Suutarilan ylaaste, Ruokasali, Vasklniitynkuja 2, Helsinki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suutarilan ylaaste, Ruokasali, Vasklniitynkuja 2, 00740 Helsinki"

Transkriptio

1 ASUNTO OY SILTAKYLANTIE 2 KOKOUSKUTSU Y-tunnus VARSINAINEN YHTIOKOKOUS Aika: Maanantaina alkaen klo Paikka: Suutarilan ylaaste, Ruokasali, Vasklniitynkuja 2, Helsinki Yhtiokokouksessa kasitellaan seuraavat asiat: - Yhtiojarjestyksen 20 :n talle kokoukselle maaraamat asiat - Valtuutetaan liallitus paattamaan enintaan ytiden kuukauden lioitovastikkeen perimisesta tai perimatta jattamisesta taloudellisen tilanteen sita vaatiessa. Paatetaan Jainanlytiennysten raliastoimisesta ASUNTO OY SILTAKYLANTIE 2 Hallitus Viimeinen tiiinpaatbs, toimintakertomus seka tilintarkastuskertomus ovat nahtavissa vahintaan kahden vjikon ajan ennen kokousta arkisin klo valilla isannoitsijatoimistolla osoitteessa: Reaico Malmi Oy, Kauppakaarre 1, Helsinki. VALTAKIRJA huonelsto Valtuutan / mme kayttamaan aani- ja puhevaltaani /mme yhtiokokouksessa Asunto Oy Siltakylantie 2 varsinaisessa Helsingissa / 2015 Allekirjoitus/ allekirjoitukset Yhteisomistajien kannattaa kiinnittaa huomiota siihen, etta voimaan tullut uusia asunto-osakeyhtiolaki toi muutoksia myos yhtiokokousten valtakirjakaytantoon. Esimerkiksi huoneistossa asuva leski tan/itsee jatkossa valtakirjan kaikilta kuolinpesan osakkailta edustaakseen kuolinpesaa yhtidkokouksessa. Lahtokohtaisesti myos avio- ja avopuolisoilta tullaan pyytamaan kirjallista valtakirjaa, mikali vain toinen osakkaista osallistuu yhtidkokoukseen.

2 ASUNTO OY SILTAKYLANTIE 2 Y-tunnus ESITYSLISTA VARSINAINEN YHTIOKOKOUS 1. Kokouksen avaus 2. Puheenjohtajan, sihteerin, kahden poytakirjantarkastajan seka aantenlaskljan valinta 3. Kokouksen osanottajien toteaminen 4. Kokouksen lailllsuus ja paatosvaltaisuus 5. Tyojarjestyksen hyvaksyminen 6. Esitetaan tilinpaatos, joka kasittaa tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen seka tilitarkastuskertomuksen 7. Esitetaan haliituksen kirjallinen selvitys tarpeesta sellaiseen yhtion rakennusten ja kiinteistbjen kunnossapitoon yhtidkokousta seuraavan viiden vuoden aikana, joka vaikuttaa olennaisesti osakehuoneiston kayttamiseen, yhtiovastikkeeseen tai muihin osakehuoneiston kaytosta aiheutuviin kustannuksiin 8. Esitetaan haliituksen kirjallinen selvitys yhtiossa suoritetuista huomattavista kunnossapito-ja muutostoista ja niiden tekoajat 9. Paatetaan tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta (hallitus esittaa, etta tuloslaskelma ja tase vahvistetaan) 10. Paatetaan toimenpiteista, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta (hallitus esittaa, etta tilikauden tulos kirjataan taseen omaan psaomaan ja osinkoa ei jaeta) 11. Paatetaan vastuuvapaudesta haliituksen jasenille ja isannoitsijalle 12. Paatetaan haliituksen jasenten ja tilintarkastajien palkkioista natden seuraavaksi toimintakaudeksi (hallitus esittaa, etta paatetaan haliituksen jssenille palkkioksi viime vuotiset palkkiot ja tilintarkastajalle kohtuullisen laskun mukaan) 13. Paatetaan talousarvion vahvistamisesta (hallitus esittaa, etta paatetaan vahvistaa talousan/ioehdotus 2015) 14. Paatetaan haliituksen valtuuttamisesta peria tai olla perimatta enintaan yksi ylimaarainen hoitovastike taloudellisen tilanteen sita vaatiessa tai sen salliessa (hallitus esittaa, etta hallitukselle myonnetaan valtuudet peria tai olla perimatta enintaan yksi ylimaarainen hoitovastike taloudellisen tilanteen sita vaatiessa tai sen salliessa) 15. Valitaan haliituksen jasenet ja heidan varamiehensa (5 varsinaista ja 2 varajasenta) 16. Valitaan tilintarkastajat ja heidan varamiehensa (1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja) (hallitus esittaa, etta valitaan nykyiset tilintarkastajat jatkamaan)

3 ASUNTO OY SILTAKYLANTIE 2 Y-tunnus ESITYSLISTA Paatetaan lainanlyhennysrahaston kartoittamisesta Haliituksen esitys: Paatetaan kartoittaa lainanlyhennysrahastoa enintaan osakkaiden maksamien kertamaksujen, lainaosuuksien ja paaomavastikkeiden maaran verran. 18. Kokouksen paattaminen

4 AS OY SILTAKYLANTIE 2 AS OY SILTAKYLANTIE 2 TASEKIRJA Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

5 AS OY SILTAKYLANTIE 2 SISALLYSLUETTELO Toimintakertomus 1-4 Talousarviovertailu 5 Vastikelaskelma 6-7 Tuloslaskelma 8 Tase 9-10 Tilinpaatbksen llitetiedot Allekirjoitukset ja tilinpaatosmerklnta 13 Tase-erittely liitetietoineen Pitka tase Tasekirja on sailytettava vahintaan asti ja tilikauden tositeaineisto vahintaan asti.

6 AS OY SILTAKYLANTIE 2 TOIMINTAKERTOMUS Tilikaudeita PERUSTIETOJA YHTI6STA Rakennusten sijainti Valmistumisvuosi Rakennusten tilavuus Y-tunnus Asuinhuoneistoja Asuinhuoneistojen pinta-ala Kerrosala Autopaikkoja Sauna Askarteluhuone Pesutupa Helsingin kaupungin omistamaila tontilla nro 001, 40 kaupunginosassa, korttelissa 089, osoitteessa Siltakylantie 2, Helsinki. Vuokra-aika paattyy kasittaen 11 kpl rivitaloja ja 2 huoltorakennusta, 2 kpl jatekatoksia ja 1 kpl kalustovaja kpl osakkeenomistajien hallinnassa ,00 m ,00 m2 56 kpl 2 kpl 1 kpl 1 kpl Yhtion postitusosoite: Reaico Malmi Oy Kauppakaare Helsinki Sivu 1 (18)

7 AS OY SILTAKYLANTIE 2 HALLINTO Yhtiokokoukset Varsinainen yhtiokol<ous pidettiin Varsinaisessa yhtiokokouksessa kasiteltiin yhtiojarjestyksen seka asunto-osakeyhtibiain maaraamat asiat. Yhtiokokouksessa paatettiin saunan kunnostamisesta huoltorakennuksessa yksi. Urakoitsijaksi valittiin Remonttipartio Oy ja saunan kokonaiskustannukseksi Yhtidkokouksessa paatettiin, etta saunaremontin kustannukset katetaan keratyilla hoitovastike saastoilla. Yhtiokokous paatti myos kunnostaa 18 kpl kylpyhuoneita. Urakoitsijaksi valittiin Remonttipartio Oy ja paatettiin, etta remontti rahoitetaan lainalla. Hallitus sai lainanottovaltuudet Laina ajaksi paatettiin viisi vuotta ja lyhennykset kaksi kertaa vuodessa. Hallitus sai valtuudet hoitaa muut iainaan liittyvat asiat. Yhtiokokous paatti kartoittaa lainalyhennysrahastoa enintaan osakkaiden maksaminen kertamaksujen, lainaosuuksien ja paaomavastikkeiden maaran verran. Hallitus Haliituksen jasenina ovat kertomuskaudella toimineet: Ossi Lehessalo Sami Makeia Jesse Rissanen Paivi Tatterback Karl Palm Tuula Myllykoski Lauri Kosunen Ossi Lehessalo Paivi Tatterback Minna Ronkainen Sami Makela Kari Palm Juha Taiminen Tuula Myllykoski puheenjohtaja jasen jasen jasen jasen varajssen varajasen puheenjohtaja jasen jasen jasen jasen varajasen varajasen Hallitus kokoontui tilikauden aikana viisi kertaa. Tilintarkastajat Jukka Silvo HTM varsinainen tilintarkastaja BDO Oy, KHT-yhteiso varatilintarkastaja Isannoitsija Isannointitehtavista on vastannut Reaico Malmi Oy ISA, vastuunalaisena isannoitsijana on toiminut llkka Lokkinen lat, ITS-TEK, Joona Eskola lat, Mikko Aitola lat ja alkaen Jukka-Pekka Makinen. Pelastus ja turvallisuus toimihenkiiat Kiinteistohuolto Vakuutukset YhtlOn suojelupaailikkg on Kari Palm. Taloyhtion kiinteistbnhoidosta on vastannut huoltorinki talkooperiaatteella. Yhtiolla on kiinteiston taysarvovakuutus nro Fennia vahinkovakuutusyhtiossa. Vakuutusmeklarina on toiminut Colemont Finland Oy. Sivu 2 (18)

8 AS OY SILTAKYLANTIE 2 Osakesiirrot Tilikauden aikana merkittiin omistajan muutos yhtion osakerekisteriin seuraavan huoneiston osalta: B Lauri Kosunen kp, Kosunen Aune B Lappi-Seppala Rosa, Pakkanen Mitri D Selmani Ali F Lahdeaho Timo F Tuominen Teemu, Guneysel-Tuominen Melinda H Makela Sami Kaikkonen Eero, Phil Ulla J Pekkanen Roni, llkko Niina K Rantala Juha, Rantala Mari TALOUS Vastikkeet ja muut maksut L hoitovastike korjausvastike vesimaksu autopaikkavuokra lisaautopaikkavuokra saunamaksu 2,35 /mvkk 0,90 /m2/kk 25,00 /hl6/kk 6,00 /kk 12,00 /kk 8,5 /kk 2,35 /mvkk 0,90 /m2/kk 25,00 /hl6/kk 6,00 /kk 12,00 /kk 8,5 /kk paaomavastikkeet paaomavastike 1 0,20 /os/kk 0,21 /os/kk Huoneiston vuokra 720,00 /kk 720,00 /kk Holtopuolen maksuvalmius Vuoden 2014 tilikauden paattyessa siirtyva hoitovastikeylijaama oli ,9. Yhtion maksuvalmius on tilikaudella parantunut. Paaomapuoli/lainat Talousarviovertailu Yhtiolla oli tilinpaatoshetkella osakaskohtaista pssomalainaa (vesikatto) ,37. Ylijaamaa oli kertynyt 502,00. Lainan korko on tilinpaatoshetkella %. Lainasta vastaa velallista osaketta. Talousarviossa suurimmat ylitykset olivat hallintokuluissa, vakuutuksissa seka korjauskustannuksissa. Toteutuneet kustannukset alittuivat kayttb- ja huoltopalveluissa, ulkoalueiden hoidossa, lammityksessa seka jatehuollossa. Talousarviovertailu on toimintakertomuksessa liitteena. Kokouspalkkiot Tilikaudella on kirjattu hallintopalveluihin haliituksen kokouspalkkiot vuodelta 2014 haliituksen puheenjohtajalle 150 /kokous ja jasenille 100 /kokous. Haliituksen kokouspalkkiot 2014 yhteensa Energian ja vedenkulutus Lampo, MWh saakorjattu Ominaiskulut. 50,00 52,00 55,00 59,00 saalkorjattu Vesi m Sahko kwh \^den kulutus l/hl6/vrk Sivu 3 (18)

9 AS OY SILTAKYLANTIE 2 Veden kulutus 159 l/hlb/vrk on laskettu vaestorekisterltietojen viimersen paivan mukaisesti. Asukkaat Asukasmaara tilikauden lopussa oli 103 henkiloa. KORJAUKSET JA HUOLTO Huoltokorjaukset Suurimmat korjauskustannukset olivat: LVI-jarjestelmien korjaus 2.466,29 Vesivauriokorjaukset 1.929,49 Ulkoaluerakenteiden korjaukset 1.564,65 Korjausmenot olivat paaosin normaaleja vuosihuoltokorjauksta. OLENNAiSET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA JA SEN JALKEEN Taloyhtiossa tehtiin saunan kunnostaminen huoltorakennuksessa kaksi. Urakoitsijaksi valittiin Remonttipartio Oy. Saunaremontin kustannukset katettiin keratyilla hoitovastike saastoilla. Yhtiossa kunnostettiin 18 kpl kylpyhuoneita. Urakoitsijaksi valittiin Remonttipartio Oy ja paatettiin, etta remontti rahoitetaan lainalla. Kokonaiskustannukseksi kylpyhuonekorjauksille yhteensa ,69. Kustannukset jaetaan osakkaille ja lainan vol maksaa pois kertasuorituksena tai paaomavastikkeena. Sauna - ja pesulakorjaus ,11 Kylpyhu one korjaus urakka ,69 ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTA Yhtion toiminta jatkuu normaalina ja tulevina vuosina varaudutaan PTS:n mukaisiin korjauksiin. PYSYVAT RASITTEET JA KIINNITYKSET Yhtiolla on erityinen vakuus tontin vuokrasta Helsingin kaupungille {nro 336/11). Kiinnitykset Helsingin kaupunki 8799/ 51,297, Sampopankki 651/ , Hypo / , ja / Haliituksen esitys tilikauden tuloksen kasittelysts Hallitus ehdottaa, etta tilikauden voitto 22, 359,00 kirjataan oman paaoman lisaykseksi ja osinkoa ei jaeta. Sivu 4 (18)

10 As Oy Siltakylantie 2 Talousarviovertailu Kuluva vuosi Kuluva arvio Ero. % Erotus KIINTEISTON TUOTOT Vastikkeet , ,00 -, ,68 Vuokrat , ,00,70 87,00 Kayttbkorvaukset 994, ,00 -,55-5,50 KIINTEISTON TUOTOT YHTEENSA *** , ,00 -, ,18 Luottotappiot ja oikaisuerat yhteens.00 KIINTEISTON HOITOKULUT Menkildstokulut , ,00-2,68 236,26 Hallinto , ,00 3,06-576,11 Kaytto- ja huolto , ,00-24,94 461,32 Ulkoalueiden hoito , ,00-30, ,50 Siivous - 811,92-850,00-4,48 38,08 Lammitys , ,00-6, ,68 Vesi- ja jatevesi , ,00-2,63 544,01 Sahko , ,00 2,51-204,65 Jatehuoito , ,00-9, ,40 Vahinkovakuutukset , ,00 9,00-531,24 Vuokrat , ,00 1,28-328,40 Kiinteistovero , ,00 5,75-316,16 Korjaukset , ,00 325, ,76./. Aktivoitu taseeseen , ,65 Muut hoitokulut - 287,76-200,00 43,88-87,76 Kiinteiston hoitokulut yhteensa *** , ,00-4, ,82 KAVTTOKATE/HOITOKATE *** 5 037, ,00-375, ,64 Poistotja arvonalentumiset Poistot ja arvonalentumiset ***.00 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 40,00 40,00 Paaomavastikkeet , ,04 Korkokulut , ,28 Muut rahoituskulut , ,40 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensa ** , ,36 VOITTO/TAPPIO ENNEN SATUNNAISIA ERIA *** , , , ,00 Satunnaiset tuotot ja kulut Satunnaiset tuotot ja kulut yhteensa.00 VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPAATOSSIIRTOJA JA VEROJA *** , , , ,00 Tilinpaatossiirrot Vapaaeht.varausten muutos yhteensa *.00 TIUKAUDEN VOITTO/TAPPIO , , , ,00 Sivu 5 (18)

11 ASUNTO-OY SILTAKYLANTIE 2 HOITOVASTIKKEET JA -KULUT VASTIKERAHOITUSLASKELMA HOITOTUOTOT Hoitovastikkeet Vuokrat Kayttokorvaukset Muut kiinteiston tuotot Luottotappiot ja muut oikaisuerat Korko- osinkotuotuotot Hoitotuotot yhteensa HOITOKULUT Hoitokulut Korko- ja rahoituskulut Hoitomenot yhteensa Tilikauden hoitovastikejaama Ed. tilik.hoitovastikejaama Hoitovastikejaama KYLPYHUONEREMONTTI 2014 Nostetut lainat Tuotot yhteensa Kulut Lalnannostokulut Korko-ja muut kulut lainoista Aktivoitu urakasta Tilikauden kph-urakkajaama Ed.tilikausien kph-urakkajaama Kph-urakkajaama Paaomavastike 1 Paaomavastikkeet Lainaosuussuoritukset Paaomatuotot yhteensa PAAOMAMENOT Korko- ja muut kulut lainoista Paaomalainojen lyhennykset Lainaosuustilitykset Paaomamenot yhteensa Tilik. paaomavas. yli-/alij. Ed. tilikausien paaomajaama Paaomajaama Sivu 6 (18)

12 ASUNTO-OY SILTAKYLANTIE 2 VASTIKERAHOITUSLASKELMA Paaomavastike 2 Paaomavastikkeet Lainaosuussuoritukset Paaomatuotot yhteensa PAAOMAMENOT Korko- ja muut kulut paaomalainoista Paaomalainojen lyhennykset Lainaosuustilitykset Paaomamenot yhteensa Tilik. paaomavas. yli-/alij. Ed. tilikausien paaomajaama Paaomajaama Paaomavastike 3 Paaomavastikkeet Lainaosuussuoritukset Paaomatuotot yhteensa PAAOMAMENOT Korko-ja muut kulut paaomalainoista Paaomalainojen lyhennykset Lainaosuustilitykset Paaomamenot yhteensa Tilikauden paaomavastikejaama Ed. tilikausien paaomajaama Paaomajaama KOKONAISTILANNE Hoitovastikejaama Kylpyhuoneremonttijaama Paaomavastike 1 Paaomavastike 2 Paaomavastike 3 Kokonaisjaama TARKISTUS KIRJANPITOON Rahoitusomaisuus Lyhytaikainen vieras paaoma./. Seuraavan tilikauden lainanlyhennykset Taseen rahoitusasema Sivu 7 (18)

13 As Oy Siltakylantie 2 Tuloslaskelma tilikausi KIINTEISTON TUOTOT Vastikkeet Vuokrat Kayttbkorvaukset Muut kiinteiston tuotot , ,00 994, , , ,98 20,24 KIINTEISTON TUOTOT YHTEENSA *** , ,74 Luottotappiot Luottotappiot ja oikaisuerat yhteensa - 112,66-112,66 KIINTEISTON HOITOKULUT Henkilostokulut Hallinto Kaytto- ja huolto Ulkoalueiden hoito Siivous Lammitys Vesi- ja jatevesi Sahko Jatehuoito Vahinkovakuutukset Vuokrat Kiinteistovero Korjaukset./. Aktivoitu taseeseen Muut hoitokulut , , , ,50-811, , , , , , , , , ,65-287, , , , ,84-841, , , , , , , , ,63-132,67 Kiinteiston hoitokulut yhteensa , ,72 KAYTTOKATE/HOITOKATE *** 5 037, ,36 Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Paaomavastikkeet Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut yhteensa *** 40, , , , ,36 40, , ,26-641, ,01 VOITTO/TAPPIO ENNEN SATUNNAISIA ERiA *** , ,37 Satunnaiset tuotot ja kulut VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPAATOSSIIRTOJA JA VEROJA ,37 Tilinpaatossiirrot TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO , ,37 Sivu 8 (18)

14 As Oy Siltakylantie 2 Tase tilikausi V A S T A A V A A PYSYVAT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYODYKKEET AINEELLISET HYODYKKEET Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakenneimat Koneet ja kalusto AINEELLISET HYODYKKEET YHTEENSA *** , , , , , , , ,86 SIJOITUKSET PYSYVAT VASTAAVAT YHTEENSA *** , ,86 VAIHTUVAT VASTAAVAT SAAMISET Saamiset kiinteiston tuotoista Siirtosaamiset SAAMISET YHTEENSA *** 581,57 960, , , ,32 RAHOITUSARVOPAPERIT RAHAT JA PANKKISAAMISET RAHAT JA PANKKISAAMISET RAHAT JA PANKKISAAMISET YHTEENSA *** VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSA *** , , , , , ,59 V A S T A A V A A , ,45 Sivu 9 (18)

15 As Oy Siltakylantie 2 Tase tilikausi V A S T A T T A V A A OMA PAAOMA Osakepaaoma Rakennusrahasto Lainanlyhennysrahasto Muut rahastot Ed.tilikausien voitto/tappio Tilikauden voitto/tappio OMA PAAOMA YHTEENSA *** , , , , , , , , , , , , , ,36 TILINPAATOSSIIRT.KERTYMA PAKOLLISET VARAUKSET VIERAS PAAOMA PITKAAIKAINEN Lainat raholtuslaitoksilta PITKAAIKAINEN YHTEENSA *** , , , ,65 LYHYTAIKAINEN Lainat raholtuslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat LYHYTAIKAINEN YHTEENSA *** VIERAS PAAOMA YHTEENSA *** , , ,00-889, , , , , , ,11-120,00-548, , ,09 V A S T A T T A V A A , ,45 Sivu 10(18)

16 ASUNTO-OY SILTAKYLANTIE 2 LIITETIEDOT TILIKAUDELTA Laadintaperiaatteet Tilinpaatos on laadittu voimassa olevan kirjanpitolain saannosten mukaisesti. Tuloslaskelman ja taseen seka liitetietojen esittamistapa on saannosten mukainen Kayttoomaisuus on merkitty taseeseen muuttuvien menojen mukaiseen hankintamenoon ja poistot on tehty tuloslaskelman ja taasen liitetiedoissa ilmenevalla tavalla. Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Yhtiolla oli palveluksessa yksi henkilo. Tilikaudella on maksettu palkkoja ja palkkioita seuraavasti Palkat Tyel-maksut Muut henkilosivukulut Poistot Yhtion ei tarvitse tehda vuosittain suunnitelman mukaisia poistoja, joten yhtiossa on tehty korkeintaan evl:n maksimipoistot tavoitteena tulos, josta ei synny verotettavaa tuloa Tilikaudella ei tehty poistoja. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Pysyvien vastaavien muutokset Maa- ja vesialueet Liitty mis maksut Maa- ja vesialueet Rakennukset lisays Rakennukset Koneet ja laitteet Koneet ja laitteet (18)

17 ASUNTO-OY SILTAKYLANTIE 2 LIITETIEDOT TILIKAUDELTA Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Osakepaaoma Rakennusrahasto Lainanlyh.rahasto Lalnanlyh.rahasto lisays - - Lainanlyh.rahasto Perusparannusrahasto Edeliisten tilik.voitto/tappio Tilikauden voitto/tappio Lainat Yhtiolla on lainaa Danske Bank Oyjissa Lainan numero PI maaraltaan , josta eraantyy vuonna Yhtiolla on lainaa Suomen Hyoteekkiyhdistyksessa Lainan numero maaraltaan , josta eraantyy vuonna ,00. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista seka sailytystavoista Tasekirja sidottuna Paaklrja CD Paivakirja CD Kirjanpitotositteet: tos Vastikereskontra: tos t , eroteitu vastike-ennakot ja saamiset Kirjanpitoaineiston sailytyksesta vastaa Reaico Oy, Kauppakaarre 1, HELSINKI 12(18)

18 AS OY SILTAKYLANTIE 2 TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPAATOKSEN ALLEKIRJOITUKSET Helsingissa Lehessalo puheenjohtaja Jukfca-Pekka Makinen isannoitsija Minna Ronkainen / TILINPAATOSMERKINTA Suoritetusta tarkastuksesta on tanaan annettu kertomus. Helsingissa, C ~K 2015 ^j/kkaslftvo HTM ^arsinainen tilintarkastaja Sivu 13 (18)

19 TILINTARKASTUSKERTOMUS Asunto-oy Siltakylantie 2 yhtiokokoukselle Olen tilintarkastanut Asunto-oy Siltakylantie 2 (y-tunnus: ) kirjanpidon, tlllnpaatoksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudeita Tilinpaatos sisaltaa taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. Haliituksen ja isannditsijan vastuu Hallitus ja isannoitsija vastaavat tilinpaatdksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siita, etta ne antavat oikeat ja riittavat tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpaatdksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien saannosten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta jarjestamisesta ja isannoitsija siita, etta kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla jarjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Veivollisuutenani on antaa suorittamani tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpaatoksesta ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttaa, etta noudatan ammattieettisia periaatteita. Olen suorittanut tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvan tilintarkastustavan mukaisesti. Hyva tillntarkastustapa edellyttaa, etta suunnittelen ja suoritan tilintarkastuksen hankklakseni kohtuullisen varmuuden siita, onko tilinpaatoksessa tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyytta ja siita, ovatko haliituksen jasenet tai isannoitsija syyilistyneet tekoon tai laiminlyontiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiota kohtaan, taikka rikkoneet asunto-osakeyhtiolakia tai yhtiojarjestysta. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteita tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi ja tilinpaatokseen ja toimintakertomuksen sisaltyvista luvuista ja niissa esitettavista muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu vaarinkaytdksesta tai virheesta johtuvan olennaisen virheellisyyden riskin arvioiminen. Naita riskeja arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisaisen valvonnan, joka on yhtiossa merkityksellista oikeat ja riittavat tiedot antavan tilinpaatoksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisaista valvontaa pystyakseen suunnittelemaan olosuhteisiin nahden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siina tarkoituksessa, etta han antaisi lausunnon sisaisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myos sovellettujen tilinpaatdksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden seka tilinpaatdksen ja toimintakertomuksen yieisen esittamistavan arvioiminen. Kasitykseni mukaan olen hankkinut lausuntoani perustaksi tarpeellisen maaran tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssia. Lausunto Lausuntonani esitan, etta tilinpaatos ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpaatdksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien saanndsten mukaisesti oikeat ja riittavat tiedot yhtidn toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpaatdksen tiedot ovat ristiriidattomia. Helsingissa 13. paivana huhtikuuta 2015 Aaitonen & Co Ky, HTM-yhteisO Y-tunnus Kotipaikka: Helsinki Fredrikinkatu 61 A HELSINKI puh fax

20 Asunto Oy Siltakylantie 2 sivuif2 TALOUSARVIO V Tal.arvio Toteutunut KIINTEISTON TUOTOT kk m2 /m2 Vastikkeet Hoitovastike Hoitovastike ^ , Kayttokorvaukset Vesimaksut Vesimaksut ,00 Saunamaksut 1 /kk 1 000,00 994,50 Vuokrat Autopaikkavuokra , ,00 Autopaikkavuokrat , ,00 Muut vuokratuotot , , ,00. Muut kiinteiston tuotot Muut kiinteiston tuotot TUOTOT ILMAN KORJAUSVASTIKETTA , ,22 Korjausvastike Korjausvastike , ,80 Korjausvastike 17. alkaen , , ,60 KAIKKI TUOTOT YHTEENSA , ,82 Luottotappiot Luottotappiot - - KIINTEISTON HOITOKULUT Henkilostokulut Siivoojien palkat ja palkkiot ,85 Haliituksen kokouspalkkiot ,00 Palkkojen sivukulut ,89 Henkilostokulut yhteensa 8 800, ,74 Hallintopalvelut IsSnndinti Isanndinnin ehlllsveloitukset ,02 Tilintarkastus/tsto ,00 Asiantuntijapalkkiot - - Muut hallinnon kulut ,37 Hallintopalvelut yhteensa ,11 Kaytto-ja huolto pa Ivelut Laitehuoltokulut 150,00 59,52 Huollon tarveaineet 1 500, ,16 Muut ksyton ja huollon kulut - - Kaytto-ja huottopalvelut yhteensa 1 650, ,68 Ulkoalueiden hoito 4 500, ,50 Siivous 850,00 811,92 Lammitys , ,32 Vesi ja jatevesi , ,99 SShkdmaksut 9 000, ,65 Jatehuoito , ,60 Kiinteistdvakuutus 6 500, ,24 Tontin vuokra , ,40 Kiinteistovero 5 900, ,16 Korjaukset , ,76 aktivointi taseeseen ,65 Vuosi korjaukset ,00 e Muut korjaukset ,00 Muut kulut ,76 HOITOKULUT YHTEENSA , ,18 Hoito kate 19, ,64 Edeliisten vuosien ali/ylijaama ,94 Siirtyva alt/ylijaama , ,58

21 Asunto Oy Siltakylantie 2 TALOUSARVIO V PAAOMAVASTIKE 1 paaomavastike 1 Paaomavas X 6 X 0, { /vast.ind) X 6 X 0, Lainasummc Korko 12kk 1,54 % 730, Tilikauden jadma 1 946,51 Edellinen yli-/alijaams 502,15 Arvioitu kokonais yli-/alijaama 2 448,66 Lisdtieto: Korko vaihtuu Ylimdciraiset lyhennykset koronvaihtumispaiv3n3 100, pankin kustannukset. Muina aikoina ylimaaraiset lyhennykset 300, pankin kustannukset. PAAOMAVASTIKE 2 paaomavastike 1 Paaomavas X 3 X 0, ,72 ( /vast.ind) X 6 X 0, Lainasumms Korko 12kk 1,72% Tilikauden jdama Edellinen ylj-/alijaama 0,00 Arvioitu kokonais yli-/alijaama Lisatieto: Korko vaihtuu Ylimaaraiset lyhennykset koronvaihtumispaivana 100, pankin kustannukset. Muina aikoina ylimaaraiset lyhennykset 300, pankin kustannukset.

22 A B C D E F 1 ^ 2 KORJAUSRAHOITUS vuosmie hinnat karkeita arviota 3 Vaklo as.neliot, ei yhtion asunto (k49) vuotta 4 NIMIKE VUOSI HINTA ERIL.LAINA /mvkk HUOM 5 Nuohous , yhteensa 23000C 6 Varastojen ja ristikoiden lahojen korjauksla ,15 0,47 /mvkk 7 Prha puiden kaatoja ,21 8 Kuntotutkimuksia , yhteensa Postilaatikoiden uusiminen noin /as ,26 0,47 /mvkk 10 Julkisivun panelit, osa korjaus ja maalaus Etelaan ,32 11 Kylpyhuoneet 3.vaihe suunnittelu ,11 12 Kylpyhuoneet B.vaihe korjaus 16 kpl ,85 ilman korkoja 5 vuotta 13 Pihalla pylvasvalaisimet 22 kpl a ,47 14 Ikkuna hankesuunnittelu vaihtoehdot, kust. Arviot ,16 15 YHTEENSA Tasattuna vuosille Kaikki) 0, Ei kylpyhuoneita,tehdaan lainalla 18

23 A B C D E F 2 KORJAUSRAHOITUS vuosille hinnat karkeita arviota 3 Vakio as.neliot, ei yhtion asunto (k49) vuotta 4 NIMIKE VUOSI HINTA ERIL LAINA /mvkk HUOM 5 Nuohous , yhteensa Varastojen ja ristikoiden lahojen korjauksia ,15 0,47 /mvkk 7 Piha puiden kaatoja ,21 8 Kuntotutkimuksia , yhteensa Postilaatikoiden uusiminen noin e/as ,26 0,47 /mvkk 10 Julkisivun panelit, osa korjaus ja maalaus Etelaan ,32 11 Kylpyhuoneet 3.vaihe suunnittelu ,11 12 Kylpyhuoneet 3.vaihe korjaus 16 kpl ,85 ilman korkoja 5 vuotta 13 Pihalla pylvasvalaisimet 22 kpl a ,47 14 Ikkuna hankesuunnittelu vaihtoehdot, kust. Arviot ,16 YHTEENSA Tasattuna vuosille Kaikki) 0, Ei kylpyhuoneita.tehdaan lainalla 19 SUORiTETUT KORJAUSTYOT : Toteutusvuosi 20 Yhtion saunan saneeraus Kylpyhuoneiden korjaus IS kpl Raystaskourujen lisays Lammon perussaato, patteri-, linjasuiku ja saatoventtiilie Kaukolampokeskuksen uusiminen IV-kanavien nuohous, ilmamaarien mittaus ja saato Saunojen kiukaiden uusiminen Kylpyhuoneiden uusiminen 15 kpl Vesikattojen uusiminen Pohjaviemareiden kannakointi Antennijarjestelman kunnostus Poistoilmakoneiden kunnostus Lukituksen uusiminen Kylpyhuonekorjauksia Julkisivupaneelointi, osittain Julkisivukunnostus

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 SISÄLL YSLUETTELO,,,,, TOIMINTAKERTOMUS, 3 VASTIKERAHOITUSLASKELMA 5 TULOSLASKELMA 6 TASE - 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT.... -

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 1W KPMG Oy Ab Keskustori 1 A 2 krs 60100 SEINÄJOKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3070 www.kpmg.f1 TILINTARKASTUSKERTOMUS Elite Yhteisöpalvelut Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Elite

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Tilikausi

Tilikausi Kiinteistö Oy Kesänki II Sivu 1 Tilikausi 1.7.2014-30.6.2015 Yleistä yhtiöstä Yhtiökokous Yhtiökokous Yhtiön johto Kiinteistöyhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella n. 1.250 m2 suuruista

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 Y-tunnus

Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 Y-tunnus Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 TOIMINTAKERTOMUS T I L I K A U S I 1.7.2014-30.6.2015 YHTIÖN PERUSTIEDOT Tontti: Oma tontti 9.715,0m2 Osoite: Pulkkajärventie, Kuusamo Rakennukset: Lukumäärä 8 kpl

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen Asunto-osakeyhtiö Töölö-Hesperia Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen Aika: Maanantai 9.5.2016 klo 17:00 Paikka: Minervaskolan, Apollonkatu 12 Esityslista 1. Kokouksen avaus, puheenjohtajan ja sihteerin

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA SIVU 1 KIINTEISTÖ OY LAPINNIEMI I TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2014 YLEISTÄ Kiinteistöyhtiön toimialana on omistaa ja hallita Kiinteistö Oy Lapinniemen Kehräämö -nimisen osakeyhtiön asunto-osakkeita

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

ASUNTO OY NAANTALIN LINNAVUORI

ASUNTO OY NAANTALIN LINNAVUORI ASUNTO OY NAANTALIN LINNAVUORI Y 1637708-0 TILINPÄÄTÖS 31.12.2014 TILINPÄÄTÖS KAUDELTA 1.1-31.12.2014 Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot ja lisätiedot tilinpäätökseen 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

2.1 Yleistä toimintakertomuksesta

2.1 Yleistä toimintakertomuksesta 2 Toimintakertomus 2.1 Yleistä toimintakertomuksesta Toimintakertomuksen tehtävä on täydentää tilinpäätöstä. Se antaa tilikaudesta sellaisia tietoja, jotka eivät tule tarpeeksi hyvin selville tilinpäätöksestä,

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA... 6 TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA... 6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 7

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

TILIN- JA TOIMINNANTARKASTAJAT Varsinainen tilintarkastaja Jorma Nuutinen HTM päävastuullinen Antti-Jussi Penttilä HTM

TILIN- JA TOIMINNANTARKASTAJAT Varsinainen tilintarkastaja Jorma Nuutinen HTM päävastuullinen Antti-Jussi Penttilä HTM Toimintakertomus Tilikausi 01.01.2014-31.12.2014 YHTIÖN PERUSTIEDOT Tontti: Rakennukset: vuokra Lukumäärä Rakennustyyppi Tilavuus Asuntopinta-ala Valmistumisvuosi Huoneistot Y-tunnus Kunta Kaupunginosa/kylä

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Rovaniemen Salmenperä 5 07.01.2015 18:43:52 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 07.01.2015 Toiminimi: Asunto Oy Rovaniemen Salmenperä 5

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS. ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) Kaupparekisterin rekisteröimä Toiminimi

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS. ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) Kaupparekisterin rekisteröimä Toiminimi ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto-Oy Ahtola ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita tonttia

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry 1 / 11 TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry Y-tunnus: 01.05.2013-30.04.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 30.4.2024 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.05.2013-30.04.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Toteutunut Lv-%

Toteutunut Lv-% 11:12 13.06.2016 Sivu 1 Myyntituotot Yleiset myyntitilit 3000 Myynti 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 L I I K E V A I H T O 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 Liiketoiminnan muut tuotot Vuokratuotot 3750 Vuokratuotot

Lisätiedot

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) 1. Kokouksen avaus Esityslista 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 3. Vahvistetaan ääniluettelo 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Taloyhtiön tilinpäätös ja talousarvio

Taloyhtiön tilinpäätös ja talousarvio Taloyhtiön tilinpäätös ja talousarvio Riihimäki 28.2.2017 Asianajaja, varatuomari Erkki Pusa Asianajotoimisto Erkki Pusa Ky Taloyhtiön taloudenpito kokonaisuus, jonka tarkoituksena on huolehtia taloyhtiön

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5 Y-tunnus 2462309-3 Liitetiedot 5 Yleistä Pielisen tietoverkko-osuuskunta on perustettu 19.01.2012 ja se on merkitty kaupparekisteriin 22.03.2012 ja ytj-tietokantaan 15.02.2012 alkaen. Osuuskunta on liiketoiminnasta

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

KI Kiinteistöyhtiö KI14.WTR

KI Kiinteistöyhtiö KI14.WTR KI Kiinteistöyhtiö KI14.WTR T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut

Lisätiedot

RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA

RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA 31.12.2015 RANTA.TOIVALA.UU HIMÄEN VESIOSUUSKUNTA PIRTTIRANTA 34 7O9OO TOIVALA Kotipaikka TOIVALA Y-tunnus 1057487-6 Tilinpa'dt

Lisätiedot

Saimaa Capital Oy L//7 7. Tilinpäätös osatilikaudelta Tilinpäätös on säilytettävä asti

Saimaa Capital Oy L//7 7. Tilinpäätös osatilikaudelta Tilinpäätös on säilytettävä asti L//7 7 Saimaa Capital Oy Tilinpäätös osatilikaudelta 1.1. - 30.9.2016 Tilinpäätös on säilytettävä 31.72.2026 asti Osoite: Savilahdentie 6 B, 4. krs Y-tunnus: 2327859-6 70210 Kuopio Kotipaikka: Mikkeil

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski 05.10.2015 09:39:26 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.10.2015 Toiminimi: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä 31.12.2024 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

ki16 - Kiinteistöyhtiö ALV - Asterin malli

ki16 - Kiinteistöyhtiö ALV - Asterin malli ki16 - Kiinteistöyhtiö ALV - Asterin malli T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2010 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Tilikartta: Kiinteistötesti ,

Tilikartta: Kiinteistötesti , Tilikartta: Kiinteistötesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Joensuun Pysäkötnti Oy. Y-tunnus 0347890-7

Joensuun Pysäkötnti Oy. Y-tunnus 0347890-7 Joensuun Pysäkötnti Oy Y-tunnus 0347890-7 Taseki rja 1.L2013 31.12.2013 Toimintakertomus ja tiiinpätös tilikaudelta 11. 31.12.2013 Y-tunnus 0347890-7 Kotipaikka Joensuu 80100 Joensuu Tämä tasekirja on

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Vesitorninmäki 06.08.2016 14:35:02 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 06.08.2016 Toiminimi: Asunto Oy Porvoon Vesitorninmäki Yritys-

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

ASUNTO-OY REVONTULENTIE 4 1 (5) Yhtiökokouksen 10.11.2016 hyväksymä versio HOITOMENOJEN TALOUSARVIO AJALLE 1.7.2016-30.6.2017 ================================================== KIINTEISTÖN TUOTOT Hoitovastikkeet

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Pornaisten Pähkinälaakso 03.12.2016 14:55:13 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 03.12.2016 Toiminimi: Asunto Oy Pornaisten Pähkinälaakso

Lisätiedot

As16 - Asterin Malli, Asunto Oy

As16 - Asterin Malli, Asunto Oy T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot