KONGRESSIN JULKILAUSUMALUONNOKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KONGRESSIN JULKILAUSUMALUONNOKSET"

Transkriptio

1 EPSUn 9. kongressi KONGRESSIN JULKILAUSUMALUONNOKSET KONGRESSIN JULKILAUSUMALUONNOKSET EPSUn kongressia pyydetään keskustelemaan ohessa luetelluista julkilausumista ja hyväksymään ne. Julk. nro Otsikko Esityslistan kohta 1. Vaihtoehtoinen Eurooppa Kohta 3 2. Laadukkaat julkiset palvelut keskeisiä sosiaalisessa Euroopassa Kohta 7 3. Työntekijöiden oikeuksien vahvistaminen ja työllisyyden parantaminen Euroopassa työehtosopimusneuvottelujen, sosiaalisen vuoropuhelun ja työtaistelutoimien avulla 4. Talouspolitiikka: säästötoimenpiteistä tasapainoisempaan talous- ja sosiaalipolitiikan ohjaukseen Kohta 9 Kohta 4 5. Ilmastonmuutos kestävää kehitystä edistävät ensisijaiset tavoitteet Kohta Siirtotyöläisten oikeudet Kohta Sukupuolten välisen tasa-arvokuilun poistaminen sekä palkkaeron, väkivallan ja syrjinnän torjunta Kohta Kaikkien saatavilla olevat sosiaalipalvelut Kohta Kansallisen ja Euroopan tason hallinto (NEA): yleisen edun vahvistaminen Kohta Paikallis- ja aluehallinto (LRG): paikallisdemokratian vahvistaminen Kohta Terveys- ja sosiaalipalvelut (HSS): palvelujen vapauttamisen torjunta ja tulevista tarpeista huolehtiminen Kohta Yleishyödylliset palvelut: merkittävä kestävän kehityksen edistäjä Kohta EPSUn talousasiat Kohta Euroopan maiden julkisen velan kansalaisauditointi CGSP- ACOD:n jäsenjärjestöt, Belgia Kohta EU:n perussopimukset CGSP-ACOD:n jäsenjärjestöt, Belgia Kohta Sitovien sosiaalisia näkökohtia ja ympäristöä koskevien vaatimusten sisällyttäminen kahden ja monenvälisiin kauppasopimuksiin Euroopassa CGSP-ACOD:n jäsenjärjestöt, Belgia 17. Nuorten työttömyys Euroopalla ei ole varaa menettää kokonaista sukupolvea! Pohjoismaalaiset jäsenjärjestöt, CGIL (Italia) ja GdG- KMSfB (Itävalta) 18. Monet tekevät enemmän järjestäytyminen ja jäsenhankinta Pohjoismaalaiset jäsenjärjestöt 19. Sosiaalisen perusturvan ja hyvinvointivaltion puolustaminen PCS, Iso-Britannia 20. Taistelu kaikkien tulevaisuuden puolesta UNITE the Union, Iso- Britannia Kohta 8 Kohta 21 Kohta 25 Kohta 11 Kohta 10

2

3 EPSUn 9. kongressi KONGRESSIN JULKILAUSUMALUONNOKSET Sisällysluettelo 1. Vaihtoehtoinen Eurooppa Laadukkaat julkiset palvelut keskeisiä sosiaalisessa Euroopassa Työntekijöiden oikeuksien vahvistaminen ja työllisyyden parantaminen Euroopassa työehtosopimusneuvottelujen, sosiaalisen vuoropuhelun ja työtaistelutoimien avulla Talouspolitiikka: säästötoimenpiteistä tasapainoisempaan talous- ja sosiaalipolitiikan ohjaukseen Ilmastonmuutos kestävää kehitystä edistävät ensisijaiset tavoitteet Siirtotyöläisten oikeudet Sukupuolten välisen tasa-arvokuilun poistaminen sekä palkkaeron, väkivallan ja syrjinnän torjunta Kaikkien saatavilla olevat sosiaalipalvelut Kansallisen ja Euroopan tason hallinto (NEA): yleisen edun vahvistaminen Paikallis- ja aluehallinto (LRG): paikallisdemokratian vahvistaminen Terveys- ja sosiaalipalvelut (HSS): palvelujen vapauttamisen torjunta ja tulevista tarpeista huolehtiminen Yleishyödylliset palvelut: merkittävä kestävän kehityksen edistäjä EPSUn talousasiat Euroopan maiden julkisen velan kansalaisauditointi EU:n perussopimukset Sitovien sosiaalisia näkökohtia ja ympäristöä koskevien vaatimusten sisällyttäminen kahden- ja monenvälisiin kauppasopimuksiin Euroopassa Nuorten työttömyys Euroopalla ei ole varaa menettää kokonaista sukupolvea! Monet tekevät enemmän järjestäytyminen ja jäsenhankinta Sosiaalisen perusturvan ja hyvinvointivaltion puolustaminen Taistelu kaikkien tulevaisuuden puolesta

4

5 Julkilausumaluonnokset ja kongressille 1. Vaihtoehtoinen Eurooppa 1. Vaihtoehtoinen Eurooppa 1. EPSU vastustaa säälimättömiä säästötoimenpiteitä, jotka ovat sekä epäoikeudenmukaisia että tehottomia. EPSU toistaa sitoutuvansa edelleen rakentamaan sosiaalista Eurooppaa, jossa kestävä kehitys, laadukkaat julkiset palvelut, täystyöllisyys, työntekijöiden oikeudet, kansalaisten hyvinvointi ja hyvinvointivaltio ovat keskeisessä osassa. Vuoden 2008 lopusta lähtien julkisten palveluiden ammattiliitot ovat olleet jatkuvasti valtion ja muiden julkisen sektorin työnantajien hyökkäysten kohteena, kun kaikkialla Euroopassa on toteutettu säästötoimenpiteitä. Toimet ovat vaikuttaneet vakavasti julkisten palvelujen määrään ja laatuun, lisänneet köyhyyttä ja työttömyyttä etenkin nuorten keskuudessa ja heikentäneet työntekijöiden oikeuksia. 2. Näitä vaikutuksia ovat pahentaneet sellaisten pitkäkestoisten haasteiden kuin palvelujen ulkoistamisen, yksityistämisen ja vapauttamisen vaikutukset. 3. Monien EPSUn jäsenjärjestöjen on paitsi pidettävä puolensa oman maansa hallitusta vastaan myös taisteltava sellaisten säästötoimenpiteiden määräämistä vastaan, joilla on Euroopan unionin ja Kansainvälisen valuuttarahaston yhteinen tuki. CGT Santé (Ranska) Kolmas virke: Vuoden 2008 lopusta lähtien julkisten palveluiden työntekijät ja ammattiliitot ovat olleet jatkuvasti valtion ja sekä muiden julkisen ja yksityisen sektorin työnantajien hyökkäysten kohteena, kun kaikkialla Euroopassa on toteutettu säästötoimenpiteitä toteutettujen säästötoimenpiteiden vuoksi. Toimet ovat vaikuttaneet vakavasti julkisten palvelujen tarjontaan määrään ja laatuun. CGSP-ACOD:n jäsenjärjestöt (Belgia) Näitä vaikutuksia ovat pahentaneet sellaisten pitkäkestoisten haasteiden rakennetoimien kuin palvelujen ulkoistamisen, yksityistämisen ja vapauttamisen vaikutukset. CGT Santé (Ranska) Monien EPSUn jäsenjärjestöjen on paitsi pidettävä puolensa vastustettava oman maansa hallitusta vastaan myös huolehdittava taistelusta taisteltava sellaisiaten säästötoimenpiteitäden määräämistä 5 (mutta käytetään englannissa laajinta termiä eli workers -termiä). ja muotoillaan uudelleen: Kolmas virke: Vuoden 2008 lopusta lähtien julkisten palveluiden työntekijät ja ammattiliitot ovat olleet jatkuvasti valtion ja muiden julkisen sektorin työnantajien hyökkäysten kohteena, kun säästötoimenpiteiden vuoksi, joita on toteutettu kaikkialla Euroopassa on toteutettu säästötoimenpiteitä.

6 Julkilausumaluonnokset ja muutosehdotukset kongressille 1. Vaihtoehtoinen Eurooppa Nämä elimet ovat nyt mukana ennennäkemättömissä suorissa hyökkäyksissä, jotka kohdistuvat neuvotteluoikeuksiin, julkisten palveluiden työntekijöiden palkkoihin, eläkkeisiin ja työehtoihin sekä ammattiliittojen yhteiskunnalliseen ja poliittiseen asemaan. vastaan, joilla on Euroopan unionin ja/tai Kansainvälisen valuuttarahaston ja Euroopan keskuspankin yhteinen tuki. Nämä elimet ovat nyt mukana ennennäkemättömissä suorissa hyökkäyksissä, jotka kohdistuvat neuvotteluoikeuksiin, julkisten palveluiden työntekijöiden palkkoihin, eläkkeisiin ja työehtoihin sekä ammattiliittojen yhteiskunnalliseen ja poliittiseen asemaan. CGSP-ACOD:n jäsenjärjestöt (Belgia) Ensimmäinen virke: Monien EPSUn jäsenjärjestöjen on paitsi pidettävä puolensa oman maansa hallitusta vastaan myös taisteltava sellaisten säästötoimenpiteiden määräämistä vastaan, joilla on Euroopan unionin ja/tai Kansainvälisen valuuttarahaston yhteinen tuki ja joita nämä elimet jopa määräävät. CFDT Santé Sociaux / Interco (Ranska) Lisätään uusi kohta kohtien 3 ja 4 väliin: Eurooppa on edelleen ratkaisu, jolla voidaan vastata 2000-luvun haasteisiin, mutta Euroopan suunta varsinkin talous- ja rahoituskriisin alkamisesta lähtien lisää euroskeptismiä ja mikä pahempaa jopa eurofobiaa Euroopan kansojen keskuudessa ja avaa siten tietä kaikenlaisille poliittisille ääriliikkeille. ja muotoillaan uudelleen ensimmäinen virke: Sosiaalinen Eurooppa olisi on ratkaisu, jolla voidaan vastata 2000-luvun haasteisiin, mutta Euroopan suunta varsinkin talous- ja rahoituskriisin alkamisesta lähtien lisää euroskeptismiä ja mikä pahempaa jopa eurofobiaa Euroopan kansojen keskuudessa ja avaa siten tietä kaikenlaisille poliittisille ääriliikkeille. Meidän on edelleen julistettava Euroopan ihannetta 6

7 Julkilausumaluonnokset ja muutosehdotukset kongressille 1. Vaihtoehtoinen Eurooppa 4. Sosiaalista Eurooppaa ollaan purkamassa. Tämä on keskeinen huolenaihe paitsi Euroopan unionin ammattiliitoille myös niille sen ulkopuolisille ammattiliitoille, jotka käyttävät Euroopan sosiaalista mallia esikuvana sille, mitä ne haluavat saavuttaa kampanjoidessaan parempien työsuhteeseen liittyvien ja sosiaalisten oikeuksien puolesta. 5. Näiden hyökkäysten edessä EPSU ja sen jäsenjärjestöt sitoutuvat varmistamaan, että euroalueen, Euroopan unionin ja koko Euroopan kohtaamiin ongelmiin ja haasteisiin löydetään vastaukset, jotka vastaavat työntekijöiden, heidän perheidensä ja yhteisöjensä etuja. Euroopan tiiviimmässä yhdentymisessä on aina turvattava työntekijöiden sosiaaliset oikeudet sekä ammattiliittojen yhteiskunnallinen ja poliittinen asema ja laajennettava niitä. 6. Euroopan on kohdattava 2000-luvun haasteet. Luonnonvarojen niukkuus, sosiaalinen epätasaarvo, lisääntyvä työttömyys ja väestömuutoksen kuuluvasti ja voimakkaasti ja edistettävä haluamamme Euroopan rakentamista, sen vaihtoehtoisen Euroopan rakentamista, joka antaa vielä odottaa itseään. CGT Santé (Ranska) Muutetaan ensimmäistä virkettä: Sosiaalista Eurooppaa, joka ei ole vielä edes läheskään valmis, ollaan purkamassa. Tämä on keskeinen huolenaihe... CGT Santé (Ranska) Näiden hyökkäysten edessä EPSU ja sen jäsenjärjestöt sitoutuvat varmistamaan, että euroalueen, Euroopan unionin ja koko Euroopan kohtaamiin ongelmiin ja haasteisiin löydetään vastaukset, jotka vastaavat työntekijöiden, heidän perheidensä ja yhteisöjensä etujena mukaiset vastaukset. Pohjoinen vaalipiiri EPSUn mielestä vahva ay-liike kulkee käsi kädessä vaihtoehtoista Eurooppaa koskevan visiomme kanssa. USF Lisätään loppuun uusi virke: Yhdentyminen on saatettava päätökseen käyttämällä laajasti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen artikloihin perustuvia EU:n lainsäädäntövälineitä. CGT Santé (Ranska) Euroopan on kohdattava 2000-luvullan esiin nousevat haasteet. 7 toinen virke uusi toinen virke Hylätään (Ehdotus ei ole yhtä selkeä kuin EAY:n vaatimus, joka koskee sosiaalista pöytäkirjaa, jonka mukaan ihmisoikeudet ovat sisämarkkinoita tärkeämpiä. Ks. myös kohta 7.)

8 Julkilausumaluonnokset ja muutosehdotukset kongressille 1. Vaihtoehtoinen Eurooppa haasteet huomioon ottaen Euroopan on uudistuttava ja hyödynnettävä vahvuuksiaan paremman, sosiaalisesti tasa-arvoisemman, vauraan, demokraattisen ja rauhallisen tulevaisuuden luomiseksi. 7. Eurooppalaisen ohjelman on myös estettävä julkisten palvelujen vapauttamisen jatkuminen. Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, ay- ja ihmisoikeuksien sekä demokratian periaatteet on asetettava kauppasopimuksissa kilpailua ja sisämarkkinoita koskevien määräysten edelle niin Euroopassa kuin muuallakin. EPSU haluaa sisämarkkinoita ja kilpailua koskevien määräysten edistävän sosiaalisesti oikeudenmukaista yhteiskuntaa. Määräyksiä ei saa käyttää itse EU:ssa, EU:n ulkosuhteiden politiikassa tai muiden Euroopan maiden hallituksissa väärin rajoittamaan näitä oikeuksia ja siirtymistä kohti sosiaalisesti oikeudenmukaista yhteiskuntaa. EPSU tukee EAY:n vaatimusta, että Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen olisi lisättävä sosiaalista kehitystä koskeva pöytäkirja, jotta voidaan taata nämä periaatteet. FNME CGT (Ranska) Euroopan on kohdattava 2000-luvun haasteet. Luonnonvarojen niukkuus ehtyminen, sosiaalinen epätasa-arvo,... huomioon ottaen... Pohjoinen vaalipiiri Muutetaan ensimmäinen virke seuraavanlaiseksi: Eurooppalaisen ohjelman on koostuttava sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, ay- ja ihmisoikeuksien sekä demokratian periaatteista, jotka on asetettava kauppasopimuksissa kilpailua ja sisämarkkinoita koskevien määräysten edelle niin Euroopassa kuin muuallakin. FNME CGT (Ranska) Ensimmäinen virke: Eurooppalaisen ohjelman on myös estettävä julkisten palvelujen vapauttamisen jatkuminen ja mahdollistettava niiden palauttaminen. CGSP-ACOD:n jäsenjärjestöt (Belgia) Toinen virke: Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, ayoikeuksien, ja ihmisoikeuksien ja sekä demokratian periaatteet on asetettava kauppasopimuksissa kilpailua ja sisämarkkinoita koskevien määräysten edelle niin Euroopassa kuin muuallakin. USF Lisätään loppuun uusi virke: Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen artiklaan perustuvien lainsäädäntövälineiden käyttö on ehdoton edellytys sille, että EU:n oikeusjärjestyksessä saavutetaan tasapaino sisämarkkinoita koskevien 8 ja muotoillaan uudelleen: Eurooppalaisen ohjelman on koostuttava perustuttava sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, ay- ja ihmisoikeuksien sekä demokratian periaatteistaiin, jotka on asetettava kauppasopimuksissa kilpailua ja sisämarkkinoita koskevien määräysten edelle niin Euroopassa kuin muuallakin. Hylätään (Vapauttamiseen viitataan julkilausuman 2 kohdassa 5.) Hylätään (Ehdotus ei ole yhtä selkeä kuin EAY:n vaatimus, joka koskee sosiaalista pöytäkirjaa, jonka mukaan ihmisoikeudet ovat sisämarkkinoita tärkeämpiä.)

9 Julkilausumaluonnokset ja muutosehdotukset kongressille 1. Vaihtoehtoinen Eurooppa 8. Vaihtoehtoisessa Euroopassa julkisella sektorilla on riittävä määrä koulutettua, motivoitunutta ja hyvin palkattua henkilöstöä. Se edellyttää hyvää ja avointa johtamista, työehtosopimusneuvotteluja, sosiaalista vuoropuhelua sekä ammattiliittojen oikeutta tiedon saantiin, kuulluksi tulemiseen ja neuvotteluun. Se edellyttää myös toimenpiteitä saman palkan varmistamiseksi samanarvoisesta työstä sekä työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisen tukemiseksi ja epävarmojen työsuhteiden lopettamista. 9. Eurooppalaisen ohjelman on torjuttava köyhyyttä ja puolustettava sosiaalista osallisuutta ja määräysten sekä ay- ja ihmisoikeuksien välillä. CFDT Santé Sociaux / Interco (Ranska) Ensimmäinen virke: Vaihtoehtoisessa Euroopassa julkisella sektorilla on oltava riittävä määrä... CGT Santé (Ranska) Vaihtoehtoisessa Euroopassa julkisella sektorilla on riittävä määrä ammattitaitoista, koulutettua, motivoitunutta ja hyvin palkattua henkilöstöä. Se edellyttää hyvää ja avointa johtamista, työehtosopimusneuvotteluja, sosiaalista vuoropuhelua sekä ammattiliittojen oikeutta tiedon saantiin, kuulluksi tulemiseen ja neuvotteluun. Se edellyttää myös toimenpiteitä saman palkan varmistamiseksi samanarvoisesta työstä sekä työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisen tukemiseksi ja sekä epävarmojen työsuhteiden lopettamista. Ver.di (Saksa) Vaihtoehtoisessa Euroopassa julkisella sektorilla on riittävä määrä koulutettua, motivoitunutta ja hyvin palkattua henkilöstöä. Se edellyttää hyvää ja avointa johtamista, työehtosopimusneuvotteluja, sosiaalista vuoropuhelua sekä ammattiliittojen oikeutta tiedon saantiin, kuulluksi tulemiseen ja neuvotteluun. Se edellyttää myös toimenpiteitä saman palkan varmistamiseksi samanarvoisesta työstä samassa paikassa sekä työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisen tukemiseksi ja epävarmojen työsuhteiden lopettamista. Samalla työpaikalla samaa työtä tekevien työntekijöiden palkan olisi oltava sama riippumatta siitä millaisessa työsuhteessa (vakinainen, määräaikainen, vuokratyö vai muu) he ovat. CGT Santé (Ranska) Ensimmäinen virke: Eurooppalaisen ohjelman on 9 lisäys

10 Julkilausumaluonnokset ja muutosehdotukset kongressille 1. Vaihtoehtoinen Eurooppa vastustettava kaikenlaista syrjintää, perustuupa se sitten rotuun, kansallisuuteen, sukupuoleen, vammaisuuteen, seksuaaliseen suuntautumiseen, ikään tai uskontoon. 10. Vaihtoehtoinen sosiaalinen Eurooppa voi myös edistää vaihtoehtoisen sosiaalisen maailman rakentamista, sillä Euroopan komissio, Eurooppaneuvosto ja Euroopan suuret maat ovat johtavia torjuttava köyhyyttä ja puolustettava sosiaalista syrjäytymistä osallisuutta ja vastustettava... CGSP-ACOD:n jäsenjärjestöt (Belgia) Ensimmäinen virke: Eurooppalaisen ohjelman on torjuttava köyhyyttä ja puolustettava sosiaalista syrjäytymistä osallisuutta ja vastustettava... CFDT Santé Sociaux / Interco (Ranska) Eurooppalaisen ohjelman on torjuttava köyhyyttä ja puolustettava sosiaalista osallisuutta ja vastustettava kaikenlaista syrjintää, perustuupa se sitten etniseen alkuperään rotuun, kansallisuuteen, sukupuoleen, vammaisuuteen, seksuaaliseen suuntautumiseen, ikään tai uskontoon. FNME CGT (Ranska) Eurooppalaisen ohjelman on torjuttava köyhyyttä, ja puolustettava sosiaalista osallisuutta ja vastustettava kaikenlaista syrjintää, perustuupa se sitten etniseen alkuperään rotuun, kansallisuuteen, sukupuoleen, vammaisuuteen, seksuaaliseen suuntautumiseen, ikään tai uskontoon. CFDT Santé Sociaux / Interco (Ranska) Ensimmäinen virke: Vaihtoehtoinen sosiaalinen Eurooppa voi myös edistää vaihtoehtoisen sosiaalisen sosiaalisesti oikeudenmukaisemman 10 ja muotoillaan uudelleen (otetaan mukaan molemmat termit): Eurooppalaisen ohjelman on torjuttava köyhyyttä ja puolustettava sosiaalista osallisuutta ja vastustettava kaikenlaista syrjintää, perustuupa se sitten etniseen alkuperään, rotuun, kansallisuuteen, sukupuoleen, vammaisuuteen, seksuaaliseen suuntautumiseen, ikään tai uskontoon. Hylätään ja muotoillaan uudelleen (otetaan mukaan molemmat termit): perustuupa se sitten etniseen alkuperään, rotuun, kansallisuuteen,...

11 Julkilausumaluonnokset ja muutosehdotukset kongressille 1. Vaihtoehtoinen Eurooppa toimijoita kansainvälisellä tasolla, myös Yhdistyneissä kansakunnissa (YK), G20-ryhmässä ja kansainvälisissä rahoituslaitoksissa. PSI:n johtaessa edunvalvontatyötä globaaleissa instituutioissa EPSU ja kaikki sen jäsenjärjestöt voivat käyttää vaikutusvaltaansa edistääkseen muutosta ja muuttaakseen globaalia ohjelmaa. maailman rakentamista CGT Santé (Ranska) Vaihtoehtoinen sosiaalinen Eurooppa voi myös edistää ja sen on edistettävä vaihtoehtoisen sosiaalisen maailman rakentamista, sillä Euroopan komissio, Eurooppa-neuvosto ja Euroopan suuret maat ovat johtavia toimijoita kansainvälisellä tasolla, myös Yhdistyneissä kansakunnissa (YK), G20- ryhmässä ja kansainvälisissä rahoituslaitoksissa. PSI:n johtaessa edunvalvontatyötä globaaleissa instituutioissa EPSU ja kaikki sen jäsenjärjestöt voivat käyttää vaikutusvaltaansa ja painoarvoaan edistääkseen muutosta ja muuttaakseen globaalia ohjelmaa. FNME CGT (Ranska) Vaihtoehtoinen sosiaalinen Eurooppa voi myös edistää vaihtoehtoisen sosiaalisen maailman rakentamista, sillä Euroopan komissio, Eurooppaneuvosto ja Euroopan suuret maat ovat vaikutusvaltaisia johtavia toimijoita kansainvälisellä tasolla, myös... CGSP-ACOD:n jäsenjärjestöt (Belgia) Viimeinen virke: PSI:n johtaessa edunvalvontatyötä globaaleissa instituutioissa EPSUn ja kaikkien sen jäsenjärjestöjent on käytettävä voivat käyttää vaikutusvaltaansa edistääkseen muutosta ja muuttaakseen globaalia ohjelmaa. USF Lisätään kohdan loppuun: EPSU vaatii, että EU:n toimielimet alkavat valmistella EU:n liittymistä ILOon yhteistyössä eurooppalaisten ammattiliittojen keskusjärjestöjen ja työnantajien keskusliittojen kanssa. 11 Hylätään ensimmäinen virke (Kyse on monimutkaisesta prosessista, jonka hyvät ja huonot puolet eivät ole riittävän selviä. Julkilausumakomitean

12 Julkilausumaluonnokset ja muutosehdotukset kongressille 1. Vaihtoehtoinen Eurooppa 11. EPSU, joka koostuu kansallisista jäsenjärjestöistä sekä niiden paikallisista ja alueellisista organisaatioista, sitoutuu edistämään vaihtoehtoista Eurooppaa kaikilla tasoilla toteuttamalla yhteisiä toimia ja liittoutumalla näkökantamme jakavien muiden organisaatioiden kanssa tekemään osansa PSI:n eurooppalaisena alueena ja EAY:ssä julkisten palvelujen alan federaationa tämän päämäärän saavuttamiseksi vahvistamaan osaltaan PSI:n muiden alueiden kanssa PSI:n mahdollisuuksia vaikuttaa globaaleihin instituutioihin kampanjoimaan, lobbaamaan, neuvottelemaan ja koordinoimaan toimintaa, jotta työntekijät järjestäytyvät ja jotta voidaan puolustaa ja edistää laadukkaita julkisia palveluja Euroopassa ja sen ulkopuolella. EPSU vaatii myös, että jo hyväksytyt ja lähiaikoina hyväksyttävät ILOn sopimukset saatetaan osaksi EU:n oikeusjärjestystä käyttämällä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen artiklan mukaista lainsäädäntöä. USF Ensimmäinen luetelmakohta: edistämään vaihtoehtoista Eurooppaa kaikilla tasoilla, myös Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen artiklan mukaista lainsäädäntöä, toteuttamalla yhteisiä toimia ja liittoutumalla näkökantamme jakavien muiden organisaatioiden kanssa CGSP-ACOD:n jäsenjärjestöt (Belgia) Neljäs luetelmakohta: kampanjoimaan, lobbaamaan, neuvottelemaan ja koordinoimaan toimintaa ja toimia, jotta työntekijät järjestäytyvät ja jotta voidaan puolustaa ja edistää laadukkaita julkisia palveluja Euroopassa ja sen ulkopuolella. mielestä tälle ei ole riittävää tukea.) toinen virke Hylätään (Sisältyy jo muutokseen, jota USF ehdotti julkilausuman 1 kohtaan 10.) 12

13 Julkilausumaluonnokset ja muutosehdotukset kongressille 13

14 Julkilausumaluonnokset ja muutosehdotukset kongressille 2. Laadukkaat julkiset palvelut keskeisiä sosiaalisessa Euroopassa 2. Laadukkaat julkiset palvelut keskeisiä sosiaalisessa Euroopassa 1. Laadukkaat julkiset palvelut ovat keskeisiä ihmisoikeuksiin, oikeusvaltion periaatteeseen ja yhteiskunnalliseen solidaarisuuteen perustuvassa demokraattisessa yhteiskunnassa. Laadukkaat julkiset palvelut tukevat esimerkiksi YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa (sananvapaus, uskonnonvapaus, vapaus pelosta, vapaus puutteesta), Euroopan sosiaalisessa peruskirjassa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjassa määriteltyjen perusoikeuksien toteutumista. 2. Laadukkaat julkiset palvelut ovat olennainen osa sosiaalista Eurooppaa, koska ne tuottavat konkreettista hyötyä yhteiskunnalle, esimerkiksi taloudellisina tuloksina, yhtäläisinä mahdollisuuksina, työllisyytenä, hyvänä terveytenä, koulutuksena, hyvinvointina ja sosiaalisena oikeudenmukaisuutena ne tukevat yhteisiä arvoja, kuten solidaarisuutta, sukupuolten tasa-arvoa ja syrjinnän vastaisuutta, sekä kilpailukykyä, kestävää taloudellista kehitystä ja sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta ne ovat keskeisiä köyhyyden sekä työttömyyden ja erityisesti nuorisotyöttömyyden torjunnassa ne ovat tärkeässä osassa vastattaessa vaurauden yhä epäoikeudenmukaisemman Pohjoinen vaalipiiri Lisätään uusi virke kohdan 1 loppuun: Samalla kun kehitetään laadukkaita julkisia palveluja on torjuttava korruptiota ja petoksia. CGT Santé (Ranska) Laadukkaat julkiset palvelut ovat olennainen osa sosiaalista Eurooppaa, koska ne tuottavat konkreettista hyötyä yhteiskunnalle, esimerkiksi yhdistämällä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja taloudellisetina tuloksetina, jotta voidaan säilyttää yhtäläisetinä mahdollisuudetksina, työllisyystenä, hyvänä terveystenä, ja koulutusksena ja ylläpitää niitä, ja edistävät siten työntekijöiden ja väestön hyvinvointina näiden yleisen edun mukaisten tehtävien avulla ja sosiaalisena oikeudenmukaisuutena ne tukevat yhteisiä arvoja, kuten solidaarisuutta, sukupuolten tasa-arvoa ja syrjinnän vastaisuutta, ja hyödyntävät siten 14 ja muotoillaan uudelleen: ne tuottavat konkreettista hyötyä yhteiskunnalle, esimerkiksi yhdistämällä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja taloudelliset tulokset, jotta voidaan säilyttää yhtäläiset mahdollisuudet, työllisyys, hyvä terveys, ja koulutus ja ylläpitää niitä, ja edistävät siten työntekijöiden ja väestön hyvinvointia. näiden yleisen edun mukaisten tehtävien avulla ja sosiaalisena oikeudenmukaisuutena (Ks. jäljempänä oleva

15 Julkilausumaluonnokset ja muutosehdotukset kongressille 2. Laadukkaat julkiset palvelut keskeisiä sosiaalisessa Euroopassa jakautumisen sekä väestö- ja ilmastonmuutoksen asettamiin haasteisiin. 3. Laadukkaiden julkisten palvelujen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi niiden rahoittamisen, järjestämisen ja tuottamisen on perustuttava solidaarisuuteen, ja on kunnioitettava yhteisiä periaatteita ja arvoja, kuten tasapuolista saatavuutta, yleismaailmallisuutta, jatkuvuutta, joustavuutta, kaikkien niiden kykyjä ja erityispiirteitä kestävän taloudellisen kehityksen sekä sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden eduksi sekä kilpailukykyä, kestävää taloudellista kehitystä sekä sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta ne ovat keskeisiä köyhyyden sekä työttömyyden ja erityisesti nuorisotyöttömyyden torjunnassa ne ovat tärkeässä osassa vastattaessa vaurauden yhä epäoikeudenmukaisemman jakautumisen sekä väestö- ja ilmastonmuutoksen asettamiin haasteisiin ne toimivat puskurina kriiseissä. CGSP-ACOD:n jäsenjärjestöt (Belgia) ne ovat tärkeässä osassa vastattaessa vaurauden yhä epäoikeudenmukaisemman jakautumisen, väestökehityksen sekä väestö- ja ilmastonmuutoksen asettamiin haasteisiin ne ovat yhteisiä voimavaroja ja varmistavat vaurauden oikeudenmukaisemman uudelleenjaon. Pohjoismaalaiset jäsenjärjestöt Ne ovat keskeisessä ja merkittävässä asemassa yksityisen sektorin kilpailukyvyn ja työllisyyden edistämisessä. Tanskalaiset jäsenjärjestöt Viimeinen virke: Jos yksityiset yritykset tuottavat julkisia palveluja, työntekijöiden oikeudet sekä palkkaa ja työoloja koskevat ehdot olisi turvattava ja mahdolliset voitot on sijoitettava takaisin palveluihin eikä kanavoitava osakkeenomistajille. CFDT Santé Sociaux / Interco (Ranska) 15 ehdotus kilpailukykyä koskevan uuden luetelmakohdan lisäämisestä.) uusi luetelmakohta uusi luetelmakohta Hylätään

16 Julkilausumaluonnokset ja muutosehdotukset kongressille 2. Laadukkaat julkiset palvelut keskeisiä sosiaalisessa Euroopassa kohtuuhintaisuutta, läheisyyttä, sosiaalista kumppanuutta ja demokraattista valvontaa. Keskeisiä julkisen sektorin rahoittamisen kannalta ovat oikeudenmukainen ja tehokas verotusjärjestelmä ja verohallinto. Jos yksityiset yritykset tuottavat julkisia palveluja, työntekijöiden oikeudet sekä palkkaa ja työoloja koskevat ehdot olisi turvattava ja mahdolliset voitot on sijoitettava takaisin palveluihin eikä voittoja saa kanavoida osakkeenomistajille. 4. Eurooppalaisessa ja kansallisessa poliittisessa kehyksessä on tuettava oikeudenmukaisten ja progressiivisten verotusjärjestelmien kehittämistä ja siirrettävä painopistettä työn verotuksesta ympäristö-, varallisuus- ja pääomaverotukseen, veroparatiisien sulkemiseen sekä veronkierron, petoksien ja korruption torjunnan tehostamiseen. Viimeinen virke: Jos yksityiset yritykset tuottavat julkisia palveluja, työntekijöiden oikeudet sekä palkkaa ja työoloja koskevat ehdot olisi turvattava ja mahdolliset voitot on sijoitettava takaisin palveluihin eivätkä eikä voittoja saa kanavoida osakkeenomistajatille saa viedä niitä. Näin voittoja voidaan käyttää tulojen uudelleenjakoon hyvinvoinnin entistä tasaisemman jakautumisen varmistamiseksi. FNME CGT (Ranska) Viimeinen virke: Jos yksityiset yritykset tuottavat julkisia palveluja, työntekijöiden oikeudetksien sekä palkkaa ja työoloja koskevatvien ehdottojen olisi oltava vähintään yhtä hyvät kuin julkisella sektorilla turvattava ja mahdolliset voitot on sijoitettava takaisin palveluihin eikä voittoja saa kanavoida osakkeenomistajille. CFDT Santé Sociaux / Interco (Ranska) Eurooppalaisessa ja kansallisessa poliittisessa kehyksessä politiikassa on tuettava oikeudenmukaisten ja progressiivisten verotusjärjestelmien kehittämistä ja siirrettävä painopistettä pelkästä työn verotuksesta ympäristö-, varallisuus- ja pääomaverotukseen, veroparatiisien sulkemiseen sekä veronkierron, petoksien ja korruption torjunnan tehostamiseen. FNME CGT (Ranska) Eurooppalaisessa ja kansallisessa poliittisessa kehyksessä kansainvälisessä politiikassa on 16 ja muotoillaan uudelleen: Jos yksityiset yritykset tuottavat julkisia palveluja, työntekijöiden oikeuksien sekä palkkaa ja työoloja koskevien ehtojen olisi oltava vastaavat vähintään yhtä hyvät kuin julkisella sektorilla ja mahdolliset voitot on sijoitettava takaisin palveluihin eikä voittoja saa kanavoida osakkeenomistajille. lisäys kansainvälisessä Hylätään muut muutosehdotukset

17 Julkilausumaluonnokset ja muutosehdotukset kongressille 2. Laadukkaat julkiset palvelut keskeisiä sosiaalisessa Euroopassa tuettava oikeudenmukaisten ja progressiivisten verotusjärjestelmien kehittämistä ja siirrettävä painopistettä työn verotuksesta ympäristö-, varallisuus- ja pääomaverotukseen veroparatiisien sulkemiseenksi sekä veronkierron, petoksien ja korruption torjunnan tehostamiseenksi. CGSP-ACOD:n jäsenjärjestöt (Belgia) Eurooppalaisessa ja kansallisessa poliittisessa kehyksessä on tuettava oikeudenmukaisten ja progressiivisten verotusjärjestelmien kehittämistä ja siirrettävä painopistettä työn verotuksesta ympäristö-, varallisuus- ja pääomaverotukseen,. On erittäin tärkeää sulkea veroparatiisiten sulkemiseksi sekä ja tehostaa veronkierron, petoksien ja korruption torjuntaanan. 5. EPSU vastustaa julkisten palvelujen vapauttamisen jatkamista. Markkinoistuminen ei paranna palvelujen tehokkuutta eikä laatua. Julkisten palvelujen markkinoistumisen seuraukset on tiedostettava entistä paremmin. Markkinoistuminen voi romuttaa laadukkaiden julkisten palvelujen perustana olevat periaatteet ja arvot ja lisätä korruptiota ja mahdollisuuksia siirtää pääomaa pois tuottavista, innovatiivisista ja hyvinvointia lisäävistä investoinneista. Käynnissä olevat palveluiden vapaakauppasopimusta (International Services Agreement, ISA) koskevat useammankeskiset kauppaneuvottelut eivät saa heikentää julkisia palveluja entisestään. EPSU osallistuu PSI:n työhön vaikuttaakseen neuvotteluihin. FNME CGT (Ranska) EPSU vastustaa julkisten palvelujen vapauttamisen jatkamista ja pyrkii kääntämään kehityssuunnan. Markkinoistuminen ei paranna palvelujen tehokkuutta eikä laatua. Julkisten palvelujen markkinoistumisen seuraukset on tiedostettava entistä paremmin. Markkinoistuminen voi romuttaa laadukkaiden julkisten palvelujen perustana olevat periaatteet ja arvot ja lisätä korruptiota ja mahdollisuuksia siirtää pääomaa pois tuottavista, innovatiivisista ja hyvinvointia lisäävistä investoinneista. Käynnissä olevat ppalveluiden vapaakauppasopimusta (International Services Agreement, ISA) koskevienat useammankeskistenet kauppaneuvottelujent on edistettävä eivät saa heikentää julkisia palveluja entisestään. EPSU osallistuu PSI:n työhön 17 Hylätään (Tällä hetkellä päätavoitteena on pitää julkiset palvelut sopimuksen ulkopuolella).

18 Julkilausumaluonnokset ja muutosehdotukset kongressille 2. Laadukkaat julkiset palvelut keskeisiä sosiaalisessa Euroopassa 6. Nykyään monet kansalaiset kyseenalaistavat taloudellisen mallin, joka turvaa yhä useammin yhä harvemman vaurauden ja jättää monet köyhyyteen. Malli myös ehdyttää luonnonvaroja, aiheuttaa ilmastonmuutosta ja sairastuttaa ihmisiä. Lisäksi pelkkään talouskasvuun keskittyminen on haitallista, sillä tutkimustulokset osoittavat, että tietyn vauraustason jälkeen lisähyödyt varsinkin ihmisen onnellisuuden kannalta vähenevät. Malli perustuu näkemykseen, jonka mukaan julkiset palvelut eivät ole julkishyödykkeitä vaan kauppatavaraa, joista voidaan käydä kauppaa kuten kaikesta muustakin. Laadukkaiden julkisten palvelujen puolesta taisteleminen on siten myös oikeudenmukaisemman ja kestävämmän talousjärjestelmän puolesta taistelemista. Taistelussa on muun muassa puututtava BKT:n liialliseen käyttöön taloudellisen tuloksen mittaamisessa ja painotettava entistä enemmän hyvinvoinnin muita mittareita, kuten laadukkaiden julkisten palveluiden saatavuutta. vaikuttaakseen neuvotteluihin. FNME CGT (Ranska) Toinen virke: Malli myös tuhlaa ehdyttää luonnonvaroja, aiheuttaa ilmastonmuutosta... Pohjoinen vaalipiiri Nykyään monet kansalaiset kyseenalaistavat taloudellisen mallin talouspolitiikan, joka turvaa yhä useammin yhä harvemman vaurauden ja jättää monet köyhyyteen. Malli Politiikka myös ehdyttää luonnonvaroja, aiheuttaa ilmastonmuutosta ja sairastuttaa ihmisiä. Lisäksi pelkkään talouskasvuun keskittyminen on haitallista, sillä tutkimustulokset osoittavat, että tietyn vauraustason jälkeen lisähyödyt varsinkin ihmisen onnellisuuden kannalta vähenevät. Malli perustuu näkemykseen, jonka mukaan julkiset palvelut eivät ole julkishyödykkeitä vaan kauppatavaraa, joista voidaan käydä kauppaa kuten kaikesta muustakin. Laadukkaiden julkisten palvelujen puolesta taisteleminen on siten myös oikeudenmukaisemman ja kestävämmän talousjärjestelmän puolesta taistelemista. Taistelussa on muun muassa puututtava BKT:n liialliseen käyttöön taloudellisen tuloksen mittaamisessa ja painotettava entistä enemmän hyvinvoinnin muita mittareita, kuten laadukkaiden julkisten palveluiden saatavuutta. 18 ja muotoillaan uudelleen: Malli myös ehdyttää ja tuhlaa luonnonvaroja, aiheuttaa ilmastonmuutosta... kolmannen virkkeen poisto ja muotoillaan uudelleen viimeinen virke: Taistelussa on muun muassa tasapainotettava puututtava BKT:n liialliseen käyttöön taloudellisen tuloksen mittaamisessa ja painotettava entistä enemmän ja hyvinvoinnin muidenta mittareidenta, kuten laadukkaiden julkisten palveluiden saatavuudentta, käyttöä.

19 Julkilausumaluonnokset ja muutosehdotukset kongressille 2. Laadukkaat julkiset palvelut keskeisiä sosiaalisessa Euroopassa 7. Toimintakohdat: Jatketaan resurssien antamista tutkimukseen, koulutukseen, tiedonvaihtoon, tietoisuuden nostamiseen, kansalaisjärjestöjen kanssa solmittavien liittoutumien luomiseen, laadukkaisiin julkisiin palveluihin suunnattujen investointien varmistamiseen tähtäävään kampanjointiin sekä kampanjointiin kaikkia markkinoistumisen muotoja, myös yksityistämistä ja ulkoistamista sekä yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuuksia, vastaan. Pohjoinen vaalipiiri Jatketaan resurssien antamista tutkimukseen, koulutukseen, tiedonvaihtoon, tietoisuuden nostamiseen, kansalaisjärjestöjen kanssa solmittavien liittoutumien luomiseen, laadukkaisiin julkisiin palveluihin suunnattujen investointien varmistamiseen tähtäävään kampanjointiin sekä kampanjointiin kaikkia markkinoistumisen muotoja, myös yksityistämistä ja ulkoistamista sekä yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuuksia, vastaan. ja muotoillaan uudelleen:... kaikkia yksityistämiseen ja ulkoistamiseen sekä yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuuksiin liittyviä markkinoistumisen muotoja, myös yksityistämistä ja ulkoistamista sekä yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuuksia, vastaan. CGT Santé (Ranska) Jatketaan resurssien antamista tutkimukseen, koulutukseen, pätevyyden parantamiseen, tiedonvaihtoon, tietoisuuden nostamiseen, kansalaisjärjestöjen kanssa solmittavien liittoutumien luomiseen sekä laadukkaisiin julkisiin palveluihin suunnattujen investointien varmistamiseen tähtäävään kampanjointiin ja kampanjointiin kaikkia markkinoistumisen muotoja, myös yksityistämistä ja ulkoistamista sekä yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuuksia, vastaan. ja muotoillaan uudelleen: Jatketaan resurssien antamista tutkimukseen, koulutukseen, pätevyyden ja taitojen parantamiseen, tiedonvaihtoon, tietoisuuden nostamiseen, kansalaisjärjestöjen kanssa solmittavien liittoutumien luomiseen sekä laadukkaisiin julkisiin palveluihin suunnattujen investointien varmistamiseen tähtäävään kampanjointiin ja kampanjointiin kaikkia markkinoistumisen muotoja, myös yksityistämistä ja ulkoistamista sekä yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuuksia, vastaan. 8. Painostetaan julkisten palveluiden ja julkisen Tanskalaiset jäsenjärjestöt 19

20 Julkilausumaluonnokset ja muutosehdotukset kongressille 2. Laadukkaat julkiset palvelut keskeisiä sosiaalisessa Euroopassa sektorin riittävään julkiseen rahoitukseen investointina eikä kustannuksena pitämällä yllä ja kehittämällä solidaarisuuteen perustuvia rahoitusjärjestelmiä, varmistamalla oikeudenmukainen ja progressiivinen verotus ja lopettamalla verokilpailu, kuten EPSUn laatimassa oikeudenmukaista verotusta koskevassa peruskirjassa esitetään, ja vaatimalla yhteistä yhtiöveron veropohjaa ja 25 prosentin vähimmäisverokantaa. Poistetaan tämä kohta FNME CGT (Ranska) Ensimmäinen virke: Painostetaan julkisten palveluiden ja julkisen sektorin riittäviiään resursseihin julkiseen rahoitukseen, Pohjoinen vaalipiiri Painostetaan julkisten palveluiden ja julkisen sektorin riittävään julkiseen rahoitukseen investointina eikä kustannuksena pitämällä yllä ja kehittämällä solidaarisuuteen perustuvia rahoitusjärjestelmiä, varmistamalla oikeudenmukainen ja progressiivinen verotus ja lopettamalla verokilpailu, kuten EPSUn laatimassa oikeudenmukaista verotusta koskevassa peruskirjassa esitetään, ja vaatimalla yhteistä yhtiöveron veropohjaa ja 25 prosentin vähimmäisverokantaa. CFDT Santé Sociaux / Interco (Ranska) Lisätään kohtien 8 ja 9 väliin uusi kohta: Julkisissa palveluissa tapahtuneet perusteelliset muutokset sekä julkisiin palveluihin kohdistuvat käyttäjien kasvavat vaatimukset ja muutokset heidän käyttäytymisessään edellyttävät julkisten palvelujen uudistamista. Ammattiyhdistysliikkeen on 20 Hylätään Hylätään ja muotoillaan uudelleen (lisäys): Painostetaan julkisten palveluiden ja julkisen sektorin riittävään julkiseen rahoitukseen investointina eikä kustannuksena pitämällä yllä ja kehittämällä solidaarisuuteen perustuvia rahoitusjärjestelmiä, varmistamalla oikeudenmukainen ja progressiivinen verotus ja lopettamalla verokilpailu, kuten EPSUn laatimassa oikeudenmukaista verotusta koskevassa peruskirjassa esitetään, ja vaatimalla yhteistä yhtiöveron veropohjaa ja vähintään 25 prosentin verokantaa. Yhteisen veropohjan/verokannan käyttöönotto ei saa heikentää jäsenvaltioiden asettamia korkeampia verokantoja.

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista FI FI PERUSTELUT Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä

Lisätiedot

Yhteiset arvot, yhteinen vastuu ja yhteinen hyvä

Yhteiset arvot, yhteinen vastuu ja yhteinen hyvä Yhteiset arvot, yhteinen vastuu ja yhteinen hyvä ep2014 TIGT. MAKE AN Millaisen Euroopan sinä haluat? Toimi, osallistu ja vaikuta äänestä EU-vaaleissa! SUOMEN EV. LUT. KIRKKO EU-vaalit ovat tärkeät Toukokuun

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Koulutus-, nuoriso- ja liikuntasektorit yhdessä pyritään siihen, että eri sektoreiden prioriteetit tukevat toisiaan: SYNERGIAA! tuettavien toimien

Lisätiedot

EHDOTUS SUOSITUKSEKSI NEUVOSTOLLE

EHDOTUS SUOSITUKSEKSI NEUVOSTOLLE Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja B8-1365/2016 9.12.2016 EHDOTUS SUOSITUKSEKSI NEUVOSTOLLE työjärjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan unionin painopisteistä naisten asemaa

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 28.11.2016 JOIN(2016) 54 final 2016/0366 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. maaliskuuta 2014 (17.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 ILMOITUS. Sosiaalinen tilanne EU:ssa Neuvoston päätelmät

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. maaliskuuta 2014 (17.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 ILMOITUS. Sosiaalinen tilanne EU:ssa Neuvoston päätelmät EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 12. maaliskuuta 2014 (17.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Sosiaalinen tilanne EU:ssa Neuvoston

Lisätiedot

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2.

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. lokakuuta 2011 (24.10) (OR. en) 15690/11 JAI 743 JUSTPEN 8 JUSTCIV 272 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

Työllisyydenhoito kunnassa

Työllisyydenhoito kunnassa Työllisyydenhoito kunnassa Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista Lähde: TEM/Heikki Räisänen,

Lisätiedot

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia?

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Kuntamarkkinat 15.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista

Lisätiedot

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 -strategia Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia= visio 3 temaattista prioriteettia 5 EU-tason

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2015/0009(COD) 6.3.2015 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

Poistetaan naisten ja miesten välinen palkkaero. http://ec.europa.eu/equalpay

Poistetaan naisten ja miesten välinen palkkaero. http://ec.europa.eu/equalpay Poistetaan naisten ja miesten välinen palkkaero Sisällys Mitä sukupuolten palkkaero tarkoittaa? Miksi sukupuolten palkkaerot säilyvät? Mitä EU tekee? Miksi asia on tärkeä? Sukupuolten palkkaero vaikuttaa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2016 COM(2016) 621 final 2016/0301 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU ICAO-sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta, joka koskee päätöstä ilmaliikenteen hallintaa

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 4.8.2016 JOIN(2016) 37 final 2016/0241 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Malesian hallituksen

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0043/4. Tarkistus. Laura Agea, Rolandas Paksas, Tiziana Beghin EFDD-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0043/4. Tarkistus. Laura Agea, Rolandas Paksas, Tiziana Beghin EFDD-ryhmän puolesta 9.3.2015 A8-0043/4 4 78 kohta 78. suhtautuu myönteisesti komission puheenjohtajan EU:n jäsenvaltioille esittämään kehotukseen vähimmäistulon käyttöön ottamisesta, jotta voidaan pyrkiä vähentämään köyhyyttä

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 12.7.2010 2010/0137(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kaupunginvaltuusto Stj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kaupunginvaltuusto Stj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2016 1 (5) 332 Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite työehtosopimusten noudattamisesta avustajia välittävissä ostopalveluissa Päätös Puheenjohtajan ehdotuksesta asia jätettiin

Lisätiedot

KESTÄVÄN KEHITYKSEN TIEKARTTA

KESTÄVÄN KEHITYKSEN TIEKARTTA KESTÄVÄN KEHITYKSEN TIEKARTTA Kestävän kehityksen tavoitteet ja toimintaohjelma ohjaavat kestävän kehityksen edistämistä vuoteen 2030 saakka kaikkialla maailmassa, myös Suomessa. YK:n jäsenmaiden uusien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 12.11.2014 2014/0124(COD) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta työllisyyden

Lisätiedot

Pohjoismaisen lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitean toimintasuunnitelma 2010 2013

Pohjoismaisen lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitean toimintasuunnitelma 2010 2013 Pohjoismaisen lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitean toimintasuunnitelma 2010 2013 ANP 2010:705 Pohjoismaisen lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitean toimintasuunnitelma 2010 2013 ANP 2010:705 Pohjoismaiden

Lisätiedot

Finanssipolitiikkaa harjoitetaan sekä koko maan tasolla että paikallistasolla kunnissa. Mitä perusteita tällaiselle kahden tason politiikalle on?

Finanssipolitiikkaa harjoitetaan sekä koko maan tasolla että paikallistasolla kunnissa. Mitä perusteita tällaiselle kahden tason politiikalle on? !" # $ Tehtävä 1 %&'(&)*+,)**, -./&,*0. &1 23435 6/&*.10)1 78&99,,: +800, (&)**,9)1 +8)**, 7;1*)+,)**, (&6,,77. )0; '?@0?(; (, ',)00&(, &1 9&/9.,*0, (, 0&)*,,70, +,0,7,*0, -./&,*0..*0,A

Lisätiedot

SUOMEKSI. Tietoa Unionenista. Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto

SUOMEKSI. Tietoa Unionenista. Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto SUOMEKSI Tietoa Unionenista Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto Jäsenistöömme kuuluu muun muassa projektipäälliköitä, insinöörejä, toimihenkilöitä, ekonomisteja, IT-asiantuntijoita, teknisiä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ. Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo

LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ. Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo Miksi julistus? YK:ssa tekeillä uusi kehitysohjelma Vuosituhannen

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 25/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: KIRJEENVAIHTO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ ASIANTUNTIJALAUSUNTO Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen 24.11.2015 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle E 65/2015 vp Komission tiedonanto "Kaikkien

Lisätiedot

Anonyymi. Äänestä tänään kadut huomenna!

Anonyymi. Äänestä tänään kadut huomenna! Anonyymi Äänestä tänään kadut huomenna! 2007 Yhteiskunnassamme valtaa pitää pieni, rikas, poliittinen ja taloudellinen eliitti. Kilpailu rahasta ja vallasta leimaa kaikkia aloja. Suuryritysten rikastuessa

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2210(INI) 18.3.2015. perheyrityksistä Euroopassa (2014/2210(INI))

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2210(INI) 18.3.2015. perheyrityksistä Euroopassa (2014/2210(INI)) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 18.3.2015 2014/2210(INI) MIETINTÖLUONNOS perheyrityksistä Euroopassa (2014/2210(INI)) Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

VIHREÄ IDEOLOGIA SOLIDARITEETTIA KÄYTÄNNÖSSÄ Lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta

VIHREÄ IDEOLOGIA SOLIDARITEETTIA KÄYTÄNNÖSSÄ Lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta VIHREÄ IDEOLOGIA SOLIDARITEETTIA KÄYTÄNNÖSSÄ Lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta Tämä teksti on lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta. Kun puolueohjelma

Lisätiedot

LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston istunto (oikeus- ja sisäasiat)

LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston istunto (oikeus- ja sisäasiat) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 13. huhtikuuta 2000 (10.05) (OR. fr) 7374/00 ADD 1 LIMITE PV/CONS 12 JAI 29 LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston 2251.

Lisätiedot

Liity mukaan. Liity siis mukaan! EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan!

Liity mukaan. Liity siis mukaan! EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan! Liity mukaan EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan! Hyödy yhteisöstä, joka on sitoutunut hoidon, hoivan ja avun tarpeessa olevien ikäihmisten hyvinvoinnin ja arvokkuuden edistämiseen Yhdessä voimme saavuttaa

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 21.9.2016 JOIN(2016) 43 final 2016/0298 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. Maltan talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. Maltan talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 909 final 2013/0399 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO Maltan talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0399 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO Maltan talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2003/2001(BUD) 12. elokuuta 2003 LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 8.10.2014 PE539.655v01-00 TARKISTUKSET 1-12 Marita Ulvskog (PE537.318v01-00) Eurooppa 2020 -strategian sosiaali- ja työllisyysnäkökohdat

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011 2016 9.2.2012 Helsinki Heli Jauhola Hallitusohjelma ja Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

OECD:n hallintoministerikokous Helsinki

OECD:n hallintoministerikokous Helsinki OECD:n hallintoministerikokous Helsinki 28.10.2015 Ensimmäinen Suomessa koskaan järjestetty OECD:n ministeritason kokous Suomi isännöi OECD:n hallintoministerien kokousta Helsingissä 28.10.2015. Kokouksen

Lisätiedot

Suomi nousuun aineettomalla tuotannolla. Kirsi Kaunisharju

Suomi nousuun aineettomalla tuotannolla. Kirsi Kaunisharju Suomi nousuun aineettomalla tuotannolla Kirsi Kaunisharju Kulttuuri perusoikeutena 1/2 Suomessa perustuslain 16 :n 2 momentin mukaan julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään,

Lisätiedot

Viking Line halusi liputtaa Helsingin ja Tallinnan välillä liikennöineen Rosella-laivan pois Suomen lipun alta.

Viking Line halusi liputtaa Helsingin ja Tallinnan välillä liikennöineen Rosella-laivan pois Suomen lipun alta. EY-tuomioistuin: Lakko-oikeus ei ole ehdoton Viking Line halusi liputtaa Helsingin ja Tallinnan välillä liikennöineen Rosella-laivan pois Suomen lipun alta. Syynä olivat merihenkilökunnan palkat ja edut

Lisätiedot

Globalisaation vaikutus päihdeasiakkaan asemaan. Teemaseminaari Aki Heiskanen

Globalisaation vaikutus päihdeasiakkaan asemaan. Teemaseminaari Aki Heiskanen Globalisaation vaikutus päihdeasiakkaan asemaan Teemaseminaari 3.12.2007 Aki Heiskanen Samanlaiset muutokset Huolimatta kunkin maan hyvinvointipalveluiden kansallisista erityispiirteistä eri maissa on

Lisätiedot

Lapsen saattohoito YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen näkökulmasta

Lapsen saattohoito YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen näkökulmasta Lapsen saattohoito YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen näkökulmasta Pyöreän pöydän keskustelu 14.3.2016 Säätytalo, Helsinki 14.3.2016 1 Eettiset koodistot/ ohjeet Terveys-/ lääkintäoikeus Sosiaalioikeus

Lisätiedot

TAVOITE 1: Tavoitteena on poistaa köyhyys kaikissa muodoissa kaikkialta.

TAVOITE 1: Tavoitteena on poistaa köyhyys kaikissa muodoissa kaikkialta. TAVOITE 1: Tavoitteena on poistaa köyhyys kaikissa muodoissa kaikkialta. Ei köyhyyttä! Tarkoittaa esimerkiksi: Äärimmäinen köyhyys poistuu ja köyhyydessä elävien määrä vähenee ainakin puolella joka maassa.

Lisätiedot

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Helsinki, Selvityshenkilöraportti 14.8.2015 3) Itsehallintoalueiden ja kuntien

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

Elinikäinen ohjaus vaihtoehtoisia kehittämissuuntia Suomessa

Elinikäinen ohjaus vaihtoehtoisia kehittämissuuntia Suomessa Elinikäinen ohjaus vaihtoehtoisia kehittämissuuntia Suomessa Raimo Vuorinen, KT, Projektipäällikkö, ELGPN Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto Jukka Lerkkanen, KT, Opettajankoulutuspäällikkö

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0278(COD) työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0278(COD) työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 2016/0278(COD) 5.12.2016 LAUSUNTOLUONNOS työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta oikeudellisten asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry

STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry TAUSTA: DEMOKRATIATUESTA Demokratian tukeminen on rauhan, kehityksen, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien tukemista. Ne toteutuvat

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

Hallitusohjelman mahdollisuudet Kuusikkokuntien työllisyydenhoitoon. Eveliina Pöyhönen

Hallitusohjelman mahdollisuudet Kuusikkokuntien työllisyydenhoitoon. Eveliina Pöyhönen Hallitusohjelman mahdollisuudet Kuusikkokuntien työllisyydenhoitoon Eveliina Pöyhönen Hallituksen painopistealueet Köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen Työ on parasta sosiaaliturvaa.

Lisätiedot

Liiton strategia Karoliina Öystilä

Liiton strategia Karoliina Öystilä Liiton strategia 2017-2027 15.10.2016 Karoliina Öystilä Liitto-kokonaisuus Jäseniä 34 000 Ammattiosastoja 69 Aluejärjestöjä 7 Liiton toiminnan kulmakivet SEL Työehtosopimukset Järjestäytyminen Alan työpaikat

Lisätiedot

9. toukokuuta. urooppaw paiva. Euroopan unioni

9. toukokuuta. urooppaw paiva. Euroopan unioni 9. toukokuuta urooppaw paiva m Euroopan unioni 9. toukokuuta Euroopan unioni H arvat Euroopan kansalaiset tietävät, että 9.5.1950 lausuttiin Euroopan yhteisön syntysanat, samaan aikaan kun kolmannen maailmansodan

Lisätiedot

TAVOITE 1: Tavoitteena on poistaa köyhyys kaikissa muodoissa kaikkialta.

TAVOITE 1: Tavoitteena on poistaa köyhyys kaikissa muodoissa kaikkialta. TAVOITE 1: Tavoitteena on poistaa köyhyys kaikissa muodoissa kaikkialta. Ei köyhyyttä! Tarkoittaa esimerkiksi: Äärimmäinen köyhyys poistuu ja köyhyydessä elävien määrä vähenee ainakin puolella joka maassa.

Lisätiedot

PARLAMENTTIEN VÄLINEN KOKOUS EUROOPAN UNIONI VAKAUSSOPIMUSMAAT TEEMA I. Parlamenttien rooli Kaakkois-Euroopan vakaudessa

PARLAMENTTIEN VÄLINEN KOKOUS EUROOPAN UNIONI VAKAUSSOPIMUSMAAT TEEMA I. Parlamenttien rooli Kaakkois-Euroopan vakaudessa PARLAMENTTIEN VÄLINEN KOKOUS EUROOPAN UNIONI VAKAUSSOPIMUSMAAT TEEMA I Parlamenttien rooli Kaakkois-Euroopan vakaudessa Brysselissä 17 18. syyskuuta 2001 DT\441996.doc PE 302.062 PE 302.062 2/6 DT\441996.doc

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin liittymisestä puuvilla-alan kansainväliseen neuvoa-antavaan komiteaan (ICAC)

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin liittymisestä puuvilla-alan kansainväliseen neuvoa-antavaan komiteaan (ICAC) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2016 COM(2016) 712 final 2016/0349 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin liittymisestä puuvilla-alan kansainväliseen neuvoa-antavaan komiteaan (ICAC) FI FI 1.

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Työllisyys- ja sosiaalivaliokunta 2004 6. kesäkuuta 2001 PE 305.694/1-21 TARKISTUKSET 1-21 LAUSUNTOLUONNOS: Jean Lambert (PE 305.694) YHTEISÖN MAAHANMUUTTOPOLITIIKKA Päätöslauselmaesitys

Lisätiedot

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI LÄHTÖKOHDAT SAK:n tavoitteena on hyvinvointia rakentava työelämä SAK:n edustajakokous 2011: Työelämän ihmisoikeudet toteutuvat silloin, kun tärkeäksi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Rovaniemi 4.10.2011 Lainsäädännön uudistamisen tilanne Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO. I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet

OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO. I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet Pysyvät painopisteaiheet (sivut 6-8) korvataan seuraavasti: Painopisteaiheet Vuoden

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Momentille myönnetään 242 324 000 euroa. a saa käyttää: 1) EU:n ohjelmakauden

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran LAUSUNTO Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta vuosille 2011 2016

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran LAUSUNTO Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta vuosille 2011 2016 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran LAUSUNTO Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta vuosille 2011 2016 Tiivistelmä Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura haluaa esittää seuraavan lausunnon

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen. Hanna Onwen-Huma

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen. Hanna Onwen-Huma Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen Hanna Onwen-Huma 7.6.2011 Ihmiset = naiset ja miehet Julkinen päätöksenteko vaikuttaa ihmisten elämään ja arkeen Ihmiset ovat naisia ja miehiä, tyttöjä ja poikia

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 84 final 2016/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen, vuosia 2014

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

Nuorten osallisuutta ja kuulemista koskeva lainsäädäntö

Nuorten osallisuutta ja kuulemista koskeva lainsäädäntö Nuorten osallisuutta ja kuulemista koskeva lainsäädäntö Yleistä Sääntelyä kansainvälisellä tasolla YK:n lasten oikeuksien sopimus EU:n valkoinen kirja Sääntelyä yleislaeissa Perustuslaki, kuntalaki Erityislait

Lisätiedot

SUUNTA SUOMELLE SDP:N TALOUSPOLITIIKAN LINJA FINANSSIKRIISIN PITKÄ VARJO UUTTA TYÖTÄ VIENTIVETOISELLA KASVULLA

SUUNTA SUOMELLE SDP:N TALOUSPOLITIIKAN LINJA FINANSSIKRIISIN PITKÄ VARJO UUTTA TYÖTÄ VIENTIVETOISELLA KASVULLA SUUNTA SUOMELLE UUTTA TYÖTÄ VIENTIVETOISELLA KASVULLA SDP:N TALOUSPOLITIIKAN LINJA SDP:n talouspolitiikan kantava linja on kestävä, työllistävä kasvu. Kasvu on väline tavoiteltaessa eheää, oikeudenmukaista

Lisätiedot

Velkakriisi-illuusio. Jussi Ahokas. Oulun sosiaalifoorumissa 10.9. ja Rovaniemellä 15.9.2011

Velkakriisi-illuusio. Jussi Ahokas. Oulun sosiaalifoorumissa 10.9. ja Rovaniemellä 15.9.2011 Velkakriisi-illuusio Jussi Ahokas Oulun sosiaalifoorumissa 10.9. ja Rovaniemellä 15.9.2011 Velkakriisin syövereissä Julkisen sektorin velkaantuminen nopeutunut kaikissa länsimaissa Julkinen velkaantuminen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 31.3.2006 KOM(2006) 147 lopullinen 2006/0051 (ACC) 2006/0052 (ACC) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillisen tullialueen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Maailman kauppajärjestön palvelukauppaneuvostossa hyväksynnän

Lisätiedot

Komissio esittää yhtiöoikeutta ja omistajaohjausta koskevan toimintasuunnitelman

Komissio esittää yhtiöoikeutta ja omistajaohjausta koskevan toimintasuunnitelman IP/03/716 Bryssel 21. toukokuuta 2003 Komissio esittää yhtiöoikeutta ja omistajaohjausta koskevan toimintasuunnitelman Euroopan komission tuoreella toimintasuunnitelmalla yhtiöoikeuden uudistamisesta ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297 HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Viite Asia EU; Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten Seutuhallitus 26.10.2016 Strategian elementit STRATEGIA (hyväksytään valtuustoissa) Missio ja visio Strategian pääviestit ja tavoitteet

Lisätiedot

Vastuulliset hankinnat työllisyyttä ja kestävää kehitystä edistämässä -projekti. Projektipäällikkö Antti Honkarinta

Vastuulliset hankinnat työllisyyttä ja kestävää kehitystä edistämässä -projekti. Projektipäällikkö Antti Honkarinta Vastuulliset hankinnat työllisyyttä ja kestävää kehitystä edistämässä -projekti Projektipäällikkö Antti Honkarinta 31.10.2013 Projektin toteuttajaorganisaatio on Oulun kaupunki. Projekti sijoittuu konsernipalvelujen

Lisätiedot

Kunnallisen päätöksenteon luotettavuus

Kunnallisen päätöksenteon luotettavuus Kunnallisen päätöksenteon luotettavuus Olli Mäenpää, Helsingin yliopisto Kuntalaki uudistuu Kunnallisen päätöksenteon luotettavuus Kuntatalo 21.5.2013 Esityksen painopisteet 1. Julkishallinnon arvot ja

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Vanhusneuvosto mahdollisuutena Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Vanhusneuvosto mahdollisuutena Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Vanhusneuvosto mahdollisuutena Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara mahdollisuus > asenteista on aloitettava! - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunnallishallinto on kansainvälinen menestystarina. Kunnat järjestävät kansalaisten hyvinvointipalvelut

Lisätiedot

SAK:n tavoitteet sopimuskierrokselle

SAK:n tavoitteet sopimuskierrokselle SAK:n tavoitteet sopimuskierrokselle 2005-2006 2.11.2004 04.09.2004 SAK/SAM/NN SAK:n tavoitteet sopimuskierrokselle 2005-2006 Työelämän muutosturvallisuuden vahvistaminen Työn tilaajan vastuu ja ammattiliiton

Lisätiedot

Ohjaamo osana ESR-toimintaa

Ohjaamo osana ESR-toimintaa Ohjaamo osana ESR-toimintaa Kohti ohjaamoa 23.9.2014 Merja Rossi Ohjelmakausi 2014-2020 yksi ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Sekä Euroopan sosiaalirahaston ESR

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastot tähtäävä rakenteiden kehittämiseen EAKR = Euroopan aluekehitysrahasto Yritykset, yhteisöt,

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0026/9. Tarkistus. Mario Borghezio, Harald Vilimsky ENF-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0026/9. Tarkistus. Mario Borghezio, Harald Vilimsky ENF-ryhmän puolesta 8.2.2017 A8-0026/9 9 1 kohta 1. suhtautuu myönteisesti siihen, että neuvosto on ryhtynyt käsittelemään Bosnia ja Hertsegovinan EUjäsenyyshakemusta ja että sille on toimitettu asiasta kysely, ja odottaa

Lisätiedot

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 15.11.2012 2011/0254(NLE) LAUSUNTOLUONNOS työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS Keskustelutilaisuus kestävän kehityksen edistämisestä korkeakouluissa 4.11.2013 Ilkka Turunen Neuvotteleva virkamies Kestävä kehitys valtioneuvoston strategioissa

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

EU:n tuleva ohjelmakausi Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

EU:n tuleva ohjelmakausi Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto EU:n tuleva ohjelmakausi 2014-2020 Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Aluepolitiikka 2014-2020 Euroopan komission rahoituskehysehdotus 10/2011 336 miljardia euroa, 5,3% vähennys

Lisätiedot

Hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus historian valossa

Hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus historian valossa Hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus historian valossa Pauli Kettunen Helsingin yliopisto Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos Kestävä hyvinvointi -seminaari Helsingin yliopisto 10.4.2013 Halusimme

Lisätiedot

TYÖMARKKINAOSAPUOLET

TYÖMARKKINAOSAPUOLET TYÖMARKKINAOSAPUOLET SAK Jäsenliitot STTK Jäsenliitot AKAVA Jäsenliitot TT PT Kunta Valtio Kirkko VALTIO MIKÄ ON SAK? ETU- JA PAINOSTUSJÄRJESTÖ YHTEISKUNNALLINEN UUDISTUSLIIKE Tavoitteena kehittää palkansaajien

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta EUROPEAN PARLIAMENT 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 10.7.2012 2011/0344(COD) TARKISTUKSET 46-185 Mietintöluonnos Kinga Göncz (PE491.176v01-00) ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Esa Iivonen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi

Lisätiedot