Seure Henkilöstöpalvelut Oy. Järjestelmäuudistus Vaatimusmäärittely Johdanto-osuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seure Henkilöstöpalvelut Oy. Järjestelmäuudistus Vaatimusmäärittely Johdanto-osuus"

Transkriptio

1 Seure Henkilöstöpalvelut Oy Liite 1 Seure Henkilöstöpalvelut Oy - Johdanto-osuus Versio: 1.2 Tekijä: Seure Henkilöstöpalvelut Oy Dokumentin Seure_ nimi: Hyväksynyt:

2 2 (18) Sisällysluettelo 1 Johdanto Määriteltävä kokonaisuus lyhyesti Tämä dokumentti Huomioitavat sidoshankkeet Käytetyt menetelmät Lyhenteet ja termit Tavoitetila ja järjestelmäkokonaisuus Tavoite ja tarkoitus Nykytila Tavoitetilan järjestelmäkokonaisuus Seuren prosessit ja tiedot Seuren liiketoimintaprosessit Käyttäjät Liiketoiminnan operatiivisen osan käsitemalli... 17

3 3 (18) 1 Johdanto 1.1 Määriteltävä kokonaisuus lyhyesti Seure Henkilöstöpalvelut Oy on pääkaupunkiseudun kaupunkien oma henkilöstöpalveluyhtiö, joka toimii tällä hetkellä Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten alueella. Seuren tehtävänä on osaltaan huolehtia kaupunkien peruspalvelujen toimivuudesta ja erityisesti tilapäisen työvoimatarpeen täyttämisestä. Seure tarjoaa joustavia työelämän ratkaisuja niin työntekijöille kuin työvoiman tilaajille (tilaaja-asiakas). Tilapäistä työvoimatarvetta (eli niin sanottua keikkatyötä) löytyy erityisesti peruspalveluiden aloilta, kuten kouluista, päiväkodeista, sairaaloista sekä terveyskeskuksista. Nyt määritellyn järjestelmäkokonaisuuden keskeisenä tavoitteena ja tarkoituksena on tarjota kokonaisuus, jonka avulla Seure kykenee tehokkaasti ja laadukkaasti täyttämään tilaaja-asiakkaidensa tilapäistyövoiman tarpeet. Järjestelmät auttavat tilaaja-asiakkaita saamaan tarvitsemansa vuokratyöntekijän (ns. keikkalainen), ja vastaavasti vuokratyöntekijöitä löytämään sopivaa työtä. Lisäksi järjestelmäkokonaisuus tarjoaa tarvittavan tuen ja toiminnallisuuden Seuren sisäisiin toimintoihin, kuten henkilöstö- ja palkkahallintoon. Järjestelmäkokonaisuuden päätoiminnallisuudet voidaan jakaa seuraaviin kokonaisuuksiin: Tilausten hallinta Rekrytointi Henkilöstöhallinto Palkkahallinto Taloushallinto Järjestelmäkokonaisuuden käyttäjiä tulevat olemaan Seuren omat työntekijät, tilapäistä työvoimaa tarvitsevat tilaaja-asiakkaat ja keikkatöitä tekevät vuokratyöntekijät. Seure hoiti vuonna 2011 noin työtilausta kaiken kaikkiaan noin saapuneesta tilauksesta. Keikkatöitä oli tekemässä n eri vuokratyöntekijää. Työpaikkahakemuksia uusiksi vuokratyöntekijöiksi saatiin vajaa kappaletta, joista uusiksi vuokratyöntekijöiksi Seuren työntekijärekisteriin saatiin vajaa 3000 henkilöä. Seuren työntekijärekisterissä on yhteensä yli vuokratyöntekijää. Tilaaja-asiakkaita on puolestaan yli Seuren omassa organisaatiossa työskentelee liki 130 henkilöä. Henkilöstö on jaettu ammattialakohtaisesti (tilaaja-asiakkaan toimiala), jonka perusteella myös saatujen tilaustenkäsittely tehdään. Toimialat ovat: Terveydenhuoltoala Päivähoito- ja nuorisoala Opetus- ja palveluala Seuren henkilöstöstä vajaa 90 on henkilöstökonsultteja. Hallintoyksikössä, joka jakautuu palkkatiimiin ja talous- ja toimistopalvelutiimiin, työskentelee noin 20 henkilöä. Lisäksi Seuressa on neljä tukipalvelutiimiä (tietohallinto, henkilöstöhallinto, rekrytointi ja asiakasyhteistyö), joissa työskentelee yhteensä noin 20 henkilöä. Lisätietoa Seure Henkilöstöpalvelut Oy:stä on tarjolla Seuren www-sivuilla (http://www.seure.fi).

4 4 (18) 1.2 Tämä dokumentti Tämä dokumentti on Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n järjestelmäuudistuksen kilpailutusta varten laaditun vaatimusmäärittelydokumentin johdanto-osuus. Muut osuudet jaetaan neuvotteluun varsinaisesti valituille. Tehdyssä määrittelytyössä on ollut tavoitteena löytää ja dokumentoida hankkeeseen osallistuvien yhteisesti jakama näkemys tulevan järjestelmäkokonaisuuden tarpeista ja vaatimuksista. Tätä kautta on tuotettu sellainen vaatimusmäärittelydokumentaatio, jonka pohjalta voidaan edetä kohti järjestelmäkokonaisuuden toteutuksen kilpailutusta. dokumentaatio sisältää: Johdanto (tämä luku) Yleiskuvauksen tavoitetilan järjestelmäkokonaisuudesta (Luku 2) Johdannon Seuren liiketoimintaprosesseihin (Luku 3) 1.3 Huomioitavat sidoshankkeet Määrittelyprojektissa on huomioitu seuraavat sidoshankkeet ja projektit: Custi CRM o Custi CRM on Microsoft Dynamics -pohjainen järjestelmä ja se on otettu käyttöön alkuvuodesta 2012 Tämän hetken tietojen mukaan Seure käyttää toimitusprojektin aikana Helsingin Kaupungin Microsoft AD-palvelua mutta on teoriassa mahdollista että Seure päättää toimitusprojektin aikana hankkia oman Microsoft AD-alustan (jonka hankinta ei kuulu tämän hankinnan sisältöön). Tällöin AD-integroinnin kohde vaihtuisi Helsingin Kaupungin AD:sta Seuren omaan AD:hen. 1.4 Käytetyt menetelmät. Varsinainen vaatimusmäärittely tapahtui työpajatyöskentelyn avulla. Työpajoja pidettiin yhteensä viisi kappaletta. Ne oli rakennettu päätoiminnallisuuksien ympärille. Työpajat olivat keskustelutilaisuuksia, joista kirjatut muistiinpanot toimivat pohjana varsinaiselle vaatimusmäärittelydokumentille. dokumentti esiteltiin projektin ohjausryhmälle ja se katselmoitiin työpajoihin osallistuneiden henkilöiden toimesta. Katselmoinnin ja kommenttien pohjalta dokumentti muokattiin lopulliseen muotoon. 1.5 Alustava toimituksen aikataulu Seuren koko ERP-järjestelmän alustava toimitusaikataulu on arvioitu seuraavanlaiseksi: Toimitusprojektin aloitus lokakuussa tai marraskuussa 2013 Ensimmäiset toiminnot tuotantokäytössä kesällä 2014 o Esim. tietyt toiminnot tuotantokäytössä vain Seuren toimihenkilöille Pilotointi lähes koko toimitukselle joulukuussa 2014 Koko ERP-järjestelmä Seuren tuotantokäytössä helmikuussa tai maaliskuussa 2015

5 5 (18) 1.6 Lyhenteet ja termit Lyhenne/termi Aktiiviset vuokratyöntekijät Keikka Keikkalainen Keikkanetti Kiertävät vuokratyöntekijät Lyhyt tilaus/työsuhde Oma henkilöstö Pitkä tilaus/työsuhde Populus PTY TES Seure TES Sopke Tilaaja-asiakas Tuntilista Työntekijä Valvonta-ateria Verkkopalvelu Kuvaus Vuokratyöntekijä on aktiivinen, jos hän on tehnyt keikkoja tai ilmaissut halukkuutensa ottaa keikkoja vastaan Aktiivisuus vanhenee määrätyssä ajassa Tarkoittaa käytännössä tilaaja-asiakkaan tekemää tilausta tilapäisen työvoimatarpeesta, jonka vuokratyöntekijä tekee Tässä yhteydessä sama kuin vuokratyöntekijä Verkkopalvelu, jossa vuokratyöntekijät ja tilaajaasiakkaat asioivat Vuokratyöntekijä, jolla on työsuhde Seureen, ja joka on velvoitettu lähtemään Seuren hänelle osoittamalle keikalle Tilaus/työsuhde, joka on kestoltaan alle 16 päivää Lyhyestä tilauksesta/työsuhteesta maksetaan tuntipalkkaa Seuren kanssa työsuhteessa oleva vakituinen henkilö (mm. henkilöstökonsultit ja taloushallinnon työntekijät) Tilaus/työsuhde, joka on kestoltaan vähintään 16 päivää Pitkästä tilauksesta/työsuhteesta maksetaan kuukausipalkkaa Nykyinen tilaustenhallintajärjestelmä Työehtosopimus, jota käytetään pitkissä työsuhteissa Työehtosopimus, jota käytetään lyhyissä työsuhteissa Tilaus, jonka työntekijä on sovittu valmiiksi tilaajaasiakkaan taholta tilausta tehdessä Tilaaja-asiakas ja vuokratyöntekijä ovat sopineet asiasta keskenään Tekevät tilauksia tilapäisen työvoiman tarpeesta Tilaaja-asiakkaita ovat mm. Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien organisaatiot Tuntilista on osa tilausta, ja sisältää tiedot tilatuista työtunneista Työn tekemisen jälkeen tuntilistaan kuitataan tieto toteutuneista työtunneista ja muista palkanmaksuun vaikuttavista tekijöistä (kuten mm. valvonta-ateria) Tuntilista on palkanmaksun ja laskutuksen perusta Vuokratyöntekijä tai Seuren oma työntekijä Valvonta-ateria syödään esim. lasten kanssa yhdessä, samalla työntekijä valvoo lasten syömistä Tällöin työntekijä maksaa vain verotusosan ateriasta Tässä yhteydessä sama kuin Keikkanetti

6 6 (18) VTJ Vuokratyöntekijä Vuokratyöntekijäreservi/- rekisteri Äkkilähtijät Väestötietojärjestelmä (VTJ) on valtakunnallinen väestörekisteri, ja se sisältää perustiedot Suomen kansalaisista ja Suomessa vakinaisesti asuvista ulkomaalaisista Henkilö, jolla on työsuhde Seureen ja joka tekee keikkoja Seuren rekisterissä olevien vuokratyöntekijöiden joukko (aktiiviset ja passiiviset) Äkkilähtijät ovat vuokratyöntekijöitä, jotka ovat ilmoittaneet olevansa valmiita lähtemään lyhyellä varoitusajalla keikalle (kuten aamulla)

7 7 (18) 2 Tavoitetila ja järjestelmäkokonaisuus 2.1 Tavoite ja tarkoitus Järjestelmäkokonaisuuden keskeisenä tavoitteena ja tarkoituksena on tarjota kokonaisuus, jonka avulla kyetään tehokkaasti ja laadukkaasti täyttämään vaihtuva ja yllättävä tilapäistyövoiman tarve tilaaja-asiakasorganisaatioissa. Vaikka tavoitetilan järjestelmäkokonaisuus todennäköisesti muodostuu erillisistä järjestelmistä, on järjestelmäkokonaisuuden tarjoama käyttäjäkokemus loppukäyttäjälle oltava saumaton, yhtenäinen ja reaaliaikainen. Järjestelmän pitää olla toteutettu kestävällä teknisellä arkkitehtuurilla ja sen tulee sietää muutoksia Seuren liiketoiminnan kasvaessa ja muuttuessa. 2.2 Seuren liiketoiminnan suurimmat muutokset nykyisen järjestelmäkokonaisuuden aikana (vuodet ) ovat olleet käsiteltävän tietomäärän (tilaukset) merkittävä kasvu ja kasvaneet vaatimukset sähköiselle asioinnille. Nykyisissä järjestelmissä ei ole suuria ylitsepääsemättömiä toiminnallisia ongelmia, mutta järjestelmien uudistaminen nähdään välttämättömänä mm. seuraavista syistä: Osa järjestelmistä on teknologialtaan vanhoja ja siten hankalia ja kalliita ylläpitää Järjestelmissä on suorituskykyongelmia varsinkin ruuhka-aikoina Järjestelmien integrointi ei ole reaaliaikaista, mikä aiheuttaa paljon turhaa työtä Nykyjärjestelmä ei mahdollista sellaista kehitystä, jolla prosessitehokkuutta saataisiin merkittävästi parannettua Prosessitehokkuutta voitaisiin parantaa mm. seuraavia ominaisuuksia kehittämällä: Vuokratyöntekijärekisterin ylläpitäminen o Hallintaan voitaisiin kehittää erilaisia työkaluja, jotta rekisterissä olisi mahdollisimman hyvä reservi vuokratyöntekijöitä tilaustarpeisiin nähden Tilausten käsittely o Tilauksen vaatimukset täyttävän vuokratyöntekijän etsimistä rekisteristä voisi tukea erilaiset työkalut Poikkeustilanteiden hallinta o Järjestelmien pitäisi tukea usein toistuvien erikoistilanteiden käsittelemistä ja hallintaa Nykytila Seuren nykyiset operatiiviset järjestelmät ovat pääosin yli kymmenen vuotta vanhoja ja elinkaarensa päässä. Erityisesti rekrytointi-, tilaustenhallinta- ja palkanlaskentajärjestelmien osalta on vakavia suorituskykyongelmia. Järjestelmien jatkokehitys on vaikeaa ja siksi ne jäävät koko ajan enemmän jälkeen liiketoiminnan tarpeista. Esimerkiksi Seurella viimeaikoina lisääntyneiden pitkien työsuhteiden hallinta on ongelmallista. Järjestelmäongelmat aiheuttavat turhautumista käyttäjien keskuudessa ja jopa tilauksia jää täyttämättä sen vuoksi. Järjestelmä on yksinkertaisesti hidas, eikä tarjoa riittävän tehokkaita ja tarpeellisia työkaluja tilaustenkäsittelyyn. Seuren nykyjärjestelmät on listattu alla olevassa taulukossa. Lisäksi taulukkoon on kuvattu eri järjestelmien vastuualueet ja huomiot järjestelmäuudistukseen liittyen.

8 8 (18) Sisäinen järjestelmä Populus Kuvaus Tilaustenhallinta, rekrytointi ja palkanlaskenta Poistuu käytöstä järjestelmäuudistuksessa Raindance Talouden ohjausjärjestelmä (mm. laskutus ja myyntireskontra) Poistuu käytöstä järjestelmäuudistuksessa Basware SAS Keikkanetti Seure WWW Laskujen lähetys Säilytettävä järjestelmä Raportointi- ja tilastointijärjestelmä Poistuu käytöstä järjestelmäuudistuksessa Extranet-palvelu, jonka kautta mm. tilaaja-asiakkaat voivat syöttää työtilauksia ja vuokratyöntekijät ottaa vastaan keikkoja Käsitteenä ja järjestelmänä säilyy. Saatetaan päivittää olemassa olevan toimittajan kanssa hyvin uuteen ERP:iin integroituvaksi. ERP-toimittajan vastuulla liittymän toteuttaminen Keikkanettiin ja XML-pohjaisen viestinvälityksen toteuttaminen liittymän tekniseksi ratkaisuksi. Seuren internet-sivut Sivut uusitaan syksyllä 2012 (uudistustyö on jo meneillään) Custi CRM Vuonna 2012 käyttöönotettu Microsoft Dynamics - pohjainen asiakasjärjestelmä Custissa hallitaan tilaaja- ja laskutusasiakkaiden tiedot Custin päällä on muutamia Seuren tarpeisiin tehtyjä räätälöintejä Tulevasta järjestelmäkokonaisuudesta on oltava yhteys Custiin Hankittavasta ERP-järjestelmästä tulee siirtää tiettyjä tietoja Custiin tilaaja ja laskutusasiakkaiden osalta. Mm. kk-liikevaihto, laskutustietoja ja palautetietoja. Säilytettävä järjestelmä ARC Elli Oman henkilöstön hallintajärjestelmä Poistuu käytöstä järjestelmäuudistuksessa Työajan seurantajärjestelmä Mahdollisesti säilytettävä järjestelmä Therefore Arkistointijärjestelmä Säilytettävä järjestelmä Rekrytointityökalu Rekrytointi-ilmoitusten laadinta ja hallinta Poistuu käytöstä järjestelmäuudistuksessa Excel Exceliä käytetään eri tarkoituksiin (mm. määräaikaisuuksien hallintaan)

9 9 (18) Pyritään siihen, että Excelissä tehtäviä asioita siirtyy tarkoituksenmukaisin osin uuteen järjestelmään Ulkoinen järjestelmä/ palvelu Digium Rekry-sivut (mm. mol.fi, JobStep ja kaupunkien wwwsivut) Työterveys Kuvaus Tässä palvelussa hoidetaan laajat kyselyt (mm. työhyvinvointikyselyt) Säilytetään järjestelmäuudistuksessa Rekrytointikanavia, joita käytetään myös jatkossa Työterveyteen siirtyy tietoa mm. työterveyshuoltoon oikeutetuista vuokratyöntekijöistä Myös jatkossa yhteys tarvitaan Työtapaturmat Työtapaturmatiedot käsitellään vakuutusyhtiön järjestelmässä Myös jatkossa yhteys tarvitaan Pankit Posti Pankkiin välitetään maksuja ja pankista haetaan suorituksia myyntilaskuille Myös jatkossa yhteys tarvitaan Postin kautta toimitetaan laskuja Myös jatkossa yhteys tarvitaan Oheisessa kuvassa on kuvattu nykytilan järjestelmäkokonaisuutta:

10 10 (18) KeikkaNetti Seure WWW Digium Tilaajien tiedot mm. tilaukset ja tuntilistat Rekry-sivut Custi - CRM Asiakaskohdetiedot Populus Lask. aineisto Raindance Raportointi- ja tilastointitieto Rekrytointityökalu Palkkaaineisto Laskut Työterveys SAS Basware Työtapaturmat - vakuutusyhtiö Excel Laskut ARC Laskut Pankit Elli Therefore Posti Kuva 1. Nykytilan järjestelmäkokonaisuus Nykytilan järjestelmät eivät joitakin eräsiirtopohjaisia liittymiä lukuun ottamatta integroidu keskenään juuri lainkaan, mikä aiheuttaa ongelmia turhien prosessien ja tehtävien myötä Tavoitetilan järjestelmäkokonaisuus Seuraavassa kuvassa on esitetty määrittelyjen tuloksena tavoitetilaa kuvaava looginen järjestelmäkartta. Se kuvaa Seuren tietojärjestelmien ja käyttäjille tarjottavien palvelujen merkittävimmät keskinäiset suhteet. Tämä esitys on määrittelyvaiheen tueksi tuotettu luonnos kokonaisuuden jäsentämiseksi, ja sitä tarkennetaan myöhemmin suunnittelu- ja toteutusvaiheessa.

11 11 (18) Kuva 2. Tavoitetilan järjestelmät ja käyttäjät Oheisessa taulukossa on selitetty kuvan osien merkitystä. Osajärjestelmä Käyttäjät Selite Potentiaaliset asiakkaat Työnhakijat Extranet Keikkanetti Tilaaja-asiakkaat Laskutusasiakkaat Seuren internet-sivut Sivuilla saattaa olla sisältöä, joka haetaan dynaamisesti Seuren järjestelmistä (esim. avoimet keikat) Verkkopalvelu, jota käyttävät tilaaja-asiakkaat ja

12 12 (18) Intranet Seure ERP Raportointi Käyttäjähallinta Integraatiot Vuokratyöntekijät vuokratyöntekijät Verkkopalvelun tiedot haetaan reaaliaikaisesti Seure ERP:stä eli ne ovat aina ajan tasalla. Seuren oma henkilöstö Seuren oma henkilöstö Seuren oma henkilöstö Seuren johto Seuren intranet Täällä voisi olla Seuren oman henkilöstön itseasiointia, kuten esim. työsuhteisiin liittyen lomakertymät ja omien tietojen päivitys Intranetin toteutus ei kuulu ERP-hankkeeseen mutta mahdollinen liittymä kuuluu. Seuren toiminnanohjaus, joka sisältää rekrytoinnin, tilaustenhallinnan, palkanmaksun ja taloushallinnon Operatiivinen raportointi sisältyy tähän järjestelmään Tällä tarkoitetaan tietovaraston päälle rakennettua raportointia ja raportointityökalua Johdon raportointi Kevyessä tietovarastossa olisi tilastointitieto pysyvästi Keskitetty käyttäjähakemisto ja käyttäjähallinta Oleellista tässä on se, että yksillä tunnuksilla päästään kaikkiin tarvittaviin järjestelmiin (SSO) Sisäisten ja ulkoisten integraatioiden palveluväylä ja integraatioalusta Tarve riippuu paljon siitä onko ERP-järjestelmän järjestelmäkokonaisuuksien välillä käytetty standardeja rajapintoja ja viestinvälitystä ja kuinka helposti pystytään esim. korvaamaan jokin integroitu kokonaisuus toisen toimittajan ratkaisulla ilman integraatioalustaa. Hankintayksikölle on perusteltava hyvin mikäli integraatioalustaa ei järjestelmäkokonaisuudessa käytetä miten yllä kuvattu komponenttien integraatiot ja viestinvälitys on toteutettu siten että se toteuttaa vaatimukset komponenttien vaihtamisesta ja myös siten että samalla komponentin toteuttaja sekä

13 13 (18) Ulkoiset palvelut Työterveys Pankki Posti Muut Seuren oma henkilöstö toimittaja vaihtuvat. Esim. Digium ja työtapaturmat Työterveyden järjestelmä, jonne siirtyy tieto työterveyteen oikeutetuista työntekijöistä Pankkien järjestelmät (mm. laskut, palkat ja ostolaskut) Postin järjestelmä (ekirjeet) Verottaja, Kela, KeVa, Ammattiliitot jne.. Seuraavassa kuvassa on Seure ERP jaettu osiin. Seure ERP on looginen kokonaisuus, joka voi koostua useasta eri ratkaisusta, kunhan ne integroituvat reaaliaikaisesti toisiinsa muodostaen yhtenäisen eheän toiminnanohjauskokonaisuuden ja käyttäjäkokemuksen. Kuva 3. Seure ERP jako osiin Alla olevassa taulukossa on selitetty kuvan eri osia. Osa Tilaustenhallinta Rekrytointi Selite Tilausten vastaanotto ja käsittely IN o Saa tilaaja-asiakastiedot asiakashallinnasta o Saa vuokratyöntekijät henkilöstöhallinnosta TÄSSÄ siis oletettu, että vuokratyöntekijät ovat henkilöstöhallinnon järjestelmässä OUT o Laskutettavat tilaukset (Taloushallinto) o Maksettavat palkat (Taloushallinto) o Rekrytointitarpeet (Rekrytointi) Rekrytointi-ilmoitusten ja hakemusten hallinta IN

14 14 (18) Henkilöstöhallint o o Käyttää tilaustenhallintaa ja/tai tietovarastoa rekrytointitarpeiden analysointiin OUT o Tuottaa henkilöstöhallintaan pohjatietoa hakemuksien perusteella Oman henkilöstön ja vuokratyöntekijöiden hallinta IN o Hakemusten perusteella vuokratyöntekijätiedot OUT o Vuokratyöntekijätiedot (tilaustenhallinta ja taloushallinto) o Oman henkilöstön tiedot (taloushallinto) Taloushallinto Asiakashallinta Myyntilaskutus, palkanlaskenta, myyntireskontra, talouden raportointi IN (mm.) o Saa laskutusasiakkaiden tiedot asiakashallinnasta o Saa laskutettavat tilaukset tilaustenhallinnasta o Saa maksettavien palkkojen tiedot tilaustenhallinnasta (tuntilistat) Laskutus- ja tilaaja-asiakkaiden hallinta OUT o Laskutusasiakkaat (taloushallinto) o Tilaaja-asiakkaat (tilaushallinta)

15 15 (18) 3 Seuren prosessit ja tiedot 3.1 Seuren liiketoimintaprosessit Alla olevassa prosessikartassa on esitetty Seuren liiketoimintaprosessit. Kuvan jälkeisessä taulukossa on lyhyesti kuvattu, kunkin päätason prosessin sisältö. Tarkempi kuvaus ja aliprosesseihin liittyvät toiminnot esitellään luvuissa 5-9. Kuva 4. Prosessikartta

16 16 (18) Prosessi Tilaustenhallinta Henkilöstöhallinto Rekrytointi Palkkahallinto Taloushallinto Kuvaus Seuren liiketoiminnan ydinprosessi Käsittää tilausten tekemisen järjestelmään eri kanavista, niiden käsittelyn, sekä seurannan ja hallinnan Henkilöstöhallinnon prosesseissa hallitaan vuokratyöntekijöiden ja oman henkilöstön asioita, kuten esimerkiksi osaamista, palkitsemista, työhyvinvointia ja tietojen ylläpitoa yleisesti Rekrytointiprosessi sisältää kaikki toimenpiteet, joilla uusia vuokratyöntekijöitä ja omia työntekijöitä rekrytoidaan Prosessissa hallitaan Seuren palkkahallintoon liittyviä asioita, kuten tuntilistojen käsittely ja tulkinta, ylitöiden seuranta ja palkan muodostus Prosessissa hallitaan Seuren taloustoimintoja, kuten myynti- ja ostolaskujen käsittelyä, palkkojen maksatusta, kirjanpitoa, raportointia ja tilastointia sekä talouden suunnittelua ja seurantaa 3.2 Käyttäjät Seuren liiketoimintaan liittyy erilaisia käyttäjiä ja käyttäjärooleja. Järjestelmissä tarjotaan käyttäjille eri näkymiä ja eritasoisia oikeuksia rooliin liittyen. Huom. näkymät ja oikeudet eri käyttäjille ja käyttäjärooleille tarkennetaan myöhemmin esim. toteutuksen yhteydessä. Käyttäjärooli Tilaaja-asiakas Työntekijä, keikkalainen, vuokratyöntekijä Työnhakija Seuren työntekijä palkkahallinto Seuren työntekijä henkilöstökonsultti Seuren työntekijä Kuvaus Tekevät tilauksia tarvitessaan tilapäistä työvoimaa (huom. käytetään myös termiä tilausten tekijä käyttötapausten yhteydessä) Kuittaavat tuntilistoja tehtyihin keikkoihin liittyen Henkilö, joka on Seuren työntekijäreservissä Tekevät keikkoja eli täyttävät tilaaja-asiakkaiden työvoimatarvetta Henkilöön tulee kuulua Seuren vuokratyöntekijäreserviin, jotta hän voi tehdä keikkoja Työnhakija on henkilö, joka on tehnyt työhakemuksen Seuren vuokratyöntekijäreserviin pääsemiseksi, mutta jota ei ole vielä hyväksytty reserviin Suorittavat järjestelmäkokonaisuuden avulla palkanlaskentaan liittyviä tehtäviä (kuten tuntilistojen tulkintaa) Käsittelevät tilauksia ja etsivät niihin sopivia vuokratyöntekijöitä (huom. käytetään myös termiä tilausten käsittelijä käyttötapausten yhteydessä) Käsittelevät myös rekrytoinnin kautta tulleet hakemukset uusiksi vuokratyöntekijöiksi Huom. henkilöstökonsultit ovat keskeisin käyttäjäryhmä tulevaan järjestelmäkokonaisuuteen liittyen Saavat tarvitsemiaan tilasto- ja raportointitarpeita

17 17 (18) johto järjestelmäkokonaisuuden avulla Seuren työntekijä henkilöstöpäällikkö Seuren työntekijä rekrytointitiimi Seuren työntekijä taloushallinto Hallitsevat henkilöstöön liittyviä asioita (kuten esim. työhyvinvointia) ja ylläpitävät henkilöstön tietoja Tekevät ilmoituksia ja hakemuksia uusin työntekijöiden rekrytoimiseksi Hoitavat taloushallinnon asioita, kuten myyntilaskujen käsittelyä 3.3 Liiketoiminnan operatiivisen osan käsitemalli Alla olevassa käsitemallin kaaviossa ja taulukossa on esitetty Seuren liiketoiminnan keskeiset käsitteet. Käsitemallin tarkoituksena on hahmottaa liiketoiminnan tietosisältöä yleisellä tasolla. Kuva 5: Seuren liiketoiminnan käsitemalli Käsite Kuvaus Lasku Lasku on laskutusasiakkaalle laskutusrytmin mukaisesti lähetettävä lasku Laskut ovat koontilaskuja, joihin on koottu laskutusjakson aikana toteutuneiden töiden mukainen laskutus Laskutusasiakas Laskutusasiakas on organisaatio, joka on sopimussuhteessa Seuren kanssa ja maksaa laskut Laskutusasiakkaaseen liittyy useita tilaaja-asiakkaita Palkka Palkka on työntekijälle maksettava rahasumma, jonka perusteena on palkkakauden aikana työsuhteessa tehdyt

18 18 (18) tunnit tai kuukausipalkka Tilaaja-asiakas Tilaaja-asiakas kuuluu laskutusasiakkaan organisaatioon ja voi tehdä tilauksia Tilaaja-asiakkaat voivat muodostaa hierarkian Tilaus Tilauksella tilataan keikka tai muita palveluja Seurelta Tilauspalaute Tilauspalaute on tilaaja-asiakkaan antama palautetieto kyseessä olleen tilauksen tehneestä vuokratyöntekijästä Tilausrivi (Tuntilista) Tilausrivi kuvaa tilauksen sisältämiä asioita (kuten työtunteja tai rekrytointipalkkiota) Tilausrivi on yleensä Seurella sama kuin tuntilista Tuntilista kuvaa tilatun työn ja toteutuneen työn määrää sekä työhön liittyviä yksityiskohtia Työntekijä Työntekijä on vuokratyöntekijä, joka tekee tilatun työn

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen Esimerkkikohde: Kotihoidon palvelut ja niitä tukevien sovellusten kehittäminen Julkaisija: Keski-Suomen liitto

Lisätiedot

Palvelusetelin sähköinen tuki

Palvelusetelin sähköinen tuki Palvelusetelin sähköinen tuki Sähköinen palveluseteli ja portaali Lauri Salmivalli, Anni Rasinen, Valtteri Rantala, Tommi Koivisto, Deloitte Päiväys 3..20 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Esipuhe...

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN TARVE JA SOVELTUVUUS HANKKEIDEN HALLINNASSA

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN TARVE JA SOVELTUVUUS HANKKEIDEN HALLINNASSA TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Rakennustekniikka Liikenne- ja kuljetustekniikka Jenni Karjalainen TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN TARVE JA SOVELTUVUUS HANKKEIDEN HALLINNASSA Diplomityö Prof. Harri Kallberg

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS 3.12.2009 TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS Versio Kuvaus Muutos/pvm Laatija 0.1 Tietojärjestelmät alatyöryhmän loppuraportin 29.11.2009 Sirpa Mäntynen/työryhmä ensimmäinen versio LUONNOS 1.0

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti

Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti Nousiaisen kunta Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti Kunnan Taitoa Oy Sivu 1 / 33 Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti Sisällysluettelo Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti...

Lisätiedot

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIEN ONNISTUMISEN ARVIOINTI KÄYTTÄJIEN NÄKÖKULMASTA

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIEN ONNISTUMISEN ARVIOINTI KÄYTTÄJIEN NÄKÖKULMASTA MIKKO KAATAJA TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIEN ONNISTUMISEN ARVIOINTI KÄYTTÄJIEN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Prof. Juha-Matti Lehtonen ja Lehtori Ilkka Kouri ovat hyväksytty tarkastajiksi

Lisätiedot

Aava Platform -konseptin arviointi

Aava Platform -konseptin arviointi TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-05250-10 Aava Platform -konseptin arviointi Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Juho Eskeli, Päivi Parviainen luottamuksellinen 2 (26) Raportin nimi Aava Platform konseptin arviointi

Lisätiedot

Sähköisen taloushallinnon hyödyt ja haitat tilitoimiston asiakkaalle

Sähköisen taloushallinnon hyödyt ja haitat tilitoimiston asiakkaalle Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Suvi Veijonen Opinnäytetyö Sähköisen taloushallinnon hyödyt ja haitat tilitoimiston asiakkaalle Työn ohjaaja Työn tilaaja Tampere 11/2010 yliopettaja,

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU

Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU 1 Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU Opinnäytetyö Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Sähkötekniikka Tammikuu 2008 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT LYHENTEET 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Supply Chain Management - SCM

Supply Chain Management - SCM University of Vaasa, Department of Computer Science, Supply Chain Management - SCM Toimitusketjun hallinta on käsitteenä logistiikkaa laajempi ja kattaa tuotteiden sekä niihin liittyvän tiedon ja rahan

Lisätiedot

YTHS Potke. Alustava toiminnallinen vaatimusmäärittely 16.9.2013. 2013 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies

YTHS Potke. Alustava toiminnallinen vaatimusmäärittely 16.9.2013. 2013 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies YTHS Potke Alustava toiminnallinen vaatimusmäärittely 6.9.03 03 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies Sisällysluettelo Sivu Johdanto... 4. Potilastietojärjestelmähankkeen tausta... 4. Palvelun kehittämisen

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON SÄHKÖISTÄMINEN - Taloushallinnon toimintojen kartoitus

TALOUSHALLINNON SÄHKÖISTÄMINEN - Taloushallinnon toimintojen kartoitus 28.6.2002 TAMPEREEN KAUPUNKI TALOUSHALLINNON SÄHKÖISTÄMINEN ISBN: 951-609-168-7 Toimittaja: Jonna Järvinen Julkaisija: Tampereen kaupunki, Suunnittelu- ja rahoitusryhmä Paino: Tampereen kaupungin painatuskeskus

Lisätiedot

HINNOITTELUN KUSTANNUSVASTAAVUUS MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUKSEN KOTIELÄINTUOTANNON TUTKIMUKSEN LABORATORIOSSA

HINNOITTELUN KUSTANNUSVASTAAVUUS MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUKSEN KOTIELÄINTUOTANNON TUTKIMUKSEN LABORATORIOSSA HINNOITTELUN KUSTANNUSVASTAAVUUS MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUKSEN KOTIELÄINTUOTANNON TUTKIMUKSEN LABORATORIOSSA Kehitystyö/MTT MTT:n henkilöstön täydennyskoulutus Mustiala, syksy 2012 Minna

Lisätiedot

Heli Pietilä SÄHKÖISEEN TALOUSHALLINTOON SIIRTYMINEN RAUMAN ALUEEN TILITOIMISTOISSA

Heli Pietilä SÄHKÖISEEN TALOUSHALLINTOON SIIRTYMINEN RAUMAN ALUEEN TILITOIMISTOISSA Heli Pietilä SÄHKÖISEEN TALOUSHALLINTOON SIIRTYMINEN RAUMAN ALUEEN TILITOIMISTOISSA Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehto 2012 SÄHKÖISEEN TALOUSHALLINTOON SIIRTYMINEN RAUMAN

Lisätiedot

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö Espoon Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu Viestintätekniikan koulutusohjelma Samuel Rinnetmäki WWW-palvelujen tuotantoympäristö Insinöörityö. 28.5.2001 Työn ohjaaja: Työn valvoja: Kielenvalvoja: kehityspäällikkö

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Tammikuu 2008 ERP Toiminnanohjausjärjestelmä tukemaan liiketoimintatavoitteita Toiminnanohjausjärjestelmä pistää pyörät pyörimään

Lisätiedot

Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan

Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan TOMI raportti 5 Juhani Juuso & Päivi Iskanius Oulun yliopisto, Raahen toimintayksikkö Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan TOMI

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 ICT-palvelujen kehittäminen

Lisätiedot

Asiakas- ja sidosryhmäodotukset Yritys-Suomi-verkko- ja puhelinpalveluille Konserni 21/2008. Asiakas- ja sidosryhmäodotukset. ja puhelinpalveluille

Asiakas- ja sidosryhmäodotukset Yritys-Suomi-verkko- ja puhelinpalveluille Konserni 21/2008. Asiakas- ja sidosryhmäodotukset. ja puhelinpalveluille Asiakas- ja sidosryhmäodotukset Yritys-Suomi-verkko- ja puhelinpalveluille Konserni 21/2008 Asiakas- ja sidosryhmäodotukset Yritys-Suomiverkko- ja puhelinpalveluille Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja

Lisätiedot

Hyödynnä sosiaalisen median

Hyödynnä sosiaalisen median ISMAgazine NRO 2 / 2011 VISMAN ASIAKASLEHTI Palkanlaskennan modernit mahdollisuudet: pilvipalvelu ja ulkoistaminen Ulkoistamispalveluiden ja ohjelmiston yhdistelmä Vinkkejä ostolaskujen käsittelyyn ja

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

Peppi projekti: Selvitys lukujärjestyksien suunnittelutyökaluista. Versio 0.9 17.6.2011

Peppi projekti: Selvitys lukujärjestyksien suunnittelutyökaluista. Versio 0.9 17.6.2011 Peppi projekti: Selvitys lukujärjestyksien suunnittelutyökaluista Versio 0.9 17.6.2011 Sisältö 1. Johdanto... 1 1.1 Tavoitteet... 1 1.2 Rajaukset... 1 1.3 Taustaa... 1 2. Työ- ja lukujärjestyssuunnittelutyökalut...

Lisätiedot

Logistiikan sähköinen tietopaketti

Logistiikan sähköinen tietopaketti Logistiikan sähköinen tietopaketti 1 KUVA Rami Salle TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 3 Logistiikan sähköisen tiedonsiirron tietopaketti 4 Nykytilanne tietojärjestelmien

Lisätiedot

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA Matti Toivonen & Tiina Ramstedt-Sen & Ari-Veikko Anttiroiko PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA KUPERA-hankkeen raportti Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Tampere 2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

JÄTEALAN TIEDONHALLINNAN NYKYTILA JA ARVIO KEHITYSTARPEISTA

JÄTEALAN TIEDONHALLINNAN NYKYTILA JA ARVIO KEHITYSTARPEISTA 1 TEKES STREAMS - iwaste-hanke Milla Peltoniemi - Esa Nummela - Simo Isoaho TTY materiaalivirtojen tutkimusryhmän raportti: JÄTEALAN TIEDONHALLINNAN NYKYTILA JA ARVIO KEHITYSTARPEISTA Tampere 2003 2 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot