SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAARIJÄRVEN KAUPUNKI"

Transkriptio

1 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus os. Sivulantie 11, Saarijärvi TASEKIRJA 2014 VUODEN 2014 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

2 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat säännökset Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kaupunginjohtajan katsaus Kaupungin hallinto Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa Arvio kaupungin todennäköisesti tulevasta kehityksestä Kaupungin henkilöstö Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Kunnan sisäisen valvonnan järjestäminen Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja menot Kuntakonsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus ja konsernivalvonnan järjestäminen Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat ja tavoitteiden toteutuminen Konsernitilinpäätös Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet Talousarvion toteutuminen Tavoitteiden toteutuminen hallintokunnittain ja vastuuryhmittäin Kaupunginvaltuusto Tarkastuslautakunta Omistajaohjaus Kehittäminen ja hallinto Kiinteistöt ja maankäyttö Omarahoitusosuudet Tukipalvelut Sivistyslautakunta... 43

3 Viitasalo-opiston johtokunta Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Ympäristölautakunta Tekninen lautakunta Jätelautakunta Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen Käyttötalouden toteutuminen Poikkeamat vuoden 2014 talousarvioon Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointien toteutuminen (1000 euroa) Rahoitusosan toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernilaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT HENKILÖSTÖÄ JA TILINTARKASTAJAN PALKKIOITA KOSKEVAT LIITETIEDOT Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Eriytetyn liiketoiminnan tilinpäätöslaskelmat Allekirjoitukset ja merkinnät... 92

4 3 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat säännökset Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahoituksesta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja. Kuntalain 68 a :n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Kunnan kirjanpitovelvollisuudesta, kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä on sen lisäksi mitä kuntalaissa säädetään, soveltuvin osin voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kaupunginjohtajan katsaus Kaupunginjohtajan katsaus Saarijärven kaupungin toimintavuosi 2014 jatkui edelleen kuntakenttää koskettavien muutosvoimien keskellä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistus sekä kuntien valtionosuuksien epävarma tulevaisuus hallitsivat keskustelua. Saarijärven kaupunki osallistui uudistusprosessiin yhdessä maakunnan muiden kuntien kanssa Sote hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on rakentaa Keski-Suomeen asukas- ja asiakaslähtöinen tuotantorakenne ja toimintamalli, jolla turvataan alueen asukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Vuoden 2014 aikana ei saatu aikaan uutta rakennelakia ja uudistus kariutui Eduskunnan perustuslakivaliokunnassa maaliskuussa Sote- uudistuksen aikataulun viivästyminen vaikutti myös kuntarakenneselvityksiin. Saarijärvi ei aloittanut selvityksen tekemistä Äänekosken ja Konneveden kanssa. Kunnanhallitusten yhteisessä kokouksessa sovittiin, että kuntajakoselvityksessä otetaan aikalisä, siihen saakka, kunnes on selvillä sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistuksen lopputulos.

5 4 Työttömyysaste kasvoi loppuvuonna huolestuttavan korkealle, 21,8 %:iin. Toisaalta Saarijärvellä perustettiin uusia yrityksiä vuonna 2014 yhteensä 45 kpl. 15 yritystä lakkautti toimintansa, joten nettolisäys oli vuoden lopussa 30 yritystä. Rekisteröityjä majoitusvuorokausia kertyi noin 4 % edellistä vuotta vähemmän eli noin Osasyynä tähän oli Venäjän tilanteen muutokset ja ruplan kurssin voimakas lasku. Toimintavuoden 2014 taloudellinen tulos oli heikko, mutta parempi kuin ennustettiin. Suunnitelmallista talouden tasapainotustyötä jatkettiin ja siinä myös onnistuttiin. Vuoden 2014 talousarvio oli lähtökohtaisesti alijäämäinen 1,5 miljoonaa euroa. Talousarvion muutosten jälkeen ennakoitu alijäämä oli 2 miljoonaa euroa. Tilinpäätöksessä päästiin kuitenkin 0,574 miljoonan euron alijäämään. Verotulot toteutuivat talousarvion mukaisesti ja kasvua vuoteen 2013 verrattuna oli euroa eli 1,3 %. Talousarvioon verrattuna tilivuoden toimintatulot ylittyivät eurolla ja toimintamenot alittuivat noin1 milj. eurolla. Henkilöstömenot alenivat euroa eli 2,2 % edellisvuoteen verrattuna. Kaupungin taseen kumulatiivinen ylijäämä on tappiollisen tuloksen jälkeen 5,9 miljoonaa euroa. Kaupungin on toimittava määrätietoisesti kohti tasapanoista taloutta. Uusien investointien sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen menokasvun myötä ylijäämä on helposti kulutettu loppuun. Kaupungin poliittinen ja virkamiesjohtaminen sujuivat vakiintuneilla toimintatavoilla. Kaupunginhallituksen päätöksistä ei jätetty vuoden aikana yhtään oikaisuvaatimusta. Uusi kaupunginjohtaja aloitti virassaan Valtuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet saavutettiin valtaosin ja kaupungin peruspalvelutuotanto pystyttiin turvaamaan kohtuullisella tasolla. Toimintaympäristön muutokset ja talouden tasapainottamisvaateet ovat edellyttäneet henkilöstöltä joustavuutta ja kykyä sietää epävarmuutta. Koko kaupunkikonsernin henkilöstö ansaitsee suuret kiitokset tilikauden ennakoitua paremmasta tuloksesta. Julkisen talouden muutokset kohdistuvat Saarijärven kaupunkiin myös jatkossa. Eduskuntavaalien 2015 jälkeen Suomessa aloittaa uusi hallitus, jonka tavoitteena tulee olemaan kestävyysvajeen pienentäminen. Tällä tulee olemaan vaikutusta myös kuntien toimintaan. Saarijärven kaupunki varautuu vuosien aikana siihen, että valtionosuudet vähenevät n. 0,98 miljoonaa euroa vuoden 2014 tasoon verrattuna. On tärkeää huomata ne kohdat, joissa itse voimme vaikuttaa Saarijärven tulevaisuuteen. Tarvitsemme sekä aktiivista elinkeinopolitiikkaa että myös palvelurakenteen karsimista ja toimintojen supistamista. Huomio tulee kiinnittää sosiaali- ja terveydenhoitomenojen kasvun hidastamiseen tarkan taloudenpidon ja uusien toimintatapojen kautta. Saarijärvi voi vahvistaa omaa asemaansa ja houkuttelevuuttaan uusien yritysten sijoittumispaikkana, mikäli kaupunki jatkaa yritysmyönteistä elinkeinopolitiikkaa ja kykenee reagoimaan notkeasti toimintaympäristön muutoksiin. Biotalouden ennustettu nousukausi antaa uusia mahdollisuuksia. Saarijärvellä tarvitaan hyvää yhteistyötä niin yrityselämän, yhdistysten, kaupungin henkilöstön kuin luottamushenkilöidenkin kesken. Tässä mielessä Saarijärvellä edettiin hyvään suuntaan vuoden 2014 aikana. Avoimuuden ja luottamuksen ilmapiirissä kaupungin elinvoimaisuuden lisääminen ja talouden tasapainoon saattaminen ja on mahdollista. Hyvä yhteistyö mahdollistaa kaupungin vision saavuttamisen: Saarijärvi on vetovoimainen, terveen elämän kasvuympäristö yrittämisen, osaamisen ja kulttuurin seutukeskus Timo Rusanen Kaupunginjohtaja

6 Kaupungin hallinto PERUSTIETOA SAARIJÄRVEN KAUPUNGISTA Kaupungin perustaminen Saarijärven kunta perustettiin vuonna Kaupunkioikeudet Saarijärvi sai v Pylkönmäen kunta liittyi Saarijärven kaupunkiin vuoden 2009 alusta. Kaupungin sijainti ja koko Saarijärven kaupunki sijaitsee Keski-Suomen maakunnan luoteisosassa. Alueen tärkeimmät etäisyydet maanteitse mitattuna kaupungin pääkeskuksesta ovat: - Helsinki 340 km - Jyväskylä 65 km - Lähin reittiliikenteen lentokenttä Jyväskylä 45 km - Lähin merisatama, Kokkola 178 km - Lähin rautatieasema, Saarijärvi 1 km - Lähin valtatie, Vt 13 0 km Saarijärven keskusta on rakentunut Saarijärven, Pienen Lumperoisen ja Herajärven väliselle saarekkeelle. Kaupungin pinta-ala - kokonaispinta-ala 1422 km 2 - maapinta-ala 1255 km 2 - vesipinta-ala 167 km 2 Väestö Asukasluku Väestö Ikäryhmä Miehiä Naisia Yhteensä Yhteensä

7 6 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO KAUPUNGINVALTUUSTO 35 jäsentä TARKASTUSLAUTAKUNTA 4 jäsentä KAUPUNGINHALLITUS 9 jäsentä OMISTAJAOHJAUKSEN JAOS- TO 7 jäsentä PÄÄLAUTAKUNNAT SIVISTYSLAUTAKUNTA 9 jäsentä KULTTUURI- JA VAPAA- AIKALAUTAKUNTA 7 jäsentä TEKNINEN LAUTAKUNTA 7 jäsentä YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 7 jäsentä LAIN EDELLYTTÄMÄT TOIMIELIMET KESKUSVAALILAUTAKUNTA 5 jäsentä VAALILAUTAKUNNAT 2 kpl, 5 jäsentä VAALITOIMIKUNTA 2 kpl, 3 jäsentä KUNTIEN YHTEISET LAUTAKUNNAT VIITASALO-OPISTON JOHTOKUNTA 8 jäsentä SAARIJÄRVEN SEUDUN JÄTELAUTA- KUNTA 5 jäsentä

8 7 SAARIJÄRVEN KAUPUNGINVALTUUSTO 2014 NIMI PUOLUE AMMATTI Puheenjohtajisto v Tuominen Sami, pj Honkonen Petri, I vpj Nuopponen Kari, II vpj SDP Kesk. Kesk. Jäsenet Hackzell Asko Harju Eija Hyytiäinen Raimo Hänninen Kati Järvinen Esa Kallio Mikko Kankaanpää Tapani Kettunen Tuire Kinnunen Eero ( alk.) Koskenlahti Arja Kotamäki Gunnar Kuorelahti-Juntunen Pulmu Lahtinen Aaro Lehtinen Harri Luotola Martti Mäenpää Pekka Ollikainen Hannu Patama Seppo Piesanen Anu Pirttiniemi Riitta Rautjoki Jorma Rissanen Arto Ruunaniemi Jukka Siikaranta Antti Sironen Maarit Sneck-Ruotsalainen Ritva Suomäki Marjatta Talaskivi Seija Tannermäki Matti Tuomi Pentti Varismäki Piia Vilkkilä Tuomo ( saakka) Vuori Olavi Sit. Kesk. SDP SDP Kok. Kesk. PS Kesk. Kesk Kesk. SDP Vihr. SDP Kok.. Kesk.. KD SDP Kesk PS Kesk. Kesk. Vas Kesk. SDP SDP SDP Kesk. Kesk. Kesk. PS Kok. Kesk. Kesk. robotinkäyttäjä hankekoordinaattori osteopaatti vanhempi konstaapeli emäntä nuohooja koulunkäyntiohjaaja liikkeenharjoittaja, toimitusjohtaja maatalousyrittäjä vanerityöntekijä työnohjaaja, kotitalousopettaja aluepäällikkö agronomi eläkeläinen/vahtimestari TaM, kuvataidelehtori eläkeläinen DI maanviljelijä tietojärjestelmäpäällikkö metsätyöntekijä maanviljelijä lähihoitaja terveydenhoitaja koneyrittäjä lähihoitaja agronomi, maatalousyrittäjä varustelija myyntineuvottelija palveluvastaava opettaja emäntä, eläkeläinen maaseutuyrittäjä herastuomari, eläkeläinen kauneusalan yrittäjä tuotanto- ja toimitusvastaava rovasti VALTUUSTON VOIMASUHTEET Keskusta 16 SDP 9 Kokoomus 3 Perussuomalaiset 3 Kristillisdemokraatit 1 Sitoutumattomat 1 Vasemmistoliitto 1 Vihreät 1 Yhteensä 35

9 8 KAUPUNGINHALLITUS 2014 NIMI PUOLUE AMMATTI Puheenjohtajisto Vuori Olavi, pj. Pyykkinen Pasi, I varapj. Koskenlahti Arja, II varapj. Jäsenet Pirttiniemi Riitta Ruunaniemi Jukka Sironen Maarit Ollikainen Hannu Marjoniemi Nina Tuomi Pentti Varajäsenet Vilkkilä Tuomo Viitanen Jorma Leipälä Suvi Miettinen Kirsi Kallio Mikko Raitanen Anna Ingman Lasse Lehtinen Harri Taipale Jaana Kesk. SDP Kesk. Kesk. Kesk. SDP SDP Kok. PS Kesk. SDP Kesk. Kesk. Kesk. SDP SDP Kok. PS rovasti palomies, eläkeläinen agronomi terveydenhoitaja agronomi, maanviljelijä myyntineuvottelija metsätyöntekijä suunnitteluinsinööri herastuomari, eläkeläinen tuotanto- ja toimitusvastaava opetusneuvos maatalouslomittaja, yrittäjä sosionomi YAMK maatalousyrittäjä nuorisotyöntekijä sähköasentaja DI sosionomi Kokoukset 2014 Pykälät/kpl 2014 Kaupunginvaltuusto 8 53 Kaupunginhallitus Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Kansantalouden kehitys vuonna 2014 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan bruttokansantuotteen volyymi supistui 0,1 prosenttia vuonna Kansantalouden tuloja kuvaava kansantulo supistui reaalisesti 0,5 prosenttia. Kansantalouden kysyntää vähensi viime vuonna erityisesti yksityisten investointien ja viennin supistuminen. Yksityiset investoinnit vähenivät 6,5 prosenttia, mutta julkiset investoinnit kasvoivat 0,6 prosenttia. Yksityisen kulutuksen volyymi väheni 0,2 prosenttia, mutta julkinen kulutus kasvoi 0,2 prosenttia. Viennin volyymi väheni 0,4 prosenttia ja tuonnin volyymi 1,4 prosenttia. Yritysten varsinaisen toiminnan voittoja kuvaava toimintaylijäämä kasvoi nimellisesti 1 prosentin. Yritysten arvioidaan maksaneen osinkoja 5 prosenttia enemmän ja veroja 17 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Yritysten rahoitusasema oli 6,2 miljardia euroa ylijäämäinen. Ylijäämä kasvoi edellisestä vuodesta myös sen takia, että investoinnit supistuivat 6 prosenttia. Julkisyhteisöjen rahoitusasema eli nettoluotonanto oli kuudetta vuotta peräkkäin alijäämäinen, 7 miljardia euroa. Edellisenä vuonna alijäämä oli 5,1 miljardia euroa. Alijäämä oli 3,4 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen, mikä ylittää EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisen 3 prosentin kynnysarvon, ensimmäistä kertaa vuoden 1996 jälkeen.

10 9 Kotitalouksien reaalitulot supistuivat kolmatta vuotta. Käytettävissä oleva nettotulo väheni reaalisesti 1,1 prosenttia. Kotitalouksien oikaistu reaalitulo supistui 0,7 prosenttia. Palkkatulot kasvoivat nimellisesti 0,6 prosenttia. Sen sijaan sosiaalietuudet kasvoivat 4,5 prosenttia muun muassa eläkeläisten ja työttömien lukumäärän kasvun takia. Omaisuus- ja yrittäjätulot kasvoivat 0,9 prosenttia.kotitalouksien maksamat välittömät verot kasvoivat 5,8 prosenttia eli selvästi enemmän kuin tulot. Kulutusmenot kasvoivat nimellisesti 1,4 prosenttia, mutta investoinnit supistuivat 5,2 prosenttia, koska uudisrakentaminen väheni. (Lähde: Kansantalouden tilinpito. Ennakkotietoja, vuosi 2014 ja 4. neljännes. Tilastokeskus) Keski-Suomen alueella väestönkasvu hiipui vuosien 2013 ja 2014 aikana, 2013 kasvu oli 159 henkilöä ja 2014 enää 67 henkilöä. Maan sisäisessä muuttoliikkeessä Keski-Suomi on menettänyt väestöä viimeiset kolme vuotta. Yksi merkittävä tekijä on maakunnan heikko työllisyystilanne. Toisaalta työvoiman saatavuus on pääsääntöisesti hyvää alueellisia eroja on kuitenkin huomattavasti. Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työnhakijoista oli Keski-Suomessa ELY-keskusten korkein. EK:n suhdannebarometrin mukaan Keski-Suomen teollisuuden ja rakentamisen suhdannetilanne hiipui vuoden 2014 lopussa normaalia heikommaksi. Samoin Keski-Suomen yksityisten palvelujen suhdannetilanne pysyi vaisuna vuoden2014 lopulla. Äänekosken biotuotetehdas on pitänyt yllä positiivista odotusta kuluneen vuoden aikana, ja laitetoimituksia koskeva aiesopimus on tehty. Laajasti tulkiten biotalous nähdään toimintana, joka on tekemisissä uusiutuvien luonnonvarojen kanssa joko tuottajana, käyttäjänä, jalostajana, markkinoijana tai kuluttajana. Keski- Suomessa biotalous nähdään tekijäksi, jolla voidaan kehittää paitsi kaupunkialueiden, myös maaseudun ja harvaan asutun maaseudun työllistämismahdollisuuksia ja turvata maaseudun infrastruktuuria ja asuttuna pitämistä. Tämä tekee kyseisen hankkeen etenemisen erityisen merkittäväksi myös Saarijärven seudun näkökulmasta. (Lähteet; Alueelliset kehitysnäkymät 2015, TEM:n ja ELY-keskusten julkaisu, EK:n suhdannebarometri helmikuu 2015) Kuntatalous v Kuntatalouden ennakkotietojen mukaan kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 yhteenlaskettu tulos oli lähes edellisvuoden tasolla, kun ei huomioida kunnallisten liikelaitosten yhtiöittämisen tuomia kertaluonteisia tuottoja. Heikko talouskehitys ja kasvava työttömyys hidastivat kuntien verotulojen kasvua sekä lisäsivät menoja. 156 kuntaa nosti tuloveroprosenttiaan vuodelle Kunnallisverotulot kasvoivat kuitenkin vain 1,3 %. Kiinteistö- ja yhteisöverot kasvoivat yli 10 %. Kiinteistöverouudistus selittää ison osan kiinteistöverojen kasvusta. Kuntien toimintamenot kasvoivat erittäin maltillisesti, alle puoli prosenttia. Kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen tehtiin vuonna 2014 noin 360 miljoonan euron lisäleikkaus. Tällä vaalikaudella tehtyjen valtionosuusleikkausten yhteismäärä oli viime vuonna 1,2 mrd euroa. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate oli 2,74 miljardia euroa, jossa oli kasvua 2 % edellisvuodesta. Vuosikate oli negatiivinen 14 kunnassa, kun edellisvuonna näitä kuntia oli 28. Vuosikate jäi poistoja pienemmäksi 133 kunnassa. Valtionosuusleikkauksista ja heikosta verotulokehityksestä johtuen kuntien tulorahoitus ei riittänyt kattamaan investointeja, mikä selittää lähes kokonaan kuntien velkaantumisen kasvun. Käyttötalousmenojen katteeksi velkaa ei juuri oteta.

11 10 Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta kasvoi edelleen 7 %. Kunnilla on nyt lainaa 2733 euroa jokaista asukasta kohti. Kuntakokoluokittain asukaskohtainen velka jakaantuu tasaisesti. (Lähde Kuntaliiton tiedote ) Liitetaulukko: Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarviotietoja 2014, milj. euroa 1) Kunnat Kuntayhtymät 2014, milj. Muutos, % 2014, milj. Muutos, % Tuloslaskelma: = Toimintakate (+ tai -) , ,1 Verotulot ,5 Valtionosuudet ,3 Korkotuotot 218 6,5 5-25,0 Muut rahoitustuotot 332-4,9 13-5,4 Korkokulut ,2 98 1,4 Muut rahoituskulut 46 14,7 26-4,5 = Vuosikate (+ tai -) , ,8 Poistot ja arvonalentumiset , ,2 = Tilikauden tulos (+ tai -) , ,8 Investoinnit: Investointimenot yhteensä , ,2 Rahoitusosuudet investointimenoihin 193-8, ,4 Investointihyödykkeiden myyntitulot , ,0 Lainat: Lainakanta , ,5 1) Liikelaitokset yhdistettynä sekä kunnan/kuntayhtymän sisäiset erät eliminoituna Lähde: Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain, 4. neljännes 2014, Tilastokeskus

12 Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa Toiminnan strategiset tavoitteet Vuoden 2014 talousarvion tavoitteet perustuvat kaupunginvaltuuston joulukuussa 2013 vahvistamaan kaupunkistrategiaan: SAARIJÄRVI ON TERVEEN ELÄMÄN KASVUYMPÄRISTÖ YRITTÄMISEN, KULTTUURIN JA OSAAMISEN SEUTUKES- KUS ARVOT Avoimuus Aloitteellisuus Oikeudenmukaisuus Luottamus Rehellisyys TOIMINTA-AJATUS Kaupungilla on toimivat ydinpalvelut, jotka tukevat kaupunkilaisten omatoimisuutta ja yhteisvastuullisuutta Kaupunki huolehtii ympäristöstä ja yhdyskuntarakenteesta ja luo edellytyksiä elinkeinoelämän kehittymiselle Kaupunki sitoutuu myönteisen kuntakuvan ja yhteishengen luomiseen sekä edistää seudullista yhteistyötä. VISIO Saarijärvi on vetovoimainen, terveen elämän kasvuympäristö - yrittämisen, osaamisen ja kulttuurin seutukeskus

13 12 Strategiaan sisältyvässä valtuuston tavoitekortissa on vahvistettu näkökulmat ja strategiset linjaukset ja näiden pohjalta ne konkreettiset valtuustotason tavoitteet, joilla strategian visiota tullaan toteuttamaan. NÄKÖKUL- MAT STRATEGIA LINJAUKSET PROSESSIT JA RAKENTEET VAIKUTTAVUUS TALOUS HENKILÖSTÖN UUDISTUMINEN JA TYÖKYKY TOIMIVAT YDIN- PALVELUT Prosessit ovat yksinkertaisia. Kehittäminen lisää yhteistyökykyä ja tuottavuutta. Palveluihin tyytyväinen kuntalainen. Palvelut sovitetaan tehokkaasti ja kustannustietoisesti käytettävissä oleviin voimavaroihin. Henkilöstön osaamiseen, työhyvinvointiin ja motivointiin panostetaan. YRITYSTEN, TYÖLLISYY- DEN JA OSAAMISEN KEHITTÄ- MINEN Palvelut ja kannustava ilmapiiri luovat edellytyksiä yrittäjyydelle, työllisyydelle ja koulutukselle. Päätöksissä huomioidaan yritys- ja työllisyysvaikutukset. Yritysten ja työpaikkojen määrä. Yritystoiminnan, työllistämisen ja yritysten osaamisen kehittämiseen kohdennetaan voimavaroja. Tuetaan yritysten osaavan henkilöstön ja koulutuksen saatavuutta. KAUPUNGIN VETO- VOIMAISUUS Kaikessa toiminnassa vahvistetaan positiivista kaupunkikuvaa kannustamalla kuntalaisia luovuuteen ja innovatiivisuuteen sekä huolehtimalla asumista ja yrittämistä palvelevasta yhdyskuntarakenteesta ja maankäytöstä. Puhdas ja viihtyisä ympäristö. Monipuoliset asumisen, työnteon ja yrittämisen sekä vapaaajan ja kulttuurin mahdollisuudet. Myönteinen kaupunkikuva. Taloudellisten resurssien jaossa asetetaan etusijalle yhteisesti sovitut strategiset ja vetovoimaa lisäävät tekijät. Palveluasenne on hyvä. Tehtyihin päätöksiin sitoudutaan yhteisesti ja yksimielisesti. KESTÄVÄ TALOUS Palveluverkko ja toimialojen yhteistyö ovat tehokkaita. Toimialat ovat kustannustietoisia ja ymmärtävät toiminnan taloudelliset vaikutukset. Kuntalaisia tyydyttävät peruspalvelut ja toimintaympäristö. Kuntataloudessa sitoudutaan ylijäämäisen tuloksen saavuttamiseen. Työssä kannustetaan aloitteellisuutta ja luovuutta. Henkilöstön toiminta ja resurssit määritellään joustavasti. ASUKKAIDEN OMAEHTOI- SUUDEN, HY- VINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN Palvelutuotanto kannustaa kuntalaisia omaehtoisuuteen ja ennaltaehkäisyyn. Toimitilat ovat terveet, turvalliset ja tarkoituksenmukaiset. Hyvinvoiva ja itsestään huolehtiva saarijärveläinen Harkinnanvaraiset avustukset kohdistetaan omaehtoiseen terveyden ja hyvinvoinnin vaalimiseen sekä yksilöiden omaa vastuuta tukevaan toimintaan. Työhyvinvointiin ja tarkoituksenmukaiseen työnjakoon panostetaan. Johtamiskulttuuri on kannustavaa ja innostavaa. Työntekijöitä tuetaan huolehtimaan itsestään.

14 13 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Kaupungin väestö väheni vuoden 2014 aikana 74 henkilöllä. Väestörekisterikeskuksen ilmoittama virallinen asukasluku oli henkilöä. Syntyneiden ja kuolleiden välinen nettomuutos oli -57, kuntien sisäisen muuttoliikkeen nettovaikutus -30. Maahanmuuton vaikutus oli Työllisyystilanne Vuosi 2014 oli koko maassa kolmas peräkkäinen työttömyyden kasvuvuosi Saarijärvellä työttömyysaste oli joulukuussa ,8 % eli prosentin korkeampi kuin vastaavaan aikaan edellisvuonna. Eri palveluiden piirissä oli samaan aikaan 5,5 % työvoimasta. Keskimääräinen työttömyysaste koko vuonna oli 18,5 %. Keski-Suomen työttömyyden taso on korkea. Maakunta lukeutuu edelleenkin valtakunnan pahimpiin työttö-myysalueisiin. Keski-Suomessa oli työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan joulukuun lopussa työtöntä työnhakijaa, enemmän kuin vuotta aiemmin. Yrityselämä Vuotta 2014 leimasi epävarma taloustilanne niin yritysten kehittämistyössä kuin kehittämishankkeiden toteuttamisessa. Vakavia talousvaikeuksia oli muutamassa saarijärveläisyrityksessä, mutta erityisesti rakennusalaa painoi jo pitkään jatkunut huonompi jakso. Myös bioenergia-alaa heikensi öljyn hinnan voimakas lasku. Positiivista on metallisektorin pienimuotoinen piristyminen sekä Saarijärven ja lähiseudun rakennusalalla tehtävät investoinnit. Metsä Group ilmoitti huhtikuussa 2014 suunnittelevansa miljardiluokan investointeja Äänekoskelle. Tämä uuden ajan biotuotetehtaan suunnittelu herätti toiveita siitä, että hanke työllistäsi myös Saarijärven alueella sekä tehtaan rakentamisaikana että sen jälkeen, erityisesti metsänhoidossa ja korjuussa sekä logistiikassa. Biotalouden tulevaisuustyöhön liittyen Saarijärven kaupunki, SSYP Kehitys Oy, Jamk ja Poke allekirjoittivat aiesopimuksen Tarvaalan biotalouskampuksen kehittämiseksi. Saarijärvellä perustettiin uusia yrityksiä vuonna 2014 yhteensä 45 kpl. 15 yritystä lakkautti toimintansa, joten nettolisäys oli vuoden lopussa 30 yritystä. SSYP Kehitys Oy:llä oli vuoden aikana 320 yritysneuvontatapaamista. Rekisteröityjä majoitusvuorokausia kertyi noin 4 % edellistä vuotta vähemmän eli noin Kesäkuussa 2014 päättyi vanhan EU-rahoituskauden rahoitus ja määrärahat ohjelmakauden lopulla olivat vähissä, mistä johtuen kaikki investoinnit eivät saaneet avustusta. Keski-Suomen ELY-keskus myönsi v yritysten kehittämishankkeisiin tukea Saarijärvelle euroa. Maatalouden rahoitustukipäätöksiä myönnettiin 3 kpl; ,00 tukea ja 124,170,00 korkotukilainaa. Huolimatta pitkään jatkuneesta hitaasta talouskasvusta, suurin osa SSYP Kehitys Oy:n kyselyyn vastanneista yrittäjistä uskoi, että tulevaisuus on vähintään yhtä hyvä tai parempi kuin tämä vuosi. Yrityksissä on myös jonkin verran rekrytointipainetta ja erityisesti osa-aikaista työvoimaa tai alihankintaketjua rakentamaan tarvitaan jatkossa lisää toimenpiteitä SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUDEN KEHITYS Olennaisia muutoksia kunnan tuloperusteissa ja tehtävissä ei talousarviokaudella ole tapahtunut. Kaupungin tulos oli 0,574 M alijäämäinen. Suhteessa talousarvioon tulos yllätti positiivisesti, sillä talousarviossa ennustettiin 2 M alijäämää. Muutokseen syynä olivat käyttötalouden säästöt ja ennakoitua suuremmat toimintatuotot sekä verorahoituksen toteutuminen ennakoitua paremmin. Taseen kumulatiivin ylijäämä alenee kuitenkin tämän vuoden alijäämän johdosta 5,887 miljoonaan euroon, kun se vuoden 2011 tilinpäätök-

15 14 sessä oli vielä 9,8 M. Vuodesta 2011 ylijäämää on kulutettu yhteensä 3,9 M, mikä kehityssuuntana on kestämätön. Vuoden 2014 talousarviossa käyttötalouden määrärahat myönnettiin nettomääräisinä vastuuryhmittäin ja hallintokunnittain. Sitovuustasolla ainoa määrärahaylitys syntyi Viitasalo-opiston johtokunnan nettomenoissa, 18 t (6,2 %). Muut hallintokunnat pysyivät niille asetetuissa nettomeno- tai nettotuloraameissa. Käyttötalouden toteutuma hallintokunnittain on esitetty kappaleessa Toimintatulot ylittyivät suhteessa talousarvioon 174 t, toimintamenot puolestaan alittuivat 987 t. Verorahoitus kokonaisuutena ylittyi 230 t talousarviossa ennakoituun nähden, minkä lisäksi rahoitustuotot ja kulut alittuivat kokonaisuutena 68 t. Lainakanta pysyi ennallaan vuoden 2013 tilinpäätöksen tasossa, kun talousarviossa ennakoitu lisälainan tarve oli 1,2 M. Lainatarpeen vähenemiseen vaikutti käyttötalouden ennakoitua parempi toteutuma. Investointien toteutuma-aste oli 95 % - suurimpana investointina uuden päiväkodin suunnittelu ja rakentamiskustannukset, 2,2 M vuonna Toimintakatteen kasvu oli Saarijärvellä 0,7 %. Kuntien tilinpäätösennusteiden mukaan keskimääräinen toimintakatteen nousu asukkaan kunnissa oli 0,4 % ja Keski-Suomen maakunnassa päästiin tältä osin jopa 0,6 % laskuun. Vuosikatteeksi Saarijärvellä muodostuu 372 /askukas, kun vuosikate kaikissa Keski-Suomen kunnissa oli tilinpäätösennusteiden mukaan 374 /asukas ja koko maassa asukkaan kunnissa 344 /asukas Arvio kaupungin todennäköisesti tulevasta kehityksestä Vuoden 2015 talousarvio on 1,491 M alijäämäinen. Tilinpäätös ei aiheuta merkittäviä muutostarpeita vahvistettuun talousarvioon. Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa on huomioitu peruspalveluiden valtionosuuslainsäädäntömuutosten sekä kuntien valtionosuuksien leikkauspäätösten vaikutukset. Yksistään valtionosuuslainsäädännön muutokset merkitsevät kaupungille valtiovarainministeriön julkaisemien laskelmien mukaan vuosina n. 0,98 M vähennystä valtionosuuksiin vuoden 2014 tasossa. Taloussuunnitelmaan sisältyy sekä yksilöiden määriteltyjä että palvelurakenteen uudistusta edellyttäviä, vielä yksilöimättömiä tasapainottamiskohteita ja -tavoitteita. Talouden tasapainottaminen taloussuunnitelman mukaisesti edellyttää, että mainitut tasapainottamistoimenpiteet ja tavoitteet pystytään toteuttamaan ja että myös perusturvaliikelaitos Saarikka saavuttaa sille asetetut säästötavoitteet. Kunnan talouden kehitykseen vaikuttaa olennaisesti sekä kansantalouden kehityssuunta että julkistalouden tilanne. Suomen kokonaistuotanto on pienentynyt yhtäjaksoisesti vuoden 2012 toisesta neljänneksestä lähtien. Finanssialan keskusliiton kokoamien talousennusteiden ( ) mukaan ennusteet BKTmuutokseksi vuodelle 2015 ovat väliltä -0,1 % - 1,1 % ja vastaavasti vuodelle 2016 väliltä 1-1,8.% Työllisyystilanteen odotetaan kohenevan hitaasti. Julkisen talouden alijäämän ennakoidaan v ja 2016 supistuvan hitaasti, mutta kuntien velkaantuminen jatkuu yhä. Erityistä epävarmuutta aiheuttaa paitsi kansainvälisen talouden kehitys, Suomen talouden rakennemuutos ja talouspolitiikan lähiajan valinnat. Kaupungin rahoitustilanteeseen vaikuttaa olennaisesti investointisuunnitelma ja edellytykset investointien omarahoitukseen. Vuosien taloussuunnitelman mukaan investointitaso suunnitelmakaudella tulee selkeästi alenemaan ja tämä yhdessä talouden vakauttamistoimenpiteiden kanssa parantaa myös rahoitustilannetta. Keväällä 2015 selvitetty kouluverkon eri rakennusten kunto saattaa kuitenkin lisätä taloussuunnitelmasta ilmenevää investointitarvetta. Käyttötaloudessa yksittäinen kunnan menoja lisäävä tekijä on jo pitkään jatkunut erittäin korkea työttömyys. Sen vaikutukset ns. Kelan sakkomaksujen kasvuna sekä

16 15 välillisesti sosiaali- ja terveydenhuoltokustannusten nousuna ja toisaalta kunnallisverotulojen alenemisena voivat merkittävälläkin tavalla heikentää kaupungin taloudellista tilannetta Kaupungin henkilöstö kaupungin vakituinen henkilöstömäärä oli 377 henkilöä. Vähennystä vuoteen 2013 oli 10 henkilöä. Tehtyä työtä henkilötyövuosiksi laskettuna oli yhteensä 441,32 henkilötyövuotta pois lukien kansalaisopiston määräaikaiset tuntiopettajat. Henkilöstömäärän kehityksestä ja tilasta kerrotaan tarkemmin henkilöstökertomuksessa Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Kaupungin yleiseen taloudelliseen kehitykseen vaikuttaa yleinen suhdannekehitys. Kappaleessa on selvitetty niitä yleisiä talouden tekijöitä, jotka tuottavat epävarmuutta myös kuntatalouteen ja aiheuttavat riskiä talousarvion toteutumisen suhteen. Laajakaista kaikille hankkeen operaattorisopimuksen jatkotoimenpiteet Saarijärven kaupunginvaltuusto päätti sitoutua maakuntaliiton käynnistämään laajakaista kaikille hankkeeseen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kesäkuussa 2012 hankkeeseen liittyvän operaattorisopimuksen, jonka mukaan kaupunki sitoutuu rahoittamaan hankkeesta Saarijärven kaupungissa tapahtuvan toteutuksen osalta 33 %, enintään 1,153 M, sekä takaamaan operaattorin hankkeen rakentamisaikaista omarahoitusta varten ottaman lainan takauksella, joka on voimassa enintään vuoden 2015 loppuun asti. Operaattorisopimus allekirjoitettiin keväällä Varsinaista takauspäätöstä, joka olisi operaattorisopimuksen mukaan ollut ehdollinen ja rauennut, mikäli Finnvera tai jokin muu vastaava taho ei olisi lähtenyt hankeen takaajaksi, ei tehty. Syksyllä 2013 Verkko-osuuskunta Kuuskaista ilmoitti, että operaattorisopimuksen edellyttämää Finnveran tai muun vastaavan tahon takausta hankkeelle ei ollut saatu, ja alkuperäinen rahoitusratkaisu ei voinut toteutua. Kaupunginvaltuusto päätti, että se ei tule liittymään maakunnalliseen verkkoyhtiöön eikä rahoittamaan sen toimintaa siten kuin maakunnallinen selvitystyöryhmä edellä todetun tilanteen jatkovaihtoehdoksi esitti. Saarijärven kaupunginhallitus päätti syksyllä 2013 keskeyttää operaattorisopimuksen mukaiset suoritukset. Syyskuussa 2014 kaupunginhallitus päätti käynnistää keskustelut operaattorisopimuksen purkamisesta ja kaupungin sen perusteella tekemien suoritusten palauttamisesta. On mahdollista, että purkamista koskeva asia riitautetaan, jolloin kaupunki joutuu perimään saataviaan oikeudenkäyntiteitse. Operaattorisopimuksen perusteella kaupunki oli maksanut syyskuun loppuun 2013 mennessä 433 T ja sekä kaupungin omistamien kiinteistöjen liittymismaksuina 70 T. Suoritukset on kirjattu tilinpäätöksessä taseen vastaaviin erään ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat. Vesiosuuskunta HKM Vesiosuuskunta HKM:n osuuskuntakokous teki päätöksen, jossa se esitti osuuskunnan toiminnan ja omaisuuden luovuttamista Saarijärven kaupungille sekä valtuutti osuuskunnan hallituksen käymään neuvotteluita asiassa. Kaupunki on käynyt neuvotteluita HKM:n hallinnon kanssa osuuskunnan talouden tasapainottamisesta ja velanhoitokyvyn palauttamisesta. Kaupunki sai Pohjola Pankilta päivätyn

17 16 ilmoituksen takaajalle, jonka mukaan vesiosuuskunta jätti maksamatta kaupungin takaaman luoton lyhennyksiä ja korkoja kuluineen yhteensä Riskinä on, että kaupunki joutuu takausvastuiden perusteella vuoden 2015 aikana maksamaan em. summan lisäksi lisää vastaavia takaajan suorituksia Kunnan sisäisen valvonnan järjestäminen Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen Kuntalakiin (325/2012) lisättiin kesällä 2012 säännökset kunnan ja kuntakonsernin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Kyseiset säännökset tulivat voimaan Saarijärven kaupunginvaltuusto vahvisti Saarijärven kaupungin sisäisen valvonnan perusteet Kaupunginhallitus hyväksyi kaupungin sisäisen valvonnan toimintasuunnitelman vuodelle Sisäisen valvonnan perusteet ja sisäisen valvonnan toimintasuunnitelma on toimitettu hallintokunnille ja vastuuryhmille sekä konserniyhtiöille käsiteltäväksi ja toimeenpantavaksi. Kunkin hallintokunnan ja vastuuryhmän sekä konserniyhtiöiden tulee toteuttaa sisäinen valvonta näiden vahvistettujen ohjeiden ja määräysten sekä kaupungin aiemmin vahvistamien hallinnon, talouden ja valvonnan ohjeiden mukaisesti. Kukin hallintokunta ja vastuuryhmä on ohjeistettu ja edellytetty raportoivan kaupunginvaltuustolle sisäisen valvonnan toteuttamisesta ja riskien hallinnasta toimintakertomuksessaan. Hallintokunnat ja vastuuryhmät ovat antaneet toimintakertomukseensa liitetyn raportin riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestämisen ja niiden perusteella tehdyistä johtopäätöksistä. Raportit osoittavat, että riskienhallintaan on kiinnitetty huomiota ja suunnitelman mukaisia toimenpiteitä on tehty. Ohjeistusta on kuitenkin lisättävä niin, että vahvistettujen riskienhallinnan perusteiden ja hallituksen vahvistamasta suunnitelmasta ilmenevien tavoitteiden mukainen riskienhallintaprosessi saadaan toteutettua. Annettujen raporttien perusteella toiminnassa ei ole havaittu erityisiä merkittäviä riskejä. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arviointi Kaupunginvaltuusto vahvistaa valtuustokausittain strategian sekä siihen sisältyvän erillisen valtuuston tavoitekortin. Vuosittaisessa talousarviossa määritellään valtuustotason toimenpiteet strategian tavoitteiden toteuttamiseksi ja niille numeeriset tavoitearvot talousarviokaudelle. Hallintokunnat ja vastuuryhmät asettavat talousarviossa vastaavasti omat toiminnalliset tavoitteensa, joiden tulee olla linjassa valtuuston strategian kanssa. Toiminnallisten tavoitteiden toteuttamiseksi kullekin hallintokunnalle ja vastuuryhmälle myönnetään käyttötalouteen nettomääräinen määräraha. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa kaupunginhallitus määrittelee vastuuhenkilöt sekä päätöksenteon euromääräiset rajat hankintojen toteuttamisen osalta. Kaupunginhallitus ja lautakunnat hyväksyvät valtuuston hyväksymän talousarvion pohjalta käyttösuunnitelmat, joilla määritellään hallintokuntien ja vastuuryhmien sekä vastuualueiden talousarvion käyttö. Tavoite- ja tuloskortteihin kirjattujen tavoitteiden sekä käyttötalouden ja investointien toteutumista raportoidaan kaupunginvaltuustolle neljännesvuosiraportein. Toimintakertomus sisältää selvityksen tavoite- ja tuloskortteihin kirjattujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta sekä selvityksen kunkin hallintokunnan ja vastuuryhmän käyttötalouden ja investointien toteutumasta. Kaupunginjohtaja vastaa koko kaupungin organisaation asetettujen strategisten päämäärien sekä talousarviossa ja tavoitekorteissa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimialajohtajat ja vastuualueen esimiehet vastaavat toimialallaan siitä, että toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan.

18 17 Säännösten ja määräysten noudattaminen Kaupungin päätöksenteossa sekä hallinnossa on noudatettu lakia sekä hyvän hallinnon periaatteita. Talouden hallinnassa on noudatettu kuntalain ja kirjanpitolain sekä kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeita ja määräyksiä. Hankintatoimessa on noudatettu hankintalain sekä kaupungin pienhankintaohjeiden määräyksiä ja menettelytapoja. Arvioitaessa päätöksenteon ja hallinnon laillisuutta yhtenä mittarina voidaan käyttää päätöksentekoon kohdistuneiden, menestyneiden valitusten määrää. Vuonna 2014 Saarijärven kaupunginvaltuuston päätöksestä tehtiin yksi valitus. Muita hallinnollisia muutoksenhakuja ei ollut. Hallinto-oikeus antoi vuoden 2014 aikana 2 päätöstä, joissa kohteena oli Saarijärven kaupungin hallintoelinten tai viranhaltijoiden päätöksiä. Näissä päätöksissä valitukset hylättiin. Riskienhallinta Hallinnon, talouden ja valvonnan ohjeissa on määritelty ja vastuutettu kaupungin riskienhallintamenetelmät. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteissa on määritelty riskien hallinnan kokonaisvaltainen toteutus osana hallintokuntien sisäistä valvontaa ja toiminnan taloudellisuuden ja tuloksellisuuden varmistamista. Toimielimet ja konserniyhteisöt raportoivat tilikauden aikana merkittävistä riskeistään ja riskien hallinnan kehittämisestä osana toiminnan ja talouden seurantaa ja raportointia. Toimielimet esittävät kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle neljännesvuosittain raportin talousarvion toteutumisesta. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilasta ja tuloksellisuudesta toimielimet raportoivat puolivuosittain. Kuten sisäisen valvonnan osalta edellä on todettu, ohjausta hallintokunnille on edelleen tehostettava niin, että vahvistettujen riskienhallinnan perusteiden ja hallituksen vahvistamasta suunnitelmasta ilmenevien tavoitteiden mukainen riskienhallintaprosessi saadaan koko organisaatiossa toteutettua. Sopimustoiminta Kaupunginhallituksen alaisuudessa olevat sopimukset kirjataan kaupungin sähköiseen asianhallintajärjestelmään. Niiden seuranta toteutetaan järjestelmää hyväksi käyttäen. Asuntotoimen ja omistajaohjauksen hallinnoimien vuokrasopimusten kirjaaminen ja seuranta toteutetaan kiinteistönhoidon Koki-järjestelmällä. Sisäisen tarkastuksen järjestäminen Hallintokunnat nimeävät omat tarkastajat suorittamaan rahavarojen, asiakirjojen ja varastojen tarkastusta. Lautakunnat ovat saaneet tiedokseen tarkastuskertomukset. Kaupunginhallituksen keskuudestaan valitsemat kaksi jäsentä ovat vähintään kerran vuodessa ennalta ilmoittamatta suorittaneet sisäisen tarkastuksen määriteltyihin kohteisiin. Tarkastus on toteutettu ja annettu tiedoksi kaupunginhallitukselle.

19 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT (ulkoinen) euro 1000 euro Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut -3-3 Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 0 3 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) TULOSLASKELMAN TUNNUS- LUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 17,9 17,9 Vuosikate/Poistot, % Vuosikate, /asukas Asukasmäärä

20 Toiminnan rahoitus RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT euro 1000 euro Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat , 1000 e Rahavarat 1.1., 1000 e RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 v., Investointien tulorahoitus, % 109,7 124,0 Lainanhoitokate 0,95 0,94 Kassan riittävyys, pv 7,1 11,1 Asukasmäärä

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2013 VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Sisältö. Tilinpäätös 2012 1

Sisältö. Tilinpäätös 2012 1 TILINPÄÄTÖS 2012 Tasekirja Tilinpäätös 2012 1 Sisältö 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS... 3 1.1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 4 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus...

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 Kaupunginhallitus 26.3.2012 72 Kaupunginvaltuusto 18.6.2012 TASEKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT... 5 1.2

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Hyväksytty kunnanhallituksessa 23.3.2015/52 Hyväklsytty kunnanvaltuustossa 27.4.2015/11 JUUPAJOEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 1 KUOPIO 2 Sisällysluettelo Sivu 1 Toimintakertomus 1.1 Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 6 1.1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 1 Sisällys TOIMINTAKERTOMUS... 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 Savonlinnan kaupungin hallinto-organisaatio...

Lisätiedot

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 URJALAN KUNTA Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013 Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 Sisällys 1. PERUSTIETOA URJALASTA... 1 2. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 3. KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS... 4 3.1

Lisätiedot

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja Hailuodon kunta HAILUOTO Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 Kannen kuva: 15.3.2015 M. Parrila 3 Hailuodon kunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Käsittely Kunnanhallitus 30.3.2015 53 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Tilinpäätöksen on laatinut Porin kaupungin talouspalveluyksikkö. Kirjanpidon, tuloslaskelman, taseen ja

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2014 1 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2014... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013

LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 Kunnanvaltuusto 26.5.2014 SISÄLTÖ 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 1 3 TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012

TASEKIRJA. Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012 TASEKIRJA 2010 2011 Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 6 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus...

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 TILINPÄÄTÖS 2013 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

Tasekirja. Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51

Tasekirja. Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51 Tasekirja 2011 Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51 Tasekirja 2011 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT VALTUUSTOKAUDELLE

Lisätiedot

TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72

TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72 TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 1 2 PERUSTIETOA KUNNASTA JA TOIMINNAN KEHITTÄMISTAVOITTEET 3 3 OLENNAISET

Lisätiedot

Tilinpäätöksen laadinta...porin kaupungin taloushallinto Kirjanpito, tuloslaskelma, tase, ja tase-erittelyt...kuntapro Oy Kannen suunnittelu...

Tilinpäätöksen laadinta...porin kaupungin taloushallinto Kirjanpito, tuloslaskelma, tase, ja tase-erittelyt...kuntapro Oy Kannen suunnittelu... Tilinpäätöksen laadinta...porin kaupungin taloushallinto Kirjanpito, tuloslaskelma, tase, ja tase-erittelyt...kuntapro Oy Kannen suunnittelu...porin kaupungin viestintä Tilinpäätöksen painatus...porin

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2010

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2010 PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Tilinpäätöksen on laatinut Porin kaupungin talouspalveluyksikkö. Kirjanpidon, tuloslaskelman, taseen ja tase-erittelyt

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2013 Sisällys Toimintakertomus... 4 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 Kaupungin hallinto... 7 Organisaatio 31.12.2013... 7 Kaupunginvaltuusto... 8 Kaupunginhallitus...

Lisätiedot

Kaustisen kunnanhallitus 31.03.2015 73 Kaustisen kunnanvaltuusto

Kaustisen kunnanhallitus 31.03.2015 73 Kaustisen kunnanvaltuusto TILINPÄÄTÖS 2014 Kaustisen kunnanhallitus 31.03.2015 73 Kaustisen kunnanvaltuusto KAUSTISEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2014 1 Toimintakertomus sivu 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

2. 34 2.1. 34 HALLINTO- JA KEHITYSPALVELUT...

2. 34 2.1. 34 HALLINTO- JA KEHITYSPALVELUT... Tilinpäätös 1 2 1. Toimintakertomus... 5 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 5 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 5 1.1.2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 7 1.1.3.

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 1 Toimintakertomus...1. 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...1

SISÄLLYSLUETTELO. 1 Toimintakertomus...1. 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...1 TASEKIRJA 2014 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 Toimintakertomus...1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...1 1.1.1 Kunnanjohtajan katsaus...1 1.1.2 Sipoon kunnan hallinto...2 1.1.3 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 TASEKIRJA

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 TASEKIRJA HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 TASEKIRJA KAUPUNGINHALLITUS 21.3.2011 2 HEINOLAN KAUPUNKI - TASEKIRJA 2010 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 Vision täsmennys... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT

Lisätiedot

TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010

TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010 TASEKIRJA 2009 Kunnanhallitus 12.4.2010 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 6 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 6 1.1.2. Kunnan

Lisätiedot