V U O S I K E R T O M U S 2 011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "V U O S I K E R T O M U S 2 011"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2011

2 KATSE TULEVAISUUTEEN Mitä asiakkaat haluavat vuonna 2015? Millaisia taajuusmuuttajia valmistetaan vuonna 2018? Mikä yhtiö on maailman johtava taajuusmuuttaja- ja invertterivalmistaja vuonna 2020? Miltä maailma näyttää vuonna 2025? Vacon on menestynyt hyvin ja pystynyt kasvamaan markkinoita nopeammin ja on samalla säilyttänyt hyvän kannattavuuden. Taajuusmuuttajamarkkinat kasvavat keskimääräistä teollisuustuotantoa nopeammin. Tähän on syynä se, että taajuusmuuttajat ja invertterit edustavat puhdasta teknologiaa. Niiden avulla voidaan säästää merkittäviä määriä energiaa ja tuottaa energiaa uusiutuvista energianlähteistä, kuten auringosta ja tuulesta. Vuonna 2011 Vaconin taajuusmuuttajat auttoivat säästämään energiaa n. 44 TWh. Tämä vastaa n. 8 ydinreaktorin tuotantokapasiteettia. Samalla Vaconin taajuusmuuttajat auttoivat vähentämään merkittävästi maailmanlaajuisia hiilidioksidipäästöjä. Vuonna 2011 Vaconin tuotteilla tuotettiin energiaa n. 18 TWh. Vastaavan energiamäärän tuottaminen hiilivoimalla aiheuttaisi n. 16 miljoonaa tonnia hiilidioksidia. Aikaisempi menestys ei ole kuitenkaan tae tulevasta. Sen takia Vacon varmistaa, että se kasvaa kannattavasti lyhyellä tähtäimellä ja että se menestyy pitkälle tulevaisuuteen. Tässä vaconilaisia ohjaavat yhtiön arvot ja strategia, jotka eivät muutu vuodesta, vuosineljänneksestä, suhdanteista tai tilanteista toiseen. Process Developer, R&D Excellence Jutta Tuominen kehittää työssään toimintamalleja ympäristöasioiden hoitoon.

3 SISÄLLYSLUETTELO VACON OYJ VUOSIKERTOMUS 2011 YLEISOSA YRITYSESITTELY Vacon lyhyesti... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Toimintaympäristö... 8 Strategia LIIKETOIMINTAKATSAUS Tuotteet Tutkimus ja tuotekehitys Tuotanto ja logistiikka Myynti ja markkinointi Asiakassovelluksia HALLINTO JA JOHTAMINEN Selvitys Vacon Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Hallitus Johtoryhmä YRITYSVASTUU Johdanto Taloudellinen vastuu Ekologinen vastuu Sosiaalinen vastuu Yritysvastuun raportointi (GRI) TILINPÄÄTÖS Hallituksen toimintakertomus KONSERNITILINPÄÄTÖS Taloudelliset tunnusluvut Tunnuslukujen laskentakaavat Konsernin tuloslaskelma (IFRS) Konsernitase (IFRS) Konsernin rahavirtalaskelma (IFRS) Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista Konsernitilinpäätöksen liitetiedot EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS Emoyhtiön tuloslaskelma (FAS) Emoyhtiön tase (FAS) Emoyhtiön rahoituslaskelma (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitus Tilintarkastuskertomus SIJOITTAJATIETOA Osakkeet ja osakkeenomistajat Pörssitiedotteet vuodelta Tietoa sijoittajille

4 VACON LYHYESTI PUHDASTA TEKNOLOGIAA ASENTEELLA Vaconin toimintaa ohjaa intohimo kehittää, valmistaa ja myydä maailman parhaita taajuusmuuttajia ja inverttereitä ja tarjota asiakkailleen koko tuotteen elinkaaren kattavia palveluita. Taajuusmuuttajamme mahdollistavat optimaalisen prosessinohjauksen ja sähkömoottorikäyttöjen energiataloudellisuuden. Vaconin invertterit ovat avainasemassa, kun energiaa tuotetaan uusiutuvista energianlähteistä. Vaconin tuotekehitys- ja tuotantoyksiköt ovat Suomessa, Yhdysvalloissa, Kiinassa ja Italiassa. Myynti- ja huoltotoimistoja on 27 maassa. Vuonna 2011 Vaconin liikevaihto oli 380,9 milj. euroa, ja yhtiön palveluksessa oli maailmanlaajuisesti keskimäärin henkilöä. Vacon Oyj:n osakkeet (VAC1V) noteerataan Helsingin pörssin (NASDAQ OMX Helsinki) päälistalla. Taajuusmuuttaja on laite, jota käytetään sähkömoottorin kierrosnopeuden säätöön kaikilla teollisuuden aloilla ja yhdyskuntatekniikassa. Lisäksi samaan teknologiaan perustuvat invertterit ovat avaintuote uusiutuvan energian tuotannossa. Taajuusmuuttajateknologian avulla voidaan saavuttaa merkittäviä energiansäästöjä ja tuottaa puhdasta energiaa uusiutuvista energianlähteistä, kuten auringosta ja tuulesta. Vacon perustettiin vuonna 1993 Vaasassa. Yrityksen perustivat 13 rohkeaa yrittäjää, jotka jakoivat saman intohimon kehittää ja valmistaa maailman parhaita taajuusmuuttajia. Vuosi 2011 oli yhtiön 18. toimintavuosi. Asiakkaat ja toimialat Vaconin tuotantoyksiköt sijaitsevat Suomessa, Yhdysvalloissa, Kiinassa, Italiassa ja Intiassa. Tuotekehitysyksiköitä on Suomen lisäksi Italiassa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa. Vaconilla on myyntiyhtiöitä 27 maassa, ja se myy tuotteitaan monien myyntikanavien kautta. Vaconin myyntikanavia ovat kone- ja laitevalmistajat, järjestelmätoimittajat, brand label -asiakkaat, jakelijat ja suoramyynti loppukäyttäjille. Vacon toimittaa taajuusmuuttajia lähes kaikille teollisuudenaloille ja yhdyskuntatekniikan tarpeisiin. Tyypillisiä asiakastoimialoja ovat mm. koneenrakennus, vedenpuhdistus, rakennustekniikka, laiva- ja meriteollisuus, uusiutuvan energian tuotanto ja kaivosteollisuus. Taajuusmuuttajia hyödynnetään esim. pumpuissa, puhaltimissa, hisseissä, liukuportaissa, kuljettimissa ja kompressoreissa sekä tuuli- ja aurinkovoimaloissa. Vaconin suurimpia asiakkaita ovat mm. Eaton, Honeywell, KONE, Konecranes, Rockwell Automation, Schindler ja The Switch. Vacon on maailman seitsemänneksi suurin taajuusmuuttajien valmistaja ja suurin yksinomaan taajuusmuuttajiin keskittyvä yhtiö. Vacon arvioi osuutensa maailmanlaajuisista taajuusmuuttajamarkkinoista olevan noin 5 %. VUOSI 2011 LYHYESTI Vacon Oyj:n yhtiökokous Vacon avaa uuden tehtaan Kiinassa Vacon ja Bristol Compressors solmivat toimitussopimuksen Vacon 8000 Solar -aurinkoinvertterille on myönnetty kattavat verkkohyväksynnät 4

5 VACON OYJ VUOSIKERTOMUS 2011 YLEISOSA Taloudelliset tavoitteet ja omistajat Vaconin tavoitteena on saavuttaa 500 miljoonan euron liikevaihto, 14 %:n liikevoitto ja yli 30 %:n oman pääoman tuotto vuonna Vacon Oyj:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä (NASDAQ OMX Helsinki). Vaconilla oli vuoden 2011 lopussa omistajaa, joista 47,0 % oli Suomessa toimivia instituutioita tai yksityissijoittajia ja 53,0 % hallintarekisteröityjä ja ulkomaisia omistajia. Vaconin osakkeen päätöskurssi vuonna 2011 oli 30,90 euroa, jonka mukainen yhtiön markkina-arvo oli 471,5 miljoonaa euroa (593,4 milj. euroa vuonna 2010). Liikevaihto, MEUR Liikevoitto, MEUR Tilauskanta, MEUR Henkilöstön määrä kauden lopussa Omavaraisuusaste, % Vacon on muuttanut uuteen tehtaaseen Italiassa Vacon toimittaa taajuusmuuttajia AXTechin vinsseihin Norjassa Vacon tuo markkinoille uuden taajuusmuuttajaperheen kone- ja laitevalmistajille Vacon toimittaa taajuusmuuttajia intialaiseen alumiinitehtaaseen 5

6 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS ME USKOMME KASVUUN Vuosi 2011 oli monella tapaa kuin edellisvuoden peilikuva. Vuoden ensimmäiset kuusi kuukautta sujuivat erinomaisesti, sillä vuoden 2010 toisella vuosipuoliskolla käynnistynyt kasvu jatkui ja jopa voimistui. Elokuun alussa esittelimme historiamme parhaan puolivuotistuloksen. Ensimmäiset tummat pilvet ilmestyivät kuitenkin taivaalle jo kesäkuun alussa, kun Kiinassa säädettyjen uusien tuulivoimaa koskevien määräysten johdosta Kiinan tuulivoimainvestoinnit vähenivät tilapäisesti. Uskomme, että Kiina jatkaa voimakkaita investointejaan tuulivoimaan ja laajemminkin uusiutuvan energian tuotantoon. On kuitenkin vaikeaa arvioida, milloin investoinnit käynnistyvät taas toden teolla. Myönteistä on silti se, että Vaconin asiakkaat, jotka myyvät tuulivoimaratkaisuja Kiinaan, pystyvät täyttämään uudet viranomaismääräykset. Tämä takaa Vaconin asiakkaille hyvät kilpailuasetelmat Kiinan tuulivoimainvestointien elpyessä. Pitkään näytti siltä, että sähkömoottorien ohjaukseen suunnattujen tuotteidemme vahva kysyntä kantaa meidät vuoden loppuun ja paikkaa osaltaan tuulivoimatuotteiden kysynnän heikkenemistä. Vuoden viimeisellä neljänneksellä jouduimme kuitenkin valitettavasti toteamaan, että Euroopan rahoituskriisi alkoi vaikuttaa investointihalukkuuteen euroalueella ja tilausten kasvu tyrehtyi. Joulukuussa ryhdyimme suunnittelemaan säästötoimenpiteitä, joilla voimme turvata yhtiömme kannattavuuden ja sitä kautta iskukyvyn tulevaisuudessa. Vuonna 2011 tilauksemme nousivat 365,3 miljoonaan euroon (358,2 milj. euroa v. 2010). Liikevaihto kasvoi 380,9 miljoonaan euroon (338,0 milj. euroa v. 2010). Liikevaihdon kasvua hidasti uusiutuvan energian tuotantoon suunnattujen tuotteiden heikko kysyntä toisella vuosipuoliskolla ja sähkömoottorien ohjaukseen suunnattujen tuotteiden kysynnän kasvun taittuminen Euroopassa vuoden viimeisellä neljänneksellä. Liikevaihdostamme noin 13 % tuli uusiutuvan energian tuotantoon liittyvistä sovelluksista (18 % vuonna 2010). Kannattavuutemme ei kehittynyt tavoitteidemme mukaisesti, ja syyt siihen ovat selvät. Liikevoittomme oli 24,7 miljoonaa euroa ja 6,5 % liikevaihdosta (28,6 milj. euroa ja 8,5 % vuonna 2010). Kannattavuuden heikkenemiseen vaikuttivat myyntivolyymien lasku vuoden toisella puoliskolla ja 10 miljoonan euron varaus, joka liittyi Kiinassa käynnissä olleeseen oikeuskäsittelyyn ja erään aurinkoenergia-asiakkaan maksamattomaan myyntisaatavaan. Vuoden 2011 lopulla kohtaamistamme haasteista huolimatta haluaisin kuitenkin korostaa, että pystyimme vuonna 2011 kasvamaan 12,7 % ja olemme jälleen hieman 6

7 VACON OYJ VUOSIKERTOMUS 2011 YLEISOSA lähempänä 500 miljoonan euron liikevaihtotavoitettamme vuonna Tästä syystä haluan kiittää jokaista vaconilaista, jotka ovat omalla ammattitaidollaan, intohimoisella asenteellaan ja kovalla työllään taanneet sen, että kasvoimme jälleen kerran markkinoita nopeammin. Haluan myös kiittää kaikkia myynti-, tuotanto- ja tuotekehityskumppaneitamme vankasta tuesta, kun olemme matkalla kohti yhä menestyksekkäämpää tulevaisuutta. Juuri nyt on vaikea arvioida, miten markkinat kehittyvät vuonna Totesin viime vuoden vuosikertomuksessa, että uskon globaalin talouden suhdanteiden muuttuvan tulevaisuudessa yhä nopeammin. Vuosi 2011 vahvisti näkemystäni. Suhdanteet ovat kuitenkin vain suhdanteita, joihin meidän on varauduttava ja sopeuduttava operatiivisesti. Mielestäni on tärkeää, että yrityksen liiketoiminta perustuu perustelluille arvioille siitä, millaisilla tuotteilla on kysyntää pitkällä aikavälillä ja miten asiakkaiden käyttäytyminen ja tarpeet muuttuvat esimerkiksi kymmenen vuoden ajanjaksolla. Tälle pohjalle on sitten hyvä rakentaa yhtiön strategia. Me Vaconissa uskomme, että taajuusmuuttajat ja uusiutuvan energian tuotantoon suunnatut invertterit ovat tuotteita, joiden merkitys kasvaa maailmanlaajuisesti me uskomme, että niiden kysyntä kasvaa ja tämän arvion vahvistavat kaikki keskeiset alan kehitystä arvioivat tutkimukset. Taajuusmuuttaja on avaintuote energiatehokkuuden parantamiseksi niin teollisuudessa kuin yhdyskuntatekniikassa. Invertteri on puolestaan avaintuote uusiutuvia energianlähteitä hyödyntävässä energiantuotannossa. Kun tiedämme, että maailma kärsii energiapulasta ja ilmaston lämpenemisestä, on perusteltua luottaa siihen, että tuotteillamme on kysyntää pitkälle tulevaisuuteen. Yhtenä keskeisenä haasteenamme on taajuusmuuttajateknologian tekeminen entistä tunnetummaksi erityisesti voimakkaasti kehittyvissä maissa. Emme onneksi ole yksin näillä markkinoilla, sillä kilpailu on luonnollisesti asiakkaiden etu ja kannustaa meitä suunnittelemaan yhä parempia tuotteita ja tarjoamaan yhä parempia palveluja asiakkaillemme se suorastaan vaatii meitä tekemään parhaamme. Kilpailu edellyttää myös viisasta strategiaa. Olemme keskittyneet yksinomaan taajuusmuuttajiin ja uusiutuvan energian tuotannossa käytettäviin inverttereihin. Keskittyminen tarjoaa meille mahdollisuuksia toimia markkinoilla hieman eri lailla kuin kilpailijamme. Tätä asemaa olemme onnistuneet hyödyntämään aiemmin ja aiomme hyödyntää myös tulevaisuudessa. Strategiamme nojaa edelleen keskittymisen lisäksi kolmeen muuhun päävahvuuteemme, jotka ovat tuotejohtajuus, maailmanlaajuinen läsnäolo ja monikanavainen myyntiverkosto. Olemme vuonna 2011 toteuttaneet strategiaamme tuomalla uusia ja entistä kilpailukykyisempiä tuotteita markkinoille. Vuonna 2012 tuotevalikoimamme kasvaa edelleen, kun esittelemme asiakkaillemme ennennäkemättömiä tuoteuutuuksia. Tulemme erityisesti panostamaan huoltopalveluihimme, ja samalla kehitämme organisaatiotamme yhä kansainvälisemmäksi. Haluamme olla yhä lähempänä asiakkaitamme kaikkialla maailmassa ja erityisesti voimakkaasti kasvavilla markkinoilla. Vuonna 2012 jatkamme edelleen merkittäviä panostuksia uusiutuvaan energiaan ja erityisesti aurinkoenergiavoimaloihin suunnattujen tuotteiden myyntiin. Vuonna 2011 Vaconin taajuusmuuttajien avulla säästettiin energiaa erilaisissa teollisuuden ja yhdyskuntatekniikan kohteissa omien laskelmiemme mukaan n. 44 TWh (35 TWh vuonna 2010). Samalla Vaconin inverttereillä tuotettiin n. 18 TWh energiaa auringosta ja tuulesta (15 TWh vuonna 2010). Visioni on pysynyt samana: jonain päivänä Vaconin tuotteilla säästetään yksi prosentti maailman sähköstä ja tuotetaan viisi prosenttia sähköä uusiutuvista energianlähteistä. Meillä on kaikki edellytykset saavuttaa nämä tavoitteet: vahva strategia ja ennen kaikkea intohimoisesti työhönsä suhtautuva ja osaava joukko vaconilaisia. Haluan vielä kiittää kaikkia menneestä vuodesta ja toivoa menestystä vuodeksi 2012! Vesa Laisi Toimitusjohtaja, Vacon Oyj 7

8 TOIMINTAYMPÄRISTÖ MARKKINOIDEN KASVU JATKUU Maailmanlaajuiset taajuusmuuttajamarkkinat kehittyivät myönteisesti vuoden 2011 ensimmäisellä puoliskolla. Tilaukset kasvoivat kaikilla maantieteellisillä alueilla ja teollisuudenaloilla. Toisella vuosipuoliskolla markkinoiden kehitys kuitenkin laantui. Vaconin arvion mukaan tähän vaikutti kaksi seikkaa. Kiinassa säädettyjen uusien tuulivoimaa koskevien määräysten johdosta Kiinan tuulivoimainvestoinnit vähenivät tilapäisesti. Kiina on maailman merkittävin tuulivoiman rakentaja ja siksi tällä on suuri merkitys koko maailmanlaajuiselle markkinalle. Toisaalta Euroopan rahoituskriisin pitkittyminen ja siitä aiheutunut epävarmuus vähensivät eurooppalaisten yritysten investointihalukkuutta, mikä vaikutti taajuusmuuttajien kysyntään vuoden viimeisellä neljänneksellä nimenomaan Euroopassa. Vuoden 2012 markkinakehitystä on vaikea arvioida, sillä makrotalouden kehitykseen liittyy juuri nyt merkittäviä epävarmuustekijöitä. Tärkeää on kuitenkin se, että pitkänajan kasvuodotukset ovat säilyneet ennallaan. Vaconin arvion mukaan maailmanlaajuiset taajuusmuuttajamarkkinat kasvoivat vuonna 2011 noin 6 8 %. Markkinoiden kokonaisarvo oli Vaconin arvion mukaan noin 9 10 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Vuonna 2011 Vaconin liikevaihto kasvoi 12,7 %, joten yhtiö pystyi jälleen kerran kasvattamaan markkinaosuuttaan. Sen arvioidaan olevan noin 5 %. Vacon sijoittuu liikevaihdoltaan maailman seitsemän suurimman taajuusmuuttajavalmistajan joukkoon. Yhtiön keskeiset kilpailijat ovat kansainvälisiä monialayhtiöitä, joille taajuusmuuttaja on vain yksi osa niiden tuote- ja palveluvalikoimaa. Vacon on maailman suurin yksinomaan taajuusmuuttajiin keskittyvä yhtiö. Keskittyminen ja sen mukanaan tuoma ketteryys ja kyky reagoida asiakkaiden tarpeisiin ovat Vaconille selkeä kilpailuetu. Maantieteellisesti katsoen liikevaihdoltaan suurin taajuusmuuttajamarkkina on Aasian ja Tyynenmeren alue, jonka osuus on reilut 40 %. Vastaavasti Euroopan osuus on noin 25 % ja Pohjois-Amerikan osuus reilut 20 % (Frost & Sullivan). Vuonna 2011 tilausmäärät kasvoivat vahvimmin Aasian ja Tyynenmeren alueella. Yleisesti ottaen voidaan arvioida, että taajuusmuuttajamarkkinat kasvavat noin kaksinkertaisesti bruttokansantuotteeseen verrattuna. Teollisuudessa ja yhdyskuntatekniikassa tehdyt investoinnit energiatehokkuuden kehittämiseen jatkoivat kasvuaan vuonna Vuoteen 2014 mennessä maailmanlaajuisten taajuusmuuttajamarkkinoiden arvioidaan kasvavan liikevaihdoltaan 11,8 miljardiin Yhdysvaltain dollariin (Frost & Sullivan). Taajuusmuuttajamarkkinoita voidaan tarkastella myös teollisuusaloittain. Tuotteita käytetään kaikkialla teollisuudessa, yhdyskuntatekniikassa ja energiantuotannossa. Suurimmat taajuusmuuttajia hyödyntävät teollisuudenalat ovat koneenrakennus, sellu-, paperi- ja pakkausteollisuus, elintarviketeollisuus, rakennustekniikka, materiaalinkäsittely, energiantuotanto, vedenkäsittely, auto- ja kuljetusala sekä öljyn- ja kaasuntuotanto. Markkinoiden kehitys Vacon odottaa taajuusmuuttajamarkkinoiden kasvavan vahvasti keskipitkällä aikavälillä. Kasvun vetureina ovat yhä kasvava huoli energian riittävyydestä ja ympäristön tilasta. Energian entistä tehokkaampi hyödyntäminen on edellytys globaalille kasvulle ja hyvinvoinnin kehitykselle. Myös julkiset päätöksentekijät pyrkivät yhä voimakkaammin ohjaamaan teollisuutta energiatehokkaampien toimin- 8

9 VACON OYJ VUOSIKERTOMUS 2011 YLEISOSA tatapojen käyttöön. Tästä hyvinä esimerkkeinä ovat eri valtioiden 2020-tavoitteet, joilla ne pyrkivät omalta osaltaan saavuttamaan Kööpenhaminan ilmastokokouksessa (COP 2009) sovitut tavoitteet. Kasvihuonepäästöjen vähentämisessä keskeisellä sijalla ovat energiatehokkuuden kehittäminen ja uusiutuvan energian tuotanto. Euroopan unioni on säätänyt asteittain voimaan tulevan direktiivin (2005/32/EC), jossa sähkömoottoreille on määritetty energiatehokkuusvaatimukset. Lainsäädäntö omalta osaltaan kasvattaa taajuusmuuttajien käyttöä Euroopan unionin alueella lähivuosina. Maantieteellisesti katsottuna suurimman kasvun ennakoidaan sijoittuvan ns. BRIC-maihin (Brasilia, Venäjä, Intia ja Kiina) ja näistä maista erityisesti Kiinaan ja Intiaan. Euroopassa vahvin kasvualue ainakin lyhyellä aikavälillä näyttäisi olevan Saksa. Euroalueen valtioiden taloudelliset haasteet aiheuttavat epävarmuutta markkinoiden kehitykselle. Pohjois-Amerikassa kasvun odotetaan jatkuvan vakaana ennen kaikkea energiatehokkuuden kehittämisen ja uusiutuvan energian tuotannon kasvun ansiosta. Taajuusmuuttajamarkkinoiden kasvun painopiste siirtyy voimakkaasti kasvaville alueille, ja samalla tuotannon painopiste siirtyy Aasiaan. Taajuusmuuttajavalmistajat haluavat olla läsnä kasvumarkkinoilla, hyödyntää alhaisempien tuotantokulujen mukanaan tuomat kilpailuedut ja tarjota hyvää palvelua lähellä asiakasta. Teknologian näkökulmasta taajuusmuuttajien odotetaan tulevaisuudessa olevan entistä edullisempia, luotettavampia, helpompia soveltaa, suorituskykyisempiä ja energiatehokkaampia. Uudet edullisemmat materiaalit valtaavat alaa ja tuotteiden ohjelmistopohjainen räätälöitävyys kasvaa. Taajuusmuuttajalle ei ole olemassa eikä näköpiirissä ole kilpailevaa tai korvaavaa teknistä ratkaisua. Näin ollen Vacon katsoo, että markkinat tulevat kasvamaan myös jatkossa. Vaconin ainutlaatuinen asema itsenäisenä ja keskittyneenä taajuusmuuttajavalmistajana antaa yhtiölle erinomaiset edellytykset kasvaa jatkossa markkinoita nopeammin. 9

10 STRATEGIA STRATEGIA TAVOITTEET, VALINNAT JA OSAAMINEN Vaconin tavoitteena on saavuttaa 500 miljoonan euron liikevaihto, 14 %:n liikevoitto ja yli 30 %:n oman pääoman tuotto vuonna Vacon on pystynyt kasvamaan viimeisten vuosien aikana keskimäärin noin kaksi kertaa markkinoita nopeammin ja säilyttämään samalla hyvän kannattavuuden. Pitkänajan kasvu- ja kannattavuustavoitteiden saavuttaminen myös vuoden 2014 jälkeen vaatii yhtiön strategian jatkuvaa tarkastelua ja kehittämistä. Lähivuosina yhtiö varmistaa, että se saavuttaa vuodeksi 2014 asettamansa strategiset tavoitteet ja rakentaa vahvan ja kannattavan kasvun edellytyksiä vuoden 2014 jälkeen. Yhtiö kiinnittää erityistä huomiota kannattavuutensa parantamiseen. Keskeiset keinot kannattavuuden parantamiseksi ovat komponenttien ja osavalmisteiden hankinnan siirtäminen halvemman kustannustason maihin, uuden tuotesukupolven tarjoama kustannushyöty, myyntivolyymien kasvattaminen ja kulujen hallinta. Kasvun turvaaminen pitkälle tulevaisuuteen edellyttää mm. uusien kasvumahdollisuuksien tunnistamista ja niiden viisasta ja oikea-aikaista hyödyntämistä. Hyvä esimerkki tulevaisuuden kasvumahdollisuudesta on uusiutuva energia ja erityisesti aurinkoenergia, johon yhtiö on panostanut vuosina 2010 ja Vuoden 2011 aikana Vacon on myös kehittänyt merkittävästi huolto- ja ylläpitopalveluja, jotka se esittelee asiakkailleen vuoden 2012 aikana. Vacon tekee myös suuritehoisiin ja -jännitteisiin taajuusmuuttajiin liittyvää tutkimusta. Vaconin liiketoimintastrategian ydin on säilynyt muuttumattomana, ja se nojaa neljään strategiseen valintaan, jotka ovat tuotejohtajuus, 100 %:n keskittyminen taajuusmuuttajiin, monikanavainen myyntiverkosto ja maailmanlaajuinen läsnäolo. Tuotejohtajuus Vaconille tuotejohtajuus tarkoittaa laajaa ja kilpailukykyistä tuotevalikoimaa sekä henkilöstön erinomaista tuote- ja sovellusosaamista. Vuonna 2011 Vacon otti huomattavia askelia strategiansa edistämiseksi. Ensinnäkin yhtiö toi markkinoille aurinkoenergian tuotantoon suunnatun Vacon 8000 Solar tuotteen, jolle on myönnetty laajat verkkoviranomaisten hyväksynnät. Lisäksi Vacon toi vuonna 2011 markkinoille useita sähkömoottorien ohjaukseen tarkoitettuja uusia taajuusmuuttajia. Keskittyminen taajuusmuuttajiin Vacon on maailman suurin yksinomaan taajuusmuuttajia suunnitteleva ja valmistava yhtiö. Keskittyminen on Vaconille selkeä kilpailuetu, sillä sen ansiosta Vaconin asiakkaat saavat aina alan asiantuntevinta palvelua, onpa kyse myynnistä, asiakaspalvelusta tai huolto- ja ylläpitopalveluista. Monikanavamyynti Monikanavamyynti on Vaconin myynti- ja markkinointistrategian ydin. Yhtiö myy tuotteitaan kone- ja laitevalmistajille, järjestelmätoimittajille, brand label -asiakkaille, jakelijoille ja loppuasiakkaille. Useiden eri jakelukanavien hyödyntäminen kullakin maantieteellisellä alueella tai teollisuudenalalla on aito kilpailuetu, josta Vacon hyötyy myynti ei nojaa ainoastaan yhteen kanavaan. Maailmanlaajuinen läsnäolo Vaconilla on tuotantoyksiköt viidessä maassa, tutkimusja tuotekehitysyksiköt neljässä maassa ja myyntiyhtiöt yhteensä 27 maassa. Laaja läsnäolo eri mantereilla antaa mahdollisuuden sijoittaa tuotantoa lähelle asiakasta ja samalla suojautua valuuttariskeiltä. Kattava myyntiverkosto tuo tarvittavan paikallisen otteen myyntiin. Vuonna 2011 lisättiin myös tuotannon kapasiteettia, huomioiden tulevaisuuden kasvun vaatimukset. Vacon siirtyi uusiin laajempiin tuotantotiloihin Kiinassa ja Italiassa. Strateginen osaaminen Vacon on panostanut viime vuosina vahvasti taajuusmuuttajien yhteisen laitteisto- ja ohjelmistoalustan kehittämiseen. Vaconin muita strategisia osaamisalueita ovat tuotevalikoiman hallinta, asiakassuhteiden hallinta, virtautettu tuotanto, globaali hankintaverkosto sekä tietoja viestintätekniikan työkalut. Kutakin osaamisaluetta kehitetään ja seurataan jatkuvasti, jotta yhtiöllä on oikea tarvittava osaaminen strategiansa toteuttamiseksi. Vacon on kiinnittänyt vuonna 2011 erityistä huomiota esimiestyön kehittämiseen. 10

11 VACON OYJ VUOSIKERTOMUS 2011 YLEISOSA TAVOITTEET 2014 Kannattava kasvu 500 MEUR EBIT 14 % ROE > 30 % STRATEGISET VALINNAT 100 %:n keskittyminen taajuusmuuttajiin Tuotejohtajuus Monikanavainen myyntiverkosto Maailmanlaajuinen läsnäolo ja kansainväliset toiminnot STRATEGISET YDINOSAAMISALUEET Taajuusmuuttajaosaaminen Yhteinen tuotealusta ja tuotevalikoiman hallinta Asiakassuhteiden hallinta Virtautettu tuotanto ja globaali hankintaverkosto Globaali ICTinfrastruktuuri ja -sovellukset 11

12 Sales Support Engineer Yury Solodov työskentelee Vaconin myynnin tukitiimissä Vaasassa ja toimii muun muassa asiakkaiden teknisenä tukena ja avustaa tarjousten tekemisessä ja projektien hallinnassa. 12

13 VACON OYJ VUOSIKERTOMUS 2011 YLEISOSA 100 %:N KESKITTYMINEN TAAJUUSMUUTTAJIIN Vacon keskittyy yksinomaan taajuusmuuttajiin ja inverttereihin. Tämän johdosta Vaconin paikalliset osaavat ja motivoituneet ihmiset ovat alansa edelläkävijöitä ja asiantuntijoita. 13

14 TUOTTEET MARKKINOIDEN LAAJIMPIA TUOTEVALIKOIMIA Sähkömoottorien ohjaukseen suunnatut tuotteet Kompaktit taajuusmuuttajat Nämä pienikokoiset koneenohjaukseen tarkoitetut taajuusmuuttajat on helppo ja nopea asentaa pieneenkin tilaan. Niillä saavutetaan mahdollisimman suuri kustannushyöty markkinoilla, joissa kappalemäärät ovat suuria. Näiden taajuusmuuttajien tyypillisiä käyttäjiä ovat kone- ja laitevalmistajat, ja käyttökohteina ovat erilaiset koneet, kuljettimet, kompressorit, pumput ja puhaltimet. Valikoimaan kuuluvat Vacon 10- ja Vacon 20 -tuoteperheet. Yleiskäyttöiset taajuusmuuttajat Yleiskäyttöisiä taajuusmuuttajia käytetään teollisuudessa laajalti pumppujen, puhaltimien, kuljettimien ja kompressoreiden ohjaamiseen. Talotekniikan tarpeisiin suunniteltuja yleiskäyttöisiä taajuusmuuttajia käytetään erilaisissa liikerakennuksissa. Valikoimaan kuuluvat Vacon 100-, Vacon NX- ja Vacon X -sarjan taajuusmuuttajat. Vaativien sovelluskohteiden taajuusmuuttajat Vaativaan käyttöön tarkoitettuja taajuusmuuttajia tarvitaan silloin, kun edellytetään suuria tehoja ja nopeuden ja/tai momentin tarkkaa säätöä tai silloin, kun energiaa pitää syöttää takaisin sähköverkkoon. Näitä taajuusmuuttajia käytetään vaativissa käyttöympäristöissä, kuten meriteollisuudessa, kaivosteollisuudessa, nostureissa, hisseissä, liukuportaissa tai vedenkäsittelyssä. Valikoimaan kuuluvat Vacon NXC-, Vacon NXP- ja Common DC bus -tuotesarjat. 14

15 VACON OYJ VUOSIKERTOMUS 2011 YLEISOSA Uusiutuvan energian tuotantoon suunnatut tuotteet Vaconin inverttereiden tehtävänä on syöttää esimerkiksi tuuligeneraattorin tai aurinkopaneelin tuottama energia sähköverkkoon. Samaa tekniikkaa voidaan soveltaa myös polttokennoista tai aaltoenergiasta saatavan tehon syöttöön. Vacon 8000 Solar- ja Vacon 8000 Wind -tuotteilla pystytään tuottamaan energiaa uusiutuvista energianlähteistä mahdollisimman optimaalisesti. Nämä tuotteet osaavat lisäksi ottaa laaja-alaisesti huomioon sähkönjakeluverkon eri ilmiöt, ja sen johdosta ne täyttävät kansainvälisten sähkönjakeluverkkoyhtiöiden tiukimmatkin vaatimukset. Vaconin moottorikäyttöihin suunnittelemia taajuusmuuttajia käytetään esimerkiksi tuuliturbiinin nasellin asennon ja siipien lapakulmien säätöön tai aurinkopaneelin asennon säätöön. Aurinkoenergiaa hyödyntävät invertterit Vacon 8000 Solar, kojeistoon asennetut aurinkoinvertterit: kw Aurinkoinvertterimoduulit: kw Tuulienergiaa hyödyntävät konvertterit Vacon 8000 Wind, kojeistoon asennetut konvertterit: kw Konvertterimoduulit: 5, kw 15

16 Projektipäällikkö Timo Kujansuu johtaa pieni- ja keskitehoisten taajuusmuuttajien tuotekehitysprojekteja.

17 TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS VACON OYJ VUOSIKERTOMUS 2011 YLEISOSA UUDEN SUKUPOLVEN TUOTTEET TULEVAT MARKKINOILLE Vuonna 2011 Vacon toi markkinoille uuden sukupolven taajuusmuuttajia kone- ja laitevalmistajille. Samalla Vacon vahvisti teknologista asemaansa uusiutuvan energian hyödyntämiseen suunnattujen tuotteiden osalta. Vuoden 2011 yksi tärkeimpiä virstanpylväitä oli uuden sukupolven taajuusmuuttajien saaminen markkinoille. Esittelimme marraskuussa Saksassa pidetyillä messuilla uuden pienikokoisen tuotesarjan, joka on suunniteltu erityisesti kone- ja laitevalmistajien tarpeisiin. Näille tuotteille on ominaista, että ne ovat jonkin koneen tai laitteen osa. Tällöin korostuvat mm. taajuusmuuttajien asennuksen ja käyttöönoton helppous sekä niiden joustava muunneltavuus asiakkaiden tarpeiden mukaisesti, kertoo Vaconin tuotekehitysjohtaja Timo Kasi. Kone- ja laitevalmistajat ovat tärkeä asiakassegmentti Vaconin kasvun ja menestyksen kannalta. Vuonna 2011 n. neljäsosa Vaconin liikevaihdosta tuli tältä segmentiltä. Olemme monesti nähneet, että kun asiakkaamme menestyvät omalla alallaan, myös me menestymme. Kyse on tiiviistä yhteistyöstä, kertoo Kasi. Asiakaskohtaiset tuotekehityshankkeet muodostavat tärkeän osan Vaconin kaikesta tutkimuksesta ja tuotekehityksestä. Suunnitteluyhteistyö kone- ja laitevalmistajien, järjestelmätoimittajien ja brand label -asiakkaiden kanssa tuo yli puolet Vaconin liikevaihdosta. Laajat verkkohyväksynnät aurinkoinverttereille Aurinkovoimalaitosten tarpeisiin suunniteltu aurinkoinvertteri Vacon 8000 Solar sai vuonna 2011 maailmanlaajuisesti katsoen harvinaisen kattavat kansallisten sähkönjakelijoiden vaatimukset täyttävät verkkohyväksynnät. Tämä Vaconin kehittämä teknologia soveltuu ja sitä hyödynnetään myös tuulivoimaan suunnatuissa tuotteissa. Näin Vacon haluaa olla edistämässä uusiutuvien energianlähteiden hyödyntämistä. Maailman sähköverkkoja ei ole kuitenkaan suunniteltu uusiutuvien energiamuotojen käyttöä ajatellen, ja tämä osaltaan hidastaa esimerkiksi tuuli- ja aurinkovoiman käytön yleistymistä. Uusiutuvan energian tuotannolle on ominaista tuotetun tehon vaihtelu, mikä saattaa aiheuttaa ongelmia sähköverkon häiriötilanteissa. Tästä syystä invertterillä, jolla aurinkopaneelien tuottama sähkövirta muutetaan sähköverkko-operaattoreiden vaatimusten mukaisiksi, on aurinkoenergian laajamittaisen käytön kannalta äärimmäisen tärkeä asema. Saamiensa hyväksyntöjen myötä Vacon voi sanoa olevansa maailman kärkeä, kun puhutaan näiden laitteiden liittämisestä sähköverkkoihin. Tämän aurinkoinvertterin kehittämisessä erityisen haastavaa on se, että eri maissa on käytössä erilaisia aurinkovoimaloiden verkkoonkytkentään liittyviä standardeja. Standardien merkitys on siinä, että ne täyttämällä aurinkovoimala toimii verkon häiriötilanteessa kuten mikä tahansa perinteinen voimalaitos. Mielestämme tulevai- suudessa aurinkovoimalaitoksilla tulee olemaan jopa sähköverkon jännitettä tasaava rooli. Vacon 8000 Solar soveltuu käytettäväksi mm. Australiassa ja tärkeimmillä Euroopan aurinkoenergiamarkkinoilla, kuten Espanjassa, Italiassa, Tšekeissä ja Saksassa, Kasi kertoo. Globaalia suunnitteluyhteistyötä Tutkimus ja tuotekehitys ovat yksi Vaconin ydintoiminnoista, ja siksi siihen panostetaan n. 6 % yhtiön liikevaihdosta. Vaconissa suunnitteluyhteistyötä tehdään globaalisti kolmella mantereella. Jokainen tuotekehitysyksikkö Suomessa, Italiassa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa osallistuu uusien tuotteiden suunnitteluun omalla panoksellaan. Tuotekehitystä ohjataan keskitysti ja maailmanlaajuisesti. Vaconissa hyödynnetään yhteisiä teknologia-, ohjelmistoja komponenttiratkaisuja. Vuonna 2011 jatkoimme vahvaa panostusta uusien tuotteiden kehittämiseen ja Vaconin globaalit tuotekehitystoiminnot vahvistuivat eri puolilla maailmaa. Uudet tehdasrakennukset otettiin käyttöön Kiinassa ja Italiassa, ja samalla niiden yhteyteen rakennettiin uudet ja tilavat tuotekehityslaboratoriot. Lisäksi Yhdysvalloissa perustimme uuden, suuritehoisia taajuusmuuttajia suunnittelevan tutkimus- ja tuotekehitysyksikön Raleigh-Durhamin alueelle Pohjois-Carolinaan. Vuoden 2011 aikana uusien tuotekehittäjien määrä konsernissa onkin kasvanut hyvää tahtia, kiteyttää Kasi. 17

18 Globaali tuotantojohtaja Jari Koskinen korostaa, että Vaconin kaikissa tehtaissa laadun parantamista edistetään monin eri keinoin. 18

19 TUOTANTO JA LOGISTIIKKA VACON OYJ VUOSIKERTOMUS 2011 YLEISOSA LISÄÄ LAATUA TUOTANTOON Kaikkien yhtiöiden tavoitteena lienee toimintojen ja tuotteiden laadun jatkuva parantaminen. Vuonna 2011 tämä oli Vaconissa erityinen painopistealue. Vaconin kaikissa tehtaissa paneuduttiin laadun parantamiseen monin eri keinoin. Vaconin uusi Suzhoun-tehdas Kiinassa on suunniteltu yhtiön kasvaviin tarpeisiin, ja tehtaan avajaisia vietettiin toukokuussa Pinta-alaltaan yhteensä m 2 :n rakennuksessa on myös tutkimuslaboratorio sekä Aasian ja Tyynenmeren aluetta palveleva huoltokeskus. Uudessa tehtaassa on entistä enemmän valmistuskapasiteettia, ja se parantaa merkittävästi Vaconin mahdollisuuksia vastata asiakasvaatimusten kasvuun ja vahvistaa yhtiön kilpailukykyä. Suzhoun-tehtaan toiminnan tärkeimmäksi painopisteeksi asetettiin laatu. Sen jälkeen tulevat toimitukset, kokonaiskustannukset ja vaihto-omaisuuden kierto. Nämä seikat ohjaavat tehtaassa tehtäviä päätöksiä sekä päivittäisen toiminnan ja voimavarojen jakamisen suunnittelua. Vaconin Suzhoun-tehtaassa määritettiin useita laatuun liittyviä toimenpiteitä vuodeksi Niistä tärkeimmät olivat: Nopea reagointi asiakaspalautteeseen Tiivis huollon, tuotannon ja tuotekehityksen välinen yhteistyö Prosessien laadun auditointi Komponenttitoimittajien laadunvalvonnan parantaminen Päivittäisjohtamisprosessin parantaminen Tuotantolinjojen uudelleensuunnittelu Uusien tuotteiden tarkastusprosessin parantaminen Henkilöstön osaamisen kehittäminen laatuasioissa Tuotemuutosten hallinta ja luotettavuustestaus tehostuivat Vaconin Vaasan-tehtaassa kokonaisvaltaista laatua parannettiin vuonna 2011 mm. tuotemuutosten hallintaa ja luotettavuustestausta kehittämällä. Tuotemuutosten hallinnassa keskitytään muutoksiin, jotka liittyvät markkinoille jo lanseerattuihin tuotteisiin ja niiden laatuun tai kustannustehokkuuteen. Tehokkaalla tuotemuutosten hallinnalla saavutetaan jokaisessa tuotemuutosjulkistuksessa jopa satojen tuhansien eurojen säästöt, kun esimerkiksi tuotannon mahdollisesti keskeyttävät viat korjataan. Yhtenäinen tuotemuutosten hallintaa koskeva menettelytapa on tarkoitus ottaa käyttöön yhtiön kaikissa tehtaissa. Tuotekehityksen prototyyppien ja tuotemuutosten julkistuksiin valittujen laitteiden luotettavuustestaukseen hankittiin kesällä 2011 vuoden suurin yksittäinen investointi, huipputeknologiaa edustava MEOST (Multiple Environment Over-Stress)-testiuuni. Sen avulla pyritään löytämään tuotteen mahdolliset heikkoudet, kun useiden stressitekijöiden kokonaisvaikutusta voidaan testata monipuolisesti. Valinnaisiin testauksiin lukeutuvalla MEOSTtestauksella voidaan tuotekehityksen ja tuoteverifioinnin kattavuutta parantaa entisestään. Vuonna 2012 MEOST-testauksen tuloksia on tarkoitus hyödyntää myös tuotannon testauksessa Vaasantehtaassa, kertoo tuotantojohtaja Jari Koskinen. Yhdysvaltain-tehtaan laadunhallintajärjestelmä uudelleenauditoitiin Pennsylvanian Chambersburgissa sijaitsevan Vaconin Yhdysvaltain-tehtaan laadunhallintajärjestelmä uudelleenauditoitiin kesäkuussa Pyrimme edistäään laadun, asiakastyytyväisyyden ja jatkuvan kehittämisen kulttuuria niin omissa kuin toimittajien toiminnoissa, sanoo Yhdysvaltain-tehtaan materiaalihankinnoista ja laadunvalvonnasta vastaava Rodney Snider. Uusi Italian-tehdas vastaa kasvun tarpeisiin Vaconin tehdastoimintojen siirto Naturnosta uusiin tiloihin Postaliin, lähellä Meranoa Pohjois-Italiassa saatiin päätökseen syksyllä Uudessa rakennuksessa on tehdastilaa 4000 m² ja siihen sisältyy myös tutkimus- ja tuotekehityslaboratorion tilat. Toimistotilaa on 3000 m². Tämän pitäisi riittää merkittävän kasvun tarpeisiin tulevina vuosina, sanoo Vaconin Italian-maajohtaja Andrea Perin. Uusi tehdas sijaitsee alueen kahta suurinta kaupunkia, Meranoa ja Bolzanoa, yhdistävän tien varrella. Tehdas on logistisesti ajatellen hyvässä paikassa, mikä parantaa toimitusten laatua. 19

20 Vaconin Saksan-toimintojen johtaja Vladimir Kozak uskoo, että energiataloudellisuutta ja teollisuuden prosesseja parantavalla taajuusmuuttajateknologialla on kysyntää. 20

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010 It s all about the attitude 10 VUOSIKERTOMUS 2010 Puhdasta energiaa ja vettä Vaconin tuotteet jos mitkä ovat puhdasta teknologiaa. Maailmassa käytetystä sähköstä noin kolmannes kuluu sähkömoottoreissa,

Lisätiedot

Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009

Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009 09 Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009 Vacon puhtaan teknologian puolesta Sähkömoottorit kuluttavat noin 30 % koko maailman sähköenergiasta. Taajuusmuuttajien ja energiatehokkaiden moottoreiden

Lisätiedot

Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa. Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2011

Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa. Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2011 1 Vacon Oyj Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2011 2 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 3-8 Konsernitilinpäätös Taloudelliset tunnusluvut

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 04 Se on asennekysymys. 05 Vaconin arvot. 07 Taajuusmuuttaja alentaa energiankulutusta. 08 Toimialan kehittyminen vuonna 2005

Sisällysluettelo. 04 Se on asennekysymys. 05 Vaconin arvot. 07 Taajuusmuuttaja alentaa energiankulutusta. 08 Toimialan kehittyminen vuonna 2005 vuosikertomus 2005 1 2 Vacon on globaali asiakaslähtöinen ja dynaaminen taajuusmuuttajatoimittaja, jolla on määrätietoisen intohimoinen asenne tuotejohtajuuteen ja asiakaspalveluun. Sisällysluettelo 04

Lisätiedot

Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa. Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2012

Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa. Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2012 1 Vacon Oyj Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2012 2 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 3-8 Konsernitilinpäätös Taloudelliset tunnusluvut

Lisätiedot

Virtaviivaistettujen työskentelytapojen ja uudistettujen tietojärjestelmien ansiosta olemme nyt paremmin verkottunut organisaatio

Virtaviivaistettujen työskentelytapojen ja uudistettujen tietojärjestelmien ansiosta olemme nyt paremmin verkottunut organisaatio SISÄLTÖ 2 Konecranes lyhyesti 4 Vuosi 2014 lyhyesti 6 Teema: Verkottunut. Tulevaisuus. Kaikkialla. 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Hallituksen puheenjohtajan tervehdys 12 Yhtiön kulmakivet 14 Toimintaympäristö

Lisätiedot

2008 VUOSIKERTOMUS GlaSTOn OYJ abp

2008 VUOSIKERTOMUS GlaSTOn OYJ abp 2008 VUOSIKERTOMUS Glaston OYJ ABP 2 GLASTON OYJ ABP SISÄLTÖ Glaston lyhyesti 4 Vuosi 2008 lyhyesti 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Liiketoimintastrategia 10 Toimintaympäristö 12 Liiketoiminta-alueet Pre-processing

Lisätiedot

10:45 Asuintalo, Düsseldorf. Helpompaa arkea Julialle, Emma-tyttärelle ja tuleville sukupolville. KONE 2008. Yrit ysvastuur aportti

10:45 Asuintalo, Düsseldorf. Helpompaa arkea Julialle, Emma-tyttärelle ja tuleville sukupolville. KONE 2008. Yrit ysvastuur aportti 10:45 Asuintalo, Düsseldorf Helpompaa arkea Julialle, Emma-tyttärelle ja tuleville sukupolville. KONE 2008 Yrit ysvastuur aportti KONE 2008 Yritysvastuuraportti Raportin laajuus Raportin laajuus KONEen

Lisätiedot

KOHTI TOIMIALAN PARASTA KANNATTAVUUTTA VUOSIKERTOMUS 2014

KOHTI TOIMIALAN PARASTA KANNATTAVUUTTA VUOSIKERTOMUS 2014 KOHTI TOIMIALAN PARASTA KANNATTAVUUTTA VUOSIKERTOMUS 2014 SSAB lyhyesti 60 Liikevaihto 60 mrd Ruotsin kruunua pro forma SSAB on pitkälle erikoistunut, maailmanlaajuisesti toimiva teräsyhtiö. Olemme maailmanmarkkinoiden

Lisätiedot

vuosikertomus pelisäännöt

vuosikertomus pelisäännöt vuosikertomus 2011 pelisäännöt uusiksi Konecranes on alansa uudistaja, dynaaminen nostolaitekonserni. Olemme sitoutuneet toimittamaan asiakkaillemme ylivertaisia tuotteita ja palveluita, joiden laatu,

Lisätiedot

2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI

2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI 2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI Vastuullisuus on Vaconin liiketoiminnan perusta, ja se näkyy yhtiön toiminnassa, ajattelutavassa ja johtamisessa. Vastuullisena yhtiönä Vacon kehittää maailmanlaajuisia toimintojaan

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Kemiran vuosikertomus 2011

Sisällysluettelo. Kemiran vuosikertomus 2011 Kemiran vuosikertomus 2011 Sisällysluettelo Kemira vuonna 2011... 7 Vuosi lyhyesti... 8 Kemian vuosi 2011... 9 Avainluvut... 11 Toimitusjohtajan katsaus... 13 Strategia... 16 Arvon luominen pitkällä aikavälillä...

Lisätiedot

Pekka Lundmark, toimitusjohtaja

Pekka Lundmark, toimitusjohtaja Pekka Lundmark, toimitusjohtaja Vuosikertomus 2009 Lifting Businesses Konecranes on alansa uudistaja, dynaaminen nostolaitekonserni. Olemme sitoutuneet toimittamaan asiakkaillemme ylivertaisia tuotteita

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti HELSINKI 13:25

Yritysvastuuraportti HELSINKI 13:25 HELSINKI 13:25 Reaaliaikaisen reittisuunnitteluohjelman avulla Niklas ja hänen kollegansa säästävät aikaa ja polttoainetta tavatessaan asiakkaita. KONEen innovatiivinen karttaohjelma auttaa kunnossapitoasentajia

Lisätiedot

kilpailukykyä strategisena kumppanina

kilpailukykyä strategisena kumppanina kilpailukykyä strategisena kumppanina Vuosikertomus 2012 incap Vuosikertomus 2012 sisällys konserni Liiketoiminta vastuullisuus hallinnointi Incap lyhyesti... 2 Vuosi 2012 lyhyesti... 3 toimitusjohtajan

Lisätiedot

ONE VALU- HALUTUIN TYÖNTEKIJÄÄ RATKAISUJEN COMPONENTA. vuosikertomus 2011

ONE VALU- HALUTUIN TYÖNTEKIJÄÄ RATKAISUJEN COMPONENTA. vuosikertomus 2011 vuosikertomus 2011 ONE COMPONENTA 4 700 TYÖNTEKIJÄÄ HALUTUIN VALU- RATKAISUJEN TOIMITTAJA Sisällys 4 Toimintatapamme 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Strategia 10 Liiketoimintamme 16 Vastuullisuus 20 Tuotannon

Lisätiedot

Aspo. Vuosikertomus. luottamuksen arvoinen. Aspo Vuosikertomus 2009

Aspo. Vuosikertomus. luottamuksen arvoinen. Aspo Vuosikertomus 2009 Vuosikertomus 2009 Vuosikertomus 2009 Aspo Vuosikertomus 2009 Aspo Oyj PL 70, Lintulahdenkuja 10 00501 Helsinki Puhelin (09) 5211 Faksi (09) 521 4999 www.aspo.fi Aspo luottamuksen arvoinen Aspon vuosikertomus

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 0

V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 0 VUOSIKERTOMUS 2010 Energy for Electronics SISÄLTÖ Efore yhtiönä Tietoa osakkeenomistajille...4 Tilikausi 2010 lyhyesti...5 Toimitusjohtajan tervehdys...6 Eforen toiminnan perusta...8 Asiakaspalvelu ja

Lisätiedot

KONE tukee kestävään kehitykseen perustuvaa kaupunkiasumista tarjoamalla turvallisia, luotettavia ja ympäristön huomioon ottavia tuotteita ja

KONE tukee kestävään kehitykseen perustuvaa kaupunkiasumista tarjoamalla turvallisia, luotettavia ja ympäristön huomioon ottavia tuotteita ja Vuosikertomus 2001 KONE tukee kestävään kehitykseen perustuvaa kaupunkiasumista tarjoamalla turvallisia, luotettavia ja ympäristön huomioon ottavia tuotteita ja palveluja, jotka helpottavat ihmisten liikkumista.

Lisätiedot

CENCORP OYJ VUOSIKATSAUS 2013

CENCORP OYJ VUOSIKATSAUS 2013 CENCORP OYJ CENCORP LYHYESTI SISÄLTÖ Sivu Cencorpin ydinliiketoimintaa ovat puhtaan teknologian sovelluksien kehittäminen, laser- ja automaatiolinjojen ja laitteiden valmistus ja elinkaarihallinta. Yhtiö

Lisätiedot

Building leaders of the digital world. Vuosikertomus 2009

Building leaders of the digital world. Vuosikertomus 2009 Building leaders of the digital world Vuosikertomus 2009 Tieto on tietotekniikka-, tuotekehitys- ja konsultointipalveluja tarjoava palveluyhtiö. Noin 16 000 asiantuntijaamme tekevät meistä yhden Pohjois-Euroopan

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus 14. Hallituksen toimintakertomus 16. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 27. Tunnuslukuja vuosineljänneksittäin 74

Toimitusjohtajan katsaus 14. Hallituksen toimintakertomus 16. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 27. Tunnuslukuja vuosineljänneksittäin 74 VUOSIKERTOMUS Larox 2008 Laroxin maailma 3 Toimitusjohtajan katsaus 14 Hallituksen toimintakertomus 16 Tilinpäätös Konsernitilinpäätös, IFRS 23 Konsernin tuloslaskelma, IFRS 23 Konsernin tase, IFRS 24

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008. Oikeanlainen osaaminen, yhteiset tavoitteet ja tiimi, joka tuo lisäarvoa kutsumme sitä kumppanuudeksi

VUOSIKERTOMUS 2008. Oikeanlainen osaaminen, yhteiset tavoitteet ja tiimi, joka tuo lisäarvoa kutsumme sitä kumppanuudeksi VUOSIKERTOMUS 2008 Oikeanlainen osaaminen, yhteiset tavoitteet ja tiimi, joka tuo lisäarvoa kutsumme sitä kumppanuudeksi Uponor lyhyesti Uponor on yksi johtavista asuin- ja liikerakennusten lämmitys- ja

Lisätiedot

Saavutusten vuosi. Vuosikertomus 2000

Saavutusten vuosi. Vuosikertomus 2000 Saavutusten vuosi Vuosikertomus 2000 SISÄLTÖ Vuosi 2000 lyhyesti 1 KCI Konecranes konserni 2 Toimitusjohtajan kirje 4 Henkilöstö 6 Tutkimus ja tuotekehitys 8 Kunnossapitopalvelut 10 Standardinostolaitteet

Lisätiedot

TUTKIMUS & KEHITYS KAIKKI LÄHTEE OIVALLUKSESTA Kaupallistettavat innovaatiot ovat kasvun edellytys.

TUTKIMUS & KEHITYS KAIKKI LÄHTEE OIVALLUKSESTA Kaupallistettavat innovaatiot ovat kasvun edellytys. VUOSIKERTOMUS 2009 8 TOIMITUSJOHTAJAN HAASTATTELU Katsaus menneeseen ja tulevaan. 12 16 22 28 TUTKIMUS & KEHITYS KAIKKI LÄHTEE OIVALLUKSESTA Kaupallistettavat innovaatiot ovat kasvun edellytys. PAPER KANNATTAVUUS

Lisätiedot

2010 Vuosikertomus 1

2010 Vuosikertomus 1 Vuosikertomus 2010 1 Sisällys: 3 Takoma lyhyesti ja avainluvut 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Takoman arvot ja tavoitteet 6 Strategia ja asiakastoimialat 7 Takoman työkalupakki Takoma Components: 8 Voimansiirtokomponentit

Lisätiedot

selkeä visio valoisasta tulevaisuudesta vuosikertomus 2008

selkeä visio valoisasta tulevaisuudesta vuosikertomus 2008 selkeä visio valoisasta tulevaisuudesta vuosikertomus 2008 lupaus yhtiö ympäristö ihmiset liiketoiminta Yhtiön esittely 2 Liiketoiminta-alueet lyhyesti 4 Osakkeenomistajille 6 Sanomalehti- ja kirjapaperi

Lisätiedot

YRITYSVASTUURAPORTTI 2009. Casting Future Solutions

YRITYSVASTUURAPORTTI 2009. Casting Future Solutions YRITYSVASTUURAPORTTI 2009 Casting Future Solutions Sisältö COMPONENTA-KONSERNI 1 Toimitusjohtajalta 2 Componenta lyhyesti 4 Componentan liiketoiminta ja toimintaympäristö 6 Yritysvastuu Componentassa 8

Lisätiedot

Me näemme teknologian mahdollisuudet. Sen inhimilliset mahdollisuudet. Lue lisää verkossa: company.nokia.com/fi

Me näemme teknologian mahdollisuudet. Sen inhimilliset mahdollisuudet. Lue lisää verkossa: company.nokia.com/fi Nokia vuonna 2014 Me Nokiassa olemme innostuneita siitä, mihin teknologia meitä johtaa. Visioimme maailmaa, jossa teknologia sulautuu osaksi elämäämme. Teknologiaa, joka toimii meitä varten, huomaamattomasti

Lisätiedot

MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014

MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014 MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014 MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA SISÄLLYSLUETTELO MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA Helpotamme asiakkaidemme arkea 4 Tulemme paremmiksi joka päivä teemme Cramo

Lisätiedot