Suutarilan ylaaste, Ruokasali, Vasklniitynkuja 2, Helsinki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suutarilan ylaaste, Ruokasali, Vasklniitynkuja 2, 00740 Helsinki"

Transkriptio

1 ASUNTO OY SILTAKYLANTIE 2 KOKOUSKUTSU Y-tunnus VARSINAINEN YHTIOKOKOUS Aika: Maanantaina alkaen klo Paikka: Suutarilan ylaaste, Ruokasali, Vasklniitynkuja 2, Helsinki Yhtiokokouksessa kasitellaan seuraavat asiat: - Yhtiojarjestyksen 20 :n talle kokoukselle maaraamat asiat - Valtuutetaan liallitus paattamaan enintaan ytiden kuukauden lioitovastikkeen perimisesta tai perimatta jattamisesta taloudellisen tilanteen sita vaatiessa. Paatetaan Jainanlytiennysten raliastoimisesta ASUNTO OY SILTAKYLANTIE 2 Hallitus Viimeinen tiiinpaatbs, toimintakertomus seka tilintarkastuskertomus ovat nahtavissa vahintaan kahden vjikon ajan ennen kokousta arkisin klo valilla isannoitsijatoimistolla osoitteessa: Reaico Malmi Oy, Kauppakaarre 1, Helsinki. VALTAKIRJA huonelsto Valtuutan / mme kayttamaan aani- ja puhevaltaani /mme yhtiokokouksessa Asunto Oy Siltakylantie 2 varsinaisessa Helsingissa / 2015 Allekirjoitus/ allekirjoitukset Yhteisomistajien kannattaa kiinnittaa huomiota siihen, etta voimaan tullut uusia asunto-osakeyhtiolaki toi muutoksia myos yhtiokokousten valtakirjakaytantoon. Esimerkiksi huoneistossa asuva leski tan/itsee jatkossa valtakirjan kaikilta kuolinpesan osakkailta edustaakseen kuolinpesaa yhtidkokouksessa. Lahtokohtaisesti myos avio- ja avopuolisoilta tullaan pyytamaan kirjallista valtakirjaa, mikali vain toinen osakkaista osallistuu yhtidkokoukseen.

2 ASUNTO OY SILTAKYLANTIE 2 Y-tunnus ESITYSLISTA VARSINAINEN YHTIOKOKOUS 1. Kokouksen avaus 2. Puheenjohtajan, sihteerin, kahden poytakirjantarkastajan seka aantenlaskljan valinta 3. Kokouksen osanottajien toteaminen 4. Kokouksen lailllsuus ja paatosvaltaisuus 5. Tyojarjestyksen hyvaksyminen 6. Esitetaan tilinpaatos, joka kasittaa tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen seka tilitarkastuskertomuksen 7. Esitetaan haliituksen kirjallinen selvitys tarpeesta sellaiseen yhtion rakennusten ja kiinteistbjen kunnossapitoon yhtidkokousta seuraavan viiden vuoden aikana, joka vaikuttaa olennaisesti osakehuoneiston kayttamiseen, yhtiovastikkeeseen tai muihin osakehuoneiston kaytosta aiheutuviin kustannuksiin 8. Esitetaan haliituksen kirjallinen selvitys yhtiossa suoritetuista huomattavista kunnossapito-ja muutostoista ja niiden tekoajat 9. Paatetaan tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta (hallitus esittaa, etta tuloslaskelma ja tase vahvistetaan) 10. Paatetaan toimenpiteista, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta (hallitus esittaa, etta tilikauden tulos kirjataan taseen omaan psaomaan ja osinkoa ei jaeta) 11. Paatetaan vastuuvapaudesta haliituksen jasenille ja isannoitsijalle 12. Paatetaan haliituksen jasenten ja tilintarkastajien palkkioista natden seuraavaksi toimintakaudeksi (hallitus esittaa, etta paatetaan haliituksen jssenille palkkioksi viime vuotiset palkkiot ja tilintarkastajalle kohtuullisen laskun mukaan) 13. Paatetaan talousarvion vahvistamisesta (hallitus esittaa, etta paatetaan vahvistaa talousan/ioehdotus 2015) 14. Paatetaan haliituksen valtuuttamisesta peria tai olla perimatta enintaan yksi ylimaarainen hoitovastike taloudellisen tilanteen sita vaatiessa tai sen salliessa (hallitus esittaa, etta hallitukselle myonnetaan valtuudet peria tai olla perimatta enintaan yksi ylimaarainen hoitovastike taloudellisen tilanteen sita vaatiessa tai sen salliessa) 15. Valitaan haliituksen jasenet ja heidan varamiehensa (5 varsinaista ja 2 varajasenta) 16. Valitaan tilintarkastajat ja heidan varamiehensa (1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja) (hallitus esittaa, etta valitaan nykyiset tilintarkastajat jatkamaan)

3 ASUNTO OY SILTAKYLANTIE 2 Y-tunnus ESITYSLISTA Paatetaan lainanlyhennysrahaston kartoittamisesta Haliituksen esitys: Paatetaan kartoittaa lainanlyhennysrahastoa enintaan osakkaiden maksamien kertamaksujen, lainaosuuksien ja paaomavastikkeiden maaran verran. 18. Kokouksen paattaminen

4 AS OY SILTAKYLANTIE 2 AS OY SILTAKYLANTIE 2 TASEKIRJA Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

5 AS OY SILTAKYLANTIE 2 SISALLYSLUETTELO Toimintakertomus 1-4 Talousarviovertailu 5 Vastikelaskelma 6-7 Tuloslaskelma 8 Tase 9-10 Tilinpaatbksen llitetiedot Allekirjoitukset ja tilinpaatosmerklnta 13 Tase-erittely liitetietoineen Pitka tase Tasekirja on sailytettava vahintaan asti ja tilikauden tositeaineisto vahintaan asti.

6 AS OY SILTAKYLANTIE 2 TOIMINTAKERTOMUS Tilikaudeita PERUSTIETOJA YHTI6STA Rakennusten sijainti Valmistumisvuosi Rakennusten tilavuus Y-tunnus Asuinhuoneistoja Asuinhuoneistojen pinta-ala Kerrosala Autopaikkoja Sauna Askarteluhuone Pesutupa Helsingin kaupungin omistamaila tontilla nro 001, 40 kaupunginosassa, korttelissa 089, osoitteessa Siltakylantie 2, Helsinki. Vuokra-aika paattyy kasittaen 11 kpl rivitaloja ja 2 huoltorakennusta, 2 kpl jatekatoksia ja 1 kpl kalustovaja kpl osakkeenomistajien hallinnassa ,00 m ,00 m2 56 kpl 2 kpl 1 kpl 1 kpl Yhtion postitusosoite: Reaico Malmi Oy Kauppakaare Helsinki Sivu 1 (18)

7 AS OY SILTAKYLANTIE 2 HALLINTO Yhtiokokoukset Varsinainen yhtiokol<ous pidettiin Varsinaisessa yhtiokokouksessa kasiteltiin yhtiojarjestyksen seka asunto-osakeyhtibiain maaraamat asiat. Yhtiokokouksessa paatettiin saunan kunnostamisesta huoltorakennuksessa yksi. Urakoitsijaksi valittiin Remonttipartio Oy ja saunan kokonaiskustannukseksi Yhtidkokouksessa paatettiin, etta saunaremontin kustannukset katetaan keratyilla hoitovastike saastoilla. Yhtiokokous paatti myos kunnostaa 18 kpl kylpyhuoneita. Urakoitsijaksi valittiin Remonttipartio Oy ja paatettiin, etta remontti rahoitetaan lainalla. Hallitus sai lainanottovaltuudet Laina ajaksi paatettiin viisi vuotta ja lyhennykset kaksi kertaa vuodessa. Hallitus sai valtuudet hoitaa muut iainaan liittyvat asiat. Yhtiokokous paatti kartoittaa lainalyhennysrahastoa enintaan osakkaiden maksaminen kertamaksujen, lainaosuuksien ja paaomavastikkeiden maaran verran. Hallitus Haliituksen jasenina ovat kertomuskaudella toimineet: Ossi Lehessalo Sami Makeia Jesse Rissanen Paivi Tatterback Karl Palm Tuula Myllykoski Lauri Kosunen Ossi Lehessalo Paivi Tatterback Minna Ronkainen Sami Makela Kari Palm Juha Taiminen Tuula Myllykoski puheenjohtaja jasen jasen jasen jasen varajssen varajasen puheenjohtaja jasen jasen jasen jasen varajasen varajasen Hallitus kokoontui tilikauden aikana viisi kertaa. Tilintarkastajat Jukka Silvo HTM varsinainen tilintarkastaja BDO Oy, KHT-yhteiso varatilintarkastaja Isannoitsija Isannointitehtavista on vastannut Reaico Malmi Oy ISA, vastuunalaisena isannoitsijana on toiminut llkka Lokkinen lat, ITS-TEK, Joona Eskola lat, Mikko Aitola lat ja alkaen Jukka-Pekka Makinen. Pelastus ja turvallisuus toimihenkiiat Kiinteistohuolto Vakuutukset YhtlOn suojelupaailikkg on Kari Palm. Taloyhtion kiinteistbnhoidosta on vastannut huoltorinki talkooperiaatteella. Yhtiolla on kiinteiston taysarvovakuutus nro Fennia vahinkovakuutusyhtiossa. Vakuutusmeklarina on toiminut Colemont Finland Oy. Sivu 2 (18)

8 AS OY SILTAKYLANTIE 2 Osakesiirrot Tilikauden aikana merkittiin omistajan muutos yhtion osakerekisteriin seuraavan huoneiston osalta: B Lauri Kosunen kp, Kosunen Aune B Lappi-Seppala Rosa, Pakkanen Mitri D Selmani Ali F Lahdeaho Timo F Tuominen Teemu, Guneysel-Tuominen Melinda H Makela Sami Kaikkonen Eero, Phil Ulla J Pekkanen Roni, llkko Niina K Rantala Juha, Rantala Mari TALOUS Vastikkeet ja muut maksut L hoitovastike korjausvastike vesimaksu autopaikkavuokra lisaautopaikkavuokra saunamaksu 2,35 /mvkk 0,90 /m2/kk 25,00 /hl6/kk 6,00 /kk 12,00 /kk 8,5 /kk 2,35 /mvkk 0,90 /m2/kk 25,00 /hl6/kk 6,00 /kk 12,00 /kk 8,5 /kk paaomavastikkeet paaomavastike 1 0,20 /os/kk 0,21 /os/kk Huoneiston vuokra 720,00 /kk 720,00 /kk Holtopuolen maksuvalmius Vuoden 2014 tilikauden paattyessa siirtyva hoitovastikeylijaama oli ,9. Yhtion maksuvalmius on tilikaudella parantunut. Paaomapuoli/lainat Talousarviovertailu Yhtiolla oli tilinpaatoshetkella osakaskohtaista pssomalainaa (vesikatto) ,37. Ylijaamaa oli kertynyt 502,00. Lainan korko on tilinpaatoshetkella %. Lainasta vastaa velallista osaketta. Talousarviossa suurimmat ylitykset olivat hallintokuluissa, vakuutuksissa seka korjauskustannuksissa. Toteutuneet kustannukset alittuivat kayttb- ja huoltopalveluissa, ulkoalueiden hoidossa, lammityksessa seka jatehuollossa. Talousarviovertailu on toimintakertomuksessa liitteena. Kokouspalkkiot Tilikaudella on kirjattu hallintopalveluihin haliituksen kokouspalkkiot vuodelta 2014 haliituksen puheenjohtajalle 150 /kokous ja jasenille 100 /kokous. Haliituksen kokouspalkkiot 2014 yhteensa Energian ja vedenkulutus Lampo, MWh saakorjattu Ominaiskulut. 50,00 52,00 55,00 59,00 saalkorjattu Vesi m Sahko kwh \^den kulutus l/hl6/vrk Sivu 3 (18)

9 AS OY SILTAKYLANTIE 2 Veden kulutus 159 l/hlb/vrk on laskettu vaestorekisterltietojen viimersen paivan mukaisesti. Asukkaat Asukasmaara tilikauden lopussa oli 103 henkiloa. KORJAUKSET JA HUOLTO Huoltokorjaukset Suurimmat korjauskustannukset olivat: LVI-jarjestelmien korjaus 2.466,29 Vesivauriokorjaukset 1.929,49 Ulkoaluerakenteiden korjaukset 1.564,65 Korjausmenot olivat paaosin normaaleja vuosihuoltokorjauksta. OLENNAiSET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA JA SEN JALKEEN Taloyhtiossa tehtiin saunan kunnostaminen huoltorakennuksessa kaksi. Urakoitsijaksi valittiin Remonttipartio Oy. Saunaremontin kustannukset katettiin keratyilla hoitovastike saastoilla. Yhtiossa kunnostettiin 18 kpl kylpyhuoneita. Urakoitsijaksi valittiin Remonttipartio Oy ja paatettiin, etta remontti rahoitetaan lainalla. Kokonaiskustannukseksi kylpyhuonekorjauksille yhteensa ,69. Kustannukset jaetaan osakkaille ja lainan vol maksaa pois kertasuorituksena tai paaomavastikkeena. Sauna - ja pesulakorjaus ,11 Kylpyhu one korjaus urakka ,69 ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTA Yhtion toiminta jatkuu normaalina ja tulevina vuosina varaudutaan PTS:n mukaisiin korjauksiin. PYSYVAT RASITTEET JA KIINNITYKSET Yhtiolla on erityinen vakuus tontin vuokrasta Helsingin kaupungille {nro 336/11). Kiinnitykset Helsingin kaupunki 8799/ 51,297, Sampopankki 651/ , Hypo / , ja / Haliituksen esitys tilikauden tuloksen kasittelysts Hallitus ehdottaa, etta tilikauden voitto 22, 359,00 kirjataan oman paaoman lisaykseksi ja osinkoa ei jaeta. Sivu 4 (18)

10 As Oy Siltakylantie 2 Talousarviovertailu Kuluva vuosi Kuluva arvio Ero. % Erotus KIINTEISTON TUOTOT Vastikkeet , ,00 -, ,68 Vuokrat , ,00,70 87,00 Kayttbkorvaukset 994, ,00 -,55-5,50 KIINTEISTON TUOTOT YHTEENSA *** , ,00 -, ,18 Luottotappiot ja oikaisuerat yhteens.00 KIINTEISTON HOITOKULUT Menkildstokulut , ,00-2,68 236,26 Hallinto , ,00 3,06-576,11 Kaytto- ja huolto , ,00-24,94 461,32 Ulkoalueiden hoito , ,00-30, ,50 Siivous - 811,92-850,00-4,48 38,08 Lammitys , ,00-6, ,68 Vesi- ja jatevesi , ,00-2,63 544,01 Sahko , ,00 2,51-204,65 Jatehuoito , ,00-9, ,40 Vahinkovakuutukset , ,00 9,00-531,24 Vuokrat , ,00 1,28-328,40 Kiinteistovero , ,00 5,75-316,16 Korjaukset , ,00 325, ,76./. Aktivoitu taseeseen , ,65 Muut hoitokulut - 287,76-200,00 43,88-87,76 Kiinteiston hoitokulut yhteensa *** , ,00-4, ,82 KAVTTOKATE/HOITOKATE *** 5 037, ,00-375, ,64 Poistotja arvonalentumiset Poistot ja arvonalentumiset ***.00 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 40,00 40,00 Paaomavastikkeet , ,04 Korkokulut , ,28 Muut rahoituskulut , ,40 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensa ** , ,36 VOITTO/TAPPIO ENNEN SATUNNAISIA ERIA *** , , , ,00 Satunnaiset tuotot ja kulut Satunnaiset tuotot ja kulut yhteensa.00 VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPAATOSSIIRTOJA JA VEROJA *** , , , ,00 Tilinpaatossiirrot Vapaaeht.varausten muutos yhteensa *.00 TIUKAUDEN VOITTO/TAPPIO , , , ,00 Sivu 5 (18)

11 ASUNTO-OY SILTAKYLANTIE 2 HOITOVASTIKKEET JA -KULUT VASTIKERAHOITUSLASKELMA HOITOTUOTOT Hoitovastikkeet Vuokrat Kayttokorvaukset Muut kiinteiston tuotot Luottotappiot ja muut oikaisuerat Korko- osinkotuotuotot Hoitotuotot yhteensa HOITOKULUT Hoitokulut Korko- ja rahoituskulut Hoitomenot yhteensa Tilikauden hoitovastikejaama Ed. tilik.hoitovastikejaama Hoitovastikejaama KYLPYHUONEREMONTTI 2014 Nostetut lainat Tuotot yhteensa Kulut Lalnannostokulut Korko-ja muut kulut lainoista Aktivoitu urakasta Tilikauden kph-urakkajaama Ed.tilikausien kph-urakkajaama Kph-urakkajaama Paaomavastike 1 Paaomavastikkeet Lainaosuussuoritukset Paaomatuotot yhteensa PAAOMAMENOT Korko- ja muut kulut lainoista Paaomalainojen lyhennykset Lainaosuustilitykset Paaomamenot yhteensa Tilik. paaomavas. yli-/alij. Ed. tilikausien paaomajaama Paaomajaama Sivu 6 (18)

12 ASUNTO-OY SILTAKYLANTIE 2 VASTIKERAHOITUSLASKELMA Paaomavastike 2 Paaomavastikkeet Lainaosuussuoritukset Paaomatuotot yhteensa PAAOMAMENOT Korko- ja muut kulut paaomalainoista Paaomalainojen lyhennykset Lainaosuustilitykset Paaomamenot yhteensa Tilik. paaomavas. yli-/alij. Ed. tilikausien paaomajaama Paaomajaama Paaomavastike 3 Paaomavastikkeet Lainaosuussuoritukset Paaomatuotot yhteensa PAAOMAMENOT Korko-ja muut kulut paaomalainoista Paaomalainojen lyhennykset Lainaosuustilitykset Paaomamenot yhteensa Tilikauden paaomavastikejaama Ed. tilikausien paaomajaama Paaomajaama KOKONAISTILANNE Hoitovastikejaama Kylpyhuoneremonttijaama Paaomavastike 1 Paaomavastike 2 Paaomavastike 3 Kokonaisjaama TARKISTUS KIRJANPITOON Rahoitusomaisuus Lyhytaikainen vieras paaoma./. Seuraavan tilikauden lainanlyhennykset Taseen rahoitusasema Sivu 7 (18)

13 As Oy Siltakylantie 2 Tuloslaskelma tilikausi KIINTEISTON TUOTOT Vastikkeet Vuokrat Kayttbkorvaukset Muut kiinteiston tuotot , ,00 994, , , ,98 20,24 KIINTEISTON TUOTOT YHTEENSA *** , ,74 Luottotappiot Luottotappiot ja oikaisuerat yhteensa - 112,66-112,66 KIINTEISTON HOITOKULUT Henkilostokulut Hallinto Kaytto- ja huolto Ulkoalueiden hoito Siivous Lammitys Vesi- ja jatevesi Sahko Jatehuoito Vahinkovakuutukset Vuokrat Kiinteistovero Korjaukset./. Aktivoitu taseeseen Muut hoitokulut , , , ,50-811, , , , , , , , , ,65-287, , , , ,84-841, , , , , , , , ,63-132,67 Kiinteiston hoitokulut yhteensa , ,72 KAYTTOKATE/HOITOKATE *** 5 037, ,36 Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Paaomavastikkeet Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut yhteensa *** 40, , , , ,36 40, , ,26-641, ,01 VOITTO/TAPPIO ENNEN SATUNNAISIA ERiA *** , ,37 Satunnaiset tuotot ja kulut VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPAATOSSIIRTOJA JA VEROJA ,37 Tilinpaatossiirrot TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO , ,37 Sivu 8 (18)

14 As Oy Siltakylantie 2 Tase tilikausi V A S T A A V A A PYSYVAT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYODYKKEET AINEELLISET HYODYKKEET Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakenneimat Koneet ja kalusto AINEELLISET HYODYKKEET YHTEENSA *** , , , , , , , ,86 SIJOITUKSET PYSYVAT VASTAAVAT YHTEENSA *** , ,86 VAIHTUVAT VASTAAVAT SAAMISET Saamiset kiinteiston tuotoista Siirtosaamiset SAAMISET YHTEENSA *** 581,57 960, , , ,32 RAHOITUSARVOPAPERIT RAHAT JA PANKKISAAMISET RAHAT JA PANKKISAAMISET RAHAT JA PANKKISAAMISET YHTEENSA *** VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSA *** , , , , , ,59 V A S T A A V A A , ,45 Sivu 9 (18)

15 As Oy Siltakylantie 2 Tase tilikausi V A S T A T T A V A A OMA PAAOMA Osakepaaoma Rakennusrahasto Lainanlyhennysrahasto Muut rahastot Ed.tilikausien voitto/tappio Tilikauden voitto/tappio OMA PAAOMA YHTEENSA *** , , , , , , , , , , , , , ,36 TILINPAATOSSIIRT.KERTYMA PAKOLLISET VARAUKSET VIERAS PAAOMA PITKAAIKAINEN Lainat raholtuslaitoksilta PITKAAIKAINEN YHTEENSA *** , , , ,65 LYHYTAIKAINEN Lainat raholtuslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat LYHYTAIKAINEN YHTEENSA *** VIERAS PAAOMA YHTEENSA *** , , ,00-889, , , , , , ,11-120,00-548, , ,09 V A S T A T T A V A A , ,45 Sivu 10(18)

16 ASUNTO-OY SILTAKYLANTIE 2 LIITETIEDOT TILIKAUDELTA Laadintaperiaatteet Tilinpaatos on laadittu voimassa olevan kirjanpitolain saannosten mukaisesti. Tuloslaskelman ja taseen seka liitetietojen esittamistapa on saannosten mukainen Kayttoomaisuus on merkitty taseeseen muuttuvien menojen mukaiseen hankintamenoon ja poistot on tehty tuloslaskelman ja taasen liitetiedoissa ilmenevalla tavalla. Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Yhtiolla oli palveluksessa yksi henkilo. Tilikaudella on maksettu palkkoja ja palkkioita seuraavasti Palkat Tyel-maksut Muut henkilosivukulut Poistot Yhtion ei tarvitse tehda vuosittain suunnitelman mukaisia poistoja, joten yhtiossa on tehty korkeintaan evl:n maksimipoistot tavoitteena tulos, josta ei synny verotettavaa tuloa Tilikaudella ei tehty poistoja. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Pysyvien vastaavien muutokset Maa- ja vesialueet Liitty mis maksut Maa- ja vesialueet Rakennukset lisays Rakennukset Koneet ja laitteet Koneet ja laitteet (18)

17 ASUNTO-OY SILTAKYLANTIE 2 LIITETIEDOT TILIKAUDELTA Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Osakepaaoma Rakennusrahasto Lainanlyh.rahasto Lalnanlyh.rahasto lisays - - Lainanlyh.rahasto Perusparannusrahasto Edeliisten tilik.voitto/tappio Tilikauden voitto/tappio Lainat Yhtiolla on lainaa Danske Bank Oyjissa Lainan numero PI maaraltaan , josta eraantyy vuonna Yhtiolla on lainaa Suomen Hyoteekkiyhdistyksessa Lainan numero maaraltaan , josta eraantyy vuonna ,00. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista seka sailytystavoista Tasekirja sidottuna Paaklrja CD Paivakirja CD Kirjanpitotositteet: tos Vastikereskontra: tos t , eroteitu vastike-ennakot ja saamiset Kirjanpitoaineiston sailytyksesta vastaa Reaico Oy, Kauppakaarre 1, HELSINKI 12(18)

18 AS OY SILTAKYLANTIE 2 TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPAATOKSEN ALLEKIRJOITUKSET Helsingissa Lehessalo puheenjohtaja Jukfca-Pekka Makinen isannoitsija Minna Ronkainen / TILINPAATOSMERKINTA Suoritetusta tarkastuksesta on tanaan annettu kertomus. Helsingissa, C ~K 2015 ^j/kkaslftvo HTM ^arsinainen tilintarkastaja Sivu 13 (18)

19 TILINTARKASTUSKERTOMUS Asunto-oy Siltakylantie 2 yhtiokokoukselle Olen tilintarkastanut Asunto-oy Siltakylantie 2 (y-tunnus: ) kirjanpidon, tlllnpaatoksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudeita Tilinpaatos sisaltaa taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. Haliituksen ja isannditsijan vastuu Hallitus ja isannoitsija vastaavat tilinpaatdksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siita, etta ne antavat oikeat ja riittavat tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpaatdksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien saannosten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta jarjestamisesta ja isannoitsija siita, etta kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla jarjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Veivollisuutenani on antaa suorittamani tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpaatoksesta ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttaa, etta noudatan ammattieettisia periaatteita. Olen suorittanut tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvan tilintarkastustavan mukaisesti. Hyva tillntarkastustapa edellyttaa, etta suunnittelen ja suoritan tilintarkastuksen hankklakseni kohtuullisen varmuuden siita, onko tilinpaatoksessa tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyytta ja siita, ovatko haliituksen jasenet tai isannoitsija syyilistyneet tekoon tai laiminlyontiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiota kohtaan, taikka rikkoneet asunto-osakeyhtiolakia tai yhtiojarjestysta. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteita tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi ja tilinpaatokseen ja toimintakertomuksen sisaltyvista luvuista ja niissa esitettavista muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu vaarinkaytdksesta tai virheesta johtuvan olennaisen virheellisyyden riskin arvioiminen. Naita riskeja arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisaisen valvonnan, joka on yhtiossa merkityksellista oikeat ja riittavat tiedot antavan tilinpaatoksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisaista valvontaa pystyakseen suunnittelemaan olosuhteisiin nahden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siina tarkoituksessa, etta han antaisi lausunnon sisaisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myos sovellettujen tilinpaatdksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden seka tilinpaatdksen ja toimintakertomuksen yieisen esittamistavan arvioiminen. Kasitykseni mukaan olen hankkinut lausuntoani perustaksi tarpeellisen maaran tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssia. Lausunto Lausuntonani esitan, etta tilinpaatos ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpaatdksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien saanndsten mukaisesti oikeat ja riittavat tiedot yhtidn toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpaatdksen tiedot ovat ristiriidattomia. Helsingissa 13. paivana huhtikuuta 2015 Aaitonen & Co Ky, HTM-yhteisO Y-tunnus Kotipaikka: Helsinki Fredrikinkatu 61 A HELSINKI puh fax

20 Asunto Oy Siltakylantie 2 sivuif2 TALOUSARVIO V Tal.arvio Toteutunut KIINTEISTON TUOTOT kk m2 /m2 Vastikkeet Hoitovastike Hoitovastike ^ , Kayttokorvaukset Vesimaksut Vesimaksut ,00 Saunamaksut 1 /kk 1 000,00 994,50 Vuokrat Autopaikkavuokra , ,00 Autopaikkavuokrat , ,00 Muut vuokratuotot , , ,00. Muut kiinteiston tuotot Muut kiinteiston tuotot TUOTOT ILMAN KORJAUSVASTIKETTA , ,22 Korjausvastike Korjausvastike , ,80 Korjausvastike 17. alkaen , , ,60 KAIKKI TUOTOT YHTEENSA , ,82 Luottotappiot Luottotappiot - - KIINTEISTON HOITOKULUT Henkilostokulut Siivoojien palkat ja palkkiot ,85 Haliituksen kokouspalkkiot ,00 Palkkojen sivukulut ,89 Henkilostokulut yhteensa 8 800, ,74 Hallintopalvelut IsSnndinti Isanndinnin ehlllsveloitukset ,02 Tilintarkastus/tsto ,00 Asiantuntijapalkkiot - - Muut hallinnon kulut ,37 Hallintopalvelut yhteensa ,11 Kaytto-ja huolto pa Ivelut Laitehuoltokulut 150,00 59,52 Huollon tarveaineet 1 500, ,16 Muut ksyton ja huollon kulut - - Kaytto-ja huottopalvelut yhteensa 1 650, ,68 Ulkoalueiden hoito 4 500, ,50 Siivous 850,00 811,92 Lammitys , ,32 Vesi ja jatevesi , ,99 SShkdmaksut 9 000, ,65 Jatehuoito , ,60 Kiinteistdvakuutus 6 500, ,24 Tontin vuokra , ,40 Kiinteistovero 5 900, ,16 Korjaukset , ,76 aktivointi taseeseen ,65 Vuosi korjaukset ,00 e Muut korjaukset ,00 Muut kulut ,76 HOITOKULUT YHTEENSA , ,18 Hoito kate 19, ,64 Edeliisten vuosien ali/ylijaama ,94 Siirtyva alt/ylijaama , ,58

21 Asunto Oy Siltakylantie 2 TALOUSARVIO V PAAOMAVASTIKE 1 paaomavastike 1 Paaomavas X 6 X 0, { /vast.ind) X 6 X 0, Lainasummc Korko 12kk 1,54 % 730, Tilikauden jadma 1 946,51 Edellinen yli-/alijaams 502,15 Arvioitu kokonais yli-/alijaama 2 448,66 Lisdtieto: Korko vaihtuu Ylimdciraiset lyhennykset koronvaihtumispaiv3n3 100, pankin kustannukset. Muina aikoina ylimaaraiset lyhennykset 300, pankin kustannukset. PAAOMAVASTIKE 2 paaomavastike 1 Paaomavas X 3 X 0, ,72 ( /vast.ind) X 6 X 0, Lainasumms Korko 12kk 1,72% Tilikauden jdama Edellinen ylj-/alijaama 0,00 Arvioitu kokonais yli-/alijaama Lisatieto: Korko vaihtuu Ylimaaraiset lyhennykset koronvaihtumispaivana 100, pankin kustannukset. Muina aikoina ylimaaraiset lyhennykset 300, pankin kustannukset.

22 A B C D E F 1 ^ 2 KORJAUSRAHOITUS vuosmie hinnat karkeita arviota 3 Vaklo as.neliot, ei yhtion asunto (k49) vuotta 4 NIMIKE VUOSI HINTA ERIL.LAINA /mvkk HUOM 5 Nuohous , yhteensa 23000C 6 Varastojen ja ristikoiden lahojen korjauksla ,15 0,47 /mvkk 7 Prha puiden kaatoja ,21 8 Kuntotutkimuksia , yhteensa Postilaatikoiden uusiminen noin /as ,26 0,47 /mvkk 10 Julkisivun panelit, osa korjaus ja maalaus Etelaan ,32 11 Kylpyhuoneet 3.vaihe suunnittelu ,11 12 Kylpyhuoneet B.vaihe korjaus 16 kpl ,85 ilman korkoja 5 vuotta 13 Pihalla pylvasvalaisimet 22 kpl a ,47 14 Ikkuna hankesuunnittelu vaihtoehdot, kust. Arviot ,16 15 YHTEENSA Tasattuna vuosille Kaikki) 0, Ei kylpyhuoneita,tehdaan lainalla 18

23 A B C D E F 2 KORJAUSRAHOITUS vuosille hinnat karkeita arviota 3 Vakio as.neliot, ei yhtion asunto (k49) vuotta 4 NIMIKE VUOSI HINTA ERIL LAINA /mvkk HUOM 5 Nuohous , yhteensa Varastojen ja ristikoiden lahojen korjauksia ,15 0,47 /mvkk 7 Piha puiden kaatoja ,21 8 Kuntotutkimuksia , yhteensa Postilaatikoiden uusiminen noin e/as ,26 0,47 /mvkk 10 Julkisivun panelit, osa korjaus ja maalaus Etelaan ,32 11 Kylpyhuoneet 3.vaihe suunnittelu ,11 12 Kylpyhuoneet 3.vaihe korjaus 16 kpl ,85 ilman korkoja 5 vuotta 13 Pihalla pylvasvalaisimet 22 kpl a ,47 14 Ikkuna hankesuunnittelu vaihtoehdot, kust. Arviot ,16 YHTEENSA Tasattuna vuosille Kaikki) 0, Ei kylpyhuoneita.tehdaan lainalla 19 SUORiTETUT KORJAUSTYOT : Toteutusvuosi 20 Yhtion saunan saneeraus Kylpyhuoneiden korjaus IS kpl Raystaskourujen lisays Lammon perussaato, patteri-, linjasuiku ja saatoventtiilie Kaukolampokeskuksen uusiminen IV-kanavien nuohous, ilmamaarien mittaus ja saato Saunojen kiukaiden uusiminen Kylpyhuoneiden uusiminen 15 kpl Vesikattojen uusiminen Pohjaviemareiden kannakointi Antennijarjestelman kunnostus Poistoilmakoneiden kunnostus Lukituksen uusiminen Kylpyhuonekorjauksia Julkisivupaneelointi, osittain Julkisivukunnostus

Yhtiojarjestyksen 20 :n talle kokoukselle maaraamat asiat

Yhtiojarjestyksen 20 :n talle kokoukselle maaraamat asiat Y-tunnus 0480996-6 KOKOUSKUTSU 2.4.2014 VARSINAINEN YHTIOKOKOUS Aika: Keskiviikko 16.4.2014 alkaen klo 18.00- Paikka: Suutarilan ylaaste, Ruokasali, Vaskiniitynkuja 2, 00740 Helsinki Yhtiokokouksessa kasitellaan

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU. As Oy Juhannusrinteen osakkeen omistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään

KOKOUSKUTSU. As Oy Juhannusrinteen osakkeen omistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään KOKOUSKUTSU As Oy Juhannusrinteen osakkeen omistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään Aika: Tiistai 31.3.2009 klo 18.00 Paikka: Olarin Kirkon rippikoulusali, Olarinluoma 4, 02210 Espoo

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSMALLI. Asunto-osakeyhtiön tilinpäätös. Tässä tilinpäätösmallissa: Tilinpäätösmallin on laatinut Juho Paavola / Tiliextra Oy

TILINPÄÄTÖSMALLI. Asunto-osakeyhtiön tilinpäätös. Tässä tilinpäätösmallissa: Tilinpäätösmallin on laatinut Juho Paavola / Tiliextra Oy TILINPÄÄTÖSMALLI Asunto-osakeyhtiön tilinpäätös Tässä tilinpäätösmallissa: on esitetty tasekirja ja tilinpäätöserittelyt on huomioitu asunto-osakeyhtiölaki (22.12.2009) on huomioitu KILA:n yleisohje asunto-osakeyhtiöistä

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

MITEN LUEN TILINPÄÄTÖSTÄ

MITEN LUEN TILINPÄÄTÖSTÄ MITEN LUEN TILINPÄÄTÖSTÄ Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys Pekka Luoto, toiminnanjohtaja, KTM 1 Asiakirjojen säilytys Vähintään 10 vuotta (tilikauden päättymisestä lukien): Päiväpääkirja tililuetteloineen

Lisätiedot

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12.

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12. TAS E KI RJA 31.12.2013 Y-tunnus: 0732765-5 70210 KUOPIO LIITE 1 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 elo Canelco Capital Oy ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY clo Canelco Capital Oy 70210 KUOPIO Y-tunnus:

Lisätiedot

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Y-tunnus: 0167924-6 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.122023 asti Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Sivu Toimintakertomus 1-2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

NEXIAOY. '(/.v' Fax +358 (0)20 1419 289 www. nexia- fì

NEXIAOY. '(/.v' Fax +358 (0)20 1419 289 www. nexia- fì NEXIAOY KHT-yhteisö/ CGR-samfund TI LI NTAR KASTUSKERTOM US Oy Kotojärvi Golf Ab:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Oy Kotojärvi Golf Ab:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta

Lisätiedot

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2013 ESP:n 120 v. juhlatilaisuuksia Sylvään koululla, Vexve Areenalla ja Myllymaan urheilutalolla syksyllä 2013 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Tarkastushavainto: Arviointi: AOYL 28:1 Soveltamisala. Tarkastushavainto:

Tarkastushavainto: Arviointi: AOYL 28:1 Soveltamisala. Tarkastushavainto: JHTT-TUTKINTO 2013 OSA II ARVOSTELUPERUSTEET JA MALLIVASTAUKSET TEHTÄVÄ 1 (enintään 5 pistettä) Mitä virheitä tai puutteita KKOy Laavan Vuokratalon tilikauden 1.1.2012 31.12.2012 kirjanpidossa, tilinpäätöksessä,

Lisätiedot

yhtiöiden kirjanpidosta ja yleiseen laskentatoimen osaamiseeni. yhtiön osakkeista.

yhtiöiden kirjanpidosta ja yleiseen laskentatoimen osaamiseeni. yhtiön osakkeista. Oy Kotojärvi Golf Ab TOI MITUSJOHTAJAN KATSAUS Kimmo Pennanen 27.7.2015 TOIMINTAVUOSI 2014 Taustaksi Olen aloittanut toimitusjohtajana helmikuussa 2015 enkä ole näin ollen osallistunut vuode n 2OL4 operaatioihin.

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2010-31.12.2010. Y-tunnus 1454032-3. Osoite. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. Kotipaikka.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2010-31.12.2010. Y-tunnus 1454032-3. Osoite. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. Kotipaikka. LUMITUULI OY Tasekirja 1.1.2010-31.12.2010 Y-tunnus 1454032-3 Osoite Kotipaikka Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sisflllysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Allekirjoitukset

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

LUENTOAINEISTOT: www.kiinteistoliitto.fi/paijat-hame

LUENTOAINEISTOT: www.kiinteistoliitto.fi/paijat-hame TILINPÄÄTÖS TUTUKSI LUENTOAINEISTOT: www.kiinteistoliitto.fi/paijat-hame Raimo Kiljunen, toiminnanjohtaja, Kiinteistöliitto Päijät-Häme Hotelli Scandic Lahti, Vesijärvenkatu 1, 15100 Lahti 1 ESITYKSEN

Lisätiedot

I Bi: //?h TILINTARKASTUSKERTOMUS. Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuustolle

I Bi: //?h TILINTARKASTUSKERTOMUS. Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuustolle 31.12.2014. I Bi: Keskus 020 743 2920 BDO Oy Faksi 020 743 2935 Vattuniemenranta 2 www.bdo.fi 00210 Helsinki TILINTARKASTUSKERTOMUS Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuustolle Olemme tilintarkastaneet Suomen

Lisätiedot

LUMITUULIOY. Tasekirja. 1.1.2013-31j22013 1454032-3. Y-tunnus. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Osoite. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULIOY. Tasekirja. 1.1.2013-31j22013 1454032-3. Y-tunnus. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Osoite. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULIOY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2013-31j22013 1454032-3 Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI Helsinki Lumltuull Oy Si3elrysluetblo Slvu Tas Tuloslaskelma Liiteti dot Allekirjoitukset ja tilinpaetosmerkinte

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖS

ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖS Sirpa Määttä ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖS Opas hallituksen jäsenille ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖS Opas hallituksen jäsenille Sirpa Määttä Opinnäytetyö Kevät 2013 Liiketalouden koulutusohjelma Oulun

Lisätiedot

Turun ylioppilaskyläsäätiö

Turun ylioppilaskyläsäätiö Turun ylioppilaskyläsäätiö Toimintakertomus 2012 Toimitusjohtajan k atsaus Turun Ylioppilaskyläsäätiö jatkoi aikaisempien vuosien tapaan asuntojen vuokraamista kotimaisille opiskelijoille sekä ulkomaisille

Lisätiedot

VUODEN 2011 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2011 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2011 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ VUOSI 2013 LYHYESTI 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2 ASIAKASREFERENSSEJÄ 3 TILINPÄÄTÖS 11 HALLINTO JA HALLINTAPERIAATTEET 27 TILINTARKASTUSKERTOMUS 29 HALLITUS 30 JOHTORYHMÄ 32 II

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 213-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 213...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 9 Tuloslaskelma...s. 11 Tase...s. 12 Rahoituslaskelma...s.

Lisätiedot

TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä

TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä 1(23) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 30.8.2013 2-OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 2) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta SISÄLLYSLUETTELO

Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta SISÄLLYSLUETTELO 1 Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta KIRJANPITOLAUTAKUNNAN YLEISOHJE ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN JA MUIDEN KESKINÄISTEN KIINTEISTÖYHTIÖIDEN KIRJANPIDOSTA, TILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSESTA

Lisätiedot

Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto

Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto Vuosikertomus 2013 SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan tervehdys 3 Toimintakertomus 4 Olennaiset tapahtumat tilikaudella 4 Asukaspalvelu ja asukasdemokratia 4 Rakennuttaminen 5 Vuosikorjaukset, siivous ja

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHTIÖN TOIMINNANTARKASTUS

ASUNTO-OSAKEHTIÖN TOIMINNANTARKASTUS ASUNTO-OSAKEHTIÖN TOIMINNANTARKASTUS Pekka Luoto, toiminnanjohtaja, KTM - Mitä laki ja sen perustelut sanoo toiminnantarkastajasta ja toiminnantarkastuksesta? Asunto-osakeyhtiölain mukaan on tarkistettava

Lisätiedot

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua.

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Finnet FINNET on suomalainen tietoliikenneryhmä, johon kuuluu 29 alueellista puhelinyhtiötä tytär- ja osakkuusyhtiöineen sekä Finnet-liitto ry. Ryhmän yhtiöt tarjoavat asiakkailleen

Lisätiedot

4 5 Vuosikertomus 2014 Kuopion Energia Oy

4 5 Vuosikertomus 2014 Kuopion Energia Oy Vuosikertomus 214 Kuopion Energia muodostuu Kuopion Energia Oy:stä ja Kuopion Energia Liikelaitoksesta, jotka ovat kokonaan Kuopion kaupungin omistuksessa. Kuopion Energialla on noin 46 sähkö- ja 5 8 kaukolämpöasiakasta.

Lisätiedot