Seminaariesitys TIKLI- hankkeeseen Miten ERP tulisi valita?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seminaariesitys TIKLI- hankkeeseen Miten ERP tulisi valita?"

Transkriptio

1 Seminaariesitys TIKLI- hankkeeseen Miten ERP tulisi valita? Markku Toivanen Sofigate on tietohallinnon suunnittelutoimisto, joka elää ja uudistaa tietohallinnon arkea.

2 Sisällysluettelo > Lyhyesti puhujasta ja yrityksestä > ERPin elinkaarimalli > Hankintaprosessin vaiheet > Valmistautuminen > Oma resurssointi ja ajankäyttö > Tarjouspyynnön laatiminen > Toimittajien kysymyksiin vastaaminen > Valintakriteeristö ja tarjousten arviointi > Prosessisimulointi valittujen toimittajaehdokkaiden kanssa > Kehityssuunnitelma (roadmap) apuna toteutuksen vaiheistukseen > Sopimusneuvottelut ja toimittajan sitouttaminen > Milloin on järkevä käyttää ulkopuolista apua? > Asiakascase

3 CV Markku Toivanen Markku Toivanen Senior Advisor Sofigate Oy > Sofigatella Markku on toiminut useissa ERPin valintahankkeissa sekä tuki- ja ylläpitopalveluiden kilpailutus- ja vaihtoprojekteissa > Markku Toivanen on toiminut aiemmin Elcoteqin ERP-järjestelmästä vastaavana Baan competence centerin vetäjänä Useita maakohtaisia roll-outteja ja järjestelmän vaihtoja ERP roadmapin luominen ja kehityshankkeiden ohjaus > Lisäksi Markku toimi Elcoteqin Aasiantoimintojen tietohallintopäällikkönä asemapaikkanaan Peking > Komennuksen aikana Pekingin ja Shenzhenin tehtaitten ERP-järjestelmät vaihdettiin Elcoteqin käyttämään Baaniin > Markku myös toiminut mm. ERP-konsulttina, projektipäällikkönä, tietohallintopäällikkönä ja konsultointijohtajana eri yrityksissä > Markku puhuu sujuvasti suomea ja englantia. Tutkinnot > Insinööri, Valmistustekniikka Työkokemus > Sofigate, Senior Advisor, 3/2007 alkaen > Lawson, konsultointijohtaja, > Elcoteq, Program Manager, > Cap Gemini, projektipäällikkö, > IVO Tuotantopalvelut Oy, tietohallintopäällikkö, > Cap Programator, sovellusasiantuntija, > Dativo, sovellusasiantuntija ja kouluttaja,

4 Sofigate on aito tietohallinnon johtamisen kumppani LISÄARVON TUKIPILARIT > Kokemus Palkkaamme kokeneita johtajia Palvelemme haastavia asiakkaita > Johtaminen Täsmäohjaamme avainhenkilöitä Sparraamme tietohallintojohtoa > Toimintamalli Toimeksiannot Palveluintegrointi Hankintatoimisto Tietohallintokeskus

5 ERP Johtamiskeskus turvaa hankkeen onnistumisen Millä joukkueella Sinä lähdet ERP-hankkeisiin? 74% Sofigate tuo joukkueeseen tahtoa, taitoa ja kokemusta > Pelaatko vajain kentällisin tai alivoimalla? > Ovatko välineet, huolto ja asenne kunnossa? > Onko valmennus riittävää ja pelitaktiikka selkeä? 2 > Yli 70% hankkeen resurssi- ja osaamistarpeesta kohdistuu asiakkaan vastuulla oleviin tehtäviin. > Ero onnistuneen ja epäonnistuneen hankkeen välillä löytyy usein näiden tehtävien suoritustasosta. > Sofigate pelaa asiakkaan joukkueessa > Tunnemme joukkueet ja niiden pelikuviot > Vahvuutemme on suunnitelmallinen toimeenpano

6 Kasvun perustana tyytyväiset asiakkaat 100 henkilöä vuonna

7 ERPin elinkaarimalli Henkinen päätös ERPin hankinnasta / uusinnasta Valmistautuminen Hankintaprosessi Investointipäätös ja toimittajan valinta Määrittelyvaihe Päätös käyttöönotosta Toteutusvaihe Testausvaihe Käyttöönottovaihe Tuotannollinen käyttö ja sen tuki Kehityssuunnitelman toteutus, osa 1 Saavutettujen hyötyjen arviointi Kehityssuunnitelman toteutus, osa 2 Saavutettujen hyötyjen arviointi Päätös versionvaihdosta Versionvaihto 1 Päätös versionvaihdosta Versionvaihto 2 Henkinen päätös ERPin hankinnasta / uusinnasta 7 ERPin elinkaaren vaiheita ERPin läpi kulkee yleensä yrityksen koko liikevaihto, joten kyseessä on liiketoimintakriittinen ja merkittävä hankinta ERPin elinkaari on tutkimusten mukaan noin 6-12 vuotta, jopa 15 vuotta Elinkaareen sisältyy suuria versionvaihtoja, jotka ovat käytännössä uudelleentoteutuksia

8 Hankintaprosessin vaiheet Henkinen päätös ERPin hankinnasta / uusinnasta Valmistautuminen Hankintaprosessi Investointipäätös ja toimittajan valinta Hankintaprosessi Hankkeen tavoitteet ja rajaus Toimittajakandidaattien valinta Tarjouspyynnön ja valintakriteeristön laadinta Toimittajien kysymykset Tarjousten arviointi Tarkennuskysymykset toimittajille Prosessisimulaatiot Toimittajien valinta prosessisimulaatioon Kehityssuunnitelman laatiminen Sopimusneuvottelut 8 Onnistunut valinta on hyvän toteutuksen kulmakivi!

9 Henkinen investointipäätös > Miksi ERPiin ollaan investoimassa? Korvausinvestointi? Muuttunut liiketoimintaympäristö ja siitä aiheutuvat tarpeet? Laajentuminen Asiakas edellyttää? Toimittaja edellyttää? > Oli syy mikä tahansa, se on syytä kirjata ja tiedottaa -> nimenomaan johdon tahtotilan kuvauksena ja siihen on syytä palata hankkeen aikana > Itse uskon, että ilman kehityssuunnitelmaa (roadmap) hankkeesta aiheutuu vain kustannuksia ja liiketoimintahyötyjen ulosmittaus ei onnistu 9

10 Ei vain teknologia! Data Ihmiset ja osaaminen Liiketoiminta Prosessit Teknologia Toimiva kokonaisuus muodostuu kaikista näistä elementeistä Jos yksi elementti ei toimi, ei toimi kokonaisuuskaan 10

11 Valmistautuminen 11 > Valmistautumisjakso voi olla pitkäkin (6-12 kk) riippuen yrityksen valmiusasteesta > Valmistautumiseen kuuluu Toimittajiin ja tuotteisiin tutustuminen demot Mahdolliset referenssitapaamiset Omien prosessien nykytilan kriittinen arviointi Oman tietomassan kunnon arviointi (perusrekisterit) Hankintaprosessiin ja projektiin tarvittavien resurssien valinta ja vapauttaminen Prosessien kehityssuunnitelma tahtotila siitä mitä ja miten prosesseja tulisi kehittää Prosessimulaatioiden käsikirjoitusten ensimmäiset versiot Kokonaishankkeen organisaatio, aikataulu, tavoitteet ja niiden mittaaminen

12 Oma resurssointi > Projektin sponsori Johdon edustaja, joka vastaa hankkeen resurssoinnista Raportoi etenemisestä yrityksen johtoryhmässä Muutosjohtaja > Projektipäällikkö Sponsorin luottohenkilö, jolla on hyvä kokemus projektinhallinnasta Projektipäällikö myös johtaa hankintaprosessivaiheen > Prosessiasiantuntijat Henkilöt, joilla on erityisen hyvä näkemys nykyprosesseista, datasta ja nykytilanteen ongelmista Tyypillisesti ym. henkilöistä tulee oman alueensa pääkäyttäjiä > IT asiantuntijat Henkilö(t), joka pystyy arvioimaan teknologian sopivuutta yritykseen > Lakimies (sopimusneuvotteluvaihe) Kokemusta IT-sopimuksista tarvitaan Pyrkii sopimusteknisesti estämään/minimoimaan riskit 12

13 Omien resurssien ajankäyttö hankintaprosessissa > Hankkeiden koko vaihtelee, ajankäyttö pitää sovittaa sen mukaiseksi > Ajankäyttö vaihtelee eri vaiheissa > Projektisponsorin ajankäyttö noin 20% > Projektipäällikkö noin 50%, toteutusvaiheessa % > Prosessiasiantuntijat % erityisesti prosessisimulaatiovaiheessa > Lakimies % sopimusneuvotteluvaiheessa > Mieluummin pieni ydinryhmä, joka voi käyttää todella aikaansa, kuin suuri ryhmä, jolla on aikaa < 10 % työajastaan 13

14 Olenko valmis hankintaprosessin käynnistämiseen? Tarkastuskohta Kunnossa? Kommentti Johdon tahtotila hankkeesta on kirjattu ja tiedotettu Liiketoimintajohto on sitoutunut hankkeeseen (kaikki ovat esim. valmiita antamaan resursseja) Nykyprosessien kuvaukset ovat ajantasalla Nykyisten perusrekistereiden kuntokartoitus on tehty Avainresurssit ovat valittu ja käytettävissä Avainresursseille on laadittu tavoiteohjelma (kehityskeskustelut) Toimittajat, joille tarjouspyyntö lähtee, ovat tiedossa Prosessien kehityssuunnitelma (tahtotila) on tehty Prosessisimulaatioiden käsikirjoitukset on tehty Hankkeen organisaatio (oma), kokonaisaikataulu, tavoitteet ja niiden mittaaminen on määritelty 14

15 Tarjouspyynnön laatiminen > Tarjouspyyntö on tärkeä, sitova dokumentti, joka kuvaa Mitä ollaan ostamassa? Minkälainen nykyinen ympäristö on (teknologia, data, henkilöstö, prosessit, yritys)? Mitä uudelta järjestelmältä halutaan? Miten hankintaprosessi on vaiheistettu ja aikataulutettu? Tärkeimmät sopimusehdot Miten tarjouspyyntöön tulee vastata tarjouksen rakenne? Mitä vastauspohjia toimittajien tulee käyttää (esim. hinnoittelupohja) Mitkä ovat valintakriteerit? 15

16 Tarjouspyynnön sisältö 16 > Katso esimerkki! > Vastauspohjiin on panostettava, ilman niitä tarjousten arviointi ja vertailu on mahdotonta Esimerkki hinnoittelupohjasta > Liitä mukaan jo tässä vaiheessa prosessisimulaatioiden käsikirjoitukset > En usko, että pitkät vaatimusluettelot ovat enää nykypäivää ja palvelevat tarkoitustaan Käsikirjoitusten pitäisi kuvata tahtotilan mukainen prosessi Vaatimukset voivat ohjata turhiin räätälöinteihin Toimittajien kannanottoja vaatimuksiin on vaikea arvioida ja verrata Pyydä toimittajalta ratkaisuehdoitus Arvioi ratkaisuehdotukset prosessisimulaatiotilaisuuksissa

17 Kenelle tarjouspyyntö lähetetään? > Käytä valmistaumisvaiheen tietoja lähtökohtana Demot Referenssit Toimialaratkaisut > Pyri löytämään toimittajia, jotka pystyvät myymään sekä sovelluksen että projektin > Jos samaa sovellusta tarjoaa useampi toimittaja, laita tarjouspyyntö useammalle toimittajalle > Käytä tarvittaessa asiantuntijaa ja/tai vertailututkimuksia, esim. Aara Finland > Valitse mukaan myös pieniä toimijoita, heillä saattaa olla juuri sopiva ratkaisu yrityksellesi 17

18 Toimittajien kysymyksiin vastaaminen > Kerro jo tarjouspyynnössä, että kaikki toimittajien kysymykset tulee laatia kirjallisesti Kysymykset ja vastaukset jaetaan nimettöminä kaikille toimittajaehdokkaille > Joskus kysymyksiin vastaaminen on työlästä, mutta se edesauttaa parempien tarjousten saamisessa > Arvioi toimittajia myös heidän kysymystensä perusteella Ovatko perehtyneet tarjouspyyntöön? Käyttävätkö vakio kysymyspohjia vai ovatko kysymykset kohdistettu tähän tarjouspyyntöön? Panostavatko tarjouksen tekemiseen? Ovatko kartalla ollenkaan? > Esimerkki 18

19 Valintakriteeristö > Valintakriteeristö tulisi määritellä on ihan alkuvaiheessa > Siihen vaikuttavat mm. Investointityyppi (esim. korvausinvestointi)? Mitä uudelta järjestelmältä odotetaan? Mitä toimittajalta odotetaan? Markkinatilanne Käytettävissä oleva budjetti Hankkeen aikataulukriittisyys Oma osaaminen > Valintakriteeristön tavoite on auttaa päätöksenteossa, kun eri tekijät voivat olla ristiriidassa keskenään, esim. kustannuspaineet vs. aikataulukriittisyys > Joka tapauksessa prosessisimulaatioilla tulisi olla hyvin merkittävä asema kriteereissä 19

20 Tarjousten arviointi > Tarjousten arvioinnin tavoitteena on valita 2-3 toimittajaa prosessisimulaatiovaiheeseen > Valintaryhmän on syytä kaikkien lukea kaikki tarjoukset ja kirjata kommentit/lisäkysymykset/selvitystarpeet yhteiseen paikkaan > Kysymysten esittäminen tarjouksista on sallittua ja suositeltavaa Arvioi toimittajia myös näiden vastausten perusteella (vastausten täsmällisyys ja nopeus) > Arviointia tulee siis suorittaa ennalta määriteltyjen valintakriteereiden perusteella > Älä arvioi pelkästään sovellusta, myös toimittajan projektimalli ja ehdotettu toteutustiimi on arvioitava > Ratkaisuehdotuksia arvioidaan siis tässä vaiheessa vain kirjallisten kuvausten perusteella 20

21 Prosessisimulointi valittujen toimittajaehdokkaiden kanssa > Suomalainen ei usko ennen kun näkee > Seeing is beliving > Prosessisimulaatiossa toimittajan tulee näyttää ratkaisuehdotuksensa käytännön toteutuksena tarjotussa sovelluksessa Perustana käsikirjoitukset Asiakkaalle tutut perustiedot, esim. tuotteet ja rakenteet > Tässä vaiheessa aloitetaan jo yhteistyö eli prosessisimulaation valmisteluun osallistuu sekä toimittaja että asiakas (prosessiasiantuntijat) > Prosessisimulaatio voidaan tehdä joko asiakkaan tai toimittajan kustantamana, tästä on syytä sopia etukäteen > Ks. esimerkki käsikirjoituksesta 21

22 Kehityssuunnitelma (roadmap) apuna toteutuksen vaiheistukseen > Tyypillinen ERP toteutus kattaa vain ensimmäisen vaiheen, jossa fokusoidaan siihen, että perusprosessit saadaan jotenkin pystyyn = kustannukset realisoituvat > Kehityssuunnitelma sisältää pidemmän aikavälin suunnitelman prosessien ja työkalun optimoimiseksi > Kehityssuunnitelma on tärkein dokumentti investoinnin takaisinmaksun varmistamiseksi > Hyötyjen realisointisuunnitelma tulee olla kehityssuunnitelman osa > Kehityssuunnitelman tulee pohjautua siihen miten prosesseja halutaan kehittää > Kehityssuunnitelma on hyvä tehdä yhdessä valitun toimittajan kanssa ennen lisenssi- ja toimitusprojektisopimuksien allekirjoitusta > Tässä vaiheessa on hyvä myös arvioda toimittajan toteutustiimin osaamista ja kokemusta sekä sitä toimiiko henkilökemiat asiakkaan ja toimittajan välillä > Sitouta toimittaja kehityssuunnitelman avulla 22

23 Liiketoimintahyötyjen realisointisuunnitelma > Tärkeimmät onnistumiskriteerit Yksityiskohtainen hyötylaskelma, jossa on mukana mittarit, joilla hyötyjä mitataan Liiketoimintajohdon henkilökohtainen sitoutuminen hyötylaskelmaan Prosessien optimointi osana kokonaishanketta Muutosjohtaminen, koulutus ja valmennus osana projektia, ei pelkästään työkalukoulutus Muuta organisaatiorakenteet, roolit ja vastuut vastaamaan uusia prosesseja Mittaa onnistumista/epäonnistumista, tee tarvittaessa korjausliikkeitä, mittaus tulee olla jatkuvaa Vertaa mittareitasi oman toimialasi parhaisiin toimijoihin Tunnista prosessialueet, joissa on kehitettävää Tee ja toteuta kehityssuunnitelma 23

24 Sopimusneuvottelut ja toimittajan sitouttaminen > Sopimusmallit Koko sovellus palveluna (SaaS = Software as a Service) Lisenssit ja kiinteähintainen toteutusprojekti Lisenssit ja toteutusprojekti toteutuneiden tuntien mukaisesti Lisenssit ja tavoitetyömäärä toteutusprojektiin Lisenssit, tavoitetyömäärä toteutusprojektiin sekä toimittajan sitouminen kehitysuunnitelmaan > Erillistä lisenssisopimusta on vaikea välttää, mutta toteutusprojektin tuotokset on oltava hyvin määritelty, esim. Vaatimusten mukaan toteutettu, testattu ja käyttöönotettu ratkaisu > Kiinteähintainen sopimus on vaikea ERP-hankkeissa > Itse suosin tavoitetyömäärää, jolloin toimittajan saama korvaus pienenee, mikäli tavoitetyömäärä ylittyy 24

25 Toimittajan sitouttaminen > Keinoja Maksupostit painottuvat hankkeen käyttöönottoon ja sen jälkeiseen aikaan Bonus- ja sanktio-ohjelma, joka on sidottu projektin tuotoksiin, kustannuksiin ja aikataulun pitävyyteen Osa lisenssimaksuista sidottu kehityssuunnitelman toteutukseen (hyödyt saavutettavissa) Ennaltasovitut hyväksymiskriteerit Takuu 25

26 Tärkeät ehdot ja sudenkuopat hankkeen rajaus > Rajaus on tehtävä monelta eri suunnalta Organisatoorinen (yritys) rajaus Prosessirajaus ERP modulirajaus Liittymä, räätälöinti, konversio ja raporttirajaukset Koulutukset ja niihin osallistujat Teknisen ympäristön rajaukset > Työmääristä puuttuu usein tai ne on rajattu asiakkaan tehtäväksi Käyttöönoton jälkeinen laajennettu tuki (2-4 viikkoa) Tuotekoulutukset Datakonversiot ja mahdollisesti tarvittavat harmonisoinnit & siivoukset Raportit ja räätälöinnit Testaus ja testaussuunnitelmien tekeminen Muutosjohtamisen tuki Takuutyöt (mielestäni toimittajan on syytä niihin varata aikaa) Teknisten ympäristöjen hallinta, sovelluksen versionhallinta projektin aikana Koulutusmateriaalin tekeminen Yleensä laskettu mukaan vain minimi dokumentointi 26

27 Tärkeät ehdot ja sudenkuopat - vastuumatriisit > Vastuumatriisit ovat hyvä keino rajata vastuita, mutta... > Asiakkaan on syytä ymmärtää mitä omat vastuut tarkoittavat Syytä kirjoittaa auki mitä tarkoittaa Arvioida yhdessä toimittajan kanssa minkä tyyppisiä resursseja ja kuinka paljon tarvitaan Onko itsellä osaamista vai käytänkö ulkopuolista apua? > Näistä voi tulla ikäviä yllätyksiä kustannusten suhteen 27

28 Tärkeät ehdot ja sudenkuopat - tuotokset > Sopimuksessa on syytä määritellä mitä syntyy projektin lopputulemana Konfiguroitu, toimiva ja käyttöönotettu järjestelmä Suunnitelmat ja niiden toteutuksen seuranta Dokumentit Yms. > Dokumenteista on syytä määritellä aina Dokumenttiluettelo (mitä dokumentteja tuotetaan) Yksittäisen dokumenttityypin sisällysluettelo Tarjouspyynnössä on syytä pyytää esimerkkejä dokumenteista > Tuotoksille on syytä määritellä hyväksymiskriteerit ja aika Toimittaja pyrkii mahdollisimman lyhyeen hyväksymisaikaan... 28

29 Tärkeät ehdot ja sudenkuopat - tekijänoikeudet > Dokumentteihin on syytä saada täydet tekijänoikeudet > Projektissa tehtyihin muutoksiin, räätälöinteihin ja raportteihin on saatava vapaa muutosoikeus (oikeus teettää jatkomuutoksia kolmansilla osapuolilla) 29

30 Tärkeät ehdot ja sudenkuopat vastuurajoitus & takuu > Mikä on toimittajan maksimisopimussakko, mikäli toimitus epäonnistuu? Onko se missään suhteessa asiakkaan kärsimään tappioon taikka sopimuksen arvoon? > Mikä on menettely, miten toimittaja voi korjata toimituksen puutteet? > Miten takuu on määritelty? Takuuaika vähintään kuusi kuukautta hyväksytystä käyttöönotosta Mitä takuu pitää sisällään? Miten takuuprosessi määritelty? Mitkä ovat kriittiset ajat asiakkaan takuuvaateissa? 30

31 Tärkeät ehdot ja sudenkuopat lisenssit ja niiden ylläpito > Lisenssin täytyy olla tyyppiä perpetual eli ikuinen Ei vuotuisia lisenssien käyttömaksuja, pelkästään ylläpitomaksu Lisenssioikeutta ei saa sitoa ylläpitomaksujen maksamiseen eli jos asiakas haluaa käyttää nykyversiota ilman ylläpitoa, niin siihen on oikeus > Lisenssointimallit ovat monimutkaisia, tarkoituksellisesti Mitkä modulit kuuluvat lisenssihintaan? Mitä rajoituksia lisensseissä on? Kuuluuko tietokantalisenssi mukaan osana sovelluslisenssiä? Tarvitaanko kolmansien osapuolien lisenssejä, esim. raportointiin? > Lisenssien ylläpito- ja tukisopimus Tiedä mistä maksat käytä palveluita hyväksesi Vapaa versionpäivitysoikeus pitää kuulua hintaan Ylläpitoprosentti pitää laskea maksetuista lisenssihinnoista, ei listahinnoista Ylläpitoprosentit ovat nousussa 18 % -> 20 % -> 22% 31

32 Tärkeät ehdot ja sudenkuopat muut ehdot > Sopimukseen on syytä kirjata, että toimittaja vastaa mahdollisista patenttirikkeistä ja suojaa asiakkaansa mahdollisia haasteita vastaan > Toiminta riitatapauksissa > Oikeudenkäynti paikka Suomi, lähin käräjäoikeus 32

33 Milloin käyttää ulkopuolista apua? > Helppo vastaus, silloin kun omaa osaamista ei ole tai se ei ole käytettävissä... > Tärkeät kohdat, joissa ulkopuolisesta voisi olla apua Prosessien kehityssuunnitelman tekeminen Tarjouspyynnön ja vastauspohjien laatiminen Prosessisimulaatioiden arviointi ja kommentointi Sopimusneuvottelut Projektisuunnitelman ja käyttöönottosuunnitelman auditointi Käyttönoton valmiusasteen ja riskien arviointi Asiakkaan omien töiden työmäärien arviointi Datan harmonisointi ja siivous Kehityssuunnitelman laadinta Epäonnistuneen hankkeen palauttaminen oikealle raiteelle 33

34 Asiakascase > Asiakascasen läpikäynti > Sofigaten miehitys ja rooli siinä 34

35 Esimerkki hankintatoimeksiannosta Roolit ja tehtävät Esittele Arvioi Valitse Tee sopimus Hankkeen ohjausryhmä Hankkeen tavoitteet Investointiehdotus Sopimuksen hyväksyntä Hankintatoimisto Hankinnan rajaus Tarjous Ratkaisuja toteutusehdotus Tarjouspyyntö Vertailuperusteet Esittelytilaisuudet Sopimuspohjat Sopimus Mallipohjat Asiakas Hankkeen rajaus Hankintatoimeksianto Tarpeen määrittely Valintatilaisuudet Toteutus alkaa Toimittajaehdokkaat 35

36 Kriittiset onnistumistekijät ERP-hankkeessa 1. Määrittele prosessien tahtotila, vaatimukset ja prosessisimulaatioiden käsikirjoitukset 2. Rakenna realistinen hyötylaskelma ja sen realisointisuunnitelma sekä mittaa sen toteutumista 3. Panosta projektinhallintaan ja varaa riittävästi omia (tai hallinnassasi) olevia resursseja 4. Sitouta koko johto. Kaikkien johtajien tavoitteisiin onnistunut ERPhanke merkittävänä tekijänä 5. Aloita ajoissa, valmistaudu. Älä lähetä tarjouspyyntöä ennen kuin koet olevasi valmis toimittajat haluavat sen jälkeen edetä nopeasti Käytä riittävästi aikaa koulutukseen (ei pelkästään työkalukoulutus) ja johda muutosta 7. Varmista, että ymmärrät miksi olet investoimassa ERPiin. Johdon tahtotila tulee kirjata ja viestiä 36

37 Kysymykset ja yhteystiedot > Lisää kysymyksiä? > Yhteystiedot puhelin TJ ja myynti, puhelin > Muuten, kannattaa hakea internetistä, sieltä löytyy hyvää materiaalia tähänkin liittyen, esim. Googlaa hakusanoilla: selecting ERP, ROI for ERP, business case, critical success factors for ERP 37

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA]

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA] Julkisen hallinnon IT- hankintojen sopimusehdot (JIT 2007) 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [JHS 166

Lisätiedot

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA Perustelumuistio Liite 4: Toimittajan resurssien ja osaamisen arvioinnin tulokset (vertailuperuste 3.2) 1 Sisällysluettelo 1. Dokumentin tarkoitus

Lisätiedot

Talous- ja velkaneuvonta: Asiakasrekisteri. Tarjousten vertailu. Tiivistelmä

Talous- ja velkaneuvonta: Asiakasrekisteri. Tarjousten vertailu. Tiivistelmä Talous- ja velkaneuvonta: Asiakasrekisteri Tiivistelmä Versio 1.0 23.03.2012 HELSINGIN KAUPUNKI Asiakasrekisteri 2 / 5 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tarjouskilpailun pisteytys... 3 1.1 Yhteenveto ja lopputulos...

Lisätiedot

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM!

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! Tällä liitteellä yksilöidään hankinnan kohteen ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia, jotka

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

Toimittajan johtaminen projektissa. Esko Hannula Annikki Parviainen 22.11.2012

Toimittajan johtaminen projektissa. Esko Hannula Annikki Parviainen 22.11.2012 Toimittajan johtaminen projektissa Esko Hannula Annikki Parviainen 22.11.2012 Olemme laadunvarmistuksen edelläkävijä Suomen johtava ICTlaadunvarmistuksen palveluyritys Riippumaton ja puolueeton asiakkaan

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli 1.10.2015 Sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan hallitsemat rajapinnat)

Lisätiedot

Avoin lähdekoodi ja hankinnat. JHS-SEMINAARI Avoimet teknologiat haaste ja mahdollisuus 14.5.2008

Avoin lähdekoodi ja hankinnat. JHS-SEMINAARI Avoimet teknologiat haaste ja mahdollisuus 14.5.2008 Avoin lähdekoodi ja hankinnat JHS-SEMINAARI Avoimet teknologiat haaste ja mahdollisuus 13.5.2008 Sisältö: Ohjelmistohankintojen haasteet Hankintalaki ja ohjelmistot Case: toimisto-ohjelmiston hankinta

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Omistaja Tyyppi Tiedoston nimi Turvaluokitus Kohderyhmä Turvaluokituskäytäntö --- SE/Pekka Järveläinen Projektisuunnitelma projektisuunnitelma_kielihallinto.doc

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café

Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café Aika 27.11.11.2013 klo 9.45 10.30 Kouluttaja: Koulutus- ja kehitysjohtaja Miten hankkeen toimintaa voidaan motivoida, keinoja viedä hanketta

Lisätiedot

Yhteinen Kiekumme Kokemuksia poikkihallinnollisesta hankkeesta Martti Kallavuo. Päätöstilaisuus johdolle

Yhteinen Kiekumme Kokemuksia poikkihallinnollisesta hankkeesta Martti Kallavuo. Päätöstilaisuus johdolle Yhteinen Kiekumme Kokemuksia poikkihallinnollisesta hankkeesta Martti Kallavuo Päätöstilaisuus johdolle 29.11.2016 järjestelmävastuu substanssivastuu strategiavastuu Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Yritys AB Oy Verkostokäsikirja (7) VERKOSTOKÄSIKIRJA

Yritys AB Oy Verkostokäsikirja (7) VERKOSTOKÄSIKIRJA Yritys AB Oy Verkostokäsikirja 01.01.2012 1(7) VERKOSTOKÄSIKIRJA Yritys AB Oy Verkostokäsikirja 01.01.2012 2(7) 1 VERKOSTON TARKOITUS JA TEHTÄVÄT... 3 2 VERKOSTOKUMPPANIT... 3 3 YRITYS AB OY JA VERKOSTOKUMPPANIN

Lisätiedot

Jälkilaskennalla tehokkuutta projektitoimintaan. Matti Toivonen Necom Oy

Jälkilaskennalla tehokkuutta projektitoimintaan. Matti Toivonen Necom Oy Jälkilaskennalla tehokkuutta projektitoimintaan Matti Toivonen Necom Oy WIKIPEDIA: Projekti on tarkkaan suunniteltu hanke tietyn päämäärän saavuttamiseksi Matti Toivonen Necom Oy Online Dynamics Oy Osta

Lisätiedot

Palvelun elinkaari käytännön toimintana

Palvelun elinkaari käytännön toimintana Palvelun elinkaari käytännön toimintana Case HUS Sententium Oy 2016 www.sententium.fi 1 Yhteistyössä Sententium Oy 2016 www.sententium.fi 2 Take away Yksittäisten prosessien jalkautumattomuus johtuu usein

Lisätiedot

Ohjelmajohtamisen kehittäminen

Ohjelmajohtamisen kehittäminen Ohjelmajohtamisen kehittäminen Valtuuston strategiaseminaari, Hotelli Korpilampi Ohjelmajohtaja Päivi Hoverfält Mitä on ohjelmajohtaminen? Ohjelmajohtaminen on tapa organisoida ja johtaa merkittäviä muutoksia

Lisätiedot

Mikä sitten on kallista? Milloin raha on viisaasti käytetty? Miten kallis määritellään toimintopistelaskennan näkökulmasta?

Mikä sitten on kallista? Milloin raha on viisaasti käytetty? Miten kallis määritellään toimintopistelaskennan näkökulmasta? Mikä sitten on kallista? Milloin raha on viisaasti käytetty? Miten kallis määritellään toimintopistelaskennan näkökulmasta? ICT hyödyttämään liiketoimintaa siis oikeesti ja vähän äkkiä Mikko Paalasmaa,

Lisätiedot

PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS

PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS Johtamisharjoituksen tavoitteet Johtamisharjoituksen eli ns. välitehtävän tarkoitus on antaa sinulle onnistunut kokemus johtamisesta partiossa. Harjoituksen

Lisätiedot

CxO Professional Oy 2017

CxO Professional Oy 2017 Tausta Kysely lanseerattiin 3.10.2016. Tavoitteena oli 100 vastausta. Vastausaikaa oli alun perin lokakuun 2016 loppuun, mutta sitä pidennettiin ensin marraskuun loppuun ja lopulta 13.1.2017 saakka. Vastaajille

Lisätiedot

Projektin tavoitteet

Projektin tavoitteet VBE II, vaihe 1: 2005-2006 Data yrityksistä ja rakennushankkeista TUT Tekniset ratkaisut RAK (VRLab)+ARK iroom validointi Työpajat Seminaarit Esitelmät Osallistuvat yritykset VTT Käyttöönotto- ja hyötymallit,

Lisätiedot

OM 1/52/2010. Nuorten aloitekanavan määrittelytyön viimeistely ja toteutuksen kilpailutus

OM 1/52/2010. Nuorten aloitekanavan määrittelytyön viimeistely ja toteutuksen kilpailutus TEKNINEN IT-KONSULTOINTI Sivu 1 5.12.2013 OM 1/52/2010 Nuorten aloitekanavan määrittelytyön viimeistely ja toteutuksen kilpailutus 1. PERUSTIEDOT Oikeusministeriön demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden

Lisätiedot

Kilpailutusprosessiin tehoa

Kilpailutusprosessiin tehoa A Basware Presentation Kilpailutusprosessiin tehoa käytännön kokemuksia ja vinkkejä RFx ohjelmiston käytöstä Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti Tietoiskun ohjelma

Lisätiedot

Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi

Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi Sisäasiainministeriön hallinnonalan Kieku-tietojärjestelmähanke Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi Kieku-info 23.9.2011 Sirpa Joensuu, projektipäällikkö Lähtötilanne

Lisätiedot

Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller

Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013 Hankeidea Hankesuunnitelma budjetti yhteistyösopimus Esityksen sisältö Hankkeen toteuttaminen tavoitteet ja välitavoitteet

Lisätiedot

Hankintojen erityispiirteet onko meillä työkaluja? Loviisan ja Porvoon Yrittäjät Jouni Malmivaara/ Pontus Palmqvist

Hankintojen erityispiirteet onko meillä työkaluja? Loviisan ja Porvoon Yrittäjät Jouni Malmivaara/ Pontus Palmqvist Hankintojen erityispiirteet onko meillä työkaluja? Loviisan ja Porvoon Yrittäjät 11.1.2017 Jouni Malmivaara/ Pontus Palmqvist 1 Mottomme! Me yrittäjät elämme myymällä mutta me teemme voitot ja tulokset

Lisätiedot

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa ValtioExpo 7.5.2009 Antti Karjalainen, Johtaja Hankkeen taustaa Tavoitteena yhden talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen perustaminen vuonna

Lisätiedot

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA PROJEKTITOIMINNAN ONGELMIA Kaikkea mahdollista nimitetään projekteiksi Projekti annetaan henkilöille muiden töiden ohella Ei osata käyttää

Lisätiedot

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli Projektinjohtourakkaosuus PJU osuuden projektisuunnitelma - 12.8.2015 2 (7) Sisällysluettelo 1 PROJEKTISUUNNITELMAN TARKOITUS... 4 2 URAKAN YLEISTIEDOT... 4 3 URAKANORGANISAATIO... 4 4 PROJEKTIN TAVOITTEET

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI Esittelyaineisto Boardmanin BOARD MAPPING HALLITUSARVIOINTI Board Mapping -hallitusarviointi auttaa hallitusta arvioimaan omaa toimintaansa ja kehittämään sitä

Lisätiedot

Scrum is Not Enough. Scrum ei riitä. Ari Tanninen & Marko Taipale. Nääsvillen oliopäivä 2009 Tampereen teknillinen yliopisto 9.12.

Scrum is Not Enough. Scrum ei riitä. Ari Tanninen & Marko Taipale. Nääsvillen oliopäivä 2009 Tampereen teknillinen yliopisto 9.12. Scrum is Not Enough Scrum ei riitä Ari Tanninen & Marko Taipale Nääsvillen oliopäivä 2009 Tampereen teknillinen yliopisto 9.12.2009 Ari Tanninen Vanhempi ohjelmistoinsinööri Marko Taipale Teknologiajohtaja,

Lisätiedot

Projektinh allintapäi vä TTY Juho Heikkinen,

Projektinh allintapäi vä TTY Juho Heikkinen, OSAAMINEN, TOIMINTA JA IHMISET TASAPAINOSSA Projektinh allintapäi vä TTY 20.08.2013 Juho Heikkinen, 040 7283305 juho.heikkinen@pasaati.com Pasaati lyhyesti Projektitoiminnan kehittämiseen keskittynyt yritys

Lisätiedot

Kuinka hallita suuria muutoshankkeita? Onnistumisen ja epäonnistumisen elementit

Kuinka hallita suuria muutoshankkeita? Onnistumisen ja epäonnistumisen elementit Kuinka hallita suuria muutoshankkeita? Onnistumisen ja epäonnistumisen elementit Jarmo Nykänen, Director, EY Agenda: Tausta Ongelmankentän jäsentäminen Hankkeiden elinkaari ja näkökulmat Esimerkki onnistuneesta

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Ohjelmiston testaus ja laatu Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Vesiputousmalli - 1 Esitutkimus Määrittely mikä on ongelma, onko valmista ratkaisua, kustannukset, reunaehdot millainen järjestelmä täyttää

Lisätiedot

Muutosjohtaminen Kiekuhankkeessa

Muutosjohtaminen Kiekuhankkeessa Muutosjohtaminen Kiekuhankkeessa Seija Friman Kieku-info 5.11.2012 Tilaisuus, Esittäjä Muutosjohtamisen kokonaisuus mistä muutosjohtamisessa on kyse? Muutosjohtamisen suunnittelu ja organisointi Miten

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Rakentamispolitiikka. Verkkotoimikunta 6.9.2011 Keijo Välimaa

Rakentamispolitiikka. Verkkotoimikunta 6.9.2011 Keijo Välimaa Rakentamispolitiikka Verkkotoimikunta 6.9.2011 Keijo Välimaa 2 PAS 55 Omaisuuden hallinnan elementit Omaisuuslajit Elinkaaren vaiheet: Hankkiminen Käyttäminen Kunnossapitäminen Uusiminen/hävittäminen 3

Lisätiedot

SharePoint verkkopalvelualustana

SharePoint verkkopalvelualustana SharePoint verkkopalvelualustana Agenda Onko Microsoft onnistunut pyrkimyksissään kehittää SharePointia nykyaikaiseksi verkkojulkaisualustaksi? Vieläkö se mielletään lähinnä dokumenttienhallintaan sopivana

Lisätiedot

Kiekun käyttöönottomenetelmä

Kiekun käyttöönottomenetelmä Kieku-info: Kiekun käyttöönottomenetelmä Opetushallituksen monitoimitila 16.12.2013 Kieku-info 16.12.2013, Tarja Heikkilä Esiteltävät asiat Mikä on käyttöönottomenetelmä? Miksi sitä pitää kehittää? Miten

Lisätiedot

Verkkokaupan perustaminen - CASE NANSO GROUP OY. Thea Forstén 6.11.2012

Verkkokaupan perustaminen - CASE NANSO GROUP OY. Thea Forstén 6.11.2012 Verkkokaupan perustaminen - CASE NANSO GROUP OY Thea Forstén 6.11.2012 NANSO GROUP LYHYESTI Vuonna 1921 perustettu vaatetusalan perheyhtiö Tunnettuja brändejä ovat Nanso, Finnwear, Black Horse, Vogue,

Lisätiedot

Kysymykset tarjouspyyntöön Pääarkkitehtipalvelut Dnro 21/021/2013

Kysymykset tarjouspyyntöön Pääarkkitehtipalvelut Dnro 21/021/2013 Kysymykset tarjouspyyntöön Pääarkkitehtipalvelut Dnro 21/021/2013 K1: Tarjouspyynnössä työmääräksi on arvioitu 120-160 htp/vuosi. Voiko tämän jakaa osiin tarjotun pääarkkitehdin ja tämän varahenkilön välillä

Lisätiedot

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TAVOITTEET Annetaan tietoa ja valmiuksia työnhakuun liittyvistä taidoista ja menetelmistä, mukaan lukien simuloitu työhaastattelu. Työnhakuun liittyvien

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

Ketterän. Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT

Ketterän. Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT Ketterän Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT Talentum Helsinki 2010 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-1505-0 Kansi: Jarkko Nikkanen Taitto:

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

Liiketoiminnan johtaminen

Liiketoiminnan johtaminen MaitoManageri johtaminen ja johtajuus-kysely Liiketoiminnan johtaminen 1. Osaan määrittää yrityksellemme tulevaisuuden vision (tavoitetilan) 2. Viestin siten, että kaikki tilalla työskentelevät ovat tietoisia

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

Järjestelmien elinkaarenhallinta, järjestelmäsalkunhallinta ja Thinking Portfolio

Järjestelmien elinkaarenhallinta, järjestelmäsalkunhallinta ja Thinking Portfolio 1 Järjestelmien elinkaarenhallinta, järjestelmäsalkunhallinta ja Thinking Portfolio Teppo Jalkanen Asiantuntijapäällikkö: Arkkitehtuuriohjaus OP Arkkitehtuuri 23.9.2016 Järjestelmäsalkunhallinnan käyttöönotto

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

NÄIN VÄLTÄT 5 PAHINTA SUDENKUOPPAA TIETOJÄRJES- TELMÄHANKINNOISSA

NÄIN VÄLTÄT 5 PAHINTA SUDENKUOPPAA TIETOJÄRJES- TELMÄHANKINNOISSA NÄIN VÄLTÄT 5 PAHINTA SUDENKUOPPAA TIETOJÄRJES- TELMÄHANKINNOISSA OPAS Pro-Sourcen asiantuntija Eero Kankala kertoo, miten vältät viisi pahinta sudenkuoppaa tietojärjestelmähankinnoissa. TYYPILLINEN JÄRJESTELMÄHANKINTA

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8)

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) 1 HEUREKAN AV-HANKINTA Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 23.6.2016 sähköisessä tietokannassa www.hankintailmoitukset.fi. Tiedekeskussäätiö järjestää tarjouskilpailun

Lisätiedot

Carisma Arkipäivää monitoimittajaympäristössä. Kimmo Juntunen

Carisma Arkipäivää monitoimittajaympäristössä. Kimmo Juntunen Carisma Arkipäivää monitoimittajaympäristössä Kimmo Juntunen 31.8.2016 Sisältö 1 Caruna lyhyesti 2 Matka kohti Carismaa 3 Carisma työkaluna 4 Integraatiot 5 Yhteistyö 6 Toimenpiteet, joilla tämä kaikki

Lisätiedot

Yksinkertaista. Me autamme. TM. Ceriffi Oy Ver Mikko Kettunen

Yksinkertaista. Me autamme. TM. Ceriffi Oy Ver Mikko Kettunen Yksinkertaista. Me autamme. TM Ceriffi Oy Ver 3.0 22.11.2015 Mikko Kettunen UKK, ISO 9001:2015 Usein kysytyt kysymykset ISO 9001 uudistumisesta Mikä on ISO 9001? Milloin uudistus tapahtuu? Mitä muutos

Lisätiedot

Intranetin rakentaminen ja käyttöönotto. Pitkästä tavarasta, elementteinä vai avaimet käteen -toimituksena?

Intranetin rakentaminen ja käyttöönotto. Pitkästä tavarasta, elementteinä vai avaimet käteen -toimituksena? Intranetin rakentaminen ja käyttöönotto Pitkästä tavarasta, elementteinä vai avaimet käteen -toimituksena? Uudisrakentamisen tarve ja tavoitteet Vanhan arviointi ja uuden perustelut Vertailut, messut,

Lisätiedot

HEL 2015-003207. 2. Hankinnan kohde. 3. Hankinnan taustaa 1/6. Helsingin kaupungin rakennusvirasto. 0201256-6 Oili Khadraoui

HEL 2015-003207. 2. Hankinnan kohde. 3. Hankinnan taustaa 1/6. Helsingin kaupungin rakennusvirasto. 0201256-6 Oili Khadraoui 1/6 TARJOUSPYYNTÖ HEL 2015-003207 Rajoitettu hankintailmoitus, tapahtumanhallintajärjestelmä Allu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Oili Khadraoui Suomi puh. +358 931038430 fax oili.khadraoui@hel.fi

Lisätiedot

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas 1 (6) Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas Sisällys Mikä on toimintajärjestelmä... 2 Hyvä toimintajärjestelmä... 3 Hyödyt... 3 Toimintajärjestelmän rakentaminen... 4 Autamme sinua... 6 Business

Lisätiedot

Järjestelmän alasajon suunnittelu. Kullström Satu

Järjestelmän alasajon suunnittelu. Kullström Satu Järjestelmän alasajon suunnittelu Kullström Satu 13.3.2016 Sisältö Yleistä alasajon suunnittelusta Case Fennia 2 Elinkaaren loppu Wikipediassa Ohjelma ei kuole koskaan. Ohjelma voi tulla tarpeettomaksi

Lisätiedot

Soveltaen sujuvaan käyttökokemukseen, miten CGI:n mentorointipalvelu käytännössä toimii?

Soveltaen sujuvaan käyttökokemukseen, miten CGI:n mentorointipalvelu käytännössä toimii? Soveltaen sujuvaan käyttökokemukseen, miten CGI:n mentorointipalvelu käytännössä toimii? Heikki Aatola ja Virpi Pelto 9.10.2014, WICT Forum 2014 CGI Group Inc. 2014 Miksi mentorointi? Potilastietojärjestelmän

Lisätiedot

Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näytön toteuttamista. Suunnittelee työssäoppimisen. Työssäoppimisjakson suunnitteleminen

Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näytön toteuttamista. Suunnittelee työssäoppimisen. Työssäoppimisjakson suunnitteleminen PROSESSIKAAVIO ammattiosaamisen arviointi (näytöt) (luonnos 5) 15.8.2007 1 (7) OPISKELIJAN PROSESSI Valmentaudun topjaksoon Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näyttöpaikan Suunnittelen työssäoppimisen

Lisätiedot

Ohjausryhmän six-pack

Ohjausryhmän six-pack Ohjausryhmän six-pack Ohjausryhmän rooli ja vastuu projektien seurannassa? Mitä ohjausryhmän tulisi tehdä ja mitä sen ei tulisi tehdä? Ohjausryhmän merkitys projektin onnistumiseen? Projektipäivät 2016

Lisätiedot

CERION 2.0 Lea Ryynänen-Karjalainen

CERION 2.0 Lea Ryynänen-Karjalainen CERION 2.0 Lea Ryynänen-Karjalainen IT2012 30.10.2012 Strategiaprosessi 2020: Asiakaslupauksemme EI muutu TOIMINTA- AJATUKSEMME Rakennamme yhdessä asiakkaamme kanssa tavoiteohjattuja ja tehokkaita organisaatioita

Lisätiedot

Työsuhteen säännöstys ja neuvottelut

Työsuhteen säännöstys ja neuvottelut Työsuhteen säännöstys ja neuvottelut 1 Työsuhteen säännöstys ja sääntelyjärjestys Työehtosopimus ja soveltamisala Paikallinen sopiminen Työsäännöt Työlainsäädäntö Vakiintunut käytäntö Työsopimus TYÖSUHDE

Lisätiedot

Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Vertailuvaiheeseen pääsevät ne tarjoukset, jotka täyttävät kelpoisuusehdot.

Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Vertailuvaiheeseen pääsevät ne tarjoukset, jotka täyttävät kelpoisuusehdot. 1 (5) SÄHKÖISEN OPPIMISYMPÄRISTÖPALVELUN HANKINTA Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Vertailuvaiheeseen pääsevät ne tarjoukset, jotka täyttävät kelpoisuusehdot. VERTAILUPERUSTEET 1.

Lisätiedot

Länsimetron jatke, PS Arkkitehti.

Länsimetron jatke, PS Arkkitehti. Länsimetron jatke, PS Arkkitehti. Tieto Versio 2 URL http://dk.mercell.com/permalink/34971865.aspx Ulkoinen hankinta ID 300860-2013 Hankinnan tyyppi Jälki-ilmoitus Asiakirjan tyyppi Contract award Hankintamenettely

Lisätiedot

itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance

itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance Markus Leinonen M.Sc. (Econ.), CIA, CISA Senior Manager, Internal Controls Cargotec Oyj 1984 1986 1992 1995 1997 1997 2002 2002 2008

Lisätiedot

Kertausta lähtökohtiin liittyen

Kertausta lähtökohtiin liittyen Kokemuksia omavalvontasuunnitelman laatimisesta, seurannasta ja päivittämisestä Sohvi-Tellu-seminaari 2016 Lahti tietosuojavastaava, Tampereen kaupunki 1 Kertausta lähtökohtiin liittyen Laki (159/2007)

Lisätiedot

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen LUC-palvelupiste Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen Taustat - Konsernin strategiasta (2009) löytyy toiminta-ajatus Palvelut tuotettava pääosin yhdessä - Yhdeksi kehityskohteeksi

Lisätiedot

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013 License Pertti Pennanen License 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO Lisenssien hallinta... 2 Lisenssisopimus... 2 Yleisimmät lisensiointimallit... 2 OEM lisenssi... 3 Kelluva lisenssi... 3 Työasemakohtainen lisenssi...

Lisätiedot

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus 10.2.2016 Hakuprosessi Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin 4. Lataa hakemus osallistujaportaaliin

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP,

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, 26.5.2016 1 Miksi asiakas valitsee juuri sinun tuotteesi? Mistä asiakas oikeastaan maksaa? ARVOKETJU Raaka-aineet Tuotteet Palvelut Kokemus 0,2 5,9

Lisätiedot

pandia Business Intelligence Asuinkiinteistöjen omistajille Pandia Oy Sinikalliontie Espoo

pandia Business Intelligence Asuinkiinteistöjen omistajille Pandia Oy Sinikalliontie Espoo pandia Business Intelligence Asuinkiinteistöjen omistajille contact@pandia.fi puh: 09 549 194 69 fax: 09 584 414 10 Pandia Oy Sinikalliontie 14 02630 Espoo PANDIA REAL ESTATE KERÄÄ JA JALOSTAA TIETOA Kirjanpidon

Lisätiedot

Projektin suunnittelu. Pienryhmäopetus - 71A00300

Projektin suunnittelu. Pienryhmäopetus - 71A00300 Projektin suunnittelu Pienryhmäopetus - 71A00300 Projektikanvaasi Mikä on projektikanvaasi? Visuaalinen työkalu projektitiimille, joka helpottaa projektin suunnittelussa ja projektin tavoitteiden kommunikaatiossa

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä pähkinänkuoressa

Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä pähkinänkuoressa Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä pähkinänkuoressa Valtorin tietoturvaseminaari 2.4.2014 Pekka Ristimäki Johtava asiantuntija, CISM, CISSP, CRISC Valtori / Tietoturvapalvelut Mikä on hallintajärjestelmä?

Lisätiedot

SOPIMUS PALVELUTOIMINNASTA METSÄALUEELLA lisätietoa sopimukseen

SOPIMUS PALVELUTOIMINNASTA METSÄALUEELLA lisätietoa sopimukseen 1 SOPIMUS PALVELUTOIMINNASTA METSÄALUEELLA lisätietoa sopimukseen Versio 30.3.2016: Ekosysteemipalveluiden tuotteistaminen kehittämishanke (Tapio Oy, maa- ja metsätalousministeriö) Sopimuspohja on tarkoitettu

Lisätiedot

Henkilökohtaisten avustajien palkanmaksusovellus pilvipalveluna.

Henkilökohtaisten avustajien palkanmaksusovellus pilvipalveluna. Henkilökohtaisten avustajien palkanmaksusovellus pilvipalveluna. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/48129115.aspx Ulkoinen hankinta ID 417256-2014 Hankinnan tyyppi Hankintailmoitus Asiakirjan

Lisätiedot

PROJEKTIN SUDENKUOPAT. f JOUNI HUOTARI PÄIVITETTY

PROJEKTIN SUDENKUOPAT. f JOUNI HUOTARI PÄIVITETTY PROJEKTIN SUDENKUOPAT f JOUNI HUOTARI PÄIVITETTY 18.1.2011 TEHTÄVÄ Mitä sudenkuoppia esiintyy projektin eri prosesseissa (vaiheissa)? Miten ne voitaisiin välttää? Jouni Huotari 19.3.2012 2 Sudenkuoppia

Lisätiedot

PRE /INFRA FIN BIM PILOTTIPÄIVÄ 10.5.2011

PRE /INFRA FIN BIM PILOTTIPÄIVÄ 10.5.2011 PRE /INFRA FIN BIM PILOTTIPÄIVÄ 10.5.2011 Pilotointi innovaatioprosessissa Tarpeet Ongelmat Idea Hanke Idea Hanke Ideat Idea Hanke Idea AP3 AP2 AP1 Käynnistys, Veturiyritys Pilotit Pilotit Tavoitteet Valmistelu

Lisätiedot

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus 24.8.2016 Hakuprosessi Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin 4. Lataa oma hakemuksesi osallistujaportaaliin

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE

SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE Arviointilomake on tarkoitettu Sovellusprojektin vastaavan ohjaajan arvioinnin tueksi, eikä sillä siten tule korvata erillistä projektilausuntoa. Useaa arviointikohtaa

Lisätiedot

käyttötapaukset mod. testaus

käyttötapaukset mod. testaus käyttötapaukset Jari Ojasti Nokia email : jari.ojasti@nokia.com puh : 040 5926 312 Kartta hyväksyntä määrittely suunnittelu suunnittelu mod. testaus integrointi sys. testaus Ylläpito koodaus (toteutus)

Lisätiedot

#innovaativat julkiset hankinnat. Ilona Lundström

#innovaativat julkiset hankinnat. Ilona Lundström #innovaativat julkiset hankinnat Ilona Lundström Innovaatio on kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnetty tieto ja osaaminen Tuoteinnovaatiot, prosessi-innovaatiot, palveluinnovaatiot,

Lisätiedot

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Johtamisen suurimpia haasteita Jatkuva uudistuminen ja nopea muutos Lisääntyvä monimutkaisuus Innovatiivisuuden ja luovuuden vaatimukset

Lisätiedot

Kirkkonummen uimahallin lipunmyynnin ja kahvilatoiminnan hoitaminen

Kirkkonummen uimahallin lipunmyynnin ja kahvilatoiminnan hoitaminen TARJOUSPYYNTÖ n lipunmyynnin ja kahvilatoiminnan hoitaminen Hankintayksikkö Osoite Yhteyshenkilö Kirkkonummen kunta Liikuntalautakunta Sivistyspalvelukeskus Kirkkotallintie 1 B 2 krs 02400 KIRKKONUMMI

Lisätiedot

Onko tarkoitus ottaa hankittava järjestelmä kerralla 350 työntekijän käyttöön?

Onko tarkoitus ottaa hankittava järjestelmä kerralla 350 työntekijän käyttöön? Onko tarkoitus ottaa hankittava järjestelmä kerralla 350 työntekijän käyttöön? Vastaus: Hankinta vaiheistetaan, kts. tarjouspyyntö kohta 7.6: Tavoitteena on suorittaa toimitus yksikkö kerrallaan, mutta

Lisätiedot

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUIDEN KILPAILUTUS MUISTILIITTO ry (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen Miksi palveluliiketoimintaa? Lisää myyntiä Tuotteen lisäksi asiakkaille tarjotaan palveluja Syntyy uusinta- ja modernisointikauppaa, varaosa -liiketoimintaa

Lisätiedot

Yhteyshenkilö Satu Sikanen Hankinnan kohteena on Etelä-Karjalan maakunta-areenaa koskeva esiselvitys.

Yhteyshenkilö Satu Sikanen Hankinnan kohteena on Etelä-Karjalan maakunta-areenaa koskeva esiselvitys. TARJOUSPYYNTÖ 1. HANKINTAYKSIKKÖ Etelä-Karjalan liitto Kauppakatu 40 D 53100 Lappeenranta ekarjala.fi/liitto Yhteyshenkilö Satu Sikanen satu.sikanen@ekarjala.fi 0400 661318 2. HANKINTAMENETTELY Kyseessä

Lisätiedot

Kaupallinen malli -ryhmä

Kaupallinen malli -ryhmä Kaupallinen malli -ryhmä Kaupallisen mallin merkitys Kompensaatiomalli Tarjouksen hintakomponentti Kannustinjärjestelmä Tavoitekustannuksen ylitys/alitus Tavoitekustannuksen muuttaminen Avaintulosalueet

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Minna Savinainen Ergonomialla tuki-ja liikuntaelimistön sairaudet hallintaan elintarviketeollisuudessa

Minna Savinainen Ergonomialla tuki-ja liikuntaelimistön sairaudet hallintaan elintarviketeollisuudessa Ergonomialla tuki-ja liikuntaelimistön sairaudet hallintaan elintarviketeollisuudessa Työpajat 2014 Minna Savinainen, TtT, tft, erikoistutkija minna.savinainen@ttl.fi, Työterveyslaitos, Tampere Työterveyshuolto

Lisätiedot

ADMINETIN ASIAKASTUKI. Ohjeita ja vinkkejä sujuvaan asiointiin

ADMINETIN ASIAKASTUKI. Ohjeita ja vinkkejä sujuvaan asiointiin ADMINETIN ASIAKASTUKI Ohjeita ja vinkkejä sujuvaan asiointiin SISÄLTÖ ASIAKASTUEN ESITTELY 2 TUKIPYYNTÖJEN JÄTTÄMINEN 3 SOITTAMINEN TUKINUMEROON 4 KOLMANSIIN OSAPUOLIIN LIITTYVÄT ASIAT 5 KEHITYSEHDOTUKSET

Lisätiedot

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola Viljatilan johtaminen Timo Jaakkola 8.4.2010 Maatilayrityksen toiminnan suunnittelu Toimintaympäristön analysointi Yrittäjäperheen tavoitteet Vaihtoehtojen kartoittaminen ja vertailu Näkemys tulevista

Lisätiedot