Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan"

Transkriptio

1 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 146 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Parkkojan koulun lämmitys Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan 92 * 152 Lausunnon antaminen Tuusulan käräjäoikeuden siirtämisestä Kouvolan hovioikeuden tuomiopiiriin Edustajan nimeäminen Kunta-asunnot Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Kunnanvaltuuston pidetyn kokouksen päätösten täytäntöönpano 95 * 157 Henkilöstöraportti vuodelta * 158 Selvitys Pornaisten kunnan kiinteistönhoito-, ruoka- ja siivouspalveluista sekä selvitystä koskevat jatkotoimenpiteet Lausunto Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista vuodelle * 161 Selitys Korkeimmalle hallinto-oikeudelle koskien Eteläisten kylien osayleiskaavan hyväksymispäätöksestä tehtyä valitusta Mikla-Jerkker Pennaselle ja Kati Laaksolle myytyä omakotitonttia koskevan kauppakirjan hyväksyminen 100 * 165 Lausunnon antaminen vesihuoltolaitoksen vesi- ja viemäri-verkostoon liittämisen vapautushakemuksista Ilmoitusasiat Pienjäteaseman lupamenettelyn käynnistäminen Pornaisten Portin alueella Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

2 PORNAISTEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto Kuisma Risto Janhunen Sari Putus Jaana Rantala Markku Runolinna Liljan-Kukka Sillanpää Jaakko Tanner Tuula Palmgren Vesa Peltola Esko KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7/2010 puheenjohtaja poissa Sivu 146 poissa Liljan-Kukka Runolinnan varajäsen Tuula Tannerin varajäsen Yrtti Seppo Mattila Kaj Kalsola Matti Haukkasalo Hannu Kaikkonen Timo Pietilä Jukka, 90 ja 102 kunnanvaltuuston pj kunnanvaltuuston I vpj kunnanvaltuuston II vpj kunnanjohtaja, esittelijä kamreeri, pöytäkirjanpitäjä rakennuspäällikkö LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA (tarkastuspaikka ja aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Pöytäkirja tarkastetaan Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaakko Sillanpää ja Sari Janhunen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Risto Kuisma Pöytäkirjanpitäjä Timo Kaikkonen PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTOIMITUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Pornainen Allekirjoitukset Jaakko Sillanpää Sari Janhunen PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Pornainen Virka-asema Kamreeri Timo Kaikkonen Kokouksen alussa tutustuttiin Linnunlaulun asuntoalueeseen ja Portin yritysalueeseen.

3 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta PARKKOJAN KOULUN LÄMMITYS Tekla 9 Koulun ensimmäinen vaihe on rakennettu 1927 ja keittolarakennus 1950, laajennuksia on tehty vuosina 1995 ja 2003, joiden jälkeen lämmitettävä tilavuus kokonaisuudessaan on m3. Tarvittava lämpöteho on noin 300 kw. Vuoden 1995 laajennuksen yhteydessä siirryttiin sähkölämmityksestä hakelämmitykseen. Vuoden 2003 laajennuksen yhteydessä lisälämmönlähteeksi valittiin öljy hakelämmityksen rinnalle. Hakelämmityksen on hoitanut tämän noin 15 vuoden jakson lähialueen maatalousyrittäjistä koostunut ns. lämpöyrittäjät. Hakkeeseen siirtyminen v on ollut perusteltu ratkaisu, mutta viimeaikoina on lämmöntuottajilla ollut vaikeuksia tuottaa tarvittavaa lämpömäärää. Vaikeudet ovat lähinnä johtuneet siitä, että vuosittainen hakemäärän tarve ylittää yrittäjien omasta metsästä saatavan raaka-aineen määrän ja toimijoiden määräkin on pienentynyt. Nykykäytännössä on tapahtunut sellaisia muutoksia, että on aiheellista miettiä ja kehittää koulun lämmitystä edelleen. Öljylämmitys on toimiva ja riittävä, mutta sen hintakehitys ja päästöt puoltavat muunlaisen/vaihtoehtoisen lämmönlähteen käyttöä. Maalämpöpumppujen ensimmäinen buumi oli toisen öljykriisin jälkeen, mutta innostus kuihtui kehittymättömiin teknisiin ratkaisuihin ja käytössä nopeasti kuluviin laitteisiin. Maalämpöjärjestelmiä onkin kehitetty viime vuosina niin, että hallitsevaksi lämmön lähteeksi suurissa kiinteistöissä ovat tulleet syvät porakaivot, joista saadaan sekä lämpöä että jäähdytystä. Eräänä rajoituksena maalämmön käytölle on lämpöpumpusta saatava korkein lämpötila, joka lienee noin +50 C C. Parkkojan koulussa patteriverkon menoveden lämpötilan on oltava +80 C, kun ulkona on -25 C. Lämpimän käyttöveden lämpötilan on oltava + 58 C terveyssyistä. Nämä lukemat merkitsevät sitä, että lämpötilaa on nostettava oikeaksi. Suurehkoissa pientaloissa se tapahtuu sähköllä, mutta esim. Parkkojan koululla öljyllä tai hakkeella (varauksin). Sähkö on teknisesti paras vaihtoehto, mutta myös kallein. Optimaalisin lämmönjakojärjestelmä maalämmitettyihin rakennuksiin on lattialämmitys. Parkkojan koululle voidaan ajatella kahta lämmityksen päävaihtoehtoa tutkittavaksi, joko maalämpöpumppulämmitystä tai pellettilämmitystä../..

4 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekla 9./.. Molemmat em. vaihtoehdot voidaan ulkoistaa, eli hankkia siten, että kunta ostaa koululle lämpöenergiaa, mutta ei käytä itse järjestelmää. Maalämpöpumpun tekniikka on kuitenkin vielä nuorta ja niin monipuolista, ettei kunnan voisi helposti ajatella ottavan koko laitteistoa hoitaakseen. Pellettilämmitys on jalostuneempi muoto hakelämmityksestä, ja sen voisi kuntakin hoitaa. Markkinoilla on myös pellettilämpöä myyviä energian toimittajia, jotka investoivat, rakentavat ja myyvät lämpöenergiaa asiakkaalleen lämpökeskuksen seinälinjalla. Sopimuskauden ei kuitenkaan tulisi olla pitempi kuin 10 vuotta. Eri vaihtoehtojen teknis-taloudellisten seikkojen selvittämiseksi tulisi pyytää seuraavat tarjoukset: Maalämpöpumppulämmitys, ulkopuolisen toimijan investoinnit, rakentaminen, energian tuotanto ja toimitus Pellettilämpökeskus, ulkopuolisen toimijan investoinnit, rakentaminen, energian tuotanto ja toimitus Pellettilämpökeskus, kunnan investoinnit, rakentaminen, kunnan hoitama energian tuotanto ja toimitus. Rakennuspäällikön ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että käynnistetään hankintamenettely Parkkojan koulun lämmitysvaihtoehtojen ratkaisemiseksi em. vaihtoehtojen pohjalta. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja rakennuspäällikkö Jukka Pietilä, puh. (019) tai Teknisen lautakunnan päätös: Hyväksyttiin. Tekla 22 Lämmön hankintavaihtoehdoista laadittiin kokouskutsun mukana oleva budjettihintakyselyä varten laadittu hankekuvaus aikatauluineen../..

5 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekla 22./.. Parkkojan koulun lämmityksen saneerauksesta lähetettiin sähköpostitse 29 kpl kyselyitä, joista 10 meni lämpöpumppujen valmistajille / edustajille ja 19 pellettilämpökeskuksen valmistajille / edustajille. Lämpöpumppuvaihtoehtoon saatiin 5 vastausta ja pellettivaihtoehtoon 7 vastausta. Lämpöpumppuvaihtoehdossa lämpöenergiaa halusi myydä kaksi yritystä ja kolme laitteita asennuksineen. Yksi vastaaja halusi kunnan investoivan laitteet, mutta tarjoutui käyttämään laitteita / myymään lämpöä. Pellettivaihtoehdosssa ainoastaan kaksi halusi myydä lämpöä ja viisi laitteita asennuksineen. Kaikissa vaihtoehdoissa oli avaimet-käteen periaate laitteiden osalta, mutta osa rakennusteknisistä töistä jätettiin tilaajan vastuulle. Koska kyse oli budjettikyselystä, ei toimituksien sisältöä esitetty täysin tarkasti, mutta kuitenkin riittävästi jatkotoimenpiteitä ajatellen. Kaikki saadut budjettiehdotukset eivät kuitenkaan olleet lopullisia / kattavia, joten kumpaakaan vaihtoehtoa ei voisi sulkea pois varsinaisesta tarjouskyselystä. Taloudelliset luvut ovat suuntaa antavia ja koskevat tässä vaiheessa asian valmistelua, eivätkä ole julkisia. Rakennuspäällikön ehdotus: Tekninen lautakunta päättää pyytää lämpöpumppu- ja pellettivaihtoehdoista yksilöidyt tarjoukset. Lautakunta esittää asian menettelytavan kunnanhallituksen hyväksyttäväksi ja mikäli hankinnassa päädytään pelkästään energian ostoon ilman kunnan investointia, niin hankintapäätöksen tekee tekninen lautakunta ja muussa tapauksessa kunnanhallitus. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja rakennuspäällikkö Jukka Pietilä, puh. (019) tai Teknisen lautakunnan päätös: Hyväksyttiin. Khall 66 Budjettihintakyselyä varten laadittu hankekuvaus lähetetään esityslistan mukana ilman liitenumeroa../..

6 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Khall 66./.. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle lisäselvitysten saamista varten. Khall 90 Rakennuspäällikkö Jukka Pietilä esitteli asiaa kokouksessa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh Kunnanhallitus päätti, ettei investointia tässä vaiheessa tehdä, vaan selvitetään nykyisen hakkeella toimivan lämmityksen jatkamismahdollisuuksia. Jos haketoimituksia lämmitystä varten ei saada toimimaan, jatketaan toistaiseksi lämmittämistä öljyllä.

7 Kunnanhallitus KUTSU UUDENMAAN VESIENHOIDON YHTEISTYÖRYHMÄN TOIMINTAAN Khall 91 Uudenmaan ELY-keskus perustaa vesienhoidon suunnittelua varten yhteistyöryhmän, johon kutustaan enintään 20 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Yhteistyöryhmän toimikausi on Jäseniksi toivotaan esityksiä Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman toimeenpanon kannalta keskeisiä sektoreita edustavilta tahoilta. Kuntien edustajissa toivotaan olevan kaavoituksen, ympäristönsuojelun, vesihuollon ja maatalouden asiantuntemusta. Lisäksi toivotaan mahdollisuuksien mukaan samaa intressiä edustavien tahojen yhteisiä ehdokkaita. ELY-keskus on pyytänyt kirjeessään mainittuja tahoja tekemään ehdotuksensa yhteistyöryhmän jäseniksi, varajäseniksi ja asiantuntijoiksi yhteystietoineen mennessä. KUUMA-kunnista ja kuntaryhmä Nelosista ehdotuksia on pyydetty Järvenpäältä, Keravalta, Mäntsälästä, Pornaisista, Tuusulasta, Hyvinkäältä, Vihdistä ja Sipoosta. Lisäksi ehdotusta on pyydetty mm. Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymältä ja Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymältä. Aiemmassa ryhmässä jäseniä ovat olleet KUUMA-kunnista Ilkka Ojansivu Nurmijärveltä ja Risto Mansikkamäki Tuusulasta on ollut hänen henkilökohtainen varajäsenensä. Ulla-Maija Upola Pornaisista on edustanut Askolaa, Pukkilaa ja Pornaista. Tommi Maasilta on ollut Ulla- Maija Upolan henkilökohtainen varajäsen. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus ehdotta, että entiset edustajat jatkavat. KUUMA-komissio on kokouksessaan päättänyt esittää KUUMAkunnille, että ne tekevät esityksen jäsenten, varajäsenten ja mahdollisten asiantuntijajäsenten nimeämisestä vesienhoidon yhteistyöryhmään. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus nimeää vesienhoidon yhteistyöryhmään Ulla-Maija Upolan ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Tommi Maasillan. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh Hyväksyttiin yksimielisesti.

8 Kunnanhallitus LAUSUNNON ANTAMINEN TUUSULAN KÄRÄJÄOIKEUDEN SIIRTÄMISESTÄ KOUVOLAN HOVIOIKEUDEN TUOMIOPIIRIIN Khall 92 Oikeusministeriössä on valmisteltavana Kouvolan hovioikeuden esitys nykyisin Helsingin hovioikeuden tuomiopiiriin kuuluvan Tuusulan käräjäoikeuden siirtämisestä Kouvolan hovioikeuden tuomiopiiriin. Muutos esitetään toteutettavaksi v alusta lukien. Hovioikeuslain 1 :n 2 momentin mukaan hovioikeuksien tuomiopiireistä säädetään valtioneuvoston päätöksellä. Hovioikeuksien tuomiopiiristä annetun, voimaan tulleen valtioneuvoston asetuksen mukaan Helsingin hovioikeuspiiriin kuuluvat Espoon, Helsingin, Itä- Uudenmaan, Tuusulan ja Vantaan käräjäoikeudet. Kouvolan hovioikeuspiiriin kuuluvat Etelä-Karjalan, Hyvinkään, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen käräjäoikeudet. Hyvinkään käräjäoikeus on siirretty Kouvolan hovioikeuspiiriin alkaen. Käräjäoikeuksien tuomiopiiristä annetun valtioneuvoston asetuksen mukaan Tuusulan käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvat Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Pornaisten ja Tuusulan kunnat. Alueiden kehittämislain 37 :n 3 momentin mukaan ennen kuin valtion viranomainen tekee sellaisen valtion paikallis- tai aluehallinnon toimielimiä, niiden toimialueita tai toimipaikkoja taikka kustakin toimipaikasta saatavien palveluja koskevanpäätöksen, joka saattaa heikentää asiakaspalvelujen saatavuutta, taikka tekee valtioneuvostolle aloitteen tällaisen päätöksen tekemiseksi, sen on pyydettävä lausunto kunnalta, jota aisa koskee. Jos asia koskee kahta tai useampaa kuntaa, lausunto on pyydettävä myös maakunnan liitolta. Jos valtion viranomainen aikoo poiketa lausunnosta, sen on neuvoteltava asianomaisen kunnan ja maakunnan liiton kanssa. Oikeusministeriö on pyytänyt Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Pornaisten ja Tuusulan kuntia sekä Uudenmaan liittoa antamaan lausuntonsa Kouvolan hovioikeuden esityksen johdosta. Kouvolan hovioikeus perustelee muutosesitystään mm. sillä, että ratkaisukapasiteetti on nykyistä työmäärää suurempi ja sillä on valmiudet käsitellä Tuusulan käräjäoikeudesta saapuvat valitusasiat nykyisellä henkilökunnalla. Kouvolan hovioikeuteen saapuvien asioiden määrä on v alussa toteutetun käräjäoikeusverkoston uudelleen järjestelyn johdosta laskenut. Kouvolan hovioikeuspiiriin kuuluneita alueita on siirretty./..

9 Kunnanhallitus Khall 92./.. pääosin Helsingin hovioikeuspiiriin ja hovioikeuksien välille on muodostunut epätasapaino. Väestömäärän kasvaessa elinkeinotoiminta keskittyy yhä voimakkaammin pääkaupunkiseudulle, mikä lisää alueen tuomioistuimissa käsiteltävien asioiden määrää. Kouvolan hovioikeuden mukaan sen toimitilat ovat hyvät. Julkiset kulkuyhteydet väestökeskittymistä hovioikeuteen ovat myös hyvät ja etäisyydet kohtuulliset. Kouvolan hovioikeus ilmoittaa olevansa valmis toimittamaan pääkäsittelyn Tuusulan käräjäoikeudessa sieltä saapuvissa pääkäsittelyasioissa. Kouvolan hovioikeus katsoo, että Tuusulan käräjäoikeuden Kouvolan hovioikeuspiiriin siirtämisen seuraukset ovat myönteiset mm. käsittelyaikojen, oikeuden saavutettavuuden ja siinä toteutuvan yhdenvertaisuuden osalta. Sillä, että Tuusulan käräjäoikeuspiiriin kuuluvat kunnat ovat osa Uudenmaan talousaluetta, ei ole merkitystä asioiden hovioikeudessa käsittelyn kannalta. Kouvolan hovioikeuden perustelut esitetylle käräjäoikeuden siirrolle ilmenevät kokonaisuudessaan esityslistan mukana lähetettävästä muistiosta. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää lausuntonaan Tuusulan käräjäoikeuden siirtämisestä Kouvolan hovioikeuden tuomiopiiriin seuraavaa: Tuusulan käräjäoikeuden tulee kuulua Helsingin hovioikeuden tuomiopiiriin. Tuusulan käräjäoikeuteen kuuluvat Keski-Uudenmaan kunnat toimivat tiiviissä yhteistyössä muiden Helsingin seudun kuntien kanssa. Kunnat ovat osa Helsingin talousaluetta ja Tuusulan käräjäoikeus kuuluu myös maantieteellisesti luontevimmin Helsingin hovioikeuden tuomiopiiriin. Tuusulan käräjäoikeuden siirto Helsingin hovioikeuden tuomiopiiristä Kouvolan hovioikeuden tuomiopiiriin ei ole maakuntajaon mukainen ja poikkeaa tavoitteesta kehittää Helsingin seutua yhtenä kokonaisuutena. Tuusulan käräjäoikeuden kunnilla ei ole luontaisia yhteyksiä Kouvolan suuntaan, kun taas Helsingin hovioikeuden nykyinen tuomiopiiri muodostaa luonnollisen ja luontevan kokonaisuuden. Hovioikeuspiirijaon pohjana tulee olla tosiasiallinen, maantieteellinen, liikenteellinen ja taloudellinen kokonaisuus. Hovioikeuspiirin muodostamisessa ei saa olla perustana aluepolitiikka tai ko. hovioikeuden organisatorinen tarve. Lähtökohtana on siis oltava kansalaisten eikä organisaation tarpeet../..

10 Kunnanhallitus Khall 92./.. Vaikkakin Kouvolan hovioikeus ilmoittaa olevansa valmis toimittamaan pääkäsittelyn Tuusulan käräjäoikeudessa sieltä saapuvissa pääkäsittelyasioissa, yleiset kulkuyhteydet puoltavat Tuusulan käräjäoikeuden kuulumista Helsingin hovioikeuden tuomiopiiriin. Lähtökohtana oikeuspalvelujen saatavuudelle on, että tuomioistuimeen pääsee vaivattomasta julkisella kulkuneuvolla. Välimatkat Tuusulan käräjäoikeuteen kuuluvilta paikkakunnilta Helsinkiin ovat lyhyet ja liikenneyhteydet hyvät, kun taas junamatka Järvenpäästä Kouvolaan kestää lähes kaksi tuntia ja edellyttää ainakin yhtä junanvaihtoa. Kouvolan hovioikeus on perustellut esitystään mm. saavutettavilla säästöillä, mutta tosiasiassa ko. hovioikeuden asiakasmäärän lisääminen johtaisi todennäköisesti siihen, että oikeudenkäynneistä aiheutuvat kokonaiskustannukset lisääntyisivät. Väestö, elinkeinoelämä ja yritykset sijoittuvat tulevaisuudessakin enenevässä määrin eteläisen Suomen kasvukeskuksiin, mistä johtuen Helsingin hovioikeuspiirin tuomioistuimissa asiamäärät jossain määrin kasvavat ja edellyttävät myös erityisosaamista. Mikäli Helsingin hovioikeus ruuhkautuu, on tarkoituksenmukaisempaa lisätä sen henkilökuntaa kuin siirtää tuomiopiirirajoja keinotekoisesti. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh Hyväksyttiin yksimielisesti. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.

11 Kunnanhallitus EDUSTAJAN NIMEÄMINEN KUNTA-ASUNNOT OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Khall 93 Kunta-asunnot Oy on toimittanut ennakkotiedon, jonka mukaan Kuntaasunnot Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina klo Kuntatalolla, K-kerroksen saunaosaston kokoustilassa, Toinen linja 14, Helsinki. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajan pidettävään Kuntaasunnot Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh Kunnan edustajaksi Kunta-asunnot Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen nimettiin kamreeri Timo Kaikkonen.

12 Kunnanhallitus KUNNANVALTUUSTON PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Khall 94 Kunnanhallitukselle esitellään kunnanvaltuuston pidetystä kokouksesta laadittu pöytäkirja. Kunnanjohtajan ehdotus: 22 Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma Otteet: hallintokunnat, KUUMA-kunnat 23 Kotojärven kartanon loma-alueen maankäyttösopimus Otteet: Kiinteistö Oy Kotojärven Honka, Kiinteistö Oy Kotojärven Kartano, aluearkkitehti, tekninen toimisto 24 Kotojärven kartano, asemakaavan muutos, kortteli 204 Otteet: Björn Fredriksson, rakennus- ja ympäristölautakunta, Uudenmaan ympäristökeskus Valtuuston päätökset eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, eivätkä ole muutoinkaan lakien tai asetusten vastaisia, joten valtuuston päätökset hyväksytään täytäntöönpantaviksi. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh Hyväksyttiin yksimielisesti.

13 Kunnanhallitus HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2009 Khall 95 Kunnallinen työmarkkinalaitos on antanut kunta-alan henkilöstöraporttisuosituksen vuoden 2003 joulukuussa. Vuodelta 2009 laadittu raportti on kunnan 7. henkilöstöraportti. Henkilöstöraportin tehtävänä on antaa tietoa henkilöstön kehittämisen perustaksi ja päätöksenteon tueksi. Henkilöstöraportti toimii perustana keskustelulle, jota luottamushenkilöt, kunnan johto ja henkilöstö käyvät. Vuodelta 2009 laadittu henkilöstöraportti lähetetään esityslistan mukana. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy laaditun henkilöstöraportin vuodelta 2009 ja toimittaa sen edelleen tiedoksi tarkastuslautakunnalle sekä valtuutetuille samassa yhteydessä kun valtuusto käsittelee vuoden 2009 tilinpäätöstä. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh Hyväksyttiin yksimielisesti.

14 Kunnanhallitus SELVITYS PORNAISTEN KUNNAN KIINTEISTÖNHOITO-, RUOKA- JA SIIVOUS- PALVELUISTA SEKÄ SELVITYSTÄ KOSKEVAT JATKOTOIMENPITEET Khall 96 Kunnanhallitus päätti ISS:n tekemään tarjoukseen perustuen, että Pornaisten kunta osallistuu siivous- ja ruokapalveluiden sekä kiinteistönhoidon palveluiden osalta tehtävään selvitykseen. Vastaava selvitys tehtiin myös Mäntsälän kunnassa. Selvityksen tuloksia esiteltiin kunnanhallituksen kokouksessa Selvityksen mukaan Pornaisten kunnalla olisi mahdollisuus saada merkittäviä kustannussäästöjä ulkoistamalla palvelut kilpailutuksen kautta ns. monipalvelumallilla. Vaihtoehtoisena toteutustapana on esitetty yhteisyrityksen perustaminen. Molemmissa tapauksissa ulkoistus olisi mahdollista tehdä liikkeenluovutuksella, jolloin kunnan ao. henkilöstö, n. 25 työntekijää siirtyisi uuden työnantajan palvelukseen. Suurin säästöpotentiaali esitetään saavutettavaksi yhteisenä toteutuksena Mäntsälän kunnan kanssa siten, että toteutuksesta solmitaan pitkäaikainen järjestämissopimus. Selvityksen johtopäätöksiä koskeva osa on kopioitu esityslistan mukaan ilman liitenumeroa. Selvityksen tuloksista ja mahdollisista jatkotoimista on neuvoteltu Mäntsälän kunnan kanssa ja niitä on käsitelty samana päivänä pidetyssä yhteistyötoimikunnan kokouksessa. Mäntsälän kunnan kanssa on sovittu, että molempien kuntien kunnanhallitukset käsittelevät asiaa keskusteluasiana, ja päätökset tehdään pidettävissä kokouksissa. Molemmilla kunnilla on mahdollisuus tehdä asiassa toisistaan riippumattomat kilpailuttamista koskevat päätökset, mutta yksinään Pornaisten kunta on liian pieni siihen, että ulkoistamisessa voitaisiin soveltaa yhteisyritysmallia. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus käy asiasta evästyskeskustelun. Päätös asiassa tehdään kunnanhallituksen seuraavassa kokouksessa Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh Hyväksyttiin yksimielisesti.

15 Kunnanhallitus LAUSUNTO KESKI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOKSEN TOIMINNALLISISTA JA TALOUDELLISISTA TAVOITTEISTA VUODELLE 2011 Khall 97, liite 14 Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen uudelleen perustamisen yhteydessä tehtiin myös muutoksia kuntien yhteistoimintasopimukseen. Sen kohdassa 12. talouden hoito määritellään, että Vantaan kaupungin valtuusto asettaa ja hyväksyy Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet pelastuslaitoksen johtokunnan esityksestä kuultuaan sopijakuntia kirjallisesti kunkin kalenterivuoden toukokuun loppuun mennessä. Pelastuslaitoksen johtokunta hyväksyy talousarvion ja -suunnitelman sekä talousarvion käyttösuunnitelman. Johtokunnan päätökseen talousarvion ja -käyttösuunnitelman hyväksymisestä ei Vantaan kaupunginhallituksella ole otto-oikeutta. Vantaan kaupungin taloussäännössä on määritelty sitoviksi eriksi kunkin liikelaitoksen rahoitusvaikutukset kunnan talouteen. Pelastuslaitoksen sitovia eriä Vantaan talousarviossa ovat olleet liike yli-/alijäämä ja investoinnit. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokunta on päättänyt lähettää esityksen pelastuslaitoksen toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista vuodelle 2011 alueen kuntiin lausunnolle. Liitteenä nro 14 on esitetty Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen lausuntopyyntö , asiaa koskeva johtokunnan päätös sekä esitys toiminnallisiksi ja taloudellisiksi tavoitteiksi vuodelle Kunnanjohtajan ehdotus: Pornaisten kunnanhallitus päättää antaa Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista vuodelle 2011 seuraavan lausunnon: Tavoitteet on johdettu Vantaan kaupungin strategiasta, palvelutasopäätöksestä ja pelastustoimen strategiasta sekä säädöksistä varsin tehokkaasti ja oleelliseen keskittyen. Hyvää on myös se, että kullekin tavoitteelle on määritelty toimenpiteet, vastuuhenkilö, resurssitarve, arviointikriteerit ja toteutumisen seuranta. Lupaus ensihoidon suuronnettomuussuunnitelmasta sekä kuntien avustamisesta valmiussuunnitelmien laadinnassa ja normaaliajan häiriötilanteisiin varautumisessa, ansaitsevat erityiskiitoksen../..

16 Kunnanhallitus Khall 97./.. Tavoitteet on kuitenkin asetettu erityisesti pelastustoiminnan palvelutason osalta niin korkealle tasolle, että se tietäisi 30 henkilön lisäystä henkilöstömäärään ja -kuluihin. Tässä taloudellisessa tilanteessa tätä ei voida pitää hyväksyttävänä. Tavoitteita tulee tältä osin tarkistaa siten, että voidaan selviytyä nykyisellä 440 henkilön miehityksellä. Liiketoiminnan tulostavoitteeksi on asetettu 0. Toimenpiteissä on todettu, että tähän päästään laskuttamalla kunnilta ylimenevät kustannukset. Tämä ei ole hyvää tavoitteiden asettamista, koska se ei kannusta pelastuslaitosta taloudelliseen ja tuottavaan toimintaan. Tämän toimenpiteen hyväksyminen merkitsisi sopijakunnilta avointa valtakirjaa pelastuslaitokselle. Investointitason, euroa, asettaminen sitovaksi tavoitteeksi vaikuttaa suhdanne ja taloudelliset realiteetit huomioiden kohtuuttomalta. Investointien osalta tavoitteeksi tulisi pikemminkin asettaa niiden mahdollisimman suuri karsiminen kuin koko määrärahan kuluttaminen. Samalla kunnanhallitus korostaa, ettei voimassa oleva Keski- Uudenmaan alueen pelastustoimen muutettu ja voimaan tullut yhteistoimintasopimus mahdollista vuoden 2011 tulostavoitteissa esitettyä uutta kuntien lisälaskutusmenettelyä. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh Hyväksyttiin yksimielisesti.

17 Kunnanhallitus SELITYS KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE KOSKIEN ETELÄISTEN KYLIEN OSAYLEISKAAVAN HYVÄKSYMISPÄÄTÖKSESTÄ TEHTYÄ VALITUSTA Khall 98 Korkein hallinto-oikeus pyytää päivätyllä kirjeellään Pornaisten kunnalta selitystä koskien Olli Lahden valitusta Dnro 1087/1/10. Kunnan selitys liitteineen pyydetään antamaan mennessä. Valituksen on jättänyt Olli Lahti kiinteistön Jussila (RN:o ) omistajana. Valitus koskee Helsingin hallinto-oikeuden antamaa päätöstä nro 10/0108/5, Dnro 00066/09/4102 ja 00137/09/4102 (Pornaisten kunnanvaltuuston Eteläisten kylien osayleiskaavaa koskeva hyväksymispäätös). Valituksessa vaaditaan, että Eteläisten kylien osayleiskaavasta poistetaan kiinteistölle Jussila RN:o merkitty seudullinen siirtovesihuoltolinja ja lisäksi kunta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut. Lisäksi valituksen tehnyt pyytää ottamaan huomioon aiemmin esitetyt vaatimukset ja perustelut Helsingin hallinto-oikeudelle sekä tehtyyn viranhaltijapäätökseen kohdistettu purkuhakemus Valitusta on perusteltu seuraavasti: - Kyseessä ei ole luokitukseltaan vain määrättyä yhdyskuntaa tai tiettyjä kiinteistöjä palveleva siirtopaineviemäri- ja vesihuoltolinja vaan seudullisen verkoston runko; tällöin sijoittamisesta ei ole voitu päättää MRL 161 :n nojalla, vaan olisi pitänyt soveltaa vesilain säännöksiä. Näin osayleiskaava on ratkaissut seudullisen siirtovesihuoltolinjan sijoittamisen kiinteistölle. - MRL:n 39 :n nojalla yleiskaava ei saa aiheuttaa maanomistajalle kohtuutonta haittaa - Osayleiskaavan valmistelu on ollut virheellistä, sillä olemassa olevaa sähkölinjaa ei voida jättää ottamatta huomioon osayleiskaavan valmistelussa ja kokonaisharkinnassa. Mikäli siirtovesihuoltolinjaa ei poisteta, voidaan se valituksen tehneen mukaan myös siirtää n. 10 m lähemmäksi sähkölinjaa, jolloin rasitteiden yhteishaittavaikutus jää pienemmäksi../..

18 Kunnanhallitus Khall 98./.. Lopuksi valituksen tehnyt toteaa, että seudullisen siirtovesihuoltolinjan rasitteen perustaminen kiinteistöllä Jussila RN:o ei ole saanut lainvoimaa vaan on parhaillaan muutoksenhaulla maaoikeudessa; näin rasitteen perustamisen tai perustamatta jäämisen näkökulmasta osayleiskaavan oletukset kiinteistöllä ovat olleet ennenaikaisia. Pornaisten kunnan selitys Korkein hallinto-oikeus pyytää kunnan selitystä Olli Lahden tekemän valituksen johdosta. Kunnan hallintosäännön 25 :n 16 kohdan mukaan selityksen antaa kunnanhallitus, mikäli selityksessä esitetään valituksen tai valitusten hylkäämistä. Olli Lahden tekemä valitus päätöksestä sijoittaa yhdyskuntateknisiä johtoja omistamalleen kiinteistölle Jussila RN:o 24:183 on käsitelty ja päätös Korkeimmasta hallinto-oikeudesta on annettu : Korkein hallinto-oikeus on hylännyt valituksen. Ei ole olemassa mitään perusteluita sille, ettei vesihuoltolinjan sijoittamisesta olisi voitu päättää MRL 161 :n nojalla. Olli Lahden tekemä valitus koskien siirtovesihuoltolinjan merkintää Jussilan kiinteistöllä Eteläisten kylien osayleiskaavassa on käsitelty Helsingin hallinto-oikeudessa ja päätös on annettu : Helsingin hallinto-oikeus on hylännyt valituksen. Olli Lahden tekemä valitus koskien lunastustoimitusta Pornainen-Kerava siirtovesijohdon ja laitteiden sijoittamiseksi on käsitelty maaoikeudessa: Maaoikeus on hylännyt valituksen muilta kuin haitan- ja vahingonkorvauksen osalta. Maaoikeus on katsonut, että tilan arvo alenee putkiston rakentamisesta johtuen maaoikeuden harkitseman euron verran. Maaoikeuden tuomio oli, että Pornaisten kunta velvoitettiin suorittamaan Jussilan tilan 24:183 omistajalle Olli Lahdelle haitanja vahingonkorvauksena euroa. Pornaisten kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt tyytyä maaoikeuden ratkaisuun. Ko. Jussila-niminen kiinteistö sijoittuu Eteläisten kylien osayleiskaavaalueelle: 4169 m 2 :n suuruinen rakennettu kiinteistö Mustijoen varrella. Osayleiskaavassa on ko. kiinteistön kohdalla todettu rakennettu siirtovesihuoltolinja sekä osoitettu kiinteistöllä nykyisen lomarakennuksen kohta olemassa olevan rakennuspaikan symbolilla; aluealuevarausmerkintä on loma-asuntojen alue (RA). Mustijoen varsi on lisäksi laajalti maakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta../..

19 Kunnanhallitus Khall 98./.. Vesihuoltolinja on alueelle suunniteltu ja rakennettu nykytilanne (maasto, laitteet, kasvillisuus ja rakennuskanta) huomioon ottaen. Vesihuoltolinjan siirtäminen kiinteistön alueella toiseen paikkaan ei ole missään muodossa perusteltua eikä mahdollistakaan puuttumatta samalla naapurikiinteistöjen oikeuteen ja asemaan. Jussilan kiinteistön kehittämisessä lähtökohtana on olemassa oleva lomarakennus ja sen sijainti; hakija ei voi rakentaa toista lomarakennusta kiinteistölleen. Vesihuoltolinjan rakentamisesta syntynyt rasite ei aiheuta kohtuutonta haittaa tilan rakentamiselle: rasitealue on kapea ja käsittää ainoastaan pienen osan tilan alueesta. Osayleiskaavan mukaiseen rakentamisen määrään ei vesihuoltolinjan rakentamisella ole ollut vaikutusta. Esityslistan mukana ilman liitenumeroa lähetetään tiedoksi kopio valituskirjelmästä. Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa seuraavan lausunnon: - edellä esitettyyn perustelutekstiin pohjautuen Pornaisten kunta toteaa lausuntonaan, että kiinteistöllä Jussila RN:o 24:183 suoritettu lunastustoimitus ja rasitteen perustaminen vesihuoltolinjalle on käsitelty ja asiasta on tehty päätös - vesihuoltolinja on rakennettu ja linjaus on merkitty Eteläisten kylien osayleiskaavaan linjan rakentumisen jälkeen - vesihuoltolinja ei nykyisessä paikassaan aiheuta kohtuutonta haittaa maanomistajalle eikä rakennetun linjan siirtäminen ole perusteltua - kunnanhallitus esittää, että valitus hylätään. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh Hyväksyttiin yksimielisesti.

20 Kunnanhallitus MIKLA-JERKKER PENNASELLE JA KATI LAAKSOLLE MYYTYÄ OMAKOTITONTTIA KOSKEVAN KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN Khall 99, liite 15 Pornaisten kunta on päivätyllä kauppakirjalla myynyt Mikla- Jerkker Pennaselle ja Kati Laaksolle asuntotarkoitukseen Laukkosken kylässä sijaitsevan n m 2 suuruisen määräalan tilasta Taka- Tommola RN:o 1:49 ( ). Kaupan kohteena oleva määräala on asemakaavan mukaista erillispientalojen korttelialuetta (AO) ja muodostaa asemakaavan korttelin 220 tontin nro 12. Tontin rakennusoikeuden määrittelevä tehokkuus e=0,12. Pornaisten valtuusto on päättänyt kauppahinnaksi euroa. Siitä on aikaisemmin maksettu euron suuruinen varausmaksu, joka hyvitetään lopullisesta kauppahinnasta. Hallintosäännön 25 2 kohdan mukaan kunnanhallitus ratkaisee asiat, jotka koskevat rakennustonttien myymistä noudattaen valtuuston antamia hintoja ja yleisperusteita. Kopio kauppakirjasta on esityslistan liitteenä nro 15. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Pornaisten kunnan sekä Mikla- Jerkker Pennasen ja Kati Laakson välillä allekirjoitetun kauppakirjan liitteen nro 15 mukaisesti. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh Hyväksyttiin yksimielisesti. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.3.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 28.3.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 1.4.2014 klo 18.00 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 26 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja PORNAISTEN KUNTA Leirikeskustoimikunta KOKOUSAIKA Tiistai 20.11.2012 kello 18.00-18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnantoimisto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kunnan virasto, kokoushuone. Terhi Niinikoski Hannu Kolehmainen. Markku Rantala

Kunnan virasto, kokoushuone. Terhi Niinikoski Hannu Kolehmainen. Markku Rantala PORNAISTEN KUNTA Leirikeskustoimikunta KOKOUSAIKA Tiistai 16.11.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnan virasto, kokoushuone Seppo Yrtti

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

84 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 84 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

84 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 84 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2016 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 30.3.2016 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = ) 84

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, käynti ovesta K. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Pornaisten Yhtenäiskoulu, käynti ovesta K. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 8/2015 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 25.9.2015 KOKOUSAIKA Torstai 1.10.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, käynti ovesta K KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. 131 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. 131 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 10/2016 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 11.11.2016 KOKOUSAIKA Torstai 17.11.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

25 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

25 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 3/2010 Päivämäärä Tekninen lautakunta 24.3.2010 KOKOUSAIKA Tiistai 30.3.2010 klo 18.00 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 25 Kokouksen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

205 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 205 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

205 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 205 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 13/2015 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 13.8.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 17.8.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = )

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Mika Waltari koulun lämmöntuotanto- ja toimitussopimus

Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Mika Waltari koulun lämmöntuotanto- ja toimitussopimus PORNAISTEN KUNTA Asialista 2/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 5.2.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 11.2.2014 klo 17.35 18.10 KOKOUSPAIKKA Jokimäen koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 11 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 12.11.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 18.11.2014 klo 17.15 18.35 KOKOUSPAIKKA Mika Waltari koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 51 Kokouksen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 30.4.2014. 31 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tekninen lautakunta 30.4.2014. 31 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 5/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 30.4.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 6.5.2014 klo 17.35 19.15 KOKOUSPAIKKA Parkkojan koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 31 Kokouksen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

401 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 401 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

401 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 401 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Asialista 22/2016 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 19.12.2016 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = ) 401

Lisätiedot

Vapaa-ajanlautakunta. Vapaa-aikatoimen toimisto Pankki. 46 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Vapaa-ajanlautakunta. Vapaa-aikatoimen toimisto Pankki. 46 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 5/2012 Vapaa-ajanlautakunta KOKOUSAIKA Torstai 27.9.2012 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Vapaa-aikatoimen toimisto Pankki KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 46 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2011. Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2011. Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2011 Lähettämispäivä Kunnanvaltuusto 22.8.2011 KOKOUSAIKA Maanantai 29.8.2011 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 47 Kokouksen

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2013. Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2013. Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2013 Lähettämispäivä Kunnanvaltuusto 20.8.2013 KOKOUSAIKA Keskiviikko 28.8.2013 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 86

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 43 * 58 Kiinteistönhoitajan työsuhteen täyttäminen

Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 43 * 58 Kiinteistönhoitajan työsuhteen täyttäminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 6/2011 Päivämäärä Tekninen lautakunta 12.10.2011 KOKOUSAIKA Torstai 20.10.2011 klo 18.00 18.15 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 57 Kokouksen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 6/2012 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 22.3.2012 KOKOUSAIKA Torstai 29.3.2012 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 108 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Vapaa-aikatoimen toimisto Pankki, Pornainen

Vapaa-aikatoimen toimisto Pankki, Pornainen PORNAISTEN KUNTA Vapaa-aikalautakunta KOKOUSAIKA Torstai 13.12.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄ- SENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Vapaa-aikatoimen toimisto Pankki,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 12.3.2014. 79 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus 12.3.2014. 79 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 5/2014 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 12.3.2014 KOKOUSAIKA Maanantai 17.3.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = 9)

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Elinkeinotoimikunta 06.09.2017 AIKA 17:10-19:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 5 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 13 6 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

91 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

91 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Asialista 7/2016 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 4.4.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = ) 91 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 7/2013 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 19.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 26.11.2013 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 484 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 484 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 24/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 19.12.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 484 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

15 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 15 * 17 Revontien kevyenliikenteenväylä ja Paalantien suojatiejärjestelyt

15 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 15 * 17 Revontien kevyenliikenteenväylä ja Paalantien suojatiejärjestelyt PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2011 Päivämäärä Tekninen lautakunta 30.3.2011 KOKOUSAIKA Tiistai 5.4.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 15 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta. Palkallinen opintovapaa / Tanja Qvintus. Taru Lamminmäen irtisanoutuminen

Sivistyslautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta. Palkallinen opintovapaa / Tanja Qvintus. Taru Lamminmäen irtisanoutuminen PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 9/2011 Lähettämispäivä Sivistyslautakunta 8.12.2011 KOKOUSAIKA torstai 15.12.2011 klo 18.00-19.02 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Parkkojan koulu 139 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2008

Kunnanhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2008 PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 21/2007 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 24.10.2007 KOKOUSAIKA Maanantai 29.10.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 536 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 4/2006. Kunnanvaltuuston istuntosali. 41 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 4/2006. Kunnanvaltuuston istuntosali. 41 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 4/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 29.5.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 41 80 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

22 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Ylijoen alueen omakotitonttien kampanjahinnoittelu

22 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Ylijoen alueen omakotitonttien kampanjahinnoittelu PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2017 Lähettämispäivä Kunnanvaltuusto 19.4.2017 KOKOUSAIKA Tiistai 25.4.2017 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvaltuuston istuntosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Seuraava

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

25 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Oikaisuvaatimus hankintapäätökseen/terveyskeskuksen ulkomaalaus

25 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Oikaisuvaatimus hankintapäätökseen/terveyskeskuksen ulkomaalaus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 3/2011 Päivämäärä Tekninen lautakunta 5.5.2011 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 18.00 18.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 25 Kokouksen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

14 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 12 15-16 Talousarvion 2011 menojen ja tulojen alitukset sekä ylitykset

14 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 12 15-16 Talousarvion 2011 menojen ja tulojen alitukset sekä ylitykset PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2012 Päivämäärä Tekninen lautakunta 8.3.2012 KOKOUSAIKA Tiistai 13.3.2012 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 2 3 Valtuuston kokouksien koollekutsuminen kevätkaudella

1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 2 3 Valtuuston kokouksien koollekutsuminen kevätkaudella PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2017 Lähettämispäivä Kunnanvaltuusto 23.1.2017 KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2017 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvaltuuston istuntosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Seuraava

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2011. Kunnanvaltuusto. 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2011. Kunnanvaltuusto. 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2011 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 31.1.2011 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 1 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 1.2.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 6.2.2007 klo 18.00 20.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 26 Kokouksen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Mika Waltari koulun urakkalaskenta-asiakirjat

Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Mika Waltari koulun urakkalaskenta-asiakirjat PORNAISTEN KUNTA Asialista 2/2013 Päivämäärä Tekninen lautakunta 20.3.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 26.3.2013 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 20 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta. Virkavapaa/ Katja Hirvelä. Avustussäännön päivitys

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta. Virkavapaa/ Katja Hirvelä. Avustussäännön päivitys PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 5/2016 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 20.5.2016 KOKOUSAIKA Torstai 26.5.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2017 KOKOUSAIKA Torstaina 2.2.2017 klo 17 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kunnanhallitus. Maanantai valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto. 235 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. Maanantai valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto. 235 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 11/2013 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 20.5.2013 valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = 14) 235 Kokouksen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Sivistyslautakunta. 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 3/2010 Sivistyslautakunta KOKOUSAIKA Keskiviikko 24.3.2010 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA Laukkosken koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

122 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 98 46 123 Opetussuunnitelman muutos / Käyttäytymisen arviointi

122 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 98 46 123 Opetussuunnitelman muutos / Käyttäytymisen arviointi PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7 / 2009 Sivistyslautakunta KOKOUSAIKA Torstai 26.11.2009 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

125 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

125 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8 / 2008 Sivistyslautakunta KOKOUSAIKA Torstai 9.10.2008 klo 18.30 21.20 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 125 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

369 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 369 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

369 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 369 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Asialista 19/2014 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.11.2014 klo 16.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu seuraava liitenro = 369 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 49 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 49 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 3/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 1.3.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 49 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2016 10 Rakennuslautakunta 25.04.2016 KOKOUSAIKA 25.04.2016 klo 18.00 18.21 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Marttilan kunnanvirasto, kokoustila Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. 22 SOTE-valmistelun kansallinen tilanne 4

Asialista/ Pöytäkirja. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. 22 SOTE-valmistelun kansallinen tilanne 4 Asialista/ Pöytäkirja Nro 5/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 12.35 13.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia 21 Kokouksen avaus 3 22 SOTE-valmistelun kansallinen

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2011 24 KOKOUSAIKA Keskiviikko 31.8. 2011 klo 14-15.30 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 28 * 38 Lausunto Onnentaipaleen asemakaavaehdotuksesta

Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 28 * 38 Lausunto Onnentaipaleen asemakaavaehdotuksesta PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 6/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 3.6.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 10.6.2014 klo 17.40 18.20 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 37 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus. Tallink City hotelli, Tallinna. 411 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. Tallink City hotelli, Tallinna. 411 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 20/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Perjantai 9.10.2009 klo 11.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Tallink City hotelli, Tallinna 411 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot