Maalämpöpumppu. Käyttö- ja asennusohje. SWC-sarja CALLIDUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maalämpöpumppu. Käyttö- ja asennusohje. SWC-sarja CALLIDUS"

Transkriptio

1 Käyttö- ja asennusohje CALLIDUS Maalämpöpumppu SWC-sarja UK8000/00 Käännös alkuperäisestä käyttöohjeesta

2 Lue ennen käyttöä Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeää tietoa lämpöpumpun käsittelystä. Käyttöohje on erottamaton osa tuotetta, ja se täytyy säilyttää niin, että se on helposti käytettävissä lämpöpumpun välittömässä läheisyydessä. Sen on oltava käytettävissä lämpöpumpun koko käyttöiän ajan. Se täytyy luovuttaa lämpöpumpun myöhemmille omistajille tai käyttäjille. Lue käyttöohje ennen kuin työskentelet lämpöpumpun parissa tai käytät sitä. Tämä koskee erityisesti turvallisuutta koskevaa lukua. Noudata aina kaikkia ohjeita täydellisesti ja ilman rajoituksia. Mikäli sinulla on kysyttävää tai olet epävarma jostakin, ota yhteyttä myyjään tai maahantuojan valtuuttamaan huoltokumppaniin. Koska tämä käyttöohje on tarkoitettu useille eri lämpöpumppumalleille, noudata aina kyseessä olevan mallin ohjeita. Tämä käyttöohje on tarkoitettu ainoastaan sellaisille henkilöille, jotka on määrätty työskentelemään lämpöpumpun parissa tai käyttämään sitä. Pidä kaikki olennaiset osat luottamuksellisina. Tässä olevat tiedot on suojattu tekijänoikeudella. Mitään osaa tästä käyttöohjeesta ei saa jäljentää, siirtää, kopioida, tallentaa sähköisiin tietojärjestelmiin tai kääntää toiselle kielelle, joko kokonaisuudessaan tai osittain, ilman valmistajan nimenomaista kirjallista lupaa. Symbolit Seuraavat symbolit ovat käytössä tässä käyttöohjeessa. Niillä on seuraavat merkitykset: Tietoa käyttäjille. Tietoa tai ohjeita asentajille. Vaara! Ilmaisee vaaraa, joka voi johtaa vakaviin vammoihin tai kuolemaan. Varoitus! Ilmaisee mahdollisesti vaarallista tilannetta, joka saattaa johtaa vakaviin vammoihin tai kuolemaan. Varoitus! Ilmaisee mahdollisesti vaarallista tilannetta, joka saattaa johtaa kohtalaisiin tai lieviin vammoihin. Noudata varovaisuutta. Ilmaisee mahdollisesti vaarallista tilannetta, joka saattaa johtaa omaisuusvahinkoihin. Huomio. Tärkeää tietoa. ENERGIANSÄÄstÖVINKKI Ilmaisee vinkin, jonka avulla voit säästää energiaa, raakamateriaaleja ja rahaa. Viittaus käyttöohjeen toisiin osioihin. Viittaus muihin valmistajan ohjeisiin. UK8000/00

3 Sisältö TIETOA KÄYTTÄJILLE JA ASENTAJILLE LUE ENNEN KÄYTTÖÄ... SYMBOLIT... KÄYTTÖTARKOITUS... VASTUUN RAJOITUS... EY-VAATIMUSTENMUKAISUUS... TURVALLISUUS... ASIAKASPALVELU... TAKUU... HÄVITTÄMINEN... TIETOA KÄYTTÄJILLE LÄMPÖPUMPPUJEN TOIMINTAPERIAATE... KÄYTTÖALUE... LÄMMÖN MÄÄRÄN TALLENNUS...6 KÄYTTÖ...6 VIILENNYSTOIMINTO...6 LÄMPÖPUMPUN HOITO...7 LÄMPÖPUMPUN HUOLTO...7 Lämpöpumpun komponenttien puhdistaminen ja huuhtelu...8 TOIMINTAHÄIRIÖT...8 OHJEITA ASENTAJILLE TOIMITUKSEN SISÄLTÖ...8 ASENNUS JA KOKOONPANO...9 Asennustila...9 Kuljetus asennuspaikalle...9 Asennus... Varolaiteryhmä... Paisuntasäiliöt... SÄHKÖLIITÄNNÄT... LÄMPÖPUMPUN HUUHTELU JA TÄYTTÖ...6 Lämmönlähteen huuhtelu ja täyttö...6 Lämpimän käyttöveden ja lämmitysverkoston piirien huuhtelu ja täyttö...7 Lämpöpumpun komponenttien puhdistaminen ja huuhtelu...7 ILMAAMINEN...7 Lämpöpumpun ilmaaminen...7 Lämmityspiirin kiertopumpun ilmaaminen...7 Lämmönlähteen kiertopumpun ilmaaminen...7 Lämmönlähteen ilmaaminen lämpöpumpussa, jossa ei ole viilennystoimintoa...7 Lämmönlähteen ilmaaminen lämpöpumpussa, joka on varustettu viilennystoiminnolla...8 HYDRAULILIITÄNTÖJEN ERISTÄMINEN...9 OHIVIRTAUSVENTTIILI...9 Ohivirtausventtiilin tarkastaminen ja säätäminen...9 OHJAINOSAN ASENTAMINEN...0 SUOJAN ASENTAMINEN JA POISTAMINEN... VIILENNYSTOIMINNON HUONETERMOSTAATIN ASENNUS... LÄMMINVESIVARAAJA... KÄYTTÖÖNOTTO... Lämpötilan turva-rajoitin... PURKAMINEN... TEKNISET TIEDOT / TOIMITUKSEN SISÄLTÖ SWC 60H(/K) SWC 0H(/K)... SWC 0H(/K) SWC 0(/K)...6 SUORITUSARVOKÄYRÄT Lämmityskapasiteetti/COP / Virrankulutus / Painehäviöt SWC 60H(/K)...8 SWC 70H(/K)...9 SWC 80H(/K)...0 SWC 00H(/K)... SWC 0H(/K)... SWC 0H(/K)... SWC 70H(/K)... SWC 0(/K)... SWC 0(/K)...6 MITTAPIIRROKSET JA ASENNUSMITAT Koko : Mittapiirrokset...7 Koko : Asennusmitat...8 Koko : Mittapiirrokset...9 Koko : Asennusmitat... 0 KYTKENTÄKAAVIOT SWC 60H(/K) SWC 70H(/K)... SWC 0(/K) SWC 0(/K)... PIIRIKAAVIOT SWC 60H(/K) SWC 80H(/K)... SWC 00H(/K) SWC 70H(/K)... SWC 0(/K)...7 SWC 0(/K)...9 LIITE EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS SWC 60H(/K) SWC 0(/K)... SWC 0(/K)... YLEINEN TARKISTUSLUETTELO... LÄMPÖPUMPPUJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖÖNOTTOPÖYTÄKIRJA... ASIAKASPALVELU Yhteystiedot...8 UK8000/00

4 Käyttötarkoitus Lämpöpumppua voidaan käyttää ainoastaan sille suunniteltuun tarkoitukseen. Toisin sanottuna: lämmitykseen. veden kuumentamiseen. viilennykseenn (Viilennystoiminnon käytettävyys riippuu mallista.) Osa Viilennystoiminto. Lämpöpumppua voidaan käyttää ainoastaan sen teknisten parametrien rajoissa. Katso Tekniset tiedot/toimituksen sisältö. Huomio. Ilmoita vastuussa olevalle sähköyhtiölle lämpöpumpun tai lämpöpumppujärjestelmän käytöstä. Vastuun rajoitus Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat lämpöpumpun valtuuttamattomasta käytöstä. Valmistajan vastuuvelvollisuus mitätöityy myös seuraavissa tapauksissa: jos lämpöpumpun ja sen komponenttien parissa tehdään töitä sellaisella tavalla, joka ei noudata tämän käyttöohjeen ehtoja; jos lämpöpumpun ja sen komponenttien parissa tehdään töitä sopimattomalla tavalla; jos lämpöpumpun parissa tehdään työtä, jota ei ole kuvattu tässä käyttöohjeessa, ja valmistaja ei ole antanut nimenomaista kirjallista hyväksyntäänsä tälle työlle; jos lämpöpumppua tai sen komponentteja muute taan, suunnitellaan uudelleen tai poistetaan ilman valmistajan nimenomaista kirjallista lupaa. EY-vaatimustenmukaisuus Tämä lämpöpumppu on varustettu CE-vaatimustenmukaisuusmerkinnällä. EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Turvallisuus Lämpöpumppu on turvallinen käyttää, kun sitä käytetään sille suunniteltuun tarkoitukseen. Lämpöpumppu on rakenteeltaan ja suunnittelultaan tämänhetkistä huipputasoa, ja se noudattaa kaikkia asiaankuuluvia DIN-/VDE- ja turvallisuussäännöksiä. Jokaisen lämpöpumpun parissa työskentelevän täytyy olla lukenut ja ymmärtänyt käyttöohje ennen minkään työn aloittamista. Tämä pätee myös silloin, jos kyseessä oleva henkilö on jo työskennellyt tällaisella lämpöpumpulla tai vastaavalla, tai hän on valmistajan kouluttama. Jokaisen lämpöpumpun parissa työskentelevän henkilön täytyy noudattaa sovellettavia onnettomuuksien ehkäisyyn ja turvallisuuteen liittyviä säännöksiä. Tämä koskee erityisesti henkilökohtaisten suojavarusteiden käyttöä. Vaara! Lämpöpumppu toimii korkealla sähköjännitteellä! Vaara! Sähkövirta voi aiheuttaa tappavan henkilövamman vaaran! Vain sähköasentajat saavat asentaa sähköliitäntöjä. Ennen kuin avaat laitteen, irrota järjestelmä virtalähteestä ja varmista, että sitä ei voi kytkeä takaisin päälle! Vaara! Ainoastaan luvanvaraiset asentajat (koulutetut lämmitys-, jäähdytys-, kylmäaine- ja sähköasentajat) saavat työskennellä lämpöpumpun ja sen komponenttien parissa. Varoitus! Noudata lämpöpumpussa olevia turvatarroja. UK8000/00

5 Vaara! Lämpöpumppu sisältää kylmäaineita! Varoitus! Vuotava kylmäaine saattaa aiheuttaa henkilövammoja tai materiaalivahinkoja. sammuta lämpöpumppu. Tuuleta asennuspaikka. Tee ilmoitus maahantuojan valtuuttamaan huoltoon. Huomio. Turvallisuussyistä: Älä koskaan irrota lämpöpumppua virtalähteestä, ellei lämpöpumppua olla avaamassa. Lämpöpumppujen toimintaperiaate Lämpöpumput toimivat jääkaapin periaatteen mukaisesti: sama teknologia, mutta päinvastainen vaikutus. Jääkaappi poistaa ruuista lämpöä, joka vapautetaan huoneeseen takana olevien jäähdytysripojen kautta. Lämpöpumppu kerää lämpöä ympäristöstämme: ilmasta, maasta tai pohjavedestä. Kerätty lämpö siirretään lämpöpumpun avulla lämmitysveteen. Vaikka ulkona olisi äärimmäisen kylmä, lämpöpumppu saa siirrettyä tarpeeksi lämpöä talon lämmittämiseen. Esimerkki: piirros maalämpöpumpusta lattia-lämmityksellä: Asiakaspalvelu Jos tarvitset teknistä apua, ota yhteyttä asentajaan tai maahantuojan paikalliseen huoltokumppaniin. Katso Asiakaspalvelu. Takuu Katso takuuehdot laitteen mukana toimitetuista asiakirjoista. Huomio. Ota takuuasioissa yhteyttä jälleenmyyjääsi. Hävittäminen Käyttöalue = käyttökelpoinen energia noin = ympäristöstä tuleva energia noin = ulkoinen sähköenergia Kun ympäristöolosuhteet, käyttörajat ja sovellettavat säännökset otetaan huomioon, jokaista lämpöpumppua voidaan hyödyntää uusissa tai olemassa olevissa lämmitysjärjestelmissä. Katso Tekniset tiedot/toimituksen sisältö. Poistaessasi lämpöpumppua käytöstä noudata sovellettavia lakeja, direktiivejä ja standardeja koskien jäähdytysyksiköiden materiaalien ja komponenttien talteenottoa, kierrätystä ja hävitystä. Purkaminen. UK8000/00

6 Lämmön määrän tallennus Laitteen tehokkuuden todistamisen lisäksi EEWaermeGalso täyttää myös lämmön määrän tallennuksen vaatimuksen (tästä eteenpäin HQR, heat quantity recording). Liuos/vesi- ja vesi/vesilämpöpumpuilla HQR voidaan määrittää vain, kun antolämpötila on > C. HQR:n täytyy tallentaa vapautetun lämpimän energian kokonaismäärä (lämmitys ja lämmin käyttövesi) rakennuksessa. Lämmön määrää mittaavissa lämpöpumpuissa sisäänrakennettu kalorimetri suorittaa mittauksen. Kalorimetri näyttää lämmitysjärjestelmästä vapautuvan lämpöenergian kilowattitunteina. Viilennystoiminto Viilennystoiminto on saatavissa ainoastaan mallimerkinnällä K varustetuille lämpöpumpuille. Ilman tätä merkintää varustettuihin lämpöpumppuihin ei ole mahdollista jälkiasentaa viilennystä. Katso laitteen mukana toimitetuista asiakirjoista mallimerkintä. Se lukee myös lämpöpumpun ulkopuolelle kiinnitetyssä tyyppikilvessä. Huomio. Erilaisia malleja on saatavilla, joko lämpömäärän tallennuksella varustettuna tai ilman. Käyttö Päätöksesi ostaa lämpöpumppu tai lämpöpumppujärjestelmä on pitkäaikainen panos ympäristön suojelemiseksi, koska päästöt ja primäärienergian käyttö vähenevät. Voit käyttää ja ohjata lämpöpumppujärjestelmää ohjaimen avulla. Huomio. Varmista, että ohjaimen asetukset on tehty oikein. Lämpöpumpun ohjaimen käyttöohje. Varmistaaksesi, että lämpöpumppusi tai lämpöpumppujärjestelmäsi toimii tehokkaasti ja ekologisesti, seuraavat asiat ovat erityisen tärkeitä: Viilennystoiminto perustuu passiivijäähdytyksen periaatteeseen. Keruupiiristössä oleva matala lämpötilataso sekoitetaan kastepisteen yläpuolella olevaan lämpötilaan ja siirretään lämmönsiirtoaineeseen lämmönvaihtimen avulla. Kompressori on sammuneena viilennyksen aikana; ainoastaan lämmityspiirin ja lämmönlähteen kiertopumput ovat toiminnassa. Viilennysteho riippuu lämmönlähteen lämpötilasta, joka vaihtelee vuodenajoittain. Esimerkiksi, jos maahan on varastoituneena enemmän lämpöä kesän loppua kohden, viilennyksen teho vähenee. Passiivijäähdytyksen tehokkuus ei yleisesti ottaen ole verrattavissa ilmastointijärjestelmän tai aktiivijäähdytyksen tehokkuuteen. Huomio. Viilennystoiminnon käyttö vaatii lattiatai seinälämmityksen. ENERGIANSÄÄstÖVINKKI Vältä tarpeettoman korkeita virtauksen lämpötiloja. Virtauksen alhaisempi lämpötila lämpimän käyttöveden puolella parantaa järjestelmän energiatehokkuutta. ENERGIANSÄÄstÖVINKKI Tuuletuksessa suosi mahdollisimman nopeaa ja tehokasta tuuletusta säästääksesi energiaa ja vähentääksesi lämmityskustannuksia. 6 UK8000/00

7 VIILENNYSTOIMINNON huonetermostaatti Huonetermostaattia käytetään viilennystoiminnon kytkemiseen päälle ja pois päältä: Tapa : Automaattinen kytkentä lämmitystoiminnosta viilennystoimintoon (ja päinvastoin). Tämä tapa voi toimia käyttäen jäähtymiskäyrää. Huomio. Tapa on mahdollinen ainoastaan silloin, jos Comfort-laajennuskortti (saatavana lisävarusteena) on asennettu lämpöpumpun ohjaimeen. Laajennuskortin käyttöohje. VIILENNYSTOIMINNON käyttö I Viilennystoiminto päällä Viilennystoiminto pois päältä Lämpöpumpun ohjaimen säätöohjelma aktivoi viilennystoiminnon ainoastaan seuraavien ehtojen täyttyessä: Lämpöpumpussa täytyy olla integroitu viilennystoiminto. Viilennystoiminnon huonetermostaatin täytyy olla kytkettynä päälle. Lämmönlähteen lämpötilan täytyy olla C. Lämpöpumppu ei saa olla varattuna "lämmitystä" tai "käyttöveden lämmitystä" varten. Jos lämpöpumpun ohjain havaitsee käyttöveden lämmitystarpeen, viilennystoiminto pysähtyy automaattisesti siksi aikaa kunnes käyttövesivaraaja on lämmennyt. "Automaattinen" asetus täytyy olla valittuna ohjaimessa valikossa "Toimintatila: viilennys". Ohjaimessa säädetyn ulkolämpötilan täytyy ylittyä. Lämpöpumpun ohjaimen käyttöohje. Viilennystoimintoa voidaan käyttää kahdella eri tavalla: Tapa : Manuaalinen kytkentä lämmitystoiminnosta viilennystoimintoon (ja päinvastoin). Tämä tapa toimii esiasetetulla menoveden lämpötilalla. Lämpöpumpun ohjaimen käyttöohje. Lämpöpumpun hoito Lämpöpumpun ulkopinnat voidaan puhdistaa kostealla liinalla ja kodin puhdistustuotteilla. Älä käytä puhdistus- tai hoitotuotteita, jotka sisältävät hankausaineita, happoja ja/tai klooria. Tällaiset tuotteet tuhoaisivat pinnat ja vahingoittaisivat myös lämpöpumpun teknisiä komponentteja. Lämpöpumpun huolto Lämpöpumpun kylmäainepiiri ei vaadi säännöllistä huoltoa. 7. toukokuuta 006 säädetyn EU-asetuksen (EY) 8/006:n mukaisesti, yli kg kylmäainetta sisältävät lämpöpumput vaativat lain mukaan vuositarkastuksen vuotojen varalta ja huoltokirjan! Vuototarkistusten ja huoltokirjan ylläpidon ehdot perustuvat kylmäainepiirin ilmatiiviiseen läpäisemättömyyteen ja lämpöpumpun jäähdytyskapasiteettiin. Huoltopäiväkirjaa ei vaadita lämpöpumpuille, joiden kylmäainetäyttö on alle kg. Kaikkien muiden lämpöpumppujen mukana toimitetaan huoltopäiväkirja muiden materiaalien kanssa. Lämpöpumppujen huoltopäiväkirja, Osio "Tietoja huoltopäiväkirjan käytöstä". Lämmitys- tai kylmäasentajan tulisi tarkistaa ja puhdistaa tarvittaessa lämmityspiirin ja lämmönlähteen komponentit (venttiilit, paisuntasäiliöt, kiertopumput, suodattimet, lian kerääjät) vähintään vuosittain. UK8000/00 7

8 Huoltosopimuksen tekemistä lämmitysasennusyrityksen kanssa suositellaan. Yritys suorittaa kaikki vaaditut huoltotoimenpiteet säännöllisin väliajoin. lämpöpumpun komponenttien puhdistaminen ja huuhtelu Toimituksen sisältö Esimerkki toimituksen sisällöstä: Varoitus! Lämpöpumpun komponentit saa puhdistaa ja huuhtoa ainoastaan valmistajan valtuuttama huoltohenkilöstö. Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia nesteitä. sen jälkeen, kun lauhdutin on huuhdeltu kemiallisilla puhdistusaineilla, jäämät täytyy neutralisoida ja huuhdella huolellisesti vedellä. Noudata aina lämmönvaihtimen valmistajan teknisiä tietoja. Toimintahäiriöt Toimintahäiriön ilmetessä, voit paikantaa toimintahäiriön aiheuttajan lämpöpumpun ohjaimen diagnostiikan avulla. Lämpöpumpun ohjaimen käyttöohje. Vaara! Lämpöpumpun komponenttien huoltoja korjaustyöt saa suorittaa ainoastaan maahantuojan valtuuttama henkilöstö. Katso Asiakaspalvelu. Huomaa, että häiriötä ei näytetä, jos lämpötilan turvarajoitin on lauennut lämmityselementissä (laitteesta riippuen). Käyttöönotto, osa Lämpötilan turvarajoitin. Lämpöpumppu Suoja Joustavat liitäntäletkut (ainoastaan koon I lämpöpumpuille) Lämmityspiirin paisuntasäiliö Varolaiteryhmä lämmityspiirille ja lämmönlähteelle 6 Lämpöpumpun ohjain ulkoanturi anturi, tiivisteet, sylomerliuskat, huoltoventtiilin ja seinätelineen liuospiirin paisuntasäiliölle, huonetermostaatin viilennystoiminnolle (ainoastaan merkinnällä K varustetuille malleille), värinänvaimentimet (ainoastaan koon lämpöpumpuille) Noudata varovaisuutta. Yhditelmävaraajan ja/tai puskurivaraajan, jonka tilavuus on > 00 l, yhteyteen pitää asentaa ylimääräinen, riittävänkokoinen paisuntasäiliö. 8 UK8000/00

9 Menettele seuraavasti: Tarkasta toimitus ulkoisesti näkyvien vaurion merkkien varalta... Tarkasta, että toimituksesta ei puutu mitään. Vioista tai virheellisistä toimituksista täytyy tehdä ilmoitus välittömästi. Huomio. Huomaa malli. Katso "Tekniset tiedot/toimituksen sisältö" tai lämpöpumpun tyyppikilpi. TOIMINTaan tarvittavat lisävarusteet Noudata varovaisuutta. Käytä ainoastaan lämpöpumpun valmistajan alkuperäisiä lisävarusteita. Jos lämpöpumppua on tarkoitus käyttää käyttöveden lämmittämiseen, -tievaihtoventtiili täytyy asentaa. Tämä ei sisälly toimitukseen, ja se pitää tilata erikseen. Asennus ja kokoonpano Noudata seuraavia ohjeita kaikkia töitä suoritettaessa: Huomio. Noudata aina sovellettavia onnettomuuksien ehkäisyn säännöksiä, sekä sovellettavia lakisääteisiä säännöksiä, asetuksia ja direktiivejä. Varoitus! Lämpöpumpun tai lämpöpumppujärjestelmän saa asentaa ja koota ainoastaan valtuutettu asentaja! Huomio. Huomioi kunkin mallin äänentasot. ASENNUSTILA Katso Tekniset tiedot/toimituksen sisältö, osa Ääni. Noudata varovaisuutta. Asenna lämpöpumppu ainoastaan sisätiloihin. Asennustilan täytyy olla pakkaselta suojattu ja kuiva. Sen pitää täyttää DIN EN 78 määräykset. Sen pitää myös täyttää sovellettavat paikalliset säännökset. KuljETus asennuspaikalle Noudata aina seuraavia turvallisuustietoja kuljetuksen aikana: Vaara! Useita henkilöitä tarvitaan lämpöpumpun kuljettamiseen. Älä aliarvioi lämpöpumpun painoa. Katso Tekniset tiedot / toimituksen sisältö, osa Lämpöpumpun yleistiedot. UK8000/00 9

10 Vaara! Laite voi kaatua, kun se poistetaan puiselta kuormalavalta sekä kuljetuksen aikana. Tämä voi johtaa henkilövahinkoihin ja laitteen vaurioitumiseen. Menettele seuraavasti: Poista pakkaus ja laita ylimääräiset laatikot sivuun Noudata asianmukaisia varotoimia välttääksesi laitteen kaatumista. Vaara! Varmista, että lämpöpumppu ei pääse liukumaan kuljetuksen aikana. Noudata varovaisuutta. Älä koskaan käytä lämpöpumpun komponentteja ja hydrauliliitäntöjä kuljetustarkoituksiin ja nostamiseen. Noudata varovaisuutta. Älä vahingoita hydrauliliitäntöjä missään olosuhteissa. Nosta lämpöpumppu kuormalavalta. Poista lämpöpumpun etupaneeli. Tehdäksesi näin, löysää pikairrotusruuvit. Käännä 90 vastapäivään. Noudata varovaisuutta. Älä kallista lämpöpumppua enempää kuin maksimissaan (mihinkään suuntaan). Välttääksesi vauriot kuljetuksen aikana sinun täytyy kuljettaa lämpöpumppu loppuasennuspaikalle (puiselle kuormalavalle kiinnitettynä) trukilla tai käsikärryillä. Suosittelemme etupaneelin poistamista lämpöpumpun painon vähentämiseksi lisäkuljetusta varten. Nosta etupaneeli ja aseta se syrjään turvalliseen paikkaan. Työnnä käsikärryt lämpöpumpun alle (= lämpöpumpun takapuolelta). Noudata varovaisuutta. Jos käsikärryt työnnetään lämpöpumpun alle lämpöpumpun takapuolelta, varmista ettet vahingoita mitään liitäntöjä kuljetuksen aikana. Noudata varovaisuutta. Kuljetus käsikärryillä lämpöpumpun etupuolelta ei ole sallittua. 0 UK8000/00

11 Asennus Vaara! Laitteen asentamiseen tarvitaan useita henkilöitä. Huomio: Huomioi laitteen koko. Katso Tekniset tiedot/toimituksen sisältö, osa Lämpöpumpun yleistiedot. Kiinnitä lämpöpumppu pystyasentoon siten, että se ei pääse vahingossa kallistumaan takaisin alkuperäiseen asentoonsa. Noudata varovaisuutta. Älä koskaan kallista lämpöpumppua enempää kuin maksimissaan (mihinkään suuntaan). Varoitus! Kädet ja sormet saattavat vahingoittua seuraavien tehtävien aikana! Huomio: Noudata aina vaadittuja varoetäisyyksiä. Katso "Mittapiirrokset" ja "Asennusmitat" nähdäksesi vastaavan koon. Aseta yksi sylomer-liuska samalle tasolle lämpöpumpun ulkoreunan kanssa. Menettele seuraavasti asennuspaikalla: Poista kulmakiinnitin, kuljetus- ja pakkausmateriaali lämpöpumpusta. Laita ylimääräinen laatikko sivuun ja nosta lämpöpumppu puulavalta. Kuljetus käsikärryillä. Hävitä kulmakiinnitin, kuljetus- ja pakkausmateriaali asianmukaisesti ja ekologisten periaatteiden mukaisesti... Aseta lämpöpumppu vakaalle, kiinteälle ja tasaiselle, mieluiten äänieristetylle pinnalle. Varmista, että perusta on suunniteltu kestämään lämpöpumpun paino. Katso Tekniset tiedot/toimituksen sisältö, osa Lämpöpumpun yleistiedot. Tasapainota pieni epätasaisuus käyttämällä mukana tulleita sylomer-liuskoja. Kallista lämpöpumppu hitaasti ja varovaisesti takaisin alkuperäiseen asentoonsa. Toista vaiheet - lämpöpumpun muille sivuille. Aseta sylomer-liuskat oikeista kulmistaan kiinni toisiinsa, jättämättä tilaa väliin: Sylomer-liuskat lisäävät myös lämpöpumpun vakautta. Ne vaimentavat alla olevalle pinnalle siirtyvät äänet ja värinät. Aseta sylomer-liuskat lämpöpumpun alle seuraavasti: Kallista lämpöpumppua hitaasti ja varovaisesti toiselle sivulleen. Lämpöpumpun etupuoli (= Käyttöpuoli) UK8000/00

12 Hydrauliliitäntöjen asennus Vaara! Sähkövirta voi aiheuttaa tappavan henkilövamman vaaran! Ennen kuin avaat laitteen, irrota järjestelmä virtalähteestä ja varmista, että sitä ei voi kytkeä takaisin päälle! Noudata varovaisuutta. Liitä lämpöpumppu lämmityspiiriin kunkin mallin mukaisen hydraulikaavion mukaisesti. Hydrauliliitäntä -ohjeet. Noudata varovaisuutta. Lämmönlähdejärjestelmä pitää suunnitella lämpöpumpun ohjeen määritysten mukaisesti. Menettele seuraavasti: Asenna lämmityspiirin sulkuventtiilit. Asenna lämmönlähteen sulkuventtiilit. Huomio. Sulkuventtiilien asennuksen aikana voidaan tarpeen mukaan huuhdella lämpöpumpun höyrystin ja lauhdutin. Varoitus! Lauhduttimen saa huuhtoa ainoastaan maahantuojan valtuuttama huoltohenkilöstö. Lämmityspiirin tai lämmönlähteen liitännät sijaitsevat lämpöpumpun takana: Lämpöpumpun opas ja Hydrauliliitäntä -ohjeet. Huomio. Varmista, että lämmityspiirin ja lämmönlähteen putkien halkaisijat ja pituudet ovat oikeankokoisia. Kiertopumppujen vapaa virtaus täytyy olla vähintään mallisi vaatima vähimmäisvirtausnopeus. Katso Tekniset tiedot/toimituksen sisältö, osat Lämmönlähde ja Lämmityspiiri. Noudata varovaisuutta. Kun asennat liitäntöjä, varmista, että laitteen liitännät eivät voi vääntyä, jolloin estät laitteen sisäisiä kupariputkia vaurioitumasta. Lämmönlähteen sisäänvirtaus (liuos sisään) Lämmönlähteen ulosvirtaus (liuos ulos) Lämmityspiirin sisäänvirtaus (paluuvesi) Lämmityspiirin ulosvirtaus (menovesi) asennus koon lämpöpumpuissa Menettele seuraavasti: Suosittelemme hiukkassuodattimen, mutasihdin (seulan aukkojen koko 0,9 mm) asentamista lämmönlähteen sisäänvirtauksen (paluuvesi) liitäntään. Liitä lämpöpumpun lämmityspiirit ja lämmönlähteen putket joustavien liitäntäletkujen (sisältyvät toimitukseen) avulla. Ne pitää asentaa, jotta putket eivät vahingoittuisi värinän vuoksi. Laita joustavat liitäntäletkut neljännesympyrään. UK8000/00

13 Käytä sopivaa työkalua (esim. putkipihtejä) kiristääksesi kaikkia liitäntöjä kierros tai kaksi tiivistääksesi ne kunnolla. Älä kiristä niitä liikaa. Värinänvaimentimien kumiosa ei saa vääntyä (vääntövoima). Tämä saattaa johtaa toimintahäiriöihin ja laitteen vakaviin vaurioihin. VarolaITEryhmä Älä jatka liitäntäletkuja laitteen sisällä. Varolaiteryhmä on pakattu lisälaatikkoon. Varolaiteryhmän liitännät sijaitsevat ylhäällä takaosassa lämpöpumpun ulkopuolella. Huomio. Värillisellä merkinnällä varustetut joustavat liitäntäletkut on tarkoitettu lämmityspiirille. asennus koon lämpöpumpuissa Mukana tulleita värinänvaimentimia pitää käyttää putkiliitäntöihin: Liitäntä lämmityspiirin varolaiteryhmälle Liitäntä lämmönlähteen varolaiteryhmälle Menettele seuraavasti: Asenna lämmityspiirin varolaiteryhmä. Asenna lämmönlähteen varolaiteryhmä. Värinänvaimentimet ovat toimituksessa mukana. Menettele seuraavasti: Suosittelemme hiukkassuodattimen, mutasihdin (seulan aukkojen koko 0,9 mm) asentamista lämmönlähteen sisäänvirtauksen (paluuvesi) liitäntään. Asenna vaimentimet käsitiukkuuteen laitteen liittimiin, kunnes ne ovat kumitiivistettä vasten. Asenna vaimentimet käsitiukkuuteen laitteen lämmityspiirin ja lämmönlähteen putkiin, kunnes ne ovat kumitiivistettä vasten. PaisuNTasäiliöt Lämmönlähteen paisuntasäiliö sisältyy toimitukseen Lämmityspiirin paisuntasäiliö, vastaava huoltoventtiili ja seinäteline sisältyvät toimitukseen. Ne täytyy asentaa lämmityspiiriin standardien ja määräysten mukaisesti. Suosittelemme sopivan paisuntasäiliön (ei sisälly toimitukseen) asentamista lämpimän käyttöveden piiriin. Tämä tasaa paineenvaihteluita ja vesi-iskuja käyttövesiverkostossa. UK8000/00

14 Sähköliitännät Noudata seuraavia ohjeita kaikkia töitä suoritettaessa: Avaa sähkökeskuskaappi (lämpöpumpun sisällä, vasemmalla puolella). Vaara! Sähkövirta voi aiheuttaa tappavan henkilövamman vaaran! Vain valtuutetut sähköasentajat saavat tehdä sähkökytkentöjä. Ennen kuin avaat laitteen, irrota järjestelmä virtalähteestä ja varmista, että sitä ei voi kytkeä takaisin päälle! Vaara! Noudata sähköturvallisuussäännöksiä asennuksen aikana ja kaikkien sähkötöiden aikana. Noudata käyttämäsi sähköyhtiön teknisten liitäntöjen vaatimuksia! Koko : Sähkökeskuskaappi suljettu. Huomio. Kaikkien johtojen täytyy olla kuorittuja, ennen kuin ne asennetaan sähkökeskuksen kaapelikanavaan! Menettele seuraavasti: Löysää etupaneelin pikairrotusruuvit. Käännä 90 vastapäivään. Koko : Sähkökeskuskaappi suljettu. Nosta etupaneeli ja aseta se syrjään turvalliseen paikkaan. Syötä syöttö- ja ohjauskaapelit läpivientien kautta lämpöpumpun takana... Kaapelikanavan koko : Kaapelikanavan koko : UK8000/00

15 Asenna syöttö- ja ohjauskaapelit lämpöpumpun sisällä olevaan kaapelikanavaan aina sähkökeskuskaappiin asti... Noudata varovaisuutta. Varmista, että kompressorin syöttö on kytketty myötäpäivään. Kompressorin virheellinen pyörimissuunta voi vaurioittaa kompressoria. Noudata varovaisuutta. Varmista, että varustat lämpöpumpun virtalähteen -napaisella automaattisella varokkeella, jossa on vähintään mm kosketinväli. Schutzvermerk nach DIN beachten Huomioi varokkeiden laukaisuvirran taso. E Katso Tekniset tiedot/toimituksen sisältö, osa Sähkö. Koko : Sähkökeskuskaappi avattu. D Noudata varovaisuutta. Lämpömäärän tallennukseen tarkoitettua anturikaapelia ei saa lyhentää! C Koko : Sähkökeskuskaappi avattu. Asenna sähköliitännät kytkentäkaavion ja piirikaavioiden mukaisesti... Kytkentäkaaviot ja Piirikaaviot kyseiselle mallille. Vaara! asenna kaikki sähköliitännät ainoastaan mallillesi tarkoitetun kytkentäkaavion ja piirikaavioiden mukaisesti. Huomio. Lämpöpumpun ohjain voi olla liitettynä tietokoneeseen tai lähiverkkoon käyttämällä tällaiseen käyttöön tarkoitettua verkkokaapelia, jolloin lämpöpumppua voidaan etähallita. B Jos haluat ottaa etähallinnan käyttöön, asenna suojattu verkkokaapeli (kategoria 6, rj --liittimellä) ohjaimeen Blattformat: A hoch Allgemein- Maßstab : Det. Maßstab Oberflächen viemällä se laitteen toleranz etupaneelin Werkstoff läpi Gewicht DIN ISO 768 -c - samansuuntaisesti valmiiksi --- asennetun Datum Name Benennung lämpöpumpun Erstellt ohjaimen Stenglein kaapelin Durchflusssensor kanssa. VFS-00 Gepr. Norm. Alpha-InnoTec GmbH ArtikelNr. Suoritettuasi kaikki sähköasennustyöt, Industriestraße sulje 6077 lämpöpumpun sisällä oleva HS D - 99 Kasendorf sähkökeskuskaappi. Zust. Änderungstext Datum Von Ruuvaa lämpöpumpun etupaneeli paikalleen, jos lämpöpumpun sisällä ei ole tarkoitus suorittaa lisäasennustöitä välittömästi. Ers. f. Ers. d. Blatt von UK8000/00

16 Lämpöpumpun huuhtelu ja täyttö Noudata varovaisuutta. Järjestelmän pitää olla valmiiksi ilmattu ennen sen käyttöä. 6 Lämmönlähteen kiertopumppu 7 Lämmityspiirin kiertopumppu 8 Lämmönlähteen täyttö-/ tyhjennyshana 9 Lämmönlähteen paisuntasäiliö 0 Lämmityspiirin täyttö-/ tyhjennyshana Menettele seuraavasti: Koko : Avaa lämpöpumppu, jos näin ei ole jo tehty. Sähköliitäntätyöt ja. Muodosta yleiskuva lämpöpumpun sisätilasta. Vaara! Sähkövirta voi aiheuttaa tappavan hen kilövamman vaaran! Lämpöpumpun sisällä olevan sähkökeskuskaapin pitää olla suljettu! Koko Lämmityspiirin varolaiteryhmä Lämmönlähteen varolaiteryhmä Sekoitusventtiilin servomoottori (ainoastaan mallimerkinnällä K varustetuissa lämpöpumpuissa) Ohivirtausventtiili Sähkölämmityselementti Lämmityspiirin varolaiteryhmä Lämmönlähteen varolaiteryhmä Sekoitusventtiilin servomoottori (ainoastaan mallimerkinnällä K varustetuissa lämpöpumpuissa) Ohivirtausventtiili Lämmönlähteen kiertopumppu 6 Lämmönlähteen paisuntasäiliö 7 Lämmönlähteen täyttö-/ tyhjennyshana 8 Lämmityspiirin kiertopumppu 9 Lämmityspiirin täyttö-/ tyhjennyshana LäMMöNLähteen huuhtelu ja täyttö Lämmönlähteessä olevat liat ja saostumat saattavat aiheuttaa toimintahäiriöitä. 6 UK8000/00

17 Menettele seuraavasti: Huuhtele lämmönlähdejärjestelmä huolellisesti. Sekoita jäätymisenestoaine veden kanssa perusteellisesti ja vaaditussa suhteessa hyvissä ajoin Lisää ainoastaan veden kanssa sekoitettua jäätymisenestoainetta lämmönlähteeseen... Noudata varovaisuutta. Jäätymisenestoaineen pitoisuuden vedessä tulee olla mallillesi määritellyllä tasolla. Katso Tekniset tiedot/toimituksen sisältö, osa Lämmönlähde. Tarkasta jäätymisenestoaineen pitoisuus seoksessa. Täytä lämmönlähde jäätymisenestoaineseoksella. LaMMITYSVErkOSTON piirien huuhtelu ja täyttö Lämmityspiirissä olevat liat ja saostumat saattavat aiheuttaa toimintahäiriöitä. Huuhtele lämmityspiirijärjestelmä huolellisesti. Noudata varovaisuutta. Älä ylitä, baarin painetta huuhdellessasi lämpöpumppua. Lämmityspiirin varoventtiilin vuotojohdon pitää olla johdettuna viemäriin ennen huuhtelua ja täyttöä. Huomio. Huuhtele lämpöpumppua ja lämmityspiiriä noin minuutin ajan. Täytä lämmityspiiri. Sen jälkeen, kun lauhdutin on huuhdottu kemiallisilla puhdistusaineilla, jäämät pitää neutralisoida ja huuhdella huolellisesti vedellä. Noudata aina lämmönvaihtimen valmistajan teknisiä tietoja. Ilmaaminen Menettele seuraavasti: Aseta ilmanpoistin lämmönlähteen korkeimmalle kohdalle lämmönlähteen ulosvirtauksessa (liuos ulos). Jos tarpeen, aseta ilmanpoistin lämmönlähteen korkeimmalle kohdalle lämmönlähteen sisäänvirtauksessa (liuos sisään). Aseta ilmanpoistin lämmityspiirin korkeimmalle kohdalle lämmityspiirin ulosvirtauksessa (menovesi). Jos tarpeen, aseta ilmanpoistin lämmityspiirin korkeimmalle kohdalle lämmityspiirin sisäänvirtauksessa (paluuvesi). Lämpöpumpun ilmaaminen Lämpöpumppu ilmautuu automaattisesti, kun lämmityspiirin varolaiteryhmän ilmanpoistimen musta korkki on auki. Jos lämmityspiiri täytetään tai tyhjennetään, varolaiteryhmän ilmaventtiili avautuu. LäMMITYSpIIrIN kiertopumpun ilmaaminen Jos lämmityspiiri täytetään tai tyhjennetään, varolaiteryhmän ilmaventtiili avautuu. LämmönlähTEEN kiertopumpun ilmaaminen Löysää lämmönlähteen kiertopumpun keskellä olevaa ruuvattavaa korkkia. Lämpöpumpun komponenttien puhdistaminen ja huuhtelu Noudata varovaisuutta. Lämpöpumpun komponentit saa puhdistaa ja huuhtoa ainoastaan maahantuojan valtuuttama huoltohenkilöstö. Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia nesteitä. UK8000/00 7

18 LämmönlähTEEN ilmaaminen lämpöpumpussa jossa EL ole viilennystoimintoa Ilmaaminen suoritetaan automaattisesti varolaiteryhmässä olevan ilmanpoistoventtiilin avulla. LämmönlähTEEN ilmaaminen lämpöpumpussa, joka on varustettu viilennystoiminnolla Ilmaaminen täytyy suorittaa manuaalisesti. Menettele seuraavasti: Vapauta sekoitusventtiilin servomoottori lämpöpumpun sisältä. Paina servomoottorin kytkin alas. Kytke lämmönlähteen kiertopumppu päälle ja anna sen käydä. minuutin kuluttua, kiertopumpun käydessä, käännä avainta myötäpäivään, kunnes servomoottorin säädin on 00 %:ssa. Jätä säädin tälle asetukselle minuutiksi. Kiertopumpun käydessä, käännä avainta vastapäivään, kunnes servomoottorin säädin on 0 %:ssa. Venttiilin kääntäminen 0 %:iin tarkoittaa tasaista seosta -tiesekoitusventtiilissä A:sta ja B:stä AB:hen. Säädä sekoitusventtiiliä. Käytä toimitukseen sisältyvää avainta. Vaihtoehtoisesti: Käytä 6 mm kuusiokoloavainta. Syötä avain servomoottoriin. Aseta sekoitusventtiilin servomoottori takaisin automaattiasentoon heti kun ilmaaminen on suoritettu. Huomio. Työnnä servomoottorin kytkin ylös. Käännä avainta vastapäivään, kunnes servomoottorin säädin on 0 %:ssa. 8 UK8000/00

19 Hydrauliliitäntöjen eristäminen Lämmönlähteen joustavat liitäntäletkut ja putket pitää eristää höyrydiffuusiota vastaan, jottei huoneilmassa oleva kosteus kondensoidu putkisto-osiin. Huomio. Eristä lämmityspiiri ja lämmönlähde paikallisten sovellettavien standardien ja direktiivien mukaisesti. Menettele seuraavasti: Tarkasta kaikkien hydrauliliitäntöjen tiivisteet. Suorita painetesti. Eristä mukana tulevilla eristeillä kaikki liitännät, kulmapalloventtiilit, joustavat liitäntäletkut ja lämmönlähteen liitännät moduulissa siten, että ne ovat höyrydiffuusiotiiviitä. Ohivirtausventtiili OhIVIrtausVENTTIILIN tarkastaminen ja SääTÄMINEN Huomio. Varmista, että suoritat seuraavat vaiheet suhteellisen lyhyessä ajassa. Lämpöpumppu kytkeytyy korkeapainehäiriötilaan, jos paluuvirtauksen maksimilämpötila ylittyy. Varmista, että järjestelmä toimii lämmitystilassa (säätäminen helpointa tehdä, kun olosuhteet on kylmät). Lämmityskäyrän ollessa asetettuna matalalle, kytke järjestelmä tilaan Pakotettu lämmitys. Lämpöpumpun ohjaimen käyttöohje. Sulje lämmityspiirin venttiilit. Varmista, että lämmityspiirin menovesi ohjautuu 00 % ohivirtausventtiilin läpi. Tarkasta menoveden- ja paluuveden lämpötilat lämpöpumpun ohjaimesta Lämpöpumpun ohjaimen käyttöohje. Käännä ohivirtausventtiilin säätönuppia, kunnes lämpötilaero menoveden ja paluuveden välillä on -9 C. Säätönuppi Ohivirtausventtiili Huomio. Säätönupin kääntäminen: myötäpäivään = lisää lämpötilaeroa. vastapäivään = vähentää lämpötilaeroa Avaa lämmityspiirin venttiilit. Nollaa lämpöpumpun ohjain UK8000/00 9

20 Ohjainosan asentaminen Vaara! Sähkövirta voi aiheuttaa tappavan henkilövamman vaaran! Vain sähköasentajat saavat asentaa sähköliitäntöjä. Ennen kuin avaat laitteen, irrota järjestelmä virtalähteestä ja varmista, että sitä ei voi kytkeä takaisin päälle! Esimerkki: Ohjainosa ylemmissä syvennyksissä Ohjainosan kiinnittämiseen on syvennyksiä laitteen etupaneelissa eri korkeuksilla (jokaisessa on syvennystä): Työnnä ohjainosaa alas, kunnes se lukkiutuu paikalleen. neljä yläsyvennystä neljä alasyvennystä Työnnä lämpöpumpun ohjaimen liitäntäkaapeli ohjainosan pohjassa olevaan oikeanpuoleiseen liittimeen. Ohjainosan takana on koukkua, joita voidaan käyttää ohjainosan ripustamiseen laitteen etupaneeliin: Menettele seuraavasti: Ripusta ohjainosan koukut etupaneelissa oleviin syvennyksiin (joko ylempiin tai alempiin syvennyksiin). Huomio. Tietokone- tai verkkoliitäntä voidaan asentaa ohjainosan pohjassa olevan vasempaan liittimeen, jolloin lämpöpumppua voidaan etähallita. Käytä kategorian 6 mukaista yleiskaapelointia. Lämpöpumpun ohjaimen asennusohje, osa "Verkkopalvelin". 0 UK8000/00

Tekniset tiedot LA 12TU

Tekniset tiedot LA 12TU Tekniset tiedot LA 1TU Laitteen tekniset tiedot LA 1TU Rakenne - Lämmönlähde Ulkoilma - Toteutus Yleisrakenne - Säätö - Lämmönmäärän laskenta sisäänrakennettu - Asennuspaikka Ulkotila - Suoritustasot 1

Lisätiedot

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 IHB FI 1006-1 ECS 40 IFB FI 1 Asennusohje ECS 40 Yleistä Tätä lisävarustetta käytetään, kun F1145/ F1245 on asennettu rakennukseen, jossa on enintään neljä

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

VIESMANN. VITOCAL Jäätymätön liuos/vesi-lämpöpumput Yhdistelmälaitteet 5,9-10,0 kw. Tietolehti. VITOCAL 242-G Tyyppi BWT-M 241.A06

VIESMANN. VITOCAL Jäätymätön liuos/vesi-lämpöpumput Yhdistelmälaitteet 5,9-10,0 kw. Tietolehti. VITOCAL 242-G Tyyppi BWT-M 241.A06 VIESMANN VITOCAL Jäätymätön liuos/vesi-lämpöpumput Yhdistelmälaitteet 5,9-10,0 kw Tietolehti Tilausnumero ja hinnat: ks. hintaluettelo Yhdistelmälämpöpumput, joissa on liuos/vesi-lämpöpumppu, varaaja-vedenlämmitin,

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Käyttöohje 6 720 818 996 (2015/12) fi 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet........ 2 1.1 Symbolien selitykset.....................

Lisätiedot

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104875 09/2015 ver1 Pikaohjeen sisältö Sisällysluettelo

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje Uponor G12 -lämmönkeruuputki Asennuksen pikaohje poraajille Uponor G12 -lämmönkeruuputken asennus neljässä vaiheessa Uponor G12 -putket asennetaan periaatteessa samalla menetelmällä kuin tavanomaiset keruuputket.

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI Aurinkolämmitin XP2 Käyttöopas FI ID-KOODI: M-1631.2013 ID-KOODI: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet 2 2. Laitteen toimintatapa

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM

ASENNUSOHJE VPM ASENNUSOHJE 24.9.2007 Sivu 1 / 7 ASENNUSOHJE VPM 600-3200 1. Tilantarve. Koneiden sijoittelussa on huomioitava vapaa huoltotila koneen ympäristössä. Seuraava huoltotila tarvitaan vähintään koneen edessä:

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin FI Käyttöohje Käyttölaite Kiertovalitsin 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö / huoltonäyttö 2 Kiertonuppi (lämpötila) 1 2 Tähän asiakirjaan liittyvää tietoa 2.1 Asiakirjan

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

VIESMANN VITOCAL 200-G Liuos/vesi-lämpöpumppu 5,8-17,2 kw

VIESMANN VITOCAL 200-G Liuos/vesi-lämpöpumppu 5,8-17,2 kw VIESMANN VITOCAL 200-G Liuos/vesi-lämpöpumppu 5,8-17,2 kw Tietolehti Tilausnumero ja hinnat: ks. hintaluettelo VITOCAL 200-G Tyyppi BWC 201.A06 - A17 Yksitehoinen liuos/vesilämpöpumppu, 400 V~. Kompressorilla

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita.

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104385 06/2015 ver1 Ohjeen sisältö Sisällysluettelo s. 2

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET KAUKORA OY 2(10) SISÄLLYSLUETTELO Tärkeää... 4 Takuu... 4 Solar 300 (500) Economy... 5 Toimintakuvaus... 5 Yleiset asennusohjeet... 5

Lisätiedot

1. Osat: VEDEN MENO SEKOITUKSEN SÄÄDIN KOVUUDEN SÄÄDIN

1. Osat: VEDEN MENO SEKOITUKSEN SÄÄDIN KOVUUDEN SÄÄDIN ASENNUSOHJE D E L T A S I MP L E X C O MP A C T 1. Osat: 1. OHITUSVENTTIILI 2. VENTTIILIN PESÄKE 3. HARTSISÄILIÖ KOTELO LAITTEELLE 4. JA SUOLALLE 5. SUOLALIUOKSEN VENTT. (uimuri) 6. VEDEN TULO Oy Callidus

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Yleiset varotoimet Suomi

Yleiset varotoimet Suomi Yleiset varotoimet Yleiset varotoimet Suomi 1 Yleiset varotoimet 1 Yleiset varotoimet Yksiköissä on seuraava symboli: 1.1 Tietoja asiakirjasta Alkuperäinen asiakirja on laadittu englanniksi. Kaikki muut

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSR Si

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSR Si Asennusohje Lämmityksen säätöryhmä LSR Si Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Toimitussisältö... 3 3. Lämpötila-anturi... 3 4. Liitännät / mitat... 4 5. Periaatekaaviot... 5 6. Sähkökaaviot... 6 7. Pumppu-

Lisätiedot

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja PULLOJÄÄKAAPPI Mistral TYYPPI: M60, M90, TC60 Käyttäjän käsikirja S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan.

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSRSi 1-6

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSRSi 1-6 Asennusohje Lämmityksen säätöryhmä LSRSi 1-6 2 www.gebwell.fi v1.1 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 4 2. Toimitussisältö... 4 3. Lämpötila-anturi... 4 4. Liitännät / mitat... 5 5. Periaatekaaviot... 6 6.

Lisätiedot

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä.

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. Asennusohje FlowBox Solar 7000 TÄRKEÄÄ - Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. - Vain koulutettu ammattilainen saa koota,

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä.

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271 Tyyppi 3271 Tyyppi 3271-5 Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä Tyyppi 3271-52 Kuva 1 Tyypin 3271 toimilaitteet Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI Painos: lokakuu 2004

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Kuva ei välttämättä vastaa toimitettavaa laitetta. KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Alkuperäinen ohje: Gloor, Operating Instructions BM0112E 2nd edition (06/2010)

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Multi Control MC04

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Multi Control MC04 FI Käyttöohje Käyttölaite Multi Control MC04 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Symboli Pikalämmitystoiminto 2 Symboli Tuuletus 3 Kiertonuppi (lämmitys/puhallin) 4 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö

Lisätiedot

Venttiilit, säätölaitteet + järjestelmät Pumppuryhmät Regumat. Asennusohjeet ohjeet

Venttiilit, säätölaitteet + järjestelmät Pumppuryhmät Regumat. Asennusohjeet ohjeet SF Venttiilit, säätölaitteet + järjestelmät Pumppuryhmät Regumat Asennusohjeet ohjeet 36 Käyttäminen: Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät PN10, max. käyttölämpötila 100 astetta. Oventropin pumppuryhmät

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje

Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje Vexve Controls - Vexve AM CTS vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje VEXVE AM CTS Vexve AM CTS on kompakti elektroninen vakiolämpötilasäätäjä joka säätää sekoitusventtiiliä niin, että menoveden lämpötila

Lisätiedot

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin.

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. ASENTAJAN KÄSIKIRJA Jäspi Basic jäähdytyspaketti MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. Kaukora Oy 1 Sisällys Turvallisuustiedot... 3 1. Toimitus... 4 Toimitussisältö... 4 2. Muut asennuksessa

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Sivu 1/8 WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Puh: 02-4870258, Web: www.wenda.fi, E-Mail: sales@wenda.fi Sivu 2/8 Kamiinan perustiedot: Kamiina on valmistettu merivettä kestävästä alumiinista,

Lisätiedot

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 Saint-Gobain Pipe Systems Oy Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Nuijamiestentie 3 A 00400 Helsinki

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

SBL-LAMINAARIPALKKI. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

SBL-LAMINAARIPALKKI. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet SBL-LAMINAARIPALKKI Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Lue tarkasti tämä ohjekirja ennen asennusta ja laitteen käyttöönottoa. ei ota mitään juridista vastuuta asennuksessa ja huollossa syntyneistä vahingoista.

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

Asennusohjeet. devireg 316

Asennusohjeet. devireg 316 FI Asennusohjeet devireg 316 devireg 316 on monikäyttöinen DIN-kiskoon asennettava termostaatti. devireg 316 asennetaan keskukseen, jonka rakennesyvyys tulee olla vähintään 52 mm. Asennus: Termostaatti

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 132. Elektroninen termostaatti. www.devi.com

Asennusopas. DEVIreg 132. Elektroninen termostaatti. www.devi.com Asennusopas DEVIreg 132 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 6 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija Asennus- ja käyttöohje vuoto- ja kosteushälytin Vahinkovakuutusyhtiöiden hyväksymä 2 ROHS Vakuutusyhtiöt suosittavat sekä voivat antaa maksu- tai muita etuja. Sähkönumero 71 660 10 teknisen tukkukaupan

Lisätiedot

TH-FLWBL läpivientianturin asennusohjeet. TH-FLWBL on 11, 200kHz anturi joka on suunniteltu Lowrance laitteisiin jotka käyttävät sinistä liitintä.

TH-FLWBL läpivientianturin asennusohjeet. TH-FLWBL on 11, 200kHz anturi joka on suunniteltu Lowrance laitteisiin jotka käyttävät sinistä liitintä. TH-FLWBL läpivientianturin asennusohjeet TH-FLWBL on 11, 200kHz anturi joka on suunniteltu Lowrance laitteisiin jotka käyttävät sinistä liitintä. Lue ohjeet huolella ennenkuin asennat anturin. Muista että

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473. Asennusohje

Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473. Asennusohje Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473 Sisältö: 2 Tärkeää Huomioita Virtausmittarin asennus 3 Syöttöjännite Pulssilähtö Lämpötilat 4 Asennus 5 Kytkennät 6 Mittapiirrokset 7 Mittataulukko 8 Muita huomioita

Lisätiedot

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0 Voodoo Dragon 2 Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

ECL Comfort 110. 230 V AC ja 24 V AC

ECL Comfort 110. 230 V AC ja 24 V AC 230 V AC ja 24 V AC Kuvaus ja sovellus voidaan asentaa omakotitalojen lämmityssovelluksiin Danfoss Link -ratkaisun avulla DLG-liitännän kautta. Säätölaite on suunniteltu helposti asennettavaksi: yksi kaapeli,

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi ASENNUSOHJEET Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi SISÄLLYS Yleistä... 2 Vastaanotto ja säilytys... 2 Tasaannuttaminen... 3 Asennusolosuhteet...

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

Irrotettava kahva helpottaa asennusta. Kahvaa voidaan kääntää sekä vasemmalle että oikealle, kun palloventtiili suljetaan.

Irrotettava kahva helpottaa asennusta. Kahvaa voidaan kääntää sekä vasemmalle että oikealle, kun palloventtiili suljetaan. Laadukas pallosulkuventtiili LENO MSV-S Kuvaus LENO TM MSV-S on pallosulkuventtiili kaikille LENOtuoteryhmän kertasääteisille linjasäätöventtiileille. LENO TM MSV-S-venttiiliä voidaan käyttää myös laadukkaana

Lisätiedot

250 arkin vakiolokeron täyttäminen

250 arkin vakiolokeron täyttäminen Pikaopas Paperin ja erikoismateriaalin lisääminen Tässä osassa kerrotaan, miten 250 ja 550 arkin lokerot sekä käsinsyöttölokero täytetään.lisäksi siinä on tietoja Paperikoko- ja Paperilaji-asetuksista.

Lisätiedot

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault SCdefault 900 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Ulosvedettävä suksen-/lumilaudanpitimet Accessories Part No. Date Instruction

Lisätiedot

Sijoita ulkoyksikkö siten, että se on mahdollisimman hyvin tuulelta suojassa. Tämä edesauttaa laitteen toimintaa sulatusvaiheessa.

Sijoita ulkoyksikkö siten, että se on mahdollisimman hyvin tuulelta suojassa. Tämä edesauttaa laitteen toimintaa sulatusvaiheessa. OSA 1 Sivu 4 Ulkoyksikön asennus Sijoita ulkoyksikkö siten, että se on mahdollisimman hyvin tuulelta suojassa. Tämä edesauttaa laitteen toimintaa sulatusvaiheessa. OSA 2 Sivu 5 Putkiston asennus Liitä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Omni-Tract-hakasjärjestelmä

KÄYTTÖOHJE. Omni-Tract-hakasjärjestelmä KÄYTTÖOHJE Omni-Tract-hakasjärjestelmä JÄLLEENMYYJÄ Mediplast Fenno Oy Tähtäinkuja 9, 01530 Vantaa Asiakaspalvelu 09 276 360 mediplast.info@mediplast.com www.mediplast.com 1 SISÄLLYS Sisällys Sivu Tärkeää...

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas

Hairdryer. Register your product and get support at  HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4962/22 HP4961/22 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin:

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin: Näin asennat SUKA90S suihkukaapin: Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi)

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi) Asennusja käyttöohje Agrosec Optivol M11 408107 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET VO80281/ S / H - 1 - ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET Tuotekuvaus Yleistä huomioitavaa Tekniset tiedot Valaisin on tarkoitettu jatkuvatoimiseksi turvavalaisimeksi,

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot