TU ERP- ja APS-järjestelmien erikoiskurssi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TU-22.1177 ERP- ja APS-järjestelmien erikoiskurssi"

Transkriptio

1 TU ERP- ja APS-järjestelmien erikoiskurssi ERP-järjestelmien ylläpidon haasteet ja ratkaisut Kevät 2010

2 Luennon aiheet 1. Yleisiä asioita ERP-järjestelmien ylläpidosta ERP-järjestelmien vaikutukset yritysten IT-kustannuksiin 2. Tekniset ongelmat ja niiden ehkäisy Käytön estyminen Käytön viivästyminen Käyttöoikeusongelmat 3. Käyttäjäongelmat ja niiden ehkäisy Transaktiotaso Master datan taso Konfiguraatiotaso 4. IT-arkkitehtuurin ylläpito Esimerkki tosielämän yritysten IT-ympäristöistä Point-to-point-integraatiot, EAI ja SOA 5. Yhteenveto

3 Moodi Mediaani 1.1 ERP-järjestelmä ja IT:n ylläpidon kustannukset ERP-järjestelmien hyödyistä tiedetään, että: Niitä on vaikea mitata Ne eivät realisoidu heti käyttöönoton jälkeen Ne vaihtelevat tapauskohtaisesti Kyselytutkimusten vastaajat ovat kuitenkin yhdestä asiasta yksimielisiä ERP-järjestelmän käyttöönoton jälkeisiä näkymiä: Tulevaisuudessa ICT-henkilöstömme määrä vähenee 77% (Aara, 2006) Eri mieltä 8% Samaa mieltä 25% ERP-järjestelmän käyttöönotto on vähentänyt yrityksemme IT-kustannuksia [Ruotsissa] (Olhager & Selldin, 2003) [USA:ssa] (Mabert et al., 2001) Täysin eri mieltä: ka = 2,1 Täysin samaa mieltä: 5 ERP-järjestelmän käyttöönotosta on seurannut..enemmän kustannuksia kuin säästöjä..enemmän säästöjä kuin kustannuksia (Abdinnour-Helm & Lengnick-Hall, 2005) ja lista vain jatkuisi: Davenport et al., 2002; Mabert et al., 2003; Shepherd et al., 2005; jne. ERP-järjestelmä ei yleensä vähennä IT-kustannuksia

4 1.2 ERP-järjestelmä ja IT:n ylläpidon haasteet Miksi ERP-järjestelmä ei vähennä IT-kustannuksia (vaan usein jopa kasvattaa niitä)? Sen alkuinvestointi on suuri, joten ylläpidettävää on sen mukaisesti vaikka järjestelmien yhteismäärä vähenisikin Se tuo IT:n uusiin tehtäviin ja edellyttää, että sitä myös käytetään niissä Siitä näkee, kun se ei toimi tai sitä käytetään väärin Ylläpidon kanssa kitsastelu ei ole helppoa Joko koulutuksen tai korjailujen ja paikkailujen kulut kasvavat Ylläpitohaasteita aiheuttavat ainakin seuraavat seikat: Käyttäjäongelmat Tekniset ongelmat IT-arkkitehtuurin hallinta

5 Luennon aiheet 1. Yleisiä asioita ERP-järjestelmien ylläpidosta ERP-järjestelmien vaikutukset yritysten IT-kustannuksiin 2. Tekniset ongelmat ja niiden ehkäisy Käytön estyminen Käytön viivästyminen Käyttöoikeusongelmat 3. Käyttäjäongelmat ja niiden ehkäisy Transaktiotaso Master datan taso Konfiguraatiotaso 4. IT-arkkitehtuurin ylläpito Esimerkki tosielämän yritysten IT-ympäristöistä Point-to-point-integraatiot, EAI ja SOA 5. Yhteenveto

6 Käytön estyminen 2.1 Tekniset ongelmat ERP-järjestelmien kanssa kohdataan ainakin kolmenlaisia teknisiä ongelmia: Käytön estyminen: Käytön viivästyminen: aina iso ongelma ei välttämättä yhtä iso ongelma, mutta aiheuttaa monesti käyttäjäongelmia Käyttöoikeusongelmat: voivat olla isoja tai pienempiä ongelmia Ongelma Ratkaisuvaihtoehtoja Ohjelmistovirheet eli bugit Jonkun pitää olla vastuussa siitä, että järjestelmätoimittajan patchit asennetaan proaktiivisesti ja systemaattisesti Käyttäjäportaaleja pitää seurata muutenkin aktiivisesti ei pelkästään patchien ja ennakkovaroitusten takia vaan myös siksi, että niissä julkaistaan workaroundeja Versiopäivitysyllätykset (etenkin omat koodit ja rajapinnat ovat alttiina vaaroille) Testataan versiovaihdot aivan kuten kaikki muutkin konfiguraatiomuutokset (tästäkin syystä yrityksillä pitäisi tietenkin olla dokumentoidut testiskenaariot ja -rutiinit ) Ei välttämättä kannata olla aina ensimmäisenä asentamassa uusia versioita

7 Käyttöoikeusasiat Käytön viivästyminen 2.2 Tekniset ongelmat Ongelma Ratkaisuvaihtoehtoja Raskaat transaktiot Suositaan tausta-ajoja (backgroung processing) raskaiksi tiedettyjen transaktioiden suorittamisessa Käytetään erillistä raportointiohjelmistoa (data warehousing) tietokantakyselyjen tekemiseen Palomuuriviiveet Mietitään, mihin ja miten palomuuri kannattaa asentaa Ylikuormitusviiveet Ei häslätä (siis: klikkailla ympäriinsä tai availla uusia istuntoja) Katkokset päätelaiteyhteyksissä Päätelaitteet (esim. mobiililaitteet) pitäisi ehdottomasti toimia myös offline. Selainpohjaiset käyttöliittymät ovat usein ongelmallisia tämän asian suhteen. Ongelma Käyttäjillä on liikaa oikeuksia Käyttäjillä on liian vähän oikeuksia Ratkaisuvaihtoehtoja Käyttöoikeuksien hallinnasta vastaavan henkilön pitää ymmärtää, mitä loppukäyttäjät töissään tekevät Oikeuksien päivitystarpeet pitää huomioida järjestelmällisesti aina, kun konfiguraatiota muutetaan tai henkilöiden tehtävät muuttuvat Testaaminen sekä selkeästi dokumentoidut testiskenaariot auttavat varmistamaan, etteivät työt keskeydy oikeuksien puutteeseen Käyttöoikeuksien systemaattisen hallinnan edellytys on, että ne paketoidaan profiileiksi Ymmärretään, että oikeuksien rajoittaminen on usein järkevää, mutta se pitää perustella muutenkin kuin varmuuden vuoksi

8 Luennon aiheet 1. Yleisiä asioita ERP-järjestelmien ylläpidosta ERP-järjestelmien vaikutukset yritysten IT-kustannuksiin 2. Tekniset ongelmat ja niiden ehkäisy Käytön estyminen Käytön viivästyminen Käyttöoikeusongelmat 3. Käyttäjäongelmat ja niiden ehkäisy Transaktiotaso Master datan taso Konfiguraatiotaso 4. IT-arkkitehtuurin ylläpito Esimerkki tosielämän yritysten IT-ympäristöistä Point-to-point-integraatiot, EAI ja SOA 5. Yhteenveto

9 3.1 Käyttäjäongelmat Käyttäjäongelmat ilmenevät pääsääntöisesti huonona datanlaatuna, ja niiden parhaita lääkkeitä ovat koulutus, valvonta ja esimiesten oma esimerkki Tässä esityksessä tarkastelu jaetaan: Transaktiodatan (/raportoinnin) tasolla ilmeneviin ongelmiin Master data -ongelmiin Konfiguraatio-ongelmiin Nämä taas aiheuttavat monenlaisia operatiivisia ongelmia: Mittareihin ei voi luottaa Materiaalit, tilaukset ja laskut ovat hukassa Suunnitelmat ovat toteuttamiskelvottomia Toki käyttäjäongelmilla on myös muita vakavia seurauksia: Työn tuottavuus laskee Yleinen epätyytyväisyys kasvaa ja työssä viihtyminen heikkenee

10 Transaktio- ja mittaridatan taso 3.2 Käyttäjäongelmat Ongelma Järjestelmää ei käytetä (esim. varastokirjauksia/ suunnitteluvaiheita/ kuittauksia ei tehdä) Järjestelmän käyttöä korvataan esim. erilaisilla Excel-virityksillä Järjestelmää ei käytetä tarkoituksenmukaisesti (esim. pakollisiin kenttiin kirjataan puppua) Transaktioita ei tehdä reaaliaikaisesti Ratkaisuvaihtoehtoja Järjestelmään konfiguroitavat kontrollit: audit trail -tarkistukset sekä pakolliset kentät transaktioissa Palkkiojärjestelmien sitominen transaktioihin (esim. kuittaukset) Koulutus (etenkin kokonaisia prosesseja käsittelevät kurssit auttavat perustelemaan, miksi kaikki eri työvaiheet tarvitaan) Järjestelmän kehittäjien pitää olla alati valveilla se suhteen, että konfiguraatio vastaa reaaliprosessia Epämuodollisten järjestelmien syntymistä pitää valvoa, ja niihin pitää puuttua (ei pelkästään kieltämällä ja kitkemällä, vaan myös miettimällä, miksi niitä syntyy, ja miten IT:tä voisi kehittää vastaamaan paremmin käyttäjien tarpeita) Esimiesten oma esimerkki, valvonta ja motivointi ovat korvaamattomia kaikessa kurinpidossa Virheet datansyötössä (esim. syötetään tuotenumero kappalemääräkenttään) Järjestelmään kertyvää dataa ei käytetä Järjestelmään konfiguroitavat toleranssit (estetään tai ainakin varmennetaan esim. älyttömän isot taikka audit trailin perusteella odottamattomat kirjaukset) Toleranssien perustalle voidaan konfiguroida myös erilaisia hyväksymiskäytäntöjä (näiden tarve pitää aina harkita tarkkaan) Systematisoidaan korjauskirjausten teko (ja annetaan siihen asianmukaiset koulutukset) Koko organisaatio pitää kouluttaa hyödyntämään järjestelmään kertyvää tietoa ja tekemään omia tehtäviään tukevia raportteja

11 Master datan taso 3.3 Käyttäjäongelmat Ongelma Syntyy duplikaatteja Master datat eivät pidä paikkaansa (esim. väärät toimitusosoitteet, pankkitiedot jne.) Ratkaisuvaihtoehtoja Koulutuksessa pitää painottaa, kuinka moninaisia ja kauaskantoisia haittoja duplikaateista ja virheellisestä datasta voi seurata Loppukäyttäjien tarvetta luoda master dataa voidaan vähentää luomalla esim. asiakkaista ja toimittajista kerta-asiakas- /-toimittaja-datat Palkataan master data managereita vaalimaan datanlaatua Saman yrityksen eri implementaatioissa ylläpidetään erilaisia master datoja (esim. asiakkaiden luottotiedot) Suunnitteluparametrit eivät vastaa todellisuutta Pyritään hyödyntämään järjestelmien master datan siirtoominaisuuksia (transportation) Erillisestä CRM-ohjelmistosta (customer relationship management) voi olla hyötyä Erillisestä PDM-ohjelmistosta (product data management) voi olla hyötyä (ks. alla) Suunnittelijoiden ammattitaito on kriittistä sen suhteen, onko suunnittelusta mitään hyötyä. On välttämätöntä ymmärtää perin pohjin, mitkä parametrit vaikuttavat mihinkin ja miksi ne vaikuttavat niin kuin vaikuttavat. Pitää myös erottaa toteuman luonnolliset vaihtelut systemaattisista virheistä (tai muuten voi seurata ns. planning bullwhip) Etenkin kappaletavarateollisuudessa voi olla hyötyä keskitetystä PDM-ohjelmistosta sekä muodollisesta tuotekonfiguraatioiden (variant configuration) ja speksimuutosten hallinnasta (engineering change management)

12 Konfiguraatiodatan taso 3.4 Käyttäjäongelmat Ongelma Konfiguraatio ei vastaa reaaliprosessin tarpeita (Liittyy suoraan transaktiotason ongelmiin: on vaikea kirjata tapahtumia, joita ei oikeasti tapahdu ) Ratkaisuvaihtoehtoja ERP-järjestelmän huomioiminen pitää olla luonnollinen osa prosessikehitystä Myös kehityshankkeiden ulkopuolella tapahtuvia muutoksia pitää seurata valppaasti Käyttäjiltä kannattaa kerätä palautetta Järjestelmän ylläpitäjien ammattitaito on kriittisessä roolissa. Heidän pitäisi ymmärtää loppukäyttäjien työt, tarpeet ja motiivit. Järjestelmän ylläpitäjät tukehtuvat muutospyyntöihin/-vaatimuksiin Muutospyynnöt ovat keskenään ristiriitaisia Konfiguraation muutostarpeiden (kuten muidenkin IT-tarpeiden) keruu ja niiden toteutus on hyvä järjestää sykleinä Muutostarpeiden priorisointi, ristiriitaiset pyynnöt ja ongelmien ratkaisukeinot pitää selvittää hyvässä yhteisymmärryksessä eri intressiryhmien kesken ja tarvittaessa sopivaan auktoriteettiin tukeutuen. On tärkeää huomata, että eri ongelmat kytkeytyvät toisiinsa Tekniset ongelmat voivat pakottaa väärinkäyttöihin taikka johtaa niihin turhautumisen kautta Toisaalta väärin syötetty data aiheuttaa helposti pattitilanteita Järjestelmän oletusten ja käyttäjien tarpeiden välillä tasapainoilu onkin kaikkea muuta kuin pelkkää IT:n ylläpitoa

13 Luennon aiheet 1. Yleisiä asioita ERP-järjestelmien ylläpidosta ERP-järjestelmien vaikutukset yritysten IT-kustannuksiin 2. Tekniset ongelmat ja niiden ehkäisy Käytön estyminen Käytön viivästyminen Käyttöoikeusongelmat 3. Käyttäjäongelmat ja niiden ehkäisy Transaktiotaso Master datan taso Konfiguraatiotaso 4. IT-arkkitehtuurin ylläpito Esimerkki tosielämän yritysten IT-ympäristöistä Point-to-point-integraatiot, EAI ja SOA 5. Yhteenveto

14 4.1 IT-arkkitehtuurin ylläpito Olkoonkin, että ERP-järjestelmä integroi prosessit jne., niin se ei oikeastaan ikinä ole yrityksen ainoa IT-järjestelmä Esimerkki: RcCP SOP APS MPS CRM PDM CRP MRP SRM MES Finite loading SW LVL Det. Sch. Vehicle routing SW PO GR TO LIV KZ Re PrO TR TO GI Conf PrO GR OR Del TO GI Bill DZ Prnt Conf Prnt Conf Settle Conf Prnt ERP WMS Banking DW Message server eikä tässä ole vielä tukiprosesseja. ERP:ssä ei välttämättä ole esim.: lisäksi yrityksillä on liittymiä muiden yksiköiden ja kumppanien järjestelmiin HR Payroll QM Maintenance Asset mgmt Kaikki palvelutuotantoon liittyvä

15 4.2 IT-arkkitehtuurin ylläpito eli ERP-järjestelmät eivät ole poistaneet tarvetta järjestelmäintegraatiolle Toki ne ovat hieman vähentäneet rajapintoja täysin hajautettuun funktionaalisten järjestelmien arkkitehtuuriin verrattuna Monille yrityksille on ollut myös hyötyä suurimpien ERPjärjestelmätoimittajien viestistandardeista Lisäksi monet ohjelmistot ovat nykyään bolt-on eli lähtökohtaisesti toimivat ERP-järjestelmän liittymien kautta Yhtä kaikki: yritysten tietojärjestelmissä on edelleen valtavasti rajapintoja ylläpidettävinä IT-rajapintojen ja -arkkitehtuurin hallinnasta voi erottaa ainakin kolme evoluutiovaihetta: Kahdenväliset (point-to-point) integraatiot Integraatioalustat (enterprise application integration, EAI) Palveluperusteinen arkkit. (service-oriented architecture, SOA)

16 4.3 IT-arkkitehtuurin ylläpito Vanhin, hyvin yleinen ja kenties epätoivottavin ratkaisu on point-to-point: Nykyisin suosittu ratkaisu on EAI [so. middleware] (esim. SAP XI): Puheiden tasolla eniten on kuitenkin esillä SOA (esim. SAP ESA) ERP EAI ESB ERP ERP Lienee sanomattakin selvää, että kahdenvälisesti räätälöidyissä rajapinnoissa riittää ylläpidettävää Integraatioalustat yleistyivät 90-luvulla Tietty riski on siinä, että EAI:lla voi olla liian helppo säilyttää rinnakkaisia softia ESB (enterprise service bus) on riippumaton logiikasta, joilla ohjelmistoja käytetään Se helpottaa mm. liittymien avaamista yhteistyökumppaneihin ( )

17 4.4 IT-arkkitehtuurin ylläpito SOA:n perusajatuksia: Ohjelmistot ovat service providereja ja service consumereja. Ne tarjoavat sisältöjään (ERP-järjestelmän tapauksessa transaktioita) standardimuotoisina palveluina eli webserviceinä ESB:llä yhdistetään yrityksen tarvitsemat service providerit ja consumerit. ESB ei välitä siitä, miten mitäkin palvelua käytetään. Businesslogiikka eli sen tietäminen, mitä ja miten webservicejä milloinkin käytetään, on service consumerin vastuulla. Niinpä integraatiokerros on ohut ja siihen liittyminen on helppoa SOA:n erot EAI:hin: EAI-sovelluksen ja taustaohjelmistojen rajapinnat integroidaan tapauskohtaisesti Logiikka siitä, mitä ohjelmaa käytetään mitenkin (work flow:t) konfiguroidaan/ohjelmoidaan EAI-sovellukseen EAI ei edellytä muutoksia taustaohjelmiin (Ei tietty SOA:kaan sen jälkeen, kun järjestelmätoimittajat ovat kerran koodanneet service providerien sisällöt webserviceiksi)

18 4.5 IT-arkkitehtuurin ylläpito Toki businesslogiikkakin pitää olla konfiguroitu jonnekin Siksipä ERP-järjestelmätoimittajat ovat aikansa asian kanssa jarruteltuaan alkaneet lämmetä SOA:lle Ne eivät kuitenkaan ole markkinoilla yksin. Ns. BPM-järjestelmistä (business process management) on kasvanut kokonaan uusi markkina. BPM-softa sisältää ainakin: Prosessien mallintamisen: Graafisen käyttöliittymän kautta valitaan, mitä ohjelmaa/webserviceä käytetään milloinkin Prosessien kontrolloinnin: Ei käytetä ohjelmien käyttöliittymiä, vaan ne/webservicet avataan BPM-ohjelmasta. Graafisten prosessikaavioiden perusteella käyttäjä tietää, milloin pitää tehdä mitäkin Prosessien mittaamisen: Eri ohjelmiin/service providereihin kertyviä tietoja haetaan tarpeen mukaan ilman erillistä tietokantaa BPM-toimittajia ovat esim. IBM, Tibco, webmethods, Action Technologies, Savvion, BEA Systems ja tietty SAP (NetWeaver ja ARIS-yhteistyö) sekä Oracle ja MS jne.

19 4.6 IT-arkkitehtuurin ylläpito SOA-BPM-lopputulos voisi olla jotakin tällaista: Käyttäjä avaa transaktiot BPM-softasta RcCP SOP MPS BPM-softa tietää, mitä webserviceä käytetään milloinkin BPM CRP LVL MRP Det. Sch. Re Conf PO GR TO LIV KZ TR TO GI GR OR Del TO GI Bill PrO PrO DZ Prnt Conf Prnt Conf Settle Conf Prnt ESB ERP DW MES Message server Finite Vehicle SRM WMS loading PDM APS Banking routing CRM HR Payroll QM Maintenance SW SW Asset mgmt Taustaohjelmien (service providerien) sisällöt webserviceinä Tosin mitään tällaista ei tiettävästi ole vielä implementoitu missään ja tarinassa on vielä kysymysmerkkejä Esim. eikö muka ERP-järjestelmän konfiguraatio riipu siitä, mitä, miten ja missä järjestyksessä erilaisia webservicejä käytetään? Innostus näyttää kuitenkin olevan kova

20 Luennon aiheet 1. Yleisiä asioita ERP-järjestelmien ylläpidosta ERP-järjestelmien vaikutukset yritysten IT-kustannuksiin 2. Tekniset ongelmat ja niiden ehkäisy Käytön estyminen Käytön viivästyminen Käyttöoikeusongelmat 3. Käyttäjäongelmat ja niiden ehkäisy Transaktiotaso Master datan taso Konfiguraatiotaso 4. IT-arkkitehtuurin ylläpito Esimerkki tosielämän yritysten IT-ympäristöistä Point-to-point-integraatiot, EAI ja SOA 5. Yhteenveto

21 5.1 Yhteenveto Mitä tämän luennon jälkeen pitäisi tietää ERP-järjestelmien käyttämisestä ja ylläpitämisestä? Millaisia ongelmia yritykset kohtaavat ERP-järjestelmiensä kanssa ja miksi? Miten erilaisia teknisiä ongelmia voi välttää ja ratkoa? Miten erilaisia käyttäjistä riippuvia ongelmia voi välttää ja ratkoa? Miten tekniset haasteet ja käyttäjäongelmat liittyvät toisiinsa? Mitä pitäisi tietää IT-arkkitehtuurista? ERP-järjestelmät eivät korvaa kaikkia muita softia. Erilaisten rajapintojen ylläpitämisestä ei olla päästy eroon Millaisia ohjelmistoja yrityksien IT-infrastruktuuriin kuuluu? Mitä eroa on point-to-point-integraatiolla ja EAI:lla? Lisäksi on hyvä tietää karkealla tasolla, mitä SOA tarkoittaa?

ERP järjestelmät pilvipalveluna

ERP järjestelmät pilvipalveluna TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Kustannusjohtaminen ERP järjestelmät pilvipalveluna Cloud ERP systems Kandidaatintyö Jyrki Paju Antti Kiema TIIVISTELMÄ Tekijät: Antti Kiema, Jyrki Paju Työn nimi: ERP-järjestelmät

Lisätiedot

Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan

Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan TOMI raportti 5 Juhani Juuso & Päivi Iskanius Oulun yliopisto, Raahen toimintayksikkö Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan TOMI

Lisätiedot

ERP. Toiminnanohjausjärjestelmän SOA ISV VAR MRP MRP II CRM SCM FICO HR(M) BOM POS EDI OVT SAAS PAAS IAAS ROI TCO SEPA IBAN

ERP. Toiminnanohjausjärjestelmän SOA ISV VAR MRP MRP II CRM SCM FICO HR(M) BOM POS EDI OVT SAAS PAAS IAAS ROI TCO SEPA IBAN BOM POS EDI OVT SAAS PAAS IAAS ROI TCO SEPA IBAN XML ASP OEM SOA ISV VAR ERP MRP MRP II CRM SCM FICO HR(M) BOM POS EDI OVT SAAS PAAS IAAS ROI TCO SEPA IBAN XML ASP OEM SOA ISV VAR ERP MRP MRP II CRM SCM

Lisätiedot

SAP ERP. Toiminnanohjausjärjestelmän laajentamismahdollisuuksien tarkastelua. Arto Jormanainen 31.5.2008

SAP ERP. Toiminnanohjausjärjestelmän laajentamismahdollisuuksien tarkastelua. Arto Jormanainen 31.5.2008 SAP ERP Toiminnanohjausjärjestelmän laajentamismahdollisuuksien tarkastelua Arto Jormanainen 31.5.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Toiminnanohjaus- eli ERP-järjestelmät

Lisätiedot

Pilviohjelmistot. Pienyrityksen opas

Pilviohjelmistot. Pienyrityksen opas 2 Pilviohjelmistot Pienyrityksen opas Teksti ja taitto: Tuomas Mäkilä Kiitokset: Lotta Kujanpää, N. Tapani Saarinen ja Kalle Luhtinen / Turku Science Park Oy, Antero Järvi / The SyncMachine.com Opas on

Lisätiedot

MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA. Diplomityö

MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA. Diplomityö MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA Diplomityö Tarkastaja: professori Jarmo Harju Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tietoja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

TU-22.1177 ERP- ja APS-järjestelmien erikoiskurssi

TU-22.1177 ERP- ja APS-järjestelmien erikoiskurssi TU-22.1177 ERP- ja APS-järjestelmien erikoiskurssi Johdanto: ERP-järjestelmien ominaisuudet Kevät 2010 Luennon aiheet 1. Peruskäsitteet Prosessi Transaktio 2. ERP-järjestelmän ominaisuudet Materiaaliprosessien

Lisätiedot

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIEN ONNISTUMISEN ARVIOINTI KÄYTTÄJIEN NÄKÖKULMASTA

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIEN ONNISTUMISEN ARVIOINTI KÄYTTÄJIEN NÄKÖKULMASTA MIKKO KAATAJA TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIEN ONNISTUMISEN ARVIOINTI KÄYTTÄJIEN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Prof. Juha-Matti Lehtonen ja Lehtori Ilkka Kouri ovat hyväksytty tarkastajiksi

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Tammikuu 2008 ERP Toiminnanohjausjärjestelmä tukemaan liiketoimintatavoitteita Toiminnanohjausjärjestelmä pistää pyörät pyörimään

Lisätiedot

CRM ostajanopas. Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää

CRM ostajanopas. Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää CRM ostajanopas Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää Miksi lukea tämä CRM-ostajan opas? Jos yritys haluaa parempaa kannattavuutta ja nopeampaa kasvua, on luonnollista,

Lisätiedot

Teksti: Tarja Raussi, systeemityön asiantuntija, Tieturi Oy

Teksti: Tarja Raussi, systeemityön asiantuntija, Tieturi Oy 2 Systeemityö 2/2006 Teksti: Tarja Raussi, systeemityön asiantuntija, Tieturi Oy Julkaisija Systeemityöyhdistys Sytyke ry Puhelinvastaus- ja sihteeripalvelu VT Oy Susanna Koskinen Henrikintie 7 A, 00370

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

4VINKKIÄ TIEDON ORGANISOINTIIN

4VINKKIÄ TIEDON ORGANISOINTIIN ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Parempia päätöksiä Oikean tiedon avulla oikeat ratkaisut Tulevaisuuden trendit Business intelligence ja ECM yhdistyvät? Case

Lisätiedot

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA Matti Toivonen & Tiina Ramstedt-Sen & Ari-Veikko Anttiroiko PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA KUPERA-hankkeen raportti Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Tampere 2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Johtokunta 2006. Osaamisyhteisön TOIMISTO. Liittokokousedustajat

Johtokunta 2006. Osaamisyhteisön TOIMISTO. Liittokokousedustajat SYTYKE ry on vuodesta 1979 toiminut valtakunnallinen systeemityöntekijöiden ammatillinen yhdistys, joka kehittää alan ammattilaisten välistä yhteistyötä ja tutkimustoimintaa. Teemayhdistyksen jäseneksi

Lisätiedot

Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille

Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille Kandidaatintyö Olli Huotari Ohjelmistoliiketoiminnan laboratorio Espoo 2008 TEKNILLINEN

Lisätiedot

Open ERP -tietojärjestelmän soveltuvuus yksityisen sektorin tarpeisiin Suomessa

Open ERP -tietojärjestelmän soveltuvuus yksityisen sektorin tarpeisiin Suomessa KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU TEKNIIKKA Aho Jukka Open ERP -tietojärjestelmän soveltuvuus yksityisen sektorin tarpeisiin Suomessa Tuotantotalouden koulutusohjelma Sähkö- ja automaatiotekniikka Kemi 2009

Lisätiedot

Ihminen. Helena Venäläinen, Yksikönpäällikkö, FD Finanssidata Oy helena.venalainen@osuuspankki.fi. Sytyke ry - Systeemityö 1/02 * 1

Ihminen. Helena Venäläinen, Yksikönpäällikkö, FD Finanssidata Oy helena.venalainen@osuuspankki.fi. Sytyke ry - Systeemityö 1/02 * 1 Ihminen Omistamme vuoden 2002 ensimmäisen Systeemityö-lehden Ihmiselle. Hän on mielestämme systeemityön tärkein tekijä. Tietojärjestelmät syntyvät vain asiantuntijoiden innovatiivisen yhteistyön tuloksena,

Lisätiedot

Taloushallinnon ulkoistaminen

Taloushallinnon ulkoistaminen visma.fi/tietopankki Taloushallinnon ulkoistaminen Opas taloushallinnon ulkoistamisen vaihtoehtoja pohtivalle Sisällysluettelo Lukijalle 3 Miksi taloushallinto kannattaa ulkoistaa? 4 Sähköinen taloushallinto

Lisätiedot

OPAS. 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta. Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi.

OPAS. 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta. Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi. OPAS 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi. Sisältö Lukijalle 1. Milloin toiminnanohjausjärjestelmä kannattaa

Lisätiedot

ANSSI JUNTUNEN SOPIMUSTENHALLINNAN OHJELMISTOTUOTTEEN ASIAKASARVO. Diplomityö

ANSSI JUNTUNEN SOPIMUSTENHALLINNAN OHJELMISTOTUOTTEEN ASIAKASARVO. Diplomityö ANSSI JUNTUNEN SOPIMUSTENHALLINNAN OHJELMISTOTUOTTEEN ASIAKASARVO Diplomityö Tarkastajat: professori Olavi Uusitalo ja lehtori Tommi Mahlamäki Tarkastajat ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekuntaneuvostossa

Lisätiedot

SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA

SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA Niko Pylkkänen LuK-tutkielma Tietojenkäsittelytiede Kuopion yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos Syyskuu 2005 KUOPION YLIOPISTO, informaatioteknologian ja

Lisätiedot

Ohjeita yhteisöille julkaisujärjestelmän HELI RANTANEN

Ohjeita yhteisöille julkaisujärjestelmän HELI RANTANEN Ohjeita yhteisöille julkaisujärjestelmän hankintaan HELI RANTANEN Sisällys ESIPUHE 3 1 ORGANISOINNISTA 5 2 JULKAISUJÄRJESTELMÄN HANKINTA IT-PROJEKTINA 8 Yleistä 8 3 SIVUJEN SUUNNITTELU 15 Yleistä 15 Perussivu

Lisätiedot

Logistiikan sähköinen tietopaketti

Logistiikan sähköinen tietopaketti Logistiikan sähköinen tietopaketti 1 KUVA Rami Salle TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 3 Logistiikan sähköisen tiedonsiirron tietopaketti 4 Nykytilanne tietojärjestelmien

Lisätiedot

Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit

Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit Helsingin yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Taloustieteen laitos Erkka Tuomela Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit Elintarvike-ekonomia Pro gradu EE 331

Lisätiedot

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI:

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI: VISMAgazine Visman asiakaslehti 2013 UUTUUS! Visma.net Expense kustannustehokasta ja helppoa matkalaskujen hallintaa Visma Navitalla katsot tulevaisuuteen NPS on osa asiakassuhteen hoitamista Visma Passelin

Lisätiedot

Tietoturvatarkastuksen teettäjän pikaopas

Tietoturvatarkastuksen teettäjän pikaopas Tietoturvatarkastuksen teettäjän pikaopas Joulukuu 2013 Johdanto Yritysten toiminta nojaa nykyään hyvin toimiviin ja turvallisiin tietojärjestelmiin. Kuitenkin neljä viidestä tietoturvatarkastuskohteesta

Lisätiedot

MIKKO AHO KONFIGURAATIONHALLINTA AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ- PROJEKTEISSA Diplomityö

MIKKO AHO KONFIGURAATIONHALLINTA AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ- PROJEKTEISSA Diplomityö MIKKO AHO KONFIGURAATIONHALLINTA AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ- PROJEKTEISSA Diplomityö Tarkastaja: Professori Hannu Koivisto Tarkastaja ja aihe hyväksytty tiedekuntaneuvoston kokouksessa 8.4.2009 II TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Verkkopalvelun ostajan miniopas

Verkkopalvelun ostajan miniopas ! Saatteeksi 4 Verkkopalvelun uudistuksen ABC 5 Kultainen kysymys! 5! Ketterästi vai vesiputousmallilla?! 6! Älä unohda hakukoneita!! 8! Hinnoittelumallit 11 Kiinteä hinta! 11! Sprinttiperusteinen hinta!

Lisätiedot

Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa

Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa Yhteenveto Nykyisessä epävarmassa taloudellisessa tilanteessa yritysten päätöksentekijöillä on entistä kovemmat paineet toimia kannattavasti. Yritykset

Lisätiedot