Keski-Suomen Kaste-kuulumiset 2/2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keski-Suomen Kaste-kuulumiset 2/2011"

Transkriptio

1 1 Keski-Suomen Kaste-kuulumiset 2/2011 Lasten ja perheiden hyvinvointipalveluiden kehittäminen Itä- ja Keski-Suomessa II Lapset ja perheet Kaste -hankkeessa tehtävä työ etenee hyvää vauhtia. Ehkäisevän työn kehittäminen peruspalveluissa on kohdennettu varhaisen tuen tarpeen tunnistamiseen ja toteuttamiseen ja tämän mahdollistavien rakenteiden kehittämiseen perhepalveluiden eri vaiheissa. Keski-Suomessa perhekeskustoimintaa on käynnistetty kahdella yhteistoiminta-alueella ja mallin laajentaminen on ehkäisevän työn kehittämiskohde. Perhekeskusmallin toimivuus edellyttää paikallisen monitoimijaisen verkoston jatkuvaa yhteistyötä. Palvelurakenteiden ja kuntaliitosten muutokset ovat tuoneet haasteita kuntayhteistyöhön. Erityispalvelujen ja peruspalvelujen yhteistyökäytäntöjä on kehitetty esimerkiksi avo- ja sijaishuollon sekä lasten- ja nuorisopsykiatrian työkokouksissa. Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn koulutus- ja toimintamallin kehittämistyö on saatu alkuun. Se edellyttää eri toimijoiden pitkäjänteistä ja suunnitelmallista yhteistyötä. Käytännön työn kehittäminen edellyttää koulutusta väkivallan moniulotteisesta ilmiöstä, lisäksi tavoitteena on kytkeä koulutus perustehtävään. Perheitä kohtaavilta toimijoilta edellytetään kykyä tarttua ja ottaa puheeksi väkivalta perheessä, mikä on edellytys varhaiseen puuttumiseen ja oikea-aikaisen tuen järjestämiseen. Toimijoiden tulee olla tietoisia siitä, mitä mahdollisuuksia heillä itsellään on käsitellä asiaa ja mihin perheen voi ohjata avun saamiseksi. Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen ja lastensuojelun avohuollon kehittämisessä painottuu yhteistoiminnallinen kehittäminen. Lastensuojelun tarpeessa olevien lasten ja heidän perheidensä tuen tarpeiden tunnistamista, varhaista auttamista ja avohuollon menetelmien vaikuttavuutta edistetään moniammatillisena yhteistyönä. Alueellisissa yhteistyöverkostojen työkokouksissa on kehitetty varhaista tunnistamista ja huolen puheeksi ottamista. Palveluita kehitetään eri toimijoiden rajapinnoilla kuten lastensuojelun ja päivähoidon sekä lastensuojelun ja koulukuraattorityön välillä. Hoidon järjestämistä ja saatavuutta on parannettu niin, että erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto ja sosiaalitoimi muodostavat joustavan kokonaisuuden. Peruspalvelujen työntekijöiden käyttöön on kehitetty konsultaatiopalveluja ja hoidon saatavuutta on kehitetty mm. lisäämällä liikkuvia työryhmiä. Sijaishuollon kehittämisessä keskeisenä tavoitteena ovat perhehoidon palvelujen lisääminen ja laadun parantaminen. Nykyinen lastensuojelulaki painottaa perhehoidon ensisijaisuutta. Hankkeessa mallinnetaan tukimuotojen valikkoa ja yhtenäistetään sijaishuollon toimintatapoja. Perhehoitajien osaamista ja tukea jatketaan koulutuksilla, työkokouksilla ja intensiivisen tuen ryhmillä. Vertaisryhmätoimintaa laajennetaan uusille ryhmille kuten huostaan otettujen lasten vanhemmille, sijaissisaruksille ja perhehoitoon sijoitetuille lapsille. KIITÄN, KUMARRAN, NIIAN JA VIL- KUTAN kunnes uudelleen tavataan! Siirryn lasten ja perheiden palveluiden kehittämistyöstä Alkio-opiston rehtorin tehtävään alkaen. Uudeksi projektipäälliköksi on valittu Eila Pelli. Tervetuloa Eila Yhteistyöstä kiittäen, Jaana Kemppainen

2 2 KOULUTUKSIA, TYÖKOKOUKSIA JA VERTAISRYHMIÄ Koulutukset Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden muutosten vaikutukset varhaisen, yleisen, tehostetun ja erityisen tuen jatkumossa ke 11.5 klo Kuokkalan koulu, Liitukuja 4, Jyväskylä. Järjestäjä Kaste hanke. Lisätietoja Kristiina From Läheisväkivaltaan puuttumisen hyödyt, haasteet ja hyvät käytänteet ti klo Vanha Ortopedia, Vaasankatu, Jyväskylä. Kohderyhmä; terveydenhuollon, sosiaalitoimen, varhaiskasvatuksen työntekijät, koulujen opettajat ja kouluterveydenhoitajat ja - lääkärit, päättäjät sekä kaikki asiasta kiinnostuneet. Järjestäjä; Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja Lapset ja perheet Kaste -hanke. Koulutus on maksuton K-S shp:n ja kuntien henkilöstölle, sekä Jyväskylän koulutuskuntayhtymän, Jamk:n ja POKE:n henkilöstölle ja opiskelijoille. Muille maksu on 80 e + alv 23%. Ilmoittautuminen mennessä: koulutuspalvelut[at]ksshp.fi puh. (014) ja (014) Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneselvityshankkeen loppuseminaari , klo , lisätietoja alla olevasta linkistä Lastensuojelun tarpeen syntyminen kolmen sukupolven prosessina - koulutuspäivä klo , Matarakatu 4, 1. krs. kokoushuone MAT 100, Jyväskylä. Kouluttajana perheterapeutti (vet) työnohjaaja Raija Rantola. Koulutuksessa työskennellään kolmen sukupolven tarinaa prosessoiden ja liittämällä siihen systeemisen perheterapian viitekehystä sekä kokemuksia. Koulutettavat tuottavat pienissä ryhmissä perhetarinan ja sukupuun sekä mukana olevien henkilöiden roolit, valinnat ja vuorovaikutussuhteiden kehikkoa. Tavoitteena on nähdä, miten ihmiset ja asiat liittyvät systeemisesti toisiinsa ja tähän mietitään auttamistahojen interventiot. Kohderyhmä on lastensuojelun sosiaalityöntekijät, perhetyöntekijät ja lastensuojelun muita hoiva- ja kuntoutuspalveluita tuottavat tahot. Koulutus toteutetaan, mikäli osallistujia on vähintään 20 henkilöä. Lisätietoja ja ilmoittautuminen mennessä: Marianne Kuorelahti Sukulaissijaisvanhemmuuden työskentelymallin 2-päiväinen menetelmäkoulutus Matarankatu 4, Jyväskylä 1krs. kokoushuone MAT 100, klo Kohderyhmä sosiaalityöntekijät, joiden tehtävänä on kartoittaa lastensuojelulain 32 :n mukaisesti lapsen lähiverkoston mahdollisuus ottaa lapsi luokseen asumaan tai muutoin osallistua lapsen tukemiseen. Koulutuspäivien aikana esitellään Pesäpuu ry:n Sukuperheprojektissa kehitetty työskentelymalli sijaisvanhemmiksi haluavien sukulaisten ja muiden läheisten valmennukseen ja valintaan sekä annetaan valmiuksia mallin käyttöön työssä perheiden kanssa. Mallin tavoitteena on lisätä sosiaalityöntekijöiden suunnitelmallista ja systemaattista työotetta. Kouluttajina: Paula Männikkö, kehittämispäällikkö Pesäpuu ry, ja Riitta Siekkinen, kehittäjäsosiaalityöntekijä, Kaste-hanke Ilmoittautumiset: Riitta Siekkinen Lapsuus ja nuoruus täynnä tunnetta seksuaalisuus ja aggressio Sijaisvanhempien syksyn koulutuspäivät Peurungassa ja Keski-Suomen Sijaishuoltoyksikön yhteistyökumppaneineen järjestämän koulutuksen tavoitteena on lisätä sijaisvanhempien ymmärrystä lapsen ja nuoren normaalin kehityksen haasteisiin. Lapsuuden ja nuoruuden tunnemyrskyt eivät ole pahuutta tai ilkeyttä, vaan kehityksellinen pakko, minkä tarkoituksena on johtaa terveeseen itsetuntoon ja itsenäistymiseen. Seksuaalisuuden portaat ja Aggression portaat ovat Opetushallituksen ja Väestöliiton asiantuntijoiden yhdessä kehittämät mallit lapsen ja nuoren kehityksestä ja sen haasteista. Kouluttaja Mika Lehtonen työskentelee Väestöliiton Seksuaaliterveysklinikan Miehen Aika toiminnassa sekä

3 3 yksityisenä kouluttajana ja luennoitsijana. Tarkempi ohjelma lähetetään myöhemmin kuntiin ja perhehoitajille. Tiedustelut: Auni lehtoranta, , Ennakkotietona; Viikolla 46 Varhaisen tuen tiimi järjestää seminaarin liittyen varhaisen tuen/ ennalta ehkäisevän työn teemoihin. Esim. MLL esittelee seminaarissa Vahvuutta vanhemmuuteen työmallia, muu seminaarin sisältö tarkentuu syksyn aikana. Ennakkotietona; Päihteet ja vanhemmuus koulutus Pikkukakkosesta Isoon Kolmoseen Jyväskylässä, jossa käsitellään päihteiden käytön vaikutusta lasten, nuorten ja perheiden arkeen. Tavoitteena on tarkastella päihteiden käyttöä kohtuvauvan, lapsen ja nuoren näkökulmasta sekä vahvistaa toimijoiden osaamista. Sisältö tarkentuu myöhemmin. Koulutuksen järjestää Kaste hanke ja Keski- Suomen sairaanhoitopiiri. Lisätietoja Merja Halonen; Ennakkotietona; Otetaan puheeksi vanhemman päihdeongelma koulutuksesta saatiin hyvää palautetta neuvolan ja lastensuojelun perhetyöntekijöiltä. Syksyllä 2011 koulutus pyritään toteuttamaan parilla kolmella paikkakunnalla (ehkä Joutsan ja Viitasaaren seudulla). Koulutus on iltapäivän mittainen ja siihen sisältyy materiaalipaketti. Koulutuksen sisältöinä ovat perustietoa päihderiippuvuudesta ja muutokseen motivoimisesta sekä vanhemman päihteiden käytön puheeksi ottaminen. Koulutuksen järjestäjänä on Sovatek säätiö. Seuraavassa Kaste tiedotteessa on tarkemmin koulutuksen ajankohta ja paikkakunnat. Lisätietoja Marianne Kuorelahti Perhehoidon kehittämistyöryhmä to klo Matarankatu 4, 2 krs. kokoushuone 202. Mukana kehittämistyössä on K-S:n sijaisvanhempien yhdistys, Perhehoitoliiitto ry, K-S:n sijaishuoltoyksikkö ja kuntien edustajia. Aiheena on uudistunut perhehoitolain ja lastensuojelulain 50 :n muutokset sekä Perhehoidon tietoisku-päivässä työryhmien esittämiä toimenpiteitä perhehoidon vahvistamiseksi. Lisätietoja ja ilmoittautuminen Riitta Siekkiselle 10.5.mennessä. ELS -työryhmä ma klo Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksella, 2.krs, tila 224, osoitteessa Matarankatu 4 Jyväskylä. Lisätietoja; Markku Mäkinen Keski-Suomen lastensuojelutyöryhmän kokoontuminen SIIRTYY syksyyn päällekkäisyyksien takia. Kokous oli sovittu ti klo Uusi aika ilmoitetaan myöhemmin. Hannele Metsäranta Koulujen sos. työntekijöiden ja koulukuraattorin maakunnallinen tapaaminen klo Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Matarankatu 4 1 krs, neuvottelutila MAT 100, Jyväskylä. Ilmoittautumiset 1 mennessä Markku Mäkiselle Keski-Suomen mielenterveys- ja päihdetyöryhmä ma , klo Keski- Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Matarankatu 4, 2.krs, kokoustila 202, Jyväskylä. Varhaisen tuen tiimi (VaTu) ti klo Tapionkatu 4 A 3. Jyväskylä. Yhteyshenkilö Marianne Kuorelahti Työkokoukset Keski-Suomen perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn työryhmä to klo Matarankatu 4 Jyväskylä. Lisätietoja Merja Halonen

4 4 Koulun, lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian työkokous klo , Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Matarankatu 4, 1. krs, kokoustila MAT 100, Jyväskylä. Perhetyöntekijöiden maakunnallinen työkokous pidetään loka-marraskuussa Päivän ohjelman sisältöjä kokoaa Saarikan pertyöntiimi yhteistyössä Kaste hankkeen kanssa. Seuraavassa Kaste tiedotteessa ajankohta ja paikka tarkemmin. Sukulaissijaisvanhempien tapaaminen Olla sijaisvanhempana läheisen lapselle on haastavaa ja herättää monenlaisia tunteita ja erityiskysymyksiä. Järjestämme Keski-Suomen Sijaishuoltoyksikön kanssa työkokouspäivän sukulaissijaisvanhemmille syksyllä Mikäli työskentelet sukulaissijaisvanhempien kanssa, ole yhteydessä Riitta Siekkiseen. Vertaisryhmät Huostaan otettujen lasten vanhempien vertaisryhmä -toiminta. Kuntiin on huhtikuussa lähetetty tiedote, jonka mukana mm. opas lapsen huostaanoton kokeneille vanhemmille. Suunnittelemme syksyn ryhmän käynnistämistä. ja toivomme, että kiinnostuneet vanhemmat ja työntekijät olisivat mahdollisimman pian yhteydessä Riitta Siekkiseen: p Sähköposti: KUTSU huostaan otettujen lasten ja heidän isiensä yhteiseen viikonloppuun Virroille Ilmoittautuminen mennessä. Leirikokonaisuuden järjestää Voikukkiaverkosto -hanke yhdessä NMKY:n kanssa. Lisätietoja tai Riitta Siekkiseltä; Perhehoidon kesäpäivät Keski-Suomen Sijaishuoltoyksikön kanssa suunniteltaviin perhehoidon kesäpäiviin kutsutaan sijais- ja tukiperheitä. Päivät pidetään lauantaina Tervetuloa! Mukana myös Perhehoitoliitto ry ja Sinut ry. Paikka ilmoitetaan myöhemmin. TYÖVÄLINEITÄ JA TUKEA TYÖHÖN: HANKKEEN TARJOAMAA KONSUL- TAATIOTUKEA JA HUOLEN PUHEEK- SIOTTO KOULUTUKSIA Yhtenä Kaste-hankkeen toimintamuotoina ovat konsultaatiotuki sekä Huolen puheeksiotto koulutukset ja ne ovat kunnille maksuttomia. Ota yhteyttä niin suunnitellaan yhdessä! Pohditko sijaishuollon kiemuroita? Tarvitsetko tietoa miten voit tukea sijaishuollossa olevaa lasta tai nuorta? Etsitkö sijaisperheellesi vertaisryhmää, työnohjaajaa, mentoria? Näistä ja muista sijaishuoltoon ja perhehoidon tukemiseen liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä sijaishuollon kehittäjäsosiaalityöntekijään! Etsitään yhdessä ratkaisuja! Riitta Siekkinen puh Varhaiseen ja erityiseen tukeen liittyvästä kuntakohtaisesta ja yhteistoiminta-alueen konsultaatiotarpeesta mm. varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja monitoimijaisen yhteistyön kehittämisteemoista voi olla yhteydessä Kristina Fromiin; Huolen puheeksiottamisen koulutukset. Huolen puheeksiottaminen on tapa ottaa hankala asia puheeksi asiakasta/työntekijää kunnioittaen ja tukea tarjoten. Se on väline, jolla työntekijä tai esimies pystyy jäsentämään omia työskentelysuhteitaan ja niihin liittyvää huolta. Menetelmä helpottaa ja varhaistaa huolen esille ottamista ja parantaa yhteistyötä. Lisätietoa menetelmästä: uheeksiottaminen/index.htm. Koulutus on maksuton ja voidaan järjestää paikkakuntakohtaisesti. Lisätietoa HUPU -kouluttajilta: Markku Mäkinen ja Merja Halonen

5 5 Tukea monitoimijaiseen ja ammatilliseen neuvolatyöhön kun väkivaltateemaan paneudutaan suunnitelmallisesti ja väkivaltaseula otetaan käyttöön tai neuvola-asetuksen käyttöön oton suunnitteluun tarvitaan pohdintaa ja tukea. Lisätietoja Merja Halonen Konsultaatiota ja tukea moniammatillisen psykososiaalisen yhteistyön haasteisiin ja rakenteiden kehittämiseen mm. oppilashuoltotyön kehittäminen. Lisätietoja Markku Mäkinen Läheisneuvonpito on keino etsiä ratkaisuja lasten, nuorten ja heidän perheidensä solmukohtiin. KORKO -konsultaatiossa eli koulutuksellisessa ryhmäkonsultaatiossa lasten ja nuorten palveluissa kehitetään kykyä ja välineitä työprosessien tarkasteluun. Kummastakin löytyy tietoa Koskeverkosta: konsultaatiotoiminta. Lastensuojelun moniammatillinen asiantuntijaryhmä tarjoaa Keski-Suomessa konsultaatiota vaativiin lastensuojelun asiakastilanteisiin. Ryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa. Ryhmän yhteyshenkilönä toimii Pia Lahtinen, puh Ks. konsultaatiotoiminta. Lastensuojelun edunvalvonta -asioissa voit kysyä konsultaatiota lastensuojelun edunvalvojilta: Eija Hiltunen, puh , Saara Keränen, puh Raija Maula, puh. 040 Lisätietoa myös: AJANKOHTAISTA ASIAA, TUTKIMUS- TIETOA JA JULKAISUJA Meille tulee vauvat: Opas monikkovauvojen odotukseen ja hoitoon Tuovi Hakulinen- Viitanen et al.helsinki : Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), s.isbn (nid.); (pdf) Lataa esite. Erityistä tukea tarvitsevan lapsen toiminnallinen osallistuminen - yhteiselämää vai apuvälineleikitystä. Kristiina From, artikkeli CPlehti 2011:2 liitto.fi/files/1682/cp1102_taitto.pdf. Lapsi ja kieli: kielellinen kehittyminen varhaiskasvatuksessa Artikkelijulkaisu syventää laaja-alaisesti lasten kielelliseen kehitykseen liittyvää pedagogista tietämystä ja osaamista sekä lasten kanssa toimittaessa että vuorovaikutuksessa muiden kasvattajien ja vanhempien kanssa. Terveystarkastukset lastenneuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Menetelmäkäsikirja. Päivi Mäki, Katja Wikström, Tuovi Hakulinen- Viitanen, Tiina Laatikainen (toim.) Helsinki : Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), ISBN (nid.); (pdf)

6 6 Lapset ja nuoret terveiksi ja hyvinvoiviksi. Lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin neuvottelukunnan toimenpideehdotukset. Lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin neuvottelukunta laati kolmivuotisen toimikautensa päätteeksi julkaisun toimenpide-ehdotuksista, joiden avulla se tukee lasten, nuorten ja perheiden terveyttä ja hyvinvointia. Julkaisu täydentää lainsäädännössä ja Kasteohjelmassa linjattuja uudistuksia, joiden avulla vahvistetaan erityisesti hyvinvointia edistäviä sekä ehkäiseviä palveluja. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2010:26.HARE-numero STM074:00/2007 ISBN (nid.) ISBN (PDF). Lapset ja nuoret terveiksi ja hyvinvoiviksi. Lapsivaikutusten arviointi - kansallisia ja kansainvälisiä näkökulmia Lapsiasiavaltuutetun toimisto on julkaissut tuoreen tutkimusraportin, jossa Kirsi Alila on koonnut lapsivaikutusten arvioinnin kokemuksia ja malleja Suomesta sekä maailmalta. Se osoittaa päätösten lapsivaikutusten arvioinnin edenneen luvun aikana pienin askelin. Kirsi Alila: Lapsivaikutusten arviointi - kansallisia ja kansainvälisiä näkökulmia. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2011: 7. (pdf) Lasten mediabarometri 2010 Mediakasvatusseuran toteuttama barometri tutkimus 0-8-vuotiaiden lasten mediankäytöstä Suomessa on julkaistu verkossa. Lasten mediabarometri 2010 (pdf). Politiikkaohjelmien loppuraportti Vaalikaudella on toteutettu kolmea hallituksen poikkihallinnollista politiikkaohjelmaa, joista yksi on ollut Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma. Kunkin ohjelman osalta kuvataan ohjelman tavoitteet, keskeiset toimenpiteet sekä ohjelmaan liittyvien keskeisten indikaattoreiden kehitys. Lisäksi kunkin ohjelman osalta esitetään arvio ohjelman tavoitteiden toteutumisesta ja ohjelman teemaan liittyvistä tulevista haasteista. Valtioneuvoston kanslian tiedote ja julkaisu. Perhehoidosta laitoshoitoon nähden ensisijainen sijaishuollon muoto Vuoden 2012 alusta perhehoidosta tulee laitoshoitoon nähden ensisijainen sijaishuollon muoto. Hallitus esitti asiaa koskevien lakien vahvistamista keskiviikkona 6. huhtikuuta. Sijaishoitajaa koskevat säännökset tulevat voimaan elokuun alusta 2011, ja muita muutoksia sovelletaan vuoden 2012 alusta. STM:n tiedote Koulutuksen puute ja perhetausta usein nuoren syrjäytymisen taustalla Lähes nuorta oli vuonna 2008 työmarkkinoiden ja koulutuksen ulkopuolella. Tiedot ilmenevät Pekka Myrskylän koko Suomen kattavasta tilastotutkimuksesta. Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote Nuorisotalo mahdollistavana lähiyhteisönä - Nuorten näkökulma Mitä mieltä nuoret ovat nuorisotyöstä? Miten nuorten osallisuutta nuorisotalotoiminnassa voidaan kehittää? Miltä kasvatettavana oleminen tuntuu nuorista itsestään? Näihin kysymyksiin Anu Gretschel: Nuorisotalo mahdollistavana lähiyhteisönä - Nuorten näkökulma. Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus, julkaisuja 3/2011 & Nuorisotutkimusverkosto Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 41. ISBN Helsinki 2011 (pdf.) Arkipäivän rasismi koulussa. Etnografinen tutkimus suomalais- ja maahanmuuttajanuorten suhteista Miten rasismi ilmenee koulun arjessa? Anna-Mari Souto. Arkipäivän rasismi koulussa. Etnografinen tutkimus suomalais- ja maahanmuuttajanuorten suhteista Nuorisotutkimusseura. ISBN: Sosiaalibarometri 2011 on Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton (STKL) vuosittain toteuttama ajankohtaisselvitys kansalaisten hyvinvoinnin ja palvelujärjestelmän tilanteesta ja kehityssuunnista. Barometrikyselyyn vastaavat sosiaalitoimen, terveyskeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen ja Kelan toimistojen johtajat sekä

7 7 kuntien sosiaalihuollosta vastaavien lautakuntien puheenjohtajat. Vastanneita oli tänä vuonna 468 ja vastausprosentti oli 46. Sosiaali- ja terveysalan kansalaisjärjestöt sosiaali- ja terveysministeriön kumppaneina. Sosiaali- ja terveysministeriön järjestöpoliittiset linjaukset. Järjestöpoliittisten linjausten uudistaminen on liittynyt STM:n Strategia 2020-hankkeeseen ja kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan suosituksiin hallinnonalakohtaisten järjestöstrategioiden laatimisesta. Järjestöpoliittisten linjausten uudistamisen lähtökohta on vuonna 2003 julkaistu STM:n kansalaisjärjestötoiminnan strategia. Helsinki s. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2011:05 Neuvontavihkoja videoita maahanmuuttajille ja toimintamalleja ammattilaisille Soccan koordinoimissa kotouttamistyön kehittämishankkeissa on tuotettu konkreettisia työvälineitä ja neuvontamateriaaleja maahanmuuttajien ja heidän kanssaan työskentelevien tueksi. Verkossa Lisätietoja Kotouttamisen seudullisten ja alueellisten verkostojen vahvistaminen - hankkeesta sekä Helsingin, Espoon ja Vantaan osahankkeista vuosina Soccan verkkosivuilla. Pelissä- hankkeen loppuseminaari Pelin pyörteissä rahapeliongelmat ja niiden hoitaminen käytännössä klo , Jyväskylä, Aalto-Sali, Väinönkatu 7. Koulutus on maksuton, ilmoittautuminen mennessä. Lisätietoja osoitteesta: Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman käynnistämistilaisuus klo Säätytalo, Snellmaninkatu 9-11, Helsinki. Tilaisuudessa luodaan katsaus hallitusohjelman lapsi- ja nuorisopoliittisiin tavoitteisiin ja linjauksiin, kuullaan lapsille ja nuorille suunnattujen kyselyiden tuloksista sekä käydään yhteistä keskustelua tulevan ohjelman tavoitteista. Tarkempi ohjelma julkaistaan myöhemmin. Ilmoittautumiset viimeistään Lisätietoja: Nuoran pääsihteeri Liisa Sahi, liisa.sahi[at]minedu.fi, p Kohtaamisia vai törmäyksiä? Moninaisuus lastensuojelussa. Lastensuojelun keskusliiton seminaari Mikkelissä Perheet ovat nykyisin entistä monimuotoisempia ja toimintaympäristö perheiden palveluissa muuttuu nopeasti. Tämä asettaa aivan uudenlaisia haasteita palvelujärjestelmälle ja asiakastyöhön. Seminaarissa keskitytään pohtimaan pienten asiakasryhmien tarpeita lastensuojelussa ja lapsiperheiden palveluissa. Lisätietoja Lastensuojelun keskusliiton sivuilta. XIII Lähisuhde- ja perheväkivaltaa työssään kohtaavien valtakunnallinen verkostofoorumi Pajulahdessa, Koti on maailman turvallisin paikka , lisätietoja alla olevassa liitteessä Ennakkotiedote Pajulahti 6_ - 7_9.pdf VALTAKUNNASSA TAPAHTUU Valtakunnalliset sosiaalialan osaamiskeskuspäivät Helsingissä , paikka ja ohjelma tarkentuvat myöhemmin.

8 8 Valtakunnalliset koulukuraattoripäivät Jyväskylässä Ohjelma; Hinta Kuraattoriyhdistyksen jäsenet: 2 päivää/125 euroa ja 1 päivä/75 euroa. Ei jäsenet: 2 päivää/145 euroa ja 1 päivä/90 euroa. Lisätietoja Heli Kangaspunta p , Aila Hakola p , Kriisityön koulutuspäivät Jyväskylässä. Kouluttajana Psykologi Salli Saari Tavoitteena on vahvistaa ja lisätä ammatillista tietoa kriisityöstä. Koulutus on maksuton. Ilmoittautuminen ke mennessä: (Keski-Suomen tapahtumakalenteri) tai sähköpostitse sivi.talvensola[at]koske.fi Järjestäjät: Keski- Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ja kriisikeskus Mobile. Paikka varmistuu toukokuussa. Ohjelma ja lisätiedot Valtakunnallinen perhehoidon rekrytointi Keski-Suomen Sijaishuoltoyksikkö ja Lapset ja perheet Kaste-hanke osallistuvat Perhehoitoliiton valtakunnalliseen sijais- ja tukiperheiden rekrytointikampanjaan Tulemme lähettämään kuntiin perhehoidon rekrytointimateriaalia, joita toivomme teidän laittavan esille kunnissanne. Mikäli kiinnostutte järjestämään kanssamme yhteisen tilaisuuden ole yhteydessä Paulaan tai Riittaan! isätietoja: Paula Pollari- Urrio, ja Riitta Siekkinen, (at) jkl.fi Valtakunnalliset sijaishuollon päivät Vaasa, Vaasan yliopisto. Ilmoittautuminen osoitteessa Sijaishuollon muuttuvat tarpeet haastavat uudistumaan. Tarvitaan uudenlaisia kumppanuuksia, jotka toimivat lapsen ja perheen tukena. Sijaishuollon tulee olla lapselle, nuorelle ja perheelle aito mahdollisuus saada tukea, kuntoutua sekä löytää entistä toimivampi elämänpolku. Seuraa Sijaishuollonpäiviä myös Facebookissa KESKI-SUOMEN KASTE-TIIMIN YHTEYSTIEDOT Marianne Kuorelahti, ehkäisevän työn kehittäjä, tiimivastaava (014) , Merja Halonen, kehittäjäterveydenhoitaja, (014) , Kristiina From, varhaiskasvatuksen kehittäjä, (014) , Markku Mäkinen, kehittäjäsairaanhoitaja, (014) , Riitta Siekkinen, sijaishuollon kehittäjäsosiaalityöntekijä, (014) , Kosken tiloissa työskentelee myös hankkeen projektipäällikkö Jaana Kemppainen, (014) , sekä hankkeen projektisihteeri Jari Ikäheimo, (014) , Sähköpostiosoite: Postiosoite: Jyväskylän kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelut Lasten ja perheiden hyvinvointipalveluiden kehittämishanke Itä- ja Keski-Suomessa PL 486, Jyväskylä Käyntiosoite: Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Matarankatu 4, 2.krs, Tourula, Jyväskylä www-sivut::

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kajaani 10.9.2013 Leena Meriläinen, Kaste-ohjelma Ohjelmapäällikkö Me kaikki olemme vastuussa toisistamme, heikoimmistakin, jotta jokainen huomenna näkisi

Lisätiedot

Lähemmäs. Marjo Lavikainen

Lähemmäs. Marjo Lavikainen Lähemmäs Marjo Lavikainen 20.9.2013 Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Kehittämisohjelman valmistelu alkoi lasten ja nuorten verkkokuulemisella

Lisätiedot

Keski-Suomen lastensuojelun kehittämisyksikkö

Keski-Suomen lastensuojelun kehittämisyksikkö 1 Keski-Suomen lastensuojelun kehittämisyksikkö Tiedote 4/2007 lokakuu 2007 Uudistunut logo uuden logon on tehnyt suunnittelija Timo Vallius SosKes-hankkeesta. Logo kuvaa Kehyksen maakunnallista koordinoijaroolia

Lisätiedot

TENONLAAKSON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN KEHITTÄMISHANKKEEN LOPPUSEMINAARI 12.9.2012 POHJOIS-SUOMEN KASTE-TEOT

TENONLAAKSON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN KEHITTÄMISHANKKEEN LOPPUSEMINAARI 12.9.2012 POHJOIS-SUOMEN KASTE-TEOT TENONLAAKSON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN KEHITTÄMISHANKKEEN LOPPUSEMINAARI 12.9.2012 POHJOIS-SUOMEN KASTE-TEOT Margit Päätalo Kaste-ohjelma, ohjelmapäällikkö Pohjois-Suomi Väkiluku Pohjois-Suomessa

Lisätiedot

11.3.2009 Esiselvitys Syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret Tarja Heino ja Tapio Kuure

11.3.2009 Esiselvitys Syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret Tarja Heino ja Tapio Kuure 11.3.2009 Esiselvitys Syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret Tarja Heino ja Tapio Kuure 16.3.2009 Tarja Heino 1 Lapsuus ja nuoruus alle 18 -vuotiaita lapsia on 1 096 025 alle 30 -vuotiaita nuoria,

Lisätiedot

KASPERI II hankkeen Osallisuuden helmet seminaari Terveiset Lasten Kaste osaohjelmasta

KASPERI II hankkeen Osallisuuden helmet seminaari Terveiset Lasten Kaste osaohjelmasta KASPERI II hankkeen Osallisuuden helmet seminaari 22.5.2013 Terveiset Lasten Kaste osaohjelmasta Arja Hastrup Kehittämispäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluja

Lisätiedot

ARVOKAS ELÄMÄ lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena

ARVOKAS ELÄMÄ lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena ARVOKAS ELÄMÄ lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena TOIMINTAA JA TAPAHTUMIA kevät 2013 Hyvä lukija Olemme koonneet tähän vihkoseen kevään 2013 toimintaa. Kevään aikana mm. hankkeen

Lisätiedot

KOSKEN KESKI-SUOMEN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN TYÖRYHMÄN KOKOUS

KOSKEN KESKI-SUOMEN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN TYÖRYHMÄN KOKOUS 1 (5) KOSKEN KESKI-SUOMEN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN TYÖRYHMÄN KOKOUS Aika Ma 23.5.2011 klo 13-15.30 Paikka Sovatek, Matarankatu 4, 2 krs, kokoustila 202 Osallistujat Hannu Koivisto Kari Lahti Maritta

Lisätiedot

Mieli 2009 työryhmän ehdotukset. Maria Vuorilehto Lääkintöneuvos STM

Mieli 2009 työryhmän ehdotukset. Maria Vuorilehto Lääkintöneuvos STM Mieli 2009 työryhmän ehdotukset Maria Vuorilehto Lääkintöneuvos STM Mieli -2009 Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman työryhmän ehdotukset mielenterveys-

Lisätiedot

Keski-Suomen lastensuojelun kehittämisyksikön. KEHYS-tiedote 4/2008. Marraskuu 2008 AJANKOHTAISTA

Keski-Suomen lastensuojelun kehittämisyksikön. KEHYS-tiedote 4/2008. Marraskuu 2008 AJANKOHTAISTA 1 AJANKOHTAISTA Keski-Suomen lastensuojelun kehittämisyksikön KEHYS-tiedote 4/2008 Marraskuu 2008 Kehyksen jatkohankekausi ja Lastensuojelun alkuarviointihanke päättyvät 31.12.2008. Sijaishuoltoyksikkö

Lisätiedot

KONKREETTISET TOI- MENPITEET. Sijaishuollon kehittäminen - tavoitteet

KONKREETTISET TOI- MENPITEET. Sijaishuollon kehittäminen - tavoitteet Painopistealueittain teksti hankehakemuksesta 29.10.2010 Kaste 1, Lapset ja perheet Kaste-hanke KONKREETTISET TOIMEN- PITEET Etelä-Savo Keski-Suomi Sijaishuollon kehittäminen Maija Lappeteläinen Riitta

Lisätiedot

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa PRO SOS hanke valtakunnallisesti Hankekokonaisuutta hallinnoi ja johtaa Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy ja sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA

Lisätiedot

Näkökulmia valtakunnalliseen perhekeskusmalliin. Vaikuttavuuden jäljillä seminaari 24.9.2015 Seinäjoki Kehittämispäällikkö Arja Hastrup

Näkökulmia valtakunnalliseen perhekeskusmalliin. Vaikuttavuuden jäljillä seminaari 24.9.2015 Seinäjoki Kehittämispäällikkö Arja Hastrup Näkökulmia valtakunnalliseen perhekeskusmalliin Vaikuttavuuden jäljillä seminaari 24.9.2015 Seinäjoki Kehittämispäällikkö Arja Hastrup Lähde: Halme & Kekkonen & Perälä 2012: Perhekeskukset Suomessa. Palvelut,

Lisätiedot

ALKOHOLI, PERHE- JA PARISUHDEVÄKIVALTA LAPSIPERHEIDEN PALVELUT TUNNISTAMISEN JA PUUTTUMISEN YMPÄRISTÖNÄ

ALKOHOLI, PERHE- JA PARISUHDEVÄKIVALTA LAPSIPERHEIDEN PALVELUT TUNNISTAMISEN JA PUUTTUMISEN YMPÄRISTÖNÄ ALKOHOLI, PERHE- JA PARISUHDEVÄKIVALTA LAPSIPERHEIDEN PALVELUT TUNNISTAMISEN JA PUUTTUMISEN YMPÄRISTÖNÄ HUOLEN HERÄÄMINEN, PERHE- JA PARISUHDEVÄKIVALLAN TUNNISTAMINEN, Tilaisuuden avaus Kouvola 2.4.2014

Lisätiedot

Lastensuojelun perhehoito

Lastensuojelun perhehoito Lastensuojelun perhehoito 12.12.2012 Perhehoidon lakimuutoksia 1.1.2012 Perhehoidon ensisijaisuus (Lsl 50 ) Ennakkovalmennus pakollinen (Perhehoitajalaki 1 ) Sijaishoitaja (Perhehoitajalaki 6 a ) Vastuutyöntekijän

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

Kehittyvä NAPERO II hanke vuosille 2008 2009 perhepalvelujen kehittäminen perustyössä

Kehittyvä NAPERO II hanke vuosille 2008 2009 perhepalvelujen kehittäminen perustyössä Kehittyvä NAPERO II hanke vuosille 2008 2009 perhepalvelujen kehittäminen perustyössä NAPERO HANKKEEN TAUSTAA : Lapin lääninhallitus myönsi Rovaniemen kaupungille 150.000 euron hankerahoituksen vuosille

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Valtakunnallinen mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisseminaari -samanaikaiset mielenterveys- ja päihdeongelmat palvelujärjestelmän haasteena 28.8.2007 Suomen Kuntaliitto, Helsinki Apulaisosastopäällikkö

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

Keski-Suomen SOTE2020 - hanke LAPSET, NUORET JA PERHEET VISIO KORJAAVASTA TUKEVAAN, YKSILÖSTÄ VERKOSTOON

Keski-Suomen SOTE2020 - hanke LAPSET, NUORET JA PERHEET VISIO KORJAAVASTA TUKEVAAN, YKSILÖSTÄ VERKOSTOON Keski-Suomen SOTE2020 - hanke LAPSET, NUORET JA PERHEET VISIO KORJAAVASTA TUKEVAAN, YKSILÖSTÄ VERKOSTOON 22.10.201 9.10.2015 Hanketyöntekijä Petri Oinonen 22.10.2015 LNP palvelujen organisointi tulevaisuudessa?

Lisätiedot

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHO AIKATAULU. kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHO AIKATAULU. kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ 1.1 Tehostetaan ennaltaehkäisevää työtä kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät Aloitetaan työ 2011 ja päivitetään vuosittain Toimenpiteet jaetaan

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Sivistystoimen neuvottelupäivät 4.10.2012 Tarja Kahiluoto, neuvotteleva virkamies Esityksen aiheita Poimintoja hallitusohjelmasta

Lisätiedot

SISUKAS VERKOSTOYHTEISTYÖ. prosessit ja vastuualueet SISUKAS-PROJEKTI 2015

SISUKAS VERKOSTOYHTEISTYÖ. prosessit ja vastuualueet SISUKAS-PROJEKTI 2015 SISUKAS VERKOSTOYHTEISTYÖ prosessit ja vastuualueet 2015 SISUKAS-PROJEKTI 2015 Lukijalle Sijoitettujen lasten elämään liittyy usein monia menetyksiä, muutoksia, vaihtuvia aikuisia ja kehityksen riskejä.

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut remonttiin

Lasten ja nuorten palvelut remonttiin Lasten ja nuorten palvelut remonttiin Jukka Mäkelä, lastenpsykiatri, kehittämispäällikkö 17.4.2009 1 Mikä nykyisissä palveluissa vikana Vähintään 65 000 nuorta vaarassa joutua syrjäytetyksi (Stakes 2008)

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Oppilashuolto Koulussa

Oppilashuolto Koulussa 1.8. 2014 Oppilashuolto Koulussa Keskeistä uudessa oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa Kokoaa yhteen oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevat säännökset, jotka aiemmin olleet hajallaan lainsäädännössä. Korostetaan

Lisätiedot

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Sopivaa tukea oikeaan aikaan Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi Juha Sipilän hallituksen 26 kärkihankkeesta. Muutosta tehdään - kohti lapsi-

Lisätiedot

VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä

VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä Valtakunnalliset sijaishuollon päivät Vaasa, 5.10.2011 VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä Huostaanoton jälkeenkin vanhemmuus

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen uudistaminen kokonaisuutena

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen uudistaminen kokonaisuutena Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen uudistaminen kokonaisuutena Perusterveydenhuollon hoitotyön johtajien työkokous 10.4.2015 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies, STM Nykyiset palvelut eivät

Lisätiedot

Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön

Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön 3.5.2016 oikeus- ja työministeri Jari Lindström opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallista kehittämisohjelmaa toteuttavat hankkeet, joille myönnetään vuosille 2008-2010 valtionavustus

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallista kehittämisohjelmaa toteuttavat hankkeet, joille myönnetään vuosille 2008-2010 valtionavustus 31.10.2008 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallista kehittämisohjelmaa toteuttavat hankkeet, joille myönnetään vuosille 2008-2010 valtionavustus I Lasten, nuorten ja perheiden palvelut REMONTTI- lasten,

Lisätiedot

Terveyden edistämisen laatusuositus

Terveyden edistämisen laatusuositus Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan perustehtävä. Tämän tehtävän toteuttamiseen kunta tarvitsee jokaisen hallinnonalan osaamista ja yhteistyötä. Terveyden edistäminen on tietoista terveyteen

Lisätiedot

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Auta lasta ajoissa- moniammatillisessa yhteistyössä 14.1.2016 Alkoholi, perhe- ja lähisuhdeväkivalta lapsiperheiden palvelut tunnistamisen ja puuttumisen

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysministeriön kärkihankkeet ja muutosagentit

Sosiaali ja terveysministeriön kärkihankkeet ja muutosagentit Sosiaali ja terveysministeriön kärkihankkeet ja muutosagentit Lapin maakunnan tilanne Sosiaalijohdon työkokous 18.11.2016 Asta Niskala Pohjois Suomen sosiaalialan osaamiskeskus STM ja hallituksen kärkihankkeet

Lisätiedot

Varhaista tukea ja kumppanuutta rakentamassa

Varhaista tukea ja kumppanuutta rakentamassa Varhaista tukea ja kumppanuutta rakentamassa Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen uudistaminen Lasten Kaste kehittämistyö jatkuu Kehittämispäällikkö Arja Hastrup Lasten, nuorten ja lapsiperheiden

Lisätiedot

KOULUN JOHTORYHMÄPÄIVÄT VALMENNUSSEMINAARI

KOULUN JOHTORYHMÄPÄIVÄT VALMENNUSSEMINAARI KUTSU PU 2318B Etelä-Suomi 22.11.2013 Hyvinvointi ja peruspalvelut -yksikkö Opetus ja kasvatus -tulosryhmä Jakelussa mainituille KOULUN JOHTORYHMÄPÄIVÄT VALMENNUSSEMINAARI Tervetuloa Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

HANKE- TYÖNTEKIJÄT Psykologi

HANKE- TYÖNTEKIJÄT Psykologi PERHEPALVELUKESKUS LAPSIPERHEIDEN TERVEYDEN EDISTÄJÄNÄ Kettunen Tarja, TtT Jämsän seudun terveydenhuollon ky Hakulinen-Viitanen Tuovi, TtT Neuvolatyön kehittämis- ja tutkimuskeskus Jämsän seudun PERHEPALVELUKESKUS

Lisätiedot

3. Nykyisen toimintatavan toimivuuden arviointi/kehittämiskohteiden tunnistaminen

3. Nykyisen toimintatavan toimivuuden arviointi/kehittämiskohteiden tunnistaminen KEHITTÄJÄTIIMI_JYTA 1/09 Aika 26.10.2009 klo 12-14 Paikka Toholammin kunnantalo, khall-huone Läsnä Neuvola Inkeri Jussila Varhaiskasvatus, Terhi Elamaa Koulukuraattori Perheneuvola, Merja Heikkilä Lapsiperheiden

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LASTENSUOJELUPÄIVÄT 29.-30.9.2011 VANHEMMUUSTYÖ LAPSEN EDUN VAHVISTAJANA TO 29.9.2011 KLO 13:30-16:00 PE 30.9.2011 KLO 9:00-11:30

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LASTENSUOJELUPÄIVÄT 29.-30.9.2011 VANHEMMUUSTYÖ LAPSEN EDUN VAHVISTAJANA TO 29.9.2011 KLO 13:30-16:00 PE 30.9.2011 KLO 9:00-11:30 PÄÄKAUPUNKISEUDUN LASTENSUOJELUPÄIVÄT 29.-30.9.2011 VANHEMMUUSTYÖ LAPSEN EDUN VAHVISTAJANA TO 29.9.2011 KLO 13:30-16:00 PE 30.9.2011 KLO 9:00-11:30 /Jaana Pynnönen Lapsen tarpeet ja vanhemmuuden valmiudet

Lisätiedot

Yhteistyössä päihteettömään vanhemmuuteen. Rovaniemi 27.11.2009

Yhteistyössä päihteettömään vanhemmuuteen. Rovaniemi 27.11.2009 Yhteistyössä päihteettömään vanhemmuuteen Rovaniemi 27.11.2009 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Osaamisen lisääminen Asiantuntijuuden välittäminen Kehittämis-, kokeilu ja tutkimustoiminta Valtakunnallista

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

Sosiaalialan eritysosaaminen ja konsultaation näkymät. Kaisa Kostamo-Pääkkö 17.11.2008

Sosiaalialan eritysosaaminen ja konsultaation näkymät. Kaisa Kostamo-Pääkkö 17.11.2008 Sosiaalialan eritysosaaminen ja konsultaation näkymät Kaisa Kostamo-Pääkkö 17.11.2008 Sosiaalihuollon erityispalvelut osana kunta- ja palvelurakenneuudistusta Erityispalvelujen järjestämistä säätelee tällä

Lisätiedot

HYVINVOINTI JA TERVEYS ON YHTEINEN TAVOITE. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma

HYVINVOINTI JA TERVEYS ON YHTEINEN TAVOITE. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma HYVINVOINTI JA TERVEYS ON YHTEINEN TAVOITE Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma 2008-2011 Kaikille mahdollisuus terveelliseen ja turvalliseen elämään KASTE-ohjelma on sosiaali- ja

Lisätiedot

THL:n rooli oppilas- ja opiskelijahuollossa Anneli Pouta, osastojohtaja Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät IX 1-2.12.

THL:n rooli oppilas- ja opiskelijahuollossa Anneli Pouta, osastojohtaja Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät IX 1-2.12. THL:n rooli oppilas- ja opiskelijahuollossa Anneli Pouta, osastojohtaja Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät IX 1-2.12.2009 1.12.2009 A Pouta 1 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Lisätiedot

Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014

Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014 Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014 Äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuollon valtakunnallinen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTIEDOTE 4/2013 (18.10.2013)

HENKILÖSTÖTIEDOTE 4/2013 (18.10.2013) HENKILÖSTÖTIEDOTE 4/2013 (18.10.2013) Tämä on Nuppu2-hankkeen neljäs ja viimeinen henkilöstötiedote. Tässä on lyhyt katsaus kunkin osatavoitteen toteutumisesta. Tässä tiedotteessa on kuusi asiakohtaa:

Lisätiedot

KASTE-OHJELMAN ALUEKIERROS POHJOIS- SUOMEN TILAISUUS Kaste-ohjelman tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi

KASTE-OHJELMAN ALUEKIERROS POHJOIS- SUOMEN TILAISUUS Kaste-ohjelman tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi KASTE-OHJELMAN ALUEKIERROS POHJOIS- SUOMEN TILAISUUS 31.8.2012 Kaste-ohjelman tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi Margit Päätalo Kaste-ohjelma, ohjelmapäällikkö Pohjois-Suomi Väkiluku Pohjois-Suomessa

Lisätiedot

Hyvinvointioppiminen varhaiskasvatuksessa

Hyvinvointioppiminen varhaiskasvatuksessa Hyvinvointioppiminen varhaiskasvatuksessa 8.12.2015 Hyvinvointioppiminen varhaiskasvatuksessa Arjenlähtöistä osallisuutta lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma - tukee lapsen

Lisätiedot

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSIA SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N YHTEYSTIEDOT Suomen Monikkoperheet ry, Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke 1.3.2015 31.10.2017 Viestintäsuunnitelma Jessica Fagerström Satu Raatikainen 15.9.2015 Päivitetty 4.12.2015 Parempi Arki-hankkeen tausta, tavoitteet ja organisaatio

Lisätiedot

YHDESSÄ OPPIMISEN TAIDOT JA RYHMÄDYNAMIIKKA

YHDESSÄ OPPIMISEN TAIDOT JA RYHMÄDYNAMIIKKA KUTSU ESAVI/5965/2016 Etelä-Suomi 21.6.2016 Opetus- ja kulttuuritoimi - vastuualue Jakelussa mainituille Miten ohjaan yksilön ja ryhmän taitoja tukemaan uuden opetussuunnitelman mukaista oppimista? Tervetuloa

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuollon toimivuus ja kokonaisuus opiskelijan terveys, hyvinvointi ja opiskelukyky seminaari , Joensuu

Opiskeluterveydenhuollon toimivuus ja kokonaisuus opiskelijan terveys, hyvinvointi ja opiskelukyky seminaari , Joensuu Opiskeluterveydenhuollon toimivuus ja kokonaisuus opiskelijan terveys, hyvinvointi ja opiskelukyky seminaari 11.11.2015, Joensuu Johtaja Sirkka Jakonen Itä-Suomen aluehallintovirasto, peruspalvelut, oikeusturva

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN OPPILASHUOLLON KEHITTÄMISVERKOSTO

PÄÄKAUPUNKISEUDUN OPPILASHUOLLON KEHITTÄMISVERKOSTO PÄÄKAUPUNKISEUDUN OPPILASHUOLLON KEHITTÄMISVERKOSTO Kehittämishankkeeseen osallistuvat Helsingin, Espoon ja Vantaan koulupsykologit ja koulukuraattorit. Koordinoiva kaupunki on Vantaa. Ohjausryhmä: Vantaa

Lisätiedot

Keski-Suomen lastensuojelun kehittämisyksikkö (KEHYS)

Keski-Suomen lastensuojelun kehittämisyksikkö (KEHYS) 1 TULEVIA KOULUTUKSIA JA TAPAH- TUMIA kehittämisyksikkö (KEHYS) HENKILÖSTÖASIOITA Tiedote 2/2008 Toukokuu 2008 kehittämisyksikön projektipäällikkö Pia Lahtinen on opintovapaalla ajalla 21.4-20.6.2008 ja

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO. Kuopio Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta

LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO. Kuopio Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO Kuopio 26.3.2014 Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta Oppilashuollon kehittäminen Liperissä Lukuvuoden 2011-12 aikana yhteensä neljä

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Verkosto: Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula

Lisätiedot

Mistä jatkossa apua? kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen

Mistä jatkossa apua? kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen Mistä jatkossa apua? kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen 20.9.2016 ilkka.jokinen@vaalijala.fi 1 Teemat 1. Kohderyhmä 2. Liikkuvat kuntoutuspalvelut 3. Kokonaiskuntoutus 4. Osaamis- ja tukikeskukset 5. Vaalijalan

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

Perusturvatoimen palveluverkko. Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Perusturvatoimen palveluverkko. Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Perusturvatoimen palveluverkko Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Palveluverkon kehittämisen tavoitteita Toiminta on laadukasta ja perustuu todettuun hyötyyn potilaalle tai asiakkaalle Asiakasystävällisyys

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015. Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015. Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014 Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015 Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014 Mielenterveyskuntoutujat tarvitsevat arkeensa tukea Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen,

Lisätiedot

Kainuun lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Helena Ylävaara

Kainuun lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Helena Ylävaara Kainuun lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut Helena Ylävaara Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17 -vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 Kainuu Koko maa Kajaani

Lisätiedot

Monialaisella yhteistyöllä laadukkaita palveluita nuorille. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus, koordinaattori Jaana Fedotoff

Monialaisella yhteistyöllä laadukkaita palveluita nuorille. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus, koordinaattori Jaana Fedotoff Monialaisella yhteistyöllä laadukkaita palveluita nuorille Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus, koordinaattori Jaana Fedotoff Koordinaatti Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus TIEDON

Lisätiedot

TERVEIN MIELIN POHJOIS- SUOMESSA

TERVEIN MIELIN POHJOIS- SUOMESSA TERVEIN MIELIN POHJOIS- SUOMESSA 1 Hankkeessa mukana 2 Kainuun maakunta-kuntayhtymä 132 482 euroa (kokonaiskustannukset 529 928 euroa) Keski-Pohjanaan sairaanhoitopiiri 137 952 euroa (kokonaiskustannukset

Lisätiedot

Pohjanmaa-hanke. Mielenterveys- ja päihdetyön kehittäminen kolmen pohjalaismaakunnan alueella

Pohjanmaa-hanke. Mielenterveys- ja päihdetyön kehittäminen kolmen pohjalaismaakunnan alueella Pohjanmaa-hanke Mielenterveys- ja päihdetyön kehittäminen kolmen pohjalaismaakunnan alueella 2005-2014 1. Kuntien mielenterveys- ja päihdestrategioiden kehittäminen 2. Mielenterveyden edistäminen, mielenterveysja

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Rovaniemi 16.6.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde Tuula

Lisätiedot

Lastensuojelua yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa

Lastensuojelua yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa Lastensuojelua yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa Pitäisi puhua yhteistyöstä SIIS MISTÄ? Perusturvan toimiala, sosiaalipalvelut 3 Sijais- ja jälkihuollon sosiaalityö Avohuollon sosiaalityö

Lisätiedot

Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet

Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet Hyvä ikääntyminen mahdollisuuksien Seinäjoella seminaari, 6.9.2010 Peruspalveluministeri Paula Risikko TAVOITTEET

Lisätiedot

Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä

Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä Johtamisen tiekartta hanke Loppuseminaari 29.9.2014 Sirkku Pikkujämsä Terveysjohtaja, Oulun kaupunki Oulun kaupungin tavoitteet mielenterveys-

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

TYÖRUKKANEN MUISTIO 7/10

TYÖRUKKANEN MUISTIO 7/10 TYÖRUKKANEN MUISTIO 7/10 Aika 24.3.10 klo 9-11 Paikka Kokkolan kaupunki Baltic Läsnä Forss-Pennanen Pirjo Höri Pirjo Knif Pirjo Svenlin Anu-Riina Mattila Seppo Oikarinen-Nybacka Tarja Tikkakoski-Alvarez

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Opiskeluhuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto - Ajankohtaista Kuopio 26.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies, STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Tavoitteena turvallisuus

Tavoitteena turvallisuus Tavoitteena turvallisuus Ehkäisevä perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyö Päijät-Hämeessä Äitiys- ja lastenneuvolat Peruspalvelukeskus AAVA Susanna Leimio Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn toimintaohjelman

Lisätiedot

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS 2010 20.5.2010 Neuvotteleva virkamies Onko informaatio-ohjauksella tulevaisuutta? Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

TERVEIN MIELIN POHJOIS- SUOMESSA Jorma Posio

TERVEIN MIELIN POHJOIS- SUOMESSA Jorma Posio TERVEIN MIELIN POHJOIS- SUOMESSA 1 Hankkeessa mukana 2 Kainuun maakunta-kuntayhtymä 132 482 euroa (kokonaiskustannukset 529 928 euroa) Keski-Pohjanaan sairaanhoitopiiri 137 952 euroa (kokonaiskustannukset

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös. asumisen ohjelmasta 2010-2015

Valtioneuvoston periaatepäätös. asumisen ohjelmasta 2010-2015 Valtioneuvoston periaatepäätös kehitysvammaisten asumisen ohjelmasta 2010-2015 Raija Hynynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Tarvitaanko kehitysvammalaitoksia?

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen osallistuminen STM:n Kaste II -ohjelmaan valmisteltavaan lasten ja nuorten palveluja kehittävään hankkeeseen

Sosiaali- ja terveyskeskuksen osallistuminen STM:n Kaste II -ohjelmaan valmisteltavaan lasten ja nuorten palveluja kehittävään hankkeeseen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 799/02.05.02/2012 223 Sosiaali- ja terveyskeskuksen osallistuminen STM:n Kaste II -ohjelmaan valmisteltavaan lasten ja nuorten palveluja kehittävään hankkeeseen

Lisätiedot

POP perusopetus paremmaksi

POP perusopetus paremmaksi POP perusopetus paremmaksi Oppilaan ohjauksen hankkeen koordinaattoritapaaminen 19.8.2009 Opetusneuvos Irmeli Halinen Osaamisen ja sivistyksen asialla POP - ohjelman merkitys Perusopetus paremmaksi ohjelmassa

Lisätiedot

Orientaatioseminaari. Kehittämistehtävä: Tukevasti alkuun ja vahvasti kasvuun varhaisen puuttumisen ja pedagogisen tuen avulla

Orientaatioseminaari. Kehittämistehtävä: Tukevasti alkuun ja vahvasti kasvuun varhaisen puuttumisen ja pedagogisen tuen avulla Orientaatioseminaari Mikko Ojala 15.01.2010 Kehittämistehtävä: Tukevasti alkuun ja vahvasti kasvuun varhaisen puuttumisen ja pedagogisen tuen avulla Tukevasti alkuun,vahvasti kasvuun Kehittämishanketta

Lisätiedot

Vaasan ammattiopisto, Ruutikellarintie 2, Ulkuniemi -neuvottelutila

Vaasan ammattiopisto, Ruutikellarintie 2, Ulkuniemi -neuvottelutila Pöytäkirja 14/2012 TIIMIKOKOUS 14 Aika: 7.11.2012, klo 8:00-9:00 Vaasan ammattiopisto, Ruutikellarintie 2, Ulkuniemi -neuvottelutila Läsnä: Marika Syväluoma OPEDA-hankkeen perusasteen edustaja Hans Kankkonen

Lisätiedot

Kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon (KASTE 2008-11) ohjelmakauden aikana valmistellaan vaiheittain pysyvä Pohjois- Suomen sosiaali- ja

Kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon (KASTE 2008-11) ohjelmakauden aikana valmistellaan vaiheittain pysyvä Pohjois- Suomen sosiaali- ja Kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon (KASTE 2008-11) ohjelmakauden aikana valmistellaan vaiheittain pysyvä Pohjois- Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämis- ja tutkimusrakenne, joka toimii

Lisätiedot

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015 1 (5) 17.10.2011 Opetus- ja kulttuuriministeriölle LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015 Suomen Vanhempainliitto esittää kunnioittavasti pyydettynä

Lisätiedot

PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella

PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella Kehitysvammahuolto/ Satu Seppelin-Kivelä Sisältö Sisältö 2 Lähtökohta 3 Projektin

Lisätiedot

Terveydenhuollon ylitarkastaja Aila Tervo, PSAVI 1

Terveydenhuollon ylitarkastaja Aila Tervo, PSAVI 1 Neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä lasten ja nuorten ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskevan VN:n asetuksen 338/2011 valvontaohjelma vuosille 2012-2014 14.5.2012 Terveydenhuollon

Lisätiedot

Ryhmän perustamisen taustalla on perhepalveluiden työntekijöiden kokema palveluaukko isän kohtaamisessa.

Ryhmän perustamisen taustalla on perhepalveluiden työntekijöiden kokema palveluaukko isän kohtaamisessa. Isän paikka -vertaisryhmä (Päivitetty: 26.1.2009 14:18) Aihealue: lapset, nuoret, perheet varhaiskasvatus Tyyppi: ehkäisevä toiminta varhainen tuki ja puuttuminen Syntynyt osana: kehittämishanketta Hyvä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä

Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä Edunvalvonta monipuolista mm. erilaisissa neuvottelukunnissa ja lainsäädäntöhankkeiden yhteydessä Vahvaa asiantuntemusta toimialajärjestöissä

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue Ajankohtaista Georg Henrik Wrede Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue 02953 30345 georghenrik.wrede@minedu.fi Uudistuksesta kysytty ja ehdotettu 1. Tavoitteet (2 ) 2. Nuorten määritelmä (3 ) 3.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuolto uudistuu Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö 16.9.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot