Keski-Suomen Kaste-kuulumiset 2/2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keski-Suomen Kaste-kuulumiset 2/2011"

Transkriptio

1 1 Keski-Suomen Kaste-kuulumiset 2/2011 Lasten ja perheiden hyvinvointipalveluiden kehittäminen Itä- ja Keski-Suomessa II Lapset ja perheet Kaste -hankkeessa tehtävä työ etenee hyvää vauhtia. Ehkäisevän työn kehittäminen peruspalveluissa on kohdennettu varhaisen tuen tarpeen tunnistamiseen ja toteuttamiseen ja tämän mahdollistavien rakenteiden kehittämiseen perhepalveluiden eri vaiheissa. Keski-Suomessa perhekeskustoimintaa on käynnistetty kahdella yhteistoiminta-alueella ja mallin laajentaminen on ehkäisevän työn kehittämiskohde. Perhekeskusmallin toimivuus edellyttää paikallisen monitoimijaisen verkoston jatkuvaa yhteistyötä. Palvelurakenteiden ja kuntaliitosten muutokset ovat tuoneet haasteita kuntayhteistyöhön. Erityispalvelujen ja peruspalvelujen yhteistyökäytäntöjä on kehitetty esimerkiksi avo- ja sijaishuollon sekä lasten- ja nuorisopsykiatrian työkokouksissa. Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn koulutus- ja toimintamallin kehittämistyö on saatu alkuun. Se edellyttää eri toimijoiden pitkäjänteistä ja suunnitelmallista yhteistyötä. Käytännön työn kehittäminen edellyttää koulutusta väkivallan moniulotteisesta ilmiöstä, lisäksi tavoitteena on kytkeä koulutus perustehtävään. Perheitä kohtaavilta toimijoilta edellytetään kykyä tarttua ja ottaa puheeksi väkivalta perheessä, mikä on edellytys varhaiseen puuttumiseen ja oikea-aikaisen tuen järjestämiseen. Toimijoiden tulee olla tietoisia siitä, mitä mahdollisuuksia heillä itsellään on käsitellä asiaa ja mihin perheen voi ohjata avun saamiseksi. Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen ja lastensuojelun avohuollon kehittämisessä painottuu yhteistoiminnallinen kehittäminen. Lastensuojelun tarpeessa olevien lasten ja heidän perheidensä tuen tarpeiden tunnistamista, varhaista auttamista ja avohuollon menetelmien vaikuttavuutta edistetään moniammatillisena yhteistyönä. Alueellisissa yhteistyöverkostojen työkokouksissa on kehitetty varhaista tunnistamista ja huolen puheeksi ottamista. Palveluita kehitetään eri toimijoiden rajapinnoilla kuten lastensuojelun ja päivähoidon sekä lastensuojelun ja koulukuraattorityön välillä. Hoidon järjestämistä ja saatavuutta on parannettu niin, että erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto ja sosiaalitoimi muodostavat joustavan kokonaisuuden. Peruspalvelujen työntekijöiden käyttöön on kehitetty konsultaatiopalveluja ja hoidon saatavuutta on kehitetty mm. lisäämällä liikkuvia työryhmiä. Sijaishuollon kehittämisessä keskeisenä tavoitteena ovat perhehoidon palvelujen lisääminen ja laadun parantaminen. Nykyinen lastensuojelulaki painottaa perhehoidon ensisijaisuutta. Hankkeessa mallinnetaan tukimuotojen valikkoa ja yhtenäistetään sijaishuollon toimintatapoja. Perhehoitajien osaamista ja tukea jatketaan koulutuksilla, työkokouksilla ja intensiivisen tuen ryhmillä. Vertaisryhmätoimintaa laajennetaan uusille ryhmille kuten huostaan otettujen lasten vanhemmille, sijaissisaruksille ja perhehoitoon sijoitetuille lapsille. KIITÄN, KUMARRAN, NIIAN JA VIL- KUTAN kunnes uudelleen tavataan! Siirryn lasten ja perheiden palveluiden kehittämistyöstä Alkio-opiston rehtorin tehtävään alkaen. Uudeksi projektipäälliköksi on valittu Eila Pelli. Tervetuloa Eila Yhteistyöstä kiittäen, Jaana Kemppainen

2 2 KOULUTUKSIA, TYÖKOKOUKSIA JA VERTAISRYHMIÄ Koulutukset Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden muutosten vaikutukset varhaisen, yleisen, tehostetun ja erityisen tuen jatkumossa ke 11.5 klo Kuokkalan koulu, Liitukuja 4, Jyväskylä. Järjestäjä Kaste hanke. Lisätietoja Kristiina From Läheisväkivaltaan puuttumisen hyödyt, haasteet ja hyvät käytänteet ti klo Vanha Ortopedia, Vaasankatu, Jyväskylä. Kohderyhmä; terveydenhuollon, sosiaalitoimen, varhaiskasvatuksen työntekijät, koulujen opettajat ja kouluterveydenhoitajat ja - lääkärit, päättäjät sekä kaikki asiasta kiinnostuneet. Järjestäjä; Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja Lapset ja perheet Kaste -hanke. Koulutus on maksuton K-S shp:n ja kuntien henkilöstölle, sekä Jyväskylän koulutuskuntayhtymän, Jamk:n ja POKE:n henkilöstölle ja opiskelijoille. Muille maksu on 80 e + alv 23%. Ilmoittautuminen mennessä: koulutuspalvelut[at]ksshp.fi puh. (014) ja (014) Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneselvityshankkeen loppuseminaari , klo , lisätietoja alla olevasta linkistä Lastensuojelun tarpeen syntyminen kolmen sukupolven prosessina - koulutuspäivä klo , Matarakatu 4, 1. krs. kokoushuone MAT 100, Jyväskylä. Kouluttajana perheterapeutti (vet) työnohjaaja Raija Rantola. Koulutuksessa työskennellään kolmen sukupolven tarinaa prosessoiden ja liittämällä siihen systeemisen perheterapian viitekehystä sekä kokemuksia. Koulutettavat tuottavat pienissä ryhmissä perhetarinan ja sukupuun sekä mukana olevien henkilöiden roolit, valinnat ja vuorovaikutussuhteiden kehikkoa. Tavoitteena on nähdä, miten ihmiset ja asiat liittyvät systeemisesti toisiinsa ja tähän mietitään auttamistahojen interventiot. Kohderyhmä on lastensuojelun sosiaalityöntekijät, perhetyöntekijät ja lastensuojelun muita hoiva- ja kuntoutuspalveluita tuottavat tahot. Koulutus toteutetaan, mikäli osallistujia on vähintään 20 henkilöä. Lisätietoja ja ilmoittautuminen mennessä: Marianne Kuorelahti Sukulaissijaisvanhemmuuden työskentelymallin 2-päiväinen menetelmäkoulutus Matarankatu 4, Jyväskylä 1krs. kokoushuone MAT 100, klo Kohderyhmä sosiaalityöntekijät, joiden tehtävänä on kartoittaa lastensuojelulain 32 :n mukaisesti lapsen lähiverkoston mahdollisuus ottaa lapsi luokseen asumaan tai muutoin osallistua lapsen tukemiseen. Koulutuspäivien aikana esitellään Pesäpuu ry:n Sukuperheprojektissa kehitetty työskentelymalli sijaisvanhemmiksi haluavien sukulaisten ja muiden läheisten valmennukseen ja valintaan sekä annetaan valmiuksia mallin käyttöön työssä perheiden kanssa. Mallin tavoitteena on lisätä sosiaalityöntekijöiden suunnitelmallista ja systemaattista työotetta. Kouluttajina: Paula Männikkö, kehittämispäällikkö Pesäpuu ry, ja Riitta Siekkinen, kehittäjäsosiaalityöntekijä, Kaste-hanke Ilmoittautumiset: Riitta Siekkinen Lapsuus ja nuoruus täynnä tunnetta seksuaalisuus ja aggressio Sijaisvanhempien syksyn koulutuspäivät Peurungassa ja Keski-Suomen Sijaishuoltoyksikön yhteistyökumppaneineen järjestämän koulutuksen tavoitteena on lisätä sijaisvanhempien ymmärrystä lapsen ja nuoren normaalin kehityksen haasteisiin. Lapsuuden ja nuoruuden tunnemyrskyt eivät ole pahuutta tai ilkeyttä, vaan kehityksellinen pakko, minkä tarkoituksena on johtaa terveeseen itsetuntoon ja itsenäistymiseen. Seksuaalisuuden portaat ja Aggression portaat ovat Opetushallituksen ja Väestöliiton asiantuntijoiden yhdessä kehittämät mallit lapsen ja nuoren kehityksestä ja sen haasteista. Kouluttaja Mika Lehtonen työskentelee Väestöliiton Seksuaaliterveysklinikan Miehen Aika toiminnassa sekä

3 3 yksityisenä kouluttajana ja luennoitsijana. Tarkempi ohjelma lähetetään myöhemmin kuntiin ja perhehoitajille. Tiedustelut: Auni lehtoranta, , Ennakkotietona; Viikolla 46 Varhaisen tuen tiimi järjestää seminaarin liittyen varhaisen tuen/ ennalta ehkäisevän työn teemoihin. Esim. MLL esittelee seminaarissa Vahvuutta vanhemmuuteen työmallia, muu seminaarin sisältö tarkentuu syksyn aikana. Ennakkotietona; Päihteet ja vanhemmuus koulutus Pikkukakkosesta Isoon Kolmoseen Jyväskylässä, jossa käsitellään päihteiden käytön vaikutusta lasten, nuorten ja perheiden arkeen. Tavoitteena on tarkastella päihteiden käyttöä kohtuvauvan, lapsen ja nuoren näkökulmasta sekä vahvistaa toimijoiden osaamista. Sisältö tarkentuu myöhemmin. Koulutuksen järjestää Kaste hanke ja Keski- Suomen sairaanhoitopiiri. Lisätietoja Merja Halonen; Ennakkotietona; Otetaan puheeksi vanhemman päihdeongelma koulutuksesta saatiin hyvää palautetta neuvolan ja lastensuojelun perhetyöntekijöiltä. Syksyllä 2011 koulutus pyritään toteuttamaan parilla kolmella paikkakunnalla (ehkä Joutsan ja Viitasaaren seudulla). Koulutus on iltapäivän mittainen ja siihen sisältyy materiaalipaketti. Koulutuksen sisältöinä ovat perustietoa päihderiippuvuudesta ja muutokseen motivoimisesta sekä vanhemman päihteiden käytön puheeksi ottaminen. Koulutuksen järjestäjänä on Sovatek säätiö. Seuraavassa Kaste tiedotteessa on tarkemmin koulutuksen ajankohta ja paikkakunnat. Lisätietoja Marianne Kuorelahti Perhehoidon kehittämistyöryhmä to klo Matarankatu 4, 2 krs. kokoushuone 202. Mukana kehittämistyössä on K-S:n sijaisvanhempien yhdistys, Perhehoitoliiitto ry, K-S:n sijaishuoltoyksikkö ja kuntien edustajia. Aiheena on uudistunut perhehoitolain ja lastensuojelulain 50 :n muutokset sekä Perhehoidon tietoisku-päivässä työryhmien esittämiä toimenpiteitä perhehoidon vahvistamiseksi. Lisätietoja ja ilmoittautuminen Riitta Siekkiselle 10.5.mennessä. ELS -työryhmä ma klo Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksella, 2.krs, tila 224, osoitteessa Matarankatu 4 Jyväskylä. Lisätietoja; Markku Mäkinen Keski-Suomen lastensuojelutyöryhmän kokoontuminen SIIRTYY syksyyn päällekkäisyyksien takia. Kokous oli sovittu ti klo Uusi aika ilmoitetaan myöhemmin. Hannele Metsäranta Koulujen sos. työntekijöiden ja koulukuraattorin maakunnallinen tapaaminen klo Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Matarankatu 4 1 krs, neuvottelutila MAT 100, Jyväskylä. Ilmoittautumiset 1 mennessä Markku Mäkiselle Keski-Suomen mielenterveys- ja päihdetyöryhmä ma , klo Keski- Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Matarankatu 4, 2.krs, kokoustila 202, Jyväskylä. Varhaisen tuen tiimi (VaTu) ti klo Tapionkatu 4 A 3. Jyväskylä. Yhteyshenkilö Marianne Kuorelahti Työkokoukset Keski-Suomen perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn työryhmä to klo Matarankatu 4 Jyväskylä. Lisätietoja Merja Halonen

4 4 Koulun, lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian työkokous klo , Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Matarankatu 4, 1. krs, kokoustila MAT 100, Jyväskylä. Perhetyöntekijöiden maakunnallinen työkokous pidetään loka-marraskuussa Päivän ohjelman sisältöjä kokoaa Saarikan pertyöntiimi yhteistyössä Kaste hankkeen kanssa. Seuraavassa Kaste tiedotteessa ajankohta ja paikka tarkemmin. Sukulaissijaisvanhempien tapaaminen Olla sijaisvanhempana läheisen lapselle on haastavaa ja herättää monenlaisia tunteita ja erityiskysymyksiä. Järjestämme Keski-Suomen Sijaishuoltoyksikön kanssa työkokouspäivän sukulaissijaisvanhemmille syksyllä Mikäli työskentelet sukulaissijaisvanhempien kanssa, ole yhteydessä Riitta Siekkiseen. Vertaisryhmät Huostaan otettujen lasten vanhempien vertaisryhmä -toiminta. Kuntiin on huhtikuussa lähetetty tiedote, jonka mukana mm. opas lapsen huostaanoton kokeneille vanhemmille. Suunnittelemme syksyn ryhmän käynnistämistä. ja toivomme, että kiinnostuneet vanhemmat ja työntekijät olisivat mahdollisimman pian yhteydessä Riitta Siekkiseen: p Sähköposti: KUTSU huostaan otettujen lasten ja heidän isiensä yhteiseen viikonloppuun Virroille Ilmoittautuminen mennessä. Leirikokonaisuuden järjestää Voikukkiaverkosto -hanke yhdessä NMKY:n kanssa. Lisätietoja tai Riitta Siekkiseltä; Perhehoidon kesäpäivät Keski-Suomen Sijaishuoltoyksikön kanssa suunniteltaviin perhehoidon kesäpäiviin kutsutaan sijais- ja tukiperheitä. Päivät pidetään lauantaina Tervetuloa! Mukana myös Perhehoitoliitto ry ja Sinut ry. Paikka ilmoitetaan myöhemmin. TYÖVÄLINEITÄ JA TUKEA TYÖHÖN: HANKKEEN TARJOAMAA KONSUL- TAATIOTUKEA JA HUOLEN PUHEEK- SIOTTO KOULUTUKSIA Yhtenä Kaste-hankkeen toimintamuotoina ovat konsultaatiotuki sekä Huolen puheeksiotto koulutukset ja ne ovat kunnille maksuttomia. Ota yhteyttä niin suunnitellaan yhdessä! Pohditko sijaishuollon kiemuroita? Tarvitsetko tietoa miten voit tukea sijaishuollossa olevaa lasta tai nuorta? Etsitkö sijaisperheellesi vertaisryhmää, työnohjaajaa, mentoria? Näistä ja muista sijaishuoltoon ja perhehoidon tukemiseen liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä sijaishuollon kehittäjäsosiaalityöntekijään! Etsitään yhdessä ratkaisuja! Riitta Siekkinen puh Varhaiseen ja erityiseen tukeen liittyvästä kuntakohtaisesta ja yhteistoiminta-alueen konsultaatiotarpeesta mm. varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja monitoimijaisen yhteistyön kehittämisteemoista voi olla yhteydessä Kristina Fromiin; Huolen puheeksiottamisen koulutukset. Huolen puheeksiottaminen on tapa ottaa hankala asia puheeksi asiakasta/työntekijää kunnioittaen ja tukea tarjoten. Se on väline, jolla työntekijä tai esimies pystyy jäsentämään omia työskentelysuhteitaan ja niihin liittyvää huolta. Menetelmä helpottaa ja varhaistaa huolen esille ottamista ja parantaa yhteistyötä. Lisätietoa menetelmästä: uheeksiottaminen/index.htm. Koulutus on maksuton ja voidaan järjestää paikkakuntakohtaisesti. Lisätietoa HUPU -kouluttajilta: Markku Mäkinen ja Merja Halonen

5 5 Tukea monitoimijaiseen ja ammatilliseen neuvolatyöhön kun väkivaltateemaan paneudutaan suunnitelmallisesti ja väkivaltaseula otetaan käyttöön tai neuvola-asetuksen käyttöön oton suunnitteluun tarvitaan pohdintaa ja tukea. Lisätietoja Merja Halonen Konsultaatiota ja tukea moniammatillisen psykososiaalisen yhteistyön haasteisiin ja rakenteiden kehittämiseen mm. oppilashuoltotyön kehittäminen. Lisätietoja Markku Mäkinen Läheisneuvonpito on keino etsiä ratkaisuja lasten, nuorten ja heidän perheidensä solmukohtiin. KORKO -konsultaatiossa eli koulutuksellisessa ryhmäkonsultaatiossa lasten ja nuorten palveluissa kehitetään kykyä ja välineitä työprosessien tarkasteluun. Kummastakin löytyy tietoa Koskeverkosta: konsultaatiotoiminta. Lastensuojelun moniammatillinen asiantuntijaryhmä tarjoaa Keski-Suomessa konsultaatiota vaativiin lastensuojelun asiakastilanteisiin. Ryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa. Ryhmän yhteyshenkilönä toimii Pia Lahtinen, puh Ks. konsultaatiotoiminta. Lastensuojelun edunvalvonta -asioissa voit kysyä konsultaatiota lastensuojelun edunvalvojilta: Eija Hiltunen, puh , Saara Keränen, puh Raija Maula, puh. 040 Lisätietoa myös: AJANKOHTAISTA ASIAA, TUTKIMUS- TIETOA JA JULKAISUJA Meille tulee vauvat: Opas monikkovauvojen odotukseen ja hoitoon Tuovi Hakulinen- Viitanen et al.helsinki : Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), s.isbn (nid.); (pdf) Lataa esite. Erityistä tukea tarvitsevan lapsen toiminnallinen osallistuminen - yhteiselämää vai apuvälineleikitystä. Kristiina From, artikkeli CPlehti 2011:2 liitto.fi/files/1682/cp1102_taitto.pdf. Lapsi ja kieli: kielellinen kehittyminen varhaiskasvatuksessa Artikkelijulkaisu syventää laaja-alaisesti lasten kielelliseen kehitykseen liittyvää pedagogista tietämystä ja osaamista sekä lasten kanssa toimittaessa että vuorovaikutuksessa muiden kasvattajien ja vanhempien kanssa. Terveystarkastukset lastenneuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Menetelmäkäsikirja. Päivi Mäki, Katja Wikström, Tuovi Hakulinen- Viitanen, Tiina Laatikainen (toim.) Helsinki : Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), ISBN (nid.); (pdf)

6 6 Lapset ja nuoret terveiksi ja hyvinvoiviksi. Lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin neuvottelukunnan toimenpideehdotukset. Lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin neuvottelukunta laati kolmivuotisen toimikautensa päätteeksi julkaisun toimenpide-ehdotuksista, joiden avulla se tukee lasten, nuorten ja perheiden terveyttä ja hyvinvointia. Julkaisu täydentää lainsäädännössä ja Kasteohjelmassa linjattuja uudistuksia, joiden avulla vahvistetaan erityisesti hyvinvointia edistäviä sekä ehkäiseviä palveluja. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2010:26.HARE-numero STM074:00/2007 ISBN (nid.) ISBN (PDF). Lapset ja nuoret terveiksi ja hyvinvoiviksi. Lapsivaikutusten arviointi - kansallisia ja kansainvälisiä näkökulmia Lapsiasiavaltuutetun toimisto on julkaissut tuoreen tutkimusraportin, jossa Kirsi Alila on koonnut lapsivaikutusten arvioinnin kokemuksia ja malleja Suomesta sekä maailmalta. Se osoittaa päätösten lapsivaikutusten arvioinnin edenneen luvun aikana pienin askelin. Kirsi Alila: Lapsivaikutusten arviointi - kansallisia ja kansainvälisiä näkökulmia. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2011: 7. (pdf) Lasten mediabarometri 2010 Mediakasvatusseuran toteuttama barometri tutkimus 0-8-vuotiaiden lasten mediankäytöstä Suomessa on julkaistu verkossa. Lasten mediabarometri 2010 (pdf). Politiikkaohjelmien loppuraportti Vaalikaudella on toteutettu kolmea hallituksen poikkihallinnollista politiikkaohjelmaa, joista yksi on ollut Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma. Kunkin ohjelman osalta kuvataan ohjelman tavoitteet, keskeiset toimenpiteet sekä ohjelmaan liittyvien keskeisten indikaattoreiden kehitys. Lisäksi kunkin ohjelman osalta esitetään arvio ohjelman tavoitteiden toteutumisesta ja ohjelman teemaan liittyvistä tulevista haasteista. Valtioneuvoston kanslian tiedote ja julkaisu. Perhehoidosta laitoshoitoon nähden ensisijainen sijaishuollon muoto Vuoden 2012 alusta perhehoidosta tulee laitoshoitoon nähden ensisijainen sijaishuollon muoto. Hallitus esitti asiaa koskevien lakien vahvistamista keskiviikkona 6. huhtikuuta. Sijaishoitajaa koskevat säännökset tulevat voimaan elokuun alusta 2011, ja muita muutoksia sovelletaan vuoden 2012 alusta. STM:n tiedote Koulutuksen puute ja perhetausta usein nuoren syrjäytymisen taustalla Lähes nuorta oli vuonna 2008 työmarkkinoiden ja koulutuksen ulkopuolella. Tiedot ilmenevät Pekka Myrskylän koko Suomen kattavasta tilastotutkimuksesta. Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote Nuorisotalo mahdollistavana lähiyhteisönä - Nuorten näkökulma Mitä mieltä nuoret ovat nuorisotyöstä? Miten nuorten osallisuutta nuorisotalotoiminnassa voidaan kehittää? Miltä kasvatettavana oleminen tuntuu nuorista itsestään? Näihin kysymyksiin Anu Gretschel: Nuorisotalo mahdollistavana lähiyhteisönä - Nuorten näkökulma. Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus, julkaisuja 3/2011 & Nuorisotutkimusverkosto Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 41. ISBN Helsinki 2011 (pdf.) Arkipäivän rasismi koulussa. Etnografinen tutkimus suomalais- ja maahanmuuttajanuorten suhteista Miten rasismi ilmenee koulun arjessa? Anna-Mari Souto. Arkipäivän rasismi koulussa. Etnografinen tutkimus suomalais- ja maahanmuuttajanuorten suhteista Nuorisotutkimusseura. ISBN: Sosiaalibarometri 2011 on Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton (STKL) vuosittain toteuttama ajankohtaisselvitys kansalaisten hyvinvoinnin ja palvelujärjestelmän tilanteesta ja kehityssuunnista. Barometrikyselyyn vastaavat sosiaalitoimen, terveyskeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen ja Kelan toimistojen johtajat sekä

7 7 kuntien sosiaalihuollosta vastaavien lautakuntien puheenjohtajat. Vastanneita oli tänä vuonna 468 ja vastausprosentti oli 46. Sosiaali- ja terveysalan kansalaisjärjestöt sosiaali- ja terveysministeriön kumppaneina. Sosiaali- ja terveysministeriön järjestöpoliittiset linjaukset. Järjestöpoliittisten linjausten uudistaminen on liittynyt STM:n Strategia 2020-hankkeeseen ja kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan suosituksiin hallinnonalakohtaisten järjestöstrategioiden laatimisesta. Järjestöpoliittisten linjausten uudistamisen lähtökohta on vuonna 2003 julkaistu STM:n kansalaisjärjestötoiminnan strategia. Helsinki s. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2011:05 Neuvontavihkoja videoita maahanmuuttajille ja toimintamalleja ammattilaisille Soccan koordinoimissa kotouttamistyön kehittämishankkeissa on tuotettu konkreettisia työvälineitä ja neuvontamateriaaleja maahanmuuttajien ja heidän kanssaan työskentelevien tueksi. Verkossa Lisätietoja Kotouttamisen seudullisten ja alueellisten verkostojen vahvistaminen - hankkeesta sekä Helsingin, Espoon ja Vantaan osahankkeista vuosina Soccan verkkosivuilla. Pelissä- hankkeen loppuseminaari Pelin pyörteissä rahapeliongelmat ja niiden hoitaminen käytännössä klo , Jyväskylä, Aalto-Sali, Väinönkatu 7. Koulutus on maksuton, ilmoittautuminen mennessä. Lisätietoja osoitteesta: Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman käynnistämistilaisuus klo Säätytalo, Snellmaninkatu 9-11, Helsinki. Tilaisuudessa luodaan katsaus hallitusohjelman lapsi- ja nuorisopoliittisiin tavoitteisiin ja linjauksiin, kuullaan lapsille ja nuorille suunnattujen kyselyiden tuloksista sekä käydään yhteistä keskustelua tulevan ohjelman tavoitteista. Tarkempi ohjelma julkaistaan myöhemmin. Ilmoittautumiset viimeistään Lisätietoja: Nuoran pääsihteeri Liisa Sahi, liisa.sahi[at]minedu.fi, p Kohtaamisia vai törmäyksiä? Moninaisuus lastensuojelussa. Lastensuojelun keskusliiton seminaari Mikkelissä Perheet ovat nykyisin entistä monimuotoisempia ja toimintaympäristö perheiden palveluissa muuttuu nopeasti. Tämä asettaa aivan uudenlaisia haasteita palvelujärjestelmälle ja asiakastyöhön. Seminaarissa keskitytään pohtimaan pienten asiakasryhmien tarpeita lastensuojelussa ja lapsiperheiden palveluissa. Lisätietoja Lastensuojelun keskusliiton sivuilta. XIII Lähisuhde- ja perheväkivaltaa työssään kohtaavien valtakunnallinen verkostofoorumi Pajulahdessa, Koti on maailman turvallisin paikka , lisätietoja alla olevassa liitteessä Ennakkotiedote Pajulahti 6_ - 7_9.pdf VALTAKUNNASSA TAPAHTUU Valtakunnalliset sosiaalialan osaamiskeskuspäivät Helsingissä , paikka ja ohjelma tarkentuvat myöhemmin.

8 8 Valtakunnalliset koulukuraattoripäivät Jyväskylässä Ohjelma; Hinta Kuraattoriyhdistyksen jäsenet: 2 päivää/125 euroa ja 1 päivä/75 euroa. Ei jäsenet: 2 päivää/145 euroa ja 1 päivä/90 euroa. Lisätietoja Heli Kangaspunta p , Aila Hakola p , Kriisityön koulutuspäivät Jyväskylässä. Kouluttajana Psykologi Salli Saari Tavoitteena on vahvistaa ja lisätä ammatillista tietoa kriisityöstä. Koulutus on maksuton. Ilmoittautuminen ke mennessä: (Keski-Suomen tapahtumakalenteri) tai sähköpostitse sivi.talvensola[at]koske.fi Järjestäjät: Keski- Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ja kriisikeskus Mobile. Paikka varmistuu toukokuussa. Ohjelma ja lisätiedot Valtakunnallinen perhehoidon rekrytointi Keski-Suomen Sijaishuoltoyksikkö ja Lapset ja perheet Kaste-hanke osallistuvat Perhehoitoliiton valtakunnalliseen sijais- ja tukiperheiden rekrytointikampanjaan Tulemme lähettämään kuntiin perhehoidon rekrytointimateriaalia, joita toivomme teidän laittavan esille kunnissanne. Mikäli kiinnostutte järjestämään kanssamme yhteisen tilaisuuden ole yhteydessä Paulaan tai Riittaan! isätietoja: Paula Pollari- Urrio, ja Riitta Siekkinen, (at) jkl.fi Valtakunnalliset sijaishuollon päivät Vaasa, Vaasan yliopisto. Ilmoittautuminen osoitteessa Sijaishuollon muuttuvat tarpeet haastavat uudistumaan. Tarvitaan uudenlaisia kumppanuuksia, jotka toimivat lapsen ja perheen tukena. Sijaishuollon tulee olla lapselle, nuorelle ja perheelle aito mahdollisuus saada tukea, kuntoutua sekä löytää entistä toimivampi elämänpolku. Seuraa Sijaishuollonpäiviä myös Facebookissa KESKI-SUOMEN KASTE-TIIMIN YHTEYSTIEDOT Marianne Kuorelahti, ehkäisevän työn kehittäjä, tiimivastaava (014) , Merja Halonen, kehittäjäterveydenhoitaja, (014) , Kristiina From, varhaiskasvatuksen kehittäjä, (014) , Markku Mäkinen, kehittäjäsairaanhoitaja, (014) , Riitta Siekkinen, sijaishuollon kehittäjäsosiaalityöntekijä, (014) , Kosken tiloissa työskentelee myös hankkeen projektipäällikkö Jaana Kemppainen, (014) , sekä hankkeen projektisihteeri Jari Ikäheimo, (014) , Sähköpostiosoite: Postiosoite: Jyväskylän kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelut Lasten ja perheiden hyvinvointipalveluiden kehittämishanke Itä- ja Keski-Suomessa PL 486, Jyväskylä Käyntiosoite: Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Matarankatu 4, 2.krs, Tourula, Jyväskylä www-sivut::

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS)

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Terveyserot eivät poistu eivätkä sosiaaliset ongelmat ratkea vain sosiaali- ja terveyspalveluilla tai koulutuspalveluilla, vaan hyvinvointi

Lisätiedot

Mitä Kasteesta on kasvamassa?

Mitä Kasteesta on kasvamassa? Mitä Kasteesta on kasvamassa? (toim.) AVAUKSIA AVAUKSIA Elina Siltala, Maiju Paananen (toim.) Elina Siltala Maiju Paananen (toim.) Elina Siltala Maiju Paananen Lasten Kaste -seminaari 5.10.2010 Laste Kaste

Lisätiedot

Pesäpuun. Pesäpuun kuulumiset. Sukulaissijaisperheet ovat keskivertoperheitä. Sukulaisesta sijaisvanhemmaksi. Sijaisvanhemmat tarvitsevat tukea arkeen

Pesäpuun. Pesäpuun kuulumiset. Sukulaissijaisperheet ovat keskivertoperheitä. Sukulaisesta sijaisvanhemmaksi. Sijaisvanhemmat tarvitsevat tukea arkeen Pesäpuun kuulumiset 2/2008 Sukulaissijaisperheet ovat keskivertoperheitä Sukulaisesta sijaisvanhemmaksi Sijaisvanhemmat tarvitsevat tukea arkeen PRIDE-valmennus kehitysvammatyön näkökulmasta Perhehoidon

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN LASTENSUOJELUN JÄLKIHUOLLON KEHITTÄMISHANKE 2006 2008 LOPPURAPORTTI

ETELÄ-KARJALAN LASTENSUOJELUN JÄLKIHUOLLON KEHITTÄMISHANKE 2006 2008 LOPPURAPORTTI Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja B.4:2008 ETELÄ-KARJALAN LASTENSUOJELUN JÄLKIHUOLLON KEHITTÄMISHANKE 2006 2008 LOPPURAPORTTI Sanna Romppanen 2008 Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Tilikaudelta 1.1.2011 31.12.2011 Hyväksytty Vasson yhtiökokouksessa 8.5.2012 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa

Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa Huhtikuu 2011 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Varhaisen puuttumisen käsitteet... 4 1.1. Huolen vyöhykkeistö... 4 1.2. Varhainen puuttuminen... 5 1.3.

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas 1 Varhainen tuki O P A S Varhainen tuki Kohti hyviä käytäntöjä -opas VARHAINEN TUKI kohti hyviä käytäntöjä Helsingin sosiaalivirasto, Lapsiperheiden palvelut, Perhekeskustoiminta Varhainen tuki 2 ISBN

Lisätiedot

VARHAISTA TUKEA JA KUMPPANUUTTA. Pohjoisen alueen Kaste (PaKaste II) hankekokonaisuuden Pohjois-Pohjanmaan osahanke

VARHAISTA TUKEA JA KUMPPANUUTTA. Pohjoisen alueen Kaste (PaKaste II) hankekokonaisuuden Pohjois-Pohjanmaan osahanke VARHAISTA TUKEA JA KUMPPANUUTTA Pohjoisen alueen Kaste (PaKaste II) hankekokonaisuuden Pohjois-Pohjanmaan osahanke Lapsen hyvä arki 2-hanke 2011-2013 VARHAISTA TUKEA JA KUMPPANUUTTA Pohjoisen alueen Kaste

Lisätiedot

Pelastakaa Lapset ry Lastensuojelupalveluiden hinnasto 2014

Pelastakaa Lapset ry Lastensuojelupalveluiden hinnasto 2014 Pelastakaa Lapset ry Lastensuojelupalveluiden hinnasto 2014 Pelastakaa Lasten päämääränä on edistää lapsen oikeuksien toteutumista ja parantaa lapsen asemaa sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Kotimaassa

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Kuva: Jukka Nousiainen 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2014-2017 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

Sisällysluettelo SOTELA, 20.5.2015 17:00, Esityslista 1

Sisällysluettelo SOTELA, 20.5.2015 17:00, Esityslista 1 Sisällysluettelo SOTELA, 20.5.2015 17:00, Esityslista 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 77 Pöytäkirjan tarkastajat... 3 78 Käsittelyjärjestys...

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Miten saada kehittämistyön tulokset juurtumaan? sosiaalialan riippumaton ammattilehti 3/06

SOSIAALITURVA. Miten saada kehittämistyön tulokset juurtumaan? sosiaalialan riippumaton ammattilehti 3/06 SOSIAALITURVA sosiaalialan riippumaton ammattilehti 3/06 Isä on vankilassa, mitä kertoa lapsille? Kehittämisohjelma vahvistaa 2000-luvun lastensuojelua Sosiaalipolitiikka yksityistämisensä polun alussa

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012. Tiuku Pennola

Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012. Tiuku Pennola Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012 Tiuku Pennola Sisällysluettelo 1. Ensi- ja turvakotien liitto...3 2. Katsaus vuoteen 2012... 4 3. Edunvalvonta ja vaikuttaminen...7 Enska-lehti...10 Julkaisut...10

Lisätiedot

ESIPUHE... 1 2. ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMINTA LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISYSSÄ... 8 3. SELVITYKSEN MENETELMÄ... 10

ESIPUHE... 1 2. ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMINTA LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISYSSÄ... 8 3. SELVITYKSEN MENETELMÄ... 10 Sisällysluettelo: ESIPUHE... 1 1. SELVITYKSEN TAUSTA... 2 1.1 Lainsäädäntö... 3 1.2 Tilastoja... 3 1.3 Lähisuhdeväkivaltaan liittyviä julkaisuja ja kartoituksia... 4 1.4 Turvakotiverkoston valtakunnallistaminen...

Lisätiedot

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.)

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.) LAPSEN PARHAAKSI tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan Riitta Rajala (toim.) Aamu- ja iltapäivätoiminnan logon kuvaus Jokaisen tuntema sympaattinen noppa kuvastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitetta

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

-mielenterveystyön kehittämishankkeen loppuraportti 30.4.2010 Työelämän kehittämisohjelma Tykes Projektinumero T80155

-mielenterveystyön kehittämishankkeen loppuraportti 30.4.2010 Työelämän kehittämisohjelma Tykes Projektinumero T80155 -mielenterveystyön kehittämishankkeen loppuraportti 30.4.2010 Työelämän kehittämisohjelma Tykes Projektinumero T80155 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto 2 2 Erityisestä edistävään mielenterveystyön kehittämishankkeen

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 KITTILÄN KUNTA Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 1 SISÄLTÖ 1 TAUSTA 3 1.1 Terveydenhuoltolain velvoitteet 3 1.2 Muut keskeiset valtakunnalliset määräykset ja ohjeet 4 1.3 Organisaatio ja kuntastrategia

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 20. Mervi Uusimäki PERHETYÖTÄKÖ KAIKKI?

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 20. Mervi Uusimäki PERHETYÖTÄKÖ KAIKKI? Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 20 Mervi Uusimäki PERHETYÖTÄKÖ KAIKKI? Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oulu 2005 Julkaisija: Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa

Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa Kasvun ja oppimisen tuen kehittämissuunnitelma Nastola 2013 Susanna Kulonen Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Kehittämissuunnitelmatyö... 1 3. Kolmiportaisen tuen

Lisätiedot

Olisiko jo tekojen aika?

Olisiko jo tekojen aika? Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta

Lisätiedot

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta KHALL 7.9.2009 138, LIITE 2 VALT 13.10.2009 68, LIITE 4 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO 2(2) LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA... 4 I NYKYTILA JA KEHITYKSEN

Lisätiedot

Aika haastaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry PUHEENJOHTAJALTA. www.kvtl.fi Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 1

Aika haastaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry PUHEENJOHTAJALTA. www.kvtl.fi Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 1 JÄSENKIRJE 2/2013 VAPAASTI JAETTAVISSA Kokoajat Oili Jyrkämä ja Jaana Teräväinen päivitetty 2.10.2013 oili.jyrkama@kvtl.fi, jaana.teravainen@kvtl.fi Aika haastaa Olen viime aikoina osallistunut useampaankin

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke 1.7.2005 30.10.2007

Jyväskylän seudun Perhe -hanke 1.7.2005 30.10.2007 Jyväskylän seudun Perhe -hanke 1.7.2005 30.10.2007 Perhepalveluverkostoja, varhaista tukea ja kumppanuutta 15.9.2006 Projektipäällikkö Jaana Kemppainen 2 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO...3 2. HANKKEEN PÄÄMÄÄRÄ JA

Lisätiedot