Käyttö- ja asennusohje CALLIDUS. Maalämpöpumppu. WZS-sarja. Varaamme oikeuden muuttaa teknisiä määrityksiä ilman ennakkoilmoitusta.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttö- ja asennusohje CALLIDUS. Maalämpöpumppu. WZS-sarja. Varaamme oikeuden muuttaa teknisiä määrityksiä ilman ennakkoilmoitusta."

Transkriptio

1 Käyttö- ja asennusohje CALLIDUS FI Maalämpöpumppu WZS-sarja

2 Lue ennen käyttöä Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeää tietoa lämpöpumpun käsittelystä. Käyttöohje on erottamaton osa tuotetta, ja se täytyy säilyttää niin, että se on helposti käytettävissä lämpöpumpun välittömässä läheisyydessä. Sen on oltava käytettävissä koko lämpöpumpun käyttöiän ajan. Se täytyy luovuttaa lämpöpumpun myöhemmille omistajille tai käyttäjille. Lue käyttöohje ennen kuin työskentelet lämpöpumpun parissa tai käytät sitä. Tämä koskee erityisesti turvallisuutta koskevaa lukua. Noudata aina kaikkia ohjeita täydellisesti ja ilman rajoituksia. Mikäli sinulla on kysyttävää tai olet epävarma jostakin, ota yhteyttä myyjään tai maahantuojan valtuuttamaan huoltokumppaniin. Koska tämä käyttöohje on tarkoitettu useille eri lämpöpumppumalleille, noudata aina kyseessä olevan mallin ohjeita. Tämä käyttöohje on tarkoitettu ainoastaan sellaisille henkilöille, jotka on määrätty työskentelemään lämpöpumpun parissa tai käyttämään sitä. Pidä kaikki olennaiset osat luottamuksellisina. Tässä olevat tiedot on suojattu tekijänoikeudella. Mitään osaa tästä käyttöohjeesta ei saa jäljentää, siirtää, kopioida, tallentaa sähköisiin tietojärjestelmiin tai kääntää toiselle kielelle, joko kokonaisuudessaan tai osittain, ilman valmistajan nimenomaista kirjallista lupaa. Symbolit Seuraavat symbolit ovat käytössä tässä käyttöohjeessa. Niillä on seuraavat merkitykset: Tietoa käyttäjille. Tietoa tai ohjeita asentajille. Vaara! Ilmaisee suoranaista odotettavissa olevaa vaaraa, joka johtaa vakaviin vammoihin tai kuolemaan. Varoitus! Ilmaisee vaaraa, joka voi johtaa vakaviin vammoihin tai kuolemaan. Varoitus! Ilmaisee mahdollisesti vaarallista tilannetta, joka saattaa johtaa kohtalaisiin tai lieviin vammoihin. Noudata varovaisuutta. Ilmaisee mahdollisesti vaarallista tilannetta, joka saattaa johtaa omaisuusvahinkoihin. Huomio. Tärkeää tietoa. ENERGIASÄÄSTÖVINKKI Osoittaa ehdotusta, jonka avulla voit säästää energiaa, raakamateriaaleja ja rahaa. Viittaus käyttöohjeen toisiin osioihin. Viittaus muihin valmistajan ohjeisiin.

3 Sisältö TIETOA KÄYTTÄJILLE JA ASENTAJILLE LUE ENNEN KÄYTTÖÄ... SymbolIT... KÄYTTÖTARKOITUS...4 VASTUUN RAJOITUS...4 EY-Vaatimustenmukaisuus...4 TURVALLISUUS...4 ASIAKASPALVELU...5 TAKUU...5 HÄVITTÄMINEN...5 TIETOA KÄYTTÄJILLE LÄMPÖPUMPPUJEN TOIMINTAPERIAATE...6 KÄYTTÖALUE...6 LÄMMÖN MÄÄRÄN TALLENNUS...6 KÄYTTÖ...6 VIILENNYSTOIMINTO...7 LÄMPÖPUMPUN HOITO...8 LÄMPÖPUMPUN HUOLTO...8 Lämpöpumpun komponenttien puhdistaminen ja huuhtelu...9 TOIMINTAHÄIRIÖT...9 OHJEITA ASENTAJILLE TOIMITUKSEN SISÄLTÖ...9 ASENNUS JA KOKOONPANO...10 Asennustila...10 Kuljetus asennuspaikalle...10 Asennus...11 Kylmämoduulin asennus...13 Hydrauliliitäntöjen asennus...14 Kylmämoduulin kulmapalloventtiilien avaaminen...18 Varolaiteryhmä...18 Paisuntasäiliöt...18 SÄHKÖLIITÄNNÄT...19 LÄMPÖPUMPUN HUUHTELU JA TÄYTTÖ...1 Lämpöpumpun komponenttien puhdistaminen ja huuhtelu...1 Lämmönlähteen huuhtelu ja täyttö...1 Lämpimän käyttöveden ja lämmitysverkoston piirien huuhtelu ja täyttö... LÄMMINVESIVARAAJAN HUUHTELU, TÄYTTÖ JA ILMAAMINEN...3 ILMAAMINEN...3 Kylmämoduulin ilmaaminen...3 Lämmönlähteen kiertopumpun ilmaaminen...3 Lämmönlähteen ilmaaminen lämpöpumpussa, jossa ei ole viilennystoimintoa...4 Lämmönlähteen ilmaaminen lämpöpumpussa, joka on varustettu viilennystoiminnolla...4 HYDRAULILIITÄNTÖJEN ERISTÄMINEN...5 OHIVIRTAUSVENTTIILI...6 Ohivirtausventtiilin tarkastaminen ja säätäminen...6 OHJAINOSAN ASENTAMINEN...6 SUOJAN ASENTAMINEN JA POISTAMINEN...8 VIILENNYSTOIMINNON HUONETERMOSTAATIN ASENNUS...9 LÄMMINVESIVARAAJA...9 KÄYTTÖÖNOTTO...30 Lämpötilan turva-rajoitin...30 PURKAMINEN...31 TEKNISET TIEDOT/TOIMITUKSEN SISÄLTÖ WZS 61H(/K) WZS 101H(/K)...3 SUORITUSARVOKÄYRÄT Lämmityskapasiteetti/COP / Virrankulutus / Painehäviöt WZS 61H(/K)...34 WZS 81H(/K)...35 WZS 101H(/K)...36 MITTAPIIRROKSET JA ASENNUSMITAT Mittapiirrokset...37 Varoetäisyyden mitat...38 KYTKENTÄKAAVIO...39 PIIRIKAAVIOT LIITE EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus...4 YLEINEN TARKISTUSLUETTELO...43 LÄMPÖPUMPPUJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖÖNOTTOPÖYTÄKIRJA...45 ASIAKASPALVELU Asiakaspalvelun yhteystiedot

4 Käyttötarkoitus Lämpöpumppua voidaan käyttää ainoastaan sille suunniteltuun tarkoitukseen. Toisin sanottuna: lämmitykseen. veden kuumentamiseen. viilennykseen. (Jäähdytystoiminnon käytettävyys riippuu mallista.) Osa Viilennystoiminto. Lämpöpumppua voidaan käyttää ainoastaan sen teknisten parametrien rajoissa. Katso Tekniset tiedot/toimituksen sisältö. Huomio. Ilmoita tarpeen mukaan vastuussa olevalle sähköyhtiölle lämpöpumpun tai lämpöpumppujärjestelmän käytöstä. Vastuun rajoitus Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat lämpöpumpun valtuuttamattomasta käytöstä. Valmistajan vastuuvelvollisuus mitätöityy myös seuraavissa tapauksissa: jos lämpöpumpun ja sen komponenttien parissa tehdään töitä sellaisella tavalla, joka ei noudata tämän käyttöohjeen ehtoja; jos lämpöpumpun ja sen komponenttien parissa tehdään töitä sopimattomalla tavalla; jos lämpöpumpun parissa tehdään työtä, jota ei ole kuvattu tässä käyttöohjeessa, ja valmistaja ei ole antanut nimenomaista kirjallista hyväksyntäänsä tälle työlle; jos lämpöpumppua tai sen komponentteja muutetaan, suunnitellaan uudelleen tai poistetaan ilman valmistajan nimenomaista kirjallista lupaa. EY-vaatimustenmukaisuus Tämä lämpöpumppu on varustettu CE-vaatimustenmukaisuusmerkinnällä. EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Turvallisuus Lämpöpumppu on turvallinen käyttää, kun sitä käytetään sille suunniteltuun tarkoitukseen. Lämpöpumppu on rakenteeltaan ja suunnittelultaan tämänhetkistä huipputasoa, ja se vastaa kaikkia asiaankuuluvia DIN-/VDE- ja turvallisuussäännöksiä. Jokaisen lämpöpumpun parissa työskentelevän täytyy olla lukenut ja ymmärtänyt käyttöohje ennen minkään työn aloittamista. Tämä pätee myös silloin, jos kyseessä oleva henkilö on jo työskennellyt tällaisella lämpöpumpulla tai vastaavalla, tai hän on maahantuojan kouluttama. Jokaisen lämpöpumpun parissa työskentelevän henkilön täytyy noudattaa sovellettavia onnettomuuksien ehkäisyyn ja turvallisuuteen liittyviä säännöksiä. Tämä koskee erityisesti henkilökohtaisten suojavarusteiden käyttöä. Vaara! Lämpöpumppu toimii korkealla sähköjännitteellä! Vaara! Sähkövirta voi aiheuttaa tappavan henkilövamman vaaran! Vain sähköasentajat saavat asentaa sähköliitäntöjä. Ennen kuin avaat laitteen, irrota järjestelmä virtalähteestä ja varmista, että sitä ei voi kytkeä takaisin päälle! Vaara! Ainoastaan luvanvaraiset asentajat (koulutetut lämmitys-, jäähdytys-, kylmäaine- ja sähköasentajat) saavat työskennellä lämpöpumpun ja sen komponenttien parissa. Varoitus! Noudata lämpöpumpussa olevia turvatarroja. 4

5 Vaara! Lämpöpumppu sisältää kylmäaineita! Varoitus! Vuotava kylmäaine saattaa aiheuttaa henkilövammoja tai materiaalivahinkoja. Sammuta lämpöpumppu. Tuuleta asennuspaikka. Tee ilmoitus jälleenmyyjälle. Noudata varovaisuutta. Turvallisuussyistä: Älä koskaan irrota lämpöpumppua sähkön syötötöstä, jollei lämpöpumppua olla avaamassa. Asiakaspalvelu Jos tarvitset teknistä apua, ota yhteyttä asentajaan tai maahantuojan paikalliseen huoltokumppaniin. Katso Asiakaspalvelu. Takuu Katso takuuehdot laitteen mukana toimitetuista asiakirjoista. Huomio. Ota takuuasioissa yhteyttä jälleenmyyjääsi. Hävittäminen Poistaessasi lämpöpumppua käytöstä, noudata sovellettavia lakeja, direktiivejä ja standardeja koskien jäähdytysyksiköiden materiaalien ja komponenttien talteenottoa, kierrätystä ja hävitystä. Laitteiston purkaminen. 5

6 Lämpöpumppujen toimintaperiaate Lämpöpumput toimivat jääkaapin Periaatteen mukaisesti: sama teknologia, mutta päinvastainen vaikutus. Jääkaappi poistaa ruuista lämpöä, joka vapautetaan huoneeseen takana olevien jäähdytysripojen kautta. Lämpöpumppu kerää lämpöä ympäristöstämme: ilmasta, maasta tai pohjavedestä. Kerätty lämpö siirretään lämpöpumpun avulla lämmitysveteen. Vaikka ulkona olisi äärimmäisen kylmä, lämpöpumppu saa siirrettyä tarpeeksi lämpöä talon lämmittämiseen. Esimerkki: piirros maalämpöpumpusta lattialämmityksellä: n. 3/4 Lämmön määrän tallennus Laitteen tehokkuuden todistamisen lisäksi EEWaermeGalso hoitaa myös lämmön määrän tallennuksen (tästä eteenpäin HQR, heat quantity recording).. Liuos/vesi- ja vesi/vesi-lämpöpumpuilla HQR voidaan määrittää vain, kun antolämpötila on > 35 C. HQR:n täytyy tallentaa vapautetun lämpimän energian kokonaismäärä (lämmitys ja lämmin käyttövesi) rakennuksessa. Lämmön määrää mittaavissa lämpöpumpuissa kalorimetri suorittaa mittauksen. Kalorimetri näyttää lämmitysjärjestelmään vapautuvan lämpöenergian kilowattitunteina. Huomio. Erilaisia malleja on saatavilla, joko lämpömäärän tallennuksella varustettuna tai ilman. Käyttö n.1/4 Käyttöalue 4 4 = käyttökelpoinen energia noin 3 4 = ympäristöstä tuleva energia noin 1 4 = ulkoinen sähköenergia Kun ympäristöolosuhteet, käyttörajat ja sovellettavat säännökset otetaan huomioon, jokaista lämpöpumppua voidaan hyödyntää uusissa tai olemassa olevissa lämmitysjärjestelmissä. Katso Tekniset tiedot/toimituksen sisältö. Päätöksesi ostaa lämpöpumppu tai lämpöpumppujärjestelmä on pitkäaikainen panos ympäristön suojelemiseksi, koska päästöt ja primäärienergian käyttö vähenee. Voit käyttää ja ohjata lämpöpumppujärjestelmää ohjaimen avulla. Huomio. Varmista, että ohjaimen asetukset on tehty oikein. Lämpöpumpun ohjaimen käyttöohje. Varmistaaksesi, että lämpöpumppusi tai lämpöpumppujärjestelmäsi toimii tehokkaasti ja ekologisesti, seuraavat asiat ovat erityisen tärkeitä: Energiansäästövinkki Vältä tarpeettoman korkeita virtauksen lämpötiloja Virtauksen alhaisempi lämpötila parantaa järjestelmän energiatehokkuutta. Energiansäästövinkki Tuuletuksessa suosi mahdollisimman nopeaa ja tehokasta tuuletusta säästääksesi energiaa ja vähentääksesi lämmityskustannuksia. 6

7 VIILENNYSTOIMINTO Viilennystoiminto on saatavissa ainoastaan mallimerkinnällä K varustetuille lämpöpumpuille. viilennystoiminnon huonetermostaatti Huonetermostaattia käytetään viilennystoiminnon kytkemiseen päälle ja pois päältä: Ilman tätä merkintää varustettuihin lämpöpumppuihin ei ole mahdollista jälkiasentaa viilennystä. Katso laitteen mukana tulleista asiakirjoista mallimerkintä. Se lukee myös lämpöpumpun ulkopuolelle kiinnitetyssä tyyppikilvessä. I Viilennystoiminto päällä Viilennystoiminto pois päältä Viilennystoiminnon käyttö Viilennystoiminto perustuu passiivijäähdytyksen periaatteeseen. Keruupiiristössä vallitseva matala lämpötilataso sekoitetaan kastepisteen yläpuolella olevaan lämpötilaan ja siirretään lämmönsiirtoaineeseen lämmönvaihtimen avulla. Kompressori on sammuneena viilennyksen aikana; ainoastaan lämmityspiirin ja lämmönlähteen kiertopumput ovat toiminnassa. Viilennysteho riippuu lämmönlähteen lämpötilasta, joka vaihtelee vuodenajoittain. Esimerkiksi, jos maahan on varastoituneena enemmän lämpöä kesän loppua kohden, viilennyksen teho vähenee. Passiivijäähdytyksen tehokkuus ei yleisesti ottaen ole verrattavissa ilmastointijärjestelmän tehokkuuteen. Huomio. Viilennystoiminnon käyttö vaatii lattiatai seinälämmityksen. Lämpöpumpun ohjaimen säätöohjelma aktivoi viilennystoiminnon ainoastaan seuraavien ehtojen täyttyessä: Lämpöpumpussa täytyy olla sisäänrakennettuna viilennystoiminto. Viilennystoiminnon huonetermostaatin täytyy olla kytkettynä päälle. Lämmönlähteen lämpötilan täytyy olla +5 C. Lämpöpumppu ei saa olla varattuna lämmitystä tai "käyttöveden lämmitystä" varten. Jos lämpöpumpun ohjain havaitsee käyttöveden lämmitystarpeen, viilennystoiminto pysähtyy automaattisesti siksi aikaa kunnes käyttövesivaraaja on lämmennyt. Automaattinen asetus täytyy olla valittuna ohjaimen valikossa Toimintatila: viilennys. Ohjaimessa säädetyn ulkolämpötilan täytyy ylittyä. Lämpöpumpun ohjaimen käyttöohje. Viilennystoimintoa voidaan käyttää kahdella eri tavalla: Tapa 1: Manuaalinen kytkentä lämmitystoiminnosta viilennystoimintoon (ja päinvastoin). Tämä tapa toimii esiasetetulla menoveden lämpötilalla. Lämpöpumpun ohjaimen käyttöohje. 7

8 Tapa : Automaattinen kytkentä lämmitystoiminnosta viilennystoimintoon (ja päinvastoin). Tämä tapa voi toimia käyttäen jäähtymiskäyrää. Huomio. Tapa on mahdollinen ainoastaan silloin, jos Comfort-laajennuskortti (saatavilla lisävarusteena) on asennettu lämpöpumpun ohjaimeen. Laajennuskortin käyttöohje. Lämpöpumpun hoito Lämpöpumpun ulkopinnat voidaan puhdistaa kostealla liinalla ja kodin puhdistustuotteilla. Älä käytä puhdistus- tai hoitotuotteita, jotka sisältävät hankausaineita, happoja ja/tai klooria. Tällaiset tuotteet vaurioittavat pintoja ja vahingoittaisivat myös lämpöpumpun teknisiä komponentteja. Lämpöpumpun huolto Lämpöpumpun kylmäainepiiri ei vaadi säännöllistä huoltoa. 17. toukokuuta 006 säädetyn EU-asetuksen (EY) 84/006:n mukaisesti, yli 3 kg kylmäainetta sisältävät lämpöpumput vaativat lain mukaan vuositarkastuksen vuotojen varalta ja huoltokirjan! Vuototarkistusten ja huoltokirjan ylläpidon ehdot perustuvat kylmaainepiirin ilmatiiviiseen läpäisemättömyyteen ja lämpöpumpun jäähdytyskapasiteettiin! Huoltopäiväkirjaa ei vaadita lämpöpumpuille, joiden kylmäainetäyttö on alle 3 kg. Kaikkien muiden lämpöpumppujen mukana toimitetaan huoltopäiväkirja muiden materiaalien kanssa. Lämpöpumppujen huoltopäiväkirja, Osio Tietoja huoltopäiväkirjan käytöstä. Lämmityspiirin ja lämmönlähteen komponentit (venttiilit, paisuntasäiliöt, kiertopumput, suodattimet, lian kerääjät) tulisi tarkistaa ja puhdistaa tarvittaessa - vähintään vuosittain - lämmitys- tai kylmäasentajan toimesta. Lämminvesivaraaja täytyy puhdistaa kerran vuodessa asentajan toimesta. Tyhjennä aluksi lämminvesivaraaja, jotta se voidaan puhdistaa. Poista sen jälkeen Styrofoamsuojus lämminvesivaraajan huoltoaukon kautta. Ruuvaa huoltoaukon reunasuojus irti. 1 Lämminvesivaraajan huoltoaukko (vaahtomuovisuojuksen alla) Lämminvesivaraajan tyhjennysventtiili (vaahtomuoviusuojuksen alla) Tarkasta lämminvesivaraajan varoventtiili (asiakkaan hankkima) säännöllisin väliajoin. Varaajaan sisäänrakennettu elektroninen anodi ei tarvitse huoltoa. 8

9 Huoltosopimuksen tekemistä lämmitysasennusyrityksen kanssa suositellaan. Yritys suorittaa kaikki vaaditut huoltotoimenpiteet säännöllisin väliajoin. Toimituksen sisältö Esimerkki toimituksen sisällöstä: Lämpöpumpun komponenttien puhdistaminen ja huuhtelu Varoitus! Lämpöpumpun komponentit saa puhdistaa ja huuhdella ainoastaan maahantuojan valtuuttama henkilöstö. Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia nesteitä. Sen jälkeen, kun lauhdutin on huuhdeltu kemiallisilla puhdistusaineilla, jäämät täytyy neutralisoida ja huuhdella huolellisesti vedellä. Noudata aina lämmönsiirtimen maahantuojan teknisiä tietoja. Toimintahäiriöt Toimintahäiriön ilmetessä, voit paikantaa toimintahäiriön aiheuttajan lämpöpumpun ohjaimen diagnostiikan avulla. Lämpöpumpun ohjaimen käyttöohje. Vaara! Lämpöpumpun komponenttien huoltoja korjaustyöt saa suorittaa ainoastaan maahantuojan valtuuttama henkilöstö. Katso Asiakaspalvelu. Huomaa, että häiriötä ei näytetä, jos lämpötilan turvarajoitin on lauennut lämmityselementissä (laitteesta riippuen). Käyttöönotto, osa Lämpötilan turvarajoitin. 1 Kompakti lämpöpumppu, jossa on integroitu lämminvesivaraaja, sähkölämmityselementti, integroitu lämmityspiirin kiertopumppu ja anturit Suoja 3 Joustavat liitäntäletkut lämmönlähdeliitäntään 4 Lämpöpumpun ohjaimen näyttöosa 5 Lämmityspiirin varolaiteryhmä 6 Pakkauksessa 4 jalkaa, 1 ulkoanturi, 1 eristyssarja, palloventtiiliä (merkinnällä K varustettu malli: 1 palloventtiili), 8 tiivistettä, 1 ilmausletku, 1 paisuntasäiliön huoltoventtiili, 1 teline lämmityspiirin paisuntasäiliölle, (viilennystoiminnolla varustettu malli: huonetermostaatti) 7 Lämmityspiirin paisuntasäiliö, 5 l 8 Lämmönlähteen paisuntasäiliö, 1 l 9 Lämmönlähteen paisuntasäiliön jalka 10 Lämmönlähteen integroitu kiertopumppu kylmämoduulin sisällä 9

10 Menettele seuraavasti: Tarkasta toimitus ulkoisesti näkyvien vaurion merkkien varalta... Tarkasta, että toimituksesta ei puutu mitään. Vioista tai virheellisistä toimituksista täytyy tehdä ilmoitus välittömästi. Huomio. Huomaa malli. Katso Tekniset tiedot/toimituksen sisältö tai lämpöpumpun tyyppikilpi. Kuljetus asennuspaikalle Välttääksesi vauriot kuljetuksen aikana, sinun täytyy kuljettaa lämpöpumppu loppuasennuspaikalle trukilla (puiselle kuormalavalle kiinnitettynä). Vaara! Useita henkilöitä tarvitaan lämpöpumpun kuljettamiseen. Älä aliarvioi lämpöpumpun painoa. Katso Tekniset tiedot/toimituksen sisältö, osa Lämpöpumpun yleistiedot. Asennus ja kokoonpano Noudata seuraavia ohjeita kaikkia töitä suoritettaessa: Huomio. Noudata aina sovellettavia onnettomuuksien ehkäisyn säännöksiä, lakisääteisiä säännöksiä, asetuksia ja direktiivejä. Varoitus! Lämpöpumpun tai lämpöpumppujärjestelmän saa asentaa ja koota ainoastaan valtuutettu asentaja! Huomio. Huomioi kunkin mallin äänentasot. Varoitus! Käytä suojakäsineitä. Vaara! Lämpöpumppua ei ole kiinnitetty puulavalle. Lämpöpumppu voi kaatua alas nostettaessa ja käsikärryillä kuljetettaessa. Tämä voi johtaa henkilövahinkoihin ja laitteen vaurioitumiseen. Noudata asianmukaisia varotoimia välttääksesi laitteen kaatumista. Menettele seuraavasti, jos kuljetus nostotrukilla ei ole mahdollista: Poista pakkaus- ja kuljetusmateriaali. Poista mukana tulevat laatikot ja kylmämoduuli puulavalta ja tuo asennuspaikalle Käytä hihnoja kylmämoduulin nostamiseen ja kuljettamiseen... Katso Tekniset tiedot/toimituksen sisältö, osa Ääni. Asennustila Noudata varovaisuutta. Asenna lämpöpumppu ainoastaan sisätiloihin. Asennustilan täytyy olla pakkaselta suojattu ja kuiva. Sen pitää täyttää DIN EN 378 määräykset. Sen pitää myös täyttää sovellettavat paikalliset säännökset. 10

11 Noudata varovaisuutta. Älä kallista kylmämoduulia enempää kuin maksimissaan 45 (mihinkään suuntaan). Noudata varovaisuutta. Älä koskaan käytä kylmämoduulissa olevia komponentteja, kylmäainepiirin putkia tai hydrauliliitäntöjä kuljetustarkoituksiin. Noudata varovaisuutta. Älä vahingoita hydrauliliitäntöjä missään olosuhteissa. Työnnä käsikärryt lämpöpumpun alle ainoastaan takaapäin kuljetusta varten. Huomio: Lämpöpumppu voidaan kuljettaa vaakasuorassa ilman kylmämoduulia. Noudata varovaisuutta. Älä vahingoita hydrauliliitäntöjä missään olosuhteissa. Hävitä kulmakiinnitin, kuljetus- ja pakkausmateriaali asianmukaisesti ja ekologisten periaatteiden mukaisesti. Suosittelemme etupaneelin poistamista lämpöpumpun painon vähentämiseksi lisäkuljetusta varten. Löysää etupaneelin pikairrotusruuvit. Käännä 90 vastapäivään. 1 Upotetut kädensijat Kantohihna Noudata varovaisuutta. Älä koskaan käytä lämpöpumpun komponentteja ja hydrauliliitäntöjä kuljetustarkoituksiin. Nosta etupaneeli ja aseta se syrjään turvalliseen paikkaan. vaara! Lämpöpumpun taakse kiinnitetty kantohihna on apuväline lämpöpumpun kallistamiseksi käsikärryihin! Kiinnitä lämpöpumppu aina käsikärryihin esimerkiksi kuormaliinalla! Kantohihnaa voidaan käyttää myös kuljetusapuna, jolloin ilman kylmämoduulia olevaa lämpöpumppua voi kantaa kaksi henkilöä (katso kuva)! Älä nosta tai kuljeta lämpöpumppua ainoastaan hihnaa käyttäen! Hihna saattaa hajota! Henkilöt voivat vaurioitua! Kuorman alla olevat henkilöt voivat saada kuolettavia vammoja! Lämpöpumppu ja muut esineet voivat vahingoittua! Kuljeta lämpöpumppu asennuspaikalle käsikärryillä tai anna kahden henkilön kantaa se. Asennus Vaara! Laitteen asentamiseen tarvitaan useita henkilöitä. Älä aliarvioi lämpöpumpun painoa. Huomio. Lämmönlähde voidaan kytkeä joko lämpöpumpun vasemmalle tai oikealle puolelle. Säilytä vaadittu etäisyys kytkentäpuolen ja seinän välissä. Hydrauliliitäntöjen asennus, osa Kylmämoduulin liittäminen lämmönlähteeseen. Noudata varovaisuutta. Noudata aina vaadittuja varoetäisyyksiä. Katso Mittapiirrokset ja Asennusmitat. 11

12 Menettele seuraavasti asennuspaikalla: Noudata varovaisuutta. Aseta lämpöpumppu kiinteälle ja tasaiselle, mieluiten äänieristetylle pinnalle. Kiinnitä jalat. Noudata varovaisuutta. Lämpöpumpun liikuttaminen silloin, kun jalat eivät ole kiinnitettynä, voi vahingoittaa lattiaa. Kallista lämpöpumppu hitaasti ja varovaisesti takaisin alkuperäiseen asentoonsa. Toista toimenpide lämpöpumpun toiselle puolelle. Aseta lämpöpumppu loppusijoituspaikalleen. Tasapainota pieni epätasaisuus käyttämällä neljää säätöruuvia. Kiristä tämän jälkeen lukkomutterit. Kiinnitä jalat ennen kylmämoduulin asennusta lämpöpumppuun. Menettele seuraavasti kiinnittääksesi jalat lämpöpumppuun: Kallista lämpöpumppua hitaasti ja varovaisesti toiselle sivulleen. Kiinnitä lämpöpumppu pystyasentoon siten, että se ei pääse vahingossa kallistumaan takaisin alkuperäiseen asentoonsa. Varoitus! Kädet ja sormet saattavat vaurioitua seuraavien tehtävien aikana! Kiinnitä yksi jalka sekä lämpöpumpun taakse että eteen. 1 Jalka Lukkomutteri 3 Säätöruuvi 1

13 Kylmämoduulin asennus Lämpöpumpun koko kylmäainepiiri on kylmämoduulin sisällä. Noudata varovaisuutta. Älä kallista kylmämoduulia enempää kuin maksimissaan 45 (mihinkään suuntaan). Nosta kylmämoduuli, työnnä sitä kauemmaksi lämpöpumpun sisälle ja laske moduuli heti kun kumijalat osuvat vastaaviin pysäyttimiin keskityslevyllä. Aseta kylmämoduulin etuvasen kumijalka ohjurien väliin. Kylmämoduuli on sijoitettuna oikein lämpöpumppuun, kun kumijalat ovat asetettuna seuraavassa kuvassa esitetyllä tavalla: Menettele seuraavasti: Aseta kylmämoduuli lämpöpumpun eteen. 1 Lämpöpumppu Sähköliitännät 3 Lämpöpumpun alaosan etureuna 4 Kylmämoduuli Käytä hihnoja nostaaksesi kylmämoduulin ja asettaaksesi sen aluksi lämpöpumppuun siten, että kylmämoduulin kumijalat, jotka ovat kohdistettuna lämpöpumppuun päin asettuvat lämpöpumpun alaosan etureunan takana olevalle keskityslevylle. 1 Takalevyn pysäyttimet Kylmämoduulin takakumijalat 3 Keskityslevy kylmämoduulia varten lämpöpumpun alaosassa 4 Kylmämoduulin etukumijalka 5 Ohjauselementti Noudata varovaisuutta. Kun kylmämoduuli on asetettu lämpöpumppuun, sitä ei voi enää kuljettaa vaaka-asennossa. Työnnä kylmämoduulia lämpöpumpun sisään, kunnes kylmämoduulin etukumijalka osuu lämpöpumpun alaosan etureunaan ja täytyy nostaa sen yli. Työntäessäsi moduulia sisään, varmista, että sähköliittimet eivät vahingoitu. 13

14 Hydrauliliitäntöjen asennus Noudata varovaisuutta. Lämmönlähdejärjestelmä täytyy suunnitella lämpöpumpun ohjeen määritysten mukaisesti. Lämpöpumpun opas ja Hydrauliliitäntä -ohjeet. Huomio. Tarkista varmistaaksesi, että lämmityspiirin ja lämmönlähteen putkien halkaisijat ja pituudet ovat oikeankokoisia. Kiertopumppujen vapaa virtaus täytyy olla vähintään mallisi vaatima vähimmäisvirtausnopeus. Aseta ilmanpoistin lämmönlähteen korkeimmalle kohdalle lämmönlähteen ulosvirtauksessa (liuos ulos). Jos tarpeen, aseta ilmanpoistin lämmönlähteen korkeimmalle kohdalle lämmönlähteen sisäänvirtauksessa (liuos sisään). Aseta ilmanpoistin lämmityspiirin korkeimmalle kohdalle lämmityspiirin ulosvirtauksessa (menovesi). Jos tarpeen, aseta ilmanpoistin lämmityspiirin korkeimmalle kohdalle lämmityspiirin sisäänvirtauksessa (paluuvesi). Suosittelemme hiukkassuodattimen/mutasihdin (seulan aukkojen koko 0,9 mm) asentamista lämmönlähteen sisäänvirtauksen liitäntään. Kylmämoduulin liitännät Katso Tekniset tiedot/toimituksen sisältö, osat Lämmönlähde ja Lämmityspiiri. Vaara! Sähkövirta voi aiheuttaa tappavan henkilövamman vaaran! Ennen kuin avaat laitteen, irrota järjestelmä virtalähteestä ja varmista, että sitä ei voi kytkeä takaisin päälle! Menettele seuraavasti: Asenna lämmityspiirin sulkuventtiilit. Asenna lämmönlähteen sulkuventtiilit. Huomio. Sulkuventtiilien asennuksen aikana voidaan tarpeen mukaan huuhdella lämpöpumpun höyrystin ja lauhdutin. 1 Lämmönlähteen sisäänvirtaus Lämmönlähteen ulosvirtaus 3 Sähkö-/anturijohdot 4 Lämmityspiirin ulosvirtaus (menovesi) 5 Lämmityspiirin sisäänvirtaus (paluuvesi) Varoitus! Lauhduttimen saa huuhtoa ainoastaan maahantuojan valtuuttama huoltohenkilöstö. Noudata varovaisuutta. Komponenttien kytkennän aikana, suojaa kylmämoduulin ja lämpöpumpun liitännät vääntymiseltä estääksesi kylmämoduulin ja lämpöpumpun sisällä olevien kupariputkien vaurioitumisen. 14

15 Kylmämoduulin liittäminen lämmityspiiriin Joustavat liitäntäletkut, jotka on tarkoitettu lämmityspiirin kylmämoduuliin liittämiseen, on esiasennettu lämpöpumppuun. Ne sijaitsevat kylmämoduulin oikealla puolella, sen jälkeen kun se on asetettu paikalleen. Menettele seuraavasti: Asenna mukana tulevat tiivisteet kulmapalloventtiileihin. Kiinnitä joustavien kytkentäletkujen kulmapalloventtiilit lämmityspiirin liitäntöihin. Huomio. Huomioi aina, mikä on lämmityspiirin sisäänvirtaus (paluuvesi) ja mikä on ulosvirtaus (menovesi). Ne on merkitty väreillä, samalla tavoin kuin joustavat liitäntäletkut: punainen = lämmitysveden ulosvirtaus (menovesi) sininen = lämmitysveden sisäänvirtaus (paluuvesi) Kylmämoduulin liittäminen lämmönlähteeseen Joustavat liitäntäletkut kuuluvat toimitukseen liitettäväksi lämmönlähteen putkiin. Ne täytyy asentaa, jotta putket eivät vahingoittuisi värähtelyn vuoksi. Lämmönlähteen putket voidaan kytkeä joko lämpöpumpun oikealle tai vasemmalle puolelle. Lämmityspiirin ulosvirtauksen (menovesi) liitäntä Lämmityspiirin sisäänvirtauksen (paluuvesi) liitäntä malleihin, joissa ei ole viilennystoiminto. 1 Kytkentä lämpöpumpun vasemmalle puolelle Kytkentä lämpöpumpun oikealle puolelle Menettele seuraavasti: Leikkaa halutulla kytkentäpuolella olevat pyöreät levyt irti... Lämmityspiirin sisäänvirtauksen (paluuvesi) liitäntä malleihin, joissa on viilennystoiminto. 15

16 Varmista, ettei metallinjäystettä jää jäljelle. Leikkaa vaahto veitsellä. Kytkentäletkujen liittäminen lämpöpumppuun, jossa ei ole VIILENNYSTOIMINTOA Menettele seuraavasti: Järjestele kytkentäletkut neljännesympyrässä lämpöpumpun sisälle kylmämoduulin liitäntöihin. Esimerkki lämpöpumpun oikealle puolelle liitettävästä letkuasennuksesta. Syötä mukana tulleet muoviset läpivientiholkit reikiin. A B Syötä joustavat liitäntäletkut lämpöpumppuun ulkopuolelta ja ohjaa ne lämpöpumpun sisään kylmämoduulin liitäntöihin. A Ylänäkymä lämpöpumpun ulkopuolelta B Ylänäkymä lämpöpumpun sisäpuolelta 1 Lämmönlähteen sisäänvirtaus Lämmönlähteen ulosvirtaus Esimerkki lämpöpumpun vasemmalle puolelle liitettävästä letkuasennuksesta: A B A Ylänäkymä lämpöpumpun ulkopuolelta B Ylänäkymä lämpöpumpun sisäpuolelta 1 Lämmönlähteen sisäänvirtaus Lämmönlähteen ulosvirtaus Kiinnitä mukana tulleet kulmapalloventtiilit joustaviin liitäntäletkuihin. Käytä mukana tulevia tiivisteitä. 16

17 Kiinnitä kulmapalloventtiilit kylmämoduulin liitäntöihin. Käytä mukana tulevia tiivisteitä. Noudata varovaisuutta. Kiristäessäsi kylmämoduulin liitäntöjä, suojaa putket vääntymiseltä. B Ylänäkymä lämpöpumpun sisäpuolelta 1 Lämmönlähteen sisäänvirtaus Lämmönlähteen ulosvirtaus 3 Viilennystoimintoon ja -toiminnosta kulkeva yhdysputki lämmönlähteen sisäänvirtaukselle Kytkentäletkujen liittäminen lämpöpumppuun, jossa on viilennystoiminto Menettele seuraavasti: A Järjestele kytkentäletkut neljännesympyrään lämpöpumpun sisällä... Esimerkki lämpöpumpun oikealle puolelle liitettävästä letkuasennuksesta: B 1 Lämmönlähteen sisäänvirtauksen liitäntä viilennystoimintoon (ei eristetty kuvassa) Lämmönlähteen sisäänvirtauksen liitäntä viilennystoiminnosta kylmämoduuliin (ei eristetty kuvassa) A A Ylänäkymä lämpöpumpun ulkopuolelta B Ylänäkymä lämpöpumpun sisäpuolelta 1 Lämmönlähteen sisäänvirtaus Lämmönlähteen ulosvirtaus 3 Viilennyslämmönsiirtimeen kulkeva yhdysputki lämmönlähteen sisäänvirtaukselle Esimerkki lämpöpumpun vasemmalle puolelle liitettävästä letkuasennuksesta: B Kiinnitä lämmönlähteen sisäänvirtauksen (kulma) kytkentäletku sille tarkoitettuun yhdysputkeen. Käytä mukana tulevia tiivisteitä. 1 Suora kytkentäletku Kulmamallinen kytkentäletku Kiinnitä mukana tullut kulmapalloventtiili lämmönlähteen ulosvirtauksen (suora) kytkentäletkuun. Käytä mukana tulevia tasotiivisteitä. Kiinnitä kulmapalloventtiili lämmönlähteen ulosvirtauksen liitäntään kylmämoduulissa. Käytä mukana tulevia tasotiivisteitä. A Ylänäkymä lämpöpumpun ulkopuolelta Noudata varovaisuutta. Kiristäessäsi kylmämoduulin ja yhdysputken liitäntöjä, suojaa liitännät vääntymiseltä. 17

18 Lämpöpumpun liittäminen lämmityspiiriin ja käyttöveteen Liitännät lämmityspiirin ja lämpimän käyttöveden jakeluputkille sijaitsevat lämpöpumpun yläosassa. Kylmämoduulin kulmapalloventtiilien avaaminen Avaa kaikki kylmämoduulin kulmapalloventtiilit kääntämällä niitä 90 vastapäivään. Varolaiteryhmä Menettele seuraavasti: 1 Lämmityspiirin sisäänvirtaus (paluuvesi) Liitäntä lämmityspiirin varolaiteryhmälle 3 Käyttövesiliitäntä, lämmin 4 Lämmityspiirin ulosvirtaus (menovesi) 5 Käyttövesiliitäntä, kylmä 6 Elektroninen anodi (muovikannen alla) Sulkuventtiilit täytyy asentaa lämpöpumpun yläpuolelle lämmityspiiriin ja käyttöveden jakelun liittämiseksi Liitä lämminvesivaraaja DIN 1988 ja DIN 4753, osan 1 (tai paikallisten sovellettavien standardien ja direktiivien) mukaisesti. Noudata varovaisuutta. Älä ylitä arvokilvessä määritettyjä käyttöpaineita. Asenna tarvittaessa paineenalennin. Lämmityspiirin varolaiteryhmä tulee toimituksessa mukana. Menettele seuraavasti: Kiinnitä varolaiteryhmä sille tarkoitettuun liitäntään lämpöpumpun yläosaan. Johda varoventtiilin poistoputki viemäriin sovellettavien standardien ja määräysten mukaisesti. Paisuntasäiliöt Lämmönlähteen paisuntasäiliö sisältyy toimitukseen ja se kannattaa asentaa seinäjalan kanssa.tällöin myös painemittari, varoventtiili ja paisuntasäiliön ilmaus ja huoltoventtiili tulevat mukana. Lämmityspiirin paisuntasäiliö ja huoltoliitin venttiilillä sisältyvät toimitukseen. Ne täytyy asentaa lämmityspiiriin standardien ja määräysten mukaisesti.huom! Jos puskurivaraajan tai yhdistelmävaraajan vesitilavuus ylittää 00l niin tällöin pitää asentaa lisäpaisuntasäiliö (tai korvata yhdellä suuremmalla paisuntasäiliöllä) Suosittelemme sopivan paisuntasäiliön (ei sisälly toimitukseen) asentamista myös lämpimän käyttöveden piiriin. Tämä tasaa paineenvaihteluita ja vesi-iskuja käyttövesiverkostossa. 18

19 Sähköliitännät Noudata seuraavia ohjeita kaikkia töitä suoritettaessa: Vaara! Sähkövirta aiheuttaa tappavan henkilövamman vaaran! Vain pätevät sähköasentajat saavat asentaa sähköliitäntöjä. Ennen kuin avaat laitteen, irrota järjestelmä virtalähteestä ja varmista, että sitä ei voi kytkeä takaisin päälle! Kytke kylmämoduulin liitäntäpistokkeet. Noudata varovaisuutta. Liitä kaikki kolme kylmämoduulin liitäntäpistoketta lämpöpumpun välilattian alaosassa oleviin liitäntöihin. Varo pidätinnokkaa. Pistokkeiden täytyy mennä kevyesti paikalleen. Vaara! Noudata sähköturvallisuussäännöksiä asennuksen ja kaikkien sähkötöiden aikana. Noudata käyttämäsi sähköyhtiön teknisten liitäntöjen vaatimuksia! Huomio. Kaikkien johtojen täytyy olla kuorittuja, ennen kuin ne asennetaan sähkökeskuksen kaapelikanavaan! Menettele seuraavasti: Poista tarvittaessa lämpöpumpun etupaneeli... Kuljetus asennuspaikalle,. Avaa lämpöpumpun sähkökytkinkaappi. Poista ainoastaan kansilevyn kaksi alinta ruuvia ja löysää loppuja ruuveja. Nosta kansilevy pois paikaltaan. Johda syöttökaapelit ja ulkoiset ohjaus- ja anturikaapelit lämpöpumppuun yllä olevien aukkojen kautta. Ohjaa johdot kaapelikanavien kautta liittimiin. Kiristä vedonpoistimet. Asenna sähköliitännät kytkentäkaavion ja piirikaavioiden mukaisesti. Kytkentäkaavio ja Piirikaaviot. Vaara! Asenna kaikki sähköliitännät ainoastaan mallillesi tarkoitetun kytkentäkaavion ja piirikaavioiden mukaisesti. 1 Kaapelikanavat sähkö-/ anturikaapeleille vedonpoistoläpivienneillä Sähkökeskus 3 Lämpöpumpun välilattia Noudata varovaisuutta. Varmista, että kompressorin syöttö on kytketty myötäpäivään. HUOMIO! Kompressorin virheellinen pyörintäsuunta voi vaurioittaa kompressoria. 19

20 1 3 4 Schutzvermerk nach DIN 34 beachten E Huomioi varokkeiden laukaisuvirran taso. Katso Tekniset tiedot/toimituksen sisältö, osa Sähkö. D Noudata varovaisuutta. Lämpömäärän tallennukseen tarkoitettua anturikaapelia ei saa lyhentää! C Huomio. Lämpöpumpun ohjain voi olla liitettynä tietokoneeseen tai lähiverkkoon käyttämällä tällaiseen käyttöön B tarkoitettua verkkokaapelia, jolloin lämpöpumppua voidaan etähallita. Blattformat: A4 hoch Noudata varovaisuutta. Varmista, että varustat lämpöpumpun syötön 3-napaisella automaattisella varokkeella, jossa on vähintään 3 mm kosketinväli. Jos haluat ottaa etähallinnan käyttöön, asenna suojattu verkkokaapeli Allgemein- Oberflächen toleranz (kategoria 6, rj 45-liittimellä) ohjaimeen DIN ISO 768 -c viemällä se laitteen Datum Name etupaneelin läpi Erstellt Stenglein samansuuntaisesti Gepr. valmiiksi asennetun Norm. lämpöpumpun ohjaimen kaapelin ArtikelNr. kanssa HS Zust. Änderungstext Datum Von Alpha-InnoTec GmbH Industriestraße 3 D Kasendorf Maßstab 1: Det. Maßstab Werkstoff Gewicht Benennung Ers. f. Durchflusssensor VFS5-100 Ers. d. Blatt 1 von 1 Huomio. Sähkölämmityselementti on kytketty 6 kw:lle tehtaalla. Se voidaan kytkeä tai 4 kw:lle kontaktorissa. 1 Säätimen liitäntä Kompressorin 3~ syöttöliitäntä 3 Lisälämmön 3~ syöttöliitäntä 4 N/PE 5 Ainoastaan viilennystoiminnolla varustetuille lämpöpumpuille: 3 lisäliitintä huonetermostaatille ja kastepisteanturille 6 Kompressorin kontaktori 7 Lämmitysvastuksen kontaktori Saadaksesi lisätietoa, katso sähkölämmityselementin tarra. 1 Sähkölämmityselementin tarra Suoritettuasi kaikki sähköasennustyöt, sulje lämpöpumpun sisällä oleva sähkökeskus Sulje lämpöpumpun etupaneeli, jos lämpöpumpun sisällä ei ole tarkoitus suorittaa lisäasennustöitä välittömästi. 0

MH01 1406 FI. Asennusohje MH 5 - MH 11. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

MH01 1406 FI. Asennusohje MH 5 - MH 11. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa MH01 1406 FI Asennusohje MH 5 - MH 11 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. Varoitukset... 3 1.2. Kuljetus ja säilytys... 3 1.3. Toimitussisältö,

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C VMBMA220

Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C VMBMA220 Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C 2 Sisällys Asennusohje... 5 1 Tärkeää tietoa/turvamääräykset...5 1.1 Kylmäaine... 5 1.2 Sähköliitäntä... 5 1.3 Käyttöönotto... 5 2 Lämpöpumpun tiedot...6

Lisätiedot

Käyttöohje. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1

Käyttöohje. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 nilan Compact P MLP nilan Compact P MLP Käyttöohje 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 Yleisiä tietoja ennen asennusta Asennusohje on yritetty tehdä

Lisätiedot

Thermia Lämpöpumppu Villa Classic Asennusohjeet

Thermia Lämpöpumppu Villa Classic Asennusohjeet Thermia Lämpöpumppu Villa Classic Asennusohjeet F-52369-4 Tärkeätä... 2 Tuoteselostus... 3 Lämpöpumpun alusta... 4 Sijoitus ja asennus... 4 Putkiasennus... 5-6 Lämmityspiirien täyttö... 6-7 Lämmönkeruuputkien

Lisätiedot

161 502 36-1 2015-05-27. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400. Malli 406 I 408 I 410 I 412

161 502 36-1 2015-05-27. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400. Malli 406 I 408 I 410 I 412 161 502 36-1 2015-05-27 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400 Malli 406 I 408 I 410 I 412 Kylmämodulin irrotus 1. Irrota kylmämoduulin sähköpistokkeet

Lisätiedot

GT02 1408 FI. Käyttöohje GT 5 - GT 28. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

GT02 1408 FI. Käyttöohje GT 5 - GT 28. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa GT02 1408 FI Käyttöohje GT 5 - GT 28 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. Varoitukset... 3 1.2. Kuljetus ja säilytys... 3 1.3. Toimitussisältö,

Lisätiedot

Suomalaisia maalämpöpumppuja vuodesta1983. Täystehoinen maalämpö - elämäsi kannattavin ympäristöteko KÄYTTÖOHJE LÄMPÖÄSSÄ V 7.0 30.

Suomalaisia maalämpöpumppuja vuodesta1983. Täystehoinen maalämpö - elämäsi kannattavin ympäristöteko KÄYTTÖOHJE LÄMPÖÄSSÄ V 7.0 30. Suomalaisia maalämpöpumppuja vuodesta1983 Täystehoinen maalämpö - elämäsi kannattavin ympäristöteko KÄYTTÖOHJE LÄMPÖÄSSÄ V 7.0 30.0 LÄMPÖÄSSÄ 10/2011 1 2 Suomalaisia maalämpöpumppuja vuodesta1983 Sisällys

Lisätiedot

LÄMPÖÄSSÄ Vsi 6 14 KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA HUOLTO-OPAS

LÄMPÖÄSSÄ Vsi 6 14 KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA HUOLTO-OPAS LÄMPÖÄSSÄ Vsi 6 14 KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA HUOLTO-OPAS LÄMPÖÄSSÄ 4/2015 1 100% MAALÄMPÖ SUOMESTA Esipuhe Kiitämme luottamuksesta tuotteitamme kohtaan ja onnittelemme hyvän valinnan johdosta! Olette valinneet

Lisätiedot

SI 5TE SI 7TE SI 9TE SI 11TE SI 14TE SI 17 TE SI 21TE

SI 5TE SI 7TE SI 9TE SI 11TE SI 14TE SI 17 TE SI 21TE SI 5TE SI 7TE SI 9TE SI 11TE SI 14TE SI 17 TE SI 21TE Asennusja käyttöohjeet Suomi Maalämpöpumppu sisäasennukseen Tilausnro: 452232.66.12 FD 8806 Sisällysluettelo 1 Lue tämä heti...fi-2 1.1 Tärkeitä ohjeita...

Lisätiedot

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin Käyttö- ja asennusopas Asuintilojen ilmastointilaitteet Asennustiedot tarkoitettu vain valtuutettujen asennusliikkeiden käyttöön! Kiitos, että valitsit tämän ilmastointilaitteen.

Lisätiedot

Hoito-ohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Hoito-ohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Hoito-ohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA920 Danfoss A/S pidättää oikeudet osien ja teknisten tietojen muutoksiin ilman

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN Pump Division 2-48 Hyvä asiakas Olet valinnut FLOWSERVE pumpun, kiitämme luottamuksestasi. Tässä ohjekirjassa annetaan ohjeita pumppuyksikön oikeaoppisesta asennuksesta,

Lisätiedot

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G MOS FI 0923-1 031225 ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET A B C D E F G Käyttöohje Kuljetus / Asennus Käyttöönotto / Säätö Lisävarusteet ja pikaohjeet Ohjaus / Hälytykset Tekniset tiedot Asiahakemisto LEK LEK LEK

Lisätiedot

Karhu-maalämpöpumppu. Asennus- ja käyttöohje KIVA- mallit 6-15. Johnson Controls-ohjaus. Pohjolan Maalämpö Oy

Karhu-maalämpöpumppu. Asennus- ja käyttöohje KIVA- mallit 6-15. Johnson Controls-ohjaus. Pohjolan Maalämpö Oy Karhu-maalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje KIVA- mallit 6-15 Johnson Controls-ohjaus Pohjolan Maalämpö Oy 1 Sisällysluettelo: Yleistä 3 Toimintaselostus 4 Kuljetus, asennus ja sijoitus 5 Toimituksen sisältö

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO PESU- JA LISÄAINEET JÄÄNNÖSVEDEN TYHJENTÄMINEN NUKKASIHDIN IRROTTAMINEN

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Malli AF (6 ~36 ) MXR-laakerit 2001 Goulds Pumps, Inc. Goulds Pumps Pumpun turvallisuusohjeet Turvavarusteet: Eristetyt työkäsineet kun käsitellään kuumia laakereita

Lisätiedot

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation GE 420, GE 450 DE Gebrauchsanleitung LT Naudojimo instrukcija EN Instruction manual RO Instrucţiuni de utilizare FR Manuel d utilisation EL Οδηγίες χρήσης NL IT ES PT NO Gebruiksaanwijzing Istruzioni per

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-2013. KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 10035670 Ver. AC

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-2013. KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 10035670 Ver. AC KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-03 FI KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 0035670 Ver. AC Tässä julkaisussa olevat kuvaukset eivät ole sitovia. Yritys varaa oikeuden tehdä muutoksia milloin tahansa

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

Säätölaitteet 4 Tärkeitä tietoja 6 Oikea käyttö 6 Oman turvallisuutesi vuoksi 6

Säätölaitteet 4 Tärkeitä tietoja 6 Oikea käyttö 6 Oman turvallisuutesi vuoksi 6 Käyttöohjeet Nämä käyttöohjeet on palkittu riippumattoman saksalaisen tekniset tarkastusviraston, TÜV SÜDin, hyväksymissinetillä helposti ymmärrettävän tyylinsä, perusteellisuutensa ja turvallisuusnäkökulmien

Lisätiedot

MOS FI 0909-1 F1330 031386 ASENNUS- JA HOITO OHJEET NIBE F1330 LEK

MOS FI 0909-1 F1330 031386 ASENNUS- JA HOITO OHJEET NIBE F1330 LEK MOS FI 0909-1 F1330 031386 ASENNUS- JA HOITO OHJEET NIBE F1330 Sisällys Käyttöohje Yleistä Järjestelmän kuvaus 3 Toimintaperiaate 3 Toimintaperiaate Näyttö 4 Katkaisin 5 Lämpökäyrän muutos 5 Oikeanpuoleiset

Lisätiedot

Croozer Kid for 1 Croozer Kid for 2. 3-in-1 KÄYTTÖOHJE. Kävelykärry Pyöräilykärry Lenkkeilykärry SUOMI. www.croozer.eu. Tuotenro: 124 001 114

Croozer Kid for 1 Croozer Kid for 2. 3-in-1 KÄYTTÖOHJE. Kävelykärry Pyöräilykärry Lenkkeilykärry SUOMI. www.croozer.eu. Tuotenro: 124 001 114 Croozer Kid for Croozer Kid for 3-in- Kävelykärry Pyöräilykärry Lenkkeilykärry KÄYTTÖOHJE SUOMI Tuotenro: 4 00 4 www.croozer.eu JULKAISUTIEDOT Julkaisija: Zwei plus zwei GmbH Oskar-Jäger-Str. 5 5085 Köln

Lisätiedot

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas 0 2009 Asennus- Ja Käyttöoppaassa Pikaopas...3 Johdanto...6 Tekijänoikeudet ja vastuuvapauslauseke...7 Uponor Control

Lisätiedot

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ KÄYTTÖTARKOITUS ENNEN PESUKONEEN KÄYTTÖÄ VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS ENNEN ENSIMMÄISTÄ PESUJAKSOA PYYKIN VALMISTELU

Lisätiedot

Nokia autosarja CK-200 Käyttö- ja asennusopas

Nokia autosarja CK-200 Käyttö- ja asennusopas Nokia autosarja CK-200 Käyttö- ja asennusopas 2.0. painos / FI VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä CK-200-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä)

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Lue ensin ohje! Noudata

Lisätiedot

METROMINI 4. Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin

METROMINI 4. Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin METROMINI 4 Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin 2 METROMINI 4 LVI-numero: 5273252 Sisällysluettelo Kuljettaminen 4 Kaaviokuva 4 Sijoittaminen 5 LVI-asennus 5 Sähköasennus 10 Käyttöohje

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-opas

Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Goulds Pumps Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Model 3600, API 610 10th Edition (ISO 13709) Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto ja turvallisuus...4 Johdanto...4 Toimituksen tarkistaminen...4 Tuotteen

Lisätiedot

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B Omistajan käsikirja Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE Sisällysluettelo Turvaohjeita 4 Aloitus 4 Valmistelut 4 Käyttö

Lisätiedot

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Käyttöopas Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Sisällys Sisällys...2 Luku 1 Johdanto...4 Lisää tästä oppaasta...4 Skannerin ominaisuudet...5

Lisätiedot