PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 13.8.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja"

Transkriptio

1 PÄÄTÖSLUETTELO Hollolan seurakunnan kirkkoneuvoston Sovituksenkirkossa pitämän kokouksen päätösluettelo. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa. 56 Kokouksen avaaminen 57 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 58 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 59 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 60 Hollolan seurakunnan talouspäällikön valinta 61 Omaisuuden myyminen 62 Osallistuminen krematoriohankkeeseen 63 Kirkon palvelukeskuksen palvelusopimus 64 Lainan korkosuojauksen jatkaminen 65 Muut asiat 66 Aloiteasiat 67 Ilmoitusasiat 68 Kokouksen päättäminen ja muutoksenhakuoikeudesta ilmoittaminen Hollolassa Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

2 PÖYTÄKIRJA 4/2014 Sivu 2 (24) KIRKKONEUVOSTO Aika Keskiviikko klo Paikka Puheenjohtaja Jäsenet Varajäsenet Muut läsnäolijat Poissa: Sovituksenkirkko, Keskuskatu 2 (kokoustila Mooses) Lahtinen Antti, kirkkoherra Hämäläinen Kalevi Koskelo Aimo Kotiaho Pekka (varapj.) Lindqvist Kauko Louekoski-Huttunen Toini Lyyri Maija Silventoinen Aimo Tanhuanpää Ritva-Liisa Tiilikka Liisa Korkeila Laura Aakala Seija, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Iivari Eila, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Kokko Keijo, kiinteistöpäällikkö Seppänen Heikki, talouspäällikkö Pyyhtiä, Jaana, toimistonhoitaja, sihteeri Salo Tuulia, jäsen Pohto Pentti, Hämeenkosken kappalainen Huttunen Timo, kappalainen

3 PÖYTÄKIRJA 4/2014 Sivu 3 (24) 56 Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. 57 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Esitys: Päätös: Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 58 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta Esitys: Päätös: Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. Tehtäviin valittiin Kalevi Hämäläinen ja Aimo Koskelo. 59 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Esitys: Päätös: Työjärjestykseksi hyväksytään esityslista. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4 PÖYTÄKIRJA 4/2014 Sivu 4 (24) 60 Hollolan seurakunnan talouspäällikön valinta Hollolan seurakunnan kirkkoneuvosto hyväksyi talouspäällikkö Heikki Seppäsen irtisanoutumisen eläkkeelle siirtymisen johdosta lukien (KN:n ptk 3/ ). Samassa kokouksessa kirkkoneuvosto päätti (KN:n ptk 3/ ), että 1. Hollolan seurakunnan talouspäällikön virka julistetaan haettavaksi. Virka täytetään määräaikaisena ajalle Määräaikaisuuden peruste on seurakuntarakenteissa tapahtuvat mahdolliset muutokset. Virkasuhteen aloittamisen ajankohdasta voidaan neuvotella virkaan valitun kanssa. 2. Hollolan seurakunnan talouspäällikön valintaa varten kirkkoneuvosto asettaa valintaryhmän siten, että valintaryhmän tehtävänä on perehtyä hakemusasiakirjoihin ja päättää haastatteluun kutsuttavista hakijoista, valintaryhmä suunnittelee ja toteuttaa haastattelun, jonka jälkeen arvioi haastatellut hakijat ja priorisoi heidät valintapäätöstä varten sekä valmistelee päätösehdotuksen kirkkoneuvostolle em. suosituksen mukaisesti, valintaryhmän puheenjohtajaksi nimetään kirkkoherra, sihteeriksi toimistonhoitaja Jaana Pyyhtiä (ei äänivaltaa), ja jäseniksi kirkkoneuvoston taloudellisen jaoston jäsenet Pekka Kotiaho, Kalevi Hämäläinen, Maija Lyyri, Aimo Silventoinen sekä Liisa Tiilikka, valintatyöryhmä pyrkii tuomaan esityksen talouspäällikön viran täytöstä kirkkoneuvostoon Esitys hyväksyttiin kokonaisuudessaan sillä muutoksella, että valintatyöryhmä pyrkii tuomaan esityksen talouspäällikön viran täytöstä kirkkoneuvostoon Kesälomajärjestelyistä johtuen valintaryhmän sihteerinä Jaana Pyyhtiän sijalla toimi tiedottaja Juhana Säde. Hakuprosessissa mukana olevan henkilöstön ja luottamushenkilöiden tulee huomioida seuraavaa: Seurakuntien virantäyttöä koskevissa asioissa tulee kiinnittää huomiota viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (nro 621/1999) salassapitosäännöksiin. Kirkkolain 6 luvun 3 :n ja 25 luvun 8 :n mukaan julkisuuslakia sovelletaan kirkon hallinnossa (pykälien sisältö on muuttunut lukien, säädös nro 706/1999).

5 PÖYTÄKIRJA 4/2014 Sivu 5 (24) Virantäyttöasiakirjoihin, esim. hakemuksiin ja yhteenvetoihin, saattaa sisältyä hakijaa koskevia arviointeja tai henkilön terveydentilaan, yksityiselämään tai harrastuksiin liittyviä tietoja. Tällaiset tiedot ovat salaisia (julkisuuslaki 24 kohdat 26, 29 ja 32) ja kirkkolain em. kohtien mukaan sekä seurakunnan viranhaltijoiden että luottamushenkilöiden vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvia asioita. Julkisuuslain salassapitosäännöksistä tulee tiedottaa kaikille virantäyttöön osallistuville henkilöille. Asiasta päättävien tulee huolehtia siitä, etteivät lain mukaan salassa pidettävät tiedot tule ulkopuolisten tietoon (julkisuuslaki 23 ). Vaitiolovelvollisuuden rikkomisen seuraamuksista on säädetty julkisuuslain 35 :ssä. Hakuilmoituksessa todettiin, että haettavana olevaan virkaan kuuluu: 1.johtaa ja kehittää seurakunnan taloushallintoa, 2.valmistella ja esitellä vastuualueensa asiat hallintoelimille, 3.toimia taloustoimiston esimiehenä sekä palkka-asiamiehenä, 4.esitellä ja perustella ehdotus kirkollisveroäyrin suuruudesta, 5.vastata kirkkoneuvoston ohjesäännön pykälän 13 päätöksistä oman vastuualueensa osalta, 6.laatia talousarviosuunnitelma sekä tehdä tilinpäätös, 7.vastata seurakunnan puhelin ja it - toiminnoista sekä niiden kehittämisestä ja hankinnoista, 8.suorittaa muut kirkkoneuvoston antamat vastuualueeseensa kuuluvat tehtävät. (Talouspäällikön viran johtosääntö 3, hyväksytty ). Edelleen talouspäällikkö: tekee päätökset virka- ja työehtosopimuksiin perustuvista palkanlisistä ja lisäpalkkioista, jotka eivät ole harkinnanvaraisia sekä päättää erityisten työehtosopimusten mukaisten lisien maksamisesta tuntipalkkaisille työntekijöille; päättää vastuualueensa hankinnoista ja palveluiden ostoista kirkkoneuvoston määräämissä puitteissa; tekee päätökset varojen sijoittamisesta kirkkoneuvoston taloudellisen jaoston määräämien rajojen puitteissa; päättää johtosäännössä ja muissa säännöissä hänen ratkaistavakseen määrätyistä muista asioista.

6 PÖYTÄKIRJA 4/2014 Sivu 6 (24) Talouspäällikön kelpoisuusvaatimuksena (Talouspäällikön viran johtosäännön 1 ) on korkeakoulututkinto, riittävä perehtyneisyys julkishallinnon talouteen sekä seurakuntahallinnon hyvä tuntemus. Lisäksi viranhaltijan tulee olla evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen vaatii vahvaa kehittämisotetta, hyviä esimies-, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, monipuolista työkokemusta, ATK osaamista, kokemusta julkistalouden tehtävistä, toimintaympäristön seuraamista ja suunnittelutaitoa. Hakuilmoitukset julkaistiin seuraavasti: työvoimatoimiston verkkopalvelussa (www.mol.fi), kirkon rekrytointisivuilla (www.evl.fi/rekrytointi) ja Oikotien työpaikkaverkkopalvelussa (www.oikotie.fi). Laajin ilmoitustietopaketti laitettiin samaan aikaan Hollolan seurakunnan verkkosivuille Etelä-Suomen Sanomissa Kotimaa-lehdessä. Hakuaika päättyi klo Määräaikaan mennessä saapui 15 hakemusta. Hakijat olivat: Heikkilä Tero, Hirvelä Heikki, Hukkanen Paula, Kiljunen Jan, Kokkonen Hannu, Kuusisto Raija, Kääriäinen Carita, Lammi Risto, Murole Miia, Mäkelä Pasi, Raatikainen Liisa, Rintala Heikki, Seppänen Henri, Talikka Raimo, Väkeväinen Marianna Kokouksessaan valintatyöryhmä laati haastattelukysymykset ja kriteerit sekä perehtyi hakemuksiin ja päätti kutsua haastatteluun: Hirvelä Heikki, ekonomi Hukkanen Paula, kauppatieteiden maisteri Kääriäinen Carita, tradenomi (ylempi AMK) Lammi Risto, hallintotieteiden maisteri Murole Miia, kauppatieteiden maisteri, liikuntatieteiden kandidaatti Mäkelä Pasi, kauppatieteiden- ja filosofian maisteri Seppänen Henri, tradenomi, hallintotieteiden kand., maisteritutkinto alkuvuosi 2015 Väkeväinen Marianna, tradenomi, kauppatieteiden maisteri lokakuu 2014.

7 PÖYTÄKIRJA 4/2014 Sivu 7 (24) Haastatteluun kutsuminen annettiin kirkkoherran tehtäväksi. Kirkkoherra välitti kutsun haastateltaville puhelimitse. Kutsutuista Risto Lammi perui hakemuksensa ensin puhelimitse ja sitten sähköpostilla Työryhmä haastatteli kutsutut hakijat Haastattelujen perusteella arvioitiin hakijoiden esimiestaitoja ja -kokemusta, tilannetajua ihmisen lukemista, muutoksen johtamistaitoja - ja kokemusta, toiminta ja taloussuunnittelukokemusta, tietohallinnon ja sen suunnittelukokemusta, osaamista ja kokemusta julkishallinnosta, julkisyhteisön erityiskysymysten tuntemusta, persoonan soveltuvuutta, henkilöstö ja palkkahallinnon osaamista ja työvälineiden hallintaa. Suoritetun ominaisuuksien, taitojen ja kokemuksen arvioinnissa työryhmä päätyi yksimielisesti kutsumaan haastattelujen toiseen vaiheeseen kolme hakijaa: Paula Hukkasen, Carita Kääriäisen ja Pasi Mäkelän. Heidän soveltuvuutensa päätettiin testauttaa HRM Heikinheimo Oy:ssä. Haastattelujen toinen vaihe toteutettiin siten, että kukin haastateltava sai etukäteen kaksi tehtävää (kaikilla samat). Ensimmäisessä tehtävässä tuli esitellä uuden talouspäällikön 100 päivän työsuunnitelma priorisointeineen. Toisessa tehtävässä käytiin johtamiskeskustelu niin, että taloudellisen jaoston puheenjohtaja Pekka Kotiaho esitti alaisen roolia ja muu työryhmä teki havaintoja keskustelusta. Työryhmä kokoontui vielä kuulemaan soveltuvuustestien tuloksia, joita esitteli Petri Heikinheimo. Haastattelujen ja soveltuvuusarvioinnin tulosten perusteella työryhmä päätti yksimielisesti esittää, että Hollolan seurakunnan määräaikaiseen talouspäällikön virkaan ajalle valitaan Paula Hukkanen. Lisäksi työryhmä esittää, että varalle valitaan Pasi Mäkelä. Edelleen työryhmä esittää, että selvitetään voisiko uusi talouspäällikkö aloittaa perehtymisensä jo lokakuun alussa 2014 mikäli irtisanoutumisaika edellisestä tehtävästä sen mahdollistaa.

8 PÖYTÄKIRJA 4/2014 Sivu 8 (24) Esitys 1. Hollolan seurakunnan määräaikaiseen talouspäällikön virkaan ajalle valitaan Paula Hukkanen. 2. Varalle valitaan Pasi Mäkelä. 3. Selvitetään onko uuden talouspäällikön mahdollista aloittaa työnsä jo lokakuun 2014 alussa. 4. Viran palkkauksen määrittelee kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto kirkon virkaehtosopimuksen J-hinnoitteluryhmän mukaan. Valinta on ehdollinen. Valitun tulee esittää ennen viran vastaanottamista hyväksyttävä lääkärintodistus. Virassa on neljän kuukauden koeaika. Päätös: Hollolan seurakunnan määräaikaiseen talouspäällikön virkaan ajalle valittiin Paula Hukkanen. Varalle valittiin Pasi Mäkelä. Päätettiin, että mikäli mahdollista, uusi talouspäällikkö aloittaa työnsä jo lokakuun 2014 alussa. Viran palkkauksen määrittelee kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto kirkon virkaehtosopimuksen J-hinnoitteluryhmän mukaan. Valinta on ehdollinen. Valitun tulee esittää ennen viran vastaanottamista hyväksyttävä lääkärintodistus. Virassa on neljän kuukauden koeaika. Tästä päätöksestä voi esittää oikaisuvaatimuksen KL 24. luvun pykälien 3 ja 6 mukaan. Esittelijä: kirkkoherra Antti Lahtinen Keskuskatu Hollola Puh Sähköposti

9 PÖYTÄKIRJA 4/2014 Sivu 9 (24) 61 Omaisuuden myyminen Hollolan seurakunta omistaa As Oy Taimistonrivin osakkeet n:o , jotka oikeuttavat 3 H + K +S 80,5 m 2 huoneiston hallintaan osoitteessa Taimistontie 1 F, Hämeenkoski. Huoneisto on ollut vuokrattuna seurakunnan työntekijälle. Huoneiston vuokrasopimus on päättynyt vuokralaisen pyynnöstä Kiinteistökatselmuksen yhteydessä keskusteltiin taloudellisen jaoston jäsenten kanssa osakehuoneiston myynnistä. Kaikki jaoston jäsenet olivat myymisen kannalla (Pekka Kotiaho ei ollut paikalla). Oheisena olevassa liitteessä on kiinteistövälittäjän arvio myytäväksi esitettävän osakehuoneiston arvosta. Arvion mukaan osakehuoneistosta saatava kauppahinta on välillä euroa. Kiinteistövälittäjän palkkio on euroa. Myynti-ilmoituksessa asunnon pyyntihinnaksi on asetettu euroa. Matti ja Eija Huhtinen ovat tehneet ostotarjouksen hinnaltaan euroa. Tarjoushinnan hyväksymisestä järjestettiin sähköpostineuvottelu kirkkoneuvoston taloudellisen jaoston jäsenten kesken. Jaosto oli asunnon myymisen kannalla ostotarjouksen mukaiseen euron hintaan. Esitys: Liitteet Kiinteistöpäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto hyväksyy As Oy Taimistonrivin osakkeiden n:o , jotka oikeuttavat huoneiston F hallintaan osoitteessa Taimistontie 1 F, Hämeenkoski, myymisen Matti ja Eija Huhtiselle kauppahintaan euroa. Kirkkoneuvosto päättää myös valtuuttaa kaksi henkilöä allekirjoittamaan kauppakirjan. Kiinteistövälittäjän arvio asunnon myyntihinnasta. Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi As Oy Taimistonrivin osakkeiden n:o , jotka oikeuttavat huoneiston F hallintaan osoitteessa Taimistontie 1 F, Hämeenkoski, myymisen Matti ja Eija Huhtiselle kauppahintaan euroa. Kirkkoneuvosto päätti myös valtuuttaa kiinteistöpäällikkö Keijo Kokon ja kappelineuvoston puheenjohtajan Hannu Ropon allekirjoittamaan kauppakirjan. Tästä päätöksestä voi esittää oikaisuvaatimuksen kirkkolain 24 luvun 5. pykälän perusteella.

10 PÖYTÄKIRJA 4/2014 Sivu 10 (24) Esittelijä: kiinteistöpäällikkö Keijo Kokko Keskuskatu Hollola Puh Osallistuminen krematoriohankkeeseen Taustatietoa: Tuhkaus hautausmuotona on otettu käyttöön Lahdessa 1969 ja nykyisin lahtelaisista vainajista tuhkataan 72 % ja hollolalaisista noin 45 %. Tuhkaus on pitkän päälle edullinen hautausmuoto. Maa-aluetta tarvitaan vähemmän, perustamiskustannukset jäävät pienemmiksi ja hautojen hoito tulee edullisemmaksi. Kun vielä nykyinen tuhkaustekniikka on ympäristöystävällistä, koko yhteiskunta hyötyy tuhkahautauksen yleistymisestä. Uurnahautausten lisääntyminen on Hollolan seurakunnalle merkittävä taloudellinen kysymys, koska se vaikuttaa ratkaisevasti seurakunnan hautausmaa-alueiden laajentamistarpeeseen. Hollolan seurakunnan osallistuminen krematoriohankkeeseen tekee nykyisillä tiedoilla uurnahautauksen nykyistä noin 50 euroa edullisemmaksi kaikille hollolalaisille (krematoriomaksu on tällä hetkellä 300 euroa). Uurnahautauksen edulliset kustannukset lisäävät niiden suosiota. Hollolan seurakunnan kirkkovaltuusto on (KV:n ptk 5/ ) päättänyt varata euron määrärahan vuoden 2014 talousarvioon Hollolan seurakunnan osuudeksi krematoriohankkeen oman pääoman maksamiseen. Hollolan seurakunnan osuus omasta pääomasta tulee olemaan (1191 osaketta x 90,00 /osake) euroa. Kiinteistöosakeyhtiön perustamisesta tehdyt päätökset Lahden seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on päättänyt kokouksessaan (2/2014, 24 ), että Lahden seurakuntayhtymä perustaa yhdessä Asikkalan, Heinolan, Hollolan, Iitin, Kärkölän, Nastolan, Orimattilan ja Padasjoen seurakuntien kanssa Kiinteistöosakeyhtiö Levon krematorio-nimisen yhtiön, jonka toimialana tulee olemaan vuokrasopimuksen perusteella hallita krematorion rakennuspaikkaa sekä omistaa, hallita ja vuokrata alueella olevaa krematoriokiinteistöä tar-

11 PÖYTÄKIRJA 4/2014 Sivu 11 (24) peellisine laitteineen. Kiinteistöosakeyhtiön omistus jakautuu osakkaiden kesken seuraavasti: Seurakunta Osakkeet kpl Asikkala 416 Heinola 988 Hollola (sis. Hämeenkoski) Iitti 345 Kärkölä 235 Lahti Nastola 741 Orimattila 808 Padasjoki 162 Yhteensä Yhtiön perustamisen yhteydessä vahvistetaan hallitusten jäsenten lukumäärä ja nimetään yhtiölle hallituksen jäsenet. Jäsenten toimikausi on yksivuotinen ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Osakasseurakuntien kanssa pidetyssä neuvottelussa on päädytty neljän jäsenen muodostamaan hallitukseen. Lahden seurakuntayhtymä nimeää kaksi hallituksen jäsentä ja muut seurakunnan yhdessä kaksi jäsentä. Hallitus valitsee puheenjohtajan keskuudestaan noudattamalla osakkaiden kesken laadittavassa osakassopimuksen luonnoksessa mainittuja ehtoja. Lahden seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on nimennyt Riitta Rantasen ja Simo Hiilamon Lahden seurakuntayhtymän ehdokkaiksi Kiinteistöosakeyhtiö Levon krematorion hallitukseen toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2015 varsinaiseen yhtiökokoukseen. Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto on nimennyt Hannu Sarikan käyttämään Lahden seurakuntayhtymän puhe- ja äänivaltaa Kiinteistöosakeyhtiö Levon krematorion yhtiökokouksissa vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Liitteet Lahden seurakuntayhtymän päätös sekä luonnokset Kiinteistöosakeyhtiö Levon krematorion perustamisasiakirjoista.

12 PÖYTÄKIRJA 4/2014 Sivu 12 (24) Esitys: Kirkkoneuvosto päättää valtuuttaa kaksi henkilöä allekirjoittamaan Hollolan seurakunnan nimissä Kiinteistöosakeyhtiö Levon krematorion perustamiseen liittyvät asiakirjat. Kirkkoneuvosto nimeää edustajan käyttämään Hollolan seurakunnan puhe- ja äänivaltaa Kiinteistöosakeyhtiö Levon krematorion yhtiökokouksissa vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Päätös: Kirkkoneuvosto nimesi allekirjoittamaan Hollolan seurakunnan nimissä Kiinteistöosakeyhtiö Levon krematorion perustamiseen liittyvät asiakirjat kiinteistöpäällikkö Keijo Kokon ja kirkkoherra Antti Lahtisen. Kirkkoneuvosto nimesi kiinteistöpäällikkö Keijo Kokon käyttämään Hollolan seurakunnan puhe- ja äänivaltaa Kiinteistöosakeyhtiö Levon krematorion yhtiökokouksissa vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Tästä päätöksestä voi esittää oikaisuvaatimuksen kirkkolain 24 luvun 3. ja 6. pykälän perusteella. Esittelijä: kiinteistöpäällikkö Keijo Kokko Keskuskatu Hollola Puh Sähköposti

13 PÖYTÄKIRJA 4/2014 Sivu 13 (24) 63 Kirkon palvelukeskuksen palvelusopimus Kirkolliskokous hyväksyi toukokuussa 2010 Kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen seuraavat Kirkon palvelukeskukseen liittyvät tehtävät: Kirkkolaki 22 luku 2 9 a) kohta: Kirkkohallituksen tehtävänä on hoitaa seurakuntien, seurakuntayhtymien, hiippakuntien ja kirkon keskusrahaston kirjanpito ja palkanlaskenta sekä niihin liittyvä maksuliikenne siten kuin siitä kirkkojärjestyksessä erikseen säädetään. Kirkkojärjestys 22 luku 3 b : Kirkkolain 22 luvun 2 :n 1 momentin 9 a kohdan nojalla kirkkohallitus hoitaa kirjanpidon, ostolaskut, ostoreskontran, myyntilaskut, myyntireskontran, käyttöomaisuuskirjanpidon, palkanlaskennan, matka- ja kululaskut sekä niihin liittyvän maksuliikenteen. Näitä tehtäviä hoitaa kirkkohallituksen yhteydessä toimiva kirkon kirjanpidon ja palkanlaskennan palvelukeskus. Kirkon palvelukeskus ottaa vuosien välisenä aikana tehdäkseen osan seurakuntien, Kirkkohallituksen ja tuomiokapitulien kirjanpito- ja palkanlaskentatyöstä. Osa tästä työstä jää edelleen seurakuntiin ja seurakunnassa tarvitaan edelleen talous- ja tietohallinnon johtamisosaaminen sekä kirjanpidon ja palkanlaskennan osaaminen. Kirkon palvelukeskuksen ja seurakuntatalouden välinen palvelusopimus liitteineen saapuivat sähköpostitse Hollolan seurakunnalle allekirjoitettavaksi. Kirkkoneuvostolle lähetetään sähköpostitse seuraavat Kirkon palvelukeskuksen palvelusopimusasiakirjat: Palvelusopimus liite 1: Palvelukeskuksen palveluihin liittyvä vastuunjako liite 2: Palvelujen hintaliite liite 3: Sopimus tilastojen ja raporttien luovuttamisesta Kirkkoneuvosto on kokouksessaan pykälässä 127 päättänyt liittyä Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi Runsaasti työllistävä liittymisprosessi on Kirkon palvelukeskuksen kanssa käynnistynyt joulukuussa 2013 ja on edennyt hyvässä yhteistyössä aikataulun mukaisesti. Projektia on hoidettu pääosin taloustoimistossa yhteistyössä johtoryhmän, esimiesten ja koko henkilökunnan kanssa sekä yhdessä Asikkalan, Hartolan, Orimattilan ja Padasjoen seurakuntien kanssa. Myös on kuultu jo liittyneitä Heinolan, Lahden ja Nastolan seurakuntia asiassa. Resursseista on suunniteltu, että määräaikaisen toimistosihteerin työsopimus päättyy , kun on siirrytty palvelukeskuksen asiakkaaksi ja toimintoihin on perehdytty puoli vuotta.

14 PÖYTÄKIRJA 4/2014 Sivu 14 (24) Kustannus vuodessa on laskettu olevan arvioiduilla suoritemäärillä noin euroa ja taloustoimiston määräaikaisen toimistosihteerin työsopimuksen päättyminen vähentää kustannuksia euroa henkilösivukuluineen vuodessa. Tällä hetkellä käytössä olevien kirjanpidon, palkanlaskennan, reskontraja pankkiyhteysohjelmien kustannus, yhteensä euroa vuodessa jää pois. Sopimukset ja hinnoittelut perustuvat kirkolliskokouksen ja muiden kirkon hallintoelinten päätöksiin ja ovat samat kaikille seurakunnille riippumatta liittymisajankohdasta. Esitys: Talouspäällikkö esittelee prosessia PowerPointilla kokouksessa. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Kirkon palvelukeskuksen palvelusopimuksen sekä sen liitteet: liite 1: Palvelukeskuksen palveluihin liittyvä vastuunjako liite 2: Palvelujen hintaliite liite 3: Sopimus tilastojen ja raporttien luovuttamisesta Kirkkoneuvosto päättää myös valtuuttaa kaksi henkilöä allekirjoittamaan sopimusasiakirjat. Päätös: Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä Kirkon palvelukeskuksen palvelusopimuksen sekä sen liitteet: liite 1: Palvelukeskuksen palveluihin liittyvä vastuunjako liite 2: Palvelujen hintaliite liite 3: Sopimus tilastojen ja raporttien luovuttamisesta Kirkkoneuvosto nimesi sopimusasiakirjojen allekirjoittajiksi kirkkoherra Antti Lahtisen ja kappalainen Timo Huttusen. Tästä päätöksestä voi esittää oikaisuvaatimuksen kirkkolain 24 luvun 3. ja 6. pykälän perusteella. Esittelijä: Talouspäällikkö Heikki Seppänen Keskuskatu Hollola Puh Sähköposti

15 PÖYTÄKIRJA 4/2014 Sivu 15 (24) 64 Lainan korkosuojauksen jatkaminen Korkojohdannaisilla suojaudutaan tulevilta korkotason muutoksilta. Vaihtuvakorkoiseen luottoon sisältyy riski koronnoususta seuraavien korkojaksojen aikana. Kiinteäkorkoisessa luotossa rahoituskustannus on lukittu ja korkotason noususta ei aiheudu kustannuksia, toisaalta korkotason laskusta ei hyödytä. Johdannaisilla korkoriskiä voidaan muokata seurakunnan riskinsietokykyä ja korkonäkemystä vastaavaksi. Korkojohdannaisilla voidaan esimerkiksi vaihtaa luoton korkosidonnaisuutta vaihtuvasta kiinteäksi tai toisinpäin, rajata luoton maksimikorko tai rajata luotolle minimi- ja maksimikorot, joiden välissä korko vaihtelee markkinakorkojen muutosten mukaan. Hollolan seurakunnalla on pitkäaikainen, vuonna 2029 erääntyvä Sovituksenkirkon rakentamiseen otettu laina. Lainan pääoma oli alkuaan euroa ja on tällä hetkellä (kesäkuun lyhennyksen jälkeen) euroa. Lainaa lyhennetään vuosittain euroa. Lainalla olevan korkosuojauksen (kiinteä korko) eräpäivä on , jonka jälkeen lainan kustannuksille syntyy euribor -korkojen muutoksista aiheutuva korkoriski. Nykyisen kiinteän koron taso on 2,12 ja pankin perimä marginaali 0,95 prosenttia, yhteensä 3,07 prosenttia. Korkosuojausta kiinteään korkoon voidaan jatkaa, jolloin uusi korko sisältäen pankin perimän marginaalin 0,95 prosenttia olisi tekopäivästä lähtien 2,32 prosenttia (indikatiivinen tilanteen mukaan) asti. Tällöin alemman korkotason (- 0,75 prosenttia nykyiseen korkotasoon) tuomaa hyötyä saataisiin korkokustannuksiin tästä vuodesta lähtien. Seurakunnalla on myös toinen, vuonna 2030 erääntyvä laina, jonka pääoma oli alussa euroa ja on nyt ,64 euroa ja jonka korko on sidottu kuuden kuukauden euribor -korkoon. Laina tulee maksettua nykyisellä euron vuotuisella lyhennysohjelmalla vuonna Sovituksenkirkon lainoja on tällä hetkellä jäljellä siis yhteensä ,64 euroa. Sijoitustyöryhmä Pekka Kotiaho, Aimo Silventoinen ja Heikki Seppänen ovat neuvotelleet korkosuojauksesta Pohjola -pankin asiantuntijoiden kanssa ja ovat päätyneet esittämään korkosuojauksen jatkamista. Sillä saavutetaan mahdollisesti noin 0,75 prosentin vähennys lainan nykyisiin kustannuksiin.

16 PÖYTÄKIRJA 4/2014 Sivu 16 (24) Esitys: Päätös: Kirkkoneuvosto päättää jatkaa edellä kerrotun euron lainan korkoriskin suojausta kiinteään korkoon asti ja valtuuttaa talouspäällikön allekirjoittamaan tarvittavat sopimukset. Kirkkoneuvosto päätti jatkaa edellä kerrotun euron lainan korkoriskin suojausta kiinteään korkoon asti ja valtuutti talouspäällikön allekirjoittamaan tarvittavat sopimukset. Tästä päätöksestä voi esittää oikaisuvaatimuksen kirkkolain 24 luvun 3. ja 6. pykälän perusteella. Esittelijä: Talouspäällikkö Heikki Seppänen Keskuskatu Hollola Puh Sähköposti 65 Muut asiat Kirkkoneuvoston jäsen Toini Louekoski-Huttunen piti tärkeänä, että seurakunnan luottamushenkilöt ja henkilöstö kokoontuvat yhdessä suunnittelemaan ja pohtimaan seurakunnan tulevaisuutta. 66 Aloiteasiat Aloiteasioita ei ollut.

17 PÖYTÄKIRJA 4/2014 Sivu 17 (24) 67 Ilmoitusasiat a) Työmarkkinakeskusjärjestöjen työllisyys- ja kasvusopimus allekirjoitettiin Siihen perustuen ja kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaan on peruspalkkoihin tullut 20 euron yleiskorotus kuukaudessa. Ohessa kirkkoneuvostolle tiedoksi yhteenveto viranhaltijoiden kuukausipalkkatiedoista. Muita muutoksia: lukien seurakunnan johdon palkkausjärjestelmä uusiutuu ja sen johdosta kirkkoherran palkkausjärjestelmä muuttuu K 30 hinnoitteluryhmään ja talouspäällikön palkka J 30 hinnoitteluryhmään lukien palkka nousee yleiskorotuksen määrällä eli 20 eurolla kuukaudessa. Ohessa Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A 7/ , jossa esitellään seurakunnan johdon uutta palkkausjärjestelmää. Aiemmin palkkauksen muutoksesta on päättänyt Kirkon työmarkkinalaitos lähtien palkkauksen muutoksesta voi päättää seurakunnassa asianomainen luottamuselin, joka kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan on sen taloudellinen jaosto. b) Kirkkoherran päätökset annetaan kirkkoneuvostolle tiedoksi: 22/2014 Ennakkoilmoituksen antaminen lastenohjaajien lomautuksesta 23/2014 Vuosilomat 24/2014 Hollolan seurakunnan edustajat SLS:n vuosikokoukseen 25/2014 Työaikapankkiin liittyminen / järjestelmästä irtautuminen 26/2014 Vapaiden siirto työaikapankkiin 27/2014 Hoitovapaa 28/2014 Isyysvapaa 29/2014 Vuosilomat, säästövapaat ja lomarahavapaat 30/2014 Kirkkoherran vastuualueen kesätyöntekijät /2014 Vuosilomat 32/2014 Työ- ja virkamatkat 33/2014 Työ- ja virkavapaat 34/2014 Työ- ja virkavapaat

18 PÖYTÄKIRJA 4/2014 Sivu 18 (24) c) Kiinteistöpäällikön päätökset annetaan kirkkoneuvostolle tiedoksi: 9/2014 Kesätyöntekijöiden valinta 10/2014 Vuosilomien ja lomarahavapaiden myöntäminen 11/2014 Työsopimusten tekeminen 12/2014 Työvapaat 13/2014 Seurakunnan maa-alueiden ja tilojen käyttö 14/2014 Työvapaat 15/2014 Työsopimus 16/2014 Vuosilomat 17/2014 Määrärahan siirto d) Talouspäällikön päätökset annetaan kirkkoneuvostolle tiedoksi: 9/2014 Vuosilomapäätöksiä 10/2014 Ay-luottamusmiehen työajan käyttö 11/2014 Virka- ja työehtosopimuksen soveltaminen 12/2014 Palkkapäätös 13/2014 Päätös palkan tarkistamisesta määräajaksi 14/2014 Vuosisidonnaisen palkanosan (kokemuslisän) muutos e) Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli on kokouksessaan on vahvistanut Hollolan seurakunnan kirkkovaltuuston päätöksen kirkkoneuvoston ohjesäännön hyväksymisen. Asiaa koskeva pöytäkirjanote on saapunut Kirkkoneuvosto: a) Merkittiin tiedoksi. b) Merkittiin tiedoksi. c) Merkittiin tiedoksi. d) Merkittiin tiedoksi. e) Merkittiin tiedoksi.

19 PÖYTÄKIRJA 4/2014 Sivu 19 (24) 68 Kokouksen päättäminen ja muutoksenhakuoikeudesta ilmoittaminen Puheenjohtaja päätti kokouksen ja totesi, että tiedot muutoksenhakuoikeudesta liitetään kirkkoneuvoston pöytäkirjaan. Allekirjoitukset: Antti Lahtinen puheenjohtaja Jaana Pyyhtiä sihteeri Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Hollolassa Kalevi Hämäläinen pöytäkirjantarkastaja Aimo Koskelo pöytäkirjantarkastaja

20 PÖYTÄKIRJA 4/2014 Sivu 20 (24) HOLLOLAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Pöytäkirjan pykälä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Pöytäkirjan pykälät: Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pöytäkirjan pykälät: Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto Kirkkolain 24 luvun 3 :n 2 mom. mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Pöytäkirjan pykälät: Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot 1. Kirkkolain 24 luvun 14 :n 2 mom:n, 2. hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, 3. kirkon virkaehtosopimuslain 19 :n, tai 4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet: Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8a :n 2 mom. nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon 1. Pöytäkirjan pykälät: 1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on (tavarat ja palvelut), (terveydenhoito ja sosiaalipalvelut) ja (rakennus ja käyttöoikeusurakat)

21 PÖYTÄKIRJA 4/2014 Sivu 21 (24) OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: Hollolan seurakunnan kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Keskuskatu 2 Postiosoite: Keskuskatu 2, Hollola Telekopio: (03) Sähköposti: Pöytäkirjan pykälät: 60, 61, 62, 63, 64 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi: oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä millaista oikaisua päätökseen vaaditaan millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan HANKINTAOIKAISU Oikaisuvaatimuksen sisältö Hankintaoikaisun tekeminen Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki ). Toimitusosoite Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: Hollolan seurakunnan kirkkoneuvosto, pöytäkirjan pykälät: Käyntiosoite: Keskuskatu 2 Postiosoite: Keskuskatu 2, Hollola Telekopio: (03) Sähköposti: Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Aika 16.12.2014 klo 17.30-19.30 Paikka Osallistujat Ilkon kurssikeskus Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri Attila, Marja Haanpää,

Lisätiedot

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 )

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 ) KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 ) Aika Torstai 25.10.2012 klo 17-18.45 Paikka Kotkan seurakuntakeskus kokoushuone 1 Läsnä von Hertzen Ulla-Maija, poistui klo 18.40 Holmberg Kai, poistui klo

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen - osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen - osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: JK AK PÖYTÄKIRJA 3/ / 27 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 3 / 2015 Aika Tiistai klo 18.00 19.52 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Toini Aro x var.

Lisätiedot

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa JUVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2015 Kirkkoneuvosto Aika 11.05.2015 17.00 18.15 Paikka Seurakuntatalo, kirkkoherran työhuone, Virastotie 2 Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa Grün Saija, jäsen Kukkonen Mervi,

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 17.10.2012.

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 17.10.2012. 1 MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 7/2012 Aika Maanantaina 22. päivänä lokakuuta 2012 klo 18.-20.00 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen, puheenjohtaja, kirkkoherra Ismo

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Seurakuntaneuvosto Kokous 12.2.2015

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Seurakuntaneuvosto Kokous 12.2.2015 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Aika 12.2.2015 klo 17.30 19.35 Paikka Aitolahden kirkko, Jenseninkatu 4 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Eskelinen Riina-Eveliina

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) Aika: Keskiviikko 19.12.2012 kello 17.45-18.25 Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja Tellervo Aho

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Aika Paikka 29.10.2014 klo 17.00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Alaja, Riitta Eskelinen,

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: 54 Kokouksen avaaminen 55 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(18) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 20.3.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(18) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 20.3.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(18) Aika Torstai 20.3.2014 klo 18.00 19.30 Paikka Osallistujat Näsin seurakuntasali Jäsenet Mäki, Kalle puheenjohtaja Haanpää, Liisa - poistui klo

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1 (22) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 15.10.2013 14/2013

KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1 (22) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 15.10.2013 14/2013 KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1 (22) Kokouspäivä Paikka ja aika: Masalan seurakuntasali Tinantie 4, 15.10.2013 klo 18.00 20.15 Jäsenet: Posti Timo, puheenjohtaja Ehrnstén Viveka klo 19.35 asti

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Aika: Keskiviikkona 22. toukokuuta 2013 kello 12.00-13.20. kahvitarjoilu alkaen kello 11.30 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1

Aika: Keskiviikkona 22. toukokuuta 2013 kello 12.00-13.20. kahvitarjoilu alkaen kello 11.30 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Keskiviikkona 22. toukokuuta 2013 kello 12.00-13.20. kahvitarjoilu alkaen kello 11.30 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 Läsnä: Kai Holmberg

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(26) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 30.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(26) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 30.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(26) Aika Torstai 30.10.2014 klo 18.00 19.55 Paikka Osallistujat Näsin seurakuntasali Jäsenet Mäki, Kalle puheenjohtaja Haanpää, Liisa Hilliaho, Arja

Lisätiedot

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU Inarin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään, jos Jumala niin suo, 15. toukokuuta 2014 klo 18.00 Ivalon kirkon seurakuntasalissa. ASIALUETTELO

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

RAUTAVAARAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Kirkkoneuvosto 18.8.2011 1(10) KOKOUKSEEN KUTSUTUT: läsnä varajäsen

RAUTAVAARAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Kirkkoneuvosto 18.8.2011 1(10) KOKOUKSEEN KUTSUTUT: läsnä varajäsen Kirkkoneuvosto 1(10) KOKOUSTIEDOT: AIKA: torstaina. klo 16:30 PAIKKA: Kirkkoherranviraston kahvihuone, Tulimäentie 11 PYKÄLÄT: 58-71 KOKOUKSEEN KUTSUTUT: läsnä varajäsen Muut osallistujat: Juha Luukkonen,

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä)

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 KOKOUSAIKA: Maanantai 26.3.2007 Kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) 10.04.2007

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) 10.04.2007 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) KOKOUSAIKA Tiistai klo 15.00 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. Martti Hara Anja Hiltunen Marja-Leena

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2015 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (29) 120 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot