Seure Henkilöstöpalvelut Oy. Järjestelmäuudistus Vaatimusmäärittely Johdanto-osuus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seure Henkilöstöpalvelut Oy. Järjestelmäuudistus Vaatimusmäärittely Johdanto-osuus"

Transkriptio

1 Seure Henkilöstöpalvelut Oy Liite 1 Seure Henkilöstöpalvelut Oy - Johdanto-osuus Versio: 1.2 Tekijä: Seure Henkilöstöpalvelut Oy Dokumentin Seure_ nimi: Hyväksynyt:

2 2 (18) Sisällysluettelo 1 Johdanto Määriteltävä kokonaisuus lyhyesti Tämä dokumentti Huomioitavat sidoshankkeet Käytetyt menetelmät Lyhenteet ja termit Tavoitetila ja järjestelmäkokonaisuus Tavoite ja tarkoitus Nykytila Tavoitetilan järjestelmäkokonaisuus Seuren prosessit ja tiedot Seuren liiketoimintaprosessit Käyttäjät Liiketoiminnan operatiivisen osan käsitemalli... 17

3 3 (18) 1 Johdanto 1.1 Määriteltävä kokonaisuus lyhyesti Seure Henkilöstöpalvelut Oy on pääkaupunkiseudun kaupunkien oma henkilöstöpalveluyhtiö, joka toimii tällä hetkellä Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten alueella. Seuren tehtävänä on osaltaan huolehtia kaupunkien peruspalvelujen toimivuudesta ja erityisesti tilapäisen työvoimatarpeen täyttämisestä. Seure tarjoaa joustavia työelämän ratkaisuja niin työntekijöille kuin työvoiman tilaajille (tilaaja-asiakas). Tilapäistä työvoimatarvetta (eli niin sanottua keikkatyötä) löytyy erityisesti peruspalveluiden aloilta, kuten kouluista, päiväkodeista, sairaaloista sekä terveyskeskuksista. Nyt määritellyn järjestelmäkokonaisuuden keskeisenä tavoitteena ja tarkoituksena on tarjota kokonaisuus, jonka avulla Seure kykenee tehokkaasti ja laadukkaasti täyttämään tilaaja-asiakkaidensa tilapäistyövoiman tarpeet. Järjestelmät auttavat tilaaja-asiakkaita saamaan tarvitsemansa vuokratyöntekijän (ns. keikkalainen), ja vastaavasti vuokratyöntekijöitä löytämään sopivaa työtä. Lisäksi järjestelmäkokonaisuus tarjoaa tarvittavan tuen ja toiminnallisuuden Seuren sisäisiin toimintoihin, kuten henkilöstö- ja palkkahallintoon. Järjestelmäkokonaisuuden päätoiminnallisuudet voidaan jakaa seuraaviin kokonaisuuksiin: Tilausten hallinta Rekrytointi Henkilöstöhallinto Palkkahallinto Taloushallinto Järjestelmäkokonaisuuden käyttäjiä tulevat olemaan Seuren omat työntekijät, tilapäistä työvoimaa tarvitsevat tilaaja-asiakkaat ja keikkatöitä tekevät vuokratyöntekijät. Seure hoiti vuonna 2011 noin työtilausta kaiken kaikkiaan noin saapuneesta tilauksesta. Keikkatöitä oli tekemässä n eri vuokratyöntekijää. Työpaikkahakemuksia uusiksi vuokratyöntekijöiksi saatiin vajaa kappaletta, joista uusiksi vuokratyöntekijöiksi Seuren työntekijärekisteriin saatiin vajaa 3000 henkilöä. Seuren työntekijärekisterissä on yhteensä yli vuokratyöntekijää. Tilaaja-asiakkaita on puolestaan yli Seuren omassa organisaatiossa työskentelee liki 130 henkilöä. Henkilöstö on jaettu ammattialakohtaisesti (tilaaja-asiakkaan toimiala), jonka perusteella myös saatujen tilaustenkäsittely tehdään. Toimialat ovat: Terveydenhuoltoala Päivähoito- ja nuorisoala Opetus- ja palveluala Seuren henkilöstöstä vajaa 90 on henkilöstökonsultteja. Hallintoyksikössä, joka jakautuu palkkatiimiin ja talous- ja toimistopalvelutiimiin, työskentelee noin 20 henkilöä. Lisäksi Seuressa on neljä tukipalvelutiimiä (tietohallinto, henkilöstöhallinto, rekrytointi ja asiakasyhteistyö), joissa työskentelee yhteensä noin 20 henkilöä. Lisätietoa Seure Henkilöstöpalvelut Oy:stä on tarjolla Seuren www-sivuilla (http://www.seure.fi).

4 4 (18) 1.2 Tämä dokumentti Tämä dokumentti on Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n järjestelmäuudistuksen kilpailutusta varten laaditun vaatimusmäärittelydokumentin johdanto-osuus. Muut osuudet jaetaan neuvotteluun varsinaisesti valituille. Tehdyssä määrittelytyössä on ollut tavoitteena löytää ja dokumentoida hankkeeseen osallistuvien yhteisesti jakama näkemys tulevan järjestelmäkokonaisuuden tarpeista ja vaatimuksista. Tätä kautta on tuotettu sellainen vaatimusmäärittelydokumentaatio, jonka pohjalta voidaan edetä kohti järjestelmäkokonaisuuden toteutuksen kilpailutusta. dokumentaatio sisältää: Johdanto (tämä luku) Yleiskuvauksen tavoitetilan järjestelmäkokonaisuudesta (Luku 2) Johdannon Seuren liiketoimintaprosesseihin (Luku 3) 1.3 Huomioitavat sidoshankkeet Määrittelyprojektissa on huomioitu seuraavat sidoshankkeet ja projektit: Custi CRM o Custi CRM on Microsoft Dynamics -pohjainen järjestelmä ja se on otettu käyttöön alkuvuodesta 2012 Tämän hetken tietojen mukaan Seure käyttää toimitusprojektin aikana Helsingin Kaupungin Microsoft AD-palvelua mutta on teoriassa mahdollista että Seure päättää toimitusprojektin aikana hankkia oman Microsoft AD-alustan (jonka hankinta ei kuulu tämän hankinnan sisältöön). Tällöin AD-integroinnin kohde vaihtuisi Helsingin Kaupungin AD:sta Seuren omaan AD:hen. 1.4 Käytetyt menetelmät. Varsinainen vaatimusmäärittely tapahtui työpajatyöskentelyn avulla. Työpajoja pidettiin yhteensä viisi kappaletta. Ne oli rakennettu päätoiminnallisuuksien ympärille. Työpajat olivat keskustelutilaisuuksia, joista kirjatut muistiinpanot toimivat pohjana varsinaiselle vaatimusmäärittelydokumentille. dokumentti esiteltiin projektin ohjausryhmälle ja se katselmoitiin työpajoihin osallistuneiden henkilöiden toimesta. Katselmoinnin ja kommenttien pohjalta dokumentti muokattiin lopulliseen muotoon. 1.5 Alustava toimituksen aikataulu Seuren koko ERP-järjestelmän alustava toimitusaikataulu on arvioitu seuraavanlaiseksi: Toimitusprojektin aloitus lokakuussa tai marraskuussa 2013 Ensimmäiset toiminnot tuotantokäytössä kesällä 2014 o Esim. tietyt toiminnot tuotantokäytössä vain Seuren toimihenkilöille Pilotointi lähes koko toimitukselle joulukuussa 2014 Koko ERP-järjestelmä Seuren tuotantokäytössä helmikuussa tai maaliskuussa 2015

5 5 (18) 1.6 Lyhenteet ja termit Lyhenne/termi Aktiiviset vuokratyöntekijät Keikka Keikkalainen Keikkanetti Kiertävät vuokratyöntekijät Lyhyt tilaus/työsuhde Oma henkilöstö Pitkä tilaus/työsuhde Populus PTY TES Seure TES Sopke Tilaaja-asiakas Tuntilista Työntekijä Valvonta-ateria Verkkopalvelu Kuvaus Vuokratyöntekijä on aktiivinen, jos hän on tehnyt keikkoja tai ilmaissut halukkuutensa ottaa keikkoja vastaan Aktiivisuus vanhenee määrätyssä ajassa Tarkoittaa käytännössä tilaaja-asiakkaan tekemää tilausta tilapäisen työvoimatarpeesta, jonka vuokratyöntekijä tekee Tässä yhteydessä sama kuin vuokratyöntekijä Verkkopalvelu, jossa vuokratyöntekijät ja tilaajaasiakkaat asioivat Vuokratyöntekijä, jolla on työsuhde Seureen, ja joka on velvoitettu lähtemään Seuren hänelle osoittamalle keikalle Tilaus/työsuhde, joka on kestoltaan alle 16 päivää Lyhyestä tilauksesta/työsuhteesta maksetaan tuntipalkkaa Seuren kanssa työsuhteessa oleva vakituinen henkilö (mm. henkilöstökonsultit ja taloushallinnon työntekijät) Tilaus/työsuhde, joka on kestoltaan vähintään 16 päivää Pitkästä tilauksesta/työsuhteesta maksetaan kuukausipalkkaa Nykyinen tilaustenhallintajärjestelmä Työehtosopimus, jota käytetään pitkissä työsuhteissa Työehtosopimus, jota käytetään lyhyissä työsuhteissa Tilaus, jonka työntekijä on sovittu valmiiksi tilaajaasiakkaan taholta tilausta tehdessä Tilaaja-asiakas ja vuokratyöntekijä ovat sopineet asiasta keskenään Tekevät tilauksia tilapäisen työvoiman tarpeesta Tilaaja-asiakkaita ovat mm. Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien organisaatiot Tuntilista on osa tilausta, ja sisältää tiedot tilatuista työtunneista Työn tekemisen jälkeen tuntilistaan kuitataan tieto toteutuneista työtunneista ja muista palkanmaksuun vaikuttavista tekijöistä (kuten mm. valvonta-ateria) Tuntilista on palkanmaksun ja laskutuksen perusta Vuokratyöntekijä tai Seuren oma työntekijä Valvonta-ateria syödään esim. lasten kanssa yhdessä, samalla työntekijä valvoo lasten syömistä Tällöin työntekijä maksaa vain verotusosan ateriasta Tässä yhteydessä sama kuin Keikkanetti

6 6 (18) VTJ Vuokratyöntekijä Vuokratyöntekijäreservi/- rekisteri Äkkilähtijät Väestötietojärjestelmä (VTJ) on valtakunnallinen väestörekisteri, ja se sisältää perustiedot Suomen kansalaisista ja Suomessa vakinaisesti asuvista ulkomaalaisista Henkilö, jolla on työsuhde Seureen ja joka tekee keikkoja Seuren rekisterissä olevien vuokratyöntekijöiden joukko (aktiiviset ja passiiviset) Äkkilähtijät ovat vuokratyöntekijöitä, jotka ovat ilmoittaneet olevansa valmiita lähtemään lyhyellä varoitusajalla keikalle (kuten aamulla)

7 7 (18) 2 Tavoitetila ja järjestelmäkokonaisuus 2.1 Tavoite ja tarkoitus Järjestelmäkokonaisuuden keskeisenä tavoitteena ja tarkoituksena on tarjota kokonaisuus, jonka avulla kyetään tehokkaasti ja laadukkaasti täyttämään vaihtuva ja yllättävä tilapäistyövoiman tarve tilaaja-asiakasorganisaatioissa. Vaikka tavoitetilan järjestelmäkokonaisuus todennäköisesti muodostuu erillisistä järjestelmistä, on järjestelmäkokonaisuuden tarjoama käyttäjäkokemus loppukäyttäjälle oltava saumaton, yhtenäinen ja reaaliaikainen. Järjestelmän pitää olla toteutettu kestävällä teknisellä arkkitehtuurilla ja sen tulee sietää muutoksia Seuren liiketoiminnan kasvaessa ja muuttuessa. 2.2 Seuren liiketoiminnan suurimmat muutokset nykyisen järjestelmäkokonaisuuden aikana (vuodet ) ovat olleet käsiteltävän tietomäärän (tilaukset) merkittävä kasvu ja kasvaneet vaatimukset sähköiselle asioinnille. Nykyisissä järjestelmissä ei ole suuria ylitsepääsemättömiä toiminnallisia ongelmia, mutta järjestelmien uudistaminen nähdään välttämättömänä mm. seuraavista syistä: Osa järjestelmistä on teknologialtaan vanhoja ja siten hankalia ja kalliita ylläpitää Järjestelmissä on suorituskykyongelmia varsinkin ruuhka-aikoina Järjestelmien integrointi ei ole reaaliaikaista, mikä aiheuttaa paljon turhaa työtä Nykyjärjestelmä ei mahdollista sellaista kehitystä, jolla prosessitehokkuutta saataisiin merkittävästi parannettua Prosessitehokkuutta voitaisiin parantaa mm. seuraavia ominaisuuksia kehittämällä: Vuokratyöntekijärekisterin ylläpitäminen o Hallintaan voitaisiin kehittää erilaisia työkaluja, jotta rekisterissä olisi mahdollisimman hyvä reservi vuokratyöntekijöitä tilaustarpeisiin nähden Tilausten käsittely o Tilauksen vaatimukset täyttävän vuokratyöntekijän etsimistä rekisteristä voisi tukea erilaiset työkalut Poikkeustilanteiden hallinta o Järjestelmien pitäisi tukea usein toistuvien erikoistilanteiden käsittelemistä ja hallintaa Nykytila Seuren nykyiset operatiiviset järjestelmät ovat pääosin yli kymmenen vuotta vanhoja ja elinkaarensa päässä. Erityisesti rekrytointi-, tilaustenhallinta- ja palkanlaskentajärjestelmien osalta on vakavia suorituskykyongelmia. Järjestelmien jatkokehitys on vaikeaa ja siksi ne jäävät koko ajan enemmän jälkeen liiketoiminnan tarpeista. Esimerkiksi Seurella viimeaikoina lisääntyneiden pitkien työsuhteiden hallinta on ongelmallista. Järjestelmäongelmat aiheuttavat turhautumista käyttäjien keskuudessa ja jopa tilauksia jää täyttämättä sen vuoksi. Järjestelmä on yksinkertaisesti hidas, eikä tarjoa riittävän tehokkaita ja tarpeellisia työkaluja tilaustenkäsittelyyn. Seuren nykyjärjestelmät on listattu alla olevassa taulukossa. Lisäksi taulukkoon on kuvattu eri järjestelmien vastuualueet ja huomiot järjestelmäuudistukseen liittyen.

8 8 (18) Sisäinen järjestelmä Populus Kuvaus Tilaustenhallinta, rekrytointi ja palkanlaskenta Poistuu käytöstä järjestelmäuudistuksessa Raindance Talouden ohjausjärjestelmä (mm. laskutus ja myyntireskontra) Poistuu käytöstä järjestelmäuudistuksessa Basware SAS Keikkanetti Seure WWW Laskujen lähetys Säilytettävä järjestelmä Raportointi- ja tilastointijärjestelmä Poistuu käytöstä järjestelmäuudistuksessa Extranet-palvelu, jonka kautta mm. tilaaja-asiakkaat voivat syöttää työtilauksia ja vuokratyöntekijät ottaa vastaan keikkoja Käsitteenä ja järjestelmänä säilyy. Saatetaan päivittää olemassa olevan toimittajan kanssa hyvin uuteen ERP:iin integroituvaksi. ERP-toimittajan vastuulla liittymän toteuttaminen Keikkanettiin ja XML-pohjaisen viestinvälityksen toteuttaminen liittymän tekniseksi ratkaisuksi. Seuren internet-sivut Sivut uusitaan syksyllä 2012 (uudistustyö on jo meneillään) Custi CRM Vuonna 2012 käyttöönotettu Microsoft Dynamics - pohjainen asiakasjärjestelmä Custissa hallitaan tilaaja- ja laskutusasiakkaiden tiedot Custin päällä on muutamia Seuren tarpeisiin tehtyjä räätälöintejä Tulevasta järjestelmäkokonaisuudesta on oltava yhteys Custiin Hankittavasta ERP-järjestelmästä tulee siirtää tiettyjä tietoja Custiin tilaaja ja laskutusasiakkaiden osalta. Mm. kk-liikevaihto, laskutustietoja ja palautetietoja. Säilytettävä järjestelmä ARC Elli Oman henkilöstön hallintajärjestelmä Poistuu käytöstä järjestelmäuudistuksessa Työajan seurantajärjestelmä Mahdollisesti säilytettävä järjestelmä Therefore Arkistointijärjestelmä Säilytettävä järjestelmä Rekrytointityökalu Rekrytointi-ilmoitusten laadinta ja hallinta Poistuu käytöstä järjestelmäuudistuksessa Excel Exceliä käytetään eri tarkoituksiin (mm. määräaikaisuuksien hallintaan)

9 9 (18) Pyritään siihen, että Excelissä tehtäviä asioita siirtyy tarkoituksenmukaisin osin uuteen järjestelmään Ulkoinen järjestelmä/ palvelu Digium Rekry-sivut (mm. mol.fi, JobStep ja kaupunkien wwwsivut) Työterveys Kuvaus Tässä palvelussa hoidetaan laajat kyselyt (mm. työhyvinvointikyselyt) Säilytetään järjestelmäuudistuksessa Rekrytointikanavia, joita käytetään myös jatkossa Työterveyteen siirtyy tietoa mm. työterveyshuoltoon oikeutetuista vuokratyöntekijöistä Myös jatkossa yhteys tarvitaan Työtapaturmat Työtapaturmatiedot käsitellään vakuutusyhtiön järjestelmässä Myös jatkossa yhteys tarvitaan Pankit Posti Pankkiin välitetään maksuja ja pankista haetaan suorituksia myyntilaskuille Myös jatkossa yhteys tarvitaan Postin kautta toimitetaan laskuja Myös jatkossa yhteys tarvitaan Oheisessa kuvassa on kuvattu nykytilan järjestelmäkokonaisuutta:

10 10 (18) KeikkaNetti Seure WWW Digium Tilaajien tiedot mm. tilaukset ja tuntilistat Rekry-sivut Custi - CRM Asiakaskohdetiedot Populus Lask. aineisto Raindance Raportointi- ja tilastointitieto Rekrytointityökalu Palkkaaineisto Laskut Työterveys SAS Basware Työtapaturmat - vakuutusyhtiö Excel Laskut ARC Laskut Pankit Elli Therefore Posti Kuva 1. Nykytilan järjestelmäkokonaisuus Nykytilan järjestelmät eivät joitakin eräsiirtopohjaisia liittymiä lukuun ottamatta integroidu keskenään juuri lainkaan, mikä aiheuttaa ongelmia turhien prosessien ja tehtävien myötä Tavoitetilan järjestelmäkokonaisuus Seuraavassa kuvassa on esitetty määrittelyjen tuloksena tavoitetilaa kuvaava looginen järjestelmäkartta. Se kuvaa Seuren tietojärjestelmien ja käyttäjille tarjottavien palvelujen merkittävimmät keskinäiset suhteet. Tämä esitys on määrittelyvaiheen tueksi tuotettu luonnos kokonaisuuden jäsentämiseksi, ja sitä tarkennetaan myöhemmin suunnittelu- ja toteutusvaiheessa.

11 11 (18) Kuva 2. Tavoitetilan järjestelmät ja käyttäjät Oheisessa taulukossa on selitetty kuvan osien merkitystä. Osajärjestelmä Käyttäjät Selite Potentiaaliset asiakkaat Työnhakijat Extranet Keikkanetti Tilaaja-asiakkaat Laskutusasiakkaat Seuren internet-sivut Sivuilla saattaa olla sisältöä, joka haetaan dynaamisesti Seuren järjestelmistä (esim. avoimet keikat) Verkkopalvelu, jota käyttävät tilaaja-asiakkaat ja

12 12 (18) Intranet Seure ERP Raportointi Käyttäjähallinta Integraatiot Vuokratyöntekijät vuokratyöntekijät Verkkopalvelun tiedot haetaan reaaliaikaisesti Seure ERP:stä eli ne ovat aina ajan tasalla. Seuren oma henkilöstö Seuren oma henkilöstö Seuren oma henkilöstö Seuren johto Seuren intranet Täällä voisi olla Seuren oman henkilöstön itseasiointia, kuten esim. työsuhteisiin liittyen lomakertymät ja omien tietojen päivitys Intranetin toteutus ei kuulu ERP-hankkeeseen mutta mahdollinen liittymä kuuluu. Seuren toiminnanohjaus, joka sisältää rekrytoinnin, tilaustenhallinnan, palkanmaksun ja taloushallinnon Operatiivinen raportointi sisältyy tähän järjestelmään Tällä tarkoitetaan tietovaraston päälle rakennettua raportointia ja raportointityökalua Johdon raportointi Kevyessä tietovarastossa olisi tilastointitieto pysyvästi Keskitetty käyttäjähakemisto ja käyttäjähallinta Oleellista tässä on se, että yksillä tunnuksilla päästään kaikkiin tarvittaviin järjestelmiin (SSO) Sisäisten ja ulkoisten integraatioiden palveluväylä ja integraatioalusta Tarve riippuu paljon siitä onko ERP-järjestelmän järjestelmäkokonaisuuksien välillä käytetty standardeja rajapintoja ja viestinvälitystä ja kuinka helposti pystytään esim. korvaamaan jokin integroitu kokonaisuus toisen toimittajan ratkaisulla ilman integraatioalustaa. Hankintayksikölle on perusteltava hyvin mikäli integraatioalustaa ei järjestelmäkokonaisuudessa käytetä miten yllä kuvattu komponenttien integraatiot ja viestinvälitys on toteutettu siten että se toteuttaa vaatimukset komponenttien vaihtamisesta ja myös siten että samalla komponentin toteuttaja sekä

13 13 (18) Ulkoiset palvelut Työterveys Pankki Posti Muut Seuren oma henkilöstö toimittaja vaihtuvat. Esim. Digium ja työtapaturmat Työterveyden järjestelmä, jonne siirtyy tieto työterveyteen oikeutetuista työntekijöistä Pankkien järjestelmät (mm. laskut, palkat ja ostolaskut) Postin järjestelmä (ekirjeet) Verottaja, Kela, KeVa, Ammattiliitot jne.. Seuraavassa kuvassa on Seure ERP jaettu osiin. Seure ERP on looginen kokonaisuus, joka voi koostua useasta eri ratkaisusta, kunhan ne integroituvat reaaliaikaisesti toisiinsa muodostaen yhtenäisen eheän toiminnanohjauskokonaisuuden ja käyttäjäkokemuksen. Kuva 3. Seure ERP jako osiin Alla olevassa taulukossa on selitetty kuvan eri osia. Osa Tilaustenhallinta Rekrytointi Selite Tilausten vastaanotto ja käsittely IN o Saa tilaaja-asiakastiedot asiakashallinnasta o Saa vuokratyöntekijät henkilöstöhallinnosta TÄSSÄ siis oletettu, että vuokratyöntekijät ovat henkilöstöhallinnon järjestelmässä OUT o Laskutettavat tilaukset (Taloushallinto) o Maksettavat palkat (Taloushallinto) o Rekrytointitarpeet (Rekrytointi) Rekrytointi-ilmoitusten ja hakemusten hallinta IN

14 14 (18) Henkilöstöhallint o o Käyttää tilaustenhallintaa ja/tai tietovarastoa rekrytointitarpeiden analysointiin OUT o Tuottaa henkilöstöhallintaan pohjatietoa hakemuksien perusteella Oman henkilöstön ja vuokratyöntekijöiden hallinta IN o Hakemusten perusteella vuokratyöntekijätiedot OUT o Vuokratyöntekijätiedot (tilaustenhallinta ja taloushallinto) o Oman henkilöstön tiedot (taloushallinto) Taloushallinto Asiakashallinta Myyntilaskutus, palkanlaskenta, myyntireskontra, talouden raportointi IN (mm.) o Saa laskutusasiakkaiden tiedot asiakashallinnasta o Saa laskutettavat tilaukset tilaustenhallinnasta o Saa maksettavien palkkojen tiedot tilaustenhallinnasta (tuntilistat) Laskutus- ja tilaaja-asiakkaiden hallinta OUT o Laskutusasiakkaat (taloushallinto) o Tilaaja-asiakkaat (tilaushallinta)

15 15 (18) 3 Seuren prosessit ja tiedot 3.1 Seuren liiketoimintaprosessit Alla olevassa prosessikartassa on esitetty Seuren liiketoimintaprosessit. Kuvan jälkeisessä taulukossa on lyhyesti kuvattu, kunkin päätason prosessin sisältö. Tarkempi kuvaus ja aliprosesseihin liittyvät toiminnot esitellään luvuissa 5-9. Kuva 4. Prosessikartta

16 16 (18) Prosessi Tilaustenhallinta Henkilöstöhallinto Rekrytointi Palkkahallinto Taloushallinto Kuvaus Seuren liiketoiminnan ydinprosessi Käsittää tilausten tekemisen järjestelmään eri kanavista, niiden käsittelyn, sekä seurannan ja hallinnan Henkilöstöhallinnon prosesseissa hallitaan vuokratyöntekijöiden ja oman henkilöstön asioita, kuten esimerkiksi osaamista, palkitsemista, työhyvinvointia ja tietojen ylläpitoa yleisesti Rekrytointiprosessi sisältää kaikki toimenpiteet, joilla uusia vuokratyöntekijöitä ja omia työntekijöitä rekrytoidaan Prosessissa hallitaan Seuren palkkahallintoon liittyviä asioita, kuten tuntilistojen käsittely ja tulkinta, ylitöiden seuranta ja palkan muodostus Prosessissa hallitaan Seuren taloustoimintoja, kuten myynti- ja ostolaskujen käsittelyä, palkkojen maksatusta, kirjanpitoa, raportointia ja tilastointia sekä talouden suunnittelua ja seurantaa 3.2 Käyttäjät Seuren liiketoimintaan liittyy erilaisia käyttäjiä ja käyttäjärooleja. Järjestelmissä tarjotaan käyttäjille eri näkymiä ja eritasoisia oikeuksia rooliin liittyen. Huom. näkymät ja oikeudet eri käyttäjille ja käyttäjärooleille tarkennetaan myöhemmin esim. toteutuksen yhteydessä. Käyttäjärooli Tilaaja-asiakas Työntekijä, keikkalainen, vuokratyöntekijä Työnhakija Seuren työntekijä palkkahallinto Seuren työntekijä henkilöstökonsultti Seuren työntekijä Kuvaus Tekevät tilauksia tarvitessaan tilapäistä työvoimaa (huom. käytetään myös termiä tilausten tekijä käyttötapausten yhteydessä) Kuittaavat tuntilistoja tehtyihin keikkoihin liittyen Henkilö, joka on Seuren työntekijäreservissä Tekevät keikkoja eli täyttävät tilaaja-asiakkaiden työvoimatarvetta Henkilöön tulee kuulua Seuren vuokratyöntekijäreserviin, jotta hän voi tehdä keikkoja Työnhakija on henkilö, joka on tehnyt työhakemuksen Seuren vuokratyöntekijäreserviin pääsemiseksi, mutta jota ei ole vielä hyväksytty reserviin Suorittavat järjestelmäkokonaisuuden avulla palkanlaskentaan liittyviä tehtäviä (kuten tuntilistojen tulkintaa) Käsittelevät tilauksia ja etsivät niihin sopivia vuokratyöntekijöitä (huom. käytetään myös termiä tilausten käsittelijä käyttötapausten yhteydessä) Käsittelevät myös rekrytoinnin kautta tulleet hakemukset uusiksi vuokratyöntekijöiksi Huom. henkilöstökonsultit ovat keskeisin käyttäjäryhmä tulevaan järjestelmäkokonaisuuteen liittyen Saavat tarvitsemiaan tilasto- ja raportointitarpeita

17 17 (18) johto järjestelmäkokonaisuuden avulla Seuren työntekijä henkilöstöpäällikkö Seuren työntekijä rekrytointitiimi Seuren työntekijä taloushallinto Hallitsevat henkilöstöön liittyviä asioita (kuten esim. työhyvinvointia) ja ylläpitävät henkilöstön tietoja Tekevät ilmoituksia ja hakemuksia uusin työntekijöiden rekrytoimiseksi Hoitavat taloushallinnon asioita, kuten myyntilaskujen käsittelyä 3.3 Liiketoiminnan operatiivisen osan käsitemalli Alla olevassa käsitemallin kaaviossa ja taulukossa on esitetty Seuren liiketoiminnan keskeiset käsitteet. Käsitemallin tarkoituksena on hahmottaa liiketoiminnan tietosisältöä yleisellä tasolla. Kuva 5: Seuren liiketoiminnan käsitemalli Käsite Kuvaus Lasku Lasku on laskutusasiakkaalle laskutusrytmin mukaisesti lähetettävä lasku Laskut ovat koontilaskuja, joihin on koottu laskutusjakson aikana toteutuneiden töiden mukainen laskutus Laskutusasiakas Laskutusasiakas on organisaatio, joka on sopimussuhteessa Seuren kanssa ja maksaa laskut Laskutusasiakkaaseen liittyy useita tilaaja-asiakkaita Palkka Palkka on työntekijälle maksettava rahasumma, jonka perusteena on palkkakauden aikana työsuhteessa tehdyt

18 18 (18) tunnit tai kuukausipalkka Tilaaja-asiakas Tilaaja-asiakas kuuluu laskutusasiakkaan organisaatioon ja voi tehdä tilauksia Tilaaja-asiakkaat voivat muodostaa hierarkian Tilaus Tilauksella tilataan keikka tai muita palveluja Seurelta Tilauspalaute Tilauspalaute on tilaaja-asiakkaan antama palautetieto kyseessä olleen tilauksen tehneestä vuokratyöntekijästä Tilausrivi (Tuntilista) Tilausrivi kuvaa tilauksen sisältämiä asioita (kuten työtunteja tai rekrytointipalkkiota) Tilausrivi on yleensä Seurella sama kuin tuntilista Tuntilista kuvaa tilatun työn ja toteutuneen työn määrää sekä työhön liittyviä yksityiskohtia Työntekijä Työntekijä on vuokratyöntekijä, joka tekee tilatun työn

Seure Henkilöstöpalvelut Oy - Järjestelmäuudistus Vaatimusmäärittely Johdanto-osuus

Seure Henkilöstöpalvelut Oy - Järjestelmäuudistus Vaatimusmäärittely Johdanto-osuus Seure Henkilöstöpalvelut Oy Seure Henkilöstöpalvelut Oy - Johdanto-osuus Versio: 1.1 Tekijä: Seure Henkilöstöpalvelut Oy Dokumentin Seure_ nimi: Hyväksynyt: 2 (17) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1

Lisätiedot

Visma Liikkuvan työn ratkaisut: Työnohjaus. Moderni työkalu työn hallintaan

Visma Liikkuvan työn ratkaisut: Työnohjaus. Moderni työkalu työn hallintaan Visma Liikkuvan työn ratkaisut: Työnohjaus Moderni työkalu työn hallintaan Visma Työnohjaus on selainkäyttöinen ratkaisu töiden ja niiden sisältämien tehtävien hallintaan, aikataulutukseen ja seurantaan.

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri

Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri Kurttu-seminaari 18.4.2013 Helsinki Jari Hintsala Sisältö Projektin sisältö Projektin tuotokset Projektin toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttori ja Hallinnon ohjaus toimiala valtiotasoisten hankkeiden toteuttajana Valtiokonttori on palveluvirasto,

Lisätiedot

Visma Netvisor. Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen. RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet

Visma Netvisor. Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen. RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet Visma Netvisor Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen CRM JA MYYNTI PROJEKTINHALLINTA TYÖAIKA JA KULUT AUTOMATISOITU LASKUTUS RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet

Lisätiedot

Projektin tilannekatsaus

Projektin tilannekatsaus Kuntasektorin yhteinen KA Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Projektin tilannekatsaus Heini Holopainen Kuntien Tiera Oy heini.holopainen@tiera.fi Sisältö» Taustaa Mitä tarkoitetaan viitearkkitehtuurilla

Lisätiedot

Tampereen yliopisto TTY-säätiö sr Tampereen ammattikorkeakoulu Oy. Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) D/968/240.20/2017 Liite

Tampereen yliopisto TTY-säätiö sr Tampereen ammattikorkeakoulu Oy. Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) D/968/240.20/2017 Liite Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS Hankinnan kohteen kuvaus 2 (5) Sisältö 1. Tampere3-hanke... 3 2. ERI OSAPUOLTEN JA HANKKEEN ROOLIT... 3 3. HANKINNAN KOHDE... 3 3.1. Hankinnan tausta

Lisätiedot

Maakuntien talous ja henkilöstöpalvelut

Maakuntien talous ja henkilöstöpalvelut Maakuntien talous ja henkilöstöpalvelut 1 Maakuntien simuloinnin aloituskokous TAHE palvelukeskus 7.9.2017 Mia Hokkanen Hetli Oy hallituksen puheenjohtaja 8.9.2017 2 Hetli - talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Paketoidut toiminnanohjausratkaisut projektiorganisaatioille. Jan Malmström Mepco Oy

Paketoidut toiminnanohjausratkaisut projektiorganisaatioille. Jan Malmström Mepco Oy Paketoidut toiminnanohjausratkaisut projektiorganisaatioille Jan Malmström Mepco Oy Projektiorganisaatioiden haasteita Investoinnin myyminen johdolle ja johdon sitoutuminen Organisaation totuttujen toimintamallien

Lisätiedot

Rekrytointi ja henkilöstöhallinto

Rekrytointi ja henkilöstöhallinto Rekrytointi ja henkilöstöhallinto ValueFramen käyttäjäpäivät 30.11.2010 Riitta Kemppainen, ValueFrame Oy Esityksen sisältö 1 Rekrytointi 2 Henkilöstöhallinto 3 Resurssien haku 4 Usein kysyttyä Sivu 2 Rekrytointi

Lisätiedot

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Maakuntien talous ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 1 25.1.2017 Mikko Salmenoja Mitä on hyvä oivaltaa? Kunkin maakunnan oma taloushallinto ja HR on keskeinen toiminnallinen kokonaisuus, joille yhteinen

Lisätiedot

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon järjestäminen. Tietojärjestelmätoimittajainfo Kuntatieto-ohjelmasta

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon järjestäminen. Tietojärjestelmätoimittajainfo Kuntatieto-ohjelmasta Maakuntien talous ja henkilöstöhallinnon järjestäminen Tietojärjestelmätoimittajainfo Kuntatietoohjelmasta 25.4.2017 Sisältö Palvelu ja ohjausmalli Palvelutarjoama TAHEtarina 2 Palvelu ja ohjausmalli Markkinoilta

Lisätiedot

Määrittelydokumentti: Kansallinen palveluväylä - integraatio

Määrittelydokumentti: Kansallinen palveluväylä - integraatio : Kansallinen palveluväylä - integraatio Dynamics 365 for Customer Engagement Kansallinen palveluarkkitehtuuri Toimittaja: 30.8.2017 Teemu Tokee 30.8.2017 2 (6) DOKUMENTIN VERSIOINTI Päivämäärä Versio

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen järjestäminen. Poliittinen ohjausryhmä

Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen järjestäminen. Poliittinen ohjausryhmä Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen järjestäminen Poliittinen ohjausryhmä 20.4.2017 Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut Valmistelun ohjeistus maakuntien toimijoille Talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

TAHE-palvelukeskus lyhyesti. Maaliskuu 2017

TAHE-palvelukeskus lyhyesti. Maaliskuu 2017 TAHEpalvelukeskus lyhyesti Maaliskuu 2017 TAHEvalmistelun eteneminen sisältö Valmistelun eteneminen Palvelu ja ohjausmalli Konsortioohjaus Palvelutarjoama TAHEtarina ja valmistelut 2 TAHEvalmistelu 2016

Lisätiedot

ValueFrame. Tilitoimiston toiminnanohjaus

ValueFrame. Tilitoimiston toiminnanohjaus ValueFrame Tilitoimiston toiminnanohjaus ValueFramen ansiosta työtehtävämme pysyvät ajan tasalla, ja se auttaa minua koordinoimaan tehtäviä. Pystymme kirjaamaan tehdyt tunnit laskutusta varten niin, että

Lisätiedot

Kieku tuki ja ylläpito

Kieku tuki ja ylläpito Kieku tuki ja ylläpito Kiekun tuen ja ylläpidon toimintamalli Kieku-infotilaisuus Mitä tuki ja ylläpito on? Käyttäjätukea Sovellusylläpitoa Järjestelmän toimivuuden valvontaa ja reagointia ongelmatilanteisiin

Lisätiedot

TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) Tampereen yliopisto tarjouspyyntö, liite HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS

TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) Tampereen yliopisto tarjouspyyntö, liite HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 2 (5) Sisältö 1. Tampere3... 3 2. ERI OSAPUOLTEN JA HANKKEEN ROOLIT... 3 3. HANKINNAN KOHDE... 3 3.1.

Lisätiedot

MavaSoft-ohjelmistolla voidaan hoitaa lähes kaikki tarpeet, mitä pk-yrityksellä on. MavaSoft hallitsee uusimmat standardit, SEPA ja Web Services.

MavaSoft-ohjelmistolla voidaan hoitaa lähes kaikki tarpeet, mitä pk-yrityksellä on. MavaSoft hallitsee uusimmat standardit, SEPA ja Web Services. MavaSoft-ohjelmisto MavaSoft-ohjelmistolla voidaan hoitaa lähes kaikki tarpeet, mitä pk-yrityksellä on. MavaSoft hallitsee uusimmat standardit, SEPA ja Web Services. MavaSoft pitää sisällään myynnistä

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

Tunnustelukysymykset maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon järjestämisestä Kuopion kaupungille, Siilinjärven kunnalle ja Pohjois- Savon

Tunnustelukysymykset maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon järjestämisestä Kuopion kaupungille, Siilinjärven kunnalle ja Pohjois- Savon Tunnustelukysymykset maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon järjestämisestä Kuopion kaupungille, Siilinjärven kunnalle ja Pohjois- Savon sairaanhoitopiirille 7.4.2017. Lähtökohdat ja taustat Valtakunnallinen

Lisätiedot

XDW-projektissa rakennetut palvelut

XDW-projektissa rakennetut palvelut XDW-projektissa rakennetut palvelut Korkeakoulujen KOTA-AMKOTA seminaari 23. 24.9.2010 Manne Miettinen CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. RAKETTI-hankkeen tavoite korkeakouluja

Lisätiedot

TILITOIMISTOPALVELUT Tietopyyntö 12.8.2014

TILITOIMISTOPALVELUT Tietopyyntö 12.8.2014 TILITOIMISTOPALVELUT Tietopyyntö 12.8.2014 1 Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Organisaation perustiedot... 2 2 Nykytilanteen kuvaus... 2 3 Tietopyyntöön sisältyvän kartoituksen laajuus... 2 4 Tietopyyntöön

Lisätiedot

25.9.2014. Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA

25.9.2014. Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA 25.9.2014 Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA Vastaukset kysymyksiin Kysymys: Sisältyykö hankinnan kohteeseen myös osto- ja

Lisätiedot

ALOITA UUSI AIKA HENKILÖSTÖJOHTAMISESSA

ALOITA UUSI AIKA HENKILÖSTÖJOHTAMISESSA Henkilöstöjohtamisen työkalut kunnille ALOITA UUSI AIKA HENKILÖSTÖJOHTAMISESSA Materiaali on tarkoitettu vain teidän organisaationne käyttöön. Sitä ei tule luovuttaa kolmansille osapuolille ilman Elbit

Lisätiedot

Timanttiset-verkkokauppa, ohje

Timanttiset-verkkokauppa, ohje Timanttiset-verkkokauppa, ohje Sisältö 1. Tuotteen ostaminen (kuluttaja)... 2 2. Osuuskunnan rooli tilausprosessissa... 6 3. Kauppiaan rooli tilausprosessissa... 7 Verkkokauppalähetteen ja -laskutuksen

Lisätiedot

Taloushallinnon kehitystrendit ja ulkoistamistarpeet

Taloushallinnon kehitystrendit ja ulkoistamistarpeet Taloushallinnon kehitystrendit ja ulkoistamistarpeet Kvantitatiivinen tutkimus - Tiivistelmäraportti Kari Elkelä, Itella Oyj Pekka Törrönen, AddValue Oy Research series - Tutkimussarja 37/009.10.009 1

Lisätiedot

Kuntien integraatioalustan hallintamallin koestus käyttötapauksin

Kuntien integraatioalustan hallintamallin koestus käyttötapauksin Kuntien integraatioalustan hallintamallin koestus käyttötapauksin JUHTA 17.2.2016 Hannes Rauhala, Espoon kaupunki, mukana hankkeessa myös Turun ja Vantaan kaupungit Tämän projektin tavoitteet Tukea Espoon,

Lisätiedot

Visma Liikkuvan työn ratkaisut: Työmaarekisteri. Moderni työkalu työn hallintaan

Visma Liikkuvan työn ratkaisut: Työmaarekisteri. Moderni työkalu työn hallintaan Visma Liikkuvan työn ratkaisut: Työmaarekisteri Moderni työkalu työn hallintaan (Visma L7, Visma Business ja Visma Nova) Urakoitsijat ERP:n asiakkaat haettavissa Työntekijät ERP:n henkilöt haettavissa,

Lisätiedot

Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto

Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto Johtaja Mikko Salmenoja KEHA- keskus 26.10.2016 http://www.keha-keskus.fi 22.9.2016 1 Yleistä molemmista palvelukeskuksista Ja SOTE ICT vielä

Lisätiedot

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA ENEMMÄN AIKAA TYÖLLE, JOLLA ON MERKITYSTÄ Tiimien erilaiset toimintatavat ja tiedon tarpeet aiheuttavat usein turhaa selvittelytyötä ja samaa tietoa

Lisätiedot

Työn ja perheen yhdistäminen silloin, kun perheessä on erityislapsi

Työn ja perheen yhdistäminen silloin, kun perheessä on erityislapsi Työn ja perheen yhdistäminen silloin, kun perheessä on erityislapsi Pia Lemmetty, Mamwork Oy Hoitovapaalla olevien asiantuntijoiden verkosto Oma erityishistoria Kolme lasta (s. -08, -09 ja -11) Esikoinen

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Satu Pajuniemi. Conversatum Oy

Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Satu Pajuniemi. Conversatum Oy n kehittäminen 10.10.2017 Satu Pajuniemi Miksi kokonaisarkkitehtuuri? JHS 179 n suunnittelu ja kehittäminen (uusin versio 6/2017) Ei korvaa muita toiminnan suunnittelumenetelmiä Tavoitteena julkishallinnon

Lisätiedot

Rakennusliikkeen sähköinen kaupankäynti

Rakennusliikkeen sähköinen kaupankäynti Rakennusliikkeen sähköinen kaupankäynti ProcuMent Hankintajärjestelmä Ilkka Laine Skanska Oy PlanMan Oy 1.1.2001 Liiketoiminta siirtyi Proha Oyj CM-Systems Oy Ari Hovi Oy Vidac Oy Projektihallinto Oy Proha

Lisätiedot

Lakewave encore. Lakewave Technologies Oy, Hämeenkatu 7 D, 33100 Tampere - www.lakewave.fi

Lakewave encore. Lakewave Technologies Oy, Hämeenkatu 7 D, 33100 Tampere - www.lakewave.fi Lakewave encore 1. Lakewave encore lyhyesti Lakewave encore on nykyaikainen ohjelmisto ohjelmavälitystä ja -suunnittelua tarjoaville yrityksille. Ohjelmisto kattaa kaikki yrityksen liiketoiminnassa tarvitsemat

Lisätiedot

Kiila-hankkeen tuotokset. Yhteistyöneuvottelun 1. työpaja /Johanna Andersson

Kiila-hankkeen tuotokset. Yhteistyöneuvottelun 1. työpaja /Johanna Andersson Kiila-hankkeen tuotokset Yhteistyöneuvottelun 1. työpaja 8.4.2015/Johanna Andersson Hankkeen lähtökohta ja tarkoitus Useat organisaatiot ovat kehittämässä toimintaa, johon tarvitaan apuvälineeksi nykyaikaista

Lisätiedot

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Pikaopas TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Mikä on sähköinen taloushallinto? Sähköinen taloushallinto tarkoittaa yksinkertaistettuna yrityksen taloushallintoon liittyvien tehtävien,

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Lähtökohta. Integroinnin tavoitteet

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Lähtökohta. Integroinnin tavoitteet Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Integraation tavoitteita Lähtökohta Web-palvelut Asiakasrekisteri ERP, Tuotannon ohjaus Tuotanto Myynti Intranet Extranet? CRM Johdon tuki Henkilöstö Kirjanpito Palkanlaskenta

Lisätiedot

TEHOA JA TIETOA LIIKETOIMINTAAN Menesty energisen Mepcon kanssa

TEHOA JA TIETOA LIIKETOIMINTAAN Menesty energisen Mepcon kanssa TEHOA JA TIETOA LIIKETOIMINTAAN Menesty energisen Mepcon kanssa MEPCO TUOTTAA RATKAISUJA YRITYSTEN JA JULKISHALLINNON ASIAKKUUDENHALLINTAAN, TALOUDEN- JA TOIMINNANOHJAUKSEEN SEKÄ PALKKA- JA HENKILÖSTÖHALLINTOON

Lisätiedot

ONION-hanke. Tiivistelmä

ONION-hanke. Tiivistelmä ONION-hanke Tiivistelmä ONION-HANKE 2013 aloitettu ONION-hanke hahmotti, OYS ervalle kokonaisvaltaista tietojärjestelmäarkkitehtuuria ja vaihtoehtoisia toteutustapoja sille. Työhön kuului: ❶ ❷ Nykytilan

Lisätiedot

Tekninen vuoropuhelu. Apotti-hanke. Tietopyyntö

Tekninen vuoropuhelu. Apotti-hanke. Tietopyyntö Apotti-hanke Tekninen vuoropuhelu Tietopyyntö 26.4.2013 Sisältö Johdanto... 3 Kysymykset... 4 1. Toiminnallisuudet ja järjestelmäkokonaisuuden rakentuminen... 4 2. Hankinnan toteutus... 6 3. Sopimusrakenne

Lisätiedot

SOVELLUSALUEEN KUVAUS

SOVELLUSALUEEN KUVAUS Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu SOVELLUSALUEEN KUVAUS LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 2.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 12.12.2000

Lisätiedot

Basware Financial Performance Management (FPM)

Basware Financial Performance Management (FPM) Basware Financial Performance Management (FPM) Jyri Mononen, Account Manager Basware Experience User Forum Collaborate. Innovate. Succeed. Australia Denmark Finland France Germany Netherlands Norway Sweden

Lisätiedot

Valtion raportoinnin ajankohtaiskatsaus

Valtion raportoinnin ajankohtaiskatsaus Valtion raportoinnin ajankohtaiskatsaus ValtioExpo 19.05.2015 Kimmo Järvinen Valtiokonttori Tilaisuus, Esittäjä Valtion raportoinnin ajankohtaiskatsaus Taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri - Suuntaviivat

Lisätiedot

Palkkahallinnon visio

Palkkahallinnon visio Palkkahallinnon visio Missä olemme nyt? 5/31/2011 1 Palkkaraportointi aiheuttaa merkittäviä hallinnollisia kustannuksia Suomessa Palkkahallinto tuottaa: - Palkkalaskelmat työntekijöille - Tiedot vakuutusyhtiöille

Lisätiedot

Arkkitehtuuriohjaus tietojärjestelmäuudistuksessa, case Fimlab Laboratoriot

Arkkitehtuuriohjaus tietojärjestelmäuudistuksessa, case Fimlab Laboratoriot Arkkitehtuuriohjaus tietojärjestelmäuudistuksessa, case Fimlab Laboratoriot Sähköisten palveluiden ARKKITEHTUURI- JA RAKENNUSTOIMISTO Terhi Vesanen, johtava konsultti Carita Savin, palveluarkkitehti Muutokset

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin:

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin: JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 214 1. Johdanto Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa määrää, että kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri

Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon Kurttu-seminaari 30.10.2013 Helsinki Jaana Siitari Kuntasektorin yhteiset t Henkilöstö- ja taloushallinto 2 Projektin tavoitteet, tuotokset ja hyödyt

Lisätiedot

OPM taloushallinnon työpaja yliopistoille 4.5.2010 Kokonaiskustannusmalli ja viranomaistarpeet

OPM taloushallinnon työpaja yliopistoille 4.5.2010 Kokonaiskustannusmalli ja viranomaistarpeet OPM taloushallinnon työpaja yliopistoille Kokonaiskustannusmalli ja viranomaistarpeet Aalto-yliopiston tietovarasto ja raportointi osana kokonaisarkkitehtuuria Satu Kekäläinen Aalto-yliopisto Aalto tietovarasto

Lisätiedot

Sähköinen työpöytä Suomen Pankissa

Sähköinen työpöytä Suomen Pankissa Sähköinen työpöytä Suomen Pankissa Ilkka Lyytikäinen Riku Honkanen Tietopalvelut SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Lähtökohta Tieto siiloutunut sähköpostikansiot ja -liitteet levyhakemistot

Lisätiedot

Abilita & Unit4. Monetra Jan-Erik Enell, Sami Svanbäck, Arild Braseth

Abilita & Unit4. Monetra Jan-Erik Enell, Sami Svanbäck, Arild Braseth Abilita & Unit4 Monetra 18.10.2016 Jan-Erik Enell, Sami Svanbäck, Arild Braseth Abilita lyhyesti Yli 30 vuoden kokemus julkisen sektorin ja sen palveluiden tuottajien järjestelmätoimittajana. Tuotteet

Lisätiedot

Tavallisimmat kysymykset

Tavallisimmat kysymykset Autodesk Design- ja Creation Suite -paketit Tavallisimmat kysymykset Tässä dokumentissa on vastauksia tavallisimpiin kysymyksiin Design- ja Creation Suite -pakettien myynnin loppumisesta. 24.5.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KUNTAX ERP TALOUS JA TOIMINTA YHTENÄ PILVIRATKAISUNA. Esa Sairanen Kehitysjohtaja KuntaPro Oy

KUNTAX ERP TALOUS JA TOIMINTA YHTENÄ PILVIRATKAISUNA. Esa Sairanen Kehitysjohtaja KuntaPro Oy KUNTAX ERP TALOUS JA TOIMINTA YHTENÄ PILVIRATKAISUNA Esa Sairanen Kehitysjohtaja KuntaPro Oy ESITYKSEN SISÄLTÖ Kuntax ERP:n tarina Hallinnon ohjauksesta palveluiden ohjaukseen Kuntax ERP mahdollisuudet

Lisätiedot

VISMA TEHOSTAA LIIKETOIMINTAA

VISMA TEHOSTAA LIIKETOIMINTAA VISMA TEHOSTAA LIIKETOIMINTAA -konserni lyhyesti Liikevaihto noin 772 miljoonaa EUR (2012) Liikevaihto kvartaaleittain 2012: Q1/2012 n. 190 milj. EUR Q2/2012 n. 194,4 milj. EUR Q3/2012 n. 180,0 milj. EUR

Lisätiedot

Hankesuunnitelma. Novus-Hanke. Novus-Hanke. YYL:n tietojärjestelmien kokonaisuudistus HANKESUUNNITELMA. www.prh.fi LIITE 1

Hankesuunnitelma. Novus-Hanke. Novus-Hanke. YYL:n tietojärjestelmien kokonaisuudistus HANKESUUNNITELMA. www.prh.fi LIITE 1 Hankesuunnitelma YYL:n tietojärjestelmien kokonaisuudistus HANKESUUNNITELMA Hankesuunnitelma - Sisältö Tausta Hankkeen tavoitteet, hyödyt, riskit ja laadunvarmistus Arkkitehtuurit Kustannukset Organisaatio

Lisätiedot

Toiminnanohjausjärjestelmien arviointi

Toiminnanohjausjärjestelmien arviointi 1 of 14 27.8.2009 12:44 Toiminnanohjausjärjestelmien arviointi Print Tällä kyselyllä arvioidaan toiminnanohjausjärjestelmien ominaisuuksia pk-yritysten näkökulmasta. Räätälöinnillä tarkoitetaan järjestelmän

Lisätiedot

Lobistech-seminaari Case: HMT 11.4.2007

Lobistech-seminaari Case: HMT 11.4.2007 Lobistech-seminaari Case: HMT 11.4.2007 Tommi Sievers tommi.sievers@hmt.fi 044 381 0052 Sami Santalahti sami@nitro.fi 040 844 1751 www.nitro.fi 1 Aluksi Esityksen sisältö: 1. Yritysesittelyt 2. Tavoitetila

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt 1. Työsopimus Kun työntekijä ottaa työntekijän töihin, hän tekee työntekijän kanssa ensin työsopimuksen. Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, vaikka suullinen työsopimus on yhtä

Lisätiedot

Visma Liikkuvan työn ratkaisut. Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus ja Visma Työmaarekisteri

Visma Liikkuvan työn ratkaisut. Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus ja Visma Työmaarekisteri Visma Liikkuvan työn ratkaisut Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus ja Visma Työmaarekisteri Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus Lakimuutos veromenettelyyn, voimaan 1.7.2014 Koskettavat yhteisiä työmaita, joissa

Lisätiedot

HPL:n jäsentutkimus 2007

HPL:n jäsentutkimus 2007 HPL lehdistötilaisuus 4.6.2007 HPL:n jäsentutkimus 2007 Henkilöstöpalveluyritysten Liitto HPL 4.6.2007 Merru Tuliara 1 Menetelmä Sisältö Jäsenkysely HPL:n jäsenyrityksille Kysymyksiä yritysten palvelutarjonnasta,

Lisätiedot

Autismisäätiö. - osallisuutta ja onnistumisia

Autismisäätiö. - osallisuutta ja onnistumisia Autismisäätiö - osallisuutta ja onnistumisia Räätälöiden töihin 20.5.2015 Kaikille sopiva työ- seminaari Autismisäätiö Autismisäätiö on voittoa tavoittelematon säätiö, joka tuottaa asiantuntevia palveluja

Lisätiedot

ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMA Sähköinen laskutus, Finvoice

ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMA Sähköinen laskutus, Finvoice ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMA Sähköinen laskutus, Finvoice Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi 2 ASTERI LÄHETELASKUTUS Asteri Lähetelaskutus on Asteri Laskutus-ohjelman lisäosa.

Lisätiedot

Hankinnoilla työllistämisen malli

Hankinnoilla työllistämisen malli Hankinnoilla työllistämisen malli Strateginen tuki ja hankintojen kartoitus Työvoimapalvelut Strateginen suunnittelu ohjaa vastuullisten hankintojen toteuttamista. Esimerkiksi vastuullisia hankintoja

Lisätiedot

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 7.11.2013 Satu Norema Sovelluskonsultti ProCountor International Oy Esityksen sisältö Sähköinen taloushallinto Verkkokaupan liittäminen

Lisätiedot

ONION-HANKKEEN TAVOITTEET

ONION-HANKKEEN TAVOITTEET ONION ONION-HANKKEEN TAVOITTEET Avoin, modulaarinen arkkitehtuuri tulevaisuuden terveyden ja hyvinvoinnin ekosysteemille Nykytilan kartoitus ja kehitystarpeiden selvitys Strategiset vaatimukset täyttävän

Lisätiedot

UUDET OMINAISUUDET ECONET PRO VERSIO 7.10

UUDET OMINAISUUDET ECONET PRO VERSIO 7.10 Plusseminaari 15.11.2012 UUDET OMINAISUUDET ECONET PRO VERSIO 7.10 Page 1 ASP Uuden yrityksen perustaminen Asetusten kopiointi valitusta yrityksestä Aikaisemmin samasta kannasta kuin mistä otettiin käyttäjien

Lisätiedot

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojekti

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojekti Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojekti Palvelutuotannon tietojärjestelmäratkaisut Uudenmuotoiset yliopistot ja tietohallinto

Lisätiedot

Health Intelligence - Parempaa informaatiota terveydenhuollon päätöksentekoon. Terveydenhuollon ATK päivät 24.-25.5.2011 Sibelius Talo, Lahti

Health Intelligence - Parempaa informaatiota terveydenhuollon päätöksentekoon. Terveydenhuollon ATK päivät 24.-25.5.2011 Sibelius Talo, Lahti Health Intelligence - Parempaa informaatiota terveydenhuollon päätöksentekoon Terveydenhuollon ATK päivät 24.-25.5.2011 Sibelius Talo, Lahti Innofactor Oyj: Suomen johtava Microsoft ratkaisutoimittaja

Lisätiedot

Henkilöstön palkkaaminen on monimutkainen palapeli.

Henkilöstön palkkaaminen on monimutkainen palapeli. Henkilöstön palkkaaminen on monimutkainen palapeli. Kokoa palapeli helposti, nopeasti ja kustannustehokkaasti. Opas: Milloin rekrytoida, milloin vuokrata henkilöstöä? Tärkein palanen UUSI TYÖNTEKIJÄ Henkilöstö

Lisätiedot

TIKLI Tietojärjestelmien monialaisen oppimisympäristön kehittäminen ja pilotointi. Päivi Ovaska Projektipäällikkö, yliopettaja, TkT

TIKLI Tietojärjestelmien monialaisen oppimisympäristön kehittäminen ja pilotointi. Päivi Ovaska Projektipäällikkö, yliopettaja, TkT TIKLI Tietojärjestelmien monialaisen oppimisympäristön kehittäminen ja pilotointi Päivi Ovaska Projektipäällikkö, yliopettaja, TkT TIKLI Taustaa Tietojärjestelmien käyttöönotto ja hyödyntäminen nähdään

Lisätiedot

Kansallinen tulorekisteri - mitä ollaan tekemässä? Arto Leinonen Hankepäällikkö RTE-seminaari 10.4.2015

Kansallinen tulorekisteri - mitä ollaan tekemässä? Arto Leinonen Hankepäällikkö RTE-seminaari 10.4.2015 - mitä ollaan tekemässä? Arto Leinonen Hankepäällikkö RTE-seminaari 10.4.2015 Tulorekisterin tavoitteita Tulorekisteri on lähtenyt liikkeelle tarpeesta vähentää yritysten hallinnollista taakkaa palkkaraportoinnin

Lisätiedot

Thl.fi määrittely 1. työpaja

Thl.fi määrittely 1. työpaja ALEKSI KALLINEN aleksi.kallinen@solita.fi +358 50 582 9464 TERO SAARENPÄÄ tero.saarenpaa@solita.fi +358 50 359 0556 Thl.fi määrittely 1. työpaja 16/10/2012 Agenda Lyhyet esittäytymiset Työpajan esittely

Lisätiedot

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely Business Oulu Teollisuus-Forum 29.5.2013 Wisetime Oy:n esittely Wisetime Oy Wisetime Oy on oululainen v. 1991 perustettu ohjelmistotalo, jonka omat tuotteet, Wise-järjestelmät ja niihin liittyvät tukipalvelut,

Lisätiedot

Asiakashallintaan tehokkuutta maksuvalvonnan ja perinnän ulkoistuksella. It-viikko Seminaari Juha Pihlajamäki Intrum Justitia Oy 20.11.

Asiakashallintaan tehokkuutta maksuvalvonnan ja perinnän ulkoistuksella. It-viikko Seminaari Juha Pihlajamäki Intrum Justitia Oy 20.11. Asiakashallintaan tehokkuutta maksuvalvonnan ja perinnän ulkoistuksella It-viikko Seminaari Juha Pihlajamäki Intrum Justitia Oy 20.11.2008 Sisältö Intrum Justitia lyhyesti Yleisen taloustilanteen kehittymisen

Lisätiedot

ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMAN ESITE

ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMAN ESITE ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMAN ESITE Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi Fax (09) 351 5532 2 ASTERI LÄHETELASKUTUS Asteri Lähetelaskutus on Asteri Laskutus-ohjelman lisäosa.

Lisätiedot

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille 1 2 Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Uuden yliopistolain (558/2009) voimaantulon

Lisätiedot

Terveysosasto. Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelu Kelan järjestettäväksi 1.9.2010

Terveysosasto. Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelu Kelan järjestettäväksi 1.9.2010 Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelu Kelan järjestettäväksi 1.9.2010 Järjestämisvastuun siirto Kelaan Kyseessä on hallinnollinen siirto Asiakkaan oikeus tulkkauspalveluun säilyy pääosin entisellään Siirron

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, syys-joulukuu vuosi 2016

Kuntapalvelutoimiston raportointi, syys-joulukuu vuosi 2016 Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, syys-joulukuu vuosi 2016 Hyvinvointia ihmistä lähellä Kuntapalvelutoimiston ta-2016 toimeenpano palvelualoittain Henkilöstöpalvelut Vastuuhenkilö:

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kohti tavoitetilaa Valtio Expo 2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Agenda Johdanto Kohti tavoitetilaa: 1. Valtion taloushallinnon ohjaus 2. Valtion talous- ja

Lisätiedot

Ketterä HR-järjestelmä kasvavan liiketoiminnan tukena. Corinna Vahtera, HR Director, Recover Nordic Oy HENRY Foorumi 4.11.2014 Järjestäjä: Sympa Oy

Ketterä HR-järjestelmä kasvavan liiketoiminnan tukena. Corinna Vahtera, HR Director, Recover Nordic Oy HENRY Foorumi 4.11.2014 Järjestäjä: Sympa Oy Ketterä HR-järjestelmä kasvavan liiketoiminnan tukena Corinna Vahtera, HR Director, Recover Nordic Oy HENRY Foorumi 4.11.2014 Järjestäjä: Sympa Oy Recover Nordic Oy Recover Nordic on pohjoismaiden johtava

Lisätiedot

Tieliikenteen ohjauksen integroitu käyttöliittymä (T-LOIK)

Tieliikenteen ohjauksen integroitu käyttöliittymä (T-LOIK) Tieliikenteen ohjauksen integroitu käyttöliittymä (T-LOIK) Markus Nilsson, projektipäällikkö, Liikennevirasto 3.6.2015 Liikenneviraston T-LOIK T-LOIK on TieLiikenteen Ohjauksen Integroitu Käyttöliittymä

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Yritysarkkitehtuuri. Muutostarpeet

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Yritysarkkitehtuuri. Muutostarpeet Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Ympäristö Muutostarpeet ja niihin vastaaminen Yritysarkkitehtuuri Liiketoiminta-arkkitehtuuri Tavoitteet, Palvelut, Prosessit Informaatioarkkitehtuuri Tietotarpeet,

Lisätiedot

ERP, joka menestyy muutoksessa

ERP, joka menestyy muutoksessa ERP, joka menestyy muutoksessa Se joustavampi ERP Agresso on toiminnanohjausjärjestelmä, joka tukee dynaamisten organisaatioiden kehitystä nopeasti muuttuvassa ympäristössä. Ohjelmistokehityksen tavoitteena

Lisätiedot

Sisällys. Lukijalle... 11. Mitä on digitaalinen taloushallinto?... 15. Järjestelmät... 34. Ostolaskut... 52

Sisällys. Lukijalle... 11. Mitä on digitaalinen taloushallinto?... 15. Järjestelmät... 34. Ostolaskut... 52 Sisällys 1 2 3 Lukijalle................................................. 11 Mitä on digitaalinen taloushallinto?....................... 15 1.1 Johdanto............................................ 15 1.2

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Miksi tämä työ tehtiin? Henkilöstöhallinto on osa henkilöstöjohtamisen kokonaisuutta. Valtion henkilöstöjohtamisessa

Lisätiedot

Henkilöstö- ja taloushallinnon prosessien uudistaminen

Henkilöstö- ja taloushallinnon prosessien uudistaminen Henkilöstö- ja taloushallinnon prosessien uudistaminen 7.3.2008 Soile Väänänen soile.vaananen@adm.jyu.fi Henkilöstö- ja taloushallinnon prosessien uudistaminen Yliopiston palvelukeskushanke Aiheuttaa hallintotehtävien

Lisätiedot

Sisällönhallintahanke

Sisällönhallintahanke Sisällönhallintahanke 1 Käsitteet 1/2 Sisältö Tässä hankkeessa käsitellään asiakirjamuotoista ja pääasiassa sähköistä sisältöä Sisältöä ovat esim.: viralliset asiakirjat dokumentit raportit ja julkaisut

Lisätiedot

Kuntarekry.fi palvelun työnhakijatietokanta

Kuntarekry.fi palvelun työnhakijatietokanta REKISTERISELOSTE/TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 1 Rekisterin nimi Kuntarekry.fi palvelun työnhakijatietokanta Tietokanta koostuu kohdistetuista rekrytoinneista, sijaisrekrytoinneista

Lisätiedot

OULA TelemArk - arkkitehtuuri

OULA TelemArk - arkkitehtuuri OULA TelemArk - arkkitehtuuri Fax +358 (0)8 551 3870 www.buscom.fi Date: 9.12.2004 Page: 1 Versiohistoria Versio Pvm Tekijä Muutoksen kuvaus 0.01 02.03.2004 Pvu Ensimmäinen versio. 0.02 11.03.2004 Pvu

Lisätiedot

Poolian Palkkatutkimus 2013 05/2013

Poolian Palkkatutkimus 2013 05/2013 Poolian Palkkatutkimus 2013 05/2013 Palkkatutkimuksen taustoja Palkkatutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa työnhakijoidemme nykyistä palkkatasoa ja verrata sitä heidän koulutukseensa ja työkokemukseensa

Lisätiedot

YLEISET VAATIMUKSET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS Varhaiskasvatuksen sähköisten palveluiden kehittäminen/ Tietopyyntö 21.5.2015.

YLEISET VAATIMUKSET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS Varhaiskasvatuksen sähköisten palveluiden kehittäminen/ Tietopyyntö 21.5.2015. LIITE 1 YLEISET VAATIMUKSET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS Varhaiskasvatuksen sähköisten palveluiden kehittäminen/ Tietopyyntö 21.5.2015 Toukokuu 2015 Varhaiskasvatuksen sähköisen asioinnin kehittäminen

Lisätiedot

Reaaliaikainen laskutus, tietovarastointi ja raportointi

Reaaliaikainen laskutus, tietovarastointi ja raportointi Tietohallinto Vuokko Herlevi Terveydenhuollon atk-päivät 15.5.2012 Arki sujuu helpommin, kun apu löytyy läheltä. Reaaliaikainen laskutus, tietovarastointi ja raportointi Tietohallinto 2012 Historia mistä

Lisätiedot

Meri- ja autoteollisuuden tehostettu työnvälitys

Meri- ja autoteollisuuden tehostettu työnvälitys Meri- ja autoteollisuuden tehostettu työnvälitys Tiedotustilaisuus 14.3.2017 Varsinais-Suomen ELY-keskus Tiedotustilaisuuden tarkoitus Kuvata hankinnan tarkoitusta ja taustaa Nyt kerrottu on alustavaa

Lisätiedot

UKJ-työpaja. Ari Ahlqvist Kehittämispäällikkö Kirjastoverkkopäivät 23.10.2014. KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut

UKJ-työpaja. Ari Ahlqvist Kehittämispäällikkö Kirjastoverkkopäivät 23.10.2014. KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut UKJ-työpaja Ari Ahlqvist Kehittämispäällikkö Kirjastoverkkopäivät 23.10.2014 Mistä kysymys? Pohditaan viiden eri mahdollisen ominaisuuden tärkeyttä kirjastojärjestelmän kannalta Kaikki ominaisuudet sellaisia,

Lisätiedot

Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä. Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta

Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä. Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta Keskeiset kehittämistarpeet nykytilanteessa Tunnistetut kehittämiskohteet Mahdolliset toimenpiteet Prosessien kehittäminen

Lisätiedot

CELECTUS. Enemmän parempaa myyntiä

CELECTUS. Enemmän parempaa myyntiä CELECTUS Enemmän parempaa myyntiä CELECTUS PEOPLE HENKILÖSTÖPALVELUT MYYNNIN REKRYTOINTI TYÖNANTAJAKUMPPANUUS HRM automaatio LISÄPALVELUT Analog / Digital / Omnichannel 1 200 rekrytointia 15 000 työnhakijaa

Lisätiedot

Kriittinen menestystekijä

Kriittinen menestystekijä Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite OSAAVA JOHTO JA MOTIVOITUNUT HENKILOSTÖ Valmentava ja kannustava johtaminen Toimiva sisäinen viestintä Toimiva työyhteisö ja motivoitunut osaava henkilöstö Henkilöstöohjelman

Lisätiedot

AHAA-palvelu ja Finnan räätälöinti 11.11.2014

AHAA-palvelu ja Finnan räätälöinti 11.11.2014 AHAA-palvelu ja Finnan räätälöinti 11.11.2014 MIKÄ ON AAHA? AHAA on arkistoille suunnattu palvelu ja työkalu arkistokuvailun toteuttamiseksi Arkistoille palvelu tarjoaa työkalun aineistojen kuvailuja järjestämisprosessin

Lisätiedot

Malli:KATSELMOINTIDOKUMENTTI_haapop_laadukas-hankkeen tulokset - Vuosikello Syyslukukausi

Malli:KATSELMOINTIDOKUMENTTI_haapop_laadukas-hankkeen tulokset - Vuosikello Syyslukukausi Malli:KATSELMOINTIDOKUMENTTI_haapop_laadukas-hankkeen tulokset - Vuosikello 16-17 Syyslukukausi Elokuu Johtaminen Ammattitutkinto tiimi Tutkintotiimi VS-tiimi Yhteiset palvelut -tiimi Hankkeet Laadunhallinta

Lisätiedot