Rantalainen graafinen ohjeisto Graafinen ohjeisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rantalainen graafinen ohjeisto 2015. Graafinen ohjeisto"

Transkriptio

1 graafinen ohjeisto 2015 Graafinen ohjeisto

2 Sisällys Sisällysluettelo Johdanto VISUAALINEN ILME Tunnus Suoja-alue Tunnuksen käyttö Logo ja iskulause Tunnus, visuaalinen hierarkia Yritysvärit Typografia VISUAALISET ELEMENTIT Graafinen elementti Ikonit Kuvamaailma PÄÄVIESTIT Iskulause Palvelulupaukset LOMAKKEISTO Lomakemalleja Word-lomake PPT-pohjat WWW-SIVUSTOT JA PAINOTUOTTEET www-sivustot Lehti-ilmoitukset Esitteet ja painomateriaalit

3 Johdanto Saatesanat Rantalainen on palveleva, asiantunteva ja uskottava taloushallinnon ammattilainen sekä haluttu yhteistyökumppani eri sidosryhmilleen. Selkeällä ja yhtenäisellä viestinnällä pyrimme vaikuttamaan positiivisesti jatkuvasti muuttuvaan toimintaympäristöömme. Haluamme että nämä arvot näkyvät myös Rantalaisen ulkoisessa ilmeessä, joka on raikastunut ja yhdenmukaistunut. Se kokoaa Rantalaisen kaikki toimipisteet yhteen uudistuneen tunnuksen ja värimaailman suojiin. Selkeä ja johdonmukainen visuaalinen ilme on tärkeä tekijä luotaessa yrityksen imagoa ja sen maineenhallintaa. Visuaalinen ilme on olennainen osa yrityksen viestintää kokonaisuutena, ja vaikuttaa muuhunkin kuin yrityksen ulkonäköön. Se on keskeinen tekijä verrattaessa tuotteiden laatua tai asiakaspalvelua. Yhtenäinen ja toimiva visuaalinen identiteetti tuottaa positiivisia mielikuvia, vahvistaa yhteenkuuluvuutta ja auttaa yritystä erottumaan kilpailijoistaan. Oikein käytettynä nämä graafiset ohjeet luovat yhtenäinen visuaalisen viestin organisaation tehtävistä ja arvoista. Ne tukevat yhtenäisiä käytäntöjä kaikessa viestinnässä. Nämä ohjeet pätevät kaikkien toimipisteiden viestinnässä. Logon käyttö eri toimipisteissä on myös määritelty muualla tässä ohjeessa. Jokainen Rantalaisen työntekijä on tavalla tai toisella mukana yhtiön visuaalisen identiteetin luomisessa ja käytössä. Ne, jotka työskentelevät viestinnässä ja markkinoinnissa käyttävät näitä ohjeita päivittäin työssään, mutta kaikkien työntekijöiden on hyvä osata käyttää logoa ja muita tärkeimpiä elementtejä oikein, sekä sähköisessä muodossa että painotuotteissa, asiakastapaamisissa ja messuilla. Tällä tavoin jokainen on sitoutunut työssään samoihin tavoitteisiin ja arvoihin. Elna Kyllönen 3

4 visuaalinen ilme

5 Visuaalinen ilme Tunnus Logotyyppi pystyversio Rantalainen-tunnus koostuu R-kirjaimesta muokatusta symbolista, sekä Rantalainen -sanan kirjoitusasusta. Tunnuksen osien suhteita, värejä tai asettelua ei saa muuttaa. Rantalainen-nimilogon täsmällinen ja suoralinjainen muotoilu kuvaa asiantuntijuutta. Symbolin virtaviivainen muoto luo tunnukseen dynaamisuutta. Tunnuksesta on valmistettu originaalitiedostot sekä paino- että sähköiseen käyttöön. Tunnus tulee aina toisintaa valmiista originaalitiedostosta. Rantalainen-tunnusta voi käyttää ilman R-symbolia vain poikkeustapauksissa, esimerkikiksi valomainoksessa, kun kiinteistön julkisivu ei mahdollista R-symbolin käyttöä. esim. matalan tilan vuoksi. Logotyyppi vaakaversio 5

6 Visuaalinen ilme Suoja-alue x x Tunnuksen ja logon ympärillä on suoja-alue, jonka tarkoitus on varmistaa niiden erottuvuus kaikissa käyttökohteissa. Suoja-alue määrittää kuinka lähelle toista elementtiä, kuvaa tai esimerkiksi paperin reunaa ne voidaan sijoittaa. x x Suositeltavaa on kuitenkin jättää tunnukselle ja logolle suurempi suoja-alue, jos se on mahdollista. Rauhoitettua tilaa koskevista vaatimuksista voidaan poiketa vain silloin, kun tilaa on käytettävissä vähän, esimerkiksi pienikokoisten liikelahjojen yhteydessä. x x x Vaakalogon suoja-alueen mittayksikkö x on logon, eli nimen, kirjoitusasun A-kirjaimen leveys, joka on merkitty kuvaan. Pystylogon suoja-alueen mittayksikkö on symbolin alasakaran leveys, joka on merkitty kuvaan. 6

7 Visuaalinen ilme Logon käyttö Tunnuksen käyttö erilaisilla väripinnoilla. Käytetään pääsääntöisesti valkoisella pohjalla. Ei sovi käytettäväksi tummilla pohjilla. Voidaan käyttää myös vaaleilla pinnoilla ja vaalean sinisellä väripinnalla. Kirkkaita pohjavärejä ei suositella. Tunnusta voidaan tarvittaessa käyttää tummilla pohjilla valkoisena. Mustaa tunnusta voidaan käyttää, jos värillinen on mahdoton toteuttaa. Liikemerkin minimileveys on 15 mm. Maksimikokoa ei ole määritelty. 7

8 Visuaalinen ilme Logo ja slogan Logo ja slogan -yhdistelmästä on valmistettu originaalitiedostot sekä paino- että sähköiseen käyttöön. Tunnus tulee aina toisintaa valmiista originaalitiedostosta. 8

9 Visuaalinen ilme Tunnus, visuaalinen hierarkia Rantalaisella, sen yksiköillä ja toiminnalla on vain yksi tunnus. Yksi tunnus mahdollistaa voimakkaan ja hallitun visuaalisen ilmeen. Rantalaisen yksiköt näkyvät graafisissa materiaaleissa Rantalainen-tunnuksen yhteydessä esimerkiksi yhteystietoina. Tämä hierarkia mahdollistaa yrityksen eri toimialojen yhtenäisen visuaalisen näkyvyyden. Rantalainen-nimilogoa käytettäessa toimipaikkojen yhteystietojen ja logon välille tulee jättää riittävästi tilaa, ja on suositeltavaa käyttää näiden välillä ohutta linjaa. R-symbolia käytettäessa toimipaikan yhteystiedot voidaan sijoittaa symbolin vasemmalle puolelle toimipaikan nimi Kadun nimi ja numero, Kaupunki Puh I Faksi Y-tunnus I Toimipaikan nimi: Arial Bold 8 pt, väri sinien Toimipaikan yhteystiedot: Arial Regular 7.5 pt, väri musta www-osoite: Arial Bold 7.5 pt, väri musta Tekstin ladonta: vasen tasan, oikea liehu Leveys: 4mm Toimipaikan nimen väri on aina sama kuin tunnuksen väri, yhteystietojen väri on musta, kirjaintyyppi on Arial, kirjaileikkaukset ja koot on ohjeistettu oheiseen malliin. toimipaikan nimi Kadun nimi ja numero, Kaupunki Puh I Faksi Y-tunnus I Toimipaikan nimi: Arial Bold 8 pt, väri sinien Toimipaikan yhteystiedot: Arial Regular 7.5 pt, väri musta www-osoite: Arial Bold 7.5 pt, väri musta Tekstin ladonta: Vasen liehu, oikea tasan 9

10 Visuaalinen ilme Yritysvärit Päävärit Rantalaisen tunnusväriksi on valittu tunnuksessakin käytetty tumma sininen. Tumman sinisen rinnalle ilmeeseen on valittu raikas syaanin sininen, sekä harmonisempi tumma sinertävän harmaa. PMS 2945 C CMYK 100 / 57 / 0 / 40 RGB 0 / 67 / 122 # 00437A Rantalaisen päävärien yhteyteen on määritelty kaksi lisäväriä, joita voidaan käyttää päävärien kanssa, esim. taustoissa. Väreille on määritelty painovärit: PMS ja CMYK, sähköisen viestinnän RGBväriarvot sekä www-sivuilla käytettävät HEX-arvot. On huomattava, että PMS- ja CMYK värijärjestelmien tuottamat värisävyt poikkeavat toisistaan jonkin verran. Samoin on luonnollista, että värit voivat toistua erilaisina, kun ne painetaan eri materiaaleille. PMS 433 C CMYK 90 / 65 / 50 / 58 RGB 26 / 40 / 51 # 1a2833 PMS 801 C CMYK 75 / 31 / 0 / 0 RGB 50 / 150 / 235 # 3296EB lisävärit Kaikista määritellyistä väreistä voidaan muodostaa vaaleusasteita, joita voidaan hyödyntää julkaisuissa ja sähköisessä viestinnässä. Pantone Cool Gray 11 CMYK 0 / 0 / 0 / 77 RGB 52 / 55 / 60 # 34373C Pantone Cool Gray 5 CMYK 0 / 0 / 0 / 30 RGB 241 / 242 / 243 # F1F2F3 10

11 Visuaalinen ilme Typografia painotuotteet: Gotham Bold Painotuotteiden otsikoinneissa käytetään Gotham Bold-kirjainperhettä. Gotham Book Painotuotteiden infoteksteissä, ja muissa lyhyissä teksteissä käytetään Gotham Bookkirjainperhettä. Droid Serif Painotuotteiden leipäteksteissä (kaikissa pidemmissä tekstisisällöissä) käytetään Droid Serif Regular-kirjainperhettä. Verkkosivustot ja -mainonta Proxima Nova Bold Verkkosivustolla otsikoinneissa käytetään Proxima Nova Bold-kirjainperhettä. Proxima Nova Regular Verkkosivustolla infoteksteissä, ja muissa lyhyissä teksteissä käytetään Proxima Nova Regular-kirjainperhettä. Droid Serif Verkkosivustolla leipäteksteissä (kaikissa pidemmissä tekstisisällöissä) käytetään Droid Serif Regular-kirjainperhettä. sähköinen viestintä Arial Sähköisessä viestinnässä (Powerpoint, Word), joissa edellä mainittuja fontteja ei ole käytettävissä, voidaan käyttää Arialkirjainperhettä. Gotham otsikoihin ja infoteksteihin Droid serif leipäteksteihin ARIAL Proxima nova toimistokäyttöön www-sivustolle (Otsikot ja infotekstit) AaBbCc01234 Gotham Book ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö AaBbCc01234 Droid Serif Regular Droid Serif Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Gotham Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö AaBbCc01234 Arial Regular Arial Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö AaBbCc01234 Proxima Nova Regular Proxima Nova Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

12 visuaaliset elementit

13 Visuaaliset elementit Graafinen elementti Rantalainen R-tunnusta voidaan käyttää myös itsenäisenä graafisena elementtinä. 13

14 Visuaaliset elementit Kilpailuedut Ikonit Kilpailuedut ja palvelut on kuvitettu ikonein. Puhuttaessa Rantalaisen kilpailueduista ja palveluista, oheiset ikonit on hyvä liittää mukaan asiayhteyteen. Osaava ja motivoitunut henkilöstö Paikallinen ja palveleva Laaja-alainen osaaminen Vahva ja kansainvälinen Kotimainen perheyritys Kokonaisedullinen Palvelut KIRJANPITO PALKANLASKENTA SÄHKÖINEN TALOUSHALLINTO ASIANTUNTIJAPALVELUT 14

15 Visuaaliset elementit Kuvamaailma Pääkuva ja alakohtaiset kuvat 15

16 pääviestit

17 Pääviestit Iskulause Iskulause kiteyttää Rantalaisen lupauksen asiakkaalle. Iskulauseen tärkeänä tavoitteena on yhdistää Rantalainen sen toimialaan. Taloushallintoa parhaimmillaan Hyvän iskulauseen tunnusmerkistöön kuuluu iskevyys ja napakka ilmaisumuoto, joka sopii paperille ja suuhun. Iskulause erottaa Rantalaisen kilpailijoistaan, on pitkäikäinen ja muistettava ja sillä on profiloiva vaikutus. Rantalaisen iskulause perustuu Rantalaisen arvopohjaan, palvelun korkeaan laatuun, ja pyrkimykseen olla paras tilitoimistotyöpaikka. Parhaimmillaan -sana tukee yrityksen missiota. Rantalainen luo arvoa asiakkailleen tuottamalla ja jalostamalla taloudellista informaatiota reaaliaikaisesti ja automaattisesti. 17

18 Pääviestit Palvelulupaukset Ohessa on Rantalaisen palvelulupaukset, joita käytämme mm. verkkosivuillamme kuvaamaan palvelumme tasoa. Taloushallinnon asiantuntija, kehittäjä ja kumppani Palvelua tarpeesi mukaan Ymmärrämme toimialasi erityisvaatimukset Ammattilaiset lähellä sinua 18

19 lomakkeistot

20 Visuaalinen ilme Käyntikortti Käyntikortin formaatti on 90x50. Kortti voi olla yksi- tai kaksipuolinen. Oheinen mallikuva kortista on 100% koossa. Mallissa on kerrottu kortin asettelu, värit, typografia ja mittasuhteet. Tekniset tiedot: Koko: 90x50mm Väri: sininen PMS 287 / CMYK 100, 57, 0, 40 harmaa Black 80% JUHA KYLLÖNEN Hallintojohtaja RANTALAINEN HYVINKÄÄ Tilipalvelu Rantalainen Oy Sahakuja 4, Helsinki Puh I 20

21 Visuaalinen ilme Word-lomake 1 (2) 2 (2) Logo on sijoitettu vasempaan yläreunaan, yhteystiedot lomakkeen oikeaan alareunaan. Sähköisissä lomakkeissa ensimmäisen sivun jälkeen käytetään pelkkää R-tunnusta vasemmassa yläreunassa. Vastaanottajan nimi Osasto Titteli Osoite Postinro Postitoimipaikka TARJOUSPYYNTÖ Etunimi Sukunimi Lomakkeen tekstityylejä tulee noudattaa lomakkeissa yhtenäisen ilmeen säilyttämiseksi. Fonttikoon, marginaalien ja tekstityylien muuttaminen on kielletty. Tekstin asettelu seuraavilla sivuilla on identtinen ensimmäiseen sivuun verrattuna. Mikäli dokumenttiin tulee kaksi signeerausta, ne asetetaan rinnakkain. Typografia: Otsikko Arial Bold 14 pt, alaotsikot Arial Bold 12 /10 pt, leipäteksti: Arial Regular 9 pt Otsikko1 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec hendrerit mauris quis urna rutrum, ultricies bibendum sapien pellentesque. Ut est lectus, faucibus sit amet neque feugiat, tempus ultrices est. In suscipit tincidunt rhoncus. Curabitur ut vehicula turpis. Donec sodales nunc et lectus egestas porttitor. Donec a mi vel quam imperdiet tempus sit amet at tortor. Cras imperdiet dignissim lobortis. Donec tristique volutpat luctus. Donec lorem odio, tristique nec metus quis, rutrum interdum augue. Otsikko2 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec hendrerit mauris quis urna rutrum, ultricies bibendum sapien pellentesque. Ut est lectus, faucibus sit amet neque feugiat, tempus ultrices est. In suscipit tincidunt rhoncus. Curabitur ut vehicula turpis. Donec sodales nunc et lectus egestas porttitor. Donec a mi vel quam imperdiet tempus sit amet at tortor. Cras imperdiet dignissim lobortis. Donec tristique volutpat luctus. Donec lorem odio, tristique nec metus quis, rutrum interdum augue. Otsikko3 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec hendrerit mauris quis urna rutrum, ultricies bibendum sapien pellentesque. Ut est lectus, faucibus sit amet neque feugiat, tempus ultrices est. In suscipit tincidunt rhoncus. Curabitur ut vehicula turpis. Donec sodales nunc et lectus egestas porttitor. Donec a mi vel quam imperdiet tempus sit amet at tortor. Cras imperdiet dignissim lobortis. Donec tristique volutpat luctus. Donec lorem odio, tristique nec metus quis, rutrum interdum augue. Otsikko3 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec hendrerit mauris quis urna rutrum, ultricies bibendum sapien pellentesque. Ut est lectus, faucibus sit amet neque feugiat, tempus ultrices est. In suscipit tincidunt rhoncus. Curabitur ut vehicula turpis. Donec sodales nunc et lectus egestas porttitor. Donec a mi vel quam imperdiet tempus sit amet at tortor. Cras imperdiet dignissim lobortis. Donec tristique volutpat luctus. Donec lorem odio, tristique nec metus quis, rutrum interdum augue. Otsikko3 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec hendrerit mauris quis urna rutrum, ultricies bibendum sapien pellentesque. Ut est lectus, faucibus sit amet neque feugiat, tempus ultrices est. In suscipit tincidunt rhoncus. Curabitur ut vehicula turpis. Donec sodales nunc et lectus egestas porttitor. Donec a mi vel quam imperdiet tempus sit amet at tortor. Cras imperdiet dignissim lobortis. Donec tristique volutpat luctus. Donec lorem odio, tristique nec metus quis, rutrum interdum augue. TILIPALVELU RANTALAINEN OY Sahakuja 4, Hyvinkää Puh I Faksi Y-tunnus I Yhteystietojen ladonta: Vasen liehu, oikea tasan Arial 7,5 pt Jatkolomake 21

22 Visuaalinen ilme Powerpoint-pohjat Otsikko- ja sisältösivuja Powerpoint-tiedostossa on tarkat ohjeet pohjan käyttöä varten (mm. elementeistä, typografiasta, kirjainkoosta, väreistä, graafeista, kuvista). Noudata aina annettuja ohjeita. Powerpoint-esityksissä ja muissa sähköisissä julkaisuissa käytetään RGB-värejä ja Arial-kirjainperhettä. Otsikko Alaotsikko Kalvopohjan Konsernirakenne käyttö Konsernirakenne OSSINPUSSI OY RANTALAINEN-YHTIÖT OY Aloita esitys edellisellä kansilehdellä 14,7 % 54,5 % Kansilehdelle voit kirjoittaa esityksesi otsikon, päivämäärän ja tilaisuuden nimen tarpeen mukaan. NOPSALA OY 30,8 % OSSINPUSSI OY 14,7 % RANTALAINEN-YHTIÖT OY 54,5 % NOPSALA OY 30,8 % LAHDEN TILIKESKUS OY RANTALAINEN & TILIPALVELU RANTALAINEN OY ORIMATTILAN REKOLA-NIEMINEN OY TILIKESKUS OY Lisä päivämäärä 70 % ja oma nimesi (sivun oikean reunan alakenttään) 100 % ja toimipisteen nimi (sivun vasemman reunan alakenttään) kulkemaan RANTALAINEN sivuille. & RANTALAINEN & VÄNTTINEN OY TALSI OY Näytä > RANTALAINEN OY RANTALAINEN & 70 ylä- % ja alatunniste. HELSINKI ROSLING OY 63 % 100 % 55 % RANTALAINEN & REKOLA-NIEMINEN OY 70 % RANTALAINEN & VÄNTTINEN OY 70 % TILIPALVELU RANTALAINEN OY RANTALAINEN OY HELSINKI 100 % RANTALAINEN & ROSLING OY 55 % LAHDEN TILIKESKUS OY ORIMATTILAN TILIKESKUS OY 100 % RANTALAINEN & TALSI OY 63 % 9 lokakuu lokakuu

23 www-sivusto ja painotuotteet

24 www-sivusto ja painotuotteet Verkkosivusto

25 www-sivusto ja painotuotteet Otsikko: Gotham Bold 18/14 pt Vaaka logo nega Lehti-ilmoitukset Oheisista mallikuvista ilmenee ilmoituksen asettelu sekä vaaka-, että pystyformaatissa. Malleissa on kerrottu tunnuksen paikka ja koko, tekstien koot ja järjestys, sekä graafisten elementtien sijoittelu. Ilmoituksen koko vaihtelee julkaisuformaatin mukaan. Sanomalehdissä tulee käyttää oikeanpuoleista ilmoitusmallia, jossa toimipaikan tiedot ja www-osoite on ladottu valkoiselle pohjalle. TALOUSHALLINNON ASIANTUNTIJA, KEHITTÄJÄ JA KUMPPANI. KOTIMAINEN PERHEYRITYS LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN OSAAVA JA MOTIVOITUNUT HENKILÖSTÖ TALOUSHALLINNON ASIANTUNTIJA, KEHITTÄJÄ JA KUMPPANI. KOTIMAINEN PERHEYRITYS LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN Rantalainen Lahti, Forssa ja Porvoo ja yli 10 muuta toimipistettämme palvelevat yritystäsi yksilöllisesti, monipuolisesti ja paikallisesti. OSAAVA JA MOTIVOITUNUT HENKILÖSTÖ KYSY TARJOUS KIRJANPIDOSTA JA PALKAN- LASKENNASTA PAIKALLINEN JA PALVELEVA lmoituksien yhdistävät graafiset tunnisteelementit ovat ylä- ja alapalkit, tunnus ja typografia. Rantalainen -logo on aina vasemmassa yläkulmassa ja toimipisteen nimi on mainittu vasemmassa alareunassa (muiden toimipaikkojen maininta tässä yhteydessä on suositeltavaa. PAIKALLINEN JA VAHVA JA PALVELEVA KANSAINVÄLINEN Sari Määttä, Toimistopäällikkö, KLT KYSY LISÄÄ: (Forssa) Rantalainen Forssa ja Hämeenlinna sekä yli 10 muuta toimipistettämme palvelevat yritystäsi yksilöllisesti, monipuolisesti ja paikallisesti. KOKONAISEDULLINEN Birgitta Himberg, Toimistopäällikkö, KLT, KTM (Hämeenlinna) Nimi: Gotham Bold 8 pt, Titteli: Droid Serif Regular 8 pt Yhteystiedot: Droid Serif Bold 8 pt Tarjous: Gotham Bold 7 pt, All Caps Oheiset mallit ja pohjat ovat suuntaa antavia. Tiettyä kohderyhmää tavoittelevissa kampanja- ja te moituksissa voidaan ilmoituksen muotoilua soveltaa sekä käyttää vapaampaa typografiaa. Toimipaikan nimi: Droid serif Bold Italic 9 pt www-osoite: Gotham Bold 12 pt, All Caps Malli kuvallisesta ilmoituksesta on esimerkki mahdollisesta sovelletusta ilmoituksesta ja kuvan käytöstä. 25

26 www-sivusto ja painotuotteet Vaaka logo nega Otsikko: Gotham Bold 18/14 pt Esitteet Esitteet ja painotuotteet tehdään graafisen ohjeen mukaisesti. Esitteissä suositellaan käytettäväksi ohjeiston mukaisia graafisia elementtejä. Esitteiden perusvärit ja typografia määräytyvät ohjeistossa määritellyn mukaan. Esitteisiin ja painotuotteisiin painetaan Rantalainen-logo ohjeistossa kerrottujen sääntöjen mukaisesti. Sovella väri- ja kuvapintojen sekä tekstien kokoa kulloisenkin tapauksen mukaan ohjeiston määrittelemissä rajoissa. Ohessa esimerkkinä pystymallinen A4 esite. Kampanjaesitteissä ja muissa tiettyä kohderyhmää tavoittelevissa painotöissä voidaan käyttää vapaampaa typografiaa ja aiheeseen sopivaa kuvitusta tuomaan viestiin lisävoimaa. Käytä painotuotteiden suunnittelussa aina ammattilaisen apua. TÄYDEN PALVELUN ERITYISOSAAMISTA Yritystoiminnan ja lainsäädännön monimutkaistuessa tilitoimiston asiakkaat tarvitsevat yhä useammin ohjaavaa konsultointia, neuvontaa ja erityisosaamista. Asiakkaat kohtaavat useita erilaisia yritys- ja yhdistystoiminnan kipukohtia esimerkiksi: Perustaminen Kasvu ja investoinnit Kansainvälistyminen Yritysjärjestelyt Omistajanvaihdokset Toiminnan lopettaminen Taloushallinnon uudistaminen Muuttuva lainsäädäntö, kuten verotus asettaa uusia haasteita useille toimialoille. Liiketoimintaa halutaan seurata ja taloutta ohjata erilaisen sisäisen laskennan ja mittarien avulla nopeammin sekä luotettavammin. Tilitoimistolta edellytetään vahvaa ohjelmisto-osaamista, ajanmukaisia netin yli toimivia työkaluja sekä Controller- ja projektiosaamista. ASIANTUNTIJAPALVELUT TOIMINTAMALLI Yhteydenotto tilitoimiston asiantuntijapalveluihin Toimeksiannon kartoitus ja muodostaminen Tavoitteet, kustannusarvio ja toimitusaika Toimeksiannon toteutus Toimeksiannon päättäminen Otsikko: Gotham Bold pt, All Caps, väri tumma sininen Ingressi: Droid Serif Bold Italic 8 pt, Riviväli 12 Alaotsikko: Gotham Bold 8 pt, Riviväli 12 Suosituspainomateriaali: Konsernin yhteiset yleisesitteet, ja painotuotteet painetaan ympäristösertifioiduille papereille offset-painotekniikalla. Käyntikortit 350g/m 2 Esipainetut lomakkeistot 100 g/m 2 Esitteet 300g/m 2 (kannet), 170g/ m 2 (sisäsivut) Muuttuvaluonteiset tuotekortit painetaan yleisesti painotaloista löytyvälle Gallerie Art Silk -paperille, yksittäisen 1- tai 2-puoleisen esitteen tai tuotekortin paperin painosuositus on 250g/m 2 LAAJA YHTEISTYÖVERKOSTO PALVELUKSESSASI Rantalainen Oy Helsinki tarjoaa asiakkaidensa käyttöön kattavat omista ja tilitoimiston ulkopuolisista asiantuntijoista koostuvan verkoston, joiden puoleen voidaan kääntyä haastavimmissakin tilanteissa. Asiantuntijat neuvovat tarvittaessa esimerkiksi erilaisiin yhtiöoikeuteen ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä tai vievät läpi vaativan erikoisasiantuntemusta tarvitsevan toimeksiannon tai projektin. Toimimme luottamuksen arvoisesti. Toimeksiannon päätyttyä olemme varmistuneet, että asiakkaan etu on toteutunut. Käänny puoleemme, yhdessä löydämme sopivimman ratkaisun. Olemme taloushallinnon asiantuntija, kehittäjä ja kumppani. RANTALAINEN OY HELSINKI Rantalainen Oy Helsinki on osa Rantalainen-konsernia. Rantalainen Yhtiöt on 1972 perustettu, auktorisoitu taloushallinnon palveluita tuottava konserni, jossa asiakkaiden käytettävissä on yhteensä 350 koulutetun ammattilaisen osaaminen 20 paikkakunnalla Etelä-Suomessa. Valvomme yli 6000 asiakkaan etua. KYSY LISÄÄ Heikki Luukkonen Asiantuntija, lakiekonomi/ktm, KLT rantalainen.fi Alaotsikko: Gotham Bold 9-11 pt, All Caps, väri tumma sininen Leipäteksti: Droid Serif Regular 8 pt, Riviväli 12 Nimi: Gotham Bold 8 pt, Titteli: Droid Serif Regular 8 pt Yhteystiedot: Droid Serif Bold 8 pt KIRJANPITO PALKANLASKENTA SÄHKÖINEN TALOUSHALLINTO ASIANTUNTIJA- PALVELUT 26

27 Visuaalinen ilme Logotyyppi Rantalainen-tunnus koostuu R-kirjaimesta muokatusta symbolista, sekä Rantalainen -sanan kirjoitusasusta. Tunnuksen osien suhteita, värejä tai asettelua ei saa muuttaa. Kaikissa graafiseen ohjeistukseen liittyvissä asioissa ota yhteys 27

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n Graafinen ohjeisto

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n Graafinen ohjeisto Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n Graafinen ohjeisto Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n Graafinen ohjeisto Versio 1/2010 Suunnittelu: Jarko Hänninen, Rovaniemi 12.9.2010 Ohjeiston sisältö 1 2 3 4 5 6 7 8

Lisätiedot

Graafinen Ohjeisto Oulun Hiusklinikan markkinointimateriaalin tekijöille

Graafinen Ohjeisto Oulun Hiusklinikan markkinointimateriaalin tekijöille Graafinen Ohjeisto Oulun Hiusklinikan markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0 Sisältö ALKUSANAT, HIUSKLINIKAN YRITYSILME 4 LIIKEMERKKI 5 LIIKEMERKIN VERSIOT 6 LIIKEMERKIN MITTASUHTEET 7 LIIKEMERKIN

Lisätiedot

Graafinen Ohjeisto. Suosikki Gourmetin markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0

Graafinen Ohjeisto. Suosikki Gourmetin markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0 Graafinen Ohjeisto Suosikki Gourmetin markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0 Sisältö ALKUSANAT, SUOSIKKI GOURMETIN TUOTEILME 4 LIIKEMERKKI 5 LIIKEMERKIN VERSIOT 6 LIIKEMERKIN MITTASUHTEET 7 LIIKEMERKIN

Lisätiedot

Ähtärin kaupungin Graafinen ohjeisto. www.ahtari.fi

Ähtärin kaupungin Graafinen ohjeisto. www.ahtari.fi Ähtärin kaupungin Graafinen ohjeisto www.ahtari.fi GRAAFINEN OHJEISTO Sisällysluettelo Sisällysluettelo Ähtäri 3 Ohjeiston käyttö 4 Tunnus 5-6 Värimääritykset 7 Typografia 8-9 Esimerkkejä 11-16 Yhteystiedot

Lisätiedot

PÄIVITETTY 2013 2013 LUOMUN BRÄNDIOPAS

PÄIVITETTY 2013 2013 LUOMUN BRÄNDIOPAS 2013 LUOMUN BRÄNDIOPAS Tämän brändioppaan kaksi tehtävää: 1. Yhteinen viesti luomulle 2. Yhteinen tapa merkitä luomu 2 Tämän oppaan tekemiseen ja päivitykseen on käytetty Suomen valtion tukea. PÄIVITETTY

Lisätiedot

rauman kaupunki Graafinen ohjeisto

rauman kaupunki Graafinen ohjeisto rauman kaupunki Graafinen ohjeisto 1 Sisältö 1. Värit...4 2. Vaakuna...5 2.1 Vaakunan käyttö...5 2.2 Vaakunaselitys...6 3. Tunnus...7 3.1 Ensisijainen tunnus...7 3.2 Toissijaiset tunnukset...8 3.3 Suoja-alue...9

Lisätiedot

YRITYSTENKIN KANNATTAISI HYMYILLÄ! Yritysilmeopas

YRITYSTENKIN KANNATTAISI HYMYILLÄ! Yritysilmeopas YRITYSTENKIN KANNATTAISI HYMYILLÄ! Yritysilmeopas Sisällysluettelo ALKUSANAT YRITYSILME liikemerkki & logo värimaailma typografia slogan sommittelu graafiset tehosteet & taustagrafiikka grafiikkaohjelmat

Lisätiedot

VISUAALISEN ILMEEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

VISUAALISEN ILMEEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Matti Kemppainen VISUAALISEN ILMEEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Esimerkkinä Teatteri Rio Oy Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Mediatekniikan koulutusohjelma Huhtikuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ

Lisätiedot

Ovenia Graafinen ohjeisto 1.2. Graafinen ohjeisto

Ovenia Graafinen ohjeisto 1.2. Graafinen ohjeisto Graafinen ohjeisto logo logon käyttö Logon käyttö Pienin sallittu käyttökoko 16mm (leveys) Ovenian logoa pyritään käyttämään aina mustalla (100%) värillä painettuna. Tummalla taustalla logoa käytetään

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE SISÄLTÖ 1. 2. 2.1 2.2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Viestintäohjeen tavoitteet Strategiset lähtökohdat Kouvolan kaupunkistrategia

Lisätiedot

URHEILUSEURAN TUNNUKSEN JA KOTISIVUJEN SUUNNITTELU

URHEILUSEURAN TUNNUKSEN JA KOTISIVUJEN SUUNNITTELU Pyry Rautalin URHEILUSEURAN TUNNUKSEN JA KOTISIVUJEN SUUNNITTELU Esimerkkinä Säihkysääret ry Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Mediatekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2015 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ

Lisätiedot

INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Terhi Tuomi ja Erika Virtanen INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Viestintä- ja markkinointistrategia

Viestintä- ja markkinointistrategia Viestintä- ja markkinointistrategia Koska kunnallishallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon, sananvapaus ja julkisuus on siinä erityisen tärkeää. Ne muodostavat kunnallisen demokratian merkittävimmän

Lisätiedot

KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA

KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA viestinnän periaatteita, sääntöjä ja käytänteitä kotityöpalvelualalle, yrittäjille ja koulutuksen järjestäjälle Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Lähtökohdat...

Lisätiedot

Tieteelliset posterit viestinnän välineenä

Tieteelliset posterit viestinnän välineenä Biostatistiikan syyspäivät 23.8.2012 Tieteelliset posterit viestinnän välineenä FM Saija Silén Jyväskylän yliopisto Tieteelliset posterit Tieteelliset posterit ovat yksi osa nykypäivän tutkimusviestintää

Lisätiedot

LOGO eli YRITYSTUNNUS

LOGO eli YRITYSTUNNUS GRAAFINEN OHJE LOGO eli YRITYSTUNNUS Turun yliopiston logon eli yritystunnuksen tulee näkyä kaikissa Turun yliopiston yksiköiden materiaaleissa. Siipisoihtumerkki on 40 % musta ja Turun yliopisto -nimilogo

Lisätiedot

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 1 Minna Haarala TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Case Mainoset ja Maigrafi Oy Liiketalouden koulutusohjelma 2004 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 Työn taustaa...

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Versio 2.0, FI/2015

Graafinen ohjeisto. Versio 2.0, FI/2015 1 Graafinen ohjeisto Versio 2.0, FI/2015 2 Sisällys Logo & Slogan.... 3 Logon käyttö & suoja-alue.... 4 Värimaailma....5 Typografia....6 Lomakkeisto Asiakirjapohja....7 Lomakkeisto Kirjekuoret....8 Lomakkeisto

Lisätiedot

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net Kotisivujen abc Sisällysluettelo: Kotisivujen abc... s. 1 1. Perusteet... s. 2 2. Suunnittelu... s. 5 3. Koosto... s. 9 4. Julkaisu... s. 12 5. Ylläpito ja päivitys... s. 14 6. Markkinointi... s. 15 Kotisivut

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintäohje

Kuntien verkkoviestintäohje Kuntien verkkoviestintäohje Toimittanut Pi Krogell-Magni Kirjoittajat Tony Hagerlund Johanna Ilves Teija Järvelä Pi Krogell-Magni Alina Kujansivu Leena Kuupakko Tommy Lahti Päivi Lazarov Eija Marttila

Lisätiedot

Word 2010 Perusteet Hannu Matikainen

Word 2010 Perusteet Hannu Matikainen Word 2010 Perusteet Päivitetty 3.10.2012 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Ohjelmaikkunan osat ja asetukset... 1 3 Asiakirjanäkymät... 3 4 Uusi asiakirja... 4 5 Asiakirjan hallinta... 5 5.1 Tallentaminen...

Lisätiedot

Kunta viestintäostoksilla

Kunta viestintäostoksilla MERJA OLARI-SINTONEN JARI SEPPÄLÄ, SIRPA PALO, TEIJA JÄRVELÄ, PÄIVI RAINIO Kunta viestintäostoksilla Opas viestintä- ja markkinointipalvelujen hankintaan Kirjoittajat: Merja Olari-Sintonen, FM, Suomen

Lisätiedot

Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus

Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Ville Hokkanen & Marko Myyryläinen Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Huhtikuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 9.5.2008

Lisätiedot

Ainakin tämä kannattaa tietää mainonnasta MARKKINOINTIOPAS Pikaopas pienyrittäjälle, joka haluaa ottaa puskaradiostakin kaikki hyödyt irti

Ainakin tämä kannattaa tietää mainonnasta MARKKINOINTIOPAS Pikaopas pienyrittäjälle, joka haluaa ottaa puskaradiostakin kaikki hyödyt irti 2010 Ainakin tämä kannattaa tietää mainonnasta MARKKINOINTIOPAS Pikaopas pienyrittäjälle, joka haluaa ottaa puskaradiostakin kaikki hyödyt irti YritysHelsinki Sähköposti: yrityshelsinki@hel.fi Puh. 09-310

Lisätiedot

Sitä saa mitä hankkii

Sitä saa mitä hankkii Sitä saa mitä hankkii Visuaalisen viestinnän hankintaopas Heikki Jokinen Sitä saa mitä hankkii Visuaalisen viestinnän hankintaopas Heikki Jokinen Sisältö 6 Tekisitkö ilmaista työtä? 9 Hyvän suunnittelun

Lisätiedot

Sinä osaat. Käyttäjän käsikirja

Sinä osaat. Käyttäjän käsikirja Sinä osaat. Käyttäjän käsikirja Asiakaspalvelu Myynti: 020 7416 669 Tuki: 020 7416 668 Sähköposti: tuki@verkkovelho.fi www.verkkovelho.fi Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO Vaihde: 020

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58 Kulttuuritoimijan markkinointiopas C.58 2 Kulttuuritoimijan markkinointiopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Kannen kuva: Saapasjalkakissa, Anu Lakaniemi. Julkaisu C:58 ISBN 987-951-766-119-5 ISSN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot

Käytettävyys www-sivujen suunnittelussa Anna Perttilä

Käytettävyys www-sivujen suunnittelussa Anna Perttilä Käytettävyys www-sivujen suunnittelussa Anna Perttilä 1 Mitä käytettävyys on 2 Tavoite, kohderyhmä ja motiivi 3 Ymmärrettävyys 4 Www-sivusto on kokonaisuus 5 Konkreettista www-suunnittelussa 5.1 Ohjeisto

Lisätiedot