T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU"

Transkriptio

1 T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS J ATKOTUTKINTO OPINNÄYTETYÖRAPORTTI Seutuportaalin kehittämisen integrointi Satakunnan ammattikorkeakoulu Liiketalous ja kuvataide Kankaanpään opetukseen Tomi Kuusimäki Pk-sektorin yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen jatkokoulutusohjelma lokakuu 2005 Työn ohjaaja: Klaus af Ursin T AMPERE 2005

2 Tekijä: Koulutusohjelma: Opinnäytetyön nimi: Title in English: Tomi Kuusimäki Pk-sektorin yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen jatkokoulutusohjelma Seutuportaalin kehittämisen integrointi Satakunnan ammattikorkeakoulu Liiketalous ja kuvataide Kankaanpään opetukseen Integrating the development of the region portal into teaching at the Satakunta Polytechnic School of Business and Fine Art in Kankaanpää Työn valmistumiskuukausi ja -vuosi: lokakuu 2005 Työn ohjaaja: Klaus af Ursin Sivumäärä: 57 TIIVISTELMÄ Ammattikorkeakouluille on annettu tehtäväksi opetuksen lisäksi soveltava tutkimus ja aluekehitysvaikutustehtävä. Vuodesta 2003 Satakunnan ammattikorkeakoulun Liiketalous ja kuvataide Kankaanpäässä on toteutettu Pohjois-Satakunnan seutuportaalihanketta, jonka tavoitteena on edistää ammattikorkeakoulun aluekehitysvaikutustehtävää. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on integroida kehittäminen Satakunnan ammattikorkeakoulun Liiketalous ja kuvataide Kankaanpään opetukseen. Ammattikorkeakoulun vahvuutena pidetään käytännönläheistä suhtautumista niin opetukseen kuin sen aluetta palvelemaan yritysyhteistyöhön. Nykyään projektioppimista ja yritysyhteistyön linkittämistä opetukseen pidetään erittäin tärkeänä. Alan kirjallisuudessa projektioppimisen katsotaan olevan yksi hyvä keino valmentaa opiskelijoita tuleviin työelämän tehtäviin. Projektioppimisen kautta hankituilla tiedoista ja taidoista uskotaan olevan erittäin paljon hyötyä tulevaisuuden työmarkkinoilla. Projektioppiminen ja yritysyhteistyön linkittäminen opetukseen on myös Satakunnan ammattikorkeakoulun painopisteenä niin pedagosisessa näkökulmassa kuin tutkimus- ja kehittämistoiminnassa. Tämän opinnäytetyön empiirinen aineisto kerättiin toimintatutkimuksen avulla. Toimintatutkimus toteuttiin opettajien ja opiskelijoiden keskuudessa kahdeksan kuukauden aikana. Toimintatutkimuksen tavoitteena oli muuttaa opintojaksojen käytänteitä siten, että seutuportaalin kehittäminen pystyttäisiin integroimaan parhaalla mahdollisella tavalla opintojaksoille. Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että seutuportaalin kehittäminen voidaan integroida Liiketalous ja kuvataide Kankaanpään opetukseen. Opiskelijoiden ja opettajien suhtautuminen käytännön projektin toteuttamiseen opintojaksolle oli positiivista. Myös toimintaa ohjaavat osaamis- ja tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategiat tukevat projektien integroimista opetukseen. Käytännön organisoinnissa tulee kuitenkin lisätä yhä enemmän opiskelijoiden vastuuta portaalin kehittämisessä. Jatkossa portaalin kehittämisessä tulee olemaan mukana 4-8 hengen opiskelijaryhmä, jonka tehtävänä on toimia koordinaattorina henkilökunnan ja opintojaksojen välillä. Kun portaalin kehittämisen toimintamalli on saatu juurrutettua yhä paremmin opetukseen, tulee keskittyä nykyistä enemmän portaalin sisällön laadulliseen kehittämiseen. Portaalin tulisi jatkossa toimia merkittävänä Satakunnan ammattikorkeakoulun Liiketalous ja kuvataide Kankaanpään tiedon ja osaamisen jakana seutukunnalla. Avainsanat: Portaali Sisällöntuottaminen Projektioppiminen Toimintatutkimus

3 SISÄLLYS 1 Johdanto Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu Liiketalous ja kuvataide Kankaanpää Tutkimus- ja kehittämistoiminnan asema Satakunnan ammattikorkeakoulussa Ammattikorkeakoulun soveltavan tutkimuksen ja kehittämistoiminnan tehtävä Pohjois-Satakunnan sähköisen verkostoitumisen edistäminen Tekijänoikeudet seutuportaalin kehittämisessä Seutuportaalin sisältö ja toiminta Tekijänoikeuden perusteet Tekijänoikeuden syntyminen Tekijänoikeuden suojan kohde Tekijänoikeuden voimassaoloaika Teostyypit Tekijänoikeus Tekijän taloudelliset oikeudet Oikeus valmistaa kappaleita Oikeus saattaa teos yleisön saataviin Tekijän moraaliset oikeudet Linkittäminen tekijänoikeudellisesta näkökulmasta Pohjois-Satakunnan seutuportaalin toiminta tekijänoikeudellisesta näkökulmasta Seutuportaalin teostyyppi Tekijänoikeuden syntyminen ja haltija Tekijänoikeuden siirtyminen Linkittäminen tärkeä osa seutuportaalin toimintaa Toimintatutkimus Toimintatutkimuksen vaiheet Suunnittelu Toiminta Reflektointi Havainnointi ja tietojen kokoaminen Toimintatutkimuksen luotettavuus Toimintatutkimuksen toteuttaminen kehittämistehtävässä Opintojaksojen opettajien näkökulma Työkokemus Käytännönläheisyys opetuksessa Opintojaksojen tehtävät Suhtautuminen seutuportaaliprojektin toteuttamiseen opintojaksoilla...37

4 7.1.5 Ammattikorkeakoulun aluekehitysvaikutustehtävä Yhteenveto tuloksista ja havaintoja toimintatutkimuksen edetessä opettajien näkökulmasta Opintojaksojen opiskelijoiden näkökulma Toisen syklin toteuttaminen Toimintatutkimuksen analysointi Toimintamalli seutuportaalin kehittämiseksi Johtopäätökset...48 Lähteet...50 Liitteet...53

5 1 Johdanto Tämän opinnäytetyön aiheena on Pohjois-Satakunnan seutuportaalin kehittämisen integrointi Satakunnan ammattikorkeakoulun Liiketalous ja kuvataide Kankaanpään opetukseen. Työskentelen Satakunnan ammattikorkeakoulussa tutkimus- ja kehittämistoiminnan koordinaattorina Liiketalous ja kuvataide Kankaanpäässä. Työhöni kuuluu koordinoida Pohjois-Satakunnan alueella tehtäviä ammattikorkeakoulun ja alueen yhteisöjen yhteistyöprojekteja. Työni liittyy siis tiiviisti ammattikorkeakoulun soveltavan tutkimuksen ja aluekehitysvaikutustehtävään. Vuodesta 2001 käytiin eri yhteistyökumppanien kesken neuvotteluja seutuportaalin saamiseksi myös Pohjois-Satakuntaan. Neuvottelut konkretisoituivat hankesuunnitelmaksi vuonna 2002 ja saman vuoden lopulla saatiin myöntävä Leader+ -rahoituspäätös Pohjois-Satakunnan sähköisen verkostoitumisen edistäminen -hankkeelle väliselle ajalle. Hankkeen koordinoinnista vastasi Satakunnan ammattikorkeakoulu. Hanketta suunniteltaessa tärkeimpänä lähtökohtana pidettiin sitä, että seutuportaalin toiminta tulee turvata myös hankerahoituksen jälkeen. Ratkaisukeinona nähtiin, että portaalin kehittäminen tulisi integroida jo olemassa olevaan toimintaan siten, ettei seutuportaalin perustoimintaan jouduttaisi panostamaan suuria rahallisia resursseja hankkeen päätyttyä. Yhtenä ratkaisuna nähtiin, että Satakunnan ammattikorkeakoulun osuus portaalin kehittämisessä olisi suuri ja työhön valjastettaisiin erityisesti opiskelijaresurssit. Seutuportaali nähtiin myös hyvänä välineenä jakaa ammattikorkeakoulussa olevaa tietoa ja osaamista alueen käyttöön. Seutuportaali toimisi siis yhtenä ammattikorkeakoulun aluekehitysvaikutuksen työvälineenä. Käytännön menetelmätavaksi tutkia, miten portaalin kehittämistyön integrointi voisi olla mahdollista, valittiin toimintatutkimus. Toimintatutkimukseen osallistui Satakunnan ammattikorkeakoulun Liiketalous ja kuvataide Kankaanpään opettajia ja opiskelijoita. Hankkeen aikana nousivat erityisesti opiskelijoiden keskuudessa esiin seutuportaalin tekijänoikeuskysymykset. Tässä opinnäytetyössä perehdytään toimintatutkimuksen tulosten lisäksi myös siis seutuportaalin käytännön toimintaan erittäin vahvasti vaikuttaviin tekijänoikeuskysymyksiin. Tekijänoikeuskysymykset ovat haasteellisia kyseisessä tapauksessa juuri siksi, että pääosan sisällöntuottamisesta tekevät ammattikorkeakoulun

6 6 opiskelijat ja he eivät ole työsuhteessa, vaan he tuottavat sisältöä seutuportaaliin opiskelijoina. Tekijänoikeudellisesta näkökulmasta on otettava huomioon myös portaalin toiminnassa keskeisessä osassa olevan linkityksen tekijänoikeudelliset kysymykset. Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia, miten Pohjois-Satakunnan seutuportaalin kehittäminen voidaan integroida Satakunnan ammattikorkeakoulun Liiketalous ja kuvataide Kankaanpään opetukseen. Tavoitteena on luoda toimintamalli, jonka avulla seutuportaalin kehittämistyötä voidaan jatkossa tehdä yhä paremmin. Opinnäytetyön tavoitteena on myös tutkia, voiko seutuportaali toimia Satakunnan ammattikorkeakoulun Liiketalous ja kuvataide Kankaanpään osaamisen jakajana alueen eri toimijoille. Seutuportaali toimisi siis yhtenä keinona toteuttaa ammattikorkeakoulun aluekehitysvaikutustehtävää. Opinnäytetyössä selvitetään myös seutuportaalin sisällöntuottamiseen erittäin paljon vaikuttavien opiskelijoiden tekijänoikeuksien vaikutuksia portaalin kehittämiseen sekä linkityksen tekijänoikeudellisia vaikutuksia portaalin toimintaan.

7 7 2 Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu on verkostomaisesti toimiva oppimis- ja kehittämiskeskus, joka vauhdittaa Satakunnan ja sen ympäristöalueiden kehittymistä kilpailukykyisenä ja kansainvälisenä alueena. Satakunnan ammattikorkeakoulu tarjoaa koulutusta, joka valmentaa opiskelijat huippuosaajiksi tulevaisuuden työtehtäviin ja mahdollistaa ammatillisen kehittymisen. (Satakunnan ammattikorkeakoulun toimintakertomus, 2003: 8) Satakunnan ammattikorkeakoulu järjestää koulutusta viidellä eri paikkakunnalla; Harjavalta, Huittinen, Kankaanpää, Pori ja Rauma. Satakunnan ammattikorkeakoululla on kymmenen eri koulutusyksikköä. Toiminta on organisoitu kolmelle toimialalle; liiketalous, matkailu ja kulttuuri, sosiaali- ja terveysala ja tekniikka ja merenkulku. Henkilökunnan määrä vuonna 2003 oli yhteensä 530. Kokonaisopiskelijamäärä oli vuonna 2003 noin 6500 opiskelijaa. (Satakunnan ammattikorkeakoulun toimintakertomus, 2003: 8) 2.1 Satakunnan ammattikorkeakoulu Liiketalous ja kuvataide Kankaanpää Liiketalous ja kuvataide Kankaanpää on yksi neljästä liiketalouden, matkailun ja kulttuurin toimialan koulutusyksiköstä. Vakinaista henkilökuntaa vuonna 2005 oli 30 ja opiskelijoita yhteensä 280. Opiskelu on jaettu kolmeen eri koulutusohjelmaan; liiketalouden, kansainvälisen kaupan ja kuvataiteen koulutusohjelmiin. Liiketalouden koulutusohjelmassa on kaksi suuntautumisvaihtoehtoa, yritysviestintä ja taloushallinto. Kuvataiteen koulutusohjelma jakautuu taidegrafiikan, maalauksen ja kuvanveiston suuntautumisvaihtoehtoihin. Vuosittain uusia opiskelijoita liiketalouden koulutusohjelmaan otetaan 40, kansainväliseen kauppaan 22 ja kuvataiteeseen Tutkimus- ja kehittämistoiminnan asema Satakunnan ammattikorkeakoulussa Yritysyhteistyötä pidetään liiketalous-, matkailu- ja kulttuuritoimialan vahvuutena. Toimialalla on tehty perinteisesti laajalla rintamalla yritysyhteistyötä opetukseen ja opiskeluun liittyen alueen yritysten kanssa, millä on ollut merkittävä aluekehitysvaikutus. Yritysyhteistyö on koettu myös opiskelijoiden näkökulmasta positiiviseksi ja motivoivaksi. (Satakunnan ammattikorkeakoulun toimintakertomus, 2003: 10)

8 8 Vuoden 2004 lopussa valmistuneen toimialan osaamisstrategian mukaankin pedagogisen osaamispyramidin huipulla on yritysyhteistyön linkitys pedagogiikkaan. (Liiketalouden, matkailun ja kulttuurin osaamisstrategia, 2004) Satakunnan ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategiassa tutkimus ja kehittämistoiminta ovat kiinteä osa koulutusta. Satakunnan ammattikorkeakoulu rakentaa opiskelijoiden osallistumisen tutkimukseen ja kehittämistoimintaan kiinteäksi osaksi opiskeluprosessia. Strategiassa nähdään keinona myös opettajuus, joka sisältää perinteisen roolin lisäksi muun muassa projektointia yhdessä opiskelijaryhmien kanssa. (Satakunnan ammattikorkeakoulun tutkimuksen ja kehittämistoiminnan strategia, 2005) Liiketalous ja kuvataide Kankaanpään organisaatiossa toimii tutkimus- ja kehittämistoiminnan koordinaattori. Hänen tehtävänään on koordinoida pääasiassa opiskelijoiden ohjaajiensa johdolla tekemiä yhteistyöprojekteja. Vuonna 2004 yhteistyöprojekteja oli 25, joissa oli mukana opiskelijoita 160. Vuonna 2004 toteutettiin myös kahta laajempaa julkisrahoitteista hanketta; Yritä! ja Pohjois-Satakunnan sähköisen verkostoimisen edistäminen.

9 9 3 Ammattikorkeakoulun soveltavan tutkimuksen ja kehittämistoiminnan tehtävä Ammattikorkeakoululaissa on ammattikorkeakouluille annettu tehtäväksi myös aluekehitystä tukeva soveltava tutkimus- ja kehittämistyö. Laissa tehtävät on määritelty seuraavalla tavalla. Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä tutkimukseen ja taiteellisiin lähtökohtiin perustuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin, tukea yksilön ammatillista kasvua ja harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä tukevaa ja alueen elinkeinorakenteen huomioon ottavaa soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä. Ammattikorkeakoulut antavat ja kehittävät aikuiskoulutusta työelämäosaamisen ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi. (Ammattikorkeakoululaki, 4 ) Ammattikorkeakoululaki edellyttää korkeakouluopetusta ammatillisiin tehtäviin, ammatillisen kasvun tukemista ja tutkimus- ja kehittämistyötä. Raijn mukaan ammattikorkeakoululla on kolme roolia pedagogina, aluekehitysvaikuttajana sekä tutkijana ja kehittäjänä. Osaamisen tuottaminen näkyy siis kehittyvinä oppijina ja alueen kehittämisprojekteina, joiden vaikuttavuuden arviointi perustuu tutkimukseen. Nämä kolme tehtävää integroituu luontevasti, kun opetuksen lähtökohtana on kehittämishanke. (Raij, 2003: 54) Ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämistoiminnasta puhuttaessa viitataan usein harjaannuttavaan tai varsinaiseen soveltavaan tutkimukseen, kehittämistyöhön tai palvelutoimintaan. Tällöin tarkastelun näkökulmana on opiskelijoiden ja opettajien yhdessä tai erikseen toteuttamassa työelämälähtöisessä toiminnassa, jonka skaala ulottuu yksittäisistä opiskelijan tekemistä töistä laajoihin yhteistoimintaprojekteihin. (Saurio, Heikkinen, 2004: 14-15) T&K toiminnan ja koulutuksen välistä riippuvuutta tulee Saurion ja Heikkisen mukaan tarkastella opiskelijoiden roolien kautta T&K toiminnassa. Peruslähtökohtana on, että opiskelijaan suhtaudutaan tasavertaisesti, mutta samalla on kuitenkin muistettava, että opiskelijan panos on erittäin riippuvainen opiskelijan tieto- ja osaamispääomasta (Saurio, Heikkinen, 2004: 18) Suomala jakaa opiskelijan roolin kolmeen kategoriaan asiantuntijaksi kasvun näkökulmasta. Ensimmäisessä roolissa opiskelija on työn suorittaja, jolloin opiskelijalla on tietty rooli ja määritelty tehtävä kehittämishankkeessa. Opiskelijan ammatillisen kasvun kannalta tällaisessa roolissa ei ole mahdollisuutta ammatilliseen kasvuun, koska perusolettamus on, että opiskelija osaa jo kyseisen työn. Toisena roolina voidaan pitää sitä, että opiskelija toimii niin sanottuna nuorempana kollegana. Työn suorittamisen lisäksi ohjaajat kantavat pedagogisen vastuun siitä, että opiskelijan tiedot ja taidot lisääntyvät koko ajan. Kolmantena roolina opiskelija on tasavertaisena kollegana, jolloin hä-

10 10 neltä odotetaan jo orastavaa asiantuntijuutta. Jotta tällaista asiantuntijuutta voidaan edellyttää, tulee ammattikorkeakoulussa olla pitkäaikaisia kehittämishankkeita, joissa opiskelijan asiantuntijuus voi kasvaa työntekijästä, nuoremman kollegaroolin kautta asiantuntijuuteen. (Suomala, 2003: 98) Kehittämishankkeisiin osallistuminen edellyttää opetuksen suuntaamista siten, että opiskelijoilla on mahdollisuus saada tarvittavat oppimisen työvälineet haltuunsa, jotta eteneminen hankkeissa on mahdollista. Näinä työvälineinä Raij näkee muun muassa erilaiset perustaidot, vastaavat käsitteistöt, ja ilmiötä koskevan uusimman tiedon ja sen hankinnan ja soveltamisen. (Raij, 2003: 54) Orelma ja Järvinen toteavat, että ammattikorkeakoulujen kehittyminen vaatii konkreettisia pedagogisia ratkaisuja, muun muassa opetuksen sitomista tiiviisti työelämään. (Orelma, Järvinen, 2000: 103) Saurion ja Heikkisen mukaan T&K projektit tuottavat uutta tietoa ja osaamista ja toimivat samalla myös yhä enenevässä määrin laadukkaina osaamisen oppimisympäristöinä opiskelijoille. (Saurio, Heikkinen, 2004: 19)

11 11 Raij on tiivistänyt ammattikorkeakoulun osaamisen tuottamisen seuraavaan kuvioon: Hankkeistettu opetus -Kehittämishankkeina -Opetussuunnitelma osaamisen mittarina -Ohjaus- ja tukiprosessit Osaamisen ympäristö -tieto- taito- ja kokemusperäinen ympäristö -Kehittämishankkeet -Tilat ja työpajat -Fyysinen ja virtuaalinen Osaamista tuottava ammattikorkeakoulu Opettaja -Pedagogi -Aluekehitysvaikuttaja -Tutkija ja kehittäjä Osaajaksi kehittyvä opiskelija -Oppimisstrategiat -Oppimispolut -Tulokselliset kehittämishankkeet Kuvio nro 1, Ammattikorkeakoulu osaamisen tuottajana opetuksen, opettajuuden ja osaamisen ympäristön näkökulmasta (Raij, 2003: 56) Myös Suomala pitää nykyään ammattikorkeakoulujen keskeisenä velvollisuutena toteuttaa työelämää palvelevaa ja soveltavaa T&K toimintaa. Tämän toiminnan tulisi palvella alueellisia innovaatioita ja pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Samalla yhteistyöprojektien tulisi auttaa opiskelijaa kehittymään kohti tietoyhteiskunnassa tarvittavaa asiantuntijuutta. (Suomala, 2003: 95) Stenströmin tutkimuksen mukaan ammattikorkeakoulusta valmistuneet kaipaavat työelämässä muun muassa projektioppimisen kautta saavutettavia taitoja. Vastaajat kokivat työelämässä tärkeiksi taidoiksi ongelmanratkaisutaidot, ajankäytön hallinnan, kyvyn nähdä ja hallita kokonaisuuksia ja epävarmuuden sietokyvyn. (Stenström, 2005: 71) Projektiopiskelulla tarkoitetaan opiskelun ja oppimisen muotoa ja menetelmää, jossa teoria ja käytäntö yhdistetään työelämän kontekstissa. Tämä mahdollistaa samalla myös projektityötaitojen oppimisen. Opiskelijat tarvitsevat Vesterisen mukaan projektiopiskelussa oppimiselleen tietenkin mielekkään ja konkreettisen kontekstin. Toisaalta opiskelijoilla tulee olla saatavilla asiaan liittyvää teoreettista tietoa. Kolmanneksi opiskelijoilla tulee olla mahdollisuus yhdistää teoriaa käytäntöön ja aiempiin kokemuksiinsa. (Vesterinen, 2003: 82)

12 12 Vesterisen mukaan projektiopiskelu on yksi näkyvä ja yhä laajemmin käytetty pedagoginen ratkaisu koulutuksen ja työelämän yhteistyölle ammattikorkeakouluissa. Parhaimmillaan projekti voi olla samanaikaisesti opetusmetodi, opiskelumenetelmä, opiskelun substanssi sekä työelämän kehittämisen väline. Vesterisen mukaan projektiopiskelun tavoitteena on valmistaa opiskelijoita siten, että he osaavat käynnistää projekteja, työskennellä niissä, kehittää työtään ja jopa työllistää itsensä projektien avulla. Projekteja tehdessään opiskelijan oletetaan oppivan paitsi projektityöskentelyä myös muita työelämän keskeisiä taitoja. (Vesterinen, 2003: 80) Vesterisen mukaan projektiopiskelun lähtökohtana on asiakaslähtöisyys, työelämästä kummunnut kehittämistarve, johon tarvitaan kehittämistyötä. Opetus on organisoitu projektin muotoon ja oppimisprosessi noudattaa projektin prosessia. Projekti toimii samalla sekä työ- että toimintaympäristönä. (Vesterinen, 2003: 84) Suomalan mukaan ammattikorkeakoulujen tavoitteena on edistää opiskelijoiden kasvamista työelämän vaatimaan asiantuntijuuden tehtävään. Asiantuntijaksi kasvaminen on hyvin pitkä prosessi. Prosessin pitkäkestoisuuden myötä opiskelijoille muodostuu jo opintojen aikana tahto ja kyky työelämän käytäntöjen uudistamiseen ja kehittämiseen. Suomalan mukaan nykyään nähdään, että opiskelijan osallistuminen jo opiskeluaikana asiantuntijakulttuurin toimintaan antaa hänelle mahdollisuuksia oppia jotain sellaista, mitä ei voi oppia pelkästään koulun luennoilla. (Suomala, 2003: 97) Asiantuntijaksi kasvamiseen kuuluu kuitenkin edelleen vahva tietoperusta, joka edellyttää yksilötason intensiivistä opiskelua. (Suomala, 2003: 98) Tietoyhteiskunnan asiantuntijuus muodostuu käytännöllisen ja teoreettisen tiedon yhteydestä. Yhteyden muodostaminen on usein siksi vaikeaa, koska oppiminen kapseloituu usein siihen kontekstiin, missä se on opittu. Tiedon kapselointiin liittyvän ilmiön murtamisessa T&K projektit ovat avainasemassa. Toiminnan dynaamisuus ja toisaalta ongelmien autenttisuus tekevät T&K projekteista hyviä oppimisympäristöjä. Kun opiskelijoille annetaan mahdollisuus asiantuntijoiden kanssa yhdessä ratkoa aitoja ja mahdollisesti monimutkaisiakin ongelmia, opiskelijoiden asiantuntijuus kehittyy ja yhteistyöprojektit ovat samalla opiskelijan pedagogista ohjausta. (Suomala, 2003: 103) Sosiaalisella tiedonrakentamisella ja verkostoitumisella on keskeinen merkitys T&K projekteissa. Tämä lisää kaikkien ryhmään kuuluvien henkilöiden merkitystä projektin onnistumisen kannalta. Nykyisin tutkimusryhmät ovat epämuodollisia ja yhteisölliseen tiedonrakenteluun perustuvia. Tämän kehityksen myötä opiskelijoiden painoarvo on kasvanut. Samalla, kun yhteistyöprojektit on valjastettu tuottamaan uutta tietoa ja osaamista, niiden tulisi toimia laadukkaina oppimisympäristöinä opiskelijoille. (Suomala, 2003: 107)

13 13 Ammattikorkeakoulun ja työelämän yhteistyöprojekti vaatii Vesterisen mukaan perusteellisen ennakkosuunnittelun ennen toteuttamistaan. Suunnittelun merkitys kasvaa integroitaessa kehittämisprojekteja opetustoimintaan. Suunnittelua tulee käydä niin opetussuunnitelman kuin käytännön toteutuksen tasolla. (Vesterinen, 2003: 86) Vesterisen mukaan projektiopiskelun toteutus on myös oppimistoimintaa. Siinä tieto ja osaaminen rakentuvat monin eri tavoin. Vesterisen mukaan oppimistoiminta vaatii aktiivisuutta, sitoutumista, rohkeaa ja ennakkoluulotonta haasteisiin tarttumista, teorian ja käytännön yhdistämistä, ongelmanratkaisutaitoja sekä reflektointitaitoa. Opiskelijat joutuvat ennalta määrittelemättömien ongelmien eteen ja toimimaan itseohjautuvasti. Tieto rakentuu tekemällä oppimisen sekä yrityksen ja erehdyksen kautta. Oppiminen on sosiaalista toimintaa eri yhteistyökumppanien kanssa. (Vesterinen, 2003: 90)

14 14 4 Pohjois-Satakunnan sähköisen verkostoitumisen edistäminen Pohjois-Satakunnan sähköisen verkostoituminen edistäminen hanke oli Leader+ -rahoitteinen EU-hanke, jonka toiminta-aika oli Hankkeen kokonaiskustannukset olivat euroa. Hankkeen tavoitteena oli edistää alueen eri toimijoiden sähköisen viestinnän yhteistyötä ja kehittää paikallisten toimijoiden yhteistyöverkostoa. Hankkeen koordinoinnista vastasi Satakunnan ammattikorkeakoulu. Yhteistyökumppaneina hankkeessa olivat Satakunnan Puhelin Oy, Kankaanpään Seutu, Kuntoutuskeskus Kankaanpää, Pohjois-Satakunnan Kehittämisyhdistys ry ja Nordea. Yhteistyökumppanit vastasivat hankkeen yksityisestä rahoitusosuudesta, joka oli euroa. Hanke koostui neljästä eri osaprojektista; Pohjois-Satakunnan seutuportaalista, netti-iltapäivistä, sähköisen median kehittämisestä ja verkko-oppimisen edistämisestä. Pohjois-Satakunnan seutuportaalissa oli tavoitteena luoda osoitteeseen pääasiassa alueen asukkaille suunnattu portaali, johon on koottu erilaisia palveluja ja tietoa Pohjois-Satakunnan alueelta. Portaali julkistettiin Portaalin suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijat yhdessä hankkeen koordinaattorin kanssa. Netti-iltapäivien tavoitteena oli opastaa henkilöitä, joilla ei ollut aiempaa kokemusta tietokoneen käytöstä, Internetin peruskäyttöön. Netti-iltapäivien kohderyhmänä oli Kuntoutuskeskus Kankaanpään vaikeavammaisia asiakkaita sekä Nordean Meidän kerhon yli 55-vuotiaita henkilöitä. Netti-iltapäivät koostuivat yhteensä yhdeksän tunnin kokonaisuudesta, jossa käsiteltiin muun muassa tietokoneen perustoimintoja, Internet-selailua ja hakukoneiden käyttöä. Netti-iltapäivien suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi 3-6 hengen opiskelijaryhmä. Projektin aikana netti-iltapäiviin osallistui hieman yli 300 henkilöä. Sähköisen median kehittämisessä tavoitteena oli tuottaa paikallislehti Kankaanpään Seudun verkkolehteen paikallisuutisia. Tästä työstä vastasi kerrallaan kaksi opiskelijaa yhteistyössä koordinaattorin sekä paikallislehden kanssa. Projektin aikana verkkolehteen tuotettiin noin 160 paikallisuutista. Verkko-oppimisen edistäminen toteutettiin yhteistyössä Satakunnan ammattikorkeakoulun Täydennyskoulutuskeskuksen kanssa. Keväällä 2003 tehtiin tutkimus verkko-oppimisen asenteista Pohjois-Satakunnan alueen lukioissa sekä Kankaanpään alueen suurimmilla työnantajilla.

15 Hankkeen aikana työllistyi 13 Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijaa sekä neljä henkilökunnan jäsentä osa-aikaisesti. Opintojaksojen ja projektiopintojen kautta hankkeeseen osallistui 150 opiskelijaa. 15

16 16 5 Tekijänoikeudet seutuportaalin kehittämisessä Ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistoiminnassa on hyvin usein mukana merkittävälläkin tavalla opiskelijoiden panos. Opiskelijat tuottavat materiaalia osana isompaa kehittämishanketta tai toteuttavat itsenäisen kokonaisuuden ammattikorkeakoulun ohjauksessa. Näissä tapauksissa usein unohtuu tekijänoikeudellinen näkökulma. Opiskelijajärjestöt ovat tuottaneet omia ohjeitaan tekijänoikeuskysymyksistä ja ammattikorkeakoulut ovat laatineet omia ohjeitaan omasta näkökulmastaan. Varsinaisia oikeudellisia ennakkotapauksia on suhteellisen vähän liittyen opiskelijoiden tekijänoikeuteen opiskeluaikanaan tehtyihin töihin. Erimielisyydet tekijänoikeuskysymyksissä tulevat esiin usein työn päätyttyä, kun on huomattu työn onnistuneen ja se on hyödynnettävissä myös tulevaisuudessa. Riitatilanteessa vastapuolet usein muistavat asiat hieman eri tavalla, jos asiaa ei ole sovittu ja kirjattu ennen työn aloittamista. Seuraavassa käsitellään opiskelijoiden tekijänoikeudellisia kysymyksiä seutuportaalin sisällöntuottamisen kannalta. Jotta seutuportaali voisi toimia jouhevasti ja lainmukaisesti, tulee opiskelijoiden tekijänoikeudellinen näkökulma ottaa koko ajan huomioon. 5.1 Seutuportaalin sisältö ja toiminta Seutuportaali on toiminut vuodesta 2003 siten, että sen sisällöstä ja kehittämisestä on vastannut Satakunnan ammattikorkeakoulun Liiketalous ja kuvataide Kankaanpään opiskelijat. Opiskelijat ovat tuottaneet materiaalia työsuhteessa ammattikorkeakouluun, projektiopintoina, harjoitteluna ja opintojaksoille kuuluvina harjoitustöinä. domain nimen omistaa Kankaanpään kaupunki. Osoitetta ylläpitää Kankaanpään kaupungin osittain omistama Pohjois- Satakunnan Kehittämiskeskus Oy. Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy ovat solmineet ylläpitosopimuksen, jonka mukaan Satakunnan ammattikorkeakoulu vastaa portaalin sisällön tuottamisesta ja kehittämisestä. Ammattikorkeakoulun opintojaksoilla tehtävän työn osuus portaalin sisällöntuottamisessa on varsin merkittävä. Hankkeen alusta asti on opiskelijoiden tekijänoikeuskysymyksiä pidetty erittäin tärkeinä. Tavoitteena on ollut, että mahdollisimman suuri osa työstä pystytään toteuttamaan opintojaksojen puitteissa.

17 17 Hankkeen aikana seutuportaalin sisällöntuottamiseen on osallistunut 160 opiskelijaa. Opiskelijoiden tekemät työt ovat lähinnä lyhyitä paikallisia uutisia kirjoitettuna, ja äänitiedoston muodossa julkaistuna. Opiskelijat ovat olleet mukana myös portaalin visuaalisen ilmeen ja rakenteen suunnittelussa. Portaali rakentuu muiden verkkosivustojen tapaan pitkälti linkitykseen eri sivustoille. Linkityksen tekijänoikeudelliset kysymykset tulee ottaa myös huomioon tarkasteltaessa portaalin toimivuutta tekijänoikeudellisesta näkökulmasta. 5.2 Tekijänoikeuden perusteet Tekijänoikeus on teoksen tekijälle kuuluvien yksinoikeuksien yhteisnimitys. (Niiranen, 1998: 137) Koivumaan mukaan tekijänoikeus kuuluu immateriaalioikeuksiin. Immateriaalioikeudet usein jaetaan vielä teollisoikeuksiin ja tekijänoikeuksiin. Tekijänoikeuksiin kuuluu myös tekijänoikeuden lähioikeudet. Lähioikeuksia on muun muassa esittävän taiteilijan ja valokuvaajan oikeudet. (Koivumaa, 2004: 1) Tekijänoikeuden syntyminen Tekijänoikeuslain ensimmäisen luvun ja ensimmäisen pykälän mukaan se, joka luo kirjallisen tai taiteellisen teoksen, saa yksinoikeuden määrätä teoksensa käytöstä. Tätä yksinoikeutta kutsutaan tekijänoikeudeksi. (TekijäL, 1.luku, 1 ) Sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus teokseen, olkoonpa se kaunokirjallinen tahi selittävä kirjallinen tai suullinen esitys, sävellys- tai näyttämöteos, elokuvateos, valokuvateos tai muu kuvataiteen teos, rakennustaiteen, taidekäsityön tai taideteollisuuden tuote taikka ilmetköönpä se muulla tavalla. (TekijäL, 1.luku, 1 ) Valokuvaajalla on yksinomainen oikeus määrätä valokuvasta valmistamalla siitä kappaleita sekä näyttämällä sitä julkisesti. (TekijäL 49a ) Tekijänoikeus syntyy teoksen luomishetkellä teoksen tekijälle, joka on aina luonnollinen henkilö, eli ihminen. Erilaisilla organisaatioilla voi olla vain tekijöiltä siirtyneitä oikeuksia. (Harenko, 1997: 8) Pääsääntönä on siis se, että tekijänoikeus syntyy hänelle, joka on luonut teoksen. Tämä pätee myös siinä tilanteessa, että henkilö on palkattu tekemään kyseistä työtä. Toisaalta työoikeudellinen periaate on päinvastainen. Siinä lähdetään olettamuksesta, että työn tulos kuuluu työnantajalle. Tämän ongelman ratkaisemiseksi on ehdotettu mallia, missä työnantaja saa työsuhteessa teh-

18 18 tyyn teokseen normaalin toimintansa edellyttämän käyttöoikeuden. Muita tekijänoikeuksiaan työntekijä saa käyttää hyväkseen. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, etteivät muut työsuhteen velvoitteet, esimerkiksi kilpailukielto, sitä kiellä. (Haarman, 1994: 74) Tekijänoikeuden syntyminen ei edellytä rekisteröintiä tai muita erityisiä toimia. (Niiranen, 1998: 135) Henkilö, joka on toiminut vain teknisenä avustajana ohjeita noudattaen, ei täytä tekijänoikeudellista edellytystä. (Koivumaa, 2000) Tekijänoikeuden suojan ulkopuolelle jäävät Haarmannin mukaan lyhyet uutiset, tavanomaiset ilmoitukset yms. (Haarman, 1994: 31) Tekijänoikeusneuvosto on todennut lausunnossaan 2002:17 www-sivujen tekijänoikeuden syntymisestä, että www-sivut, joissa esitellään esimerkiksi koulutuspalveluja, aikatauluja, koulutustilaisuuksien lyhyitä esittelyjä ja valokuvia ei kokonaisuudessaan ilmennä sellaista omaperäisyyttä, että ne olisivat TekijäL 1 :n nojalla tekijänoikeussuojaa saavia teoksia. (Tekijänoikeusneuvoston lausunto 2002:17) Vuonna 2001 ammattikorkeakoulun opiskelijayhdistykset ovat pyytäneet tekijänoikeusneuvostolta lausuntoa tekijänoikeuden syntymisestä opiskelussa. Tekijänoikeusneuvosto toteaa 2001:10 lausunnossaan, että tekijänoikeus syntyy opiskelijalle, joka opintojensa aikana luo teoksen. Tekijänoikeuden syntymiseen ei vaikuta esimerkiksi se, että työ olisi harjoitustyö ja tehty opettajan pedagogisessa ohjauksessa. (Tekijänoikeusneuvoston lausunto 2001:10) Tekijänoikeuden suojan kohde Tekijänoikeus suojaa töitä, jotka ovat omaperäisiä. Tuotteen tulee yltää teostasoon ja olla omaperäinen, jotta se olisi tekijänoikeuden alainen. Tekijänoikeutta nauttii teos, joka on vaatinut tekijältään luovaa ja omaperäistä työtä. Tekijänoikeuden alainen teos ei siis ole työ, joka on syntynyt mekaanisen, ennalta määritellyn tai muutoin täysin rutiininomaisen työskentelyn tuloksena. (Koivumaa, 2000) Teoksena pidetään kaikkia itsenäisiä ja omaperäisiä luomistyön tuotteita. (Niiranen, 1998: 142) Tekijänoikeuden voimassaoloaika Pääsäännön mukaan tekijänoikeus on voimassa tekijän elinajan ja 70 vuotta hänen kuolinvuotensa päättymisestä. (TekijäL, 4. luku, 43 )

19 19 TekijäL 5. luvun 49 a mukaan oikeus valokuvaan on voimassa, kunnes 50 vuotta on kulunut sen vuoden päättymisestä, jona kuva valmistettiin. (TekijäL, 5. luku, 49a ) Teostyypit Tekijänoikeuslain mukaan teoksia ovat kirjalliset ja taiteelliset teokset. Laissa on lueteltu monia suojattavia teoksia; muun muassa kaunokirjallisuus, selittävät kirjalliset ja suulliset esitykset, sävellysteokset, valokuvateokset. Teos voi ilmetä myös lain mukaan muulla tavalla. (TekijäL, 1.luku, 1 ) Koivumaan mukaan lähtökohtana on nykyään pidettävä teoskäsitteen laajaa tulkintaa. (Koivumaa, 2000) Teosten luokittelussa voi tulla ongelmia, kun yhteen teoskokonaisuuteen sisältyy useita erityyppisiä teoksia. (Koivumaa, 2000) Tällaisessa tapauksessa joudutaan pohtimaan, että luokitellaanko teos kokonaisuudessaan tiettyyn teosluokkaan vai käsitelläänkö teoksen eri osia itsenäisesti. (Koivumaa, 2004: 6) Jos multimediasovellusta hallitsee selvästi yksi lain tuntema teoslaji, niin koko sovelluksen teoslaji voidaan ratkaista sen mukaan. (Koivumaa, 2004: 6) Niitä sovelluksia, joita ei voi luokitella TekijäL:n mukaiseen yksittäiseen teoslajiin on lain näkökulmasta pidettävä teosten kokoelmana. (Koivumaa, 2000) Jos kokoelma kokonaisuutena yltää teostasoon, se muodostaa TekijäL:n 5 mukaisen kokoomateoksen. Jos edellä mainittu kriteeri ei täyty, niin kyseessä on erillisten teosten kokoelma. (TekijäL, 5 ) Haarmanin mukaan kokoomateoksen toimittajalla on tekijänoikeus uuteen syntyneeseen kokonaisuuteen. (Haarman, 1994: 36)

20 Tekijänoikeus Tekijänoikeus rakentuu taloudellisista ja moraalisista oikeuksista. Taloudellisiin oikeuksiin kuuluvat kappaleiden valmistaminen, teoksen saattaminen yleisön saataviin, julkinen esittäminen, levittäminen yleisön keskuuteen ja julkinen näyttäminen. Moraalisiin oikeuksiin kuuluu isyysoikeus, respektioikeus, luoksepääsyoikeus, katumisoikeus ja klassikkosuoja. (Haarman, 1999: 86) Tekijän taloudelliset oikeudet Tekijällä on yksinoikeus määrätä teoksestaan valmistamalla siitä kappaleita sekä saattamalla se yleisön saataviin. (TekijäL, 2 ) Näitä oikeuksia kutsutaan tekijän taloudellisiksi oikeuksiksi niiden luovuttamiseen liittyvän taloudellisen korvauksen vuoksi. (Koivumaa, 2000) Oikeus valmistaa kappaleita Yksi tärkeimmistä tekijän yksinoikeuksista on oikeus teoskappaleiden valmistamiseen. Sillä tarkoitetaan teoksen toisintamista tietyn pysyvyyden omaavaan muotoon. Valmistamisena pidetään myös teoksen siirtämistä laitteeseen, jolla se voidaan toisintaa. (TekijäL, 1. luku, 2 )

Opetus ja tekijänoikeus: lähtökohdat ja käytännön ongelmatilanteet

Opetus ja tekijänoikeus: lähtökohdat ja käytännön ongelmatilanteet Sivistystyönantajat Tieteentekijöiden liitto Professoriliitto IPR University Center Tekijänoikeus yliopistojen työsuhteissa 28.11.2016 Opetus ja tekijänoikeus: lähtökohdat ja käytännön ongelmatilanteet

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:19. Oikeus valokuvaan ja valokuvattujen henkilöiden oikeus omaan kuvaansa

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:19. Oikeus valokuvaan ja valokuvattujen henkilöiden oikeus omaan kuvaansa TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:19 Asia Hakija Oikeus valokuvaan ja valokuvattujen henkilöiden oikeus omaan kuvaansa T Annettu 10.12.2002 LAUSUNTOPYYNTÖ Selostus asiasta T (jäljempänä hakija) on pyytänyt

Lisätiedot

Tekijänoikeusneuvosto on käsitellyt lausuntopyynnön ja esittää lausuntonaan seuraavan.

Tekijänoikeusneuvosto on käsitellyt lausuntopyynnön ja esittää lausuntonaan seuraavan. TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1996:12 Asia: Valokuvaajan oikeudet Annettu: 11.9.1996 Tekijänoikeusneuvoston lausunto valokuvaajan oikeuksista. Selostus asiasta Valokuvaaja A on 27.2.1996 päivätyllä kirjeellä

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:5

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:5 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:5 Asia Hakija Valokuvan tekijänoikeuden jakaminen V Annettu 8.3.2016 Tiivistelmä Valokuvaan liittyvät taloudelliset oikeudet olivat sopimuksin kokonaan tai osittain

Lisätiedot

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa Tekijänoikeudet liiketoiminnassa IPR-seminaari 9.11.2016 Albert Mäkelä lainopillinen asiamies, Suomen Yrittäjät 1 Mitä tekijänoikeus suojaa? Tekijänoikeus suojaa kirjallista tai taiteellista teosta Teoksen

Lisätiedot

Mitä on tekijänoikeus?

Mitä on tekijänoikeus? Tekijänoikeudet Elina Ulpovaara 21.9.2009 2009 Mitä on tekijänoikeus? Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404 Tekijänoikeuden kohde ja sisällys 1 Sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2008:7. Tiivistelmä Käsikirjoituksen saattaminen yleisön saataville internetissä edellytti tekijän luvan.

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2008:7. Tiivistelmä Käsikirjoituksen saattaminen yleisön saataville internetissä edellytti tekijän luvan. TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2008:7 Asia Hakija Tekijänoikeus kirjalliseen teokseen A Annettu 10.3.2008 Tiivistelmä Käsikirjoituksen saattaminen yleisön saataville internetissä edellytti tekijän luvan.

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:19. Uutisportaalisivustolle viedyt kolumnit ja haastattelut

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:19. Uutisportaalisivustolle viedyt kolumnit ja haastattelut TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:19 Asia Hakija Uutisportaalisivustolle viedyt kolumnit ja haastattelut H.T. Annettu 01.12.2003 LAUSUNTOPYYNTÖ H.T. (jäljempänä hakija) on 03.06.2003 saapuneella kirjeellään

Lisätiedot

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa Tekijänoikeudet liiketoiminnassa IPR-seminaari, Rovaniemi 7.2.2017 Albert Mäkelä, lainopillinen asiamies, Suomen Yrittäjät Riikka Tähtivuori, IPR asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto EK Mitä tekijänoikeus

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:16

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:16 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:16 Asia Hakija Suojan kohde, valokuva A Annettu 13.11.1990 Tiivistelmä A Oy:n teepakkauksessa olevan valokuvan kohde ei ollut tekijänoikeudellisesti suojattu teos. Valokuva

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:17. Tiivistelmä Tuulilasin puhdistusväline ja siitä tehdyt rakennepiirustukset eivät saaneet tekijänoikeussuojaa.

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:17. Tiivistelmä Tuulilasin puhdistusväline ja siitä tehdyt rakennepiirustukset eivät saaneet tekijänoikeussuojaa. TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:17 Asia Hakija Teostaso A Annettu 28.9.1994 Tiivistelmä Tuulilasin puhdistusväline ja siitä tehdyt rakennepiirustukset eivät saaneet tekijänoikeussuojaa. SELOSTUS ASIASTA

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:11

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:11 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:11 Asia Hakija Työsuhteessa luotu teos A Annettu 25.5.1994 Tiivistelmä Työsuhteessa luodun teoksen taloudelliset oikeudet siirtyvät työnantajalle siinä laajuudessa kuin

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2001:10

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2001:10 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2001:10 Asia Hakijat Ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden tekijänoikeudet Opiskelijayhdistys A ry. ja Opiskelijayhdistys B ry. Annettu 28.5.2001 SELOSTUS ASIASTA Lausuntopyyntö

Lisätiedot

Mitä tiedekustantajan pitäisi tietää sopimuksista ja oikeuksista? Suomen tiedekustantajien liitto Jukka-Pekka Timonen KOPIOSTO

Mitä tiedekustantajan pitäisi tietää sopimuksista ja oikeuksista? Suomen tiedekustantajien liitto Jukka-Pekka Timonen KOPIOSTO Mitä tiedekustantajan pitäisi tietää sopimuksista ja oikeuksista? Suomen tiedekustantajien liitto 24.9.2010 Jukka-Pekka Timonen KOPIOSTO 1 Tekijänoikeus syntyy henkilölle siirtyy kustantajalle vain sopimuksella

Lisätiedot

Valokuvan käyttäminen Internet-sivuilla

Valokuvan käyttäminen Internet-sivuilla TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:8 Asia Hakija Valokuvan käyttäminen Internet-sivuilla N.N. Annettu 12.06.2002 LAUSUNTOPYYNTÖ Selostus asiasta N.N. (jäljempänä hakija) on pyytänyt 19.04.2002 saapuneella

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:13

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:13 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:13 Asia Hakija Kuvasitaatti A Annettu 17.6.1991 Tiivistelmä Tietokoneella luotuun ja sillä käytettävään "hyperromaaniin" ei saanut ottaa kuvamateriaalia tekijänoikeuslain

Lisätiedot

Tekijänoikeusseminaari. Tekijöiden oikeudet. Erilaisia suojauksia. Tekijänoikeuden kesto. Tarmo Toikkanen 26.10.2010 Itä-Suomen yliopisto

Tekijänoikeusseminaari. Tekijöiden oikeudet. Erilaisia suojauksia. Tekijänoikeuden kesto. Tarmo Toikkanen 26.10.2010 Itä-Suomen yliopisto Tekijänoikeusseminaari Tarmo Toikkanen 26.10.2010 Itä-Suomen yliopisto 1 Tekijöiden oikeudet 2 Erilaisia suojauksia tekijänoikeus: teoksen muoto patentti: uusi tekniikka tavaramerkki: nimi, logo, tunnuslause

Lisätiedot

Tekijänoikeudet tietoverkossa ja

Tekijänoikeudet tietoverkossa ja Tekijänoikeudet tietoverkossa ja verkkojulkaisemisessa Mikko Raito, lakimies, Kopiosto ry Suomen tiedekustantajien liiton seminaari 11.12.2008 Esityksen rakenne 1.Tekijänoikeuden perusteet Tekijänoikeus

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:2

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:2 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:2 Asia Hakija Logojen käyttö parodiassa A Annettu 14.1.2009 Tiivistelmä Koska logot eivät olleet tekijänoikeuslain 1 :ssä tarkoitettuja teoksia, lausuntopyynnössä tarkoitetun

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2010:10

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2010:10 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2010:10 Asia Hakija Tekijänoikeus Aalto-maljakkoon A Annettu 15.6.2010 Tiivistelmä Aalto-maljakko oli tekijänoikeuslain 1 :ssä tarkoitettu teos. Oikeudenhaltijalla oli yksinomainen

Lisätiedot

Arkistojen aarteet - Tekijänoikeudet ja yksityisyyden suoja. 13.3.2014 Pirjo Heinonen

Arkistojen aarteet - Tekijänoikeudet ja yksityisyyden suoja. 13.3.2014 Pirjo Heinonen 1 Arkistojen aarteet - Tekijänoikeudet ja yksityisyyden suoja 2 TEKIJÄNOIKEUDET ja Teosto Teoston mukaan kyse on oikeudesta määrätä teoksen käytöstä ja tulla mainituksi teoksen tekijänä Suomessa yleinen

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:16

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:16 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:16 Asia Hakija Kappaleen valmistaminen, tietokanta Kuluttajatutkimuskeskus Annettu 11.12.1991 Tiivistelmä Aineiston tallentaminen tietokantaan oli kappaleen valmistamista

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:17

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:17 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:17 Asia Hakija Yhteenliitetyt valokuvat A Annettu 13.10.2009 Tiivistelmä Kysymys yhteenliittämällä tehtyjen kuvien tekijänoikeussuojasta. Valokuvien yhteenliittäjälle

Lisätiedot

O PAS TAITEILIJOILLE JA TAITEEN KÄYTTÄJILLE

O PAS TAITEILIJOILLE JA TAITEEN KÄYTTÄJILLE O PAS TAITEILIJOILLE JA TAITEEN KÄYTTÄJILLE Seuraa Kuvastoa: www.fb.com/kuvasto www.twitter.com/kuvasto www.kuvasto.fi Graafinen suunnittelu: Fanni Perälä Kuvat: Sanna Peurakoski TEKIJÄNOIKEUS Tekijänoikeus

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2008:12

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2008:12 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2008:12 Asia Hakija Tekijänoikeus ilmavalokuvaan A Annettu 11.6.2008 Tiivistelmä Ilmavalokuva ei ollut tekijänoikeuslaissa tarkoitettu teos. Kysymys valokuvan suojan voimassaoloajasta.

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:3

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:3 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:3 Asia Hakija Teostaso, luettelosuoja A Annettu 11.2.1994 Tiivistelmä Yrityksen tuotteista tekijänoikeussuojaa saivat ainoastaan etiketti ja piirustukset. Ruokareseptit

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:20

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:20 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:20 Asia Hakija Kokoomateos, luettelosuoja Y Annettu 14.12.1994 Tiivistelmä Kirjan aineisto oli valikoitu ja järjestetty itsenäisesti ja omaperäisesti. Siten kirja oli

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2005:14. Kirjan käännöksen uusintapainatukseen liittyvät tekijänoikeuskysymykset

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2005:14. Kirjan käännöksen uusintapainatukseen liittyvät tekijänoikeuskysymykset TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2005:14 Asia Hakija Kirjan käännöksen uusintapainatukseen liittyvät tekijänoikeuskysymykset Risto Suurla Annettu 30.11.2005 LAUSUNTOPYYNTÖ Risto Suurla (jäljempänä hakija)

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2011:7

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2011:7 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2011:7 Asia Hakija Tekijänoikeus liiketunnukseen X Annettu 9.3.2011 Tiivistelmä Yrityksen liiketunnus ei ollut riittävän itsenäinen ja omaperäinen ollakseen tekijänoikeuslain

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:13

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:13 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:13 Asia Hakija Teostaso, selittävä piirustus, tekijäolettama H:n käräjäoikeus Annettu 8.6.1994 Tiivistelmä Muurausalan oppikirjassa olleet selittävät piirustukset eivät

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:19

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:19 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:19 Asia Hakija Valokuvan tallentaminen internetpalvelusta A Annettu 25.11.2009 Tiivistelmä Valokuva oli suojattu TekijäL 49 a :n mukaisella valokuvaajan oikeudella.

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:5

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:5 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:5 Asia Hakija Hautamuistomerkin kuvaaminen kirjaan A Annettu 3.3.2009 Tiivistelmä Tekijänoikeudella suojattujen hautamuistomerkkien ja niihin sisältyvien patsaiden valokuvaaminen

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUDELLISET KYSYMYKSET SÄHKÖISISSÄ OPINNÄYTETÖISSÄ. KIRJASTO/Anna-Kaarina Linna

TEKIJÄNOIKEUDELLISET KYSYMYKSET SÄHKÖISISSÄ OPINNÄYTETÖISSÄ. KIRJASTO/Anna-Kaarina Linna 1 TEKIJÄNOIKEUDELLISET KYSYMYKSET SÄHKÖISISSÄ OPINNÄYTETÖISSÄ KIRJASTO/Anna-Kaarina Linna 2 OPINNÄYTETYÖN JULKISUUS Julkisessa oppilaitoksessa laadittu ja tutkintotodistuksen saamiseen johtanut opinnäytetyö

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1989:8. Julkaisuoikeuden luovutus, ylioppilasaine, opinnäyte

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1989:8. Julkaisuoikeuden luovutus, ylioppilasaine, opinnäyte TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1989:8 Asia Hakija Julkaisuoikeuden luovutus, ylioppilasaine, opinnäyte Y Annettu 5.6.1989 Tiivistelmä Ylioppilasainetta voidaan pitää tekijänoikeuslain 1 :ssä tarkoitettuna

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2012:10. Oikeus myydä ja vuokrata tekijänoikeudella suojattuja huonekaluja

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2012:10. Oikeus myydä ja vuokrata tekijänoikeudella suojattuja huonekaluja TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2012:10 Asia Hakija Oikeus myydä ja vuokrata tekijänoikeudella suojattuja huonekaluja Pågå Oy Annettu 29.8.2012 Tiivistelmä Osakeyhtiö sai myydä ja vuokrata yleisölle tekijänoikeudella

Lisätiedot

Tietoisku tekijänoikeudesta

Tietoisku tekijänoikeudesta Tietoisku tekijänoikeudesta Duodecimin seminaari 9.5.2007 Satu Kangas Viestinnän Keskusliitto 1 Verkkojulkaisemisen ABC A: Tietoverkoissa pätevät samat tekijänoikeussäännöt kuin perinteisessä julkaisemisessa

Lisätiedot

Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu. OTK Maria E. Rehbinder

Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu. OTK Maria E. Rehbinder Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu OTK Maria E. Rehbinder 26.10.2009 maria.rehbinder@gmail.com Henkilölle syntyvä oikeus Tekijänoikeus voi syntyä vain luonnolliselle henkilölle Poikkeuksena työnantajalle

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:15. Opinnäytetyöhön liittyvät tekijänoikeuskysymykset

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:15. Opinnäytetyöhön liittyvät tekijänoikeuskysymykset TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:15 Asia Hakija Opinnäytetyöhön liittyvät tekijänoikeuskysymykset N.N. Annettu 05.11.2002 LAUSUNTOPYYNTÖ N.N. (jäljempänä hakija) on 29.07.2002 saapuneella kirjeellään

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2008:1. Oikeus www-sivulta kopioituun ja uudelleenjulkaistuun valokuvaan

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2008:1. Oikeus www-sivulta kopioituun ja uudelleenjulkaistuun valokuvaan TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2008:1 Asia Hakija Oikeus www-sivulta kopioituun ja uudelleenjulkaistuun valokuvaan A Annettu 16.1.2008 Tiivistelmä Valokuvan kopioiminen internet-sivuilta ja liittäminen

Lisätiedot

Tekijänoikeudet opetustoimessa

Tekijänoikeudet opetustoimessa Tekijänoikeudet opetustoimessa Leena Hiltunen Teos ja tekijän oikeus siihen 1.1.2006 alkaen uudistuksia vuoden 1961 tekijänoikeuslakiin (osa uudistuksista voimaan 1.1.2007); TekijäL 1 : Sillä, joka on

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2010:13. Tiivistelmä Tatin muotoa jäljittelevä jakkara oli tekijänoikeuslain 1 :ssä tarkoitettu teos.

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2010:13. Tiivistelmä Tatin muotoa jäljittelevä jakkara oli tekijänoikeuslain 1 :ssä tarkoitettu teos. TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2010:13 Asia Hakija Tekijänoikeus jakkaraan A Annettu 7.9.2010 Tiivistelmä Tatin muotoa jäljittelevä jakkara oli tekijänoikeuslain 1 :ssä tarkoitettu teos. LAUSUNTOPYYNTÖ

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Sisällysluettelojen digitoiminen ja sijoittaminen julkiseen tietokantaan

Sisällysluettelojen digitoiminen ja sijoittaminen julkiseen tietokantaan TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2000:13 Asia Hakija Sisällysluettelojen digitoiminen ja sijoittaminen julkiseen tietokantaan Varastokirjasto / NN Annettu 3.10.2000 SELOSTUS ASIASTA Lausuntopyyntö NN Varastokirjastosta

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1989:5

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1989:5 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1989:5 Asia Hakija Työsuhteessa luotu teos, valokuva, elokuva A Annettu 3.5.1989 Tiivistelmä Tekijänoikeusneuvoston lausunto oikeudesta valokuvaan ja tekijänoikeuksista virka-

Lisätiedot

Tekijänoikeus kalenterin kalenterisivuihin ja puhelinmuistio-osaan

Tekijänoikeus kalenterin kalenterisivuihin ja puhelinmuistio-osaan TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1999:8 Asia Hakija Tekijänoikeus kalenterin kalenterisivuihin ja puhelinmuistio-osaan Mainostoimisto X Annettu Helsingissä 29.3.1999 Selostus asiasta Turkulainen mainostoimisto

Lisätiedot

Tekijänoikeuden vaikutuksesta E tiedon hyödyntämisessä. Mari Lampenius Asianajaja

Tekijänoikeuden vaikutuksesta E tiedon hyödyntämisessä. Mari Lampenius Asianajaja Tekijänoikeuden vaikutuksesta E tiedon hyödyntämisessä Mari Lampenius Asianajaja 23.5.2011 Teoksen tekijänoikeus Tekijänoikeuslain mukaan sillä joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen on tekijänoikeus

Lisätiedot

Kuvat, oikeudet ja sopimukset

Kuvat, oikeudet ja sopimukset Kuvat, oikeudet ja sopimukset - Mitä tiedekustantajan tulisi huomioida kuvien käytössä Suomen tiedekustantajien liiton seminaari 24.9 Mikko Raito, Kuvasto ry Esityksen rakenne 1) Kuvatyypit 2) Kuvien käyttö

Lisätiedot

Harjoittelu, opinnäytetyöt ja projektityöt

Harjoittelu, opinnäytetyöt ja projektityöt Harjoittelu, opinnäytetyöt ja projektityöt Yrittäjien teemailta 25.1.2011 Riitta Rissanen vararehtori (K) Savonia-ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulun tehtävä: 1. Ammattikorkeakoulun tehtävänä on työelämäsuuntautuneen

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1992:14

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1992:14 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1992:14 Asia Hakija Työsuhteessa luotu teos A Annettu 26.11.1992 Tiivistelmä Tekijänoikeusneuvoston lausunto luentokalvojen sisältämän aineiston tekijänoikeudellisesta suojasta

Lisätiedot

Immateriaalioikeutta ja tekijyyttä koskevat kysymykset

Immateriaalioikeutta ja tekijyyttä koskevat kysymykset Immateriaalioikeutta ja tekijyyttä koskevat kysymykset Professori Niklas Bruun IPR University Center Tekijyysseminaari 31.8.2005 Tutkimuseettinen neuvottelukunta Tekijyys missä mielessä? Tutkimuksen tekijä?

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:6. Tekijänoikeus kolmiulotteiseen tietokoneanimaatioon

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:6. Tekijänoikeus kolmiulotteiseen tietokoneanimaatioon TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:6 Asia Hakija Tekijänoikeus kolmiulotteiseen tietokoneanimaatioon B Annettu 21.4.2015 Tiivistelmä Kolmiulotteiset tietokoneanimaatiokuvat voivat itsenäisenä ja omaperäisinä

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2005:15

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2005:15 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2005:15 Asia Hakija Nimipäiväluettelon suoja Helsingin kihlakunnan poliisilaitos Annettu 30.11.2005 LAUSUNTOPYYNTÖ Rikoskomisario A Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen

Lisätiedot

Tekijänoikeus opetuksessa. Hallitusneuvos Marco Grönroos Opettajien tekijänoikeuspäivä

Tekijänoikeus opetuksessa. Hallitusneuvos Marco Grönroos Opettajien tekijänoikeuspäivä Tekijänoikeus opetuksessa Hallitusneuvos Marco Grönroos Opettajien tekijänoikeuspäivä 23.11.2016 Tekijänoikeuden perusteet Syntyy, kun ihminen itsenäisillä luovilla valinnoillaan saa aikaan jotain ilmaisumuodoltaan

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2017:5. Tekijänoikeuslain 25 d soveltaminen valokuviin

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2017:5. Tekijänoikeuslain 25 d soveltaminen valokuviin TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2017:5 Asia Hakija Tekijänoikeuslain 25 d soveltaminen valokuviin Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Annettu 23.5.2017 Tiivistelmä Tukesin ylläpitämässä julkisessa markkinavalvontarekisterissä

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSOPAS NÄYTTELYNJÄRJESTÄJILLE

TEKIJÄNOIKEUSOPAS NÄYTTELYNJÄRJESTÄJILLE TEKIJÄNOIKEUSOPAS NÄYTTELYNJÄRJESTÄJILLE Seuraa Kuvastoa: www.fb.com/kuvasto www.twitter.com/kuvasto www.kuvasto.fi Graafinen suunnittelu: Fanni Perälä Kuvat: Sanna Peurakoski TAIDETEOSTEN KÄYTTÖ NÄYTTELYIDEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Aineistojen avoimuus tutkijan oikeudet vs. instituution oikeudet

Aineistojen avoimuus tutkijan oikeudet vs. instituution oikeudet Aineistojen avoimuus tutkijan oikeudet vs. instituution oikeudet Valtakunnallisten eettisten toimikuntien seminaari, säätytalo 24.9.2009 Professori Niklas Bruun IPR University Center, Helsingin yliopisto

Lisätiedot

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 Sisällys 1. Opetus muutoksessa.2 2. Visio.2 3. Tavoitteet.2 4. Toteutus 3 5. Kehittämissuunnitelmat 4 1 1. Opetus muutoksessa Oppimisympäristöt ja oppimistavat

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2008:9

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2008:9 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2008:9 Hakijat Asia Marja Kurki Oy, Suunnittelija A Huivikuosin tekijänoikeus Annettu 28.04.2008 Tiivistelmä Kysymys oikeudesta käyttää tekijänoikeudellisen teoskynnyksen

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

TEOKSEN (esim. tekstin, kuvien, musiikin tai muiden hengentuotteiden) tekijöillä on tekijänoikeus teokseensa.

TEOKSEN (esim. tekstin, kuvien, musiikin tai muiden hengentuotteiden) tekijöillä on tekijänoikeus teokseensa. TEKIJÄNOIKEUDET 1) Mitä on tekijänoikeus? TEOKSEN (esim. tekstin, kuvien, musiikin tai muiden hengentuotteiden) tekijöillä on tekijänoikeus teokseensa. Tekijänoikeus sisältää ns. taloudellisen oikeuden

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2011:15. Tekijänoikeussuoja internetpeliin ja sen ideaan

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2011:15. Tekijänoikeussuoja internetpeliin ja sen ideaan TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2011:15 Asia Hakija Tekijänoikeussuoja internetpeliin ja sen ideaan AXO-Services Oy Annettu 15.12.2011 Tiivistelmä Muun muassa internetsivulla toiminut rahapeli ei ollut

Lisätiedot

Tekijänoikeussopimukset

Tekijänoikeussopimukset Tekijänoikeussopimukset Virtuaaliamk:n yhteyshenkilöpäivät Helsinki 11.2.2004 Ari Koivumaa ari.koivumaa[at]ulapland.fi 1. Opm:n sopimusmallit sopimus työntekijän kanssa tekijän työ- tai virkatehtävänä

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:20. Hääpuvusta otetun valokuvan yleisön saataviin saattaminen internetissä

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:20. Hääpuvusta otetun valokuvan yleisön saataviin saattaminen internetissä TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:20 Asia Hakija Hääpuvusta otetun valokuvan yleisön saataviin saattaminen internetissä Tampereen Juhlagalleria Ky / Naimisiin.info Annettu 25.11.2009 Tiivistelmä Kysymys

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2010:8

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2010:8 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2010:8 Asia Hakija Tekijänoikeus internetsivustoihin Rikoskomisario A Annettu 15.6.2010 Tiivistelmä Lausuntopyynnössä tarkoitetut internetsivustot eivät kumpikaan olleet

Lisätiedot

Tekijänoikeus AUDIOVISUAALISEN TEOKSEN KÄYTTÖ TUTKIMUKSESSESSA

Tekijänoikeus AUDIOVISUAALISEN TEOKSEN KÄYTTÖ TUTKIMUKSESSESSA Tekijänoikeus AUDIOVISUAALISEN TEOKSEN KÄYTTÖ TUTKIMUKSESSESSA TEKIJÄNOIKEUSLAIN MUKAISET OIKEUDET AV-TEOKSEEN Tekijänoikeuslain esimerkkiluettelossa ja poikkeussäännöksissä puhutaan elokuvateoksesta,

Lisätiedot

Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot

Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot Jarmo Alarinta, SEAMK Matti Väänänen, Turun AMK Jussi Horelli, HAMK, Miksi työelämä on projekteja, joiden kautta prosesseja ja osaamista kehitetään

Lisätiedot

E-KANDIT LATURI TEKIJÄNOIKEUDELLISET KYSYMYKSET. KIRJASTO/Anna-Kaarina Linna

E-KANDIT LATURI TEKIJÄNOIKEUDELLISET KYSYMYKSET. KIRJASTO/Anna-Kaarina Linna 1 E-KANDIT LATURI TEKIJÄNOIKEUDELLISET KYSYMYKSET KIRJASTO/Anna-Kaarina Linna 2 OPINNÄYTTEEN PALAUTUSPROSESSI Ohjaaja toimittaa opintosihteerille tutkielman pohjatiedot. Ohjaaja lataa tutkielman Laturista

Lisätiedot

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Fasilitointi: Kati Korhonen-Yrjänheikki, TEK; Dokumentointi työpajassa: Ida Mielityinen, TEK; Fläppien dokumentointi tulosraporttia varten:

Lisätiedot

Kirjoita ja julkaise -koulutus

Kirjoita ja julkaise -koulutus Kirjoita ja julkaise -koulutus Tiedejulkaiseminen ja tekijänoikeudet Lakimies Visa Hiltunen 8.2.2012 Luennon sisältö 1. Tekijänoikeuden perusteet 2. Korkeakouluissa ilmeneviä tekijänoikeuskysymyksiä 3.

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

Kenen oppimateriaalit? Educa 25.1.2014. Olavi Arra & Sanna Haanpää erityisasiantuntija työmarkkinalakimies Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

Kenen oppimateriaalit? Educa 25.1.2014. Olavi Arra & Sanna Haanpää erityisasiantuntija työmarkkinalakimies Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Kenen oppimateriaalit? Educa 25.1.2014 Olavi Arra & Sanna Haanpää erityisasiantuntija työmarkkinalakimies Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Oppimateriaalit muutoksessa Lainsäädäntö ja opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot

Verkkopalvelun sisällöntuotanto

Verkkopalvelun sisällöntuotanto Verkkopalvelun sisällöntuotanto 9. luento 21.12.2005 erikoistutkija Kirsi Silius & tutkija Anne-Maritta Tervakari Hypermedialaboratorio Digitaalisen median instituutti Tampereen teknillinen yliopisto Luennon

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:9. Internetpalvelusta tallennettujen musiikkitiedostojen julkinen esittäminen

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:9. Internetpalvelusta tallennettujen musiikkitiedostojen julkinen esittäminen TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:9 Asia Hakija Internetpalvelusta tallennettujen musiikkitiedostojen julkinen esittäminen A Annettu 14.4.2009 Tiivistelmä Musiikkitiedostojen tallentaminen internetpalvelusta

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:11

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:11 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:11 Asia Hakija Tekijänoikeuden siirtyminen A Annettu 29.10.1987 Tiivistelmä Museolehtori A oli Suomen taideakatemian palveluksessa työskennellessään laatinut Ateneumia

Lisätiedot

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke 2 Pedagoginen kehittäminen Ilmiöperusteinen oppiminen Learnig by doing tekemällä oppiminen Kokemuksellinen oppiminen 3 Toteuttajataho

Lisätiedot

PK-yritysten tekijänoikeustietoudessa kehitettävää

PK-yritysten tekijänoikeustietoudessa kehitettävää PK-yritysten tekijänoikeustietoudessa kehitettävää IPR University Center järjesti osana World IP Day 2014-tapahtumaa kyselyn pk-yrityksille tekijänoikeudellisesta tietotasosta. Kyselyssä mitattiin sekä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:1

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:1 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:1 Asia Hakija Tekijänoikeus perehdytysmateriaaliin A Annettu 14.1.2009 Tiivistelmä Perehdytysmateriaaliin sisältyi tekijänoikeuslain 1 :ssä tarkoitettuja teoksia. Tekijä

Lisätiedot

MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA?

MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA? MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA? Tekijänoikeudet ja tietosuoja verkossa Ella Kiesi 26.3.2009 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Vaikuttava lainsäädäntö Tekijänoikeuslaki 404/1961

Lisätiedot

Muutoin tekijänoikeusneuvosto esittää lausuntonaan seuraavan.

Muutoin tekijänoikeusneuvosto esittää lausuntonaan seuraavan. TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2001:16 Asia Hakijat Tekijänoikeus heijastimiin A ja B Annettu 30.10.2001 SELOSTUS ASIASTA Lausuntopyyntö A ja B (jäljempänä hakijat) ovat 27.6.2001 saapuneella kirjeellään

Lisätiedot

ALUEELLINEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN / Kemi-Tornion seutukunta

ALUEELLINEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN / Kemi-Tornion seutukunta ALUEELLINEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN / Kemi-Tornion seutukunta Pitkäjänteistä hyvinvoinnin kehittämistä yhteistyönä alueen kuntien Kemi-Tornion kehittämiskeskuksen Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun Ammattiopisto

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTON LAUSUNTO

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTON LAUSUNTO TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2011:2 Asia Hakija Lyhyen kirjallisen ilmaisun ja konseptin tekijänoikeussuoja X Annettu 15.2.2011 Tiivistelmä Muun muassa kirjan nimessä käytetty ilmaisu "Rockin korkeat

Lisätiedot

Luento 8. Tekijänoikeudet verkkoyhteiskunnassa. P3a Viestintäpolitiikka ja viestinnän sääntely Hannu Nieminen Syksy 2007

Luento 8. Tekijänoikeudet verkkoyhteiskunnassa. P3a Viestintäpolitiikka ja viestinnän sääntely Hannu Nieminen Syksy 2007 Luento 8. Tekijänoikeudet verkkoyhteiskunnassa P3a Viestintäpolitiikka ja viestinnän sääntely Hannu Nieminen Syksy 2007 Rakenne: 1. Tekijänoikeuden syntyhistoria 2. Tekijänoikeus ja sen sisältö 3. Tekijänoikeuden

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1988:8

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1988:8 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1988:8 Asia Hakija Elokuva, oikeuksien siirtyminen A Annettu 17.11.1988 Tiivistelmä A oli siviilipalvelusaikanaan käsikirjoittanut ja ohjannut X:n kaupungin terveysvirastolle

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

Tietokannat, tietokoneohjelmat ja aineistokokoelmat

Tietokannat, tietokoneohjelmat ja aineistokokoelmat Tietokannat, tietokoneohjelmat ja aineistokokoelmat Professori Niklas Bruun, IPR University Center Tekijänoikeus yliopistojen työsuhteessa HANKEN 28.11.2016 Teknologia osana tutkimusta ja opetusta Digitaalinen

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:12

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:12 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:12 Asia Hakija Työsuhteessa syntynyt teos A Annettu 29.10 1987 Tiivistelmä A oli posti- ja telehallituksen palveluksessa tiedotussihteerinä työskennellessään laatinut

Lisätiedot

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt Pepe Vilpas Digitalisaatiolla tarkoitetaan laajasti toimintatapojen uudistamista ja prosessien ja palveluiden sähköistämistä

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus Suomessa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet ja linjaukset

Lisätiedot

Sukututkimukseen liittyvät tekijänoikeudet / luettelo/tietokantasuoja. Vanhempi konstaapeli T H:n kihlakunnan poliisilaitokselta

Sukututkimukseen liittyvät tekijänoikeudet / luettelo/tietokantasuoja. Vanhempi konstaapeli T H:n kihlakunnan poliisilaitokselta TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:2 Asia Hakija Sukututkimukseen liittyvät tekijänoikeudet / luettelo/tietokantasuoja Vanhempi konstaapeli T H:n kihlakunnan poliisilaitokselta Annettu 01.03.2002 Lausuntopyyntö

Lisätiedot