Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan"

Transkriptio

1 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 146 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Parkkojan koulun lämmitys Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan 92 * 152 Lausunnon antaminen Tuusulan käräjäoikeuden siirtämisestä Kouvolan hovioikeuden tuomiopiiriin Edustajan nimeäminen Kunta-asunnot Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Kunnanvaltuuston pidetyn kokouksen päätösten täytäntöönpano 95 * 157 Henkilöstöraportti vuodelta * 158 Selvitys Pornaisten kunnan kiinteistönhoito-, ruoka- ja siivouspalveluista sekä selvitystä koskevat jatkotoimenpiteet Lausunto Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista vuodelle * 161 Selitys Korkeimmalle hallinto-oikeudelle koskien Eteläisten kylien osayleiskaavan hyväksymispäätöksestä tehtyä valitusta Mikla-Jerkker Pennaselle ja Kati Laaksolle myytyä omakotitonttia koskevan kauppakirjan hyväksyminen 100 * 165 Lausunnon antaminen vesihuoltolaitoksen vesi- ja viemäri-verkostoon liittämisen vapautushakemuksista Ilmoitusasiat Pienjäteaseman lupamenettelyn käynnistäminen Pornaisten Portin alueella Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

2 PORNAISTEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto Kuisma Risto Janhunen Sari Putus Jaana Rantala Markku Runolinna Liljan-Kukka Sillanpää Jaakko Tanner Tuula Palmgren Vesa Peltola Esko KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7/2010 puheenjohtaja poissa Sivu 146 poissa Liljan-Kukka Runolinnan varajäsen Tuula Tannerin varajäsen Yrtti Seppo Mattila Kaj Kalsola Matti Haukkasalo Hannu Kaikkonen Timo Pietilä Jukka, 90 ja 102 kunnanvaltuuston pj kunnanvaltuuston I vpj kunnanvaltuuston II vpj kunnanjohtaja, esittelijä kamreeri, pöytäkirjanpitäjä rakennuspäällikkö LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA (tarkastuspaikka ja aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Pöytäkirja tarkastetaan Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaakko Sillanpää ja Sari Janhunen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Risto Kuisma Pöytäkirjanpitäjä Timo Kaikkonen PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTOIMITUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Pornainen Allekirjoitukset Jaakko Sillanpää Sari Janhunen PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Pornainen Virka-asema Kamreeri Timo Kaikkonen Kokouksen alussa tutustuttiin Linnunlaulun asuntoalueeseen ja Portin yritysalueeseen.

3 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta PARKKOJAN KOULUN LÄMMITYS Tekla 9 Koulun ensimmäinen vaihe on rakennettu 1927 ja keittolarakennus 1950, laajennuksia on tehty vuosina 1995 ja 2003, joiden jälkeen lämmitettävä tilavuus kokonaisuudessaan on m3. Tarvittava lämpöteho on noin 300 kw. Vuoden 1995 laajennuksen yhteydessä siirryttiin sähkölämmityksestä hakelämmitykseen. Vuoden 2003 laajennuksen yhteydessä lisälämmönlähteeksi valittiin öljy hakelämmityksen rinnalle. Hakelämmityksen on hoitanut tämän noin 15 vuoden jakson lähialueen maatalousyrittäjistä koostunut ns. lämpöyrittäjät. Hakkeeseen siirtyminen v on ollut perusteltu ratkaisu, mutta viimeaikoina on lämmöntuottajilla ollut vaikeuksia tuottaa tarvittavaa lämpömäärää. Vaikeudet ovat lähinnä johtuneet siitä, että vuosittainen hakemäärän tarve ylittää yrittäjien omasta metsästä saatavan raaka-aineen määrän ja toimijoiden määräkin on pienentynyt. Nykykäytännössä on tapahtunut sellaisia muutoksia, että on aiheellista miettiä ja kehittää koulun lämmitystä edelleen. Öljylämmitys on toimiva ja riittävä, mutta sen hintakehitys ja päästöt puoltavat muunlaisen/vaihtoehtoisen lämmönlähteen käyttöä. Maalämpöpumppujen ensimmäinen buumi oli toisen öljykriisin jälkeen, mutta innostus kuihtui kehittymättömiin teknisiin ratkaisuihin ja käytössä nopeasti kuluviin laitteisiin. Maalämpöjärjestelmiä onkin kehitetty viime vuosina niin, että hallitsevaksi lämmön lähteeksi suurissa kiinteistöissä ovat tulleet syvät porakaivot, joista saadaan sekä lämpöä että jäähdytystä. Eräänä rajoituksena maalämmön käytölle on lämpöpumpusta saatava korkein lämpötila, joka lienee noin +50 C C. Parkkojan koulussa patteriverkon menoveden lämpötilan on oltava +80 C, kun ulkona on -25 C. Lämpimän käyttöveden lämpötilan on oltava + 58 C terveyssyistä. Nämä lukemat merkitsevät sitä, että lämpötilaa on nostettava oikeaksi. Suurehkoissa pientaloissa se tapahtuu sähköllä, mutta esim. Parkkojan koululla öljyllä tai hakkeella (varauksin). Sähkö on teknisesti paras vaihtoehto, mutta myös kallein. Optimaalisin lämmönjakojärjestelmä maalämmitettyihin rakennuksiin on lattialämmitys. Parkkojan koululle voidaan ajatella kahta lämmityksen päävaihtoehtoa tutkittavaksi, joko maalämpöpumppulämmitystä tai pellettilämmitystä../..

4 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekla 9./.. Molemmat em. vaihtoehdot voidaan ulkoistaa, eli hankkia siten, että kunta ostaa koululle lämpöenergiaa, mutta ei käytä itse järjestelmää. Maalämpöpumpun tekniikka on kuitenkin vielä nuorta ja niin monipuolista, ettei kunnan voisi helposti ajatella ottavan koko laitteistoa hoitaakseen. Pellettilämmitys on jalostuneempi muoto hakelämmityksestä, ja sen voisi kuntakin hoitaa. Markkinoilla on myös pellettilämpöä myyviä energian toimittajia, jotka investoivat, rakentavat ja myyvät lämpöenergiaa asiakkaalleen lämpökeskuksen seinälinjalla. Sopimuskauden ei kuitenkaan tulisi olla pitempi kuin 10 vuotta. Eri vaihtoehtojen teknis-taloudellisten seikkojen selvittämiseksi tulisi pyytää seuraavat tarjoukset: Maalämpöpumppulämmitys, ulkopuolisen toimijan investoinnit, rakentaminen, energian tuotanto ja toimitus Pellettilämpökeskus, ulkopuolisen toimijan investoinnit, rakentaminen, energian tuotanto ja toimitus Pellettilämpökeskus, kunnan investoinnit, rakentaminen, kunnan hoitama energian tuotanto ja toimitus. Rakennuspäällikön ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että käynnistetään hankintamenettely Parkkojan koulun lämmitysvaihtoehtojen ratkaisemiseksi em. vaihtoehtojen pohjalta. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja rakennuspäällikkö Jukka Pietilä, puh. (019) tai Teknisen lautakunnan päätös: Hyväksyttiin. Tekla 22 Lämmön hankintavaihtoehdoista laadittiin kokouskutsun mukana oleva budjettihintakyselyä varten laadittu hankekuvaus aikatauluineen../..

5 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekla 22./.. Parkkojan koulun lämmityksen saneerauksesta lähetettiin sähköpostitse 29 kpl kyselyitä, joista 10 meni lämpöpumppujen valmistajille / edustajille ja 19 pellettilämpökeskuksen valmistajille / edustajille. Lämpöpumppuvaihtoehtoon saatiin 5 vastausta ja pellettivaihtoehtoon 7 vastausta. Lämpöpumppuvaihtoehdossa lämpöenergiaa halusi myydä kaksi yritystä ja kolme laitteita asennuksineen. Yksi vastaaja halusi kunnan investoivan laitteet, mutta tarjoutui käyttämään laitteita / myymään lämpöä. Pellettivaihtoehdosssa ainoastaan kaksi halusi myydä lämpöä ja viisi laitteita asennuksineen. Kaikissa vaihtoehdoissa oli avaimet-käteen periaate laitteiden osalta, mutta osa rakennusteknisistä töistä jätettiin tilaajan vastuulle. Koska kyse oli budjettikyselystä, ei toimituksien sisältöä esitetty täysin tarkasti, mutta kuitenkin riittävästi jatkotoimenpiteitä ajatellen. Kaikki saadut budjettiehdotukset eivät kuitenkaan olleet lopullisia / kattavia, joten kumpaakaan vaihtoehtoa ei voisi sulkea pois varsinaisesta tarjouskyselystä. Taloudelliset luvut ovat suuntaa antavia ja koskevat tässä vaiheessa asian valmistelua, eivätkä ole julkisia. Rakennuspäällikön ehdotus: Tekninen lautakunta päättää pyytää lämpöpumppu- ja pellettivaihtoehdoista yksilöidyt tarjoukset. Lautakunta esittää asian menettelytavan kunnanhallituksen hyväksyttäväksi ja mikäli hankinnassa päädytään pelkästään energian ostoon ilman kunnan investointia, niin hankintapäätöksen tekee tekninen lautakunta ja muussa tapauksessa kunnanhallitus. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja rakennuspäällikkö Jukka Pietilä, puh. (019) tai Teknisen lautakunnan päätös: Hyväksyttiin. Khall 66 Budjettihintakyselyä varten laadittu hankekuvaus lähetetään esityslistan mukana ilman liitenumeroa../..

6 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Khall 66./.. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle lisäselvitysten saamista varten. Khall 90 Rakennuspäällikkö Jukka Pietilä esitteli asiaa kokouksessa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh Kunnanhallitus päätti, ettei investointia tässä vaiheessa tehdä, vaan selvitetään nykyisen hakkeella toimivan lämmityksen jatkamismahdollisuuksia. Jos haketoimituksia lämmitystä varten ei saada toimimaan, jatketaan toistaiseksi lämmittämistä öljyllä.

7 Kunnanhallitus KUTSU UUDENMAAN VESIENHOIDON YHTEISTYÖRYHMÄN TOIMINTAAN Khall 91 Uudenmaan ELY-keskus perustaa vesienhoidon suunnittelua varten yhteistyöryhmän, johon kutustaan enintään 20 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Yhteistyöryhmän toimikausi on Jäseniksi toivotaan esityksiä Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman toimeenpanon kannalta keskeisiä sektoreita edustavilta tahoilta. Kuntien edustajissa toivotaan olevan kaavoituksen, ympäristönsuojelun, vesihuollon ja maatalouden asiantuntemusta. Lisäksi toivotaan mahdollisuuksien mukaan samaa intressiä edustavien tahojen yhteisiä ehdokkaita. ELY-keskus on pyytänyt kirjeessään mainittuja tahoja tekemään ehdotuksensa yhteistyöryhmän jäseniksi, varajäseniksi ja asiantuntijoiksi yhteystietoineen mennessä. KUUMA-kunnista ja kuntaryhmä Nelosista ehdotuksia on pyydetty Järvenpäältä, Keravalta, Mäntsälästä, Pornaisista, Tuusulasta, Hyvinkäältä, Vihdistä ja Sipoosta. Lisäksi ehdotusta on pyydetty mm. Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymältä ja Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymältä. Aiemmassa ryhmässä jäseniä ovat olleet KUUMA-kunnista Ilkka Ojansivu Nurmijärveltä ja Risto Mansikkamäki Tuusulasta on ollut hänen henkilökohtainen varajäsenensä. Ulla-Maija Upola Pornaisista on edustanut Askolaa, Pukkilaa ja Pornaista. Tommi Maasilta on ollut Ulla- Maija Upolan henkilökohtainen varajäsen. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus ehdotta, että entiset edustajat jatkavat. KUUMA-komissio on kokouksessaan päättänyt esittää KUUMAkunnille, että ne tekevät esityksen jäsenten, varajäsenten ja mahdollisten asiantuntijajäsenten nimeämisestä vesienhoidon yhteistyöryhmään. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus nimeää vesienhoidon yhteistyöryhmään Ulla-Maija Upolan ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Tommi Maasillan. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh Hyväksyttiin yksimielisesti.

8 Kunnanhallitus LAUSUNNON ANTAMINEN TUUSULAN KÄRÄJÄOIKEUDEN SIIRTÄMISESTÄ KOUVOLAN HOVIOIKEUDEN TUOMIOPIIRIIN Khall 92 Oikeusministeriössä on valmisteltavana Kouvolan hovioikeuden esitys nykyisin Helsingin hovioikeuden tuomiopiiriin kuuluvan Tuusulan käräjäoikeuden siirtämisestä Kouvolan hovioikeuden tuomiopiiriin. Muutos esitetään toteutettavaksi v alusta lukien. Hovioikeuslain 1 :n 2 momentin mukaan hovioikeuksien tuomiopiireistä säädetään valtioneuvoston päätöksellä. Hovioikeuksien tuomiopiiristä annetun, voimaan tulleen valtioneuvoston asetuksen mukaan Helsingin hovioikeuspiiriin kuuluvat Espoon, Helsingin, Itä- Uudenmaan, Tuusulan ja Vantaan käräjäoikeudet. Kouvolan hovioikeuspiiriin kuuluvat Etelä-Karjalan, Hyvinkään, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen käräjäoikeudet. Hyvinkään käräjäoikeus on siirretty Kouvolan hovioikeuspiiriin alkaen. Käräjäoikeuksien tuomiopiiristä annetun valtioneuvoston asetuksen mukaan Tuusulan käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvat Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Pornaisten ja Tuusulan kunnat. Alueiden kehittämislain 37 :n 3 momentin mukaan ennen kuin valtion viranomainen tekee sellaisen valtion paikallis- tai aluehallinnon toimielimiä, niiden toimialueita tai toimipaikkoja taikka kustakin toimipaikasta saatavien palveluja koskevanpäätöksen, joka saattaa heikentää asiakaspalvelujen saatavuutta, taikka tekee valtioneuvostolle aloitteen tällaisen päätöksen tekemiseksi, sen on pyydettävä lausunto kunnalta, jota aisa koskee. Jos asia koskee kahta tai useampaa kuntaa, lausunto on pyydettävä myös maakunnan liitolta. Jos valtion viranomainen aikoo poiketa lausunnosta, sen on neuvoteltava asianomaisen kunnan ja maakunnan liiton kanssa. Oikeusministeriö on pyytänyt Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Pornaisten ja Tuusulan kuntia sekä Uudenmaan liittoa antamaan lausuntonsa Kouvolan hovioikeuden esityksen johdosta. Kouvolan hovioikeus perustelee muutosesitystään mm. sillä, että ratkaisukapasiteetti on nykyistä työmäärää suurempi ja sillä on valmiudet käsitellä Tuusulan käräjäoikeudesta saapuvat valitusasiat nykyisellä henkilökunnalla. Kouvolan hovioikeuteen saapuvien asioiden määrä on v alussa toteutetun käräjäoikeusverkoston uudelleen järjestelyn johdosta laskenut. Kouvolan hovioikeuspiiriin kuuluneita alueita on siirretty./..

9 Kunnanhallitus Khall 92./.. pääosin Helsingin hovioikeuspiiriin ja hovioikeuksien välille on muodostunut epätasapaino. Väestömäärän kasvaessa elinkeinotoiminta keskittyy yhä voimakkaammin pääkaupunkiseudulle, mikä lisää alueen tuomioistuimissa käsiteltävien asioiden määrää. Kouvolan hovioikeuden mukaan sen toimitilat ovat hyvät. Julkiset kulkuyhteydet väestökeskittymistä hovioikeuteen ovat myös hyvät ja etäisyydet kohtuulliset. Kouvolan hovioikeus ilmoittaa olevansa valmis toimittamaan pääkäsittelyn Tuusulan käräjäoikeudessa sieltä saapuvissa pääkäsittelyasioissa. Kouvolan hovioikeus katsoo, että Tuusulan käräjäoikeuden Kouvolan hovioikeuspiiriin siirtämisen seuraukset ovat myönteiset mm. käsittelyaikojen, oikeuden saavutettavuuden ja siinä toteutuvan yhdenvertaisuuden osalta. Sillä, että Tuusulan käräjäoikeuspiiriin kuuluvat kunnat ovat osa Uudenmaan talousaluetta, ei ole merkitystä asioiden hovioikeudessa käsittelyn kannalta. Kouvolan hovioikeuden perustelut esitetylle käräjäoikeuden siirrolle ilmenevät kokonaisuudessaan esityslistan mukana lähetettävästä muistiosta. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää lausuntonaan Tuusulan käräjäoikeuden siirtämisestä Kouvolan hovioikeuden tuomiopiiriin seuraavaa: Tuusulan käräjäoikeuden tulee kuulua Helsingin hovioikeuden tuomiopiiriin. Tuusulan käräjäoikeuteen kuuluvat Keski-Uudenmaan kunnat toimivat tiiviissä yhteistyössä muiden Helsingin seudun kuntien kanssa. Kunnat ovat osa Helsingin talousaluetta ja Tuusulan käräjäoikeus kuuluu myös maantieteellisesti luontevimmin Helsingin hovioikeuden tuomiopiiriin. Tuusulan käräjäoikeuden siirto Helsingin hovioikeuden tuomiopiiristä Kouvolan hovioikeuden tuomiopiiriin ei ole maakuntajaon mukainen ja poikkeaa tavoitteesta kehittää Helsingin seutua yhtenä kokonaisuutena. Tuusulan käräjäoikeuden kunnilla ei ole luontaisia yhteyksiä Kouvolan suuntaan, kun taas Helsingin hovioikeuden nykyinen tuomiopiiri muodostaa luonnollisen ja luontevan kokonaisuuden. Hovioikeuspiirijaon pohjana tulee olla tosiasiallinen, maantieteellinen, liikenteellinen ja taloudellinen kokonaisuus. Hovioikeuspiirin muodostamisessa ei saa olla perustana aluepolitiikka tai ko. hovioikeuden organisatorinen tarve. Lähtökohtana on siis oltava kansalaisten eikä organisaation tarpeet../..

10 Kunnanhallitus Khall 92./.. Vaikkakin Kouvolan hovioikeus ilmoittaa olevansa valmis toimittamaan pääkäsittelyn Tuusulan käräjäoikeudessa sieltä saapuvissa pääkäsittelyasioissa, yleiset kulkuyhteydet puoltavat Tuusulan käräjäoikeuden kuulumista Helsingin hovioikeuden tuomiopiiriin. Lähtökohtana oikeuspalvelujen saatavuudelle on, että tuomioistuimeen pääsee vaivattomasta julkisella kulkuneuvolla. Välimatkat Tuusulan käräjäoikeuteen kuuluvilta paikkakunnilta Helsinkiin ovat lyhyet ja liikenneyhteydet hyvät, kun taas junamatka Järvenpäästä Kouvolaan kestää lähes kaksi tuntia ja edellyttää ainakin yhtä junanvaihtoa. Kouvolan hovioikeus on perustellut esitystään mm. saavutettavilla säästöillä, mutta tosiasiassa ko. hovioikeuden asiakasmäärän lisääminen johtaisi todennäköisesti siihen, että oikeudenkäynneistä aiheutuvat kokonaiskustannukset lisääntyisivät. Väestö, elinkeinoelämä ja yritykset sijoittuvat tulevaisuudessakin enenevässä määrin eteläisen Suomen kasvukeskuksiin, mistä johtuen Helsingin hovioikeuspiirin tuomioistuimissa asiamäärät jossain määrin kasvavat ja edellyttävät myös erityisosaamista. Mikäli Helsingin hovioikeus ruuhkautuu, on tarkoituksenmukaisempaa lisätä sen henkilökuntaa kuin siirtää tuomiopiirirajoja keinotekoisesti. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh Hyväksyttiin yksimielisesti. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.

11 Kunnanhallitus EDUSTAJAN NIMEÄMINEN KUNTA-ASUNNOT OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Khall 93 Kunta-asunnot Oy on toimittanut ennakkotiedon, jonka mukaan Kuntaasunnot Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina klo Kuntatalolla, K-kerroksen saunaosaston kokoustilassa, Toinen linja 14, Helsinki. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajan pidettävään Kuntaasunnot Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh Kunnan edustajaksi Kunta-asunnot Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen nimettiin kamreeri Timo Kaikkonen.

12 Kunnanhallitus KUNNANVALTUUSTON PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Khall 94 Kunnanhallitukselle esitellään kunnanvaltuuston pidetystä kokouksesta laadittu pöytäkirja. Kunnanjohtajan ehdotus: 22 Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma Otteet: hallintokunnat, KUUMA-kunnat 23 Kotojärven kartanon loma-alueen maankäyttösopimus Otteet: Kiinteistö Oy Kotojärven Honka, Kiinteistö Oy Kotojärven Kartano, aluearkkitehti, tekninen toimisto 24 Kotojärven kartano, asemakaavan muutos, kortteli 204 Otteet: Björn Fredriksson, rakennus- ja ympäristölautakunta, Uudenmaan ympäristökeskus Valtuuston päätökset eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, eivätkä ole muutoinkaan lakien tai asetusten vastaisia, joten valtuuston päätökset hyväksytään täytäntöönpantaviksi. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh Hyväksyttiin yksimielisesti.

13 Kunnanhallitus HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2009 Khall 95 Kunnallinen työmarkkinalaitos on antanut kunta-alan henkilöstöraporttisuosituksen vuoden 2003 joulukuussa. Vuodelta 2009 laadittu raportti on kunnan 7. henkilöstöraportti. Henkilöstöraportin tehtävänä on antaa tietoa henkilöstön kehittämisen perustaksi ja päätöksenteon tueksi. Henkilöstöraportti toimii perustana keskustelulle, jota luottamushenkilöt, kunnan johto ja henkilöstö käyvät. Vuodelta 2009 laadittu henkilöstöraportti lähetetään esityslistan mukana. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy laaditun henkilöstöraportin vuodelta 2009 ja toimittaa sen edelleen tiedoksi tarkastuslautakunnalle sekä valtuutetuille samassa yhteydessä kun valtuusto käsittelee vuoden 2009 tilinpäätöstä. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh Hyväksyttiin yksimielisesti.

14 Kunnanhallitus SELVITYS PORNAISTEN KUNNAN KIINTEISTÖNHOITO-, RUOKA- JA SIIVOUS- PALVELUISTA SEKÄ SELVITYSTÄ KOSKEVAT JATKOTOIMENPITEET Khall 96 Kunnanhallitus päätti ISS:n tekemään tarjoukseen perustuen, että Pornaisten kunta osallistuu siivous- ja ruokapalveluiden sekä kiinteistönhoidon palveluiden osalta tehtävään selvitykseen. Vastaava selvitys tehtiin myös Mäntsälän kunnassa. Selvityksen tuloksia esiteltiin kunnanhallituksen kokouksessa Selvityksen mukaan Pornaisten kunnalla olisi mahdollisuus saada merkittäviä kustannussäästöjä ulkoistamalla palvelut kilpailutuksen kautta ns. monipalvelumallilla. Vaihtoehtoisena toteutustapana on esitetty yhteisyrityksen perustaminen. Molemmissa tapauksissa ulkoistus olisi mahdollista tehdä liikkeenluovutuksella, jolloin kunnan ao. henkilöstö, n. 25 työntekijää siirtyisi uuden työnantajan palvelukseen. Suurin säästöpotentiaali esitetään saavutettavaksi yhteisenä toteutuksena Mäntsälän kunnan kanssa siten, että toteutuksesta solmitaan pitkäaikainen järjestämissopimus. Selvityksen johtopäätöksiä koskeva osa on kopioitu esityslistan mukaan ilman liitenumeroa. Selvityksen tuloksista ja mahdollisista jatkotoimista on neuvoteltu Mäntsälän kunnan kanssa ja niitä on käsitelty samana päivänä pidetyssä yhteistyötoimikunnan kokouksessa. Mäntsälän kunnan kanssa on sovittu, että molempien kuntien kunnanhallitukset käsittelevät asiaa keskusteluasiana, ja päätökset tehdään pidettävissä kokouksissa. Molemmilla kunnilla on mahdollisuus tehdä asiassa toisistaan riippumattomat kilpailuttamista koskevat päätökset, mutta yksinään Pornaisten kunta on liian pieni siihen, että ulkoistamisessa voitaisiin soveltaa yhteisyritysmallia. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus käy asiasta evästyskeskustelun. Päätös asiassa tehdään kunnanhallituksen seuraavassa kokouksessa Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh Hyväksyttiin yksimielisesti.

15 Kunnanhallitus LAUSUNTO KESKI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOKSEN TOIMINNALLISISTA JA TALOUDELLISISTA TAVOITTEISTA VUODELLE 2011 Khall 97, liite 14 Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen uudelleen perustamisen yhteydessä tehtiin myös muutoksia kuntien yhteistoimintasopimukseen. Sen kohdassa 12. talouden hoito määritellään, että Vantaan kaupungin valtuusto asettaa ja hyväksyy Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet pelastuslaitoksen johtokunnan esityksestä kuultuaan sopijakuntia kirjallisesti kunkin kalenterivuoden toukokuun loppuun mennessä. Pelastuslaitoksen johtokunta hyväksyy talousarvion ja -suunnitelman sekä talousarvion käyttösuunnitelman. Johtokunnan päätökseen talousarvion ja -käyttösuunnitelman hyväksymisestä ei Vantaan kaupunginhallituksella ole otto-oikeutta. Vantaan kaupungin taloussäännössä on määritelty sitoviksi eriksi kunkin liikelaitoksen rahoitusvaikutukset kunnan talouteen. Pelastuslaitoksen sitovia eriä Vantaan talousarviossa ovat olleet liike yli-/alijäämä ja investoinnit. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokunta on päättänyt lähettää esityksen pelastuslaitoksen toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista vuodelle 2011 alueen kuntiin lausunnolle. Liitteenä nro 14 on esitetty Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen lausuntopyyntö , asiaa koskeva johtokunnan päätös sekä esitys toiminnallisiksi ja taloudellisiksi tavoitteiksi vuodelle Kunnanjohtajan ehdotus: Pornaisten kunnanhallitus päättää antaa Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista vuodelle 2011 seuraavan lausunnon: Tavoitteet on johdettu Vantaan kaupungin strategiasta, palvelutasopäätöksestä ja pelastustoimen strategiasta sekä säädöksistä varsin tehokkaasti ja oleelliseen keskittyen. Hyvää on myös se, että kullekin tavoitteelle on määritelty toimenpiteet, vastuuhenkilö, resurssitarve, arviointikriteerit ja toteutumisen seuranta. Lupaus ensihoidon suuronnettomuussuunnitelmasta sekä kuntien avustamisesta valmiussuunnitelmien laadinnassa ja normaaliajan häiriötilanteisiin varautumisessa, ansaitsevat erityiskiitoksen../..

16 Kunnanhallitus Khall 97./.. Tavoitteet on kuitenkin asetettu erityisesti pelastustoiminnan palvelutason osalta niin korkealle tasolle, että se tietäisi 30 henkilön lisäystä henkilöstömäärään ja -kuluihin. Tässä taloudellisessa tilanteessa tätä ei voida pitää hyväksyttävänä. Tavoitteita tulee tältä osin tarkistaa siten, että voidaan selviytyä nykyisellä 440 henkilön miehityksellä. Liiketoiminnan tulostavoitteeksi on asetettu 0. Toimenpiteissä on todettu, että tähän päästään laskuttamalla kunnilta ylimenevät kustannukset. Tämä ei ole hyvää tavoitteiden asettamista, koska se ei kannusta pelastuslaitosta taloudelliseen ja tuottavaan toimintaan. Tämän toimenpiteen hyväksyminen merkitsisi sopijakunnilta avointa valtakirjaa pelastuslaitokselle. Investointitason, euroa, asettaminen sitovaksi tavoitteeksi vaikuttaa suhdanne ja taloudelliset realiteetit huomioiden kohtuuttomalta. Investointien osalta tavoitteeksi tulisi pikemminkin asettaa niiden mahdollisimman suuri karsiminen kuin koko määrärahan kuluttaminen. Samalla kunnanhallitus korostaa, ettei voimassa oleva Keski- Uudenmaan alueen pelastustoimen muutettu ja voimaan tullut yhteistoimintasopimus mahdollista vuoden 2011 tulostavoitteissa esitettyä uutta kuntien lisälaskutusmenettelyä. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh Hyväksyttiin yksimielisesti.

17 Kunnanhallitus SELITYS KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE KOSKIEN ETELÄISTEN KYLIEN OSAYLEISKAAVAN HYVÄKSYMISPÄÄTÖKSESTÄ TEHTYÄ VALITUSTA Khall 98 Korkein hallinto-oikeus pyytää päivätyllä kirjeellään Pornaisten kunnalta selitystä koskien Olli Lahden valitusta Dnro 1087/1/10. Kunnan selitys liitteineen pyydetään antamaan mennessä. Valituksen on jättänyt Olli Lahti kiinteistön Jussila (RN:o ) omistajana. Valitus koskee Helsingin hallinto-oikeuden antamaa päätöstä nro 10/0108/5, Dnro 00066/09/4102 ja 00137/09/4102 (Pornaisten kunnanvaltuuston Eteläisten kylien osayleiskaavaa koskeva hyväksymispäätös). Valituksessa vaaditaan, että Eteläisten kylien osayleiskaavasta poistetaan kiinteistölle Jussila RN:o merkitty seudullinen siirtovesihuoltolinja ja lisäksi kunta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut. Lisäksi valituksen tehnyt pyytää ottamaan huomioon aiemmin esitetyt vaatimukset ja perustelut Helsingin hallinto-oikeudelle sekä tehtyyn viranhaltijapäätökseen kohdistettu purkuhakemus Valitusta on perusteltu seuraavasti: - Kyseessä ei ole luokitukseltaan vain määrättyä yhdyskuntaa tai tiettyjä kiinteistöjä palveleva siirtopaineviemäri- ja vesihuoltolinja vaan seudullisen verkoston runko; tällöin sijoittamisesta ei ole voitu päättää MRL 161 :n nojalla, vaan olisi pitänyt soveltaa vesilain säännöksiä. Näin osayleiskaava on ratkaissut seudullisen siirtovesihuoltolinjan sijoittamisen kiinteistölle. - MRL:n 39 :n nojalla yleiskaava ei saa aiheuttaa maanomistajalle kohtuutonta haittaa - Osayleiskaavan valmistelu on ollut virheellistä, sillä olemassa olevaa sähkölinjaa ei voida jättää ottamatta huomioon osayleiskaavan valmistelussa ja kokonaisharkinnassa. Mikäli siirtovesihuoltolinjaa ei poisteta, voidaan se valituksen tehneen mukaan myös siirtää n. 10 m lähemmäksi sähkölinjaa, jolloin rasitteiden yhteishaittavaikutus jää pienemmäksi../..

18 Kunnanhallitus Khall 98./.. Lopuksi valituksen tehnyt toteaa, että seudullisen siirtovesihuoltolinjan rasitteen perustaminen kiinteistöllä Jussila RN:o ei ole saanut lainvoimaa vaan on parhaillaan muutoksenhaulla maaoikeudessa; näin rasitteen perustamisen tai perustamatta jäämisen näkökulmasta osayleiskaavan oletukset kiinteistöllä ovat olleet ennenaikaisia. Pornaisten kunnan selitys Korkein hallinto-oikeus pyytää kunnan selitystä Olli Lahden tekemän valituksen johdosta. Kunnan hallintosäännön 25 :n 16 kohdan mukaan selityksen antaa kunnanhallitus, mikäli selityksessä esitetään valituksen tai valitusten hylkäämistä. Olli Lahden tekemä valitus päätöksestä sijoittaa yhdyskuntateknisiä johtoja omistamalleen kiinteistölle Jussila RN:o 24:183 on käsitelty ja päätös Korkeimmasta hallinto-oikeudesta on annettu : Korkein hallinto-oikeus on hylännyt valituksen. Ei ole olemassa mitään perusteluita sille, ettei vesihuoltolinjan sijoittamisesta olisi voitu päättää MRL 161 :n nojalla. Olli Lahden tekemä valitus koskien siirtovesihuoltolinjan merkintää Jussilan kiinteistöllä Eteläisten kylien osayleiskaavassa on käsitelty Helsingin hallinto-oikeudessa ja päätös on annettu : Helsingin hallinto-oikeus on hylännyt valituksen. Olli Lahden tekemä valitus koskien lunastustoimitusta Pornainen-Kerava siirtovesijohdon ja laitteiden sijoittamiseksi on käsitelty maaoikeudessa: Maaoikeus on hylännyt valituksen muilta kuin haitan- ja vahingonkorvauksen osalta. Maaoikeus on katsonut, että tilan arvo alenee putkiston rakentamisesta johtuen maaoikeuden harkitseman euron verran. Maaoikeuden tuomio oli, että Pornaisten kunta velvoitettiin suorittamaan Jussilan tilan 24:183 omistajalle Olli Lahdelle haitanja vahingonkorvauksena euroa. Pornaisten kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt tyytyä maaoikeuden ratkaisuun. Ko. Jussila-niminen kiinteistö sijoittuu Eteläisten kylien osayleiskaavaalueelle: 4169 m 2 :n suuruinen rakennettu kiinteistö Mustijoen varrella. Osayleiskaavassa on ko. kiinteistön kohdalla todettu rakennettu siirtovesihuoltolinja sekä osoitettu kiinteistöllä nykyisen lomarakennuksen kohta olemassa olevan rakennuspaikan symbolilla; aluealuevarausmerkintä on loma-asuntojen alue (RA). Mustijoen varsi on lisäksi laajalti maakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta../..

19 Kunnanhallitus Khall 98./.. Vesihuoltolinja on alueelle suunniteltu ja rakennettu nykytilanne (maasto, laitteet, kasvillisuus ja rakennuskanta) huomioon ottaen. Vesihuoltolinjan siirtäminen kiinteistön alueella toiseen paikkaan ei ole missään muodossa perusteltua eikä mahdollistakaan puuttumatta samalla naapurikiinteistöjen oikeuteen ja asemaan. Jussilan kiinteistön kehittämisessä lähtökohtana on olemassa oleva lomarakennus ja sen sijainti; hakija ei voi rakentaa toista lomarakennusta kiinteistölleen. Vesihuoltolinjan rakentamisesta syntynyt rasite ei aiheuta kohtuutonta haittaa tilan rakentamiselle: rasitealue on kapea ja käsittää ainoastaan pienen osan tilan alueesta. Osayleiskaavan mukaiseen rakentamisen määrään ei vesihuoltolinjan rakentamisella ole ollut vaikutusta. Esityslistan mukana ilman liitenumeroa lähetetään tiedoksi kopio valituskirjelmästä. Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa seuraavan lausunnon: - edellä esitettyyn perustelutekstiin pohjautuen Pornaisten kunta toteaa lausuntonaan, että kiinteistöllä Jussila RN:o 24:183 suoritettu lunastustoimitus ja rasitteen perustaminen vesihuoltolinjalle on käsitelty ja asiasta on tehty päätös - vesihuoltolinja on rakennettu ja linjaus on merkitty Eteläisten kylien osayleiskaavaan linjan rakentumisen jälkeen - vesihuoltolinja ei nykyisessä paikassaan aiheuta kohtuutonta haittaa maanomistajalle eikä rakennetun linjan siirtäminen ole perusteltua - kunnanhallitus esittää, että valitus hylätään. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh Hyväksyttiin yksimielisesti.

20 Kunnanhallitus MIKLA-JERKKER PENNASELLE JA KATI LAAKSOLLE MYYTYÄ OMAKOTITONTTIA KOSKEVAN KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN Khall 99, liite 15 Pornaisten kunta on päivätyllä kauppakirjalla myynyt Mikla- Jerkker Pennaselle ja Kati Laaksolle asuntotarkoitukseen Laukkosken kylässä sijaitsevan n m 2 suuruisen määräalan tilasta Taka- Tommola RN:o 1:49 ( ). Kaupan kohteena oleva määräala on asemakaavan mukaista erillispientalojen korttelialuetta (AO) ja muodostaa asemakaavan korttelin 220 tontin nro 12. Tontin rakennusoikeuden määrittelevä tehokkuus e=0,12. Pornaisten valtuusto on päättänyt kauppahinnaksi euroa. Siitä on aikaisemmin maksettu euron suuruinen varausmaksu, joka hyvitetään lopullisesta kauppahinnasta. Hallintosäännön 25 2 kohdan mukaan kunnanhallitus ratkaisee asiat, jotka koskevat rakennustonttien myymistä noudattaen valtuuston antamia hintoja ja yleisperusteita. Kopio kauppakirjasta on esityslistan liitteenä nro 15. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Pornaisten kunnan sekä Mikla- Jerkker Pennasen ja Kati Laakson välillä allekirjoitetun kauppakirjan liitteen nro 15 mukaisesti. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh Hyväksyttiin yksimielisesti. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 190 405 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2008

Kunnanhallitus. 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 190 405 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2008 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 18/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistai 30.9.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 19/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 6.3.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 16 37 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012 Kokousaika 19.3.2012 klo 18.00 20.56 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Mervi Niemelä, Eino Jokitulppo, Esko Kalapudas,

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 15.3.2005 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 131 132 133 134 135

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.3.2010 14:00 Kokousaika Maanantai 1.3.2010 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi -1, KH 30.6.2010 15:00 Kokousaika 30.6.2010 kello 15.00-16.25. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA VALTUUSTON KOKOUS 2/2015 Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat :t 5-10 Asialista V 5 Luottamushenkilö; valtuutettu Perkiömäki... 12 V

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013 Asialista 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 262. Yleiskaavan muutos Särkemänkankaan alueella...345 263. Lastentarhanopettajan tehtävän

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 Kunnanhallitus 08.09.2014 AIKA 08.09.2014 klo 17:00-20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 240 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2014 49 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Keskiviikko 23.4.2014 klo 10.00 10.37 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä puheenjohtajasta) Läsnä

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot