Tuusulan kunta TilinpäätÖs

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuusulan kunta TilinpäätÖs"

Transkriptio

1 0 Tuusulan kunta TilinpäätÖs 1

2 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2006 Vuosi 2006 jää maamme kunnallishistoriaan ajankohtana, jolloin käytiin hyvin vilkasta keskustelua kunnallishallinnon tulevaisuudesta. Valtioneuvosto käynnisti keväällä 2005 ns. Paras-hankkeen kunta- ja palvelurakenteen uudistamiseksi. Tavoitteena on turvata asukkaille kuntien vastuulla olevat hyvinvointipalvelut myös tulevaisuudessa. Kuntarakenteen on oltava elinvoimainen, toimintakykyinen ja eheä. Keskustelu loppuvuodesta 2005 johti alueellamme siihen, että osana kunta- ja palvelurakennehanketta päätettiin käynnistää esiselvitys siitä, tarvitaanko kuntajaotuksen muutoksia Tuusulan, Keravan ja Järvenpään välillä vai voidaanko toimintaa verkostoida ja tehostaa riittävästi nykyisellä kuntarakenteella. Kuntajohtajat velvoitettiin tekemään esiselvitystyö maaliskuun 2006 loppuun mennessä. Kuntajohtajat eivät esittäneet kuntaliitosselvityksen käynnistämistä, vaan vaihtoehtona sille tiiviimpää kuntayhteistyötä ja jopa yhteistä tilaaja-tuottaja -malliin perustuvaa palvelupiiriä (TRIO). Tuusulan valtuustoseminaarissa huhtikuussa 2006 linjattiin yksimielisesti, että Tuusulan kunta säilyy itsenäisenä ja seutuyhteistyötä tehostetaan ilman erityisiä hallinnollisia muutoksia. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen puitelakiin sisältyy useita kuntia koskevia velvoitteita. Kuntien tulee laatia elokuun 2007 loppuun mennessä selvitykset yhteistyöstä ja toimeenpanosuunnitelmat palveluiden järjestämisestä. Yhteistyö tapahtuu joko kuntaliitoksin tai yhteistoiminta-alueita muodostamalla. Pääkaupunkiseutu ja 16 kaupunkiseutua tekevät erikseen suunnitelmat seudullisesta yhteistyöstä. Helsingin seudun 14 kuntaa (HSYK) tekevät lisäksi vapaaehtoisesti MAL-suunnitelman (maankäyttö, asuminen ja liikenne). Toimeenpanosuunnitelma on päätetty tehdä KUUMA-kuntien yhteistoiminta-alueella yhteisenä perustuen palvelustrategiaan. Kehyskunnissa asukasluvun kasvu nousi edellisestä vuodesta. Myös Tuusulan väestön kasvu piristyi: kokonaismuutos oli 544 henkeä eli 1,5 %. Tuusulan asukasluku oli vuoden päättyessä Asukasluvun kasvu oli absoluuttisena määränä maan kunnista kahdenneksitoista suurin. Tuusula on kolmanneksi suurin maalaiskunta, ja kaikkien kuntien joukossa Tuusula on 28:nneksi suurin. Kuntaan muutti henkeä ja kunnasta muutti pois henkeä muuttovoiton ollessa 257 henkeä. Tuusulassa syntyi lapsia edellistä vuotta enemmän, yhteensä 435. Vuonna 2006 Tuusulaan valmistui rakennuksia 410, mikä on edellisvuoden tasoa. Asuntoja valmistui 19 % enemmän kuin edellisenä vuonna, yhteensä 328. Valmistuneista asunnoista 74 % oli erillisiä pientaloja edellisvuosien tapaan. Omakotitontteja kunta luovutti 58 kappaletta, ja muita asuntorakentamisen tontteja 9 kappaletta. Kaavoitus eteni suunnitelmallisesti, ja kymmenen asemakaavaa ja asemakaavan muutosta tuli voimaan vuoden 2006 aikana. Valtuusto hyväksyi maaliskuussa Jokelan osayleiskaavan. Focus-alueen, Sulan alueen ja varuskunnan alueen osayleiskaavoituksen pohjaksi tehtiin luonnon ja maiseman perusselvityksiä. Teknillisen korkeakoulun yhdyskuntasuunnittelun opiskelijat tekivät harjoitustöinään luonnostelmia varuskunnan alueesta. Tuusulan elinkeinoelämän kehitys jatkui myönteisenä. Kuntamme on erittäin kiinnostava sijoittumispaikka erityisesti logistiikan toimialan yrityksille. Vuoden aikana myytiin yhdeksän työpaikkatonttia ja vuokrattiin yksi. Jusslan työpaikka-alue myytiin loppuun. Suurimpia tonttikauppoja tehtiin Tehojakelu Oy:n, Liebherr Finland Oy:n ja Berendsen Textile Service Oy:n kanssa. Uusia työpaikkatontteja saadaan seuraavaksi myyntiin Kulomäentien ja Ristikiven alueilta. Myönteinen kehitys näkyy myös työttömyysasteen painumisena jopa alle neljän prosentin. Käytännössä elinkeinoelämä kokee jo osaavan työvoiman puutetta. Keskustojen kehittämiseksi ja kaupallisten palveluiden parantamiseksi työn alla on mittavia kehittämishankkeita niin Hyrylässä, Jokelassa kuin Kellokoskellakin. Toimintavuonna Riihikallion kaupallinen keskus siirtyi Tuusulanväylän varteen Riha Centeriin. Tuusulan kunta, Lemminkäinen Oyj ja SRV Yhtiöt Oyj allekirjoittivat yhteistyösopimuksen Focus- yritysalueen kehittämisestä huhtikuussa. Tavoitteena on luoda Helsinki-Vantaan lentokenttäalueen pohjoispuolelle ja tulevan Kehä IV:n varteen kansainväliset mitat täyttävä yrityspuisto. Yleissuunnitelman teko annettiin Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy:lle. Helsingin Ilmatorjuntarykmentissä pidettiin viimeinen valatilaisuus ja lippu laskettiin viimeisen kerran Puolustusministeri päätti Puolustusvoimien Kansainvälisen Keskuksen toimintojen ja henkilöstön uudelleen järjestelyistä. Niinisalossa toimivan Puolustusvoimien Kansainvälisen Keskuksen tehtävät organisoidaan uudelleen, mutta se jatkaa toimintaansa Pääesikunnan alaisena itsenäisenä sotilaslaitoksena. Se sijoitetaan Tuusulaan Helsingin Ilmatorjuntarykmentiltä vapautuviin tiloihin kesään 2008 mennessä. Sotilaat ja sotilasperinteet siis säilyvät sittenkin tuusulalaisessa katukuvassa. Vapautuvista maa-alueista ei päästy sopimukseen valtion kanssa. J. H. Erkon koti Erkkola siirtyi kulttuurikäyttöön runoilijan muistovuoden kunniaksi. Tuusulan kunta osti Tuusulan Rantatiellä sijaitsevan Erkkolan ja perusti taloa varten J. H. Erkko -rahaston. Erkkolan oston mahdollisti Jane ja Aatos Erkon säätiön lahjoittamat varat. Erkkola täydentää osaltaan Tuusulan Rantatien kulttuuritarjontaa. Tuusulan kunta jatkoi voimakasta palvelurakentamista: mm. Riihikallion koulun laajennustyöt ja Tuuskodon saneeraus aloitettiin, Jokelan koulukeskuksen laajennus ja saneeraus valmistui, Pertun koulun keittiötä laajennettiin palvelemaan myös koulukeskusta, Kirkonkylän koulun laajennuksen suunnittelu alkoi ja Kellokosken terveysaseman laajennus- ja saneeraustyöt pääsivät käyntiin. Lisäksi toteutettiin mittava määrä pienempiä korjauksia. Kunta teki kertomusvuonna hyvän taloudellisen tuloksen johtuen osaltaan hyvästä suhdannetilanteesta, mutta myös siitä, että valtuustokauden alussa linjattu talouspolitiikka on tuottanut tulosta. Veroprosentti oli toista vuotta 18. Toimintakulujen kasvu (4,3 %) oli selvästi pienempi kuin edel- lisvuonna. Toimintatulot eivät kasvaneet, jolloin toimintakate heikkeni 6,6 %. Verorahoituksen (verot ja valtionosuudet) kasvu jäi 5,5 prosenttiin, vaikka verotulot kasvoivatkin 6,4 %, eli saman verran kuin maan kunnissa keskimäärin. Verotulojen määrä oli 110,7 milj. euroa ja valtionosuuksien 17,5 milj. euroa. Toimintakulut olivat 146,0 milj. euroa ja nettoinvestoinnit 18,9 milj. euroa. Vuosikate pysyi edellisen vuoden tasolla ollen n. 12 milj. euroa ja 129 % poistoista, joten tulorahoitus oli tasapainossa. Tilikauden ylijäämäksi muodostui 2,7 milj. euroa. Tase on edelleen vahva omavaraisuusasteen ollessa 82,5 %. Kovasta investointikaudesta johtuen kunnalla oli vuoden päättyessä 10,1 milj. euroa pitkäaikaista korollista velkaa, ja kuntatodistuksilla oli vuoden aikana tasattu maksuvalmiutta. Lainakanta oli vuodenvaihteessa 13,1 miljoonaa euroa, josta korollista 12,5 milj. euroa, mutta lainasaamisia oli 3,0 milj. euroa. Lainamäärä on suhteellisesti vielä erittäin kohtuullinen, mutta sen kasvuvauhti huolestuttaa. Tuusulan korollinen velka on 352 euroa asukasta kohden, kun kaikilla maan kunnilla on lainaa lähes 1500 euroa asukasta kohden. Tuusulalla on talouden puolesta edellytykset hoitaa lähivuosinakin jatkuvat peruspalveluinvestoinnit, mutta se edellyttää palvelutason, tulojen, menojen ja taseen jatkuvaa kriittistä arviointia sekä tiukkaa talousohjausta. Erityisen haasteen tulee muodostamaan varuskunta-alueen rakentaminen ja sen tarvitsemat palvelut. Esitän päätöksentekijöille parhaat kiitokset työskentelystä kuntalaisten hyväksi, ja henkilökunnalle kiitokset hyvin tehdystä työstä haasteellisessa toimintaympäristössä. Hannu Joensivu kunnanjohtaja 2 3

3 ORGANISAATIO VALTUUSTO Pj. Tuija Reinikainen TOIMINTAKERTOMUS KUNNANJOHTAJA Hannu Joensivu Sisäinen tarkastus KONSERNIPALVELUT HALLINTO Hallintojohtaja Matti J. Arola MAATALOUSLAUTAKUNTA Pj. Ari Nyman Lainopilliset palvelut Hallintopalvelut Keski-Uudenmaan asiamiesja neuvontapalvelut Henkilöstöhallinto Pelastus- ja suojelupalvelut Maaseutuelinkeinopalvelut KAAVOITUSLAUTAKUNTA Pj. Jaakko Torppa KOULUTUS- JA KIRJASTOLAUTAKUNTA Pj. Sirkku Hanhela KULTTUURILAUTAKUNTA Pj. Kim Kiuru Vuosikate SIVISTYS- TOIMI Sivistystoimenjohtaja Esa Ukkola Koulupalvelut Kirjasto Kansalaisopisto Kulttuuri ja museo Liikunta Nuoriso Hallinto TALOUS JA RESURSSIT Talousjohtaja Riitta Partanen LIIKUNTALAUTAKUNTA Pj. Mika Mäki-Kuhna Talous- ja suunnittelupalvelut Laskenta- ja kirjanpitopalvelut Palkanmaksupalvelut Asuntopalvelut KUNNANHALLITUS Pj. Janne Leivo NUORISOLAUTAKUNTA Pj. Antti Kaikkonen TEKNINEN TOIMI Tekninen johtaja Keijo Sorri YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Pj. Tia Laine-Ylijoki Mittaus- ja karttapalvelut Kunnallistekniikka Vesihuoltolaitos Tilakeskus Joukkoliikenne Rakennusvalvonta Ympäristökeskus Hallinto TARKASTUSLAUTAKUNTA Pj. Pentti Kilpeläinen TILINTARKASTAJAT TEKNINEN LAUTAKUNTA Pj. Petri Ahonen TERVEYSLAUTAKUNTA Pj.Tuula Salminen TERVEYS- TOIMI Johtava lääkäri Riitta Ristolainen Lääkärit Hoitohenkilöstö Hammashoito Lasten ja nuorten erityispalvelut Talouspalvelut SISÄISET PALVELUT Talousjohtaja Riitta Partanen Hankintatoimi Asiakaspalvelut Tietojärjestelmäpalvelut Ruokapalvelut KESKUSVAALILAUTAKUNTA Pj. Risto Sirola SOSIAALILAUTAKUNTA Pj. Arto Lindberg SOSIAALI- TOIMI Sosiaalitoimenjohtaja Arja Yliluoma Varhaiskasvatus Vammaispalvelut Vanhusten palvelut Sosiaalityö ja lastensuojelu Hallinto ja kehittäminen KUNTAKEHITYS Kunnanjohtaja Hannu Joensivu Maankäyttö Kaavoitus Yrityspalvelut KUNNAN HALLINTO 2006 Valtuusto Tuusulan kunnanvaltuustoon kuuluu 51 valtuutettua. Valtuuston puheenjohtajat vuoden 2006 lopussa olivat puhteenjohtaja Merja Kuusisto, I varapuheenjohtaja Tuija Reinikainen ja II varapuheenjohtaja Lauri Untamo. Kunnanhallitus Tuusulan kunnanhallitukseen kuuluu 11 jäsentä. Kunnanhallituksen puheenjohtajat vuoden 2006 lopussa olivat puheenjohtaja Janne Leivo, I varapuheenjohtaja Raimo Stenvall ja II varapuheenjohtaja Päivö Kuusisto. Lautakunnat Vuonna 2006 Tuusulassa toimi 12 lautakuntaa, joiden tehtävänä oli huolehtia oman toimialansa toiminnan ja talouden johtamisesta ja valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta. Henkilöstö Tuusulan kunnan henkilömäärä vuoden 2006 lopussa oli yhteensä 1729 henkilöä, joista vakinaisia 1241, määräaikaisia 264, sijaisia 205, 14 oppisopimuksella ja 5 työllistettyä. Henkilöstön määrä tuhatta asukasta kohden oli 48,8. Kuntaan perustettiin yhteensä 26 uutta virkaa tai tehtävää. Niistä sijoittui terveystoimeen 10, sosiaalitoimeen 3, sivistystoimeen 10, tekniseen toimeen 1 sekä hallinto ja tukipalveluihin 2. Lisäksi määräajaksi palkattiin nuorten päihdeohjelmahankkeeseen 3 työntekijää ja päivähoitoon 14 tilapäistä työntekijää sekä KUUMA-kuntien ja Hyvinkään yhteiseen sosiaalipäivystyshankkeeseen määräaikainen projektityöntekijä. TOIMINTAKATSAUS 2006 Väestö Väkiluku kasvoi 544 henkilöä (1,5 %) ja oli vuoden lopussa Väkiluvun muutos oli selvästi edellisvuoden kasvua (377 henkilöä) suurempi. Nettoinvestoinnit ja vuosikate (1000 ) Työllisyys Tuusulassa oli 744 työtöntä työnhakijaa (v. 2005: 973) ja työttömyysaste oli 4,1 % (v. 2005: 5,5 %). Avoimia työpaikkoja vuodenvaihteessa oli 146 (v. 2005: 142). Suurimmat työnantajat Tuusulan kunnan lisäksi olivat Finnfrost Oy, Kellokosken sairaala, Suomen Lehtiyhtymä Oy, Lemminkäinen Oyj, PaloDEx Group Oy ja Steris Finn-Aqua. Henkilöstö henkilöä Hallinto ja tukipalvelut 142 Tekninen toimi 192 Terveystoimi 310 Kulttuuri ja vapaa-aika 92 Muu sosiaalitoimi 155 Päivähoito 345 Koulutus 493 Nettoinvestoinnit Kuntayhtymät, Osakkuusyhtiöt, Tytäryhtiöt

4 TALOUS Kunnan talouden kehitys Kunnan talous oli tasapainossa. Verotulot kasvoivat 6,4 % edellisvuodesta. Toimintakulut kasvoivat 4,3 %. Toimintakulujen kasvu oli selvästi edellisvuosia pienempi. Kunnan tavoitteena on säilyttää tasapainoinen talous, joka edellyttää toimintakulujen vuosittaisen kasvun saamista pysyvästi alle viiden prosentin tason. Kunnan rahoitustilanne heikkeni vuoden aikana ja lainakanta kasvoi 5,8 milj.. Korollista velkaa vuoden lopussa oli 12,5 milj. (352 euroa/asukas). Veroprosentti (18 %) oli kertomusvuonna sama kuin edellisenäkin vuonna. Tilikauden tuloksen muodostuminen Kunnan ulkoisten tuottojen, verorahoituksen (verotulot + valtionosuudet) ja muiden rahoitustuottojen yhteismäärä oli kertomusvuonna 157,9 milj.. Kokonaistuottojen määrä nousi 3,8 % edelliseen vuoteen verrattuna verotulojen ja käyttöomaisuuden myyntivoittojen kasvusta johtuen. Kulujen kokonaismäärä oli 146,4 milj., joka oli 6,2 milj. edellisvuotta suurempi. Vuoden 2006 vuosikate oli 11,5 milj., joka oli hieman pienempi kuin vuonna Tilikauden ylijäämä oli +2,6 milj.. Tilikauden tuloksen käsittely Kunnanhallitus esittää, että tuloslaskelman osoittama tilikauden ylijäämä ,00 euroa kirjataan omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämä -tilille. Käyttöomaisuusinvestoinnit Tilikauden käyttöomaisuusinvestoinnit olivat yhteensä 20,5 milj.. Suurin talonrakennuskohde kertomusvuonna oli Jokelan koulukeskuksen laajennus ja saneeraus, joka valmistui syksyllä Palvelukeskus Tuuskodon saneeraus ja Kellokosken terveysaseman laajennus ja saneeraus käynnistyivät. Hankkeiden on määrä valmistua vuoden 2007 loppupuolella. Kunnallistekniikan rakentamiseen ja peruskorjaukseen käytettiin noin 6,6 milj.. Toiminnan rahoitus Tilikauden tulorahoitus ei riittänyt kattamaan investointeja. Varsinaisen toiminnan ja investointien Lainat /asukas Tuusula nettokassavirta oli 6,4 milj., joka oli selvästi edellisvuotta parempi. Investointien rahoittamiseksi kunnan korollinen lainamäärä kasvoi 5,7 milj.. Tase Kunnan taseen loppusumma vuoden 2006 lopussa oli 207 milj.. Tase kasvoi edellisestä vuodesta 13,9 milj.. Käyttöomaisuus kasvoi 8,9 milj. ja saamiset 4,8 milj.. Kunnan omavaraisuusaste oli vuoden lopussa 82,5 %, joka oli 4 % edellisvuotta pienempi kunnan velkaantumisesta johtuen. Lainakanta kasvoi vuoden aikana 5,7 milj.. Korollinen lainamäärä asukasta kohden oli vuoden lopussa 352 euroa Koko maa Tuloslaskelma 2006/tuotot Muut toimintatuotot 11,6 milj. Rahoitustuotot 1,1 milj. Tuet ja avustukset 1,9 milj. Maksutuotot 8,5 milj. Myyntituotot 6,6 milj. Valtionosuudet 17,5 milj. Poistot 8,9 milj. Muut kulut 0,9 milj. Vuokrat 2,3 milj. Avustukset 10,4 milj. Aineet, tarv. ja tavarat 8,7 milj. Palvelujen ostot 55,2 milj. Käyttötalouden toimintamenot ,5 milj. (ulkoiset ja sisäiset) Hallinto ja tukipalvelut 16,7 milj. Tekninen toimi 18,9 milj. Muu terveystoimi 23,5 milj. Erikoissairaanhoito 24,0 milj. Tuloslaskelma 2006/kulut Verotulot 110,7 milj. Henkilöstökulut 68,5 milj. Kulttuuri ja vapaa-aika 7,5 milj. Koulutus 32,6 milj. Lasten päivähoito 19,5 milj. Muu sosiaalitoimi 23,7 milj. 6 7

5 TULOSLASKELMA Rahoituslaskelma Toimintatuotot Myyntituotot 6 612, ,7 Maksutuotot 8 518, ,0 Tuet ja avustukset 1 899, ,9 Muut tuotot , , , ,4 Toimintakulut Henkilöstökulut , ,0 Palvelujen ostot , ,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,4 Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 7,7 Avustukset , ,8 Muut kulut , , , ,9 TOIMINTAKATE , ,5 Verotulot , ,0 Valtionosuudet , ,9 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 168,1 164,3 Muut rahoitustuotot 910,0 517,8 Korkokulut -374,7-223,7 Muut rahoituskulut -37,0-12,8 VUOSIKATE , ,8 Poistot ja arvonalentumiset , ,3 TILIKAUDEN TULOS 2 585, ,5 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 279,4 278,2 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 0,0 0,0 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) -212, ,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 2 652, ,3 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot / toimintakulut, % 19,6 21,4 Vuosikate / poistot, % 129,0 144,8 Vuosikate, / asukas Asukasmäärä Toiminnan rahavirta Tulorahoitus Vuosikate , ,8 Tulorahoituksen korjauserät , , , ,7 Investointien rahavirta Investointimenot , ,0 Rahoitusosuudet investointimenoihin 1 531, ,2 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 8 306, , , ,5 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,7 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten vähennykset 23,5 15,1 23,5 15,1 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 5 000, ,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -637,0-37,0 Lyhytaikaisten lainojen muutos 1 362, , ,9 468,0 Oman pääoman muutokset 0,0 75,2 Muut maksuvalmiuden muutokset 218, ,7 Rahoituksen rahavirta 5 968, ,0 Rahavarojen muutos -445,0-127,8 Rahavarojen muutos Rahavarat ,8 495,8 Rahavarat ,8 623,6-445,0-127,8 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus,% 60,8 73,8 Pääomamenojen tulorahoitus, % 58,9 73,7 Lainanhoitokate 5,9 11,4 Kassan riittävyys, pv -0,1 1,1 Asukasmäärä

6 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 192,0 269,7 Muut pitkävaikutteiset menot 895,1 885, , ,5 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,4 Rakennukset , ,7 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,6 Koneet ja kalusto 2 833, ,9 Muut aineelliset hyödykkeet 267,0 267,0 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 6 888, , , ,1 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,3 Muut lainasaamiset 3 033, , , ,0 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot 464,4 591,1 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 85,0 83,7 549,4 674,8 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 105,8 102,2 Valmiit tuotteet/tavarat 811,3 628,3 917,1 730,6 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset 97,9 103,0 Muut saamiset 2 072, ,8 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 3 920, ,3 Lainasaamiset 100,0 100,0 Muut saamiset 7 042, ,2 Siirtosaamiset 631,2 304, , ,7 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet 4,1 100,6 4,1 100,6 Rahat ja pankkisaamiset 46,7 395,2 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,4 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,9 Muut omat rahastot 7 135, ,4 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,1 Tilikauden ylijäämä 2 652, , , ,8 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero 2 331, , , ,7 PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset 500,0 0,0 500,0 0,0 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot 512,0 645,3 Lahjoitusrahastojen pääomat 919,8 378, , ,4 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,5 Lainat julkisyhteisöiltä 47,1 62,2 Lainat muilta luotonantajilta 600,0 Ostovelat 4,7 Muut velat 2 494, , , ,9 Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 1 765, ,5 Lainat julkisyhteisöiltä 15,1 23,5 Lainat muilta luotonantajilta 1 200,0 589,6 Saadut ennakot 181,8 197,3 Ostovelat 8 673, ,1 Muut velat 1 562, ,6 Siirtovelat 8 279, , , ,6 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,4 TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 82,6 87,2 Rahoitusvarallisuus, / asukas Suhteellinen velkaantuneisuus, % Lainakanta 31.12, Lainat, / asukas Lainasaamiset 31.12, Asukasmäärä

7 kuntakonserni Konsernitase KUNTAYHTYMÄT HUS, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri ky Uudenmaan erityispalvelut ky Uudenmaan liitto Keski-Uudenmaan ammattikoulutusyhtymä Keski-Uudenmaan vesiensuojelun ky Tuusulan seudun vesilaitos ky Uudenmaan päihdehuollon ky TUUSULA-KONSERNI 2006 TUUSULAN KUNTA SÄÄTIÖT Roselius-säätiö 80 % TYTÄRYHTIÖT Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy 100 % Tuusulan Kansanopisto Oy 85 % Kiinteistö Oy Haukkamäki 84 % Kellokosken Jäähalli Oy 74 % Kiinteistö Oy Haukkamäenrinne 72 % Kiinteistö Oy Riihikallion lähipalvelukeskus 70 % Kiinteistö Oy Tuusulan Vanha Kunnantalo 67 % Kiinteistö Oy Tuusulan Lahelankankaan toimitalo 62 % As Oy Tuusulan Haukilahdentie 3 61 % Kiinteistö Oy Hyrylän Ostoskeskus 60 % Tuusulan Tenniskeskus Oy 53 % Tuusulan Jäähalli Oy 51 % Tuusulan Tekonurmi Oy 51 % Tuusulan konsernirakenne Tuusula-konserniin kuului kertomusvuoden lopussa yhteensä 21 tytäryhteisöä ja kuntayhtymää, jotka yhdisteltiin konsernitaseeseen. Kunnalla oli lisäksi merkittävä omistusosuus kahdeksassa osakkuus- ja yhdessä yhteisyhteisössä. Kuntakonserniin perustettiin uusi tytäryhtiö, Tuusulan Tekonurmi Oy, jossa kunnan omistusosuus on 51 %. Konsernin toiminta ja talous Konsernitaseen loppusumma oli 256,2 milj., joka oli 14,3 milj. suurempi kuin vuoden 2005 lopussa. Kasvu johtui pääosin emoyhteisön taseen kasvusta. Konsernin oma pääoma kasvoi 3,4 milj.. Lainakanta kasvoi tilivuoden aikana 5,5 milj. ja asukasta kohti laskettu lainamäärä oli vuoden lopussa VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 1 812, ,1 Muut pitkävaikutteiset menot 1 450, , , ,5 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,8 Rakennukset , ,7 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,5 Koneet ja kalusto 6 072, ,9 Muut aineelliset hyödykkeet 911,8 428,8 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , , ,5 Sijoitukset Osakkuusyhteisöosuudet 1 159, ,0 Osakkeet ja osuudet 3 251, ,2 Muut lainasaamiset 57,5 111,9 Muut saamiset 126,7 19, , ,3 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot 464,4 591,1 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 133,4 124,1 Muut toimeksiantojen varat 182,7 153,3 780,4 868,5 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 482,8 488,6 Keskeneräiset tuotteet 196,0 134,6 Valmiit tuotteet/tavarat 814,6 632,9 Ennakkomaksut 0,0 0, , ,1 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset 97,9 103,0 Muut saamiset 2 272, ,3 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 4 676, ,6 Lainasaamiset 101,5 77,0 Muut saamiset 8 021, ,1 Siirtosaamiset 929,6 627, , ,7 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet 1 285, ,5 Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin 1 300, ,1 Muut arvopaperit 11,4 11, , ,0 Rahat ja pankkisaamiset 3 300, ,6 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,

8 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,4 Osuus kuntayhtymien oman pääoman lisäyksestä 2 223, ,4 Arvonkorotusrahasto 206,7 206,7 Muut omat rahastot 8 468, ,1 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,3 Tilikauden ylijäämä 2 739, , , ,9 VÄHEMMISTÖOSUUDET 2 860, ,1 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero 6 342, ,1 Vapaaehtoiset varaukset 3 913, , , ,3 PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset 99,7 114,0 Muut pakolliset varaukset 1 165,7 575, ,3 689,4 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot 681,6 798,5 Lahjoitusrahastojen pääomat 964,7 418,5 Muut toimeksiantojen pääomat 18,2 11, , ,2 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,1 Lainat julkisyhteisöiltä 7 710, ,3 Lainat muilta luotonantajilta 0,0 600,0 Ostovelat -2,4 4,7 Muut velat 2 502, , , ,0 Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 3 512, ,7 Lainat julkisyhteisöiltä 63,6 375,5 Lainat muilta luotonantajilta 600,0 0,0 Saadut ennakot 537,7 619,3 Ostovelat , ,5 Muut velat 2 813, ,8 Siirtovelat , , , ,3 PL Tuusula (09) VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,2 KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 69,8 72,4 Rahoitusvarallisuus, / asukas Konsernin lainat, / asukas Konsernin lainakanta , Konsernin lainasaamiset , Asukasmäärä Matti Savimaa/Studio Savi Oy

9

10 SISÄLTÖ Organisaatio 4 Toimintakertomus 5 Tuloslaskelma 8 Rahoituslaskelma 9 Tase 10 Kuntakonserni 12 Konsernitase 13 Tuusula pähkinänkuoressa Asukasluku : Veroprosentti 18,00 Työttömyysaste 4,1 % Henkilöstömäärä : 1729 Henkilöstön määrä 48,8 / 1000 asukasta Vuosikate 11,5 milj. e Vuosikate 325 e/asukas Vuosikate/poistot 129,0 % Lainakanta 12,5 milj. e Lainakanta 352 e/asukas Rahoitusvarallisuus -569 e/asukas Investointien tulorahoitus 60,8 % Omavaraisuusaste 82,6 % 18 19

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Tuusulan kunta TilinpäätÖs

Tuusulan kunta TilinpäätÖs 0 Tuusulan kunta TilinpäätÖs KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2005 Vuosi 2005 oli tuusulalaisittain poikkeuksellisen suurten tapahtumien aikaa, ja kuntamme näkyi valtakunnallisestikin julkisuudessa varuskunnan

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2008

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2008 8 SISÄLTÖ Organisaatio 6 Toimintakertomus 7 Tuloslaskelma 10 Rahoituslaskelma 11 Tase 12 Konsernituloslaskelma 14 Konsernirahoituslaskelma 15 Konsernitase 16 Kuntakonserni 18 TUUSULA PÄHKINÄNKUORESSA ASUKASLUKU

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA TILINPÄÄTOS

TUUSULAN KUNTA TILINPÄÄTOS 2 0 0 3 TUUSULAN KUNTA TILINPÄÄTOS 1 SISÄLTÖ Organisaatio 4 Toimintakertomus 5 Tuloslaskelma 8 Rahoituslaskelma 9 Tase 10 Kuntakonserni 12 Konsernitase 13 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2003 Vuonna 2003

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

TUUSULA PÄHKINÄNKUORESSA

TUUSULA PÄHKINÄNKUORESSA 21 SISÄLTÖ Organisaatio 6 Toimintakertomus 7 Tuloslaskelma 10 Rahoituslaskelma 11 Tase 12 Konsernituloslaskelma 14 Konsernirahoituslaskelma 15 Konsernitase 16 Kuntakonserni 18 2 TUUSULA PÄHKINÄNKUORESSA

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TUUSULA PÄHKINÄNKUORESSA

TUUSULA PÄHKINÄNKUORESSA 91 SISÄLTÖ Kunnanjohtajan katsaus 4 Organisaatio 6 Toimintakertomus 7 Tuloslaskelma 10 Rahoituslaskelma 11 Tase 12 Konsernituloslaskelma 14 Konsernirahoituslaskelma 15 Konsernitase 16 Kuntakonserni 18

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa TULOSLASKELMA Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet Hankeosuussuoritukset Kulutusperusteiset vastikkeet Erityisvastikkeet./. Rahastoidut vastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Ammatinharjoittaja - Asteri mallitilikartta (am11)

Ammatinharjoittaja - Asteri mallitilikartta (am11) T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot