Maalämpöpumppu. Käyttö- ja asennusohje. SWC-sarja CALLIDUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maalämpöpumppu. Käyttö- ja asennusohje. SWC-sarja CALLIDUS"

Transkriptio

1 Käyttö- ja asennusohje CALLIDUS Maalämpöpumppu SWC-sarja UK8000/00 Käännös alkuperäisestä käyttöohjeesta

2 Lue ennen käyttöä Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeää tietoa lämpöpumpun käsittelystä. Käyttöohje on erottamaton osa tuotetta, ja se täytyy säilyttää niin, että se on helposti käytettävissä lämpöpumpun välittömässä läheisyydessä. Sen on oltava käytettävissä lämpöpumpun koko käyttöiän ajan. Se täytyy luovuttaa lämpöpumpun myöhemmille omistajille tai käyttäjille. Lue käyttöohje ennen kuin työskentelet lämpöpumpun parissa tai käytät sitä. Tämä koskee erityisesti turvallisuutta koskevaa lukua. Noudata aina kaikkia ohjeita täydellisesti ja ilman rajoituksia. Mikäli sinulla on kysyttävää tai olet epävarma jostakin, ota yhteyttä myyjään tai maahantuojan valtuuttamaan huoltokumppaniin. Koska tämä käyttöohje on tarkoitettu useille eri lämpöpumppumalleille, noudata aina kyseessä olevan mallin ohjeita. Tämä käyttöohje on tarkoitettu ainoastaan sellaisille henkilöille, jotka on määrätty työskentelemään lämpöpumpun parissa tai käyttämään sitä. Pidä kaikki olennaiset osat luottamuksellisina. Tässä olevat tiedot on suojattu tekijänoikeudella. Mitään osaa tästä käyttöohjeesta ei saa jäljentää, siirtää, kopioida, tallentaa sähköisiin tietojärjestelmiin tai kääntää toiselle kielelle, joko kokonaisuudessaan tai osittain, ilman valmistajan nimenomaista kirjallista lupaa. Symbolit Seuraavat symbolit ovat käytössä tässä käyttöohjeessa. Niillä on seuraavat merkitykset: Tietoa käyttäjille. Tietoa tai ohjeita asentajille. Vaara! Ilmaisee vaaraa, joka voi johtaa vakaviin vammoihin tai kuolemaan. Varoitus! Ilmaisee mahdollisesti vaarallista tilannetta, joka saattaa johtaa vakaviin vammoihin tai kuolemaan. Varoitus! Ilmaisee mahdollisesti vaarallista tilannetta, joka saattaa johtaa kohtalaisiin tai lieviin vammoihin. Noudata varovaisuutta. Ilmaisee mahdollisesti vaarallista tilannetta, joka saattaa johtaa omaisuusvahinkoihin. Huomio. Tärkeää tietoa. ENERGIANSÄÄstÖVINKKI Ilmaisee vinkin, jonka avulla voit säästää energiaa, raakamateriaaleja ja rahaa. Viittaus käyttöohjeen toisiin osioihin. Viittaus muihin valmistajan ohjeisiin. UK8000/00

3 Sisältö TIETOA KÄYTTÄJILLE JA ASENTAJILLE LUE ENNEN KÄYTTÖÄ... SYMBOLIT... KÄYTTÖTARKOITUS... VASTUUN RAJOITUS... EY-VAATIMUSTENMUKAISUUS... TURVALLISUUS... ASIAKASPALVELU... TAKUU... HÄVITTÄMINEN... TIETOA KÄYTTÄJILLE LÄMPÖPUMPPUJEN TOIMINTAPERIAATE... KÄYTTÖALUE... LÄMMÖN MÄÄRÄN TALLENNUS...6 KÄYTTÖ...6 VIILENNYSTOIMINTO...6 LÄMPÖPUMPUN HOITO...7 LÄMPÖPUMPUN HUOLTO...7 Lämpöpumpun komponenttien puhdistaminen ja huuhtelu...8 TOIMINTAHÄIRIÖT...8 OHJEITA ASENTAJILLE TOIMITUKSEN SISÄLTÖ...8 ASENNUS JA KOKOONPANO...9 Asennustila...9 Kuljetus asennuspaikalle...9 Asennus... Varolaiteryhmä... Paisuntasäiliöt... SÄHKÖLIITÄNNÄT... LÄMPÖPUMPUN HUUHTELU JA TÄYTTÖ...6 Lämmönlähteen huuhtelu ja täyttö...6 Lämpimän käyttöveden ja lämmitysverkoston piirien huuhtelu ja täyttö...7 Lämpöpumpun komponenttien puhdistaminen ja huuhtelu...7 ILMAAMINEN...7 Lämpöpumpun ilmaaminen...7 Lämmityspiirin kiertopumpun ilmaaminen...7 Lämmönlähteen kiertopumpun ilmaaminen...7 Lämmönlähteen ilmaaminen lämpöpumpussa, jossa ei ole viilennystoimintoa...7 Lämmönlähteen ilmaaminen lämpöpumpussa, joka on varustettu viilennystoiminnolla...8 HYDRAULILIITÄNTÖJEN ERISTÄMINEN...9 OHIVIRTAUSVENTTIILI...9 Ohivirtausventtiilin tarkastaminen ja säätäminen...9 OHJAINOSAN ASENTAMINEN...0 SUOJAN ASENTAMINEN JA POISTAMINEN... VIILENNYSTOIMINNON HUONETERMOSTAATIN ASENNUS... LÄMMINVESIVARAAJA... KÄYTTÖÖNOTTO... Lämpötilan turva-rajoitin... PURKAMINEN... TEKNISET TIEDOT / TOIMITUKSEN SISÄLTÖ SWC 60H(/K) SWC 0H(/K)... SWC 0H(/K) SWC 0(/K)...6 SUORITUSARVOKÄYRÄT Lämmityskapasiteetti/COP / Virrankulutus / Painehäviöt SWC 60H(/K)...8 SWC 70H(/K)...9 SWC 80H(/K)...0 SWC 00H(/K)... SWC 0H(/K)... SWC 0H(/K)... SWC 70H(/K)... SWC 0(/K)... SWC 0(/K)...6 MITTAPIIRROKSET JA ASENNUSMITAT Koko : Mittapiirrokset...7 Koko : Asennusmitat...8 Koko : Mittapiirrokset...9 Koko : Asennusmitat... 0 KYTKENTÄKAAVIOT SWC 60H(/K) SWC 70H(/K)... SWC 0(/K) SWC 0(/K)... PIIRIKAAVIOT SWC 60H(/K) SWC 80H(/K)... SWC 00H(/K) SWC 70H(/K)... SWC 0(/K)...7 SWC 0(/K)...9 LIITE EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS SWC 60H(/K) SWC 0(/K)... SWC 0(/K)... YLEINEN TARKISTUSLUETTELO... LÄMPÖPUMPPUJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖÖNOTTOPÖYTÄKIRJA... ASIAKASPALVELU Yhteystiedot...8 UK8000/00

4 Käyttötarkoitus Lämpöpumppua voidaan käyttää ainoastaan sille suunniteltuun tarkoitukseen. Toisin sanottuna: lämmitykseen. veden kuumentamiseen. viilennykseenn (Viilennystoiminnon käytettävyys riippuu mallista.) Osa Viilennystoiminto. Lämpöpumppua voidaan käyttää ainoastaan sen teknisten parametrien rajoissa. Katso Tekniset tiedot/toimituksen sisältö. Huomio. Ilmoita vastuussa olevalle sähköyhtiölle lämpöpumpun tai lämpöpumppujärjestelmän käytöstä. Vastuun rajoitus Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat lämpöpumpun valtuuttamattomasta käytöstä. Valmistajan vastuuvelvollisuus mitätöityy myös seuraavissa tapauksissa: jos lämpöpumpun ja sen komponenttien parissa tehdään töitä sellaisella tavalla, joka ei noudata tämän käyttöohjeen ehtoja; jos lämpöpumpun ja sen komponenttien parissa tehdään töitä sopimattomalla tavalla; jos lämpöpumpun parissa tehdään työtä, jota ei ole kuvattu tässä käyttöohjeessa, ja valmistaja ei ole antanut nimenomaista kirjallista hyväksyntäänsä tälle työlle; jos lämpöpumppua tai sen komponentteja muute taan, suunnitellaan uudelleen tai poistetaan ilman valmistajan nimenomaista kirjallista lupaa. EY-vaatimustenmukaisuus Tämä lämpöpumppu on varustettu CE-vaatimustenmukaisuusmerkinnällä. EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Turvallisuus Lämpöpumppu on turvallinen käyttää, kun sitä käytetään sille suunniteltuun tarkoitukseen. Lämpöpumppu on rakenteeltaan ja suunnittelultaan tämänhetkistä huipputasoa, ja se noudattaa kaikkia asiaankuuluvia DIN-/VDE- ja turvallisuussäännöksiä. Jokaisen lämpöpumpun parissa työskentelevän täytyy olla lukenut ja ymmärtänyt käyttöohje ennen minkään työn aloittamista. Tämä pätee myös silloin, jos kyseessä oleva henkilö on jo työskennellyt tällaisella lämpöpumpulla tai vastaavalla, tai hän on valmistajan kouluttama. Jokaisen lämpöpumpun parissa työskentelevän henkilön täytyy noudattaa sovellettavia onnettomuuksien ehkäisyyn ja turvallisuuteen liittyviä säännöksiä. Tämä koskee erityisesti henkilökohtaisten suojavarusteiden käyttöä. Vaara! Lämpöpumppu toimii korkealla sähköjännitteellä! Vaara! Sähkövirta voi aiheuttaa tappavan henkilövamman vaaran! Vain sähköasentajat saavat asentaa sähköliitäntöjä. Ennen kuin avaat laitteen, irrota järjestelmä virtalähteestä ja varmista, että sitä ei voi kytkeä takaisin päälle! Vaara! Ainoastaan luvanvaraiset asentajat (koulutetut lämmitys-, jäähdytys-, kylmäaine- ja sähköasentajat) saavat työskennellä lämpöpumpun ja sen komponenttien parissa. Varoitus! Noudata lämpöpumpussa olevia turvatarroja. UK8000/00

5 Vaara! Lämpöpumppu sisältää kylmäaineita! Varoitus! Vuotava kylmäaine saattaa aiheuttaa henkilövammoja tai materiaalivahinkoja. sammuta lämpöpumppu. Tuuleta asennuspaikka. Tee ilmoitus maahantuojan valtuuttamaan huoltoon. Huomio. Turvallisuussyistä: Älä koskaan irrota lämpöpumppua virtalähteestä, ellei lämpöpumppua olla avaamassa. Lämpöpumppujen toimintaperiaate Lämpöpumput toimivat jääkaapin periaatteen mukaisesti: sama teknologia, mutta päinvastainen vaikutus. Jääkaappi poistaa ruuista lämpöä, joka vapautetaan huoneeseen takana olevien jäähdytysripojen kautta. Lämpöpumppu kerää lämpöä ympäristöstämme: ilmasta, maasta tai pohjavedestä. Kerätty lämpö siirretään lämpöpumpun avulla lämmitysveteen. Vaikka ulkona olisi äärimmäisen kylmä, lämpöpumppu saa siirrettyä tarpeeksi lämpöä talon lämmittämiseen. Esimerkki: piirros maalämpöpumpusta lattia-lämmityksellä: Asiakaspalvelu Jos tarvitset teknistä apua, ota yhteyttä asentajaan tai maahantuojan paikalliseen huoltokumppaniin. Katso Asiakaspalvelu. Takuu Katso takuuehdot laitteen mukana toimitetuista asiakirjoista. Huomio. Ota takuuasioissa yhteyttä jälleenmyyjääsi. Hävittäminen Käyttöalue = käyttökelpoinen energia noin = ympäristöstä tuleva energia noin = ulkoinen sähköenergia Kun ympäristöolosuhteet, käyttörajat ja sovellettavat säännökset otetaan huomioon, jokaista lämpöpumppua voidaan hyödyntää uusissa tai olemassa olevissa lämmitysjärjestelmissä. Katso Tekniset tiedot/toimituksen sisältö. Poistaessasi lämpöpumppua käytöstä noudata sovellettavia lakeja, direktiivejä ja standardeja koskien jäähdytysyksiköiden materiaalien ja komponenttien talteenottoa, kierrätystä ja hävitystä. Purkaminen. UK8000/00

6 Lämmön määrän tallennus Laitteen tehokkuuden todistamisen lisäksi EEWaermeGalso täyttää myös lämmön määrän tallennuksen vaatimuksen (tästä eteenpäin HQR, heat quantity recording). Liuos/vesi- ja vesi/vesilämpöpumpuilla HQR voidaan määrittää vain, kun antolämpötila on > C. HQR:n täytyy tallentaa vapautetun lämpimän energian kokonaismäärä (lämmitys ja lämmin käyttövesi) rakennuksessa. Lämmön määrää mittaavissa lämpöpumpuissa sisäänrakennettu kalorimetri suorittaa mittauksen. Kalorimetri näyttää lämmitysjärjestelmästä vapautuvan lämpöenergian kilowattitunteina. Viilennystoiminto Viilennystoiminto on saatavissa ainoastaan mallimerkinnällä K varustetuille lämpöpumpuille. Ilman tätä merkintää varustettuihin lämpöpumppuihin ei ole mahdollista jälkiasentaa viilennystä. Katso laitteen mukana toimitetuista asiakirjoista mallimerkintä. Se lukee myös lämpöpumpun ulkopuolelle kiinnitetyssä tyyppikilvessä. Huomio. Erilaisia malleja on saatavilla, joko lämpömäärän tallennuksella varustettuna tai ilman. Käyttö Päätöksesi ostaa lämpöpumppu tai lämpöpumppujärjestelmä on pitkäaikainen panos ympäristön suojelemiseksi, koska päästöt ja primäärienergian käyttö vähenevät. Voit käyttää ja ohjata lämpöpumppujärjestelmää ohjaimen avulla. Huomio. Varmista, että ohjaimen asetukset on tehty oikein. Lämpöpumpun ohjaimen käyttöohje. Varmistaaksesi, että lämpöpumppusi tai lämpöpumppujärjestelmäsi toimii tehokkaasti ja ekologisesti, seuraavat asiat ovat erityisen tärkeitä: Viilennystoiminto perustuu passiivijäähdytyksen periaatteeseen. Keruupiiristössä oleva matala lämpötilataso sekoitetaan kastepisteen yläpuolella olevaan lämpötilaan ja siirretään lämmönsiirtoaineeseen lämmönvaihtimen avulla. Kompressori on sammuneena viilennyksen aikana; ainoastaan lämmityspiirin ja lämmönlähteen kiertopumput ovat toiminnassa. Viilennysteho riippuu lämmönlähteen lämpötilasta, joka vaihtelee vuodenajoittain. Esimerkiksi, jos maahan on varastoituneena enemmän lämpöä kesän loppua kohden, viilennyksen teho vähenee. Passiivijäähdytyksen tehokkuus ei yleisesti ottaen ole verrattavissa ilmastointijärjestelmän tai aktiivijäähdytyksen tehokkuuteen. Huomio. Viilennystoiminnon käyttö vaatii lattiatai seinälämmityksen. ENERGIANSÄÄstÖVINKKI Vältä tarpeettoman korkeita virtauksen lämpötiloja. Virtauksen alhaisempi lämpötila lämpimän käyttöveden puolella parantaa järjestelmän energiatehokkuutta. ENERGIANSÄÄstÖVINKKI Tuuletuksessa suosi mahdollisimman nopeaa ja tehokasta tuuletusta säästääksesi energiaa ja vähentääksesi lämmityskustannuksia. 6 UK8000/00

7 VIILENNYSTOIMINNON huonetermostaatti Huonetermostaattia käytetään viilennystoiminnon kytkemiseen päälle ja pois päältä: Tapa : Automaattinen kytkentä lämmitystoiminnosta viilennystoimintoon (ja päinvastoin). Tämä tapa voi toimia käyttäen jäähtymiskäyrää. Huomio. Tapa on mahdollinen ainoastaan silloin, jos Comfort-laajennuskortti (saatavana lisävarusteena) on asennettu lämpöpumpun ohjaimeen. Laajennuskortin käyttöohje. VIILENNYSTOIMINNON käyttö I Viilennystoiminto päällä Viilennystoiminto pois päältä Lämpöpumpun ohjaimen säätöohjelma aktivoi viilennystoiminnon ainoastaan seuraavien ehtojen täyttyessä: Lämpöpumpussa täytyy olla integroitu viilennystoiminto. Viilennystoiminnon huonetermostaatin täytyy olla kytkettynä päälle. Lämmönlähteen lämpötilan täytyy olla C. Lämpöpumppu ei saa olla varattuna "lämmitystä" tai "käyttöveden lämmitystä" varten. Jos lämpöpumpun ohjain havaitsee käyttöveden lämmitystarpeen, viilennystoiminto pysähtyy automaattisesti siksi aikaa kunnes käyttövesivaraaja on lämmennyt. "Automaattinen" asetus täytyy olla valittuna ohjaimessa valikossa "Toimintatila: viilennys". Ohjaimessa säädetyn ulkolämpötilan täytyy ylittyä. Lämpöpumpun ohjaimen käyttöohje. Viilennystoimintoa voidaan käyttää kahdella eri tavalla: Tapa : Manuaalinen kytkentä lämmitystoiminnosta viilennystoimintoon (ja päinvastoin). Tämä tapa toimii esiasetetulla menoveden lämpötilalla. Lämpöpumpun ohjaimen käyttöohje. Lämpöpumpun hoito Lämpöpumpun ulkopinnat voidaan puhdistaa kostealla liinalla ja kodin puhdistustuotteilla. Älä käytä puhdistus- tai hoitotuotteita, jotka sisältävät hankausaineita, happoja ja/tai klooria. Tällaiset tuotteet tuhoaisivat pinnat ja vahingoittaisivat myös lämpöpumpun teknisiä komponentteja. Lämpöpumpun huolto Lämpöpumpun kylmäainepiiri ei vaadi säännöllistä huoltoa. 7. toukokuuta 006 säädetyn EU-asetuksen (EY) 8/006:n mukaisesti, yli kg kylmäainetta sisältävät lämpöpumput vaativat lain mukaan vuositarkastuksen vuotojen varalta ja huoltokirjan! Vuototarkistusten ja huoltokirjan ylläpidon ehdot perustuvat kylmäainepiirin ilmatiiviiseen läpäisemättömyyteen ja lämpöpumpun jäähdytyskapasiteettiin. Huoltopäiväkirjaa ei vaadita lämpöpumpuille, joiden kylmäainetäyttö on alle kg. Kaikkien muiden lämpöpumppujen mukana toimitetaan huoltopäiväkirja muiden materiaalien kanssa. Lämpöpumppujen huoltopäiväkirja, Osio "Tietoja huoltopäiväkirjan käytöstä". Lämmitys- tai kylmäasentajan tulisi tarkistaa ja puhdistaa tarvittaessa lämmityspiirin ja lämmönlähteen komponentit (venttiilit, paisuntasäiliöt, kiertopumput, suodattimet, lian kerääjät) vähintään vuosittain. UK8000/00 7

8 Huoltosopimuksen tekemistä lämmitysasennusyrityksen kanssa suositellaan. Yritys suorittaa kaikki vaaditut huoltotoimenpiteet säännöllisin väliajoin. lämpöpumpun komponenttien puhdistaminen ja huuhtelu Toimituksen sisältö Esimerkki toimituksen sisällöstä: Varoitus! Lämpöpumpun komponentit saa puhdistaa ja huuhtoa ainoastaan valmistajan valtuuttama huoltohenkilöstö. Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia nesteitä. sen jälkeen, kun lauhdutin on huuhdeltu kemiallisilla puhdistusaineilla, jäämät täytyy neutralisoida ja huuhdella huolellisesti vedellä. Noudata aina lämmönvaihtimen valmistajan teknisiä tietoja. Toimintahäiriöt Toimintahäiriön ilmetessä, voit paikantaa toimintahäiriön aiheuttajan lämpöpumpun ohjaimen diagnostiikan avulla. Lämpöpumpun ohjaimen käyttöohje. Vaara! Lämpöpumpun komponenttien huoltoja korjaustyöt saa suorittaa ainoastaan maahantuojan valtuuttama henkilöstö. Katso Asiakaspalvelu. Huomaa, että häiriötä ei näytetä, jos lämpötilan turvarajoitin on lauennut lämmityselementissä (laitteesta riippuen). Käyttöönotto, osa Lämpötilan turvarajoitin. Lämpöpumppu Suoja Joustavat liitäntäletkut (ainoastaan koon I lämpöpumpuille) Lämmityspiirin paisuntasäiliö Varolaiteryhmä lämmityspiirille ja lämmönlähteelle 6 Lämpöpumpun ohjain ulkoanturi anturi, tiivisteet, sylomerliuskat, huoltoventtiilin ja seinätelineen liuospiirin paisuntasäiliölle, huonetermostaatin viilennystoiminnolle (ainoastaan merkinnällä K varustetuille malleille), värinänvaimentimet (ainoastaan koon lämpöpumpuille) Noudata varovaisuutta. Yhditelmävaraajan ja/tai puskurivaraajan, jonka tilavuus on > 00 l, yhteyteen pitää asentaa ylimääräinen, riittävänkokoinen paisuntasäiliö. 8 UK8000/00

9 Menettele seuraavasti: Tarkasta toimitus ulkoisesti näkyvien vaurion merkkien varalta... Tarkasta, että toimituksesta ei puutu mitään. Vioista tai virheellisistä toimituksista täytyy tehdä ilmoitus välittömästi. Huomio. Huomaa malli. Katso "Tekniset tiedot/toimituksen sisältö" tai lämpöpumpun tyyppikilpi. TOIMINTaan tarvittavat lisävarusteet Noudata varovaisuutta. Käytä ainoastaan lämpöpumpun valmistajan alkuperäisiä lisävarusteita. Jos lämpöpumppua on tarkoitus käyttää käyttöveden lämmittämiseen, -tievaihtoventtiili täytyy asentaa. Tämä ei sisälly toimitukseen, ja se pitää tilata erikseen. Asennus ja kokoonpano Noudata seuraavia ohjeita kaikkia töitä suoritettaessa: Huomio. Noudata aina sovellettavia onnettomuuksien ehkäisyn säännöksiä, sekä sovellettavia lakisääteisiä säännöksiä, asetuksia ja direktiivejä. Varoitus! Lämpöpumpun tai lämpöpumppujärjestelmän saa asentaa ja koota ainoastaan valtuutettu asentaja! Huomio. Huomioi kunkin mallin äänentasot. ASENNUSTILA Katso Tekniset tiedot/toimituksen sisältö, osa Ääni. Noudata varovaisuutta. Asenna lämpöpumppu ainoastaan sisätiloihin. Asennustilan täytyy olla pakkaselta suojattu ja kuiva. Sen pitää täyttää DIN EN 78 määräykset. Sen pitää myös täyttää sovellettavat paikalliset säännökset. KuljETus asennuspaikalle Noudata aina seuraavia turvallisuustietoja kuljetuksen aikana: Vaara! Useita henkilöitä tarvitaan lämpöpumpun kuljettamiseen. Älä aliarvioi lämpöpumpun painoa. Katso Tekniset tiedot / toimituksen sisältö, osa Lämpöpumpun yleistiedot. UK8000/00 9

10 Vaara! Laite voi kaatua, kun se poistetaan puiselta kuormalavalta sekä kuljetuksen aikana. Tämä voi johtaa henkilövahinkoihin ja laitteen vaurioitumiseen. Menettele seuraavasti: Poista pakkaus ja laita ylimääräiset laatikot sivuun Noudata asianmukaisia varotoimia välttääksesi laitteen kaatumista. Vaara! Varmista, että lämpöpumppu ei pääse liukumaan kuljetuksen aikana. Noudata varovaisuutta. Älä koskaan käytä lämpöpumpun komponentteja ja hydrauliliitäntöjä kuljetustarkoituksiin ja nostamiseen. Noudata varovaisuutta. Älä vahingoita hydrauliliitäntöjä missään olosuhteissa. Nosta lämpöpumppu kuormalavalta. Poista lämpöpumpun etupaneeli. Tehdäksesi näin, löysää pikairrotusruuvit. Käännä 90 vastapäivään. Noudata varovaisuutta. Älä kallista lämpöpumppua enempää kuin maksimissaan (mihinkään suuntaan). Välttääksesi vauriot kuljetuksen aikana sinun täytyy kuljettaa lämpöpumppu loppuasennuspaikalle (puiselle kuormalavalle kiinnitettynä) trukilla tai käsikärryillä. Suosittelemme etupaneelin poistamista lämpöpumpun painon vähentämiseksi lisäkuljetusta varten. Nosta etupaneeli ja aseta se syrjään turvalliseen paikkaan. Työnnä käsikärryt lämpöpumpun alle (= lämpöpumpun takapuolelta). Noudata varovaisuutta. Jos käsikärryt työnnetään lämpöpumpun alle lämpöpumpun takapuolelta, varmista ettet vahingoita mitään liitäntöjä kuljetuksen aikana. Noudata varovaisuutta. Kuljetus käsikärryillä lämpöpumpun etupuolelta ei ole sallittua. 0 UK8000/00

11 Asennus Vaara! Laitteen asentamiseen tarvitaan useita henkilöitä. Huomio: Huomioi laitteen koko. Katso Tekniset tiedot/toimituksen sisältö, osa Lämpöpumpun yleistiedot. Kiinnitä lämpöpumppu pystyasentoon siten, että se ei pääse vahingossa kallistumaan takaisin alkuperäiseen asentoonsa. Noudata varovaisuutta. Älä koskaan kallista lämpöpumppua enempää kuin maksimissaan (mihinkään suuntaan). Varoitus! Kädet ja sormet saattavat vahingoittua seuraavien tehtävien aikana! Huomio: Noudata aina vaadittuja varoetäisyyksiä. Katso "Mittapiirrokset" ja "Asennusmitat" nähdäksesi vastaavan koon. Aseta yksi sylomer-liuska samalle tasolle lämpöpumpun ulkoreunan kanssa. Menettele seuraavasti asennuspaikalla: Poista kulmakiinnitin, kuljetus- ja pakkausmateriaali lämpöpumpusta. Laita ylimääräinen laatikko sivuun ja nosta lämpöpumppu puulavalta. Kuljetus käsikärryillä. Hävitä kulmakiinnitin, kuljetus- ja pakkausmateriaali asianmukaisesti ja ekologisten periaatteiden mukaisesti... Aseta lämpöpumppu vakaalle, kiinteälle ja tasaiselle, mieluiten äänieristetylle pinnalle. Varmista, että perusta on suunniteltu kestämään lämpöpumpun paino. Katso Tekniset tiedot/toimituksen sisältö, osa Lämpöpumpun yleistiedot. Tasapainota pieni epätasaisuus käyttämällä mukana tulleita sylomer-liuskoja. Kallista lämpöpumppu hitaasti ja varovaisesti takaisin alkuperäiseen asentoonsa. Toista vaiheet - lämpöpumpun muille sivuille. Aseta sylomer-liuskat oikeista kulmistaan kiinni toisiinsa, jättämättä tilaa väliin: Sylomer-liuskat lisäävät myös lämpöpumpun vakautta. Ne vaimentavat alla olevalle pinnalle siirtyvät äänet ja värinät. Aseta sylomer-liuskat lämpöpumpun alle seuraavasti: Kallista lämpöpumppua hitaasti ja varovaisesti toiselle sivulleen. Lämpöpumpun etupuoli (= Käyttöpuoli) UK8000/00

12 Hydrauliliitäntöjen asennus Vaara! Sähkövirta voi aiheuttaa tappavan henkilövamman vaaran! Ennen kuin avaat laitteen, irrota järjestelmä virtalähteestä ja varmista, että sitä ei voi kytkeä takaisin päälle! Noudata varovaisuutta. Liitä lämpöpumppu lämmityspiiriin kunkin mallin mukaisen hydraulikaavion mukaisesti. Hydrauliliitäntä -ohjeet. Noudata varovaisuutta. Lämmönlähdejärjestelmä pitää suunnitella lämpöpumpun ohjeen määritysten mukaisesti. Menettele seuraavasti: Asenna lämmityspiirin sulkuventtiilit. Asenna lämmönlähteen sulkuventtiilit. Huomio. Sulkuventtiilien asennuksen aikana voidaan tarpeen mukaan huuhdella lämpöpumpun höyrystin ja lauhdutin. Varoitus! Lauhduttimen saa huuhtoa ainoastaan maahantuojan valtuuttama huoltohenkilöstö. Lämmityspiirin tai lämmönlähteen liitännät sijaitsevat lämpöpumpun takana: Lämpöpumpun opas ja Hydrauliliitäntä -ohjeet. Huomio. Varmista, että lämmityspiirin ja lämmönlähteen putkien halkaisijat ja pituudet ovat oikeankokoisia. Kiertopumppujen vapaa virtaus täytyy olla vähintään mallisi vaatima vähimmäisvirtausnopeus. Katso Tekniset tiedot/toimituksen sisältö, osat Lämmönlähde ja Lämmityspiiri. Noudata varovaisuutta. Kun asennat liitäntöjä, varmista, että laitteen liitännät eivät voi vääntyä, jolloin estät laitteen sisäisiä kupariputkia vaurioitumasta. Lämmönlähteen sisäänvirtaus (liuos sisään) Lämmönlähteen ulosvirtaus (liuos ulos) Lämmityspiirin sisäänvirtaus (paluuvesi) Lämmityspiirin ulosvirtaus (menovesi) asennus koon lämpöpumpuissa Menettele seuraavasti: Suosittelemme hiukkassuodattimen, mutasihdin (seulan aukkojen koko 0,9 mm) asentamista lämmönlähteen sisäänvirtauksen (paluuvesi) liitäntään. Liitä lämpöpumpun lämmityspiirit ja lämmönlähteen putket joustavien liitäntäletkujen (sisältyvät toimitukseen) avulla. Ne pitää asentaa, jotta putket eivät vahingoittuisi värinän vuoksi. Laita joustavat liitäntäletkut neljännesympyrään. UK8000/00

13 Käytä sopivaa työkalua (esim. putkipihtejä) kiristääksesi kaikkia liitäntöjä kierros tai kaksi tiivistääksesi ne kunnolla. Älä kiristä niitä liikaa. Värinänvaimentimien kumiosa ei saa vääntyä (vääntövoima). Tämä saattaa johtaa toimintahäiriöihin ja laitteen vakaviin vaurioihin. VarolaITEryhmä Älä jatka liitäntäletkuja laitteen sisällä. Varolaiteryhmä on pakattu lisälaatikkoon. Varolaiteryhmän liitännät sijaitsevat ylhäällä takaosassa lämpöpumpun ulkopuolella. Huomio. Värillisellä merkinnällä varustetut joustavat liitäntäletkut on tarkoitettu lämmityspiirille. asennus koon lämpöpumpuissa Mukana tulleita värinänvaimentimia pitää käyttää putkiliitäntöihin: Liitäntä lämmityspiirin varolaiteryhmälle Liitäntä lämmönlähteen varolaiteryhmälle Menettele seuraavasti: Asenna lämmityspiirin varolaiteryhmä. Asenna lämmönlähteen varolaiteryhmä. Värinänvaimentimet ovat toimituksessa mukana. Menettele seuraavasti: Suosittelemme hiukkassuodattimen, mutasihdin (seulan aukkojen koko 0,9 mm) asentamista lämmönlähteen sisäänvirtauksen (paluuvesi) liitäntään. Asenna vaimentimet käsitiukkuuteen laitteen liittimiin, kunnes ne ovat kumitiivistettä vasten. Asenna vaimentimet käsitiukkuuteen laitteen lämmityspiirin ja lämmönlähteen putkiin, kunnes ne ovat kumitiivistettä vasten. PaisuNTasäiliöt Lämmönlähteen paisuntasäiliö sisältyy toimitukseen Lämmityspiirin paisuntasäiliö, vastaava huoltoventtiili ja seinäteline sisältyvät toimitukseen. Ne täytyy asentaa lämmityspiiriin standardien ja määräysten mukaisesti. Suosittelemme sopivan paisuntasäiliön (ei sisälly toimitukseen) asentamista lämpimän käyttöveden piiriin. Tämä tasaa paineenvaihteluita ja vesi-iskuja käyttövesiverkostossa. UK8000/00

14 Sähköliitännät Noudata seuraavia ohjeita kaikkia töitä suoritettaessa: Avaa sähkökeskuskaappi (lämpöpumpun sisällä, vasemmalla puolella). Vaara! Sähkövirta voi aiheuttaa tappavan henkilövamman vaaran! Vain valtuutetut sähköasentajat saavat tehdä sähkökytkentöjä. Ennen kuin avaat laitteen, irrota järjestelmä virtalähteestä ja varmista, että sitä ei voi kytkeä takaisin päälle! Vaara! Noudata sähköturvallisuussäännöksiä asennuksen aikana ja kaikkien sähkötöiden aikana. Noudata käyttämäsi sähköyhtiön teknisten liitäntöjen vaatimuksia! Koko : Sähkökeskuskaappi suljettu. Huomio. Kaikkien johtojen täytyy olla kuorittuja, ennen kuin ne asennetaan sähkökeskuksen kaapelikanavaan! Menettele seuraavasti: Löysää etupaneelin pikairrotusruuvit. Käännä 90 vastapäivään. Koko : Sähkökeskuskaappi suljettu. Nosta etupaneeli ja aseta se syrjään turvalliseen paikkaan. Syötä syöttö- ja ohjauskaapelit läpivientien kautta lämpöpumpun takana... Kaapelikanavan koko : Kaapelikanavan koko : UK8000/00

15 Asenna syöttö- ja ohjauskaapelit lämpöpumpun sisällä olevaan kaapelikanavaan aina sähkökeskuskaappiin asti... Noudata varovaisuutta. Varmista, että kompressorin syöttö on kytketty myötäpäivään. Kompressorin virheellinen pyörimissuunta voi vaurioittaa kompressoria. Noudata varovaisuutta. Varmista, että varustat lämpöpumpun virtalähteen -napaisella automaattisella varokkeella, jossa on vähintään mm kosketinväli. Schutzvermerk nach DIN beachten Huomioi varokkeiden laukaisuvirran taso. E Katso Tekniset tiedot/toimituksen sisältö, osa Sähkö. Koko : Sähkökeskuskaappi avattu. D Noudata varovaisuutta. Lämpömäärän tallennukseen tarkoitettua anturikaapelia ei saa lyhentää! C Koko : Sähkökeskuskaappi avattu. Asenna sähköliitännät kytkentäkaavion ja piirikaavioiden mukaisesti... Kytkentäkaaviot ja Piirikaaviot kyseiselle mallille. Vaara! asenna kaikki sähköliitännät ainoastaan mallillesi tarkoitetun kytkentäkaavion ja piirikaavioiden mukaisesti. Huomio. Lämpöpumpun ohjain voi olla liitettynä tietokoneeseen tai lähiverkkoon käyttämällä tällaiseen käyttöön tarkoitettua verkkokaapelia, jolloin lämpöpumppua voidaan etähallita. B Jos haluat ottaa etähallinnan käyttöön, asenna suojattu verkkokaapeli (kategoria 6, rj --liittimellä) ohjaimeen Blattformat: A hoch Allgemein- Maßstab : Det. Maßstab Oberflächen viemällä se laitteen toleranz etupaneelin Werkstoff läpi Gewicht DIN ISO 768 -c - samansuuntaisesti valmiiksi --- asennetun Datum Name Benennung lämpöpumpun Erstellt ohjaimen Stenglein kaapelin Durchflusssensor kanssa. VFS-00 Gepr. Norm. Alpha-InnoTec GmbH ArtikelNr. Suoritettuasi kaikki sähköasennustyöt, Industriestraße sulje 6077 lämpöpumpun sisällä oleva HS D - 99 Kasendorf sähkökeskuskaappi. Zust. Änderungstext Datum Von Ruuvaa lämpöpumpun etupaneeli paikalleen, jos lämpöpumpun sisällä ei ole tarkoitus suorittaa lisäasennustöitä välittömästi. Ers. f. Ers. d. Blatt von UK8000/00

16 Lämpöpumpun huuhtelu ja täyttö Noudata varovaisuutta. Järjestelmän pitää olla valmiiksi ilmattu ennen sen käyttöä. 6 Lämmönlähteen kiertopumppu 7 Lämmityspiirin kiertopumppu 8 Lämmönlähteen täyttö-/ tyhjennyshana 9 Lämmönlähteen paisuntasäiliö 0 Lämmityspiirin täyttö-/ tyhjennyshana Menettele seuraavasti: Koko : Avaa lämpöpumppu, jos näin ei ole jo tehty. Sähköliitäntätyöt ja. Muodosta yleiskuva lämpöpumpun sisätilasta. Vaara! Sähkövirta voi aiheuttaa tappavan hen kilövamman vaaran! Lämpöpumpun sisällä olevan sähkökeskuskaapin pitää olla suljettu! Koko Lämmityspiirin varolaiteryhmä Lämmönlähteen varolaiteryhmä Sekoitusventtiilin servomoottori (ainoastaan mallimerkinnällä K varustetuissa lämpöpumpuissa) Ohivirtausventtiili Sähkölämmityselementti Lämmityspiirin varolaiteryhmä Lämmönlähteen varolaiteryhmä Sekoitusventtiilin servomoottori (ainoastaan mallimerkinnällä K varustetuissa lämpöpumpuissa) Ohivirtausventtiili Lämmönlähteen kiertopumppu 6 Lämmönlähteen paisuntasäiliö 7 Lämmönlähteen täyttö-/ tyhjennyshana 8 Lämmityspiirin kiertopumppu 9 Lämmityspiirin täyttö-/ tyhjennyshana LäMMöNLähteen huuhtelu ja täyttö Lämmönlähteessä olevat liat ja saostumat saattavat aiheuttaa toimintahäiriöitä. 6 UK8000/00

17 Menettele seuraavasti: Huuhtele lämmönlähdejärjestelmä huolellisesti. Sekoita jäätymisenestoaine veden kanssa perusteellisesti ja vaaditussa suhteessa hyvissä ajoin Lisää ainoastaan veden kanssa sekoitettua jäätymisenestoainetta lämmönlähteeseen... Noudata varovaisuutta. Jäätymisenestoaineen pitoisuuden vedessä tulee olla mallillesi määritellyllä tasolla. Katso Tekniset tiedot/toimituksen sisältö, osa Lämmönlähde. Tarkasta jäätymisenestoaineen pitoisuus seoksessa. Täytä lämmönlähde jäätymisenestoaineseoksella. LaMMITYSVErkOSTON piirien huuhtelu ja täyttö Lämmityspiirissä olevat liat ja saostumat saattavat aiheuttaa toimintahäiriöitä. Huuhtele lämmityspiirijärjestelmä huolellisesti. Noudata varovaisuutta. Älä ylitä, baarin painetta huuhdellessasi lämpöpumppua. Lämmityspiirin varoventtiilin vuotojohdon pitää olla johdettuna viemäriin ennen huuhtelua ja täyttöä. Huomio. Huuhtele lämpöpumppua ja lämmityspiiriä noin minuutin ajan. Täytä lämmityspiiri. Sen jälkeen, kun lauhdutin on huuhdottu kemiallisilla puhdistusaineilla, jäämät pitää neutralisoida ja huuhdella huolellisesti vedellä. Noudata aina lämmönvaihtimen valmistajan teknisiä tietoja. Ilmaaminen Menettele seuraavasti: Aseta ilmanpoistin lämmönlähteen korkeimmalle kohdalle lämmönlähteen ulosvirtauksessa (liuos ulos). Jos tarpeen, aseta ilmanpoistin lämmönlähteen korkeimmalle kohdalle lämmönlähteen sisäänvirtauksessa (liuos sisään). Aseta ilmanpoistin lämmityspiirin korkeimmalle kohdalle lämmityspiirin ulosvirtauksessa (menovesi). Jos tarpeen, aseta ilmanpoistin lämmityspiirin korkeimmalle kohdalle lämmityspiirin sisäänvirtauksessa (paluuvesi). Lämpöpumpun ilmaaminen Lämpöpumppu ilmautuu automaattisesti, kun lämmityspiirin varolaiteryhmän ilmanpoistimen musta korkki on auki. Jos lämmityspiiri täytetään tai tyhjennetään, varolaiteryhmän ilmaventtiili avautuu. LäMMITYSpIIrIN kiertopumpun ilmaaminen Jos lämmityspiiri täytetään tai tyhjennetään, varolaiteryhmän ilmaventtiili avautuu. LämmönlähTEEN kiertopumpun ilmaaminen Löysää lämmönlähteen kiertopumpun keskellä olevaa ruuvattavaa korkkia. Lämpöpumpun komponenttien puhdistaminen ja huuhtelu Noudata varovaisuutta. Lämpöpumpun komponentit saa puhdistaa ja huuhtoa ainoastaan maahantuojan valtuuttama huoltohenkilöstö. Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia nesteitä. UK8000/00 7

18 LämmönlähTEEN ilmaaminen lämpöpumpussa jossa EL ole viilennystoimintoa Ilmaaminen suoritetaan automaattisesti varolaiteryhmässä olevan ilmanpoistoventtiilin avulla. LämmönlähTEEN ilmaaminen lämpöpumpussa, joka on varustettu viilennystoiminnolla Ilmaaminen täytyy suorittaa manuaalisesti. Menettele seuraavasti: Vapauta sekoitusventtiilin servomoottori lämpöpumpun sisältä. Paina servomoottorin kytkin alas. Kytke lämmönlähteen kiertopumppu päälle ja anna sen käydä. minuutin kuluttua, kiertopumpun käydessä, käännä avainta myötäpäivään, kunnes servomoottorin säädin on 00 %:ssa. Jätä säädin tälle asetukselle minuutiksi. Kiertopumpun käydessä, käännä avainta vastapäivään, kunnes servomoottorin säädin on 0 %:ssa. Venttiilin kääntäminen 0 %:iin tarkoittaa tasaista seosta -tiesekoitusventtiilissä A:sta ja B:stä AB:hen. Säädä sekoitusventtiiliä. Käytä toimitukseen sisältyvää avainta. Vaihtoehtoisesti: Käytä 6 mm kuusiokoloavainta. Syötä avain servomoottoriin. Aseta sekoitusventtiilin servomoottori takaisin automaattiasentoon heti kun ilmaaminen on suoritettu. Huomio. Työnnä servomoottorin kytkin ylös. Käännä avainta vastapäivään, kunnes servomoottorin säädin on 0 %:ssa. 8 UK8000/00

19 Hydrauliliitäntöjen eristäminen Lämmönlähteen joustavat liitäntäletkut ja putket pitää eristää höyrydiffuusiota vastaan, jottei huoneilmassa oleva kosteus kondensoidu putkisto-osiin. Huomio. Eristä lämmityspiiri ja lämmönlähde paikallisten sovellettavien standardien ja direktiivien mukaisesti. Menettele seuraavasti: Tarkasta kaikkien hydrauliliitäntöjen tiivisteet. Suorita painetesti. Eristä mukana tulevilla eristeillä kaikki liitännät, kulmapalloventtiilit, joustavat liitäntäletkut ja lämmönlähteen liitännät moduulissa siten, että ne ovat höyrydiffuusiotiiviitä. Ohivirtausventtiili OhIVIrtausVENTTIILIN tarkastaminen ja SääTÄMINEN Huomio. Varmista, että suoritat seuraavat vaiheet suhteellisen lyhyessä ajassa. Lämpöpumppu kytkeytyy korkeapainehäiriötilaan, jos paluuvirtauksen maksimilämpötila ylittyy. Varmista, että järjestelmä toimii lämmitystilassa (säätäminen helpointa tehdä, kun olosuhteet on kylmät). Lämmityskäyrän ollessa asetettuna matalalle, kytke järjestelmä tilaan Pakotettu lämmitys. Lämpöpumpun ohjaimen käyttöohje. Sulje lämmityspiirin venttiilit. Varmista, että lämmityspiirin menovesi ohjautuu 00 % ohivirtausventtiilin läpi. Tarkasta menoveden- ja paluuveden lämpötilat lämpöpumpun ohjaimesta Lämpöpumpun ohjaimen käyttöohje. Käännä ohivirtausventtiilin säätönuppia, kunnes lämpötilaero menoveden ja paluuveden välillä on -9 C. Säätönuppi Ohivirtausventtiili Huomio. Säätönupin kääntäminen: myötäpäivään = lisää lämpötilaeroa. vastapäivään = vähentää lämpötilaeroa Avaa lämmityspiirin venttiilit. Nollaa lämpöpumpun ohjain UK8000/00 9

20 Ohjainosan asentaminen Vaara! Sähkövirta voi aiheuttaa tappavan henkilövamman vaaran! Vain sähköasentajat saavat asentaa sähköliitäntöjä. Ennen kuin avaat laitteen, irrota järjestelmä virtalähteestä ja varmista, että sitä ei voi kytkeä takaisin päälle! Esimerkki: Ohjainosa ylemmissä syvennyksissä Ohjainosan kiinnittämiseen on syvennyksiä laitteen etupaneelissa eri korkeuksilla (jokaisessa on syvennystä): Työnnä ohjainosaa alas, kunnes se lukkiutuu paikalleen. neljä yläsyvennystä neljä alasyvennystä Työnnä lämpöpumpun ohjaimen liitäntäkaapeli ohjainosan pohjassa olevaan oikeanpuoleiseen liittimeen. Ohjainosan takana on koukkua, joita voidaan käyttää ohjainosan ripustamiseen laitteen etupaneeliin: Menettele seuraavasti: Ripusta ohjainosan koukut etupaneelissa oleviin syvennyksiin (joko ylempiin tai alempiin syvennyksiin). Huomio. Tietokone- tai verkkoliitäntä voidaan asentaa ohjainosan pohjassa olevan vasempaan liittimeen, jolloin lämpöpumppua voidaan etähallita. Käytä kategorian 6 mukaista yleiskaapelointia. Lämpöpumpun ohjaimen asennusohje, osa "Verkkopalvelin". 0 UK8000/00

MH01 1406 FI. Asennusohje MH 5 - MH 11. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

MH01 1406 FI. Asennusohje MH 5 - MH 11. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa MH01 1406 FI Asennusohje MH 5 - MH 11 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. Varoitukset... 3 1.2. Kuljetus ja säilytys... 3 1.3. Toimitussisältö,

Lisätiedot

Käyttöohje. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1

Käyttöohje. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 nilan Compact P MLP nilan Compact P MLP Käyttöohje 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 Yleisiä tietoja ennen asennusta Asennusohje on yritetty tehdä

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C VMBMA220

Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C VMBMA220 Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C 2 Sisällys Asennusohje... 5 1 Tärkeää tietoa/turvamääräykset...5 1.1 Kylmäaine... 5 1.2 Sähköliitäntä... 5 1.3 Käyttöönotto... 5 2 Lämpöpumpun tiedot...6

Lisätiedot

Thermia Lämpöpumppu Villa Classic Asennusohjeet

Thermia Lämpöpumppu Villa Classic Asennusohjeet Thermia Lämpöpumppu Villa Classic Asennusohjeet F-52369-4 Tärkeätä... 2 Tuoteselostus... 3 Lämpöpumpun alusta... 4 Sijoitus ja asennus... 4 Putkiasennus... 5-6 Lämmityspiirien täyttö... 6-7 Lämmönkeruuputkien

Lisätiedot

SI 5TE SI 7TE SI 9TE SI 11TE SI 14TE SI 17 TE SI 21TE

SI 5TE SI 7TE SI 9TE SI 11TE SI 14TE SI 17 TE SI 21TE SI 5TE SI 7TE SI 9TE SI 11TE SI 14TE SI 17 TE SI 21TE Asennusja käyttöohjeet Suomi Maalämpöpumppu sisäasennukseen Tilausnro: 452232.66.12 FD 8806 Sisällysluettelo 1 Lue tämä heti...fi-2 1.1 Tärkeitä ohjeita...

Lisätiedot

161 502 36-1 2015-05-27. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400. Malli 406 I 408 I 410 I 412

161 502 36-1 2015-05-27. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400. Malli 406 I 408 I 410 I 412 161 502 36-1 2015-05-27 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400 Malli 406 I 408 I 410 I 412 Kylmämodulin irrotus 1. Irrota kylmämoduulin sähköpistokkeet

Lisätiedot

Suomalaisia maalämpöpumppuja vuodesta1983. Täystehoinen maalämpö - elämäsi kannattavin ympäristöteko KÄYTTÖOHJE LÄMPÖÄSSÄ V 7.0 30.

Suomalaisia maalämpöpumppuja vuodesta1983. Täystehoinen maalämpö - elämäsi kannattavin ympäristöteko KÄYTTÖOHJE LÄMPÖÄSSÄ V 7.0 30. Suomalaisia maalämpöpumppuja vuodesta1983 Täystehoinen maalämpö - elämäsi kannattavin ympäristöteko KÄYTTÖOHJE LÄMPÖÄSSÄ V 7.0 30.0 LÄMPÖÄSSÄ 10/2011 1 2 Suomalaisia maalämpöpumppuja vuodesta1983 Sisällys

Lisätiedot

GT02 1408 FI. Käyttöohje GT 5 - GT 28. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

GT02 1408 FI. Käyttöohje GT 5 - GT 28. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa GT02 1408 FI Käyttöohje GT 5 - GT 28 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. Varoitukset... 3 1.2. Kuljetus ja säilytys... 3 1.3. Toimitussisältö,

Lisätiedot

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin Käyttö- ja asennusopas Asuintilojen ilmastointilaitteet Asennustiedot tarkoitettu vain valtuutettujen asennusliikkeiden käyttöön! Kiitos, että valitsit tämän ilmastointilaitteen.

Lisätiedot

LÄMPÖÄSSÄ Vsi 6 14 KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA HUOLTO-OPAS

LÄMPÖÄSSÄ Vsi 6 14 KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA HUOLTO-OPAS LÄMPÖÄSSÄ Vsi 6 14 KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA HUOLTO-OPAS LÄMPÖÄSSÄ 4/2015 1 100% MAALÄMPÖ SUOMESTA Esipuhe Kiitämme luottamuksesta tuotteitamme kohtaan ja onnittelemme hyvän valinnan johdosta! Olette valinneet

Lisätiedot

MOS FI 0909-1 F1330 031386 ASENNUS- JA HOITO OHJEET NIBE F1330 LEK

MOS FI 0909-1 F1330 031386 ASENNUS- JA HOITO OHJEET NIBE F1330 LEK MOS FI 0909-1 F1330 031386 ASENNUS- JA HOITO OHJEET NIBE F1330 Sisällys Käyttöohje Yleistä Järjestelmän kuvaus 3 Toimintaperiaate 3 Toimintaperiaate Näyttö 4 Katkaisin 5 Lämpökäyrän muutos 5 Oikeanpuoleiset

Lisätiedot

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G MOS FI 0923-1 031225 ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET A B C D E F G Käyttöohje Kuljetus / Asennus Käyttöönotto / Säätö Lisävarusteet ja pikaohjeet Ohjaus / Hälytykset Tekniset tiedot Asiahakemisto LEK LEK LEK

Lisätiedot

Hoito-ohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Hoito-ohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Hoito-ohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA920 Danfoss A/S pidättää oikeudet osien ja teknisten tietojen muutoksiin ilman

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN Pump Division 2-48 Hyvä asiakas Olet valinnut FLOWSERVE pumpun, kiitämme luottamuksestasi. Tässä ohjekirjassa annetaan ohjeita pumppuyksikön oikeaoppisesta asennuksesta,

Lisätiedot

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas 0 2009 Asennus- Ja Käyttöoppaassa Pikaopas...3 Johdanto...6 Tekijänoikeudet ja vastuuvapauslauseke...7 Uponor Control

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä)

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Lue ensin ohje! Noudata

Lisätiedot

SUUNNITTELU- JA ASENNUSOPAS LÄMPÖPUMPUT LÄMMITYSTÄ JA KÄYTTÖVEDEN KUUMENNUSTA VARTEN

SUUNNITTELU- JA ASENNUSOPAS LÄMPÖPUMPUT LÄMMITYSTÄ JA KÄYTTÖVEDEN KUUMENNUSTA VARTEN SUUNNITTELU- JA ASENNUSOPAS LÄMPÖPUMPUT LÄMMITYSTÄ JA KÄYTTÖVEDEN KUUMENNUSTA VARTEN Vuorovaikutteinen suunnittelutuki löytyy osoitteesta: www.dimplex.de/fi/ammattilaisille/onlinesuunnittelija Seuraavien

Lisätiedot

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation GE 420, GE 450 DE Gebrauchsanleitung LT Naudojimo instrukcija EN Instruction manual RO Instrucţiuni de utilizare FR Manuel d utilisation EL Οδηγίες χρήσης NL IT ES PT NO Gebruiksaanwijzing Istruzioni per

Lisätiedot

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Käyttöopas Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Sisällys Sisällys...2 Luku 1 Johdanto...4 Lisää tästä oppaasta...4 Skannerin ominaisuudet...5

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta)

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä.

Lisätiedot

Säätölaitteet 4 Tärkeitä tietoja 6 Oikea käyttö 6 Oman turvallisuutesi vuoksi 6

Säätölaitteet 4 Tärkeitä tietoja 6 Oikea käyttö 6 Oman turvallisuutesi vuoksi 6 Käyttöohjeet Nämä käyttöohjeet on palkittu riippumattoman saksalaisen tekniset tarkastusviraston, TÜV SÜDin, hyväksymissinetillä helposti ymmärrettävän tyylinsä, perusteellisuutensa ja turvallisuusnäkökulmien

Lisätiedot

Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet

Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet EC Series Jääpalakoneille Tätä käyttöohjetta päivitetään uusien tietojen ja mallien toteutuksen mukaisesti. Käy tutustumassa uusimpiin käyttöohjeisiin internetsivuillamme.

Lisätiedot

Croozer Kid for 1 Croozer Kid for 2. 3-in-1 KÄYTTÖOHJE. Kävelykärry Pyöräilykärry Lenkkeilykärry SUOMI. www.croozer.eu. Tuotenro: 124 001 114

Croozer Kid for 1 Croozer Kid for 2. 3-in-1 KÄYTTÖOHJE. Kävelykärry Pyöräilykärry Lenkkeilykärry SUOMI. www.croozer.eu. Tuotenro: 124 001 114 Croozer Kid for Croozer Kid for 3-in- Kävelykärry Pyöräilykärry Lenkkeilykärry KÄYTTÖOHJE SUOMI Tuotenro: 4 00 4 www.croozer.eu JULKAISUTIEDOT Julkaisija: Zwei plus zwei GmbH Oskar-Jäger-Str. 5 5085 Köln

Lisätiedot

Nokia autosarja CK-200 Käyttö- ja asennusopas

Nokia autosarja CK-200 Käyttö- ja asennusopas Nokia autosarja CK-200 Käyttö- ja asennusopas 2.0. painos / FI VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä CK-200-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin

Lisätiedot

Karhu-maalämpöpumppu. Asennus- ja käyttöohje KIVA- mallit 6-15. Johnson Controls-ohjaus. Pohjolan Maalämpö Oy

Karhu-maalämpöpumppu. Asennus- ja käyttöohje KIVA- mallit 6-15. Johnson Controls-ohjaus. Pohjolan Maalämpö Oy Karhu-maalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje KIVA- mallit 6-15 Johnson Controls-ohjaus Pohjolan Maalämpö Oy 1 Sisällysluettelo: Yleistä 3 Toimintaselostus 4 Kuljetus, asennus ja sijoitus 5 Toimituksen sisältö

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO PESU- JA LISÄAINEET JÄÄNNÖSVEDEN TYHJENTÄMINEN NUKKASIHDIN IRROTTAMINEN

Lisätiedot

SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S

SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRC 20ZGX-SA alt. SRC 25ZGX-SA Mallit SRK 20ZGX-S / SRC 20ZGX-SA SRK 25ZGX-S / SRC 25ZGX-SA Aggregat Sidnr. SRK-ser.ZGX-S 709-2 SISÄLTÖ Pdf- sivu 1. YLSKUVAUS 3 2. TEKNISET TIEDOT

Lisätiedot

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Käyttöohjeet

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Käyttöohjeet Welch Allyn Connex Integrated Wall System Käyttöohjeet 2012 Welch Allyn. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä julkaisussa kuvatun tuotteen käytön tukemiseksi tuotteen ostaja saa kopioida tämän julkaisun ainoastaan

Lisätiedot

HOITO-OHJE. Thermia-lämpöpumppu VUIFE120

HOITO-OHJE. Thermia-lämpöpumppu VUIFE120 HOITO-OHJE Thermia-lämpöpumppu R VUIFE120 VUIFE120 Sisällysluettelo 1 Tärkeää tietoa... 4 1.1 Turvallisuusohjeita...4 1.2 Suojaus...4 2 Tietoja lämpöpumpusta... 5 2.1 Tuotteen kuvaus....5 2.2 Lämpöpumpun

Lisätiedot