LAPSET ETUSIJALLA. Ohjelman aktiviteettiopas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAPSET ETUSIJALLA. Ohjelman aktiviteettiopas"

Transkriptio

1 LAPSET ETUSIJALLA Ohjelman aktiviteettiopas

2 JOHDANTO Kiitos lionit, kaikesta tuesta ja työstänne lasten olojen parantamiseksi yksi lapsi kerrallaan. Joka päivä lionit eripuolilla maailmaa vastaavat kutsuun lasten hyvinvoinnin turvaamiseksi. Järjestämänne projektit antavat lapsille toivoa ja auttavat heitä kasvamaan turvassa, terveinä ja paremmin mahdollisuuksin saavuttaa aikuisikä. Monet tilastot osoittavat, että miljoonat lapset elävät köyhyydessä, hyljättyinä, lukutaidottomina, aliravittuina, hyväksikäytettyinä, heitteillejätettyinä ja haavoittuvaisina. Tarve terveys- ja koulutsupalveluille on jatkuva ja universaali. Katsahdus näihin tilastoihin voi antaa vaikutelman, ettei suurta osaa lapsista edes voida auttaa. Mutta kun itse näemme itse lapsen kärsivän lähipiirissämme, se saa aikaan paljon voimakkaamman reaktion - tätä lasta tulee auttaa! Yhä useammin yhteisöissään lionit kohtaavat kärsivän lapsen hätääntyneen, mutta kuitenkin toiveikkaan katseen. Lionit ovat osoittaneet välittävänsä asettamalla lapset etusijalle. Paikkakunnilla eri puolilla maailmaa lionit auttavat köyhyydessä eläviä lapsia ruoka- ja vaatekeräysten avulla, järjestämälle sairaille lapsille viihdykettä, järjestämällä leirejä vammaisille, lukuohjelmia kouluikäisille ja useita muita aktiviteetteja. Vastaamalla omien paikkakuntiensa lasten tarpeisiin, lionit vaikuttavat monien elämään, yksi lapsi kerrallaan. Lioneita kaikkialla rohkaistaan järjestämään käytännön palveluprojekteja joilla voidaan vastata tarpeisiin osa-alueilla joilla julkiset palvelut eivät kenties riitä. Ohjelman Lapset etusijalle välityksellä voit tiedottaa järjestömme toiminnasta paikkakunnallasi ja pyytää ihmisiä liittymään meihin, palvelemaan ja auttamaan lapsia. Lioneita tarvitaan nyt... enemmän kuin koskaan. Tässä oppaassa kuvaillaan vaihe vaiheelta mitä klubi voi tehdä määritelläkseen paikkakuntansa lasten avuntarpeen. Opas sisältää ohjeet toimikunnan perustamiseksi, paikallisten yhteistyösuhteiden rakentamiseksi, tavotteiden asettamiseksi ja projektin toteuttamiseksi. Hyödynnäthän tätä opasta ja tietopakettia käynnistäessäsi Lapset etusijallelionsprojektin tänään! Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä Lions Clubs Internationalin päämajan henkilökuntaan.

3 SISÄLLYSLUETTELO Lapset etusijalle tietopaketti 3 Miksi järjestää Lapset etusijalle -projekti? 4 Ohjelmaresursseja 5 Alkuun pääseminen: Vaihe yksi: Paikkkunnan tarpeiden arviointi 6 Vaihe kaksi: Projektin suunnittelu 10 Vaihe kolme: Projektin julkistaminen 11 Projektin toteuttaminen 12

4 Lapset etusijalle tietopaketti Tämä paketti sisältää hyödyllisiä tietoja joiden avulla järjestät Lapset etusijalle -projektin: Ohjelman aktiviteettiopas Ohjelman esite 25 projekti-ideaa lasten palveluiden järjestämiseksi Projekti-idealistasta: Järjestä ruokakeräys nälänhädän lieventämiseksi Projekti-idealistasta: Järjestäkää lastenvaatteiden keräys Projekti-idealistasta: Kerätkää matkalaukkuja sijaiskotien lapsille Projekti-idealistasta: Järjestäkää kuulon esitarkastus esikoulu- ja kouluikäisille lapsille Paikkakunnan juliste Kunniatodistus Esimerkki lehdistötiedotteesta Materiaalitilauslomake Lapset ensin tietopaketin hinta on 5 US dollaria ja se voidaan tilata Terveys- ja lasten palveluiden osastolta. Lisätietoa paketista löytyy järjestön verkkosivuilta osoitteessa

5 Miksi järjestää Lapset etusijalle -projekti? Maailman suurimman palveluorganisaation jäsenenä lionsklubilla on erinomainen tilaisuus vaikuttaa niiden lasten elämään joita he palvelevat. Voitte kehittää toimivia palveluprojekteja joiden avulla: autetaan apua tarvitsevia lapsia paikkakunnalla. lisätään tietoisuutta lasten tärkeimmistä tarpeista. rakennetaan paikkakunnalle tukiverkosto. tarjotaan palkitsevia kokemuksia jäsenille. saadaan uusia jäseniä klubeihin. Lapset etusijalla on mahdollisuus järjestää käytännön palveluprojekti jollain seuraavista osa-alueista: Ruuan/suojan tarjoaminen: turvalliset ja terveet elinolot lapsille ja tarpeellinen ravinto sairauksilta välttymiseksi ja henkisen sekä fyysisen kehityksen turvaamiseksi. Terveys: Tavoitteena tarjota vähäosaisille lapsille tarpeellinen terveydenhuolto heidän tulevaisuutensa ja kehityksensä turvaamiseksi. Koulutus/lukutaito: lasten oikeuden ja pääsyn varmistamiseksi peruskoulutukseen Koulutus muuttaa elämän ja katkaisee köyhyyskierteen. 4

6 Ohjelmaresursseja Seuraavista resursseista voi olla klubillesi hyötyä onnistuneen palveluprojektin toteuttamisessa. Jokaisesta löytyy mallikappaleet Lapset etusijalle -tietopaketista (KITCF): Lapset etusijalla: Ohjelmaesite (IAD 253) esitteestä löytyy yhteenveto ohjelmasta ja miten lionit voivat auttaa. Lapset etusijalla: 25 projekti-ideaa lasten palvelemiseksi (IAD 257) lista yksinkertaisista, helpoista projekteista lasten hyväksi. Lapset etusijalla: Projekti-idea lista malliesimerkeistä kumpikin lista sisältää malliesimerkkejä projekteista: Ruokakeräys nälän helpottamiseksi (IAD 258) Lastenvaatteiden keräys (IAD 259) Matkalaukkukeräys sijaiskoteihin sijoitettujen lasten hyväksi (IAD 260) Kuuloseulonnan järjestäminen esikoulu- ja kouluikäisille lapsille (IAD 261) Lapset etusijalla: Yhteisöjulisteet (IAD 254A & IAD 254B)) huomiota herättävät mainosmateriaalit voidaan ripustaa esille tiedottamaan klubin palveluprojekteista ja niiden hyödyllisyydestä paikkakunnan lapsille. Julisteissa on valmiina tila klubisi nimelle ja yhteystiedoille. Lapset etusijalla: Kunniatodistus (IAD 255) kaunis kunniakirja soveltuu kehystettäväksi ja klubijäsenille ja muille vapaaehtoisille tunnustuspalkinnoksi heidän palveluhengestään paikkakunnalla. Lapset etusijalla: Lehdistötiedotteen malli (IAD 256) antaa klubistanne ansaitsemansa julkisuuskuvan paikkakuntalaisille ja sen julkistamisesta voi olla apua tulevien projektien järjestämisessä. Lapset etusijalla: Tarviketilauslomake (IAD 251) sisältää listan ohjelmamateriaaleista joista voi olla hyötyä projektin toteuttamisessa. Voit myös ladata nämä julkaisut sekä kunniatodistuksen käyttöösi järjestön verkkosivuilta osoitteessa: Lapset etusijalla -ohjelmaopas 5

7 ALKUUN PÄÄSEMINEN Vaihe yksi: Paikkkunnan tarpeiden arviointi Lionit ympäri maailman ovat aktiivisesti mukana auttamassa lapsia ja nuoria ja erityisesti heitä joita kohtaavat suurimmat vaikeudet. Lionit ovat tottuneet laittamaan lapset etusijalle mahdollistaen heille kasvun, oppimisen ja paremman elämän laadun. Oli kyse ruokakeräyksen, terveystarkastusten tai lukuohjelman järjestämisestä, lionit ovat omistautuneet toivon ja avun tuomiseen heille jotka sitä tarvitsevat... erityisesti lapsille. Ennen projektin valitsemista on tärkeää, että klubinne määrittelee millaisia vapaaehtoispalveluita paikkakuntanne lapset tarvitsevat. Miten lionit voivat auttaa? Paikkakunnan tarvearviointi tulee auttamaan klubia määrittelemään mitkä palvelut olisivat hyödyllisimpiä paikallisille lapsille. Siitä on myös apua niiden henkilöiden ja organisaatioiden tunnistamisessa, jotka ovat jo mukana yhteisönne lasten koulutus- ja terveystarpeiden tuottajina. Tämä voi johtaa yhteistyöhön myöhemmin. Lisäksi, täyttämällä tämän arvioinnin ja aloittamalla lasten palveluprojektin, klubinne tulee osoittamaan johtajuutta taidoissa joilla edistetään klubin yhteishenkeä ja houkutellaan uusia jäseniä. Käykää läpi seuraavat vaiheet arvioidessanne paikkakuntanne lasten terveyspalveluihin, koulunkäyntiin sekä ruuan/suojan saatavuuteen liittyviin tarpeisiin: 1. Keskustelkaa arvioinnista hallituksen kanssa Esittäkää klubin hallitukselle, miten tärkeää paikkakunnan tarpeiden arvioiminen on. Keskustelkaa ideasta järjestää sellainen projekti, jossa painottuu lionien tärkeä rooli vaikeassa asmassa olevien lasten palvelijana. Ehdottakaa hallitukselle lasten tarpeiden arvioinnin suorittamista. Kertokaa, miten arviointi tulee auttamaan klubia määrittelemään suurimmat tarpeet ja keskittymään sopivaan terveydenhuoltoon tai koulunkäyntiin liittyvään projektiin joka oikeasti auttaisi avun tarpeessa olevia lapsia ja jonka järjestäminen kiinnostaisi klubin jäseniä. 2. Nimittäkää jäsenet toimikuntaan Kun hallitus on antanut hyväksyntänsä, keskustelkaa paikkakunnan tarvearvioinnista klubikokouksessa ja pyytäkää jäseniltä ideoita ja ehdotuksia. Jos jäsenet suhtautuvat arvioinnin suorittamisen ideaan myönteisesti, nimetkää työryhmä suorittamaan arviointia. 6

8

9

10 3. Nimetkää sellaiset paikkakuntalaiset jotka mielestänne ovat keskeisiä kontakteja joihin kannattaisi ottaa yhteyttä Ennen arvioinnin aloittamista tulee toimikunnan identifioida paikkakunnalta henkilöt joista voisi olla eniten apua lasten tarpeiden arvioinnissa. Laatika lista kontakteista. Listalla tulisi olla terveydenhuollon ja opetusalan ammattilaisia. Tässä esimerkkejä henkilöistä joita listalla voisi olla: Terveys- ja hyvinvointipalvelut Koulutuspalvelut Nuorisopalvelut Sairaaloiden hallintoviranomaiset, lääkärit, sairaanhoitajat Koulujen ja kirjastojen hallintojohtajat, opettajat ja henkilökunta Koulukuraattorit, sosiaalityöntekijät, opiskelijajärjestöjen johtajat, nuoriso-ohjaajat, poliisi, palokunta, kunnan vapaaajanvietto- ja virkistysalueiden koordinaattor Saatuanne listan valmiiksi yhteystietoineen, voi arviointiprosessi alkaa. 4. Järjestäkää kysely Soittakaa listalla oleville henkilöille ja tiedustelkaa heidän halukkuuttaan osallistua arviointiin. Malli kyselylomakkeesta löytyy tämän julkaisun kääntöpuolelta. Anna osallistujille mahdollisuus palauttaa lomake postitse, henkilökohtaisesti tai sähköpostitse, tai vastaamalla kysymyksiin puhelimessa. Käytä kunkin henkilön kohdalla heille parhaiten sopivaa metodia. Mikäli henkilö haluaa mielummin vastata kyselyyn postitse, lähettäkää hänelle lomake sekä saatekirje (katso malli saatekirjeestä tässä julkaisussa). Muistakaa merkitä lomakkeeseen palautusosoite ja liittäkää mukaan myös postimerkillä varustettu osoitekuori helpottamaan lomakkeen palautusta. Jos henkilö vastaa kysymyksiin mielummin puhelimessa, voit jatkaa suoraan kyselylomakkeen kysymyksiin. 5. Analysoikaa kyselyn vastaukset Kun täytetyt lomakkeet on palautettu, voi työryhmä aloittaa tulosten analysoinnin. Pyrkikää saamaan vastaukset seuraaviin kysymyksiin: Mitä hyvinvointipalveluja paikkakuntanne lapset tarvitsevat kipeimmin? Keitä ovat paikkakunnalla ne tahot joiden kanssa klubinne voisi tehdä yhteistyötä? Millä tavoin klubinne voi auttaa varmistamaan, että lapsille järjestyy näitä tarvittavia palveluita? Ovatko muut klubit ja organisaatiot jo mukana näiden palveluiden tuottamisessa? Olisiko näillä ryhmillä kiinnostusta yhteistyöhön klubinne kanssa? Tiivistetysti, mitä paikkakuntanne tarvitsee ja kuinka voitte auttaa? Lapset etusijalla -ohjelmaopas 9

11 6. Kertokaa tulokset klubinne jäsenille Pyytäkää työryhmää julkistamaan tulokset klubikokouksessa. Pyytäkää palautetta klubijäseniltä ja keskustelkaa tavoista joilla voisitte vastata esille nousseisiin erityisiin tarpeisiin paikkakunnallanne. Pyytäkää muitakin jäsniä antamaan mielipiteensä. Keskustelkaa avoimesti uusista ideoista ja päättäkää mihin projektiin klubin kannattaa lähteä. Halutessanne voitte pyytää piiristä puheenjohtajaa apuun. Heillä saattaa olla lisätietoja saatavilla olevista materiaaleista ja resursseista projektia varten: Lionien palvelut lapsille -johtaja Diabetestoiminnanjohtaja Näkötoiminnanjohtaja Kuulotoiminnanjohtaja PR-toiminnanjohtaja Mikäli arviointinne aikana tuli esille oman klubinne palvelualueen ulkopuolella olevista tarpeista, voitte tiedottaa niistä piirikuvernöörille. Lopuksi, kertokaa muille alueen klubeille suunnitteilla olevasta projektistanne, sekä suorittamastanne arvioinnista. Tämä voi kannustaa heitä suorittamaan arvioinnin omilla paikkakunnillaan. 7. Seurannan suorittaminen Lähettäkää kyselyyn vastanneille viestit kiittäen heitä kyselyyn osallistumisesta. Kertokaa heille miten paljon heidän panoksestaan oli apua klubinne suunnitelmissa lasten palveluprojektin järjestämiseksi. Kysy heiltä ovatko he kiinnostuneita tekemään yhteistyötä lionien kanssa tulevaisuudessa ja/tai kutsu heidät osallistumaan seuraavaan klubikokoukseen. Vaihe kaksi: Projektin suunnittelu Suunnittelutoimikunnan perustaminen Klubinne päätettyä millaisen palveluprojektin se järjestää, tulee teidän seuraavaksi löytää vapaaehtoiset johtajat suunnittelutoimikuntaan. Tämä toimikunta on palveluprojektinne selkäranka. Toimikunta voi sopia työnjaostaan ja motivoida muita jäseniä osallistumaan. He myös asettavat tavoitteet ja seuraavat edistymistä. Käyttäkää kätevää Toimikunnan työlistaa kootaksenne toimikunnan jäsenten nimet ja yhteystiedot. (Kts. mallikappale tämän julkaisun lopussa.) 10

12 Laatikaa toimintasuunnitelma Suunnittelu on onnistuneen palveluprojektin lähtökohta. Suunnitelman tulee sisältää seuraavat kohdat: Tavoitteet Toimintavaiheet Oletettu ajankäyttö Paikalliset yhteistyökumppanit Tarvittavat vapaaehtoiset PR-suunnitelma Tarvittavat resurssit Jakakaa suunnitelma muille klubijäsenille Kertokaa, että apu ja ehdotukset ovat tervetulleita kaikilta jotka haluavat mukaan. Suunnitelkaa klubikokouksia jotka vahvistavat yhteishenkeänne ja tempaavat kaikki mukaan. (Kts. mallikappale toimintasuunnitelmasta tämän julkaisun lopussa.) Vaihe kolme: Projektin julkistaminen Lionien PR-johtajan opas (PR-710) sekä piirin PR-johtajan opas (PR-730) sisältävät arvokasta tietoa PR-suhteiden solmimisesta. Ne löytyvät järjestön verkkosivuilta. Voitte myös halutessanne harkita: Paikallismedian kutsumista Uutistiedotteiden lähettämistä viimeistään kolme viikkoa etukäteen. Ottakaa yhteyttä uutispäälliköihin jälleen viikkoa ennen tapahtumaa. Laatikaa lehdistötiedote medialle (malli löytyy Lapset etusijalle -tietopaketista). Pyytäkää mainostamiseen apua sopivalta paikallisjulkkikselta tai kaupungin virkailijalta. Pyytäkää paikallisen radioaseman hyväntekeväisyysjohtajaa mainostamaan projektianne radiossa. Järjestön verkkosivuilla on malleja useista palvelumainoksista. Ottakaa yhteyttä paikkakuntanne televisiokanavaan. Mainostakaa projektia klubin ja piirin verkkosivuilla sekä muissa palveluissa kuten facebookissa. Käyttäkää julisteita jotka löytyvät Lapset etusijalle - tietopaketista.

13 Projektin toteuttaminen Klubijäsenet mukaan! Ottakaa yhteyttä kaikkiin jäseniin joita saattaisi kiinnosta projektinne onnistuminen. Tiedottakaa heitä projektin edistyksestä. Pyytäkää heidät mukaan. Kannustakaa myös naapurikuntien lionsklubeja, sekä leoja, perheenjäseniä, työkavereita ja ystäviä auttamaan projektissanne, Muistakaa palkita onnistumisista. Paikallisten lakien ja hyvien tapojen noudattaminen Lions Clubs International on sitoutunut järjestämään lionsaktiviteetteja aina kaikkein turvallisimmissa olosuhteissa. LCI suosittelee, että kummina toimiva lionsklubi tarkastaa jokaisen nuorten parissa toimivan aikuisen taustat paikallisten lakien ja vaatimusten mukaisesti. Tuen saaminen paikkakunnalta. Tärkeänä osana Lapset ensin -projektia on paikallisten yritysten ja organisaatioiden saaminen mukaan toimintaan. Heidän tukensa projektille voi olla ratkaisevaa. Joitain esimerkkejä ovat: Terveyden ja hyinvoinnin yritykset Koulut Kirjastot Poliisi ja palokunta Apteekit Nuorisoseurat Lasten ja nuorten kerhot ja seurat Julkisen hallinnon tahot Partiolaiset Ruokakaupat Tukkumyymälät 12

14 Muista lähettää kiitoskirjeet osallistuneille. Anna vapaaehtoisille kunniakirjat milloin soveliasta. Saatatte haluta käyttää Lapset etusijalla -kunniatodistusta, tai katsoa Lions Clubs Internationalin klubitarvikekatalogista muita tunnustuspalkintoja. Palvelupäivä lasten projekteille Voitte halutessanne myös järjestää paikkakunnallanne säännöllisen palvelupäivän jolloin lionit toteuttavat lasten ja/tai nuorten palveluprojekteja. Lisätietoa lasten projektien muistopäivistä löytyy järjestön verkkosivuilta. Mene osoitteeseen ja kirjoita hakukenttään Lapset etusijalla. Vakuutus Lionsklubit tai piirit voivat saada kopion järjestön vastuuvakuutussäännöistä Lakiasiainjaostolta päämajalla. Legal Division, Lions Clubs International, 300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL , USA. Tämä tieto on julkaistu myös järjestön verkkosivuilla. Lionmerkki Lionien logo on ladattavissa niinikään verkkosivulta. Logoa voidaan käyttää Lapset etusijalla -aiheisessa bannerissa. Lionstunnusta tulisi käyttää kaikessa klubin jakamassa materiaalissa, ml. kirjepaperit, lentolehtiset ja julisteet. Aiheeseen liittyvät verkkosivut Maailman terveysjärjestö (WHO) YK:n lastenrahasto (UNICEF) Lapset etusijalla -ohjelmaopas 13

15 VAIHE YKSI: LAPSET ETUSIJALLA M A L L I E S I T T E LY K I R J E E S T Ä : PA I K K K U N N A N TA R P E I D E N A RV I O I N T I Liitteeksi kyselylomakkeeseen. Pvm Paikkakkunnan virkailijan nimi Nimike Osoite Hyvä {Nimi}: Pystyäksemme paremmin palvelemaan (kaupungin nimi), (klubin nimi) lionsklubi suorittaa kyselytutkimuksen paikkakunnan asioista parhaiten tietävien henkilöiden parissa. Tavoitteemme on selkeästi määritellä mitä terveys- ja koulutuspalveluita me palveluklubina voimme tarjota paikkakuntamme vähempiosasisille lapsille ja nuorille. Toivomme, että pystyt auttamaan meitä paikkakuntamme tarpeiden määrittelemisessä. Täyttämällä tämän kyselylomakkeen autat meitä määrittelemään ne osa-alueet joissa lapsille suunnatuissa palveluissa on paikkakunnallamme parantamisenvaraa. Voit myös vapaamuotoisesti lähestyä meitä koskien puutteita joihin vastaamalla voisimme tehdä paikkakunnastamme paremman. Rohkaisemme sinua myös lähettämään tämän kyselyn eteenpäin henkilöille joiden uskoisit pystyvän meitä auttamaan. Palautathan täytetyn lomakkeen (pvm) mennessä. Kun olemme koonneet tiedot, tulemme esittämään niistä teille yhteenvedon, sekä mahdolliset suunnitelmat esille tulleisiin huolenaiheisiin vastataksemme. Mikäli sinulla on kysymyksiä, ole hyvä ja ota minuun yhteyttä (puhelin ja/tai sähköpostiosoite). Vastaan mielelläni kysymyksiisi. Ystävällisin terveisin, {Lionin nimi}, {Lionsklubin nimi},

16 VAIHE YKSI: LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN TARPEIDEN ARVIOINTI KYSELYLOMAKE Nimi: Toimi / virka: Osoite: Puhelin töihin: Faksinumero: Sähköposti: Toimiala: Terveydenhoito Koulu ja opetus Nuorten palvelut Muu 1. Löytyykö omalta toimialaltasi onnistuneita terveys- ja/tai koulutuspalvelun projekteja, joilla on edesautettu lasten hyvinvointia paikkakunnalla? Kyllä Mainitse projektien nimet. Ei 2. Jos vastasit kyllä, niin mitkä seikat tekivät näistä projekteista hyviä ja toimivia? 3a. Tuleeko mieleesi erityistä lasten hyvinvoiniin liittyvää tarvetta jonka kattaminen todella auttaisi yhteisöämme jossa asumme? Kyllä Kuvaile alle. Ei 3b. Millä tavoin mielestäsi tähän tarpeeseen voitaisiin parhaiten vastata?

17 Lionien palvelut lapsille Paikkakunnan tarvearvioinnin kyselylomake (jatkuu) 4a. Onko tiedossasi vapaaehtoisjärjestöjä jotka jo työskentelevät näiden ongelmien parissa? Kyllä Kirjoita alle ryhmien nimet ja mitä he tekevät. Ei 4b. Millä tavoin vapaaehtoisryhmät voisivat täydentää toisiaan ja välttää päällekkäisyyksiä pyrkiessään vastaamaan näihin samoihin tarpeisiin? 5. Ovatko paikkakuntalaisemme riittävän hyvin perillä lasten hyvinvointipalveluiden saatavuudesta? Kyllä Ei Kommentoi alle 6. Onko mielestäsi paikkakunnallamme tarvetta ja tilaa lasten hyvinvointia edistäville ohjelmille tai palveluille? Kyllä Kommentoi alle. Ei Muut huomautukset: Allekirjoitus Pvm Palauta täytetty kyselylomake osoitteeseen: Kiitos osallistumisestasi.

18 VAIHE KAKSI: LIONIEN PALVELUT LAPSILLE SUUNNITTELUTOIMIKUNNAN TYÖLISTA Suunnittelutoimikunnan jäsenet: Nimi Puhenlin nro. Sähköposti Vastuu projektissa Yhteistyökumppanit paikkakunnalla: Nimi Organisaatio Puhenlin nro. Sähköposti Muut klubijäsenet/kiinnostuneet henkilöt: Nimi Puhenlin nro. Sähköposti Vastuu projektissa

19 VAIHE KAKSI: LIONIEN PALVELUT LAPSILLE TOIMINTASUUNNITELMA Toimintavaiheet Ajankäyttö Tarvittavat vapaaehtoiset Budjetti/Resurssit Tavoite: Kokonaisbudjetti: Varainkeruumenetelmät: PR-strategiat: Yhteistyökumppanit paikkakunnalla:

20 Lisätietoja Vieraile Lions Clubs Internationalin verkkosivuilla. Tai, ota yhteyttä: Health and Children s Services Department Lions Clubs International 300 W 22ND ST Oak Brook, IL USA Puhelin: (630) Faksi: (630) Sähköposti: Verkkosivut: IAD-252 FI 5/10

LAPSET ETUSIJALLA. Suunnitteluopas

LAPSET ETUSIJALLA. Suunnitteluopas LAPSET ETUSIJALLA Suunnitteluopas JOHDANTO Lionit ympäri maailmaa osallistuvat aktiivisesti lasten auttamiseen ja erityisesti sellaisten lasten, jotka joutuvat elämään vaikeissa olosuhteissa. Lionit ovat

Lisätiedot

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE Uusimmat tilastot kertovat, että uskomattoman monet lapset joka puolella maailmaa kärsivät köyhyydestä, sairauksista, vammoista ja lukutaidottomuudesta

Lisätiedot

Lionien palvelut lapsille Symposiumohjelma Hakemus toimintavuodelle 2014-2015

Lionien palvelut lapsille Symposiumohjelma Hakemus toimintavuodelle 2014-2015 Lionien palvelut lapsille Symposiumohjelma Hakemus toimintavuodelle 2014-2015 Yleiskatsaus symposiumohjelmasta Lionien palvelut lapsille symposiumohjelman puitteissa voidaan myöntää: yksi (1) symposiumi

Lisätiedot

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE SYMPOSIUM Suunnitteluopas

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE SYMPOSIUM Suunnitteluopas LIONIEN PALVELUT LAPSILLE SYMPOSIUM Suunnitteluopas Symposiumin yleiskatsaus Lioneilla on pitkä perinne maailman lasten auttamiseksi olosuhteissa, joissa he kärsivät köyhyydestä, kodittomuudesta, nälästä,

Lisätiedot

2011-2012 MAAILMANLAAJUINEN JOHTAJAKOULUTUSRYHMÄ PIIRIN RAHOITUSTUKIOHJELMA Perustiedot

2011-2012 MAAILMANLAAJUINEN JOHTAJAKOULUTUSRYHMÄ PIIRIN RAHOITUSTUKIOHJELMA Perustiedot 2011-2012 MAAILMANLAAJUINEN JOHTAJAKOULUTUSRYHMÄ PIIRIN RAHOITUSTUKIOHJELMA Perustiedot MIKÄ ON GLT:N PIIRIN RAHOITUSTUKIOHJELMA? Tämän ohjelman kautta tarjotaan taloudellista tukea tärkeiden koulutus-

Lisätiedot

TEE SIITÄ TOTTA. Opas klubiprojektin suunnitteluun

TEE SIITÄ TOTTA. Opas klubiprojektin suunnitteluun TEE SIITÄ TOTTA Opas klubiprojektin suunnitteluun TAVOITTEISTA TOTTA! Lionsklubit jotka järjestävät mielekkäitä palveluprojekteja, saavat aikaan merkittäviä asioita paikkakunnillaan joilla ne palvelevat.

Lisätiedot

PIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI

PIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI PIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI Lionit, jotka täyttävät alla listatut piirin 100-vuotisjuhlan koordinaattorin vaatimukset, voivat hakea tätä virkaa. Pyydä hakijoita lukemaan tiedot viran vastuista

Lisätiedot

MONINKERTAISPIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI

MONINKERTAISPIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI MONINKERTAISPIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI Lionit, jotka täyttävät alla listatut moninkertaispiirin 100-vuotisjuhlan koordinaattorin vaatimukset, voivat hakea tätä virkaa. Pyydä hakijoita lukemaan

Lisätiedot

Lions Clubs International Leojohtajien apurahaohjelma. Apurahahakemus

Lions Clubs International Leojohtajien apurahaohjelma. Apurahahakemus Lions Clubs International Leojohtajien apurahaohjelma Apurahahakemus Leojohtajien apurahaohjelman puitteissa myönnetään taloudellista avustusta lionien moninkertaispiireille, osapiireille tai yksittäispiireille

Lisätiedot

KLUBIN ARVOSANAT Oleellinen arviointityökalu klubeille

KLUBIN ARVOSANAT Oleellinen arviointityökalu klubeille KLUBIN ARVOSANAT Oleellinen arviointityökalu klubeille HALLINNOINTIOPAS KLUBIN ARVOSANAT Oleellinen arviointityökalu klubeille - Hallinnointiopas Olette päättäneet arvioida klubinne toimintaa. Pienten

Lisätiedot

PIIRIKOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI

PIIRIKOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI PIIRIKOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI Lionit, jotka täyttävät piirin GLT-koordinaattorin (GLT-D) vaatimukset, voivat hakea kyseistä virkaa. Hakijoiden tulee lukea vastuista ja vaatimuksista, täyttää hakemus

Lisätiedot

MONINKERTAISPIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI

MONINKERTAISPIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI MONINKERTAISPIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI Lionit, jotka täyttävät moninkertaispiirin GLT-koordinaattorin (GLT-MD) vaatimukset (sivu 3), voivat hakea kyseistä virkaa. Hakijoiden tulee lukea tiedot

Lisätiedot

Satavuotisjuhlan suunnitteluopas klubille

Satavuotisjuhlan suunnitteluopas klubille Satavuotisjuhlan suunnitteluopas klubille Johtaminen palvelun kautta Uudet jäsenet vaikutuksen kasvattamiseksi Paikkakunnalla tiedottaminen Tulkaa mukaan satavuotisjuhliin! Satavuotisjuhlat tuovat lionit

Lisätiedot

SUUNNITELMA VAHVEMMALLE KLUBILLE

SUUNNITELMA VAHVEMMALLE KLUBILLE SUUNNITELMA VAHVEMMALLE KLUBILLE SUUNNITELMA VAHVEMMALLE KLUBILLE Tämä ei ole mikään salaisuus. Tehokkaimmat lionsklubit pyrkivät jatkuvasti tunnistamaan tapoja, joilla laajentaa niiden antaman humanitäärisen

Lisätiedot

LIONS CLUBS INTERNATIONAL Piirijaon muuttamis- ja kehittämisapuraha Myöntämisperusteet ja hakemus

LIONS CLUBS INTERNATIONAL Piirijaon muuttamis- ja kehittämisapuraha Myöntämisperusteet ja hakemus LIONS CLUBS INTERNATIONAL Piirijaon muuttamis- ja kehittämisapuraha Myöntämisperusteet ja hakemus Uudet piirit, jotka muodostetaan yhden tai useamman ylimenokauden piirin yhteenliittämisen seurauksena,

Lisätiedot

2015-2016 MONINKERTAISPIIRIN JOHTAJAKOULUTUKSEN RAHOITUSOHJELMA PERUSTIETOJA

2015-2016 MONINKERTAISPIIRIN JOHTAJAKOULUTUKSEN RAHOITUSOHJELMA PERUSTIETOJA 2015-2016 MONINKERTAISPIIRIN JOHTAJAKOULUTUKSEN RAHOITUSOHJELMA PERUSTIETOJA MIKÄ ON MONINKERTAISPIIRIN JOHTAJAKOULUTUKSEN RAHOITUSOHJELMA? Ohjelman puitteissa on haettavissa rajoitettu määrä apurahaa

Lisätiedot

Klubin erinomaisuusprosessi Lite Osallistujan työkirja

Klubin erinomaisuusprosessi Lite Osallistujan työkirja CLUB EXCELLENCE Lite PROCESS Klubin erinomaisuusprosessi Lite Osallistujan työkirja Hyvä KLP-workshopin osallistuja, Lions Clubs Internationalin henkilökunta on iloinen klubinne osallistumisesta Klubin

Lisätiedot

Derby Forum -kysely TAUSTAMUUTTUJAT. Ikäsi. 20-24 -vuotias. 25-29 -vuotias. 30-34 -vuotias. 35-39 -vuotias. 40-44 -vuotias.

Derby Forum -kysely TAUSTAMUUTTUJAT. Ikäsi. 20-24 -vuotias. 25-29 -vuotias. 30-34 -vuotias. 35-39 -vuotias. 40-44 -vuotias. Derby Forum -kysely Onnittelut meille, sillä juuri Sinut on valittu kehittämään Lions toimintaa piirissämme. Etenemme kahdessa vaiheessa. Aluksi toivomme Sinun vastaavan tähän kyselyyn. Täyttämällä tämän

Lisätiedot

Satavuotisjuhlan WWS-päivämäärä Teema

Satavuotisjuhlan WWS-päivämäärä Teema Tavoitteet Mikä on Satavuotisjuhlan palveluhaaste? Satavuotisjuhlan palveluhaaste (CSC) on aloite, jonka avulla juhlimme lionien antaman palvelun sataa vuotta. Klubeja haastetaan järjestämään vähintään

Lisätiedot

Aloittavien lionjohtajien instituutti Harjoitukset

Aloittavien lionjohtajien instituutti Harjoitukset Aloittavien lionjohtajien instituutti Harjoitukset Hyvä aloittavien lionjohtajien instituutin osallistuja, Sinut on valittu osallistumaan aloittavien lionjohtajien instituuttiin, onneksi olkoon! Tämän

Lisätiedot

Lionien nuorten johtajien palvelupalkinnot

Lionien nuorten johtajien palvelupalkinnot LIONSKLUBIN OPAS Lionien nuorten johtajien palvelupalkinnot HAASTA NUORET PALVELUUN LIONS CLUBS INTERNATIONAL LIONIEN NUORTEN JOHTAJIEN PALVELUPALKINNOT Vapaaehtoistyötä tekevät nuoret jatkavat palvelutyössä

Lisätiedot

LIONSKLUBIEN VIRKAILIJOIDEN VIRKAANASETTAMINEN

LIONSKLUBIEN VIRKAILIJOIDEN VIRKAANASETTAMINEN LIONSKLUBIEN VIRKAILIJOIDEN VIRKAANASETTAMINEN HUOM.: Ennen kuin kokous alkaa, virkaanasettavan virkailijan (todennäköisimmin edellinen klubipresidentti) tulisi nimittää itselleen avustaja. Tämän avustajan

Lisätiedot

Lohkon puheenjohtajan itsenäisesti suoritettava koulutus

Lohkon puheenjohtajan itsenäisesti suoritettava koulutus Lohkon puheenjohtajan itsenäisesti suoritettava koulutus Moduuli 2: Lohkon puheenjohtaja lohkon hallintojohtajana TYÖKIRJA Tässä moduulissa keskitytään lohkon puheenjohtajan rooliin lohkon hallintojohtajana.

Lisätiedot

Jäsentoimikunnan puheenjohtaja - klubin jäsenjohtaja - GMT. Jukka Kärkkäinen Liiton jäsenjohtaja

Jäsentoimikunnan puheenjohtaja - klubin jäsenjohtaja - GMT. Jukka Kärkkäinen Liiton jäsenjohtaja Jäsentoimikunnan puheenjohtaja - klubin jäsenjohtaja - GMT Jukka Kärkkäinen Liiton jäsenjohtaja 27.5.2015 esittäjän etunimi sukunimi 2 Jäsenjohtajan avainalueet Lionsklubin virallinen virkailija, joka

Lisätiedot

Tavoitteet. 100-vuotisjuhlan vuosi. WWS-päivämäärä

Tavoitteet. 100-vuotisjuhlan vuosi. WWS-päivämäärä Tavoitteet Mikä on 100-vuotisjuhlan palveluhaaste? 100-vuotisjuhlan palveluhaaste (CSC) on aloite, jonka avulla juhlimme lionien antaman palvelun 100 vuotta. Klubeja haastetaan järjestämään vähintään yksi

Lisätiedot

SUOMEN LEOT. Leijonien oma nuorisojärjestö

SUOMEN LEOT. Leijonien oma nuorisojärjestö SUOMEN LEOT Leijonien oma nuorisojärjestö Innovaatio Uusia ideoita ympäriltämme arjesta Chapel Street, Melbourne, VIC, Australia Innovaatio Uusia ideoita ympäriltämme arjesta Chapel Street, Melbourne,

Lisätiedot

Klubin kehittämistyöpaja Marja Sundström-Pullinen GMT 107-E

Klubin kehittämistyöpaja Marja Sundström-Pullinen GMT 107-E Klubin kehittämistyöpaja 2013 Työpajan tavoitteet Klubin toiminnan laadun parantaminen Jäsentyytyväisyyden nostaminen Jäsenten sitouttaminen Mitä klubi tekee ja miten tekee? LAADUKKAASTI TOIMIVASSA KLUBISSA

Lisätiedot

Näkökulmia sosiaalisen median hyödyntämiseen Lions-toiminnassa

Näkökulmia sosiaalisen median hyödyntämiseen Lions-toiminnassa Näkökulmia sosiaalisen median hyödyntämiseen Lions-toiminnassa Tausta Viestintätoimikunnan pj. MD-PRC Auvo Mäkinen ilmoitti puhelimessa 20.2.2011 LC Jyväskylä/Harjun Jouni Huotarille, että Lions-liitto

Lisätiedot

KANSAINVÄLISEN AVUN APURAHAHAKEMUS

KANSAINVÄLISEN AVUN APURAHAHAKEMUS LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION KANSAINVÄLISEN AVUN APURAHAHAKEMUS Me välitämme. Me palvelemme. Me saamme aikaan. KANSAINVÄLISEN AVUN APURAHAHAKEMUS Yleiskatsaus Kansainvälisen avun apurahojen (IAG)

Lisätiedot

Teidän klubinne, Teidän tapanne! Klubin kokoukset teille sopiviksi

Teidän klubinne, Teidän tapanne! Klubin kokoukset teille sopiviksi Teidän klubinne, Teidän tapanne! Klubin kokoukset teille sopiviksi Teidän klubinne, Teidän tapanne! Klubin kokoukset teille sopiviksi Ovatko klubinne kokoukset parhaat mahdolliset? On helppoa kutsua mukaan

Lisätiedot

rotary tätä on rotary

rotary tätä on rotary rotary tätä on rotary Yhteystietoja RI:n keskushallinto One Rotary Center 1560 Sherman Avenue Evanston, IL 60201-3698 USA Puhelin +1 847 866 3000 Faksi +1 847 328 8554 tai +1 847 328 8281 www.rotary.org

Lisätiedot

Naisyrittäjät ja maaseutumatkailu. Sivu 1 / 7

Naisyrittäjät ja maaseutumatkailu. Sivu 1 / 7 Olemme erittäin kiitollisia, jos osallistut tähän kyselyyn. Kysely koskee maaseutumatkailun, käsityön ja elintarviketuotannon alalla jo työskentelevien naisyrittäjien ja näillä aloilla liiketoimintaa suunnittelevien

Lisätiedot

LIONIEN PERHE- JA NAISJÄSENTEN SYMPOSIUMOHJELMA. Suunnitteluopas

LIONIEN PERHE- JA NAISJÄSENTEN SYMPOSIUMOHJELMA. Suunnitteluopas LIONIEN PERHE- JA NAISJÄSENTEN SYMPOSIUMOHJELMA Suunnitteluopas Tapahtuman suunnittelu...4 Teeman valitseminen...4 Yhteistyökumppanien varmistaminen...5 Ajankohdan valitseminen...5 Tapahtumapaikan löytäminen...5

Lisätiedot

ALUSTAVA LEIRIKYSELY. Kyselyyn vastasi: Yhdistys/yhteisö: Puhelin: Sähköposti: Osoite: 1. Mistä saitte tiedon mahdollisuudesta järjestää työleiri?

ALUSTAVA LEIRIKYSELY. Kyselyyn vastasi: Yhdistys/yhteisö: Puhelin: Sähköposti: Osoite: 1. Mistä saitte tiedon mahdollisuudesta järjestää työleiri? ALUSTAVA LEIRIKYSELY Täytetty kysely palautetaan sähköpostitse osoitteeseen leirit@kvtfinland.org. KVT:n johtokunta käsittelee kyselyn ja tekee päätöksen leirin hyväksymisestä seuraavassa kokouksessaan.

Lisätiedot

Lions-piiri 107-N PTS DG Sini Eloholma Hyväksytty piirihallituksen kokouksessa

Lions-piiri 107-N PTS DG Sini Eloholma Hyväksytty piirihallituksen kokouksessa Lions- 107-N PTS 2015-2019 DG Sini Eloholma Hyväksytty hallituksen kokouksessa 5.11.2014 Kansainvälinen lions-järjestö Näkemyksemme- visio Järjestö säilyy vapaaehtoisten yhteiskunnallisten ja humanitaaristen

Lisätiedot

Strategiset tavoitteet Suomen Lions-liiton vuosikokous, Pori Puheenjohtaja Tuomo Holopainen

Strategiset tavoitteet Suomen Lions-liiton vuosikokous, Pori Puheenjohtaja Tuomo Holopainen Strategiset tavoitteet 2014-2019 Suomen Lions-liiton vuosikokous, Pori Puheenjohtaja 2014 2015 Copyright Rastor Oy Lions-liiton strategia 2014-2019 Strategiset linjaukset Kriittiset menestystekijät Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

CENTENNIAL LIONSKLUBIN PERUSTAMISKIRJAN HAKEMUS Voimassa 1. huhtikuuta 2015-30. kesäkuuta 2018

CENTENNIAL LIONSKLUBIN PERUSTAMISKIRJAN HAKEMUS Voimassa 1. huhtikuuta 2015-30. kesäkuuta 2018 CENTENNIAL LIONSKLUBIN PERUSTAMISKIRJAN HAKEMUS Voimassa 1. huhtikuuta 2015-30. kesäkuuta 2018 CLUB NUMBER: IDENT: CHARTER APPROVAL DATE _ Date Approved LANGUAGE: DIST ACCOUNT #: (For International Office

Lisätiedot

Lions tietoa uusille jäsenille JÄRJESTÖN HISTORIA JA ORGANISAATIO

Lions tietoa uusille jäsenille JÄRJESTÖN HISTORIA JA ORGANISAATIO Lions tietoa uusille jäsenille JÄRJESTÖN HISTORIA JA ORGANISAATIO MERKKIPAALUJA 1917 Järjestö perustettiin USA:ssa 1920 Järjestöstä tuli kansainvälinen, kun Kanadaan perustettiin ensimmäinen klubi 1931

Lisätiedot

21. vuosisadan nuoret lähettiläät kilpailu. 13.2.2008 Nuoret lähettiläät PID Harri Ala-Kulju 16.3.2009 1

21. vuosisadan nuoret lähettiläät kilpailu. 13.2.2008 Nuoret lähettiläät PID Harri Ala-Kulju 16.3.2009 1 21. vuosisadan nuoret lähettiläät kilpailu 13.2.2008 PID Harri Ala-Kulju 16.3.2009 1 TAPAHTUMAHISTORIA 21 vuosisadan nuoret lähettiläät kilpailu on yksi Lionsjärjestön nuoriso-ohjelmista. Kilpailu on yleinen

Lisätiedot

Lions Clubs International Jäsenyys Usein kysyttyjä kysymyksiä

Lions Clubs International Jäsenyys Usein kysyttyjä kysymyksiä K: Miten raportoin Ei jäsenmuutoksia tässä kuussa? V: Mene Oma lionsklubini -valikkoon ja valitse Jäsenet. Jäsenet -sivulla voit klikata Ei muutoksia tässä kuussa -painiketta. Valitse raportointikuukausi

Lisätiedot

YSRG. Rotaryn Nuorisotoiminnot. (Interact, Roraract, Ryla, Nuorisovaihto) Youth Service Resource Group ja

YSRG. Rotaryn Nuorisotoiminnot. (Interact, Roraract, Ryla, Nuorisovaihto) Youth Service Resource Group ja YSRG Youth Service Resource Group ja Rotaryn Nuorisotoiminnot (Interact, Roraract, Ryla, Nuorisovaihto) Interact 14 18 v Tarkoitus: Antaa nuorille tilaisuus toimia yhdessä maailmanlaajuisessa toveripiirissä,

Lisätiedot

KANSALAISVAIKUTTAMISEN AJOKORTTI TYÖPAJA JYVÄSKYLÄSSÄ 14.11.2015

KANSALAISVAIKUTTAMISEN AJOKORTTI TYÖPAJA JYVÄSKYLÄSSÄ 14.11.2015 KANSALAISVAIKUTTAMISEN AJOKORTTI TYÖPAJA JYVÄSKYLÄSSÄ 14.11.2015 Konkreettisia ideoita koulun ja paikallistoimijoiden yhteistyön rakentamiseen uuden opetussuunnitelman hengessä Tarja Jukkala ja Sanna Lukkarinen

Lisätiedot

Dream Achiever -palkinnot Usein kysyttyjä kysymyksiä

Dream Achiever -palkinnot Usein kysyttyjä kysymyksiä 1. Montako pistekeruumallia on olemassa? Malleja on kaksi, Track A ja Track B, jotka perustuvat oman piirisi jäsenyystrendeihin. Jokainen piiri on merkitty joko Track A tai Track B -kategoriaan. 2. Miksi

Lisätiedot

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN Tähän vihkoon on koottu kysymyksiä, jotka auttavat sinua miettimään omaa vointiasi. Vihkon kysymykset auttavat sinua myös miettimään, millaista apua

Lisätiedot

OPASLIONIN KURSSI KURSSIN JÄRJESTÄJÄN JA OHJAAJAN OPAS

OPASLIONIN KURSSI KURSSIN JÄRJESTÄJÄN JA OHJAAJAN OPAS OPASLIONIN KURSSI KURSSIN JÄRJESTÄJÄN JA OHJAAJAN OPAS Sisällysluettelo VALMISTAUTUMINEN WORKSHOPIIN...2 AIKATAULUEHDOTUS...3 JOHDANTO JA KURSSIN YLEISKATSAUS...4 I. MENESTYKSELLISEN OPASLIONIN TAIDOT...5

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

OHJEET KEHITYSKESKUSTELULLE ÅBO AKADEMIN PSYKOLOGIHARJOITTELIJOIDEN KANSSA

OHJEET KEHITYSKESKUSTELULLE ÅBO AKADEMIN PSYKOLOGIHARJOITTELIJOIDEN KANSSA OHJEET KEHITYSKESKUSTELULLE ÅBO AKADEMIN PSYKOLOGIHARJOITTELIJOIDEN KANSSA Hyvät harjoittelunohjaajat, Åbo Akademin psykologian ja logopedian laitos (IPL) työskentelee projektin parissa, jonka tavoitteena

Lisätiedot

Vastuu on meidän! Ansvaret är vårt!

Vastuu on meidän! Ansvaret är vårt! Lions Clubs International MD 107 Finland Vastuu on meidän! Ansvaret är vårt! Aktiviteetti lionsklubeille Netin turvallinen käyttö perheissä 1 Leijonien oma palveluaktiviteetti! Netin turvallinen käyttö

Lisätiedot

UUDEN KLUBIN KRITEERIT

UUDEN KLUBIN KRITEERIT UUDEN KLUBIN KRITEERIT 1. Hakemus Uuden klubin perustamiskirjahakemuksen järjestölle voi tehdä mikä tahansa ryhmä, klubi tai yhdistys, joka on järjestäytynyt asianmukaisesti ja valinnut virkailijat. Hakemus,

Lisätiedot

Webkoulutus 10.11.2012

Webkoulutus 10.11.2012 Webkoulutus 10.11.2012 Yleistä kotisivuista Ohjelma Lions liiton ohjeet websivuista Kotisivut Lions-liiton palvelimella Kotisivujen pohjamateriaali Kompozer ohjelma ja sen käyttö 10.11.2011 DC Mika Mustonen

Lisätiedot

LUKU XX JULKAISUT A. VIRALLISET JULKAISUT

LUKU XX JULKAISUT A. VIRALLISET JULKAISUT JULKAISUT A. VIRALLISET JULKAISUT Kansainvälisellä hallituksella on valta määrätä tämän järjestön kaikista virallisista julkaisuista sekä oikeus valvoa ja ohjata niitä. B. MÄÄRITELMÄ "VIRALLINEN JULKAISU"

Lisätiedot

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa?

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Vastaa sen pohjalta, millaista Ruotsin paras vanhustenhoito sinun mielestäsi olisi. Yritä pohtia, miten haluaisit asioiden olevan

Lisätiedot

Piirikuvernöörin neuvoa-antavan toimikunnan kokoukset. tunnetaan myös nimellä lohkon kokoukset

Piirikuvernöörin neuvoa-antavan toimikunnan kokoukset. tunnetaan myös nimellä lohkon kokoukset Piirikuvernöörin neuvoa-antavan toimikunnan kokoukset tunnetaan myös nimellä lohkon kokoukset Tätä kokousta pidetään usein tärkeimpänä kokouksena klubivirkailijoille, koska piirikuvernöörin neuvoa-antavan

Lisätiedot

Julkaisut ja logot Useimmat julkaisut (järjestön virallisilla kielillä) ja logot ovat ladattavissa järjestön verkkosivulla. (Hakusana Logo).

Julkaisut ja logot Useimmat julkaisut (järjestön virallisilla kielillä) ja logot ovat ladattavissa järjestön verkkosivulla. (Hakusana Logo). Luku 14 PR-TOIMINTA PR-toiminta piirin tasolla PR-toimintaan kuuluu Lions Clubs Internationalia koskevan informaation jakelu ja positiivisen imagon luominen järjestölle sekä miellyttävän ilmapiirin kehittäminen

Lisätiedot

SENIORIT VAPAAEHTOISINA SUURET IKÄLUOKAT MAHDOLLISUUTENA LIONS-TOIMINNASSA

SENIORIT VAPAAEHTOISINA SUURET IKÄLUOKAT MAHDOLLISUUTENA LIONS-TOIMINNASSA SENIORIT VAPAAEHTOISINA SUURET IKÄLUOKAT MAHDOLLISUUTENA LIONS-TOIMINNASSA TAUSTATIETOA Järjestö on perustettu 1917 Chicagossa The International Association of Lions Clubs Palvelujärjestö WE SERVE Suomeen

Lisätiedot

107 N N-PIIRIN STRATEGIA

107 N N-PIIRIN STRATEGIA 107 N NPIIRIN STRATEGIA 2006 2010 107 N Tavoitteet ja toimenpiteet Tavoitteet Sisäinen yhteistyö toimii Lionit ja klubit sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin Aktiviteetit toteutetaan suunnitelmien mukaan

Lisätiedot

Leojen johtajakoulutuksen apurahaohjelma. Hakemus ja ohjeet

Leojen johtajakoulutuksen apurahaohjelma. Hakemus ja ohjeet Leojen johtajakoulutuksen apurahaohjelma Hakemus ja ohjeet Lions Clubs International Leojohtajien apurahaohjelma Sisällysluettelo Johdanto... 2 Tarkoitus... 3 Leojen johtajakoulutuskonferenssit... 3 Logistiikka...

Lisätiedot

Piirin rauhanjulistekilpailun johtajan opas

Piirin rauhanjulistekilpailun johtajan opas Lionien kansainvälinen rauhanjulistekilpailu vinkkejä. Voit myös käyttää hyväksesi seuraavia lähteitä: Piirikuvernöörisi saama ilmainen Rauhanjulistekilpailupaketti Rauhanjulistekilpailuosasto järjestön

Lisätiedot

Kätevästi netissä KÄYTTÖOHJE. www.nettirassi.fi

Kätevästi netissä KÄYTTÖOHJE. www.nettirassi.fi Kätevästi netissä KÄYTTÖOHJE www.nettirassi.fi Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen ja rekisteröityminen... 4 2. Omat jutut kansio... 8 2.1. Omat tiedostot:... 8 2.2. Omat seurannat... 9 3. Omat terveystiedot...

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä + Palveluverkkotyöryhmä Viestintä + Sisältö n Ymmärrämmekö sidosryhmiä? n Ymmärretäänkö meitä? n Mistä sidosryhmät saavat tietoa palveluverkkoasioista ja keneltä? n Mikä voi mennä pieleen jos viestintävastuu

Lisätiedot

PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE 7/2015-2016. Hyvät klubien presidentit ja muut virkailijat, lionit, puolisot ja PDG:t.

PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE 7/2015-2016. Hyvät klubien presidentit ja muut virkailijat, lionit, puolisot ja PDG:t. Lions Clubs International Piiri 107-F, Finland Distrikt 107-F, Finland Piirikuvernööri, DG 2015-2016 Timo Sysilampi ja puoliso Pirkko Distriktsguvernör, DG 2015-2016 Timo Sysilampi och maka Pirkko Lions

Lisätiedot

Klubin laatuprosessi Pro Osallistujan työkirja

Klubin laatuprosessi Pro Osallistujan työkirja CLUB EXCELLENCE PRO PROCESS Klubin laatuprosessi Pro Osallistujan työkirja KLP Pro Osallistujan työkirja Sisällysluettelo Yleiskatsaus ohjelmaan Vaihe 1: Miksi olemme täällä? PowerPoint-kalvot Vaihe 2:

Lisätiedot

ALUSTAVA LEIRIKYSELY. Kyselyyn vastasi: Yhdistys/yhteisö: Puhelin: Sähköposti: Osoite: 1. Mistä saitte tiedon mahdollisuudesta järjestää työleiri?

ALUSTAVA LEIRIKYSELY. Kyselyyn vastasi: Yhdistys/yhteisö: Puhelin: Sähköposti: Osoite: 1. Mistä saitte tiedon mahdollisuudesta järjestää työleiri? ALUSTAVA LEIRIKYSELY Mikäli kaipaatte täsmennystä tai mahdolliseen leiriin liittyvät lisäkysymykset askarruttavat mieltänne, vastaamme niihin mielellämme joko puhelimitse 097568 3333 tai osoitteessa leirit@kvtfinland.org.

Lisätiedot

LIONS CLUBS INTERNATIONALIN SÄÄTIÖ TAVALLINEN APURAHAOHJELMA

LIONS CLUBS INTERNATIONALIN SÄÄTIÖ TAVALLINEN APURAHAOHJELMA LIONS CLUBS INTERNATIONALIN SÄÄTIÖ TAVALLINEN APURAHAOHJELMA TAVALLISTEN APURAHOJEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA SÄÄNNÖT TEHTÄVÄLAUSUNTO JA APURAHOJEN TÄRKEYSJÄRJESTYS LCIF:n tavalliset apurahat antavat rahoitusta

Lisätiedot

Ohjelman kuvaus on ladattavissa järjestön verkkosivuilta www.lionsclubs.org. (Hakusana vastaavan summan PR-apurahat).

Ohjelman kuvaus on ladattavissa järjestön verkkosivuilta www.lionsclubs.org. (Hakusana vastaavan summan PR-apurahat). Luku 14 PR-TOIMINTA PR-toiminta piirin tasolla PR-toimintaan kuuluu Lions Clubs Internationalia koskevan informaation jakelu ja positiivisen imagon luominen järjestölle sekä miellyttävän ilmapiirin kehittäminen

Lisätiedot

LIONS CLUBS INTERNATIONAL D 107-N Piirikuvernöörin katsaus 05.02.2008 DG Markku Talvio

LIONS CLUBS INTERNATIONAL D 107-N Piirikuvernöörin katsaus 05.02.2008 DG Markku Talvio LIONS CLUBS INTERNATIONAL D 107-N Piirikuvernöörin katsaus 05.02.2008 DG Markku Talvio Lionismin ydin Mitä jos nämä henkilöt jotka ovat menestyneet motivoituneisuutensa, älykkyytensä ja kunnianhimonsa

Lisätiedot

Lions Clubs International MD 107 Finland. Klubin presidentti päivitetty Varpu Ylhäinen

Lions Clubs International MD 107 Finland. Klubin presidentti päivitetty Varpu Ylhäinen Lions Clubs International MD 107 Finland Klubin presidentti 8.5.2012 päivitetty 16.4.2012 Varpu Ylhäinen 1 Valmennuksen tavoitteet Antaa Sinulle valmiuksia toimia klubipresidenttinä Tiedät tehtäväsi presidenttinä

Lisätiedot

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ!

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! Nuortenillan toiminta-ajatus ja tavoite Kahden eri seurakunnan nuoret kohtaavat toisiaan ja tutustuvat seurakuntien nuorisotoimintaan, jakavat kokemuksia, ideoita,

Lisätiedot

Lions -toiminnan perusta, organisaatio ja arvot. Markus Flaaming

Lions -toiminnan perusta, organisaatio ja arvot. Markus Flaaming Lions -toiminnan perusta, organisaatio ja arvot Markus Flaaming Lionstoiminnan perusta Melvin Jones 1917 Järjestömme perustajan Melvin Jonesin ajatuksissa rupesivat jo aikaisin kysymykset askarruttamaan

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN PÄÄMAJA

KANSAINVÄLINEN PÄÄMAJA Luku 2 KANSAINVÄLINEN PÄÄMAJA Kansainvälinen päämaja on tärkeä resurssi kaikille lioneille. Koko kansainvälisen päämajan henkilökunta on valmiina tarjoamaan piirikuvernööreille apua ja neuvoja, milloin

Lisätiedot

NÄYTTEILLEASETTAJAOPAS

NÄYTTEILLEASETTAJAOPAS NÄYTTEILLEASETTAJAOPAS Opas onnistuneeseen osallistumiseen Suunnittele! Toteuta! Seuraa! Arvioi! = Paras ikinä saatu tulos! easyfairs.com easyfairs työkalupakki Tervetuloa näytteilleasettajaksi easyfairs

Lisätiedot

Liity mukaan. Liity siis mukaan! EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan!

Liity mukaan. Liity siis mukaan! EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan! Liity mukaan EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan! Hyödy yhteisöstä, joka on sitoutunut hoidon, hoivan ja avun tarpeessa olevien ikäihmisten hyvinvoinnin ja arvokkuuden edistämiseen Yhdessä voimme saavuttaa

Lisätiedot

Miksi kuntoutusta pitää suunnitella?

Miksi kuntoutusta pitää suunnitella? Perusterveydenhuollon kuntoutussuunnitelman perusteet ja kuntoutussuunnitelmaopas Koulutuspäivä 17.9.2010 Miksi kuntoutusta pitää suunnitella? Miia Palo Ylilääkäri, avovastaanottotoiminta, Rovaniemen kaupunki

Lisätiedot

NUORTEN AIKUISTEN REKRYTOINTIOPAS. Kuka kantaa klubinne lippua vuonna 2050?

NUORTEN AIKUISTEN REKRYTOINTIOPAS. Kuka kantaa klubinne lippua vuonna 2050? NUORTEN AIKUISTEN REKRYTOINTIOPAS Kuka kantaa klubinne lippua vuonna 2050? Sisällysluettelo Miksi rekrytoida nuoria aikuisia...3 Nuorten aikuisten rekrytoiminen Jäsenyysohjelmat...3 Miten löytää rekrytoitavia

Lisätiedot

Klubin jäsenjohtajan tehtävät. Virkailijakoulutus

Klubin jäsenjohtajan tehtävät. Virkailijakoulutus Klubin jäsenjohtajan tehtävät Virkailijakoulutus Taustalla kauden 2011-2012 teemat Järjestön teema Me palvelemme Kv presidentin Wing-Kun Tamin teema Minä luotan Kotimainen teema Vastuu on minun Piirin

Lisätiedot

Hissipuheella ensivaikutelma - miten tiivistää ydinviesti

Hissipuheella ensivaikutelma - miten tiivistää ydinviesti Lions Clubs International MD 107 Finland Hissipuheella ensivaikutelma - miten tiivistää ydinviesti Antti Forsell Lions Clubs International MD 107 Finland 51 Uusien jäsenten rekrytointi Oletko yrittänyt

Lisätiedot

Suomen Lions-liitto ry

Suomen Lions-liitto ry Suomen Lions liitto ry Suomen Lions-liitto ry Rahastonhoitaja MyLCI - Käyttäjäohje Versio 1.0 24.7.2015 Dokumenttien ja ohjeiden luovutus kolmannelle osapuolelle ilman lupaa, kopioimalla, sähköisesti tai

Lisätiedot

Yritysmuuton ABC KUKA VASTAA? KAIKKI MUKAAN! MUUTOSTA ILMOITTAMINEN JA/TAI UUSIEN SOPI- MUKSIEN LAATIMINEN. ncc.fi

Yritysmuuton ABC KUKA VASTAA? KAIKKI MUKAAN! MUUTOSTA ILMOITTAMINEN JA/TAI UUSIEN SOPI- MUKSIEN LAATIMINEN. ncc.fi Yritysmuuton ABC Yritysmuutto vaatii aina melkoisia ponnisteluja, oli kyseessä sitten minkäkokoinen yritys tahansa. On tehtävä valtavasti päätöksiä, niin mukavia kuin käytännöllisiin asioihin liittyviä.

Lisätiedot

Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa

Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti 13.9.2012 Tuovi Hakulinen-Viitanen 1 Säännölliset tapaamiset

Lisätiedot

Klubin laatuprosessi Lite Klubikoordinaattorin opas

Klubin laatuprosessi Lite Klubikoordinaattorin opas Klubin laatuprosessi Lite Klubikoordinaattorin opas Hyvä klubin KLP-koordinaattori, Lions Clubs Internationalin henkilökunta on iloinen klubinne osallistumisesta Klubin laatuprosessin (KLP) Lite-versioon.

Lisätiedot

Opas kurssin järjestämiseksi yhdessä KSL-opintokeskuksen kanssa 3.3.2015 1

Opas kurssin järjestämiseksi yhdessä KSL-opintokeskuksen kanssa 3.3.2015 1 Opas kurssin järjestämiseksi yhdessä KSL-opintokeskuksen kanssa 3.3.2015 1 KURSSIN JÄRJESTÄMISEN VAIHEET 3.3.2015 Opas kurssin järjestämiseksi 2 Kurssin järjestämisen vaiheet 1. Kurssituntivaraus Ideat

Lisätiedot

Varapresidentti- ja jäsenjohtajakoulutus Piiriforum Sääksjärvi, Lempäälä

Varapresidentti- ja jäsenjohtajakoulutus Piiriforum Sääksjärvi, Lempäälä Varapresidentti- ja jäsenjohtajakoulutus 13.9.2014 Piiriforum Sääksjärvi, Lempäälä Marja Sundström-Pullinen. CM, presidentti LC Lempäälä / Sääksjärvi Aiheet: Varapresidentin sekä jäsenjohtajan tehtävät

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 1 (5) HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Oulun yliopistollinen sairaala Lastenneurologian yksikkö (os.65) 10.2.

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 1 (5) HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Oulun yliopistollinen sairaala Lastenneurologian yksikkö (os.65) 10.2. POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 1 (5) Hyvät vanhemmat, Lapsellenne on varattu tutkimusaika OYS:n lastenneurologian yksikköön. Toivomme, että pyydätte opettajaa täyttämään oheisen lomakkeen lapsenne koulunkäynnistä.

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2014 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Mitä kyläturvallisuus oikein on ja miten sitä parannetaan Ideapaja Jyväskylässä 15.8.2014

Mitä kyläturvallisuus oikein on ja miten sitä parannetaan Ideapaja Jyväskylässä 15.8.2014 Mitä kyläturvallisuus oikein on ja miten sitä parannetaan Ideapaja Jyväskylässä 15.8.2014 Veli-Matti Ahtiainen projektipäällikkö Punainen Risti Lapin piiri Hyvinvointia ja turvallisuutta v-ma 2014 Punaisen

Lisätiedot

Piirin tili 570081-2175257 LCIF-tili 313130-1230150 Nuorisoleiritili 363630-3238391 Avustusrahasto 112830-323799 www.lions.fi/m

Piirin tili 570081-2175257 LCIF-tili 313130-1230150 Nuorisoleiritili 363630-3238391 Avustusrahasto 112830-323799 www.lions.fi/m THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS PIIRI 107-M SUOMI 2007-2008 DISTRICT 107-M FINLAND Piirikuvernööri Maija-Liisa Heikkilä District Governor Ahvenkuja 11, 28300 Pori, Finland Matkap. +358 40

Lisätiedot

Ohjeita alueverkostojen tapahtumaviestintään. Kirsi Sjöholm, hankekoordinaattori

Ohjeita alueverkostojen tapahtumaviestintään. Kirsi Sjöholm, hankekoordinaattori Ohjeita alueverkostojen tapahtumaviestintään Kirsi Sjöholm, hankekoordinaattori Sisällysluettelo Ennen tapahtumaa (dia 3) Ennakkoviestintä (dia 4) Mediaviestintä (dia 5) Tapahtuman aikana (dia 6) Tapahtuman

Lisätiedot

KLUBIN JA PIIRIN SUUNNITTELUOHJELMA

KLUBIN JA PIIRIN SUUNNITTELUOHJELMA LIONIEN MAAILMAN LAAJUINEN JÄSENEKSIOTTOPÄIVÄ KLUBIN JA PIIRIN SUUNNITTELUOHJELMA Lionien maailmanlaajuinen jäseneksiottopäivä on maailmanlaajuinen tapahtuma jonka myötä toivotetaan tervetulleeksiuusia

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 2007

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 2007 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 2007 TEEMAT Kansainvälinen teema: Liiton teema: Piirin teema: Klubin teema: Taidolla tavoitteisiin Skickligt goda resultat Passion to Excel Turvallinen tulevaisuus En trygg framtid

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA TYÖSSÄOPPIMISEN TUKENA HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSESSA

SOSIAALINEN MEDIA TYÖSSÄOPPIMISEN TUKENA HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSESSA SOSIAALINEN MEDIA TYÖSSÄOPPIMISEN TUKENA HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSESSA Tervetuloa vastaamaan kyselyyni, jossa selvitän hevostalousoppilaitosten opetushenkilöstön kiinnostusta sosiaalisen median

Lisätiedot

Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Nuoret luupin alla Leena Haanpää ja Sanna Roos 2014

Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Nuoret luupin alla Leena Haanpää ja Sanna Roos 2014 Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Nuoret luupin alla Leena Haanpää ja Sanna Roos 2014 LASTEN JA NUORTEN KUULEMISJÄRJESTELMÄ Syyslukukausi Arviointi ja kehittäminen Teemojen valinta Kuntayhteistyö Etenemissuunnitelma

Lisätiedot

Moninaisuus avain ikääntyneiden hoidon laadun kehittämiseen

Moninaisuus avain ikääntyneiden hoidon laadun kehittämiseen Moninaisuus avain ikääntyneiden hoidon laadun kehittämiseen ARVOKAS VANHUUS:MONINAISUUS NÄKYVÄKSI SEMINAARI 5.11.201, HELSINKI KÄÄNNÖS PUHEEVUOROSTA FRÉDÉRIC LAUSCHER, DIRECTOR OF THE BOARD ASSOCIATION

Lisätiedot

Derby Forum 2012-2013. DG Jukka Kärkkäinen

Derby Forum 2012-2013. DG Jukka Kärkkäinen Derby Forum 2012-2013 DG Jukka Kärkkäinen Idea 2009-2010 Hahmottelu Kevät 2012 Työryhmän kokoaminen Syksy 2012 Kyselykaavakkeen suunnittelu Syksy 2012 Nettikysely 27.11. - 7.12.2012 Tulosten yhteenveto

Lisätiedot

Lastentuntien opettaminen Taso 1

Lastentuntien opettaminen Taso 1 Lastentuntien opettaminen Taso 1 OSA 2: JAKSOT 8-12 LEIKIN MERKITYS JA OHJAAMINEN BAHÀ Ì-LASTENTUNNEILLA Ruhi-instituutti Kirja 3 JAKSO 8 Sanotaan, että leikkiminen on lasten työtä. Itse asiassa leikit

Lisätiedot

Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä

Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä Työhyvinvointikyselyn tulosten käsittely ja hyvinvointisuunnitelman laatiminen työyksikön hyvinvointipajassa Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä Lapin sairaanhoitopiirin työhyvinvointisyke

Lisätiedot

Kuinka tasa-arvoinen ruotsinsuomalainen nainen/mies on kotona?

Kuinka tasa-arvoinen ruotsinsuomalainen nainen/mies on kotona? Kuinka tasa-arvoinen ruotsinsuomalainen nainen/mies on kotona? Kyselyä koskevia ohjeita Lähettäjä. Tämän kyselyn tekevät Ruotsinsuomalaisten Keskusliitto ja Ruotsinsuomalaisten Naisten Foorumi. Rahoittajana

Lisätiedot

LIONIEN MENTORI- OHJELMA

LIONIEN MENTORI- OHJELMA LIONIEN MENTORI- OHJELMA Jatkotason mentoriopas SISÄLLYSLUETTELO Johdanto Mentoroitavalle 3 Mentorille 4 Lionien mentoriohjelma Perustason mentoriohjelma 5 Jatkotason mentoriohjelma 5 Mentoroimisesta Menestyksellinen

Lisätiedot

Maailmanlaajuisen toimintaryhmän kehityssuunnitelmat ja edistymisraportit Usein kysyttyjä kysymyksiä

Maailmanlaajuisen toimintaryhmän kehityssuunnitelmat ja edistymisraportit Usein kysyttyjä kysymyksiä Sisällysluettelo Maailmanlaajuisen toimintaryhmän kehityssuunnitelmat... 1 Maailmanlaajuisen toimintaryhmän... 4 Katso tai tulosta Maailmanlaajuisen toimintaryhmän kehityssuunnitelmat ja... 5 Maailmanlaajuisen

Lisätiedot

JÄSENTUTKIMUS 2014 VCC Jari Rytkönen PRC Thorleif Johansson

JÄSENTUTKIMUS 2014 VCC Jari Rytkönen PRC Thorleif Johansson JÄSENTUTKIMUS 214 VCC Jari Rytkönen PRC Thorleif Johansson Jäsenkyselyn lähettäminen Kysely lähetettiin 14.1.214 LION-viestinä 19.863 vastaanottajalle Uudelleen muistutuksena LION-viestin yhteydessä 1.11.214

Lisätiedot