PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/ Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, Lahti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti"

Transkriptio

1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/ Maakuntahallitus KOKOUSTIEDOT AIKA klo 08:30-08:57 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, Lahti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 71 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 72 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 5 73 ERON MYÖNTÄMINEN VUOKKO ROLIGILLE MAAKUNTAHALLITUKSEN VARAJÄSENEN TEHTÄVÄSTÄ JA UUDEN VARAJÄSENEN VALINTA 74 KEVÄÄN 2015 KUNTAKIERROS 7 75 MAAKUNTAHALLITUKSEN VUODEN 2015 TOISEN VUOSIPUOLISKON KOKOUSAJOISTA PÄÄTTÄMINEN 76 PELASTUSLAITOKSEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET TIEDOKSI PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAEHDOTUKSEN NÄHTÄVILLÄ OLO 78 MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN HANKKEELLE LIIKUNTAMAAKUNNAN TOIMINNALLISEN MARKKINOINNIN PILOTTIPROJEKTI VANTAAN ASUNTOMESSUILLA (FIMOS ) 79 LAUSUNTO ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTOLLE LIIKUNTAPAIKKAHANKKEIDEN VALTIONAVUSTUSHAKEMUSTEN KIIREELLISYYSJÄRJESTYKSESTÄ 80 TIEDOKSISAANTIASIAT VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJANKOHTAISKATSAUS MUUT MAHDOLLISET ASIAT KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

2 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/ Maakuntahallitus KOKOUSTIEDOT AIKA klo 08:30-08:57 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, Lahti OSALLISTUJAT pj Jari Salonen x Merja Vahter vpj Sanna Koponen x Vuokko Rolig Eevakaisa x Liisa Korpela Lehtosalo-Lönnberg Erkki Nieminen x Jari Hartman Ilpo Markkola x Aino Alonen Juha Rehula - Atte Härkälä Juha Rostedt x Mika Lampola Leena Mantere x Sonja Falk Matti Mäntylä x Rami Lehto Mervi Hännikäinen x Pirjo Ahola Mirja Tammisto x Tuula Kaukonen Riitta Karjalainen x Riitta Siltanen Reijo Savurinne x Kari Satovuori Tuomo Riihilahti x Mika Järvinen Maakuntavaltuuston pj Eero Vainio x 1 varapuheenjohtaja Antti Räsänen x 2 varapuheenjohtaja Lasse Koskinen x Muut osallistujat Jari Parkkonen x Jari Paakkunainen x ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Jari Salonen Jari Paakkunainen KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU Paikka ja aika Lahti 11. toukokuuta 2015 Allekirjoitukset Erkki Nieminen Juha Rostedt PÖYTÄKIRJA NÄHTÄVÄNÄ Päijät-Hämeen liitossa 13. toukokuuta 2015 klo 9:00-15:00 Todistaa Pöytäkirjanpitäjä Jari Paakkunainen

3 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/ Maakuntahallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Maakuntahallitus Hallintosäännön 4 :n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estynee nä ollessaan varapuheen johtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähe tettävä kuusi päivää ennen kokousta, elleivät erityiset syyt ole esteenä. Esityslista lähetetään mah dollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus, toimielimen päättämällä ta valla. Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina maakuntahallituksen jäsenille ja maakuntavaltuuston puheenjohtajille sekä maakuntahallituksen esittelijälle ja sihteerille. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuu den.

4 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/ Maakuntahallitus PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Maakuntahallitus Hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Maakuntahallituksen päätöksen mukaisesti maakuntahallituksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tä hän tehtävään valittua maakuntahallituksen jäsentä tai läs nä olevaa varajäsen tä, jollei maakuntahallitus jonkin asian kohdalla toisin päätä. Pöytäkir jat tarkastetaan pääsääntöisesti kokouksen jälkeen tai tar peen vaatiessa muul la tavoin. Maakuntahallitus valitsee tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi Erkki Niemisen ja Juha Rostedtin.

5 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/ Maakuntahallitus KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Maakuntahallitus Hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukai sessa järjestykses sä, jollei toimielin toisin pää tä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokous kutsussa. Maakuntahallitus hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi.

6 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/ Maakuntahallitus ERON MYÖNTÄMINEN VUOKKO ROLIGILLE MAAKUNTAHALLITUKSEN VARAJÄSENEN TEHTÄVÄSTÄ JA UUDEN VARAJÄSENEN VALINTA 76/ /2015 Maakuntahallitus Maakuntahallituksen varajäsen (sdp, Hartola) Vuokko Rolig on pyytänyt eroa maakuntahallituksen varajäsenyydestä. Päijät-Hämeen liiton perussopimuksen mukaan 18 :n 2 momentin mukaan maakuntavaltuusto valitsee toimikautensa ajaksi maakuntahallituksen, johon kuuluu neljätoista (14) jäsentä ja kullekin henkilökohtainen varajäsen. Hallitukseen valitaan vähintään yksi (1) jäsen kustakin jäsenkunnasta. Maakuntavaltuuston tulee valita toimikauden loppuajaksi uusi varajäsen maakuntahallitukseen. Asian on valmistellut hallintojohtaja Jari Paakkunainen, puh Maakuntahallitus päättää esittää maakuntavaltuustolle, että maakuntavaltuusto myöntää eron Vuokko Roligille maakuntahallituksen varajäsenen tehtävästä ja valitsee uuden maakuntahallituksen varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

7 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/ Maakuntahallitus KEVÄÄN 2015 KUNTAKIERROS 82/ /2012 Maakuntahallitus Liiton toimesta on vuosittain tehty kuntakierros jokaiseen jäsenkuntaan. Viime vuonna kuntakierros tehtiin välisenä aikana yhdessä pelastuslaitoksen johdon kanssa. Kuntakierroksen tuloksista annetaan informaatio pidettävän maakuntahallituksen kokouksen yhteydessä. Maanantai klo Tiistai 2.6. klo klo Keskiviikko 3.6. klo klo klo Keskiviikko klo Torstai klo klo Lahti-Nastola yhdistymishallitus Orimattila Kärkölä Heinola Hartola Sysmä Hollola ja Hämeenkoski Asikkala Padasjoki Kunnista neuvotteluun toivotaan osallistuvan keskeiset, johtavat viranhaltijat, sekä kaupungin/kunnanhallituksen ja valtuuston puheenjohtajisto kunnan oman harkinnan mukaan. Myös Päijät-Hämeen liiton maakuntahallituksessa olevien kuntien luottamushenkilöiden toivotaan osallistuvan neuvotteluihin. Jäsenkuntia pyydetään välittämään kutsut kyseisille henkilöille. Asian on valmistellut hallintojohtaja Jari Paakkunainen, puh Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi kevään kuntakierroksen toteutumisen.

8 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/ Maakuntahallitus MAAKUNTAHALLITUKSEN VUODEN 2015 TOISEN VUOSIPUOLISKON KOKOUSAJOISTA PÄÄTTÄMINEN 241/ /2012 Maakuntahallitus Hallintosäännön 3 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Toimiston töiden ohjelmoinnin kannalta on tärkeää, että maakuntahallitus päättää kokouksista sitovasti etukäteen.vuoden 2015 talousarviossa on lähdetty siitä, että maakuntahallitus kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Asian on valmistellut hallintojohtaja Jari Paakkunainen, puh Maakuntahallitus päättää pitää vuoden 2015 toisen vuosipuoliskon kokoukset kello 8.30 alkaen seuraavasti: maanantai 7.9. maanantai maanantai maanantai Samalla maakuntahallitus merkitsee tiedoksi, että maakuntavaltuuston syyskokouksen ajankohta on torstai

9 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/ Maakuntahallitus PELASTUSLAITOKSEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET / /2013 Maakuntahallitus Pelastuslaitoksen johtokunta Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelu perustuu vuoden2015 talousarvioon sekä ennakoituihin vuokrien korotuksiin ja Hollolan uuden pelastusaseman vuokravaikutukseen. Laitos on sitoutunut toteuttamaan talousarvionvuoden 2014 tasolla lukuun ottamatta vuokrien korotuksia siten, että maksuosuudet eivätnouse vuoden 2015 tasosta. Pelastuslaitoksen toimintakulut vuonna 2016 ilman korkoja ja poistoja ovat euroa. Vuokrakulujen kasvuksi on arvioitu 5,27 % uudet asemavuokrat huomioiden. Kokonaiskustannusten kasvu on 1,10 %. Maksuosuuksien kasvu on 0 %. Investointisuunnitelma laaditaan myöhemmin. Talousarviossa ja talousarviosuunnitelmassa olevat investointiluvut perustuvat ko. vuosien ennakoituihin poistoihin laitoksessa sovituilla säästöillä vähennettynä. Kuntakohtaisia maksuosuuksia ei ole esitetty sillä pelastuslaitoksen yhteistoimintasopimus tulee päivittää maksuosuuksien osalta tiedossa olevien sovittujen kuntaliitosten takia. Ensihoidon talousarvioesitys vuodelle 2016 tehdään kun Ensihoitokeskus on käynyt neuvottelut kuntien kanssa ja sen jälkeen pelastuslaitoksen kanssa. Kuntalain 13 5 mom. mukaan valtuuston tulee päättää kuntayhtymän liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Pelastuslaitoksen johtosäännön mukaan pelastuslaitoksen johtokunta vahvistaa pelastuslaitoksen toimintasuunnitelman ja talousarvion maakuntavaltuuston asettamien taloudellisten ja toiminnallisten vaatimusten mukaisesti. Pelastusjohtajan laatima esitys pelastuslaitoksen toiminnallisiksi ja taloudellisiksi tavoitteiksi vuodelle 2016 liitteenä (liite 1). Talousarvioesitys vuodelle 2016 lähetetään kokouksen jälkeen kuntiin lausuntokierrokselle. Liitteet: toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet (liite 1) talousarvio 2016 ja talousarviosuunnitelma (liite 2) talousarvio 2016 perusteluosa (liite 3) Esittelijä: Johtokunta hyväksyy omalta osaltaan esitetyn talousarvion 2016, talousarviosuunnitelman sekä toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2016 ja laittaa ne kuntiin lausunnolle. Päätettiin hyväksyä esityksen mukaisesti. Maakuntahallitus päättää esittää maakuntavaltuustolle, että se asettaa Päijät- Hämeen pelastuslaitokselle johtokunnan esittämät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2016.

10 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/ Maakuntahallitus Samalla maakuntahallitus merkitsee tiedoksi pelastuslaitoksen talousarviosuunnitelman ja esittää sen edelleen maakuntavaltuustolle tiedoksi.

11 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/ Maakuntahallitus TIEDOKSI PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAEHDOTUKSEN NÄHTÄVILLÄ OLO 267/ /2011 Maakuntahallitus Maakuntahallitus Päijät-Hämeen maakuntakaavan 2014 kaavakartta, merkinnät ja määräykset, kaava se los tus ja kaavaselostuksen liiteosa ovat valmistuneet nähtäville laittamista varten. Kaava-asiakirjat ovat asialistan liitteenä. Maakuntakaavatyön etenemistä ja sisältöä on käsitelty maakuntahallituksessa syksyl lä , ja sekä esitelty maakun ta val tuus tol le Kokouksissa on esitelty kaavaratkaisua, mutta kaa va-asia kir jat eivät olleet vielä syksyllä kokonaisuudessaan valmiina. Liitteenä olevat kartta, merkinnät ja määräykset, kaavaselostus ja selostuksen lii teosa ovat nyt valmiina painotyötä varten. Painotyö kilpailutetaan ja nähtävillä oloon se kä lausuntojen antamiseen varattava aika määritellään sen perusteella, milloin asia kir jat ovat toimitettavissa kuntien virallisille ilmoitustauluille ja postitettavissa lau sun non an ta jil le. Kaava-asiakirjat laitetaan esille liiton ko ti si vuil le mah dol li simman pian maakuntahallituksen hyväksyttyä kaava-aineiston aset ta vak si nähtäville. Kaa vas ta julkaistaan viralliset kuulutukset maankäyttö- ja ra ken nus ase tuk sen 12 mu kai ses ti ja lausunnot pyydetään MRA 13 mukaan mennessä. Asian on valmistellut aluesuunnittelupäällikkö Riitta Väänänen, puh , jo ka on kutsuttu kokoukseen esittelemään kaava-asiakirjoja. Maakuntahallitus päättää: hyväksyä Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014 ehdotuksen asetettavaksi jul kises ti nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 65 ja asetuksen 12 mukaisesti valtuuttaa toimiston tekemään teknisluonteisia ja ulkoasuun liittyviä korjauksia kaa va-asia kir joi hin ennen nähtäville laittamista. Päijät-Hämeen maakuntakaavaehdotuksen painetut asiakirjat on toimitettu kuu lutuk sen kanssa kuntiin laitettavaksi virallisille ilmoitustaululle nähtäville väliseksi ajaksi. Liiton toimistossa kuulutus on ilmoitustaululla ja kaava-asia kir jat ovat nähtävillä Ruiskaunokki nimisessä kokoustilassa vastaavasti. Kuu lu tuk set on julkaistu kuntien virallisissa ilmoituslehdissä (Seutuneloset, Ori matti lan Sanomat, Itä-Häme, LähiLehti, Padasjoen Sanomat, Uusi-Lahti, Ete lä-suomen Sanomat) välisenä aikana lehden ilmestymispäivästä riippuen. Kaavaehdotusta koskevat lausuntopyynnöt yhteensä 221 kappaletta on postitettu sidosryhmille. Samassa yhteydessä on asiakirjat postitettu tiedoksi liiton luot ta mus hen ki löil le. Kaava-asiakirjat ovat nähtävillä liiton kotisivuilla. Maakuntahallitus päättää esittää maakuntavaltuustolle, että maakuntavaltuusto mer kit si si tiedoksi Päijät-Hämeen maakuntakaavaehdotuksen 2014 nähtävillä olon

12 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/ Maakuntahallitus ja että siitä on pyydetty lausunnot sidosryhmiltä mennessä.

13 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/ Maakuntahallitus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN HANKKEELLE LIIKUNTAMAAKUNNAN TOIMINNALLISEN MARKKINOINNIN PILOTTIPROJEKTI VANTAAN ASUNTOMESSUILLA (FIMOS ) 70/ /2015 Maakuntahallitus Lahden seutu Lahti Region Oy on saapuneella rahoitushakemuksella hakenut maakunnan kehittämisrahaa Liikuntamaakunnan toiminnallisen markkinoinnin pilottiprojekti Vantaan asuntomessuilla hankkeelle. Lahden seutu Lahti Region Oy vie Päijät-Hämeen maakunnan ja kaikki kunnat esittäytymään Asuntomessuille Vantaan Kivistöön Päijät-Hämeen messuosastolla konkretisoidaan innovatiivisella tavalla vuonna 2013 valmistunutta maakunnallista Lahden seudun matkailun ja asumisen markkinoinnin masterplania ja kevään 2014 Lahden seutu brändin linjauksia. Osaston viestinä on brändin ydinlupaus, että Lahden seutu on metropolialueen hyvinvointivyöhyke ja ulkoilmaelämän keskus. Messuosastolla tehdään kuntien lisäksi laajaa yhteistyötä Päijät-Hämeen liikunnan ja urheilun kanssa (PHLU) ja liikunnan oppilaitosten kanssa. Mukana on myös kuntakohtaisia esittelyjä, alueen yrityksiä ja LADEC. Messuosallistumisen lisäksi toteutetaan Lahden seudun lifestyle lehti yhteistyössä Mediatalo ESAn kanssa, jonka jakelu on pääkaupunkiseudulle Messuilta kerätään maakunnasta kiinnostuneiden asiakastiedot. Hankkeelle esitetyt alkamis- ja päättymispäivät: Hankkeen rahoitussuunnitelma Rahoitus Hakijan esitys Valmistelijan esitys Maakunnan kehittämisraha Kuntarahoitus - hakijan omarahoitus muu kuntarahoitus Yksityinen rahoitus - hakijan omarahoitus - muu yksityinen rahoitus Rahoitus yhteensä Hakijan omarahoitus on varmistettu ja hakija vastaa muun kuntarahoituksen kertymistä Heinolan seudun kunnilta. Asian on valmistellut aluekehityspäällikkö Juha Hertsi, puh Maakuntahallitus päättää myöntää Päijät-Hämeen liitolle osoitetusta vuoden 2014 siirtomäärärahasta maakunnan kehittämisrahaa seuraavasti: Hanke: Hakija: Liikuntamaakunnan toiminnallisen markkinoinnin pilottiprojekti Vantaan asuntomessuilla Lahden seutu Lahti Region Oy Toteutusaika: Tarkoitus ja toimenpiteet: Maakunta viedään esiin Asuntomessuille Vantaan Kivistöön Esillä on alueen vetovoimatekijät, sijainti, edullisuus, elämäntyyli, hyvinvointi ja liikunta.

14 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/ Maakuntahallitus Messuesiintyminen tukee alueen kasvun tavoitteita, asukasmäärän kasvattamista ja matkailumäärien lisäämistä. Yhteistyökumppanuudet vahvistuvat. Kaupunki- ja kuntakohtaiset teemat nostetaan esiin messuilla. Tehdään messuosaston suunnittelu ja rakentaminen (100 m2). Palkataan messuosaston vetäjä ja vedetään miehityksen koordinointi. Lisäksi tehdään asuntomessujen ennakko- ja jälkimarkkinointi. Päätöksen perustelut: Hanke toteuttaa maakuntaohjelman toimintalinjaa 1. Matkailun ja palveluiden uudet luovat ratkaisut 1.3. Lisäksi hanke toteuttaa maakunnan matkailun ja viestinnän strategioita. Myönnetään maakunnan kehittämisrahaa euroa. Avustusprosentti on enintään 50 %. Hankkeen hyväksytty kokonaiskustannusarvio sisältää hakijan ja muuta kuntarahoitusta euroa. Avustuksen piiriin hyväksyttävät kustannukset: euroa Henkilöstökulut Matkakulut Ostopalvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 Vuokrat 0 Toimistokulut 0 Muut kulut 0 Yhteensä Ostojen ja palveluiden hyväksymisen edellytyksenä on hankintojen kilpailuttaminen. Hankkeen toteuttajan on tiedotettava hankkeesta ja käytettävässä viestinnässä Päijät-Hämeen tunnuksia. Tässä päätöksessä noudatetaan, mitä voimaan tulleessa Laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta (8/2014) esitetään Tuen käyttöä koskevista ehdoista (18 ) sekä Tuen maksamisen edellytyksistä (19-20 ) ja Takaisinperinnän edellytyksistä (37 ). Edellä mainitun lain nojalla annettavien valtioneuvoston asetusten voimaantuloon saakka, maakunnan kehittämisrahan osalta noudatetaan, mitä tällä hetkellä voimassa olevissa asetuksissa esitetään. Valtionavustuslain 14 :n mukaan valtionavustuksen saajan tulee antaa valtionapuviranomaiselle valtionavustuspäätöksen ehtojen noudattamisen valvomiseksi oikeat ja riittävät tiedot. Valtionavustuksen saajan tulee ilmoittaa viipymättä valtionapuviranomaiselle valtionavustuksen käyttötarkoituksen toteutumiseen vaikuttavasta muutoksesta tai muusta valtionavustuksen käyttöön vaikuttavasta muutoksesta. Avustuksen saajan on toimitettava hanketta koskeva maksatushakemus 4 kk:n kuluessa hankkeen päättymisestä. Päijät-Hämeen liitolle on varattava mahdollisuus olla mukana seuraamassa hankkeen etenemistä. Liiton yhteyshenkilö on aluekehityspäällikkö Juha Hertsi.

15 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/ Maakuntahallitus LAUSUNTO ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTOLLE LIIKUNTAPAIKKAHANKKEIDEN VALTIONAVUSTUSHAKEMUSTEN KIIREELLISYYSJÄRJESTYKSESTÄ Maakuntahallitus Etelä-Suomen aluehallintoviraston pyytää lausuntoa maakuntien liitoilta liikuntapaikkahankkeiden valtionavustushakemusten kiireellisyysjärjestyksestä. Lausuntoa pyydetään viimeistään Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut talousarvion määrärahaa valtionavustuen myöntämiseksi Etelä-Suomeen. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on valmistellut ehdotuksen avustettavista hankkeista. Lähiliikuntapaikkahankkeiden avustuprosentti on suurempi kuin muiden hankkeiden. Päijät-Hämeen kohteet: Hakija Kohde Kustannusarvio (alv 0) Haettu avustus Avustusesitys Asikkalan kunta Kaukalon hankkiminen Asikkalan kunta lähiliikuntapaikan rakentaminen Asikkalan kunta Urheilukentän pinnoitteen kunnostus Lahden kaupunki Jalkarannan pk liikuntatilat Lahden kaupunki Metsäkankaan koulun liikuntatilojen korjaustyöt Lahden kaupunki Laune-hallin korjaus Lahden kaupunki Ulkoreittien valaistuksen uusiminen Lahden kaupunki Frisbee golfradan laajennus Lahden kaupunki Lahden hyppyrimäkien tuomaritornin peruskorjaus Lahden kaupunki Salinkallion lähiliikuntapaikka Orimattilan kaupunki Vuorenmäen koulun lähiliikuntapaikka Asian on valmistellut aluekehityspäällikkö Juha Hertsi, puh Maakuntahallitus päättää antaa seuraavan lausunnon: "Päijät-Hämeen maakuntahallitus pitää Etelä-Suomen aluehallintoviraston valmistelemaa esitystä varsin hyvänä jaettavaan avustusten määrään nähden. Lähiliikuntapaikkojen tukeminen on hyvin priorisoitu ja perusteltavissa niiden vaikuttavuudella laajemmille harrastajajoukoille. Valtion ja valtion edustavan aluehallintoviraston tulisi olla painokkaammin tukemassa Lahden MM 2017 kisoihin liittyviä varsin mittavia rakentamistarpeita. Esitämme, että mahdollisista peruuntuneista tai siirtyvistä hankkeista vapautuvia varoja osoitetaan täydentämään Lahden hyppyrimäkien tuomaritornin peruskorjausta hakemuksen mukaiseksi täydentäen. "

16 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/ Maakuntahallitus TIEDOKSISAANTIASIAT Maakuntahallitus Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi tausta-aineistona lähetetyt: Liiton talouden toteutuma Pelastuslaitoksen talouden toteutuma Pelastuslaitoksen johtokunnan pöytäkirja Tarkastuslautakunnan pöytäkirja Työllisyyskatsaus 3/2015

17 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/ Maakuntahallitus VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Maakuntahallitus Tausta-aineistona lähetetään maakuntahallituksen jäsenille maa kuntajohtajan päätös luettelon päätökset: HANKINTAPÄÄTÖS PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAN 2014 ASIAKIRJOJEN PAINOTYÖSTÄ (15 ) HANKINTAPÄÄTÖS: PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON VERKKOPALVELUN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS (16 ) PÄÄTÖS EAKR JA VALTION TUEN TAKAISINPERINTÄÄ KOSKEVASSA ASIASSA (A32028) PUURIKASTAMO (PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI -KUNTYHTYMÄ, LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU) (6 ) PÄÄTÖS EAKR JA VALTION TUEN TAKAISINPERINTÄÄ KOSKEVASSA ASIASSA (A32028) PUURIKASTAMO (LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO) (7 ) LAUSUNTO HIKIÄ-ORIMATTILA VOIMAJOHTOHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA (1 ) LAUSUNTO KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKAAVAN TARKISTUKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA (2 ) Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi maakuntajohtajan päätökset kehittämisjohtajan päätökset 6-7 aluesuunnittelupäällikön päätökset 1-2 ja päättää, ettei se ota niitä käsiteltävikseen.

18 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/ Maakuntahallitus AJANKOHTAISKATSAUS Maakuntahallitus Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi kokouksessa annettavat ajankohtaiskatsaukset. Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Eero Vainio saapui kokoukseen klo 8:42.

19 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/ Maakuntahallitus MUUT MAHDOLLISET ASIAT Maakuntahallitus

20 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/ Maakuntahallitus KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Maakuntahallitus Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 8:57.

21 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät 70-77, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät 78 Hallintolainkäyttölaki 5 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Päijät-Hämeen liitto Maakuntahallitus PL LAHTI Pykälät 78 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava Liitetään pöytäkirjaan

22 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Hämeenlinnan hallinto-oikeus Hämeenlinnan oikeustalo Raatihuoneenkatu HÄMEENLINNA Kunnallisvalitus Pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus Pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmä on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HHL 21 ). Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava ¹: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 97 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen ¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ote: Maakuntahallitus 23.03.2015 33 Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksyminen ja nähtäville asettaminen

Ote: Maakuntahallitus 23.03.2015 33 Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksyminen ja nähtäville asettaminen Ote: 33 Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksyminen ja nähtäville asettaminen Läsnäolijat... 1 33 Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 osallistumis- ja arviointisuunnitelman

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 25.02.2014 AIKA 25.02.2014 18:30-19:40 PAIKKA näyttelysali, Ylivieskatalo Akustiikka, Koulutie 2, Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Valtuusto 26.01.2015 AIKA 26.01.2015 klo 18:00-18:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 6/2013 65. Tarkastuslautakunta 20.06.2013. AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 6/2013 65. Tarkastuslautakunta 20.06.2013. AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15 PÖYTÄKIRJA 6/2013 65 Tarkastuslautakunta 20.06.2013 AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15 PAIKKA Haapajärven kaupungintalo, kokoushuone 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) Kunnanhallitus 04.11.2013 AIKA 04.11.2013 klo 17:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 Kunnanhallitus 08.09.2014 AIKA 08.09.2014 klo 17:00-20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 240 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 Keskusvaalilautakunta AIKA 15.04.2015 klo 16:00-17:15 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Mervi Niemelä, Eino Jokitulppo, Esko Kalapudas,

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 09:00-14:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 233 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot