ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA PAIKKA: Rakennusvirasto, Kasarmikatu 21, neuvotteluhuone Malmi-Puistola. LÄSNÄ: Pekka Sauri puheenjohtaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA 2014. PAIKKA: Rakennusvirasto, Kasarmikatu 21, neuvotteluhuone Malmi-Puistola. LÄSNÄ: Pekka Sauri puheenjohtaja"

Transkriptio

1 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 5 / PAIKKA: Rakennusvirasto, Kasarmikatu 21, neuvotteluhuone Malmi-Puistola AIKA: kello LÄSNÄ: Pekka Sauri puheenjohtaja Joonas Hautala Eeva Heckwolf Sinikka Hukari Ifa Kytösaho Markus Lukin Seppo Manner Jukka Niemi Pirjo Pekkarinen-Kanerva Veikko Saukkonen Alexandre Zaitsev Toni Åkerfelt Katri Kuusinen, sihteeri Rauno Tolonen, sihteeri Liikuntavirasto HKL Palmia ATT Ympäristökeskus Opetusvirasto Helsingin Energia Rakennusvalvontavirasto Tilakeskus HKR-Rakennuttaja Stara HKR-Rakennuttaja Helsingin Energia 1. KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. 2. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Edellisen kokouksen (19.6.) pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta. 3. HENKILÖMUUTOKSIA Työpaikan vaihdosten takia energiansäästöneuvottelukunnan jäsenistöön on tullut muutoksia. Uusia jäseniä ovat Seppo Manner opetusvirastosta ja Toni Åkerfelt Starasta. 4. ENERGIAKOORDINAATTORITOIMINTA RAKENNUSHANKKEISSA Alexandre Zaitsev esitteli HKR-Rakennuttajan energiakoordinaattoritoimintaa rakennushankkeissa. Jotta vuodesta 2010 lähtien käytössä olleet matalaenergiaohjeet huomioitaisiin täysipainoisesti suunnitteluvaiheessa ja työmaalla, on 1

2 HKR-Rakennuttajassa nähty tarpeelliseksi kehittää koordinaattoritoimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi. Zaitsev toimii tällä hetkellä itse useassa hankkeessa koordinaattorina ja yhdessä hankkeessa kokeillaan erillisen energiakonsultin palveluja. Zaitsevin esitys on liitteessä 1. Esityksen jälkeen keskustelussa nousi esille seuraavia seikkoja kyseessä on toivottavasti vain välikauden toiminta ennen kuin alan suunnittelijat ja eri suunnittelualojen rakennuttajat osaavat huomioida vaaditut asiat riittävällä tasolla oma-aloitteisesti, toisaalta tulevaisuudessa energiatehokkuudesta saattaa edelleen vastata erillinen energiakoordinaattori tai energiatehokkuuspääsuunnittelija, joka on joko rakennuttajan tai lvi-suunnittelijan asiantuntija tai erillinen asiantuntija rakennuttajien piirissä energiakoordinaattoritoiminta on otettu hyvin vastaan ja rakennuttajien osaaminen ja mielenkiinto on kasvanut esiteltyä työkalua ei ole varsinaisesti tarpeen päivittää lähes nollaenergiaohjeiden valmistuttua, sillä menetelmän avulla varmistetaan oikeat toimenpiteet eri vaiheissa tavoitetasosta riippumatta teknologian kehitys tulee keskittymään älykkäisiin energiajärjestelmiin Jukka Niemi korosti, että paikallinen energiantuotanto ei saisi korvata tehokasta energian loppukäyttöä. Paikallistuotannossa taas suuren mittakaavan aurinkoenergiahankkeet, kuten esimerkiksi Helsingin Energian nimikkopaneelihanke Suvilahdessa, ovat aina kustannustehokkaampia tapoja kuin muutamat yksittäiset paneelit yksittäisten rakennusten katoilla. Niemi totesi myös, että ohjeistuksen huomioiminen suunnittelussa on vastuuttamiskysymys ja pohti, millaista pätevyyttä energiakoordinaattorilta voidaan edellyttää. Pirjo Pekkarinen-Kanerva kertoi, että ministeriön tekemän tulkinnan mukaan myös kaukolämmön pitäisi olla paikallista energiantuotantoa. Ifa Kytösaho esitti toiveen, että työkalua voitaisiin kehittää yhdessä kaikkien rakennuttavien tahojen (ml. HEKA ja ATT) kanssa eteenpäin ja saada siihen mukaan tavoitteiden saavuttamisen varmistaminen sen sijaan, että seurataan vain E-lukua. Ympäristöministeriön Pekka Kalliomäki haluaisi huomioida laskennassa myös rakennuksen todelliset käyttöajat. 5. KÄYNNISTYNEET/KÄYNNISTYMÄSSÄ OLEVAT HANKKEET Ilmastotiekartta Markus Lukin esitteli ympäristökeskuksessa alkanutta Ilmastotiekarttatyötä, jonka tavoitteena on koota aiempien ilmastotyöhön liittyvien sitoumusten, linjausten ja strategioiden keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet yhteen ja visualisoida se mahdollisimman selkeästi. Hankkeeseen on kilpailutettu sekä konsultti että infograafikko. Hanketta on esitelty muutamassa virastossa ja ensi viikolla järjestetään sidosryhmille suunnattu valmistelutyöpaja. Lukinin esitys on liitteessä 2. 2

3 Puheenjohtaja totesi, että tavoitteiden kokoaminen yhteen on hyvä asia. Tähän asti Helsingin Energian kehitysohjelma on dominoinut kaupungin ilmastopolitiikkaa. Kaupunginkansliassa on seurattu tarkkaan, ettei hankkeessa tuoda mukaan uusia tavoitteita ja niiden mukana kaupungille uusia kustannuksia. Keskustelussa nousi esiin seuraavia asioita: Ilmastotiekartan valmistuminen ei edellytä hyväksyntää tai päätöksiä, koska se ei sisällä uusia tavoitteita tai toimenpiteitä, vaan on tapa koota yhteen ja esittää aiempia Asioiden kiteytys ja pelkistys on oleellista, tavoitteena tulisi olla päätöksenteon tukeminen ja vaikuttavuudeltaan oikeiden toimenpiteiden valinta Myös ilmastonmuutokseen sopeutuminen on mukana Ristiriitaisuuksia eri sitoumusten ja tavoitteiden välillä on etsitty, mutta niitä on löydetty lähinnä sopeutumiseen liittyen Ristiriitoja saattaisi löytyä enemmän jos tarkasteltaisiin myös muita kuin ilmasto-, energia- ja ympäristöasioihin liittyviä sitoumuksia ja tavoitteita Ilmastokatu Markus Lukin kertoi lyhyesti Ilmastokatu-hankkeesta, jossa useissa kaupungeissa pyritään valitulla alueella (esim. katu, kortteli, tms.) sitouttamaan alueen asukkaita ja yrityksiä ilmastotyöhön. Helsingissä kohteeksi on valittu Iso- Roobertinkatu. Climate KIC kurssit Markus Lukin kertoi lyhyesti Climate KIC yhteistyön kautta tarjolla olevista kursseista. Sihteeri välittää tietoa tarjolla olevista kursseista saatuaan tiedon ympäristökeskuksesta. Lämpökamerakuvaus Markus Lukin kertoi lyhyesti Decumanus-hankkeesta, jossa tehdään Helsingin rakennusten katoista lämpökamerakuvaus. Hankkeen avustajiksi on sitoutunut noin sata kaupunkilaista, jotka ovat luvanneet toimittaa tiedot kotitalojensa rakenteista, eristyksistä ja kuvausyön lämpötiloista. Esitys hankkeesta on liitteessä 3. Keskustelussa pohdittiin, miten lämpökamerakuvauksen tuloksia tullaan hyödyntämään. Katri Kuusinen kertoi, että tulokset esitetään karttapalvelussa ja tavoitteena on kai osoittaa yrityksille potentiaalisia asiakkaita ja taloyhtiöille parannustarpeita. Pohdittiin riskejä, joita tulosten julkaiseminen saattaa aiheuttaa, kuten vaikutukset alueiden eriarvoistumiseen ja kiinteistöjen arvoon sekä palveluntarjoajien luotettavuus vs. taloyhtiöiden hankintaosaaminen. Päätettiin pyytää HSY:n Johannes Lounasheimoa kertomaan tarkemmin hankkeen tulosten hyödyntämisestä. 50/50 Katri Kuusinen kertoi 50/50-hankkeen olevan nyt puolivälissä ja ensimmäisen vuoden tulokset on koottu yhteen. Mukana olevien helsinkiläisten koulujen energiansäästö on keskimäärin suurempi kuin hankkeen muissa kohteissa (erityisesti ulkomailla), mutta muutamassa kohteessa säästö on jo pidempään 3

4 jatkuneen kehityksen tulosta eikä ainoastaan tämän hankkeen aikaansaannosta. Vaikka hankkeessa keskitytään käyttäjien toiminnallaan aikaansaamiin muutoksiin, muutamassa kohteessa on toteutettu hankkeen alussa myös energiansäästöinvestointeja. Kuusisen esitys on liitteessä VUODEN ENERGIARAPORTOINTI Katri Kuusinen kertoi, että vuoden energiansäästötoimintaa koskevat kyselyt ovat lähdössä hallintokuntiin vuodenvaihteen tienoilla. Kuusinen kyseli osallistujilta, onko raportin rakenteeseen, sisältöön tai tietojen kyselyyn toiveita tai kommentoitavaa, mutta muutostoiveita ei esitetty. Markus Lukin kertoi, että ympäristöraportoinnin tiedonkeruu muuttuu tänä vuonna tähtäimessä kerätyn datan avoimuus ja kysyi, kerätäänkö energiansäästötoimenpiteitä koskevat tiedot tällä kertaa yhdessä ympäristöraportoinnin tiedonkeruun kanssa. Kuusinen vastasi, että tähän mennessä saadut tiedot seuraavan ympäristöraportoinnin sisällöstä ovat vielä hyvin alustavia, mutta tiedonkeruun yhdistäminen näyttää hankalalta mm. kysyttävien tietomäärien takia. Energiansäästöraportointiin kysellään varsin yksityiskohtaista tietoa, kun taas ympäristöraportointia ollaan yksinkertaistamassa ja tiivistämässä merkittävästi. Jukka Niemi totesi, että raportointiin liittyvä kaupungin kokonaisenergiankäytön raportointi ei ole nykymuodossaan nykyaikaisella tasolla. Jos kaupunki ottaisi käyttöön Sävel Plus palvelusta koottavat kulutustiedot, energiankäyttödata olisi saatavissa kattavasti kahden päivän varoitusajalla. Niemi viittasi myös aikaisemmin tekemäänsä ehdotukseen yhteisen kehitystyöryhmän perustamisesta. Katri Kuusinen nosti esiin energiankulutustietojen saatavuuteen liittyvän valtuutusasian. Viime vuonna kaupungin johto linjasi, että Helsingin Energia voi toimittaa aiemman herrasmiessopimuksen mukaisesti kaiken kulutustiedon HKR-Rakennuttajalle Helsingin Energian yhtiöittämiseen asti. Koska yhtiöittäminen tapahtuu vuoden 2015 alussa, tarvitaan vuoden kulutustietoja koskevan tiedon luovuttamisesta uusi päätös. Kuusinen lähetti kyselyn viime vuonna asiasta päättäneille tahoille (Sauri, Niemi, Matti Malinen), muttei ole saanut siihen vastausta. Jukka Niemi vahvisti, että kaupunki voi linjata toiminnan samaan tapaan myös tätä vuotta koskien. Kuusinen muistutti, että toinen vaihtoehto on kerätä valtakirjat kaikilta noin sadalta kaupungin eri sopimusosapuolelta, mutta työmäärän takia tätä menettelytapaa ei toivo Helsingin Energia eikä HKR-Rakennuttaja. Puheenjohtaja lupasi viedä asiaa eteenpäin. 7. ESNK 40 VUOTTA Katri Kuusinen kertoi juhlavalmistelujen etenemisestä. Juhla järjestetään kaupungintalon juhlasalissa joulukuun 17. päivä klo Alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen tilaisuuteen ei saada kunniavieraaksi työ- ja elinkeinoministeriä eikä ympäristöministeriä. Puheenjohtaja miettii vielä muita vaihtoehtoja. 4

5 Energiansäästöneuvottelukunnan osallistujat ovat täydentäneet kutsuttavien listaa ja juhlakutsut pyritään lähettämään mahdollisimman pian. ESNK:n Twitter-tilillä on noin 250 seuraajaa ja tilin syöte on upotettu nyt myös osaksi Energiatehokas Helsinki sivustoa. Helsingin energiatehokkuustyötä esittelevä julkaisu Helsingin Sanomien välissä ilmestyi ja siitä on saatu hyvää palautetta eri tahoilta. 8. MUUT ASIAT Kokouskutsu kalenterikutsuna Sihteeri kysyi, olisiko mahdollista siirtyä kokouskutsun osalta kalenterikutsukäytäntöön tähänastisen sähköpostikutsun sijaan. Tämä helpottaisi osallistujamäärän arviointia ja kokoustarjoilujen parempaa mitoitusta. Ehdotusta kannatettiin ja päätettiin siirtyä kalenterikutsuun. Video leikkipuistojen energiansäästötoiminnasta Katri Kuusinen kertoi, että keväällä ESNK:n energiansäästökilpailun ykköspalkinnon voittaneet leikkipuistot ovat saaneet lisää julkisuutta, kun ERA17-seminaarissa esiteltiin leikkipuistojen energiansäästötyöstä tehty video. Video oli kuvattu seminaaria varten Suomen Asuntotiedon toimesta. Video on julkaistu nyt myös Energiatehokas Helsinki sivustolla. Kattopintaa aurinkopaneeleille Jukka Niemi esitti energiansäästöneuvottelukunnalle avoimen kysymyksen siitä, onko kaupungin rakennuksissa sopivia kohteita tai kattopintoja Helsingin Energian aurinkosähköjärjestelmille. Kattojen tulisi olla lähtökohtaisesti riittävän hyvässä kunnossa aurinkopaneelien asentamista varten, sillä kattojen kunnostus ei kuulu palvelumalliin. Soveltuvista kohteista voi ilmoittaa Niemelle. Veikko Saukkonen totesi, että kattojen kunnon arviointi on vaikeaa ilman perusteellista tutkimusta. 9. SEURAAVIEN KOKOUKSIEN ASIOITA Ilmastoveivi Johannes Lounasheimo HSY:ltä tulee esittelemään päästövaikutusten arvioinnin työkalua Ilmastoveiviä LED-selvitys Juhani Sandström Rakennusvirastosta tulee esittelemään LED-selvityksen tuloksia Avoin data Kutsutaan Helsinki Region Infoshare kertomaan käytännön asioita tietojen avaamiseen liittyen. 5

6 10. SEURAAVA KOKOUS Seuraava ESNK:n kokous on torstaina kello 9.00 Rakennusvirastossa. Kokousten asialistalle saa mielellään esittää ehdotuksia etukäteen. 11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen kello Toimeksi saaneena Katri Kuusinen sihteeri JAKELU: ESNK:n jäsenet ja sihteeristö TIEDOKSI: Kaupunginsihteeri Kristiina Matikainen LIITTEET: Liite 1: Liite 2: Liite 3: Liite 4: Energiakoordinaatiotyön prosessi HKR-Rakennuttajassa, A.Zaitsevin esitys Ilmastotiekartta- ja Ilmastokatu-hankkeet, M.Lukinin esitys Decumanus-hanke, HSY:n esitys 50/50-hankkeen välituloksia, Vaasan yliopiston esitys 6

3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009

3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009 3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 1 Energiansäästöneuvottelukunta...

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Muistio Ohjausryhmän kokous 4/2015 8.4.2015, kello 9.30-12.30 Paikka: Helsingin kaupungin vanha raatihuone, Aleksanterinkatu 20, kokoushuone Kvston lähetystöt Osallistujat:

Lisätiedot

Teoriasta käytäntöön Näkökulmia pääsuunnittelijan tehtäviin eri rakennushankkeissa. Pääsuunnittelijakoulutus - PS Pro 2015

Teoriasta käytäntöön Näkökulmia pääsuunnittelijan tehtäviin eri rakennushankkeissa. Pääsuunnittelijakoulutus - PS Pro 2015 Teoriasta käytäntöön Näkökulmia pääsuunnittelijan tehtäviin eri rakennushankkeissa Pääsuunnittelijakoulutus - PS Pro 2015 Mia Salonen OOPEAA Office for Peripheral Architecture 17.05.2015 Tiivistelmä Tutkielma

Lisätiedot

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ympäristö- ja taloudellisten vaikutusten arviointi RAPORTTI 28.9.2011 Anu Vaahtera, Iivo Vehviläinen, Mari Saario Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Tiivistelmä...

Lisätiedot

7 Asiakkaana liikenteessä

7 Asiakkaana liikenteessä 7 Asiakkaana liikenteessä Liikkuminen palveluna - julkishallinto muutoksen edistäjänä Sonja Heikkilä, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin alueen asukasmäärä kasvaa merkittävästi, eikä tilaa

Lisätiedot

Vihreä Hotelli ympäristöä ajatellen

Vihreä Hotelli ympäristöä ajatellen Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen monisteita 4/2002 Vihreä Hotelli ympäristöä ajatellen Saara Juopperi SISÄLLYS ESIPUHE 1. JOHDANTO... 3 2. TAVOITE... 3 3. LÄHTÖKOHDAT... 4 3.1. YSMEK-HANKKEET JA

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

n:o 2 2014 MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISTEN ALOJEN AKATEEMISET

n:o 2 2014 MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISTEN ALOJEN AKATEEMISET n:o 2 2014 MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISTEN ALOJEN AKATEEMISET 1 Sisällys Puheenjohtajalta... 2 Ohjelmat ja strategiat ripeästi toimeksi - julkisen hallinnon ICT:n pitkään valmisteltu rakenneuudistus toteutuu...

Lisätiedot

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa Helsinki

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot

Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.): Ympäristökysymykset eduskunnassa vuonna 2014

Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.): Ympäristökysymykset eduskunnassa vuonna 2014 Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.): Ympäristökysymykset eduskunnassa vuonna 2014 Puhe MUTKU-päivillä 2.4.2014 (muutosvarauksin) Arvoisat kuulijat! Sain otsikokseni Ympäristökysymykset eduskunnassa

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut

Lisätiedot

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen OK-opintokeskus ja Suomen Parkinson-liitto ry 2012-2013 1 PAUKUISTA PEUKKUIHIN -MALLI Paukuista peukkuihin

Lisätiedot

Suurpetopolitiikan arviointi Ohjausryhma 3 kokous

Suurpetopolitiikan arviointi Ohjausryhma 3 kokous Suurpetopolitiikan arviointi Ohjausryhma 3 kokous Aika: ma 16.12.2013 klo 12.00 14.00 Paikka: Läsnä: Maa- ja metsätalousministeriö, Hallituskatu 3 A, Helsinki, Kokoustila Niskavuori Jaana Husu-Kallio,

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Suurpellossa Antila, Heidi Isoviita, Leeni Kinnunen, Hanna Laukkonen, Patrick Liukkonen, Jussi 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Palvelumuotoilulla

Lisätiedot

VETE -HANKE Raportti sovellusten ja tiedotuskanavien käytöstä

VETE -HANKE Raportti sovellusten ja tiedotuskanavien käytöstä VETE -HANKE Raportti sovellusten ja tiedotuskanavien käytöstä Tiia Harjulampi, suunnittelija, PSSHP 2(13) SISÄLLYS 1. Tausta... 3 2. Microsoft SharePoint... 3 2.1 Toimintaan saattaminen... 3 2.2 Rajoitukset...

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 4/05

Kiinteistöarviointi 4/05 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Suomen Kiinteistöarviointiyhdistyksen järjestämä ESITELMÄTILAISUUS 2.11.2005 klo 17.00 Tieteiden talolla, kts. sivu 9 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys

Lisätiedot

Radanpidon vuorovaikutusohje Koekäytössä oleva ohje (15.1.2011)

Radanpidon vuorovaikutusohje Koekäytössä oleva ohje (15.1.2011) 2011 Radanpidon vuorovaikutusohje Radanpidon vuorovaikutusohje Liikennevirasto Helsinki 2011 Kannen kuvat: Markku Nummelin Verkkojulkaisu (pdf) ISBN 978-952-255-610-3 Liikennevirasto PL 33 00521 HELSINKI

Lisätiedot

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto.

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto. Kiinteistö Tammikuu 1/2014 VIESTI MIKKO VIRKAMäKI Taloyhtiöiden alueellinen yhteistyö olisi hieno asia sivu 5 KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. sivut

Lisätiedot

Johtokunta 2006. Osaamisyhteisön TOIMISTO. Liittokokousedustajat

Johtokunta 2006. Osaamisyhteisön TOIMISTO. Liittokokousedustajat SYTYKE ry on vuodesta 1979 toiminut valtakunnallinen systeemityöntekijöiden ammatillinen yhdistys, joka kehittää alan ammattilaisten välistä yhteistyötä ja tutkimustoimintaa. Teemayhdistyksen jäseneksi

Lisätiedot

Kansalaiskanava Seutuyhteistyötä paikallistasolla

Kansalaiskanava Seutuyhteistyötä paikallistasolla Kansalaiskanavahankkeen julkaisut Kansalaiskanava Seutuyhteistyötä paikallistasolla VUOROVAIKUTUKSEN TYÖKALUJA ALUEEN TOIMIJOILLE Asiakasosallisuuden itsearviointityökirja Kanavaopas Kansalaiskanava Seutuyhteistyötä

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

YLE-UUTISPALVELUN ARVIOINTISUUNNITELMA

YLE-UUTISPALVELUN ARVIOINTISUUNNITELMA YLE-UUTISPALVELUN ARVIOINTISUUNNITELMA ( http://yle.fi/uutiset/) 01.10.2013 Verkkopalvelun laadukkuus ja arviointi MAT 81100 Tampereen teknillinen yliopisto Pekka Laaksonen Juho Ylikojola Marjaana Putro

Lisätiedot

Eveliina Tackett ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU OULUN KAUPUNGIN ERA17- TIEKARTTA

Eveliina Tackett ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU OULUN KAUPUNGIN ERA17- TIEKARTTA Eveliina Tackett ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU OULUN KAUPUNGIN ERA17- TIEKARTTA ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU OULUN KAUPUNGIN ERA17- TIEKARTTA Eveliina Tackett Opinnäytetyö Syksy 2012 Rakennustekniikan

Lisätiedot

kontrahti ELY-keskuksen Heikki Aronpää:»Muutokselle on annettava aikaa» s. 10

kontrahti ELY-keskuksen Heikki Aronpää:»Muutokselle on annettava aikaa» s. 10 kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 3/2014 ELY-keskuksen Heikki Aronpää:»Muutokselle on annettava aikaa» s. 10 > Senaatti-kiinteistöjen Petri Porkka: Yhteiskäyttötilat lisääntyvät s. 8 > Tulli

Lisätiedot

terhi summa ja kaisu tuominen fasilitaattorin työkirja

terhi summa ja kaisu tuominen fasilitaattorin työkirja terhi summa ja kaisu tuominen fasilitaattorin työkirja Menetelmiä sujuvaan ryhmätyöskentelyyn Kepan raporttisarja / Kehitysyhteistyön palvelukeskus, 103 ISSN: 1236-4797 ISBN: 978-952-200-137-5 (nid.) ISBN:

Lisätiedot

Kaavoitus- ja rakennuslainsäädäntö

Kaavoitus- ja rakennuslainsäädäntö puhdasta energiaa huomiseen 4/09 Projektit Muonio, Pyhäjoki ja Ajos Kaavoitus- ja rakennuslainsäädäntö Tuulivoima imagomarkkinoinnissa pääkirjoitus Pasi Tammivaara Puheenjohtaja, STY pasi.tammivaara@tuulivoimayhdistys.fi

Lisätiedot

*** Toimistopäällikön esittely 1 Keskusrahaston vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman linjaukset

*** Toimistopäällikön esittely 1 Keskusrahaston vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman linjaukset Kirkollishallituksen istunto 14.10.2014 Pöytäkirja Aika: 14.10.2014 klo 13.00-17.30 Paikka: Kirkollishallituksen kokoustilat, Karjalankatu 1, Kuopio Läsnä: arkkipiispa Leo (puheenjohtaja), metropoliitta

Lisätiedot

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA oppaan on RAY:n tilaamana laatinut Evalue Praxis Oy Espoo 2004 Sisällysluettelo: 1. Johdanto...3 2. Lähtökohtia arvioivaan ajatteluun...6 2.1. Arvioiva ajattelu on

Lisätiedot