LAPSET ETUSIJALLA. Ohjelman aktiviteettiopas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAPSET ETUSIJALLA. Ohjelman aktiviteettiopas"

Transkriptio

1 LAPSET ETUSIJALLA Ohjelman aktiviteettiopas

2 JOHDANTO Kiitos lionit, kaikesta tuesta ja työstänne lasten olojen parantamiseksi yksi lapsi kerrallaan. Joka päivä lionit eripuolilla maailmaa vastaavat kutsuun lasten hyvinvoinnin turvaamiseksi. Järjestämänne projektit antavat lapsille toivoa ja auttavat heitä kasvamaan turvassa, terveinä ja paremmin mahdollisuuksin saavuttaa aikuisikä. Monet tilastot osoittavat, että miljoonat lapset elävät köyhyydessä, hyljättyinä, lukutaidottomina, aliravittuina, hyväksikäytettyinä, heitteillejätettyinä ja haavoittuvaisina. Tarve terveys- ja koulutsupalveluille on jatkuva ja universaali. Katsahdus näihin tilastoihin voi antaa vaikutelman, ettei suurta osaa lapsista edes voida auttaa. Mutta kun itse näemme itse lapsen kärsivän lähipiirissämme, se saa aikaan paljon voimakkaamman reaktion - tätä lasta tulee auttaa! Yhä useammin yhteisöissään lionit kohtaavat kärsivän lapsen hätääntyneen, mutta kuitenkin toiveikkaan katseen. Lionit ovat osoittaneet välittävänsä asettamalla lapset etusijalle. Paikkakunnilla eri puolilla maailmaa lionit auttavat köyhyydessä eläviä lapsia ruoka- ja vaatekeräysten avulla, järjestämälle sairaille lapsille viihdykettä, järjestämällä leirejä vammaisille, lukuohjelmia kouluikäisille ja useita muita aktiviteetteja. Vastaamalla omien paikkakuntiensa lasten tarpeisiin, lionit vaikuttavat monien elämään, yksi lapsi kerrallaan. Lioneita kaikkialla rohkaistaan järjestämään käytännön palveluprojekteja joilla voidaan vastata tarpeisiin osa-alueilla joilla julkiset palvelut eivät kenties riitä. Ohjelman Lapset etusijalle välityksellä voit tiedottaa järjestömme toiminnasta paikkakunnallasi ja pyytää ihmisiä liittymään meihin, palvelemaan ja auttamaan lapsia. Lioneita tarvitaan nyt... enemmän kuin koskaan. Tässä oppaassa kuvaillaan vaihe vaiheelta mitä klubi voi tehdä määritelläkseen paikkakuntansa lasten avuntarpeen. Opas sisältää ohjeet toimikunnan perustamiseksi, paikallisten yhteistyösuhteiden rakentamiseksi, tavotteiden asettamiseksi ja projektin toteuttamiseksi. Hyödynnäthän tätä opasta ja tietopakettia käynnistäessäsi Lapset etusijallelionsprojektin tänään! Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä Lions Clubs Internationalin päämajan henkilökuntaan.

3 SISÄLLYSLUETTELO Lapset etusijalle tietopaketti 3 Miksi järjestää Lapset etusijalle -projekti? 4 Ohjelmaresursseja 5 Alkuun pääseminen: Vaihe yksi: Paikkkunnan tarpeiden arviointi 6 Vaihe kaksi: Projektin suunnittelu 10 Vaihe kolme: Projektin julkistaminen 11 Projektin toteuttaminen 12

4 Lapset etusijalle tietopaketti Tämä paketti sisältää hyödyllisiä tietoja joiden avulla järjestät Lapset etusijalle -projektin: Ohjelman aktiviteettiopas Ohjelman esite 25 projekti-ideaa lasten palveluiden järjestämiseksi Projekti-idealistasta: Järjestä ruokakeräys nälänhädän lieventämiseksi Projekti-idealistasta: Järjestäkää lastenvaatteiden keräys Projekti-idealistasta: Kerätkää matkalaukkuja sijaiskotien lapsille Projekti-idealistasta: Järjestäkää kuulon esitarkastus esikoulu- ja kouluikäisille lapsille Paikkakunnan juliste Kunniatodistus Esimerkki lehdistötiedotteesta Materiaalitilauslomake Lapset ensin tietopaketin hinta on 5 US dollaria ja se voidaan tilata Terveys- ja lasten palveluiden osastolta. Lisätietoa paketista löytyy järjestön verkkosivuilta osoitteessa

5 Miksi järjestää Lapset etusijalle -projekti? Maailman suurimman palveluorganisaation jäsenenä lionsklubilla on erinomainen tilaisuus vaikuttaa niiden lasten elämään joita he palvelevat. Voitte kehittää toimivia palveluprojekteja joiden avulla: autetaan apua tarvitsevia lapsia paikkakunnalla. lisätään tietoisuutta lasten tärkeimmistä tarpeista. rakennetaan paikkakunnalle tukiverkosto. tarjotaan palkitsevia kokemuksia jäsenille. saadaan uusia jäseniä klubeihin. Lapset etusijalla on mahdollisuus järjestää käytännön palveluprojekti jollain seuraavista osa-alueista: Ruuan/suojan tarjoaminen: turvalliset ja terveet elinolot lapsille ja tarpeellinen ravinto sairauksilta välttymiseksi ja henkisen sekä fyysisen kehityksen turvaamiseksi. Terveys: Tavoitteena tarjota vähäosaisille lapsille tarpeellinen terveydenhuolto heidän tulevaisuutensa ja kehityksensä turvaamiseksi. Koulutus/lukutaito: lasten oikeuden ja pääsyn varmistamiseksi peruskoulutukseen Koulutus muuttaa elämän ja katkaisee köyhyyskierteen. 4

6 Ohjelmaresursseja Seuraavista resursseista voi olla klubillesi hyötyä onnistuneen palveluprojektin toteuttamisessa. Jokaisesta löytyy mallikappaleet Lapset etusijalle -tietopaketista (KITCF): Lapset etusijalla: Ohjelmaesite (IAD 253) esitteestä löytyy yhteenveto ohjelmasta ja miten lionit voivat auttaa. Lapset etusijalla: 25 projekti-ideaa lasten palvelemiseksi (IAD 257) lista yksinkertaisista, helpoista projekteista lasten hyväksi. Lapset etusijalla: Projekti-idea lista malliesimerkeistä kumpikin lista sisältää malliesimerkkejä projekteista: Ruokakeräys nälän helpottamiseksi (IAD 258) Lastenvaatteiden keräys (IAD 259) Matkalaukkukeräys sijaiskoteihin sijoitettujen lasten hyväksi (IAD 260) Kuuloseulonnan järjestäminen esikoulu- ja kouluikäisille lapsille (IAD 261) Lapset etusijalla: Yhteisöjulisteet (IAD 254A & IAD 254B)) huomiota herättävät mainosmateriaalit voidaan ripustaa esille tiedottamaan klubin palveluprojekteista ja niiden hyödyllisyydestä paikkakunnan lapsille. Julisteissa on valmiina tila klubisi nimelle ja yhteystiedoille. Lapset etusijalla: Kunniatodistus (IAD 255) kaunis kunniakirja soveltuu kehystettäväksi ja klubijäsenille ja muille vapaaehtoisille tunnustuspalkinnoksi heidän palveluhengestään paikkakunnalla. Lapset etusijalla: Lehdistötiedotteen malli (IAD 256) antaa klubistanne ansaitsemansa julkisuuskuvan paikkakuntalaisille ja sen julkistamisesta voi olla apua tulevien projektien järjestämisessä. Lapset etusijalla: Tarviketilauslomake (IAD 251) sisältää listan ohjelmamateriaaleista joista voi olla hyötyä projektin toteuttamisessa. Voit myös ladata nämä julkaisut sekä kunniatodistuksen käyttöösi järjestön verkkosivuilta osoitteessa: Lapset etusijalla -ohjelmaopas 5

7 ALKUUN PÄÄSEMINEN Vaihe yksi: Paikkkunnan tarpeiden arviointi Lionit ympäri maailman ovat aktiivisesti mukana auttamassa lapsia ja nuoria ja erityisesti heitä joita kohtaavat suurimmat vaikeudet. Lionit ovat tottuneet laittamaan lapset etusijalle mahdollistaen heille kasvun, oppimisen ja paremman elämän laadun. Oli kyse ruokakeräyksen, terveystarkastusten tai lukuohjelman järjestämisestä, lionit ovat omistautuneet toivon ja avun tuomiseen heille jotka sitä tarvitsevat... erityisesti lapsille. Ennen projektin valitsemista on tärkeää, että klubinne määrittelee millaisia vapaaehtoispalveluita paikkakuntanne lapset tarvitsevat. Miten lionit voivat auttaa? Paikkakunnan tarvearviointi tulee auttamaan klubia määrittelemään mitkä palvelut olisivat hyödyllisimpiä paikallisille lapsille. Siitä on myös apua niiden henkilöiden ja organisaatioiden tunnistamisessa, jotka ovat jo mukana yhteisönne lasten koulutus- ja terveystarpeiden tuottajina. Tämä voi johtaa yhteistyöhön myöhemmin. Lisäksi, täyttämällä tämän arvioinnin ja aloittamalla lasten palveluprojektin, klubinne tulee osoittamaan johtajuutta taidoissa joilla edistetään klubin yhteishenkeä ja houkutellaan uusia jäseniä. Käykää läpi seuraavat vaiheet arvioidessanne paikkakuntanne lasten terveyspalveluihin, koulunkäyntiin sekä ruuan/suojan saatavuuteen liittyviin tarpeisiin: 1. Keskustelkaa arvioinnista hallituksen kanssa Esittäkää klubin hallitukselle, miten tärkeää paikkakunnan tarpeiden arvioiminen on. Keskustelkaa ideasta järjestää sellainen projekti, jossa painottuu lionien tärkeä rooli vaikeassa asmassa olevien lasten palvelijana. Ehdottakaa hallitukselle lasten tarpeiden arvioinnin suorittamista. Kertokaa, miten arviointi tulee auttamaan klubia määrittelemään suurimmat tarpeet ja keskittymään sopivaan terveydenhuoltoon tai koulunkäyntiin liittyvään projektiin joka oikeasti auttaisi avun tarpeessa olevia lapsia ja jonka järjestäminen kiinnostaisi klubin jäseniä. 2. Nimittäkää jäsenet toimikuntaan Kun hallitus on antanut hyväksyntänsä, keskustelkaa paikkakunnan tarvearvioinnista klubikokouksessa ja pyytäkää jäseniltä ideoita ja ehdotuksia. Jos jäsenet suhtautuvat arvioinnin suorittamisen ideaan myönteisesti, nimetkää työryhmä suorittamaan arviointia. 6

8

9

10 3. Nimetkää sellaiset paikkakuntalaiset jotka mielestänne ovat keskeisiä kontakteja joihin kannattaisi ottaa yhteyttä Ennen arvioinnin aloittamista tulee toimikunnan identifioida paikkakunnalta henkilöt joista voisi olla eniten apua lasten tarpeiden arvioinnissa. Laatika lista kontakteista. Listalla tulisi olla terveydenhuollon ja opetusalan ammattilaisia. Tässä esimerkkejä henkilöistä joita listalla voisi olla: Terveys- ja hyvinvointipalvelut Koulutuspalvelut Nuorisopalvelut Sairaaloiden hallintoviranomaiset, lääkärit, sairaanhoitajat Koulujen ja kirjastojen hallintojohtajat, opettajat ja henkilökunta Koulukuraattorit, sosiaalityöntekijät, opiskelijajärjestöjen johtajat, nuoriso-ohjaajat, poliisi, palokunta, kunnan vapaaajanvietto- ja virkistysalueiden koordinaattor Saatuanne listan valmiiksi yhteystietoineen, voi arviointiprosessi alkaa. 4. Järjestäkää kysely Soittakaa listalla oleville henkilöille ja tiedustelkaa heidän halukkuuttaan osallistua arviointiin. Malli kyselylomakkeesta löytyy tämän julkaisun kääntöpuolelta. Anna osallistujille mahdollisuus palauttaa lomake postitse, henkilökohtaisesti tai sähköpostitse, tai vastaamalla kysymyksiin puhelimessa. Käytä kunkin henkilön kohdalla heille parhaiten sopivaa metodia. Mikäli henkilö haluaa mielummin vastata kyselyyn postitse, lähettäkää hänelle lomake sekä saatekirje (katso malli saatekirjeestä tässä julkaisussa). Muistakaa merkitä lomakkeeseen palautusosoite ja liittäkää mukaan myös postimerkillä varustettu osoitekuori helpottamaan lomakkeen palautusta. Jos henkilö vastaa kysymyksiin mielummin puhelimessa, voit jatkaa suoraan kyselylomakkeen kysymyksiin. 5. Analysoikaa kyselyn vastaukset Kun täytetyt lomakkeet on palautettu, voi työryhmä aloittaa tulosten analysoinnin. Pyrkikää saamaan vastaukset seuraaviin kysymyksiin: Mitä hyvinvointipalveluja paikkakuntanne lapset tarvitsevat kipeimmin? Keitä ovat paikkakunnalla ne tahot joiden kanssa klubinne voisi tehdä yhteistyötä? Millä tavoin klubinne voi auttaa varmistamaan, että lapsille järjestyy näitä tarvittavia palveluita? Ovatko muut klubit ja organisaatiot jo mukana näiden palveluiden tuottamisessa? Olisiko näillä ryhmillä kiinnostusta yhteistyöhön klubinne kanssa? Tiivistetysti, mitä paikkakuntanne tarvitsee ja kuinka voitte auttaa? Lapset etusijalla -ohjelmaopas 9

11 6. Kertokaa tulokset klubinne jäsenille Pyytäkää työryhmää julkistamaan tulokset klubikokouksessa. Pyytäkää palautetta klubijäseniltä ja keskustelkaa tavoista joilla voisitte vastata esille nousseisiin erityisiin tarpeisiin paikkakunnallanne. Pyytäkää muitakin jäsniä antamaan mielipiteensä. Keskustelkaa avoimesti uusista ideoista ja päättäkää mihin projektiin klubin kannattaa lähteä. Halutessanne voitte pyytää piiristä puheenjohtajaa apuun. Heillä saattaa olla lisätietoja saatavilla olevista materiaaleista ja resursseista projektia varten: Lionien palvelut lapsille -johtaja Diabetestoiminnanjohtaja Näkötoiminnanjohtaja Kuulotoiminnanjohtaja PR-toiminnanjohtaja Mikäli arviointinne aikana tuli esille oman klubinne palvelualueen ulkopuolella olevista tarpeista, voitte tiedottaa niistä piirikuvernöörille. Lopuksi, kertokaa muille alueen klubeille suunnitteilla olevasta projektistanne, sekä suorittamastanne arvioinnista. Tämä voi kannustaa heitä suorittamaan arvioinnin omilla paikkakunnillaan. 7. Seurannan suorittaminen Lähettäkää kyselyyn vastanneille viestit kiittäen heitä kyselyyn osallistumisesta. Kertokaa heille miten paljon heidän panoksestaan oli apua klubinne suunnitelmissa lasten palveluprojektin järjestämiseksi. Kysy heiltä ovatko he kiinnostuneita tekemään yhteistyötä lionien kanssa tulevaisuudessa ja/tai kutsu heidät osallistumaan seuraavaan klubikokoukseen. Vaihe kaksi: Projektin suunnittelu Suunnittelutoimikunnan perustaminen Klubinne päätettyä millaisen palveluprojektin se järjestää, tulee teidän seuraavaksi löytää vapaaehtoiset johtajat suunnittelutoimikuntaan. Tämä toimikunta on palveluprojektinne selkäranka. Toimikunta voi sopia työnjaostaan ja motivoida muita jäseniä osallistumaan. He myös asettavat tavoitteet ja seuraavat edistymistä. Käyttäkää kätevää Toimikunnan työlistaa kootaksenne toimikunnan jäsenten nimet ja yhteystiedot. (Kts. mallikappale tämän julkaisun lopussa.) 10

12 Laatikaa toimintasuunnitelma Suunnittelu on onnistuneen palveluprojektin lähtökohta. Suunnitelman tulee sisältää seuraavat kohdat: Tavoitteet Toimintavaiheet Oletettu ajankäyttö Paikalliset yhteistyökumppanit Tarvittavat vapaaehtoiset PR-suunnitelma Tarvittavat resurssit Jakakaa suunnitelma muille klubijäsenille Kertokaa, että apu ja ehdotukset ovat tervetulleita kaikilta jotka haluavat mukaan. Suunnitelkaa klubikokouksia jotka vahvistavat yhteishenkeänne ja tempaavat kaikki mukaan. (Kts. mallikappale toimintasuunnitelmasta tämän julkaisun lopussa.) Vaihe kolme: Projektin julkistaminen Lionien PR-johtajan opas (PR-710) sekä piirin PR-johtajan opas (PR-730) sisältävät arvokasta tietoa PR-suhteiden solmimisesta. Ne löytyvät järjestön verkkosivuilta. Voitte myös halutessanne harkita: Paikallismedian kutsumista Uutistiedotteiden lähettämistä viimeistään kolme viikkoa etukäteen. Ottakaa yhteyttä uutispäälliköihin jälleen viikkoa ennen tapahtumaa. Laatikaa lehdistötiedote medialle (malli löytyy Lapset etusijalle -tietopaketista). Pyytäkää mainostamiseen apua sopivalta paikallisjulkkikselta tai kaupungin virkailijalta. Pyytäkää paikallisen radioaseman hyväntekeväisyysjohtajaa mainostamaan projektianne radiossa. Järjestön verkkosivuilla on malleja useista palvelumainoksista. Ottakaa yhteyttä paikkakuntanne televisiokanavaan. Mainostakaa projektia klubin ja piirin verkkosivuilla sekä muissa palveluissa kuten facebookissa. Käyttäkää julisteita jotka löytyvät Lapset etusijalle - tietopaketista.

13 Projektin toteuttaminen Klubijäsenet mukaan! Ottakaa yhteyttä kaikkiin jäseniin joita saattaisi kiinnosta projektinne onnistuminen. Tiedottakaa heitä projektin edistyksestä. Pyytäkää heidät mukaan. Kannustakaa myös naapurikuntien lionsklubeja, sekä leoja, perheenjäseniä, työkavereita ja ystäviä auttamaan projektissanne, Muistakaa palkita onnistumisista. Paikallisten lakien ja hyvien tapojen noudattaminen Lions Clubs International on sitoutunut järjestämään lionsaktiviteetteja aina kaikkein turvallisimmissa olosuhteissa. LCI suosittelee, että kummina toimiva lionsklubi tarkastaa jokaisen nuorten parissa toimivan aikuisen taustat paikallisten lakien ja vaatimusten mukaisesti. Tuen saaminen paikkakunnalta. Tärkeänä osana Lapset ensin -projektia on paikallisten yritysten ja organisaatioiden saaminen mukaan toimintaan. Heidän tukensa projektille voi olla ratkaisevaa. Joitain esimerkkejä ovat: Terveyden ja hyinvoinnin yritykset Koulut Kirjastot Poliisi ja palokunta Apteekit Nuorisoseurat Lasten ja nuorten kerhot ja seurat Julkisen hallinnon tahot Partiolaiset Ruokakaupat Tukkumyymälät 12

14 Muista lähettää kiitoskirjeet osallistuneille. Anna vapaaehtoisille kunniakirjat milloin soveliasta. Saatatte haluta käyttää Lapset etusijalla -kunniatodistusta, tai katsoa Lions Clubs Internationalin klubitarvikekatalogista muita tunnustuspalkintoja. Palvelupäivä lasten projekteille Voitte halutessanne myös järjestää paikkakunnallanne säännöllisen palvelupäivän jolloin lionit toteuttavat lasten ja/tai nuorten palveluprojekteja. Lisätietoa lasten projektien muistopäivistä löytyy järjestön verkkosivuilta. Mene osoitteeseen ja kirjoita hakukenttään Lapset etusijalla. Vakuutus Lionsklubit tai piirit voivat saada kopion järjestön vastuuvakuutussäännöistä Lakiasiainjaostolta päämajalla. Legal Division, Lions Clubs International, 300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL , USA. Tämä tieto on julkaistu myös järjestön verkkosivuilla. Lionmerkki Lionien logo on ladattavissa niinikään verkkosivulta. Logoa voidaan käyttää Lapset etusijalla -aiheisessa bannerissa. Lionstunnusta tulisi käyttää kaikessa klubin jakamassa materiaalissa, ml. kirjepaperit, lentolehtiset ja julisteet. Aiheeseen liittyvät verkkosivut Maailman terveysjärjestö (WHO) YK:n lastenrahasto (UNICEF) Lapset etusijalla -ohjelmaopas 13

15 VAIHE YKSI: LAPSET ETUSIJALLA M A L L I E S I T T E LY K I R J E E S T Ä : PA I K K K U N N A N TA R P E I D E N A RV I O I N T I Liitteeksi kyselylomakkeeseen. Pvm Paikkakkunnan virkailijan nimi Nimike Osoite Hyvä {Nimi}: Pystyäksemme paremmin palvelemaan (kaupungin nimi), (klubin nimi) lionsklubi suorittaa kyselytutkimuksen paikkakunnan asioista parhaiten tietävien henkilöiden parissa. Tavoitteemme on selkeästi määritellä mitä terveys- ja koulutuspalveluita me palveluklubina voimme tarjota paikkakuntamme vähempiosasisille lapsille ja nuorille. Toivomme, että pystyt auttamaan meitä paikkakuntamme tarpeiden määrittelemisessä. Täyttämällä tämän kyselylomakkeen autat meitä määrittelemään ne osa-alueet joissa lapsille suunnatuissa palveluissa on paikkakunnallamme parantamisenvaraa. Voit myös vapaamuotoisesti lähestyä meitä koskien puutteita joihin vastaamalla voisimme tehdä paikkakunnastamme paremman. Rohkaisemme sinua myös lähettämään tämän kyselyn eteenpäin henkilöille joiden uskoisit pystyvän meitä auttamaan. Palautathan täytetyn lomakkeen (pvm) mennessä. Kun olemme koonneet tiedot, tulemme esittämään niistä teille yhteenvedon, sekä mahdolliset suunnitelmat esille tulleisiin huolenaiheisiin vastataksemme. Mikäli sinulla on kysymyksiä, ole hyvä ja ota minuun yhteyttä (puhelin ja/tai sähköpostiosoite). Vastaan mielelläni kysymyksiisi. Ystävällisin terveisin, {Lionin nimi}, {Lionsklubin nimi},

16 VAIHE YKSI: LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN TARPEIDEN ARVIOINTI KYSELYLOMAKE Nimi: Toimi / virka: Osoite: Puhelin töihin: Faksinumero: Sähköposti: Toimiala: Terveydenhoito Koulu ja opetus Nuorten palvelut Muu 1. Löytyykö omalta toimialaltasi onnistuneita terveys- ja/tai koulutuspalvelun projekteja, joilla on edesautettu lasten hyvinvointia paikkakunnalla? Kyllä Mainitse projektien nimet. Ei 2. Jos vastasit kyllä, niin mitkä seikat tekivät näistä projekteista hyviä ja toimivia? 3a. Tuleeko mieleesi erityistä lasten hyvinvoiniin liittyvää tarvetta jonka kattaminen todella auttaisi yhteisöämme jossa asumme? Kyllä Kuvaile alle. Ei 3b. Millä tavoin mielestäsi tähän tarpeeseen voitaisiin parhaiten vastata?

17 Lionien palvelut lapsille Paikkakunnan tarvearvioinnin kyselylomake (jatkuu) 4a. Onko tiedossasi vapaaehtoisjärjestöjä jotka jo työskentelevät näiden ongelmien parissa? Kyllä Kirjoita alle ryhmien nimet ja mitä he tekevät. Ei 4b. Millä tavoin vapaaehtoisryhmät voisivat täydentää toisiaan ja välttää päällekkäisyyksiä pyrkiessään vastaamaan näihin samoihin tarpeisiin? 5. Ovatko paikkakuntalaisemme riittävän hyvin perillä lasten hyvinvointipalveluiden saatavuudesta? Kyllä Ei Kommentoi alle 6. Onko mielestäsi paikkakunnallamme tarvetta ja tilaa lasten hyvinvointia edistäville ohjelmille tai palveluille? Kyllä Kommentoi alle. Ei Muut huomautukset: Allekirjoitus Pvm Palauta täytetty kyselylomake osoitteeseen: Kiitos osallistumisestasi.

18 VAIHE KAKSI: LIONIEN PALVELUT LAPSILLE SUUNNITTELUTOIMIKUNNAN TYÖLISTA Suunnittelutoimikunnan jäsenet: Nimi Puhenlin nro. Sähköposti Vastuu projektissa Yhteistyökumppanit paikkakunnalla: Nimi Organisaatio Puhenlin nro. Sähköposti Muut klubijäsenet/kiinnostuneet henkilöt: Nimi Puhenlin nro. Sähköposti Vastuu projektissa

19 VAIHE KAKSI: LIONIEN PALVELUT LAPSILLE TOIMINTASUUNNITELMA Toimintavaiheet Ajankäyttö Tarvittavat vapaaehtoiset Budjetti/Resurssit Tavoite: Kokonaisbudjetti: Varainkeruumenetelmät: PR-strategiat: Yhteistyökumppanit paikkakunnalla:

20 Lisätietoja Vieraile Lions Clubs Internationalin verkkosivuilla. Tai, ota yhteyttä: Health and Children s Services Department Lions Clubs International 300 W 22ND ST Oak Brook, IL USA Puhelin: (630) Faksi: (630) Sähköposti: Verkkosivut: IAD-252 FI 5/10

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE Uusimmat tilastot kertovat, että uskomattoman monet lapset joka puolella maailmaa kärsivät köyhyydestä, sairauksista, vammoista ja lukutaidottomuudesta

Lisätiedot

UUDEN KLUBIN KEHITTÄMISOPAS

UUDEN KLUBIN KEHITTÄMISOPAS UUDEN KLUBIN KEHITTÄMISOPAS Uuden klubin kehittämisopas SISÄLLYSLUETTELO Miksi perustaa uusi lionsklubi?...2 Klubimuodon valitseminen...3-4 Vaiheet uuden klubin perustamisessa...5 Vaihe yksi: Määritelkää

Lisätiedot

TEE SIITÄ TOTTA. Opas klubiprojektin suunnitteluun

TEE SIITÄ TOTTA. Opas klubiprojektin suunnitteluun TEE SIITÄ TOTTA Opas klubiprojektin suunnitteluun TAVOITTEISTA TOTTA! Lionsklubit jotka järjestävät mielekkäitä palveluprojekteja, saavat aikaan merkittäviä asioita paikkakunnillaan joilla ne palvelevat.

Lisätiedot

NUORTEN AIKUISTEN REKRYTOINTIOPAS. Kuka kantaa klubinne lippua vuonna 2050?

NUORTEN AIKUISTEN REKRYTOINTIOPAS. Kuka kantaa klubinne lippua vuonna 2050? NUORTEN AIKUISTEN REKRYTOINTIOPAS Kuka kantaa klubinne lippua vuonna 2050? Sisällysluettelo Miksi rekrytoida nuoria aikuisia...3 Nuorten aikuisten rekrytoiminen Jäsenyysohjelmat...3 Miten löytää rekrytoitavia

Lisätiedot

Klubivirkailijatiimin

Klubivirkailijatiimin Klubivirkailijatiimin käsikirja 2013-2014 Finnish Lions Clubs International Tarkoitus JÄRJESTÄÄ, perustaa ja valvoa palveluklubeja, joita kutsutaan lionsklubeiksi. KOORDINOIDA ja yhdenmukaistaa lionsklubien

Lisätiedot

MAAILMANLAAJUINEN JÄSENTYÖRYHMÄ

MAAILMANLAAJUINEN JÄSENTYÖRYHMÄ Lions Clubs International MAAILMANLAAJUINEN JÄSENTYÖRYHMÄ RESURSSIOPAS Tervetuloa Lionsklubien kansainvälisen järjestön Maailmanlaajuiseen johtajakoulutusryhmään (GMT). Asemasi GMT:ssä on kriittisen tärkeä

Lisätiedot

LAAJENNUS JA JÄSENYYS

LAAJENNUS JA JÄSENYYS Luku 13 LAAJENNUS JA JÄSENYYS Järjestömme jäsenyystavoite on saavuttaa nettokasvua ja parantaa klubien terveyttä ja menestystä. Jäsenkasvu on jokaisen piirikuvernööritiimin ja piirin GMT (Maailmanlaajuinen

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

JOHTAJAKOULUTUS. Lopullinen päämäärä on saada lionjohtajia, joilla on visio ja taidot kehittää lionien humanitääristä työtä.

JOHTAJAKOULUTUS. Lopullinen päämäärä on saada lionjohtajia, joilla on visio ja taidot kehittää lionien humanitääristä työtä. JOHTAJAKOULUTUS Yleistietoja Johtajakoulutusjaoston tehtävänä on työskennellä eri kulttuurirajat ylittävien kaukonäköisten lionjohtajien kasvavan tiimin kanssa klubin, piirin, moninkertaispiirin sekä hallituksen

Lisätiedot

Seuraavat kuvaukset ovat lyhyitä yhteenvetoja jokaisesta hyväksytystä palveluohjelmasta. Yhteisöpalvelu

Seuraavat kuvaukset ovat lyhyitä yhteenvetoja jokaisesta hyväksytystä palveluohjelmasta. Yhteisöpalvelu Luku 15 PALVELUAKTIVITEETIT Lionien hyväksytyt palveluohjelmat Lioneilla on seitsemän virallista palvelukategoriaa: 1. Yhteisöpalvelu 2. Katastrofiapu ja -valmius 3. Ympäristönsuojelu 4. Terveys ja hyvinvointi

Lisätiedot

The Zeitgeist Movement Chapters Guide V2.0 - April 2012. Sisällysluettelo

The Zeitgeist Movement Chapters Guide V2.0 - April 2012. Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1. Perusteet 1.1. - Johdanto 1.2. - Osasto Zeitgeist-liikkeessä 1.3. - Odotusten realisointi 1.4. - Osaston keskittymisen kohde 2. Kansallisen osastorakenteen perustaminen 2.1. - Vapaaehtoisten

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

LUKU XX PR-TOIMINTA. a. Klubin PR-johtajan opas (verkkosivut ja klubitarvikkeet)

LUKU XX PR-TOIMINTA. a. Klubin PR-johtajan opas (verkkosivut ja klubitarvikkeet) LUKU XX PR-TOIMINTA A. JULKAISUT 1. PR- ja viestintäjaoston (Public Relations and Communications Division) tulee tuottaa ja järjestää saatavaksi joko järjestön virallisilla verkkosivuilla tai klubitarvikkeiden

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa -oppaan työstämiseen osallistuneet järjestöt: Suomen YK-liitto Kepa ry Plan Suomi Säätiö Amnesty International

Lisätiedot

Tiedotusopas Sisältö:

Tiedotusopas Sisältö: Sisältö: 1. Miksi tiedottaa vastuullisesta yritystoiminnasta? 2. Mitä hyötyä tiedottamisesta voi olla yritystoiminnallesi 3. Mitä on tehokas tiedottaminen? 4. Kenelle tiedotat? 5. Mistä kerrot? 6. Kuka

Lisätiedot

OVIA OMAISHOITAJUUTEEN

OVIA OMAISHOITAJUUTEEN OVIA OMAISHOITAJUUTEEN Käsikirja Ovet-omaishoitajavalmennuksen järjestäjille Sandra Gehring Malla Heino Merja Kaivolainen Maria Malmi Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 2012 1 OVIA OMAISHOITAJUUTEEN

Lisätiedot

Työkalupakki järjestöjen viestintään. Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa

Työkalupakki järjestöjen viestintään. Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa Työkalupakki järjestöjen viestintään Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa 2 Viestintätyökalupakin sisältö: 1. Miksi kertoa toiminnastanne tiedotusvälineille?

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

Ohjelman kuvaus on ladattavissa järjestön verkkosivuilta www.lionsclubs.org. (Hakusana vastaavan summan PR-apurahat).

Ohjelman kuvaus on ladattavissa järjestön verkkosivuilta www.lionsclubs.org. (Hakusana vastaavan summan PR-apurahat). Luku 14 PR-TOIMINTA PR-toiminta piirin tasolla PR-toimintaan kuuluu Lions Clubs Internationalia koskevan informaation jakelu ja positiivisen imagon luominen järjestölle sekä miellyttävän ilmapiirin kehittäminen

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

Osallisuuden olotiloissa

Osallisuuden olotiloissa Aspa-julkaisuja 1/2014 Milla Ilonen Osallisuuden olotiloissa Opas asumispalvelujen käyttäjille ja työntekijöille Aspa-säätiö on yleishyödyllinen säätiö, joka edistää eri tavoin vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien

Lisätiedot

Työkirja perheen palvelusuunnittelun tueksi

Työkirja perheen palvelusuunnittelun tueksi Työkirja perheen palvelusuunnittelun tueksi Kehitysvammaliitto www.kehitysvammaliitto.fi Koulutus ja vaikuttaminen -yksikkö Onnistuneita valintoja -hanke Jaatinen, vammaisperheiden monitoimikeskus www.jaatinen.info

Lisätiedot

4H-Yritys Nuoren työkirja

4H-Yritys Nuoren työkirja YRIT YS 4H-Yritys Nuoren työkirja Onko sinulla idea joka haiskahtaa rahalle? 4H-Yrityksessä voit kokeilla yrityksen perustamista, bisneksen pyörittämistä ja yrittäjänä oloa. Työkirjan avulla kehitetään

Lisätiedot

ny oma YritYsYrittäjän opas

ny oma YritYsYrittäjän opas A M O Y N S Y Y RIT Yrittäjän opas NY Yrittäjyyskasvatuksen polku Kustantaja: Nuori Yrittäjyys ry, Helsinki 2012 Toimitus: Turo Numminen ja Virpi Utriainen Ulkoasu ja taitto: Anne Jokisaari Oikoluku: Tom

Lisätiedot

11. Opas kiekkokoulun järjestämiseksi. Seuraava opas ladattavissa osoitteessa www.leijonat.fi

11. Opas kiekkokoulun järjestämiseksi. Seuraava opas ladattavissa osoitteessa www.leijonat.fi 11. Opas kiekkokoulun järjestämiseksi Seuraava opas ladattavissa osoitteessa www.leijonat.fi Opas kiekkokoulun järjestämiseksi SISÄLLYSLUETTELO 2 Tämän oppaan pohjamateriaalina on käytetty Suomen Jääkiekkoliiton

Lisätiedot

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen OK-opintokeskus ja Suomen Parkinson-liitto ry 2012-2013 1 PAUKUISTA PEUKKUIHIN -MALLI Paukuista peukkuihin

Lisätiedot

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA MULLA ON ASIAA OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA 1 OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA Sisältö Aluksi...5 Miksi hyvinvointitietoa kerätään?...6 Lasten hyvinvoinnin tietolähteitä...8

Lisätiedot

Tienviitat toiminnan varrella. opas nuorisotoiminnan aloittamisesta yhdistyksissä

Tienviitat toiminnan varrella. opas nuorisotoiminnan aloittamisesta yhdistyksissä Tienviitat toiminnan varrella opas nuorisotoiminnan aloittamisesta yhdistyksissä SISÄLLYSLUETTELO TIENVIITAT TOIMINNAN VARRELLA... 0 SISÄLLYSLUETTELO... 1 ALKUSANAT... 1 KUINKA ALOITAN NUORTENTOIMINNAN

Lisätiedot