HELSINGIN HOVIOIKEUS TUOMIO Nro 1783

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN HOVIOIKEUS TUOMIO Nro 1783"

Transkriptio

1 HELSNGN HOVOKEUS TUOMO Nro 1783 Antamispäivä Diaarinro R RATKASU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA Vantaan käräjäoikeus 2/JR nro 1593 liitteenä) ASA Perätön lausuma tuomioistuimessa ym. VALTTAJA Veikko Juhani Eklund VASTAPUOL Kihlakunnansyyttäjä Jukka Haavisto ASAN KÄSTTELY HOVOKEUDESSA Hovioikeus on toimittanut asiassa pääkäsittelyn Hovioikeus on pääkäsittelyssään tekemällään päätöksellä vapauttanut varatuomari Kari Tanskasen Veikko Juhani Eklundin puolustajan tehtävästä lukien. Valitus Veikko Juhani Eklund on vaatinut, että syyte hylätään. Eklund ei ollut häntä todistajana kuultaessa antanut väärää tietoa tai salannut mitään todistettavaan asiaan liittyvää seikkaa. Hän oli antanut Megacraft 0)':11 hallituksen kokouksen pöytäkirjan Heikki Suonsivulle allekirjoittamattornana. Joku muu oli allekirjoittanut pöytäkirjan, kun se oli ollut Suonsi vun hallussa. Vastaus Syyttäjä on vaatinut, että valitus hylätään ja että Eklund velvoitetaan korvaamaan valtiolle sen varoista hovioikeudessa maksetut todistelukustannukset. Käräjäoikeuden tuomio oli oikea. Todistelu Asianosaiset ovat vedonneet käräjäoikeuden tuomiosta ilmeneviin kirjal lisiin todisteisiin, Eklund myös syyttäjän kirjallisiin todisteisiin 1) 4, 9, 10 ja 13. Eklund on lisäksi vedonnut kaupparekisteriin Wireless LAN Systems Oy:stä tehtyyn muutos- ja lopettaruisilmoitukseen ja yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirjaan 2.7,8,'2004, kaupparekisteriin Nordstar Group Finland Oy:sc:ä tehtyyn perustamiailmoitukseen ja yhtiön

2 , 2 perustamiskokouksenjatkokokouksen pöytäkirjaan sekä kirjeeseen patentti- ja rekisterihallitukselle Eklund ja syyttäjä ovat vielä vedonneet Heikki Suonsivun Helsingin hovioikeudelle lähettämään sähköpostiviestiin. Pääkäsittelyssä on kuultu todistelutarkoituksessa Veikko Eklundia sekä todistajina Matti Väinö Juhani Huhananttia, Heikki Pekka Suonsivua, Heikki Anselm Hokkasta ja Janne Petteri Jerkkua, viimeksi mainittua uutena todistajana vasta hovioikeudessa. HOVOKEUDEN RATKASU Perustelut Henkilötodistelu Eklund, Huhanantti, Suonsivu ja Hokkanen ovat hovioikeuden pääkäsittelyssä kertoneet asian ratkaisuun vaikuttavilta osin kuten heidän kertomakseen on käräjäoikeuden tuomioon merkitty. Eklund on lisäksi kertonut, että hänen hallussaan oli ollut panttikirjoja veljensä omistaman Megacraft Oy:n kiinteistöön vahvistetuista kiinnityksistä, koska hän oli neuvotellut veljensä puolesta rahoitusta Megacraft Oy:lle. Eklund oli luovuttanut näitä panttikirjoja Suonsivulle auttaakseen väliaikaisesti Wireless LAN Systems Oy:tä hankkimaan rahoitusta. Luovuttaminen ei ollut liittynyt päivättyyn sijoitussopimukseen, jonka Eklund oli Graniitti-Yhtymä Oy:n puolesta allekirjoittanut. Eklund ei ollut lukenut eikä ymmärtänyt englanniksi laadittua sijoitussopimusta, ja hän oli käsittänyt panttikirjojen antamisen vakuusjärjestelyksi. Suonsivun yhtiön tarkoitus oli ollut hakea Alandsbankenilta lainaa ja käyttää mainittuja panttikirjoja lainan vakuutena. Eklund ja Suonsivu olivat sopineet, että jos pankki myöntää lainan, Suonsivu on yhteydessä Eklundin veljeen, ja jos pankki ei myönnä lainaa, panttikirjat palautetaan Eklundille. Eklund oli ymmärtänyt, että hänellä oli ollut veljensä lupa panttikirjojen luovuttamiseen Suonsivulle. Eklund ei ollut kertonut veljelleen panttikirjojen antamisesta Suonsivulle, koska veli oli ollut tuolloin ulkomailla. Eklundin ja Suonsivun kesken ei ollut ollut puhetta Graniitti-Yhtymä Oy:n omista vakuuksista, eikä niitä olisi saatukaan, koska Graniitti-Yhtymä Oy oli samaan aikaan käynyt omia rahoitusneuvottelujaan. Suonsivu oli soittanut Eklundille ja sanellut hänelle panttikirjojen luovuttamista tarkoittavan hallituksen kokouksen pöytäkirjan mallin, jonka Eklund oli kirjoittanut puhtaaksi. Sen sijaan te1efaksia Eklund ei ollut Suonsivulta saanut. Eklund ei osannut sanoa, miksei Suonsivu itse ollut kirjoittanut hallituksen kokouksen pöytäkirjaa. Eklund oli antanut Megacraft Oy:n hallituksen kokouksen pöytäkirjan allekirjoittamattoman mallin muovitaskussa muiden papereiden mukana Suonsivulle Matti Huhanantin kotona.

3 Suonsivu oli laittanut muovitaskun suoraan salkkuunsa ja poistunut. Suonsivu ei ollut lukenut eikä katsonut muovitaskussa olleita asiakirjoja, eikä Huhananttikaan ollut nähnyt asiakirjoja. Huhanantti on lisäksi kertonut, että Eklund oli ilmoittanut haluavansa investoida Suonsivun yritykseen. Eklund oli myös ilmoittanut, että vakuutena voitaisiin käyttää Eklundin pojan nimissä olevaa maa-aluetta Vantaalla. Sijoitussopimuksesta oli käyty useita neuvotteluja, ja Eklund osasi hyvin englantia, Paattikirjat olivat liittyneet sijoitussopimukseen perustuvan rahoitukserr järjestämiseen. Eklundin veli oli ollut Espanjassa ja häneltä oli odotettu allekirjoitusta panttaussitoumukseen. Toisin kuin käräjäoikeuden tuomioon on merkitty, Huhanantti oli nähnyt Eklundin Suonsivulle antaman hallituksen kokouksen pöytäkirjan. Se oli ollut allekirjoitettu. Suonsivu on lisäksi kertonut, että Graniitti-Yhtymä Oy:n omat vakuudet eivät olleet olleet esillä sijoitussopimuksen mukaisen rahoituksen järjestämiseksi, vaan Eklund oli tarjonnut vakuudeksi veljensä omistaman Megacraft Oy:n maa-aluetta. Eklund oli antanut Suonsivulle neljä panttikirjaa Megacraft Oy:n kiinteistöön vahvistetuista kiinnityksistä. Niistä yhden Suonsivu oli myöhemmin palauttanut. Suonsivu oli käynyt panttikirjat mukanaan tiedustelemassa lainaa Ålandsbankenista, joka oli edellyttänyt panttauspöytäkirjaa Megacraft Oy:ltä. Suonsivu oli lähettänyt lakiasiaintoimistosta saamansa panttauspöytäkirjan mallin Eklundille, joka oli ilmoittanut, että hänen veljellään oli Megacraft Oy:n nimenkirjoitusoikeus ja että veli oli tuolloin matkoilla. Kun Eklund oli ilmoittanut, että panttauspöytäkirja oli valmis, Suonsivu ja Eklund olivat tavanneet toisensa Matti Huhanantin asunnolla. Siellä Suonsivu oli lukemalla tarkistanut, että panttauspöytäkirja oli kunnossa. Pöytäkirjassa oli tuolloin ollut allekirjoitus. Suonsivun mielestä myös Huhanantti oli nähnyt panttauspöytäkirjan. Suonsivu ei olisi tehnyt allekirjoittamattomalla panttauspöytäkirjalla mitään. Myöhemmin Eklundin veli oli riitauttanut panttauspöytäkirjan aitouden. Jerkku on hovioikeudessa kertonut, että hän oli tavannut Suonsivun lyhyesti ollessaan poistumassa Veikko Eklundin luota. Tuolloin he olivat Eklundin asunnon eteisessä käyneet kolmisin läpi Wireless LAN Systems Oy:n rahoitustilanteen. Jerkku oli saanut tietää, että Suonsivu oli saanut panttikirjat haltuunsa, jotta hän voisi tiedustella Ålandsbankenilta rahoitusta. Varsinainen panttaus oli ollut tarkoitus tehdä vasta, jos pankki myöntäisi lainan. Keväällä 2004 Jerkku oli kuullut Hakaniemen torilla Eklundin puhelimen kaiuttimesta Eklundin ja Suonsivun välisen puhelun, jossa Eklund oli todennut, että panttikirjat olivat arvottomat, koska panttauspöytäkirjaa ei ollut tehty. Suonsivu oli vastannut, että sillä ei ollut merkitystä ja että hän ei palauta panttikirjoja. Puhelu oli ollut yllättävä ja sävyltään törkeä. Jerkku oli keskustellut jälkeenpäin 3

4 1 r 4 Näytön arviointi ja johtopäätökset useasti Matti Huhanantin kanssa. Huhanantti oli ilmoittanut, ettei hän ollut nähnyt papereita eikä ottanut niihin kantaa. Hokkanen on lisäksi kertonut, että hän oli kuullut Suonsivun soittavan Veikko Eklundille ja ilmoittavan, että panttikirjat olivat arvottomat, mutta kieltäytynyt palauttamasta niitä. Huhanantti ja Suonsivu ovat kertoneet, että syytteessä tarkoitettu Megacraft Oy:n hallituksen pöytäkirja oli ollut allekirjoitettuna silloin, kun Eklund oli antanut sen Suonsivulle. Hovioikeus pitää Huhanantin ja Suonsivun kertomuksia uskottavina. Kertomusten uskottavuutta tukee se riidaton seikka, että Suonsivulla on tuolloin ollut hallussaan Eklundilta aikaisemmin saamansa kolme panttikirjaa Megacraft Oy:n omistamaan kiinteistöön vahvistetuista kiinnityksistä, mutta ei Megacraft Oy:n päätöstä niiden panttaamisesta Suonsivulle tai tämän yhtiölle. Panttikirjojen käyttäminen Suonsivun tai hänen yhtiönsä lainan vakuutena taas on edellyttänyt Megacraft Oy:n asianmukaista päätöstä panttikirjojen panttaamisesta Suonsivun tai hänen yhtiönsä vastuista. Huhanantin ja Suonsivun kertomuksista ilmenee, kuinka asiassa on käyty keskustelua Eklundin veljen ulkomaanmatkasta, mikä keskustelu on voinut liittyä vain tarpeeseen saada veljen allekirjoitus pöytäkirjaan. Eklundinkin mukaan panttikirjojen luovuttamisessa Suonsivulle oli ollut kysymys vakuusjärjestelyistä, Sen vuoksi hovioikeus ei pidä uskottavana, että liike-elämässä mukana ollut Eklund olisi väittämällään tavalla antanut vain allekirjoittamattoman panttauspöytäkirjan mallin Suonsivulle. Suonsivun hovioikeudelle toimittamasta sähköpostista ilmenee Eklundin muita oikeudenkäyntejä panttausjärjestelyihin ja Graniitti-Yhtymä Oy:öön liittyen. Sähköposti ei osoita Suonsivun vihamielisyyttä Eklundia kohtaan, eikä se horjuta Suonsivun kertomuksen luotettavuutta. Hokkanen ja Jerkku eivät ole olleet paikalla, kun Eklund on luovuttanut pöytäkirjan Suonsivulle, eivätkä he ole edes väittäneet nähneensä asiakirjaa. Hokkasen ja Jerkun kertomuksilla ei ole merkittävää todistusarvoa harkittaessa, oliko kysymyksessä oleva pöytäkirja ollut allekirjoitettu Eklundin antaessa sen Suonsivulle. Hovioikeudella ei ole pääkäsittelyn perusteella aihetta arvioida asiassa esitettyä näyttöä toisin kuin käräjäoikeus. Hovioikeus hyväksyy käräjäoikeuden johtopäätökset. Aihetta käräjäoikeuden tuomion muuttamiseen ei ole. Tuomiolause1ma Käräjäoikeuden tuomiota ei muuteta. Veikko Eklund velvoitetaan korvaamaan valtiolle sen varoista hovioikeudessa maksetut todistelukustannukset 82,87 euroa.

5 ~ 5 Varatuomari Kari Tanskaselle maksetaan valtion varoista Eklundin puolustamisesta hovioikeudessa palkkioksi valituksen laatimisesta 300 euroa ja arvonlisäveron määränä 66 euroa, yhteensä 366 euroa, mikä määrä jää Eklundin taloudellisiin oloihin nähden valtion vahingoksi.

6 MUUTOKSENHAKU Muutosta tähän ratkaisuun saadaan hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan. Valitusosoituksessa tarkoitettu määräaika valitusluvan pyytämiseenja valituksen tekemiseen päättyy Helsingin hovioikeuden puolesta: Asian ovat ratkaisseet: hovioikeudenlaamanni Pauli Viitanen hovioikeudenneuvos Tapio Vanamo viskaali Riikka Rask Ratkaisu on yksimielinen.

7 T UJTE Helsingin hovioikeuden ratkaisu asiassa ~/l1-~3 ),.4 1 VANTAAN KÄRÄJÄOKEUS Osasto 2/JR Käräjätuomari Jyrki Rinnemaa Lautamiehet: Jukka-Pekka Loppukaarre, Anne Pesonen ja Erkki Saarinen TUOMO 08/1593 Julistettu istunnossa Asiano: R 08/762 Syyttäjä kihlakunnansyyttäjä Jukka Haavisto Vastaajat) EKLUND VEKKO JUHAN Asia PERÄTÖN LAUSUMA TUOMOSTUMESSA Vireille , i l SELOSTUS Syyttäjän ASASTA rangaistusvaatimus 1,. PERÄTÖN LAUSUMA TUOMOSTUMESSA 6840/R/ /06) Rikoslaki 15 luku VANTAA 1. Veikko Eklund on Vantaan käräjäoikeudessa kuultaessa häntä todistajana antanut väärän tiedon asiassa ja ilman laillista syytä salannut siihen liittyvän seikan. Eklundia on kuultu todistajana täytäntöönpanoriitaa koskevassa asiassa ja kertonut erheellisesti, että olisi luovuttanut Megacraft Oy:n hallituksen kokouspöytäkirjan allekirjoittamattomana Heikki Suonsivulle ja/tai Matti Huhanantille. Hän on myös salannut kuka allekirjoituksen on tehnyt. 2. PERÄTÖN LAUSUMA TUOMOSTUMESSA 6840/r/ /06) Rikoslaki 15 luku HELSNK Veikko Eklund on Helsingin hovioikeudessa kuultaessa häntä todistajana antanut väärän tiedon asiassa ja ilman laillista syytä salannut siihen liittyvän seikan.

8 Eklundia on kuultu todistajana täytäntöönpanoriitaa koskevassa asiassa ja kertonut erheellisesti, että olisi luovuttanut Megacraft Oy:n hallituksen kokouspöytäkirjan allekirjoittamattomana Heikki Suonsivulle ja/tai Matti Huhanantille. Hän on myös salannut kuka allekirjoituksen on tehnyt. 2,! Syyttäjän muut vaatimukset Eklund on velvoitettava korvaamaan valtiolle todistelukustannukset. Vastaajan vastaus perusteluineen Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 9 luku 1 1) Veikko Eklund kiistää syytteen, koska hänen kertomuksensa oikeudessa on ollut tosi. Hän on luovuttanut Megacraft Oy:n hallituksen kokouspöytäkirjan allekirjoittamattomana Heikki Suonsivulle. TODSTELU Kirjalliset todisteet Syyttäjä nimesi 1) Megacraft Oy:n hallituksen kokouspöytäkirja, esitutkintapöytäkirjan liite1:n liite 11 s. 57 2) Kaupparekisteriote, liite 1:n liite 15 s. 73 3) Vantaan käräjäoikeuden tuomio , esitutkintapöytäkirjan liite 3 s ) KRP:n rikosteknisen laboratorion lausunto , liite 5 s ) Vantaan käräjäoikeuden pää käsittelyn pöytäkirja , liite 6 s , Suonsivun kertomus pöytäkirjasta s ), Eklundin kertomus pöytä kirjassa s ) T 6) Pöytäkirja kiinteistön pakkohuutokaupasta , liite 9 s J 7) Pöytäkirja pakkohuutokaupan kauppahinnan jakokokouksesta , liite 10 s ) Faksi, liite 12 s ) Helsingin hovioikeuden tuomio nro 57, S 06/ ) Sijoitussopimus esitutkintapöytäkirjan iite1:n liite 5 s

9 -_ ~.",.., 11) sähköposteja lainaneuvotteluista ym. liite1:n liite 14 s ) sähköposteja lainan hakemisesta esitutkintapöytäkirjan liite 13 s :3 13) ja kirjatut kirjeet kuitteineen Eklund nimesi - nauhoitetut puhelut Veikko Eklundin ja Huhanantin välillä CO-levyllä) - KRP:n rikosteknisen laboratorion lausunto syyttäjän todiste 4)! [ Henkilötodistelu TUOMON PERUSTELUT i 1 - vastaaja Veikko Eklund todistelutarkoituksessa - todistaja Heikki Pekka Suonsivu - todistaja Väinö Juhani Huhanantti - todistaja Heikki Hokkanen - todistaja Aarno Negru-Vode Veikko Eklund on pääkäsittelyssä kertonut oleellisilta osin samalla tavalla kuin syytteessä tarkoitetussa riita-asiassa ks. todisteet 3, 5 ja 9) kuitenkin siten, että kun hän on riita-asiassa kertonut luovuttaneensa päivätyn Megacraft Oy:n hallituksen kokouksen pöytäkirjan mallin Matti Huhanantille hän kertoo nyt antaneensa sellaisen Heikki Suonsivulle siten, ettei Huhanantti ole edes nähnyt asiakirjaa. Suonsivunkin kertomus vastaa olennaisilta osiltaan sitä, mitä hän on kertonut sanotussa riita-asiassa. Hänen mukaansa hänen edustamansa ja suurelta osin omistamansa Wireless LAN Systems Oy oli "mokannut" luottaessaan Veikko Eklundiin ja jättäessään varmistamatta, että Seppo Eklund Megacraft Oy:n hallituksen jäsenenä oli todella tietoinen aiotusta panttauksesta ja myös siitä yhtiössään päättänyt. Käräjäoikeus katsoo henkilötodistelusta ja kirjallisista todisteista, kuten laina neuvotteluja koskevista sähköposteista, voitavan päätellä, että Veikko Eklund on ollut mukana tekemässä sijoitussopimusta ja yrittänyt Graniitti-Yhtymä Oy:n nimissä ilman nimenkirjoitusoikeutta) antamansa rahoituslupauksen Wireless LAN Systems Oy:lle täytlääkseen hankkia lainarahaa ulkomailta. Samaan aikaan myös Heikki Suonsivu sanotun yhtiönsä edustajana on hakenut sille rahoitusta eri pankeista ja yksityishenkilöiltä. Veikko Eklund on antanut syytteessä tarkoitetun päivätyn Megacraft Oy:n hallituksen kokouksen pöytäkirjan tarkoittamat panttikirjat Suonsivulle sitä varten, että tämä kävisi pankissa tiedustelemassa lainansaantia niiden panttaamista

10 ., 4 vastaan. Megacraft Oy:n puolesta panttauksesta on voinut päättää vain sen hallituksen jäsen Seppo Eklund. Suonsivun mukaan pankki, luultavimmin Alandsbanken, oli antanut panttikirjat nähtyään lainalle siinä vaiheessa vihreää valoa ja ohjeistanut Suonsivun hankkimaan asianmukaisen panttauspäätöksen Megacraft Oy:ltä. Suonsivu oli saanut yhtiönsä käyttämästä asianajotoimistosta mallin vaadittavale hallituksen kokouksen pöytäkirjalie ja faxannut sen Veikko Eklundile ks. faksi todisteena 8). Ehkä hän oli myös soittanut asiasta. Tarkoitus oli, että Veikko Eklund ottaisi laatimaansa hallituksen kokouksen pöytäkirjaan nimen Seppo Eklundilta, kun tämä tulisi matkoilta. Tämän faxin ja mahdollisen puhelun jälkeen, edelleen muutaman päivän sisällä mainitusta pankissa käynnistä, Suonsivu oli tavannut Veikko Eklundin sanotuissa Wireless LAN Systems Oy:n rahoitushankkeissa konsultoineen Eklundin liiketuttavan Huhanantin asunnolla Katajannokalla. Siellä Eklund oli luovuttanut Suonsivulle mallista kirjoittamansa Megacraft Oy:n pitämän hallituksen kokouksen pöytäkirjan, jossa oli ollut allekirjoitus. Eklund on sen sijaan kertonut, että hän oli luovuttanut sanotussa tilanteessa Suon sivulle tämän puhelimessa aiemmin saneleman mukaan laatimansa mallin sanotunlaisesta pöytäkirjasta. Malli oli luonnollisesti ollut allekirjoittamaton. Paikalle olleen Huhanantin todistajankertomuksen mukaan mainitun pöytäkirjan täytyi ilman muuta olla allekirjoitettu, muu olisi ollut järjetöntä., i, [ 1 r Huhanantin kertomuksen jäätyä epäselväksi sen osalta, onko hän todella mainitussa tilanteessa tarkasti havainnoinut Eklundin Suonsivulle antamaa pöytäkirjaa, ratkaisevaa on se, uskotaanko asiassa Suonsivua vai Veikko Eklundia. Käräjäoikeus katsoo, että Suonsivun kertomus asiasta on uskottavampi. Pelkän päivätyn mallin laatiminen ja tuominen Eklundin väittämin tavoin Suonsivulle sen näyttämiseksi pankille olisi ollut kovin epätavallinen menettely. Eklundin puolustus tarkoittaa sitä, että kun sanottu hallituksen pöytäkirjan päivätty malli ei ole Seppo Eklundin allekirjoittama eikä tämän allekirjoitusta ole siihen tehnyt myöskään Veikko Eklund Seppo Eklundin allekirjoituksen on malliin väärentänyt Suonsivu tai Huhanantti taikka joku näiden tietämä muu kuin jo mainittu henkilö. Käsialatutkimus todiste 4) ei sulje pois Seppo tai Veikko Eklundia sen enempää kuin Suonsivuakaan allekirjoituksen tehneiden joukosta. Todistaja Hokkanen on kertonut Veikko Eklundin asunnolla kuulleensa, kun Suonsivu oli hakenut mainitut panttikirjat esittääkseen ne pankissa ja puhunut Veikko Eklundin kanssa että jos lainalle oltaisiin pankissa suopeita Suonsivu kääntyisi Seppo Eklundin puoleen panttikirjojen panttauksesta neuvotellakseen. Vähän tämän >

11 r f 5 jälkeen Hokkanen oli kertomansa mukaan kuullut, miten Suonsivu saneli Veikko Eklundile puhelimessa mallin sanotusta hallituksen kokouksen pöytäkirjasta. Puhetta oli ollut ainoastaan mallin tekemisestä. Veikko Eklund oli myöhemmin kertonut Hokkaselle luovuttaneensa mallin Suonsivulle. Pääkäsittelyssä Hokkanen on muistanut tietyt asiat hyvin tarkasti ja toisia vastaavia yksityiskohtia taas ei ollenkaan, mikä tekee hänen kertomuksestaan epäluotettavan. Negru-Vode taas on kertonut siitä, että Huhanantti oli kieltäytynyt antamasta panttikirjoja takaisin todistajan avustamale Megacraft Oy:lle ja pitänyt niitä rahanarvoisina. Eklundin todisteina vetoamista nauhotetuista puheluista ilmenee, että Huhanantti ei katso voivansa puuttua panttien palauttamiseen Suonsivun yhtiön puolesta ja että Veikko Eklundin Suonsivusta tekemän rikosilmoituksen vuoksi tilanne panttien saamiseksi Eklundeille takaisin on ajautunut umpikujaan. Käräjäoikeus toteaa, että sinänsä on ollut luonnollista, ettei pantteja ole suostuttu luovuttamaan takaisin ilman että niillä saatu laina maksetaan taikka muuten saadaan vastaava rahoituspanos. Puheluissa voidaan kiinnittää huomiota siihenkin, ettei Veikko Eklund syytä ketään antamansa pöytäkirjan väärentämisestä, vaan on valmis hakemaan asiassa kompromissia pantatun Megacraft Oy:n kiinteistön pakkorealisoinnin estämiseksi. Eklundin kertomuksensa tueksi vetoama todistelu ei käräjäoikeuden arvion mukaan ole todistusaineistoa kokonaisuudessaan tarkastellen sellaista, että se ratkaisevasti horjuttaisi Suosivun kertomuksen ja sitä tukevien todisteiden todistusvoimaa. Kun sanotussa hallituksen kokouksen pöytäkirjassa on ollut allekirjoitus Veikko Eklundin luovuttaessa sen Suonsivulle Veikko Eklund on myös vallinneissa olosuhteissa varmuudella häntä todistajana syytteessä tarkoitetussa riita-asiassa kuultaessa tiennyt, kuka allekirjoituksen on tehnyt. Eklundin erheellisellä kertomuksella ja vaikenemisella syytteessä tarkoitetuista seikoista on ollut siinä riita-asiassa, jossa hän on todistanut, vaikutusta, joskaan sen ei voida varmuudella päätellä olleen lopputuloksen kannalta ratkaisevaa, mikä on otettu huomioon rangaistusta mitattaessa. Näin ollen syyte hyväksytään ja todetaan, että Veikko Eklund on syyllistynyt niihin rikoksiin, joista syyttäjä on hänelle rangaistusta vaatinut. Oikea rangaistus tekojen laatuun ja niistä ilmenevään tekijän syyllisyyteen nähden on viiden kuukauden ehdollinen vankeus. On kohtuullista, että Eklundin korvaa valtiolle Suonsivun kuulemisesta aiheutuneet kustannukset.

12 Asia ei ole oikeusongelmiltaan tai todistusharkinnan kannalta erityisen vaikea taikka aineistoltaan poikkeuksellisen laaja. Tähän nähden käräjäoikeus katsoo, että puolustaja on laskuttanut pää käsittelyn ulkopuolisista erilaisista valmistelevista ja muista toimenpiteistä liikaa yhdeksän tunnin verran etenkin kun huomioidaan, miten perinpohjin tutuksi asian on täytynyt hänelle ajan mittaan tulla. Palkkiota määrättäessä on huomioitu pääkäsittelyn kesto h). Näin ollen on päädytty laskusta poikkeavaan tuomiolauselmasta ilmenevään palkkioon. 6 TUOMOLAUSELMA: r " l r \ \ f f 1 " l ) ~

13 4' SVU 11) VANTAAN KÄRÅJÄOKEUS 2. OSASTO NO : 1593 TL: 1 DNO: R 08/762 VASTAAJA Eklund, Veikko Juhani T Märssykuja 1 A HELSNK J r l r TUOMOLAUSELMA SYYKS LUETUT RKOKSET 1) Perätön lausuma tuomioistuimessa ) Perätön lausuma tuomioistuimessa RANGA STUS SEURAAMUKSET YHTENEN VANKEUSRANGASTUS 5 kuukautta vankeutta Vankeusrangaistus on ehdollinen. Koeaika päättyy LANKOHDAT Kaikkiin rikoksiin sovelletut lainkohdat: Rikoslaki 15 luku 1 KORVAUSVELVOLLSUUS Valtiolle Eklund velvoitetaan korvaamaan todistelukustannukset 80,47 euroa Suonsivu). MUUT LAUSUNNOT Ehdollinen rangaistus voidaan määrätä täytäntöönpantavaksi, jos tuomittu tekee koeaikana rikoksen, josta hänet tuomitaan ehdottomaan vankeuteen ja josta syyte on nostettu vuoden kuluessa koeajan päättymisestä.

14 Puolustajan palkkio Valtion varoista maksetaan Veikko Eklundin puolustajaksi määrätyn varatuomari Kari Tanskasen palkkio euroa ja arvonlisävero 572,22 euroa eli yhteensä 3.173,22 euroa. 7 j' t L

Antamispäivä Diaarinumero 20.6.2012 R 11/2887. Helsingin käräjäoikeus 5/10 os. 21.9.2011 nro 8349 (liitteenä) Kihlakunnansyyttäjä Tuomas Soosalu

Antamispäivä Diaarinumero 20.6.2012 R 11/2887. Helsingin käräjäoikeus 5/10 os. 21.9.2011 nro 8349 (liitteenä) Kihlakunnansyyttäjä Tuomas Soosalu Helsingin hovioikeus Tuomio Nro 1697 Antamispäivä Diaarinumero 20.6.2012 R 11/2887 Ratkaisu, johon on haettu muutosta Helsingin käräjäoikeus 5/10 os. 21.9.2011 nro 8349 (liitteenä) Asia Valittaja Vastapuolet

Lisätiedot

TUUSULAN KÄRÄJÄOIKEUS. Lautamiehet: Jussi Larmo, Esko Rautavuori 06/1057 ja Hellin Saarelainen. Asiano: 19.9.2006 R 06/548

TUUSULAN KÄRÄJÄOIKEUS. Lautamiehet: Jussi Larmo, Esko Rautavuori 06/1057 ja Hellin Saarelainen. Asiano: 19.9.2006 R 06/548 TUUSULAN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO Käräjätuomari Mikko Saleva Julistettu istunnossa Lautamiehet: Jussi Larmo, Esko Rautavuori 06/1057 ja Hellin Saarelainen Asiano: 19.9.2006 R 06/548 Syyttäjä Vastaaja(t) Johtava

Lisätiedot

TURUN HOVIOIKEUS TUOMIO Nro 1417

TURUN HOVIOIKEUS TUOMIO Nro 1417 . / "..' TURUN HOVIOIKEUS TUOMIO Nro 1417 Antopäivä Diaarinro 11.5.2004 R 03/2449 RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA Tampereen käräjäoikeus 44. os. 22.9.2003 nro 3673 (liitteenä) ASIA Törkeä kunnianloukkaus

Lisätiedot

11.02.2014. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 9 luku 1

11.02.2014. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 9 luku 1 Etelä-Savon käräjäoikeus Tuomio 141106323 1 (6) 11.02.2014 Asianumero R 13/503 Puheenjohtaja Käräjätuornari Jukka Laine Syyttäjä Kihlakunnansyyttäjä Sarni Asikainen Vastaaja Asianomistaj a Kuultava Asia

Lisätiedot

Käräjänotaari Kalle Mäenpää. Kihlakunnansyyttäjä Heli Posti. Joona Johannes Jalmari Hartikainen. Rikoslaki 28 luku 3 1. Rikoslaki 28 luku 3 1

Käräjänotaari Kalle Mäenpää. Kihlakunnansyyttäjä Heli Posti. Joona Johannes Jalmari Hartikainen. Rikoslaki 28 luku 3 1. Rikoslaki 28 luku 3 1 Espoon käräjäoikeus Os. 3. osasto Tuomio 28.07.2015 15/130601 Asianumero R 14/1780 1 (6) Puheenjohtaja Käräjänotaari Kalle Mäenpää Syyttäjä Kihlakunnansyyttäjä Heli Posti Vastaaja Joona Johannes Jalmari

Lisätiedot

//'; ~ v ~u Ic (?L - e I L... V I 1 JUUTILAINEN KLAUS PETRI RAINER 12.3.2001-25.9.2001 HELSINKI

//'; ~ v ~u Ic (?L - e I L... V I 1 JUUTILAINEN KLAUS PETRI RAINER 12.3.2001-25.9.2001 HELSINKI ~ //'; ~ v ~u Ic (?L - e I L... V I 1 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO nro 03/5864 4/6 Os. Asiana: KÄRÄJÄOIKEUDEN KOKOONPANO 9.6.2003 R 03/1155 Puheenjohtaja käräjätuomari Tuovi Hyvärinen (C I 0 1:) t ~ Lautamiehet

Lisätiedot

Käräjänotaari Anne Rautiainen. Kihlakunnansyyttäjä Lotta Kokko. Thulan Haikala Joona Johannes Jalmari Hartikainen Jatta Katariina Kettunen

Käräjänotaari Anne Rautiainen. Kihlakunnansyyttäjä Lotta Kokko. Thulan Haikala Joona Johannes Jalmari Hartikainen Jatta Katariina Kettunen Espoon käräjäoikeus Os. 3. osasto Tuomio 18.09.2014 14/138860 Asianumero R 14/183 1 (9) Puheenjohtaja Käräjänotaari Anne Rautiainen Syyttäjä Kihlakunnansyyttäjä Lotta Kokko Vastaajat Thulan Haikala Joona

Lisätiedot

Viestissä ei ollut väitetty, että Rastimo olisi tehnyt lapsipornoa. Edellä mainittu kommentti oli ollut osa Rastimon aloittamaa keskustelua.

Viestissä ei ollut väitetty, että Rastimo olisi tehnyt lapsipornoa. Edellä mainittu kommentti oli ollut osa Rastimon aloittamaa keskustelua. Helsingin hovioikeus Tuomio Nro 2235 Antamispäivä 31.8.2012 Diaarinumero R 11/2753 Ratkaisu, johon on haettu muutosta Espoon käräjäoik.eus 3.2 os. 6.9.2011 nro 2165 (liitteenä) Asia Kmmianloukkaus Valittaja

Lisätiedot

Vaadin vastaajalle rangaistusta seuraavasta rikoksesta:

Vaadin vastaajalle rangaistusta seuraavasta rikoksesta: Mikko Nyman Lähettäjä: leena.malinen@oikeus.fi Lähetetty: 12. tammikuutata 2015 11:11 Vastaanottaja: Mikko Nyman Aihe: R 13/9447 haastehakemus HELSINGIN SYYTTÄJÄNVIRASTO HAASTEHAKEMUS Osasto 3 PL 318 Asianro

Lisätiedot

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa Kaupunginhallituksen konsernijaosto 28 09.08.2013 Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa 530/090/2012

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015

Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (689/1997)

Lisätiedot

TAMPEREEN KARAJAOIKEUS TUOMIO 03/3673 4/44.osasto 1 Asiano: Puheenjohtaja 22.9.2003 R 03/1938 Käräjätuomari Mirja-leena Mäkinen

TAMPEREEN KARAJAOIKEUS TUOMIO 03/3673 4/44.osasto 1 Asiano: Puheenjohtaja 22.9.2003 R 03/1938 Käräjätuomari Mirja-leena Mäkinen :-:/ " '\ t::.opio...... TAMPEREEN KARAJAOIKEUS TUOMIO 03/3673 4/44.osasto 1 Asiano: Puheenjohtaja 22.9.2003 R 03/1938 Käräjätuomari Mirja-leena Mäkinen lautamiehet Pauli Siltanen Tuija Sillanpää Pekka

Lisätiedot

Näytön arviointi. Ympäristörikostutkinnan seminaari Laamanni Anders Cederberg

Näytön arviointi. Ympäristörikostutkinnan seminaari Laamanni Anders Cederberg Näytön arviointi Ympäristörikostutkinnan seminaari 29.11.2017 Laamanni Anders Cederberg Esityksen rakenne Yleistä todistelusta Henkilötodistelusta Teknisestä todistelusta Tulevaisuuden näkymiä Yleistä

Lisätiedot

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI - Johtajana presidentti - Korkeimmalta oikeudelta haettava valituslupaa - Käsitellään erityisen vaikeita tapauksia ja tapauksia, joilla on ennakkotapauksen

Lisätiedot

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAKIALOITE 47/2004 vp oikeudenkäymiskaaren 17 luvun muuttamisesta sekä eräät siihen liittyvät lait Eduskunnalle ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Tämän lakialoitteen tarkoituksena on mahdollistaa yksittäistapauksissa

Lisätiedot

Käräjätuomari Antti Tapanila. Harri Jouhki - Päivi Karjalainen - Jaakko Pirttikoski. Kihlakunnansyyttäjä Minna Virtanen. Miro Aleksi Myllymäki

Käräjätuomari Antti Tapanila. Harri Jouhki - Päivi Karjalainen - Jaakko Pirttikoski. Kihlakunnansyyttäjä Minna Virtanen. Miro Aleksi Myllymäki Pirkanmaan käräjäoikeus 4 Tuomio 20.08.2013 13/110554 Asianumero R 13/1923 1 (7) Puheenjohtaja Lautamiehet Syyttäjä Vastaaja Asianomistajat Asia Vireille Käräjätuomari Antti Tapanila Harri Jouhki - Päivi

Lisätiedot

11.6.2010. ITÄ-UUDENMAAN KÄRÄJÄOIKEUS Osasto 1 TUOMIO 10/423. Asiana: R 09/404

11.6.2010. ITÄ-UUDENMAAN KÄRÄJÄOIKEUS Osasto 1 TUOMIO 10/423. Asiana: R 09/404 ITÄ-UUDENMAAN KÄRÄJÄOIKEUS Osasto 1 Laamanni Lars Karlsson Käräjätuomari Vesa Komulainen Käräjätuomari Mikael Selander Sihteeri käräjätuomari Petra Spring-Reiman TUOMIO 10/423 11.6.2010 Asiana: R 09/404

Lisätiedot

Käräjätuomari Anna-Maria Kangas. Eva Kivilaakso-Wellmann ja Juha Kuusinen. Kihlakunnansyyttäjä Heli Posti. Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö

Käräjätuomari Anna-Maria Kangas. Eva Kivilaakso-Wellmann ja Juha Kuusinen. Kihlakunnansyyttäjä Heli Posti. Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö Espoon käräjäoikeus Os. 3. osasto Tuomio Annettu kansliassa 25.02.2016 16/107437 Asianumero R 15/2350 1 (9) Puheenjohtaja Käräjätuomari Anna-Maria Kangas Lautamiehet Eva Kivilaakso-Wellmann ja Juha Kuusinen

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa ja riidanratkaisumenettelyt. Taloyhtiö 2015 Messukeskus 15.4.2015 Arto Kaikkonen

Hyvä hallintotapa ja riidanratkaisumenettelyt. Taloyhtiö 2015 Messukeskus 15.4.2015 Arto Kaikkonen Hyvä hallintotapa ja riidanratkaisumenettelyt Taloyhtiö 2015 Messukeskus 15.4.2015 Arto Kaikkonen Agenda Konfliktin ratkaisuun liittyviä kysymyksiä Tuomioistuinsovittelu Yleiset tuomioistuimet Välimiesmenettelyt

Lisätiedot

Laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän

Laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän Laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän sotarikostuomioistuimen toimivallasta ja tuomioistuimelle annettavasta oikeusavusta 12/1994 Annettu Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 1994

Lisätiedot

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 12.4.2004 KORKEIN OIKEUS Asia Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 Kantelija YLI-KOVERO RISTO TAPIO Torikatu 27 13130 Hämeenlinna

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Pyydetään kunnioittavasti, että Korkein oikeus myöntää valitusluvan kysymyksessä olevaan Turun hovioikeuden päätökseen.

Pyydetään kunnioittavasti, että Korkein oikeus myöntää valitusluvan kysymyksessä olevaan Turun hovioikeuden päätökseen. KORKEIMMALLE OIKEUDELLE Lupahakemuksen ja valituksen kohde Turun hovioikeuden päätös Nro 588 Dnro R 04/152/26.2.2004 Anna- Liisa Yli-Kovero Asia Hakija ja valittaja Virkasuhteen purkaminen Anna-Liisa Yli-Kovero

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Riidanratkaisu - Oikeudenkäynti, välimiesmenettely vai sovittelu?

Riidanratkaisu - Oikeudenkäynti, välimiesmenettely vai sovittelu? Riidanratkaisu Oikeudenkäynti, välimiesmenettely vai sovittelu? Technopolis / Amica Smarthouse 4.10.2013 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Asianajaja Juha Ryynänen Oy LÄHTÖKOHTA SOPIMISEEN 2 PÄÄSÄÄNTÖ:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 259. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 259. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 24.08.2015 Sivu 1 / 1 3186/03.06.02/2015 259 Teknisen toimen johtajan oikeudenkäyntikulujen korvaaminen Valmistelijat / lisätiedot: Timo Kuismin, puh. 050 544 7261 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Lupahakemuksen ja Turun hovioikeuden päätös Nro 3190, Dnro U/09/1250 valituksen kohde 22.12.2009

Lupahakemuksen ja Turun hovioikeuden päätös Nro 3190, Dnro U/09/1250 valituksen kohde 22.12.2009 1 Tapio Yli-Kovero Valituslupahakemus ja valitus Torikatu 27 13130 Hämeenlinna 050-61331 10.02.2010 KORKEIMMALLE OIKEUDELLE Lupahakemuksen ja Turun hovioikeuden päätös Nro 3190, Dnro U/09/1250 valituksen

Lisätiedot

Ohjaus- ja kehittämisyksikkö Dnro 35/34/11 Mika Illman

Ohjaus- ja kehittämisyksikkö Dnro 35/34/11 Mika Illman 1 (5) Epäillyn oikeus avustajaan esitutkinnassa ja itsekriminointisuoja / KKO:2012:45 / syyttäjän toimenpiteet 1 Johdanto Tässä muistiossa esitetään eräitä toimenpiteitä, joihin syyttäjien tulee tapauskohtaisen

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIAT 45/2011 ja 61/2011 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 44/2012 7.9.2012 Asia Määräaikaista erottamista ja virantoimituksesta pidättämistä koskeva oikaisuvaatimus Oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

Asianomistajat TMI SEADONIS SUOMENOJAN VENESATAMA/ CARBONE MASSIMILIANO ROSARIO KÄHKÖNEN JANNE-OSKARI

Asianomistajat TMI SEADONIS SUOMENOJAN VENESATAMA/ CARBONE MASSIMILIANO ROSARIO KÄHKÖNEN JANNE-OSKARI LÄNSI-UUDENMAAN SYYTTÄJÄNVIRASTO PÄÄTÖS 15/635 PL 24 02631 ESPOO syyttämättä jättämisestä Asianro Puhelin 029 56 21000 Fax 029 56 21022 25.5.2015 R 14/5964 Syyttämättä jätetty RAUNIO LASSE ANTERO 09.12.1957

Lisätiedot

K O R K E I N O I K E U S PÄÄTÖS SUULLISESTA Diaarinro 1(9) KÄSITTELYSTÄ R2011/704

K O R K E I N O I K E U S PÄÄTÖS SUULLISESTA Diaarinro 1(9) KÄSITTELYSTÄ R2011/704 K O R K E I N O I K E U S PÄÄTÖS SUULLISESTA Diaarinro 1(9) KÄSITTELYSTÄ R2011/704 Antopäivä Nro 6.3.2012 436 MUUTOKSENHAKIJA VASTAPUOLI ASIA Samuel Eze Ugum Valtionsyyttäjä Jarmo Hirvonen Törkeä huumausainerikos

Lisätiedot

ASIA. xxxxxxxxxxxxxx Oy nimistä (Y-tunnus xxxxxxx-x) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia

ASIA. xxxxxxxxxxxxxx Oy nimistä (Y-tunnus xxxxxxx-x) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia PÄÄTÖS ESAVI/7446/05.11.05/2013 Etelä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 19.2.2015 ASIA xxxxxxxxxxxxxx Oy nimistä (Y-tunnus xxxxxxx-x) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 85/99 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Annettu Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 2000 Päätös nro 33/2000 Asia Irtisanomista ja virantoimituksesta pidättämistä koskeva oikaisuvaatimus

Lisätiedot

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja )

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja ) OSAKEKAUPPAKIRJA Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n välillä (jäljempänä Kauppakirja ) 1. Kaupan osapuolet 1.1 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (y-tunnus 0433221-3), Valtakatu 44,

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 49/2010 vp. Hallituksen esitys muutoksenhakua käräjäoikeudesta koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 49/2010 vp. Hallituksen esitys muutoksenhakua käräjäoikeudesta koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 49/2010 vp Hallituksen esitys muutoksenhakua käräjäoikeudesta koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä muutoksenhakua käräjäoikeudesta

Lisätiedot

ASIA. Käräjätuomarin ja kihlakunnansyyttäjän tekemä virkarikos ASIAN VIREILLE TULO

ASIA. Käräjätuomarin ja kihlakunnansyyttäjän tekemä virkarikos ASIAN VIREILLE TULO ANONYMISOITU PÄÄTÖS 03.11.2017 Dnro OKV/17/30/2015 1/6 ASIA Käräjätuomarin ja kihlakunnansyyttäjän tekemä virkarikos ASIAN VIREILLE TULO Valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain 3 :n 3 momentin mukaan

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen. tunnustamisen periaatteen soveltamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen. tunnustamisen periaatteen soveltamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 31.1.2014 Taltionumero 237 Diaarinumero 3362/3/12 1 (6) Asia Valittaja Vaikeavammaiselle henkilölle järjestettävää kuljetuspalvelua koskeva valitus A Päätös,

Lisätiedot

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 37/2009 vp Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2008 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Lausunto a) Lausuntonne käräjäoikeuden kokoonpanosäännöksiä koskevista muutosehdotuksista

Lausunto a) Lausuntonne käräjäoikeuden kokoonpanosäännöksiä koskevista muutosehdotuksista Vantaan käräjäoikeus Lausunto 06.09.2017 Asia: OM 8/41/2015 Oikeusprosessien keventäminen 1. Yleistä Onko teillä yleistä lausuttavaa työryhmän ehdotuksesta? Työryhmän ehdotukset ovat lähtökohtaisesti kannatettavia.

Lisätiedot

Syyteoikeuden vanhentuminen ja tuomion seuraamusperustelut

Syyteoikeuden vanhentuminen ja tuomion seuraamusperustelut ANONYMISOITU PÄÄTÖS 06.07.2017 Dnro OKV/24/31/2017 1/5 ASIA Syyteoikeuden vanhentuminen ja tuomion seuraamusperustelut ASIAN VIREILLETULO Helsingin hovioikeus on kirjeellään 17.5.2017 saattanut oikeuskanslerin

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (5) 11.6.2007 Taltionumero 1597 Diaarinumero 1690/3/06

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (5) 11.6.2007 Taltionumero 1597 Diaarinumero 1690/3/06 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (5) 11.6.2007 Taltionumero 1597 Diaarinumero 1690/3/06 Asia Valittaja Kansalaisuutta koskeva valitus Iranin kansalainen A Päätös, josta valitetaan Asian

Lisätiedot

Käräjätuomarin menettely

Käräjätuomarin menettely ANONYMISOITU PÄÄTÖS 02.11.2015 Dnro OKV/330/1/2015 OKV/1372/1/2015 1/5 ASIA Käräjätuomarin menettely KANTELU Kantelija arvostelee oikeuskanslerille 3.3.2015 osoittamassaan kantelussa ja siihen liittyvissä

Lisätiedot

LA 7/1996 vp. Eduskunnalle ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT. Lakialoite 7

LA 7/1996 vp. Eduskunnalle ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT. Lakialoite 7 LA 7/1996 vp Lakialoite 7 Markku Pohjola /sd ym.: Lakialoite laiksi rikoksesta epäillyn julkisesta puolustuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Eduskunnalle ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Ehdotuksen

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun :n 2 momentin 2 kohta,

Lisätiedot

/IJf 1 3-04- 2015 ~l.dltjo

/IJf 1 3-04- 2015 ~l.dltjo TURUN HALLINTO-OIKEUS LÄHETE 1715/15 Yliopistonkatu 34, PL 32, 20101 Turku Puhelin 029 56 42400 Faksi 029 56 42414 9.4.2015 00509/15/2299 Sähköposti turku.hao@oikeus.fi Naantalin kaupunginhallitus PL43

Lisätiedot

Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen

Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen YLEINEN OHJE Dnro 25/31/15 15.10.2015 Voimassa 1.11.2015 - toistaiseksi Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Albertinkatu

Lisätiedot

24.10.2012 R 121035. " 94100 Kemi I Puhelin 029 56 49900 Fax 029 56 49913. Vireille 22.8.2012. Asia Syyttäjä Vastaaja(t)

24.10.2012 R 121035.  94100 Kemi I Puhelin 029 56 49900 Fax 029 56 49913. Vireille 22.8.2012. Asia Syyttäjä Vastaaja(t) KEMI.TORNIoN TÄnfuÄoIKEUS Valtakatu 39 KUTSU ASIANoMISTAJALLE Henkilökohtainen kuuleminen Asiano: " 94100 Kemi I Puhelin 029 56 49900 Fax 029 56 49913 24.10.2012 R 121035 I I NISKAKANGAS PERTTU KALEVI

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008 Käräjäoikeuksissa ratkaistiin 67 000 rikosasiaa vuonna 2008 Vuonna 2008 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 66 961 rikosoikeudellista

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA Asia 30/2003 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 44/2005 10.6.2005 Asia: Kirjallinen varoitus Päätös, johon haetaan oikaisua Lääninhallituksen poliisiosaston päätös 31.3.2003, jolla

Lisätiedot

Laki. rikoslain muuttamisesta

Laki. rikoslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki rikoslain muuttamisesta kumotaan rikoslain (39/1889) 2 a luvun 9 11, sellaisina kuin ne ovat, 2 a luvun 9 laeissa 475/2008, 641/2009, 392/2011, 431/2014 ja 381/2015

Lisätiedot

ASFALTTIKARTELLIOIKEUDENKÄYNTI ON PÄÄTTYNYT HELSINGIN KÄRÄJÄ- OIKEUDESSA

ASFALTTIKARTELLIOIKEUDENKÄYNTI ON PÄÄTTYNYT HELSINGIN KÄRÄJÄ- OIKEUDESSA HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS tiedottaja Anni Lehtonen p. 02956 44221 tai 050 375 7026 MEDIATIEDOTE (julkaisuvapaa 28.11.2013 klo 10.00) ASFALTTIKARTELLIOIKEUDENKÄYNTI ON PÄÄTTYNYT HELSINGIN

Lisätiedot

TUOMIO 10/35773. PIRKANMAAN KÄRÄJÄOIKEUS 61. OSASTO Notaari Laura Mäkimarttunen KANNE 21.12.2010 L 10/21440 DIRECTAOY. Kantaja

TUOMIO 10/35773. PIRKANMAAN KÄRÄJÄOIKEUS 61. OSASTO Notaari Laura Mäkimarttunen KANNE 21.12.2010 L 10/21440 DIRECTAOY. Kantaja 1 PIRKANMAAN KÄRÄJÄOIKEUS 61. OSASTO Notaari Laura Mäkimarttunen TUOMIO 10/35773 21.12.2010 L 10/21440 Kantaja Vastaaja Asia Vireille DIRECTAOY NGUYEN THI, RAVINTOLA SUN-FLOWER -NIMISEN TMI:N OMISTAJA

Lisätiedot

HOVIOIKEUS- MENETTELY. Antti Jokela

HOVIOIKEUS- MENETTELY. Antti Jokela HOVIOIKEUS- MENETTELY Antti Jokela TALENTUM Helsinki 2010 2., uudistettu painos 2010 Antti Jokela ja Talentum Media Oy Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1408-4

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2006/3 Dnro LSY 2004 Y 223

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2006/3 Dnro LSY 2004 Y 223 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 13/2006/3 Dnro LSY 2004 Y 223 Annettu julkipanon jälkeen 9.2.2006 ASIA Rakennetun penkereen pysyttäminen Naurismonlahdella, Urjala, Vaasan hallinto

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 21.3.2014 Taltionumero 877 Diaarinumero 2017/3/12 1 (6) Asia Valittaja Vaikeavammaiselle henkilölle järjestettävää kuljetuspalvelua koskeva valitus A Päätös,

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO SELVITYS. X:n hovioikeudesta on hankittu hovioikeudenneuvosten B, C ja D yhteinen selvitys sekä presidentti MERKINTÄ

ASIAN VIREILLETULO SELVITYS. X:n hovioikeudesta on hankittu hovioikeudenneuvosten B, C ja D yhteinen selvitys sekä presidentti MERKINTÄ ANONYMISOITU PÄÄTÖS 22.08.2016 Dnro OKV/11/31/2015 1/5 ASIAN VIREILLETULO Keskusrikospoliisi lähetti kirjeellään 6.5.2015 oikeuskanslerille tiedoksi asianajaja A:n sille 28.4.2015 tekemän rikosilmoituksen,

Lisätiedot

SOVINTOSOPIMUS 1. OSAPUOLET. (1.1) Hailuodon kunta ( ) (jäljempänä Kunta ) (1.2) Oulun Rakennusteho Oy ( ) (jäljempänä Rakennusteho )

SOVINTOSOPIMUS 1. OSAPUOLET. (1.1) Hailuodon kunta ( ) (jäljempänä Kunta ) (1.2) Oulun Rakennusteho Oy ( ) (jäljempänä Rakennusteho ) SOVINTOSOPIMUS 1. OSAPUOLET (1.1) Hailuodon kunta (0184918-8) (jäljempänä Kunta ) (1.2) Oulun Rakennusteho Oy (1000124-2) (jäljempänä Rakennusteho ) (1.3) Kiinteistö Oy Marjaniemen Helmi (2438766-8) (jäljempänä

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 28.11.2016 Taltionumero 5073 Diaarinumero 3512/3/15 1 (7) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2006/4 Dnro LSY 2005 Y 279 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2006/4 Dnro LSY 2005 Y 279 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 92/2006/4 Dnro LSY 2005 Y 279 Annettu julkipanon jälkeen 25.8.2006 ASIA HAKIJA Iiroonjärven vedenkorkeuden tarkkailuohjelmaa koskeva oikaisuvaatimus,

Lisätiedot

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas. Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas. Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta 31.8.2009 Dnro 3346/4/07 Ratkaisija: Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kaupunginkanslia 14/2015 Oikeuspalvelut 27.02.2015 Kaupunginlakimies

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kaupunginkanslia 14/2015 Oikeuspalvelut 27.02.2015 Kaupunginlakimies Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 32 Oikeudenkäynti saatavan perintää koskevassa riita-asiassa HEL 2015-002292 T 03 01 01 PK 20141591 Tuomioistuin Kantaja Vastaaja päätti nostaa kanteen saatavan perintää

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 110/2008 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 55/2009 11.9.2009 Asia: Kirjallinen varoitus Päätös, johon haetaan oikaisua Poliisilaitos on 30.10.2008 päättänyt antaa vanhempi

Lisätiedot

IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen. Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks

IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen. Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks 1. TAUSTAA Tavoitteena teollisoikeuksien myöntämisen ja käyttämisen tehostaminen Lisää teollis- ja tekijänoikeuksien

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä St-1 Oy (Y-tunnus: 0201124-8)

Lisätiedot

Ratkaisu, johon on haettu muutosta. Asian käsittely hovioikeudessa

Ratkaisu, johon on haettu muutosta. Asian käsittely hovioikeudessa Helsingin hovioikeus Tuomio Antamispäivä 8.12.2014 Nro 2352 Diaarinumero S 13/2701 Ratkaisu, johon on haettu muutosta Helsingin käräjäoikeus 1 os. 11.9.2013 nro 47967 (liitteenä) Asia Perusteeton työsuhteen

Lisätiedot

Sulautumissuunnitelma käsitellään ja allekirjoitetaan jokaisen kiinteistö-osakeyhtiön hallituksessa

Sulautumissuunnitelma käsitellään ja allekirjoitetaan jokaisen kiinteistö-osakeyhtiön hallituksessa 18.11.2013 Kuvaus fuusioasiassa ja karkea arvio kustannuksista Seuraavassa sopimuksen mukaan kuvaus fuusioprosessista. Kunkin kaupparekisterivaiheen kohdalla on kerrottu kaupparekisterimaksuista. Lopussa

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 18.11.2015 Taltionumero 3341 Diaarinumero 1915/3/14 1 (5) Asia Valittaja Vaikeavammaiselle henkilölle järjestettävän kuljetuspalvelun korvaamista koskeva valitus

Lisätiedot

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp).

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Lakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LaVM 6/2001 vp).

Lisätiedot

Lisälista MH Maakuntahallitus esityslista :00

Lisälista MH Maakuntahallitus esityslista :00 Lisälista MH 30.1.2017 Maakuntahallitus esityslista 30.01.2017 10:00 20 LAUSUNTO KUNNALLISVALITUKSEEN, MAAKUNTAJOHTAJAN VALINTA, SIMO RIUTTAMÄKI... 1 - Liite 20... 5 - Liite 20 - Lausuntopyyntö_Turun hallinto-oikeus...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kaupunginkanslia 19/2014 Oikeuspalvelut Kaupunginlakimies

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kaupunginkanslia 19/2014 Oikeuspalvelut Kaupunginlakimies Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 42 Oikeudenkäynnit maanvuokraa ym. koskevissa asioissa HEL 2013-004568 T 03 01 01 Päätös Tuomioistuin Kantaja Vastaajat Tuomioistuimen diaarinro:t Päätöksen perustelut

Lisätiedot

Kaupunginhallitus liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS Osapuolet. Sopimuksen tausta ja tarkoitus

Kaupunginhallitus liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS Osapuolet. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Kaupunginhallitus 17.8.2015 liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS 7.8.2015 Osapuolet 1. Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4, 44100 Äänekosken 2. Rakennusliike Porrokki Oy (Y-tunnus:

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SYYTTÄJÄNVIRASTO PÄÄTÖS 10/1207 syyttämättä jättämisestä Asianro PL 8

KESKI-SUOMEN SYYTTÄJÄNVIRASTO PÄÄTÖS 10/1207 syyttämättä jättämisestä Asianro PL 8 KESKI-SUOMEN SYYTTÄJÄNVIRASTO PÄÄTÖS 10/1207 syyttämättä jättämisestä Asianro PL 8 26.10.2010 R 10/971 40101 Jyväskylä Puhelin 010 362 6703 Fax 010 362 6720 Syyttämättä jätetty KLlNGA ESA EINO 21.11.1939

Lisätiedot

Kemi-Tornion käräjäoikeus 28.08.2014 nro 134982 (liitteenä)

Kemi-Tornion käräjäoikeus 28.08.2014 nro 134982 (liitteenä) Rovaniemen hovioikeus Tuomio 15/133659 1 (13) Antamispäivä 24.08.2015 Asianumero R 14/971 Ratkaisu, johon on haettu muutosta Asia Valittajat Vastapuolet Kuultava Kemi-Tornion käräjäoikeus 28.08.2014 nro

Lisätiedot

Rikosasiaa ei oteta tuomioistuimessa tutkittavaksi, ellei syytettä rikoksesta ole nostanut se, jolla on siihen lain mukaan oikeus.

Rikosasiaa ei oteta tuomioistuimessa tutkittavaksi, ellei syytettä rikoksesta ole nostanut se, jolla on siihen lain mukaan oikeus. 1 of 34 21/03/2011 11:51 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1997» 11.7.1997/689 11.7.1997/689 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki oikeudenkäynnistä

Lisätiedot

Lastensuojeluasiat hallinto-oikeudessa 20.5.2008 Tuleeko asiakkaasta vastapuoli? Todistelu?

Lastensuojeluasiat hallinto-oikeudessa 20.5.2008 Tuleeko asiakkaasta vastapuoli? Todistelu? 1 Lastensuojeluasiat hallinto-oikeudessa 20.5.2008 Tuleeko asiakkaasta vastapuoli? Todistelu? Hallintolakimies Jukka Lampén Oulun kaupunki OIKEUSKÄSITTELYN ERITYISPIIRTEET 2 Huostaanottoprosessissa ei

Lisätiedot

u a UØ Taltionumero 3682/3/14

u a UØ Taltionumero 3682/3/14 KORKEIMMAN HALLINT O-OIKEUDEN PÄÄTUS Ant opäivä 1 (5} 4.2.2015 Taltionumero 265 Diaarinumero 3682/3/14 u a UØ Kiryaamo 05. 02. 2015 Asia Kunnallisvalitus i3 Valittaja Matti Vattulainen, Joutseno Päätös,

Lisätiedot

Pohjois-Savon käräjäoikeus 19.06.2014 nro 124789 (liitteenä) A Kihlakunnansyyttäjä Petteri Pyykönen

Pohjois-Savon käräjäoikeus 19.06.2014 nro 124789 (liitteenä) A Kihlakunnansyyttäjä Petteri Pyykönen Itä-Suomen hovioikeus Tuomio 14/150398 1 (8) Antamispäivä 25.11.2014 Asianumero R 14/953 Ratkaisu, johon on haettu muutosta Asia Asianosaiset Pohjois-Savon käräjäoikeus 19.06.2014 nro 124789 (liitteenä)

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta /2012 Laki

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta /2012 Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2012 295/2012 Laki rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen ehkäisemisestä ja ratkaisemisesta sekä esitutkinnan

Lisätiedot

24.03.2014. Todistelukustannusten korvaaminen syytekohdassa 1

24.03.2014. Todistelukustannusten korvaaminen syytekohdassa 1 Helsingin käräjäoikeus Os.4 Tuomio Annettu kansliassa 24.03.2014 14/113185 Asianumero R 13/5508 1 (10) Puheenjohtaja Syyttäjä Käräjätuomari Kihlakunnansyyttäjä Vastaajat Asianomistaja Kuultavat elun vastuualue

Lisätiedot

FINLEX - Ajantasainen lainsäädäntö: /295

FINLEX - Ajantasainen lainsäädäntö: /295 Page 1 of 6 Finlex Finlex Lainsäädäntö Ajantasainen lainsäädäntö Vuosi 2012 15.6.2012/295 Seurattu SDK 184/2013 saakka. 15.6.2012/295 Laki rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SYVTTÄJÄNVIRASTO PÄÄTÖS 10/1208 syyttämättä jättämisestä Asianro PL 8

KESKI-SUOMEN SYVTTÄJÄNVIRASTO PÄÄTÖS 10/1208 syyttämättä jättämisestä Asianro PL 8 1 KESKI-SUOMEN SYVTTÄJÄNVIRASTO PÄÄTÖS 10/1208 syyttämättä jättämisestä Asianro PL 8 26.10.2010 R 10/971 40101 Jyväskylä Puhelin 010 362 6703 Fax 010 362 6720 Syyttämättä jätetty MATIKAINEN-KALLSTRÖM MARJO

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 13.1.2011 Taltionumero 86 Diaarinumero 2098/2/09 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija, Jyväskylä Päätös, jota valitus koske Selostus

Lisätiedot

Helsingin käräjäoikeus 3 os. 1.6.2011 nro 20550 (liitteenä) Lea Nissi, Lea Nissi -nimisen toiminimen haltijana

Helsingin käräjäoikeus 3 os. 1.6.2011 nro 20550 (liitteenä) Lea Nissi, Lea Nissi -nimisen toiminimen haltijana Helsingin hovioikeus Tuomio Antamispäivä 31.1.2012 Nro 240 Diaarinumero S 11/2138 Ratkaisu, johon on haettu muutosta Helsingin käräjäoikeus 3 os. 1.6.2011 nro 20550 (liitteenä) Asia Valittaja Vastapuoli

Lisätiedot

Hovioikeudenneuvos Timo Ojala Helsingin hovioikeus Salmisaarenranta 7 I 00181 Helsinki sähköp. timo.j.ojala(@)oikeus.fi 5.10.2015

Hovioikeudenneuvos Timo Ojala Helsingin hovioikeus Salmisaarenranta 7 I 00181 Helsinki sähköp. timo.j.ojala(@)oikeus.fi 5.10.2015 1 Hovioikeudenneuvos Timo Ojala Helsingin hovioikeus Salmisaarenranta 7 I 00181 Helsinki sähköp. timo.j.ojala(@)oikeus.fi 5.10.2015 EDUSKUNNAN LAKIVALIOKUNNALLE Viite: HE 29/2015 vp Lausunto hallituksen

Lisätiedot

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 2 (5) 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Kannuksen kaupunki (Y-tunnus: 0178455-6 ) 1.2 Ostaja Kokkolan kaupunki (Y-tunnus 0179377-8 ) 2 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

Aluehallintoviraston päätös kumottiin ja asia palautettiin uudelleen käsiteltäväksi.

Aluehallintoviraston päätös kumottiin ja asia palautettiin uudelleen käsiteltäväksi. Poikkeuksellinen säännöllinen työaika. Ensihoitopalvelu. Dnro 17/2015, annettu 22.3.2016 Aluehallintoviraston päätös kumottiin ja asia palautettiin uudelleen käsiteltäväksi. PÄÄTÖS OIKAISUVAATIMUSASIASSA

Lisätiedot

Lausunto Oikeusturvaa vaarantamatta olisi ollut mahdollista tehdä myös laajempia ja pidemmälle meneviä muutoksia prosessisäännöksiin:

Lausunto Oikeusturvaa vaarantamatta olisi ollut mahdollista tehdä myös laajempia ja pidemmälle meneviä muutoksia prosessisäännöksiin: Suomen syyttäjäyhdistys Lausunto 03.09.2017 Asia: OM 8/41/2015 Oikeusprosessien keventäminen 1. Yleistä Onko teillä yleistä lausuttavaa työryhmän ehdotuksesta? Suomen syyttäjäyhdistys ry. pääosin kannattaa

Lisätiedot

LIITE 2. TUOMAS- järjestelmään sisältyvät tiedot ja asiakirjat (laaja haastehakemus)

LIITE 2. TUOMAS- järjestelmään sisältyvät tiedot ja asiakirjat (laaja haastehakemus) LIITE 2 TUOMAS- järjestelmään sisältyvät tiedot (laa haastehakemus) SISÄLLYSLUETTELO SYNTYVÄT TIEDOT, ASIAKIRJAKOKONAISUUDET JA ASIA- KIRJAT...4 ASIAKIRJAN SÄILYTYSMUOTO JA AIKA... 4 SÄHKÖINEN...4 PAPERI...

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 77/422/2011 1.6.2011 ASIA Sähkön perusmaksuja koskeva alennus ASIANOSAINEN Fortum Markets Oy TOIMENPIDEPYYNNÖN TEKIJÄ Juha Lustman VIREILLETULO 8.2.2011 SELOSTUS ASIASTA

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 34/2014/1 Dnro ESAVI/39/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA Päätös FinnHEMS Oy:n Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin tankkauspaikan toimintaa koskevan

Lisätiedot

K O R K E I N O I K E U S P Ä Ä T Ö S Diaarinro 1(27) R2011/812. MUUTOKSENHAKIJAT Kihlakunnansyyttäjät Jarmo Valkama ja Kalle Kulmala NN NN NN NN

K O R K E I N O I K E U S P Ä Ä T Ö S Diaarinro 1(27) R2011/812. MUUTOKSENHAKIJAT Kihlakunnansyyttäjät Jarmo Valkama ja Kalle Kulmala NN NN NN NN K O R K E I N O I K E U S P Ä Ä T Ö S Diaarinro 1(27) R2011/812 Julkinen taltio Antopäivä Nro 19.10.2012 2077 MUUTOKSENHAKIJAT Kihlakunnansyyttäjät Jarmo Valkama ja Kalle Kulmala NN NN NN NN VASTAPUOLI

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4217/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4217/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 (1) 25 Asianro 4217/10.03.01.02/2016 Kuopion kaupungin kävelykeskustan keskitetyn puhtaanapidon jatkaminen / Kuopion Yrittäjät ry:n valitus / kaupunginhallituksen lausunto

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1997 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä heinäkuuta 1997 N:o 689 704. Laki. N:o 689. oikeudenkäynnistä rikosasioissa

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1997 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä heinäkuuta 1997 N:o 689 704. Laki. N:o 689. oikeudenkäynnistä rikosasioissa SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä heinäkuuta 1997 N:o 689 704 SISÄLLYS N:o Sivu 689 Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa... 2207 690 Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta...

Lisätiedot

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN...

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN... AAVIA OY AAVIA OY:N VÄLIMIESMENETTELYN SÄÄNNÖT 1.1.2016 1 YLEISET... 2 1.1 SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN... 2 1.2 TOIMIVALTA... 2 1.3 SOVELLETTAVA LAKI JA MENETTELYN KIELI... 2 1.4 ASIAKIRJOJEN JA VIESTIEN TOIMITTAMINEN...

Lisätiedot

Hovioikeuksien ratkaisut 2009

Hovioikeuksien ratkaisut 2009 Oikeus 2011 Hovioikeuksien ratkaisut 2009 Hovioikeuksissa ratkaistiin 11 300 asiaa vuonna 2009 Hovioikeudet ratkaisivat 11 264 asiaa vuonna 2009, mikä on 2,5 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Rikosoikeudellisia

Lisätiedot

HE 97/2017 vp. Valtiovarainvaliokunnan verojaosto

HE 97/2017 vp. Valtiovarainvaliokunnan verojaosto HE 97/2017 vp Valtiovarainvaliokunnan verojaosto 10.11.2017 Rikosilmoitusharkinta Verohallinnossa rikosilmoitusharkinnan suorittavat verorikoksiin perehtyneet asianvalvojat Verorikokset ovat rangaistavia

Lisätiedot

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa Kaupunginhallituksen 28 09.08.2013 konsernijaosto Kaupunginhallitus 385 19.08.2013 Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä

Lisätiedot