Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan"

Transkriptio

1 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 146 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Parkkojan koulun lämmitys Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan 92 * 152 Lausunnon antaminen Tuusulan käräjäoikeuden siirtämisestä Kouvolan hovioikeuden tuomiopiiriin Edustajan nimeäminen Kunta-asunnot Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Kunnanvaltuuston pidetyn kokouksen päätösten täytäntöönpano 95 * 157 Henkilöstöraportti vuodelta * 158 Selvitys Pornaisten kunnan kiinteistönhoito-, ruoka- ja siivouspalveluista sekä selvitystä koskevat jatkotoimenpiteet Lausunto Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista vuodelle * 161 Selitys Korkeimmalle hallinto-oikeudelle koskien Eteläisten kylien osayleiskaavan hyväksymispäätöksestä tehtyä valitusta Mikla-Jerkker Pennaselle ja Kati Laaksolle myytyä omakotitonttia koskevan kauppakirjan hyväksyminen 100 * 165 Lausunnon antaminen vesihuoltolaitoksen vesi- ja viemäri-verkostoon liittämisen vapautushakemuksista Ilmoitusasiat Pienjäteaseman lupamenettelyn käynnistäminen Pornaisten Portin alueella Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

2 PORNAISTEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto Kuisma Risto Janhunen Sari Putus Jaana Rantala Markku Runolinna Liljan-Kukka Sillanpää Jaakko Tanner Tuula Palmgren Vesa Peltola Esko KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7/2010 puheenjohtaja poissa Sivu 146 poissa Liljan-Kukka Runolinnan varajäsen Tuula Tannerin varajäsen Yrtti Seppo Mattila Kaj Kalsola Matti Haukkasalo Hannu Kaikkonen Timo Pietilä Jukka, 90 ja 102 kunnanvaltuuston pj kunnanvaltuuston I vpj kunnanvaltuuston II vpj kunnanjohtaja, esittelijä kamreeri, pöytäkirjanpitäjä rakennuspäällikkö LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA (tarkastuspaikka ja aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Pöytäkirja tarkastetaan Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaakko Sillanpää ja Sari Janhunen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Risto Kuisma Pöytäkirjanpitäjä Timo Kaikkonen PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTOIMITUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Pornainen Allekirjoitukset Jaakko Sillanpää Sari Janhunen PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Pornainen Virka-asema Kamreeri Timo Kaikkonen Kokouksen alussa tutustuttiin Linnunlaulun asuntoalueeseen ja Portin yritysalueeseen.

3 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta PARKKOJAN KOULUN LÄMMITYS Tekla 9 Koulun ensimmäinen vaihe on rakennettu 1927 ja keittolarakennus 1950, laajennuksia on tehty vuosina 1995 ja 2003, joiden jälkeen lämmitettävä tilavuus kokonaisuudessaan on m3. Tarvittava lämpöteho on noin 300 kw. Vuoden 1995 laajennuksen yhteydessä siirryttiin sähkölämmityksestä hakelämmitykseen. Vuoden 2003 laajennuksen yhteydessä lisälämmönlähteeksi valittiin öljy hakelämmityksen rinnalle. Hakelämmityksen on hoitanut tämän noin 15 vuoden jakson lähialueen maatalousyrittäjistä koostunut ns. lämpöyrittäjät. Hakkeeseen siirtyminen v on ollut perusteltu ratkaisu, mutta viimeaikoina on lämmöntuottajilla ollut vaikeuksia tuottaa tarvittavaa lämpömäärää. Vaikeudet ovat lähinnä johtuneet siitä, että vuosittainen hakemäärän tarve ylittää yrittäjien omasta metsästä saatavan raaka-aineen määrän ja toimijoiden määräkin on pienentynyt. Nykykäytännössä on tapahtunut sellaisia muutoksia, että on aiheellista miettiä ja kehittää koulun lämmitystä edelleen. Öljylämmitys on toimiva ja riittävä, mutta sen hintakehitys ja päästöt puoltavat muunlaisen/vaihtoehtoisen lämmönlähteen käyttöä. Maalämpöpumppujen ensimmäinen buumi oli toisen öljykriisin jälkeen, mutta innostus kuihtui kehittymättömiin teknisiin ratkaisuihin ja käytössä nopeasti kuluviin laitteisiin. Maalämpöjärjestelmiä onkin kehitetty viime vuosina niin, että hallitsevaksi lämmön lähteeksi suurissa kiinteistöissä ovat tulleet syvät porakaivot, joista saadaan sekä lämpöä että jäähdytystä. Eräänä rajoituksena maalämmön käytölle on lämpöpumpusta saatava korkein lämpötila, joka lienee noin +50 C C. Parkkojan koulussa patteriverkon menoveden lämpötilan on oltava +80 C, kun ulkona on -25 C. Lämpimän käyttöveden lämpötilan on oltava + 58 C terveyssyistä. Nämä lukemat merkitsevät sitä, että lämpötilaa on nostettava oikeaksi. Suurehkoissa pientaloissa se tapahtuu sähköllä, mutta esim. Parkkojan koululla öljyllä tai hakkeella (varauksin). Sähkö on teknisesti paras vaihtoehto, mutta myös kallein. Optimaalisin lämmönjakojärjestelmä maalämmitettyihin rakennuksiin on lattialämmitys. Parkkojan koululle voidaan ajatella kahta lämmityksen päävaihtoehtoa tutkittavaksi, joko maalämpöpumppulämmitystä tai pellettilämmitystä../..

4 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekla 9./.. Molemmat em. vaihtoehdot voidaan ulkoistaa, eli hankkia siten, että kunta ostaa koululle lämpöenergiaa, mutta ei käytä itse järjestelmää. Maalämpöpumpun tekniikka on kuitenkin vielä nuorta ja niin monipuolista, ettei kunnan voisi helposti ajatella ottavan koko laitteistoa hoitaakseen. Pellettilämmitys on jalostuneempi muoto hakelämmityksestä, ja sen voisi kuntakin hoitaa. Markkinoilla on myös pellettilämpöä myyviä energian toimittajia, jotka investoivat, rakentavat ja myyvät lämpöenergiaa asiakkaalleen lämpökeskuksen seinälinjalla. Sopimuskauden ei kuitenkaan tulisi olla pitempi kuin 10 vuotta. Eri vaihtoehtojen teknis-taloudellisten seikkojen selvittämiseksi tulisi pyytää seuraavat tarjoukset: Maalämpöpumppulämmitys, ulkopuolisen toimijan investoinnit, rakentaminen, energian tuotanto ja toimitus Pellettilämpökeskus, ulkopuolisen toimijan investoinnit, rakentaminen, energian tuotanto ja toimitus Pellettilämpökeskus, kunnan investoinnit, rakentaminen, kunnan hoitama energian tuotanto ja toimitus. Rakennuspäällikön ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että käynnistetään hankintamenettely Parkkojan koulun lämmitysvaihtoehtojen ratkaisemiseksi em. vaihtoehtojen pohjalta. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja rakennuspäällikkö Jukka Pietilä, puh. (019) tai Teknisen lautakunnan päätös: Hyväksyttiin. Tekla 22 Lämmön hankintavaihtoehdoista laadittiin kokouskutsun mukana oleva budjettihintakyselyä varten laadittu hankekuvaus aikatauluineen../..

5 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekla 22./.. Parkkojan koulun lämmityksen saneerauksesta lähetettiin sähköpostitse 29 kpl kyselyitä, joista 10 meni lämpöpumppujen valmistajille / edustajille ja 19 pellettilämpökeskuksen valmistajille / edustajille. Lämpöpumppuvaihtoehtoon saatiin 5 vastausta ja pellettivaihtoehtoon 7 vastausta. Lämpöpumppuvaihtoehdossa lämpöenergiaa halusi myydä kaksi yritystä ja kolme laitteita asennuksineen. Yksi vastaaja halusi kunnan investoivan laitteet, mutta tarjoutui käyttämään laitteita / myymään lämpöä. Pellettivaihtoehdosssa ainoastaan kaksi halusi myydä lämpöä ja viisi laitteita asennuksineen. Kaikissa vaihtoehdoissa oli avaimet-käteen periaate laitteiden osalta, mutta osa rakennusteknisistä töistä jätettiin tilaajan vastuulle. Koska kyse oli budjettikyselystä, ei toimituksien sisältöä esitetty täysin tarkasti, mutta kuitenkin riittävästi jatkotoimenpiteitä ajatellen. Kaikki saadut budjettiehdotukset eivät kuitenkaan olleet lopullisia / kattavia, joten kumpaakaan vaihtoehtoa ei voisi sulkea pois varsinaisesta tarjouskyselystä. Taloudelliset luvut ovat suuntaa antavia ja koskevat tässä vaiheessa asian valmistelua, eivätkä ole julkisia. Rakennuspäällikön ehdotus: Tekninen lautakunta päättää pyytää lämpöpumppu- ja pellettivaihtoehdoista yksilöidyt tarjoukset. Lautakunta esittää asian menettelytavan kunnanhallituksen hyväksyttäväksi ja mikäli hankinnassa päädytään pelkästään energian ostoon ilman kunnan investointia, niin hankintapäätöksen tekee tekninen lautakunta ja muussa tapauksessa kunnanhallitus. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja rakennuspäällikkö Jukka Pietilä, puh. (019) tai Teknisen lautakunnan päätös: Hyväksyttiin. Khall 66 Budjettihintakyselyä varten laadittu hankekuvaus lähetetään esityslistan mukana ilman liitenumeroa../..

6 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Khall 66./.. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle lisäselvitysten saamista varten. Khall 90 Rakennuspäällikkö Jukka Pietilä esitteli asiaa kokouksessa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh Kunnanhallitus päätti, ettei investointia tässä vaiheessa tehdä, vaan selvitetään nykyisen hakkeella toimivan lämmityksen jatkamismahdollisuuksia. Jos haketoimituksia lämmitystä varten ei saada toimimaan, jatketaan toistaiseksi lämmittämistä öljyllä.

7 Kunnanhallitus KUTSU UUDENMAAN VESIENHOIDON YHTEISTYÖRYHMÄN TOIMINTAAN Khall 91 Uudenmaan ELY-keskus perustaa vesienhoidon suunnittelua varten yhteistyöryhmän, johon kutustaan enintään 20 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Yhteistyöryhmän toimikausi on Jäseniksi toivotaan esityksiä Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman toimeenpanon kannalta keskeisiä sektoreita edustavilta tahoilta. Kuntien edustajissa toivotaan olevan kaavoituksen, ympäristönsuojelun, vesihuollon ja maatalouden asiantuntemusta. Lisäksi toivotaan mahdollisuuksien mukaan samaa intressiä edustavien tahojen yhteisiä ehdokkaita. ELY-keskus on pyytänyt kirjeessään mainittuja tahoja tekemään ehdotuksensa yhteistyöryhmän jäseniksi, varajäseniksi ja asiantuntijoiksi yhteystietoineen mennessä. KUUMA-kunnista ja kuntaryhmä Nelosista ehdotuksia on pyydetty Järvenpäältä, Keravalta, Mäntsälästä, Pornaisista, Tuusulasta, Hyvinkäältä, Vihdistä ja Sipoosta. Lisäksi ehdotusta on pyydetty mm. Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymältä ja Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymältä. Aiemmassa ryhmässä jäseniä ovat olleet KUUMA-kunnista Ilkka Ojansivu Nurmijärveltä ja Risto Mansikkamäki Tuusulasta on ollut hänen henkilökohtainen varajäsenensä. Ulla-Maija Upola Pornaisista on edustanut Askolaa, Pukkilaa ja Pornaista. Tommi Maasilta on ollut Ulla- Maija Upolan henkilökohtainen varajäsen. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus ehdotta, että entiset edustajat jatkavat. KUUMA-komissio on kokouksessaan päättänyt esittää KUUMAkunnille, että ne tekevät esityksen jäsenten, varajäsenten ja mahdollisten asiantuntijajäsenten nimeämisestä vesienhoidon yhteistyöryhmään. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus nimeää vesienhoidon yhteistyöryhmään Ulla-Maija Upolan ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Tommi Maasillan. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh Hyväksyttiin yksimielisesti.

8 Kunnanhallitus LAUSUNNON ANTAMINEN TUUSULAN KÄRÄJÄOIKEUDEN SIIRTÄMISESTÄ KOUVOLAN HOVIOIKEUDEN TUOMIOPIIRIIN Khall 92 Oikeusministeriössä on valmisteltavana Kouvolan hovioikeuden esitys nykyisin Helsingin hovioikeuden tuomiopiiriin kuuluvan Tuusulan käräjäoikeuden siirtämisestä Kouvolan hovioikeuden tuomiopiiriin. Muutos esitetään toteutettavaksi v alusta lukien. Hovioikeuslain 1 :n 2 momentin mukaan hovioikeuksien tuomiopiireistä säädetään valtioneuvoston päätöksellä. Hovioikeuksien tuomiopiiristä annetun, voimaan tulleen valtioneuvoston asetuksen mukaan Helsingin hovioikeuspiiriin kuuluvat Espoon, Helsingin, Itä- Uudenmaan, Tuusulan ja Vantaan käräjäoikeudet. Kouvolan hovioikeuspiiriin kuuluvat Etelä-Karjalan, Hyvinkään, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen käräjäoikeudet. Hyvinkään käräjäoikeus on siirretty Kouvolan hovioikeuspiiriin alkaen. Käräjäoikeuksien tuomiopiiristä annetun valtioneuvoston asetuksen mukaan Tuusulan käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvat Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Pornaisten ja Tuusulan kunnat. Alueiden kehittämislain 37 :n 3 momentin mukaan ennen kuin valtion viranomainen tekee sellaisen valtion paikallis- tai aluehallinnon toimielimiä, niiden toimialueita tai toimipaikkoja taikka kustakin toimipaikasta saatavien palveluja koskevanpäätöksen, joka saattaa heikentää asiakaspalvelujen saatavuutta, taikka tekee valtioneuvostolle aloitteen tällaisen päätöksen tekemiseksi, sen on pyydettävä lausunto kunnalta, jota aisa koskee. Jos asia koskee kahta tai useampaa kuntaa, lausunto on pyydettävä myös maakunnan liitolta. Jos valtion viranomainen aikoo poiketa lausunnosta, sen on neuvoteltava asianomaisen kunnan ja maakunnan liiton kanssa. Oikeusministeriö on pyytänyt Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Pornaisten ja Tuusulan kuntia sekä Uudenmaan liittoa antamaan lausuntonsa Kouvolan hovioikeuden esityksen johdosta. Kouvolan hovioikeus perustelee muutosesitystään mm. sillä, että ratkaisukapasiteetti on nykyistä työmäärää suurempi ja sillä on valmiudet käsitellä Tuusulan käräjäoikeudesta saapuvat valitusasiat nykyisellä henkilökunnalla. Kouvolan hovioikeuteen saapuvien asioiden määrä on v alussa toteutetun käräjäoikeusverkoston uudelleen järjestelyn johdosta laskenut. Kouvolan hovioikeuspiiriin kuuluneita alueita on siirretty./..

9 Kunnanhallitus Khall 92./.. pääosin Helsingin hovioikeuspiiriin ja hovioikeuksien välille on muodostunut epätasapaino. Väestömäärän kasvaessa elinkeinotoiminta keskittyy yhä voimakkaammin pääkaupunkiseudulle, mikä lisää alueen tuomioistuimissa käsiteltävien asioiden määrää. Kouvolan hovioikeuden mukaan sen toimitilat ovat hyvät. Julkiset kulkuyhteydet väestökeskittymistä hovioikeuteen ovat myös hyvät ja etäisyydet kohtuulliset. Kouvolan hovioikeus ilmoittaa olevansa valmis toimittamaan pääkäsittelyn Tuusulan käräjäoikeudessa sieltä saapuvissa pääkäsittelyasioissa. Kouvolan hovioikeus katsoo, että Tuusulan käräjäoikeuden Kouvolan hovioikeuspiiriin siirtämisen seuraukset ovat myönteiset mm. käsittelyaikojen, oikeuden saavutettavuuden ja siinä toteutuvan yhdenvertaisuuden osalta. Sillä, että Tuusulan käräjäoikeuspiiriin kuuluvat kunnat ovat osa Uudenmaan talousaluetta, ei ole merkitystä asioiden hovioikeudessa käsittelyn kannalta. Kouvolan hovioikeuden perustelut esitetylle käräjäoikeuden siirrolle ilmenevät kokonaisuudessaan esityslistan mukana lähetettävästä muistiosta. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää lausuntonaan Tuusulan käräjäoikeuden siirtämisestä Kouvolan hovioikeuden tuomiopiiriin seuraavaa: Tuusulan käräjäoikeuden tulee kuulua Helsingin hovioikeuden tuomiopiiriin. Tuusulan käräjäoikeuteen kuuluvat Keski-Uudenmaan kunnat toimivat tiiviissä yhteistyössä muiden Helsingin seudun kuntien kanssa. Kunnat ovat osa Helsingin talousaluetta ja Tuusulan käräjäoikeus kuuluu myös maantieteellisesti luontevimmin Helsingin hovioikeuden tuomiopiiriin. Tuusulan käräjäoikeuden siirto Helsingin hovioikeuden tuomiopiiristä Kouvolan hovioikeuden tuomiopiiriin ei ole maakuntajaon mukainen ja poikkeaa tavoitteesta kehittää Helsingin seutua yhtenä kokonaisuutena. Tuusulan käräjäoikeuden kunnilla ei ole luontaisia yhteyksiä Kouvolan suuntaan, kun taas Helsingin hovioikeuden nykyinen tuomiopiiri muodostaa luonnollisen ja luontevan kokonaisuuden. Hovioikeuspiirijaon pohjana tulee olla tosiasiallinen, maantieteellinen, liikenteellinen ja taloudellinen kokonaisuus. Hovioikeuspiirin muodostamisessa ei saa olla perustana aluepolitiikka tai ko. hovioikeuden organisatorinen tarve. Lähtökohtana on siis oltava kansalaisten eikä organisaation tarpeet../..

10 Kunnanhallitus Khall 92./.. Vaikkakin Kouvolan hovioikeus ilmoittaa olevansa valmis toimittamaan pääkäsittelyn Tuusulan käräjäoikeudessa sieltä saapuvissa pääkäsittelyasioissa, yleiset kulkuyhteydet puoltavat Tuusulan käräjäoikeuden kuulumista Helsingin hovioikeuden tuomiopiiriin. Lähtökohtana oikeuspalvelujen saatavuudelle on, että tuomioistuimeen pääsee vaivattomasta julkisella kulkuneuvolla. Välimatkat Tuusulan käräjäoikeuteen kuuluvilta paikkakunnilta Helsinkiin ovat lyhyet ja liikenneyhteydet hyvät, kun taas junamatka Järvenpäästä Kouvolaan kestää lähes kaksi tuntia ja edellyttää ainakin yhtä junanvaihtoa. Kouvolan hovioikeus on perustellut esitystään mm. saavutettavilla säästöillä, mutta tosiasiassa ko. hovioikeuden asiakasmäärän lisääminen johtaisi todennäköisesti siihen, että oikeudenkäynneistä aiheutuvat kokonaiskustannukset lisääntyisivät. Väestö, elinkeinoelämä ja yritykset sijoittuvat tulevaisuudessakin enenevässä määrin eteläisen Suomen kasvukeskuksiin, mistä johtuen Helsingin hovioikeuspiirin tuomioistuimissa asiamäärät jossain määrin kasvavat ja edellyttävät myös erityisosaamista. Mikäli Helsingin hovioikeus ruuhkautuu, on tarkoituksenmukaisempaa lisätä sen henkilökuntaa kuin siirtää tuomiopiirirajoja keinotekoisesti. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh Hyväksyttiin yksimielisesti. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.

11 Kunnanhallitus EDUSTAJAN NIMEÄMINEN KUNTA-ASUNNOT OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Khall 93 Kunta-asunnot Oy on toimittanut ennakkotiedon, jonka mukaan Kuntaasunnot Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina klo Kuntatalolla, K-kerroksen saunaosaston kokoustilassa, Toinen linja 14, Helsinki. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajan pidettävään Kuntaasunnot Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh Kunnan edustajaksi Kunta-asunnot Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen nimettiin kamreeri Timo Kaikkonen.

12 Kunnanhallitus KUNNANVALTUUSTON PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Khall 94 Kunnanhallitukselle esitellään kunnanvaltuuston pidetystä kokouksesta laadittu pöytäkirja. Kunnanjohtajan ehdotus: 22 Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma Otteet: hallintokunnat, KUUMA-kunnat 23 Kotojärven kartanon loma-alueen maankäyttösopimus Otteet: Kiinteistö Oy Kotojärven Honka, Kiinteistö Oy Kotojärven Kartano, aluearkkitehti, tekninen toimisto 24 Kotojärven kartano, asemakaavan muutos, kortteli 204 Otteet: Björn Fredriksson, rakennus- ja ympäristölautakunta, Uudenmaan ympäristökeskus Valtuuston päätökset eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, eivätkä ole muutoinkaan lakien tai asetusten vastaisia, joten valtuuston päätökset hyväksytään täytäntöönpantaviksi. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh Hyväksyttiin yksimielisesti.

13 Kunnanhallitus HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2009 Khall 95 Kunnallinen työmarkkinalaitos on antanut kunta-alan henkilöstöraporttisuosituksen vuoden 2003 joulukuussa. Vuodelta 2009 laadittu raportti on kunnan 7. henkilöstöraportti. Henkilöstöraportin tehtävänä on antaa tietoa henkilöstön kehittämisen perustaksi ja päätöksenteon tueksi. Henkilöstöraportti toimii perustana keskustelulle, jota luottamushenkilöt, kunnan johto ja henkilöstö käyvät. Vuodelta 2009 laadittu henkilöstöraportti lähetetään esityslistan mukana. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy laaditun henkilöstöraportin vuodelta 2009 ja toimittaa sen edelleen tiedoksi tarkastuslautakunnalle sekä valtuutetuille samassa yhteydessä kun valtuusto käsittelee vuoden 2009 tilinpäätöstä. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh Hyväksyttiin yksimielisesti.

14 Kunnanhallitus SELVITYS PORNAISTEN KUNNAN KIINTEISTÖNHOITO-, RUOKA- JA SIIVOUS- PALVELUISTA SEKÄ SELVITYSTÄ KOSKEVAT JATKOTOIMENPITEET Khall 96 Kunnanhallitus päätti ISS:n tekemään tarjoukseen perustuen, että Pornaisten kunta osallistuu siivous- ja ruokapalveluiden sekä kiinteistönhoidon palveluiden osalta tehtävään selvitykseen. Vastaava selvitys tehtiin myös Mäntsälän kunnassa. Selvityksen tuloksia esiteltiin kunnanhallituksen kokouksessa Selvityksen mukaan Pornaisten kunnalla olisi mahdollisuus saada merkittäviä kustannussäästöjä ulkoistamalla palvelut kilpailutuksen kautta ns. monipalvelumallilla. Vaihtoehtoisena toteutustapana on esitetty yhteisyrityksen perustaminen. Molemmissa tapauksissa ulkoistus olisi mahdollista tehdä liikkeenluovutuksella, jolloin kunnan ao. henkilöstö, n. 25 työntekijää siirtyisi uuden työnantajan palvelukseen. Suurin säästöpotentiaali esitetään saavutettavaksi yhteisenä toteutuksena Mäntsälän kunnan kanssa siten, että toteutuksesta solmitaan pitkäaikainen järjestämissopimus. Selvityksen johtopäätöksiä koskeva osa on kopioitu esityslistan mukaan ilman liitenumeroa. Selvityksen tuloksista ja mahdollisista jatkotoimista on neuvoteltu Mäntsälän kunnan kanssa ja niitä on käsitelty samana päivänä pidetyssä yhteistyötoimikunnan kokouksessa. Mäntsälän kunnan kanssa on sovittu, että molempien kuntien kunnanhallitukset käsittelevät asiaa keskusteluasiana, ja päätökset tehdään pidettävissä kokouksissa. Molemmilla kunnilla on mahdollisuus tehdä asiassa toisistaan riippumattomat kilpailuttamista koskevat päätökset, mutta yksinään Pornaisten kunta on liian pieni siihen, että ulkoistamisessa voitaisiin soveltaa yhteisyritysmallia. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus käy asiasta evästyskeskustelun. Päätös asiassa tehdään kunnanhallituksen seuraavassa kokouksessa Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh Hyväksyttiin yksimielisesti.

15 Kunnanhallitus LAUSUNTO KESKI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOKSEN TOIMINNALLISISTA JA TALOUDELLISISTA TAVOITTEISTA VUODELLE 2011 Khall 97, liite 14 Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen uudelleen perustamisen yhteydessä tehtiin myös muutoksia kuntien yhteistoimintasopimukseen. Sen kohdassa 12. talouden hoito määritellään, että Vantaan kaupungin valtuusto asettaa ja hyväksyy Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet pelastuslaitoksen johtokunnan esityksestä kuultuaan sopijakuntia kirjallisesti kunkin kalenterivuoden toukokuun loppuun mennessä. Pelastuslaitoksen johtokunta hyväksyy talousarvion ja -suunnitelman sekä talousarvion käyttösuunnitelman. Johtokunnan päätökseen talousarvion ja -käyttösuunnitelman hyväksymisestä ei Vantaan kaupunginhallituksella ole otto-oikeutta. Vantaan kaupungin taloussäännössä on määritelty sitoviksi eriksi kunkin liikelaitoksen rahoitusvaikutukset kunnan talouteen. Pelastuslaitoksen sitovia eriä Vantaan talousarviossa ovat olleet liike yli-/alijäämä ja investoinnit. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokunta on päättänyt lähettää esityksen pelastuslaitoksen toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista vuodelle 2011 alueen kuntiin lausunnolle. Liitteenä nro 14 on esitetty Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen lausuntopyyntö , asiaa koskeva johtokunnan päätös sekä esitys toiminnallisiksi ja taloudellisiksi tavoitteiksi vuodelle Kunnanjohtajan ehdotus: Pornaisten kunnanhallitus päättää antaa Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista vuodelle 2011 seuraavan lausunnon: Tavoitteet on johdettu Vantaan kaupungin strategiasta, palvelutasopäätöksestä ja pelastustoimen strategiasta sekä säädöksistä varsin tehokkaasti ja oleelliseen keskittyen. Hyvää on myös se, että kullekin tavoitteelle on määritelty toimenpiteet, vastuuhenkilö, resurssitarve, arviointikriteerit ja toteutumisen seuranta. Lupaus ensihoidon suuronnettomuussuunnitelmasta sekä kuntien avustamisesta valmiussuunnitelmien laadinnassa ja normaaliajan häiriötilanteisiin varautumisessa, ansaitsevat erityiskiitoksen../..

16 Kunnanhallitus Khall 97./.. Tavoitteet on kuitenkin asetettu erityisesti pelastustoiminnan palvelutason osalta niin korkealle tasolle, että se tietäisi 30 henkilön lisäystä henkilöstömäärään ja -kuluihin. Tässä taloudellisessa tilanteessa tätä ei voida pitää hyväksyttävänä. Tavoitteita tulee tältä osin tarkistaa siten, että voidaan selviytyä nykyisellä 440 henkilön miehityksellä. Liiketoiminnan tulostavoitteeksi on asetettu 0. Toimenpiteissä on todettu, että tähän päästään laskuttamalla kunnilta ylimenevät kustannukset. Tämä ei ole hyvää tavoitteiden asettamista, koska se ei kannusta pelastuslaitosta taloudelliseen ja tuottavaan toimintaan. Tämän toimenpiteen hyväksyminen merkitsisi sopijakunnilta avointa valtakirjaa pelastuslaitokselle. Investointitason, euroa, asettaminen sitovaksi tavoitteeksi vaikuttaa suhdanne ja taloudelliset realiteetit huomioiden kohtuuttomalta. Investointien osalta tavoitteeksi tulisi pikemminkin asettaa niiden mahdollisimman suuri karsiminen kuin koko määrärahan kuluttaminen. Samalla kunnanhallitus korostaa, ettei voimassa oleva Keski- Uudenmaan alueen pelastustoimen muutettu ja voimaan tullut yhteistoimintasopimus mahdollista vuoden 2011 tulostavoitteissa esitettyä uutta kuntien lisälaskutusmenettelyä. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh Hyväksyttiin yksimielisesti.

17 Kunnanhallitus SELITYS KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE KOSKIEN ETELÄISTEN KYLIEN OSAYLEISKAAVAN HYVÄKSYMISPÄÄTÖKSESTÄ TEHTYÄ VALITUSTA Khall 98 Korkein hallinto-oikeus pyytää päivätyllä kirjeellään Pornaisten kunnalta selitystä koskien Olli Lahden valitusta Dnro 1087/1/10. Kunnan selitys liitteineen pyydetään antamaan mennessä. Valituksen on jättänyt Olli Lahti kiinteistön Jussila (RN:o ) omistajana. Valitus koskee Helsingin hallinto-oikeuden antamaa päätöstä nro 10/0108/5, Dnro 00066/09/4102 ja 00137/09/4102 (Pornaisten kunnanvaltuuston Eteläisten kylien osayleiskaavaa koskeva hyväksymispäätös). Valituksessa vaaditaan, että Eteläisten kylien osayleiskaavasta poistetaan kiinteistölle Jussila RN:o merkitty seudullinen siirtovesihuoltolinja ja lisäksi kunta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut. Lisäksi valituksen tehnyt pyytää ottamaan huomioon aiemmin esitetyt vaatimukset ja perustelut Helsingin hallinto-oikeudelle sekä tehtyyn viranhaltijapäätökseen kohdistettu purkuhakemus Valitusta on perusteltu seuraavasti: - Kyseessä ei ole luokitukseltaan vain määrättyä yhdyskuntaa tai tiettyjä kiinteistöjä palveleva siirtopaineviemäri- ja vesihuoltolinja vaan seudullisen verkoston runko; tällöin sijoittamisesta ei ole voitu päättää MRL 161 :n nojalla, vaan olisi pitänyt soveltaa vesilain säännöksiä. Näin osayleiskaava on ratkaissut seudullisen siirtovesihuoltolinjan sijoittamisen kiinteistölle. - MRL:n 39 :n nojalla yleiskaava ei saa aiheuttaa maanomistajalle kohtuutonta haittaa - Osayleiskaavan valmistelu on ollut virheellistä, sillä olemassa olevaa sähkölinjaa ei voida jättää ottamatta huomioon osayleiskaavan valmistelussa ja kokonaisharkinnassa. Mikäli siirtovesihuoltolinjaa ei poisteta, voidaan se valituksen tehneen mukaan myös siirtää n. 10 m lähemmäksi sähkölinjaa, jolloin rasitteiden yhteishaittavaikutus jää pienemmäksi../..

18 Kunnanhallitus Khall 98./.. Lopuksi valituksen tehnyt toteaa, että seudullisen siirtovesihuoltolinjan rasitteen perustaminen kiinteistöllä Jussila RN:o ei ole saanut lainvoimaa vaan on parhaillaan muutoksenhaulla maaoikeudessa; näin rasitteen perustamisen tai perustamatta jäämisen näkökulmasta osayleiskaavan oletukset kiinteistöllä ovat olleet ennenaikaisia. Pornaisten kunnan selitys Korkein hallinto-oikeus pyytää kunnan selitystä Olli Lahden tekemän valituksen johdosta. Kunnan hallintosäännön 25 :n 16 kohdan mukaan selityksen antaa kunnanhallitus, mikäli selityksessä esitetään valituksen tai valitusten hylkäämistä. Olli Lahden tekemä valitus päätöksestä sijoittaa yhdyskuntateknisiä johtoja omistamalleen kiinteistölle Jussila RN:o 24:183 on käsitelty ja päätös Korkeimmasta hallinto-oikeudesta on annettu : Korkein hallinto-oikeus on hylännyt valituksen. Ei ole olemassa mitään perusteluita sille, ettei vesihuoltolinjan sijoittamisesta olisi voitu päättää MRL 161 :n nojalla. Olli Lahden tekemä valitus koskien siirtovesihuoltolinjan merkintää Jussilan kiinteistöllä Eteläisten kylien osayleiskaavassa on käsitelty Helsingin hallinto-oikeudessa ja päätös on annettu : Helsingin hallinto-oikeus on hylännyt valituksen. Olli Lahden tekemä valitus koskien lunastustoimitusta Pornainen-Kerava siirtovesijohdon ja laitteiden sijoittamiseksi on käsitelty maaoikeudessa: Maaoikeus on hylännyt valituksen muilta kuin haitan- ja vahingonkorvauksen osalta. Maaoikeus on katsonut, että tilan arvo alenee putkiston rakentamisesta johtuen maaoikeuden harkitseman euron verran. Maaoikeuden tuomio oli, että Pornaisten kunta velvoitettiin suorittamaan Jussilan tilan 24:183 omistajalle Olli Lahdelle haitanja vahingonkorvauksena euroa. Pornaisten kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt tyytyä maaoikeuden ratkaisuun. Ko. Jussila-niminen kiinteistö sijoittuu Eteläisten kylien osayleiskaavaalueelle: 4169 m 2 :n suuruinen rakennettu kiinteistö Mustijoen varrella. Osayleiskaavassa on ko. kiinteistön kohdalla todettu rakennettu siirtovesihuoltolinja sekä osoitettu kiinteistöllä nykyisen lomarakennuksen kohta olemassa olevan rakennuspaikan symbolilla; aluealuevarausmerkintä on loma-asuntojen alue (RA). Mustijoen varsi on lisäksi laajalti maakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta../..

19 Kunnanhallitus Khall 98./.. Vesihuoltolinja on alueelle suunniteltu ja rakennettu nykytilanne (maasto, laitteet, kasvillisuus ja rakennuskanta) huomioon ottaen. Vesihuoltolinjan siirtäminen kiinteistön alueella toiseen paikkaan ei ole missään muodossa perusteltua eikä mahdollistakaan puuttumatta samalla naapurikiinteistöjen oikeuteen ja asemaan. Jussilan kiinteistön kehittämisessä lähtökohtana on olemassa oleva lomarakennus ja sen sijainti; hakija ei voi rakentaa toista lomarakennusta kiinteistölleen. Vesihuoltolinjan rakentamisesta syntynyt rasite ei aiheuta kohtuutonta haittaa tilan rakentamiselle: rasitealue on kapea ja käsittää ainoastaan pienen osan tilan alueesta. Osayleiskaavan mukaiseen rakentamisen määrään ei vesihuoltolinjan rakentamisella ole ollut vaikutusta. Esityslistan mukana ilman liitenumeroa lähetetään tiedoksi kopio valituskirjelmästä. Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa seuraavan lausunnon: - edellä esitettyyn perustelutekstiin pohjautuen Pornaisten kunta toteaa lausuntonaan, että kiinteistöllä Jussila RN:o 24:183 suoritettu lunastustoimitus ja rasitteen perustaminen vesihuoltolinjalle on käsitelty ja asiasta on tehty päätös - vesihuoltolinja on rakennettu ja linjaus on merkitty Eteläisten kylien osayleiskaavaan linjan rakentumisen jälkeen - vesihuoltolinja ei nykyisessä paikassaan aiheuta kohtuutonta haittaa maanomistajalle eikä rakennetun linjan siirtäminen ole perusteltua - kunnanhallitus esittää, että valitus hylätään. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh Hyväksyttiin yksimielisesti.

20 Kunnanhallitus MIKLA-JERKKER PENNASELLE JA KATI LAAKSOLLE MYYTYÄ OMAKOTITONTTIA KOSKEVAN KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN Khall 99, liite 15 Pornaisten kunta on päivätyllä kauppakirjalla myynyt Mikla- Jerkker Pennaselle ja Kati Laaksolle asuntotarkoitukseen Laukkosken kylässä sijaitsevan n m 2 suuruisen määräalan tilasta Taka- Tommola RN:o 1:49 ( ). Kaupan kohteena oleva määräala on asemakaavan mukaista erillispientalojen korttelialuetta (AO) ja muodostaa asemakaavan korttelin 220 tontin nro 12. Tontin rakennusoikeuden määrittelevä tehokkuus e=0,12. Pornaisten valtuusto on päättänyt kauppahinnaksi euroa. Siitä on aikaisemmin maksettu euron suuruinen varausmaksu, joka hyvitetään lopullisesta kauppahinnasta. Hallintosäännön 25 2 kohdan mukaan kunnanhallitus ratkaisee asiat, jotka koskevat rakennustonttien myymistä noudattaen valtuuston antamia hintoja ja yleisperusteita. Kopio kauppakirjasta on esityslistan liitteenä nro 15. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Pornaisten kunnan sekä Mikla- Jerkker Pennasen ja Kati Laakson välillä allekirjoitetun kauppakirjan liitteen nro 15 mukaisesti. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh Hyväksyttiin yksimielisesti. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.3.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja PORNAISTEN KUNTA Leirikeskustoimikunta KOKOUSAIKA Tiistai 20.11.2012 kello 18.00-18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnantoimisto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 28.3.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 1.4.2014 klo 18.00 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 26 Kokouksen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

205 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 205 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

205 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 205 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 13/2015 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 13.8.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 17.8.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = )

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 30.4.2014. 31 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tekninen lautakunta 30.4.2014. 31 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 5/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 30.4.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 6.5.2014 klo 17.35 19.15 KOKOUSPAIKKA Parkkojan koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 31 Kokouksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Kunnanhallitus 12.3.2014. 79 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus 12.3.2014. 79 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 5/2014 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 12.3.2014 KOKOUSAIKA Maanantai 17.3.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = 9)

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

15 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 15 * 17 Revontien kevyenliikenteenväylä ja Paalantien suojatiejärjestelyt

15 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 15 * 17 Revontien kevyenliikenteenväylä ja Paalantien suojatiejärjestelyt PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2011 Päivämäärä Tekninen lautakunta 30.3.2011 KOKOUSAIKA Tiistai 5.4.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 15 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

14 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 12 15-16 Talousarvion 2011 menojen ja tulojen alitukset sekä ylitykset

14 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 12 15-16 Talousarvion 2011 menojen ja tulojen alitukset sekä ylitykset PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2012 Päivämäärä Tekninen lautakunta 8.3.2012 KOKOUSAIKA Tiistai 13.3.2012 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 4/2006. Kunnanvaltuuston istuntosali. 41 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 4/2006. Kunnanvaltuuston istuntosali. 41 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 4/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 29.5.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 41 80 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Sivistyslautakunta. 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 3/2010 Sivistyslautakunta KOKOUSAIKA Keskiviikko 24.3.2010 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA Laukkosken koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

122 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 98 46 123 Opetussuunnitelman muutos / Käyttäytymisen arviointi

122 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 98 46 123 Opetussuunnitelman muutos / Käyttäytymisen arviointi PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7 / 2009 Sivistyslautakunta KOKOUSAIKA Torstai 26.11.2009 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus. Tallink City hotelli, Tallinna. 411 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. Tallink City hotelli, Tallinna. 411 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 20/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Perjantai 9.10.2009 klo 11.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Tallink City hotelli, Tallinna 411 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 22.11.2006. 76 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 62 79 Kiinteistöjohtamisen alueelliset yhteistyömuodot

Tekninen lautakunta 22.11.2006. 76 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 62 79 Kiinteistöjohtamisen alueelliset yhteistyömuodot PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2006 Päivämäärä Tekninen lautakunta 22.11.2006 KOKOUSAIKA Tiistai 28.11.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 76 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 49 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 49 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 3/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 1.3.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 49 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 3/2009. Kunnanvaltuusto. 39 59 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 3/2009. Kunnanvaltuusto. 39 59 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 3/2009 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 18.3.2009 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 39 59 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

379 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

379 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 15/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 5.9.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 379 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 3.9.2014. 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 33 44 Kaukolämmön kulutusmaksun tarkistaminen

Tekninen lautakunta 3.9.2014. 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 33 44 Kaukolämmön kulutusmaksun tarkistaminen PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 3.9.2014 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.9.2014 klo 17.00 - KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 43 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2008 44 KOKOUSAIKA Torstai 18.12.2008 klo 18-18.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 549 Nro 17 Kokoustiedot Aika: Maanantai 10.11.2014, valtuuston kokouksen jälkeen, klo 18.45 19.15. Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 286 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 7.10.2013 klo 18.30 22.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika 14.08.2012 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SUOMENKIELEN KOULUJA- OSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA määrä Nro 1/2012 1/1 Kokousaika Torstaina, klo 18.00-18.28 Kokouspaikka Ravintola Marina s Etelä Teerijärventie 10 Jäsenet: Varajäsenet: Saajoranta, Pekka Forsander,

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 3/2015 21 29

Tekninen lautakunta 3/2015 21 29 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 3/2015 21 29 Aika Keskiviikko 22.04.2015 klo 18.00 19.00 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Harju Tero puheenjohtaja Söderbacka Sari varapuheenjohtaja Järvenpää

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2008. Perusturvalautakunta 2.9.2008. 144 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2008. Perusturvalautakunta 2.9.2008. 144 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 2.9.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 7.10.2008 klo 18.00 21,30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 144 Kokouksen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 460 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 460 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 20/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.11.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 460 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

264 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 126 265 Muut asiat / JUKOn pääluottamusmiehen vaihtuminen

264 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 126 265 Muut asiat / JUKOn pääluottamusmiehen vaihtuminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 11/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 19.5.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 264 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Vammaisneuvosto 04.05.2015 AIKA 17:00-19:05 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 11 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 Kokousaika 17.03.2008 klo 18.00 19.48 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 8/2014 Ympäristölautakunta Sivu 148. Tiistai 16.12.2014 klo 18.30 19.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen huone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 8/2014 Ympäristölautakunta Sivu 148. Tiistai 16.12.2014 klo 18.30 19.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen huone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 8/2014 Ympäristölautakunta Sivu 148 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 16.12.2014 klo 18.30 19.00 Isonkyrön

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. UTSJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 1/15.5.20089 1 Kokousaika 15.5.2009 klo 9-14 Kokouspaikka Läsnä Kunnanvirasto, Utsjoki Pertti Kujala, pj Säde Guttorm, vpj Raimo-Esa Guttorm, j Seppo

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 6/2013. KOKOUSAIKA Keskiviikko 07.08.2013 klo 18.00-19.14 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT. Caissaniemi, Tammela LIITE

Sivistyslautakunta 6/2013. KOKOUSAIKA Keskiviikko 07.08.2013 klo 18.00-19.14 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT. Caissaniemi, Tammela LIITE YPÄJÄN KUNTA Sivistyslautakunta ASIALISTA 6/2013 KOKOUSAIKA Keskiviikko 07.08.2013 klo 18.00-19.14 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Caissaniemi, Tammela LIITE 39 Koulutyön arviointi lv. 2012-2013 40 Opettajat

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 266 Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 Kokousaika 14.12.2010 klo 19.00 19.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35 Lupa- ja toimitusjaosto Aika Paikka 28.05.2015 klo 18:00-18:30 Kunnanhallituksen kokoushuonen Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Rakennuslautakunta Kokousaika 29.06.2015 klo 18:00-19:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2012 1 Tekninen lautakunta Aika 13.07.2012 klo 10:00-11:02 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 74 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

116 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 116 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

116 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 116 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 8/2015 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 16.4.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 20.4.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = 116

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 22.10.2014 klo 16.00 21.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Vanhusneuvosto Aika Paikka 24.11.2015 klo 10:00-12:00 Toimintakeskus Suvanto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 8.4.2013 kello 9.00 10.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Ympäristö- ja tekninen lautakunta 90 24.06.2015. Vapautushakemus viemäriverkkoon liittymisestä

Ympäristö- ja tekninen lautakunta 90 24.06.2015. Vapautushakemus viemäriverkkoon liittymisestä Ympäristö- ja tekninen lautakunta 90 24.06.2015 Vapautushakemus viemäriverkkoon liittymisestä YMPTEKLT 90 118/11 01 05/2015 Ympäristötarkastaja Jaakko Kemppainen on 28.5.2015 päivätyllä hakemuksella hakenut

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kokousaika 8.10.2013 klo 18.00 21.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 6/2015 Ympäristölautakunta. Torstai 5.11.2015 klo 18.30 19.40 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 6/2015 Ympäristölautakunta. Torstai 5.11.2015 klo 18.30 19.40 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 6/2015 Ympäristölautakunta Sivu 75 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Torstai 5.11.2015 klo 18.30 19.40 Isonkyrön

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski. Simo Saastamoinen, Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski. Simo Saastamoinen, Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2010 29 KOKOUSAIKA Keskiviikko 3.11.2010 klo 12-12.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 67

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 67 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 67 Tekninen lautakunta Nro 8/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 3.12.2015 klo 17-18.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot