Ehkäisevän työn neuvottelukunnan kokous

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ehkäisevän työn neuvottelukunnan kokous"

Transkriptio

1 1/7 [PVM] Ehkäisevän työn neuvottelukunnan kokous Aika klo Paikka Linnanmäki, kokoustila Poukama Osallistujalista Jäsenjärjestöt Ari Saarto, kehittämisjohtaja/keskuststo Pia Sundell, toiminnanjohtaja Inka Silvennoinen, projektipääll., Pelitaitoprojekti Ulla Konttinen, pääsihteeri Isa Niukkala, kehittämispäällikkö Marie Rautava, ohjelmajohtaja Jaakko Nuotio, toiminnanjohtaja Kristiina Cleve, erityisasiantuntija Sirpa Kerman, toiminnanjohtaja Päivi Mäkinen, erityisasiantuntija Jukka Kotkavuori, projektivastaava Merja Lehmussaari, koulutusasiantuntija (SAK) Lasse Halme, pääsihteeri, TT Fredrik Almqvist, lastenpsykiatrian professori Ulla Kumpula, toiminnanjohtaja Tuija Metso, erityisasiantuntija Eija Heimo, toiminnanjohtaja Rami Luomanpää, projektipäällikkö A-klinikkasäätiö X Barnavårdsföreningen i Finland X Ehyt ry. Kalevan Nuorten liitto Koulutus Elämään säätiö Mannerheimin Lastensuojeluliitto Nuorten Palvelu X Opetusalan ammattijärjestö OAJ X Parasta Lapsille Sos.alan kork.koulutett. amm.järj. Talentia SOS-Lapsikylä X Suomen Demokrat. Pioneerien liitto-sdpl Suomen Ev.lut. Seurak. Lapsityön Keskus Suomen Lastenpsykiatriyhdistys Suomen Monikkoperheet X Suomen Vanhempainliitto Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt Wau X Jäsenkunta/kuntayhtymä Tarja Nylund, perhepalvelupäällikkö (Maija Ström-Ripatti) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri X Kati Takanen, varhaiskasvatuspäällikkö Helsingin kaupunki Hilkka Toiviainen, varhaiskasvatuksen johtaja Hyvinkään kaupunki Terhi Soittila, sosiaalityöntekijä Janakkalan kunta X L A S T E N S U O J E L U N K E S K U S L I I T T O C E N T R A L F Ö R B U N D E T F Ö R B A R N S K Y D D Armfeltintie 1, Helsinki Armfeltsvägen 1, Helsingfors Puhelin/Telefon (09) Faksi/Fax (09)

2 2/7 Mika Harinen, vs. ehkäisevän työn päällikkö Sirpa Kuronen, palvelujohtaja Tejo debruijn, kehittäjäsosiaalityöntekijä Marja-Leena Meriläinen, sosiaalijohtaja Tampereen kaupunki X Turun kaupunki Vantaan kaupunki X Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Lastensuojelun Keskusliitosta: Tiia Hipp, asiantuntija, neuvottelukunnan sihteeri Heikki Sariola, erityisasiantuntija, neuvottelukunnan sihteeri 1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja Pia Sundell avasi kokouksen klo Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen Muistio hyväksyttiin sellaisenaan. 3 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi Esityslistaan tehtiin muutos niin, että sekä Keskusliiton että jäsenyhteisöjen ajankohtaiset asiat käsiteltiin ennen esityksiä. 4 Ajankohtaista Keskusliitossa Tiia Hipp Valtakunnalliset Lastensuojelupäivät järjestettiin Finlandiatalossa, teemalla Tulevaisuuden tarinat. Ilmoittautuneita päivillä oli yhteensä 1068 ja palautekyselyyn vastasi 526 henkilöä. Käytännön järjestelyistä saatiin hyvä palaute, ohjelmasta tuli sekä hyvin positiivista että kriittistä palautetta. Päivien kanssa samaan aikaan järjestetty Nuorten Foorumi onnistui hyvin, nuorten viesti on nähtävillä osoitteessa veiset/

3 3/7 Seuraavat isot koulutuspäivät, jotka ovat Valtakunnalliset sijaishuollon päivät, järjestetään Tampereella Tampere-talossa kaksipäiväisenä. Lastensuojelun Keskusliiton ja THL:n yhteistyönä tekemä selvitys Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät julkaistiin lastensuojelupäivillä. Selvitys levisi sosiaalisessa mediassa hyvin, koska se kiinnosti erityisesti kunnallisvaaliehdokkaita. Lastensuojelun Keskusliiton kesäpäivät järjestetään Porissa Keskusliiton juhlavuoden alueseminaarit on järjestetty viimeksi Seinäjoella ja Nokialla (Lastensuojelusta lasten suojeluun onko jo ehkäisevän työn aika?) sekä Jyväskylässä (Poikana sijaishuollossa millaisia miehiä kasvatamme?). Kemissä on vuoden viimeinen alueseminaari 4.12 (Erilaisuudesta moninaisuuteen maahanmuuttajalapset, -nuoret ja sukupolvet). Alueellisia seminaareja on jatkossakin tarkoitus järjestää, tosin ei näin tiiviisti kuin juhlavuonna. Sosiaalihuoltolaki lausunto uus_turvattava.2697.news Itämeren maiden neuvoston seminaarit - The Expert Group for Cooperation on Children at Risk: Children trafficked for exploitation in begging and in criminality. Vilnius, November 2012 Partners in the AudTrain project and the Expert Group for Cooperation on Children at Risk: Systematic Audit of Child Residential Care- Putting children s rights at the centre - Tallinn, December 2012 Emma & Elias ohjelmaan valitaan joulukuussa hanketta lisää nykyisen 13 hankkeen lisäksi 5 Ajankohtaista jäsenyhteisöissä Ulla Kumpula Suomen monikkoperheet ry:n toiminnanjohtaja kertoi, että oli ollut Sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuulemisessa isyyslaki asiassa. Lain valmistelussa ei oltu huomioitu monikkoperheitä. Suomen monikkoperheiden ehdotus oli, että monikkoperheiden isät saisivat jokaisesta syntyvästä monikkolapsesta isyysvapaan.

4 4/7 Kristiina Cleve kertoi, että opetusalan ammattijärjestöillä on huoli siitä, että lupaukset oppilasryhmien kokojen pienentymisestä eivät ole toteutuneet. Kuntien tilanne huolestutti yleisimminkin. Sos-lapsikylä on perustanut 6.lapsikylän Tampereelle. Tampereen kaupunki on ostanut sijaishuollon ja jälkihuollon palveluita, mutta myös avohuollon palveluja. 6 Oppilashuoltoasiaa Koulukuraattori lapsen, nuoren ja perheen tukena käytännön työstä opiskeluhuoltolain valmisteluun Hanna Gråsten-Salonen, Tampereen kaupungin vastaava koulukuraattori ja Koulukuraattoriyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Tänä vuonna on Tampereen kuraattoripalveluiden 30. juhlavuosi. Helmikuun alussa annettiin kannanotto opiskeluhuoltolaista. Oppilashuoltolain uudistamista on viety eteenpäin kahdeksan vuotta. Hanna kirjoitti artikkelin asiasta lasten oikeuksien kautta Toiseen Vääryyskirjaan vuonna Suomessa on hyvä lainsäädäntö taustalla mutta lainkohdat eivät toteudu. Lapsen oikeuksien komitea on huomauttanut suomalaisten lasten epätasa-arvosta palveluiden suhteen. Oppilashuollon asiantuntemus lepää monessa koulussa pedagogisen ja terveydenhuollollisen asiantuntemuksen varaan, vaikka monet ongelmat ovat sosiaalisia tai psykologisia alkoi koulukuraattorityö Kotkassa ja Helsingissä. Vuoden 1973 lakiesityksessä on tarkkaan kuvailtu jokaisen oppilashuollon jäsenen tehtävät, vaikka ne eivät lakiin asti toteutuneet.1984 piti olla 500 kuraattoria, tämä tavoite toteutui vasta vuonna Nykyään kuraattoreita on lastensuojelulaki velvoitti vihdoin kunnat järjestämään koulukuraattori- ja koulupsykologipalveluja esi-, perus- ja lisäopetuksen sekä valmistavan opetuksen oppilaille. (kohta ollut viisi vuotta voimassa!). Palvelut eivät ole pakollisia toisella asteella. Oppilashuollon kehittämishankkeita on ollut 200 kunnassa.

5 5/7 Lastensuojelun ja oppilashuollon välinen yhteistyö välillä kuulee että yhteistyötä ei ole, toisaalta esim. Tampereella kuraattori pyydetään lastensuojelutarpeen selvityksen alku- ja loppupalaveriin mukaan, jos hän on tehnyt lastensuojeluilmoituksen. Tampereella arvioidaan tapauskohtaisesti se miten paljon kuraattori on lastensuojelutarpeen selvittämisessä mukana. Lastensuojelutyöntekijöiden vaihtuminen kaataa asioita koulukuraattorien hoidettavaksi. Opettaja on koko ajan keskeinen henkilö lapsen auttamiseksi. Friends ohjelma Elämäntaitoja lapsille ja nuorille Minttu Oinonen, kouluttaja, Aseman lapset Minna korosti alussa sitä, että erilaiset ohjelmat ovat kaikki tärkeitä esim. Kiva-koulu ja Friends eivät sulje toisiaan millään lailla pois. Friends- ohjelma perustuu tieteelliseen tutkimukseen ja kaikki toiminnot ovat tutkimuksellisesti perusteltuja. Ohjelmaan osallistuneet lasten ja nuorten ahdistuneisuus taso on laskenut, myös pitkällä aikavälillä. Ohjelma on ollut yhtä tehokas huolimatta siitä, minkä alan ammattilainen ohjelmaa on vetänyt. Suurin osa käyttää ohjelmaa viidesluokkalaisille. Ohjelmaa on käytetty myös seiska- ja kymppiluokilla sekä maahanmuuttajataustaisilla oppilailla. Karhukerho on päiväkotiikäisille suunnattu ohjelma ja se on tällä hetkellä pilottivaiheessa. Lasten ja nuorten mielestä ohjelmassa rentoutuminen on paras osio. Osiossa tunnistetaan kehon reaktioita ja mietitään mistä ne voivat johtua ja opetellaan rentoutumistekniikoita. Ohjelmaa on vedetty paljon niin että koulukuraattori ja terveydenhoitaja vetävät ohjelman yhdessä. Lapset ovat kokeneet tuntien jälkeen, että on helpompi mennä oppilashuollon henkilökunnalle puhumaan. Nuorisoikäiset ovat kokeneet helpommaksi lähestyä nuorisotoimen palveluja, jos toinen vetäjä on ollut nuorisotyöntekijä. Koulutuspäivä maksaa 80 euroa, josta saa työkirjan. Työkirjat maksavat 10 euroa kappale. Toiveena on ohjelman maksuttomuus.

6 6/7 7 Nuoret ja lapset kehittäjinä yhteistutkiminen toimintatapana Tutkijasosiaalityöntekijä Kati Palsanen, Socca- Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus. Ryhmä käynnistyi lastensuojelun työntekijöiden turhautumisesta siihen, että nuorten osallisuus ei toteudu lastensuojelutyössä riittävästi. Työntekijöillä oli myös kokemus siitä, että nuorten kanssa tehtävä työ keskittyi huostaanottojen valmisteluun ja samaan aikaan tutkimuksissa todettiin että nuorten vastentahtoinen huostaanotto ei ole vaikuttava, varsinkin jos se tehdään lähellä 17-ikävuotta. Pyrkimyksenä on että kehittäjäryhmistä tulisi osa lastensuojelun toimintaa. Nuorten ryhmätoiminta on eettisesti kestävää silloin kun lapset ja nuoret hyötyvät toiminnasta. Nuoret hyötyvät vertaisuudesta ryhmässä. Sekä nuoret että ammattilaiset voimaantuvat yhdessä kehittämisestä. Jotta voi työntekijänä toimia näin, täytyy olla valmis kyseenalaistamaan omia toiminta- ja ajatusmallejaan. Nuoret tulevat ryhmään ilman asiakaskertomuksiaan, vetäjät eivät tiedä nuorten taustoista ja nuoret saavat avata omaa taustaansa sen verran kuin haluavat. Nuorten mukaan erityisesti se on voimauttavaa, että he ovat voineet kääntää omat negatiiviset kokemuksensa vaikuttamisen kautta hyödyllisiksi. Työmuodon voidaan näin ollen todeta olevan vaikuttavaa lastensuojelutyötä. Yhteistutkiminen on aiemmin ollut käytössä nuorten aikuisten sosiaalityössä. Yhteistutkimisen teemoina on ollut mm. lastensuojelu yleensä, hyvä lastensuojelun työntekijä, lastensuojelun palvelut ja koulun ja lastensuojelun välinen yhteistyö. Yhteistutkimisen periaatteita ovat: suhteessa tapahtuvaa toimintaa, vapaaehtoisuus, voimaantuminen, tasavertainen ja avoin asiantuntijuus, luottamus ja tunteminen, yhteistoiminta, vaikuttaminen, yhteissuunnittelu ja eettisyys Ryhmä kokoontuu joka toinen tiistai, lisäksi osallistutaan erilaisiin tilaisuuksiin ja käydään puhumassa erilaisissa paikoissa. Nuorten viesteinä päättäjillä on mm. eroon palveluiden pirstaleisuudesta, lisää kohtaamisia ja työntekijöitä lisää. Kuulijoille tehdään selväksi, että nuoret eivät tule kertomaan omaa elämäntarinaansa, vaan keskustelussa keskitytään palveluiden kehittämiseen. Toki nuoret voivat halutessaan kertoa myös omia kokemuksiaan. Nuorten kehittäjien tuotoksia löytyy sivuilta:

7 7/7 maksi/nuorten_kehittajien_esityksia/ 8 Keskustelua kuluneesta vuodesta & neuvottelukunnan toiminta keväällä 2013 Sovittiin kevään kokousajoiksi: klo Lastensuojelun Keskusliitto klo paikka auki 9 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.00

Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012. Tiuku Pennola

Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012. Tiuku Pennola Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012 Tiuku Pennola Sisällysluettelo 1. Ensi- ja turvakotien liitto...3 2. Katsaus vuoteen 2012... 4 3. Edunvalvonta ja vaikuttaminen...7 Enska-lehti...10 Julkaisut...10

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Sosiaali- ja terveysministeriön Lastensuojelun kehittämisohjelman osaraportti. Raportti on tarkistettu versio Lastensuojelun

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Miten saada kehittämistyön tulokset juurtumaan? sosiaalialan riippumaton ammattilehti 3/06

SOSIAALITURVA. Miten saada kehittämistyön tulokset juurtumaan? sosiaalialan riippumaton ammattilehti 3/06 SOSIAALITURVA sosiaalialan riippumaton ammattilehti 3/06 Isä on vankilassa, mitä kertoa lapsille? Kehittämisohjelma vahvistaa 2000-luvun lastensuojelua Sosiaalipolitiikka yksityistämisensä polun alussa

Lisätiedot

Olisiko jo tekojen aika?

Olisiko jo tekojen aika? Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta

Lisätiedot

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 1 Anu Gretschel (toim.) Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Menetelmän kehittäminen nuorten näkökulman, ja päättäjien kanssa keskustelun aikaansaamiseksi

Lisätiedot

EHYT IKÄHANKE ESITTÄYTYY. Hankkeen toiminnassa ja seminaarissa perehdytään hyvään ikääntymiseen 12-14 > 18 >

EHYT IKÄHANKE ESITTÄYTYY. Hankkeen toiminnassa ja seminaarissa perehdytään hyvään ikääntymiseen 12-14 > 18 > EHYT 3 17.9.2013 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote IKÄHANKE ESITTÄYTYY Hankkeen toiminnassa ja seminaarissa perehdytään hyvään ikääntymiseen 12-14 > Minna Lehtinen EHYT ry:n aluefoorumit jatkuvat

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Neuvonta puhelin. Syömishäiriö liitto- Toivomme, Tässä numerossa

Neuvonta puhelin. Syömishäiriö liitto- Toivomme, Tässä numerossa Syömishäiriöliitto-SYLI ry:n jäsen ja tiedotuslehti 3/2011 Tässä numerossa Toivomme, että SYLILLINEN herättää ajatuksia ja rakentavaa keskustelua. Syömishäiriö liitto- -SYLI ry toivottaa jäsenille, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Kylässä oli ihanaa elää. Koskettava selviytymistarina. Kai Lomma 35 vuotta lapsi kylän johtajana

Kylässä oli ihanaa elää. Koskettava selviytymistarina. Kai Lomma 35 vuotta lapsi kylän johtajana 1 2015 Kylässä oli ihanaa elää Koskettava selviytymistarina Kai Lomma 35 vuotta lapsi kylän johtajana Testamenttilahjoittaja Miksi halusin testamentata SOS-Lapsikylälle? Pääkirjoitus Sisältö 2 PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot

1. JOHDANTO 3 2. KRIISITYÖ 3

1. JOHDANTO 3 2. KRIISITYÖ 3 Vuosikertomus 2009 SISÄLLYS sivu 1. JOHDANTO 3 2. KRIISITYÖ 3 2.1 Yleistä 3 2.2 Ryhmätoiminta 4 2.3 Koulutus- ja asiantuntijatehtävät 7 2.4 Osaamisen kehittäminen ja työnohjaus 8 2.5 Verkostoyhteistyö

Lisätiedot

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi 0 Jaana Fedotoff, Mika Pietilä, Merja-Maaria Oinas, Heidi Leppäkari Kehittämisen ja hankkeiden vuosi Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta,

Lisätiedot

Köyhyys. sosiaalialan ammattilaisten silmin. sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi

Köyhyys. sosiaalialan ammattilaisten silmin. sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi 6 7 2010 irtonumero 7,50 e Luottamushenkilö Elina Junnila, Rauma Jouko Kajanoja Taistelu hyvinvointivaltiosta Vihreä hoiva valtaa alaa Toimeentulotuki

Lisätiedot

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta sekä nuorten tieto- ja neuvontapalveluista Suomessa vuonna 2008

Lisätiedot

SIJOITETTU LAPSI KOULUSSA

SIJOITETTU LAPSI KOULUSSA 1 SIJOITETTU LAPSI KOULUSSA SISUKAS-PROJEKTIN TOIMINTAKERTOMUS 2014 2 SISUKAS-PROJEKTI 2012 2016 SISUKAS (2012 2016) eli Sijoitettu lapsi koulussa -projekti, on osa RAY:n Emma ja Elias - avustusohjelmaa.

Lisätiedot

Toimintakertomus 2007

Toimintakertomus 2007 Toimintakertomus Tukholmankatu 2, 00250 HELSINKI TOIMINTAKERTOMUS 2 (16) Sisällysluettelo 1. Toiminnanjohtajan katsaus... 3 2. Hallinto... 4 3. Jäsenistö... 4 4. Talous... 4 5. Henkilöstö... 4 6. Toimitilat...

Lisätiedot

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto uskomme sinuun usko sinäkin Opas lastensuojeluun sijoitetun nuoren läheisille ja työntekijöille Aikuisten opas Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen ovi avautuu, mutta

Lisätiedot

NUOREN HYVÄ TULEMINEN PERHEHOITOON

NUOREN HYVÄ TULEMINEN PERHEHOITOON RAPORTTI NUOREN HYVÄ TULEMINEN PERHEHOITOON Nuorten foorumi Siikarannassa 11.10.2014 Paikalla oli 15 14-19-vuotiasta nuorta lastensuojelun perhehoidon piiristä, 3 Selviytyjät-tiimin jäsentä sekä 4 aikuista.

Lisätiedot

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 Onneksi on Julkaisija: Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare

Lisätiedot

KUVAT: Lahja Kallinen. nuoret lastensuojelun kehittäjät

KUVAT: Lahja Kallinen. nuoret lastensuojelun kehittäjät N TEKSTI: Johanna Barkman, Pesäpuu ry Riina Pekkala, Perhehoitoliitto ry ja Sinut ry Anna Rainio, Helsingin yliopisto Suvi ja Milla-Kristiina, foorumilaiset KUVAT: Lahja Kallinen 1 nuoret lastensuojelun

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

Tukioppilastoiminnan arviointi

Tukioppilastoiminnan arviointi Tukioppilastoiminnan arviointi Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön jäseniä

Lisätiedot

Jäsenkirje 3/2012. Avaamisia JÄSENKIRJE 3/2012 L O U N A I S - S U O M E N S Y Ö M I S H Ä I R I Ö P E R H E E T R Y W W W. S Y L I I N.

Jäsenkirje 3/2012. Avaamisia JÄSENKIRJE 3/2012 L O U N A I S - S U O M E N S Y Ö M I S H Ä I R I Ö P E R H E E T R Y W W W. S Y L I I N. Jäsenkirje 3/2012 L O U N A I S - S U O M E N S Y Ö M I S H Ä I R I Ö P E R H E E T R Y W W W. S Y L I I N. F I Avaamisia Kirjeen sisältö: Puheenjohtajan tervehdys Avajaiset Olet arvokas - koulukiertue

Lisätiedot

Aila Puustinen-Korhonen. Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset

Aila Puustinen-Korhonen. Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset Aila Puustinen-Korhonen Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset KIRJOITTAJA Aila Puustinen-Korhonen AINEISTON KÄSITTELY Oscar Ohlis Aila Puustinen-Korhonen Mari Sjöholm KUVIOT JA KARTAT Mattias Lindroth Oscar

Lisätiedot

Liity joukkoon tue lasta

Liity joukkoon tue lasta Sisällysluettelo 1. Vapaaehtoisia kaivataan kerhotoiminnassa, leireillä, retkillä ja tapahtumissa 2. Hoitaisitko mielelläsi lapsia? 3. Ryhtyisitkö mummiksi, vaariksi, kaveriksi tai kummiksi? 4. Toimi tukihenkilönä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Tilikaudelta 1.1.2011 31.12.2011 Hyväksytty Vasson yhtiökokouksessa 8.5.2012 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

Älkää säästäkö tyhmästi lastenne kustannuksella

Älkää säästäkö tyhmästi lastenne kustannuksella Älkää säästäkö tyhmästi lastenne kustannuksella Lasten ja nuorten mielipiteitä hallituksen rahankäytöstä. Älkää säästäkö tyhmästi lastenne kustannuksella Lasten ja nuorten mielipiteitä hallituksen rahankäytöstä.

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011

Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011 Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011 Kuusikko-työryhmä Palvelukokonaisuus Hanna Ahlgren-Leinvuo 30.8.2012 Kuusikko-työskentelyn historia ja periaatteet

Lisätiedot

Sisällysluettelo SOTELA, 20.5.2015 17:00, Esityslista 1

Sisällysluettelo SOTELA, 20.5.2015 17:00, Esityslista 1 Sisällysluettelo SOTELA, 20.5.2015 17:00, Esityslista 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 77 Pöytäkirjan tarkastajat... 3 78 Käsittelyjärjestys...

Lisätiedot