klo yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "26.2.2013 klo 08.30-11.20. yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 2/2013 Kokousaika Kokouspaikka klo yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Osallistujat Läsnä :t 18 (kesken) - 42 Kyösti Juujärvi Eija Säilynoja Jari Latvala Jouko Nissinen Kaija Sepponen Esko Valikainen Tuulikki Ukkola Kimmo Kylmäluoma Juha Kukkonen Leena Paasivaara puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen varajäsen Muut osallistujat Läsnä :t 18 (kesken) - 42 Poistui 23 (kesken) - Risto Säkkinen Niilo Keränen Lauri Louhivirta Hannu Leskinen Aino-Liisa Oukka Pirjo Kejonen Jarkko Raatikainen Sari Haataja Juha Korpelainen valtuuston pj valt. 1. varapj valt. 2. varapj sh-piirin johtaja esittelijä johtajaylilääkäri esittelijä 22-27, hallintoylihoitaja talousjohtaja esittelijä 28 hallintolakimies sihteeri hallintoylilääkäri kutsuttu asiantuntija Asiat :t Laillisuus ja päätösvaltaisuus, 15 Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Allekirjoitus Kyösti Juujärvi Puheenjohtaja Sari Haataja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Jari Latvala :t 15-19, Kaija Sepponen 20 Jouko Nissinen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Kuntayhtymän yhtymähallinnossa Todistaa Hallituksen sihteeri Sari Haataja

2 PÖYTÄKIRJA 2/2013 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika Kokouspaikka klo yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 15 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 16 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 17 Työjärjestyksen muutos 3 18 Katsaus 4 19 Liite 3 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta 5 20 Keskusleikkausosasto (KesLe), pohjoispään perusparannus 6 21 Liite 5 Käyttösuunnitelma 2013 ja talousarvion muutos 8 22 Liite 6 Potilasvakuutusmaksuja koskeva velkakirja vakuutuskausilta Liite 7 PPSHP:n osallistuminen Avaus -kehityshankkeeseen Liite 8 OYS:n Vapari ry:n toiminta-avustus vuodelle Liite 9 OYS:n henkilökunnan virkistysmatkoihin myönnettävä määräraha Liite 10 Ruokailuoikeudet ja aterioiden hinnat Nimikemuutokset ja kelpoisuusvaatimusten vahvistaminen Pohjois-Suomen laboratoriokeskus liikelaitoskuntayhtymän (NordLab) yhtymäkokousedustajien valinta Liite 13 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin lausunto Oulun hallintooikeudelle Outi Kaarelan valitukseen Liite 14 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin lausunto Oulun hallintooikeudelle Nivalan kaupunginhallituksen kunnallisvalitukseen ensihoidon palvelutasopäätöksestä Liite 15 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin lausunto Oulun hallintooikeudelle Aatos Mannisen valitukseen ensihoidon palvelutasopäätöksestä Liite 16 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin lausunto Oulun hallintooikeudelle Jarno Torron valitukseen ensihoidon palvelutasopäätöksestä

3 PÖYTÄKIRJA 2/ Vaalilautakunnan valitseminen suhteellisten vaalien toimittamista varten Valtuuston puheenjohtajan sekä ensimmäisen, toisen ja kolmannen varapuheenjohtajan vaali Valtuuston sihteerin valinta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen valinta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tarkastuslautakunnan valinta Valtuuston kokouksista ilmoittaminen Viranhaltijoiden päätösten ottaminen Liite 24 Tiedoksiantoasiat Salassa pidettävä asia Ei-julkinen asia 62

4 PÖYTÄKIRJA 2/ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Hall 15 Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 16 Pöytäkirjan tarkastajien vaali Pöytäkirjan tarkastajiksi valittaneen Jari Latvala ja Jouko Nissinen (varalla Kaija Sepponen ja Esko Valikainen) Hall 16 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Latvala ja Jouko Nissinen (varalla Kaija Sepponen ja Esko Valikainen). 17 Työjärjestyksen muutos Hall 17 Päätös: Esityslistan asia 25 Katsaus käsitellään ennen asiaa 3. Muut asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Valtuusto

5 PÖYTÄKIRJA 2/ DIAARI:27 / Katsaus - Ohjelmajohtaja - Omaisuuden myynti Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Katsaus merkitään tiedoksi Hall 18 Päätös: Merkittiin tiedoksi käsitellyt asiat: - Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne - Ohjelmajohtaja: Jaettiin yhteenveto ohjelmajohtajan virkaa hakeneista - Omaisuuden myynti Valtuusto

6 PÖYTÄKIRJA 2/ DIAARI:351 / Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta Valtiovarainministeriö on pyytänyt lausuntoa kuntarakennelakiluonnoksesta (VM162:00/2011). Lausunto on pyydetty toimittamaan mennessä. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä antaa lausunnon kuntarakennelakiluonnokseen. Liitteet: - Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö liitteineen (liitteet 1-4) - Sairaanhoitopiirin lausunto Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä liitteenä olevan Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin lausunnon kuntarakennelakiluonnokseen Hall 19 Sairaanhoitopiirin johtajan tarkennettu esitys: päättää hyväksyä liitteenä olevan Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin lausunnon kuntarakennelakiluonnokseen siten täydennettynä, että lausuntoon lisätään "tulee selvittää monikanavaisesta rahoituksesta luopuminen." Tuulikki Ukkola esitti, että poistetaan lausunnosta kohta 1) Järjestämis- ja rahoitusvastuun on oltava samassa organisaatiossa, ja sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuus tulee osoittaa aina suoraan järjestämisvastuussa olevalle organisaatiolle. Tuulikki Ukkolan esitystä ei kannatettu. Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan tarkennetun esityksen. Valtuusto

7 PÖYTÄKIRJA 2/ DIAARI:78 / Keskusleikkausosasto (KesLe), pohjoispään perusparannus Leikkausyksiköt OYS:ssa on yhteensä kuusi varsinaista leikkausyksikköä (KesLe, Avohoitotalo, Naistentaudit ja synnytykset, Korvataudit, Silmätaudit sekä Lastentaudit), jotka on rakennettu sairaalan perustamisvaiheessa. Lisäksi on pieniä leikkaussaleja tai toimenpidehuoneita lähinnä poliklinikoiden yhteydessä. Leikkaussaleja on yhteensä 54 kpl ja niiden yhteispinta-ala on noin m 2. KesLessä on yhteensä 18 salia pinta-alaltaan yhteensä noin 760 m 2. Eteläpään alueella on yhdeksän salia ja pohjoispään perusparannettavalla alueella kuusi salia. Heräämöt ja erilaiset aputilat ovat merkittävä osa leikkausyksiköiden rakennetta. Edellä mainituissa leikkausyksiköissä tehtiin vuonna 2012 yhteensä leikkausta. Siitä KesLessä tehtyjä leikkauksia oli eli 39 %. Koska KesLen leikkaukset ovat kuitenkin kestoltaan pitempiä, on siellä tehtyjen leikkausten osuus koko talon leikkauskapasiteetista ns. saliajalla mitattuna 55 %. Muut leikkausyksiköt on peruskorjattu eri aikoina vuosien kuluessa. Kes- Len korjauksia ei ole voitu tehdä, koska toimintaa ei ole voitu keskeyttää tai siirtää muualle. Sairaalan muut jo peruskorjatut leikkaussalit ja toimenpidetilat tulevat toimimaan väistötiloina KesLen remontin aikana. Perusparannus vaatii huolellista suunnittelua. Pääosin väistötilat näyttävät löytyvän sairaalan muista yksiköistä, koska niiden käyttöastetta voidaan nostaa viemällä sinne KesLestä vapautuvaa henkilökuntaa. KesLen korjaus tapahtuisi kahdessa osassa. Syksyn 2013 aikana korjataan eteläpään yhdeksän salin alue kerroksissa 1 ja 2, jolloin väistötarve olisi suurimmillaan. Kokonaiskapasiteetti laskee jonkin verran, mutta se on mahdollista lyhytaikaisesti, koska tilanne hoitojonojen suhteen on tällä hetkellä hyvä. Vajetta voidaan myös korvata jonkin verran käyttämällä kapasiteettia Oulaskankaalla ja Raahessa sekä ostopalveluin. Perusparannus KesLen pohjoispään perusparannus on osa keskusleikkausosaston perusparannusta. Taustalla on rakenteesta, käyttöasteesta ja kunnossapitopuutteista johtuva heikko rakennustekninen kunto, poistamattomaan asbestiin sisältyvä riski sekä sisäilmaongelmat. Näitä ei pystytä ratkaisemaan ilman järjestelmällistä peruskorjausta. Pahimmillaan riskinä on KesLen käyttökielto. Perusparannusta on tarkoitus ennakoida mahdollisimman pian suorittamalla KesLen eteläisen osan alueella ensiaputoimenpiteinä asbestin poistoa ja kapselointia, rakenteiden tiivistystoimenpiteitä sekä useita pieniä kunnossapitotoimenpiteitä, joilla varmistetaan lyhyen jänteen toimintaa ja tehdään lisäaikaa pohjoispään perusparannusta silmällä pitäen. Nämä toimenpiteet ajoittuvat ainakin pääasiassa vuodelle Niiden kustannusarvio, 1.5 M, sisältyy vuoden 2013 kunnossapitobudjettiin. Valtuusto

8 PÖYTÄKIRJA 2/ Pohjoispään perusparannus kohdistuu K6 K5 rakennusosiin. Alueella on myös mm. keskitetyn välinehuollon tilat. Välinehuollolle mahdollistetaan perusparannukseen sisältyvänä uusien tilojen toteuttaminen. Tällä varmistetaan välinehuollon keskeytymätön toiminta, välinehuollon kokonaisuuden keskittäminen sekä yhteistyömahdollisuus Oulun kaupungin kanssa. KesLen pohjoispään perusparannus suunnitellaan toteutettavaksi siten, että se jättää erilaisia mahdollisuuksia jatkosuunnittelulle, eikä siten ole ristiriidassa Tulevaisuuden sairaala hankkeen kanssa. KesLe pohjoispään perusparannus ajoittuu kokonaisuudessaan vuosille Alustava kustannusarvio hankkeelle on 14,4 M. Vuoden 2013 budjetissa on varaus suunnittelun käynnistämiselle. Varsinainen rakentaminen ajoittuu pääosin vuosille ja siitä haetaan päätös erikseen. Teknisen johtajan ehdotus: päättää hyväksyä käynnistettäväksi KesLen perusparannus -hankkeen sisältäen - perusparannushankkeen suunnittelun, - pohjoispään laajan perusparannuksen, - urakkakilpailutuksen valmistelun ja - kiireelliset eteläpään toimenpiteet Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä teknisen johtajan ehdotuksen Hall 20 Jari Latvala poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjan tarkastajana toimii Kaija Sepponen Jari Latvalan sijaan tämän pykälän osalta. Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto

9 PÖYTÄKIRJA 2/ DIAARI:79 / Käyttösuunnitelma 2013 ja talousarvion muutos Sairaanhoitopiirin hallintosäännön 29 :n mukaisesti hallitus hyväksyy valtuuston hyväksymään talousarvioon perustuvan tulosalueen tai vastaavaan talousarvion sitovuusasemaan määritellyn toimintayksikön käyttösuunnitelman. Käyttösuunnitelma sisältää tulostavoitteet, tarvittavat toimenpiteet ja voimavarat sekä toimenpiteistä kertyvät tulot ja aiheutuvat kustannukset. Käyttösuunnitelmassa esitetään menoina ja tuloina myös kullakin organisaatiotasolla merkitykselliset yksiköiden väliset sisäiset tulot ja menot. Hallitukselle ja hallituksen edelleen esityksenä valtuustolle määrärahamuutokseksi on käyttösuunnitelman valmistelussa otettava huomioon tulojen muutokset ja niitä vastaavat menomuutokset tulosalueittain ja vastuualueittain, jotka poikkeavat vahvistetusta talousarviosta. Lisäksi vuodelle 2012 budjetoidut, mutta vuodelle 2013 siirtyvät ja kirjautuvat investointihankinnat ja hankkeet esitetään talousarviomuutoksiksi. Siirtyvillä hankinnoilla on merkittävä vaikutus rahoituslaskelmaan. Edellä olevan mukaiset käyttösuunnitelman talousarviomuutokset ovat seuraavat: Sairaanhoitopiiri taso: - käyttötalousosa; ei muutoksia - tuloslaskelmaosa; o toimintatuotot euroa, o toimintakulut euroa o toiminta- ja vuosikate sekä tilikauden tulos euroa - rahoituslaskelma; vaikutus maksuvalmiuteen euroa (keskeneräisten hankintojen siirto edelliseltä vuodelta ja vuosikatteen muutos) - investointiosa; euroa (keskeneräisten investointihankkeiden siirto) Merkittävimmät muutokset johtuvat seuraavista asiakohdista: - ensihoidon kustannustason nousu johtuen työtuomioistuimen päätöksestä yksityisten palveluntuottajien työsopimusehtoihin ja erityisesti varallaoloon 2,18 milj. euroa - tutkimusrahoituksen siirto yhtymähallinnosta tulosaluiden tutkimusryhmille 2,18 milj. euroa - Reisjärven kunnan jäsenkuntamyynnin siirto ulkokuntamyynniksi 2,19 milj. euroa - nopean palkitsemisen, ns. Säpäkkä-rahan määrärahan siirto tulosalueille 0,3 milj. euroa - työpanosten siirrot tulosalueiden välillä Valtuusto

10 PÖYTÄKIRJA 2/ Muutokset on tarkemmin kuvattu liitteenä olevan käyttösuunnitelman perusteluosiossa. Tulosalueiden toimintatulojen ja menojen muutokset ovat seuraavat: Tulosalue Toiminta- Sisäiset Toiminta- Sisäiset Tilikauden tuotot, ulk. tuotot kulut, ulk kulut tulos Yhtymähallinto Medisiininen Operatiivinen Lapset ja naiset Psykiatria Kehitysvammahuolto Oulaskangas-Visala Sairaanhoidolliset palvelut Sairaanhoitopiiri yht Investointiosan muutokset Käyttösuunnitelmassa tarkistetaan myös talousarvion investointiosaa edellisen vuoden keskeneräisten hankkeiden osalta. Nämä esitetään määrärahamuutoksina vuoden 2013 talousarvioon. Kaikkiaan vuodelta 2012 siirtyviä keskeneräisiä hankintoja on euroa. Tulosalueittain talousarvion määrärahamuutoksina siirtyneet hankinnat kohdistuvat seuraavasti: Tulosalue euroa Yhtymähallinto Medisiininen tulosalue Operatiivinen tulosalue Lasten ja naisten tulosalue Psykiatrian tulosalue 0 Kehitysvammahuolto Sairaanhoidollisten palvelujen tulosalue Oulaskangas-Visalan tulosalue Yhteensä Siirtyvät investoinnit jakaantuvat rakennus-, ohjelmisto- sekä laite- ja kalustoinvestointeihin seuraavasti: Rakennusinvestoinnit yhteensä euroa - Osasto 20: Osasto 8: L-siipi: Kardiologia: Valtuusto

11 PÖYTÄKIRJA 2/ Ohjelmistoinvestoinnit yhteensä euroa, joista suurimmat: - Leikkaussalijärjestelmä, Oberon Ipana-ohjelmisto Laite- ja kalustoinvestoinnit yhteensä euroa, joista suurimmat: - Medical PC: Angio c-kaari: Videoendoskopiatorni: Käyttösuunnitelmaan/talousarvioon esitettyjen muutosten jälkeen sairaanhoitopiirin vuoden 2013 investointien määräraha on euroa. Sairaanhoitopiirin valtuusto on kokouksessaan hyväksyessään toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille vahvistanut talousarvion ja taloussuunnitelman sitovuudet hallitukselle tulosaluetasolla. Tulosalue-/ vastuualuetasolle käyttösuunnitelman kautta esitettävät ja tehtävät muutokset vaikuttavat osaltaan tulosalueen sitovuuslukuihin. Käyttösuunnitelman osalta tulosalueet vastaavat samoin perustein omasta toiminnastaan ja taloudesta sairaanhoitopiirin hallitukselle, kuin valtuusto on vahvistanut sitovuudet hallitukselle. Esityslistan liitteenä on edellä esitetyt tulosalueiden väliset määrärahamuutokset sisältävä vuoden 2013 käyttösuunnitelma. Talousjohtajan ehdotus: 1) esittää valtuustolle hyväksyttäväksi esityslistan liitteenä olevaan käyttösuunnitelmaan sisältyvät talousarvion muutokset, jotka on esitetty käyttösuunnitelmassa sitovuusmääräyksin sairaanhoitopiirin tason käyttötalous-, tuloslaskelma-, rahoituslaskelma- ja investointiosan sekä samoin perustein tulosalueiden tuloslaskelma- ja investointiosien tasolla, 2) hyväksyy sairaanhoitopiirin käyttösuunnitelman vuodelle 2013 esityslistan liitteen mukaisesti. Käyttösuunnitelma vahvistuu lopullisesti valtuuston hyväksyttyä edellä 1) kohdassa mainitut sitovuustasoiset talousarvion muutokset. 3) vahvistaa käyttösuunnitelmassa esitetyt sairaansijat ja muut hoitopaikat sekä aukiolosuunnitelman ohjeellisena noudatettavaksi sekä 4) vahvistaa käyttösuunnitelmassa esitetyt tulosalueiden käyttösuunnitelman sitovuudet omasta toiminnastaan ja taloudesta hallitukselle samoin perustein kuin hallituksen sitovuustasot valtuustolle talousarvion osalta on vahvistettu talousarviovuodelle Valtuusto

12 PÖYTÄKIRJA 2/ Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen Hall 21 Talousjohtaja Jarkko Raatikainen esitteli asian. Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto

13 PÖYTÄKIRJA 2/ DIAARI:80 / Potilasvakuutusmaksuja koskeva velkakirja vakuutuskausilta Potilasvakuutuskeskuksen Aktuaariyksiköltä on tullut sairaanhoitopiiriä koskeva laskelma vakuutuskausien potilasvakuutusmaksuista. Esityslistan liitteenä seuraa asiaa koskeva velkakirja, joka tulee palauttaa allekirjoitettuna Potilasvakuutuskeskukselle. Tämän jälkeen Potilasvakuutuskeskus palauttaa vakuutuskausia koskevan aiemman velkakirjan mitätöitynä. Laina käsittää potilasvakuutussopimuksen mukaisen maksamatta olevan vakuutusmaksun. Sillä katetaan lainanantajan potilasvakuutuksesta vakuutuksenottajakohtaisella täysomavastuuperiaatteella korvattavista vuosina sattuneista vahingoista jälkeen maksettavat korvaukset jakojärjestelmäkorvauksia lukuun ottamatta. Jakojärjestelmään kuuluvia eriä ovat mm. indeksikorotukset. Vastuuvelan vaihtelusta johtuen lainan määrä tarkistetaan ja velkakirja uusitaan vuosittain. Velkakirjan sisältämiin vastuihin sisältyy myös sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien terveyskeskusten ja sosiaalihuollon laitosten osuus potilasvahingoista. Sairaanhoitopiiri laskuttaa tämän osuuden kunnilta osana asukaskohtaista valmiusrahastomaksua. Sairaanhoitopiirin velan määrä on kasvanut edellisestä vuodesta 9 % ja on nyt 15,8 milj. euroa. Sairaanhoitopiirin potilasvakuutusmaksun tilikauden kuluksi kirjattavan maksun suuruus oli vuonna 2012 yhteensä 4,85 milj. euroa ja nousua edellisestä vuodesta oli peräti 33 %. Potilasvakuutuksesta suoritettaviin korvauksiin käytettävät varat kerätään potilasvakuutusmaksuina terveyden ja sairaanhoitotoimintaa harjoittavilta. Julkisen sektorin potilasvakuutukset perustuvat täysomavastuuperiaatteeseen. Tämän mukaisesti kaikki vahingoista aiheutuneet kustannukset ja kohtuulliset käsittelykulut peritään vakuutusmaksuina sairaanhoitopiiriltä. Vakuutusmaksut on suoritettu teknisesti ennakkomaksuna sekä tasausmaksuna, joilla on katettu potilaille maksetut korvaukset, sekä Potilasvakuutuskeskuksen kulut. Loppuosa kunkin vuoden vakuutusmaksusta on jäänyt velaksi, ja kirjattu tuloslaskelmaan saman vuoden kuluna. Velan määrä on suoraan riippuvainen varaustason muutoksista kaikilta vakuutuskausilta järjestelmän alusta 1987 alkaen. Sairaanhoitopiirin taseessa on tältä osin kaiken aikaa riski velan määrän muutoksista (ja vastaavista kuluvaikutuksista tuloslaskelmassa). Vuoteen 2011 saakka kaikki sairaanhoitopiirit ovat olleet mukana potilasvakuutuskeskuksen organisoimassa järjestelmässä. Nykyisen järjestelmän ongelmana on pidetty sitä, että se ei sisällä riskiä siirtäviä eikä maksuja tasaavia elementtejä. HUS kilpailutti potilasvakuutuksen vuoden 2011 aikana ja lähtien heidän vakuutuksensa on ollut tarjouskilpailun voittaneessa vakuutusyhtiössä. Myös useat muut sairaanhoitopiirit - PPSHP niiden joukossa - ovat selvittelemässä potilasvakuutuksensa kilpailuttamista. PPSHP on hankkinut konsulttiselvityksen potilasvakuutuksen riskiensiirtomahdollisuuksista. Asiaan on tarkoitus palata vuoden 2013 aikana, kun selvitykset ovat valmistuneet ja HUS:n kokemuksista on käytettävissä tietoa. Valtuusto

14 PÖYTÄKIRJA 2/ Talousjohtajan ehdotus: Johtajaylilääkärin esitys: hyväksyy liitteen mukaisen vakuutuskausien potilasvakuutusmaksuihin liittyvän potilasvakuutuskeskuksen ja sairaanhoitopiirin välisen velkakirjan. oikeuttaa johtajaylilääkärin ja talousjohtajan allekirjoittamaan esityslistan liitteen mukaisen vakuutuskausien potilasvakuutusmaksuja koskevan yhteismäärältään euron velkakirjan. päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen Hall 22 Sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskinen poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi. Päätös: hyväksyi johtajaylilääkärin esityksen. Valtuusto

15 PÖYTÄKIRJA 2/ DIAARI:69 / PPSHP:n osallistuminen Avaus -kehityshankkeeseen Vuoden 2013 talousarviossa on varauduttu toteuttamaan STM:n Kasterahoitusohjelmaan kuuluva kehityshanke, Avaus tulevaisuuden kuntalaislähtöiset hyvinvointipalvelut ja niitä tukevat teknologiat, joka tukee sairaanhoitopiirin ja sen jäsenkuntien sekä OYS:n erityisvastuualueen strategisia tavoitteita. Kaste-ohjelman Pohjois-Suomen alueellinen johtoryhmä on puoltanut hankkeen toteuttamista, ja hankkeen rahoituspäätös on valmisteltavana STM:ssä. Hankkeen hallinnoijana ja koordinaattorina toimii Oulun kaupunki, ja se on tarkoitus toteuttaa välisenä aikana. Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat euroa, josta valtionavustus kattaa 75 %. Omavastuuosuus jakautuu Oulun kaupungille ja PPSHP:lle, jolloin PPSHP:n omavastuuosuudeksi muodostuu euroa. Hanke on valmisteltu Pohjois-Suomen kuntien ja kuntayhtymien yhteistyönä (hankesuunnitelma liitteenä). Hallintoylilääkärin ehdotus: päättää, että PPSHP osallistuu Avaus- kehityshankkeeseen liitteenä olevan hankesuunnitelman mukaisesti, mikäli hankkeelle saadaan suunnitelman mukainen rahoitus. Hankkeella tuetaan sairaanhoitopiirin strategian toteuttamista. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä hallintoylilääkärin ehdotuksen Hall 23 Hallintoylilääkäri Juha Korpelainen esitteli asian. Sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskinen poistui kokouksesta kesken asian käsittelyn. Vs. sairaanhoitopiirin johtaja Aino-Liisa Oukka jatkaa kokouksen esittelijänä. Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto

16 PÖYTÄKIRJA 2/ DIAARI:67 / OYS:n Vapari ry:n toiminta-avustus vuodelle 2013 Vuosi 2013 on Vapari ry:n 39. toimintavuosi. OYS:n Vapari on rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää jäsentensä vapaa-ajan harrastus- ja virkistystoimintaa. Vaparin toiminta koetaan merkittävänä työkykyä ylläpitävän toiminnan osana. Toiminta-avustusta on vuosittain myönnetty OYKS:n virkistysrahastosta. Vaparille myönnetty avustus oli euroa vuonna Vaparin tarjoamat toiminnot on tarkoitettu kaikille sairaanhoitopiirin työntekijöille ja toimintaa suunnitellaan siten, että se tavoittaisi koko sairaanhoitopiirin henkilöstön. Laboratoriotoiminta siirtyi vuoden 2013 alusta NordLabiin, mutta Oulun kaupungilta siirtyy vuoden 2013 aikana psykiatrisen vuodeosastotoiminnan henkilökunta sairaanhoitopiirin palvelukseen. Harrastajien määrän ennakoidaan pysyvän ennallaan, vaikka jäsenmäärä hiukan laskee. Tähän perustuen Vapari anoo toiminta-avustusta vuodelle 2013 yhteensä euroa. Kulut jakautuvat hallituksen ja jaostojen (21 kpl) toimintaan. Toiminta-avustusanomus on liitteenä. Henkilöstöjohtajan ehdotus: päättää myöntää Vapari ry:lle euron toimintaavustuksen virkistysrahastosta vuodelle Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä henkilöstöjohtajan ehdotuksen Hall 24 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto

17 PÖYTÄKIRJA 2/ DIAARI:68 / OYS:n henkilökunnan virkistysmatkoihin myönnettävä määräraha on myöntänyt virkistysrahastosta vuosittain OYS:n henkilöstöneuvostolle määrärahan matka-avustuksen myöntämiseksi henkilökunnan virkistysmatkoihin. Toiminta koetaan osana työyhteisön työkykyä ylläpitävää toimintaa. Myönnetty määräraha oli viime vuonna euroa. Määrärahan myöntää hallitus vuosittain. OYS:n henkilöstöneuvosto anoo euron määrärahaa vuodelle 2013, liite. Henkilöstöjohtajan ehdotus: päättää myöntää euroa OYS:n henkilöstöneuvostolle virkistysmatka-avustuksiin vuonna Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä henkilöstöjohtajan ehdotuksen Hall 25 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto

18 PÖYTÄKIRJA 2/ DIAARI:66 / Ruokailuoikeudet ja aterioiden hinnat Valmistelija: Ravintopalvelujen toimialueen johtaja ravitsemisjohtaja Kaisu Suvanto Perusteina hinnantarkistuksille ovat muutokset elintarvikkeiden hinnoissa ja henkilöstökustannuksissa. Kahvi/tee sisältyy ravintoloissa kaikkiin aterioihin. Eduskunta on hyväksynyt korkeakoulopiskelijoiden ateriatuen määrän vuodelle 2013, valtion talousarvion momentti Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki. Ateriantuen määrä on noussut 0,10 eurolla 1,84 eurosta 1,94 euroon ateriaa kohden alkaen. Korkeakouluopiskelijan maksettavaksi jää ateriatuen (1,94 ) vähentämisen jälkeen normaalista opiskelija-ateriasta enintään 2, alkaen. Liitteenä ruokailuoikeudet ja hinnat alkaen. Ravintopalvelujen toimialueen johtajan ehdotus: vahvistaa ruokailuoikeudet ja hinnat oheisen liitteen mukaisesti. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä ravintopalvelujen toimialueen johtajan ehdotuksen Hall 26 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto

19 PÖYTÄKIRJA 2/ DIAARI:65 / Nimikemuutokset ja kelpoisuusvaatimusten vahvistaminen Nimikkeet yhdenmukaistetaan vastaamaan toimintaa. Nimikemuutoksista ei aiheudu kustannusvaikutuksia. Henkilöstöjohtajan ehdotus: 1. päättää lakkauttaa päivän lopusta lukien seuraavan toimen: Yhtymähallinto Turvallisuusasiantuntijan toimi ( ) Osastonsihteerin sisäisen sijaisen toimi ( ) Kuntoutus Osastonsihteerin toimi ( ) 2. perustaa alkaen seuraavan toimen: Yhtymähallinto Turvallisuussuunnittelijan toimi Toimistosihteerin toimi Kuntoutus Klinikkasihteerin toimi 3. Vahvistaa kelpoisuusehdon seuraavalle nimikkeelle: Apulaisylihammaslääkäri, hallinnollinen Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia hammaslääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla sekä lisäksi koulutusta tai kokemusta hallinnollisissa tehtävissä. Osastonsihteeri Soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi opistoasteinen tutkinto tai soveltuva terveysalan perustutkinto tai aikaisempi terveydenhuoltoalan kouluasteinen tutkinto tai soveltuva keskiasteen ammattitutkinto. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä henkilöstöjohtajan ehdotuksen. Valtuusto

20 PÖYTÄKIRJA 2/ Hall 27 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto

21 PÖYTÄKIRJA 2/ DIAARI:156 / Pohjois-Suomen laboratoriokeskus liikelaitoskuntayhtymän (NordLab) yhtymäkokousedustajien valinta Lapin, Länsi-Pohjan ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit, Keski- Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä sekä Kainuun maakunta kuntayhtymä ovat valtuustojensa päätöksillä perustaneet kuntalain 10 a luvun tarkoittaman Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän alkaen. Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 7 :n mukaan jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhtymäkokouksessa, johon jokainen jäsen valitsee kuhunkin yhtymäkokoukseen erikseen kolme (3) edustajaa. Kuntalain 87 b :n mukaan yhtymäkokousedustajan valitsee kuntalain 78 :n 3 momentin 4 kohdassa tarkoitettu kuntayhtymän toimielin, joka valvoo kuntayhtymän etua, edustaa sitä ja tekee sen puolesta sopimukset. Perussopimuksessa määrätty kuntayhtymän toimielin valitsee myös kuntayhtymän edustajan yhtymäkokoukseen. PPSHP:n perussopimuksen 13 :n perusteella hallitus valitsee yhtymäkokousedustajan. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: valitsee Pohjois-Suomen laboratoriokeskus liikelaitoskuntayhtymän (NordLab) tilintarkastajan valintaa käsittelevään yhtymäkokoukseen yhtymäkokousedustajiksi Kyösti Juujärven, Eija Säilynojan ja Esko Valikaisen. PPSHP:n yhtymäkokousedustajan ollessa estynyt osallistumasta kokoukseen, varaedustajaksi hallitus valitsee Helvi Kynkään Hall 28 Hallituksen jäsen Juha Kukkonen ja vs. sairaanhoitopiirin johtaja, johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka poistuivat esteellisinä. Vs. sairaanhoitopiirin johtajana ja esittelijänä toimi talousjohtaja Jarkko Raatikainen. Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto

22 PÖYTÄKIRJA 2/ DIAARI:339 / Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin lausunto Oulun hallinto-oikeudelle Outi Kaarelan valitukseen Hallituksen käsittely Viranhaltijapäätös Operatiivisen tulosalueen johtaja Kari Haukipuro on viranhaltijapäätöksellä 24/ siirtänyt osastonylilääkäri Outi Kaarelan erikoislääkärin virkasuhteeseen määräaikaisesti ajalle (liite). Oikaisuvaatimus Osastonylilääkäri Outi Kaarela on tehnyt oikaisuvaatimuksen (liite) tulosalueen johtaja Kari Haukipuron tekemästä viranhaltijapäätöksestä 24/2012. Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan kohteena olevan päätöksen kumoamista ja poistamista. Lisäksi oikaisuvaatimuksessa on esitetty kulukorvausvaatimus 2.460,00. Lausuntopyyntö Hallituksen sihteeri Sari Haataja on tehnyt lausuntopyynnön tulosalueen johtaja Kari Haukipurolle (liite). Tulosalueen johtaja Kari Haukipuro ja henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen ovat antaneet lausunnon oikaisuvaatimukseen (liite). Annetun lausunnon perusteella päätöksenteko on tapahtunut toimivallan puitteissa, eikä päätöksen voida katsoa syntyneen virheellisessä järjestyksessä tai olevan muutoinkaan lainvastainen. Asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hylätä oikaisuvaatimuksen ja esitetyt kulukorvaukset. Päätöksenteko on tapahtunut toimivallan puitteissa, eikä päätöksen voida katsoa syntyneen virheellisessä järjestyksessä tai olevan muutoinkaan lainvastainen. Valtuusto

23 PÖYTÄKIRJA 2/ Hall 180 Maire Mäki esitti sairaanhoitopiirin lausunnon palauttamista jatkovalmisteluun. Eija Säilynoja ja Tuulikki Ukkola kannattivat Maire Mäen esitystä. Puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi äänestyksen. Sairaanhoitopiirin esitystä kannattavat äänestävät jaa, Maire Mäen esitystä kannattava äänestävät ei. Sairaanhoitopiirin johtajan esitystä kannattivat: Jouko Nissinen, Kaija Sepponen, Tuija Haikola, Jari Latvala, Esko Valikainen, Kyösti Juujärvi, Helvi Kyngäs ja Juha Kukkonen. Maire Mäen esitystä kannattivat Maire Mäki, Tuulikki Ukkola ja Eija Säilynoja. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys tuli hallituksen päätökseksi äänin 8-3. Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Hallituksen käsittely Outi Kaarela on tehnyt Oulun hallinto-oikeudelle valituksen Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen päätöksestä , liite. Sairaanhoitopiirin lausunto Oulun hallinto-oikeudelle, liite. Asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää antaa liitteenä olevan lausunnon Oulun hallinto-oikeudelle Hall 29 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto

24 PÖYTÄKIRJA 2/ DIAARI:371 / Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin lausunto Oulun hallinto-oikeudelle Nivalan kaupunginhallituksen kunnallisvalitukseen ensihoidon palvelutasopäätöksestä 2013 Ensihoidon palvelutasoa koskevat aikaisemmat hallitus- ja valtuustokäsittelyt Ensihoidon järjestäminen on ollut kuntakohtaista, mikä on johtanut siihen, että palvelutasot eri puolilla Suomea ovat olleet hyvin vaihtelevat voimaan tulleessa terveydenhuoltolaissa ( /1326, ja 46 ) ensihoidon järjestäminen on siirretty sairaanhoitopiireille mennessä. Muutoksen tavoitteena on palvelutason parantuminen niin saatavuuden kuin laadun osalta sekä kansalaisten tasavertaisuus. Valtuusto Ensihoidon järjestämistä ohjeistetaan lisäksi sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella (340/2011) ensihoitopalvelusta (liite 1) sekä sosiaali- ja terveysministeriön ohjekirjalla 2011:11 (Ensihoidon palvelutaso; Ohje ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen laatimiseksi sairaanhoitopiireille, liite 2). Sairaanhoitopiiri voi järjestää ensihoidon omana toimintana, yhteistyössä pelastuslaitosten kanssa tai hankkimalla palvelun muulta toimijalta. Ensihoidon järjestämiseksi sairaanhoitopiirien on tehtävä palvelutasopäätös, jonka valtuusto hyväksyy. Palvelutasopäätökseen määritellään ensihoitopalvelun sisältö sairaanhoitopiirin alueella. Tavoitteena on 1) turvata palvelutarpeeltaan samanlaisille alueille samantasoinen palvelu; 2) tuottaa käytettävissä olevilla resursseilla ensihoitopalvelua mahdollisimman tehokkaasti, ja 3) tavoittaa valtaosa alueen ensihoitoa tarvitsevista potilaista tavanomaisesta elinympäristöstään (koti, työpaikka, yms.) alueellisesti määritellyssä enimmäisajassa. Palvelutasopäätöksen toteutumista seurataan ja sen sisältöä voidaan tarvittaessa muuttaa. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin on järjestettävä oman alueensa ensihoitopalvelu. Ensihoitopalvelu on suunniteltava ja toteutettava yhteistyössä päivystävien terveydenhuollon toimipisteiden kanssa siten, että nämä yhdessä muodostavat alueellisesti toiminnallisen kokonaisuuden. Ensihoitopalvelu on terveydenhuollon päivystävä peruspalvelu, jonka tulee kattaa koko sairaanhoitopiirin alue tehokkaasti. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on valmistellut palvelutasopäätöstä lain voimaantulosta lähtien. Aluksi kartoitimme nykyisen palvelutason ja tuottamismallit ja kustannukset alueellamme. Valmistelutyöstä on raportoitu omistajaohjauksen koordinaatiotyöryhmälle, jonka asettamien linjausten pohjalta työtä on tehty. Peruslinjauksina oli palvelutason noston porrastaminen ja monituottajamalli siten, että kaksi aluetta tullaan hoitamaan yhteistyössä pelastuslaitosten kanssa ja neljä aluetta kilpailutetaan. Syksyllä 2011 esitys oli lausunnoilla kunnissa ja saatujen lausuntojen pohjalta palve-

25 PÖYTÄKIRJA 2/ lutasopäätöstä muokattiin. Alkuvuodesta 2012 käytiin kunnissa esittelemässä päätöstä ja kuntakierroksella saatujen kommenttien pohjalta päätösesitystä vielä muokattiin. Kuntakierroksiin liittyvä aineisto löytyy PPSHP:n internet-sivuilta (ammattilaisille / ensihoito / ensihoidon palvleutasopäätöksen valmistelua). Yhteenveto ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen aluekierroksista on liitteenä 3. Kustannukset ja niiden jako on myös keskusteluttanut, vaikka se ei varsinaisesti kuulu palvelutasopäätökseen. Selvitystemme mukaan tällä hetkellä toiminnassa olevan ensihoitojärjestelmän kustannusarvio on n. 15 milj. euroa. Hinta muodostuu kunnilta saatujen ensihoitoon liittyvien kustannusten ja KELA:n sairaanhoitopiirin alueelle maksamien korvausten perusteella. Kunnilta kerätyissä ensihoidon kustannuksia koskevissa tiedoissa on puutteita, koska esimerkiksi kaikki kunnat eivät ole toimittaneet kustannuksia koskevia tietoja. Kelan tiedot löytyvät suoraan heidän tilastoista. Tulevan ensihoitojärjestelmän kustannuksia on arvioitu valtakunnallisten ensihoitoyksiköiden hinta-arvioiden perusteella. Esimerkiksi yhden 24/7 välittömässä valmiudessa olevan ensihoitoyksikön kustannus vuodessa on noin euroa. Vuoden 2013 alusta ensihoitohenkilöstön peruskoulutusvaatimukset nousevat, yksikkömäärä lisääntyy ja yksiköiden valmius paranee. Tästä aiheutuva hinnan nousu tulee olemaan koko sairaanhoitopiirin alueella noin 3,2 milj. euroa. Vuoden 2018 alusta voimaan tuleva lopullinen suunnitelma nostanee nykyisiä kustannuksia noin 6,2 milj. euroa. Kunnallisjohdon kokoontuessa Oulussa PPSHP:n perussopimuksen muuttamiseksi, sovittiin samalla, että ensihoidon kustannusten jakoa varten sairaanhoitopiirin johtaja asettaa työryhmän. Ensivaste sisällytetään palvelutasopäätökseen. Tulevan ensivastetoiminnan kustannukset on arvioitu nykyisten tehtävämäärien ja nykyisen hintatason mukaan. Ensivasteen kustannukseksi on arvioitu sairaanhoitopiirin alueella euroa. Palvelutasopäätösesitys on liitteenä 4. Liitteet Liite 1: STM:n asetus (340/2011) ensihoitopalvelusta Liite 2: STM:n ohje 2011:11 Ensihoidon palvelutaso; ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen laatimikseksi sairaanhoitopiireille Liite 3: Yhteenveto ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen aluekierroksista Liite 4: Palvelutasopäätösesitys Liite 5: Nykyvalmiudet ja suunnitellut valmiudet Ensihoidon ja päivystyksen johtaja Matti Martikainen ja ensihoidon projektityöntekijä Iiro Anttila esittelevät asian kokouksesssa. Valtuusto

26 PÖYTÄKIRJA 2/ Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: esittää, että valtuusto päättää 1) hyväksyä liitteenä 4 olevan esityksen palvelutasoksi 2) käynnistää neuvottelut Oulu-Koillismaan ja Jokilaaksojen pelastuslaitosten kanssa ja kilpailutuksen muilla alueilla; 3) todeta, että ensihoidon kustannusten jaosta päätetään talousarvion 2013 käsittelyn yhteydessä 4) että hallitus voi tehdä täsmennyksiä ja muutoksia mm. kuvattuihin alueisiin Hall 40 Ensihoidon ja päivystyksen johtaja Matti Martikainen ja ensihoidon projektityöntekijä Iiro Anttila esittelivät asian. Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Kuntien kommentit liite _ Valtuusto, liite 2: 1. STM:n asetus (340/2011) ensihoitopalvelusta 2. STM:n ohje 2011:11 Ensihoidon palvelutaso; ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen laatimikseksi sairaanhoitopiireille 3. Yhteenveto ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen aluekierroksista 4. Palvelutasopäätösesitys 5. Nykyvalmiudet ja suunnitellut valmiudet 6. Kuntien kommentit Hallituksen esitys: Valtuusto päättää 1) hyväksyä liitteenä 4 olevan esityksen palvelutasoksi 2) käynnistää neuvottelut Oulu-Koillismaan ja Jokilaaksojen pelastuslaitosten kanssa ja kilpailutuksen muilla alueilla 3) todeta, että ensihoidon kustannusten jaosta päätetään talousarvion 2013 käsittelyn yhteydessä 4) että hallitus voi tehdä täsmennyksiä ja muutoksia mm. kuvattuihin alueisiin. Valtuusto

27 PÖYTÄKIRJA 2/ Valtuusto Valt 4 Johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka, ensihoidon ja päivystyksen johtaja Matti Martikainen ja ensihoidon projektityöntekijä Iiro Anttila esittelivät asian. Valtuutetut käyttivät asiasta runsaasti puheenvuoroja. Käsittelyn aikana tehtiin neljä muutosesitystä (Unto Valpas, Esko Kangas, Markku Laitila ja Tapio Paalavuo), jotka esitysten tekijät kuitenkin vetivät pois. Päätös: Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen. Samalla valtuusto hyväksyi yksimielisesti seuraavan valtuustoryhmien puheenjohtajien yhteisen ponnen: 1. Raahen seudun kunnat ilmoittavat näkemyksensä halukkuudestaan siirtymisestä pelastustoimen alueeseen ensihoidon järjestämisessä ensi maanantaihin mennessä. 2. Reisjärvi, Pyhäjärvi, Kärsämäki, Nivala ja Haapajärvi ilmoittavat näkemyksensä ensihoidon järjestämiseen ensi maanantaihin mennessä. 3. Nivala haluaa Palvelutason muutettavaksi P+P:stä H+P:hen. 4. Haapavesi haluaa lähtövalmiuden P+P 24/7. 5. Sairaanhoitopiirin valtuusto toteaa, että ensihoidon koulutusta tulee alueella vahvistaa aloituspaikkoja lisäämällä ja/tai järjestämällä tarvittavia erikoistumisopintoja henkilöstön saannin turvaamiseksi Hall 50 Kutsuttuina asiantuntijoina olivat ensihoidon ja päivystyksen johtaja Matti Martikainen ja ensihoidon projektityöntekijä Iiro Anttila. Kokoukselle jaettiin kunnilta (Haapajärvi, Kärsämäki, Pyhäjärvi, Raahe, Reisjärvi ja Vihanti) saadut kannanotot, liite Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Valtuuston hyväksymän ponnen edellyttämät toimenpiteet toteutetaan kunnilta saatujen kannanottojen perusteella seuraavasti: Valtuusto

28 PÖYTÄKIRJA 2/ Raahen kaupunki ja Pyhäjoen kunta liitetään pelastuslaitoksen kanssa neuvoteltavaan alueeseen - Reisjärven kunta liitetään kilpailutuksen piiriin kuuluvaan alueeseen - Nivalan kaupungin palvelutaso muutetaan P+P:stä H+P:hen - Haapaveden kaupungin lähtövalmius muutetaan P+P 24/7:ksi. Samalla toinen yksikkö poistetaan. Muutokset (kartta + taulukko) ovat liitteenä Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen ja _ Palvelutasopäätöksen uudelleen arviointi, hallitus ja Omistajien enemmistön vaatimus on laittanut valtuuston päätöksen täytäntöön kuntalain 23 ja 56 :n edellyttämällä tavalla mm. hyväksymällä alueiden 2, 3 ja 6 tarjouspyynnöt ja tekemällä vastaavat hankintapäätökset Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hankinta- ja logistiikkapalvelut on kilpailuttanut ensihoitopalvelun alueelle 2, 3 ja 6. Hankinnasta on annettu hankintapäätös seuraavasti: - alue 2: Med Group Ensihoitopalvelu Oy - alue 3: HES Sairaankuljetus Oy - alue 6: Med Group Ensihoitopalvelu Oy Omistajien enemmistö on lähestynyt Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriä vaatien hankintaprosessin kumoamista ensihoidon kustannusten noustua liian suuriksi. Med Group Ensihoitopalvelu Oy:lle ja HES Sairaankuljetus Oy:lle on ilmoitettu , että hankintapäätökset eivät tule saamaan lainvoimaa. Omistajien enemmistö (Oulun, Haukiputaan, Kiimingin, Kempeleen, Lumijoen, Hailuodon, Limingan, Muhoksen, Kalajoen, Oulunsalon, Ylivieskan, Sievin ja Raahen kunnanjohtajat, liite) ovat esittäneet sairaanhoitopiirille, että - palvelutasopäätös arvioidaan uudestaan ja selvitetään ensihoitopalvelujen tuottamisen vaihtoehtoisia ratkaisumalleja tavoitteena nostaa palvelutasoa vaiheittain ottaen huomioon kuntien kantokyky ja kokonaistalous, - arvioinnin pohjaksi selvitetään ensihoidon nykyiset kustannukset aiempaa tarkemmin, - pyritään selvittämään, mikä osa kustannusten noususta aiheutuu palvelutason noususta ja mikä yleisestä kustannustason noususta. Valtuusto

29 PÖYTÄKIRJA 2/ Hankinnan keskeyttäminen ja sen perustelut Perusteluna asian uudelleen arvioinnille on esitetty mm. kustannusten nousu kunnille kaksinkertaiseksi tehdyllä palvelutasopäätöksellä ja julkisen talouden ongelmat. Med Group Ensihoitopalvelu Oy:lle ja HES Sairaankuljetus Oy:lle on varattu tilaisuus lausua omistajakuntien kirjeestä ja hankinnan keskeyttämisestä. Määräaikaan mennessä tulleet lausunnot: 1. Med Group Ensihoitopalvelu Oy:n lausunto, liite. Med Group Ensihoitopalvelu Oy toteaa lausunnossaan, että yhtiö on valmis neuvottelemaan hankintaan liittyvästä palvelutasosta ja täytäntöönpanon yksityiskohdista kustannusten alentamiseksi, mutta katsoo, että hankinnassa tulisi varmistaa ensihoitopalveluiden jatkuvuus ja tehdyn tarjouskilpailun ja hankintapäätöksen alkuperäinen tahto mahdollisimman tarkasti. 2. HES Sairaankuljetus Oy:n lausunto, liite. Ei laillista keskeytysperustetta HES katsoo, ettei asiassa ole perusteita tai tarvetta keskeyttää hankintaa sairaanhoitopiirin omistajakuntien kirjeessä esitettyjen seikkojen perusteella. HES ymmärtää sinänsä sairaanhoitopiirin omistajakuntien kustannuspaineet, mutta katsoo, etteivät omistajakuntien kirjeessä mainitut seikat edellytä tai oikeuta hankintamenettelyn keskeyttämistä. Hankintalain 73 :n (699/2011) mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä. Hankinta voidaan keskeyttää, jos esimerkiksi rahoitustilanne on muuttunut oleellisesti määrärahojen puutteen vuoksi. Ensihoidon järjestäminen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston hyväksymän palvelutasopäätöksen pohjalta on osoittautunut aiheuttavan kunnille merkittävän kustannustason nousun. 13 kunnan kunnanjohtajaa on tuonut esille, että kuntien taloustilanne on voimakkaasti heikkenemässä ja tuore budjettiesitys kiristää edelleen kuntataloutta ja lisää paineita kuntaverojen korottamiseen sekä kuntien velkaantumisen kiihtymisen. Kunnat eivät voi ryhtyä toimenpiteisiin, jotka aiheuttaisivat merkittäviä uusia kustannuspaineita kuntatalouteen. Ensihoitokäsittelyn liitännäismateriaali on nähtävillä hallituksen kokouksessa. Valtuusto

30 PÖYTÄKIRJA 2/ Hallituksen päätös Hallituksen päätös Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää keskeyttää seuraavat hankinnat: 1. ensihoitopalvelun hankkimisesta alueelle 2, TP E3614 (Kuusamo, Pudasjärvi ja Taivalkoski) ajalle , optio lukuun ottamatta Kuusamon aluetta, jonka sopimuskausi alkaa alkaen 2. ensihoitopalvelun hankkimisesta alueelle 3, TP E3781 (Lumijoki, Liminka, Tyrnävä, Muhos, Utajärvi ja Vaala) ajalle , optio ensihoitopalvelun hankkimisesta alueelle 6, TP E3782 (Kalajoki, Sievi, Reisjärvi, Merijärvi, Oulainen, Vihanti ja Siikajoki) ajalle , optio päättää myös, että palvelutasopäätös arvioidaan uudestaan tavoitteena nostaa palvelutasoa vaiheittain ottaen huomioon kuntien kantokyky ja kokonaistalous. Kokouksessa kutsuttuna asiantuntijana oli kehitysjohtaja Pasi Parkkila. Päätös: Asian käsittely jatkuu perjantaina kello 8.00 (G340), jolloin sairaanhoitopiirin johtaja tekee tarkennetun esityksen hankintojen keskeyttämisestä ja esityksen ensihoidon palvelutasosta. Sairaanhoitopiirin johtajan tarkennettu esitys: päättää keskeyttää seuraavat hankinnat: 1. ensihoitopalvelun hankkimisesta alueelle 2, TP E3614 (Kuusamo, Pudasjärvi ja Taivalkoski) ajalle , optio lukuun ottamatta Kuusamon aluetta, jonka sopimuskausi alkaa alkaen 2. ensihoitopalvelun hankkimisesta alueelle 3, TP E3781 (Lumijoki, Liminka, Tyrnävä, Muhos, Utajärvi ja Vaala) ajalle , optio ensihoitopalvelun hankkimisesta alueelle 6, TP E3782 (Kalajoki, Sievi, Reisjärvi, Merijärvi, Oulainen, Vihanti ja Siikajoki) ajalle , optio Valtuusto

31 PÖYTÄKIRJA 2/ päättää lisäksi, että palvelutasosta tehdään uusi esitys valtuustolle. _ Ensihoidon palvelutaso vuodelle 2013 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin omistajakuntien taloudellisen tilanteen muutos edellyttää sairaanhoitopiirin valtuuston hyväksymän palvelutasopäätöksen ja sen porrastuksen uudelleen tarkastelua. Palvelutaso ja kustannusten jako ratkaistaan asian kiireellisyydestä johtuen ensin vuodelle 2013 ja myöhemmin vuosille Palvelutason nostoa päätetystä tasosta vuodelle 2013 pienennetään. Palvelutasopäätöksen kohtien 4 Tavoittamisprosentit ja 5 Ensihoitoyksiköt taulukot liittyen tavoittamisprosentteihin sekä yksiköiden sijaintiin, tasoon ja valmiuteen muuttuvat uuden suunnitelman pohjalta. Vuosille tulee myös muutoksia. Asiasta on keskusteltu omistajaohjauksen koordinaatiotyöryhmässä Liitteet Liite 1: STM:n asetus (340/2011) ensihoitopalvelusta Liite 2: STM:n ohje 2011:11 Ensihoidon palvelutaso; ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen laatimiseksi sairaanhoitopiireille Liite 3: Palvelutasopäätösesitys - valtuuston liitteen 4 (kohta 4) sivun 8 taulukko tavoittamisprosentit riskiluokittain on korvattu uudella taulukolla, liite 3a Liite 3b: Nykyvalmiudet ja suunnitellut valmiudet - valtuuston liitteen 4 (kohta 5) sivujen taulukko ensihoitoyksiköt on korvattu uudella taulukolla Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: 1. katsoo tarpeelliseksi kutsua valtuusto koolle päättämään ensihoidon palvelutasosta vuodelle haluaa varmistaa, että ensihoidon palvelujen järjestäminen jatkuu katkeamattomana alkaen ja valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan ja johtajaylilääkärin tekemään tarvittavat sopimukset ja toimenpiteet. esittää, että valtuusto päättää 1. hyväksyä liitteenä 3, 3a ja 3b olevan esityksen palvelutasoksi vuodelle 2013 ja sillä korvata hyväksytyn palvelutasopäätöksen 2. hyväksyä kustannustenjaon osalta seuraavat jakoperusteet vuodelle 2013: Valtuusto

32 PÖYTÄKIRJA 2/ pohjaksi otetaan vuoden kustannustilanne - kunnan / kuntaryhmän maksuosuus muuttuu palvelutason kasvun / alenemisen myötä - ensihoidon yhteiset kustannukset (ensihoitokeskus ja ensivaste) lasketaan asukasluvun mukaisesti (ns. kapitaatioperuste) Hall 137 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. antoi luvan tehdä tekstiin stilistiset muutokset. Nivalan kunnallisvalituksen kohteena oleva valtuuston päätös Valtuusto, LIITE 2: Liite 1: STM:n asetus (340/2011) ensihoitopalvelusta Liite 2: STM:n ohje 2011:11 Ensihoidon palvelutaso; ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen laatimiseksi sairaanhoitopiireille Liite 3: Palvelutasopäätösesitys Liite 3a: Tavoittamisprosentit riskiluokittain (uusi) Liite 3b: Ensihoitoyksiköiden valmiudet (uusi) Hallituksen esitys: Valtuusto päättää 1. hyväksyä liitteenä 3, 3a ja 3b olevan esityksen palvelutasoksi vuodelle 2013 ja sillä korvata hyväksytyn palvelutasopäätöksen 2. hyväksyä kustannustenjaon osalta seuraavat jakoperusteet vuodelle 2013: - pohjaksi otetaan vuoden kustannustilanne - kunnan / kuntaryhmän maksuosuus muuttuu palvelutason kasvun / alenemisen myötä - ensihoidon yhteiset kustannukset (ensihoitokeskus ja ensivaste) lasketaan asukasluvun mukaisesti (ns. kapitaatioperuste). Valtuusto

33 PÖYTÄKIRJA 2/ Valt 22 Liite 3c: Aluejakokartta (pelastuslaitokset ja kilpailutettavat, uusi) Ajantasainen aluejakokartta on toimitettu valtuutetuille kokouskutsusta erillisenä. Valtuutetut tekivät seuraavat muutosesitykset hallituksen esityksen kohtaan 1: 1) Unto Valpas esitti, että Raahe ja Pyhäjoen alueella pitää säilyttää nykyinen palvelutaso eli kaksi ambulanssia ympärivuorokautisessa valmiudessa. Alueen väestöpohja ja henkilöstön työturvallisuus edellyttää tätä. Timo Savela kannatti Unto Valppaan esitystä. 2) Markku Laitila esitti, että Asemapaikka Haapavesi, suunnitelma vuodelle Toisen yksikön palvelutasoa nostetaan siten, että se on arkena välittömässä lähtövalmiudessa ja muulloin varallaoloyksikön taso H+P. Toinen yksikkö sairaanhoitopiirin ehdottamalla tavalla aina varallaolo ja taso P+P. Muutoksesta (esityksestä) on olemassa Haapaveden kaupunginvaltuuston yksimielinen päätös Helvi Järvenpää kannatti Markku Laitilan esitystä. 3) Niilo Keränen esitti, että Taivalkosken valmius hyväksytään sellaisena, kuin se on valtuuston palvelutasopäätöksessä huhtikuussa 2012 (valmius: ark 8-20, la 10-18, muu ark VO). Heli Hietala kannatti Niilo Keräsen esitystä. 4) Aimo Remes esitti, että Kärsämäellä säilytetään nykyinen palvelutaso, johon kuuluu ympärivuorokautinen päivystys. Eila Niinikoski kannatti Aimo Remeksen esitystä. 5) Anne Matikainen esitti, että Yli-Iin ja Ylikiimingin kohdalla palvelutaso (pts) päätös on huhtikuussa 2012 PPSHP:n valtuuston päätöksen mukainen. Palvelutasopäätös tulisi olla Yli-Iin ja Ylikiimingin kohdalla ark 8-16 muu VO palvelutaso. Huolimatta siitä, että sopimus Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen kanssa on allekirjoitettu, niin voisi tehdä vaikka suorahankintapäätöksen nykyisten palvelutuottajien kanssa. Juhani Kallioranta kannatti Anne Matikaisen esitystä. 6) Esko Kangas esitti, että ensihoidon suunnitelmaan vuodelle 2013 Nivalaan lisätään toinen ensihoidon yksikkö turvaamaan tasapuolisesti ensihoidon saannin. Taso yksiköillä tulee olla hallituksen huhtikuun 2012 esityksen mukainen H+P ja P+P. Perusteluina seuraavat asiat: Nivalassa toimii nykyisin kaksi ensihoitoyksikköä ja ne ovat täystyöllistettyjä, koska sairastavuus- ja kansantautikertoimet Nivalassa ovat korkeat. Samoin onnettomuuksia sattuu usein. Ilta ja Valtuusto

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

18.6.2012 klo 09.00-11.43. yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340

18.6.2012 klo 09.00-11.43. yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika Kokouspaikka 18.6.2012 klo 09.00-11.43 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Osallistujat Läsnä :t 73-91 (kesken) Läsnä :t 73-90 Kyösti Juujärvi Eija Säilynoja Tuija Haikola

Lisätiedot

yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat

yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat KOKOUSKUTSU 6/2012 Kokousaika Kokouspaikka 18.6.2012 klo 09.00 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht. Tuija

Lisätiedot

klo yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340

klo yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 PÖYTÄKIRJA 13/2012 Kokousaika Kokouspaikka 17.12.2012 klo 8.30-9.39 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Osallistujat Kyösti Juujärvi Eija Säilynoja Tuija Haikola Jari Latvala Jouko Nissinen Kaija Sepponen

Lisätiedot

Seuraavilla sivuilla on alusta luonnos PPSHP:n ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksestä alueen kuntien kommentoitavaksi.

Seuraavilla sivuilla on alusta luonnos PPSHP:n ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksestä alueen kuntien kommentoitavaksi. Seuraavilla sivuilla on alusta luonnos PPSHP:n ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksestä alueen kuntien kommentoitavaksi. Kommentit 14.3.2012 mennessä. Kommentit voi lähettää: Ensihoidon ja päivystyksen

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 15/2008 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 8.30-9.10 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 178 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

klo Nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä.

klo Nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä. PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika Kokouspaikka Osallistujat 13.11.2012 klo 15.00-17.17 luentosali 10 Edustajat Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän jäsenkunnista ja edustajat Oulun yliopistosta.

Lisätiedot

62 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 63 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 65 TILINTARKASTAJAN ILMOITUS 5

62 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 63 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 65 TILINTARKASTAJAN ILMOITUS 5 PÖYTÄKIRJA 7/2008 HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Kokousaika klo 19.00 21.35 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 62 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

klo Nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä.

klo Nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä. PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kokousaika Kokouspaikka Osallistujat 16.4.2012 klo 10.00-15.15 luentosali 10 Edustajat Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän jäsenkunnista ja edustajat Oulun yliopistosta.

Lisätiedot

15.10.2012 klo 9.00-12.18 19.10.2012 klo 8.00-9.19. yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340

15.10.2012 klo 9.00-12.18 19.10.2012 klo 8.00-9.19. yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 PÖYTÄKIRJA 9/2012 Kokousaika Kokouspaikka 15.10.2012 klo 9.00-12.18 19.10.2012 klo 8.00-9.19 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Osallistujat Läsnä 15.10.2012 Läsnä 15.10.2012 Poissa 15.10.2012 Muut osallistujat

Lisätiedot

klo (Huom! Info klo 14 alkaen)

klo (Huom! Info klo 14 alkaen) KOKOUSKUTSU 3/2012 Kokousaika Kokouspaikka 13.11.2012 klo 15.00 (Huom! Info klo 14 alkaen) luentosali 10 Osallistujat Kokoukseen osallistuvat liitteestä 1 ilmenevät Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

PPSHP:n ensihoitopalvelun suunnittelua Th-lain ja ensihoitoasetuksen pohjalta

PPSHP:n ensihoitopalvelun suunnittelua Th-lain ja ensihoitoasetuksen pohjalta PPSHP:n ensihoitopalvelun suunnittelua Th-lain ja ensihoitoasetuksen pohjalta Iiro Anttila projektityöntekijä Matti Martikainen vastuualuejohtaja, ensihoito ja päivystys OYS/PPSHP Taustaa Apulaisoikeuskanslerin

Lisätiedot

28.2.2012 klo 13.00-15.58. Yhtymähallinnon neuvotteluhuone G 340

28.2.2012 klo 13.00-15.58. Yhtymähallinnon neuvotteluhuone G 340 PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kokousaika Kokouspaikka Osallistujat klo 13.00-15.58 Yhtymähallinnon neuvotteluhuone G 340 Varsinaiset jäsenet Johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka, puheenjohtaja, PPSHP Professori, ylilääkäri

Lisätiedot

Valtuuston kokouksen pöytäkirja

Valtuuston kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 1/2010 n kokouksen pöytäkirja Kokousaika 19.4.2010 klo 13.00-14.11 Kokouspaikka OYS, luentosali 10 Asia nro Liite nro Asia Sivu 1 1 Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen 3 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 4/2009 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 9.00-9.40 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 62 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat

yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat KOKOUSKUTSU 9/2012 Kokousaika Kokouspaikka 15.10.2012 klo 09.00 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht. Tuija

Lisätiedot

Huom! Hallituksen ja tarkastuslautakunnan yhteislounas klo 11.45-12.45 kabinetti Kiurussa

Huom! Hallituksen ja tarkastuslautakunnan yhteislounas klo 11.45-12.45 kabinetti Kiurussa KOKOUSKUTSU 11/2009 Kokousaika 12.10.2009 klo 09.00 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht.

Lisätiedot

klo Nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä.

klo Nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä. PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kokousaika Kokouspaikka Osallistujat 25.3.2013 klo 13.00-13.50 luentosali 10 Edustajat Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän jäsenkunnista ja edustajat Oulun yliopistosta.

Lisätiedot

klo (Huom! Aika) yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340. Kokouksen osanottajat

klo (Huom! Aika) yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340. Kokouksen osanottajat KOKOUSKUTSU 13/2013 Kokousaika Kokouspaikka 2.12.2013 klo 08.00 10.00 (Huom! Aika) yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Antti Huttu-Hiltunen, puh.johtaja Risto

Lisätiedot

23 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 24 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 25 LIITE 3 RUOKAILUOIKEUDET JA ATERIOIDEN HINNAT 4

23 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 24 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 25 LIITE 3 RUOKAILUOIKEUDET JA ATERIOIDEN HINNAT 4 PÖYTÄKIRJA 3/2008 HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Kokousaika klo 08.00 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2012

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2012 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2012 Alavieska 11,4 10,2 9,8 8,9 7,0 7,6 9,2 Haapajärvi

Lisätiedot

Hallintolakimies, hallituksen sihteeri

Hallintolakimies, hallituksen sihteeri KOKOUSKUTSU 14/2010 Kokousaika 20.12.2010 klo 08.30 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht.

Lisätiedot

PPSHP:n ensihoitopalvelun suunnittelua Th-lain ja ensihoitoasetuksen pohjalta

PPSHP:n ensihoitopalvelun suunnittelua Th-lain ja ensihoitoasetuksen pohjalta PPSHP:n ensihoitopalvelun suunnittelua Th-lain ja ensihoitoasetuksen pohjalta Iiro Anttila projektityöntekijä Matti Martikainen vastuualuejohtaja, ensihoito ja päivystys OYS/PPSHP Taustaa Apulaisoikeuskanslerin

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2017

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2017 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2017 Alavieska 11,0 11,1 10,3 9,4 8,9 8,4 10

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2016

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2016 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2016 Alavieska 13,6 14,0 13,6 12,3 11,2 11,8

Lisätiedot

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika klo 09.08 10.43 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen Liisa Siikaluoma

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus tammi-syyskuu Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus tammi-syyskuu Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 30.9.2012 Kunnanhallitus 7.11.2012 Kunnanvaltuusto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-syyskuu Saapuneet

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2015

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2015 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2015 Alavieska 14,2 13,5 13,1 11,8 10,7 12,0 12,6

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2014

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2014 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2014 Alavieska 13,7 12,8 12,8 12,1 11,2 12,2 12,1

Lisätiedot

klo Nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä.

klo Nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä. PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kokousaika Kokouspaikka Osallistujat 7.10.2013 klo 13.00 13.38 luentosali 10 Edustajat Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän jäsenkunnista ja edustajat Oulun yliopistosta.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 Väestö 31.12.2014 405.635 kasvu ed. v. 0,52% Talousjohtaja Jarkko Raatikainen Sairaanhoitopiirin talouden tavoitteet Talouden

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2014

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2014 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2014 Alavieska 13,7 12,8 12,8 12,1 11,2 12,2 12,5

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2015

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2015 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2015 Alavieska 14,2 13,5 13,1 11,8 10,7 12,0 13 Haapajärvi

Lisätiedot

ENSIHOITOKESKUS Satakunnan ensihoitopalvelut vuoteen 2013

ENSIHOITOKESKUS Satakunnan ensihoitopalvelut vuoteen 2013 Satakunnan ensihoitopalvelut vuoteen 2013 JYRI LILJA ensihoitopäällikkö Eduskunta on hyväksynyt uuden terveydenhuoltolain, joka tulee voimaan 1.5.2011. Lain mukaan ensihoitopalvelun järjestämisvastuu siirtyy

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Liite 4 ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIAN TALOUSARVIO

Lisätiedot

yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340

yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 PÖYTÄKIRJA 13/2013 Kokousaika Kokouspaikka 2.12.2013 klo 08.00 9.19 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Osallistujat Antti Huttu-Hiltunen Risto Säkkinen Kai Pajala Henrik Hämäläinen Sanna Isola Kaisa

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 14/2008 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 8.30-9.40 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 169 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Yhtymävaltuusto 26 18.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja

Lisätiedot

Syyskuu 9/2016. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Syyskuu 9/2016. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit Syyskuu 9/2016 Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian päiväsairaanhoito

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kokoontuminen Kestin Kartanolle klo 14.00 (Kyläojantie). Tutustumiskäynnin jälkeen kokous kaupungintalolla.

Nivalan kaupunki. Kokoontuminen Kestin Kartanolle klo 14.00 (Kyläojantie). Tutustumiskäynnin jälkeen kokous kaupungintalolla. -3, KH 22.4.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 22.4.2013 Kokoontuminen Kestin Kartanolle klo 14.00 (Kyläojantie). Tutustumiskäynnin jälkeen kokous kaupungintalolla. Esityslista 8/2013 -2, KH

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Elokuu 8/2016 Osavuosikatsaus II

Elokuu 8/2016 Osavuosikatsaus II Elokuu 8/2016 Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

ALAVINSOAN OUNTA OVavuoVikatVauV tammi-lokakuu 31.10.2012

ALAVINSOAN OUNTA OVavuoVikatVauV tammi-lokakuu 31.10.2012 ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi-lokakuu 31.10.2012 Q{ttgtngrroz{y 76.78.8678 7

Lisätiedot

Jokilaaksojen SoTen tuotantorakenne ?

Jokilaaksojen SoTen tuotantorakenne ? Jokilaaksojen SoTen tuotantorakenne 1.1.2017? Sairaanhoidon erityisvastuualueet, maakuntarajat ja Sairaanhoitopiirit, väestö 31.12.2012 HYKS erva 1 869 617 as. 39 kuntaa Helsinki ja Uusimaa 1 562 796 24

Lisätiedot

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokunta 39 07.10.2016 Jokilaaksojen pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2020 Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokunta 07.10.2016 39

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Palveluntuottajan näkökulma. Uuden terveydenhuoltolain hengessä. Kuntien resurssit huomioiden

Palveluntuottajan näkökulma. Uuden terveydenhuoltolain hengessä. Kuntien resurssit huomioiden Palveluntuottajan näkökulma Uuden terveydenhuoltolain hengessä Kuntien resurssit huomioiden Esitämme, että Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella olisi pelastustoimen nykyisin hoitamien toimintaalueiden

Lisätiedot

yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat

yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat KOKOUSKUTSU 4/2012 Kokousaika Kokouspaikka 23.4.2012 klo 09.00 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht. Tuija

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

Huhtikuu 4/2016 Osavuosikatsaus I

Huhtikuu 4/2016 Osavuosikatsaus I Huhtikuu 4/2016 Osavuosikatsaus I Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

Huumarkangas Jouko. Piispanen Risto. Suomäki Marjatta Suomäki Riitta

Huumarkangas Jouko. Piispanen Risto. Suomäki Marjatta Suomäki Riitta Viranomainen PÖYTÄKIRJA 2/2010 KOKOUSAIKA Torstai 25.3.2010 klo 18 21.45 KOKOUSPAIKKA Saarijärven kaupungintalo, Rahkola OSALLISTUJAT Kutsutut et Muut Launonen Jorma Koskinen Satu Hintikka Maija Huumarkangas

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon ensihoidon sopeutus ja talousraami vuodelle 2014, lausunto

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon ensihoidon sopeutus ja talousraami vuodelle 2014, lausunto Kunnanhallitus 243 07.10.2013 Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon ensihoidon sopeutus ja talousraami vuodelle 2014, lausunto 240/05.00.00/2013 Kunnanhallitus 243 Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 11 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 12 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 13 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 14

Lisätiedot

Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan koulutustilat, neuvotteluhuone 1

Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan koulutustilat, neuvotteluhuone 1 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA- PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kokousaika pe klo 8.00-8.55 Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan koulutustilat, neuvotteluhuone 1 Käsiteltävät asiat Asia Liite

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2011 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2011 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 3/2011 Kokousaika 16.5.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Terveydenhuollon palveluiden järjestämissuunnitelman sisältö

Terveydenhuollon palveluiden järjestämissuunnitelman sisältö Terveydenhuollon palveluiden järjestämissuunnitelman sisältö Pasi Parkkila, kehitysjohtaja Terveyskeskusten johtavien viranhaltijoiden ja PPSHP:n yhteistyöseminaari 3.11.2011 Tiivistelmässä mukana PPSHP

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 11/2009 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 9.00-11.30 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 157 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Kaurila Matti Rahkala Jarko Lindgren Hilkka Pöllänen Eero Kaukinen Irma Tanner-Penttilä Hannele, poistui 35 aikana

Kaurila Matti Rahkala Jarko Lindgren Hilkka Pöllänen Eero Kaukinen Irma Tanner-Penttilä Hannele, poistui 35 aikana Yhtymähallitus 22.3.2017 33 Kokousaika 22.3.2017 klo 17.00 18.32 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Autio Markku Kaurila Matti Rahkala Jarko Lindgren Hilkka

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 OMN/123/00.02.00/2015 ERON MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2017. Kokouspaikka Halikon perhetukikeskus, Juustomestarintie 11

HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2017. Kokouspaikka Halikon perhetukikeskus, Juustomestarintie 11 HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kokousaika 16.3.2017 kello 17.30-18.40 Kokouspaikka Halikon perhetukikeskus, Juustomestarintie 11 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen Hallintotoimisto 31.3.2017 kello 9.00

Lisätiedot

Arvola Anneli (kesk) Karila Juhani (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 327. Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen

Arvola Anneli (kesk) Karila Juhani (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 327. Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 327 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 13/2006 KOKOUSAIKA Perjantaina 10.11.2006 kello 9.00-10.00 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Tammi-huhtikuu 4/2008 Osavuosikatsaus I

Tammi-huhtikuu 4/2008 Osavuosikatsaus I POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-huhtikuu 4/2008 Osavuosikatsaus I Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Maksut ja laskutukset Hoidossa olleet potilaat Hoitojaksot Hoidon aloittamista

Lisätiedot

Torstai klo Haapaveden kaupungintalo, Haapavesi. Restartup-vaihtoehto yrittäjyydelle

Torstai klo Haapaveden kaupungintalo, Haapavesi. Restartup-vaihtoehto yrittäjyydelle Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 2 /2017 Kokousaika Kokouspaikka Torstai 23.2.2017 klo 14.00- Haapaveden kaupungintalo, Haapavesi Käsiteltävät asiat liite 12 1 HOSUVA-hanke 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2 3 4

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto

HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto 1 Viranomainen KOKOUSKUTSU 3/2008 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto KOKOUSAIKA 9.12.2008 kello 17.00 KOKOUSPAIKKA Verkatehdas, Paasikiventie 2 Hämeenlinna, kokoushuone 1

Lisätiedot

LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ

LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 42 16.11.1999 LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ 1. Lausuntopyyntö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää kuntajaostolta

Lisätiedot

15 Pohjois-Pohjanmaa. 15.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

15 Pohjois-Pohjanmaa. 15.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 15 Pohjois-Pohjanmaa 15.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 15.1. POHJOIS-POHJANMAA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 6 kpl Taajaan asutut: 9 kpl Maaseutumaiset:

Lisätiedot

Keskustelu- ja koulutustilaisuus Pohjois- Pohjanmaan uusille kunnan- /kaupunginvaltuustoille 7.2.2013. Pauli Harju maakuntajohtaja

Keskustelu- ja koulutustilaisuus Pohjois- Pohjanmaan uusille kunnan- /kaupunginvaltuustoille 7.2.2013. Pauli Harju maakuntajohtaja Keskustelu- ja koulutustilaisuus Pohjois- Pohjanmaan uusille kunnan- /kaupunginvaltuustoille 7.2. Pauli Harju maakuntajohtaja Pohjois-Pohjanmaan liiton organisaatio 29+1 jäsenkuntaa TOIMIKUNNAT Matkailutoimikunta

Lisätiedot

Valtuusto 3/2017. Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski

Valtuusto 3/2017. Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Valtuusto 3/2017 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Torstai 26.10.2017 klo 14.00 Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 5/2011 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 5/2011 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 5/2011 Kokousaika 19.9.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASIAT Pykälät: Sivut: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lahti Kari ja Pudas Jaana

ASIAT Pykälät: Sivut: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lahti Kari ja Pudas Jaana PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS Nro 11 / 2016 KOKOUSAIKA 7.12.2016 kello 8.00-13.55 KOKOUSPAIKKA: KUNNANTOIMISTO Jäsenet paikalla: Varajäsenet: paikalla: Nivala Kirsti, pj. x Keskikorpi Sointu - Sakko Antti,

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

Hallituksen jäsenet, jotka eivät ole valtuuston jäseniä Kyösti Juujärvi. hallituksen jäsen Jari Latvala. hallituksen jäsen Kaija Sepponen

Hallituksen jäsenet, jotka eivät ole valtuuston jäseniä Kyösti Juujärvi. hallituksen jäsen Jari Latvala. hallituksen jäsen Kaija Sepponen KOKOUSKUTSU 1/2012 Kokousaika Kokouspaikka 16.4.2012 klo 10.00 luentosali 10 Osallistujat Kokoukseen osallistuvat liitteestä 1 ilmenevät Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston varsinaiset

Lisätiedot

POPmaakunta Asialista 1 (5)

POPmaakunta Asialista 1 (5) POPmaakunta Asialista 1 (5) Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistus, henkilöstötyöryhmä Aika: 18.1.2017 klo: 9.00-12.00 Paikka: OYS, luentosali 1 (sisäänkäynti B1, 2. krs) Läsnä: Juha Jääskeläinen Eija Ahola

Lisätiedot

Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 3/2014 1 liikelaitoskuntayhtymä. Johtokunta 31.03.2014. Aika 31.03.2014 klo10:00-12:40

Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 3/2014 1 liikelaitoskuntayhtymä. Johtokunta 31.03.2014. Aika 31.03.2014 klo10:00-12:40 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 3/2014 1 Johtokunta 31.03.2014 Aika 31.03.2014 klo10:00-12:40 Paikka Oulu, Medipolis 5. krs, yhtymähallinnon neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse. Kaupunginhallitus Esityslista 22/2013

Nivalan kaupunki. 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse. Kaupunginhallitus Esityslista 22/2013 -3, KH 25.11.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 25.11.2013 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse Esityslista 22/2013 -2, KH 25.11.2013 14:00 Kokousaika Maanantai

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 27.6.2013 klo 12.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 218 219

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 11.03.2014 1/2014. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet:

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 11.03.2014 1/2014. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Tiistai 11.03.2014 klo 19.00 20.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: Saukko Hannu pj. x Pudas Jaana Klasila Kauko vpj. x Lahti Kari Nivala Liisa x Keskikorpi

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJIEN VALITSEMINEN

Kunnanhallitus Valtuusto OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJIEN VALITSEMINEN Kunnanhallitus 213 05.06.2017 Valtuusto 68 12.06.2017 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJIEN VALITSEMINEN KHALL 213 Valmistelija: hallinnon sihteeri Marja Harjunen, 050-4636 280 Oulun

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O

A S I A L U E T T E L O IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) A S I A L U E T T E L O 32. Kokouksen avaus 33. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 35. Ääntenlaskijoiden valinta 36.

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 8 julkaisutapa 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 9 8 Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon

Otsikko Sivu. 8 julkaisutapa 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 9 8 Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2015 1 Työsuojelutoimikunta 16.06.2015 Aika 16.06.2015 klo13:04-14:25 Paikka NordLab yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis 5b Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 16.01.2015 Aika 16.01.2015 klo10:00-14:30 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 1/2010. Aika Torstai , klo

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 1/2010. Aika Torstai , klo KUUMA-HALLITUS Pöytäkirja 1/2010 Aika Torstai 14.1.2010, klo 18.00-19.15 Paikka Nurmijärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 2 b, Nurmijärvi 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 1 Kokouksen

Lisätiedot

24.9.2012 klo 09.00-12.18. yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340

24.9.2012 klo 09.00-12.18. yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika Kokouspaikka klo 09.00-12.18 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Osallistujat Läsnä :t 115-123 (kesken) Läsnä :t 115-123 (kesken) Kyösti Juujärvi Eija Säilynoja Tuija Haikola

Lisätiedot

Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, Joensuu. Pirskanen ilkka toimitusjohtaja poistui klo 10.

Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, Joensuu. Pirskanen ilkka toimitusjohtaja poistui klo 10. Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.08.2016 kello 10:00-11:09 Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu Saapuvilla olleet jäsenet Tohkanen Matti Karjalainen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 02/2017 Kokouspäivämäärä OSAKEYHTIÖN HALLITUS

PÖYTÄKIRJA 02/2017 Kokouspäivämäärä OSAKEYHTIÖN HALLITUS Aika Maanantai 20.2.2017 klo 9.00 10.48 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Laillisuus ja Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Laillisuus ja Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 2/2017 16 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 28.02.2017 klo 15:00-17:22 Kokouspaikka Kunnantalo, kokoushuone 111 Saapuvilla olleet jäsenet Väänänen Veikko puheenjohtaja Jomppanen Jouni I. I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän rakenne ja prosessit

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän rakenne ja prosessit Kuntayhtymän johtaja Johtoryhmä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän rakenne ja prosessit Johtamisprosessit: Suunnittelu, johtaminen, päätöksenteko, viestintä, tietohallinto, riskienhallinta, laadunhallinta

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 (5) KOKOUSAIKA 23.11.2016 klo 17 19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Hassinen Arja Hämäläinen

Lisätiedot