ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013"

Transkriptio

1 ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013

2 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI muutos Henkilöstö Liikevaihto ,1 % Liikevoitto ,9 % Poistot ,1 % Investoinnit ,7 % Nettokorot ,1 % Tilikauden voitto ,2 % Liikevoitto % 8,7 12,3 Maksuvalmius 3,6 4,2 Sähkön siirto 1000 kwh ,0 % 20 kv:n johtotyömaa Niskakangas, Alajärvi 2

3 3 Henkilöstöä vierailulla Fortumin Muhoksen voimalaitoksella

4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Toimintavuoden normaalia lämpimämmän sään takia Suomen sähkönkulutus pieneni edellisvuodesta noin prosentin verran. Omassa jakeluverkossamme vähennys oli viitisen prosenttia. Syynä meilläkin oli lämmin vuosi ja toisaalta teollisuuden vähentynyt sähkön käyttö. Valtakunnassa teollisuuden sähkön käyttö tosin lisääntyi toimintavuonna prosentin verran, mutta muilla sektoreilla kulutus väheni 2,5 prosenttia. Joulukuussa sähköä käytettiin peräti 7 prosenttia edellisvuotta vähemmän nimenomaan leudomman sään vuoksi. Suomi kulutti sähköä yhteensä 83,9 terawattituntia, josta nettotuonnilla katettiin noin viidennes ja omalla tuotannolla neljä viidesosaa. Sähkön ja lämmön yhteistuotannon osuus oli 28 prosenttia, ydinvoiman 27 prosenttia, vesivoiman 15 sekä hiili- ja muu lauhdutusvoiman vajaat 10 prosenttia. Tuulivoiman osuus jäi noin prosenttiin. Loppuvuoden myrskyt olivat pahimpia pitkään aikaan. Varsinkin marraskuussa riehunut Eino-myrsky kaatoi paljon puita sähkölinjoille aiheuttaen pitkiä sähkökatkoja. Pahimmillaan valtakunnassa oli yli kuluttajaa vailla sähköä. Myös omalla jakelualueellamme Eino puhalsi hyvin voimakkaana. Selvisimme kuitenkin myrskystä niin, että emme joutuneet maksamaan asiakkaillemme sähkömarkkinalain edellyttämiä korvauksia. Omat korjauskustannuksemme kyllä nousivat kohtalaisen suuriksi. Havaitsimme, että emme voi tukeutua naapurilaitosten apuun, vaan on selvittävä omin voimin esimerkiksi sopimusmetsureiden avulla. Häiriöviestintää on myös parannettava erilaisin keinoin. Syyskuun alussa astui voimaan uusi sähkömarkkinalaki, mikä edellyttää sähkön toimitusvarmuuden parantamista vaiheittain vuoteen 2028 saakka. Tämän vuoksi verkkoinvestointimme lisääntyvät tulevina vuosina. Syksyllä teimme päätöksen olla edelleen mukana Fennovoiman ydinvoimahankkeessa sen siirtyessä parin vuoden kuluttua rakentamisvaiheeseen. Kesällä päästötön sähkön hankintakapasiteettimme lisääntyi Ruotsista hankittujen vesivoimaosuuksien myötä. Yhtiön liikevaihto oli noin 7,7 ja voitto 0,5 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi edellisvuodesta yli miljoonalla eurolla pääasiassa sähkön pörssimyynnin lisääntymisen vuoksi. Viime vuonna markkinahinta oli kuitenkin niin alhainen, että pörssiin myynnin kate jäi hyvin pieneksi eikä sillä ollut merkittävää vaikutusta sähkön myynnin tulokseen. Verkossa siirretyn sähkön määrä pienenemisestä huolimatta sähkön siirron tulos oli lievästi edellisvuotta parempi johtuen korkeammista hinnoista. Tapio Keckman toimitusjohtaja 4

5 TULEVA TOIMINTA 5

6 TULEVA TOIMINTA Fennovoiman ydinvoimalaitoshankkeesta tehdään todennäköisesti lopullinen investointipäätös ensi vuonna ja sen jälkeen alkaa rakentaminen parin seuraavan vuoden kuluessa. Laitoksen suunniteltu sähkön tuotanto alkaa vuonna EPV Energia Oy:n monista tuulivoimahankkeista jotkut edennevät investointipäätösvaiheeseen kohtalaisen nopeasti. EPV:ssä käynnistynee muitakin voimalaitoshankkeita. Näissä hankkeissa mukana olo harkitaan tapauskohtaisesti. Syksyllä voimaan astuneen uuden sähkömarkkinalain edellyttämä sähköverkon pitkän tähtäimen kehityssuunnitelma valmistuu seuraavan vuoden kesällä. Lain vaatimusten mukaan vuoden 2028 loppuun mennessä on taattava, etteivät myrsky ja lumikuormat aiheuta yli kuusi tuntia kestäviä katkoja asemakaava-alueella oleville asiakkaille eikä muualla yli 36 tuntia kestäviä katkoja. Verkon kehittäminen etenee vaiheittain siten, että vuoden 2019 loppuun mennessä lain vaatimuksen piirissä on oltava vähintään 50 prosenttia kuluttajista ja seuraavilla 25 prosentilla vaatimukset on täytyttävä vuoden 2023 loppuun mennessä. Energiavirasto seuraa suunnitelman toteuttamista. HALLINTO Yhtiökokous Alajärven Sähkö Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Alajärven kirkontuvassa Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pentti Hietala ja sihteeriksi Risto Hannula. Kokouksessa oli edustettuna 30 yhtiön osakasta. Heidän omistamiensa osakkeiden määrä oli 1384 kpl ja osakkeiden antama äänimäärä Kokouksessa käsiteltiin vuosikokoukselle kuuluvat asiat. Tuloslaskelma ja tase hyväksyttiin ja tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus. Päätettiin jakaa osinkoa 20 euroa sekä A- että B-sarjan osakkeelle hallituksen esityksen mukaisesti. Hallituksen erovuorossa olleet jäsenet Keijo Rintamäki ja Tuomo Levijoki valittiin uudelleen. Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin Martti Matintupa ja varalle Erkki Koivisto. Hallitus Hallituksen kokoonpano on kertomusvuonna ollut seuraava: Maanviljelijä Ari Autio jäsen Tuotepäällikkö Jukka Joensuu jäsen Alue-edustaja Tuomo Levijoki jäsen Notaari Keijo Rintamäki jäsen Eläkeläinen Pertti Väänänen puheenjohtaja Hallitus on pitänyt toimintavuoden aikana 8 kokousta ja niissä tehdyistä päätöksistä on kirjoitettu 66 pöytäkirjan pykälää. Hallinnollinen tarkastustoiminta Yhtiökokouksen valitsemina tilintarkastajina ovat toimineet: Toimitusjohtaja, HTM Martti Matintupa varsinainen Toimitusjohtaja, HTM Erkki Koivisto vara Vuoden 2013 tilien ja hallinnon lopputarkastus pidettiin Tämän lisäksi on suoritettu tositteiden tarkastuksia eri aikoina. 6

7 Jäsenyydet ja osakkuudet Alajärven Sähkö Oy on jäsenenä tai osakkaana seuraavissa yhteisöissä: Alajärven Lämpö Oy Alajärven Osuuspankki Alajärven Puhelinosuuskunta Alajärven Vesiosuuskunta Alajärven Yrittäjät ry Etelä-Pohjanmaan Kauppakamari EPV Energia Oy Fincopower Oy Energiateollisuus ry Järvikartano Oy Järviseudun Jäähalli Oy Järviseudun Paikallisradio Oy Järviseudun Tenniskeskus Oy Voimajunkkarit Oy Voimapiha Oy HENKILÖSTÖ Henkilömäärä Yhtiön palveluksessa oli vuoden aikana vakinaista henkilökuntaa 17 henkilöä. Lisäksi oli tilapäisessä työsuhteessa yhteensä kaksi henkilöä, joiden työaika vastasi noin yhtä henkilötyövuotta. Koulutustoiminta Asiakaspalvelujärjestelmän, kaukoluentajärjestelmän ja taloushallinnon ohjelmien toimittajat kouluttivat niiden käyttäjiä. Verkkotoiminnan henkilöstö osallistui sähkötyöturvallisuus- ja tulityökorttikoulutukseen sekä verkostomessuihin Tampereella. 7

8 TALOUDEN TUNNUSLUKUJA 8

9 TASEEN RAKENNE % VASTAAVAA VASTAAVAA 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Muu 07 omais. 08 Verkosto 09 Vaihto- om 10 Rah. 11 om Muu omais. Verkosto Vaihto- om Rah. om. 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % VASTATTAVAA VASTATTAVAA 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Oma 07 po Varaukset 08 LiiCymismaks Pitkäaik 11 Lyhytaik Oma po Varaukset LiiCymismaks Pitkäaik Lyhytaik. 9

10 TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,89 Liiketoiminnan muut tuotot , ,71 Materiaalit ja palvelut: Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,62 Varaston lisäys(-)/vähennys(+) , ,08 Ulkopuoliset palvelut , , , ,76 Henkilöstökulut: Palkat ja palkkiot , ,12 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,63 Muut henkilösivukulut , , , ,29 Poistot ja arvonalennukset: Suunnitelman mukaiset poistot , ,52 Liiketoiminnan muut kulut , ,94 * LIIKEVOITTO , ,09 Muut korko- ja rahoitustuotot , ,82 Korko- ja muut rahoituskulut ,10 * VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA , ,91 Tilinpäätössiirrot: Poistoeron lisäys(-) / vähennys(+) , ,87 Tuloverot , ,57 *** TILIKAUDEN VOITTO , ,47 10

11 TASE V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet: Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,45 Aineelliset hyödykkeet: Maa- ja vesialueet , ,27 Rakennukset ja rakennelmat , ,77 Voimalaitosten koneet ja laitteet , ,37 Siirto- ja jakeluverkosto , ,37 Koneet ja kalusto , , , ,83 Sijoitukset: Osakkeet ja osuudet , , , ,89 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus: Aineet ja tarvikkeet , ,89 Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,81 Siirtosaamiset , , , ,59 Rahoitusarvopaperit Muut osakkeet ja osuudet , ,97 Muut arvopaperit , , , ,97 Rahat ja pankkisaamiset , ,43 * YHTEENSÄ , ,05 11

12 TASE V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Ylikurssirahasto 615,00 615,00 Vararahasto , ,72 Muut rahastot , ,96 Sijoitetun pääoman rahasto , ,00 Edellisten tilik. voitto/tappio , ,30 Tilikauden voitto/tappio , , , ,45 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , , , ,25 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta ,00 Liittymismaksut , , , ,23 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta ,00 Ostovelat , ,67 Muut velat , ,79 Siirtovelat , , , ,12 * YHTEENSÄ , ,05 12

13 RAHOITUSLASKELMA V V VAROJEN HANKINTA TULORAHOITUS Liikevoitto , ,09 Poistot , ,52 Korko ja osinkotulot , , , ,43 PÄÄOMARAHOITUS Pitkäaik.lainojen nosto ,00 Oman pääoman muutos 41830, ,00 Liittymismaksut , , , ,21 YHTEENSÄ , ,64 VAROJEN KÄYTTÖ VOITONJAKO Vieraan pääoman kulut Pitkäaik.lainojen lyh ,00 0 Maksetut korot 11414,10 0 Maksetut verot , ,57 Maksetut osingot , ,00 Omien osakkeiden hank 0, , , ,77 INVESTOINNIT Osakkeet , ,00 Rakennukset 0,00 0,00 Sähköverkosto , ,54 Voimal koneet ja laitteet 0,00 0,00 Muut koneet ja kalusto 7336, ,92 Muut pitkävaik.menot 0, , , ,46 PÄÄOMAN PALAUTUKSET Nettokäyttöpääoman muutos , ,41 YHTEENSÄ , ,64 Rahoitusomaisuuden lis. -väh , ,61 Vaihto-omaisuuden lis. - väh , ,08 Vieraan pääoman lis. + väh , ,28 Nettokäyttöpääoman muutos , ,41 13

14 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Arvostusperiaatteet ja menetelmät Yhtiön pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelman mukaisilla poistoilla vähennettyyn hankintamenoonsa. Yhtiön pysyvien vastaavien sijoitukset on arvostettu hankintamenoonsa. Vaihtuvien vastaavien vaihto-omaisuus on arvostettu muuttuvaan hankintamenoonsa noudattaen KPL:n mukaista alimman arvon periaatetta. Saamiset on arvostettu nimellisarvoonsa ja rahoitusarvopaperit hankintamenoonsa tai tätä alempaan todennäköiseen arvoonsa. Velat on arvostettu nimellisarvoonsa. Jaksotusperiaatteet ja menetelmät Yhtiön pysyviin vastaaviin kuuluvien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenot poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Hyödyke arvioitu pitoaika poistoprosentti ja menetelmä Rakennukset v. 4 %,7%/menojäännöspoisto Voimalaitos 20 v. 5 %/ tasapoisto Jakeluverkosto 30 v. 3.3 %/ tasapoisto Koneet ja kalusto 8 v. 25 % / menojäännöspoisto Muut pitkävaikutteiset menot 5 v. 20 % / tasapoisto Johtoaluekorvaukset 10 v. 10 % / tasapoisto Poistoperiaatteissa ei ole muutoksia tilikaudella. Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Liikevaihdon jakautuma (1.000 euroa) v v Sähkön myynti Sähkön siirto Muut tulot Osinkotuottojen, korkotuottojen ja korkokulujen yhteismäärät Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Muut korko- ja rahoitustuotot Korkokulut ja muut rahoituskulut

15 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Oman pääoman erittely Osakepääoma 1.1 Osakepääoma , ,00 Ylikurssirahasto ,00 615,00 Ylikurssirahasto ,00 615,00 Vararahasto , ,72 Vararahasto , ,72 Kunnossapitorahasto , ,96 Kunnossapitorahasto , ,96 Vapaan oman pääoman rahasto , ,00 Vapaan oman pääoman rahasto , , Edellisten tilikausien voitto , ,50 Nostamattomat osingot , ,00 Jaetut osingot , ,00 Ostettu omia osakkeita ,20 Edellisten tilikausien voitto , ,30 Tilikauden voitto , ,47 Oma pääoma yhteensä , ,45 Vakuudet ja vastuusitoumukset Taloudelliset vastuut, joita ei ole merkitty taseeseen Alajärven Sähkö Oy on sitoutunut kahteen ydinvoimahankkeeseen. Teollisuuden Voima Oy:n hankkeeseen osallistuminen tapahtuu EPV Energia Oy:n kautta ja Fennovoima Oy:n hankkeeseen Voimajunkkarit Oy:n kautta, mikä puolestaan on Voimaosakeyhtiö SF:n osakas. Hankkeet rahoitetaan pääosin lainarahoituksella, minkä lisäksi osallistujilta kerätään omaa pääomaa. Tämänhetkisen käsityksen mukaan hankkeet toteutetaan lähes samaan aikaan, mistä johtuen Alajärven Sähkö Oy:n vuotuiset kustannukset ovat suunnitteluvaiheen ( ) aikana noin puoli miljoonaa euroa vuodessa ja rakennusvaiheen ( ) aikana noin miljoona euroa vuodessa. Liitetiedot henkilöstöstä ja toimielinten jäsenistä Henkilöstön lukumäärä Tilikauden aikana yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 18 henkilöä, jakautuen 10 toimihenkilöön ja 8 työntekijään. 15

16 Omistus muissa yrityksissä Yhtiö Osakkeita kpl Osuus osakkeista % EPV Energia Oy ,31 Voimajunkkarit Oy ,5 Voimapiha Oy Alajärven Lämpö Oy Järvikartano Oy 220 Vakuudet ja vastuusitoumukset Velat, joista on annettu vakuus velan määrä Annetut yrityskiinnitykset Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 LIIKETOIMINTOJEN ERIYTTÄMINEN Alajärven Sähkö Oy:n harjoittamat sähkömarkkinalaissa tarkoitetut eriytettävät liiketoiminnat ovat sähköverkkotoiminta, sähkön myyntitoiminta mukaan lukien sähkön tuotantotoiminta sekä muut liiketoiminnot. Jäljempänä esitetään eriytetyt sähkön myyntitoiminnan tuloslaskelma ja tase sekä sähköverkkotoiminnan tuloslaskelma ja tase. Eriyttämisperiaatteet Tuloslaskelman eriyttäminen on toteutettu aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Pääosa kirjanpidon tapahtumista on kohdistettu suoraan eriytettäville toiminnoille kustannuspaikkajakoa käyttäen. Yhteiset kulut on jaettu puoliksi myynti- ja verkkotoiminnan kuluiksi kuten myös hallinnon palkat sosiaalikuluineen. Yhteiset kiinteistökulut on jaettu kustannuspaikoille lattia-pinta-alojen suhteessa. Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet on esitetty edellä. Oma pääoma on jaettu kustannuspaikoille niiden pysyvien vastaavien suhteessa. Rahavaroja on käytetty taseen tasauseränä. Verkkotoiminnan henkilöstö Verkkotoiminnan henkilömäärä oli keskimäärin 12 henkilöä, edellisenä vuonna 12 henkilöä. Verkkotoiminnan investoinnit ja tunnusluvut Rakennukset 0 siirto- ja jakeluverkosto koneet ja kalusto muut pitkävaikutteiset menot Verkkotoiminnan sijoitetun pääoman tuotto oli 1,5 %. 16

17 TULOSLASKELMA SÄHKÖN MYYNTI LIIKEVAIHTO , ,84 Liiketoiminnan muut tuotot 780, ,40 Materiaalit ja palvelut: Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,77 Varaston lisäys 0,00 0,00 Ulkopuoliset palvelut 8 521, , , ,92 Henkilöstökulut: Palkat ja palkkiot , ,77 Henkilösivukulut , , , ,17 Poistot ja arvonalennukset: Suunitelman mukaiset poistot , ,55 Liiketoiminnan muut kulut , ,00 * LIIKEVOITTO , ,60 Muut korko- ja rahoitustuotot , ,07 Korko- ja muut rahoituskulut * VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA , ,67 Tilinpäätössiirrot: Poistoeron lisäys(-) / vähennys(+) , ,10 Tuloverot , ,09 *** TILIKAUDEN VOITTO , ,68 17

18 TULOSLASKELMA VERKKOTOIMINTA LIIKEVAIHTO , ,02 Liiketoiminnan muut tuotot , ,82 Materiaalit ja palvelut: Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,43 Häviösähkö , ,55 Varaston lisäys(-)/vähennys(+) , ,13 Ulkopuoliset palvelut Verkkopalvelumaksut , ,34 Muut ulkopuoliset palvelut , , , ,92 Henkilöstökulut: Palkat ja palkkiot , ,68 Henkilösivukulut , , , ,36 Poistot ja arvonalennukset: Suunnitelman mukaiset poistot Sähköverkon hyödykkeistä , ,12 Muista pysyvien vastaavien hyödykk , , , ,97 Liiketoiminnan muut kulut , ,89 * LIIKEVOITTO , ,70 Muut korko- ja rahoitustuotot , ,75 Korko- ja muut rahoituskulut 11,15 * VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA , ,45 Tilinpäätössiirrot: Poistoeron lisäys(-) / vähennys(+) , ,97 Tuloverot 5 159,37 0,00 *** TILIKAUDEN VOITTO ,31 25,48 18

19 TASE VERKKOTOIMINTA V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet: Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,05 Aineelliset hyödykkeet: Maa- ja vesialueet , ,67 Rakennukset ja rakennelmat , ,77 Siirto- ja jakeluverkosto , ,37 Koneet ja kalusto , , , ,61 Sijoitukset: Osakkeet ja osuudet , , , ,52 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus: Aineet ja tarvikkeet , , , ,12 Lyhytaikaiset saamiset: Myyntisaamiset , ,63 Siirtosaamiset 6 976, ,00 Sisäiset saamiset , , , ,63 Rahoitusarvopaperit , ,97 Rahat ja pankkisaamiset , ,39 * YHTEENSÄ , ,29 19

20 TASE VERKKOTOIMINTA V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Osuus yhtiön omasta pääomasta , ,84 Edellisten tilik. voitto/tappio , ,79 Tilikauden voitto/tappio ,31 25, , ,11 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , , , ,15 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Liittymismaksut , , , ,23 Lyhytaikainen vieras pääoma Ostovelat , ,80 Muut velat , ,00 Siirtovelat , , , ,80 * YHTEENSÄ , ,29 20

21 OSAKEYHTIÖLAIN TARKOITTAMAT TOIMINTAKERTOMUSTIEDOT Yhtiön osakkeet osakelajeittain Rekisteröity Kpl Äänivalta/kpl A-sarja B-sarja Yhteensä 9830 Yhtiö omistaa omia osakkeita seuraavasti: Kpl Osuus osakepääomasta % A-sarja 35 0,6 B-sarja 37 1,0 Yhteensä 72 0,7 Laskelma jakokelpoisesta vapaasta omasta pääomasta kunnossapitorahasto ,96 sijoitetun vapaan oman pääoman ,00 rahasto edellisten tilikausien voitto ,77 tilikauden voitto ,75 jakokelpoinen vapaa oma pääoma ,48 Hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi Hallitus esittää, että tilikauden voitosta ,75 jaetaan osinkoa 20,00 euroa osakkeelta eli yhteensä ,00 euroa ja että muu osa voitosta siirretään voittovarojen tilille. Osingonjako ei vaaranna yhtiön maksukykyä. Kirjanpitokirjat Tasekirja sidottuna kirjana ja tase-erittelyt nidottuna Tililuettelo Päiväkirjat ATK-listoina Pääkirjat Tuloslaskelma ja tase Reskontraerittelyt Tositelajit ja säilyttämistapa 1.Muistiotositteet paperitositteina 2.Myyntitositteet 3.Ostotositteet 4.Palkkatositteet 5.Kirjanpitotositteet 6. Kassasuoritukset 21

22 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS Alajärvellä 24. maaliskuuta 2014 Pertti Väänänen Tuomo Levijoki Keijo Rintamäki Jukka Joensuu Ari Autio Tapio Keckman TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Alajärvellä 08. huhtikuuta 2014 Martti Matintupa HTM 22

23 SÄHKÖN TUOTANTO- JA JAKELULAITTEISTO Sähköasemat Hoisko Sänkiaho 110/20 kv 110/20 kv Voimalaitokset Koskenvarren vesivoimalaitos Sänkiahon diesel-laitokset 1 MVA. 2,5 MVA. MUUNTAMOT Vuoden 2013 lopussa yhtiöllä oli jakelumuuntamoita: - pylväsasennuksessa 322 kpl. - puistomuuntamoita 47 kpl. - kiinteistömuuntamoita 1 kpl. - asiakkaan omistamia kiinteistömuuntamoita 3 kpl. - asiakkaan omistamia puistomuuntamoita 3 kpl Yhteensä 376 kpl. JAKELUVERKOSTO Suurjänniteverkosto Puistomuuntamoita rakennettiin yht. 4 kpl, 3 kpl haja-asutusalueelle ja 1 kpl ABC-huoltamolle. Maakaapelia 20 kv rakennettiin 3,3 km. Varayhteys Niittykummusta Kanaharjuun aloitettiin. S-marketin muuntamohaara ja Urheilupuiston ja Teollisuusalueen kaapelointi valmistui. Niskakankaantien varteen aloitettiin 20 kv pas-johdon rakentaminen, kokonaispituus n. 4 km. Johtoraivaukset kohdistettiin Kaartusen ja Levijoen/Korteperän lähtöihin.. Pienjänniteverkosto Pienjänniteverkostoon rakennettiin liittymien vaatimat lisäykset. Urheilupuiston kaapelointi saatiin päätökseen. Mikinpuro2-kaava-alueen kaapelointi suoritettiin. Niittykummun alueella kaapelointia suoritettiin Alajärven Puhelinosuuskunnan kanssa. Johtoraivauksia suoritettiin Möksyn ja Hoiskon välillä. Johtoverkostoa oli kv:n johdot 382 km. - pienjännitejohdot 541 km. Yhteensä 923 km. 23

24 SÄHKÖN SIIRTO 2013 Tariffeittain Käyttäjät Siirto kpl MWh Yleissiirto Aikasiirto Pj-tehosiirto Sj-tehosiirto Yhteensä Kuluttajaryhmittäin Käyttäjät Siirto kpl MWh Yksityinen Maatalous Jalostus Palvelu Julkinen Yhteensä

25 Kuluttajat 5123 kpl 1% 1% 6 % 2% 2% % % Yksityinen Yksityinen Maatalous Maatalous Jalostus Jalostus Palvelu Palvelu Julkinen Julkinen Siirto MWh % 4 % % % % Yksityinen Yksityinen Maatalous Maatalous Jalostus Jalostus Palvelu Palvelu Julkinen Julkinen 25

26 SÄHKÖN SIIRTO KUUKAUSITTAIN 2013 Energia muutos muutos Teho Muutos muutos kuukausi MWh MWh % kw kw % Tammikuu ,5% ,8 % Helmikuu ,0% ,7 % Maaliskuu ,4% ,9 % Huhtikuu ,9% ,1 % Toukokuu ,7% ,1 % Kesäkuu ,1% ,4 % Heinäkuu ,6% ,5 % Elokuu ,7% ,3 % Syyskuu ,4% ,2 % Lokakuu ,4% ,1 % Marraskuu ,1% ,7 % Joulukuu ,8% ,5 % Suurin teho 14.3 klo 11 kw Yhteensä ,0% Osto Vesi ,1% Diesel 0 Yhteensä ,1% 26

27 SÄHKÖN SIIRTO 2013 MWh tam hel maa huh tou kes hei elo syy lok mar jou siirto 13 Edell.vuosi 27

28 SÄHKÖN SIIRTO KUUKAUSITTAIN MWh 12000! 10000! 8000! 6000! 4000! 2000! 0!! tam!! hel!! maa!! huh!! tou!! kes!! hei!! elo!! syy!! lok!! mar!! jou! 2009! 2010! 2011! 2012! 2013! 28

29 Sähkön kulutuksen muutokset Suomessa muutos 2012/2013-1,3 TWh 29

30 Sähkön nettohankinta Suomessa ,9 TWh 30

31 Sähkön hankinta energialähteittäin ,9 TWh 31

32 Sähkön kokonaiskulutus Suomessa vuonna ,9 TWh

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S VUOSIKERTOMUS 2014 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI Liikevaihto pieneni johtuen osakkuusähkön alhaisesta markkinahinnasta ja edellisvuonna saadusta tuulivoiman liittymismaksusta. Sähkön siirron määrä kasvoi 2 %

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 213-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 213...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 9 Tuloslaskelma...s. 11 Tase...s. 12 Rahoituslaskelma...s.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

SISÄLTÖ KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA.

SISÄLTÖ KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA. 2013 VUOSIKERTOMUS SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA. 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Yrityshallinto 7 Organisaatio 8 Henkilöstö ja koulutus

Lisätiedot

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Emoyhtiö Tase 13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni ......................................................... Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni................................................... Sisällys Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin

Lisätiedot

Vuosi 2014. 2 Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS. Henkilöstö 48. Sähköasiakkaita 14 926 Sähkön jakelualue 90.7 km 2. Kaukolämpöasiakkaita 433

Vuosi 2014. 2 Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS. Henkilöstö 48. Sähköasiakkaita 14 926 Sähkön jakelualue 90.7 km 2. Kaukolämpöasiakkaita 433 VUOSIKERTOMUS 2014 Vuosi 2014 Liikevaihto 16.1 Me Henkilöstö 48 Sähkön siirto 163.0 GWh Sähköasiakkaita 14 926 Sähkön jakelualue 90.7 km 2 Kaukolämmön myynti 147.4 GWh Kaukolämpöasiakkaita 433 Kansikuva:

Lisätiedot

I 9 TASEKIRJA 31.12,2014. Tase-erittelyt

I 9 TASEKIRJA 31.12,2014. Tase-erittelyt Pieksånkosken vesiosuuskunta 01.01.201 4-31.12.2014 1(1e) Pieksånkosken vesiosuuskunta Våänänen Pekka Rannanmäentie 64 73360 Pajulahti TASEKIRJA 31.12,2014 Sisällys Vuosikertomus Tase Tuloslaskelma Liitetiedot

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03 Vuosikertomus 2003 avainluvut Liikevaihto, MEur 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 8 7 6 5 4 3 2 1 Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur Tulos/Osake (EPS), Eur 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0 99 00 01

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS 1.1. 31.12. 1.1. 31.12. Liite 2011 2010 Liikevaihto 1 1 165,2 1 167,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,2 0,2 Liiketoiminnan muut tuotot 2 201,3 7,9

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2009 Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab Sisältö Toimitusjohtajan katsaus............................ 4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

4 5 Vuosikertomus 2014 Kuopion Energia Oy

4 5 Vuosikertomus 2014 Kuopion Energia Oy Vuosikertomus 214 Kuopion Energia muodostuu Kuopion Energia Oy:stä ja Kuopion Energia Liikelaitoksesta, jotka ovat kokonaan Kuopion kaupungin omistuksessa. Kuopion Energialla on noin 46 sähkö- ja 5 8 kaukolämpöasiakasta.

Lisätiedot

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 TULOSLASKELMA JA TASE ALKO KONSERNI TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 1 180,0 1 175,3 Liiketoiminnan muut tuotot 3,1 3,6 Materiaalit ja palvelut

Lisätiedot

Vuosi 2013. Liikevaihto 16,8 M Henkilöstö 55. Sähköasiakkaita 14938 Sähkön jakelualue 90,7 km 2 Kaukolämmön myynti 150,1 GWh Kaukolämpöasiakkaita 429

Vuosi 2013. Liikevaihto 16,8 M Henkilöstö 55. Sähköasiakkaita 14938 Sähkön jakelualue 90,7 km 2 Kaukolämmön myynti 150,1 GWh Kaukolämpöasiakkaita 429 VUOSIKERTOMUS 2013 2013 VUOSIKERTOMUS KEMIN ENERGIA OY Vuosi 2013 Liikevaihto 16,8 M Henkilöstö 55 Sähkön siirto 166,8 GWh Sähköasiakkaita 14938 Sähkön jakelualue 90,7 km 2 Kaukolämmön myynti 150,1 GWh

Lisätiedot

LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y

LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y VUOSIKERTOMUS 2013 LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y 1 SISÄLTÖ SIVU TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1 1.0 HALLITUKSEN KERTOMUS TOIMINNASTA 3 2.0 TALOUDELLINEN TULOS 5 3.0 INVESTOINNIT JA RAHOITUS 5 4.0 RAKENNUSTOIMINTA

Lisätiedot

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2013 ESP:n 120 v. juhlatilaisuuksia Sylvään koululla, Vexve Areenalla ja Myllymaan urheilutalolla syksyllä 2013 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia)

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) 1 (26) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ

TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2003-31.12.2003 TASEKIRJA TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2003-31.12.2003

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010. Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö

VUOSIKERTOMUS 2010. Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö VUOSIKERTOMUS 2010 Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö 2 (21) 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Päättynyt tilikausi oli Ikaalisten Parkanon Puhelin Osakeyhtiön, IPP:n: 118:s. Yrityksen asema televiestintämarkkinoilla

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kiteen Lämpö Oy Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013

Kiteen Lämpö Oy Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 KITEEN LÄMPÖ OY TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 SISÄLLYSLUETTELO OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA JA SEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN (KPL 3:1.6)... 3 ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ... 5 ARVIO

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2012 SISÄLTÖ:

VUOSIKATSAUS 2012 SISÄLTÖ: VUOSIKATSAUS 2012 VUOSIKATSAUS 2012 SISÄLTÖ: Toimitusjohtajan katsaus... 3 Toimintakertomustiedot... 7 Vauhdikas 100-vuotisjuhlavuosi... 8 Emoyhtiön tuloslaskelma... 10 Emoyhtiön tase... 11 Sähköverkkotoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010

TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010 SSP Yhtiöt Oy TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010 SSP Yhtiöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 3 TASEKIRJA 13 TULOSLASKELMA 14 TASE 15 RAHOITUSLASKELMA 16 LIITETIEDOT 17 1. TILINPÄÄTÖKSEN LAAJUUS JA

Lisätiedot

vuosikertomus toimitusjohtajan katsaus

vuosikertomus toimitusjohtajan katsaus vuosikertomus 2010 toimitusjohtajan katsaus Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Toimintakertomus 2010 5 Emoyhtiön tuloslaskelma ja tase 9 Emoyhtiön rahoituslaskelma 12 Konsernin tuloslaskelma ja tase 13

Lisätiedot