Öljylämmitteisten rivitalojen valmius lämmityssaneeraukseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Öljylämmitteisten rivitalojen valmius lämmityssaneeraukseen"

Transkriptio

1 2010 Öljylämmitteisten rivitalojen valmius lämmityssaneeraukseen Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Biostuli-hanke Jukka Väkeväinen

2 2 Sisällysluettelo Taustaa... 3 Selvityksen tavoitteet ja toteutus... 3 Selvityksessä tarkasteltavat lämmitysvaihtoehdot... 4 Yleistä taloyhtiöiden energiaremonteista... 4 Pellettilämmitys... 4 Pellettilämmityksen soveltuvuus selvityksessä tarkasteltavien rivitalojen lämpösaneeraukseen... 5 Maalämpö... 5 Maalämmön soveltuvuus selvityksessä tarkasteltavien rivitalojen lämpösaneeraukseen... 6 Aurinkolämpö tukilämmitysmuotona... 6 Aurinkolämmön soveltuvuus selvityksessä tarkasteltavien rivitalojen lämpösaneeraukseen... 7 Selvityksessä mukana olevien taloyhtiöiden kuvaus... 7 Selvityskohteet Lieksassa... 8 Selvityskohteet Kontiolahdella... 9 Kustannuslaskelmien toteutus pelletti- ja maalämmölle Kustannuslaskelmien tulokset pelletti- ja maalämmölle Aurinkolämmön hyödyntämisen esimerkkilaskelmia Aurinkolämpölaskelmien tulokset Laskentaan liittyviä epävarmuustekijöitä Vertailulaskelmia eri lähtöoletuksilla Lämmitysjärjestelmän valinnan vaikutus kasvihuonekaasupäästöihin ja ympäristöön Taloyhtiökyselyn tulokset Yhteenvetoa ja johtopäätökset Liite 1: Taloyhtiöille lähetetty kyselylomake Liite 2. Kustannuslaskelmissa käytetyt investointiarviot Liite 3. Päästölaskelmissa käytetyt taustaoletukset... 22

3 3 Taustaa Rakennusten lämmittäminen kuluttaa Suomessa merkittävästi energiaa. Kansallisten ja kansainvälisten ilmasto- ja energiatavoitteiden mukaisesti olisi mahdollisimman nopeasti ja kattavasti siirryttävä käyttämään uusiutuviin energiamuotoihin pohjautuvia lämmitysmuotoja. Pohjois-Karjalan alueella on merkittävät bioenergiavarat, joiden hyödyntämistä voidaan vielä merkittävästi lisätä oman maakunnan lämmöntuotannossa. Runsaasta bioenergiapotentiaalista huolimatta Pohjois- Karjalan alueella on vielä runsaasti taloyhtiöitä ja muita suuria kiinteistöjä, joiden lämmitys toteutetaan öljyllä. Tilastokeskuksen tilastojen mukaan ( ) Pohjois-Karjalan alueella oli kappaletta öljylämmitteisiä rivi- tai kerrostaloja 1. Tämän lisäksi on lukuisa määrä muita isomman kokoluokan öljylämmitteisiä kiinteistöjä. Yhtenä potentiaalisena lämmitysvaihtoehtona taloyhtiöille voisi olla esim. pellettilämmitys. Paikallista polttoainetta käytettäessä energiantuotannosta syntyvä talous- ja työllisyysvaikutus jäisi alueelle. Tällä hetkellä esim. Pohjois-Karjalan alueella olevasta pellettituotannosta suurin osa menee vientiin ulkomaille. Pellettilämmityksen mielenkiintoa lisää myös se, että Lieksaan on rakenteilla uusi pellettitehdas, joka tuottaa ykköslaatuista pellettiä paikallisesta puunjalostusteollisuuden sivuvirrasta. Selvityksen tavoitteet ja toteutus Tässä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun hallinnoiman Biostuli-hankkeen toteuttamassa selvityksessä kartoitettiin 27 kappaletta öljylämmitteisiä rivitaloja, joista 17 sijaitsee Lieksassa ja 10 Kontiolahdella. Rivitaloille tehtiin kustannuslaskelmat nykyisen öljylämmityksen korvaamisesta uusiutuvaa energialähdettä käyttävällä lämmitysmuodolla. Samalla kartoitettiin lämmityssaneeraukseen vaikuttavia tekijöitä. Selvityksen tavoitteena on: Edistää konkreettisesti rivitalojen lämmityksen muuttamista öljystä uusiutuvan energian käyttäjiksi Antaa päätöksenteon tueksi lisätietoa ja näkökulmia energiaremontin kustannuksista sekä vaikutuksista kasvihuonekaasupäästöihin Edistää bioenergia-alan liiketoimintaa ja luoda pohjaa uudenlaiselle liiketoiminnalle, kuten esim. lämpötalkkaritoiminnalle Kartoituksessa selvitettiin kyselytutkimuksella taloyhtiöiden kiinnostusta toteuttaa taloyhtiönsä lämmitys ostamalla se ulkopuoliselta palveluntarjoajalta, ns. lämpötalkkarilta. Lämpötalkkari on yritys tai yrittäjä, joka tarjoaa asiakkaalleen lämmityspalvelun toteuttamisen ns. avaimet käteen -palveluna hoitamalla kaikki (suunnittelu, urakointi, huolto ja polttoainetilaukset) lämmöntuottoon liittyvät työtehtävät asiakkaan puolesta. Kyselytutkimuksen tulosten voidaan ajatella antavan suuntaa-antavaa tietoa markkinapotentiaalista ja palvelun kiinnostavuudesta lämpötalkkaritoimintaa suunnitteleville yrittäjille ja yrityksille. 1 Tilastokeskus 2010: Työssäkäynti- ja asuntotilastot

4 4 Tässä selvityksessä mukana olevat kohteet koostuvat muutaman isännöitsijätoimiston sekä Lieksan kunnallisen vuokrataloyhtiön kohteista. Taloyhtiöiden kulutustiedot perustuvat isännöitsijöiden laatimiin energiatodistuksiin ja niiden oikeellisuutta ei ole tässä yhteydessä tarkistettu. Eri lämmöntuotantotavoille suoritettu kustannuslaskenta toteutettiin käyttämällä BioHousing-hankkeen 2 laatimaa laskentatyökalua. Pellettilämmityksen, maalämmön ja aurinkolämmön laitteistojen investointiarviot selvitettiin muutamilta palveluntarjoajilta. Yleisenä huomiona voidaan todeta, että vaikka tilastokeskuksen tilastojen mukaan öljylämmitteisiä taloyhtiöitä on varsin lukuisa määrä, on niiden löytäminen ja tavoittaminen suhteellisen haastava tehtävä. Selvityksessä tarkasteltavat lämmitysvaihtoehdot Yleistä taloyhtiöiden energiaremonteista Taloyhtiön energiaremonttia harkittaessa kannattaa öljystä luopumisen lisäksi tarkastella myös muita energiatehokkuuden korjaustarpeita, jotka olisi tarpeellista toteuttaa lämmitysmuodon vaihdon yhteydessä. Tällaisia korjaustarpeita voi olla esim. lämmönjakoverkoston uusiminen, muuttaminen tai säätäminen. Korjaukset voivat kohdistua myös muuhun talotekniikkaan, ikkunoihin ja rakennuksen ulkovaippaan. Yksi huomioitavista asioista on myös selvittää ilmanvaihdon nykyinen toteutus. Mikäli ilmanvaihto on toteutettu pelkällä poistoilmapuhaltimilla ja raitisilmaventtiileillä, olisi järkevää kartoittaa mahdollisuuksia ilmanvaihdon toteuttamiseksi lämmön talteenotolla varustetulla lämmönvaihtokoneella. Lämmön talteenotto poistoilmasta voi säästää lämmitysenergiaa % ja se voidaan toteuttaa usealla eri menetelmällä. 3 Pellettilämmitys Puupelletti on kotimainen energiavaihtoehto, joka uusiutuvana biopolttoaineena on myös ympäristöystävällinen. Puupellettiä valmistetaan mm. sahanpurusta ja höylänlastuista puristamalla. Pellettikeskuslämmitysjärjestelmä koostuu lämmityskattilasta, pellettipolttimesta, pellettien kuljetusjärjestelmästä ja pellettivarastosta. Pellettilämmitysjärjestelmä voidaan rakentaa joko rakennuksen sisäpuolella sijaitsevaan tekniseen tilaan tai rakennuksen ulkopuolelle erilleen pellettilämpökonttiin, josta lämpö siirretään kiinteistöön. Lämpökontissa voi olla kiinteästi siilo saman katon alla tai siilo tehdään puolikiinteäksi kontin kylkeen. Myös pellettivarasto voi sijaita joko rakennuksen sisätiloissa tai sen ulkopuolella kosteudelta suojatussa varastossa Pylsy, P. 2010: Esimerkkejä energiatehokkaista korjausratkaisuista. Suomen Kiinteistöliitto. 4 Pellettilämmitysopas - perustietoa pellettilämmityksestä Motiva Oy. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Helsinki, Joensuu. 32 s.

5 5 Suomessa valmistetaan suhteellisen paljon pellettiä. Myös Pohjois-Karjalan alueella, Ilomantsissa, on pellettitehdas. Tämän lisäksi Lieksaan on rakenteilla uusi tehdas. Valitettavasti pääosa tuotetusta pelletistä menee vientiin eikä sitä hyödynnetä riittävästi oman maan ja maakunnan energian tuotannossa. Lisäämällä pellettienergian käyttöä voitaisiin vähentää tuontienergian tarvetta ja vaikuttaa siten positiivisesti etenkin aluetalouteen. Pellettien tuotantoon liittyvä liiketoiminta edesauttaisi myös maakunnan elinvoimaisuutta. Pellettilämmityksen ongelmana on, että pellettiala on menettänyt uskottavuuttaan pelletin laatuongelmien ja sen hinnan nousun myötä. Uskottavuusongelmia pystytään kuitenkin poistamaan mm. tarjoamalla kuluttajille valmista lämpöä kilpailukykyiseen takuuhintaan toteuttamalla se 1-luokan pelletillä ja nykyaikaisesti automatisoidulla laitteistolla. Pellettilämmitys olisi suhteellisen varmatoimisena ja parhaimmillaan huoltovapaana sekä etävalvottavana lämmitysmuotona myös lämpötalkkarin näkökulmasta potentiaalinen vaihtoehto. Pellettilämmityksen soveltuvuus selvityksessä tarkasteltavien rivitalojen lämpösaneeraukseen Selvityksessä tarkasteltavien rivitalojen öljynkulutus on ollut n litraa vuodessa. Tämä vastaa käytännössä tehontarpeeltaan kw:n suuruista lämmitysjärjestelmää. Pellettilämmitys soveltuu tämän kokoluokan kohteisiin hyvin ja on myös hinnaltaan kilpailukykyinen. Mitä suuremmasta kiinteistöstä on kyse, sitä selvemmin pellettilämmityksen edut öljyyn verrattuna korostuvat. Rivitalokohteissa lämmitysjärjestelmälle kohdistuu erityisiä odotuksia lämmityksen helppouden, huoltovapauden ja käyttövarmuuden suhteen. Tekniikaltaan rivitalokokoluokan pellettilämmityslaitteistot ovat tyypillisesti pitkälle automatisoituja ja siten myös hyvin huoltovapaita, joten ne vastaavat hyvin lämmitykseen kohdistuviin odotuksiin. Järjestelmä mahdollistaa usein myös seurannan ja etäohjaukseen Internetin tai kännykän kautta. 4 Tässä selvityksessä ei ole tarkemmin kartoitettu kohteiden nykyisten tilojen soveltuvuutta pellettilämmitykselle. Tilojen soveltuvuudesta riippuen pellettilämmitysjärjestelmä voidaan kuitenkin sijoittaa joko rakennuksen olemassa oleviin tiloihin tai rakennuksen ulkopuolelle lämpökonttiin. Vanhasta lämmitysratkaisusta ja tiloihin perustuen, tulee järjestelmään jokin varalämmitys. Se voi olla kaksi erillistä pellettilämmitysjärjestelmää tai pelletin rinnalla jätettävä vanha öljylämmitys. Vanhassa öljylämmityskiinteistössä lämmönjako on toteutettu useimmiten vesikiertoisilla pattereilla, jotka tarvitsevat korkean menoveden lämpötilan. Pellettilämmitysjärjestelmille tämä ei aiheuta ongelmia. Maalämpö Lämpöpumppulämmityksellä tarkoitetaan huoneistojen lämmitysmenetelmää, jossa hyödynnetään auringonsäteilystä maan pintakerroksiin kuten pintamaahan, vesistöihin, kallioihin ja ilmaan varastoitunutta lämpöenergiaa. Tätä lämpöenergiaa siirretään rakennuksiin ns. lämpöpumpuilla. Lämmönsiirto tapahtuu mekaanisen työn avulla, jonka tekemiseen käytetään pääsääntöisesti sähköä.

6 6 Maalämpöjärjestelmä koostuu lämpöpumpusta, lämmönottoputkistosta ja huoneistojen vesikiertoisesta lämmitysjärjestelmästä. Lämpöä kerätään maahan tai kallioon tehtyyn lämpökaivoon sijoitetulla lämmönkeruuputkistolla. Myös vesistöä voidaan käyttää lämmönlähteenä. 5 Maalämmön soveltuvuus selvityksessä tarkasteltavien rivitalojen lämpösaneeraukseen Pohjois-Karjalan alueella on vielä varsin niukasti kokemuksia rivitalokohteiden lämmittämisestä maalämmöllä. Yleisesti kiinnostus maalämmön hyödyntämiseen suuremmissa kiinteistöissä on kuitenkin ollut kasvussa kohonneiden öljyn ja kaukolämpökustannusten vuoksi. Kohteiden nykyinen öljynkulutus vastaa tehontarpeeltaan käytännössä kw:n suuruista maalämpöpumppua, kun tehdään 100 %:n mitoitus. Toisena mahdollisuutena on toteuttaa ns. osatehomitoitus, jolloin lyhytaikainen talven huippukuorma tehdään sähköllä tai öljyllä. Öljyn jättäminen osittain toimintaan on tosin harvinaista. 6 Vanhassa öljylämmityskiinteistössä lämmönjako on toteutettu useimmiten vesikiertoisilla pattereilla, jotka tarvitsevat korkeamman menoveden lämpötilan kuin lattialämmitys. Korkea menoveden lämpötila huonontaa lämpöpumpun optimaalista tuottoa. Patteriverkoston soveltuvuus maalämpöpumpuilla toteutettavaan lämmitykseen on selvitettävä erikseen ja joissakin kohteissa vanha lämmönjako vaatii muutostöitä. Maalämpöjärjestelmä soveltuvuus rivitalokokoluokkaan on selvitettävä aina tapauskohtaisesti riippuen mm. kiinteistön koosta, kohteen sijainnista, lvis-tekniikan kunnosta ja maaperästä. Lämmönkeruu rivitalokokoluokan kohteissa on käytännössä tehtävä lämpökaivoilla suuren lämmöntarpeen vuoksi. Teholtaan 60 kw maalämpöpumpun voidaan arvioida tarvitsevan 6x200 metrin kaivoa kallioon, ja 120 kw:n maalämpöpumpun vastaavasti 12x200 m. Mitoitus on kuitenkin tehtävä aina tapauskohtaisesti rakennuksen lämmönkulutuksen mukaan. Tilaa pystyputkisto vaatii vain muutaman neliömetrin kaivolta. Kaivojen etäisyys toisiinsa tulee olla kuitenkin vähintään 15 m. 6 Maalämpöjärjestelmän tilantarve teknisessä tilassa vaihtelee hieman laitteistoista riippuen, mutta maalämpöpumpun ( kw) ja varaajan ( litraa) tarvitsema tila on noin 3,5m*2 m*2,5 m. Laitteita sijoitettaessa on myös otettava huomioon mahdolliset ääneneristystarpeet, koska maalämpöpumppu aiheuttaa jonkin verran ääntä. 6 Aurinkolämpö tukilämmitysmuotona Aurinkolämmityksessä auringon säteilemä lämpöenergia otetaan talteen ja käytetään hyödyksi käyttöveden lämmityksessä ja/tai osana tilojen lämmitystä. Aurinkolämpöjärjestelmä koostuu aurinkokeräimistä, pumppu- ja ohjausyksiköstä, lämmönsiirtoputkistosta ja varaajasta. Aurinkolämpöjärjestelmä soveltuu 5 Aittomäki, A. 2001: Lämpöpumppulämmitys. Suomen lämpöpumppuyhdistys SULPU, Tampere s. 6 Suomen lämpöpumpputekniikka Oy: Suullinen tiedonanto

7 7 Suomen olosuhteissa lisälämmönlähteeksi osana muuta lämmitysjärjestelmää. Päälämmönlähteenä voi olla esim. pelletti, öljy, sähkö tai maalämpö. 7 Suomen olosuhteissa aurinkolämpöä pystytään hyödyntämään n. yhdeksän kuukauden aikana vuodessa. Suurin hyöty aurinkoenergiasta saadaan käyttöveden lämmityksessä. Lisäksi lämpöä saadaan jonkin verran tilojen lämmitykseen. 7 Aurinkolämmön soveltuvuus selvityksessä tarkasteltavien rivitalojen lämpösaneeraukseen Taloyhtiöt ovat varsin soveltuvia kohteita aurinkolämmön hyödyntämisessä, koska niiden käyttöveden kulutus on suhteellisen suuri. Lämmintä käyttövettä pystytään tuottamaan aurinkolämmöllä parhaimmillaan yli puolet vuotuisesta tarpeesta. Kun aurinkolämpöjärjestelmä ei yksin riitä tuottamaan kaikkea tarvittavaa lämpöä, sitä voidaan hyödyntää käyttöveden esilämmityksessä. Pohjois-Karjalan ilmasto-olosuhteissa aurinkolämpöjärjestelmällä voidaan saada aurinkolämpöä hyödyksi vuodessa n kwh/m 2 asennettu keräinpinta-ala (apertuuripinta-ala). Aurinkolämpöjärjestelmät mitoitetaan pääsääntöisesti kesän kulutustarpeen mukaan siten, että kesäaikana käyttövesi saadaan lämmitettyä kokonaan tai lähes kokonaan auringolla. Järjestelmän tuottoon vaikuttaa merkittävästi järjestelmän optimaalinen suunnittelu ja toteutus. Investoinnin jälkeen vuotuisia energiakustannuksia aurinkolämmöstä ei synny ja auringon tuottamaa ilmaisenergiaa voidaan hyödyntää vuotta. Pääsääntöisesti voidaan todeta, että mitä suurempi rakennuksen lämpimän käyttöveden kulutus on, sitä nopeampi on järjestelmän takaisinmaksuaika. Aurinkolämpöjärjestelmän huonoina puolina voidaan pitää suhteellisen pitkää takaisinmaksuaikaa ja energian epätasaista saatavuutta eri vuoden- ja vuorokaudenaikoina. Selvityksessä mukana olevien taloyhtiöiden kuvaus Tässä selvityksessä on tarkasteltu Lieksassa ja Kontiolahdella sijaitsevia öljylämmitteisiä rivitaloja. Eri isännöitsijöitä läpi käymällä selvitykseen löytyi kymmenen asunto-osakeyhtiötä Kontiolahdelta ja yhdeksän asunto-osakeyhtiötä Lieksasta. Tämän lisäksi selvitykseen otettiin mukaan Kiinteistö Oy Lieksan vuokratalojen kahdeksan öljylämmitteistä rivitaloa. Selvityksessä mukana olevat talot ovat kaikki rivitaloja, jotka sijaitsevat tällä hetkellä kaukolämpöverkon ulkopuolella. Kontiolahdella kaukolämpöverkon laajentamisesta on tehty sopimus, mutta siitä huolimatta osa rivitaloista oli erittäin halukkaista vertailemaan vaihtoehtoisten lämmitysmuotojen kustannuksia. 7 Erat, B., Erkkilä, V., Löfgren, T., Nyman, C., Peltola, S. & Suokivi, H. 2001: Aurinkoopas: aurinkoenergiaa rakennuksiin.

8 8 Selvityskohteet Lieksassa Lieksasta selvityksessä on mukaan yhteensä 17 rivitaloa. Näistä kahdeksan on Kiinteistö Oy Lieksan Vuokratalojen omistamaa vuokrataloa ( Rivitalo A-H )ja yhdeksän OP-kiinteistökeskuksen isännöimää asunto-osakeyhtiötä ( Taloyhtiö A-H ). Talot on rakennettu vuosina ja niiden vuosittainen öljynkulutus on ollut n litraa. Useimmissa kohteissa vanha öljylämmitysjärjestelmä alkaa olla elinkaarensa lopussa, joten uuden lämmitysjärjestelmän hankinta on lähivuosien aikana ajankohtaista. Lieksan kohteiden perustiedot on esitetty taulukossa 1 ja niiden sijainti kuvassa 1. Taulukko 1. Selvityksessä mukana olevien Lieksan kohteiden perustiedot Kohde: Pinta-ala (brm 2 ) Öljyn kulutus (litraa/vuosi) Veden kokonaiskulutus (m 3 ) Rivitalo A Rivitalo B Rivitalo C Rivitalo D Rivitalo E Rivitalo F Rivitalo G Rivitalo H Taloyhtiö A Taloyhtiö B Taloyhtiö C Taloyhtiö D Taloyhtiö E Taloyhtiö F Taloyhtiö G Taloyhtiö H Taloyhtiö I YHT:

9 9 Kuva 1. Selvityksessä mukana olevien asunto-osakeyhtiöiden sijainti Lieksassa Selvityskohteet Kontiolahdella Kontiolahdelta selvityksessä on mukana kymmenen rivitaloa, jotka ovat kaikki asunto-osakeyhtiöitä ( Asun Oy A-J ). Rivitalot on rakennettu vuosien 1971 ja 1985 välillä. Kohteiden vuosittainen öljynkulutus on ollut n litraa. Useimmissa kohteissa vanha öljylämmitysjärjestelmä alkaa olla elinkaarensa lopussa, joten uuden lämmitysjärjestelmän hankinta on lähivuosien aikana ajankohtaista. Kontiolahden kohteiden perustiedot on esitetty taulukossa 2 ja niiden sijainti kuvassa 2. Taulukko 2. Selvityksessä mukana olevien Kontiolahden kohteiden perustiedot Kohde: Pinta-ala (brm 2 ) Öljyn kulutus (litraa/vuosi) Veden kokonaiskulutus (m 3 ) Asun Oy A Asun Oy B Asun Oy C Asun Oy D Asun Oy E Asun Oy F Asun Oy G

10 10 Asun Oy H Asun Oy I Asun Oy J YHT: Kuva 2. Selvityksessä mukana olevien asunto-osakeyhtiöiden sijainti Kontiolahdella (kuvasta puuttuu yksi kohde, joka sijaitsee Lehmossa). Kustannuslaskelmien toteutus pelletti- ja maalämmölle Eri lämmitysmuotojen kustannuslaskelmien laatimiseksi kysyttiin investointiarviota pellettilämpöjärjestelmien osalta HT Enerco Oy:ltä sekä FRISNET Oy:ltä ja maalämpöjärjestelmien osalta Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy:ltä ja Gebwell Oy:ltä. Koska tarkempaa tietoa kohteiden teknisten tilojen soveltuvuudesta pellettijärjestelmä asentamiseksi ei ollut tiedossa, käytettiin pellettijärjestelmän osalta vertailulaskelmissa pellettikonttien hintatietoja. Jos kohteen tekninen tila soveltuu sellaisenaan pellettilämmitykselle, laskee järjestelmän hinta etenkin pienemmissä kokoluokissa. Kustannuslaskelmissa käytetyt investointiarviot on esitetty liitteessä 2. Kaikissa kohteissa nykyinen lämmitys perustuu öljylämmitykseen. Laskennassa ei laskettu nykyisen öljylämmitysjärjestelmän tarvitsevan lisäinvestointeja, vaikka hyvin todennäköisesti jonkinlaisia

11 11 korjauskuluja syntyy laskennassa käytettävällä ajanjaksolla. Laskenta toteutettiin BioHousing-hankkeen toteuttamalla energialaskurilla. Laskennassa käytetyt lähtöoletukset on esitetty taulukossa 3. Taulukko 3. Laskennassa käytetyt lähtöoletukset Oletus: Määrä: Investointiavustus 15 % Pelletin hinta 200 /tn Sähkön hinta 11,4 c/kwh Polttoöljyn hinta 0,77 /litra Öljykattilan vuosihyötysuhde 0,8 Pellettikattilan vuosihyötysuhde 0,82 Maalämpöpumpun lämpökerroin, COP 2,8 Laskenta-aika 15 vuotta Korko 5 % Laskelmiin liittyy monia epävarmuustekijöitä, jotka voivat vaikuttaa merkittävästi lopputulokseen. Lopullisten kannattavuuslaskelmien toteuttamiseksi on kohteista saatava paremmat lähtötiedot investoinnin kannattavuuden laskemiseksi. Kustannuslaskelmien tulokset pelletti- ja maalämmölle Kohteille tehtyjen kustannuslaskelmien tulosten yhteenvedot on esitetty taulukossa 4 ja 5. Laskelmissa käytetyillä oletuksilla tuotetun pellettilämmön hinta vaihteli 7,3 8,9 c/kwh ja maalämmöllä 7,8 9,1 c/kwh. Öljyllä tuotetun energian hinnaksi saatiin kaikilla kohteilla 9,6 c/kwh, koska öljylaitteiston uusimiselle ei laskettu korjausinvestointeja ja laitteiston hyötysuhteeksi arvioitiin 0,8. Vuosittainen polttoaine- /energiakulu vaihteli pellettilämmityksessä /vuodessa, maalämmöllä ja öljylämmityksessä Tarkemmat kohdekohtaiset laskelmat on nähtävissä erillisessä liitteessä 4. Merkittävää on huomioida, että laskelmat perustuvat investointien osalta hinta-arvioihin, joten tarkemman laskelman toteuttamiseksi jokaisen kohteen lopullinen laitteistoinvestointi vaikuttaa laskennan lopputuloksiin. Selvitysvaiheessa tarkempia tarjouksia investointilaskelmista ei ollut kuitenkaan käytettävissä. Taulukko 4. Lieksan kohteiden kustannuslaskelmien tulosten yhteenveto Kohde: Öljyn kulutus (litraa/vuosi) Pelletti (c/kwh) Maalämpö (c/kwh) öljy (c/kwh) Rivitalo A ,6 8,2 9,6 Rivitalo B ,8 7,9 9,6 Rivitalo C ,5 8,5 9,6 Rivitalo D ,5 8,0 9,6 Rivitalo E ,8 7,9 9,6 Rivitalo F ,2 8,2 9,6 Rivitalo G ,0 7,9 9,6 Rivitalo H ,2 8,2 9,6

12 12 Taloyhtiö A ,6 8,7 9,6 Taloyhtiö B ,8 8,0 9,6 Taloyhtiö C ,0 7,8 9,6 Taloyhtiö D ,9 7,8 9,6 Taloyhtiö E ,6 8,1 9,6 Taloyhtiö F ,3 8,2 9,6 Taloyhtiö G ,7 7,8 9,6 Taloyhtiö H ,7 8,8 9,6 Taloyhtiö I ,5 8,1 9,6 Taulukko 5. Kontiolahden kohteiden kustannuslaskelmien tulosten yhteenveto Kohde: Öljyn kulutus (litraa/vuosi) Pelletti (c/kwh) Maalämpö (c/kwh) öljy (c/kwh) Kaukolämpö c/kwh Asunto Oy A* ,4 8,0 8,9 8,4 Asunto Oy B ,3 8,4 9,6 - Asunto Oy C ,1 8,0 9,6 - Asunto Oy D ,3 8,2 9,6 - Asunto Oy E ,5 8,0 9,6 - Asunto Oy F ,5 8,0 9,6 - Asunto Oy G ,9 9,1 9,6 - Asunto Oy H ,6 8,7 9,6 - Asunto Oy I ,9 8,1 9,6 - Asunto Oy J ,8 8,0 9,6 - * Käytetty saatujen tarjousten mukaisia lähtötietoja ja öljykattilan hyötysuhteena 0,87. Laskelmat on tehty taloyhtiön pyynnöstä myös kaukolämmölle. Aurinkolämmön hyödyntämisen esimerkkilaskelmia Tarkasteltavien rivitalojen välisissä käyttöveden kulutuksessa oli erittäin suuria eroja. Veden kokonaiskulutus vaihteli n m 3 vuodessa. Lämpimän käyttöveden osuutta ei ole missään kohteessa mitattu erikseen, joten sen arviona käytetään 40 % kokonaiskulutuksesta. Näin ollen lämpimän käyttöveden kulutukseksi vuorokaudessa voidaan arvioida n litraa/rivitalo. Tässä selvityksessä tehtiin neljä aurinkolämmön tuottosimulaatiota perustuen rivitalojen lämpimän käyttöveden vuorokautiseen kulutukseen. Kokoluokat ovat: Rivitalo 1 : litraa/vuorokausi Rivitalo 2 : litraa/vuorokausi Rivitalo 3 : litraa/vuorokausi Rivitalo 4 : 500 litraa/vuorokausi

13 13 Tuottosimulaatioissa toteutettiin seuraavilla tiedoilla: - Simulaatio perustuu GetSolar 9.3 ohjelmiston tuloksiin - Aurinkokeräimet ovat 2,51 m 2 tasokeräimiä ja ne on asennettu 30 asteen kulmaan etelän suuntaan. - Järjestelmässä on litran akkuvaraaja, jota käytetään käyttöveden lämmitykseen ja esilämmitykseen. Varaajaa ei lämmitetä muilla lämmönlähteillä varaajalämpötilan säilyttämiseksi mahdollisimman matalana keräinten korkea hyötysuhteen säilyttämiseksi. - Säätiedot perustuvat Nasa:n keräämiin säätietoihin lähimmältä sääasemalta Ilomantsista - Keräimen ominaisuudet Solar Keymark -sertifikaattitestiin. - Keräinaloiksi (apertuuripinta-ala) määritettiin kulutuksen perusteella 57,75 m 2 (25 kpl), 46,20 m 2 (20 kpl), 27,72 m 2 (12 kpl) ja 16,17 m 2 (7 kpl). Aurinkolämpölaskelmien tulokset Aurinkolämpöjärjestelmille tehdyt tuottosimulaatiot on esitetty erillisessä liitteessä 5. Simulaatioiden perusteella järjestelmien vuosituotot olivat seuraavat: Rivitalo 1 = n kwh Rivitalo 2 = n kwh Rivitalo 3 = n kwh Rivitalo 4 = n kwh Pinta-alakohtaiseksi vuosituotoksi eri järjestelmillä saadaan kwh/m 2. Pelletti- ja maalämmölle tehtyjen kustannuslaskelmien kaltaisilla oletuksilla auringolla tuotetun energian hinnaksi tuli 8,4-11,2 c/kwh. Aurinkolämmön vuosittaiset käyttökustannukset ovat kiertovesipumpun sähkönkulutuksen osalta 5-15 /vuosi. Taulukossa 6 on esitetty aurinkolämpöjärjestelmien lähtöoletuksia ja tuloksia valituille rivitalokokoluokille. Taulukko 6. Aurinkolämpöesimerkkilaskelmien lähtöoletuksia ja tuloksia Kohde Lämmin käyttövesi (l/pv) Keräinala (apertuuriala m 2 ) Varaajan koko (l) Investointiarvio asennettuna ( ) Arvioitu tuotto (kwh/vuosi) Rivitalo , Rivitalo , Rivitalo , Rivitalo , Aurinkolämpösimulaatioihin liittyy monia oletuksia ja epävarmuustekijöitä, jotka vaikuttavat lopputulokseen merkittävästi. Järjestelmän suunnittelu ja toteutus ovat avainasemassa hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi. Aurinkolämpöjärjestelmän haasteena on suhteellisen korkea investointikustannus ja etuna lähes ilmainen käyttökustannus. Aurinkolämmön kilpailukykyä parantaa korkea investointiavustus ja muiden energialähteiden hinnan kohoaminen.

14 14 Laskentaan liittyviä epävarmuustekijöitä Laskentaan liittyy paljon erilaisia epävarmuustekijöitä, joiden vaikutukset laskennan tuloksiin voivat olla varsin merkittäviä. Tällaisia epävarmuustekijöitä ovat mm. lopullinen investointikulu, käytettävän polttoaineen tai energialähteen hinta ja hintakehitys, saatavan investointiavustuksen suuruus, käytettävä laskenta-aika ja kohteen todellinen energian kulutus. Lähtöoletusten muuttuminen voi vaikuttaa laskennan lopputulokseen merkittävästi. Sähkön ja polttoöljyn osalta laskennassa on käytetty tilastokeskuksen listaamia energiatuotteiden hintoja Suomessa vuoden 2010 alussa. Jo nyt on mm. tiedossa, että vuoden 2011 kiristyvä energiavero korottaa sähkön ja kevyen polttoöljyn hintaa. Toisaalta pelletin hinnaksi on arvioitu 200 /tn, joka on selvästi alle keskimääräisen markkinahinnan. Tämä arvio perustuu oletukseen, että rivitalokokoluokan kiinteistö pystyy neuvottelemaan keskimääräistä markkinahintaa paremman toimitushinnan suuremman kulutuksen vuoksi. Lieksaan uutta pellettitehdasta rakentavan Anaika Wood Ltd Oy:n mukaan hinta-arvio 200 /tn on realistinen. Kohteissa käytetyt öljylämmitysjärjestelmät ovat pääosin asennettu ja 1980-lukujen vaihteessa, jolloin ne alkavat olla elinkaarensa lopussa. Laskennassa ei tästä huolimatta laskettu minkäänlaisia investointikuluja, vaikka todennäköisesti ainakin jonkinlaisia korjauskuluja syntyy laskennassa käytettävällä ajanjaksolla. Korjausinvestoinnit huomioiden öljylämmityksen taloudellinen kilpailukyky heikkenee entisestään verrattuna pelletti- ja maalämpöön. Vertailulaskelmia eri lähtöoletuksilla Laskentaan liittyvien epävarmuustekijöiden vaikutusten arvioimiseksi Kiinteistö Oy Lieksan vuokratalojen kohteelle Rivitalo B tehtiin vertailulaskelmia erilaisilla lähtöoletuksilla. Vertailulaskelmissa laskettiin investointiavustuksen määrää, laskenta aikaa ja suoritettiin laskenta muuttamalla sähkön ja öljyn hintaa uutta energiaveroa vastaavaksi. Vastaavasti laskelma toteutettiin myös käyttämällä pelletin hintana 220 /tn. Vertailulaskelmien tulokset on esitetty taulukossa 7. Taulukko 7. Vertailulaskelmat eri lähtöoletuksilla kohteelle Rivitalo B, Lieksa Lähtöoletuksen muutos Öljy (c/kwh) Pelletti (c/kwh) Maalämpö (c/kwh) Perusoletus 9,6 7,8 7,9 Uudella energiaverolla* 10,5 7,8 8,2 Investointiavustus 10 %* 10,5 7,9 8,4 10 vuoden laskenta-ajalla* 10,5 8,7 9,5 Pelletti 220 /tn* 10,5 8,3 8,2 Öljy 1 /litra* 12,5 7,8 8,2 * ennakoidulla energiaveron uudistuksella

15 15 Toteutetuilla lähtöoletusten muutoksilla vertailulaskelmissa lopullinen lämmityskulu vaihteli pellettilämmöllä 7,8 8,7 c/kwh, maalämmöllä 7,9 9,5 c/kwh ja öljyllä 9,6 12,5 c/kwh. Vertailulaskelmissa suurin muutoksen aiheuttaja pelletin ja maalämmön välillä oli laskenta-ajan lyhentäminen kymmeneen vuoteen, joka parantaa selvästi pellettilämmityksen taloudellista kilpailukykyä suhteessa maalämpöön. Investointiavustuksen pienentyminen, laskenta-ajan lyhentäminen, energiaveron kohoaminen, korkeampi korko tai/ja sähkön hinnan kohoaminen parantavat pellettilämmityksen taloudellista kannattavuutta maalämpöön verrattuna. Vastaavasti investointiavustuksen kasvaminen, laskenta-ajan pidentyminen, korkeampi pelletin hinta suhteessa sähköön ja matalampi korko parantavat maalämpöjärjestelmän kilpailukykyä pellettilämmitykseen verrattuna. Vertailulaskelmien tulosten voidaan ajatella antavat samansuuntaisia arvoja myös muille selvityksenkohteille. Lämmitysjärjestelmän valinnan vaikutus kasvihuonekaasupäästöihin ja ympäristöön Vaihdettaessa kevyt polttoöljy pellettiin tai maalämpöön saadaan vähennettyä merkittävästi lämmityksestä aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä. Lieksassa kasvihuonekaasupäästöjä olisi mahdollista vähentää erityisen merkittävästi pellettilämmityksellä, koska pelletti valmistettaisiin uuden pellettitehtaan rakentamisen jälkeen paikallisesti kuivasta puunjalostusteollisuuden sivuvirasta. Kontiolahden kohteisiin syntyy pellettilämmityksen osalta hieman suuremmat päästöt pelletin kuljetuksen osalta, mutta kokonaisuuden kannalta ero ei ole merkittävä. Verrattaessa eri lämmitysmuotojen aiheuttamia kasvihuonekaasuja toisiinsa päästään sekä pelletti- että maalämpölämmityksellä merkittävästi alhaisempiin hiilidioksidipäästöihin kuin nykyisellä öljylämmityksellä. Pellettilämmityksellä päästään tässä vertailussa noin 95 % CO 2 eq-päästöjen vähennykseen verrattaessa öljykattilaan. Vastaavasti maalämpöpumpuilla voidaan säästää 81 % CO 2 eq-päästöissä öljykattilaan nähden. Pellettilämmitystä verrattaessa maalämpöpumppuihin, havaitaan, että pelleteillä tuotettu lämpöenergia tuottaa % vähemmän CO 2 eq-päästöjä kuin maalämpö, mikäli käytetään keskimääräistä sähköverkon sähköä. Eri lämmitysmuotojen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt on esitetty taulukoissa 8 ja 9 sekä kuvissa 2 ja3. Laskennan taustaoletukset on esitetty liitteessä 3. Taulukko 8. Eri lämmitysmuotojen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt Lieksan selvityskohteissa. Öljylämmitys tco 2 eq/a 375 gco 2 eq/kwh Pellettilämmitys 50 tco 2 eq/a 18,6 gco 2 eq/kwh Maalämpö 194 tco 2 eq/a 71,4 gco 2 eq/kwh

16 tco2eq/a tco2eq/a Öljylämmitys Pellettilämmitys Maalämpö Lämmitysmuoto Kuva 2. Eri lämmitysvaihtoehtojen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt Lieksan kohteissa. Taulukko 9. Eri lämmitysmuotojen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt Kontiolahden kohteissa. Öljylämmitys 532,6 tco 2 eq/a 375 gco 2 eq/kwh Pellettilämmitys 29,7 tco 2 eq/a 20,9 gco 2 eq/kwh Maalämpö 101,4 tco 2 eq/a 71,4 gco 2 eq/kwh Öljylämmitys Pellettilämmitys 300 Maalämpö Lämmitysmuoto Kuva 3. Eri lämmitysvaihtoehtojen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt Kontiolahden kohteissa.

17 17 Viimeaikaisessa uutisoinnissa ja keskustelussa on noussut aiheeksi puun poltosta aiheutuvien pienhiukkasten määrä ja niiden vaikutukset terveyteen. Automatisoidussa pelletin poltossa päästään kuitenkin pienhiukkasten määrässä huomattavasti pienempiin päästöihin kuin perinteisessä panospoltossa. 8 Maalämmön ympäristövaikutukset syntyvät pääosin lämpöpumpussa käytettävän sähkön tuotannosta. Käytettäessä uusiutuvista energialähteitä valmistettua sähköä päästöt ovat hyvin pienet. Lämpöpumppujen käyttämät kylmäaineet ovat nykyisin haitattomia otsonikerrokselle. Lämmönkeräysputkistossa kiertävän nesteen haitallisuus ympäristölle vuotojen sattuessa on myös huomioitu. Vuodot ovat nykyaikaisissa järjestelmissä erittäin harvinaisia, ja liuospiirissä käytetään yleensä jäätymätöntä ja myrkytöntä teollista alkoholia. 9 Taloyhtiökyselyn tulokset Selvityksessä mukana olleille taloyhtiöille tehtiin kyselytutkimus lämmitysjärjestelmän uusimiseen vaikuttavista tekijöistä (liite1). Erityisesti haluttiin selvittää taloyhtiöiden kiinnostusta lämpötalkkaritoimintaan eli toteuttaa taloyhtiön lämmitys ostamalla se ulkopuoliselta palveluntarjoajalta. Kyselytutkimuksen konkreettisena tuloksena oli tarkoitus saada yritysten käyttöön listaus sellaisista taloyhtiöistä, jotka ovat kiinnostuneita saamaan tarjouksen pellettilämmitysjärjestelmästä tai ostamaan lämmön avaimet käteen palveluna lämpötalkkariyrittäjältä. Kyselytutkimukseen saatiin seitsemän vastausta. Vastausten määrä on melko vähäinen ottaen huomioon, että kyselylomake lähetettiin kaikkiaan kahdenkymmenen taloyhtiön hallitusten puheenjohtajalle. Vastausten määrään vaikutti varmastikin suhteellisen lyhyt vastausaika ja vastausajankohdan sijoittuminen osittain kesälomakaudelle. Vastausten perusteella valtaosassa kohteista oletetaan taloyhtiön lämmitysjärjestelmän tapahtuvan viiden vuoden sisällä. Yhdessä taloyhtiössä öljypoltin on uusittu vuonna 2009 ja yhdessä taloyhtiössä odotetaan lämmitysjärjestelmän uusimisen tapahtuvan 5-10 vuoden kuluttua. Kahdessa kohteessa lämpösaneeraus on ajankohtainen 1-2 vuoden sisällä. Kyselyn perusteella lämmitysjärjestelmän valintaan vaikuttavat eniten alkuinvestoinnin suuruus ja käyttökustannus. Seuraavaksi merkittävämmiksi tekijöiksi nousivat käyttövarmuus sekä helppous ja huoltovapaus. Uutisissa ja keskusteluissa viimeaikoina esiin nousseet ympäristöystävällisyys ja energialähteen paikallisuus eivät kyselyn perusteella nouse edellä mainittujen tekijöiden tasolle päätöksen teon kannalta. Lämmitysmuodoista kaukolämpö on selvästi kiinnostavin vaihtoehto. kuusi seitsemästä vastaajasta valitsi kaukolämmön kaikkein kiinnostavimmaksi vaihtoehdoksi. Toiseksi kiinnostavin lämmitysvaihtoehto kyselyn perusteella on maalämpö. Yllättävää on, että bioenergiaresursseista huolimatta vain kahdessa taloyhtiössä 8 Tissari, J., Salonen, R.O., Vesterinen, R. & Jokiniemi, J. (toim). Puun pienpolton päästöt, ilmanlaatu ja terveys. Kuopion yliopiston ympäristötieteen laitoksen monistesarja 2/ Aittomäki, A. 2001: Lämpöpumppulämmitys. Suomen lämpöpumppuyhdistys SULPU, Tampere s.

18 18 nähdään pellettilämmityksen olevan kolmen kiinnostavimman lämmitysmuodon joukossa. Hakelämmitystä ei mikään taloyhtiö näe kolmen kiinnostavimman vaihtoehdon joukossa. Kahdessa taloyhtiössä öljy ja sähkölämmitys nähdään kiinnostavana vaihtoehtona lämmitysjärjestelmää uusittaessa. Neljä taloyhtiötä seitsemästä olisi valmis hankkimaan lämmityksen kokonaispalveluna ulkopuoliselta lämpöyrittäjältä esim. lämpötalkkarilta. Aurinkolämmön hyödyntäminen lisälämmönlähteenä kiinnostaa kolmea taloyhtiötä. Tarjouksen pellettilämmitysenergiayhdistyksen jäsenyrityksiltä oli halukas saamaan kaksi taloyhtiötä. Kiinteistö Oy Lieksan Vuokratalojen toimitusjohtajan kanssa käytiin erillinen neuvottelu, jossa keskusteltiin yrityksen lämmitysjärjestelmien uusimisesta ja sen mahdollisesta toteutuksesta. Neuvottelussa ilmeni, että nykyisen öljylämmitysjärjestelmän käyttäminen muuttuu mahdottomaksi, jos lämmitysöljy maksaa n. 1 /litra. Tällöin lämmityskuluja ei pystytä enää sisällyttämään vuokriin. Kiinteistö Oy Lieksan Vuokratalojen toimitusjohtajan mukaan rivitalojen lämmitys toteutettaisiin tulevaisuudessa mieluiten hankkimalla se ostopalveluna kaukolämmön tapaan. Koska kohteen eivät ole kaukolämpöverkon piirissä, olisi lämmön hankinta esim. lämpötalkkariyrittäjältä erityisen kiinnostava vaihtoehto. Yhteenvetoa ja johtopäätökset Lieksassa ja Kontiolahdella sijaitseville öljylämmitteisille rivitaloille tehtyjen kustannuslaskelmien perusteella siirtyminen öljystä pelletti- tai maalämpöön on taloudellisesti kannattavaa etenkin, jos olemassa oleva öljylämmitysjärjestelmä on elinkaarensa lopussa. Uuden lämmitysjärjestelmän investoinnin laskennallinen takaisinmaksuaika on pellettilämmöllä 7-8 vuotta ja maalämmöllä 9-10 vuotta, vaikka öljylämmitysjärjestelmille ei lasketa minkäänlaisia korjausinvestointeja ja energian hinta säilyy nykytasolla. Vaihdettaessa kevyt polttoöljy pellettiin tai maalämpöön saadaan vähennettyä myös merkittävästi lämmityksestä aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä. Lieksaan rakennettavan pellettitehtaan myötä pellettilämmityksen hiilidioksidipäästövähennys olisivat erityisen merkittävät, koska pelletti valmistettaisiin paikallisesti kuivasta puunjalostusteollisuuden sivuvirasta. Yhtenä pellettilämmityksen lisääntymisen esteenä on, että pellettiala on menettänyt uskottavuutta ja kuluttajien luottamusta pelletin laatuongelmien ja hinnan nousun myötä. Maalämmön imago helppona ja kustannustehokkaana lämmitysmuotona on tällä hetkellä suhteellisen hyvä. Pellettilämmityksen uskottavuusongelmia pystytään kuitenkin poistamaan käyttämällä 1-luokan pellettiä ja nykyaikaisesti automatisoitua laitteistoa tai tarjoamalla rivitalokohteissa kuluttajille valmista pellettilämpöä kilpailukykyiseen takuuhintaan. Pellettilämmityksen automatisoitu tekniikka mahdollistaa useiden kohteiden hoitamisen suhteellisen vähällä työllä. Näin ollen pellettilämmitys on myös lämpötalkkaritoimintaan keskittyvälle yritykselle hyvä vaihtoehto. Suoritetun kyselyjen ja haastattelujen perusteella lämpötalkkariyrittäjyydelle näyttäisi olevan kysyntää. Tällä hetkellä lämmitykseen suunnattua kokonaispalvelua ei ole kuitenkaan tarjolla. Toiminnan onnistumisen edellytyksenä on, että se on hinnaltaan kohtuullisen kilpailukykyinen ja palveluntarjoaja olisi uskottava ja vakaa yrittäjä tai yritysrypäs. Liiketoiminnan käynnistämiseksi tarvitaan toiminnan

19 onnistunutta pilotointia ja hyvien käyttökokemusten levittämistä laajamittaisesti potentiaalisille asiakkaille. Hyvien kokemusten ja laajemman toiminnan myötä todennäköisesti myös kiinnostavuus lämpötalkkaritoimintaa kohtaan todennäköisesto lisääntyy. 19

20 20 Liite 1: Taloyhtiöille lähetetty kyselylomake Kysely taloyhtiönne lämmitysjärjestelmän uusimisesta 1. Monenko vuoden päästä oletatte taloyhtiönne lämmitysjärjestelmän uusimisen tapahtuvan? 2. Mitkä asiat vaikuttavat eniten taloyhtiönne lämmitysjärjestelmän valintaan (tärkeysjärjestyksessä 5 kpl)? alkuinvestoinnin suuruus käyttökustannus/polttoaineen hinta ja sen vakaus helppous ja huoltovapaus käyttövarmuus riippumattomuus ulkopuolisista toimijoista (oma järjestelmä) ympäristöystävällisyys energialähteen paikallisuus muu syy, mikä? 3. Jos lämmitysmuodon uusiminen olisi tällä hetkellä ajankohtainen, niin mitkä lämmitysmuodot olisivat taloyhtiönne kannalta kiinnostavimmat (1-3 kpl)? Pellettilämmitys Kaukolämpö Maalämpö Sähkö Hake Muu, mikä? 4. Olisitteko kiinnostuneita hyödyntämään aurinkolämpöä lisälämmönlähteenä esim. käyttöveden lämmityksessä? Kyllä Ei 5. Olisiko taloyhtiönne kiinnostunut hankkimaan lämmityksen ulkopuoliselta lämpöyrittäjältä, joka hoitaisi lämmityksen kokonaispalveluna teille? Kyllä Ei 6. Oletteko kiinnostuneita saamaan tarjouksen pellettilämmitysjärjestelmästä Suomen pellettienergiayhdistys ry:n jäsenyrityksiltä? Kyllä, haluamme että palveluntarjoajat tekevät taloyhtiöllemme tarjouksen pellettilämmitysjärjestelmästä. Taloyhtiön yhteystiedot: Ei

ÖLJYLÄMMITYKSEN KORVAAMINEN MAALÄMMÖLLÄ PIENTALOISSA

ÖLJYLÄMMITYKSEN KORVAAMINEN MAALÄMMÖLLÄ PIENTALOISSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma BH10A0201 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari ÖLJYLÄMMITYKSEN KORVAAMINEN MAALÄMMÖLLÄ PIENTALOISSA Työn

Lisätiedot

PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1

PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1 PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1 Sisältö 4 Valitse harkiten 5 Lämmitysjärjestelmän vaihtaminen 6 Mihin energiaa tarvitaan? 7 Matalaenergia- ja passiivitalot yleistyvät 8 Toimiva kokonaisuus syntyy hyvällä

Lisätiedot

Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys

Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys Energiaköyhyyden jatkoselvitys liittyen asuntojen lämmitysremontteihin ja energiakuluihin Suvi Runsten, Kati Berninger, Juhani Heljo, Jaana Sorvali, Pirkko Kasanen,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LÄMPÖPUMPPUJEN VAIKUTUKSET SÄHKÖVERKKOLIIKETOIMINNAN KANNALTA

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LÄMPÖPUMPPUJEN VAIKUTUKSET SÄHKÖVERKKOLIIKETOIMINNAN KANNALTA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Sähkötekniikan koulutusohjelma Jussi Tuunanen LÄMPÖPUMPPUJEN VAIKUTUKSET SÄHKÖVERKKOLIIKETOIMINNAN KANNALTA Työn tarkastajat: Professori Samuli

Lisätiedot

Maalämpöpumpun ostajan opas

Maalämpöpumpun ostajan opas Maalämpöpumpun ostajan opas Sisällysluettelo Johdanto... 2 Mitä on maalämpö?... 3 Maalämmön soveltuvuus... 3 Miksi maalämpö?... 4 Säästö... 4 Esimerkki 1. Rintamamiestalo Vantaa... 4 Esimerkki 2. Uudiskohde

Lisätiedot

INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA

INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA TOMMI GÖÖS INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA Diplomityö Prof. Petri Suomala hyväksytty tarkastajaksi teknis-taloudellisen tiedekunnan kokouksessa

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI - KOLMENKULMAN ENERGIARATKAISU. LOPPURAPORTTI 25.11.2013 / 16X172587-E0002 Jouni Laukkanen, Gennadiy Naumov

NOKIAN KAUPUNKI - KOLMENKULMAN ENERGIARATKAISU. LOPPURAPORTTI 25.11.2013 / 16X172587-E0002 Jouni Laukkanen, Gennadiy Naumov NOKIAN KAUPUNKI - KOLMENKULMAN ENERGIARATKAISU 25.11.2013 / 16X172587-E0002 Jouni Laukkanen, Gennadiy Naumov TAUSTA Kolmenkulman energiahanke on Nokian kaupungin koordinoima Pirkanmaan-liiton rahoittama

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro UUDELY/0003/05.02.09/2014 UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS Mäntsälän kunta Projekti nro H04560.P012 Viimeisin muutos Laadittu Laatija AJT,

Lisätiedot

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina Kuva: Helsingin Energia Toimeksiantaja: Energiateollisuus ry 29. elokuuta 2013 Laatinut: Bionova Consulting Panu Pasanen, Tytti Bruce,

Lisätiedot

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT SUOMEN ILMASTOPANEELI RAPORTTI 4/2013 M. AIRAKSINEN 1, J. SEPPÄLÄ 2 T. VAINIO 1, P. TUOMINEN 1, P K. REGINA 2, P. PELTONEN-SAINIO 2, S. LUOSTARINEN

Lisätiedot

Lähienergian valintaopas

Lähienergian valintaopas Lähienergian valintaopas Ilmalämpö Ilma-vesilämpö Maalämpö Aurinkolämpö ja -sähkö Energiavaraajat Ohjausjärjestelmät SISÄLLYSLUETTELO Parhaasta sopivaksi Yhä useampi suomalainen käyttää uusiutuvaa, paikallisesti

Lisätiedot

"EHKÄ TOIMII, EHKÄ EI" - näkökulmia pientalorakentajan ekotehokkaan lämmitysjärjestelmän valintaan

EHKÄ TOIMII, EHKÄ EI - näkökulmia pientalorakentajan ekotehokkaan lämmitysjärjestelmän valintaan "EHKÄ TOIMII, EHKÄ EI" - näkökulmia pientalorakentajan ekotehokkaan lämmitysjärjestelmän valintaan Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Essi Lahti 2011 Johtamisen ja kansainvälisen

Lisätiedot

Hybridilämmitysjärjestelmän tiedonkeruu ja -analysointi omakotitalokohteelle

Hybridilämmitysjärjestelmän tiedonkeruu ja -analysointi omakotitalokohteelle Hybridilämmitysjärjestelmän tiedonkeruu ja -analysointi omakotitalokohteelle Jarkko Nikkarikoski Pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Fysiikan laitos Uusiutuvan energian koulutusohjelma 27. joulukuuta

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti

KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA KUNTAKATSELMUSHANKE Dnro: KASELY / 0079/05.02.09/2014 Päätöksen pvm: 08.09.2014 KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti Katselmusajankohta

Lisätiedot

nousu, lattialämmityksen yleistyminen kuin pumppujen kehittyminen. Lämmön keräämiseen tarvitaan sähköä.

nousu, lattialämmityksen yleistyminen kuin pumppujen kehittyminen. Lämmön keräämiseen tarvitaan sähköä. Maalämpöpumppu kerää maaperään, kallioon tai veteen varastoitunutta auringon lämpöä. Maalämmöllä on lämmitetty pientaloja 1970-luvun puolivälistä lähtien, ja lämmitystapa on kasvattanut suosiotaan 2000-luvulle

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti

KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA KUNTAKATSELMUSHANKE Dnro: KASELY / 0079/05.02.09/2014 Päätöksen pvm: 08.09.2014 KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti Katselmusajankohta

Lisätiedot

Maalämpöpumpun ja maalämmön valinta

Maalämpöpumpun ja maalämmön valinta Maalämpöpumpun ja maalämmön valinta Jari Lehtinen Lämpövinkki Oy 19.12.2013 Sisältö Miksi lukisit tämän oppaan?... 2 Maalämmön toimintaperiaate... 2 Miten maalämpöpumppu toimii?... 3 Lämpöpumpun tehon

Lisätiedot

NIBE mahdollisuuksien maailma!

NIBE mahdollisuuksien maailma! UUTISET 2 2012 Monipuoliset lämmitysratkaisut kaikenkokoisiin koteihin NIBE ilma/vesilämpöpumppuvalikoima laajeni NIBE DIM uuden ajan mitoitustyökalu NIBE UPLINK kiinteistölämpöpumppujen etäohjaus ja valvonta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEN KIVITALON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEN KIVITALON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Tietoa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä ja ympäristötehokkuutta edistävistä valinnoista kivitalojen suunnittelijoille ja rakennuttajille Bionova Consulting - Your partner for sustainable performance

Lisätiedot

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu Johdanto Ilmalämpöpumppu hyödyntää ilman ilmaista energiaa. Melko pienellä investoinnilla voidaan vähentää lämmityskustannuksia melkein puolella. Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita

Lisätiedot

LVI-asennukset p. 040 556 9873 Markku Gerdström markku@putki-make.fi www.putki-make.fi

LVI-asennukset p. 040 556 9873 Markku Gerdström markku@putki-make.fi www.putki-make.fi Täyden palvelun LVI-alan yritys Putki- ilmastointiasennukset kotitalouksille, taloyhtiöille yrityksille. Uudisrakennukset sekä saneerauskohteet Pannuhuoneet Hananvaihdot, kastelupostit yms. Aurinkokeräimet

Lisätiedot

MAATALOUDEN, YHDYSKUNTIEN JA ELINTARVIKESEKTORIN SEKÄ TUULIVOIMAN BIOENERGIAPOTENTIAALI LAPIN LÄÄNISSÄ

MAATALOUDEN, YHDYSKUNTIEN JA ELINTARVIKESEKTORIN SEKÄ TUULIVOIMAN BIOENERGIAPOTENTIAALI LAPIN LÄÄNISSÄ 1 MAATALOUDEN, YHDYSKUNTIEN JA ELINTARVIKESEKTORIN SEKÄ TUULIVOIMAN BIOENERGIAPOTENTIAALI LAPIN LÄÄNISSÄ Vesa Niemitalo Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia 2008 2 SISÄLLYS 1. TAUSTA 1 1.1. Hankkeen

Lisätiedot

Arki, valinnat ja tulevaisuus

Arki, valinnat ja tulevaisuus Johanna af Hällström Arki, valinnat ja tulevaisuus Kestävät energiavalinnat Suomen luonnonsuojeluliitto ry Hei, kädessäsi on Suomen ensimmäinen aikuisille tarkoitettu Arki, valinnat ja tulevaisuus -ympäristökasvatusmateriaali,

Lisätiedot

Kestävät valinnat ja fiksut hankinnat

Kestävät valinnat ja fiksut hankinnat 2 2010 SISÄLLYS PÄÄKIRJOITUS 3 Pääkirjoitus 4 LIVE liikkeelle AJASSA 6 Luonnonvaroista strategisesti 7 Energiaklinikka Kuopion asuntomessuilla Uusia tuotteita energiamerkinnän piiriin Eroon ruokahävikistä

Lisätiedot

Asuinkerrostalon maalämpöjärjestelmän optimointi uudis- ja korjausrakentamiskohteissa

Asuinkerrostalon maalämpöjärjestelmän optimointi uudis- ja korjausrakentamiskohteissa Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Energia- ja LVI-tekniikan koulutusohjelma Henri Oksanen Asuinkerrostalon maalämpöjärjestelmän optimointi uudis- ja korjausrakentamiskohteissa Diplomityö,

Lisätiedot

Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012

Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012 Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012 N KUNTA Janakkala liittyi kuntien energiatahokkuus sopimukseen elokuussa 2011 Toimintasuunnitelma energiankäytön tehostamiseksi on valmistunut. Peltoenergiassa

Lisätiedot

Loppuraportti. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Yleissuunnitteluosasto. Östersundomin lämmitysratkaisut. 60N50183.10 rev.b 16.3.

Loppuraportti. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Yleissuunnitteluosasto. Östersundomin lämmitysratkaisut. 60N50183.10 rev.b 16.3. Loppuraportti 60N50183.10 rev.b 16.3.2010 Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Yleissuunnitteluosasto Östersundomin lämmitysratkaisut Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä

Lisätiedot

Aurinkolämmön varastointi Östersundomissa

Aurinkolämmön varastointi Östersundomissa 1 16X170289 24.1.2014 Aurinkolämmön varastointi Östersundomissa 2 Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa ilman Pöyry Finland Oy:n antamaa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Tekninen liite Yli-insinööri 28.3.2011 Pekka Kalliomäki TEKNINEN LIITE MUISTIOON: YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA 1 Keskeiset ehdotukset Tällä määräysuudistuksella

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOPAS 2013. Energiakaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen Toivo Lapinlampi YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

YMPÄRISTÖOPAS 2013. Energiakaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen Toivo Lapinlampi YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖOPAS 2013 Energiakaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Janne Juvonen Toivo Lapinlampi YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖOPAS 2013 Energiakaivo

Lisätiedot