Seminaariesitys TIKLI- hankkeeseen Miten ERP tulisi valita?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seminaariesitys TIKLI- hankkeeseen Miten ERP tulisi valita?"

Transkriptio

1 Seminaariesitys TIKLI- hankkeeseen Miten ERP tulisi valita? Markku Toivanen Sofigate on tietohallinnon suunnittelutoimisto, joka elää ja uudistaa tietohallinnon arkea.

2 Sisällysluettelo > Lyhyesti puhujasta ja yrityksestä > ERPin elinkaarimalli > Hankintaprosessin vaiheet > Valmistautuminen > Oma resurssointi ja ajankäyttö > Tarjouspyynnön laatiminen > Toimittajien kysymyksiin vastaaminen > Valintakriteeristö ja tarjousten arviointi > Prosessisimulointi valittujen toimittajaehdokkaiden kanssa > Kehityssuunnitelma (roadmap) apuna toteutuksen vaiheistukseen > Sopimusneuvottelut ja toimittajan sitouttaminen > Milloin on järkevä käyttää ulkopuolista apua? > Asiakascase

3 CV Markku Toivanen Markku Toivanen Senior Advisor Sofigate Oy > Sofigatella Markku on toiminut useissa ERPin valintahankkeissa sekä tuki- ja ylläpitopalveluiden kilpailutus- ja vaihtoprojekteissa > Markku Toivanen on toiminut aiemmin Elcoteqin ERP-järjestelmästä vastaavana Baan competence centerin vetäjänä Useita maakohtaisia roll-outteja ja järjestelmän vaihtoja ERP roadmapin luominen ja kehityshankkeiden ohjaus > Lisäksi Markku toimi Elcoteqin Aasiantoimintojen tietohallintopäällikkönä asemapaikkanaan Peking > Komennuksen aikana Pekingin ja Shenzhenin tehtaitten ERP-järjestelmät vaihdettiin Elcoteqin käyttämään Baaniin > Markku myös toiminut mm. ERP-konsulttina, projektipäällikkönä, tietohallintopäällikkönä ja konsultointijohtajana eri yrityksissä > Markku puhuu sujuvasti suomea ja englantia. Tutkinnot > Insinööri, Valmistustekniikka Työkokemus > Sofigate, Senior Advisor, 3/2007 alkaen > Lawson, konsultointijohtaja, > Elcoteq, Program Manager, > Cap Gemini, projektipäällikkö, > IVO Tuotantopalvelut Oy, tietohallintopäällikkö, > Cap Programator, sovellusasiantuntija, > Dativo, sovellusasiantuntija ja kouluttaja,

4 Sofigate on aito tietohallinnon johtamisen kumppani LISÄARVON TUKIPILARIT > Kokemus Palkkaamme kokeneita johtajia Palvelemme haastavia asiakkaita > Johtaminen Täsmäohjaamme avainhenkilöitä Sparraamme tietohallintojohtoa > Toimintamalli Toimeksiannot Palveluintegrointi Hankintatoimisto Tietohallintokeskus

5 ERP Johtamiskeskus turvaa hankkeen onnistumisen Millä joukkueella Sinä lähdet ERP-hankkeisiin? 74% Sofigate tuo joukkueeseen tahtoa, taitoa ja kokemusta > Pelaatko vajain kentällisin tai alivoimalla? > Ovatko välineet, huolto ja asenne kunnossa? > Onko valmennus riittävää ja pelitaktiikka selkeä? 2 > Yli 70% hankkeen resurssi- ja osaamistarpeesta kohdistuu asiakkaan vastuulla oleviin tehtäviin. > Ero onnistuneen ja epäonnistuneen hankkeen välillä löytyy usein näiden tehtävien suoritustasosta. > Sofigate pelaa asiakkaan joukkueessa > Tunnemme joukkueet ja niiden pelikuviot > Vahvuutemme on suunnitelmallinen toimeenpano

6 Kasvun perustana tyytyväiset asiakkaat 100 henkilöä vuonna

7 ERPin elinkaarimalli Henkinen päätös ERPin hankinnasta / uusinnasta Valmistautuminen Hankintaprosessi Investointipäätös ja toimittajan valinta Määrittelyvaihe Päätös käyttöönotosta Toteutusvaihe Testausvaihe Käyttöönottovaihe Tuotannollinen käyttö ja sen tuki Kehityssuunnitelman toteutus, osa 1 Saavutettujen hyötyjen arviointi Kehityssuunnitelman toteutus, osa 2 Saavutettujen hyötyjen arviointi Päätös versionvaihdosta Versionvaihto 1 Päätös versionvaihdosta Versionvaihto 2 Henkinen päätös ERPin hankinnasta / uusinnasta 7 ERPin elinkaaren vaiheita ERPin läpi kulkee yleensä yrityksen koko liikevaihto, joten kyseessä on liiketoimintakriittinen ja merkittävä hankinta ERPin elinkaari on tutkimusten mukaan noin 6-12 vuotta, jopa 15 vuotta Elinkaareen sisältyy suuria versionvaihtoja, jotka ovat käytännössä uudelleentoteutuksia

8 Hankintaprosessin vaiheet Henkinen päätös ERPin hankinnasta / uusinnasta Valmistautuminen Hankintaprosessi Investointipäätös ja toimittajan valinta Hankintaprosessi Hankkeen tavoitteet ja rajaus Toimittajakandidaattien valinta Tarjouspyynnön ja valintakriteeristön laadinta Toimittajien kysymykset Tarjousten arviointi Tarkennuskysymykset toimittajille Prosessisimulaatiot Toimittajien valinta prosessisimulaatioon Kehityssuunnitelman laatiminen Sopimusneuvottelut 8 Onnistunut valinta on hyvän toteutuksen kulmakivi!

9 Henkinen investointipäätös > Miksi ERPiin ollaan investoimassa? Korvausinvestointi? Muuttunut liiketoimintaympäristö ja siitä aiheutuvat tarpeet? Laajentuminen Asiakas edellyttää? Toimittaja edellyttää? > Oli syy mikä tahansa, se on syytä kirjata ja tiedottaa -> nimenomaan johdon tahtotilan kuvauksena ja siihen on syytä palata hankkeen aikana > Itse uskon, että ilman kehityssuunnitelmaa (roadmap) hankkeesta aiheutuu vain kustannuksia ja liiketoimintahyötyjen ulosmittaus ei onnistu 9

10 Ei vain teknologia! Data Ihmiset ja osaaminen Liiketoiminta Prosessit Teknologia Toimiva kokonaisuus muodostuu kaikista näistä elementeistä Jos yksi elementti ei toimi, ei toimi kokonaisuuskaan 10

11 Valmistautuminen 11 > Valmistautumisjakso voi olla pitkäkin (6-12 kk) riippuen yrityksen valmiusasteesta > Valmistautumiseen kuuluu Toimittajiin ja tuotteisiin tutustuminen demot Mahdolliset referenssitapaamiset Omien prosessien nykytilan kriittinen arviointi Oman tietomassan kunnon arviointi (perusrekisterit) Hankintaprosessiin ja projektiin tarvittavien resurssien valinta ja vapauttaminen Prosessien kehityssuunnitelma tahtotila siitä mitä ja miten prosesseja tulisi kehittää Prosessimulaatioiden käsikirjoitusten ensimmäiset versiot Kokonaishankkeen organisaatio, aikataulu, tavoitteet ja niiden mittaaminen

12 Oma resurssointi > Projektin sponsori Johdon edustaja, joka vastaa hankkeen resurssoinnista Raportoi etenemisestä yrityksen johtoryhmässä Muutosjohtaja > Projektipäällikkö Sponsorin luottohenkilö, jolla on hyvä kokemus projektinhallinnasta Projektipäällikö myös johtaa hankintaprosessivaiheen > Prosessiasiantuntijat Henkilöt, joilla on erityisen hyvä näkemys nykyprosesseista, datasta ja nykytilanteen ongelmista Tyypillisesti ym. henkilöistä tulee oman alueensa pääkäyttäjiä > IT asiantuntijat Henkilö(t), joka pystyy arvioimaan teknologian sopivuutta yritykseen > Lakimies (sopimusneuvotteluvaihe) Kokemusta IT-sopimuksista tarvitaan Pyrkii sopimusteknisesti estämään/minimoimaan riskit 12

13 Omien resurssien ajankäyttö hankintaprosessissa > Hankkeiden koko vaihtelee, ajankäyttö pitää sovittaa sen mukaiseksi > Ajankäyttö vaihtelee eri vaiheissa > Projektisponsorin ajankäyttö noin 20% > Projektipäällikkö noin 50%, toteutusvaiheessa % > Prosessiasiantuntijat % erityisesti prosessisimulaatiovaiheessa > Lakimies % sopimusneuvotteluvaiheessa > Mieluummin pieni ydinryhmä, joka voi käyttää todella aikaansa, kuin suuri ryhmä, jolla on aikaa < 10 % työajastaan 13

14 Olenko valmis hankintaprosessin käynnistämiseen? Tarkastuskohta Kunnossa? Kommentti Johdon tahtotila hankkeesta on kirjattu ja tiedotettu Liiketoimintajohto on sitoutunut hankkeeseen (kaikki ovat esim. valmiita antamaan resursseja) Nykyprosessien kuvaukset ovat ajantasalla Nykyisten perusrekistereiden kuntokartoitus on tehty Avainresurssit ovat valittu ja käytettävissä Avainresursseille on laadittu tavoiteohjelma (kehityskeskustelut) Toimittajat, joille tarjouspyyntö lähtee, ovat tiedossa Prosessien kehityssuunnitelma (tahtotila) on tehty Prosessisimulaatioiden käsikirjoitukset on tehty Hankkeen organisaatio (oma), kokonaisaikataulu, tavoitteet ja niiden mittaaminen on määritelty 14

15 Tarjouspyynnön laatiminen > Tarjouspyyntö on tärkeä, sitova dokumentti, joka kuvaa Mitä ollaan ostamassa? Minkälainen nykyinen ympäristö on (teknologia, data, henkilöstö, prosessit, yritys)? Mitä uudelta järjestelmältä halutaan? Miten hankintaprosessi on vaiheistettu ja aikataulutettu? Tärkeimmät sopimusehdot Miten tarjouspyyntöön tulee vastata tarjouksen rakenne? Mitä vastauspohjia toimittajien tulee käyttää (esim. hinnoittelupohja) Mitkä ovat valintakriteerit? 15

16 Tarjouspyynnön sisältö 16 > Katso esimerkki! > Vastauspohjiin on panostettava, ilman niitä tarjousten arviointi ja vertailu on mahdotonta Esimerkki hinnoittelupohjasta > Liitä mukaan jo tässä vaiheessa prosessisimulaatioiden käsikirjoitukset > En usko, että pitkät vaatimusluettelot ovat enää nykypäivää ja palvelevat tarkoitustaan Käsikirjoitusten pitäisi kuvata tahtotilan mukainen prosessi Vaatimukset voivat ohjata turhiin räätälöinteihin Toimittajien kannanottoja vaatimuksiin on vaikea arvioida ja verrata Pyydä toimittajalta ratkaisuehdoitus Arvioi ratkaisuehdotukset prosessisimulaatiotilaisuuksissa

17 Kenelle tarjouspyyntö lähetetään? > Käytä valmistaumisvaiheen tietoja lähtökohtana Demot Referenssit Toimialaratkaisut > Pyri löytämään toimittajia, jotka pystyvät myymään sekä sovelluksen että projektin > Jos samaa sovellusta tarjoaa useampi toimittaja, laita tarjouspyyntö useammalle toimittajalle > Käytä tarvittaessa asiantuntijaa ja/tai vertailututkimuksia, esim. Aara Finland > Valitse mukaan myös pieniä toimijoita, heillä saattaa olla juuri sopiva ratkaisu yrityksellesi 17

18 Toimittajien kysymyksiin vastaaminen > Kerro jo tarjouspyynnössä, että kaikki toimittajien kysymykset tulee laatia kirjallisesti Kysymykset ja vastaukset jaetaan nimettöminä kaikille toimittajaehdokkaille > Joskus kysymyksiin vastaaminen on työlästä, mutta se edesauttaa parempien tarjousten saamisessa > Arvioi toimittajia myös heidän kysymystensä perusteella Ovatko perehtyneet tarjouspyyntöön? Käyttävätkö vakio kysymyspohjia vai ovatko kysymykset kohdistettu tähän tarjouspyyntöön? Panostavatko tarjouksen tekemiseen? Ovatko kartalla ollenkaan? > Esimerkki 18

19 Valintakriteeristö > Valintakriteeristö tulisi määritellä on ihan alkuvaiheessa > Siihen vaikuttavat mm. Investointityyppi (esim. korvausinvestointi)? Mitä uudelta järjestelmältä odotetaan? Mitä toimittajalta odotetaan? Markkinatilanne Käytettävissä oleva budjetti Hankkeen aikataulukriittisyys Oma osaaminen > Valintakriteeristön tavoite on auttaa päätöksenteossa, kun eri tekijät voivat olla ristiriidassa keskenään, esim. kustannuspaineet vs. aikataulukriittisyys > Joka tapauksessa prosessisimulaatioilla tulisi olla hyvin merkittävä asema kriteereissä 19

20 Tarjousten arviointi > Tarjousten arvioinnin tavoitteena on valita 2-3 toimittajaa prosessisimulaatiovaiheeseen > Valintaryhmän on syytä kaikkien lukea kaikki tarjoukset ja kirjata kommentit/lisäkysymykset/selvitystarpeet yhteiseen paikkaan > Kysymysten esittäminen tarjouksista on sallittua ja suositeltavaa Arvioi toimittajia myös näiden vastausten perusteella (vastausten täsmällisyys ja nopeus) > Arviointia tulee siis suorittaa ennalta määriteltyjen valintakriteereiden perusteella > Älä arvioi pelkästään sovellusta, myös toimittajan projektimalli ja ehdotettu toteutustiimi on arvioitava > Ratkaisuehdotuksia arvioidaan siis tässä vaiheessa vain kirjallisten kuvausten perusteella 20

21 Prosessisimulointi valittujen toimittajaehdokkaiden kanssa > Suomalainen ei usko ennen kun näkee > Seeing is beliving > Prosessisimulaatiossa toimittajan tulee näyttää ratkaisuehdotuksensa käytännön toteutuksena tarjotussa sovelluksessa Perustana käsikirjoitukset Asiakkaalle tutut perustiedot, esim. tuotteet ja rakenteet > Tässä vaiheessa aloitetaan jo yhteistyö eli prosessisimulaation valmisteluun osallistuu sekä toimittaja että asiakas (prosessiasiantuntijat) > Prosessisimulaatio voidaan tehdä joko asiakkaan tai toimittajan kustantamana, tästä on syytä sopia etukäteen > Ks. esimerkki käsikirjoituksesta 21

22 Kehityssuunnitelma (roadmap) apuna toteutuksen vaiheistukseen > Tyypillinen ERP toteutus kattaa vain ensimmäisen vaiheen, jossa fokusoidaan siihen, että perusprosessit saadaan jotenkin pystyyn = kustannukset realisoituvat > Kehityssuunnitelma sisältää pidemmän aikavälin suunnitelman prosessien ja työkalun optimoimiseksi > Kehityssuunnitelma on tärkein dokumentti investoinnin takaisinmaksun varmistamiseksi > Hyötyjen realisointisuunnitelma tulee olla kehityssuunnitelman osa > Kehityssuunnitelman tulee pohjautua siihen miten prosesseja halutaan kehittää > Kehityssuunnitelma on hyvä tehdä yhdessä valitun toimittajan kanssa ennen lisenssi- ja toimitusprojektisopimuksien allekirjoitusta > Tässä vaiheessa on hyvä myös arvioda toimittajan toteutustiimin osaamista ja kokemusta sekä sitä toimiiko henkilökemiat asiakkaan ja toimittajan välillä > Sitouta toimittaja kehityssuunnitelman avulla 22

23 Liiketoimintahyötyjen realisointisuunnitelma > Tärkeimmät onnistumiskriteerit Yksityiskohtainen hyötylaskelma, jossa on mukana mittarit, joilla hyötyjä mitataan Liiketoimintajohdon henkilökohtainen sitoutuminen hyötylaskelmaan Prosessien optimointi osana kokonaishanketta Muutosjohtaminen, koulutus ja valmennus osana projektia, ei pelkästään työkalukoulutus Muuta organisaatiorakenteet, roolit ja vastuut vastaamaan uusia prosesseja Mittaa onnistumista/epäonnistumista, tee tarvittaessa korjausliikkeitä, mittaus tulee olla jatkuvaa Vertaa mittareitasi oman toimialasi parhaisiin toimijoihin Tunnista prosessialueet, joissa on kehitettävää Tee ja toteuta kehityssuunnitelma 23

24 Sopimusneuvottelut ja toimittajan sitouttaminen > Sopimusmallit Koko sovellus palveluna (SaaS = Software as a Service) Lisenssit ja kiinteähintainen toteutusprojekti Lisenssit ja toteutusprojekti toteutuneiden tuntien mukaisesti Lisenssit ja tavoitetyömäärä toteutusprojektiin Lisenssit, tavoitetyömäärä toteutusprojektiin sekä toimittajan sitouminen kehitysuunnitelmaan > Erillistä lisenssisopimusta on vaikea välttää, mutta toteutusprojektin tuotokset on oltava hyvin määritelty, esim. Vaatimusten mukaan toteutettu, testattu ja käyttöönotettu ratkaisu > Kiinteähintainen sopimus on vaikea ERP-hankkeissa > Itse suosin tavoitetyömäärää, jolloin toimittajan saama korvaus pienenee, mikäli tavoitetyömäärä ylittyy 24

25 Toimittajan sitouttaminen > Keinoja Maksupostit painottuvat hankkeen käyttöönottoon ja sen jälkeiseen aikaan Bonus- ja sanktio-ohjelma, joka on sidottu projektin tuotoksiin, kustannuksiin ja aikataulun pitävyyteen Osa lisenssimaksuista sidottu kehityssuunnitelman toteutukseen (hyödyt saavutettavissa) Ennaltasovitut hyväksymiskriteerit Takuu 25

26 Tärkeät ehdot ja sudenkuopat hankkeen rajaus > Rajaus on tehtävä monelta eri suunnalta Organisatoorinen (yritys) rajaus Prosessirajaus ERP modulirajaus Liittymä, räätälöinti, konversio ja raporttirajaukset Koulutukset ja niihin osallistujat Teknisen ympäristön rajaukset > Työmääristä puuttuu usein tai ne on rajattu asiakkaan tehtäväksi Käyttöönoton jälkeinen laajennettu tuki (2-4 viikkoa) Tuotekoulutukset Datakonversiot ja mahdollisesti tarvittavat harmonisoinnit & siivoukset Raportit ja räätälöinnit Testaus ja testaussuunnitelmien tekeminen Muutosjohtamisen tuki Takuutyöt (mielestäni toimittajan on syytä niihin varata aikaa) Teknisten ympäristöjen hallinta, sovelluksen versionhallinta projektin aikana Koulutusmateriaalin tekeminen Yleensä laskettu mukaan vain minimi dokumentointi 26

27 Tärkeät ehdot ja sudenkuopat - vastuumatriisit > Vastuumatriisit ovat hyvä keino rajata vastuita, mutta... > Asiakkaan on syytä ymmärtää mitä omat vastuut tarkoittavat Syytä kirjoittaa auki mitä tarkoittaa Arvioida yhdessä toimittajan kanssa minkä tyyppisiä resursseja ja kuinka paljon tarvitaan Onko itsellä osaamista vai käytänkö ulkopuolista apua? > Näistä voi tulla ikäviä yllätyksiä kustannusten suhteen 27

28 Tärkeät ehdot ja sudenkuopat - tuotokset > Sopimuksessa on syytä määritellä mitä syntyy projektin lopputulemana Konfiguroitu, toimiva ja käyttöönotettu järjestelmä Suunnitelmat ja niiden toteutuksen seuranta Dokumentit Yms. > Dokumenteista on syytä määritellä aina Dokumenttiluettelo (mitä dokumentteja tuotetaan) Yksittäisen dokumenttityypin sisällysluettelo Tarjouspyynnössä on syytä pyytää esimerkkejä dokumenteista > Tuotoksille on syytä määritellä hyväksymiskriteerit ja aika Toimittaja pyrkii mahdollisimman lyhyeen hyväksymisaikaan... 28

29 Tärkeät ehdot ja sudenkuopat - tekijänoikeudet > Dokumentteihin on syytä saada täydet tekijänoikeudet > Projektissa tehtyihin muutoksiin, räätälöinteihin ja raportteihin on saatava vapaa muutosoikeus (oikeus teettää jatkomuutoksia kolmansilla osapuolilla) 29

30 Tärkeät ehdot ja sudenkuopat vastuurajoitus & takuu > Mikä on toimittajan maksimisopimussakko, mikäli toimitus epäonnistuu? Onko se missään suhteessa asiakkaan kärsimään tappioon taikka sopimuksen arvoon? > Mikä on menettely, miten toimittaja voi korjata toimituksen puutteet? > Miten takuu on määritelty? Takuuaika vähintään kuusi kuukautta hyväksytystä käyttöönotosta Mitä takuu pitää sisällään? Miten takuuprosessi määritelty? Mitkä ovat kriittiset ajat asiakkaan takuuvaateissa? 30

31 Tärkeät ehdot ja sudenkuopat lisenssit ja niiden ylläpito > Lisenssin täytyy olla tyyppiä perpetual eli ikuinen Ei vuotuisia lisenssien käyttömaksuja, pelkästään ylläpitomaksu Lisenssioikeutta ei saa sitoa ylläpitomaksujen maksamiseen eli jos asiakas haluaa käyttää nykyversiota ilman ylläpitoa, niin siihen on oikeus > Lisenssointimallit ovat monimutkaisia, tarkoituksellisesti Mitkä modulit kuuluvat lisenssihintaan? Mitä rajoituksia lisensseissä on? Kuuluuko tietokantalisenssi mukaan osana sovelluslisenssiä? Tarvitaanko kolmansien osapuolien lisenssejä, esim. raportointiin? > Lisenssien ylläpito- ja tukisopimus Tiedä mistä maksat käytä palveluita hyväksesi Vapaa versionpäivitysoikeus pitää kuulua hintaan Ylläpitoprosentti pitää laskea maksetuista lisenssihinnoista, ei listahinnoista Ylläpitoprosentit ovat nousussa 18 % -> 20 % -> 22% 31

32 Tärkeät ehdot ja sudenkuopat muut ehdot > Sopimukseen on syytä kirjata, että toimittaja vastaa mahdollisista patenttirikkeistä ja suojaa asiakkaansa mahdollisia haasteita vastaan > Toiminta riitatapauksissa > Oikeudenkäynti paikka Suomi, lähin käräjäoikeus 32

33 Milloin käyttää ulkopuolista apua? > Helppo vastaus, silloin kun omaa osaamista ei ole tai se ei ole käytettävissä... > Tärkeät kohdat, joissa ulkopuolisesta voisi olla apua Prosessien kehityssuunnitelman tekeminen Tarjouspyynnön ja vastauspohjien laatiminen Prosessisimulaatioiden arviointi ja kommentointi Sopimusneuvottelut Projektisuunnitelman ja käyttöönottosuunnitelman auditointi Käyttönoton valmiusasteen ja riskien arviointi Asiakkaan omien töiden työmäärien arviointi Datan harmonisointi ja siivous Kehityssuunnitelman laadinta Epäonnistuneen hankkeen palauttaminen oikealle raiteelle 33

34 Asiakascase > Asiakascasen läpikäynti > Sofigaten miehitys ja rooli siinä 34

35 Esimerkki hankintatoimeksiannosta Roolit ja tehtävät Esittele Arvioi Valitse Tee sopimus Hankkeen ohjausryhmä Hankkeen tavoitteet Investointiehdotus Sopimuksen hyväksyntä Hankintatoimisto Hankinnan rajaus Tarjous Ratkaisuja toteutusehdotus Tarjouspyyntö Vertailuperusteet Esittelytilaisuudet Sopimuspohjat Sopimus Mallipohjat Asiakas Hankkeen rajaus Hankintatoimeksianto Tarpeen määrittely Valintatilaisuudet Toteutus alkaa Toimittajaehdokkaat 35

36 Kriittiset onnistumistekijät ERP-hankkeessa 1. Määrittele prosessien tahtotila, vaatimukset ja prosessisimulaatioiden käsikirjoitukset 2. Rakenna realistinen hyötylaskelma ja sen realisointisuunnitelma sekä mittaa sen toteutumista 3. Panosta projektinhallintaan ja varaa riittävästi omia (tai hallinnassasi) olevia resursseja 4. Sitouta koko johto. Kaikkien johtajien tavoitteisiin onnistunut ERPhanke merkittävänä tekijänä 5. Aloita ajoissa, valmistaudu. Älä lähetä tarjouspyyntöä ennen kuin koet olevasi valmis toimittajat haluavat sen jälkeen edetä nopeasti Käytä riittävästi aikaa koulutukseen (ei pelkästään työkalukoulutus) ja johda muutosta 7. Varmista, että ymmärrät miksi olet investoimassa ERPiin. Johdon tahtotila tulee kirjata ja viestiä 36

37 Kysymykset ja yhteystiedot > Lisää kysymyksiä? > Yhteystiedot puhelin TJ ja myynti, puhelin > Muuten, kannattaa hakea internetistä, sieltä löytyy hyvää materiaalia tähänkin liittyen, esim. Googlaa hakusanoilla: selecting ERP, ROI for ERP, business case, critical success factors for ERP 37

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

Projektitoiminta 2/2008

Projektitoiminta 2/2008 Projektitoiminta 2/2008 Projektiyhdistys ry:n jäsenlehti Vol. XXXI, ISSN 1455-4178 MENESTYKSEN MATKAEVÄÄT 4 Projektityökalut tuottamaan 10 Erilaisia työkaluja projektipäällikön avuksi löytyy - mutta onko

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan

Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan TOMI raportti 5 Juhani Juuso & Päivi Iskanius Oulun yliopisto, Raahen toimintayksikkö Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan TOMI

Lisätiedot

OPAS. 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta. Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi.

OPAS. 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta. Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi. OPAS 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi. Sisältö Lukijalle 1. Milloin toiminnanohjausjärjestelmä kannattaa

Lisätiedot

Toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönotto

Toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönotto Toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönotto Saimia 10.2.2009 Pasi Mantila www.sofigate.com Sofigate on tietohallinnon suunnittelutoimisto, joka elää ja uudistaa tietohallinnon arkea. Asiantuntijana Pasi

Lisätiedot

CRM ostajanopas. Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää

CRM ostajanopas. Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää CRM ostajanopas Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää Miksi lukea tämä CRM-ostajan opas? Jos yritys haluaa parempaa kannattavuutta ja nopeampaa kasvua, on luonnollista,

Lisätiedot

Teksti: Tarja Raussi, systeemityön asiantuntija, Tieturi Oy

Teksti: Tarja Raussi, systeemityön asiantuntija, Tieturi Oy 2 Systeemityö 2/2006 Teksti: Tarja Raussi, systeemityön asiantuntija, Tieturi Oy Julkaisija Systeemityöyhdistys Sytyke ry Puhelinvastaus- ja sihteeripalvelu VT Oy Susanna Koskinen Henrikintie 7 A, 00370

Lisätiedot

Verkkopalvelun ostajan miniopas

Verkkopalvelun ostajan miniopas ! Saatteeksi 4 Verkkopalvelun uudistuksen ABC 5 Kultainen kysymys! 5! Ketterästi vai vesiputousmallilla?! 6! Älä unohda hakukoneita!! 8! Hinnoittelumallit 11 Kiinteä hinta! 11! Sprinttiperusteinen hinta!

Lisätiedot

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 020 7934 200 etunimi.sukunimi@fkl.fi http://www.fkl.fi SISÄLLYS 1 MITÄ ON LAATU?... 4 2 ISO 9000 VAATIMUKSET... 7 2.1 Vaatimukset

Lisätiedot

Kunta viestintäostoksilla

Kunta viestintäostoksilla MERJA OLARI-SINTONEN JARI SEPPÄLÄ, SIRPA PALO, TEIJA JÄRVELÄ, PÄIVI RAINIO Kunta viestintäostoksilla Opas viestintä- ja markkinointipalvelujen hankintaan Kirjoittajat: Merja Olari-Sintonen, FM, Suomen

Lisätiedot

Ohjeita bisneksen ostajalle

Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita yritysostoa suunnitteleville uusille yrittäjille TEM/APAKE 2011 Sisällysluettelo Johdanto...3 Miksi ostaa toimiva bisnes...5 Miten löytää sopiva bisnes ostettavaksi...6-7

Lisätiedot

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti Riku Santti Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti pikaopas Lue tästä oppaasta, miten remontin Ostajaksi opitaan ja mitkä ovat remontin ostamisen vaiheet. Jos ei osaa tehdä, voiko

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita 1 / 2010 Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

SILMÄT AUKI IT-ETIIKKAAN

SILMÄT AUKI IT-ETIIKKAAN EDUSKUNNAN TULEVAISUUSVALIOKUNNAN JULKAISU 12/2014 SILMÄT AUKI IT-ETIIKKAAN Toimittaneet Terhi Aaltonen-Ogbeide Kai K. Kimppa Irmeli Lamberg Pentti Saastamoinen Olli I. Heimo SILMÄT AUKI IT-ETIIKKAAN SILMÄT

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

ERP. Toiminnanohjausjärjestelmän SOA ISV VAR MRP MRP II CRM SCM FICO HR(M) BOM POS EDI OVT SAAS PAAS IAAS ROI TCO SEPA IBAN

ERP. Toiminnanohjausjärjestelmän SOA ISV VAR MRP MRP II CRM SCM FICO HR(M) BOM POS EDI OVT SAAS PAAS IAAS ROI TCO SEPA IBAN BOM POS EDI OVT SAAS PAAS IAAS ROI TCO SEPA IBAN XML ASP OEM SOA ISV VAR ERP MRP MRP II CRM SCM FICO HR(M) BOM POS EDI OVT SAAS PAAS IAAS ROI TCO SEPA IBAN XML ASP OEM SOA ISV VAR ERP MRP MRP II CRM SCM

Lisätiedot

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 1/2010 PROJEKTIALA MUUTOKSESSA 8 SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? 10 MUUTOSTA johdetaan projekteina 29 SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 29 OULUSTA valmistuu projektialan ammattilaisia Tee

Lisätiedot

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö "Terve järki riittää kaikkeen projektitoimintaan mutta se ei ihan aina riitä" Suunnitteluoppaan

Lisätiedot

Sitä saa mitä hankkii

Sitä saa mitä hankkii Sitä saa mitä hankkii Visuaalisen viestinnän hankintaopas Heikki Jokinen Sitä saa mitä hankkii Visuaalisen viestinnän hankintaopas Heikki Jokinen Sisältö 6 Tekisitkö ilmaista työtä? 9 Hyvän suunnittelun

Lisätiedot

Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT. menestyvän verkkokaupan perustamisessa

Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT. menestyvän verkkokaupan perustamisessa Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT menestyvän verkkokaupan perustamisessa Onko tavoitteenasi perustaa verkkokauppa, jolla saat tehtyä kannattavaa bisnestä? Tiesitkö, että edellytykset

Lisätiedot

Johtokunta 2006. Osaamisyhteisön TOIMISTO. Liittokokousedustajat

Johtokunta 2006. Osaamisyhteisön TOIMISTO. Liittokokousedustajat SYTYKE ry on vuodesta 1979 toiminut valtakunnallinen systeemityöntekijöiden ammatillinen yhdistys, joka kehittää alan ammattilaisten välistä yhteistyötä ja tutkimustoimintaa. Teemayhdistyksen jäseneksi

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa

CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa Sillman, Laura 2011 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa Laura Sillman Tietojenkäsittelyn

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Tammikuu 2008 ERP Toiminnanohjausjärjestelmä tukemaan liiketoimintatavoitteita Toiminnanohjausjärjestelmä pistää pyörät pyörimään

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot