Maalämpöprojektin loppuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maalämpöprojektin loppuraportti"

Transkriptio

1 Maalämpöprojektin loppuraportti Päivämäärä: Kuopio Laatija: Ville Matikka 1

2 1 Projektin toimenpiteet Yleistä maalämpöpumpuista Toimintaperiaate Lämmönkeruu vesistöstä Lämmönkeruu maasta vaakaputkistolla Lämpökaivot Absoluuttisen märkä lämpökaivotyyppi Absoluuttisen kuiva lämpökaivotyyppi Kompressorityypit Mäntäkompressorit Ruuvikompressorit Scroll-kompressorit Lauhdutin, paisuntaventtiili ja höyrystin Yleisimmin käytetyt kylmäaineet, sekä ammoniakki ja hiilidioksidi R134a ja R407C Ammoniakki R Hiilidioksidi R Suurten kohteiden teknologian ja sovellutusten nykytilan selvittäminen Suurten maalämpösovellusten kaupallinen tarjonta Suomessa Suurten kohteiden toteutetut lämpöpumppuratkaisut Suomessa Vaasan matalalämpöverkko Maalämmön teknistaloudellinen soveltuvuus Rautavaara ja Sorsasalo Rautavaara Tarkasteltavat laajuusvaihtoehdot VE1: Koko alue, 25 pientaloa, isot kiinteistöt, teollisuusalue (1500 MWh) VE2: Isot kiinteistöt ja teollisuusalue (1000 MWh), liittyjien määrä VE3: Teollisuusalue (500MWh) Sorsasalo Lämmöntuotantovaihtoehdot ja niiden kuvaukset Lämpöpumppu Kevyt öljy Raskas öljy Pelletti Hake (Sorsasalo) Talousvertailu Laskentamenetelmät Lähtötiedot ja olettamukset Toteutettavuusanalyysi Rautavaaran kohteesta Tulokset laajuusvaihtoehdoittain Vaihtoehto 1. koko alue (lämmöntarve 1500 MWh/v) Vaihtoehto 2, teollisuus ja muut kiinteistöt (lämmöntarve 1000 MWh/v) Vaihtoehto 3, pelkät teollisuusrakennukset (lämmöntarve 500 MWh/v) Yhteenveto ja johtopäätökset Kuvaus lämpöpumppujärjestelmän toteutuksesta Rautavaaralla Lähtökohdat Lämpöpumpun tehon optimointi Lämpöpumppulaitoksen kuvaus Lämpöpumppuyksiköt Varaajat ja käyttöveden valmistus Lämmönkeräysjärjestelmä Öljykattilalaitos Apulaitteet

3 Sähköistys ja automatisointi Lämpöpumpun osien käyttöikä Energiatasetarkastelu Lämpöpumppujärjestelmän investointiarvio Toteutettavuusanalyysi Sorsasalon yrityskylän kohteesta Tulokset laajuusvaihtoehdottain Yhteenveto ja johtopäätökset Kuvaus Lämpöpumppujärjestelmän toteutuksesta Sorsasalossa Lähtökohdat Lämpöpumpun tehon optimointi ja laitoksen toteuttaminen Lämpöpumppulaitoksen kuvaus Lämpöpumppuyksiköt Varaajat ja käyttöveden valmistus Lämmönkeräysjärjestelmä Öljykattilalaitos Apulaitteet Sähköistys ja automatisointi Energiatasetarkastelu Lämpöpumppulaitoksen investointikustannusarvio Vertailu eri käyttöveden valmistusmuotojen välillä Pilot-kohteissa Järjestelmien yleiskuvaus Hajautettu käyttöveden valmistus Hajautettu käyttöveden valmistus + sähkövaraajat Keskitetty käyttöveden valmistus Talousvertailu Rautavaara Sorsasalo Johtopäätökset...47 Lähteet:... 49' LIITE 1 Eri lämmitysmuotojen kustannuserittelyt: 1. Rautavaara, VE1 (Koko alue) Lämmönkeruuputki vesistössä 2. Rautavaara,VE3 (Teollisuusrakennukset) Lämmönkeruuputki vesistössä 3. Rautavaara VE2 (Alue ilman ok-taloja) Lämmönkeruuputki vesistössä 4. Rautavaara VE2 (Alue ilman ok-taloja) Lämmönkeruu maassa vaakaputkistona 5. Rautavaara VE2 (Alue ilman ok-taloja) Lämmönkeruu kuivasta lämpökaivosta 3

4 1 Projektin toimenpiteet Tämän esiselvityksen tavoitteena oli selvittää maalämmön teknistaloudellista soveltuvuutta käytettäväksi pientaloalueiden tai vastaavien kaukolämpöverkostojen ulkopuolisten isohkojen kohteiden keskitettyyn lämmöntuotantoon. Projektissa selvitettiin suurten maalämpökohteiden kaupallista tarjontaa ja lukumäärää sekä tekniikkaa Suomessa. Selvityksessä kävi ilmi, että tietoja toteutetuista kohteista ja niiden tekniikasta on lähes mahdoton saada, sillä mikään organisaatio ei kerää tietoja suurista maalämpökohteista ja niissä käytetyistä tekniikoista. Ainoastaan maalämpöjärjestelmien toimittajilla on tietoja omista kohteistaan. Suurin yksittäinen projektin toimenpide oli etsiä yhteistyökumppaneiden kanssa kaksi kohdetta Pohjois-Savosta, joille arvioitiin maalämmön teknistaloudellinen toteutettavuus verrattuna muihin lämmitysmuotoihin. Projektissa tehdyillä laskelmilla pyrittiin arvioimaan erilaisia toteutusvaihtoehtoja maalämmön hyödyntämiseksi mahdollisimman kustannustehokkaasti. Nämä kohteet olivat Rautavaaran taajamassa sijaitseva Karikon alue (0,6 MW), joka sisältää omakotitaloja, rivitaloja ja teollisuusrakennuksia, sekä Kuopion Sorsasalossa sijaitseva vielä rakentamaton teollisuusalue (4 MW). Projektissa Rautavaaran ja Sorsasalon lämmityksen toteutettavuusanalyysit teetettiin konsulttityönä, joka kilpailutettiin. Tarjouskilpailun voitti Hyvinkäällä sijaitseva konsulttitoimisto Enersys Oy. Konsultit vertasivat maalämmön taloudellisuutta muita lämmitysmuotoja vastaan em. alueilla ja tekivät kuvauksen lämpöpumppujärjestelmien teknisestä toteutuksesta. Tämän raportin kappaleet 3-8 pohjautuvat konsulttien tekemään raporttiin ja niihin on laskettu lisäksi Rautavaaran kohteessa aluelämpöverkoston runkoverkoston investointikustannukset. Konsultin tekemät kustannuslaskelmat tarkkoine arvoineen on raportoitu erikseen. Projektissa pyrittiin edesauttamaan alalla toimivien yritysten välistä konkreettista verkostoitumista, tuotekehitystarpeiden tunnistamista sekä uusien liiketoimintasovellusten syntymistä energia-alalle. Hankkeessa löydettiin muutamia potentiaalisia tuotekehitystarpeita ja näiden tarpeiden toteuttamisesta tullaan käymään keskusteluja projektin päättymisen jälkeen, jos sille nähdään tarvetta yritysten puolelta. 4

5 2 Yleistä maalämpöpumpuista Maalämpöä saadaan vesistön pohjassa sijaitsevasta keruuputkistosta, maahan kaivetusta vaakaputkistosta tai kallioon poratusta porakaivosta. Maalämpöpumppu on yleisnimi riippumatta siitä, mikä edellä mainituista on lämmönottotapa Toimintaperiaate Lämpöpumpun toimintaperiaate perustuu, samoin kuin jääkaapilla, kylmäkoneistossa kiertävän kylmäaineen höyrystymiseen ja lauhtumiseen, mutta prosessi on päinvastainen. Lämpöpumppu on ottaa energiaa alhaisessa lämpötilassa olevasta lämmönlähteestä (maaperä, ilma, vesi), josta lämmennyt neste viedään lämpöpumpun höyrystimeen. Höyrystimessä kylmäaine höyrystyy sitoen lämpöä ympäristöstä ja jäähdyttäen nestettä. Sähköllä käyvä kompressori imee höyrystimeltä tulevan höyryn ja puristaa sen korkeampaan paineeseen, jolloin höyry lämpenee. (Hakala) Kompressorin jälkeen kuuma, noin sata-asteinen, korkeapaineinen kylmä-ainehöyry johdetaan lauhduttimeen, jossa se luovuttaa sitomansa lämmön sisäilmaan tai lämmitysverkoston veteen. Paine tippuu samalla kun lämpötila laskee. Seuraavaksi jäähdytetty nestemäinen kylmäaine siirtyy paineenalennusventtiiliin eli kapillaariputkeen. Tässä sen paine pudotetaan alhaiseksi ja lämpötila laskee noin -10 o C: seen. Kierto jatkuu edelleen höyrystimeen. Lämpöpumppu voidaan kääntää toimimaan myös toisinpäin, jolloin se toimii kuin jääkaappi viilentäen tässä tapauksessa huoneilmaa. (Rautio) 2.2. Lämmönkeruu vesistöstä Lämmönlähteeksi soveltuvat parhaiten järvet, lammet ja merenrannat, jotka ovat vähintään 2 metriä syviä jo rannan läheisyydessä. Lämmönkeruuputket pitää ankkuroida vesistön pohjaan putkien ympärille betonipainoilla. Tämä siksi, ettei putken ympärille mahdollisesti muodostuva jääkerros nosta putkea pintaan. Painojen kiinnitykseen tulee kiinnittää myös huomiota, jotta ne eivät pääse irtoamaan putkesta pitkälläkään aikavälillä. Asennuksen yhteydessä on parasta käyttää sukeltajaa apuna, jotta putket asettuvat mahdollisimman hyvin. Putkiston sijainnista tulee piirtää kartta ja alueella tapahtuva ankkurointi on kiellettävä. (SULPU) Alavat joenrantapellot ovat oivallisia kosteita ja tiiviitä maita maalämmön lähteiksi. Vesistöstä vuodessa saatu energia on kwh/metri putkea. Putket on eristettävä rakennuksesta rantaveteen saakka, koska muuten osa vesistöstä palaavan liuoksen lämmöstä siirtyy kylmempään maahan, etenkin jos meno- ja paluuputket on sijoitettu samaan kaivantoon. Ennen suunnittelua ja asentamista on syytä selvittää vesialueen omistajan kanta hankkeeseen. (SULPU) Soveltuakseen lämpöpumpun lämmönlähteeksi veden lämpötilan tulee olla vähintään +2 o C. Mikäli putkistoa ympäröivän veden lämpötila painuu tämän alapuolelle, jään muodostus putkistossa lisääntyy, jolloin lämpöpumpun käyttöä on rajoitettava siten, että jään määrä putkistossa ei kasva yli putkiston painotuksen salliman määrän. Järviputkistosta palaavan liuoksen lämpötila indikoi putkiston jäätymisastetta, jolloin tehoa voidaan rajoittaa automatiikan ohjaamana maaliuoslämpötilan perusteella. (Kauppila) 5

6 Suomalaisille järville tyypillinen pehmeä mutapohja tarjoaa yleensä erinomaisen asennusympäristön putkistolle. Putkisto uppoaa mutaan yleensä näkymättömiin eikä aiheuta merkittävää haittaa esim. kalastukselle. Mutapohja on lisäksi yleensä melko tasainen ja lämpötila mutakerroksen sisällä on usein korkeampi kuin pohjan yläpuolella. Mikäli vesialue täyttää lämmönkeräyksen kriteerit, vesistöputkisto on yleensä kokonaisuudessaan paras tarjolla olevista lämmönlähteistä seuraavin perustein: Edullisin ominaisinvestointi edellyttäen, että siirtoetäisyys ei kasva liian suureksi Luonnon lämmönlähteistä lämpötilaolosuhteiltaan usein käytännössä paras Vesistö tarjoaa jäähdytettäviin kohteisiin lähes ilmaisen jäähdytyslähteen. Vesistölämpöpumpusta saadaan jäähdytyslaitos marginaalisin lisäinvestoinnein. Vesistöputkiston heikkoudet liittyvät asennusten vaativuuteen ja potentiaalisiin ympäristövaikutuksiin ja vesistön käyttöön liittyviin rajoituksiin. - Asennustyö vaatii erityiskokemusta, -kalustoa ja huolellisuutta. Kokeneita urakoitsijoita ja osaavia asentajia on Suomessa melko vähän ja aika-ajoin on ollut ongelmia löytää luotettavia tekijöitä. Asennusvirheitä ei saisi tulla, koska korjaukset ovat kalliita ja hankalia suorittaa varsinkin talvella. - Lämmönkeräysputkisto rajoittaa joissain tapauksissa vesistön käyttöä. Putkistoalueella on ankkurointikielto. Mikäli lisäksi putkiston osia tai painoja jää törröttämään esiin pohjapinnasta, ne saattavat haitata esim. verkko- tai nuottakalastusta alueella. Putkisto tulisi tarkastaa sukelluksin aina asennustöiden päätyttyä ja aika ajoin myöhemminkin ja korjata tämän tyyppiset paikat. - Liuosvuotojen mahdolliset ympäristövaikutukset herättävät runsaasti keskustelua ja pelkoja paikallisessa väestössä, mutta kaupalliset maaliuokset eivät ole käytännössä haitallisia ympäristölle. Esimerkiksi yleisimmin käytetty etanoli on veteen liukeneva ja biohajoava aine eikä vuototapauksissa ole toistaiseksi kertaakaan tullut tietoon havaittuja ympäristövaikutuksia, esim. kalakuolemia. (Kauppila) 2.3. Lämmönkeruu maasta vaakaputkistolla Vaakaputkisto kaivetaan noin 0,7-1,2 metrin syvyyteen maahan niin, että putkilenkkien väli on noin 1,5 metriä. Upotussyvyyden oikea valinta vaatii tarkkuutta ja esim. Suomessa etelässä putki tulee asentaa lähemmäs maanpintaa kuin pohjoisessa. Lämmönkeruuputkiston mitoitus on vaakaputkiston kyseen ollessa vaativaa, koska mitoituksen optimoinnissa on useita toisiaan vastaan vaikuttavia mitoitussuureita ja monia yksilöllisiä epävarmuustekijöitä sekä lisäksi kaikki suunnittelukohteet ovat ainutkertaisia. (SULPU) Tärkein mitoitustekijä on maaperän lämmönjohtavuus ja kosteuspitoisuus, jotka voivat vaihdella suuresti. Ylimitoitetut keruuputket kuluttavat enemmän sähköenergiaa ja alimitoitettu keruuputkisto johtaa lämmönlähteen viilentymiseen ja sen myötä alhaisempaan höyrystymislämpötilaan ja kompressorin alapaineeseen. Karkeana putkiston pituutena voidaan käyttää arvoa 1-2 putkimetriä lämmitettävää rakennuskuutiota kohti ja tonttimaata tarvitaan noin 1,5 m² yhtä putkimetriä kohti. Käytössä olevan maa-alueen koko ja sijainti näin ollen asettaa myös omat mahdollisuutensa tai rajoituksensa maaputkistolle. (SULPU) Maahan sijoitettava vaakaputkisto on toteutuskelpoinen vaihtoehto varsinkin pienemmissä kohteissa silloin, kun käytettävissä on kaivukelpoista kosteaa maata. Paras maalaji on kostea savi, joten esim. savipohjainen pelto tarjoaa hyvän sijoituspaikan putkille. Putkiston mitoituksen määrää maan lämmönjohtavuus- ja varastointikyky. Koska maa ei veden tapaan vaihdu putken ympärillä, putkisto ja alue on mitoitettava siten, että kesällä varastoitunut lämpö riittää talven yli. (Kauppila) 6

7 Maaputkiston edut ovat seuraavat: - Asennusteknisesti helpoin vaihtoehto verrattuna muihin vaihtoehtoihin - Pienissä sovellutuksissa edullisin lämmönlähde - Mitoitukseen ei sisälly merkittäviä riskejä, kunhan maalaji tunnetaan Heikkouksia ovat: - Suuri maapinta-alan tarve (aluetta voi käyttää kuitenkin esim. viljelysmaana putkiston asentamisen jälkeenkin) - Tarvittava putkimäärä suuri -> kerrannaisvaikutuksina maaliuostilavuus, pumppaustarve 2.4. Lämpökaivot Porakaivojen käyttö lämmönlähteinä on yleistynyt varsinkin taajama-alueilla, ensin omakotitaloissa mutta sittemmin myös suurissa kiinteistöissä, varsinkin sellaisissa, joissa tarvitaan sekä lämmitystä että jäähdytystä. Lämpökaivot voidaan jakaa kahteen periaatteelliseen kategoriaan, joita puhtaina teoreettisina ääritapauksina ovat: (Kauppila) - Absoluuttisen märkä lämpökaivo, jossa pohjaveden runsaan virtauksen oletetaan siirtävän lämpöä ympäristöstä äärettömästi. Putkiston mitoituksen määräävänä tekijänä on tällöin putkiston lämmönsiirtokyky eli putkistoa voidaan tarkastella lämmönsiirtimenä, jonka tulee kyetä siirtämään tarvittava teho sallitulla lämpötilaerolla. - Absoluuttisen kuiva lämpökaivo, jossa lämmönsiirto perustuu ainoastaan maaperän kykyyn siirtää ja varastoida lämpöä. Koska uutta lämpöä tulee ympäristöstä hyvin vähän, porareikä periaatteessa jäähtyy loputtomasti, kun sitä kuormitetaan. Paras tapa taata tällaisen reiän toiminta pitkällä juoksulla on ladata (regeneroida) reikää kesällä esim. aurinkopattereilla tai ulkoilmalla. Käytännön tapoja regenerointiin on useita eikä regenerointi aiheuta merkittäviä lisäkustannuksia. Käytännön ongelmana lämpökaivotapauksissa on se, että reiän luonnetta ei voida etukäteen luotettavasti arvioida. Reiän vedentuottokyky lienee paras indikaattori mitä suurempi on vedentuotto, sitä lähempänä märän reiän ideaalitapausta ollaan. Tosin veden tuotto saattaa vaihdella ja muuttua ajan kuluessa. Käytännössä porareiät mitoitetaan märän ja kuivan reiän välimaastoon. Porausaikaisen veden tuoton perusteella voidaan päätellä, kumpaa tyyppiä lähempänä reiät ovat ja tarkistaa sen mukaan järjestelmän mitoituksia. (Kauppila) Absoluuttisen märkä lämpökaivotyyppi Märän lämpökaivon kysymyksessä ollessa mitoitus suoritetaan samalla periaatteella kuin vesistöputkiston mitoitus perustuen putken lämmönsiirtokykyyn, joka riippuu putkimateriaalista, lämpötilaeroista, virtauksesta, väliaineesta ym. Porauskustannukset vaihtelevat maalajista riippuen. Edullisinta on ehjän kallion poraus, jonka hinta on luokkaa 30 /m (+ alv). Mikäli poraus voitaisiin suorittaa suoraan kallioon, lämmönkeräysjärjestelmän kustannukset olisivat samaa luokkaa vesistöputkiston kanssa. Koska käytännön mitoitus ei kuitenkaan voi perustua oletukseen absoluuttisen märistä reistä, järjestelmä on mitoitettava todellisuudessa reilusti suuremmaksi. (Kauppila) 7

8 Järjestelmän edut ovat: Pieni tilantarve Putkistoa helppo tarkkailla ja huoltaa (ryhmäkaivoissa sulut) Helpohko asentaa Soveltuu teoriassa erinomaisesti myös jäähdytykseen Heikkoudet Lämpöteknisen toimivuuden ennustaminen erittäin vaikeaa Mahdolliset haitat pohjavedelle (lämpötila, liuosvuodot) Absoluuttisen kuiva lämpökaivotyyppi Kuivan lämpökaivon kysymyksessä ollessa mitoitus perustuu maan lämmön johto- ja varastointikykyyn. Huomattakoon, että Suomen kallioperässä mahdollisuudet hyödyntää geotermistä energiaa (maapallon sisuksiin varastoitunutta lämpöä) ovat hyvin rajalliset. Alhaalta ylöspäin tulevan lämpövirran tiheyteen (W/m2) vaikuttaa maaperän lämmönjohtavuus ja lämpötilan nousun nopeus alaspäin mennessä (ns. geoterminen gradientti). Kyseinen gradientti on Suomen leveysasteilla hyvin loiva, luokkaa 1-2 o C/100m, jolloin alhaalta ylöspäin tulevan lämpövirran tiheys on pieni ja korkeisiin lämpötiloihin pääsy edellyttää erittäin syviä reikiä. (Kauppila) Geoterminen lämpövirta ei toisin sanoen riitä lämmittämään tavanomaisella tekniikalla tehtyjä porakaivoja, vaan pääosa lämmöstä otetaan ympäröivästä maasta. Kuivan lämpökaivon mitoitus perustuu kokemusperäisiin arvoihin. Suuruusluokka on 100 kwh/m vuodessa. (Kauppila) Kuivallakin reiällä on kuitenkin seuraavia etuja: Sinänsä käyttökelpoinen lämmönlähde, kunhan otetaan huomioon mitoituksessa ja varaudutaan mahdolliseen regenerointiin Toteutettavissa lähes missä tahansa kohteessa Heikkoudet Kallein investointi 2.5. Kompressorityypit Mäntäkompressorit Mäntäkompressori perustuu yksinkertaisesti edestakaisin liikkuvan männän puristavaan vaikutukseen. Sylinterit on varustettu painetoimisilla, jousikuormitteisilla venttiileillä (imu- ja paineventtiilit). Imuvaiheessa aukeaa imuventtiili päästäen kaasun imeytymään sylinteriin. Puristusvaiheessa imuventtiili sulkeutuu jousen ja paineen vaikutuksesta ja paineventtiili aukeaa paineen noustessa lauhdutinpainetta vastaavalle tasolle päästäen kaasun virtaamaan kuumakaasuputken kautta lauhduttimelle (tai tulistimelle). (Kauppila) Mäntäkompressorin etuna on edullinen hinta ja laaja tuotevalikoima. Haittapuolena on runsaiden liikkuvien osien (männät, venttiilit, kampiakselit) aiheuttava mekaaninen monimutkaisuus ja vikaantumisriskit. Onkin ennustettu, että mäntäkompressorit korvautuvat vähitellen ruuvikompressoreilla. (Kauppila) 8

9 Lämpöpumppukäyttöön sopivat sekä hermeettiset (täysin umpinaiset) että puolihermeettiset mäntäkompressorit. Lämpöpumppukäyttöön soveltuvia hermeettisiä kompressoreita valmistetaan vajaan 100 kw teholuokkaan saakka ja puolihermeettisiä noin kw teholuokkaan saakka. (Kauppila) Ruuvikompressorit Ruuvikompessori perustuu kahteen vastakkaiseen suuntaan pyörivään spiraaliruuviin, joissa puristus tapahtuu jatkuvan prosessina siten, että kylmäaineen paine nousee ja tilavuus pienenee kylmäaineen kulkeutuessa eteenpäin ruuvien välissä. Ruuvikompressorissa ei tarvita muita venttiileitä kuin takaiskuventtiili, joka estää kaasun takaisinvirtauksen kompressorin pysähtyessä. (Kauppila) Ruuvikompressorit soveltuvat erinomaisesti lämpöpumppukäyttöön mm. mekaanisen luotettavuutensa, pienen fyysisen kokonsa ja laajan käyttöalueensa puolesta. Haittana on korkeahko hankintahinta, mutta tämän vaikutus kompensoituu suurempiin teholuokkiin siirryttäessä laitoksen yksinkertaisempana rakenteena. (Kauppila) Huomattakoon lisäksi, että öljy toimii tiivistysaineena ruuveissa ja jotta öljy ei karkaisi muualle lämpöpumppuun, ruuvikompressorin yhteyteen tarvitaan yleensä öljynerotin. Ruuvikompressorin taloudellinen käyttöalue alkaa noin kw:n yksikkökoosta määriteltynä lämpöpumpun lämpötehona. (Kauppila) Scroll-kompressorit Scroll-kompressorit (kierukkakompressorit) muistuttavat toimintaperiaatteeltaan ruuvikompressoria, mutta puristus tapahtuu säteittäisesti kierukoiden välissä. Kierukoista toinen pyörii ja toinen on kiinteä. Kaasu imetään kierukan ulkoreunasta imukammioon, josta kaasu pakotetaan kierukan epäkeskeisen pyörimisliikkeen avulla kierukan keskellä sijaitsevaan poistokanavaan (paineportti). Kaasun tilavuus pakotetaan pienenemään kierukan keskustaa kohti, jolloin paine nousee. (Kauppila) Kompressorin etuna on korkea hyötysuhde, joka on teoriassa noin 10 % mäntäkompressoria parempi. Lisäetuna on hyvä säädettävyys ja korkea osatehohyötysuhde kierroslukusäädöllä. Kierukkakompressori on keksintönä vanha, mutta työstötekniikan tarkkuusvaatimusten vuoksi yleistynyt vasta viime vuosina. (Kauppila) Kompressorin haittapuolena on tarkasta mekaanisesta rakenteesta aiheutuva korkeampi hinta. Joissakin tapauksissa ongelmia on lisäksi aiheuttanut lisäksi nestemäisen kylmäaineen kertyminen kompressorin alaosaan, mikä on aiheuttanut laakerivaurion kylmäaineen syrjäyttäessä öljyn. (Kauppila) 2.6. Lauhdutin, paisuntaventtiili ja höyrystin Lämpöpumpuissa käytetyt lauhduttimet ovat yleensä levylämmönsiirrin tyyppisiä, koska niiden tilantarve on pieni ja hinta-laatusuhde hyvä. Lauhduttimen lisäksi lämpöpumpuissa saattaa olla tulistuksen poistovaihdin, jonka avulla lämmin käyttövesi saadaan lämmitettyä lauhtumislämpötilaa kuumemmaksi. Koneiston lämpökerrointa pystytään parantamaan alijäähdyttimellä, jossa voidaan esim. esilämmittää käyttövettä (Hakala) 9

10 Paisuntaventtiilinä on perinteisesti lämpöpumppujen yhteydessä käytetty mekaanista termostaattista paisuntaventtiiliä, mm. edullisen hintansa vuoksi.. Suurten kohteiden lämpöpumpuissa käytetään sen sijaan elektronisia paisuntaventtiilejä, koska ne pystyvät reagoimaan vaihteleviin käyttöolosuhteisiin hyvin. Termostaattisen paisuntaventtiilin teho riippuu mm. kylmäaineen alijäähtymisestä ja paine-erosta. (Hakala) Levylämmönsiirrin tyyppiset höyrystimet ovat käytetyimpiä lämpöpumpuissa hyvän hintalaatusuhteensa ja pienen kokonsa vuoksi. Kylmäaine ja neste virtaavat toisiaan vastaan tämän tyyppisissä höyrystimissä ja tämä sopii myös sellaisille kylmäaineille, joilla on lämpötilaliukuma. (Hakala) 2.7. Yleisimmin käytetyt kylmäaineet, sekä ammoniakki ja hiilidioksidi R134a ja R407C HFC kylmäaineet (fluorihiilivedyt) ovat yleisimpiä käytössä olevia kylmäaineita lämpöpumpuissa sen jälkeen, kun yläilmakehän otsonikatoa aiheuttavista CFC-yhdisteistä eli freoneista on luovuttu. Nykyään käytössä olevat HFC-yhdisteet ovat myrkyttömiä, palamattomia ja biologisesti hajoavia. Ne eivät siis aiheuta otsonikatoa, mutta ovat kylläkin kasvihuonekaasuja kuten hiilidioksidi. (Aalto) Koska R134a ja R407C ovat yleisimpiä käytettyjä kylmäaineita, pystytään niillä kattamaan kaikki tavanomaiset lämpöpumppusovellukset komponentteineen, joita ovat mm. kompressorit, lämmönsiirtimet jne. Kyseisillä aineilla etuna ovat myös hyvät kylmäkertoimet, sekä alhaiset puristuspaineet. Yksikomponenttinen kylmäaine R134a sopii paremmin käyttökohteisiin, jossa tarvitaan korkeaa lämpötilaa, kun taas kylmäaineseos R407C (komponentteina R125, R134a ja R143a) on tehokas matalalämpösovellutuksissa, mutta korkeita lämpötiloja (>60 o C) sillä ei saavuteta. (Kauppila) Ammoniakki R717 Ammoniakilla on alhaisen höyrystymistiheyden ansiosta lämmityskapasiteetti (kj/m 3 ) suhteellisen korkea. Höyrystymis/kondensoitumislämpötilat ovat 30-90% korkeammat R407C:llä ja R134a:lla. Identtisissä olosuhteissa ammoniakilla on paremmat hyötysuhteet kuin R407C:lla ja R134a:lla. Yksivaiheiselle lämpöpumpulle toiminta-alueella -5/50 o C ilman tulistusta tai esijäähdytystä ammoniakin COP on 7% ja 11% suurempi kuin R407C:llä ja R134a:lla. Käytännön kohteissa hyötysuhde olisi vielä isompi johtuen ammoniakin paremmista termofyysisistä ominaisuuksista. Ammoniakin haittapuoli on tuotetun veden lämpötila, joka voi olla korkeimmillaan 48 o C lauhduttimelta kun käytetään 25 barin paineita. Jos lämpöpumppu tuottaa lämpöä korkealämpöisiin lämmönjakelujärjestelmiin (80/60 o C tai 70/50 o C), paluulämpötila on korkeampi kuin maksimi jakelulämpötila pitemmällä tähtäimellä. Jos 25 bar ammoniakkilämpöpumppuja käytetään talojen lämmitykseen ja jäähdytykseen on tärkeää, että lämmönjakelu suunnitellaan suhteellisen pienille lämpötiloille. Tämä saavutetaan 10

11 radiaattoreilla ja tiheällä lattialämmityksellä. Lämpimän käyttöveden tuottamiseen ei ammoniakilla päästä edullisilla ratkaisuilla Hiilidioksidi R744 Hiilidioksidilla on useita merkittäviä etuja vanhoihin ja vaihtoehtoisiin kylmäaineisiin nähden. Siksi sen käyttö jäähdytysjärjestelmissä on kehittymässä ja yleistymässä nopeasti. Jo nyt maailmalla on suuri määrä toiminnassa olevia laitteita ja laitoksia, joissa hiilidioksidin yleisimmät käyttötavat ovat välillisten järjestelmien lämmönsiirtoaineena myymälöiden pakkaspuolen jäähdytyksessä pakastuslaitosten ja pakkasvarastojen kaskadijärjestelmissä matalalämpötilapuolen kylmäaineena juomien jäähdyttimien ja jäätelöaltaiden kylmäaineena käyttövesilämpöpumppujen kylmäaineena Uusia merkittäviä käyttöalueita on tulossa lähivuosina. Näyttää siis siltä, että hiilidioksidi on jatkossa yksi tärkeä kylmäaine ja lämmönsiirtoväliaine. Sen käytön opettelua ja tutkimusta olisi Suomessakin saatava jatkettua ja laajennettua. Hiilidioksidin kylmäainekäytön vahvana perusteena on sen pieni suora kasvihuonehaitta. Hiilidioksidi on fysikaalisilta ja kemiallisilta ominaisuuksiltaan erinomainen käyttöaine kylmälaitoksissa. Se sopii hyvin yhteen useimpien materiaalien kanssa, ainoastaan muovien ja kumien soveltuvuus on tarkistettava, sekä alhaisissa lämpötiloissa ja korkeissa paineissa myös käytettävän teräslaadun lujuus varmistettava. Myös fysiologisesti hiilidioksidi on melko turvallinen. Sallittu vesipitoisuus on pienen liukoisuuden vuoksi alempi kuin useimmilla muilla kylmäaineilla. Hiilidioksidi on haitatonta ympäristölle, eikä suoraa kasvihuonevaikutusta ole kuten useilla kylmäaineilla. Hiilidioksidin paine on paljon korkeampi kuin muilla aineilla. Lämpöpumpuissa hiilidioksidi on jo aika pitkälle kaupallista tekniikkaa. Useammalla japanilaisella valmistajalla on markkinoilla pieniä käyttövesilämpöpumppuja. Etuna hiilidioksidilla on helposti saavutettava korkea veden lämpötila ilman mitään erikoisratkaisuja. Perinteisillä kylmäaineilla tämä vaatii erityistä ns. tulistusjärjestelmän käyttöä tai suoran sähkölämmityksen käyttöä lisänä. Myös suuremmissa lämpöpumpuissa hiilidioksidia on kokeiltu, mutta kaupallisia sovelluksia löytyy vielä erittäin rajoitettu määrä. 11

12 3 Suurten kohteiden teknologian ja sovellutusten nykytilan selvittäminen 3.1. Suurten maalämpösovellusten kaupallinen tarjonta Suomessa Maalämpöpumpujen kaupasta suurin osa keskittyy omakotitalokiinteistöihin ja näitä ratkaisuja toimittavien yritysten suurimmat lämpöpumput ovat yleensä kokoluokkaa alle 100 kw. Tekniikaltaan pumput ovat yleensä kierukkakompressorijärjestelmiä (scroll) ja näillä järjestelmillä ei päästä yleensä 80 kw teholuokan yläpuolelle. Scroll-kompressoreilla voidaan toteuttaa pienempiä kohteita ja esim. 134a kylmäaineella (korkeat lämpötilat), päästään scrollkompressoreilla noin 50 kw teholuokkaan. Suomessa on muutamia laitetoimittajia, joiden lämpöpumppujen teho menee sadan ja tuhannen kilowatin välille. Tunnetuimmat laitteiden toimittajat lienevät Huurre Oy ja Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy. 100 kw:n kw:n kohteissa lämpöpumput ovat tekniikaltaan yleensä ruuvi- ja mäntäkompressoreita. On esitetty arvioita, että mäntäkompressorit korvautuvat vähitellen ruuvikompressoreilla, koska nämä ovat yleensä hiljaisia ja kompakteja. Nämä suurten lämpöpumppujen toimittajat ovat pääasiassa suurten jäähdytyskoneiden valmistajia ja lämpöpumppujen valmistus on ollut aiemmin vain marginaalista toimintaa. Puhelintiedustelujen perusteella suuria yli 100 kw:n lämpöpumppuratkaisuja on kuitenkin kyselty kyseisiltä yrityksiltä syksystä 2008 lähtien kiihtyvällä tahdilla. Yli 1000 kw:n pumppuihin siirryttäessä lämmönsiirtotekniikat muuttuvat ja siirrytään ns. turbokompressoreihin. Turbokompressoreita on saatavilla kaupallisesti Suomeenkin, mutta ongelmana näissä on se, ettei maahantuojalla ole Suomessa huoltopalvelua. Usein huoltopalvelua tarvitaan juuri laitteen käyttöönotossa ja heti sen jälkeen. Lisäksi ruuvikompressoreiden kehittyminen on nostanut niiden teholuokkaa ylöspäin ja kun turbokompressoreiden tehollinen kokoluokka alkoi aiemmin tasosta 1 MW, ovat ruuvikompressorit edullisen hintansa ansiosta potentiaalisia vaihtoehtoja tähän kokoluokkaan Suurten kohteiden toteutetut lämpöpumppuratkaisut Suomessa Suomessa toteutetut suuren kokoluokan ratkaisut on tehty yleensä isoihin kohteisiin, jiossa lämmitettävä pinta-ala on suuri ja lämmönsiirtomatkat pieniä. Tällaisia optimaalisia kohteita lämpöpumpuille ovat esim. erilaiset seurakuntakeskukset, leirikeskukset ja kirkot, koulut jne. Maalämmön käyttö on kovassa kasvussa myös muun muassa teollisuus- ja urheiluhalleissa sekä rivitaloissa. Maalämpöä käyttäviä kerrostaloja on vasta kymmenkunta, mutta määrä on kasvussa. Myös maalämmöllä toimivia rivitalokohteita on käytössä muutamia. Suurten kohteiden lämpöpumpputeknologian ja -kohteiden selvittäminen oli erittäin työlästä, sillä lämpöpumppuyritykset eivät juuri mainosta tuotteitaan, eikä ainakaan SULPU:n (Suomen lämpöpumppuyhdistys) tai Motivan mukaan kohteita ole kirjattu ylös mihinkään rekisteriin. Oikeastaan vasta vuoden sisällä on herätty siihen, että tekniikkaa voidaan käyttää myös suuremmissa kohteissa. Lisäksi yritykset, jotka ovat toimittaneet isoja lämpöpumppuratkaisuja tai ovat vasta tulossa markkinoille, ovat pääasiassa kylmäalan osaajia ja heillä mainostaminen keskittyy enimmäkseen kylmäpuolen laitteisiin, eikä suuria 12

13 lämpöpumppuratkaisuja vielä markkinoida. Esimerkiksi Suomen lämpöpumppuyhdistyksen sivujen kautta ei löytynyt yhtään lämpöpumppuratkaisua, joka olisi ollut yli 100 kw Vaasan matalalämpöverkko Vaasan asuntomessualueella on käytössä aivan uudenlainen ja myös maailman mittaluokassa ainutlaatuinen maalämpöratkaisu, johon myös tässä projektissa käytiin tutustumassa. Siellä alueella sijaitsevat kiinteistöt on kytketty ns. matala-energiaverkkoon. Sen lämmönlähteenä on maalämpö, joka tuotetaan merenpohjasta noin neljän metrin syvyydestä. Sedimenttikerrokseen on upotettu säteittäin vaakatasoon 26 lämmönkeräysputkea, joista kunkin pituus on 300 metriä. Yhteensä keruuputkea on siis noin kahdeksan kilometriä. Tutkimuksissa merenpohjan sedimenttikerroksissa todettiin yli kaksinkertaisia lämpötiloja kuivaan maahan verrattuna. Esim kevättalvella on mitattu neljän metrin syvyydestä yli +9 asteen lämpötiloja. Järjestelmää varten on kehitetty uudenlainen koaksiaaliputki, jossa kulkee vesietanoliseosta. Seos kulkee lämpöä kerätessään pitkin putken pinnassa sijaitsevaa kennostoa, luovuttaa lämpönsä pumpulle ja siirtyy jäähtyneenä putken keskiosaan, jota pitkin se palaa putken toiseen päähän siirtyäkseen siellä taas pintaosaan aloittaakseen uuden lämmönkeruukierroksen. Matalaenergiaverkosto on rakennettu koko asuntomessualueelle. Verkoston runkona toimivat jakokaivot, jotka keräävät lämmitys- tai jäähdytysenergiaa tarvittaessa yhdestä tai useasta lämmönlähteestä. Jakokaivoista lämpöenergiaa pystytään jakamaan useaan kohteeseen, joissa talokohtaiset lämpöpumput hoitavat kiinteistökohtaisen lämmönjakelun. Kaikkien verkossa olevien 42 omakotitalon lämpöpumput on kytketty sarjaan, ja ne kierrättävät putkessa olevaa nestettä. Kunkin asukkaan on hankittava taloonsa lämpöpumppu. Lämpöpumpulla hoidetaan kiinteistön lämmitys 40 o C asti ja lämmin käyttövesi 55 o C asti. Mikäli tarvitaan korkeampia lämpötilatasoja, tämä joudutaan tekemään esim. sähkön avulla. Muita kuluja aiheuttavat 1500 euron liittymismaksu sekä käyttökustannukset, jotka ovat 2,50 euroa neliöltä vuodessa neliömetrin talossa siis hiukan alle 42 euroa kuukaudessa. Pumppu vaatii käydäkseen sähköä, jonka saanti on myös ratkaistu erityislaatuisella tavalla: läheiseltä kaatopaikalta vedetyllä putkella tuodaan alueelle metaanikaasua, joka muutetaan erityisen polttokennon avulla sähköksi ja lämmöksi. Vaasan matalaenrgiaverkko on Suomen mittakaavasssa ainutlaatuinen maalämpöratkaisu, sillä se on tiettävästi ainoa kohde, jossa pientalojen lämmitys hoidetaan keskitetysti maalämmöllä. Energia-verkoston idea on kerätä lämpöä verkostoon monesta lämmönlähteestä ja jakaa sitä useisiin käyttökohteisiin. Energiaverkostolla on tarkoitus täydentää - nyt ja erityisesti tulevaisuudessa - energialaitosten tarjontaa vähän energiaa kuluttavilla pientaloalueilla, joihin kaukolämpöverkoston vetäminen ei ole kannattavaa. Reflaenergiaverkosto voi toimia myös kaukolämpöverkon jatkeena, jolloin osa energiasta saadaan kaukolämmön paluuenergiasta 13

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LÄMPÖPUMPPUJEN VAIKUTUKSET SÄHKÖVERKKOLIIKETOIMINNAN KANNALTA

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LÄMPÖPUMPPUJEN VAIKUTUKSET SÄHKÖVERKKOLIIKETOIMINNAN KANNALTA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Sähkötekniikan koulutusohjelma Jussi Tuunanen LÄMPÖPUMPPUJEN VAIKUTUKSET SÄHKÖVERKKOLIIKETOIMINNAN KANNALTA Työn tarkastajat: Professori Samuli

Lisätiedot

ÖLJYLÄMMITYKSEN KORVAAMINEN MAALÄMMÖLLÄ PIENTALOISSA

ÖLJYLÄMMITYKSEN KORVAAMINEN MAALÄMMÖLLÄ PIENTALOISSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma BH10A0201 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari ÖLJYLÄMMITYKSEN KORVAAMINEN MAALÄMMÖLLÄ PIENTALOISSA Työn

Lisätiedot

nousu, lattialämmityksen yleistyminen kuin pumppujen kehittyminen. Lämmön keräämiseen tarvitaan sähköä.

nousu, lattialämmityksen yleistyminen kuin pumppujen kehittyminen. Lämmön keräämiseen tarvitaan sähköä. Maalämpöpumppu kerää maaperään, kallioon tai veteen varastoitunutta auringon lämpöä. Maalämmöllä on lämmitetty pientaloja 1970-luvun puolivälistä lähtien, ja lämmitystapa on kasvattanut suosiotaan 2000-luvulle

Lisätiedot

Maalämpöpumpun ostajan opas

Maalämpöpumpun ostajan opas Maalämpöpumpun ostajan opas Sisällysluettelo Johdanto... 2 Mitä on maalämpö?... 3 Maalämmön soveltuvuus... 3 Miksi maalämpö?... 4 Säästö... 4 Esimerkki 1. Rintamamiestalo Vantaa... 4 Esimerkki 2. Uudiskohde

Lisätiedot

PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1

PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1 PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1 Sisältö 4 Valitse harkiten 5 Lämmitysjärjestelmän vaihtaminen 6 Mihin energiaa tarvitaan? 7 Matalaenergia- ja passiivitalot yleistyvät 8 Toimiva kokonaisuus syntyy hyvällä

Lisätiedot

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu Johdanto Ilmalämpöpumppu hyödyntää ilman ilmaista energiaa. Melko pienellä investoinnilla voidaan vähentää lämmityskustannuksia melkein puolella. Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita

Lisätiedot

INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA

INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA TOMMI GÖÖS INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA Diplomityö Prof. Petri Suomala hyväksytty tarkastajaksi teknis-taloudellisen tiedekunnan kokouksessa

Lisätiedot

Maalämpöpumpun ja maalämmön valinta

Maalämpöpumpun ja maalämmön valinta Maalämpöpumpun ja maalämmön valinta Jari Lehtinen Lämpövinkki Oy 19.12.2013 Sisältö Miksi lukisit tämän oppaan?... 2 Maalämmön toimintaperiaate... 2 Miten maalämpöpumppu toimii?... 3 Lämpöpumpun tehon

Lisätiedot

Lähienergian valintaopas

Lähienergian valintaopas Lähienergian valintaopas Ilmalämpö Ilma-vesilämpö Maalämpö Aurinkolämpö ja -sähkö Energiavaraajat Ohjausjärjestelmät SISÄLLYSLUETTELO Parhaasta sopivaksi Yhä useampi suomalainen käyttää uusiutuvaa, paikallisesti

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI - KOLMENKULMAN ENERGIARATKAISU. LOPPURAPORTTI 25.11.2013 / 16X172587-E0002 Jouni Laukkanen, Gennadiy Naumov

NOKIAN KAUPUNKI - KOLMENKULMAN ENERGIARATKAISU. LOPPURAPORTTI 25.11.2013 / 16X172587-E0002 Jouni Laukkanen, Gennadiy Naumov NOKIAN KAUPUNKI - KOLMENKULMAN ENERGIARATKAISU 25.11.2013 / 16X172587-E0002 Jouni Laukkanen, Gennadiy Naumov TAUSTA Kolmenkulman energiahanke on Nokian kaupungin koordinoima Pirkanmaan-liiton rahoittama

Lisätiedot

TOMMI LAHTI LÄMPÖKAIVOKENTTÄ LÄMMÖNLÄHTEENÄ

TOMMI LAHTI LÄMPÖKAIVOKENTTÄ LÄMMÖNLÄHTEENÄ TOMMI LAHTI LÄMPÖKAIVOKENTTÄ LÄMMÖNLÄHTEENÄ Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Ahlstedt Tarkastaja ja aihe hyväksytty Luonnontieteiden tiedekuntaneuvoston kokouksessa 8. marraskuuta 2013 i TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Hybridilämmitysjärjestelmän tiedonkeruu ja -analysointi omakotitalokohteelle

Hybridilämmitysjärjestelmän tiedonkeruu ja -analysointi omakotitalokohteelle Hybridilämmitysjärjestelmän tiedonkeruu ja -analysointi omakotitalokohteelle Jarkko Nikkarikoski Pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Fysiikan laitos Uusiutuvan energian koulutusohjelma 27. joulukuuta

Lisätiedot

Asuinkerrostalon maalämpöjärjestelmän optimointi uudis- ja korjausrakentamiskohteissa

Asuinkerrostalon maalämpöjärjestelmän optimointi uudis- ja korjausrakentamiskohteissa Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Energia- ja LVI-tekniikan koulutusohjelma Henri Oksanen Asuinkerrostalon maalämpöjärjestelmän optimointi uudis- ja korjausrakentamiskohteissa Diplomityö,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOPAS 2013. Energiakaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen Toivo Lapinlampi YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

YMPÄRISTÖOPAS 2013. Energiakaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen Toivo Lapinlampi YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖOPAS 2013 Energiakaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Janne Juvonen Toivo Lapinlampi YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖOPAS 2013 Energiakaivo

Lisätiedot

Aurinkolämmön varastointi Östersundomissa

Aurinkolämmön varastointi Östersundomissa 1 16X170289 24.1.2014 Aurinkolämmön varastointi Östersundomissa 2 Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa ilman Pöyry Finland Oy:n antamaa

Lisätiedot

Lämpökaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus YMPÄRISTÖOPAS 20 09

Lämpökaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus YMPÄRISTÖOPAS 20 09 YMPÄRISTÖOPAS 20 09 Lämpökaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus Y M PÄ R I S TÖ O PA S 2 0 0 9 Lämpökaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Janne Juvonen

Lisätiedot

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT SUOMEN ILMASTOPANEELI RAPORTTI 4/2013 M. AIRAKSINEN 1, J. SEPPÄLÄ 2 T. VAINIO 1, P. TUOMINEN 1, P K. REGINA 2, P. PELTONEN-SAINIO 2, S. LUOSTARINEN

Lisätiedot

SUUNNITTELU- JA ASENNUSOPAS LÄMPÖPUMPUT LÄMMITYSTÄ JA KÄYTTÖVEDEN KUUMENNUSTA VARTEN

SUUNNITTELU- JA ASENNUSOPAS LÄMPÖPUMPUT LÄMMITYSTÄ JA KÄYTTÖVEDEN KUUMENNUSTA VARTEN SUUNNITTELU- JA ASENNUSOPAS LÄMPÖPUMPUT LÄMMITYSTÄ JA KÄYTTÖVEDEN KUUMENNUSTA VARTEN Vuorovaikutteinen suunnittelutuki löytyy osoitteesta: www.dimplex.de/fi/ammattilaisille/onlinesuunnittelija Seuraavien

Lisätiedot

Asiantuntijamme auttavat ja neuvovat mielellään tarkemmin lämmitysratkaisusi yksityiskohdissa.

Asiantuntijamme auttavat ja neuvovat mielellään tarkemmin lämmitysratkaisusi yksityiskohdissa. Tietoa Maalämmöstä Maalämpö on lisännyt suosiotaan talojen lämmitysratkaisuna. Maalämpö on maaperään sitoutunutta auringon lämpöenergiaa, joka pumpataan ylös kiinteistöön tuottamaan lämpöä ja lämmintä

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro UUDELY/0003/05.02.09/2014 UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS Mäntsälän kunta Projekti nro H04560.P012 Viimeisin muutos Laadittu Laatija AJT,

Lisätiedot

NIBE mahdollisuuksien maailma!

NIBE mahdollisuuksien maailma! UUTISET 2 2012 Monipuoliset lämmitysratkaisut kaikenkokoisiin koteihin NIBE ilma/vesilämpöpumppuvalikoima laajeni NIBE DIM uuden ajan mitoitustyökalu NIBE UPLINK kiinteistölämpöpumppujen etäohjaus ja valvonta

Lisätiedot

PATTERIVERKOSTON SÄÄTÄMINEN. Patteriverkoston säätäminen

PATTERIVERKOSTON SÄÄTÄMINEN. Patteriverkoston säätäminen Patteriverkoston säätäminen 2 Sisältö Miksi säätää?... 5 1. Patteriverkoston säätäminen... 9 1.1 Liian suuri virtaama aiheuttaa liian pienen virtaaman...9 1.2 Liian suuri virtaama jakeluverkossa... 11

Lisätiedot

Tietoja paineilmajärjestelmän suunnittelijalle. Lämmön talteenoton suunnittelussa tarvittavia tietoja

Tietoja paineilmajärjestelmän suunnittelijalle. Lämmön talteenoton suunnittelussa tarvittavia tietoja Tietoja paineilmajärjestelmän suunnittelijalle. Lämmön talteenoton suunnittelussa tarvittavia tietoja Kompressorin käyttökustannukset Perusteet Paineilmakompressori on energiaa kuluttava laite, jonka elinaikaiset

Lisätiedot

MAATALOUDEN, YHDYSKUNTIEN JA ELINTARVIKESEKTORIN SEKÄ TUULIVOIMAN BIOENERGIAPOTENTIAALI LAPIN LÄÄNISSÄ

MAATALOUDEN, YHDYSKUNTIEN JA ELINTARVIKESEKTORIN SEKÄ TUULIVOIMAN BIOENERGIAPOTENTIAALI LAPIN LÄÄNISSÄ 1 MAATALOUDEN, YHDYSKUNTIEN JA ELINTARVIKESEKTORIN SEKÄ TUULIVOIMAN BIOENERGIAPOTENTIAALI LAPIN LÄÄNISSÄ Vesa Niemitalo Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia 2008 2 SISÄLLYS 1. TAUSTA 1 1.1. Hankkeen

Lisätiedot

testi Test TESTIVOITTAJA LÄMPÖ- PUMPUT Omakotitalot+ pihanhoito

testi Test TESTIVOITTAJA LÄMPÖ- PUMPUT Omakotitalot+ pihanhoito testi LÄMPÖ- ФОТОГРАФИИ: PICTURE PRESS / MOXTER; OKAPIA; ALIMDI.NET / SCHAUHUBER ; MARUAN; ARCHIVBERLIN / R. HENNIG Energiaa maalämpöpumpulla Lämpöpumput Lämpöpumppu mahdollistaa maaperän maalämmön hyödyntämisen

Lisätiedot

Loppuraportti. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Yleissuunnitteluosasto. Östersundomin lämmitysratkaisut. 60N50183.10 rev.b 16.3.

Loppuraportti. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Yleissuunnitteluosasto. Östersundomin lämmitysratkaisut. 60N50183.10 rev.b 16.3. Loppuraportti 60N50183.10 rev.b 16.3.2010 Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Yleissuunnitteluosasto Östersundomin lämmitysratkaisut Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä

Lisätiedot

KERROSTALON ILMASTONMUUTOS (KIMU) Talotekniikkajärjestelmät - tietokartoitus

KERROSTALON ILMASTONMUUTOS (KIMU) Talotekniikkajärjestelmät - tietokartoitus Aalto-yliopiston Teknillinen korkeakoulu Energiatekniikan laitos KERROSTALON ILMASTONMUUTOS (KIMU) Talotekniikkajärjestelmät - tietokartoitus Jari Palonen Aalto-yliopisto 3 Tiivistelmä Asuinkerrostalon

Lisätiedot

"EHKÄ TOIMII, EHKÄ EI" - näkökulmia pientalorakentajan ekotehokkaan lämmitysjärjestelmän valintaan

EHKÄ TOIMII, EHKÄ EI - näkökulmia pientalorakentajan ekotehokkaan lämmitysjärjestelmän valintaan "EHKÄ TOIMII, EHKÄ EI" - näkökulmia pientalorakentajan ekotehokkaan lämmitysjärjestelmän valintaan Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Essi Lahti 2011 Johtamisen ja kansainvälisen

Lisätiedot

Voimalaitosselvitys Kirkkokallion teollisuusalue

Voimalaitosselvitys Kirkkokallion teollisuusalue Voimalaitosselvitys Kirkkokallion teollisuusalue pakokaasu 350K 2,14 kg/s 650K kv5 Jäähdytysvesi 364K 2,22 kg/s polttoilma 461 K 2,07 kg/s 298K 345 K m kv = 7,9kg/s 358K kv3 m k v 4 Kaukolämpö 327 K 318K

Lisätiedot

Jäähdytysjärjestelmien ENERGIALASKENTAOPAS

Jäähdytysjärjestelmien ENERGIALASKENTAOPAS Jäähdytysjärjestelmien ENERGIALASKENTAOPAS 12.9.2011 ESIPUHE 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YKSINKERTAINEN LASKENTAMENETELMÄ... 5 2 YKSITYISKOHTAINEN LASKENTAMENETELMÄ... 8 2.1 LASKENTAPERIAATE... 8 2.2 JÄÄHDYTYSENERGIAN

Lisätiedot