HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2012 Hämeenlinnan kaupunginhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2012 Hämeenlinnan kaupunginhallitus 25.3.2013"

Transkriptio

1 1 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2012 Hämeenlinnan kaupunginhallitus SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kaupunginjohtajan katsaus Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yleinen kuntatalouden kehitys Kaupungin toiminta ja talous sekä olennaiset muutokset Kaupungin henkilöstö Arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Ympäristötekijät Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä ja arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja -menot Hämeenlinnakonsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet Tilikauden tuloksen käsittely Talouden tasapainottamistoimenpiteet TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Tavoitteiden toteutuminen Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen Käyttötalousosan toteutuminen TILAAJA LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNTA ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN LAUTAKUNTA IKÄIHMISTEN LAUTAKUNTA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA YHTEINEN JÄTELAUTAKUNTA KONSERNIPALVELUT PALVELUTUOTANTO PALVELUTUOTANNON HALLINTO VARHAISKASVATUSPALVELUT OPETUSPALVELUT LASTEN JA NUORTEN KASVUA TUKEVAT PALVELUT KULTTUURI- JA KIRJASTOPALVELUT TOIMINTAKYKYÄ EDISTÄVÄT PALVELUT IKÄIHMISTEN HOITO JA HOIVA YHDYSKUNTARAKENNE KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOS Tuloslaskelmaosan toteutuminen Kaupunki ja taseyksiköt (pl. Liikelaitokset) Liikelaitokset Kaupunki ja taseyksiköt (ml. Liikelaitokset) Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Kaupunki ja taseyksiköt (pl. Liikelaitokset) Liikelaitokset Kaupunki ja taseyksiköt (ml. Liikelaitokset) Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

2 2 3 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Ulkoinen tuloslaskelma (ml. Liikelaitokset) Ulkoinen tuloslaskelma Tuloslaskelma (ml. Liikelaitokset) Tuloslaskelma (sisäiset erät mukana) Rahoituslaskelma (ml. Liikelaitokset) Tase Konsernilaskelmat Konsernituloslaskelma Konsernin rahoituslaskelma Konsernitase TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Kunnan tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Tasetta koskevat liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET HÄMEENLINNAN TERVEYSPALVELUT -LIIKELAITOS Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot LINNAN TILAPALVELUT -LIIKELAITOS Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot LINNAN LOMITUSPALVELUT -LIIKELAITOS Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot TASEYKSIKÖT ELINKEINORAHASTO Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase LIIKELAITOSTEN VAIKUTUS KUNNAN TALOUTEEN LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA ALLEKIRJOITUKSET TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Liite 1: Luottamushenkilöt Liite 2: Strategisten yhtiöiden konserniraporttilomakkeet

3 3 1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kaupunginjohtajan katsaus Kunnallisvaalivuosi 2012 oli Hämeenlinnan kaupungissa tiukan talouden toimintavuosi. Palveluja kehitettiin yhä tuottavammiksi, palveluverkkomuutoksia tapahtui eri palvelualueilla ja säästöjä pyrittiin saamaan aikaan jokaisella vastuualueella. Kaupungin väestönkasvu hiukan pieneni edellisiin vuosiin verrattuna, mutta kasvukäytävällä sijaitseva kaupunkimme säilytti hyvin elinvoimaisuuttaan, kun yritysten määrä kasvoi edelleen. Merkittäviä tuotannollisten tehtaiden valmistumisia vuoden aikana olivat mm. Paccorin ja Can Packin toimitilat. Korkeakoulukeskuksen kehittäminen jatkui ja yhteistyö syveni, kun hyvinvointipalvelujen yhteistyösopimus rakennettiin yhdessä ammattikorkeakoulun, kehitysyhtiöiden ja kaupungin kanssa. Hämeenlinnassa työllisyys on säilynyt valtakunnallisesti hyvällä tasolla. Työttömyysasteemme jäi edelleen alle maan keskiarvon. Vuoden 2012 valtakunnallisia keskeisiä kuntiin vaikuttavia muutosprosesseja olivat kuntarakenneuudistus ja sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus. Nämä keskeneräiset valtakunnalliset uudistukset vaikuttavat tulevaisuuden palvelujen järjestämiseen myös Hämeenlinnassa. Keskustelu perusterveydenhuollosta ja erikoissairaanhoidosta jatkuu ja keskeiset ratkaisut palvelujen järjestämistavasta ovat odotettavissa vuoden 2013 aikana. Vuoden 2012 aikana Hämeenlinnassa pyrittiin jo uudenlaisen perusterveydenhuollon toteuttamisen malliin, kanavamalliin. Asiakkaiden ohjaaminen heille tarkoituksenmukaisen palvelun asiakkaiksi edistyi. Kehitystyö jatkuu edelleen ja sitä kohdistetaan etenkin sähköisten palvelujen tarjoamiseen. Omassa palvelutuotannossa jatkettiin vuoden 2012 aikana rakenteellisia muutoksia palvelu- ja hankintastrategian tavoitteiden mukaisesti. Yhdyskuntarakenteen palvelujen uudelleen organisointi valmisteltiin ja päätettiin perustaa LinnaInfra-liikelaitos. Lukiokoulutuksen siirto Koulutuskeskus Tavastiaan saatiin päätökseen. Lasten ja nuorten palvelujen uudenlaista organisointimallia valmisteltiin, työ jatkuu edelleen. Palvelujen järjestämistä edistivät myös uuden koulun valmistuminen Renkoon ja Seminaarin koulun käynnistyminen. Hämeenlinnan kaupungin arjessa on näkynyt muutos keskustan länsireunan alueella. Moottoritien kate on edistynyt, rakennustyö jatkuu kauppakeskuksen ja asuinrakennusten alueilla. Tietä ylittävät sillat katteen päissä uusittiin. Liikennejärjestelyt ovat vuoden aikana muuttuneet usein, mutta muutoksiin on suhtauduttu ymmärryksellä. Kiitos kaupunkimme asukkaille kärsivällisestä suhtautumisesta kaupunkikehitystyöhön. Toinen mittava kaupunkikeskustan hanke, Engelinranta, on kaavoitustyön käynnistymisen vaiheessa. Konsepti alueesta hyväksyttiin jatkovalmistelun pohjaksi, mallinnuksen avulla voitiin tarkastella aluetta eri näkökulmista. Elinvoimainen kaupunkimme muodostuu monimuotoisista alueista. Jotta kaikkien kaupunginosiemme kehitystyö jatkuisi, laadittiin strategiaan perustuva maaseutuohjelma. Myös asukkaiden osallisuuteen kiinnitettiin erityistä huomiota ja käynnistettiin lautakuntajaon mukaiset vaikuttajaraadit. Euroopan talousvaikeudet heikensivät myös Suomen talousnäkymiä. Vaikutukset heijastuivat Hämeenlinnaankin erityisesti yhteisöverotulojen voimakkaana (-35,5 %) laskuna. Vuonna 2012 toteutettu kunnan tuloveron korotus puolella prosenttiyksiköllä 19,5 prosenttiin ja kiinteistöverojen korotus kompensoivat yhteisöverojen laskua. Vuoden 2012 tilausbudjetti laadittiin talouden pitkän aikavälin sopeutusohjelman mukaisesti. Vuoden 2011 tilinpäätös vei kuitenkin osan budjetin kasvuvarasta. Niinpä jo alkuvuodesta saakka kaupunginhallitus ja muut talouden toimijat joutuivat tekemään tehostamis- ja sopeuttamistoimenpiteitä budjetin ylitysuhkien torjumiseksi. Kaikkia kustannusmuutoksia ei kuitenkaan pystytty kattamaan. Tilinpäätös jäi alijäämäiseksi 3,6 milj. euroa. Käyttömenojen nettokasvu vuoteen 2011 nähden oli 4,8 %. Tarvitsemme tulevaisuudessakin ratkaisuja ja valintoja menestyäksemme elinvoimaisena kaupunkina. On tärkeää, että yhteistyössä jatketaan Hämeenlinnan kehittämistä ja hyvien palvelujen tuottamista kuntalaisille. Kestävien keinojen löytäminen talouden tasapainottamiseksi on erittäin tärkeää. Kiitos henkilökunnalle ja luottamushenkilöille sekä kuntalaisille ja sidosryhmille yhteisestä työstä toimintavuotena Katsomme tulevaisuuteen, jossa Hämeenlinnassa on jokaiselle edellytykset hyvään arkipäivään. Vt. kaupunginjohtaja Juha Isosuo

4 4 YLEISTIETOA HÄMEENLINNASTA Kuntamuoto kaupunki Perustamisvuosi 1639 Kalleusluokka I Kunnallisveroprosentti 19,50 Aluehallintovirasto Elinkeino-, liikenne ja ympäristö keskus Hovioikeus Kihlakunta Verovirasto Sairaanhoitopiiri Maakunta Maakuntaliitto Maanmittaustoimisto Etelä-Suomen aluehallintovirasto Hämeen ELY-keskus Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri Ympäristö ja luonnonvarat Uudenmaan ELY-keskus Liikenne ja infrastruktuuritehtävät Turun hovioikeuspiiri Hämeenlinnan kihlakunta Sisä-Suomen verotoimisto Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Kanta-Häme Hämeen liitto Etelä-Suomen maanmittaustoimisto Maapinta-ala 1786 km 2 Vesipinta-ala 246 km 2 Yhteensä 2032 km 2 Väkiluku Väkiluku Väkiluku asukasta asukasta asukasta Asukastiheys 38 asukasta / maa-km 2 Väkiluku vuoden lopussa oli asukasta. Kaupungin asukasluku kasvoi vuoden 2012 aikana 221 asukkaalla. Työttömiä oli vuonna 2012 keskimäärin henkilöä, eli 8,7 % työvoimasta. Koko maassa työttömyysaste oli keskimäärin 9,4 %.

5 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Hämeenlinnan kaupungin ylin päättävä toimielin on kaupunginvaltuusto. Kaupunginvaltuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta. Kaupunginvaltuustoon kuuluu 59 valtuutettua. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajana on vuonna 2012 toiminut Iisakki Kiemunki (SDP), ensimmäisenä varapuheenjohtajana Harri Lintumäki (KOK), toisena varapuheenjohtajana Reijo Saksa (Kok.) ja kolmantena varapuheenjohtajana Päivi Sieppi (Vihr.). Kaupunginhallitus vastaa kaupungin johtamisesta ja kehittämisestä kaupunginvaltuuston hyväksymien tavoitteiden, suunnitelmien ja päätösten mukaisesti. Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta, taloudenhoidosta, kaupungin omaisuudesta ja omistajapolitiikasta, kaupunkikonsernista, toiminnoista, palveluista ja palvelutuotannosta, elinkeinopolitiikasta, maankäytöstä sekä niiden strategisesta suunnittelusta ja kehittämisestä. Kaupunginhallitukseen kuuluu 13 jäsentä. Kaupunginhallituksen puheenjohtajana on vuonna 2012 toiminut Tapio Vekka (Kok.), ensimmäisenä varapuheenjohtajana Tarja Filatov (SDP) ja toisena varapuheenjohtajana Aarne Kauranen (SDP). Vuonna 2012 toimi kymmenen lautakuntaa: keskusvaalilautakunta, tarkastuslautakunta, lasten ja nuorten lautakunta, elämänlaatulautakunta, terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta, ikäihmisten lautakunta, yhdyskuntalautakunta, ympäristö- ja rakennuslautakunta, jätelautakunta sekä maakunnallinen pelastuslautakunta. Jätelautakunta aloitti toimintansa. Vuoden aikana valmisteltiin LinnanInfra-liikelaitoksen perustaminen yhdyskuntarakenteen palvelualueen tilalle sekä omistajaohjauksen vastuualueen perustaminen konsernipalveluihin. Kaupunginvaltuusto on päättänyt, että tilivelvollisia viranhaltijoita ovat kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtaja, henkilöstöjohtaja, kehitysjohtaja, talous- ja hallintojohtaja, tilaajajohtajat, tilaajapäälliköt, palvelutuotantojohtaja, palvelujohtajat, pelastusjohtaja ja liikelaitosten toimitusjohtajat. Kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, lautakuntien ja johtokuntien kokoonpanot sekä kaupungin edustajat kuntayhtymissä on esitetty liitteessä 1. Hämeenlinnan kaupungin organisaatio on kuvattuna seuraavaan kaavioon.

6 Yleinen kuntatalouden kehitys Suomen kansantalous heikkeni 2012 kohti taantumaa. Viennin väheneminen, investointien supistuminen ja yksityisen kulutuksen kasvun hidastuminen vaikuttivat siihen, että kansantuotteen kasvu jäi vuositasolla mitattuna prosentin tuntumaan. Taloustilanteen heikkeneminen Suomessa on johtunut pääasiassa Euroopan velkakriisistä ja sen heijastusvaikutuksista. Luottamus Suomen talouden kantokykyyn säilyi kansainvälisesti kuitenkin hyvänä ja Suomi olikin yksi niistä harvoista Euroopan maista, jonka luottoluokitus oli edelleen paras mahdollinen. Vuosi 2012 oli myös kunnille hyvin haasteellinen. Huomiota ja voimavaroja veivät niin kuntarakenneuudistus kuin sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus sekä näiden suunnitelmien keskeneräisyys. Kuntien taloudellinen tilanne heikkeni nopeasti. Vuoden aikana valtionosuuden korotusta haki 95 kuntaa, joukossa myös kuntia, joiden talous vielä muutama vuosi sitten oli kunnossa. Tukea myönnettiin vain 27 kunnalle. Peräti 119 kuntaa päätyi korottamaan kunnallisveroaan vuodelle Kuntien 2012 tilinpäätösten ennakkotiedoista käy ilmi, että maakunnittain yhteen laskettuna tilikauden tulos oli negatiivinen koko maassa lukuun ottamatta Uudenmaan, Päijät-Hämeen ja Etelä-Karjalan maakuntia. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate putosi vuoden 2011 yhteensä 2,55 miljardista eurosta 1,74 miljardiin euroon, joka riittää kattamaan vain 74 % poistoista. Peräti 63 kunnalla myös vuosikate oli negatiivinen eli ne eivät pystyneet kattamaan poistoistaan yhtään prosenttia. Näiden miinuskuntien määrä lähes kaksinkertaistui edellisvuodesta. Kuntien verotulojen kasvu vuonna 2012 hidastui merkittävästi edellisvuodesta. Valtionosuudet kasvoivat nimellisesti 5,3 % valtionosuusleikkauksista huolimatta. Kasvua selittävät kuntien veromenetysten kompensointi valtionosuuksien kautta sekä tehty kustannustenjako- ja indeksitarkistus. Myös maksu- ja myyntitulojen kasvu hidastui, vaikka toimintamenojen kasvu säilyi lähes vuoden 2011 tasolla eli noin 5 %:ssa. Heikosta tulokehityksestä huolimatta kuntien ja kuntayhtymien investoinnit kasvoivat peräti 8,5 %. Niinpä lainakannan kasvu olikin tämän vuosituhannen suurin eli 13 %. Kuntaliiton laskelmien mukaan kuntatalouden tasapainotustarve on jo noin 1,1 1,3 miljardia euroa, kun tasapaino arvioidaan niin, että vuosikate riittää kattamaan nettoinvestoinnit Kaupungin toiminta ja talous sekä olennaiset muutokset Toimintaan liittyvät keskeiset prosessit ja muutokset Seuraavaan on lyhyesti listattu keskeisimpiä vuoden aikana esillä olleita asioita, jotka on poimittu eri toimielinten päätöspöytäkirjoista. Osaa asioista käsitellään tarkemmin lautakuntien ja muiden toimijoiden omissa toimintakertomusosuuksissa. Strategiataso, suunnittelu, päätöksenteko ja organisointi - Kaupungin poliittisen päätöksentekojärjestelmän uudistaminen vuodesta 2013 alkaen valmisteltiin ja hyväksyttiin (KV ). - Vuoden aikana valmisteltiin ja päätettiin yhdyskuntarakenteen palvelujen uudelleen organisointi ja LinnanInfra -liikelaitoksen perustaminen alkaen. - Koko vuosi valmistauduttiin lukiokoulutuksen siirtymiseen Koulutuskeskus Tavastialle vuodesta 2013 alkaen. - Uuden jätelain mukainen Kiertokapula Oy:n kuntien yhteinen jätelautakunta ja sen edellyttämä toimintaympäristö perustettiin (KV ). Hämeenlinna toimii lautakunnan isäntäkuntana. - Kaupungin omistajapoliittiset linjaukset uudistettiin ja hyväksyttiin (KV ). - Uusi talouden tehostamisen ja sopeuttamisen toimenpideohjelma hyväksyttiin (KV ). Edellisen, vuosia koskevan tuottavuusohjelman tulokset raportoitiin (KV ). - Tuloksellisuuden kehittämistä koskeva henkilöstösopimus vuosille laadittiin ja hyväksyttiin (KH ). - Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma hyväksyttiin (KV ). Muutenkin työstettiin lähes koko vuosi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnitelmia ja tulevaa järjestämistapaa. - Avosairaanhoidon uutta, 2013 käyttöön otettavaa terveyshyöty- ja kanavamallia valmisteltiin koko vuosi. - Eteläranta-hankkeen konsepti hyväksyttiin (KV ). - Visio ja toimintasuunnitelma Ahveniston alueen kehittämisestä hyväksyttiin (KV ).

7 7 - Maaseutuohjelma hyväksyttiin (KV ). - Hämeenlinnan rakennusjärjestys uusittiin (KV ). - Maaomaisuuden hallinnan ja maankäytön strategian periaatteet uudistettiin (KV ). - Kiinteistöomaisuuden toimenpideohjelma ja kiinteistökehittämiskohteet valmisteltiin ja hyväksyttiin (KH ). - Hämeenlinnan monikulttuurisuusohjelma vuosille hyväksyttiin (KV ). - Teknologiakeskus Innopark Oy:n tytäryhtiörakennetta tiivistettiin ja hyväksyttiin periaatteet korkojohdannaisten tuottojen käytölle (KV ). - Linnan Ateria Oy:n varsinaista ateriapalvelutoimintaa varten perustettiin uusi yhtiö, Linnan Ateriapalvelut Oy (KV ). - Hyvinvointialan kehittämistoiminnan järjestelyistä ja korkeakoulukeskussopimuksen toteuttamisesta yhteistyötahojen kanssa sovittiin (KH ). - Hämeenlinna antoi lausuntonsa kunnallishallinnon rakenne -työryhmän selvitykseen ja kuntauudistukseen liittyviin muihin uudistuksiin (KV ). - Ikäihmisten tehostetussa palveluasumisessa toteutettiin uusi kilpailutus puitejärjestelyllä ajalle (Ikla ). - Kaupungin vakuutukset vuosille kilpailutettiin (KH ). - Ruokapalvelut kilpailutettiin Kalvolan ja Rengon alueella (KH ). Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt Blue Service Partners Oy aloitti toimintansa 2013 alusta lukien. Toiminta ja investoinnit - Tampereen yliopisto siirsi opettajakoulutuksen alkaen Tampereelle. Samassa yhteydessä Hämeenlinnan normaalikoulun oppilaat siirtyivät kaupungille. Tiloihin perustettiin noin 700 oppilaan Seminaarin koulu (oppilasluvussa ovat mukana myös Ojoisten oppilaat, uusia oli noin 360). - Tuomelan koulun sisäilma- ym. ongelmat aiheuttivat helmikuusta alkaen koko vuoden kestäneen väistötilatarpeen. Väistötilat saatiin Wetterhoff-säätiön kiinteistöstä ja Meijerioppilaitoksesta. Meijerioppilaitos oli väistötilana vain kevätkauden. Syyskaudella sen korvasi vanha kirjastotalo. - Hämeenlinnassa on vuosikaudet tehty työtä korkeita siirtoviivekustannuksia aiheuttavan erikoissairaanhoidon jatkohoitojonon hallitsemiseksi. Vuonna 2012 tavoitteessa onnistuttiin kotiuttamistyön, kotihoidon, palveluasumisen ja Hämeenlinnan Terveyspalvelut -liikelaitoksen yhteistyön tuloksena. Siirtoviivekustannukset olivat 1,3 milj. euroa vuonna 2009, 0,7 milj. euroa vuonna 2010, 0,9 milj. euroa vuonna 2011 ja vuonna 2012 vain 0,1 milj. euroa. - Osana hoitorakenteen keventämistä lakkautettiin loppuvuonna 2012 Hämeenlinnan Terveyspalvelut -liikelaitoksen Lammin sairaala. - Hämeenlinnan seudun sosiaalipäivystys laajennettiin alkaen koko Kanta-Hämeen maakunnan kattavaksi. - Hämeenlinna lähti mukaan hallitusohjelmaan sisältyvään pitkäaikaistyöttömien Työn Paikka -kuntapilottiin Näkyvimpänä rakennushankkeena Hämeenlinnassa oli koko vuoden Länsireuna-hanke eli moottoritien kattaminen, sen päälle tulevan liikekeskuksen rakentaminen, samaan kortteliin tuleva asuntorakentaminen sekä moottoritien siltojen uusiminen. - Keskeisiä vuoden 2012 uudisrakennus- ja investointikohteita olivat Ojoisten koulu ja varhaiskasvatuskeskus, Rengon Kirkonseudun koulu, Kalvolan varhaiskasvatuskeskus, Saaristen korttelin rakennusten peruskorjaus ja pääterveysaseman peruskorjaus. - Entisen Lammin kunnan Kostilan, Kataloisten ja Lieson alakoulut lakkautettiin elokuun alusta ja niiden oppilaat siirtyivät Konnarin kouluun. Rengon Kirkonseudun koulun laajennus ja peruskorjaustyöt valmistuivat joulukuussa Uuteen kouluun siirtyivät vuoden 2013 alusta myös lakkautettavien Nummenkylän ja Nevilän koulujen oppilaat. - Linnan Tilapalvelut -liikelaitos jatkoi menestyksellisesti tarpeettomiksi jääneiden tilojen realisointia. Kaikkiaan viime vuonna myytiin 25 kohdetta, joista osakehuoneistoja oli 8 kpl. Myytyjen kohteiden kauppahinta oli yhteensä 3,9 milj. euroa, josta myyntivoittoa saatiin 1,1 milj. euroa. Talouden kehitys ja tilinpäätöstilanne Kaupunginvaltuusto hyväksyi Hämeenlinnan tilausbudjetin vuodelle Vuoden 2012 budjetti laadittiin tasapainoon (ylijäämä noin 0,1 milj. euroa). Budjettiin sisältyi kunnallisveron korottaminen 19,00 prosentista 19,50 prosenttiin. Lisäksi kiinteistöveroja korotettiin (yleinen kiinteistövero 0,80 %:sta 1,05 %:iin, vakituinen asunto 0,35 %:sta 0,45 %:iin ja vapaa-ajan asunto 0,95 %:sta 1,00 %:iin). Budjetin laadinnan aikaan Kuntaliitto ennusti verotulojen keskimääräiseksi kasvuksi 0,8 %. Kuntaliitoksista saatu yhdistymisavustus lakkasi 2011 ja näin ollen 2012 tulopohja supistui noin 3,7 milj. euroa.

8 8 Vuosi 2012 osoittautui jo heti alusta alkaen vaikeaksi. Eurokriisi ja maailmantalouden heikkeneminen painoivat Suomen vientiä ja kulutuskysyntää alas. Tämä johti erityisesti yhteisöverotulojen laskuun. Vuoden 2011 alkuperäisen budjetin 9,0 milj. euron alijäämä kasvoi tilinpäätökseen mennessä 12,2 milj. euroon. Näin ollen osa 2012 budjetin kasvuvarasta käytettiin jo edellisenä vuotena. Jo helmikuussa 2012 kävi ilmeiseksi, että 2011 todellisiin kustannuksiin verrattuna tiettyjen palvelujen budjettivaraukset olivat riittämättömiä. Suurimmat ongelmat olivat terveyden ja toimintakyvyn sekä ikäihmisten palveluissa. Kaupunginhallitus käsitteli taloustilannetta kriittisesti jo helmikuussa ja edellytti toimijoilta sopeuttamistoimenpiteitä. Kaupunginhallitus käsitteli talouden etenemistä lähes kuukausittain ja valtuustokin useita kertoja vuoden aikana. Huhtikuussa kaupunginhallitus mm. edellytti, että jo solmitut palvelusopimukset avataan ja neuvotellaan uudelleen vaikeutunutta taloustilannetta vastaaviksi. Kevätkauden aikana laadittiin talouden tehostamisen ja sopeuttamisen toimenpideohjelma sekä tarkennettiin vuoteen 2018 ulottuvaa talouden tasapainotusohjelmaa. Elokuussa kaupunginhallitus jatkoi sopeutustoimien määrittelyä ja asetti lautakunnille yht. 3,0 milj. euron nettomenojen supistustavoitteen. Osa ylitysuhkista onnistuttiinkin loppuvuoden aikana oikaisemaan. Lopullinen tilinpäätöstilanne olisikin ollut lähes kohtuullinen ilman huomattavasti ennakoituja suurempia laskennallisia lomapalkkajaksotuksia. Käyttötalous Lautakunnille, palvelutuotannolle, liikelaitoksille, konsernipalveluille ja taseyksikölle myönnettiin nettomäärärahaa (toimintakate) 321,7 milj. euroa. Tilinpäätöksen mukainen toimintakate on 327,1 milj. euroa eli 5,4 milj. euroa yli myönnetyn määrärahan. Toimintakatteessa eli käyttötalouden nettokuluissa on kasvua 2011 tilinpäätökseen (312,2 milj. euroa) 4,8 %. Kasvuprosenttiin vaikuttaa valtion maksaman kuntaliitostuen supistuminen 3,7 milj. euroa vuodesta 2011 vuoteen Jos tämä huomioidaan, kasvuprosentti 2011 ja 2012 toimintakatteiden välillä on 3,6 %. Käyttötalouden budjettipoikkeamia ja niiden syitä sekä valtuuston myöntämiä ylitysoikeuksia käsitellään jäjempänä tarkemmin kohdassa Poikkeamat tilinpäätösvuoden tilausbudjettiin. Verotulot ja valtionosuudet sekä rahoitustuotot ja -kulut Verotulojen budjettiluku, 244,9 milj. euroa, osoittautui edellä kuvatuista tulo- ja kiinteistöveron korotuksista huolimatta ylioptimistiseksi. Veronkorotusten vaikutusta söi vaikeasta taloustilanteesta johtuva yhteisöverokertymän raju lasku. Kaikkiaan veroja kertyi 237,4 milj. euroa eli 7,5 milj. euroa tavoitetta vähemmän. Vertailu vuoteen 2011 osoittaa hyvin verokehityksen: 2011 M 2012 M Muutos M Muutos % Koko maa % Tulovero 195,0 208,7 13,7 7,0 3,8 Yhteisövero 17,2 11,1-6,1-35,5-27,4 Kiinteistövero 13,2 17,6 4,4 33,3 5,9 Verot yhteensä 225,4 237,4 12,0 5,3 1,4 Budjetin valtionosuusarvio oli 92,0 milj. euroa. Todellinen kertymä nousi valtionosuusleikkauksista huolimatta selvästi paremmaksi, 97,2 milj. euroon. Tämä kattoi merkittävän osan verotulojen budjettivajeesta. Vuoden 2011 kertymä oli 91,8 milj. euroa, johon nähden kasvua tuli 5,4 milj. euroa eli 5,9 % (koko maan ennakkotieto 5,3 %). Tilausbudjetissa oli korkotuottoja 4,6 milj. euroa ja muita rahoitustuottoja 10,7 milj. euroa eli yhteensä 15,3 milj. euroa. Korkotuottoja saatiin 4,4 milj. euroa ja muita rahoitustuottoja 11,9 milj. euroa eli yhteensä 16,3 milj. euroa, joka on 1,0 milj. euroa budjetoitua enemmän. Korko- ja muihin rahoituskuluihin oli varattu yhteensä 13,9 milj. euroa ja käytettiin 13,2 milj. euroa. Vuonna 2011 rahoituskulut olivat 0,3 milj. euroa tuottoja suuremmat. Vuonna 2012 tuottoja saatiin 3,2 milj. euroa kuluja enemmän. Sijoitusten tilanne Energialaitoksen myynnistä vuonna 2000 saatu kauppahinta on sijoitettu kaupunginvaltuuston tekemän periaatepäätöksen mukaisesti. Kauppahintana saatiin 84,9 milj. euroa. Sijoitettu pääoma on 77,4 milj. euroa. Sijoitusten markkina-arvo oli 83,1 milj. euroa. Salkunhoitajien varojen tuotto vuonna 2012 oli 11,8 %. Vuosien aikana on sijoitusten tuottoja käytetty jo 40,8 milj. euroa käyttömenojen katteeksi.

9 9 Omaisuudenhoitoyhtiöt Osakesijoitukset Korkosijoitukset Omaisuudenhoitoyhtiöt yhteensä Vakuutusyhtiöt Osakesijoitukset Korkosijoitukset Vak uutusyhtiöt yhteensä Kuntarahoitus Oyj Sijoitukset yhteensä Osakesijoitukset Korkosijoitukset Sijoitukset yhteensä Pääomasijoitus Markkina-arvo Osuus sijoitetusta arvosta Arvonmuutos Arvonmuutos % % , , , , ,0 0, , , , ,4 Vuosikate, poistot ja tilikauden lopputulos Budjetin vuosikatetavoite oli 16,6 milj. euroa eli poistojen suuruinen. Vuosikatteeksi muodostui 10,6 milj. euroa eli tavoitteesta jäätiin 6,0 milj. euroa. Poistojen määrä 2012 oli 14,5 milj. euroa eli 2,1 milj. euroa arvioitua vähemmän. Investointiaikataulujen vuoksi osa poistojen aloituksista siirtyi tuonnemmaksi. Vuosikate riitti kattamaan poistoista 73 %. Ennakkotietojen mukaan koko maan vastaava luku oli 74 %. Budjetin mukaan tilikauden ylijäämätavoite oli noin 0,1 milj. euroa. Tilikausi kääntyi kuitenkin alijäämäiseksi 3,6 milj. euroa. Syitä alijäämään käsitellään jäljempänä kohdassa Poikkeamat tilinpäätösvuoden tilausbudjettiin. Tulos oli kuitenkin selvästi edellisvuotta (alijäämä 12,2 milj. euroa) parempi. Vuoden 2011 lopussa kertyneitä alijäämiä oli taseessa yhteensä 16,8 milj. euroa. Vuoden 2012 lopussa kertynyt alijäämä taseessa nousi 20,4 milj. euroon. Investoinnit Keskeisimmät vuoden 2012 investointikohteet on mainittu edellä kohdassa Toiminta ja investoinnit. Tarkempi selvitys investoinneista on kohdassa Investointien toteutuminen. Seuraavaan taulukkoon on koottu investointien kokonaisuus, jossa myös liikelaitokset ovat mukana TP 2011 TB 2012 TB muutokset TP 2012 Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Osakkeet ja osuudet Investoinnit yhteensä Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien luovutustulot NETTOIVESTOINNIT Talonrakennusinvestointien toteutuksesta osa siirtyi vuodelle Kiinteiden rakenteiden ja pysyvien vastaavien luovutustulojen budjettimuutokset johtuvat Länsireuna-hankkeen meno- ja tuloerien käsittelymuutoksesta. Ns. läpivirtauksena kulkevat erät käsiteltiin tasetileillä. Ne otetaan tuloslaskelmaan vasta hankkeen valmistuessa. Osakkeisiin sisältyy Linnan Ateria Oy:n osakepääoman korotus, joka kuitattiin Kaurialan keskuskeittiön luovutuksella yhtiölle. Valtuusto myönsi hankkeeseen jo lisämäärärahaa 2,0 milj. euroa vuodelle 2011, mutta hankinta voitiin kirjata vasta vuodelle Omaisuuden myynnit kasvattivat

10 10 luovutustuloja. Toteutuneet 33,1 milj. euron investointikulut ylittivät budjetin noin 1,9 milj. euroa. Investointitulot olivat määrärahaa suuremmat niin, että nettoinvestointien kulut (25,6 milj. euroa) olivat 1,7 milj. euroa määrärahaa pienemmät. Lainakannan muutokset Budjetissa varauduttiin pitkäaikaisten lainojen 14,4 milj. euron nettolisäykseen. Todellisuudessa nettolisäys oli vain 3,4 milj. euroa. Lisäksi lyhytaikaisten lainojen kasvu oli 2,6 milj. euroa. Lainakanta oli 181,6 milj. euroa, joka on /asukas. Koko maan keskimääräinen lainakanta oli /asukas. Konsernitilillä oli konserniyhtiöiden ja -yhteisöjen varoja vuoden vaihteessa 19,1 milj. euroa ja se on mukana em. lainakannassa. Lainakannan kasvu oli edellisvuoteen (175,6 milj. euroa) verrattuna 3,4 %, joka on huomattavasti valtakunnallista, ennakkotietojen mukaista 13 %:n kasvua pienempi. Poikkeamat tilinpäätösvuoden tilausbudjettiin Tilausbudjetin toimintatuottojen arvio oli varovainen, sillä 312,3 milj. euron budjettiluku ylittyi 9,4 milj. euroa. Tuottoja kertyi budjettia enemmän kaikissa tulolajeissa ja toteutuma oli 321,7 milj. euroa. Valmistus omaan käyttöön oli 1,2 milj. euroa ja ylitti budjettisumman 0,6 milj. euroa. Toimintakulujen budjettivaraus oli 634,6 milj. euroa, mutta toteutuma nousi 650,0 milj. euroon ylittäen budjetin 15,4 milj. euroa. Suurin budjettiylitys, 6,8 milj. euroa, oli ulkopuolisten palvelujen ostoissa. Toimintakatteen (käyttötalouden neton) budjettisumma oli 321,7 milj. euroa. Toteutunut toimintakate oli 327,1 milj. euroa ja se ylitti budjettiluvun 5,4 milj. eurolla. Tämän osion lopussa olevista taulukoista ilmenevät tilaajan, palvelutuotannon ja liikelaitosten poikkeamat budjeteista ja myönnetyt ylitysoikeudet. Muiden tulo- ja menoerien poikkeamat on selvitetty edellisessä osiossa Talouden kehitys ja tilinpäätöstilanne. Suurimmat käyttötalouden ylitykset syntyivät tilaajan terveyden ja toimintakyvyn edistämisen palveluissa. Toteutuneet toimintakulut olivat 147,0 milj. euroa. Toimintakulut ylittyivät 3,5 milj. euroa. Kaupunginvaltuusto myönsi terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnalle ylitysoikeutta toimintakuluihin 3,0 milj. euroa. Budjetoidut toimintakulut olivat 143,4 milj. euroa. Yhteensä 3,0 milj. euron nettoylityksen aiheutti ulkoisten asiakaspalvelujen osto. Vammaispalvelujen ostojen nettoylitys oli 2,0 milj. euroa ja terveyspalvelujen ostojen 0,8 milj. euroa. Budjetoitua parempi tulokehitys johti kuitenkin siihen, että myönnetty ylitysoikeus nettona lähes kattoi nettoylityksen. Ikäihmisten lautakunnan toteutuneet toimintakulut olivat 58,7 milj. euroa. Ylitys johtui kokonaisuudessaan ulkoisten asiakaspalvelujen ostotarpeesta. Kaupunginvaltuusto myönsi ikäihmisten lautakunnalle ylitysoikeutta toimintakuluihin budjetoituihin 56,5 milj. euroon noin 1,8 milj. euroa ja korotti tuottoarviota noin 0,4 milj. euroa. Toimintakulut ylittyivät 2,1 milj. euroa. Ikäihmisten lautakunnan nettoylitys oli noin 1,8 milj. euroa. Nettona lautakunnan ylitys oli noin 0,4 milj. euroa myönnettyä ylitysoikeuden nettoa suurempi. Lasten ja nuorten lautakunnan toimintakulujen budjetti oli 114,4 milj. euroa ja toteutuneet toimintakulut olivat 114,9 milj. euroa. Toimintakuluihin valtuusto myönsi ylitysoikeutta 0,7 milj. euroa. Menoylitys oli vajaat 0,5 milj. euroa ja toimintakatteen ylitys 0,1 milj. euroa. Yhdyskuntalautakunnan toimintakulujen määräraha oli 20,5 milj. euroa. Toteutuma oli 21,3 milj. euroa. Valtuusto myönsi ylitysoikeutta 0,4 milj. euroa ja korotti omaan käyttöön tulevan valmistuksen arviota 0,2 milj. euroa. Toimintakulut ylittyivät 0,8 milj. euroa nettoylityksen ollessa lähes 0,3 milj. euroa. Myönnetty ylitysoikeus nettona lähes kattaa toteutuneen nettoylityksen. Lomapalkkajaksotukset aiheuttivat erityisesti palvelutuotannossa ja Hämeenlinnan Terveyspalvelut -liikelaitoksessa ennakoimattomia lisäkustannuksia. Laskentatavan rakenne muuttui 2011 ja sen myötä kyseisen vuoden tilinpäätökseen kirjattiin muutoksesta aiheutuvaa lomapalkkavelkaa 1,1 milj. euroa. Tämä ei kuitenkaan riittänyt, vaan jaksotuksen rakenteellisen muutoksen vaikutus ylti myös vuodelle 2012, jonka tilinpäätökseen jaksotuksia jouduttiin kirjaamaan vielä 2,3 milj. euroa. Tähän ei ollut budjetissa määrärahaa eikä sitä osattu ennustaa. Kuntaliiton mukaan samansuuntainen vaikutus oli myös muissa kunnissa. Lomapalkkajaksotuksesta johtuviin ylityksiin ei ylitysoikeuspyyntöjä tehty. Kaupunginhallitus on todennut tehdyt kirjaukset kaikkien yksiköiden osalta päätöksellään Oman palvelutuotannon toteutunut toimintakate oli 1,9 milj. euroa ja se ylitti budjetoidun 1,4 milj.eurolla. Tästä lomapalkkajaksotusten osuus oli 1,3 milj. euroa. Hämeenlinnan Terveyspalvelut -liikelaitoksen tilikauden tuloksen budjettiylitys oli vajaa 0,5 milj. euroa, josta yli 0,3 milj. euroa johtui lomapalkkajaksotuksista. Nämä budjettinsa ylittävät tuotannon ja liikelaitoksen kustannukset eivät näy tilaajan kustannuksissa.

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2012

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2012 1 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.1.2 Kaupungin hallinto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11.

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11. Valokuva: Pekka Hovi Hämeenlinna 375 vuotta vuonna 2014 Hämeenlinnan kaupungin Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 KH 1.11.2010 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 8 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

Liite 1/Kh 24.3.2014 62

Liite 1/Kh 24.3.2014 62 Liite 1/Kh 24.3.2014 62 TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 20102013 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 28.3.201124.3.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 6 1.2.

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 2. Talousarvion toteutuminen...

Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 2. Talousarvion toteutuminen... KUOPION KAUPUNKI Tilinpäätös 2013 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 5 1.1 Olennaiset tapahtumat taloudessa ja toiminnassa... 7 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 7 1.1.2 Kaupungin hallinto... 9

Lisätiedot

Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia

Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia Tilinpäätös 2009 Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia Kaupunginjohtajan katsaus Uuden Kouvolan ensimmäinen toimintavuosi on takana. Kolme kaupunkia, kolme maalaiskuntaa ja kolme kuntayhtymää

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI Tilinpäätös 2012

KUOPION KAUPUNKI Tilinpäätös 2012 KUOPION KAUPUNKI Tilinpäätös 2012 Kuopion kaupunki Seurantajulkaisut SE 2013:1 ISSN 0785-0344 Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2012 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 5 1.1 Olennaiset tapahtumat taloudessa

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2011

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2011 Kouvolan kaupungin Tilinpäätös 2011 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 1 1.1.2 Kouvolan kaupungin hallinto...

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2013 VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. tilinpäätös

Kouvolan kaupungin. tilinpäätös Kouvolan kaupungin tilinpäätös 2010 Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia/laskenta Kaupunginjohtajan katsaus KOUVOLAN VUODEN 2010 TULOS ON ENNAKOITUA PAREMPI Talouden kehitysnäkymät

Lisätiedot

SISÄLLYS. Tilinpäätös 2013

SISÄLLYS. Tilinpäätös 2013 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 4 1.3 Luottamushenkilöorganisaatio...

Lisätiedot

TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72

TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72 TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 1 2 PERUSTIETOA KUNNASTA JA TOIMINNAN KEHITTÄMISTAVOITTEET 3 3 OLENNAISET

Lisätiedot

Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010

Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010 Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010 Kunnanhallitus Valtuuston hyväksymä 28.3.2011 6.6.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 2 1.1.

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012

TASEKIRJA. Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012 TASEKIRJA 2010 2011 Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 6 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus...

Lisätiedot

Tilinpäätöksen laadinta...porin kaupungin taloushallinto Kirjanpito, tuloslaskelma, tase, ja tase-erittelyt...kuntapro Oy Kannen suunnittelu...

Tilinpäätöksen laadinta...porin kaupungin taloushallinto Kirjanpito, tuloslaskelma, tase, ja tase-erittelyt...kuntapro Oy Kannen suunnittelu... Tilinpäätöksen laadinta...porin kaupungin taloushallinto Kirjanpito, tuloslaskelma, tase, ja tase-erittelyt...kuntapro Oy Kannen suunnittelu...porin kaupungin viestintä Tilinpäätöksen painatus...porin

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010

TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010 TASEKIRJA 2009 Kunnanhallitus 12.4.2010 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 6 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 6 1.1.2. Kunnan

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Hyväksytty kunnanhallituksessa 23.3.2015/52 Hyväklsytty kunnanvaltuustossa 27.4.2015/11 JUUPAJOEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 1 Sisällys TOIMINTAKERTOMUS... 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 Savonlinnan kaupungin hallinto-organisaatio...

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2013

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2013 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös 2013 Kansikuva: Kasurilan asuinalueesta Yaran kaivoksiin Valokuva: Konserni- ja maankäyttöpalvelut, 2014 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2010

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2010 PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Tilinpäätöksen on laatinut Porin kaupungin talouspalveluyksikkö. Kirjanpidon, tuloslaskelman, taseen ja tase-erittelyt

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Tilinpäätöksen on laatinut Porin kaupungin talouspalveluyksikkö. Kirjanpidon, tuloslaskelman, taseen ja

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2014 1 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2014... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2014

VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2014 VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO Kaupunginjohtajan katsaus 1 I TOIMINTAKERTOMUS 1. VAASAN KAUPUNGIN HALLINTO 3 1.1 Kaupungin organisaatio 3 1.2 Kaupungin hallinto 4 1.3 Kaupungin henkilöstö

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI Liite / KH 1.6.2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2015 Hämeenlinnan kaupunki Talous- ja hallintopalvelut 2 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetin toteutuminen. 3 Tuloslaskelma.. 5 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 Vision täsmennys... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2012

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2012 Kouvolan kaupungin Tilinpäätös 2012 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS...1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...1 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus...1 1.1.2 Kouvolan kaupungin hallinto...3 1.1.3

Lisätiedot