LAPSET ETUSIJALLA. Ohjelman aktiviteettiopas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAPSET ETUSIJALLA. Ohjelman aktiviteettiopas"

Transkriptio

1 LAPSET ETUSIJALLA Ohjelman aktiviteettiopas

2 JOHDANTO Kiitos lionit, kaikesta tuesta ja työstänne lasten olojen parantamiseksi yksi lapsi kerrallaan. Joka päivä lionit eripuolilla maailmaa vastaavat kutsuun lasten hyvinvoinnin turvaamiseksi. Järjestämänne projektit antavat lapsille toivoa ja auttavat heitä kasvamaan turvassa, terveinä ja paremmin mahdollisuuksin saavuttaa aikuisikä. Monet tilastot osoittavat, että miljoonat lapset elävät köyhyydessä, hyljättyinä, lukutaidottomina, aliravittuina, hyväksikäytettyinä, heitteillejätettyinä ja haavoittuvaisina. Tarve terveys- ja koulutsupalveluille on jatkuva ja universaali. Katsahdus näihin tilastoihin voi antaa vaikutelman, ettei suurta osaa lapsista edes voida auttaa. Mutta kun itse näemme itse lapsen kärsivän lähipiirissämme, se saa aikaan paljon voimakkaamman reaktion - tätä lasta tulee auttaa! Yhä useammin yhteisöissään lionit kohtaavat kärsivän lapsen hätääntyneen, mutta kuitenkin toiveikkaan katseen. Lionit ovat osoittaneet välittävänsä asettamalla lapset etusijalle. Paikkakunnilla eri puolilla maailmaa lionit auttavat köyhyydessä eläviä lapsia ruoka- ja vaatekeräysten avulla, järjestämälle sairaille lapsille viihdykettä, järjestämällä leirejä vammaisille, lukuohjelmia kouluikäisille ja useita muita aktiviteetteja. Vastaamalla omien paikkakuntiensa lasten tarpeisiin, lionit vaikuttavat monien elämään, yksi lapsi kerrallaan. Lioneita kaikkialla rohkaistaan järjestämään käytännön palveluprojekteja joilla voidaan vastata tarpeisiin osa-alueilla joilla julkiset palvelut eivät kenties riitä. Ohjelman Lapset etusijalle välityksellä voit tiedottaa järjestömme toiminnasta paikkakunnallasi ja pyytää ihmisiä liittymään meihin, palvelemaan ja auttamaan lapsia. Lioneita tarvitaan nyt... enemmän kuin koskaan. Tässä oppaassa kuvaillaan vaihe vaiheelta mitä klubi voi tehdä määritelläkseen paikkakuntansa lasten avuntarpeen. Opas sisältää ohjeet toimikunnan perustamiseksi, paikallisten yhteistyösuhteiden rakentamiseksi, tavotteiden asettamiseksi ja projektin toteuttamiseksi. Hyödynnäthän tätä opasta ja tietopakettia käynnistäessäsi Lapset etusijallelionsprojektin tänään! Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä Lions Clubs Internationalin päämajan henkilökuntaan.

3 SISÄLLYSLUETTELO Lapset etusijalle tietopaketti 3 Miksi järjestää Lapset etusijalle -projekti? 4 Ohjelmaresursseja 5 Alkuun pääseminen: Vaihe yksi: Paikkkunnan tarpeiden arviointi 6 Vaihe kaksi: Projektin suunnittelu 10 Vaihe kolme: Projektin julkistaminen 11 Projektin toteuttaminen 12

4 Lapset etusijalle tietopaketti Tämä paketti sisältää hyödyllisiä tietoja joiden avulla järjestät Lapset etusijalle -projektin: Ohjelman aktiviteettiopas Ohjelman esite 25 projekti-ideaa lasten palveluiden järjestämiseksi Projekti-idealistasta: Järjestä ruokakeräys nälänhädän lieventämiseksi Projekti-idealistasta: Järjestäkää lastenvaatteiden keräys Projekti-idealistasta: Kerätkää matkalaukkuja sijaiskotien lapsille Projekti-idealistasta: Järjestäkää kuulon esitarkastus esikoulu- ja kouluikäisille lapsille Paikkakunnan juliste Kunniatodistus Esimerkki lehdistötiedotteesta Materiaalitilauslomake Lapset ensin tietopaketin hinta on 5 US dollaria ja se voidaan tilata Terveys- ja lasten palveluiden osastolta. Lisätietoa paketista löytyy järjestön verkkosivuilta osoitteessa

5 Miksi järjestää Lapset etusijalle -projekti? Maailman suurimman palveluorganisaation jäsenenä lionsklubilla on erinomainen tilaisuus vaikuttaa niiden lasten elämään joita he palvelevat. Voitte kehittää toimivia palveluprojekteja joiden avulla: autetaan apua tarvitsevia lapsia paikkakunnalla. lisätään tietoisuutta lasten tärkeimmistä tarpeista. rakennetaan paikkakunnalle tukiverkosto. tarjotaan palkitsevia kokemuksia jäsenille. saadaan uusia jäseniä klubeihin. Lapset etusijalla on mahdollisuus järjestää käytännön palveluprojekti jollain seuraavista osa-alueista: Ruuan/suojan tarjoaminen: turvalliset ja terveet elinolot lapsille ja tarpeellinen ravinto sairauksilta välttymiseksi ja henkisen sekä fyysisen kehityksen turvaamiseksi. Terveys: Tavoitteena tarjota vähäosaisille lapsille tarpeellinen terveydenhuolto heidän tulevaisuutensa ja kehityksensä turvaamiseksi. Koulutus/lukutaito: lasten oikeuden ja pääsyn varmistamiseksi peruskoulutukseen Koulutus muuttaa elämän ja katkaisee köyhyyskierteen. 4

6 Ohjelmaresursseja Seuraavista resursseista voi olla klubillesi hyötyä onnistuneen palveluprojektin toteuttamisessa. Jokaisesta löytyy mallikappaleet Lapset etusijalle -tietopaketista (KITCF): Lapset etusijalla: Ohjelmaesite (IAD 253) esitteestä löytyy yhteenveto ohjelmasta ja miten lionit voivat auttaa. Lapset etusijalla: 25 projekti-ideaa lasten palvelemiseksi (IAD 257) lista yksinkertaisista, helpoista projekteista lasten hyväksi. Lapset etusijalla: Projekti-idea lista malliesimerkeistä kumpikin lista sisältää malliesimerkkejä projekteista: Ruokakeräys nälän helpottamiseksi (IAD 258) Lastenvaatteiden keräys (IAD 259) Matkalaukkukeräys sijaiskoteihin sijoitettujen lasten hyväksi (IAD 260) Kuuloseulonnan järjestäminen esikoulu- ja kouluikäisille lapsille (IAD 261) Lapset etusijalla: Yhteisöjulisteet (IAD 254A & IAD 254B)) huomiota herättävät mainosmateriaalit voidaan ripustaa esille tiedottamaan klubin palveluprojekteista ja niiden hyödyllisyydestä paikkakunnan lapsille. Julisteissa on valmiina tila klubisi nimelle ja yhteystiedoille. Lapset etusijalla: Kunniatodistus (IAD 255) kaunis kunniakirja soveltuu kehystettäväksi ja klubijäsenille ja muille vapaaehtoisille tunnustuspalkinnoksi heidän palveluhengestään paikkakunnalla. Lapset etusijalla: Lehdistötiedotteen malli (IAD 256) antaa klubistanne ansaitsemansa julkisuuskuvan paikkakuntalaisille ja sen julkistamisesta voi olla apua tulevien projektien järjestämisessä. Lapset etusijalla: Tarviketilauslomake (IAD 251) sisältää listan ohjelmamateriaaleista joista voi olla hyötyä projektin toteuttamisessa. Voit myös ladata nämä julkaisut sekä kunniatodistuksen käyttöösi järjestön verkkosivuilta osoitteessa: Lapset etusijalla -ohjelmaopas 5

7 ALKUUN PÄÄSEMINEN Vaihe yksi: Paikkkunnan tarpeiden arviointi Lionit ympäri maailman ovat aktiivisesti mukana auttamassa lapsia ja nuoria ja erityisesti heitä joita kohtaavat suurimmat vaikeudet. Lionit ovat tottuneet laittamaan lapset etusijalle mahdollistaen heille kasvun, oppimisen ja paremman elämän laadun. Oli kyse ruokakeräyksen, terveystarkastusten tai lukuohjelman järjestämisestä, lionit ovat omistautuneet toivon ja avun tuomiseen heille jotka sitä tarvitsevat... erityisesti lapsille. Ennen projektin valitsemista on tärkeää, että klubinne määrittelee millaisia vapaaehtoispalveluita paikkakuntanne lapset tarvitsevat. Miten lionit voivat auttaa? Paikkakunnan tarvearviointi tulee auttamaan klubia määrittelemään mitkä palvelut olisivat hyödyllisimpiä paikallisille lapsille. Siitä on myös apua niiden henkilöiden ja organisaatioiden tunnistamisessa, jotka ovat jo mukana yhteisönne lasten koulutus- ja terveystarpeiden tuottajina. Tämä voi johtaa yhteistyöhön myöhemmin. Lisäksi, täyttämällä tämän arvioinnin ja aloittamalla lasten palveluprojektin, klubinne tulee osoittamaan johtajuutta taidoissa joilla edistetään klubin yhteishenkeä ja houkutellaan uusia jäseniä. Käykää läpi seuraavat vaiheet arvioidessanne paikkakuntanne lasten terveyspalveluihin, koulunkäyntiin sekä ruuan/suojan saatavuuteen liittyviin tarpeisiin: 1. Keskustelkaa arvioinnista hallituksen kanssa Esittäkää klubin hallitukselle, miten tärkeää paikkakunnan tarpeiden arvioiminen on. Keskustelkaa ideasta järjestää sellainen projekti, jossa painottuu lionien tärkeä rooli vaikeassa asmassa olevien lasten palvelijana. Ehdottakaa hallitukselle lasten tarpeiden arvioinnin suorittamista. Kertokaa, miten arviointi tulee auttamaan klubia määrittelemään suurimmat tarpeet ja keskittymään sopivaan terveydenhuoltoon tai koulunkäyntiin liittyvään projektiin joka oikeasti auttaisi avun tarpeessa olevia lapsia ja jonka järjestäminen kiinnostaisi klubin jäseniä. 2. Nimittäkää jäsenet toimikuntaan Kun hallitus on antanut hyväksyntänsä, keskustelkaa paikkakunnan tarvearvioinnista klubikokouksessa ja pyytäkää jäseniltä ideoita ja ehdotuksia. Jos jäsenet suhtautuvat arvioinnin suorittamisen ideaan myönteisesti, nimetkää työryhmä suorittamaan arviointia. 6

8

9

10 3. Nimetkää sellaiset paikkakuntalaiset jotka mielestänne ovat keskeisiä kontakteja joihin kannattaisi ottaa yhteyttä Ennen arvioinnin aloittamista tulee toimikunnan identifioida paikkakunnalta henkilöt joista voisi olla eniten apua lasten tarpeiden arvioinnissa. Laatika lista kontakteista. Listalla tulisi olla terveydenhuollon ja opetusalan ammattilaisia. Tässä esimerkkejä henkilöistä joita listalla voisi olla: Terveys- ja hyvinvointipalvelut Koulutuspalvelut Nuorisopalvelut Sairaaloiden hallintoviranomaiset, lääkärit, sairaanhoitajat Koulujen ja kirjastojen hallintojohtajat, opettajat ja henkilökunta Koulukuraattorit, sosiaalityöntekijät, opiskelijajärjestöjen johtajat, nuoriso-ohjaajat, poliisi, palokunta, kunnan vapaaajanvietto- ja virkistysalueiden koordinaattor Saatuanne listan valmiiksi yhteystietoineen, voi arviointiprosessi alkaa. 4. Järjestäkää kysely Soittakaa listalla oleville henkilöille ja tiedustelkaa heidän halukkuuttaan osallistua arviointiin. Malli kyselylomakkeesta löytyy tämän julkaisun kääntöpuolelta. Anna osallistujille mahdollisuus palauttaa lomake postitse, henkilökohtaisesti tai sähköpostitse, tai vastaamalla kysymyksiin puhelimessa. Käytä kunkin henkilön kohdalla heille parhaiten sopivaa metodia. Mikäli henkilö haluaa mielummin vastata kyselyyn postitse, lähettäkää hänelle lomake sekä saatekirje (katso malli saatekirjeestä tässä julkaisussa). Muistakaa merkitä lomakkeeseen palautusosoite ja liittäkää mukaan myös postimerkillä varustettu osoitekuori helpottamaan lomakkeen palautusta. Jos henkilö vastaa kysymyksiin mielummin puhelimessa, voit jatkaa suoraan kyselylomakkeen kysymyksiin. 5. Analysoikaa kyselyn vastaukset Kun täytetyt lomakkeet on palautettu, voi työryhmä aloittaa tulosten analysoinnin. Pyrkikää saamaan vastaukset seuraaviin kysymyksiin: Mitä hyvinvointipalveluja paikkakuntanne lapset tarvitsevat kipeimmin? Keitä ovat paikkakunnalla ne tahot joiden kanssa klubinne voisi tehdä yhteistyötä? Millä tavoin klubinne voi auttaa varmistamaan, että lapsille järjestyy näitä tarvittavia palveluita? Ovatko muut klubit ja organisaatiot jo mukana näiden palveluiden tuottamisessa? Olisiko näillä ryhmillä kiinnostusta yhteistyöhön klubinne kanssa? Tiivistetysti, mitä paikkakuntanne tarvitsee ja kuinka voitte auttaa? Lapset etusijalla -ohjelmaopas 9

11 6. Kertokaa tulokset klubinne jäsenille Pyytäkää työryhmää julkistamaan tulokset klubikokouksessa. Pyytäkää palautetta klubijäseniltä ja keskustelkaa tavoista joilla voisitte vastata esille nousseisiin erityisiin tarpeisiin paikkakunnallanne. Pyytäkää muitakin jäsniä antamaan mielipiteensä. Keskustelkaa avoimesti uusista ideoista ja päättäkää mihin projektiin klubin kannattaa lähteä. Halutessanne voitte pyytää piiristä puheenjohtajaa apuun. Heillä saattaa olla lisätietoja saatavilla olevista materiaaleista ja resursseista projektia varten: Lionien palvelut lapsille -johtaja Diabetestoiminnanjohtaja Näkötoiminnanjohtaja Kuulotoiminnanjohtaja PR-toiminnanjohtaja Mikäli arviointinne aikana tuli esille oman klubinne palvelualueen ulkopuolella olevista tarpeista, voitte tiedottaa niistä piirikuvernöörille. Lopuksi, kertokaa muille alueen klubeille suunnitteilla olevasta projektistanne, sekä suorittamastanne arvioinnista. Tämä voi kannustaa heitä suorittamaan arvioinnin omilla paikkakunnillaan. 7. Seurannan suorittaminen Lähettäkää kyselyyn vastanneille viestit kiittäen heitä kyselyyn osallistumisesta. Kertokaa heille miten paljon heidän panoksestaan oli apua klubinne suunnitelmissa lasten palveluprojektin järjestämiseksi. Kysy heiltä ovatko he kiinnostuneita tekemään yhteistyötä lionien kanssa tulevaisuudessa ja/tai kutsu heidät osallistumaan seuraavaan klubikokoukseen. Vaihe kaksi: Projektin suunnittelu Suunnittelutoimikunnan perustaminen Klubinne päätettyä millaisen palveluprojektin se järjestää, tulee teidän seuraavaksi löytää vapaaehtoiset johtajat suunnittelutoimikuntaan. Tämä toimikunta on palveluprojektinne selkäranka. Toimikunta voi sopia työnjaostaan ja motivoida muita jäseniä osallistumaan. He myös asettavat tavoitteet ja seuraavat edistymistä. Käyttäkää kätevää Toimikunnan työlistaa kootaksenne toimikunnan jäsenten nimet ja yhteystiedot. (Kts. mallikappale tämän julkaisun lopussa.) 10

12 Laatikaa toimintasuunnitelma Suunnittelu on onnistuneen palveluprojektin lähtökohta. Suunnitelman tulee sisältää seuraavat kohdat: Tavoitteet Toimintavaiheet Oletettu ajankäyttö Paikalliset yhteistyökumppanit Tarvittavat vapaaehtoiset PR-suunnitelma Tarvittavat resurssit Jakakaa suunnitelma muille klubijäsenille Kertokaa, että apu ja ehdotukset ovat tervetulleita kaikilta jotka haluavat mukaan. Suunnitelkaa klubikokouksia jotka vahvistavat yhteishenkeänne ja tempaavat kaikki mukaan. (Kts. mallikappale toimintasuunnitelmasta tämän julkaisun lopussa.) Vaihe kolme: Projektin julkistaminen Lionien PR-johtajan opas (PR-710) sekä piirin PR-johtajan opas (PR-730) sisältävät arvokasta tietoa PR-suhteiden solmimisesta. Ne löytyvät järjestön verkkosivuilta. Voitte myös halutessanne harkita: Paikallismedian kutsumista Uutistiedotteiden lähettämistä viimeistään kolme viikkoa etukäteen. Ottakaa yhteyttä uutispäälliköihin jälleen viikkoa ennen tapahtumaa. Laatikaa lehdistötiedote medialle (malli löytyy Lapset etusijalle -tietopaketista). Pyytäkää mainostamiseen apua sopivalta paikallisjulkkikselta tai kaupungin virkailijalta. Pyytäkää paikallisen radioaseman hyväntekeväisyysjohtajaa mainostamaan projektianne radiossa. Järjestön verkkosivuilla on malleja useista palvelumainoksista. Ottakaa yhteyttä paikkakuntanne televisiokanavaan. Mainostakaa projektia klubin ja piirin verkkosivuilla sekä muissa palveluissa kuten facebookissa. Käyttäkää julisteita jotka löytyvät Lapset etusijalle - tietopaketista.

13 Projektin toteuttaminen Klubijäsenet mukaan! Ottakaa yhteyttä kaikkiin jäseniin joita saattaisi kiinnosta projektinne onnistuminen. Tiedottakaa heitä projektin edistyksestä. Pyytäkää heidät mukaan. Kannustakaa myös naapurikuntien lionsklubeja, sekä leoja, perheenjäseniä, työkavereita ja ystäviä auttamaan projektissanne, Muistakaa palkita onnistumisista. Paikallisten lakien ja hyvien tapojen noudattaminen Lions Clubs International on sitoutunut järjestämään lionsaktiviteetteja aina kaikkein turvallisimmissa olosuhteissa. LCI suosittelee, että kummina toimiva lionsklubi tarkastaa jokaisen nuorten parissa toimivan aikuisen taustat paikallisten lakien ja vaatimusten mukaisesti. Tuen saaminen paikkakunnalta. Tärkeänä osana Lapset ensin -projektia on paikallisten yritysten ja organisaatioiden saaminen mukaan toimintaan. Heidän tukensa projektille voi olla ratkaisevaa. Joitain esimerkkejä ovat: Terveyden ja hyinvoinnin yritykset Koulut Kirjastot Poliisi ja palokunta Apteekit Nuorisoseurat Lasten ja nuorten kerhot ja seurat Julkisen hallinnon tahot Partiolaiset Ruokakaupat Tukkumyymälät 12

14 Muista lähettää kiitoskirjeet osallistuneille. Anna vapaaehtoisille kunniakirjat milloin soveliasta. Saatatte haluta käyttää Lapset etusijalla -kunniatodistusta, tai katsoa Lions Clubs Internationalin klubitarvikekatalogista muita tunnustuspalkintoja. Palvelupäivä lasten projekteille Voitte halutessanne myös järjestää paikkakunnallanne säännöllisen palvelupäivän jolloin lionit toteuttavat lasten ja/tai nuorten palveluprojekteja. Lisätietoa lasten projektien muistopäivistä löytyy järjestön verkkosivuilta. Mene osoitteeseen ja kirjoita hakukenttään Lapset etusijalla. Vakuutus Lionsklubit tai piirit voivat saada kopion järjestön vastuuvakuutussäännöistä Lakiasiainjaostolta päämajalla. Legal Division, Lions Clubs International, 300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL , USA. Tämä tieto on julkaistu myös järjestön verkkosivuilla. Lionmerkki Lionien logo on ladattavissa niinikään verkkosivulta. Logoa voidaan käyttää Lapset etusijalla -aiheisessa bannerissa. Lionstunnusta tulisi käyttää kaikessa klubin jakamassa materiaalissa, ml. kirjepaperit, lentolehtiset ja julisteet. Aiheeseen liittyvät verkkosivut Maailman terveysjärjestö (WHO) YK:n lastenrahasto (UNICEF) Lapset etusijalla -ohjelmaopas 13

15 VAIHE YKSI: LAPSET ETUSIJALLA M A L L I E S I T T E LY K I R J E E S T Ä : PA I K K K U N N A N TA R P E I D E N A RV I O I N T I Liitteeksi kyselylomakkeeseen. Pvm Paikkakkunnan virkailijan nimi Nimike Osoite Hyvä {Nimi}: Pystyäksemme paremmin palvelemaan (kaupungin nimi), (klubin nimi) lionsklubi suorittaa kyselytutkimuksen paikkakunnan asioista parhaiten tietävien henkilöiden parissa. Tavoitteemme on selkeästi määritellä mitä terveys- ja koulutuspalveluita me palveluklubina voimme tarjota paikkakuntamme vähempiosasisille lapsille ja nuorille. Toivomme, että pystyt auttamaan meitä paikkakuntamme tarpeiden määrittelemisessä. Täyttämällä tämän kyselylomakkeen autat meitä määrittelemään ne osa-alueet joissa lapsille suunnatuissa palveluissa on paikkakunnallamme parantamisenvaraa. Voit myös vapaamuotoisesti lähestyä meitä koskien puutteita joihin vastaamalla voisimme tehdä paikkakunnastamme paremman. Rohkaisemme sinua myös lähettämään tämän kyselyn eteenpäin henkilöille joiden uskoisit pystyvän meitä auttamaan. Palautathan täytetyn lomakkeen (pvm) mennessä. Kun olemme koonneet tiedot, tulemme esittämään niistä teille yhteenvedon, sekä mahdolliset suunnitelmat esille tulleisiin huolenaiheisiin vastataksemme. Mikäli sinulla on kysymyksiä, ole hyvä ja ota minuun yhteyttä (puhelin ja/tai sähköpostiosoite). Vastaan mielelläni kysymyksiisi. Ystävällisin terveisin, {Lionin nimi}, {Lionsklubin nimi},

16 VAIHE YKSI: LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN TARPEIDEN ARVIOINTI KYSELYLOMAKE Nimi: Toimi / virka: Osoite: Puhelin töihin: Faksinumero: Sähköposti: Toimiala: Terveydenhoito Koulu ja opetus Nuorten palvelut Muu 1. Löytyykö omalta toimialaltasi onnistuneita terveys- ja/tai koulutuspalvelun projekteja, joilla on edesautettu lasten hyvinvointia paikkakunnalla? Kyllä Mainitse projektien nimet. Ei 2. Jos vastasit kyllä, niin mitkä seikat tekivät näistä projekteista hyviä ja toimivia? 3a. Tuleeko mieleesi erityistä lasten hyvinvoiniin liittyvää tarvetta jonka kattaminen todella auttaisi yhteisöämme jossa asumme? Kyllä Kuvaile alle. Ei 3b. Millä tavoin mielestäsi tähän tarpeeseen voitaisiin parhaiten vastata?

17 Lionien palvelut lapsille Paikkakunnan tarvearvioinnin kyselylomake (jatkuu) 4a. Onko tiedossasi vapaaehtoisjärjestöjä jotka jo työskentelevät näiden ongelmien parissa? Kyllä Kirjoita alle ryhmien nimet ja mitä he tekevät. Ei 4b. Millä tavoin vapaaehtoisryhmät voisivat täydentää toisiaan ja välttää päällekkäisyyksiä pyrkiessään vastaamaan näihin samoihin tarpeisiin? 5. Ovatko paikkakuntalaisemme riittävän hyvin perillä lasten hyvinvointipalveluiden saatavuudesta? Kyllä Ei Kommentoi alle 6. Onko mielestäsi paikkakunnallamme tarvetta ja tilaa lasten hyvinvointia edistäville ohjelmille tai palveluille? Kyllä Kommentoi alle. Ei Muut huomautukset: Allekirjoitus Pvm Palauta täytetty kyselylomake osoitteeseen: Kiitos osallistumisestasi.

18 VAIHE KAKSI: LIONIEN PALVELUT LAPSILLE SUUNNITTELUTOIMIKUNNAN TYÖLISTA Suunnittelutoimikunnan jäsenet: Nimi Puhenlin nro. Sähköposti Vastuu projektissa Yhteistyökumppanit paikkakunnalla: Nimi Organisaatio Puhenlin nro. Sähköposti Muut klubijäsenet/kiinnostuneet henkilöt: Nimi Puhenlin nro. Sähköposti Vastuu projektissa

19 VAIHE KAKSI: LIONIEN PALVELUT LAPSILLE TOIMINTASUUNNITELMA Toimintavaiheet Ajankäyttö Tarvittavat vapaaehtoiset Budjetti/Resurssit Tavoite: Kokonaisbudjetti: Varainkeruumenetelmät: PR-strategiat: Yhteistyökumppanit paikkakunnalla:

20 Lisätietoja Vieraile Lions Clubs Internationalin verkkosivuilla. Tai, ota yhteyttä: Health and Children s Services Department Lions Clubs International 300 W 22ND ST Oak Brook, IL USA Puhelin: (630) Faksi: (630) Sähköposti: Verkkosivut: IAD-252 FI 5/10

LAPSET ETUSIJALLA. Suunnitteluopas

LAPSET ETUSIJALLA. Suunnitteluopas LAPSET ETUSIJALLA Suunnitteluopas JOHDANTO Lionit ympäri maailmaa osallistuvat aktiivisesti lasten auttamiseen ja erityisesti sellaisten lasten, jotka joutuvat elämään vaikeissa olosuhteissa. Lionit ovat

Lisätiedot

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE SYMPOSIUM Suunnitteluopas

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE SYMPOSIUM Suunnitteluopas LIONIEN PALVELUT LAPSILLE SYMPOSIUM Suunnitteluopas Symposiumin yleiskatsaus Lioneilla on pitkä perinne maailman lasten auttamiseksi olosuhteissa, joissa he kärsivät köyhyydestä, kodittomuudesta, nälästä,

Lisätiedot

PIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI

PIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI PIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI Lionit, jotka täyttävät alla listatut piirin 100-vuotisjuhlan koordinaattorin vaatimukset, voivat hakea tätä virkaa. Pyydä hakijoita lukemaan tiedot viran vastuista

Lisätiedot

Lions Clubs International Leojohtajien apurahaohjelma. Apurahahakemus

Lions Clubs International Leojohtajien apurahaohjelma. Apurahahakemus Lions Clubs International Leojohtajien apurahaohjelma Apurahahakemus Leojohtajien apurahaohjelman puitteissa myönnetään taloudellista avustusta lionien moninkertaispiireille, osapiireille tai yksittäispiireille

Lisätiedot

PIIRIKOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI

PIIRIKOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI PIIRIKOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI Lionit, jotka täyttävät piirin GLT-koordinaattorin (GLT-D) vaatimukset, voivat hakea kyseistä virkaa. Hakijoiden tulee lukea vastuista ja vaatimuksista, täyttää hakemus

Lisätiedot

MONINKERTAISPIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI

MONINKERTAISPIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI MONINKERTAISPIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI Lionit, jotka täyttävät moninkertaispiirin GLT-koordinaattorin (GLT-MD) vaatimukset (sivu 3), voivat hakea kyseistä virkaa. Hakijoiden tulee lukea tiedot

Lisätiedot

SUUNNITELMA VAHVEMMALLE KLUBILLE

SUUNNITELMA VAHVEMMALLE KLUBILLE SUUNNITELMA VAHVEMMALLE KLUBILLE SUUNNITELMA VAHVEMMALLE KLUBILLE Tämä ei ole mikään salaisuus. Tehokkaimmat lionsklubit pyrkivät jatkuvasti tunnistamaan tapoja, joilla laajentaa niiden antaman humanitäärisen

Lisätiedot

Klubin erinomaisuusprosessi Lite Osallistujan työkirja

Klubin erinomaisuusprosessi Lite Osallistujan työkirja CLUB EXCELLENCE Lite PROCESS Klubin erinomaisuusprosessi Lite Osallistujan työkirja Hyvä KLP-workshopin osallistuja, Lions Clubs Internationalin henkilökunta on iloinen klubinne osallistumisesta Klubin

Lisätiedot

Jäsentoimikunnan puheenjohtaja - klubin jäsenjohtaja - GMT. Jukka Kärkkäinen Liiton jäsenjohtaja

Jäsentoimikunnan puheenjohtaja - klubin jäsenjohtaja - GMT. Jukka Kärkkäinen Liiton jäsenjohtaja Jäsentoimikunnan puheenjohtaja - klubin jäsenjohtaja - GMT Jukka Kärkkäinen Liiton jäsenjohtaja 27.5.2015 esittäjän etunimi sukunimi 2 Jäsenjohtajan avainalueet Lionsklubin virallinen virkailija, joka

Lisätiedot

Lohkon puheenjohtajan itsenäisesti suoritettava koulutus

Lohkon puheenjohtajan itsenäisesti suoritettava koulutus Lohkon puheenjohtajan itsenäisesti suoritettava koulutus Moduuli 2: Lohkon puheenjohtaja lohkon hallintojohtajana TYÖKIRJA Tässä moduulissa keskitytään lohkon puheenjohtajan rooliin lohkon hallintojohtajana.

Lisätiedot

Aloittavien lionjohtajien instituutti Harjoitukset

Aloittavien lionjohtajien instituutti Harjoitukset Aloittavien lionjohtajien instituutti Harjoitukset Hyvä aloittavien lionjohtajien instituutin osallistuja, Sinut on valittu osallistumaan aloittavien lionjohtajien instituuttiin, onneksi olkoon! Tämän

Lisätiedot

SUOMEN LEOT. Leijonien oma nuorisojärjestö

SUOMEN LEOT. Leijonien oma nuorisojärjestö SUOMEN LEOT Leijonien oma nuorisojärjestö Innovaatio Uusia ideoita ympäriltämme arjesta Chapel Street, Melbourne, VIC, Australia Innovaatio Uusia ideoita ympäriltämme arjesta Chapel Street, Melbourne,

Lisätiedot

Tavoitteet. 100-vuotisjuhlan vuosi. WWS-päivämäärä

Tavoitteet. 100-vuotisjuhlan vuosi. WWS-päivämäärä Tavoitteet Mikä on 100-vuotisjuhlan palveluhaaste? 100-vuotisjuhlan palveluhaaste (CSC) on aloite, jonka avulla juhlimme lionien antaman palvelun 100 vuotta. Klubeja haastetaan järjestämään vähintään yksi

Lisätiedot

rotary tätä on rotary

rotary tätä on rotary rotary tätä on rotary Yhteystietoja RI:n keskushallinto One Rotary Center 1560 Sherman Avenue Evanston, IL 60201-3698 USA Puhelin +1 847 866 3000 Faksi +1 847 328 8554 tai +1 847 328 8281 www.rotary.org

Lisätiedot

Näkökulmia sosiaalisen median hyödyntämiseen Lions-toiminnassa

Näkökulmia sosiaalisen median hyödyntämiseen Lions-toiminnassa Näkökulmia sosiaalisen median hyödyntämiseen Lions-toiminnassa Tausta Viestintätoimikunnan pj. MD-PRC Auvo Mäkinen ilmoitti puhelimessa 20.2.2011 LC Jyväskylä/Harjun Jouni Huotarille, että Lions-liitto

Lisätiedot

Lions-piiri 107-N PTS DG Sini Eloholma Hyväksytty piirihallituksen kokouksessa

Lions-piiri 107-N PTS DG Sini Eloholma Hyväksytty piirihallituksen kokouksessa Lions- 107-N PTS 2015-2019 DG Sini Eloholma Hyväksytty hallituksen kokouksessa 5.11.2014 Kansainvälinen lions-järjestö Näkemyksemme- visio Järjestö säilyy vapaaehtoisten yhteiskunnallisten ja humanitaaristen

Lisätiedot

Lions Clubs International Jäsenyys Usein kysyttyjä kysymyksiä

Lions Clubs International Jäsenyys Usein kysyttyjä kysymyksiä K: Miten raportoin Ei jäsenmuutoksia tässä kuussa? V: Mene Oma lionsklubini -valikkoon ja valitse Jäsenet. Jäsenet -sivulla voit klikata Ei muutoksia tässä kuussa -painiketta. Valitse raportointikuukausi

Lisätiedot

Liity mukaan. Liity siis mukaan! EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan!

Liity mukaan. Liity siis mukaan! EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan! Liity mukaan EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan! Hyödy yhteisöstä, joka on sitoutunut hoidon, hoivan ja avun tarpeessa olevien ikäihmisten hyvinvoinnin ja arvokkuuden edistämiseen Yhdessä voimme saavuttaa

Lisätiedot

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa?

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Vastaa sen pohjalta, millaista Ruotsin paras vanhustenhoito sinun mielestäsi olisi. Yritä pohtia, miten haluaisit asioiden olevan

Lisätiedot

SENIORIT VAPAAEHTOISINA SUURET IKÄLUOKAT MAHDOLLISUUTENA LIONS-TOIMINNASSA

SENIORIT VAPAAEHTOISINA SUURET IKÄLUOKAT MAHDOLLISUUTENA LIONS-TOIMINNASSA SENIORIT VAPAAEHTOISINA SUURET IKÄLUOKAT MAHDOLLISUUTENA LIONS-TOIMINNASSA TAUSTATIETOA Järjestö on perustettu 1917 Chicagossa The International Association of Lions Clubs Palvelujärjestö WE SERVE Suomeen

Lisätiedot

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ!

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! Nuortenillan toiminta-ajatus ja tavoite Kahden eri seurakunnan nuoret kohtaavat toisiaan ja tutustuvat seurakuntien nuorisotoimintaan, jakavat kokemuksia, ideoita,

Lisätiedot

LIONIEN PERHE- JA NAISJÄSENTEN SYMPOSIUMOHJELMA. Suunnitteluopas

LIONIEN PERHE- JA NAISJÄSENTEN SYMPOSIUMOHJELMA. Suunnitteluopas LIONIEN PERHE- JA NAISJÄSENTEN SYMPOSIUMOHJELMA Suunnitteluopas Tapahtuman suunnittelu...4 Teeman valitseminen...4 Yhteistyökumppanien varmistaminen...5 Ajankohdan valitseminen...5 Tapahtumapaikan löytäminen...5

Lisätiedot

LUKU XX JULKAISUT A. VIRALLISET JULKAISUT

LUKU XX JULKAISUT A. VIRALLISET JULKAISUT JULKAISUT A. VIRALLISET JULKAISUT Kansainvälisellä hallituksella on valta määrätä tämän järjestön kaikista virallisista julkaisuista sekä oikeus valvoa ja ohjata niitä. B. MÄÄRITELMÄ "VIRALLINEN JULKAISU"

Lisätiedot

Lions Clubs International MD 107 Finland. Klubin presidentti päivitetty Varpu Ylhäinen

Lions Clubs International MD 107 Finland. Klubin presidentti päivitetty Varpu Ylhäinen Lions Clubs International MD 107 Finland Klubin presidentti 8.5.2012 päivitetty 16.4.2012 Varpu Ylhäinen 1 Valmennuksen tavoitteet Antaa Sinulle valmiuksia toimia klubipresidenttinä Tiedät tehtäväsi presidenttinä

Lisätiedot

Turvallisuuskysely. Pääsihteeri Jukka-Pekka Takala Erikoissuunnittelija Markus Alanko rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö

Turvallisuuskysely. Pääsihteeri Jukka-Pekka Takala Erikoissuunnittelija Markus Alanko rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö Turvallisuuskysely Pääsihteeri Jukka-Pekka Takala Erikoissuunnittelija Markus Alanko rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö "Yhteistyön jäsentämisen ja turvallisuustyön onnistumisen kannalta työn tärkeimmäksi

Lisätiedot

Klubin jäsenjohtajan tehtävät. Virkailijakoulutus

Klubin jäsenjohtajan tehtävät. Virkailijakoulutus Klubin jäsenjohtajan tehtävät Virkailijakoulutus Taustalla kauden 2011-2012 teemat Järjestön teema Me palvelemme Kv presidentin Wing-Kun Tamin teema Minä luotan Kotimainen teema Vastuu on minun Piirin

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto )

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto ) Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto 27.10.2015) 1. Ikäsi Yhteensä 31 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue

Lisätiedot

Keskustelu luokissa. Ohjeen työstänyt: Leena Pöntynen Kuntaliitto, Jaakko Salo OAJ ja Ulla Siimes Vanhempainliitto

Keskustelu luokissa. Ohjeen työstänyt: Leena Pöntynen Kuntaliitto, Jaakko Salo OAJ ja Ulla Siimes Vanhempainliitto Keskustelu luokissa Ohjeen työstänyt: Leena Pöntynen Kuntaliitto, Jaakko Salo OAJ ja Ulla Siimes Vanhempainliitto Ohjeistus koululle ennen vanhempainiltaa 1. Päättäkää missä tilassa ryhmäosuus pidetään.

Lisätiedot

Vanhusneuvostokysely 2012

Vanhusneuvostokysely 2012 Vanhusneuvostokysely 2012 Kysely numero 4/83/2012 Marraskuu 2012 Kunta Tässä kyselyssä vanhusneuvostolla tarkoitetaan vanhusneuvostoja, vastaavia muulla nimellä toimivia yhteistyöelimiä (esimerkiksi ikäihmisten

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

LIONS CLUBS INTERNATIONALIN SÄÄTIÖ TAVALLINEN APURAHAOHJELMA

LIONS CLUBS INTERNATIONALIN SÄÄTIÖ TAVALLINEN APURAHAOHJELMA LIONS CLUBS INTERNATIONALIN SÄÄTIÖ TAVALLINEN APURAHAOHJELMA TAVALLISTEN APURAHOJEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA SÄÄNNÖT TEHTÄVÄLAUSUNTO JA APURAHOJEN TÄRKEYSJÄRJESTYS LCIF:n tavalliset apurahat antavat rahoitusta

Lisätiedot

Selvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa.

Selvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa. Selvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa. Kenelle: Kysely kunnan vammaispalveluista vastaavalle viranhaltijalle. Kyselyn tarkoitus: Kyselyn avulla selvitetään

Lisätiedot

PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE 7/2015-2016. Hyvät klubien presidentit ja muut virkailijat, lionit, puolisot ja PDG:t.

PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE 7/2015-2016. Hyvät klubien presidentit ja muut virkailijat, lionit, puolisot ja PDG:t. Lions Clubs International Piiri 107-F, Finland Distrikt 107-F, Finland Piirikuvernööri, DG 2015-2016 Timo Sysilampi ja puoliso Pirkko Distriktsguvernör, DG 2015-2016 Timo Sysilampi och maka Pirkko Lions

Lisätiedot

Lions Clubs International MD 107 Finland. Derby Forum. Klubitoiminnan kehittäminen. Kausi

Lions Clubs International MD 107 Finland. Derby Forum. Klubitoiminnan kehittäminen. Kausi Lions Clubs International MD 107 Finland Derby Forum Klubitoiminnan kehittäminen Kausi 2012-2013 Klubitoiminnan kehittäminen Kummin rooli ja kummiklubien rooli Jäsentoimikunnan rooli Kehityskeskustelut

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

OPAS TUPAKOINNIN LOPETTAMISKILPAILUN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTTAMISEEN

OPAS TUPAKOINNIN LOPETTAMISKILPAILUN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTTAMISEEN OPAS TUPAKOINNIN LOPETTAMISKILPAILUN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTTAMISEEN JOHDANTO Kouluista ja oppilaitoksista tukea nuorten tupakoinnin lopettamiseen Kouluissa ja oppilaitoksissa toteutetaan monenlaista terveyden

Lisätiedot

KASVUKYSELYN TULOKSET

KASVUKYSELYN TULOKSET KASVUKYSELYN TULOKSET Taustaa Osana Strategiaa 2020 tukevan kasvusuunnitelman valmistelua järjestettiin lippukunnille kysely kasvua estävistä tekijöistä sekä lippukuntien hyvistä toimintatavoista. Tätä

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

10.3.2011. Piirikuvernööri Tuomo Holopainen

10.3.2011. Piirikuvernööri Tuomo Holopainen Uusien jäsenten koulutus Piirikuvernööri Tuomo Holopainen Lions Clubs International MD 107 Finland Arne Ritari Suomen lionstoiminnan kummi Aarne Ritarin syntymästään tuli 7.3.2011 kuluneeksi 105 -vuotta.

Lisätiedot

Lions Clubs Internationalin säätiö (LCIF) tukee Lions-hankkeita myöntämällä lions-piireille apurahoja.

Lions Clubs Internationalin säätiö (LCIF) tukee Lions-hankkeita myöntämällä lions-piireille apurahoja. LCIF piirikoordinaattorin tiedote 3 klubeille - Helmikuu 2010 LCIF:n KAUTTA ANOTTAVAT APURAHAT Lions Clubs Internationalin säätiö (LCIF) tukee Lions-hankkeita myöntämällä lions-piireille apurahoja. Nämä

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Rotaryklubin jäsenkysely 20

Rotaryklubin jäsenkysely 20 Rotaryklubin jäsenkyselylomake Päiväys: 3.6.2010/REk Ryhmä: Jäsenyys Rotaryklubin jäsenkysely 20 Tämän jäsenkyselyn tarkoituksena on kartoittaa klubimme jäsenten mielipiteitä ja näkemyksiä koskien klubimme

Lisätiedot

Nuorisotyö Toimintasuunnitelma 08-09 sivu 1/5 DC Pirkko Kokkonen 18.7.08

Nuorisotyö Toimintasuunnitelma 08-09 sivu 1/5 DC Pirkko Kokkonen 18.7.08 Nuorisotyö Toimintasuunnitelma 08-09 sivu 1/5 Nuorisotyötoimikunta jakaantuu neljään osa-alueeseen: Nuorisovaihto, Lions Quest, Päihteiden vastainen työ ja Leo-toiminta. Osa-alueiden vetäjät ovat Ulla

Lisätiedot

KIJANA! TAKSVÄRKKI-OPAS OPPILASKUNNILLE

KIJANA! TAKSVÄRKKI-OPAS OPPILASKUNNILLE KIJANA! TAKSVÄRKKI-OPAS OPPILASKUNNILLE Taksvärkki-kampanja on paljon enemmän kuin rahankeruupäivä. Se on nuorten omaa yhteisvastuuta, jossa opiskelijat keräävät varoja kehitysyhteistyöhankkeeseen. Taksvärkki-kampanjaan

Lisätiedot

PrePETS. Rotarypiiri 1430 Aimo Turunen, DG

PrePETS. Rotarypiiri 1430 Aimo Turunen, DG PrePETS Rotarypiiri 1430 Aimo Turunen, DG 2016-2017 Aimo Turunen Kiteen Rotaryklubi ry DG 2016-2017 Rotarypiiri 1430 aimo.turunen49@gmail.com 0400-275928 http://www.rotarypiiri1430.fi/ TITLE 2 RI Vuoden

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat 30.10.2015 Elina Antikainen 1. Ikäsi Yhteensä 34 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue (äänestysalueittain) Muut asuinalueet: Linnankoski

Lisätiedot

Klubin laatuprosessi Lite Klubikoordinaattorin opas

Klubin laatuprosessi Lite Klubikoordinaattorin opas Klubin laatuprosessi Lite Klubikoordinaattorin opas Hyvä klubin KLP-koordinaattori, Lions Clubs Internationalin henkilökunta on iloinen klubinne osallistumisesta Klubin laatuprosessin (KLP) Lite-versioon.

Lisätiedot

100 UUTTA TAPAA TEHDÄ PARTIOTA

100 UUTTA TAPAA TEHDÄ PARTIOTA 100 UUTTA TAPAA TEHDÄ PARTIOTA Rahaa lippukunnan toimintaan Partio saa osan Yhteisvastuukeräyksen tuotoista lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn Osa tästä rahasta jaetaan lippukunnille toimintaan,

Lisätiedot

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA 19.11.2012 HYVÄ VASTAANOTTAJA Opiskelen Vaasan ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan yksikössä sairaanhoitajan tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Teen opinnäytetyönäni

Lisätiedot

Ammattiosaston nuorisovastaavan käsikirja

Ammattiosaston nuorisovastaavan käsikirja Ammattiosaston nuorisovastaavan käsikirja Ammattiosaston tehtävä ja tarkoitus 1. Koota palvelu- ja niitä lähellä olevilla aloilla työskenteleviä jäseniksi 2. Toimia palkka- ja työehtojen parantamiseksi

Lisätiedot

SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa. Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija

SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa. Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija Sisältö Esittely SoveLin kansanterveys- ja vammaisjäsenjärjestöt ja järjestöjenliikunnasta

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Opetuksen järjestäjän taso, kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Opetuksen järjestäjän taso, kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Opetuksen järjestäjän taso, kevät 2015 Sivistystoimiala 13.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Opetuksen järjestäjän tasolla kyselyyn

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Alueen puheenjohtaja Lohkon puheenjohtaja. Piirikuvernööri Heikki Saarinen

Alueen puheenjohtaja Lohkon puheenjohtaja. Piirikuvernööri Heikki Saarinen Alueen puheenjohtaja Lohkon puheenjohtaja Piirikuvernööri Heikki Saarinen Sinun.. Kyvykkyytesi ja kehityshalusi on huomattu, siksi olen valinnut juuri Sinut omaan piirihallitukseeni Tehtävä on vaativa

Lisätiedot

LIONIEN MENTORI- OHJELMA

LIONIEN MENTORI- OHJELMA LIONIEN MENTORI- OHJELMA Jatkotason mentoriopas SISÄLLYSLUETTELO Johdanto Mentoroitavalle 3 Mentorille 4 Lionien mentoriohjelma Perustason mentoriohjelma 5 Jatkotason mentoriohjelma 5 Mentoroimisesta Menestyksellinen

Lisätiedot

Piiriapurahojen hakeminen ja raportointi Rotarypiirissä 1420

Piiriapurahojen hakeminen ja raportointi Rotarypiirissä 1420 Piiriapurahojen hakeminen ja raportointi Rotarypiirissä 1420 Piiriapurahojen tarkoitus Rotarypiirin 1420 alueelle toimivat klubit voivat hakea piiriltä apurahaa ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin humanitaarisiin

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

HUOMIOITAVA KAUSILLA 1.7.2014-31.12.2017

HUOMIOITAVA KAUSILLA 1.7.2014-31.12.2017 Lions Clubs International MD 107 Finland HUOMIOITAVA KAUSILLA 1.7.2014-31.12.2017 100 milj. palvelutekoa, Suomi 1,8 milj. RAPORTOINTI! 5 milj Suomen nuorisolle 100 v. syntymävuonna 1.3.2015 Ari LBI Lindell,

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille RAY TUKEE BAROMETRI 2016 Tietoa järjestöille MIKÄ RAY TUKEE -BAROMETRI ON? Raha-automaattiyhdistyksen suunnittelema RAY tukee -barometri on erityyppisten järjestöjen ja avustuskohteiden kohderyhmille suunnattu,

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n juhlaseminaari Kuopio Sandra Gehring

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n juhlaseminaari Kuopio Sandra Gehring :n juhlaseminaari Kuopio 23.11. 2011 Sandra Gehring Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Terveydenhuollon ohjauksessa etusijalla on sairaus, vammaisuus ja kuntoutuminen.

Lisätiedot

Vanhemman/huoltajan kyselylomake 1.

Vanhemman/huoltajan kyselylomake 1. Liite 8 Vanhemman/huoltajan kyselylomake 1. VN1 Hyvä kuntoutujan vanhempi/huoltaja, Tämä kyselylomake on osa tutkimusta narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskursseista, jollaiseen

Lisätiedot

TEHOTANOLLA TERVEYTTÄ VUOROTYÖHÖN 25.5.2012. Työterveyshoitaja Ulla Kauppinen

TEHOTANOLLA TERVEYTTÄ VUOROTYÖHÖN 25.5.2012. Työterveyshoitaja Ulla Kauppinen TEHOTANOLLA TERVEYTTÄ VUOROTYÖHÖN 25.5.2012 Työterveyshoitaja Ulla Kauppinen 1 Lappeenrannan työterveys ry perustettu v. 1975 Suomen Työterveys ry:n jäsen Toimii non-profit periaatteella Yritysasiakkaita

Lisätiedot

LC SAVONLINNA / SÄÄMINKI KLUBIN STRATEGIA. Strategia päivitetty 27.10.2015

LC SAVONLINNA / SÄÄMINKI KLUBIN STRATEGIA. Strategia päivitetty 27.10.2015 LC SAVONLINNA / SÄÄMINKI KLUBIN STRATEGIA Strategia päivitetty 27.10.2015 Tämän LC klubin strategian on laatinut klubin hallitukselle Ehdollepano- ja kehitystoimikunta. 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot

Sometetaan Sitoumuksesta Pariisin ilmastokokouksen alla! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja

Sometetaan Sitoumuksesta Pariisin ilmastokokouksen alla! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja Sometetaan Sitoumuksesta Pariisin ilmastokokouksen alla! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja 22. 29.11.2015 #Sitoumus2050 #Pariisi2015 Tulossa sitoumuksen tehneiden yhteinen some-kampanja

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

OPAS. piirien yhteenliittämiseksi

OPAS. piirien yhteenliittämiseksi OPAS piirien yhteenliittämiseksi MIKSI YHDISTÄÄ PIENIÄ PIIREJÄ? Piirin ihanteellisesta koosta on keskusteltu paljon, mutta selvää on että piirin tulisi olla tarpeeksi suuri, että sen alueella on tarpeeksi

Lisätiedot

Attendon Visio & Arvot

Attendon Visio & Arvot Attendon Visio & Arvot Se, miten huolehdimme hoivaa tarvitsevista ihmisistä, osoittaa millainen on yhteiskunta, jossa elämme. Attendon rooli yhteiskunnassa Pohjoismaissa on kunniakkaat perinteet kansalaistensa

Lisätiedot

Viestintä osana johtamista. Ulla Karppinen

Viestintä osana johtamista. Ulla Karppinen Viestintä osana johtamista Ulla Karppinen Liiton viestintästrategia Viestinnän avulla lionsjärjestö lisää tunnettuuttaan ympäristön ja kansalaisten luottamusta toimintaansa kohtaan sekä toimintansa vaikuttavuutta

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

LUOKKAKILPAILU- LUOKKAKILP INFO INF

LUOKKAKILPAILU- LUOKKAKILP INFO INF LUOKKAKILPAILU- INFO Neljä viidestä ei polta. Suomi on maailman ensimmäinen maa, jossa on kirjattu lakiin tavoitteeksi tupakkatuotteiden käytön loppuminen. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on mukana Savuton

Lisätiedot

Raportteja 7 Yhtenäinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalli KYS-erva-alueen sairaanhoitopiirien terveyden edistämisen rakenteet

Raportteja 7 Yhtenäinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalli KYS-erva-alueen sairaanhoitopiirien terveyden edistämisen rakenteet Raportteja 7 Yhtenäinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalli KYS-erva-alueen sairaanhoitopiirien terveyden edistämisen rakenteet Ulla Ojuva Mervi Lehmusaho Timo Renfors Ulla Ojuva ulla.ojuva@isshp.fi

Lisätiedot

LÄHISUHDEVÄKIVALTA PERHEISSÄ LAPSEN NÄKÖKULMA

LÄHISUHDEVÄKIVALTA PERHEISSÄ LAPSEN NÄKÖKULMA LÄHISUHDEVÄKIVALTA PERHEISSÄ LAPSEN NÄKÖKULMA MITÄ VOIMME TEHDÄ? VIRANOMAISYHTEISTYÖN PARANTAMINEN, KOSKA: SELVITYS PERHE- JA LAPSENSURMIEN TAUSTOISTA VUOSILTA 2003-2012: YKSI SELVITYKSESSÄ HAVAITTU SELKEÄ

Lisätiedot

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Julkisuutta ja tietosuojaa koskevia säädöksiä perusopetuksessa Perustuslaki (731/1999) 10 : Jokaisen yksityiselämä,

Lisätiedot

Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö PPSHP Tekes Sitra 17.9.2012 Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö PPSHP Tekes Sitra 17.9.2012 Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 17.9.2012 Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö PPSHP Tekes Sitra 17.9.2012 Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP Vuonna 2020 Oulussa on sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä,

Lisätiedot

Sihteerin avaintehtävät

Sihteerin avaintehtävät SIHTEERIN OPAS Sihteerin avaintehtävät 1. Toimia presidentin oikeana kätenä sekä hallituksen että klubikokouksissa. 2. Liiton jäsenrekisterin ylläpito. (uudet jäsenet, eroavat jäsenet, jäsenten yhteystietojen

Lisätiedot

Päivitetty Rauman normaalikoulu

Päivitetty Rauman normaalikoulu Laadun kehittäminen arvioinnin perusteella: Seurannan ja arvioinnin tavoitteena on löytää kehittämiskohteet Kehittämistoimet suunnitellaan Toteuttamisen toimenpiteistä ja ajankohdasta sovitaan Kunkin osa-alueen

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta Kysely Vaalan vapaa-ajanasukkaille Hyvä Vaalan vapaa-ajanasukas! Tervetuloa vastaamaan Vaalan kunnan vapaa-ajanasukkaille suunnattuun kyselyyn. Vaala haluaa saada vapaa-ajanasukkaansa viihtymään paikkakunnalla

Lisätiedot

Kadettikunnan viestintätutkimus 2015

Kadettikunnan viestintätutkimus 2015 Kadettikunnan viestintätutkimus 2015 Heidi Honkamaa Risto Sinkko Kadettikunnan syyskokous 24.10.2015 Toteutus Webropol-kysely toteutettiin aikavälillä 17.09-30.09.2015 Kysely lähetettiin kaikille sähköpostiosoitteen

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Selvitys Yanzu-verkostossa mukana olevan koulun Kiina-toiminnasta lv. 2011 2012

Selvitys Yanzu-verkostossa mukana olevan koulun Kiina-toiminnasta lv. 2011 2012 Vastaanottaja: Yanzu-hanke / koordinaattori Minna Koskinen Vaskivuoren lukio Virtatie 4, 01600 Vantaa minna.koskinen@eduvantaa.fi Raportti on toimitettava koordinaattorille viimeistään perjantaiksi 18.5.2012.

Lisätiedot

Byströmin nuorten palvelut

Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut - Sinun suuntasi Byströmin nuorten palvelut on matalan kynnyksen palvelukeskus oululaisille alle 30-vuotiaille nuorille. Byströmin nuorten palveluista

Lisätiedot

Klubipresidenttien valmennus 2016 Köyliö 23.4.2016

Klubipresidenttien valmennus 2016 Köyliö 23.4.2016 Klubipresidenttien valmennus 2016 Köyliö 23.4.2016 IPDG Kalevi Sillanpää 21.4.2016 1 Valmennuksen sisältö, kevät 2016 1. Valmistautuminen presidentin tehtävään Presidentin rooli johtajana, lionismin arvot,

Lisätiedot

Toivon tietoa sairaudestani

Toivon tietoa sairaudestani Liite 4 LY1 Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan yläasteella olevan nuoren kyselylomake 1. Hyvä kurssilainen! Olet osallistumassa narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssille.

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

ALUEELLINEN LIONJOHTAJIEN KOULUTUSINSTITUUTTI RAHOITUSKÄYTÄNTÖ

ALUEELLINEN LIONJOHTAJIEN KOULUTUSINSTITUUTTI RAHOITUSKÄYTÄNTÖ RAHOITUSKÄYTÄNTÖ HAKEMUSOHJEET o Vuoden 2016 2017 Lionien alueellisen johtajakoulutusinstituutin (RLLI) täytetyn rahoitushakemuksen on oltava perillä johtajakoulutuksen kehittämisjaostossa viimeistään

Lisätiedot

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Kansalaisen käsikirjasta Suomi.fi:hin Kansalaisen käsikirja kirjana v. 1992 Kansalaisen käsikirja verkkopalveluna v. 1997 Julkishallinnon

Lisätiedot

Lohkon puheenjohtajan valmennus tiedätkö mikä on vastuusi?

Lohkon puheenjohtajan valmennus tiedätkö mikä on vastuusi? Lohkon puheenjohtajan valmennus 2016-2017 - tiedätkö mikä on vastuusi? Taito määrää sen, mitä kykenee tekemään. Motivaatio ratkaisee, mitä tekee. Asenteesta riippuu, kuinka hyvin sen pystyy tekemään 2016-2017

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

15 askelta kohti. Parempia kyselyitä ja tutkimuksia

15 askelta kohti. Parempia kyselyitä ja tutkimuksia 15 askelta kohti Parempia kyselyitä ja tutkimuksia Onnittelut! Lataamalla Webropol-tutkimusoppaan olet ottanut ensimmäisen askeleen kohti entistä parempien kyselyiden ja tutkimusten tekoa. Tämä opas tarjoaa

Lisätiedot

Toimialakohtaiset työnantajakäynnit. työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi

Toimialakohtaiset työnantajakäynnit. työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi Toimialakohtaiset työnantajakäynnit työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi Toimialakohtaisten työnantajakäyntien opas julkaistu 6/2011 1 Sisältö Toimialakohtaisten työnantajakäyntien

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Kehityskeskustelulomake

Kehityskeskustelulomake Kehityskeskustelulomake Täytetty: PERUSTIEDOT Henkilötiedot Nimi: Syntymäaika: Osoite: Puhelin: E-mail: Huoltajan yhteystiedot: Opiskelu Ryhmänohjaajan/luokanvalvojan nimi: Mitkä asiat ovat hyvin elämässäsi

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot