Sisällysluettelo Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo Sivu"

Transkriptio

1 Varkauden kaupungin toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kv

2 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys 7 Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa 12 Kaupungin henkilöstö 12 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä 16 Ympäristötekijät Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus 19 Tilikauden tuloksen muodostuminen 19 Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaismenot ja tulot Kuntakonsernin toiminta ja talous Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen tuloksen käsittely Talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 39 Kaupunginvaltuusto 40 Tarkastuslautakunta 43 Kaupunginhallitus 45 Keskusvaalilautakunta 48 Konsernihallinto 48 Perusturvalautakunta 63 Sivistyslautakunta 90 Tekninen lautakunta Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen 123 Toteutuminen toimialoittain 124 Tuloslaskelman toteutuminen 135 Rahoitusosan toteutuminen 140 Investointien toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat 152 Tuloslaskelma (kaupunki ja liikelaitos) 153 Tuloslaskelmayhdistelmä, kaupunki ja liikelaitos 154 Rahoituslaskelma 156 Rahoituslaskelman yhdistely, kaupunki ja liikelaitos 157 Tase 159 Taseyhdistely, kaupunki ja liikelaitos 161 Konsernilaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset 186 Soisalon Työterveys liikelaitos Luettelot ja selvitykset 204 Kooste tytäryhtiöistä 205 Luettelot kirjanpitokirjoista ja tositelajeista 229 Tilinpäätöksen tunnuslukujen selitykset 231 Tilinpäätöskaavio Varkauden kaupunkistrategia Joroisten perusturva Allekirjoitukset ja merkinnät 259

3 VARKAUDEN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 1 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus Viime vuoden tulos on huono. Hyväksytty talousarvio oli kolmisen miljoonaa euroa alijäämäinen. Tilinpäätös osoittaa 6,3 M :n alijäämää. Toimintakatteen kasvu oli 5,6 % edelliseen vuoteen verrattuna. Toimintakatteen ylitykset olivat yhteensä 4,0 M, joka muodostui kokonaan sosiaali- ja terveystoimen toimintakatteen ylittymisestä. Tekninen toimi ja sivistystoimi alittivat vahvistetun talousarvionsa. Tulopuolella verotulojen ja valtionosuuksien kasvu jäi 0,5 M alle talousarvion. Talousarviossa vuosikate arvioitiin + 1,5 M :ksi, mutta tilinpäätöksessä se on - 1,9 M. Tulos tarkoittaa sitä, että vesilaitoksen yhtiöittämisen seurauksena taseeseen kertynyt ylijäämä supistuu 9,9 M :oon, kun se vielä vuona 2012 oli 16,2 M. Jos kehitys jatkuu tällaisena, ylijäämä on syöty jo parissa vuodessa. Erikoissairaanhoidon ostopalvelut ylittivät talousarvion 2,4 M, työmarkkinatuen kuntaosuus 0,3 M. Koti- ja laitoshoidon palvelualueen palkat ylittivät talousarvion noin miljoonalla eurolla. Palkkakustannusten ylitys johtuu ensisijaisesti määräaikaisten palkkakustannusten ylityksistä. Sijaisten palkkaamisen hillitsemiseksi varahenkilöyksikkö siirrettiin sosiaali- ja terveystoimeen vuoden loppupuolella, minkä lisäksi ulkopuolisten sijaisten käytön ehtoja tiukennettiin. Vuodelle 2014 hyväksytyssä talousarviossa sairaalan osastoja yhdistettiin ja laitospaikkoja vähennettiin merkittävästi toimintojen tehostamiseksi ja kustannusten nousun hidastamiseksi jatkossa. Kaupungin talouden tasapainottamisen kannalta on aivan olennaista, että sosiaali- ja terveystoimen oma toiminta ja ostopalvelut saadaan tasapainoon. Vuonna 2013 Varkaudessa pystyttiin merkittävästi panostamaan Savonian kampuksen kehittämiseen. Viime vuonna varmistui, että energiatekniikan nuorisoasteen opetus Varkaudessa jatkuu. Tähän liittyen kampusalueelle päätettiin sijoittaa Savonian ja Lappeenrannan yliopiston energiatekniikan tutkimusyksikkö. Lisäksi tulevaisuudessa siellä antavat opetusta Sakky ja lukio. Kampuksesta muodostuu vetovoimainen oppimisympäristö. Elinkeinoelämän kehittämisen kannalta oli tärkeää, että kaupunki sai omistukseensa ison maa-alueen 5 tien kupeesta Joutenlahdesta. Alueelle on tarkoitus saada syntymään vetovoimakeskus, joka pysäyttää valtatiellä liikkuvia. Pohjoisen Portin kehittäminen on osa viime vuonna käynnistynyttä kaupungin strategisen yleiskaavan laatimistyötä. Varkaudessa toimivien energia-alan suuryritysten siivittämänä Varkauteen on syntymässä myös niitä palvelevia kasvuyrityksiä. Niistä merkittävin oli viime

4 2 vuonna vuoden uusyritykseksi valittu Nordic Power Service, joka on voimalaitoskattiloita ja prosessiteollisuuden huolto- ja korjaustöihin erikoistunut yritys. Vaikka kaupungin viime vuoden tulos ei anna aihetta hurraa huutoihin, Varkaudella ei ole mitään syytä antaa periksi. Tänne on tiedossa useita lupaavia investointihankkeita, jotka toivon mukaan toteutuvat lähitulevaisuudessa. Kaupungin oman talouden kannalta on keskeistä, että saadaan tehtyä välttämättömät rakenteelliset uudistukset niin sosiaali- ja terveystoimessa kuin koulupuolellakin yhteen yläasteeseen siirtymisen myötä. Kaupungin henkilöstö tarvitaan mukaan talouden tasapainottamiseen. Kaupungin henkilöstöpoliittisena linjana on ollut, että taloutta tasapainotetaan ensisijaisesti vapaaehtoisin toimin. Jotta siinä onnistutaan, tarvitaan jokaisen henkilökohtaista panosta, uutteraa työtä sekä hyvää yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Vaikeuksista huolimatta meillä on kaikki syy uskoa tulevaisuuteen. Hannu Tsupari kaupunginjohtaja

5 3 1.2 Kaupungin hallinto Varkauden kaupunki toimi alkaen uuden organisaation mukaisesti. Nykyinen kaupunginvaltuusto aloitti toimintansa vuonna Valtuuston kokoonpano on seuraava: Kaupunginvaltuuston puheenjohtajat 2013: Kari Rajamäki, valtuuston puheenjohtaja, SDP Risto Husu, valtuuston 1. varapuheenjohtaja, KOK Janne Kuronen, valtuuston 2. varapuheenjohtaja, KD Kaupunginvaltuuston kokoonpano 2013: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (15)/( alkaen) Aarnio Marjukka Alanen Heikki Hedman Pia Hentunen Mika Jumppainen Pauli Kaunisto Keijo ( alk) Koikkalainen Raimo Koivula Juha Kuvaja Elina Pulliainen Paula Rantanen Jeremias Saastamoinen Jorma Savolainen Tuula Soininen Juha Suhonen Timo Tenhunen Anne Tolvanen Marketta ( alk) Kansallinen Kokoomus (7) Hartikainen-Herranen Kaisa Hynninen Kati Laitinen Pertti Lamberg Martti Rothström Markko Rundelin Marita Selkomaa Minna Vasemmistoliitto (5) Eklund Risto Markkanen Isto Puumalainen Raija Piitulainen Eeva Semi Matti Kristillisdemokraatit ( saakka)/(4) Kaunisto Keijo ( saakka) Kujanpää Markku Olli Virve Tolvanen Marketta ( saakka) Tuovinen Esa Tyrväinen Kari Perussuomalaiset (4) Grönlund Tiina Keto Pekka Paananen Pasi Tanninen Jorma Suomen Keskusta (3) Juvonen Ulla-Riikka Koponen Olli Ruuskanen Esko

6 4 Kaupunginhallituksen jäsenet vuonna 2013: Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Minna Selkomaa (KOK) 1. varapuheenjohtaja Timo Suhonen (SDP) 2. varapuheenjohtaja Matti Semi (VAS) Pia Hedman (SDP) Paula Pulliainen (SDP) Heikki Alanen (SDP) Martti Lamberg (KOK) Virve Olli (KD) Marketta Tolvanen (KD) Esko Ruuskanen (KESK) Pekka Keto (PS) Kaupunginhallituksen esittelijänä on toiminut kaupunginjohtaja Hannu Tsupari. Lautakuntien ja jaostojen puheenjohtajisto v. 2013: Keskusvaalilautakunta Puheenjohtaja Jorma Aro Varapuheenjohtaja Olavi Lumme Perusturvalautakunta (ent. Sosiaali- ja terveyslautakunta) Puheenjohtaja Raimo Koikkalainen Varapuheenjohtaja Pekka Lantto Sivistyslautakunta Puheenjohtaja Kaisa Hartikainen-Herranen Varapuheenjohtaja Tuula Savolainen Tarkastuslautakunta Puheenjohtaja Mika Hentunen Varapuheenjohtaja Pertti Laitinen Tekninen lautakunta Puheenjohtaja Pekka Kolari Varapuheenjohtaja Marita Rundelin Teknisen lautakunnan lupajaosto Puheenjohtaja Lea Sarkeala Varapuheenjohtaja Jorma Aro

7 5 Varkauden kaupungin tilivelvolliset Kuntalain 75 :n mukaan tilivelvollisia ovat kunnan toimielimen jäsenet sekä asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavat viranhaltijat. Kaupunginvaltuutetut eivät ole tilivelvollisia, mutta kunnan muiden toimielinten jäsenet ovat. Kuntalain mukaan kunnan toimielimiä ovat valtuuston lisäksi kunnanhallitus, lautakunnat ja johtokunnat, niiden jaostot sekä toimikunnat. Viranhaltijoiden kohdalla rajanveto on vaikeampaa, koska laissa ei tarkemmin määritellä, ketkä ovat toimielimen tehtäväalueen johtavia viranhaltijoita. Yleisesti tilivelvollisina viranhaltijoina on pidetty toimielimen esittelijöitä ja toimielimen tehtäväalueella itsenäisestä tehtäväkokonaisuudesta vastaavia viranhaltijoita ainakin silloin, kun he ovat suoraan toimielimen alaisia. Kuntalaki ei vaadi tilivelvollisten viranhaltijoiden määrittelemistä ennakolta. Tilivelvollisten ja muiden vastuullisten kannalta on kuitenkin selkeämpää, jos tilivelvolliset on määritelty ennakolta. Kaupunginvaltuuston päättämät tilivelvolliset ovat: - kaupunginhallituksen jäsenet - lautakuntien jäsenet - johtokuntien jäsenet - kaupunginhallituksen, lautakuntien ja johtokuntien jaostojen jäsenet - toimikuntien jäsenet - kaupunginjohtaja - toimialajohtajat - palvelualueiden päälliköt - hallintojohtaja - henkilöstöjohtaja - kehitysjohtaja - talousjohtaja - liikelaitosten toimitusjohtajat.

8 6 Varkauden kaupungin organisaatiorakenne vuonna 2013 Varkauden kaupunki Kaupunginvaltuusto Tarkastuslautakunta Keskitetyt konsernipalvelut Liikelaitos Soisalon Työterveys Talous ja henkilöstö Talousjohtaja Henkilöstöjohtaja Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja Konsernihallinto Sivistystoimiala/ Sivistysjohtaja Laki-, hallinto- ja tietohallintopalvelut Hallintojohtaja Sisäinen tarkastus Tekninen toimiala/ Tekninen johtaja Sosiaali- ja terveystoimiala/ Sosiaali- ja terveysjohtaja Konserniyhteisöt Yhtiöt KY:t Säätiöt Yhteistoiminta - Hallinto - Koti- ja laitoshoito - Vastaanottopalvelut - Psykososiaaliset palvelut - Hallinto - Perusopetus - Varhaiskasvatus - Kulttuuripalvelut - Liikuntapalvelut - Nuorisopalvelut - Soisalo - opisto - Hallinto - Maankäyttö - Tilapalvelu - Kunnallistekniikka - Rakennusvalvonta

9 7 1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Yleinen taloudellinen kehitys Kuntatalouden kehitys Bruttokansantuotteen volyymi supistui 1,4 prosenttia vuonna 2013 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan. Kansantalouden tuotantoa kuvaava bruttokansantuote oli viime vuonna 193 miljardia euroa. Kansantalouden tuloja kuvaava kansantulo supistui reaalisesti 1,6 prosenttia. Kansantalouden kysyntää vähensi viime vuonna yksityisen kulutuksen ja investointien supistuminen. Yksityisen kulutuksen volyymi väheni 0,8 prosenttia, mutta julkinen kulutus kasvoi 0,8 prosenttia. Julkisen kulutuksen kasvu oli seurausta Yleisradion luokittelusta yrityksistä julkisyhteisöihin. Se pienensi myös yksityistä kulutusta. Yksityiset investoinnit vähenivät 6,4 prosenttia, mutta julkiset investoinnit kasvoivat 6,8 prosenttia. Viennin volyymi kasvoi 0,3 prosenttia, mutta tuonnin volyymi väheni 1,8 prosenttia. Yritysten varsinaisen toiminnan voittoja kuvaava toimintaylijäämä supistui nimellisesti 9 prosenttia. Yritysten arvioidaan maksaneen osinkoja 13 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Yritysten rahoitusasema oli 4,5 miljardia euroa ylijäämäinen. Ylijäämä kasvoi edellisestä vuodesta, koska investoinnit supistuivat 8 prosenttia. Julkisyhteisöjen rahoitusasema eli nettoluotonanto sen sijaan oli viidettä vuotta peräkkäin alijäämäinen, 4,6 miljardia euroa. Edellisenä vuonna alijäämä oli 4,3 miljardia euroa. Kuntien ja kuntayhtymien alijäämä pieneni, samoin työeläkelaitosten ylijäämä. Kotitalouksien reaalitulojen kasvu oli pysähdyksissä toista vuotta. Käytettävissä oleva nettotulo väheni reaalisesti 0,3 prosenttia. Kotitalouksien oikaistu reaalitulo supistui 0,1 prosenttia. Siihen luetaan mukaan myös hyvinvointipalvelut eli julkisyhteisöjen ja järjestöjen kotitalouksien hyväksi tuottamat yksilölliset palvelut kuten koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut. Palkkatulot kasvoivat nimellisesti yhden prosentin. Sen sijaan sosiaalietuudet kasvoivat 5,5 prosenttia muun muassa eläkeläisten ja työttömien lukumäärän kasvun takia. Omaisuus- ja yrittäjätulot vähenivät 0,6 prosenttia. (Lähde:Tilastokeskus) Kuntien vuoden 2013 tilinpäätösten ennakkotietojen mukaan kuntien yhteenlaskettu tulos oli noin 300 miljoonaa euroa positiivinen. Tulos parani edellisestä vuodesta noin 600 miljoonaa euroa. Taustalla ovat toimintakulujen kasvun puolittuminen ja verotuksen kertaeristä johtunut verotulojen kasvu. Vuosikate oli negatiivinen viime vuonna yhteensä 36 kunnalla. Vuonna 2012 vastaava luku oli yli kaksinkertainen. Kuntien verotulot kasvoivat 6,8 prosenttia edellisvuodesta. Kunnilta on vaadittu suurta määrätietoisuutta tuloksen aikaansaamiseksi, sillä kuntien valtionosuuksia leikattiin viime vuonna yli 800 miljoonaa euroa. Verotuksen

10 8 kertaluonteisten tuloerien lisäksi tulokseen on vaikuttanut kuntien oma-aloitteinen, tiukka taloudenpito. Viime vuoden tuloksen syntymiseen vaikuttanut, tulosta vahvistava seikka oli kuntien toimintojen tehostaminen, josta ainakin 400 miljoonaa euroa toteutui KT Kuntayönantajien selvityksen mukaan henkilöstömenosäästöinä. Lisäksi tulosta kohensivat verotuksen kertaerät 400 miljoonalla eurolla sekä tulo- ja kiinteistöveroprosenttien korotukset noin 170 miljoonalla eurolla. Tulokseen heikentävästi vaikuttaneita tekijöitä olivat puolestaan valtionosuusleikkaukset, sekä kuntien tehtävien kasvu ja palveluiden kysynnän lisäys. Osaltaan kuntien positiivista tulosta selittää kuntien toimintojen yhtiöittäminen, mikä ei toimenpiteenä sellaisenaan tuo lisää rahaa kunnille. Tilinpäätösten vuoden 2013 ennakkotietoja tarkasteltaessa on huomioitava, että vuosi 2012 oli kuntatalouden heikoin sitten vuoden Näin ollen tilanteen parantuminen suhteessa edellisvuoteen ei merkitse talouspaineiden katoamista, vaan tuo kuntatalouden väliaikaisesti suunnilleen keskimääräiselle tiukalle tasolle. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate oli 2,7 miljardia euroa, jossa oli kasvua noin 900 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Kuntien osalta tulorahoitus ei kuitenkaan ollut riittävä, sillä vuosikate ei riittänyt kattamaan poistoja. Investoinneista rahoitettiin vuosikatteella kunnissa ja kuntayhtymissä vain alle 60 prosenttia. Yhteenlaskettu vuosikate riitti poistoihin vain seitsemässä Manner-Suomen maakunnassa. Muissa yhdessätoista maakunnassa vuosikate ei riittänyt kattamaan poistoja. Kanta-Hämeessä oli korkein vuosikate suhteessa poistoihin, 131 prosenttia, pienin vuosikate suhteessa poistoihin oli Päijät-Hämeessä, 48 prosenttia. Vuosikatteen riittävyys poistoihin nähden parani kaikissa kuntakokoluokissa. Kuntakoon mukaan tarkasteltuna vuosikate suhteessa poistoihin oli korkein asukkaan kunnissa, 115 prosenttia, ja alhaisin asukkaan kunnissa, 84 prosenttia. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu lainakanta oli arviolta 15,6 miljardia euroa vuoden 2013 lopussa. Kasvua edellisvuodesta oli noin 13 %. Maakunnittaiset lainakannat vaihtelevat erittäin paljon. Alhaisin lainakanta asukasta kohti oli Pohjois- Karjalassa, euroa/asukas, korkein lainakanta oli Keski-Pohjanmaalla, euroa/asukas. Manner-Suomen kunnissa keskimääräinen lainakanta oli euroa/asukas. Eri kuntakokoluokissa lainakannat asukasta kohti olivat melko tasaisia. Alhaisin lainakanta oli asukkaan kunnissa, euroa asukasta kohti. Kahdessa suurimmassa kuntakokoluokassa lainakanta asukasta kohti oli yli euroa. Vaikka tilanne parantui edellisvuodesta, kuntien talouden sopeuttamispaineet eivät ole poistuneet. (Kuntaliiton tiedote , toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma)

11 9 Varkauden väestö ja työllisyys Varkauden asukasluku Varkauden asukasluku oli tilanteessa asukasta. Asukasluvun kokonaismuutos edelliseen vuoteen verrattuna oli 233. Vuoden 2012 lopussa vastaava kokonaismuutos oli Asukasluku asukasluku Asukkaat % 0,6 0,4 0,2 0,0-0,2-0,4-0,6-0,8-1,0-1,2-1,4-1,6 0, Väestömäärän muutos % ,4-0,6-0,7-0,7-0,9-0,8-1,0-1, ,3-1, ,0-1,0-1, ,7-0, ,2-1,0 Väestön ikäjakautuma v. ->; 5 422; 25 % - 14 v; 2 975; 13 % v.; ; 62 %

12 10 Työllisyys ja työttömyys Varkauden keskimääräinen työttömyysaste/kuukausi vuonna 2013 oli 17,3 % (v ,3 %) Pohjois-Savon keskimääräinen työttömyysaste / kk oli vuonna ,1 %. (v ,7 %) ja koko maassa 11,3 % (v ,4 %). Varkauden työttömyysaste joulukuun lopussa 2013 oli 18,3 % (v jouluk. 18,1 %), Pohjois-Savossa 13,5 % (v ,0) ja koko maassa 12,6 % (v jouluk. 10,7 %). Työttömiä työnhakijoita (ml. lomautetut) oli joulukuussa 2013 Varkaudessa henkilöä, mikä on 14 henkilöä enemmän kuin vuoden 2012 lopussa. Vuoden 2013 lopussa oli alle 25- vuotiaita työnhakijoita 244 henkilöä (v henkilöä) ja yli vuoden työttöminä olleita 500 henkilöä (v henkilöä). t y ö n h a k i j a t Työttömät työnhakijat, Varkaus keskim./kk Työnhakijat ml.lomautetut Alle 25-vuotiaiden osuus Varkauden työttömyysaste, keskim./kk ,7 % Työttömyysaste, keskim./kk

13 11 Työpaikkakehitys Tilastokeskus / Toimialaluokitus Varkauden työpaikat toimialoittain Muutos %-os %-os %-os %-os. kpl % Maa- ja metsätalous, kalatalous (A) 111 1, , , ,5-5 -3,6 Teollisuus (B-E) , , , , ,3 Rakentaminen (F) 578 5, , , , ,6 Kauppa ja majoitus (G-I) , , , , ,9 Informaatio ja viestintä (J) 119 1, , , ,1-1 -1,0 Rahoitus- ja vakuutustoiminta ((K) 108 1,1 99 1, ,1 98 1,1-3 -3,0 Kiinteistöalan toiminta (L) 110 1,1 99 1,1 97 1, ,2 6 6,2 Ammatillinen, tieteell. ja tekn. toim.(m-n) , , , ,5 58 6,6 Julk.hallinto, yhteiskunn.palv. (O-Q) , , , ,2 90 4,1 Muut palvelut (R-U) 404 4, , , , ,6 Tuntematon (X) 73 0,7 99 1, , , ,7 Yhteensä , ,0 0 0, Varkauden työpaikkakehitys Työpaikat Varkauden työpaikkojen jakautuma (%) toimialoittain ,60 % 1,20 % 34,80 % 62,40 % Jalostus Palvelut Alkutuotanto Toimiala tuntematon

14 Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa Varkauden ja Joroisten sosiaali- ja terveyskeskuksen yhteistoiminta-alue aloitti toimintansa Järjestämisvastuuta koskevana yhteisenä toimielimenä toimii Varkauden kaupungin hallinnossa perusturvalautakunta, jossa on edustus molemmista kunnista. Riikinvoima Oy on perustettu joulukuussa Yhtiön toimialana on Leppävirran kuntaan rakennutettavan jätepolttoainepohjaisen lämmön ja sähkön tuotantolaitoksen omistaminen ja hallinnointi, jätteen energiana hyödyntämispalveluiden tuottaminen ja myyminen sekä lämmön ja sähkön tuottaminen ja myyminen. Osakkaina ovat Varkauden Aluelämpö Oy ja Keski-Savon Jätehuollon liikelaitoskuntayhtymä. Louhirinne 2:n palveluasumisyksikkö (72 uutta tuetun palvelusasumisen asuntoa) aloitti toimintansa vuoden 2013 alusta. Varkauden kaupungin talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut siirtyivät alkaen Kunnan Taitoa Oy:lle. Kunnan Taitoa Oy:n Varkauden toimipaikka siirtyi alkaen kaupungintalolta Navitas-kiinteistöjen toimitiloihin. Uusi sopeuttamisohjelman vuosille on käynnistetty vuonna Sopeutusohjelmassa on selvitetty mahdollisia vaihtoehtoisia toimintatapoja, arvioitu niiden kustannuksia ja vaikutuksia. Sopeutusohjelman mukaisista toimenpiteistä päätetään erillisen valmistelun perusteella. Vuoden 2013 aikana toimialoille myönnettiin seuraavat lisämäärärahat: sosiaali- ja terveystoimi euroa ja yleishallinnolle euroa. Sosiaali- ja terveystoimen määrärahat ylittyivät vielä loppuvuodesta euroa. Kaupungin lainakanta oli 52,2 milj. euroa ja se lisääntyi 8,0 milj. euroa. Kaupungin takausten määrä oli vuoden 2013 lopussa 74,8 milj. euroa ja niiden määrä lisääntyi edelliseen vuoteen verrattuna 2,0 milj. euroa. Kaupungin antolainojen määrä oli 49,7 milj. euroa, josta 0,6 milj. euroa pääomalainaa. Keski-Savon Teollisuuskylä Oy:n antolaina 0,6 milj. euroa muutettiin kaupunginhallituksen päätöksellä pääomalainaksi v Kaupungin henkilöstö Kaupungin palveluksessa (ml. liikelaitos Soisalon Työterveys) oli vuoden lopussa henkilöä, joista oli vakinaisia ja 347 määräaikaisia. Henkilöstön määrä oli 120 henkilöä (7,2 %) suurempi kuin edellisen vuoden lopussa. Täyttä työaikaa tekevien osuus kasvoi 55 henkilöllä ja osa-aikaisten määrä kasvoi neljällä henkilöllä. Työllistettyjen, oppisopimus- ym. harjoittelijoiden osuus henkilöstöstä oli vuoden lopussa 34 henkilöä. Henkilöstön määrä ja henkilöstökulut eivät ole täysin verrannollisia edellisvuoteen nähden organisaatiomuutosten johdosta. Sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alue aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa ja Joroisten kunnasta siirtyi Varkauden kaupungin palvelukseen 101 vakinaista työntekijää alkanut Attendo terveyspalvelujen palvelusopimus päättyi ja Varkauden kaupungin palvelukseen siirtyi vuoden 2013 vuoden alussa 17 henkilöä. Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut siirrettiin alkaen Kunnan Taitoa Oy:lle; yhtiön palvelukseen siirtyi 21 henkilöä.

15 13 Louhirinne 2 vanhusten tehostetun asumisen palveluyksikkö aloitti toimintansa tammikuussa 2013, henkilöstön nettolisäys 33 henkilöä. Varahenkilöstö siirtyi alkaen Konsernipalveluista toimialoille. Vuoden 2013 palkkasumma (sis. liikelaitoksen) oli 60,960 milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen 12,4 %. Henkilöstösivukulut olivat 19,862 milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen 14,5 %. Henkilöstökulut yhteensä olivat 80,822 milj. euroa, mikä oli 9,260 milj. euroa (12,9 %) enemmän kuin edellisenä vuotena. Joroisten soten osuus henkilöstökuluista oli 4,9 milj. euroa. Ilman Joroisten sotea palkkamenojen kasvu oli 5,3 % ja henkilöstökulujen kasvu oli 6,0 %. Henkilöstökuluihin sisältyy 0,507 milj. euroa lomapalkkavelan lisäystä. Vuonna 2013 siirtyi vanhuuseläkkeelle 29 henkilöä, mikä on kaksi henkilöä enemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Työkyvyttömyys eläkkeelle siirtyneiden määrä oli 15 (v henkilöä). Osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyi 16 henkilöä, mikä on kolme vähemmän kuin edellisenä vuotena. Henkilöstöä koskevia tietoja ja tunnuslukuja esitetään tarkemmin erikseen laadittavassa henkilöstökertomuksessa. Henkilöstö toimialoittain Oppisopimus tai Vakinaiset Määräaikaiset Työllistetyt oppilas/harj. Yhteensä Konsernihallinto Konsernipalvelut Sivistystoimi Sosiaali- ja terveystoimi Tekninen toimi Yhteensä Soisalon Työterveys Henkilöstö

16 14 Henkilöstö kuukausittain ilman liikelaitosta Vakinaisen henkilökunnan määrä vuosina Yhteensä v Yhteensä v Yhteensä v Yhteensä v Yhteensä v Määräaikaisen henkilökunnan määrä vuosina Yhteensä v Yhteensä v Yhteensä v Yhteensä v Yhteensä v Henkilökunnan määrä ilman työllistettyjä ja oppisopimusopiskelijoita vuosina Yhteensä v Yhteensä v Yhteensä v Yhteensä v Yhteensä v

17 15 Henkilöstön ikäjakautuma Eläkkeelle siirtyminen eri eläkelajien mukaan v Eläkelaji Vanhuuseläke Varhennettu vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Yksilöllinen varhaiseläke Työttömyyseläke Yhteensä Osa-aikaeläke Osatyökyvyttömyyseläke Kuntoutustuki (Keva) Ennuste yksilöllisen eläkeiän mukaan vanhuuseläkkeelle jäävistä toimialoittain vuosina Toimiala Yhteensä Konsernihallinto ja -palvelut Sivistystoimi perusopetuksen opettajat Sosiaali- ja terveystoimi Tekninen toimi Toimialat yhteensä Kertyvä summa Soisalon työterveys

18 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittämiseen vaikuttavista seikoista Lisääntynyt epävarmuus on heikentänyt tulevaisuuden näkymiä niin kansainvälisessä taloudessa kuin kotimaassakin. Tulevaan talouskasvuun, julkiseen velkaantumiseen ja rahoitusmarkkinoiden toimivuuteen liittyy suuria ja vaikeasti arvioitavia riskejä. Kuntatalouden näkymiä kiristävät yleisen heikon taloudellisen kehityksen lisäksi valtiontalouden kuntiin kohdistuvat mahdolliset lisäleikkaukset, mitkä aiheuttavat kaupungin taloudelle suurta epävarmuutta. Kaupungin suuret investointitarpeet aiheuttavat paineita velkaantumiskehitykselle. Vaikka korkotaso on edelleen matala, kuntien korkokustannuksia kohottaa korkomarginaalien nousu. Metsäteollisuuden rakennemuutos on vähentänyt merkittävästi työpaikkoja. Vaikka työllisyyden hoitoon on panostettu voimakkaasti, kaupungin työttömyys on pysynyt korkeana. Väestön ikääntyminen ja palvelutarpeiden lisääntyminen sekä heikko työllisyystilanne luovat menojen kasvupaineita sekä heikentävät verotulopohjaa. Tulevien vuosien keskeisiä haasteita on kaupungin rahoituksellisen tasapainon säilyttäminen, mihin vaikuttavat menojen kasvun hallinta ja tulorahoituksen riittävyyden turvaaminen. Vuosille on laadittu talouden sopeutusohjelma. Vuoden 2014 toimenpiteet on päätetty pääosin vuoden 2014 talousarviossa. 1.7 Ympäristötekijät Kirjanpitolain mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä tunnusluvut ja muut tiedot ympäristöasioista. Ympäristötuotolla tarkoitetaan toiminnasta saatua tuloa, jotka liittyvät ympäristönsuojeluun esim. jätehuolto- ja jätevesimaksut, ympäristön pilaajilta perityt korvaukset kunnan suorittamista tai teettämistä kunnostustöistä. Ympäristömeno aiheutuu toiminnasta, jonka tarkoituksena on tuottaa ympäristöhyötyjä tai ennalta ehkäistä, vähentää taikka korjata ympäristöhaittoja, parantaa tulevaa ympäristösuojelun tasoa ja edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä. Ympäristö investoinnilla tarkoitetaan pitkävaikutteisia menoja, jotka syntyvät tulevien haitallisten ympäristövaikutusten ennaltaehkäisemisestä, vähentämisestä tai poistamisesta. Toimialojen toimintatuottoihin ja menoihin sisältyvistä ympäristöasioista ei ole koottu erillistä ympäristötilinpitoa.

19 17 2. SELONTEKO KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kaupungin toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan. Sisäinen valvonta on osa jokapäiväistä toimintaa. Säännölliseen valvontaan kuuluvat mm. johdolle laadittavat raportit, toiminnan ja toimintapoikkeamien seuranta, talousarvion toteutumisen seuranta, toimintaperiaatteiden ja ohjeiden noudattamisen valvonta, hyväksymis- ja valtuutusjärjestelmät. Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja toimivuudesta. Tilivelvolliset luottamushenkilöt ja viranhaltijat vastaavat kukin omilla toimialoillaan sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Sisäisen valvonnan kohdealueita, joihin on otettu kantaa kaupunginhallituksen selonteossa: - säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen - tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus - riskienhallinnan järjestäminen - omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta - sopimustoiminta - arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Säännösten, määräysten ja hyvän hallinto- ja johtamistavan vastaisia toimia, joista seurauksena olisi ollut merkittävä kanne tms. vaatimus tai oikeusseuraamus, ei ole kaupunginhallituksella tiedossa. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Tavoitteiden ja toiminnan tuloksellisuus on raportoitu / arvioitu toimintakertomuksessa (tavoitteiden toteutuminen). Varojen käytön valvonta on järjestetty asianmukaisesti. Soisalon Työterveys liikelaitos Soisalon Työterveys liikelaitosta ovat koskeneet samat raportointimääräykset kun kaupungin toimielimiä. Vahvemman konserniohjauksen mahdollistamiseksi liikelaitoksen johtosääntöä on muutettu kaupunginvaltuuston päätöksellä maaliskuussa Hyväksyttyjen muutosten mukaisesti liikelaitoksen on noudatettava konserniohjeiden lisäksi myös muita kaupungin laatimia ohjeita ja määräyksiä. Muun muassa virkojen täyttölupamenettely koskee myös liikelaitosta. Tarkastuslautakunnan pyytämä selvitys tilintarkastajan suorittamasta liikelaitoksen palkkatarkastuksesta vuodelta 2012 on käsitelty kaupunginhallituksessa.

20 18 Riskienhallinnan järjestäminen Riskienhallinnan järjestäminen, toteutus ja seuranta ovat kunkin toimialan vastuulla. Riskienhallintaryhmä on arvioinut omaisuus- ja vastuuriskejä. Vakuutusmeklarin asiantuntemusta on käytetty vakuutusten kilpailutuksessa ja päätöksenteossa (kh ). Nykyinen vakuutuskausi päättyy Kaupungin lainasalkun analysointia on suorittanut ulkopuolinen rahalaitoksista riippumaton asiantuntija. Lainamäärästä noin 50 % on korkosuojattu. Kaupungin takausvastuut ovat tilanteessa 74,818 milj. e ( ,814 milj. e). Takauksista 73,803 milj. e kohdistuu tytäryhteisöjen lainoihin. Vastavakuutta takauksiin ei ole vaadittu. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Kaupungin tilastrategian päivitys aloitettiin vuoden 2011 lopulla ja tilatyöryhmän raportti joulukuussa Kaupunginhallitus nimesi helmikuussa 2013 uuden palvelu- ja tilatyöryhmän, jonka tehtävänä on laatia konkreettisia toimenpide-esityksiä lähivuosille. Sopimustoiminta Palvelujen osto on lisääntynyt, jolloin sopimusten valmisteluun ja valvontaan on syytä kiinnittää parempaa huomiota. Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Kaupunginhallitusta ja kaupunginjohtajaa avustaa valvontavelvollisuuden täyttämisessä sisäinen tarkastaja (tarkastussihteeri). Tarkastussihteerin työpanoksesta 50 % kohdistuu sisäiseen tarkastamiseen. Sisäisen tarkastuksen työpanosta on kohdennettu mm. toiminnan kehittämisen tueksi tehtyihin erilaisiin selvityksiin ja laskelmiin. Sisäisen valvonnan kehittämistarpeita Sisäinen valvonta on järjestetty tarkoituksenmukaisesti. Sisäisen valvonnan mukaan lukien riskienhallinnan tulee jatkossa olla määritelty olennaiseksi osaksi johtamisjärjestelmää ja toimintaprosesseja. Tällöin riskit, vahvuudet ja mahdollisuudet tulee kytketyiksi tavoitteisiin ja niiden saavuttamista kuvaaviin mittareihin, kehittyneisiin toimintatapoihin sekä niiden systemaattisiin arviointeihin ja raportointiin.. Kaupunginvaltuusto on päättänyt hyväksyä kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan riskienhallinnan perusteet tammikuussa Kuntalaki tältä osin on tullut voimaan

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 TILINPÄÄTÖS 2013 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2013 VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 Kaupunginhallitus 26.3.2012 72 Kaupunginvaltuusto 18.6.2012 TASEKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT... 5 1.2

Lisätiedot

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja Hailuodon kunta HAILUOTO Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 Kannen kuva: 15.3.2015 M. Parrila 3 Hailuodon kunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Käsittely Kunnanhallitus 30.3.2015 53 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 1 Sisällys TOIMINTAKERTOMUS... 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 Savonlinnan kaupungin hallinto-organisaatio...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 1 KUOPIO 2 Sisällysluettelo Sivu 1 Toimintakertomus 1.1 Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 6 1.1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72

TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72 TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 1 2 PERUSTIETOA KUNNASTA JA TOIMINNAN KEHITTÄMISTAVOITTEET 3 3 OLENNAISET

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012

TASEKIRJA. Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012 TASEKIRJA 2010 2011 Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 6 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus...

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013

LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 Kunnanvaltuusto 26.5.2014 SISÄLTÖ 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 1 3 TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2014 1 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2014... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen

Lisätiedot

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 URJALAN KUNTA Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013 Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 Sisällys 1. PERUSTIETOA URJALASTA... 1 2. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 3. KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS... 4 3.1

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2013

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2013 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös 2013 Kansikuva: Kasurilan asuinalueesta Yaran kaivoksiin Valokuva: Konserni- ja maankäyttöpalvelut, 2014 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset

Lisätiedot

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Toimintakertomus 1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.2.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010

TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010 TASEKIRJA 2009 Kunnanhallitus 12.4.2010 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 6 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 6 1.1.2. Kunnan

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2010

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2010 PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Tilinpäätöksen on laatinut Porin kaupungin talouspalveluyksikkö. Kirjanpidon, tuloslaskelman, taseen ja tase-erittelyt

Lisätiedot

Tilinpäätöksen laadinta...porin kaupungin taloushallinto Kirjanpito, tuloslaskelma, tase, ja tase-erittelyt...kuntapro Oy Kannen suunnittelu...

Tilinpäätöksen laadinta...porin kaupungin taloushallinto Kirjanpito, tuloslaskelma, tase, ja tase-erittelyt...kuntapro Oy Kannen suunnittelu... Tilinpäätöksen laadinta...porin kaupungin taloushallinto Kirjanpito, tuloslaskelma, tase, ja tase-erittelyt...kuntapro Oy Kannen suunnittelu...porin kaupungin viestintä Tilinpäätöksen painatus...porin

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Tilinpäätöksen on laatinut Porin kaupungin talouspalveluyksikkö. Kirjanpidon, tuloslaskelman, taseen ja

Lisätiedot

Sisältö. Tilinpäätös 2012 1

Sisältö. Tilinpäätös 2012 1 TILINPÄÄTÖS 2012 Tasekirja Tilinpäätös 2012 1 Sisältö 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS... 3 1.1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 4 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus...

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2013 1 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2013... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 TASEKIRJA

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 TASEKIRJA HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 TASEKIRJA KAUPUNGINHALLITUS 18.3.2013 2 HEINOLAN KAUPUNKI - TASEKIRJA 2012 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto

TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto 1 TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto 2 Sisällysluettelo YLEISPERUSTELUT... 4 1.1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS MAALISKUUSSA 2014... 4 1.2 KAUPUNGIN HALLINTO

Lisätiedot

2. 34 2.1. 34 HALLINTO- JA KEHITYSPALVELUT...

2. 34 2.1. 34 HALLINTO- JA KEHITYSPALVELUT... Tilinpäätös 1 2 1. Toimintakertomus... 5 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 5 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 5 1.1.2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 7 1.1.3.

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 TASEKIRJA

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 TASEKIRJA HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 TASEKIRJA KAUPUNGINHALLITUS 21.3.2011 2 HEINOLAN KAUPUNKI - TASEKIRJA 2010 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010

Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010 Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010 Kunnanhallitus Valtuuston hyväksymä 28.3.2011 6.6.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 2 1.1.

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2013 Sisällys Toimintakertomus... 4 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 Kaupungin hallinto... 7 Organisaatio 31.12.2013... 7 Kaupunginvaltuusto... 8 Kaupunginhallitus...

Lisätiedot