uiopas- dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf uiopasdfghjklzxcvbnmqwerty- ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "uiopas- dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf uiopasdfghjklzxcvbnmqwerty- ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf"

Transkriptio

1 qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwerty- uiopasdfghjklzxcvbnmqwerty- Kinnulan kunnan työllistämisstrategia Hyväksytty kunnanvaltuustossa / 2013 uiopas- dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf

2 Sisällys 1. JOHDANTO TYÖLLISTÄMISEEN LIITTYVIÄ PIIRTEITÄ TYÖLLISYYDEN HAASTEET TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON UUDISTUKSET TYÖLLISYYDEN HOIDON PAINOPISTEET KINNULAN KUNNASSA

3 1. JOHDANTO Työmarkkinatukiuudistuksen rahoituspohjaan liittyvien ratkaisujen myötä Kinnulan kunnassa on toteutettu vuodesta 2006 alkaen laajamittaista työllistämistä. Perusturva on hallinnoinut kunnan omaa Tuumasta toimeen- projektia, joka on työllistänyt mm. yli 500 päivää työttömänä olleita, yli vuoden työttömänä olleita ja vamman tai sairauden vuoksi työttömiä. Työllistämistoimenpiteiden piirissä on ollut keskimäärin henkilöä, aktiivisimpana vuonna noin 100 henkilöä. Vuoden 2012 alusta projektin nimi muutettiin työllistämistoimiksi, koska todettiin sen olevan osa Kinnulan kunnan perusturvan toimintaa ja sosiaalista työllistämistä heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistämiseksi ja työkyvyn ylläpitämiseksi. Taulukko1 TYÖLLISTETYT henkilötyövuotta /vuosi Kinnulan kunnanhallitus edellytti perusturvan toimialalta kokouksessaan työllisyysstrategian laadintaa, sillä työllistämistoimenpiteet ovat herättäneet Kinnulassa runsasta keskustelua, eikä ole vallinnut selkeätä konsensusta siitä keitä työllistetään ja minkälaisiin työtehtäviin. Kunnanhallitus käsitteli asiaa uudelleen , ja valitsi toimikunnan valmistelemaan työllistämisstrategiaa. Toimikuntaan nimettiin Manu Toikkanen (pj), Sampo Laitala, Anitta Hakkarainen, Virpi Piispanen, Esko Pelkonen ja Markku Toikkanen. Toimikunnan sihteerinä toimi Sinikka Linnakallio ja asiantuntijajäsenenä Kirsi Alonen-Kinnunen. Toimikunta on kuullut myös muita asiantuntijoita. 2

4 Kunnanhallituksen tehtävänanto toimikunnalle oli seuraava: - valmistella kunnan työllistämisstrategia (rakenteet, toimintatavat, volyymi)vuosille ottaen huomioon mm. kunnanhallituksen toiveet tehokkaasta, ja vaikuttavasta seinättömästä työllistämisestä ja yhteistyöstä mm. kunnan eri hallintokuntien kanssa. ohjaus- henkilöiden määrä ja ammatillisuus. Nuorten osalta tulee huomioida mm. ohjauksellisuus, opinnollisuus ja yhteistyö oppilaitosten ja muiden tahojen kanssa jne. Myös työllistämisen sisäisten (mm. työvuoro listat ja työaikakirjanpito, työn laskutuskäytännöt, hankinnat jne.) ja ulkoisten (asiakastyö, tunnettuus, markkinointi, palveluvalikoima, volyymit jne.) prosessien käytänteisiin strategialla tulee olla vaikuttavuutta. Aikaa työryhmälle annettiin asti. Työryhmä on kokoontunut 7 kertaa. Keski-Suomen elokuun (2013) työllisyyskatsauksen mukaan työttömyysprosentti koko Keski-Suomessa on 14,2 %, kun se koko maassa on 10,7 %. Kinnulassa työttömyysaste on 15,6 %, joka on korkeampi kuin koko maassa tai maakunnassa. Lukuina prosenttiosuus tarkoittaa, että Kinnulassa on yhteensä 114 henkilöä työttömänä, joista 74 miehiä, 40 naisia. Yli 50-vuotiaita on 64 henkilöä ja sairauden tai vamman vuoksi työttömänä 37 henkilöä. Erityinen haaste työllistämisessä ovat yli 50-vuotiaat miehet. Työttömyys on pysytellyt suhteellisen korkeana Kinnulassa kunnan työllistämistoimista huolimatta. Tilanteeseen ovat tarkastelujaksolla vaikuttaneet laskusuhdanne sekä hidas ja hapuileva kasvu. Pohtia voi myös sitä, kuinka korkealla Kinnulan työttömyys olisi ollut ilman kunnan toimenpiteitä. Taulukko 2 Työttömät työnhakijat % työvoimasta Keski-Suomi Kinnula

5 2. TYÖLLISTÄMISEEN LIITTYVIÄ PIIRTEITÄ Kinnulan kunnan tilinpäätös vuodelta 2012 osoittaa talouden kiristyneen, mistä kertoo alijäämän syveneminen. Kunnan toimintakulut ovat kasvaneet nopeammin kuin tulot. Menojen kasvu selittyy pääosin henkilöstömenojen ja palvelujen oston kasvulla. Tilastokeskuksen mukaan Kinnulan kunnan väkiluku oli yhteensä 1764 henkilöä. Väkiluvun vähenemistä edelliseen vuoteen verrattuna on -2,9 %, Kinnulan suurin yksittäinen työnantaja on Kinnulan kunta, sillä kunnassa ei ole suuria yksityisiä työnantajia. Kinnulassa oli vuonna 2012 noin 200 toimivaa yritystä (ml.maatilat). Yksityisellä sektorilla työpaikkakasvu on painottunut viime vuosina yksityisiä sosiaalipalveluja tuottaviin yrityksiin. Kinnulan kunnan työttömien työnhakijoiden koulutustaso jakautuu seuraavasti ( ): Kansakoulu 22 hlöä 17 % Peruskoulu 13 hlöä 10 % Ammattikoulu 68 hlöä 53 % AMK/Yliopisto * * * ei tietoa/ alle viisi hlöä Lähimmät toisen asteen ammatilliset oppilaitokset sijaitsevat Keski-Suomen alueella Viitasaarella ja Äänekoskella, jossa toimivat Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskuksen koulutusyksiköt. Oppisopimuskoulutus on mahdollista toteuttaa yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Se soveltuu henkilöille, joiden työllistymistä vaikeuttaa kapea-alainen, puutteellinen tai vanhentunut ammattiosaaminen tai joilta ammatillinen osaaminen puuttuu kokonaan. 4

6 3. TYÖLLISYYDEN HAASTEET Yksityinen ja julkinen sektori tarvitsevat tulevaisuudessa uutta, koulutettua työvoimaa. Kunnassa työvoimatarve koskettaa sijaistarpeen osalta erityisesti sosiaali- ja terveystoimea, sekä ryhmäperhepäivähoidon yksikköä. Kinnulan kunnan työpaikkaomavaraisuus on vuosina ollut varsin korkea ,7 % ,5 % ,9 % ,4 % Vuonna 2010 yhteensä 20,6 % pendelöi naapurikunnissa töissä. Monet työllistävät itsensä myös tekemällä reissuhommia muualla. Kinnulaan tai lähikuntiin avautuvat työpaikat eivät välttämättä kosketa kaikkia työttömiä. Pitkäaikaistyöttömien ja yli 50-vuotiaiden työttömien lukumäärissä ei ole tapahtunut paranemista viimeisen vuoden aikana. Työttömyyden suhteellisen osuuden kasvu kertoo, etteivät avoimet työpaikat ole kohdanneet heitä. Pitkäaikaistyöttömien, vaikeasti työllistettävien nuorten ja yli 50-vuotiaiden osalta tarvitaan kunnan ja TE-toimiston toimenpiteitä työllisyyden hoitamiseksi. Kuntaan on ajalla syntynyt uusia yrityksiä seuraavasti kpl kpl kpl Vastaavasti ajalla toimintansa lopettaneita yrityksiä on seuraavasti: kpl kpl kpl Yritykset ovat pääsääntöisesti pieniä 1-2 henkeä työllistäviä perheyrityksiä. Witaksen toiminta-alueella Kinnulan, Kivijärven, Pihtiputaan ja Viitasaaren kunnissa kuluvan vuosikymmenen aikana kiinnostus yritystoimintaan on kasvanut. 5

7 Yritysneuvonnan asiointien määrä esimerkiksi vuonna 2012: KINNULA 2012 Alkavan yrityksen peruspalvelut 1 Investointitukihakemus 4 Kannattavuuslaskelmat 19 Kansainvälistymispalvelut 1 Kasvu- ja kehittämispalvelut 5 Kehittämistukihakemus 1 Koulutus 2 Liiketoimintasuunnitelma 8 Rahoitushakemus 10 Starttirahahakemus 7 Tuotekehitys ja suojaus 1 Vakauttamispalvelut 6 Yrityksen perustaminen 9 Yrityskaupan suunnittelu 2 Yhteensä 76 Elinkeinolautakunnalla on käytössä pieni kannustinraha työllistämiseen, 5000 / ensimmäiselle vuodelle edellyttäen, että työntekijä asuu Kinnulassa ja hänen kanssaan on tehty toistaiseksi voimassa oleva työsuhde. Lisäksi kunta tukee oppisopimuskoulutusta, sekä maksaa yhdistyksille työllistämiseen ns. kuntalisää. Kunnalla on käytössä myös elinkeinoelämän kehittämisrahasto, josta myönnetään lainoja uusille yrityksille, jotka eivät saa julkista rahoitusta muualta. Lainan vakuudeksi vaaditaan pankkitakaus. 6

8 4. TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON UUDISTUKSET Keski-Suomeen perustettiin alkaen yksi maakunnallinen Keski-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto, jonka pääpaikka on Jyväskylässä. Kinnulan ja Pihtiputaan sivutoimipisteet lopettivat toimintansa vuoden 2012 aikana. Viitasaarella on vielä toimipiste, joka toimii pelkästään ajanvarauksella. Suunnitelmissa on Viitasaaren yksikön lakkauttaminen lähitulevaisuudessa, minkä jälkeen maantieteellisesti lähin työ- ja elinkeinotoimisto on Äänekoskella. Sen lisäksi Keski-Suomessa on yksiköt Jämsässä ja Jyväskylässä. Asiointi työ- ja elinkeinotoimistoon onnistuu Kinnulan kunnantalon yhteispalvelupisteessä videoneuvotteluyhteyksien kautta. Paikkakuntalaiset käyttävät aktiivisesti videoneuvottelumahdollisuutta. 7

9 5. TYÖLLISYYDEN HOIDON PAINOPISTEET KINNULAN KUNNASSA Kinnulan kunnan ensisijainen tehtävä on luoda edellytyksiä yritystoiminnalle niin, että kunnan alueella työpaikat säilyvät ja syntyy uusia työpaikkoja. Mikäli normaalit työmarkkinat eivät vedä väkeä, tai työllistyminen on jostain muusta syystä vaikeaa, astuu kunnan organisaatio kuvaan mukaan ja tekee seuraavassa kuvattuja toimenpiteitä vuosittain valtuuston vahvistaman työllistämissuunnitelman ja - myöntämän määrärahan puitteissa. Kunnan työllistämisen toiminta-ajatus Niiden työttömien kohdalla, jotka eivät työllisty ns. markkinavetoisesti, toiminta-ajatuksena on työkyvyn ylläpitäminen ja parantaminen, ammattiosaamisen lisääminen, yhteiskunnallisen osallisuuden mahdollistaminen ja hyvinvoinnin lisääminen. 8

10 Keino: Yhteistyö Viitaseudun Kumppanuus ry:n kanssa. Yhteistyötä tehdään myös alueen muiden toimijoiden kanssa tarpeen mukaan, mm. yksittäisten nuorten kohdalla Perhon ns. täsmätyöpajan kanssa, ohjaamalla nuoret työelämään tai opintoihin. Vastuuhallintokunta: Kunnanhallitus, jonka alaisena kunnansihteeri vastaa työllistämistoimista. Keskushallinto vastaa hallinnollisesta ja rahoituksellisesta yhteistyöstä Viitaseudun Kumppanuus ry:n kanssa. Hallintokunnat vastaavat kukin osaltaan suorasta työllistämisestä hallintokuntiin Rakenteet Palkkatukityöllistäminen järjestetään yhteistyössä Viitaseudun Kumppanuus ry:n kanssa. Työntekijät työllistetään Viitaseudun Kumppanuus ry:n osoittamiin työkohteisiin: Kumppanuuden työntekijät etsivät Kinnulasta työkohteita kunnan hallintokunnista, yrityksistä, yhdistyksistä, kotitalouksilta ja muilta työnantajilta yhteistyössä Kinnulan kunnan kanssa. Viitaseudun Kumppanuus ry:n projektityöntekijä tekee alkuhaastattelun, laatii suunnitelman työsuhteen/valmennuksen ajaksi, valmistelee työsopimuksen, vastaa palkkatukien hakemisesta ja palkanmaksusta, työaikakirjanpidon organisoinnista, raportoinnista. Viitaseudun kumppanuuden henkilöstön keskeinen ja tärkein tehtävä Kinnulan kunnan kannalta on organisoida työkohteet. Kinnulan kunnan ja Viitaseudun Kumppanuus ry:n väliset vastuut ja velvoitteet täsmennetään erillisellä sopimuksella. Viitaseudun Kumppanuus ry:n kanssa tehtävän yhteistyön lisäksi kunnassa on myös omaa työllistämistoimintaa; kunnan hallintokunnat voivat niin halutessaan varata tarvittavan määrärahan suoraan työllistämiseen. 5.2 Toimintatavat Valtuuston hyväksyttäväksi tuodaan vuosittain seuraavan vuoden työllistämissuunnitelma talousarvion yhteydessä, jossa määritellään toiminnan vuosittaiset tavoitteet ja tarvittava määräraha. Vuoden 2014 osalta työllistämissuunnitelma tuodaan käynnistämisvaiheesta johtuen valtuuston hyväksyttäväksi vuoden 2014 keväällä. Kaiken toiminnan perusta on avoin yhteistyö eri tahojen kanssa, jotta jokaiselle saadaan räätälöityä niukoilla resursseilla paras mahdollinen työllistymisen polku. (kts. taulukko 3) 9

11 5.3 Volyymi Valtuuston vuosittain myöntämän määrärahan ja työllistämissuunnitelman puitteissa: Velvoitetyöllistettävät, vastuu: kunta/ perusturva (Laki julkisista työvoimapalveluista (2002/1295, 7 luku ) Työllistämismäärärahasta katetaan lakiin perustuva velvoitetyöllistäminen. Työ- ja elinkeinotoimisto ei voi etukäteen antaa velvoitetyöllistettävistä kuin arvioita, koska toimistokin saa heistä tiedon vasta, kun työllistämisvelvoitteet astuvat voimaan. Velvoitetyöllistettävien määrä on vuosien aikana ollut 2-3 henkilöä/vuosi. Siinä tapauksessa, että velvoitetyöllistettävien lukumäärä olisikin suunnitelmavuoden aikana olennaisesti eri kuin on arvioitu, on varauduttava tarkistamaan vuosittaista työllistämissuunnitelmaa. Viitaseudun kumppanuuden vastuualueet 1.) Yli 500 pv työttömänä olleet 2.) Pitkäaikaistyöttömät (yli 12 kk työttömänä olleet) 3.) Kuntouttava työtoiminta 4.) Työkokeilu Viitaseudun kumppanuus työllistää em. kriteerit täyttäviä henkilöitä, mikäli heille saadaan korkein korotettu palkkatuki. Kunta sitoutuu tekemään Viitaseudun Kumppanuuden kanssa sopimuksen työllisyydenhoidosta. Sopimuksella sovitaan myös kannustinrahan maksamisesta työttömien työllistämiseen, jota täsmennetään myöhemmin erillisellä sopimuksella. Kinnulan kunnan eri hallintokunnat tekevät yhteistyötä Viitaseudun Kumppanuuden kanssa työpaikkojen järjestämiseksi, sekä tarvittaessa hallintokunnat osoittavat tiloja koulutustilaisuuksien toteuttamiseksi. Viitaseudun Kumppanuus ry järjestää ohjattua työtoimintaa, koulutusta, virkistystoimintaa, ryhmätoimintaa ja yksilövalmennusta pitkäaikaistyöttömille (yli 500 pv työttömänä olleille). Työtoiminnan tulee edistää työllistetyn ammatillista osaamista ja parantaa taloudellista tilannetta sekä ehkäistä syrjäytymistä. Työvalmennuksen aikana työntekijöille etsitään työpaikkaa yhdistyksistä, kotitalouksista ja yrityksistä. Otetaan käyttöön siirtosopimukset mahdollisuuksien mukaan. Nuoret alle 30 v. Nuorten alle 30-vuotiaiden nuorisotakuun piiriin kuuluvien henkilöiden kanssa tehdään moniammatillista yhteistyötä sosiaalitoimen ja työ- ja elinkeinotoimiston, sekä ja muiden yhteistyötahojen kesken siten, että nuorelle räätälöidään hänen tarpeisiinsa soveltuva työllistymispolku. Opintojen ja työpajojen osalta tehdään yhteistyötä naapurikuntien sekä eri oppilaitosten kanssa. Tavoite on ohjata nuori omalle työllistymispolulle. 10

12 Taulukko 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ/ VIITASEUDUN KUMPPANUUS TE-TOIMISTO KELA SOSI- AALI-JA TER- VEYS- TOIMI MENTO- RIT HAL- LINTO- KUNNAT VIITASEUDUN KUMPPANUUS RY * yhteistyö sosiaalitoimen ja te-toimistojen kanssa työllistettävien löytämiseksi *alkuhaastattelut ja henkilökohtaisen suunnitelmat; terveys, toimintakyky, arjenhallinta, aktivointi, osaaminen, valmiudet, motivointi, valmennus, osaamisen tunnistus, koulutus * työ, työolosuhteet, johtaminen *sopia jatkotoimenpiteet yhteistyötahojen kanssa * työnantajavastuut omalta osalta * toiminnan tavoitteena työelämäosallisuuden ja työkyvyn parantaminen OPPILAI- TOKSET Muiden kuntien työpajat HOIVA-YRI- TYKSET YRITYKSET, 11 MAATILAT, YH- DISTYKSET JA KOTITALOUDET

13 6. SEURANTA Strategiaa päivitetään , mikäli lainsäädäntö ratkaisevasti muuttuu. Pienemmät muutokset tulee huomioiduksi vuosittaisessa työllistämissuunnitelmassa. Seurantavastuu kunnan työllistämisstrategian toteutumisesta ja kehittämisestä kuuluu kunnanhallitukselle. 12

14 13

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha.

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 81 18.12.2014 Työllisyysohjelma vuodelle 2015 2847/01.00.00/2014 HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Tulosalue

Lisätiedot

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus Kansallinen raportti Suomi Wyattville Road, Loughlinstown, Dublin 18, Ireland. - Tel: (+353 1) 204 31 00 - Fax: 282 42 09 / 282 64 56 email:

Lisätiedot

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Dnro TEM066:00/2011 TEM/1740/00.04.01/2011 12.3.2013 Jakelussa mainituille Asia: NUORISOTAKUUN TOTEUTUS Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Arvoisa vastaanottaja, Me allekirjoittaneet

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA - SELVITYS LAHDEN JA HEINOLAN SEUDUN TYÖLLISYYSPALVELUISTA Harri Hietala Jukka Lindberg Kaija Ray Vates-säätiö 2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO...

Lisätiedot

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä SUOMI Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop sekä Ammatillinen erityisopetus kansallisen raportin yhteenveto European Agency for Development in Special Needs

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KOTOUTTAMIS- OHJELMA 2014 2017

MÄNTSÄLÄN KOTOUTTAMIS- OHJELMA 2014 2017 MÄNTSÄLÄN KOTOUTTAMIS- OHJELMA 2014 2017 KUNNANHALLITUS 3.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 10.3.2014 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Maahanmuuttajat seutukunnassa ja Mäntsälässä... 3 3. Kotouttamistyön käsitteitä...

Lisätiedot

Aikuissosiaalityöhön kiinteästi liittyvien aktivointi

Aikuissosiaalityöhön kiinteästi liittyvien aktivointi Aikuissosiaalityöhön kiinteästi liittyvien aktivointi ti- ja työllistämi mis- palvelujen kustannuks tannuksia ja vaikutuks tuksia ANNE-MARI ULFVES, RAIJA LÄÄPERI, ANTTI RAUTIAINEN & KATI NÄRHI Julkaisija

Lisätiedot

Sosiaalibarometri. Sosiaalibarometri 2014. Ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista sekä palvelujärjestelmän muutoksesta

Sosiaalibarometri. Sosiaalibarometri 2014. Ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista sekä palvelujärjestelmän muutoksesta Sosiaalibarometri 2014 Sosiaalibarometri 2014 Sosiaalibarometri Miltä näyttää väestön hyvinvointi? Tulisiko työttömyysturvan vastikkeellisuutta lisätä ja etuuksia siirtää lisää Kelan vastuulle? Miten TE-palvelujen

Lisätiedot

3. Tuoterenkaan pääomittamisen toteuttaminen.

3. Tuoterenkaan pääomittamisen toteuttaminen. 1 (27) Arvoisa kuntajohto Kiitos nopeasta reagoinnistanne Tuoterenkaan omistajakannanotot ja -kirjeeseemme ja asian käsittelystä kuntajohdon kokouksessa 11.12.2013. Päätöksenne mukaisesti kuntien päätökset

Lisätiedot

Missä lymyävät hyvät käytännöt?

Missä lymyävät hyvät käytännöt? Missä lymyävät hyvät käytännöt? Rakennetyöttömyys ja hyvät käytännöt rakennerahastoissa Sosiaalikehitys Oy Robert Arnkil, Timo Spangar, Jarmo Nieminen, Sari Pitkänen LTT-Tutkimus Oy Jari Karjalainen Työelämän

Lisätiedot

KANGASALA-KUHMOINEN-PÄLKÄNE KUNTARAKENNESELVITYS. Selvityksen väliraportti

KANGASALA-KUHMOINEN-PÄLKÄNE KUNTARAKENNESELVITYS. Selvityksen väliraportti KANGASALA-KUHMOINEN-PÄLKÄNE KUNTARAKENNESELVITYS Selvityksen väliraportti 1.2.2015 Sisällys 1. Johdanto... 3 1.1. Selvityksen tausta... 3 1.2. Työn organisointi ja aikataulu... 3 2. Selvityksen tavoite...

Lisätiedot

Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti

Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 15/2014 MATTI TUUSA SARI PITKÄNEN RIIKKA SHEMEIKKA JOHANNA

Lisätiedot

KUUSANKOSKEN KAUPUNGIN VAMMAISHUOLLON STRATEGIA 2006-2011

KUUSANKOSKEN KAUPUNGIN VAMMAISHUOLLON STRATEGIA 2006-2011 KUUSANKOSKEN KAUPUNGIN VAMMAISHUOLLON STRATEGIA 2006-2011 SISÄLLYS 2 1. JOHDANTO 3 2. VAMMAISPOLITIIKAN SUUNTAVIIVOJA 3 3. KUUSANKOSKEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLITIIKKA 6 4. KUUSANKOSKEN KAUPUNGIN PALVELUTARJONTA

Lisätiedot

Juho Kervinen, HTM. Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys, KAJO-keskus. 19.5.2014, Joensuu

Juho Kervinen, HTM. Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys, KAJO-keskus. 19.5.2014, Joensuu Raportti Pohjois-Karjalan työllisyyspoliittisten hankkeiden yhteistyöstä, esille nousseista teemoista sekä hankkeiden toimintaan vaikuttaneista lakimuutoksista ajalta 1998 2014 Juho Kervinen, HTM Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET

TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Kirje Työ- ja elinkeinotoimistot 10.12.2013 TEM/2551/00.03.05.02/2013 TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET TE-palvelujen asiakkuuslinjaukset korvaavat työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan

Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan talousarviovalmistelua on tehty useiden toimintaympäristöön liittyvien

Lisätiedot

Selvitys koskien pakolaisten vastaanottamista Paraisille

Selvitys koskien pakolaisten vastaanottamista Paraisille Selvitys koskien pakolaisten vastaanottamista Paraisille 9.5.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 1.1. Pakolaisten valinta 4 2. Tiedottaminen 4 3. Asuminen 5 4. Terveydenhuolto 5 5. Sosiaalihuolto 6 5.1.

Lisätiedot

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työllisyyspalveluissa - Petra-projektin kartoitus

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työllisyyspalveluissa - Petra-projektin kartoitus Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työllisyyspalveluissa - Petra-projektin kartoitus Petra - Nuoret työhön ja kouluun ESR -projekti Hanna Kettunen Tasa-arvokoordinaattori Sisällys Sisällys...2 1. Johdanto...3

Lisätiedot

Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8)

Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8) Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8) 2 (8) Lyhennelmä raportista Maahanmuuton kustannukset ja maahanmuuttaja-asioiden koordinaatio

Lisätiedot

Ähtärin kaupunki Elinkeino-ohjelman 2010 perustelut ja liitteet

Ähtärin kaupunki Elinkeino-ohjelman 2010 perustelut ja liitteet Ähtärin kaupunki Elinkeino-ohjelman 2010 perustelut ja liitteet 1 Johdanto Suomalainen yhteiskunta ja kuntasektori ovat kasvavien haasteiden edessä. Taloudellinen taantuma, sitä seuraava työttömyys, väestön

Lisätiedot

2. VANHUSTEN ASUMISPALVELUT JA TUKI TYÖRYHMÄN RAPORTTI...

2. VANHUSTEN ASUMISPALVELUT JA TUKI TYÖRYHMÄN RAPORTTI... Lappeenrannann kaupunki Säätiöiden ja yhdistysten selvitys yhteistyöstä 2011 Kaupunginhallituksen päätös 7.2.2011 77 1 (40) Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustatiedot... 3 1.1. Työryhmät... 3 1.2. Yhteisöjen

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2013

HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2013 166 HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 213 Tarkastuslautakunta 2.5.214 Sisällysluettelo KESKEISIMMÄT HAVAINNOT... 2 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 6 EDELLISTEN VUOSIEN ARVIOINTIKERTOMUKSIEN KESKEISTEN ASIOIDEN

Lisätiedot

Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016

Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016 Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016 Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013 2016 1 Sisällys Lukijalle 3 Monikulttuurinen Jyväskylä 5 Maahanmuuttajat nuoria aikuisia 7 Maahanmuuttajat työelämässä

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013 1 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013 TALOUSARVION SITOVUUS Valtuusto hyväksyy kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvion. Sen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös

Lisätiedot

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kv 15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 1 Sisällysluettelo 1 YLEISPERUSTELUT...5 1.2 Y1einen taloudellinen tilanne...5 1.2 Yleisperustelut Lappajärven kunnan osalta...9

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 700311 Projektikoodi

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA KH 07.05.2008, liite nro 2 KH 03.06.2008, liite nro 2 KV 11.06.2008, liite nro 6 SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009 2012 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. JOHDANTO 3 2. AIEMMAT

Lisätiedot

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET VUOSIKERTOMUS 2013 Jupiter-säätiö pähkinänkuoressa JUPITERIN VALMENNUSPALVELUT valmentavat työhön ja koulutukseen - työtä tai harjoittelua joko Jupiterin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla tai

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN KAINUUSSA

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN KAINUUSSA Kaira-hanke - Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen/s10179 PROJEKTISUUNNITELMA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN KAINUUSSA 1. TAUSTAA Kainuun TE-keskuksen työllisyyskatsauksen mukaan

Lisätiedot

Kauhajoki: Vuosittainen raportti vuosilta 2013 2014 ja suunnitelma vuodelle 2015

Kauhajoki: Vuosittainen raportti vuosilta 2013 2014 ja suunnitelma vuodelle 2015 Kauhajoki: Vuosittainen raportti vuosilta 2013 2014 ja suunnitelma vuodelle 2015 PÄÄTTYNEEN JA KULUVAN VUODEN ARVIOINTI JA RAPORTOINTI 1. Hyvinvointitiedon ja tehtyjen toimenpiteiden arviointi, yhteenveto

Lisätiedot