Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallituksen kokouksen pöytäkirja"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 8/2009 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 113 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastajien vaali Liite 3 Sairaanhoitopiirin vakuutukset vuosille Toimikunnan nimeäminen Oulaisten kaupungin ja PPSHP:n väliseen sopimukseen perustuen Ohjausryhmän nimeäminen valmistelemaan erityishuoltopiirin toiminnan siirtoa osaksi sairaanhoitopiiriä Liite 6 Vuoden 2009 talousarvion toimintamenojen sopeuttaminen ja talousarviomuutokset Hallintoylihoitajan viran aukijulistaminen Nimikemuutokset Liite 9 Tilintarkastajan raportointi tarkastuslautakunnalle Liite 10 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta Valtuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano Viranhaltijoiden päätösten ottaminen Työjärjestyksen muutos Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen selvityspyyntö hoidon saatavuuden toteutumisesta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä - Valviran määräys hoidon saatavuuden saattamisesta lain edellyttämälle tasolle Katsaus 35

2 PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Osallistujat Kyösti Juujärvi puheenjohtaja puheenjohtaja Eija Säilynoja varapuheenjohtaja Tuija Haikola jäsen Jari Latvala jäsen Jouko Nissinen jäsen Kaija Sepponen jäsen Esko Valikainen jäsen Minna Åman-Toivio varajäsen Maire Mäki jäsen Juha Kukkonen jäsen Helvi Kyngäs jäsen Muut osallistujat Risto Säkkinen valtuuston pj Niilo Keränen valt. 1. varapj Esko Kurvinen valt. 2. varapj Hannu Leskinen sh-piirin johtaja Juha Korpelainen vs. johtajaylilääkäri Eila Korpivuoma vs. hallintoylihoitaja Pekka Kaisto talousjohtaja Heikki Salumäki tekninen johtaja Juha Jääskeläinen henkilöstöjohtaja Sari Haataja hallintolakimies sihteeri Pasi Parkkila kehitysjohtaja Läsnä 115 Jorma Kinnunen Marsh Oy Asiat :t Laillisuus ja päätösvaltaisuus, 113 Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Allekirjoitus Kyösti Juujärvi Puheenjohtaja Sari Haataja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Maire Mäki Juha Kukkonen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Aika ja paikka , kuntayhtymän hallintokeskus Todistaa Hallituksen sihteeri Sari Haataja

3 PÖYTÄKIRJA 8/ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Hall 113 Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 114 Pöytäkirjan tarkastajien vaali Pöytäkirjan tarkastajiksi valittaneen Maire Mäki ja Juha Kukkonen (varalla Helvi Kyngäs ja Eija Säilynoja) Hall 114 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maire Mäki ja Juha Kukkonen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

4 PÖYTÄKIRJA 8/ DIAARI:262/ Sairaanhoitopiirin vakuutukset vuosille Sairaanhoitopiirin vakuutussopimus vakuutusyhtiö If:n kanssa päätyy vuoden 2009 loppuun. Vakuutusten kilpailuttamiseksi vuosille on tehty toimeksianto vakuutusten kilpailuttamisprosessista vakuutusmeklaritoimintaa harjoittavan Marsh Oy:n kanssa. Toimeksianto sisältää sairaanhoitopiirin ja sen tytäryhtiöiden (pl. Oulun Keskuspesula Oy) vakuutusten kilpailuttamisen. Toimeksianto sisältää mm. tarjouspyynnön laadinnan, hankintailmoitusten teon, tarjousten tarkistuksen ja vertailun sekä päätösesityksen teon toimeksiantajalle. Esityslistan liitteenä seuraa toimeksiannon mukainen tarjouspyyntö liitteineen. Toimeksiannon mukaisesti Marsh Oy on kilpailuttanut sairaanhoitopiirin ja pyynnössä mainittujen tytäryhtiöiden vakuuttamisen ja valmistellut vertailut. Valmistelu sisältää tarjouspyynnön valintaperusteiden mukaisen esityksen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän vakuuttamisesta vuosille PPSHP:n konsernin tytäryhtiöt tekevät erikseen päätökset vakuuttamisesta suoritetun kilpailutuksen perusteella. Esityslistan liitteenä seuraa Marsh Oy:n (Jorma Kinnunen) päivätty PPSHP:n tarjousvertailu PPSHP:n ja tytäryhtiöiden vakuutustarjouskilpailusta Marsh Oy esittää PPSHP:n vakuutusyhtiöksi OP-Pohjolaa, joka on tarjouspyynnön kriteerein ja pisteytysten mukaan tarjouskilpailun voittaja. Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen osalta Marsh Oy suosittelee uudeksi maksujärjestelmäksi Pohjolan puoliyksilöllistä maksujärjestelmää, jossa katkaisuraja on euroa ja on tarjouspyynnön pisteytyksen perusteella Pohjolan kokonaistaloudellisesti edullisin järjestelmä. Talousjohtajan ehdotus: päättää, että Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän vakuutussopimukset vuosille tehdään OP-Pohjolan tarjouskilpailussa antaman tarjouksen mukaisin ehdoin ja erityisesti siten, että lakisääteisen tapaturmavakuutuksen maksujärjestelmäksi hyväksytään Pohjolan puoliyksilöllinen maksujärjestelmä euron katkaisurajalla. oikeuttaa sairaanhoitopiirin johtajan ja talousjohtajan tekemään ja allekirjoittamaan OP-Pohjolan tarjouksen perusteella uudet vakuutussopimukset vuosille Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

5 PÖYTÄKIRJA 8/ Hall 115 Jorma Kinnunen Marsh Oy:stä selosti asiaa. Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

6 PÖYTÄKIRJA 8/ DIAARI:220/ Toimikunnan nimeäminen Oulaisten kaupungin ja PPSHP:n väliseen sopimukseen perustuen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulaisten kaupungin välillä on voimassa sopimus Terveydenhuollon ja siihen läheisesti liittyvistä sosiaalitoimen palveluista vuosille ( ). Sopimus on ollut voimassa alkaen. Sairaanhoitopiirin hallituksen hyväksymän sopimuksen esittelytekstissä todetaan: Nyt laadittu uusi sopimus on määräaikainen ja sen voimassaoloaika on sama kuin puitelain. Osapuolten tavoitteena on turvata Oulaisten kaupungin asukkaiden palvelujen saatavuus siihen asti, kunnes palvelujen järjestäminen saadaan ratkaistua pysyvällä tavalla. Sopimukseen on sisällytetty mahdollisuus molemmille osapuolille purkaa sopimus päättymään 6 kuukauden irtisanomisajalla. Tällä turvataan osapuolille mahdollisuus irtautua sopimuksesta mm. muiden em. puitelakiin sisältyvin palvelujen järjestämismallien toteuttamiseksi. Sopimuksessa on otettu huomioon myös sen mahdollinen laajentaminen vastaamaan edellä mainitun puitelain vaatimuksia vuoden 2012 loppuun mennessä. Sopimukseen sisältyy kohta Yhteinen toimielin, seurantatutkimus ja ohjaus. Sen mukaisesti Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin organisaatioon nimetään kuntalaissa säädetyllä tavalla toimielin, jonka tehtävänä on toiminnan suunnittelu, seuranta ja ohjaus voimaan astuneen lain, Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta, edellyttämällä tavalla. Puitelakiin ei kuitenkaan sisälly valmista mallia tai ohjetta, jota voitaisiin suoraan soveltaa sairaanhoitopiirin ja Oulaisten kaupungin välisessä sopimuksessa mainittuun toimielimeen. Sopimuksessa todetaan em. kohdassa lisäksi, että Sopimuksen toteutumista ja vaikutuksia koko terveyspalvelujärjestelmään (toimivuus, kustannukset, palvelujen laatu, saatavuus jne.) seurataan ja raportoidaan jatkuvasti osapuolten välisenä yhteistyönä vuosittain erikseen sovittavalla tavalla (seurantatutkimus). Oulaisten kaupunginvaltuusto on päättänyt esittää em. toimielimeen 3 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti: Pekka Heiska (varalla Juhani Kärki), Kai Pajala (varalla Laura Mettovaara) ja Arja Maija Stenroth (varalla Raimo Räisänen). Koska sopimuksen perusteella vastuu toiminnasta on Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä, tulee toimielimen enemmistön olla sairaanhoitopiirillä. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

7 PÖYTÄKIRJA 8/ Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Hall 89 Päätös: Asia päätettiin jättää pöydälle. päättää nimetä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulaisten kaupungin välisen sopimuksen mukaisesti toimikunnan sopimuksen voimassaoloajaksi. Toimikunnan tehtävänä on em. sopimuksen alaisen toiminnan suunnittelu, seuranta ja ohjaus. Toimikunnan jäsenet ovat Kaija Sepponen (puheenjohtaja), Jouko Nissinen, Kaija Haikola ja Kyösti Juujärvi sekä Oulaisten kaupunginvaltuuston esityksen mukaisesti Pekka Heiska (varalla Juhani Kärki), Kai Pajala (varalla Laura Mettovaara) ja Arja Maija Stenroth (varalla Raimo Räisänen). Lisäksi toimikunnan työskentelyyn osallistuvat (puheoikeus) Oulaskankaan sairaalan tulosyksikön johtaja Asko Rantala, talousjohtaja Pekka Kaisto ja kehitysjohtaja Pasi Parkkila sekä Oulaisten kaupunginjohtaja Esa Sippola. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää nimetä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulaisten kaupungin välisen sopimuksen mukaisesti toimikunnan sopimuksen voimassaoloajaksi. Toimikunnan tehtävänä on em. sopimuksen alaisen toiminnan suunnittelu, seuranta ja ohjaus. Toimikunnan jäsenet ovat Oulaisten kaupunginvaltuuston esityksen mukaisesti Pekka Heiska (varalla Juhani Kärki), Kai Pajala (varalla Laura Mettovaara) ja Arja Maija Stenroth (varalla Raimo Räisänen). päättää nimetä kokouksessa toimikuntaan keskuudestaan neljä jäsentä. Lisäksi toimikunnan työskentelyyn osallistuvat (puheoikeus) Oulaskankaan sairaalan tulosyksikön johtaja Asko Rantala, vs. johtava ylihoitaja Ritva Kesti, sairaanhoitopiirin talousjohtaja Pekka Kaisto ja kehitysjohtaja Pasi Parkkila sekä Oulaisten kaupunginjohtaja Esa Sippola. Toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Toimikunnalla on oikeus kutsua kokouksiin myös muita asiantuntijajäseniä. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

8 PÖYTÄKIRJA 8/ Hall 116 Sairaanhoitopiirin johtajan tarkennettu esitys: 1. päättää nimetä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulaisten kaupungin välisen sopimuksen mukaisesti toimikunnan sopimuksen voimassaoloajaksi. Toimikunnan tehtävänä on em. sopimuksen alaisen toiminnan suunnittelu, seuranta ja ohjaus. 2. Toimikunnan jäsenet ovat Oulaisten kaupunginvaltuuston esityksen mukaisesti Pekka Heiska (varalla Juhani Kärki), Kai Pajala (varalla Laura Mettovaara) ja Arja Maija Stenroth (varalla Raimo Räisänen). 3. päättää nimetä kokouksessa toimikuntaan keskuudestaan neljä jäsentä. 4. Lisäksi toimikunnan työskentelyyn osallistuvat (puheoikeus) Oulaskankaan sairaalan tulosyksikön johtaja Asko Rantala, vs. johtava ylihoitaja Ritva Kesti, sairaanhoitopiirin talousjohtaja Pekka Kaisto ja kehitysjohtaja Pasi Parkkila sekä Oulaisten kaupunginjohtaja Esa Sippola. 5. valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. 6. Toimikunnalla on oikeus kutsua kokouksiin myös muita asiantuntijajäseniä. Sairaanhoitopiirin johtajan tarkennetun esityksen kohdassa 3 Jouko Nissinen ehdotti, että toimikuntaan nimetään Jouko Nissinen, Tuija Haikola ja Kaija Sepponen. Minna Åman-Toivio esitti, että edellä mainittujen lisäksi toimikuntaan nimetään Esko Valikainen. Eija Säilynoja Maire Mäen kannattamana esitti, että Kaija Sepposen sijaan toimikuntaan valitaan hallituksen varajäsen Anneli Rajaniemi. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kaksi kannatettua esitystä a) Jouko Nissinen, Tuija Haikola, Kaija Sepponen, Esko Valikainen ja b) Jouko Nissinen, Tuija Haikola, Anneli Rajaniemi, Esko Valikainen, tulisi suorittaa äänestys. Kädennostoäänestyksessä vaihtoehdolle a) annettiin yhdeksän (9) ääntä ja vaihtoehdolle b) kaksi (2) ääntä (Eija Säilynoja ja Maire Mäki). Puheenjohtaja totesi vaihtoehdon a) tulleen hallituksen päätökseksi. Sairaanhoitopiirin johtajan tarkennetun esityksen kohdassa 5 Tuija Haikola esitti toimikunnan puheenjohtajaksi Jouko Nissistä. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

9 PÖYTÄKIRJA 8/ Päätös: 1. päätti nimetä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulaisten kaupungin välisen sopimuksen mukaisesti toimikunnan sopimuksen voimassaoloajaksi. Toimikunnan tehtävänä on em. sopimuksen alaisen toiminnan suunnittelu, seuranta ja ohjaus. 2. Toimikunnan jäsenet ovat Oulaisten kaupunginvaltuuston esityksen mukaisesti Pekka Heiska (varalla Juhani Kärki), Kai Pajala (varalla Laura Mettovaara) ja Arja Maija Stenroth (varalla Raimo Räisänen). 3. päätti nimetä toimikuntaan jäseniksi Jouko Nissisen, Tuija Haikolan, Kaija Sepposen ja Esko Valikaisen. 4. Lisäksi toimikunnan työskentelyyn osallistuvat (puheoikeus) Oulaskankaan sairaalan tulosyksikön johtaja Asko Rantala, vs. johtava ylihoitaja Ritva Kesti, sairaanhoitopiirin talousjohtaja Pekka Kaisto ja kehitysjohtaja Pasi Parkkila sekä Oulaisten kaupunginjohtaja Esa Sippola. 5. päätti valita puheenjohtajaksi Jouko Nissisen. 6. Toimikunnalla on oikeus kutsua kokouksiin myös muita asiantuntijajäseniä. Maire Mäki jätti päätökseen eriävän mielipiteen: Kaija Sepponen on Oulaisten kaupunginvaltuutettu ja PPSHP:n hallituksen jäsen. Kaija Sepponen ei voi edustaa PPSHP:n hallitusta ja Oulaisten kaupunkia samanaikaisesti. Siksi työryhmään olisi tullut nimetä Sepposen tilalle toinen henkilö PPSHP:n hallituksesta. Tarvittaessa Sepponen voisi toimia asiantuntijana ko. ryhmässä. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

10 PÖYTÄKIRJA 8/ DIAARI:259/ Ohjausryhmän nimeäminen valmistelemaan erityishuoltopiirin toiminnan siirtoa osaksi sairaanhoitopiiriä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus on käsitellyt kuntayhtymän perussopimuksen 2 :n muuttamista ja mahdollistaakseen erityishuoltopiirin toiminnan siirtämisen osaksi sairaanhoitopiiriä alkaen. Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymän hallitus on käsitellyt kuntayhtymän purkamista ja toiminnan siirtämistä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille Sairaanhoitopiirin ja erityishuoltopiirin hallituksien päätökset perussopimuksen muuttamiseksi ja erityishuoltopiirin purkamiseksi ja toiminnan siirtämiseksi sairaanhoitopiirille on lähetetty kuntayhtymien jäsenkuntien valtuustojen hyväksyttäviksi. Sairaanhoitopiirin perussopimuksen 2 :n muuttaminen edellyttää, että vähintään 2/3 jäsenkunnista kannattaa sitä ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Perussopimuksen muuttaminen on tullut hyväksytyksi kuntalain 79 :n mukaisin edellytyksin. Erityishuoltopiirin toimintojen siirtämiseksi sairaanhoitopiirille on tarpeen asettaa luottamushenkilöistä koostuva ohjausryhmä valmistelevien virkamiestyöryhmien lisäksi. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: asettaa ohjausryhmän, johon nimetään: Erityishuoltopiirin - valtuuston pj Viljo Lehmusketo - valtuuston I pj Aimo Suorsa - valtuuston II pj Taimi Piippo - hallituksen pj Pertti Sankilampi - hallituksen vpj Pentti Mellenius Sairaanhoitopiirin - valtuuston pj Risto Säkkinen - valtuuston I pj Niilo Keränen - valtuuston II pj Esko Kurvinen - hallituksen pj Kyösti Juujärvi - hallituksen vpj Eija Säilynoja Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

11 PÖYTÄKIRJA 8/ Hall 117 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

12 PÖYTÄKIRJA 8/ DIAARI:225/ Vuoden 2009 talousarvion toimintamenojen sopeuttaminen ja talousarviomuutokset Vuoden 2009 talousarvion toimintamenojen vertailu vuoden 2008 tilinpäätökseen Sairaanhoitopiirin toimintatulot toteutuivat vuoden 2008 osalta poikkeuksellisen tarkasti talousarvion mukaisesti. Sen sijaan yli 10 prosentin toimintamenojen kasvu ylitti arviot. Menot kasvoivat voimakkaasti kaikissa tiliryhmissä, euromääräisesti merkittävin 22 milj. euron kasvu oli henkilöstömenojenkasvu edelliseen vuoteen verrattuna 9 %. Tilikauden toiminnallisen tappion on vuodelle 2008 laskettu olevan 10,4 milj. euroa. Vuoden 2008 toimintamenojen toteutuma ja erityisesti henkilöstömenojen voimaksa kasvu on asettanut vaikeita haasteita vuoden 2009 toiminnan ja talouden johtamiselle. Talouden johtamista ohjaavana sitovana velvoitteena on, että talousarviossa vahvistettuja toimintamenoja ei ylitetä. Talouden sopeuttamistoimenpiteistä huolimatta sairaanhoidon saatavuus pidetään turvattuna ja lakien ja velvoitteiden mukaisena. Vuoden 2009 toimintamenojen kasvuvara voi vuoden 2008 tilinpäätökseen vertailukelpoisella tavalla laskettuna olla enintään 2,1 %. Laskenta sisältää voimaanastuneen kela-maksun 0,8 % alentumisen aiheuttavan 1.3 milj. euron henkilöstömenojen säästön. Sairaanhoitopiirin henkilöstömenojen on laskettu kasvavan 3,3 % vuonna 2009 edelliseen vuoteen verrattuna yleisillä voimassa olevilla virka- ja työehtosopimuksilla. Talousarvion mukaisissa toimintamenoissa pysymiseksi on erityisesti sairaanhoitopiirin henkilöstön määrän kasvu pysäytettävä ja käännettävä laskuun vuoden 2008 lopun tilanteeseen verrattuna. Sairaanhoitopiirin hallitus on tilinpäätöskäsittelyn yhteydessä edellyttänyt ryhdyttäväksi tarpeellisiin toimiin toiminnan ja talouden hallinnan osalta. Toimintamenojen ennuste ja sopeuttamistarve vuoden 2009 talousarvioon Esityslistan liitteenä on sairaanhoitopiirin käyttösuunnitelman = talousarvion vuoden 2009 tuloslaskelmaosan vertailutiedot viime vuoden tilinpäätöksen lukuihin. Lisäksi liitteessä on ennuste toimintatulojen ja -menojen toteutumasta, jolloin on ollut käytettävissä vuoden 2009 kolmen ensimmäisen kuukauden toteutuneet tiedot ja edellisen vuoden tapahtumatiedot. Ennusteen mukaan sairaanhoitopiirin toimintamenot ilman säästö- ja sopeuttamistoimia uhkaavat ylittyä 1,3 prosenttia, yhteensä 5,7 milj. euroa. Ylitys olisi henkilöstökuluissa 0,7 % (2 milj. euroa), tarvikkeissa 2,8 %, (1,9 milj. euroa) ja palvelujen ostoissa 3,4 % (2,4 milj. euroa). Ennusteen mukainen toimintamenojen toteutuma olisi vuoden lopussa 3,7 % vuoden 2008 tilinpäätökseen verrattuna, kun käyttösuunnitelman ja samalla talousarvion mukainen toimintamenojen kasvu saa olla 2,2 %. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

13 PÖYTÄKIRJA 8/ Palkallisten palvelusuhteiden kokonaiskasvu työpanoksiksi muutettuna oli viime vuonna 1,4 %, josta hoitohenkilökunnan osalta 2,2 %, lääkärien osalta 0,6 % ja vähennystä muun henkilökunnan osalta 1,3 %. Välttääkseen käyttösuunnitelman mukaisten henkilöstömenojen ylittymisen sairaanhoitopiirissä pitää käyttää 50 henkilötyövuoden verran vähemmän työpanosta. Työpanoksen vähentäminen kohdistetaan tilapäisen henkilöstön ja sijaistyövoiman käyttöön. Tarvikemenojen osalta ylitysuhka on suurin hoitotarvikkeiden kohdalla. Ennuste hoitotarvikkeiden kulutuksesta painottuu viime syksyn ja vielä vuoden 2009 alkuvuoden korostuneen hoitotakuutyön takia. Vuoden 2008 tilinpäätökseen verrattuna tarvikemenot eivät voi kasvaa 3,6 % enempää ja edellyttää tarvikkeiden käytössä kaikkien säästötoimien toteutusta. Pysyminen talousarvion vaatimuksissa palvelujen ostomenojen osalta riippuu merkittävästi hoitotakuun takia hankittavien hoitopalvelujen määrästä. Tältä osin esim. Leikkaus- ja tehohoidon tulosyksikkö on asettanut 1,2 milj. euron säästötavoitteen. Myös asiantuntijapalveluiden, matka- ja majoituspalveluiden käyttöä joudutaan rajoittamaan toiminnan kannalta välttämättömään. Kaikkien sairaanhoitopiirin tulosyksiköiden kanssa on käyty neuvottelut talousarvion mukaisissa toimintamenoissa pysymiseksi. Päähuomio neuvotteluissa on ollut henkilöstön määrässä, työpanoksen seurannassa ja erityisesti toimenpiteissä, joihin on ryhdytty ja sovittu ryhdyttävän palkallisten palvelussuhteiden määrän vähentämiseksi. Sairaanhoitopiirissä kiinnitetään erityistä huomiota poissaolojen sijaistukseen, tehdään vielä lisäjärjestelyjä sairaanhoidon määrään vaikuttamiseksi, vähennetään merkittävästi lisätyötä ja tarkennetaan avoimien toimien täyttöä. Neuvottelujen tuloksena tulosyksiköt ovat asettaneet erityisesti tavoitteekseen pysyä kaikin mahdollisin keinoin vuoden 2009 käyttösuunnitelman mukaisissa toimintamenoissa. Lisäksi on sovittu 0,6 milj. euron toimintamenojen määrärahasiirtojen esittämisestä talousarviomuutokseksi. Määrärahojen siirrot osoitetaan tekniikan ja huollon tulosyksiköistä lasten ja nuorten sekä sisätautien tulosyksiköille. Talousarviomuutokseksi esitetään lisäksi sisätautien tulosyksikön tutkimusja kehittämisyksikön ulkopuolisia tuloja ja menoja lisättäväksi 0,2 milj. eurolla. Neuvottelujen ja valmistelutyön perusteella on päädytty ehdottamaan, että hallitus hyväksyy toteutettavaksi vuoden 2009 talousarvion toimintamenojen sopeuttamistoimiksi seuraavaa: Virkojen ja toimien täyttökielto Avoimeksi tulleita virkoja toimia ei toistaiseksi täytetä pysyvästi. Rajoitus on voimassa koko sairaanhoitopiirissä. Viran tai toimen vapautumisen yhteydessä tulee aina selvittää a) voidaanko virka jättää täyttämättä ja sisäisin tehtäväjärjestelyin hoitaa tehtävä, Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

14 PÖYTÄKIRJA 8/ b) voidaanko viran tai toimen asemasta joku muu virka tai toimi jättää sisäisten tehtäväjärjestelyjen jälkeen täyttämättä. Mikäli täyttökiellon piiriin kuuluvan viran tai toimen täyttäminen on toiminnan kannalta välttämätön tehtyjen selvitysten jälkeen, täyttökielto voidaan purkaa erityisellä täyttöluvalla. Luvan myöntämisestä päättää täyttöluparyhmä, johon kuuluvat sairaanhoitopiirin johtaja, johtajaylilääkäri, hallintoylihoitaja, talousjohtaja ja henkilöstöjohtaja. Sijaisuudet Sijaisuudet tulee mahdollisuuksien mukaan hoitaa sisäisillä tehtäväjärjestelyillä tai hoitamalla sijaisuudet muista yksiköistä käytettävissä olevalla vakinaisella henkilökunnalla. Sisäisillä sijaisilla tulee pyrkiä turvaamaan ensisijaisesti lyhytaikaiset poissaolot. Harkinnanvaraiset palkantarkistukset Vuoden 2009 käyttösuunnitelman mukaisesti henkilöstökulut ovat kolmen ensimmäisen kuukauden ennusteen mukaisesti ylittymässä n. 2 milj. euroa (0,7 %). Henkilöstökulut ovat talousarviossa määrätty sitoviksi ja mahdolliset harkinnanvaraiset palkankorotukset voi toteuttaa ainoastaan vuoden 2009 määrärahojen puitteissa. Koulutusvirkamatkat/työmatkat ja koulutusvirkavapaat/työlomat Sairaanhoitopiirin ulkopuolisiin koulutuksiin osallistuminen on perustuttava tiukkaan harkintaan. Ainoastaan toiminnan kannalta välttämättömään sairaanhoitopiirin ulkopuoliseen koulutukseen voidaan osallistua. Palkattomat työlomat ja virkavapaat Yleisenä edellytyksenä palkattoman virkavapauden/työloman myöntämiselle on, että tehtävät voidaan hoitaa toiminnan häiriytymättä. Sijaisuudet tulee hoitaa sisäisillä tehtäväjärjestelyillä tai hoitamalla sijaisuudet muista yksiköistä käytettävissä olevalla henkilökunnalla. Työntekijän/viranhaltijan hakemuksesta myönnetään palkaton työloma/virkavapaa. Palkaton maanantaista sunnuntaihin kestävä virkavapaa/työloma voidaan anoa viiden päivän (5) pituisena (maanantai-perjantai). Jaksotyössä koko kalenteriviikon kestävä poissaolo suunnitellaan seitsemän (7) päivän pituisena, mutta anotaan viiden (5) päivän pituisena palkattomana virka/työvapaana. Tämä käytäntö koskee vain etukäteen suunniteltuja virka/työvapaita. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

15 PÖYTÄKIRJA 8/ Muu alle viisi päivää kestävä lyhyt virkavapaus anotaan työstä poissaolopäivien mukaisena. Työaikakorvaukset Työaikakorvauksia pyritään antamaan vapaa-aikana. Aikakorvauksen antamisen edellytyksenä on, että tehtävät voidaan hoitaa toiminnan häiriytymättä ja mahdollisen vapaa-ajan sijaisuudet tulee hoitaa sisäisillä tehtäväjärjestelyillä tai hoitamalla sijaisuudet muista yksiköistä käytettävissä olevalla henkilökunnalla. Tarvikemenojen hallinta Tarvikkeiden hankinnassa ja käytössä toteutetaan kaikki säästökohteet, erityisesti kiinnitetään huomiota tarvikehankintoihin, jotka eivät välittömästi liity potilastyöhön. Toimintojen muuttaminen Sopeuttamistoimien selvityksissä tulosyksiköissä ja vastuualueilla todetut säästömahdollisuudet toimintamuutoksilla otetaan käytäntöön mahdollisimman pian. Toimintamenojen sopeuttamistarve vallitsevan taloustilanteen mukaiseksi toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille Sairaanhoitopiirin vuoden toiminta- ja taloussuunnitelma on valmisteltu ja vahvistettu nykyisestä talouden taantumatilanteesta huomattavasti erilaisen kuntatalousennusteen perusteelle. Voimassa olevilla ja tulevilla neuvoteltavilla työmarkkinaratkaisuilla määritetään pääosa sairaanhoitopiirin toimintamenoista. Julkisella taloudella on vain vähän mahdollisuuksia lähivuosina rahoittaa peruspalvelujen menojen kasvua. Tästä syystä sairaanhoitopiirissä on ryhdyttävä yhteistyössä omistajien kanssa entistä tarkemmin selvittämään ja toteuttamaan toimenpiteitä, joilla menojen kasvua hillitään. Sairaanhoitopiirin strategiavalmistelussa ja samaan aikaan meneillään olevassa omistajaohjauksen kehittämisvalmistelussa on osaltaan käsitelty toimintoja, jotka tulee ottaa huomioon johdettaessa ja sopeutettaessa sairaanhoitopiirin taloutta vallitsevaan julkisen vallan rahoitustilanteeseen ja pitemmän aikajakson kehitystyöhön. Sairaanhoitopiirin hallitukselle ehdotetaan, että jäljempänä lueteltuja toimenpiteitä valmistellaan ja otetaan suunnitelmallisesti käyttöön talouden tasapainottamiseksi suunnittelukaudella kasvavaa palvelutarvetta ja kustannuskehitystä varten: - Toiminnan ja talouden suunnittelu rakentuu kuntien kanssa yhteiseen tarvearvioon ja resurssimääritykseen. - Tuottavuuden parantamisen tavoitteeksi asetetaan 1 %. - Selvitetään yhteistoimintahyödyt Oulun kaupungin, Oulun seudun ja koko maakunnan kanssa toiminnoittain seuraavasti: hankinnat, varastointi, ruo- Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

16 PÖYTÄKIRJA 8/ Sairaanhoitopiirin tulosennuste kahuolto, tekninen huolto, henkilöstö- ja talouspalvelukeskus, tietohuolto, lääkehuolto, apuvälinekeskus, välinehuolto, radiologian ja laboratorion palvelut. - Sairaanhoitopiiri keskittää voimavaransa erikoissairaanhoitoa tarvitsevien potilaiden hoitoon kehittämällä lähete-palaute-konsultaatiojärjestelmää julkisen ja yksityisen terveydenhuollon organisaatioiden kanssa, potilasvirtojen hallintaa tehostetaan, parannetaan potilaiden itse- ja omahoitomahdollisuuksia sekä kehitetään yhdessä jäsenkuntien kanssa potilaiden jatkohoitomahdollisuuksia. - Sairaanhoitopiiri ottaa käyttöön henkilöstöresursseja säästävää teknologiaa ja tuottavuutta parantavia investointeja. Esityslistan liitteenä olevan sairaanhoitopiirin tason tuloslaskelman ennusteen mukaan kuntayhtymän tulos tulisi olemaan yli 15 milj. euroa ylijäämäinen. Ennusteeseen liittyy tulojen osalta monia epävarmuustekijöitä. Sairaanhoitopiirissä siirryttiin vuoden alusta somaattisen vuodeosastohoidon osalta drg-perusteiseen laskutukseen. Kolmelta ensimmäiseltä kuukaudelta saatujen kokemusten perusteella drg-pohjainen laskutus kokoaa aikaisempaa paremmin potilaan hoitojaksoon kuuluvat kustannustiedot. Osa välisuoritteista on kuitenkin hinnoiteltu liian korkealle, osa taas on liian alhaisella hinnalla vaikuttamassa hoitojaksosta koostuvaan kokonaislaskuun. Kuluvan vuoden tammi- huhtikuun laskutusaineiston perusteella pystytään määrittämään hintojen korjauskohteet välisuoritteissa ja toteuttamaan korjatuilla hinnoilla laskutusta alkaen. Tavoitteena on, että laskutus vastaa mahdollisimman hyvin somaattisen vuodeosastohoidon kustannuksia. Talousjohtajan ehdotus: - edellyttää, että talousarvion mukaisia toimintamenojen määrärahoja ei ylitetä. - hyväksyy toteutettavaksi edellä esittelyssä ehdotetut vuoden 2009 talousarvion toimintamenojen sopeuttamistoimet. - hyväksyy valmisteltavaksi ja otettavaksi suunnitelmallisesti käyttöön edellä esittelyssä ehdotetut toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi suunnittelukaudella kasvavaa palvelutarvetta ja kustannuskehitystä varten. - esittää valtuustolle talousarviomuutoksiksi: a) huoltopalvelujen tulosyksiköstä siirretään henkilöstömenojen määrärahaa euroa sisätautien tulosyksikköön henkilöstömenoihin, Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

17 PÖYTÄKIRJA 8/ b) tekniikan palvelujen tulosyksiköstä siirretään tarvikemenojen määrärahaa euroa lasten ja nuorten tulosyksikköön henkilöstömenoihin, c) sisätautien tulosyksikön tutkimusyksikköön lisätään tukien ja avustusten tuloa eurolla sekä henkilöstömenoja eurolla, d) hallintokeskuksesta siirretään soluterapian kehittämishankkeen euron tulot ja menot leikkaus- ja tehohoidon tulosyksikölle. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen Hall 83 Sairaanhoitopiirin johtaja kertoi, että asia käsitellään yhteistyötoimikunnassa. Sairaanhoitopiirin johtajan täydennetty esitys: päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen. Yhteistyötoimikunnan kokouksen jälkeen hallitus palaa tarvittaessa asiaan. Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan täydennetyn esityksen Valtuusto, liite 3: Tuloslaskelmaennuste vuodelle 2009 Hallituksen esitys: Valtuusto päättää muuttaa talousarviota siten, että a) huoltopalvelujen tulosyksiköstä siirretään henkilöstömenojen määrärahaa euroa sisätautien tulosyksikköön henkilöstömenoihin, b) tekniikan palvelujen tulosyksiköstä siirretään tarvikemenojen määrärahaa euroa lasten ja nuorten tulosyksikköön henkilöstömenoihin, c) sisätautien tulosyksikön tutkimusyksikköön lisätään tukien ja avustusten tuloa eurolla sekä henkilöstömenoja eurolla, Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

18 PÖYTÄKIRJA 8/ d) hallintokeskuksesta siirretään soluterapian kehittämishankkeen euron tulot ja menot leikkaus- ja tehohoidon tulosyksikölle Valt 18 Päätös: Valtuusto hyväksyi yksimielisesti hallituksen esityksen. Lisäksi valtuusto hyväksyi päätökseen liitettäväksi Matti Roivaisen esittämän ja Esko Valikaisen ja Jari Tuunasen kannattaman Kokoomuksen valtuustoryhmän toivomusponnen: Valtuusto edellyttää, että hallitus ryhtyy välittömästi toteuttamaan esittelytekstissä mainittuja sopeuttamistoimenpiteitä. Liite 1 18 Valtuustolle jätetty ponsi on liitteenä. Talousarvion toimintamenojen sopeuttamiseksi on ryhdytty toimenpiteisiin. Asiasta on annettu yleiskirje 2/2009 (liite). Seurantatietoa tammi-huhtikuu 4/2009, Osavuosikatsaus I sisällöstä käydään keskustelu. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: merkitsee valtuuston ponnen ja tehdyt toimenpiteet tiedoksi Hall 118 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

19 PÖYTÄKIRJA 8/ DIAARI:153/ Hallintoylihoitajan viran aukijulistaminen Hallintoylihoitajan virka on tullut avoimeksi hallintoylihoitajan irtisanouduttua lukien Hallintoylihoitajan tehtävien väliaikaisena hoitajana on johtava ylihoitaja Eila Korpivuoma (hallituksen päätös ). Hallintoylihoitajan virka tulisi julistaa haettavaksi niin, että se voidaan täyttää pidettävässä valtuuston kokouksessa. Hallintosäännön 25 :n mukaisesti viran, johon valtuusto valitsee viranhaltijan, julistaa haettavaksi hallitus. päättää hallintosäännön mukaan myös haettavaksi julistamisen tavasta ts. missä tiedotusvälineissä hakuilmoitus julkaistaan. Valtuusto on päättänyt vahvistaa hallintoylihoitajan viralle seuraavan kelpoisuusehdon: Tohtorin tutkinto tai alan ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus sekä hyvä kokemus johtamistehtävissä. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää julistaa hallintoylihoitajan viran haettavaksi Kuntalehdessä sekä Helsingin Sanomissa ja Kalevassa ilmestyvässä numerossa. Hakuilmoituksen tarkempi sisältö esitellään kokouksessa Hall 119 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

20 PÖYTÄKIRJA 8/ DIAARI:260/ Nimikemuutokset Diagnostiikka-yksikkö Laboratorion vastuualue Radiologian vastuualue Lasten ja nuorten tulosyksikkö Osastonylilääkärin virka ( ) apulaisylilääkärin viraksi Nykyiset tehtävät voidaan hoitaa myös apulaisylilääkärin virassa. Nimikemuutoksesta ei aiheudu kustannuksia. Laboratoriohoitajan toimi ( ) röntgenhoitajan toimeksi alkaen Isotooppiosasto siirtyi radiologian vastuualueen yksiköksi vuonna Isotooppiosastolla työskentelee sekä laboratorio- että röntgenhoitajia. Röntgenhoitajien osaamista voidaan kuitenkin laajemmin hyödyntää koko vastuualueella. Muutoksella ei ole kustannusvaikutusta. Sairaanhoitajan toimi ( ) apulaisosastonhoitajan toimeksi lasten kirurgisella osastolla 60 Kirurgiseen osastoon kuuluu 19 sairaansijan vuodeosasto, 10 sairaansijan päiväkirurginen yksikkö ja arkipäivisin toimiva kirurgian poliklinikka. Hoitohenkilökuntaa kirurgisella osastolla on osastonhoitaja, 25 sairaanhoitajaa ja 6 lasten-/perushoitajaa sekä kolme osastonsihteeriä. Osasto on vaativa päivystysosasto, jonka hoitotyön esimiestoiminta vaatii osaamisen lisäämistä osastonhoitajan työn tueksi. Sairaanhoitajan toimi on tullut eläköitymisen vuoksi avoimeksi Toimen väliaikaisena sijaisena toimii saakka vuorotellen kaksi osaston kokenutta sairaanhoitajaa. Sijaistaminen ei voi olla pysyvä ratkaisu eikä toimea voida jättää pysyvästi täyttämättä. Apulaisosastonhoitaja nimikemuutos mahdollistaisi esimiestoiminnan vastuun delegoinnin, kirurgisen hoitotyön systemaattisen kehittämisen niin kirurgisella osastolla kuin yhteistyössä klinikan muiden osastojen kanssa. Nimikemuutos apulaisosastonhoitajaksi tukee sairaanhoitajan ammatillista urasuunnittelua niille, jotka haluavat kehittyä hoitotyön esimiestoimintaan. Apulaisosastonhoitajan kelpoisuusvaatimukset olisivat sairaanhoitopiirissä vahvistetut kelpoisuudet eli tehtävään soveltuva alempi/ylempi korkeakou- Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

21 PÖYTÄKIRJA 8/ Leikkaus- ja tehohoidon tulosyksikkö Anestesian vastuualue lututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus tai aikaisempi pätevyys, taikka alan ammattikorkeakoulututkinto / aikaisempi opistoasteen tutkinto täydennettyinä riittävillä työnjohdon ja hallinnon opinnoilla sekä riittävä kokemus alansa tehtävistä. Jos hallitus hyväksyy nimikemuutoksen, haetaan apulaisosaston toimeen täyttölupa syksyllä Toimeen vakinaistaminen tapahtuisi Apulaisosastonhoitajan tehtävän vaativuustaso on taso 2. Muutoksen kustannusvaikutus vuositasolla on 2131 euroa. Apulaisosastonhoitajan palkkakulut katetaan sijaismäärärahoja pienentämällä. Henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaista osaa on arvioitu 10 %:n verran. Määrärahat on varattu talousarvioon. Perushoitajan toimi ( ) apulaisosastonhoitajan toimeksi Teho-osasto 1 vastaa vaativien päivystyksellistä tehohoitoa tarvitsevien potilaiden hoidosta koko Erva-alueella. Henkilökunnan määrä on kasvanut viime vuosien aikana lähes kaksinkertaiseksi. Hoitohenkilökunnan vakansseja on tällä hetkellä yhteensä 86, kun vuonna 2001 vakanssien määrä on ollut 46. Yksikössä on lähiesimiestyössä osastonhoitaja ja apulaisosastonhoitaja. Nykyinen lähiesimiesten määrä ei ole riittävä turvaamaan toiminnan johtamisen, organisoinnin ja kehittämisen tarpeet. Ylitöiden määrä on kasvanut henkilökunnan lisääntymisen myötä, mikä on aiheuttanut ylikuormitusta. Myös henkilökunnalta tulleen palautteen mukaan lähiesimiehiä on usein vaikea tavoittaa. Muutoksen kustannusvaikutus peruspalkkojen tasolla on 545 /kk, mutta käytännössä kustannukset eivät kasva, koska vuorotyöstä maksettavat korvaukset (n % peruspalkasta) jäävät pois. Kaksi sairaanhoitajan 50 % toimea ( ja ) apulaisosastonhoitajan toimeksi Teho-osasto 2 vastaa vaativien leikkauksen jälkeistä tehohoitoa tarvitsevien potilaiden hoidosta koko Erva-alueella. Henkilökunnan määrä on kasvanut viime vuosien aikana lähes kaksinkertaiseksi. Hoitohenkilökunnan vakansseja on tällä hetkellä yhteensä 72, kun vuonna 2001 vakanssien määrä on ollut 43. Yksikössä on lähiesimiestyössä osastonhoitaja ja apulaisosastonhoitaja. Nykyinen lähiesimiesten määrä ei ole riittävä turvaamaan toiminnan johtamisen, organisoinnin ja kehittämisen tarpeet. Ylitöiden määrä on kasvanut henkilökunnan lisääntymisen myötä, mikä on aiheuttanut ylikuormitusta. Myös henkilökunnalta tulleen palautteen mukaan lähiesimiehiä on ajoittain usein vaikea tavoittaa. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

22 PÖYTÄKIRJA 8/ Muutoksen kustannusvaikutus on peruspalkkojen tasolla 313 /kk, mutta käytännössä kustannukset pienenevät, koska vuorotyöstä maksettavat korvaukset (n % peruspalkasta) jäävät pois ja vuosiloma-ajan palkkaa maksetaan vain yhdelle henkilölle. Perushoitajan toimi ( ) lääkintävahtimestarin sisäisen sijaisen toimeksi Anestesian vastuualueella on yhteensä seitsemän lääkintävahtimestarin vakanssia teho-osastoilla ja anestesiayksiköissä. Tehtäviin kuuluu erittäin merkittävänä osana lääkintälaitteiden toimintakunnon varmistaminen, huolto- ja testaustehtävät sekä muun henkilökunnan kouluttaminen ja oheistaminen erilaisten lääkintälaitteiden käyttöön. Koska kyseessä on erityisosaamista vaativa tehtävä ja varsinaista lääkintävahtimestarin koulutusta ei ole vuosiin enää ollut, on tehtävään perehdyttäminen tapahtunut toimipaikkakoulutuksena. Lääkintävahtimestarien poissaolojen hoitaminen sisäisin sijaisjärjestelyin on ainoa mahdollisuus turvata osaaminen ympäri vuoden. Sopimuksen mukaisista poissaoloista syntyy ympärivuotinen sijaistarve, joka pystytään vakinaisen sijaisen avulla järjestämään. Muutoksella ei ole kustannusvaikutuksia. Tehtävää hoitava henkilö omaa kelpoisuuden lääkintävahtimestarin tehtäviin ja on antanut suostumuksensa mahdolliseen nimikemuutokseen. Osastonsihteerin toimi ( ) klinikkasihteerin toimeksi Keskusleikkausosastolle sijoitetun osastonsihteerin pääasiallinen tehtäväalue on henkilöstöasiain hoitaminen sisältäen kaikki klinikkasihteerin tehtävät ja sisäisen laskutuksen. Lisäksi hän toimii klinikkasihteerien poissaolojen sijaisena. Tehtäväkuva ei vastaa osastonsihteerin tehtäviä. Työtehtävän hoitamisen kannalta muodollinen jaksotyö on joustamaton toisin kuin toimistotyöaika, joka on klinikkasihteerien työaikamuoto. Myös lisä- ja ylitöitä voi periodityössä syntyä. Muutoksen kustannusvaikutukset ovat peruspalkkojen tasolla 274 /kk. Virkanimikemuutoksesta aiheutuvia kustannuksia ei ole huomioitu vuoden 2009 käyttösuunnitelmassa. Tehtävää hoitava henkilö omaa kelpoisuuden klinikkasihteerin tehtäviin ja on antanut suostumuksensa mahdolliseen nimikemuutokseen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

23 PÖYTÄKIRJA 8/ Tekniikan palvelujen tulosyksikkö Kiinteistötekniikan vastuualue LVI-toimisto Tekniikan palvelujen tulosyksikön johtaja ehdottaa muutettavaksi sähköteknikon toimi ( ) insinöörin toimeksi Toimen kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi teknillisen opiston tutkinto. Toimi on tarkoitus täyttää vakinaisesti mahdollisimman pian. LVItoimistossa on huoltomestarien tehtävien määrä kasvanut lisääntyneen rakentamisen vuoksi ja lähimmän kolmen vuoden aikana 2-3 huoltomestaria tulee eläkeikään. Huoltomestarin nimikettä on käytetty teknillisessä oppilaitoksessa teknikon tutkinnon suorittaneille, ammattikorkeakoulusta tekniikan alalta valmistuvat ovat nykyisin insinöörejä eikä teknikkokoulutusta enää ole, joten huoltomestari nimikkeenä on vähitellen poistumassa ja tilalle tulee insinöörinimikkeitä. Käyttösuunnitelmassa määräraha on varattu eläkkeelle jääneen henkilön määrärahoista. Henkilöstöjohtajan ehdotus: päättää 1. lakkauttaa lukien: Laboratorion vastuualue - osastonylilääkärin viran ( ) Lasten ja nuorten tulosyksikkö - sairaanhoitajan toimi ( ) Anestesian vastuualue - 2 perushoitajan toimea ( , ) - 2 sairaanhoitajan 50 % toimea ( , ) - osastonsihteerin toimen ( ) Kiinteistötekniikan vastuualue - sähköteknikon toimen ( ) ja lakkauttaa lukien: Radiologian vastuualue - laboratoriohoitajan toimen ( ) Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

24 PÖYTÄKIRJA 8/ perustaa alkaen: 1 apulaisylilääkärin viran (diagnostiikka-yksikkö) 1 apulaisosastonhoitajan toimi (lasten ja nuorten ty.) 2 apulaisosastonhoitajan toimea (leikkaus- ja tehohoidon ty.) 1 lääkintävahtimestarin sisäisen sijaisen toimen (leikkaus- ja tehohoidon ty.) 1 klinikkasihteerin toimen (leikkaus- ja tehohoidon ty.) 1 insinöörin toimen (tekniikan palvelujen ty.) ja perustaa alkaen: 1 röntgenhoitajan toimen (diagnostiikka-yksikkö) Niiden vakanssien osalta, joiden kustannuksia ei ole huomioitu vuoden 2009 käyttösuunnitelmassa, käydään tulosyksiköiden kanssa erilliset neuvottelut ennen nimikemuutosten täytäntöönpanoa. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä henkilöstöjohtajan ehdotuksen Hall 120 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

25 PÖYTÄKIRJA 8/ DIAARI:427/ Tilintarkastajan raportointi tarkastuslautakunnalle Tarkastuslautakunnan päätöksen mukaan tilintarkastaja raportoi tarkastuslautakunnalle, valtuustolle annettavan tilintarkastuskertomuksen lisäksi, vähintään kaksi kertaa tilivuoden aikana. Liitteenä on tilintarkastajan raportti 2/2008 työohjelman mukaisista suoritetuista tarkastuksista sekä tehdyistä tarkastushavainnoista. Tilintarkastajan pyynnön mukaisesti raportti on annettu tiedoksi sairaanhoitopiirin johtajalle. Tilintarkastaja Risto Hyvönen, JHTT esittelee raportin kokouksessa. Liite: Tilintarkastajan raportti 2/2008. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan esitys: Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tilintarkastajan raportin 2/2008 ja siitä kuullun selonteon. Tilintarkastajan raportti tulee julkiseksi julkisuuslain 6.1 kohtien 6 ja 8 mukaisesti, sen jälkeen kun tarkastuslautakunta on tehnyt valtuustolle kuntalain 71.2 :n tarkoittaman ehdotuksen. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan tarkennettu esitys: Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tilintarkastajan raportin 2/2008 ja siitä kuullun selonteon. Tarkastuslautakunta päättää saattaa tilintarkastajan raportin 2/2008 kuntayhtymän hallituksen tietoon. Tilintarkastajan raportti tulee julkiseksi julkisuuslain 6.1 kohtien 6 ja 8 mukaisesti, sen jälkeen kun tarkastuslautakunta on tehnyt valtuustolle kuntalain 71.2 :n tarkoittaman ehdo tuksen Tark.ltk. 23 Päätös: Tarkastuslautakunta hyväksyi puheenjohtajan tarkennetun esityksen. Tilintarkastajan raportti 2/2008, liite. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: merkitsee tilintarkastajan raportin 2/2008 tiedoksi. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

26 PÖYTÄKIRJA 8/ päättää pyytää viranhaltijoilta selvitykset raportissa mainituista asioista Hall 92 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Liitteenä on tilintarkastajan raporttiin viranhaltijoiden antama selvitys. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: merkitsee tiedoksi tilintarkastajan raporttiin annetun selvityksen ja siinä esitetyt toimenpiteet. Hallinto- ja delegointisäännöstön muutostarkastelu tapahtuu johtosäännöstön kokonaisuudistuksen yhteydessä Hall 121 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Lisäksi hallitus päätti, että hallinto- ja delegointisääntöluonnokset tuodaan hallitukselle keskusteltavaksi ennen varsinaista hallintokäsittelyä ja valtuustokäsittelyä Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

27 PÖYTÄKIRJA 8/ DIAARI:163/ Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2008 Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan tulee arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kuntayhtymässä ja kuntayhtymäkonsernissa toteutuneet. Arviointinsa tulokset tarkastuslautakunta esittää arviointikertomuksen muodossa. Tarkastuslautakunta on valmistellut arviointikertomusta kokouksissaan , , ja Arviointikertomus 2008 tullaan jakamaan tarkastuslautakunnan kokouksessa Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan esitys: Asia esitellään kokouksessa Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan esitys: Tark.ltk 31 Päätös: Esitys hyväksyttiin. _ 1.) Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä ja allekirjoittaa tarkastuslautakunnan vuoden 2008 arviointikertomuksen (Liite) 2.) Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle, että -valtuusto päättää merkitä tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2008 tiedoksi. -valtuusto päättää antaa arviontikertomuksen edelleen tiedoksi hallitukselle Valtuusto, liite 4: Arviointikertomus vuodelta Tarkastuslautakunnan esitys: Valtuusto päättää merkitä tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2008 tiedoksi. Valtuusto päättää antaa arviointikertomuksen edelleen tiedoksi hallitukselle Valt 19 Päätös: Valtuusto hyväksyi yksimielisesti tarkastuslautakunnan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

28 PÖYTÄKIRJA 8/ Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2008 on liitteenä. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Merkitään tiedoksi Hall 122 Sairaanhoitopiirin johtajan täydennetty esitys: merkitsee arviointikertomuksen 2008 tiedoksi. Lisäksi todetaan, että arviointikertomuksen hankkeita koskevat havainnot käsitellään hallinto- ja delegointisäännöstön kokonaisuudistuksen yhteydessä. Tytäryhtiöitä koskeva arviointi tehdään syksyn aikana. Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan täydennetyn esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

29 PÖYTÄKIRJA 8/ DIAARI:261/ Valtuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano Valtuuston kokouksen päätöksistä ei ole hallinto-oikeuden kirjaamon ilmoituksen mukaan valitettu. Valtuusto käsitteli seuraavat asiat: - Vaalilautakunnan valitseminen suhteellisten vaalien toimittamista varten - Valtuuston puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan vaali - Valtuuston sihteerin valinta - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen valinta - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tarkastuslautakunnan valinta - Valtuuston kokouksista ilmoittaminen - Käyttösuunnitelma 2009 ja talousarvion muutos - Aloitteet 1. Muutosehdotus (mukaan lukien liite 1) hyväksytyn Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tarkastussääntöön 2. Muutosehdotus (mukaan lukien liite 2) voimassa olevaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän luottamushenkilöiden palkkiosääntöön. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää panna täytäntöön valtuuston kokouksen tekemät päätökset ja lähettää aloitteet valmisteltavaksi Hall 123 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

30 PÖYTÄKIRJA 8/ DIAARI:32/ Viranhaltijoiden päätösten ottaminen Viranhaltijoiden päätökset (nähtävissä sihteerillä): - sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskinen, OY:n lääket. tiedekunnan kirjastovaliokuntaan shp:n edustajien nimeämispäätös 14/2009, erityishuoltopiirin fuusiota valmistelevien selvitystyöryhmien nimeämispäätökset 15-17/2009 ja terveydenedistämisen yksikön johtajan nimityspäätös 18/ tulosyksikön johtaja Antero Kesäniemi, tulosyksikön johtoryhmän asettamispäätös 22/2009 ja nimityspäätökset 25 ja 27/ tulosyksikön johtaja Eero Kyllönen, lääk. kuntoutuksen vastuualueen johtajan varahenkilön ( ) nimeämispäätös 7/ tulosyksikön johtaja Asko Rantala, tulosyksikön johtajan tilapäisen varahenkilön ( ) määräämispäätös 13/2009 ja Oulaskankaan sairaalan johtoryhmän nimeämispäätös 14/2009 ja sen korvaava päätös 17/ tulosyksikön johtaja Heikki Salumäki, nimityspäätös 36/ tulosyksikön johtaja Kaisu Suvanto, nimityspäätös 13/ tulosyksikön johtaja Päivi Tapanainen, päätös 17/2009 lääkäripäivystys alkaen - tulosyksikön johtaja Osmo Tervonen, diagnostiikka-yksikön johtoryhmän kokoonpanon päivityspäätös 7/ tulosyksikön johtaja Taina Turpeenniemi-Hujanen, tulosyksikön johtoryhmän asettamispäätös 8/ vs. vastuualueen johtaja Kai Kiviluoma, ylihoitaja Annukka Kuusiniemen varamiesten nimeämispäätös 30/ ylihoitaja Merja Fordell (kirurgian pkl.), työsuhteen purkupäätös 20/ ylihoitaja Riitta-Liisa Heikkilä (KNF), nimityspäätös 3/ ylihoitaja Mirjam Inget (kirurgia), nimityspäätökset 9-14 ja 16-20/ ylihoitaja Pirjo Kejonen (radiologia), toimivallan siirtopäätös 14/ ylihoitaja Annukka Kuusiniemi (anestesia), nimityspäätökset ja 113/ ylihoitaja Annukka Kuusiniemi (välinehuolto), toimivallan siirtopäätös 5/ vs. ylihoitaja Päivi Lavander (AESS), nimityspäätös 5/ ylihoitaja Tuula Rissala (sisätaudit), nimityspäätökset 21-23/2009. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: ei ota käsiteltäväksi viranhaltijapäätöksiä Hall 124 Todettiin, että esittelytekstiin on lisätty sairaanhoitopiirin johtajan Hannu Leskisen viranhaltijapäätös 15/2009. Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

31 PÖYTÄKIRJA 8/ Työjärjestyksen muutos Hall 125 Päätös: päätti, että kokouskutsuun kuulumaton asia käsitellään kokouskutsun asian 12 jälkeen. Kokouskutsun asia 13 Katsaus käsitellään viimeisenä asiana. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

32 PÖYTÄKIRJA 8/ DIAARI:421/ Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen selvityspyyntö hoidon saatavuuden toteutumisesta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä - Valviran määräys hoidon saatavuuden saattamisesta lain edellyttämälle tasolle Kokouskutsuun kuulumaton asia Terveydenhuollon oikeusturvakeskus varaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitukselle hallintolain (434/2003) 34 :n mukaisesti mahdollisuuden antaa ennen asian ratkaisemista kirjallisen selityksen. Selitys on toimitettava Oulun lääninhallitukselle ja Terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle virka-ajan päättymiseen mennessä. Lääninhallitus antaa selityksen saatuaan asiasta oman lausuntonsa. Asia voidaan määräajan kuluttua ratkaista, vaikka selitystä ei olisi annettu. Selvityspyynnön sisältö on yksilöity kirjeessä, joka on liitteenä. Johtajaylilääkärin esitys: Esitys annetaan kokouksessa keskeytti asian käsittelyn. Käsittelyä jatketaan kokouksen jatkuessa klo Merkittiin, että johtajaylilääkärin esitys annettavaksi lausunnoksi oli jaettu hallitukselle etukäteen, liite. Vs. johtajaylilääkärin (Juha Korpelainen) esitys: päättää antaa Terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle liitteen mukaisen selvityksen. Hall 144 Päätös: hyväksyi vs. johtajaylilääkärin esityksen. Terveydenhuollon oikeusturvakeskukselta on tullut selityspyyntö (Dnro 5783/09/908/08, ) hoidon saatavuuden toteutumisesta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä, jonka määräaika on ollut Liitteenä oleva selitys ( ) on lähtenyt postina Terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle ja autonkuljettaja vienyt lääninhallitukseen. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on päätöksellään (Dnro 138/ (5783/09/900/08)) antanut Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirille määräyksen hoidon saatavuuden saattami- Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

Huom! Hallituksen ja tarkastuslautakunnan yhteislounas klo 11.45-12.45 kabinetti Kiurussa

Huom! Hallituksen ja tarkastuslautakunnan yhteislounas klo 11.45-12.45 kabinetti Kiurussa KOKOUSKUTSU 11/2009 Kokousaika 12.10.2009 klo 09.00 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht.

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Hallintolakimies, hallituksen sihteeri

Hallintolakimies, hallituksen sihteeri KOKOUSKUTSU 14/2010 Kokousaika 20.12.2010 klo 08.30 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht.

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 15/2008 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 8.30-9.10 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 178 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

62 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 63 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 65 TILINTARKASTAJAN ILMOITUS 5

62 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 63 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 65 TILINTARKASTAJAN ILMOITUS 5 PÖYTÄKIRJA 7/2008 HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Kokousaika klo 19.00 21.35 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 62 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 11/2009 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 9.00-11.30 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 157 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 14/2009 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 8.30 9.17 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 198 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 14/2008 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 8.30-9.40 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 169 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 4/2009 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 9.00-9.40 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 62 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 24.5.2013 klo 10.00 12.15 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2009 2012 PÖYTÄKIRJA 5/2012 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 27.4.2012 klo 9.00 13.30 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 0 02 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 Tarkastustoimi 1 Tarkastusjärjestelmä 2 Toimiala Helsingin kaupungin ulkoisessa

Lisätiedot

23 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 24 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 25 LIITE 3 RUOKAILUOIKEUDET JA ATERIOIDEN HINNAT 4

23 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 24 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 25 LIITE 3 RUOKAILUOIKEUDET JA ATERIOIDEN HINNAT 4 PÖYTÄKIRJA 3/2008 HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Kokousaika klo 08.00 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika klo 09.08 10.43 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen Liisa Siikaluoma

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Aika 26.4.2016 klo 14:08 17:59 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 53 54 55 56 57 Tilintarkastusyhteisön raportin esittely tilinpäätöksen

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 Tarkastuslautakunta Markku Niskanen tarkastuslautakunnan sihteeri, avustava JHTT-tarkastaja

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 Tarkastuslautakunta Markku Niskanen tarkastuslautakunnan sihteeri, avustava JHTT-tarkastaja NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Kokousaika Maanantai 22.5.2017 klo 13.09 14.51 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23 OSALLISTUJAT Esa

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 5/ LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 5/ LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 5/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 4 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN VALMISTELU

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Juankosken tarkastuslautakunta Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Juankosken tarkastuslautakunta Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (9) 16 Kokoustiedot Aika maanantai klo 9:00-12:15 Paikka Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Pentti Rissanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema Yhtymävaltuusto 21.5.2014 1 (5) Kokousaika 21.5.2013 klo 18.00 20.02 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Kajander Rauno Reino Kallio Hellevi Kulmala Teija

Lisätiedot

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka KOKOUSKUTSU 1 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 16.1.2015 1 KOKOUSAIKA Torstai 22.1.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka 1 Ammatillisen

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

Sorvari Vuokko jäsen 9:53-13:05. Mäntyharju Kari sihteeri

Sorvari Vuokko jäsen 9:53-13:05. Mäntyharju Kari sihteeri PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 30.04.2015 AIKA 30.04.2015 klo 09:42-13:05 PAIKKA Halstarin kabinett OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen Peippo Jukka varapj Sorvari Vuokko

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Pöytäkirja 3/2013

Tarkastuslautakunta Pöytäkirja 3/2013 Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2009-2012 Pöytäkirja 3/2013 Kokousaika: 15.5.2013 klo 13.00-14.50 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Risto Björn, puheenjohtaja Erkki Ojala, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2009 2012 PÖYTÄKIRJA 1/2012 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 27.1.2012 klo 9.00 13.35 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 9.5.2014 klo 9.15 14.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka Tommi varapuheenjohtaja Hatakka Jarno Kallela Sanna

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon

Lisätiedot

1 Tarkastuslautakunta ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/

1 Tarkastuslautakunta ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/ 1 KOKOUSAIKA klo 9.00 KOKOUSPAIKKA Saksankatu 27, A-rak. kokoushuone 1014 LÄSNÄ Pauli Marttila puheenjohtaja Tuija Näppinen varapuheenjohtaja Christer Friskof jäsen Nina Schulman jäsen POISSA MUUT Tuula

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 3/2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 25.4.2014 klo 9.00 13.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 22.1.2015 1. Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 22.1.2015 1. Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka Yhtymähallitus 22.1.2015 1 AIKA Torstai 22.1.2015 klo 17.00-18.10 PAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju,

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (12) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA 20.04.2015 klo 13:03-15:27 PAIKKA Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 38 EDELLISEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 16.5.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Muut osallistujat: Mikko Luoma, tilintarkastaja

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996 TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Kokousaika Maanantai 30.5.2016 klo 12.00 15.02 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23 OSALLISTUJAT Esa

Lisätiedot

puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen kunnanjohtaja koulutusjohtaja fil.maist. kouluneuvos vanh.huollon pääll.

puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen kunnanjohtaja koulutusjohtaja fil.maist. kouluneuvos vanh.huollon pääll. sivu 1(9) nro 3/2009 Elin: Hallitus Aika: 16.2.2009 klo 9.00 10.35 Paikka: Päätöksentekijät Läsnäolijat: Hallituksen kokoushuone, R 0, Vaasan keskussairaala Gun Kapténs Per Hellman, varapj. Jan Erik Granö

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 9/2009 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 24.8.2009 klo 09.00-13.30 Kokouspaikka Baghin koulutuskeskus A6 Asian no Asia Sivu 128 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.5.2016 klo 9.00 - Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori.

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori. 1(5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 7 hyväksymä. Voimassa 1.9.2015 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö

Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö Johtokunta on hyväksynyt tämän toimintasäännön 4.12.2013 ja se on voimassa 1.1.2014 alkaen. Lisäykset (kursivoituna) johtokunta 5.2.2014 YLEISET

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 5/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 9.00-11.57 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 48 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, Joensuu. Pirskanen ilkka toimitusjohtaja poistui klo 10.

Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, Joensuu. Pirskanen ilkka toimitusjohtaja poistui klo 10. Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.08.2016 kello 10:00-11:09 Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu Saapuvilla olleet jäsenet Tohkanen Matti Karjalainen

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Tiistai 22.5.2012 klo 13.00 15.29 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone. Sorvari Vuokko jäsen. Långström Ulla pöytäkirjanpitäjä

Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone. Sorvari Vuokko jäsen. Långström Ulla pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 21.04.2016 AIKA 21.04.2016 klo 12:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen

Lisätiedot

13.6.2012, Riihikosken terveysasema, taloustoimisto

13.6.2012, Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Yhtymävaltuusto 30.5.2012 1 Kokousaika 30.5.2012 klo 17.00 18.50 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, ruokasali Osallistujat Päätöksentekijät Antikainen Marita Tanner-Penttilä Hannele Anttila Jouko Miinalainen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 15.11.2017 klo 13:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMISTOIMET

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

-3, KH 27.8.2015 18:30. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 27.8.2015

-3, KH 27.8.2015 18:30. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 27.8.2015 -3, KH 27.8.2015 18:30 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 27.8.2015 Esityslista 15/2015 -2, KH 27.8.2015 18:30 Kokousaika Maanantai 27.8.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Timo Kiviluoma, kunnanjohtaja Sirpa Hartojoki, va. hallintojohtaja Eeva Seppänen, sosiaalijohtaja Mika Karvonen, tekninen johtaja

Timo Kiviluoma, kunnanjohtaja Sirpa Hartojoki, va. hallintojohtaja Eeva Seppänen, sosiaalijohtaja Mika Karvonen, tekninen johtaja Kokouskutsu / Esityslista Nro 1/2018 1 (9) KOKOUSAIKA Klo 9.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä Yhtymävaltuusto 25.05.2011 1

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä Yhtymävaltuusto 25.05.2011 1 Yhtymävaltuusto 25.05.2011 1 Kokousaika 25.05.2011 klo 17.00 19.20 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Sutki Mika Tanner-Penttilä Hannele Anttila Jouko Miinalainen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2014

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2014 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 2.4.2014 kello 14.00 15.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2010 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2010 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2010 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 6.9.2010 klo 13.00 14.28 Paikka Neuvotteluhuone 301, virastotalo, Harjukatu 21 OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja

Lisätiedot

Kokousaika klo Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat. Kaurila Matti Lindgren Hilkka Pöllänen Eero Maasalo Merja

Kokousaika klo Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat. Kaurila Matti Lindgren Hilkka Pöllänen Eero Maasalo Merja Yhtymähallitus 9.3.2016 21 Kokousaika 9.3.2016 klo 17.00 18.45 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Autio Markku Kaurila Matti Lindgren Hilkka Pöllänen Eero

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-17:00 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 16 SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN 4

14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 16 SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN 4 PÖYTÄKIRJA 2/2008 HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Kokousaika klo 09.30 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kunnanvirasto Kunnanhallituksen kokoushuone Lapinjärvi

Kunnanvirasto Kunnanhallituksen kokoushuone Lapinjärvi Tarkastuslautakunta 2009-2012 15.04.2010 1 KOKOUSAIKA Torstaina 15.04.2010 klo 15.00 19.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Kunnanhallituksen kokoushuone Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 2.11.2017 klo 17.00 17.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 22.2.2012 klo 15.00 15.32 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23 OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

Hallituksen ja valtuuston puheenjohtajiston, johtavien viranhaltijoiden ja tarkastuslautakunnan välinen neuvottelu

Hallituksen ja valtuuston puheenjohtajiston, johtavien viranhaltijoiden ja tarkastuslautakunnan välinen neuvottelu KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ESITYSLISTA 10/2015 Kokousaika Keskiviikko 16.12.2015 klo 8.30 11.00 Kokouspaikka Jyväskylä, ravintola Caterinan kabinetti 1 Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 80 3 Kokouksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 26.4.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Jukka Panu, jäsen Muut osallistujat:

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja. Markku Niskanen Mika Peltokorpi

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja. Markku Niskanen Mika Peltokorpi NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Maanantai 24.9.2012 klo 13.00 14.59 Nokian paloasema, Öljytie 3, 37150 Nokia OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja

Lisätiedot

1 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 2/ Christer Friskopf. Nina Schulman jäsen

1 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 2/ Christer Friskopf. Nina Schulman jäsen 1 KOKOUSAIKA klo 9.10 12.35 KOKOUSPAIKKA Saksankatu 27 A-rakennus, kokoushuone 1014 LÄSNÄ Pauli Marttila puheenjohtaja Tuija Näppinen varapuheenjohtaja Christer Friskopf jäsen Nina Schulman jäsen POISSA

Lisätiedot

Liisa Siikaluoma jäsen Ritva Saviluoto jäsen. Kimmo Holtinkoski sisäinen tarkastaja sihteeri

Liisa Siikaluoma jäsen Ritva Saviluoto jäsen. Kimmo Holtinkoski sisäinen tarkastaja sihteeri PÖYTÄKIRJA 6/2009 Kokousaika 11.5.2009 klo 10.04 12.00 Kokouspaikka Hallintokeskus, iso neuvott.h.g340 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä 38-40 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 2.11.2017 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 388 389

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Aika: 9.2.2016 klo 19.00 19.30 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS ESITYSLISTA 1/2018

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS ESITYSLISTA 1/2018 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS ESITYSLISTA 1/2018 Kokousaika Torstaina 18.1.2018 kello 17.00 - Kokouspaikka Juustomestarintie 11, 24910 Halikko as. Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen Kuntayhtymän internet-sivut

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4 / 2016

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4 / 2016 Tekninen jaosto 4.4.2016 AIKA Maanantai 4.4.2016 kello 18.00-21.15 PAIKKA Teknisen toimiston kokoushuone (Kestintie 3, 37370 Narva) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko 28 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (9) Tarkastuslautakunta Paikka Kuopion Energia Oy:n kokoustila, Snellmaninkatu 25

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (9) Tarkastuslautakunta Paikka Kuopion Energia Oy:n kokoustila, Snellmaninkatu 25 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (9) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-16:45 Paikka Kuopion Energia Oy:n kokoustila, Snellmaninkatu 25 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 Tarkastussääntö 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 2 Lautakunnan kokoonpano 1 3 Lautakunnan kokoukset 1 4 Lautakunnan tehtävät

Lisätiedot