Liikkuva lapsuus. Kimmo Kurki Mikkelin kaupunki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikkuva lapsuus. Kimmo Kurki Mikkelin kaupunki"

Transkriptio

1 2014 Liikkuva lapsuus Kimmo Kurki Mikkelin kaupunki

2 1. HANKKEEN ALKUIDEA HANKKEEN TAVOITTEET HANKKEEN TOIMENPITEET HANKKEEN TOTEUTUMINEN HANKKEEN VALMISTUMINEN ARVIOITA HANKKEESTA... 13

3 1. HANKKEEN ALKUIDEA Säännöllinen liikkuminen on lapsen terveyden ja hyvinvoinnin kannalta ehdottoman tärkeää. Lapsi etsii jatkuvasti luonnollista liikettä ja liikkumistaitoa kulloinkin vallitsevassa ympäristössä. Lapselle tulee aina luoda mahdollisuus luonnolliseen liikkumiseen toimintaympäristössään. Lasten omaehtoinen liikkuminen vähentyy jatkuvasti. Ulkoilu ja liikkuminen luonnossa ovat saaneet kovia kilpakumppaneita sisäleikeistä, jotka valitettavan usein tapahtuvat ruudun edessä. Alle kouluikäisistä suurin osa viettää päivät päivähoidossa, jolloin varhaiskasvatuksen henkilöstö on avainasemassa liikunnallisen elämäntavan muokkaamisessa. Heidän osaaminen ja innostus liikkumista kohtaan on merkittävässä roolissa, jotta lapsille tarjoutuu mahdollisuuksia luonnolliseen liikkumiseen toimintaympäristössään. Mikkelissä lasten reipasta liikkumista halutaan lisätä ja luoda liikkumiseen kannustavaa ilmapiiriä. Kunnan kaikki varhaiskasvatusyksiköt osallistuivat hankkeeseen tavoitteena kehittää liikunnallisempaa arkea. Liikkuva lapsuus hanke on alkupyrähdys kohti Mikkelin Täydellistä liikuntakuukautta ensi syksynä. Hankkeen avulla nostetaan liikkumisen iloa ja into keskiöön ja lisätään lasten liikkumista ja toiminnallisuutta arkipäivän aikana. Liikkuva lapsuus -hanke Mikkelissä käynnistyi varsinaisesti Valon terveyden ja hyvinvointiohjelman aloituskoulutuksesta Tammikuun aikana hankkeen toteutustapaa esiteltiin varhaiskasvatuksen toimijoille ja jonka jälkeen hankkeen toimenpiteet, vierailut ja koulutukset, käynnistyivät. Mikkelissä lapset pääsevät näyttämään suuntaviivoja kohti liikunnallisempaa arkea. Kevään aikana pienin kehitysaskelin olemme saaneet hyviä kokemuksia ja oivalluksia. Vaikka hanke varsinaisesti päättyy huhtikuussa kehitystyö jatkuu. Syksyllä Täydellisen liikuntakuukauden on tavoitteena jatkaa ja kokeilla uusia ehkä jo hieman isompia kehitysaskeleita kohti toimintamallin pysyvämpää muutosta liikunnallisemmaksi.

4 2. HANKKEEN TAVOITTEET Reipasta liikkumista on nykyisiin varhaiskasvatuksen liikuntakasvatuksen suosituksiin nähden liian vähän hoitopäivän aikana. Alle kouluikäisen tulisi suositusten mukaan liikkua reippaasti päivän aikana kaksi tuntia. Liikkuva lapsuus hankkeen tavoitteena on lisätä liikkumista ja toiminnallisuutta varhaiskasvatusyksiköissä. Jokaisen yksikön tavoitteena on kehittää toimintaansa siten, että arkipäivän aikana liikkeelle löytyy tilaa ja aikaa sekä liikkuminen sallitaan. Lapsi liikkuu luonnollisesti, kun reippaaseen liikkumiseen ja toiminnalliseen arkeen tarjoutuu mahdollisuus. Hankkeen tavoitteena on myös kehittää varhaiskasvattajien osaamista ja innostusta koulutuksen ja mentorointikäyntien avulla. Lisäksi tavoitteena on lisätä toiminnallisuutta ja suunnitelmallisuutta kohti liikunnallisempien toimintamallien syntyä. Hankkeen kehitystyön alla on myös parantaa varhaiskasvatusyksiköiden toimintaympäristöä liikkumiseen innostavaksi pienin kehitysaskelin. Tiedon levittäminen ja lisääminen sisäisen koulutuksen ja mentoroinnin kautta saavat aikaan kestävämpiä kehitysaskeleita. Kehitystyössä ja liikkuvamman arjen saavuttamisessa on keskeistä varhaiskasvattajien innostus ja sitoutuminen sekä johdon vankkumaton tuki. Lisäksi liikunnan merkityksen korostaminen ja jatkuva esillä olo saa aikaan myönteisempää ja innostuneempaa suhtautumista liikkumiseen ja toiminnallisuuteen. Sitä kautta kehittyy toimintamallin muutos pienin askelin kohti liikunnallista toimintakulttuuria. Liikunnallinen ilmapiiri näkyy myös askarteluissa!

5 3.HANKKEEN TOIMENPITEET Hankkeessa selvitetään varhaiskasvatusyksikköjen tämän hetkinen liikuntakasvatuksen määrä ja laatu. Hankkeen aikana varhaiskasvattajien osaamista ja innostumista lisätään koulutuksilla ja mentorointivierailuilla yksiköissä. Toiminnallisuutta lisätään myös hyvien toimintamallinen jakamisella hankkeen selvityksen avulla. Mikkelissä Liikkuva lapsuus hankkeessa edettiin kolmessa vaiheessa. Innostaminen hankkeeseen ja ensimmäiset pienet askeleet kohti liikunnallisemman toimintaympäristön toteutumista aloitettiin ensimmäisenä ylimmästä johdosta, sivistystoimen sekä varhaiskasvatuksen esimiehistä, joiden tehtävänä oli siunata hanke ja näyttää oikeaa tahtotilaa. Toisessa vaiheessa innostettiin lähiesimiehet liikunnallisemman arjen kehittämiseen. Valon aloitusseminaarin jälkeen pidettiin esittelytilaisuus yksiköiden esimiehelle kevään hankkeesta. Lähiesimiesten innostuminen ja liikunnan merkityksen ymmärtäminen oli tärkeää sillä heidän intonsa heijastuu henkilöstöön. Lähiesimiehet innostuivat Liikkuva lapsuus-pilotista heti esittelytilaisuudessa ja iso osa yksiköistä aloitti välittömästi kehitystyön pienin askelin kohti liikkuvampaa ja toiminnallisempaa arkea. Lähiesimiesten tehtävänä oli mahdollistaa henkilöstön kouluttautuminen ja liikuntasuunnitelmien toteutuminen ja tukea henkilöstöä liikunnallisemman arjen luomisessa. Kolmannessa vaiheessa henkilöstölle tarjottiin koulutusta ja jokaiseen yksikköön tehtiin vierailukäynnit, joissa jalkauduttiin keskustelemaan ja ideoimaan yhdessä liikkuvampaa arkea. Lisäksi jaettiin yhteisiä ideoita ja kehitysaskelia, jolloin saatiin yksiköille lisää ideoita ja työkaluja liikuttamiseen. Vierailukäynneillä tavoitimme henkilöstön, jonka tehtävänä on kehittämisaskelin luoda arkea liikkumiseen ja toiminnallisuuteen innostavaksi. Liikkumisen laadun ja määrän lisäämisessä keskeinen ja merkittävin osa on varhaiskasvatusyksikkökohtainen kehitystyö. Myönteiset asenteet ja innostus kehitystyöhön saavat aikaan uusia liikuntaa lisääviä käytäntöjä. Henkilöstön kanssa ideoimme, miten saamme perheet innostumaan liikunnallisen toimintaympäristön luomisessa. Harvalla lapsella reippaan liikkumisen määrä täyttyy hoitopäivän aikana. Osa siitä tulee siis kotitehtäväksi. Siksi vanhempien innostaminen ja kannustaminen ulkoleikkeihin ja peleihin iltaisin on oleellista liikuntasuositusten saavuttamiseksi.

6 Ilon ja oman oivalluksen kautta innostumme liikkumaan ja liikuttamaan. Asenteiden herättely liikuntamyönteisemmäksi alkaa pienin askelin ja pidemmällä aikavälillä näkyy toimintakulttuurin muutoksena, jolloin ilmapiiri on liikkumiseen kannustava ja houkuttava. Ulkoiluissa lisääntyi reipas liikkuminen juoksuradoilla ja pihapeleissä!

7 4.HANKKEEN TOTEUTUMINEN Liikkuva lapsuus -pilotointi liitettiin alusta alkaen Mikkelissä toteutettavaan Valon, Etelä-Savon liikunnan ja Mikkelin kaupungin yhteisen Täydellinen liikuntakuukausi -kokeiluun, jonka tavoitteena on uusien toimintatapojen löytäminen liikkumisen lisäämiseksi kaikissa ikäryhmissä. Terveempi Itä-Suomi hanke mahdollisti mentorin työskentelyn kokopäiväisesti Liikkuva lapsuushankkeessa. Mentorina työskenteli Mikkelin kaupungin vakituinen lastentarhanopettaja, jolle palkattiin sijainen kolmeksi kuukaudeksi. Mentori suoritti vierailukäynnit yksiköissä. Vierailuilla keskusteluihin osallistuivat useimmin liikuntavastaavat ja lähiesimiehet. Osa yksiköistä oli mahdollistanut koko henkilöstön osallistumisen keskusteluihin. Käytyjen keskustelujen pohjana käytettiin Valon varhaiskasvatuksen liikkumis- ja hyvinvointiohjelman aloitusseminaarissa ja Dosentti Arja Sääkslahden koulutuksessa saatua tutkimustietoa ja peilattiin jokaisen päivähoitoryhmän päiväohjelmaa valtakunnallisten liikuntakasvatuksen suosituksiin (kts. LIITE 1). Mentorin tueksi perustimme Liikkuva lapsuus -hankeeseen johtoryhmän, tukiryhmän ja vertaisryhmän. Johtoryhmässä toimi Varhaiskasvatuksen johtaja, palvelupäällikkö, mentori ja Täydellinen liikuntakuukausi Mikkelissä -kokeilun projektipäällikkö. Johtoryhmä kokoontui hankkeen aikana säännöllisesti. Tukiryhmässä toimi kolme kaupungin vakituista lastentarhanopettajaa, joilla on pitkä ja monipuolinen kokemus liikuntakasvatuksesta. Tämä asiantuntijoista ja käytännön toimijoista koostuva tukiryhmä kokoontui kaksi kertaa. Lisäksi mentorin vertaisryhmä Tervis -hankkeen kehittäjätyöntekijöistä kokoontui myös kaksi kertaa hankkeen aikana.

8 4.1. Hankkeen käynnistyminen Mikkelin kaupunginjohtaja esitti uuden vuoden puheessaan toiveensa liikkumisen lisäämiseen ja positiivisen liikkumisilmapiirin luomiseen vuodelle Mikkelin varhaiskasvatus halusi olla heti kehitystyössä mukana ja Mikkeli hyväksyttiin Valon varhaiskasvatuksen liikkumis- ja hyvinvointiohjelmaan mukaan kuntatason pilottiin. Varsinainen hankkeen starttilaukaus ammuttiin Helsingissä Valon varhaiskasvatuksen liikkumis- ja hyvinvointiohjelman aloitusseminaarissa Mikkeli hyväksyttiin kuntatason pilottiin. Tammikuun aikana kehiteltiin hankkeen toteutumista tapaa. Tervis - hankkeen rahoituksen myötä hanke pääsi toden teolla vauhtiin sillä se mahdollisti että hankkeessa toimi kokopäiväisesti kaupungin vakituinen lastentarhanopettaja. Heti seminaarin jälkeen lähiesimiehet eli päiväkodin johtajat ja perhepäivähoidon ohjaajat kutsuttiin Liikkuva lapsuus-pilotin esittelytilaisuuteen. Tilaisuudessa pilotin esittelyn lisäksi sovittiin vierailuista ja jaettiin innostusta, tietoa ja materiaalia yksiköihin. Lähiesimiehet toimivat hyvinä sanansaattajina, sillä kehitysaskeleiden ottaminen alkoi välittömästi. Monessa yksikössä liikkumattomuuteen tartuttiin heti ja kehitysaskeleita otettiin lisää hankkeen koulutuksien jälkeen. Varsinaisesti vauhtiin päästiin kun hanke jalkautettiin vierailukäynneillä yksikköihin. Siellä käydyt keskustelut muhivat valtavasti uusia ideoita ja loistavia oivalluksia. Motorisia ratoja sisällä ja ulkona!

9 4.2. Varhaiskasvatusyksikkövierailut Koulutuspäivän jälkeen aloitimme mentoroinnit Mikkelin varhaiskasvatusyksiköissä. Mentorointivierailuilla tavoitettiin 26 kunnallista ja 9 yksityistä päiväkotia, kaksi avointa päiväkotia, 14 ryhmäperhepäiväkotia sekä omissa kodissa työskenteleviä perhepäivähoitajia. Lisäksi mentorointivierailuja tehtiin seurakunnan päiväkerhoihin. Kaiken kaikkiaan vierailuissa tavoitettiin vajaat seitsemänkymmentä varhaiskasvatusta antavaa yksikköä. Varhaiskasvatusyksiköiden mentorointikäynnit toteutettiin helmikuusta huhtikuuhun. Vierailujen yhteydessä keskustelimme kunkin yksikön päiväohjelmista ja liikuntasuunnitelmista. Vierailujen aikana kartoitettiin sisäliikuntatilat, lähiliikuntapaikat ja ulkoilualueet sekä liikuntavälineet. Käynneillä keskityttiin erityisesti ideoiden kehittelyyn liikkumisen ja toiminnallisuuden lisäämiseksi vastaamaan varhaiskasvatuksen liikuntakasvatuksen suosituksia. Reipasta liikuntaa tulisi kertyä päivän aikana kaksi tuntia alle kouluikäisille. Vastaanotto yksiköissä vierailuille oli lämmin ja innostunut. Päivittäisen liikkumisen merkitys tiedostetaan ja vaikuttaa siltä, että into liikuntakasvatuksen laadun ja määrän lisäämiseen on aitoa. Lisäksi vierailuihin oli valmistauduttu hyvin. Positiivisia asioita oli kirjattu ylös ja kehitettäviä asioita oli pohdittu ja niihin pyydettiin apua. Vierailuilla kiiteltiin hankkeen toteutustapaa, jossa jalkauduttiin yksikköihin ja käytiin keskustelut jokaisen omassa toimintaympäristössä. Laadun ja määrän kehittämiseen yksiköt lähtivät pienien kehittämisaskeleiden avulla. Matalan kynnyksen kokeilut saavat onnistumisia ja innostusta jatkaa kehittämistä. Lisäksi rohkeus kokeilla kasvaa ja lapsille annetaan mahdollisuus osallistua. Vierailujen tavoitteena oli rohkaista kokeilemaan pieniä liikuntaa lisääviä kehitysaskelia, joilla pitkät istumajaksot katkaistaan ja odottelun määrää vähennetään. Lisäksi joka yksikössä mietimme missä ja miten reipasta liikkumista saadaan lisää.

10 Yksiköiden hyvät toimintamallit ja ideat kirjattiin vierailuilla ylös ja niistä kootaan yhteinen työkalupakki yksiköiden käyttöön. Niistä jokainen yksikkö voi edelleen kehittää omaa liikuntakasvatustaan jatkamalla pienien kehitysaskeleiden ottamista tuomalla muiden hyviä toimintamalleja omaan hoitopäiväarkeen. Liikunnallisemman arjen kehittämistyöhön lähdettiin liikkeelle rivakasti. Monessa yksikössä sisätiloista on löytynyt mm. pelikenttiä sekä kiipeily- ja hyppypaikkoja kalusteiden siirroilla. On rakennettu motoriikkaa vahvistavia ratoja helpottamaan odottelua siirtymätilanteissa, viety liikuntavälineitä varastosta ryhmiin ja tehostettu pihaleikkien ohjaamista. Motoriset radat helpottavat odottelu- ja siirtymätilanteita! Haasteitakin ilmaantui. Tilaongelmiin, puutteellisiin liikuntavälineisiin ja huonokuntoisiin ulkoilualueisiin haetaan ratkaisuja yhteistyössä koulun, vanhempien, kaupungin liikuntatoimen ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Lähiliikuntapaikkojen ja koulujen liikuntasalien käyttöä pyritään lisäämään löytämällä ne ajat jolloin ne ovat tyhjillään. Salien osalta mm. koulujen loma-aikana salit ovat päivisin käyttämättöminä. Myös lähiliikuntapaikkojen huono kunto ja jopa katoaminen haittaavat liikkumista. Lisäksi resurssien puute lähinnä henkilöstömäärässä nousi esiin monessa yksikössä. Liikuntatapahtumia jopa ulkoiluja on jouduttu perumaan hetkellisen henkilöstövajeen vuoksi. Vierailuilla mainittiin myös, että joskus uskallus ja rohkeus liikkumisen sallimiseen koettiin liikkumista rajoittavaksi.

11 4.3. Koulutukset Hankkeen aloitusseminaari oli Helsingissä, johon osallistui johtoryhmä. Valon varhaiskasvatuksen liikkumis- ja hyvinvointiohjelman seminaarista saimme eväitä kuntatason Liikkuva lapsuus -pilotointiin. Tietoa ja materiaalia jaettiin esimiehille ja henkilöstölle myöhemmissä koulutuksissa. Lähiesimiehille, päiväkodin johtajille ja perhepäivähoidon ohjaajille, järjestettiin hankkeen esittelytilaisuus virastotalolla. Tilaisuudessa esiteltiin hankkeen alkuidea, tavoitteet ja toimenpiteet sekä hankkeen toteutustapa. Lisäksi tilaisuudessa sovittiin vierailukäynneistä yksiköihin. Valon asiantuntijat esittelivät varhaiskasvatuksen liikkumis- ja hyvinvointiohjelmaa Mikkelissä lähiesimiehille ja yksiköiden liikuntavastaaville. Tilaisuudessa esiteltiin myös syksyn 2014 Täydellinen liikuntakuukausi Mikkelissä, johon Liikkuva lapsuus pilotointi oli erinomainen aloitus ja valmistautumisjakso. Pilotoinnin aikana otetut pienet kehitysaskeleet antavat vahvan pohjan liikkumisen lisäämiselle arjessa. Syksyllä kehitystyö jatkuu kohti kestävämmän liikunnallisemman toimintamallin kehittämistä. Dosentti Arja Sääkslahti piti aamupäivällä koulutustilaisuuden liikkumisesta ja liikkumattomuuteen vaikuttavista asioista henkilöstölle ja illalla avoimen koulutustilaisuuden. Koulutuspäivillä on ollut myönteinen vaikutus. Valon asiantuntijoiden vierailu jäsensi yksiköiden johtajille pilotoinnin kokonaisuutta. Maaliskuun toisella viikolla liikuntakasvatuksen dosentti Arja Sääkslahden päivähoidon henkilöstölle suunnatussa koulutuksessa paneuduttiin tutkimusten valossa päivähoidon arkeen. Koulutus kokosi loistavasti yhteen mentorointivierailuilla esiin nousseita haasteita ja syntyneisiin ideoihin saatiin vahvistusta. Yksi merkittävimmistä oli monessa yksikössä oli oivallus, että lapsi liikkuu kun hänelle annetaan siihen mahdollisuus. Turhat liikkumista rajoittavat säännöt ja kiellot pois ja tilaa ja aikaa liikkumiselle. Illalla järjestettiin lisäksi avoin yleisöluento, jossa Sääkslahti puhui liikunnan merkityksestä lapsen terveeseen kehitykseen sekä perheiden roolista lasten liikuttajina. Tilaisuuteen osallistui vanhempia, varhaiskasvatuksen henkilöstöä ja muita varhaiskasvatuksen toimijoita sekä ohjaajia.

12 5. HANKKEEN VALMISTUMINEN Liikkuva lapsuus-pilotin aikataulu on käsittänyt kevään Kevään aikana on toteutettu koulutukset ja vierailukäynnit. Varhaiskasvatusyksiköitä on kannustettu ja rohkaistu kehittämään liikuntakasvatustaan eli lisäämään liikkumista ja toiminnallisuutta ja vähentämään istumista ja odottelua. Jokainen varhaiskasvatusyksikkö on itse saanut määritellä missä vauhdissa ja millä määrin he hankkeeseen osallistuvat. Osa aloitti rivakasti ja osa rauhallisemmin, mutta niin pieniä kuin isojakin kehitysaskeleita kohti liikunnallisempaa hoitopäivä on otettu. Vierailukäynneiltä saadut ideat kootaan ideapankiksi, joka jaetaan yksiköihin. Ideapankista yksiköt voivat tulevaisuudessa poimia hyväksi todettuja pieniä kehittämisaskeleita ja jatkaa arjen liikunnan lisäämistä sekä laadussa että määrässä. Reippaan liikkumisen lisäämiseen on monessa yksikössä panostettu ulkoilun aikana. Jokainen yksikkö on havainnut ulkoilun merkityksen liikkumisen kannalta. Ulkoilu merkityksen korostaminen on näkynyt aktiivisuusmittareiden lukemissa. Aktiivisuusmittarit mittaavat reipasta liikuntaa, jonka päivittäistä määrä hankkeessa pyritään kasvattamaan lähemmäs valtakunnallisten suositusten mukaista kahta tuntia. Helmikuussa tulokset olivat keskimäärin hieman yli 60 minuuttia ja huhtikuun lopulla jo tavoiteltiin 90 minuuttia. Täysin vertailukelpoisia tulokset eivät ole sillä testiryhmä on jatkuvasti muuttunut, mutta reippaan liikunnan määrä on hankkeen edetessä jatkuvasti joka yksikössä tasaisesti lisääntynyt. Henkilökunnalla ja yli kolmivuotiailla on yksiköissä mahdollisuus kokeilla fyysisen aktiivisuuden mittaamista Polarin aktiivisuusmittareilla vielä varsinaisen hankkeen päättymisen jälkeenkin. Luontoretkillä saa juosta ja touhuta sekä tutustuu lähiympäristöön!

13 Hanke jatkuu toukokuussa vielä ryhmämentorointikierroksella, joissa tavataan lähiesimiehet. Kokoontumisissa esitellään ja keskustellaan kevään aikana tehdyistä kehittämisideoista ja yksiköissä toteutetuista kokeiluista. Lisäksi jaetaan konkreettisia esimerkkejä onnistumisista ja epäonnistumisista sekä aloitetaan liikunnan toimintasuunnitelmien laatiminen seuraavalle vuodelle. Kokoontumisessa esitellään myös Täydellinen liikuntakuukausi Mikkelissä -tapahtuman teemaviikot. Teemaviikot antavat liikuntateeman ja yksiköt voivat ensi syksynä teeman mukaan kehittää omaa liikuntakasvatusta. Kuukauden kaikille viikoilla on oma teemansa. Vierailukäynneiltä saadut ideat kootaan ideapankiksi, joka jaetaan yksiköihin. Ideapankista yksiköt voivat tulevaisuudessa poimia hyväksi todettuja pieniä kehittämisaskeleita ja jatkaa arjen liikunnan lisäämistä sekä laadussa että määrässä. Kehittämistyö jatkuu pilotoinnin jälkeen. Päivähoidon yksiköissä toteutetaan liikkumista lisääviä kokeiluja kevään aikana ja jatkamme kehittämistyötä kesän aikana ja kesälomien jälkeen. Elo-syyskuussa Mikkelissä toteutetaan Täydellinen liikuntakuukausi, johon varhaiskasvatus osallistuu liikunnallisilla teemaviikoilla (kts. LIITE 2). Ulkoilu mahdollistaa reippaan liikkumisen!

14 6. ARVIOITA HANKKEESTA Hankkeen käynnistyminen onnistui hyvin. Tilaus liikunnan nostamisesta keskiöön oli selvästi olemassa. Hankkeen etenemiseen vaikutti paljon se, että liikkumattomuuteen oli yksiköissä jo tartuttu. Keskustelut ja koulutukset lisäsivät intoa liikuttamiseen. Hankkeessa panostettiin siihen, että pienet kokeilut saadaan nopeasti kentällä käyntiin. Hankkeen onnistumisen kannalta oli ehdottoman tärkeää, että varhaiskasvatusyksiköissä vierailtiin paikan päällä. Vierailuilla syntyi paljon ideoita ja oivalluksia, jotka jokaisessa ryhmässä ja tilassa voitiin ideoida heti käytäntöön. Tiedon jakaminen ja koulutuksissa saatu tieto eivät välttämättä kovin tehokkaasti siirry arkeen mikäli niitä ei jalkauteta vaan ne kulkevat sähköpostiliitteenä tai työmääräyksenä. Liikunnallisemman arjen kehittämistyöhön lähdettiin liikkeelle rivakasti. Monessa yksikössä sisätiloista on löytynyt mm. pelikenttiä sekä kiipeily- ja hyppypaikkoja kalusteiden siirroilla. On rakennettu motoriikkaa vahvistavia ratoja sekä sisälle että ulos. Sisälle helpottamaan odottelua siirtymätilanteissa ja ulkona radoilla on hyödynnetty luonnonmateriaaleja. Varastoihin on tehty tilaa ja viety liikuntavälineitä varastosta ryhmiin ja tehostettu pihaleikkien ohjaamista. Liikunnallisemman ilmapiirin leviäminen on saanut aikaan liikkumista estävien kieltojen ja sääntöjen kyseenalaistamista. Perustotuus on, että mitä vähemmän rajoittavia kieltoja ja sääntöjä on, sitä enemmän liikettä on. Hankkeen aikana on luotu uusia yhteistyömuotoja. Suomen Nuoriso-opisto ja päiväkodit tekevät tulevaisuudessa yhteistyötä. Päiväkodin lapsiryhmät toimivat malliryhminä opiskelijoille ja opiston liikuntatiloja saadaan ryhmien käyttöön. Myös koulujen tilojen ja välineiden käyttöä koulun lomaaikana tehostetaan.

15 Hankkeen aikana liikkumiseen kannustavaan ilmapiiriin panostettiin. Liikuntateemaa sulautettiin hoitopäivän arkeen ja näin liikkuminen pysyy arkipäivässä ja siitä saadaan onnistumisen kokemuksia myös mielikuvina. Liikunta myönteinen ilmapiiri edistää liikunnalliseen elämäntapaan kasvamista! Liikkuva lapsuus pilotointi Mikkelissä huomioitiin näyttävästi tiedotusvälineissä. Maaliskuun aikana liikkumisen tärkeydestä ja Mikkelin Liikkuva lapsuus- hankkeesta uutisoi Radio Mikkeli ja Etelä-Savon radio. Yle uutisoi asiasta verkkosivuillaan, teksti-tv:ssa, sekä alue- ja valtakunnan pääuutislähetyksissä Lähetykset olivat nähtävissä Yle -areenassa kuukauden esityspäivästä.

16 LIITE 1 Lapsen päivähoitopäivä 3-6-vuotiaille LIIKKUVA LAPSUUS MIKKELISSÄ AJANKOHTA/ TOIMINTA Esimerkkejä liikunnan kokonaismäärän lisäämiseksi noin kello >8.00 Vapaata leikkiä Rakenteluun houkuttavia leikkivälineitä saatavilla 8.00 Aamupala Odottelu- ja siirtymätilanteissa itsenäinen liikkuminen 8.30 Aamukokoontuminen Toiminnallisia yhteisleikkejä 9.00 Ohjattua toimintaa Vähintään 1 krt viikossa ohjattu liikuntatuokiota sisällä Fyysistä aktiivisuutta mukaan myös muuhun toimintaan Vapaa ulkoilu Ulkoliikuntaleikkivälineitä vapaasti lasten käytettävissä Vähintään 1 krt viikossa ohjattu liikuntatuokio Ruokailu Odottelu- ja siirtymätilanteissa itsenäinen liikkuminen Päiväunet Konttaus- tai ryömimistunnelia pitkin lepohuoneeseen Välipala Odottelu- ja siirtymätilanteissa loruleikkejä, joihin yhdistyy koko vartalon liikuttaminen Vapaata leikkiä sisällä Liikkumiseen houkuttelevia leikkivälineitä saatavilla Vapaata leikkiä ulkona Aikuisten tekemä liikuntarata, jossa hyödynnetään pihatelineitä Lapsen päivähoitopäivä 1-3-vuotiaille AJANKOHTA/ TOIMINTA Esimerkkejä liikunnan kokonaismäärän lisäämiseksi noin kello >8.00 Vapaata leikkiä Sisäliikuntaleikkivälineitä vapaasti lasten saatavilla 8.00 Aamupala Odottelu- ja siirtymätilanteissa hyppelyruudukko 8.30 Aamukokoontuminen Aamujumppa 9.00 Ohjattua toimintaa Vähintään 1 krt viikossa ohjattu liikuntatuokiota sisällä Fyysistä aktiivisuutta mukaan myös muuhun toimintaan integroituna eri sisältöihin Vapaa ulkoilu Ulkoliikuntaleikkivälineitä vapaasti lasten käytettävissä Vähintään 1 krt viikossa ohjattu liikuntatuokio Ruokailu Odottelu- ja siirtymätilanteissa esterata, ylitys ja alitus Päiväunet Konttaus- tai ryömimistunnelia pitkin lepohuoneeseen Välipala Odottelu- ja siirtymätilanteissa kulkeminen teippisiltaa pitkin jalkapohjan eri osilla Vapaata leikkiä sisällä Liikkumiseen houkuttelevia leikkivälineitä saatavilla Vapaata leikkiä ulkona Aikuisten tekemä liikuntarata, jossa hyödynnetään pihatelineitä Lähde: Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset, Sosiaali- ja terveysministeriö

17 LIITE 2 Ensi syksynä Mikkelissä toteutetaan Täydellinen liikuntakuukausi alkaen Sen aikana panostetaan kaikenikäisten mikkeliläisten liikkumiseen niin hoidossa, koulussa kuin työpaikoillakin. Lisäksi kuukauden aikana järjestetään erilaisia liikuntatapahtumia, joihin voi vapaa-aikana osallistua. Ohjelmisto konkretisoituu myöhemmin. Varhaiskasvatuksen osalta Täydellinen liikuntakuukausi jaetaan teemaviikkoihin. Ne ovat hyötyliikuntaviikko, perheliikunta viikko, lapsen oman valinnan mukainen viikko, luontoliikuntaviikko ja lajeihin tutustumisviikko. Täydellisen liikuntakuukauden aikana kannattaa jatkaa Liikkuva lapsuus- pilotin liikuntakokeiluja sekä rohkeasti kehittää uusia kokeiluja eri teemaviikoilla. Kaikki yksiköt voivat itse toteuttaa teemaviikot haluamallaan tavalla. Kuukaudeksi on valittavana viisi teemaviikkoa, joten yhden voi jättää pois tai soveltaa niin että ottaa kaikki mukaan. Teemaviikkojen järjestyksestä saa muokata mieleisekseen. Esimerkkejä teemaviikon liikkumisista: Hyötyliikuntaviikon voisi vaikka hyödyntää pihan- tai varastonsiivoukseen tai haravointitalkoisiin. Mattojen tamppaukset ja kävelyretket ovat arkipäivän hyötyliikuntaa. Syksy on vanhempainillan aikaa, joten perheliikuntaviikolle voisi kehitellä toiminnallisen vanhempainillan. Lapsen oman valinnan mukaisen viikon järjestäminen onnistuu hienosti pihapiirissä tai lähikentällä. Lapsilla ideoita juoksuleikeistä ja peleistä riittää. Luontoliikuntaviikolle lähiympäristö tutuksi metsä- ja luontoretkillä. Lajeihin tutustumisviikolle peli- ja liikuntavälineitä esille niin tutustuminen alkaa vaikka omassa pihapiirissä, lähikentällä tai liikuntasalissa.

Liikkuva lapsuus. Kurki Kimmo Kuntien Tiera Oy - Mikkelin toimipiste 1.1.2015

Liikkuva lapsuus. Kurki Kimmo Kuntien Tiera Oy - Mikkelin toimipiste 1.1.2015 2015 Liikkuva lapsuus Kurki Kimmo Kuntien Tiera Oy - Mikkelin toimipiste 1.1.2015 Sisällys Hankkeen alkuidea... 2 Hankkeen tavoitteet... 3 Hankkeen toimenpiteet... 4 Hankkeen toteutuminen... 5 Hankkeen

Lisätiedot

TILAISUUS TEKEE TAITURIN LIIKKUMAAN

TILAISUUS TEKEE TAITURIN LIIKKUMAAN TILAISUUS TEKEE TAITURIN LIIKKUMAAN HOUKUTTELEVA YMPÄRISTÖ PÄIVÄKODIN ARJESSA Lotta Kivelä (lto) Lansantien päiväkoti, Espoo Kirsi Huotari (lh) Veräjäpellon esiopetus, Espoo LIIKUNTA ON LAPSELLE OMINAINEN

Lisätiedot

VERKOSTOISSA ON VOIMAA. Ilo kasvaa liikkuen seminaari 17.9.2015, Päivi Virtanen

VERKOSTOISSA ON VOIMAA. Ilo kasvaa liikkuen seminaari 17.9.2015, Päivi Virtanen VERKOSTOISSA ON VOIMAA Ilo kasvaa liikkuen seminaari 17.9.2015, Päivi Virtanen LIIKKUVA LAPSUUS VARHAISKASVATUKSEN HANKE LASTEN ARKILIIKKUMISEN LISÄÄMISEKSI 2 LIIKKUVA LAPSUUS HANKKEEN TAUSTATIETOJA Hanke

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen Käpälämäessä

Ilo kasvaa liikkuen Käpälämäessä Ilo kasvaa liikkuen Käpälämäessä Kasvattajayhteisön asenne kohti sallivaa ja kannustavaa liikkumisympäristöä Meillä saa! Kaikki lähti käytävistä v. 2011 valmistunut, 127- paikkainen päiväkoti Sijaitsee

Lisätiedot

Myllymäen päiväkotikoulu klo 12-16

Myllymäen päiväkotikoulu klo 12-16 Myllymäen päiväkotikoulu 19.9.2017 klo 12-16 klo 12.00 klo 12.15 klo 12.45 klo 14.45 klo 15.15 klo 16.00 Johdatus päivän ohjelmaan, Lasse Heiskanen, lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä, EKLU ry Myllymäen

Lisätiedot

Seura innostaa ja mahdollistaa urheilijaksi kasvun Urheiluseurassa lapselle syntyy innostus urheiluun ja mahdollisuus kasvaa hyväksi urheilijaksi.

Seura innostaa ja mahdollistaa urheilijaksi kasvun Urheiluseurassa lapselle syntyy innostus urheiluun ja mahdollisuus kasvaa hyväksi urheilijaksi. Seura innostaa ja mahdollistaa urheilijaksi kasvun Urheiluseurassa lapselle syntyy innostus urheiluun ja mahdollisuus kasvaa hyväksi urheilijaksi. Jokaiselle lapselle mahdollisuus innostua liikunnasta

Lisätiedot

Janakkalan varhaiskasvatuksen liikuntasuunnitelma

Janakkalan varhaiskasvatuksen liikuntasuunnitelma Janakkalan varhaiskasvatuksen liikuntasuunnitelma Johanna Jalli-Huhtala, päiväkodin johtaja Teemu Heikkilä, lastentarhanopettaja, liikunnanohjaaja, kouluttaja 24.04.2014, Tampere, UKK-instituutti Aika

Lisätiedot

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä porrastaen, mikä mahdollistaa lapsen yksilöllisen kohtaamisen ja turvallisen vuorovaikutusilmapiirin. Pienryhmä

Lisätiedot

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Opimme yhdessä ja jaamme oppimaamme, minkä pohjalta kehitämme toimintaamme ja toimintaympäristöjämme. Luomme avoimen ja kannustavan ilmapiirin,

Lisätiedot

SALLI Salon liikkuvat lapset -kehittämishanke

SALLI Salon liikkuvat lapset -kehittämishanke SALLI Salon liikkuvat lapset -kehittämishanke Anna Karlsson varhaiskasvatuspalveluiden esimies 4.10.2016 Salo lukuina: Asukkaita 53 656 Kunnallisia päiväkoteja ~40 ja niissä hoitopaikkoja 2233 Perhepäivähoitajia

Lisätiedot

Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä, varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset käytäntöön

Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä, varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset käytäntöön Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä, varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset käytäntöön Varhaiskasvatuksen liikuntaseminaari 19.9.2017 Myllymäen päiväkotikoulu Kouvolan varhaiskasvatuksen lasten

Lisätiedot

Päivän ohjelma 16.1.14

Päivän ohjelma 16.1.14 9.00 Aloitus ja aamukahvi Päivän ohjelma 16.1.14 9.15 Rakenteilla olevan Liikkumis- ja hyvinvointiohjelman kokonaisuuden esittely Nina Korhonen ja Tanja Palosaari, Valo ry 9.45 Suomalaislasten liikkuminen

Lisätiedot

Noin 300 lasta ja 75 työntekijää.

Noin 300 lasta ja 75 työntekijää. Noin 300 lasta ja 75 työntekijää. Tammelan päiväkoti: Haitulat, Leinikki, Maahiset, Sinikello, Taikatassu ja luontoliikuntaryhmä Ilvekset. Tammitarhan päiväkoti: 4 ryhmää ja metsäeskari metsätontut. Portaan

Lisätiedot

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä. Tavoitteenamme on kiireetön arki. Kirjaamme sovitut asiat ryhmävasuun. Päiväkotimme tilat ovat kaikkien

Lisätiedot

Kiiminkijoen avoimen päiväkodin toimintasuunnitelma

Kiiminkijoen avoimen päiväkodin toimintasuunnitelma Kiiminkijoen avoimen päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Päiväkotimme sijaitsee keskeisellä paikalla kuntakeskuksessa. Tämä mahdollistaa yhteistyön yläkoulun, lukion, kirjaston,

Lisätiedot

lapsi lapsi liikkuvaksi motoriikka paremmaksi

lapsi lapsi liikkuvaksi motoriikka paremmaksi Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset käytäntöön lapsi lapsi liikkuvaksi motoriikka paremmaksi Avaimia päivähoidon arkeen erityispäivähoidon kehittäminen osana varhaiskasvatusta Länsi- ja Keski- Uudellamaalla

Lisätiedot

Liikunnan merkitys lasten hyvinvoinnille

Liikunnan merkitys lasten hyvinvoinnille Liikunnan merkitys lasten hyvinvoinnille ARJA SÄÄKSLAHTI JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KSSHP - LASTEN JA NUORTEN TERVEYDEKSI! 29.8.2017 Lasten liikunta 1 Objektiivisesti mitattu kohtuullisesti rasittavan (MVPA)

Lisätiedot

Verkosto tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikkumisen käytäntöihin!

Verkosto tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikkumisen käytäntöihin! Verkosto tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikkumisen käytäntöihin! Verkosto tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikkumisen käytäntöihin! Miksi olemme koonneet verkoston? Olemme yhteisellä tutkimusmatkalla

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja. hyvinvointiohjelma

Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja. hyvinvointiohjelma Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Lasten liikuntapiirakka päiväkodissa klo 8.00-12.00 10,00% 1. Matala istuminen, kynän käyttö, syöminen jne.) 33,80% 56,10% 2. Kohtuullinen

Lisätiedot

Täydellinen liikuntakuukausi www.liikkuvamikkeli.fi fb: Täydellinen liikuntakuukausi

Täydellinen liikuntakuukausi www.liikkuvamikkeli.fi fb: Täydellinen liikuntakuukausi Täydellinen liikuntakuukausi www.liikkuvamikkeli.fi fb: Täydellinen liikuntakuukausi Elä Sinäkin Liikkuen! Asukkaiden osallistaminen hyvinvoinnin tuottamiseen Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020.

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja

Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Oulu, 5.6.2015 Heli Ketola varhaiskasvatuksen liikunnallistamisen asiantuntija, Valo Verkoston rakenne Ohjelman moniulotteisuus

Lisätiedot

Vähintään 2 tuntia liikuntaa. joka päivä

Vähintään 2 tuntia liikuntaa. joka päivä Vähintään 2 tuntia liikuntaa joka päivä Kouluikäisten liikuntasuositukset käytäntöön Totta! Liikunta tukee lapsen kasvua, kehitystä ja hyvinvointia Kouluikäisten liikuntasuositusten mukaan kaikkien 7 18-vuotiaiden

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja

Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Hämeenlinna 14.4.2015 Nina Korhonen ja Heli Ketola varhaiskasvatuksen liikunnallistamisen asiantuntijat, Valo Verkoston rakenne

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja

Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Tampere 1.9.2015 Nina Korhonen ja Heli Ketola varhaiskasvatuksen liikunnallistamisen asiantuntijat, Valo Verkoston rakenne Ohjelman

Lisätiedot

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI 015-177 901 (JOHTAJA) 044-794 5046 ( JOHTAJA) 015-228 615 (HEINÄHATUT) 015-228 616 (VILTTITOSSUT) 044-7945372 (PÄIVÄKOTI) SANNAN PÄIVÄKODIN VASU Talon

Lisätiedot

JYRÄNGÖN KOULU HEINOLA

JYRÄNGÖN KOULU HEINOLA JYRÄNGÖN KOULU HEINOLA -LIIKUTTAVAN HYVÄ KOULU- www.liikkuvakoulu.fi JYRÄNGÖN KOULU 1,5 sarjainen alakoulu Oppilaita noin 200 Opettajia ja avustajia n. 15 henkilöä Koulussa panostettu koululiikunnan kehittämistoimintaan

Lisätiedot

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Kohtelemme kaikkia lapsia ja huoltajia ystävällisesti, kuuntelemme heidän toiveitaan ja toteutamme niitä mahdollisuuksien mukaan.

Lisätiedot

Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä. Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset

Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä. Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset 2016. Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä. Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016

Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 1 Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 2 Kuusjoen päiväkoti Kuusjoen päiväkoti on perustettu vuonna 2010. Päiväkoti sijaitsee Kuusjoen koulun yhteydessä Salon Kuusjoella

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

PARASTA OHJELMISTA! VALTAKUNNALLISET OHJELMAT LASTEN JA NUORTEN LIIKKUMISEN LISÄÄMISEEN

PARASTA OHJELMISTA! VALTAKUNNALLISET OHJELMAT LASTEN JA NUORTEN LIIKKUMISEN LISÄÄMISEEN PARASTA OHJELMISTA! VALTAKUNNALLISET OHJELMAT LASTEN JA NUORTEN LIIKKUMISEN LISÄÄMISEEN Lisää liikettä! Perusopetuksen opetussuunnitelma ja varhaiskasvatuslaki edellyttävät lasten ja nuorten aktiivisuuden

Lisätiedot

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Muistamme kaikissa päivän hetkissä, että aikuinen on vuorovaikutuksen mallina. Toimimme sallivasti

Lisätiedot

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI 015-177 901 (JOHTAJA) 044-794 5046 ( JOHTAJA) 015-228 615 (HEINÄHATUT) 015-228 616 (VILTTITOSSUT) 044-7945372 (PÄIVÄKOTI) SANNAN PÄIVÄKODIN VASU Talon

Lisätiedot

Tervetuloa! Tutkimusmatkalla varhaiskasvatuksen uusiin liikkumisen käytäntöihin! Pilotoinnin starttiseminaari 29.8.2013

Tervetuloa! Tutkimusmatkalla varhaiskasvatuksen uusiin liikkumisen käytäntöihin! Pilotoinnin starttiseminaari 29.8.2013 Tervetuloa! Tutkimusmatkalla varhaiskasvatuksen uusiin liikkumisen käytäntöihin! Pilotoinnin starttiseminaari 29.8.2013 Valo pähkinänkuoressa VALON 4 VALINTAA Arvostus ja resurssit Menestyvä urheilu Liikunnallinen

Lisätiedot

KOKO KOULUYHTEISÖ MUKANA HANKKEESSA? Liikkuva koulu seminaari

KOKO KOULUYHTEISÖ MUKANA HANKKEESSA? Liikkuva koulu seminaari ONKO KOKO KOULUYHTEISÖ MUKANA HANKKEESSA? Liikkuva koulu seminaari 5. 6.10.2011 KT Riitta Asanti, Turun yliopisto/ Rauma LitT Anneli Pönkkö, Oulun yliopisto/kajaani KOULUYHTEISÖ/TYÖYHTEISÖ Rehtori Oppilaat

Lisätiedot

1. Jotkut lapset liikkuvat hyvin vähän päivähoidossa. Keitä he ovat? Miten heidät saa liikkeelle? Kuvaa esimerkkejä.

1. Jotkut lapset liikkuvat hyvin vähän päivähoidossa. Keitä he ovat? Miten heidät saa liikkeelle? Kuvaa esimerkkejä. 1. Jotkut lapset liikkuvat hyvin vähän päivähoidossa. Keitä he ovat? Miten heidät saa liikkeelle? Kuvaa esimerkkejä. www.helsinki.fi/yliopisto 8.10.2012 1 2. Kehittäkää liikunnallisesti haastava hiekkasäkkipedagogiikka.

Lisätiedot

Liikkuminen ja hyvinvointi varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa

Liikkuminen ja hyvinvointi varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Liikkuminen ja hyvinvointi varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 19.9.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus VASU2017 työskentelyä ohjanneet keskeiset asiakirjat Varhaiskasvatuslaki (2015) - Perustetyön

Lisätiedot

Vähintään 2 tuntia päivässä. Vanhempainilta

Vähintään 2 tuntia päivässä. Vanhempainilta Vähintään 2 tuntia päivässä Vanhempainilta Silmät auki ja menoksi Tutkimukset osoittavat, että valtaosa lapsista liikkuu vähemmän, mitä heidän tasapainoinen kehityksensä edellyttää ja vähemmän, mitä vanhemmat

Lisätiedot

Liikunta lasten ja nuorten terveyden edistäjänä

Liikunta lasten ja nuorten terveyden edistäjänä Liikunta lasten ja nuorten terveyden edistäjänä V Valtakunnallinen kansanterveyspäivä 15.1.2009 Helsinki Tuija Tammelin Erikoistutkija, FT, LitM Työterveyslaitos, Oulu Lasten ja nuorten fyysinen aktiivisuus,

Lisätiedot

Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä. Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset

Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä. Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset 2016. Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä. Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013

KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013 KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013 lisää liikettä koulupäivän aikana rakenteilla, asenteilla, yhteistyöllä! FAKTAA HANKKEESTA - Hallinnoija Hämeen Liikunta ja

Lisätiedot

LIIKUNTAKÄYTÄNTEET YLITORNION KUNNAN VARHAISKASVATUKSESSA, PÄIVÄHOIDOSSA 0 3 VUOTIAAT / NAPEROT, VESSELIT

LIIKUNTAKÄYTÄNTEET YLITORNION KUNNAN VARHAISKASVATUKSESSA, PÄIVÄHOIDOSSA 0 3 VUOTIAAT / NAPEROT, VESSELIT LIIKUNTAKÄYTÄNTEET YLITORNION KUNNAN VARHAISKASVATUKSESSA, PÄIVÄHOIDOSSA 0 3 VUOTIAAT / NAPEROT, VESSELIT - arkiliikuntaa päivittäin esim. kävelyä portaissa, juoksua sekä kävelyä pihalla ulkoilujen aikana

Lisätiedot

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme sijaitsee Tahiniemessä, Pieksäjärven rannalla, rauhallisella omakotialueella. Lähistöllä on uimaranta ja metsikköä,

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI LÖYTÖRETKESSÄ 2013-2014...

PÄIVÄKOTI LÖYTÖRETKESSÄ 2013-2014... PÄIVÄKOTI LÖYTÖRETKESSÄ 2013-2014... Rakennetaan yhdessä liikkuvampaa lapsuutta! Olemme mukana Valon valtakunnallisessa liikkumis- ja hyvinvointiohjelmassa. Löytöretken isot yhteiset tavoitteet Aikuisten

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Yhtenäiskoulut.9.1 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet yhtenäiskoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt yhtenäiskoulua (.9. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä

Lisätiedot

Tunti liikuntaa koulupäivään! Lisää liikettä organisoimalla rehtori Ville Laivamaa

Tunti liikuntaa koulupäivään! Lisää liikettä organisoimalla rehtori Ville Laivamaa Liikkuva koulu Lappeenranta Tunti liikuntaa koulupäivään! Lisää liikettä organisoimalla 3.2.2016 rehtori Ville Laivamaa Liikkuva Lappeen päiväkotikoulu Lappeen päiväkotikoulussa on varhaiskasvatuksen piirissä

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma 2017

Varhaiskasvatussuunnitelma 2017 Varhaiskasvatussuunnitelma 2017 Sastamalan kaupunki Varhaiskasvatuksen aluejohtaja Marjut Vuokko Tampere 24.3.2017 4.4.2017 2 Vasu työ Ensin Ohjausryhmä - varhaiskasvatuksen päällikkö - varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Henkilökunnan osallistaminen ja koulupäivän rakenne. Rovaniemi

Henkilökunnan osallistaminen ja koulupäivän rakenne. Rovaniemi Henkilökunnan osallistaminen ja koulupäivän rakenne Rovaniemi 10.2.2014 Työntekijä haluaa onnistua ja kehittyä työssään hyödyntää omia vahvuuksiaan saada kannustavaa palautetta Meidän koulu haluaa olla

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja

Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Jyväskylä 15.9.2015 Nina Korhonen ja Heli Ketola varhaiskasvatuksen liikunnallistamisen asiantuntijat, Valo Verkoston rakenne

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Sisältö Yleistä Toimintakulttuuri Leikki ja monipuoliset työtavat Toiminnan arviointi ja kehittäminen Ryhmän toiminnan arviointi Yhteistyö

Lisätiedot

Lasten fyysinen aktiivisuus ja varhaiskasvatuksen oppimisympäristöt

Lasten fyysinen aktiivisuus ja varhaiskasvatuksen oppimisympäristöt 4.6.0 Lasten fyysinen aktiivisuus ja varhaiskasvatuksen oppimisympäristöt Anna-Liisa Kyhälä, Helsingin yliopisto Opettajankoulutuslaitos www.helsinki.fi/yliopisto 4.6.0 Tutkimusaineisto 009: Projektissa

Lisätiedot

Kuovit päiväkodin toimintasuunnitelma

Kuovit päiväkodin toimintasuunnitelma Kuovit päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Meille on tärkeää perheen, lapsen ja työkaverin kohtaaminen aidosti, lämpimästi ja välittäen. Ylläpidämme toiminnassamme ME HENKEÄ yhdessä

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Alakoulut 0..0 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet alakoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 7 alakoulua (0.. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä Opettajainkokouksessa

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Kaisla-Kaleva

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Kaisla-Kaleva Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Kaisla-Kaleva Toimintakulttuuri Toimintakulttuuri on historiallisesti ja kulttuurisesti muotoutunut tapa toimia, joka muovautuu yhteisön vuorovaikutuksessa.

Lisätiedot

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Ylitarkastaja Anu Liljeström Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue, Itä-Suomen aluehallintovirasto Anu Liljeström, ISAVI OKT-vastuualue 5.10.2016

Lisätiedot

Työyhteisöjen sitouttaminen toteuttamaan varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset Kajaanin kaupungin päivähoidossa

Työyhteisöjen sitouttaminen toteuttamaan varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset Kajaanin kaupungin päivähoidossa Työyhteisöjen sitouttaminen toteuttamaan varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset Kajaanin kaupungin päivähoidossa LitT Anneli Pönkkö Lasten liikunta- ja terveyskasvatuksen keskus Kajaanin opettajankoulutusyksikkö

Lisätiedot

Liikunta varhaiskasvatuksessa kehityksen ja oppimisen tukena

Liikunta varhaiskasvatuksessa kehityksen ja oppimisen tukena Liikunta varhaiskasvatuksessa kehityksen ja oppimisen tukena LitT Anneli Pönkkö Lasten liikunta- ja terveyskasvatuksen keskus Kajaanin opettajankoulutusyksikkö, Oulun yliopisto Virpiniemien urheiluopisto

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Lappi

Toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Lappi Toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Lappi TOIMINTAKULTTUURI YKSIKÖSSÄMME Tarjoamme lapsille hoivaa ja huolenpitoa maanantaista sunnuntaihin 24/7 Varhaiskasvatusta toteutetaan huomioiden lapsen hoitovuorot

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi.. LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet koulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 107 koulua * 1 kunnasta (.. mennessä) 800 700 7 00 00 400 0 0 100 1 0 Alakoulut

Lisätiedot

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Joku hajatelma, lausahdus tähän etusivulle. Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Yhdessä käsikkäin samaan suuntaan matkaamme, elämän pienillä poluilla. Tervetuloa

Lisätiedot

Liikkuva koulu -ohjelman pilottivaihe 2010-2012 seuranta ja tutkimus päähavainnot Tuija Tammelin ja Kaarlo Laine LIKES-tutkimuskeskus

Liikkuva koulu -ohjelman pilottivaihe 2010-2012 seuranta ja tutkimus päähavainnot Tuija Tammelin ja Kaarlo Laine LIKES-tutkimuskeskus Liikkuva koulu -ohjelman pilottivaihe 2010-2012 seuranta ja tutkimus päähavainnot Tuija Tammelin ja Kaarlo Laine LIKES-tutkimuskeskus Liikkuva koulu seminaari Helsinki 11.-12.9.2012 Alustuksen sisältö

Lisätiedot

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI 12.12.2016 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä taitoja sekä ohjata

Lisätiedot

LIIKUNNALLISEN TOIMINTA- KULTTUURIN KEHITTÄMINEN

LIIKUNNALLISEN TOIMINTA- KULTTUURIN KEHITTÄMINEN LIIKUNNALLISEN TOIMINTA- KULTTUURIN KEHITTÄMINEN Kokemuksia onnistumisista, haasteista ja rehtorin roolista Lappeenranta 9.6.2015 JYRÄNGÖN KOULU LUKUVUOSI 2003-2004 Liikuntaa ei opeteta ops:n edellyttämää

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA. Perhepäivähoito. TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle

MUHOKSEN KUNTA. Perhepäivähoito. TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle MUHOKSEN KUNTA Perhepäivähoito TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle 2017 2018 Hyvinvointilautakunnan 31.10.2017 hyväksymä Perhepäivähoidon toimintasuunnitelma toimintakaudelle 2017-2018 Perhepäivähoitoa voidaan

Lisätiedot

LIIKU TERVEEMMÄKSI NEUVOTTELUKUNTA. Liikunnallinen elämäntapa Valossa. Matleena Livson 17.9.2013

LIIKU TERVEEMMÄKSI NEUVOTTELUKUNTA. Liikunnallinen elämäntapa Valossa. Matleena Livson 17.9.2013 LIIKU TERVEEMMÄKSI NEUVOTTELUKUNTA Liikunnallinen elämäntapa Valossa Matleena Livson 17.9.2013 Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020 VALON PELIAJATUS MAALIT Jokaiselle lapselle mahdollisuus innostua

Lisätiedot

VARHAISVUOSIEN LIIKUNTAKASVATUS TUTKIMUKSEN VALOSSA

VARHAISVUOSIEN LIIKUNTAKASVATUS TUTKIMUKSEN VALOSSA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO VARHAISVUOSIEN LIIKUNTAKASVATUS TUTKIMUKSEN VALOSSA Arja Sääkslahti, LitT, Dos. Liikuntatieteellinen tiedekunta JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Lasten liikunta JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Objektiivisesti

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelmassa kuvaamme, miten varhaiskasvatusta käytännössä pedagogisesti toteutetaan Meripirtissä.

Lisätiedot

Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen

Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen Miksi vesiliikuntaa? Monipuolista uimaseuratoimintaa! Esimerkki Tampereelta https://youtu.be/nk2u0b6_2gs https://youtu.be/8ji4lkvdqcg

Lisätiedot

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

Mitä tiedämme suomalaislasten liikkumisesta tutkimustulosten perusteella?

Mitä tiedämme suomalaislasten liikkumisesta tutkimustulosten perusteella? Mitä tiedämme suomalaislasten liikkumisesta tutkimustulosten perusteella? Koonneet: Arja Sääkslahti, Anne Soini, Anette Mehtälä, Arto Laukkanen ja Susanna Iivonen Jyväskylän yliopisto Lähteenä käytetyt

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT 1. Kunta 2. Koulu 3. Koulumuoto, jota arviointi koskee Alakoulu Yläkoulu Yhtenäiskoulun kaikki luokat Yhtenäiskoulun luokat 1 6 Yhtenäiskoulun luokat 7 9

Lisätiedot

Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020

Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020 Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020 VALON PELIAJATUS MAALIT Jokaiselle lapselle mahdollisuus innostua liikunnasta ja urheilusta Liikkumisesta ja urheilusta elinvoimaa nuoren ja aikuisen arkeen

Lisätiedot

Tervetuloa yhteiselle tutkimusmatkalle pohtimaan päivähoidon uusia liikuntakäytäntöjä!

Tervetuloa yhteiselle tutkimusmatkalle pohtimaan päivähoidon uusia liikuntakäytäntöjä! Tervetuloa yhteiselle tutkimusmatkalle pohtimaan päivähoidon uusia liikuntakäytäntöjä! Helsinki 27.1.2012 Millainen joukko koolla? Päiväkotien varhaiskasvattajia Kuntien varhaiskasvatuksesta vastaavia

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa

Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa LIKES-tutkimuskeskus 5.11.2015 Arvioinnin täyttäneet koulut, yhteensä 18 Myllymäen koulu Kesämäenrinteen koulu Joutsenon koulu Voisalmen koulu Ravattilan

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma

Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelman päämäärä Tehtävänä ollut rakentaa valtakunnallinen, yksinkertainen ja helposti toteutettava ohjelma. Työmme on osa kansallista

Lisätiedot

Lisää liikkumista. Tutkimustuloksia Liikkuva koulu ohjelman pilottivaiheesta 2010-2012

Lisää liikkumista. Tutkimustuloksia Liikkuva koulu ohjelman pilottivaiheesta 2010-2012 Lisää liikkumista ja vähemmän istumista Tutkimustuloksia Liikkuva koulu ohjelman pilottivaiheesta 2010-2012 Matti Hakamäki Henna Haapala Kaarlo Laine Katja Rajala Tuija Tammelin SallaTurpeinen Liikkuva

Lisätiedot

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 SISÄLLYSLUETTELO 2. Sisällysluettelo 3. Prosessi 4. Toiminta-ajatus 5. Arvot 6. Lapsilähtöisyys 7. Oppimisympäristö 8. Leikkiminen

Lisätiedot

Liikkuva koulu hanke. Seminaari Helsinki Tuija Tammelin tutkimusjohtaja LIKES tutkimuskeskus

Liikkuva koulu hanke. Seminaari Helsinki Tuija Tammelin tutkimusjohtaja LIKES tutkimuskeskus Liikkuva koulu hanke Ttki Tutkimustuloksia tlki Seminaari Helsinki 5.10.2011 Tuija Tammelin tutkimusjohtaja LIKES tutkimuskeskus Pilottihankkeiden tutkimus ja seuranta Tavoitteena on selvittää miten hanke

Lisätiedot

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN KUUSAMOSSA - ONKO LIIKUNNALLA ROOLIA?

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN KUUSAMOSSA - ONKO LIIKUNNALLA ROOLIA? HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN KUUSAMOSSA - ONKO LIIKUNNALLA ROOLIA? KUUSAMON STRATEGIA 2021 VISIO Kaikkien aikojen Kuusamo, elinvoimainen edelläkävijä ja moniarvoinen pohjolan luontopääkaupunki

Lisätiedot

Huippu-urheilun muutos Liikkuva koulu seminaari Vuokatti 6.4.2011

Huippu-urheilun muutos Liikkuva koulu seminaari Vuokatti 6.4.2011 Huippu-urheilun muutos Liikkuva koulu seminaari Vuokatti 6.4.2011 Tavoite: Huippu-urheilun menestyksen, osaamisen ja arvostuksen nostaminen pitkällä aikavälillä (2020) Kansainvälisen kilpailukyvyn nostaminen

Lisätiedot

Ulkoilmaelämää varhaiskasvatuksessa

Ulkoilmaelämää varhaiskasvatuksessa Ulkoilmaelämää varhaiskasvatuksessa Suomen Latu ry ulkoilun ja retkeilyn asiantuntija Perustettu 1938 Toimii valtakunnallisesti ja paikallisesti 215 yhdistystä, joissa 80 000 jäsentä Kaikki löytävät mielekkään

Lisätiedot

Liikuntajärjestöt osana palvelurakennetta. Salon Kättä Päälle -ratkaisupaja

Liikuntajärjestöt osana palvelurakennetta. Salon Kättä Päälle -ratkaisupaja Liikuntajärjestöt osana palvelurakennetta Salon Kättä Päälle -ratkaisupaja Riikka Juntunen, Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry 9.11.2015 Suomalaiset liikuntajärjestöt Suomalaisia valtakunnallisia

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Nuolialan päiväkoti on Pirkkalan suurin, 126- paikkainen päiväkoti. Nuolialan päiväkoti sijaitsee osoitteessa Killonvainiontie 2. Toiminta päiväkodilla alkoi 2.1.2009 avoimilla

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen. - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma

Ilo kasvaa liikkuen. - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Pääsuunnitteluryhmä ja teemaryhmät: Päivän ohjelma 4.12.14 9.00 Aamukahvi 9.15 Verkoston ja teemaryhmien toiminta vuonna 2015:

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja

Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma 17.11.2016 Isosti ja kovaa liikuntaseminaari Päivi Virtanen Liikkuminen varhaiskasvatuksessa Varhaiskasvatuslaki Varhaiskasvatussuunnitelman

Lisätiedot

Liikkuvan koulun johtaminen -rehtorin näkökulma. Antti Blom, Varkaus,

Liikkuvan koulun johtaminen -rehtorin näkökulma. Antti Blom, Varkaus, Liikkuvan koulun johtaminen -rehtorin näkökulma Antti Blom, Varkaus, 11.04.17 Rehtorin rooli opettajien Liikkuva koulu toiminnan mahdollistajana Keskustelua väittämistä Rehtorin tehtävä on luoda edellytyksiä

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 Lausuntopyynnön esittelyn tueksi TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen alueellisen koordinaation painopisteet Pirkanmaalla

Lisätiedot

Sisällys. Liikkuminen ja lapsen kokonais valtainen kasvu ja kehitys. Esipuhe...11 Johdanto... 15

Sisällys. Liikkuminen ja lapsen kokonais valtainen kasvu ja kehitys. Esipuhe...11 Johdanto... 15 Sisällys Esipuhe...11 Johdanto... 15 Liikkuminen ja lapsen kokonais valtainen kasvu ja kehitys Fyysinen kasvu ja kehitys...25 Kehon koko...25 Kehon koon muutokset...26 Kehityksen tukeminen eri ikävaiheissa...28

Lisätiedot

KUUSISTON VARHAISKASVATUKSEN LIIKUNNAN VUOSISUUNNITELMA

KUUSISTON VARHAISKASVATUKSEN LIIKUNNAN VUOSISUUNNITELMA KUUSISTON LIIKUNNAN VUOSISUUNNITELMA 2011 KUUSISTON VARHAISKASVATUKSEN LIIKUNNAN VUOSISUUNNITELMA Liikunnan vuosisuunnitelma pitää sisällään Varhaiskasvatuksen liikunnan suositusten avaamisen Kaarinan

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN LIIKUNNAN LIIKKUVA KOULU TUKIPAKETIT JA KOULUTUKSET

KESKI-POHJANMAAN LIIKUNNAN LIIKKUVA KOULU TUKIPAKETIT JA KOULUTUKSET KESKI-POHJANMAAN LIIKUNNAN LIIKKUVA KOULU TUKIPAKETIT JA KOULUTUKSET 2017-2018 Lasten- ja nuorten koulutuksista vastaa nuoriso-ja koulutuspäällikkö. Koulutukset järjestetään pääsääntöisesti tilauskoulutuksina.

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja. hyvinvointiohjelma

Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja. hyvinvointiohjelma Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Lasten liikuntapiirakka päiväkodissa klo 8.00-12.00 10,00% 1. Matala istuminen, kynän käyttö, syöminen jne.) 33,80% 56,10% 2. Kohtuullinen

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

Oppilaiden luontainen energisyys halutaan nähdä voimavarana, joka oikein kanavoituna tuottaa sekä hyviä oppimistuloksia että koulussa viihtymistä.

Oppilaiden luontainen energisyys halutaan nähdä voimavarana, joka oikein kanavoituna tuottaa sekä hyviä oppimistuloksia että koulussa viihtymistä. Siilinjärvi Hankkeessa mukana alakoulu Siilinlahti ja yläkoulu Ahmo Haasteena kehittää kahden ison koulun (n. 1200 oppilasta) liikunnallista toimintakulttuuria ja yhteistyötä Liikuntamyönteisen kasvun

Lisätiedot

Tasapainoilua arjessa lapsen ylipaino. Anne Kuusisto, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Suomen Sydänliitto ry

Tasapainoilua arjessa lapsen ylipaino. Anne Kuusisto, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Suomen Sydänliitto ry Tasapainoilua arjessa lapsen ylipaino. Anne Kuusisto, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Suomen Sydänliitto ry Luennon sisältö Mistä lähteä liikkeelle, jos oman lapsen paino huolestuttaa? Miten lapsen

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016 Raahe 3.3.2016 Laura Rahikkala liikunnanopettaja OPS 2016 HAASTE MAHDOLLISUUS HYPPY JOHONKIN UUTEEN OPS UUDISTUKSEN KESKEISIÄ LÄHTÖKOHTIA PEDAGOGINEN UUDISTUS -> Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan,

Lisätiedot