Opinnäytetyöinfo Kevät 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opinnäytetyöinfo Kevät 2012"

Transkriptio

1 Opinnäytetyöinfo Kevät 2012

2 TKI TUTKIMUS-, KEHITYS- JA INNOVAATIOTOIMINTA 2012 Eija Vähälä

3

4

5 TUSO-raportti 2011/ TKI / Kulttuuri Vuoden 2011 TKI-toiminnassa on ollut teemoina: Kulttuurista hyvinvointia: vaihtoehtoiset tulevaisuuden liiketoimintamallit yritystoimintaan, vapaa-ajan toimintaan ja työhyvinvointiin Muotoilun merkitys perinteisten toimialojen uudistajana, monipuolisen asiantuntijuuden kehittäjänä ja verkottumisena Palvelumuotoilun kehittäminen erilaisiin uusiin toimintaympäristöihin Musiikin erityispedagogiikan kehittäminen Kansainvälinen koulutuksen myynti

6

7

8 OIS Savoniassa koulutusta ohjaa OIS ajattelu (Open Innovation Space). Siinä yhdistyvät laadukas oppiminen ja opetus sekä työelämälähtöinen tutkimus ja kehittämistoiminta. Opiskelija on aktiivinen toimija ja hän työskentelee erilaisissa tiloissa ja ryhmissä sekä yhteisöissä ja verkko oppimisympäristöissä. Eri alojen opiskelijat, opettajat, tutkimus ja kehittämistehtävissä työskentelevät sekä työelämän edustajat yhdessä ratkaisevat alan ammattikäytännöstä nousevia erityyppisiä tehtäviä.

9

10 INNOVATION NETWORK Design concepts Prototyping Technical measuring Weather testing Ergonomic testing Etc.

11 Vuonna 2011 meneillään olevia hankkeita: PALMU palvelumuotoilua ikääntyville. uusia palvelujen tuottamismalleja itsenäisen suoritumisen tueksi (TEKES ) PALMU-tutkimusprojektin tavoitteena on kansalaisia hyödyntävien ikääntyvien itsenäistä suoriutumista tukevien uusien sosiaali- ja terveysalan käyttäjäkeskeisten palvelusovellusten ja -käytänteiden sekä tuotantomallien kehittäminen palvelumuotoilun avulla. PILOTIT: a) ikääntyneiden kotiutus sairaalahoidon jälkeen, b) kotona asuvien ikääntyneiden ja vammaisten itsenäisen suoriutumisen tukemismuodot, c) ja palvelukeskuksissa asuvien ikääntyneiden viriketoiminta.

12 JUTI - julkisten tilojen innovatiivisten sisäpintamateriaalien tuotteistaminen sekä verkottuneen asiantuntijuuden tuomat liiketoiminnan mahdollisuudet (ESR ) Pienet ja keskisuuret rakennus-, kaluste- ja sisustusalan yritykset tarvitsevat uusia toimintatapoja sekä kilpailukykyisiä tuoteinnovaatoita ja osaamisen kehittämistä kilpailukykynsä ylläpitämiseen. Ydintoimijoita hankkeessa ovat ammattikorkeakoulusta Kuopion Muotoiluakatemia, Tekniikka ja Terveysala. Mukana on myös Savon ammatti- ja aikuisopisto sekä useita yrityksiä ja suunnittelukohteita.

13 Toimintamalli: verkko ja sen solu 2 Hammaslääkärin vas-taanottokalusto 2 Kaijuttimista aulakalus-teisiin 2 Videoneuvotteluympä-ristö 3 Kertopuusta sisustus-materiaaliksi 3 katastrofiasunto 3 Oppimisympäristön vaikutus oppimiseen Yritysesittely 4 4

14 Kulttuuri arjen toimintojen ja hyvinvoinnin edistäjänä harvaanasutuilla alueilla. Luovista aloista hyvinvointia vaihtoehtoiset tulevaisuuden liiketoimintamallit (2011) KULTSI Käden taitoa, tanssia Kulttuuria Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi hankkeelle valmistelurahaa vuonna Valmistelurahan turvin hankkeen hakemusta on valmisteltu eteenpäin. Hankkeen tavoitteena on osallistavan tanssin saatavuuden ja saavutettavuuden lisääminen ja laajentaminen koko Pohjois-Savon alueelle. Käden taitojen monipuolisen harrastamisen ja mahdollisuuksien lisääminen haja-asutusalueilla yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Uusien liiketoimintamallien kehittäminen. Hanke suunnitellaan toteutettavaksi Savonia-ammattikorkeakoulun kulttuurin yksiköiden (Kuopion Muotoiluakatemia, Musiikin ja tanssin yksikkö) opetus- ja muun henkilöstön ohjauksessa, opiskelijoiden avulla ( mm. opinnäytetyöt), Pohjois-Savon taidetoimikunnan läänintaiteilijoiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa yhteistyössä.

15 Vuonna 2011 meneillään olevia kansainvälisiä hankkeita: DE-SME Intelligent Furniture - Training for Design, Environment and New Materials in SMEs (LEONARDO-LMP) Eurooppalaisen yhteistyöhankkeen tavoitteena on kehittää sisustusalan ammatillista koulutusta ja menetelmiä sekä uusia oppisisältöjä. Kohderyhminä ovat suunnittelijat, yrittäjät ja huonekalusektori. Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan eri maissa opetusmoduleita: Design for All, Service Design ja Image, Branding and Heritage of Furniture.

16 Vuonna 2011 valmisteilla olevia kansainvälisiä partnerihankkeita: D-Plus, Design Power Leads User Satisfaction, Italia Design Power Leads User Satisfaction, User centred design project methodology to real enterprise cases Luovan alan eurooppalainen koulutusmalli, Kestävä kehitys ECIPA Umbria, Craft and sustainable development; the inclusion of conservation activities in local development, training system and job creation policies Hankkeen nimi: Kaikilla on ikä ikäjohtamisen haasteet ja mahdollisuudet Hankesuunnitelmaluonnos , Itä-Suomen yliopisto, Savonia-amk

17 ILPO Innovaatiokyvykkyyttä luovista prosesseista Tässä tutkimushankkeessa keskitytään työhyvinvointia ja luovuutta tukevien prosessien tutkimiseen ja kehittämiseen, sekä luovien prosessien fysiologiseen seurantaan erilaisissa työympäristöissä. Hankkeessa yhdistetään tutkimusaineistoa, joka koostuu sekä laadullisesta että määrällisestä aineistosta. Luovien prosessien välineenä toimivat tekstiili- ja tilasuunnittelun menetelmät. Fysiologisten vasteiden avulla tutkitaan koehenkilöiden emotionaalisia ja psyykkisiä tunnetiloja sekä tekemisen vaikutusta työhyvinvointiin. Sydämen sykevariaatio voi ilmaista luovassa prosessissa olevan henkilön stressiä ja palautumista, työn fyysistä kuormitusta ja energiankulutusta.

18 Suupirssi, , ESR Päättyy Tertta hallinoi. Liittyy 2011 päättyneeseen Hambulanssi-projektiin, jossa kehitettiin liikkuva hammashoidon yksikkö. Suupirssi - projektissa kehitetään koulutus- ja palvelutoimintamallia liikkuvaan suunhoidon yksikköön yhteistoiminnassa suun hoidon ammattilaisten, Savonian terveysalan ja yliopiston hammaslääketieteen kanssa. Toiminnan pilotointia tehty 2011 ja se jatkuu kevään 2012 harvaan asutuilla alueilla ja vanhustyössä. KuMun opiskelijat olleet mukana palvelukonseptin kehittämisessä muotoilun näkökulmasta.

19

20 MAP maksullinen palvelutoiminta Teollinen muotoilu E-laskun käyttäjäselvitys ja -skenaariot Enfo Oyj:lle (laitan tästä linkin erikseen, esitystä saa näyttää tässä tilaisuudessa) Laitekotelon pidikkeen muotoilu, Mega-Elektroniikkaa Oy Autonpesujärjestelmän maksupäätteen konseptimuotoilu, Osakeyhtiö Hallman Osteoporoosilaitteen muotoilutyö, Bone Index Ajoneuvon konseptimuotoilua, JR Tailored Vehicles Oy Sisustusarkkitehtuuri ja kalustemuotoilu Hiltulanlahden päiväkodin tila- ja sisustussuunnittelu, sisustusarkkitehtuuri ja kalustemuotoilu JUTI-projektin konseptimuotoilutöitä mm.: Amphion Loudspeakers, tasokaiuttimet Elemenco Oy, katastrofiasuminen M-Erikoiskaluste, hammashoidon kalustekonseptit KYS, kuntoutustilat Kuopion kaupunki, mm. Hatsalan koulun opetustilojen uudistaminen Fimea, videoneuvottelu Punkalive, kertopuuelementin suunnittelu

21 Koru- ja jalometallimuotoilu Kalevala-koru, korumalliston konseptisuunnittelu, jalometalli 3.vsk Lankatuotekonsepteja tuotantoon vankila + jatkoprojekti myyntituotteista Hautamuistomerkkien/tuotteiden suunnittelu lemmikeille Vaatetus- ja tekstiilimuotoilu Lumikuningatar-ooppera (Savonian produktio): Graafinen suunnittelu Reetta Tuunainen Puvustus Suvituuli Wallendahr (opinnäytetyö) ja 5 1 vsk opiskelijoita Lavastus(tekstiili): Laura Ingerö (opinnäytetyö) ja ryhmä opiskelijoita Jazz-produktion tanssipuvustus, Savonia-amk VISIO- hiusstudion 20-vuotisnäytöksen puvustuksen suunnittelu ja toteutus Työvaatemallisto, SAKUPE Graafinen viestintä Viestinnän konseptointeja Tulipaasi Oy, Design Muru / Ateljee Lasielämyksiä, graafinen viestintä Esittelyvideon Mäntykankaan koululle KYS verkkosivujen suunnittelu ja toteutus Esittelyvideo Tasogears Oy:lle Kauppakeskuksen graafisen ilmeen uudistaminen, Sektori Ylä-Savon kehitysyhtiön visuaalinen ilme

22 Enfo Oy e-lasku Linkki on poistettu tekijänoikeussyistä. Linkki on katsomisen arvoinen. KuMun opinnäytetyöryhmän jäsenet näyttävät linkin oman suuntautumisalansa opiskelijoille.

23 Asiantuntemuksen kehittyminen vaatii tiedon ja taidon kumuloitumista. TKI- työ on työelämän tarpeista lähtevää pääasiassa soveltavaa tutkimusta ja tuotekehitystyötä, josta merkittävä osa tehdään läheisessä yhteistyössä alueen yritysten kanssa Tutkimus- ja kehitystyön kautta pyrimme seuraaviin tavoitteisiin: Muotoiluakatemia saavuttaa merkittävän aseman yhtenä valtakunnallisista muotoilun ja viestinnän osaamis- ja innovaatiokeskuksista TKI-työssä huomioidaan monipuolisesti eri kulttuuriympäristöissä elävien tuotteen tai palvelun käyttäjien tarpeet (=käyttäjälähtöisyys), sekä kestävän kehityksen näkökulma

24 Tulevaisuuteen varustaudutaan liittymällä / sitoutumalla muotoilun ja viestinnän tulevaisuusmaisemaa kehittäviin kansainvälisiin tutkimus- ja kehityshankkeisiin TKI-työ lisää Muotoiluakatemian asiantuntijuutta ja näyttää suuntaa tulevaisuuden osaajille TKI-työ kytketään tiiviisti perusopetukseen ja syventäviin opintoihin, jotka määrittelevät TKI-työn linjaukset sekä opinnäytetöihin TKI-työ kiinnittää Muotoiluakatemian innovatiivisena kumppanina yhä tiiviimmin ympäristöönsä ja yhteistyöverkostoihin koti- ja ulkomaisten yritysten, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa

25 Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan arviointi Arvioinnin kohteet ovat: 1) TKI- toiminnan asema ja rooli ammattikorkeakoulussa ja innovaatiojärjestelmässä Millainen tahtotila, rooli ja merkitys TKI-toiminnalla on ammattikorkeakoulussa? Millainen yhteys ammattikorkeakoulun TKI-strategialla on alueellisiin, kansallisiin ja kansainvälisiin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiostrategioihin? Millainen rooli ammattikorkeakoululla on alueen TKI- toiminnassa?

26 2) Ammattikorkeakoulujen TKI- toiminnan käytäntö Miten TKI- työtä tehdään ammattikorkeakoulussa? Millaisia menetelmiä ja rahoituslähteitä TKI-työssä käytetään? Millainen on TKI-toiminnan asema, painopiste ja luonne ammattikorkeakoulussa? Miten yritykset ja organisaatiot on linkitetty TKItoimintaan?

27 3 ) Mitkä ovat TKI- toiminnan resurssit ja osaaminen Miten ammattikorkeakoulu on määritellyt oman tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan osaamisensa ja resurssit? Millaiset tutkimus/asiantuntijaryhmät toteuttavat TKItoimintaa ja millaista osaamista ja - pätevyyksiä henkilöstöllä on? Miten TKI-osaamista seurataan, arvioidaan ja kehitetään?

28 4 ) TKI- toiminnan ja koulutuksen integraatio Millainen on opetuksen ja opiskelijan rooli ammattikorkeakoulun TKI-toiminnassa? Miten TKI-toimintaa hyödynnetään opetuksessa ja toisaalta, miten opiskelijat voivat osallistua TKI-toimintaan? Mitä hyötyä elinkeinoelämä saa opiskelijoiden TKIosaamisesta ja toisaalta miten opiskelijat hyötyvät työelämäyhteistyöstä?

29 5 ) TKI- toiminnan tuloksellisuus, vaikuttavuus ja laatu Mitä tietoa ammattikorkeakoulu itse kerää TKI-toimintansa volyymistä, tuloksellisuudesta, vaikuttavuudesta ja laadusta? Mitkä ovat ammattikorkeakoulun keskeisimmät näytöt ja tulokset TKI-toiminnasta viimeisten 3 vuoden ajalta suhteessa korkeakoulun omiin tavoitteisiin? Millainen on ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan vaikuttavuus alueellisessa ja kansallisessa innovaatioympäristössä?

30 KIITOS

31 info2012 Työharjoittelupaikan merkitys opinnäytetyölle Yhteistyökumppani Voi löytyä opinnäytetyölle aihe Opinnäytetyö voidaan tehdä projektina työharjoittelupaikkaan Työharjoittelupaikasta asiantuntija-ohjaaja.

32 info2012 Syventävien opintojen merkitys Ammatillisen osaamisen syventäminen Mahdollisuus opinnäytetyön osa-alueiden työstämiseen Projekteista opinnäytetyöaiheita ja yhteistyökumppaneita/ -tahoja.

33 info2012 Suuntautumisvaihtoehtojen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan linjaukset

34 info2012 Graafisen viestinnän laitoksen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyön tavoitteena on visuaalisen viestinnän laadun ja toimivuuden arviointi ja kehittäminen sekä visuaalisen viestinnän hyödyntäminen yritysten ja yhteisöjen toiminnassa.

35 Tekstiilimuotoilun laitoksen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyön painopistealueet 1 Kulttuuriproduktit Kulttuurituotanto (esim. luovan ilmaisun tehtävät, moniammatilliset kulttuuritapahtumat) Palvelujen kehittäminen (esim. elämysmatkailu, seikkailu, viriketoiminta) Oman osaamisen tuotteistaminen ja yrittäjyys 2 Suunnittelun ja valmistuksen prosessit Julkisten tilojen ja yksityiskotien sisustustuotteet, taidetekstiilit, mallistot ja tuoteperheet Materiaalien innovatiivinen tuotekehitys ja testaus (esim. high-tech, kierrätysmateriaalit, tuoteturvallisuus) Oman osaamisen tuotteistaminen ja yrittäjyys info2012

36 Tekstiilimuotoilun t&k&i - toimintakenttä info2012 Hyvinvointi arvoina: kauneus ( esteettisyys), totuus (ekologisuus, kestävä kehitys) hyvyys (eettisyys, turvallisuus) Kulttuurinen, sosiaalinen, yksilöllinen, taloudellinen, tuotannollinen, materiaalinen laatu Käyttäjä tuote ympäristö analyysit Tuotesuunnittelu- ja tuotekehitysprosessit Taidon ja luovan ilmaisun analyysit ja prosessit Teollinen muotoilu Tulevaisuuden tutkimus Trendit Sisustus ja ympäristö Luova tuotanto ja yrittäjyys Luovat prosessit Tekstiilitaide ja -tuotteet Näyttelytoiminta Käden taidot ja tuotteistaminen Palveluprosessit Ohjausprosessit Valmistusprosessit Kokemusprosessit Ekologiset, esteettiset, eettiset ja turvalliset tuotteet ja palvelut

37 info2012 Vaatetusmuotoilun tutkimus- ja kehittämistyön painopistealueet 1.Uusien pukeutumiseen liittyvien tuotteiden, työkalujen ja muotoilupalveluiden kehittäminen Vaatemallistot, imago/työvaatetus, tuotekehitys, puvustukset, esiintymis- ja rooliasut, elämysteollisuus, tapahtumatuotanto, Liiketoimintaosaaminen; Oman osaamisen tuotteistaminen, oman yritystoiminnan kehittäminen 2. Vaatteiden visuaalisen ilmeen merkitys käyttäjälle 3. Vaatetusmuotoilijan muuttuvat ammattikäytänteet globalisoituneessa vaatetusteollisuudessa

38 info2012 Keramiikka- ja lasimuotoilun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyön linjaukset Keramiikka ja lasi rakennetussa ympäristössä. Keramiikan ja lasin soveltava materiaalitutkimus. Keramiikan- ja lasin valmistusmenetelmien ja työtapojen kehittäminen esim. serigrafia keramiikan ja lasin kuvapintojen valmistamisessa. Suunnitelmia tulevaisuuden keittiöön, kylpyhuoneeseen, viherhuoneisiin, terasseille. Tarkastelun kohteena astioiden suunnittelu ja valmistus, ruuan valmistaminen, säilöminen, tarjoaminen ja nauttiminen, erilaiset kattaukset.

39 info2012

40 Aiheita opinnäytetyöhön info2012

41 info2012 Opinnäytetyön aiheen löytyminen Opiskelijayhteistyö. Joka vuosi kyselyjä yhteistyöstä mm. terveysalan opiskelijoiden opinnäytetöihin, esim. taittoa, kuvitusta, wwwsuunnittelua. Yhteyshenkilö Heli Reinikainen, Marja-Sisko Kataikko Asiakastyöt maksullisen palvelutoiminnan projektit tulevat projektisuunnittelija Petra Penttiselle ja Toni Ruotsalaiselle ilmoita heille, mistä aiheista olet kiinnostunut WWW-suunnittelun, multimediaesitysten ja av-tuotannon tulevista projekteista tietää parhaiten Jouni Valtonen Viestinnän konseptointi teemasta toivotaan lisää opinnäytetöitä. Yhteyshenkilö Heli Reinikainen

42 info2012 Asiakasprojekteja keväällä 2012 Savofila näyttely Kuopion filatelistikerhon tunnus ja Savofila 2013 ennakkoesite, tarvitaan jo huhtikuuhun mennessä Savofila-näyttelyn muu aineisto: näyttelyohjelma, tulosluettelot, kunniakirjat, näyttelyn graafinen ilme yms. Syksyn 2012 aikana. PUIJO aiheinen kirja, jonka filatelistikerho julkaisee omakustanteena, suunittelu syksyllä 2012 Yhteyshenkilönä Heli Reinikainen

43 info2012 Asiakasprojekteja keväällä 2012 Varkauden seurakunnan graafinen ilme Visuaalisen ilmeen peruselementit ja lomakkeisto Neuvottelut käynnissä, yhteyshenkilö Toni Ruotsalainen Yhteisjulkaisut terveydenhoitoalan opiskelijoiden kanssa: Opas vauvan sensomotorisen kehityksen tukemiseen, kuvitus ja taitto Yhteyshenkilö Heli Reinikainen

44 info2012 Asiakasprojekteja keväällä 2012 Päiväkodin graafisen ilmeen suunnittelu Uusi päiväkoti perusteilla Kuopioon, päiväkodille tarvitaan nimi (mietinnässä) sekä visuaalinen ilme. Projekti neuvotteluvaiheessa, yhteyshenkilönä Petra Penttinen

45 info2012 Työhyvinvointia muotoilun avulla Työympäristön viihtyisyyden kehittäminen työntekijöiden kanssa yhteistoiminnassa. Luovista prosesseista liiketoimintaa. Työterveyslaitos on mukana prosesseissa. Kestävän kehityksen huomioiminen työympäristössä ja johtamisessa. Lisätietoja Kaisa Klemola

46 info2012 Sisustusta ja viriketoimintaa Olkkari printtitekstiilejä Microkadun kampuksen opiskelijoiden ja henkilökunnan virkistystilaan. Alavan sairaalaan sisustustekstiilejä. Sairaalakadun kampuksen kirjastoon tilataideteos. Kuopion lyseon ruokasaliin tekstiilejä (kaikuminen ogelmana). Viriketoimintaa Invalidisäätiön palvelutalolle. TYKY-ilta naisille.

47 info2012 Käytettävyystutkimus Muistisairaan kuvasarjan käytettävyyden testaaminen. Kuopion palvelukeskusten käyttöön on valmistettu kuvasarja muistisairaiden aivojumppaan. Kuvasarjaan liittyy myös näyteaineistoa. Käytettävyyden testaaminen ja parannusesityksien tekeminen ovat tehtävänä.

48 info2012 Käden taitojen ja luovan ilmaisun työpaja Iltapäiväkerhoon, koulun kerhotoimintaan Leirikoululle Aiheet kaikkien käytettävissä Lisätietoja Riitta Junnila-Savolainen

49 info2012 Kotona asuva vanhus Helpotusta arkielämään: Miten yksinäisen vanhuksen elämänlaatua voidaan parantaa? Yhteistyötä kodinhoitajan kanssa. Kotikäynneillä mietitään kyseisen vanhuksen elämänlaatukysymyksiä ja niihin vaikuttamisen mahdollisuuksia. Valmistetaan tuote tai tuotteita havaintojen pohjalta. Aiheeseen voi tarttua kaikki kiinnostuneet Lisätietoja Riitta Junnila-Savolainen

50 info2012 Repun suunnittelu ja valmistus Tehtävänä suunnitella ja valmistaa reppu, joka täyttää seuraavat kriteerit: Tyylikäs, naiselle sopiva A4 paperit mahtuu suorana Ergonominen Ei hiostava selälle Lukitus selän puolella, ettei varas vie mitään tungoksessa Kestää pientä sadetta tai sitten erillinen sadesuoja. Yhteistyö fysioterapiaopiskelijan kanssa Lisätietoja Riitta Junnila-Savolainen

51 info2012 Aihioita P.T.A. Group Oy:n lahjoittaman vaatekokoelman taltiointi/dokumentointi. Kokoelma, joka sisältää vaatteita, leikekirjoja, valokuvia, videotallenteita, 70- ja 80-luvuilta on KuMussa vaatetusmuotoilun laitoksen hallussa. Yhteyshenkilö: Ulla Rytkönen

52 info2012 Tuotemuotoilun aihepiirejä ja kiinnostuksen kohteita tulevana vuonna Suuntautumisaloina Tila- ja kalustemuotoilu Teollinen muotoilu Jalometallimuotoilu Keramiikka- ja lasimuotoilu

53 info2012 Tila- ja kalustemuotoilu Videoneuvottelutilat Kuntoutustilat Kauppakeskus, sisäänkäynnit Yläkoulun oppimistilat Yläkoulun ulkotilat

54 info2012 Teollinen muotoilu Pelit Käyttöliittymät Ajoneuvot Vesiteknologia Anturiteknologian sovellukset Co-Working Robotiikka Savonia-amk oppimisympäristöt 0-energiasovellukset Tulevaisuus-osaaminen

55 info2012 Jalometallimuotoilu Asustekorut Uniikki- ja tilaustyöt Yksilölliset korut Pien- ja koriste-esineet Kattaustuotteet Palkinnot Teolliset sarjatuoteideat ja konseptit yhteistyöyrityksille Materiaali- ja yhdistelmäkokeilut

56 info2012 Keramiikka- ja lasimuotoilu Käyttäjälähtöiset muotoilutehtävät opiskelijan oman kiinnostuksen mukaan Julkisten tilojen ja yksityiskotien sisustustuotteet ja taideteokset Aiheita materiaalitutkimuksesta kiinnostuneelle Palvelumuotoilua: elämys-, ohjaus- ja koulutustarjontaan Lisätietoja: Marja-Leena Piippo

57 Raportointi (kirjallisen viestinnän opettaja) Henkilökohtaista ohjausta kirjoittamiseen, lähteiden ja viittausten merkitsemiseen, raportoinnin selkeyteen info2012 Lähetä sähköpostitse raporttiasi mielellään Wordtiedostona: tarvittaessa voidaan sopia tapaamisaika, mutta pääsääntöisesti ohjataan sähköpostitse. Muista varata aikaa ohjaukselle vähintään viikko eli toimi hyvissä ajoin ennen arviointiseminaariin ilmoittautumista. (Raportin ei siis tarvitse olla valmis, kun sen ohjattavaksi annat.)

58 Opinnäytetyöprosessi info2012

59 info2012 Aikaisemmat opinnot YYBY Muotoilun tai viestinnän perusopinnot 45 op Muotoilun tai viestinnän pääaineopinnot op Muotoilun tai viestinnän syventävät opinnot 30 op YTT1 Tutkiva toiminta 15 op

60 info2012 KuMun, Liikkeen ja Savonian opinnäytetyöryhmien tehtävänä on huolehtia opinnäytetyöskentelystä ja opinnäytetöiden ohjeistuksesta Savoniassa.

61 KuMun opinnäytetyöryhmän jäsenet ja heidän vastuualueensa ovat Tarja Hyvärinen, äidinkieli, raportointi info2012 Riitta Junnila-Savolainen, tekstiilimuotoilu, aikuiskoulutus Antti Kares, tuotemuotoilu Hannu Oksanen, tuotemuotoilu Kaisa Klemola, tekstiilimuotoilu Mariella Rauhala, vaatetusmuotoilu Heli Reinikainen, graafinen viestintä, aikuiskoulutus Pirkko Tenkama, opinnäytetyökoordinaattori, aikuiskoulutus Marja-Leena Piippo, keramiikka- ja lasimuotoilu Merja Vallius, keramiikka- ja lasimuotoilu

62 info2012 KuMun opinnäytetyöryhmän lisäksi opinnäytetyöskentelyyn osallistuvat Ohjaavat opettajat Sinikka Eloranta, englanti Arvioijat Sopimuskumppanit Taitemian kirjaston henkilökunta Opintotoimiston henkilökunta Koulutuspäällikkö Eija Vähälä, TKI-johtaja Muotoilufoorumi

63 info2012 Ohjaushenkilöstö 1. ohjaaja on opinnäytetyön ohjaava opettaja 2. ohjaaja on äidinkielen lehtori. Arvioija on opinnäytetyön ensisijainen arvioija. Opponentit arvioivat ja auttavat näkemyksillään eteenpäin. Ont-koordinaattori ohjaa KuMun opinnäytetyöskentelyä. Opinnäytetyön tekijä nimeää ohjaushenkilöstön opinnäytetyönsä ohjaus- ja hankkeistamissopimukseen.

64 info2012 Opinnäytetyöprosessi Opinnäytetyöprosessi on opiskelijan työprosessi, jota asiantuntijat tukevat, ohjaavat ja arvioivat. Opinnäytetyöprosessissa Opiskelija vastaa työprosessistaan. Ohjaushenkilöstö tukee ja ohjaa prosessia. Toimeksiantaja/yhteistyökumppani luo työelämäyhteyden ja edellytykset opinnäytetyön tekemiselle.

65 info2012 Opinnäytetöiden ohjeistus 2012 moodle.savonia.fi Kuopion Muotoiluakatemiassa noudatetaan Savonian yhteisiä opinnäytetyöohjeita ja lomakkeita, jotka löytyvät Moodle-kurssilta Thesis - Opinnäytetyö Opinnäytetyö KuMu -ympäristössä on Kuopion Muotoiluakatemian yksikkökohtaisia käytänteitä, ohjeita, aikatauluja ja ajankohtaisia asioita. Opinnäytetöitä työstetään syvällisemmin laitosten omilla Moodle-kursseilla, Laitosten virtuaaliluokissa, joihin pääsee Opinnäytetyö KuMu kurssin kautta.

66 info2012 Mistä aloitat? Tutustu opinnäytetyön ohjeisiin Moodle-ympäristössä Keskustele aiheesta suuntautumisalasi pääainevastaavan ja muiden opettajien kanssa Valitse opinnäytetyösi aihe Laadi opinnäytetyösi aihekuvaus Toimita aihekuvaus Moodleen suuntautumisalasi virtuaaliluokkaan Aloita ohjaus- ja hankkeistamissopimuksen täyttäminen Aloita seurantalomakkeen täyttäminen.

67 info2012 Aiheen hyväksyminen ja ohjaajien nimeäminen Aihekuvaukset käsitellään suuntautumisalasi ohjaushenkilöstön kokouksissa ja opinnäytetyön 1. ohjaajat nimetään 4. jaksossa. Ohjaavasta opettajasta voi esittää toivomuksen aihekuvauksessa. Erityisohjauksesta neuvotellaan tarvittaessa 1. ohjaajan kanssa.

68 info2012 Opinnäytetyön seurantalomake Seurantalomake on opinnäytetyötä koskeva dokumentti tehdyistä suorituksista. Seurantalomake printataan Moodlesta Thesis - Opinnäytetyö -kurssilta. Opiskelijan tehtävä on huolehtia suoritusmerkintöjen pyytämisestä seurantalomakkeeseen koko opinnäytetyöprosessin ajan. Lopuksi seurantalomake palautetaan 1. ohjaajalle ja opintosuoritukset merkitään Symsiin. Suoritukset merkitään ainoastaan seurantalomakkeeseen, joten pidä se tallessa!

69 Opinnäytetyöskentelyn aikataulu info2012 Tarkka opinnäytetyöskentelyn aikataulu ilmoitetaan Moodlessa Opinnäytetyö KuMu kurssilla ja vuosikellossa. Luonnos syksyn 2012 aikataulusta: Seminaareihin ilmoittautuminen Seminaaripäivät Kypsyysnäyte Todistushakemuksen viimeinen jättöpäivä 31.8./ / / /2.1. Valmistumispäivä 21.9./ / / /21.1. Savonian yhteiset päivämäärät

70 TYÖSSÄ JAKSAMISTA JA HYVINVOINTIA ELÄMYKSISTÄ JA UUSISTA KOKEMUKSISTA! info2012

Vuosikertomus 2006 Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia

Vuosikertomus 2006 Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia Vuosikertomus 2006 Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia Sisältö kuopion ROuvasväenyhdistys ry:n hallituksen puheenjohtajan katsaus KUOPION Muotoiluakatemian johtajan katsaus KUOPION

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia

TOIMINTAKERTOMUS. Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia TOIMINTAKERTOMUS 2013 Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia SISÄLLYS 1 Kuopion Rouvasväenyhdistys ry:n hallituksen puheenjohtajan katsaus vuoteen 2013...4 2 Kuopion Rouvasväenyhdistys

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17 Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

TEEMA Syntisen hyvää SIVU 6. Sähköautosta silkkikauppiaaseen Savonia komeasti esillä Matkuksessa SIVU 8. Valttina kansainvälinen viinitutkinto SIVU 13

TEEMA Syntisen hyvää SIVU 6. Sähköautosta silkkikauppiaaseen Savonia komeasti esillä Matkuksessa SIVU 8. Valttina kansainvälinen viinitutkinto SIVU 13 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2013 TEEMA Syntisen hyvää SIVU 6 Sähköautosta silkkikauppiaaseen Savonia komeasti esillä Matkuksessa SIVU 8 Valttina kansainvälinen viinitutkinto SIVU 13 PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen 1 Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010 Känsälä/Muhonen/Rissanen 2 1. Johdanto Kirjaston laatukäsikirjassa kuvataan kirjaston nykyinen toiminta, toiminnan tavoitteet sekä keskeisimmät kehittämiskohteet.

Lisätiedot

LÄHTÖTELINEISSÄ. Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta. Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198

LÄHTÖTELINEISSÄ. Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta. Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198 OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198 TUTKIMUKSIA Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) LÄHTÖTELINEISSÄ Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta Turun ammattikorkeakoulun raportteja 198 Turun

Lisätiedot

Opinto-opas 2010 2011

Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija:... Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus:...Johanna Henriksson Taitto:...Antero Airos Ilmestynyt:...8/2010 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08 OPINTO-OPAS GUIDE BOOK 2008-2009 SAVONIA BUSINESS VARKAUS OPINTO-OPAS 2008-2009 GUIDE BOOK 2008-2009 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS 1 TYÖJÄRJESTYS LUKUVUONNA 2008-2009 SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2008-2009

Lisätiedot

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille FUTUREX Future Experts -projektin raportti Toim. Anne Rouhelo & Heli Trapp Asiantuntijuus ja verkostomainen

Lisätiedot

Asiakkaille parempia tuotteita ja palveluita

Asiakkaille parempia tuotteita ja palveluita Asiakkaille parempia tuotteita ja palveluita Korkeakouluverkoston innovaatiopalvelut (KIP) hanke kehitti uusia tapoja korkeakouluverkoston innovaatiotoimintaan Miika Kajanus - Sari Karhu 1 Savonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

FUAS-liittouma herättää positiivisia odotuksia

FUAS-liittouma herättää positiivisia odotuksia FUAS-LEHTI nro 1 2012 FUAS-liittouma herättää positiivisia odotuksia Kesäopinnot vauhdittavat valmistumista 8 Verkoston avulla kehitysmaiden markkinoille 13 4» www.fuas.fi Pääkirjoitus FUAS-liittoumasta

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot

- Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

- Ylempi ammattikorkeakoulututkinto OPETUSSUUNNITELMA Ympäristöteknologian koulutus - Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tekniikan ja liikenteen koulutusala (60 op) Päivitetty kesäkuussa 2015 Marianna Luoma Taru Potinkara 1 Sisältö 1 YLEISTÄ

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA Maarit Tiainen Ulla Ritvanen Sari Tervonen Oppimiskeskus Kuopion yliopisto Syyskuu 2004 Sisältö 1 Johdanto... 4 2 Selvityksen

Lisätiedot

Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg, Laura Virta Kestävän kehityksen opas

Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg, Laura Virta Kestävän kehityksen opas Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg, Laura Virta Kestävän kehityksen opas Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy 4V Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin Kestävän kehityksen opas 4V Välitä, Vaikuta,

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen

Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen Hakijan opas APPLICANT S GUIDE Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, päivätoteutus Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, monimuotototeutus Ylempään

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA Opintojen laajuus 210 opintopistettä Opintojen kestoaika 2011-2014 Hyväksytty 26.1.2011 2 1 JOHDANTO Ammattikorkeakoulun hallituksen 15.10.2010

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-12.00 Paikka Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset järjestöosapuoli asiantuntijat esittelijä sihteeri tekninen sihteeri Etelä-Savon

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 164 TUTKIMUKSIA Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa TOIMINTA-AJATUS: Turun AMK antaa monialaista korkeakouluopetusta

Lisätiedot

KARELIA/TASO 2014. Vuoden 2014 kehittämisen painopisteet ja tulostavoitteet. Hyväksytty 10.12.2013 Karelia-ammattikorkeakoulun hallituksessa

KARELIA/TASO 2014. Vuoden 2014 kehittämisen painopisteet ja tulostavoitteet. Hyväksytty 10.12.2013 Karelia-ammattikorkeakoulun hallituksessa KARELIA/TASO 2014 Vuoden 2014 kehittämisen painopisteet ja tulostavoitteet Hyväksytty 10.12.2013 Karelia-ammattikorkeakoulun hallituksessa SISÄLLYSLUETTELO 1. KARELIA/TASO YHTEISET TAVOITTEET 2014 3 2.

Lisätiedot

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Kainulainen, S., Järvinen, M-R., Luoto, K., Matikka, O., Takala, M. & Seppälä, H. Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON VERKKOJULKAISUJA

Lisätiedot

Hoitotyön koulutusohjelma Hyväksytty JAMKin hallituksessa 14.1.2010

Hoitotyön koulutusohjelma Hyväksytty JAMKin hallituksessa 14.1.2010 OPETUSSUUNNITELMA 2010-2015 0/16 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Sairaanhoitaja (AMK) Opintojen laajuus 210 op, opintojen kestoaika 2010-2014 Terveydenhoitaja (AMK) Opintojen laajuus 240 op, opintojen kestoaika

Lisätiedot

TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI. Toimintasuunnitelma vuosille 2014-2015. Päivitetty 9/2013 / Maarit Mykkänen

TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI. Toimintasuunnitelma vuosille 2014-2015. Päivitetty 9/2013 / Maarit Mykkänen TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI Toimintasuunnitelma vuosille 2014-2015 Päivitetty 9/2013 / Maarit Mykkänen 94 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1 TUETTU PÄÄTÖKSENTEKO - taustaa ja tulevaisuutta teeman ympärillä

Lisätiedot

Avaamme. asiantuntijuuteen. HAKIJAN OPAS

Avaamme. asiantuntijuuteen. HAKIJAN OPAS Avaamme asiantuntijuuteen. HAKIJAN OPAS KEVÄT 2014 Sisältö NUORTEN KOULUTUS AIKUISKOULUTUS KULTTUURIALA Media-alan koulutus Medianomi (AMK) s. 9 s. 9 Musiikin koulutus Musiikkipedagogi (AMK) s. 11 LUONNONVARA-

Lisätiedot