2.7. SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMIALA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2.7. SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMIALA"

Transkriptio

1 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMIALA Palvelusuunnitelma: Sivistys- ja vapaa-ajanpalvelut ovat kunnan ja alueen elinvoiman kulmakiviä sekä kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjiä. SIVISTYSTOIMI HALLINTO Joroisten kunta tuottaa Joroisissa perusopetuksen ja lukio-opetuksen, varhaiskasvatuksen, koululaisten iltapäivätoiminnan, vapaa-aikatoimen ja kirjaston palvelut. Sivistyslautakunta toimii palvelujen tuottajana ja edustaa opetus-, varhaiskasvatus-, kirjasto- ja vapaa-aikatoimen (kulttuuri, nuoriso ja liikunta) asiantuntijuutta. Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen palvelut ostettiin Soisalo-opistolta. Sivistyslautakunnan sekä sivistysjohtajan ja sivistystoimen sihteerin palkkakustannukset jaettiin tasan pääkustannuspaikoille. Yksikkökohtainen kustannus oli 8 205,38 euroa. Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit 1-12 kk Tavoitteena on, että yhteistyötä naapurikuntien sivistystoimien kanssa jatketaan, osaamista ja työtä jaetaan Sivistystoimen yhteisten toimintojen suunnitteluun osallistuminen naapurikuntien sivistysjohtajien ja Opetussuunnitelman työn edistyminen Keski-Savon kuntien yhteinen veso-päivä pidettiin Varkaudessa Aiheena ops Syyskauden Veso pidettiin rehtoreiden kanssa. Pieksämäellä Ops- työtä tehtiin seudullisesti ja se edistyi suunnitellusti. Koulunkäyntialueiden tarkistaminen Opetuksen ja kuljetusten tarkoituksenmukainen järjestäminen Kouluverkkosuunnitelman toteutuminen / tarkistaminen Kunnanvaltuusto päätti, että Joroisissa on yksi koulunkäyntialue. Opetuspalveluiden TVA-kriteerien päivittäminen ja rehtoreiden tehtävänkuvauksien tarkistaminen ja johtajuuden järjestäminen yhtenäiskoulussa Neuvottelut yhteistyössä asianosaisten kanssa TVA-kriteerit ja tehtävänkuvaukset laadittu TVA-kriteerit on laadittu ja ne on otettu käyttöön. Niitä tarkistetaan 2016 kevään aikana. Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle oli yhteistyöhalun puute. Yhteistyö sujui hyvin eikä riski toteutunut.

2 2 Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Sivistystoimen hallinto TP 2014 Budj. Muutosbudj Poikkeama Käyttö TOIMINTATUOTOT ,81 TOIMINTAKULUT , , ,20 81,6 TOIMINTAKATE/ , , ,20 81,6 Yllä oleva kustannus on irrotettu sivistystoimen hallinnon kustannuksista omalle kustannuspaikalle, jotta opetussuunnitelman laatimisesta aiheutuvat kustannukset eivät kohdistu hallinnon kulujen mukana muille sivistystoimen toimialoille. VARHAISKASVATUS Palvelusuunnitelma: Varhaiskasvatuksen tehtävänä Joroisissa on tuottaa hyvälaatuista, paikkakunnan ominaispiirteisiin parhaiten soveltuvaa päivähoitoa, asiantuntevaa esiopetusta sekä joustavia, perheiden tarpeisiin vastaavia avoimen varhaiskasvatuksen palveluja. Yhteistyössä vanhempien kanssa luodaan lapsen kokonaisvaltaiselle kehitykselle suotuisa kasvuympäristö. Varhaiskasvatus sisältää päiväkotihoidon, ryhmäperhepäivähoidon, perhepäivähoidon ja avoimen varhaiskasvatustoiminnan. Lisäksi varhaiskasvatukseen kuuluu lasten kotihoidon tuki. Päiväkotipaikkoja oli tammikuussa 69 (+ esioppilaat 45) ja syksyllä 98 (+ esioppilaat 48). Esiopetuksen järjestäminen Kuvansissa ja kirkonkylällä on päiväkotien talousarviossa, mutta toiminta tapahtuu koulun tiloissa. Perhepäivähoitopaikkoja oli keväällä 70 (ml. ryhmäperhepäiväkodit) ja syksyllä 60. Vuorohoitoa järjestettiin Kuvansin päiväkodilla ja iltahoitoa arkisin kirkonkylällä päiväkoti Pyrrissä. Esiopetus siirtyi koulun tiloihin pysyvästi Kuvansissa. Kirkonkylän esiopetus aloitti elokuussa Pikkukoululla. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja palkattiin 1.8. alkaen. Kuvansin päiväkodin tiilirakennuksen peruskorjaus valmistui maaliskuussa. Väistötila koulun vieressä toimi päiväkotia korvaavana tilana asti. Muutamalle lapselle ostettiin päivähoitoa naapurikunnista. Tarvetta yöhoidon ostamiseen Varkaudesta ei ollut vuonna. Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuksen esimies Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Laadukas, Joroisten Pedagoginen Asiakastyytyväisyyskyse kunnan johtaminen: ly varhaiskasvatussuunnitelm perustehtävän tehdään joka toinen an mukainen selkiyttäminen, vuosi. Tavoitteena 3,5 varhaiskasvatus yhtenäiset asteikolla 1-5 mitattuna 1. Vanhempien lomakkeet ja (TAK). Seuraava kysely näkökulma. käytännöt tehdään keväällä Tavoitteena kaikissa varhaiskasvatukse asiakastyytyväisyys n yksiköissä. 3,5 (asteikolla 1-5) 2. Lasten näkökulma -Haastattelut, videointi, piirtäminen, (hymiöt) 1-12 kk Lasten osallisuus lisääntynyt: Mm. lapsen varhaiskasvatussuunnitelma an liitetään kotona kirjattava sivu: Päivähoitopäivä lapseni kertomana

3 3 3. Henkilökunnan näkökulma. Tavoitteena 3,5 (asteikolla 1-5) Esiopetuksessa otetaan käyttöön Wilma-ohjelma. Esiopettajille järjestetään koulutusta ohjelman käyttöön. - Työtyytyväisyyskysely. 3,5 asteikolla 1-5 (TAK). Syksy. Esioppilaiden oppimissuunnitelmat tehdään Wilmaohjelmaan. Henkilöstön työtyytyväisyyskysely toteutettiin viikoilla Kyselyn tulosten keskiarvo yksiköittäin vaihteli välillä 3,65-3,81 arviointiasteikon ollessa 1-5. Wilma-ohjelma on otettu käyttöön esiopetuksessa. Oppimissuunnitelmista 80 on Wilmassa. Keskeisimpinä riskeinä olivat henkilöstön vaihtuvuus ym. poissaolot. Koulutettuja sijaisia saatiin palkattua ja henkilöstön vaihtuvuus on ollut vähäistä, joten riskit eivät toteutuneet. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Varhaiskasvatus TP 2014 Budj. Muutosbudj Poikkeama Käyttö TOIMINTATUOTOT , , ,13 113,7 TOIMINTAKULUT , , ,68 99 TOIMINTAKATE/ , , ,81 97,1 Poistot ja , ,40-375,4 122,9 arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI- /ALI , , ,41 97,1 Tulojen ylittyminen koostuu hoitopäivämaksujen kertymän ylityksestä euroa, työllistämistuesta euroa ja työterveyshuollon kelakorvauksesta, joka oli 7970 euroa. Menojen alitus johtuu kotihoidontuen menojen alittumisesta euroa. Lapsia oli arvioitua enemmän päivähoidossa, joten päiväkotien palkkamenot ylittyivät ja toimintakulujen alitukseksi jäi euroa. Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Varhaiskasvatus TP 2014 TA TP Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Kirkonkylän päiväkoti Kuvansin päiväkoti Perhepäivähoito Ryhmis Kaitainen Ryhmis Kerisalo Ryhmis Kolma Ryhmis Sinikukka Ryhmis Opintie Avoin varhaiskasvatustoim inta Lapsiperheiden kotipalvelu Lasten , kotihoidontuki Muu lastenpäivähoito Yhteensä

4 4 Tunnusluvut: Tunnusluvut: TP 2010 TP 2011 TA 2012 TP 2012 TP 2014 TA TA tot 1-12 kk Päiväkotihoidossa olevien lasten eo 99 + eo 48 lukumäärä 42 Perhepäivähoidossa olevien lasten lukumäärä Erityisen tuen tarpeessa olevien lasten määrä päiväkodeissa / 13/ 13,5 13/ 13,7 13 / 13,5 13/ 13,3 15/ 11,9 12/ 12,3 14/ 10,7 Erityisen tuen tarpeessa olevien lasten lukumäärä perhepäivähoidossa / 6 / 5,4 2/ 1,89 3 / 3,3 4 /4 5/ 6,4 4/ 6,7 5/ 7,2 Osallistujia avoimen varhaiskasvatuksen piirissä Lasten kotihoidontuen saajien määrä (perheitä) Kunnassa olevat 0-6 v. lapset PERUSOPETUS Palvelusuunnitelma Perusopetuksen tehtävänä on antaa laadukasta ja monipuolista yleissivistävää opetusta, kasvattaa vastuulliseen yhteistyöhön ja hyviin vuorovaikutustaitoihin sekä antaa hyvät jatko-opiskelumahdollisuudet. Perusopetus huomioi erilaiset oppijat. ERITYISOPETUS JA OSTETTU ERITYISOPETUS Pidennetyn oppivelvollisuuden esiopetusta ostettiin päiväkodilta. Perusopetuksen erityisopetusta ostettiin muilta kunnilta, kuntayhtymiltä ja valtiolta. Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja ja koulujen rehtorit Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Erityisopetus pyritään pääsääntöisesti järjestämään omassa lähikoulussa. Erityisopetuksen sisäiset järjestelyt 80 pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaista on omassa lähikoulussaan ,6 pidennetyn oppivelvollisuuden oppilasta on omassa lähikoulussaan Oppivelvollisen lähikouluratkaisut on tehty oppilaslähtöisesti erityisen tuen tarpeet huomioiden. Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle oli, etteivät resurssit erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden kohdalla ole riittävät. Riski toteutui osittain, koska Joroisten kunnassa ei ole toistaiseksi tarjolla pienryhmäopetusta.

5 5 Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Erityisopetus TP 2014 Budj. Muutosbudj Poikkeama Käyttö TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/ , , ,72 82, , , ,72 82,5 Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Erityisopetus TP 2014 TA TP Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Ostettu erityisopetus Joroisten erityisopetus Yhteensä YLEISOPETUS Palvelusuunnitelma Joroisten perusopetus toteutettiin oppilaiden yksilölliset oppimisen tarpeet huomioiden. Kouluverkkotyöryhmä päivitti kouluverkkosuunnitelmaa vuosille Oppilaiden erityisen tuen järjestämisessä on periaatteena mahdollisuuksien mukaan lähikouluun integrointi. Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja sekä koulujen rehtorit/apulaisjohtajat oman yksikkönsä osalta. Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Opetussuunnitelman laatiminen Kurre-ohjelmien hyödyntäminen työjärjestyksien laadinnassa Työhyvinvoinnin ja -kyvyn ylläpitäminen Opetussuunnitelmatyötä jatketaan yhdessä Keski- Savon kuntien kanssa ja osallistutaan OPSTuki2016 koulutuksiin ja osallistutaan kuntien yhteisen OPStyöryhmän toimintaan. Hankitaan Kurreohjelmat työjärjestyksien laatimiseen Opetushallituksen hyvinvointiprofiilien hyödyntäminen oppimisympäristön kehittämisessä Työ etenee Opetushallituksen asettaman tavoiteaikataulun mukaisesti Työjärjestykset laadittu soveltuvin osin yhtenäiskouluun Hyvinvointiprofiilien teettäminen Opetussuunnitelman seudullinen työ on saatu päätökseen suunnitellusti. Kuntakohtaiset osuudet valmistuvat kevään 2016 aikana. Työjärjestykset on laadittu koko yhtenäiskoulussa Kurreohjelman avulla ja ne löytyvät Wilmasta. Yhtenäiskoulun luokkien opettajat tekivät hyvinvointiprofiilit suunnitellusti. Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle olivat yhtenäiskouluun siirtymiseen liittyvät haasteet. Yhtenäiskoulun rakentuminen on edelleen käynnissä, mutta yllä olevat tavoitteet saavutettiin odotetusti.

6 6 Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Yleisopetus TP 2014 Budj. Muutosbudj Poikkeama Käyttö TOIMINTATUOTOT , , ,19 114,6 TOIMINTAKULUT , , ,71 96,2 TOIMINTAKATE/ , , ,90 95,4 Poistot ja -8, ,33-519, ,5 arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI- /ALI , , ,57 95,4 Yleisopetuksen poikkeama oli yli , josta henkilöstökulujen osuus oli hieman yli Henkilöstökulujen poikkeama selittyy yli :n verran työllistämistukikirjauksesta, joka ei toteutunut. Tämän lisäksi kerhohankkeen, sekä opetusryhmän pienentämishankkeen kustannuspaikoille on kirjautunut n kuluja, jotka ilman hankkeita olisivat yleisopetuksen kuluina. Sijaiskuluihin sekä erilliskorvauksiin oli talousarviossa varattu liikaa n Muista alituksista merkittävimpiä olivat kotikuntakorvaukset, sekä sisäiset ateriapalvelut. Kotikuntakorvauksia saatiin lähes ennakoitua enemmän. Sisäisiin ateriapalveluihin kului rahaa n ennakoitua vähemmän. Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Yleisopetus Joroinen TP 2014 TA TP Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Yleisopetuksen kotikuntakorvaus Kaitaisten koulu Kolman koulu Kuvansin koulu Joroisten yhtenäiskoulu lk Perusopetuksen erityiskustannukset LSL:n sijoitett.ioo.perusopetus Kerisalon koulu kirkonkylän koulu Joroiten yläkoulu Yhteensä Tunnusluvut: JOROINEN OPPILASENNUSTE Koulut Kaitainen 33 28,5 24,5 22, ,5 13 Kolma 44, , ,5 55,5 Kuvansi 133, ,5 87, Joroisten yhtenäiskoulu 1-9 lk ,5 321,5 Kerisalo 23 20,5 Kirkonkylä 120,5 129 ya 7-9 lk Perusopetus yhteensä 535, ,5 495,5 493,5 490,5 472 Yksikkö perusopetus/esiopetus Opetustunti kpl h/oppilas/vko /oppilas TP 2014 TA TP TP 2014 TA TP TP 2014 TA TP Kaitainen ,03 2,26 2, Kolma ,60 1,84 0, Kuvansi ,72 2,04 1, Joroisten yhtenäiskoulu 1-9 lk ,00 1,63 2,

7 7 Kerisalo , Kirkonkylä , ya 7-9 lk , APIP -TOIMINTA Palvelusuunnitelma Toiminnan tarkoituksena on tarjota lapselle koulupäivän jälkeen turvallinen ja lapsen kasvua tukeva ympäristö, jossa hän voi ammattitaitoisen ohjaajan valvonnassa viettää vapaa-aikaansa. APIP- ryhmä voidaan käynnistää taajamissa, mikäli ryhmään ilmoittautuu ja todellisuudessa aloittaa pääsääntöisesti vähintään 10 koululaista ja haja-asutus alueen kylillä, mikäli ryhmään ilmoittautuu ja todellisuudessa aloittaa pääsääntöisesti vähintään 6 koululaista ( siv.yht.laut ). Kuvansissa aloitettiin APIP-toiminta ilmoittautumisten mukaisesta (11 lasta), mutta lukuvuoden aikana lapsimäärä väheni. Toimintaa jatketaan 2016 alusta alkaen yhteistyössä esiopetuksen iltapäivähoidon kanssa. Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja ja vastaava ohjaaja sekä koulujen rehtorit/apulaisjohtajat Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Tarjota monipuolista ja suunnitelmallista lapsia tukevaa toimintaa Huoltajille järjestetyn tulokset olivat valtakunnallista tasoa. Toimintaa suunnitellaan aktiivisesti ja kehitetään yhdessä lasten kanssa, osallisuuden huomioiminen Toiminnan onnistumista mitataan huoltajille ja lapsille suunnatulla seurantakyselyllä. Mittarina on se, että 70 huoltajien vastauksista on tavoitteen mukaisia. Lapsille toteutettiin keväällä seurantakysely, jonka mukaan 69 lapsista tulee mielellään iltapäivätoimintaan. Lasten mielestä iltapäivätoiminnassa on mahdollisuus riittävään leikkimiseen, rauhoittumiseen, liikuntaan sekä erilaisiin teemapäiviin. Välipalaan oltiin myös erittäin tyytyväisiä. Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle olivat suurehkot ryhmät tilat, toiminta, henkilöstö. Lapsimäärä oli ilmoittautuneita vähäisempi, joten riski ei toteutunut. Tilat olivat sekä kirkonkylässä, että Kuvansissa toiminnalle sopivat. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2014 Budj APIPtoiminta Muutosbudj Poikkeama Käyttö , , ,02 82,6 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT , ,23 323,77 99,7 TOIMINTAKATE/ , , ,25 104,6

8 8 Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: APIP-toiminta TP 2014 TA TP Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Jo kirkonkylän ip-toiminta Kuvansin ip-toiminta Kolman ip-toiminta Yhteensä Tunnusluvut: TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA Tot 1-12 kk lasten määrä nettokust /v/lapsi 286,22 290,09 230,98 373,90 506,93 823,50 valtionosuus Toiminnan nettokustannukset olivat yhteensä: Bruttomenot Tulot (Tulot koostuvat: toiminnan tulot valtionosuus ) = Yllä olevassa taulukossa oleva lapsikohtainen nettokustannus on laskettu toiminnan kokonaisnettokustannuksista. (OKM Valtionosuus / rahoitussovellus ) PERUSOPETUKSEN PROJEKTIT Palvelusuunnitelma Perusopetuksen projektien/hankkeiden avulla kunta pyrkii vastaamaan Opetushallituksen ja Opetusministeriön asettamien painopistealueiden kehittämiseen. Joroinen on saanut valtion erityisavustusta seuraaviin hankkeisiin: perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen kerhotoiminnan kehittämiseen ja ICThankkeeseen. Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Ryhmäkokojen pienentäminen oppimisedellytysten luomiseksi Perusopetuksen opetusryhmiä pienennetään resurssiopettajien ja 100 valtionavustuksesta käytetty loppuun mennessä. Projektin rahasta on käytetty 100 Monipuolisen kerhotoiminnan tarjoaminen Opettajien pedagogisten ICT-taitojen kehittäminen, perusopetuksen laadun parantamiseksi jakotuntien avulla. Kerhotoiminnan lisääminen ICT-ohjausta antavien opettajien palkkaukseen ja matkakustannuksiin, uusien toimintatapojen käyttöönottamisen mahdollistamiseksi 100 valtionavustuksesta käytetty loppuun mennessä. 100 valtionavustuksesta käytetty 2016 loppuun mennessä. Projektin rahasta on käytetty 100 Projektin rahasta on käytetty 38 ja projekti jatkuu vuoden 2016 aikana. ProKoulu-hanke Positiivisen käyttäytymisen tukeminen ja jalkauttaminen kouluilla Osallistuminen Itä- Suomen yliopiston Pro- Koulu tilaisuuksiin Kaikki kunnan koulut ovat Prokouluja ja prokoulu-opettajat ovat osallistuneet Itä-Suomen yliopiston koulutustilaisuuksiin.

9 9 Vuoden aikana on taulukossa olevien hankkeiden lisäksi aloitettu tai saatettu loppuun seuraavat hankkeet: - erityisopetuksen laadun kehittäminen - koulutuksellista tasa-arvoa edistävä hanke koulutuksellista tasa-arvoa edistävä hanke kerhotoiminnan kehittäminen esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittäminen Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: Tavoitteiden toteutumisen riskinä oli, että valtion erityisavustusta ei pystytä hyödyntämään optimaalisesti. Riski ei toteutunut. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Perusopetuksen projektit TP 2014 Budj. Muutosbudj Poikkeama Käyttö TOIMINTATUOTOT , , ,94 90,8 TOIMINTAKULUT , , ,24 107,4 TOIMINTAKATE/ , , ,18 388,6 Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Perusopetuksen projektit TP 2014 TA TP Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Erityisopetuksen laadun kehittämishanke Koulutuksen tasa-arvoa edist. Hanke Ryhmäkoon pienent. Hanke 13 alk Kerhotoiminnan kehit. Hanke 13 alk Koulutuksen tasa-arvoa edist. Hanke Kerhotoiminnan keh.hanke Ryhmäkoon pienent. Hanke Pedagogisten ICT-taitojen kehit ProKoulu-hanke Koulutuksen tasa-arvoa edist. Hanke Kerhotoiminnan keh.hanke Esi- ja perusopetuksen toimintakult.kehit Yhteensä SAIRAALAOPETUS Palvelusuunnitelma Sairaalaopetus on ostopalvelua, jossa Joroinen ostaa sairaalaopetusta joroislaisten oppilaiden sairaalajaksojen ajalle. Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Sairaalaopetus TP 2014 Budj. Muutosbudj Poikkeama Käyttö TOIMINTAKULUT , ,70-297,7 102 TOIMINTAKATE/ , ,70-297,7 102

10 10 LUKIO-OPETUS Palvelusuunnitelma: Lukio antaa opetussuunnitelman mukaisesti opiskelijoille laajan yleissivistyksen ja jatko-opintokelpoisuuden sekä elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Lukio antaa opiskelijoille edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen sekä auttaa opiskelijoita tasapainoiseksi ja toiset huomioonottavaksi ihmiseksi. Joroisten lukion on aktiivinen yhteistyössä ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Talousarviovuoden aikana oli tarkoituksena hakea lukiokoulutuksen järjestämislupaa yhdessä muiden koulutuksen järjestäjien kanssa ja sopeutetaan toimintaa uusien rahoitusperusteiden mukaiseksi. Sipilän hallituksen aloitettua lukiokoulutuksen järjestämislupa-asia ei ole edennyt, joten järjestämislupaa ei tarvinnut hakea. Vastuuhenkilö: Joroisten lukion rehtori Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Tieto- ja viestintätekniikan tehokas hyödyntäminen oppimisessa ja valmistautuminen sähköiseen ylioppilastutkintoon Hankitaan lukion aloittaville opiskelijoille mobiililaitteet, otetaan sähköisiä oppikirjoja ja muuta sähköistä materiaalia opetuskäyttöön. Opettajat kouluttautuvat edellä mainittujen materiaalien tehokkaaseen käyttöön. Sujuva siirtyminen sähköiseen ylioppilastutkintoon varmistetaan rakentamalla koetilaan tutkinnon edellyttämä lähiverkko ja riittävä sähkönsyöttö. Lukioon tuleville hankitaan leasingrahoituksella 36 tabletkonetta (ipad tai vast.), opettajista 80 kouluttautuu mobiililaitteiden käyttämiseen ja opettajat käyttävät niitä opetuksessaan. Ylioppilaskirjoitustilassa on toimiva lähiverkko ja sähkönsyöttö. Energiaa Mobiilisti-hanke päättyi 12/. Hankkeen avulla hankittiin luonnontieteiden opetuskäyttöön mittalaitteita ja järjestettiin opettajien tvtkoulutusta. Lukiolle on hankittu oppilaskäyttöön OPH:n Linux-hankkeen ( Linuxpohjainen langaton opiskeluympäristö ) kautta kannettavia tietokoneita yhteensä 39 kpl kaikille ensimmäisen vuoden opiskelijoille sekä niitä halunneille toisen vuoden opiskelijoille. Osa tietokoneista on myös opettajien työkäytössä. Hankkeen kautta on hankittu opetuskäyttöön robotteja ja VR-kameroita. Jokainen opettaja käytti jossain määrin tietokoneita opetuksessaan ja ovat kouluttautuneet hankelaitteiden sekä sähköisten oppimisympäristöjen käyttöön. Opettajille on järjestetty sähköisen ylioppilastutkintojärjestelmän (Abitti) koulutusta.

11 11 Lukiokoulutuksen jatkumisen turvaaminen kunnassa jälkeen Opiskelijahuollon järjestäminen uuden opiskelijahuoltolain mukaisesti Suunnitellaan yhdessä muiden koulutuksen järjestäjien kanssa yhteisen lukiokoulutuksen järjestämisluvan ja ylläpitämisluvan hakemista OKM:n ohjeiden mukaisesti Tehdään tarvittavat muutokset nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden kohtaan 4.3. Opiskelijahuolto Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: Toimitetaan hakemukset ja selvitykset lukiokoulutuksen järjestämiseksi 8/ mennessä Lukion oppilashuollossa toimitaan uuden oppilashuoltolain mukaisesti. Oppilashuolto toteutuu sekä yhteisöllisenä, että yksilöllisenä oppilashuoltona Sähköisen ylioppilastutkinnon vaatima verkko on rakennettu ja testattu eri oppilaineiden kurssikokeissa. Valmistauduttiin erikoisesti syksyllä 2016 toteutettavien maantieteen, filosofian ja saksan sähköisten ylioppilaskokeiden harjoitteluun. Lukiokoulutuksen järjestämislupien hakeminen peruuntui. Hakuprosessiin valmistautumisen yhteydessä varauduttiin alueellisen yhteistyön lisäämiseen ja pohdittiin malleja lukiokoulutuksen turvaamiseksi tulevaisuudessa paikkakunnalla. Oppilashuollossa on toimittu uuden opiskelijahuoltolain mukaisesti yksilöllisenä ja yhteisöllisenä oppilashuoltona. Lukiossa kokoontui yhteisöllisen oppilashuollon Ryhtiryhmä säännöllisesti. Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä kokoontui keskimäärin kerran kuukaudessa. Tämän lisäksi on järjestetty yksilöllisen oppilashuollon kokoontumisia yksittäisen opiskelijan asioissa. Lukio tekee yhteistyötä etsivän nuorisotyön kanssa. Lukiosta eroavat on ohjattu etsivän nuorisotyöntekijän palveluihin. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2014 Budj Lukioopetus Muutosbudj Poikkeama Käyttö , , ,07 91,9 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT , , ,73 91 TOIMINTAKATE/ , , ,66 91

12 12 Lukion tuntikehyksessä on aloittavan 1. luokan kohdalla varauduttu kaksisarjaiseen opetukseen. Osa opetuksesta on kuitenkin toteutettu yhdessä ryhmässä, joten säästöä on syntynyt henkilöstömenoista. Tämän lisäksi säästöä lukion talousarvioon nähden syntyi palveluiden ostoista ja sisäisistä vuokramenoista. Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Lukio-opetus TP 2014 TA TP Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Joroisten lukio Lukion oppilasasunnot Emo Energiaa Mobiilisti-hanke Linux-pohjainen opiskeluympäristö-hanke Yhteensä Tunnusluvut: Lukio TP 2013 TP 2014 TA TA tot 1-12 kk Oppilaita Opetustunteja Opetus/opp/vko* ,84 Brmenot/opp Tuotteistetut menot Lukion projektit Palvelusuunnitelma Energiaa Mobiilisti-hankkeen rahoituksella hankittujen laitteiden avulla opiskelijoille tarjottiin mahdollisuus käyttää ja hyödyntää nykyaikaista teknologiaa luonnontieteellisessä tutkimuksessa ja opiskelussa. Hankkeella oli jonkin verran yhteistyössä paikallisten yritysten ja Savonia ammattikorkeakoulun kanssa. Hankkeen aikana ei syntynyt vielä sellaista osaamispääomaa, jolla olisi saatu aikaan paikallista kaupallista oppimateriaalin tuotantoa. Hanke päättyi vuoden lopussa. Raportointi Energiaa Mobiilisti (EMO)- hankkeesta tehdään OPH:lle 2/2016 mennessä. Vuoden aikana saatiin myönteinen päätös OPH:n Linux-pohjainen langaton opiskeluympäristö - nimisen hankkeesta. Hankkeen avulla hankittiin syksyllä oppilaskäyttöön kannettavia tietokoneita ja robotteja. Hankkeen rahoituksella parannettiin edelleen koulun langatonta opiskeluympäristöä tukemaan muun muassa sähköistä ylioppilastutkintoa. Tämä hanke päättyy 12/2017. Vastuuhenkilö: Lehtori Ari Shemeikka Lukion oppilasasunnot Palvelusuunnitelma Joroisten lukioon hakeutui Joroisten kunnan ulkopuolelta opiskelijoita salibandylinjalle. Lukio avusti ulkopaikkakuntalaisia salibandylinjan opiskelijoita (3) opiskelija-asunnon hankinnassa ja osallistumalla asumiskustannuksiin siten, että kustannukset eivät tule opiskelijalle kohtuuttomiksi. Avustus oli 75/kk/opiskelija. Vastuuhenkilö: Lukion rehtori KIRJASTOTOIMI TOENPERÄN KIRJASTO Palvelusuunnitelma: Toenperän kirjaston toimintasuunnitelman mukaisesti kirjastotoimi järjestää kirjastopalvelut Joroisten, Juvan

13 13 ja Rantasalmen kuntien alueella. Kirjastotoimi pyrkii osaltaan takaamaan hyvin toimivat lähipalvelut kunnissa. Kirjastot pyrkivät aktiivisesti ja luovasti vaikuttamaan kustannustehokkaan kirjastojärjestelmäyhteistyön aloittamiseen etelä ja keskisavolaisten kirjastojen kanssa sekä aktiivisesti vaikuttamaan eteläsavolaisen ja/tai keskisavolaisen verkostomaisen kirjastoyhteistyön syntymiseen. Toiminnan lähtökohtana ovat Toenperän kirjaston toimintasuunnitelma ja sen mukaiset tavoitteet. Vastuuhenkilö: Kirjastotoimenjohtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Uuden kirjastojärjestelmän käyttöönottaminen osana laajempaa itäsuomalaista kirjastoyhteisöä. Osallistuminen maakunnalliseen uuden kirjastojärjestelmän käyttöönoton valmisteluun ja testaukseen. Kirjastojärjestelmän käyttöönotto Koha-kirjastojärjestelmä otettu käyttöön Toenperän kirjastossa Osallistuminen kunnassa järjestettäviin tapahtumiin. Alueen nuorten työelämään siirtymisen tukeminen tarjoamalla kesätyö- ja harjoittelupaikkoja. Yhteistyö kunnan muiden toimijoiden ja tapahtumajärjestäjien kanssa Tapahtumien määrä ja osallistujat Harjoittelijoiden ja kesätyötekijöiden määrä Joroinen 22, osallistujia 628 Juva 79, osallistujia 1831 Rsalmi 39, osallistujia 970 Jasso 3, osallistujia 425 Joroinen 2 kesätyöntekijää Juva 3 kesätyöntekijää ja 1 harjoittelija Keskeinen riski tavoitteiden toteutumiselle oli, että maakunnallista yhteistyötä kirjastojärjestelmän hankinnassa ei synny. Hankinta on kuitenkin toteutunut lähes maakunnallisesti. Ainoastaan Kangasniemi ja Sulkava jäivät Etelä-Savon kirjastoista yhteistyön ulkopuolelle. Pohjois-Savosta yhteistyössä on mukana Varkauden kaupunki. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Joroisten kirjastoyksikkö TP 2014 Budj. Muutosbudj Poikkeama Käyttö TOIMINTATUOTOT 9 011, , ,84 83,7 TOIMINTAKULUT , , ,25 98,9 TOIMINTAKATE/ , , ,41 99,3 Poistot ja -352,54 arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI , , ,41 99,3 /ALI Juvan kirjastoyksikkö TOIMINTATUOTOT , , ,93 99 TOIMINTAKULUT , , ,93 99 TOIMINTAKATE/ Rantasalmen kirjastoyksikkö TOIMINTATUOTOT , , ,61 96,9 TOIMINTAKULUT , , ,61 96,9 TOIMINTAKATE/

14 Kirjastoautotoiminta TOIMINTATUOTOT , , ,91 94,5 TOIMINTAKULUT , , ,15 95,6 TOIMINTAKATE/ , ,76 973,24 97,8 Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Kirjastotoimi Toenperän kirjasto TP 2014 TA TP Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Joroisten kirjastoyksikkö Juvan kirjastoyksikkö Rantasalmen kirjastoyksikkö Kirjastoautotoiminta Yhteensä Tunnusluvut: Ka Suomi Joroinen Joroinen Joroinen Juva Juva Juva Rantasalmi Rantasalmi Rantasalmi Kirjastokäynnit /as. 9,29 8,36 8,34 9, ,32 11,39 12,55 12,76 12,09 Lainat /as. 16, ,89 13,58 18,7 17,59 18,32 18,81 19,42 17,67 Kirjastoaineistokulut /as. 6,90 9,39 10,51 9,92 11, ,94 10,54 9,81 8,97 Taloudellisuusluku 1,48 1,68 1,68 1,68 1,42 1,59 1,47 1,53 1,58 1,70 Taloudellisuusluku= (henkilöstökulut + kirjastoaineistokulut) / (fyysiset käynnit + kokonaislainaus) Vuoden kirjastotilastot, joista tunnusluvut on otettu, valmistuvat vasta KIRJASTOTOIMEN PROJEKTIT Palvelusuunnitelma: Kirjastotoimen projektien tarkoituksena on kokeilla uusia toimintatapoja kirjastotoiminnassa tavoitteena monipuolisempi asiakaspalvelu ja kustannustehokkuus. Rahoitusta haetaan Opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä Aluehallintovirastolta. Vuodelle on saatu rahoitusta kahteen kokeiluprojektiin. 1. Monitoimihärpäkkeet Toenperälle Vastuuhenkilö: kirjastotoimen johtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Sähköisten palveluiden kehittäminen Hankkeen tarkoituksena on hankkia Toenperän kirjastoihin liikuteltavat laitteistokokonaisuudet, jotka mahdollistavat vanhojen kuva- ja äänitallenteiden digitoinnin, pelikonsoleiden käytön ja toimii Laitteet hankittuna ja projekti päätettynä vuoden loppuun mennessä. Ei vielä toteutunut. Aluehallintovirasto on myöntänyt hankkeelle avustusta Aluehallintovirasto on myöntänyt hankkeelle lisäaikaa saakka.

15 15 koulutustilaisuuksien apuvälineenä. OKM on myöntänyt avustusrahat vuonna 2014, projekti saatetaan päätökseen mennessä. 2. Matkalla myllylle: sadunkerrontaa kirjateatterin keinoin Itä-Suomen kirjastoihin Vastuuhenkilö: Juvan kirjastonjohtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Toenperän kirjasto tuottaa yhteistyössä Nukketeatteri Kukkaron kanssa esine- ja kirjanukketeatteriesityksen Matkalla myllylle. Nukketeatteri Kukkaro esittää valmistettua esitystä Juvan, Rantasalmen ja Joroisten kouluilla ja kirjastoissa yhteensä 20 esitystä. Viikonloppukurssit ovat toteutuneet vuonna Näytelmän kaikki esitykset eivät vielä ole toteutuneet. Loput esitykset järjestetään vuoden 2016 aikana. Matkalla myllylle - hankkeen tavoitteena on nukketeatteriesityksen tuottaminen Itä-Suomen kirjastoille. Sen laajempana tavoitteena on uuden työmenetelmän - kirjateatterin tekeminen. Toenperän kirjasto ostaa näytelmän Matkalla myllylle esitysoikeudet 20 esitykseen. Toenperän kirjasto toteuttaa esityksen kahden viikonloppukurssin aikana, jolloin Janne Kuusitie sekä kouluttaa esine- ja kirjateatterin käyttöä että ohjaa esityksen 1-7 kirjastoon. Kurssille mahtuu 5-7 henkeä Itä-Suomen kirjastoista. Hanke toteutetaan marraskuussa Näytelmän esitykset toteutetaan keväällä. OKM on myöntänyt avustusrahat vuonna 2014, projekti saatetaan päätökseen vuoden 2016 loppuun mennessä. 3. Kuinka Gottlund kesytetään Vastuuhenkilö: Juvan kirjastonjohtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Kuinka Gottlund kesytetään hankkeessa on tavoitteena paikallishistorian dokumentointi, juvalaisen paikallisidentiteetin vahvistaminen, Carl Axel Gottlundin kulttuuriperinnön tunnetuksi tekeminen sekä kansanperinteen keräämisen uusien Hankkeessa on tavoitteena Gottlundin puistikko -sivuston päivittäminen 5-10 artikkelilla. Toenperän Juvan kirjaston järjestää myös kahtena kesänä Juvalla järjestettävän Gottlundviikon aikana luennon Gottlundista. Gottlund puistikko sivun artikkelien lisääminen ja luentojen määrä. Ei vielä toteutunut. Aluehallintovirasto on myöntänyt hankkeelle avustusta Hankkeen toteutusaika päättyy

16 16 välineiden tunnetuksi tekeminen. 4. Tie taiteeseen on tie hyvinvointiin Vastuuhenkilö: Juvan kirjastonjohtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Toenperän Juvan kirjasto haluaa toteuttaa laaja-alaisen lasten ja nuorten hyvinvointihankkeen alueen taiteilijoiden kanssa. Juvan kirjasto haluaa tarjota juvalaisille lapsille mahdollisuuden taiteen toteuttamiseen niin kuvataiteen kuin sanataiteen avulla. Samalla kirjasto haluaa lisätä juvalaisten vanhempien ja muiden kasvattajien tietoisuutta taidekasvatuksen merkityksestä lasten kasvussa ja kehittymisessä. Kuvataidetuokioiden järjestämisen lisäksi Toenperän Juvan kirjasto jatkaa teatteriohjaajanukketeatteritaiteilija Katja Kähkösen luomaa Sadun ja Aatoksen satutuntiperinnettä kerran kuussa 2 ohjauskertaa 4-8- vuotiaille lapsille. Kirjasto tilaa taiteilija Katja Kähköseltä sanataidekylpyjä maahanmuuttajalapsille kerran kuukaudessa kahden lukukauden ajan. Kirjasto tilaa taiteilija Eija-Riitta Parkkiselta kuvataidekylpyjä maahanmuuttajalapsille kerran kuukaudessa lukukauden ajan. Kuvataidetuokioiden, satutuntien, sanataidekylpy- ja kuvataidekylpytapahtumien määrä. Hanke on toteutunut suunnitellusti. Tapahtumia järjestettiin 13. Aluehallintovirasto on myöntänyt hankkeelle avustusta Lisää energiaa auringosta ja koko Toenperä vihreämmäksi Vastuuhenkilö: kirjastotoimenjohtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Hankkeessa on tarkoitus tuottaa yhteistyössä Lappeenrannan teknisen yliopiston kanssa selvitys Joroisten, Juvan ja Rantasalmen kirjastojen vaatiman sähköenergian tuottamisesta aurinkopaneelien avulla. Hanke toteutettaisiin tutkimusprojektina, jonka aikana - tutkitaan tekniset edellytykset ja laaditaan suunnitelma aurinkoenergian hyödyntämiseksi kirjastojen energiantuotannossa sekä kuinka jokaiseen Tutkimusprojektin loppuraportti valmiina Hanke ei toteudu. Aluehallintovirasto ei myöntänyt avustusta.

17 17 kirjastoon saadaan sähköautojen latauspiste - esitetään aurinkoenergian tuotannon kustannushyötyanalyysi - tutkitaan kirjastorakennusten kattorakenteet ja niiden soveltuvuus aurinkoenergian tuotantoon - etsitään vaiheen kaksi rahoitusta (vaihe kaksi = aurinkoenergian käyttöönotto) Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: Aluehallintovirasto ei myönnä rahoitusta hankkeelle. Aluehallintovirasto ei myöntänyt hankkeelle rahoitusta. Hanke ei toteutunut. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Kirjastotoimen projektit TP 2014 Budj. Muutosbudj Poikkeama Käyttö TOIMINTATUOTOT 7 655, , ,29 12,5 TOIMINTAKULUT , , ,29 7,2 TOIMINTAKATE/ ,00 Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Kirjastotoimen projektit TP 2014 TA TP Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Jasso vihreämmäksi -projekti Matkalla myllylle, sadunkerrontaa Monitoimihärpäkkeet Kuinka Gottlund kesytetään- hanke Tie taiteeseen on tie hyvinvointiin -hanke Yhteensä SOISALO-OPISTO Palvelusuunnitelma: Soisalo-opisto toimii Heinäveden, Joroisten, Leppävirran, Pieksämäen ja Varkauden alueella. Sen toimialat ovat vapaan sivistystyön koulutus (kansalaisopisto), taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä (musiikkiopisto ja tanssikoulu), taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä (tanssikoulu, kuvataidekoulu, puhallinkoulu, käsityökoulu, sanataidekoulu, taideleikkikoulu sekä 5-kielinen kantele, rumpuopetus, puhallinopetus ja yksinlaulu) sekä avoin yliopisto-opetus, ammatillinen täydennyskoulutus ja muu kehittämistyö. Soisalo-opisto tarjoaa tavoitteellista opiskelua ja itsensä kehittämistä ja tätä kautta edistää yksilön hyvinvointia. Toiminta-aluetta on koko Soisalo-opiston alue ja toimintaa Joroisissa on kirkonkylän ja Kuvansin lisäksi haja-asutusalueen kylillä. Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle

18 18 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Kylien aktivointi Kurssien järjestäminen kylillä Toteutuneiden kurssien määrä Kylillä on toteutunut 33 kurssia. (Kuvansi 13, Kerisalo 5, Kaitainen 8, Huutokoski 3 Lapsiystävällisyys Taiteen perusopetuksen järjestäminen Joroisissa Taiteen perusopetukseen Joroisissa osallistuu 80 joroislaista lasta ja Kolma 4) Taiteen perusopetukseen Joroisissa on osallistunut 81 joroislaista lasta Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle olivat tilojen löytymisen haaste sekä ikäluokkien pienenemisen myötä opiston käyttäjien väheneminen. Riski toteutui osittain. Soisalo-opiston kurssilaisten määrä väheni vuodesta 2014 yhteensä 85 oppilaalla. Tunteja toteutui aiempaa vähemmän erityisesti taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän puolella. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Kansalaisopisto TP 2014 Budj. Muutosbudj Poikkeama Käyttö TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT , , ,94 90,3 TOIMINTAKATE/ , , ,48 90,3 Tunnusluvut: SOISALO-OPISTO TP 2013 TP 2014, 1-12 toteutuma toteutuma toteutuma tuntia / oppilasta tuntia / oppilasta tuntia / oppilasta Vapaa sivistystyö h / opp h/ opp h/ opp Taiteen perusopetus, yleinen oppimäärä 858 h / 141 opp h/ 127 opp h / 115 opp Taiteen perusopetus, laaja oppimäärä 662 h / 25 opp h/ 19 opp h / 24 opp VAPAA-AIKATOIMI Palvelusuunnitelma: Vapaa-aikatoimen tehtävänä on tarjota kuntalaisille hyvinvointia tukevia ja lisääviä vapaa-ajan palveluita. Harrastamisen ja omaehtoisen hyvinvoinnin edistäminen tarkoittaa aktiivista vapaa-ajan toimintaa, jossa asukkaat voivat toteuttaa itseään ja toimia osana erilaisia yhteisöjä. Vapaa-aikatoimi sisältää liikuntatoimen, urheilutalon, nuorisotoimen, kirkonkylän ja Kuvansin nuorisotilat, nuorten työpajan, työpaja II:n, etsivän nuorisotyön, kulttuuritoimen ja museon. Vastuuhenkilö: vapaa-aikatoimen päällikkö LIIKUNTATOIMI Palvelusuunnitelma: Liikuntatoimen tarkoituksena on edellytysten luominen kuntalaisten liikunnalle paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa kehittämällä, kansalaistoimintaa tukemalla, liikuntapaikkoja tarjoamalla sekä liikuntaa järjestämällä ottaen huomioon myös erityisryhmät. Liikuntatoimen painopistealueina ovat terveys- ja erityisliikunnan edistäminen, lasten ja nuorten liikunnan

19 19 edistäminen sekä omatoimisen liikunnan edistäminen. Urheiluseurat ja liikuntajärjestöt ovat keskeisiä toimijoita käytännön työssä. Urheilutalon julkisivuremontti toteutettiin v. ja Kuvansin kuntorataa peruskorjattiin v.. Vastuuhenkilö: liikuntapaikkamestari Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Hyvinvointia tukevat ja lisäävät liikuntapalvelut turvataan kuntalaisille yhteistyössä urheiluseurojen ja muiden toimijoiden kanssa. Ohjattua liikuntaa erityisryhmille järjestetään kunnan omana toimintana tai ostopalveluna. Ikääntyville annetaan kuntosaliohjausta kaksi kertaa kuukaudessa keväällä ja syksyllä. Kuntosaliohjausta annettiin kahdelle ryhmälle pääsääntöisesti kerran viikossa, kesäaikana ei ole ollut ohjattuja kertoja. Urheiluseurojen toimintaa tuetaan ohjaaja-avustuksilla. Ohjattujen ryhmien määrä. Ohjaaja-avustuksia myönnettiin 16 ryhmän ohjaukseen (osallistujia yli 400). Yhteistyötä kuntalaisten hyvinvoinnin lisäämiseksi tehdään Voimaa vanhuuteentyöryhmän ja muiden toimijoiden kanssa. Liikuntatapahtumia ja toimintaa järjestetään yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Liikuntapaikat ja -alueet pidetään kunnossa ja niitä kehitetään suunnitelmallisesti. Kokoontumiskertoja vähintään yksi keväällä ja yksi syksyllä. Liikuntatapahtumia viisi vuodessa. Säännölliset tarkistukset. Kanavan frisbeegolfradalle lisätään yhdeksän uutta koria, jolloin käytössä on 18-korinen rata. Työryhmä kokoontui keväällä (tietojen päivittäminen) ja syksyllä 8.9. (vanhustenviikko). Koko perheen talviliikuntapäivä järjestettiin 22.2., perinteinen salibandypuulaaki , Kanavan frisbeegolfin avajaistapahtuma ja frisbeegolfin pitäjänmestaruuskilpailut Rantauimakoulut järjestettiin kolmella rannalla (Kolppa, Kuvansi ja Kolma) Liikuntapaikat ja alueet tarkistettu säännöllisesti (alueet vastuutettu). Kanavan frisbeegolfradan pidentäminen toteutettiin kevään/kesän aikana ja käytössä on nyt 18- korinen rata. Myös kirkonkylään Rapilan ja terveyskeskuksen

20 20 puistoalueelle rakennettiin 6-korinen rata. Kotkatharjun ulkoilu- ja virkistysalueen yleissuunnitelma hyväksyttiin kunnanhallituksessa syksyllä. Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: Kunnalla tai yhteistyötahoilla ei ole riittävästi resursseja toteuttaa toimintaa tai ylläpitää liikuntapaikkoja. Riskit jäivät toteutumatta. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Liikuntatoimi TP 2014 Budj. Muutosbudj Poikkeama Käyttö TOIMINTATUOTOT , , ,18 112,6 TOIMINTAKULUT , , ,72 92,6 TOIMINTAKATE/ , , ,90 88,3 Poistot ja , , ,81 121,6 arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI- /ALI , , ,09 92,9 Urheilutalon kiinteistökulut (lämmitys ja sähkö) olivat arvioitua pienemmät. Sekä liikuntatoimen että urheilutalon toimintatuotot olivat arvioitua suuremmat. Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Liikuntatoimi TP 2014 TA TP Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Joroisten liikuntapalvelu Urheilutalo Yhteensä NUORISOTOIMI Palvelusuunnitelma: Nuorisotoimen perustehtävänä on nuorten kasvun ja itsenäisyyden tukeminen, aktiivisen kansalaisuuden edistäminen, sosiaalinen vahvistaminen sekä kasvu- ja elinolojen parantaminen. Nuorisotoimeen kuuluvat myös nuorten työpaja, työpaja II ja etsivä nuorisotyö. Nuorisotilaohjaaja vastaa nuorisotilojen toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta. Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajan työnkuvaan sisältyy myös liikuntatoimen tehtäviä. Nuoriso- ja vapaaajanohjaaja ja nuorisotilaohjaaja toimivat työparina. Vastuuhenkilö: nuoriso-ohjaaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle (huom.sis. myös työpajan, projektit Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Nuorille suunnatut palvelut tuotetaan lähipalveluina. Junnunuokkaritoimintaa järjestetään luokkalaisille ja avointa Nuorisotilat ovat toimintakauden aikana auki noin kahtena päivänä viikossa. Junnunuokkaritoimintaa järjestettiin kirkonkylällä ja Kuvansissa kerran viikossa.

21 21 nuorisotilatoimintaa alle 18-vuotiaille. Leiri- ja retkitoimintaa järjestetään lasten ja nuorten toiveiden mukaisesti. Lukuvuoden aikana toteutetaan nuorten toiveesta erilaisia te toja ja retkiä. Kesällä painopiste on junnutoiminnassa (yöleiri ja päiväleiri). Nuorten iltoja järjestettiin kirkonkylällä vähintään 3 kertaa viikossa, ei kesäaikana. Te toja järjestettiin kerran kuukaudessa nuorisotiloilla ja nuorten iltoja pari Kolpan majalla. Yhteistyötä tehdään koulun, kotien, seurakunnan ja järjestöjen kanssa. Yhteisiä retkiä ja tapahtumia järjestetään vähintään joka lukukausi. Verkostoyhteistyötä tehdään pari kertaa kuukaudessa. Lasten kesäleiri Heihulinaa järjestettiin seurakuntamajalla. Nuorisotoimi oli mukana myös 4H-yhdistyksen järjestämällä päiväleirillä kirkonkylän nuorisotiloilla Koko perheen kesäretki Linnanmäelle ja Helsingin keskustaan järjestettiin 2.6. ja nuokkariretki Paintballia pelaamaan Pitkälänniemeen Varkauteen Yhteistyössä kulttuuritoimen ja 4Hyhdistyksen kanssa toteutettiin museon teemapäivät luokkalaisille Nuorten kuulemistilaisuus järjestettiin luokkalaisten ryhmäytys järjestettiin yhteistyössä yläkoulun ja seurakunnan kanssa seurakuntamajalla Elämä lapsellekonserttimatka vuotiaille nuorille järjestettiin yhteistyössä Juvan ja

22 22 Rantasalmen nuorisotoimien kanssa. Hilpeän Hämärän lasten ja nuorten osio järjestettiin yhteistyössä nuorisovaltuuston kanssa (UV-glow party disco ja Spekti-artisti. Nuorten Joulu vuotiaille nuorille oli kirkonkylän nuorisotiloilla (yhteistyössä seurakunta ja 4H-yhdistys) Verkostoyhteistyötä tehtiin koulujen, 4Hyhdistyksen ja seurakunnan kanssa 1-2 kertaa kuukaudessa. Työpajan asiakkaista yli puolet on alle 29- vuotiaita. Työpajan toiminnan kautta opiskelu-, työkokeilu- tai työpaikka löytyy 8 asiakkaalle. Koulu-/työkykyisyyden arviointi, koulutus- /työhakemuksen tekemisen opastus ja työpaikkojen kartoittaminen. Alle 29-vuotiaiden osuus on suurempi kuin 50. Opiskelu-, työkokeilutai työpaikka löytynyt 8 asiakkaalle. Asiakkaita yhteensä 48, joista nuoria 28 (58,3). Työpaikka löytynyt yhdelle aikuiselle ja yhdelle nuorelle, opiskelupaikka löytynyt kahdelle nuorelle (selitys; avoimia, asiakkaiden koulutusta ja osaamista vastaavia työpaikkoja vähän Varkauden talousalueella sekä asiakkaiden terveydelliset tms. syyt, jolloin koulutus tai töihin meno eivät ole heille vielä ajankohtaisia). Jokainen ilmoitettu, apua tarvitseva nuori saatetaan etsivän nuorisotyön palvelujen piiriin. Kartoitetaan nuoren elämäntilanne ja ohjataan hänet hänelle parhaiten soveltuvan palvelun piiriin (esim. oppilaitokset, sosiaalija terveystoimi ja tepalvelut). Ilmoitettu nuori/tavoitettu nuori. Etsivässä nuorisotyössä tilastoidaan tulleita ilmoituksia ja asiakkuuksia PARentohjelmiston avulla Etsivällä nuorisotyöllä oli 52 asiakasta. Etsivässä nuorisotyössä hyödynnettiin nuorisokeskusten tarjoamaa Nuottavalmennusta, Joroisista oli vuoden aikana kaksi ryhmää valmennuksissa.

2.7. SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMIALA

2.7. SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMIALA 1 2.7. SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMIALA Palvelusuunnitelma: Sivistys- ja vapaa-ajanpalvelut ovat kunnan ja alueen elinvoiman kulmakiviä sekä kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjiä. SIVISTYSTOIMI HALLINTO

Lisätiedot

2.7. SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMIALA

2.7. SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMIALA 1 2.7. SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMIALA Palvelusuunnitelma: Sivistys- ja vapaa-ajanpalvelut ovat kunnan ja alueen elinvoiman kulmakiviä sekä kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjiä. SIVISTYSTOIMI HALLINTO

Lisätiedot

Talousarv. 2016. 003006 Opetussuunnitelma 2014-2016 0003 TULOSLASKELMA. 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -4 000 4300 Palvelujen ostot -4 688

Talousarv. 2016. 003006 Opetussuunnitelma 2014-2016 0003 TULOSLASKELMA. 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -4 000 4300 Palvelujen ostot -4 688 Joroisten kunta Sivu 1 07.01. Ulkoinen/Sisäinen 01.01. - 31.12. 003006 Opetussuunnitelma 2014-4001 Henkilöstökulut -4 000 4300 Palvelujen ostot -4 688-8 688 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -8 688 6999 VUOSIKATE

Lisätiedot

Joroisten oman osuuden työstäminen tapahtuu kevään 2016 aikana.

Joroisten oman osuuden työstäminen tapahtuu kevään 2016 aikana. 1 2.7. SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMIALA Palvelusuunnitelma: Varhaiskasvatusta ja perusopetusta (sisältäen esiopetuksen) järjestetään ja kehitetään oppimisen, kasvamisen ja hyvinvoinnin näkökulmasta.

Lisätiedot

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2017 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2017 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija 1 2.7. SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMIALA Varhaiskasvatusta ja perusopetusta (sisältäen esiopetuksen) järjestetään ja kehitetään oppimisen, kasvamisen ja hyvinvoinnin näkökulmasta. Sivistystoimessa

Lisätiedot

Tp Talousarv Sivistystoimen hallinto 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT

Tp Talousarv Sivistystoimen hallinto 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Joroisten kunta Sivu 1 00030100 Sivistystoimen hallinto 3000 TOIMINTATUOTOT 125 638 4000 TOIMINTAKULUT -130 309-8 688 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -4 671-8 688 6999 VUOSIKATE -4 671-8 688 8499 TILIKAUDEN TULOS

Lisätiedot

2.7. SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMIALA

2.7. SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMIALA 1 2.7. SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMIALA Varhaiskasvatusta ja perusopetusta (sisältäen esiopetuksen) järjestetään ja kehitetään oppimisen, kasvamisen ja hyvinvoinnin näkökulmasta. SIVISTYSTOIMI HALLINTO

Lisätiedot

2.7. SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMIALA

2.7. SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMIALA 1 2.7. SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMIALA Varhaiskasvatusta ja perusopetusta (sisältäen esiopetuksen) järjestetään ja kehitetään oppimisen, kasvamisen ja hyvinvoinnin näkökulmasta. SIVISTYSTOIMI HALLINTO

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2018 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2018 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija 1 2.7. SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMIALA Varhaiskasvatusta ja perusopetusta (sisältäen esiopetuksen) järjestetään ja kehitetään oppimisen, kasvamisen ja hyvinvoinnin näkökulmasta. Sivistystoimessa

Lisätiedot

Sivistys- ja vapaa-ajanpalvelut ovat kunnan ja alueen elinvoiman kulmakiviä sekä kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjiä.

Sivistys- ja vapaa-ajanpalvelut ovat kunnan ja alueen elinvoiman kulmakiviä sekä kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjiä. 1 2.7. SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMIALA Palvelusuunnitelma: Sivistys- ja vapaa-ajanpalvelut ovat kunnan ja alueen elinvoiman kulmakiviä sekä kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjiä. SIVISTYSTOIMI HALLINTO

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

Sivistys- ja vapaa-ajanpalvelut ovat kunnan ja alueen elinvoiman kulmakiviä sekä kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjiä.

Sivistys- ja vapaa-ajanpalvelut ovat kunnan ja alueen elinvoiman kulmakiviä sekä kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjiä. 1 2.7. SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMIALA Sivistys- ja vapaa-ajanpalvelut ovat kunnan ja alueen elinvoiman kulmakiviä sekä kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjiä. SIVISTYSTOIMI HALLINTO Joroisten kunta

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA YLEISHALLINTO Turvataan säädösten ja valtuuston päätösten mukaiset resurssit palveluyksiköille

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Tehtäväalue: 209150 Varhaiskasvatus Tehtäväalueen palveluajatus: Varhaiskasvatus käsittää lasten päivähoidon, esiopetuksen ja koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan. Päivähoidon tarkoituksena on tarjota

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011 2016 9.2.2012 Helsinki Heli Jauhola Hallitusohjelma ja Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. % 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795

Lisätiedot

Tp 2010 Ta 2011 Käyttö 1-6/10 Käyttö 1-6/11 Käyttö-% Menot 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 Tulot Netto 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1

Tp 2010 Ta 2011 Käyttö 1-6/10 Käyttö 1-6/11 Käyttö-% Menot 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 Tulot Netto 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 SIVISTYSPALVELUT 310 Sivistyslautakunta Sivistyspalvelujen vastuualueet ovat esi- ja perusopetus kansalaisopisto musiikkiopisto kirjastopalvelut nuorisotyö museo muu kulttuuritoiminta liikuntapalvelut

Lisätiedot

Perusopetuksen laatukriteerit v. 2011, v ja v Jouni Kurkela Sivistysjohtaja

Perusopetuksen laatukriteerit v. 2011, v ja v Jouni Kurkela Sivistysjohtaja Perusopetuksen laatukriteerit v. 2011, v. 2013 ja v. 2014 18.11.2014 Jouni Kurkela Sivistysjohtaja Opetusministeriö on 1.3.2010 myöntänyt 10 000 ja 29.12.2011 8000 Tyrnävän kunnalle opetus- ja kulttuuritoimen

Lisätiedot

Käyttötalousosa ta 2015 Menojen muutos Tulojen muutos muutettu TA Nettovaikutus

Käyttötalousosa ta 2015 Menojen muutos Tulojen muutos muutettu TA Nettovaikutus muutokset 2015 Vähennys = + Vähennys = - Kunnan johto Keskushallinto 1311 kunnanvaltuusto 4032 asiantuntijapalkkiot -10000 10000 0 0 10 000 1312 kunnanhallitus 4305 asiakaspalvelujen osto -40000 30000

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen

Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen Ii- instituutti liikelaitos Johtokunta 4.11.2014, liite 1. Ii-instituutti -liikelaitoksen johtokunnan toimintasuunnitelma: Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym.

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN TOIMINTA JA TALOUS VUONNA 2018 Hyvinvointilautakunnan tehtävänäon vastata toimialansa palveluista kokonaisuutena ja palvelujen yhteensovittamisesta.

Lisätiedot

Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa.

Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa. Osavuosikatsaus 1-8/2017 40 Sivistystoimi / Virolahden kirjanpito Siv.ltk 26.9.2017 69 LIITE 40 Sivistyslautakunta Sivistystoimen toteutumaan 1-8/2017 perustuvaa kustannusten tasausta Virolahden ja Miehikkälän

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/Koulutus Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2012 2013 2014

Lisätiedot

Liite SIVISTYSLAUTAKUNTA. Sivistyslautakunta yhteensä. Talous: Poikkeamat

Liite SIVISTYSLAUTAKUNTA. Sivistyslautakunta yhteensä. Talous: Poikkeamat SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivistyslautakunta yhteensä TA 2014 + Toteuma Poikkeama TP 2013 muutokset 2014 +yli/-ali Toimintatulot 828 889 732 766 1 009 347 276 581 2,0 21,8 Toimintamenot -13 379 261-13 953 175-13

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 30.11.2016 2 Sisällys 1. Toiminta-ajatus ja toiminnan tavoitteet 3 2. Aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnittelu

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Joustavan perusopetuksen toiminta Perusopetuslain mukaan kunta voi järjestää päättämässään laajuudessa perusopetuksen 7-9 vuosiluokkien yhteydessä

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät Sivistystoimiala 18.5. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut Ohjausryhmän seminaari 4.2.2014 Nykytilan kuvaus / Varhaiskasvatus Kunta Päivähoidossa olevien lasten määrä / Päiväkodit

Lisätiedot

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMI TP 2014 Sivltk 10.3.2015

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMI TP 2014 Sivltk 10.3.2015 1 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMI TP 2014 Sivltk 10.3.2015 Liite nro 1 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO Sivistys- ja vapaa-ajanpalvelut ovat kunnan ja alueen elinvoiman kulmakiviä sekä kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjiä.

Lisätiedot

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet SIVISTYSLAUTAKUNTA HALLINTO Strategiset painopistealueet / kriittiset menestystekijät ovat niitä asiakokonaisuuksia, joissa onnistuminen on välttämätöntä tavoitetilan saavuttamiseksi. Strategiset painopistealueet

Lisätiedot

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 3.5 SIVISTYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: KOULUTUS, VARHAISKASVATUS JA VAPAA-AJANTOIMINTA VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja Sivistysosasto Ta+muutos Toteutunut

Lisätiedot

2 Hyvinvointi talousarvio 2017 ja henkilöstömäärä

2 Hyvinvointi talousarvio 2017 ja henkilöstömäärä Toimiala: toimialajohtaja HYVINVOINTI Hyvinvointijohtaja 2,1 hlöä Toimialan keskitetyt palvelut mm. henkilöliikennesihteeri 31.12.2017 saakka Palvelualueet: palvelualuejohtajat HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

Sivistysosasto. Toiminta- ja palveluajatus

Sivistysosasto. Toiminta- ja palveluajatus Sivistysosasto Toiminta- ja palveluajatus Sivistyslautakunnan tehtävänä on johtaa kunnan opetus-, kulttuuri- ja vapaa-aikatointa ja vastata palvelujen järjestämiseen liittyvistä tehtävistä varhaiskasvatuksen,

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Tehtävä Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tehtävänä on tarjota

Lisätiedot

2.8. YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA

2.8. YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA 2.8. YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA Toimiala vastaa Joroisten kunnan ympäristötoimen viranomaispalvelujen tuottamisesta. Ympäristötoimen toimialaan kuuluvat rakennusvalvonta, ympäristönvalvonta, maa-ainesasiat

Lisätiedot

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Eeva Hiltunen Sivistystoimentarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Mikkeli 5.3.2014 Itä-Suomen aluehallintovirasto, Eeva Hiltunen, OKT-vastuualue

Lisätiedot

- 1 - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla 1.1.2015-31.12.2016 (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy 31.12.2014).

- 1 - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla 1.1.2015-31.12.2016 (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy 31.12.2014). - 1-1..1 Koululautakunta 1..1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

Sivistystoimen tuloskortti 2012

Sivistystoimen tuloskortti 2012 Sivistystoimi Sivistystoimen tuloskortti 2012 NÄKÖKULMA JA KESKEISET TAVOITTEET 2012 OPERATIIVISET TOIMET JA MITTARIT JA TAVOITETASO 2012 SEKÄ VASTUUTAHO ASIAKKAAT 1. Sivistystoimen palvelut tukevat jatkumoa

Lisätiedot

2.1. Hyvinvointipalvelut

2.1. Hyvinvointipalvelut 2.1. Hyvinvointipalvelut Tulosalueet: Toiminta-ajatus Hyvinvoinnin hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Hyvinvointipalvelujen tehtävänä on eri-ikäisten kuntalaisten hyvinvointitarpeiden

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT. Toteutunut

SIVISTYSPALVELUT. Toteutunut SIVISTYSPALVELUT Sivistyspalvelujen vastuualueet ovat esi- ja perusopetus kansalaisopisto musiikkiopisto kirjastopalvelut nuorisotyö museo muu kulttuuritoiminta liikuntapalvelut raittiustyö Sivistyslautakunta

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Varhaiskasvatusta lukujen valossa. Jarkko Lahtinen Erityisasiantuntija Kuntaliitto

Varhaiskasvatusta lukujen valossa. Jarkko Lahtinen Erityisasiantuntija Kuntaliitto Varhaiskasvatusta lukujen valossa Erityisasiantuntija Kuntaliitto Varhaiskasvatuksen hallinto kunnissa 2016: 2014: 2012:» opetustoimi 228 kunnassa (89 %), sosiaalitoimi 10 (4 %) ja muu tapa 18 (7 %)» opetustoimi

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 28.08.2014 Liite 80 Tark. /

Sivistyslautakunta 28.08.2014 Liite 80 Tark. / SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2014-2018 Siikajoen kunnan sivistystoimen strategia on ohjeellinen, suunnittelua ja päätöksentekoa ohjaava asiakokonaisuus, joka muodostuu yhdeksästä tulosalueesta. Toteuttaminen

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kumppanuusfoorumi Tampere 25.8.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus Suomessa varhaiskasvatuksella on pitkä ja vahva historia Pojat leikkimässä

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta 30.11.2017 Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 10/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Lokakuu

Lisätiedot

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti:

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti: JOHTOSÄÄNTÖ / SIVISTYSPALVELUT Hyväksytty Kv 28.3.2013 6 Voimaantulo 1.1.2013 1 Luku SIVISTYSPALVELUIDEN PALVELUALUE 1 Organisaatio Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

JOROISTEN YHTENÄISKOULU - HANKEPROSESSI

JOROISTEN YHTENÄISKOULU - HANKEPROSESSI 7.4.2014 JOROISTEN YHTENÄISKOULU - HANKEPROSESSI PVM LOPULLINEN MÄÄRÄAIKA PÄÄMÄÄRÄ SAAVUTETTU Joroisten sivistystoimi/ Perusopetus Joroisten perusopetus kokonaan yhtenäiskoulussa lukuvuoden 2015-2016 alussa

Lisätiedot

Tehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1

Tehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1 Tehtäväalue: 210501 Hyvinvointi LIITE 1 Hyvinvointilautakunnan tehtävät ja toimivalta Lautakunta johtaa ja kehittää hyvinvointitoimialaa (aikaisemmat kirjasto- ja kulttuuritoimen ja vapaa-aikatoimen toimialat)

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

KELPO- muutosta kaivataan

KELPO- muutosta kaivataan KELPO- muutosta kaivataan Erityisopetukseen otettujen tai siirrettyjen oppilaiden määrän kasvu Yleisten tuen muotojen käyttäminen niukahkoa Sosio- emotionaalisen oirehtimisen lisääntyminen Kuntien toisistaan

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuolto Vihdissä

Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuolto Vihdissä Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuolto Vihdissä Vihdissä tehtyjä linjauksia Päiväkodit ja koulut pyritään rakentamaan samaan yhteyteen aina kun se on mahdollista Äitiys- ja lastenneuvolat rakennetaan

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Hallinto

Sivistyslautakunta. Hallinto Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto alkaen. Tarja Orellana

Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto alkaen. Tarja Orellana Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto 1.1.2011 alkaen Tarja Orellana Joustavan perusopetuksen toimintaa määrittävät normiasiakirjat Perusopetuslaki 642/2010 (voimaan 1.1.2011, velvoittaen

Lisätiedot

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Peruskoulutus

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Peruskoulutus 1 (5) Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Peruskoulutus Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, perusopetuksen rehtori Tulosyksiköt Peruskoulutus ( Kohteet Arppe, Hutsi,

Lisätiedot

Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut. 13.2.2013 Anjariitta Carlson

Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut. 13.2.2013 Anjariitta Carlson Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut Yhteistyö on toiminnallista kehittämistä Kehittämistoimenpiteistä päätetään yhdessä - jokainen kunta tekee

Lisätiedot

Monialainen yhteistyö

Monialainen yhteistyö Monialainen yhteistyö - miten toimialat voivat hyötyä toisistaan yhteisten ja toimialakohtaisten tavoitteiden saavuttamisessa Alueelliset nuorisotyöpäivät 18.2.2016 Liikuntatoimen ylitarkastaja Ulla Silventoinen

Lisätiedot

1. Tehdään selvitys urheilutalo - uimahallin vaihtoehtoisista toimintamalleista.

1. Tehdään selvitys urheilutalo - uimahallin vaihtoehtoisista toimintamalleista. Vapaa-aikalautakunta Strategian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteet: 1. Tehdään selvitys urheilutalo - uimahallin vaihtoehtoisista toimintamalleista. Toteutuminen: Selvitys vaihtoehtoisista

Lisätiedot

Painopistealueet ja kehittämiskohteet sekä toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset 2014:

Painopistealueet ja kehittämiskohteet sekä toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset 2014: Oheismateriaali / koultk 10.9.2013 72 Sivistyspalvelujen talousarvio 2014 Sanalliset kuvaukset ja tunnusluvut Vastuualue / tehtäväalue: Yhteispalvelut: Matti Hursti Yhteispalvelut-vastuualue tuottaa sivistysosaston

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ALKAEN

KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ALKAEN 1/1 KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2013 ALKAEN 1. Taustaa Kiteen kaupungin sivistystoimi on järjestänyt perusopetuslain 8 a luvun mukaista aamu- ja

Lisätiedot

Ympäristön muutos. Uusi hyvinvointi. Kunta hyvinvoinnin edistäjänä - verkostoprojekti. Tulevaisuuden kunta. Muuttuva johtaminen.

Ympäristön muutos. Uusi hyvinvointi. Kunta hyvinvoinnin edistäjänä - verkostoprojekti. Tulevaisuuden kunta. Muuttuva johtaminen. Hyvinvointiennakointi Hyvinvointijohtaminen kunnassa ja yhdyspinnoilla Uusi hyvinvointi Ympäristön muutos Kunta hyvinvoinnin edistäjänä - verkostoprojekti Hyvinvointinäkökulmaa yhdyspintasopimu ksiin Tulevaisuuden

Lisätiedot

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Tulosalue: **HALLINTO ja sen toteutuminen Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Avoimuus, julkisuus Todentaminen Pöytäkirjat julkaistaan verkossa Resurssien hallinta Kustannusten

Lisätiedot

Nuorisolain uudistaminen koulutoimen näkökulmasta. Oulu

Nuorisolain uudistaminen koulutoimen näkökulmasta. Oulu Nuorisolain uudistaminen koulutoimen näkökulmasta Oulu 1.9.2016 1 Nuorisolaki 2 Lain tavoite Tämän lain tavoitteena on: 1) edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki kunta- talouden puristuksessa. Talous Liikuntalain keskeiset kuntapykälät Mikä muuttuu vai muuttuuko?

Uusi liikuntalaki kunta- talouden puristuksessa. Talous Liikuntalain keskeiset kuntapykälät Mikä muuttuu vai muuttuuko? Uusi liikuntalaki kunta- talouden puristuksessa Talous Liikuntalain keskeiset kuntapykälät Mikä muuttuu vai muuttuuko? Kari Sjöholm 26.11.2014 Bruttokansantuote, määrän muutos-% ed. vuodesta Lähde: kansalliset

Lisätiedot

Arvioinnin tekeminen esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien käyttöönottoprosesseista.

Arvioinnin tekeminen esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien käyttöönottoprosesseista. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle, ohjaa ja seuraa yksiköiden toimintaa hyväksyttyjen tavoitteiden toteuttamiseksi. Hallinto huolehtii varhaiskasvatuksen,

Lisätiedot

Sivistyspalvelut. Tarkastuslautakunta / / 2013

Sivistyspalvelut. Tarkastuslautakunta / / 2013 Sivistyspalvelut Tarkastuslautakunta 17.12.2014 164 / 00.02.01 / 2013 Perustiedot Sivistyspalveluihin kuuluu: Varhaiskasvatus ( perhepäivähoito, päiväkotihoito ja esiopetus) Perusopetus Lukio Vapaa sivistystyö:

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät?

Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät? Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät? Kari Sjöholm 10.9 2014 -200-400 -600-800 -1000-1200 -1400-1600 Hallitusohjelman sekä vuosien 2012-2014 kehysriihien

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

1) Lukion opiskelijahuolto

1) Lukion opiskelijahuolto TIEDOTE 61/2009 1 (5) 2.11.2009 Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen kehittämistoimintaan osallistuvat kunnat OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLON KEHITTÄMISEEN KOHDENNETUN VALTIONAVUSTUKSEN HAKEMINEN

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kati Costiander Opetushallitus

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kati Costiander Opetushallitus Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat 20.9.2016 Kati Costiander Opetushallitus Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2017 2012 2013

Lisätiedot

Sivistysjohtaja Erkki Seitajärvi. Toiminnalliset tavoitteet

Sivistysjohtaja Erkki Seitajärvi. Toiminnalliset tavoitteet Peruskoulutus Sivistysjohtaja Erkki Seitajärvi Uudistetut opetussuunnitelmat on otettu käyttöön perusopetuksessa. Niihin sisältyvät erityisen tuen osalta valtakunnallisesti uudet toimintamallit ja ohjeet.

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

Ajankohtaista Suomenkielisistä koulutuspalveluista Syksy 2017

Ajankohtaista Suomenkielisistä koulutuspalveluista Syksy 2017 Ajankohtaista Suomenkielisistä koulutuspalveluista Syksy 2017 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Jari Kettunen Koulutusjohtaja Suomenkielisen koulutusjaosto TEHTÄVÄT Hallintosäännön mukaan koulutusjaostot:

Lisätiedot

Talous Euroa Ta 2017 Tot % Menot Tulot Netto

Talous Euroa Ta 2017 Tot % Menot Tulot Netto SIVISTYSLAUTAKUNTA (KOULUTUSLAUTAKUNTA 3.5.7 ASTI) (8) OSAVUOSIRAPORTTI.. 3.8.7 Raportin tiedot ovat 9.9.7 kirjanpidon tilanteen mukaiset. Toiminta-ajatus Tehtävänä on tukea ja kannustaa ihmisten jatkuvaa

Lisätiedot

PERUSKOULUT tilivelvollinen perusopetuksen rehtori Mailis Tastula

PERUSKOULUT tilivelvollinen perusopetuksen rehtori Mailis Tastula PERUSKOULUT tilivelvollinen perusopetuksen rehtori Mailis Tastula (Kuva: Teemu Hauta-Aho) 3202 Järvelän koulu 3203 Keskuskoulu 1-6 3204 Köyhäjoen koulu 3205 Puumalan koulu 3206 Kotikuntakorvaus 3208 Keskuskoulu

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus Iitin kunta Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus 1 1 Työsuunnitelmaa ohjaava lait ja asetukset Laki ja asetus lasten päivähoidosta Perusopetuslaki, esiopetus Päivähoidon ohjaaja

Lisätiedot

Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT

Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Esiopetuksen järjestäjä HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA (HOJKS) Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Lapsen nimi Syntymäaika Esiopetusyksikkö Huoltaja/huoltajat/laillinen

Lisätiedot

Kontiolahden varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma

Kontiolahden varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma Kontiolahden varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma 2017-2018 Opetushallitus määräsi 18.10.2016 uusista varhaiskasvatussuunnitelman perusteista 1.8.2015 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain mukaisesti. Joensuun

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus - vuorohoidon erityispiirteet huomioon

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus - vuorohoidon erityispiirteet huomioon OHOI Osaamista vuorohoitoon Henkilöstökoulutus 7.3.2016 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus - vuorohoidon erityispiirteet huomioon tuula.dahlblom@jamk.fi Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot