Tuusulan kunta TilinpäätÖs

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuusulan kunta TilinpäätÖs"

Transkriptio

1 0 Tuusulan kunta TilinpäätÖs 1

2 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2006 Vuosi 2006 jää maamme kunnallishistoriaan ajankohtana, jolloin käytiin hyvin vilkasta keskustelua kunnallishallinnon tulevaisuudesta. Valtioneuvosto käynnisti keväällä 2005 ns. Paras-hankkeen kunta- ja palvelurakenteen uudistamiseksi. Tavoitteena on turvata asukkaille kuntien vastuulla olevat hyvinvointipalvelut myös tulevaisuudessa. Kuntarakenteen on oltava elinvoimainen, toimintakykyinen ja eheä. Keskustelu loppuvuodesta 2005 johti alueellamme siihen, että osana kunta- ja palvelurakennehanketta päätettiin käynnistää esiselvitys siitä, tarvitaanko kuntajaotuksen muutoksia Tuusulan, Keravan ja Järvenpään välillä vai voidaanko toimintaa verkostoida ja tehostaa riittävästi nykyisellä kuntarakenteella. Kuntajohtajat velvoitettiin tekemään esiselvitystyö maaliskuun 2006 loppuun mennessä. Kuntajohtajat eivät esittäneet kuntaliitosselvityksen käynnistämistä, vaan vaihtoehtona sille tiiviimpää kuntayhteistyötä ja jopa yhteistä tilaaja-tuottaja -malliin perustuvaa palvelupiiriä (TRIO). Tuusulan valtuustoseminaarissa huhtikuussa 2006 linjattiin yksimielisesti, että Tuusulan kunta säilyy itsenäisenä ja seutuyhteistyötä tehostetaan ilman erityisiä hallinnollisia muutoksia. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen puitelakiin sisältyy useita kuntia koskevia velvoitteita. Kuntien tulee laatia elokuun 2007 loppuun mennessä selvitykset yhteistyöstä ja toimeenpanosuunnitelmat palveluiden järjestämisestä. Yhteistyö tapahtuu joko kuntaliitoksin tai yhteistoiminta-alueita muodostamalla. Pääkaupunkiseutu ja 16 kaupunkiseutua tekevät erikseen suunnitelmat seudullisesta yhteistyöstä. Helsingin seudun 14 kuntaa (HSYK) tekevät lisäksi vapaaehtoisesti MAL-suunnitelman (maankäyttö, asuminen ja liikenne). Toimeenpanosuunnitelma on päätetty tehdä KUUMA-kuntien yhteistoiminta-alueella yhteisenä perustuen palvelustrategiaan. Kehyskunnissa asukasluvun kasvu nousi edellisestä vuodesta. Myös Tuusulan väestön kasvu piristyi: kokonaismuutos oli 544 henkeä eli 1,5 %. Tuusulan asukasluku oli vuoden päättyessä Asukasluvun kasvu oli absoluuttisena määränä maan kunnista kahdenneksitoista suurin. Tuusula on kolmanneksi suurin maalaiskunta, ja kaikkien kuntien joukossa Tuusula on 28:nneksi suurin. Kuntaan muutti henkeä ja kunnasta muutti pois henkeä muuttovoiton ollessa 257 henkeä. Tuusulassa syntyi lapsia edellistä vuotta enemmän, yhteensä 435. Vuonna 2006 Tuusulaan valmistui rakennuksia 410, mikä on edellisvuoden tasoa. Asuntoja valmistui 19 % enemmän kuin edellisenä vuonna, yhteensä 328. Valmistuneista asunnoista 74 % oli erillisiä pientaloja edellisvuosien tapaan. Omakotitontteja kunta luovutti 58 kappaletta, ja muita asuntorakentamisen tontteja 9 kappaletta. Kaavoitus eteni suunnitelmallisesti, ja kymmenen asemakaavaa ja asemakaavan muutosta tuli voimaan vuoden 2006 aikana. Valtuusto hyväksyi maaliskuussa Jokelan osayleiskaavan. Focus-alueen, Sulan alueen ja varuskunnan alueen osayleiskaavoituksen pohjaksi tehtiin luonnon ja maiseman perusselvityksiä. Teknillisen korkeakoulun yhdyskuntasuunnittelun opiskelijat tekivät harjoitustöinään luonnostelmia varuskunnan alueesta. Tuusulan elinkeinoelämän kehitys jatkui myönteisenä. Kuntamme on erittäin kiinnostava sijoittumispaikka erityisesti logistiikan toimialan yrityksille. Vuoden aikana myytiin yhdeksän työpaikkatonttia ja vuokrattiin yksi. Jusslan työpaikka-alue myytiin loppuun. Suurimpia tonttikauppoja tehtiin Tehojakelu Oy:n, Liebherr Finland Oy:n ja Berendsen Textile Service Oy:n kanssa. Uusia työpaikkatontteja saadaan seuraavaksi myyntiin Kulomäentien ja Ristikiven alueilta. Myönteinen kehitys näkyy myös työttömyysasteen painumisena jopa alle neljän prosentin. Käytännössä elinkeinoelämä kokee jo osaavan työvoiman puutetta. Keskustojen kehittämiseksi ja kaupallisten palveluiden parantamiseksi työn alla on mittavia kehittämishankkeita niin Hyrylässä, Jokelassa kuin Kellokoskellakin. Toimintavuonna Riihikallion kaupallinen keskus siirtyi Tuusulanväylän varteen Riha Centeriin. Tuusulan kunta, Lemminkäinen Oyj ja SRV Yhtiöt Oyj allekirjoittivat yhteistyösopimuksen Focus- yritysalueen kehittämisestä huhtikuussa. Tavoitteena on luoda Helsinki-Vantaan lentokenttäalueen pohjoispuolelle ja tulevan Kehä IV:n varteen kansainväliset mitat täyttävä yrityspuisto. Yleissuunnitelman teko annettiin Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy:lle. Helsingin Ilmatorjuntarykmentissä pidettiin viimeinen valatilaisuus ja lippu laskettiin viimeisen kerran Puolustusministeri päätti Puolustusvoimien Kansainvälisen Keskuksen toimintojen ja henkilöstön uudelleen järjestelyistä. Niinisalossa toimivan Puolustusvoimien Kansainvälisen Keskuksen tehtävät organisoidaan uudelleen, mutta se jatkaa toimintaansa Pääesikunnan alaisena itsenäisenä sotilaslaitoksena. Se sijoitetaan Tuusulaan Helsingin Ilmatorjuntarykmentiltä vapautuviin tiloihin kesään 2008 mennessä. Sotilaat ja sotilasperinteet siis säilyvät sittenkin tuusulalaisessa katukuvassa. Vapautuvista maa-alueista ei päästy sopimukseen valtion kanssa. J. H. Erkon koti Erkkola siirtyi kulttuurikäyttöön runoilijan muistovuoden kunniaksi. Tuusulan kunta osti Tuusulan Rantatiellä sijaitsevan Erkkolan ja perusti taloa varten J. H. Erkko -rahaston. Erkkolan oston mahdollisti Jane ja Aatos Erkon säätiön lahjoittamat varat. Erkkola täydentää osaltaan Tuusulan Rantatien kulttuuritarjontaa. Tuusulan kunta jatkoi voimakasta palvelurakentamista: mm. Riihikallion koulun laajennustyöt ja Tuuskodon saneeraus aloitettiin, Jokelan koulukeskuksen laajennus ja saneeraus valmistui, Pertun koulun keittiötä laajennettiin palvelemaan myös koulukeskusta, Kirkonkylän koulun laajennuksen suunnittelu alkoi ja Kellokosken terveysaseman laajennus- ja saneeraustyöt pääsivät käyntiin. Lisäksi toteutettiin mittava määrä pienempiä korjauksia. Kunta teki kertomusvuonna hyvän taloudellisen tuloksen johtuen osaltaan hyvästä suhdannetilanteesta, mutta myös siitä, että valtuustokauden alussa linjattu talouspolitiikka on tuottanut tulosta. Veroprosentti oli toista vuotta 18. Toimintakulujen kasvu (4,3 %) oli selvästi pienempi kuin edel- lisvuonna. Toimintatulot eivät kasvaneet, jolloin toimintakate heikkeni 6,6 %. Verorahoituksen (verot ja valtionosuudet) kasvu jäi 5,5 prosenttiin, vaikka verotulot kasvoivatkin 6,4 %, eli saman verran kuin maan kunnissa keskimäärin. Verotulojen määrä oli 110,7 milj. euroa ja valtionosuuksien 17,5 milj. euroa. Toimintakulut olivat 146,0 milj. euroa ja nettoinvestoinnit 18,9 milj. euroa. Vuosikate pysyi edellisen vuoden tasolla ollen n. 12 milj. euroa ja 129 % poistoista, joten tulorahoitus oli tasapainossa. Tilikauden ylijäämäksi muodostui 2,7 milj. euroa. Tase on edelleen vahva omavaraisuusasteen ollessa 82,5 %. Kovasta investointikaudesta johtuen kunnalla oli vuoden päättyessä 10,1 milj. euroa pitkäaikaista korollista velkaa, ja kuntatodistuksilla oli vuoden aikana tasattu maksuvalmiutta. Lainakanta oli vuodenvaihteessa 13,1 miljoonaa euroa, josta korollista 12,5 milj. euroa, mutta lainasaamisia oli 3,0 milj. euroa. Lainamäärä on suhteellisesti vielä erittäin kohtuullinen, mutta sen kasvuvauhti huolestuttaa. Tuusulan korollinen velka on 352 euroa asukasta kohden, kun kaikilla maan kunnilla on lainaa lähes 1500 euroa asukasta kohden. Tuusulalla on talouden puolesta edellytykset hoitaa lähivuosinakin jatkuvat peruspalveluinvestoinnit, mutta se edellyttää palvelutason, tulojen, menojen ja taseen jatkuvaa kriittistä arviointia sekä tiukkaa talousohjausta. Erityisen haasteen tulee muodostamaan varuskunta-alueen rakentaminen ja sen tarvitsemat palvelut. Esitän päätöksentekijöille parhaat kiitokset työskentelystä kuntalaisten hyväksi, ja henkilökunnalle kiitokset hyvin tehdystä työstä haasteellisessa toimintaympäristössä. Hannu Joensivu kunnanjohtaja 2 3

3 ORGANISAATIO VALTUUSTO Pj. Tuija Reinikainen TOIMINTAKERTOMUS KUNNANJOHTAJA Hannu Joensivu Sisäinen tarkastus KONSERNIPALVELUT HALLINTO Hallintojohtaja Matti J. Arola MAATALOUSLAUTAKUNTA Pj. Ari Nyman Lainopilliset palvelut Hallintopalvelut Keski-Uudenmaan asiamiesja neuvontapalvelut Henkilöstöhallinto Pelastus- ja suojelupalvelut Maaseutuelinkeinopalvelut KAAVOITUSLAUTAKUNTA Pj. Jaakko Torppa KOULUTUS- JA KIRJASTOLAUTAKUNTA Pj. Sirkku Hanhela KULTTUURILAUTAKUNTA Pj. Kim Kiuru Vuosikate SIVISTYS- TOIMI Sivistystoimenjohtaja Esa Ukkola Koulupalvelut Kirjasto Kansalaisopisto Kulttuuri ja museo Liikunta Nuoriso Hallinto TALOUS JA RESURSSIT Talousjohtaja Riitta Partanen LIIKUNTALAUTAKUNTA Pj. Mika Mäki-Kuhna Talous- ja suunnittelupalvelut Laskenta- ja kirjanpitopalvelut Palkanmaksupalvelut Asuntopalvelut KUNNANHALLITUS Pj. Janne Leivo NUORISOLAUTAKUNTA Pj. Antti Kaikkonen TEKNINEN TOIMI Tekninen johtaja Keijo Sorri YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Pj. Tia Laine-Ylijoki Mittaus- ja karttapalvelut Kunnallistekniikka Vesihuoltolaitos Tilakeskus Joukkoliikenne Rakennusvalvonta Ympäristökeskus Hallinto TARKASTUSLAUTAKUNTA Pj. Pentti Kilpeläinen TILINTARKASTAJAT TEKNINEN LAUTAKUNTA Pj. Petri Ahonen TERVEYSLAUTAKUNTA Pj.Tuula Salminen TERVEYS- TOIMI Johtava lääkäri Riitta Ristolainen Lääkärit Hoitohenkilöstö Hammashoito Lasten ja nuorten erityispalvelut Talouspalvelut SISÄISET PALVELUT Talousjohtaja Riitta Partanen Hankintatoimi Asiakaspalvelut Tietojärjestelmäpalvelut Ruokapalvelut KESKUSVAALILAUTAKUNTA Pj. Risto Sirola SOSIAALILAUTAKUNTA Pj. Arto Lindberg SOSIAALI- TOIMI Sosiaalitoimenjohtaja Arja Yliluoma Varhaiskasvatus Vammaispalvelut Vanhusten palvelut Sosiaalityö ja lastensuojelu Hallinto ja kehittäminen KUNTAKEHITYS Kunnanjohtaja Hannu Joensivu Maankäyttö Kaavoitus Yrityspalvelut KUNNAN HALLINTO 2006 Valtuusto Tuusulan kunnanvaltuustoon kuuluu 51 valtuutettua. Valtuuston puheenjohtajat vuoden 2006 lopussa olivat puhteenjohtaja Merja Kuusisto, I varapuheenjohtaja Tuija Reinikainen ja II varapuheenjohtaja Lauri Untamo. Kunnanhallitus Tuusulan kunnanhallitukseen kuuluu 11 jäsentä. Kunnanhallituksen puheenjohtajat vuoden 2006 lopussa olivat puheenjohtaja Janne Leivo, I varapuheenjohtaja Raimo Stenvall ja II varapuheenjohtaja Päivö Kuusisto. Lautakunnat Vuonna 2006 Tuusulassa toimi 12 lautakuntaa, joiden tehtävänä oli huolehtia oman toimialansa toiminnan ja talouden johtamisesta ja valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta. Henkilöstö Tuusulan kunnan henkilömäärä vuoden 2006 lopussa oli yhteensä 1729 henkilöä, joista vakinaisia 1241, määräaikaisia 264, sijaisia 205, 14 oppisopimuksella ja 5 työllistettyä. Henkilöstön määrä tuhatta asukasta kohden oli 48,8. Kuntaan perustettiin yhteensä 26 uutta virkaa tai tehtävää. Niistä sijoittui terveystoimeen 10, sosiaalitoimeen 3, sivistystoimeen 10, tekniseen toimeen 1 sekä hallinto ja tukipalveluihin 2. Lisäksi määräajaksi palkattiin nuorten päihdeohjelmahankkeeseen 3 työntekijää ja päivähoitoon 14 tilapäistä työntekijää sekä KUUMA-kuntien ja Hyvinkään yhteiseen sosiaalipäivystyshankkeeseen määräaikainen projektityöntekijä. TOIMINTAKATSAUS 2006 Väestö Väkiluku kasvoi 544 henkilöä (1,5 %) ja oli vuoden lopussa Väkiluvun muutos oli selvästi edellisvuoden kasvua (377 henkilöä) suurempi. Nettoinvestoinnit ja vuosikate (1000 ) Työllisyys Tuusulassa oli 744 työtöntä työnhakijaa (v. 2005: 973) ja työttömyysaste oli 4,1 % (v. 2005: 5,5 %). Avoimia työpaikkoja vuodenvaihteessa oli 146 (v. 2005: 142). Suurimmat työnantajat Tuusulan kunnan lisäksi olivat Finnfrost Oy, Kellokosken sairaala, Suomen Lehtiyhtymä Oy, Lemminkäinen Oyj, PaloDEx Group Oy ja Steris Finn-Aqua. Henkilöstö henkilöä Hallinto ja tukipalvelut 142 Tekninen toimi 192 Terveystoimi 310 Kulttuuri ja vapaa-aika 92 Muu sosiaalitoimi 155 Päivähoito 345 Koulutus 493 Nettoinvestoinnit Kuntayhtymät, Osakkuusyhtiöt, Tytäryhtiöt

4 TALOUS Kunnan talouden kehitys Kunnan talous oli tasapainossa. Verotulot kasvoivat 6,4 % edellisvuodesta. Toimintakulut kasvoivat 4,3 %. Toimintakulujen kasvu oli selvästi edellisvuosia pienempi. Kunnan tavoitteena on säilyttää tasapainoinen talous, joka edellyttää toimintakulujen vuosittaisen kasvun saamista pysyvästi alle viiden prosentin tason. Kunnan rahoitustilanne heikkeni vuoden aikana ja lainakanta kasvoi 5,8 milj.. Korollista velkaa vuoden lopussa oli 12,5 milj. (352 euroa/asukas). Veroprosentti (18 %) oli kertomusvuonna sama kuin edellisenäkin vuonna. Tilikauden tuloksen muodostuminen Kunnan ulkoisten tuottojen, verorahoituksen (verotulot + valtionosuudet) ja muiden rahoitustuottojen yhteismäärä oli kertomusvuonna 157,9 milj.. Kokonaistuottojen määrä nousi 3,8 % edelliseen vuoteen verrattuna verotulojen ja käyttöomaisuuden myyntivoittojen kasvusta johtuen. Kulujen kokonaismäärä oli 146,4 milj., joka oli 6,2 milj. edellisvuotta suurempi. Vuoden 2006 vuosikate oli 11,5 milj., joka oli hieman pienempi kuin vuonna Tilikauden ylijäämä oli +2,6 milj.. Tilikauden tuloksen käsittely Kunnanhallitus esittää, että tuloslaskelman osoittama tilikauden ylijäämä ,00 euroa kirjataan omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämä -tilille. Käyttöomaisuusinvestoinnit Tilikauden käyttöomaisuusinvestoinnit olivat yhteensä 20,5 milj.. Suurin talonrakennuskohde kertomusvuonna oli Jokelan koulukeskuksen laajennus ja saneeraus, joka valmistui syksyllä Palvelukeskus Tuuskodon saneeraus ja Kellokosken terveysaseman laajennus ja saneeraus käynnistyivät. Hankkeiden on määrä valmistua vuoden 2007 loppupuolella. Kunnallistekniikan rakentamiseen ja peruskorjaukseen käytettiin noin 6,6 milj.. Toiminnan rahoitus Tilikauden tulorahoitus ei riittänyt kattamaan investointeja. Varsinaisen toiminnan ja investointien Lainat /asukas Tuusula nettokassavirta oli 6,4 milj., joka oli selvästi edellisvuotta parempi. Investointien rahoittamiseksi kunnan korollinen lainamäärä kasvoi 5,7 milj.. Tase Kunnan taseen loppusumma vuoden 2006 lopussa oli 207 milj.. Tase kasvoi edellisestä vuodesta 13,9 milj.. Käyttöomaisuus kasvoi 8,9 milj. ja saamiset 4,8 milj.. Kunnan omavaraisuusaste oli vuoden lopussa 82,5 %, joka oli 4 % edellisvuotta pienempi kunnan velkaantumisesta johtuen. Lainakanta kasvoi vuoden aikana 5,7 milj.. Korollinen lainamäärä asukasta kohden oli vuoden lopussa 352 euroa Koko maa Tuloslaskelma 2006/tuotot Muut toimintatuotot 11,6 milj. Rahoitustuotot 1,1 milj. Tuet ja avustukset 1,9 milj. Maksutuotot 8,5 milj. Myyntituotot 6,6 milj. Valtionosuudet 17,5 milj. Poistot 8,9 milj. Muut kulut 0,9 milj. Vuokrat 2,3 milj. Avustukset 10,4 milj. Aineet, tarv. ja tavarat 8,7 milj. Palvelujen ostot 55,2 milj. Käyttötalouden toimintamenot ,5 milj. (ulkoiset ja sisäiset) Hallinto ja tukipalvelut 16,7 milj. Tekninen toimi 18,9 milj. Muu terveystoimi 23,5 milj. Erikoissairaanhoito 24,0 milj. Tuloslaskelma 2006/kulut Verotulot 110,7 milj. Henkilöstökulut 68,5 milj. Kulttuuri ja vapaa-aika 7,5 milj. Koulutus 32,6 milj. Lasten päivähoito 19,5 milj. Muu sosiaalitoimi 23,7 milj. 6 7

5 TULOSLASKELMA Rahoituslaskelma Toimintatuotot Myyntituotot 6 612, ,7 Maksutuotot 8 518, ,0 Tuet ja avustukset 1 899, ,9 Muut tuotot , , , ,4 Toimintakulut Henkilöstökulut , ,0 Palvelujen ostot , ,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,4 Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 7,7 Avustukset , ,8 Muut kulut , , , ,9 TOIMINTAKATE , ,5 Verotulot , ,0 Valtionosuudet , ,9 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 168,1 164,3 Muut rahoitustuotot 910,0 517,8 Korkokulut -374,7-223,7 Muut rahoituskulut -37,0-12,8 VUOSIKATE , ,8 Poistot ja arvonalentumiset , ,3 TILIKAUDEN TULOS 2 585, ,5 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 279,4 278,2 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 0,0 0,0 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) -212, ,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 2 652, ,3 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot / toimintakulut, % 19,6 21,4 Vuosikate / poistot, % 129,0 144,8 Vuosikate, / asukas Asukasmäärä Toiminnan rahavirta Tulorahoitus Vuosikate , ,8 Tulorahoituksen korjauserät , , , ,7 Investointien rahavirta Investointimenot , ,0 Rahoitusosuudet investointimenoihin 1 531, ,2 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 8 306, , , ,5 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,7 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten vähennykset 23,5 15,1 23,5 15,1 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 5 000, ,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -637,0-37,0 Lyhytaikaisten lainojen muutos 1 362, , ,9 468,0 Oman pääoman muutokset 0,0 75,2 Muut maksuvalmiuden muutokset 218, ,7 Rahoituksen rahavirta 5 968, ,0 Rahavarojen muutos -445,0-127,8 Rahavarojen muutos Rahavarat ,8 495,8 Rahavarat ,8 623,6-445,0-127,8 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus,% 60,8 73,8 Pääomamenojen tulorahoitus, % 58,9 73,7 Lainanhoitokate 5,9 11,4 Kassan riittävyys, pv -0,1 1,1 Asukasmäärä

6 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 192,0 269,7 Muut pitkävaikutteiset menot 895,1 885, , ,5 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,4 Rakennukset , ,7 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,6 Koneet ja kalusto 2 833, ,9 Muut aineelliset hyödykkeet 267,0 267,0 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 6 888, , , ,1 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,3 Muut lainasaamiset 3 033, , , ,0 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot 464,4 591,1 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 85,0 83,7 549,4 674,8 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 105,8 102,2 Valmiit tuotteet/tavarat 811,3 628,3 917,1 730,6 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset 97,9 103,0 Muut saamiset 2 072, ,8 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 3 920, ,3 Lainasaamiset 100,0 100,0 Muut saamiset 7 042, ,2 Siirtosaamiset 631,2 304, , ,7 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet 4,1 100,6 4,1 100,6 Rahat ja pankkisaamiset 46,7 395,2 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,4 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,9 Muut omat rahastot 7 135, ,4 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,1 Tilikauden ylijäämä 2 652, , , ,8 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero 2 331, , , ,7 PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset 500,0 0,0 500,0 0,0 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot 512,0 645,3 Lahjoitusrahastojen pääomat 919,8 378, , ,4 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,5 Lainat julkisyhteisöiltä 47,1 62,2 Lainat muilta luotonantajilta 600,0 Ostovelat 4,7 Muut velat 2 494, , , ,9 Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 1 765, ,5 Lainat julkisyhteisöiltä 15,1 23,5 Lainat muilta luotonantajilta 1 200,0 589,6 Saadut ennakot 181,8 197,3 Ostovelat 8 673, ,1 Muut velat 1 562, ,6 Siirtovelat 8 279, , , ,6 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,4 TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 82,6 87,2 Rahoitusvarallisuus, / asukas Suhteellinen velkaantuneisuus, % Lainakanta 31.12, Lainat, / asukas Lainasaamiset 31.12, Asukasmäärä

7 kuntakonserni Konsernitase KUNTAYHTYMÄT HUS, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri ky Uudenmaan erityispalvelut ky Uudenmaan liitto Keski-Uudenmaan ammattikoulutusyhtymä Keski-Uudenmaan vesiensuojelun ky Tuusulan seudun vesilaitos ky Uudenmaan päihdehuollon ky TUUSULA-KONSERNI 2006 TUUSULAN KUNTA SÄÄTIÖT Roselius-säätiö 80 % TYTÄRYHTIÖT Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy 100 % Tuusulan Kansanopisto Oy 85 % Kiinteistö Oy Haukkamäki 84 % Kellokosken Jäähalli Oy 74 % Kiinteistö Oy Haukkamäenrinne 72 % Kiinteistö Oy Riihikallion lähipalvelukeskus 70 % Kiinteistö Oy Tuusulan Vanha Kunnantalo 67 % Kiinteistö Oy Tuusulan Lahelankankaan toimitalo 62 % As Oy Tuusulan Haukilahdentie 3 61 % Kiinteistö Oy Hyrylän Ostoskeskus 60 % Tuusulan Tenniskeskus Oy 53 % Tuusulan Jäähalli Oy 51 % Tuusulan Tekonurmi Oy 51 % Tuusulan konsernirakenne Tuusula-konserniin kuului kertomusvuoden lopussa yhteensä 21 tytäryhteisöä ja kuntayhtymää, jotka yhdisteltiin konsernitaseeseen. Kunnalla oli lisäksi merkittävä omistusosuus kahdeksassa osakkuus- ja yhdessä yhteisyhteisössä. Kuntakonserniin perustettiin uusi tytäryhtiö, Tuusulan Tekonurmi Oy, jossa kunnan omistusosuus on 51 %. Konsernin toiminta ja talous Konsernitaseen loppusumma oli 256,2 milj., joka oli 14,3 milj. suurempi kuin vuoden 2005 lopussa. Kasvu johtui pääosin emoyhteisön taseen kasvusta. Konsernin oma pääoma kasvoi 3,4 milj.. Lainakanta kasvoi tilivuoden aikana 5,5 milj. ja asukasta kohti laskettu lainamäärä oli vuoden lopussa VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 1 812, ,1 Muut pitkävaikutteiset menot 1 450, , , ,5 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,8 Rakennukset , ,7 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,5 Koneet ja kalusto 6 072, ,9 Muut aineelliset hyödykkeet 911,8 428,8 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , , ,5 Sijoitukset Osakkuusyhteisöosuudet 1 159, ,0 Osakkeet ja osuudet 3 251, ,2 Muut lainasaamiset 57,5 111,9 Muut saamiset 126,7 19, , ,3 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot 464,4 591,1 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 133,4 124,1 Muut toimeksiantojen varat 182,7 153,3 780,4 868,5 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 482,8 488,6 Keskeneräiset tuotteet 196,0 134,6 Valmiit tuotteet/tavarat 814,6 632,9 Ennakkomaksut 0,0 0, , ,1 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset 97,9 103,0 Muut saamiset 2 272, ,3 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 4 676, ,6 Lainasaamiset 101,5 77,0 Muut saamiset 8 021, ,1 Siirtosaamiset 929,6 627, , ,7 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet 1 285, ,5 Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin 1 300, ,1 Muut arvopaperit 11,4 11, , ,0 Rahat ja pankkisaamiset 3 300, ,6 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,

8 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,4 Osuus kuntayhtymien oman pääoman lisäyksestä 2 223, ,4 Arvonkorotusrahasto 206,7 206,7 Muut omat rahastot 8 468, ,1 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,3 Tilikauden ylijäämä 2 739, , , ,9 VÄHEMMISTÖOSUUDET 2 860, ,1 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero 6 342, ,1 Vapaaehtoiset varaukset 3 913, , , ,3 PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset 99,7 114,0 Muut pakolliset varaukset 1 165,7 575, ,3 689,4 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot 681,6 798,5 Lahjoitusrahastojen pääomat 964,7 418,5 Muut toimeksiantojen pääomat 18,2 11, , ,2 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,1 Lainat julkisyhteisöiltä 7 710, ,3 Lainat muilta luotonantajilta 0,0 600,0 Ostovelat -2,4 4,7 Muut velat 2 502, , , ,0 Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 3 512, ,7 Lainat julkisyhteisöiltä 63,6 375,5 Lainat muilta luotonantajilta 600,0 0,0 Saadut ennakot 537,7 619,3 Ostovelat , ,5 Muut velat 2 813, ,8 Siirtovelat , , , ,3 PL Tuusula (09) VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,2 KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 69,8 72,4 Rahoitusvarallisuus, / asukas Konsernin lainat, / asukas Konsernin lainakanta , Konsernin lainasaamiset , Asukasmäärä Matti Savimaa/Studio Savi Oy

9

10 SISÄLTÖ Organisaatio 4 Toimintakertomus 5 Tuloslaskelma 8 Rahoituslaskelma 9 Tase 10 Kuntakonserni 12 Konsernitase 13 Tuusula pähkinänkuoressa Asukasluku : Veroprosentti 18,00 Työttömyysaste 4,1 % Henkilöstömäärä : 1729 Henkilöstön määrä 48,8 / 1000 asukasta Vuosikate 11,5 milj. e Vuosikate 325 e/asukas Vuosikate/poistot 129,0 % Lainakanta 12,5 milj. e Lainakanta 352 e/asukas Rahoitusvarallisuus -569 e/asukas Investointien tulorahoitus 60,8 % Omavaraisuusaste 82,6 % 18 19

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA TILINPÄÄTÖS

TUUSULAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 207 TUUSULAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 1 SISÄLTÖ Organisaatio 4 Toimintakertomus 5 Tuloslaskelma 8 Rahoituslaskelma 9 Tase 10 Kuntakonserni 12 Konsernitase 13 16 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2007 Vuosi 2007

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2009

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2009 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2009 Tilinpäätös 2009 LAHTI TP 2007 TP 2008 TP 2009 Asukasluku (31.12)*) 99 301 100 080 100 833 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 290 033 314 779 320 977

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2006

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2006 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2006 Tilinpäätös 2006 LAHTI TP 2004 TP 2005 TP 2006 Asukasluku (31.12) 98 293 98 411 98 755 Veroprosentti 18,25 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 247 381 258 802 274 700 Vuosikate

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TULOSLASKELMAN TARKASTELU 1/7 2011 2010 Toimintatuotot 4.543.224 3.933.772 TA-toteutuma 108,32 % 104,8 % Muutos edell.vuodesta / % 609.453 / 15,5 % 639.183 / 19,4 % Toimintatuotot

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 3.3.216 Päiväys: 3.3.216 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

Talous- ja omistajuusyksikkö. Tilinpäätös 2011

Talous- ja omistajuusyksikkö. Tilinpäätös 2011 Tilinpäätös 2011 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2011 lopussa Väestörekisterikeskuksen mukaan 87 567, asukasmäärä laski 505 henkilöllä edelliseen vuoteen verrattuna. Työttömien määrä laski edellisestä

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015 Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot