Työttömyyden kokemusasiantuntija

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työttömyyden kokemusasiantuntija"

Transkriptio

1 Työttömyyden kokemusasiantuntija Raportti matalan kynnyksen kokeilusta Nastolassa Sanna Keskikylä & Tanja Mäkelä 2014

2 Sisällys 1 Johdanto Työttömyyden kokemusasiantuntija työttömien äänitorvi ja vertaistuellinen ohjaaja Pilotin taustalla asiakkaiden ääni kuuluviin Kehittäjäasiakkaasta kokemusasiantuntijaksi Matalan kynnyksen palvelua työttömille Työttömien äänen esiin nostamista ja yhteistä toimintaa Yhteistyö aikuissosiaalityön kanssa oli vahvaa Yhteenveto... 8

3 3 1 Johdanto Työttömyyden kokemusasiantuntija pilotti toimi Nastolassa reilun vuoden verran ( ). Pilotti suunniteltiin peruspalvelukeskus Aavan aikuissosiaalityön, kehittäjäasiakkaan, Tienhaara-projektin ja SOS-hankkeen yhteistyönä. Tavoitteena oli mahdollistaa kokemusasiantuntijan palkkaaminen osallisuuden vahvistamiseen liittyvien työmuotojen kehittämiseen. Näissä keskusteluissa syntyi ajatus työttömyyden kokemusasiantuntijasta, joka antaisi vertaistuellista ohjausta työttömyyteen liittyvissä asioissa. Työttömyyden kokemusasiantuntijana aloitti aikuissosiaalityön kehittäjäasiakasryhmään osallistunut asiakas. Työttömyyden kokemusasiantuntija pilotti toteutettiin yhteistyössä Nastolan Työttömät ry:n kanssa. Työttömyyden kokemusasiantuntija antoi vertaistuellista ohjausta ja neuvontaa työttömyyteen liittyvissä asioissa. Työttömyyden kokemusasiantuntija toimi linkkinä asiakkaiden ja viranomaisten välillä. Hän ohjasi lomakkeiden täyttämisessä ja oli tarvittaessa yhteydessä viranomaisiin yhdessä asiakkaan kanssa. Suuri osa kokemusasiantuntijan hoitamista asioista liittyi Kelaan, TE-toimistoon ja työmarkkinatukeen. Työttömyyden kokemusasiantuntija teki tiivistä yhteistyötä aikuissosiaalityön, työpajan ja SOS-hankkeen kanssa, joiden edustajista muodostettiin pilotin alussa ohjausryhmä. Hän kuuluu myös Aavan aikuissosiaalityön kehittämistiimiin. Työttömyyden kokemusasiantuntija otti aktiivisesti asioita esille ja herätti mielenkiintoa myös paikallisessa lehdistössä. Kokeilu vahvisti, että vertaistuelliselle matalan kynnyksen palvelulle on tarvetta Nastolassa. Osa palveluista on siirtynyt Lahteen (TE-toimisto, Kela), joka luo osaltaan haasteita työttömien arkeen. Työttömyyden kokemusasiantuntija oli helposti lähestyttävissä Nastolan Työttömät ry:n toimistolla, joskus häneltä tultiin kysymään neuvoa kauppajonoissa tai kylän raitilla. Yhteiskunnan palvelujärjestelmä on monitahoinen, jonka vuoksi oikeaa asiointitahoa on toisinaan hankalaa löytää. Kaikkien voimavarat eivät riitä yksin suunnistamiseen byrokratian viidakossa.

4 4 2 Työttömyyden kokemusasiantuntija työttömien äänitorvi ja vertaistuellinen ohjaaja 2.1 Pilotin taustalla asiakkaiden ääni kuuluviin Peruspalvelukeskus Aavassa on kehitetty syksystä 2011 alkaen aikuissosiaalityötä SOS hankkeessa ja marraskuusta 2013 alkaen SOS II hankkeessa. SOS hanke on KASTE ohjelman mukainen aikuissosiaalityön kehittämishanke, joka toimii Väli-Suomen alueella. SOS hankkeessa keskeisenä teemana on asiakkaiden osallisuuden kehittäminen ja vahvistaminen aikuissosiaalityössä. Kehittämistyössä on ollut tavoitteena saada asiakkaiden ääni kuuluviin ja mallintaa aikuissosiaalityöhön sellaisia työmuotoja, jotka tukevat asiakkaiden osallisuutta. SOS hankkeen ensimmäisessä vaiheessa Päijät-Hämeen SOS (Päijät-SOS) toteutti Nastolassa ja Lahdessa kehittäjäasiakasryhmät asiakkaiden äänen esiin nostamiseksi. Ryhmissä arvioitiin aikuissosiaalityön palvelua sekä nostettiin esiin aikuissosiaalityön ongelmakohtia ja etsittiin ratkaisuja niihin. Toimintaa pyrittiin jatkamaan ja kehittäjäasiakkaat olivat mukana muun muassa suunnittelemassa Aavan aikuissosiaalityön esitettä. Peruspalvelukeskus Aavan alueella Nastolassa ryhdyttiin kehittäjäasiakasryhmien jälkeen miettimään, miten yhden aktiivisen kehittäjäasiakkaan saisi palkattua mukaan kehittämään työmuotoja, jotka tukevat osallisuutta. Yhteisissä keskusteluissa aikuissosiaalityön, Tienhaara projektin ja osahankkeen edustajien kanssa syntyi ajatus työttömyyden kokemusasiantuntijan työnkuvasta. Kehittäjäasiakkaan palkkaamisessa päätettiin tehdä yhteistyötä Nastolan Työttömät ry:n kanssa, jonka toivottiin mahdollistavan matalan kynnyksen toimipaikan kokemusasiantuntijalle. 2.2 Kehittäjäasiakkaasta kokemusasiantuntijaksi Nastolan kehittäjäasiakas aloitti kokemusasiantuntijana Nastolan Työttömät ry:llä työkokeilun kautta Nimikkeeksi valittiin kokemusasiantuntija, koska se kuvaa sitä, että henkilö toimii tehtävässä oman työttömyyteen ja palveluihin liittyvän elämänkokemuksensa kautta. Työkokeilun ja elokuussa 2013 alkaneen palkkatukityön aikana oli tarkoitus kehittää kokemusasiantuntijan tehtäväkuvaa ja työttömien toimintaa yhteistyössä työttömien sekä asiantuntijoiden kanssa. Tavoitteena oli työttömien äänen esiin nostaminen ja kokemustiedon sekä palveluihin liittyvien kehittämistarpeiden välittäminen eri toimijoille, osallisuutta edistävien keinojen etsiminen ja kokeileminen sekä vertaistukitoiminnan kehittäminen. Kokemusasiantuntijan työn tueksi pilotille koottiin ohjausryhmä, johon kuuluivat sosiaalipalvelujen päällikkö tai johtava sosiaalityöntekijä, Nastolan työttömien yhdistyksen edustajat sekä Päijät-SOS tiimin työntekijät. Kokemusasiantuntija piti

5 5 päiväkirjaa omista työtehtävistään ja kokemuksistaan. Osahankkeen työntekijät tekivät yhteistyötä kokemusasiantuntijan kanssa ja auttoivat tarpeen mukaan asioiden valmistelussa. 2.3 Matalan kynnyksen palvelua työttömille Kokemusasiantuntija auttoi työttömiä pääasiassa TE-toimiston, sosiaalitoimen ja Kelan asioissa. Hän ohjasi asumistukiasioissa, työmarkkinatuen hakemisessa, työnhaun uusinnassa ja toimeentulotukipäätösten selvittelyssä. Kokemusasiantuntija lainasi puhelintaan ja tietokonettaan asioiden hoitamiseen, ohjasi palveluihin sekä lähti tarvittaessa mukaan asioita selvittämään. Kokemusasiantuntija alkoi pitää joulukuusta 2013 lähtien tarkempaa tilastointia yhteydenotoista, asioista ja ohjauksen sisällöistä. Kokemusasiantuntija on ohjannut noin 50:tä nastolalaista työtöntä ajalla Kokemusasiantuntija katsoo, että Nastolan Työttömät ry on paras mahdollinen paikka toimia kyseisessä tehtävässä. Kokemusasiantuntijan kokemuksen mukaan työttömät ottivat hänet hyvin vastaan ja olalle taputuksia tuli jopa kaupan kassajonossa. Kokemusasiantuntijana aloittanut kehittäjäasiakas koki vertaisohjaajana toimimisen haasteelliseksi ja mielenkiintoiseksi. Kokemusasiantuntijan tekemän tilastoinnin perusteella eniten yhteydenottoja ja käyntejä oli Kelaan sekä työmarkkinatukeen liittyvissä asioissa. Kokemusasiantuntijan asiakkaat tarvitsivat opastusta esimerkiksi työmarkkinatuen hakemiseen, katkoksiin ja epäselvyyksiin liittyen. Kelan muissa asioissa kaivattiin myös opastusta tukien hakemiseen ja tarkastukseen liittyen. Asiakkailla oli mahdollisuus käyttää kokemusasiantuntijan työkonetta sekä puhelinta asioiden hoitamiseen. Lisäksi ihmiset saivat tulostaa toimistolla hakemukseen tarvittavia liitteitä. Kokemusasiantuntijan toimenkuvassa korostuivat luonnollisesti työttömyyteen liittyvät asiat. Tukea tarvittiin työttömäksi ilmoittautumiseen ja asioinnin epäselvyyksiin liittyen. Lähin TE-toimisto on Lahdessa, mikä vaikeuttaa nastolalaisten työttömien asiointia. Sosiaalitoimeen liittyvissä asioissa yleisempiä olivat toimeentulotuki-asiat ja asiointiin liittyvät ongelmat. Kokemusasiantuntija otti asiakkaan luvalla tarvittaessa yhteyttä eri tahoihin ja auttoi asioiden selvittelyssä. Kokemusasiantuntija teki yhteistyötä eri tahojen kanssa. Hän selvitteli Nastolan kunnalta muun muassa mahdollisia tiloja työttömien käyttöön. Hän oli tiiviissä yhteistyössä Nastolan Tienhaaratyöpajan kanssa ja vieraili Iitin sekä Nastolan miesryhmissä (Aavan aikuissosiaalityö). Kokemusasiantuntijasta tehtiin muutamaan otteeseen lehtijutut Etelä-Suomen Sanomiin sekä Nastola-lehteen kesän ja syksyn 2013 aikana. Lisäksi hänen yleisönosaston kirjoituksia työttömyyteen liittyen julkaistiin Helsingin Sanomissa ja Karenssi-sanomissa.

6 6 Työttömyyden kokemusasiantuntijan tehtäviin liittyviä tahoja Muut (tyött.kassa, työsuojelupiiri, isännöinti) Terveydenhuolto Te-toimisto Sosiaalitoimi Kela

7 7 2.4 Työttömien äänen esiin nostamista ja yhteistä toimintaa Kokemusasiantuntijan työskentely Nastolan työttömien yhdistyksessä antoi yhdistykselle mahdollisuuden lisätä palvelujaan työttömille, lisäksi yhdistys sai positiivista julkisuutta muun muassa lehtikirjoitusten kautta. Kokemusasiantuntijasta kirjoitettiin muutamia juttuja paikallislehtiin. Hän toi esiin työttömien ääntä myös yleisönosastokirjoituksella ja vierailemalla muun muassa ammattiyhdistysten kokouksissa. Kokemusasiantuntijan suunnittelemana ja vetämänä toteutettiin syksyllä 2013 ensimmäinen työttömien keskustelukahvila (TyKe). Tähän kaikille työttömille avoimeen tilaisuuteen osallistui yhdeksän keskustelijaa. Keskustelua käytiin siitä, millaista on nastolalaisen työttömän arki ja virastoissa asioiminen. TyKe pidettiin kevään 2014 ajan kerran kuukaudessa nimellä Työttömien keskiviikko. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä yli 40 työtöntä. Kokoontumisissa vierailivat Nastolan kunnanjohtaja, liikunta- ja nuorisotoimenpäällikkö, sivistyslautakunnan puheenjohtaja, diakonissa, Tienhaaran työtoiminnan ohjaajat ja aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijä. Toiminnan tavoitteena oli yhteinen tekeminen, kuten esimerkiksi bingon pelaaminen, tärkeistä asioista tiedottaminen ja työttömien äänen esiin nostaminen. 2.5 Yhteistyö aikuissosiaalityön kanssa oli vahvaa Kokemusasiantuntija osallistui aikuissosiaalityön kehittämistyöhön ja hän oli mukana tiimissä, jossa kehittämistä suunnitellaan. Kokemusasiantuntija oli mukana aikuissosiaalityön miesten ryhmän toteutuksessa. Hän osallistui joihinkin ryhmäkokoontumisiin ja veti ryhmän viimeisen tapaamisen arviointikeskusteluna. Miesten ryhmässä kokemusasiantuntija piti muun muassa pyynnöstä puheen Miten elämästä selviää hengissä. Kokemusasiantuntija jalkautui helmikuusta 2014 alkaen Tienhaara työpajaan joka toinen viikko. Jatkossa kokemusasiantuntija tulee kertomaan oman työnsä kautta nousseista huomioista ja huolista Nastolan aikuissosiaalityön tiimikokouksessa.

8 8 3 Yhteenveto Työttömyyden kokemusasiantuntija pilotti oli käynnissä reilun vuoden verran. Pilotin jälkeen voidaan todeta, että matalan kynnyksen neuvonnalle ja ohjaukselle on tarvetta hyvinvointiyhteiskunnan palveluviidakossa. Palvelut katoavat pienemmiltä paikkakunnalta ja monet asiat tulee hoitaa nykyään verkossa. Kaikilla ei ole kuitenkaan mahdollisuuksia kulkea palveluiden perässä, saati hoitaa asioitaan verkossa. Vertaistuen kautta annettava ohjaus voi olla helpommin lähestyttävää, kuin virastoihin soittaminen tai ajan varaaminen. Tavoitteena oli jatkaa työttömyyden kokemusasiantuntijan toimea palkkatukityön jälkeen. Asiakkailta tuli hyvää palautetta ja tarve tällaiselle toiminnalle oli ilmeinen. Toimelle ei kuitenkaan valitettavasti saatu rahoitusta, jonka vuoksi pilotti jouduttiin päättämään kesäkuun lopussa Työttömyyden kokemusasiantuntijana toiminut pohtii Tyke-kokoontumisten jatkamista vapaaehtoismielessä.

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET Yleinen maailmantaloudellinen tilanne on muuttunut radikaalisti hankkeen toteutuksen aikana. Taloudellisen taantuman

Lisätiedot

Oikeilla neuvoilla oikeaan paikkaan. Suosituksia ja hyviä käytäntöjä maahanmuuttajien neuvonnan kehittämiseen

Oikeilla neuvoilla oikeaan paikkaan. Suosituksia ja hyviä käytäntöjä maahanmuuttajien neuvonnan kehittämiseen Oikeilla neuvoilla oikeaan paikkaan Suosituksia ja hyviä käytäntöjä maahanmuuttajien neuvonnan kehittämiseen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 5/2014 hannu-pekka huttunen kirsi

Lisätiedot

MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007

MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007 MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007 Loppuraportti Matalan kynnyksen neuvontapisteen toimintamalli Yhteistoiminnan malli Leena Ruskomaa Sisällys Esipuhe. 3 Johdanto...

Lisätiedot

VIEHKA 2006 2008 Loppuraportti

VIEHKA 2006 2008 Loppuraportti JOENSUUNSEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY VIEHKA 2006 2008 Loppuraportti Omaishoitajien jaksamisen tukeminen palveluohjauksen, vertaistuen, sijaistoimintayhteistyön ja verkostoitumisen avulla Katja Koistinen

Lisätiedot

Osallistavia menetelmiä ja tukea dementiatyön arkeen

Osallistavia menetelmiä ja tukea dementiatyön arkeen Osallistavia menetelmiä ja tukea dementiatyön arkeen Kuva Kirsi Siirola Riihimäen seudun dementiatyön kehittämisyksikköhankkeen (RIDKE) LOPPURAPORTTI 2007 2008 SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO... 1 1 HANKKEEN

Lisätiedot

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Äiti ei pysy kärryillä -projekti 2010 2014 Näkökulmia, tietoa ja hyviä käytäntöjä Kevät 2015

Lisätiedot

1 JOHDANTO 2 2 KESKEISET KÄSITTEET 3 3 MITÄ TUTKITTIIN 4

1 JOHDANTO 2 2 KESKEISET KÄSITTEET 3 3 MITÄ TUTKITTIIN 4 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 2 2 KESKEISET KÄSITTEET 3 3 MITÄ TUTKITTIIN 4 4 TAUSTAA PROJEKTILLE 5 4.1 Hyvinkään Setlementtiyhdistys ry 5 4.2 Setlementtitoiminnan historiaa 6 4.3 Jane Addams : Nobelisti ja sosiaalityön

Lisätiedot

Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi. JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011

Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi. JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011 15.4.2011 Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011 Nina Suominen, uraohjaaja Kehityksentie 6 21800 KYRÖ Puh. +358 40 702 7975 ura.senu@loimaa.fi SISÄLLYS

Lisätiedot

Kustaa Ylitalo, Pauliina Hildén, Eija Mannisenmäki. Otetta elämään Työttömyydestä työllistymiseen

Kustaa Ylitalo, Pauliina Hildén, Eija Mannisenmäki. Otetta elämään Työttömyydestä työllistymiseen Kustaa Ylitalo, Pauliina Hildén, Eija Mannisenmäki Otetta elämään Työttömyydestä työllistymiseen Raportti työllisyyspoliittisista hankkeista Hämeen ELY-keskuksen alueella 2011-2013 7 1 Kustaa Ylitalo,

Lisätiedot

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET VUOSIKERTOMUS 2013 Jupiter-säätiö pähkinänkuoressa JUPITERIN VALMENNUSPALVELUT valmentavat työhön ja koulutukseen - työtä tai harjoittelua joko Jupiterin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla tai

Lisätiedot

Räätäli-projekti 2005 2008

Räätäli-projekti 2005 2008 Räätäli-projekti 2005 2008 Arvioinnit Mari Tuomainen Kirsi Purhonen Tyynelän Kehittämiskeskus SISÄLLYS Johdanto...3 Kuntoutuja vai työnhakija? Päihdeasiakkaan tukeminen työllistämisen kontekstissa. Pro

Lisätiedot

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT Loppuraportti Vatukka-projekti Hämeenlinnan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry www.hmlseudunkehitysvammaistentuki.net 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA A 2. VATUKKA-PROJEKTIN

Lisätiedot

Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012. Tiuku Pennola

Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012. Tiuku Pennola Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012 Tiuku Pennola Sisällysluettelo 1. Ensi- ja turvakotien liitto...3 2. Katsaus vuoteen 2012... 4 3. Edunvalvonta ja vaikuttaminen...7 Enska-lehti...10 Julkaisut...10

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA - SELVITYS LAHDEN JA HEINOLAN SEUDUN TYÖLLISYYSPALVELUISTA Harri Hietala Jukka Lindberg Kaija Ray Vates-säätiö 2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO...

Lisätiedot

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2010:3 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00 www.cp-liitto.fi,

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN LASTENSUOJELUN JÄLKIHUOLLON KEHITTÄMISHANKE 2006 2008 LOPPURAPORTTI

ETELÄ-KARJALAN LASTENSUOJELUN JÄLKIHUOLLON KEHITTÄMISHANKE 2006 2008 LOPPURAPORTTI Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja B.4:2008 ETELÄ-KARJALAN LASTENSUOJELUN JÄLKIHUOLLON KEHITTÄMISHANKE 2006 2008 LOPPURAPORTTI Sanna Romppanen 2008 Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

Jyvällä-projekti 2006 2009. Arja Heikura Projektinpäällikkö

Jyvällä-projekti 2006 2009. Arja Heikura Projektinpäällikkö Jyvällä-projekti 2006 2009 Arja Heikura Projektinpäällikkö JYVÄLLÄ 2006 2009 tiivistelmä Jyvällä on Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama projekti. Se käynnistyi toukokuussa 2006 ja kokonaisuudessaan se

Lisätiedot

Loppuraportti. Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014. Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Loppuraportti. Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014. Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Loppuraportti Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014 Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisällysluettelo Johdanto 3 Äiti ei pysy kärryillä -projektin taustatietoa 5 Projektin tavoiteltavat

Lisätiedot

S A L L Y. PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille ARVOMME UVAITSEVAISUUS VOIMUUS UOTTAMUS UOVUUS HTEISTYÖ

S A L L Y. PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille ARVOMME UVAITSEVAISUUS VOIMUUS UOTTAMUS UOVUUS HTEISTYÖ Vuosikertomus 2013 PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille S A L L Y ARVOMME UVAITSEVAISUUS VOIMUUS UOTTAMUS UOVUUS HTEISTYÖ Pienperheyhdistys ry on Helsingin ensikodissa asuneiden au-äitien

Lisätiedot

Lastenneuvolan perhetyö. Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Sodankylässä 2.8. - 31.10 2010

Lastenneuvolan perhetyö. Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Sodankylässä 2.8. - 31.10 2010 Lastenneuvolan perhetyö Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Sodankylässä 2.8. - 31.10 2010 Anita Tervo 31.10.2010 2 Sisältö 1. Johdanto...3 2. Lastenneuvolan perhetyö...5 3. Lastenneuvolan perhetyön

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010 www.aivovammaliitto.fi T AIV OVA M M ALIITTO RY F R H J Ä R N S K A D E F Ö B U R E D N Sisällysluettelo Sivu 1. Yleistä 3 2. Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminta 4 2.1.

Lisätiedot

Moninainen ohjaus. Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla.

Moninainen ohjaus. Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla. Moninainen ohjaus Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla Pauliina Lampinen VATES KIRJAT MONINAINEN OHJAUS MONINAINEN OHJAUS Ohjaajien näkemyksiä

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA SOSIAALITYÖN KEHITTÄMISESSÄ

AJANKOHTAISTA SOSIAALITYÖN KEHITTÄMISESSÄ AJANKOHTAISTA SOSIAALITYÖN KEHITTÄMISESSÄ kehittämissuunnittelija Anne Saarijärvi Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA 26.3.2015 1 Uusi pääsääntöisesti 1.4.2015 voimaan tuleva

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Kehittämistyön seuraamukset, kestävyys ja leviäminen Maija Träskelin Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi. Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö

Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi. Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö TIIVISTELMÄ Etsivän nuorisotyö on laajentunut Suomessa viimeisten kolmen vuoden aikana Opetus- ja

Lisätiedot

KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009

KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009 KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009 LOPPURAPORTTI Marjo Hattunen & Satu Tanttu SISÄLLYS 2 1 Johdanto 3 2 Hankkeen tausta 4 3 Hanketyön eteneminen 4 4 Hankkeen

Lisätiedot

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 Onneksi on Julkaisija: Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare

Lisätiedot

TUETUN KOTONA KUNTOUTUMISEN MALLI IKÄIHMISILLE UUDENMAAN ALUEHANKKEEN LOPPURAPORTTI 1.3.2008-28.2.2010

TUETUN KOTONA KUNTOUTUMISEN MALLI IKÄIHMISILLE UUDENMAAN ALUEHANKKEEN LOPPURAPORTTI 1.3.2008-28.2.2010 TUETUN KOTONA KUNTOUTUMISEN MALLI IKÄIHMISILLE UUDENMAAN ALUEHANKKEEN LOPPURAPORTTI 1.3.2008-28.2.2010 Tämä aluehanke on osa rintamaveteraanien ja sotainvalidien avo- ja kotikuntoutuksen kehittämishanketta

Lisätiedot

SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN SELVITYSTYÖ

SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN SELVITYSTYÖ TAMPEREEN KAUPUNKI Työllisyydenhoidon palveluyksikkö SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN SELVITYSTYÖ Loppuraportti 10.9.2013 Mikko Kesä, Innolink Research Oy Riitta Kinnunen, Sosiaalikehitys Mika Ala-kauhaluoma,

Lisätiedot