VIHTIJÄRVEN VESIOSUUSKUNNAN JÄTEVESI-, PUHDAS KÄYTTÖVESI- JA LAAJAKAISTAHANKE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIHTIJÄRVEN VESIOSUUSKUNNAN JÄTEVESI-, PUHDAS KÄYTTÖVESI- JA LAAJAKAISTAHANKE"

Transkriptio

1 VIHTIJÄRVEN VESIOSUUSKUNNAN JÄTEVESI-, PUHDAS KÄYTTÖVESI- JA LAAJAKAISTAHANKE

2 Muistio päättäjille Vihtijärven vesiosuuskunnan tulevaisuus ja mahdollisuudet Johdanto Valtioneuvosto antoi asetuksen.6 23 (542/23), jossa määrätään talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla alkaen. Jätevesien käsittelyn uudistaminen vastaamaan uusia määräyksiä on erittäin suuri taloudellinen ja ympäristönsuojelullinen askel. Vihtijärven haja-asutusalueella sijaitseva kylä on noin 4 km luoteeseen Helsingistä Vihdin kunnan pohjoisosassa. Kiinteistöjä vakituisina asumuksina on noin 25 ja saman verran loma-asuntoja. Kylän alueella sijaitsee yksi Vihdin kunnan merkittävimmistä pohjavesien muodostumisalueista, joilla jäteveden käsittelyyn vaaditaan joko keskitetty järjestelmä tai umpisäiliö, ja viisi toistaiseksi puhdasvetistä järveä. Umpisäiliövaihtoehdossa jätevesiä kuljettamaan tarvittaisiin pahimmillaan kesäaikaan noin 15 säiliöautoa joka päivä. Vihtijärvelle perustettiin 28 syksyllä vesiosuuskunta, jonka tavoitteena on toteuttaa kestävä ja tehokas jätevesien käsittelyratkaisu. Samassa yhteydessä rakennetaan puhtaan käyttöveden verkosto ja laajakaistayhteys, koska se on teknis-taloudellisesti järkevää. Hanketta ei saada rahoitetuksi ainoastaan yksityisillä liittymämaksuilla, vaan osana kokonaisuutta tarvitaan yhteiskunnan tukea ja pitkäaikaista lainoitusta. Ympäristön ja yhteiskunnan kannalta projekti on merkittävä, koska sillä varmistetaan pohjavesialueiden ja vesistöjen puhtaana säilyminen sekä taataan haja-asutusalueilla asuville ihmisille lähes tasavertainen asema taajamissa asuvien kanssa että mahdollistetaan väestön edellytykset asua juurillaan. 2

3 1. Tausta Valtioneuvosto antoi asetuksen päivänä kesäkuuta 23 (542/23), jossa määrätään talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla alkaen. Jätevesien käsittelyn uudistaminen vastaamaan uusia määräyksiä on erittäin suuri taloudellinen ja ympäristönsuojelullinen askel. 1) Asetus jätevesien käsittelystä koskee kaikkia kiinteistöjä, joilla syntyy talousjätevesiä (tiski-, pesu-, käymäläjätevesiä) tai maitohuoneiden jätevesiä tai laadultaan niihin rinnastettavia jätevesiä paitsi kiinteistöjä joilla: a. syntyy vain vähäisiä jätevesimääriä (esim. vesi kannetaan ämpärillä sisään selvitys nykyisestä jätevesien käsittelystä on kuitenkin tehtävä) b. on liittymisvelvollisuus viemäriverkostoon eli ollaan lähellä vesihuoltolaitoksen viemäriverkoston toiminta-alueella c. on oltava ympäristölupa, jossa annetaan määräyksiä jätevesien käsittelystä ja johtamisesta. 2) Jätevesien käsittely on sitä tehokkaampaa ja käyttäjälle helpompaa mitä suuremmissa yksiköissä jätevettä puhdistetaan. Suuriin kokonaisuuksiin pääseminen vähentää kiinteistönomistajalta itseltään vaadittavaa hoito- ja huoltomäärää. Usein yhteinen järjestelmä on myös edullisempi hankkia ja ylläpitää sekä siihen on helpompi saada yhteiskunnan taloudellista tukea. 3) Ratkaisut voidaankin laittaa paremmuusjärjestykseen: a. Vesihuoltolaitoksen viemäriverkosto b. Alueen yhteinen ratkaisu (esim. vesiosuuskunta tai yhteinen pitkä putki viemäriverkostoon) c. Naapurien yhteinen ratkaisu d. Kiinteistökohtainen järjestelmä 3

4 2. Vihtijärven tilanne Vihtijärven kylä sijaitsee noin 4 km luoteeseen Helsingistä Vihdin kunnan pohjoisosassa. Kylässä asuu yli 5 asukasta pysyvästi, minkä lisäksi kesäaikaan noin 5 loma-asukasta. Kiinteistöjä vakituisina asumuksina on noin 25 ja saman verran lomaasuntoja. Kiinteistöjen sijainnista voi todeta, että merkittävä osa niistä on vesistöjen rannalla ja/tai pohjavesialueella. Kylän alueella sijaitsee merkittävä pohjavesien muodostumisalue sekä 5 kpl toistaiseksi puhdasvetistä järveä (Vihtijärvi, Lapoo, Petäys, Ylimmäinen ja Alimmainen). Pohjavesialueet ja pohjavesien varsinaiset muodostumisalueet on suojattu asettamalla ko. alueilla oleville kiinteistöille erityisen tarkat ohjeet jätevesien käsittelystä (liite 1). Mitään jäte/pesuvesiä ei saa laskea maaperään haja-asutusalueen jätevesiasetuksen määräysten mukaan jälkeen, eivätkä kiinteistökohtaiset tai useamman kiinteistön omat ns. panospuhdistamot ole pohjavesialueella mahdollisia. Pohjavesialueella jätevesien johtaminen ojaan tai imeyttäminen maahan on kielletty. Näillä alueilla kaikki kiinteistöllä muodostuvat jätevedet on kerättävä umpisäiliöön ja toimitettava asianmukaisesti käsiteltäväksi tai johdettava tiiviissä jätevesiputkessa pohjavesialueen ulkopuolelle edelleen käsiteltäväksi. Vihdin kunta ei tämänhetkisen tiedon valossa tule rakentamaan viemäriverkostoa Vihtijärvelle ennen vuotta 214, koska etäisyys Vihtijärven keskustasta olemassa olevaan verkostoon on yli 2 km. Lähin mahdollinen vaihtoehtoinen liityntäpiste löytyy tällä hetkellä Nurmijärven kunnan Röykästä, jonne on matkaa noin 8 km. Lisäksi hankkeen edetessä on selvinnyt, että Nurmijärvellä Leppälammen kylässä on vastaava vesiosuuskunta hanke meneillään, jolloin liityntäpisteen etäisyydeksi kylän keskustasta tulee vain noin 4 km. Kylän tietoliikenneyhteydet ovat sangen huonot: 3G verkko ei toimi suurilla alueilla ja matkapuhelinten kuuluvuus on hyvinkin vajavainen. Tällä hetkellä laajakaistayhteydet perustuvat vanhaan kuparikaapeliverkkoon, joka parhaimmillaankin pystyy välittämään vain noin 1,5 Mb yhteyden. 4

5 3. Muutokset jätevesiasetuksen määräysten astuessa voimaan Mikäli jätevesiasetuksen määräyksiä noudatetaan, tulee kylän tilanne muuttumaan miltei kestämättömäksi sekä ympäristön että asukkaiden kannalta. Hyvin yksinkertainen matemaattinen toimenpide kertoo ongelmien mittasuhteen: Kylän vakituisten asukkaiden määrä on siis 5. Normaaliksi vedenkulutukseksi lasketaan litraa per asukas per vrk, mikä tarkoittaa noin 6 8 m3 jätevesituotantoa/vrk. Kun 2/3 kylän asukkaista asuu pohjavesialueilla ja/tai vesistön rannalla, niin tällöin jätevesituotanto on noin 4 55 m3/vrk eli viikossa yhteensä m3. Jätevesien kuljetus tapahtunee arkipäivisin, mikä tarkoittaa määrässä seuraavaa: m3/5 pv = m3/pv. Jätevesikuljetuksiin käytettävän kaluston maksimikapasiteetti on 13m3 per auto, mutta se on teoreettinen eli 1 m3 on käytännön kapasiteetti. Näin ollen vakituisten asukkaiden jätevesien kuljettamiseen tarvitaan 6-7 säiliöautoa jokaisena arkipäivänä ympäri vuoden. Tämä tarkoittaa sitä, että kaksi säiliöautoa ajaa koko ajan arkipäivisin Vihtijärvellä tuotettua jätevettä edelleen puhdistuslaitoksiin käsiteltäväksi. Kesäasukkaat huomioiden joudutaan ajamaan toiset 6 7 säiliöautokuormaa jokaisena arkipäivänä touko-elokuun aikana. Näin ollen jätevesiä kuljettamaan tarvittaisiin pahimmillaan kesäaikaan noin 14 säiliöautoa joka päivä. Kylän asukkaille tämä tarkoittaa investointeja umpisäiliöihin sekä jatkuvan säiliöautorallin kustannusten maksamista ja haittojen sietämistä. Ympäristölle autoralli on jo sinänsä ongelma, eikä kukaan tiedä mitä alueen pohjavesille tapahtuu, jos niitä pumpataan lähes 1 m3/vuorokaudessa. Ongelman ratkaisussa eivät Vihdin kunta eikä valtiovalta toistaiseksi ole käytännössä millään muotoa mukana, muutoin kuin luomalla sinänsä tärkeää lainsäädäntöä ja ohjeistusta. Toimenpiteet jäävät/jätetään yksittäisten kiinteistönomistajien vastuulle ja kustannukselle. 5

6 4. Vesiosuuskunta ja sen tavoitteet Vihtijärven kylällä havahduttiin vuoden 27 kesällä ja perustettiin syksyllä 28 Vihtijärven vesiosuuskunta. Vihtijärven kyläyhdistys ry toteutti alustavan kartoituksen ja esisuunnitelman. Vesiosuuskunta teetti omalla kustannuksellaan yleissuunnitelman tavoitteena määritellä järkevät linjaukset ja kustannusarviopohja rahoitustarpeen selvittämiseksi. Suunnittelutyöt toteuttivat Unira Oy ja Ramboll Finland Oy. Yleissuunnittelun tuloksena syntyi neljään vaiheeseen jaettu hankesuunnitelma ja kustannusarviot kullekin vaiheelle (liite 2). 1. vaiheen tavoitteena on rakentaa siirtoviemäri Nurmijärven kunnan rajalle ja sitä kautta Nurmijärven kunnan pääviemäriverkkoon (tumma sininen) sekä kattaa suuri osa kyläkeskuksen pohjavesialueella olevista kiinteistöistä (ruskea). 2. vaiheen tavoitteena on laajentaa verkostoa kattamaan tiheämmin asutetut alueet huomioiden pohjavesialueet ja vesistöjen suojelu (oranssi). 3. vaiheessa laajennetaan verkostoa kattamaan kylän keskustan ulkopuolisia alueita (kirkas sininen). 4. vaiheella katetaan muut kiinteistöt kylän alueella (vihreä). Vaiheistuksen avulla saatiin kustannusarviot siirtoviemärille ja eri vaiheille (liite 3). Rinnakkaisesti arvioitiin valokuitukaapelin suojaputken upottamista samaan kaivantoon, jotta voitaisiin samanaikaisesti ratkaista myös tietoliikenneongelmat. Työ- ja elinkeinoministeriön alainen Saaristoasiain neuvottelukunta (SANK) on antanut Vihtijärven vesiosuuskunnan tilanteesta lausunnon (liite 4), mikä selkeästi tukee Vihtijärven vesiosuuskunnan hanketta. 6

7 5. Hankkeen rahoitus Varsin varhaisessa vaiheessa kävi ilmi, ettei vesi- ja viemärihanketta voida rahoittaa yksityisillä liittymämaksuilla edes ympäristökeskuksen tuki huomioiden. Yli 1 euron menevä liittymämaksu karsii liittymämäärää voimakkaasti romuttaen koko hankkeen taloudellisen pohjan. Vaikka liittymätiheys olisi 1 % kaikista alueen kiinteistöistä, niin kustannukset nousevat yli 1 euron. Arvioimme että todellinen tiheys voi maksimissaan olla 8 % luokkaa. Laskelmien lähtökohtana on ns. siedettävä liittymähinta eli yksittäinen kiinteistö on valmis maksamaan 4 5 euroa liittymästä ja 3 4 euroa/kk rahoitusvastiketta osuuskunnan lainasta. Yhden liittymän kustannukset osuuskunnalle ovat euroa liittymätiheydestä riippuen. Hankkeen 1. vaiheen toteutumisen edellytyksenä on: 1) 8 1 kpl liittymämaksuja á 5 euroa 2) avustus yhteiskunnalta 3) pitkäaikainen laina. Kokonaisuudessaan tämä vesi- ja viemärihanke on lähes 7 Meur, minkä lisäksi tulevan laajakaistan osuudeksi on arvioitu lähes 1 Meur. Hankkeellamme on merkittävä työllistävä vaikutus. Sen ansioista lähes kaikki Vihtijärven asukkaat saadaan järjestetyn jätevesihuollon ja nopeiden laajakaistayhteyksien piiriin. Ympäristön kannalta hanke on vieläkin merkittävämpi, koska sillä saadaan varmistettua puhtaiden pohjavesialueiden ja järvien säilyminen. 7

8 6. Rahoituksen lähteet Ykkösakseli ry on tukenut hankeen käynnistänyttä Vihtijärven kyläyhdistys ry:tä esisuunnittelun osalta 14 eurolla. Vihdin kunta ei toistaiseksi ole tukenut hankettamme millään lailla toisin kuin Nurmijärven kunta, joka maksaa kaikki suunnittelu-kustannukset ja takaa osuuskuntien lainat (omarahoitustarve 25 5%) sekä avustaa jokaista verkostoon liittyvää kiinteistöä 29 eurolla. Tämän lisäksi Nurmijärven kunta on palkannut vuoden 29 alussa hankekoordinaattorin vesiosuuskuntahankkeita varten. Hankkeen toteutumisen kannalta on olennaisen tärkeää riittävän omarahoitusosuuden lisäksi, että sille saadaan myös yhteiskunnan tukea. Lain vesihuollon tukemisesta 3 2mom määrää, että tukea voidaan myöntää vesiosuuskunnalle jonka tarkoituksena on: 1) alueellisen yhteistyön aikaan saaminen vesihuollossa (hanke toteutetaan sekä Vihdin että Nurmijärven kuntien alueella) 2) vesihuollon turvaaminen erityistilanteissa (palopostit) 3) vesihuollon aikaansaaminen haja-asutusalueella (Vihtijärvi on Vihdin kunnan haja-asutusaluetta) 4) pinta- tai pohjavesien pilaantumisen ehkäiseminen taikka niiden tilan parantaminen (Vihtijärvellä sijaitsee Vihdin kunnan toiseksi suurimmat pohjavesivarannot sekä kyläalueella on 5 merkittävää, puhdasvetistä järveä). Em. lain 8 2mom:ssa säädetään, että vesihuoltoavustuksen osuus voi olla enintään 3 % toimenpiteen hyväksyttävistä kustannuksista. Vesihuoltoavustuksen osuus voi erityisestä syystä kuitenkin olla enintään 5 % hyväksyttävistä kustannuksista. Lakia edeltäneessä hallituksen esityksessä 19/24 ko. kohdassa esitetään, että erityisiä syitä voisivat olla esimerkiksi vedensaannin poikkeuksellinen vaikeus pitkien etäisyyksien tai vaikeiden maasto-olosuhteiden takia samoin kuin vesiensuojelun vuoksi jätevesien käsittelylle asetetut tavanomaista tiukemmat vaatimukset. Vihtijärven vesiosuuskunnan hankkeessa täyttyvät em. laissa ja hallituksen esityksessä tarkoitetut erityiset syyt myöntää 5 % vesihuoltoavustus. Hankkeelle on myös saatava pitkäaikaista lainaa ja sille Vihdin kunnan omavelkainen takaus, jolla katetaan loppuosa investoinnista. 8

9 7. Päättäjille Näyttää siltä, että yhteiskunta jättää ympäristökysymykset ja kansallisen kilpailukyvyn ylläpitämisen moderneilla tietoverkoilla Vihtijärven pienen kylän osalta aktiivisten toimijoiden ja yhdistysten kannettavaksi. Ympäristökeskus käytti noin 2 Meur ostaen Kytäjän kartanolta kaksi lampea suojellakseen ne. Vihtijärvellä pohjavesiensuojelu ja viiden järven puhtaudesta huolehtiminen on jätetty yksittäisten kiinteistönomistajien itsensä järjestettäväksi ja kustannettavaksi. Pääministeri Vanhasen hallitus on ottanut kantaa nopean laajakaistan levittämisen puolesta ja pitänyt sitä perusoikeutena. Ministeri Linden on aikaansaanut ohjelman, jossa valtio on varannut 55 Meur käytettäväksi laajakaistahankkeisiin haja-asutusalueilla seuraavan 5 vuoden aikana. Tämän lisäksi ollaan myöntämässä vielä 25 Meur lisätukea. Liikenne- ja viestintäministeriö on julkaissut 6-sivuisen selvityksen, jossa todetaan vesiosuuskuntien merkitys laajakaistaprojektien eteenpäinviemiseksi. Jätevesiputket ja laajakaistaa varten tarvittava valokuitukaapelin suojaputki on järkevää laittaa samaan kaivantoon. Laajakaistaohjelman edellytykset ovat sellaiset, että ainoastaan harvimmin asuva 5 % väestöstä voi kuulua sen piiriin. Lisäksi ko. kunnan on osallistuttava rakentamiseen ja että verkon operaattorilla on toimintaan tarvittavat edellytykset. Ilmeisesti yhtään ehdot täyttävää hanketta ei Suomessa tällä hetkellä ole valmistelussa, koska alueilla, joissa muuten ehdot täyttyvät, ei ole toimijoita, jotka voisivat viedä projekteja eteenpäin. Laajakaista-avustusta ei voi saada, vaikka hanke täyttäisi em. ehdot, koska sitä ei voida myöntää sellaiselle vesiosuuskunnalle, joka samanaikaisesti saa toista avustusta vesihuollon järjestämiseen. Liikenne- ja viestintäministeriö on luonut sellaisen ohjelman tukemaan yleviä periaatteita kansallisen tietoliikenteen tason nostamiseksi, jota kukaan ei voi hyödyntää ja virkamiehet levittelevät käsiään tai keskustelevat kaivamistukien jyvittämisestä eri ministeriöiden välillä, kun toinen putki tarvitsee,8 m syvyisen kaivannon ja toinen 1,8 m syvyisen. 9

10 Vihdin kunta on taannut jäähalliyhtiön velkoja Nummelassa. Samanaikaisesti käsitellään Vihdin kunnan mahdollista lainatakausta yksityiselle Vihti Hill Side Golf & Country Club Oy:lle. Vesiosuuskunnan vesihuoltohanke on yhteiskunnallisesti aivan eri luokkaa kuin edellä mainitut takauskohteet. 8. Hankkeen eteneminen edellyttää 1) Valtiovallalta seuraavia toimenpiteitä: - ympäristökeskus myöntää erityisistä syistä pohjavesialueiden ja vesistöjen suojelukohteiden alueella toimivalle Vihtijärven vesiosuuskunnalle lain hengen ja kirjaimen mukaiset enimmäisavustukset - liikenne- ja viestintäministeriön laajakaistaohjelman ohjeita muutetaan siten, että määrärahoja voidaan käyttää erityisten syiden vallitessa myös alueilla, jotka eivät kuulu ohjelman maantieteellisen perusalueen piiriin ja että nämä hankkeet voivat saada myös muuta yhteiskunnan tukea. 2) Vihdin kunnalta takauksen myöntämistä pohjavesialueiden ja vesistöjen suojelukohteiden alueella toimivan Vihtijärven vesiosuuskunnan pitkäaikaisille lainoille. Vakuudeksi kunnalle annetaan rakennetun viemäri- ja vesijohtoverkon ja siihen liittyvän liiketoiminnan Vihtijärven vesiosuuskunnan hallitus 1

11 Liite 1 Ote Vihdinkunnan ympäristönsuojelumääräyksistä alkaen 2 LUKU JÄTEVESIEN HAITTAVAIKUTUSTEN EHKÄISEMINEN 6.3 Pohjavesialueet Pohjavesialueen varsinaisella muodostumisalueella jätevesien johtaminen ojaan tai imeyttäminen maahan on kielletty. Näillä alueilla kaikki kiinteistöllä muodostuvat jätevedet on kerättävä tiiviiseen umpisäiliöön ja toimitettava asianmukaisesti käsiteltäväksi tai johdettava tiiviissä jätevesiputkessa pohjavesialueen ulkopuolelle edelleen käsiteltäväksi kohdan 6.5 mukaisesti. Pohjavesialueella, mutta varsinaisen muodostumisalueen ulkopuolella vessajätevedet sekä keittiö ja pesukonevedet on kerättävä tiiviiseen umpisäiliöön ja toimitettava asianmukaisesti käsiteltäväksi tai johdettava tiiviissä jätevesiputkessa pohjavesialueen ulkopuolelle käsiteltäväksi kohdan 6.5 mukaisesti. Muut jätevedet tulee käsitellä siten kuin kohdassa 6.5 määrätään. 6.4 Ranta-alueet ja saaret Ranta-alueilla vesikäymäläjätevedet on johdettava umpisäiliöön, mikäli jätevedet käsitellään lähempänä kuin 1 metriä vesistöstä. Muut jätevedet tulee käsitellä siten kuin kohdassa 6.5 esitetään. Ilman tieyhteyttä olevalla ranta-alueella tai saaressa on vesikäymälän rakentaminen kielletty, ellei umpisäiliölle ole loka-autolla liikennöitävää tietä. Muut jätevedet tulee käsitellä siten kuin kohdassa 6.5 määrätään. Suositus: Ranta-alueella on suositeltavaa rakentaa kuivakäymälä/kompostikäymälä 6.5 Muut alueet Jätevesien käsittelylaitteistojen sekä puhdistettujen jätevesien purkupaikan sijoittamisessa kiinteistöllä tulee noudattaa jäljempänä olevia vähimmäissuojaetäisyyksiä...

12 ) ( 2 1 2: : 1 VE E 1 ) V : 1 (2 VE E 2: V 2 2 Liitos Leppälammen alueelle (VE 2) (Virtausmittauskaivo Jv ja Vj) (Paineenkorotus) Paineenkorotus V E 2: ( V E 1 ) :2 V E 1: 2 V E 2: () Virtausmittauskaivo Jv ja Vj 2 2 VE 1 Pumppaamo Vesijohto Paineviemäri Viettoviemäri Lukum. Muutos M.Loikkanen h yv. Ramboll Finland Oy Terveystie HOLLOLA puh fax Leppälammen ja Vihtijärven vesihuollon yleissuunnitelma NURMIJÄRVEN KUNTA Rakennu skoh teen n imi ja osoi te Tunn. 2 2 RIIK piir. 12 Piirustusnro VHT Suu nn. ala R.Ylimäki suunn Työnro Suunnitelmakartta Vihtijärven alue Piiru stu ksen sisältö Suluissa olevat putkikoot, mikäli Vihtijärven alue liittyy Leppälammen kautta Nurmijärven verkostoon Selitteet ESIKOPIO W:\161\Nurmijärvi\ Leppälammen ja Vihtijärven vesihuollon yleissuunnitelma\piirustukset\12_suunnitelmakartta_1869.dwg 2 ) 1 1 (2 ) 2: E 2 ( V 2: E V 16 pvm Muutos Tiedosto Nimim. 1:1 Mittakaava Päiväys Liitos rakennettuun vesihuoltoon

13 Liite 3 Rambollin laskelman vaihtoehto 1:n peruteella jaetut eri vaiheiden kustannukset Metrit Kiinteistöt Yhteensä Vaihe 1A Vaihe 1B Vaihe Vaihe Vaihe Rambollin laskelman vaihtoehto 2:n peruteella jaetut eri vaiheiden kustannukset Metrit Kiinteistöt Yhteensä Vaihe 1A Vaihe 1B Vaihe Vaihe Vaihe Lisätty vaihtoehto 2:n siirtoviemäriin (vaihe 1A) kustannus 2 EUR Leppälammen verkoston kapasiteetin kasvattamisesta Metrit Kiinteistöt Yhteensä Vaihe 1A Vaihe 1B Vaihe Vaihe Vaihe Rambollin laskelman vaihtoehto 1:n peruteella jaetut eri vaiheiden kustannukset Liittyvien kiinteistöjen määrä 8 % Metrit Kiinteistöt Yhteensä Vaihe 1A Vaihe 1B Vaihe Vaihe Vaihe Lisätty vaihtoehto 2:n siirtoviemäriin (vaihe 1A) kustannus 2 EUR Leppälammen verkoston kapasiteetin kasvattamisesta Liittyvien kiinteistöjen määrä 8 % Metrit Kiinteistöt Yhteensä Vaihe 1A Vaihe 1B Vaihe Vaihe Vaihe

14 TVÖ-.JFI ELINHEINOMINISTERIÖ NRB Tg- OCH NåRIN6SMIhl gteri T MINISTBV OF EMFLOVMENT gnd TH CONOMV Vi htijärven vesiosu usku nta LAUSUNTO.'.i VIH I IJAT(VtrN -r,fr VtrDIUUUUUI\UNNAN HANNtr Vihtijärven vesiosuuskunta on pyytänyt kirjeellään saaristoasiain neuvottelukunnan lausunnon Vihtijärven vesiosu uskuntahan kkeesta. N euvottel u ku nta antaa asiasta seuraavan lausun non : Valtioneuvosto hyväksyi saaristopoliittisen periaatepäätöksen, joka koskee periaatteessa kaikkia kuntia maan saaristo- ja vesistöalueella. Periaatepäätöksessä kiinnitetään vahvaa huomiota vesihuollon kehittämiseen haja-asutusalueilla. Saaristoasiain neuvottelukunta pitää vesihuollon järjestämistä vesiosuuskunnan avulla Etelä-Suomen tärkeän järven, Vihtijärven, alueella mitä kannatettavimpana asiana toisaalta jätevesien hyvän käsittelyn varmistamiseksi ja toisaalta puhtaan laadukkaan veden turvaamiseksi. Hankkeella edistetään vahvasti maaseudun elinvoiman yllä pitämistä. Neuvottelukunta suosittelee lämpimästi mahdollisille rahoittajille, takaajille ja asian valmisteluun osallistuville muille viranomaisille myönteistä suhtautumista hankkeeseen. Hanke osoittaa vakinaisten ja osa-aikaisten asukkaiden kiitettävää omaaloitteisuutta hoitaa vesihuollon kehittämistä oloissa, joissa kuntien talous on keskimääräistä tiukemmalla. C'J' t' 't'/ l') lthlratl: ly Nrilo,' Puheenjohtaja, kansanedustaja Mikaela Nylpqbei [n t-o- *.: Pääsihteeri, riuvotteleva virkamies Jorma Leppänen o LIITE TIEDOKSI Vihtijärven vesiosuuskunnan kirje I Vihdin kunta

15 S aaristoasioiden neuvottelukunta Pääsihteeri Jorma Leppänen TEM LAUSLINTOPY\'NTO Vihtr.lärven vesiosuuskunta pyylää kohteliaimmin Saaristoasioiden neuvottelukunnalta lausuntoa seuraavassa asiassa: Tausta Valtioneuvosto antoi I I.6.23 asetuksen talousj ätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla. Asetuksen vaatimukset astuvat täysipainoisesti voimaan vuoden 214 alusta Tähän mennessä jokaisen kiinteistönomistajan on huolehdittava talousjätevesiensä asetuksen vaatimukset täyttävästä jäq'estelmästä ja sen toimivuudesta. Vihtijärven osalta asetus on erityisen haastava, koska suuri osa Vihtijärveä on arvokkaiden raakavesivarastojen (pohjavesialue) pääilä ja kylän keskustan alueella sijaitsee 5 merkittävää järveä. Pohjavesialue on eräs suurimmista Vihdin kunnan alueella. Edellä kerrotut vesistölliset ominaisuudet tekevät Vihtijärven kylästä erikoisalueen ei ainoastaan jätevesien käsittelyn suhteen,vaan myös muutoinkin. Vihtijärvi sijaitsee noin 5 km Helsingistä Vihdin koilliskulmassa rajautuen Nurmijärven ja Lopen kuntiin sekä Karkkilan kaupunkiin. Kylän alueella on noin 25 vakituisesti asuttua kiinteistöä (: lähes 5 henkilöä) ja noin 3 kesäasuntoa. Kesäisin asukasluku kaksinkertaistuu. Koska Vihdin kunnan vesihuoltojärjestelmän rakentamissuunnitelmaan ei sisälly Vihtijärven aluetta, niin perustimme Vihtijärven vesiosuuskunnan ja se on merkitty kaupparekisteriin 27.II.28. Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää ja hoitaa vesi- ja viemärilaitosta sekä tarjota vesihuoltopalveluja pääasiassa jäsenilie. Osuuskunta voi taq'ota vesihuoltopalveluja myös muille vesihuoltolaitoksille. Vesiosuuskunta on teettämässä yleissuunnitelmaa keskitetyn vesihuoltojäq'estelmän ja samalla myös nopean laajakaistaverkon rakentamisesta alueelle. Käytössä olevien laskeimien mukaan I vaiheen rahoituksen järjestäminen tulee teettämään paljon töitä. Pidämme keskitetyn jäq'estelmän rakentamista ainoana oikeana ratkaisuna. Toinen vaihtoehto olisi kunkin kiinteistön omat umpisäiliöt, joiden tyhjentämisestä aiheutuisi todella merkittäviä ympäristö- ja liikenneriskejä sekä muita haittoja.

16 Lausuntopyyntö Vihtijärven vesiosuuskunta pyytää saada Saaristoasioiden neuvottelukunnalta lausunnon käytettäväksi Vihdin kunnan rahoitus/lainatakausneuvotteluissa ja muiden rahoittajien kanssa käytävissä neuvotteluissa. Tiedoksenne oheistamme liitteeksi Vihdin kunnanjohdolle annetun argumenttikiq'een. Helsingissä VIHTIJÄRVEN VES IO S UUS KI'NTA Paavo Norlamo Hallituksen puheenj ohtaj a Yhteystiedot r Vihtijärvenvesiosuuskunta Lopentie VIHTIJÄRVI r vesiosuuskunta(at)vihtijarvi.fi Vihtijärven vesiosuuskunnan hallitus r Hallituksenpuheenjohtaja Paavo Norlamo, yleiset asiat, o Hallituksenvarapuheenjohtaja Tero Pullinen, tiedotus, o Hallituksen sihteeri Risto Peltola, tekniikka, r Hallituksen jäsen Markku Pietilä, tiedotus, r '156 Hallituksen jäsen Hans Brummer, rahoitus ja vakuutus r Hallituksen jäsen Jukka Kyröhonka, yhteiskuntasuhteet

17 Mitä hyötyä Vihtijärven vesiosuuskunta tuo Vihdin kunnalle? Markkinoinnillinen hyöty. Vihdin ääreisosa saadaan lain edellytåmåån ekologiseen tilaan o Ympäristön lcuormitukseen kohdistuvien rasitteiden pieneneminen Laaj at p oirj ave sialueet Useita jäwiä Umpisäiliövaihtoehdossa loka-autojen aiheuttamat ynpäristötuhot, tiestön kunnon heikentyminen j a yleinen vaarallisuus liikenteessä o Vesiosuuskunnan kunnan rajat ylittävä yhteistyö / Nurmijärvi Nurmijärven Röykässä oleva putkenpää paljon lähempänä kuin Vihdissä meitä lähinnä oleva putkenpää Ideologinen hyöty o Vesi- ja viemäriverkon laajeneminen pohjavesialueella o Esimerkki omatoimisuudesta I Vihdissä voidaan kannustaa muitakin kyliä perustamaan oma vesiosuuskunta o Ilmastonmuutoksen hidastaminen o Mahdollistaa j ärkevän tontinmuodostuksen j a tarvittaessa kaavoituksen. Rakentamista voidaan ohjata mielekkäästi tulevaisuuden kannalta oikeisiin paildcoihin. Vihdin kunta kantaa omalta osaltaan vasfuun haja-asutusalueiden veronmaksaj ien vesihuollosta o Arvokkaiden puhtaiden kunnan alueella olevien vesialueiden säilyminen jatkossakin puhtaina. Vihdin kunta kantaa vastuunsa alueeliaan sijaitsevista pohjavesialueista, joilla on valtakunnallistakin merkitystä Taloudellinen hyöty o Vihdin kunnalle vesiosuuskunnan lainan takaaminen "ilmainen" ratkaisu o Suhteellisen pienellä panostuksella saadaan aikaiseksi osuuskunnan myötä merkittävä infrastruktuuri-investointi, joka olisi mahdotonta toteuttaa perinteisella kunnallisella mallilla o Kunta itsekin kiinteistön omistaja Vihtijärvellä ja hyötyy hankkeesta o Tontinmuodostuksen myötä lisää veronmaksajia kuntaan o Vihtijärvi voi jatkossa houkutella nykyisiä kesäasukkaitaan pysyviksi asukkaiksi, jolloin verotulot jäävät Vihdin kunnalle.. Vihtijärvi on sijaintinsa ja luonnonkauniin ympäristönsä ansiosta sopiva asuinympäristö vaativallekin asuj alle (lue : hyvä veronmaksaj a) /PN/MJP

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn maakunnallinen tilannekatsaus. Kuopio 24.2.2011 Jarmo Siekkinen

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn maakunnallinen tilannekatsaus. Kuopio 24.2.2011 Jarmo Siekkinen Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn maakunnallinen tilannekatsaus Kuopio 24.2.2011 Jarmo Siekkinen Jätevedet käsittelyyn, YSL ja jätevesiasetus - muutokset Pääsääntöiset käsittelyvaatimukset Herkillä

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN YMPA RISTO NSUOJELUMA A RA YKSET 2 LUKU: Jätevedet Sisällys 2. LUKU: JÄTEVEDET... 3 3 Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolella... 3 1. Jätevesien

Lisätiedot

Vesi- ja viemäriverkoston esisuunnitelma

Vesi- ja viemäriverkoston esisuunnitelma Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further --- Mäntsälän Saaren kyläyhdistys ry Vesi- ja viemäriverkoston esisuunnitelma 82120959 26.6.2009 Mäntsälän Saaren kyläyhdistys ry Vesi- ja viemäriverkoston

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn järjestäminen

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn järjestäminen Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn järjestäminen Hajatko Tietoa jätevesien käsittelyn järjestämiseen haja-asutusalueella Projektikoodi: A30072 Hajatko - hanke Hankkeen käytännön järjestelyistä vastaa

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn muuttuneet säädökset. NEUVO-hanke

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn muuttuneet säädökset. NEUVO-hanke Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn muuttuneet säädökset NEUVO-hanke Yleinen lainsäädäntö Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Suomen perustuslaki

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA HAJA- ASUTUSALUEIDEN VIEMÄRÖINTIIN

VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA HAJA- ASUTUSALUEIDEN VIEMÄRÖINTIIN Vesiosuuskuntaseminaari 27.9.2008 VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA HAJA- ASUTUSALUEIDEN Hanna Yli-Tolppa Mäntsälän Vesi VESIHUOLLON JÄRJESTÄMINEN: - Vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden laajentaminen haja-asutusalueille

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA JÄTEVEDEN KÄSITTELYYN

VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA JÄTEVEDEN KÄSITTELYYN VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA JÄTEVEDEN KÄSITTELYYN Minttu Peuraniemi, 19.9.2012 YHTEINEN JÄTEVESIRATKAISU KANNATTAA Hoidon/huollon helppouden takia Vesiensuojelullisesti Taloudellisesti, kun 5 liittyjää 1

Lisätiedot

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA FCG Finnish Consulting Group Oy Pieksämäen kaupunki VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue 0143-P12743 14.2.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaavaalueen

Kesärannan ranta-asemakaavaalueen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A STORA ENSO OYJ Kesärannan ranta-asemakaavaalueen vesihuolto Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24308 Selostus 1 (6) Määttä Päivi Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

YHTEISET JÄTEVEDET. Häntälän Kyläsuunnittelun kokous 31.8.2011 Anna Tuominen, Yhteiset jätevedet

YHTEISET JÄTEVEDET. Häntälän Kyläsuunnittelun kokous 31.8.2011 Anna Tuominen, Yhteiset jätevedet YHTEISET JÄTEVEDET Häntälän Kyläsuunnittelun kokous 31.8.2011 Anna Tuominen, Yhteiset jätevedet Yhteiset jätevedet -hanke Haja-asutusalueiden jätevesienkäsittelyn saattaminen asianmukaiselle tasolle Taustalla

Lisätiedot

TOIMINTA. Jätevesiasetus (2004-) Jätevesiasetuksen sisältö. JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA- ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset

TOIMINTA. Jätevesiasetus (2004-) Jätevesiasetuksen sisältö. JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA- ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset 1 JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA- ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset Minttu Peuraniemi 17.4.2010 Yhdistys perustettu 1975 Jäsenet kunnat, teollisuus, yritykset, yhdistykset Tavoitteet vesiensuojelun,

Lisätiedot

Jätevesienkäsittely kuntoon

Jätevesienkäsittely kuntoon Jätevesienkäsittely kuntoon Eija Säger Hämeen ammattikorkeakoulu Jätevesihuollon kehittäminen Tammelan kunnan hajaasutusalueilla hanke JärviSunnuntai 12.6.2011 Hämeen luontokeskus, Tammela Säädösmuutokset

Lisätiedot

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ FCG Planeko Oy VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ 0536-C9049 25.11.2008 FCG Planeko Oy Tiivistelmä I SISÄLLYSLUETTELO 1 KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Vesihuollon kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

TALOUSJÄTEVESIASETUS Valtioneuvoston asetus 542/2003 TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA

TALOUSJÄTEVESIASETUS Valtioneuvoston asetus 542/2003 TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA TALOUSJÄTEVESIASETUS Valtioneuvoston asetus 542/2003 TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA Voimaan 1.1.2004 Sievin kunnan ympäristötoimi ja Sie 1 TALOUSJÄTEVESIASETUS

Lisätiedot

Jätevesien käsittely kuntoon

Jätevesien käsittely kuntoon Jätevesien käsittely kuntoon Uudet vaatimukset haja-asutuksen jätevesien käsittelystä 1.1.2014 alkaen Järviseudun jätevesi 2013 tiedotushanke KUREJOKI 7.4.2010 Vauhtia jätevesien käsittelyyn Kaikissa kiinteistöissä

Lisätiedot

Puhdistaako vaiko olla puhdistamatta?

Puhdistaako vaiko olla puhdistamatta? Puhdistaako vaiko olla puhdistamatta? Hajajätevesilainsäädännön uusimmat käänteet Lohja 15.11.2010 1 Voimassa oleva lainsäädäntö Ympäristönsuojelulain säännökset talousjätevesistä 18 :ssä (ja 11 :ssä)

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA URAJÄRVEN VESIHUOLLON YLEIS- SUUNNITELMA

ASIKKALAN KUNTA URAJÄRVEN VESIHUOLLON YLEIS- SUUNNITELMA Vastaanottaja Asikkalan kunta Asiakirjatyyppi Vesihuollon yleissuunnitelma Päivämäärä [Month, year] Viite LUONNOS 10.1.2012 ASIKKALAN KUNTA URAJÄRVEN VESIHUOLLON YLEIS- SUUNNITELMA LUONNOS ASIKKALAN KUNTA

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA. Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625

JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA. Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625 1 JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625 2 TAUSTAA Jäteveden sisältämästä fosforista 50% tulee

Lisätiedot

Pohjavesialueet (I- ja II-luokka, ulkorajan mukaan).

Pohjavesialueet (I- ja II-luokka, ulkorajan mukaan). 1 JOENSUUN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TARKENTAVA SOVELTA- MISKÄYTÄNTÖ HAJA-ASUTUSALUEEN TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAAN LAINSÄÄDÄNTÖÖN Lainsäädäntö ja määräykset: Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Suunnitteluinsinööri 10.11.2010 Velkuanmaan osayleiskaava 9.11.2010 Velkuanmaan osayleiskaavassa on osoitettu mm. uusia asuinaluevarauksia rantavyöhykkeelle 37 omakotitontin verran sekä matkailua palvelevia

Lisätiedot

Täydennys lohjalaisille hyvä jätevesien käsittely esitteeseen 8.12.2009

Täydennys lohjalaisille hyvä jätevesien käsittely esitteeseen 8.12.2009 HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY LOHJALLA Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (Haja-asutuksen jätevesiasetus 542/2003)

Lisätiedot

JÄPPILÄN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLLON TIEDOTUSTILAISUUS 25.4.2008 Tilaisuuden avaus Vesihuollon yleiset periaatteet Osuuskunnan yleiset

JÄPPILÄN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLLON TIEDOTUSTILAISUUS 25.4.2008 Tilaisuuden avaus Vesihuollon yleiset periaatteet Osuuskunnan yleiset JÄPPILÄN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLLON TIEDOTUSTILAISUUS 25.4.2008 Tilaisuuden avaus Vesihuollon yleiset periaatteet Osuuskunnan yleiset periaatteet Hanke-esittely Keskustelua Tilaisuuden päättäminen

Lisätiedot

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi.

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi. RAKENNUSVALVONTA 2015 RANTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN VAPAA-AJAN ASUNNON KÄYTTÖTARKOIITUKSEN MUUT- TAMINEN VAKITUISEKSI ASUNNOKSI I YLEISTÄ Vapaa-ajanasunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi tulisi ensisijaisesti

Lisätiedot

HIRVIHAARAN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti

HIRVIHAARAN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti 2(5) 1. LÄHTÖKOHDAT Hirvihaaran kylässä todettiin kiinteistökohtaiset vedenhankintaratkaisut ongelmaisiksi huonojen pohjavesivarojen johdosta.

Lisätiedot

Hajajätevesilainsäädännön uudistaminen Kirkkonummen kunnan näkökulmasta

Hajajätevesilainsäädännön uudistaminen Kirkkonummen kunnan näkökulmasta Hajajätevesilainsäädännön uudistaminen Kirkkonummen kunnan näkökulmasta 29.3.2017 LINKKI2016-hankkeen loppuseminaari Lohjan kaupungintalo Monkola 29.3.2017 Kirkkonummen kunta/ ympäristönsuojelu, Elina

Lisätiedot

PÄÄTÖS VESI- JA/TAI VIEMÄRILIITTYMÄN

PÄÄTÖS VESI- JA/TAI VIEMÄRILIITTYMÄN 1(3) KITEEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta pvm PÄÄTÖS VESI- JA/TAI VIEMÄRILIITTYMÄN VAPAUTUSHAKEMUKSESTA ASIA HAKIJA KIINTEISTÖ Vesihuoltolain (681/2014) 11 :n mukainen vapautushakemus Kiteen kaupungin vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Kyläverkkokoulutus 1.9.2011. Noora Hakola Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö

Kyläverkkokoulutus 1.9.2011. Noora Hakola Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö Kyläverkkokoulutus 1.9.2011 Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö Sivu 1 16.9.2011 Kyläverkkohankkeet ja lisävaroilla rahoitettavat laajat laajakaista hankkeet HankeVNA 22 : - Yleishyödyllisen

Lisätiedot

Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät

Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät Vesiosuuskuntien rakentaminen ja kehittäminen vesihuoltolain näkökulmasta Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät Siilinjärvi Kunnonpaikka 24 25.10.2014 Jarmo Siekkinen

Lisätiedot

Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuoltolain velvoitteet Vesihuollon kehittäminen Vesihuollon järjestäminen Toiminta-alueen

Lisätiedot

Osuuskunnan perustamisessa huomioitavia asioita

Osuuskunnan perustamisessa huomioitavia asioita Osuuskunnan perustamisessa huomioitavia asioita Katja Mäkinen Satafood Kehittämisyhdistys ry Hajatko Tietoa jätevesien käsittelyn järjestämiseen haja-asutusalueella Projektikoodi: A30072 Hajatko - hanke

Lisätiedot

Muutokset ympäristönsuojelulaissa ja vaikutukset vesihuoltolain liittymisvelvollisuuteen

Muutokset ympäristönsuojelulaissa ja vaikutukset vesihuoltolain liittymisvelvollisuuteen Muutokset ympäristönsuojelulaissa ja vaikutukset vesihuoltolain liittymisvelvollisuuteen Johanna Kallio, SYKE / Kestävä vesihuolto Vesihuolto-pohjavesi - neuvottelupäivät, 4.-5.4.2017 Tampere Haja-asutusalueiden

Lisätiedot

Kuntien mahdollinen tuki vesiosuuskunnille. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Kuntien mahdollinen tuki vesiosuuskunnille. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Kuntien mahdollinen tuki vesiosuuskunnille Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Sisältö Lainsäädäntöä ja taustaa Tukimuodot Investointituet Lainatakaukset Neuvonta ja asiantuntija-apu

Lisätiedot

Jätevesien käsittely ja johtaminen viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla

Jätevesien käsittely ja johtaminen viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla Ympäristönsuojelulaki 16 luku Jätevesien käsittely ja johtaminen viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla 154 Talousjätevesien käsittelyyn liittyvät määritelmät Tässä luvussa tarkoitetaan: 1) talousjätevedellä

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristökeskus ja vesihuolto

Uudenmaan ympäristökeskus ja vesihuolto Vesihuoltoavustukset Vesiosuuskuntaseminaari, Vihti 27.9.2008 Ilkka Juva 1 Uudenmaan ympäristökeskus ja vesihuolto Tehtäviä mm. Vesihuollon yleinen kehittäminen toimialueella Vesihuoltolain valvontaviranomainen

Lisätiedot

LIITE 8. Ai Arkkitehdit Keskuskatu 6 Hollola Yleissuunnitelma Ramboll Niemenkatu 73 15140 LAHTI puh. 020 755 611 www.ramboll.

LIITE 8. Ai Arkkitehdit Keskuskatu 6 Hollola Yleissuunnitelma Ramboll Niemenkatu 73 15140 LAHTI puh. 020 755 611 www.ramboll. LIITE 6 W:\1366\A1-Arkkitehdit\1510020875_Hollola_Keskuskatu6\Piirustukset\Asemapiirustus.dwg LIITE 8 Tunn. Lukum. Raken nusko hteen nimi ja osoi te h yv. Ai Arkkitehdit Keskuskatu 6 Hollola Yleissuunnitelma

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Tarvasjoen kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E25458.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Tarvasjoen kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E25458.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) VESIHUOLLON KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Kehittämiskohde Tarve Toimenpiteet Vastuutaho Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston ikääntyminen Seurataan vesijohtoverkoston

Lisätiedot

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: 20600971 PORIN VESI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIANRY FIANRY FIMKIT VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 1 3 MÄÄRITTELYPERUSTEET...

Lisätiedot

Lounais-Suomen viemäröintialueiden laajentamisalueet ja priorisointi. Maakunnalliset vesihuoltopäivät 13. ja 15.11.2012

Lounais-Suomen viemäröintialueiden laajentamisalueet ja priorisointi. Maakunnalliset vesihuoltopäivät 13. ja 15.11.2012 Lounais-Suomen viemäröintialueiden laajentamisalueet ja priorisointi Maakunnalliset vesihuoltopäivät 13. ja 15.11.2012 Sisältö Työn tavoitteet Suunnitteluperusteet Kustannuslaskentaperusteet Mahdollisten

Lisätiedot

Sotkuman kylän vesihuollon yleissuunnitelma

Sotkuman kylän vesihuollon yleissuunnitelma POLVIJÄRVEN KUNTA Sotkuman kylän vesihuollon yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 8.11.2016 566-P29412 Suunnitelmaselostus 1 (4) 8.11.2016 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio SKVY Oy LAUSUNTO Pekka Makkonen Versokuja 4 D 70150 Kuopio 24.11.2015 Juuan kunta Ympäristölautakunta Poikolantie 1 83900 JUUKA Yleistä Juuan rengasvesiosuuskunta teki vuonna 2011 päätöksen vesihuoltosuunnitelman

Lisätiedot

SIIKALATVAN VESIHUOLTO OY:N TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMINEN

SIIKALATVAN VESIHUOLTO OY:N TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMINEN S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Siikalatvan Vesihuolto Oy SIIKALATVAN VESIHUOLTO OY:N TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMINEN Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25086 Raportti 1 (5) Sisällysluettelo

Lisätiedot

20859 LOVIISAN KAUPUNKI RANTAOSAYLEISKAAVA-ALUEEN VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA 10.4.2007

20859 LOVIISAN KAUPUNKI RANTAOSAYLEISKAAVA-ALUEEN VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA 10.4.2007 20859 LOVIISAN KAUPUNKI RANTAOSAYLEISKAAVA-ALUEEN VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA 10.4.2007 OSOITE/ADDRESS Terveystie 2 FIN-15870 HOLLOLA PUH./TEL +358-(0)3-52 351 FAKSI/TELEFAX +358-(0)3-523 5252 SÄHKÖPOSTI/E-MAIL

Lisätiedot

Lainsäädäntö ja kunnan käytäntö jätevesiasioissa

Lainsäädäntö ja kunnan käytäntö jätevesiasioissa Lopen vesihuoltopäivä 7.5.2010 Lainsäädäntö ja kunnan käytäntö jätevesiasioissa Juha Viinikka ympäristöpäällikkö Vesihuoltoa ohjaava lainsäädäntö Vesilaki Ympäristönsuojelulaki Maankäyttö- ja rakennuslaki

Lisätiedot

Toimitetaan suunnitelman yhteydessä kunnan. Asikkalantie 21 / PL 6 17201 VÄÄKSY Saapunut: Rakennuslupanro:

Toimitetaan suunnitelman yhteydessä kunnan. Asikkalantie 21 / PL 6 17201 VÄÄKSY Saapunut: Rakennuslupanro: JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SELVITYSLOMAKE Asikkalan kunta Toimitetaan suunnitelman yhteydessä kunnan Rakennusvalvonta rakennusvalvontaan Asikkalantie 21 / PL 6 17201 VÄÄKSY Saapunut: Rakennuslupanro: Uusi jätevesijärjestelmä

Lisätiedot

Jätevesineuvonnasta hyötyä vesihuoltolaitoksille

Jätevesineuvonnasta hyötyä vesihuoltolaitoksille Jätevesineuvonnasta hyötyä vesihuoltolaitoksille Nina Pimiä Projektipäällikkö Jyväskylän ammattikorkeakoulu Jätevesineuvonnan toteutus Tavoitteena on jakaa puolueetonta, oikeaa ja ajantasaista tietoa kiinteistöjen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 114 25.02.2013

Kaupunginhallitus 114 25.02.2013 Kaupunginhallitus 114 25.02.2013 Vastine Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Konnunsuon vankilan jätevedenpuhdistamon ympäristölupamääräysten tarkistamispäätöksestä Vaasan hallinto-oikeudelle jätettyihin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1 4201/11.01.03/2012 102 Haja-asutusalueen jätevesineuvonta vuonna 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Ilppo Kajaste, puh. (09) 816 24834 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Mikä oli vesihuollon tila ennen osuuskuntaa? Kaikilla oli omat kaivot ja jätevesijärjestelmät. Pitkäaikainen kuivuus tyhjensi noin 50 talouden kaivot.

Mikä oli vesihuollon tila ennen osuuskuntaa? Kaikilla oli omat kaivot ja jätevesijärjestelmät. Pitkäaikainen kuivuus tyhjensi noin 50 talouden kaivot. PUNKAN NUMMENPÄÄN VESIOSUUSKUNNAN VESI- JA JÄTEVESIVERKOSTON RAKENTAMINEN 2005 PUNKAN NUMMENPÄÄN VESIOSUUSKUNNAN VESI- JA JÄTEVESIVERKOSTON RAKENTAMINEN Mikä oli vesihuollon tila ennen osuuskuntaa? Kaikilla

Lisätiedot

TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA (VNA 209/2011)

TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA (VNA 209/2011) Huom. Kiinteistöllä säilytettävä TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA (VNA 209/2011) Yhteenveto jätevesijärjestelmän suunnitelmasta Uusi jätevesijärjestelmä

Lisätiedot

Vesihuoltoavustukset vesiosuuskunnille, Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan avustushakemus. Jokainen hanke käsitellään tapauskohtaisesti erikseen.

Vesihuoltoavustukset vesiosuuskunnille, Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan avustushakemus. Jokainen hanke käsitellään tapauskohtaisesti erikseen. Tekninen lautakunta 115 04.12.2013 Tekninen lautakunta 118 02.12.2014 Vesihuoltoavustukset vesiosuuskunnille, Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan avustushakemus 305/02.03.01/2013 Tekninen lautakunta 04.12.2013

Lisätiedot

Vesiosuuskunta Kimmo Leveelahti, Linnarauniontien VOK. www.linnanrauniontie.fi

Vesiosuuskunta Kimmo Leveelahti, Linnarauniontien VOK. www.linnanrauniontie.fi Vesiosuuskunta Kimmo Leveelahti, Linnarauniontien VOK www.linnanrauniontie.fi Vesiosuuskunta Osakkaidensa omistama vesihuoltoyhtiö Rakentaa vesi- ja viemäriverkoston sekä mahdollisesti valokuituverkon

Lisätiedot

Vastamäen alueen vesihuollon rakentaminen. Vahantajoen vesihuolto-osuuskunta 29.4.2014 V Arvonen

Vastamäen alueen vesihuollon rakentaminen. Vahantajoen vesihuolto-osuuskunta 29.4.2014 V Arvonen Vastamäen alueen vesihuollon rakentaminen Vahantajoen vesihuolto-osuuskunta 29.4.2014 V Arvonen Esityksen sisältö Hankkeen taustaa Vastamäen tilanne vesihuollon näkökulmasta Alkuperäinen tavoite Tilanne

Lisätiedot

LEPPÄLAHTI SAVIO VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA

LEPPÄLAHTI SAVIO VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA LEPPÄLAHTI SAVIO VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA LEPPÄLAHTI SAVIO VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA 1. JOHDANTO 3 2. NYKYTILANNE.4 2.1 Väestö 4 2.2 Vedenhankinta...4 2.3 Pohjavesivarat..4 2.4 Jäteveden käsittely

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA SÄLINKÄÄ VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 3.10.2006

VESIOSUUSKUNTA SÄLINKÄÄ VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 3.10.2006 VESIOSUUSKUNTA SÄLINKÄÄ VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 3.10.2006 Uudenmaan Vesi-ja rakennustekniikka Nahkurinkatu 23 b 17 04200 Kerava saki.salo@luukku.com 2 1. Johdanto 3 2. Yleissuunnitelman

Lisätiedot

KYLÄKOKOUS 10.06.2007 VESI-JA VIEMÄRIVERKOSTO KUMIANTIEN ALUEELLE

KYLÄKOKOUS 10.06.2007 VESI-JA VIEMÄRIVERKOSTO KUMIANTIEN ALUEELLE KYLÄKOKOUS 10.06.2007 VESI-JA VIEMÄRIVERKOSTO KUMIANTIEN ALUEELLE OHJELMA Vesiosuuskuntaa valmistelevan työryhmän työn tulokset (Pekka Huomo) Osuuskunnan perustaminen Yhteydet kuntaan, etpähään ja Hämeen

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Auran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E25339.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Auran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E25339.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) VESIHUOLLON KEHITTÄMISTOIMENPITEET VUOSILLE 2012-2035 Vedenhankinta Kehittämiskohde Tarve Toimenpiteet Toteuttaja Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston kunnossapito

Lisätiedot

OHJEET JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄN VALINTAAN, RAKENTAMISEEN JA HOITOON KOKKOLASSA VESILAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTON ULKO- PUOLISILLA ALUEILLA.

OHJEET JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄN VALINTAAN, RAKENTAMISEEN JA HOITOON KOKKOLASSA VESILAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTON ULKO- PUOLISILLA ALUEILLA. Liite 1/1 OHJEET JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄN VALINTAAN, RAKENTAMISEEN JA HOITOON KOKKOLASSA VESILAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTON ULKO- PUOLISILLA ALUEILLA. A. JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU,

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA HAJA-ASUTUSALUEIDEN VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN YLEISPERIAATTEET

KIRKKONUMMEN KUNTA HAJA-ASUTUSALUEIDEN VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN YLEISPERIAATTEET Haja-asutusalueiden vesihuollon kehittämisen yleisperiaatteet 1 (6) KIRKKONUMMEN KUNTA HAJA-ASUTUSALUEIDEN VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN YLEISPERIAATTEET Hyväksytty kunnanvaltuuston päätöksellä 19.12.2013 157

Lisätiedot

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ LUPAA VARTEN

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ LUPAA VARTEN SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ LUPAA VARTEN KIINTEISTÖN OMISTAJA Nimi: Osoite: Puhelin kotiin: Puhelin työhön: RAKENNUS- PAIKKA Kiinteistön haltija (jos eri kuin omistaja): Kylä: Rakennuspaikan osoite:

Lisätiedot

KUNNAN OHJEITA JÄTEVESISANEERAUSTA SUUNNITTELEVILLE. Juha Viinikka Ympäristöpäällikkö Lopen kunta Jätevesi-ilta 26.11.2014

KUNNAN OHJEITA JÄTEVESISANEERAUSTA SUUNNITTELEVILLE. Juha Viinikka Ympäristöpäällikkö Lopen kunta Jätevesi-ilta 26.11.2014 KUNNAN OHJEITA JÄTEVESISANEERAUSTA SUUNNITTELEVILLE Juha Viinikka Ympäristöpäällikkö Lopen kunta Jätevesi-ilta 26.11.2014 Asetus 209/2011 talousjätevesien käsittelystä Tavoite: haja-asutusalueen kiinteistöjen

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET. Vedenjakelu. Viemäröinti

SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET. Vedenjakelu. Viemäröinti SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu Viemäröinti Salo 16.12.2014 VESIHUOLTOLAITOKSIA KOSKEVA YHTEINEN OSA Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen

Lisätiedot

Vesihuoltoavustukset vesiosuuskunnille, Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan avustushakemus. Jokainen hanke käsitellään tapauskohtaisesti erikseen.

Vesihuoltoavustukset vesiosuuskunnille, Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan avustushakemus. Jokainen hanke käsitellään tapauskohtaisesti erikseen. Tekninen lautakunta 115 04.12.2013 Tekninen lautakunta 118 02.12.2014 Tekninen lautakunta 93 14.12.2016 Vesihuoltoavustukset vesiosuuskunnille, Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan avustushakemus 305/02.03.01/2013

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto päätti

Kunnanvaltuusto päätti Kunnanvaltuusto päätti 15.11.2010 1.1. Långvikin ja Honskbyn osayleiskaavatyön pohjaksi selvitetään vuoden 2011 aikana alueen kaavatalouden keskeiset tekijät ja mitoitukset, jotka täsmentyvät osayleiskaavatyön

Lisätiedot

Vesihuollon organisointi kunnissa ja vesiosuuskunnat. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon organisointi kunnissa ja vesiosuuskunnat. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon organisointi kunnissa ja vesiosuuskunnat Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Luennon sisältö Vesihuollon organisoituminen kunnissa Mitä vesiosuuskunnat ovat ja miten

Lisätiedot

Vatulan alueen jätevesiosuuskunta

Vatulan alueen jätevesiosuuskunta Vatulan alueen jätevesiosuuskunta Projektin päättäjäiset 25.9.2010 Vatulan Nykäyksellä Hankkeen käynnistäminen 24.5.2005 pidettiin ensimmäinen yleinen viemäröintihankkeen keskustelutilaisuus Vatulan Nykäyksellä.

Lisätiedot

Vuolenkosken vesiosuuskunnan VVOK rakentamisaikaisen lainan takaus. Vuolenkosken vesiosuuskunnan VVOK kirje 18.2.2014:

Vuolenkosken vesiosuuskunnan VVOK rakentamisaikaisen lainan takaus. Vuolenkosken vesiosuuskunnan VVOK kirje 18.2.2014: Kunnanhallitus 57 03.03.2014 Kunnanhallitus 95 24.03.2014 Kunnanvaltuusto 17 10.04.2014 Vuolenkosken vesiosuuskunnan VVOK rakentamisaikaisen lainan takaus 372/02.03.06/2014 Kunnanhallitus 03.03.2014 57

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely

Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely Ulvila 8.5.2014 Kari Nykänen 1 Vesiosuuskuntatoimintaa määrittävät keskeiset lait laki Osuuskuntalaki 1.1.2014 Vesihuolto- 1.9.2014 Vesiosuuskunnat OSUUSKUNTALAKI MÄÄRITTELEE

Lisätiedot

Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston osalta

Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston osalta Kaupunginhallitus 115 27.04.2015 Ympäristölautakunta 37 13.05.2015 Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston

Lisätiedot

Saastamoinen Liisa. ystävällisin terveisin, Susanna Kaitanen, pj. Myllylammen vesiosuuskunta. 3L elokuuta 2015 13:21. Saastamoinen. =!

Saastamoinen Liisa. ystävällisin terveisin, Susanna Kaitanen, pj. Myllylammen vesiosuuskunta. 3L elokuuta 2015 13:21. Saastamoinen. =! Saastamoinen Liisa Lähettäjä: Lähetetty: Vastaanottaja: Kopio: Aihe: Liitteet: Setälä Kari 3L elokuuta 2015 13:21 Saastamoinen Liisa Luukkanen Antti; Nummela Hannu ; Lankinen Tapio; Napari Salme VL: Myllylammen

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen toimintaalue. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuoltolaitoksen toimintaalue. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuoltolaitoksen toimintaalue Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Toiminta-alueen vahvistaminen Toiminta-alueen aiheuttamat velvoitteet Toiminta-alueen rajaamisen

Lisätiedot

VAPAUTUKSEN MYÖNTÄMISEN PERIAATTEET VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA

VAPAUTUKSEN MYÖNTÄMISEN PERIAATTEET VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA H 75 VAPAUTUKSEN MYÖNTÄMISEN PERIAATTEET VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA Ympäristölautakunta 16.6.2016, 20 Ympäristötarkastaja Kaisa Pieniluoma: Liittämisvelvollisuus vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 79 18.05.2016. 79 Asianro 3472/02.05.01.00/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 79 18.05.2016. 79 Asianro 3472/02.05.01.00/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (1) 79 Asianro 3472/02.05.01.00/2016 Vesiosuuskuntien avustaminen vuonna 2016 Va. suunnittelujohtaja Martti Lätti Asemakaavoitus Tiivistelmä Kuopion kaupunki on varannut

Lisätiedot

Rautjärven kunnan vesihuollon kehittämisstrategia 2009 2013

Rautjärven kunnan vesihuollon kehittämisstrategia 2009 2013 1(12) RAUTJÄRVEN KUNTA Tekninen keskus 26.1.2009 Rautjärven kunnan vesihuollon kehittämisstrategia 2009 2013 ja Vesihuoltohankkeiden avustamisperiaatteet 2(12) SISÄLLYSLUETTELO 1. Vesihuollon nykytila

Lisätiedot

TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1

TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1 TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1 JÄTEVEDEN KÄSITTELY Tiivistelmä: Asetus talousjätevesien käsittely vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla MR PIPE SERVICE FINLAND OY 2 1.

Lisätiedot

Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen

Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus, 22.5.2015 Aiheita Vesihuoltolaki Viemäristä vapautukset,

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HEIKKILÄNMUTKAN VIEMÄRÖINNIN YLEISSUUNNITELMA

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HEIKKILÄNMUTKAN VIEMÄRÖINNIN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Saarijärven kaupunki Asiakirjatyyppi Viemäröinnin yleissuunnitelma Päivämäärä 13.07.2015 Viite 1510020093 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HEIKKILÄNMUTKAN VIEMÄRÖINNIN YLEISSUUNNITELMA SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

Lisätiedot

MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET

MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET E27555.10 MASKUN KUNTA VEDENJAKELU JA JÄTEVESIVIEMÄRÖINTI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VER. PÄIVÄYS MUUTOS KOSKEE TARKASTETTU HYVÄKSYTTY /ARY /ARY

Lisätiedot

Haja-asutusalueen suunnittelu ja kestävät vesihuoltoratkaisut HAKEVE Iisalmen UZ Road show 18.4.2013

Haja-asutusalueen suunnittelu ja kestävät vesihuoltoratkaisut HAKEVE Iisalmen UZ Road show 18.4.2013 Haja-asutusalueen suunnittelu ja kestävät vesihuoltoratkaisut HAKEVE Iisalmen UZ Road show 18.4.2013 Mika Ristimäki ( esitys), Ville Helminen, Sanna Vienonen Suomen ympäristökeskus Haja-asutuksen kestävä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 73. Ympäristölautakunta 24.09.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 73. Ympäristölautakunta 24.09.2015 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 24.09.2015 Sivu 1 / 1 3907/11.00.02/2015 73 Lausunto Kirkkonummen rakennus- ja ympäristölautakunnalle Kirkkonummen ympäristönsuojelumääräysten päivitysehdotuksesta Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

HUITTISTEN PUHDISTAMO OY. Sastamala-Huittinen vesihuoltolinja. Haja-asutusalueiden vesihuolto. Työ: E24623.20. Tampere 18.3.2013

HUITTISTEN PUHDISTAMO OY. Sastamala-Huittinen vesihuoltolinja. Haja-asutusalueiden vesihuolto. Työ: E24623.20. Tampere 18.3.2013 HUITTISTEN PUHDISTAMO OY Sastamala-Huittinen vesihuoltolinja Haja-asutusalueiden vesihuolto Työ: E24623.20 Tampere 18.3.2013 PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti

MARTTILAN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti MARTTILAN KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Työ: E25969.10 Turku, 22.11.2012 PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Selvitys olemassa olevasta jätevesijärjestelmästä

Selvitys olemassa olevasta jätevesijärjestelmästä 1 Selvitys olemassa olevasta jätevesijärjestelmästä järjestelmä vesikäymälällä järjestelmä ainoastaan pesuvesille, ns. harmaavesille järjestelmä muulle jätevedelle (esim. öljypitoiselle vedelle) Omistaja

Lisätiedot

Jätevesien käsittelysuositukset viemäröimättömällä alueella Janakkalan kunnassa

Jätevesien käsittelysuositukset viemäröimättömällä alueella Janakkalan kunnassa 6.6.2008 Jätevesien käsittelysuositukset viemäröimättömällä alueella Janakkalan kunnassa Haja-asutusalueen jätevesienkäsittelyä ohjaavat ympäristönsuojelulaki (86/2000), valtioneuvostonasetus talousjätevesien

Lisätiedot

Hakkapeliitantie Tammela

Hakkapeliitantie Tammela Uusi jätevesijärjestelmä Vanhan järjestelmän uusiminen Saapunut/Dnro: 1. Nimi KIINTEISTÖN OMISTAJA/ Osoite HALTIJA Sähköposti Puhelin virka-aikana Yhteyshenkilö, jos muu kuin hakija Yhteyshenkilön puhelin

Lisätiedot

Ritasjärven Vesiosuuskunta. Tiedotustilaisuus Päivölässä 14.1.2010 Jussi Airas

Ritasjärven Vesiosuuskunta. Tiedotustilaisuus Päivölässä 14.1.2010 Jussi Airas Ritasjärven Vesiosuuskunta Tiedotustilaisuus Päivölässä 14.1.2010 Jussi Airas Tilaisuuden ohjelma Avaus Osuuskunnan tilanne Rahoitustarve ja -malli Kysymyksiä ja keskustelua Osuuskunta tänään Osuuskunnassa

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Paraisten kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E25480.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Paraisten kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E25480.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET VUOSILLE 2013-2030 Vedenhankinta Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston Saneerataan Paraisten kaupunginosan vesijohtoverkostoa samassa yhteydessä

Lisätiedot

Hakemus Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan toteutussuunnitelman vaihe 2:n ottamisesta toiminta-alueeseen

Hakemus Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan toteutussuunnitelman vaihe 2:n ottamisesta toiminta-alueeseen Tekninen lautakunta 104 05.11.2014 Kaupunginhallitus 346 17.11.2014 Kaupunginhallitus 85 30.03.2015 Hakemus Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan toteutussuunnitelman vaihe 2:n ottamisesta toiminta-alueeseen

Lisätiedot

PAIKKATIETOAINEISTOJEN HYÖDYNTÄMINEN VESIHUOLLON KEHITTÄMISTARPEIDEN MÄÄRITTÄMISEKSI

PAIKKATIETOAINEISTOJEN HYÖDYNTÄMINEN VESIHUOLLON KEHITTÄMISTARPEIDEN MÄÄRITTÄMISEKSI PAIKKATIETOAINEISTOJEN HYÖDYNTÄMINEN VESIHUOLLON KEHITTÄMISTARPEIDEN MÄÄRITTÄMISEKSI PAIKKATIETOAINEISTOJEN HYÖDYNTÄMINEN PERINTEISESTI KEHITTÄMISSUUNNITELMISSA Perinteisesti kartoilla esitettyjä paikkatietoja

Lisätiedot

Vesikolmio Oy. Yleisesittely 27.10.2014. www.vesikolmio.fi. Toimitusjohtaja Risto Bergbacka POHJOIS SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄT 19. 20.11.

Vesikolmio Oy. Yleisesittely 27.10.2014. www.vesikolmio.fi. Toimitusjohtaja Risto Bergbacka POHJOIS SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄT 19. 20.11. Vesikolmio Oy Toimitusjohtaja Risto Bergbacka POHJOIS SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄT 19. 20.11.2014 OULU Yleisesittely Vesikolmio Oy on Kalajokilaaksossa toimiva tukkuvesilaitos. Osakkaina ovat Kalajoen, Ylivieskan,

Lisätiedot

Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset

Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset Pohjois-Espoon asukasfoorumi Ruskatalon auditorio, Kalajärvi, 28.10.2010 Ilppo Kajaste / Espoon kaupungin ympäristökeskus Haja-asutusalueen jätevesien

Lisätiedot

20725 LEVANNON VESIOSUUSKUNTA JÄTEVESIEN JOHTAMISSUUNNITELMA 27.10.2006

20725 LEVANNON VESIOSUUSKUNTA JÄTEVESIEN JOHTAMISSUUNNITELMA 27.10.2006 20725 LEVANNON VESIOSUUSKUNTA JÄTEVESIEN JOHTAMISSUUNNITELMA 27.10.2006 OSOITE/ADDRESS Terveystie 2 FIN 15870 HOLLOLA PUH./TEL +358 (0)3 52 351 FAKSI/TELEFAX +358 (0)3 523 5252 SÄHKÖPOSTI/E MAIL proy@ristola.com

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevedet Länsi-Uudellamaalla

Haja-asutuksen jätevedet Länsi-Uudellamaalla Haja-asutuksen jätevedet Länsi-Uudellamaalla LINKKI-hankkeen tulokset 2014 Karolina Örnmark ja Virve Ståhl Jätevesiseminaari 23.3.2015 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Tavoitteet: vesiensuojelun, ympäristönsuojelun

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN

VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN SUUNNITELMA Talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla KIINTEISTÖTUNNUS : KAUPUNGINOSA

Lisätiedot

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma Luhangan kunta Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma 07.01.2013 Sisällysluettelo 1 Johdanto...5 2 Vesihuoltolaki (119/2001)...5 3 Vesihuoltolaitosten

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Laitilan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23162 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/5)

AIRIX Ympäristö Oy Laitilan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23162 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/5) Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/5) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Laitilan Wirvoitusjuomatehtaan vedenhankinta Veden sisäänotto aiheuttaa ongelmia keskustan verkostossa Rakennetaan Laitilan Wirvoitusjuomatehtaalle

Lisätiedot

Huoneistoala. m 2. vesikäymälä kuivakäymälä (liitteeksi selvitys) Erotuskaivot öljynerotuskaivo (liitteeksi selvitys)

Huoneistoala. m 2. vesikäymälä kuivakäymälä (liitteeksi selvitys) Erotuskaivot öljynerotuskaivo (liitteeksi selvitys) Suunnitela jätevesien käsittelystä 04600 Mäntsälä Saapunut Rakennusluvan nuero (liite rakennus tai toienpidelupahakeukseen) Rakennus- tai toienpideluvan hakija Jätevesijärjestelän suunnittelija Nii Osoite

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat hyöty vai haitta kunnalle?

Vesiosuuskunnat hyöty vai haitta kunnalle? Vesiosuuskunnat hyöty vai haitta kunnalle? Kuntamarkkinat, 12.9.2013, Helsinki Henna Luukkonen, projekti-insinööri Kuntien tehtävät vesihuollon järjestämisessä Vesihuollon yleinen kehittäminen» Vesihuollon

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Mynämäen vesihuollon kehittämissuunnitelma 21984YV Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/6)

AIRIX Ympäristö Oy Mynämäen vesihuollon kehittämissuunnitelma 21984YV Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/6) Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/6) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Kehittämiskohde Tarve Toimenpiteet Toteuttaja Vesijohtoverkosto Mietoisten uusi syöttöjohto Kalelan ottamo Vesijohtoverkoston kunnossapito

Lisätiedot

Pudasjärven kaupunki. Vesihuollon kehittämissuunnitelma

Pudasjärven kaupunki. Vesihuollon kehittämissuunnitelma Pudasjärven kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma 12.10.2015 Vesihuollon termejä Vesihuolto; vesihuollolla tarkoitetaan veden johtamista, käsittelyä ja toimittamista talousvetenä käytettäväksi sekä

Lisätiedot

Hollolan vesihuoltolaitos VESIHUOLLON TARVETARKASTELU

Hollolan vesihuoltolaitos VESIHUOLLON TARVETARKASTELU Hollolan vesihuoltolaitos VESIHUOLLON TARVETARKASTELU Tässä selvityksessä on tarkasteltu yhdyskuntakehityksen ja vesihuollon tarpeiden yhteensovittamista. Tavoitteena on selvittää maankäytön kehityksen

Lisätiedot