VIHTIJÄRVEN VESIOSUUSKUNNAN JÄTEVESI-, PUHDAS KÄYTTÖVESI- JA LAAJAKAISTAHANKE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIHTIJÄRVEN VESIOSUUSKUNNAN JÄTEVESI-, PUHDAS KÄYTTÖVESI- JA LAAJAKAISTAHANKE"

Transkriptio

1 VIHTIJÄRVEN VESIOSUUSKUNNAN JÄTEVESI-, PUHDAS KÄYTTÖVESI- JA LAAJAKAISTAHANKE

2 Muistio päättäjille Vihtijärven vesiosuuskunnan tulevaisuus ja mahdollisuudet Johdanto Valtioneuvosto antoi asetuksen.6 23 (542/23), jossa määrätään talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla alkaen. Jätevesien käsittelyn uudistaminen vastaamaan uusia määräyksiä on erittäin suuri taloudellinen ja ympäristönsuojelullinen askel. Vihtijärven haja-asutusalueella sijaitseva kylä on noin 4 km luoteeseen Helsingistä Vihdin kunnan pohjoisosassa. Kiinteistöjä vakituisina asumuksina on noin 25 ja saman verran loma-asuntoja. Kylän alueella sijaitsee yksi Vihdin kunnan merkittävimmistä pohjavesien muodostumisalueista, joilla jäteveden käsittelyyn vaaditaan joko keskitetty järjestelmä tai umpisäiliö, ja viisi toistaiseksi puhdasvetistä järveä. Umpisäiliövaihtoehdossa jätevesiä kuljettamaan tarvittaisiin pahimmillaan kesäaikaan noin 15 säiliöautoa joka päivä. Vihtijärvelle perustettiin 28 syksyllä vesiosuuskunta, jonka tavoitteena on toteuttaa kestävä ja tehokas jätevesien käsittelyratkaisu. Samassa yhteydessä rakennetaan puhtaan käyttöveden verkosto ja laajakaistayhteys, koska se on teknis-taloudellisesti järkevää. Hanketta ei saada rahoitetuksi ainoastaan yksityisillä liittymämaksuilla, vaan osana kokonaisuutta tarvitaan yhteiskunnan tukea ja pitkäaikaista lainoitusta. Ympäristön ja yhteiskunnan kannalta projekti on merkittävä, koska sillä varmistetaan pohjavesialueiden ja vesistöjen puhtaana säilyminen sekä taataan haja-asutusalueilla asuville ihmisille lähes tasavertainen asema taajamissa asuvien kanssa että mahdollistetaan väestön edellytykset asua juurillaan. 2

3 1. Tausta Valtioneuvosto antoi asetuksen päivänä kesäkuuta 23 (542/23), jossa määrätään talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla alkaen. Jätevesien käsittelyn uudistaminen vastaamaan uusia määräyksiä on erittäin suuri taloudellinen ja ympäristönsuojelullinen askel. 1) Asetus jätevesien käsittelystä koskee kaikkia kiinteistöjä, joilla syntyy talousjätevesiä (tiski-, pesu-, käymäläjätevesiä) tai maitohuoneiden jätevesiä tai laadultaan niihin rinnastettavia jätevesiä paitsi kiinteistöjä joilla: a. syntyy vain vähäisiä jätevesimääriä (esim. vesi kannetaan ämpärillä sisään selvitys nykyisestä jätevesien käsittelystä on kuitenkin tehtävä) b. on liittymisvelvollisuus viemäriverkostoon eli ollaan lähellä vesihuoltolaitoksen viemäriverkoston toiminta-alueella c. on oltava ympäristölupa, jossa annetaan määräyksiä jätevesien käsittelystä ja johtamisesta. 2) Jätevesien käsittely on sitä tehokkaampaa ja käyttäjälle helpompaa mitä suuremmissa yksiköissä jätevettä puhdistetaan. Suuriin kokonaisuuksiin pääseminen vähentää kiinteistönomistajalta itseltään vaadittavaa hoito- ja huoltomäärää. Usein yhteinen järjestelmä on myös edullisempi hankkia ja ylläpitää sekä siihen on helpompi saada yhteiskunnan taloudellista tukea. 3) Ratkaisut voidaankin laittaa paremmuusjärjestykseen: a. Vesihuoltolaitoksen viemäriverkosto b. Alueen yhteinen ratkaisu (esim. vesiosuuskunta tai yhteinen pitkä putki viemäriverkostoon) c. Naapurien yhteinen ratkaisu d. Kiinteistökohtainen järjestelmä 3

4 2. Vihtijärven tilanne Vihtijärven kylä sijaitsee noin 4 km luoteeseen Helsingistä Vihdin kunnan pohjoisosassa. Kylässä asuu yli 5 asukasta pysyvästi, minkä lisäksi kesäaikaan noin 5 loma-asukasta. Kiinteistöjä vakituisina asumuksina on noin 25 ja saman verran lomaasuntoja. Kiinteistöjen sijainnista voi todeta, että merkittävä osa niistä on vesistöjen rannalla ja/tai pohjavesialueella. Kylän alueella sijaitsee merkittävä pohjavesien muodostumisalue sekä 5 kpl toistaiseksi puhdasvetistä järveä (Vihtijärvi, Lapoo, Petäys, Ylimmäinen ja Alimmainen). Pohjavesialueet ja pohjavesien varsinaiset muodostumisalueet on suojattu asettamalla ko. alueilla oleville kiinteistöille erityisen tarkat ohjeet jätevesien käsittelystä (liite 1). Mitään jäte/pesuvesiä ei saa laskea maaperään haja-asutusalueen jätevesiasetuksen määräysten mukaan jälkeen, eivätkä kiinteistökohtaiset tai useamman kiinteistön omat ns. panospuhdistamot ole pohjavesialueella mahdollisia. Pohjavesialueella jätevesien johtaminen ojaan tai imeyttäminen maahan on kielletty. Näillä alueilla kaikki kiinteistöllä muodostuvat jätevedet on kerättävä umpisäiliöön ja toimitettava asianmukaisesti käsiteltäväksi tai johdettava tiiviissä jätevesiputkessa pohjavesialueen ulkopuolelle edelleen käsiteltäväksi. Vihdin kunta ei tämänhetkisen tiedon valossa tule rakentamaan viemäriverkostoa Vihtijärvelle ennen vuotta 214, koska etäisyys Vihtijärven keskustasta olemassa olevaan verkostoon on yli 2 km. Lähin mahdollinen vaihtoehtoinen liityntäpiste löytyy tällä hetkellä Nurmijärven kunnan Röykästä, jonne on matkaa noin 8 km. Lisäksi hankkeen edetessä on selvinnyt, että Nurmijärvellä Leppälammen kylässä on vastaava vesiosuuskunta hanke meneillään, jolloin liityntäpisteen etäisyydeksi kylän keskustasta tulee vain noin 4 km. Kylän tietoliikenneyhteydet ovat sangen huonot: 3G verkko ei toimi suurilla alueilla ja matkapuhelinten kuuluvuus on hyvinkin vajavainen. Tällä hetkellä laajakaistayhteydet perustuvat vanhaan kuparikaapeliverkkoon, joka parhaimmillaankin pystyy välittämään vain noin 1,5 Mb yhteyden. 4

5 3. Muutokset jätevesiasetuksen määräysten astuessa voimaan Mikäli jätevesiasetuksen määräyksiä noudatetaan, tulee kylän tilanne muuttumaan miltei kestämättömäksi sekä ympäristön että asukkaiden kannalta. Hyvin yksinkertainen matemaattinen toimenpide kertoo ongelmien mittasuhteen: Kylän vakituisten asukkaiden määrä on siis 5. Normaaliksi vedenkulutukseksi lasketaan litraa per asukas per vrk, mikä tarkoittaa noin 6 8 m3 jätevesituotantoa/vrk. Kun 2/3 kylän asukkaista asuu pohjavesialueilla ja/tai vesistön rannalla, niin tällöin jätevesituotanto on noin 4 55 m3/vrk eli viikossa yhteensä m3. Jätevesien kuljetus tapahtunee arkipäivisin, mikä tarkoittaa määrässä seuraavaa: m3/5 pv = m3/pv. Jätevesikuljetuksiin käytettävän kaluston maksimikapasiteetti on 13m3 per auto, mutta se on teoreettinen eli 1 m3 on käytännön kapasiteetti. Näin ollen vakituisten asukkaiden jätevesien kuljettamiseen tarvitaan 6-7 säiliöautoa jokaisena arkipäivänä ympäri vuoden. Tämä tarkoittaa sitä, että kaksi säiliöautoa ajaa koko ajan arkipäivisin Vihtijärvellä tuotettua jätevettä edelleen puhdistuslaitoksiin käsiteltäväksi. Kesäasukkaat huomioiden joudutaan ajamaan toiset 6 7 säiliöautokuormaa jokaisena arkipäivänä touko-elokuun aikana. Näin ollen jätevesiä kuljettamaan tarvittaisiin pahimmillaan kesäaikaan noin 14 säiliöautoa joka päivä. Kylän asukkaille tämä tarkoittaa investointeja umpisäiliöihin sekä jatkuvan säiliöautorallin kustannusten maksamista ja haittojen sietämistä. Ympäristölle autoralli on jo sinänsä ongelma, eikä kukaan tiedä mitä alueen pohjavesille tapahtuu, jos niitä pumpataan lähes 1 m3/vuorokaudessa. Ongelman ratkaisussa eivät Vihdin kunta eikä valtiovalta toistaiseksi ole käytännössä millään muotoa mukana, muutoin kuin luomalla sinänsä tärkeää lainsäädäntöä ja ohjeistusta. Toimenpiteet jäävät/jätetään yksittäisten kiinteistönomistajien vastuulle ja kustannukselle. 5

6 4. Vesiosuuskunta ja sen tavoitteet Vihtijärven kylällä havahduttiin vuoden 27 kesällä ja perustettiin syksyllä 28 Vihtijärven vesiosuuskunta. Vihtijärven kyläyhdistys ry toteutti alustavan kartoituksen ja esisuunnitelman. Vesiosuuskunta teetti omalla kustannuksellaan yleissuunnitelman tavoitteena määritellä järkevät linjaukset ja kustannusarviopohja rahoitustarpeen selvittämiseksi. Suunnittelutyöt toteuttivat Unira Oy ja Ramboll Finland Oy. Yleissuunnittelun tuloksena syntyi neljään vaiheeseen jaettu hankesuunnitelma ja kustannusarviot kullekin vaiheelle (liite 2). 1. vaiheen tavoitteena on rakentaa siirtoviemäri Nurmijärven kunnan rajalle ja sitä kautta Nurmijärven kunnan pääviemäriverkkoon (tumma sininen) sekä kattaa suuri osa kyläkeskuksen pohjavesialueella olevista kiinteistöistä (ruskea). 2. vaiheen tavoitteena on laajentaa verkostoa kattamaan tiheämmin asutetut alueet huomioiden pohjavesialueet ja vesistöjen suojelu (oranssi). 3. vaiheessa laajennetaan verkostoa kattamaan kylän keskustan ulkopuolisia alueita (kirkas sininen). 4. vaiheella katetaan muut kiinteistöt kylän alueella (vihreä). Vaiheistuksen avulla saatiin kustannusarviot siirtoviemärille ja eri vaiheille (liite 3). Rinnakkaisesti arvioitiin valokuitukaapelin suojaputken upottamista samaan kaivantoon, jotta voitaisiin samanaikaisesti ratkaista myös tietoliikenneongelmat. Työ- ja elinkeinoministeriön alainen Saaristoasiain neuvottelukunta (SANK) on antanut Vihtijärven vesiosuuskunnan tilanteesta lausunnon (liite 4), mikä selkeästi tukee Vihtijärven vesiosuuskunnan hanketta. 6

7 5. Hankkeen rahoitus Varsin varhaisessa vaiheessa kävi ilmi, ettei vesi- ja viemärihanketta voida rahoittaa yksityisillä liittymämaksuilla edes ympäristökeskuksen tuki huomioiden. Yli 1 euron menevä liittymämaksu karsii liittymämäärää voimakkaasti romuttaen koko hankkeen taloudellisen pohjan. Vaikka liittymätiheys olisi 1 % kaikista alueen kiinteistöistä, niin kustannukset nousevat yli 1 euron. Arvioimme että todellinen tiheys voi maksimissaan olla 8 % luokkaa. Laskelmien lähtökohtana on ns. siedettävä liittymähinta eli yksittäinen kiinteistö on valmis maksamaan 4 5 euroa liittymästä ja 3 4 euroa/kk rahoitusvastiketta osuuskunnan lainasta. Yhden liittymän kustannukset osuuskunnalle ovat euroa liittymätiheydestä riippuen. Hankkeen 1. vaiheen toteutumisen edellytyksenä on: 1) 8 1 kpl liittymämaksuja á 5 euroa 2) avustus yhteiskunnalta 3) pitkäaikainen laina. Kokonaisuudessaan tämä vesi- ja viemärihanke on lähes 7 Meur, minkä lisäksi tulevan laajakaistan osuudeksi on arvioitu lähes 1 Meur. Hankkeellamme on merkittävä työllistävä vaikutus. Sen ansioista lähes kaikki Vihtijärven asukkaat saadaan järjestetyn jätevesihuollon ja nopeiden laajakaistayhteyksien piiriin. Ympäristön kannalta hanke on vieläkin merkittävämpi, koska sillä saadaan varmistettua puhtaiden pohjavesialueiden ja järvien säilyminen. 7

8 6. Rahoituksen lähteet Ykkösakseli ry on tukenut hankeen käynnistänyttä Vihtijärven kyläyhdistys ry:tä esisuunnittelun osalta 14 eurolla. Vihdin kunta ei toistaiseksi ole tukenut hankettamme millään lailla toisin kuin Nurmijärven kunta, joka maksaa kaikki suunnittelu-kustannukset ja takaa osuuskuntien lainat (omarahoitustarve 25 5%) sekä avustaa jokaista verkostoon liittyvää kiinteistöä 29 eurolla. Tämän lisäksi Nurmijärven kunta on palkannut vuoden 29 alussa hankekoordinaattorin vesiosuuskuntahankkeita varten. Hankkeen toteutumisen kannalta on olennaisen tärkeää riittävän omarahoitusosuuden lisäksi, että sille saadaan myös yhteiskunnan tukea. Lain vesihuollon tukemisesta 3 2mom määrää, että tukea voidaan myöntää vesiosuuskunnalle jonka tarkoituksena on: 1) alueellisen yhteistyön aikaan saaminen vesihuollossa (hanke toteutetaan sekä Vihdin että Nurmijärven kuntien alueella) 2) vesihuollon turvaaminen erityistilanteissa (palopostit) 3) vesihuollon aikaansaaminen haja-asutusalueella (Vihtijärvi on Vihdin kunnan haja-asutusaluetta) 4) pinta- tai pohjavesien pilaantumisen ehkäiseminen taikka niiden tilan parantaminen (Vihtijärvellä sijaitsee Vihdin kunnan toiseksi suurimmat pohjavesivarannot sekä kyläalueella on 5 merkittävää, puhdasvetistä järveä). Em. lain 8 2mom:ssa säädetään, että vesihuoltoavustuksen osuus voi olla enintään 3 % toimenpiteen hyväksyttävistä kustannuksista. Vesihuoltoavustuksen osuus voi erityisestä syystä kuitenkin olla enintään 5 % hyväksyttävistä kustannuksista. Lakia edeltäneessä hallituksen esityksessä 19/24 ko. kohdassa esitetään, että erityisiä syitä voisivat olla esimerkiksi vedensaannin poikkeuksellinen vaikeus pitkien etäisyyksien tai vaikeiden maasto-olosuhteiden takia samoin kuin vesiensuojelun vuoksi jätevesien käsittelylle asetetut tavanomaista tiukemmat vaatimukset. Vihtijärven vesiosuuskunnan hankkeessa täyttyvät em. laissa ja hallituksen esityksessä tarkoitetut erityiset syyt myöntää 5 % vesihuoltoavustus. Hankkeelle on myös saatava pitkäaikaista lainaa ja sille Vihdin kunnan omavelkainen takaus, jolla katetaan loppuosa investoinnista. 8

9 7. Päättäjille Näyttää siltä, että yhteiskunta jättää ympäristökysymykset ja kansallisen kilpailukyvyn ylläpitämisen moderneilla tietoverkoilla Vihtijärven pienen kylän osalta aktiivisten toimijoiden ja yhdistysten kannettavaksi. Ympäristökeskus käytti noin 2 Meur ostaen Kytäjän kartanolta kaksi lampea suojellakseen ne. Vihtijärvellä pohjavesiensuojelu ja viiden järven puhtaudesta huolehtiminen on jätetty yksittäisten kiinteistönomistajien itsensä järjestettäväksi ja kustannettavaksi. Pääministeri Vanhasen hallitus on ottanut kantaa nopean laajakaistan levittämisen puolesta ja pitänyt sitä perusoikeutena. Ministeri Linden on aikaansaanut ohjelman, jossa valtio on varannut 55 Meur käytettäväksi laajakaistahankkeisiin haja-asutusalueilla seuraavan 5 vuoden aikana. Tämän lisäksi ollaan myöntämässä vielä 25 Meur lisätukea. Liikenne- ja viestintäministeriö on julkaissut 6-sivuisen selvityksen, jossa todetaan vesiosuuskuntien merkitys laajakaistaprojektien eteenpäinviemiseksi. Jätevesiputket ja laajakaistaa varten tarvittava valokuitukaapelin suojaputki on järkevää laittaa samaan kaivantoon. Laajakaistaohjelman edellytykset ovat sellaiset, että ainoastaan harvimmin asuva 5 % väestöstä voi kuulua sen piiriin. Lisäksi ko. kunnan on osallistuttava rakentamiseen ja että verkon operaattorilla on toimintaan tarvittavat edellytykset. Ilmeisesti yhtään ehdot täyttävää hanketta ei Suomessa tällä hetkellä ole valmistelussa, koska alueilla, joissa muuten ehdot täyttyvät, ei ole toimijoita, jotka voisivat viedä projekteja eteenpäin. Laajakaista-avustusta ei voi saada, vaikka hanke täyttäisi em. ehdot, koska sitä ei voida myöntää sellaiselle vesiosuuskunnalle, joka samanaikaisesti saa toista avustusta vesihuollon järjestämiseen. Liikenne- ja viestintäministeriö on luonut sellaisen ohjelman tukemaan yleviä periaatteita kansallisen tietoliikenteen tason nostamiseksi, jota kukaan ei voi hyödyntää ja virkamiehet levittelevät käsiään tai keskustelevat kaivamistukien jyvittämisestä eri ministeriöiden välillä, kun toinen putki tarvitsee,8 m syvyisen kaivannon ja toinen 1,8 m syvyisen. 9

10 Vihdin kunta on taannut jäähalliyhtiön velkoja Nummelassa. Samanaikaisesti käsitellään Vihdin kunnan mahdollista lainatakausta yksityiselle Vihti Hill Side Golf & Country Club Oy:lle. Vesiosuuskunnan vesihuoltohanke on yhteiskunnallisesti aivan eri luokkaa kuin edellä mainitut takauskohteet. 8. Hankkeen eteneminen edellyttää 1) Valtiovallalta seuraavia toimenpiteitä: - ympäristökeskus myöntää erityisistä syistä pohjavesialueiden ja vesistöjen suojelukohteiden alueella toimivalle Vihtijärven vesiosuuskunnalle lain hengen ja kirjaimen mukaiset enimmäisavustukset - liikenne- ja viestintäministeriön laajakaistaohjelman ohjeita muutetaan siten, että määrärahoja voidaan käyttää erityisten syiden vallitessa myös alueilla, jotka eivät kuulu ohjelman maantieteellisen perusalueen piiriin ja että nämä hankkeet voivat saada myös muuta yhteiskunnan tukea. 2) Vihdin kunnalta takauksen myöntämistä pohjavesialueiden ja vesistöjen suojelukohteiden alueella toimivan Vihtijärven vesiosuuskunnan pitkäaikaisille lainoille. Vakuudeksi kunnalle annetaan rakennetun viemäri- ja vesijohtoverkon ja siihen liittyvän liiketoiminnan Vihtijärven vesiosuuskunnan hallitus 1

11 Liite 1 Ote Vihdinkunnan ympäristönsuojelumääräyksistä alkaen 2 LUKU JÄTEVESIEN HAITTAVAIKUTUSTEN EHKÄISEMINEN 6.3 Pohjavesialueet Pohjavesialueen varsinaisella muodostumisalueella jätevesien johtaminen ojaan tai imeyttäminen maahan on kielletty. Näillä alueilla kaikki kiinteistöllä muodostuvat jätevedet on kerättävä tiiviiseen umpisäiliöön ja toimitettava asianmukaisesti käsiteltäväksi tai johdettava tiiviissä jätevesiputkessa pohjavesialueen ulkopuolelle edelleen käsiteltäväksi kohdan 6.5 mukaisesti. Pohjavesialueella, mutta varsinaisen muodostumisalueen ulkopuolella vessajätevedet sekä keittiö ja pesukonevedet on kerättävä tiiviiseen umpisäiliöön ja toimitettava asianmukaisesti käsiteltäväksi tai johdettava tiiviissä jätevesiputkessa pohjavesialueen ulkopuolelle käsiteltäväksi kohdan 6.5 mukaisesti. Muut jätevedet tulee käsitellä siten kuin kohdassa 6.5 määrätään. 6.4 Ranta-alueet ja saaret Ranta-alueilla vesikäymäläjätevedet on johdettava umpisäiliöön, mikäli jätevedet käsitellään lähempänä kuin 1 metriä vesistöstä. Muut jätevedet tulee käsitellä siten kuin kohdassa 6.5 esitetään. Ilman tieyhteyttä olevalla ranta-alueella tai saaressa on vesikäymälän rakentaminen kielletty, ellei umpisäiliölle ole loka-autolla liikennöitävää tietä. Muut jätevedet tulee käsitellä siten kuin kohdassa 6.5 määrätään. Suositus: Ranta-alueella on suositeltavaa rakentaa kuivakäymälä/kompostikäymälä 6.5 Muut alueet Jätevesien käsittelylaitteistojen sekä puhdistettujen jätevesien purkupaikan sijoittamisessa kiinteistöllä tulee noudattaa jäljempänä olevia vähimmäissuojaetäisyyksiä...

12 ) ( 2 1 2: : 1 VE E 1 ) V : 1 (2 VE E 2: V 2 2 Liitos Leppälammen alueelle (VE 2) (Virtausmittauskaivo Jv ja Vj) (Paineenkorotus) Paineenkorotus V E 2: ( V E 1 ) :2 V E 1: 2 V E 2: () Virtausmittauskaivo Jv ja Vj 2 2 VE 1 Pumppaamo Vesijohto Paineviemäri Viettoviemäri Lukum. Muutos M.Loikkanen h yv. Ramboll Finland Oy Terveystie HOLLOLA puh fax Leppälammen ja Vihtijärven vesihuollon yleissuunnitelma NURMIJÄRVEN KUNTA Rakennu skoh teen n imi ja osoi te Tunn. 2 2 RIIK piir. 12 Piirustusnro VHT Suu nn. ala R.Ylimäki suunn Työnro Suunnitelmakartta Vihtijärven alue Piiru stu ksen sisältö Suluissa olevat putkikoot, mikäli Vihtijärven alue liittyy Leppälammen kautta Nurmijärven verkostoon Selitteet ESIKOPIO W:\161\Nurmijärvi\ Leppälammen ja Vihtijärven vesihuollon yleissuunnitelma\piirustukset\12_suunnitelmakartta_1869.dwg 2 ) 1 1 (2 ) 2: E 2 ( V 2: E V 16 pvm Muutos Tiedosto Nimim. 1:1 Mittakaava Päiväys Liitos rakennettuun vesihuoltoon

13 Liite 3 Rambollin laskelman vaihtoehto 1:n peruteella jaetut eri vaiheiden kustannukset Metrit Kiinteistöt Yhteensä Vaihe 1A Vaihe 1B Vaihe Vaihe Vaihe Rambollin laskelman vaihtoehto 2:n peruteella jaetut eri vaiheiden kustannukset Metrit Kiinteistöt Yhteensä Vaihe 1A Vaihe 1B Vaihe Vaihe Vaihe Lisätty vaihtoehto 2:n siirtoviemäriin (vaihe 1A) kustannus 2 EUR Leppälammen verkoston kapasiteetin kasvattamisesta Metrit Kiinteistöt Yhteensä Vaihe 1A Vaihe 1B Vaihe Vaihe Vaihe Rambollin laskelman vaihtoehto 1:n peruteella jaetut eri vaiheiden kustannukset Liittyvien kiinteistöjen määrä 8 % Metrit Kiinteistöt Yhteensä Vaihe 1A Vaihe 1B Vaihe Vaihe Vaihe Lisätty vaihtoehto 2:n siirtoviemäriin (vaihe 1A) kustannus 2 EUR Leppälammen verkoston kapasiteetin kasvattamisesta Liittyvien kiinteistöjen määrä 8 % Metrit Kiinteistöt Yhteensä Vaihe 1A Vaihe 1B Vaihe Vaihe Vaihe

14 TVÖ-.JFI ELINHEINOMINISTERIÖ NRB Tg- OCH NåRIN6SMIhl gteri T MINISTBV OF EMFLOVMENT gnd TH CONOMV Vi htijärven vesiosu usku nta LAUSUNTO.'.i VIH I IJAT(VtrN -r,fr VtrDIUUUUUI\UNNAN HANNtr Vihtijärven vesiosuuskunta on pyytänyt kirjeellään saaristoasiain neuvottelukunnan lausunnon Vihtijärven vesiosu uskuntahan kkeesta. N euvottel u ku nta antaa asiasta seuraavan lausun non : Valtioneuvosto hyväksyi saaristopoliittisen periaatepäätöksen, joka koskee periaatteessa kaikkia kuntia maan saaristo- ja vesistöalueella. Periaatepäätöksessä kiinnitetään vahvaa huomiota vesihuollon kehittämiseen haja-asutusalueilla. Saaristoasiain neuvottelukunta pitää vesihuollon järjestämistä vesiosuuskunnan avulla Etelä-Suomen tärkeän järven, Vihtijärven, alueella mitä kannatettavimpana asiana toisaalta jätevesien hyvän käsittelyn varmistamiseksi ja toisaalta puhtaan laadukkaan veden turvaamiseksi. Hankkeella edistetään vahvasti maaseudun elinvoiman yllä pitämistä. Neuvottelukunta suosittelee lämpimästi mahdollisille rahoittajille, takaajille ja asian valmisteluun osallistuville muille viranomaisille myönteistä suhtautumista hankkeeseen. Hanke osoittaa vakinaisten ja osa-aikaisten asukkaiden kiitettävää omaaloitteisuutta hoitaa vesihuollon kehittämistä oloissa, joissa kuntien talous on keskimääräistä tiukemmalla. C'J' t' 't'/ l') lthlratl: ly Nrilo,' Puheenjohtaja, kansanedustaja Mikaela Nylpqbei [n t-o- *.: Pääsihteeri, riuvotteleva virkamies Jorma Leppänen o LIITE TIEDOKSI Vihtijärven vesiosuuskunnan kirje I Vihdin kunta

15 S aaristoasioiden neuvottelukunta Pääsihteeri Jorma Leppänen TEM LAUSLINTOPY\'NTO Vihtr.lärven vesiosuuskunta pyylää kohteliaimmin Saaristoasioiden neuvottelukunnalta lausuntoa seuraavassa asiassa: Tausta Valtioneuvosto antoi I I.6.23 asetuksen talousj ätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla. Asetuksen vaatimukset astuvat täysipainoisesti voimaan vuoden 214 alusta Tähän mennessä jokaisen kiinteistönomistajan on huolehdittava talousjätevesiensä asetuksen vaatimukset täyttävästä jäq'estelmästä ja sen toimivuudesta. Vihtijärven osalta asetus on erityisen haastava, koska suuri osa Vihtijärveä on arvokkaiden raakavesivarastojen (pohjavesialue) pääilä ja kylän keskustan alueella sijaitsee 5 merkittävää järveä. Pohjavesialue on eräs suurimmista Vihdin kunnan alueella. Edellä kerrotut vesistölliset ominaisuudet tekevät Vihtijärven kylästä erikoisalueen ei ainoastaan jätevesien käsittelyn suhteen,vaan myös muutoinkin. Vihtijärvi sijaitsee noin 5 km Helsingistä Vihdin koilliskulmassa rajautuen Nurmijärven ja Lopen kuntiin sekä Karkkilan kaupunkiin. Kylän alueella on noin 25 vakituisesti asuttua kiinteistöä (: lähes 5 henkilöä) ja noin 3 kesäasuntoa. Kesäisin asukasluku kaksinkertaistuu. Koska Vihdin kunnan vesihuoltojärjestelmän rakentamissuunnitelmaan ei sisälly Vihtijärven aluetta, niin perustimme Vihtijärven vesiosuuskunnan ja se on merkitty kaupparekisteriin 27.II.28. Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää ja hoitaa vesi- ja viemärilaitosta sekä tarjota vesihuoltopalveluja pääasiassa jäsenilie. Osuuskunta voi taq'ota vesihuoltopalveluja myös muille vesihuoltolaitoksille. Vesiosuuskunta on teettämässä yleissuunnitelmaa keskitetyn vesihuoltojäq'estelmän ja samalla myös nopean laajakaistaverkon rakentamisesta alueelle. Käytössä olevien laskeimien mukaan I vaiheen rahoituksen järjestäminen tulee teettämään paljon töitä. Pidämme keskitetyn jäq'estelmän rakentamista ainoana oikeana ratkaisuna. Toinen vaihtoehto olisi kunkin kiinteistön omat umpisäiliöt, joiden tyhjentämisestä aiheutuisi todella merkittäviä ympäristö- ja liikenneriskejä sekä muita haittoja.

16 Lausuntopyyntö Vihtijärven vesiosuuskunta pyytää saada Saaristoasioiden neuvottelukunnalta lausunnon käytettäväksi Vihdin kunnan rahoitus/lainatakausneuvotteluissa ja muiden rahoittajien kanssa käytävissä neuvotteluissa. Tiedoksenne oheistamme liitteeksi Vihdin kunnanjohdolle annetun argumenttikiq'een. Helsingissä VIHTIJÄRVEN VES IO S UUS KI'NTA Paavo Norlamo Hallituksen puheenj ohtaj a Yhteystiedot r Vihtijärvenvesiosuuskunta Lopentie VIHTIJÄRVI r vesiosuuskunta(at)vihtijarvi.fi Vihtijärven vesiosuuskunnan hallitus r Hallituksenpuheenjohtaja Paavo Norlamo, yleiset asiat, o Hallituksenvarapuheenjohtaja Tero Pullinen, tiedotus, o Hallituksen sihteeri Risto Peltola, tekniikka, r Hallituksen jäsen Markku Pietilä, tiedotus, r '156 Hallituksen jäsen Hans Brummer, rahoitus ja vakuutus r Hallituksen jäsen Jukka Kyröhonka, yhteiskuntasuhteet

17 Mitä hyötyä Vihtijärven vesiosuuskunta tuo Vihdin kunnalle? Markkinoinnillinen hyöty. Vihdin ääreisosa saadaan lain edellytåmåån ekologiseen tilaan o Ympäristön lcuormitukseen kohdistuvien rasitteiden pieneneminen Laaj at p oirj ave sialueet Useita jäwiä Umpisäiliövaihtoehdossa loka-autojen aiheuttamat ynpäristötuhot, tiestön kunnon heikentyminen j a yleinen vaarallisuus liikenteessä o Vesiosuuskunnan kunnan rajat ylittävä yhteistyö / Nurmijärvi Nurmijärven Röykässä oleva putkenpää paljon lähempänä kuin Vihdissä meitä lähinnä oleva putkenpää Ideologinen hyöty o Vesi- ja viemäriverkon laajeneminen pohjavesialueella o Esimerkki omatoimisuudesta I Vihdissä voidaan kannustaa muitakin kyliä perustamaan oma vesiosuuskunta o Ilmastonmuutoksen hidastaminen o Mahdollistaa j ärkevän tontinmuodostuksen j a tarvittaessa kaavoituksen. Rakentamista voidaan ohjata mielekkäästi tulevaisuuden kannalta oikeisiin paildcoihin. Vihdin kunta kantaa omalta osaltaan vasfuun haja-asutusalueiden veronmaksaj ien vesihuollosta o Arvokkaiden puhtaiden kunnan alueella olevien vesialueiden säilyminen jatkossakin puhtaina. Vihdin kunta kantaa vastuunsa alueeliaan sijaitsevista pohjavesialueista, joilla on valtakunnallistakin merkitystä Taloudellinen hyöty o Vihdin kunnalle vesiosuuskunnan lainan takaaminen "ilmainen" ratkaisu o Suhteellisen pienellä panostuksella saadaan aikaiseksi osuuskunnan myötä merkittävä infrastruktuuri-investointi, joka olisi mahdotonta toteuttaa perinteisella kunnallisella mallilla o Kunta itsekin kiinteistön omistaja Vihtijärvellä ja hyötyy hankkeesta o Tontinmuodostuksen myötä lisää veronmaksajia kuntaan o Vihtijärvi voi jatkossa houkutella nykyisiä kesäasukkaitaan pysyviksi asukkaiksi, jolloin verotulot jäävät Vihdin kunnalle.. Vihtijärvi on sijaintinsa ja luonnonkauniin ympäristönsä ansiosta sopiva asuinympäristö vaativallekin asuj alle (lue : hyvä veronmaksaj a) /PN/MJP

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN YMPA RISTO NSUOJELUMA A RA YKSET 2 LUKU: Jätevedet Sisällys 2. LUKU: JÄTEVEDET... 3 3 Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolella... 3 1. Jätevesien

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA HAJA- ASUTUSALUEIDEN VIEMÄRÖINTIIN

VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA HAJA- ASUTUSALUEIDEN VIEMÄRÖINTIIN Vesiosuuskuntaseminaari 27.9.2008 VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA HAJA- ASUTUSALUEIDEN Hanna Yli-Tolppa Mäntsälän Vesi VESIHUOLLON JÄRJESTÄMINEN: - Vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden laajentaminen haja-asutusalueille

Lisätiedot

TALOUSJÄTEVESIASETUS Valtioneuvoston asetus 542/2003 TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA

TALOUSJÄTEVESIASETUS Valtioneuvoston asetus 542/2003 TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA TALOUSJÄTEVESIASETUS Valtioneuvoston asetus 542/2003 TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA Voimaan 1.1.2004 Sievin kunnan ympäristötoimi ja Sie 1 TALOUSJÄTEVESIASETUS

Lisätiedot

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi.

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi. RAKENNUSVALVONTA 2015 RANTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN VAPAA-AJAN ASUNNON KÄYTTÖTARKOIITUKSEN MUUT- TAMINEN VAKITUISEKSI ASUNNOKSI I YLEISTÄ Vapaa-ajanasunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi tulisi ensisijaisesti

Lisätiedot

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: 20600971 PORIN VESI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIANRY FIANRY FIMKIT VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 1 3 MÄÄRITTELYPERUSTEET...

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristökeskus ja vesihuolto

Uudenmaan ympäristökeskus ja vesihuolto Vesihuoltoavustukset Vesiosuuskuntaseminaari, Vihti 27.9.2008 Ilkka Juva 1 Uudenmaan ympäristökeskus ja vesihuolto Tehtäviä mm. Vesihuollon yleinen kehittäminen toimialueella Vesihuoltolain valvontaviranomainen

Lisätiedot

Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuoltolain velvoitteet Vesihuollon kehittäminen Vesihuollon järjestäminen Toiminta-alueen

Lisätiedot

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio SKVY Oy LAUSUNTO Pekka Makkonen Versokuja 4 D 70150 Kuopio 24.11.2015 Juuan kunta Ympäristölautakunta Poikolantie 1 83900 JUUKA Yleistä Juuan rengasvesiosuuskunta teki vuonna 2011 päätöksen vesihuoltosuunnitelman

Lisätiedot

HIRVIHAARAN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti

HIRVIHAARAN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti 2(5) 1. LÄHTÖKOHDAT Hirvihaaran kylässä todettiin kiinteistökohtaiset vedenhankintaratkaisut ongelmaisiksi huonojen pohjavesivarojen johdosta.

Lisätiedot

Sotkuman kylän vesihuollon yleissuunnitelma

Sotkuman kylän vesihuollon yleissuunnitelma POLVIJÄRVEN KUNTA Sotkuman kylän vesihuollon yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 8.11.2016 566-P29412 Suunnitelmaselostus 1 (4) 8.11.2016 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston osalta

Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston osalta Kaupunginhallitus 115 27.04.2015 Ympäristölautakunta 37 13.05.2015 Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto päätti

Kunnanvaltuusto päätti Kunnanvaltuusto päätti 15.11.2010 1.1. Långvikin ja Honskbyn osayleiskaavatyön pohjaksi selvitetään vuoden 2011 aikana alueen kaavatalouden keskeiset tekijät ja mitoitukset, jotka täsmentyvät osayleiskaavatyön

Lisätiedot

Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen

Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus, 22.5.2015 Aiheita Vesihuoltolaki Viemäristä vapautukset,

Lisätiedot

Vesihuoltoavustukset vesiosuuskunnille, Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan avustushakemus. Jokainen hanke käsitellään tapauskohtaisesti erikseen.

Vesihuoltoavustukset vesiosuuskunnille, Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan avustushakemus. Jokainen hanke käsitellään tapauskohtaisesti erikseen. Tekninen lautakunta 115 04.12.2013 Tekninen lautakunta 118 02.12.2014 Tekninen lautakunta 93 14.12.2016 Vesihuoltoavustukset vesiosuuskunnille, Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan avustushakemus 305/02.03.01/2013

Lisätiedot

Saastamoinen Liisa. ystävällisin terveisin, Susanna Kaitanen, pj. Myllylammen vesiosuuskunta. 3L elokuuta 2015 13:21. Saastamoinen. =!

Saastamoinen Liisa. ystävällisin terveisin, Susanna Kaitanen, pj. Myllylammen vesiosuuskunta. 3L elokuuta 2015 13:21. Saastamoinen. =! Saastamoinen Liisa Lähettäjä: Lähetetty: Vastaanottaja: Kopio: Aihe: Liitteet: Setälä Kari 3L elokuuta 2015 13:21 Saastamoinen Liisa Luukkanen Antti; Nummela Hannu ; Lankinen Tapio; Napari Salme VL: Myllylammen

Lisätiedot

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma Luhangan kunta Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma 07.01.2013 Sisällysluettelo 1 Johdanto...5 2 Vesihuoltolaki (119/2001)...5 3 Vesihuoltolaitosten

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HEIKKILÄNMUTKAN VIEMÄRÖINNIN YLEISSUUNNITELMA

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HEIKKILÄNMUTKAN VIEMÄRÖINNIN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Saarijärven kaupunki Asiakirjatyyppi Viemäröinnin yleissuunnitelma Päivämäärä 13.07.2015 Viite 1510020093 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HEIKKILÄNMUTKAN VIEMÄRÖINNIN YLEISSUUNNITELMA SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 79 18.05.2016. 79 Asianro 3472/02.05.01.00/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 79 18.05.2016. 79 Asianro 3472/02.05.01.00/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (1) 79 Asianro 3472/02.05.01.00/2016 Vesiosuuskuntien avustaminen vuonna 2016 Va. suunnittelujohtaja Martti Lätti Asemakaavoitus Tiivistelmä Kuopion kaupunki on varannut

Lisätiedot

Vesihuollon organisointi kunnissa ja vesiosuuskunnat. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon organisointi kunnissa ja vesiosuuskunnat. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon organisointi kunnissa ja vesiosuuskunnat Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Luennon sisältö Vesihuollon organisoituminen kunnissa Mitä vesiosuuskunnat ovat ja miten

Lisätiedot

VAPAUTUKSEN MYÖNTÄMISEN PERIAATTEET VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA

VAPAUTUKSEN MYÖNTÄMISEN PERIAATTEET VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA H 75 VAPAUTUKSEN MYÖNTÄMISEN PERIAATTEET VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA Ympäristölautakunta 16.6.2016, 20 Ympäristötarkastaja Kaisa Pieniluoma: Liittämisvelvollisuus vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot

MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET

MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET E27555.10 MASKUN KUNTA VEDENJAKELU JA JÄTEVESIVIEMÄRÖINTI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VER. PÄIVÄYS MUUTOS KOSKEE TARKASTETTU HYVÄKSYTTY /ARY /ARY

Lisätiedot

Hollolan vesihuoltolaitos VESIHUOLLON TARVETARKASTELU

Hollolan vesihuoltolaitos VESIHUOLLON TARVETARKASTELU Hollolan vesihuoltolaitos VESIHUOLLON TARVETARKASTELU Tässä selvityksessä on tarkasteltu yhdyskuntakehityksen ja vesihuollon tarpeiden yhteensovittamista. Tavoitteena on selvittää maankäytön kehityksen

Lisätiedot

Pudasjärven kaupunki. Vesihuollon kehittämissuunnitelma

Pudasjärven kaupunki. Vesihuollon kehittämissuunnitelma Pudasjärven kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma 12.10.2015 Vesihuollon termejä Vesihuolto; vesihuollolla tarkoitetaan veden johtamista, käsittelyä ja toimittamista talousvetenä käytettäväksi sekä

Lisätiedot

Rautjärven kunnan vesihuollon kehittämisstrategia 2009 2013

Rautjärven kunnan vesihuollon kehittämisstrategia 2009 2013 1(12) RAUTJÄRVEN KUNTA Tekninen keskus 26.1.2009 Rautjärven kunnan vesihuollon kehittämisstrategia 2009 2013 ja Vesihuoltohankkeiden avustamisperiaatteet 2(12) SISÄLLYSLUETTELO 1. Vesihuollon nykytila

Lisätiedot

Vesihuoltolain keskeisimmät muutokset

Vesihuoltolain keskeisimmät muutokset Vesihuoltolakiopas 2015 Vesihuoltolain keskeisimmät muutokset Lain säätelyä riskien hallinnasta on tarkennettu Vesihuoltolaitoksen taloushallinto tulee jatkossa eriyttää muista toiminnoista riippumatta

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vesihuollon toiminta-alueiden muutokset/vihannin Vesi Oy 513/11/1104/110400/2013 TELA 111 Vesihuoltolain 8 :n mukaan "Kunta hyväksyy alueellaan toimivalle vesihuoltolaitokselle

Lisätiedot

Haja-asutusalueen jätevesineuvontahanke Pohjois-Pohjanmaalla Jatkorahoitusta on haettu

Haja-asutusalueen jätevesineuvontahanke Pohjois-Pohjanmaalla Jatkorahoitusta on haettu Haja-asutusalueen jätevesineuvontahanke Pohjois-Pohjanmaalla 2015-16 1.6.2015-31.5.2016 Jatkorahoitusta on haettu Hankkeen palvelut Hanke tarjoaa järjestöille ja kerhoille yms. mahdollisuuden saada maksuton

Lisätiedot

Valmistelija / lisätietojen antaja: yhdyskuntatekniikan päällikkö Esko Vuolukka, puh. 09 4258 3757 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.

Valmistelija / lisätietojen antaja: yhdyskuntatekniikan päällikkö Esko Vuolukka, puh. 09 4258 3757 tai sähköposti etunimi.sukunimi@karkkila. Tekninen lautakunta 101 30.10.2013 Kaupunginhallitus 340 04.11.2013 Järvenpäänkylän vesiosuuskunnan toiminta-alueen hyväksyminen 258/11.04.00/2013 Tekninen lautakunta 27.10.2011 92 Esittelijä: tekninen

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS Tekninen lautakunta 106 10.12.2014 Ympäristölautakunta 7 03.02.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS 188/59/2014 Tekninen lautakunta 10.12.2014 106 Vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot

PYHÄSELÄN VESIOSUUSKUNNAN VIEMÄRÖINTISOPIMUS

PYHÄSELÄN VESIOSUUSKUNNAN VIEMÄRÖINTISOPIMUS SOPIMUS PYHÄSELÄN VESIOSUUSKUNNAN VIEMÄRÖINTISOPIMUS Sopijapuolet: Joensuun Vesi liikelaitos Muuntamontie 5 80100 Joensuu Pyhäselän vesiosuuskunta Kettämöntie 55 82210 Suhmura Joensuun Vesi liikelaitos,

Lisätiedot

Sopimus Keski-Pohjanmaan runkoverkon omistuksesta

Sopimus Keski-Pohjanmaan runkoverkon omistuksesta Sopimus Keski-Pohjanmaan runkoverkon omistuksesta Tämän sopimuksen Keski-Pohjanmaan runkoverkon omistuksesta ovat sanotulla päivämäärällä tehneet a) Osuuskunta Keskikaista (jäljempänä Keskikaista ) Y-tunnus:

Lisätiedot

Hajajätevesiasetuksen toimeenpanon valvonnan suunnittelu

Hajajätevesiasetuksen toimeenpanon valvonnan suunnittelu Hajajätevesiasetuksen toimeenpanon valvonnan suunnittelu Lammin päivät 2.10.2014 Ympäristötarkastaja Kaisa Autio-Nousiainen Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Toimii Järvenpään,

Lisätiedot

JÄÄSKEN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN JA VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMINEN

JÄÄSKEN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN JA VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMINEN JÄÄSKEN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN JA VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMINEN Aika: 10.9.2014 klo 10.00 11.45 Paikka: Lappeenrannan seudun ympäristötoimi, Pohjolankatu 14 Kokoushuone Kuutti, 2 krs Läsnä:

Lisätiedot

Villingin vesiosuuskunnan perustamisasiakirja on allekirjoitettu 3.9.2007. Villingin vesiosuuskunta on rekisteröity kaupparekisteriin 2.11.2007.

Villingin vesiosuuskunnan perustamisasiakirja on allekirjoitettu 3.9.2007. Villingin vesiosuuskunta on rekisteröity kaupparekisteriin 2.11.2007. Villingin vesiosuuskunnan perustamisasiakirja on allekirjoitettu 3.9.2007. Villingin vesiosuuskunta on rekisteröity kaupparekisteriin 2.11.2007. Toimintakertomus 2011 Vesiosuuskunnan viidennen toimintakauden

Lisätiedot

Hallituksen esitysluonnos ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Hallituksen esitysluonnos ympäristönsuojelulain muuttamisesta Hallituksen esitysluonnos ympäristönsuojelulain muuttamisesta 27.4.2016 Haja-asutuksen talousjätevesien käsittelyä koskevaa sääntelyä ehdotetaan kohtuullistettavan ja selkeytettävän Hallitusohjelman kirjaus

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7) AIRIX Ympäristö Oy vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Taalintehtaan pintavedenottamon järjestelyt Varaottamo ja valmiuden

Lisätiedot

Ehdotus Sääksjärven vesiosuuskunnan toiminta-alueeksi Mäntsälän kunnan alueella

Ehdotus Sääksjärven vesiosuuskunnan toiminta-alueeksi Mäntsälän kunnan alueella Tekninen lautakunta 196 02.12.2014 Maankäyttölautakunta 11 21.01.2015 Tekninen lautakunta 20 24.02.2015 Tekninen lautakunta 47 21.04.2015 Ehdotus Sääksjärven vesiosuuskunnan toiminta-alueeksi Mäntsälän

Lisätiedot

Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman seurantaseminaari 31.1.2013. Jaakko Erjo Apulaiskaupunginjohtaja Sastamalan kaupunki

Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman seurantaseminaari 31.1.2013. Jaakko Erjo Apulaiskaupunginjohtaja Sastamalan kaupunki Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman seurantaseminaari 31.1.2013 Jaakko Erjo Apulaiskaupunginjohtaja Sastamalan kaupunki Pirkanmaan Vesihuollon kehittämissuunnitelman II-vaihe Ensisijaiset toimenpiteet

Lisätiedot

Putkilahden vesihuoltosuunnitelma

Putkilahden vesihuoltosuunnitelma JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Putkilahden vesihuoltosuunnitelma Raportti, LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29378 Raportti, LUONNOS 1 (6) Saviranta Sonja Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Putkilahden vesihuolto

Lisätiedot

Kunnan tehtävät vesihuollossa: Vesihuollon kehittäminen ja järjestäminen. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Kunnan tehtävät vesihuollossa: Vesihuollon kehittäminen ja järjestäminen. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Kunnan tehtävät vesihuollossa: Vesihuollon kehittäminen ja järjestäminen Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuollon kehittäminen kunnan tehtävänä Vesihuollon

Lisätiedot

Hyvät vesihuoltopalvelut

Hyvät vesihuoltopalvelut Lounais-Suomen vesihuollon kehittämisohjelma 2014 2020 Hyvät vesihuoltopalvelut VISIO 2020 Asukkaat ja elinkeinojen harjoittajat ovat tyytyväisiä vesihuoltopalveluihin Lounais-Suomessa Kehittämisohjelmassa

Lisätiedot

Satavesi - ohjelma Eurajoki-Lapinjoki vesistöalueryhmän kokous Säkylän kunnanvirasto

Satavesi - ohjelma Eurajoki-Lapinjoki vesistöalueryhmän kokous Säkylän kunnanvirasto Satavesi - ohjelma Eurajoki-Lapinjoki vesistöalueryhmän kokous Säkylän kunnanvirasto 11.10.2011 Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn suunnittelu- ja neuvontahanke 2010-2011 Hannu Mattila Projektineuvoja

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Naantalin kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E23614 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/8)

AIRIX Ympäristö Oy Naantalin kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E23614 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/8) KEHTTÄMSTOMENPTEET Liite (1/8) KEHTTÄMSTOMENPTEET 2010-2020 Vedenhankinta ja -jakelu Vesijohtoverkoston saneeraus Kustannusarvio n vesijohtoverkoston automatiikka ja kaukovalvonta Särkänsalmi-Taattinen-

Lisätiedot

Vesihuoltolain uudet säännökset

Vesihuoltolain uudet säännökset Vesihuoltolain uudet säännökset Uudenmaan vesihuollon kehittämispäivä 17.3.2015 Eriika Melkas Lainsäädäntöneuvos, OTT Maa- ja metsätalousministeriö Vesihuoltolain muutokset 2014 voimaan 1.9.2014 muutosten

Lisätiedot

Sotkamon kunnassa sijaitsevien eräiden vesiosuuskuntien toiminta-alueiden hyväksymismenettely

Sotkamon kunnassa sijaitsevien eräiden vesiosuuskuntien toiminta-alueiden hyväksymismenettely Ympäristö- ja tekninen lautakunta 53 31.03.2010 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 98 30.06.2010 Kunnanhallitus 168 03.08.2010 Sotkamon kunnassa sijaitsevien eräiden vesiosuuskuntien toiminta-alueiden hyväksymismenettely

Lisätiedot

Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely

Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely 27.6.2016 TARVITTAESSA ALAOTSIKKO/ INGRESSI/LÄHTÖ TARVITTAESSA ALAOTSIKKO/ INGRESSI/LÄHTÖ Satu Heino Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry Kokemäenjoen vesistön

Lisätiedot

ERITYISALUEIDEN JÄTEVESIHAASTEET

ERITYISALUEIDEN JÄTEVESIHAASTEET 1 ERITYISALUEIDEN JÄTEVESIHAASTEET - Käytännön kokemuksia kartoitus- ja neuvontakäynneiltä Minttu Peuraniemi Kuka vie hajajätevesivalssia? -seminaari 15.11.2010 2 TAUSTA Hankkeen keskeisiä painopisteitä

Lisätiedot

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuollon maksut Kustannusten kohdentaminen eri maksuille Taksan

Lisätiedot

Hyvälaatuinen talousvesi ja tehokkaasti puhdistetut jätevedet ovat hyvinvointimme perusta.

Hyvälaatuinen talousvesi ja tehokkaasti puhdistetut jätevedet ovat hyvinvointimme perusta. Hyvälaatuinen talousvesi ja tehokkaasti puhdistetut jätevedet ovat hyvinvointimme perusta. 26.9.2014 1 Yli 90 % suomalaisista on vesihuoltolaitosten vesijohtoverkostojen piirissä. Yli 80 % on viemäriverkostojen

Lisätiedot

Hämeenkyrön vesiosuuskunta Kiinteistöjen liittäminen jätevesiviemäriin. Kyläillat ja

Hämeenkyrön vesiosuuskunta Kiinteistöjen liittäminen jätevesiviemäriin. Kyläillat ja Hämeenkyrön vesiosuuskunta Kiinteistöjen liittäminen jätevesiviemäriin Kyläillat 2.5.2016 ja 3.5.2016 Suomen Vesi-isännöinti Vesi-isännöitsijä Laura Laine ja vedenkäsittelyn asiantuntija ins. Viivi Virta

Lisätiedot

Ajankohtaista Etelä-Savon vesihuollossa

Ajankohtaista Etelä-Savon vesihuollossa Ajankohtaista Etelä-Savon vesihuollossa Alueellinen vesihuoltopäivä Mikkeli 17.3.2016 Johtava asiantuntija Vesa Rautio Etelä-Savon ELY-keskus Sisältö Häiriö- ja erityistilanteiden varautumissuunnittelu

Lisätiedot

Miten sammutusveden jakelu/toimittaminen otetaan huomioon vesijohtoverkoston suunnittelussa - Ei vastausta

Miten sammutusveden jakelu/toimittaminen otetaan huomioon vesijohtoverkoston suunnittelussa - Ei vastausta Sammutusvesisuunnitelman liitetiedot SASTAMALA YHTEYSTIEDOT Vesihuollosta vastaava organisaatio, yhteystietoineen Sastamalan Vesi liikelaitos Jorma Tuomisto p. 050 517 0957 jorma.tuomisto@sastamala.fi

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma Maija Stenvall, Uudenmaan liitto MAL verkosto Oulu 13.11.2012 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava 2 Suunnittelualueena

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (2/7)

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (2/7) AIRIX Ympäristö Oy vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Taalintehtaan pintavedenottamon järjestelyt Varaottamo ja valmiuden

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2012 Kunnanhallitus Äkäsjoen vesiosuuskunnan hakemus korkotukilainan takaamisesta

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2012 Kunnanhallitus Äkäsjoen vesiosuuskunnan hakemus korkotukilainan takaamisesta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2012 Kunnanhallitus 15.6.2012 Aika Tiistai 19.6.2012 klo 16.00 Paikka Kunnanhallituksen huone Käsiteltävät asiat nro Liite nro Asia 219 150 Äkäsjoen vesiosuuskunnan hakemus

Lisätiedot

Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Pohjanmaan Haapavesi - hankealueen tukikelpoisuudesta

Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Pohjanmaan Haapavesi - hankealueen tukikelpoisuudesta Muistio 1 (5) Dnro: 31.5.2016 1248/940/2014 Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Pohjanmaan Haapavesi - hankealueen tukikelpoisuudesta 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Saarten jätevesipäivä Paasikiviopisto Jätevesien käsittelyratkaisua koskevat lupa-asiat Vesihuoltolaitoksen (osuuskunta) toiminta-alue

Saarten jätevesipäivä Paasikiviopisto Jätevesien käsittelyratkaisua koskevat lupa-asiat Vesihuoltolaitoksen (osuuskunta) toiminta-alue Saarten jätevesipäivä Paasikiviopisto 8.3.2014 Jätevesien käsittelyratkaisua koskevat lupa-asiat Vesihuoltolaitoksen (osuuskunta) toiminta-alue 11.3.2014 Pekka Salminen 1 VAADITTAVAT LUVAT Uudisrakentamisen

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Joutsa

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Joutsa Muistio 1 (5) Dnro: 17.12.2014 1307/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Joutsa 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Keski-Suomen maakunnan liiton ilmoittamaa

Lisätiedot

KEHITTÄMISTOIMENPITEET

KEHITTÄMISTOIMENPITEET AIRIX Ympäristö Oy Eurajoen kunta Liite 1 (s.1/8) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Kustannusarviot eivät ole sitovia, vaan tietyillä suunnittelussa käytetyillä yksikköhinnoilla laskettuja ja suuntaa antavia. Suunnitelmat

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE E25781 RAASEPORIN VEDEN TOIMINTA-ALUE RAASEPORIN KAUPUNKI Muutoslista ARY ARY MHAN VALMIS 10.09.2013 ARY ARY MHAN LUONNOS 20.06.2013 ARY ARY MHAN LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

KOLARIN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA KOLARIN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2.5.2016, Kolarin kunnanhallitus Ins. (AMK) Teemu Heikkinen, Projektipäällikkö SUUNNITELMAN TAUSTA Perustuu vesihuoltolakiin Kunnan tulee kehittää vesihuoltoaan

Lisätiedot

Kyläverkkohankkeiden rahoittaminen. Päivitetty Pirjo Onkalo

Kyläverkkohankkeiden rahoittaminen. Päivitetty Pirjo Onkalo Kyläverkkohankkeiden rahoittaminen Päivitetty 8.10.2015 Pirjo Onkalo Yleistä laajakaistojen rahoittamisesta Ohjelmakaudella 2014-2020 kyläverkkoja voidaan edelleen rahoittaa Maaseuturahastosta, runkoverkkoja

Lisätiedot

NEUVO-hajajätevesien neuvontahanke

NEUVO-hajajätevesien neuvontahanke NEUVO-hajajätevesien neuvontahanke Hankkeen sisältö ja toteutus Hanketta hallinnoi Kymijoen vesi ja ympäristö ry Hankkeessa toimii projektipäällikkö ja neljä jätevesineuvojaa, toimipisteet ovat Kouvolassa,

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 105 (Leppävirta)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 105 (Leppävirta) Muistio 1 (5) Dnro: 14.12.2012 1768/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 105 (Leppävirta) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA KAINUU HANKEALUE 1 (SOTKAMO)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA KAINUU HANKEALUE 1 (SOTKAMO) 556/9520/2010 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA KAINUU HANKEALUE 1 (SOTKAMO) Markkina-analyysi koskee Kainuun maakuntayhtymän ilmoittamaa hankealuetta, joka kattaa koko Sotkamon kunnan.

Lisätiedot

Päivitetty LIITE 4 Sivu 1/6

Päivitetty LIITE 4 Sivu 1/6 VUOSINA 2008-2015 TOTEUTETTAVAT KEHITTÄMISHANKKEET Vuorijärven vedenottamon 1.1 - vedenlaatuongelmat - vedenkäsittelylaitoksen - hyvälaatuinen talousvesi - 400 000 2008-2009 vesilaitos mangaanin- ja raudanpoisto-

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE E27372 LOHJAN KAUPUNGIN VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUE LOHJAN KAUPUNKI Muutoslista ARY ARY MHAN VALMIS 17.03.2015 ARY ARY MHAN LAUSUNNOILLE 24.02.2015 ARY ARY

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 11.11.2010 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1337/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE E27744 LOIMAAN VEDEN TOIMINTA-ALUE LOIMAAN VESI -LIIKELAITOS Muutoslista ARY ARY MHAN LUONNOS 18.06.2015 ARY ARY MHAN LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) SIMON KUNTA

Lisätiedot

OSUUSKUNTIEN YHDISTYMINEN CASE-PYHÄSELKÄ

OSUUSKUNTIEN YHDISTYMINEN CASE-PYHÄSELKÄ OSUUSKUNTIEN YHDISTYMINEN CASE-PYHÄSELKÄ Suunnittelija Sanna Sorjonen Pohjois-Karjalan ELY-keskus Entisen Suhmuran, Nivan ja Pykälikkö-Rasivaaran vesiosuuskunnan toimitusjohtajan Antero Stedin näkemys

Lisätiedot

Lapin vesihuollon ajankohtaiskatsaus

Lapin vesihuollon ajankohtaiskatsaus Lapin vesihuollon ajankohtaiskatsaus Pohjois-Suomen vesihuoltopäivät Kemi 16.11.2016 Arto Seppälä Aiheita Lapin vesihuollon tila Vesihuollon rahoitus Ajankohtaista vesihuoltolain siirtymäsäännöksissä Maakuntauudistus

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Säkylän kunta / Vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/5)

AIRIX Ympäristö Oy Säkylän kunta / Vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/5) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/5) SÄKYLÄN KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2010-2020 Vedenhankinta Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston kunnossapito Seurataan vesijohtoverkoston kuntoa ja saneerataan saneerausohjelman

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4087/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4087/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2016 1 (1) 186 Asianro 4087/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-471-1-45 Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI KIIKOISTEN KUNTA. Siirtoviemäri Kiikoinen Kiikka. Yleissuunnitelma. Työ: E25011. Tampere 30.11.2011

SASTAMALAN KAUPUNKI KIIKOISTEN KUNTA. Siirtoviemäri Kiikoinen Kiikka. Yleissuunnitelma. Työ: E25011. Tampere 30.11.2011 SASTAMALAN KAUPUNKI KIIKOISTEN KUNTA Siirtoviemäri Kiikoinen Kiikka Yleissuunnitelma Työ: E25011 Tampere 30.11.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi

Lisätiedot

Miksi Älykästä Vettä. Resurssiviisas Pääkaupunkiseutu Toimialajohtaja Jukka Piekkari

Miksi Älykästä Vettä. Resurssiviisas Pääkaupunkiseutu Toimialajohtaja Jukka Piekkari Miksi Älykästä Vettä Resurssiviisas Pääkaupunkiseutu 12.5.2015 Toimialajohtaja Jukka Piekkari HSY:n vesihuolto pähkinänkuoressa HSY: Vesihuolto, jätehuolto, seutu- ja ympäristötieto Vesihuolto: veden puhdistus

Lisätiedot

MUHOKSEN OYK VESIHUOLLON NYKYTI- LANNE JÄTEVESIVERKOSTO JA KÄYTTÖVESIVERKOSTO

MUHOKSEN OYK VESIHUOLLON NYKYTI- LANNE JÄTEVESIVERKOSTO JA KÄYTTÖVESIVERKOSTO Vastaanottaja Muhoksen kunta Tekniset palvelut Asiakirjatyyppi Selvitys Päivämäärä 5.2.2015 Viite 1510011888 MUHOKSEN OYK VESIHUOLLON NYKYTI- LANNE JÄTEVESIVERKOSTO JA KÄYTTÖVESIVERKOSTO Päivämäärä 5.2.2015

Lisätiedot

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Yleisesittely Pohjois-Savon ELY-keskus, viestintä 20.4.2010 1 Tausta Aloitti toimintansa 1.1.2010 osana valtion aluehallinnon uudistusta Tehtävät

Lisätiedot

Tanhua Tanhuan alueella on selvitetty joulukuun aikana kyläläisten kiinnostusta liittyä valokuituverkkoon

Tanhua Tanhuan alueella on selvitetty joulukuun aikana kyläläisten kiinnostusta liittyä valokuituverkkoon Savukosken kunta ja Kuitua Pohjoiseen-hanke ovat käynnistäneet kartoituksen kiinnostuksesta liittyä alueelle mahdollisesti rakennettavaan valokuituverkkoon. Kyselyyn vastaaminen ei sido mihinkään. Kyseessä

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA VESIOSUUSKUNTIEN TOIMINTAEDELLYTYKSIIN

NÄKÖKULMIA VESIOSUUSKUNTIEN TOIMINTAEDELLYTYKSIIN NÄKÖKULMIA VESIOSUUSKUNTIEN TOIMINTAEDELLYTYKSIIN ANNI VOUTILAINEN RAMBOLL FINLAND OY, VESIHUOLTO VESIHUOLTOPÄIVÄT 2015, TURKU VESIOSUUSKUNTIEN HAASTEET Suomalaisessa yhteiskunnassa on havaittu selkeitä

Lisätiedot

Tienpitäjä rajanaapurina

Tienpitäjä rajanaapurina Tienpitäjä rajanaapurina Naapurina on tienpitäjä eli Uudenmaan Ely-keskus, Liikenne- ja infrastruktuuri-vastuualue, kun kiinteistö rajautuu maantiehen On tärkeää, että meitä kuullaan - Kuuleminen kuntien

Lisätiedot

Jaettu puhdistamo jaettu urakka

Jaettu puhdistamo jaettu urakka Jaettu puhdistamo jaettu urakka Skaftungin kylä sijaitsee Pohjanmaan eteläisimmässä rannikkokunnassa, Kristiinankaupungissa. Siellä asuu niin maanviljelijöitä kuin kalankasvattajiakin, ja sen saaret ja

Lisätiedot

Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa

Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa Ympäristönsuojelupäivät 2013 Lammin biologinen asema Marko Nurmikolu & Vesa Valpasvuo On erilaisia vesiä ja niille

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta Vöyrintie 18, Vöyri

Rakennus- ja ympäristölautakunta Vöyrintie 18, Vöyri VÖYRIN KUNTA Jätevesijärjestelmä Rakennus- ja ympäristölautakunta Vöyrintie 18, 66600 Vöyri selvitys olemassa olevasta järjestelmästä jätevesijärjestelmän uusiminen uusi jätevesijärjestelmä rakennusluvan

Lisätiedot

VESIHUOLLON AJANKOHTAISTEEMOJA KAAKKOIS-SUOMESSA

VESIHUOLLON AJANKOHTAISTEEMOJA KAAKKOIS-SUOMESSA VESIHUOLLON AJANKOHTAISTEEMOJA KAAKKOIS-SUOMESSA Insinööri Esa Houni Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Esitelmän sisältö Vesihuoltotehtävät ELY-keskuksessa Katsaus alueelliseen vedenhankintaan

Lisätiedot

Kun kaikki ei mene putkeen, yllätyksiä vesiosuuskuntahankkeessa. Osa 2

Kun kaikki ei mene putkeen, yllätyksiä vesiosuuskuntahankkeessa. Osa 2 Kun kaikki ei mene putkeen, yllätyksiä vesiosuuskuntahankkeessa. Osa 2 Valtakunnalliset Vesiosuuskuntapäivät 30.1.2016 Vesa Arvonen Aikaisemmassa jaksossa kerrottua Ylöjärven uutiset 1.10.2014 Taustaa

Lisätiedot

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 1 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 25.4.2016 1. Osapuolet 1. Tampereen kaupunki, joka omistaa 71,20 % osakkeista ja äänivallasta 2. Ylöjärven kaupunki, joka omistaa 8,53 % osakkeista

Lisätiedot

Vedenhankinta ja vesijohtoverkosto

Vedenhankinta ja vesijohtoverkosto Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/6) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta ja vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston saneerausohjelman toteuttaminen Verkoston toimintavarmuuden lisääminen, sammutusvesi, talousveden

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Vesiosuuskuntaseminaari 27.9.2008 1 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Vesien- ja ympäristönsuojelu, ympäristöterveys Vesi- ja elintarvikelaboratorio Tutkimus, neuvonta, julkaisutoiminta Jäsenet vesien

Lisätiedot

HAKEVE-hanke ja Porvoo oliko käytännön apua? Risto Saarinen

HAKEVE-hanke ja Porvoo oliko käytännön apua? Risto Saarinen HAKEVE-hanke ja Porvoo oliko käytännön apua? Risto Saarinen Vesihuollon jako alueittain: - Porvoon veden toimintaalueet - Porvoon veden palvelualueet - Osuuskuntien toimintaalueet - Osuuskuntien palvelualueet

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI. Kauvatsan alueen viemäröinnin yleissuunnitelma

KOKEMÄEN KAUPUNKI. Kauvatsan alueen viemäröinnin yleissuunnitelma KOKEMÄEN KAUPUNKI Kauvatsan alueen viemäröinnin yleissuunnitelma Työ: 21893YV Tampere 27.9.2007 AIRIX Ympäristö Oy Muut toimistot: PL 453 KAARINA 33101 TAMPERE ESPOO Puh. 010 241 4000 OULU Fax 010 241

Lisätiedot

LIITE. Vanha Klaukan alueelle muodostuu alueen asemakaavoituksen myötä uusi asuinalue, johon sijoittuu pääosin AKR ja AO alueita.

LIITE. Vanha Klaukan alueelle muodostuu alueen asemakaavoituksen myötä uusi asuinalue, johon sijoittuu pääosin AKR ja AO alueita. 1. JOHDANTO Vanha Klaukan alueelle muodostuu alueen asemakaavoituksen myötä uusi asuinalue, johon sijoittuu pääosin AKR ja AO alueita. AKR- alueiden yhteenlaskettu rakennusoikeus on n. 60 000 m2 ja AO

Lisätiedot

Riittävän ajoissa yhteyttä rakennusvalvontaan

Riittävän ajoissa yhteyttä rakennusvalvontaan Riittävän ajoissa yhteyttä rakennusvalvontaan 21.11.2016 SH 1 Rakennuslupa MRL 125 Rakennuslupa Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön,

Lisätiedot

Korjattu markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Pohjanmaa hankealue 30 (Siikalatva)

Korjattu markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Pohjanmaa hankealue 30 (Siikalatva) Analyysi 1 (6) Tämä markkina-analyysi korvaa Dnro: 14.12.2012 päivätyn analyysin 25.5.2016 1760/9520/2012 Korjattu markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Pohjanmaa hankealue 30 (Siikalatva)

Lisätiedot

Vihdin kyläkoulut ja kylien elinvoimaisuus Pentti Saastamoinen

Vihdin kyläkoulut ja kylien elinvoimaisuus Pentti Saastamoinen Vihdin kyläkoulut ja kylien elinvoimaisuus 25.8.2015 Pentti Saastamoinen taajamakeskeinen politiikka ainakaan ei ole houkutellut lisää asukkaita Vihtiin Maria Aittoniemi, VU 13.8.2016 Kolme teemaa o kylille

Lisätiedot