Sosiaali- ja terveystoimen hankintaprosessi Espoossa. Heli Aro Hankintapalvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveystoimen hankintaprosessi Espoossa. Heli Aro Hankintapalvelut 19.10.2010"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveystoimen hankintaprosessi Espoossa Heli Aro Hankintapalvelut

2 Espoon kaupunki Suomen toiseksi suurin kaupunki yli asukasta noin työntekijää Espoo-visio 2020 Espoo on edelläkävijä. Espoo on hyvä paikka asua, oppia, tehdä työtä ja yrittää. 2

3 Hankintapalvelujen johtaja Jouni Kukko Hankintatiimit Sivistystoimi ja Keskushallinto SITO-KEHA Hankintatiimi ICT -hankinnat sekä ERP -järjestelmän ylläpito ja kehittäminen Hankintatiimi Sosiaali- ja terveystoimi SOTET Hankintatiimi Tekninen- ja ympäristötoimi TYT hankintapäällikkö Irja Leikas-Nummela hankintapäällikkö Jani Väisänen hankintapäällikkö Heli Aro hankintapäällikkö Helena Vihiniemi hankinta-asiantuntijat Ulla Raivio Jussi Luomanpää Elina Kukkasjärvi hankinta-asiantuntijat Taru Ritvanen Anne Lindqvist hankinta-asiantuntijat Helli Eskola Piia Wollstén Anneli Enbom hankinta-asiantuntijat Viljami Packalén Anniina Kaitila Puhelin- ja IT -laitetilaukset ostajat Hanna Eloranta Marja Holmberg Reijo Lindqvist Ritva Nyberg hankintalakimiehet Virpi Kangasniemi ja Jukka Koivusalo hankinta-asiantuntija Airi Valkonen hankinta-assistentit Carita Grönholm, Kaisa Mäkelä ja Anneli Junno 3

4 Hankintapalvelut / tärkeimmät tehtävät 1 / 2 Operatiivisen hankintaprosessin ohjaus, ohjeistus, koulutus ja kehittäminen Hankintojen suunnittelu (1-3 vuotta) Hankintamarkkinoiden kartoitus ja tuntemus Kilpailutukset (ei rakennusurakoita, suunnitteluurakoita eikä rakentamisprosessiin liittyviä hankintoja) 4

5 Hankintapalvelut / tärkeimmät tehtävät 2 / 2 Hankintasopimusten seuranta ja hallinta yhteistyössä toimialojen kanssa Toimittajakentän hallinta Hankinnan tietojärjestelmään (ERP) liittyvät tehtävät yhdessä tietohallinnon ja toimialojen kanssa 5

6 Espoon hankinnat / suurimmat alueet 1 / 2 Sosiaali- ja terveystoimen palveluhankinnat (erityisesti HUS) Rakentaminen/rakennusurakat ICT/tietotekniikka/puhelinliikenne Elintarvikkeet Autot, koneet, laitteet 6

7 Espoon hankinnat / suurimmat alueet 2 / 2 Asiantuntijapalvelut Työvoiman vuokrauspalvelut Siivouspalvelut Kuljetukset Sähkö ja lämmitys 7

8 Sosiaali- ja terveystoimen palvelujen hankinnat Espoossa Vuoden 2009 talousarviossa sosiaali- ja terveystoimen palvelujen ostot yhteensä 296,6 milj. euroa eli 40 prosenttia toimintamenoista. Tästä määrästä noin 200 miljoonaan on terveyspalveluiden ostoja vuonna 2008 palveluja ostettiin 752:lta eri palveluntuottajalta vajaa 2/3 palveluiden ostoista muodostaa erikoissairaanhoidon ostot HUS:lta 8

9 Suurimmat ostopalveluna tuotettavat palvelut sosiaali- ja terveystoimessa erikoissairaanhoito vanhusten pitkäaikaishoito lasten sijaishuolto vammaisten asumispalvelu päivähoito psykiatrinen asumispalvelu päihdehoito vammaisten työ- ja päivätoiminta 9

10 Hankinnan prosessikartta Visio Toiminta-ajatus Arvot Espoo strategia Hankintastrategia ja hankinnan linjaukset Vaikuttavuus Tehokkuus Asiakkaat, toimeksiantajat Hankintojen ennakoiva suunnittelu ja hankintatarpeet, tuotteistukset Hankinnan tukitehtävät: neuvonta, ohjaus, viestintä, koulutus Organisaatio Kilpailutukset, sopimusten laadinta Tilaaminen Mahdollistavat tekijät Osaaminen Sopimusten seuranta ja hallinta, toimittajahallinta Toimittaminen, vastaanottaminen reklamaatiot Teknologia ja järjestelmät Tyytyväinen asiakas Hankintatoimen johtaminen ja ohjaus Palaute TOIMINTAYMPÄRISTÖ SIDOSRYHMÄT YHTEISTYÖKUMPPANIT LAIT, ASETUKSET, NORMIT, SUOSITUKSET 10

11 Palveluhankintojen järjestämisen vaihtoehdot Oma palvelutuotanto, Seudullinen yhteistyö Ostopalvelu Palveluseteli Palvelun tuottaminen julkisella palveluvelvoitteella (ns. Sgei-hankinnat) Avustustoiminta (tukee palvelutuotantoa) 11

12 Kilpailutussuunnitelma hankinta palvelut tekee Tarjouskierros Kilpailuttamispyyntö - intran lomakkeella hankintapalvelulle esim. seuraavat tiedot kilpailutuksen asiantuntijat toimialalla hankinnan arvo jne. Tarjouspyyntöasiakirjat lähtee - nykyisille toimittajille - hankinta-ilmoitus internetiin - ilmoitus EU:n virallinen lehti ja Hilma-tietokanta Päätös - viranhaltijan päätös Sopimus päättymässä - hankintapalvelut käynnistää uuden kilpailutuskierroksen Päätöksestä ilmoittaminen - tarjouksen jättäneille - tarkastustoimi Tarjousten jättöaika - yleensä 7-52 pv - ns. hiljainen aika Asian avaus asianhallintaan - kerätään esim. edellisen kierroksen asiakirjat, sopimukset ja tehdään luonnos tarjouspyynnöstä Muutoksen hakuaika - 14 tai 21 pv - hankintaoikaisu tai valitus Markkinaoikeuteen Tarjousten avaus - suljettu tilaisuus 2 henk. - avauspöytäkirja Starttipalaveri - valmistelija kutsuu koolle asiantuntijat Sopimuksen viimeistely - toimittajan kanssa - allekirjoitukset Tarjouspyynnön valmistelu - asiantuntijaryhmä - lakimies - tarjouspyynnön periaatteet ltk tai kh Tarjousten vertailu - työryhmän jäsenet kopiot tarjouksista - valmistelija tarkistaa, että tarjous vastaa tarjouspyyntöä - vertailu tehdään asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä työryhmän esitys päätöksestä Tiedottaminen - ulkoinen (asiakkaille ja lehdistötiedote) - sisäinen toimintaohje (tilaajille, esimiehille, e-katalog) - EU-jälki-ilmoitus Sopimusseuranta - toimittajapalaverit - reklamaatiot - raportointi - neuvonta - hintojen muutokset tai tuotteiden lisäykset ERP:iin Asiakaspalaute kierroksesta - asiantuntijaryhmältä lomake / palaveri Arkistointi - arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti - sopimus Kronodoc:iin 6 kk 1 v ennen sopimusajan päättymistä - option käyttö - hankintapalvelut käynnistää uuden kilpailutuskierroksen hankintapalvelut.2010

13 Roolit hankintaprosessissa Valmistelija = kilpailutuksen vastuuhenkilö hankintapalveluissa Asiantuntija = toimialan asiantuntija/t, joka osallistuu kilpailutusta valmistelevaan työryhmään Kilpailutustyöryhmä = työryhmä, joka hoitaa yksittäisiä kilpailutuksia. Kilpailutustyöryhmässä on sekä hankintapalvelujen että toimialan edustajia 13

14 Onnistuneen kilpailutuksen tekeminen vaatii 1 / 2 Tarkkaa tietämystä ja ymmärrystä hankintatarpeesta Markkinoiden ja kilpailutilanteen tuntemusta Ammattitaitoa, osaamista ja kokemusta substanssiosaajilta Laadukkaan ja ammattitaitoisen hankintaprosessin 14

15 Onnistuneen kilpailutuksen tekeminen vaatii 2 / 2 Kilpailutettaessa sosiaali- ja terveystoimen hankintoja on erityisesti huomioitava palvelujen käyttäjät, asiakkaat, potilaat, omaiset ja heidän asemansa ja oikeutensa Tavoitteena on tyytyväinen asiakas, tyytyväinen kuntalainen Yksi suurimmista haasteista, niin kuin kaikissa palveluhankinnoissa on laadun määrittäminen, laatukriteerien määrittely ja laadun arviointi 15

16 Haasteet Palvelujen käyttäjän kuuleminen jo hankintamenettelyn alkuvaiheessa ja näin palveluiden vaikuttavuuden lisääminen Muuttuviin olosuhteisiin ja palvelun sopimusaikaiseen kehittämiseen varautuminen Kestävän kehityksen ja talouden huomioon ottamien Palvelujen tuotteistaminen Kelpoisuusehdot ja vertailtavuus 16

17 Haasteet / Laatukriteerit 1 / 4 Sosiaali- ja terveyspalveluita hankittaessa lainsäädäntö asettaa vähimmäisvaatimuksia sille, mitä hankittavalta palvelulta vähintäänkin on vaadittava eli asettaa eräänlaisen minimitason palveluntuottajalle ja hankittavalle palvelulle Jos laatukriteerit on lain tasolla määritelty tarkasti, laatuvertailussa arvioidaan hyvin pientä osuutta laadusta usein suurella määrällä laatukriteereitä 17

18 Haasteet / Laatukriteerit 2 / 4 Palvelun laatu pyritään turvaamaan jo tarjoajan soveltuvuudelle ja tarjottavan palvelun laadulle asetettavien ehdottomien vaatimusten nostamisella erittäin korkealle tasolle ja tällöin kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailussa voidaan voidaan painottaa hintaa Voidaan käyttää jopa valintaperusteena halvinta hintaa. 18

19 Haasteet / Laatukriteerit 3 / 4 Voivat koskea toimintaedellytyksiä (henkilöstö, ammattitaito, kokemus, koulutus, johtaminen, fyysinen ympäristö, turvallisuusjärjestelmät) palveluita ja palveluprosessia (työkäytännöt, menetelmät, palvelujen saatavuus, vuorovaikutus, asiakkaan hoito, huolenpito ja huomioiminen) lopputulosta (toiminnan vaikutukset, tulokset asiakkaan tai talouden näkökulmasta) 19

20 Haasteet / Laatukriteerit 4 / 4 Laatukriteerien täyttyminen on helppo luvata tarjouksessa Yhtä tärkeää kun laatukriteerien asettaminen tarjouspyynnössä, on määritellä miten laatukriteerien täyttymistä sopimuskauden aikana tullaa seuraamaan ja miten toimitaan, mikäli asetettuja vaatimuksia ei täytetä Laadulle tarjouksessa annetut lupaukset lunastetaan sopimusehdoissa pysymisellä 20

21 Haasteet / Hinnan määritys Hinnan pyytäminen niin että - oikeasta palvelusta tai tuotteesta hinta eikä vain osasta palvelua tai tuotetta - se on yksiselitteinen / ymmärrettävä - vaikuttava - vertailtava 21

22 Hyvät käytännöt Hankintojen ennakoiva suunnittelu sekä lyhyellä ns. vuosisuunnitelma että pitkällä aikavälillä Roolit ja tehtävät prosessissa, sitoutuminen Tarjouskierroksen aikataulu sovitaan yhdessä ja kiinnitetään päivämäärät Toimiva yhteistyö sopimusten seurannassa 22

23 Teknisen vuoropuhelun harjoittelu 1 / 2 Harjoiteltiin teknisen vuoropuhelun totetuttamista sekä Espoo-Kauniainen-Kirkkonummi-Vantaa inkontinenssituotteiden hankinnassa sekä Espoon turvapalvelun hankinnassa Tarjouspyyntö oli luonnosvaiheessa Hilmassa ilmoitus vuoropuhelusta työryhmän kanssa Työryhmän kaikki jäsenet paikalla jokaisessa vuoropuhelutilaisuudessa 23

24 Teknisen vuoropuhelun harjoittelu 2 / 2 Valmisteltiin materiaali vuoropuhelutilaisuutta varten ja lähetettiin se etukäteen ennakkoilmoittautuneille / yritykselle Jokaiselle yritykselle tunti aikaa keskusteluun työryhmän kanssa Tehtiin tarkat muistiinpanot Yritettiin löytää tarjouspyyntöön uutta näkökulmaa ja vastauksia kysymyksiin 24

25 Palveluntuottajan hankinta Kuusikotiin 1 / 3 Tila on kaupungin ja palvelut vanhusten ympärivuorokautista asumispalvelua - ostetaan ulkopuoliselta palveluntuottajalta Ennen tarjouspyynnön julkaisua kuultiin Kuusikodin asukkaita ja heidän omaisia sekä palveluntuottajia Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hankinnan periaatteista: kilpailutetaan, avoin menettely, ranskalaisen urakan malli 25

26 Palveluntuottajan hankinta Kuusikotiin 2 / 3 Tarjouspyynnössä määriteltiin peruslaatu ja sille hinta, palveluntarjoajat kilpailivat tarjoamallaan lisälaadulla ja lisäpalvelusta tulevalla hinnalla tarjouspyynnössä oli maininta mitä lisäpalvelusta maksimissaan maksettaisiin Tarjouskilpailu onnistui: tarjouksia tuli 8 kpl ja samoissa pisteissä oli kolme palveluntarjoajaa 26

27 Palveluntuottajan hankinta Kuusikotiin 3 / 3 Tarjouspyynnön tekovaiheessa ei uskottu että meillä olisi kolme tarjoajaa samoissa pisteissä Tarjoaja päätettiin arvonnalla eli nämä kolme palveluntuottajaa olivat arvonnassa Arvonta aiheutti lehdistössä jälkipuintia mutta oli ainoa tasa-arvoinen keino ratkaista palveluntuottaja kun olimme niin sanoneet tarjouspyynnössä 27

28 Kiitos mielenkiinnosta ja hyvää syksyä! Espoon kaupunki Hankintapalvelut Heli Aro Puhelin: (09) Sähköposti: 28

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Sini Linteri Graafinen suunnittelu: Tiina Kuoppala ISBN 978-952-245-723-3 (painettu) ISBN 978-952-245-724-0

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä Etelä-Savon Tarjousasiamies - Projekti Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä SISÄLLYSLUETTELO 1. Taustaa... 3

Lisätiedot

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma 2014 Sivu 2/23 Sivu 3/23 Sisältö 1 Tiivistelmä... 4 2 3 4 Johdanto... 5 Hankintaohjelman lähtökohdat... 5 Strategiset linjaukset hankinnoissa... 6 4.1 Yrittäjäystävällisyys

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot

Opas. Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat

Opas. Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat Opas Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat 1 Sisällysluettelo Ministerin esipuhe 5 Mitä kaikkea ovat sosiaalisesti vastuulliset hankinnat? 7 Mitä hyötyä on sosiaalisesti vastuullisista hankinnoista? 8

Lisätiedot

Kunta viestintäostoksilla

Kunta viestintäostoksilla MERJA OLARI-SINTONEN JARI SEPPÄLÄ, SIRPA PALO, TEIJA JÄRVELÄ, PÄIVI RAINIO Kunta viestintäostoksilla Opas viestintä- ja markkinointipalvelujen hankintaan Kirjoittajat: Merja Olari-Sintonen, FM, Suomen

Lisätiedot

Suurten kuntien hankinnat. Yksityisten tavara- ja palveluostojen merkitys suurissa kaupungeissa

Suurten kuntien hankinnat. Yksityisten tavara- ja palveluostojen merkitys suurissa kaupungeissa Suurten kuntien hankinnat Yksityisten tavara- ja palveluostojen merkitys suurissa kaupungeissa Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith, 20.6.2011 2 Alkusanat Kuntayhteisöjen palvelutuotanto vastaa

Lisätiedot

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos Julkiset hankinnat -opas yrityksille 2. painos Sisältö 1. Mikä on julkinen hankinta?... 2 2. Miten yritys voi valmistautua tuleviin kilpailutuksiin?... 2 3. Suunnitelmasta hankintaan hankintaprosessin

Lisätiedot

Valtion hankintakäsikirja

Valtion hankintakäsikirja Valtion hankintakäsikirja 2010 48/2010 Valtiovarainministeriön julkaisuja Valtion hankintakäsikirja 2010 Valtiovarainministeriön julkaisuja 48/2010 Valtiovarainministeriön julkaisuja VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Hankintavalmennus Lappeenranta 14.3.2013

Hankintavalmennus Lappeenranta 14.3.2013 Hankintavalmennus Lappeenranta 14.3.2013 LÄHIRUOKAHANKINNAN SUUNNITTELU Tavoite perehtyä julkisiin hankintoihin sekä hankintayksikön että tarjoajan näkökulmasta löytää hankintailmoitukset ja tarjouspyynnöt

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 4 YLEISET HANKINTAOHJEET (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.9.2011) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 3 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet...

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa

Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 23.11.2010 (päivitetty 26.08.2013) Sisältö 1. Yleistä 3 2. Hankintaohjeiden

Lisätiedot

4/2013. Alkuperä tuntematon. Sosiaalinen kestävyys kuntien julkisissa hankinnoissa

4/2013. Alkuperä tuntematon. Sosiaalinen kestävyys kuntien julkisissa hankinnoissa 4/2013 Alkuperä tuntematon Sosiaalinen kestävyys kuntien julkisissa hankinnoissa Finnwatch on suomalaisen yritystoiminnan globaaleja vaikutuksia tutkiva kansalaisjärjestö. Finnwatchin taustalla vaikuttaa

Lisätiedot

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Timo Martelius hankintajohtaja, Kuntien Tiera Oy hankintajohtaja, Espoon kaupunki vv. Tavoitteet ja sisältö

Lisätiedot

Antero Oksanen. Kuntien yleiset hankintaohjeet

Antero Oksanen. Kuntien yleiset hankintaohjeet Antero Oksanen Kuntien yleiset hankintaohjeet Suomen Kuntaliitto Helsinki 2010 TEKIJÄ Antero Oksanen 3. uud. painos ISBN 978-952-213-630-5 (nid.) ISBN 978-952-213-661-9 (pdf) Suomen Kuntaliitto Painopaikka:

Lisätiedot

Opas kuntapalveluita tuottavalle yrittäjälle

Opas kuntapalveluita tuottavalle yrittäjälle Opas kuntapalveluita tuottavalle yrittäjälle Pienyritykset kuntapalveluiden tuottajina PPP-toimintamalli maaseudun yritystoiminnan edistäjänä Hankkeen toteuttajat: Yhteistyössä mukana: 2 Sanna Huovinen

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN TARVE JA SOVELTUVUUS HANKKEIDEN HALLINNASSA

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN TARVE JA SOVELTUVUUS HANKKEIDEN HALLINNASSA TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Rakennustekniikka Liikenne- ja kuljetustekniikka Jenni Karjalainen TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN TARVE JA SOVELTUVUUS HANKKEIDEN HALLINNASSA Diplomityö Prof. Harri Kallberg

Lisätiedot

Jätteenkuljetuspalvelun hankinta Kuvaus kilpailutuksen hyvästä menettelytavasta

Jätteenkuljetuspalvelun hankinta Kuvaus kilpailutuksen hyvästä menettelytavasta Jätteenkuljetuspalvelun hankinta Kuvaus kilpailutuksen hyvästä menettelytavasta Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Edeltävät viranomaistoimenpiteet (kunta tai jätelautakunta)... 4 2.1 Päätetään kunnan kilpailuttamasta

Lisätiedot

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Helsinki 2007 2006 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Miksi kansalliset

Lisätiedot

Uusi Asiakaspalvelumalli

Uusi Asiakaspalvelumalli JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi Asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Uuden asiakaspalvelumallin projektiryhmä Päivi Haapajoki Sisällys Johdanto... 2 Taustaa ja tavoitteet...

Lisätiedot

Sitä saa mitä hankkii

Sitä saa mitä hankkii Sitä saa mitä hankkii Visuaalisen viestinnän hankintaopas Heikki Jokinen Sitä saa mitä hankkii Visuaalisen viestinnän hankintaopas Heikki Jokinen Sisältö 6 Tekisitkö ilmaista työtä? 9 Hyvän suunnittelun

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 SISÄLLYSLUETTELO 109 JUUPAJOEN KUNNAN OMAVELKAINEN TAKAUS JUUPAJOEN LÄMPÖ OY:N LAINALLE... 258 110 JUUPAJOEN KUNNAN HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTTAMINEN/HANKINNAN KESKEYTTÄMINEN...

Lisätiedot

Esiselvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa vastausten keskeiset tulokset

Esiselvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa vastausten keskeiset tulokset 1 Esiselvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa vastausten keskeiset tulokset Invalidiliitto ry 11.11.2011 Rotia palveluihin, kutia kumppanuuteen käyttäjäkokemuksen

Lisätiedot

Hankintaklinikan loppuraportti Vantaan kaupungin korjausrakentamispalvelujen ulkoistaminen

Hankintaklinikan loppuraportti Vantaan kaupungin korjausrakentamispalvelujen ulkoistaminen Loppuraportti Vantaan korjausrakentaminen 10.12.2011 Hankintaklinikan loppuraportti Vantaan kaupungin korjausrakentamispalvelujen ulkoistaminen Sisältö 1. Johdanto / kuvaus 3 2. Hankintaklinikan idea ja

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto hyv. 2.3.2015 19 RIIHIMÄEN KAUPUNGIN HANKINTASTRATEGIA. Johdanto

Kaupunginvaltuusto hyv. 2.3.2015 19 RIIHIMÄEN KAUPUNGIN HANKINTASTRATEGIA. Johdanto 1 Kaupunginvaltuusto hyv. 2.3.2015 19 RIIHIMÄEN KAUPUNGIN HANKINTASTRATEGIA Johdanto Riihimäen kaupungin hankintastrategia perustuu kaupunginvaltuuston hyväksymään kaupunkistrategiaan, jossa on määritelty

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUASUMISEN TUOTTEISTUS HÄMEENLINNAN SEUDULLA 2005-2006 TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN HANKKEEN OSARAPORTTI

VANHUSTEN PALVELUASUMISEN TUOTTEISTUS HÄMEENLINNAN SEUDULLA 2005-2006 TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN HANKKEEN OSARAPORTTI HÄMEENLINNAN SEUTUKUNTA ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS VANHUSTEN PALVELUASUMISEN TUOTTEISTUS HÄMEENLINNAN SEUDULLA 2005-2006 TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN HANKKEEN OSARAPORTTI Ritva Harjula Projektipäällikkö

Lisätiedot

Uusi Oulu ja talous-, henkilöstö- ja hallinnon tukipalvelujen tuottaminen sisäisellä palvelukeskusmallilla

Uusi Oulu ja talous-, henkilöstö- ja hallinnon tukipalvelujen tuottaminen sisäisellä palvelukeskusmallilla Uusi Oulu ja talous-, henkilöstö- ja hallinnon tukipalvelujen tuottaminen sisäisellä palvelukeskusmallilla Luonnos Ns. Haltu-työryhmän loppuraportti 1.9.2011 2(40) Sisältö 1. Tiivistelmä... 3 2. Haltu

Lisätiedot

kansainvälisistä toimintatavoista mallia Suomeen

kansainvälisistä toimintatavoista mallia Suomeen TYÖTÄ JULKISILLA HANKINNOILLA kansainvälisistä toimintatavoista mallia Suomeen SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe...5 OSA I KONKREETTISIA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ TYÖLLISTÄMISEHDON SOVELTAMISEN HELPOTTAMISEKSI 1. Julkisten

Lisätiedot