ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013"

Transkriptio

1 ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013

2 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI muutos Henkilöstö Liikevaihto ,1 % Liikevoitto ,9 % Poistot ,1 % Investoinnit ,7 % Nettokorot ,1 % Tilikauden voitto ,2 % Liikevoitto % 8,7 12,3 Maksuvalmius 3,6 4,2 Sähkön siirto 1000 kwh ,0 % 20 kv:n johtotyömaa Niskakangas, Alajärvi 2

3 3 Henkilöstöä vierailulla Fortumin Muhoksen voimalaitoksella

4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Toimintavuoden normaalia lämpimämmän sään takia Suomen sähkönkulutus pieneni edellisvuodesta noin prosentin verran. Omassa jakeluverkossamme vähennys oli viitisen prosenttia. Syynä meilläkin oli lämmin vuosi ja toisaalta teollisuuden vähentynyt sähkön käyttö. Valtakunnassa teollisuuden sähkön käyttö tosin lisääntyi toimintavuonna prosentin verran, mutta muilla sektoreilla kulutus väheni 2,5 prosenttia. Joulukuussa sähköä käytettiin peräti 7 prosenttia edellisvuotta vähemmän nimenomaan leudomman sään vuoksi. Suomi kulutti sähköä yhteensä 83,9 terawattituntia, josta nettotuonnilla katettiin noin viidennes ja omalla tuotannolla neljä viidesosaa. Sähkön ja lämmön yhteistuotannon osuus oli 28 prosenttia, ydinvoiman 27 prosenttia, vesivoiman 15 sekä hiili- ja muu lauhdutusvoiman vajaat 10 prosenttia. Tuulivoiman osuus jäi noin prosenttiin. Loppuvuoden myrskyt olivat pahimpia pitkään aikaan. Varsinkin marraskuussa riehunut Eino-myrsky kaatoi paljon puita sähkölinjoille aiheuttaen pitkiä sähkökatkoja. Pahimmillaan valtakunnassa oli yli kuluttajaa vailla sähköä. Myös omalla jakelualueellamme Eino puhalsi hyvin voimakkaana. Selvisimme kuitenkin myrskystä niin, että emme joutuneet maksamaan asiakkaillemme sähkömarkkinalain edellyttämiä korvauksia. Omat korjauskustannuksemme kyllä nousivat kohtalaisen suuriksi. Havaitsimme, että emme voi tukeutua naapurilaitosten apuun, vaan on selvittävä omin voimin esimerkiksi sopimusmetsureiden avulla. Häiriöviestintää on myös parannettava erilaisin keinoin. Syyskuun alussa astui voimaan uusi sähkömarkkinalaki, mikä edellyttää sähkön toimitusvarmuuden parantamista vaiheittain vuoteen 2028 saakka. Tämän vuoksi verkkoinvestointimme lisääntyvät tulevina vuosina. Syksyllä teimme päätöksen olla edelleen mukana Fennovoiman ydinvoimahankkeessa sen siirtyessä parin vuoden kuluttua rakentamisvaiheeseen. Kesällä päästötön sähkön hankintakapasiteettimme lisääntyi Ruotsista hankittujen vesivoimaosuuksien myötä. Yhtiön liikevaihto oli noin 7,7 ja voitto 0,5 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi edellisvuodesta yli miljoonalla eurolla pääasiassa sähkön pörssimyynnin lisääntymisen vuoksi. Viime vuonna markkinahinta oli kuitenkin niin alhainen, että pörssiin myynnin kate jäi hyvin pieneksi eikä sillä ollut merkittävää vaikutusta sähkön myynnin tulokseen. Verkossa siirretyn sähkön määrä pienenemisestä huolimatta sähkön siirron tulos oli lievästi edellisvuotta parempi johtuen korkeammista hinnoista. Tapio Keckman toimitusjohtaja 4

5 TULEVA TOIMINTA 5

6 TULEVA TOIMINTA Fennovoiman ydinvoimalaitoshankkeesta tehdään todennäköisesti lopullinen investointipäätös ensi vuonna ja sen jälkeen alkaa rakentaminen parin seuraavan vuoden kuluessa. Laitoksen suunniteltu sähkön tuotanto alkaa vuonna EPV Energia Oy:n monista tuulivoimahankkeista jotkut edennevät investointipäätösvaiheeseen kohtalaisen nopeasti. EPV:ssä käynnistynee muitakin voimalaitoshankkeita. Näissä hankkeissa mukana olo harkitaan tapauskohtaisesti. Syksyllä voimaan astuneen uuden sähkömarkkinalain edellyttämä sähköverkon pitkän tähtäimen kehityssuunnitelma valmistuu seuraavan vuoden kesällä. Lain vaatimusten mukaan vuoden 2028 loppuun mennessä on taattava, etteivät myrsky ja lumikuormat aiheuta yli kuusi tuntia kestäviä katkoja asemakaava-alueella oleville asiakkaille eikä muualla yli 36 tuntia kestäviä katkoja. Verkon kehittäminen etenee vaiheittain siten, että vuoden 2019 loppuun mennessä lain vaatimuksen piirissä on oltava vähintään 50 prosenttia kuluttajista ja seuraavilla 25 prosentilla vaatimukset on täytyttävä vuoden 2023 loppuun mennessä. Energiavirasto seuraa suunnitelman toteuttamista. HALLINTO Yhtiökokous Alajärven Sähkö Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Alajärven kirkontuvassa Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pentti Hietala ja sihteeriksi Risto Hannula. Kokouksessa oli edustettuna 30 yhtiön osakasta. Heidän omistamiensa osakkeiden määrä oli 1384 kpl ja osakkeiden antama äänimäärä Kokouksessa käsiteltiin vuosikokoukselle kuuluvat asiat. Tuloslaskelma ja tase hyväksyttiin ja tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus. Päätettiin jakaa osinkoa 20 euroa sekä A- että B-sarjan osakkeelle hallituksen esityksen mukaisesti. Hallituksen erovuorossa olleet jäsenet Keijo Rintamäki ja Tuomo Levijoki valittiin uudelleen. Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin Martti Matintupa ja varalle Erkki Koivisto. Hallitus Hallituksen kokoonpano on kertomusvuonna ollut seuraava: Maanviljelijä Ari Autio jäsen Tuotepäällikkö Jukka Joensuu jäsen Alue-edustaja Tuomo Levijoki jäsen Notaari Keijo Rintamäki jäsen Eläkeläinen Pertti Väänänen puheenjohtaja Hallitus on pitänyt toimintavuoden aikana 8 kokousta ja niissä tehdyistä päätöksistä on kirjoitettu 66 pöytäkirjan pykälää. Hallinnollinen tarkastustoiminta Yhtiökokouksen valitsemina tilintarkastajina ovat toimineet: Toimitusjohtaja, HTM Martti Matintupa varsinainen Toimitusjohtaja, HTM Erkki Koivisto vara Vuoden 2013 tilien ja hallinnon lopputarkastus pidettiin Tämän lisäksi on suoritettu tositteiden tarkastuksia eri aikoina. 6

7 Jäsenyydet ja osakkuudet Alajärven Sähkö Oy on jäsenenä tai osakkaana seuraavissa yhteisöissä: Alajärven Lämpö Oy Alajärven Osuuspankki Alajärven Puhelinosuuskunta Alajärven Vesiosuuskunta Alajärven Yrittäjät ry Etelä-Pohjanmaan Kauppakamari EPV Energia Oy Fincopower Oy Energiateollisuus ry Järvikartano Oy Järviseudun Jäähalli Oy Järviseudun Paikallisradio Oy Järviseudun Tenniskeskus Oy Voimajunkkarit Oy Voimapiha Oy HENKILÖSTÖ Henkilömäärä Yhtiön palveluksessa oli vuoden aikana vakinaista henkilökuntaa 17 henkilöä. Lisäksi oli tilapäisessä työsuhteessa yhteensä kaksi henkilöä, joiden työaika vastasi noin yhtä henkilötyövuotta. Koulutustoiminta Asiakaspalvelujärjestelmän, kaukoluentajärjestelmän ja taloushallinnon ohjelmien toimittajat kouluttivat niiden käyttäjiä. Verkkotoiminnan henkilöstö osallistui sähkötyöturvallisuus- ja tulityökorttikoulutukseen sekä verkostomessuihin Tampereella. 7

8 TALOUDEN TUNNUSLUKUJA 8

9 TASEEN RAKENNE % VASTAAVAA VASTAAVAA 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Muu 07 omais. 08 Verkosto 09 Vaihto- om 10 Rah. 11 om Muu omais. Verkosto Vaihto- om Rah. om. 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % VASTATTAVAA VASTATTAVAA 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Oma 07 po Varaukset 08 LiiCymismaks Pitkäaik 11 Lyhytaik Oma po Varaukset LiiCymismaks Pitkäaik Lyhytaik. 9

10 TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,89 Liiketoiminnan muut tuotot , ,71 Materiaalit ja palvelut: Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,62 Varaston lisäys(-)/vähennys(+) , ,08 Ulkopuoliset palvelut , , , ,76 Henkilöstökulut: Palkat ja palkkiot , ,12 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,63 Muut henkilösivukulut , , , ,29 Poistot ja arvonalennukset: Suunnitelman mukaiset poistot , ,52 Liiketoiminnan muut kulut , ,94 * LIIKEVOITTO , ,09 Muut korko- ja rahoitustuotot , ,82 Korko- ja muut rahoituskulut ,10 * VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA , ,91 Tilinpäätössiirrot: Poistoeron lisäys(-) / vähennys(+) , ,87 Tuloverot , ,57 *** TILIKAUDEN VOITTO , ,47 10

11 TASE V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet: Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,45 Aineelliset hyödykkeet: Maa- ja vesialueet , ,27 Rakennukset ja rakennelmat , ,77 Voimalaitosten koneet ja laitteet , ,37 Siirto- ja jakeluverkosto , ,37 Koneet ja kalusto , , , ,83 Sijoitukset: Osakkeet ja osuudet , , , ,89 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus: Aineet ja tarvikkeet , ,89 Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,81 Siirtosaamiset , , , ,59 Rahoitusarvopaperit Muut osakkeet ja osuudet , ,97 Muut arvopaperit , , , ,97 Rahat ja pankkisaamiset , ,43 * YHTEENSÄ , ,05 11

12 TASE V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Ylikurssirahasto 615,00 615,00 Vararahasto , ,72 Muut rahastot , ,96 Sijoitetun pääoman rahasto , ,00 Edellisten tilik. voitto/tappio , ,30 Tilikauden voitto/tappio , , , ,45 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , , , ,25 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta ,00 Liittymismaksut , , , ,23 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta ,00 Ostovelat , ,67 Muut velat , ,79 Siirtovelat , , , ,12 * YHTEENSÄ , ,05 12

13 RAHOITUSLASKELMA V V VAROJEN HANKINTA TULORAHOITUS Liikevoitto , ,09 Poistot , ,52 Korko ja osinkotulot , , , ,43 PÄÄOMARAHOITUS Pitkäaik.lainojen nosto ,00 Oman pääoman muutos 41830, ,00 Liittymismaksut , , , ,21 YHTEENSÄ , ,64 VAROJEN KÄYTTÖ VOITONJAKO Vieraan pääoman kulut Pitkäaik.lainojen lyh ,00 0 Maksetut korot 11414,10 0 Maksetut verot , ,57 Maksetut osingot , ,00 Omien osakkeiden hank 0, , , ,77 INVESTOINNIT Osakkeet , ,00 Rakennukset 0,00 0,00 Sähköverkosto , ,54 Voimal koneet ja laitteet 0,00 0,00 Muut koneet ja kalusto 7336, ,92 Muut pitkävaik.menot 0, , , ,46 PÄÄOMAN PALAUTUKSET Nettokäyttöpääoman muutos , ,41 YHTEENSÄ , ,64 Rahoitusomaisuuden lis. -väh , ,61 Vaihto-omaisuuden lis. - väh , ,08 Vieraan pääoman lis. + väh , ,28 Nettokäyttöpääoman muutos , ,41 13

14 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Arvostusperiaatteet ja menetelmät Yhtiön pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelman mukaisilla poistoilla vähennettyyn hankintamenoonsa. Yhtiön pysyvien vastaavien sijoitukset on arvostettu hankintamenoonsa. Vaihtuvien vastaavien vaihto-omaisuus on arvostettu muuttuvaan hankintamenoonsa noudattaen KPL:n mukaista alimman arvon periaatetta. Saamiset on arvostettu nimellisarvoonsa ja rahoitusarvopaperit hankintamenoonsa tai tätä alempaan todennäköiseen arvoonsa. Velat on arvostettu nimellisarvoonsa. Jaksotusperiaatteet ja menetelmät Yhtiön pysyviin vastaaviin kuuluvien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenot poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Hyödyke arvioitu pitoaika poistoprosentti ja menetelmä Rakennukset v. 4 %,7%/menojäännöspoisto Voimalaitos 20 v. 5 %/ tasapoisto Jakeluverkosto 30 v. 3.3 %/ tasapoisto Koneet ja kalusto 8 v. 25 % / menojäännöspoisto Muut pitkävaikutteiset menot 5 v. 20 % / tasapoisto Johtoaluekorvaukset 10 v. 10 % / tasapoisto Poistoperiaatteissa ei ole muutoksia tilikaudella. Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Liikevaihdon jakautuma (1.000 euroa) v v Sähkön myynti Sähkön siirto Muut tulot Osinkotuottojen, korkotuottojen ja korkokulujen yhteismäärät Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Muut korko- ja rahoitustuotot Korkokulut ja muut rahoituskulut

15 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Oman pääoman erittely Osakepääoma 1.1 Osakepääoma , ,00 Ylikurssirahasto ,00 615,00 Ylikurssirahasto ,00 615,00 Vararahasto , ,72 Vararahasto , ,72 Kunnossapitorahasto , ,96 Kunnossapitorahasto , ,96 Vapaan oman pääoman rahasto , ,00 Vapaan oman pääoman rahasto , , Edellisten tilikausien voitto , ,50 Nostamattomat osingot , ,00 Jaetut osingot , ,00 Ostettu omia osakkeita ,20 Edellisten tilikausien voitto , ,30 Tilikauden voitto , ,47 Oma pääoma yhteensä , ,45 Vakuudet ja vastuusitoumukset Taloudelliset vastuut, joita ei ole merkitty taseeseen Alajärven Sähkö Oy on sitoutunut kahteen ydinvoimahankkeeseen. Teollisuuden Voima Oy:n hankkeeseen osallistuminen tapahtuu EPV Energia Oy:n kautta ja Fennovoima Oy:n hankkeeseen Voimajunkkarit Oy:n kautta, mikä puolestaan on Voimaosakeyhtiö SF:n osakas. Hankkeet rahoitetaan pääosin lainarahoituksella, minkä lisäksi osallistujilta kerätään omaa pääomaa. Tämänhetkisen käsityksen mukaan hankkeet toteutetaan lähes samaan aikaan, mistä johtuen Alajärven Sähkö Oy:n vuotuiset kustannukset ovat suunnitteluvaiheen ( ) aikana noin puoli miljoonaa euroa vuodessa ja rakennusvaiheen ( ) aikana noin miljoona euroa vuodessa. Liitetiedot henkilöstöstä ja toimielinten jäsenistä Henkilöstön lukumäärä Tilikauden aikana yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 18 henkilöä, jakautuen 10 toimihenkilöön ja 8 työntekijään. 15

16 Omistus muissa yrityksissä Yhtiö Osakkeita kpl Osuus osakkeista % EPV Energia Oy ,31 Voimajunkkarit Oy ,5 Voimapiha Oy Alajärven Lämpö Oy Järvikartano Oy 220 Vakuudet ja vastuusitoumukset Velat, joista on annettu vakuus velan määrä Annetut yrityskiinnitykset Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 LIIKETOIMINTOJEN ERIYTTÄMINEN Alajärven Sähkö Oy:n harjoittamat sähkömarkkinalaissa tarkoitetut eriytettävät liiketoiminnat ovat sähköverkkotoiminta, sähkön myyntitoiminta mukaan lukien sähkön tuotantotoiminta sekä muut liiketoiminnot. Jäljempänä esitetään eriytetyt sähkön myyntitoiminnan tuloslaskelma ja tase sekä sähköverkkotoiminnan tuloslaskelma ja tase. Eriyttämisperiaatteet Tuloslaskelman eriyttäminen on toteutettu aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Pääosa kirjanpidon tapahtumista on kohdistettu suoraan eriytettäville toiminnoille kustannuspaikkajakoa käyttäen. Yhteiset kulut on jaettu puoliksi myynti- ja verkkotoiminnan kuluiksi kuten myös hallinnon palkat sosiaalikuluineen. Yhteiset kiinteistökulut on jaettu kustannuspaikoille lattia-pinta-alojen suhteessa. Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet on esitetty edellä. Oma pääoma on jaettu kustannuspaikoille niiden pysyvien vastaavien suhteessa. Rahavaroja on käytetty taseen tasauseränä. Verkkotoiminnan henkilöstö Verkkotoiminnan henkilömäärä oli keskimäärin 12 henkilöä, edellisenä vuonna 12 henkilöä. Verkkotoiminnan investoinnit ja tunnusluvut Rakennukset 0 siirto- ja jakeluverkosto koneet ja kalusto muut pitkävaikutteiset menot Verkkotoiminnan sijoitetun pääoman tuotto oli 1,5 %. 16

17 TULOSLASKELMA SÄHKÖN MYYNTI LIIKEVAIHTO , ,84 Liiketoiminnan muut tuotot 780, ,40 Materiaalit ja palvelut: Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,77 Varaston lisäys 0,00 0,00 Ulkopuoliset palvelut 8 521, , , ,92 Henkilöstökulut: Palkat ja palkkiot , ,77 Henkilösivukulut , , , ,17 Poistot ja arvonalennukset: Suunitelman mukaiset poistot , ,55 Liiketoiminnan muut kulut , ,00 * LIIKEVOITTO , ,60 Muut korko- ja rahoitustuotot , ,07 Korko- ja muut rahoituskulut * VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA , ,67 Tilinpäätössiirrot: Poistoeron lisäys(-) / vähennys(+) , ,10 Tuloverot , ,09 *** TILIKAUDEN VOITTO , ,68 17

18 TULOSLASKELMA VERKKOTOIMINTA LIIKEVAIHTO , ,02 Liiketoiminnan muut tuotot , ,82 Materiaalit ja palvelut: Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,43 Häviösähkö , ,55 Varaston lisäys(-)/vähennys(+) , ,13 Ulkopuoliset palvelut Verkkopalvelumaksut , ,34 Muut ulkopuoliset palvelut , , , ,92 Henkilöstökulut: Palkat ja palkkiot , ,68 Henkilösivukulut , , , ,36 Poistot ja arvonalennukset: Suunnitelman mukaiset poistot Sähköverkon hyödykkeistä , ,12 Muista pysyvien vastaavien hyödykk , , , ,97 Liiketoiminnan muut kulut , ,89 * LIIKEVOITTO , ,70 Muut korko- ja rahoitustuotot , ,75 Korko- ja muut rahoituskulut 11,15 * VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA , ,45 Tilinpäätössiirrot: Poistoeron lisäys(-) / vähennys(+) , ,97 Tuloverot 5 159,37 0,00 *** TILIKAUDEN VOITTO ,31 25,48 18

19 TASE VERKKOTOIMINTA V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet: Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,05 Aineelliset hyödykkeet: Maa- ja vesialueet , ,67 Rakennukset ja rakennelmat , ,77 Siirto- ja jakeluverkosto , ,37 Koneet ja kalusto , , , ,61 Sijoitukset: Osakkeet ja osuudet , , , ,52 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus: Aineet ja tarvikkeet , , , ,12 Lyhytaikaiset saamiset: Myyntisaamiset , ,63 Siirtosaamiset 6 976, ,00 Sisäiset saamiset , , , ,63 Rahoitusarvopaperit , ,97 Rahat ja pankkisaamiset , ,39 * YHTEENSÄ , ,29 19

20 TASE VERKKOTOIMINTA V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Osuus yhtiön omasta pääomasta , ,84 Edellisten tilik. voitto/tappio , ,79 Tilikauden voitto/tappio ,31 25, , ,11 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , , , ,15 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Liittymismaksut , , , ,23 Lyhytaikainen vieras pääoma Ostovelat , ,80 Muut velat , ,00 Siirtovelat , , , ,80 * YHTEENSÄ , ,29 20

21 OSAKEYHTIÖLAIN TARKOITTAMAT TOIMINTAKERTOMUSTIEDOT Yhtiön osakkeet osakelajeittain Rekisteröity Kpl Äänivalta/kpl A-sarja B-sarja Yhteensä 9830 Yhtiö omistaa omia osakkeita seuraavasti: Kpl Osuus osakepääomasta % A-sarja 35 0,6 B-sarja 37 1,0 Yhteensä 72 0,7 Laskelma jakokelpoisesta vapaasta omasta pääomasta kunnossapitorahasto ,96 sijoitetun vapaan oman pääoman ,00 rahasto edellisten tilikausien voitto ,77 tilikauden voitto ,75 jakokelpoinen vapaa oma pääoma ,48 Hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi Hallitus esittää, että tilikauden voitosta ,75 jaetaan osinkoa 20,00 euroa osakkeelta eli yhteensä ,00 euroa ja että muu osa voitosta siirretään voittovarojen tilille. Osingonjako ei vaaranna yhtiön maksukykyä. Kirjanpitokirjat Tasekirja sidottuna kirjana ja tase-erittelyt nidottuna Tililuettelo Päiväkirjat ATK-listoina Pääkirjat Tuloslaskelma ja tase Reskontraerittelyt Tositelajit ja säilyttämistapa 1.Muistiotositteet paperitositteina 2.Myyntitositteet 3.Ostotositteet 4.Palkkatositteet 5.Kirjanpitotositteet 6. Kassasuoritukset 21

22 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS Alajärvellä 24. maaliskuuta 2014 Pertti Väänänen Tuomo Levijoki Keijo Rintamäki Jukka Joensuu Ari Autio Tapio Keckman TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Alajärvellä 08. huhtikuuta 2014 Martti Matintupa HTM 22

23 SÄHKÖN TUOTANTO- JA JAKELULAITTEISTO Sähköasemat Hoisko Sänkiaho 110/20 kv 110/20 kv Voimalaitokset Koskenvarren vesivoimalaitos Sänkiahon diesel-laitokset 1 MVA. 2,5 MVA. MUUNTAMOT Vuoden 2013 lopussa yhtiöllä oli jakelumuuntamoita: - pylväsasennuksessa 322 kpl. - puistomuuntamoita 47 kpl. - kiinteistömuuntamoita 1 kpl. - asiakkaan omistamia kiinteistömuuntamoita 3 kpl. - asiakkaan omistamia puistomuuntamoita 3 kpl Yhteensä 376 kpl. JAKELUVERKOSTO Suurjänniteverkosto Puistomuuntamoita rakennettiin yht. 4 kpl, 3 kpl haja-asutusalueelle ja 1 kpl ABC-huoltamolle. Maakaapelia 20 kv rakennettiin 3,3 km. Varayhteys Niittykummusta Kanaharjuun aloitettiin. S-marketin muuntamohaara ja Urheilupuiston ja Teollisuusalueen kaapelointi valmistui. Niskakankaantien varteen aloitettiin 20 kv pas-johdon rakentaminen, kokonaispituus n. 4 km. Johtoraivaukset kohdistettiin Kaartusen ja Levijoen/Korteperän lähtöihin.. Pienjänniteverkosto Pienjänniteverkostoon rakennettiin liittymien vaatimat lisäykset. Urheilupuiston kaapelointi saatiin päätökseen. Mikinpuro2-kaava-alueen kaapelointi suoritettiin. Niittykummun alueella kaapelointia suoritettiin Alajärven Puhelinosuuskunnan kanssa. Johtoraivauksia suoritettiin Möksyn ja Hoiskon välillä. Johtoverkostoa oli kv:n johdot 382 km. - pienjännitejohdot 541 km. Yhteensä 923 km. 23

24 SÄHKÖN SIIRTO 2013 Tariffeittain Käyttäjät Siirto kpl MWh Yleissiirto Aikasiirto Pj-tehosiirto Sj-tehosiirto Yhteensä Kuluttajaryhmittäin Käyttäjät Siirto kpl MWh Yksityinen Maatalous Jalostus Palvelu Julkinen Yhteensä

25 Kuluttajat 5123 kpl 1% 1% 6 % 2% 2% % % Yksityinen Yksityinen Maatalous Maatalous Jalostus Jalostus Palvelu Palvelu Julkinen Julkinen Siirto MWh % 4 % % % % Yksityinen Yksityinen Maatalous Maatalous Jalostus Jalostus Palvelu Palvelu Julkinen Julkinen 25

26 SÄHKÖN SIIRTO KUUKAUSITTAIN 2013 Energia muutos muutos Teho Muutos muutos kuukausi MWh MWh % kw kw % Tammikuu ,5% ,8 % Helmikuu ,0% ,7 % Maaliskuu ,4% ,9 % Huhtikuu ,9% ,1 % Toukokuu ,7% ,1 % Kesäkuu ,1% ,4 % Heinäkuu ,6% ,5 % Elokuu ,7% ,3 % Syyskuu ,4% ,2 % Lokakuu ,4% ,1 % Marraskuu ,1% ,7 % Joulukuu ,8% ,5 % Suurin teho 14.3 klo 11 kw Yhteensä ,0% Osto Vesi ,1% Diesel 0 Yhteensä ,1% 26

27 SÄHKÖN SIIRTO 2013 MWh tam hel maa huh tou kes hei elo syy lok mar jou siirto 13 Edell.vuosi 27

28 SÄHKÖN SIIRTO KUUKAUSITTAIN MWh 12000! 10000! 8000! 6000! 4000! 2000! 0!! tam!! hel!! maa!! huh!! tou!! kes!! hei!! elo!! syy!! lok!! mar!! jou! 2009! 2010! 2011! 2012! 2013! 28

29 Sähkön kulutuksen muutokset Suomessa muutos 2012/2013-1,3 TWh 29

30 Sähkön nettohankinta Suomessa ,9 TWh 30

31 Sähkön hankinta energialähteittäin ,9 TWh 31

32 Sähkön kokonaiskulutus Suomessa vuonna ,9 TWh

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 1 TULOSLASKELMA 1.1.2014-31.12.2014 1.1.2013-31.12.2013 LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 Liiketoiminnan muut tuotot 10 407,35 13 728,31 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry Kauppakamariyhdistys Suomessa ry TASEKIRJA 31.12.2014 Eteläranta 6 a 8 00130 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1985788-0 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus 1.1-1

Lisätiedot

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Osoite c/o Marika Lohi Sinikalliontie 10 02630 Espoo Y-tunnus: 252555-5 Kotipaikka: Helsinki Eettisen pankkitoiminnan kehitys

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruorianpuisto Y-tunnus 2036665-9 Tasekirja 31.12.2013 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013 Sisällys Sivu Tase 3-4 Tuloslaskelma

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3 Vironkatu 5 OO170 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sldllyrluotblo Slvu Tase Tuloelaskelma Liitetiedot Allekirioitukset ja tilinpc0t0smerkint0

Lisätiedot

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti.

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti. ...... VALITILINPAATOS Liikennevirta Oy Y-tunnus: 04.12.2013-31.1.2014 Tama tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti tllrti1. Valitilinpaatos tilikaudelta 04.12.2013 - Sisallysluettelo Tase 3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Hämeenlinnan Eteläranta

Hämeenlinnan Eteläranta - Hämeenlinnan Eteläranta Oy, 2397335-8 TilinpaatOs 1.1.2014-31.12.2014 Hämeenlinnan Eteläranta Raatihuoneenkatu 9 13100 Hämeenlinna Kotipaikka: Hãmeenhinna Y-tunnus: 2397335-8 Qy TASEKI RJA 1.1.2014-31.12.2014

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma Rahayksikkö EURO 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 43 907,00 36 630,90 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -69

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2008-31.12.2008 1454032-3 Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI Helsinki SisSllysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot 3-5 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä 31.12.2021 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Varsinainen kevätyhtiökokous. Kokousmateriaali

Varsinainen kevätyhtiökokous. Kokousmateriaali Y-Tunnus: Nurmikartanontie 5 02920 Espoo Varsinainen kevätyhtiökokous 27.4.2014 Kokousmateriaali Sisältää: Kokouskutsu Esityslista Toimintakertomus Tasekirja ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

1 (12) 10.2.2015 1506926-2. Y-tunnus FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

1 (12) 10.2.2015 1506926-2. Y-tunnus FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 10.2.2015 1 (12) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2014-31.12.2014 FINEXTRA OY 2(12) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) 1. Kokouksen avaus Esityslista 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 3. Vahvistetaan ääniluettelo 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2010 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 31.12.2012 Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry SISÄLLYSLUETTELO Tase 3-4 Tuloslaskelma 5 Liitetiedot 6 Liitetiedot 7-8 Käytetyt kirjanpitokirjat 9 Tililuettelo 10-11 Allekirjoitukset

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot