Seminaariesitys TIKLI- hankkeeseen Miten ERP tulisi valita?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seminaariesitys TIKLI- hankkeeseen Miten ERP tulisi valita?"

Transkriptio

1 Seminaariesitys TIKLI- hankkeeseen Miten ERP tulisi valita? Markku Toivanen Sofigate on tietohallinnon suunnittelutoimisto, joka elää ja uudistaa tietohallinnon arkea.

2 Sisällysluettelo > Lyhyesti puhujasta ja yrityksestä > ERPin elinkaarimalli > Hankintaprosessin vaiheet > Valmistautuminen > Oma resurssointi ja ajankäyttö > Tarjouspyynnön laatiminen > Toimittajien kysymyksiin vastaaminen > Valintakriteeristö ja tarjousten arviointi > Prosessisimulointi valittujen toimittajaehdokkaiden kanssa > Kehityssuunnitelma (roadmap) apuna toteutuksen vaiheistukseen > Sopimusneuvottelut ja toimittajan sitouttaminen > Milloin on järkevä käyttää ulkopuolista apua? > Asiakascase

3 CV Markku Toivanen Markku Toivanen Senior Advisor Sofigate Oy > Sofigatella Markku on toiminut useissa ERPin valintahankkeissa sekä tuki- ja ylläpitopalveluiden kilpailutus- ja vaihtoprojekteissa > Markku Toivanen on toiminut aiemmin Elcoteqin ERP-järjestelmästä vastaavana Baan competence centerin vetäjänä Useita maakohtaisia roll-outteja ja järjestelmän vaihtoja ERP roadmapin luominen ja kehityshankkeiden ohjaus > Lisäksi Markku toimi Elcoteqin Aasiantoimintojen tietohallintopäällikkönä asemapaikkanaan Peking > Komennuksen aikana Pekingin ja Shenzhenin tehtaitten ERP-järjestelmät vaihdettiin Elcoteqin käyttämään Baaniin > Markku myös toiminut mm. ERP-konsulttina, projektipäällikkönä, tietohallintopäällikkönä ja konsultointijohtajana eri yrityksissä > Markku puhuu sujuvasti suomea ja englantia. Tutkinnot > Insinööri, Valmistustekniikka Työkokemus > Sofigate, Senior Advisor, 3/2007 alkaen > Lawson, konsultointijohtaja, > Elcoteq, Program Manager, > Cap Gemini, projektipäällikkö, > IVO Tuotantopalvelut Oy, tietohallintopäällikkö, > Cap Programator, sovellusasiantuntija, > Dativo, sovellusasiantuntija ja kouluttaja,

4 Sofigate on aito tietohallinnon johtamisen kumppani LISÄARVON TUKIPILARIT > Kokemus Palkkaamme kokeneita johtajia Palvelemme haastavia asiakkaita > Johtaminen Täsmäohjaamme avainhenkilöitä Sparraamme tietohallintojohtoa > Toimintamalli Toimeksiannot Palveluintegrointi Hankintatoimisto Tietohallintokeskus

5 ERP Johtamiskeskus turvaa hankkeen onnistumisen Millä joukkueella Sinä lähdet ERP-hankkeisiin? 74% Sofigate tuo joukkueeseen tahtoa, taitoa ja kokemusta > Pelaatko vajain kentällisin tai alivoimalla? > Ovatko välineet, huolto ja asenne kunnossa? > Onko valmennus riittävää ja pelitaktiikka selkeä? 2 > Yli 70% hankkeen resurssi- ja osaamistarpeesta kohdistuu asiakkaan vastuulla oleviin tehtäviin. > Ero onnistuneen ja epäonnistuneen hankkeen välillä löytyy usein näiden tehtävien suoritustasosta. > Sofigate pelaa asiakkaan joukkueessa > Tunnemme joukkueet ja niiden pelikuviot > Vahvuutemme on suunnitelmallinen toimeenpano

6 Kasvun perustana tyytyväiset asiakkaat 100 henkilöä vuonna

7 ERPin elinkaarimalli Henkinen päätös ERPin hankinnasta / uusinnasta Valmistautuminen Hankintaprosessi Investointipäätös ja toimittajan valinta Määrittelyvaihe Päätös käyttöönotosta Toteutusvaihe Testausvaihe Käyttöönottovaihe Tuotannollinen käyttö ja sen tuki Kehityssuunnitelman toteutus, osa 1 Saavutettujen hyötyjen arviointi Kehityssuunnitelman toteutus, osa 2 Saavutettujen hyötyjen arviointi Päätös versionvaihdosta Versionvaihto 1 Päätös versionvaihdosta Versionvaihto 2 Henkinen päätös ERPin hankinnasta / uusinnasta 7 ERPin elinkaaren vaiheita ERPin läpi kulkee yleensä yrityksen koko liikevaihto, joten kyseessä on liiketoimintakriittinen ja merkittävä hankinta ERPin elinkaari on tutkimusten mukaan noin 6-12 vuotta, jopa 15 vuotta Elinkaareen sisältyy suuria versionvaihtoja, jotka ovat käytännössä uudelleentoteutuksia

8 Hankintaprosessin vaiheet Henkinen päätös ERPin hankinnasta / uusinnasta Valmistautuminen Hankintaprosessi Investointipäätös ja toimittajan valinta Hankintaprosessi Hankkeen tavoitteet ja rajaus Toimittajakandidaattien valinta Tarjouspyynnön ja valintakriteeristön laadinta Toimittajien kysymykset Tarjousten arviointi Tarkennuskysymykset toimittajille Prosessisimulaatiot Toimittajien valinta prosessisimulaatioon Kehityssuunnitelman laatiminen Sopimusneuvottelut 8 Onnistunut valinta on hyvän toteutuksen kulmakivi!

9 Henkinen investointipäätös > Miksi ERPiin ollaan investoimassa? Korvausinvestointi? Muuttunut liiketoimintaympäristö ja siitä aiheutuvat tarpeet? Laajentuminen Asiakas edellyttää? Toimittaja edellyttää? > Oli syy mikä tahansa, se on syytä kirjata ja tiedottaa -> nimenomaan johdon tahtotilan kuvauksena ja siihen on syytä palata hankkeen aikana > Itse uskon, että ilman kehityssuunnitelmaa (roadmap) hankkeesta aiheutuu vain kustannuksia ja liiketoimintahyötyjen ulosmittaus ei onnistu 9

10 Ei vain teknologia! Data Ihmiset ja osaaminen Liiketoiminta Prosessit Teknologia Toimiva kokonaisuus muodostuu kaikista näistä elementeistä Jos yksi elementti ei toimi, ei toimi kokonaisuuskaan 10

11 Valmistautuminen 11 > Valmistautumisjakso voi olla pitkäkin (6-12 kk) riippuen yrityksen valmiusasteesta > Valmistautumiseen kuuluu Toimittajiin ja tuotteisiin tutustuminen demot Mahdolliset referenssitapaamiset Omien prosessien nykytilan kriittinen arviointi Oman tietomassan kunnon arviointi (perusrekisterit) Hankintaprosessiin ja projektiin tarvittavien resurssien valinta ja vapauttaminen Prosessien kehityssuunnitelma tahtotila siitä mitä ja miten prosesseja tulisi kehittää Prosessimulaatioiden käsikirjoitusten ensimmäiset versiot Kokonaishankkeen organisaatio, aikataulu, tavoitteet ja niiden mittaaminen

12 Oma resurssointi > Projektin sponsori Johdon edustaja, joka vastaa hankkeen resurssoinnista Raportoi etenemisestä yrityksen johtoryhmässä Muutosjohtaja > Projektipäällikkö Sponsorin luottohenkilö, jolla on hyvä kokemus projektinhallinnasta Projektipäällikö myös johtaa hankintaprosessivaiheen > Prosessiasiantuntijat Henkilöt, joilla on erityisen hyvä näkemys nykyprosesseista, datasta ja nykytilanteen ongelmista Tyypillisesti ym. henkilöistä tulee oman alueensa pääkäyttäjiä > IT asiantuntijat Henkilö(t), joka pystyy arvioimaan teknologian sopivuutta yritykseen > Lakimies (sopimusneuvotteluvaihe) Kokemusta IT-sopimuksista tarvitaan Pyrkii sopimusteknisesti estämään/minimoimaan riskit 12

13 Omien resurssien ajankäyttö hankintaprosessissa > Hankkeiden koko vaihtelee, ajankäyttö pitää sovittaa sen mukaiseksi > Ajankäyttö vaihtelee eri vaiheissa > Projektisponsorin ajankäyttö noin 20% > Projektipäällikkö noin 50%, toteutusvaiheessa % > Prosessiasiantuntijat % erityisesti prosessisimulaatiovaiheessa > Lakimies % sopimusneuvotteluvaiheessa > Mieluummin pieni ydinryhmä, joka voi käyttää todella aikaansa, kuin suuri ryhmä, jolla on aikaa < 10 % työajastaan 13

14 Olenko valmis hankintaprosessin käynnistämiseen? Tarkastuskohta Kunnossa? Kommentti Johdon tahtotila hankkeesta on kirjattu ja tiedotettu Liiketoimintajohto on sitoutunut hankkeeseen (kaikki ovat esim. valmiita antamaan resursseja) Nykyprosessien kuvaukset ovat ajantasalla Nykyisten perusrekistereiden kuntokartoitus on tehty Avainresurssit ovat valittu ja käytettävissä Avainresursseille on laadittu tavoiteohjelma (kehityskeskustelut) Toimittajat, joille tarjouspyyntö lähtee, ovat tiedossa Prosessien kehityssuunnitelma (tahtotila) on tehty Prosessisimulaatioiden käsikirjoitukset on tehty Hankkeen organisaatio (oma), kokonaisaikataulu, tavoitteet ja niiden mittaaminen on määritelty 14

15 Tarjouspyynnön laatiminen > Tarjouspyyntö on tärkeä, sitova dokumentti, joka kuvaa Mitä ollaan ostamassa? Minkälainen nykyinen ympäristö on (teknologia, data, henkilöstö, prosessit, yritys)? Mitä uudelta järjestelmältä halutaan? Miten hankintaprosessi on vaiheistettu ja aikataulutettu? Tärkeimmät sopimusehdot Miten tarjouspyyntöön tulee vastata tarjouksen rakenne? Mitä vastauspohjia toimittajien tulee käyttää (esim. hinnoittelupohja) Mitkä ovat valintakriteerit? 15

16 Tarjouspyynnön sisältö 16 > Katso esimerkki! > Vastauspohjiin on panostettava, ilman niitä tarjousten arviointi ja vertailu on mahdotonta Esimerkki hinnoittelupohjasta > Liitä mukaan jo tässä vaiheessa prosessisimulaatioiden käsikirjoitukset > En usko, että pitkät vaatimusluettelot ovat enää nykypäivää ja palvelevat tarkoitustaan Käsikirjoitusten pitäisi kuvata tahtotilan mukainen prosessi Vaatimukset voivat ohjata turhiin räätälöinteihin Toimittajien kannanottoja vaatimuksiin on vaikea arvioida ja verrata Pyydä toimittajalta ratkaisuehdoitus Arvioi ratkaisuehdotukset prosessisimulaatiotilaisuuksissa

17 Kenelle tarjouspyyntö lähetetään? > Käytä valmistaumisvaiheen tietoja lähtökohtana Demot Referenssit Toimialaratkaisut > Pyri löytämään toimittajia, jotka pystyvät myymään sekä sovelluksen että projektin > Jos samaa sovellusta tarjoaa useampi toimittaja, laita tarjouspyyntö useammalle toimittajalle > Käytä tarvittaessa asiantuntijaa ja/tai vertailututkimuksia, esim. Aara Finland > Valitse mukaan myös pieniä toimijoita, heillä saattaa olla juuri sopiva ratkaisu yrityksellesi 17

18 Toimittajien kysymyksiin vastaaminen > Kerro jo tarjouspyynnössä, että kaikki toimittajien kysymykset tulee laatia kirjallisesti Kysymykset ja vastaukset jaetaan nimettöminä kaikille toimittajaehdokkaille > Joskus kysymyksiin vastaaminen on työlästä, mutta se edesauttaa parempien tarjousten saamisessa > Arvioi toimittajia myös heidän kysymystensä perusteella Ovatko perehtyneet tarjouspyyntöön? Käyttävätkö vakio kysymyspohjia vai ovatko kysymykset kohdistettu tähän tarjouspyyntöön? Panostavatko tarjouksen tekemiseen? Ovatko kartalla ollenkaan? > Esimerkki 18

19 Valintakriteeristö > Valintakriteeristö tulisi määritellä on ihan alkuvaiheessa > Siihen vaikuttavat mm. Investointityyppi (esim. korvausinvestointi)? Mitä uudelta järjestelmältä odotetaan? Mitä toimittajalta odotetaan? Markkinatilanne Käytettävissä oleva budjetti Hankkeen aikataulukriittisyys Oma osaaminen > Valintakriteeristön tavoite on auttaa päätöksenteossa, kun eri tekijät voivat olla ristiriidassa keskenään, esim. kustannuspaineet vs. aikataulukriittisyys > Joka tapauksessa prosessisimulaatioilla tulisi olla hyvin merkittävä asema kriteereissä 19

20 Tarjousten arviointi > Tarjousten arvioinnin tavoitteena on valita 2-3 toimittajaa prosessisimulaatiovaiheeseen > Valintaryhmän on syytä kaikkien lukea kaikki tarjoukset ja kirjata kommentit/lisäkysymykset/selvitystarpeet yhteiseen paikkaan > Kysymysten esittäminen tarjouksista on sallittua ja suositeltavaa Arvioi toimittajia myös näiden vastausten perusteella (vastausten täsmällisyys ja nopeus) > Arviointia tulee siis suorittaa ennalta määriteltyjen valintakriteereiden perusteella > Älä arvioi pelkästään sovellusta, myös toimittajan projektimalli ja ehdotettu toteutustiimi on arvioitava > Ratkaisuehdotuksia arvioidaan siis tässä vaiheessa vain kirjallisten kuvausten perusteella 20

21 Prosessisimulointi valittujen toimittajaehdokkaiden kanssa > Suomalainen ei usko ennen kun näkee > Seeing is beliving > Prosessisimulaatiossa toimittajan tulee näyttää ratkaisuehdotuksensa käytännön toteutuksena tarjotussa sovelluksessa Perustana käsikirjoitukset Asiakkaalle tutut perustiedot, esim. tuotteet ja rakenteet > Tässä vaiheessa aloitetaan jo yhteistyö eli prosessisimulaation valmisteluun osallistuu sekä toimittaja että asiakas (prosessiasiantuntijat) > Prosessisimulaatio voidaan tehdä joko asiakkaan tai toimittajan kustantamana, tästä on syytä sopia etukäteen > Ks. esimerkki käsikirjoituksesta 21

22 Kehityssuunnitelma (roadmap) apuna toteutuksen vaiheistukseen > Tyypillinen ERP toteutus kattaa vain ensimmäisen vaiheen, jossa fokusoidaan siihen, että perusprosessit saadaan jotenkin pystyyn = kustannukset realisoituvat > Kehityssuunnitelma sisältää pidemmän aikavälin suunnitelman prosessien ja työkalun optimoimiseksi > Kehityssuunnitelma on tärkein dokumentti investoinnin takaisinmaksun varmistamiseksi > Hyötyjen realisointisuunnitelma tulee olla kehityssuunnitelman osa > Kehityssuunnitelman tulee pohjautua siihen miten prosesseja halutaan kehittää > Kehityssuunnitelma on hyvä tehdä yhdessä valitun toimittajan kanssa ennen lisenssi- ja toimitusprojektisopimuksien allekirjoitusta > Tässä vaiheessa on hyvä myös arvioda toimittajan toteutustiimin osaamista ja kokemusta sekä sitä toimiiko henkilökemiat asiakkaan ja toimittajan välillä > Sitouta toimittaja kehityssuunnitelman avulla 22

23 Liiketoimintahyötyjen realisointisuunnitelma > Tärkeimmät onnistumiskriteerit Yksityiskohtainen hyötylaskelma, jossa on mukana mittarit, joilla hyötyjä mitataan Liiketoimintajohdon henkilökohtainen sitoutuminen hyötylaskelmaan Prosessien optimointi osana kokonaishanketta Muutosjohtaminen, koulutus ja valmennus osana projektia, ei pelkästään työkalukoulutus Muuta organisaatiorakenteet, roolit ja vastuut vastaamaan uusia prosesseja Mittaa onnistumista/epäonnistumista, tee tarvittaessa korjausliikkeitä, mittaus tulee olla jatkuvaa Vertaa mittareitasi oman toimialasi parhaisiin toimijoihin Tunnista prosessialueet, joissa on kehitettävää Tee ja toteuta kehityssuunnitelma 23

24 Sopimusneuvottelut ja toimittajan sitouttaminen > Sopimusmallit Koko sovellus palveluna (SaaS = Software as a Service) Lisenssit ja kiinteähintainen toteutusprojekti Lisenssit ja toteutusprojekti toteutuneiden tuntien mukaisesti Lisenssit ja tavoitetyömäärä toteutusprojektiin Lisenssit, tavoitetyömäärä toteutusprojektiin sekä toimittajan sitouminen kehitysuunnitelmaan > Erillistä lisenssisopimusta on vaikea välttää, mutta toteutusprojektin tuotokset on oltava hyvin määritelty, esim. Vaatimusten mukaan toteutettu, testattu ja käyttöönotettu ratkaisu > Kiinteähintainen sopimus on vaikea ERP-hankkeissa > Itse suosin tavoitetyömäärää, jolloin toimittajan saama korvaus pienenee, mikäli tavoitetyömäärä ylittyy 24

25 Toimittajan sitouttaminen > Keinoja Maksupostit painottuvat hankkeen käyttöönottoon ja sen jälkeiseen aikaan Bonus- ja sanktio-ohjelma, joka on sidottu projektin tuotoksiin, kustannuksiin ja aikataulun pitävyyteen Osa lisenssimaksuista sidottu kehityssuunnitelman toteutukseen (hyödyt saavutettavissa) Ennaltasovitut hyväksymiskriteerit Takuu 25

26 Tärkeät ehdot ja sudenkuopat hankkeen rajaus > Rajaus on tehtävä monelta eri suunnalta Organisatoorinen (yritys) rajaus Prosessirajaus ERP modulirajaus Liittymä, räätälöinti, konversio ja raporttirajaukset Koulutukset ja niihin osallistujat Teknisen ympäristön rajaukset > Työmääristä puuttuu usein tai ne on rajattu asiakkaan tehtäväksi Käyttöönoton jälkeinen laajennettu tuki (2-4 viikkoa) Tuotekoulutukset Datakonversiot ja mahdollisesti tarvittavat harmonisoinnit & siivoukset Raportit ja räätälöinnit Testaus ja testaussuunnitelmien tekeminen Muutosjohtamisen tuki Takuutyöt (mielestäni toimittajan on syytä niihin varata aikaa) Teknisten ympäristöjen hallinta, sovelluksen versionhallinta projektin aikana Koulutusmateriaalin tekeminen Yleensä laskettu mukaan vain minimi dokumentointi 26

27 Tärkeät ehdot ja sudenkuopat - vastuumatriisit > Vastuumatriisit ovat hyvä keino rajata vastuita, mutta... > Asiakkaan on syytä ymmärtää mitä omat vastuut tarkoittavat Syytä kirjoittaa auki mitä tarkoittaa Arvioida yhdessä toimittajan kanssa minkä tyyppisiä resursseja ja kuinka paljon tarvitaan Onko itsellä osaamista vai käytänkö ulkopuolista apua? > Näistä voi tulla ikäviä yllätyksiä kustannusten suhteen 27

28 Tärkeät ehdot ja sudenkuopat - tuotokset > Sopimuksessa on syytä määritellä mitä syntyy projektin lopputulemana Konfiguroitu, toimiva ja käyttöönotettu järjestelmä Suunnitelmat ja niiden toteutuksen seuranta Dokumentit Yms. > Dokumenteista on syytä määritellä aina Dokumenttiluettelo (mitä dokumentteja tuotetaan) Yksittäisen dokumenttityypin sisällysluettelo Tarjouspyynnössä on syytä pyytää esimerkkejä dokumenteista > Tuotoksille on syytä määritellä hyväksymiskriteerit ja aika Toimittaja pyrkii mahdollisimman lyhyeen hyväksymisaikaan... 28

29 Tärkeät ehdot ja sudenkuopat - tekijänoikeudet > Dokumentteihin on syytä saada täydet tekijänoikeudet > Projektissa tehtyihin muutoksiin, räätälöinteihin ja raportteihin on saatava vapaa muutosoikeus (oikeus teettää jatkomuutoksia kolmansilla osapuolilla) 29

30 Tärkeät ehdot ja sudenkuopat vastuurajoitus & takuu > Mikä on toimittajan maksimisopimussakko, mikäli toimitus epäonnistuu? Onko se missään suhteessa asiakkaan kärsimään tappioon taikka sopimuksen arvoon? > Mikä on menettely, miten toimittaja voi korjata toimituksen puutteet? > Miten takuu on määritelty? Takuuaika vähintään kuusi kuukautta hyväksytystä käyttöönotosta Mitä takuu pitää sisällään? Miten takuuprosessi määritelty? Mitkä ovat kriittiset ajat asiakkaan takuuvaateissa? 30

31 Tärkeät ehdot ja sudenkuopat lisenssit ja niiden ylläpito > Lisenssin täytyy olla tyyppiä perpetual eli ikuinen Ei vuotuisia lisenssien käyttömaksuja, pelkästään ylläpitomaksu Lisenssioikeutta ei saa sitoa ylläpitomaksujen maksamiseen eli jos asiakas haluaa käyttää nykyversiota ilman ylläpitoa, niin siihen on oikeus > Lisenssointimallit ovat monimutkaisia, tarkoituksellisesti Mitkä modulit kuuluvat lisenssihintaan? Mitä rajoituksia lisensseissä on? Kuuluuko tietokantalisenssi mukaan osana sovelluslisenssiä? Tarvitaanko kolmansien osapuolien lisenssejä, esim. raportointiin? > Lisenssien ylläpito- ja tukisopimus Tiedä mistä maksat käytä palveluita hyväksesi Vapaa versionpäivitysoikeus pitää kuulua hintaan Ylläpitoprosentti pitää laskea maksetuista lisenssihinnoista, ei listahinnoista Ylläpitoprosentit ovat nousussa 18 % -> 20 % -> 22% 31

32 Tärkeät ehdot ja sudenkuopat muut ehdot > Sopimukseen on syytä kirjata, että toimittaja vastaa mahdollisista patenttirikkeistä ja suojaa asiakkaansa mahdollisia haasteita vastaan > Toiminta riitatapauksissa > Oikeudenkäynti paikka Suomi, lähin käräjäoikeus 32

33 Milloin käyttää ulkopuolista apua? > Helppo vastaus, silloin kun omaa osaamista ei ole tai se ei ole käytettävissä... > Tärkeät kohdat, joissa ulkopuolisesta voisi olla apua Prosessien kehityssuunnitelman tekeminen Tarjouspyynnön ja vastauspohjien laatiminen Prosessisimulaatioiden arviointi ja kommentointi Sopimusneuvottelut Projektisuunnitelman ja käyttöönottosuunnitelman auditointi Käyttönoton valmiusasteen ja riskien arviointi Asiakkaan omien töiden työmäärien arviointi Datan harmonisointi ja siivous Kehityssuunnitelman laadinta Epäonnistuneen hankkeen palauttaminen oikealle raiteelle 33

34 Asiakascase > Asiakascasen läpikäynti > Sofigaten miehitys ja rooli siinä 34

35 Esimerkki hankintatoimeksiannosta Roolit ja tehtävät Esittele Arvioi Valitse Tee sopimus Hankkeen ohjausryhmä Hankkeen tavoitteet Investointiehdotus Sopimuksen hyväksyntä Hankintatoimisto Hankinnan rajaus Tarjous Ratkaisuja toteutusehdotus Tarjouspyyntö Vertailuperusteet Esittelytilaisuudet Sopimuspohjat Sopimus Mallipohjat Asiakas Hankkeen rajaus Hankintatoimeksianto Tarpeen määrittely Valintatilaisuudet Toteutus alkaa Toimittajaehdokkaat 35

36 Kriittiset onnistumistekijät ERP-hankkeessa 1. Määrittele prosessien tahtotila, vaatimukset ja prosessisimulaatioiden käsikirjoitukset 2. Rakenna realistinen hyötylaskelma ja sen realisointisuunnitelma sekä mittaa sen toteutumista 3. Panosta projektinhallintaan ja varaa riittävästi omia (tai hallinnassasi) olevia resursseja 4. Sitouta koko johto. Kaikkien johtajien tavoitteisiin onnistunut ERPhanke merkittävänä tekijänä 5. Aloita ajoissa, valmistaudu. Älä lähetä tarjouspyyntöä ennen kuin koet olevasi valmis toimittajat haluavat sen jälkeen edetä nopeasti Käytä riittävästi aikaa koulutukseen (ei pelkästään työkalukoulutus) ja johda muutosta 7. Varmista, että ymmärrät miksi olet investoimassa ERPiin. Johdon tahtotila tulee kirjata ja viestiä 36

37 Kysymykset ja yhteystiedot > Lisää kysymyksiä? > Yhteystiedot puhelin TJ ja myynti, puhelin > Muuten, kannattaa hakea internetistä, sieltä löytyy hyvää materiaalia tähänkin liittyen, esim. Googlaa hakusanoilla: selecting ERP, ROI for ERP, business case, critical success factors for ERP 37

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013 Tietohallinnon nykytilan analyysi Analyysimenetelmä (sovitettu Tietomallista) 9.10.2013 Haastattelurunko Kerättävät perustiedot Budjetti (edellisvuoden) Henkilöstökustannukset IT-ostot Muut Liite - Kypsyysanalyysin

Lisätiedot

Hankinnan problematiikka

Hankinnan problematiikka Antti Kirmanen Hankinnan problematiikka Toimittajan näkökulma Asiakkaan näkökulma www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 2 1. Ristiriita www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 3 Asiakas haluaa Onnistuneen

Lisätiedot

Miten löydän Sen Oikean? 22.11.2012 Senaattoritilaisuus Liisa Paasiala, Senior Consultant

Miten löydän Sen Oikean? 22.11.2012 Senaattoritilaisuus Liisa Paasiala, Senior Consultant Miten löydän Sen Oikean? 22.11.2012 Senaattoritilaisuus Liisa Paasiala, Senior Consultant On mahdollista löytää Se Oikea! Luotanko sattumaan? Onnistuminen on aloitettava heti Onnistumisen kaava on 4 x

Lisätiedot

ICT:n johtamisella tuloksia

ICT:n johtamisella tuloksia Tuottava IT ICT:n johtamisella tuloksia Data: Tietohallintojen johtaminen Suomessa 2012 Tietääkö liiketoimintajohto mitä IT tekee? Ei osaa sanoa tietääkö Ei tiedä Osittain Tietää 0 % 10 % 20 % 30 % 40

Lisätiedot

Paketoidut toiminnanohjausratkaisut projektiorganisaatioille. Jan Malmström Mepco Oy

Paketoidut toiminnanohjausratkaisut projektiorganisaatioille. Jan Malmström Mepco Oy Paketoidut toiminnanohjausratkaisut projektiorganisaatioille Jan Malmström Mepco Oy Projektiorganisaatioiden haasteita Investoinnin myyminen johdolle ja johdon sitoutuminen Organisaation totuttujen toimintamallien

Lisätiedot

Projektijohtaminen. Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki

Projektijohtaminen. Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki KEHITTÄMISKESKUS OY 28. 29.2.2012 Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki Pertti Melonen, toimitusjohtaja, Pro HR Consulting Oy Erkki Rajala,

Lisätiedot

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA]

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA] Julkisen hallinnon IT- hankintojen sopimusehdot (JIT 2007) 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [JHS 166

Lisätiedot

Digipäivä, Hallintoryhmä. 25.8.2015 Sipoo

Digipäivä, Hallintoryhmä. 25.8.2015 Sipoo Digipäivä, Hallintoryhmä 25.8.2015 Sipoo NURMIJÄRVEN SÄHKÖINEN ASIOINTI 2 Tero Kulha Taustaa Sähköisestä arkistoinnista on puhuttu Nurmijärvellä kauan ja se ollut budjetissakin useampana vuonna. Nyt teema

Lisätiedot

KEHITTÄJÄ RATKAISIJA REKRYTOIJA

KEHITTÄJÄ RATKAISIJA REKRYTOIJA KEHITTÄJÄ RATKAISIJA REKRYTOIJA SUORITUKSEN JOHTAMINEN JA PALKITSEMINEN Uusi Osaaja 2 Kick off seminaari 17.11.2011 Anne Haggrén, Virvo Oy 16.11.2011 www.virvo.fi 2 MENESTYS YMPÄRISTÖ YRITYS, ORGANISAATIO

Lisätiedot

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3 Tuotekonfigurointi ADE Oy lyhyesti Asiakkaiden tarpeisiin suunnattua innovatiivista ja toimivaa ohjelmisto- ja 3d animaatiopalvelua. Ade Oy on toteuttanut vuodesta 2000 alkaen haastavaa interaktiivista

Lisätiedot

Juha Suutala 6.9.2007

Juha Suutala 6.9.2007 Juha Suutala 6.9.2007 iiketoiminnan ja IT:n yhteistyö -case Tapiola Sisältö Toimintaympäristön kuvaus IT:n rooli yhtiöryhmässä IT:n ja liiketoiminnan yhteistyö Liiketoimintastrategiasta IT-strategiaan

Lisätiedot

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA Perustelumuistio Liite 4: Toimittajan resurssien ja osaamisen arvioinnin tulokset (vertailuperuste 3.2) 1 Sisällysluettelo 1. Dokumentin tarkoitus

Lisätiedot

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlin Systems Oy Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlinin palvelujen toimittaminen ja Asiakasratkaisuyksikön tehtäväkenttä Merlin Asiakasratkaisut

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS Opintojaksopalautejärjestelmän rakentamisesta

SOPIMUSLUONNOS Opintojaksopalautejärjestelmän rakentamisesta 1 (5) SOPIMUSLUONNOS Opintojaksopalautejärjestelmän rakentamisesta 1 SOPIJAPUOLET Tilaaja: HAAGA-HELIA Oy Ab konserni Y- tunnus: 2029188-8 Osoite: Ratapihankatu 13, 00520 Helsinki Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM!

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! Tällä liitteellä yksilöidään hankinnan kohteen ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia, jotka

Lisätiedot

OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet. Ohjelmistoprojektin hallinta

OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet. Ohjelmistoprojektin hallinta OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet Ohjelmistoprojektin hallinta 1 Sisältö Projektiorganisaatio ja sidosryhmät Ohjelmistoprojektin kulku Projektin suunnittelu Ositus Osallistujat Työmäärän arviointi

Lisätiedot

Tietotekniikkaoikeuden seminaari Toimittajan näkökulma 19.3.2008

Tietotekniikkaoikeuden seminaari Toimittajan näkökulma 19.3.2008 Tietotekniikkaoikeuden seminaari Toimittajan näkökulma 19.3.2008 Tausta: Pirjo Saksa DI, maanmittaus 1985 yli 20 vuotta IT alalla erilaisissa rooleissa (projektipäällikkö, tiiminvetäjä, myyjä,...) jatko-opintoja

Lisätiedot

IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015

IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015 Integroitujen projektitoimitusten kehittäminen johtavien tilaajien ryhmähankkeena (IPT-hanke) IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015 IPT-hanke; kehitysvaihe-työpaja

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Ideasta hankkeeksi. Kulttuurihankkeen suunnittelu 22.9.2015. Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013. Hankeidea

Esityksen sisältö. Ideasta hankkeeksi. Kulttuurihankkeen suunnittelu 22.9.2015. Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013. Hankeidea Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013 Hankeidea Esityksen sisältö Hankesuunnitelma budjetti yhteistyösopimus Hankkeen toteuttaminen tavoitteet ja välitavoitteet

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Suomen Kiinteistöliitto ry. Korjausrakentamispalveluiden. taloyhtiössä. Suomen Kiinteistöliitto ry. TkT Jari Virta

Suomen Kiinteistöliitto ry. Korjausrakentamispalveluiden. taloyhtiössä. Suomen Kiinteistöliitto ry. TkT Jari Virta Korjausrakentamispalveluiden ostaminen taloyhtiössä TkT Jari Virta Korjausrakentamisen osapuolia Valtuudet palveluiden hankintaan Kuntotutkijat tms. Valvojat Materiaalin toimittajat Urakoitsijat Tilaaja

Lisätiedot

Isännöintisopimus kuinka sopia ja pitää sopimus ajan tasalla

Isännöintisopimus kuinka sopia ja pitää sopimus ajan tasalla Isännöintisopimus kuinka sopia ja pitää sopimus ajan tasalla Hallitusseminaari 2011 Anu Kärkkäinen päälakimies Suomen Kiinteistöliitto ry ISÄNNÖITSIJÄN VALINTA Milloin taloyhtiössä on oltava isännöitsijä?

Lisätiedot

Talous- ja velkaneuvonta: Asiakasrekisteri. Tarjousten vertailu. Tiivistelmä

Talous- ja velkaneuvonta: Asiakasrekisteri. Tarjousten vertailu. Tiivistelmä Talous- ja velkaneuvonta: Asiakasrekisteri Tiivistelmä Versio 1.0 23.03.2012 HELSINGIN KAUPUNKI Asiakasrekisteri 2 / 5 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tarjouskilpailun pisteytys... 3 1.1 Yhteenveto ja lopputulos...

Lisätiedot

Tuotekehitys palveluna

Tuotekehitys palveluna Kumppani joka tukee menestystäsi Tuotekehitys palveluna Tekniikka 2010, Jyväskylä Ville Volanen Koko tuotekehitysprojekti samasta paikasta Protoshop tarjoaa tuotekehitystä yhdistettynä tuotteen kaupallistamiseen,

Lisätiedot

Palvelutoimisto. Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä. itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10.

Palvelutoimisto. Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä. itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10. Palvelutoimisto Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10.2013 Keitä olemme? Mika Lindström Hanna Nyéki-Niemi Ei anneta

Lisätiedot

AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT. Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö. Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011

AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT. Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö. Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011 AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011 Erikoistutkija, MSc. Tapio Matinmikko, Teknologian tutkimuskeskus VTT 2 Esittäjästä

Lisätiedot

Basware Financial Performance Management (FPM)

Basware Financial Performance Management (FPM) Basware Financial Performance Management (FPM) Jyri Mononen, Account Manager Basware Experience User Forum Collaborate. Innovate. Succeed. Australia Denmark Finland France Germany Netherlands Norway Sweden

Lisätiedot

Toimittajan johtaminen projektissa. Esko Hannula Annikki Parviainen 22.11.2012

Toimittajan johtaminen projektissa. Esko Hannula Annikki Parviainen 22.11.2012 Toimittajan johtaminen projektissa Esko Hannula Annikki Parviainen 22.11.2012 Olemme laadunvarmistuksen edelläkävijä Suomen johtava ICTlaadunvarmistuksen palveluyritys Riippumaton ja puolueeton asiakkaan

Lisätiedot

Miten muutoksia johdetaan Itellassa

Miten muutoksia johdetaan Itellassa Miten muutoksia johdetaan Itellassa KaMu Mira Pakarinen Lisätietoja KaMu-mallista antaa: Hankejohtaja Mira Pakarinen mira.pakarinen@itella.com gsm 0400-288 232 Miksi malli? Toimintaympäristön muutosvauhti

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

Suuret Hyödyt Suuri IT-palveluiden tehokkuus

Suuret Hyödyt Suuri IT-palveluiden tehokkuus Ratkaisukeskeiset Toimialojen kehittäjät ja IT-osaajat vertaiskehittämisen mallit OY - ja yhteistyössä it -yhteistyössä Suuret Hyödyt Suuri IT-palveluiden tehokkuus OPPIMISYMPÄRISTÖKEHITTÄJIEN JA IT OSAAJIEN

Lisätiedot

Hiukkavaaran monitoimitalo, IPT toteutuksena - arvoa rahalle ajatellen! 27.6.2014 Markkinainfo

Hiukkavaaran monitoimitalo, IPT toteutuksena - arvoa rahalle ajatellen! 27.6.2014 Markkinainfo Hiukkavaaran monitoimitalo, IPT toteutuksena - arvoa rahalle ajatellen! 27.6.2014 Markkinainfo Mitä on IPT? Integroitu Projekti Toimitus Poikkeaako esim. Allianssista? On syntynyt ymmärrys, mitä ero on

Lisätiedot

Avoin lähdekoodi ja hankinnat. JHS-SEMINAARI Avoimet teknologiat haaste ja mahdollisuus 14.5.2008

Avoin lähdekoodi ja hankinnat. JHS-SEMINAARI Avoimet teknologiat haaste ja mahdollisuus 14.5.2008 Avoin lähdekoodi ja hankinnat JHS-SEMINAARI Avoimet teknologiat haaste ja mahdollisuus 13.5.2008 Sisältö: Ohjelmistohankintojen haasteet Hankintalaki ja ohjelmistot Case: toimisto-ohjelmiston hankinta

Lisätiedot

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Viikko-seminaari 27.9.2007 Lauri Byckling, Deloitte Mitä on arvo Arvon määritelmiä: Hyöty suhteessa hintaan Laatu suhteessa odotuksiin Saatu lisähyöty Tietohallinnon

Lisätiedot

Puheentallennus. Kari Korpi Projektipäällikkö M. Eng / M. Sc

Puheentallennus. Kari Korpi Projektipäällikkö M. Eng / M. Sc Puheentallennus Kari Korpi Projektipäällikkö M. Eng / M. Sc Esityksen sisältö Henkilöesittäytyminen Tuleva teknologia Kustannukset Kilpailutus prosessina Projektina Ylläpito ja yhteistyö 2 Henkilö esittäytyminen

Lisätiedot

Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café

Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café Aika 27.11.11.2013 klo 9.45 10.30 Kouluttaja: Koulutus- ja kehitysjohtaja Miten hankkeen toimintaa voidaan motivoida, keinoja viedä hanketta

Lisätiedot

Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011

Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011 Lisätieto 15.2.2011 Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011 Vastaukset täydentävät vaatimusmäärittelyämme lisätietona ja ne tulee ottaa

Lisätiedot

Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä

Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä Laajuus Jatkuva laajeneminen sekä maantieteellisesti että sisällön kannalta: Yhdestä

Lisätiedot

Yhteinen Kiekumme Kokemuksia poikkihallinnollisesta hankkeesta Martti Kallavuo. Päätöstilaisuus johdolle

Yhteinen Kiekumme Kokemuksia poikkihallinnollisesta hankkeesta Martti Kallavuo. Päätöstilaisuus johdolle Yhteinen Kiekumme Kokemuksia poikkihallinnollisesta hankkeesta Martti Kallavuo Päätöstilaisuus johdolle 29.11.2016 järjestelmävastuu substanssivastuu strategiavastuu Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Yhteenveto tuotteenhallinnan tiimoilta kertyneistä opeista. Jukka Kääriäinen Jukka.kaariainen@vtt.fi 22.4.2015

Yhteenveto tuotteenhallinnan tiimoilta kertyneistä opeista. Jukka Kääriäinen Jukka.kaariainen@vtt.fi 22.4.2015 Yhteenveto tuotteenhallinnan tiimoilta kertyneistä opeista Jukka Kääriäinen Jukka.kaariainen@vtt.fi 22.4.2015 Sisältö Mistä tietoja koottu? Opit Yhteenveto Mistä tietoja koottu? Nämä tiedot on kerätty

Lisätiedot

Sen seitsemän kohtaa hankinnoista

Sen seitsemän kohtaa hankinnoista VESA SAINIO 040 506 2268 vesa.sainio@solita.fi Sen seitsemän kohtaa hankinnoista 14/9/2012 Hankinta edessä? Mitähän olen hankkimassa Mitenköhän sen ostaisi Paljonkohan se maksaa Keneltäköhän sen ostaisin

Lisätiedot

Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria?

Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria? Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria? Kuntamarkkinat Tietoisku 10. ja 11.9.2014 1 Mitä on kokonaisarkkitehtuuri? Kokonaisarkkitehtuuri on organisaation johtamis- ja kehittämismenetelmä,

Lisätiedot

Mikä sitten on kallista? Milloin raha on viisaasti käytetty? Miten kallis määritellään toimintopistelaskennan näkökulmasta?

Mikä sitten on kallista? Milloin raha on viisaasti käytetty? Miten kallis määritellään toimintopistelaskennan näkökulmasta? Mikä sitten on kallista? Milloin raha on viisaasti käytetty? Miten kallis määritellään toimintopistelaskennan näkökulmasta? ICT hyödyttämään liiketoimintaa siis oikeesti ja vähän äkkiä Mikko Paalasmaa,

Lisätiedot

Enfo Oyj. Virtualisointi. Case: Eduskunta. Juha-Pekka Leskinen, EDUSKUNTA - Tietohallintotoimisto Markus Sjöman, Enfo Oyj - Zourcing

Enfo Oyj. Virtualisointi. Case: Eduskunta. Juha-Pekka Leskinen, EDUSKUNTA - Tietohallintotoimisto Markus Sjöman, Enfo Oyj - Zourcing Enfo Oyj Virtualisointi Case: Eduskunta Juha-Pekka Leskinen, EDUSKUNTA - Tietohallintotoimisto Markus Sjöman, Enfo Oyj - Zourcing Eduskunnan näkökulma asiaan Tietotekniikka eduskunnassa Tunnuslukuja projektista

Lisätiedot

Kuka vastaa tietojärjestelmähankkeen laadusta?

Kuka vastaa tietojärjestelmähankkeen laadusta? Kuka vastaa tietojärjestelmähankkeen laadusta? 05.10.2010 Esko Hannula Sisältö Laatu on lopulta aina rahaa Laatu riippuu siitä, kuka olet Vastuu laadusta on lopulta aina tilaajalla 2 Tietojärjestelmän

Lisätiedot

Palvelun elinkaari käytännön toimintana

Palvelun elinkaari käytännön toimintana Palvelun elinkaari käytännön toimintana Case HUS Sententium Oy 2016 www.sententium.fi 1 Yhteistyössä Sententium Oy 2016 www.sententium.fi 2 Take away Yksittäisten prosessien jalkautumattomuus johtuu usein

Lisätiedot

Projekti, projektinhallinta ja projektiliiketoiminta. Projektin ympäristö, päämäärä, tavoitteet, elinkaari, laajuus ja työn ositus

Projekti, projektinhallinta ja projektiliiketoiminta. Projektin ympäristö, päämäärä, tavoitteet, elinkaari, laajuus ja työn ositus Projekti, projektinhallinta ja projektiliiketoiminta. Projektin ympäristö, päämäärä, tavoitteet, elinkaari, laajuus ja työn ositus 25.1.2013 Karlos Artto TU-22.1120 Projektien suunnittelu ja ohjaus, kevät

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. KEHITTÄMISKESKUS OY HÄME 1 (11) TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE Integroitu asiakashallinta Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen. Tarjouksen jättäessään

Lisätiedot

Toiminnan kehittämisen ja varmentamisen taloudellinen merkitys. 2.9.2015 Jaakko Hirvola

Toiminnan kehittämisen ja varmentamisen taloudellinen merkitys. 2.9.2015 Jaakko Hirvola Toiminnan kehittämisen ja varmentamisen taloudellinen merkitys 2.9.2015 Jaakko Hirvola Building a better working world EY:n toiminnan tarkoitus on rakentaa parempaa liike- ja työelämää ja paremmin toimivaa

Lisätiedot

Jälkilaskennalla tehokkuutta projektitoimintaan. Matti Toivonen Necom Oy

Jälkilaskennalla tehokkuutta projektitoimintaan. Matti Toivonen Necom Oy Jälkilaskennalla tehokkuutta projektitoimintaan Matti Toivonen Necom Oy WIKIPEDIA: Projekti on tarkkaan suunniteltu hanke tietyn päämäärän saavuttamiseksi Matti Toivonen Necom Oy Online Dynamics Oy Osta

Lisätiedot

Ei aina se halvin julkisen hankinnan tarjouskilpailun monet vaihtoehdot 11.12.2012. Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry

Ei aina se halvin julkisen hankinnan tarjouskilpailun monet vaihtoehdot 11.12.2012. Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Ei aina se halvin julkisen hankinnan tarjouskilpailun monet vaihtoehdot 11.12.2012 Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Infrarakennuttamisen haasteita Infraomaisuuden arvon

Lisätiedot

Näin me sen teimme, Reumasäätiön sairaalan järjestelmäuudistus TOIMI-hanke

Näin me sen teimme, Reumasäätiön sairaalan järjestelmäuudistus TOIMI-hanke Näin me sen teimme, Reumasäätiön sairaalan järjestelmäuudistus TOIMI-hanke Hankkeen hallinta hankejohtaja, johdon konsultti Jyrki Etelämäki Pivotal Consulting Oy Terveydenhuollon atk-päivät 19.-20.5.2008

Lisätiedot

Ohjelmajohtamisen kehittäminen

Ohjelmajohtamisen kehittäminen Ohjelmajohtamisen kehittäminen Valtuuston strategiaseminaari, Hotelli Korpilampi Ohjelmajohtaja Päivi Hoverfält Mitä on ohjelmajohtaminen? Ohjelmajohtaminen on tapa organisoida ja johtaa merkittäviä muutoksia

Lisätiedot

ISÄNNÖINTIPALVELUA OSTAMASSA TILAAJAN NÄKÖKULMA

ISÄNNÖINTIPALVELUA OSTAMASSA TILAAJAN NÄKÖKULMA ISÄNNÖINTIPALVELUA OSTAMASSA TILAAJAN NÄKÖKULMA Kiinteistö 2013 Jenni Hupli Kiinteistöliiton päälakimies, VT Ydinkysymysten äärellä Sitä saa, mitä tilaa Vastaako sitä, mitä on tavoiteltu/tarvitaan? Ratkaiseeko

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392278355833/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392278355833/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Yritys Kehittäminen kohdistuu pääosin Tutkimukseen, tuotteen, palvelun, osaamisen ja/tai menetelmän kehittämiseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus 1234567-8 Yrityksen

Lisätiedot

Projektinhallinta. Kielten POP-hankkeiden koordinaattoritapaaminen 5.5.2010. Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Ulla Pehrsson ja Johanna Heimonen

Projektinhallinta. Kielten POP-hankkeiden koordinaattoritapaaminen 5.5.2010. Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Ulla Pehrsson ja Johanna Heimonen Projektinhallinta Kielten POP-hankkeiden koordinaattoritapaaminen 5.5.2010 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Ulla Pehrsson ja Johanna Heimonen Mitä, missä, milloin ja vielä miten, paljonko, kenelle,

Lisätiedot

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa ValtioExpo 7.5.2009 Antti Karjalainen, Johtaja Hankkeen taustaa Tavoitteena yhden talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen perustaminen vuonna

Lisätiedot

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli Projektinjohtourakkaosuus PJU osuuden projektisuunnitelma - 12.8.2015 2 (7) Sisällysluettelo 1 PROJEKTISUUNNITELMAN TARKOITUS... 4 2 URAKAN YLEISTIEDOT... 4 3 URAKANORGANISAATIO... 4 4 PROJEKTIN TAVOITTEET

Lisätiedot

HILMA: Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konv...

HILMA: Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konv... Sivu 1/5 Hankintailmoitus, erityisalat: : Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konversio sekä ohjelmiston asiakastuki ja ylläpito Hankintailmoitus, erityisalat I.1

Lisätiedot

1. Valmistelut ulkoisen arvioinnin tilaamiseksi

1. Valmistelut ulkoisen arvioinnin tilaamiseksi ULKOISEN ARVIOINNIN TILAAMISEN TARKASTUSLISTA Tarkistuslistan avulla tilaaja voi seurata ja jäsentää ulkoisen arvioinnin tilaamisen prosessin etenemistä. Taulukkomuotoon kirjatun tarkistuslistan kohdat

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Sisältö Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Mediaviestintä Kriisiviestintä Seuraviestintä sisäinen viestintä Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Hyvä sisäinen viestintä

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA PROJEKTITOIMINNAN ONGELMIA Kaikkea mahdollista nimitetään projekteiksi Projekti annetaan henkilöille muiden töiden ohella Ei osata käyttää

Lisätiedot

PROJEKTIN EDISTYMISRAPORTTI Seurantajakso

PROJEKTIN EDISTYMISRAPORTTI Seurantajakso <jaksonumero, alkupäivä - päättymispäivä> PROJEKTIN EDISTYMISRAPORTTI Seurantajakso -projekti PROJEKTIN EDISTYMISRAPORTIN

Lisätiedot

Hankintojen erityispiirteet onko meillä työkaluja? Loviisan ja Porvoon Yrittäjät Jouni Malmivaara/ Pontus Palmqvist

Hankintojen erityispiirteet onko meillä työkaluja? Loviisan ja Porvoon Yrittäjät Jouni Malmivaara/ Pontus Palmqvist Hankintojen erityispiirteet onko meillä työkaluja? Loviisan ja Porvoon Yrittäjät 11.1.2017 Jouni Malmivaara/ Pontus Palmqvist 1 Mottomme! Me yrittäjät elämme myymällä mutta me teemme voitot ja tulokset

Lisätiedot

PROJEKTIN SUUNNITTELU JOUNI HUOTARI, PAAVO MOILANEN, ESA SALMIKANGAS

PROJEKTIN SUUNNITTELU JOUNI HUOTARI, PAAVO MOILANEN, ESA SALMIKANGAS PROJEKTIN SUUNNITTELU JOUNI HUOTARI, PAAVO MOILANEN, ESA SALMIKANGAS 10 KEYS TO SUCCESSFUL SOFTWARE PROJECT 1. Clear Vision 2. Stable, Complete, Written Requirements 3. Detailed User Interface Prototypes

Lisätiedot

A R V O K A S Y R I T Y S

A R V O K A S Y R I T Y S ARVOKAS YRITYS ARVOKAS YRITYS Hyvän yrityksen on oltava tänään arvokkaampi kuin eilen. Hyvä yritys koostuu osista, jotka päivä toisensa jälkeen toimivat tehokkaammin, tuottavammin ja kasvaen. Niistä muodostuu

Lisätiedot

PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS

PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS Johtamisharjoituksen tavoitteet Johtamisharjoituksen eli ns. välitehtävän tarkoitus on antaa sinulle onnistunut kokemus johtamisesta partiossa. Harjoituksen

Lisätiedot

Viestintä, projektin onnistumisen kriittinen tekijä 19.8.2015. Päivi Kähönen-Anttila, Pasaati Oy

Viestintä, projektin onnistumisen kriittinen tekijä 19.8.2015. Päivi Kähönen-Anttila, Pasaati Oy Viestintä, projektin onnistumisen kriittinen tekijä 19.8.2015 Päivi Kähönen-Anttila, Pasaati Oy Päivi Kähönen-Anttila Vanhempi projektipäällikkö Toiminnan kehittämisen asiantuntija paivi.kahonen@pasaati.com

Lisätiedot

Kuinka hallita suuria muutoshankkeita? Onnistumisen ja epäonnistumisen elementit

Kuinka hallita suuria muutoshankkeita? Onnistumisen ja epäonnistumisen elementit Kuinka hallita suuria muutoshankkeita? Onnistumisen ja epäonnistumisen elementit Jarmo Nykänen, Director, EY Agenda: Tausta Ongelmankentän jäsentäminen Hankkeiden elinkaari ja näkökulmat Esimerkki onnistuneesta

Lisätiedot

Verkkokaupan perustaminen - CASE NANSO GROUP OY. Thea Forstén 6.11.2012

Verkkokaupan perustaminen - CASE NANSO GROUP OY. Thea Forstén 6.11.2012 Verkkokaupan perustaminen - CASE NANSO GROUP OY Thea Forstén 6.11.2012 NANSO GROUP LYHYESTI Vuonna 1921 perustettu vaatetusalan perheyhtiö Tunnettuja brändejä ovat Nanso, Finnwear, Black Horse, Vogue,

Lisätiedot

Scrum is Not Enough. Scrum ei riitä. Ari Tanninen & Marko Taipale. Nääsvillen oliopäivä 2009 Tampereen teknillinen yliopisto 9.12.

Scrum is Not Enough. Scrum ei riitä. Ari Tanninen & Marko Taipale. Nääsvillen oliopäivä 2009 Tampereen teknillinen yliopisto 9.12. Scrum is Not Enough Scrum ei riitä Ari Tanninen & Marko Taipale Nääsvillen oliopäivä 2009 Tampereen teknillinen yliopisto 9.12.2009 Ari Tanninen Vanhempi ohjelmistoinsinööri Marko Taipale Teknologiajohtaja,

Lisätiedot

Kilpailutusprosessiin tehoa

Kilpailutusprosessiin tehoa A Basware Presentation Kilpailutusprosessiin tehoa käytännön kokemuksia ja vinkkejä RFx ohjelmiston käytöstä Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti Tietoiskun ohjelma

Lisätiedot

Isännöinnin ostaminen ja sopimushallinta 15.4.2015. Kai Haarma Toiminnanjohtaja, OTK Kiinteistöliitto Uusimaa

Isännöinnin ostaminen ja sopimushallinta 15.4.2015. Kai Haarma Toiminnanjohtaja, OTK Kiinteistöliitto Uusimaa Isännöinnin ostaminen ja sopimushallinta 15.4.2015 Kai Haarma Toiminnanjohtaja, OTK Kiinteistöliitto Uusimaa Isännöinti Milloin taloyhtiössä on oltava isännöitsijä? Yhtiöjärjestys määrää Yhtiökokous niin

Lisätiedot

Projektinh allintapäi vä TTY Juho Heikkinen,

Projektinh allintapäi vä TTY Juho Heikkinen, OSAAMINEN, TOIMINTA JA IHMISET TASAPAINOSSA Projektinh allintapäi vä TTY 20.08.2013 Juho Heikkinen, 040 7283305 juho.heikkinen@pasaati.com Pasaati lyhyesti Projektitoiminnan kehittämiseen keskittynyt yritys

Lisätiedot

Rakentamispolitiikka. Verkkotoimikunta 6.9.2011 Keijo Välimaa

Rakentamispolitiikka. Verkkotoimikunta 6.9.2011 Keijo Välimaa Rakentamispolitiikka Verkkotoimikunta 6.9.2011 Keijo Välimaa 2 PAS 55 Omaisuuden hallinnan elementit Omaisuuslajit Elinkaaren vaiheet: Hankkiminen Käyttäminen Kunnossapitäminen Uusiminen/hävittäminen 3

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

Totuus IdM-projekteista

Totuus IdM-projekteista Totuus IdM-projekteista Kyselytutkimuksen tulosten julkistustilaisuus 4.10.2011 Hannu Kasanen, Secproof Identiteetinhallinnan huono maine IAM, nuo kolme suurta kirjainta, tarkoittavat käyttäjätietojen-

Lisätiedot

NTG Projektinhallinta työajan seurantaan ja prosessien ja resurssienhallintaan. NTG Projektinhallinta

NTG Projektinhallinta työajan seurantaan ja prosessien ja resurssienhallintaan. NTG Projektinhallinta NTG Projektinhallinta työajan seurantaan ja prosessien ja resurssienhallintaan. NTG Projektinhallinta NTG Projektinhallinta - Yleistä NTG Projektinhallinta on palvelimella sijaitseva järjestelmä, jota

Lisätiedot

SharePoint verkkopalvelualustana

SharePoint verkkopalvelualustana SharePoint verkkopalvelualustana Agenda Onko Microsoft onnistunut pyrkimyksissään kehittää SharePointia nykyaikaiseksi verkkojulkaisualustaksi? Vieläkö se mielletään lähinnä dokumenttienhallintaan sopivana

Lisätiedot

Strategia käytäntöön valmentavalla johtamisella. JohtamisWirtaa 10.5.2011

Strategia käytäntöön valmentavalla johtamisella. JohtamisWirtaa 10.5.2011 Strategia käytäntöön valmentavalla johtamisella JohtamisWirtaa 10.5.2011 Työpaja 2, haasteet ja ratkaisut Riikka Laine-Tolonen (Nordea) Tapani Pöllänen (Sales Energy) Valmentava esimies Strategia ja visio

Lisätiedot

Muutoksen hallittu johtaminen ja osaamisen varmistaminen

Muutoksen hallittu johtaminen ja osaamisen varmistaminen KPMG Muutoksen hallittu johtaminen ja osaamisen varmistaminen Riskienhallinta on keskeinen osa muutoshallintaa Henkilöstöriskien tunnistaminen ja merkitys muutoksen johtamisessa ADVISORY SERVICES Muutoksen

Lisätiedot

Case Meira Nova Oy Miksi versionvaihtoon ja kokemuksia versionvaihtoprojektista

Case Meira Nova Oy Miksi versionvaihtoon ja kokemuksia versionvaihtoprojektista Case Meira Nova Oy Miksi versionvaihtoon ja kokemuksia versionvaihtoprojektista Heikki Castrén Kehityspäällikkö, SAP Finug syysseminaari Dipoli 7.11.2007 Meira Nova Oy, lyhyesti Novan tietojärjestelmät

Lisätiedot

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI Esittelyaineisto Boardmanin BOARD MAPPING HALLITUSARVIOINTI Board Mapping -hallitusarviointi auttaa hallitusta arvioimaan omaa toimintaansa ja kehittämään sitä

Lisätiedot

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen!

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Käyttöönoton vaiheet Yrityksen liiketoimintatavoitteet Yhteisöllisen toimintatavan käyttöalueet Työkalut Hyödyt yritykselle Hyödyt ryhmälle Hyödyt itselle Miten

Lisätiedot

Keskitetyn integraatiotoiminnon hyödyt

Keskitetyn integraatiotoiminnon hyödyt Keskitetyn integraatiotoiminnon hyödyt Janne Kangasluoma / Chief Enterprise Architect, Ilmarinen Teemu O. Virtanen / Director, Information Logistics, Digia 2013 IBM Corporation HUOLEHDIMME NOIN 900 000

Lisätiedot

CIO Forum. Tietohallintojohtajat muutosjohtajina Säästöjä vai uusia valloituksia? Johan Sandell CIO Forum 3.6.2009

CIO Forum. Tietohallintojohtajat muutosjohtajina Säästöjä vai uusia valloituksia? Johan Sandell CIO Forum 3.6.2009 CIO Forum Tietohallintojohtajat muutosjohtajina Säästöjä vai uusia valloituksia? Johan Sandell CIO Forum 3.6.2009 Tervetuloa Taloudellisen tilanteen haasteet voidaan kääntää mahdollisuuksiksi vahvalla

Lisätiedot

TORI-siirtoprojektit. Toukokuu 2014

TORI-siirtoprojektit. Toukokuu 2014 TORI-siirtoprojektit Toukokuu 2014 Aikataulutus Toimialariippumattomien ICT-tehtävien siirtoaikataulu on hyväksytty kansliapäällikkökokouksessa 24.6.2013 Yksikkökohtaisesta siirtoprojektista on laadittu

Lisätiedot

Projektityökaluilla tuottavuutta toimintaan, Espoo, 12.11.2014 Kari Kärkkäinen

Projektityökaluilla tuottavuutta toimintaan, Espoo, 12.11.2014 Kari Kärkkäinen Projektityökaluilla tuottavuutta toimintaan, Espoo, 12.11.2014 Kari Kärkkäinen 1 TEKNISEN PALVELUN KUMPPANI VUODESTA 1986 Comatec Group: Insinööritoimisto Comatec Oy Rantotek Oy Insinööritoimisto Metso

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Toimittajahallinta Tilaajan ja tuottajan roolit palveluiden laadun ja taloudellisuuden varmistamisessa

Toimittajahallinta Tilaajan ja tuottajan roolit palveluiden laadun ja taloudellisuuden varmistamisessa Toimittajahallinta Tilaajan ja tuottajan roolit palveluiden laadun ja taloudellisuuden varmistamisessa Unto Kariniemi, Johtava konsultti, Talent Vectia Kuntamarkkinat 11.9.2013 Huone 4.12, klo 15:30 15:50

Lisätiedot

Verkottumisen mahdollisuudet

Verkottumisen mahdollisuudet Verkottumisen mahdollisuudet Verkostojen luominen kannattaa aloittaa varhain Pro-hankinta Oy Ota selvää, minkälaisia oman toimialan hankintailmoitukset ovat käytä esim. Credita palvelua, josta löytyy myös

Lisätiedot

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA Tarjouspyyntö 1 / 10 VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2 / 10 1. Tarjousten vertailuperusteet

Lisätiedot

Käyttäjätietojen hallintaratkaisujen arkkitehtuurin tehostaminen. Juha Kervinen Lead Architect, Trusteq Oy

Käyttäjätietojen hallintaratkaisujen arkkitehtuurin tehostaminen. Juha Kervinen Lead Architect, Trusteq Oy Käyttäjätietojen hallintaratkaisujen arkkitehtuurin tehostaminen Juha Kervinen Lead Architect, rusteq Oy Aiheet Lopputulos paranee työvaiheiden tehostamisella arkastelemme yrityksen käyttäjätietojen hallintaa

Lisätiedot

Turvallisia palveluja ja asumisratkaisuja ikäihmisille

Turvallisia palveluja ja asumisratkaisuja ikäihmisille Turvallisia palveluja ja asumisratkaisuja ikäihmisille Pekka Maijala pekka.maijala@vtt.fi Turvallisuus 2012 -messut 5.9.2012 Suomi ikääntyy nopeimmin Euroopassa Suomessa on jo toista miljoonaa yli 65 -vuotiasta

Lisätiedot

Allianssimalli. Kehto-foorumi 1.11.2012. 1.11.2012 Milko Tietäväinen

Allianssimalli. Kehto-foorumi 1.11.2012. 1.11.2012 Milko Tietäväinen Allianssimalli Kehto-foorumi 1.11.2012 Allianssimalli Allianssi on valtioliitto (Gummerus sssk 2001) Allianssi on valtioliitto ja myös aatteellinen, kaupallinen tai muu sellainen yhteenliittymä (wikipedia

Lisätiedot

Palvelukonseptimme NestorMetodi

Palvelukonseptimme NestorMetodi Palvelukonseptimme NestorMetodi Syvälliseen kokemukseen ja laaja-alaiseen osaamiseen perustuva nopea ja tehokas tapa löytää ratkaisuja yrityksen haasteisiin Kokemus syntyy vain kokemalla Lisäarvoa asiakkaille

Lisätiedot

Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi

Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi Strategia Energiatehokkuus Huoltokirja Seuranta Elinkaari Suunnitelmat Korjaushanke Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi Timbal Palvelut Oy Timbal palvelu rakennusten

Lisätiedot

Orientaatio ICT-alaan. Projekti

Orientaatio ICT-alaan. Projekti Orientaatio ICT-alaan Projekti Projekti Ajallisesti rajoitettu, kertaluonteinen tehtävä määrätyt resurssit sekä oma (linjaorganisaatiosta poikkeava) organisaatio Toteutus tapahtuu suunnitelmallisesti ennalta

Lisätiedot

Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015

Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015 Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015 Minna Heikka Hankinta-asiamies p. 044 718 2921 minna.heikka@is-hankinta.fi Onnistuneen kaupankäynnin lähtökohtia: 2 Tunne tuotteesi Tunne kauppatapa

Lisätiedot