ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013"

Transkriptio

1 ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013

2 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI muutos Henkilöstö Liikevaihto ,1 % Liikevoitto ,9 % Poistot ,1 % Investoinnit ,7 % Nettokorot ,1 % Tilikauden voitto ,2 % Liikevoitto % 8,7 12,3 Maksuvalmius 3,6 4,2 Sähkön siirto 1000 kwh ,0 % 20 kv:n johtotyömaa Niskakangas, Alajärvi 2

3 3 Henkilöstöä vierailulla Fortumin Muhoksen voimalaitoksella

4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Toimintavuoden normaalia lämpimämmän sään takia Suomen sähkönkulutus pieneni edellisvuodesta noin prosentin verran. Omassa jakeluverkossamme vähennys oli viitisen prosenttia. Syynä meilläkin oli lämmin vuosi ja toisaalta teollisuuden vähentynyt sähkön käyttö. Valtakunnassa teollisuuden sähkön käyttö tosin lisääntyi toimintavuonna prosentin verran, mutta muilla sektoreilla kulutus väheni 2,5 prosenttia. Joulukuussa sähköä käytettiin peräti 7 prosenttia edellisvuotta vähemmän nimenomaan leudomman sään vuoksi. Suomi kulutti sähköä yhteensä 83,9 terawattituntia, josta nettotuonnilla katettiin noin viidennes ja omalla tuotannolla neljä viidesosaa. Sähkön ja lämmön yhteistuotannon osuus oli 28 prosenttia, ydinvoiman 27 prosenttia, vesivoiman 15 sekä hiili- ja muu lauhdutusvoiman vajaat 10 prosenttia. Tuulivoiman osuus jäi noin prosenttiin. Loppuvuoden myrskyt olivat pahimpia pitkään aikaan. Varsinkin marraskuussa riehunut Eino-myrsky kaatoi paljon puita sähkölinjoille aiheuttaen pitkiä sähkökatkoja. Pahimmillaan valtakunnassa oli yli kuluttajaa vailla sähköä. Myös omalla jakelualueellamme Eino puhalsi hyvin voimakkaana. Selvisimme kuitenkin myrskystä niin, että emme joutuneet maksamaan asiakkaillemme sähkömarkkinalain edellyttämiä korvauksia. Omat korjauskustannuksemme kyllä nousivat kohtalaisen suuriksi. Havaitsimme, että emme voi tukeutua naapurilaitosten apuun, vaan on selvittävä omin voimin esimerkiksi sopimusmetsureiden avulla. Häiriöviestintää on myös parannettava erilaisin keinoin. Syyskuun alussa astui voimaan uusi sähkömarkkinalaki, mikä edellyttää sähkön toimitusvarmuuden parantamista vaiheittain vuoteen 2028 saakka. Tämän vuoksi verkkoinvestointimme lisääntyvät tulevina vuosina. Syksyllä teimme päätöksen olla edelleen mukana Fennovoiman ydinvoimahankkeessa sen siirtyessä parin vuoden kuluttua rakentamisvaiheeseen. Kesällä päästötön sähkön hankintakapasiteettimme lisääntyi Ruotsista hankittujen vesivoimaosuuksien myötä. Yhtiön liikevaihto oli noin 7,7 ja voitto 0,5 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi edellisvuodesta yli miljoonalla eurolla pääasiassa sähkön pörssimyynnin lisääntymisen vuoksi. Viime vuonna markkinahinta oli kuitenkin niin alhainen, että pörssiin myynnin kate jäi hyvin pieneksi eikä sillä ollut merkittävää vaikutusta sähkön myynnin tulokseen. Verkossa siirretyn sähkön määrä pienenemisestä huolimatta sähkön siirron tulos oli lievästi edellisvuotta parempi johtuen korkeammista hinnoista. Tapio Keckman toimitusjohtaja 4

5 TULEVA TOIMINTA 5

6 TULEVA TOIMINTA Fennovoiman ydinvoimalaitoshankkeesta tehdään todennäköisesti lopullinen investointipäätös ensi vuonna ja sen jälkeen alkaa rakentaminen parin seuraavan vuoden kuluessa. Laitoksen suunniteltu sähkön tuotanto alkaa vuonna EPV Energia Oy:n monista tuulivoimahankkeista jotkut edennevät investointipäätösvaiheeseen kohtalaisen nopeasti. EPV:ssä käynnistynee muitakin voimalaitoshankkeita. Näissä hankkeissa mukana olo harkitaan tapauskohtaisesti. Syksyllä voimaan astuneen uuden sähkömarkkinalain edellyttämä sähköverkon pitkän tähtäimen kehityssuunnitelma valmistuu seuraavan vuoden kesällä. Lain vaatimusten mukaan vuoden 2028 loppuun mennessä on taattava, etteivät myrsky ja lumikuormat aiheuta yli kuusi tuntia kestäviä katkoja asemakaava-alueella oleville asiakkaille eikä muualla yli 36 tuntia kestäviä katkoja. Verkon kehittäminen etenee vaiheittain siten, että vuoden 2019 loppuun mennessä lain vaatimuksen piirissä on oltava vähintään 50 prosenttia kuluttajista ja seuraavilla 25 prosentilla vaatimukset on täytyttävä vuoden 2023 loppuun mennessä. Energiavirasto seuraa suunnitelman toteuttamista. HALLINTO Yhtiökokous Alajärven Sähkö Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Alajärven kirkontuvassa Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pentti Hietala ja sihteeriksi Risto Hannula. Kokouksessa oli edustettuna 30 yhtiön osakasta. Heidän omistamiensa osakkeiden määrä oli 1384 kpl ja osakkeiden antama äänimäärä Kokouksessa käsiteltiin vuosikokoukselle kuuluvat asiat. Tuloslaskelma ja tase hyväksyttiin ja tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus. Päätettiin jakaa osinkoa 20 euroa sekä A- että B-sarjan osakkeelle hallituksen esityksen mukaisesti. Hallituksen erovuorossa olleet jäsenet Keijo Rintamäki ja Tuomo Levijoki valittiin uudelleen. Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin Martti Matintupa ja varalle Erkki Koivisto. Hallitus Hallituksen kokoonpano on kertomusvuonna ollut seuraava: Maanviljelijä Ari Autio jäsen Tuotepäällikkö Jukka Joensuu jäsen Alue-edustaja Tuomo Levijoki jäsen Notaari Keijo Rintamäki jäsen Eläkeläinen Pertti Väänänen puheenjohtaja Hallitus on pitänyt toimintavuoden aikana 8 kokousta ja niissä tehdyistä päätöksistä on kirjoitettu 66 pöytäkirjan pykälää. Hallinnollinen tarkastustoiminta Yhtiökokouksen valitsemina tilintarkastajina ovat toimineet: Toimitusjohtaja, HTM Martti Matintupa varsinainen Toimitusjohtaja, HTM Erkki Koivisto vara Vuoden 2013 tilien ja hallinnon lopputarkastus pidettiin Tämän lisäksi on suoritettu tositteiden tarkastuksia eri aikoina. 6

7 Jäsenyydet ja osakkuudet Alajärven Sähkö Oy on jäsenenä tai osakkaana seuraavissa yhteisöissä: Alajärven Lämpö Oy Alajärven Osuuspankki Alajärven Puhelinosuuskunta Alajärven Vesiosuuskunta Alajärven Yrittäjät ry Etelä-Pohjanmaan Kauppakamari EPV Energia Oy Fincopower Oy Energiateollisuus ry Järvikartano Oy Järviseudun Jäähalli Oy Järviseudun Paikallisradio Oy Järviseudun Tenniskeskus Oy Voimajunkkarit Oy Voimapiha Oy HENKILÖSTÖ Henkilömäärä Yhtiön palveluksessa oli vuoden aikana vakinaista henkilökuntaa 17 henkilöä. Lisäksi oli tilapäisessä työsuhteessa yhteensä kaksi henkilöä, joiden työaika vastasi noin yhtä henkilötyövuotta. Koulutustoiminta Asiakaspalvelujärjestelmän, kaukoluentajärjestelmän ja taloushallinnon ohjelmien toimittajat kouluttivat niiden käyttäjiä. Verkkotoiminnan henkilöstö osallistui sähkötyöturvallisuus- ja tulityökorttikoulutukseen sekä verkostomessuihin Tampereella. 7

8 TALOUDEN TUNNUSLUKUJA 8

9 TASEEN RAKENNE % VASTAAVAA VASTAAVAA 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Muu 07 omais. 08 Verkosto 09 Vaihto- om 10 Rah. 11 om Muu omais. Verkosto Vaihto- om Rah. om. 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % VASTATTAVAA VASTATTAVAA 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Oma 07 po Varaukset 08 LiiCymismaks Pitkäaik 11 Lyhytaik Oma po Varaukset LiiCymismaks Pitkäaik Lyhytaik. 9

10 TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,89 Liiketoiminnan muut tuotot , ,71 Materiaalit ja palvelut: Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,62 Varaston lisäys(-)/vähennys(+) , ,08 Ulkopuoliset palvelut , , , ,76 Henkilöstökulut: Palkat ja palkkiot , ,12 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,63 Muut henkilösivukulut , , , ,29 Poistot ja arvonalennukset: Suunnitelman mukaiset poistot , ,52 Liiketoiminnan muut kulut , ,94 * LIIKEVOITTO , ,09 Muut korko- ja rahoitustuotot , ,82 Korko- ja muut rahoituskulut ,10 * VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA , ,91 Tilinpäätössiirrot: Poistoeron lisäys(-) / vähennys(+) , ,87 Tuloverot , ,57 *** TILIKAUDEN VOITTO , ,47 10

11 TASE V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet: Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,45 Aineelliset hyödykkeet: Maa- ja vesialueet , ,27 Rakennukset ja rakennelmat , ,77 Voimalaitosten koneet ja laitteet , ,37 Siirto- ja jakeluverkosto , ,37 Koneet ja kalusto , , , ,83 Sijoitukset: Osakkeet ja osuudet , , , ,89 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus: Aineet ja tarvikkeet , ,89 Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,81 Siirtosaamiset , , , ,59 Rahoitusarvopaperit Muut osakkeet ja osuudet , ,97 Muut arvopaperit , , , ,97 Rahat ja pankkisaamiset , ,43 * YHTEENSÄ , ,05 11

12 TASE V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Ylikurssirahasto 615,00 615,00 Vararahasto , ,72 Muut rahastot , ,96 Sijoitetun pääoman rahasto , ,00 Edellisten tilik. voitto/tappio , ,30 Tilikauden voitto/tappio , , , ,45 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , , , ,25 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta ,00 Liittymismaksut , , , ,23 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta ,00 Ostovelat , ,67 Muut velat , ,79 Siirtovelat , , , ,12 * YHTEENSÄ , ,05 12

13 RAHOITUSLASKELMA V V VAROJEN HANKINTA TULORAHOITUS Liikevoitto , ,09 Poistot , ,52 Korko ja osinkotulot , , , ,43 PÄÄOMARAHOITUS Pitkäaik.lainojen nosto ,00 Oman pääoman muutos 41830, ,00 Liittymismaksut , , , ,21 YHTEENSÄ , ,64 VAROJEN KÄYTTÖ VOITONJAKO Vieraan pääoman kulut Pitkäaik.lainojen lyh ,00 0 Maksetut korot 11414,10 0 Maksetut verot , ,57 Maksetut osingot , ,00 Omien osakkeiden hank 0, , , ,77 INVESTOINNIT Osakkeet , ,00 Rakennukset 0,00 0,00 Sähköverkosto , ,54 Voimal koneet ja laitteet 0,00 0,00 Muut koneet ja kalusto 7336, ,92 Muut pitkävaik.menot 0, , , ,46 PÄÄOMAN PALAUTUKSET Nettokäyttöpääoman muutos , ,41 YHTEENSÄ , ,64 Rahoitusomaisuuden lis. -väh , ,61 Vaihto-omaisuuden lis. - väh , ,08 Vieraan pääoman lis. + väh , ,28 Nettokäyttöpääoman muutos , ,41 13

14 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Arvostusperiaatteet ja menetelmät Yhtiön pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelman mukaisilla poistoilla vähennettyyn hankintamenoonsa. Yhtiön pysyvien vastaavien sijoitukset on arvostettu hankintamenoonsa. Vaihtuvien vastaavien vaihto-omaisuus on arvostettu muuttuvaan hankintamenoonsa noudattaen KPL:n mukaista alimman arvon periaatetta. Saamiset on arvostettu nimellisarvoonsa ja rahoitusarvopaperit hankintamenoonsa tai tätä alempaan todennäköiseen arvoonsa. Velat on arvostettu nimellisarvoonsa. Jaksotusperiaatteet ja menetelmät Yhtiön pysyviin vastaaviin kuuluvien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenot poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Hyödyke arvioitu pitoaika poistoprosentti ja menetelmä Rakennukset v. 4 %,7%/menojäännöspoisto Voimalaitos 20 v. 5 %/ tasapoisto Jakeluverkosto 30 v. 3.3 %/ tasapoisto Koneet ja kalusto 8 v. 25 % / menojäännöspoisto Muut pitkävaikutteiset menot 5 v. 20 % / tasapoisto Johtoaluekorvaukset 10 v. 10 % / tasapoisto Poistoperiaatteissa ei ole muutoksia tilikaudella. Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Liikevaihdon jakautuma (1.000 euroa) v v Sähkön myynti Sähkön siirto Muut tulot Osinkotuottojen, korkotuottojen ja korkokulujen yhteismäärät Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Muut korko- ja rahoitustuotot Korkokulut ja muut rahoituskulut

15 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Oman pääoman erittely Osakepääoma 1.1 Osakepääoma , ,00 Ylikurssirahasto ,00 615,00 Ylikurssirahasto ,00 615,00 Vararahasto , ,72 Vararahasto , ,72 Kunnossapitorahasto , ,96 Kunnossapitorahasto , ,96 Vapaan oman pääoman rahasto , ,00 Vapaan oman pääoman rahasto , , Edellisten tilikausien voitto , ,50 Nostamattomat osingot , ,00 Jaetut osingot , ,00 Ostettu omia osakkeita ,20 Edellisten tilikausien voitto , ,30 Tilikauden voitto , ,47 Oma pääoma yhteensä , ,45 Vakuudet ja vastuusitoumukset Taloudelliset vastuut, joita ei ole merkitty taseeseen Alajärven Sähkö Oy on sitoutunut kahteen ydinvoimahankkeeseen. Teollisuuden Voima Oy:n hankkeeseen osallistuminen tapahtuu EPV Energia Oy:n kautta ja Fennovoima Oy:n hankkeeseen Voimajunkkarit Oy:n kautta, mikä puolestaan on Voimaosakeyhtiö SF:n osakas. Hankkeet rahoitetaan pääosin lainarahoituksella, minkä lisäksi osallistujilta kerätään omaa pääomaa. Tämänhetkisen käsityksen mukaan hankkeet toteutetaan lähes samaan aikaan, mistä johtuen Alajärven Sähkö Oy:n vuotuiset kustannukset ovat suunnitteluvaiheen ( ) aikana noin puoli miljoonaa euroa vuodessa ja rakennusvaiheen ( ) aikana noin miljoona euroa vuodessa. Liitetiedot henkilöstöstä ja toimielinten jäsenistä Henkilöstön lukumäärä Tilikauden aikana yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 18 henkilöä, jakautuen 10 toimihenkilöön ja 8 työntekijään. 15

16 Omistus muissa yrityksissä Yhtiö Osakkeita kpl Osuus osakkeista % EPV Energia Oy ,31 Voimajunkkarit Oy ,5 Voimapiha Oy Alajärven Lämpö Oy Järvikartano Oy 220 Vakuudet ja vastuusitoumukset Velat, joista on annettu vakuus velan määrä Annetut yrityskiinnitykset Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 LIIKETOIMINTOJEN ERIYTTÄMINEN Alajärven Sähkö Oy:n harjoittamat sähkömarkkinalaissa tarkoitetut eriytettävät liiketoiminnat ovat sähköverkkotoiminta, sähkön myyntitoiminta mukaan lukien sähkön tuotantotoiminta sekä muut liiketoiminnot. Jäljempänä esitetään eriytetyt sähkön myyntitoiminnan tuloslaskelma ja tase sekä sähköverkkotoiminnan tuloslaskelma ja tase. Eriyttämisperiaatteet Tuloslaskelman eriyttäminen on toteutettu aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Pääosa kirjanpidon tapahtumista on kohdistettu suoraan eriytettäville toiminnoille kustannuspaikkajakoa käyttäen. Yhteiset kulut on jaettu puoliksi myynti- ja verkkotoiminnan kuluiksi kuten myös hallinnon palkat sosiaalikuluineen. Yhteiset kiinteistökulut on jaettu kustannuspaikoille lattia-pinta-alojen suhteessa. Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet on esitetty edellä. Oma pääoma on jaettu kustannuspaikoille niiden pysyvien vastaavien suhteessa. Rahavaroja on käytetty taseen tasauseränä. Verkkotoiminnan henkilöstö Verkkotoiminnan henkilömäärä oli keskimäärin 12 henkilöä, edellisenä vuonna 12 henkilöä. Verkkotoiminnan investoinnit ja tunnusluvut Rakennukset 0 siirto- ja jakeluverkosto koneet ja kalusto muut pitkävaikutteiset menot Verkkotoiminnan sijoitetun pääoman tuotto oli 1,5 %. 16

17 TULOSLASKELMA SÄHKÖN MYYNTI LIIKEVAIHTO , ,84 Liiketoiminnan muut tuotot 780, ,40 Materiaalit ja palvelut: Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,77 Varaston lisäys 0,00 0,00 Ulkopuoliset palvelut 8 521, , , ,92 Henkilöstökulut: Palkat ja palkkiot , ,77 Henkilösivukulut , , , ,17 Poistot ja arvonalennukset: Suunitelman mukaiset poistot , ,55 Liiketoiminnan muut kulut , ,00 * LIIKEVOITTO , ,60 Muut korko- ja rahoitustuotot , ,07 Korko- ja muut rahoituskulut * VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA , ,67 Tilinpäätössiirrot: Poistoeron lisäys(-) / vähennys(+) , ,10 Tuloverot , ,09 *** TILIKAUDEN VOITTO , ,68 17

18 TULOSLASKELMA VERKKOTOIMINTA LIIKEVAIHTO , ,02 Liiketoiminnan muut tuotot , ,82 Materiaalit ja palvelut: Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,43 Häviösähkö , ,55 Varaston lisäys(-)/vähennys(+) , ,13 Ulkopuoliset palvelut Verkkopalvelumaksut , ,34 Muut ulkopuoliset palvelut , , , ,92 Henkilöstökulut: Palkat ja palkkiot , ,68 Henkilösivukulut , , , ,36 Poistot ja arvonalennukset: Suunnitelman mukaiset poistot Sähköverkon hyödykkeistä , ,12 Muista pysyvien vastaavien hyödykk , , , ,97 Liiketoiminnan muut kulut , ,89 * LIIKEVOITTO , ,70 Muut korko- ja rahoitustuotot , ,75 Korko- ja muut rahoituskulut 11,15 * VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA , ,45 Tilinpäätössiirrot: Poistoeron lisäys(-) / vähennys(+) , ,97 Tuloverot 5 159,37 0,00 *** TILIKAUDEN VOITTO ,31 25,48 18

19 TASE VERKKOTOIMINTA V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet: Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,05 Aineelliset hyödykkeet: Maa- ja vesialueet , ,67 Rakennukset ja rakennelmat , ,77 Siirto- ja jakeluverkosto , ,37 Koneet ja kalusto , , , ,61 Sijoitukset: Osakkeet ja osuudet , , , ,52 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus: Aineet ja tarvikkeet , , , ,12 Lyhytaikaiset saamiset: Myyntisaamiset , ,63 Siirtosaamiset 6 976, ,00 Sisäiset saamiset , , , ,63 Rahoitusarvopaperit , ,97 Rahat ja pankkisaamiset , ,39 * YHTEENSÄ , ,29 19

20 TASE VERKKOTOIMINTA V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Osuus yhtiön omasta pääomasta , ,84 Edellisten tilik. voitto/tappio , ,79 Tilikauden voitto/tappio ,31 25, , ,11 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , , , ,15 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Liittymismaksut , , , ,23 Lyhytaikainen vieras pääoma Ostovelat , ,80 Muut velat , ,00 Siirtovelat , , , ,80 * YHTEENSÄ , ,29 20

21 OSAKEYHTIÖLAIN TARKOITTAMAT TOIMINTAKERTOMUSTIEDOT Yhtiön osakkeet osakelajeittain Rekisteröity Kpl Äänivalta/kpl A-sarja B-sarja Yhteensä 9830 Yhtiö omistaa omia osakkeita seuraavasti: Kpl Osuus osakepääomasta % A-sarja 35 0,6 B-sarja 37 1,0 Yhteensä 72 0,7 Laskelma jakokelpoisesta vapaasta omasta pääomasta kunnossapitorahasto ,96 sijoitetun vapaan oman pääoman ,00 rahasto edellisten tilikausien voitto ,77 tilikauden voitto ,75 jakokelpoinen vapaa oma pääoma ,48 Hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi Hallitus esittää, että tilikauden voitosta ,75 jaetaan osinkoa 20,00 euroa osakkeelta eli yhteensä ,00 euroa ja että muu osa voitosta siirretään voittovarojen tilille. Osingonjako ei vaaranna yhtiön maksukykyä. Kirjanpitokirjat Tasekirja sidottuna kirjana ja tase-erittelyt nidottuna Tililuettelo Päiväkirjat ATK-listoina Pääkirjat Tuloslaskelma ja tase Reskontraerittelyt Tositelajit ja säilyttämistapa 1.Muistiotositteet paperitositteina 2.Myyntitositteet 3.Ostotositteet 4.Palkkatositteet 5.Kirjanpitotositteet 6. Kassasuoritukset 21

22 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS Alajärvellä 24. maaliskuuta 2014 Pertti Väänänen Tuomo Levijoki Keijo Rintamäki Jukka Joensuu Ari Autio Tapio Keckman TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Alajärvellä 08. huhtikuuta 2014 Martti Matintupa HTM 22

23 SÄHKÖN TUOTANTO- JA JAKELULAITTEISTO Sähköasemat Hoisko Sänkiaho 110/20 kv 110/20 kv Voimalaitokset Koskenvarren vesivoimalaitos Sänkiahon diesel-laitokset 1 MVA. 2,5 MVA. MUUNTAMOT Vuoden 2013 lopussa yhtiöllä oli jakelumuuntamoita: - pylväsasennuksessa 322 kpl. - puistomuuntamoita 47 kpl. - kiinteistömuuntamoita 1 kpl. - asiakkaan omistamia kiinteistömuuntamoita 3 kpl. - asiakkaan omistamia puistomuuntamoita 3 kpl Yhteensä 376 kpl. JAKELUVERKOSTO Suurjänniteverkosto Puistomuuntamoita rakennettiin yht. 4 kpl, 3 kpl haja-asutusalueelle ja 1 kpl ABC-huoltamolle. Maakaapelia 20 kv rakennettiin 3,3 km. Varayhteys Niittykummusta Kanaharjuun aloitettiin. S-marketin muuntamohaara ja Urheilupuiston ja Teollisuusalueen kaapelointi valmistui. Niskakankaantien varteen aloitettiin 20 kv pas-johdon rakentaminen, kokonaispituus n. 4 km. Johtoraivaukset kohdistettiin Kaartusen ja Levijoen/Korteperän lähtöihin.. Pienjänniteverkosto Pienjänniteverkostoon rakennettiin liittymien vaatimat lisäykset. Urheilupuiston kaapelointi saatiin päätökseen. Mikinpuro2-kaava-alueen kaapelointi suoritettiin. Niittykummun alueella kaapelointia suoritettiin Alajärven Puhelinosuuskunnan kanssa. Johtoraivauksia suoritettiin Möksyn ja Hoiskon välillä. Johtoverkostoa oli kv:n johdot 382 km. - pienjännitejohdot 541 km. Yhteensä 923 km. 23

24 SÄHKÖN SIIRTO 2013 Tariffeittain Käyttäjät Siirto kpl MWh Yleissiirto Aikasiirto Pj-tehosiirto Sj-tehosiirto Yhteensä Kuluttajaryhmittäin Käyttäjät Siirto kpl MWh Yksityinen Maatalous Jalostus Palvelu Julkinen Yhteensä

25 Kuluttajat 5123 kpl 1% 1% 6 % 2% 2% % % Yksityinen Yksityinen Maatalous Maatalous Jalostus Jalostus Palvelu Palvelu Julkinen Julkinen Siirto MWh % 4 % % % % Yksityinen Yksityinen Maatalous Maatalous Jalostus Jalostus Palvelu Palvelu Julkinen Julkinen 25

26 SÄHKÖN SIIRTO KUUKAUSITTAIN 2013 Energia muutos muutos Teho Muutos muutos kuukausi MWh MWh % kw kw % Tammikuu ,5% ,8 % Helmikuu ,0% ,7 % Maaliskuu ,4% ,9 % Huhtikuu ,9% ,1 % Toukokuu ,7% ,1 % Kesäkuu ,1% ,4 % Heinäkuu ,6% ,5 % Elokuu ,7% ,3 % Syyskuu ,4% ,2 % Lokakuu ,4% ,1 % Marraskuu ,1% ,7 % Joulukuu ,8% ,5 % Suurin teho 14.3 klo 11 kw Yhteensä ,0% Osto Vesi ,1% Diesel 0 Yhteensä ,1% 26

27 SÄHKÖN SIIRTO 2013 MWh tam hel maa huh tou kes hei elo syy lok mar jou siirto 13 Edell.vuosi 27

28 SÄHKÖN SIIRTO KUUKAUSITTAIN MWh 12000! 10000! 8000! 6000! 4000! 2000! 0!! tam!! hel!! maa!! huh!! tou!! kes!! hei!! elo!! syy!! lok!! mar!! jou! 2009! 2010! 2011! 2012! 2013! 28

29 Sähkön kulutuksen muutokset Suomessa muutos 2012/2013-1,3 TWh 29

30 Sähkön nettohankinta Suomessa ,9 TWh 30

31 Sähkön hankinta energialähteittäin ,9 TWh 31

32 Sähkön kokonaiskulutus Suomessa vuonna ,9 TWh

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA... 6 TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA... 6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 7

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) 1. Kokouksen avaus Esityslista 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 3. Vahvistetaan ääniluettelo 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2010 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry 1 / 11 TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry Y-tunnus: 01.05.2013-30.04.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 30.4.2024 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.05.2013-30.04.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA

RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA 31.12.2015 RANTA.TOIVALA.UU HIMÄEN VESIOSUUSKUNTA PIRTTIRANTA 34 7O9OO TOIVALA Kotipaikka TOIVALA Y-tunnus 1057487-6 Tilinpa'dt

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab TASEKIRJA 1.7.2014-30.6.2015. Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka: Tampere Y-tunnus: 2352244-2

Oy Höntsy Ab TASEKIRJA 1.7.2014-30.6.2015. Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka: Tampere Y-tunnus: 2352244-2 Oy Höntsy Ab Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka: Tampere Y-tunnus: 2352244-2 TASEKIRJA 1.7.2014-30.6.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 30.6.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti: Homeros Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Kuopion Puhelin Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

Kuopion Puhelin Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2009 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Kauppakatu 18 70100 Kuopio Sisällysluettelo: Toimintakertomus 3-4 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5 Y-tunnus 2462309-3 Liitetiedot 5 Yleistä Pielisen tietoverkko-osuuskunta on perustettu 19.01.2012 ja se on merkitty kaupparekisteriin 22.03.2012 ja ytj-tietokantaan 15.02.2012 alkaen. Osuuskunta on liiketoiminnasta

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Saimaa Capital Oy L//7 7. Tilinpäätös osatilikaudelta Tilinpäätös on säilytettävä asti

Saimaa Capital Oy L//7 7. Tilinpäätös osatilikaudelta Tilinpäätös on säilytettävä asti L//7 7 Saimaa Capital Oy Tilinpäätös osatilikaudelta 1.1. - 30.9.2016 Tilinpäätös on säilytettävä 31.72.2026 asti Osoite: Savilahdentie 6 B, 4. krs Y-tunnus: 2327859-6 70210 Kuopio Kotipaikka: Mikkeil

Lisätiedot

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy TASEKIRJA

KPY Sijoitus Oy TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2012 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 1W KPMG Oy Ab Keskustori 1 A 2 krs 60100 SEINÄJOKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3070 www.kpmg.f1 TILINTARKASTUSKERTOMUS Elite Yhteisöpalvelut Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Elite

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

SUOMEN SAHATEOLLISUUSMIESTEN YHDISTYS RY Y-tunnus: TASEKIRJA

SUOMEN SAHATEOLLISUUSMIESTEN YHDISTYS RY Y-tunnus: TASEKIRJA Y-tunnus:0217058-0 1.1.-31.12.2015 TASEKIRJA Y-tunnus: 02{ 7058-0 Ti I i n päätös 1.1.201 5-31.1 2.201 5 Sisällysluettelo Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Tilinpäätöksen allekirjoitukset Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Tilikausi

Tilikausi Kiinteistö Oy Kesänki II Sivu 1 Tilikausi 1.7.2014-30.6.2015 Yleistä yhtiöstä Yhtiökokous Yhtiökokous Yhtiön johto Kiinteistöyhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella n. 1.250 m2 suuruista

Lisätiedot