V U O S I K E R T O M U S 2 011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "V U O S I K E R T O M U S 2 011"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2011

2 KATSE TULEVAISUUTEEN Mitä asiakkaat haluavat vuonna 2015? Millaisia taajuusmuuttajia valmistetaan vuonna 2018? Mikä yhtiö on maailman johtava taajuusmuuttaja- ja invertterivalmistaja vuonna 2020? Miltä maailma näyttää vuonna 2025? Vacon on menestynyt hyvin ja pystynyt kasvamaan markkinoita nopeammin ja on samalla säilyttänyt hyvän kannattavuuden. Taajuusmuuttajamarkkinat kasvavat keskimääräistä teollisuustuotantoa nopeammin. Tähän on syynä se, että taajuusmuuttajat ja invertterit edustavat puhdasta teknologiaa. Niiden avulla voidaan säästää merkittäviä määriä energiaa ja tuottaa energiaa uusiutuvista energianlähteistä, kuten auringosta ja tuulesta. Vuonna 2011 Vaconin taajuusmuuttajat auttoivat säästämään energiaa n. 44 TWh. Tämä vastaa n. 8 ydinreaktorin tuotantokapasiteettia. Samalla Vaconin taajuusmuuttajat auttoivat vähentämään merkittävästi maailmanlaajuisia hiilidioksidipäästöjä. Vuonna 2011 Vaconin tuotteilla tuotettiin energiaa n. 18 TWh. Vastaavan energiamäärän tuottaminen hiilivoimalla aiheuttaisi n. 16 miljoonaa tonnia hiilidioksidia. Aikaisempi menestys ei ole kuitenkaan tae tulevasta. Sen takia Vacon varmistaa, että se kasvaa kannattavasti lyhyellä tähtäimellä ja että se menestyy pitkälle tulevaisuuteen. Tässä vaconilaisia ohjaavat yhtiön arvot ja strategia, jotka eivät muutu vuodesta, vuosineljänneksestä, suhdanteista tai tilanteista toiseen. Process Developer, R&D Excellence Jutta Tuominen kehittää työssään toimintamalleja ympäristöasioiden hoitoon.

3 SISÄLLYSLUETTELO VACON OYJ VUOSIKERTOMUS 2011 YLEISOSA YRITYSESITTELY Vacon lyhyesti... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Toimintaympäristö... 8 Strategia LIIKETOIMINTAKATSAUS Tuotteet Tutkimus ja tuotekehitys Tuotanto ja logistiikka Myynti ja markkinointi Asiakassovelluksia HALLINTO JA JOHTAMINEN Selvitys Vacon Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Hallitus Johtoryhmä YRITYSVASTUU Johdanto Taloudellinen vastuu Ekologinen vastuu Sosiaalinen vastuu Yritysvastuun raportointi (GRI) TILINPÄÄTÖS Hallituksen toimintakertomus KONSERNITILINPÄÄTÖS Taloudelliset tunnusluvut Tunnuslukujen laskentakaavat Konsernin tuloslaskelma (IFRS) Konsernitase (IFRS) Konsernin rahavirtalaskelma (IFRS) Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista Konsernitilinpäätöksen liitetiedot EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS Emoyhtiön tuloslaskelma (FAS) Emoyhtiön tase (FAS) Emoyhtiön rahoituslaskelma (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitus Tilintarkastuskertomus SIJOITTAJATIETOA Osakkeet ja osakkeenomistajat Pörssitiedotteet vuodelta Tietoa sijoittajille

4 VACON LYHYESTI PUHDASTA TEKNOLOGIAA ASENTEELLA Vaconin toimintaa ohjaa intohimo kehittää, valmistaa ja myydä maailman parhaita taajuusmuuttajia ja inverttereitä ja tarjota asiakkailleen koko tuotteen elinkaaren kattavia palveluita. Taajuusmuuttajamme mahdollistavat optimaalisen prosessinohjauksen ja sähkömoottorikäyttöjen energiataloudellisuuden. Vaconin invertterit ovat avainasemassa, kun energiaa tuotetaan uusiutuvista energianlähteistä. Vaconin tuotekehitys- ja tuotantoyksiköt ovat Suomessa, Yhdysvalloissa, Kiinassa ja Italiassa. Myynti- ja huoltotoimistoja on 27 maassa. Vuonna 2011 Vaconin liikevaihto oli 380,9 milj. euroa, ja yhtiön palveluksessa oli maailmanlaajuisesti keskimäärin henkilöä. Vacon Oyj:n osakkeet (VAC1V) noteerataan Helsingin pörssin (NASDAQ OMX Helsinki) päälistalla. Taajuusmuuttaja on laite, jota käytetään sähkömoottorin kierrosnopeuden säätöön kaikilla teollisuuden aloilla ja yhdyskuntatekniikassa. Lisäksi samaan teknologiaan perustuvat invertterit ovat avaintuote uusiutuvan energian tuotannossa. Taajuusmuuttajateknologian avulla voidaan saavuttaa merkittäviä energiansäästöjä ja tuottaa puhdasta energiaa uusiutuvista energianlähteistä, kuten auringosta ja tuulesta. Vacon perustettiin vuonna 1993 Vaasassa. Yrityksen perustivat 13 rohkeaa yrittäjää, jotka jakoivat saman intohimon kehittää ja valmistaa maailman parhaita taajuusmuuttajia. Vuosi 2011 oli yhtiön 18. toimintavuosi. Asiakkaat ja toimialat Vaconin tuotantoyksiköt sijaitsevat Suomessa, Yhdysvalloissa, Kiinassa, Italiassa ja Intiassa. Tuotekehitysyksiköitä on Suomen lisäksi Italiassa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa. Vaconilla on myyntiyhtiöitä 27 maassa, ja se myy tuotteitaan monien myyntikanavien kautta. Vaconin myyntikanavia ovat kone- ja laitevalmistajat, järjestelmätoimittajat, brand label -asiakkaat, jakelijat ja suoramyynti loppukäyttäjille. Vacon toimittaa taajuusmuuttajia lähes kaikille teollisuudenaloille ja yhdyskuntatekniikan tarpeisiin. Tyypillisiä asiakastoimialoja ovat mm. koneenrakennus, vedenpuhdistus, rakennustekniikka, laiva- ja meriteollisuus, uusiutuvan energian tuotanto ja kaivosteollisuus. Taajuusmuuttajia hyödynnetään esim. pumpuissa, puhaltimissa, hisseissä, liukuportaissa, kuljettimissa ja kompressoreissa sekä tuuli- ja aurinkovoimaloissa. Vaconin suurimpia asiakkaita ovat mm. Eaton, Honeywell, KONE, Konecranes, Rockwell Automation, Schindler ja The Switch. Vacon on maailman seitsemänneksi suurin taajuusmuuttajien valmistaja ja suurin yksinomaan taajuusmuuttajiin keskittyvä yhtiö. Vacon arvioi osuutensa maailmanlaajuisista taajuusmuuttajamarkkinoista olevan noin 5 %. VUOSI 2011 LYHYESTI Vacon Oyj:n yhtiökokous Vacon avaa uuden tehtaan Kiinassa Vacon ja Bristol Compressors solmivat toimitussopimuksen Vacon 8000 Solar -aurinkoinvertterille on myönnetty kattavat verkkohyväksynnät 4

5 VACON OYJ VUOSIKERTOMUS 2011 YLEISOSA Taloudelliset tavoitteet ja omistajat Vaconin tavoitteena on saavuttaa 500 miljoonan euron liikevaihto, 14 %:n liikevoitto ja yli 30 %:n oman pääoman tuotto vuonna Vacon Oyj:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä (NASDAQ OMX Helsinki). Vaconilla oli vuoden 2011 lopussa omistajaa, joista 47,0 % oli Suomessa toimivia instituutioita tai yksityissijoittajia ja 53,0 % hallintarekisteröityjä ja ulkomaisia omistajia. Vaconin osakkeen päätöskurssi vuonna 2011 oli 30,90 euroa, jonka mukainen yhtiön markkina-arvo oli 471,5 miljoonaa euroa (593,4 milj. euroa vuonna 2010). Liikevaihto, MEUR Liikevoitto, MEUR Tilauskanta, MEUR Henkilöstön määrä kauden lopussa Omavaraisuusaste, % Vacon on muuttanut uuteen tehtaaseen Italiassa Vacon toimittaa taajuusmuuttajia AXTechin vinsseihin Norjassa Vacon tuo markkinoille uuden taajuusmuuttajaperheen kone- ja laitevalmistajille Vacon toimittaa taajuusmuuttajia intialaiseen alumiinitehtaaseen 5

6 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS ME USKOMME KASVUUN Vuosi 2011 oli monella tapaa kuin edellisvuoden peilikuva. Vuoden ensimmäiset kuusi kuukautta sujuivat erinomaisesti, sillä vuoden 2010 toisella vuosipuoliskolla käynnistynyt kasvu jatkui ja jopa voimistui. Elokuun alussa esittelimme historiamme parhaan puolivuotistuloksen. Ensimmäiset tummat pilvet ilmestyivät kuitenkin taivaalle jo kesäkuun alussa, kun Kiinassa säädettyjen uusien tuulivoimaa koskevien määräysten johdosta Kiinan tuulivoimainvestoinnit vähenivät tilapäisesti. Uskomme, että Kiina jatkaa voimakkaita investointejaan tuulivoimaan ja laajemminkin uusiutuvan energian tuotantoon. On kuitenkin vaikeaa arvioida, milloin investoinnit käynnistyvät taas toden teolla. Myönteistä on silti se, että Vaconin asiakkaat, jotka myyvät tuulivoimaratkaisuja Kiinaan, pystyvät täyttämään uudet viranomaismääräykset. Tämä takaa Vaconin asiakkaille hyvät kilpailuasetelmat Kiinan tuulivoimainvestointien elpyessä. Pitkään näytti siltä, että sähkömoottorien ohjaukseen suunnattujen tuotteidemme vahva kysyntä kantaa meidät vuoden loppuun ja paikkaa osaltaan tuulivoimatuotteiden kysynnän heikkenemistä. Vuoden viimeisellä neljänneksellä jouduimme kuitenkin valitettavasti toteamaan, että Euroopan rahoituskriisi alkoi vaikuttaa investointihalukkuuteen euroalueella ja tilausten kasvu tyrehtyi. Joulukuussa ryhdyimme suunnittelemaan säästötoimenpiteitä, joilla voimme turvata yhtiömme kannattavuuden ja sitä kautta iskukyvyn tulevaisuudessa. Vuonna 2011 tilauksemme nousivat 365,3 miljoonaan euroon (358,2 milj. euroa v. 2010). Liikevaihto kasvoi 380,9 miljoonaan euroon (338,0 milj. euroa v. 2010). Liikevaihdon kasvua hidasti uusiutuvan energian tuotantoon suunnattujen tuotteiden heikko kysyntä toisella vuosipuoliskolla ja sähkömoottorien ohjaukseen suunnattujen tuotteiden kysynnän kasvun taittuminen Euroopassa vuoden viimeisellä neljänneksellä. Liikevaihdostamme noin 13 % tuli uusiutuvan energian tuotantoon liittyvistä sovelluksista (18 % vuonna 2010). Kannattavuutemme ei kehittynyt tavoitteidemme mukaisesti, ja syyt siihen ovat selvät. Liikevoittomme oli 24,7 miljoonaa euroa ja 6,5 % liikevaihdosta (28,6 milj. euroa ja 8,5 % vuonna 2010). Kannattavuuden heikkenemiseen vaikuttivat myyntivolyymien lasku vuoden toisella puoliskolla ja 10 miljoonan euron varaus, joka liittyi Kiinassa käynnissä olleeseen oikeuskäsittelyyn ja erään aurinkoenergia-asiakkaan maksamattomaan myyntisaatavaan. Vuoden 2011 lopulla kohtaamistamme haasteista huolimatta haluaisin kuitenkin korostaa, että pystyimme vuonna 2011 kasvamaan 12,7 % ja olemme jälleen hieman 6

7 VACON OYJ VUOSIKERTOMUS 2011 YLEISOSA lähempänä 500 miljoonan euron liikevaihtotavoitettamme vuonna Tästä syystä haluan kiittää jokaista vaconilaista, jotka ovat omalla ammattitaidollaan, intohimoisella asenteellaan ja kovalla työllään taanneet sen, että kasvoimme jälleen kerran markkinoita nopeammin. Haluan myös kiittää kaikkia myynti-, tuotanto- ja tuotekehityskumppaneitamme vankasta tuesta, kun olemme matkalla kohti yhä menestyksekkäämpää tulevaisuutta. Juuri nyt on vaikea arvioida, miten markkinat kehittyvät vuonna Totesin viime vuoden vuosikertomuksessa, että uskon globaalin talouden suhdanteiden muuttuvan tulevaisuudessa yhä nopeammin. Vuosi 2011 vahvisti näkemystäni. Suhdanteet ovat kuitenkin vain suhdanteita, joihin meidän on varauduttava ja sopeuduttava operatiivisesti. Mielestäni on tärkeää, että yrityksen liiketoiminta perustuu perustelluille arvioille siitä, millaisilla tuotteilla on kysyntää pitkällä aikavälillä ja miten asiakkaiden käyttäytyminen ja tarpeet muuttuvat esimerkiksi kymmenen vuoden ajanjaksolla. Tälle pohjalle on sitten hyvä rakentaa yhtiön strategia. Me Vaconissa uskomme, että taajuusmuuttajat ja uusiutuvan energian tuotantoon suunnatut invertterit ovat tuotteita, joiden merkitys kasvaa maailmanlaajuisesti me uskomme, että niiden kysyntä kasvaa ja tämän arvion vahvistavat kaikki keskeiset alan kehitystä arvioivat tutkimukset. Taajuusmuuttaja on avaintuote energiatehokkuuden parantamiseksi niin teollisuudessa kuin yhdyskuntatekniikassa. Invertteri on puolestaan avaintuote uusiutuvia energianlähteitä hyödyntävässä energiantuotannossa. Kun tiedämme, että maailma kärsii energiapulasta ja ilmaston lämpenemisestä, on perusteltua luottaa siihen, että tuotteillamme on kysyntää pitkälle tulevaisuuteen. Yhtenä keskeisenä haasteenamme on taajuusmuuttajateknologian tekeminen entistä tunnetummaksi erityisesti voimakkaasti kehittyvissä maissa. Emme onneksi ole yksin näillä markkinoilla, sillä kilpailu on luonnollisesti asiakkaiden etu ja kannustaa meitä suunnittelemaan yhä parempia tuotteita ja tarjoamaan yhä parempia palveluja asiakkaillemme se suorastaan vaatii meitä tekemään parhaamme. Kilpailu edellyttää myös viisasta strategiaa. Olemme keskittyneet yksinomaan taajuusmuuttajiin ja uusiutuvan energian tuotannossa käytettäviin inverttereihin. Keskittyminen tarjoaa meille mahdollisuuksia toimia markkinoilla hieman eri lailla kuin kilpailijamme. Tätä asemaa olemme onnistuneet hyödyntämään aiemmin ja aiomme hyödyntää myös tulevaisuudessa. Strategiamme nojaa edelleen keskittymisen lisäksi kolmeen muuhun päävahvuuteemme, jotka ovat tuotejohtajuus, maailmanlaajuinen läsnäolo ja monikanavainen myyntiverkosto. Olemme vuonna 2011 toteuttaneet strategiaamme tuomalla uusia ja entistä kilpailukykyisempiä tuotteita markkinoille. Vuonna 2012 tuotevalikoimamme kasvaa edelleen, kun esittelemme asiakkaillemme ennennäkemättömiä tuoteuutuuksia. Tulemme erityisesti panostamaan huoltopalveluihimme, ja samalla kehitämme organisaatiotamme yhä kansainvälisemmäksi. Haluamme olla yhä lähempänä asiakkaitamme kaikkialla maailmassa ja erityisesti voimakkaasti kasvavilla markkinoilla. Vuonna 2012 jatkamme edelleen merkittäviä panostuksia uusiutuvaan energiaan ja erityisesti aurinkoenergiavoimaloihin suunnattujen tuotteiden myyntiin. Vuonna 2011 Vaconin taajuusmuuttajien avulla säästettiin energiaa erilaisissa teollisuuden ja yhdyskuntatekniikan kohteissa omien laskelmiemme mukaan n. 44 TWh (35 TWh vuonna 2010). Samalla Vaconin inverttereillä tuotettiin n. 18 TWh energiaa auringosta ja tuulesta (15 TWh vuonna 2010). Visioni on pysynyt samana: jonain päivänä Vaconin tuotteilla säästetään yksi prosentti maailman sähköstä ja tuotetaan viisi prosenttia sähköä uusiutuvista energianlähteistä. Meillä on kaikki edellytykset saavuttaa nämä tavoitteet: vahva strategia ja ennen kaikkea intohimoisesti työhönsä suhtautuva ja osaava joukko vaconilaisia. Haluan vielä kiittää kaikkia menneestä vuodesta ja toivoa menestystä vuodeksi 2012! Vesa Laisi Toimitusjohtaja, Vacon Oyj 7

8 TOIMINTAYMPÄRISTÖ MARKKINOIDEN KASVU JATKUU Maailmanlaajuiset taajuusmuuttajamarkkinat kehittyivät myönteisesti vuoden 2011 ensimmäisellä puoliskolla. Tilaukset kasvoivat kaikilla maantieteellisillä alueilla ja teollisuudenaloilla. Toisella vuosipuoliskolla markkinoiden kehitys kuitenkin laantui. Vaconin arvion mukaan tähän vaikutti kaksi seikkaa. Kiinassa säädettyjen uusien tuulivoimaa koskevien määräysten johdosta Kiinan tuulivoimainvestoinnit vähenivät tilapäisesti. Kiina on maailman merkittävin tuulivoiman rakentaja ja siksi tällä on suuri merkitys koko maailmanlaajuiselle markkinalle. Toisaalta Euroopan rahoituskriisin pitkittyminen ja siitä aiheutunut epävarmuus vähensivät eurooppalaisten yritysten investointihalukkuutta, mikä vaikutti taajuusmuuttajien kysyntään vuoden viimeisellä neljänneksellä nimenomaan Euroopassa. Vuoden 2012 markkinakehitystä on vaikea arvioida, sillä makrotalouden kehitykseen liittyy juuri nyt merkittäviä epävarmuustekijöitä. Tärkeää on kuitenkin se, että pitkänajan kasvuodotukset ovat säilyneet ennallaan. Vaconin arvion mukaan maailmanlaajuiset taajuusmuuttajamarkkinat kasvoivat vuonna 2011 noin 6 8 %. Markkinoiden kokonaisarvo oli Vaconin arvion mukaan noin 9 10 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Vuonna 2011 Vaconin liikevaihto kasvoi 12,7 %, joten yhtiö pystyi jälleen kerran kasvattamaan markkinaosuuttaan. Sen arvioidaan olevan noin 5 %. Vacon sijoittuu liikevaihdoltaan maailman seitsemän suurimman taajuusmuuttajavalmistajan joukkoon. Yhtiön keskeiset kilpailijat ovat kansainvälisiä monialayhtiöitä, joille taajuusmuuttaja on vain yksi osa niiden tuote- ja palveluvalikoimaa. Vacon on maailman suurin yksinomaan taajuusmuuttajiin keskittyvä yhtiö. Keskittyminen ja sen mukanaan tuoma ketteryys ja kyky reagoida asiakkaiden tarpeisiin ovat Vaconille selkeä kilpailuetu. Maantieteellisesti katsoen liikevaihdoltaan suurin taajuusmuuttajamarkkina on Aasian ja Tyynenmeren alue, jonka osuus on reilut 40 %. Vastaavasti Euroopan osuus on noin 25 % ja Pohjois-Amerikan osuus reilut 20 % (Frost & Sullivan). Vuonna 2011 tilausmäärät kasvoivat vahvimmin Aasian ja Tyynenmeren alueella. Yleisesti ottaen voidaan arvioida, että taajuusmuuttajamarkkinat kasvavat noin kaksinkertaisesti bruttokansantuotteeseen verrattuna. Teollisuudessa ja yhdyskuntatekniikassa tehdyt investoinnit energiatehokkuuden kehittämiseen jatkoivat kasvuaan vuonna Vuoteen 2014 mennessä maailmanlaajuisten taajuusmuuttajamarkkinoiden arvioidaan kasvavan liikevaihdoltaan 11,8 miljardiin Yhdysvaltain dollariin (Frost & Sullivan). Taajuusmuuttajamarkkinoita voidaan tarkastella myös teollisuusaloittain. Tuotteita käytetään kaikkialla teollisuudessa, yhdyskuntatekniikassa ja energiantuotannossa. Suurimmat taajuusmuuttajia hyödyntävät teollisuudenalat ovat koneenrakennus, sellu-, paperi- ja pakkausteollisuus, elintarviketeollisuus, rakennustekniikka, materiaalinkäsittely, energiantuotanto, vedenkäsittely, auto- ja kuljetusala sekä öljyn- ja kaasuntuotanto. Markkinoiden kehitys Vacon odottaa taajuusmuuttajamarkkinoiden kasvavan vahvasti keskipitkällä aikavälillä. Kasvun vetureina ovat yhä kasvava huoli energian riittävyydestä ja ympäristön tilasta. Energian entistä tehokkaampi hyödyntäminen on edellytys globaalille kasvulle ja hyvinvoinnin kehitykselle. Myös julkiset päätöksentekijät pyrkivät yhä voimakkaammin ohjaamaan teollisuutta energiatehokkaampien toimin- 8

9 VACON OYJ VUOSIKERTOMUS 2011 YLEISOSA tatapojen käyttöön. Tästä hyvinä esimerkkeinä ovat eri valtioiden 2020-tavoitteet, joilla ne pyrkivät omalta osaltaan saavuttamaan Kööpenhaminan ilmastokokouksessa (COP 2009) sovitut tavoitteet. Kasvihuonepäästöjen vähentämisessä keskeisellä sijalla ovat energiatehokkuuden kehittäminen ja uusiutuvan energian tuotanto. Euroopan unioni on säätänyt asteittain voimaan tulevan direktiivin (2005/32/EC), jossa sähkömoottoreille on määritetty energiatehokkuusvaatimukset. Lainsäädäntö omalta osaltaan kasvattaa taajuusmuuttajien käyttöä Euroopan unionin alueella lähivuosina. Maantieteellisesti katsottuna suurimman kasvun ennakoidaan sijoittuvan ns. BRIC-maihin (Brasilia, Venäjä, Intia ja Kiina) ja näistä maista erityisesti Kiinaan ja Intiaan. Euroopassa vahvin kasvualue ainakin lyhyellä aikavälillä näyttäisi olevan Saksa. Euroalueen valtioiden taloudelliset haasteet aiheuttavat epävarmuutta markkinoiden kehitykselle. Pohjois-Amerikassa kasvun odotetaan jatkuvan vakaana ennen kaikkea energiatehokkuuden kehittämisen ja uusiutuvan energian tuotannon kasvun ansiosta. Taajuusmuuttajamarkkinoiden kasvun painopiste siirtyy voimakkaasti kasvaville alueille, ja samalla tuotannon painopiste siirtyy Aasiaan. Taajuusmuuttajavalmistajat haluavat olla läsnä kasvumarkkinoilla, hyödyntää alhaisempien tuotantokulujen mukanaan tuomat kilpailuedut ja tarjota hyvää palvelua lähellä asiakasta. Teknologian näkökulmasta taajuusmuuttajien odotetaan tulevaisuudessa olevan entistä edullisempia, luotettavampia, helpompia soveltaa, suorituskykyisempiä ja energiatehokkaampia. Uudet edullisemmat materiaalit valtaavat alaa ja tuotteiden ohjelmistopohjainen räätälöitävyys kasvaa. Taajuusmuuttajalle ei ole olemassa eikä näköpiirissä ole kilpailevaa tai korvaavaa teknistä ratkaisua. Näin ollen Vacon katsoo, että markkinat tulevat kasvamaan myös jatkossa. Vaconin ainutlaatuinen asema itsenäisenä ja keskittyneenä taajuusmuuttajavalmistajana antaa yhtiölle erinomaiset edellytykset kasvaa jatkossa markkinoita nopeammin. 9

10 STRATEGIA STRATEGIA TAVOITTEET, VALINNAT JA OSAAMINEN Vaconin tavoitteena on saavuttaa 500 miljoonan euron liikevaihto, 14 %:n liikevoitto ja yli 30 %:n oman pääoman tuotto vuonna Vacon on pystynyt kasvamaan viimeisten vuosien aikana keskimäärin noin kaksi kertaa markkinoita nopeammin ja säilyttämään samalla hyvän kannattavuuden. Pitkänajan kasvu- ja kannattavuustavoitteiden saavuttaminen myös vuoden 2014 jälkeen vaatii yhtiön strategian jatkuvaa tarkastelua ja kehittämistä. Lähivuosina yhtiö varmistaa, että se saavuttaa vuodeksi 2014 asettamansa strategiset tavoitteet ja rakentaa vahvan ja kannattavan kasvun edellytyksiä vuoden 2014 jälkeen. Yhtiö kiinnittää erityistä huomiota kannattavuutensa parantamiseen. Keskeiset keinot kannattavuuden parantamiseksi ovat komponenttien ja osavalmisteiden hankinnan siirtäminen halvemman kustannustason maihin, uuden tuotesukupolven tarjoama kustannushyöty, myyntivolyymien kasvattaminen ja kulujen hallinta. Kasvun turvaaminen pitkälle tulevaisuuteen edellyttää mm. uusien kasvumahdollisuuksien tunnistamista ja niiden viisasta ja oikea-aikaista hyödyntämistä. Hyvä esimerkki tulevaisuuden kasvumahdollisuudesta on uusiutuva energia ja erityisesti aurinkoenergia, johon yhtiö on panostanut vuosina 2010 ja Vuoden 2011 aikana Vacon on myös kehittänyt merkittävästi huolto- ja ylläpitopalveluja, jotka se esittelee asiakkailleen vuoden 2012 aikana. Vacon tekee myös suuritehoisiin ja -jännitteisiin taajuusmuuttajiin liittyvää tutkimusta. Vaconin liiketoimintastrategian ydin on säilynyt muuttumattomana, ja se nojaa neljään strategiseen valintaan, jotka ovat tuotejohtajuus, 100 %:n keskittyminen taajuusmuuttajiin, monikanavainen myyntiverkosto ja maailmanlaajuinen läsnäolo. Tuotejohtajuus Vaconille tuotejohtajuus tarkoittaa laajaa ja kilpailukykyistä tuotevalikoimaa sekä henkilöstön erinomaista tuote- ja sovellusosaamista. Vuonna 2011 Vacon otti huomattavia askelia strategiansa edistämiseksi. Ensinnäkin yhtiö toi markkinoille aurinkoenergian tuotantoon suunnatun Vacon 8000 Solar tuotteen, jolle on myönnetty laajat verkkoviranomaisten hyväksynnät. Lisäksi Vacon toi vuonna 2011 markkinoille useita sähkömoottorien ohjaukseen tarkoitettuja uusia taajuusmuuttajia. Keskittyminen taajuusmuuttajiin Vacon on maailman suurin yksinomaan taajuusmuuttajia suunnitteleva ja valmistava yhtiö. Keskittyminen on Vaconille selkeä kilpailuetu, sillä sen ansiosta Vaconin asiakkaat saavat aina alan asiantuntevinta palvelua, onpa kyse myynnistä, asiakaspalvelusta tai huolto- ja ylläpitopalveluista. Monikanavamyynti Monikanavamyynti on Vaconin myynti- ja markkinointistrategian ydin. Yhtiö myy tuotteitaan kone- ja laitevalmistajille, järjestelmätoimittajille, brand label -asiakkaille, jakelijoille ja loppuasiakkaille. Useiden eri jakelukanavien hyödyntäminen kullakin maantieteellisellä alueella tai teollisuudenalalla on aito kilpailuetu, josta Vacon hyötyy myynti ei nojaa ainoastaan yhteen kanavaan. Maailmanlaajuinen läsnäolo Vaconilla on tuotantoyksiköt viidessä maassa, tutkimusja tuotekehitysyksiköt neljässä maassa ja myyntiyhtiöt yhteensä 27 maassa. Laaja läsnäolo eri mantereilla antaa mahdollisuuden sijoittaa tuotantoa lähelle asiakasta ja samalla suojautua valuuttariskeiltä. Kattava myyntiverkosto tuo tarvittavan paikallisen otteen myyntiin. Vuonna 2011 lisättiin myös tuotannon kapasiteettia, huomioiden tulevaisuuden kasvun vaatimukset. Vacon siirtyi uusiin laajempiin tuotantotiloihin Kiinassa ja Italiassa. Strateginen osaaminen Vacon on panostanut viime vuosina vahvasti taajuusmuuttajien yhteisen laitteisto- ja ohjelmistoalustan kehittämiseen. Vaconin muita strategisia osaamisalueita ovat tuotevalikoiman hallinta, asiakassuhteiden hallinta, virtautettu tuotanto, globaali hankintaverkosto sekä tietoja viestintätekniikan työkalut. Kutakin osaamisaluetta kehitetään ja seurataan jatkuvasti, jotta yhtiöllä on oikea tarvittava osaaminen strategiansa toteuttamiseksi. Vacon on kiinnittänyt vuonna 2011 erityistä huomiota esimiestyön kehittämiseen. 10

11 VACON OYJ VUOSIKERTOMUS 2011 YLEISOSA TAVOITTEET 2014 Kannattava kasvu 500 MEUR EBIT 14 % ROE > 30 % STRATEGISET VALINNAT 100 %:n keskittyminen taajuusmuuttajiin Tuotejohtajuus Monikanavainen myyntiverkosto Maailmanlaajuinen läsnäolo ja kansainväliset toiminnot STRATEGISET YDINOSAAMISALUEET Taajuusmuuttajaosaaminen Yhteinen tuotealusta ja tuotevalikoiman hallinta Asiakassuhteiden hallinta Virtautettu tuotanto ja globaali hankintaverkosto Globaali ICTinfrastruktuuri ja -sovellukset 11

12 Sales Support Engineer Yury Solodov työskentelee Vaconin myynnin tukitiimissä Vaasassa ja toimii muun muassa asiakkaiden teknisenä tukena ja avustaa tarjousten tekemisessä ja projektien hallinnassa. 12

13 VACON OYJ VUOSIKERTOMUS 2011 YLEISOSA 100 %:N KESKITTYMINEN TAAJUUSMUUTTAJIIN Vacon keskittyy yksinomaan taajuusmuuttajiin ja inverttereihin. Tämän johdosta Vaconin paikalliset osaavat ja motivoituneet ihmiset ovat alansa edelläkävijöitä ja asiantuntijoita. 13

14 TUOTTEET MARKKINOIDEN LAAJIMPIA TUOTEVALIKOIMIA Sähkömoottorien ohjaukseen suunnatut tuotteet Kompaktit taajuusmuuttajat Nämä pienikokoiset koneenohjaukseen tarkoitetut taajuusmuuttajat on helppo ja nopea asentaa pieneenkin tilaan. Niillä saavutetaan mahdollisimman suuri kustannushyöty markkinoilla, joissa kappalemäärät ovat suuria. Näiden taajuusmuuttajien tyypillisiä käyttäjiä ovat kone- ja laitevalmistajat, ja käyttökohteina ovat erilaiset koneet, kuljettimet, kompressorit, pumput ja puhaltimet. Valikoimaan kuuluvat Vacon 10- ja Vacon 20 -tuoteperheet. Yleiskäyttöiset taajuusmuuttajat Yleiskäyttöisiä taajuusmuuttajia käytetään teollisuudessa laajalti pumppujen, puhaltimien, kuljettimien ja kompressoreiden ohjaamiseen. Talotekniikan tarpeisiin suunniteltuja yleiskäyttöisiä taajuusmuuttajia käytetään erilaisissa liikerakennuksissa. Valikoimaan kuuluvat Vacon 100-, Vacon NX- ja Vacon X -sarjan taajuusmuuttajat. Vaativien sovelluskohteiden taajuusmuuttajat Vaativaan käyttöön tarkoitettuja taajuusmuuttajia tarvitaan silloin, kun edellytetään suuria tehoja ja nopeuden ja/tai momentin tarkkaa säätöä tai silloin, kun energiaa pitää syöttää takaisin sähköverkkoon. Näitä taajuusmuuttajia käytetään vaativissa käyttöympäristöissä, kuten meriteollisuudessa, kaivosteollisuudessa, nostureissa, hisseissä, liukuportaissa tai vedenkäsittelyssä. Valikoimaan kuuluvat Vacon NXC-, Vacon NXP- ja Common DC bus -tuotesarjat. 14

15 VACON OYJ VUOSIKERTOMUS 2011 YLEISOSA Uusiutuvan energian tuotantoon suunnatut tuotteet Vaconin inverttereiden tehtävänä on syöttää esimerkiksi tuuligeneraattorin tai aurinkopaneelin tuottama energia sähköverkkoon. Samaa tekniikkaa voidaan soveltaa myös polttokennoista tai aaltoenergiasta saatavan tehon syöttöön. Vacon 8000 Solar- ja Vacon 8000 Wind -tuotteilla pystytään tuottamaan energiaa uusiutuvista energianlähteistä mahdollisimman optimaalisesti. Nämä tuotteet osaavat lisäksi ottaa laaja-alaisesti huomioon sähkönjakeluverkon eri ilmiöt, ja sen johdosta ne täyttävät kansainvälisten sähkönjakeluverkkoyhtiöiden tiukimmatkin vaatimukset. Vaconin moottorikäyttöihin suunnittelemia taajuusmuuttajia käytetään esimerkiksi tuuliturbiinin nasellin asennon ja siipien lapakulmien säätöön tai aurinkopaneelin asennon säätöön. Aurinkoenergiaa hyödyntävät invertterit Vacon 8000 Solar, kojeistoon asennetut aurinkoinvertterit: kw Aurinkoinvertterimoduulit: kw Tuulienergiaa hyödyntävät konvertterit Vacon 8000 Wind, kojeistoon asennetut konvertterit: kw Konvertterimoduulit: 5, kw 15

16 Projektipäällikkö Timo Kujansuu johtaa pieni- ja keskitehoisten taajuusmuuttajien tuotekehitysprojekteja.

17 TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS VACON OYJ VUOSIKERTOMUS 2011 YLEISOSA UUDEN SUKUPOLVEN TUOTTEET TULEVAT MARKKINOILLE Vuonna 2011 Vacon toi markkinoille uuden sukupolven taajuusmuuttajia kone- ja laitevalmistajille. Samalla Vacon vahvisti teknologista asemaansa uusiutuvan energian hyödyntämiseen suunnattujen tuotteiden osalta. Vuoden 2011 yksi tärkeimpiä virstanpylväitä oli uuden sukupolven taajuusmuuttajien saaminen markkinoille. Esittelimme marraskuussa Saksassa pidetyillä messuilla uuden pienikokoisen tuotesarjan, joka on suunniteltu erityisesti kone- ja laitevalmistajien tarpeisiin. Näille tuotteille on ominaista, että ne ovat jonkin koneen tai laitteen osa. Tällöin korostuvat mm. taajuusmuuttajien asennuksen ja käyttöönoton helppous sekä niiden joustava muunneltavuus asiakkaiden tarpeiden mukaisesti, kertoo Vaconin tuotekehitysjohtaja Timo Kasi. Kone- ja laitevalmistajat ovat tärkeä asiakassegmentti Vaconin kasvun ja menestyksen kannalta. Vuonna 2011 n. neljäsosa Vaconin liikevaihdosta tuli tältä segmentiltä. Olemme monesti nähneet, että kun asiakkaamme menestyvät omalla alallaan, myös me menestymme. Kyse on tiiviistä yhteistyöstä, kertoo Kasi. Asiakaskohtaiset tuotekehityshankkeet muodostavat tärkeän osan Vaconin kaikesta tutkimuksesta ja tuotekehityksestä. Suunnitteluyhteistyö kone- ja laitevalmistajien, järjestelmätoimittajien ja brand label -asiakkaiden kanssa tuo yli puolet Vaconin liikevaihdosta. Laajat verkkohyväksynnät aurinkoinverttereille Aurinkovoimalaitosten tarpeisiin suunniteltu aurinkoinvertteri Vacon 8000 Solar sai vuonna 2011 maailmanlaajuisesti katsoen harvinaisen kattavat kansallisten sähkönjakelijoiden vaatimukset täyttävät verkkohyväksynnät. Tämä Vaconin kehittämä teknologia soveltuu ja sitä hyödynnetään myös tuulivoimaan suunnatuissa tuotteissa. Näin Vacon haluaa olla edistämässä uusiutuvien energianlähteiden hyödyntämistä. Maailman sähköverkkoja ei ole kuitenkaan suunniteltu uusiutuvien energiamuotojen käyttöä ajatellen, ja tämä osaltaan hidastaa esimerkiksi tuuli- ja aurinkovoiman käytön yleistymistä. Uusiutuvan energian tuotannolle on ominaista tuotetun tehon vaihtelu, mikä saattaa aiheuttaa ongelmia sähköverkon häiriötilanteissa. Tästä syystä invertterillä, jolla aurinkopaneelien tuottama sähkövirta muutetaan sähköverkko-operaattoreiden vaatimusten mukaisiksi, on aurinkoenergian laajamittaisen käytön kannalta äärimmäisen tärkeä asema. Saamiensa hyväksyntöjen myötä Vacon voi sanoa olevansa maailman kärkeä, kun puhutaan näiden laitteiden liittämisestä sähköverkkoihin. Tämän aurinkoinvertterin kehittämisessä erityisen haastavaa on se, että eri maissa on käytössä erilaisia aurinkovoimaloiden verkkoonkytkentään liittyviä standardeja. Standardien merkitys on siinä, että ne täyttämällä aurinkovoimala toimii verkon häiriötilanteessa kuten mikä tahansa perinteinen voimalaitos. Mielestämme tulevai- suudessa aurinkovoimalaitoksilla tulee olemaan jopa sähköverkon jännitettä tasaava rooli. Vacon 8000 Solar soveltuu käytettäväksi mm. Australiassa ja tärkeimmillä Euroopan aurinkoenergiamarkkinoilla, kuten Espanjassa, Italiassa, Tšekeissä ja Saksassa, Kasi kertoo. Globaalia suunnitteluyhteistyötä Tutkimus ja tuotekehitys ovat yksi Vaconin ydintoiminnoista, ja siksi siihen panostetaan n. 6 % yhtiön liikevaihdosta. Vaconissa suunnitteluyhteistyötä tehdään globaalisti kolmella mantereella. Jokainen tuotekehitysyksikkö Suomessa, Italiassa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa osallistuu uusien tuotteiden suunnitteluun omalla panoksellaan. Tuotekehitystä ohjataan keskitysti ja maailmanlaajuisesti. Vaconissa hyödynnetään yhteisiä teknologia-, ohjelmistoja komponenttiratkaisuja. Vuonna 2011 jatkoimme vahvaa panostusta uusien tuotteiden kehittämiseen ja Vaconin globaalit tuotekehitystoiminnot vahvistuivat eri puolilla maailmaa. Uudet tehdasrakennukset otettiin käyttöön Kiinassa ja Italiassa, ja samalla niiden yhteyteen rakennettiin uudet ja tilavat tuotekehityslaboratoriot. Lisäksi Yhdysvalloissa perustimme uuden, suuritehoisia taajuusmuuttajia suunnittelevan tutkimus- ja tuotekehitysyksikön Raleigh-Durhamin alueelle Pohjois-Carolinaan. Vuoden 2011 aikana uusien tuotekehittäjien määrä konsernissa onkin kasvanut hyvää tahtia, kiteyttää Kasi. 17

18 Globaali tuotantojohtaja Jari Koskinen korostaa, että Vaconin kaikissa tehtaissa laadun parantamista edistetään monin eri keinoin. 18

19 TUOTANTO JA LOGISTIIKKA VACON OYJ VUOSIKERTOMUS 2011 YLEISOSA LISÄÄ LAATUA TUOTANTOON Kaikkien yhtiöiden tavoitteena lienee toimintojen ja tuotteiden laadun jatkuva parantaminen. Vuonna 2011 tämä oli Vaconissa erityinen painopistealue. Vaconin kaikissa tehtaissa paneuduttiin laadun parantamiseen monin eri keinoin. Vaconin uusi Suzhoun-tehdas Kiinassa on suunniteltu yhtiön kasvaviin tarpeisiin, ja tehtaan avajaisia vietettiin toukokuussa Pinta-alaltaan yhteensä m 2 :n rakennuksessa on myös tutkimuslaboratorio sekä Aasian ja Tyynenmeren aluetta palveleva huoltokeskus. Uudessa tehtaassa on entistä enemmän valmistuskapasiteettia, ja se parantaa merkittävästi Vaconin mahdollisuuksia vastata asiakasvaatimusten kasvuun ja vahvistaa yhtiön kilpailukykyä. Suzhoun-tehtaan toiminnan tärkeimmäksi painopisteeksi asetettiin laatu. Sen jälkeen tulevat toimitukset, kokonaiskustannukset ja vaihto-omaisuuden kierto. Nämä seikat ohjaavat tehtaassa tehtäviä päätöksiä sekä päivittäisen toiminnan ja voimavarojen jakamisen suunnittelua. Vaconin Suzhoun-tehtaassa määritettiin useita laatuun liittyviä toimenpiteitä vuodeksi Niistä tärkeimmät olivat: Nopea reagointi asiakaspalautteeseen Tiivis huollon, tuotannon ja tuotekehityksen välinen yhteistyö Prosessien laadun auditointi Komponenttitoimittajien laadunvalvonnan parantaminen Päivittäisjohtamisprosessin parantaminen Tuotantolinjojen uudelleensuunnittelu Uusien tuotteiden tarkastusprosessin parantaminen Henkilöstön osaamisen kehittäminen laatuasioissa Tuotemuutosten hallinta ja luotettavuustestaus tehostuivat Vaconin Vaasan-tehtaassa kokonaisvaltaista laatua parannettiin vuonna 2011 mm. tuotemuutosten hallintaa ja luotettavuustestausta kehittämällä. Tuotemuutosten hallinnassa keskitytään muutoksiin, jotka liittyvät markkinoille jo lanseerattuihin tuotteisiin ja niiden laatuun tai kustannustehokkuuteen. Tehokkaalla tuotemuutosten hallinnalla saavutetaan jokaisessa tuotemuutosjulkistuksessa jopa satojen tuhansien eurojen säästöt, kun esimerkiksi tuotannon mahdollisesti keskeyttävät viat korjataan. Yhtenäinen tuotemuutosten hallintaa koskeva menettelytapa on tarkoitus ottaa käyttöön yhtiön kaikissa tehtaissa. Tuotekehityksen prototyyppien ja tuotemuutosten julkistuksiin valittujen laitteiden luotettavuustestaukseen hankittiin kesällä 2011 vuoden suurin yksittäinen investointi, huipputeknologiaa edustava MEOST (Multiple Environment Over-Stress)-testiuuni. Sen avulla pyritään löytämään tuotteen mahdolliset heikkoudet, kun useiden stressitekijöiden kokonaisvaikutusta voidaan testata monipuolisesti. Valinnaisiin testauksiin lukeutuvalla MEOSTtestauksella voidaan tuotekehityksen ja tuoteverifioinnin kattavuutta parantaa entisestään. Vuonna 2012 MEOST-testauksen tuloksia on tarkoitus hyödyntää myös tuotannon testauksessa Vaasantehtaassa, kertoo tuotantojohtaja Jari Koskinen. Yhdysvaltain-tehtaan laadunhallintajärjestelmä uudelleenauditoitiin Pennsylvanian Chambersburgissa sijaitsevan Vaconin Yhdysvaltain-tehtaan laadunhallintajärjestelmä uudelleenauditoitiin kesäkuussa Pyrimme edistäään laadun, asiakastyytyväisyyden ja jatkuvan kehittämisen kulttuuria niin omissa kuin toimittajien toiminnoissa, sanoo Yhdysvaltain-tehtaan materiaalihankinnoista ja laadunvalvonnasta vastaava Rodney Snider. Uusi Italian-tehdas vastaa kasvun tarpeisiin Vaconin tehdastoimintojen siirto Naturnosta uusiin tiloihin Postaliin, lähellä Meranoa Pohjois-Italiassa saatiin päätökseen syksyllä Uudessa rakennuksessa on tehdastilaa 4000 m² ja siihen sisältyy myös tutkimus- ja tuotekehityslaboratorion tilat. Toimistotilaa on 3000 m². Tämän pitäisi riittää merkittävän kasvun tarpeisiin tulevina vuosina, sanoo Vaconin Italian-maajohtaja Andrea Perin. Uusi tehdas sijaitsee alueen kahta suurinta kaupunkia, Meranoa ja Bolzanoa, yhdistävän tien varrella. Tehdas on logistisesti ajatellen hyvässä paikassa, mikä parantaa toimitusten laatua. 19

20 Vaconin Saksan-toimintojen johtaja Vladimir Kozak uskoo, että energiataloudellisuutta ja teollisuuden prosesseja parantavalla taajuusmuuttajateknologialla on kysyntää. 20

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 VACON OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.4.2003 kello 10.00 Osavuosikatsaus tammikuu-maaliskuu 2003 VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 Tammikuu-maaliskuu yhteenveto

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016 Q3 Detection Technology Oyj LIIKETOIMINTAKATSAUS Tammi-Syyskuu 2016 DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016 Detection Technology Q3: Myynti kaksinkertaistui Heinä-syyskuu 2016

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2015 23. helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja 2014: Kannattava kasvu jatkui 2014 2013 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset Me 6 812,6 6 151,0

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous 29.3.2012 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Sisältö Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Tilinpäätös 2011 Markkinat ja markkina-asema Tavoitteet

Lisätiedot

Glaston tammi-maaliskuu 2016

Glaston tammi-maaliskuu 2016 Glaston tammi-maaliskuu 2016 28.4.2016 Q1 lyhyesti Saadut tilaukset olivat 25,0 (22,5) M Tilauskanta 31.3.2016 oli 34,5 (52,8) M Liikevaihto oli 29,4 (26,3) M Vertailukelpoinen liikevoitto oli 0,7 (1,2)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008-31.1.2009

Lisätiedot

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 (5) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2011 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Liiketoimintakatsaus 2007

Liiketoimintakatsaus 2007 Liiketoimintakatsaus 27 Matti Alahuhta, pääjohtaja 1 KONE Corporation Sisältö 1. Liiketoimintakatsaus 27 2. Liiketoimintaa ohjaavat megatrendit 3. Visio ja strategia 4. Uudet kehitysohjelmat 5. Näkymät

Lisätiedot

Positiivisella asenteella eteenpäin. 24. lokakuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

Positiivisella asenteella eteenpäin. 24. lokakuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Positiivisella asenteella eteenpäin 24. lokakuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Sisältö Liiketoiminnan kehitys tammi syyskuussa 2012 Uusi globaali hissituoteperhe Globaalit markkinat 2011 ja KONEen

Lisätiedot

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Jukka Moisio, toimitusjohtaja Jari Mäntylä, talousjohtaja Helsingissä 28.4.2006 1 Liikevaihto kasvoi 10,6 % ja myyntimäärät 3,6 %* ) Taloudellinen kehitys Q1/2006

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 29.7.2014 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 Markkinat Liiketoimintaympäristö Asiakasteollisuuksien markkinatilanteessa ei merkittäviä muutoksia epävarmuus kehityksestä jatkui.

Lisätiedot

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 10,2 prosenttia

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

KONE Pörssi-ilta , Espoo Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONE Pörssi-ilta , Espoo Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONE Pörssi-ilta 25.3.2013, Espoo Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Vuosi 2012 lyhyesti KONE lyhyesti myynnin ja henkilöstön jakautuminen vuonna 2012 Liikevaihto liiketoiminnoittain, yhteensä 6,3 miljadia

Lisätiedot

Osavuosikatsaus I/2006

Osavuosikatsaus I/2006 Osavuosikatsaus I/2006 25.4.2006 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Ensimmäinen neljännes lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinat Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi Ensimmäisen

Lisätiedot

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016 MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ 9. elokuuta 1 Työympäristöasiantuntija Martela on yksi Pohjoismaiden johtavista käyttäjälähtöisiä työ- ja oppimisympäristöjä toteuttavista yrityksistä. Tarjoamme asiakkaillemme

Lisätiedot

Osavuosikatsaus II/2006

Osavuosikatsaus II/2006 Osavuosikatsaus II/2006 25.7.2006 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Toinen neljännes lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinat Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi Toisen neljänneksen

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

Ensimmäinen vuosineljännes 2010

Ensimmäinen vuosineljännes 2010 Ensimmäinen vuosineljännes 2010 21.4.2010 Heikki Malinen, toimitusjohtaja Esa Ikäheimonen, CFO 100107 PRESENTATION-TITLE 1 Esityksen pääkohdat Katsaus vuoden 2010 ensimmäiseen neljännekseen Vuoden 2010

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous Riku Kytömäki toimitusjohtaja

Varsinainen yhtiökokous Riku Kytömäki toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014 Riku Kytömäki toimitusjohtaja - 1 - Sisältö Tilinpäätös 2013 Markkinakatsaus Kilpailuasema Tavoitteet ja strategia Näkymät vuodelle 2014-2 - Vuonna 2013 liikevaihto oli

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2013

KONEen osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2013 KONEen osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2013 22. lokakuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONE pitää matkustajat liikkeessä liukuporrasinnovaatioilla. KONEen viimeisin liukuporrasinnovaatio, KONE

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen

Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 3.2.2011 Tilinpäätöstiedote 2010 Tammi joulukuun 2010 talousluvut 3.2.2011 3 Keskeistä tammi joulukuun 2010 katsauksessa Markkinoiden piristyminen jatkui kaikissa segmenteissä

Lisätiedot

KONE Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta huhtikuuta 2009 Pääjohtaja Matti Alahuhta

KONE Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta huhtikuuta 2009 Pääjohtaja Matti Alahuhta KONE Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2009 23. huhtikuuta 2009 Pääjohtaja Matti Alahuhta Q1 2009: Hyvä kasvu liikevaihdossa ja liikevoitossa Q1/2009 Q1/2008 Historiallinen muutos 2008 Saadut tilaukset

Lisätiedot

KONEen tilinpäätös 2013

KONEen tilinpäätös 2013 KONEen käyttäjälähtöistä suunnittelua. KONEen tilinpäätös 2013 Uudella ja intuitiivisella kosketusnäytöllä ohjaat nyt helposti myös hissiä. 28. tammikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Q4 2013:

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala -konsernin tilinpäätöstiedote 2011 Hyvä liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä 2011 ja tilauskanta vuoden 2011 lopussa. Koko vuoden 2011 liikevaihto

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Martela. Tilinpäätös

Martela. Tilinpäätös Martela Tilinpäätös 3.2.2017 1 TAMMI-JOULUKUU YHTEENVETO 2 Konsernin neljännen neljänneksen liikevaihto laski 8,6 % edellisvuodesta. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto laski 2,8 %, johtuen erityisesti

Lisätiedot

Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja

Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Sisältö Exel Compositesin tuloskehitys Q1-Q3 2013 Exel Compositesin strategia Hallituksen ehdotus ylimääräisestä pääomanpalautuksesta

Lisätiedot

Cargotec Varsinainen yhtiökokous

Cargotec Varsinainen yhtiökokous Cargotec Varsinainen yhtiökokous 22.3.2016 Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen 22.3.2016 2 Yhtiökokous Cargotecin vuosi 2015 Onnistumiset Selkeä kannattavuuden paraneminen Kalmarissa ja Hiabissa Kannattavin

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008 11.2.2009 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008 Tapani Kiiski toimitusjohtaja Markkinatilanne jatkuu vaikeana Vaneriteollisuuden markkinatilanne heikentyi voimakkaasti toisella vuosipuoliskolla Markkinatilanne oli Pohjois-Amerikassa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-9/ / Juha Varelius, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1-9/ / Juha Varelius, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1-9/2013 1.11.2013 / Juha Varelius, toimitusjohtaja Veroilmoitus_tehty Tarjouspyyntö_hyväksytty Eläkkeet_maksettu Asiakaspalaute vastaanotettu Työvuoro_vastaanotettu Asiakaspalaute_lähetetty

Lisätiedot

Cargotecin yhtiökokous. Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen. 29. helmikuuta 2008

Cargotecin yhtiökokous. Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen. 29. helmikuuta 2008 Cargotecin yhtiökokous Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 1 Keskeiset saavutukset Cargotecin kehittämisessä vuonna 2007 2 Huoltoliiketoiminnan kasvu 3 Toiminnan laajentaminen 4 Aasian liikevaihdon kasvu 5

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

OMISTAJUUS KUULUU KAIKILLE J U H AN I E L O M AA, TO I M I T U S J O H TAJ A

OMISTAJUUS KUULUU KAIKILLE J U H AN I E L O M AA, TO I M I T U S J O H TAJ A OMISTAJUUS KUULUU KAIKILLE J U H AN I E L O M AA, TO I M I T U S J O H TAJ A TAALERI MONIPUOLINEN FINANSSITALO Taaleri on Helsingin pörssiin listattu kasvava suomalainen varainhoitoa ja rahoitusta tarjoava

Lisätiedot

KONEen Tilinpäätös tammikuuta 2009 Pääjohtaja Matti Alahuhta

KONEen Tilinpäätös tammikuuta 2009 Pääjohtaja Matti Alahuhta KONEen Tilinpäätös 2008 23. tammikuuta 2009 Pääjohtaja Matti Alahuhta Q4 2008: Liikevaihdon ja liikevoiton hyvä kehitys jatkui Q4/2008 Q4/2007 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA heinäkuuta 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA heinäkuuta 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja Q2 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2007 20. heinäkuuta 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja Q2-KATSAUS 2007 4-6/2007 4-6/2006 muutos 2006 Saadut tilaukset M 944,4 821,9 15 % 3 116,3 Tilauskanta M 3 318,0 2

Lisätiedot

Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 %

Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 % Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 % Digia Oyj Tilinpäätöstiedote 2016 Timo Levoranta 3.2.2017 Kasvustrategian vaiheet toteutus vaatii muutosta ja tuo mahdollisuuksia

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014

KONEen osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 Tähtäimessä vieläkin vihreämpi huolto KONE etsii jatkuvasti uusia, innovatiivisia tapoja vähentää toimintojensa ympäristövaikutuksia. Huoltomiehillämme on maailmanlaajuisesti käytössään 10,000 huoltoautoa.

Lisätiedot

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA Arto Engbom Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKETOIMINNASSA Arto Engbom Laatu ja kehitysjohtaja, Laitteet liiketoiminta-alue

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus Toimitusjohtaja, Matti Alahuhta

Taloudellinen katsaus Toimitusjohtaja, Matti Alahuhta Taloudellinen katsaus 2008 23.2.2009 Toimitusjohtaja, Matti Alahuhta Vahvaa kannattavaa kasvua 2008 2008 2007 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos 2007 Saadut tilaukset Me 3 947,5 3 674,7 7 %

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta huhtikuuta 2011 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta huhtikuuta 2011 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2011 20. huhtikuuta 2011 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Q1 2011: Vahvaa kasvua tilauksissa ja liikevoitossa Q1/2011 Q1/2010 Historiallinen muutos 2010 Saadut tilaukset

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2013. 23. huhtikuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2013. 23. huhtikuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2013 23. huhtikuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Q1 2013: Erittäin vahva alku vuodelle Q1/2013 Q1/2012 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut

Lisätiedot

Glaston tammi-syyskuu 2016

Glaston tammi-syyskuu 2016 Glaston tammi-syyskuu 216 31.1.216 Q3 lyhyesti Markkinat neljänneksen alussa hiljaiset mutta vilkastuivat katsauskauden loppupuolella Saadut tilaukset olivat 25,6 (28,2) miljoonaa euroa Machines tilaukset

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta heinäkuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta heinäkuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta 2010 20. heinäkuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Q2 2010: Kokonaisuudessaan vahvaa kehitystä Q2/2010 Q2/2009 Historiallinen muutos 2009 Saadut tilaukset Me

Lisätiedot

KOLMAS VUOSINELJÄNNES: KASVU JATKUI ENNAKOIDUSTI ALKUVUOTTA MALTILLISEMPANA

KOLMAS VUOSINELJÄNNES: KASVU JATKUI ENNAKOIDUSTI ALKUVUOTTA MALTILLISEMPANA QT GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.10.2016 kello 08:00 QT GROUP OYJ JOHDON OSAVUOTINEN SELVITYS 1.1.2016 30.9.2016 Qt Group Oyj julkaisee kalenterivuoden kolmen ja yhdeksän kuukauden osalta johdon osavuotiset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies 30.10.2008 Q1-Q3/2008 ja Q3/2008 lyhyesti Q1-Q3/2008 lyhyesti Konsernin toimintojen uudelleenjärjestely on saatu pääosin päätökseen ja keskitymme pääliiketoimintamme

Lisätiedot

Kohti toimialan parasta kannattavuutta. Martin Lindqvist, toimitusjohtaja

Kohti toimialan parasta kannattavuutta. Martin Lindqvist, toimitusjohtaja Kohti toimialan parasta kannattavuutta Martin Lindqvist, toimitusjohtaja Turvallisuus etusijalla tavoitteena nolla tapaturmaa SSAB:n tavoitteena on olla yksi maailman turvallisimmista teräsyhtiöistä Joissakin

Lisätiedot

Osavuosikatsausjulkistus 3 kk (1.11.2009 31.1.2010) Reijo Mäihäniemi Toimitusjohtaja 4.3.2010

Osavuosikatsausjulkistus 3 kk (1.11.2009 31.1.2010) Reijo Mäihäniemi Toimitusjohtaja 4.3.2010 Osavuosikatsausjulkistus 3 kk (1.11.2009 31.1.2010) Reijo Mäihäniemi Toimitusjohtaja 4.3.2010 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Taloudellinen kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2009

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous Vesa Korpimies Toimitusjohtaja

Varsinainen yhtiökokous Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 27.3.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Sisältö Tilinpäätös 2012 Markkinakatsaus Kilpailuasema Tavoitteet ja strategia Näkymät vuodelle 2013-2 - Vuosi 2012 oli haasteellinen

Lisätiedot

Comptel Corporation

Comptel Corporation Tähän esitykseen sisältyy nykytilanteeseen perustuvia, tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja, jotka sisältävät erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä. Tässä esityksessä annetaan ainoastaan tiivistelmä

Lisätiedot

COMPONENTA TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2014. Heikki Lehtonen toimitusjohtaja

COMPONENTA TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2014. Heikki Lehtonen toimitusjohtaja COMPONENTA TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2014 Heikki Lehtonen toimitusjohtaja 2 Tilauskannan kehitys vuosineljänneksittäin (sisältää seuraavien 2 kuukauden tilaukset) 120 100 80 60 40 20 0 3 Me Q1/10 Q2/10

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Helsinki, Toimitusjohtaja Heikki Takanen

Toimitusjohtajan katsaus. Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Helsinki, Toimitusjohtaja Heikki Takanen Toimitusjohtajan katsaus Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Helsinki, 27.3.2006 Toimitusjohtaja Heikki Takanen 2 1 Lähtökohdat vuodelle 2005 Tavoite Toiminnallisen tuloksen parantaminen lupausten

Lisätiedot

Tammi kesäkuun 2013 osavuosikatsaus, 18.7.

Tammi kesäkuun 2013 osavuosikatsaus, 18.7. Tammi kesäkuun 2013 osavuosikatsaus, 18.7. Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja Keskeistä toisella vuosineljänneksellä Hatlapa-yritysosto heinäkuussa Saadut tilaukset

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

WÄRTSILÄ OYJ ABP ÅLANDSBANKEN SIJOITTAJAILTA Atte Palomäki, Viestintäjohtaja. Wärtsilä

WÄRTSILÄ OYJ ABP ÅLANDSBANKEN SIJOITTAJAILTA Atte Palomäki, Viestintäjohtaja. Wärtsilä WÄRTSILÄ OYJ ABP ÅLANDSBANKEN SIJOITTAJAILTA 22.10.2015 Atte Palomäki, Viestintäjohtaja 1 Wärtsilän liikevaihto liiketoiminnoittain 1-9/2015 Energy Solutions, 22% Marine Solutions, 33% Services, 45% 2

Lisätiedot

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset SijoitusInvest 08 Sari Tulander Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki Neomarkka lyhyesti Neomarkka Oyj:n on sijoitusyhtiö, joka sijoittaa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2006 10.8.2006 toimitusjohtaja Tapani Kiiski www.raute.com Kysyntä jatkuu hyvänä Vaneriteollisuuden markkinatilanne hyvä päämarkkina-alueilla lukuunottamatta Pohjois-Amerikkaa.

Lisätiedot

Digian kasvu jatkui, merkittäviä askeleita strategian toteuttamiseksi

Digian kasvu jatkui, merkittäviä askeleita strategian toteuttamiseksi Digian kasvu jatkui, merkittäviä askeleita strategian toteuttamiseksi Digia Oyj osavuosikatsaus Q3 2016 Timo Levoranta 28.10.2016 Tammi-syyskuun pääkohdat + 8,7 % liikevaihdon kasvu 6,1 % liikevoittomarginaali

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

Vuoden neljänneksen tulos

Vuoden neljänneksen tulos Vuoden 2010 1. neljänneksen tulos 28.5.2010 Vastuunrajoitus Tässä presentaatiossa oleva informaatio on Ruukki Group Oyj:n omaisuutta ( Yhtiö ), ja informaatio on tarkoitettu vain niille tahoille, joille

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014 25.7.2014 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja

Lisätiedot

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009 Etteplan Oyj Liiketoimintakatsaus 2009 Sisältö Taloudellinen kehitys Toimintaympäristö Yhtiön kehitys Taloudelliset tunnusluvut Näkymät 2010 Taloudellinen kehitys* Milj. euroa 2009 2008 Muutos Liikevaihto

Lisätiedot

INLOOK GROUP OY. Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013

INLOOK GROUP OY. Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013 1 INLOOK GROUP OY Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013 Toimintaympäristö Päättyneellä tilikaudella kotimaan rakentavat liiketoiminnot pystyivät ylläpitämään volyyminsa ja kannattavuutensa

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Yhtiökokous 2016 Vuosi 2015 lyhyesti Hyvä vuosi Tiedolle IT-palveluissa markkinoita nopeampi kasvu Lisääntyneet investoinnit sekä yritysostot kasvun ja innovaatioiden

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2016 26.10.2016 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Liiketoimintaympäristö 1 9 2016 lyhyesti Ei merkittäviä muutoksia Rauten tai Rauten asiakaskunnan kannalta Asiakaskunnan markkinatilanne

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2016 27.7.2016 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja 1 6 2016 lyhyesti Liiketoimintaympäristö Ei merkittäviä muutoksia Rauten tai Rauten asiakaskunnan kannalta Asiakaskunnan markkinatilanne

Lisätiedot

OVKQ3_021031FIN. Elektrobit Group Oyj. Osavuosikatsaus 1-9 / lokakuuta 2002

OVKQ3_021031FIN. Elektrobit Group Oyj. Osavuosikatsaus 1-9 / lokakuuta 2002 Elektrobit Group Oyj Osavuosikatsaus 1-9 / 2002 31. lokakuuta 2002 Sisältö 1. Elektrobit Group uusi organisaatio 2. Elektrobit Group Oyj:n katsauskauden 1-9/2002 tapahtumat 3. Elektrobit Group Oyj:n katsauskauden

Lisätiedot

Transformaatio jatkuu

Transformaatio jatkuu 1 Kemiralla vahva heinä syyskuu Transformaatio jatkuu Lasse Kurkilahti, Pääjohtaja 2.11.2005 Sisältö Kemiran heinä syyskuu Tammi syyskuu Liiketoiminta-alueet heinä syyskuussa Kemiran osakkeen kehitys Muutoksen

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna.

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna. EVOX RIFA GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.11.2001, klo 10:00 EVOX RIFA GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2001 Vuoden 2001 kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa (61,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008. Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008. Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008 Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008 Q1 lyhyesti Liikevaihto 24,1 (28,8) miljoonaa euroa Liikevoitto 1,4 (3,5) miljoonaa euroa Exel Compositesin liikevoitto 2,9 (4,3) miljoonaa euroa Exel Sports Brandsin

Lisätiedot

Exel Composites Oyj Vesa Korpimies, toimitusjohtaja

Exel Composites Oyj Vesa Korpimies, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2011 Exel Composites Oyj Vesa Korpimies, toimitusjohtaja Tammi-syyskuu 2011 lyhyesti: Markkinaolosuhteet paranivat edelleen Tammi-syyskuu 2011 Liikevaihto tammi-syyskuussa 2011

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2013. Thomas Ekström 15.8.2013

Osavuosikatsaus 1-6/2013. Thomas Ekström 15.8.2013 Osavuosikatsaus 1-6/2013 Thomas Ekström 15.8.2013 Agenda 1) Kauden tapahtumat: Marimekko avasi 14 uutta myymälää, joista 9 Suomen ulkopuolella. Yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena Sulkavan ja Kiteen

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 2016 Liikevaihto Uponor-konserni, M 2014 2015 Muutos Liikevaihto 1 023,9 1 050,8 2,6 % Orgaaninen kasvu 5,2 % ilman

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus 14.3.2005 Sisällys Vuosi 2004 Näkymät vuodelle 2005 Strategiset valinnat Vuosi 2004 Tietoliikennemarkkinat Elisa säilytti asemansa kovassa kilpailussa Kokonaismarkkinan kasvu pieni

Lisätiedot

Tilikausi 2008. Tapani Järvinen, toimitusjohtaja 30.1.2009

Tilikausi 2008. Tapani Järvinen, toimitusjohtaja 30.1.2009 Tilikausi 2008 Tapani Järvinen, toimitusjohtaja 30.1.2009 2 Hyvä neljäs kvarttaali milj. EUR Q4 2008 Q4 2007 Muutos- % Liikevaihto 398,8 315,5 +26,4 Bruttokate, % 22,8 20,6 +10,7 Liikevoitto 47,5 33,0

Lisätiedot

WÄRTSILÄ OYJ ABP PÖRSSISÄÄTIÖN PÖRSSI-ILTA Atte Palomäki, Viestintäjohtaja. Wärtsilä

WÄRTSILÄ OYJ ABP PÖRSSISÄÄTIÖN PÖRSSI-ILTA Atte Palomäki, Viestintäjohtaja. Wärtsilä WÄRTSILÄ OYJ ABP PÖRSSISÄÄTIÖN PÖRSSI-ILTA 23.11.2015 Atte Palomäki, Viestintäjohtaja 1 Wärtsilän liikevaihto liiketoiminnoittain 1-9/2015 Energy Solutions, 22% Marine Solutions, 33% Services, 45% 2 Liikevaihto

Lisätiedot

Q2 Osavuosikatsaus tammi kesäkuu Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen

Q2 Osavuosikatsaus tammi kesäkuu Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen Q2 Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2008 Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 1 Keskeistä tammi kesäkuussa 2008 Saadut tilaukset t kasvoivat yli 16 % ja olivat 2 168 (1 864) milj. euroa Liikevaihto kasvoi 13 %

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

Munksjö Älykästä paperiteknologiaa. Arvopaperin Rahapäivä Helsinki Pia Aaltonen-Forsell, CFO

Munksjö Älykästä paperiteknologiaa. Arvopaperin Rahapäivä Helsinki Pia Aaltonen-Forsell, CFO Munksjö Älykästä paperiteknologiaa Arvopaperin Rahapäivä Helsinki 15.9.2016 Pia Aaltonen-Forsell, CFO 1 2 3 4 Munksjö lyhyesti Strategia, markkinat ja liiketoiminta-alueet Taloudellinen kehitys ja taloudelliset

Lisätiedot

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2007 TULOSPRESENTAATIO OLE JOHANSSON, KONSERNIJOHTAJA

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2007 TULOSPRESENTAATIO OLE JOHANSSON, KONSERNIJOHTAJA WÄRTSILÄ OYJ ABP 27 TULOSPRESENTAATIO OLE JOHANSSON, KONSERNIJOHTAJA 5.2.28 1 Wärtsilä Keskeistä Vuoden 27 tilauskertymä kasvoi vahvasti. Hyvä kysyntä jatkuu vuoden 28 ensimmäisellä puoliskolla Liikevaihto

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Metsä Board Vahvaa kasvua korkealaatuisissa pakkauskartongeissa Katri Sundström sijoittajasuhdejohtaja. Arvopaperin aamuseminaari 17.2.

Metsä Board Vahvaa kasvua korkealaatuisissa pakkauskartongeissa Katri Sundström sijoittajasuhdejohtaja. Arvopaperin aamuseminaari 17.2. Metsä Board Vahvaa kasvua korkealaatuisissa pakkauskartongeissa Katri Sundström sijoittajasuhdejohtaja aamuseminaari 17.2.216 Kartonki on Metsä Boardin ydinliiketoimintaa Metsä Board lyhyesti Euroopan

Lisätiedot

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Protecting the irreplaceable f-secure.com F-Secure tänään Globaali liiketoiminta Tytäryhtiöt 16 maassa Yli 200 operaattorikumppania

Lisätiedot

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Orion jakautuu 1.7.2006 Orion konserni Uusi Orion Oyj Oriola KD Oyj Orion Pharma Orion Diagnostica KD Oriola Lääkkeiden ja diagnostisten testien T&K, valmistus ja

Lisätiedot

Osavuosikatsausjulkistus (1.11.2007 30.4.2008) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 29.5.2008

Osavuosikatsausjulkistus (1.11.2007 30.4.2008) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 29.5.2008 Osavuosikatsausjulkistus (1.11.2007 30.4.2008) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 29.5.2008 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 2. neljänneksellä Osavuosikatsaus Q2/2008(marras-huhtikuu)

Lisätiedot

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue Energia- ja ympäristöklusteri Energialiiketoiminta Ympäristöliiketoiminta Energian tuotanto Polttoaineiden tuotanto Jakelu Siirto Jakelu Jalostus Vesihuolto Jätehuolto

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 25.7.2008 1 Sisältö Osavuosikatsaus 1-6/2008 Strategisia askeleita kaudella Näkymät vuodelle 2008

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

Kalliorakentamisen kilpailukyky ohjelman esittely ja saavutettuja tuloksia. Prof. Pekka Särkkä johtoryhmän puheenjohtaja

Kalliorakentamisen kilpailukyky ohjelman esittely ja saavutettuja tuloksia. Prof. Pekka Särkkä johtoryhmän puheenjohtaja Kalliorakentamisen kilpailukyky ohjelman esittely ja saavutettuja tuloksia Prof. Pekka Särkkä johtoryhmän puheenjohtaja 1 STRATEGIA JA VISIO Laadulliset ja toiminnalliset tavoitteet KALLIORAKENTAMISEN

Lisätiedot

Lehto Group Oyj Puolivuosikatsaus tammi kesäkuu 2016

Lehto Group Oyj Puolivuosikatsaus tammi kesäkuu 2016 Lehto Group Oyj Puolivuosikatsaus tammi kesäkuu 2016 18.8.2016 Hannu Lehto, toimitusjohtaja Veli-Pekka Paloranta, talousjohtaja 1 Innovatiivinen rakennusalan uudistaja AKTIIVINEN SUUNNITTELUN OHJAUS SUORAVIIVAINEN

Lisätiedot