Ilmajoki. Koskenkorvan yleiskaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ilmajoki. Koskenkorvan yleiskaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma"

Transkriptio

1 Ilmajoki Koskenkorvan yleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 2010

2 1. Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Kaava: Ilmajoki Koskenkorvan ja Västilän kunnanosat Koskenkorvan alue Yleiskaava 2. Suunnittelualueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Ilmajoen kunnan eteläosassa rajautuen Kurikan rajaan. Kaakossa alue rajautuu Ilmajoen keskustan osayleiskaavaan ja lännessä rajaus noudattaa valtatien 3 v valmistunutta yleissuunnitelmaa. Suunnittelun kuluessa aluetta on laajennettu tuulivoimapuistohankkeen johdosta. Suunnittelualueen alueen pinta-ala on noin 3790 ha. Yleiskaava-alueen sijainti. 3. Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelualueella on voimassa Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava, jonka ympäristöministeriö on vahvistanut Osalla alueesta on voimassa asemakaava. Alueelle on tehty Kurikan-Ilmajoen jokimaisemasuunnitelma v Pukarankoskenpuisto; Koskenkorvan rantapuiston maisemasuunnitelma 2002 Luonto- ja maisemaselvitys v Koskenkorvan yleiskaava; Elinkeinoselvitys 2003 Koskenkorvan yleiskaava; Maatalousselvitys 2003 Vanhan rakennuskannan inventointi ja arvottaminen v Kyrönjoen vesistöalueen yleispiirteinen tulvavaarakartta v Pohjavesien suojelusuunnitelma v Vesihuollon kehittämissuunnitelma v Vesihuoltolaitoksen toiminta-aluesuunnitelma v Suunnittelun perustana on olemassa oleva yhdyskuntarakenne, rakennettu ympäristö, maisemaja luontoarvot sekä ympäristöhaittojen vähentäminen. 2

3 4. Yleiskaavan tavoitteet Kunnanvaltuusto on antanut Koskenkorvan yleiskaavoitukselle seuraavat yleistavoitteet: Yhdyskuntarakenne - toimiva yhdyskuntarakenne, jossa eri toimintojen laajeneville aluevarauksille osoitetaan kullekin parhaiten sopivat sijoituspaikat - toimintojen sijoittamisessa otetaan huomioon yhdyskuntarakenteen taloudellisuus ja ekologinen kestävyys sekä elinympäristön turvallisuus, terveellisyys ja tasapaino. Liikenne ja kunnallistekniikka - otetaan huomioon valtakunnalliset liikennetavoitteet, valtatien 3 ja kantatien 67 tähänastiset suunnitelmat sekä seudulliset ja paikalliset liikennetarpeet - taajaman sisäinen tieverkko suunnitellaan nykyisen maankäytön ja laajennusalueiden tarpeiden mukaisesti - kevytliikenteen reittien sujuvuuteen kiinnitetään erityistä huomiota - laajennusalueiden suunnittelussa otetaan huomioon niiden energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukainen järjestäminen Aluevaraukset asuminen - asumisen laajennusalueita osoitetaan väestöennusteen ja muun maankäytön lisäämisen puitteissa - asuntoalueiden laajennusalueiden suunnittelulla pyritään eheyttämään yhdyskuntarakennetta ottaen huomioon Koskenkorvalle tyypillinen maisemakuva - taajaman ulkopuoliselle asuntorakentamiselle määritellään sijoittamisperiaatteet palvelut ja liikerakentaminen - palveluiden saatavuutta pyritään lisäämään keskittämällä liike- ja julkinen rakentaminen keskustaajamaan - liikerakentamista osoitetaan teollisuusalueiden yhteyteen, kun se toimintojen ja liikenneyhteyksien kannalta on tarkoituksenmukaista - alkutuotannon ja jalostuksen toimintaedellytysten turvaamiseksi osoitetaan alueita maatalouden, teollisuuden ja varastoinnin tarpeisiin niille parhaiten sopiville alueille teollisuus - olemassa olevien teollisuusalueiden laajentamismahdollisuudet tutkitaan - uudet teollisuusalueet suunnitellaan hyvien liikenneyhteyksien varrelle alkutuotanto - kotieläintuotannolle varataan alueita, joilla nykyaikaisen kotieläintuotannon harjoittaminen on mahdollista häiriöttä virkistys - virkistysalueiksi varataan alueita, jotka palvelevat koko taajamaa sekä alueita, jotka soveltuvat asuntoryhmien tarpeisiin - Kyrönjoen rannasta osoitetaan virkistysalueita, jotka takaavat asukkaiden pääsyn jokirantaan luonnonsuojelu - luonnonsuojelu- ja rakennussuojelualueiksi osoitetaan kohteita tutkimusten perusteella Yksityskohtaiset tavoitteet - tekninen lautakunta päättää yksityiskohtaisista tavoitteista vuorovaikutuksen perusteella 3

4 5. Selvitettävät vaikutukset 6. Osalliset Suunnittelun kuluessa selvitetään, mitä vaikutuksia kaavan toteuttamisella on - Luontoon ja luonnonvaroihin - Maisemaan, kyläkuvaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön - Ihmisten elinoloihin - Alue- ja yhdyskuntarakenteeseen - Liikenteeseen - Yhdyskuntatalouteen Maanomistajat ja kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa vaikuttaa Maaomistajat Asukkaat Alueella työssäkäyvät Yritykset ja elinkeinonharjoittajat Viranomaiset Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri-vastuualue Liikenne ja infrastruktuuri-vastuualue Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue Etelä-Pohjanmaan liitto Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos Museovirasto Ratahallintokeskus JIK-ympäristöterveydenhuolto Ilmajoen kunta Elinkeinotoimi Hallintotoimi Koulutoimi ja kulttuuritoimi Maaseututoimi Tekninen toimi, rakennusvalvonta ja ympäristösuojelu Sosiaalitoimi Yhteisöt ja yritykset Ilmajoen Yrittäjät ry MTK-Ilmajoki Ilmajoki-seura ry Ilmajoen seurakunta Ilmajoen vammais- ja ikäihmisten neuvosto Ilmajoen kalastuskunta Koskenkorva-Seura ry Koskenkorvan Kisattaret ry Koskenkorvan kylätoimikunta Koskenkorvan maaseutunaiset Koskenkorvan Urheilijat ry Koskenkorvan VPK ry Kurikan kaupunki E-P:n Luonnonsuojeluyhdistys Fortum Sähkönsiirto Fingrid Oyj Lakeuden Vesi Oy Lakeuden Etappi 4

5 7. Tiedottaminen ja osallistuminen Päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaavaluonnosten nähtävillä olosta ilmoitetaan Ilmajoki-lehdessä sekä kunnan ilmoitustaululla ja verkkosivuilla. OAS ja kaavaluonnokset pidetään nähtävillä 30 päivän ajan tutustumista ja kommentointia varten kaavoitusosastolla Ilkanradissa sekä kunnan verkkosivuilla. Kaavaluonnoksista pyydetään viranomaisten alustavat lausunnot. Osalliset ja kuntalaiset voivat toimittaa OAS:sta ja kaavaluonnoksista kirjallisen mielipiteen kunnan kaavoitusosastolle niiden nähtävillä oloaikana. Suunnittelun aikana järjestetään tilaisuus, jossa esitellään lähtötietomateriaali sekä luonnokset vaihtoehtoisista suunnitelmista. Tilaisuus on avoin ja suunnattu kaikille niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Teknisen lautakunnan valitseman kaavaluonnosvaihtoehdon ja saadun palautteen pohjalta valmistellaan kaavaehdotus, jonka hyväksymisestä ja virallisesti nähtäville asettamisesta päättää kunnanhallitus. Kaavaehdotuksen virallisesti nähtäville asettamisesta tiedotetaan Ilmajoki-lehdessä sekä kunnan ilmoitustaululla ja verkkosivuilla. Kaavaehdotus pidetään nähtävillä 30 päivän ajan kaavoitusosastolla Ilkanradissa sekä kunnan verkkosivuilla. Kaavaehdotuksesta pyydetään viralliset lausunnot kaavaprosessin kannalta tärkeimmiltä toimijoilta ja yhteisöiltä sekä viranomaisilta, joiden toimialaa kaavassa käsitellään. Osallisilla on oikeus jättää kaavaehdotuksesta muistutus sen nähtävillä oloaikana. Myös muilla tahoilla on mahdollisuus palautteen antoon. Kunnanhallitus esittää kaavan hyväksymistä kunnanvaltuustolle. Kaavan hyväksymisestä kuulutetaan Ilmajoki-lehdessä sekä kunnan ilmoitustaululla. Muutosta kunnanvaltuuston hyväksymispäätökseen voi hakea valittamalla hallinto-oikeuteen. 8. Suunnitteluaikataulu Vaihe Ajankohta OAS nähtävillä Päivitetty OAS nähtäville maaliskuu 2010 Kaavaluonnokset epävirallisesti nähtäville maaliskuu 2010 Kaavaehdotus virallisesti nähtäville 2010 Hyväksyminen Palautteen antaminen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 10. Yhteyshenkilöt Tämän osallistumis- ja arviointisuunnitelman voi noutaa Ilmajoen kunnan kaavoitusosastolta. Palautteen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi esittää kirjallisena kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippolalle. Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Käyntiosoite: Ilkantie 17 Postiosoite: PL 20, ILMAJOKI Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. (06) faksi (06) Kaavasuunnittelija Tapio Mäntymaa puh. (06)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) PYHÄNNÄN KUNTA LEIVISKÄNKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS, PERIOJANTIEN POHJOISOSA JA KORTTELIT 202 JA 209 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.3.2015

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Rääkkylän kunta Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 82122815-03 11.8.2009 muutokset 30.5.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA LIMINGAN KUNTA Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 Kuva 1, ilmakuva Ankkurilahden alueesta FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.6.2014 P21017 1

Lisätiedot

V I R R A T K E I T U R I N - V I H R I Ä L Ä N A L U E E N A S E M A K A A V A J A M U U T O S

V I R R A T K E I T U R I N - V I H R I Ä L Ä N A L U E E N A S E M A K A A V A J A M U U T O S V I R R A T K E I T U R I N - V I H R I Ä L Ä N A L U E E N A S E M A K A A V A J A M U U T O S O S A L L I S T U M I S - J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A 16.5.2012. Tark. 29.5.2013 ja 6.6.2014

Lisätiedot

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus SÄKYLÄN KUNTA Sivu 1 / 9 Liite 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Iso-Vimman asemakaavan laajennus Länsi-Säkylän Iso-Vimman alueelle laaditaan asemakaavan laajennus. Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) MUHOKSEN KUNTA OAS 1/6 viimeisin päivitys 5/2013 (aikataulu) PÄIVÄRINTEEN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU

LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU KORTTELI 843 - VANHAN PAUKUN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012

STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012 SASTAMALAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ YHDYSKUNTASUUNNITTELU STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2012, tark. 25.6.2014 Suunnittelualueen sijainti

Lisätiedot

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KARSTULAN KUNTA VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 Susanna Paananen Sisällysluettelo

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT Asemakaavan muutos koskee A-alueella Siltakylän puisto- sekä katualueita ja B-alueella Siltakylän korttelia

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 VIROLAHDEN KUNTA Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P24767 I (I) Maria Auranen Sisällysluettelo 1 Mikä on osallistumis- ja?... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

Outlet-kylän asemakaava

Outlet-kylän asemakaava SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA Outlet-kylän asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2013, tarkistettu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22086 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS

SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS URJALAN KUNTA, LAUKEELA SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS Alue muodostuu Laukeelan kylän kiinteistöistä Köppilä 5:238 / palsta 1 ja yhteisalue 878:12:0 sekä osin kiinteistöistä

Lisätiedot

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RUSKON KUNTA Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21831 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (9)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 19.1.2015 9.6.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 19.1.2015 9.6.2013 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1(5) LAPINLAHDEN KUNTA VARPAISJÄRVEN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 19.1.2015 9.6.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

Lisätiedot

Kurikan Rasakankaan tuulivoimaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kurikan kaupunki 29.5.2013

Kurikan Rasakankaan tuulivoimaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kurikan kaupunki 29.5.2013 a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTA TISUUNNITELMA Kurikan kaupunki 29.5.2013 OAS 2 (13) 29.5.2013 SISÄLLYS 1 OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS... 3 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS... 3 3 HANKE JA SIJOITUSPAIKKA...

Lisätiedot

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 28.kaupunginosan kortteleita 169 ja 168 sekä autopaikkojen korttelialueen AP (168, 169) ja niihin liittyviä katualueita koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Rantasalmen kunta Haukiveden Haapaselän rantayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Rantasalmen kunta Haukiveden Haapaselän rantayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma RANTASALMEN KUNTA HAUKIVEDEN HAAPASELÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön

Lisätiedot

Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava

Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Iitin kunta 3.9.2013 OAS Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava 2 (12) 3.9.2013 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.4.2014

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.4.2014 OAS 1 (5) Äyskosken ranta-asemakaavan muutos TERVON KUNTA ÄYSKOSKEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.4.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö-

Lisätiedot

TUOMALA II, OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS, kaava nro 2037

TUOMALA II, OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS, kaava nro 2037 TUUSULAN KUNTA 1/8 Tuomala II, osayleiskaavan tarkistus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.4.2009, täydennetty 30.3.2010 LIITE 1 TUOMALA II, OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS, kaava nro 2037 Osallistumis-

Lisätiedot

VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA

VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.3.2014, 6.6.2014, 18.11.2014 ASIKKALAN KUNTA SISÄLLYS 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNTSÄLÄ SUVIKETO RANTA-ASEMAKAAVA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, 26.8.2014, täyd. 20.11.2014

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNTSÄLÄ SUVIKETO RANTA-ASEMAKAAVA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, 26.8.2014, täyd. 20.11.2014 1(5) MÄNTSÄLÄ SUVIKETO RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, 26.8.2014, täyd. 20.11.2014 PROJ. NRO 247 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.4.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.4.2013 22.4.2013/LSa, VLe OAS 1 (10) JUANKOSKEN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.4.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) INKOON KUNTA BARÖSUNDIN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) Kaava-alue Kaava-alue käsittää Barösundin kyläkeskuksen ympäristöineen Orslandetin saaressa. Kaava-alue on rajattu

Lisätiedot

KOILLINEN TEOLLISUUSALUE (002038) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. RAUMAN KAUPUNKI - KAAVOITUS 21.12.2010 tark. 25.1.2012. Suunnittelualuerajaus

KOILLINEN TEOLLISUUSALUE (002038) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. RAUMAN KAUPUNKI - KAAVOITUS 21.12.2010 tark. 25.1.2012. Suunnittelualuerajaus KOILLINEN TEOLLISUUSALUE (002038) Suunnittelualuerajaus Aloite Osayleiskaava sisältyy Rauman kaupungin vuoden 2010 kaavoitusohjelmaan. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee n. 4 km kaupungin keskustasta

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS

HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 30.1.2008 / tark. 1.4.2008, 16.9.2008, 3.12.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8. Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

HEVOSHIEKAN RANTA-ASEMAKAAVA

HEVOSHIEKAN RANTA-ASEMAKAAVA SYSMÄ RAPALA TILAT KUUSIKKO RN:o 1:233, KOIVIKKO RN:o 1:234 JA HEVOSHIEKKA RN:o 1:235 ISO SÄRKIJÄRVI PÄIJÄNNE HEVOSHIEKAN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.9.2014 1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

Maritta Heinilä. Ypäjän kunta. HONKALAN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Maritta Heinilä. Ypäjän kunta. HONKALAN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kh 24.6.2014 102 LIITE 28 Maritta Heinilä Ypäjän kunta HONKALAN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24.6.2014 P24359-P001 FCG Suunnittelu

Lisätiedot