HSS Q&A. 1. Miksi investointibudjetti ylittyi?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HSS Q&A. 1. Miksi investointibudjetti ylittyi?"

Transkriptio

1 HSS Q&A Hallitus on koonnut sille eri foorumeilla esitetyt kysymykset seuran taloudenpidosta ja hallinnosta ja pyrkii seuraavassa vastaamaan niihin niin yksiselitteisesti ja tiiviisti kuin mahdollista: 1. Miksi investointibudjetti ylittyi? Investointibudjetti vuodelle 2011 oli euroa, josta oli varattu erikseen määrittelemättömiin perusparannuksiin. Vuosi toi mukanaan useita yllätyksiä ja akuutteja tarpeita, joihin hallituksen oli pakko reagoida tai se katsoi velvollisuudekseen reagoida. Lopulta seura investoi yhteensä euroa. Akuutteja peruskorjaustarpeita ilmeni mm. suihku- ja pukeutumistiloissa sekä Itävajan vesikatossa. Nämä olivat päässeet niin huonoon kuntoon, että korjausinvestointeja ei voitu enää lykätä. Seuran toiminnan odotettua nopeampi kasvu vaati investointeja laituri- ja koulutus- ja toimistoinfrasturuktuuriin. Hankimme Liuskasaareen kaksi uutta ponttonilaituria, juonioritoimintaan rib-veneitä ja kilpaoptimisteja ja toimistoon uuden kirjanpito- ja jäsenkorttijärjestelmän. Euroopan mestaruuskisat toivat infrastruktuurillemme odottamattomia vaatimuksia ja mahdollisuuksia. Meidän oli kunnostettava nosturimme ja toisaalta meidän oli mahdollista asfaltoida hiekkakenttä (Helsingin kaupungin osuus euroa, HSS:n osuus euroa). Lisäksi jäsenistö vaati Andöseen uutta laituria ja järjesti jäsenkeräyksen, jonka tuoton (6000 euroa) verran hallitus lupasi investoida myös seuran puolesta. Laiturilaskelmissa tosin oli virheitä ja loppulasku oli suurempi. Syksyllä Getörenin laiturin ankkurointi kului rikki ja oli pakko uusia.

2 Oheinen kuva antaa vielä tarkemman kuvan vuoden 2011 investoinneista: 2. Miksi tilinpäätös näyttää suurempaa tappiota kuin oli budjetoitu? Kokonaisuutena toimintamme taloudellinen volyymi kasvoi vuoden 2011 aikana 38%, eurosta euroon (budjetoimme euroa). Toiminnan kasvusta seurasi, että sekä tulo- että menopuolella oli useita merkittäviä budjettipoikkeamia. Lopulta tuloksemme oli 5000 euroa huonompi kuin budjetoimme (budjetti euroa, toteuma euroa), mitä on pidettävä kohtuullisena. Suurimmat positiiviset budjettipoikkeamat olivat: Juonioritoiminnan tulos oli euroa budjetoitua parempi Kiinteistöjen tulos oli euroa budjetoitua parempi Hamnservice AB HSS tuotti budjetoitua paremmin Suurimmat negatiiviset budjettipoikkeamat olivat: Kilpailutoiminnan tulos oli euroa budjetoitua huonompi, mikä johtui HSS:lle langenneesta osuudesta Euroopan mestaruuskisojen tappioista sekä Baltic Masters Regatan budjetoitua pienemmistä osanottomaksuista sekä taloudellisesti epäonnistuneesta iltatilaisuudesta.

3 Hallinnon tulos oli budjetoitua huonompi, mikä johtui ennen muuta seuraavista eristä: taloudenpitoa kehittäneen controllerin kustannus , kesäapulaiset , ylimääräiset kirjanpitokulut 4591, syncrovakuutus 7017 sekä muut hallintokulut (uuden kirjanpitojärjestelmän käyttöönotto, kirjanpidon jaksotukset, palkinnot) Hallituksen näkemystä siitä, mitkä menoerät on viisasta kirjata investoinneiksi, mitkä kuluiksi, on myös kritisoitu. Rajankäynti näissä on ajoittain tulkinta- ja tarkoituksenmukaisuuskysymys. Hallitus on keskustellut näkemyksistään sekä tilintarkastajien että toiminnan tarkastajien kanssa ja saanut linjalleen selvän tuen. 3. Miksi hallitus ei ole pitänyt jäseniä ajan tasalla taloustilanteesta, tärkeistä päätöksistä ja tapahtumista? Taloustilanteesta on pyritty viestimään sitä mukaa kun se on tarkentunut. Viestinnässä on silti selvä parantamisen paikka. Osittain kysymys on henkilöresursseista, osittain välineistä. Tiedotuskomitea kehittää parhaillaan seuran verkkosivuja, siten että seuran jäsenet voisivat niiden kautta hoitaa asioitaan, kuten varata vesillelaskun ja noston, vahtivuoron jne. Kehitämme myös välineitämme ja osoitteistoamme voidaksemme lähettää säännöllisiä sähköisiä uutiskirjeitä sekä painettua tiedotuslehtistä niille, joita sähköinen viestintä ei tavoita. Talousasioissa suurin haaste ei kuitenkaan ole viestintä vaan talousseuranta, joka on saatettava ajan tasalle. 4. Eikö budjetinylitys olisi pitänyt käsitellä ylimääräisessä vuosikokouksessa? Onko hallitus toiminut valtuuksiensa puitteissa? Syyskokouksessa hallitus esitti prognoosin vuoden tuloksesta ja hallitukselle myönnettiin lainanottovaltuudet. Prognoosi ennusti varsinaisen toiminnan tuloksen melko tarkkaan, mutta investointiennuste osoittautui liian pieneksi ja sen myötä poistojen määrä arvioitiin väärin. Tähän vaikutti osin se, että suihkutilojen ja itävajan katon korvausinvestointien koosta ja kirjauskäytännöstä ei vielä ollut täyttä selvyyttä. Syksyllä 2011 HSS:n taloushallinto ei edelleenkään ollut täysin ajan tasalla ja täysin luotettavaa ajantasaista tietoa oli vaikea saada. Hallitus sai itsekin lopullisen kuvan tilanteesta vasta tilinpäätöksen valmistuttua 23.3 ja esitteli sen jäsenistölle ensimmäisessä mahdollisessa tilanteessa eli kevätkokouksessa 25.3.

4 5. Syyskokouksessa hallitukselle myönnettiin lainanottovaltuudet investointeja varten. Pitääkö paikkansa, että nämä rahat olisi käytetty aikaisemmin syntyneiden juoksevien kulujen kattamiseen? Syyskokouksessa esitelty lisärahoitustarve perusteltiin sekä tulevilla investoinneilla (Itävajan katto) että jo tehtyjen investointien aiheuttamalla rahoitusvajeella. Tehdyt investoinnit oli kirjattu seuraavaan taulukkoon, joka esiteltiin kokoukselle: Investeringar: 2011 (est ) Pontoner -30,256 Rib, Optimist -28,959 Östra Skjulet Sanering av bojflotte Elektrifiering av G-bryggan HSS Säsongkortsystem -8,000 Sanering av bojar -5,000 Sanering av duschrum -10,000-11,230 HIAB- El o annat -15,000-20,939 Andö tak -10,000-1,477 Getören verktyg -1,435 Maskiner o Inventarier -16,440 Grundförbättringar av fastigheter -28,000-19,000 Investeringar tot. -80, Taulukosta puuttuivat Andön ja Getörenin laiturit sekä asfaltointi, mutta nämä käsiteltiin kokouksessa suullisesti. Vasta tilinpäätösvaiheessa selvisi, että suihku- ja pukeutumistilojen sekä Itävajan katon perusparannukset tulivat selvästi budjetoitua kalliimmiksi. Samoin lopullinen ja johdonmukaisin tapa jaksottaa investoinnit selvisi varsta tilinpäätösvaiheessa. 6. Miksei tilinpäätös liitetietoineen kerro yksiselitteisesti, kuinka rahaa on käytetty ja onko todella pitänyt investoida näin paljon? Rahan käyttö on selvitetty kohdassa yksi. Jälkikäteen on mahdollista väitellä, olivatko kaikki investoinnit välttämättömiä juuri vuonna 2011, mutta mikäli niitä ei olisi tehty, ne olisivat edessä, osa entistä kalliimpina. HSS:lle on vuosien saatossa kertynyt korjausvelkaa, jonka kattaminen edellyttää jäsenmäärän ja toiminnan kasvua. Kuluvan sesongin aikana investoinnit pidetään minimitasolla. Onko hallituksen toiminta ollut yhdistyslain, kirjanpitolain ja hyvän hallintotavan mukaista? Tätä on pyritty kyseenalaistamaan jopa näyttävästi kuten dosentti Frey Nyberg teki kevätkokouksessa. Hallitus on aina pyrkinyt toimimaan lain ja hyvän hallintotavan mukaisesti, mutta koska tätä on epäilty, hallitus pyysi siviilioikeuden professori

5 Heikki Halilalta lausunnon asiasta. Lausunnossaan Halila toteaa lain ottavan huomioon sen, että yhdistysten hallinto perustuu vapaaehtoiseen työhön ja tällöin täydellistä tietämystä kaikista yhdistyslain yksityiskohdista ei voida edellyttää. Lain tulkinnassa ymmärretään että pieniä muotovirheitä tapahtuu jatkuvasti ja tästä syystä yhdistyslain tulkinnassa tekojen tahallisuus ja niiden seuraamukset ovat avainasemassa. Hallitus toivookin, että tästä asiasta kiinnostuneet jäsenet perehtyisivät professori Halilan lausuntoon HSS:n hallituksen tavasta hoitaa seuran yhteisiä asioita ja näiden toimien laillisuudesta. Oliko tilintarkastaja jäävi tarkastaessaan tilinpäätöstä vuodelta 2010? Hallitus katsoo, että tilinpäätös on lainvoimainen ja viittaa tässä tilintarkastaja Kai Friskbergin ja professori Heikki Halilan lausuntoihin. Oliko hallituksella valtuudet kiinnittää seuran ulkosaaret lainojen vakuudeksi? Tässä hallitus teki muotovirheen, kun syyskokouskutsussa ei erikseen mainittu päätösasiana yhdistyksen kiinteän omaisuuden kiinnittämistä lainan vakuudeksi. Kokouksessa talouskommodori kertoi läsnäolijoille kiinnityksestä ja siitä, että Aktian välittäjät olivat arvioineet saaret. Koeäänestyksessä hallituksen ehdotus lainan hakemisesta ja tarvittavien vakuuksien antamisesta pankille sai kokouksen selvän kannatuksen. Professori Halila on lausunnossaan arvioinut tämän menettelyn: "HSS:n syyskokouksessa tehtyä päätöstä kiinteän omaisuuden kiinnittämisen osalta on näin rasittanut menettelyvirhe, kun kokouskutsussa ei ole nimenomaisesti ilmoitettu kokouksessa käsiteltävän kiinteän omaisuuden kiinnittämistä koskevaa asiaa. Tästä ei kuitenkaan aiheudu päätöksen mitättömyyttä. Kyseessä ei ole jäsenten yhdenvertaisuutta olennaisesti loukkaava päätös, eikä päätös ole olematon, kun sitä ei ole tehty toimivaltajaon kannalta väärässä toimielimessä. Kyseessä on moitteenvarainen päätös, joka korjautuu, jos sitä ei moitita kolmessa kuukaudessa sen tekemisestä. Kun tätä päätöstä ei ole määräajassa moitittu, pätemättömyys on korjautunut. Koska kiinnitys on käsitelty syyskokouksessa ja saanut lainvoiman, hallitus katsoo että asiaa ei ole enää syytä käsitellä ylimääräisessä kevätkokouksessa. Yhdistyksellä ei tällä hetkellä ole sellaista kiinteää omaisuutta, joka voitaisiin kiinnittää saarten sijasta. Hallitus katsoo asian näin loppuun käsitellyksi.

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Hyvä toimintakertomus on onnistuneen päätöksenteon peruskivi:

Hyvä toimintakertomus on onnistuneen päätöksenteon peruskivi: Hyvä toimintakertomus on onnistuneen päätöksenteon peruskivi: Ilkka OT Tähtinen ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS Onnistuneen päätöksenteon pohja 1. Kuten tämän vihkosen emojulkaisussa x) osoitettiin,

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN TOIMINNANTARKASTUS

ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN TOIMINNANTARKASTUS Ilkka OT Tähtinen ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN TOIMINNANTARKASTUS - Tietoa ongelmista Osakkaille: Toiminnantarkastajan valitsemista harkittaessa Toiminnantarkastajaksi suostumista pohdittaessa Asunto-osakeyhtiöiden

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

Vastikesuoritusten kirjanpidollinen käsittely

Vastikesuoritusten kirjanpidollinen käsittely Päivitetty 09/2013 Vastikesuoritusten kirjanpidollinen käsittely Tämän ohjeistuksen tarkoituksena on antaa vuokranantajille, isännöitsijöille sekä asunto-osakeyhtiöiden hallituksille ja osakkaille tietoa

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Alkusanat... iii Johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 9 2 Tilinpäätösanalyysi omistajan

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

AMMATTIOSASTON TILINTARKASTAJISTA TOIMINNANTARKASTAJIA. Milloin yhdistykseen on valittava auktorisoitu HTM- tai KHT-tilintarkastaja.

AMMATTIOSASTON TILINTARKASTAJISTA TOIMINNANTARKASTAJIA. Milloin yhdistykseen on valittava auktorisoitu HTM- tai KHT-tilintarkastaja. 25.8.2011 1 Arto Kuusiola Ossi Viljakainen AMMATTIOSASTON TILINTARKASTAJISTA TOIMINNANTARKASTAJIA Yleistä Yhdistysten talouden ja hallinnon tarkastusta koskevat säännökset uudistettiin Eduskunnassa keväällä

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 Kansalaisjärjestöteemaryhmä MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN JULKAISUJA 1/2009 Sivu 1 SISÄLLYS 1 LUKIJALLE...

Lisätiedot

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi).

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi). Yhdistyslaki muuttui 1.9.2010 uudet säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen jäsenten kokoukseen ja jäsenten yksimielisestä päätöksestä ilman kokousta, johdon tehtävistä ja tarkastuksesta Johdannoksi

Lisätiedot

AMPUMAURHEILUSEURAN HYVÄ HALLINTO

AMPUMAURHEILUSEURAN HYVÄ HALLINTO 1 AMPUMAURHEILUSEURAN HYVÄ HALLINTO 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 4 Ampumaseuran toiminnan lähtökohdat ja tavoitteet Aatteellisuus 5 Tarkoitus ja toimintamuodot 5 Yleishyödyllisyys 5 Missio, arvot, visio

Lisätiedot

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen OK-opintokeskus ja Suomen Parkinson-liitto ry 2012-2013 1 PAUKUISTA PEUKKUIHIN -MALLI Paukuista peukkuihin

Lisätiedot

TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2014. Sisältö

TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2014. Sisältö TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2014 Sisältö TILA 1/2014... 2 TILA 2/2014... 12 TILA 3/2014... 23 TILA 4/2014... 34 TILA 5/2014... 46 TILA 6/2014... 50 TILA 7/2014... 52 TILA 8/2014... 57 2 TILA 1/2014

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖS

ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖS Sirpa Määttä ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖS Opas hallituksen jäsenille ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖS Opas hallituksen jäsenille Sirpa Määttä Opinnäytetyö Kevät 2013 Liiketalouden koulutusohjelma Oulun

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

Tarkastushavainto: Arviointi: AOYL 28:1 Soveltamisala. Tarkastushavainto:

Tarkastushavainto: Arviointi: AOYL 28:1 Soveltamisala. Tarkastushavainto: JHTT-TUTKINTO 2013 OSA II ARVOSTELUPERUSTEET JA MALLIVASTAUKSET TEHTÄVÄ 1 (enintään 5 pistettä) Mitä virheitä tai puutteita KKOy Laavan Vuokratalon tilikauden 1.1.2012 31.12.2012 kirjanpidossa, tilinpäätöksessä,

Lisätiedot

Yhdistyksen talous. Yhdistyksen talous

Yhdistyksen talous. Yhdistyksen talous Yhdistyksen talous Tämän vihkosen tarkoituksena ei ole pelotella ketään asettumasta ehdolle yhdistysten luottamustehtäviin. Monet karttavat joutumasta luottamushenkilöksi, koska pelkäävät sekä vastuuta

Lisätiedot

Laajasalon palloseuran talousohjesäännöt

Laajasalon palloseuran talousohjesäännöt Laajasalon palloseuran talousohjesäännöt Sisällysluettelo 1. Joukkueiden organisaatio- ja toimintaohje 1.1 Hallitus 1.2 Puheenjohtaja 1.3 Joukkueet 2. Yleistä seuran taloudenhoidosta 2.1 Hallitus 2.2 Joukkueet

Lisätiedot

KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN JA RAHOITUS

KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN JA RAHOITUS Marjo Nupponen Mirva Paasonen KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN JA RAHOITUS Opinnäytetyö Liiketalous Joulukuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 8.12.2008 Tekijä(t) Marjo Nupponen Mirva Paasonen

Lisätiedot

21. Suomalaista hallintomenettelyä. - Hoviväkeä, Hallinto-oikeus (menettely 29.6.98) hallinto-oikeuden kokoonpano

21. Suomalaista hallintomenettelyä. - Hoviväkeä, Hallinto-oikeus (menettely 29.6.98) hallinto-oikeuden kokoonpano 21. Suomalaista hallintomenettelyä. - Hoviväkeä, Hallinto-oikeus (menettely 29.6.98) hallinto-oikeuden kokoonpano Pos.21.1 Valitus/suullisen käsittelyn määrääminen Olimme valittaneet Uudenmaan lääninoikeuden

Lisätiedot

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen.

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen. 1(16) OSUUSKAUPPA KPO:N SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskauppa KPO, rinnakkaistoiminimi Handelslaget KPO ja sen kotipaikka Kokkola. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

KIIVISION TALOUS. Soluessee

KIIVISION TALOUS. Soluessee KIIVISION TALOUS Soluessee Antti Härkönen Emmi Kuortti Miia Leivo Pauliina Suojärvi Soluessee Toukokuu 2015 Liiketalous Proakatemia 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 KIRJANPITO... 4 2.1 Kirjanpitovelvollisuus...

Lisätiedot

Toimivaltajako yhdistyksissä RAY-seminaari Heikki Halila

Toimivaltajako yhdistyksissä RAY-seminaari Heikki Halila Toimivaltajako yhdistyksissä RAY-seminaari Heikki Halila Toimivaltajaon perusteita Yhdistyksen ja valtuutettujen kokoukset hierarkkisesti rinnakkaisia. Jos organisaatiossa valtuutettujen kokous, määriteltävä

Lisätiedot

Opas talouspalvelun ostajalle

Opas talouspalvelun ostajalle Kolme askelta ulkoistukseen Kolme askelta ulkoistukseen Näin ostat talouspalveluita tilitoimistoltasi 1 MIKSI OSTAISIT TALOUSPALVELUITA AUKTORISOIDULTA TILITOIMISTOLTA? 3 1.1 Kenelle opas on tarkoitettu?

Lisätiedot

Lausunto Kirjanpitolain muutokset -työryhmän mietinnöstä

Lausunto Kirjanpitolain muutokset -työryhmän mietinnöstä Talousteema Oy 29.01.15 1 Lausunto Kirjanpitolain muutokset -työryhmän mietinnöstä Työ- ja elinkeinoministeriön 7.8.2013 asettama Kirjanpitolain muutokset -työryhmä sai 14.10.2014 valmiiksi mietintönsä

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

1 Toiminimi ja kotipaikka. Osuuskunnan toiminimi on Metsäylioppilaiden Osuuskunta Uniforst ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 Toiminimi ja kotipaikka. Osuuskunnan toiminimi on Metsäylioppilaiden Osuuskunta Uniforst ja sen kotipaikka on Helsinki. METSÄYLIOPPILAIDEN OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka. Osuuskunnan toiminimi on Metsäylioppilaiden Osuuskunta Uniforst ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena on

Lisätiedot

Budjetointiprosessin kehittäminen

Budjetointiprosessin kehittäminen Teija Kanerva Budjetointiprosessin kehittäminen Vantaan Voimisteluseura ry Metropolia Ammattikorkeakoulu Tradenomi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Toukokuu 2014 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä

Lisätiedot