Seure Henkilöstöpalvelut Oy. Järjestelmäuudistus Vaatimusmäärittely Johdanto-osuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seure Henkilöstöpalvelut Oy. Järjestelmäuudistus Vaatimusmäärittely Johdanto-osuus"

Transkriptio

1 Seure Henkilöstöpalvelut Oy Liite 1 Seure Henkilöstöpalvelut Oy - Johdanto-osuus Versio: 1.2 Tekijä: Seure Henkilöstöpalvelut Oy Dokumentin Seure_ nimi: Hyväksynyt:

2 2 (18) Sisällysluettelo 1 Johdanto Määriteltävä kokonaisuus lyhyesti Tämä dokumentti Huomioitavat sidoshankkeet Käytetyt menetelmät Lyhenteet ja termit Tavoitetila ja järjestelmäkokonaisuus Tavoite ja tarkoitus Nykytila Tavoitetilan järjestelmäkokonaisuus Seuren prosessit ja tiedot Seuren liiketoimintaprosessit Käyttäjät Liiketoiminnan operatiivisen osan käsitemalli... 17

3 3 (18) 1 Johdanto 1.1 Määriteltävä kokonaisuus lyhyesti Seure Henkilöstöpalvelut Oy on pääkaupunkiseudun kaupunkien oma henkilöstöpalveluyhtiö, joka toimii tällä hetkellä Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten alueella. Seuren tehtävänä on osaltaan huolehtia kaupunkien peruspalvelujen toimivuudesta ja erityisesti tilapäisen työvoimatarpeen täyttämisestä. Seure tarjoaa joustavia työelämän ratkaisuja niin työntekijöille kuin työvoiman tilaajille (tilaaja-asiakas). Tilapäistä työvoimatarvetta (eli niin sanottua keikkatyötä) löytyy erityisesti peruspalveluiden aloilta, kuten kouluista, päiväkodeista, sairaaloista sekä terveyskeskuksista. Nyt määritellyn järjestelmäkokonaisuuden keskeisenä tavoitteena ja tarkoituksena on tarjota kokonaisuus, jonka avulla Seure kykenee tehokkaasti ja laadukkaasti täyttämään tilaaja-asiakkaidensa tilapäistyövoiman tarpeet. Järjestelmät auttavat tilaaja-asiakkaita saamaan tarvitsemansa vuokratyöntekijän (ns. keikkalainen), ja vastaavasti vuokratyöntekijöitä löytämään sopivaa työtä. Lisäksi järjestelmäkokonaisuus tarjoaa tarvittavan tuen ja toiminnallisuuden Seuren sisäisiin toimintoihin, kuten henkilöstö- ja palkkahallintoon. Järjestelmäkokonaisuuden päätoiminnallisuudet voidaan jakaa seuraaviin kokonaisuuksiin: Tilausten hallinta Rekrytointi Henkilöstöhallinto Palkkahallinto Taloushallinto Järjestelmäkokonaisuuden käyttäjiä tulevat olemaan Seuren omat työntekijät, tilapäistä työvoimaa tarvitsevat tilaaja-asiakkaat ja keikkatöitä tekevät vuokratyöntekijät. Seure hoiti vuonna 2011 noin työtilausta kaiken kaikkiaan noin saapuneesta tilauksesta. Keikkatöitä oli tekemässä n eri vuokratyöntekijää. Työpaikkahakemuksia uusiksi vuokratyöntekijöiksi saatiin vajaa kappaletta, joista uusiksi vuokratyöntekijöiksi Seuren työntekijärekisteriin saatiin vajaa 3000 henkilöä. Seuren työntekijärekisterissä on yhteensä yli vuokratyöntekijää. Tilaaja-asiakkaita on puolestaan yli Seuren omassa organisaatiossa työskentelee liki 130 henkilöä. Henkilöstö on jaettu ammattialakohtaisesti (tilaaja-asiakkaan toimiala), jonka perusteella myös saatujen tilaustenkäsittely tehdään. Toimialat ovat: Terveydenhuoltoala Päivähoito- ja nuorisoala Opetus- ja palveluala Seuren henkilöstöstä vajaa 90 on henkilöstökonsultteja. Hallintoyksikössä, joka jakautuu palkkatiimiin ja talous- ja toimistopalvelutiimiin, työskentelee noin 20 henkilöä. Lisäksi Seuressa on neljä tukipalvelutiimiä (tietohallinto, henkilöstöhallinto, rekrytointi ja asiakasyhteistyö), joissa työskentelee yhteensä noin 20 henkilöä. Lisätietoa Seure Henkilöstöpalvelut Oy:stä on tarjolla Seuren www-sivuilla (http://www.seure.fi).

4 4 (18) 1.2 Tämä dokumentti Tämä dokumentti on Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n järjestelmäuudistuksen kilpailutusta varten laaditun vaatimusmäärittelydokumentin johdanto-osuus. Muut osuudet jaetaan neuvotteluun varsinaisesti valituille. Tehdyssä määrittelytyössä on ollut tavoitteena löytää ja dokumentoida hankkeeseen osallistuvien yhteisesti jakama näkemys tulevan järjestelmäkokonaisuuden tarpeista ja vaatimuksista. Tätä kautta on tuotettu sellainen vaatimusmäärittelydokumentaatio, jonka pohjalta voidaan edetä kohti järjestelmäkokonaisuuden toteutuksen kilpailutusta. dokumentaatio sisältää: Johdanto (tämä luku) Yleiskuvauksen tavoitetilan järjestelmäkokonaisuudesta (Luku 2) Johdannon Seuren liiketoimintaprosesseihin (Luku 3) 1.3 Huomioitavat sidoshankkeet Määrittelyprojektissa on huomioitu seuraavat sidoshankkeet ja projektit: Custi CRM o Custi CRM on Microsoft Dynamics -pohjainen järjestelmä ja se on otettu käyttöön alkuvuodesta 2012 Tämän hetken tietojen mukaan Seure käyttää toimitusprojektin aikana Helsingin Kaupungin Microsoft AD-palvelua mutta on teoriassa mahdollista että Seure päättää toimitusprojektin aikana hankkia oman Microsoft AD-alustan (jonka hankinta ei kuulu tämän hankinnan sisältöön). Tällöin AD-integroinnin kohde vaihtuisi Helsingin Kaupungin AD:sta Seuren omaan AD:hen. 1.4 Käytetyt menetelmät. Varsinainen vaatimusmäärittely tapahtui työpajatyöskentelyn avulla. Työpajoja pidettiin yhteensä viisi kappaletta. Ne oli rakennettu päätoiminnallisuuksien ympärille. Työpajat olivat keskustelutilaisuuksia, joista kirjatut muistiinpanot toimivat pohjana varsinaiselle vaatimusmäärittelydokumentille. dokumentti esiteltiin projektin ohjausryhmälle ja se katselmoitiin työpajoihin osallistuneiden henkilöiden toimesta. Katselmoinnin ja kommenttien pohjalta dokumentti muokattiin lopulliseen muotoon. 1.5 Alustava toimituksen aikataulu Seuren koko ERP-järjestelmän alustava toimitusaikataulu on arvioitu seuraavanlaiseksi: Toimitusprojektin aloitus lokakuussa tai marraskuussa 2013 Ensimmäiset toiminnot tuotantokäytössä kesällä 2014 o Esim. tietyt toiminnot tuotantokäytössä vain Seuren toimihenkilöille Pilotointi lähes koko toimitukselle joulukuussa 2014 Koko ERP-järjestelmä Seuren tuotantokäytössä helmikuussa tai maaliskuussa 2015

5 5 (18) 1.6 Lyhenteet ja termit Lyhenne/termi Aktiiviset vuokratyöntekijät Keikka Keikkalainen Keikkanetti Kiertävät vuokratyöntekijät Lyhyt tilaus/työsuhde Oma henkilöstö Pitkä tilaus/työsuhde Populus PTY TES Seure TES Sopke Tilaaja-asiakas Tuntilista Työntekijä Valvonta-ateria Verkkopalvelu Kuvaus Vuokratyöntekijä on aktiivinen, jos hän on tehnyt keikkoja tai ilmaissut halukkuutensa ottaa keikkoja vastaan Aktiivisuus vanhenee määrätyssä ajassa Tarkoittaa käytännössä tilaaja-asiakkaan tekemää tilausta tilapäisen työvoimatarpeesta, jonka vuokratyöntekijä tekee Tässä yhteydessä sama kuin vuokratyöntekijä Verkkopalvelu, jossa vuokratyöntekijät ja tilaajaasiakkaat asioivat Vuokratyöntekijä, jolla on työsuhde Seureen, ja joka on velvoitettu lähtemään Seuren hänelle osoittamalle keikalle Tilaus/työsuhde, joka on kestoltaan alle 16 päivää Lyhyestä tilauksesta/työsuhteesta maksetaan tuntipalkkaa Seuren kanssa työsuhteessa oleva vakituinen henkilö (mm. henkilöstökonsultit ja taloushallinnon työntekijät) Tilaus/työsuhde, joka on kestoltaan vähintään 16 päivää Pitkästä tilauksesta/työsuhteesta maksetaan kuukausipalkkaa Nykyinen tilaustenhallintajärjestelmä Työehtosopimus, jota käytetään pitkissä työsuhteissa Työehtosopimus, jota käytetään lyhyissä työsuhteissa Tilaus, jonka työntekijä on sovittu valmiiksi tilaajaasiakkaan taholta tilausta tehdessä Tilaaja-asiakas ja vuokratyöntekijä ovat sopineet asiasta keskenään Tekevät tilauksia tilapäisen työvoiman tarpeesta Tilaaja-asiakkaita ovat mm. Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien organisaatiot Tuntilista on osa tilausta, ja sisältää tiedot tilatuista työtunneista Työn tekemisen jälkeen tuntilistaan kuitataan tieto toteutuneista työtunneista ja muista palkanmaksuun vaikuttavista tekijöistä (kuten mm. valvonta-ateria) Tuntilista on palkanmaksun ja laskutuksen perusta Vuokratyöntekijä tai Seuren oma työntekijä Valvonta-ateria syödään esim. lasten kanssa yhdessä, samalla työntekijä valvoo lasten syömistä Tällöin työntekijä maksaa vain verotusosan ateriasta Tässä yhteydessä sama kuin Keikkanetti

6 6 (18) VTJ Vuokratyöntekijä Vuokratyöntekijäreservi/- rekisteri Äkkilähtijät Väestötietojärjestelmä (VTJ) on valtakunnallinen väestörekisteri, ja se sisältää perustiedot Suomen kansalaisista ja Suomessa vakinaisesti asuvista ulkomaalaisista Henkilö, jolla on työsuhde Seureen ja joka tekee keikkoja Seuren rekisterissä olevien vuokratyöntekijöiden joukko (aktiiviset ja passiiviset) Äkkilähtijät ovat vuokratyöntekijöitä, jotka ovat ilmoittaneet olevansa valmiita lähtemään lyhyellä varoitusajalla keikalle (kuten aamulla)

7 7 (18) 2 Tavoitetila ja järjestelmäkokonaisuus 2.1 Tavoite ja tarkoitus Järjestelmäkokonaisuuden keskeisenä tavoitteena ja tarkoituksena on tarjota kokonaisuus, jonka avulla kyetään tehokkaasti ja laadukkaasti täyttämään vaihtuva ja yllättävä tilapäistyövoiman tarve tilaaja-asiakasorganisaatioissa. Vaikka tavoitetilan järjestelmäkokonaisuus todennäköisesti muodostuu erillisistä järjestelmistä, on järjestelmäkokonaisuuden tarjoama käyttäjäkokemus loppukäyttäjälle oltava saumaton, yhtenäinen ja reaaliaikainen. Järjestelmän pitää olla toteutettu kestävällä teknisellä arkkitehtuurilla ja sen tulee sietää muutoksia Seuren liiketoiminnan kasvaessa ja muuttuessa. 2.2 Seuren liiketoiminnan suurimmat muutokset nykyisen järjestelmäkokonaisuuden aikana (vuodet ) ovat olleet käsiteltävän tietomäärän (tilaukset) merkittävä kasvu ja kasvaneet vaatimukset sähköiselle asioinnille. Nykyisissä järjestelmissä ei ole suuria ylitsepääsemättömiä toiminnallisia ongelmia, mutta järjestelmien uudistaminen nähdään välttämättömänä mm. seuraavista syistä: Osa järjestelmistä on teknologialtaan vanhoja ja siten hankalia ja kalliita ylläpitää Järjestelmissä on suorituskykyongelmia varsinkin ruuhka-aikoina Järjestelmien integrointi ei ole reaaliaikaista, mikä aiheuttaa paljon turhaa työtä Nykyjärjestelmä ei mahdollista sellaista kehitystä, jolla prosessitehokkuutta saataisiin merkittävästi parannettua Prosessitehokkuutta voitaisiin parantaa mm. seuraavia ominaisuuksia kehittämällä: Vuokratyöntekijärekisterin ylläpitäminen o Hallintaan voitaisiin kehittää erilaisia työkaluja, jotta rekisterissä olisi mahdollisimman hyvä reservi vuokratyöntekijöitä tilaustarpeisiin nähden Tilausten käsittely o Tilauksen vaatimukset täyttävän vuokratyöntekijän etsimistä rekisteristä voisi tukea erilaiset työkalut Poikkeustilanteiden hallinta o Järjestelmien pitäisi tukea usein toistuvien erikoistilanteiden käsittelemistä ja hallintaa Nykytila Seuren nykyiset operatiiviset järjestelmät ovat pääosin yli kymmenen vuotta vanhoja ja elinkaarensa päässä. Erityisesti rekrytointi-, tilaustenhallinta- ja palkanlaskentajärjestelmien osalta on vakavia suorituskykyongelmia. Järjestelmien jatkokehitys on vaikeaa ja siksi ne jäävät koko ajan enemmän jälkeen liiketoiminnan tarpeista. Esimerkiksi Seurella viimeaikoina lisääntyneiden pitkien työsuhteiden hallinta on ongelmallista. Järjestelmäongelmat aiheuttavat turhautumista käyttäjien keskuudessa ja jopa tilauksia jää täyttämättä sen vuoksi. Järjestelmä on yksinkertaisesti hidas, eikä tarjoa riittävän tehokkaita ja tarpeellisia työkaluja tilaustenkäsittelyyn. Seuren nykyjärjestelmät on listattu alla olevassa taulukossa. Lisäksi taulukkoon on kuvattu eri järjestelmien vastuualueet ja huomiot järjestelmäuudistukseen liittyen.

8 8 (18) Sisäinen järjestelmä Populus Kuvaus Tilaustenhallinta, rekrytointi ja palkanlaskenta Poistuu käytöstä järjestelmäuudistuksessa Raindance Talouden ohjausjärjestelmä (mm. laskutus ja myyntireskontra) Poistuu käytöstä järjestelmäuudistuksessa Basware SAS Keikkanetti Seure WWW Laskujen lähetys Säilytettävä järjestelmä Raportointi- ja tilastointijärjestelmä Poistuu käytöstä järjestelmäuudistuksessa Extranet-palvelu, jonka kautta mm. tilaaja-asiakkaat voivat syöttää työtilauksia ja vuokratyöntekijät ottaa vastaan keikkoja Käsitteenä ja järjestelmänä säilyy. Saatetaan päivittää olemassa olevan toimittajan kanssa hyvin uuteen ERP:iin integroituvaksi. ERP-toimittajan vastuulla liittymän toteuttaminen Keikkanettiin ja XML-pohjaisen viestinvälityksen toteuttaminen liittymän tekniseksi ratkaisuksi. Seuren internet-sivut Sivut uusitaan syksyllä 2012 (uudistustyö on jo meneillään) Custi CRM Vuonna 2012 käyttöönotettu Microsoft Dynamics - pohjainen asiakasjärjestelmä Custissa hallitaan tilaaja- ja laskutusasiakkaiden tiedot Custin päällä on muutamia Seuren tarpeisiin tehtyjä räätälöintejä Tulevasta järjestelmäkokonaisuudesta on oltava yhteys Custiin Hankittavasta ERP-järjestelmästä tulee siirtää tiettyjä tietoja Custiin tilaaja ja laskutusasiakkaiden osalta. Mm. kk-liikevaihto, laskutustietoja ja palautetietoja. Säilytettävä järjestelmä ARC Elli Oman henkilöstön hallintajärjestelmä Poistuu käytöstä järjestelmäuudistuksessa Työajan seurantajärjestelmä Mahdollisesti säilytettävä järjestelmä Therefore Arkistointijärjestelmä Säilytettävä järjestelmä Rekrytointityökalu Rekrytointi-ilmoitusten laadinta ja hallinta Poistuu käytöstä järjestelmäuudistuksessa Excel Exceliä käytetään eri tarkoituksiin (mm. määräaikaisuuksien hallintaan)

9 9 (18) Pyritään siihen, että Excelissä tehtäviä asioita siirtyy tarkoituksenmukaisin osin uuteen järjestelmään Ulkoinen järjestelmä/ palvelu Digium Rekry-sivut (mm. mol.fi, JobStep ja kaupunkien wwwsivut) Työterveys Kuvaus Tässä palvelussa hoidetaan laajat kyselyt (mm. työhyvinvointikyselyt) Säilytetään järjestelmäuudistuksessa Rekrytointikanavia, joita käytetään myös jatkossa Työterveyteen siirtyy tietoa mm. työterveyshuoltoon oikeutetuista vuokratyöntekijöistä Myös jatkossa yhteys tarvitaan Työtapaturmat Työtapaturmatiedot käsitellään vakuutusyhtiön järjestelmässä Myös jatkossa yhteys tarvitaan Pankit Posti Pankkiin välitetään maksuja ja pankista haetaan suorituksia myyntilaskuille Myös jatkossa yhteys tarvitaan Postin kautta toimitetaan laskuja Myös jatkossa yhteys tarvitaan Oheisessa kuvassa on kuvattu nykytilan järjestelmäkokonaisuutta:

10 10 (18) KeikkaNetti Seure WWW Digium Tilaajien tiedot mm. tilaukset ja tuntilistat Rekry-sivut Custi - CRM Asiakaskohdetiedot Populus Lask. aineisto Raindance Raportointi- ja tilastointitieto Rekrytointityökalu Palkkaaineisto Laskut Työterveys SAS Basware Työtapaturmat - vakuutusyhtiö Excel Laskut ARC Laskut Pankit Elli Therefore Posti Kuva 1. Nykytilan järjestelmäkokonaisuus Nykytilan järjestelmät eivät joitakin eräsiirtopohjaisia liittymiä lukuun ottamatta integroidu keskenään juuri lainkaan, mikä aiheuttaa ongelmia turhien prosessien ja tehtävien myötä Tavoitetilan järjestelmäkokonaisuus Seuraavassa kuvassa on esitetty määrittelyjen tuloksena tavoitetilaa kuvaava looginen järjestelmäkartta. Se kuvaa Seuren tietojärjestelmien ja käyttäjille tarjottavien palvelujen merkittävimmät keskinäiset suhteet. Tämä esitys on määrittelyvaiheen tueksi tuotettu luonnos kokonaisuuden jäsentämiseksi, ja sitä tarkennetaan myöhemmin suunnittelu- ja toteutusvaiheessa.

11 11 (18) Kuva 2. Tavoitetilan järjestelmät ja käyttäjät Oheisessa taulukossa on selitetty kuvan osien merkitystä. Osajärjestelmä Käyttäjät Selite Potentiaaliset asiakkaat Työnhakijat Extranet Keikkanetti Tilaaja-asiakkaat Laskutusasiakkaat Seuren internet-sivut Sivuilla saattaa olla sisältöä, joka haetaan dynaamisesti Seuren järjestelmistä (esim. avoimet keikat) Verkkopalvelu, jota käyttävät tilaaja-asiakkaat ja

12 12 (18) Intranet Seure ERP Raportointi Käyttäjähallinta Integraatiot Vuokratyöntekijät vuokratyöntekijät Verkkopalvelun tiedot haetaan reaaliaikaisesti Seure ERP:stä eli ne ovat aina ajan tasalla. Seuren oma henkilöstö Seuren oma henkilöstö Seuren oma henkilöstö Seuren johto Seuren intranet Täällä voisi olla Seuren oman henkilöstön itseasiointia, kuten esim. työsuhteisiin liittyen lomakertymät ja omien tietojen päivitys Intranetin toteutus ei kuulu ERP-hankkeeseen mutta mahdollinen liittymä kuuluu. Seuren toiminnanohjaus, joka sisältää rekrytoinnin, tilaustenhallinnan, palkanmaksun ja taloushallinnon Operatiivinen raportointi sisältyy tähän järjestelmään Tällä tarkoitetaan tietovaraston päälle rakennettua raportointia ja raportointityökalua Johdon raportointi Kevyessä tietovarastossa olisi tilastointitieto pysyvästi Keskitetty käyttäjähakemisto ja käyttäjähallinta Oleellista tässä on se, että yksillä tunnuksilla päästään kaikkiin tarvittaviin järjestelmiin (SSO) Sisäisten ja ulkoisten integraatioiden palveluväylä ja integraatioalusta Tarve riippuu paljon siitä onko ERP-järjestelmän järjestelmäkokonaisuuksien välillä käytetty standardeja rajapintoja ja viestinvälitystä ja kuinka helposti pystytään esim. korvaamaan jokin integroitu kokonaisuus toisen toimittajan ratkaisulla ilman integraatioalustaa. Hankintayksikölle on perusteltava hyvin mikäli integraatioalustaa ei järjestelmäkokonaisuudessa käytetä miten yllä kuvattu komponenttien integraatiot ja viestinvälitys on toteutettu siten että se toteuttaa vaatimukset komponenttien vaihtamisesta ja myös siten että samalla komponentin toteuttaja sekä

13 13 (18) Ulkoiset palvelut Työterveys Pankki Posti Muut Seuren oma henkilöstö toimittaja vaihtuvat. Esim. Digium ja työtapaturmat Työterveyden järjestelmä, jonne siirtyy tieto työterveyteen oikeutetuista työntekijöistä Pankkien järjestelmät (mm. laskut, palkat ja ostolaskut) Postin järjestelmä (ekirjeet) Verottaja, Kela, KeVa, Ammattiliitot jne.. Seuraavassa kuvassa on Seure ERP jaettu osiin. Seure ERP on looginen kokonaisuus, joka voi koostua useasta eri ratkaisusta, kunhan ne integroituvat reaaliaikaisesti toisiinsa muodostaen yhtenäisen eheän toiminnanohjauskokonaisuuden ja käyttäjäkokemuksen. Kuva 3. Seure ERP jako osiin Alla olevassa taulukossa on selitetty kuvan eri osia. Osa Tilaustenhallinta Rekrytointi Selite Tilausten vastaanotto ja käsittely IN o Saa tilaaja-asiakastiedot asiakashallinnasta o Saa vuokratyöntekijät henkilöstöhallinnosta TÄSSÄ siis oletettu, että vuokratyöntekijät ovat henkilöstöhallinnon järjestelmässä OUT o Laskutettavat tilaukset (Taloushallinto) o Maksettavat palkat (Taloushallinto) o Rekrytointitarpeet (Rekrytointi) Rekrytointi-ilmoitusten ja hakemusten hallinta IN

14 14 (18) Henkilöstöhallint o o Käyttää tilaustenhallintaa ja/tai tietovarastoa rekrytointitarpeiden analysointiin OUT o Tuottaa henkilöstöhallintaan pohjatietoa hakemuksien perusteella Oman henkilöstön ja vuokratyöntekijöiden hallinta IN o Hakemusten perusteella vuokratyöntekijätiedot OUT o Vuokratyöntekijätiedot (tilaustenhallinta ja taloushallinto) o Oman henkilöstön tiedot (taloushallinto) Taloushallinto Asiakashallinta Myyntilaskutus, palkanlaskenta, myyntireskontra, talouden raportointi IN (mm.) o Saa laskutusasiakkaiden tiedot asiakashallinnasta o Saa laskutettavat tilaukset tilaustenhallinnasta o Saa maksettavien palkkojen tiedot tilaustenhallinnasta (tuntilistat) Laskutus- ja tilaaja-asiakkaiden hallinta OUT o Laskutusasiakkaat (taloushallinto) o Tilaaja-asiakkaat (tilaushallinta)

15 15 (18) 3 Seuren prosessit ja tiedot 3.1 Seuren liiketoimintaprosessit Alla olevassa prosessikartassa on esitetty Seuren liiketoimintaprosessit. Kuvan jälkeisessä taulukossa on lyhyesti kuvattu, kunkin päätason prosessin sisältö. Tarkempi kuvaus ja aliprosesseihin liittyvät toiminnot esitellään luvuissa 5-9. Kuva 4. Prosessikartta

16 16 (18) Prosessi Tilaustenhallinta Henkilöstöhallinto Rekrytointi Palkkahallinto Taloushallinto Kuvaus Seuren liiketoiminnan ydinprosessi Käsittää tilausten tekemisen järjestelmään eri kanavista, niiden käsittelyn, sekä seurannan ja hallinnan Henkilöstöhallinnon prosesseissa hallitaan vuokratyöntekijöiden ja oman henkilöstön asioita, kuten esimerkiksi osaamista, palkitsemista, työhyvinvointia ja tietojen ylläpitoa yleisesti Rekrytointiprosessi sisältää kaikki toimenpiteet, joilla uusia vuokratyöntekijöitä ja omia työntekijöitä rekrytoidaan Prosessissa hallitaan Seuren palkkahallintoon liittyviä asioita, kuten tuntilistojen käsittely ja tulkinta, ylitöiden seuranta ja palkan muodostus Prosessissa hallitaan Seuren taloustoimintoja, kuten myynti- ja ostolaskujen käsittelyä, palkkojen maksatusta, kirjanpitoa, raportointia ja tilastointia sekä talouden suunnittelua ja seurantaa 3.2 Käyttäjät Seuren liiketoimintaan liittyy erilaisia käyttäjiä ja käyttäjärooleja. Järjestelmissä tarjotaan käyttäjille eri näkymiä ja eritasoisia oikeuksia rooliin liittyen. Huom. näkymät ja oikeudet eri käyttäjille ja käyttäjärooleille tarkennetaan myöhemmin esim. toteutuksen yhteydessä. Käyttäjärooli Tilaaja-asiakas Työntekijä, keikkalainen, vuokratyöntekijä Työnhakija Seuren työntekijä palkkahallinto Seuren työntekijä henkilöstökonsultti Seuren työntekijä Kuvaus Tekevät tilauksia tarvitessaan tilapäistä työvoimaa (huom. käytetään myös termiä tilausten tekijä käyttötapausten yhteydessä) Kuittaavat tuntilistoja tehtyihin keikkoihin liittyen Henkilö, joka on Seuren työntekijäreservissä Tekevät keikkoja eli täyttävät tilaaja-asiakkaiden työvoimatarvetta Henkilöön tulee kuulua Seuren vuokratyöntekijäreserviin, jotta hän voi tehdä keikkoja Työnhakija on henkilö, joka on tehnyt työhakemuksen Seuren vuokratyöntekijäreserviin pääsemiseksi, mutta jota ei ole vielä hyväksytty reserviin Suorittavat järjestelmäkokonaisuuden avulla palkanlaskentaan liittyviä tehtäviä (kuten tuntilistojen tulkintaa) Käsittelevät tilauksia ja etsivät niihin sopivia vuokratyöntekijöitä (huom. käytetään myös termiä tilausten käsittelijä käyttötapausten yhteydessä) Käsittelevät myös rekrytoinnin kautta tulleet hakemukset uusiksi vuokratyöntekijöiksi Huom. henkilöstökonsultit ovat keskeisin käyttäjäryhmä tulevaan järjestelmäkokonaisuuteen liittyen Saavat tarvitsemiaan tilasto- ja raportointitarpeita

17 17 (18) johto järjestelmäkokonaisuuden avulla Seuren työntekijä henkilöstöpäällikkö Seuren työntekijä rekrytointitiimi Seuren työntekijä taloushallinto Hallitsevat henkilöstöön liittyviä asioita (kuten esim. työhyvinvointia) ja ylläpitävät henkilöstön tietoja Tekevät ilmoituksia ja hakemuksia uusin työntekijöiden rekrytoimiseksi Hoitavat taloushallinnon asioita, kuten myyntilaskujen käsittelyä 3.3 Liiketoiminnan operatiivisen osan käsitemalli Alla olevassa käsitemallin kaaviossa ja taulukossa on esitetty Seuren liiketoiminnan keskeiset käsitteet. Käsitemallin tarkoituksena on hahmottaa liiketoiminnan tietosisältöä yleisellä tasolla. Kuva 5: Seuren liiketoiminnan käsitemalli Käsite Kuvaus Lasku Lasku on laskutusasiakkaalle laskutusrytmin mukaisesti lähetettävä lasku Laskut ovat koontilaskuja, joihin on koottu laskutusjakson aikana toteutuneiden töiden mukainen laskutus Laskutusasiakas Laskutusasiakas on organisaatio, joka on sopimussuhteessa Seuren kanssa ja maksaa laskut Laskutusasiakkaaseen liittyy useita tilaaja-asiakkaita Palkka Palkka on työntekijälle maksettava rahasumma, jonka perusteena on palkkakauden aikana työsuhteessa tehdyt

18 18 (18) tunnit tai kuukausipalkka Tilaaja-asiakas Tilaaja-asiakas kuuluu laskutusasiakkaan organisaatioon ja voi tehdä tilauksia Tilaaja-asiakkaat voivat muodostaa hierarkian Tilaus Tilauksella tilataan keikka tai muita palveluja Seurelta Tilauspalaute Tilauspalaute on tilaaja-asiakkaan antama palautetieto kyseessä olleen tilauksen tehneestä vuokratyöntekijästä Tilausrivi (Tuntilista) Tilausrivi kuvaa tilauksen sisältämiä asioita (kuten työtunteja tai rekrytointipalkkiota) Tilausrivi on yleensä Seurella sama kuin tuntilista Tuntilista kuvaa tilatun työn ja toteutuneen työn määrää sekä työhön liittyviä yksityiskohtia Työntekijä Työntekijä on vuokratyöntekijä, joka tekee tilatun työn

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Maakuntien talous ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 1 25.1.2017 Mikko Salmenoja Mitä on hyvä oivaltaa? Kunkin maakunnan oma taloushallinto ja HR on keskeinen toiminnallinen kokonaisuus, joille yhteinen

Lisätiedot

Kieku tuki ja ylläpito

Kieku tuki ja ylläpito Kieku tuki ja ylläpito Kiekun tuen ja ylläpidon toimintamalli Kieku-infotilaisuus Mitä tuki ja ylläpito on? Käyttäjätukea Sovellusylläpitoa Järjestelmän toimivuuden valvontaa ja reagointia ongelmatilanteisiin

Lisätiedot

Kuntien integraatioalustan hallintamallin koestus käyttötapauksin

Kuntien integraatioalustan hallintamallin koestus käyttötapauksin Kuntien integraatioalustan hallintamallin koestus käyttötapauksin JUHTA 17.2.2016 Hannes Rauhala, Espoon kaupunki, mukana hankkeessa myös Turun ja Vantaan kaupungit Tämän projektin tavoitteet Tukea Espoon,

Lisätiedot

25.9.2014. Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA

25.9.2014. Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA 25.9.2014 Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA Vastaukset kysymyksiin Kysymys: Sisältyykö hankinnan kohteeseen myös osto- ja

Lisätiedot

TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) Tampereen yliopisto tarjouspyyntö, liite HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS

TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) Tampereen yliopisto tarjouspyyntö, liite HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 2 (5) Sisältö 1. Tampere3... 3 2. ERI OSAPUOLTEN JA HANKKEEN ROOLIT... 3 3. HANKINNAN KOHDE... 3 3.1.

Lisätiedot

Timanttiset-verkkokauppa, ohje

Timanttiset-verkkokauppa, ohje Timanttiset-verkkokauppa, ohje Sisältö 1. Tuotteen ostaminen (kuluttaja)... 2 2. Osuuskunnan rooli tilausprosessissa... 6 3. Kauppiaan rooli tilausprosessissa... 7 Verkkokauppalähetteen ja -laskutuksen

Lisätiedot

Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto

Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto Johtaja Mikko Salmenoja KEHA- keskus 26.10.2016 http://www.keha-keskus.fi 22.9.2016 1 Yleistä molemmista palvelukeskuksista Ja SOTE ICT vielä

Lisätiedot

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA ENEMMÄN AIKAA TYÖLLE, JOLLA ON MERKITYSTÄ Tiimien erilaiset toimintatavat ja tiedon tarpeet aiheuttavat usein turhaa selvittelytyötä ja samaa tietoa

Lisätiedot

Tavallisimmat kysymykset

Tavallisimmat kysymykset Autodesk Design- ja Creation Suite -paketit Tavallisimmat kysymykset Tässä dokumentissa on vastauksia tavallisimpiin kysymyksiin Design- ja Creation Suite -pakettien myynnin loppumisesta. 24.5.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Pikaopas TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Mikä on sähköinen taloushallinto? Sähköinen taloushallinto tarkoittaa yksinkertaistettuna yrityksen taloushallintoon liittyvien tehtävien,

Lisätiedot

Abilita & Unit4. Monetra Jan-Erik Enell, Sami Svanbäck, Arild Braseth

Abilita & Unit4. Monetra Jan-Erik Enell, Sami Svanbäck, Arild Braseth Abilita & Unit4 Monetra 18.10.2016 Jan-Erik Enell, Sami Svanbäck, Arild Braseth Abilita lyhyesti Yli 30 vuoden kokemus julkisen sektorin ja sen palveluiden tuottajien järjestelmätoimittajana. Tuotteet

Lisätiedot

Tekninen vuoropuhelu. Apotti-hanke. Tietopyyntö

Tekninen vuoropuhelu. Apotti-hanke. Tietopyyntö Apotti-hanke Tekninen vuoropuhelu Tietopyyntö 26.4.2013 Sisältö Johdanto... 3 Kysymykset... 4 1. Toiminnallisuudet ja järjestelmäkokonaisuuden rakentuminen... 4 2. Hankinnan toteutus... 6 3. Sopimusrakenne

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Kansallinen tulorekisteri - mitä ollaan tekemässä? Arto Leinonen Hankepäällikkö RTE-seminaari 10.4.2015

Kansallinen tulorekisteri - mitä ollaan tekemässä? Arto Leinonen Hankepäällikkö RTE-seminaari 10.4.2015 - mitä ollaan tekemässä? Arto Leinonen Hankepäällikkö RTE-seminaari 10.4.2015 Tulorekisterin tavoitteita Tulorekisteri on lähtenyt liikkeelle tarpeesta vähentää yritysten hallinnollista taakkaa palkkaraportoinnin

Lisätiedot

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Miksi tämä työ tehtiin? Henkilöstöhallinto on osa henkilöstöjohtamisen kokonaisuutta. Valtion henkilöstöjohtamisessa

Lisätiedot

Kuntatieto-ohjelma. Nykytilan analyysin tiivistelmä Versio: 1.0. Laatija: Pentti Kurki

Kuntatieto-ohjelma. Nykytilan analyysin tiivistelmä Versio: 1.0. Laatija: Pentti Kurki Kuntatieto-ohjelma Nykytilan analyysin tiivistelmä 25.6.2014 Versio: 1.0 Laatija: Pentti Kurki Kuntatieto-ohjelma nykytila tiivistelmä 25.6.2014 2 (7) Sisällys 1. Dokumentin tarkoitus... 3 2. Kuntien ulkoisen

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) 13.10.2010 Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen Keskeisenä tavoitteena Toteuttaa eduskunnan 7.12.2009 tekemä päätös, että hallituksen tulisi valmistella

Lisätiedot

Malli:KATSELMOINTIDOKUMENTTI_haapop_laadukas-hankkeen tulokset - Vuosikello Syyslukukausi

Malli:KATSELMOINTIDOKUMENTTI_haapop_laadukas-hankkeen tulokset - Vuosikello Syyslukukausi Malli:KATSELMOINTIDOKUMENTTI_haapop_laadukas-hankkeen tulokset - Vuosikello 16-17 Syyslukukausi Elokuu Johtaminen Ammattitutkinto tiimi Tutkintotiimi VS-tiimi Yhteiset palvelut -tiimi Hankkeet Laadunhallinta

Lisätiedot

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 7.11.2013 Satu Norema Sovelluskonsultti ProCountor International Oy Esityksen sisältö Sähköinen taloushallinto Verkkokaupan liittäminen

Lisätiedot

ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMA Sähköinen laskutus, Finvoice

ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMA Sähköinen laskutus, Finvoice ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMA Sähköinen laskutus, Finvoice Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi 2 ASTERI LÄHETELASKUTUS Asteri Lähetelaskutus on Asteri Laskutus-ohjelman lisäosa.

Lisätiedot

PrePETS 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki

PrePETS 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki PrePETS 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki KLUBISIHTEERIN AVAINTEHTÄVÄT PrePETS 2016 10.2. 16.2. - 18.2.2016 Tiedosta tehtäväsi ja vastuusi Keskity olennaiseen Pidä klubisi pyörimässä TITLE 2 Klubisihteerin

Lisätiedot

Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä. Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta

Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä. Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta Keskeiset kehittämistarpeet nykytilanteessa Tunnistetut kehittämiskohteet Mahdolliset toimenpiteet Prosessien kehittäminen

Lisätiedot

Sisällys. Lukijalle... 11. Mitä on digitaalinen taloushallinto?... 15. Järjestelmät... 34. Ostolaskut... 52

Sisällys. Lukijalle... 11. Mitä on digitaalinen taloushallinto?... 15. Järjestelmät... 34. Ostolaskut... 52 Sisällys 1 2 3 Lukijalle................................................. 11 Mitä on digitaalinen taloushallinto?....................... 15 1.1 Johdanto............................................ 15 1.2

Lisätiedot

Jakopalkka 2015. Ratkaisun sisällöstä Juho Ajo

Jakopalkka 2015. Ratkaisun sisällöstä Juho Ajo Jakopalkka 2015 Ratkaisun sisällöstä Juho Ajo versio 1.0 21.10.2014 Kiekun palkkakustannusten jaon kehittäminen 2013-2015 - > 31.12.2013 2014 2015 - > Jakopalkkalaskennan tulosten siirto kirjanpitoon Laskenta

Lisätiedot

Tieliikenteen ohjauksen integroitu käyttöliittymä (T-LOIK)

Tieliikenteen ohjauksen integroitu käyttöliittymä (T-LOIK) Tieliikenteen ohjauksen integroitu käyttöliittymä (T-LOIK) Markus Nilsson, projektipäällikkö, Liikennevirasto 3.6.2015 Liikenneviraston T-LOIK T-LOIK on TieLiikenteen Ohjauksen Integroitu Käyttöliittymä

Lisätiedot

Suunnitteluvaihe prosessissa

Suunnitteluvaihe prosessissa Suunnittelu Suunnitteluvaihe prosessissa Silta analyysin ja toteutuksen välillä (raja usein hämärä kumpaankin suuntaan) Asteittain tarkentuva Analyysi -Korkea abstraktiotaso -Sovellusläheiset käsitteet

Lisätiedot

Viestinnän asiantuntijat

Viestinnän asiantuntijat Viestinnän asiantuntijat Vähimmäispalkkasuositus 1.4.2016 31.3.2017 Akavan Erityisalat AE ry ja Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry ovat antaneet tämän vähimmäispalkkasuosituksen yksityisellä

Lisätiedot

Kuntien integraatioalusta. Hannes Rauhala 3.11.2015

Kuntien integraatioalusta. Hannes Rauhala 3.11.2015 Kuntien integraatioalusta Hannes Rauhala 3.11.2015 Johdantoa asiaan Espoon kaupunki on toiminut edelläkävijänä kansallisen palveluväylän (Xroad) käyttöönotossa. Asiasta järjestettiin Espoossa ja Lahdessa

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallintopäivä 18.11.2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Sisällys Johdanto Visio ja tavoitteet 1. Toiminta-arkkitehtuuri - Palvelut -

Lisätiedot

Anita Johansson KSHJ. Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä

Anita Johansson KSHJ. Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä Anita Johansson KSHJ Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti kirjeessään (Dnro 116/040/2010) hankkeen korkeakoulujen sähköisen hakujärjestelmän kehittämiseksi.

Lisätiedot

KIEKUN TUKI KUSTANNUSLASKENNALLE. Juho Ajo, ratkaisupäällikkö Valtiokonttori, Kieku

KIEKUN TUKI KUSTANNUSLASKENNALLE. Juho Ajo, ratkaisupäällikkö Valtiokonttori, Kieku KIEKUN TUKI KUSTANNUSLASKENNALLE Juho Ajo, ratkaisupäällikkö Valtiokonttori, Kieku Esityksen sisältö Palkkakustannusten jako nykytilanne ja kehittämissuunnitelmat Kustannusten kohdentamismalli tilanne

Lisätiedot

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite TS2.4 Migraatiovaatimukset 1/10 VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2/10 SISÄLLYS

Lisätiedot

#vibes2016 TERVETULOA. Enfo Digital Dimension Vibes 2016

#vibes2016 TERVETULOA. Enfo Digital Dimension Vibes 2016 TERVETULOA Enfo Digital Dimension Vibes 2016 LOISTE OY DIGITALISAATION AVULLA UUTTA LIIKETOIMINTAA - CASE LOISTE EERO LUHTANIEMI AGENDA Loiste-konserni Digitalisaatio Kehityshaasteet energiayhtiössä Talousprosessien

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

Kiekun kustannuslaskennan ratkaisu - jakopalkat

Kiekun kustannuslaskennan ratkaisu - jakopalkat Kiekun kustannuslaskennan ratkaisu - jakopalkat Nykytilanne ja jatkosuunnitelmat Juho Ajo Kiekun kustannuslaskennan ratkaisun sisältö: tilanne 2.9.2013 Meno- ja tulokirjaukset siirretään esijärjestelmistä

Lisätiedot

Uutta tulossa XBRL, tulorekisteri, KaPa. Jukka Kyhäräinen Tietovirtayksikkö

Uutta tulossa XBRL, tulorekisteri, KaPa. Jukka Kyhäräinen Tietovirtayksikkö Uutta tulossa XBRL, tulorekisteri, KaPa Jukka Kyhäräinen Tietovirtayksikkö 28.11.2014 Sisältö XBRL Tulorekisteri Kansallinen palveluarkkitehtuuri palveluväylä palvelunäkymät tunnistus roolien ja valtuutusten

Lisätiedot

Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto

Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Työryhmä VM asetti työryhmän tekemään esityksen Kieku-järjestelmän elinkaaren hallinnasta

Lisätiedot

Organisaatiomuutosten toteuttaminen: mitä pitää huomioida?

Organisaatiomuutosten toteuttaminen: mitä pitää huomioida? Organisaatiomuutosten toteuttaminen: mitä pitää huomioida? Kieku-käyttäjäpäivät 20.9.2016 Marjo Rättyä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi ORGANISAATIORAKENTEEN LUOMINEN

Lisätiedot

Tietojärjestelmien integroiminen hyödyntämällä palvelupohjaista arkkitehtuuria. CASE: Metropolia. Jaakko Rannila & Tuomas Orama 1

Tietojärjestelmien integroiminen hyödyntämällä palvelupohjaista arkkitehtuuria. CASE: Metropolia. Jaakko Rannila & Tuomas Orama 1 Tietojärjestelmien integroiminen hyödyntämällä palvelupohjaista arkkitehtuuria CASE: Metropolia 31.10.2012 Jaakko Rannila & Tuomas Orama 1 Aiheet Tietojärjestelmien integrointi Integrointiin liittyvät

Lisätiedot

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 24.10.2012 Tanja Kaisaniemi Palvelujohtaja, konsultointi ProCountor International Oy Esityksen sisältö Perinteinen vs. sähköinen

Lisätiedot

Avaimet käytännön työlle

Avaimet käytännön työlle Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Avaimet käytännön työlle 9.3.2016 Eira Isoniemi asianhallintapäällikkö Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Asianhallinta Asianhallinta tarkoittaa organisaation toimintaprosesseihin

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli 1.10.2015 Sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan hallitsemat rajapinnat)

Lisätiedot

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelma (Kuntatieto ohjelma) Jani Heikkinen valtiovarainministeriö

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelma (Kuntatieto ohjelma) Jani Heikkinen valtiovarainministeriö Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelma (Kuntatieto ohjelma) valtiovarainministeriö Kuntatieto-ohjelman kehittämistyön kohde Kansalaiset Yritykset Johtaminen

Lisätiedot

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Sari Anetjärvi Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen tilalle on tullut voimaan Kirkon

Lisätiedot

Digitalisaation avulla säästöjä henkilökohtaisen avun järjestämisessä

Digitalisaation avulla säästöjä henkilökohtaisen avun järjestämisessä Digitalisaation avulla säästöjä henkilökohtaisen avun järjestämisessä 14.-15.9.2016 Piia Kallio, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Jani Laatikainen, SuoraTyö Oy Taustaa Etera on työeläkeyhtiö, jonka

Lisätiedot

Kiekun työaikojen hallinnan kehittämistarpeet. Kieku-käyttäjäfoorumi Marko Maaniitty / Verohallinto

Kiekun työaikojen hallinnan kehittämistarpeet. Kieku-käyttäjäfoorumi Marko Maaniitty / Verohallinto Kiekun työaikojen hallinnan kehittämistarpeet Kieku-käyttäjäfoorumi Marko Maaniitty / Verohallinto Vero ja työaikojen seuranta ennen Kiekua Työaikoja kohdennettu vuodesta 1991 koko hallinnon tasolla (kaikki

Lisätiedot

Ikivihreä kirjasto loppuraportti määrittelyprojektille

Ikivihreä kirjasto loppuraportti määrittelyprojektille loppuraportti määrittelyprojektille Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Sähkö ja informaatiotekniikan laitos Versiomuutokset 29.1.2014 viimeisin tilanne tietokantakonversiosta Mirja Loponen 7.2.2014 tarkennettu

Lisätiedot

Yhteishankkeen tavoitteet vuoteen 2017 mennessä. Sidosryhmäseminaari

Yhteishankkeen tavoitteet vuoteen 2017 mennessä. Sidosryhmäseminaari Yhteishankkeen tavoitteet vuoteen 2017 mennessä Sidosryhmäseminaari 20.4.2015 Tavoitetilan päivittäminen Rajaus toiminnallisuuksista on käsitelty uudestaan Jyväskylän yliopiston hankkeeseen liittymisen

Lisätiedot

suomi.fi Suomi.fi-palveluväylä

suomi.fi Suomi.fi-palveluväylä Suomi.fi-palveluväylä Julkishallinto, valtion ja kuntien yhtiöt 11.9.2015 Versio 1.0 JPV031 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi-palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Mitä palvelu tarjoaa? 4. Miten? 5.

Lisätiedot

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM!

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! Tällä liitteellä yksilöidään hankinnan kohteen ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia, jotka

Lisätiedot

eopetussuunnitelmat ja Tutkinnot Ulla Angervo

eopetussuunnitelmat ja Tutkinnot Ulla Angervo eopetussuunnitelmat ja Tutkinnot 7.9.2012 Ulla Angervo Oppijan palvelut Hakeutujan palvelut Oppija Koulutuspalveluiden järjestäjä Opintojen aikaiset palvelut Oppijan verkkopalvelun tavoitetila Tiedonsiirto-

Lisätiedot

Henkilöstö ja koulutustiedustelu 2014

Henkilöstö ja koulutustiedustelu 2014 Henkilöstö ja koulutustiedustelu 2014 Kysely koskee yrityksen / organisaation henkilöstöä Suomessa 1 YRITYKSEN HENKILÖSTÖMÄÄRÄ JA ENNUSTE llmoittakaa yrityksenne palveluksessa olevan henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat

Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat Tapio Ahomäki Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat 15.9.2016 Trimble yrityksenä Tekla Oy Trimble Solutions Oy Tekla on ollut osa Trimble Corporationia vuodesta 2011 Teklan liiketoiminnan kehitys

Lisätiedot

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1994 vp - HE 140 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010. Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan

MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010. Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010 Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan MAKSULIIKEUUTISET 2 (5) E laskulla rahanarvoisia etuja Tässä Maksuliikeuutisten

Lisätiedot

RAKENNETAAN YHDESSÄ LIIKKUVAMPAA LAPSUUTTA Johtajuus portin avaajana / OSAAMISEN JOHTAMINEN. Vantaan kaupunki / Leena Lahtinen

RAKENNETAAN YHDESSÄ LIIKKUVAMPAA LAPSUUTTA Johtajuus portin avaajana / OSAAMISEN JOHTAMINEN. Vantaan kaupunki / Leena Lahtinen RAKENNETAAN YHDESSÄ LIIKKUVAMPAA LAPSUUTTA Johtajuus portin avaajana / OSAAMISEN JOHTAMINEN VARHAISKASVATUSYKSIKÖN ESIMIES Toimenkuva ja tehtävät YHTEISKUNNALLINEN JA ASIAKASVAIKUTTAVUUS ARVOT Kestäväkehitys

Lisätiedot

Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi

Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi Sisäasiainministeriön hallinnonalan Kieku-tietojärjestelmähanke Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi Kieku-info 23.9.2011 Sirpa Joensuu, projektipäällikkö Lähtötilanne

Lisätiedot

Maksuratkaisun läpikäynti

Maksuratkaisun läpikäynti 14.9.2016 Maksuratkaisun läpikäynti Osa-alueet 1. Tarjottavan ratkaisun kuvaus 2. Maksutavat ja maksaminen 3. Tilitykset 4. Palautukset 5. Raportointi 6. Testaus ja asiakastestiympäristö 7. Muuta 1. Tarjottavan

Lisätiedot

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kaupunginhallitus 3.10.2016 Liite 2 363 Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kh 3.10.2016 Raportti lokakuussa 2016 Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää

Lisätiedot

Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi

Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi Jukka Aalto Helsinki 26.11.2015 Näkökulmat 1. Henkilöstöhallinto 2. Taloushallinto 3. Haasteet 27.11.2015

Lisätiedot

Roolipohjainen käyttöoikeuksien hallinta Terveydenhuollon ATK-päivät

Roolipohjainen käyttöoikeuksien hallinta Terveydenhuollon ATK-päivät Roolipohjainen käyttöoikeuksien hallinta Terveydenhuollon ATK-päivät 26.-27.5.2009 Propentus Oy Propentus Oy on Suomen johtavin korkeateknologian ohjelmisto- ja palveluyritys, jolla on vankka kokemus käyttöoikeuksien

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Populukseen

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Populukseen Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Populukseen Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy TARJOUS 289915 8.9.2015_Päivitetty 26.10.2015 CGI Internal Sisällysluettelo 1 CGI yhteistyökumppanina 5 1.1 HRM alueen

Lisätiedot

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija -

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - - Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - TEE YHTEISTYÖTÄ Kuntien palvelukeskukset monistavat parhaita toimintatapoja ja ratkaisuja ARKI SUJUVAKSI KuntaPron osakkaana voit ulkoistaa palveluja joustavasti

Lisätiedot

Tietojohtamisen käyttöönotto. osiaali_ja_terveyspalveluiden_tieto johtamisen_kasikirja.pdf

Tietojohtamisen käyttöönotto.  osiaali_ja_terveyspalveluiden_tieto johtamisen_kasikirja.pdf Tietojohtamisen käyttöönotto http://www.sitra.fi/julkaisut/muut/s osiaali_ja_terveyspalveluiden_tieto johtamisen_kasikirja.pdf Tietojohtamisen malli = asiakasanalyysi ja hyvinvointi-indikaattorit Asiakasanalyysi

Lisätiedot

Kieku-raportoinnin kehittäminen. Ratkaisupäällikkö Kimmo Järvinen, Valtiokonttori Kieku-käyttäjäfoorumi

Kieku-raportoinnin kehittäminen. Ratkaisupäällikkö Kimmo Järvinen, Valtiokonttori Kieku-käyttäjäfoorumi Ratkaisupäällikkö Kimmo Järvinen, Valtiokonttori Kieku-käyttäjäfoorumi 27.5.2014 Sisältö: Iso kehittämishanke - Jakopalkat 2015 Pienemmät kehittämisen painopisteet - Henkilöstöhallinnon prosessin tuki

Lisätiedot

Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta

Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen, THL Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojaseminaari, Lahti 16.11.2016 Esityksen

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kurttu-seminaari 2013 18.4.2013 Helsinki Heini Holopainen, Sari Valli Sisältö Tiedon- ja asianhallinnan viitearkkitehtuuri

Lisätiedot

Kiekun palkkakustannusten kohdistamisessa tehtävät muutokset

Kiekun palkkakustannusten kohdistamisessa tehtävät muutokset Kiekun palkkakustannusten kohdistamisessa tehtävät muutokset 12.6.2015 12.6.2015 Kiekun palkkakustannusten jaon kehittäminen 2013-2016 - > 31.12.2013 2014 2015 - > 2016-> Jakopalkkalaskennan tulosten siirto

Lisätiedot

lindab we simplify construction eshop Käyttöohjeet

lindab we simplify construction eshop Käyttöohjeet eshop Käyttöohjeet www.lindab.fi/eshop Sisältö Sivut 3-10: Kirjautuminen eshoppiin ja tilauksen teko Sivut 11-14: Tilausrivien pikasyöttö Sivut 15-21: Asiakkaan tietoihin liittyvät toiminnot 2 Kirjautuminen

Lisätiedot

Opetus- ja koulutusyhteistyöhön liittyvä korkeakoulujen tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kehittäminen ja arkkitehtuurityö

Opetus- ja koulutusyhteistyöhön liittyvä korkeakoulujen tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kehittäminen ja arkkitehtuurityö Opetus- ja koulutusyhteistyöhön liittyvä korkeakoulujen tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kehittäminen ja arkkitehtuurityö 2016-2018 30.8.2016 Ilmari Hyvönen Taustaa Digitalisaation vaikutukset korkeakoulutukseen

Lisätiedot

Specifying user requirements for corporate intranet with user centered design methods. Espoo Tekijä: Henri Ström Valvoja: TkT Kalevi Kilkki

Specifying user requirements for corporate intranet with user centered design methods. Espoo Tekijä: Henri Ström Valvoja: TkT Kalevi Kilkki Specifying user requirements for corporate intranet with user centered design methods Espoo 29.9.2016 Tekijä: Henri Ström Valvoja: TkT Kalevi Kilkki Sisältö Työn tausta Ongelman asettelu Metodiikka Kehitysprojekti

Lisätiedot

OTM-HANKKEEN SIDOSRYHMÄSEMINAARI

OTM-HANKKEEN SIDOSRYHMÄSEMINAARI OTM-HANKKEEN SIDOSRYHMÄSEMINAARI 27.4.2016 Päivän ohjelma 12:00 Avaus / Pekka Äikäs 12:30 Johdon katsaus / Kati Kettunen 12:45 Funidata Oy / Jorma Hänninen ja Mika Peura 13:45 Kahvi 14:15 Aallon käyttöönottoprojekti

Lisätiedot

Osto- ja myyntiprosessi

Osto- ja myyntiprosessi Osto- ja myyntiprosessi Microsoft Dynamics NAV 1 Harjoitus käy läpi oston ja myynnin perusprosessit Maalitölkit ostetaan ja myydään sellaisenaan eteenpäin = jälleenmyynti Viedään prosessit läpi NAVilla

Lisätiedot

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija-

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija- - Kuntakentän tehostamisen asiantuntija- TEE YHTEISTYÖTÄ Kuntien palvelu-keskukset monistavat parhaita toimintatapoja ja ratkaisuja VALITSE KUNTAPRO Kokenut tiennäyttäjä palvelee tehokkaasti ja ammattitaidolla

Lisätiedot

Ariba Hankinnan kokonaisjärjestelmä

Ariba Hankinnan kokonaisjärjestelmä Ariba Hankinnan kokonaisjärjestelmä 2 OPn tavoite - Ei maksua ilman tilausta Hankintojen oikeellisuuden selvittäminen jälkikäteen, laskujen hyväksynnän kautta, muutetaan tilausten hyväksynnäksi etukäteen.

Lisätiedot

TOR Arkkitehtuuri. - Muiden palveluiden hyödyntäminen - Tiedon loogiset vastuut - Tietovirrat - Master data -malli - Tietojen siirto

TOR Arkkitehtuuri. - Muiden palveluiden hyödyntäminen - Tiedon loogiset vastuut - Tietovirrat - Master data -malli - Tietojen siirto TOR Arkkitehtuuri - Muiden palveluiden hyödyntäminen - Tiedon loogiset vastuut - Tietovirrat - Master data -malli - Tietojen siirto Opintopolun palveluiden hyödyntäminen TOR hyödyntää vähintään organisaatiopalvelua,

Lisätiedot

InfoGate 5.0 Varaus- ja verkkokauppa- järjestelmä

InfoGate 5.0 Varaus- ja verkkokauppa- järjestelmä InfoGate 5.0 Varaus- ja verkkokauppa- järjestelmä Tietotalo Oy Keilaranta 17, 02150 Espoo Y-tunnus 1008465-8 www.tietotalo.fi 1 YRITYKSEN ESITTELY... 3 1.1 Matkailualan osaaminen ja referenssit... 3 2

Lisätiedot

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Kuntamarkkinat 11.9.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut + Kuntaliiton toimeksiannosta

Lisätiedot

Kelan työkykyneuvojaverkosto ja heidän tehtävänsä

Kelan työkykyneuvojaverkosto ja heidän tehtävänsä Kelan työkykyneuvojaverkosto ja heidän tehtävänsä Työ- ja toimintakykyetuuksien osaamiskeskus Ismo Hiljanen KYKY -työkykyprosessin kehittämisohjelman tausta KYKY-hankkeen (työkykyprosessin kehittämisohjelma

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurilla tavoitteisiin. Valtio Expo Fennia I, 14:15 14:45 Neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuurilla tavoitteisiin. Valtio Expo Fennia I, 14:15 14:45 Neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuurilla tavoitteisiin Valtio Expo 20.5.2014 Fennia I, 14:15 14:45 Neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Mitä on kokonaisarkkitehtuuri? Mitä sillä tekee? Missä nyt mennään? Mitä seuraavaksi?

Lisätiedot

Avoimen ohjelmistotuotteen hallinta julkisella sektorilla. Jukka Kääriäinen VTT Oy , Oskari-verkostopäivä

Avoimen ohjelmistotuotteen hallinta julkisella sektorilla. Jukka Kääriäinen VTT Oy , Oskari-verkostopäivä Avoimen ohjelmistotuotteen hallinta julkisella sektorilla Jukka Kääriäinen (jukka.kaariainen@vtt.fi) VTT Oy 19.5.2015, Oskari-verkostopäivä Esityksen sisältö Mitä on tuotteenhallinta? Mikä on avoimen tuotteenhallintamalli?

Lisätiedot

ODA = Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut

ODA = Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut ODA = Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut Shp:en ja Sote-johdon tapaaminen 5.5.2015 Tuula Heinänen Uudet Omahoitopalvelut 2 Mitä uutta? Korvaa nyt käytössä olevia yksittäisiä kuntakohtaisia ratkaisuja

Lisätiedot

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Tilannekatsaus JHKA-jaosto 13.11.2013 Kuntasektorin KA-työn tavoitteet KA-osaamisen kehittäminen kuntasektorilla Kuntasektorin yhteisien linjauksien tuottaminen Kuntasektorin

Lisätiedot

Esityksen sisältö Määrittelyjen mukaisuudesta varmistuminen - PlugIT-leima

Esityksen sisältö Määrittelyjen mukaisuudesta varmistuminen - PlugIT-leima Esityksen sisältö Johdanto Yleistä leimausmenettelystä ja leimasta Leimausmenettelyn vaiheet Kuinka määrittelyjen mukaisuus testataan: esimerkkejä testitapauksista Olennaisimmat kysymykset leimausmenettelyn

Lisätiedot

Toimivilla työvälineillä rutiinien pyörittämisestä tehokkaaseen asiantuntijatyöhön

Toimivilla työvälineillä rutiinien pyörittämisestä tehokkaaseen asiantuntijatyöhön Toimivilla työvälineillä rutiinien pyörittämisestä tehokkaaseen asiantuntijatyöhön Peter Bergström, tietohallintojohtaja, Sitra Toimittaja Capgemini Finland Oy Sitra on sekä yritysrahoittaja että yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin Messukeskus 14.11.2013 Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Kerttuli Harjanne 15.11.2013 1 Esityksen sisältö Miksi riskien arviointia Miten riskien arviointia

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön toimenpiteet taloushallinnon yhtenäistämiseksi. Kati Korpi

Sisäasiainministeriön toimenpiteet taloushallinnon yhtenäistämiseksi. Kati Korpi Sisäasiainministeriön toimenpiteet taloushallinnon yhtenäistämiseksi Kati Korpi 23.9.2011 23.9.2011 Sisäasiainministeriön hallinnonala Virastoja Sisäasiainministeriö Ministeriön tulosohjaamia virastoja

Lisätiedot

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009 Liite 2 Seutuhallitus 5.6.2008 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009 Sivu 1 / 6 Sivu 2 / 6 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PALVELUSOPIMUS VUODELLE

Lisätiedot

TietoEnator Logistics Solutions

TietoEnator Logistics Solutions TietoEnator Logistics Solutions Ratkaisuja kuljetusyrityksille ja logistiikkaoperaattoreille Logistics 2005 / Wanha Satama 20.4.2005 Mika Heikkilä, mika.t.heikkila@tietoenator.com, 040-5535199 Page 2 Page

Lisätiedot

YRITYKSEN NIMI KUNNOSSA EI KUNNOSSA EI KOSKE YRITYSTÄ

YRITYKSEN NIMI KUNNOSSA EI KUNNOSSA EI KOSKE YRITYSTÄ YRITYKSEN NIMI KUNNOSSA EI KUNNOSSA EI KOSKE YRITYSTÄ Johtajuus Yrityksessä on johtoryhmä/tiimi, jonka toiminnasta on näyttöä (pöytäkirjat) Henkilöstölle on perehdytetty yrityksen toimintatapa laatuun,

Lisätiedot

Raportoinnin hyödyntäminen ja tiedon tuottamisen tulevaisuus Kimmo Järvinen

Raportoinnin hyödyntäminen ja tiedon tuottamisen tulevaisuus Kimmo Järvinen Raportoinnin hyödyntäminen ja tiedon tuottamisen tulevaisuus Kimmo Järvinen Kiekun raportointi Kieku-raportointi, missä mennään ja mihin mennään? - Kehittämisen viitekehys Roolit Suhde muuhun kehittämiseen

Lisätiedot

Analyysiraportointi. Kieku-tietojärjestelmähankkeen infotilaisuus. Juho Ajo Valtiokonttori Juho Ajo

Analyysiraportointi. Kieku-tietojärjestelmähankkeen infotilaisuus. Juho Ajo Valtiokonttori Juho Ajo Analyysiraportointi 1 Kieku-tietojärjestelmähankkeen infotilaisuus Juho Ajo Valtiokonttori 7.4.2011 22.3.2011 Juho Ajo Esityksen sisältö Raportointi Kieku-tietojärjestelmässä (5 min) SAP BI: Tietovarastoraportointi/analyysiraportointi

Lisätiedot

Kiekun Ajanhallinnan kehittäminen

Kiekun Ajanhallinnan kehittäminen Kiekun Ajanhallinnan kehittäminen Mika Sairanen, palvelujohtaja, CGI Oy Satu Laatinen, henkilöstöhallinnon asiantuntija, Valtiokonttori Kieku-käyttäjäfoorumi 4.11.2014 Sisältö CGI:n Ajanhallinta-osaamisesta

Lisätiedot

Rovaniemen Kehitys Oy Yrittäjäilta 1.4.2009 klo 17.00-20.00

Rovaniemen Kehitys Oy Yrittäjäilta 1.4.2009 klo 17.00-20.00 Audit Auer Oy Rovaniemen Kehitys Oy Yrittäjäilta klo 17.00-20.00 Sähköinen taloushallinto kuinka ja miten? KHT, JHTT, KTM Leila Auer 1 YRITYKSEN ESITTELY Audit Auer Oy KHT, JHTT, KTM Leila Auer 100 % omistus

Lisätiedot

UUDET TUULET. PAR -tietojärjestelmien nykytilanne ja kehittämismahdollisuudet Helsinki Tuulikki Nieminen / KYT ry

UUDET TUULET. PAR -tietojärjestelmien nykytilanne ja kehittämismahdollisuudet Helsinki Tuulikki Nieminen / KYT ry UUDET TUULET PAR -tietojärjestelmien nykytilanne ja kehittämismahdollisuudet Helsinki 15.12.2015 Tuulikki Nieminen / KYT ry LÖYDÄ TARVE, ETSI RATKAISU KUN SIIHEN WEBROPOL-KYSELYYN ON NIIIIN VAIKEA VASTATA

Lisätiedot

Lindab eshop käyttöohjeet

Lindab eshop käyttöohjeet Lindab eshop käyttöohjeet A good thinking company Sisältö lindab we simplify construction Sivut 3-10: Kirjautuminen eshoppiin ja tilauksen teko Sivut 11-14: Tilausrivien pikasyöttö Sivut 15-21: Asiakkaan

Lisätiedot

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6. TalokeskusYhtiötOy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot