Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10."

Transkriptio

1 Kai Koski (toimittanut) Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti ) Loppuraportti 2005 No : 2 1 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Kotka

2 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Kai Koski (toimittanut) KANNATTAVA YRITYS EI MENETÄ PARHAITA ASIAKKAITAAN PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti ) LOPPURAPORTTI Kotka 2005 Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Nro 21

3 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1.1. Kai Koski PK yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta projekti Kai Koski Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan Antti Söderlund Asiakas toiminnan keskipisteessä 5 2 MARKKINOINTIMAHDOLLISUUKSIEN TUNNISTAMINEN Timo Miinala Markkinalähtöisyys lisäarvon tuotannossa Anne Törhönen Kilpailuetu Anna Paronen Uudistuminen lähibisneksiin laajenemalla Muita 14 3 ASIAKKAIDEN HANKINTA(Määritä markkinat, etsi asiakkaat, synnytä asiakassuhteet) 3.1 Anna Paronen Suoramarkkinoinnin viestintäsuunnitelma Muita 4 LISÄARVON TUOTTAMINEN ASIAKKAILLE 4.1 Anna Paronen Lisäarvon muodostus Timo Miinala Lisäarvo Tommi Lucke Asiakastyytyväisyys Antti Söderlund Brandi pääomana Muita 5 ASIAKKUUKSIEN HOITO 5.1 Anne Törhönen Kohti parempaa kannattavuutta Tiina Päivinen Asiakaskannattavuus Muita 6 PROJEKTIN TOIMINTATAPA 38 7 PROJEKTIN TULOKSET 39 8 ASIAKASPALAUTE 40 LÄHTEET Lainatut opinnäytetyöt

4 3 1 JOHDANTO 1.1 PK yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta projekti PK yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta -projekti pyrkii toimimaan pilottina ja luomaan malleja, joissa tradenomiopiskelijoiden tutkintoon johtava normaali oppiminen saadaan mielekkäällä tavalla yhdistettyä ammattikorkeakoulun T&K toimintaan. Projektissa tärkeimmän työn ovat tehneet opiskelijat, joiden opinnäytteet ja oppimisprojektit on tuotu osaksi PK yritysten liiketoiminnan ongelmiin etsittäviä ratkaisuja. Ammattikorkeakoulun ydintoiminta on opetus tai oikeammin oppimiseen auttaminen. Onnistunut yritysyhteistyö toimii erinomaisena välineenä parempaan oppimiseen - onnistuminen yhteistyöprojekteissa innostaa opiskelijaa ja kasvattaa omaa sisäistä yrittäjyyttä; vaikkei varsinaiseksi yrittäjäksi ryhdy kuin ehkä n. 3-5 % AMKopiskelija-ikäluokasta, kasvattaa yritysten todellisiin on- gelmiin perustuvien, vastuun ottamista vaativien yritysyhteistyöprojektien tuominen osaksi oppimista parempia ammattilaisia myös toisen palvelukseen (syntyy ekspertti- yttä, jota ammattikorkeakoulun on tarkoitus tuottaa). OPPIMINEN ALUE- VAIKUTUS T & K Aluevaikuttavuuden aikaansaamiseksi AMK:n yritysyhteistyön on toimittava yhdenmukaisesti alueen kehittämisestä vastaavien tahojen strategisten painopisteiden kanssa. Tässä projektissa on alusta asti toimittu yhteistyössä Kotkan- Haminan seudun yrityspalvelun ja etenkin sen Yrittäjyys 2000 kokonaisuuteen kuuluvien projektien kanssa. Tältä pohjalta päätettiin toimialat, joiden PK yritysten ongelmiin lähdettiin kehittämään ratkaisuja. Aluevaikutus vaatii onnistuakseen myös suurten joukkojen, satojen opiskelijoiden ja kymmenien opettajien työpanosta. Tähän projektiin on osallistunut yli 120 opiskelijaa, kun koko populaatio (ko vuosien opiskelijaryhmät) olisi ollut n. 250 opiskelijaa. Opettajien osallistumista on tuettu mm. koulutuksella, jossa opettamis-osaamista on kehitetty konsulttimaisen toiminnan hallintaan yritysyhteistyön projekteissa. Projektin toimintatapaa ja tuloksia on kuvattu sivuilla Täydellisempi kuvaus löytyy projektin kotisivuilta. Kiitän yhteistyökumppaneita, opiskelijoita ja projekteissa ohjaajina toimineita kollegoja sekä projektin ohjausryhmää. Erityinen kiitos kuluu projektisihteereinä toimineille Johanna Niemimaalle, Maarit Murrolle ja Tiina Päiviselle. Kotkassa lokakuussa 2005 Kai Koski

5 Kai Koski KANNATTAVA YRITYS EI MENETÄ PARHAITA ASIAKKAITAAN Tämän julkaisun on tarkoitus esitellä, millaisiin ongelmiin pääosa opinnäytteistä (kaikkiaan yli 40) ja oppimisprojekteista on keskittynyt. Noin kaksi kolmannesta projektin töistä voidaan kuvata seuraavan kuvan avulla. TUNNISTA HANKI TUOTA HOIDA mahdollisuudet - etsi asiakkaat ja LISÄARVOA ASIAKASSUHDE - markkinat synnytä asiakas- ASIAKKAALLE KANNATTAVASTI - osaaminen suhde Useissa viimeaikaisissa kirjoissa, artikkeleissa ja tutkimuksissa on haettu vastausta kysymykseen: mikä on tärkeintä onnistuneessa liiketoiminnassa. Tämän julkaisun nimi on eräänlainen hypoteesi. Sen idea on, että eniten yrityksen menestykseen ja kannattavuuteen vaikuttaa juuri se, ettei yritys menetetä tärkeimpiä asiakkaitaan - jotka ovat yritykselle kannattavimpia ja jotka myös pitävät yritystä parhaana toimittajana. Jo ensimmäisiä asiakassuhteita pitää lähteä solmimaan saman ajatusmallin mukaan. Markkinoiden mahdollisuudet on tunnistettava. Tämä markkinalähtöisyys (Market Orientation) sisältää mm. sen, että yritys on asiakaslähtöinen (Customer Orientateed). Se pyrkii ymmärtämään, miten markkinat toimivat eli miten kustannukset kertyvät alkutoimittajilta aina lopullisille ostajille asti tai miten tässä arvoketjussa eri toimijat tekevät rahaa. Kilpailun ymmärtämiseksi (Competitor Focus) on vastausta haettava ostajan näkökulmasta; mitkä ovat ostajalle tarjolla olevat ratkaisut teknologiasta, materiaalista jne. riippumatta?. Menestyminen edellyttää myös sitä, että yritys ehtii markkinoille oikeaan aikaan. Pitäisi tuntea markkinoista kaikki se tieto, jolla on merkitystä lisäarvon luomisessa tai joka voi olla uhka kilpailuedulle. Markkinointi tulisi ymmärtää osaamisena (Define Marketing As Intelligence). Kilpailuetu ei ole vain sitä, että nykyiset markkinat määrittävät onnistumisen edellytykset; menestyvä yritys voi luoda omista osaamisistaan aivan uusia ratkaisuja uusille markkinoille. Asiakkaita hankittaessa keskeisiksi asioiksi nousevat mielekkään kohderyhmän löytäminen ja oikea tapa asemoitua markkinoille. Mitä aiemmin markkinointisuunnitelmaa tehtäessä kysyy KENELLE, sen parempi suunnitelmasta tulee. Aiemmin asemointi tarkoitti lähinnä viestintää; kuinka saamme tietyn aseman asiakkaan mielessä? Nykyaikainen yritys hakee vastausta lisäarvo -käsitteen avulla. On haettava vastausta kysymyksiin: kuka on oikeastaan ostajamme eli millä markkinoilla toimimme; mitä me myymme eli millainen on tarjoamamme ratkaisu ja sen tuomat hyödyt sekä miksi se pitäisi ostaa juuri meiltä; millainen on meitä eniten tarvitsevan ostajan profiili ja miten meidän pitää muuttaa tarjoustamme, toimintatapaamme tai liiketoimintamme logistiikkaa, jotta pystymme pitämään sen, mitä lupaamme. Markkinointi on oikeastaan sitä, että etsitään kannattavimmat asiakkaat ja yhtaikaa ne, jotka pitävät meitä parhaana eli joille me olemme brandi. Tätä kuviota yritetään monistaa uusiin asiakassuhteisiin. Asiakaskannattavuuteen panostaminen vaatii yritykseltä koko toimintatavan uudistamista. Se että hankitaan CRMratkaisu markkinoinnin käytännön kontaktien hoitamiseksi on vain pieni osa muutosta.

6 Antti Söderlund ASIAKAS TOIMINNAN KESKIPISTEESSÄ Asiakaslähtöisyydessä kantava ajatus on sopeutuminen kysynnän vaatimuksiin. Ajattelun painopiste on siirtynyt siitä, mitä halutaan valmistaa tai myydä, siihen, mitä asiakas haluaa tai saattaisi haluta ostaa. Näitä esitettyjä ajattelumalleja ei kuitenkaan voida nähdä täysin erillisinä, vaan esimerkiksi tuote- ja myyntilähtöisyyden ajattelutapoja tarvitaan myös asiakaslähtöisyydessä. (Vuokko ) Tärkeäksi asiakaslähtöisyyden kantavana ajatuksena tekee se, että viime kädessä organisaation resurssit ovat peräisin asiakkailta (Lehtinen 2002, 8). Paljon puhutaan myös suhdemarkkinoinnista, jossa korostuvat suhteet yrityksen sidosryhmiin, kuten asiakkaat ja toimittajat (Weinstein & Johnson 1999, 133). Day (1999, 5 6, 13 14) puolestaan puhuu markkinasuuntautuneesta organisaatiosta. Markkinasuuntautunut organisaatio ymmärtää ja houkuttelee arvokkaita asiakkaita sekä osaa myös säilyttää heidät. Yrityksen ei tarvitse tarjota kaikkea kaikille ollakseen markkinasuuntautunut. Olennaista on luoda ja toteuttaa strategiat, joilla saadaan pidettyä kannattavat asiakkaat. Varsinaista parhaan markkinasuuntautuneisuuden määritelmää ei ole, vaan menestyksen takana on kyky toimia lähempänä markkinoita kuin kilpailijat. Tutkimukset ovat osoittaneet markkinasuuntautuneiden yritysten olevan 31 prosenttia tuottavampia kuin itsekeskeiset yritykset. Pelkästään asiakkaisiin keskittyvät yritykset puolestaan on todettu 18 prosenttia itsekeskeisiä kannattavammiksi. Dayn käsitteiden mukaan markkinasuuntautuneisuus on laajempi kokonaisuus kuin asiakassuuntautuneisuus. Asiantuntijoiden näkemyserot ovat havaittavissa termien määrässä ja niiden sisällön määrittelyissä. Tämän opinnäytetyön tarkoitus on tuoda esille asiakkaan tarpeisiin pohjautuvan toiminnan monipuolisuutta ja laajuutta, minkä vuoksi tekstissä esitetään asiakkuuslähtöisyyden vaatimuksissa soveltuvin osin myös muiden termien määrittelyjä. Tällaisia termejä ovat esimerkiksi asiakaslähtöisyys ja markkinasuuntautuneisuus. Monet kirjailijat ovatkin todenneet tekstissä yhdenmukaistettujen termien olevan pitkälti toistensa synonyymeja (Weinstein & Johnson 1999, 17). Olennaista on ymmärtää ajattelumallin ydin eli toiminnan näkeminen asiakkaan näkökulmasta. Hellman (2003, 39) kuvaa asiakasta osuvasti integraattorina, joka yhdistää uudet strategiat ja toimintamallit uusiin tavoitteisiin, kuten arvontuotantoon. Yhteistä kaikille asiakasta toiminnan lähtökohtana pitäville toimintamalleille on se, että pelkkien rakenteiden, osaamisen ja toimintojen kehittäminen ei riitä, vaan suuria muutoksia on tehtävä myös organisaation yrityskulttuuriin ja ajatusmaailmaan (Hellman 2003, 17).

7 6 2 MARKKINOINTIMAHDOLLISUUKSIEN TUNNISTAMINEN 2.1. Timo Miinala MARKKINALÄHTÖISYYS LISÄARVON TUOTANNOSSA Perinteinen markkinointinäkökulma perustuu palveluorganisaatioon, sen näkökulma keskittyy palvelutarjontaan ja sen asiakasnäkökulma on uusien asiakkaiden hankinnassa (taulukko 1). Perinteisen markkinointinäkökulman mukaan kilpailuetu muodostuu alhaisesta hinnasta ja asiakkaille tarjotut tuotteet ovat kaikille asiakkaille samoja. Markkinointiviestinnän rooli perinteisessä markkinoinnissa on toimia myynnin ja mainonnan välineenä, ja sillä pyritään maksimoimaan voitto. Perinteisen markkinoinnin näkökulma on tällöin lyhyellä aikavälillä, ja se on suunnittelun osalta reaktiivinen. Taulukko 1. Markkinalähtöisyys (Weinstein & Johnson 1999, 20) Markkinalähtöinen markkinointiajattelu perustuu kohdemarkkinoihin, sen markkinointinäkökulma on asiakkaiden tarpeissa ja sen asiakasnäkökulma on nykyisissä asiakkaissa sekä asiakasuskollisuudessa. Markkinalähtöisen ajattelutavan mukainen yrityksen kilpailuetu perustuu ylivoimaiseen laatuun halvan hinnan sijaan. Markkinoihin perustuvassa näkökulmassa panostetaan tuotteiden räätälöimiseen asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Markkinalähtöinen ajattelutapa perustuu asiakkaan tyytyväisyyteen sekä integroituun markkinointiviestintään. Markkinakeskeinen ajattelutapa kohdistuu pitkälle aikavälille. (Weinstein & Johnson 1999, 20.) Arvopohjainen markkinointi Websterin mukaan (1994, 1-8) uudenlainen markkinointikäsite perustuu siihen olettamukseen, että menestyvän yrityksen tulee olla asiakassuuntautunut, markkinalähtöinen, valmiina toimimaan kansainvälisesti sekä joustava tuottaessaan lisäarvoa asiakkaille, joiden odotukset ja vaatimukset muuttuvat nopeasti kilpailutilanteissa. Uusi, arvopohjainen markkinointikäsite koostuu yrityksen arvontuotantostrategiasta, asiakastietämyksestä, asiakasuskollisuudesta, innovaatioista, toimintoprosessien parantamisesta sekä yrityskulttuurin johtamisesta. Strategian arvontuotantonäkökulman pääperiaate on, että yritys reagoi tarvitulla tavalla asiakkaan vaatimuksiin erityisellä pysyvällä kilpailuedullaan, jonka tulee luoda asiakkaalle arvoa ja erottua muista yrityksistä. Yrityksen kilpailuetu syntyy hyvin usein tiedosta ja toiminnasta, ei esimerkiksi materiaaleista ja tuotantovälineistä. Tämän takia jokaisen yrityksen tulisi määritellä itsensä palveluyritykseksi, sillä usein tuote on vain pieni osa asiakkaalle tuotetusta arvosta, ja asiakkaan odotukset liittyvät usein palveluun tuotteen ympärillä. Tiedon hallinnalla on kasvava rooli uu-

8 7 dessa markkinointikäsitteessä, sillä asiakkaat määrittelevät laadun ja heillä on alati muuttuvia vaatimuksia, joiden selvittäminen on elintärkeää yrityksen toiminnan kannalta. (Webster 1994, 3.) Asiakastietämys - asiakkaiden tarpeiden ja vaatimusten tietäminen - on uuden markkinointikäsitteen ydinosa: asiakastietämys on jo itsessään yrityksen kilpailuetu, mutta se ei sinällään erota yritystä kilpailijoistaan, minkä takia yrityksellä on oltava muita tietoon perustuvia kilpailuetuja. Kilpailuedut ovat kuitenkin rajattuja, mikä rajoittaa yrityksen asiakaskantaa: yrityksen on valittava asiakkaat, jotka kokevat saavansa lisäarvoa yrityksen erityiskyvyistä ja panostettava yhteistyöhön heidän kanssaan sekä vältettävä hintahakuisia ja hyväksikäyttäviä asiakkaita. (Mt., 3-4, 8.) Asiakasuskollisuus nähdään uudessa markkinointikäsitteessä siten, että yrityksen tulisi panostaa sellaisten asiakkaiden uskollisuuteen, jotka arvostavat niitä tuotteen ominaisuuksia, joissa yritys on hyvä. Pelkkien uusintaostojen sijaan markkinoinnin näkökulmaksi muodostuu asiakassuhde sekä strateginen myyjä-ostaja- suhde. Tällöin uskollisuuden pohjana on suhdemarkkinointi, jossa asiakkaat tunnetaan yksilöllisesti ja uskollisuuden pohjana on ylivoimaisen lisäarvon tuottaminen (Mt. 4-5.) Innovaatioita ja toimintaprosessien kehittämistä vaaditaan asiakkaiden tyytyväisinä pitämiseen, eli uusien lisäarvoa tuovien tuote- ja palveluominaisuuksien löytämiseen. Lisäksi asiakkaiden arvot ja vaatimukset muuttuvat, joten mikään tuote ei pysy täydellisen tyydyttävänä pitkään. Jatkuva toiminnan parantaminen liittyykin enemmän ydin- ja tukiprosessien parantamiseen, sillä niillä on usein tuotetta suurempi rooli arvon tuottamisessa. Toimintaprosessien kehittämisessä pyritään parantamaan esimerkiksi palveluprosesseja ja itse fyysistä tuotetta sekä poistamaan turhia kuluja, jotta asiakkaille voitaisiin tuottaa enemmän lisäarvoa, tyytyväisyyttä ja lopulta asiakasuskollisuutta. Innovaatio- ja kehittämiskyky onkin yksi yrityksen suorituskyvyn tärkeistä mittareista, ja jatkuva parantaminen sekä innovaatiot ovat tärkeä osa myös asiakasuskollisuuden rakentamista ja suhdemarkkinointia (Mt. 5-6.) Yrityskulttuurin johtamisella yritys voi muuttaa toimintansa uuden markkinointikäsitteen mukaiseksi, mikä edellyttää yrityskulttuurin, strategian ja organisaationrakenteiden muuttamista. Yrityskulttuurilla tarkoitetaan yrityksen henkilöstön arvoja ja uskomuksia, joiden avulla työntekijät ymmärtävät yrityksen toimintaa. Tämän kulttuurin pohjana tulisi olla asiakkaan etu, jota yrityksen tulee tavoitella jokaisella teollaan. Työntekijöiden tehtävänä on luoda mahdollisimman paljon lisäarvoa ja yrityksen toimintaprosessien tulisi mahdollistaa nopea ja tehokas arvontuotanto (Mt. 7.) Markkinalähtöinen organisaatio Markkinalähtöisen organisaation määritelmänä on, että sillä on ylivoimainen kyky ymmärtää, hankkia ja pitää yllä organisaatiolle arvokkaita asiakkuuksia. Pelkän asiakastyytyväisyyden sijaan markkinalähtöinen organisaatio pyrkii asiakasuskollisuuden kautta pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin, jotka perustuvat asiakkaan ja yrityksen molemminpuoliseen luottamukseen sekä syvään ymmärrykseen. Markkinalähtöisen yrityksen tulee tuntea asiakkaansa niin hyvin, että se panostaa ainoastaan kannattaviin suhteisiin ja tekee niiden pohjalta strategisia päätöksiä, jotka yritys toteuttaa käytännössä. Markkinalähtöisyys ei ole siis kaikkea kaikille toimintatapa. (Day ) Markkinalähtöistä organisaatiota kuvaa hyvin Dayn (1999, 6) malli markkinasuuntautuneisuudesta (kuva 1), jossa yrityksellä on monipuolinen tietopohja markkinoista.

9 8 Kuva 1. Markkinalähtöisyyden elementit (Day 1999, 6) Malli ottaa asiakkaan lisäksi huomioon yrityksen kilpailijat, yhteistyökumppanit sekä yrityksen käyttämät markkinointikanavat. Yrityksen tietopohja perustuu kolmeen osa-alueeseen: ulospäin suuntautuneeseen yrityskulttuuriin, kykyihin markkinoiden tulkitsemisesta ja strategisesta ajattelusta sekä yrityksen sopeutumiskykyiseen toimintapohjaan, joka keskittyy lisäarvon tuottamiseen ja jonka rakenteet ja toiminnot ovat yhtenäisiä sekä kommunikoivat keskenään. Ulospäin suuntautuneella kulttuurilla tarkoitetaan yrityksen uskomuksia, arvoja ja toimintatapoja, joiden tulisi perustua asiakkaalle tuotettuun lisäarvoon. Tämän asiakkaan etusijalle asettavan toimintatavan on tultava esiin jokaisessa yrityksen toiminnossa, jolloin yritys omistautuu laadun tuottamiseen ja asiakasuskollisuuden kehittämiseen. Kyvyillä markkinoiden tulkitsemiseen ja strategiseen ajatteluun tarkoitetaan sitä, että yrityksellä on kyky hankkia tietoa asiakkaiden tarpeista sekä markkinoista ja ennakoida niiden muutoksia. (Mt ) Yrityksen toimintapohjalla tarkoitetaan sellaista yrityksen rakennetta, joka on yhtenäinen ja joka pystyy jokaisen toiminnon osalta vastaamaan asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Toimintapohja rakentuu yrityksen kulttuurista ja toimintakyvystä sekä yrityksen toimintojen välisistä prosesseista. Se sisältää myös edellä mainitut markkinoiden tulkintakyvyt, yrityksen muut voimavarat sekä yrityksen kaikki toiminnot. Kun nämä kaikki yrityksen toimintojen ja resurssien osa-alueet yhdistetään laadun tuottamiseen, on yrityksellä hyvä kilpailuasema. (Mt ) Markkinalähtöisyys on siis toimintatapa, joka vaatii jokaisen yrityksen toiminnon ja voimavaran tiivistä yhteistyötä asiakkaan tarpeiden tyydyttämiseksi. Se perustuu asiakkaalle tuotettuun lisäarvoon ja pitkäaikaiseen yhteistyöhön asiakkaan kanssa. Markkinalähtöisyys luo voimavaran yrityskulttuurille, joka asettaa asiakkaan etusijalle ja perustuu ylivoimaisen laadun luomiseen asiakkaille sekä parantaa yrityksen yleistä kannattavuutta (Weinstein & Johnson 1999, 21).

10 Anne Törhönen KILPAILUETU Kamenskyn (2000, 200) mukaan kilpailuetujen tunnistaminen edellyttää yrityksen omien vahvuuksien tunnistamisen lisäksi asiakkaiden ja kilpailijoiden ymmärtämistä. Hän esittelee liiketoiminnan kolmiodraaman, jonka riippuvuussuhteiden ymmärtäminen on avainasemassa menestyvän yrityksen toiminnassa (kuva 7): Asiakkaiden tarpeet kokonaisarvo asiakkaalle kokonaisarvo asiakkaalle Kuva 7. Liiketoiminnan kolmiodraama (Kamensky 2000, 198, mukaillen) Kriittiset menestystekijät Yrityksen oma osaaminen ja resurssit kilpailuedut Kilpailu Rope (2000, ) on täsmentänyt kriittisten menestystekijöiden käsitettä. Kyseiset tekijät ovat siksi kriittisiä, että ilman niitä yrityksen on mahdotonta toimia kannattavasti pitkällä tähtäimellä. Rope on jakanut ne kolmeen osaan : 1. Yleiset tekijät viittaavat yrityksen perustoimintojen (esim. tuotanto- ja prosessiosaaminen), synergioiden (sekä konserni- että liiketoimintayksikkö tasolla), kustannustehokkuuden ja kilpailuedun hallintaan. Kilpailuedun hallinta on siinä mielessä ongelmallista, että sen hyötyjä ei voi ennalta tietää ja sen vieminen asiakaskunnan tietoisuuteen vaatii onnistunutta markkinointiviestintää, mikä taas lisää kustannuksia. Kilpailuetua voidaan silti pitää yrityksen kriittisenä tuottoperustana. 2. Tilannetekijät viittaavat siihen, että kriittiset menestystekijät lisääntyvät yrityksen koon kasvaessa. Pienyrityksen menestys on lähinnä osaamisen varassa, mutta ajan kuluessa erilaiset johtamisjärjestelmät tulevat yhtä tärkeiksi. Näihin tekijöihin kuuluu myös toimialasta johtuvia tekijöitä. 3. Yrityskohtaiset tekijät ovat sekä toimialaperusteisia (alalla tarvittavaan osaamiseen liittyviä) että tapauskohtaisia tekijöitä. Tapauskohtaiset tekijät ovat yhtä moninaisia, kuin on yrityksiäkin. Ne saattavat liittyä asiakaskohderyhmän, tietyn tuotteen, henkilön, imagon, tuotantokoneiston (esim. tietotekniikka) tai alihankintasuhteiden merkitykseen yrityksen menestymisessä. Strategiavalinnat Yritys tarvitsee muuttuvassa toimintaympäristössä strategian, joka määrittelee yrityksen tavoitteet ja sen, mitä se pitää tärkeimpänä toiminnassaan. Menestyksekkään yrityksen tulee reagoida muutoksiin ja ymmärrettävä muutosten merkitys sen toimintaympäristössä. Usein menestyksekkäimpiä yrityksiä ovat ne, jotka pystyvän ennakoimaan muutoksia sekä muuttamaan kokonaan kilpailun luonnetta kyseisellä toimialalla. (Kamensky 2000, )

11 10 Liiketoimintastrategioiden piiriin kuuluvat sekä suuntausstrategia että kilpailuetustrategia. Suuntausstrategia määrittelee sen tuote-/markkinalohkon, jolla yritys toimii. Kilpailuetustrategian ydin on sen menestymisperustan määritteleminen, joka suuressa tarjonnassa voi saada asiakkaan huomion. (Rope 2000, ) Nykyajan markkinointilähtöisen liiketoimintamallin tulisi lähteä Ropen (2000, 29-30) mukaan asiakaskunnan ja imagoratkaisujen määrittelystä ja edetä sitä kautta tuote- ja toimintataparatkaisuihin. Segmentin houkuttelevuus ja sen houkutteleminen ovat täten liiketaloudellisen tuloskyvyn avain. On tärkeää ymmärtää, mikä oikeastaan on strategia. Strategioita eivät ole esimerkiksi yritysostot, vertikaalinen integraatio tai yrityksen aseman vahvistaminen, luovuttaminen ja säilyttäminen. Ne ovat keinoja saavuttaa kilpailuetu tai tuloksia siitä, onko perusstrategia onnistunut. Myöskään markkinaosuuden kasvun tavoittelua ei voida pitää strategiana. Markkinaosuus sinänsä ei ole tärkeä, kilpailuetu on. Markkinajohtajat eivät aina edes ole alan menestyksekkäimpiä, jos toimialan rakenne ei jostain syystä ole suotuisa markkinajohtajalle. (Porter 1985, ) Porterin (mts. 25) mukaan kilpailuetua voi olla kahdentyyppistä: kustannusetua tai differointia. Yrityksen tulisi päättää, kumpaa se ensisijaisesti tavoittelee muodostaessaan varsinaista kilpailustrategiaa tavoitteidensa mukaisesti. Strategiavalinnasta huolimatta yrityksessä tulee ymmärtää differoinnin ja kustannusedun perusteet. Differoijan on pyrittävä pitämään kustannuksensa lähellä kilpailijoiden keskimääräistä kustannustasoa. Kustannuksia pyritään alentamaan niissä arvotoiminnoissa, jotka eivät vaikuta differointiin. Kustannusjohtajuutta tavoittelevan taas tulee pitää tarjontansa laatu samalla tasolla kuin kilpailijoilla keskimäärin. (Mts. 83.) Heskett & al. (1997, 4-5) ovat tuoneet esille käsitteen kompromissin tyranniasta (the tyranny of the trade-off). Kirjassa viitataan James Collinsin ja Jerry Porrasin kirjaan Built to Last, jossa tuodaan esille se tosiasia, että on myös yrityksiä jotka eivät ajattele joko/tai vaan menestyvät toteuttaen yhtäaikaisesti Porterin eri perusstrategioita. Muuttuminen kilpailuetuna Talous on jatkuvassa muutoksessa. Porterin esittämää pysyvää kilpailuetua (sustainable competitive advantage) on yhä vaikeampaa saavuttaa. Tekniikan kehittyminen sekä globaalistuminen ovat suurimpia muutosvoimia ja pakottavat yrityksen joko sopeutumaan tai katoamaan markkinoilta. Muuttuminen ja oppiminen ovat nykyajan kilpailuetuja. (Kotler 1999, ) Trendeihin kuuluvat mm. tuotekehittelyn nopeutuminen, ulkoistaminen (eli yritys keskittyy vain ydinosaamiseensa), tiimityöskentely eri osastojen kesken, koko arvoketjuun keskittyminen yksittäisen tuotteen kehittelyn sijasta sekä verkostoituminen. (Mts. 20.) Verkostoitumisen tärkeyttä on korostanut myös Hamel (2001, 110): mitä suuremman verkoston yritys kerää ja mitä nopeammin, sitä paremmat mahdollisuudet sillä on menestymiseen. Verkoston hallinta taas tekee markkinoinnin haasteelliseksi. Markkinoinnin on tehtäväksi tulee huolehtia siitä, että verkoston näkökulma säilyy asiakaskeskeisenä (Webster 1994, 6).

12 11 Hamel (2001, 28) on todennut, ettei kilpailua enää käydä tuotteiden tai palveluiden välillä vaan liiketoimintakonseptien välillä. Tekniikan tai tuotteen uudistamisen sijasta kannattaisikin pyrkiä tekemään liiketoimintaa laajemmin innovatiivisella tavalla. Hamel (mts. 83) on määritellyt tarkasti liiketoimintamallin rakenteen: A B C Asiakas- Ydin- Strategiset Arvopinta strategia resurssit verkosto A Hyöty asiakkaalle (Customer benefits) Asiakaspinta ja ydinstrategia yhdessä mahdollistavat asiakkaan saaman hyödyn. Kun ydinstrategia määrittelee markkinoinnin peruskysymykset mitä, kenelle, miten, asiakaspinta viittaa asiakkaiden tarpeiden ymmärtämiseen, asiakkaan arvostamien toimintatapojen löytämiseen ja palvelun laatuun. (Mts ) - Mitä hyötyjä me tarjoamme asiakkaillemme? - Olemmeko määritelleet tarpeeksi laajasti sen tarpeen, jonka haluamme tyydyttää? - Tarjoammeko sellaista hyötyä, jota asiakas ei arvosta? - Voimmeko muuttaa hyötynippua niin, että se yllättää asiakkaat ja parantaa asemaamme kilpailijoihin nähden? (Hamel 2000, 87.) B Yhteensopivuus (Configuration) Yhteensopivuus viittaa siihen, miten ydinstrategia ja strateginen osaaminen ovat yhteydessä toisiinsa. Toisin sanoen yrityksen strategian, henkilöstön osaamisen sekä rutiinien ja kaikenlaisen osaamisen tulisi tukea toisiaan. (Hamel 2001, ) Porterin mukaan kyse olisi sidoksista (ks. s. 31). - Miten me valvomme yhteyksiä tietotaidon ja prosessien välillä? - Olemmeko osanneet yhdistää strategiset omaisuuserät, osaamisen ja prosessit ainutlaatuisella tavalla? - Voimmeko kuvitella uusia tapoja luoda näitä yhteyksiä ja saada tästä kilpailuetua? (Hamel 2000, 79.) C Yrityksen rajat (Company boundaries) Strategiset resurssit (ydinosaaminen, strategiset omaisuuserät eli tuotemerkit, patentit jne. sekä ydinprosessit) sisältävät ajatuksen siitä, mitä ainutlaatuista osaamista yrityksessä on (Hamel 2001, 87). Yrityksen rajat Hamelin mukaan voidaan hahmottaa strategisten resurssien ja arvoverkoston välille. Kyse on siitä, mitä yritys tekee itse ja mitä se ulkoistaa. Mitä enemmän vastuuta yhteistyöyritykset ovat valmiita ottamaan, sitä läheisemmiksi kumppaneiksi ne voivat päästä (mts ). - Olemmeko harkinneet tarpeeksi kriittisesti, mitä yrityksemme tekee ja mitä se ei tee? - Olisiko mahdollista, että tekisimme sisäisesti joitakin sellaisia toimintoja, joita alalla yleensä ulkoistetaan? (Hamel 2000, 93.) Yrityksen tulee ymmärtää, miten nämä eri osa-alueet voitaisiin yhdistää tukemaan toisiaan (Hamel 2001, 107). Tällainen liiketoimintamalli on myös kaikista vaikeinta kopioida.

13 12 Asiakaslähtöisyys kilpailuetuna Lotti (2001, 64) on todennut: Asiakkaan kanssa luodaan yhdessä liiketoimintaa ja lisätään sen arvoa. Niin tuote kuin palvelu luodaan yhdessä ottaen huomioon molempien odotukset ja tavoitteet, kouluttaudutaan ja opitaan molemmin puolin. Tuloksellisuus pohjautuu yhteiseen osaamiseen. Organisaatio asiakkaineen ja alihankkijoineen muuttuu luonteeltaan verkostoksi. Asiakaskeskeisyyden tärkeys näkyy myös kysymyksissä, joihin markkinoijat joutuvat kilpailun keskellä vastaamaan. Kotler on listannut 14 markkinajohtajien pääasiallista huolenaihetta, joista 5 on taulukossa 1. Miten löydämme oikeat markkinasegmentit? Taulukko 1. Markkinoijien esittämiä kysymyksiä (mukaillen Kotler 1999, 27) Miten pitkälle voimme mukauttaa tarjontaamme kutakin asiakasta varten erikseen? Miten voimme pitää asiakkaamme pitkään uskollisina? Mistä tiedämme, ketkä ovat tärkeimpiä asiakkaitamme? Miten saamme yrityksen muut osastot muuttumaan asiakaskeskeisemmiksi? Asiakas- tai markkinalähtöinen organisaatio voi luoda kilpailuetua. Whiteleyn (1994, 21-29) mukaan hyvä visio johtaa yrityksen kilpailuetuun. Vision tulisi inspiroida henkilöstöä. Siitä syystä vision ei tulisi painottaa taloudellisia tavoitteita. Visiossa yrityksen tulee määritellä, millaiseksi se haluaa tulla, millaisena se toivoo asiakkaitten näkevän sen ja mikä rooli jokaisella työntekijällä tämän tavoitteen toteutumisessa on. Vision tulee olla helposti mieleen painuva ja sen tulee viitata yrityksen arvoihin ja asiakkaiden tarpeisiin. (Mts ) 2.3 Anna Paronen UUDISTUMINEN LÄHIBISNEKSIIN LAAJENEMALLA Mullistusten keskellä ainoa asia, mikä pitää yrityksen pystyssä on sen kyky uudistaa liiketoimintamalliaan muita paremmin. Kyseessä on yrityksen dynaaminen uudistumiskyky eli resilienssi. Tämän kilpailuedun saavuttaminen ei ole helppoa, sillä yrityksen tiellä on neljä estettä: kilpailijoiden kopiointi, strategian syrjäytyminen, kasvun ja markkinoiden ehtyminen sekä toiminnan vesittyminen. Nämä neljä estettä rappeuttavat liiketoimintastrategioita, ja muutoksen vauhti on kiihtymässä. Lääke rappeutumiseen on uudistumiskyky. Uudistuminen alkaa tosiasioiden tunnustamisella ja uusien ideoiden esittämisellä. (Hamel &Välikangas 2003, ) Uudistumiskyvyn ylläpito Moninaisuus on yrityksen pelastava tekijä, sillä se antaa suojan yhden toiminnon kuihtumiselle. Moninaisuuteen päästään esimerkiksi liiketoimintaa laajentamalla, mutta samalla on varottava liikaa ahnehtimista ja ydinosaamisesta harhautumista. Liiketoimintastrategian rakenteet muodostuvat kahdesta osasta: yrityksen toimintakentän määrittelystä ja menestystekijöiden määrittelystä toimintakentällä kilpailutilanteessa. Toimintakentän määrittelyä voidaan kutsua suuntautumisstrategiaksi, jonka vaihtoehtoina ovat vetäytyminen ja laajeneminen. (Hamel &Välikangas 2003, 40-41; Rope 2003, )

14 13 Uuden markkinatilan raivaaminen kilpailijoilta ei ole helppoa. On kuitenkin olemassa yrityksiä, jotka ovat kehittäneet menestyvän laajentumisreseptin. Nämä yritykset tunnistavat asiakkaansa ja heidän arvonsa sekä ymmärtävät, mitä tuotteita ja palveluja heidän tulisi asiakkaille tarjota. Kokonaisvaltaisen kuvan saamiseksi markkinoista yrityksen on huomattava, että myös substituuttituotteita tai palveluja valmistavat yritykset ovat heidän kilpailijoitaan. Samoin on ymmärrettävä komplementtituotteissa piilevä mahdollisuus: toisiaan täydentävien tuoteryhmien ottaminen tuotevalikoimaan voi osoittautua varsin menestyksekkääksi. (Kim & Mauborgne 1999.) Laajentumisen keinot Lähibisneksiin laajeneminen vaikuttaa helpolta kasvustrategialta, mutta todellisuudessa se on varsin vaativa laajentumisvaihtoehto liiketoiminnalle. Menestyvät yritykset tuntuvat kehittäneen laajenemiselle vakiokaavan, jota noudattamalla ne parantavat onnistumismahdollisuuksiaan jopa kaksinkertaisiksi. Liiketoiminnan laajentaminen on monimutkainen, jokseenkin ennustamaton ja sekasortoinen prosessi. Kokemuksen ja toistettavuuden avulla siihen saadaan kuitenkin selkeyttä ja omaa ydinaluetta pystytään laajentamaan. (Zook & Allen 2004, ) Ydinliiketoiminnan laajennustapoja on kuusi: Arvoketjua pitkin laajeneminen Uusien tuotteiden kehittäminen Uusien jakelukanavien käyttö Uusille maantieteellisille alueille levittäytyminen Uusiin asiakassegmentteihin suuntautuminen Vahvaan osaamiseen perustuvan, uuden liiketoiminnan aloittaminen Menestyksekkäästi liiketoimintaansa laajentaneista yrityksistä on tunnistettu kaksi niille ominaista piirrettä. Nämä piirteet ovat tiukkaan kurinalaisuuteen perustuva seulonta ja tarkka alustava tutkimus. Eräs menestyksekäs strategia, jolla yritys voi pienentää laajentumisen epäonnistumisen riskejä on ns. yhden muuttujan laajennus. Tässä strategiassa yritys laajentaa vain yhtä tekijää kerrallaan: tuotevalikoimaa, asiakaskantaa, toimitusketjua, maantieteellistä toimintaaluetta tai toimituskanavaa. (Zook & Allen 2004, 27.) Kasvustrategian toistaminen näyttäisi luovan toisiinsa kytkeytyviä hyötyjä, jotka vahvistavat yrityksen kilpailuetua. Näitä hyötyjä ovat oppimisvaikutukset, yksinkertaistaminen, nopeus ja strateginen selkeys. Kilpailuetua luovan laajentumiskaavan kehittäminen on pitkäaikainen prosessi, joka ei läheskään aina onnistu. On aina olemassa lähibisnes, joka on niin kaukana yrityksen ydinosaamisesta, ettei sinne laajeneminen onnistu. Takaiskut ovat kuitenkin osa oppimisprosessia, ja onnistuessaan vakiolaajentumisprosessi tuo yritykselle korvaamatonta hyötyä. (Zook & Allen 2004, )

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045 Yhteenveto suunnitelman tekemisestä Liiketoimintasuunnitelman merkitys pakotta miettimään liikeideaa järjestelmällisesti ja varmistamaan, että markkinapotentiaali

Lisätiedot

Yritysyhteenliittymän markkinointi

Yritysyhteenliittymän markkinointi Yritysyhteenliittymän markkinointi Hankintayksikön markkinakartoitus l. RFI Toimittajat voivat markkinoida tuotteitaan ja palveluitaan hankintayksikölle kuten muillekin potentiaalisille asiakkaille - aktiiviset

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen KILPAILUTEHTÄVÄ: YRITTÄJYYS A1: Case yritys Joukkue valitsee case yrityksen annetuista oikeista yrityksistä saamansa pohjatiedon perusteella. Joukkue perustelee valintansa joukkueensa vahvuuksilla/osaamisella

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma vuosille

Liiketoimintasuunnitelma vuosille Liiketoimintasuunnitelma vuosille Yrityskonsultointi JonesCon 2 TAUSTATIEDOT Laatija: Yrityksen nimi: Yrityksen toimiala: Perustajat: Suunnitelman aikaväli: Salassapito: Viimeisimmän version paikka ja

Lisätiedot

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle KASVOT LUOMULLE 1. Perustiedot (lyhyesti ja ytimekkäästi) Mitä yritys myy? Mikä on pääkohderyhmä? Kenelle myydään? Miten

Lisätiedot

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Jäljempänä esitetty vaiheistettu konsultoinnin sisältökuvaus sopii mm. uuden liiketoiminnan käynnistämiseen (kaupallistamiseen),

Lisätiedot

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Tällä mennään Tuotteistaminen & asiakaslähtöinen markkinointi Vähän teoriaa, enemmän käytäntöä. http://www.youtube.com/watch?v=uk0zrvzvtb4

Lisätiedot

Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut

Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut Ravintolapalveluverkoston Hyvää Pataa - tapaaminen 7.6.2010 Merja Salminen/Design LiMe Oy Mikä on laatujärjestelmä

Lisätiedot

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu Alustava liiketoimintasuunnitelma Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu 15.1.2013/LTPT1013 22.4.2013/EO1213 HM Miksi alustava LTS? Jäsennetään ja selvennetään aiotun yritystoiminnan kannattavuutta

Lisätiedot

Palvelujen esittely. Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012

Palvelujen esittely. Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012 Palvelujen esittely Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012 Tradella Oy Communicon Oy PL 248, 80101 Joensuu Puh. 050 5172 976 info@tradella.fi Puh. 044 271 8451 info@communicon.fi Y-tunnus 2342 155-3, kotipaikka

Lisätiedot

Asiakassuhteen merkitys. Asiakassuhteen merkitys JÄRJESTELMÄKESKEINEN ASIAKASKESKEINEN

Asiakassuhteen merkitys. Asiakassuhteen merkitys JÄRJESTELMÄKESKEINEN ASIAKASKESKEINEN Asiakassuhteen merkitys JÄRJESTELMÄKESKEINEN LAKIPAINOTUS - Lain täyttäminen - Lain velvoite ASIAKASKESKEINEN YHTEISTYÖPAINOTUS - Lisäarvon tuottaminen - Luottamus Asiakassuhteen merkitys Yhteiskunnan

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved.

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved. ISO/DIS 14001:2014 Organisaation ja sen toimintaympäristön ymmärtäminen sekä Sidosryhmien tarpeiden ja odotusten ymmärtäminen Organisaation toimintaympäristö 4.1 Organisaation ja sen toimintaympäristön

Lisätiedot

JOHTAMISEN ARKKITEHTUURI

JOHTAMISEN ARKKITEHTUURI JOHTAMISEN ARKKITEHTUURI Mitä tietojohtamisessa johdetaan? Palaveri HAUS:ssa, Leena Kononen 21.3.2014 Johtamisen arkkitehtuuri on johtamisen kokonaisuus On taitoa ymmärtää yhteyksiä ja yhteentoimivuutta

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Arvoa tuottava IPR-salkku ei synny sattumalta

Arvoa tuottava IPR-salkku ei synny sattumalta Arvoa tuottava IPR-salkku ei synny sattumalta IPR-lakimies Ari-Pekka Launne Helsinki 3.6.2015 Oikeuksien varmistaminen Tuotekehitys Markkinoilletulo Brändi TUOTE ja sen SUOJAUS Kartoitus Seuranta Palaute

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja tuottaa tietoliikennepalveluita Pyhäjärven ja Kärsämäen kuntien

Lisätiedot

Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun. Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5.

Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun. Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5. Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5.2015, Tampere Yritys Lähtökohta Tarve kehittämiselle Esityksen sisältö Kehityshanke

Lisätiedot

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia.

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. OSALLISTUJATIEDOT Kilpailutyön nimi* Mainostoimisto* Mainostava yritys / yhteisö* Mediatoimisto* Muut KILPAILULUOKKA* Vuoden paras lanseeraus

Lisätiedot

Elintarvikealan mikroyritysten valmentaminen päivittäistavarakaupan yhteistyökumppaneina

Elintarvikealan mikroyritysten valmentaminen päivittäistavarakaupan yhteistyökumppaneina Elintarvikealan mikroyritysten valmentaminen päivittäistavarakaupan yhteistyökumppaneina Hankkeen tausta Kaupalla on valmiudet toimia kaiken kokoisten tavarantoimittajien kanssa Mikroyritysten pienemmät

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10 Auvo Turpeinen Uusyrityskeskus toiminta: Elinkeinoelämän perustama yhteistoimintajärjestö 31 alueellista yhdistystä, yli 80 neuvontapistettä Suomessa vuodesta -89 saakka Jäseninä

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012 www.matkailukonsultit.fi Suomen Matkailukonsultit Oy Mäntyharjunkatu 4, 70820 Kuopio puh. 050-9178 688 info@matkailukonsultit.fi www.matkailukonsultit.fi Jouni Ortju

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila -kyselytutkimus Tavoitteena laaja yleiskuva suomalaisen markkinoinnin tilasta ja kehityksestä

Lisätiedot

ONNISTUNUT MAASEUTUMATKAILUN MARKKINOINTI. Timo Rope 10.10.2001 Rope-Yhtiöt

ONNISTUNUT MAASEUTUMATKAILUN MARKKINOINTI. Timo Rope 10.10.2001 Rope-Yhtiöt 1 ONNISTUNUT MAASEUTUMATKAILUN MARKKINOINTI Timo Rope 10.10.2001 Rope-Yhtiöt 2 0. LÄHTÖKOHDAT Ei ole merkitystä, mikä on toimiala: liiketoiminnan lainalaisuudet ovat aina samat. Ei ole merkitystä, mikä

Lisätiedot

Esipuhe... 15. LUKU 1 Palvelu- ja suhdepakko: johtaminen palvelukilpailun maailmassa... 21

Esipuhe... 15. LUKU 1 Palvelu- ja suhdepakko: johtaminen palvelukilpailun maailmassa... 21 Sisällys Esipuhe................................................. 15 LUKU 1 Palvelu- ja suhdepakko: johtaminen palvelukilpailun maailmassa....................................... 21 Palvelujen asema.............................................

Lisätiedot

Joukkue kehittää ja kuvailee oman yrityksen liikeidean, jonka tulee täyttää seuraavat ehdot:

Joukkue kehittää ja kuvailee oman yrityksen liikeidean, jonka tulee täyttää seuraavat ehdot: A1. Yrityksen liikeidea 7 p Joukkue kehittää ja kuvailee oman yrityksen liikeidean, jonka tulee täyttää seuraavat ehdot: - yritys on verkkokauppa - yrityksen tarjoamat tuotteet liittyvät kodinsisustukseen,

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

ELÄKÖÖN ELÄMÄ JA TYÖ V työhyvinvoinnin ja johtamisen koulutuspäivä 22.10.2014 Palvelu tapana toimia. FM Jukka Oresto LAMK / Paideia Oy

ELÄKÖÖN ELÄMÄ JA TYÖ V työhyvinvoinnin ja johtamisen koulutuspäivä 22.10.2014 Palvelu tapana toimia. FM Jukka Oresto LAMK / Paideia Oy ELÄKÖÖN ELÄMÄ JA TYÖ V työhyvinvoinnin ja johtamisen koulutuspäivä 22.10.2014 Palvelu tapana toimia FM Jukka Oresto LAMK / Paideia Oy 1 . KAIKKI MUUTTUU Ansaintalogiikka on muuttumassa tavaroiden saatavuuden

Lisätiedot

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Markkinointi on asiakaslähtöinen ajattelu- ja toimintatapa, jonka avulla luodaan yrityksille kilpailuetua, tuodaan hyödykkeet markkinoille ostohalua synnyttäen ja rakennetaan

Lisätiedot

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Viikko-seminaari 27.9.2007 Lauri Byckling, Deloitte Mitä on arvo Arvon määritelmiä: Hyöty suhteessa hintaan Laatu suhteessa odotuksiin Saatu lisähyöty Tietohallinnon

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola Viljatilan johtaminen Timo Jaakkola 8.4.2010 Maatilayrityksen toiminnan suunnittelu Toimintaympäristön analysointi Yrittäjäperheen tavoitteet Vaihtoehtojen kartoittaminen ja vertailu Näkemys tulevista

Lisätiedot

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI?

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? Aalto University Executive Education Teemu Malmi Professori, AUSB WORKSHOP Alustus: Budjetti ohjaa, kaikki hyvin? Keskustelu pöydissä Yhteenveto Alustus: Miten varmistan,

Lisätiedot

Muutokset henkilökunnan määrässä yrityksen perustamisesta alkaen. 10 % 15 % kasvanut vähintään viidellä henkilöllä 9 % kasvanut 3-4 henkilöllä 44 % 22 % kasvanut 1-2 henkilöllä pysynyt ennallaan vähentynyt

Lisätiedot

Miksi 1080 kannattaa tehdä?

Miksi 1080 kannattaa tehdä? Liiketoiminta 1080 Miksi 1080 kannattaa tehdä? Kirkastettu kokonaiskuva yrityksen tavoitteista, strategiasta & ohjausjärjestelmästä Selkeä näkemys yrityksen strategiaohjauksen kehitysalueista Erottuva,

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Workshopin tarkoitus Työpajan tarkoituksena on käsitellä osaamista

Lisätiedot

Sosiaaliset yritykset

Sosiaaliset yritykset Välkky-projektin teema- ja kehittämistyöskentely Sosiaaliset yritykset III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009 Jussi Mankki Jaana Merenmies Syfo Aamupäivän ohjelma 8.30 Aloitus, kotitehtävän purku

Lisätiedot

Metsäsektorin hyväksyttävyys kriisissä

Metsäsektorin hyväksyttävyys kriisissä Metsäsektorin hyväksyttävyys kriisissä Voidaanko brändeillä vaikuttaa? Maaliskuu 2006 Professori Helsingin yliopisto Psykologian laitos gote.nyman@helsinki.fi Mistä tiedämme.? Miten voimme toimia.? Kenelle

Lisätiedot

ASIAKKUUKSIEN JOHTAMINEN OSANA LIIKETOIMINNAN UUDISTUMISKYKYÄ webinaari 19.5.2014

ASIAKKUUKSIEN JOHTAMINEN OSANA LIIKETOIMINNAN UUDISTUMISKYKYÄ webinaari 19.5.2014 ASIAKKUUKSIEN JOHTAMINEN OSANA LIIKETOIMINNAN UUDISTUMISKYKYÄ webinaari 19.5.2014 TERVETULOA WEBINAARIIN! o Toteutus Etelä-Savon ammattiopisto Mikkeli, Askel hanke (Asiakkuuksien kehittäminen ja liiketoimintaosaaminen)

Lisätiedot

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Rahoitusperiaatteet yritysten projekteissa Rahoitus voi kohdistua tuotteiden, prosessien, palvelu- tai liiketoimintakonseptien ja työorganisaatioiden

Lisätiedot

III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009

III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009 Välkky-projektin teema- ja kehittämistyöskentely Sosiaaliset yritykset III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009 Jussi Mankki Jaana Merenmies Syfo Aamupäivän ohjelma 8.30 Aloitus, kotitehtävän purku

Lisätiedot

Markkinointipsykologia

Markkinointipsykologia Markkinointipsykologia Sisällysluettelo ESIPUHE 1. MARKKINOINNIN PSYKOLOGISET PERUSTAT 1.1. Miksi-mitä-miten-malli 1.2. Markkinointipsykologiasta psykologiseen markkinointiin 2. IHMINEN MARKKINOILLA 2.1.

Lisätiedot

MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA

MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelma, jonka keskiössä ovat yrityksellesi ajankohtaiset asiat. Myyntikoulutuksessamme keskitytään asiakaslähtöisempien myynti- ja markkinointitoimenpiteiden

Lisätiedot

Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan

Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan Onnistunut tapahtuma 12.11.2008 Mika Lehtinen toimitusjohtaja Expology Oy Associated Partner of the Esityksen tavoitteet Miksi mitattavien tavoitteiden

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

Tekes riskirahoittajana -

Tekes riskirahoittajana - Tekes riskirahoittajana - rahoitusmahdollisuudet Oulu 26.2.2010 Tekes mukana kehittämässä TUTKIMUKSELLISESSA OSIOSSA T&K:SSA TUOTTEIS- TUKSESSA PALVELUJEN KEHITÄMISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Lähtökohtana

Lisätiedot

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Asiakastarpeiden merkitys ja perusta asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Mihin asiakastarpeiden selvittämistä tarvitaan yhteisen kielen/tarkastelutavan

Lisätiedot

SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA

SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA Verkkokauppa ja sähköinen markkinointi Nethit Oy Jani Lehtimäki 28.10.2013 SKJ Business Tämä materiaali ja kaikki siihen liittyvät oikeudet kuuluvat Nethit Oy:lle. Miksi verkkokauppa

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Elintarvikealan pk yritysten toimintaympäristö 2008

Elintarvikealan pk yritysten toimintaympäristö 2008 Taulukko 1. Tutkimusaineiston toimialakohtainen jakauma Toimiala N Osuus tutkimusaineistosta (%) Toimialan yrityksiä (alle 20 henkeä) Suomessa %:a koko elintarvikealasta v. 2007 (Ruoka Suomi tilasto) Leipomotuotteet

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Asiakkaiden tunnistaminen ja liidipoten1aalin kasva3aminen Marko Viljanen

Asiakkaiden tunnistaminen ja liidipoten1aalin kasva3aminen Marko Viljanen marko.viljanen@jm.eto.fi gsm 041-5340051 Asiakkaiden tunnistaminen ja liidipoten1aalin kasva3aminen Marko Viljanen Customer Experience Design 21.10.2014 Tunnistaminen, avaaminen ja kehittäminen Haluamme

Lisätiedot

Liiketoiminnan pelikenttiä on erilaisia,

Liiketoiminnan pelikenttiä on erilaisia, YRITYKSEN Srateal Oy, Niilo Kurikka niilo.kurikka@strateal.com PELIKENTTÄ, TILANNE, TAVOITTEET JA KEHITTÄMINEN PELIKENTTÄ: Yritysten menestyminen on haasteellisempaa kansainvälistymisen ja entistä nopeampien

Lisätiedot

Johdanto yrityksen viestintään. Päivi Maijanen-Kyläheiko

Johdanto yrityksen viestintään. Päivi Maijanen-Kyläheiko Johdanto yrityksen viestintään Päivi Maijanen-Kyläheiko Viestinnän strateginen merkitys! Mitä viestintä on? Viestintä on vuorovaikutusta, merkitysten välittämistä ja tulkitsemista. Merkitys syntyy vasta

Lisätiedot

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 Päivämäärä Lajin vastuuhenkilöt: Tea Ruppa, lajivastaava, Jyväskylän ammattiopisto Semifinaalikoordinaattori:

Lisätiedot

Hei me verkostoidutaan Case - Dazzle Oy

Hei me verkostoidutaan Case - Dazzle Oy Hei me verkostoidutaan Case - Dazzle Oy Virkeänä työelämässä! Työhyvinvointia työpaikoille verkostoseminaari Helsinki Congress Paasikivi 29.11.2011 Vesa Auvinen Luovuus- ja tulevaisuusjohtaja, Dazzle Oy

Lisätiedot

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN a) Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa omassa myyntityössään toimia liiketoiminnan keskeisten periaatteiden ja organisaationsa

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1 5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen TU-A1100 Tuotantotalous 1 Harjoitusty ö Harjoitusten sisältö Myynti ja markkinointi Markkinoinnin suunnittelun työkalut Asiakaslaatu ja asiakassuhteet

Lisätiedot

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin Viestintä strategian mahdollistajana Elisa Juholin 1.9.2016 Karu totuus Jopa yhdeksän kymmenestä strategian toimeenpanosta epäonnistuu Jopa yhdeksän ihmistä kymmenestä ei pysty konkreettisesti sanomaan,

Lisätiedot

PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS

PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS Erkki Viero PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUKSEN TAVOITTEET Asiakaspalvelun ja markkinoinnin merkityksen

Lisätiedot

Näyttötutkintojen markkinointi. Olli Vuorinen

Näyttötutkintojen markkinointi. Olli Vuorinen Näyttötutkintojen markkinointi Olli Vuorinen Markkinoinnin peruskysymykset (Mitä on markkinointi?) Miksi markkinoidaan? Mitä markkinoidaan? Kenelle markkinoidaan? Miten markkinoidaan? Miksi markkinoidaan?

Lisätiedot

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola Integrated Management System www.ims.fi, Ossi Ritola Mitä prosessien tunnistaminen on? Löydämme ja ryhmittelemme organisaation toistettavat työnkulut optimaalisimmalla tavalla organisaation tulevaisuuden

Lisätiedot

Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä. 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen

Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä. 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen Markkinoinnin vallankumouksellinen strategia on lähempänä kuin arvaatkaan. Tarvitset kahdenlaista sisältöä: Informaatioikkuna:

Lisätiedot

II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04

II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04 II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04 08.45-09.00 Kahvi Voitto II seminaariohjelma 01.04.04 09.00-09.15 Tuotekonseptoinnin haasteet/ VTT Tiina Apilo 09.15-09.30 Konseptoinnin eri tasot/ TKK Matti

Lisätiedot

OSA I Strategia miksi ja miten

OSA I Strategia miksi ja miten SISÄLLYS ESIPUHE...11 SAATESANAT KOLMANTEEN PAINOKSEEN...14 OSA I Strategia miksi ja miten 1. STRATEGIAN TAUSTATEKIJÄT...17 Organisaatiot ovat olemassa asiakkaitaan varten...17 Hinta määräytyy markkinoilla...18

Lisätiedot

Brändäystä lyhyesti. Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit

Brändäystä lyhyesti. Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit Brändäystä lyhyesti Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit BRÄNDÄYSTÄ HELPOSTI -KURSSIN SISÄLTÖ Päivä 1 Päivä 2 PERUSTEET Mitä kurssi sisältää? Mitä on luova ajattelu brändäyksessä? Brändi-aakkoset

Lisätiedot

EN 16555 -sarja Innovaatiojohtaminen yksi uusi työkalu

EN 16555 -sarja Innovaatiojohtaminen yksi uusi työkalu klo 15.45-16.15 EN 16555 -sarja Innovaatiojohtaminen yksi uusi työkalu Tekn.lis. Jarmo Hallikas, Falcon Leader Oy 2 Innovaatiojohtamisen standardi CEN/TS 16555 Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä

Lisätiedot

Asiakasrajapinnasta kasvu - ja kehitysvoimaa. Antti Karjula Tulevaisuuden Kasvupolut Oy 27.3.2012 Oma Yritys 2012

Asiakasrajapinnasta kasvu - ja kehitysvoimaa. Antti Karjula Tulevaisuuden Kasvupolut Oy 27.3.2012 Oma Yritys 2012 Asiakasrajapinnasta kasvu - ja kehitysvoimaa Antti Karjula Tulevaisuuden Kasvupolut Oy 27.3.2012 Oma Yritys 2012 Omat kokemukset reilun 15 vuoden ajalta Olen toiminut käytännön myyntityön parissa ja hoitanut

Lisätiedot

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Rahoitusta kasvuhaluisille pk-yrityksille liiketoiminnan uudistamiseen uusimman tietotekniikan ja internetin

Lisätiedot

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA Markkinatehdas on ryhmä nuoria markkinoijia, joiden tavoitteena on parantaa Keski-Suomen yritysten markkinoinnin suunnitelmallisuutta ja auttaa käytännön toteutuksessa.

Lisätiedot

HALLITUSPARTNERIT ESITTÄYTYY

HALLITUSPARTNERIT ESITTÄYTYY Seppo Mustonen HALLITUSPARTNERIT ESITTÄYTYY Pohjois-Suomen Hallituspartnerit ry Jäsenet 91 kpl PKyritykset Hallituspartnerien tarkoituksena on edistää ammattimaista ja eettisesti korkeatasoista Suomessa

Lisätiedot

KRITEERIT laatu, hinta, teho., aika. INPUT PROSESSI TULOS tietoa ihmiset, osaaminen tuote työmenetelmät materiaalit laitteet ympäristö

KRITEERIT laatu, hinta, teho., aika. INPUT PROSESSI TULOS tietoa ihmiset, osaaminen tuote työmenetelmät materiaalit laitteet ympäristö 1 PROSESSIJOHTAMINEN Prosessijohtamisen tavoitteet eivät sinänsä eroa yleisistä johtamisen tavoitteista, joita ovat mm: hyvä taloudellinen tulos asiakkaiden tyytyväisyys korkea tuottavuus oman henkilöstön

Lisätiedot

Nonprofit-organisaation markkinointi. Dosentti Pirjo Vuokko

Nonprofit-organisaation markkinointi. Dosentti Pirjo Vuokko Nonprofit-organisaation markkinointi Dosentti Pirjo Vuokko Markkinoinnin lähtökohdat Markkinoinnin lähtökohdat Peruskysymys: Mitä me haluamme olla ja kenelle? Miten tämä saavutetaan? Tärkeää: Kohderyhmälähtöisyys

Lisätiedot

60% 10% 1. MIKSI IHMEESSÄ VERKKOASIAKASPALVELUUN KANNATTAA PANOSTAA? Ole läsnä ja tavoitettavissa. Suomalaisista noin 90 % käyttää nettiä viikoittain.

60% 10% 1. MIKSI IHMEESSÄ VERKKOASIAKASPALVELUUN KANNATTAA PANOSTAA? Ole läsnä ja tavoitettavissa. Suomalaisista noin 90 % käyttää nettiä viikoittain. Tavoita ja vaikuta Oletko koskaan ollut epätietoinen siitä, mitä tuotteita tai palveluita yritys, jonka sivuilla vierailet, oikeasti tarjoaa? Jos olet, niin on todennäköisesti asiakkaasikin. Hän voi olla

Lisätiedot

4. Mitäpalvelumuotoilu on?

4. Mitäpalvelumuotoilu on? 4. Mitäpalvelumuotoilu on? Palvelumuotoilu on ajassa ja paikassa koettujen palveluprosessien ja palveluympäristöjen muotoilua, jotka tavoittavat ihmiset erilaisten kosketuspisteiden kautta. palvelumuotoilu

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kesä 2014 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon tutkimuksen

Lisätiedot

Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management

Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management 2008 IBM Corporation IBM Cognos: suorituskyvyn johtamisen asiantuntija IBM osti

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Markkinoinnin kilpailukeinot

Yrittäjäkoulutus. Markkinoinnin kilpailukeinot 1 Yrittäjäkoulutus Markkinoinnin kilpailukeinot Mitä markkinointi on? 2 Laajasti ottaen markkinointi kattaa kaikki liiketoiminnan osa-alueet. Väljästi tulkittuna se tarkoittaa sitä, että kaikki yrittäjän

Lisätiedot

Tulevaisuus on hybrideissä

Tulevaisuus on hybrideissä Tulevaisuus on hybrideissä HENRY-seminaari 25.9.2003 Liiketoimintaverkostot ja verkostojohtaminen Kesko Oyj, Strateginen kehitys Lasse Mitronen Sivu 1 Liiketoimintaverkostot ja verkostojohtaminen, HENRY-seminaari

Lisätiedot

KANNATTAVA KIMPPA LIIKETOIMINTA JA VASTUULLISUUS KIETOUTUVAT YHTEEN

KANNATTAVA KIMPPA LIIKETOIMINTA JA VASTUULLISUUS KIETOUTUVAT YHTEEN KANNATTAVA KIMPPA LIIKETOIMINTA JA VASTUULLISUUS KIETOUTUVAT YHTEEN LIIKE2 -tutkimusohjelman päätösseminaari 30.8.2010 KTT, aluepäällikkö Päivi Myllykangas Elinkeinoelämän keskusliitto EK KANNATTAVA KIMPPA

Lisätiedot

Keskisuomalainen Ruokakulttuuri- seminaari III. Markkinakohderyhmän ja alueen ymmärtäminen elintarvikkeiden tuotekehitys- ja markkinointityössä

Keskisuomalainen Ruokakulttuuri- seminaari III. Markkinakohderyhmän ja alueen ymmärtäminen elintarvikkeiden tuotekehitys- ja markkinointityössä Keskisuomalainen Ruokakulttuuri- seminaari III Markkinakohderyhmän ja alueen ymmärtäminen elintarvikkeiden tuotekehitys- ja markkinointityössä Arto Vidgren Ediple Oy Sipilä, Jorma; Asiantuntijapalvelujen

Lisätiedot

PK-yritysten kansainvälistysmisohjelma

PK-yritysten kansainvälistysmisohjelma PK-yritysten kansainvälistysmisohjelma Mitä? 2 Valtakunnallinen pk-yritysten kansainvälistymisvalmiuksien arviointi- ja kehittämisohjelma Yritys-, tuote- ja maakohtaisesti suoritettava asiantuntijapalvelu

Lisätiedot

OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN

OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN Liiketoimintasuunnitelman laatimisesta yleisesti 1. Yritysidea 2. Tuotteet ja/tai palvelut 3. Asiakashankinta ja markkinoiden selvittäminen 3.1 Asiakkaat (kohderyhmä)

Lisätiedot

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen Canon Essential Business Builder Program Avain yrityksesi menestykseen Essential Business Builder Program: esittely Painotoimintaan liittyy monenlaisia haasteita, ja toiminnan kasvattaminen on usein vaikeaa.

Lisätiedot

Valmet Automotiven kilpailukyky globaalissa toimintaympäristössä. 19.9.2015 Turku

Valmet Automotiven kilpailukyky globaalissa toimintaympäristössä. 19.9.2015 Turku Valmet Automotiven kilpailukyky globaalissa toimintaympäristössä 19.9.2015 Turku Kilpailukyky? On usean tekijän summa Kustannustehokkuus Innovatiivisuus Toimitusketjun hallinta Koulutetun työvoiman saatavuus

Lisätiedot

Verkostoituminen, näkyvyys ja markkinointi. Annukka Jyrämä 10.11.2014

Verkostoituminen, näkyvyys ja markkinointi. Annukka Jyrämä 10.11.2014 Verkostoituminen, näkyvyys ja markkinointi 10.11.2014 Verkostoituminen http://images.google.fi/images?q=aboriginal+art&hl=fi&um=1&ie=utf 8&sa=X&oi=images&ct=title Verkostoituminen Verkostoteoriat: markkinat

Lisätiedot

Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki

Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki 20.10.2017 Markkinoinnin punainen lanka 20.10. Tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Markkinoinnin

Lisätiedot

Ohjattua suorituskykyä.

Ohjattua suorituskykyä. Ohjattua suorituskykyä. Yhdyskuntatekniset ajoneuvot Toimiala Rakennuskoneet Maa- ja metsätalouskoneet Kuljetus ja logistiikka Suorituskykyä. Kaikkien komponentien täydellisen integroinnin ansiosta saavutetaan

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS YRITYKSEN MAKSUKYKY JA STRATEGINEN JOHTAMINEN HELSINKI 29.1.2010 OTM, KTM MIKKO HAKOLA 1 TULOSLASKELMAPERUSTEINEN MITTARISTO JOHDON KONTROLLITYÖVÄLINEESTÄ Financial Statement Scorecard as a Tool for Small

Lisätiedot

Matkailun tuotteistustyöpaja. Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola

Matkailun tuotteistustyöpaja. Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola Matkailun tuotteistustyöpaja Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola 1. Työpaja 10.9.2013 Asiakasymmärrys ja tuotteistaminen asiakasryhmien mukaan Mitkä ovat asiakasryhmämme? Miten asiakasryhmät

Lisätiedot