Suutarilan ylaaste, Ruokasali, Vasklniitynkuja 2, Helsinki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suutarilan ylaaste, Ruokasali, Vasklniitynkuja 2, 00740 Helsinki"

Transkriptio

1 ASUNTO OY SILTAKYLANTIE 2 KOKOUSKUTSU Y-tunnus VARSINAINEN YHTIOKOKOUS Aika: Maanantaina alkaen klo Paikka: Suutarilan ylaaste, Ruokasali, Vasklniitynkuja 2, Helsinki Yhtiokokouksessa kasitellaan seuraavat asiat: - Yhtiojarjestyksen 20 :n talle kokoukselle maaraamat asiat - Valtuutetaan liallitus paattamaan enintaan ytiden kuukauden lioitovastikkeen perimisesta tai perimatta jattamisesta taloudellisen tilanteen sita vaatiessa. Paatetaan Jainanlytiennysten raliastoimisesta ASUNTO OY SILTAKYLANTIE 2 Hallitus Viimeinen tiiinpaatbs, toimintakertomus seka tilintarkastuskertomus ovat nahtavissa vahintaan kahden vjikon ajan ennen kokousta arkisin klo valilla isannoitsijatoimistolla osoitteessa: Reaico Malmi Oy, Kauppakaarre 1, Helsinki. VALTAKIRJA huonelsto Valtuutan / mme kayttamaan aani- ja puhevaltaani /mme yhtiokokouksessa Asunto Oy Siltakylantie 2 varsinaisessa Helsingissa / 2015 Allekirjoitus/ allekirjoitukset Yhteisomistajien kannattaa kiinnittaa huomiota siihen, etta voimaan tullut uusia asunto-osakeyhtiolaki toi muutoksia myos yhtiokokousten valtakirjakaytantoon. Esimerkiksi huoneistossa asuva leski tan/itsee jatkossa valtakirjan kaikilta kuolinpesan osakkailta edustaakseen kuolinpesaa yhtidkokouksessa. Lahtokohtaisesti myos avio- ja avopuolisoilta tullaan pyytamaan kirjallista valtakirjaa, mikali vain toinen osakkaista osallistuu yhtidkokoukseen.

2 ASUNTO OY SILTAKYLANTIE 2 Y-tunnus ESITYSLISTA VARSINAINEN YHTIOKOKOUS 1. Kokouksen avaus 2. Puheenjohtajan, sihteerin, kahden poytakirjantarkastajan seka aantenlaskljan valinta 3. Kokouksen osanottajien toteaminen 4. Kokouksen lailllsuus ja paatosvaltaisuus 5. Tyojarjestyksen hyvaksyminen 6. Esitetaan tilinpaatos, joka kasittaa tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen seka tilitarkastuskertomuksen 7. Esitetaan haliituksen kirjallinen selvitys tarpeesta sellaiseen yhtion rakennusten ja kiinteistbjen kunnossapitoon yhtidkokousta seuraavan viiden vuoden aikana, joka vaikuttaa olennaisesti osakehuoneiston kayttamiseen, yhtiovastikkeeseen tai muihin osakehuoneiston kaytosta aiheutuviin kustannuksiin 8. Esitetaan haliituksen kirjallinen selvitys yhtiossa suoritetuista huomattavista kunnossapito-ja muutostoista ja niiden tekoajat 9. Paatetaan tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta (hallitus esittaa, etta tuloslaskelma ja tase vahvistetaan) 10. Paatetaan toimenpiteista, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta (hallitus esittaa, etta tilikauden tulos kirjataan taseen omaan psaomaan ja osinkoa ei jaeta) 11. Paatetaan vastuuvapaudesta haliituksen jasenille ja isannoitsijalle 12. Paatetaan haliituksen jasenten ja tilintarkastajien palkkioista natden seuraavaksi toimintakaudeksi (hallitus esittaa, etta paatetaan haliituksen jssenille palkkioksi viime vuotiset palkkiot ja tilintarkastajalle kohtuullisen laskun mukaan) 13. Paatetaan talousarvion vahvistamisesta (hallitus esittaa, etta paatetaan vahvistaa talousan/ioehdotus 2015) 14. Paatetaan haliituksen valtuuttamisesta peria tai olla perimatta enintaan yksi ylimaarainen hoitovastike taloudellisen tilanteen sita vaatiessa tai sen salliessa (hallitus esittaa, etta hallitukselle myonnetaan valtuudet peria tai olla perimatta enintaan yksi ylimaarainen hoitovastike taloudellisen tilanteen sita vaatiessa tai sen salliessa) 15. Valitaan haliituksen jasenet ja heidan varamiehensa (5 varsinaista ja 2 varajasenta) 16. Valitaan tilintarkastajat ja heidan varamiehensa (1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja) (hallitus esittaa, etta valitaan nykyiset tilintarkastajat jatkamaan)

3 ASUNTO OY SILTAKYLANTIE 2 Y-tunnus ESITYSLISTA Paatetaan lainanlyhennysrahaston kartoittamisesta Haliituksen esitys: Paatetaan kartoittaa lainanlyhennysrahastoa enintaan osakkaiden maksamien kertamaksujen, lainaosuuksien ja paaomavastikkeiden maaran verran. 18. Kokouksen paattaminen

4 AS OY SILTAKYLANTIE 2 AS OY SILTAKYLANTIE 2 TASEKIRJA Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

5 AS OY SILTAKYLANTIE 2 SISALLYSLUETTELO Toimintakertomus 1-4 Talousarviovertailu 5 Vastikelaskelma 6-7 Tuloslaskelma 8 Tase 9-10 Tilinpaatbksen llitetiedot Allekirjoitukset ja tilinpaatosmerklnta 13 Tase-erittely liitetietoineen Pitka tase Tasekirja on sailytettava vahintaan asti ja tilikauden tositeaineisto vahintaan asti.

6 AS OY SILTAKYLANTIE 2 TOIMINTAKERTOMUS Tilikaudeita PERUSTIETOJA YHTI6STA Rakennusten sijainti Valmistumisvuosi Rakennusten tilavuus Y-tunnus Asuinhuoneistoja Asuinhuoneistojen pinta-ala Kerrosala Autopaikkoja Sauna Askarteluhuone Pesutupa Helsingin kaupungin omistamaila tontilla nro 001, 40 kaupunginosassa, korttelissa 089, osoitteessa Siltakylantie 2, Helsinki. Vuokra-aika paattyy kasittaen 11 kpl rivitaloja ja 2 huoltorakennusta, 2 kpl jatekatoksia ja 1 kpl kalustovaja kpl osakkeenomistajien hallinnassa ,00 m ,00 m2 56 kpl 2 kpl 1 kpl 1 kpl Yhtion postitusosoite: Reaico Malmi Oy Kauppakaare Helsinki Sivu 1 (18)

7 AS OY SILTAKYLANTIE 2 HALLINTO Yhtiokokoukset Varsinainen yhtiokol<ous pidettiin Varsinaisessa yhtiokokouksessa kasiteltiin yhtiojarjestyksen seka asunto-osakeyhtibiain maaraamat asiat. Yhtiokokouksessa paatettiin saunan kunnostamisesta huoltorakennuksessa yksi. Urakoitsijaksi valittiin Remonttipartio Oy ja saunan kokonaiskustannukseksi Yhtidkokouksessa paatettiin, etta saunaremontin kustannukset katetaan keratyilla hoitovastike saastoilla. Yhtiokokous paatti myos kunnostaa 18 kpl kylpyhuoneita. Urakoitsijaksi valittiin Remonttipartio Oy ja paatettiin, etta remontti rahoitetaan lainalla. Hallitus sai lainanottovaltuudet Laina ajaksi paatettiin viisi vuotta ja lyhennykset kaksi kertaa vuodessa. Hallitus sai valtuudet hoitaa muut iainaan liittyvat asiat. Yhtiokokous paatti kartoittaa lainalyhennysrahastoa enintaan osakkaiden maksaminen kertamaksujen, lainaosuuksien ja paaomavastikkeiden maaran verran. Hallitus Haliituksen jasenina ovat kertomuskaudella toimineet: Ossi Lehessalo Sami Makeia Jesse Rissanen Paivi Tatterback Karl Palm Tuula Myllykoski Lauri Kosunen Ossi Lehessalo Paivi Tatterback Minna Ronkainen Sami Makela Kari Palm Juha Taiminen Tuula Myllykoski puheenjohtaja jasen jasen jasen jasen varajssen varajasen puheenjohtaja jasen jasen jasen jasen varajasen varajasen Hallitus kokoontui tilikauden aikana viisi kertaa. Tilintarkastajat Jukka Silvo HTM varsinainen tilintarkastaja BDO Oy, KHT-yhteiso varatilintarkastaja Isannoitsija Isannointitehtavista on vastannut Reaico Malmi Oy ISA, vastuunalaisena isannoitsijana on toiminut llkka Lokkinen lat, ITS-TEK, Joona Eskola lat, Mikko Aitola lat ja alkaen Jukka-Pekka Makinen. Pelastus ja turvallisuus toimihenkiiat Kiinteistohuolto Vakuutukset YhtlOn suojelupaailikkg on Kari Palm. Taloyhtion kiinteistbnhoidosta on vastannut huoltorinki talkooperiaatteella. Yhtiolla on kiinteiston taysarvovakuutus nro Fennia vahinkovakuutusyhtiossa. Vakuutusmeklarina on toiminut Colemont Finland Oy. Sivu 2 (18)

8 AS OY SILTAKYLANTIE 2 Osakesiirrot Tilikauden aikana merkittiin omistajan muutos yhtion osakerekisteriin seuraavan huoneiston osalta: B Lauri Kosunen kp, Kosunen Aune B Lappi-Seppala Rosa, Pakkanen Mitri D Selmani Ali F Lahdeaho Timo F Tuominen Teemu, Guneysel-Tuominen Melinda H Makela Sami Kaikkonen Eero, Phil Ulla J Pekkanen Roni, llkko Niina K Rantala Juha, Rantala Mari TALOUS Vastikkeet ja muut maksut L hoitovastike korjausvastike vesimaksu autopaikkavuokra lisaautopaikkavuokra saunamaksu 2,35 /mvkk 0,90 /m2/kk 25,00 /hl6/kk 6,00 /kk 12,00 /kk 8,5 /kk 2,35 /mvkk 0,90 /m2/kk 25,00 /hl6/kk 6,00 /kk 12,00 /kk 8,5 /kk paaomavastikkeet paaomavastike 1 0,20 /os/kk 0,21 /os/kk Huoneiston vuokra 720,00 /kk 720,00 /kk Holtopuolen maksuvalmius Vuoden 2014 tilikauden paattyessa siirtyva hoitovastikeylijaama oli ,9. Yhtion maksuvalmius on tilikaudella parantunut. Paaomapuoli/lainat Talousarviovertailu Yhtiolla oli tilinpaatoshetkella osakaskohtaista pssomalainaa (vesikatto) ,37. Ylijaamaa oli kertynyt 502,00. Lainan korko on tilinpaatoshetkella %. Lainasta vastaa velallista osaketta. Talousarviossa suurimmat ylitykset olivat hallintokuluissa, vakuutuksissa seka korjauskustannuksissa. Toteutuneet kustannukset alittuivat kayttb- ja huoltopalveluissa, ulkoalueiden hoidossa, lammityksessa seka jatehuollossa. Talousarviovertailu on toimintakertomuksessa liitteena. Kokouspalkkiot Tilikaudella on kirjattu hallintopalveluihin haliituksen kokouspalkkiot vuodelta 2014 haliituksen puheenjohtajalle 150 /kokous ja jasenille 100 /kokous. Haliituksen kokouspalkkiot 2014 yhteensa Energian ja vedenkulutus Lampo, MWh saakorjattu Ominaiskulut. 50,00 52,00 55,00 59,00 saalkorjattu Vesi m Sahko kwh \^den kulutus l/hl6/vrk Sivu 3 (18)

9 AS OY SILTAKYLANTIE 2 Veden kulutus 159 l/hlb/vrk on laskettu vaestorekisterltietojen viimersen paivan mukaisesti. Asukkaat Asukasmaara tilikauden lopussa oli 103 henkiloa. KORJAUKSET JA HUOLTO Huoltokorjaukset Suurimmat korjauskustannukset olivat: LVI-jarjestelmien korjaus 2.466,29 Vesivauriokorjaukset 1.929,49 Ulkoaluerakenteiden korjaukset 1.564,65 Korjausmenot olivat paaosin normaaleja vuosihuoltokorjauksta. OLENNAiSET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA JA SEN JALKEEN Taloyhtiossa tehtiin saunan kunnostaminen huoltorakennuksessa kaksi. Urakoitsijaksi valittiin Remonttipartio Oy. Saunaremontin kustannukset katettiin keratyilla hoitovastike saastoilla. Yhtiossa kunnostettiin 18 kpl kylpyhuoneita. Urakoitsijaksi valittiin Remonttipartio Oy ja paatettiin, etta remontti rahoitetaan lainalla. Kokonaiskustannukseksi kylpyhuonekorjauksille yhteensa ,69. Kustannukset jaetaan osakkaille ja lainan vol maksaa pois kertasuorituksena tai paaomavastikkeena. Sauna - ja pesulakorjaus ,11 Kylpyhu one korjaus urakka ,69 ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTA Yhtion toiminta jatkuu normaalina ja tulevina vuosina varaudutaan PTS:n mukaisiin korjauksiin. PYSYVAT RASITTEET JA KIINNITYKSET Yhtiolla on erityinen vakuus tontin vuokrasta Helsingin kaupungille {nro 336/11). Kiinnitykset Helsingin kaupunki 8799/ 51,297, Sampopankki 651/ , Hypo / , ja / Haliituksen esitys tilikauden tuloksen kasittelysts Hallitus ehdottaa, etta tilikauden voitto 22, 359,00 kirjataan oman paaoman lisaykseksi ja osinkoa ei jaeta. Sivu 4 (18)

10 As Oy Siltakylantie 2 Talousarviovertailu Kuluva vuosi Kuluva arvio Ero. % Erotus KIINTEISTON TUOTOT Vastikkeet , ,00 -, ,68 Vuokrat , ,00,70 87,00 Kayttbkorvaukset 994, ,00 -,55-5,50 KIINTEISTON TUOTOT YHTEENSA *** , ,00 -, ,18 Luottotappiot ja oikaisuerat yhteens.00 KIINTEISTON HOITOKULUT Menkildstokulut , ,00-2,68 236,26 Hallinto , ,00 3,06-576,11 Kaytto- ja huolto , ,00-24,94 461,32 Ulkoalueiden hoito , ,00-30, ,50 Siivous - 811,92-850,00-4,48 38,08 Lammitys , ,00-6, ,68 Vesi- ja jatevesi , ,00-2,63 544,01 Sahko , ,00 2,51-204,65 Jatehuoito , ,00-9, ,40 Vahinkovakuutukset , ,00 9,00-531,24 Vuokrat , ,00 1,28-328,40 Kiinteistovero , ,00 5,75-316,16 Korjaukset , ,00 325, ,76./. Aktivoitu taseeseen , ,65 Muut hoitokulut - 287,76-200,00 43,88-87,76 Kiinteiston hoitokulut yhteensa *** , ,00-4, ,82 KAVTTOKATE/HOITOKATE *** 5 037, ,00-375, ,64 Poistotja arvonalentumiset Poistot ja arvonalentumiset ***.00 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 40,00 40,00 Paaomavastikkeet , ,04 Korkokulut , ,28 Muut rahoituskulut , ,40 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensa ** , ,36 VOITTO/TAPPIO ENNEN SATUNNAISIA ERIA *** , , , ,00 Satunnaiset tuotot ja kulut Satunnaiset tuotot ja kulut yhteensa.00 VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPAATOSSIIRTOJA JA VEROJA *** , , , ,00 Tilinpaatossiirrot Vapaaeht.varausten muutos yhteensa *.00 TIUKAUDEN VOITTO/TAPPIO , , , ,00 Sivu 5 (18)

11 ASUNTO-OY SILTAKYLANTIE 2 HOITOVASTIKKEET JA -KULUT VASTIKERAHOITUSLASKELMA HOITOTUOTOT Hoitovastikkeet Vuokrat Kayttokorvaukset Muut kiinteiston tuotot Luottotappiot ja muut oikaisuerat Korko- osinkotuotuotot Hoitotuotot yhteensa HOITOKULUT Hoitokulut Korko- ja rahoituskulut Hoitomenot yhteensa Tilikauden hoitovastikejaama Ed. tilik.hoitovastikejaama Hoitovastikejaama KYLPYHUONEREMONTTI 2014 Nostetut lainat Tuotot yhteensa Kulut Lalnannostokulut Korko-ja muut kulut lainoista Aktivoitu urakasta Tilikauden kph-urakkajaama Ed.tilikausien kph-urakkajaama Kph-urakkajaama Paaomavastike 1 Paaomavastikkeet Lainaosuussuoritukset Paaomatuotot yhteensa PAAOMAMENOT Korko- ja muut kulut lainoista Paaomalainojen lyhennykset Lainaosuustilitykset Paaomamenot yhteensa Tilik. paaomavas. yli-/alij. Ed. tilikausien paaomajaama Paaomajaama Sivu 6 (18)

12 ASUNTO-OY SILTAKYLANTIE 2 VASTIKERAHOITUSLASKELMA Paaomavastike 2 Paaomavastikkeet Lainaosuussuoritukset Paaomatuotot yhteensa PAAOMAMENOT Korko- ja muut kulut paaomalainoista Paaomalainojen lyhennykset Lainaosuustilitykset Paaomamenot yhteensa Tilik. paaomavas. yli-/alij. Ed. tilikausien paaomajaama Paaomajaama Paaomavastike 3 Paaomavastikkeet Lainaosuussuoritukset Paaomatuotot yhteensa PAAOMAMENOT Korko-ja muut kulut paaomalainoista Paaomalainojen lyhennykset Lainaosuustilitykset Paaomamenot yhteensa Tilikauden paaomavastikejaama Ed. tilikausien paaomajaama Paaomajaama KOKONAISTILANNE Hoitovastikejaama Kylpyhuoneremonttijaama Paaomavastike 1 Paaomavastike 2 Paaomavastike 3 Kokonaisjaama TARKISTUS KIRJANPITOON Rahoitusomaisuus Lyhytaikainen vieras paaoma./. Seuraavan tilikauden lainanlyhennykset Taseen rahoitusasema Sivu 7 (18)

13 As Oy Siltakylantie 2 Tuloslaskelma tilikausi KIINTEISTON TUOTOT Vastikkeet Vuokrat Kayttbkorvaukset Muut kiinteiston tuotot , ,00 994, , , ,98 20,24 KIINTEISTON TUOTOT YHTEENSA *** , ,74 Luottotappiot Luottotappiot ja oikaisuerat yhteensa - 112,66-112,66 KIINTEISTON HOITOKULUT Henkilostokulut Hallinto Kaytto- ja huolto Ulkoalueiden hoito Siivous Lammitys Vesi- ja jatevesi Sahko Jatehuoito Vahinkovakuutukset Vuokrat Kiinteistovero Korjaukset./. Aktivoitu taseeseen Muut hoitokulut , , , ,50-811, , , , , , , , , ,65-287, , , , ,84-841, , , , , , , , ,63-132,67 Kiinteiston hoitokulut yhteensa , ,72 KAYTTOKATE/HOITOKATE *** 5 037, ,36 Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Paaomavastikkeet Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut yhteensa *** 40, , , , ,36 40, , ,26-641, ,01 VOITTO/TAPPIO ENNEN SATUNNAISIA ERiA *** , ,37 Satunnaiset tuotot ja kulut VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPAATOSSIIRTOJA JA VEROJA ,37 Tilinpaatossiirrot TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO , ,37 Sivu 8 (18)

14 As Oy Siltakylantie 2 Tase tilikausi V A S T A A V A A PYSYVAT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYODYKKEET AINEELLISET HYODYKKEET Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakenneimat Koneet ja kalusto AINEELLISET HYODYKKEET YHTEENSA *** , , , , , , , ,86 SIJOITUKSET PYSYVAT VASTAAVAT YHTEENSA *** , ,86 VAIHTUVAT VASTAAVAT SAAMISET Saamiset kiinteiston tuotoista Siirtosaamiset SAAMISET YHTEENSA *** 581,57 960, , , ,32 RAHOITUSARVOPAPERIT RAHAT JA PANKKISAAMISET RAHAT JA PANKKISAAMISET RAHAT JA PANKKISAAMISET YHTEENSA *** VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSA *** , , , , , ,59 V A S T A A V A A , ,45 Sivu 9 (18)

15 As Oy Siltakylantie 2 Tase tilikausi V A S T A T T A V A A OMA PAAOMA Osakepaaoma Rakennusrahasto Lainanlyhennysrahasto Muut rahastot Ed.tilikausien voitto/tappio Tilikauden voitto/tappio OMA PAAOMA YHTEENSA *** , , , , , , , , , , , , , ,36 TILINPAATOSSIIRT.KERTYMA PAKOLLISET VARAUKSET VIERAS PAAOMA PITKAAIKAINEN Lainat raholtuslaitoksilta PITKAAIKAINEN YHTEENSA *** , , , ,65 LYHYTAIKAINEN Lainat raholtuslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat LYHYTAIKAINEN YHTEENSA *** VIERAS PAAOMA YHTEENSA *** , , ,00-889, , , , , , ,11-120,00-548, , ,09 V A S T A T T A V A A , ,45 Sivu 10(18)

16 ASUNTO-OY SILTAKYLANTIE 2 LIITETIEDOT TILIKAUDELTA Laadintaperiaatteet Tilinpaatos on laadittu voimassa olevan kirjanpitolain saannosten mukaisesti. Tuloslaskelman ja taseen seka liitetietojen esittamistapa on saannosten mukainen Kayttoomaisuus on merkitty taseeseen muuttuvien menojen mukaiseen hankintamenoon ja poistot on tehty tuloslaskelman ja taasen liitetiedoissa ilmenevalla tavalla. Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Yhtiolla oli palveluksessa yksi henkilo. Tilikaudella on maksettu palkkoja ja palkkioita seuraavasti Palkat Tyel-maksut Muut henkilosivukulut Poistot Yhtion ei tarvitse tehda vuosittain suunnitelman mukaisia poistoja, joten yhtiossa on tehty korkeintaan evl:n maksimipoistot tavoitteena tulos, josta ei synny verotettavaa tuloa Tilikaudella ei tehty poistoja. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Pysyvien vastaavien muutokset Maa- ja vesialueet Liitty mis maksut Maa- ja vesialueet Rakennukset lisays Rakennukset Koneet ja laitteet Koneet ja laitteet (18)

17 ASUNTO-OY SILTAKYLANTIE 2 LIITETIEDOT TILIKAUDELTA Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Osakepaaoma Rakennusrahasto Lainanlyh.rahasto Lalnanlyh.rahasto lisays - - Lainanlyh.rahasto Perusparannusrahasto Edeliisten tilik.voitto/tappio Tilikauden voitto/tappio Lainat Yhtiolla on lainaa Danske Bank Oyjissa Lainan numero PI maaraltaan , josta eraantyy vuonna Yhtiolla on lainaa Suomen Hyoteekkiyhdistyksessa Lainan numero maaraltaan , josta eraantyy vuonna ,00. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista seka sailytystavoista Tasekirja sidottuna Paaklrja CD Paivakirja CD Kirjanpitotositteet: tos Vastikereskontra: tos t , eroteitu vastike-ennakot ja saamiset Kirjanpitoaineiston sailytyksesta vastaa Reaico Oy, Kauppakaarre 1, HELSINKI 12(18)

18 AS OY SILTAKYLANTIE 2 TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPAATOKSEN ALLEKIRJOITUKSET Helsingissa Lehessalo puheenjohtaja Jukfca-Pekka Makinen isannoitsija Minna Ronkainen / TILINPAATOSMERKINTA Suoritetusta tarkastuksesta on tanaan annettu kertomus. Helsingissa, C ~K 2015 ^j/kkaslftvo HTM ^arsinainen tilintarkastaja Sivu 13 (18)

19 TILINTARKASTUSKERTOMUS Asunto-oy Siltakylantie 2 yhtiokokoukselle Olen tilintarkastanut Asunto-oy Siltakylantie 2 (y-tunnus: ) kirjanpidon, tlllnpaatoksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudeita Tilinpaatos sisaltaa taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. Haliituksen ja isannditsijan vastuu Hallitus ja isannoitsija vastaavat tilinpaatdksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siita, etta ne antavat oikeat ja riittavat tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpaatdksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien saannosten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta jarjestamisesta ja isannoitsija siita, etta kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla jarjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Veivollisuutenani on antaa suorittamani tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpaatoksesta ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttaa, etta noudatan ammattieettisia periaatteita. Olen suorittanut tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvan tilintarkastustavan mukaisesti. Hyva tillntarkastustapa edellyttaa, etta suunnittelen ja suoritan tilintarkastuksen hankklakseni kohtuullisen varmuuden siita, onko tilinpaatoksessa tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyytta ja siita, ovatko haliituksen jasenet tai isannoitsija syyilistyneet tekoon tai laiminlyontiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiota kohtaan, taikka rikkoneet asunto-osakeyhtiolakia tai yhtiojarjestysta. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteita tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi ja tilinpaatokseen ja toimintakertomuksen sisaltyvista luvuista ja niissa esitettavista muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu vaarinkaytdksesta tai virheesta johtuvan olennaisen virheellisyyden riskin arvioiminen. Naita riskeja arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisaisen valvonnan, joka on yhtiossa merkityksellista oikeat ja riittavat tiedot antavan tilinpaatoksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisaista valvontaa pystyakseen suunnittelemaan olosuhteisiin nahden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siina tarkoituksessa, etta han antaisi lausunnon sisaisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myos sovellettujen tilinpaatdksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden seka tilinpaatdksen ja toimintakertomuksen yieisen esittamistavan arvioiminen. Kasitykseni mukaan olen hankkinut lausuntoani perustaksi tarpeellisen maaran tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssia. Lausunto Lausuntonani esitan, etta tilinpaatos ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpaatdksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien saanndsten mukaisesti oikeat ja riittavat tiedot yhtidn toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpaatdksen tiedot ovat ristiriidattomia. Helsingissa 13. paivana huhtikuuta 2015 Aaitonen & Co Ky, HTM-yhteisO Y-tunnus Kotipaikka: Helsinki Fredrikinkatu 61 A HELSINKI puh fax

20 Asunto Oy Siltakylantie 2 sivuif2 TALOUSARVIO V Tal.arvio Toteutunut KIINTEISTON TUOTOT kk m2 /m2 Vastikkeet Hoitovastike Hoitovastike ^ , Kayttokorvaukset Vesimaksut Vesimaksut ,00 Saunamaksut 1 /kk 1 000,00 994,50 Vuokrat Autopaikkavuokra , ,00 Autopaikkavuokrat , ,00 Muut vuokratuotot , , ,00. Muut kiinteiston tuotot Muut kiinteiston tuotot TUOTOT ILMAN KORJAUSVASTIKETTA , ,22 Korjausvastike Korjausvastike , ,80 Korjausvastike 17. alkaen , , ,60 KAIKKI TUOTOT YHTEENSA , ,82 Luottotappiot Luottotappiot - - KIINTEISTON HOITOKULUT Henkilostokulut Siivoojien palkat ja palkkiot ,85 Haliituksen kokouspalkkiot ,00 Palkkojen sivukulut ,89 Henkilostokulut yhteensa 8 800, ,74 Hallintopalvelut IsSnndinti Isanndinnin ehlllsveloitukset ,02 Tilintarkastus/tsto ,00 Asiantuntijapalkkiot - - Muut hallinnon kulut ,37 Hallintopalvelut yhteensa ,11 Kaytto-ja huolto pa Ivelut Laitehuoltokulut 150,00 59,52 Huollon tarveaineet 1 500, ,16 Muut ksyton ja huollon kulut - - Kaytto-ja huottopalvelut yhteensa 1 650, ,68 Ulkoalueiden hoito 4 500, ,50 Siivous 850,00 811,92 Lammitys , ,32 Vesi ja jatevesi , ,99 SShkdmaksut 9 000, ,65 Jatehuoito , ,60 Kiinteistdvakuutus 6 500, ,24 Tontin vuokra , ,40 Kiinteistovero 5 900, ,16 Korjaukset , ,76 aktivointi taseeseen ,65 Vuosi korjaukset ,00 e Muut korjaukset ,00 Muut kulut ,76 HOITOKULUT YHTEENSA , ,18 Hoito kate 19, ,64 Edeliisten vuosien ali/ylijaama ,94 Siirtyva alt/ylijaama , ,58

21 Asunto Oy Siltakylantie 2 TALOUSARVIO V PAAOMAVASTIKE 1 paaomavastike 1 Paaomavas X 6 X 0, { /vast.ind) X 6 X 0, Lainasummc Korko 12kk 1,54 % 730, Tilikauden jadma 1 946,51 Edellinen yli-/alijaams 502,15 Arvioitu kokonais yli-/alijaama 2 448,66 Lisdtieto: Korko vaihtuu Ylimdciraiset lyhennykset koronvaihtumispaiv3n3 100, pankin kustannukset. Muina aikoina ylimaaraiset lyhennykset 300, pankin kustannukset. PAAOMAVASTIKE 2 paaomavastike 1 Paaomavas X 3 X 0, ,72 ( /vast.ind) X 6 X 0, Lainasumms Korko 12kk 1,72% Tilikauden jdama Edellinen ylj-/alijaama 0,00 Arvioitu kokonais yli-/alijaama Lisatieto: Korko vaihtuu Ylimaaraiset lyhennykset koronvaihtumispaivana 100, pankin kustannukset. Muina aikoina ylimaaraiset lyhennykset 300, pankin kustannukset.

22 A B C D E F 1 ^ 2 KORJAUSRAHOITUS vuosmie hinnat karkeita arviota 3 Vaklo as.neliot, ei yhtion asunto (k49) vuotta 4 NIMIKE VUOSI HINTA ERIL.LAINA /mvkk HUOM 5 Nuohous , yhteensa 23000C 6 Varastojen ja ristikoiden lahojen korjauksla ,15 0,47 /mvkk 7 Prha puiden kaatoja ,21 8 Kuntotutkimuksia , yhteensa Postilaatikoiden uusiminen noin /as ,26 0,47 /mvkk 10 Julkisivun panelit, osa korjaus ja maalaus Etelaan ,32 11 Kylpyhuoneet 3.vaihe suunnittelu ,11 12 Kylpyhuoneet B.vaihe korjaus 16 kpl ,85 ilman korkoja 5 vuotta 13 Pihalla pylvasvalaisimet 22 kpl a ,47 14 Ikkuna hankesuunnittelu vaihtoehdot, kust. Arviot ,16 15 YHTEENSA Tasattuna vuosille Kaikki) 0, Ei kylpyhuoneita,tehdaan lainalla 18

23 A B C D E F 2 KORJAUSRAHOITUS vuosille hinnat karkeita arviota 3 Vakio as.neliot, ei yhtion asunto (k49) vuotta 4 NIMIKE VUOSI HINTA ERIL LAINA /mvkk HUOM 5 Nuohous , yhteensa Varastojen ja ristikoiden lahojen korjauksia ,15 0,47 /mvkk 7 Piha puiden kaatoja ,21 8 Kuntotutkimuksia , yhteensa Postilaatikoiden uusiminen noin e/as ,26 0,47 /mvkk 10 Julkisivun panelit, osa korjaus ja maalaus Etelaan ,32 11 Kylpyhuoneet 3.vaihe suunnittelu ,11 12 Kylpyhuoneet 3.vaihe korjaus 16 kpl ,85 ilman korkoja 5 vuotta 13 Pihalla pylvasvalaisimet 22 kpl a ,47 14 Ikkuna hankesuunnittelu vaihtoehdot, kust. Arviot ,16 YHTEENSA Tasattuna vuosille Kaikki) 0, Ei kylpyhuoneita.tehdaan lainalla 19 SUORiTETUT KORJAUSTYOT : Toteutusvuosi 20 Yhtion saunan saneeraus Kylpyhuoneiden korjaus IS kpl Raystaskourujen lisays Lammon perussaato, patteri-, linjasuiku ja saatoventtiilie Kaukolampokeskuksen uusiminen IV-kanavien nuohous, ilmamaarien mittaus ja saato Saunojen kiukaiden uusiminen Kylpyhuoneiden uusiminen 15 kpl Vesikattojen uusiminen Pohjaviemareiden kannakointi Antennijarjestelman kunnostus Poistoilmakoneiden kunnostus Lukituksen uusiminen Kylpyhuonekorjauksia Julkisivupaneelointi, osittain Julkisivukunnostus

Yhtiojarjestyksen 20 :n talle kokoukselle maaraamat asiat

Yhtiojarjestyksen 20 :n talle kokoukselle maaraamat asiat Y-tunnus 0480996-6 KOKOUSKUTSU 2.4.2014 VARSINAINEN YHTIOKOKOUS Aika: Keskiviikko 16.4.2014 alkaen klo 18.00- Paikka: Suutarilan ylaaste, Ruokasali, Vaskiniitynkuja 2, 00740 Helsinki Yhtiokokouksessa kasitellaan

Lisätiedot

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruorianpuisto Y-tunnus 2036665-9 Tasekirja 31.12.2013 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013 Sisällys Sivu Tase 3-4 Tuloslaskelma

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 SISÄLL YSLUETTELO,,,,, TOIMINTAKERTOMUS, 3 VASTIKERAHOITUSLASKELMA 5 TULOSLASKELMA 6 TASE - 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT.... -

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa TULOSLASKELMA Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet Hankeosuussuoritukset Kulutusperusteiset vastikkeet Erityisvastikkeet./. Rahastoidut vastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma Rahayksikkö EURO 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 43 907,00 36 630,90 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -69

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

Tilikausi

Tilikausi Kiinteistö Oy Kesänki II Sivu 1 Tilikausi 1.7.2014-30.6.2015 Yleistä yhtiöstä Yhtiökokous Yhtiökokous Yhtiön johto Kiinteistöyhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella n. 1.250 m2 suuruista

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2010

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2010 Kiinteistö Oy Kalajoen Keidas Karhuojantie 2 90460 Oulunsalo TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2010 1 Yleistä yhtiöstä Yhtiön omistamissa rakennuksissa huoneistot on varattu osakkeenomistajille

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry Rantakatu 20 80100 JOENSUU. Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry Rantakatu 20 80100 JOENSUU. Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry 80100 JOENSUU Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry 80100 JOENSUU

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Osoite c/o Marika Lohi Sinikalliontie 10 02630 Espoo Y-tunnus: 252555-5 Kotipaikka: Helsinki Eettisen pankkitoiminnan kehitys

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 Y-tunnus

Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 Y-tunnus Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 TOIMINTAKERTOMUS T I L I K A U S I 1.7.2014-30.6.2015 YHTIÖN PERUSTIEDOT Tontti: Oma tontti 9.715,0m2 Osoite: Pulkkajärventie, Kuusamo Rakennukset: Lukumäärä 8 kpl

Lisätiedot

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry Kauppakamariyhdistys Suomessa ry TASEKIRJA 31.12.2014 Eteläranta 6 a 8 00130 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1985788-0 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus 1.1-1

Lisätiedot

Näytesivut. 8.1 Taloyhtiön tuloslaskelma

Näytesivut. 8.1 Taloyhtiön tuloslaskelma 8 Taloyhtiön tuloslaskelma, tase ja liitetiedot 8.1 Taloyhtiön tuloslaskelma Taloyhtiön tuloslaskelman rakenne poikkeaa huomattavasti liiketoimintaa harjoittavien yritysten tuloslaskelmasta. Kiinteistön

Lisätiedot

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen Asunto-osakeyhtiö Töölö-Hesperia Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen Aika: Maanantai 9.5.2016 klo 17:00 Paikka: Minervaskolan, Apollonkatu 12 Esityslista 1. Kokouksen avaus, puheenjohtajan ja sihteerin

Lisätiedot

2.1 Yleistä toimintakertomuksesta

2.1 Yleistä toimintakertomuksesta 2 Toimintakertomus 2.1 Yleistä toimintakertomuksesta Toimintakertomuksen tehtävä on täydentää tilinpäätöstä. Se antaa tilikaudesta sellaisia tietoja, jotka eivät tule tarpeeksi hyvin selville tilinpäätöksestä,

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2012 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2013 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010.

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010. Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 1 Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010 Sisallys Sivu Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Luettelo kaytetyista tilikirjoista 5 Tositelajit

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2008-31.12.2008 1454032-3 Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI Helsinki SisSllysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot 3-5 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon

Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon Lappeenrannan kaupunki Sosiaali - ja terveyslautakunta 25.4.2014 Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon o.

Lisätiedot

l* f^å*' olen tarkastanut Lions club Kajaani Linnan kirjanpidon,

l* f^å*' olen tarkastanut Lions club Kajaani Linnan kirjanpidon, TARKASTUSKERTOMUS olen tarkastanut Lions club Kajaani Linnan kirjanpidon, tifinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta 01.0r.2012 so.oo.zot g. Halliituksen allekirjoittama tilinpäätös sisältää tuloslaskelman,

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Varsinainen kevätyhtiökokous. Kokousmateriaali

Varsinainen kevätyhtiökokous. Kokousmateriaali Y-Tunnus: Nurmikartanontie 5 02920 Espoo Varsinainen kevätyhtiökokous 27.4.2014 Kokousmateriaali Sisältää: Kokouskutsu Esityslista Toimintakertomus Tasekirja ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

ASUNTO OY NAANTALIN LINNAVUORI

ASUNTO OY NAANTALIN LINNAVUORI ASUNTO OY NAANTALIN LINNAVUORI Y 1637708-0 TILINPÄÄTÖS 31.12.2014 TILINPÄÄTÖS KAUDELTA 1.1-31.12.2014 Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot ja lisätiedot tilinpäätökseen 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

TILIN- JA TOIMINNANTARKASTAJAT Varsinainen tilintarkastaja Jorma Nuutinen HTM päävastuullinen Antti-Jussi Penttilä HTM

TILIN- JA TOIMINNANTARKASTAJAT Varsinainen tilintarkastaja Jorma Nuutinen HTM päävastuullinen Antti-Jussi Penttilä HTM Toimintakertomus Tilikausi 01.01.2014-31.12.2014 YHTIÖN PERUSTIEDOT Tontti: Rakennukset: vuokra Lukumäärä Rakennustyyppi Tilavuus Asuntopinta-ala Valmistumisvuosi Huoneistot Y-tunnus Kunta Kaupunginosa/kylä

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

2.1 Yleistä toimintakertomuksesta

2.1 Yleistä toimintakertomuksesta 2 Toimintakertomus 2.1 Yleistä toimintakertomuksesta Toimintakertomuksen tehtävä on täydentää tilinpäätöstä. Se antaa tilikaudesta sellaisia tietoja, jotka eivät tule tarpeeksi hyvin selville tilinpäätöksestä,

Lisätiedot

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014 SUOMEN RANSKANBULLDOGIT RY TASEKIRJA tilikausi 01.01. - 31.12.2014 Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10 ) Tilikauden tositeaineiston on säilytettävä vähintään

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

As.oy Taavinmaja. Tilinpäätökset ja graafinen esitys

As.oy Taavinmaja. Tilinpäätökset ja graafinen esitys As.oy Taavinmaja Tilinpäätökset ja graafinen esitys Taloyhtiön tuotot ja kulut 27 28 29 21 211 212 Hoitovastike /os/kk,42,42,46,55,58,58 Ullakkovastike 1 /m2/kk 1,84 1,84 1,977 2,364 2,364 2,364 Ullakkovastike

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä 31.12.2021 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2009 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-6 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2011-31.12.2011 1454032-3. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Helsinki. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2011-31.12.2011 1454032-3. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Helsinki. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2011-1454032-3 Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sis6llysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Allekirjoitukset ja tilinpddt6smerkintd

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12. Sisällys:

PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12. Sisällys: PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12 Sisällys: Tilinpäätös * Tuloslaskelma * Tase * Tase-erittelyjä * Pääkirja * Päiväkirja * Palkkakortisto Helsingissä 15.11.2012 Taisto Johansson TASE VASTAAVAA

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3 Vironkatu 5 OO170 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sldllyrluotblo Slvu Tase Tuloelaskelma Liitetiedot Allekirioitukset ja tilinpc0t0smerkint0

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA 1.1.-31.12.2012 Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 3-11

Lisätiedot

Hämeenlinnan Eteläranta

Hämeenlinnan Eteläranta - Hämeenlinnan Eteläranta Oy, 2397335-8 TilinpaatOs 1.1.2014-31.12.2014 Hämeenlinnan Eteläranta Raatihuoneenkatu 9 13100 Hämeenlinna Kotipaikka: Hãmeenhinna Y-tunnus: 2397335-8 Qy TASEKI RJA 1.1.2014-31.12.2014

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 1 TULOSLASKELMA 1.1.2014-31.12.2014 1.1.2013-31.12.2013 LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 Liiketoiminnan muut tuotot 10 407,35 13 728,31 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti.

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti. ...... VALITILINPAATOS Liikennevirta Oy Y-tunnus: 04.12.2013-31.1.2014 Tama tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti tllrti1. Valitilinpaatos tilikaudelta 04.12.2013 - Sisallysluettelo Tase 3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Espoon Vihreät ry. Tasekirja

Espoon Vihreät ry. Tasekirja Espoon Vihreät ry Tasekirja 1.1.2010-31.12.2010 Espoon Vihreät ry Y-tunnus 1525338-5 Fredrikinkatu 33 a 3 krs. 00120 Helsinki 1(6) Espoon Vihreät ry Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2010-31.12.2010 Sisällys

Lisätiedot

1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä.

1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä. Sivu: 1(5) Kysytty 01-09-2014. Voimassa 28-08-2014 lähtien Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä Yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä. 2 Yhtiön kotipaikka on Tyrnävä. 3 Yhtiön

Lisätiedot