SF-Caravan ry:n perusarvoja ovat avoimuus, jäsenten ja yhteistyökumppaneiden arvostus, kansainvälisyys, yhteistyö ja suvaitsevaisuus.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SF-Caravan ry:n perusarvoja ovat avoimuus, jäsenten ja yhteistyökumppaneiden arvostus, kansainvälisyys, yhteistyö ja suvaitsevaisuus."

Transkriptio

1 SF-CARAVAN RY TOIMINTASUUNNITELMA SF-Caravanin toiminnan lähtökohdat SF-Caravan ry on matkailuajoneuvon käyttäjien muodostamien yhdistysten valtakunnallinen keskusjärjestö, joka valvoo matkailuajoneuvon käyttäjien etuja ja edistää heidän yhteisiä pyrkimyksiään. Liiton jäsenenä voi olla matkailuajoneuvon käyttäjien muodostama oikeuskelpoinen yhdistys, jonka säännöt ovat sopusoinnussa liiton sääntöjen ja tarkoitusperien kanssa. SF-Caravan ry:n perusarvoja ovat avoimuus, jäsenten ja yhteistyökumppaneiden arvostus, kansainvälisyys, yhteistyö ja suvaitsevaisuus. SF-Caravan toteuttaa tarkoitustaan seuraavasti: - SF-Caravan edistää liikenneturvallisuutta ja matkailuajoneuvojen turvallista, taloudellista ja tarkoituksenmukaista käyttöä. - SF-Caravan osallistuu leirintäalueiden ja muiden matkailuajoneuvojen käyttöön tarkoitettujen alueiden kehittämiseen. - SF-Caravan tukee jäsenyhdistystensä toimintaa koulutuksella, neuvonnalla ja tiedotuksella. - SF-Caravan edistää matkailuajoneuvon käyttäjien järjestäytymistä. - SF-Caravan järjestää matkailuajoneuvon käyttäjien kansallisia tai kansainvälisiä kokoontumisia. - SF-Caravan tekee esityksiä ja aloitteita, antaa lausuntoja ja edustaa jäsenyhdistyksiään valtakunnallisella tasolla suhteissa kotimaan päätöksentekijöihin, viranomaisiin ja yksityisiin yhteistyökumppaneihin sekä sidosryhmänsä ulkomaisiin ja kansainvälisiin yhteisöihin. 2. Lähivuosien toimintaympäristö SF-Caravanin jäsenmäärä on viime vuosina lievästi kasvanut. Myös matkailuajoneuvojen (= matkailuautojen ja vaunujen) kokonaismäärä on noussut. Matkailuajoneuvokauppa on kuitenkin ollut vaikeuksissa yleisen taloudellisen tilanteen vuoksi. Alan kaupan vaikeudet heijastuvat jossakin määrin SF-Caravanin jäsenmääriin sekä toiminnan taloudellisiin edellytyksiin. Leirintämatkailun yleiseen kehitykseen vaikuttavat myös kansainvälisen matkailun turvallisuus, leirintämahdollisuuksien kehittyminen, ympäristömääräykset sekä liikenteen ja matkailupalveluiden verotus. Leirintämatkailu on yksilöllistä ja perhekeskeistä matkailua, johon voi yhdistää monenlaisia ulkoilullisia ja liikunnallisia harrastuksia. Matkailumuodon suosio kasvaa lähivuosina, mikäli

2 ulkoiset olot ovat suotuisat. Jäsenistön ikääntyminen toisaalta suosii mukavilla matkailuajoneuvoilla toteutettavan matkailun kasvua, mutta toisaalta ajoneuvojen korkean hinnan vuoksi estää nuoria matkailijoita investoimaan matkailuajoneuvoihin. Ikääntyneiden harrastajien pitämiseksi aktiivisina matkailijoina ja leirintämatkailun harrastajina mahdollisimman pitkään, on matkailumuodon kehittämisessä huomioitava esteettömyys. Leirintämatkailuelinkeinon kaikkien toimijoiden, yritysten ja järjestöjen, on luotava edellytyksiä mahdollisimman pitkään kestävälle harrastamiselle. Leirintämatkailun monipuoliset mahdollisuudet kiinnostavat nuoria matkustajia, mutta harrastuksen ilmenemismuodot poikkeavat vanhemmista sukupolvista. Ajoneuvojen hankinta ja omistaminen eivät ole vuotiaille matkailusta kiinnostuneille välttämättömyyksiä. Kuluttajien muutokseen tulee reagoida matkailuajoneuvojen ja leirintäalueilla olevien majoitusmahdollisuuksien vuokrauspalveluilla. Matkailuajoneuvon käyttäjät järjestäytyvät ja liittyvät oman alansa etujärjestöjen jäseniksi, mikäli järjestön toiminta, sen tarjoamat palvelut ja jäsenyydestä saatavat jäsenedut ovat sopusoinnussa ja suhteessa perittäviin jäsenmaksuihin ja muiden tarjottavien palvelujen kustannuksiin. Myös järjestöön liittymisen tulee olla helppoa, yksinkertaista ja nopeaa. Tieto järjestöstä pitää olla helposti saavutettavissa, ajantasaista ja nykyaikaisilla välineillä tarjottavissa. Uusia keinoja ja työvälineitä jäsenistön tavoittamisessa on osattava hyödyntää oikealla tavalla ja oikeaan aikaan. Yhteiskunnallisissa muutoksissa on oltava aktiivisesti mukana. Yksittäisen kansalaisen tarve, halu ja motivaatio järjestötoimintaan osallistumiseen ja sitoutuminen yhdistysten luottamustehtävässä toimimiseen muuttuu. Vanhemman sukupolven järjestötoiminnan perinne ja osaaminen poikkeaa nuoremman jäsenistön tavoista vaikuttaa ja olla aktiivinen. Jäsenyyden sisältö on yhä enemmän aktiivista, yksilöllistä kuluttamista kuin yhteisöllistä, yhteisten asioiden ajamista ja tekemistä. Liiton jäsenyhdistysten toiminta painottuu omien leirintäalueiden pitämiseen. Leirintäalueiden pitäminen, hoitaminen ja toiminnallinen organisointi on enemmän elinkeino- ja liiketoimintaa kuin perinteistä yhdistystoimintaa. Kentällä tapahtuva muutos on huomioitava myös liiton toimintalinjoihin ja valtakunnalliseen edunvalvontaan. SF-Caravanin suuri huolenaihe on, että matkailuajoneuvon käyttäjien järjestäytymisaste laskee tasaisesti lähivuosina. Liiton toiminnassa tulevaisuuteen vastataan liiton toimintaa ja tarkoitusta arvioimalla, pohtimalla liiton toimintasektorin laajentamista ja toteuttamalla maltillisia sääntö- ja hallintouudistuksia yhteistyössä jäsenyhdistysten kanssa. 3. SF-Caravanin toiminta 2016 Toimintavuonna tarkastellaan liiton toimintoja ja hallintoa kriittisesti. Liittohallitus laatii esityksen SF-Caravanin nykyisten sääntöjen muuttamiseksi. Sääntömuutos ja sääntömuutoksen perusteet käydään läpi jokaisen jäsenyhdistyksen kanssa. Sääntömuutoksen tavoitteita ovat liiton tarkoitus - pykälän laajentaminen ja päivittäminen, valtakunnallisuuden korostaminen, jäsenlajien lisääminen

3 ja hallinnon uudistaminen. Sääntömuutoksella pyritään tunnettuuden lisäämiseen ja edunvalvonnan tehostamiseen. Pitkän tähtäimen toiminnalliset suunnitelmat päivitetään. Matkailuajoneuvon käyttäjien järjestäytymisasteen nostamiseksi kaikkia matkailuajoneuvon järjestäytymättömiä haltijoita lähestytään kirjeellä, jossa kerrotaan jäsenyyden eduista. Liiton jäsenyhdistyksiä aktivoidaan paikalliseen toimintaan ja jäsenhankintaan. Jäsenmäärätavoitteeksi, jäsenyhdistysten yhteenlasketuksi henkilöjäsenmääräksi, asetetaan jäsentä. Liitto suosittelee uusien karavaanareiden ja leirintämatkailijoiden yhdistysten perustamista. Perustettaville yhdistyksille suositellaan SF-Caravan ry:n jäseneksi hakeutumista. Liitto tekee liikenneturvallisuustyötä. Liikenneturvallisuustyössä painotetaan sekä yksilöllisen liikenneasenteen merkitystä että yhteistyötä tielläliikkujien, viranomaisten ja yhteistyökumppaneiden välillä. Käytännössä liitto järjestää karavaanarin ajotaitokorttikoulutusta jäsenyhdistystensä henkilöjäsenille sekä avustaa jäsenyhdistyksiään ajotaitoharjoittelutapahtumien sekä ajotaitomerkkisuoritusten toteuttamisessa. Yhteistyössä Liikenneturvan kanssa toteutetaan karavaanarin ennakoivan ajon koulutuspäiviä. Leirintäturvallisuus ja leirintäalueiden kehittäminen on pitkäaikaista ja vaikutteista yhteistoimintaa. Miellyttävä ja turvallinen leirintäkokemus syntyy leirintäalueen käyttäjien ja pitäjien yhteisillä toteutuksilla. Jäsenyhdistysten hallinnoimien ja ylläpitämien leirintäalueiden pitäjiin kohdistuva liiton neuvonta, koulutus ja leirintäalueiden Safety Walk-turvallisuuskävely parantavat leirintäalueiden turvallisuutta merkittävästi. Leirintäturvallisuuskoulutuksen tavoite on leirintäalueiden pitäjien aktivoiminen alueen turvallisuustason omaehtoiseen valvontaan ja ylläpitoon. Leirintäalueiden hoito ja ylläpito on jäsenyhdistysten elinkeinotoimintaa. Liitto järjestää leirintäalueliiketoimintaan, leirintäalueen käytännön hoitoon, turvallisuus- ja laatuasioihin liittyvää yleistä koulutusta. Toimintavuoden aikana otetaan käyttöön uusi, erityisesti SFC-alueille tarkoitettu laatujärjestelmä Vankkurihymiö, jonka tavoitteena on entistä parempien ja turvallisimpien leirintäalueiden aikaansaaminen. Liitto osallistuu myös yleisten leirintäalueiden luokitustyöhön yhdessä Suomen Leirintäalueyhdistyksen kanssa. Järjestötoiminnan merkitystä ja yhteisöllisyyttä pidetään esillä jäsenyhdistysten järjestämissä ohjelmallisissa yhteiskokoontumisissa eli karavaanareiden treffeillä. Liitto kouluttaa jäsenyhdistyksiään järjestötoiminnan toteuttamisessa ja järjestöllisen osaamisen kehittämisessä koulutustilaisuuksissa ja internet-pohjaista koulutusta toteuttamalla. Koulutustilaisuudet toteutetaan mahdollisimman lähellä jäsenistöä laajamittaisesti eri puolilla maata. SF-Caravan esiintyy julkisuudessa leirintämatkailun ja matkailuajoneuvoalan asiantuntijana, jonka vaikuttavuus perustuu matkailuajoneuvoihin, liikenteeseen ja leirintämatkailuun liittyvissä kysymyksissä annettuihin lausuntoihin, tutkimustietoon ja tiedotteisiin. Liiton toimintaa ja jäsenetuja esitellään näkyvästi matkailuajoneuvoalan messuilla. Muihin jäsenistöä lähellä oleviin tapahtumiin ja paikallisille yleis- ja erikoismessuille aktivoidaan osallistumaan jäsenyhdistyksiä.

4 4. Jäsen- ja järjestötoiminta Liiton muodostavat matkailuajoneuvon käyttäjien muodostamat oikeustoimikelpoiset yhdistykset. Yhdistykset ovat toiminnassaan itsenäisiä. Liiton ylintä päätäntävaltaa käyttävä elin on vuosittain kokoontuva liittokokous. Vuoden 2016 liittokokous pidetään Oulussa. Liittokokouksen yhteydessä SF-Caravan Oulun Seutu ry järjestää liittokokoustreffit. Yhteistyössä Suomen Leirintäalueyhdistyksen kanssa toteutetaan samana viikonloppuna valtakunnalliset Leirintämatkailukauden avajaiset. Liiton tärkein tehtävä on tukea yhdistyksiään kaikissa yhdistystoimintaan liittyvissä asioissa. Liiton tukitoimet ovat pääasiassa monella tavalla toteutettua koulutusta, neuvontaa ja tiedotusta. Liittokokouksen päätöksellä liitto hoitaa jäsenyhdistystensä jäsenrekisteripalveluja ja kerää yhdistystensä henkilöjäsenmaksut. Liitto järjestää kursseja, koulutustilaisuuksia ja muuta neuvontaa sekä jäsenyhdistystensä luottamushenkilöille että yhdistystensä henkilöjäsenille. Aiheina ovat liikenneturvallisuus, ajotaito, leirintäaluetoiminta ja turvallisuus sekä järjestötoiminnan kehittäminen. Kurssit toteutetaan sekä valtakunnallisesti pidettävinä tilaisuuksina että paikallisina teema- ja koulutuspäivinä. Liitto neuvottelee yhdistystensä henkilöjäsenten käyttöön jäsenetuja ja tiedottaa niistä. Tärkein jäsenetu on Caravan-lehti, jonka liitto tilaa vuosittain jäsenyhdistystensä henkilöjäsenille. Caravanlehden asema maan johtavana leirintämatkailun järjestö- ja aikakauslehtenä turvataan. 5. Kansainvälinen toiminta Liiton kansainvälinen toiminta on vakiintunutta. Viralliset yhteistyösuhteet hoidetaan ensisijaisesti puheenjohtajatasolla kansainvälisen tavan mukaisesti. Liitto on jäsenenä kansainvälisessä leirintämatkailujärjestö FICC:ssä (= Fédération Internationale de Camping et de Caravaning), kansainvälisessä automatkailujärjestö FIA:ssa (Fédération Internationale de l Automobile) ja pohjoismaisessa matkailuvaununeuvostossa NCR:ssä (= Nordiska Caravan Rådet). Liitolla on kahdenvälisiä yhteistyösopimuksia eri maiden leirintämatkailujärjestöjen kanssa. 6. Hallinto- ja talous Liiton ylin päättävä elin on vuosittain kokoontuva liittokokous, johon yhdistykset voivat lähettää jäsenmääränsä mukaan 1-5 edustajaa. Liittokokouksen valitsema liittohallitus vastaa liiton toiminnasta ja taloudesta sekä valmistelee ja toteuttaa liittokokouksen päätökset. Hallituksen kokoonpano on puheenjohtaja ja kahdeksan (8) jäsentä, jotka valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Liiton toimisto sijaitsee Hämeenlinnassa. Toimiston tehtävänä on liittokokousten ja liittohallituksen päätösten valmistelu ja täytäntöönpano, jäsenrekisterin ylläpito, jäsenyhdistysten

5 henkilöjäsenten palvelu ja neuvonta, osallistuminen liiton tapahtumien järjestämiseen ja muut liittohallituksen nimeämät tehtävät. Liiton talous pidetään vakaana omatoimisella varainhankinnalla. Taloudelliset resurssit määräävät toiminnan laajuuden Tapahtumakalenteri Liittokokoustreffit, Joensuu Rutusakin kevättapaaminen, Hartola Liittokokous, Joensuu FICC Rally, Pag/Novalja, Kroatia Pohjoismaiset Karavaanipäivät, Sönderborg, Tanska Nostalgiatapahtuma, Mobilia, Kangasala FICC Rally, Wanju, Etelä-Korea Rutusakin kesätapaaminen, Hartola Pohjoismaiset Kalottipäivät, Harstad, Norja Caravan-messut, Lahti Ajotaitokorttikurssi, peruskurssi, Helsinki Liittohallituksen suunnittelukokous, Lappeenranta Liittohallituksen kokous, Helsinki Karavaanarin ennakoivan ajon koulutuspäivä, Hattula Caravan Gaala, M/S Baltic Queen, Helsinki-Tallinna Liittohallituksen 2016 järjestäytymiskokous, Oulu Yhdistystoiminnan peruskurssi, Helsinki, Tampere, Turku, Lahti, Vaasa, Jyväskylä, Oulu Caravan Show, Turku Matka/Caravan, Helsinki

6 16.1. Liittohallituksen kokous, Helsinki Ajotaitokorttikurssi, jatkokurssi, Pudasjärvi Tulevaisuusseminaari, Hattula Liittohallituksen kokous, Helsinki 5.3. Leirintä- ja turvallisuuskurssi, Hyvinkää, Seinäjoki, Kokkola, Joensuu Leirintä- ja turvallisuuskurssi, Turku, Jyväskylä, Oulu, Lappeenranta Karavaanarin ennakoivan ajon koulutuspäivä, Hattula Youth FICC Rally, Zeewolde, Hollanti Liittohallituksen kokous, Helsinki Leirintämatkailukauden avajaiset, Nallikari Camping, Oulu Liittokokoustreffit, Nallikari Camping, Oulu Liittokokous, Oulu Pohjoismaiset Karavaanipäivät, Seljord, Norja FICC Rally, Portugali Caravan-messut, Lahti Liittohallituksen kokous, Helsinki Karavaanarin ennakoivan ajon koulutuspäivä, Hattula Caravan Gaala, M/S Baltic Queen, Helsinki-Tallinna Liittohallituksen kokous, Helsinki Yhdistystoiminnan peruskurssi, Helsinki, Hämeenlinna, Turku, Kouvola, Joensuu, Seinäjoki, Kemi

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 Reserviläisliitto ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 RESERVI maanpuolustuksemme perusta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Suomen Partiolaiset- Finlands Scouter ry 2006 Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Sisällys 1 Taustaa...

Lisätiedot

Strateginen suunnitelma 2012-2016

Strateginen suunnitelma 2012-2016 Tietotekniikan liitto ry Strateginen suunnitelma 2012-2016 Verkostoissamme on voimaa Strateginen suunnitelma 2 (15) Sisällys 1 Toimintaympäristö... 3 2 TTL:n tarkoitus... 5 2.1 Missio...... 5 2.2 Visio......

Lisätiedot

SF-Caravan Turku ry Toimintasuunnitelma 2012

SF-Caravan Turku ry Toimintasuunnitelma 2012 SF-Caravan Turku ry Toimintasuunnitelma 2012 2 YHDISTYS SF-Caravan Turku ry toimii sääntöjensä mukaisesti ensisijaisesti jäsenperheittensä matkailuajoneuvojen käyttömahdollisuuksien edistämiseksi. Pääkohteena

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Vuosikokous 24.4.2013 Pyöräilykuntien verkosto ry on kasvava kuntien, valtionhallinnon, yritysten, järjestöjen ja muiden tahojen välinen yhteistyöverkosto. Verkoston päätavoite

Lisätiedot

Sisältö. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi

Sisältö. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi Reserviläisliiton kunniapuheenjohtaja Mikko Pesälän muotokuva paljastettiin 5.12.2013 Helsingissä. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013 Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi

Lisätiedot

Esitys TEAM-liiton perustamisesta

Esitys TEAM-liiton perustamisesta Esitys TEAM-liiton perustamisesta Projektihallitus 5.5.2008 2 TEAM liittoesitys Esitys TEAM-liiton perustamisesta Sisällys TOIMINNALLINEN LIITTO... 4 EDUNVALVONNAN KULMAKIVET... 6 Työehtosopimustoiminta...

Lisätiedot

ratsastuksen seuraopas

ratsastuksen seuraopas Uudistettu painos 2012 ratsastuksen seuraopas suomen ratsastajainliitto ry Sisällysluettelo: Alkusanat 3 Mitä on seuratoiminta? 4 Ratsastusseuran perustaminen 5 Seuran toimihenkilöt 6 SRL:n tarjoamat jäsenedut

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA 2015 1 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Historia... 4 1.2 Toiminta-alue... 4 1.3 Kattojärjestöt ja jäsenyydet... 5 1.4 Sidosryhmät... 5 2 SEURAN TOIMINTA-AJATUS JA STRATEGIA...

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty Suomen Lukiolaisten Liiton liittokokouksessa 15.11.2014 Toimintasuunnitelma 2015 1. EDUNVALVONTA 1.1 Valtakunnallinen edunvalvonta 1 Liitto vaikuttaa lukiokoulutukseen ja ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 Onneksi on Julkaisija: Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN VIRO-KESKUS RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

VARSINAIS-SUOMEN VIRO-KESKUS RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 VARSINAIS-SUOMEN VIRO-KESKUS RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 YLEISTÄ Vuosi 2015 on Varsinais-Suomen Viro-keskus ry:n 21. toimintavuosi. TOIMINNAN TARKOITUKSENA: Viro-tietouden laajentaminen Varsinais-Suomessa.

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

SUOMEN PYÖRÄILYUNIONI ry - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2013

SUOMEN PYÖRÄILYUNIONI ry - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2013 Hallitus 06.10.2012 Vuosikokous 25.11.2012 - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2013 YLEISTÄ Suomen Pyöräilyunioni ry on jäsenten yhteistyö- ja edunvalvontajärjestö. SPU tukee

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry, jota jäljempänä kutsutaan liitoksi. Sen kotipaikka

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lapsettomien yhdistys Simpukka ry Simpukka-yhdistys on vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen ja Suomen ainoa tahattoman lapsettomuuden kokemusasiantuntija ja lapsettomien yhteisö, jonka tavoitteena on

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Hämeen Partiopiiri ry Maaliskuu 2013 Kysymykset & kommentit: loistolippukunta@hp.partio.fi Tässä ohjeessa kerrotaan, mitä Loisto-laatutyökalu lippukunnalle

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014

Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014 Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014 Reserviläisliitto ry Döbelninkatu 2 00260 HELSINKI Kotipaikka Y-tunnus 0224028-6 Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 YLEISTÄ Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry on valtakunnallinen järjestö, jonka tarkoituksena on organisoida, koordinoida ja tuottaa palveluja erityisesti jäsenistön tarpeisiin.

Lisätiedot

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Vuosikertomus 2009 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Taitto: Merja Lensu Valokuvat: www.comma.fi, Antero Aaltonen,

Lisätiedot

Valtionhallinnon viestintäsuositus

Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010 Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS-

TOIMINTA- JA TALOUS- Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 2 SEURATOIMINNAN LAADUN KEHITTÄMINEN 3 Valmentaja- ja ohjaajakoulutus 3 Seurakohtainen kehittämistyö

Lisätiedot