NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2014"

Transkriptio

1 NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2014

2 1 NAKKILAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 sivu 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA Kunnanjohtajan katsaus Yleistiedot kunnasta Kunnan hallinto Kunnan toiminnan kehitys Arvioitu kehitys alkaneella tilikaudella Talouden kehitys 12 2 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN Tuloslaskelma Tuloslaskelman tunnusluvut Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä 18 3 TOIMINNAN RAHOITUS Rahoituslaskelma Rahoituslaskelman tunnusluvut 20 4 TASETARKASTELU Kunnan tase Taseen tunnusluvut Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernitaseen tunnusluvut Selonteko konsernin valvonnan järjestämisestä 30 5 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen KESKUSVAALILAUTAKUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KUNNANHALLITUS PERUSTURVALAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA Yhteenveto talousarvion määrärahojen toteutumisesta 107 Tuloslaskelman toteutuminen 112 Tuloslaskelma 2014 verrattuna edelliseen vuoteen 114 Rahoituslaskelman toteutuminen 116 Rahoituslaskelma 2014 verrattuna edelliseen vuoteen 117 Kunnan tase vuodelta Vesi- ja viemärilaitoksen tuloslaskelman toteutuminen 120 Vesi- ja viemärilaitoksen tuloslaskelma verrattuna edelliseen vuoteen 122 Vesi- ja viemärilaitoksen tase Vesi- ja viemärilaitoksen rahoituslaskelma Konsernin tuloslaskelma 126 Konsernin rahoituslaskelma 127 Konsernitase TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Konsernin liitetiedot 140 Kunnan hallinto-organisaatio 142 Nakkilan kunnan talousarviokaava 147 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista, selvitys kirjanpidon säilyttämisestä 151 Allekirjoitukset 152

3 NAKKILAN KUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1.1 Kunnanjohtajan katsaus Valtuusto päätti merkitä tiedokseen Porin seudun kuntajakoselvityksen loppuraportin ja päätti osallistua Kuntarakennelain 8 :n mukaisen yhdistymissopimuksen valmisteluun kuntarakenneselvityksen perusteella. Valtuusto päätti samoin merkitä tiedokseen Keski-Satakunnan kuntajakoselvityksen ja päätti osallistua Kuntarakennelain 8 :n mukaisen yhdistymissopimuksen valmisteluun kuntarakenneselvityksen perusteella. Valtuusto päätti lisäksi , että valtiovarainministeriöltä haetaan erityisen kuntajakoselvityksen määräämistä Keski-Satakunnan kuntajakoselvitykselle. Vuoden aikana julkistettiin valtionosuusuudistus ja valtionosuusleikkaukset. Valtionosuuden leikkaus merkitsee Nakkilassa 259 euron valtionosuuksien menetystä asukasta kohti ja valtionosuusuudistus 142 euron menetystä asukasta kohti. Yhteensä valtionosuusuudistus ja valtionosuusleikkaus merkitsevät 2,2 milj. euron vähennyksiä valtionosuuteen. Vähennys tapahtuu portaittain vuosien aikana. Valtuuston syyskuussa 2013 hyväksymän talouden tasapainotusohjelman mukaisesti parannettiin käyttötalouden tulosta euroa säästötoimilla ja vesi- ja jätevesitaksojen korottamisella. Vuoden 2014 tilikauden alijäämä on euroa. Vuonna 2012 tilikauden alijäämä oli ja vuonna euroa. Vuoteen 2013 nähden vuoden 2014 tilinpäätöksessä toimintatuotot kasvoivat 6,3 % ja toimintakulut 0,3%. Tuloslaskelman suurin yksittäinen tiliryhmä palvelujen ostot (sis. mm. terveydenhuolto) kasvoi 0,6% ollen euroa. Toiseksi suurin tiliryhmä eli henkilöstökulut kasvoivat 0,9 % vuodesta 2013 ollen vuonna euroa. Taseen kumulatiivinen ylijäämä supistui tilanteessa 1,9 milj. euroon. Vuoden aikana valtuusto hyväksyi kuusi erillistä asemakaavaa, joilla luotiin mm. uusia edellytyksiä yritystoiminnan kehittymiselle ja laajentumiselle. Taajamaosayleiskaavan tarkistusprojektia jatkettiin edelleen. Kunnan ja Varsinais-Suomen Ely -keskuksen näkemyserot asumisen ja yritystoiminnan laajentumiseen osoitettavista alueista ovat hidastuttaneet valmistelua. Merkittävimpänä rakennushankkeena vuoden aikana toteutettiin yhteiskoulun ilmanvaihdon parantaminen ( ) ja paloaseman lämpöjärjestelmän muuttaminen maalämpökäyttöiseksi. Merkittävimpänä kunnallistekniikan kohteena valmistui Säkkimäen uusi asuntoalue (Lehtokertun alue) kaavakatuineen, vesijohtoineen ja viemäriverkostoineen sekä sadevesiverkostoineen. Henkilöstön hyvän yhteistoiminnan johdosta henkilöstömenojen kasvu on ollut hyvin maltillista ja mm. sijaisuuskustannukset ovat laskeneet merkittävästi. Tästä kiitokset koko henkilöstölle. Vs. kunnanjohtaja Matti Sjögren

4 Asukkaita Yleistiedot kunnasta Väestö Nakkilan kunnan väestö vv Koko väestö * Opiskelijat Eläkeläiset vuotiaat vuotiaat Yli 65-vuotiaat Lähde: Satamittari (väkiluku ) *) ennakkotieto Kunnan väestön ikäjakautuma vv Vuosina 0-14-vuotiaat vuotiaat Yli 65-vuotiaat

5 Työntekijämäärä Elinkeinot Työlliset toimialoittain (A-B) Maa- ja metsätalous (C) Kaivostoiminta ja louhinta (D) Teollisuus (E) Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto (F) Rakentaminen (G-H) Kauppa, majoitus- ja rav.toiminta (I) Kuljetus, varastointi ja tietoliik (J-K) Rahoitus- ja liike-elämän palv (L-Q) Yhteiskunnall. palvelut Toimiala tuntematon Yhteensä Lähde: Satamittari 800 Työllinen väestö Vuosi (A-B) Maa- ja metsätalous (D) Teollisuus (F) Rakentaminen (I) Kuljetus, varastointi ja tietoliik. (L-Q) Yhteiskunnall. palvelut (C) Kaivostoiminta ja louhinta (E) Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto (G-H) Kauppa, majoitus- ja rav.toiminta (J-K) Rahoitus- ja liike-elämän palv. Toimiala tuntematon

6 työpaikkojen määrä Kunnassa sijaitsevat työpaikat toimialoittain vv : 5 Työpaikat (A-B) Maa- ja metsätalous (C) Kaivostoiminta ja louhinta (D) Teollisuus (E) Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto (F) Rakentaminen (G-H) Kauppa, majoitus- ja rav.toiminta (I) Kuljetus, varastointi ja tietoliik (J-K) Rahoitus- ja liike-elämän palv (L-Q) Yhteiskunnall. palvelut Toimiala tuntematon Yhteensä Lähde: Satamittari 600 Nakkilalaisten työpaikkojen jakautuma vv vuosina (A-B) Maa- ja metsätalous (C) Kaivostoiminta ja louhinta (D) Teollisuus (E) Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto (F) Rakentaminen (G-H) Kauppa, majoitus- ja rav.toiminta (I) Kuljetus, varastointi ja tietoliik. (J-K) Rahoitus- ja liike-elämän palv. (L-Q) Yhteiskunnall. palvelut Toimiala tuntematon Nakkilan kunnassa oli työpaikkoja vuonna kpl ja kunnan työssä käyvä väestö oli 2233 henkeä eli työpaikkaomavaraisuus oli 72,0 %.

7 6 Yritysten liikevaihdon jakautuminen Toimialat Liikevaihto (1000 euroa) Maa- ja metsätalous Kaivostoiminta ja louhinta.... Teollisuus Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto Rakentaminen Tukku- ja vähittäiskauppa Majoitus- ja rav.toiminta Kuljetus, varastointi Liike-elämän palvelut Terveys- ja sosiaalipalvelut Taiteet, viihde ja virkistys Muut Yhteensä Lähde: Satamittari. = tieto salainen Nakkilalaisten yritysten talous Liikevaihto (1000 euroa) Aloittaneet yritykset lkm Lopettaneet yritykset lkm Yritysten lkm Yritysten toimipaikkojen lkm Lähde: Satamittari Työmarkkinat Työvoima *.. Työlliset *.. Työttömät *.. Työttömyysaste 11,7 10,4 9,9 10,3 11,7 12,7 Työpaikkaomavaraisuusaste 76,3 % 75,1 % 75,2 % 72,0.... Lähde: Satamittari * = ennakkotieto.... = tietoa ei vielä saatavilla

8 7 1.3 Kunnan hallinto Kunnan hallinto-organisaatio sekä kunnan virastot ja laitokset on esitetty s Kunnan palveluksessa olevan henkilöstön määrä oli seuraava: Vakinaiset Sijaiset ja Työllistetyt Yhteensä Toimintayksikkö määräaikaiset Hlö- Hlötyö- Hlö- Hlötyö- Hlö- Hlötyö- Hlö- Hlötyömäärä vuodet määrä vuodet määrä vuodet määrä vuodet Yleishallinto ruokapalvelu 19 18,4 4 3,9 2 1, Sosiaalitoimi , ,7 Sivistystoimi , , ,0 Tekninen toimi 31 30,6 2 1, ,1 Yhteensä , ,5 9 8, ,7 Vuonna 2013 yht , ,5 8 7, , Työllistetyt Sijaiset ja määräaik. Vakinaiset Henkilöstön keski-ikä oli 47,3 vuotta, joka oli hieman korkeampi kuin vuonna Yli 50-vuotiaiden osuus on kasvanut 3 %:lla suhteessa nuorempiin työntekijöihin. Henkilöstön ikäjakautuma Henkilöstön sukupuolijakautuma yli 60 v. 11% v. 8% v. 18% Miehet 16% v. 34% v. 29% Naiset 84%

9 8 1.4 Kunnan toiminnan kehitys Seuraavassa on esitetty kunnan toiminnassa tapahtuneet olennaiset muutokset hallinnonaloittain. Tarkempi selvitys toiminnasta on jäljempänä luvussa 5. Keskushallinto/Yleishallinto Valtuusto hyväksyi Nakkila 2012 kuntastrategian, joka toimii ohjeena laadittaessa talousarvioita ja -suunnitelmaa sekä muita suunnitelmia. Kuntastrategian 2016 valmistelu käynnistettiin valtuustoseminaarissa helmikuussa 2010, mutta sen valmistelu keskeytettiin vuonna Valtuusto hyväksyi /57 kunnan talouden tasapainotusohjelman vv , johon on edelleen vuonna 2014 etsitty lisäsäästöjä kaikkien hallintokuntien toimesta. Kunta on ollut mukana sekä Porin seudun kuntajakoselvityksessä että Keski-Satakunnan kuntajakoselvityksessä. Syksyllä 2014 aloitettiin kuntien kesken yhdistymissopimusten valmistelu. Nakkilan taajamaosayleiskaavan valmistelussa on vuonna 2014 edelleen käyty neuvotteluja viranomaisten kanssa ja ehdotusta on tarkistettu. Yleiskaavaehdotus on ollut muutosten vuoksi uudelleen nähtävillä ja edelleen Tarkoitus on, että yleiskaava voitaisiin hyväksyä kesäkuun 2015 valtuustossa. Valtuusto hyväksyi vuoden aikana Säkkimäen asemakaavan muutoksen, Villilänahon asemakaavan muutoksen, Viikkalan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen, Keskustan asemakaavan kortteleiden 89a ja 264 muutoksen sekä Keskustan asemakaavan kortteleiden 1 ja 4 muutoksen ja erikseen Keskustan asemakaavan korttelin 205 muutoksen. Elinkeinotoimi Kunnanhallitus päätti irtisanoa Prizztech Oy:n kanssa tehdyn kokonaisasiakkaitten yhteistyösopimuksen lukien. Kunnanhallitus hyväksyi sopimuksen Nakkilan ja Luvian kuntien välisestä elinkeino- ja yrityspalveluiden järjestämisestä. Sopimus on voimassa välisenä aikana. Palkattu yhteinen yrityskehittäjä aloitti toimessa huhtikuussa. Sopimuksen mukaan yrityskehittäjän avaintehtäviä ovat: yritysten toimintaedellytysten ja toimintaympäristön parantaminen yritysten kasvun ja kehittämisen edistäminen yritysten, kunnan ja muiden yhteisöjen välisen vuorovaikutuksen ja verkottumisen edistäminen yritysten menestyksen avulla luoda elinvoimaisuutta, työpaikkoja, investointeja ja innovaatioita sekä verotuloja kunnille. Toiminta-ajatuksena on työpaikkaomavaraisuuden lisääminen ja palvelujen monipuolistaminen. Vuoden 2014 yrittäjäpalkinto luovutettiin Nakkilan Sihuma Oy:lle. Yritys on erikoistunut teräs-, betoni- ja puusiltojen sekä niiden tukirakenteiden korjaus- ja huoltotöihin, siltojen laakerihuoltoon sekä liikuntasaumojen ja kaiteiden korjaukseen ja vaihtoon. Vuoden aikana tuli vireille mm. laajamittainen aurinkoenergiahanke, jonka val-

10 9 mistelu jatkuu edelleen. Valtuusto hyväksyi Villilänahon yritystoiminnan asemakaavan Asemakaavalla muodostuu uusia rakennuspaikkoja yritystoiminnalle VT-2 eritasoristeyksen välittömään läheisyyteen. Alueella toimii tällä hetkellä Energia Aro Oy. Valtuusto hyväksyi Säkkimäen asemakaavan muutoksen Asemakaavan muutoksella turvataan Kontimet Oy:n laajennusmahdollisuus sekä parannetaan yritysten sijoittumismahdollisuuksia alueelle. Valtuusto hyväksyi Viikkalan asemakaavan muutoksen, jolla luotiin edellytykset Nakkilan Metalli Oy:n mahdolliselle laajennushankkeelle. Valtuusto hyväksyi Keskustan kortteleiden 89a ja 164 asemakaavan muutoksen, jolla luotiin edellytykset polttoaineiden jakeluaseman siirtämiseksi toiseen paikkaan liikekeskuksen pihaalueelta. Elinkeinotoimen hoidon kustannukset olivat vuonna euroa ja vuonna euroa (Elinkeinotoimen hoito + yrityskehittäjä Luvian osuus). Yhteistyösopimuksen päättymisen jälkeen Prizztech Oy:n kanssa, kuntaan palkattiin Luvian kunnan kanssa vuoden 2014 alussa yhteinen yrityskehittäjä. Yrityskehittäjän toimikausi on määräaikainen ja se päättyy Maataloustoimi Nakkilan kunta on kuulunut lukien Rauman seudun maaseutuhallinnon yhteistyöalueeseen, jonka isäntäkuntana toimii Eura. Euran kunnan kanssa hyväksyttiin lisäksi sopimus, jolla maataloussihteeri on voinut sivutoimiluvalla edelleen hoitaa eräitä Nakkilan kunnan tehtäviä (esim. keskusvaalilautakunnan sihteerin tehtävät ja viljelysmaiden vuokrasopimusten hallinta). Perusturvalautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus sekä kuntarakenneuudistus vaativat runsaasti pohdintaa ja työpanosta sosiaali- ja terveydenhuollon sektorilla. Tavoitteena valtakunnallisessa uudistamisessa on toteuttaa sosiaalipalveluiden, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatio siten, että palvelut voidaan tuottaa kustannusvaikuttavalla tavalla. Aikuissosiaalityön tavoitteena oli edelleen aktiivisen työllistämisen jatkaminen. Sosiaaliohjaajan työpanosta siirrettiin työllistämiseen ja aktivointiin. Aktiivinen työllistäminen näkyi toimeentulotukimenojen pienenemisenä sekä asiakasnuorten siirtymisessä opiskelu- tai työelämään. Aikuissosiaalityöhön palkattiin palvelusihteeri kirjallisten toimeentulotukihakemusten käsittelyä varten. Nakkilan kunta osallistui ikäihmisten kotiin annettavien palveluiden Kaste - kehittämishankkeeseen, jossa moniammatillista työskentelyä kehitettiin kotona asumisen tukemiseksi. Lastensuojelussa tiivis yhteistyö eri toimijoiden kanssa ja varhaisen työn toimintatavat tuottivat tulosta ja lastensuojeluilmoitusten ja -asiakkaiden määrä saatiin laskemaan. Kiireellisten sijoitusten määrä väheni kuudesta kolmeen. Lastensuojeluilmoituksia tehtiin vuonna 2014 yhteensä 63. Vuonna 2013 niitä tehtiin 92. Perusturvalautakunta käsitteli Nakkilan kunnan kotouttamisohjelman sekä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman. Sosiaalipalveluiden osalta strategiset linjaukset ja säästötoimenpiteet vaikuttivat niin, että kaikilla tulosalueilla alitettiin talousarvioon varattu määräraha.

11 10 Nakkilan kunnan terveydenhuoltomenot olivat vuonna 2014 yhteensä Menot nousivat vuoteen 2013 verrattuna noin 2,7 %, eli Erikoissairaanhoidon menot nousivat 0,5 % ja perusterveydenhuollon menot 7,0 %. Terveydenhuoltomenot olivat vuonna 2011 yhteensä /asukas, vuonna 2012 yhteensä /asukas ja vuonna 2013 yhteensä /asukas. Vuonna 2014 terveydenhuollon menot olivat asukasta kohti. Sivistystoimi Esiopetusjärjestelyt Sivistyslautakunta päätti , että koko kunnan esiopetus toteutetaan lähtien Pakkalan tiloissa. Pakkalasta tarvittavista tiloista tehtiin vuokrasopimus Kiinteistö Oy Nakkilan kotiteollisuuskoulun kanssa. Edelleen hyväksyttiin yksimielisesti lisäys, että saavutettavista säästöistä tehdään laskelma ensi lukuvuoden jälkeen koko kunnan esiopetuksen oltua Pakkalan tiloissa. Käytännössä oikean vertailupohjan antava laskelma on syytä tehdä vasta vuoden 2015 toteumasta, koska vuoden 2014 aikana ko. opetustiloihin tehdyt korjaus- ja muutostyöt sekä kalustamiset kirjattiin esiopetuksen käyttömenoihin ja nämä menot eivät toistu joka vuosi. Nakkilan kunnan esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen opiskeluhuoltosuunnitelma Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta (1287/2013) tuli voimaan Sivistyslautakunta hyväksyi Nakkilan kunnan esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen opiskeluhuoltosuunnitelman voimaantulevaksi Aamu- ja iltapäivätoiminta lv Sivistyslautakunta totesi , että aamu- ja iltapäivätoimintaa toteutetaan lv Pakkalan opetustiloissa, johon kaikilla toimintaan oikeutetuilla on mahdollisuus osallistua. Säästötoimenpiteet Lautakunta otti monessa yhteydessä huomioon talouteen liittyvät säästömahdollisuudet. Kirjastotoimi Satakirjastojen uusi verkkokirjasto Axiell Arena avattiin pitkäksi venyneen valmistelun jälkeen marraskuussa Vanha Web-Origo poistui käytöstä, koska eivät halunneet maksaa kahden rinnakkaisen verkkokirjaston käytöstä. Asiakkaille tarkoitettu av-aineiston digitointipiste on otettu käyttöön syksyllä Palvelu on toteutettu OKM:n hankeavustuksella. Tilan laitteilla voi digitoida VHS-videoita, C-kasetteja, LP-levyjä, valokuvia, diakuvia ja negatiiveja. Aineiston voi polttaa CD-levylle tai tallentaa muistitikulle. Henkilökunta antaa alkuopastuksen ja neuvoo tarvittaessa, sen jälkeen asiakkaat tekevät digitoinnin itsepalveluna. Kirjaston lainausmäärät ovat hieman lisääntyneet. Tämä poikkeaa yleisestä suuntauksesta, yleensä lainausmäärät ovat vähentyneet. Kulttuuritoimi Toimintaa järjestettiin kaikenikäisille, mutta pääpaino oli lapsissa ja vanhuksissa. Liikuntatoimi Liikuntatoimen hanke Liikunnasta riemua kyläkouluille jatkui vielä kevätkauden 2014 viidellä Nakkilan alakoululla. Jatkohankkeelle ei saatu enää OKM:n hankerahoitusta. Liikuntatoimen järjestämänä vauvauintitoimintaa ei järjestetty. Lokakuun alusta vuoden loppuun Suomalainen Uimakoulu vuokrasi uimahallilta vuoroja kyseiseen toimintaan. Kuntosalilla otettiin syyskaudella 2014 käyttöön kausikorttilaisille sähköiset kul-

12 11 kuavaimet. Nyt kuuden kuukauden kausikortin ostaneet voivat käydä kuntosalilla joka päivä klo välisenä aikana. Tämä on saanut erittäin hyvää palautetta käyttäjiltä ja kausikorttilaisten määrä kuntosalilla on kasvanut. Nuorisotoimi Nuorisotilan valvonnasta on vuoden 2014 vastannut nuorisotoimen palkkaama tuntityöntekijä (aikaisemmin valvonnan hoiti yhdistys). Nuorisotila on avoinna neljänä päivänä viikossa yhteensä 17 tuntia / viikko. Karhukuntien yhteinen nuorten mediapaja hanke päättyi keväällä Uudesta, Karhukuntien yhteisestä, nuorisohankkeesta on hakemus sisällä OKM:ssä, mutta päätöstä ei ole vielä tullut. Tekninen toimi Talonrakennuksen hankkeista yhteiskoulun keskimmäisen rakennusosan ilmanvaihdon parantamisen saneeraus ja paloaseman öljylämmitysjärjestelmän korvaaminen maalämmöllä olivat isoimmat investointikohteet vuonna Ruskilan koulun julkisivu pinnoitettiin ja Palvelukeskus Hyppinkin ulkoparvekkeet korjattiin. Hohtarinalueen katuvalojen saneeraus saatettiin päätökseen ja lisäksi saneerattiin Suomisentien katuvalaistus. Soinilanrinne II asennettiin katuvalaisinpylväät ja lisäksi toteutettiin muita täydentäviä, pieniä yksittäisiä katuvalaistuskohteita. Liikelaitoksen puolella Lehtokertunkadun kunnallistekniikan lisäksi vesitornin kuntotutkimus toteutettiin ja valurautaista vesijohtoverkostoa saneerattiin. Sadevesiverkostoa saneerattiin Hohtarin alueella. Rakennustarkastuksessa ei vuonna 2014 tapahtunut oleellisia muutoksia. Omakotitalorakennuslupien määrä on 6, eli alempi kuin keskimääräinen rakentamistaso (10 kpl). Rakentamisen tilavuus- ja kerrosalamäärä oli 2013 vuotta hieman alempi. Erilaisia lupia myönnettiin v yhteensä 79. Vuonna 2012 siirryttiin käyttämään Tekla Gis-järjestelmää Porin seutukäytössä, jolla rakennusvalvonnan tietojärjestelmä vaihdettiin karttapohjaiseen järjestelmään. Tämän järjestelmän kehittämistä ja koulutusta tehtiin koko vuoden 2014 ajan, eikä järjestelmää saatu vieläkään lopulliseen muotoon. Ympäristönsuojelun toiminnassa ja taloudessa ei ollut olennaisia muutoksia vuonna Uuden kirjastorakennuksen hankesuunnittelu toteutettiin. Lisäksi oli runsaasti pienehköjä investointikohteita sekä kiinteistöjen kaukovalvontaa kehitettiin ja lisättiin. Julkisella käyttöomaisuuspuolella Säkkimäen uudelle asuntoalueelle rakennettiin Lehtokertunkatu ja siihen liittyvä kunnallistekniikka. Kaavakatuja ja kevyen liikenteen väyliä päällystettiin aiempien vuosien tapaan. Investoinnit vuonna 2014 Investointimäärärahoista käytettiin vuonna (78,4 %). Merkittävimpiä investointikohteita olivat yhteiskoulun ilmanvaihdon parantaminen ja paloaseman maalämpöön siirtyminen Maalämpöön saatiin avustusta Tilapalveluyksikön oman rakentamisen ja rakennuttamisen kokonaissumma oli Muut investointikohteet talousarviossa toteutuivat seuraavasti:

13 12 Julkisen käyttöomaisuuden (teiden rakentaminen ja päällystäminen, tievalaistus, puistot yms.) investointimenot olivat yhteensä (talousarvio ). Leikkikenttien ja puistojen kalustuksiin investoitiin yhteensä Rakennuskaavateiden rakennuskustannukset olivat ja rakennuskaavateiden päällystämiskustannukset olivat ja valaistuskustannukset Arvioitu kehitys alkaneella tilikaudella Vuoden 2015 vuosikate on talousarvion mukaan Talousarviossa arvioidaan vuoden 2015 tulos alijäämäiseksi. Toimintamenot kokonaisuutena nousevat vuoden 2015 talousarviossa 1,5 % vuoden 2014 toteutuneisiin menoihin verrattuna. (Toimintamenot olivat: v , v , v , v ja v talousarviossa ) Vuoden 2015 talousarviossa verotulot ( ) ovat kasvaneet vuoden 2014 toteutuneeseen lukuun ( ) verrattuna johtuen pääsääntöisesti kunnallisveron korotuksesta 20,25 %:sta 20,75 %:iin vuoden 2015 alusta lukien. Toimintamenot kasvavat edelleen verotuloja nopeammin. Valtionosuuksien arvioidaan laskevan vuoden 2014 toteutuneeseen nähden (v. 2014: ja v talousarviossa ). Valtuusto hyväksyi tasapainotusohjelman, jonka mukaisesta säästöstä toteutettiin vuonna Loppuosa huomioitiin vuoden 2015 talousarviossa, minkä lisäksi haettiin lisäsäästöjä niin, että säästöt olisivat yhteensä Säästöistä huolimatta vuoden 2015 talousarvio on alijäämäinen, mikä edellyttää uuden tasapainotusohjelman laatimisen aloittamista kevään 2015 aikana. Vuoden 2015 talousarviossa talonrakennusinvestoinnit ovat yhteensä Korjausinvestointitarve on selvästi suurempi verrattuna talousarvion ja - suunnitelman määrärahoihin. Tarpeettomasta kiinteistökannasta pyritään mm. tästä syystä edelleen luopumaan. 1.6 Talouden kehitys Yleinen taloudellinen kehitys Valtiovarainministeriön kansantalousosaston ennustelukujen mukaan bruttokansantuote pysyi vuonna 2014 lähes ennallaan, kasvua oli vain 0,1 %. Yksityinen kulutus pysyi ennallaan ja julkinen kulutus kasvoi 0,3 %. Investoinnit vähenivät 4,4 %. Kotimainen kysyntä heikkeni 1,1 %. Työttömyysaste oli Tilastokeskuksen mukaan koko maassa vuonna 2014 keskimäärin 8,7 % kun edellisen vuoden vastaava keskiarvo oli 8,2 %. Nakkilan kunnan työttömyysasteen keskiarvo oli vuonna ,8 %. Tämän hetken tietojen mukaan valtionosuusleikkaus vähentää Nakkilan kunnan valtionosuuksia 259 /as. eli 1,4 milj. ja voimaan tullut valtionosuusuudistus vähentää valtionosuuksia 142 /as. eli 0,8 milj.. Tämä tarkoittaa yli 2,5- prosenttiyksikön suuruista verokertymää. Vireillä ollut sote-uudistus olisi merkinnyt Nakkilan kunnalle lisämenoja 111 /as. eli 0,6 milj Kunnan talouden kehitys Nakkilan kunnan tulos- ja rahoituslaskelman tunnusluvut heikentyivät hieman vuonna Vuosikate laski vuoden eurosta euroon. Vuosikate/poistot-% laski 76,9:stä 68,8:aan. Verotulojen yhteismäärä aleni 1,1 % ja valtionosuudet alenivat 0,3 %. Verotulojen tasaus kasvoi n euroa.

14 Verotulot Valtionosuudet tästä verotulojen tasausta Kassavaroja oli vuoden 2013 lopussa ja vuoden 2014 lopussa Kassavarat riittivät noin 34 päivän menoihin. Kunnan omavaraisuus-%, joka mittaa kunnan vakavaraisuutta, heikkeni ollen 57,4. Kunnan lainamäärä asukasta kohti nousi ollen Kunnan suhteellinen velkaantuneisuus -% nousi vuoden ,5 prosentista 31,9 prosenttiin. Vuoden 2014 tilikauden tulos oli ,22 ja alijäämä ,93. Tarkempi selvitys menoista, tuloista ja talousarvion toteutumisesta ilmenee luvusta Selonteko sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta Sisäisen valvonnan järjestäminen Valtuusto hyväksyi /10 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Samassa yhteydessä täydennettiin hallintosäännön 24 :ää (Riskienhallinta) lisäyksillä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan vastuista. Uudet perusteet ja säännökset tulivat voimaan Sitä ennen Nakkilan kunnan sisäinen valvonta perustui valtuuston hyväksymään sisäisen valvonnan ohjeeseen. Kunnanhallitus hyväksyi /67 kunnanhallituksen ohjeet sisäisen valvonnan hoitamisesta kunnan organisaatiossa. Muita keskeisiä johtosääntöjä ja ohjeita sisäisen valvonnan kannalta ovat: - hyvän hallinnon ohje, - hallintosääntö, - konserniohje. Kunnanhallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja valvoo, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimeenpannaan ohjeistuksen mukaisesti. Lautakunnat vastaavat osaltaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja lautakunnat ja viranhaltijat vastaavat toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta vastuualueillaan. Kunnan virasto-organisaatio on määritelty hallintosäännössä. Kullakin osastolla, hallinto- ja talousosasto, sosiaaliosasto, sivistysosasto ja rakennusosasto, on kunnanhallituksen nimeämä päällikkö. Kunnanjohtaja ja osastopäälliköt muodostavat kunnanviraston johtoryhmän, joka seuraa kunnan toiminta-ajatuksen ja päämäärien mukaisten tavoitteiden saavuttamista. Tilivelvolliset viranhaltijat on määritelty. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Toimielinten ja viranhaltijoiden ratkaisuvalta on määritelty hallinto- ja johtosäännöissä. Päätösten seuranta on osa johtamisella toteutettavaa sisäistä valvontaa. Toimielimen pöytäkirja ja kunnanjohtajan ja hallintojohtajan päätöspöytäkirjat toimitetaan kunnanhallitukselle ja muiden viranhaltijoiden pöytäkirjat asianomaiselle lautakunnalle. Toimielimet valvovat erityisesti, onko päätökset tehty viranhaltijan toimivallan puitteissa. Hallintokuntien samoin kuin viranhaltijoiden päätökset pidetään asianmukaisesti nähtävillä, annetaan tiedoksi ja pannaan tarvittavin tavoin täytäntöön. Päätöksiin liitetään asianmukaiset muutoksenhakuohjeet. Delegoidun päätösvallan osalta toimielin voi käyttää tarvittaessa otto-oikeutta ja päättää asiasta uudelleen. Käytännössä otto-oikeutta on käytetty erittäin harvoin.

15 14 Tavoitteiden toteutuminen, varojenkäytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Sisäisen valvonnan ohjausjärjestelmä perustuu kunnanhallituksen ohjeeseen sisäisen valvonnan hoitamisesta kunnan organisaatiossa. Ohjausjärjestelmässä keskeisiä toimintoja ovat strateginen suunnittelu, taloussuunnittelu, lautakuntien käyttösuunnitelmat ja laskentajärjestelmä, pääkirjanpito, ostoreskontra, myyntireskontra ja palkkalaskenta sekä raportointi. Hallintokunnat toimittavat raportit talousarviovuoden taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnanhallitukselle 30.4, ja tilanteista. Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta hallintokunnat toimittavat kunnanhallitukselle raportit ja tilanteista. Kunnanhallitus toimittaa kyseiset raportit valtuustolle tiedoksi. Edellisen vuoden tilinpäätöksen yhteydessä toimitetaan valtuustolle tiedoksi talousarvion toteutumistilan tai aikataulun salliessa myöhäisempi talousarvion toteutumistilanne. Osavuosikatsaus toimitetaan valtuustolle siten, että toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen niistä selviää. Kunnan johtoryhmä käsittelee tulosarvion toteutumista kuukausittain. Esittelijöiden tulee informoida hallintokuntaansa käyttösuunnitelmien toteutumisesta niin, että toimielimellä on mahdollisuus vaikuttaa toimintaan. Valtuusto on myöntänyt talousarvion tuloja menomäärärahat tulosalueittain bruttoperiaatteella. Tavoitteiden asettamiseen tulee edelleen kiinnittää huomiota. Riskienhallinnan järjestäminen Riskien arviointi on olennainen edellytysten riskien hallinnalle. Riskien arviointi edellyttää työ- ja toimintoketjujen kartoittamista. Kunnanhallituksen ohjeen mukaan hallintokuntien tulee kartoittaa toimintansa keskeiset toimintaketjut ja tehdä niistä kirjalliset kuvaukset. Samalla ilmoitetaan vastuut seurannasta. Kartoituksessa tulee nimetä toiminnassa esiintyvät vaaratekijät ja niiden toteutumisen todennäköisyys, joiden pohjalta laaditaan riskienhallintasuunnitelma. Tietoturvallisuusperiaatteet on määritelty kunnanhallituksen ohjeissa sisäisen valvonnan hoitamisesta. Olennaisia seikkoja, joihin kiinnitetään huomiota, ovat käyttöoikeuksien hallinta sekä laitteistojen ja tietovälineiden turvallinen käyttö ja säilytys. Vahinkojen varalta kunnalla on tapaturmavakuutus ja vahinkovakuutus, joka kattaa esinevahingot ja henkilöstön vastuuvakuutuksen. Riskienhallintasuunnitelma on valmisteilla. Sopimusten valmistelun yhteydessä pyritään kartoittamaan myös mahdolliset riskit. Riskien hallinta on osa päivittäistä toimintaa työpisteissä ja työnjohdon tehtäviin kuuluu vahinkojen ennalta ehkäiseminen. Työsuojelupäällikkö valvoo työoloja. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta perustuu mm. hallintosääntöön ja kunnanhallituksen ohjeeseen ostolaskujen käsittelyjärjestyksestä ja maksumääräysten antajista, irtaimen omaisuuden luettelointi ja poistoohjeiden, saatavien laskutus ja perintäohjeiden sekä tilahankkeiden ja toiminnallisten hankkeiden yleissuunnitteluohjeen määräyksiin. Valtionosuutta saavissa hankkeissa noudatetaan avustuspäätöksissä määrättyjä ehtoja. Sellaisia käsittelyn puutteita, jotka olisivat johtaneet taloudellisiin menetyksiin, ei ole havaittu. Sopimustoiminta Sopimusriskejä pyritään arvioimaan mahdollisimman kattavasti sopimusta valmisteltaessa. Erillistä sopimuksen hallintajär-

16 15 jestelmää kunnassa ei ole käytössä. Tilivelvollisilla viranhaltijoilla on velvollisuus seurata sopimusehtojen noudattamista ja vanhentumisaikoja. Ostolaskujen hyväksyjän tulee tarkastaa, että maksu on sopimuksen mukainen. Keskeiset johtopäätökset Sisäinen valvonta on kunnassa jatkuvaa toimintaa ja liittyy eri työvaiheiden ja varojen käytön tarkkailuun. Sisäisen valvonnan dokumentointi muodostuu muun muassa päätöksistä, muistioista, tarkastuksista ja sopimuksista. Talouden raportointi on osa dokumentointia. Ostoreskontraa hoidetaan sähköisessä järjestelmässä, joka luo hyvät edellytykset jatkuvan sisäisen valvonnan toteutumiseen. Laskujen käsittely tapahtuu kunnanhallituksen antamien laskutus- ja perintäohjeiden mukaisesti. Käsittely vaatii aina sekä tarkastajan että hyväksyjän, jotka lautakunnat ja kunnanhallitus ovat määritelleet. Valvonnassa ei ole havaittu puutteita. Työtehtäviä on eriytetty niin, että ns. vaarallisia työyhdistelmiä ei olisi. Laskujen käsittelyssä, samoin kuin palkkahallinnossa työtehtävät on hyvin eriytetty. Palkanlaskenta tapahtuu hallinto- ja talousosastolla, paitsi opettajien osalta sivistysosastossa. Osastopäälliköt tarkistavat kuukausittain palkkalistaukset. Valvonnassa ei ole havaittu puutteita, mutta riittävään eriyttämiseen tulee kiinnittää edelleen huomiota mm. osto- ja myyntitoiminnoissa sekä etuuksien maksatuksissa. Edellä mainittujen koko kuntaa koskevien asioiden ohella sosiaaliosaston sisäinen valvonta keskittyy muun muassa asiakaspäätöksiin. Päätökset kirjataan Pro Consona -ohjelmaan ja päätöksistä otetaan vuosittain päätösluettelo, jonka perusturvajohtaja tarkistaa. Päätöksentekijä ei hoida maksatusta. Perusturvajohtaja tarkistaa päivittäiset maksatus- ja laskutuslistat, jotka hallintosihteeri kokoaa. Sosiaaliosaston henkilöstön sivutoimiilmoitukset ja -luvat ovat kunnossa. Teknisellä puolella hankintaprosessit ja investoinnit ovat keskeisessä osassa toimintaa. Hankinnoissa noudatetaan hankintalakia, hankkeita koskevia kunnan ohjeita ja hankintavaltuuksia. Investointikohteiden osalta prosessit ovat erittäin johdonmukaisia ja vastuutettuja alusta loppuun ja näin ollen riskienhallinta ja sisäinen valvonta on niissä varmistettu. Sivistyslautakunta päättää aina ennen alkavan lukuvuoden toimintaa ne laatukriteerit, jotka tullaan arvioimaan lukuvuoden päättyessä. Arviointi toteutetaan EduZef-ohjelmalla, jolloin se antaa mahdollisimman realistisen kuvan toteutuneesta toiminnasta. Jokainen koulu valmistaa lukuvuoden alussa koulun itsearviointina johtopäätökset edellisen lukuvuoden toiminnallisista tavoitteista ja painopistealueista ja määrittelee alkavan lukuvuoden tavoitteet ja painopistealueet. Yleishallinnon osalta hallintotiimissä on kiinnitetty erityistä huomiota vireillä olevien asioiden kirjaamiseen vaiheittain vireille tulosta päätöksentekoon ja täytäntöönpanoon asti. Tätä tulee kunnassa edelleen kehittää. Lisäksi esillä ovat olleet julkisuus ja salassapito sekä viranomaisen verkkoviestintä ja henkilötietojen suoja. Kunnassa on voimassa kunnanhallituksen antama ohje EU-hankkeiden hallinnoinnista. Ohjeen tarkoituksena on yhtenäistää ja selventää EU-osarahoitteisten hankkeiden suunnittelua ja hallinnointia Nakkilan kunnassa. Ohjeissa kiinnitetään erityistä huomiota hankkeiden hallinnointiin ja taloudenpitoon, julkisista hankinnoista annetun lain mukaisiin menettelyihin sekä mahdollisiin delegointeihin ja hankkeiden oikeaan dokumentointiin. EUhankkeiden toteutumista kunnassa on tarkastettu myös työ- ja elinkeinoministeriön toimesta. Tarkastusraporteissa ei ole ollut huomautettavaa kunnan järjestelmien suhteen.

17 16 Sisäisen valvonnan kehittäminen Kunnassa on käynnistetty riskien arviointi. Esimiehille järjestettiin lokakuussa 2014 riskienhallintaa koskeva koulutusiltapäivä, jossa käytiin läpi sisäistä valvontaa, riskienhallintaa ja riskien arvioinnin tapoja sekä arvioitiin riskejä koko kunnan tasolla. Tilaisuudessa nousivat esille muun muassa strategiseen päätöksentekoon liittyvät riskit. Taloudellisiin ja toiminnallisiin riskeihin liittyen nousivat esille valtionosuuksien väheneminen, toimintojen sopeuttamistarpeet, muun muassa ikääntymisestä, sairastuvuudesta ja työttömyydestä johtuvat palvelutarpeiden muutokset sekä konsernivalvonta. Henkilöstövoimavarat, niiden riittävyys, ammattitaito ja työkyvyn ylläpitäminen ovat seikkoja, joihin kunnassa tulee kiinnittää huomiota myös riskienhallinnan näkökulmasta. Riskien arviointia on käsitelty johtoryhmässä ja todettu, että arvioinnissa keskitytään aluksi muutamaan olennaisimpaan riskiin, joiden pohjalta hallintokunnat ja työyksiköt tarkentavat oman toimintansa riskejä. Tarkoitus on myös ohjeistaa sisäisen valvonnan dokumentointia.

18 17 2 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN 2.1 Tuloslaskelma vuosi/ Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta Satunnaiset tuotot Tilikauden tulos Poistoeron vähennys Varausten lisäys/vähennys Tilikauden yli-/alijäämä Toimintakulut nousivat vuonna ,3 % ja toimintatulot nousivat 6,3 %. Vuosikate aleni 11,6 %. Verotulojen yhteismäärä aleni 1,1 % ja valtionosuudet alenivat 0,3 %. Verotuloista kunnallisvero aleni 2,2 %, kiinteistövero nousi 7,0 % ja yhteisöveroosuus nousi 21,6 %. Käyttöomaisuuden poistojen yhteismäärä laski edellisestä vuodesta Tilikauden alijäämä kasvoi vuoden eurosta euron alijäämään vuonna Taseen kumulatiivinen ylijäämä on siten , Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/toimintakulut, % 12,3 11,6 11,7 Vuosikate/Poistot-% 68,8 76,9-6,5 Vuosikate, /asukas ,5 Asukasmäärä Ensimmäinen tunnusluku osoittaa, kuinka suuri osa kunnan varsinaisen toiminnan kuluista saadaan katettua palvelusuoritteiden myynti- ja maksutuotoilla. Luku osoittaa myös, että 87,7 % toimintakuluista katetaan verotuloilla ja valtionosuuksilla. katettua vuosikatteella. Tämä tunnusluku heikkeni vuoden ,9 prosentista 63,8 prosenttiin. Vuosikate oli 152 asukasta kohti. Vuosikate/poistot-% ilmoittaa, kuinka suuri osa käyttöomaisuuden poistoista saadaan

19 18 Toimintatuotot/toimintakulut, % Nakkila 12,35 12,3 11,7 11,6 12, as. kunnat 19,2 18,4 18,9 18, as. kunnat 20,6 19, , Nakkila as. kunnat as. kunnat Vuosikate, /asukas Nakkila , Nakkila as. kunnat as. kunnat as. kunnat as. kunnat Vuosikate / poistot, % Nakkila ,5-6,5 76,9 68, as. kunnat as. kunnat Nakkila as. kunnat as. kunnat Asukasmäärä Nakkila Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Tilikauden 2014 tulos ennen poistoeron ja varausten muutosta on ,22. Poistoeron muutos ja varauksen lisäys ovat seuraavat: - tehtyjä poistoeroja tuloutetaan suunnitelman mukaan ,29 Edellä mainittujen muutosten jälkeen tilikauden alijäämä on ,93, joka esitetään kirjattavaksi taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien ylijäämään. Vuoden 2014 alijäämän kirjaamisen jälkeen taseen ylijäämä on ,54.

20 19 3 TOIMINNAN RAHOITUS 3.1 Rahoituslaskelma vuosi/ Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin 16 6 Pysyvien vastaavien myyntitulot Pysyvien vastaavien myyntivoitot Investoinnit, netto Rahavirta/toiminta ja investoinnit Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainojen vähennys Antolainojen lisäys -20 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys , Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiant. varojen ja po. muut. Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korott. pitkä- ja lyh.aik. velk. muut Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Rahoituslaskelma osoittaa, miten rahoitustarve on katettu. Rahoituslaskelman alussa olevat tulorahoituksen erät ovat samat kuin tuloslaskelmassa. Laskelmasta ilmenee, että tulorahoitus ei riitä netto- investointien rahoitukseen. Lainojen lyhennyksiä maksettiin ja uutta lainaa nostettiin Kassavarat vähenivät ,12.

21 Rahoituslaskelman tunnusluvut Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, Investointien tulorahoitus, % 67,9 44,8-3,6 Lainanhoitokate 0,96 1,57-0,11 Rahavarat, Kassan riittävyys, pv Asukasmäärä Investointien tulorahoitus-% ilmoittaa, mikä osuus investointien omahankintamenosta on voitu kattaa tulorahoituksella. Lainanhoitokate osoittaa tulorahoituksen riittävyyden lainakustannusten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on yksi tai suurempi. Tämä luku laski 1,57:sta 0,96:aan. Rahavarat laskivat edellisvuodesta. Vuoden lopun rahavarat riittivät vuonna päivän menoihin. Investointien tulorahoitus,% Nakkila 98,8 72,2-3,6 44,8 67, as. kunnat as. kunnat Nakkila as. kunnat as. kunnat Lainanhoitokate Nakkila 4 3-0,1 1,6 0, as. kunnat 1,8 1,2 0,7 1, as. kunnat 1,5 0,9 0,6 0, Nakkila as. kunnat as. kunnat Kassan riittävyys, päiviä Nakkila as. kunnat as. kunnat Nakkila as. kunnat as. kunnat

22 21 4 TASETARKASTELU 4.1 Kunnan tase Kunnan tase on esitetty tiivistelmänä seuraavaksi ja tarkemmin sivuilla Taseen loppusumma nousi vuoteen 2013 verrattuna Vastaavaa-puolella pysyvien vastaavien määrä aleni ja saamisten määrä nousi Rahojen ja pankkisaamisten määrä aleni Vastattavissa oman pääoman määrä aleni ja vieraan pääoman määrä nousi Pitkäaikaisen vieraan pääoman määrä nousi ja lyhytaikaisen vieraan pääoman määrä nousi Talousarviolainojen määrä oli vuoden lopussa 6,35 milj., kun otetaan huomioon vuonna 2015 erääntyvät lyhennykset, jotka sisältyvät lyhytaikaisiin velkoihin. Kunnan korollisten lainojen määrä oli /asukas, mikä on 28 /asukas enemmän kuin vuonna Omavaraisuusaste, % Nakkila Nakkila 72,6 73,4 65, , as. kunnat 59,7 58,2 55,8 55, as. kunnat 57,4 55, , as. kunnat as. kunnat Suhteellinen velkaantuneisuus, % Nakkila Nakkila 20,5 18,8 25,5 30,5 31, as. kunnat 36,3 38,4 40,1 40, as. kunnat 41 42,4 46,2 47, as. kunnat as. kunnat Kertynyt ylijäämä, /asukas Nakkila as. kunnat as. kunnat Nakkila as. kunnat as. kunnat Lainakanta, /asukas Nakkila as. kunnat as. kunnat Nakkila as. kunnat as. kunnat

23 22 T a s e vuosi/ VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskener. hankinnat Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset Muut saamiset Pysyvät vastaavat yht Toimeksiantojen varat Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset Muut saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Saamiset yhteensä Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä VASTAAVAA yht VASTATTAVAA Oma pääoma Peruspääoma Edell. tilik. yli-/alijäämät Tilikauden yli-/alijäämä Arvostuserät Oma pääoma yht Varaukset Poistoero Vapaaehtoiset varaukset Toimeksiantojen pääomat Vieras pääoma Pitkäaik. vieras pääoma Lyhytaikainen Vieras pääoma yht VASTATTAVAA yht

24 Taseen tunnusluvut Omavaraisuusaste,% 57,4 59,0 65,2 Suhteellinen velkaantuneisuus % 31,9 30,5 25,5 Lainakanta , Lainakanta , /asukas Lainasaamiset, Kertynyt ylijäämä, Kertynyt ylijäämä, /asukas Asukasmäärä Omavaraisuus-% mittaa kunnan vakavaraisuutta ja kykyä selviytyä sitoumuksistaan. Se lasketaan karkeasti ottaen oman pääoman ja varausten yhteissumman ja taseen loppusumman suhteena. Omavaraisuus-% aleni 59,0 %:sta 57,4 %:iin. Suhteellinen velkaantuneisuus-% kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista (mukaan luettuna verot ja valtionosuudet) tarvittaisiin vieraan pääoman takaisin maksuun. Tämä tunnusluku nousi vuoden ,5 %:sta 31,9 %:iin. Lainakantaan sisältyvät pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan kirjatut velat ja lyhytaikaisiin velkoihin sisältyvät em. lainojen vuonna 2015 maksettavat lyhennykset sekä lyhytaikainen laina. Lainasaamisiin sisältyvät pysyviin vastaaviin kirjatut antolainat kunnan tytäryhteisöiden ja muiden yhteisöiden investointien rahoittamiseen. Kunnan korollisten lainojen määrä nousi vuonna ,35 miljoonaan euroon ja on asukasta kohti Alle 6000 asukkaan kunnissa lainaa asukasta kohti oli euroa vuonna 2013.

25 24 Kunnan kokonaistulot ja -menot Nakkilan kokonaistulot ja -menot vuonna 2014 on esitetty seuraavassa. Laskelma on tehty tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta, jotka sisältävät vain ulkoiset tulot, menot ja rahoitustapahtumat. TULOT MENOT Toiminta Toiminta Toimintatuotot Toimintakulut Verotulot Korkokulut 68 Valtionosuudet Muut rahoituskulut 7 Korkotuotot 27 Satunnaiset kulut Muut rahoitustuotot 50 Tulorahoituksen korjauserät Satunnaiset tuotot Pakollisten varausten lis. (+), väh. (-) Tulorahoituksen korjauserät Pysyvien vastaavien Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot -83 hyödykkeiden luovutustappio Investoinnit Investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin 16 Investointimenot Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 133 Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset 46 Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys 900 Lyhytaikaisten lainojen lisäys Lyhytaikaisten lainojen vähennys Oman pääoman lisäykset Oman pääoman vähennykset Kokonaistulot yhteensä Kokonaismenot yhteensä Ostopalveluiden ja henkilöstökulujen osuus kokonaismenoista % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Muut kulut Henkilöstökulut Ostopalvelut

26 4.3 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä 25 Yhdistelty konsernitilinpäätökseen Tytäryhteisöt Yhdistelty Ei yhdistelty Kiinteistöyhtiöt 5 1 Nakkilan Kotiteollisuuskoulu x Nakkilan Villilänkartano x Nakkilan Vuokra-asunnot x Nakkilan Kunnanahde x Jokilaakson terveyskeskuskiinteistöt x Nakkilan Lämpö Oy x Asuntoyhtiöt 3 As Oy Nakkila Tarhakoto x As Oy Nakkilan Penttalankoto x As Oy Kotiportti x Kuntayhtymät 4 Satakunnan Sairaanhoitopiiri ky x Keski-Satakunnan terveydenhuollon ky x Satakuntaliitto x Satakunnan koulutuskuntayhtymä x Osakkuusyhteisöt 2 Koy Nakkilan keskuskortteli x Villilä Studiot Oy x Yhteensä 14 1 Tytäryhteisöjen taseet on yhdistelty konsernitaseeseen kokonaisina (KOy Nakkilan Kunnanahdetta lukuun ottamatta) ja kuntayhtymien taseet kunnan omistusosuuden suhteessa. Kunnan ja sen tytäryhteisöjen keskinäinen omistus sekä keskinäiset saamiset ja velat on eliminoitu taseista ja vähemmistöosuudet on tytäryhteisöjen osalta erotettu omasta pääomasta. Osakkuusyhteisö on yhdistelty konsernitaseeseen pääomaosuusmenetelmällä. Kiinteistö Oy Nakkilan Kunnanahteelta ei ole lukuisista pyynnöistä huolimatta saatu tilinpäätöstietoja.

27 26 KONSERNITULOSLASKELMA Toimintatuotot Toimintakulut Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta -9-1 Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 3 3 Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot * Arvonalentumiset -25 Satunnaiset erät 243 Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Vähemmistöosuudet 4-37 Tilikauden ylijäämä/alijäämä *v poistojen määrä korjattu vastaamaan Sshp.n oikaistuja tietoja Konsernituloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/Toimintakulut, % 41,7 40,2 Vuosikate/Poistot, % 90,1 77,6 Vuosikate, euroa/asukas Asukasmäärä

28 27 KONSERNITASE VASTAAVAA VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma Aineelliset hyödykkeet Arvonkorotusrahasto Maa-alueet Muut omat rahastot Rakennukset Edellisten tilik. yli-/alijäämä Kiinteät rakenteet ja laitteet Tilikauden yli-/alijäämä Koneet ja kalusto VÄHEMMISTÖOSUUDET Muut aineelliset hyödykkeet POISTOERO JA VAPAA- Ennakkomaksut ja EHTOISET VARAUKSET keskeneräiset hankinnat Poistoero Sijoitukset Varaukset Osakkeet ja osuudet PAKOLLISET VARAUKSET Muut lainasaamiset Eläkevaraukset Muut saamiset Muut pakolliset varaukset TOIMEKSIANTOJEN VARAT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot Valtion toimeksiannot Lahj.rah.erityiskatteet Lahj.rah. pääomat Muut toimeksiantojen varat 4 5 Muut toimeksiantojen pääomat VAIHTUVAT VASTAAVAT VIERAS PÄÄOMA Vaihto-omaisuus Pitkäaikainen Aineet ja tarvikkeet Lainat rah.ja vak.laitoksilta Keskeneräiset tuotteet Lainat julkiyhteisöiltä Valmiit tuotteet Muut velat Saamiset Lyhytaikainen Pitkäaikaiset saamiset Lainat rah.ja vak.laitoksilta Lainasaamiset 57 Lainat julkisyhteisöiltä Siirtosaamiset 12 Lainat muilta luotonantajilta 3 13 Muut saamiset Saadut ennakot Lyhytaikaiset saamiset Ostovelat Myyntisaamiset Muut velat Lainasaamiset 47 2 Siirtovelat Muut saamiset VASTATTAVAA YHTEENSÄ Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ

29 Konsernitaseen tunnusluvut Omavaraisuusaste, % 41,3 42,1 45,3 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 37,5 37,4 35,7 Kertynyt yli-/alijäämä, milj. 0,6 0,7 1,1 Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas Konsernin lainakanta , milj. 11,9 12,3 10,5 Konsernin lainakanta , /asukas Lainasaamiset, milj. 0,02 0,04 0,08 Kunnan asukasmäärä Kuntakonsernin omavaraisuusprosentti laski vuoden ,1:sta 41,3 %:iin. Kuntakonsernin lainat ovat asukasta kohti euroa. Tästä kunnan lainoja on 1123 euroa. Kuntakonsernien lainamäärä oli vuonna 2013 koko maassa keskimäärin /asukas ja Satakunnassa Vuoden 2014 lukuja ei ole vielä saatavissa. Pysyvien vastaavien määrä, joka sisältää konsernin omaisuuden ja pitkäaikaiset sijoitukset, on laskenut vuodesta ,08. Saamisten määrä kasvoi ,86 ja taseen loppusumma nousi ,01. Konsernin omavaraisuus, % Nakkila 49,4 45,3 42,1 41, as. kunnat 44 41,6 42, as. kunnat 42,9 40,5 39, Nakkila as. kunnat as. kunnat Konsernin lainat /asukas Nakkila as. kunnat as. kunnat Nakkila as. kunnat as. kunnat Konsernin lainakanta, milj Nakkila 9,6 10,5 12,3 11,

30 29 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät 243 Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet inv.menoihin 16 7 Pysyvien vastavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 20 Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaik.lain.lis Pitkäaik.lain. väh Lyhytaik. lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokst 16 Vaihto-omaisuuden muutos, väh + lis Saamisten muutos, lis - väh Korottomien velkojen muutos, lis + väh Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat 1.1 * *ei sisällä K Oy Nakkilan Kunnanahteen rahavaroja Konsernin rahoituslaskelman tunnusluvut Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, Investointien tulorahoitus, % 91,32 59,82 Lainanhoitokate 1,15 1,58 Kassan riittävyys 34 36

31 4.5 Selonteko konsernin valvonnan järjestämisestä 30 1) Toimivallan- ja vastuunjako konsernin ohjauksessa Kunnan konsernivalvonnasta vastaa konsernijohto, johon kuuluvat kunnanhallitus ja kunnanjohtaja sekä muut johtosäännöissä määrätyt viranomaiset ja toimialajohto. Valtuusto on hyväksynyt Nakkilan kunnan konserniohjeen Konserniohjeella on annettu toimintaohjeet ja periaatteet Nakkilan kunnan tytäryhteisölle ja määritelty kunnan ja kunnanhallituksen asema konsernijohtajana. Konserniohjeessa on lisäksi ohjeet edustajien valitsemiseksi tytäryhteisöön hallintoelimiin, edustajien toiminta tytäryhteisön hallinnossa sekä tietojen antaminen kunnalle ja konsernitilinpäätöksen laatimiseen liittyvä ohjeistus. Konserniohjeissa on kiinnitetty huomiota myös riskien hallintaan ja tytäryhteisöjen tulee pyytää mm. kunnanhallituksen suostumus toimialan laajentamiseen, merkittäviin omaisuuden muutoksiin ja suuriin investointeihin sekä omaisuuden kiinnittämiseen ja muun vakuuden antamiseen. Konserniohjeissa kiinnitetään erityisesti huomiota tiedonkulkuun emoyhteisön ja tytäryhteisön välillä. Kunnanhallitus määrittelee tarvittaessa mitä asioita järjestetään konsernikohtaisesti. 2) Ohjeiden anto kunnan edustajille tytäryhteisöissä Kunnanhallitus on tarvittaessa antanut ohjeita kuntaa eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin kuntalain 23 :n mukaisesti. Kunnanhallitus on päättänyt edustajistaan tytäryhtiöiden yhtiökokouksissa ja antanut tarvittaessa ohjeensa hallitusten jäsenistä. Kunnanhallituksen kokouksessa käsitellään tarpeen mukaan yhtiökokousedustajille ja hallituksen jäsenille annettavat ohjeet. 3) Konsernitavoitteiden asettamista ja toteutumista koskeva arviointi Vuoden 2014 talousarviossa on asetettu kuntakonsernia koskevia tavoitteita. Tavoitteissa on painottunut kunnan merkittävän tytäryhteisön Kiinteistö Oy Nakkilan vuokra-asuntojen toiminnan tavoitteet, joista keskeisin on, että vuokrataloyhtiön lainarahoitusta ei lisätä nykyisestä. Tavoitteet perustuvat valtuuston hyväksymään ja kunnanhallituksen /54 tarkistamaan kunnan vuokra-asuntopoliittiseen strategiaan. Tavoitteena on, että konserniyhtiöt toimivat kannattavasti niin, että kunnan ei ole tarpeen tukea niiden toimintaa taloudellisesti. 4) Tytäryhteisön toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman seuranta, analysointi ja raportointi Tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman seuranta perustuu pääosin konsernitilinpäätöksen yhteydessä käsiteltäviin tilinpäätösraportteihin. Kunnan tilinpäätöksessä esitetään erikseen konsernitaseen tunnusluvut konserniomavaraisuusaste sekä konsernilainat asukasta kohti ja konsernilainakanta. Konsernilainakannat asukasta kohti esitetään erikseen myös asukkaan kunnissa ja asukkaan kunnissa.

32 5) Keskitettyjen konsernitoimintojen käyttö 31 Kunnassa ei ole keskitetty konsernin eri toimintoja kuten esim. rahoitus- ja sijoitustoiminta, maksuliikenteen hoito, hankinnat ja riskinhallinta, vakuuttaminen, henkilöstöpolitiikka ja tietohallinto. Vakuuttaminen ja energianhankinta on pääsääntöisesti kilpailutettu rinnakkain kunnan hankintojen kanssa. 6) Konsernipalvelujen käyttö ja siirtohinnoittelun kustannusvastaavuus Nakkilan kunnassa ei ole käytössä konsernipalvelujen yhteiskäyttöä. 7) Riskienhallintajärjestelmien toimivuus tytäryhteisöissä Tytäryhteisöjen toimiva johto, toimitusjohtaja ja hallitus ovat vastuussa tytäryhteisöjen riskien hallinnasta. Tytäryhteisöissä ei ole laadittu yhtenäistä riskikartoitusta. Riskikartoituksesta, riskien tarpeellisesta vakuuttamisesta ja hyväksyttävistä omavastuuosuuksista laaditaan kuntakonsernia koskevat yhtenäiset toimintaperiaatteet. Valtuuston /10 hyväksymien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden mukaan kokonaisvaltainen riskienhallinta ja sisäinen valvonta ovat osa paitsi kunnan myös koko kuntakonsernin johtamis- ja hallintojärjestelmää. Tarkoitus on arvioida riskit kuntakonsernia koskien sen jälkeen kun ns. emon riskikartoitus on aloitettu. Osittain riskit ovat myös päällekkäisiä.

33 32 Nakkilan kuntakonsernin rakenne Kunnan omistusosuudet ( %) kuntayhtymistä, tytäryhtiöista ja osakkuusyhtiöistä sekä tytäryhteisöjen osuudet osakkuusyhteisöistä Kuntayhtymä Satakuntaliitto Kuntayhtymä Satakunnan koulutus ky Sataedu Kuntayhtymä Keski-Satakunnan terveydenhuollon ky Kuntayhtymä Satakunnan sairaanhoitopiiri 2,30 10,01 18,74 3,04 28,57 Nakkilan kunta , Tytäryhteisö Kiinteistö Oy Nakkilan Villilänkartano Tytäryhteisö Kiinteistö Oy Nakkilan Kotiteollisuuskoulu Tytäryhteisö Kiinteistö Oy Nakkilan Vuokra-asunnot Tytäryhteisö Kiinteistö Oy Nakkilan Kunnanahde Tytäryhteisö As. Oy Nakkilan Penttalankoto Tytäryhteisö As. Oy Nakkilan Tarhakoto Tytäryhteisö As.Oy Nakkilan Kotiportti 1,28 Tytäryhteisö Jokilaakson Terveyskeskus Kiinteistöt Oy 2,57 1,28 14, ,49 1,28 40,0 50,0 2,57 Tytäryhteisö *) Nakkilan Lämpö Oy 29, ,46 = 51,95 Osakkuusyhteisö Villilä Studiot Oy **) Osakkuusyhteisö Koy Nakkilan Keskuskortteli *) Lisäksi Satakunnan Sairaanhoitopiiri omistaa yhden osakkeen, joka on konsernin kannalta epäolennainen (2,57 + 1, ,10 + 0,66 + 1,28 + 2,57 = 22,46) **) Satakunnan koulutuskuntayhtymä omistaa Villilä Studiot Oy:stä 28,57 % ja kunnan osuus tästä on välillisesti 2,86 %

34 33 KONSERNITAVOITTEET Valtuusto on hyväksynyt kunnan konserniohjeen ja se on tullut voimaan lukien. Ohjeessa on määräykset edustajien valitsemisesta ja edustajien toiminnasta kunnan tytär- ja osakkuusyhteisöissä. Ohjeessa on myös nykyistä laajempi tytäryhteisöjen tiedotus- ja neuvotteluvelvoite konsernijohdolle. Konsernijohdon muodostavat kunnanhallitus, kunnanjohtaja ja osastopäälliköt. Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin talouden keskeisistä tavoitteista sekä konsernin ohjauksen periaatteista. Kuntalain 16 a :ssä on määritelty kuntakonsernikokonaisuus. Kunta tai kuntayhtymä on konsernin emoyhteisö ja sen tytäryhteisöjä ovat yhteisöt, joissa kunnalla tai kuntayhtymällä on yksin tai yhdessä kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa määräysvalta. Määräysvallalla tarkoitetaan emoyhteisön oikeutta käyttää yli puolta kaikkien osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä. Kuntalain 25 a :ssä on määritelty konsernin johto ja sen tehtävät. Konsernin johtoon kuuluvat aina kunnanhallitus sekä kunnanjohtaja. Kunnanhallitus antaa kuntaa eri yhteisöjen, laitosten tai säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille ohjeita kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin. Kunnanjohtajalla tai pormestarilla on puolestaan oikeus käyttää kunnan puhevaltaa kunnanhallituksen puolesta. Kuntakonserniin kuuluvat seuraavat yhteisöt: kunnan omistusosuus konsernin omistusosuus Tytäryhteisöt Nakkilan Villilän Kartano Koy 100,00 % 100,00 % Nakkilan Kotiteollisuuskoulu Koy 100,00 % 100,00 % Nakkilan vuokra-asunnot Koy 100,00 % 100,00 % As. Oy Nakkilan Tarhakoto 100,00 % 100,00 % As. Oy Nakkilan Penttalankoto 100,00 % 100,00 % As. Oy Kotiportti 100,00 % 100,00 % Nakkilan Kunnanahde Koy 51,89 % 51,89 % Nakkilan Lämpö Oy 29,49 % 51,95% Jokilaakson terveyskeskuskiinteistöt Oy 100,00 % 100,00 % Nakkilan kunnan toiminta-ajatus: Nakkilan kunnan tarkoituksena on tarjota asukkailleen hyvät peruspalvelut sekä turvallinen ja innostava ympäristö elämiseen ja yrittämiseen. Nakkilan strategiassa on lisäksi määritelty Nakkilan kunnan toimintaa ohjaavat arvot, Nakkila visio 2012 sekä kolme strategista painopistealuetta: menestyvät elinkeinot, vetovoima veturina ja kunnalliset peruspalvelut.

35 34 Kunnan yleiset konsernitavoitteet 1. Konserniyhteisöjen tulee tukea Nakkilan strategian toteutumista. 2. Konserniyhteisöjen ja kuntayhtymien tulee toimia taloudellisesti ja tehokkaasti ja kannattavasti ja niiden tulee tehostaa toimintaansa tavoitteellisesti. Tavoitteena on, että konserniyhteisöt toimivat kannattavasti siten, että kunnan ei ole tarpeen tukea niiden toimintaa taloudellisesti. Kunnan erityiset konsernitavoitteet Kiinteistö Oy Nakkilan Vuokra-asunnot ja erilliset asuntoyhtiöt: Kiinteistöyhtiö omistaa 155 vuokra-asuntoa. Erillisissä asuntoyhtiöissä (AsOy Nakkilan Kotiportti, AsOy Nakkilan Tarhakoto ja AsOy Nakkilan Penttalankoto) on yht, 52 asuntoa. Valtuusto on hyväksynyt vuonna 2003 vuokrataloyhtiöiden strategiasuunnitelman. Strategiasuunnitelmassa on määritelty asuntopoliittisia tavoitteita. Strategiasuunnitelma on päivitetty vuonna Tavoitteena on vähentää suunnitelmallisesti vuokra-asuntojen määrää joko myymällä asuntoja tai purkamalla rakennuksia. Kohteiden käyttötarkoituksia ollaan muuttamassa erityisesti vähentämällä opiskelija-asuntoja. Toiminnallisia tavoitteita v:lle 2014 ovat seuraavat: 1. Vuokra-asuntojen määrän vähentäminen siten, että AsOy Nakkilan Kotiportin ja Kiinteistöyhtiön Taiansaton kohteille saadaan Arasta purkulupa ja rakennusten purku valmistellaan. Lisäksi AsOy Nakkilan Tarhakodolle ja myös kiinteistöyhtiön Saanin kohteelle haetaan vapautus myynti- ja luovutusrajoituksista ja valmistellaan Tarhakodon myynti omistusasunnoiksi. AsOy Nakkilan Taijantie 7-9 kohde on muutettu asuntoyhtiöksi ja kiinteistöyhtiöllä on kohteessa 6 asuntoa vielä myymättä ja niistä on tavoitteena myydä vähintään puolet ja vuokrata muita. 2. Oppilasasuntojen määrää vähennetään käyttötarkoituksen muutoksin ja Saanin kohteesta voidaan luopua myös myymällä kohde (hakemus myynti- ja luovutusrajoituksista Araan). Artelle tulee löytää muu käyttötarkoitus mielellään kunnan sisällä (erityisryhmien tarpeet). 3. Vuokrataloyhtiöiden lainoitusta ei suhteellisesti lisätä nykyisestä tasosta ottaen huomioon kuitenkin, että asuntojen laatutasoa tulee parantaa. 4. Merkittävät korjaukset rahoitetaan ulkopuolisella lainoituksella, jolle haetaan kunnan omavelkainen takaus. 5. Tyhjillään olevien asuntojen määrää (yli 2 kk) seurataan ja hallituksen tulee ryhtyä toimenpiteisiin, jos tyhjien asuntojen määrä ylittää pidemmällä aikavälillä 15 asuntoa. Arten asuntojen käyttötarkoitus selvitetään kuntakonsernin sisällä ensi tilassa.

36 35 6. Kohteiden käyttöastetta seurataan ja hyvä käyttöastetavoite on yli 95 %. Mikäli käyttöaste on alle 90 %, tulee hallituksen ryhtyä toimenpiteisiin käyttöasteen nostamiseksi. Tällä hetkellä käyttöaste on noin 85 %. 7. Vuokrarästien määrässä tulee pyrkiä alle 3 %:n ja mikäli raja ylittää 7 %:ia, tulee harkita erityistoimenpiteitä. 8. Vuokrat pyritään pitämään seutukunnan kilpailukykyisellä tasolla ottaen huomioon kiinteistöjen ja asuntojen kunnon ja sijainnin sekä tehdyt peruskorjaukset. 9. Vuokrahuoneistojen vuosittaisessa vaihtuvuudessa tulee pyrkiä selkeästi alhaisemmalle tasolle. 10. Asuntojen laadun parantaminen (kunnossapito ja siivous). Jokilaakson Terveyskeskuskiinteistöt Oy: Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän Nakkilan terveyskeskus on aloittanut toimintansa uusissa tiloissa vuoden 2010 helmikuussa. Konsernitavoitteita: - kiinteistönpidollisesti hyvien tilojen ja olosuhteiden tarjoaminen terveyskeskuskäyttöön - toiminta hoidetaan omakustannusperiaatteella siten, että vuokrilla katetaan yhtiön hoito- ja pääomakustannukset Kiinteistö Oy Nakkilan Kotiteollisuuskoulu: Yhtiön konsernitavoitteena on: - tarjota Satakunnan ammattiopistolle hyvät ja kilpailukykyiset koulutustilat - vähentää kiinteistöyhtiön lainoitusta edelleen suunnitelmallisesti ottaen huomioon vuokralaisen perustellut tavoitteet - löytää päiväkotikäytössä olleille tiloille uusi käyttötarkoitus - toimintavuonna tehdään kiinteistössä vain välttämättömät kunnossapitotyöt ja mahdolliset uuden käyttötarkoituksen mukaiset muutostyöt Kiinteistö Oy Nakkilan Villilän kartano: Koy Nakkilan Villilän Kartanon rakennukset ja ympäristö on noin 8 ha:n ja 8 rakennuksen suojelukohde, jonka alueella toimii mm. Satakunnan ammattiopiston Nakkilan toimipisteen mediapuolen opetusyksikkö, Länsi-Suomen tv- ja elokuvakeskus, Villilä Studiot Oy ja tilausravintola Villilän Kartanonrouvat. Ko. yritykset ja laitokset ovat vuokrasuhteessa Koy:n kanssa.

37 36 Koy Nakkilan Villilän Kartanon strategiana on mm. pitää nykyiset vuokralaiset tarjoamalla heille hyvät ja riittävät toimintaedellytykset rakennusten ja alueen osalta, ja keventää rahoituskustannuksia lainojen lyhennyssuunnitelmien mukaisesti. Kiinteistöyhtiö pyrkii alueella olevien tahojen yhteistyön tiivistämiseen. Tavoitteiden toteutumisen mittaus ja raportointi Konserniyhtiöt raportoivat kunnanhallitukselle tavoitteiden toteutumisesta vuosittain. Tavoitteiden toteutumistilanne kirjataan erikseen mm. kunnan tilinpäätöksen yhteydessä. Tarkastuslautakunta arvioi osaltaan konsernin tavoitteita ja niiden toteutumista. Erityisten konsernitavoitteiden toteutuminen Kiinteistö Oy Nakkilan Vuokra-asunnot ja erilliset asuntoyhtiöt: Kiinteistö Oy Nakkilan Vuokra-asunnot ja erilliset asuntoyhtiöt ovat strategiasuunnitelman mukaisesti toteuttaneet asetettuja konsernitavoitteita vähentäen vuokra-asuntojen määrää ja muuttamalla käyttötarkoituksia. Asunto Oy Nakkilan Kotiportti on valmistellut rakennuksensa purkutoimia ja talossa olleet asukkaat on siirretty toisiin kohteisiin syksyn aikana niin, että viimeiset järjestelyt tehtiin marraskuussa. Rakennukset on tarkoitus purkaa kesällä 2015 ja yhtiö lopetetaan sen jälkeen. Saanin oppilasasuntokohde on muutettu asuntoyhtiöksi ja huoneistoista (18) myytiin vuoden loppuun 13. Hissin hankintasopimus tehtiin vuoden lopulla ja asennus tapahtuu Taiansadon rivitalokohteelle myönnettyä purkulupaa ei ole toistaiseksi laitettu täytäntöön, koska em. järjestelyjen jälkeen vuokra-asunnot ovat olleet pääosin käytössä. Myös Asunto Oy Nakkilan Taiantie 7-9 asunnot ovat vuokrattuina eikä niitä ole myyty. Oppilasasunnoista Saanin käyttö aikaisempaan tarkoitukseen on pääosin päättynyt kohteen asuntojen tultua myyntiin. Arten alakerta on vuokrattuna kunnalle vapaa-ajan harrastekäyttöön. Asunto Oy Nakkilan Tarhakodon myynti- ja luovutusrajoituksista ei Ara myöntänyt vapautusta. Valtiokonttori myönsi po. yhtiölle muutoksen lainaehtoihin v muuttamalla lainan kiinteäehtoiseksi lainaksi, mikä vähäisessä määrin helpottaa yhtiön rahoitusrakennetta. Valtiokonttori hylkäsi Asunto Oy Penttalankodon lainaehtojen muutoshakemuksen. Muut tavoitteet ovat toteutuneet pääosin suunnitellun mukaisesti. Alkuvuodesta yhtiön taloutta rasittivat tyhjät asunnot ja niiden vuokratulojen menetys. Ongelma poistui loppuvuodesta tehtyjen järjestelyjen seurauksena.yksityiskohtaiset tiedot tilinpäätöksissä.

38 37 Jokilaakson Terveyskeskuskiinteistöt Oy: Tavoitteiden mukainen toteutus. Kiinteistö Oy Nakkilan Kotiteollisuuskoulu: Tilat ovat käytössä tavoitteiden mukaan. Kiinteistö Oy Nakkilan Villilän kartano: Tilojen vuokrausaste jäi yritys-, asuntola- ja studiotilojen osalta tavoitteesta, jolloin lainoja on lyhennetty lyhennysohjelmaa/laadittua talousarviota vähemmän, korjaukset on kuitenkin tehty suunnitelmien mukaisesti/laajuudessa.

39 38 5 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 5.1 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen KESKUSVAALILAUTAKUNTA Tulosalue: Tulosyksikkö: Vaalit Valtiolliset vaali, kunnallisvaalit Kertomusvuonna järjestettiin europarlamenttivaalit. TALOUS Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta: T u l o t Tulosalueen nimi TA 2014 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Vaalit ,00 100,8 73,00 Perustelu poikkeamasta: M e n o t Tulosalueen nimi TA 2014 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Vaalit ,45 88, ,55 Perustelu poikkeamasta:

40 TARKASTUSLAUTAKUNTA Tulosalue: Tilintarkastus TOIMINTA Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviossa: Tavoitteena on kunnan talouden ja hallinnon tarkastustoiminnan suorittaminen kuntalain edellyttämällä tavalla. Tarkastuslautakunnan toiminnan tavoitteena on myös kunnan toiminnan, toimintatapojen ja palveluiden kehittämisvaihtoehtojen esittäminen. Toiminta-ajatus Kunnan ulkoisesta valvonnasta vastaavat valtuuston valitsemat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat ja arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Arvioinnista annetaan tilikausittain valtuustolle erillinen arviointikertomus. Tilintarkastajan on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Tilintarkastajaksi on valittu vuosille Oy Audiator Ab, nykyisin BDO Audiator Oy. Vastuullisena tilintarkastajana toimii JHTT Aino Lepistö. TALOUS Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta: T u l o t Tulosalueen nimi TA 2014 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Tilintarkastus Perustelu poikkeamasta: M e n o t Tulosalueen nimi TA 2014 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Tilintarkastus ,39 81, ,61 Perustelu poikkeamasta:

41 KUNNANHALLITUS Tulosalue: Vastuualue: Vastuuhenkilö: Henkilöstöhallinto Henkilöstöpalvelut Kunnanjohtaja Kalevi Viren saakka, alk. vs. kunnanjohtaja Matti Sjögren TOIMINTA Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviossa: Tavoite Osaava ja palvelukykyinen henkilökunta Arviointikriteeri/mittari Työhyvinvointi Asiakastyytyväisyys Työhyvinvointi- ja asiakastyytyväisyyskyselyt Tavoitetaso Suoritettu työhyvinvointikartoitus osallistumalla Kevan yhteistutkimukseen. Työhyvinvointiohjelma laadittu. Tavoitteen toteutuminen Osallistuttu Kevan yhteistutkimukseen. Kunnassa on voimassa oleva työhyvinvointisuunnitelma, jonka toteutumista seuraa työhyvinvointiryhmä. TALOUS Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta: T u l o t Tulosalueen nimi TA 2014 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Henkilöstöhallinto ,84 107, ,84 Perustelu poikkeamasta: Työllistämistuet ylittivät arvioidun eurolla ja valtion korvaus kuntouttavasta työtoiminnasta ylitti arvioidun eurolla. M e n o t Tulosalueen nimi TA 2014 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Henkilöstöhallinto ,60 83, ,40 Perustelu poikkeamasta: Lomapalkkavarauksen muutoksen määrärahaa jäi käyttämättä euroa, kunnan osuus työmarkkinatuen rahoitukseen oli arvioitua pienempi eurolla ja työpajan menot alittivat arvioidun eurolla.

42 41 Tulosalue: Henkilöstöhallinto Vastuualue: Työllisyyden hoito Henkilöstön määrä: 3 määräaikaista henkilöä Vastuuhenkilöt: hallintojohtaja Matti Sjögren saakka, alk. vs. hallintojohtaja Tiina Forsten (työllisyystukityöt) perusturvajohtaja Sanna Rautalammi (työllistäminen ja työpajatoiminta) TOIMINTA JA TALOUS Työllistämistukityöt Työllistämistuella palkattujen henkilöiden palkkaamiseen oli vuonna 2014 määrärahoja kahdeksalle henkilölle kerrallaan, josta velvoitetyöllistettyjä henkilöitä varten oli varattu 2 henkilötyövuotta. Vuonna 2014 työskenteli kunnassa työllistämistuella 15 henkilöä yht. 100,5 kuukautta (keskim. 6,7 kuukautta/työntekijä). Näistä velvoitetyöllistettyjä oli 3 henkilöä yht. 10,5 kuukauden työpanoksella. Työllisyystukitöiden määrärahasta myönnettiin lisäksi avustuksia työllistäville järjestöille yht Määrärahaa avustuksiin oli talousarviossa Kuntouttava työtoiminta Syksystä 2013 niille yhdistyksille, jotka ottavat henkilöitä kuntouttavaan työtoimintaan, on maksettu valtionkorvaus (10,09 /pvä). Kuntouttavassa työtoiminnassa on vuonna 2012 ollut yhteensä 22 henkilöä, vuonna 2013 yhteensä 45 henkilöä ja vuonna 2014 yhteensä 53 henkilöä. Näistä työpajalla on vuonna 2012 ollut yhteensä 10 henkilöä, vuonna 2013 yhteensä 32 henkilöä ja vuonna 2014 yhteensä 41 henkilöä. Työpajatoiminta Työpajatoiminnassa pyrittiin kustannustehokkaaseen toimintaan säästämällä hankinnoissa ja ylläpitämällä toimintaa kierrätysperiaatteella. Kunnan osuus työmarkkinatuen rahoitukseen Sosiaalitoimi on aktivoinut työllistämistään nuorten asiakkaiden kohdalla ja samoin niiden asiakkaiden kohdalla, joiden työttömyys on kestänyt yli 500 pv. Vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaan kunnan osuus työmarkkinatuen rahoitukseen on ollut ja vuonna 2014 pystytään kustannuksia vähentämään siten, että tilinpäätös on pv työttömänä olleiden lukumäärä on pysynyt suurin piirtein samana. Vuoden 2015 osalta haasteena on, että kunta vastaa nyt myös 300 pv työttömänä olleiden työmarkkinatuen rahoituksesta. Aktiivinen panostus työllistämiseen sosiaa-

43 42 liohjaajan toimenkuvassa on vähentänyt myös toimeentulotukimenoja noin vuositasolla. T u l o t TA 2014 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Tulosyksikkö: Työllisyyden hoito ,84 129, ,84 - Työllisyystukityöt yht ,24 139, ,24 - Kuntouttava työtoiminta ,04 111, ,04 - Työpajatoiminta ,56 115, ,56 (ml. kahvilatoiminta) - Kunnan osuus työmarkkinatuen rahoitukseen M e n o t TA 2014 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Tulosyksikkö: Työllisyyden hoito ,35 87, ,65 - Työllisyystukityöt yht ,73 95, ,27 - Kuntouttava työtoiminta ,92 198, ,92 - Työpajatoiminta ,79 79, ,21 (ml. kahvilatoiminta) - Kunnan osuus työmarkkinatuen rahoitukseen ,91 81, ,09

44 43 Tulosalue: Vastuualueet: Henkilöstön määrä Vastuuhenkilö Yleishallinto Keskushallinto Hallinto- ja talousosasto Kunnanviraston tietojenkäsittely, muu yleishallinto 9 henkilöä Kunnanjohtaja Kalevi Viren saakka, alk. vs. kunnanjohtaja Matti Sjögren Hallintojohtaja Matti Sjögren saakka, alk. vs. hallintojohtaja Tiina Forsten (hallinto- ja talousosasto) TOIMINTA Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviossa: Tavoite Päätösten ja käsiteltävien asioiden hyvä käsittely Arviointikriteeri/ mittari Käsittelyaika Tavoitetaso Asian ottaminen käsittelyyn enintään 2 kk:n kuluttua kirjaamisesta Tavoitteen toteutuminen Tavoitetaso on toteutunut. Sisäisten palvelujen keskittäminen Hankkeen valmistelu ja päätös vuoden 2014 aikana Hanke toteutettu vuoteen 2015 mennessä Hallintotiimi toimii. Laajennettu taloustiimi on suunnitteilla. Sähköisen laskutuksen ja laskujen vastaanoton laajentaminen kaikessa laskutuksessa Kaikki valmiudet olemassa vuoden 2014 loppuun mennessä Kaikki valmiudet olemassa vuoden 2014 loppuun mennessä Kaikki valmiudet ovat olemassa. Tavoite on saavutettu. TALOUS Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta: T u l o t Vastuualueen nimi TA 2014 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Yleishallinto ,34 186, ,34 Tulosyksiköittäin: - Keskushallinto ,64 510, ,64 - Hallinto- ja talousosasto ,70 124,2 40,70 - Tietojenkäsittely Muu yleishallinto ,86 284, ,86 Perustelu poikkeamasta: Mm. Pori-Kokemäki linja-autovuoron valtionavustukset.

45 44 M e n o t Vastuualueen nimi TA 2014 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Yleishallinto ,79 100, ,79 Tulosyksiköittäin: - Keskushallinto ,80 93, ,20 - Hallinto- ja talousosasto ,39 93, ,61 - Tietojenkäsittely ,20 97, ,80 - Muu yleishallinto(* ,35 104, ,35 *) Sisältää mm. verotuskustannukset, kuluttajaneuvontapalvelut, hankintapalvelut ja muut erilaiset yhteistoimintakustannukset, seutulippukustannukset yms. Perustelu poikkeamasta: Keskushallinnon henkilöstökulut alittivat euroa arvioidun ja hallinto- ja talousosaston henkilöstökulut alittivat euroa arvioidun. Muussa yleishallinnossa asiantuntijapalvelujen ostot ylittivät euroa arvioidun ja kunnan osuus verotuskustannuksiin ylitti euroa arvioidun. Suoritteet Suoritteet Kunnanhallituksen pykälien lukumäärä * Kunnanhallituksen pöytäkirjojen sivumäärä * Viraston diaarioidut asiat Osaston lähtevän postin määrä Kirjanpidon tositemäärä Vientien määrä Laskettuja palkkoja Talous- ja hallinto-osaston menot, Asukasluku *laskettu myös salaisten listojen asiat erikseen.

46 45 Tulosalue: Vastuualue: Vastuuhenkilö: Yleishallinto Elinkeinotoimi Kunnanjohtaja Kalevi Viren saakka, alk. vs. kunnanjohtaja Matti Sjögren TOIMINTA Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviossa: Tavoite Hyvät elinkeinojen kehittämisedellytykset Arviointikriteeri/mittari Yritysten ja työpaikkojen määrä Tavoitetaso Määrän kasvu Tavoitteen toteutuminen Työpaikkojen määrä on laskenut (2012). Työttömyysaste Aleneva Työttömyysaste on kasvanut. TALOUS Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta: T u l o t Vastuualueen nimi TA 2014 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Elinkeinotoimi ,14 105, ,14 Perustelu poikkeamasta: M e n o t Vastuualueen nimi TA 2014 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Elinkeinotoimi ,59 69, ,41 Perustelu poikkeamasta: Yrityskehittäjän palkkauksen ja palvelun myynnin Luvialle myötä elinkeinotoimen menot ovat alittaneet arvioidun.

47 46 Tulosalue: Yleishallinto Vastuualue: Projektit Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja Matti Sjögren saakka, alk. vs. hallintojohtaja Tiina Forsten TOIMINTA Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: Vuonna 2014 oltiin mukana mm seuraavissa Karhukuntien palveluyhteistyö-, aluekehitys- ja muissa projekteissa: Seutuyhteistyö: Koordinointi Joukkoliikennesuunnittelija Aluekehitysprojektit: Nuorisotiedotus ja verkkomedi PARAS-rakennemalli Olkiluoto-yhteyshanke Raideliikenneselvitys Karhuseutu, Leader+ Seutuyhteistyöhön oli varattu talousarviossa yhteensä , josta toteutunut Karhukuntien laskutus on (vuoden 2013 toteuma ). Kunta oli varannut talousarviossa määrärahoja (netto) eri projekteihin seuraavasti: TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Villilän hankkeiden rahoitus / Villilä Pro (2013) Aluekehitysohjelma Kust.paikka poistettu Kasitien matkailuhanke/maisema- ja kulttuuriympäristön hoitotarpeen kartoitushanke (v , kust.osuus yht ) Pori-Tampere radan tarveselvitys Sijoitu ja matkaile Porin seudulla SIMA Päättynyt Satakunnan pientuotannon verkkokauppa Muut projektit Satakunnan yrittäjyyskasvatuspalvelut projektiin oli varattu määrärahoja vuodelle ja toteuma on ollut 4.087,95. Prizztech on laskuttanut vuonna 2014 kerralla koko kahden vuoden kuntaosuuden, joka on kunnanhallituksen päätöksen mukaan ollut yht ,95.

48 47 TALOUS Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta: T u l o t Vastuualueen nimi TA 2014 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Projektit (muu yleishall.) Perustelu poikkeamasta: M e n o t Vastuualueen nimi TA 2014 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Projektit (muu yleishall.) ,18 37, ,82 Perustelu poikkeamasta: Useat projektit eivät ole toteutuneet vuoden 2014 aikana.

49 48 Tulosalue: Vastuuhenkilö: Kaavoitus Kunnanjohtaja Kalevi Viren ja hallintojohtaja Matti Sjögren saakka, alk. vs. kunnanjohtaja Matti Sjögren alk. vs. hallintojohtaja Tiina Forsten (valmistelu) TOIMINTA Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviossa: Tavoite Kunnan asukkaiden ja yritysten tarpeita vastaava kaavoitus Arviointikriteeri/mittari Monipuolinen tonttitarjonta Tavoitetaso Kysyntää vastaava tonttitarjonta Tavoitteen toteutuminen Tavoite on saavutettu. TALOUS Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta: T u l o t Tulosalueen nimi TA 2014 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Kaavoitus ,69 289, ,69 Perustelu poikkeamasta: Asemakaavan laatimis- ja muuttamiskustannuksia tuloutunut arvioitua enemmän M e n o t Tulosalueen nimi TA 2014 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Kaavoitus ,61 63, ,39 Perustelu poikkeamasta: Arantilanpuiston ja Villilänahon kaavoitushankkeet pitkittyivät mm. viranomaisten edellyttämistä selvityksistä johtuen. Arantilanpuiston kaavahankkeesta on vahvistunut sen eteläosa. Pohjoisosan suunnittelu on keskeytynyt. Villilänahon asemakaava on hyväksytty valtuustossa huhtikuussa 2014.

50 49 Tulosalue: Vastuualue: Vastuutaho Maatalouden palvelut Maataloustoimi Euran kunta TALOUS Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta: T u l o t Vastuualueen nimi TA 2014 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Maatalouden palvelut Perustelu poikkeamasta: M e n o t Vastuualueen nimi TA 2014 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Maatalouden palvelut ,60 82, ,40 Perustelu poikkeamasta: Suoritteet ja tunnusluvut Suoritteet maataloustukihakemukset kpl *) sis. tilatukioikeuksien siirrot *) 577 *) 601 maksetut maataloustuet

51 50 Tulosalue: Henkilöstön määrä: Vastuuhenkilö: Ruokapalvelu 19 henkilöä Ruokapalveluyksikön esimies Irmeli Ojakoski TOIMINTA Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviossa: Tavoite Vaikuttavuus (palvelun riittävyys ja oikea kohdentuvuus) Palveluorganisaation kehittäminen Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso/- tunnusluku Tilausten ja myynninmäärien vastaavuus Tavoitteen toteutumi- nen Toimintatapoja on kehitetty Sisäisten toimintatapojen kehittäminen Tilaustoiminnan kehittäminen Työprosesseja on muokattu Laadullisesti hyvätasoinen ruokapalvelu Elintarvikkeiden laatuun on panostettu ja palvelutoimintaa on tehostettu Palvelun laatu/asiakastyytyväisyys Asiakastyytyväisyyskysely ja yhteistyö eri asiakasryhmien kanssa Hinta ja laatu Asiakaskysely suoritettu joulukuussa 2014 Tuottavuus/taloudellisuus Valmistetun lounaan hinta: - keskuskeittiö - Hyppinki Valmistetun lounaan hinta_ - keskuskeittiö 2,19 - Hyppinki 3,93 Valmistetun lounaan hinta: - keskuskeittiö 2,11 - Hyppinki 4,14 Jakelulounaan hinta 3,17 6,75 Jakelulounaan hinta 3,09 7,03 Henkilöstönäkökulma/ aikaansaantikyky Työhyvinvoinnin ja työergonomian huomioiminen työtavoissa Voimavarojen ohjaus oikeisiin kohteisiin Asiakastyytyväisyys Osaava ja motivoitunut henkilöstö Henkilöstön sijoittuminen työtehtävien tarpeen mukaan. Yksilökohtaisten tehtävärajoitteiden huomioiminen

52 51 TALOUS Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta: T u l o t Tulosalueen nimi TA 2014 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Ruokapalvelu ,67 99, ,33 Perustelu poikkeamasta: Päivähoidon ateriamäärä jäi arvioitua pienemmäksi. M e n o t Tulosalueen nimi TA 2014 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Ruokapalvelu ,84 100,0 520,84 Perustelu poikkeamasta: Suoritteet (ateriamäärä/vuosi) TP 2012 TP 2013 TP 2014 Keskuskeittiö Hyppingin keittiö YHTEENSÄ

53 52 Tulosalue: Vastuualueet: Kiinteistötoimi Rakennukset Rakennusten ja huoneistojen vuokraus Maa-alueiden vuokraus Muu kiinteistötoimi Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja Matti Sjögren saakka, alk. vs. hallintojohtaja Tiina Forsten TALOUS Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta: T u l o t Tulosalueen nimi TA 2014 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Kiinteistötoimi ,36 109, ,36 Perustelu poikkeamasta: Käyttöomaisuuden myyntivoittoa kertyi arvioitua enemmän. M e n o t Tulosalueen nimi TA 2014 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Kiinteistötoimi ,47 99,7-656,53 Perustelu poikkeamasta:

54 53 Tulosalue: Palo- ja pelastustoimi Vastuuhenkilö: Kunnanjohtaja Kalevi Viren saakka, alk. vs. kunnanjohtaja Matti Sjögren TOIMINTA Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviossa: Toiminta-ajatus Pelastustoimen hallinnosta vastaa Porin kaupunki, jonka ylläpitämä pelastuslaitos vastaa pelastuslain (468/2003) 3 :n mukaisten tehtävien hoitamisesta Satakunnassa. TALOUS Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta: T u l o t Tulosalueen nimi TA 2014 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Palo-, pelastus ja suoj.työ ,74 101, ,74 Perustelu poikkeamasta: M e n o t Tulosalueen nimi TA 2014 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Palo-, pelastus ja suoj.työ ,38 94, ,62 Perustelu poikkeamasta: Palvelujen ostokustannukset arvioitua pienemmät. Suoritteet Palotarkastukset 1/3/10 v yht (* 36/174(** 36/189 Ensivastetehtäviä Pelastushälytyksiä Palo-, pelastus- ja suojelutyö, nettomeno /asukas *) Palotarkastuksien luonne muuttunut ja kohteita on yhdistetty (samassa rakennuksessa), joten määrä on pudonnut. **) merkitty luku tarkoittaa, että tarkastustoiminta on muuttunut 2012 alusta valvontatehtäviksi A1- A6 ( entiset 1 tai 3 vuotta), jotka ovat arvioinnissa tärkeimmät kohteet ja omakotitalot yms. asunnot A7 = 10 vuoden tarkastusjakso. Lähde: Satakunnan pelastuslaitos

55 54 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 Toimintatulot Toimintamenot Toimintajäämä Poistot Alijäämä Muutos % edell.vuoteen 19,3 17,0 21,2 6,2-2,0-5,2 Palo- ja pelastustoimen nettokustannukset TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP2012 TP 2013 TP 2014

56 PERUSTURVALAUTAKUNTA Tulosalue: Vastuualueet: Vastuuhenkilö: Terveydenhuolto Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Muu terveydenhuolto Perusturvajohtaja Sanna Rautalammi Suoritteet Suoritteet Terveyskeskuskäynnit Vuodeosaston hoitopäivät Sairaaloiden hoitopäivät Sairaaloiden avohoitokäynnit Kaikki terveydenhuollon menot, /asukas TALOUS Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta: T u l o t Tulosalueen nimi TA 2014 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Terveydenhuolto Perustelu poikkeamasta: - M e n o t Tulosalueen nimi TA 2014 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Terveydenhuolto ,73 101, ,73 Perustelu poikkeamasta: Perusterveydenhoitoon varatut määrärahat ylittyivät ,59. Erikoissairaanhoitoon varatut määrärahat alittuivat , 86. Alitusta on ollut eniten laitoshoidon osalta. Perusterveydenhuolto TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 Toimintatulot Toimintamenot Toimintajäämä Muutos-% edell.vuoteen -8,0 18,5 2,6-2,9 18,0-1,6 7,0

57 Perusterveydenhuollon kustannukset TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 Erikoissairaanhoito TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP2011 TP2012 TP 2013 TP 2014 Toimintatulot Toimintamenot Toimintajäämä Muutos-% edell.vuoteen 16,6-5,7 7 15,5-1,9 10,9 0, Erikoissairaanhoidon kustannukset TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014

58 57 Tulosalue: Vastuualue: Henkilöstön määrä: Vastuuhenkilö: Hallinto- ja sosiaalityö Hallinto Perusturvajohtaja, hallintosihteeri Perusturvajohtaja Sanna Rautalammi TOIMINTA Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviossa: Tavoite Arviointikriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Tavoitteen toteutuminen Vaikuttavuus (palvelun riittävyys ja oikea kohdentuvuus) Perusturvalautakunnan jäsenten koulutus Koulutusten määrä/ lautakunnan jäsen Vähintään 1 koulutus / vuosi Toteutunut. Oma koulutus lautakunnan jäsenille. Palvelun laatu/asiakastyytyväisyys Henkilöstön hyvinvointiin ja koulutukseen panostaminen Koulutusten määrä Vähintään 2 koulutusta/ työntekijä (myös sisäinen koulutus) Toteutunut. Työhyvinvointikyselyt Joka 3. vuosi Kevan työhyvinvointikysely (koko kunta) Kevan kysely tehtiin syksyllä Työhyvinvointisuunnitel-ma tehtiin vuonna Tuottavuus/taloudellisuus Toimintakäytäntöjen tarkistaminen Henkilöstönäkökulma/ aikaansaantikyky Asiakasdokumentoinnin kehittäminen Kehityskeskustelut Asioiden tiivis käsittely tiimeissä ja toimistokokouksissa (aikuissosiaalityön ja lastensuojelun tiimit) Uuden asiakasohjelman hyödyntäminen työn dokumentoinnissa. Yksi kehityskeskustelu työntekijöiden kanssa vuosittain Tiimit kerran viikossa, toimistokokous kerran kuukaudessa Riittävä perehdytys ja aika dokumentoinnin onnistumiseksi. Kehityskeskustelut toteutuivat osittain, kaikkien kanssa ei ehditty käymään yksilötason kehityskeskustelua. Tiimeissä on arvioitu ja suunniteltu toimintaa. Toteutunut. Kirjaamisessa on ollut edelleen vaikeuksia, tilanne korjaantunut loppuvuodesta 2014.

59 58 Tulosalue: Vastuualue: Henkilöstön määrä: Vastuuhenkilö: Hallinto- ja sosiaalityö Sosiaalityö 5 henkilöä Perusturvajohtaja Sanna Rautalammi TOIMINTA Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviossa: Tavoite Vaikuttavuus (palvelujen riittävyys ja oikea kohdentuvuus) Sosiaalityön oikea-aikaisuus Arviointikriteeri/ mittari Jonotusaika Tavoitetaso Jonotusaika alle 7 päivää/sosiaalityön henkilöstö (95% asiakkaista vastaanotolle alle 7pv:ssä) Tavoitteen toteutuminen Toteutunut. Lastensuojelun sosiaaliohjauksen / perhetyön saatavuus hyvällä tasolla Asiakasmäärät 2 sosiaaliohjaajaa ja 1,5 kotipalvelun työntekijä Vuoden 2014 aikana vakinaistettiin toinen lastensuojelun sosiaaliohjaaja, oli aiemmin määräaikainen. (yhteensä 2 vakinaista) Kotipalvelussa vain 1 työntekijän resursointi. Asiakasperheitä lastensuojelun sosiaaliohjauksessa yhteensä ollut 41. Moniammatillisen osaamisen edistäminen Lastensuojelun tiimin, lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmän, asiakasyhteistyöryhmän säännölliset kokoukset Työntekijöiden aktiivinen osallistuminen Toteutunut. Palvelun laatu/- asiakastyytyväisyys Asiakaslähtöisen palvelun tarjoaminen lastensuojelusuunnitelman ja päihde- ja mielenterveyssuunnitelman mukaisesti Suunnitelmien seuranta ja päivittäminen Suunnitelman tavoitteiden toteuttaminen ja suunnitelmien päivittäminen v Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma tarkistettava Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän kanssa (palvelut siirtyneet suurelta osin KSTHKY:ään), ei ole toteutunut vuonna Lastensuojelusuunnitelman päivittäminen 2014 on tehty. (Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma) Palvelujärjestelmää on kehitetty tavoitteiden suuntaisesti.

60 59 Tuottavuus/ taloudellisuus Ennaltaehkäisevän ja varhaisen tuen kehittäminen Lasten, nuorten ja perheiden syrjäytymisen välttäminen Huostaanottojen määrän väheneminen. Huostaanottoja tehtiin vuonna 2014 kaksi. Kiireellisten sijoitusten määrä väheni kuudesta kolmeen. Lastensuojeluilmoitusten määrä on vähentynyt ja samoin lastensuojeluasiakkuudet. Lastensuojeluilmoituksia tehtiin vuonna 2014 yhteensä 63. Vuonna 2013 niitä tehtiin 92. Henkilöstönäkökulma/ aikaansaantikyky Henkilöstön osaamisen ylläpitäminen ja opitun juurruttaminen Menetelmällinen työote Koulutukset, käytetyt työmenetelmät Osaamisen ylläpitämiseen panostettu sekä koulutuksen että työnohjauksen keinoin. Aikuis- ja lastensuojelutiimit kokoontuvat säännöllisesti. TALOUS Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta: T u l o t Tulosalueen nimi TA 2014 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Hallinto ja sosiaalityö ,03 106, ,03 Perustelu poikkeamasta: M e n o t Tulosalueen nimi TA 2014 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Hallinto ja sosiaalityö ,08 95, ,92 Perustelu poikkeamasta: Sosiaalityön henkilöstömenoissa alitusta , koska sijaisuuksia on jätetty täyttämättä. Lastensuojelun laitospalveluiden ostossa alitusta Päihdehuollon laitoshoidossa alitusta Lastensuojelun perhehoidossa alitusta Vammaispalvelussa (KSTHKY) ylitystä Päihde- ja mielenterveystyössä (KSTHKY) alitusta

61 60 Suoritteet Suoritteet Vuosi Perheneuvola Asiakkaat /asiakas Päihdehuollon avohoito Asiakkaat /asiakas * * * * Pitkäaikainen päihdehuollon laitoshoito ***) Laitospäivät /hoitovrk Vaikeavamm. kuljetuspalvelu Asiakkaat Matkat Lastensuojelu Huostaanotetut lapset (31.12.) Perhe- ja laitoshoitopäiviä /hoitopäivä **) Lapsia tukitoiminnan piirissä *) Ei pystytä erottelemaan KSTHKY: laskutuksesta. **) Sisältää tukiperhehoidon hoitopäivät ***) Korjattu: sisältää vain pitkäaikaisen laitoshoidon laitosvuorokaudet

62 61 Tulosalue: Vastuualue: Henkilöstön määrä: Vastuuhenkilö: Vanhustenhuolto (Perusturvajohtaja Sanna Rautalammi) Vanhusten avohuolto 16 henkilöä Vanhustyönohjaaja Marita Mäenpää TOIMINTA Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviossa: Tavoite Arviointikriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Tavoitteiden toteutuminen Vaikuttavuus (palvelun riittävyys ja oikea kohdentuvuus) Oikea-aikaisen ja säännöllisen intervallihoidon mahdollistaminen kotona asumisen tukemiseksi Palvelun laatu/asiakastyytyväisyys Asiakkaiden tyytyväisyys Nopea sijoittaminen tarvittaessa (1 viikko) Intervalliasiakaspaikat(lkm) Asiakastyytyväisyyskysely asiakkaille kerran vuodessa 4-6 Onnistuneet nopeat sijoitukset toteutuneet. Säännölliset, kotona asumista tukevat intervallit ovat toteutuneet. Paikka on pystytty järjestämään tarpeen mukaan. Tavoitetaso on saavutettu. ka 8,3 Asiakastyytyväisyyskysely on tehty KA 8,1 Asiakasdokumentoinnin kehittäminen Tuottavuus/taloudellisuus Moniammatillisen yhteistyön syventäminen palveluketjussa Kotiuttamisen oikeaaikaisuus ja suunnitelmallisuus Sähköinen kirjaaminen käyttöön. Sujuvat asiakasvirrat. Sähköisen kirjaamisen koulutukset joulukuussa 2014 Pro Consona ohjelmaan. Käyttöönotto KSTHKY:n osalta kotiuttamisissa tapah-tunut positiivista muu-tosta. Kotiuttamishoitajan rooli vahvistunut entisestään ja kotiutukset nopeutuneet Henkilöstönäkökulma/ aikaansaantikyky Työhyvinvointi hyvällä tasolla Kevan kysely joka 3. vuosi, seuraava v TYKY-toiminta henkilökunnalle TYKY-toiminnan toteutuminen Hyvä työtyytyväisyys Kerran vuodessa kaikille yksiköille Kevan kysely tehty syksyllä 2012, henkilöstön hyvinvointi hyvällä tasolla. Laadittu henkilökunnalle työhyvinvointisuunnitelma Toteutunut. Henkilöstön osaamisesta huolehditaan Arvioidaan kehityskeskustelun yhteydessä. Koulutusten lukumäärä (sisäinen tai ulkoinen) Sisäisiä koulutuksia on järjestetty 8 kertaa. Ulkoisiin koulutuksiin osallistuttu 5 kertaa.

63 62 Tulosalue: Vastuualue: Henkilöstö: Vanhustenhuolto (Perusturvajohtaja Sanna Rautalammi) Vanhusten laitoshuolto Vastuuhenkilö: Vanhustyön ohjaaja Marita Mäenpää ja vastaavat sairaanhoitajat TOIMINTA Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviossa: Tavoite Arviointikriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Tavoitteiden toteutuminen Vaikuttavuus (palvelun riittävyys ja oikea kohdentuvuus) Vanhusten palveluiden rakenteen ja organisoinnin tasapainottaminen Riittävä mitoitus ja asiakaspaikkamäärä Laatusuositusten mukainen mitoitus. Mitoitukset Iltarusko 26 paikkaa mitoitus 0,69. Tehostettu palveluasuminen Aamurusko 18 paikkaa mitoitus 0,58, dementiayksikkö Suvanto16 paikkaa mitoitus 0,63 ja Keinustooli 24 paikkaa mitoitus 0,58. Toimintakykyä tukeva työote ja moniammatillisuuden hyödyntäminen sekä tehostetussa palveluasumisessa että vanhainkodissa Toimintakykyä seurataan hoitosuunnitelmissa ja RAVAtesti tehdään kerran vuodessa. 100% tehty Toimintakykyä seurataan. RAVA testit tehdään kaikille uusille asiakkaille ja hoitosuunnitelman tarkistamisen yhteydessä. Toimintakykyä tukeva työote ja moniammatillisuuden hyödyntäminen käytössä sekä tehostetussa palveluasumisessa että vanhainkodissa. Palvelun laatu/asiakastyytyväisyys Asiakkaiden tyytyväisyys moniammatilliseen hoitoon Asiakastyytyväisyyskysely asiakkaille joka vuosi. (asteikko 4-10) ka 8,5 Asiakastyytyväisyyskysely tehty ka 9 Omaisten mukaan ottaminen hoidon suunnitteluun Omaistapaaminen vuosittain hoito- ja palvelusuunnitelman päivityksessä Toteutetut tapaamiset Säännölliset omaistapaamiset ja hoito- ja palvelusuunnitelman päivitykset ovat toteutuneet (tehdään 1-2 kertaa /vuosi)

64 63 Tuottavuus/taloudellisuus Tarkoituksenmukainen hoidon porrastus Henkilöstönäkökulma/ aikaansaantikyky Henkilöstön työhyvinvoinnin parantaminen. Yhteistyö terveydenhuollon kuntayhtymän ja satshp:n kanssa Kevan työhyvinvointikysely joka 3.vuosi, seuraava v Tiivis yhteistyö ja potilassiirrot toteutetaan mahdollisimman nopeasti vuodeosastolta kuntaan. Kotiutushoitajan rooli vahvistunut siirroissa. Vuodeosastolla ei ollut pitkäaikaispaikalla potilaita. Ei siirtoviivemaksuja erikoissairaanhoitoon. Hyvä työtyytyväisyys Kevan kysely tehty syksyllä 2012, tulokset hyvällä tasolla. Työhyvinvointisuunnitelma laadittu TYKY-toiminta henkilökunnalle Järjestetään osastoittain Kerran vuodessa kaikille yksiköille Toteutunut. Henkilöstön osaamisesta huolehditaan. Arvioidaan kehityskeskustelun yhteydessä. Koulutusten lukumäärä (sisäinen tai ulkoinen). Sisäisiä koulutuksia järjestetty 9 kertaa. Ulkoisiin koulutuksiin osallistuttu 27 kertaa. TALOUS Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta: T u l o t Tulosalueen nimi TA 2014 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Vanhustenhuolto ,70 100, ,70 Perustelu poikkeamasta: Asiakaspalvelumaksutulot olivat arvioitua suuremmat. M e n o t Tulosalueen nimi TA 2014 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Vanhustenhuolto ,22 98, ,78 Perustelu poikkeamasta: Kotipalvelussa sijaisuuksia jätetty täyttämättä.

65 64 Suoritteet Suoritteet Kodinhoitoapu Taloudet yht Vanhustaloudet Lapsiperheet Ateriapalveluasiakkaat Ostettu palveluasuminen Aamurusko, 18 paikkaa Asumispäivät Asumispäivän hinta brutto netto Suvantokoti, 16 paikkaa Asumispäivät Asumispäivän hinta brutto netto Vanhainkoti, 26 paikkaa Hoitopäivät Hoitopäivän hinta brutto netto Keinustooli, 24 paikkaa Asumispäivät Asumispäivän hinta brutto netto

66 65 Tulosalue: Vastuualueet: Vastuuhenkilö: Kehitysvammahuolto Kehitysvammaisten avohuolto Kehitysvammaisten laitoshuolto Perusturvajohtaja Sanna Rautalammi TALOUS Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta: T u l o t Tulosalueen nimi TA 2014 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Kehitysvammahuolto ,46 110,8 829,46 Perustelu poikkeamasta: M e n o t Tulosalueen nimi TA 2014 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Kehitysvammahuolto ,63 96, ,37 Perustelu poikkeamasta: Eri toiminnoista pieniä säästöjä, joista yhteensä koostuu alitus Suoritteet Suoritteet Kehitysvammalaitokset Pitkäaikaissijoitetut Hoitopäivän hinta, Kehitysvammaisten perhehoito Pitkäaikaissijoitetut Asumispalvelut Pitkäaikaissijoitetut

67 66 Tulosalue: Vastuualueet: Henkilöstön määrä: Vastuuhenkilö: Toimeentuloturva Toimeentulotuki Elatustuki 2 henkilöä Perusturvajohtaja Sanna Rautalammi TOIMINTA Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviossa: Tavoite Arviointikriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Toteutuma Vaikuttavuus (palvelun riittävyys ja oikea kohdentuvuus) Toimeentulotukipäätösten oikeaaikaisuus Työpaja-asiakkaiden määrä Palvelun laatu/asiakastyytyväisyys Toimeentulotukipäätösten ymmärrettävyys Tilastot, asiakastyytyväisyys Tilastot Oikaisuvaatimukset 100% asiakkaista saa päätöksen 7:ssä arkipäivässä Tavoitteena 35 as/kk Asiakaspalaute hyvää, oikaisuvaatimuksia alle 5 vuodessa Toteutunut 99%:sesti. Toteutunut. 1 oikaisuvaatimus vuoden aikana. Tuottavuus/taloudellisuus Kuntouttavan työtoiminnan lisääminen Kuntouttavassa työtoiminnassa olleet 40 asiakasta kuntouttavassa työtoiminnassa vuosittain Toteutunut. Kuntouttavassa työtoiminnassa vuonna 2014 yhteensä 63 henkilöä. TALOUS Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta: T u l o t Tulosalueen nimi TA 2014 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Toimeentuloturva ,01 88, ,99 Perustelu poikkeamasta: Myönnetyn toimeentulotuen määrä väheni, ja sitä kautta myös valtionosuus.

68 67 M e n o t Tulosalueen nimi TA 2014 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Toimeentuloturva ,07 94, ,93 Perustelu poikkeamasta: Toimeentulotukea myönnettiin vähemmän vuoden 2014 aikana kuin vuonna Suoritteet Suoritteet Toimeentulotukitaloudet Toimeentulotuki/talous

69 68 Tulosalue: Vastuuhenkilö: Muu sosiaalitoimi Perusturvajohtaja Sanna Rautalammi TOIMINTA Perusturvatoimen projektit TALOUS Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta: T u l o t Tulosalueen nimi TA 2014 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Muu sosiaalitoimi Perustelu poikkeamasta: - M e n o t Tulosalueen nimi TA 2014 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Muu sosiaalitoimi ,00 93,2 913,00 Perustelu poikkeamasta:

70 SIVISTYSLAUTAKUNTA Tulosalue: Henkilöstön määrä Vastuuhenkilö Sivistystoimen hallinto 3 henkilöä Sivistysjohtaja Pekka Varheensalo Suoritteet ja tunnusluvut Suoritteet Sivistyslautakunnan pykälät Sivistyslautakunnan menot yht. Kirjasto-kulttuuritoimen menot ,72 * ) **) *) **) , Vapaa-aikatoimen menot , Kirjastotoimi ( ) ( ) Kulttuuritoimi (48.371) (48.159) Liikuntapalvelut ( ) ( ) Nuorisotyö (62.062) (96.115) *) Sis alk. myös kirjasto-kulttuuritoimen ja vapaa-aikatoimen menot yht. **) Sis alk. myös sosiaalitoimesta siirretyn lasten kotihoidon tuen TALOUS Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta: T u l o t Tulosalueen nimi 2014 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Koulutoimen hallinto 11, ,7 Perustelu poikkeamasta: - M e n o t Tulosalueen nimi 2014 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Koulutoimen hallinto ,02 92, ,98 Perustelu poikkeamasta Sivistysjohtajan palkasta osa kirjattu lukion tablet-hankkeesta. Sivistyslautakunta ja

71 70 Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Tavoite Arviointikriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Tavoitteen toteutuminen Vaikuttavuus (palvelun riittävyys ja oikea kohdentuvuus) Oikea-aikaiset ja-määräiset palvelut Arvioinnit Tyytyväisyystaso väh. 8 Tyytyväisyystaso 7. Palvelut heikentyneet säästöjen takia Palvelun laatu/asiakastyytyväisyys Oppimisympäristöjen taso Kysely Tyytyväisiä yli 75 % Tyytyväisiä yli 75 % Tuottavuus/taloudellisuus Talousarvio Talousarvio 2014 toteuttaminen Ei talousarvion ylityksiä Menot 92,3 % Henkilöstönäkökulma/ aikaansaantikyky Opettajan kelpoisuusaste Muodollisesti pätevien opettajien osuus 100 % Toteutuu 100 %

72 71 Tulosalue: Vastuualue: Henkilöstön määrä: Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatus Päivähoito 39,5 henkilöä päivähoidon ohjaaja Pekka Nurmi Suoritteet ja tunnusluvut Suoritteet TP 2013 TP 2014 PP-hoito Hoitolapsia Hoitopäivät Hoitopäivän hinta brutto Hoitopäivän hinta netto Päiväkoti Hoitolapsia Hoitopäivät Hoitopäivän hinta brutto Hoitopäivän hinta netto Ryhmis Hoitolapsia Hoitopäivät Hoitopäivän hinta brutto Hoitopäivän hinta netto Esiopetuksen ap/ip hoito Hoitolapsia Hoitopäivät Hoitopäivän hinta brutto Hoitopäivän hinta netto Yhteensä Hoitolapsia Hoitopäivät Hoitopäivän hinta brutto Hoitopäivän hinta netto

73 72 Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Tavoite Arviointikriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Tavoitteen toteutuminen Vaikuttavuus (palvelun riittävyys ja oikea kohdentuvuus) Lakisääteinen hoitoon pääsyaika Jonotusaika Kaksi viikkoa Toteutunut n. 80 % (hoitopaikkapula) Päiväkoti- ja ryhmäperhepäivähoidon paikkamäärien vakiinnuttaminen Päiväkodin ja ryhmäperhepäiväkodin paikkaluvun pitäminen yht. n. 105:ssä Täyttöaste 100 % Päiväkodissa ja ryhmäperhepäivähoidossa 104 lasta Toteutunut n. 100 % Vuoropäivähoidon jatkaminen Vuoropäivähoitoa tarvitaan edelleen, noin joka toinen viikonloppu toimintaa Vuoropäivähoidossa hoitopaikkatarve yht. noin 20 Kuntien välinen yhteistyö Vuorohoidossa oli 18 lasta. Jatkuva viikonlopunhoitotarve 2-6:lle lapselle, seutuyhteistyö vireillä Palvelun laatu/asiakastyytyväisyys Päivähoidon asiakastyytyväisyys Kysely asiakkaille Tavoite 4 asteikolla 1-5 Tavoite toteutui. Varhaiserityiskasvatuksen keskittäminen yhdelle KEL- TO:lle Erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä Noin 20 lasta erityistuen tarpeessa Tavoite toteutunut ostopalvelun avulla. Tuottavuus/taloudellisuus Yhteisen päivähoitohenkilöstön käyttö eri yksiköissä Sijaistarpeen väheneminen Sijaisuusaika Sisäisillä järjestelyillä ei 1-2 päivän sijaisuuksiin tarvita lisähenkilöstöä Päiväkotitoiminta 08/13 alkaen yhdessä yksikössä Onnistumisprosentti n 80 %. Sijaisia käytetty pääasiassa yli 3:n päivän poissaoloihin. Henkilöstönäkökulma/ aikaansaantikyky Työhyvinvointi Työolosuhteiden mielekkyys Aiheeseen liittyvää tiedottamista, koulutusta Työtyytyväisyyden mittaus, KEVAn kysely Väh. 2-3 tilaisuutta/ vuosi Asteikko 1-4 Tavoite väh. 3 Reagointi tulosten mukaan. Tavoite ei täysin täyttynyt.tilaisuuksia ollut 1-2.

74 73 Tulosalue: Vastuualue: Henkilöstön määrä: Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatus Esiopetus 6 henkilöä sivistysjohtaja Pekka Varheensalo Suoritteet ja tunnusluvut Suoritteet SIVISTYSTOIMI Oppilaita , ,5 Nettomenot/oppilas TOIMINTA Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Tavoite Arviointikriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Tavoitteen toteutuminen Vaikuttavuus (palvelun riittävyys ja oikea kohdentuvuus) Kaikkien niiden 6 v lasten osallistuminen esiopetukseen, joilla on tiedostettuja oppimis- ja kehitysvaikeuksia % tarvitsijoista 100 % tarvitsijoista Toteutuu 100 % tarvitsijoista Palvelun laatu/asiakastyytyväisyys Hyvä oppimisympäristö Kysely Keskiarvo vähintään 8 (4-10) ka.9 Tuottavuus/taloudellisuus Talousarvio Talousarvio 2014 toteutuminen Ei talousarvioylityksiä Menot 110,3 % Ylitys aiheutui Pakkalan korjaustöistä ja kalustamisesta Henkilöstönäkökulma/ aikaansaantikyky Henkilöstön kelpoisuusaste Muodollisesti pätevien opettajien osuus 100 % Toteutuu 100 %

75 74 Tulosalue: Vastuualue: Henkilöstön määrä: Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatus Aamu- ja iltapäivätoiminta Muu lasten päivähoito 6 osa-aikaista henkilöä Sivistysjohtaja Pekka Varheensalo Suoritteet ja tunnusluvut Suoritteet Oppilaita Ohjaustunnit TOIMINTA Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Tavoite Arviointikriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Tavoitteen toteutuminen Vaikuttavuus (palvelun riittävyys ja oikea kohdentuvuus) Ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaat sekä erityisoppilaat, joilla on tiedostettu tarve osallistua toimintaan % tarvitsijoista 100 % tarvitsijoista Ei toteudu 100 % koska toiminta vain Pakkalassa Satunnaisia tarvitsijoita sivukouluissa Palvelun laatu/asiakastyytyväisyys Hyvät toimintaympäristöt Kysely Keskiarvo vähintään 8 (4 10) Ka 9 Yksi toimintaympäristö Tuottavuus/taloudellisuus Talousarvio Talousarvio 2014 Ei talousarvion ylityksiä 74,2 % menot 147,6 % tulot Henkilöstönäkökulma/ aikaansaantikyky Henkilöstön kelpoisuusaste Muodollisesti pätevien ohjaajien osuus 100 % Toteutuu 100 %

76 75 TALOUS Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta: T u l o t Vastuualueen nimi 2014 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Päivähoito ,82 103, ,82 Koulutoimen esiopetus - 386,60 100,0 386,60 Aamu- ja iltapäivätoiminta ,35 147, ,35 Koko varhaiskasvatus yht ,77 105, ,77 Perustelu poikkeamasta: Maksutuotot ylittäneet odotukset. M e n o t Vastuualueen nimi 2014 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Päivähoito ,66 90, ,34 Koulutoimen esiopetus ,52 110, ,52 Aamu- ja iltapäivätoiminta ,99 74, ,01 Muu lasten päivähoito (lasten kotihoidon tuki) ,61 89, ,39 Koko varhaiskasvatus yht ,78 92, ,22 Perustelu poikkeamasta: Toiminta toteutettu erittäin taloudellisesti. Vain esiopetuksen menot ylittyneet. Syy: Pakkalan tilojen korjaustyöt ja kalustohankinnat kesällä 2014 kirjattu esiopetuksen käyttömenoiksi

77 76 Tulosalue: Vastuualue: Henkilöstön määrä: Vastuuhenkilö: Peruskoulut Peruskoulut 42,5 opettajaa 12 muuta henkilökuntaa sivistysjohtaja Pekka Varheensalo rehtorit Suoritteet ja tunnusluvut Suoritteet Oppilaita Nettomenot/oppilas TOIMINTA Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Tavoite Arviointikriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Tavoitteen toteutuminen Vaikuttavuus (palvelun riittävyys ja oikea kohdentuvuus) Hyvin toimivat lähikoulut Palvelun laatu/asiakastyytyväisyys lv arvioidaan laatukriteeriä: henkilöstö ja taloudelliset resurssit Lukuvuosiarviointi KA.väh. 8 (4-10) Lukuvuosiarviointi tehty ka.9 Lukuvuosiarvionti Ka.väh. 8 Lukuvuosiarviointi tehty ka.9 Tuottavuus/taloudellisuus Talousarvio Talousarvio 2014 toteutuminen Ei talousarvion ylityksiä 97,6 % menot. Tulot ylittää arvion 147,06 % tulot Henkilöstönäkökulma/ aikaansaantikyky Henkilöstön kelpoisuusaste Muodollisesti pätevien opettajien osuus % 100 % Toteutuu 100 % TALOUS Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta: T u l o t Tulosalueen nimi 2014 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Peruskoulut , ,09

78 77 Perustelu poikkeamasta: Suurimmat tuloylitykset: Myyntitulot kunnilta Valtionavustukset M e n o t Tulosalueen nimi 2014 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Peruskoulut ,12 97, ,88 Suoritteet Suurimmat menoleikkaukset: Henkilöstömenot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Suoritteet Koulu: Kirkonseutu oppilaita 152, , ,5 nettomenot/oppilas Kukonharja oppilaita , ,5 nettomenot/oppilas Matomäki Ruskila Tattara Viikkala oppilaita nettomenot/oppilas oppilaita 50,50 53, ,5 nettomenot/oppilas oppilaita 44,50 39,50 39, ,5 nettomenot/oppilas oppilaita 71, nettomenot/oppilas Erityisopetus oppilaita 23, ,50 24,5 nettomenot/oppilas

79 78 Yhteiskoulu oppilaita , ,5 nettomenot/oppilas Eha-ryhmä oppilaita 6,50 6,5 7 6,50 8 nettomenot/oppilas Peruskoulu yhteensä oppilaita nettomenot/oppilas Esiopetus oppilaita , ,5 nettomenot/oppilas Oppilasmäärät kevät- ja syyslukukauden keskiarvoja.

80 79 Tulosalue: Henkilöstön määrä: Vastuuhenkilö: Lukio 8,5 opettajaa rehtori Pasi Rantala alk. vs. rehtori Tuomo Haapa Suoritteet ja tunnusluvut Suoritteet Oppilaita Nettomenot/oppilas TOIMINTA Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: Tavoite Arviointikriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Tavoitteen toteutuminen Vaikuttavuus (palvelun riittävyys ja oikea kohdentuvuus) Opetuksen yleinen taso Valtakunnalliset YOkeskiarvot Yli valtakunnallisen keskiarvon Kevät 2014 Nakkilan lukion sijoitus HS 65 STT 32 MTV 5 Satakunnassa Palvelun laatu/asiakastyytyväisyys Oppilaskunnan vuositavoitteiden toteutuminen (kouluviihtyvyys) Kysely, tavoitteiden tarkastelu lukuvuoden lopussa Tärkeimmät tavoitteet saatu toteutettua Tärkeimmät tavoitteet toteutettu Tuottavuus/taloudellisuus Talousarvio Talousarvio 2014 toteutuminen Ei talousarvion ylityksiä 91,0 menot 62,3 % tulot Henkilöstönäkökulma/ aikaansaantikyky Henkilöstön kelpoisuusaste Muodollisesti pätevien opettajien osuus,% 100 % Toteutuu 100 % TALOUS Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta: T u l o t Tulosalueen nimi 2014 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Lukio ,96 91, ,04

81 80 Perustelu poikkeamasta: Suurimmat tuloalitukset: yo-tutkintomaksut Muut maksut Lukiohankkeen muut maksut. (Tuloarvio perusteeton) M e n o t Tulosalueen nimi 2014 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Lukio ,54 91, ,46 Perustelu poikkeamasta: Suurimmat menoalitukset: Henkilöstökulut Muut kulut

82 81 Tulosalue: Vastuuhenkilö: Muu koulutus sivistysjohtaja Pekka Varheensalo Suoritteet ja tunnusluvut Suoritteet Oppilaita/Palmgren-opisto 9, Nettomenot/Palmgren-opisto Oppilaita/Huittisten musiikkiopisto Nettomenot/Huittisten musiikkiopisto Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: Tavoite Arviointikriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Tavoitteen toteutuminen Vaikuttavuus (palvelun riittävyys ja oikea kohdentuvuus) Musiikillisesti lahjakkaiden lasten saaminen musiikin piiriin Palmgren konservatoriossa 11 ja Huittisen musiikkiopistossa 12 Palvelun laatu/asiakastyytyväisyys Laadukas opetus Lukuvuosiarviointi Ka. vähintään 8 Toteutuu Tuottavuus/taloudellisuus Talousarvio Talousarvion 2014 toteutuminen Ei talousarvion ylityksiä 83 % menot Henkilöstönäkökulma/ aikaansaantikyky TALOUS Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta: T u l o t Tulosalueen nimi 2014 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Muu koulutus Perustelu poikkeamasta: -

83 82 M e n o t Tulosalueen nimi 2014 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Muu koulutus ,18 83, ,82 Perustelu poikkeamasta: Suurimmat menoalitukset: Palvelujen ostot kunnilta

84 83 Tulosalue: Vastuuhenkilö: Muu sivistystoimi Sivistysjohtaja Pekka Varheensalo Suoritteet ja tunnusluvut Suoritteet Opetustunnit Nettomenot TOIMINTA Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Tavoite Arviointikriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Tavoitteen toteutuminen Vaikuttavuus (palvelun riittävyys ja oikea kohdentuvuus) Riittävä kansalaisopiston tarjonta h/vuosi Vähintään 1900 h/v Tavoite ei toteudu. Kielitarjonta vain venäjän kieltä. Palvelun laatu/asiakastyytyväisyys Laadukas toiminta Lv. arviointi Tyytyväisyysaste väh. 8 Tyytyväisyysaste 7 Tuottavuus/taloudellisuus Talousarvio Talousarvion 2014 toteutuminen Ei talousarvion ylityksiä 113,7 % nettomenot Henkilöstönäkökulma/ aikaansaantikyky Koulutukseen osallistuminen Osallistujien määrä Vähintään sama määrä kuin ed. vuonna Tavoite toteutuu TALOUS Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta: T u l o t Tulosalueen nimi 2014 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Muu sivistystoimi Perustelu poikkeamasta:

85 84 M e n o t Tulosalueen nimi 2014 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Muu sivistystoimi ,97 133, ,97 Perustelu poikkeamasta: Suurimmat menoylitykset: Palvelujen ostot eli Arten korjaukset kirjattu muuhun sivistystoimeen Arten vuokramenot

86 85 Tulosalue: Vastuuhenkilö: Projektit Sivistysjohtaja Pekka Varheensalo TALOUS Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta: T u l o t Tulosalueen nimi 2014 Toteutuma Tot. % Poikkeama Projektit ,0 630 Perustelu poikkeamasta: M e n o t Tulosalueen nimi 2014 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Projektit ,74 76, ,26 Perustelu poikkeamasta: Toteut.tulot Toteut. menot Comenius YK/Water for life ,83 Comenius Lukio/young Rebel or young Citizen ,47 ICT-ohjaus 500 3,44

87 86 Tulosalue: Henkilöstön määrä: Vastuuhenkilö: Kirjastotoimi 3 henkilöä Kirjastotoimenjohtaja Leena Purhonen TALOUSARVIO 2014 Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: Tavoite Arviointikriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Tavoitteen toteutuminen Vaikuttavuus (palvelun riittävyys ja oikea kohdentuvuus) Aukioloajan riittävyys Aukioloajan määrä Tavoitteena nykyisen aukioloajan säilyttäminen Toteutunut Palvelun laatu/asiakastyytyväisyys Kirjastopalvelujen laadun itsearviointi. Opetus- ja kulttuuriministeriön Yleisten kirjastojen laatusuositus (2010:20) Suositusten mukainen laatutaso Kunnan sisällä kirjasto ei ole mukana hyvinvoinnin ja oppimisen prosesseissa. Kuntien välinen yhteistyö Satakunnassa sujuu hyvin. Kirjastotoiminnan määrärahat ovat vain % valtionosuuden perustana olevasta asukaskohtaisesta perushinnasta. Kirjaston palvelutarjonta ei yllä suositellulle tasolle. Henkilökunnan määrä on riittämätön. Kirjaston kokoelma täyttää laatusuositukset kirjojen ja lehtitilausten osalta, myös uutuushankinta on riittävää. Muun aineiston osalta puutteita voidaan korvata Satakirjastojen yhteistyöllä. Kirjastotilan sijainti on hyvä ja se löytyy helposti. Tila ei ole toimiva eikä riittävän kokoinen.

88 87 Tuottavuus/taloudellisuus Yhden lainan hinta Nettokustannukset /as. Henkilöstönäkökulma/ aikaansaantikyky Lainausten määrä Lainan hinta /kpl Nettokustannukset /as Lainausten määrä asukasta kohti Enintään valtakunnallinen keskitaso. Samankokoisten kuntien keskitaso Yhteenveto: suositusten mukainen laatutaso toteutuu kirjastoaineiston osalta, mutta ei henkilökunnan eikä tilojen osalta. Lainan nettohinta oli 2,28, joka on 33,7 % vuoden 2013 valtakunnallista keskitasoa (3,44 ) alempi. Nettokustannukset/ as 42,43 oli 28,2 % alempi kuin valtakunnallinen keskiarvo (59,11 /as) v Tavoitteet on ylitetty. Lainaus asukasta kohti oli 18,59. Keskiarvo v asukasluvultaan asukkaan kunnissa oli 15,76 eli Nakkilassa lainaus oli 18 % keskiarvoa enemmän. Tavoite on ylitetty. Henkilökunnan tuloksellisuus Lainausten määrä henkilötyövuotta kohti Samankokoisten kuntien keskitaso Lainauksia henkilötyövuotta kohti oli V asukasluvultaan asukkaan kuntien keskiarvo oli Henkilöstön aikaansaannoskyky on 65 % suurempi kuin kirjastojen työntekijöiden samankokoisissa kunnissa keskimäärin. Henkilökunta on ylikuormitettu. Toiminnan ympäristövaikutukset: Kirjastotoiminta on ympäristön kannalta vähän kuormittavaa, koska: Kirjoja voidaan kierrättää kymmeniä kertoja, videoita ja levyjä jopa satoja kertoja Poistettua kirjastoaineistoa myydään asiakkaille ja ne, mitä ei saada myytyä, toimitetaan paperinkeräykseen. Käytöstä poistettua kirjastoaineistoa myös lahjoitetaan askartelutarkoituksiin järjestöille, laitoksille ja työpajalle. Jätepaperi ja energiajäte toimitetaan kierrätykseen Energian käyttöä pyritään edelleen vähentämään. Kirjasto välittää asiakkailleen tietoa myös ympäristöasioista.

89 88 TALOUS Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta: T u l o t Tulosalueen nimi TA 2014 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Kirjastotoimi , M e n o t Tulosalueen nimi TA 2014 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Kirjastotoimi , Suoritteet Suoritteet Lainausten määrä Lainat/as 19,77 19,74 18,22 18,59 Kirjastokäyntien määrä (fyysiset käynnit + verkkokäynnit) Toimintakulut/as 43,11 42,96 41,83 42,43 Asukasluku näissä laskelmissa tilanne 5651 asukasta.

90 89 Tulosalue: Henkilöstön määrä Vastuuhenkilö Kulttuuritoimi 1/3 henkilöä Vapaa-aikasihteeri Tiina Palomäki TOIMINTA Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviossa: Tavoite Vaikuttavuus (palvelun riittävyys ja oikea kohdentuvuus) Lapset, nuoret, ikäihmiset ensisijaiset kohderyhmät Palvelun laatu/asiakastyytyväisyys Ns. matalankynnyksen palveluja (edullisia, lähipalveluja lapsille, nuorille, vanhuksille ) Tuottavuus/taloudellisuus Tapahtumia, toimintoja järjestetään mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä eri tahojen kanssa sekä haetaan mahdollisia avustuskanavia mm. kerhotoimintaan Henkilöstönäkökulma/ aikaansaantikyky Vapaa-aikasihteeri, jonka työajasta 1/3 kulttuuritoimen osuus Arviointikriteeri/ mittari Tapahtumien, toimintojen määrä Tavoitetaso/ tunnusluku Nykyinen taso säilytetään Kuntalaisten palaute Nykyinen taso säilytetään Suoritteiden määrä / talousarviomäärärahat Nykyinen taso säilytetään Henkilöstömäärä 1/ liikuntatoimen tehtävät siirtyneet vapaaaikasih-teerille eli kulttuuri-toimen osuus putosi 1/2 henkilöstä 1/3 henkilöön Tavoitteen toteutuminen Tapahtumia on suunnattu nimenomaan lapsille, nuorille ja ikäihmislle. Tapahtumia toteutettiin määrällisesti kuta kuinkin saman verran kuin aikaisemminkin Kuntalaisilta tullut palaute oli positiivista, etenkin juuri ikäihmisltä ja pienten lasten vanhemmilta, edullisuudesta ja siitä, että järjestettiin omassa kunnassa, lähellä kuntalaisia. Tapahtumia järjestettiin yhteistyössä mm. kesätapahtumia Kartanon Rouvien kanssa Avustuksia saatiin Lounais- Suomen Avi:lta ja Satakunnan lastenkulttuuriverkostolta Kulttuuritoimessa 1/3 henkilöä. Olemassa olevalla henkilöstömäärällä on saatu monipuolista kulttuuritarjontaa. TALOUS Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta: T u l o t Tulosalueen nimi TA 2014 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Kulttuuritoimi ,7 % Perustelut poikkeamasta:

91 90 M e n o t Tulosalueen nimi TA 2014 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Kulttuuritoimi ,9 % Perustelut poikkeamasta: säästöä Tarvikkeissa, avustuksissa ja henkilöstökuluissa tuli Suoritteet Suoritteet Kulttuuritapahtumat (* Kurssit, leirit, kerhot (** Matkat kulttuuritapahtumiin Avustetut yhdistykset, ryhmät *) ei sisällä Nakkila 150 v-juhlavuoden tapahtumia **)kulttuuria lapsille ja vanhuksille -projektilla toteutetut kurssit, pajat

92 91 Tulosalue Vastuualue: Henkilöstön määrä Vastuuhenkilö Liikunta- ja nuorisotoimi Liikuntapalvelut Hallinto: 1/3 henkilö Liikuntakeskus: 2 henkilöä Vapaa-aikasihteeri Tiina Palomäki TOIMINTA Ostopalveluina on hoidettu koordinaattorin tehtävät sekä vesijumppien ohjaus, uimakoulut sekä liikunta-alueiden hoito. Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviossa: Tavoite Vaikuttavuus Palvelun laatu/asiakastyytyväisyys Tuottavuus/ taloudellisuus Henkilöstönäkökulma/ aikaansaantikyky Arviointikriteeri/ mittari Toimintaa kaikenikäisille ( Liikuntatoimen järjestämänä tai urheiluseurojen ) Asiakaskyselyt liikuntapalveluista Toimintojen määrä Liikuntatilojen käyttöaste Palvelut tuotetaan pääosin omalla henkilöstöllä käyttäen lisäksi osaavia erityisohjaajia Liikuntatoimessa 2 1/3 henkilöä Tavoitetaso/ tunnusluku Ylläpidetään nykyiset liikuntapalvelut Urheiluseura-avustukset nykyisellä tasolla ( pääpaino lapsissa ja nuorissa) Palaute pääosin positiivista Ohjatut vauvauintija terveysliikuntaryhmät: osallistujamäärät nykyisellä tasolla Liikuntatapahtumia Käyttöaste nykyisellään Henkilöstömäärä säilytetään samana Tavoitteen toteutuminen Toimintaa oli kaikenikäisille joko urheiluseurojen tai kunnan liikuntatoimen järjestämänä. Avustuksia myönnettiin hieman pienempi kokonaissumma kuin vuonna 2013 Liikuntatoimen palveluista palaute oli positiivista. Erityisesti vesijumpparyhmäläisltä tullut palaute oli sen suuntaista, että toiminta on osallistujille tärkeäksi koettua ennalta ehkäisyä terveyden ylläpidon kannalta Ohjattua vauvauintitoimintaa ei liikuntatoimen järjestämänä ollut. Lokakuusta lähtien vuokrasi yksityinen uimahallia 4 h / vko vauva- ja perheuinti-toimintaan. Liikuntatilojen käyttöaste oli hyvä. Liikuntahallin vuoroista oli jopa ylikysyntää. Kuntosalin käyttö vilkastui sen jälkeen kun tuli uudet kausikorttilaisten avainkortit käyttöön. Henkilöstömäärä oli 2 1/3 henkilöä

93 92 TALOUS Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta: T u l o t Tulosalueen nimi TA 2014 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Liikuntatoimi % Perustelu poikkeamasta: Liikuntahankkeeseen saadusta avustuksesta puolet kirjattiin kevätkaudelle 2014 M e n o t Tulosalueen nimi TA 2014 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Liikuntatoimi ,4 % Perustelu poikkeamasta:. Suoritteet Suoritteet Uimahallikäynnit Keilahallikäynnit ei kunnallista toimintaa Kuntosalin kausikortin ostaneet 47 Kuntosalin yleisövuorolaiset 156 Avustetut yhdistykset Terveysliikuntaryhmät / vko Vauvauintiryhmät / 2 vkonj / viikko ei kunnallista toimintaa Uimakouluryhmät uintikerho kevätkaudella Liikuntatapahtumat bussikuljetukset Ässien kotiotteluihin, syyskaudella vain viikonloppu-peleihin Syyskaudella alkoi uusi liikuntahanke, jossa viidellä alakoululla kerran viikossa liikuntakerho, jossa ohjaajat neljästä urheiluseurasta bussikulje-tukset Ässien kotiotteluihin (auto lähti Kokemältä, Harjavallan kautta Nakkilaan) Liikuntahanke jatkui vielä kevätlukukauden 5 alakoululla kuten syyslukukauden 2013

94 93 Tulosalue: Vastuualue: Henkilöstön määrä: Vastuuhenkilö: Liikunta- ja nuorisotoimi Nuorisotyö 1/3 henkilöä Vapaa-aikasihteeri Tiina Palomäki TOIMINTA Sitovien tavoitteiden toteutuminen: Tavoite Vaikuttavuus (palvelun riittävyys ja oikea kohdentuvuus) Tärkein/ensisijainen toiminnan kohderyhmä 6-18 v lapset ja nuoret Arviointikriteeri/ mittari Pyritään saamaan osallistumaan sellaisia lapsia ja nuoria, joilla ei ole harrastuksia. Tavoitetaso/ tunnusluku Nykyinen taso säilytetään Tavoitteen toteutuminen Tapahtumat, toiminnot suunnattiin noin vuotiaille. Koottiin Lasten ja nuorten harrastusvihko mikä jaettiin kaikille vuotialle Nuorisotilatoiminta vuotiaille Nuorisotilatoiminnan kävijätilastot Aukioloajat Etsivä nuorisotyöntekijä tavoittanut palvelua tarvitsevat nuoret Nuorisotilalla kävijöitä / ilta. Nuorisotila oli auki viikossa 17 h eli saman verran kuin edellisenä vuonna Etsivä nuorisotyö Etsivä nuorisotyö tavoitti vuotiaita 60 henkilöä Palvelun laatu/asiakastyytyväisyys Monipuolista harrastustoimintaa Osallistujamäärä, osallistujien tyytyväisyys Uusia toimintoja Karhukuntien nuorisotoimien yhteiset uudet Nuorten sivut : nuokka.fi ( karhukuntien nuorisotilat, tapahtumat, toiminnot ) ja jeesari.nuokka fi ( nuorten palveluopas) Tuottavuus/taloudellisuus Yhteistyötä ja verkostoitumista kehitetään Yhteiset toiminnot eri tahojen kanssa Yhteistyötä tehtiin mm. karhukuntien nuorisotoimien kanssa. Yhteinen mediapaja hanke päättyi keväällä 2014 ja uudesta hankkeesta jätettiin hakemus marraskuun lopussa 2014.

95 94 Yhteistyötä tehtiin yhdistyksien, sosiaalitoimen sekä liikunta- ja kulttuuritoimen kanssa mm. Nakkila tutuksi tapahtuma keväällä ja Syystartti tapahtuma syksyllä Miniviranomaispalverit ja lasten ja nuorten hyvinvointiryhmä ( vapaa-aikasihteeri ja etsivä nuorisotyöntekijä osallistuvat ) Henkilöstönäkökulma/ aikaansaantikyky Vapaa-aikasihteerin työaika jakaantunut kolmeen yksikköön: kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotyö (nuorisotyön osuus 1/3 ) Nuoriso-ohjaaja Kävijätyytyväisyys Nuorisotilan kävijämäärät pysyneet edell.vuoden tasolla Nuorisotoimessa 1/3 henkilöä Etsivän nuoristyön tekijä hankkeen kautta..rahoitus hankkeeseen haetaan vuosittain Lounais-Suomen AVI:lta aluehallinto-virastolta Nuorisotilalla tuntityöntekijä 20 h / viikko 10 kk / vuodessa Nuoret erittäin tyytyväisiä nuorisotilatoimintaan TALOUS Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta: T u l o t Tulosalueen nimi TA 2014 Toteutuma Tot. -% Poikkeama Nuorisotoimi ,9 % -354 Perustelu poikkeamasta: M e n o t Tulosalueen nimi TA 2014 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Nuorisotoimi ,8 %

96 95 Perustelu poikkeamasta: Suurin yksittäinen tekijä, josta tuli säästöä oli kun nuorisotilan valvoja palkattiin tuntityöntekijänä ja työsuhde vuodessa 10 kk eli tästä tuli henkilöstömenoihin säästöä. Avustuksista säästettiin myös. Suoritteet Suoritteet Tapahtumat Kurssit, leirit, kerhoryhmät, mediapaja Avustetut yhdistykset, ryhmät Nuorisotila viikkotunnit Kävijämäärät keskimäärin / ilta

97 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tulosalue: Vastuualueet: Henkilöstön määrä: Vastuuhenkilö: Tekninen toimi Teknisen toimen hallinto Mittaustoimi Liikenneväylät Puistot ja yleiset alueet Hallinto: 5 henkilöä Liikenneväylät ja puistot 50 %/ 4 tuntipalkkaista Tekninen johtaja Harri Kukkula TOIMINTA Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviossa: Teknisen toimen hallinto Tavoite Monipuolinen ja kuntalaisten arvostama laadukas toimintaympäristö Arviointikriteeri/ mittari Asukkaiden ja yritysten palautteet Tavoitetaso/ tunnusluku Asiakastyytyväisyys. Kirjallisia negatiivisia palautteita <5 kpl/v Tavoitteen toteutuminen Toteutunut. Palautteita tullut 2 kpl Hyvän työympäristön ylläpito ammattitaitoisella, motivoituneella ja riittävällä henkilökunnalla Työtehtävien oikeaaikainen ja asiantunteva hoitaminen Sujuva sekä nopea sisäinen ja ulkoinen asiakaspalvelu Toteutunut Mittaustoimi Tavoite Vahvistetun katusuunnitelman mukaisten mittaustoimenpiteiden suorittaminen uudella Säkkimäen asuntoalueella. Arviointikriteeri/ mittari Tarvittavien mittausten suorittaminen kadun ja kunnallistekniikan rakentamiseksi Tavoitetaso/ tunnusluku Tarvittavat mittaustyöt suoritettu mennessä kadun ja kunnallistekniikan rakentamisen aloittamiseksi Tavoitteen toteutuminen Toteutunut Liikenneväylät Tavoite Arviointikriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Tavoitteen toteutuminen Katujen talvi kunnossapito Liikenneväylät turvallisia ja liikennöitäviä Ei vammautumisia ja väylät kulkukelpoisia Tavoitteet koko vuoden osalta toteutuivat Pientareiden vesakon raivaus Kuntalaisten palautteet Risteysalueilla ei näkemäesteitä Tavoitteet toteutuivat

98 97 Puistot ja muut yleiset alueet Tavoite Puistot ja yleiset alueet siistit ja kunnossa Kunnan hoidossa olevien alikulkujen siistiminen Arviointikriteeri/ mittari Kuntalaisten ja yritysten palautteet Siistit alikulut Tavoitetaso/ tunnusluku Asiakastyytyväisyys Kirjallisia negatiivisia palautteita <10 kpl/v Kaikkien alikulkujen siistiminen Tavoitteen toteutuminen Tavoite toteutunut Kirjallisia negatiivisia palautteita ei ole tullut Tavoitteet ovat toteutuneet TALOUS Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta: T u l o t Tulosalueen nimi Muut. TA 2014 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Tekninen toimi , ,88 Perustelu poikkeamasta: M e n o t Tulosalueen nimi TA 2014 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Tekninen toimi ,35 85, ,65 Perustelu poikkeamasta: Talvikunnossapito ja sähkönkulutus liikenneväylissä oli arvioitua vähäisempi. Suoritteet: Kaavatie, km 35,6 35,9 37,5 37,5 37,8 kunnossapitokustannukset/euro/km Yksityistiet, km ,4 114,5 114,5 114,5 yksityistieavustukset, euroa Puistoja, ha kunnossapitomenot/euro/ha

99 98 Tulosalue: Vastuualue: Vastuuhenkilö: Kiinteistötoimi Metsätilat Rakennusmestari Teemu Harjunen TOIMINTA Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviossa: Maa- ja metsätilat Tavoite Kunnan taloutta tasapainotetaan puunmyyntituloilla mahdollisimman paljon Arviointikriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Tavoitteen toteutuminen Puun myyntitulot Tavoitetaso on ylittynyt. Puun myyntitulot ,32 TALOUS Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta: T u l o t Tulosalueen nimi Muut. TA 2014 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Kiinteistötoimi, Metsätilat ,32 104, ,32 Perustelu poikkeamasta: Toteutetuilla hakkuualueilla puuston määrä on jonkin verran ylittänyt ennakkoon arvioidun kuutiomäärän. Lisäksi lahovikaisten osuus on ollut pieni. M e n o t Tulosalueen nimi TA 2014 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Kiinteistötoimi, Metsätilat ,53 84, ,47 Perustelu poikkeamasta:

100 99 Tulosalue: Vastuualue: Henkilöstön määrä: Vastuuhenkilö: Kiinteistötoimi Varastot 15 %/n. 8 henkilötyöviikkoa tekninen työnjohtaja Janne Paino Varastot Tavoite Arviointikriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Tavoitteen toteutuminen Vesijohtoputkien minimivarustus varastossa Varaosat löytyvät varastosta Kahteen putkirikkoon tarvittavat varaosat Varastosta löytyvät tarvittavat varaosat Jätevesikaivojen korjausosien löytyminen varastosta Korjausosat löytyvät varastosta Vähintään kahden viemärikaivon korjausosien löytyminen varastosta Varastosta löytyvät tarvittavat varaosat

101 100 Tulosalue: Vastuualueet: Henkilökunta: Vastuuhenkilö: Henkilökunta: Vastuuhenkilö Tilapalveluyksikkö Kiinteistönhoito Puhtaanapitopalvelu Kiinteistönhoitopalvelut: rakennusten kunnossapito 2 henkilöä 25 % teknisen hallinnon palkoista Rakennusmestari Teemu Harjunen Puhtaanapitopalvelut: puhtaustyöntekijää Siivoustyön johtaja Virpi Kaipala TOIMINTA Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviossa: Kiinteistönhoitopalvelut Tavoite Kiinteistönhoitopalvelujen laadun kehittäminen Kiinteistönhoitopalvelujen laadun selvittäminen asiakasnäkökulmasta Arviointikriteeri/ mittari Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset Nakkilan Kiinteistöhuolto Oy:n kanssa pidettyjen kehityspalavereiden määrä Tavoitetaso/ tunnusluku Asiakastyytyväisyyskyselyn vastauksien keskiarvo >3,5 (asteikolla 1-5) Pidetään kaksi kehityspalaveria vuoden aikana Tavoitteen toteutuminen Vastauksien keskiarvo oli 3,8 Vuoden aikana on pidetty kaksi kehityspalaveria. Kiinteistöjen piha-alueiden laadukas kunnossapito Liukastumisista aiheutuneiden tapaturmien määrä Ei liukastumisesta aiheutuneita tapaturmia Liukastumisesta aiheutuneita tapaturmia ei ole tapahtunut Puhtaanapitopalvelut Tavoite Puhtaustason ylläpitäminen tasalaatuisena Arviointikriteeri/ mittari Asiakkaiden palautteet Arviointi 1 5 Tavoitetaso/ tunnusluku Asiakkaiden tyytyväisyys Asiakaskyselyn kokonaisarvosana >3,7 Tavoitteen toteutuminen Asiakaskysely tehty kokonaisarvosana 3,61 Siivoustyömitoituksen tarkistaminen Puhtaus- ja kustannustasapaino; palveluiden tehokas toteutus puhtaustasoon nähden Työntekijöiden työhyvinvoinnin kehittäminen Tarkistusmitoitukset Kulut / kiinteistö Työntekijöiden sairauslomaprosentti 3 kiinteistöä tarkistettu Kustannukset eivät nouse Tarkistettu 2,5 kohdetta Käyttösuunnitelman mukainen tavoitetaso toteutui Enintään 5 % 10,49% Vuoden aikana useampi pitempikestoinen sairausloma Hygieniatason parantaminen Hygicult testit Vähintään 100 testiä Tehty 116 testiä

102 101 TALOUS Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta: T u l o t Tulosalueen nimi TA 2014 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Tilapalveluyksikkö ,47 96, ,53 Perustelu poikkeamasta: Tilapalvelun tulot koostuvat pääasiassa menoja vastaavista sisäisistä vuokrista. Pakkalaa ja Villilää laskutetaan sopimuksen mukaan. M e n o t Tulosalueen nimi TA 2014 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Tilapalveluyksikkö ,61 96, ,39 Perustelu poikkeamasta: Saavutettu säästöä puhtaushuollon henkilöstökuluissa. Vuoden 2014 aikana keskimäärin 1,2 työntekijän vajaus.

103 102 Tulosalue: Vastuualueet: Henkilöstön määrä: Vastuuhenkilö: Liikelaitokset Vesilaitos Viemärilaitos 2 tuntipalkkaista 50 % teknisen hallinnon palkoista Tekninen työnjohtaja Janne Paino TOIMINTA Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviossa: Vesilaitos Tavoite Normien edellyttämä talousveden laatutaso Arviointikriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Tavoitteen toteutuminen Vesinäytteiden tulokset Hyvä laatutaso Hyvä normien mukainen laatutaso Vedenottamon häiriötön toiminta Toimimattomien runkosulkuventtiilien vaihto uuteen Lukumäärä kpl/v Merkittävät häiriöt alle 3 kpl/v Runkosulkuventtiilien vaihdon toteuttaminen Tiedossa olevien toimimattomien venttiilien vaihto Tavoite toteutunut. Merkittäviä häiriöitä ei ole ollut Tavoite osittain toteutunut. Uusittu 10 kpl runkosulkuventtiileitä Viemärilaitos Tavoite Sadevesiviemäreiden toimivuuden parantaminen Arviointikriteeri/ mittari Sadevesikaivojen ja linjojen toimivuus Tavoitetaso/ tunnusluku Olemassa olevat sadevesikaivot ja putkisto toimivat Tavoitteen toteutuminen Tavoitteet toteutuivat TALOUS Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta: T u l o t Tulosalueen nimi Muut. TA 2014 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Liikelaitokset ,10 106, ,10 Perustelu poikkeamasta: Myyty vesimäärä oli arvioitua isompi. M e n o t Tulosalueen nimi TA 2014 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Liikelaitokset ,49 87, ,51 Perustelu poikkeamasta: Jokilaakson Ympäristö Oy:n jätevesilaskutus perustuu arvio-laskutukseen edellisten vuosien perusteella. Todellinen jätevesimäärä on ollut

104 103 vuonna 2014 huomattavasti keskimääräistä pienempi, jäteveden vuotovesimäärän pienentyessä. Suoritteet: Pumpattu vesimäärä, m Kustannukset, euroa/m 3 0,30 0,38 0,39 0,46 0,49 Myyty vesimäärä m Verkostoon liittyneet kiinteistöt Kustannukset, euroa/kiinteistö Vastaanotettu jätevesi, m Kustannukset, euroa/m 3 0,77 0,95 0,91 0,99 1,09 Laskutettu jätevesi, m³ Verkostoon liittyneet kiinteistöt Kustannukset, euroa/kiinteistö

105 104 Tulosalue: Vastuualue: Henkilöstön määrä: Vastuuhenkilö: Jätehuolto Jätehuolto Yksi tuntipalkkainen työntekijä Tekninen työnjohtaja Janne Paino TOIMINTA Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviossa: Tavoite Arviointikriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Ongelmajätteen keräystempaus Ongelmajätteen keräys Yksi keräyspäivä/ vuosi Tavoitteen toteutuminen Keräyspäivä oli Osallistuminen yleiseen keräys/ siivoustempaukseen tai kampanjaan Osallistuminen keräys /siivoustempaukseen tai kampanjaan Vähintään yksi osallistuminen Tavoite toteutui. Siivoustalkoot järjestettiin välisenä aikana Hyötyjätepisteiden pitäminen siistinä Kuntalaisten palautteet Kirjallisia negatiivisia palautteita alle 5 kpl/v Tavoite toteutui. Ei negatiivisia kirjallisia palautteita TALOUS Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta: T u l o t Tulosalueen nimi TA 2014 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Jätehuolto ,16 100,4 222,16 Perustelu poikkeamasta: Tulot kertyivät ekomaksulaskutuksesta. M e n o t Tulosalueen nimi TA 2014 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Jätehuolto ,35 82, ,65 Perustelu poikkeamasta: Ekopisteiden hoitosopimus oli edullinen. Suoritteet: Hangassuon jäteasemalle viety jäte, tn Jätehuoltokustannukset euroa/tn

106 105 Tulosalue: Henkilöstön määrä Vastuuhenkilö Rakennustarkastus 1 henkilö Rakennustarkastaja Seppo Saarimaa TALOUS Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta: T u l o t Tulosalueen nimi TA 2014 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Rakennustarkastus ,00 75, ,00 Perustelu poikkeamasta: Loppuvuotena rakennettiin arvioitua vähemmän. Tulojen alitus katetaan osittain menojen alituksella. M e n o t Tulosalueen nimi TA 2014 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Rakennustarkastus ,12 92, ,88 Perustelu poikkeamasta: Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankintakulut sekä henkilöstö- ja muut toimintakulut ovat arvioitua pienemmät. Suoritteet: Suoritteet: Katselmukset Rakennusluvat joista omakotiluvat joista rivitaloja 1 - joista kerrostaloja Rak.luvat, tilavuus m³ Rak.luvat, kerrosala m² Lautakunnan pykäliä Rak.tark. päätöspykäliä Nettomenot, /as 7,03 8,26 8,29 6,60 7,99

107 106 Tulosalue Henkilöstön määrä Vastuuhenkilö Ympäristönsuojelu 60 % /henkilö Ympäristösihteeri Kari Ylikoski TOIMINTA Sitovat toiminnalliset ja tavoitteet talousarviossa: Tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Tavoitteen toteutuminen Palvelujen hyvä saatavuus Ympäristötarkastuksen ja viranhaltijaneuvottelun odotusaika Enintään 2 pv Tavoitteet ovat toteutuneet Ympäristöneuvonnan odotusaika Välittömästi/enintään 1 pv Tavoitteet ovat toteutuneet TALOUS Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta: T u l o t Tulosalueen nimi Muut.TA 2014 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Ympäristönsuojelu , ,50 Perustelu poikkeamasta: M e n o t Tulosalueen nimi TA 2014 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Ympäristönsuojelu ,81 79, ,19 Perustelu poikkeamasta: Vuonna 2014 Nakkilan kunnan vastuulle tuli vain pienehköjä ympäristön tilan selvitys- ja puhdistusvelvoitteita ja kierrätyskeskus siirtyi keväällä työpajan hoitoon. Tämä asia mahdollisti menoarvion alittamisen n.20 %:lla. Suoritteet Suoritteet Ympäristönsuojeluviranomaisen päätökset

108 Yhteenveto talousarvion määrärahojen toteutumisesta alitus - / KÄYTTÖTALOUSOSA T U L O T (ulkoiset ja sisäiset) ylitys + Toimielin / Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu Toteutuma Poikkeama tulosalue talousarvio muutokset TA yht TA:sta Keskusvaalilautakunta Vaalit Tarkastuslautakunta Tilintarkastus Kunnanhallitus , ,64 Henkilöstöhallinto , ,84 Yleishallinto , ,34 Kaavoitus , ,69 Maatalouden palvelut Ruokapalvelu , ,33 Kiinteistötoimi , ,36 Palo-, pelastus- ja suoj.työ , ,74 Perusturvalautakunta , ,72 Terveydenhuolto Sos.toimen hall. ja sos.työ , ,03 Vanhustenhuolto , ,70 Kehitysvammahuolto ,46-829,46 Toimeentuloturva , ,99 Muu sosiaalitoimi Sivistyslautakunta , ,29 Sivistystoimen hallinto ,17 11,17 Varhaiskasvatus , ,77 Peruskoulut , ,09 Lukio , ,04 Muu koulutus Muu sivistystoimi , ,75 Projektit ,00 630,00 Kirjasto- ja kulttuuritoimi ,13 535,13 Liikunta- ja nuorisotoimi , ,42 Tekninen lautakunta , ,43 Tekninen toimi ,88 0,88 Kiinteistötoimi , ,32 Tilapalveluyksikkö , ,53 Liikelaitokset , ,10 Jätehuolto ,16 222,16 Rakennustarkastus , ,00 Ympäristönsuojelu ,50 0,50 Toimintatulot yht , ,64

109 108 alitus - / M E N O T (ulkoiset ja sisäiset) ylitys + Toimielin / Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu Toteutuma Poikkeama tulosalue talousarvio muutokset TA yht TA:sta Keskusvaalilautakunta , ,55 Vaalit , ,55 Tarkastuslautakunta , ,61 Tilintarkastus , ,61 Kunnanhallitus , ,99 Henkilöstöhallinto , ,40 Yleishallinto , ,49 Kaavoitus , ,39 Maatalouden palvelut , ,40 Ruokapalvelu ,84 520,84 Kiinteistötoimi ,47-656,53 Palo-, pelastus- ja suoj.työ , ,62 Perusturvalautakunta , ,27 Terveydenhuolto , ,73 Sos.toimen hall. ja sos.työ , ,92 Vanhustenhuolto , ,78 Kehitysvammahuolto , ,37 Toimeentuloturva , ,93 Muu sosiaalitoimi ,00 Toimintamenot yht. Sivistyslautakunta , ,48 Sivistystoimen hallinto , ,98 Varhaiskasvatus , ,22 Peruskoulut , ,88 Lukio , ,46 Muu koulutus , ,82 Muu sivistystoimi , ,97 Projektit , ,26 Kirjasto- ja kulttuuritoimi , ,01 Liikunta- ja nuorisotoimi , ,82 Tekninen lautakunta , ,74 Tekninen toimi , ,65 Kiinteistötoimi , ,47 Tilapalveluyksikkö , ,39 Liikelaitokset , ,51 Jätehuolto , ,65 Rakennustarkastus , ,88 Ympäristönsuojelu , ,19 Toimintamenot yht , ,64

110 109 Tulosalueittaisia toimintatulojen alituksia oli 6:lla eri tulosalueella yht ,35 euroa ja toimintatulojen ylityksiä oli 20:lla tulosalueella yht ,99 euroa, joten toimintatulojen kokonaisylitys oli yht ,64 euroa. Suurimmat tuloalitukset tulosalueittain: Kunnanhallitus Ruokapalvelu 7.878,33 Päivähoidon ateriamäärä jäi arvioitua pienemmäksi. Perusturvalautakunta Toimeentuloturva ,99 Myönnetyn toimeentuloturvan määrä pieneni ja sitä kautta myös valtionosuus. Sivistyslautakunta Lukio 6.778,04 Muut maksut ja yo-tutkintomaksut alittivat arvioidun. Tekninen lautakunta Tilapalveluyksikkö ,53 Tilapalveluyksikön tulot koostuvat pääasiassa menoja vastaavista sisäisistä vuokrista. Menoissa saavutettu säästöä puhtaushuollon henkilöstökuluissa (keskim. 1,2 työntekijän vajaus). Rakennustarkastus 6.559,00 Loppuvuotena rakennettiin arvioitua vähemmän. Tulosalueittaisia toimintamenojen ylityksiä oli 3:lla tulosalueella yht ,54 euroa ja toimintamenojen alituksia oli 28:lla tulosalueella yht ,18 euroa, joten tomintamenojen kokonaisalitus oli yht ,64 euroa. Suurimmat menoylitykset tulosalueittain: Perusturvalautakunta Terveydenhuolto ,73 Perusterveydenhoitoon varatut määrärahat ylittyivät ,59 :lla. Sivistyslautakunta Muu sivistystoimi 8.747,97 Arten korjaus- ja vuokramenoja ei huomioitu talousarviossa. Investointiosa alitus - / M E N O T ylitys +

111 110 Toimielin / Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu Toteutuma Poikkeama tulosalue talousarvio muutokset TA yht TA:sta Kunnanhallitus , ,06 Kiinteä omaisuus , ,00 Talonrakennus Irtain omaisuus Aineeton käyttöomaisuus , ,06 Muut investointimenot Perusturvalautakunta , ,00 Talonrakennus Raken. piha-alueet Irtain omaisuus , ,00 Sivistyslautakunta , ,48 Kiinteä omaisuus Talonrakennus Irtain omaisuus , ,48 Tekninen lautakunta , ,05 Tilapalveluyksikkö , ,47 Julkinen käyttöomaisuus , ,08 Irtain omaisuus , ,46 Liikelaitokset , ,04 Jätehuolto Investoinnit yht. Menot , ,59 Tulot , ,56 Netto , ,15

112 111 Rahoitusosa Alkup. talousarvio Talousrviomuutokset TA muutosten jälkeen Toteuma Poikkeama Verotulot Kunnan tulovero , ,90 Osuus yhteisöveron tuotosta , ,78 Kiinteistövero , ,31 verotulot yhteensä , ,43 Valtionosuudet Muut valtionosuudet Peruspalvelujen valt.osuus , ,00 Verotuloihin perustuva tasaus , ,00 Opetus- ja kultt.toimen muut , ,00 Järjestelmämuutoksen tasaus ,00 5,00 valtionos. yhteensä , ,00 Vuonna 2014 kunnalle tilitetyt verotulot olivat pienemmät kuin talousarviossa oli arvioitu. Verotulot alenivat 1,1 % vuoteen 2013 verrattuna. Kunnallisverotulot laskivat 2,2 % ja kiinteistöverotulot nousivat 7,0 % yhteisöverotilitykset nousivat 21 %. Valtionosuudet alittuivat Kunnan ansiotulojen verotustiedot: Lähde: veronsaajat.vero.fi Ansiotulot yhteensä Vähennykset yhteensä Verotettavat tulot yhteensä Muutos edell. vuoteen 1,4 % 3,5 % 4,2 % - Muutos edell. vuoteen/koko maa 2,7 % 3,4 % 4,8 % Efektiivinen veroprosentti (* 14,7 % 14,2 % 14,4 % *) Maksettavan kunnallisveron suhde ansiotuloihin

113 124 Vesi- ja viemärilaitoksen tase 2014 VESILAITOS TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 0,26 391,10 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,24 Koneet ja kalusto , ,22 Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,83 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,39 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Jäännöspääoma , ,78 Tilikauden yli/alijäämä , ,42 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat vak.ja rah.laitoksilta Lyhytaikainen Ostovelat , ,72 Liittymismaksut ja muut velat , ,31 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,39

114 125 Vesi- ja viemärilaitoksen rahoituslaskelma 2014 VESILAITOS RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) , ,89 Poistot , ,95 Rahoitustuotot-ja kulut - (jäännöspääoman korvaus) , ,53 Muut tulorahoituksen korajuserät Sisäiset tuotot , ,58 Sisäiset kulut + 11,06 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit , ,73 Muut investointitulot 212,01 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,71 Rahoitustoiminta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen vähennys 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos 0,00 0,00 Pitkäaikaisten saamisten muutokset 0,00 0,00 Lyhytaikaisten saamisten muutokset , ,28 Korottomien pitkä-ja lyhytaikaisten velkojen muutos , ,78 Rahoituksen rahavirta , ,06 Vaikutus kunnan kassavaroihin , ,77

115 126 KONSERNITULOSLASKELMA Toimintatuotot , ,87 Toimintakulut , ,12 Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta ,38-697,24 Toimintakate , ,49 Verotulot , ,61 Valtionosuudet , ,55 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 2 967, ,75 Muut rahoitustuotot , ,57 Korkokulut , ,01 Muut rahoituskulut , ,21 Vuosikate , ,77 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,54 Arvonalentumiset ,13 Satunnaiset erät -427, ,27 Tilikauden tulos , ,50 Tilinpäätössiirrot , ,39 Vähemmistöosuudet 3 719, ,66 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,55

116 127 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,76 Satunnaiset erät -427, ,99 Tulorahoituksen korjauserät , , , ,96 Investointien rahavirta Investointimenot , ,58 Rahoitusosuudet inv.menoihin , ,00 Pysyvien vastavien hyödykkeiden luovutustulot , , , ,41 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,45 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset ,13 Antolainasaamisten vähennykset , , ,13 Lainakannan muutokset Pitkäaik.lain.lis , ,05 Pitkäaik.lain. väh , ,99 Lyhytaik. lainojen muutos , , , ,12 Oman pääoman muutokset , ,95 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -448, ,03 Vaihto-omaisuuden muutos, väh + lis , ,23 Saamisten muutos, lis - väh , ,66 Korottomien velkojen muutos, lis + väh , , , ,37 Rahoituksen rahavirta , ,57 Rahavarojen muutos , ,12 Rahavarojen muutos Rahavarat , ,04 Rahavarat , , , ,76

117 128 KONSERNITASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT , ,39 Aineettomat hyödykkeet , ,86 Aineelliset hyödykkeet , ,48 Maa-alueet , ,30 Rakennukset , ,78 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,57 Koneet ja kalusto , ,60 Muut aineelliset hyödykkeet , ,87 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,36 Sijoitukset , ,05 Osakkeet ja osuudet , ,05 Muut lainasaamiset , ,25 Muut saamiset , ,75 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,92 Valtion toimeksiannot , ,70 Lahj.rah.erityiskatteet , ,55 Muut toimeksiantojen varat 4 306, ,67 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,51 Vaihto-omaisuus , ,86 Aineet ja tarvikkeet , ,83 Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet Saamiset , ,21 Pitkäaikaiset saamiset , ,00 Myyntisaamiset ,47 Lainasaamiset ,52 Siirtosaamiset ,98 Muut saamiset , ,00 Lyhytaikaiset saamiset , ,21 Myyntisaamiset , ,68 Lainasaamiset , ,95 Muut saamiset , ,22 Siirtosaamiset , ,36 Rahoitusarvopaperit ,22 92,40 Rahat ja pankkisaamiset , ,04 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,82

118 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA , ,93 Peruspääoma , ,38 Arvonkorotusrahasto 211,24 211,24 Muut omat rahastot , ,20 -Edellisten tilik. yli-/alijäämä , ,66 Tilikauden yli-/alijäämä , ,55 VÄHEMMISTÖOSUUDET , ,69 POISTOERO JA VAPAA- EHTOISET VARAUKSET , ,09 Poistoero , ,35 Varaukset , ,74 PAKOLLISET VARAUKSET , ,00 Eläkevaraukset Muut pakolliset varaukset , ,00 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,04 Valtion toimeksiannot , ,15 Lahj.rah. pääomat , ,10 Muut toimeksiantojen pääomat , ,79 VIERAS PÄÄOMA , ,07 Pitkäaikainen , ,08 Lainat rah.ja vak.laitoksilta , ,48 Lainat julkiyhteisöiltä , ,54 Muut velat , ,06 Lyhytaikainen , ,99 Lainat rah.ja vak.laitoksilta , ,87 Lainat julkisyhteisöiltä , ,40 Lainat muilta luotonantajilta 2 547, ,82 Saadut ennakot , ,33 Ostovelat , ,90 Muut velat , ,26 Siirtovelat , ,41 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,82 V.2013 oman pääoman erä on korjattu vastaamaan Sshp.n oikaistuja tietoja.

119 130 6 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 6.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 1. Arvostus ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät Pysyvät vastaavat Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet. Sijoitusten arvostus Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon. Rahoitusomaisuuden arvostus Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon. 2. Tuloslaskelman esittämistavan muutos Ei muutoksia. 3. Oikaisu edellisen tilikauden tietoihin Ei tehty oikaisuja. 4. Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus 5. Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut Ei ole. 6. Useaa tase-erää koskevat yksittäiseen tase-erään kohdistuvat osat Ei ole. 7. Valuuttakurssit Ei ole käytetty.

120 131 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot 8. Toimintatuotot tehtäväalueittain (ulk.) Keskusvaalilautakunta 9 035,00 Henkilöstöhallinto , ,03 Yleishallinto , ,39 Kaavoitus 4 961,69 0 Ruokapalvelu , ,19 Kiinteistötoimi , ,19 Palo- ja pelastustoimi , ,64 Hallinto- ja sosiaalityö , ,30 Vanhustenhuolto , ,89 Kehitysvammahuolto 8477, ,04 Toimeentuloturva , ,73 Sivistystoimen hallinto 11,17 12,75 Varhaiskasvatus , ,53 Peruskoulut , ,29 Lukio , ,41 Muu sivistystoimi 5 148,75 Projektit 630, ,00 Kirjastotoimi ,01 Kulttuuritoimi 9 889,00 Liikunta- ja nuorisotoimi ,69 Vapaa-aikatoimi ,75 Tekninen toimi 4 109,88 256,20 Kiinteistötoimi , ,05 Tilapalveluyksikkö , ,05 Liikelaitokset , ,99 Jätehuolto , ,36 Rakennustarkastus , ,80 Ympäristönsuojelu 3 403, ,00 Yhteensä , ,66 9. Verotulojen erittely Kunnan verotulo , ,19 Osuus yhteisöveron tuotosta , ,88 Kiinteistövero , ,54 Verotulot yhteensä , ,61

121 Valtionosuuksien erittely Peruspalvelujen valtionosuus , ,00 Siitä: Verotuloihin perustuva valt.os. tasaus Järjestelmämuutoksen tasaus , , Opetus- ja kultt.toimen muut valtionosuudet , ,00 Valtionosuudet yhteensä , , Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely Satunnaiset tuotot 0 0 Satunnaiset tuotot yhteensä 0 0 Satunnaiset kulut 0 0 Satunnaiset kulut yhteensä Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista: Poistonalaisten hyödykkeiden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan. Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat: Omaisuusryhmä poistoaika poistomenetelmä Aineettomat oikeudet Atk-ohjelmien käyttöoikeudet 5 vuotta tasapoisto Muut pitkävaik. menot Atk-ohjelmistot 3 vuotta tasapoisto Osakehuoneistojen peruskorj. menot 7 vuotta tasapoisto Osuudet teiden rakentamiseen 15 vuotta tasapoisto Pohjakartan laatiminen 15 vuotta tasapoisto Jokirantojen vahvistaminen 20 vuotta tasapoisto Maa- ja vesialueet ei poistoa Rakennukset Asuinrakennukset 30 vuotta tasapoisto Hallinto- ja laitosrakennukset 30 vuotta tasapoisto Tuotanto- ja laitosrakennukset 20 vuotta tasapoisto Kiinteät rakenteet ja laitteet Maarakenteet Rak.kaavatiet, liikunta-al. ja puistot 20 % menojäännöspoisto Kiint. asennetut johdot ja laitteet Tievalaistuslaitteet 20 % menojäännöspoisto Vesijohdot ja viemärit 10 % menojäännöspoisto Irtain omaisuus Koneet ja kalusto 5 vuotta tasapoisto Osakkeet ja osuudet ei poistoa

122 Suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuus Keskimääräiset poistot ja investoinnit vuosina : Keskimääräiset suunnitelman mukaiset poistot Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno Ero ( ) Poikkeama % Pakollisten varausten muutokset Ei ole tehty pakollisia varauksia. 15. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja tappiot Muut toimintatuotot Maa-alueiden myyntivoitot , ,43 Rakennusten myyntivoitot 0 0 Muut myyntivoitot , ,98 Myyntivoitot yhteensä , ,41 Muut toimintakulut 0 0 Käyttöomaisuuden myyntitappiot 0 0 Myyntitappiot yhteensä Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely Osinkotuotot muista yhteisöistä , ,50 Peruspääoman korot kuntayhtymiltä , , Erittely poistoeron muutoksista Ei tehty verotussyistä johtuvaa erittelyä. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot 18. Lainan liikkeeseenlaskemisesta aiheutuneet kulut ja pääoma-alennukset Ei liikkeellelaskettuja lainoja. 19. Arvonkorotusten periaatteet ja arvonmääritysmenetelmät Ei tehty arvonkorotuksia. 20. Aktivoidut korkomenot Ei aktivoituja korkomenoja.

123 Pysyvät vastaavat Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Kaikki yhteensä Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Yhteensä Maa-alueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Keskeneräiset hankinnat Poistamaton hankintameno , , , , , , , , , ,60 Lisäykset tilikauden aikana 0, , , , , , ,47 Rahoitusosuudet tilikaudella , , ,00 Vähennykset tilikauden aikana , , ,10 Siirrot erien välillä 9 092, ,17 0,00 0,00 Tilikauden poisto 244, , , , , , , ,65 Yhteensä Poistamaton hank.meno , , , , , , , , , ,32 Kirjanpitoarvo , , , , , , , , , ,32 Sijoitukset Osakkuusyhtiöosuudet Kuntayhtymäosuudet Osuudet ja osakkeet Osakkeet tytäryhteisöt Muut osakkeet ja osuudet Yhteensä Lainasaamiset tytäryhteisöt Saamiset Muut saamiset Yhteensä Kaikki yhteensä Hankintameno , , , , , , , , ,28 Lisäykset 8 269, , ,94 Vähennykset , , , , ,10 Siirrot erien välillä 0,00 Kirjanpitoarvo , , , , , , , , ,12 Pysyvät vastaavat yhteensä ,44

124 Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot kunnan omistusosuus konsernin omistusosuus kuntakonsernin osuus 1000 omasta pääomasta vieraasta pääomasta tilikauden voitosta/ tappiosta Tytäryhteisöt Nakkilan Villilän Kartano Koy 100,00 % 100,00 % Nakkilan Kotiteollisuuskoulu Koy 100,00 % 100,00 % Nakkilan vuokra-asunnot Koy 100,00 % 100,00 % As. Oy Nakkilan Tarhakoto 100,00 % 100,00 % As. Oy Nakkilan Penttalankoto 100,00 % 100,00 % As. Oy Kotiportti 100,00 % 100,00 % Nakkilan Kunnanahde Koy, ei yhdistelty 51,89 % 51,89 % Jokilaakson terveyskeskuskiinteistöt Oy 100 % 100 % Nakkilan Lämpö Oy 29,49 % 51,95 % Kuntayhtymät Satakunnan sairaanhoitopiiri 3,04 % 3,04 % K-S terveydenhuollon kuntayhtymä 18,74 % 18,74 % Satakunnan koulutuskuntayhtymä 10,01 % 10,01 % Satakuntaliitto 2,30 % 2,30 % Osakkuusyhteisöt Nakkilan Keskuskortteli Koy Nakkila 50,00 % 50,00 % Villilä Studiot Oy Nakkila 40,00 % 42,86 % Saamisten erittely Pitkäaikaiset saamiset Saamiset tytäryhteisöiltä Myyntisaamiset 0 0 Lainasaamiset , ,00 Saamiset kuntayhtymiltä 0 0 Lainasaamiset ,27 0 Lyhytaikaiset saamiset Saamiset tytäryhteisöiltä Myyntisaamiset , ,33 Lainasaamiset ,00 Muut saamiset 0 0 Siirtosaamiset 0 0 Saamiset kuntayhtymiltä 0 0 Myyntisaamiset , ,93 Lainasaamiset 0 0 Muut saamiset 0 0 Siirtosaamiset , ,58 Saamiset yhteensä , ,84

125 Siirtosaamisten olennaiset erät Lyhytaikaiset siirtosaamiset Tulojäämät Saatavat kuntayhtymiltä , ,58 Jokilaakson Ympäristö ,10 Kelan korvaus työterveyshuollosta , ,00 Muut tulojäämät , ,91 Yhteensä , , Rahoitusarvopaperit Ei ole rahoitusarvopapereita. Taseen vastattavia koskevat liitetiedot 28. Oman pääoman erittely Peruspääoma , ,99 Muu oma pääoma 0 0 Arvonkorotusrahasto 211,24 211,24 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä , ,01 Tilikauden yli-/alijäämä , ,54 Oma pääoma yhteensä , , Erittely poistoerosta Ei ole tehty erittelyä. 30. Vieras pääoma Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua: Rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Erittely liikkeelle lasketuista joukkovelkakirjalainoista Ei ole liikkeelle laskettuja joukkovelkakirjalainoja. 32. Pakolliset varaukset Ei tehty varauksia.

126 Erittely veloista kuntakonsernin yhteisöille Pitkäaikainen vieras pääoma Velat tytäryhteisöille 0 0 Velat kuntayhtymille 0 0 Lyhytaikainen vieras pääoma Velat tytäryhteisöille Saadut ennakot 0 0 Ostovelat , ,04 Muut velat 0 0 Siirtovelat 0 0 Velat kuntayhtymille Saadut ennakot 0 0 Ostovelat , ,57 Muut velat 0 0 Siirtovelat , ,36 Velat osakkuusyhteisöille Ostovelat , ,54 Vieras pääoma yhteensä , , Shekkilimiitti Luotollinen shekkitilin shekkilimiitti , , Vuokrakohteen lunastusvelka Ei ole lunastusvelkaa. 36. Muiden velkojen erittely Muut velat Liittymismaksut , ,31 Muut velat 0 0 Muut velat yhteensä , , Siirtovelkojen olennaiset erät Lyhytaikaiset siirtovelat Lomapalkkavaraus , ,57 Korkojaksotus , ,75 KuEl -maksut , ,73 Muut siirtovelat , ,36 Siirtovelat yhteensä , ,4 1

127 Huollettavien varat ja pääomat Huollettavien varat , ,56 Huollettavia lapsia Elatustukisaamiset Taseen saamisiin merkitty määrä ,00 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 40. Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöihin Ei ole annettu kiinnityksiä. 41. Omasta puolesta annetut vakuudet Ei ole annettu vakuuksia. 42. Kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta annetut vakuudet Ei ole annettu vakuuksia. 43. Muiden puolesta annetut vakuudet Ei ole annettu vakuuksia. 44. Leasingvastuiden yhteismäärä Seuraavalla tilikaudella maksettavat , ,41 Myöhemmin maksettavat , ,02 Yhteensä , , Vastuusitoumukset Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta Alkuperäinen pääoma , ,74 Jäljellä oleva pääoma , ,74 Takaukset muiden puolesta Alkuperäinen pääoma , ,22 Jäljellä oleva pääoma , ,10

128 Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta Muut taloudelliset vastuut Kunnan taseeseen sisältymättömiä tilejä 14 kpl, joiden yhteissaldo on ,29. Arvonlisäveron palautusvastuu v ,58 ja v ,97 Henkilöstöä ja tilintarkastajan palkkiota koskevat liitetiedot 48. Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain (vakinaiset, sijaiset ja määräaikaiset) Yleishallinto ja ruokapalvelu Sosiaalitoimi Sivistystoimi Tekninen toimi yhteensä Henkilöstökulut Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan , ,49 Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin , ,19 Henkilöstökulut yhteensä , , Tilintarkastajan palkkiot Tilintarkastajan lausunnot 5 607, ,00 Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät Muut palkkiot 1 613, ,00 Palkkiot yhteensä 7 220, ,00

129 Konsernin liitetiedot Konsernitaseen laskentaperiaatteet Keskinäisen omistuksen eliminointi Kunnan ja tytäryhteisöjen keskinäisen omistuksen eliminointi on tehty pariarvomenetelmällä. Sisäiset liiketapahtumat ja katteet Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhteisöjen ja kunnan omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Vähemmistöosuudet Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli-ja alijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa. Suunnitelmapoistojen oikaisu Kiinteistötytäryhteisöjen rakennusten poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi ja jäännösarvojen ero on kirjattu konsernituloslaskelmassa tytäryhteisön poistojen oikaisuksi ja aikaisemmille tilikausille kertynyt ero konsernitaseessa edellisten tilikausien yli- tai alijäämän oikaisuksi. Kuntayhtymät Kuntayhtymien taseet, tulos- ja rahoituslaskelmat yhdistellään peruspääoman jäsenosuuden mukaisissa suhteissa. Osakkuusyhteisöt Osakkuusyhteisöt on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen Kunnan pitkäaikaisiin sijoituksiin kuuluvat osakkeet ja osuudet: Tytäryhteisöt Osakkeet , ,57 Kuntayhtymät Osuudet , ,06 Osakkuusyhteisöt Osakkeet , , Osakkuusyhteisöjen vieraan pääoman määrä: Nakkilan Keskuskortteli Koy 0 0 Villilä Studiot Oy , ,73

130 Satunnaiset tuotot ja kulut, pakolliset varaukset ja siirtovelat Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely Satunnaiset tuotot ,990 Satunnaiset tuotot yhteensä ,990 Satunnaiset kulut 427,62 25,72 Satunnaiset kulut yhteensä 427,62 25,72 Pakolliset varaukset Eläkevaraukset 487,39 479,25 Potilasvahinkovakuutus , ,75 Pakolliset varaukset yhteensä , ,00 Siirtovelkojen olennaiset erät Palkkojen ja henkilöstösivukulujen jaksotukset , ,85 KuEl-maksut , ,73 Korkojaksotukset , ,75 Tutkimus ja kehittämistoiminnan jaksotukset , ,70 Potilasvahinkovastuun lyhennys , ,70 Myyntihyvitykset , ,20 Muut siirtovelat , ,28 Peruspääoman korko , ,21 Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä , ,41

131 142 NAKKILAN KUNNAN ORGANISAATIO V A L T U U S T O T A R K A S T U S L A U T A K U N T A KUNNANHALLITUS K U N N A N J O H T A J A Y le is - ja ta lo u s h a llin t o H a llin to jo h ta j a P E R U S T U R V A T O IM I P e ru s tu rv a jo h ta ja S IV IS T Y S T O IM I S iv is ty s jo h ta ja T E K N IN E N T O IM I T e k n in e n jo h ta j a P E R U S T U R V A L A U T A K U N T A S IV IS T Y S L A U T A K U N T A T E K N IN E N L A U T A K U N T A T u lo s a lu e e t T u lo s a lu e id e n v a s tu u h e n k ilö t T u lo s a lu e e t T u lo s a lu e id e n v a s tu u h e n k ilö t T u lo s a lu e e t T u lo s a lu e id e n v a s tu u h e n k ilö t

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2016 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2016. Väestö kasvoi 29 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 176. Työllisyystilanne oli hieman

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 27.3.2017 Tilinpäätös 2016 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden ylijäämä 8,3 milj. euroa

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN TIEDOTE 27.3.2017 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN Juuri valmistuneessa tilinpäätöksessä

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 0,00 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 661 352,05 9 211

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA. Tilinpäätös vuodelta 2011

NAKKILAN KUNTA. Tilinpäätös vuodelta 2011 NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2011 NAKKILAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011 sivu 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2 1. 1 Kunnanjohtajan katsaus 2 1.2 Yleistiedot kunnasta 4 1.2.1

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 Kunnanhallitus 28.11.2016 Valtuusto 14.12.2016 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2016 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Talousarvion muutokset 2015

Talousarvion muutokset 2015 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2015 Korjaukset Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Korjaukset Kunnanhallitus 22.2.2016 Valtuusto 16.3.2016 KÄYTTÖTALOUSOSA/TULOSLASKELMA Ulkoinen/Sisäinen

Lisätiedot