TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA. Lapinjärven seurakuntayhtymä ja hautainhoitorahasto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA. Lapinjärven seurakuntayhtymä ja hautainhoitorahasto"

Transkriptio

1 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA Lapinjärven seurakuntayhtymä ja hautainhoitorahasto

2 2 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2008 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE Lähtökohta Seurakunnan tehtävät Tehtävänsä toteuttamisessa seurakunta huolehtii jumalanpalvelusten toimittamisesta ja kasuaali toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä muista kristilliseen sanoman perustuvista julistus ja palvelutehtävistä. Näiden perustehtävien lisäksi seurakunta hoitaa jäsentensä väestörekisteriä ja huolehtii hautaustoimesta. Talousarvion sitovuustaso Työalat vastaavat työstään niin, että toimintasuunnitelmassa hyväksytyt tavoitteet saavutetaan noudattamalla talousarvion määrärahoja. Viranhaltijat vastaavat talousarvion toteuttamisesta tehtäväalueittain yhteiselle kirkkoneuvostolle. Yhteisen kirkkoneuvoston sitovuustaso yhteiselle kirkkovaltuustolle on pääluokkataso nettomääräisesti(ainoastaan ulkoiset erät). YLEISKATSAUS, TALOUSPÄÄLLIKKÖ Lapinjärven seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne Talouden tarkastelu Seurakunnan talous on jossain määrin parantunut verrattuna edellisiin vuosiin. Vuoden 2006 tulos oli positiivinen, ylijäämä oli ,67 (2005 ylijäämä 6.202,54 ). Toimintatuotot, verotulot sekä sijoitusten tuotot kattavat toiminnan rahoituksen. Vuosikate on positiivinen vuoden 2008 talousarvioehdotuksessa. Vuosikate ei kata kaikkia poistoja, tilikauden tulos on poistojen jälkeen negatiivinen Seurakuntayhtymällä on taseessa edellisten vuosien alijäämää vielä jäljellä yhteensä ,82. Tämä alijäämä tulee saada katettua kolmen vuoden aikana. Tällä hetkellä näyttää siltä, että vuoden 2007 tilinpäätös olisi positiivinen. Näin saataisiin vanhat alijäämät katettua vuoden 2007 ylijäämällä. Keskusrahastomaksu kirkkohallitukselle : Verotulot (TP TA TA ). Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunn. Suunn Kirkollisvero Yhteisövero Yhteensä

3 3 Palkkausmenojen kehitys Kirkon uudet sopimukset ovat astuneet voimaan Keskeinen asia on uuden palkkausjärjestelmän toteuttaminen R, H ja L hinnoittelussa oleville periaatteiltaan joulukuussa 2006 sovitun mukaisesti. Uudistus toteutetaan takautuvasti lukien. Uudistuksen ohjeistusta on täsmennetty ja selkiytetty kentältä saadun palautteen ja tilastotiedon pohjalta. Sopimuskausi on Palkankorotusten kustannusvaikutus sopimuskaudella on 9,3 prosenttia. Sopimuskauden ensimmäinen yleiskorotus on Sen lisäksi sopimuskauden aikana on neljä tarkastelupistettä, joihin sijoittuu kaksi yleiskorotusta sekä kaksi järjestelyerää palkkajärjestelmän toteuttamisen edistämiseen ja vähimmäispalkkojen saavuttamiseen. Kirkkoherroille ja tuntipalkkaisille on sovittu kustannusvaikutuksiltaan vastaavat korotukset. Tuntipalkkaisten palkantarkistukset toteutetaan kahtena yleiskorotuksena. Vuoden 2008 talousarviossa palkat nousevat noin 6 % verrattuna vuoden 2007 arvioituihin palkkoihin. Vuoden 2008 palkat ovat kuitenkin samalla tasolla kun vuonna Tämä johtuu siitä, että emme ole palkanneet uutta siivooja emäntää vaan Marja Turpeinen hoitaa siivouksen sivutyönä tuntityönä. (säästö noin ). Palkkojen sivukulut vuonna 2008 ovat tämänhetkisten tietojen mukaan seuraavat: sosiaaliturvamaksut 4,01 % työttömyysvakuutusmaksu 0,7 % eläkevakuutusmaksu 26,95 % muut maksut (tapaturmavakuutus, ryhmähenkivakuutus jne) noin 1 % Henkilöstömenojen kehitys palkat sivukulut yhteensä TP TP TP TA arvio TA TA TA

4 4 TALOUSARVION TOTEUTUMA KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMA YLEISHALLINTO 102 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Yhteinen kirkkovaltuusto on Lapinjärven seurakuntayhtymän ylin hallintoelin. Valtuusto vastaa toiminnan ja talouden pääpiirteistä. Vuonna 2006 päätettiin, että kokouspalkkioita ei makseta. Ainoastaan matkakorvaukset maksetaan. (Kokouspalkkion suuruus on ollut 10,09. Puheenjohtajan ja sihteerin kokouspalkkio on ollut 15,14.) On suunniteltu, että yhteinen kirkkovaltuusto kokoontuu 4 kertaa vuoden 2008 aikana. TP 2006 TA 2007 TA 2008 S S TALOUS Toimintatuotot Toimintakulut Toimintajäämä (ulkoinen) Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot Vyörytystulot hallintotoimelle Kate joka liittyy toiminta alueeseen (ulkoiset ja sisäiset)

5 5 104 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Yhteisen kirkkoneuvoston tehtävänä on johtaa seurakuntayhtymän toimintaa. Vuonna 2006 päätettiin, että kokouspalkkioita ei makseta. Ainoastaan matkakorvaukset maksetaan. (Kokouspalkkion suuruus on ollut 10,09. Puheenjohtajan ja sihteerin kokouspalkkio on ollut 15,14.) On suunniteltu, että yhteinen kirkkoneuvosto kokoontuu 7 kertaa vuoden 2008 aikana. TP 2006 TA 2007 TA 2008S S TALOUS Toimintatuotot Toimintakulut Toimintajäämä(ulkoinen) Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot Vyörytystulot hallintotoimelle Kate joka liittyy toiminta alueeseen(ulkoiset ja sisäiset)

6 6 TALOUS JA HENKILÖSTÖHALLINO 103 TILINTARKASTUS JA VALVONTA SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Tilintarkastuksen tarkoituksena on kirkkovaltuuston pyynnöstä tarkistaa seurakuntien hallinnon ja talouden laillisuus ja tarkoituksenmukaisuus. Varat käytetään tilintarkastuksesta aiheutuviin kustannuksiin. TP 2006TA 2007 TA 2008 S S 2010 TALOUS Toimintatulot Toimintakulut Toimintajäämä(ulkoinen) Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot Vyörytystulot hallintotoimelle Kate joka liittyy toiminta alueeseen(ulkoiset ja sisäiset)

7 7 105 TALOUSHALLINTO LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Osaavan palvelun antaminen seurakuntayhtymälle ja seurakunnille koskien henkilökuntaa, hallintoa, taloutta, kiinteistöjä ja hautaustointa. Taloustoimisto johtaa ja valvoo talousarviossa määrättyjä varoja. Taloustoimiston vastuualueeseen kuuluu muun muassa virka ja työehtosopimuksen soveltaminen ja muut henkilöstökysymykset, kuten palkka asiamiestehtävät. Tehtäviin kuuluu taloussuunnittelu, taloushallinnon ja hautatoimen hoito, seurakuntien tulojen tilittäminen, maksujen hoito, laskutus, palkanmaksu ja tietohallinto. Tehtäviin kuuluu myös kiinteistöhallinnon johto sekä vastuu kiinteistöjen hoidosta ja huollosta. Seurakunta on hengellinen yhteisö ja tämä merkitsee että toiminnan suunnittelu ensisijaisesti suunnitellaan taloussuunnittelun ohella. Tavoitteena on myös että toiminnan ja talouden suunnittelu voi luoda hyvät edellytykset sekä seurakuntien työntekijöille että luottamushenkilöille jotta he voivat tutkia seurakuntien toimintaa ja päättää siitä taloudellisiin perusteluihin vedoten. Taloushallinnon ohjelmat uusitaan vuoden 2007 aikana. Palvelu otetaan käyttöön alkaen. Ohjelmia ei osteta vaan käytetään ohjelmia ASP palvelun kautta. Silloin saadaan käyttöoikeus ohjelmaan eikä tarvita itse huolehtia varmuuskopioinnista eikä uusien versioiden asentamisesta. Palvelusta maksetaan kuukausimaksu. Palvelun ostosta tehdään kolmen vuoden sopimus. Henkilöstöhallinnon osalta kustannukset ovat 146,40 /kk sekä palvelun perustamismaksu 610. Taloushallinnon osalta kustannukset ovat 152,50 /kk sekä palvelun perustamismaksu 610. Hautatoimen ohjelma on vuodelta 1993 eikä sitä enää tueta eikä ylläpidetä. Jos hautatoimen ohjelma muutetaan myös ASP palveluksi vuoden 2008 aikana sen kustannukset olisivat ensimmäisenä vuonna perustamismaksu 1220 sekä 125 /kk. TP 2006 TA 2007 TA 2008 S S 2010 TALOUS Toimintatulot Toimintakulut Toimintajäämä(ulkoinen) Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot Vyörytystulot hallintotoimelle Kate joka liittyy toiminta alueeseen(ulkoiset ja sisäiset)

8 8 115 TYÖHYVINVOINTI LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Tukea työkyvyn säilymistä. Seurakuntayhtymä maksaa päivittäisen kahvin sekä järjestää virkistys/liikuntaretken sekä joululounaan henkilökunnalle. TP 2006 TA 2007 TA 2008 S S TALOUS Toimintatulot Toimintakulut Toimintajäämä(ulkoinen) Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot Vyörytystulot hallintotoimelle Kate joka liittyy toiminta alueeseen(ulkoiset ja sisäiset)

9 9 KIRKONKIRJOJEN PITO 107 KIRKONKIRJOJEN PITO LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Seurakunnan virasto ylläpitää jäsenrekisteriä. Seurakuntien virasto laatii virkatodistuksia ja tekee sukututkimuksia sekä virallisiin tarkoituksiin että yksityisille henkilöille. Virastolla on Väestösuoran avulla suora yhteys väestörekisterikeskukseen. Virastosta lähetetään koneellisesti tiedot väestötieto järjestelmään koskien kasteita, avioliittoja, rippikoulua sekä seurakuntaan liittymisiä ja siitä eronneita. Seurakunnat pitäisi saada perhelehdet sekä kirkonkirjat vuosilta 1950 ja uudemmat mikrofilmattua ja digitalisoitua. Tähän tarkoitukseen voi saada kirkkohallituksesta tukea noin 50 % menoista. On varattu 5000 perhelehtien ja kirkonkirjojen mikrofilmaukseen ja digitointiin ja avustus kirkkohallituksesta Tällä hetkellä kaikki vuodesta 1950 ja vanhemmat kirkonkirjat ovat mikrofilmattu. Niitä pitäisi vielä digitalisoida. Seurakuntasihteerin virka on osa aikainen 80 % virka. (työtunnit viikossa 29 h) TP 2006 TA 2007 TA 2008 S S TALOUS Toimintatulot Toimintakulut Toimintajäämä(ulkoinen) Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot Kate joka liittyy toiminta alueeseen (ulkoiset ja sisäiset)

10 10 KIRKKOHERRANVIRASTO 108 KIRKKOHERRANVIRASTO LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Kirkkoherranvirasto pyrkii antamaan hyvää palvelua seurakuntalaisille heidän eri asioissaan. Arkistonhoito, pöytäkirjojen arkistointi. Arkistoinnin kokonaisvaltaiseen järjestelyyn on varauduttava lähivuosina. TP 2006 TA 2007 TA 2008 S S TALOUS Toimintatulot Toimintakulut Toimintajäämä(ulkoinen) Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot Vyörytystulot hallintotoimelle Kate joka liittyy toiminta alueeseen(ulkoiset ja sisäiset)

11 11 MUU YLEISHALLINTO 110 MUU YLEISHALLINTO LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA TOIMINNAN PÄÄTAVOITEET Seurakuntayhtymä teki vuoden 2007 alussa 48 kuukauden leasingsopimus kopiokoneesta. Elokuussa seurakuntayhtymän faksi meni rikki ukkosesta. Silloin lisättiin kopiokoneen leasingsopimukseen myös faksiominaisuus. (leasingvuokra yhteensä vuodessa noin 2800 ) sekä tämän lisäksi on vielä huoltosopimusmaksu, joka on 1,1snt/sivu/kk.(varattu 2000 kopiointi ja monistusmateriaalit). Henkilökunnan koulutukseen on varattu Työterveyshuoltoon TP 2006 TA 2007 TA 2008 S S TALOUS Toimintatulot Toimintakulut Toimintajäämä(ulkoinen) Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot Vyörytystulot hallintotoimelle Kate joka liittyy toiminta alueeseen(ulkoiset ja sisäiset)

12 12 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Yhtymän toimintamääräraha suomalaiselle seurakunnalle on Seurakunta huolehtii jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä kristilliseen sanomaan perustuvista julistus ja palvelutehtävistä. (KL 4:1) PERUSTELUT Seurakunta toimii kansankirkon periaatteella. Erityisenä tavoitteena on tukea vapaaehtoistyöntekijöitä ja muita vastuunkantajia. Työ lasten ja nuorten parissa on keskeinen tavoitealue. Seurakunnan luottamushenkilöille seurakunnan omia koulutus ja neuvottelutilaisuuksia yhdessä työntekijöiden kanssa. Tavoitteena on kansankirkon seurakunnan rakentaminen. Seurakunnan työntekijät, luottamushenkilöt, vastuunkantajat ja seurakuntalaiset saavat voimaa uskon, toivon ja rakkauden sanomasta. Seurakunta pitää evankeliumia esillä niin, että se on kaikkien saatavilla, kuultavissa ja nähtävissä. Seurakunnan toiminnan perustelu on Raamatun ilmoittama ainutlaatuinen sanoma: Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. ( Joh 3: 16)

13 SEURAKUNTANEUVOSTO, SUOMALAINEN SEURAKUNTA LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Seurakuntaneuvosto johtaa yleisesti seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimii seurakunnan tehtävä toteuttamiseksi. Seurakuntaneuvosto päättää niiden varojen käytöstä, jotka seurakunnalle osoitetaan seurakuntayhtymän talousarviossa seurakunnallista toimintaa varten sekä käyttää seurakunnan omaisuuden omistamiseen ja hallintaan sekä sen tuottoon liittyvää päätösvaltaa. KL 11: 9,2. PERUSTELUT Luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteistyön tiivistäminen ja yhteinen tavoitekeskustelu seurakuntaneuvoston, johtokuntien ja työntekijöiden kanssa. Luottamushenkilöillä ja työntekijöillä on sekä oma että yhteinen tehtävänsä. On hyvä pitää sekä yhteistyönäky että omat tehtävä selkeänä jatkuvalla keskustelulla. TP2006 TA 2007 TA 2008 S 2009 S 2010 TALOUS sis. palkat Toimintatulot Toimintakulut Toimintajäämä Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot Vyörytystulot hallintotoimelle Kate joka liittyy toiminta alueeseen(ulkoiset ja sisäiset)

14 14 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA JUMALANPALVELUSELÄMÄ LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Jumalanpalvelus on kaikille avoin kokoontuminen Jumalan Sanan ääreen. KJ 2:1. PERUSTELUT Päiväjumalanpalvelus toimitetaan kirkkomme järjestyksen mukaan. Tavoitteena on jakaa vastuuvuoroja seurakunnan jäsenille, jotta he voivat tuoda jumalanpalvelukseen esim. omia rukousaiheita. Pyritään saamaan jumalanpalvelukseen musiikillisia instrumentti tai lauluvierailijoita. Jäntevöitetään seurakuntalaisten osallistumista rukousten valmisteluun ja tekstinlukuun. Jumalanpalvelukseen pyritään kokoamaan seurakunnan jäseniä siten, että he oppivat tuntemaan kotikirkkonsa omakseen. TP2006 TA 2007 TA 2008 S 2009 S 2010 Srk yhtymän toiminta avustus Menot Tulot TALOUS sis. palkat Toimintatulot Toimintakulut Toimintajäämä (ulkoinen) Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot Vyörytysmenot hallintotoimelta Kate joka liittyy toiminta alueeseen(ulkoiset ja sisäiset)

15 15 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA HAUTAAN SIUNAAMINEN LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Pappi toimittaa hautaan siunaamisen kirkkokäsikirjan mukaisesti ja siten kuin vainajan omaisten kanssa sovitaan. KJ 2:22. Useimmiten ensimmäisenä omaisen ottaa vastaan seurakuntasihteeri kirkkoherranvirastossa. Seurakuntasihteeri sopii hautausjärjestelyistä hautausmaan vahtimestarin ja talouspäällikön kanssa yhteistyössä. Siunaustilaisuuden järjestelyissä musiikista vastaa kanttori, jonka kanssa sovitaan virret ja muu musiikki. Sielunhoitoa varten pidetään tarvittaessa yhteyttä diakoniin. PERUSTELUT Hautaan siunaamisen tavoite on siunaamisen lisäksi omaisten sielunhoito ja hengellinen ohjaus toimituskeskustelussa. Hautaoikeudesta ja muista hautatoimeen liittyvistä asioista päätetään kirkkomme järjestyksen mukaan KL 17 ja KJ 17. TP2006 TA 2007 TA 2008 S 2009 S 2010 Srk yhtymän toiminta avustus Menot Tulot TALOUS sis. palkat Toimintatulot Toimintakulut Toimintajäämä (ulkoinen) Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot Vyörytysmenot hallintotoimelta Kate joka liittyy toiminta alueeseen (ulkoiset ja sisäiset)

16 16 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Kirkon pyhät toimitukset ovat jumalanpalvelus, ehtoollinen, kaste, avioliittoon vihkiminen ja hautaan siunaaminen PERUSTELUT Kirkollisissa toimituksissa pyritään arvostamaan seurakuntalaisten toivomuksia ja hoitamaan hengellistä elämää ja seurakuntayhteyttä toimituskeskustelulla. Tavoitteena on, että voisimme seurakuntana edesauttaa ihmistä Pyhän kohtaamisessa. KJ 2: Seurakunnan jäsenet kastattavat lapsensa ja solmivat avioliiton sekä siunataan hautaan kirkkomme uskon mukaisesti. TP2006 TA 2007 TA 2008 S 2009 S 2010 Srk yhtymän toiminta avustus Menot Tulot TALOUS sis. palkat Toimintatulot Toimintakulut Toimintajäämä (ulkoinen) Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot Vyörytysmenot hallintotoimelta Kate joka liittyy toiminta alueeseen(ulkoiset ja sisäiset)

17 17 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA AIKUISTYÖ LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Löytää liittymäkohtia aikuisen uskonelämän tukemiseen. Että jokainen lapinjärveläinen kävisi vuoden aikana ainakin kerran kotikirkossaan. Pyhäjärven saunaillat kesäkaudella ovat aikuisten hartautta ja yhdessäoloa, keskustelua ja virkistystä. Talvikaudella Lipon raamattupiiri toimii yhteistyössä Kansanlähetyksen kanssa. Aloitetaan aikuisten keskustelu ja oppimisillat uskon ydinkysymyksistä työnimellä Aikuisen uskon avoin ABC. PERUSTELUT Kirkkomme alttaritaulut kuvaavat meitä ihmisiä sanomaa eri tavoin vastaanottavana maaperänä. Aikuisten parissa pyritään löytämään aikuisten elämänkysymykset. TP2006 TA 2007 TA 2008 S 2009 S 2010 Srk yhtymän toiminta avustus Menot Tulot TALOUS sis. palkat Toimintatulot Toimintakulut Toimintajäämä (ulkoinen) Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot Vyörytysmenot hallintotoimelta Kate joka liittyy toiminta alueeseen(ulkoiset ja sisäiset)

18 18 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Kirkon tehtävän toteuttamiseksi järjestetään toimintaa, jossa syvennetään kristillistä tietopohjaa, kinkerit, seurakuntaillat yms. PERUSTELUT Seurakuntayhteyden rakentaminen. Seurakunta toteuttaa kirkon tehtävää. KL 4:1. TP2006 TA 2007 TA 2008 S 2009 S 2010 Srk yhtymän toiminta avustus Menot Tulot TALOUS sis. palkat Toimintatulot Toimintakulut Toimintajäämä (ulkoinen) Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot Vyörytysmenot hallintotoimelta Kate joka liittyy toiminta alueeseen(ulkoiset ja sisäiset)

19 19 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA TIEDOTUSTOIMINTA LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Vastuu tiedottamisesta on kirkkoherralla. PERUSTELUT Tiedottaminen pyrkii siihen, että seurakunnan jäsenet saavat oikeaa tietoa toiminnasta ja taloudesta ja osallistuvat toimintaa. Seurakunnan asioiden hoitaminen perustuu avoimeen tiedottamiseen. TP2006 TA 2007 TA 2008 S 2009 S 2010 Srk yhtymän toiminta avustus Menot Tulot TALOUS sis. palkat Toimintatulot Toimintakulut Toimintajäämä (ulkoinen) Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot Vyörytysmenot hallintotoimelta Kate joka liittyy toiminta alueeseen(ulkoiset ja sisäiset)

20 20 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA MUSIIKKITOIMINTA LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Tavoitteena on musiikin avulla aktivoida seurakuntalaisia osallistumaan seura kunnan toimintaan, sekä sen myötä pohdiskelemaan elämän syvintä tarkoitusta. Kirkkokuorolla on kanttorin ohella huomattava asema seurakunnan musiikki elämässä. Kirkkokuoron ohella voisi myös kirkkokuoroon valmentavana toimintana olla sopivista nuorista koottu nuorten hengellistä musiikkia esittävä laulu /soitinyhtye. On kuitenkin osoittautunut, että Lapinjärven kokoiselta paikkakunnalta sellaista aktiivista ja innostunutta nuortenryhmää, joka olisi halukas konttorin ohjaamana säännöllisesti harjoittelemaan ja srk:n tilaisuuksissa esiintymään on tällä hetkellä vaikea löytää. Kirkkokuoro tarvitsee toimiakseen rahallista tukea mm. nuottien hankintaan ja mahdollisten avustajien palkkioiden hoitamiseen, mikäli konserttiohjelma sitä vaatii. PERUSTELUT Mikäli nuorten hengellistä musiikkia esittävä yhtye saataisiin toimimaan, pitää ryhmällä olla kunnolliset soittimet ja vahvistimet. Huonot instrumentit sekä äänentoistolaitteet aiheuttavat turhautumista ja voivat tukahduttaa koko toiminnan. Heikkotasoisia instrumentteja ei seurakuntaan siis kannata hankkia lainkaan. Tehokkain tapa innostaa nuoria musisoimaan ja liittymään seurakunnan musiikki ryhmiin olisi palkata paikkakunnan kanttori paikallisen alaasteen musiikin opettajaksi. Siellä ammatti ihmisen herättämä musiikki innostus alkaa tuottaa monipuolisen opetuksen ansiosta tulosta. Ala aste ikäiset lapset haluavat vielä tuolloin estottomasti laulaa. Vasta ylä asteella aloitettu musiikinopetus on jo myöhäistä. Olen tutustunut yläasteiden ja lukioiden koululaulukirjoihin ja muuhun opetusmateriaaliin, joka ei juurikaan tue nuorten omaa laulamista. (HP) TP2006 TA 2007 TA 2008 S 2009 S 2010 Srk yhtymän toiminta avustus Menot Tulot TALOUS sis. palkat Toimintatulot 33 Toimintakulut Toimintajäämä (ulkoinen) Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot Vyörytysmenot hallintotoimelta Kate joka liittyy toiminta alueeseen(ulkoiset ja sisäiset)

21 21 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÄIVÄKERHOTYÖ LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Kotien tukeminen lasten kasvatustehtävässä tarjoamalla virikkeitä myös hengellisten kysymysten kohtaamiseen ja pohtimiseen. Tarjotaan päiväkerhoa Porlammilla ja tarvittaessa muualla. Tarjotaan päiväkodeille ja kouluille hartaustilaisuuksia. PERUSTELUT Kerhoja pidetään koulujen lukukausien aikana tarvetta vastaavissa paikoissa. Perheille, päiväkodeille ja kouluille suunnattuja jumalanpalveluksia, hartaushetkiä, retkiä ja tapahtumia järjestetään vuoden aikana. Kesällä järjestetään lasten leirejä Tiivistetään yhteistyötä päiväkodin ja perhepäivähoidon kanssa. Lasten kerhojen vetäjien palkkaukseen ja vuosiaiheteeman materiaalin on varattava varoja. TP2006 TA 2007 TA 2008 S 2009 S 2010 Srk yhtymän toiminta avustus Menot Tulot TALOUS sis. palkat Toimintatulot Toimintakulut Toimintajäämä (ulkoinen) Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot Vyörytysmenot hallintotoimelta Kate joka liittyy toiminta alueeseen(ulkoiset ja sisäiset)

22 22 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA PYHÄKOULUTYÖ LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Seurakunta tukee vanhempia esim. iltarukouksen opettajina. Seurakunta pyrkii löytämään uusia pyhäkoulun opettajia nuorista aikuisista. PERUSTELUT Lasten hengellisen elämän tukeminen. Pyhäkoulu on lasten jumalanpalvelus. Pyhäkoulua eli lasten hartaus / jumalanpalvelushetkeä tarjotaan iltapäiväkerhoon ja päiväkotiin. TP2006 TA 2007 TA 2008 S 2009 S 2010 Srk yhtymän toiminta avustus Menot Tulot TALOUS sis. palkat Toimintatulot Toimintakulut Toimintajäämä (ulkoinen) Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot Vyörytysmenot hallintotoimelta Kate joka liittyy toiminta alueeseen(ulkoiset ja sisäiset)

23 23 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA VARHAISNUORISOTYÖ LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Aamuhartaudet kouluissa ja koululaiskirkot sekä varhaisnuorten leiritoiminta ovat toiminnan päämuodot. Löytää poikien ja tyttöjen elämänkysymysten yhteys kristilliseen uskoon. Sopia kunnan nuorisonohjaajan kanssa seurakunnan työntekijän vierailuista kunnan varhaisnuorten kerhoissa. PERUSTELUT Leiritoimintaan tarvitaan pakattuja ohjaajia. TP2006 TA 2007 TA 2008 S 2009 S 2010 Srk yhtymän toiminta avustus Menot Tulot TALOUS sis. palkat Toimintatulot Toimintakulut Toimintajäämä (ulkoinen) Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot Vyörytysmenot hallintotoimelta Kate joka liittyy toiminta alueeseen(ulkoiset ja sisäiset)

24 24 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA RIPPIKOULUTYÖ LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Kevätkokoontumiset, jumalanpalvelukset ja leirijakso. Jumalanpalveluksiin osallistuminen tapahtuu pääsääntöisesti yhtenä ryhmänä niin, että jumalanpalveluksen jälkeen käydään aiheesta keskustelu. Rippikoululaiset osallistuvat Ristiretki tapahtumaan yhtenä päivänä. PERUSTELUT Nuoria perehdytään kirkon yhteiseen uskoon ja ohjataan elämään seurakunnan yhteydessä. Kesätyöntekijä on välttämätön rippikoulun ja muiden leirien ja nuorisotoiminnan takia ajalla toukokuu elokuu. Toimitaan rippikoulun paikallissuunnitelman mukaan. Rippikoulussa otetaan huomioon kirkkohallituksen vuonna 2006 hyväksymät retkija leiritoiminnan turvallisuusohjeet sekä valmistetaan leirikohtainen turvallisuussuunnitelma. KJ 3:3 5. Vanhemmille järjestetään ainakin yksi tilaisuus, jossa voidaan keskustella kasvattamisesta ja vanhemmuudesta sekä uskonkysymyksistä. TP2006 TA 2007 TA 2008 S 2009 S 2010 Srk yhtymän toiminta avustus Menot Tulot TALOUS sis. palkat Toimintatulot Toimintakulut Toimintajäämä (ulkoinen) Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot Vyörytysmenot hallintotoimelta Kate joka liittyy toiminta alueeseen(ulkoiset ja sisäiset)

25 25 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA NUORISOTYÖ LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Nuorten aikuiseksi kasvamisen tukeminen ja elämän arvojen pohtiminen ja raamatun opetus nuortenilloissa ja koulujen aamunavauksissa. Isoskoulutusta järjestetään kesällä isosiksi tuleville. PERUSTELUT Nuorten illat toteutetaan säännöllisesti ja pyritään järjestämään talousarvion puitteissa mahdollisuuksia osallistua maakunnallisiin ja valtakunnallisiin tapahtumiin. Nuoret pyritään saamaan rippikoulusta jäämään nuorteniltojen toiminnan piiriin ja tehdään muutaman kerran vuodessa retkiä isompiin hengellisiin tapahtumiin yhteistyössä lähialueen seurakuntien kanssa. Nuorten iltojen pitämisessä käytetään apuohjaajina nuorista palkattuja vetäjiä. TP2006 TA 2007 TA 2008 S 2009 S 2010 Srk yhtymän toiminta avustus Menot Tulot TALOUS sis. palkat Toimintatulot Toimintakulut Toimintajäämä (ulkoinen) Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot Vyörytysmenot hallintotoimelta Kate joka liittyy toiminta alueeseen(ulkoiset ja sisäiset)

26 26 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA PERHEKERHOTYÖ LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Perhekerho. Teemojen avulla opiskellaan kristinuskon sisältöä lasten ja aikuisten yhteistyönä. Tarjotaan lapsiperheiden lapsille ja aikuisille kohtaamispaikka seurakunnassa Tukea kotona lapsia hoitavien aikuisten jaksamista ja tarjota virikkeitä parisuhteen hoitamiseksi. Tarjotaan mahdollisuus seurakuntayhteyteen. TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE Perhekerhoa pidetään koulujen lukukausien aikaan tiistaisin seurakuntakodilla klo ja perheille suunnattuja jumalanpalveluksia, hartaushetkiä ja tapahtumia järjestetään vuoden aikana. Parisuhteiden hyvinvointia tukevia tapahtumia järjestetään ainakin kerran vuodessa PERUSTELUT MÄÄRÄRAHAVARAUKSILLE Lasten tilan hankitaan uusia leluja. Parisuhteen virkistykseksi järjestetään yhteinen ilta. Perheyhteyttä tuetaan järjestämällä virkistysretki koko perheelle. (KM) TP2006 TA 2007 TA 2008 S 2009 S 2010 Srk yhtymän toiminta avustus Menot Tulot TALOUS sis. palkat Toimintatulot Toimintakulut Toimintajäämä (ulkoinen) Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot Vyörytysmenot hallintotoimelta Kate joka liittyy toiminta alueeseen(ulkoiset ja sisäiset)

27 27 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA MUU LAPSI JA NUORISOTYÖ LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Tähän on kirjattu lapsi ja nuorisotyön tulot jotka ovat kolehtituloja sekä Torwallinrahastosta saamat varat. PERUSTELUT TP2006 TA 2007 TA 2008 S 2009 S 2010 Srk yhtymän toiminta avustus Menot Tulot TALOUS sis. palkat Toimintatulot Toimintakulut Toimintajäämä (ulkoinen) Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot Vyörytysmenot hallintotoimelta Kate joka liittyy toiminta alueeseen(ulkoiset ja sisäiset)

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Sisällysluettelo sivu 1. SEURAKUNNAN TOIMINNAN PERUSTA

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2013

KEMINMAAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2013 KEMINMAAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2013 1 TASEKIRJA YLEISKATSAUS (4) Kirkkoherran yleiskatsaus (4) Talous 2013 (5) HALLINTOELINTEN KOKOONPANO JA TOIMINTA (6) Kirkkovaltuusto toiminta (7) Kirkkoneuvoston toiminta

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SEURAKUNTAYHTYMÄN TA 2014 TTS 2015 2016. Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa

SEURAKUNTAYHTYMÄN TA 2014 TTS 2015 2016. Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa SEURAKUNTAYHTYMÄN TA 2014 TTS 2015 2016 Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 27.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO KÄYTTÖTALOUSOSA Yleiskatsaus 1 Yleishallinto Talous- ja henkilöstöhallinto 2 Yhteistyötoimikunta

Lisätiedot

Veden varaan. Pienen juhla on suuri hetki. Äijäjumpassa sohvatkin saavat kyytiä. Tarinatehdas ammentaa diakonian arkipäivästä.

Veden varaan. Pienen juhla on suuri hetki. Äijäjumpassa sohvatkin saavat kyytiä. Tarinatehdas ammentaa diakonian arkipäivästä. Kyrkan och vi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 2/2015 www.turunseurakunnat.fi Veden varaan Pienen juhla on suuri hetki Sivut8 11 Äijäjumpassa sohvatkin saavat kyytiä. Sivu 20 Tarinatehdas ammentaa diakonian

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN HENKILÖKUNTAOPAS

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN HENKILÖKUNTAOPAS 1 JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN HENKILÖKUNTAOPAS Päivitetty 13.4.2015 KJH Y:\Hallinto\henkilöstö\Henkilökuntaopas\HENKILÖKUNTAOPAS 2015.doc SISÄLLYS sivunro 1. JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN HENKILÖKUNTAOPAS... 1 2.

Lisätiedot

Vuonna 2013 HelsinkiMission perustamisesta tuli kuluneeksi 130 vuotta. Taistelu köyhyyttä ja yksinäisyyttä vastaan on kuulunut alusta asti järjestön

Vuonna 2013 HelsinkiMission perustamisesta tuli kuluneeksi 130 vuotta. Taistelu köyhyyttä ja yksinäisyyttä vastaan on kuulunut alusta asti järjestön VUOSIKERTOMUS 2013 Vuonna 2013 HelsinkiMission perustamisesta tuli kuluneeksi 130 vuotta. Taistelu köyhyyttä ja yksinäisyyttä vastaan on kuulunut alusta asti järjestön perustehtäviin. Toiminnan alkuaikoina

Lisätiedot

Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien sekä muiden uskonnollisten yhteisöjen yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten

Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien sekä muiden uskonnollisten yhteisöjen yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien sekä muiden uskonnollisten yhteisöjen yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten korvaaminen Lokakuu 2013 Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten

Lisätiedot

Tampereen ev.lut. seurakunnat

Tampereen ev.lut. seurakunnat Tampereen ev.lut. seurakunnat vuosikertomus 2010 1 Kuva: Janne Ruotsalainen sisällysluettelo Tampereen seurakuntien päiväkerhotyö juhli 60 toimintavuottaan Keskustorilla kesälaulajaisissa 15.6.2010. Kriisin

Lisätiedot

- 1 - Lapsi on osallinen

- 1 - Lapsi on osallinen - 1 - Kannen suunnittelu: Teemu Junkkaala / GSTJ Paino: Oriveden kirjapaino Taitto: Maarit Ala-Mononen ISBN 978-951-789-247-6 Kustantaja: Kirkon kasvatus ja nuorisotyö/kirkkohallitus 2008-2 - Kirkon varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. Mikaelinseurakunta keskellä arkea ja juhlaa

Vuosikertomus 2010. Mikaelinseurakunta keskellä arkea ja juhlaa Vuosikertomus 2010 Mikaelinseurakunta keskellä arkea ja juhlaa 1 Seurakunta ja messu ovat kaikkia ja kaikenikäisiä varten. Starttikirkon jälkeen eri-ikäisiä pappeja toivottamassa hyvää pyhää. Vas. rovasti

Lisätiedot

Ihmisoikeustarkkailija ja rauhanturvaaja työkomennuksella

Ihmisoikeustarkkailija ja rauhanturvaaja työkomennuksella Kyrkan och vi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 1/2013 www.turunseurakunnat.fi Ihmisoikeustarkkailija ja rauhanturvaaja työkomennuksella 9 11 Omasta elämästä kumpuava maailmankuvan mustavalkoisuus murtui

Lisätiedot

OLE VALMIS! AINA VALMIINA! Diakoniaa partiossa?

OLE VALMIS! AINA VALMIINA! Diakoniaa partiossa? OLE VALMIS! AINA VALMIINA! Diakoniaa partiossa? Mika Wallin Opinnäytetyö syksy 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak- Etelä, Järvenpää Diakoniatyön koulutusala Sosionomi (AMK) + diakonin kelpoisuus SISÄLLYS

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Yhteinen kirkkovaltuusto 5.6.2014 Sisällysluettelo sivu Yleiskatsaus... 1 1 Seurakuntayhtymän yhteinen hallinto... 3 1.1 Yhteinen kirkkovaltuusto... 3 1.2 Yhteinen kirkkoneuvosto...

Lisätiedot

Hän oli kipujen mies ja sairauden tuttava. J.S. Bachin Matteuspassio su 13.4. klo 16.00 Hyvinkään kirkossa. www.evl.fi/srk/hyvinkaa KIRKONMÄELTÄ

Hän oli kipujen mies ja sairauden tuttava. J.S. Bachin Matteuspassio su 13.4. klo 16.00 Hyvinkään kirkossa. www.evl.fi/srk/hyvinkaa KIRKONMÄELTÄ K Hyvinkään seurakuntalehti nro 2 10.4.2003 Kuva: Sami Kallioinen/kuvankäsittely: Jorma Ersta Hän oli kipujen mies ja sairauden tuttava J.S. Bachin Matteuspassio su 13.4. klo 16.00 Hyvinkään kirkossa www.evl.fi/srk/hyvinkaa

Lisätiedot

8På Frukostklubb. Kodin siunaamiseen. on matala kynnys ja keveä ovi. Sivut 9-11

8På Frukostklubb. Kodin siunaamiseen. on matala kynnys ja keveä ovi. Sivut 9-11 Kyrkan och vi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 2/2012 www.turunseurakunnat.fi Kodin siunaamiseen on matala kynnys ja keveä ovi. Sivut 9-11 6Marian jäljillä Turussa. 20 Väitöskirjaa tekevä kuurosokea

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

HETA-ESISELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI

HETA-ESISELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI KIRKKOHALLITUS HETA-ESISELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI Kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon sekä niiden tietojärjestelmien kehittäminen 2010-luvulle Kohtaamme alinomaa monia mahdollisuuksia, jotka ovat taitavasti

Lisätiedot

Kun läheinen on poissa. Ohjeita hautausjärjestelyihin

Kun läheinen on poissa. Ohjeita hautausjärjestelyihin Kun läheinen on poissa Ohjeita hautausjärjestelyihin Sisältö Kun läheinen on poissa................ 1 Hautausjärjestelyt................... 4 Hautausmaat ja hautaamismuodot......... 5 Kuolinilmoitus ja

Lisätiedot

Eivät ne kylvä eivätkä leikkaa, ei niillä ole vajaa eikä varastoa, ja silti Jumala ruokkii ne. Luuk. 12:24

Eivät ne kylvä eivätkä leikkaa, ei niillä ole vajaa eikä varastoa, ja silti Jumala ruokkii ne. Luuk. 12:24 Naantalin seurakuntalehti 2/2008 18.4.2008 Virsi on hengitystä, rukousta ja ruisleipää Lue lisää s. 4-5 Eivät ne kylvä eivätkä leikkaa, ei niillä ole vajaa eikä varastoa, ja silti Jumala ruokkii ne. Luuk.

Lisätiedot

KIRKONPORTTI. Historia tulvii väkeä ja vilskettä. avoinna sinullekin. Koppaset tapaa kirkon ovilla. Leipää jaetaan Lempäälässä

KIRKONPORTTI. Historia tulvii väkeä ja vilskettä. avoinna sinullekin. Koppaset tapaa kirkon ovilla. Leipää jaetaan Lempäälässä KIRKONPORTTI avoinna sinullekin 1. Lempäälän seurakuntalehti 2. 5/2011 3. 4. 5. 6. 7. Historia tulvii väkeä ja vilskettä Leipää jaetaan Lempäälässä Koppaset tapaa kirkon ovilla Sivu 2 Sivu 3 Paula ja Ulrika

Lisätiedot

Hiippakuntauutiset. Risto Lehto: Nuoria työntekijöitä pitää neuvoa. Maallisen ja hengellisen työn rajalla. Toimintakalenteri

Hiippakuntauutiset. Risto Lehto: Nuoria työntekijöitä pitää neuvoa. Maallisen ja hengellisen työn rajalla. Toimintakalenteri Hiippakuntauutiset HELSINKI 1/12 Risto Lehto: Nuoria työntekijöitä pitää neuvoa 1 Maallisen ja hengellisen työn rajalla Toimintakalenteri 2013 Raine Haikarainen 2 i R J a n i k k U n a S t a Helsingin

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKASVATUS- SUUNNITELMA

YMPÄRISTÖKASVATUS- SUUNNITELMA YMPÄRISTÖKASVATUS- SUUNNITELMA HEINOLAN SEURAKUNTA Eija Leskinen (toim.)2009 Ympäristötyöryhmä (päivitt.) 2013 YMPÄRISTÖKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. YMPÄRISTÖKASVATUKSEN TEOLOGISET LÄHTÖKOHDAT 2. YMPÄRISTÖKASVATUKSEN

Lisätiedot

Läsnäolon yhteisö. Kirkkohallituksen asettaman Seurakuntarakennetyöryhmän väliraportti. tammikuu 2007

Läsnäolon yhteisö. Kirkkohallituksen asettaman Seurakuntarakennetyöryhmän väliraportti. tammikuu 2007 Läsnäolon yhteisö Kirkkohallituksen asettaman Seurakuntarakennetyöryhmän väliraportti tammikuu 2007 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon keskushallinto Sarja C 2007:1 Miksi on puhuttava seurakuntien rakenteista

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 YLEISPERUSTELUT Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen määrä

Lisätiedot

Hiippakuntauutiset. helsinki 3/08. Liisa Björklund: Turmeleva kasvatus ja kannustinloukut. Virsi-ilta täytti Tuomiokirkon

Hiippakuntauutiset. helsinki 3/08. Liisa Björklund: Turmeleva kasvatus ja kannustinloukut. Virsi-ilta täytti Tuomiokirkon Hiippakuntauutiset helsinki 3/08 1 Liisa Björklund: Turmeleva kasvatus ja kannustinloukut Virsi-ilta täytti Tuomiokirkon Lapsi- ja perhetyön monet kasvot P IISPAN PIISI Ajatella AGRICOLAN JUHLAVUONNA kirkkohallitus

Lisätiedot

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2015 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (29) 120 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

KHyvinkään seurakuntalehti nro 1 27.1.2005 KIRKONMÄELTÄ. Yhteisvastuukeräys auttaa sudanilaisia pakolaisnuoria ammattiin.

KHyvinkään seurakuntalehti nro 1 27.1.2005 KIRKONMÄELTÄ. Yhteisvastuukeräys auttaa sudanilaisia pakolaisnuoria ammattiin. KIRKONMÄELTÄ KHyvinkään seurakuntalehti nro 1 27.1.2005 Yhteisvastuukeräys auttaa sudanilaisia pakolaisnuoria ammattiin Martti Lintunen Keskiaukeama www.evl.fi /srk/hyvinkaa Pääkirjoitus Tule mukaan tekemään

Lisätiedot