KONGRESSIN JULKILAUSUMALUONNOKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KONGRESSIN JULKILAUSUMALUONNOKSET"

Transkriptio

1 EPSUn 9. kongressi KONGRESSIN JULKILAUSUMALUONNOKSET KONGRESSIN JULKILAUSUMALUONNOKSET EPSUn kongressia pyydetään keskustelemaan ohessa luetelluista julkilausumista ja hyväksymään ne. Julk. nro Otsikko Esityslistan kohta 1. Vaihtoehtoinen Eurooppa Kohta 3 2. Laadukkaat julkiset palvelut keskeisiä sosiaalisessa Euroopassa Kohta 7 3. Työntekijöiden oikeuksien vahvistaminen ja työllisyyden parantaminen Euroopassa työehtosopimusneuvottelujen, sosiaalisen vuoropuhelun ja työtaistelutoimien avulla 4. Talouspolitiikka: säästötoimenpiteistä tasapainoisempaan talous- ja sosiaalipolitiikan ohjaukseen Kohta 9 Kohta 4 5. Ilmastonmuutos kestävää kehitystä edistävät ensisijaiset tavoitteet Kohta Siirtotyöläisten oikeudet Kohta Sukupuolten välisen tasa-arvokuilun poistaminen sekä palkkaeron, väkivallan ja syrjinnän torjunta Kohta Kaikkien saatavilla olevat sosiaalipalvelut Kohta Kansallisen ja Euroopan tason hallinto (NEA): yleisen edun vahvistaminen Kohta Paikallis- ja aluehallinto (LRG): paikallisdemokratian vahvistaminen Kohta Terveys- ja sosiaalipalvelut (HSS): palvelujen vapauttamisen torjunta ja tulevista tarpeista huolehtiminen Kohta Yleishyödylliset palvelut: merkittävä kestävän kehityksen edistäjä Kohta EPSUn talousasiat Kohta Euroopan maiden julkisen velan kansalaisauditointi CGSP- ACOD:n jäsenjärjestöt, Belgia Kohta EU:n perussopimukset CGSP-ACOD:n jäsenjärjestöt, Belgia Kohta Sitovien sosiaalisia näkökohtia ja ympäristöä koskevien vaatimusten sisällyttäminen kahden ja monenvälisiin kauppasopimuksiin Euroopassa CGSP-ACOD:n jäsenjärjestöt, Belgia 17. Nuorten työttömyys Euroopalla ei ole varaa menettää kokonaista sukupolvea! Pohjoismaalaiset jäsenjärjestöt, CGIL (Italia) ja GdG- KMSfB (Itävalta) 18. Monet tekevät enemmän järjestäytyminen ja jäsenhankinta Pohjoismaalaiset jäsenjärjestöt 19. Sosiaalisen perusturvan ja hyvinvointivaltion puolustaminen PCS, Iso-Britannia 20. Taistelu kaikkien tulevaisuuden puolesta UNITE the Union, Iso- Britannia Kohta 8 Kohta 21 Kohta 25 Kohta 11 Kohta 10

2

3 EPSUn 9. kongressi KONGRESSIN JULKILAUSUMALUONNOKSET Sisällysluettelo 1. Vaihtoehtoinen Eurooppa Laadukkaat julkiset palvelut keskeisiä sosiaalisessa Euroopassa Työntekijöiden oikeuksien vahvistaminen ja työllisyyden parantaminen Euroopassa työehtosopimusneuvottelujen, sosiaalisen vuoropuhelun ja työtaistelutoimien avulla Talouspolitiikka: säästötoimenpiteistä tasapainoisempaan talous- ja sosiaalipolitiikan ohjaukseen Ilmastonmuutos kestävää kehitystä edistävät ensisijaiset tavoitteet Siirtotyöläisten oikeudet Sukupuolten välisen tasa-arvokuilun poistaminen sekä palkkaeron, väkivallan ja syrjinnän torjunta Kaikkien saatavilla olevat sosiaalipalvelut Kansallisen ja Euroopan tason hallinto (NEA): yleisen edun vahvistaminen Paikallis- ja aluehallinto (LRG): paikallisdemokratian vahvistaminen Terveys- ja sosiaalipalvelut (HSS): palvelujen vapauttamisen torjunta ja tulevista tarpeista huolehtiminen Yleishyödylliset palvelut: merkittävä kestävän kehityksen edistäjä EPSUn talousasiat Euroopan maiden julkisen velan kansalaisauditointi EU:n perussopimukset Sitovien sosiaalisia näkökohtia ja ympäristöä koskevien vaatimusten sisällyttäminen kahden- ja monenvälisiin kauppasopimuksiin Euroopassa Nuorten työttömyys Euroopalla ei ole varaa menettää kokonaista sukupolvea! Monet tekevät enemmän järjestäytyminen ja jäsenhankinta Sosiaalisen perusturvan ja hyvinvointivaltion puolustaminen Taistelu kaikkien tulevaisuuden puolesta

4

5 Julkilausumaluonnokset ja kongressille 1. Vaihtoehtoinen Eurooppa 1. Vaihtoehtoinen Eurooppa 1. EPSU vastustaa säälimättömiä säästötoimenpiteitä, jotka ovat sekä epäoikeudenmukaisia että tehottomia. EPSU toistaa sitoutuvansa edelleen rakentamaan sosiaalista Eurooppaa, jossa kestävä kehitys, laadukkaat julkiset palvelut, täystyöllisyys, työntekijöiden oikeudet, kansalaisten hyvinvointi ja hyvinvointivaltio ovat keskeisessä osassa. Vuoden 2008 lopusta lähtien julkisten palveluiden ammattiliitot ovat olleet jatkuvasti valtion ja muiden julkisen sektorin työnantajien hyökkäysten kohteena, kun kaikkialla Euroopassa on toteutettu säästötoimenpiteitä. Toimet ovat vaikuttaneet vakavasti julkisten palvelujen määrään ja laatuun, lisänneet köyhyyttä ja työttömyyttä etenkin nuorten keskuudessa ja heikentäneet työntekijöiden oikeuksia. 2. Näitä vaikutuksia ovat pahentaneet sellaisten pitkäkestoisten haasteiden kuin palvelujen ulkoistamisen, yksityistämisen ja vapauttamisen vaikutukset. 3. Monien EPSUn jäsenjärjestöjen on paitsi pidettävä puolensa oman maansa hallitusta vastaan myös taisteltava sellaisten säästötoimenpiteiden määräämistä vastaan, joilla on Euroopan unionin ja Kansainvälisen valuuttarahaston yhteinen tuki. CGT Santé (Ranska) Kolmas virke: Vuoden 2008 lopusta lähtien julkisten palveluiden työntekijät ja ammattiliitot ovat olleet jatkuvasti valtion ja sekä muiden julkisen ja yksityisen sektorin työnantajien hyökkäysten kohteena, kun kaikkialla Euroopassa on toteutettu säästötoimenpiteitä toteutettujen säästötoimenpiteiden vuoksi. Toimet ovat vaikuttaneet vakavasti julkisten palvelujen tarjontaan määrään ja laatuun. CGSP-ACOD:n jäsenjärjestöt (Belgia) Näitä vaikutuksia ovat pahentaneet sellaisten pitkäkestoisten haasteiden rakennetoimien kuin palvelujen ulkoistamisen, yksityistämisen ja vapauttamisen vaikutukset. CGT Santé (Ranska) Monien EPSUn jäsenjärjestöjen on paitsi pidettävä puolensa vastustettava oman maansa hallitusta vastaan myös huolehdittava taistelusta taisteltava sellaisiaten säästötoimenpiteitäden määräämistä 5 (mutta käytetään englannissa laajinta termiä eli workers -termiä). ja muotoillaan uudelleen: Kolmas virke: Vuoden 2008 lopusta lähtien julkisten palveluiden työntekijät ja ammattiliitot ovat olleet jatkuvasti valtion ja muiden julkisen sektorin työnantajien hyökkäysten kohteena, kun säästötoimenpiteiden vuoksi, joita on toteutettu kaikkialla Euroopassa on toteutettu säästötoimenpiteitä.

6 Julkilausumaluonnokset ja muutosehdotukset kongressille 1. Vaihtoehtoinen Eurooppa Nämä elimet ovat nyt mukana ennennäkemättömissä suorissa hyökkäyksissä, jotka kohdistuvat neuvotteluoikeuksiin, julkisten palveluiden työntekijöiden palkkoihin, eläkkeisiin ja työehtoihin sekä ammattiliittojen yhteiskunnalliseen ja poliittiseen asemaan. vastaan, joilla on Euroopan unionin ja/tai Kansainvälisen valuuttarahaston ja Euroopan keskuspankin yhteinen tuki. Nämä elimet ovat nyt mukana ennennäkemättömissä suorissa hyökkäyksissä, jotka kohdistuvat neuvotteluoikeuksiin, julkisten palveluiden työntekijöiden palkkoihin, eläkkeisiin ja työehtoihin sekä ammattiliittojen yhteiskunnalliseen ja poliittiseen asemaan. CGSP-ACOD:n jäsenjärjestöt (Belgia) Ensimmäinen virke: Monien EPSUn jäsenjärjestöjen on paitsi pidettävä puolensa oman maansa hallitusta vastaan myös taisteltava sellaisten säästötoimenpiteiden määräämistä vastaan, joilla on Euroopan unionin ja/tai Kansainvälisen valuuttarahaston yhteinen tuki ja joita nämä elimet jopa määräävät. CFDT Santé Sociaux / Interco (Ranska) Lisätään uusi kohta kohtien 3 ja 4 väliin: Eurooppa on edelleen ratkaisu, jolla voidaan vastata 2000-luvun haasteisiin, mutta Euroopan suunta varsinkin talous- ja rahoituskriisin alkamisesta lähtien lisää euroskeptismiä ja mikä pahempaa jopa eurofobiaa Euroopan kansojen keskuudessa ja avaa siten tietä kaikenlaisille poliittisille ääriliikkeille. ja muotoillaan uudelleen ensimmäinen virke: Sosiaalinen Eurooppa olisi on ratkaisu, jolla voidaan vastata 2000-luvun haasteisiin, mutta Euroopan suunta varsinkin talous- ja rahoituskriisin alkamisesta lähtien lisää euroskeptismiä ja mikä pahempaa jopa eurofobiaa Euroopan kansojen keskuudessa ja avaa siten tietä kaikenlaisille poliittisille ääriliikkeille. Meidän on edelleen julistettava Euroopan ihannetta 6

7 Julkilausumaluonnokset ja muutosehdotukset kongressille 1. Vaihtoehtoinen Eurooppa 4. Sosiaalista Eurooppaa ollaan purkamassa. Tämä on keskeinen huolenaihe paitsi Euroopan unionin ammattiliitoille myös niille sen ulkopuolisille ammattiliitoille, jotka käyttävät Euroopan sosiaalista mallia esikuvana sille, mitä ne haluavat saavuttaa kampanjoidessaan parempien työsuhteeseen liittyvien ja sosiaalisten oikeuksien puolesta. 5. Näiden hyökkäysten edessä EPSU ja sen jäsenjärjestöt sitoutuvat varmistamaan, että euroalueen, Euroopan unionin ja koko Euroopan kohtaamiin ongelmiin ja haasteisiin löydetään vastaukset, jotka vastaavat työntekijöiden, heidän perheidensä ja yhteisöjensä etuja. Euroopan tiiviimmässä yhdentymisessä on aina turvattava työntekijöiden sosiaaliset oikeudet sekä ammattiliittojen yhteiskunnallinen ja poliittinen asema ja laajennettava niitä. 6. Euroopan on kohdattava 2000-luvun haasteet. Luonnonvarojen niukkuus, sosiaalinen epätasaarvo, lisääntyvä työttömyys ja väestömuutoksen kuuluvasti ja voimakkaasti ja edistettävä haluamamme Euroopan rakentamista, sen vaihtoehtoisen Euroopan rakentamista, joka antaa vielä odottaa itseään. CGT Santé (Ranska) Muutetaan ensimmäistä virkettä: Sosiaalista Eurooppaa, joka ei ole vielä edes läheskään valmis, ollaan purkamassa. Tämä on keskeinen huolenaihe... CGT Santé (Ranska) Näiden hyökkäysten edessä EPSU ja sen jäsenjärjestöt sitoutuvat varmistamaan, että euroalueen, Euroopan unionin ja koko Euroopan kohtaamiin ongelmiin ja haasteisiin löydetään vastaukset, jotka vastaavat työntekijöiden, heidän perheidensä ja yhteisöjensä etujena mukaiset vastaukset. Pohjoinen vaalipiiri EPSUn mielestä vahva ay-liike kulkee käsi kädessä vaihtoehtoista Eurooppaa koskevan visiomme kanssa. USF Lisätään loppuun uusi virke: Yhdentyminen on saatettava päätökseen käyttämällä laajasti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen artikloihin perustuvia EU:n lainsäädäntövälineitä. CGT Santé (Ranska) Euroopan on kohdattava 2000-luvullan esiin nousevat haasteet. 7 toinen virke uusi toinen virke Hylätään (Ehdotus ei ole yhtä selkeä kuin EAY:n vaatimus, joka koskee sosiaalista pöytäkirjaa, jonka mukaan ihmisoikeudet ovat sisämarkkinoita tärkeämpiä. Ks. myös kohta 7.)

8 Julkilausumaluonnokset ja muutosehdotukset kongressille 1. Vaihtoehtoinen Eurooppa haasteet huomioon ottaen Euroopan on uudistuttava ja hyödynnettävä vahvuuksiaan paremman, sosiaalisesti tasa-arvoisemman, vauraan, demokraattisen ja rauhallisen tulevaisuuden luomiseksi. 7. Eurooppalaisen ohjelman on myös estettävä julkisten palvelujen vapauttamisen jatkuminen. Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, ay- ja ihmisoikeuksien sekä demokratian periaatteet on asetettava kauppasopimuksissa kilpailua ja sisämarkkinoita koskevien määräysten edelle niin Euroopassa kuin muuallakin. EPSU haluaa sisämarkkinoita ja kilpailua koskevien määräysten edistävän sosiaalisesti oikeudenmukaista yhteiskuntaa. Määräyksiä ei saa käyttää itse EU:ssa, EU:n ulkosuhteiden politiikassa tai muiden Euroopan maiden hallituksissa väärin rajoittamaan näitä oikeuksia ja siirtymistä kohti sosiaalisesti oikeudenmukaista yhteiskuntaa. EPSU tukee EAY:n vaatimusta, että Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen olisi lisättävä sosiaalista kehitystä koskeva pöytäkirja, jotta voidaan taata nämä periaatteet. FNME CGT (Ranska) Euroopan on kohdattava 2000-luvun haasteet. Luonnonvarojen niukkuus ehtyminen, sosiaalinen epätasa-arvo,... huomioon ottaen... Pohjoinen vaalipiiri Muutetaan ensimmäinen virke seuraavanlaiseksi: Eurooppalaisen ohjelman on koostuttava sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, ay- ja ihmisoikeuksien sekä demokratian periaatteista, jotka on asetettava kauppasopimuksissa kilpailua ja sisämarkkinoita koskevien määräysten edelle niin Euroopassa kuin muuallakin. FNME CGT (Ranska) Ensimmäinen virke: Eurooppalaisen ohjelman on myös estettävä julkisten palvelujen vapauttamisen jatkuminen ja mahdollistettava niiden palauttaminen. CGSP-ACOD:n jäsenjärjestöt (Belgia) Toinen virke: Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, ayoikeuksien, ja ihmisoikeuksien ja sekä demokratian periaatteet on asetettava kauppasopimuksissa kilpailua ja sisämarkkinoita koskevien määräysten edelle niin Euroopassa kuin muuallakin. USF Lisätään loppuun uusi virke: Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen artiklaan perustuvien lainsäädäntövälineiden käyttö on ehdoton edellytys sille, että EU:n oikeusjärjestyksessä saavutetaan tasapaino sisämarkkinoita koskevien 8 ja muotoillaan uudelleen: Eurooppalaisen ohjelman on koostuttava perustuttava sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, ay- ja ihmisoikeuksien sekä demokratian periaatteistaiin, jotka on asetettava kauppasopimuksissa kilpailua ja sisämarkkinoita koskevien määräysten edelle niin Euroopassa kuin muuallakin. Hylätään (Vapauttamiseen viitataan julkilausuman 2 kohdassa 5.) Hylätään (Ehdotus ei ole yhtä selkeä kuin EAY:n vaatimus, joka koskee sosiaalista pöytäkirjaa, jonka mukaan ihmisoikeudet ovat sisämarkkinoita tärkeämpiä.)

9 Julkilausumaluonnokset ja muutosehdotukset kongressille 1. Vaihtoehtoinen Eurooppa 8. Vaihtoehtoisessa Euroopassa julkisella sektorilla on riittävä määrä koulutettua, motivoitunutta ja hyvin palkattua henkilöstöä. Se edellyttää hyvää ja avointa johtamista, työehtosopimusneuvotteluja, sosiaalista vuoropuhelua sekä ammattiliittojen oikeutta tiedon saantiin, kuulluksi tulemiseen ja neuvotteluun. Se edellyttää myös toimenpiteitä saman palkan varmistamiseksi samanarvoisesta työstä sekä työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisen tukemiseksi ja epävarmojen työsuhteiden lopettamista. 9. Eurooppalaisen ohjelman on torjuttava köyhyyttä ja puolustettava sosiaalista osallisuutta ja määräysten sekä ay- ja ihmisoikeuksien välillä. CFDT Santé Sociaux / Interco (Ranska) Ensimmäinen virke: Vaihtoehtoisessa Euroopassa julkisella sektorilla on oltava riittävä määrä... CGT Santé (Ranska) Vaihtoehtoisessa Euroopassa julkisella sektorilla on riittävä määrä ammattitaitoista, koulutettua, motivoitunutta ja hyvin palkattua henkilöstöä. Se edellyttää hyvää ja avointa johtamista, työehtosopimusneuvotteluja, sosiaalista vuoropuhelua sekä ammattiliittojen oikeutta tiedon saantiin, kuulluksi tulemiseen ja neuvotteluun. Se edellyttää myös toimenpiteitä saman palkan varmistamiseksi samanarvoisesta työstä sekä työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisen tukemiseksi ja sekä epävarmojen työsuhteiden lopettamista. Ver.di (Saksa) Vaihtoehtoisessa Euroopassa julkisella sektorilla on riittävä määrä koulutettua, motivoitunutta ja hyvin palkattua henkilöstöä. Se edellyttää hyvää ja avointa johtamista, työehtosopimusneuvotteluja, sosiaalista vuoropuhelua sekä ammattiliittojen oikeutta tiedon saantiin, kuulluksi tulemiseen ja neuvotteluun. Se edellyttää myös toimenpiteitä saman palkan varmistamiseksi samanarvoisesta työstä samassa paikassa sekä työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisen tukemiseksi ja epävarmojen työsuhteiden lopettamista. Samalla työpaikalla samaa työtä tekevien työntekijöiden palkan olisi oltava sama riippumatta siitä millaisessa työsuhteessa (vakinainen, määräaikainen, vuokratyö vai muu) he ovat. CGT Santé (Ranska) Ensimmäinen virke: Eurooppalaisen ohjelman on 9 lisäys

10 Julkilausumaluonnokset ja muutosehdotukset kongressille 1. Vaihtoehtoinen Eurooppa vastustettava kaikenlaista syrjintää, perustuupa se sitten rotuun, kansallisuuteen, sukupuoleen, vammaisuuteen, seksuaaliseen suuntautumiseen, ikään tai uskontoon. 10. Vaihtoehtoinen sosiaalinen Eurooppa voi myös edistää vaihtoehtoisen sosiaalisen maailman rakentamista, sillä Euroopan komissio, Eurooppaneuvosto ja Euroopan suuret maat ovat johtavia torjuttava köyhyyttä ja puolustettava sosiaalista syrjäytymistä osallisuutta ja vastustettava... CGSP-ACOD:n jäsenjärjestöt (Belgia) Ensimmäinen virke: Eurooppalaisen ohjelman on torjuttava köyhyyttä ja puolustettava sosiaalista syrjäytymistä osallisuutta ja vastustettava... CFDT Santé Sociaux / Interco (Ranska) Eurooppalaisen ohjelman on torjuttava köyhyyttä ja puolustettava sosiaalista osallisuutta ja vastustettava kaikenlaista syrjintää, perustuupa se sitten etniseen alkuperään rotuun, kansallisuuteen, sukupuoleen, vammaisuuteen, seksuaaliseen suuntautumiseen, ikään tai uskontoon. FNME CGT (Ranska) Eurooppalaisen ohjelman on torjuttava köyhyyttä, ja puolustettava sosiaalista osallisuutta ja vastustettava kaikenlaista syrjintää, perustuupa se sitten etniseen alkuperään rotuun, kansallisuuteen, sukupuoleen, vammaisuuteen, seksuaaliseen suuntautumiseen, ikään tai uskontoon. CFDT Santé Sociaux / Interco (Ranska) Ensimmäinen virke: Vaihtoehtoinen sosiaalinen Eurooppa voi myös edistää vaihtoehtoisen sosiaalisen sosiaalisesti oikeudenmukaisemman 10 ja muotoillaan uudelleen (otetaan mukaan molemmat termit): Eurooppalaisen ohjelman on torjuttava köyhyyttä ja puolustettava sosiaalista osallisuutta ja vastustettava kaikenlaista syrjintää, perustuupa se sitten etniseen alkuperään, rotuun, kansallisuuteen, sukupuoleen, vammaisuuteen, seksuaaliseen suuntautumiseen, ikään tai uskontoon. Hylätään ja muotoillaan uudelleen (otetaan mukaan molemmat termit): perustuupa se sitten etniseen alkuperään, rotuun, kansallisuuteen,...

11 Julkilausumaluonnokset ja muutosehdotukset kongressille 1. Vaihtoehtoinen Eurooppa toimijoita kansainvälisellä tasolla, myös Yhdistyneissä kansakunnissa (YK), G20-ryhmässä ja kansainvälisissä rahoituslaitoksissa. PSI:n johtaessa edunvalvontatyötä globaaleissa instituutioissa EPSU ja kaikki sen jäsenjärjestöt voivat käyttää vaikutusvaltaansa edistääkseen muutosta ja muuttaakseen globaalia ohjelmaa. maailman rakentamista CGT Santé (Ranska) Vaihtoehtoinen sosiaalinen Eurooppa voi myös edistää ja sen on edistettävä vaihtoehtoisen sosiaalisen maailman rakentamista, sillä Euroopan komissio, Eurooppa-neuvosto ja Euroopan suuret maat ovat johtavia toimijoita kansainvälisellä tasolla, myös Yhdistyneissä kansakunnissa (YK), G20- ryhmässä ja kansainvälisissä rahoituslaitoksissa. PSI:n johtaessa edunvalvontatyötä globaaleissa instituutioissa EPSU ja kaikki sen jäsenjärjestöt voivat käyttää vaikutusvaltaansa ja painoarvoaan edistääkseen muutosta ja muuttaakseen globaalia ohjelmaa. FNME CGT (Ranska) Vaihtoehtoinen sosiaalinen Eurooppa voi myös edistää vaihtoehtoisen sosiaalisen maailman rakentamista, sillä Euroopan komissio, Eurooppaneuvosto ja Euroopan suuret maat ovat vaikutusvaltaisia johtavia toimijoita kansainvälisellä tasolla, myös... CGSP-ACOD:n jäsenjärjestöt (Belgia) Viimeinen virke: PSI:n johtaessa edunvalvontatyötä globaaleissa instituutioissa EPSUn ja kaikkien sen jäsenjärjestöjent on käytettävä voivat käyttää vaikutusvaltaansa edistääkseen muutosta ja muuttaakseen globaalia ohjelmaa. USF Lisätään kohdan loppuun: EPSU vaatii, että EU:n toimielimet alkavat valmistella EU:n liittymistä ILOon yhteistyössä eurooppalaisten ammattiliittojen keskusjärjestöjen ja työnantajien keskusliittojen kanssa. 11 Hylätään ensimmäinen virke (Kyse on monimutkaisesta prosessista, jonka hyvät ja huonot puolet eivät ole riittävän selviä. Julkilausumakomitean

12 Julkilausumaluonnokset ja muutosehdotukset kongressille 1. Vaihtoehtoinen Eurooppa 11. EPSU, joka koostuu kansallisista jäsenjärjestöistä sekä niiden paikallisista ja alueellisista organisaatioista, sitoutuu edistämään vaihtoehtoista Eurooppaa kaikilla tasoilla toteuttamalla yhteisiä toimia ja liittoutumalla näkökantamme jakavien muiden organisaatioiden kanssa tekemään osansa PSI:n eurooppalaisena alueena ja EAY:ssä julkisten palvelujen alan federaationa tämän päämäärän saavuttamiseksi vahvistamaan osaltaan PSI:n muiden alueiden kanssa PSI:n mahdollisuuksia vaikuttaa globaaleihin instituutioihin kampanjoimaan, lobbaamaan, neuvottelemaan ja koordinoimaan toimintaa, jotta työntekijät järjestäytyvät ja jotta voidaan puolustaa ja edistää laadukkaita julkisia palveluja Euroopassa ja sen ulkopuolella. EPSU vaatii myös, että jo hyväksytyt ja lähiaikoina hyväksyttävät ILOn sopimukset saatetaan osaksi EU:n oikeusjärjestystä käyttämällä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen artiklan mukaista lainsäädäntöä. USF Ensimmäinen luetelmakohta: edistämään vaihtoehtoista Eurooppaa kaikilla tasoilla, myös Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen artiklan mukaista lainsäädäntöä, toteuttamalla yhteisiä toimia ja liittoutumalla näkökantamme jakavien muiden organisaatioiden kanssa CGSP-ACOD:n jäsenjärjestöt (Belgia) Neljäs luetelmakohta: kampanjoimaan, lobbaamaan, neuvottelemaan ja koordinoimaan toimintaa ja toimia, jotta työntekijät järjestäytyvät ja jotta voidaan puolustaa ja edistää laadukkaita julkisia palveluja Euroopassa ja sen ulkopuolella. mielestä tälle ei ole riittävää tukea.) toinen virke Hylätään (Sisältyy jo muutokseen, jota USF ehdotti julkilausuman 1 kohtaan 10.) 12

13 Julkilausumaluonnokset ja muutosehdotukset kongressille 13

14 Julkilausumaluonnokset ja muutosehdotukset kongressille 2. Laadukkaat julkiset palvelut keskeisiä sosiaalisessa Euroopassa 2. Laadukkaat julkiset palvelut keskeisiä sosiaalisessa Euroopassa 1. Laadukkaat julkiset palvelut ovat keskeisiä ihmisoikeuksiin, oikeusvaltion periaatteeseen ja yhteiskunnalliseen solidaarisuuteen perustuvassa demokraattisessa yhteiskunnassa. Laadukkaat julkiset palvelut tukevat esimerkiksi YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa (sananvapaus, uskonnonvapaus, vapaus pelosta, vapaus puutteesta), Euroopan sosiaalisessa peruskirjassa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjassa määriteltyjen perusoikeuksien toteutumista. 2. Laadukkaat julkiset palvelut ovat olennainen osa sosiaalista Eurooppaa, koska ne tuottavat konkreettista hyötyä yhteiskunnalle, esimerkiksi taloudellisina tuloksina, yhtäläisinä mahdollisuuksina, työllisyytenä, hyvänä terveytenä, koulutuksena, hyvinvointina ja sosiaalisena oikeudenmukaisuutena ne tukevat yhteisiä arvoja, kuten solidaarisuutta, sukupuolten tasa-arvoa ja syrjinnän vastaisuutta, sekä kilpailukykyä, kestävää taloudellista kehitystä ja sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta ne ovat keskeisiä köyhyyden sekä työttömyyden ja erityisesti nuorisotyöttömyyden torjunnassa ne ovat tärkeässä osassa vastattaessa vaurauden yhä epäoikeudenmukaisemman Pohjoinen vaalipiiri Lisätään uusi virke kohdan 1 loppuun: Samalla kun kehitetään laadukkaita julkisia palveluja on torjuttava korruptiota ja petoksia. CGT Santé (Ranska) Laadukkaat julkiset palvelut ovat olennainen osa sosiaalista Eurooppaa, koska ne tuottavat konkreettista hyötyä yhteiskunnalle, esimerkiksi yhdistämällä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja taloudellisetina tuloksetina, jotta voidaan säilyttää yhtäläisetinä mahdollisuudetksina, työllisyystenä, hyvänä terveystenä, ja koulutusksena ja ylläpitää niitä, ja edistävät siten työntekijöiden ja väestön hyvinvointina näiden yleisen edun mukaisten tehtävien avulla ja sosiaalisena oikeudenmukaisuutena ne tukevat yhteisiä arvoja, kuten solidaarisuutta, sukupuolten tasa-arvoa ja syrjinnän vastaisuutta, ja hyödyntävät siten 14 ja muotoillaan uudelleen: ne tuottavat konkreettista hyötyä yhteiskunnalle, esimerkiksi yhdistämällä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja taloudelliset tulokset, jotta voidaan säilyttää yhtäläiset mahdollisuudet, työllisyys, hyvä terveys, ja koulutus ja ylläpitää niitä, ja edistävät siten työntekijöiden ja väestön hyvinvointia. näiden yleisen edun mukaisten tehtävien avulla ja sosiaalisena oikeudenmukaisuutena (Ks. jäljempänä oleva

15 Julkilausumaluonnokset ja muutosehdotukset kongressille 2. Laadukkaat julkiset palvelut keskeisiä sosiaalisessa Euroopassa jakautumisen sekä väestö- ja ilmastonmuutoksen asettamiin haasteisiin. 3. Laadukkaiden julkisten palvelujen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi niiden rahoittamisen, järjestämisen ja tuottamisen on perustuttava solidaarisuuteen, ja on kunnioitettava yhteisiä periaatteita ja arvoja, kuten tasapuolista saatavuutta, yleismaailmallisuutta, jatkuvuutta, joustavuutta, kaikkien niiden kykyjä ja erityispiirteitä kestävän taloudellisen kehityksen sekä sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden eduksi sekä kilpailukykyä, kestävää taloudellista kehitystä sekä sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta ne ovat keskeisiä köyhyyden sekä työttömyyden ja erityisesti nuorisotyöttömyyden torjunnassa ne ovat tärkeässä osassa vastattaessa vaurauden yhä epäoikeudenmukaisemman jakautumisen sekä väestö- ja ilmastonmuutoksen asettamiin haasteisiin ne toimivat puskurina kriiseissä. CGSP-ACOD:n jäsenjärjestöt (Belgia) ne ovat tärkeässä osassa vastattaessa vaurauden yhä epäoikeudenmukaisemman jakautumisen, väestökehityksen sekä väestö- ja ilmastonmuutoksen asettamiin haasteisiin ne ovat yhteisiä voimavaroja ja varmistavat vaurauden oikeudenmukaisemman uudelleenjaon. Pohjoismaalaiset jäsenjärjestöt Ne ovat keskeisessä ja merkittävässä asemassa yksityisen sektorin kilpailukyvyn ja työllisyyden edistämisessä. Tanskalaiset jäsenjärjestöt Viimeinen virke: Jos yksityiset yritykset tuottavat julkisia palveluja, työntekijöiden oikeudet sekä palkkaa ja työoloja koskevat ehdot olisi turvattava ja mahdolliset voitot on sijoitettava takaisin palveluihin eikä kanavoitava osakkeenomistajille. CFDT Santé Sociaux / Interco (Ranska) 15 ehdotus kilpailukykyä koskevan uuden luetelmakohdan lisäämisestä.) uusi luetelmakohta uusi luetelmakohta Hylätään

16 Julkilausumaluonnokset ja muutosehdotukset kongressille 2. Laadukkaat julkiset palvelut keskeisiä sosiaalisessa Euroopassa kohtuuhintaisuutta, läheisyyttä, sosiaalista kumppanuutta ja demokraattista valvontaa. Keskeisiä julkisen sektorin rahoittamisen kannalta ovat oikeudenmukainen ja tehokas verotusjärjestelmä ja verohallinto. Jos yksityiset yritykset tuottavat julkisia palveluja, työntekijöiden oikeudet sekä palkkaa ja työoloja koskevat ehdot olisi turvattava ja mahdolliset voitot on sijoitettava takaisin palveluihin eikä voittoja saa kanavoida osakkeenomistajille. 4. Eurooppalaisessa ja kansallisessa poliittisessa kehyksessä on tuettava oikeudenmukaisten ja progressiivisten verotusjärjestelmien kehittämistä ja siirrettävä painopistettä työn verotuksesta ympäristö-, varallisuus- ja pääomaverotukseen, veroparatiisien sulkemiseen sekä veronkierron, petoksien ja korruption torjunnan tehostamiseen. Viimeinen virke: Jos yksityiset yritykset tuottavat julkisia palveluja, työntekijöiden oikeudet sekä palkkaa ja työoloja koskevat ehdot olisi turvattava ja mahdolliset voitot on sijoitettava takaisin palveluihin eivätkä eikä voittoja saa kanavoida osakkeenomistajatille saa viedä niitä. Näin voittoja voidaan käyttää tulojen uudelleenjakoon hyvinvoinnin entistä tasaisemman jakautumisen varmistamiseksi. FNME CGT (Ranska) Viimeinen virke: Jos yksityiset yritykset tuottavat julkisia palveluja, työntekijöiden oikeudetksien sekä palkkaa ja työoloja koskevatvien ehdottojen olisi oltava vähintään yhtä hyvät kuin julkisella sektorilla turvattava ja mahdolliset voitot on sijoitettava takaisin palveluihin eikä voittoja saa kanavoida osakkeenomistajille. CFDT Santé Sociaux / Interco (Ranska) Eurooppalaisessa ja kansallisessa poliittisessa kehyksessä politiikassa on tuettava oikeudenmukaisten ja progressiivisten verotusjärjestelmien kehittämistä ja siirrettävä painopistettä pelkästä työn verotuksesta ympäristö-, varallisuus- ja pääomaverotukseen, veroparatiisien sulkemiseen sekä veronkierron, petoksien ja korruption torjunnan tehostamiseen. FNME CGT (Ranska) Eurooppalaisessa ja kansallisessa poliittisessa kehyksessä kansainvälisessä politiikassa on 16 ja muotoillaan uudelleen: Jos yksityiset yritykset tuottavat julkisia palveluja, työntekijöiden oikeuksien sekä palkkaa ja työoloja koskevien ehtojen olisi oltava vastaavat vähintään yhtä hyvät kuin julkisella sektorilla ja mahdolliset voitot on sijoitettava takaisin palveluihin eikä voittoja saa kanavoida osakkeenomistajille. lisäys kansainvälisessä Hylätään muut muutosehdotukset

17 Julkilausumaluonnokset ja muutosehdotukset kongressille 2. Laadukkaat julkiset palvelut keskeisiä sosiaalisessa Euroopassa tuettava oikeudenmukaisten ja progressiivisten verotusjärjestelmien kehittämistä ja siirrettävä painopistettä työn verotuksesta ympäristö-, varallisuus- ja pääomaverotukseen veroparatiisien sulkemiseenksi sekä veronkierron, petoksien ja korruption torjunnan tehostamiseenksi. CGSP-ACOD:n jäsenjärjestöt (Belgia) Eurooppalaisessa ja kansallisessa poliittisessa kehyksessä on tuettava oikeudenmukaisten ja progressiivisten verotusjärjestelmien kehittämistä ja siirrettävä painopistettä työn verotuksesta ympäristö-, varallisuus- ja pääomaverotukseen,. On erittäin tärkeää sulkea veroparatiisiten sulkemiseksi sekä ja tehostaa veronkierron, petoksien ja korruption torjuntaanan. 5. EPSU vastustaa julkisten palvelujen vapauttamisen jatkamista. Markkinoistuminen ei paranna palvelujen tehokkuutta eikä laatua. Julkisten palvelujen markkinoistumisen seuraukset on tiedostettava entistä paremmin. Markkinoistuminen voi romuttaa laadukkaiden julkisten palvelujen perustana olevat periaatteet ja arvot ja lisätä korruptiota ja mahdollisuuksia siirtää pääomaa pois tuottavista, innovatiivisista ja hyvinvointia lisäävistä investoinneista. Käynnissä olevat palveluiden vapaakauppasopimusta (International Services Agreement, ISA) koskevat useammankeskiset kauppaneuvottelut eivät saa heikentää julkisia palveluja entisestään. EPSU osallistuu PSI:n työhön vaikuttaakseen neuvotteluihin. FNME CGT (Ranska) EPSU vastustaa julkisten palvelujen vapauttamisen jatkamista ja pyrkii kääntämään kehityssuunnan. Markkinoistuminen ei paranna palvelujen tehokkuutta eikä laatua. Julkisten palvelujen markkinoistumisen seuraukset on tiedostettava entistä paremmin. Markkinoistuminen voi romuttaa laadukkaiden julkisten palvelujen perustana olevat periaatteet ja arvot ja lisätä korruptiota ja mahdollisuuksia siirtää pääomaa pois tuottavista, innovatiivisista ja hyvinvointia lisäävistä investoinneista. Käynnissä olevat ppalveluiden vapaakauppasopimusta (International Services Agreement, ISA) koskevienat useammankeskistenet kauppaneuvottelujent on edistettävä eivät saa heikentää julkisia palveluja entisestään. EPSU osallistuu PSI:n työhön 17 Hylätään (Tällä hetkellä päätavoitteena on pitää julkiset palvelut sopimuksen ulkopuolella).

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Tämä julkaisu on työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevan Euroopan unionin ohjelman (2007 2013)

Lisätiedot

EUROOPPALAINEN PERUSKIRJA NAISTEN JA MIESTEN VÄLISESTÄ TASA-ARVOSTA PAIKALLISHALLINNOSSA

EUROOPPALAINEN PERUSKIRJA NAISTEN JA MIESTEN VÄLISESTÄ TASA-ARVOSTA PAIKALLISHALLINNOSSA 1 EUROOPPALAINEN PERUSKIRJA NAISTEN JA MIESTEN VÄLISESTÄ TASA-ARVOSTA PAIKALLISHALLINNOSSA Peruskirja, jolla Euroopan kunnat ja maakunnat sitoutuvat käyttämään valtaansa ja yhteistyökumppanuuksiaan asukkaidensa

Lisätiedot

EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 27. kesäkuuta 2014 (OR. en)

EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 27. kesäkuuta 2014 (OR. en) EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 27. kesäkuuta 2014 (OR. en) EUCO 79/14 CO EUR 4 CONCL 2 SAATE Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat EUROOPPA-NEUVOSTO 26. JA 27. KESÄKUUTA 2014

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

Pohjoismainen malli uuteen aikaan

Pohjoismainen malli uuteen aikaan Pohjoismainen malli uuteen aikaan Pohjoismaiden ministerineuvoston Ruotsin puheenjohtajakauden ohjelma 2013 2 pohjoismainen malli uuteen aikaan 2013 Pohjoismainen malli uuteen aikaan Pohjoismaiden ministerineuvoston

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA SISÄLLYS LUKIJALLE 3 1 MAAHANMUUTON NYKYTILA 5 1.1 Lyhyessä ajassa maahanmuuttomaaksi... 5 1.2 Maahanmuutto on monimuotoistunut...

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA

EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA MAALISKUU 2010 30.3.2010 Euroopan unionin virallinen lehti C 83/1 S E U EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN JA EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHDYN

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN JA SEN JÄSENVALTIOIDEN SEKÄ FILIPPIINIEN TASAVALLAN KUMPPANUUTTA JA YHTEISTYÖTÄ KOSKEVA PUITESOPIMUS

EUROOPAN UNIONIN JA SEN JÄSENVALTIOIDEN SEKÄ FILIPPIINIEN TASAVALLAN KUMPPANUUTTA JA YHTEISTYÖTÄ KOSKEVA PUITESOPIMUS 29 der Beilagen XXV. GP - Staatsvertrag - 06 Vertragstext finnisch (Normativer Teil) 1 von 99 EUROOPAN UNIONIN JA SEN JÄSENVALTIOIDEN SEKÄ FILIPPIINIEN TASAVALLAN KUMPPANUUTTA JA YHTEISTYÖTÄ KOSKEVA PUITESOPIMUS

Lisätiedot

ILO KANSAINVÄLINEN TYÖTOIMISTO GENEVE KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ JA SOSIAALIPOLITIIKKAA

ILO KANSAINVÄLINEN TYÖTOIMISTO GENEVE KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ JA SOSIAALIPOLITIIKKAA ILO KANSAINVÄLINEN TYÖTOIMISTO GENEVE KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ JA SOSIAALIPOLITIIKKAA KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS, JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ

Lisätiedot

Pekingin julistus ja toimintaohjelma

Pekingin julistus ja toimintaohjelma Pekingin julistus ja toimintaohjelma SISÄLLYSLUETTELO OSA I PEKINGIN JULISTUS OSA II TOIMINTAOHJELMA 1. TEHTÄVÄMME 2. MAAILMAN TILANNE 3. KESKEISET ONGELMA-ALUEET 4. STRATEGISET TAVOITTEET JA TOIMET A.

Lisätiedot

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma 22.6.2011 Avoin, oikeudenmukainen ja rohkea Suomi Jyrki Kataisen hallituksen tavoitteena on välittävä ja menestyvä Suomi. Suomea kehitetään pohjoismaisena

Lisätiedot

Erja Horttanainen, Anu Wikman-Immonen (toim.) Kunnat kansainvälisen maahanmuuttopolitiikan toteuttajina

Erja Horttanainen, Anu Wikman-Immonen (toim.) Kunnat kansainvälisen maahanmuuttopolitiikan toteuttajina Erja Horttanainen, Anu Wikman-Immonen (toim.) Kunnat kansainvälisen maahanmuuttopolitiikan toteuttajina Toimittaneet Erja Horttanainen Anu Wikman-Immonen Kuvat Futureimagebank, Comma Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

EUROOPA-NEUVOSTO Bryssel, 29. kesäkuuta 2012 (OR. en)

EUROOPA-NEUVOSTO Bryssel, 29. kesäkuuta 2012 (OR. en) EUROOPA-NEUVOSTO Bryssel, 29. kesäkuuta 2012 (OR. en) EUCO 76/12 CO EUR 4 CONCL 2 SAATE Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat EUROOPPA-NEUVOSTO 28. JA 29. KESÄKUUTA 2012

Lisätiedot

Ville Kopra ja Heidi Lehikoinen (toim.) Parempaa sosiaaliturvaa. 40 ensimmäistä esitystä

Ville Kopra ja Heidi Lehikoinen (toim.) Parempaa sosiaaliturvaa. 40 ensimmäistä esitystä Ville Kopra ja Heidi Lehikoinen (toim.) Parempaa sosiaaliturvaa 40 ensimmäistä esitystä Ville Kopra ja Heidi Lehikoinen / Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä Yliopistopaino Helsinki

Lisätiedot

TYÖN JA OIKEU DEN MUKAI SUUDEN PUOLES TA

TYÖN JA OIKEU DEN MUKAI SUUDEN PUOLES TA TYÖN JA OIKEU DEN MUKAI SUUDEN PUOLES TA 2 TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN PUOLESTA sisällys #1 HYVINVOINTI SYNTYY TYÖSTÄ JA KESTÄVÄSTÄ KASVUSTA 6 18 #2 VALTIONTALOUS ON TASAPAINOTETTAVA #3 TARVITAAN OIKEUDENMUKAINEN

Lisätiedot

Tasa-arvon käsikirja kuntapäättäjälle. Mahdollisuuksien tasa-arvon lisäksi yhtä tärkeää on käytännön lopputuloksen tasa-arvo

Tasa-arvon käsikirja kuntapäättäjälle. Mahdollisuuksien tasa-arvon lisäksi yhtä tärkeää on käytännön lopputuloksen tasa-arvo Tasa-arvon käsikirja kuntapäättäjälle Mahdollisuuksien tasa-arvon lisäksi yhtä tärkeää on käytännön lopputuloksen tasa-arvo Sisältö Esipuhe 3 1 Sukupuolten välinen tasa-arvo kunnan tehtävänä 5 2 Tasa-arvolainsäädäntö

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö ja. kehitysasiat. Köyhyyden torjunta muuttuvassa maailmassa VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA

Kansainvälinen yhteistyö ja. kehitysasiat. Köyhyyden torjunta muuttuvassa maailmassa VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Kansainvälinen yhteistyö ja Köyhyyden torjunta muuttuvassa maailmassa kehitysasiat Tekniset, taloudelliset ja aineelliset voimavaramme riittävät äärimmäisen köyhyyden

Lisätiedot

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia Sisällys 2 Lukijalle............................................................... 3 Kohti sosiaalista kestävyyttä.............................................

Lisätiedot

ELVYTYSTOIMILLA TYÖPAIKKOJA

ELVYTYSTOIMILLA TYÖPAIKKOJA 1 Työn1/2011 MAAILMA KANSAINVÄLINEN TYÖJÄRJESTÖ ELVYTYSTOIMILLA TYÖPAIKKOJA 22 Työn MAAILMA Työn Maailma -lehden artikkelit perustuvat Kansainvälisen työjärjestön ILOn jul-kaiseman World of Work - lehden

Lisätiedot

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista ja sopimuksen valinnainen pöytäkirja

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista ja sopimuksen valinnainen pöytäkirja YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista ja sopimuksen valinnainen pöytäkirja FINLANDS FN-FÖRBUND UNA FINLAND Julkaisija: Suomen YK-liitto Töölöntorinkatu 2b, 4. krs 00260 Helsinki www.ykliitto.fi

Lisätiedot

Poliittinen julistus

Poliittinen julistus Demarinuoret ohjelmat 12.11.2012 tilanteessa 1 / 87 Nämä kopioitu 12.11.2012 Poliittinen julistus Periaateohjelma Perusopetusohjelma Asuntopoliittinen ohjelma Ympäristöasiakirja Tasa-arvoasiakirja Tietoyhteiskunta-asiakirja

Lisätiedot

Koulutus, nuoriso ja urheilu

Koulutus, nuoriso ja urheilu VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Koulutus, nuoriso ja urheilu Koulutus avain tulevaisuuteen Investoimalla koulutukseen voidaan tukea nuorten henkilökohtaista kehitystä ja työmahdollisuuksia. SISÄLLYS

Lisätiedot

Helmikuun Strasbourgin täysistunto: Syyria, Mario Monti ja tuleva huippukokous

Helmikuun Strasbourgin täysistunto: Syyria, Mario Monti ja tuleva huippukokous Helmikuun Strasbourgin täysistunto: Syyria, Mario Monti ja tuleva huippukokous Helmikuun Strasbourgin täysistunnon 13.-16.2.2012 asialistalla on monia tärkeitä teemoja. Mepit keskustelevat Syyrian tilanteesta

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 161 artiklan, ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 161 artiklan, ottaa huomioon komission ehdotuksen, 31.7.2006 L 210/25 NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1083/2006, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä

Lisätiedot

20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/487

20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/487 20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/487 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1305/2013, annettu 17. päivänä joulukuuta 2013, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston

Lisätiedot

Talous- ja rahaliitto euro

Talous- ja rahaliitto euro VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Talous- ja rahaliitto euro Vakauden, kasvun ja vaurauden edistäminen unionissa Unionin kasvua edistävä taloudellinen ympäristö perustuu hyvin toimivaan talous-

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, C 378/6 Euroopan unionin virallinen lehti 8.12.2012 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 28 päivänä marraskuuta 2012, rahoituspäätöksenä toimivan vuoden 2013 työsuunnitelman hyväksymisestä toisen terveysalan

Lisätiedot

Luottamushenkilön tasa-arvo opas

Luottamushenkilön tasa-arvo opas Luottamushenkilön tasa-arvo opas Marja Erkkilä Marja Erkkilä ISBN 951-714-239-0 Ulkoasun suunnittelu ja taitto: Tero Valtonen & Tommi Luhtanen, Vihreä Peto Oy Paino: Kalevaprint 2005 SAK Esipuhe 1 Luottamushenkilön

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat - hyvinvoiva yhteiskunta. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006

Toimivat työmarkkinat - hyvinvoiva yhteiskunta. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006 Toimivat työmarkkinat - hyvinvoiva yhteiskunta Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006 Toimivat työmarkkinat hyvinvoiva yhteiskunta Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset

Lisätiedot

JOHDANTO. Talouspolitiikka. Kristillisdemokraattinen linja 2013

JOHDANTO. Talouspolitiikka. Kristillisdemokraattinen linja 2013 Kristillisdemokraattinen linja 2013 JOHDANTO Kristillisdemokratia on kansainvälinen ideologia, joka kantaa monissa yhteiskunnissa merkittävää vastuuta valtion kehittämisestä. Kristillinen arvoperusta antaa

Lisätiedot