KONGRESSIN JULKILAUSUMALUONNOKSET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KONGRESSIN JULKILAUSUMALUONNOKSET"

Transkriptio

1 EPSUn 9. kongressi KONGRESSIN JULKILAUSUMALUONNOKSET KONGRESSIN JULKILAUSUMALUONNOKSET EPSUn kongressia pyydetään keskustelemaan ohessa luetelluista julkilausumista ja hyväksymään ne. Julk. nro Otsikko Esityslistan kohta 1. Vaihtoehtoinen Eurooppa Kohta 3 2. Laadukkaat julkiset palvelut keskeisiä sosiaalisessa Euroopassa Kohta 7 3. Työntekijöiden oikeuksien vahvistaminen ja työllisyyden parantaminen Euroopassa työehtosopimusneuvottelujen, sosiaalisen vuoropuhelun ja työtaistelutoimien avulla 4. Talouspolitiikka: säästötoimenpiteistä tasapainoisempaan talous- ja sosiaalipolitiikan ohjaukseen Kohta 9 Kohta 4 5. Ilmastonmuutos kestävää kehitystä edistävät ensisijaiset tavoitteet Kohta Siirtotyöläisten oikeudet Kohta Sukupuolten välisen tasa-arvokuilun poistaminen sekä palkkaeron, väkivallan ja syrjinnän torjunta Kohta Kaikkien saatavilla olevat sosiaalipalvelut Kohta Kansallisen ja Euroopan tason hallinto (NEA): yleisen edun vahvistaminen Kohta Paikallis- ja aluehallinto (LRG): paikallisdemokratian vahvistaminen Kohta Terveys- ja sosiaalipalvelut (HSS): palvelujen vapauttamisen torjunta ja tulevista tarpeista huolehtiminen Kohta Yleishyödylliset palvelut: merkittävä kestävän kehityksen edistäjä Kohta EPSUn talousasiat Kohta Euroopan maiden julkisen velan kansalaisauditointi CGSP- ACOD:n jäsenjärjestöt, Belgia Kohta EU:n perussopimukset CGSP-ACOD:n jäsenjärjestöt, Belgia Kohta Sitovien sosiaalisia näkökohtia ja ympäristöä koskevien vaatimusten sisällyttäminen kahden ja monenvälisiin kauppasopimuksiin Euroopassa CGSP-ACOD:n jäsenjärjestöt, Belgia 17. Nuorten työttömyys Euroopalla ei ole varaa menettää kokonaista sukupolvea! Pohjoismaalaiset jäsenjärjestöt, CGIL (Italia) ja GdG- KMSfB (Itävalta) 18. Monet tekevät enemmän järjestäytyminen ja jäsenhankinta Pohjoismaalaiset jäsenjärjestöt 19. Sosiaalisen perusturvan ja hyvinvointivaltion puolustaminen PCS, Iso-Britannia 20. Taistelu kaikkien tulevaisuuden puolesta UNITE the Union, Iso- Britannia Kohta 8 Kohta 21 Kohta 25 Kohta 11 Kohta 10

2

3 EPSUn 9. kongressi KONGRESSIN JULKILAUSUMALUONNOKSET Sisällysluettelo 1. Vaihtoehtoinen Eurooppa Laadukkaat julkiset palvelut keskeisiä sosiaalisessa Euroopassa Työntekijöiden oikeuksien vahvistaminen ja työllisyyden parantaminen Euroopassa työehtosopimusneuvottelujen, sosiaalisen vuoropuhelun ja työtaistelutoimien avulla Talouspolitiikka: säästötoimenpiteistä tasapainoisempaan talous- ja sosiaalipolitiikan ohjaukseen Ilmastonmuutos kestävää kehitystä edistävät ensisijaiset tavoitteet Siirtotyöläisten oikeudet Sukupuolten välisen tasa-arvokuilun poistaminen sekä palkkaeron, väkivallan ja syrjinnän torjunta Kaikkien saatavilla olevat sosiaalipalvelut Kansallisen ja Euroopan tason hallinto (NEA): yleisen edun vahvistaminen Paikallis- ja aluehallinto (LRG): paikallisdemokratian vahvistaminen Terveys- ja sosiaalipalvelut (HSS): palvelujen vapauttamisen torjunta ja tulevista tarpeista huolehtiminen Yleishyödylliset palvelut: merkittävä kestävän kehityksen edistäjä EPSUn talousasiat Euroopan maiden julkisen velan kansalaisauditointi EU:n perussopimukset Sitovien sosiaalisia näkökohtia ja ympäristöä koskevien vaatimusten sisällyttäminen kahden- ja monenvälisiin kauppasopimuksiin Euroopassa Nuorten työttömyys Euroopalla ei ole varaa menettää kokonaista sukupolvea! Monet tekevät enemmän järjestäytyminen ja jäsenhankinta Sosiaalisen perusturvan ja hyvinvointivaltion puolustaminen Taistelu kaikkien tulevaisuuden puolesta

4

5 Julkilausumaluonnokset ja kongressille 1. Vaihtoehtoinen Eurooppa 1. Vaihtoehtoinen Eurooppa 1. EPSU vastustaa säälimättömiä säästötoimenpiteitä, jotka ovat sekä epäoikeudenmukaisia että tehottomia. EPSU toistaa sitoutuvansa edelleen rakentamaan sosiaalista Eurooppaa, jossa kestävä kehitys, laadukkaat julkiset palvelut, täystyöllisyys, työntekijöiden oikeudet, kansalaisten hyvinvointi ja hyvinvointivaltio ovat keskeisessä osassa. Vuoden 2008 lopusta lähtien julkisten palveluiden ammattiliitot ovat olleet jatkuvasti valtion ja muiden julkisen sektorin työnantajien hyökkäysten kohteena, kun kaikkialla Euroopassa on toteutettu säästötoimenpiteitä. Toimet ovat vaikuttaneet vakavasti julkisten palvelujen määrään ja laatuun, lisänneet köyhyyttä ja työttömyyttä etenkin nuorten keskuudessa ja heikentäneet työntekijöiden oikeuksia. 2. Näitä vaikutuksia ovat pahentaneet sellaisten pitkäkestoisten haasteiden kuin palvelujen ulkoistamisen, yksityistämisen ja vapauttamisen vaikutukset. 3. Monien EPSUn jäsenjärjestöjen on paitsi pidettävä puolensa oman maansa hallitusta vastaan myös taisteltava sellaisten säästötoimenpiteiden määräämistä vastaan, joilla on Euroopan unionin ja Kansainvälisen valuuttarahaston yhteinen tuki. CGT Santé (Ranska) Kolmas virke: Vuoden 2008 lopusta lähtien julkisten palveluiden työntekijät ja ammattiliitot ovat olleet jatkuvasti valtion ja sekä muiden julkisen ja yksityisen sektorin työnantajien hyökkäysten kohteena, kun kaikkialla Euroopassa on toteutettu säästötoimenpiteitä toteutettujen säästötoimenpiteiden vuoksi. Toimet ovat vaikuttaneet vakavasti julkisten palvelujen tarjontaan määrään ja laatuun. CGSP-ACOD:n jäsenjärjestöt (Belgia) Näitä vaikutuksia ovat pahentaneet sellaisten pitkäkestoisten haasteiden rakennetoimien kuin palvelujen ulkoistamisen, yksityistämisen ja vapauttamisen vaikutukset. CGT Santé (Ranska) Monien EPSUn jäsenjärjestöjen on paitsi pidettävä puolensa vastustettava oman maansa hallitusta vastaan myös huolehdittava taistelusta taisteltava sellaisiaten säästötoimenpiteitäden määräämistä 5 (mutta käytetään englannissa laajinta termiä eli workers -termiä). ja muotoillaan uudelleen: Kolmas virke: Vuoden 2008 lopusta lähtien julkisten palveluiden työntekijät ja ammattiliitot ovat olleet jatkuvasti valtion ja muiden julkisen sektorin työnantajien hyökkäysten kohteena, kun säästötoimenpiteiden vuoksi, joita on toteutettu kaikkialla Euroopassa on toteutettu säästötoimenpiteitä.

6 Julkilausumaluonnokset ja muutosehdotukset kongressille 1. Vaihtoehtoinen Eurooppa Nämä elimet ovat nyt mukana ennennäkemättömissä suorissa hyökkäyksissä, jotka kohdistuvat neuvotteluoikeuksiin, julkisten palveluiden työntekijöiden palkkoihin, eläkkeisiin ja työehtoihin sekä ammattiliittojen yhteiskunnalliseen ja poliittiseen asemaan. vastaan, joilla on Euroopan unionin ja/tai Kansainvälisen valuuttarahaston ja Euroopan keskuspankin yhteinen tuki. Nämä elimet ovat nyt mukana ennennäkemättömissä suorissa hyökkäyksissä, jotka kohdistuvat neuvotteluoikeuksiin, julkisten palveluiden työntekijöiden palkkoihin, eläkkeisiin ja työehtoihin sekä ammattiliittojen yhteiskunnalliseen ja poliittiseen asemaan. CGSP-ACOD:n jäsenjärjestöt (Belgia) Ensimmäinen virke: Monien EPSUn jäsenjärjestöjen on paitsi pidettävä puolensa oman maansa hallitusta vastaan myös taisteltava sellaisten säästötoimenpiteiden määräämistä vastaan, joilla on Euroopan unionin ja/tai Kansainvälisen valuuttarahaston yhteinen tuki ja joita nämä elimet jopa määräävät. CFDT Santé Sociaux / Interco (Ranska) Lisätään uusi kohta kohtien 3 ja 4 väliin: Eurooppa on edelleen ratkaisu, jolla voidaan vastata 2000-luvun haasteisiin, mutta Euroopan suunta varsinkin talous- ja rahoituskriisin alkamisesta lähtien lisää euroskeptismiä ja mikä pahempaa jopa eurofobiaa Euroopan kansojen keskuudessa ja avaa siten tietä kaikenlaisille poliittisille ääriliikkeille. ja muotoillaan uudelleen ensimmäinen virke: Sosiaalinen Eurooppa olisi on ratkaisu, jolla voidaan vastata 2000-luvun haasteisiin, mutta Euroopan suunta varsinkin talous- ja rahoituskriisin alkamisesta lähtien lisää euroskeptismiä ja mikä pahempaa jopa eurofobiaa Euroopan kansojen keskuudessa ja avaa siten tietä kaikenlaisille poliittisille ääriliikkeille. Meidän on edelleen julistettava Euroopan ihannetta 6

7 Julkilausumaluonnokset ja muutosehdotukset kongressille 1. Vaihtoehtoinen Eurooppa 4. Sosiaalista Eurooppaa ollaan purkamassa. Tämä on keskeinen huolenaihe paitsi Euroopan unionin ammattiliitoille myös niille sen ulkopuolisille ammattiliitoille, jotka käyttävät Euroopan sosiaalista mallia esikuvana sille, mitä ne haluavat saavuttaa kampanjoidessaan parempien työsuhteeseen liittyvien ja sosiaalisten oikeuksien puolesta. 5. Näiden hyökkäysten edessä EPSU ja sen jäsenjärjestöt sitoutuvat varmistamaan, että euroalueen, Euroopan unionin ja koko Euroopan kohtaamiin ongelmiin ja haasteisiin löydetään vastaukset, jotka vastaavat työntekijöiden, heidän perheidensä ja yhteisöjensä etuja. Euroopan tiiviimmässä yhdentymisessä on aina turvattava työntekijöiden sosiaaliset oikeudet sekä ammattiliittojen yhteiskunnallinen ja poliittinen asema ja laajennettava niitä. 6. Euroopan on kohdattava 2000-luvun haasteet. Luonnonvarojen niukkuus, sosiaalinen epätasaarvo, lisääntyvä työttömyys ja väestömuutoksen kuuluvasti ja voimakkaasti ja edistettävä haluamamme Euroopan rakentamista, sen vaihtoehtoisen Euroopan rakentamista, joka antaa vielä odottaa itseään. CGT Santé (Ranska) Muutetaan ensimmäistä virkettä: Sosiaalista Eurooppaa, joka ei ole vielä edes läheskään valmis, ollaan purkamassa. Tämä on keskeinen huolenaihe... CGT Santé (Ranska) Näiden hyökkäysten edessä EPSU ja sen jäsenjärjestöt sitoutuvat varmistamaan, että euroalueen, Euroopan unionin ja koko Euroopan kohtaamiin ongelmiin ja haasteisiin löydetään vastaukset, jotka vastaavat työntekijöiden, heidän perheidensä ja yhteisöjensä etujena mukaiset vastaukset. Pohjoinen vaalipiiri EPSUn mielestä vahva ay-liike kulkee käsi kädessä vaihtoehtoista Eurooppaa koskevan visiomme kanssa. USF Lisätään loppuun uusi virke: Yhdentyminen on saatettava päätökseen käyttämällä laajasti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen artikloihin perustuvia EU:n lainsäädäntövälineitä. CGT Santé (Ranska) Euroopan on kohdattava 2000-luvullan esiin nousevat haasteet. 7 toinen virke uusi toinen virke Hylätään (Ehdotus ei ole yhtä selkeä kuin EAY:n vaatimus, joka koskee sosiaalista pöytäkirjaa, jonka mukaan ihmisoikeudet ovat sisämarkkinoita tärkeämpiä. Ks. myös kohta 7.)

8 Julkilausumaluonnokset ja muutosehdotukset kongressille 1. Vaihtoehtoinen Eurooppa haasteet huomioon ottaen Euroopan on uudistuttava ja hyödynnettävä vahvuuksiaan paremman, sosiaalisesti tasa-arvoisemman, vauraan, demokraattisen ja rauhallisen tulevaisuuden luomiseksi. 7. Eurooppalaisen ohjelman on myös estettävä julkisten palvelujen vapauttamisen jatkuminen. Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, ay- ja ihmisoikeuksien sekä demokratian periaatteet on asetettava kauppasopimuksissa kilpailua ja sisämarkkinoita koskevien määräysten edelle niin Euroopassa kuin muuallakin. EPSU haluaa sisämarkkinoita ja kilpailua koskevien määräysten edistävän sosiaalisesti oikeudenmukaista yhteiskuntaa. Määräyksiä ei saa käyttää itse EU:ssa, EU:n ulkosuhteiden politiikassa tai muiden Euroopan maiden hallituksissa väärin rajoittamaan näitä oikeuksia ja siirtymistä kohti sosiaalisesti oikeudenmukaista yhteiskuntaa. EPSU tukee EAY:n vaatimusta, että Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen olisi lisättävä sosiaalista kehitystä koskeva pöytäkirja, jotta voidaan taata nämä periaatteet. FNME CGT (Ranska) Euroopan on kohdattava 2000-luvun haasteet. Luonnonvarojen niukkuus ehtyminen, sosiaalinen epätasa-arvo,... huomioon ottaen... Pohjoinen vaalipiiri Muutetaan ensimmäinen virke seuraavanlaiseksi: Eurooppalaisen ohjelman on koostuttava sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, ay- ja ihmisoikeuksien sekä demokratian periaatteista, jotka on asetettava kauppasopimuksissa kilpailua ja sisämarkkinoita koskevien määräysten edelle niin Euroopassa kuin muuallakin. FNME CGT (Ranska) Ensimmäinen virke: Eurooppalaisen ohjelman on myös estettävä julkisten palvelujen vapauttamisen jatkuminen ja mahdollistettava niiden palauttaminen. CGSP-ACOD:n jäsenjärjestöt (Belgia) Toinen virke: Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, ayoikeuksien, ja ihmisoikeuksien ja sekä demokratian periaatteet on asetettava kauppasopimuksissa kilpailua ja sisämarkkinoita koskevien määräysten edelle niin Euroopassa kuin muuallakin. USF Lisätään loppuun uusi virke: Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen artiklaan perustuvien lainsäädäntövälineiden käyttö on ehdoton edellytys sille, että EU:n oikeusjärjestyksessä saavutetaan tasapaino sisämarkkinoita koskevien 8 ja muotoillaan uudelleen: Eurooppalaisen ohjelman on koostuttava perustuttava sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, ay- ja ihmisoikeuksien sekä demokratian periaatteistaiin, jotka on asetettava kauppasopimuksissa kilpailua ja sisämarkkinoita koskevien määräysten edelle niin Euroopassa kuin muuallakin. Hylätään (Vapauttamiseen viitataan julkilausuman 2 kohdassa 5.) Hylätään (Ehdotus ei ole yhtä selkeä kuin EAY:n vaatimus, joka koskee sosiaalista pöytäkirjaa, jonka mukaan ihmisoikeudet ovat sisämarkkinoita tärkeämpiä.)

9 Julkilausumaluonnokset ja muutosehdotukset kongressille 1. Vaihtoehtoinen Eurooppa 8. Vaihtoehtoisessa Euroopassa julkisella sektorilla on riittävä määrä koulutettua, motivoitunutta ja hyvin palkattua henkilöstöä. Se edellyttää hyvää ja avointa johtamista, työehtosopimusneuvotteluja, sosiaalista vuoropuhelua sekä ammattiliittojen oikeutta tiedon saantiin, kuulluksi tulemiseen ja neuvotteluun. Se edellyttää myös toimenpiteitä saman palkan varmistamiseksi samanarvoisesta työstä sekä työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisen tukemiseksi ja epävarmojen työsuhteiden lopettamista. 9. Eurooppalaisen ohjelman on torjuttava köyhyyttä ja puolustettava sosiaalista osallisuutta ja määräysten sekä ay- ja ihmisoikeuksien välillä. CFDT Santé Sociaux / Interco (Ranska) Ensimmäinen virke: Vaihtoehtoisessa Euroopassa julkisella sektorilla on oltava riittävä määrä... CGT Santé (Ranska) Vaihtoehtoisessa Euroopassa julkisella sektorilla on riittävä määrä ammattitaitoista, koulutettua, motivoitunutta ja hyvin palkattua henkilöstöä. Se edellyttää hyvää ja avointa johtamista, työehtosopimusneuvotteluja, sosiaalista vuoropuhelua sekä ammattiliittojen oikeutta tiedon saantiin, kuulluksi tulemiseen ja neuvotteluun. Se edellyttää myös toimenpiteitä saman palkan varmistamiseksi samanarvoisesta työstä sekä työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisen tukemiseksi ja sekä epävarmojen työsuhteiden lopettamista. Ver.di (Saksa) Vaihtoehtoisessa Euroopassa julkisella sektorilla on riittävä määrä koulutettua, motivoitunutta ja hyvin palkattua henkilöstöä. Se edellyttää hyvää ja avointa johtamista, työehtosopimusneuvotteluja, sosiaalista vuoropuhelua sekä ammattiliittojen oikeutta tiedon saantiin, kuulluksi tulemiseen ja neuvotteluun. Se edellyttää myös toimenpiteitä saman palkan varmistamiseksi samanarvoisesta työstä samassa paikassa sekä työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisen tukemiseksi ja epävarmojen työsuhteiden lopettamista. Samalla työpaikalla samaa työtä tekevien työntekijöiden palkan olisi oltava sama riippumatta siitä millaisessa työsuhteessa (vakinainen, määräaikainen, vuokratyö vai muu) he ovat. CGT Santé (Ranska) Ensimmäinen virke: Eurooppalaisen ohjelman on 9 lisäys

10 Julkilausumaluonnokset ja muutosehdotukset kongressille 1. Vaihtoehtoinen Eurooppa vastustettava kaikenlaista syrjintää, perustuupa se sitten rotuun, kansallisuuteen, sukupuoleen, vammaisuuteen, seksuaaliseen suuntautumiseen, ikään tai uskontoon. 10. Vaihtoehtoinen sosiaalinen Eurooppa voi myös edistää vaihtoehtoisen sosiaalisen maailman rakentamista, sillä Euroopan komissio, Eurooppaneuvosto ja Euroopan suuret maat ovat johtavia torjuttava köyhyyttä ja puolustettava sosiaalista syrjäytymistä osallisuutta ja vastustettava... CGSP-ACOD:n jäsenjärjestöt (Belgia) Ensimmäinen virke: Eurooppalaisen ohjelman on torjuttava köyhyyttä ja puolustettava sosiaalista syrjäytymistä osallisuutta ja vastustettava... CFDT Santé Sociaux / Interco (Ranska) Eurooppalaisen ohjelman on torjuttava köyhyyttä ja puolustettava sosiaalista osallisuutta ja vastustettava kaikenlaista syrjintää, perustuupa se sitten etniseen alkuperään rotuun, kansallisuuteen, sukupuoleen, vammaisuuteen, seksuaaliseen suuntautumiseen, ikään tai uskontoon. FNME CGT (Ranska) Eurooppalaisen ohjelman on torjuttava köyhyyttä, ja puolustettava sosiaalista osallisuutta ja vastustettava kaikenlaista syrjintää, perustuupa se sitten etniseen alkuperään rotuun, kansallisuuteen, sukupuoleen, vammaisuuteen, seksuaaliseen suuntautumiseen, ikään tai uskontoon. CFDT Santé Sociaux / Interco (Ranska) Ensimmäinen virke: Vaihtoehtoinen sosiaalinen Eurooppa voi myös edistää vaihtoehtoisen sosiaalisen sosiaalisesti oikeudenmukaisemman 10 ja muotoillaan uudelleen (otetaan mukaan molemmat termit): Eurooppalaisen ohjelman on torjuttava köyhyyttä ja puolustettava sosiaalista osallisuutta ja vastustettava kaikenlaista syrjintää, perustuupa se sitten etniseen alkuperään, rotuun, kansallisuuteen, sukupuoleen, vammaisuuteen, seksuaaliseen suuntautumiseen, ikään tai uskontoon. Hylätään ja muotoillaan uudelleen (otetaan mukaan molemmat termit): perustuupa se sitten etniseen alkuperään, rotuun, kansallisuuteen,...

11 Julkilausumaluonnokset ja muutosehdotukset kongressille 1. Vaihtoehtoinen Eurooppa toimijoita kansainvälisellä tasolla, myös Yhdistyneissä kansakunnissa (YK), G20-ryhmässä ja kansainvälisissä rahoituslaitoksissa. PSI:n johtaessa edunvalvontatyötä globaaleissa instituutioissa EPSU ja kaikki sen jäsenjärjestöt voivat käyttää vaikutusvaltaansa edistääkseen muutosta ja muuttaakseen globaalia ohjelmaa. maailman rakentamista CGT Santé (Ranska) Vaihtoehtoinen sosiaalinen Eurooppa voi myös edistää ja sen on edistettävä vaihtoehtoisen sosiaalisen maailman rakentamista, sillä Euroopan komissio, Eurooppa-neuvosto ja Euroopan suuret maat ovat johtavia toimijoita kansainvälisellä tasolla, myös Yhdistyneissä kansakunnissa (YK), G20- ryhmässä ja kansainvälisissä rahoituslaitoksissa. PSI:n johtaessa edunvalvontatyötä globaaleissa instituutioissa EPSU ja kaikki sen jäsenjärjestöt voivat käyttää vaikutusvaltaansa ja painoarvoaan edistääkseen muutosta ja muuttaakseen globaalia ohjelmaa. FNME CGT (Ranska) Vaihtoehtoinen sosiaalinen Eurooppa voi myös edistää vaihtoehtoisen sosiaalisen maailman rakentamista, sillä Euroopan komissio, Eurooppaneuvosto ja Euroopan suuret maat ovat vaikutusvaltaisia johtavia toimijoita kansainvälisellä tasolla, myös... CGSP-ACOD:n jäsenjärjestöt (Belgia) Viimeinen virke: PSI:n johtaessa edunvalvontatyötä globaaleissa instituutioissa EPSUn ja kaikkien sen jäsenjärjestöjent on käytettävä voivat käyttää vaikutusvaltaansa edistääkseen muutosta ja muuttaakseen globaalia ohjelmaa. USF Lisätään kohdan loppuun: EPSU vaatii, että EU:n toimielimet alkavat valmistella EU:n liittymistä ILOon yhteistyössä eurooppalaisten ammattiliittojen keskusjärjestöjen ja työnantajien keskusliittojen kanssa. 11 Hylätään ensimmäinen virke (Kyse on monimutkaisesta prosessista, jonka hyvät ja huonot puolet eivät ole riittävän selviä. Julkilausumakomitean

12 Julkilausumaluonnokset ja muutosehdotukset kongressille 1. Vaihtoehtoinen Eurooppa 11. EPSU, joka koostuu kansallisista jäsenjärjestöistä sekä niiden paikallisista ja alueellisista organisaatioista, sitoutuu edistämään vaihtoehtoista Eurooppaa kaikilla tasoilla toteuttamalla yhteisiä toimia ja liittoutumalla näkökantamme jakavien muiden organisaatioiden kanssa tekemään osansa PSI:n eurooppalaisena alueena ja EAY:ssä julkisten palvelujen alan federaationa tämän päämäärän saavuttamiseksi vahvistamaan osaltaan PSI:n muiden alueiden kanssa PSI:n mahdollisuuksia vaikuttaa globaaleihin instituutioihin kampanjoimaan, lobbaamaan, neuvottelemaan ja koordinoimaan toimintaa, jotta työntekijät järjestäytyvät ja jotta voidaan puolustaa ja edistää laadukkaita julkisia palveluja Euroopassa ja sen ulkopuolella. EPSU vaatii myös, että jo hyväksytyt ja lähiaikoina hyväksyttävät ILOn sopimukset saatetaan osaksi EU:n oikeusjärjestystä käyttämällä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen artiklan mukaista lainsäädäntöä. USF Ensimmäinen luetelmakohta: edistämään vaihtoehtoista Eurooppaa kaikilla tasoilla, myös Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen artiklan mukaista lainsäädäntöä, toteuttamalla yhteisiä toimia ja liittoutumalla näkökantamme jakavien muiden organisaatioiden kanssa CGSP-ACOD:n jäsenjärjestöt (Belgia) Neljäs luetelmakohta: kampanjoimaan, lobbaamaan, neuvottelemaan ja koordinoimaan toimintaa ja toimia, jotta työntekijät järjestäytyvät ja jotta voidaan puolustaa ja edistää laadukkaita julkisia palveluja Euroopassa ja sen ulkopuolella. mielestä tälle ei ole riittävää tukea.) toinen virke Hylätään (Sisältyy jo muutokseen, jota USF ehdotti julkilausuman 1 kohtaan 10.) 12

13 Julkilausumaluonnokset ja muutosehdotukset kongressille 13

14 Julkilausumaluonnokset ja muutosehdotukset kongressille 2. Laadukkaat julkiset palvelut keskeisiä sosiaalisessa Euroopassa 2. Laadukkaat julkiset palvelut keskeisiä sosiaalisessa Euroopassa 1. Laadukkaat julkiset palvelut ovat keskeisiä ihmisoikeuksiin, oikeusvaltion periaatteeseen ja yhteiskunnalliseen solidaarisuuteen perustuvassa demokraattisessa yhteiskunnassa. Laadukkaat julkiset palvelut tukevat esimerkiksi YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa (sananvapaus, uskonnonvapaus, vapaus pelosta, vapaus puutteesta), Euroopan sosiaalisessa peruskirjassa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjassa määriteltyjen perusoikeuksien toteutumista. 2. Laadukkaat julkiset palvelut ovat olennainen osa sosiaalista Eurooppaa, koska ne tuottavat konkreettista hyötyä yhteiskunnalle, esimerkiksi taloudellisina tuloksina, yhtäläisinä mahdollisuuksina, työllisyytenä, hyvänä terveytenä, koulutuksena, hyvinvointina ja sosiaalisena oikeudenmukaisuutena ne tukevat yhteisiä arvoja, kuten solidaarisuutta, sukupuolten tasa-arvoa ja syrjinnän vastaisuutta, sekä kilpailukykyä, kestävää taloudellista kehitystä ja sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta ne ovat keskeisiä köyhyyden sekä työttömyyden ja erityisesti nuorisotyöttömyyden torjunnassa ne ovat tärkeässä osassa vastattaessa vaurauden yhä epäoikeudenmukaisemman Pohjoinen vaalipiiri Lisätään uusi virke kohdan 1 loppuun: Samalla kun kehitetään laadukkaita julkisia palveluja on torjuttava korruptiota ja petoksia. CGT Santé (Ranska) Laadukkaat julkiset palvelut ovat olennainen osa sosiaalista Eurooppaa, koska ne tuottavat konkreettista hyötyä yhteiskunnalle, esimerkiksi yhdistämällä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja taloudellisetina tuloksetina, jotta voidaan säilyttää yhtäläisetinä mahdollisuudetksina, työllisyystenä, hyvänä terveystenä, ja koulutusksena ja ylläpitää niitä, ja edistävät siten työntekijöiden ja väestön hyvinvointina näiden yleisen edun mukaisten tehtävien avulla ja sosiaalisena oikeudenmukaisuutena ne tukevat yhteisiä arvoja, kuten solidaarisuutta, sukupuolten tasa-arvoa ja syrjinnän vastaisuutta, ja hyödyntävät siten 14 ja muotoillaan uudelleen: ne tuottavat konkreettista hyötyä yhteiskunnalle, esimerkiksi yhdistämällä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja taloudelliset tulokset, jotta voidaan säilyttää yhtäläiset mahdollisuudet, työllisyys, hyvä terveys, ja koulutus ja ylläpitää niitä, ja edistävät siten työntekijöiden ja väestön hyvinvointia. näiden yleisen edun mukaisten tehtävien avulla ja sosiaalisena oikeudenmukaisuutena (Ks. jäljempänä oleva

15 Julkilausumaluonnokset ja muutosehdotukset kongressille 2. Laadukkaat julkiset palvelut keskeisiä sosiaalisessa Euroopassa jakautumisen sekä väestö- ja ilmastonmuutoksen asettamiin haasteisiin. 3. Laadukkaiden julkisten palvelujen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi niiden rahoittamisen, järjestämisen ja tuottamisen on perustuttava solidaarisuuteen, ja on kunnioitettava yhteisiä periaatteita ja arvoja, kuten tasapuolista saatavuutta, yleismaailmallisuutta, jatkuvuutta, joustavuutta, kaikkien niiden kykyjä ja erityispiirteitä kestävän taloudellisen kehityksen sekä sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden eduksi sekä kilpailukykyä, kestävää taloudellista kehitystä sekä sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta ne ovat keskeisiä köyhyyden sekä työttömyyden ja erityisesti nuorisotyöttömyyden torjunnassa ne ovat tärkeässä osassa vastattaessa vaurauden yhä epäoikeudenmukaisemman jakautumisen sekä väestö- ja ilmastonmuutoksen asettamiin haasteisiin ne toimivat puskurina kriiseissä. CGSP-ACOD:n jäsenjärjestöt (Belgia) ne ovat tärkeässä osassa vastattaessa vaurauden yhä epäoikeudenmukaisemman jakautumisen, väestökehityksen sekä väestö- ja ilmastonmuutoksen asettamiin haasteisiin ne ovat yhteisiä voimavaroja ja varmistavat vaurauden oikeudenmukaisemman uudelleenjaon. Pohjoismaalaiset jäsenjärjestöt Ne ovat keskeisessä ja merkittävässä asemassa yksityisen sektorin kilpailukyvyn ja työllisyyden edistämisessä. Tanskalaiset jäsenjärjestöt Viimeinen virke: Jos yksityiset yritykset tuottavat julkisia palveluja, työntekijöiden oikeudet sekä palkkaa ja työoloja koskevat ehdot olisi turvattava ja mahdolliset voitot on sijoitettava takaisin palveluihin eikä kanavoitava osakkeenomistajille. CFDT Santé Sociaux / Interco (Ranska) 15 ehdotus kilpailukykyä koskevan uuden luetelmakohdan lisäämisestä.) uusi luetelmakohta uusi luetelmakohta Hylätään

16 Julkilausumaluonnokset ja muutosehdotukset kongressille 2. Laadukkaat julkiset palvelut keskeisiä sosiaalisessa Euroopassa kohtuuhintaisuutta, läheisyyttä, sosiaalista kumppanuutta ja demokraattista valvontaa. Keskeisiä julkisen sektorin rahoittamisen kannalta ovat oikeudenmukainen ja tehokas verotusjärjestelmä ja verohallinto. Jos yksityiset yritykset tuottavat julkisia palveluja, työntekijöiden oikeudet sekä palkkaa ja työoloja koskevat ehdot olisi turvattava ja mahdolliset voitot on sijoitettava takaisin palveluihin eikä voittoja saa kanavoida osakkeenomistajille. 4. Eurooppalaisessa ja kansallisessa poliittisessa kehyksessä on tuettava oikeudenmukaisten ja progressiivisten verotusjärjestelmien kehittämistä ja siirrettävä painopistettä työn verotuksesta ympäristö-, varallisuus- ja pääomaverotukseen, veroparatiisien sulkemiseen sekä veronkierron, petoksien ja korruption torjunnan tehostamiseen. Viimeinen virke: Jos yksityiset yritykset tuottavat julkisia palveluja, työntekijöiden oikeudet sekä palkkaa ja työoloja koskevat ehdot olisi turvattava ja mahdolliset voitot on sijoitettava takaisin palveluihin eivätkä eikä voittoja saa kanavoida osakkeenomistajatille saa viedä niitä. Näin voittoja voidaan käyttää tulojen uudelleenjakoon hyvinvoinnin entistä tasaisemman jakautumisen varmistamiseksi. FNME CGT (Ranska) Viimeinen virke: Jos yksityiset yritykset tuottavat julkisia palveluja, työntekijöiden oikeudetksien sekä palkkaa ja työoloja koskevatvien ehdottojen olisi oltava vähintään yhtä hyvät kuin julkisella sektorilla turvattava ja mahdolliset voitot on sijoitettava takaisin palveluihin eikä voittoja saa kanavoida osakkeenomistajille. CFDT Santé Sociaux / Interco (Ranska) Eurooppalaisessa ja kansallisessa poliittisessa kehyksessä politiikassa on tuettava oikeudenmukaisten ja progressiivisten verotusjärjestelmien kehittämistä ja siirrettävä painopistettä pelkästä työn verotuksesta ympäristö-, varallisuus- ja pääomaverotukseen, veroparatiisien sulkemiseen sekä veronkierron, petoksien ja korruption torjunnan tehostamiseen. FNME CGT (Ranska) Eurooppalaisessa ja kansallisessa poliittisessa kehyksessä kansainvälisessä politiikassa on 16 ja muotoillaan uudelleen: Jos yksityiset yritykset tuottavat julkisia palveluja, työntekijöiden oikeuksien sekä palkkaa ja työoloja koskevien ehtojen olisi oltava vastaavat vähintään yhtä hyvät kuin julkisella sektorilla ja mahdolliset voitot on sijoitettava takaisin palveluihin eikä voittoja saa kanavoida osakkeenomistajille. lisäys kansainvälisessä Hylätään muut muutosehdotukset

17 Julkilausumaluonnokset ja muutosehdotukset kongressille 2. Laadukkaat julkiset palvelut keskeisiä sosiaalisessa Euroopassa tuettava oikeudenmukaisten ja progressiivisten verotusjärjestelmien kehittämistä ja siirrettävä painopistettä työn verotuksesta ympäristö-, varallisuus- ja pääomaverotukseen veroparatiisien sulkemiseenksi sekä veronkierron, petoksien ja korruption torjunnan tehostamiseenksi. CGSP-ACOD:n jäsenjärjestöt (Belgia) Eurooppalaisessa ja kansallisessa poliittisessa kehyksessä on tuettava oikeudenmukaisten ja progressiivisten verotusjärjestelmien kehittämistä ja siirrettävä painopistettä työn verotuksesta ympäristö-, varallisuus- ja pääomaverotukseen,. On erittäin tärkeää sulkea veroparatiisiten sulkemiseksi sekä ja tehostaa veronkierron, petoksien ja korruption torjuntaanan. 5. EPSU vastustaa julkisten palvelujen vapauttamisen jatkamista. Markkinoistuminen ei paranna palvelujen tehokkuutta eikä laatua. Julkisten palvelujen markkinoistumisen seuraukset on tiedostettava entistä paremmin. Markkinoistuminen voi romuttaa laadukkaiden julkisten palvelujen perustana olevat periaatteet ja arvot ja lisätä korruptiota ja mahdollisuuksia siirtää pääomaa pois tuottavista, innovatiivisista ja hyvinvointia lisäävistä investoinneista. Käynnissä olevat palveluiden vapaakauppasopimusta (International Services Agreement, ISA) koskevat useammankeskiset kauppaneuvottelut eivät saa heikentää julkisia palveluja entisestään. EPSU osallistuu PSI:n työhön vaikuttaakseen neuvotteluihin. FNME CGT (Ranska) EPSU vastustaa julkisten palvelujen vapauttamisen jatkamista ja pyrkii kääntämään kehityssuunnan. Markkinoistuminen ei paranna palvelujen tehokkuutta eikä laatua. Julkisten palvelujen markkinoistumisen seuraukset on tiedostettava entistä paremmin. Markkinoistuminen voi romuttaa laadukkaiden julkisten palvelujen perustana olevat periaatteet ja arvot ja lisätä korruptiota ja mahdollisuuksia siirtää pääomaa pois tuottavista, innovatiivisista ja hyvinvointia lisäävistä investoinneista. Käynnissä olevat ppalveluiden vapaakauppasopimusta (International Services Agreement, ISA) koskevienat useammankeskistenet kauppaneuvottelujent on edistettävä eivät saa heikentää julkisia palveluja entisestään. EPSU osallistuu PSI:n työhön 17 Hylätään (Tällä hetkellä päätavoitteena on pitää julkiset palvelut sopimuksen ulkopuolella).

18 Julkilausumaluonnokset ja muutosehdotukset kongressille 2. Laadukkaat julkiset palvelut keskeisiä sosiaalisessa Euroopassa 6. Nykyään monet kansalaiset kyseenalaistavat taloudellisen mallin, joka turvaa yhä useammin yhä harvemman vaurauden ja jättää monet köyhyyteen. Malli myös ehdyttää luonnonvaroja, aiheuttaa ilmastonmuutosta ja sairastuttaa ihmisiä. Lisäksi pelkkään talouskasvuun keskittyminen on haitallista, sillä tutkimustulokset osoittavat, että tietyn vauraustason jälkeen lisähyödyt varsinkin ihmisen onnellisuuden kannalta vähenevät. Malli perustuu näkemykseen, jonka mukaan julkiset palvelut eivät ole julkishyödykkeitä vaan kauppatavaraa, joista voidaan käydä kauppaa kuten kaikesta muustakin. Laadukkaiden julkisten palvelujen puolesta taisteleminen on siten myös oikeudenmukaisemman ja kestävämmän talousjärjestelmän puolesta taistelemista. Taistelussa on muun muassa puututtava BKT:n liialliseen käyttöön taloudellisen tuloksen mittaamisessa ja painotettava entistä enemmän hyvinvoinnin muita mittareita, kuten laadukkaiden julkisten palveluiden saatavuutta. vaikuttaakseen neuvotteluihin. FNME CGT (Ranska) Toinen virke: Malli myös tuhlaa ehdyttää luonnonvaroja, aiheuttaa ilmastonmuutosta... Pohjoinen vaalipiiri Nykyään monet kansalaiset kyseenalaistavat taloudellisen mallin talouspolitiikan, joka turvaa yhä useammin yhä harvemman vaurauden ja jättää monet köyhyyteen. Malli Politiikka myös ehdyttää luonnonvaroja, aiheuttaa ilmastonmuutosta ja sairastuttaa ihmisiä. Lisäksi pelkkään talouskasvuun keskittyminen on haitallista, sillä tutkimustulokset osoittavat, että tietyn vauraustason jälkeen lisähyödyt varsinkin ihmisen onnellisuuden kannalta vähenevät. Malli perustuu näkemykseen, jonka mukaan julkiset palvelut eivät ole julkishyödykkeitä vaan kauppatavaraa, joista voidaan käydä kauppaa kuten kaikesta muustakin. Laadukkaiden julkisten palvelujen puolesta taisteleminen on siten myös oikeudenmukaisemman ja kestävämmän talousjärjestelmän puolesta taistelemista. Taistelussa on muun muassa puututtava BKT:n liialliseen käyttöön taloudellisen tuloksen mittaamisessa ja painotettava entistä enemmän hyvinvoinnin muita mittareita, kuten laadukkaiden julkisten palveluiden saatavuutta. 18 ja muotoillaan uudelleen: Malli myös ehdyttää ja tuhlaa luonnonvaroja, aiheuttaa ilmastonmuutosta... kolmannen virkkeen poisto ja muotoillaan uudelleen viimeinen virke: Taistelussa on muun muassa tasapainotettava puututtava BKT:n liialliseen käyttöön taloudellisen tuloksen mittaamisessa ja painotettava entistä enemmän ja hyvinvoinnin muidenta mittareidenta, kuten laadukkaiden julkisten palveluiden saatavuudentta, käyttöä.

19 Julkilausumaluonnokset ja muutosehdotukset kongressille 2. Laadukkaat julkiset palvelut keskeisiä sosiaalisessa Euroopassa 7. Toimintakohdat: Jatketaan resurssien antamista tutkimukseen, koulutukseen, tiedonvaihtoon, tietoisuuden nostamiseen, kansalaisjärjestöjen kanssa solmittavien liittoutumien luomiseen, laadukkaisiin julkisiin palveluihin suunnattujen investointien varmistamiseen tähtäävään kampanjointiin sekä kampanjointiin kaikkia markkinoistumisen muotoja, myös yksityistämistä ja ulkoistamista sekä yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuuksia, vastaan. Pohjoinen vaalipiiri Jatketaan resurssien antamista tutkimukseen, koulutukseen, tiedonvaihtoon, tietoisuuden nostamiseen, kansalaisjärjestöjen kanssa solmittavien liittoutumien luomiseen, laadukkaisiin julkisiin palveluihin suunnattujen investointien varmistamiseen tähtäävään kampanjointiin sekä kampanjointiin kaikkia markkinoistumisen muotoja, myös yksityistämistä ja ulkoistamista sekä yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuuksia, vastaan. ja muotoillaan uudelleen:... kaikkia yksityistämiseen ja ulkoistamiseen sekä yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuuksiin liittyviä markkinoistumisen muotoja, myös yksityistämistä ja ulkoistamista sekä yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuuksia, vastaan. CGT Santé (Ranska) Jatketaan resurssien antamista tutkimukseen, koulutukseen, pätevyyden parantamiseen, tiedonvaihtoon, tietoisuuden nostamiseen, kansalaisjärjestöjen kanssa solmittavien liittoutumien luomiseen sekä laadukkaisiin julkisiin palveluihin suunnattujen investointien varmistamiseen tähtäävään kampanjointiin ja kampanjointiin kaikkia markkinoistumisen muotoja, myös yksityistämistä ja ulkoistamista sekä yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuuksia, vastaan. ja muotoillaan uudelleen: Jatketaan resurssien antamista tutkimukseen, koulutukseen, pätevyyden ja taitojen parantamiseen, tiedonvaihtoon, tietoisuuden nostamiseen, kansalaisjärjestöjen kanssa solmittavien liittoutumien luomiseen sekä laadukkaisiin julkisiin palveluihin suunnattujen investointien varmistamiseen tähtäävään kampanjointiin ja kampanjointiin kaikkia markkinoistumisen muotoja, myös yksityistämistä ja ulkoistamista sekä yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuuksia, vastaan. 8. Painostetaan julkisten palveluiden ja julkisen Tanskalaiset jäsenjärjestöt 19

20 Julkilausumaluonnokset ja muutosehdotukset kongressille 2. Laadukkaat julkiset palvelut keskeisiä sosiaalisessa Euroopassa sektorin riittävään julkiseen rahoitukseen investointina eikä kustannuksena pitämällä yllä ja kehittämällä solidaarisuuteen perustuvia rahoitusjärjestelmiä, varmistamalla oikeudenmukainen ja progressiivinen verotus ja lopettamalla verokilpailu, kuten EPSUn laatimassa oikeudenmukaista verotusta koskevassa peruskirjassa esitetään, ja vaatimalla yhteistä yhtiöveron veropohjaa ja 25 prosentin vähimmäisverokantaa. Poistetaan tämä kohta FNME CGT (Ranska) Ensimmäinen virke: Painostetaan julkisten palveluiden ja julkisen sektorin riittäviiään resursseihin julkiseen rahoitukseen, Pohjoinen vaalipiiri Painostetaan julkisten palveluiden ja julkisen sektorin riittävään julkiseen rahoitukseen investointina eikä kustannuksena pitämällä yllä ja kehittämällä solidaarisuuteen perustuvia rahoitusjärjestelmiä, varmistamalla oikeudenmukainen ja progressiivinen verotus ja lopettamalla verokilpailu, kuten EPSUn laatimassa oikeudenmukaista verotusta koskevassa peruskirjassa esitetään, ja vaatimalla yhteistä yhtiöveron veropohjaa ja 25 prosentin vähimmäisverokantaa. CFDT Santé Sociaux / Interco (Ranska) Lisätään kohtien 8 ja 9 väliin uusi kohta: Julkisissa palveluissa tapahtuneet perusteelliset muutokset sekä julkisiin palveluihin kohdistuvat käyttäjien kasvavat vaatimukset ja muutokset heidän käyttäytymisessään edellyttävät julkisten palvelujen uudistamista. Ammattiyhdistysliikkeen on 20 Hylätään Hylätään ja muotoillaan uudelleen (lisäys): Painostetaan julkisten palveluiden ja julkisen sektorin riittävään julkiseen rahoitukseen investointina eikä kustannuksena pitämällä yllä ja kehittämällä solidaarisuuteen perustuvia rahoitusjärjestelmiä, varmistamalla oikeudenmukainen ja progressiivinen verotus ja lopettamalla verokilpailu, kuten EPSUn laatimassa oikeudenmukaista verotusta koskevassa peruskirjassa esitetään, ja vaatimalla yhteistä yhtiöveron veropohjaa ja vähintään 25 prosentin verokantaa. Yhteisen veropohjan/verokannan käyttöönotto ei saa heikentää jäsenvaltioiden asettamia korkeampia verokantoja.

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista FI FI PERUSTELUT Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 ILMOITUS Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 10535/11 SOC 422

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan ohessa edellä mainittu sosiaalisen suojelun komitean lausunto kokoontuvaa EPSCO-neuvostoa varten.

Valtuuskunnille toimitetaan ohessa edellä mainittu sosiaalisen suojelun komitean lausunto kokoontuvaa EPSCO-neuvostoa varten. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. helmikuuta 2011 (18.02) (OR. en) 6491/11 SOC 124 SAATE Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Sosiaalisen suojelun komitea Pysyvien edustajien komitea (Coreper I) / Neuvosto

Lisätiedot

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 14. toukokuuta 2012 (OR. en) CIG 1/12 Asia: Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista CIG 1/12 HKE/phk PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Koulutus-, nuoriso- ja liikuntasektorit yhdessä pyritään siihen, että eri sektoreiden prioriteetit tukevat toisiaan: SYNERGIAA! tuettavien toimien

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma. Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma. Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto Koulutuksen merkitys tuottavuuden, innovoinnin, kasvun kannalta tärkeämpää kuin koskaan aiemmin Ohjelmalla

Lisätiedot

Yhteiset arvot, yhteinen vastuu ja yhteinen hyvä

Yhteiset arvot, yhteinen vastuu ja yhteinen hyvä Yhteiset arvot, yhteinen vastuu ja yhteinen hyvä ep2014 TIGT. MAKE AN Millaisen Euroopan sinä haluat? Toimi, osallistu ja vaikuta äänestä EU-vaaleissa! SUOMEN EV. LUT. KIRKKO EU-vaalit ovat tärkeät Toukokuun

Lisätiedot

TTIP mahdollisuus harvoille, uhka kaikille muille. Rauhanpäivät 18.1.2015 Marissa Varmavuori TTIP-verkosto

TTIP mahdollisuus harvoille, uhka kaikille muille. Rauhanpäivät 18.1.2015 Marissa Varmavuori TTIP-verkosto TTIP mahdollisuus harvoille, uhka kaikille muille Rauhanpäivät 18.1.2015 Marissa Varmavuori TTIP-verkosto Transatlanttinen kauppa- ja investointikumppanuus (TTIP) Sopimuksen odotetaan lisäävän kauppaa,

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 11.11.2010 ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010) Asia: Ruotsin Riksdagenin lausunto perusteluineen muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Australian välisen puitesopimuksen tekemisestä

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Australian välisen puitesopimuksen tekemisestä EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 28.11.2016 JOIN(2016) 51 final 2016/0367 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

KOHTI KAIKENIKÄISTEN EUROOPPALAISTA

KOHTI KAIKENIKÄISTEN EUROOPPALAISTA FI IKÄSYRJINNÄN TORJUMINEN EU:SSA JA KANSALLISESTI Ikäsyrjintä on koko yhteiskuntaa koskeva monitahoinen kysymys. Sen tehokas torjuminen on vaikea tehtävä. Ei ole yhtä ainoaa keinoa, jolla tasa-arvo eri

Lisätiedot

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Protokoll in finnischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 14. toukokuuta 2012 (OR. en)

Lisätiedot

Yhteistyöllä vahva liitto

Yhteistyöllä vahva liitto Yhteistyöllä vahva liitto Vaaliohjelma 2012 Yhteistyöllä vahva liitto Metallin yhteistyön vaaliliiton toiminnan perustana ovat työväenliikkeen keskeiset arvot: vapaus, tasa-arvo, solidaarisuus ja suvaitsevaisuus.

Lisätiedot

KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA

KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA 14.06.2005-15.07.2005 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 803/803. Yrityksen toimiala D - Teollisuus 225 28,0% K - Kiinteistöalan toiminta,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 28.11.2016 JOIN(2016) 54 final 2016/0366 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

EHDOTUS SUOSITUKSEKSI NEUVOSTOLLE

EHDOTUS SUOSITUKSEKSI NEUVOSTOLLE Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja B8-1365/2016 9.12.2016 EHDOTUS SUOSITUKSEKSI NEUVOSTOLLE työjärjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan unionin painopisteistä naisten asemaa

Lisätiedot

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Bryssel, 23. marraskuuta 2007 (27.11) (OR. en) 15497/07 SOC 476 ECOFIN 483

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Bryssel, 23. marraskuuta 2007 (27.11) (OR. en) 15497/07 SOC 476 ECOFIN 483 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Bryssel, 23. marraskuuta 2007 (27.11) (OR. en) 15497/07 SOC 476 ECOFIN 483 ILMOITUS Lähettäjä: Sosiaalityöryhmä Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea (Coreper I) / Neuvosto

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 23.11.2016 JOIN(2016) 56 final 2016/0373 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 21. toukokuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2002/2031(COS) LAUSUNTOLUONNOS kansalaisvapauksien ja -oikeuksien

Lisätiedot

Poistetaan naisten ja miesten välinen palkkaero. http://ec.europa.eu/equalpay

Poistetaan naisten ja miesten välinen palkkaero. http://ec.europa.eu/equalpay Poistetaan naisten ja miesten välinen palkkaero Sisällys Mitä sukupuolten palkkaero tarkoittaa? Miksi sukupuolten palkkaerot säilyvät? Mitä EU tekee? Miksi asia on tärkeä? Sukupuolten palkkaero vaikuttaa

Lisätiedot

Talous ja työllisyys

Talous ja työllisyys Talous ja työllisyys 1. Suomen ja euroalueen talouspolitiikka 2. Designilla kilpailukykyä 3. Valmistavan vientiteollisuuden tuotteiden ja palveluiden pelillistäminen 4. Globaalit yritykset pienillä työssäkäyntialueilla:

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Vetoomusvaliokunta 2004 13. syyskuuta 2001 LAUSUNTO vetoomusvaliokunnalta kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle Ehdotus neuvoston direktiiviksi

Lisätiedot

Ajankohtaiset asiat EU:ssa. 29.10.2014 Niina Pautola-Mol Neuvotteleva virkamies VNEUS

Ajankohtaiset asiat EU:ssa. 29.10.2014 Niina Pautola-Mol Neuvotteleva virkamies VNEUS Ajankohtaiset asiat EU:ssa 29.10.2014 Niina Pautola-Mol Neuvotteleva virkamies VNEUS Ajankohtaiset haasteet EU:ssa Heikko talouskasvu Korkea työttömyys, erityisesti nuorisotyöttömyys Investointien vähäisyys

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 13.5.2015 2014/0258(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden valtuuttamisesta

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-22. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. PE510.492v01-00 17.4.2013. Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Sharon Bowles (PE507.

TARKISTUKSET 1-22. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. PE510.492v01-00 17.4.2013. Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Sharon Bowles (PE507. EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 17.4.2013 PE510.492v01-00 TARKISTUKSET 1-22 Sharon Bowles (PE507.945v01-00) sukupuolten tasapuolisesta edustuksesta rahoituspalvelualalla

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. maaliskuuta 2014 (17.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 ILMOITUS. Sosiaalinen tilanne EU:ssa Neuvoston päätelmät

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. maaliskuuta 2014 (17.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 ILMOITUS. Sosiaalinen tilanne EU:ssa Neuvoston päätelmät EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 12. maaliskuuta 2014 (17.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Sosiaalinen tilanne EU:ssa Neuvoston

Lisätiedot

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2.

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. lokakuuta 2011 (24.10) (OR. en) 15690/11 JAI 743 JUSTPEN 8 JUSTCIV 272 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2015/0009(COD) 6.3.2015 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin *

Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin * P5_TA(2002)0498 Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston suositukseksi työturvallisuus-

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 14.4.2016 JOIN(2016) 6 final 2016/0112 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Työllisyydenhoito kunnassa

Työllisyydenhoito kunnassa Työllisyydenhoito kunnassa Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista Lähde: TEM/Heikki Räisänen,

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2149(INI) Lausuntoluonnos Franz Obermayr (PE602.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2149(INI) Lausuntoluonnos Franz Obermayr (PE602. Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/2149(INI) 23.6.2017 TARKISTUKSET 1-13 Franz Obermayr (PE602.824v01-00) perussopimusten määräysten täytäntöönpanosta kansallisten parlamenttien

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 -strategia Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia= visio 3 temaattista prioriteettia 5 EU-tason

Lisätiedot

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia?

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Kuntamarkkinat 15.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista

Lisätiedot

PUBLIC AD 5/17 CONF-RS 5/17 1 LIMITE FI. Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA AD 5/17 LIMITE

PUBLIC AD 5/17 CONF-RS 5/17 1 LIMITE FI. Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA AD 5/17 LIMITE Conseil UE KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) AD 5/17 PUBLIC LIMITE CONF-RS 5 LIITTYMISTÄ KOSKEVA ASIAKIRJA Asia: EUROOPAN UNIONIN YHTEINEN KANTA Luku

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2016 COM(2016) 621 final 2016/0301 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU ICAO-sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta, joka koskee päätöstä ilmaliikenteen hallintaa

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 4.8.2016 JOIN(2016) 37 final 2016/0241 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Malesian hallituksen

Lisätiedot

Avoin hallinto Open Government Partnership. Suomen toimintaohjelman valmistelu

Avoin hallinto Open Government Partnership. Suomen toimintaohjelman valmistelu Avoin hallinto Open Government Partnership Suomen toimintaohjelman valmistelu Mikä on Open Government Partnership? Open Government Partnership (avoimen hallinnon kumppanuushanke) eli OGP käynnistettiin

Lisätiedot

Finanssipolitiikkaa harjoitetaan sekä koko maan tasolla että paikallistasolla kunnissa. Mitä perusteita tällaiselle kahden tason politiikalle on?

Finanssipolitiikkaa harjoitetaan sekä koko maan tasolla että paikallistasolla kunnissa. Mitä perusteita tällaiselle kahden tason politiikalle on? !" # $ Tehtävä 1 %&'(&)*+,)**, -./&,*0. &1 23435 6/&*.10)1 78&99,,: +800, (&)**,9)1 +8)**, 7;1*)+,)**, (&6,,77. )0; '?@0?(; (, ',)00&(, &1 9&/9.,*0, (, 0&)*,,70, +,0,7,*0, -./&,*0..*0,A

Lisätiedot

Ulkoasiainvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

Ulkoasiainvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Ulkoasiainvaliokunta 16.9.2011 2010/0273(COD) LAUSUNTOLUONNOS ulkoasiainvaliokunnalta kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014 101/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 1018/2014) Valtioneuvoston asetus Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan

Lisätiedot

Syrjäytymisen ja aktiivisen osallisuuden kysymykset Eurooppa 2020 strategiassa ja talouspolitiikan EU:n ohjausjaksossa

Syrjäytymisen ja aktiivisen osallisuuden kysymykset Eurooppa 2020 strategiassa ja talouspolitiikan EU:n ohjausjaksossa Syrjäytymisen ja aktiivisen osallisuuden kysymykset Eurooppa 2020 strategiassa ja talouspolitiikan EU:n ohjausjaksossa Seminaari: EMIN Vähimmäistoimeentulon jäljillä 30. syyskuuta 2014 Ismo Grönroos-Saikkala

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0043/4. Tarkistus. Laura Agea, Rolandas Paksas, Tiziana Beghin EFDD-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0043/4. Tarkistus. Laura Agea, Rolandas Paksas, Tiziana Beghin EFDD-ryhmän puolesta 9.3.2015 A8-0043/4 4 78 kohta 78. suhtautuu myönteisesti komission puheenjohtajan EU:n jäsenvaltioille esittämään kehotukseen vähimmäistulon käyttöön ottamisesta, jotta voidaan pyrkiä vähentämään köyhyyttä

Lisätiedot

Verotuksen tulevaisuus? Tulevaisuuden veropolitiikka -seminaari 25.9.2009 SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen

Verotuksen tulevaisuus? Tulevaisuuden veropolitiikka -seminaari 25.9.2009 SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen Verotuksen tulevaisuus? Tulevaisuuden veropolitiikka -seminaari 25.9.2009 SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen 1 Lähtökohta: veropohjaa rapautettu Hallitus on jo keventänyt veroja yli 3500 miljoonalla

Lisätiedot

SUOMEKSI. Tietoa Unionenista. Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto

SUOMEKSI. Tietoa Unionenista. Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto SUOMEKSI Tietoa Unionenista Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto Jäsenistöömme kuuluu muun muassa projektipäälliköitä, insinöörejä, toimihenkilöitä, ekonomisteja, IT-asiantuntijoita, teknisiä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0156 (NLE) 11206/15 WTO 157 SERVICES 25 COMER 104 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 23. heinäkuuta 2015 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Aluekehitysvaliokunta. Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00)

Aluekehitysvaliokunta. Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Aluekehitysvaliokunta 21.6.2013 2011/0276(COD) TARKISTUS 543 Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00) muutetusta ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

Seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin liittyvien asioiden käsittely YK:n ihmisoikeusneuvostossa

Seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin liittyvien asioiden käsittely YK:n ihmisoikeusneuvostossa P7_TA(2011)0427 Seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin liittyvien asioiden käsittely YK:n ihmisoikeusneuvostossa Euroopan parlamentin päätöslauselma 28. syyskuuta 2011 ihmisoikeuksista,

Lisätiedot

Committee / Commission IMCO. Meeting of / Réunion du 30/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Edvard KOŽUŠNÍK

Committee / Commission IMCO. Meeting of / Réunion du 30/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Edvard KOŽUŠNÍK Committee / Commission IMCO Meeting of / Réunion du 30/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Edvard KOŽUŠNÍK FI FI Tarkistusluonnos 7000 === IMCO/7000 === Alamomentti 02 01

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 8.10.2010 2010/0067(CNS) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta oikeudellisten

Lisätiedot

EK:n työelämälinjaukset: talouskasvua ja tuottavaa työtä

EK:n työelämälinjaukset: talouskasvua ja tuottavaa työtä EK:n työelämälinjaukset: talouskasvua ja tuottavaa työtä Hyvä työ Vasemmistoliiton työelämäseminaari Helsinki 24.2.2011 Työmarkkinajärjestöjen esitykset tulevalle eduskunnalle Johtaja Eeva-Liisa Inkeroinen,

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO EUROOPAN UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 13.4.2015 JOIN(2015) 10 final 2015/0073 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 26. toukokuuta 2014 (OR. en) 9905/1/14 REV 1 MIGR 78 SOC 365

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 26. toukokuuta 2014 (OR. en) 9905/1/14 REV 1 MIGR 78 SOC 365 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 26. toukokuuta 2014 (OR. en) 9905/1/14 REV 1 MIGR 78 SOC 365 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea (Coreper

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009 EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009 1 KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 2 MITKÄ ASIAT HUOLESTUTTAVAT,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNK VNEUS Korhonen Ville(VNK) Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNK VNEUS Korhonen Ville(VNK) Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNK201700027 VNEUS Korhonen Ville(VNK) 05.04.2017 Asia Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari ja sosiaalisen ulottuvuuden kehittäminen Kokous U/E/UTPtunnus E 59/2016

Lisätiedot

Kestävä hyvinvointi ja sen edistäminen

Kestävä hyvinvointi ja sen edistäminen Kestävä hyvinvointi ja sen edistäminen Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta 21.4.2017 ESITYS VALIOKUNNASSA Professori Marja Vaarama, Itä-Suomen yliopisto marja.vaarama@uef.fi Marja Vaarama 20.4.2017 1 Kestävä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.8.2012 COM(2012) 439 final 2012/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tehostetun yhteistyön yleistä kehystä koskevan Euroopan unionin ja Euroopan lennonvarmistusjärjestön välisen

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Tarkistus. Luke Ming Flanagan GUE/NGL-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Tarkistus. Luke Ming Flanagan GUE/NGL-ryhmän puolesta 24.4.2017 A8-0160/21 21 33 kohta 33. toteaa, että erityiskertomusta koskevaa työasiakirjaa laadittaessa komissio oli jo antanut ehdotuksensa rakenneuudistusten tukiohjelman perustamiseksi; panee tyytyväisenä

Lisätiedot

Tasa-arvo työpaikalla - lainsäädäntömuutokset luottamusmiehen työn kannalta

Tasa-arvo työpaikalla - lainsäädäntömuutokset luottamusmiehen työn kannalta Tasa-arvo työpaikalla - lainsäädäntömuutokset luottamusmiehen työn kannalta STTK:n luottamusmies 2015 -seminaarin työpaja to 7.5.2015 klo 13.15-13.55 Anja Lahermaa, lakimies, STTK Tasa-arvolain muutokset

Lisätiedot

10417/16 team/vpy/si 1 DG B 3A

10417/16 team/vpy/si 1 DG B 3A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. kesäkuuta 2016 (OR. en) 10417/16 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat SOC 418 GENDER 29 ANTIDISCRIM 41 FREMP

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0259 (NLE) 6732/15 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: SOC 150 EMPL 77 MIGR 13 JAI 149 NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden

Lisätiedot

EU ja julkiset hankinnat

EU ja julkiset hankinnat EU ja julkiset hankinnat Laatua hankintoihin Julkiset hankinnat - taustaa EU2020-strategia edellyttää entistä voimakkaampaa panostusta osaamis- ja innovaatiotalouteen, vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen

Lisätiedot

Pohjoismaisen lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitean toimintasuunnitelma 2010 2013

Pohjoismaisen lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitean toimintasuunnitelma 2010 2013 Pohjoismaisen lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitean toimintasuunnitelma 2010 2013 ANP 2010:705 Pohjoismaisen lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitean toimintasuunnitelma 2010 2013 ANP 2010:705 Pohjoismaiden

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2019(BUD) Lausuntoluonnos László Surján. PE v01-00

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2019(BUD) Lausuntoluonnos László Surján. PE v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Aluekehitysvaliokunta 18.4.2011 2011/2019(BUD) TARKISTUKSET 1-13 László Surján (PE462.573v01-00) vuoden 2012 talousarvioesitystä käsittelevän kolmikantakokouksen neuvotteluvaltuuksista

Lisätiedot

Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen

Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen P7_TA(2013)0082 Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. maaliskuuta 2013 Euroopan parlamentin kokoonpanosta vuoden 2014 vaalien jälkeen (2012/2309(INL))

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kaupunginvaltuusto Stj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kaupunginvaltuusto Stj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2016 1 (5) 332 Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite työehtosopimusten noudattamisesta avustajia välittävissä ostopalveluissa Päätös Puheenjohtajan ehdotuksesta asia jätettiin

Lisätiedot

KESTÄVÄN KEHITYKSEN TIEKARTTA

KESTÄVÄN KEHITYKSEN TIEKARTTA KESTÄVÄN KEHITYKSEN TIEKARTTA Kestävän kehityksen tavoitteet ja toimintaohjelma ohjaavat kestävän kehityksen edistämistä vuoteen 2030 saakka kaikkialla maailmassa, myös Suomessa. YK:n jäsenmaiden uusien

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SISÄLLYSLUETTELO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 12.7.2010 2010/0137(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon

Lisätiedot

15466/14 team/hkd/akv 1 DGG 2B

15466/14 team/hkd/akv 1 DGG 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. marraskuuta 2014 (OR. en) 15466/14 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed. asiak. nro: 14799/14 FSTR 66 FC 46 REGIO 126 SOC 777 AGRISTR

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. toukokuuta 2009 (29.05) (OR. en) 10140/09 CRIMORG 81 ENFOPOL 142 TRANS 211

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. toukokuuta 2009 (29.05) (OR. en) 10140/09 CRIMORG 81 ENFOPOL 142 TRANS 211 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. toukokuuta 2009 (29.05) (OR. en) 10140/09 CRIMORG 81 ENFOPOL 142 TRANS 211 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

Anonyymi. Äänestä tänään kadut huomenna!

Anonyymi. Äänestä tänään kadut huomenna! Anonyymi Äänestä tänään kadut huomenna! 2007 Yhteiskunnassamme valtaa pitää pieni, rikas, poliittinen ja taloudellinen eliitti. Kilpailu rahasta ja vallasta leimaa kaikkia aloja. Suuryritysten rikastuessa

Lisätiedot

Varhaiskasvatus lapsen oikeuksien näkökulmasta

Varhaiskasvatus lapsen oikeuksien näkökulmasta Esa Iivonen, johtava asiantuntija, MLL Kommenttipuheenvuoro - Varhaiskasvatuksen tulevaisuus -seminaari 27.9.2017 Varhaiskasvatus lapsen oikeuksien näkökulmasta Lapsen oikeuksien sopimus lasten hyvinvoinnin

Lisätiedot

Kansalaisten Eurooppa -ohjelma

Kansalaisten Eurooppa -ohjelma Kansalaisten Eurooppa -ohjelma Minkälaisen Euroopan sinä haluat? Euroopan unionin jäsenmaissa elää yli 500 miljoonaa ihmistä. Jokainen jäsenmaan kansalainen on myös EU-kansalainen. Identiteettimme Euroopan

Lisätiedot

6082/17 ht/msu/jk 1 DG E 1A

6082/17 ht/msu/jk 1 DG E 1A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. helmikuuta 2017 (OR. en) 6082/17 ENV 111 DEVGEN 19 ONU 24 RELEX 109 FIN 89 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ ASIANTUNTIJALAUSUNTO Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen 24.11.2015 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle E 65/2015 vp Komission tiedonanto "Kaikkien

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0199 (NLE) 11685/17 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 11. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: RECH

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. marraskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. marraskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. marraskuuta 2017 (OR. en) 14587/17 FIN 738 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Neuvosto Asia: Euroopan unionin yleinen talousarvio

Lisätiedot

LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ. Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo

LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ. Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo Miksi julistus? YK:ssa tekeillä uusi kehitysohjelma Vuosituhannen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.8.2017 COM(2017) 436 final 2017/0202 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan osallistumista Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 12.11.2014 2014/0124(COD) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta työllisyyden

Lisätiedot

MEP Sirpa Pietikäinen. Julkiset hankinnat

MEP Sirpa Pietikäinen. Julkiset hankinnat MEP Sirpa Pietikäinen Julkiset hankinnat Julkiset hankinnat - taustaa EU2020-strategia edellyttää entistä voimakkaampaa panostusta osaamis- ja innovaatiotalouteen, vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.11.2016 C(2016) 7495 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 24.11.2016, direktiivin (EU) 2015/849 täydentämisestä yksilöimällä suuririskiset kolmannet maat, joilla

Lisätiedot

Tasa-arvoa terveyteen

Tasa-arvoa terveyteen Tasa-arvoa terveyteen Perusterveydenhoito tarvitsee lisää voimavaroja. Sosialidemokraattien tavoitteena on satsaaminen terveyteen ennen kuin sairaudet syntyvät. Terveydellisten haittojen ennaltaehkäisyn

Lisätiedot

Pohjanmaan liitto Tasa-arvo työryhmä

Pohjanmaan liitto Tasa-arvo työryhmä Pohjanmaan liitto 16.05.2017 Tasa-arvo työryhmä 1. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma osana kaupungin toimintaa Kaupunginhallitus asetti toimikunnnan 21.3.2016 ( 106) valmistelemaan tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmat

Lisätiedot

KANTA TARKISTUKSINA. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2025(INI)

KANTA TARKISTUKSINA. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2025(INI) Euroopan parlamentti 2014-2019 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 2017/2025(INI) 4.5.2017 KANTA TARKISTUKSINA naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta ulkoasiainvaliokunnalle

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE602.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE602. Euroopan parlamentti 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2017/2043(BUD) 5.5.2017 TARKISTUKSET 1-16 Daniel Dalton (PE602.828v02-00) talousarviosta 2018 trilogin neuvotteluvaltuudet (2017/2043(BUD))

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 12.1.2009 KOM(2008) 904 lopullinen 2007/0198 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

Lisätiedot

Kunnat tasa-arvon edistäjinä. Tukinainen ry 20 vuotta, juhlaseminaari 17.5.2013 Sinikka Mikola

Kunnat tasa-arvon edistäjinä. Tukinainen ry 20 vuotta, juhlaseminaari 17.5.2013 Sinikka Mikola Kunnat tasa-arvon edistäjinä Tukinainen ry 20 vuotta, juhlaseminaari 17.5.2013 Sinikka Mikola Kunnat naisten ja miesten tasa-arvon edistäjinä Palvelut tasa-arvon turvaajina Lasten päivähoito Vanhusten

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus 2014 Tieto on väline ja perusta elämänhallintaan Miten voi tietää, jos ei ole tietoa tai kokemusta siitä,

Lisätiedot