Käyttö- ja asennusohje CALLIDUS. Maalämpöpumppu. WZS-sarja. Varaamme oikeuden muuttaa teknisiä määrityksiä ilman ennakkoilmoitusta.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttö- ja asennusohje CALLIDUS. Maalämpöpumppu. WZS-sarja. Varaamme oikeuden muuttaa teknisiä määrityksiä ilman ennakkoilmoitusta."

Transkriptio

1 Käyttö- ja asennusohje CALLIDUS FI Maalämpöpumppu WZS-sarja

2 Lue ennen käyttöä Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeää tietoa lämpöpumpun käsittelystä. Käyttöohje on erottamaton osa tuotetta, ja se täytyy säilyttää niin, että se on helposti käytettävissä lämpöpumpun välittömässä läheisyydessä. Sen on oltava käytettävissä koko lämpöpumpun käyttöiän ajan. Se täytyy luovuttaa lämpöpumpun myöhemmille omistajille tai käyttäjille. Lue käyttöohje ennen kuin työskentelet lämpöpumpun parissa tai käytät sitä. Tämä koskee erityisesti turvallisuutta koskevaa lukua. Noudata aina kaikkia ohjeita täydellisesti ja ilman rajoituksia. Mikäli sinulla on kysyttävää tai olet epävarma jostakin, ota yhteyttä myyjään tai maahantuojan valtuuttamaan huoltokumppaniin. Koska tämä käyttöohje on tarkoitettu useille eri lämpöpumppumalleille, noudata aina kyseessä olevan mallin ohjeita. Tämä käyttöohje on tarkoitettu ainoastaan sellaisille henkilöille, jotka on määrätty työskentelemään lämpöpumpun parissa tai käyttämään sitä. Pidä kaikki olennaiset osat luottamuksellisina. Tässä olevat tiedot on suojattu tekijänoikeudella. Mitään osaa tästä käyttöohjeesta ei saa jäljentää, siirtää, kopioida, tallentaa sähköisiin tietojärjestelmiin tai kääntää toiselle kielelle, joko kokonaisuudessaan tai osittain, ilman valmistajan nimenomaista kirjallista lupaa. Symbolit Seuraavat symbolit ovat käytössä tässä käyttöohjeessa. Niillä on seuraavat merkitykset: Tietoa käyttäjille. Tietoa tai ohjeita asentajille. Vaara! Ilmaisee suoranaista odotettavissa olevaa vaaraa, joka johtaa vakaviin vammoihin tai kuolemaan. Varoitus! Ilmaisee vaaraa, joka voi johtaa vakaviin vammoihin tai kuolemaan. Varoitus! Ilmaisee mahdollisesti vaarallista tilannetta, joka saattaa johtaa kohtalaisiin tai lieviin vammoihin. Noudata varovaisuutta. Ilmaisee mahdollisesti vaarallista tilannetta, joka saattaa johtaa omaisuusvahinkoihin. Huomio. Tärkeää tietoa. ENERGIASÄÄSTÖVINKKI Osoittaa ehdotusta, jonka avulla voit säästää energiaa, raakamateriaaleja ja rahaa. Viittaus käyttöohjeen toisiin osioihin. Viittaus muihin valmistajan ohjeisiin.

3 Sisältö TIETOA KÄYTTÄJILLE JA ASENTAJILLE LUE ENNEN KÄYTTÖÄ... SymbolIT... KÄYTTÖTARKOITUS...4 VASTUUN RAJOITUS...4 EY-Vaatimustenmukaisuus...4 TURVALLISUUS...4 ASIAKASPALVELU...5 TAKUU...5 HÄVITTÄMINEN...5 TIETOA KÄYTTÄJILLE LÄMPÖPUMPPUJEN TOIMINTAPERIAATE...6 KÄYTTÖALUE...6 LÄMMÖN MÄÄRÄN TALLENNUS...6 KÄYTTÖ...6 VIILENNYSTOIMINTO...7 LÄMPÖPUMPUN HOITO...8 LÄMPÖPUMPUN HUOLTO...8 Lämpöpumpun komponenttien puhdistaminen ja huuhtelu...9 TOIMINTAHÄIRIÖT...9 OHJEITA ASENTAJILLE TOIMITUKSEN SISÄLTÖ...9 ASENNUS JA KOKOONPANO...10 Asennustila...10 Kuljetus asennuspaikalle...10 Asennus...11 Kylmämoduulin asennus...13 Hydrauliliitäntöjen asennus...14 Kylmämoduulin kulmapalloventtiilien avaaminen...18 Varolaiteryhmä...18 Paisuntasäiliöt...18 SÄHKÖLIITÄNNÄT...19 LÄMPÖPUMPUN HUUHTELU JA TÄYTTÖ...1 Lämpöpumpun komponenttien puhdistaminen ja huuhtelu...1 Lämmönlähteen huuhtelu ja täyttö...1 Lämpimän käyttöveden ja lämmitysverkoston piirien huuhtelu ja täyttö... LÄMMINVESIVARAAJAN HUUHTELU, TÄYTTÖ JA ILMAAMINEN...3 ILMAAMINEN...3 Kylmämoduulin ilmaaminen...3 Lämmönlähteen kiertopumpun ilmaaminen...3 Lämmönlähteen ilmaaminen lämpöpumpussa, jossa ei ole viilennystoimintoa...4 Lämmönlähteen ilmaaminen lämpöpumpussa, joka on varustettu viilennystoiminnolla...4 HYDRAULILIITÄNTÖJEN ERISTÄMINEN...5 OHIVIRTAUSVENTTIILI...6 Ohivirtausventtiilin tarkastaminen ja säätäminen...6 OHJAINOSAN ASENTAMINEN...6 SUOJAN ASENTAMINEN JA POISTAMINEN...8 VIILENNYSTOIMINNON HUONETERMOSTAATIN ASENNUS...9 LÄMMINVESIVARAAJA...9 KÄYTTÖÖNOTTO...30 Lämpötilan turva-rajoitin...30 PURKAMINEN...31 TEKNISET TIEDOT/TOIMITUKSEN SISÄLTÖ WZS 61H(/K) WZS 101H(/K)...3 SUORITUSARVOKÄYRÄT Lämmityskapasiteetti/COP / Virrankulutus / Painehäviöt WZS 61H(/K)...34 WZS 81H(/K)...35 WZS 101H(/K)...36 MITTAPIIRROKSET JA ASENNUSMITAT Mittapiirrokset...37 Varoetäisyyden mitat...38 KYTKENTÄKAAVIO...39 PIIRIKAAVIOT LIITE EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus...4 YLEINEN TARKISTUSLUETTELO...43 LÄMPÖPUMPPUJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖÖNOTTOPÖYTÄKIRJA...45 ASIAKASPALVELU Asiakaspalvelun yhteystiedot

4 Käyttötarkoitus Lämpöpumppua voidaan käyttää ainoastaan sille suunniteltuun tarkoitukseen. Toisin sanottuna: lämmitykseen. veden kuumentamiseen. viilennykseen. (Jäähdytystoiminnon käytettävyys riippuu mallista.) Osa Viilennystoiminto. Lämpöpumppua voidaan käyttää ainoastaan sen teknisten parametrien rajoissa. Katso Tekniset tiedot/toimituksen sisältö. Huomio. Ilmoita tarpeen mukaan vastuussa olevalle sähköyhtiölle lämpöpumpun tai lämpöpumppujärjestelmän käytöstä. Vastuun rajoitus Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat lämpöpumpun valtuuttamattomasta käytöstä. Valmistajan vastuuvelvollisuus mitätöityy myös seuraavissa tapauksissa: jos lämpöpumpun ja sen komponenttien parissa tehdään töitä sellaisella tavalla, joka ei noudata tämän käyttöohjeen ehtoja; jos lämpöpumpun ja sen komponenttien parissa tehdään töitä sopimattomalla tavalla; jos lämpöpumpun parissa tehdään työtä, jota ei ole kuvattu tässä käyttöohjeessa, ja valmistaja ei ole antanut nimenomaista kirjallista hyväksyntäänsä tälle työlle; jos lämpöpumppua tai sen komponentteja muutetaan, suunnitellaan uudelleen tai poistetaan ilman valmistajan nimenomaista kirjallista lupaa. EY-vaatimustenmukaisuus Tämä lämpöpumppu on varustettu CE-vaatimustenmukaisuusmerkinnällä. EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Turvallisuus Lämpöpumppu on turvallinen käyttää, kun sitä käytetään sille suunniteltuun tarkoitukseen. Lämpöpumppu on rakenteeltaan ja suunnittelultaan tämänhetkistä huipputasoa, ja se vastaa kaikkia asiaankuuluvia DIN-/VDE- ja turvallisuussäännöksiä. Jokaisen lämpöpumpun parissa työskentelevän täytyy olla lukenut ja ymmärtänyt käyttöohje ennen minkään työn aloittamista. Tämä pätee myös silloin, jos kyseessä oleva henkilö on jo työskennellyt tällaisella lämpöpumpulla tai vastaavalla, tai hän on maahantuojan kouluttama. Jokaisen lämpöpumpun parissa työskentelevän henkilön täytyy noudattaa sovellettavia onnettomuuksien ehkäisyyn ja turvallisuuteen liittyviä säännöksiä. Tämä koskee erityisesti henkilökohtaisten suojavarusteiden käyttöä. Vaara! Lämpöpumppu toimii korkealla sähköjännitteellä! Vaara! Sähkövirta voi aiheuttaa tappavan henkilövamman vaaran! Vain sähköasentajat saavat asentaa sähköliitäntöjä. Ennen kuin avaat laitteen, irrota järjestelmä virtalähteestä ja varmista, että sitä ei voi kytkeä takaisin päälle! Vaara! Ainoastaan luvanvaraiset asentajat (koulutetut lämmitys-, jäähdytys-, kylmäaine- ja sähköasentajat) saavat työskennellä lämpöpumpun ja sen komponenttien parissa. Varoitus! Noudata lämpöpumpussa olevia turvatarroja. 4

5 Vaara! Lämpöpumppu sisältää kylmäaineita! Varoitus! Vuotava kylmäaine saattaa aiheuttaa henkilövammoja tai materiaalivahinkoja. Sammuta lämpöpumppu. Tuuleta asennuspaikka. Tee ilmoitus jälleenmyyjälle. Noudata varovaisuutta. Turvallisuussyistä: Älä koskaan irrota lämpöpumppua sähkön syötötöstä, jollei lämpöpumppua olla avaamassa. Asiakaspalvelu Jos tarvitset teknistä apua, ota yhteyttä asentajaan tai maahantuojan paikalliseen huoltokumppaniin. Katso Asiakaspalvelu. Takuu Katso takuuehdot laitteen mukana toimitetuista asiakirjoista. Huomio. Ota takuuasioissa yhteyttä jälleenmyyjääsi. Hävittäminen Poistaessasi lämpöpumppua käytöstä, noudata sovellettavia lakeja, direktiivejä ja standardeja koskien jäähdytysyksiköiden materiaalien ja komponenttien talteenottoa, kierrätystä ja hävitystä. Laitteiston purkaminen. 5

6 Lämpöpumppujen toimintaperiaate Lämpöpumput toimivat jääkaapin Periaatteen mukaisesti: sama teknologia, mutta päinvastainen vaikutus. Jääkaappi poistaa ruuista lämpöä, joka vapautetaan huoneeseen takana olevien jäähdytysripojen kautta. Lämpöpumppu kerää lämpöä ympäristöstämme: ilmasta, maasta tai pohjavedestä. Kerätty lämpö siirretään lämpöpumpun avulla lämmitysveteen. Vaikka ulkona olisi äärimmäisen kylmä, lämpöpumppu saa siirrettyä tarpeeksi lämpöä talon lämmittämiseen. Esimerkki: piirros maalämpöpumpusta lattialämmityksellä: n. 3/4 Lämmön määrän tallennus Laitteen tehokkuuden todistamisen lisäksi EEWaermeGalso hoitaa myös lämmön määrän tallennuksen (tästä eteenpäin HQR, heat quantity recording).. Liuos/vesi- ja vesi/vesi-lämpöpumpuilla HQR voidaan määrittää vain, kun antolämpötila on > 35 C. HQR:n täytyy tallentaa vapautetun lämpimän energian kokonaismäärä (lämmitys ja lämmin käyttövesi) rakennuksessa. Lämmön määrää mittaavissa lämpöpumpuissa kalorimetri suorittaa mittauksen. Kalorimetri näyttää lämmitysjärjestelmään vapautuvan lämpöenergian kilowattitunteina. Huomio. Erilaisia malleja on saatavilla, joko lämpömäärän tallennuksella varustettuna tai ilman. Käyttö n.1/4 Käyttöalue 4 4 = käyttökelpoinen energia noin 3 4 = ympäristöstä tuleva energia noin 1 4 = ulkoinen sähköenergia Kun ympäristöolosuhteet, käyttörajat ja sovellettavat säännökset otetaan huomioon, jokaista lämpöpumppua voidaan hyödyntää uusissa tai olemassa olevissa lämmitysjärjestelmissä. Katso Tekniset tiedot/toimituksen sisältö. Päätöksesi ostaa lämpöpumppu tai lämpöpumppujärjestelmä on pitkäaikainen panos ympäristön suojelemiseksi, koska päästöt ja primäärienergian käyttö vähenee. Voit käyttää ja ohjata lämpöpumppujärjestelmää ohjaimen avulla. Huomio. Varmista, että ohjaimen asetukset on tehty oikein. Lämpöpumpun ohjaimen käyttöohje. Varmistaaksesi, että lämpöpumppusi tai lämpöpumppujärjestelmäsi toimii tehokkaasti ja ekologisesti, seuraavat asiat ovat erityisen tärkeitä: Energiansäästövinkki Vältä tarpeettoman korkeita virtauksen lämpötiloja Virtauksen alhaisempi lämpötila parantaa järjestelmän energiatehokkuutta. Energiansäästövinkki Tuuletuksessa suosi mahdollisimman nopeaa ja tehokasta tuuletusta säästääksesi energiaa ja vähentääksesi lämmityskustannuksia. 6

7 VIILENNYSTOIMINTO Viilennystoiminto on saatavissa ainoastaan mallimerkinnällä K varustetuille lämpöpumpuille. viilennystoiminnon huonetermostaatti Huonetermostaattia käytetään viilennystoiminnon kytkemiseen päälle ja pois päältä: Ilman tätä merkintää varustettuihin lämpöpumppuihin ei ole mahdollista jälkiasentaa viilennystä. Katso laitteen mukana tulleista asiakirjoista mallimerkintä. Se lukee myös lämpöpumpun ulkopuolelle kiinnitetyssä tyyppikilvessä. I Viilennystoiminto päällä Viilennystoiminto pois päältä Viilennystoiminnon käyttö Viilennystoiminto perustuu passiivijäähdytyksen periaatteeseen. Keruupiiristössä vallitseva matala lämpötilataso sekoitetaan kastepisteen yläpuolella olevaan lämpötilaan ja siirretään lämmönsiirtoaineeseen lämmönvaihtimen avulla. Kompressori on sammuneena viilennyksen aikana; ainoastaan lämmityspiirin ja lämmönlähteen kiertopumput ovat toiminnassa. Viilennysteho riippuu lämmönlähteen lämpötilasta, joka vaihtelee vuodenajoittain. Esimerkiksi, jos maahan on varastoituneena enemmän lämpöä kesän loppua kohden, viilennyksen teho vähenee. Passiivijäähdytyksen tehokkuus ei yleisesti ottaen ole verrattavissa ilmastointijärjestelmän tehokkuuteen. Huomio. Viilennystoiminnon käyttö vaatii lattiatai seinälämmityksen. Lämpöpumpun ohjaimen säätöohjelma aktivoi viilennystoiminnon ainoastaan seuraavien ehtojen täyttyessä: Lämpöpumpussa täytyy olla sisäänrakennettuna viilennystoiminto. Viilennystoiminnon huonetermostaatin täytyy olla kytkettynä päälle. Lämmönlähteen lämpötilan täytyy olla +5 C. Lämpöpumppu ei saa olla varattuna lämmitystä tai "käyttöveden lämmitystä" varten. Jos lämpöpumpun ohjain havaitsee käyttöveden lämmitystarpeen, viilennystoiminto pysähtyy automaattisesti siksi aikaa kunnes käyttövesivaraaja on lämmennyt. Automaattinen asetus täytyy olla valittuna ohjaimen valikossa Toimintatila: viilennys. Ohjaimessa säädetyn ulkolämpötilan täytyy ylittyä. Lämpöpumpun ohjaimen käyttöohje. Viilennystoimintoa voidaan käyttää kahdella eri tavalla: Tapa 1: Manuaalinen kytkentä lämmitystoiminnosta viilennystoimintoon (ja päinvastoin). Tämä tapa toimii esiasetetulla menoveden lämpötilalla. Lämpöpumpun ohjaimen käyttöohje. 7

8 Tapa : Automaattinen kytkentä lämmitystoiminnosta viilennystoimintoon (ja päinvastoin). Tämä tapa voi toimia käyttäen jäähtymiskäyrää. Huomio. Tapa on mahdollinen ainoastaan silloin, jos Comfort-laajennuskortti (saatavilla lisävarusteena) on asennettu lämpöpumpun ohjaimeen. Laajennuskortin käyttöohje. Lämpöpumpun hoito Lämpöpumpun ulkopinnat voidaan puhdistaa kostealla liinalla ja kodin puhdistustuotteilla. Älä käytä puhdistus- tai hoitotuotteita, jotka sisältävät hankausaineita, happoja ja/tai klooria. Tällaiset tuotteet vaurioittavat pintoja ja vahingoittaisivat myös lämpöpumpun teknisiä komponentteja. Lämpöpumpun huolto Lämpöpumpun kylmäainepiiri ei vaadi säännöllistä huoltoa. 17. toukokuuta 006 säädetyn EU-asetuksen (EY) 84/006:n mukaisesti, yli 3 kg kylmäainetta sisältävät lämpöpumput vaativat lain mukaan vuositarkastuksen vuotojen varalta ja huoltokirjan! Vuototarkistusten ja huoltokirjan ylläpidon ehdot perustuvat kylmaainepiirin ilmatiiviiseen läpäisemättömyyteen ja lämpöpumpun jäähdytyskapasiteettiin! Huoltopäiväkirjaa ei vaadita lämpöpumpuille, joiden kylmäainetäyttö on alle 3 kg. Kaikkien muiden lämpöpumppujen mukana toimitetaan huoltopäiväkirja muiden materiaalien kanssa. Lämpöpumppujen huoltopäiväkirja, Osio Tietoja huoltopäiväkirjan käytöstä. Lämmityspiirin ja lämmönlähteen komponentit (venttiilit, paisuntasäiliöt, kiertopumput, suodattimet, lian kerääjät) tulisi tarkistaa ja puhdistaa tarvittaessa - vähintään vuosittain - lämmitys- tai kylmäasentajan toimesta. Lämminvesivaraaja täytyy puhdistaa kerran vuodessa asentajan toimesta. Tyhjennä aluksi lämminvesivaraaja, jotta se voidaan puhdistaa. Poista sen jälkeen Styrofoamsuojus lämminvesivaraajan huoltoaukon kautta. Ruuvaa huoltoaukon reunasuojus irti. 1 Lämminvesivaraajan huoltoaukko (vaahtomuovisuojuksen alla) Lämminvesivaraajan tyhjennysventtiili (vaahtomuoviusuojuksen alla) Tarkasta lämminvesivaraajan varoventtiili (asiakkaan hankkima) säännöllisin väliajoin. Varaajaan sisäänrakennettu elektroninen anodi ei tarvitse huoltoa. 8

9 Huoltosopimuksen tekemistä lämmitysasennusyrityksen kanssa suositellaan. Yritys suorittaa kaikki vaaditut huoltotoimenpiteet säännöllisin väliajoin. Toimituksen sisältö Esimerkki toimituksen sisällöstä: Lämpöpumpun komponenttien puhdistaminen ja huuhtelu Varoitus! Lämpöpumpun komponentit saa puhdistaa ja huuhdella ainoastaan maahantuojan valtuuttama henkilöstö. Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia nesteitä. Sen jälkeen, kun lauhdutin on huuhdeltu kemiallisilla puhdistusaineilla, jäämät täytyy neutralisoida ja huuhdella huolellisesti vedellä. Noudata aina lämmönsiirtimen maahantuojan teknisiä tietoja. Toimintahäiriöt Toimintahäiriön ilmetessä, voit paikantaa toimintahäiriön aiheuttajan lämpöpumpun ohjaimen diagnostiikan avulla. Lämpöpumpun ohjaimen käyttöohje. Vaara! Lämpöpumpun komponenttien huoltoja korjaustyöt saa suorittaa ainoastaan maahantuojan valtuuttama henkilöstö. Katso Asiakaspalvelu. Huomaa, että häiriötä ei näytetä, jos lämpötilan turvarajoitin on lauennut lämmityselementissä (laitteesta riippuen). Käyttöönotto, osa Lämpötilan turvarajoitin. 1 Kompakti lämpöpumppu, jossa on integroitu lämminvesivaraaja, sähkölämmityselementti, integroitu lämmityspiirin kiertopumppu ja anturit Suoja 3 Joustavat liitäntäletkut lämmönlähdeliitäntään 4 Lämpöpumpun ohjaimen näyttöosa 5 Lämmityspiirin varolaiteryhmä 6 Pakkauksessa 4 jalkaa, 1 ulkoanturi, 1 eristyssarja, palloventtiiliä (merkinnällä K varustettu malli: 1 palloventtiili), 8 tiivistettä, 1 ilmausletku, 1 paisuntasäiliön huoltoventtiili, 1 teline lämmityspiirin paisuntasäiliölle, (viilennystoiminnolla varustettu malli: huonetermostaatti) 7 Lämmityspiirin paisuntasäiliö, 5 l 8 Lämmönlähteen paisuntasäiliö, 1 l 9 Lämmönlähteen paisuntasäiliön jalka 10 Lämmönlähteen integroitu kiertopumppu kylmämoduulin sisällä 9

10 Menettele seuraavasti: Tarkasta toimitus ulkoisesti näkyvien vaurion merkkien varalta... Tarkasta, että toimituksesta ei puutu mitään. Vioista tai virheellisistä toimituksista täytyy tehdä ilmoitus välittömästi. Huomio. Huomaa malli. Katso Tekniset tiedot/toimituksen sisältö tai lämpöpumpun tyyppikilpi. Kuljetus asennuspaikalle Välttääksesi vauriot kuljetuksen aikana, sinun täytyy kuljettaa lämpöpumppu loppuasennuspaikalle trukilla (puiselle kuormalavalle kiinnitettynä). Vaara! Useita henkilöitä tarvitaan lämpöpumpun kuljettamiseen. Älä aliarvioi lämpöpumpun painoa. Katso Tekniset tiedot/toimituksen sisältö, osa Lämpöpumpun yleistiedot. Asennus ja kokoonpano Noudata seuraavia ohjeita kaikkia töitä suoritettaessa: Huomio. Noudata aina sovellettavia onnettomuuksien ehkäisyn säännöksiä, lakisääteisiä säännöksiä, asetuksia ja direktiivejä. Varoitus! Lämpöpumpun tai lämpöpumppujärjestelmän saa asentaa ja koota ainoastaan valtuutettu asentaja! Huomio. Huomioi kunkin mallin äänentasot. Varoitus! Käytä suojakäsineitä. Vaara! Lämpöpumppua ei ole kiinnitetty puulavalle. Lämpöpumppu voi kaatua alas nostettaessa ja käsikärryillä kuljetettaessa. Tämä voi johtaa henkilövahinkoihin ja laitteen vaurioitumiseen. Noudata asianmukaisia varotoimia välttääksesi laitteen kaatumista. Menettele seuraavasti, jos kuljetus nostotrukilla ei ole mahdollista: Poista pakkaus- ja kuljetusmateriaali. Poista mukana tulevat laatikot ja kylmämoduuli puulavalta ja tuo asennuspaikalle Käytä hihnoja kylmämoduulin nostamiseen ja kuljettamiseen... Katso Tekniset tiedot/toimituksen sisältö, osa Ääni. Asennustila Noudata varovaisuutta. Asenna lämpöpumppu ainoastaan sisätiloihin. Asennustilan täytyy olla pakkaselta suojattu ja kuiva. Sen pitää täyttää DIN EN 378 määräykset. Sen pitää myös täyttää sovellettavat paikalliset säännökset. 10

11 Noudata varovaisuutta. Älä kallista kylmämoduulia enempää kuin maksimissaan 45 (mihinkään suuntaan). Noudata varovaisuutta. Älä koskaan käytä kylmämoduulissa olevia komponentteja, kylmäainepiirin putkia tai hydrauliliitäntöjä kuljetustarkoituksiin. Noudata varovaisuutta. Älä vahingoita hydrauliliitäntöjä missään olosuhteissa. Työnnä käsikärryt lämpöpumpun alle ainoastaan takaapäin kuljetusta varten. Huomio: Lämpöpumppu voidaan kuljettaa vaakasuorassa ilman kylmämoduulia. Noudata varovaisuutta. Älä vahingoita hydrauliliitäntöjä missään olosuhteissa. Hävitä kulmakiinnitin, kuljetus- ja pakkausmateriaali asianmukaisesti ja ekologisten periaatteiden mukaisesti. Suosittelemme etupaneelin poistamista lämpöpumpun painon vähentämiseksi lisäkuljetusta varten. Löysää etupaneelin pikairrotusruuvit. Käännä 90 vastapäivään. 1 Upotetut kädensijat Kantohihna Noudata varovaisuutta. Älä koskaan käytä lämpöpumpun komponentteja ja hydrauliliitäntöjä kuljetustarkoituksiin. Nosta etupaneeli ja aseta se syrjään turvalliseen paikkaan. vaara! Lämpöpumpun taakse kiinnitetty kantohihna on apuväline lämpöpumpun kallistamiseksi käsikärryihin! Kiinnitä lämpöpumppu aina käsikärryihin esimerkiksi kuormaliinalla! Kantohihnaa voidaan käyttää myös kuljetusapuna, jolloin ilman kylmämoduulia olevaa lämpöpumppua voi kantaa kaksi henkilöä (katso kuva)! Älä nosta tai kuljeta lämpöpumppua ainoastaan hihnaa käyttäen! Hihna saattaa hajota! Henkilöt voivat vaurioitua! Kuorman alla olevat henkilöt voivat saada kuolettavia vammoja! Lämpöpumppu ja muut esineet voivat vahingoittua! Kuljeta lämpöpumppu asennuspaikalle käsikärryillä tai anna kahden henkilön kantaa se. Asennus Vaara! Laitteen asentamiseen tarvitaan useita henkilöitä. Älä aliarvioi lämpöpumpun painoa. Huomio. Lämmönlähde voidaan kytkeä joko lämpöpumpun vasemmalle tai oikealle puolelle. Säilytä vaadittu etäisyys kytkentäpuolen ja seinän välissä. Hydrauliliitäntöjen asennus, osa Kylmämoduulin liittäminen lämmönlähteeseen. Noudata varovaisuutta. Noudata aina vaadittuja varoetäisyyksiä. Katso Mittapiirrokset ja Asennusmitat. 11

12 Menettele seuraavasti asennuspaikalla: Noudata varovaisuutta. Aseta lämpöpumppu kiinteälle ja tasaiselle, mieluiten äänieristetylle pinnalle. Kiinnitä jalat. Noudata varovaisuutta. Lämpöpumpun liikuttaminen silloin, kun jalat eivät ole kiinnitettynä, voi vahingoittaa lattiaa. Kallista lämpöpumppu hitaasti ja varovaisesti takaisin alkuperäiseen asentoonsa. Toista toimenpide lämpöpumpun toiselle puolelle. Aseta lämpöpumppu loppusijoituspaikalleen. Tasapainota pieni epätasaisuus käyttämällä neljää säätöruuvia. Kiristä tämän jälkeen lukkomutterit. Kiinnitä jalat ennen kylmämoduulin asennusta lämpöpumppuun. Menettele seuraavasti kiinnittääksesi jalat lämpöpumppuun: Kallista lämpöpumppua hitaasti ja varovaisesti toiselle sivulleen. Kiinnitä lämpöpumppu pystyasentoon siten, että se ei pääse vahingossa kallistumaan takaisin alkuperäiseen asentoonsa. Varoitus! Kädet ja sormet saattavat vaurioitua seuraavien tehtävien aikana! Kiinnitä yksi jalka sekä lämpöpumpun taakse että eteen. 1 Jalka Lukkomutteri 3 Säätöruuvi 1

13 Kylmämoduulin asennus Lämpöpumpun koko kylmäainepiiri on kylmämoduulin sisällä. Noudata varovaisuutta. Älä kallista kylmämoduulia enempää kuin maksimissaan 45 (mihinkään suuntaan). Nosta kylmämoduuli, työnnä sitä kauemmaksi lämpöpumpun sisälle ja laske moduuli heti kun kumijalat osuvat vastaaviin pysäyttimiin keskityslevyllä. Aseta kylmämoduulin etuvasen kumijalka ohjurien väliin. Kylmämoduuli on sijoitettuna oikein lämpöpumppuun, kun kumijalat ovat asetettuna seuraavassa kuvassa esitetyllä tavalla: Menettele seuraavasti: Aseta kylmämoduuli lämpöpumpun eteen. 1 Lämpöpumppu Sähköliitännät 3 Lämpöpumpun alaosan etureuna 4 Kylmämoduuli Käytä hihnoja nostaaksesi kylmämoduulin ja asettaaksesi sen aluksi lämpöpumppuun siten, että kylmämoduulin kumijalat, jotka ovat kohdistettuna lämpöpumppuun päin asettuvat lämpöpumpun alaosan etureunan takana olevalle keskityslevylle. 1 Takalevyn pysäyttimet Kylmämoduulin takakumijalat 3 Keskityslevy kylmämoduulia varten lämpöpumpun alaosassa 4 Kylmämoduulin etukumijalka 5 Ohjauselementti Noudata varovaisuutta. Kun kylmämoduuli on asetettu lämpöpumppuun, sitä ei voi enää kuljettaa vaaka-asennossa. Työnnä kylmämoduulia lämpöpumpun sisään, kunnes kylmämoduulin etukumijalka osuu lämpöpumpun alaosan etureunaan ja täytyy nostaa sen yli. Työntäessäsi moduulia sisään, varmista, että sähköliittimet eivät vahingoitu. 13

14 Hydrauliliitäntöjen asennus Noudata varovaisuutta. Lämmönlähdejärjestelmä täytyy suunnitella lämpöpumpun ohjeen määritysten mukaisesti. Lämpöpumpun opas ja Hydrauliliitäntä -ohjeet. Huomio. Tarkista varmistaaksesi, että lämmityspiirin ja lämmönlähteen putkien halkaisijat ja pituudet ovat oikeankokoisia. Kiertopumppujen vapaa virtaus täytyy olla vähintään mallisi vaatima vähimmäisvirtausnopeus. Aseta ilmanpoistin lämmönlähteen korkeimmalle kohdalle lämmönlähteen ulosvirtauksessa (liuos ulos). Jos tarpeen, aseta ilmanpoistin lämmönlähteen korkeimmalle kohdalle lämmönlähteen sisäänvirtauksessa (liuos sisään). Aseta ilmanpoistin lämmityspiirin korkeimmalle kohdalle lämmityspiirin ulosvirtauksessa (menovesi). Jos tarpeen, aseta ilmanpoistin lämmityspiirin korkeimmalle kohdalle lämmityspiirin sisäänvirtauksessa (paluuvesi). Suosittelemme hiukkassuodattimen/mutasihdin (seulan aukkojen koko 0,9 mm) asentamista lämmönlähteen sisäänvirtauksen liitäntään. Kylmämoduulin liitännät Katso Tekniset tiedot/toimituksen sisältö, osat Lämmönlähde ja Lämmityspiiri. Vaara! Sähkövirta voi aiheuttaa tappavan henkilövamman vaaran! Ennen kuin avaat laitteen, irrota järjestelmä virtalähteestä ja varmista, että sitä ei voi kytkeä takaisin päälle! Menettele seuraavasti: Asenna lämmityspiirin sulkuventtiilit. Asenna lämmönlähteen sulkuventtiilit. Huomio. Sulkuventtiilien asennuksen aikana voidaan tarpeen mukaan huuhdella lämpöpumpun höyrystin ja lauhdutin. 1 Lämmönlähteen sisäänvirtaus Lämmönlähteen ulosvirtaus 3 Sähkö-/anturijohdot 4 Lämmityspiirin ulosvirtaus (menovesi) 5 Lämmityspiirin sisäänvirtaus (paluuvesi) Varoitus! Lauhduttimen saa huuhtoa ainoastaan maahantuojan valtuuttama huoltohenkilöstö. Noudata varovaisuutta. Komponenttien kytkennän aikana, suojaa kylmämoduulin ja lämpöpumpun liitännät vääntymiseltä estääksesi kylmämoduulin ja lämpöpumpun sisällä olevien kupariputkien vaurioitumisen. 14

15 Kylmämoduulin liittäminen lämmityspiiriin Joustavat liitäntäletkut, jotka on tarkoitettu lämmityspiirin kylmämoduuliin liittämiseen, on esiasennettu lämpöpumppuun. Ne sijaitsevat kylmämoduulin oikealla puolella, sen jälkeen kun se on asetettu paikalleen. Menettele seuraavasti: Asenna mukana tulevat tiivisteet kulmapalloventtiileihin. Kiinnitä joustavien kytkentäletkujen kulmapalloventtiilit lämmityspiirin liitäntöihin. Huomio. Huomioi aina, mikä on lämmityspiirin sisäänvirtaus (paluuvesi) ja mikä on ulosvirtaus (menovesi). Ne on merkitty väreillä, samalla tavoin kuin joustavat liitäntäletkut: punainen = lämmitysveden ulosvirtaus (menovesi) sininen = lämmitysveden sisäänvirtaus (paluuvesi) Kylmämoduulin liittäminen lämmönlähteeseen Joustavat liitäntäletkut kuuluvat toimitukseen liitettäväksi lämmönlähteen putkiin. Ne täytyy asentaa, jotta putket eivät vahingoittuisi värähtelyn vuoksi. Lämmönlähteen putket voidaan kytkeä joko lämpöpumpun oikealle tai vasemmalle puolelle. Lämmityspiirin ulosvirtauksen (menovesi) liitäntä Lämmityspiirin sisäänvirtauksen (paluuvesi) liitäntä malleihin, joissa ei ole viilennystoiminto. 1 Kytkentä lämpöpumpun vasemmalle puolelle Kytkentä lämpöpumpun oikealle puolelle Menettele seuraavasti: Leikkaa halutulla kytkentäpuolella olevat pyöreät levyt irti... Lämmityspiirin sisäänvirtauksen (paluuvesi) liitäntä malleihin, joissa on viilennystoiminto. 15

16 Varmista, ettei metallinjäystettä jää jäljelle. Leikkaa vaahto veitsellä. Kytkentäletkujen liittäminen lämpöpumppuun, jossa ei ole VIILENNYSTOIMINTOA Menettele seuraavasti: Järjestele kytkentäletkut neljännesympyrässä lämpöpumpun sisälle kylmämoduulin liitäntöihin. Esimerkki lämpöpumpun oikealle puolelle liitettävästä letkuasennuksesta. Syötä mukana tulleet muoviset läpivientiholkit reikiin. A B Syötä joustavat liitäntäletkut lämpöpumppuun ulkopuolelta ja ohjaa ne lämpöpumpun sisään kylmämoduulin liitäntöihin. A Ylänäkymä lämpöpumpun ulkopuolelta B Ylänäkymä lämpöpumpun sisäpuolelta 1 Lämmönlähteen sisäänvirtaus Lämmönlähteen ulosvirtaus Esimerkki lämpöpumpun vasemmalle puolelle liitettävästä letkuasennuksesta: A B A Ylänäkymä lämpöpumpun ulkopuolelta B Ylänäkymä lämpöpumpun sisäpuolelta 1 Lämmönlähteen sisäänvirtaus Lämmönlähteen ulosvirtaus Kiinnitä mukana tulleet kulmapalloventtiilit joustaviin liitäntäletkuihin. Käytä mukana tulevia tiivisteitä. 16

17 Kiinnitä kulmapalloventtiilit kylmämoduulin liitäntöihin. Käytä mukana tulevia tiivisteitä. Noudata varovaisuutta. Kiristäessäsi kylmämoduulin liitäntöjä, suojaa putket vääntymiseltä. B Ylänäkymä lämpöpumpun sisäpuolelta 1 Lämmönlähteen sisäänvirtaus Lämmönlähteen ulosvirtaus 3 Viilennystoimintoon ja -toiminnosta kulkeva yhdysputki lämmönlähteen sisäänvirtaukselle Kytkentäletkujen liittäminen lämpöpumppuun, jossa on viilennystoiminto Menettele seuraavasti: A Järjestele kytkentäletkut neljännesympyrään lämpöpumpun sisällä... Esimerkki lämpöpumpun oikealle puolelle liitettävästä letkuasennuksesta: B 1 Lämmönlähteen sisäänvirtauksen liitäntä viilennystoimintoon (ei eristetty kuvassa) Lämmönlähteen sisäänvirtauksen liitäntä viilennystoiminnosta kylmämoduuliin (ei eristetty kuvassa) A A Ylänäkymä lämpöpumpun ulkopuolelta B Ylänäkymä lämpöpumpun sisäpuolelta 1 Lämmönlähteen sisäänvirtaus Lämmönlähteen ulosvirtaus 3 Viilennyslämmönsiirtimeen kulkeva yhdysputki lämmönlähteen sisäänvirtaukselle Esimerkki lämpöpumpun vasemmalle puolelle liitettävästä letkuasennuksesta: B Kiinnitä lämmönlähteen sisäänvirtauksen (kulma) kytkentäletku sille tarkoitettuun yhdysputkeen. Käytä mukana tulevia tiivisteitä. 1 Suora kytkentäletku Kulmamallinen kytkentäletku Kiinnitä mukana tullut kulmapalloventtiili lämmönlähteen ulosvirtauksen (suora) kytkentäletkuun. Käytä mukana tulevia tasotiivisteitä. Kiinnitä kulmapalloventtiili lämmönlähteen ulosvirtauksen liitäntään kylmämoduulissa. Käytä mukana tulevia tasotiivisteitä. A Ylänäkymä lämpöpumpun ulkopuolelta Noudata varovaisuutta. Kiristäessäsi kylmämoduulin ja yhdysputken liitäntöjä, suojaa liitännät vääntymiseltä. 17

18 Lämpöpumpun liittäminen lämmityspiiriin ja käyttöveteen Liitännät lämmityspiirin ja lämpimän käyttöveden jakeluputkille sijaitsevat lämpöpumpun yläosassa. Kylmämoduulin kulmapalloventtiilien avaaminen Avaa kaikki kylmämoduulin kulmapalloventtiilit kääntämällä niitä 90 vastapäivään. Varolaiteryhmä Menettele seuraavasti: 1 Lämmityspiirin sisäänvirtaus (paluuvesi) Liitäntä lämmityspiirin varolaiteryhmälle 3 Käyttövesiliitäntä, lämmin 4 Lämmityspiirin ulosvirtaus (menovesi) 5 Käyttövesiliitäntä, kylmä 6 Elektroninen anodi (muovikannen alla) Sulkuventtiilit täytyy asentaa lämpöpumpun yläpuolelle lämmityspiiriin ja käyttöveden jakelun liittämiseksi Liitä lämminvesivaraaja DIN 1988 ja DIN 4753, osan 1 (tai paikallisten sovellettavien standardien ja direktiivien) mukaisesti. Noudata varovaisuutta. Älä ylitä arvokilvessä määritettyjä käyttöpaineita. Asenna tarvittaessa paineenalennin. Lämmityspiirin varolaiteryhmä tulee toimituksessa mukana. Menettele seuraavasti: Kiinnitä varolaiteryhmä sille tarkoitettuun liitäntään lämpöpumpun yläosaan. Johda varoventtiilin poistoputki viemäriin sovellettavien standardien ja määräysten mukaisesti. Paisuntasäiliöt Lämmönlähteen paisuntasäiliö sisältyy toimitukseen ja se kannattaa asentaa seinäjalan kanssa.tällöin myös painemittari, varoventtiili ja paisuntasäiliön ilmaus ja huoltoventtiili tulevat mukana. Lämmityspiirin paisuntasäiliö ja huoltoliitin venttiilillä sisältyvät toimitukseen. Ne täytyy asentaa lämmityspiiriin standardien ja määräysten mukaisesti.huom! Jos puskurivaraajan tai yhdistelmävaraajan vesitilavuus ylittää 00l niin tällöin pitää asentaa lisäpaisuntasäiliö (tai korvata yhdellä suuremmalla paisuntasäiliöllä) Suosittelemme sopivan paisuntasäiliön (ei sisälly toimitukseen) asentamista myös lämpimän käyttöveden piiriin. Tämä tasaa paineenvaihteluita ja vesi-iskuja käyttövesiverkostossa. 18

19 Sähköliitännät Noudata seuraavia ohjeita kaikkia töitä suoritettaessa: Vaara! Sähkövirta aiheuttaa tappavan henkilövamman vaaran! Vain pätevät sähköasentajat saavat asentaa sähköliitäntöjä. Ennen kuin avaat laitteen, irrota järjestelmä virtalähteestä ja varmista, että sitä ei voi kytkeä takaisin päälle! Kytke kylmämoduulin liitäntäpistokkeet. Noudata varovaisuutta. Liitä kaikki kolme kylmämoduulin liitäntäpistoketta lämpöpumpun välilattian alaosassa oleviin liitäntöihin. Varo pidätinnokkaa. Pistokkeiden täytyy mennä kevyesti paikalleen. Vaara! Noudata sähköturvallisuussäännöksiä asennuksen ja kaikkien sähkötöiden aikana. Noudata käyttämäsi sähköyhtiön teknisten liitäntöjen vaatimuksia! Huomio. Kaikkien johtojen täytyy olla kuorittuja, ennen kuin ne asennetaan sähkökeskuksen kaapelikanavaan! Menettele seuraavasti: Poista tarvittaessa lämpöpumpun etupaneeli... Kuljetus asennuspaikalle,. Avaa lämpöpumpun sähkökytkinkaappi. Poista ainoastaan kansilevyn kaksi alinta ruuvia ja löysää loppuja ruuveja. Nosta kansilevy pois paikaltaan. Johda syöttökaapelit ja ulkoiset ohjaus- ja anturikaapelit lämpöpumppuun yllä olevien aukkojen kautta. Ohjaa johdot kaapelikanavien kautta liittimiin. Kiristä vedonpoistimet. Asenna sähköliitännät kytkentäkaavion ja piirikaavioiden mukaisesti. Kytkentäkaavio ja Piirikaaviot. Vaara! Asenna kaikki sähköliitännät ainoastaan mallillesi tarkoitetun kytkentäkaavion ja piirikaavioiden mukaisesti. 1 Kaapelikanavat sähkö-/ anturikaapeleille vedonpoistoläpivienneillä Sähkökeskus 3 Lämpöpumpun välilattia Noudata varovaisuutta. Varmista, että kompressorin syöttö on kytketty myötäpäivään. HUOMIO! Kompressorin virheellinen pyörintäsuunta voi vaurioittaa kompressoria. 19

20 1 3 4 Schutzvermerk nach DIN 34 beachten E Huomioi varokkeiden laukaisuvirran taso. Katso Tekniset tiedot/toimituksen sisältö, osa Sähkö. D Noudata varovaisuutta. Lämpömäärän tallennukseen tarkoitettua anturikaapelia ei saa lyhentää! C Huomio. Lämpöpumpun ohjain voi olla liitettynä tietokoneeseen tai lähiverkkoon käyttämällä tällaiseen käyttöön B tarkoitettua verkkokaapelia, jolloin lämpöpumppua voidaan etähallita. Blattformat: A4 hoch Noudata varovaisuutta. Varmista, että varustat lämpöpumpun syötön 3-napaisella automaattisella varokkeella, jossa on vähintään 3 mm kosketinväli. Jos haluat ottaa etähallinnan käyttöön, asenna suojattu verkkokaapeli Allgemein- Oberflächen toleranz (kategoria 6, rj 45-liittimellä) ohjaimeen DIN ISO 768 -c viemällä se laitteen Datum Name etupaneelin läpi Erstellt Stenglein samansuuntaisesti Gepr. valmiiksi asennetun Norm. lämpöpumpun ohjaimen kaapelin ArtikelNr. kanssa HS Zust. Änderungstext Datum Von Alpha-InnoTec GmbH Industriestraße 3 D Kasendorf Maßstab 1: Det. Maßstab Werkstoff Gewicht Benennung Ers. f. Durchflusssensor VFS5-100 Ers. d. Blatt 1 von 1 Huomio. Sähkölämmityselementti on kytketty 6 kw:lle tehtaalla. Se voidaan kytkeä tai 4 kw:lle kontaktorissa. 1 Säätimen liitäntä Kompressorin 3~ syöttöliitäntä 3 Lisälämmön 3~ syöttöliitäntä 4 N/PE 5 Ainoastaan viilennystoiminnolla varustetuille lämpöpumpuille: 3 lisäliitintä huonetermostaatille ja kastepisteanturille 6 Kompressorin kontaktori 7 Lämmitysvastuksen kontaktori Saadaksesi lisätietoa, katso sähkölämmityselementin tarra. 1 Sähkölämmityselementin tarra Suoritettuasi kaikki sähköasennustyöt, sulje lämpöpumpun sisällä oleva sähkökeskus Sulje lämpöpumpun etupaneeli, jos lämpöpumpun sisällä ei ole tarkoitus suorittaa lisäasennustöitä välittömästi. 0

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Tekniset tiedot LA 12TU

Tekniset tiedot LA 12TU Tekniset tiedot LA 1TU Laitteen tekniset tiedot LA 1TU Rakenne - Lämmönlähde Ulkoilma - Toteutus Yleisrakenne - Säätö - Lämmönmäärän laskenta sisäänrakennettu - Asennuspaikka Ulkotila - Suoritustasot 1

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 IHB FI 1006-1 ECS 40 IFB FI 1 Asennusohje ECS 40 Yleistä Tätä lisävarustetta käytetään, kun F1145/ F1245 on asennettu rakennukseen, jossa on enintään neljä

Lisätiedot

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä.

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. Asennusohje FlowBox Solar 7000 TÄRKEÄÄ - Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. - Vain koulutettu ammattilainen saa koota,

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

VIESMANN. VITOCAL Jäätymätön liuos/vesi-lämpöpumput Yhdistelmälaitteet 5,9-10,0 kw. Tietolehti. VITOCAL 242-G Tyyppi BWT-M 241.A06

VIESMANN. VITOCAL Jäätymätön liuos/vesi-lämpöpumput Yhdistelmälaitteet 5,9-10,0 kw. Tietolehti. VITOCAL 242-G Tyyppi BWT-M 241.A06 VIESMANN VITOCAL Jäätymätön liuos/vesi-lämpöpumput Yhdistelmälaitteet 5,9-10,0 kw Tietolehti Tilausnumero ja hinnat: ks. hintaluettelo Yhdistelmälämpöpumput, joissa on liuos/vesi-lämpöpumppu, varaaja-vedenlämmitin,

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104875 09/2015 ver1 Pikaohjeen sisältö Sisällysluettelo

Lisätiedot

1. Osat: VEDEN MENO SEKOITUKSEN SÄÄDIN KOVUUDEN SÄÄDIN

1. Osat: VEDEN MENO SEKOITUKSEN SÄÄDIN KOVUUDEN SÄÄDIN ASENNUSOHJE D E L T A S I MP L E X C O MP A C T 1. Osat: 1. OHITUSVENTTIILI 2. VENTTIILIN PESÄKE 3. HARTSISÄILIÖ KOTELO LAITTEELLE 4. JA SUOLALLE 5. SUOLALIUOKSEN VENTT. (uimuri) 6. VEDEN TULO Oy Callidus

Lisätiedot

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin.

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. ASENTAJAN KÄSIKIRJA Jäspi Basic jäähdytyspaketti MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. Kaukora Oy 1 Sisällys Turvallisuustiedot... 3 1. Toimitus... 4 Toimitussisältö... 4 2. Muut asennuksessa

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW LISÄVARUSTEVASTUKSEN ASENNUSOHJE KAUKORA OY Kaukora Oy 2015 Jäspi kattilavastus 6kW Asentajan ohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää 4 Turvallisuustiedot 4 Sähköasennukset 4 2 Takuuehdot

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje Uponor G12 -lämmönkeruuputki Asennuksen pikaohje poraajille Uponor G12 -lämmönkeruuputken asennus neljässä vaiheessa Uponor G12 -putket asennetaan periaatteessa samalla menetelmällä kuin tavanomaiset keruuputket.

Lisätiedot

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita.

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104385 06/2015 ver1 Ohjeen sisältö Sisällysluettelo s. 2

Lisätiedot

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Käyttöohje 6 720 818 996 (2015/12) fi 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet........ 2 1.1 Symbolien selitykset.....................

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSR Si

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSR Si Asennusohje Lämmityksen säätöryhmä LSR Si Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Toimitussisältö... 3 3. Lämpötila-anturi... 3 4. Liitännät / mitat... 4 5. Periaatekaaviot... 5 6. Sähkökaaviot... 6 7. Pumppu-

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault SCdefault 900 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Ulosvedettävä suksen-/lumilaudanpitimet Accessories Part No. Date Instruction

Lisätiedot

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSRSi 1-6

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSRSi 1-6 Asennusohje Lämmityksen säätöryhmä LSRSi 1-6 2 www.gebwell.fi v1.1 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 4 2. Toimitussisältö... 4 3. Lämpötila-anturi... 4 4. Liitännät / mitat... 5 5. Periaatekaaviot... 6 6.

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin:

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin: Näin asennat SUKA90S suihkukaapin: Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM

ASENNUSOHJE VPM ASENNUSOHJE 24.9.2007 Sivu 1 / 7 ASENNUSOHJE VPM 600-3200 1. Tilantarve. Koneiden sijoittelussa on huomioitava vapaa huoltotila koneen ympäristössä. Seuraava huoltotila tarvitaan vähintään koneen edessä:

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0 Voodoo Dragon 2 Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

X-TRE Power Box. 1. Asennus

X-TRE Power Box. 1. Asennus X-TRE Power Box Asennus ja käyttöohje Malli XT-S01 Tuote käy seuraaviin SUZUKIN moottoripyöriin: GSX-R600 (2006-2010), GSX-R750 (2006-2010), GSX-R1000 (2005-2010), GSX1300R Hayabusa (2008-2010), B-King

Lisätiedot

MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE

MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE 900 Moottorinlämmitin Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces 400 110 375 9:87-12 Jan 00 47

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje

Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje Vexve Controls - Vexve AM CTS vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje VEXVE AM CTS Vexve AM CTS on kompakti elektroninen vakiolämpötilasäätäjä joka säätää sekoitusventtiiliä niin, että menoveden lämpötila

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin FI Käyttöohje Käyttölaite Kiertovalitsin 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö / huoltonäyttö 2 Kiertonuppi (lämpötila) 1 2 Tähän asiakirjaan liittyvää tietoa 2.1 Asiakirjan

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia)

Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia) Ohje nro Versio Osa nro 8682402 1.0 Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia) A3602095 Sivu 1 / 16 Varuste A0000162 A3901819 Sivu 2 / 16 A3903163 Sivu 3 / 16 M3602626 Sivu 4 / 16 M3903606 Sivu 5 / 16

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

BeoLab 7 1. Opaskirja

BeoLab 7 1. Opaskirja BeoLab 7 1 Opaskirja Päivittäinen käyttö 3 Kun kaiutin on asennettu seuraavilla sivuilla kuvatulla tavalla, kytke koko järjestelmä sähköverkkoon. Kaiuttimen suojaus Kaiuttimessa on lämpösuojausjärjestelmä,

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET KAUKORA OY 2(10) SISÄLLYSLUETTELO Tärkeää... 4 Takuu... 4 Solar 300 (500) Economy... 5 Toimintakuvaus... 5 Yleiset asennusohjeet... 5

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Yhdennetty puhelin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 22

Installation instructions, accessories. Yhdennetty puhelin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 22 Installation instructions, accessories Ohje nro 30664283 Versio 1.0 Osa nro Yhdennetty puhelin Volvo Car Corporation Yhdennetty puhelin- 30664283 - V1.0 Sivu 1 / 22 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 A0801178

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

VIESMANN VITOCAL 200-G Liuos/vesi-lämpöpumppu 5,8-17,2 kw

VIESMANN VITOCAL 200-G Liuos/vesi-lämpöpumppu 5,8-17,2 kw VIESMANN VITOCAL 200-G Liuos/vesi-lämpöpumppu 5,8-17,2 kw Tietolehti Tilausnumero ja hinnat: ks. hintaluettelo VITOCAL 200-G Tyyppi BWC 201.A06 - A17 Yksitehoinen liuos/vesilämpöpumppu, 400 V~. Kompressorilla

Lisätiedot

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri Metallilevysarja Z Master Commercial 000 -sarjan ajoleikkuri Mallinro: 5-4790 Form No. 78-59 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Pidä leikkuupöydän hihna asennettuna tämän sarjan asennuksen aikana. Sarjan asennus

Lisätiedot

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 Saint-Gobain Pipe Systems Oy Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Nuijamiestentie 3 A 00400 Helsinki

Lisätiedot

Yleiset varotoimet Suomi

Yleiset varotoimet Suomi Yleiset varotoimet Yleiset varotoimet Suomi 1 Yleiset varotoimet 1 Yleiset varotoimet Yksiköissä on seuraava symboli: 1.1 Tietoja asiakirjasta Alkuperäinen asiakirja on laadittu englanniksi. Kaikki muut

Lisätiedot

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS KÄYTTÖOHJE PVK-26 TÄRKEÄÄ! Lue tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöä. Näin vältytään mahdollisilta vahingoilta tai laitteen rikkoutumiselta. Tämän ohjeen asennustyöt saa suorittaa vain ammattitaitoinen

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PH-26, HUIPPUIMURIOHJAUS

KÄYTTÖOHJE PH-26, HUIPPUIMURIOHJAUS KÄYTTÖOHJE PH-26, HUIPPUIMURIOHJAUS TÄRKEÄÄ! Lue tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöä. Näin vältytään mahdollisilta vahingoilta tai laitteen rikkoutumiselta. Tämän ohjeen asennustyöt saa suorittaa

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 407947-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 132. Elektroninen termostaatti. www.devi.com

Asennusopas. DEVIreg 132. Elektroninen termostaatti. www.devi.com Asennusopas DEVIreg 132 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 6 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c.

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c. 230 V a.c. ja 24 V a.c. Kuvaus ja sovellus Säätölaite on suunniteltu helposti asennettavaksi: yksi kaapeli, yksi liitin. säätölaitteessa on yksilöllisesti suunniteltu taustavalaistu näyttö. Grafiikkaa

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot

UPONOR PRO. Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet

UPONOR PRO. Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet L AT T I A L Ä M M I T Y S UPONOR PRO Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet 12 2009 5050 Uponor Pro 1 -jakotukki Täydellinen jakotukkijärjestelmä lattialämmitykseen Uponor Pro 1 -jakotukkijärjestelmä Uponor

Lisätiedot

CENTER DESIGN. Asennusohjeet 1. MITTAKUVAT ILOXAIR OY. Piilipuunkatu RAISIO. ILOXAIR OY Huomisen ilmanvaihto Sivu 1/6

CENTER DESIGN. Asennusohjeet 1. MITTAKUVAT ILOXAIR OY. Piilipuunkatu RAISIO.  ILOXAIR OY Huomisen ilmanvaihto Sivu 1/6 ILOXAIR OY Huomisen ilmanvaihto Sivu 1/6 CENTER Asennusohjeet DESIGN 1. MITTAKUVAT ILOXAIR OY Piilipuunkatu 11 21200 RAISIO Asennettaessa Design - kupua vinoon sisäkattoon, tulee rakentaa ns. oikaisulaatikko,

Lisätiedot

Irrotettava kahva helpottaa asennusta. Kahvaa voidaan kääntää sekä vasemmalle että oikealle, kun palloventtiili suljetaan.

Irrotettava kahva helpottaa asennusta. Kahvaa voidaan kääntää sekä vasemmalle että oikealle, kun palloventtiili suljetaan. Laadukas pallosulkuventtiili LENO MSV-S Kuvaus LENO TM MSV-S on pallosulkuventtiili kaikille LENOtuoteryhmän kertasääteisille linjasäätöventtiileille. LENO TM MSV-S-venttiiliä voidaan käyttää myös laadukkaana

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI Aurinkolämmitin XP2 Käyttöopas FI ID-KOODI: M-1631.2013 ID-KOODI: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet 2 2. Laitteen toimintatapa

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP PAVILION ELITE M9000. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP PAVILION ELITE M9000 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja PULLOJÄÄKAAPPI Mistral TYYPPI: M60, M90, TC60 Käyttäjän käsikirja S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

250 arkin vakiolokeron täyttäminen

250 arkin vakiolokeron täyttäminen Pikaopas Paperin ja erikoismateriaalin lisääminen Tässä osassa kerrotaan, miten 250 ja 550 arkin lokerot sekä käsinsyöttölokero täytetään.lisäksi siinä on tietoja Paperikoko- ja Paperilaji-asetuksista.

Lisätiedot

Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST W asennusohje

Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST W asennusohje Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST 10 40 W asennusohje Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST 10 33 W asennusohje Tuotetiedot: Itserajoittuva lämpökaapeli Teho 10 W/m +10 C, 230 V AC. Elintarvikehyväksytty

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje 1(11) Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje Ohje koskee mittarimallia 162LxG (686-18B-L1-G3-084) 1. Merkinnät ja ulkopuoliset osat 1. LCD-näyttö 2. Optinen liitäntä 3. Mittarin numero 4. Mittarin

Lisätiedot