinnäytetyöskentelyä. Opinnäytetyön tekijä nimeää ohjaushenkilöstön opinnäytetyönsä ohjaus- ja hankkeistamissopimukseen.

64 info2012 Opinnäytetyöprosessi Opinnäytetyöprosessi on opiskelijan työprosessi, jota asiantuntijat tukevat, ohjaavat ja arvioivat. Opinnäytetyöprosessissa Opiskelija vastaa työprosessistaan. Ohjaushenkilöstö tukee ja ohjaa prosessia. Toimeksiantaja/yhteistyökumppani luo työelämäyhteyden ja edellytykset opinnäytetyön tekemiselle.

65 info2012 Opinnäytetöiden ohjeistus 2012 moodle.savonia.fi Kuopion Muotoiluakatemiassa noudatetaan Savonian yhteisiä opinnäytetyöohjeita ja lomakkeita, jotka löytyvät Moodle-kurssilta Thesis - Opinnäytetyö Opinnäytetyö KuMu -ympäristössä on Kuopion Muotoiluakatemian yksikkökohtaisia käytänteitä, ohjeita, aikatauluja ja ajankohtaisia asioita. Opinnäytetöitä työstetään syvällisemmin laitosten omilla Moodle-kursseilla, Laitosten virtuaaliluokissa, joihin pääsee Opinnäytetyö KuMu kurssin kautta.

66 info2012 Mistä aloitat? Tutustu opinnäytetyön ohjeisiin Moodle-ympäristössä Keskustele aiheesta suuntautumisalasi pääainevastaavan ja muiden opettajien kanssa Valitse opinnäytetyösi aihe Laadi opinnäytetyösi aihekuvaus Toimita aihekuvaus Moodleen suuntautumisalasi virtuaaliluokkaan Aloita ohjaus- ja hankkeistamissopimuksen täyttäminen Aloita seurantalomakkeen täyttäminen.

67 info2012 Aiheen hyväksyminen ja ohjaajien nimeäminen Aihekuvaukset käsitellään suuntautumisalasi ohjaushenkilöstön kokouksissa ja opinnäytetyön 1. ohjaajat nimetään 4. jaksossa. Ohjaavasta opettajasta voi esittää toivomuksen aihekuvauksessa. Erityisohjauksesta neuvotellaan tarvittaessa 1. ohjaajan kanssa.

68 info2012 Opinnäytetyön seurantalomake Seurantalomake on opinnäytetyötä koskeva dokumentti tehdyistä suorituksista. Seurantalomake printataan Moodlesta Thesis - Opinnäytetyö -kurssilta. Opiskelijan tehtävä on huolehtia suoritusmerkintöjen pyytämisestä seurantalomakkeeseen koko opinnäytetyöprosessin ajan. Lopuksi seurantalomake palautetaan 1. ohjaajalle ja opintosuoritukset merkitään Symsiin. Suoritukset merkitään ainoastaan seurantalomakkeeseen, joten pidä se tallessa!

69 Opinnäytetyöskentelyn aikataulu info2012 Tarkka opinnäytetyöskentelyn aikataulu ilmoitetaan Moodlessa Opinnäytetyö KuMu kurssilla ja vuosikellossa. Luonnos syksyn 2012 aikataulusta: Seminaareihin ilmoittautuminen Seminaaripäivät Kypsyysnäyte Todistushakemuksen viimeinen jättöpäivä 31.8./ / / /2.1. Valmistumispäivä 21.9./ / / /21.1. Savonian yhteiset päivämäärät

70 TYÖSSÄ JAKSAMISTA JA HYVINVOINTIA ELÄMYKSISTÄ JA UUSISTA KOKEMUKSISTA! info2012

Opinnäytetyöinfo Kevät 2011

Opinnäytetyöinfo Kevät 2011 Opinnäytetyöinfo Kevät 2011 TUTKIMUS-, KEHITTÄMIS- JA INNOVAATIOTOIMINTA (TKI) Info2011 > tuottaa työelämän tarvitsemia asiantuntijuutta ja innovaatioita Savonia-ammattikorkeakoulussa tehtävä tutkimus-

Lisätiedot

Piispankatu 8 Niiralankatu 15

Piispankatu 8 Niiralankatu 15 8 Kartat opetustiloista 39 Kirkkokatu Näyttelytarvikevarasto Arkisto Päämaja atk-tuki Opiskelijayhdistys Mutka ry:n kokoustila Auditorio Kellarigalleria Kellarigalleria Kuninkaankatu kellarikerros Piispantalo

Lisätiedot

Harjoittelu, opinnäytetyöt ja projektityöt

Harjoittelu, opinnäytetyöt ja projektityöt Harjoittelu, opinnäytetyöt ja projektityöt Yrittäjien teemailta 25.1.2011 Riitta Rissanen vararehtori (K) Savonia-ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulun tehtävä: 1. Ammattikorkeakoulun tehtävänä on työelämäsuuntautuneen

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Opinnäytetyöinfo Kevät 2010

Opinnäytetyöinfo Kevät 2010 Opinnäytetyöinfo Kevät 2010 TUTKIMUS-, KEHITTÄMIS- JA INNOVAATIOTOIMINTA (T&K&I) info2010 > tuottaa työelämän tarvitsemia asiantuntijuutta ja innovaatioita Savonia-ammattikorkeakoulussa tehtävä tutkimus-

Lisätiedot

Opinnäytetyöinfo Kevät 2009

Opinnäytetyöinfo Kevät 2009 Opinnäytetyöinfo Kevät 2009 T&K TOIMINTA MUOTOILUAKATEMIASSA KuMu:n perustehtävät T&K linjaukset Teollinen muotoilu Luova tuotanto ja yrittäjyys Käden taidot ja tuotteistaminen Graafinen viestintä T&K

Lisätiedot

KARTAT OPETUSTILOISTA, PIISPANKATU

KARTAT OPETUSTILOISTA, PIISPANKATU KARTAT OPETUSTILOISTA, PIISPANKATU Kirkkokatu Näyttelytarvikevarasto Opiskelijayhdistys Mutka ry:n kokoustila Arkisto Päämaja atk-tuki Harri Kälviäinen Merja Joutsen Auli Rissanen 1 Auditorio Kellarigalleria

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulu on kansainvälisesti arvostettu, autonominen ja vastuullinen: osaajien kouluttaja alueellisen kilpailukyvyn rakentaja

Lisätiedot

Työelämäläheisyys ja tutkimuksellisuus ylemmän amktutkinnon. Teemu Rantanen yliopettaja 31.10.2008

Työelämäläheisyys ja tutkimuksellisuus ylemmän amktutkinnon. Teemu Rantanen yliopettaja 31.10.2008 Työelämäläheisyys ja tutkimuksellisuus ylemmän amktutkinnon opinnäytetöissä Teemu Rantanen yliopettaja 31.10.2008 aiheita Tutkimuksen ja kehittämisen suhde Laatusuositukset ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetöille

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ EDISTÄVÄ OPETUS AMMATTIKORKEAKOULUSSA

KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ EDISTÄVÄ OPETUS AMMATTIKORKEAKOULUSSA KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ EDISTÄVÄ OPETUS AMMATTIKORKEAKOULUSSA Lahden ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmien ja opetuksen tarkastelua kestävän kehityksen näkökulmasta Muotoiluinstituutin sekä sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI oppisopimustyyppinen koulutus Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

TAKUULLA RAKENTEISIIN!

TAKUULLA RAKENTEISIIN! TAKUULLA RAKENTEISIIN! TAKUULLA RAKENTEISIIN! TAVOITE 1. VOIMALA-yhteistyömalli, toiminta rakenteisiin 2. Vanhusten fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen kehittämällä luovuutta ja kulttuurisia

Lisätiedot

ALVO-projektin tulokset ja jatko

ALVO-projektin tulokset ja jatko 3D-Tulostuksen mahdollisuudet Pohjois-Savossa 18.4.2016 ALVO-projektin tulokset ja jatko ALVO hankkeen tuloksia 3D-tulostuslaboratorio Savonialla Suunnitelma tki- ja oppimisympäristöstä Tiedon levittäminen

Lisätiedot

OPINTO-OPAS Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti. Muotoilun koulutusohjelma

OPINTO-OPAS Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti. Muotoilun koulutusohjelma OPINTO-OPAS 2008-2009 Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Muotoilun koulutusohjelma Design business ja muotoilun tutkimus Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Päivitetty 5.9.2008 1 (6) Tutkintoon

Lisätiedot

Uusia avauksia opetukseen ja työelämään -Työ- ja elinkeinoelämä opetuksen avainkumppanina

Uusia avauksia opetukseen ja työelämään -Työ- ja elinkeinoelämä opetuksen avainkumppanina Uusia avauksia opetukseen ja työelämään -Työ- ja elinkeinoelämä opetuksen avainkumppanina Marja Gröhn-Rissanen Anne-Leena Juntunen Lastensuojelun kesäpäivät Iisalmi 13.6.2012 http://ois10.blogit.fi OIS-ajattelu

Lisätiedot

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style Click to edit Master title style Second level Click to edit Master title style Globaalit trendit ja muutostekijät Second level Työn globaali murros Osaaminen, tutkimus ja verkostoituminen keskiössä globaalien

Lisätiedot

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style Click to edit Master title style Second level Click to edit Master title style Globaalit trendit ja muutostekijät Second level Työn globaali murros Osaaminen, tutkimus ja verkostoituminen keskiössä globaalien

Lisätiedot

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Hämeen Ammattikorkeakoulu KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Sijoittuminen työelämään Koulutus on tarkoitettu henkilöille jotka toimivat kulttuuri- ja taidetoiminnan asiantuntija - ja

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Laatua laivalla 30.8.2011. Riitta Paasivuori

Laatua laivalla 30.8.2011. Riitta Paasivuori Savonia-ammattikorkeakoulu -Yleisesittely Laatua laivalla 30.8.2011 Riitta Paasivuori Savonia-ammattikorkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu toimintaa vuodesta 1992 (väliaikainen ammattikorkeakoulu) vakinainen

Lisätiedot

SeAMK FramiPro yritykset, opiskelijat ja kehittäjät kohtaavat. Tuija Vasikkaniemi Opetuksen kehittämispäällikkö, PsT

SeAMK FramiPro yritykset, opiskelijat ja kehittäjät kohtaavat. Tuija Vasikkaniemi Opetuksen kehittämispäällikkö, PsT SeAMK FramiPro yritykset, opiskelijat ja kehittäjät kohtaavat Tuija Vasikkaniemi Opetuksen kehittämispäällikkö, PsT AMKPEDA verstas Turku 4.11.2015 Lähtökohdat: Työelämän osaamisvaatimukset SeAMKin omat

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Tietoa Laureasta. Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014. Reijo Lähde 3/11/2014

Tietoa Laureasta. Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014. Reijo Lähde 3/11/2014 Tietoa Laureasta Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014 Reijo Lähde 3/11/2014 3/11/2014 Laurea-ammattikorkeakoulu 2 Laurean koulutusalat Fysioterapia Hoitotyö Hotelli-

Lisätiedot

Assi kehittämässä asiakaslähtöisiä sähköisiä terveyspalveluja kansalaisten omahoidon tueksi Päivi Sihvo,

Assi kehittämässä asiakaslähtöisiä sähköisiä terveyspalveluja kansalaisten omahoidon tueksi Päivi Sihvo, ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012-30.12.2014 Assi kehittämässä asiakaslähtöisiä

Lisätiedot

Hyrian ja Laurean jatkoväylä projektiopintomalli

Hyrian ja Laurean jatkoväylä projektiopintomalli Jatkoväylä-seminaari Haaga-Helia 9.5.2017 Kaisa Tsupari Hyrian ja Laurean jatkoväylä projektiopintomalli 1 HYRIA KOULUTUS 9.5.2017 Liiketalouden pt/ nuoret Mahdollisuus suorittaa tutkinnonosa (15 osp)

Lisätiedot

Itä-Suomen Innovatiiviset toimet ohjelma 2006-2008

Itä-Suomen Innovatiiviset toimet ohjelma 2006-2008 Huomiota ohjelman toteutuksesta ja haasteita hyvinvointisektorin kehittämistoiminnalle jatkossa 8.1.2009 Maarit Siitonen Ohjelman tekninen toteutus: - Toiminta-alueena neljä maakuntaa: Etelä-Savo, Pohjois-Savo,

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö Lukiouudistuksen maakuntakiertue. Jyväskylän työpajan keskustelun teemoja

Opetus- ja kulttuuriministeriö Lukiouudistuksen maakuntakiertue. Jyväskylän työpajan keskustelun teemoja Opetus- ja kulttuuriministeriö Lukiouudistuksen maakuntakiertue Jyväskylän työpajan keskustelun teemoja Tulevaisuuden osaamistarpeet ja osaamisen vahvistaminen Taitojen ja ominaisuuksien kehittäminen:

Lisätiedot

OIS-OPETUS- PROSESSIKANSIO

OIS-OPETUS- PROSESSIKANSIO OIS-OPETUS- PROSESSIKANSIO Sisältö 1. Prosessikartta 2. Osaprosessin yleiskuvaus Osaprosessin tavoite, kriittiset menestystekijät, odotukset, prosessin omistajan ja ryhmän tehtävät, yhteistyö muiden prosessien

Lisätiedot

Välittämistä ja konkretiaa Nuorten ja ammattilaisten kohtaamisia koulutuksen ja työelämän rajapinnoilla. Laura Halonen & Elina Nurmikari

Välittämistä ja konkretiaa Nuorten ja ammattilaisten kohtaamisia koulutuksen ja työelämän rajapinnoilla. Laura Halonen & Elina Nurmikari Välittämistä ja konkretiaa Nuorten ja ammattilaisten kohtaamisia koulutuksen ja työelämän rajapinnoilla Laura Halonen & Elina Nurmikari Nuorisotakuun hankekokonaisuus Millaiseen tarpeeseen hanke syntyi

Lisätiedot

HYVÄKSI Hyvinvointiteknologian innovaatioverkosto Satakuntalaisen hyvinvoinnin edistäminen yksilöllisellä palvelumuotoisella asiakasteknologialla

HYVÄKSI Hyvinvointiteknologian innovaatioverkosto Satakuntalaisen hyvinvoinnin edistäminen yksilöllisellä palvelumuotoisella asiakasteknologialla HYVÄKSI Hyvinvointiteknologian innovaatioverkosto Satakuntalaisen hyvinvoinnin edistäminen yksilöllisellä palvelumuotoisella asiakasteknologialla -hankkeen esittely Satakunnan vanhusneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Kaakkois-Suomen ELO -verkosto järjestää Kymenlaakson toisen Hyvät käytännöt -kiertueen tilaisuuden 29.10.2014 Ohjaus työelämään

Lisätiedot

Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa. Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen

Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa. Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen 2 Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen 3 Karelia-ammattikorkeakoulu - Ylläpitäjänä Karelia Ammattikorkeakoulu Oy - Kampukset: Sirkkala, Tikkarinne,

Lisätiedot

Vastuullinen korkeakoulu Laurean opetussuunnitelma vapaaehtoistyön mahdollistajana Seminaari 8.9.2015 Vararehtori Susanna Niinistö-Sivuranta

Vastuullinen korkeakoulu Laurean opetussuunnitelma vapaaehtoistyön mahdollistajana Seminaari 8.9.2015 Vararehtori Susanna Niinistö-Sivuranta Vastuullinen korkeakoulu Laurean opetussuunnitelma vapaaehtoistyön mahdollistajana Seminaari 8.9.2015 Vararehtori Susanna Niinistö-Sivuranta www.laurea.fi 2 Strateginen ulottuvuus Eettisyys ja vastuullisuus

Lisätiedot

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia Tulevaisuuden Museo-Suomi Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia 24.10.2010 Taiteen ja kulttuurin luova vaikutus säteilee elämän kaikille alueille. Hallitusohjelma Kattavin

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017 POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 07 Poliisiammattikorkeakoulun (Polamk) pedagogisten linjausten tavoitteena on varmistaa yhteinen käsitys opetuksesta ja oppimisesta, laadukas opetustoiminta

Lisätiedot

Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010)

Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010) Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010) Lähihoitajan ammattitaito muodostuu: ammattieettisestä osaamisesta eettisten ongelmien tunnistaminen, käsittely ja ratkaisu vastuullinen ja oikeudenmukainen

Lisätiedot

MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN

MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN MAAKUNTAOHJELMA MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN Rauli Sorvari koulutuspäällikkö Keski-Suomen liitto Maakuntasuunnitelman linjaukset Aikuiskoulutuksella tuetaan työyhteisöjen kykyä uudistua ja kehittyä.

Lisätiedot

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö Lukiouudistuksen maakuntakiertue. Vaasan työpajan keskustelun teemoja

Opetus- ja kulttuuriministeriö Lukiouudistuksen maakuntakiertue. Vaasan työpajan keskustelun teemoja Opetus- ja kulttuuriministeriö Lukiouudistuksen maakuntakiertue Vaasan työpajan keskustelun teemoja Tulevaisuuden osaamistarpeet ja osaamisen vahvistaminen Avoimuus eri näkemyksille Vahva yleissivistys

Lisätiedot

Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2020

Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2020 Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2020 Sisällys 4 LAMKin visio 2020 6 Arvomme ovat ilo, oivallus ja arvostus 8 Teot, jotka ratkaisevat LAMKin ja lamkilaisten tulevaisuuden 9 Profiloituminen 12 Strategiset

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO 1.8.2012 1 Visio ja toiminta ajatus Tampereen teknillinen lukio on Suomessa ainutlaatuinen yleissivistävä oppilaitos, jossa painotuksena ovat matematiikka ja tekniikka sekä

Lisätiedot

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi 13 14 Hyvä opiskelija! Tervetuloa opiskelemaan Oulun Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Lisätiedot

Laatusampo 2 - hankkeen käytänteitä. Laatuseminaari 7.12.2015

Laatusampo 2 - hankkeen käytänteitä. Laatuseminaari 7.12.2015 Laatusampo 2 - hankkeen käytänteitä Laatuseminaari 7.12.2015 Hankeverkosto Sammosta ammennetaan Hankkeen tavoitteet Kehittää toimintamalleja ja tietovarastoja, joilla vahvistetaan johdon roolia ja osallistumista

Lisätiedot

Oivaltamisen iloa. Suomi vuonna 2025. Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012. Markku Lahtinen. www.tamk.fi. Tammikuu 2012

Oivaltamisen iloa. Suomi vuonna 2025. Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012. Markku Lahtinen. www.tamk.fi. Tammikuu 2012 Oivaltamisen iloa Suomi vuonna 2025 Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012 Markku Lahtinen Tammikuu 2012 TAMK Yksi suurimmista Suomen suurimpia ammattikorkeakouluja yli 11 000 opiskelijaa 2500 aloittavaa tutkinto-opiskelijaa

Lisätiedot

Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet

Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet Eija Kauppinen 13.4.2016 Perusopetuksen oppimiskäsitys Oppilas on aktiivinen toimija ja oppii asettamaan tavoitteita, ratkaisemaan ongelmia ja toimimaan muiden kanssa.

Lisätiedot

Asiantuntijuuden osoittaminen erikoistumiskoulutuksissa

Asiantuntijuuden osoittaminen erikoistumiskoulutuksissa Asiantuntijuuden osoittaminen erikoistumiskoulutuksissa Tiina Anttila 16.2.2016 Esityksen sisältö 1. Asiantuntijuuden osoittaminen erikoistumiskoulutuksissa hankeen lyhyt esittely 2. Asiantuntijuus-käsitteestä

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

Miten kehittämishankkeiden hyvät käytännöt siirtyvät arjen toimintaan? Sirkka Hulkkonen

Miten kehittämishankkeiden hyvät käytännöt siirtyvät arjen toimintaan? Sirkka Hulkkonen Miten kehittämishankkeiden hyvät käytännöt siirtyvät arjen toimintaan? 25.3.2010 Sirkka Hulkkonen Vaikuttavuus alkaa ideasta Mihin hanke perustuu? Onko taustalla Teknologian kehittyminen Rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot

ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA

ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA PROSESSIN OMISTAJA Yksikönjohtajat PROSESSIKUVAUKSEN HYVÄKSYJ KSYJÄ Johtoryhmä PRSESSIKUVAUS LUOTU JA PÄIVITETTY P Syyskuu 2008 PROSESSIKUVAUS HYVÄKSYTTY

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ

TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ Paasitorni 17.12.2013 Opetusneuvos Anu Räisänen AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAATUTYÖRYHMÄ 2012 (1) 1 Koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus?

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Lykky Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Oulun seudun ammattikorkeakoulun (Oamk) Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus Media-alan monimuotototeutuksessa syvennyt kuvalliseen viestintään. Opinnoissasi paneudut kuvalliseen ilmaisuun ja visuaaliseen viestintään soveltamalla

Lisätiedot

M A A L I. Luovien alojen lisäarvo perinteiselle teollisuudelle

M A A L I. Luovien alojen lisäarvo perinteiselle teollisuudelle M A A L I Luovien alojen lisäarvo perinteiselle teollisuudelle MIKSI? - luovat alat auttavat muita toimialoja parantamaan tuotteitaan ja palveluitaan - luovan osaamisen parempi hyödyntäminen lisää yritysten

Lisätiedot

Mikä on Kultahanke? Hankkeen osarahoittajia ovat Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Opetusministeriö.

Mikä on Kultahanke? Hankkeen osarahoittajia ovat Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Opetusministeriö. Mikä on Kultahanke? Kultahanke on valtakunnallinen, kolmevuotinen hanke, jonka keskeisenä tavoitteena on edistää käsi- ja taideteollisuusalan osaajien yrittäjyys- ja liiketoimintaosaamista vahvistamalla

Lisätiedot

Opetusmenetelmien valinnan perusteita. Strateginen rasti Markku Ihonen

Opetusmenetelmien valinnan perusteita. Strateginen rasti Markku Ihonen Opetusmenetelmien valinnan perusteita Strateginen rasti 26.1.2012 Markku Ihonen Alustuksen osaamistavoitteita Alustuksen jälkeen osallistuja tunnistaa ja osaa eritellä keskeiset opetusmenetelmien valintaan

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016 Raahe 3.3.2016 Laura Rahikkala liikunnanopettaja OPS 2016 HAASTE MAHDOLLISUUS HYPPY JOHONKIN UUTEEN OPS UUDISTUKSEN KESKEISIÄ LÄHTÖKOHTIA PEDAGOGINEN UUDISTUS -> Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan,

Lisätiedot

Mistä on kyse? Kehittämiskouluverkosto MAJAKKA. Tarvitsemme konkreettisia tekoja, innovaatioita ja kokeiluja koulussa ja koululta.

Mistä on kyse? Kehittämiskouluverkosto MAJAKKA. Tarvitsemme konkreettisia tekoja, innovaatioita ja kokeiluja koulussa ja koululta. Mistä on kyse? Opetuksen järjestämistä ohjataan erilaisilla normeilla ja asiakirjoilla, kuten lainsäädännöllä, opetussuunnitelmien perusteilla, suosituksilla, strategioilla ja suunnitelmilla. Jotta valtakunnalliset

Lisätiedot

Student Life. Opiskelijatutoreiden koulutuspäivä Suunnittelija Hanna Ahola Strateginen kehittäminen

Student Life. Opiskelijatutoreiden koulutuspäivä Suunnittelija Hanna Ahola Strateginen kehittäminen Student Life Opiskelijatutoreiden koulutuspäivä 1.9.2012 Suunnittelija Hanna Ahola Strateginen kehittäminen Mitä Student Life on? Student Life on Jyväskylän yliopiston ja jyväskyläläisten kumppaneiden

Lisätiedot

Sulautuva ohjaus ja neuvonta opiskelijan tueksi

Sulautuva ohjaus ja neuvonta opiskelijan tueksi Sosiaalinen media koulutuksen tiedotuksessa, neuvonnassa ja ohjauksessa 30.8.2010 Sulautuva ohjaus ja neuvonta opiskelijan tueksi Tiina Pyrstöjärvi ja Leila Saramäki Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate,

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

JOUSTAVUUS JA OPINTOPOLUT

JOUSTAVUUS JA OPINTOPOLUT JOUSTAVUUS JA OPINTOPOLUT Tekstiili- ja vaatetusalan koulutuksen kehittämispäivä 16.2.2011 Erja Parviainen 10/2/11 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences 1 Esityksen sisältö: Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Savilahden kampus. Rehtori Veli-Matti Tolppi.

Savilahden kampus. Rehtori Veli-Matti Tolppi. Savilahden kampus Rehtori Veli-Matti Tolppi Savilahden kampusvisio vuodelta 2008 Savilahden kampusalue on tulevaisuudessa Euroopan johtava terveyden, ympäristötieteiden, hyvinvointiosaamisen, teknologian

Lisätiedot

perustutkinnon uudistaminen

perustutkinnon uudistaminen P t h t l d tilli Puutarhatalouden ammatillisen perustutkinnon uudistaminen Puutarhatalouden perustutkinto Työskenteleminen puutarha alalla Yrittäminen puutarha alalla Puutarhatuotannon koulutusohjelma/osaamisala

Lisätiedot

YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA

YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA #TAMPERE3 Mitä ny? YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA INTERNET VIE KOULUILTA MONOPOLIN KANSAINVÄ LISYYS ON MUST KOE JA TEE- AIDOT YMPRISTÖT RAJAT YLITTÄVÄ TUTKIMUS PÄTEVYYDET TUOVAT TUTKINNON

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö Yrittäjyys Sampossa Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö paivi.ovaska@edusampo.fi Menossa olevat yrittäjyyden kehittämishankkeet Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta (ESR) Sampon ja

Lisätiedot

YAMK-KOULUTUS VAHVAKSI TKI-VAIKUTTAJAKSI. Projektipäällikkö Minttu Lampinen, KTT minttu.lampinen@hamk.fi

YAMK-KOULUTUS VAHVAKSI TKI-VAIKUTTAJAKSI. Projektipäällikkö Minttu Lampinen, KTT minttu.lampinen@hamk.fi YAMK-KOULUTUS VAHVAKSI TKI-VAIKUTTAJAKSI Projektipäällikkö Minttu Lampinen, KTT minttu.lampinen@hamk.fi Mukana Suomen kaikki ammattikorkeakoulut Hankkeen tavoitteena on: Uudistaa YAMK-toimintoja Profiloida

Lisätiedot

Porin yliopistokeskus 2015. Jari Multisilta, johtaja, professori

Porin yliopistokeskus 2015. Jari Multisilta, johtaja, professori Porin yliopistokeskus 2015 Jari Multisilta, johtaja, professori Suomalaisen yliopistokentän ajankohtaisia asioita Yliopistojen profiloituminen (Suomen Akatemia) Tutkimuksen strategiset painoalueet (Strategisen

Lisätiedot

Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S

Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S Lahden Ammattikorkeakoulu 2015-2016 23.12.2015 Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S Tunnus Nimi 1 v 2 v Op yht MIYMUM15-1000 YDINOSAAMINEN 50 MIYMUM15-1001 SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

Kykyviisari. Työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmän hyödyntäminen asiakastyössä

Kykyviisari. Työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmän hyödyntäminen asiakastyössä Kykyviisari Työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmän hyödyntäminen asiakastyössä Kykyviisari sopii kaikille työikäisille Kykyviisari on työ- ja toimintakyvyn arviointimenetelmä kaikille työikäisille,

Lisätiedot

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Tietostrategiaa monimuotoisesti Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Miksi? Koska oppilaalla on oikeus monipuolisiin oppimisympäristöihin sekä TVT-taitoihin Change is voluntary but inevitable!

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OSAAJIA. Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa

KÄYTÄNNÖN OSAAJIA. Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa KÄYTÄNNÖN OSAAJIA Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa HYVÄT TYYPIT PALVELUKSESSASI Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, tekee työelämälähtöistä tutkimus-

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Sisustusalan ammattiosaajaksi

Sisustusalan ammattiosaajaksi Sisustusalan ammattiosaajaksi Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Artesaani, sisustusala kpedu.fi Näyttötutkintoperusteisesti KESKI-POHJANMAAN MAASEUTUOPISTO Toholammin ARTESAANIOPISTO - Ullavantie

Lisätiedot

Kehittämisstrategiat 2014-2018

Kehittämisstrategiat 2014-2018 Kehittämisstrategiat kansainvälisille markkinoille 2014-2018 Kehittämisstrategiat 2014-2018 Määrittelevät teeman kehittämisen linjaukset ja painopisteet koko Suomessa: kulttuuri, talvi, kesäaktiviteetit/luontomatkailu,

Lisätiedot

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työelämä 2020 hanke yhteistyössä Työpaikkojen työhyvinvointiverkoston kanssa www.tyoelama2020.fi Jaana Lerssi-Uskelin Työterveyslaitos Visio Työelämästrategia

Lisätiedot

Työelämäyhteydet ammattikorkeakoulujen strategioissa ja johdon näkemykset. Pro Gradu tutkielma Kirsi Hyttinen Projektityöntekijä

Työelämäyhteydet ammattikorkeakoulujen strategioissa ja johdon näkemykset. Pro Gradu tutkielma Kirsi Hyttinen Projektityöntekijä Työelämäyhteydet ammattikorkeakoulujen strategioissa ja johdon näkemykset Pro Gradu tutkielma Kirsi Hyttinen Projektityöntekijä Stepit - projektissa STEPIT: n ASIAKAS osaprojekti: Johdolle yhteinen ymmärrys:

Lisätiedot

25.-26.5.2010. LitM, opinto-ohjaaja Riitta Aikkola

25.-26.5.2010. LitM, opinto-ohjaaja Riitta Aikkola 25.-26.5.2010 LitM, opinto-ohjaaja Riitta Aikkola Opintojen edistäminen VAMK tiedote 24.1.2010 Suomen ylioppilaskuntien liitto ry:n hallitusvastaavan Hannu Jaakkolan artikkelista Korkeakoulujen on varmistettava,

Lisätiedot

Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk

Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk Haavahoidon erikoistumiskoulutuksen valtakunnalliseen verkostoon kuuluu Salla Seppänen (koordinointi), Päivi Virkki Savonia-amk, Ansa Iivanainen, Mamk,

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Arene ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Riitta Rissanen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Yhteistyöllä osaavaa henkilöstöä sosiaali- ja terveyspalveluihin

Yhteistyöllä osaavaa henkilöstöä sosiaali- ja terveyspalveluihin Yhteistyöllä osaavaa henkilöstöä sosiaali- ja terveyspalveluihin Vantaan kaupungin ja Metropolia ammattikorkeakoulun yhteistyömalli Jörgen Eriksson Tuula Heinonen Kuntamarkkinat 11.9.2013, Tietoisku Osaamisen

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Opinnäytetyö kasvuprosessina ammattiuralle Miten opinnäytetöitä voidaan edistää?

Opinnäytetyö kasvuprosessina ammattiuralle Miten opinnäytetöitä voidaan edistää? Opinnäytetyö kasvuprosessina ammattiuralle Miten opinnäytetöitä voidaan edistää? Merja Mäkelä, KyAMK, Energiatekniikka Lassi Salminen, KyAMK, Matematiikka Seppo Immonen, Pöyry Finland, Automaatio Agenda

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelma Mervi Nyman Koulutusohjelman toteutuksen lähtökohdat Koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari 18.8.2016 Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen 1 Opetushallituksen ennakoinnista Osaamistarpeiden valtakunnallinen ennakointi Työvoima- ja koulutustarpeiden

Lisätiedot

Kädentaitaja keramiikka-alalla

Kädentaitaja keramiikka-alalla Kädentaitaja keramiikka-alalla Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Artesaani, keramiikka-ala Näyttöperusteisesti aikuiskoulutuksena kpedu.fi KESKI-POHJANMAAN MAASEUTUOPISTO TOHOLAMMIN YKSIKKÖ ARTESAANIOPISTO,

Lisätiedot

Vaasan yliopisto kouluttaa uusia terminologian asiantuntijoita

Vaasan yliopisto kouluttaa uusia terminologian asiantuntijoita Vaasan yliopisto kouluttaa uusia terminologian asiantuntijoita Anita Nuopponen Vaasan yliopisto, viestintätieteet Anita.Nuopponen@uv a.f i Sisältö Terminologiaoppia 36 vuotta Vaasan yliopistossa Teknisen

Lisätiedot

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 Nuori Yrittäjyys Yrittäjyyttä, työelämätaitoja, taloudenhallintaa 7-25- vuotiaille nuorille tekemällä oppien 55 000 oppijaa 2013-14 YES verkosto (17:lla alueella)

Lisätiedot