Keski-Suomen Kaste-kuulumiset 2/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keski-Suomen Kaste-kuulumiset 2/2011"

Transkriptio

1 1 Keski-Suomen Kaste-kuulumiset 2/2011 Lasten ja perheiden hyvinvointipalveluiden kehittäminen Itä- ja Keski-Suomessa II Lapset ja perheet Kaste -hankkeessa tehtävä työ etenee hyvää vauhtia. Ehkäisevän työn kehittäminen peruspalveluissa on kohdennettu varhaisen tuen tarpeen tunnistamiseen ja toteuttamiseen ja tämän mahdollistavien rakenteiden kehittämiseen perhepalveluiden eri vaiheissa. Keski-Suomessa perhekeskustoimintaa on käynnistetty kahdella yhteistoiminta-alueella ja mallin laajentaminen on ehkäisevän työn kehittämiskohde. Perhekeskusmallin toimivuus edellyttää paikallisen monitoimijaisen verkoston jatkuvaa yhteistyötä. Palvelurakenteiden ja kuntaliitosten muutokset ovat tuoneet haasteita kuntayhteistyöhön. Erityispalvelujen ja peruspalvelujen yhteistyökäytäntöjä on kehitetty esimerkiksi avo- ja sijaishuollon sekä lasten- ja nuorisopsykiatrian työkokouksissa. Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn koulutus- ja toimintamallin kehittämistyö on saatu alkuun. Se edellyttää eri toimijoiden pitkäjänteistä ja suunnitelmallista yhteistyötä. Käytännön työn kehittäminen edellyttää koulutusta väkivallan moniulotteisesta ilmiöstä, lisäksi tavoitteena on kytkeä koulutus perustehtävään. Perheitä kohtaavilta toimijoilta edellytetään kykyä tarttua ja ottaa puheeksi väkivalta perheessä, mikä on edellytys varhaiseen puuttumiseen ja oikea-aikaisen tuen järjestämiseen. Toimijoiden tulee olla tietoisia siitä, mitä mahdollisuuksia heillä itsellään on käsitellä asiaa ja mihin perheen voi ohjata avun saamiseksi. Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen ja lastensuojelun avohuollon kehittämisessä painottuu yhteistoiminnallinen kehittäminen. Lastensuojelun tarpeessa olevien lasten ja heidän perheidensä tuen tarpeiden tunnistamista, varhaista auttamista ja avohuollon menetelmien vaikuttavuutta edistetään moniammatillisena yhteistyönä. Alueellisissa yhteistyöverkostojen työkokouksissa on kehitetty varhaista tunnistamista ja huolen puheeksi ottamista. Palveluita kehitetään eri toimijoiden rajapinnoilla kuten lastensuojelun ja päivähoidon sekä lastensuojelun ja koulukuraattorityön välillä. Hoidon järjestämistä ja saatavuutta on parannettu niin, että erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto ja sosiaalitoimi muodostavat joustavan kokonaisuuden. Peruspalvelujen työntekijöiden käyttöön on kehitetty konsultaatiopalveluja ja hoidon saatavuutta on kehitetty mm. lisäämällä liikkuvia työryhmiä. Sijaishuollon kehittämisessä keskeisenä tavoitteena ovat perhehoidon palvelujen lisääminen ja laadun parantaminen. Nykyinen lastensuojelulaki painottaa perhehoidon ensisijaisuutta. Hankkeessa mallinnetaan tukimuotojen valikkoa ja yhtenäistetään sijaishuollon toimintatapoja. Perhehoitajien osaamista ja tukea jatketaan koulutuksilla, työkokouksilla ja intensiivisen tuen ryhmillä. Vertaisryhmätoimintaa laajennetaan uusille ryhmille kuten huostaan otettujen lasten vanhemmille, sijaissisaruksille ja perhehoitoon sijoitetuille lapsille. KIITÄN, KUMARRAN, NIIAN JA VIL- KUTAN kunnes uudelleen tavataan! Siirryn lasten ja perheiden palveluiden kehittämistyöstä Alkio-opiston rehtorin tehtävään alkaen. Uudeksi projektipäälliköksi on valittu Eila Pelli. Tervetuloa Eila Yhteistyöstä kiittäen, Jaana Kemppainen

2 2 KOULUTUKSIA, TYÖKOKOUKSIA JA VERTAISRYHMIÄ Koulutukset Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden muutosten vaikutukset varhaisen, yleisen, tehostetun ja erityisen tuen jatkumossa ke 11.5 klo Kuokkalan koulu, Liitukuja 4, Jyväskylä. Järjestäjä Kaste hanke. Lisätietoja Kristiina From Läheisväkivaltaan puuttumisen hyödyt, haasteet ja hyvät käytänteet ti klo Vanha Ortopedia, Vaasankatu, Jyväskylä. Kohderyhmä; terveydenhuollon, sosiaalitoimen, varhaiskasvatuksen työntekijät, koulujen opettajat ja kouluterveydenhoitajat ja - lääkärit, päättäjät sekä kaikki asiasta kiinnostuneet. Järjestäjä; Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja Lapset ja perheet Kaste -hanke. Koulutus on maksuton K-S shp:n ja kuntien henkilöstölle, sekä Jyväskylän koulutuskuntayhtymän, Jamk:n ja POKE:n henkilöstölle ja opiskelijoille. Muille maksu on 80 e + alv 23%. Ilmoittautuminen mennessä: koulutuspalvelut[at]ksshp.fi puh. (014) ja (014) Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneselvityshankkeen loppuseminaari , klo , lisätietoja alla olevasta linkistä Lastensuojelun tarpeen syntyminen kolmen sukupolven prosessina - koulutuspäivä klo , Matarakatu 4, 1. krs. kokoushuone MAT 100, Jyväskylä. Kouluttajana perheterapeutti (vet) työnohjaaja Raija Rantola. Koulutuksessa työskennellään kolmen sukupolven tarinaa prosessoiden ja liittämällä siihen systeemisen perheterapian viitekehystä sekä kokemuksia. Koulutettavat tuottavat pienissä ryhmissä perhetarinan ja sukupuun sekä mukana olevien henkilöiden roolit, valinnat ja vuorovaikutussuhteiden kehikkoa. Tavoitteena on nähdä, miten ihmiset ja asiat liittyvät systeemisesti toisiinsa ja tähän mietitään auttamistahojen interventiot. Kohderyhmä on lastensuojelun sosiaalityöntekijät, perhetyöntekijät ja lastensuojelun muita hoiva- ja kuntoutuspalveluita tuottavat tahot. Koulutus toteutetaan, mikäli osallistujia on vähintään 20 henkilöä. Lisätietoja ja ilmoittautuminen mennessä: Marianne Kuorelahti Sukulaissijaisvanhemmuuden työskentelymallin 2-päiväinen menetelmäkoulutus Matarankatu 4, Jyväskylä 1krs. kokoushuone MAT 100, klo Kohderyhmä sosiaalityöntekijät, joiden tehtävänä on kartoittaa lastensuojelulain 32 :n mukaisesti lapsen lähiverkoston mahdollisuus ottaa lapsi luokseen asumaan tai muutoin osallistua lapsen tukemiseen. Koulutuspäivien aikana esitellään Pesäpuu ry:n Sukuperheprojektissa kehitetty työskentelymalli sijaisvanhemmiksi haluavien sukulaisten ja muiden läheisten valmennukseen ja valintaan sekä annetaan valmiuksia mallin käyttöön työssä perheiden kanssa. Mallin tavoitteena on lisätä sosiaalityöntekijöiden suunnitelmallista ja systemaattista työotetta. Kouluttajina: Paula Männikkö, kehittämispäällikkö Pesäpuu ry, ja Riitta Siekkinen, kehittäjäsosiaalityöntekijä, Kaste-hanke Ilmoittautumiset: Riitta Siekkinen Lapsuus ja nuoruus täynnä tunnetta seksuaalisuus ja aggressio Sijaisvanhempien syksyn koulutuspäivät Peurungassa ja Keski-Suomen Sijaishuoltoyksikön yhteistyökumppaneineen järjestämän koulutuksen tavoitteena on lisätä sijaisvanhempien ymmärrystä lapsen ja nuoren normaalin kehityksen haasteisiin. Lapsuuden ja nuoruuden tunnemyrskyt eivät ole pahuutta tai ilkeyttä, vaan kehityksellinen pakko, minkä tarkoituksena on johtaa terveeseen itsetuntoon ja itsenäistymiseen. Seksuaalisuuden portaat ja Aggression portaat ovat Opetushallituksen ja Väestöliiton asiantuntijoiden yhdessä kehittämät mallit lapsen ja nuoren kehityksestä ja sen haasteista. Kouluttaja Mika Lehtonen työskentelee Väestöliiton Seksuaaliterveysklinikan Miehen Aika toiminnassa sekä

3 3 yksityisenä kouluttajana ja luennoitsijana. Tarkempi ohjelma lähetetään myöhemmin kuntiin ja perhehoitajille. Tiedustelut: Auni lehtoranta, , Ennakkotietona; Viikolla 46 Varhaisen tuen tiimi järjestää seminaarin liittyen varhaisen tuen/ ennalta ehkäisevän työn teemoihin. Esim. MLL esittelee seminaarissa Vahvuutta vanhemmuuteen työmallia, muu seminaarin sisältö tarkentuu syksyn aikana. Ennakkotietona; Päihteet ja vanhemmuus koulutus Pikkukakkosesta Isoon Kolmoseen Jyväskylässä, jossa käsitellään päihteiden käytön vaikutusta lasten, nuorten ja perheiden arkeen. Tavoitteena on tarkastella päihteiden käyttöä kohtuvauvan, lapsen ja nuoren näkökulmasta sekä vahvistaa toimijoiden osaamista. Sisältö tarkentuu myöhemmin. Koulutuksen järjestää Kaste hanke ja Keski- Suomen sairaanhoitopiiri. Lisätietoja Merja Halonen; Ennakkotietona; Otetaan puheeksi vanhemman päihdeongelma koulutuksesta saatiin hyvää palautetta neuvolan ja lastensuojelun perhetyöntekijöiltä. Syksyllä 2011 koulutus pyritään toteuttamaan parilla kolmella paikkakunnalla (ehkä Joutsan ja Viitasaaren seudulla). Koulutus on iltapäivän mittainen ja siihen sisältyy materiaalipaketti. Koulutuksen sisältöinä ovat perustietoa päihderiippuvuudesta ja muutokseen motivoimisesta sekä vanhemman päihteiden käytön puheeksi ottaminen. Koulutuksen järjestäjänä on Sovatek säätiö. Seuraavassa Kaste tiedotteessa on tarkemmin koulutuksen ajankohta ja paikkakunnat. Lisätietoja Marianne Kuorelahti Perhehoidon kehittämistyöryhmä to klo Matarankatu 4, 2 krs. kokoushuone 202. Mukana kehittämistyössä on K-S:n sijaisvanhempien yhdistys, Perhehoitoliiitto ry, K-S:n sijaishuoltoyksikkö ja kuntien edustajia. Aiheena on uudistunut perhehoitolain ja lastensuojelulain 50 :n muutokset sekä Perhehoidon tietoisku-päivässä työryhmien esittämiä toimenpiteitä perhehoidon vahvistamiseksi. Lisätietoja ja ilmoittautuminen Riitta Siekkiselle 10.5.mennessä. ELS -työryhmä ma klo Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksella, 2.krs, tila 224, osoitteessa Matarankatu 4 Jyväskylä. Lisätietoja; Markku Mäkinen Keski-Suomen lastensuojelutyöryhmän kokoontuminen SIIRTYY syksyyn päällekkäisyyksien takia. Kokous oli sovittu ti klo Uusi aika ilmoitetaan myöhemmin. Hannele Metsäranta Koulujen sos. työntekijöiden ja koulukuraattorin maakunnallinen tapaaminen klo Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Matarankatu 4 1 krs, neuvottelutila MAT 100, Jyväskylä. Ilmoittautumiset 1 mennessä Markku Mäkiselle Keski-Suomen mielenterveys- ja päihdetyöryhmä ma , klo Keski- Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Matarankatu 4, 2.krs, kokoustila 202, Jyväskylä. Varhaisen tuen tiimi (VaTu) ti klo Tapionkatu 4 A 3. Jyväskylä. Yhteyshenkilö Marianne Kuorelahti Työkokoukset Keski-Suomen perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn työryhmä to klo Matarankatu 4 Jyväskylä. Lisätietoja Merja Halonen

4 4 Koulun, lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian työkokous klo , Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Matarankatu 4, 1. krs, kokoustila MAT 100, Jyväskylä. Perhetyöntekijöiden maakunnallinen työkokous pidetään loka-marraskuussa Päivän ohjelman sisältöjä kokoaa Saarikan pertyöntiimi yhteistyössä Kaste hankkeen kanssa. Seuraavassa Kaste tiedotteessa ajankohta ja paikka tarkemmin. Sukulaissijaisvanhempien tapaaminen Olla sijaisvanhempana läheisen lapselle on haastavaa ja herättää monenlaisia tunteita ja erityiskysymyksiä. Järjestämme Keski-Suomen Sijaishuoltoyksikön kanssa työkokouspäivän sukulaissijaisvanhemmille syksyllä Mikäli työskentelet sukulaissijaisvanhempien kanssa, ole yhteydessä Riitta Siekkiseen. Vertaisryhmät Huostaan otettujen lasten vanhempien vertaisryhmä -toiminta. Kuntiin on huhtikuussa lähetetty tiedote, jonka mukana mm. opas lapsen huostaanoton kokeneille vanhemmille. Suunnittelemme syksyn ryhmän käynnistämistä. ja toivomme, että kiinnostuneet vanhemmat ja työntekijät olisivat mahdollisimman pian yhteydessä Riitta Siekkiseen: p Sähköposti: KUTSU huostaan otettujen lasten ja heidän isiensä yhteiseen viikonloppuun Virroille Ilmoittautuminen mennessä. Leirikokonaisuuden järjestää Voikukkiaverkosto -hanke yhdessä NMKY:n kanssa. Lisätietoja tai Riitta Siekkiseltä; Perhehoidon kesäpäivät Keski-Suomen Sijaishuoltoyksikön kanssa suunniteltaviin perhehoidon kesäpäiviin kutsutaan sijais- ja tukiperheitä. Päivät pidetään lauantaina Tervetuloa! Mukana myös Perhehoitoliitto ry ja Sinut ry. Paikka ilmoitetaan myöhemmin. TYÖVÄLINEITÄ JA TUKEA TYÖHÖN: HANKKEEN TARJOAMAA KONSUL- TAATIOTUKEA JA HUOLEN PUHEEK- SIOTTO KOULUTUKSIA Yhtenä Kaste-hankkeen toimintamuotoina ovat konsultaatiotuki sekä Huolen puheeksiotto koulutukset ja ne ovat kunnille maksuttomia. Ota yhteyttä niin suunnitellaan yhdessä! Pohditko sijaishuollon kiemuroita? Tarvitsetko tietoa miten voit tukea sijaishuollossa olevaa lasta tai nuorta? Etsitkö sijaisperheellesi vertaisryhmää, työnohjaajaa, mentoria? Näistä ja muista sijaishuoltoon ja perhehoidon tukemiseen liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä sijaishuollon kehittäjäsosiaalityöntekijään! Etsitään yhdessä ratkaisuja! Riitta Siekkinen puh Varhaiseen ja erityiseen tukeen liittyvästä kuntakohtaisesta ja yhteistoiminta-alueen konsultaatiotarpeesta mm. varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja monitoimijaisen yhteistyön kehittämisteemoista voi olla yhteydessä Kristina Fromiin; Huolen puheeksiottamisen koulutukset. Huolen puheeksiottaminen on tapa ottaa hankala asia puheeksi asiakasta/työntekijää kunnioittaen ja tukea tarjoten. Se on väline, jolla työntekijä tai esimies pystyy jäsentämään omia työskentelysuhteitaan ja niihin liittyvää huolta. Menetelmä helpottaa ja varhaistaa huolen esille ottamista ja parantaa yhteistyötä. Lisätietoa menetelmästä: uheeksiottaminen/index.htm. Koulutus on maksuton ja voidaan järjestää paikkakuntakohtaisesti. Lisätietoa HUPU -kouluttajilta: Markku Mäkinen ja Merja Halonen

5 5 Tukea monitoimijaiseen ja ammatilliseen neuvolatyöhön kun väkivaltateemaan paneudutaan suunnitelmallisesti ja väkivaltaseula otetaan käyttöön tai neuvola-asetuksen käyttöön oton suunnitteluun tarvitaan pohdintaa ja tukea. Lisätietoja Merja Halonen Konsultaatiota ja tukea moniammatillisen psykososiaalisen yhteistyön haasteisiin ja rakenteiden kehittämiseen mm. oppilashuoltotyön kehittäminen. Lisätietoja Markku Mäkinen Läheisneuvonpito on keino etsiä ratkaisuja lasten, nuorten ja heidän perheidensä solmukohtiin. KORKO -konsultaatiossa eli koulutuksellisessa ryhmäkonsultaatiossa lasten ja nuorten palveluissa kehitetään kykyä ja välineitä työprosessien tarkasteluun. Kummastakin löytyy tietoa Koskeverkosta: konsultaatiotoiminta. Lastensuojelun moniammatillinen asiantuntijaryhmä tarjoaa Keski-Suomessa konsultaatiota vaativiin lastensuojelun asiakastilanteisiin. Ryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa. Ryhmän yhteyshenkilönä toimii Pia Lahtinen, puh Ks. konsultaatiotoiminta. Lastensuojelun edunvalvonta -asioissa voit kysyä konsultaatiota lastensuojelun edunvalvojilta: Eija Hiltunen, puh , Saara Keränen, puh Raija Maula, puh. 040 Lisätietoa myös: AJANKOHTAISTA ASIAA, TUTKIMUS- TIETOA JA JULKAISUJA Meille tulee vauvat: Opas monikkovauvojen odotukseen ja hoitoon Tuovi Hakulinen- Viitanen et al.helsinki : Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), s.isbn (nid.); (pdf) Lataa esite. Erityistä tukea tarvitsevan lapsen toiminnallinen osallistuminen - yhteiselämää vai apuvälineleikitystä. Kristiina From, artikkeli CPlehti 2011:2 liitto.fi/files/1682/cp1102_taitto.pdf. Lapsi ja kieli: kielellinen kehittyminen varhaiskasvatuksessa Artikkelijulkaisu syventää laaja-alaisesti lasten kielelliseen kehitykseen liittyvää pedagogista tietämystä ja osaamista sekä lasten kanssa toimittaessa että vuorovaikutuksessa muiden kasvattajien ja vanhempien kanssa. Terveystarkastukset lastenneuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Menetelmäkäsikirja. Päivi Mäki, Katja Wikström, Tuovi Hakulinen- Viitanen, Tiina Laatikainen (toim.) Helsinki : Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), ISBN (nid.); (pdf)

6 6 Lapset ja nuoret terveiksi ja hyvinvoiviksi. Lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin neuvottelukunnan toimenpideehdotukset. Lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin neuvottelukunta laati kolmivuotisen toimikautensa päätteeksi julkaisun toimenpide-ehdotuksista, joiden avulla se tukee lasten, nuorten ja perheiden terveyttä ja hyvinvointia. Julkaisu täydentää lainsäädännössä ja Kasteohjelmassa linjattuja uudistuksia, joiden avulla vahvistetaan erityisesti hyvinvointia edistäviä sekä ehkäiseviä palveluja. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2010:26.HARE-numero STM074:00/2007 ISBN (nid.) ISBN (PDF). Lapset ja nuoret terveiksi ja hyvinvoiviksi. Lapsivaikutusten arviointi - kansallisia ja kansainvälisiä näkökulmia Lapsiasiavaltuutetun toimisto on julkaissut tuoreen tutkimusraportin, jossa Kirsi Alila on koonnut lapsivaikutusten arvioinnin kokemuksia ja malleja Suomesta sekä maailmalta. Se osoittaa päätösten lapsivaikutusten arvioinnin edenneen luvun aikana pienin askelin. Kirsi Alila: Lapsivaikutusten arviointi - kansallisia ja kansainvälisiä näkökulmia. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2011: 7. (pdf) Lasten mediabarometri 2010 Mediakasvatusseuran toteuttama barometri tutkimus 0-8-vuotiaiden lasten mediankäytöstä Suomessa on julkaistu verkossa. Lasten mediabarometri 2010 (pdf). Politiikkaohjelmien loppuraportti Vaalikaudella on toteutettu kolmea hallituksen poikkihallinnollista politiikkaohjelmaa, joista yksi on ollut Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma. Kunkin ohjelman osalta kuvataan ohjelman tavoitteet, keskeiset toimenpiteet sekä ohjelmaan liittyvien keskeisten indikaattoreiden kehitys. Lisäksi kunkin ohjelman osalta esitetään arvio ohjelman tavoitteiden toteutumisesta ja ohjelman teemaan liittyvistä tulevista haasteista. Valtioneuvoston kanslian tiedote ja julkaisu. Perhehoidosta laitoshoitoon nähden ensisijainen sijaishuollon muoto Vuoden 2012 alusta perhehoidosta tulee laitoshoitoon nähden ensisijainen sijaishuollon muoto. Hallitus esitti asiaa koskevien lakien vahvistamista keskiviikkona 6. huhtikuuta. Sijaishoitajaa koskevat säännökset tulevat voimaan elokuun alusta 2011, ja muita muutoksia sovelletaan vuoden 2012 alusta. STM:n tiedote Koulutuksen puute ja perhetausta usein nuoren syrjäytymisen taustalla Lähes nuorta oli vuonna 2008 työmarkkinoiden ja koulutuksen ulkopuolella. Tiedot ilmenevät Pekka Myrskylän koko Suomen kattavasta tilastotutkimuksesta. Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote Nuorisotalo mahdollistavana lähiyhteisönä - Nuorten näkökulma Mitä mieltä nuoret ovat nuorisotyöstä? Miten nuorten osallisuutta nuorisotalotoiminnassa voidaan kehittää? Miltä kasvatettavana oleminen tuntuu nuorista itsestään? Näihin kysymyksiin Anu Gretschel: Nuorisotalo mahdollistavana lähiyhteisönä - Nuorten näkökulma. Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus, julkaisuja 3/2011 & Nuorisotutkimusverkosto Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 41. ISBN Helsinki 2011 (pdf.) Arkipäivän rasismi koulussa. Etnografinen tutkimus suomalais- ja maahanmuuttajanuorten suhteista Miten rasismi ilmenee koulun arjessa? Anna-Mari Souto. Arkipäivän rasismi koulussa. Etnografinen tutkimus suomalais- ja maahanmuuttajanuorten suhteista Nuorisotutkimusseura. ISBN: Sosiaalibarometri 2011 on Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton (STKL) vuosittain toteuttama ajankohtaisselvitys kansalaisten hyvinvoinnin ja palvelujärjestelmän tilanteesta ja kehityssuunnista. Barometrikyselyyn vastaavat sosiaalitoimen, terveyskeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen ja Kelan toimistojen johtajat sekä

7 7 kuntien sosiaalihuollosta vastaavien lautakuntien puheenjohtajat. Vastanneita oli tänä vuonna 468 ja vastausprosentti oli 46. Sosiaali- ja terveysalan kansalaisjärjestöt sosiaali- ja terveysministeriön kumppaneina. Sosiaali- ja terveysministeriön järjestöpoliittiset linjaukset. Järjestöpoliittisten linjausten uudistaminen on liittynyt STM:n Strategia 2020-hankkeeseen ja kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan suosituksiin hallinnonalakohtaisten järjestöstrategioiden laatimisesta. Järjestöpoliittisten linjausten uudistamisen lähtökohta on vuonna 2003 julkaistu STM:n kansalaisjärjestötoiminnan strategia. Helsinki s. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2011:05 Neuvontavihkoja videoita maahanmuuttajille ja toimintamalleja ammattilaisille Soccan koordinoimissa kotouttamistyön kehittämishankkeissa on tuotettu konkreettisia työvälineitä ja neuvontamateriaaleja maahanmuuttajien ja heidän kanssaan työskentelevien tueksi. Verkossa Lisätietoja Kotouttamisen seudullisten ja alueellisten verkostojen vahvistaminen - hankkeesta sekä Helsingin, Espoon ja Vantaan osahankkeista vuosina Soccan verkkosivuilla. Pelissä- hankkeen loppuseminaari Pelin pyörteissä rahapeliongelmat ja niiden hoitaminen käytännössä klo , Jyväskylä, Aalto-Sali, Väinönkatu 7. Koulutus on maksuton, ilmoittautuminen mennessä. Lisätietoja osoitteesta: Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman käynnistämistilaisuus klo Säätytalo, Snellmaninkatu 9-11, Helsinki. Tilaisuudessa luodaan katsaus hallitusohjelman lapsi- ja nuorisopoliittisiin tavoitteisiin ja linjauksiin, kuullaan lapsille ja nuorille suunnattujen kyselyiden tuloksista sekä käydään yhteistä keskustelua tulevan ohjelman tavoitteista. Tarkempi ohjelma julkaistaan myöhemmin. Ilmoittautumiset viimeistään Lisätietoja: Nuoran pääsihteeri Liisa Sahi, liisa.sahi[at]minedu.fi, p Kohtaamisia vai törmäyksiä? Moninaisuus lastensuojelussa. Lastensuojelun keskusliiton seminaari Mikkelissä Perheet ovat nykyisin entistä monimuotoisempia ja toimintaympäristö perheiden palveluissa muuttuu nopeasti. Tämä asettaa aivan uudenlaisia haasteita palvelujärjestelmälle ja asiakastyöhön. Seminaarissa keskitytään pohtimaan pienten asiakasryhmien tarpeita lastensuojelussa ja lapsiperheiden palveluissa. Lisätietoja Lastensuojelun keskusliiton sivuilta. XIII Lähisuhde- ja perheväkivaltaa työssään kohtaavien valtakunnallinen verkostofoorumi Pajulahdessa, Koti on maailman turvallisin paikka , lisätietoja alla olevassa liitteessä Ennakkotiedote Pajulahti 6_ - 7_9.pdf VALTAKUNNASSA TAPAHTUU Valtakunnalliset sosiaalialan osaamiskeskuspäivät Helsingissä , paikka ja ohjelma tarkentuvat myöhemmin.

8 8 Valtakunnalliset koulukuraattoripäivät Jyväskylässä Ohjelma; Hinta Kuraattoriyhdistyksen jäsenet: 2 päivää/125 euroa ja 1 päivä/75 euroa. Ei jäsenet: 2 päivää/145 euroa ja 1 päivä/90 euroa. Lisätietoja Heli Kangaspunta p , Aila Hakola p , Kriisityön koulutuspäivät Jyväskylässä. Kouluttajana Psykologi Salli Saari Tavoitteena on vahvistaa ja lisätä ammatillista tietoa kriisityöstä. Koulutus on maksuton. Ilmoittautuminen ke mennessä: (Keski-Suomen tapahtumakalenteri) tai sähköpostitse sivi.talvensola[at]koske.fi Järjestäjät: Keski- Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ja kriisikeskus Mobile. Paikka varmistuu toukokuussa. Ohjelma ja lisätiedot Valtakunnallinen perhehoidon rekrytointi Keski-Suomen Sijaishuoltoyksikkö ja Lapset ja perheet Kaste-hanke osallistuvat Perhehoitoliiton valtakunnalliseen sijais- ja tukiperheiden rekrytointikampanjaan Tulemme lähettämään kuntiin perhehoidon rekrytointimateriaalia, joita toivomme teidän laittavan esille kunnissanne. Mikäli kiinnostutte järjestämään kanssamme yhteisen tilaisuuden ole yhteydessä Paulaan tai Riittaan! isätietoja: Paula Pollari- Urrio, ja Riitta Siekkinen, (at) jkl.fi Valtakunnalliset sijaishuollon päivät Vaasa, Vaasan yliopisto. Ilmoittautuminen osoitteessa Sijaishuollon muuttuvat tarpeet haastavat uudistumaan. Tarvitaan uudenlaisia kumppanuuksia, jotka toimivat lapsen ja perheen tukena. Sijaishuollon tulee olla lapselle, nuorelle ja perheelle aito mahdollisuus saada tukea, kuntoutua sekä löytää entistä toimivampi elämänpolku. Seuraa Sijaishuollonpäiviä myös Facebookissa KESKI-SUOMEN KASTE-TIIMIN YHTEYSTIEDOT Marianne Kuorelahti, ehkäisevän työn kehittäjä, tiimivastaava (014) , Merja Halonen, kehittäjäterveydenhoitaja, (014) , Kristiina From, varhaiskasvatuksen kehittäjä, (014) , Markku Mäkinen, kehittäjäsairaanhoitaja, (014) , Riitta Siekkinen, sijaishuollon kehittäjäsosiaalityöntekijä, (014) , Kosken tiloissa työskentelee myös hankkeen projektipäällikkö Jaana Kemppainen, (014) , sekä hankkeen projektisihteeri Jari Ikäheimo, (014) , Sähköpostiosoite: Postiosoite: Jyväskylän kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelut Lasten ja perheiden hyvinvointipalveluiden kehittämishanke Itä- ja Keski-Suomessa PL 486, Jyväskylä Käyntiosoite: Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Matarankatu 4, 2.krs, Tourula, Jyväskylä www-sivut::

Keski-Suomen Kaste-kuulumiset 1/2009

Keski-Suomen Kaste-kuulumiset 1/2009 1 Lastensuojelutyöryhmä kokoontuu 2.6.2009 klo 13-15.30 Koskessa, Matarankatu 4 (Tourula) 1. krs koulutustila 100. Lastensuojelutyöryhmä jatkaa lastensuojelun ylikunnallisena keskustelufoorumina ja toimijoiden

Lisätiedot

Tervetuloa mukaan Kaste- kehittämiseen. iseen uudet ja vanhat. Keski-Suomen Kaste-kuulumiset 2/2009 MENEILLÄÄN OLEVAA TUTKIMUSTIETOA

Tervetuloa mukaan Kaste- kehittämiseen. iseen uudet ja vanhat. Keski-Suomen Kaste-kuulumiset 2/2009 MENEILLÄÄN OLEVAA TUTKIMUSTIETOA 1 MENEILLÄÄN OLEVAA Keski-Suomen Kaste-kuulumiset 2/2009 Keski-Suomen Lapset ja perheet Kaste hanke on käynnistynyt alkuvuoden 2009 aikana. Hanketiimin kuntakierros on loppusuoralla. Kuntakierroksella

Lisätiedot

Keski-Suomen Kaste-kuulumiset 4/2010.

Keski-Suomen Kaste-kuulumiset 4/2010. 1 TYÖKOKOUKSIA Keski-Suomen Kaste-kuulumiset 4/2010. Lasten ja perheiden hyvinvointipalveluiden kehittäminen Itä ja Keski-Suomessa II. Lapset ja perheet Kaste II -hanke on saanut STM:ltä 1,7 milj. euroa

Lisätiedot

Keski-Suomen Kaste-kuulumiset 1/2011

Keski-Suomen Kaste-kuulumiset 1/2011 1 Keski-Suomen Kaste-kuulumiset 1/2011 Lasten ja perheiden hyvinvointipalveluiden kehittäminen Itä ja Keski-Suomessa II Keski-Suomessa on päästy hyvään vauhtiin Kaste II tavoitteiden mukaisesti. Työtä

Lisätiedot

Keski-Suomen Kaste-kuulumiset 3/2010 (17.8.2010)

Keski-Suomen Kaste-kuulumiset 3/2010 (17.8.2010) 1 Kasvatuskumppanuus-toimintamalli leviää edelleen. Elokuun lopussa valmistuu 15 uutta kasvatuskumppanuuskouluttajaa eri puolilta Keski-Suomea. He järjestävät uusia kasvatuskumppanuuskoulutuksia omissa

Lisätiedot

Keski-Suomen Kaste-kuulumiset 3/2009

Keski-Suomen Kaste-kuulumiset 3/2009 1 VARKEssa kerättyä ja kerääntynyttä tietoa ja materiaaleja varhaiskasvatuksesta ja päivähoidosta on edelleen löydettävissä sekä Koskeverkon että Sonetten sivuilta. Koskeverkko> Hankkeet ja kehittämisyksiköt

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Keski-Suomen Kaste-kuulumiset 1/2010 (15.2.2010)

Keski-Suomen Kaste-kuulumiset 1/2010 (15.2.2010) 1 Keski-Suomen Kaste-kuulumiset 1/2010 () Keski-Suomen Lapset ja perheet Kaste hankkeen uusi vuosi on käynnistynyt. Toimijoiden osaamisen vahvistaminen on keskeinen toimintamuoto kaikilla painopistealueilla.

Lisätiedot

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II Painopistealueittain teksti hankehakemuksesta KONKREETTISET TOIMENPITEET Etelä-Savo Keski-Suomi Ehkäisevän työn kehittäminen Sijaishuollon kehittäminen 1. ei toteudu 2. toteutunut 3. toteutunut hyvin 1.

Lisätiedot

YHTEISTYÖ LASTENSUOJELUN ASIOISSA THL & lastensuojelun alueelliset kehittäjäryhmät

YHTEISTYÖ LASTENSUOJELUN ASIOISSA THL & lastensuojelun alueelliset kehittäjäryhmät YHTEISTYÖ LASTENSUOJELUN ASIOISSA THL & lastensuojelun alueelliset kehittäjäryhmät FSKC:n lastensuojelun kehittämisverkosto 11.2.2015 26-02-15 Esityksen nimi / Tiina Muukkonen 1 Asialista 1. Ajankohtaista

Lisätiedot

Keski-Suomen lastensuojelun kehittämisyksikkö

Keski-Suomen lastensuojelun kehittämisyksikkö 1 Keski-Suomen lastensuojelun kehittämisyksikkö Tiedote 4/2007 lokakuu 2007 Uudistunut logo uuden logon on tehnyt suunnittelija Timo Vallius SosKes-hankkeesta. Logo kuvaa Kehyksen maakunnallista koordinoijaroolia

Lisätiedot

Lapsilähtöisen arvioinnin tukijalkoja

Lapsilähtöisen arvioinnin tukijalkoja Lapsilähtöisen arvioinnin tukijalkoja Pia Lahtinen Pesäpuu ry Kohti monitoimijaista arviointia - Yhteiskehittämispäivä 11.10.2017 Jyväskylä #lapemuutos Lastensuojelun arvioinnin kehittäminen Pesäpuussa

Lisätiedot

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kajaani 10.9.2013 Leena Meriläinen, Kaste-ohjelma Ohjelmapäällikkö Me kaikki olemme vastuussa toisistamme, heikoimmistakin, jotta jokainen huomenna näkisi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu Alueellinen ohjelmapäällikkö Jouko Miettinen Itä- ja Keski-Suomen alueellinen johtoryhmä KASTE-ohjelman

Lisätiedot

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013 LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013 LAPSET JA PERHEET KASTE II -HANKE ITÄ- JA KESKI-SUOMESSA YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN ARVIOIMANA SYKSY 2012 Valtakunnan

Lisätiedot

Keski-Suomen lastensuojelun kehittämisyksikön. KEHYS-tiedote 4/2008. Marraskuu 2008 AJANKOHTAISTA

Keski-Suomen lastensuojelun kehittämisyksikön. KEHYS-tiedote 4/2008. Marraskuu 2008 AJANKOHTAISTA 1 AJANKOHTAISTA Keski-Suomen lastensuojelun kehittämisyksikön KEHYS-tiedote 4/2008 Marraskuu 2008 Kehyksen jatkohankekausi ja Lastensuojelun alkuarviointihanke päättyvät 31.12.2008. Sijaishuoltoyksikkö

Lisätiedot

Lähemmäs. Marjo Lavikainen

Lähemmäs. Marjo Lavikainen Lähemmäs Marjo Lavikainen 20.9.2013 Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Kehittämisohjelman valmistelu alkoi lasten ja nuorten verkkokuulemisella

Lisätiedot

TENONLAAKSON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN KEHITTÄMISHANKKEEN LOPPUSEMINAARI 12.9.2012 POHJOIS-SUOMEN KASTE-TEOT

TENONLAAKSON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN KEHITTÄMISHANKKEEN LOPPUSEMINAARI 12.9.2012 POHJOIS-SUOMEN KASTE-TEOT TENONLAAKSON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN KEHITTÄMISHANKKEEN LOPPUSEMINAARI 12.9.2012 POHJOIS-SUOMEN KASTE-TEOT Margit Päätalo Kaste-ohjelma, ohjelmapäällikkö Pohjois-Suomi Väkiluku Pohjois-Suomessa

Lisätiedot

11.3.2009 Esiselvitys Syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret Tarja Heino ja Tapio Kuure

11.3.2009 Esiselvitys Syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret Tarja Heino ja Tapio Kuure 11.3.2009 Esiselvitys Syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret Tarja Heino ja Tapio Kuure 16.3.2009 Tarja Heino 1 Lapsuus ja nuoruus alle 18 -vuotiaita lapsia on 1 096 025 alle 30 -vuotiaita nuoria,

Lisätiedot

ARVOKAS ELÄMÄ lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena. TOIMINTAA JA TAPAHTUMIA kevät 2012

ARVOKAS ELÄMÄ lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena. TOIMINTAA JA TAPAHTUMIA kevät 2012 1 ARVOKAS ELÄMÄ lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena TOIMINTAA JA TAPAHTUMIA kevät 2012 Hyvä lukija 2 Olemme koonneet tähän vihkoseen kevään 2012 toimintaa. Kevään aikana mm.

Lisätiedot

KOSKEN KESKI-SUOMEN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN TYÖRYHMÄN KOKOUS

KOSKEN KESKI-SUOMEN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN TYÖRYHMÄN KOKOUS 1 (5) KOSKEN KESKI-SUOMEN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN TYÖRYHMÄN KOKOUS Aika Ma 23.5.2011 klo 13-15.30 Paikka Sovatek, Matarankatu 4, 2 krs, kokoustila 202 Osallistujat Hannu Koivisto Kari Lahti Maritta

Lisätiedot

Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa

Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti 13.9.2012 Tuovi Hakulinen-Viitanen 1 Säännölliset tapaamiset

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

KASPERI II hankkeen Osallisuuden helmet seminaari Terveiset Lasten Kaste osaohjelmasta

KASPERI II hankkeen Osallisuuden helmet seminaari Terveiset Lasten Kaste osaohjelmasta KASPERI II hankkeen Osallisuuden helmet seminaari 22.5.2013 Terveiset Lasten Kaste osaohjelmasta Arja Hastrup Kehittämispäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluja

Lisätiedot

KONKREETTISET TOI- MENPITEET. Sijaishuollon kehittäminen - tavoitteet

KONKREETTISET TOI- MENPITEET. Sijaishuollon kehittäminen - tavoitteet Painopistealueittain teksti hankehakemuksesta 29.10.2010 Kaste 1, Lapset ja perheet Kaste-hanke KONKREETTISET TOIMEN- PITEET Etelä-Savo Keski-Suomi Sijaishuollon kehittäminen Maija Lappeteläinen Riitta

Lisätiedot

KASPERI II hankekatsaus 6/2012

KASPERI II hankekatsaus 6/2012 KASPERI II hankekatsaus 6/2012 Yhteistä työskentelyä kevään aikana Hankekäynnit joka hankkeessa lähinnä arviointikysymyksiin liittyen Ohjausryhmätyöskentelyn kautta tukeminen / ohjaaminen Yhteiset tapaamiset

Lisätiedot

Asiakaslähtöisen palvelusuunnitun. Lokakuu 2011, päivitetty Vammaispalveluhanke/Eteva ja Nurmijärven kunta

Asiakaslähtöisen palvelusuunnitun. Lokakuu 2011, päivitetty Vammaispalveluhanke/Eteva ja Nurmijärven kunta Asiakaslähtöisen palvelusuunnitun kehittäminen Lokakuu 2011, päivitetty 1.2.2012 Vammaispalveluhanke/Eteva ja Nurmijärven kunta SUUNNITELMA Aika 19.9.2011 31.5.2012 Kumppanit Nurmijärven kunnan vammaispalvelut

Lisätiedot

7.11.2008. Lapsen eduksi, perheen parhaaksi Jyväskylän seudun Perhe-hankkeen ja Keski-Suomen lastensuojelun kehittämisyksikön juhlaseminaari

7.11.2008. Lapsen eduksi, perheen parhaaksi Jyväskylän seudun Perhe-hankkeen ja Keski-Suomen lastensuojelun kehittämisyksikön juhlaseminaari Lapsen eduksi, perheen parhaaksi Jyväskylän seudun Perhe-hankkeen ja Keski-Suomen lastensuojelun kehittämisyksikön juhlaseminaari Tilaisuuden materiaalit osoitteessa www.koskeverkko.fi -> Tapahtumat ja

Lisätiedot

ARVOKAS ELÄMÄ lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena

ARVOKAS ELÄMÄ lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena ARVOKAS ELÄMÄ lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena TOIMINTAA JA TAPAHTUMIA kevät 2013 Hyvä lukija Olemme koonneet tähän vihkoseen kevään 2013 toimintaa. Kevään aikana mm. hankkeen

Lisätiedot

Otetaanko perheet puheeksi?

Otetaanko perheet puheeksi? Otetaanko perheet puheeksi? Vanhempien mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämishanke peruspalveluissa 13.6.2012 Minna Asplund Kaisa Humaljoki Mielen avain Sosiaali- ja terveysministeriön Kaste hanke

Lisätiedot

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) 40 M LAPE MUUTOSOHJELMA Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi

Lisätiedot

Lastensuojelun perhehoito

Lastensuojelun perhehoito Lastensuojelun perhehoito 12.12.2012 Perhehoidon lakimuutoksia 1.1.2012 Perhehoidon ensisijaisuus (Lsl 50 ) Ennakkovalmennus pakollinen (Perhehoitajalaki 1 ) Sijaishoitaja (Perhehoitajalaki 6 a ) Vastuutyöntekijän

Lisätiedot

Mieli 2009 työryhmän ehdotukset. Maria Vuorilehto Lääkintöneuvos STM

Mieli 2009 työryhmän ehdotukset. Maria Vuorilehto Lääkintöneuvos STM Mieli 2009 työryhmän ehdotukset Maria Vuorilehto Lääkintöneuvos STM Mieli -2009 Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman työryhmän ehdotukset mielenterveys-

Lisätiedot

ALKOHOLI, PERHE- JA PARISUHDEVÄKIVALTA LAPSIPERHEIDEN PALVELUT TUNNISTAMISEN JA PUUTTUMISEN YMPÄRISTÖNÄ

ALKOHOLI, PERHE- JA PARISUHDEVÄKIVALTA LAPSIPERHEIDEN PALVELUT TUNNISTAMISEN JA PUUTTUMISEN YMPÄRISTÖNÄ ALKOHOLI, PERHE- JA PARISUHDEVÄKIVALTA LAPSIPERHEIDEN PALVELUT TUNNISTAMISEN JA PUUTTUMISEN YMPÄRISTÖNÄ HUOLEN HERÄÄMINEN, PERHE- JA PARISUHDEVÄKIVALLAN TUNNISTAMINEN, Tilaisuuden avaus Kouvola 2.4.2014

Lisätiedot

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) 40 M LAPE MUUTOSOHJELMA Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi

Lisätiedot

Keski-Suomen SOTE2020 - hanke LAPSET, NUORET JA PERHEET VISIO KORJAAVASTA TUKEVAAN, YKSILÖSTÄ VERKOSTOON

Keski-Suomen SOTE2020 - hanke LAPSET, NUORET JA PERHEET VISIO KORJAAVASTA TUKEVAAN, YKSILÖSTÄ VERKOSTOON Keski-Suomen SOTE2020 - hanke LAPSET, NUORET JA PERHEET VISIO KORJAAVASTA TUKEVAAN, YKSILÖSTÄ VERKOSTOON 22.10.201 9.10.2015 Hanketyöntekijä Petri Oinonen 22.10.2015 LNP palvelujen organisointi tulevaisuudessa?

Lisätiedot

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Satakunnassa

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Satakunnassa Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Satakunnassa SATULA-hanke Pomarkku 4.12.2017 Tiina Tenho ja Mirja Isoviita Mikä on lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma? Kärkihanke, jonka vastuuministeriöinä

Lisätiedot

I Mitä tapahtuu Arvokas elämä -hankkeessa keväällä 2012

I Mitä tapahtuu Arvokas elämä -hankkeessa keväällä 2012 1 I Mitä tapahtuu Arvokas elämä -hankkeessa keväällä 2012 Lapsen ja perheen palvelut lähipalveluina (tavoite 1): 1) Vammainen lapsi ja perhe palveluissa Jyväskylä: Jyväskylän prosessiohjaus päättynyt:

Lisätiedot

Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään. Edunvalvonta ja vaikuttamistyö

Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään. Edunvalvonta ja vaikuttamistyö Turvakotityö: Kriisityö Avotyö: Kriisityö ja selviytymisen tukeminen Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään Verkko- ja puhelinauttaminen Etsivä ja jalkautuva väkivaltatyö

Lisätiedot

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Johda kehitystä, kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki TAVOITTEENA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ SUOMI 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia yhteiskunnan jäseniä

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

Tervetuloa Turvaa ja hyvinvointia lapselle ja perheelle -seminaariin 25.1.2013 Jyväskylä

Tervetuloa Turvaa ja hyvinvointia lapselle ja perheelle -seminaariin 25.1.2013 Jyväskylä Tervetuloa Turvaa ja hyvinvointia lapselle ja perheelle -seminaariin 25.1.2013 Jyväskylä Tänään mukana Seminaarin tavoitteita ja teema-alueita Nostaa esille erilaisia näkökulmia ja ääniä lasta ja perhettä

Lisätiedot

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa PRO SOS hanke valtakunnallisesti Hankekokonaisuutta hallinnoi ja johtaa Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy ja sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA

Lisätiedot

Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa

Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa Hanketta hallinnoi Rovaniemen kaupunki Toteutuksesta vastaa Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Mukana Lapin

Lisätiedot

Näkökulmia valtakunnalliseen perhekeskusmalliin. Vaikuttavuuden jäljillä seminaari 24.9.2015 Seinäjoki Kehittämispäällikkö Arja Hastrup

Näkökulmia valtakunnalliseen perhekeskusmalliin. Vaikuttavuuden jäljillä seminaari 24.9.2015 Seinäjoki Kehittämispäällikkö Arja Hastrup Näkökulmia valtakunnalliseen perhekeskusmalliin Vaikuttavuuden jäljillä seminaari 24.9.2015 Seinäjoki Kehittämispäällikkö Arja Hastrup Lähde: Halme & Kekkonen & Perälä 2012: Perhekeskukset Suomessa. Palvelut,

Lisätiedot

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa PRO SOS hanke valtakunnallisesti Hankekokonaisuutta hallinnoi ja johtaa Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy ja sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA

Lisätiedot

Perhetyö. Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa

Perhetyö. Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa 1 Perhetyö Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa 10.10.2012 Hanna Hirvonen, lastentarhanopettaja 2 MIKÄ ON PERHEIDEN VILLIINA? Ylikartanon päiväkodin avoimia varhaiskasvatuspalveluja tarjoava ryhmä

Lisätiedot

Alkon lahjoituksella ylimaakunnallista kehittämistyötä Pohjanmaalla, Keski Pohjanmaalla ja Etelä Pohjanmaalla

Alkon lahjoituksella ylimaakunnallista kehittämistyötä Pohjanmaalla, Keski Pohjanmaalla ja Etelä Pohjanmaalla Alkon lahjoituksella ylimaakunnallista kehittämistyötä Pohjanmaalla, Keski Pohjanmaalla ja Etelä Pohjanmaalla Ma 14.11.2011 Seinäjoki, Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät Arto Rautajoki, YTT Kehitysjohtaja

Lisätiedot

Lapset puheeksi -menetelmä

Lapset puheeksi -menetelmä Taustaa Työmallia alettiin tutkia ja kehittää osana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Toimiva lapsi & perhe -hanketta Siirtyi ylläpidettäväksi Suomen Mielenterveysseuralle (lokilistat) Menetelmä on alun

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen päihde- ja mielenterveystyössä

Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen päihde- ja mielenterveystyössä Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen päihde- ja mielenterveystyössä Pilotointi- ja kehittämishanke Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelma 2010 2015 11.9.2013 Reetta Siukola 1 Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Näkökulmia oppilashuollon moniammatillisuuteen Monenlaista moniammatillisuutta oppilashuollossa

Näkökulmia oppilashuollon moniammatillisuuteen Monenlaista moniammatillisuutta oppilashuollossa Näkökulmia oppilashuollon moniammatillisuuteen Monenlaista moniammatillisuutta oppilashuollossa 30.11.2011 Kristiina Laitinen Opetusneuvos Opetushallitus Moniammatillisuus oppilashuollossa Lakisääteistä

Lisätiedot

MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa

MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa Perheiden hyvinvoinnin merkitys lapselle MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa Marita Viertonen toiminnanjohtaja marita.viertonen@mll.fi p. 044 299 0541 MLL on kaikille avoin poliittisesti

Lisätiedot

KEHITTÄMISPROJEKTIT. SISUKAS- projekti 2012 2016. SISUKAS-projektin visio ja päätavoite. Projektin henkilöstö

KEHITTÄMISPROJEKTIT. SISUKAS- projekti 2012 2016. SISUKAS-projektin visio ja päätavoite. Projektin henkilöstö SISUKAS-PROJEKTIN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 KEHITTÄMISPROJEKTIT Pääosa Pesäpuun kehittämistyöstä tapahtuu RAY:n rahoittamissa kehittämisprojekteissa. Projekteissa tapahtuva kehittämistyö ja Pesäpuun perustyö

Lisätiedot

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma. Millaista tukea maakuntien muutostyöhön tarvitaan? Arja Hastrup, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma. Millaista tukea maakuntien muutostyöhön tarvitaan? Arja Hastrup, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Millaista tukea maakuntien muutostyöhön tarvitaan? Arja Hastrup, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 27.1.2017 LAPE muutostyöhön tukea Tuumasta toimeen Lape maakunnallinen

Lisätiedot

Emma & Elias -avustusohjelma. Järjestöjen lasten suojelun maajoukkue

Emma & Elias -avustusohjelma. Järjestöjen lasten suojelun maajoukkue Emma & Elias -avustusohjelma Järjestöjen lasten suojelun maajoukkue Yksi ohjelma, monta tarkoitusta Järjestöjen tekemään hyvää työtä esiin Ray:n aseman tukeminen Tulosten ja vaikutusten vahvistaminen Lapsen

Lisätiedot

Tietoa ja työvälineitä vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistamiseksi

Tietoa ja työvälineitä vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistamiseksi Tietoa ja työvälineitä vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistamiseksi Tuovi Hakulinen Dosentti, TtT, Tutkimuspäällikkö 31.5.2017 Tuovi Hakulinen Työpaja 6. Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistaminen

Lisätiedot

Laajat terveystarkastukset (Valtioneuvoston asetus 380/2009)

Laajat terveystarkastukset (Valtioneuvoston asetus 380/2009) Laajojen terveystarkastusten tunnuspiirteitä Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti 9.11.2010 1 Laajat terveystarkastukset (Valtioneuvoston asetus 380/2009) Koko perheen hyvinvoinnin arviointi

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Valtakunnallinen mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisseminaari -samanaikaiset mielenterveys- ja päihdeongelmat palvelujärjestelmän haasteena 28.8.2007 Suomen Kuntaliitto, Helsinki Apulaisosastopäällikkö

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut remonttiin

Lasten ja nuorten palvelut remonttiin Lasten ja nuorten palvelut remonttiin Jukka Mäkelä, lastenpsykiatri, kehittämispäällikkö 17.4.2009 1 Mikä nykyisissä palveluissa vikana Vähintään 65 000 nuorta vaarassa joutua syrjäytetyksi (Stakes 2008)

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen päihde- ja mielenterveystyössä

Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen päihde- ja mielenterveystyössä Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen päihde- ja mielenterveystyössä Pilotointi- ja kehittämishanke Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelma 2010 2015 14.11.2013 Reetta Siukola 1 Päihde- ja mielenterveyspalveluissa

Lisätiedot

HYVINVOINTI HAKUSESSA RIIPPUVUUS RISKINÄ Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä

HYVINVOINTI HAKUSESSA RIIPPUVUUS RISKINÄ Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä HYVINVOINTI HAKUSESSA RIIPPUVUUS RISKINÄ 2013 2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Nina Peronius projektipäällikkö 1 Hankekuvaus Päihde- ja mielenterveyspalveluketjun, kuntoutusyhteistyön ja työmenetelmien

Lisätiedot

Kehittyvä NAPERO II hanke vuosille 2008 2009 perhepalvelujen kehittäminen perustyössä

Kehittyvä NAPERO II hanke vuosille 2008 2009 perhepalvelujen kehittäminen perustyössä Kehittyvä NAPERO II hanke vuosille 2008 2009 perhepalvelujen kehittäminen perustyössä NAPERO HANKKEEN TAUSTAA : Lapin lääninhallitus myönsi Rovaniemen kaupungille 150.000 euron hankerahoituksen vuosille

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus järjestävät yhteistyössä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa kuusi samansisältöistä ammatillisen

Lisätiedot

Keski-Suomen lastensuojelun kehittämisyksikkö (KEHYS)

Keski-Suomen lastensuojelun kehittämisyksikkö (KEHYS) 1 TULEVIA KOULUTUKSIA JA TAPAH- TUMIA kehittämisyksikkö (KEHYS) HENKILÖSTÖASIOITA Tiedote 2/2008 Toukokuu 2008 kehittämisyksikön projektipäällikkö Pia Lahtinen on opintovapaalla ajalla 21.4-20.6.2008 ja

Lisätiedot

Pesäpuu ry. lastensuojelun erityisosaamisen keskus

Pesäpuu ry. lastensuojelun erityisosaamisen keskus Pesäpuu ry lastensuojelun erityisosaamisen keskus Ilmarisenkatu 17 A 40100 Jyväskylä Iso Roobertinkatu 1 A 16 5 00120 Helsinki toimisto@pesapuu.fi www.pesapuu.fi Läheisten osallisuuden vahvistaminen lastensuojelussa

Lisätiedot

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHO AIKATAULU. kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHO AIKATAULU. kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ 1.1 Tehostetaan ennaltaehkäisevää työtä kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät Aloitetaan työ 2011 ja päivitetään vuosittain Toimenpiteet jaetaan

Lisätiedot

LAPE- päivät Kansallinen ja maakunnallinen kehittämistyö varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos kokonaisuudessa

LAPE- päivät Kansallinen ja maakunnallinen kehittämistyö varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos kokonaisuudessa LAPE- päivät 30.5.2017 Kansallinen ja maakunnallinen kehittämistyö varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos kokonaisuudessa Kehittämistyön suuntaviivat Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 19.1.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 19.1.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 14 LAUSUNTO TOIVOMUSPONNESTA LASTEN OPPIMISVAIKEUKSIEN VARHAISESTA TUNNISTAMISESTA JA TUKI- JA KUNTOUTUSPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Terke 2009-2636 Esityslistan asia

Lisätiedot

Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyöhön uusia rakenteita

Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyöhön uusia rakenteita Ehkäisevän päihdetyön, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisemisen yhteistyöpäivä Uudenmaan maakunnan toimijoille 12.10.2017 Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyöhön

Lisätiedot

LAPE- muutosagenttien ja projektinjohtajien tapaaminen Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena

LAPE- muutosagenttien ja projektinjohtajien tapaaminen Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena LAPE- muutosagenttien ja projektinjohtajien tapaaminen Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Kehittämistyön suuntaviivat Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten

Lisätiedot

Kehrä II -kehittämishanke. Myyrmäen ja KivA:n varhaiskasvatuksen laajennettu johtoryhmä

Kehrä II -kehittämishanke. Myyrmäen ja KivA:n varhaiskasvatuksen laajennettu johtoryhmä Kehrä II -kehittämishanke Myyrmäen ja KivA:n varhaiskasvatuksen laajennettu johtoryhmä 25.9.2012 KASTE-ohjelma Kaste-ohjelman tavoitteena on, että: I. Hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat ja II. Sosiaali-

Lisätiedot

Etelä Suomen LAPSEN ÄÄNI kehittämisohjelma

Etelä Suomen LAPSEN ÄÄNI kehittämisohjelma Etelä Suomen LAPSEN ÄÄNI kehittämisohjelma LAPSEN ÄÄNI - KEHITTÄMISOHJELMA 27.2.2009 STM:n rahoituspäätös: valtionavustus 11.3. (15.1.m ) m 1.1.2009 31.10.2011 väliselle ajalle Kokonaisuutta koordinoi,

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysministeriön kärkihankkeet ja muutosagentit

Sosiaali ja terveysministeriön kärkihankkeet ja muutosagentit Sosiaali ja terveysministeriön kärkihankkeet ja muutosagentit Lapin maakunnan tilanne Sosiaalijohdon työkokous 18.11.2016 Asta Niskala Pohjois Suomen sosiaalialan osaamiskeskus STM ja hallituksen kärkihankkeet

Lisätiedot

Mihin haasteisiin hankerahalla tehty kehittämistyö voi vastata? Juhani Jarva Projektijohtaja Pohjois-Suomen Lasten Kaste hanke

Mihin haasteisiin hankerahalla tehty kehittämistyö voi vastata? Juhani Jarva Projektijohtaja Pohjois-Suomen Lasten Kaste hanke Mihin haasteisiin hankerahalla tehty kehittämistyö voi vastata? Juhani Jarva Projektijohtaja Pohjois-Suomen Lasten Kaste hanke Rahaa jaetaan Pohjois-Suomen Lasten Kaste hankkeen tavoite Hankkeen tavoitteena

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon kehittäminen / LAPIN KASTE Jouni Lohi, professori Jaana Kupulisoja, suunnittelija Riitta Rautalin, suunnittelija

Perusterveydenhuollon kehittäminen / LAPIN KASTE Jouni Lohi, professori Jaana Kupulisoja, suunnittelija Riitta Rautalin, suunnittelija Perusterveydenhuollon kehittäminen / LAPIN KASTE Jouni Lohi, professori Jaana Kupulisoja, suunnittelija Riitta Rautalin, suunnittelija 12.10.2009 1 KASTE Pohjois Suomen monialaiset sosiaali ja terveyspalvelut

Lisätiedot

SISUKAS VERKOSTOYHTEISTYÖ. prosessit ja vastuualueet SISUKAS-PROJEKTI 2015

SISUKAS VERKOSTOYHTEISTYÖ. prosessit ja vastuualueet SISUKAS-PROJEKTI 2015 SISUKAS VERKOSTOYHTEISTYÖ prosessit ja vastuualueet 2015 SISUKAS-PROJEKTI 2015 Lukijalle Sijoitettujen lasten elämään liittyy usein monia menetyksiä, muutoksia, vaihtuvia aikuisia ja kehityksen riskejä.

Lisätiedot

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013 Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Päiväys Moniammatillinen yhteistyö Lasten ja perheiden

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen uudistaminen kokonaisuutena

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen uudistaminen kokonaisuutena Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen uudistaminen kokonaisuutena Perusterveydenhuollon hoitotyön johtajien työkokous 10.4.2015 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies, STM Nykyiset palvelut eivät

Lisätiedot

Millainen on suomalainen perhekeskus? Kehittämistyön uusimmat vaiheet

Millainen on suomalainen perhekeskus? Kehittämistyön uusimmat vaiheet Millainen on suomalainen perhekeskus? Kehittämistyön uusimmat vaiheet Lastensuojelun haasteet 2015 kehittämistyöllä tuloksiin 9.6.2015 Oulu Kehittämispäällikkö Arja Hastrup Millaisena suomalainen perhekeskus

Lisätiedot

Kohtaamisia lastensuojelussa 10.09.08

Kohtaamisia lastensuojelussa 10.09.08 Kohtaamisia lastensuojelussa 10.09.08 Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Tuija Hauvala 15.9.2008 VUOSI 2008: Kriisikeskus Mobile: Hankasalmi, Joutsa Jyväskylä, Jyväskylän maalaiskunta Keuruu, Konnevesi

Lisätiedot

Monitoimijainen perhevalmennus

Monitoimijainen perhevalmennus Monitoimijainen perhevalmennus Ulla Lindqvist Projektipäällikkö, VTL, KM Tukevasti alkuun, vahvasti kasvuun hanke ulla.j.lindqvist@hel.fi Monitoimijainen perhevalmennus on esimerkki Perhekeskus toiminnasta,

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Rovaniemen lapset ja perheet

Rovaniemen lapset ja perheet Rovaniemen lapset ja perheet Koko väestö 58 825 ( 31.12.2007) Perheet yhteensä 15 810 Lapsiperheet, % perheistä 43,7 Yksinhuoltajaperheet, % lapsiperheistä 23,0 (SOTKAnet) Lapsia 0 6 vuotiaat 4495 ( 2007),

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallista kehittämisohjelmaa toteuttavat hankkeet, joille myönnetään vuosille 2008-2010 valtionavustus

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallista kehittämisohjelmaa toteuttavat hankkeet, joille myönnetään vuosille 2008-2010 valtionavustus 31.10.2008 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallista kehittämisohjelmaa toteuttavat hankkeet, joille myönnetään vuosille 2008-2010 valtionavustus I Lasten, nuorten ja perheiden palvelut REMONTTI- lasten,

Lisätiedot

Mitä Suomessa tapahtuu lasten ja perheiden hyvinvoinnin kehittämisen alueella?

Mitä Suomessa tapahtuu lasten ja perheiden hyvinvoinnin kehittämisen alueella? Mitä Suomessa tapahtuu lasten ja perheiden hyvinvoinnin kehittämisen alueella? Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) avustusohjelma Emma & Elias 2012-2017 Kansallinen sosiaali- ja terveysalan kehittämisohjelma

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Sivistystoimen neuvottelupäivät 4.10.2012 Tarja Kahiluoto, neuvotteleva virkamies Esityksen aiheita Poimintoja hallitusohjelmasta

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN NUORTEN EHKÄISEVÄN KRIISITYÖN HANKE PULINAPAJA

VALTAKUNNALLINEN NUORTEN EHKÄISEVÄN KRIISITYÖN HANKE PULINAPAJA 2007 2011 VALTAKUNNALLINEN NUORTEN EHKÄISEVÄN KRIISITYÖN HANKE PULINAPAJA Valtakunnallinen PULINAPAJA -hanke kehittää ehkäisevää kriisityötä perusopetuksen 7. 9. luokkalaisten sekä lukiossa ja ammatillisissa

Lisätiedot

Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja

Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja 1 Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja 1 Uusi lastensuojelulaki 417/2007 tuo lastensuojelun koko palvelujärjestelmän yhteiseksi tehtäväksi

Lisätiedot

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1)

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTe perhepalveluiden palvelumalli Yhteisöpalvelut Yhteiset palvelut Monialainen kuntoutus Sosiaalipalvelut Sosiaaliasiamies

Lisätiedot

STM rahoittama Kehittyvä Napero hanke

STM rahoittama Kehittyvä Napero hanke STM rahoittama Kehittyvä Napero hanke II vaihe 1.11.2007 30.10.2009 sosiaali terveys ja päivähoidon yhteistyöhanke perhepalvelumallien kehittäminen perustyöhön 1.9.2008 TK2008 1 KEHITTYVÄ NAPERO hanke

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN PERHETYÖN KOULUTUSKOKONAISUUS

LASTENSUOJELUN PERHETYÖN KOULUTUSKOKONAISUUS 1 LASTENSUOJELUN PERHETYÖN KOULUTUSKOKONAISUUS SYKSYLLÄ 2014 Ke 10.9., ti 23.9. ja ti 21.10.2014 Tourujoki-Sali, Matarankatu 6, Jyväskylä Koulutus koostuu kolmen päivän mittaisesta kokonaisuudesta. Koulutuspäivien

Lisätiedot

Laaja terveystarkastus Ohjeistus äitiys- ja lastenneuvolatoimintaan sekä kouluterveydenhuoltoon 2012, THL.

Laaja terveystarkastus Ohjeistus äitiys- ja lastenneuvolatoimintaan sekä kouluterveydenhuoltoon 2012, THL. Laaja terveystarkastus Ohjeistus äitiys- ja lastenneuvolatoimintaan sekä kouluterveydenhuoltoon 2012, THL. Miten lähisuhdeväkivallan puheeksi ottaminen näkyy ohjeistuksessa THL:n ja Helsingin yliopiston

Lisätiedot

Tavoitteena turvallisuus

Tavoitteena turvallisuus Tavoitteena turvallisuus Jokaisella meistä on oma roolimme turvallisuuden luojana ja sen ylläpitäjänä. Turvallisuus tuottaa toiveikkuutta ja suunnan siihen, mihin tulee pyrkiä. Susanna Leimio Ulkoapäin

Lisätiedot

Sisällys LUKIJALLE... 11. PERHEHOITO ENNEN JA NYT... 15 Jari Ketola Hoidon historiaa...15

Sisällys LUKIJALLE... 11. PERHEHOITO ENNEN JA NYT... 15 Jari Ketola Hoidon historiaa...15 Sisällys LUKIJALLE... 11 PERHEHOITO ENNEN JA NYT... 15 Jari Ketola Hoidon historiaa...15 Elätehoito, ruotuhoito ja vaivaistalot... 15 Perhehoito ja lastenkodit... 16 Perhehoitajalaki... 17 Perhehoito nykyisin...

Lisätiedot

Ikääntyneiden palveluiden kehittäminen Keski- Suomessa

Ikääntyneiden palveluiden kehittäminen Keski- Suomessa Ikääntyneiden palveluiden kehittäminen Keski- Suomessa Raili Haaki 25.11.2009 Perustietoa Koskesta Lakisääteistä toimintaa, Laki voimaan v.2002 Koske on maakunnallinen organisaatio, verkosto ja koordinaattori

Lisätiedot

Turvataitokasvatuksella turvaa lapsen elämään täydennyskoulutus (5 op)

Turvataitokasvatuksella turvaa lapsen elämään täydennyskoulutus (5 op) Turvataitokasvatuksella turvaa lapsen elämään täydennyskoulutus (5 op) Toivotamme Sinut lämpimästi tervetulleeksi opiskelemaan Turvataitokasvatuksella turvaa lapsen elämään -täydennyskoulutukseen. Koulutuksen

Lisätiedot