Energia & innovaatiot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Energia & innovaatiot"

Transkriptio

1 Energia & innovaatiot Vaasan seutu saa suurta kilpailuetua asemastaan Pohjoismaiden suurimpana energiaklusterina. Korkea osaamistaso ja toimijoiden välinen monipuolinen yhteistyö pitää moottorin käynnissä ja tehostaa toimintaa. Energiaklusterin käsite nousi esiin 1990-luvulla, mutta kehitys oli alkanut jo yli 100 vuotta sitten tarkemmin sanottuna vuonna 1906, jolloin John Wickström perusti Suomen ensimmäisen moottoritehtaan. Niistä päivistä tuotevalikoima on huomattavasti laajentunut, ja nykyinen energiaklusteri muodostuu vakiintuneesta verkostosta yrityksiä, alihankkijoita, oppilaitoksia ja tutkimuslaitoksia. Vaasan seutu onkin Suomen yritystiheimpiä alueita. Energiaklusteriin kuuluu tätä nykyä yli 100 yritystä, jotka yhdessä työllistävät noin henkilöä. Lisäksi kunkin teollisuustyöpaikan lasketaan synnyttävän keskimäärin 2,5 työpaikkaa muille sektoreille. Viennin osuus energiaklusterin tuotannosta on huomattavan korkea, yli 70 %. Tiivistä yhteistyötä Wärtsilä ja ABB kuuluvat klusterin vahvimpiin yrityksiin. Wärtsilä tuottaa laivanmoottoreita, potkurijärjestelmiä ja voimalaitosratkaisuja. ABB on erikoistunut energiatehokkuuteen, sähkövoimaan ja automaatioon. Yritykset työskentelevät maailmanlaajuisesti, minkä ansiosta myös niiden alihankkijat ja yhteistyökumppanit ovat kansainvälistyneet. Muita tunnettuja yrityksiä ovat esim. Vacon, The Switch, Vaasa Engineering, KWH Pipe, Mervento, SESCA, EPV Energia ja Citec. Ne tuottavat ja kehittävät mm. diesel-, kaasu- ja sähkömoottoreita, voimaloita, sähkönsiirron ja -jakelun järjestelmiä, taajuusmuuttajia ja tuulivoimaloiden komponentteja. Yrityksillä on erinomaiset edellytykset saada työvoimaa esim. alueen seitsemässä oppilaitoksessa järjestettävien räätälöityjen koulutusten kautta. Vaasan seudulla noin 800 henkilöä työs kentelee energiatekniikan tutkimus- ja kehitystehtävissä. Vaasan energiainstituutti tarjoaa tutkimus-, konsultointi- ja täydennyskoulutuspalveluja alan alueellisille, kansallisille ja kansainvälisille toimijoille. VaasaEMG on energiamarkkinoihin erikoistunut tutkimusyksikkö. Lisäksi Vaasassa toimii Tutkimuskeskus Technobothnia, jonka laboratoriossa on sähkö-, kone-, rakennus-, tieto- ja ympäristötekniikan tutkimus- ja mittauslaitteistoa. Vaasan yliopiston teknillinen tutkimuslaitos tukee kansainvälisesti korkealaatuista tieteellistä tutkimusta. Uusiutuva energia valtaa alaa Energiatehokkaiden tuotteiden ja ratkaisujen kysyntä kasvaa jatkuvasti. Uusiutuvat energianlähteet ja hajautettu energiantuotanto tarjoavat Vaasan seudulla monia investointimahdollisuuksia. Alueen sijaintia eli rannikkoa aiotaan lähitulevaisuudessa hyödyntää tuulivoiman merkittävään laajentamiseen. Keväällä 2009 alueella oli 9 tuulivoimalaa, joiden yhteisteho oli 5,5 MW. Merenkurkun alueelle on suunnitteilla kuusi suurehkoa tuulipuistoa, mm. Raippaluotoon, Laihialle, Vähäänkyröön, Maalahteen ja Korsnäsiin. Niiden kokonaisteho voi nousta jopa MW:iin. Yli kolmasosa (35%, MW) Suomessa vuoden 2009 päätteeksi suunnitelmissa olevasta tuulivoimasta onkin sijoittumassa juuri Vaasan seudulle. Teknologiakeskus Oy Merinova Ab koordinoi energiatekniikan klusteriohjelmaa valtioneuvoston valtakunnallisessa OSKE-osaamiskeskusohjelmassa. Ohjelman tavoitteena on vahvistaa energia-alan yritysten kilpailukykyä. Hajautetun energiantuotannon, esim. tuuli- ja aurinkoenergian lisäksi Vaasan seutu kantaa ohjelmassa päävastuun sähkönjakelusta, ICT:stä ja sähkönkulutuksesta. Innovatiivista sähkön- ja lämmöntuotantoa Vaasan Asuntomessuille vuonna 2008 rakennettu omavarainen matalaenergiaverkko on yksi esimerkki uusiutuvan energian innovaatioista. Asuinalueen talot lämmitetään käyttämällä merenpohjan sedimenttiin varastoitunut auringon lämpö hyödyksi. Merenpohjaan on vedetty lähes 8 km koaksiaalikaapelia, ja vesimassa toimii valtavana aurinkopaneelina. Jokaisessa rakennuksessa on oma lämpöpumppunsa, joka lämmittää veden haluttuun lämpötilaan. Järjestelmää voi kesäaikana käyttää ilmastointiin. Alue tuottaa noin tonnia vähemmän hiilidioksidipäästöjä vuodessa verrattuna hiili- ja öljyvoimalan avulla tuotettuun sähköön ja lämpöön.

2 Yhteystietoja Alatori 1 A, Vaasa Puh Kuva: Wärtsilä. Teknologiakeskus Oy Merinova Ab Teknologiatalo Futura I, 2. krs Yrittäjänkatu 17, Vaasa Puh Asuntomessualueen taloissa olevien lämpöpumppujen tarvitsema sähkö tuotetaan bioenergialla: tähän tarkoitukseen käytetään läheiseltä vanhalta kaatopaikalta saatavaa metaanikaasua Wärtsilän New Energy -polttokennovoimalassa. Mateve Oy sai meren pohjasedimentin lämmön keskitetystä keräämisestä alueellisen Innosuomi-palkinnon. Jätteenpoltto tarjoaa myös mahdollisuuksia. Esim. Westenergy Oy:n jätteenpolttoon perustuvan voimalan toiminta käynnistyy vuoden 2013 alussa. Voimalan teho riittää noin asukkaan tuottaman, hyötykäyttöön kelpaamattoman jätteen muuttamiseen kaukolämmöksi ja sähköksi. Lämmöntuotannon hiilidioksidipäästöjä voidaan polttolaitoksen avulla vähentää noin tonnia vuodessa, mikä on huomattava määrä myös kansallisella tasolla mitattuna. Vaasan seudulla on kehityksen eteenpäin viemiseen tarvittavaa energiaa. Jo vakiintuneet yritykset ja verkostot toivottavat uudet, innovatiiviset toimijat tervetulleiksi energiseen joukkoon! Pohjoismaiden suurin energiaklusteri Yritysten määrä: yli 100 Työntekijöitä: Liikevaihto: 4 miljardia euroa Viennin osuus: 70 % Yrityksissä kehitetään ja tuotetaan mm. - dieselmoottoreita - kaasumoottoreita - sähkömoottoreita - voimalaitoksia - sähkön siirto ja jakelujärjestelmiä - taajuusmuuttajia - tuulivoimateollisuuden ratkaisuja - teknisiä suunnittelu- ja konsultointipalveluja globaalille energiasektorille Pohjanmaan kauppakamari Vaasan toimisto Raastuvankatu 20, Vaasa Puh Pohjanmaan liitto Hietasaarenkatu 6, PL 174, Vaasa Puh VaasaEMG Käyntiosoite: Vaasan yliopisto Wolffintie 34, Vaasa Tutkimuskeskus Technobothnia Puuvillakuja 3, Vaasa Puh Vaasan energiainstituutti PL 700, Vaasa Puh Vaasan korkeakoulukonsortio energyvaasa-portaali Alatori 1 A VAASA

3 Eläminen & palvelut Kuva: Arto Hämäläinen. Merenkurkun saaristo, arvokas ja ainutlaatuinen maailman luonnonperintökohde. Historiaa, kulttuuria, palveluita kaikkea niitä kaupungissa olla pitää. Vaasan seudulla on paljon tarjottavaa, arvostitpa sitten urbaania kaupunkivilinää tai luonnonläheistä elämää. Vaasan seudulla on asukasta ja se tarjoaa houkuttelevan, kansainvälisen ja energisen ympäristön niin ihmisille kuin yrittäjyydellekin. Alueen työllisyysaste on jo pitkään ollut maan parhaimpia ja koko Suomeen verrattuna Vaasan seudulla on eniten yrityksiä suhteessa väkimäärään. Täällä on työtä ja hyvää elämää! Asuminen Alueen asuinympäristö on puhdas ja turvallinen. Unelma merenrannan omakotitalosta tai omasta saarimökistä voi täällä toteutua. Valinnanvaraa on, haluatpa sitten asua keskustassa muuttovalmiissa huoneistossa tai hankkia tontin maaseudulta ja rakentaa itse oman kodin perustuksista alkaen. Kansainvälinen ilmapiiri Vaasa on Helsingin jälkeen Suomen kansainvälisin kaupunki. Asukkaat edustavat yli 100 eri kansalaisuutta. Ruotsinkielisten osuus Vaasanseudulla on noin 44 %. Palvelut ovat kätevästi saatavilla niin suomeksi, ruotsiksi kuin englanniksikin. Voit esimerkiksi kouluttautua ja hankkia osaamista esikoulusta yliopistotasolle sekä suomeksi että ruotsiksi. Vaasan seitsemässä korkeakouluyksikössä voit opiskella suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja saksaksi. Ylioppilastutkinnon voi suorittaa englanniksi IB-lukiossa, ja päiväkotipalveluitakin tarjotaan englanninkielellä. Elinkeinoelämän kansainvälisyyttä kuvastaa sekin, että alueen teollisuustuotannosta noin 70 % menee vientiin. Hyvinvointia kaikissa elämänvaiheissa Peruspalvelujen saatavuus on Vaasan seudulla hyvä. Alueelliset panostukset kunnalliseen opetus- ja kulttuuritoimintaan asukasmäärään verraten on maan toiseksi korkein. Suunnilleen joka viides vaasalainen on opiskelija, mikä tekee Vaasasta myös erittäin nuorekkaan kaupungin. Julkinen sektori tuottaa pääosan (yli 70 %) kaikista sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluista, mutta väestörakenteen muuttuessa myös yksityisille toimijoille on tarvetta varsinkin vanhustenhuollossa. Lapsiperheille on tarjolla monipuolisia päivähoitopalveluita tarpeen mukaan. Luonto, kulttuuri, vapaa-aika, kauppa Seutu sijaitsee meren äärellä, ja pitkä rantaviiva tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet vapaaajanviettoon ja myös asumiseen. Merenkurkun saaristo hyväksyttiin vuonna 2006 ensimmäisenä Suomessa UNESCO:n maailman luonnonperintökohteiden listalle. Merenkurkun kasvisto ja eläimistö ovat myös ainutlaatuisia, sillä alue on geologisesti katsottuna vielä lapsenkengissä. Merenkurkun alueen maankohoamisen vuoksi Vaasan seutu kasvaa noin neliökilometrin verran vuodessa. Jokamiehenoikeuksien ansiosta sekä suomalaiset että ulkomaalaiset saavat liikkua luonnossa vapaasti ja kerätä marjoja ja sieniä. Voit hyödyntää jokamiehenoikeuksia myös kauniin saariston tutkimiseen veneille ja vaellellen. Vaasan seudun kansainvälinen luonne näkyy varsinkin monikulttuurisessa tarjonnassa. Vaasassa toimii suomen- ja ruotsinkieliset teatterit, ja muissa kunnissa esitetään ahkerasti harrastajateatteri- ja revyynäytöksiä. ArtCity Vaasa -passilla voit edullisesti tutustua alueen moniin museoihin, jotka esittelevät kaikkea mahdollista Merenkurkun geologiasta ja luonnosta kansainväliseen nykytaiteeseen ja perinteisiin käsityöläismenetelmiin. Useat musiikkifestivaalit tarjoavat joka vuosi maailmanluokan kuoro- ja kamarimusiikkia. Elokuussa vietetään Taiteiden Yötä, jolloin kulttuuri ja erilaiset esitykset valloittavat kaupungin. Liikunnan harrastajat iloitsevat Vaasan uudesta laajennetusta uimahallista sekä Botniahallin, Pohjoismaiden suurimpiin kuuluvan urheiluja monitoimihallin, tarjoamista monipuolisista mahdollisuuksista. Vaasassa on myös jäähalli (3 kaukaloa) ja 27 reiän golfkenttä. Talviaikaan voit vierailla hiihtokeskuksissa, esim. Vaasan Öjbergetillä tai Vöyrillä, ja hiihtää valaistuilla laduilla. Yleiset rannat ovat kesäkuukausina ahkerassa käytössä, ja monet luontopolut ja pyörätiet tarjoavat hyviä liikuntareittejä vuoden ympäri. Kylpylä Tropiclandia palvelee kaikenikäisiä vesipetoja ympäri vuoden, ja kesäaikaan perheet viihtyvät myös Wasalandian vauhdikkaassa huvipuistossa.

4 Vaasan keskusta Alueen yhdistyselämä on vilkasta. Voit harrastaa kaikkea mahdollista agilitystä ja autourheilusta ammuntaan, joogaan tai laskuvarjohyppyyn! Vaasa on alueen kaupallinen keskus ja shoppailumahdollisuudet ovat erinomaiset. Monipuoliset ostoskeskukset, lukuisat erikoisliikkeet, tori ja kauppahalli takaavat laajan tarjonnan. Alueen vetovoima lisääntyy lähivuosina voimakkaasti uusien yritysten asettuessa alueelle ja kaupalle kaavoitettujen alueiden kasvaessa nopeasti. Kaikki lähellä Lyhyet etäisyydet ovat verraton etu, kun haluaa kuluttaa aikansa muuhun kuin matkoihin. Työmatkoista selviää alueen hyvien liikenneyhteyksien ansiosta useimmiten vartissa eikä varsinaisia ruuhka-aikoja oikeastaan ole. Valtatie 8 kulkee alueen poikki. Lentoliikenne on vilkasta, ja pääkaupunkiseudulle pääsee kätevästi myös junalla. Maailman pohjoisin kansainvälinen, ympärivuotinen autolauttareitti kulkee Vaasan ja Uumajan väliä. Lähes matkustajaa kulkee vuosittain laivalla Merenkurkun yli. Yhteystietoja Alatori 1 A, Vaasa Puh Pohjanmaan Matkailu Raastuvankatu 30, Vaasa Puh Vuoden 2008 Asuntomessut järjestettiin Vaasan Suvilahdessa. Kuntsin modernin taiteen museon kokoelmista. Alatori 1 A VAASA

5 Sijoittuminen & tilat Vaasa Airport Park Pohjanmaan myönteinen väestökehitys on voimakkaimmillaan Vaasan seudulla. Kasvava väestömäärä lisää ostovoimaa ja tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet palvelutarjonnan laajentamiseen. Pohjanmaan maakuntakaavan ensimmäinen vaihe koskee kaupallisten palvelujen sijoittumista. Niin sanottu Vaasan Laatukäytävä koostuu korkealuokkaisista yritystoiminnan, kaupallisten palvelujen ja tieteen alueista. Vyöhyke ulottuu Vaasan lentokentältä kaupungin keskustan kautta Palosaarelle ja uudelle Kivihaan liikealueelle. Alueen yhtenäistämiseksi Vaasan keskustan eteläpuolelle suunnitellaan täydentäviä kauppapaikkoja ja liikenneyhteyksiin suunnitellaan parannuksia. Vaasan keskusta on alueen kaupallinen keskus, ja ydinkeskusta on näin ollen toinen tärkeä kehityskohde. Keskustan laajentuessa koillisen suuntaan myös sen ja Kivihaan välinen alue muuttuu luonteeltaan keskustamaiseksi, ja ydinkeskusta kasvaa ennen pitkää yhteen Musta saaren Sepänkylän keskustan kanssa. Kaupallisten palvelujen verkosto on Vaasan seudulla laajempi kuin Suomessa keskimäärin. Vähittäiskaupan palvelutarjonta on hyvä niin Vaasan ydinkeskustassa kuin eri asuinalueillakin. Siten suuria ostoskeskuksia ei ole tähän mennessä vielä syntynyt yhdyskuntarakenteen ulkopuolelle, vaikka väestöpohja on riittävä hypermarkettien perustamiseen. Uudet liikepaikat tarjoavat yrityksille kilpailukykyisiä sijoittumispaikkoja hyvien liikenneyhteyksien varrella keskustan alueella, Kivihaassa, moottoritien risteysalueella sekä Porintien liittymän kohdalla Mustasaaren Vikbyssä. Tiloja kaikkiin tarpeisiin Voit etsiä sopivia yritystontteja ja liiketiloja alueen kaikista kunnista Vaasanseudun toimitilarekisteristä. Tarjolla on sekä toimisto- että teollisuustiloja. Vaasan kaupunki vuokraa ja myy yritys tontteja mm. Kivihaasta, Suvilahdesta ja Vaasa Airport Parkista sekä liiketiloja eri kaupungin osista. Vaasan toimitilarekisterissä, Vaasan Toimitilat, on laaja tarjonta vapaista tai pian vapautuvista tuotanto- ja toimistotiloista sekä liiketiloista. Palosaaren Yrityskeskus Oy tarjoaa yritystiloja neljässä kohteessa, jotka on saneerattu entisistä teollisuusrakennuksista. Oy Vaasa Parks Ab tarjoaa monipuoliset tilat kolmessa yrityspuistossaan: Vaasa Airport Park, Vaasa Science Park ja Strömberg Park. Mustasaaressa on hyvin suunniteltuja yrityskeskuksia viidessä sijaintipaikassa Lintuvuoren, Sepänkylän, Koivulahden, Raippaluodon ja Vikbyn (I &II) alueilla. Isossakyrössä on suuria liike- ja teollisuustontteja Tervajoella ja Valtaalassa. Vähässäkyrössä on keskeisiä yritystontteja Merikaarrossa, kirkonkylässä ja Tervajoella.

6 Yhteystietoja Alatori 1 A, Vaasa Puh Vaasan kaupunki Tekninen toimi Vaasan kaupungin yritystontit www1.vaasa.fi/tekninen/palvelumodulit/ yritystontit Vaasan seudun toimitilarekisteri vaasan-seudun-yritystontit-jatoimitilat-samasta-osoitteesta Vaasan toimitilarekisteri Korsnäsissä toimii tällä hetkellä noin 500 yrittäjää teollisuudessa ja palveluissa, turkistarhauksessa ja kasvihuoneviljelyssä sekä maatalou dessa. Keskeisellä paikalla sijaitsevalla Korsnäsin teollisuusalueella on vapaita tontteja. Laihian kunta omistaa kolme yrityskiinteistöä: Laihian yritystalo II ja III sekä Perälän teollisuushalli. Kunta on aina valmis neuvottelemaan yritysten kanssa tila- ja työvoimatarpeista. Maalahti tarjoaa yritystontteja neljällä teollisuusalueella eli Petolahden Bofjärdenissä, Långåminnessa, Yttermalaxissa ja Norra Brinkenissä. Oravaisissa on tontteja Öjskogin teollisuusalueella. Hyvä sijainti valtatie 8:n varrella on edistänyt myös palveluelinkeinon kehittymistä alueella. Vöyri-Maksamaalla toimii yli 200 yritystä. Kunnassa pyritään kehittämään alkutuotannon, yrittäjyyden ja palveluiden kehitystä erityisesti uusajatteluun kannustamalla. Kun tarvitset tilaa, muista VASEKin kautta tavoitat alueen merkittävimmät liikekiinteistöjen ja -tonttien tarjoajat. Palosaaren yritystilat Palosaaren Yrityskeskus Oy Vaasa Parks Oy Ulla Mäki-Lohiluoma Puh tai Mustasaaren kunta Elinkeinosihteeri Matias Båsk Puh Isonkyrön tontit ja toimitilat Vähänkyrön yritystiedot Korsnäsin tontit ja toimitilat Laihian yritystilat Maalahden yritystilat Oravaisten tontit Vöyri-Maksamaan tontit ja toimitilat Alatori 1 A VAASA

7 Koulutus & osaaminen Vaasan kampusalue Mahdollisuus monikieliseen korkeakoulutukseen ja vankka energiatekniikan osaaminen takaavat Vaasan seudun aseman merkittävänä osaamiskeskuksena. Kaikki Vaasan yliopiston tiedekunnat ja laitokset sijaitsevat Palosaaren kauniilla kampusalueella meren rannalla. Alueella yhdistyy jännittävästi vanha ja uusi. VAASAN YliOPiStON kampus Vaasan korkeakoulukonsortio koostuu Vaasan yliopiston lisäksi neljästä korkeakouluyksiköstä ja kahdesta ammattikorkeakoulusta, jotka tarjoavat monikielisiä tutkintoja ja tutkimusta tekniikan, kaupan, median ja hyvinvointipalvelujen aloilla. Konsortio profiloi alueen korkeakoulutoimintaa ja jatkuva kehitystyö palvelee alueen yritystoimintaa. Korkeakouluissa on kaikkiaan opiskelijaa, mikä on 20 % Vaasan asukasmäärästä. Halukkaat voivat saada opetusta jo esikoulusta lähtien suomen ja ruotsin lisäksi myös englanniksi. Aito monikielisyys mahdollistaa opetuksessa ja tutkimuksessa ainutlaatuiset ja innovatiiviset ratkaisut. Maailmanluokan korkeakoulutusta Vaasan yliopiston kampusalue on kiistatta Suomen kaunein. Kampus sijaitsee merenrannalla 15 minuutin kävelymatkan päässä Vaasan keskustasta. Yliopistossa on lähes opiskelijaa ja noin 400 työntekijää. Vaasan yliopiston tärkeimmät opetus- ja tutkimusalueet ovat talous, hallinto, kielet ja kulttuuri. Yliopisto on suomenkielinen, mutta siellä voi opiskella myös ruotsiksi, englanniksi Palosaaren helmi ja saksaksi. Kansainväliset opiskelija- ja opettajavaihto-ohjelmat ovat suosittuja, ja useita tutkintoja tarjotaan kokonaan englannin kielellä. Energia-alaa voi opiskella myös ekonomikoulutuksen puitteissa. Levón-instituutti käynnistää keväällä 2010 yhdessä University of Aberdeenin kanssa uuden energiatutkinnon, Energy Business MBA:n. Svenska handelshögskolan eli Hanken on Pohjoismaiden vanhimpia kauppakorkeakouluja ja se vietti 100-vuotisjuhliaan vuonna Hanken on Suomen johtava talous-kau- Yliopiston pallisen kampuksella alan kansainvälisesti yhdistyvät akkreditoitu sekä yliopisto Yliopisto (EQUIS ja AMBA). on kaupungin Hankenilla on Suomen sisällä, linjat kuten ovat ruotsinkielisiä, perinteinen yksi on mannereurooppa- englanninkie- eurooppalainen luonnonvara ja ympäristö. että anglosaksinen Useimmat opinto-yliopistokulttuuri. ekonomikoulutuksista eniten kansainvälisiä linen. Noviassa on Vaasanseudulla noin lainen yliopisto. opiskelijoita. Kuitenkin Hankenilla harjoitettava pihanurmikoita tutkimus opiskelijaa, kiertävät ja se rakennukset tarjoaa tutkintoon rajaavat tähtäävää sen selkeästi muusta kaupungista anglosaksisen kampusyliopiston tapaan. Yliopistoalue on kansainvälisesti hyvin arvostettua, ja se toimii nuoriso- ja aikuiskoulutusta, ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta läheisessä yhteistyössä ympäröivän yhteiskunnan pohjalaista kanssa. suljettujen pihapiirien sekä traditiota, jatko- ja erikoistumiskoulutusta. kun rakennukset rajaavat jatkaa myös Hankenilla on kuusi laitosta: rahoitusta- Vaasan ammattikorkeakoulu (Vamk) on piha-aluetta joka reunalta. lous ja taloustilastotiede, yritysjohtaminen ja organisaatio, kauppaoikeus, markkinointi, kansantalous ja laskentatoimi. Hankenilla on kampukset Helsingissä ja Vaasassa. Hankenin Vaasan kassa ja liikenteessä, liiketaloudessa ja matkaitusta sekä tutkimus- ja kehityspalveluja teknii- Uudisrakennukset Tervahovi ja Luotsi valmistuivat vuonna Ne suunniteltiin entisen lääninarkkitehti kampuksella on Axel noin 500 Setterbergin opiskelijaa. hengessä, lussa sekä hän sosiaali- loi Vaasan ja terveysalalla. tärkeimmät Opiskelijoita julkiset Åbo Akademin Vaasan yksikön pysyvä on noin ja päätoimista henkilöstöä 240. rakennukset toiminta 1860-luvulla. käynnistyi vuonna Kirjastorakennus 1974, kun luokanopettajien vaasalaisen koulutus siirtyi tiedeyliopiston yliopistoihin ja kas- yhteinen teoreettista tiedekirjasto käytännön opetusta ja oppimiskeskus suomeksi, Tritonia Vaasan ammattikorkeakoulussa valmistui vuonna annetaan Siellä sijaitsee kolmen vatustieteiden tiedekunta sijoitettiin Vaasaan. ruotsiksi ja englanniksi. Koululla on myös erittäin Uuden kampuksen ovat suunnitelleet arkkitehdit Käpy ja Simo Paavilainen. ja kehityspsykologiaa sekä hoitotiedettä. Åbo Akademin Vaasan yksikössä on noin opiskelijaa ja 350 työntekijää. Useimmat tutkinnot suoritetaan ruotsin kielellä. Åbo Akademin yhteydessä toimii erillinen täydennyskoulutuskeskus, jolla on laajaa koulutus- ja hanketoimintaa. MediaCity on uusi yksikkö, joka tarjoaa nykyaikaista ja korkeatasoista joukkoviestinnän koulutusta. Ammattikorkeakoulu Novia koostuu viidestä yksiköstä: tekniikka ja merenkulku, sosiaali- ja terveydenhuolto, talous, kulttuuri sekä monialainen, monikielinen ja kansainvälisesti suuntautunut korkeakoulu, joka tarjoaa koulu- laaja kansainvälinen vaihto-ohjelmaverkosto. Toiminnassa kiinnitetään erityistä huomiota kansainvälisyyteen, monikielisyyteen ja yrittä- Toiminta kehittyi nopeasti ja vuonna 1992 perustettiin yhteiskunta- ja hoitotieteiden tiedekunta. Nykyään tiedekunnassa voi opiskella so- Kampuksen siaalipolitiikkaa, vanhalla valtio-oppia, puolella sijaitsevat joukkoviestintää Fabriikki, jyyteen. Technobothnia, Konttori sekä Puuvillatalot. Osa näistä entisistä Puuvillatehtaan työntekijöiden asunnoista on opiskelijoiden käytössä. Kauppaneuvos August Alexander Levón perusti vuonna 1856 Palosaaren rantaan

8 Yhteystietoja Vaasan yliopisto Wolffintie 34, Vaasa Puhelinvaihde: Hanken, Svenska handelshögskolan Vaasan kampus PL 287 (Kauppapuistikko 2), Vaasa Puh , Åbo Akademi, Vaasan yksikkö Rantakatu 2, Vaasa Puh , Yrkeshögskolan Novia Tehtaankatu 1, Vaasa Puh , Vaasan tiedekirjasto Tritonia Vaasan ammattikorkeakoulu Wolffintie 30, Vaasa Puh , Vaasassa toimiva Länsi-Suomen muotoilukeskus MUOVA on, muotoilu-, tutkimus- ja koulutuspalveluja tarjoava tutkimus- ja tuotekehityskeskus. MUOVA:n erikoisalana on yritysmaailman ongelmien ratkaiseminen ja sen tarpeiden täyttäminen. Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan järjestämä oikeustieteellinen koulutus on toiminut Vaasassa vuodesta Vaasassa on mahdollista suorittaa alempi oikeustieteellinen tutkinto eli oikeusnotaarin tutkinto kokonaisuudessaan, mutta myös yksittäisiä maisterivaiheen opintoja voidaan järjestää Vaasassa. Koulutus on kaksikielinen. Suomenja ruotsinkieliset opiskelijat seuraavat yhteistä opetusta, josta suomeksi ja ruotsiksi järjestetään suurin piirtein yhtä suuri osuus. Tutkimus katsoo tulevaisuuteen Vaasanseudulla on useita merkittäviä tutkimuslaitoksia. Vaasan energiainstituutti on yhteistyöorganisaatio, joka yhdistää ja tukee energiaklusterin toimijoita tarjoamalla tutkimus-, konsultointi- ja täydennyskoulutuspalveluja. Energiainstituutin biopolttoainelaboratorio, joka sijaitsee Technobothnian tiloissa, on Suomen monipuolisin. Se mahdollistaa energiatutkimuksen kansainvälisen yhteistyön. Laboratoriossa voidaan tutkia biodieselin lisäksi myös kiinteitä ja kaasumaisia sekä fossiilisia polttoaineita. Tutkimuskeskus Technobothnia vahvistaa muutenkin Vaasan seudun asemaa merkittävänä teknisen osaamisen keskuksena. Technobothniassa harjoitetaan laajamittaista teknillistä tutkimus-, opetus- ja yrityspalvelutoimintaa. Keskeisimmät toimialat ovat kone- ja tuotantotekniikka, sähkö-, energia- ja automaatiotekniikka, tietotekniikka, rakennustekniikka, ympäristö- ja laboratoriotekniikka sekä maanmittaustekniikka. Vaasa Science Parkin tavoitteena on edistää innovaatiojärjestelmässä tieteen, elinkeinoelämän ja julkisten tahojen (esim. rahoittajien) välistä toimintaa ja vuorovaikutusta. Teknologiakeskus Oy Merinova Ab kehittää alueen energia-alan yrityksiä ja edistää innovaatiotoimintaa sekä uusien teknologiapohjaisten yritysten muodostamista erilaisten ohjelmien ja hankkeiden avulla. Merinova koordinoi energiateknologian klusteriohjelmaa valtakunnallisessa OSKE osaamiskeskusohjelmassa. Monipuolinen osaamiskeskus Vaasanseudulla on huippuosaamista kaupan, tekniikan, muotoilun, juridiikan, hyvinvointipalvelujen sekä kielten ja kulttuurin aloilla. Vahva energiaklusteri, aktiivinen tutkimustoiminta, osaava työvoima ja kansainväliset yhteydet ovat merkittäviä edellytyksiä jatkuvalle kehitykselle ja kasvulle. Länsi-Suomen muotoilukeskus MUOVA Wolffintie 36 F 11, Vaasa Puh , Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta Koulutuksen toimisto: Wolffintie 35 B (PL 700), Vaasa Puh Vaasan energiainstituutti PL 700, Vaasa Puh , Vaasa Science Park Wolffintie 36 F 2, Vaasa Tutkimuskeskus Technobothnia Puuvillakuja 3, Vaasa Puh , Teknologiakeskus Oy Merinova Ab Teknologiatalo Futura I, 2. krs Yrittäjänkatu 17, Vaasa Puh , Alatori 1 A, Vaasa Puh Alatori 1 A VAASA

9 Alueellinen elinkeinorakenne Elinvoimainen elinkeinorakenne on yksi Vaasan seudun korkean työllisyysasteen taustatekijöistä. Vaasanseudulla on noin yritystä, joista 90 % on pieniä tai keskisuuria. Julkinen sektori on alueella suurin työllistäjä, mutta pian sen perässä tulevat teollisuus ja palvelusektori, johon myös kauppa kuuluu. Kansainvälisyys on leimallista sekä teollisuudelle että kaupalle: monet ulkomaiset yritykset ovat asettuneet alueelle ja alueella toimivien yritysten vientiaste on korkea. Henkeä kohti laskettuna Vaasan seutu on ykkössijalla kansallisissa vientiluvuissa ja toisella sijalla kokonaistuotantoluvuissa, heti pääkaupunkiseudun jälkeen. Osaamista monilla aloilla Alueelle asettuvia yrityksiä houkuttelee monipuolinen elinkeinoelämä, myönteinen yrittäjähenki, monikielinen ympäristö ja osaavan työvoiman hyvä saatavuus. Alueen perinteisiä aloja ovat puunjalostus-, vene-, kemian- sekä metalli- ja elektroniikkateollisuus. Etenkin energiateollisuus on erityisen iskukykyistä vahvan energiatehokkuuden osaamisensa ja maailmanlaajuisen ympäristöteknisten ratkaisujen kysynnän ansiosta. Klusteri osaa, tahtoo ja uskaltaa Alueen aktiivisia yritysklustereita ovat energia-, metalli- ja veneklusteri sekä puuala. Energiaklusteri Pohjoismaiden suurin koostuu yli 100 yrityksestä, jotka työllistävät yhteensä noin henkeä. Energiaklusterin yritykset tuottavat mm. diesel-, kaasu- ja sähkömoottoreita, voimalaitoksia, sähkönsiirron ja -jakelun järjestelmiä, taajuusmuuttajia ja tuulivoimaloiden komponentteja. Ostrobothnia Metal -metalliklusteriin kuuluu Pohjanmaan maakunnassa 300 yritystä, joista monet toimivat energiateollisuuden alihankkijoina. VASEK (aluekehitys), Merinova (teknologiakehitys), Vaasan Energiainstituutti (energiatutkimus) ja Woodpoint (puuala) ovat tärkeitä toimijoita näissä yritysten, tutkimuksen ja kehitysyksiköiden välisissä verkostoissa.

10 VAASAN SEUDUN TYÖPAIKAT TOIMIALOITTAIN (%) VUODEN 2007 LOPUSSA (Lähde: Tilastokeskus) Julkinen hallinto ja maanpuolustus; Pakollinen sosiaalivak.; Koulutus; Terveys- ja sosiaalipalv. Teollisuus Vaasan seudun Koko maa Tukku- ja vähittäiskauppa; Kuljetus ja varastointi; Majoitus- ja ravitsemistoiminta Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta; Hallinto- ja tukipalvelutoiminta Rakentaminen Maa-, metsä- ja kalatalous Muut palvelut Informaatio ja viestintä Rahoitus- ja vakuutustoiminta Kaivostoiminta; Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto; Vesi-, viemäri- ja jätehuolto Kiinteistöalan toiminta Innovatiivisia synergiaetuja Vaasan seutu panostaa tiiviisti logistiikan ja hyvinvointipalvelujen kehittämiseen. Eri alojen kesken syntyy luonnollisia synergiaetuja, esim. energia-alan ja rakennusteollisuuden kesken rakennettaessa matalaenergiataloja ja hajautettuja energiaratkaisuja. Venealan materiaaliosaamista voidaan puolestaan hyödyntää mm. tuulivoimateollisuudessa, ja huonekaluvalmistajien osaaminen on hyödyksi venealalla. Alkutuotanto ja kauppa kulkevat käsi kädessä Teollisuuden vastapainona Vaasan seudulla on myös perinteistä maataloustuotantoa elinvoimaisella maaseudulla. Täällä on myös luonnonmukaiseen viljelyyn ja maatilamatkailuun erikoistuneita tiloja sekä osaavia käsityöyrittäjiä. Kasvihuoneviljely ja turkistarhaus ovat vahvasti esillä. Alkutuotanto työllistää Vaasan seudulla keskimäärin noin 14 % työvoimasta. Elintarviketuotanto on erittäin tärkeää, jotta maatalous voisi säilyä alueella elinvoimaisena. Alueella on vahvoja toimijoita lihan-, kalan- ja perunanjalostuksessa, leipomoalalla, marja- ja luontaistuotteiden valmistuksessa sekä myös nopeasti kasvavalla valmisruokasektorilla. Vaasa on vakiintunut koko alueen kaupan keskus. Täällä on runsaasti kansainvälisiä vähittäiskauppaketjuja ja palveluyrityksiä, mm. muodin ja rakennustekniikan aloilla. Yhteystietoja Alatori 1 A, Vaasa Puh Teknologiakeskus Oy Merinova Ab Teknologiatalo Futura I, 2. krs Yrittäjänkatu 17, Vaasa Puh Pohjanmaan kauppakamari Vaasan toimisto Raastuvankatu 20, Vaasa Puh Maakuntaliitto Pohjanmaan liitto Hietasaarenkatu 6, PL 174, Vaasa Puh Vaasan Energiainstituutti PL 700, Vaasa Puh Puualan Kehityskeskus Woodpoint Myllykatu 15, Vaasa energyvaasa-portaali Finnmet-metalliportaali Alatori 1 A VAASA

11 Yrittäjyyden tuki & verkostot Osaava työvoima, hyvin toimivat tuki-, kehitys- ja kansainvälistymispalvelut, paikalliset ja maailmanlaajuiset yritysverkostot: Vaasan seutu tarjoaa kaikki edellytykset menestymiseen. Vaasan seutu on yritysten lukumäärällä mitattuna yksi Suomen yritteliäimpiä alueita. VASEK koordinoi yhdessä kattavan kumppaniverkostonsa kanssa monipuolisia tukipalveluja alueen yrityksille markkinoinnista ja logistiikasta tekniikkaan, kielipalveluihin ja juridisiin palveluihin. Startia hyvä kasvupohja uusille yrityksille VASEKin yhteydessä toimiva Vaasan seudun Uusyrityskeskus Startia tarjoaa maksuttomia neuvonta- ja tukipalveluita, mikäli mietit oman yrityksen perustamista. Alueellinen yhteistyö kattaa runsaat 30 yritystä; teollisuutta, pankkeja, vakuutusyhtiötä ja tilintarkastajia. Lisäksi alueen kunnat, työvoimaviranomaiset, elinkeinoelämän järjestöt ja oppilaitokset tukevat toimintaa. Startian yritysneuvojat auttavat arvioimaan liikeideaasi ja tukevat sinua koko perustamisprosessin ajan. Asiantuntijaverkostollamme on vankka yrityselämän kokemus ja hyvät tiedot kilpailutilanteesta. Jopa 90 % uusista yrityksistä on toiminnassa kaksi vuotta ja yli 80 % vielä viisi vuotta aloituksen jälkeen. Kehitys ja kansainvälistyminen VASEK tarjoaa jo toimiville yrityksille neuvontaa kehitys- ja rahoitusasioissa. Neuvomme myös omistaja- ja sukupolvenvaihdoksissa ja tarjoamme tarvittaessa mentorointia. Kansainvälistymispalvelumme kattavat viennin ja tuonnin sekä investointimahdollisuuksien markkinoinnin ja työvoiman rekrytoinnin. Palvelut on suunnattu alueella jo toimiville yrityksille sekä ulkomaisille yrityksille ja sijoittajille. Teemme yhteistyötä Viexpon ja Finpron kanssa ja sitä kautta saat yrittäjänä käyttöösi kansainvälistymisvalmiuksiin liittyviä palveluja, esim. riskinhallintaa, logistiikkaratkaisuja ja vientivalmiusanalyyseja. Ostrobothnia Metal hitsaa alan yhteen Ostrobothnia Metal on metallialan kehityshanke, joka saa osan rahoituksestaan Euroopan aluekehitysrahastosta. Hankkeessa on mukana Pohjanmaalta noin 300 metalliyritystä. VASEK toimii hankkeen päämiehenä tiiviissä yhteistyössä Yritystalo Dynamon, Pietarsaarenseudun Elinkeinokeskus Concordian, Teknologiakeskus Merinovan ja Yrkesakademin i Österbotten -ammattikoulun kanssa. Yhteistyö luo paikallista kytkentää metalliyrityksiin ja edistää metallialan keskeistä kehitystä. Alueen kaikki metalliyritykset tavoittaa kätevästi Finnmet-portaalin avulla. Metalliklusterin yhteinen strategia vahvistaa jo olemassa olevia, yritysten välisiä verkostoja esim. kehityshankkeiden ja ongelmanratkaisun kautta sekä kohentuneen tunnettuuden ja imagon kautta.

12 Yhteystietoja Alatori 1 A, Vaasa Puh Teknologiakeskus Oy Merinova Ab Teknologiatalo Futura I, 2. krs Yrittäjänkatu 17, Vaasa Puh Pohjanmaan kauppakamari Vaasan toimisto Raastuvankatu 20, Vaasa Puh Seuraavat rekisterit auttavat löytämään etsimäsi: Vaasanseudun yritysrekisteri auttaa löytämään etsimäsi lukuisten yritysten joukosta. Rekisterissä on lähes yritystä alakohtaisesti jaoteltuina; kätevä väline etsiessäsi kumppania tai uutta asiakaspiiriä. Vaasanseudun toimitilarekisteristä löydät alueen vapaat, myytävät tai vuokrattavat tontit ja toimitilat. Sekä yritys- että toimitilarekisteri löytyvät osoitteesta WasaWorks-hanke ja ConnectCompetence-portaali auttavat yhdistämään kysyntää ja tarjontaa. Kolmivuotinen WasaWorks-hanke edistää työperäistä muuttoa ja uusien yritysten asettautumista Vaasanseudulle. ConnectCompetence-portaali eli yritysten ja opiskelijoiden virtuaalinen kohtaamispaikka muodostaa osan hanketta. Yritykset voivat portaalin avulla etsiä osaavia harjoittelijoita tai hankkia palveluja, esim. markkinointitutkimuksia. Laajeneva kauppa ja palveluala toimivat myös molemminpuolisessa yhteisvaikutuksessa teollisuuden ja muiden toimintaverkostojen kanssa. Löydä oma lokerosi tällä yhteistyöhaluisella alueella! Merinova. Maakuntaliitto Pohjanmaan liitto Hietasaarenkatu 6, PL 174, Vaasa Puh Osuuskunta Viexpo Finpro Yritystalo Dynamo Pietarsaarenseudun Elinkeinokeskus Concordia Yrkesakademin i Österbotten energyvaasa-portaali Finnmet-portaali ConnectCompetence-portaali Alatori 1 A VAASA

Menestyjien mukana Innovatiivinen Oulun seutu

Menestyjien mukana Innovatiivinen Oulun seutu Menestyjien mukana Innovatiivinen Oulun seutu Innovatiivinen Oulun seutu 2009 2011 Julkaisijat Oulun kauppakamari Uusikatu 53, 90100 Oulu Puhelin: 010 821 8800 Fax: 010 821 8809 etunimi.sukunimi@chamber.fi

Lisätiedot

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä (vastuuorganisaatio VASEK Oy)

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä (vastuuorganisaatio VASEK Oy) KOKO:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011 KOKO alue: Vaasan seutu Hakija: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK Maakuntaliitto, jolta rahoitusta haetaan: Pohjanmaan liitto A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja

Lisätiedot

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä LIITE 1: ALUEKESKUSOHJELMAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Ohjelma-alue: Vaasan seutu Hakijaorganisaatio: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1. Mitkä ovat aluekeskusohjelman painopisteitä toteuttavat toimenpidekokonaisuudet

Lisätiedot

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNTA ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 Seutulautakunta 18.5.2009 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 SIVU 1 SIVU 2 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNNAN

Lisätiedot

Sijoitu Saloon. Kasvun paikkoja ja menestystarinoita tulevaisuuden tekijöille

Sijoitu Saloon. Kasvun paikkoja ja menestystarinoita tulevaisuuden tekijöille Sijoitu Saloon Kasvun paikkoja ja menestystarinoita tulevaisuuden tekijöille SALO on enemmän Salo sijaitsee yrittäjän näkökulmasta kaiken keskellä, Suomen ehkä parhaimmalla paikalla: pääkaupunkiseutu on

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2007

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2007 LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2007 Ohjelma-alue: Vaasan seutu Hakijaorganisaatio: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1. Aluekeskusohjelman toimintasuunnitelmassa vuodelle 2007 esitetyn

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 2 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Esipuhe...3 1 Johdanto...4 2 Etelä-Karjalan nykytila ja kehitysnäkymät...6 3

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Maakuntahallituksen hyväksymä 22.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan nykytila ja kehitysnäkymät vuosina 2013 2014... 4

Lisätiedot

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Päivitys 2011 2 (24) Johdanto Koko Päijät Hämeen maakunnan kattava Kilpailukyky ja elinkeinostrategia 2009 2015 valmisteltiin laajassa rintamassa

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakunta kuntayhtymä 2009 1 Sisällysluettelo: 0. OHJELMAN LAATIMISPROSESSI... 3 1. ALUEEN KUVAUS... 4 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS... 5 3. OHJELMAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Yritys- Juankoski. Aiotko rakentaa? Turve ja Maansiirto Hartikainen Heikkiläntie 67, 74200 Vieremä. Savon. Marraskuu 3/2013. vetovoimaa luonnostaan

Yritys- Juankoski. Aiotko rakentaa? Turve ja Maansiirto Hartikainen Heikkiläntie 67, 74200 Vieremä. Savon. Marraskuu 3/2013. vetovoimaa luonnostaan Savon Yritys- maailma Marraskuu 3/2013 Turve ja Maansiirto Hartikainen Heikkiläntie 67, 74200 Vieremä 0400 968 966 Luotettavaa ja ammattitaitoista palvelua Vieremällä. Palveluumme kuuluu mm. salaojitus,

Lisätiedot

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUUN LIITTO 2014 A:3 Sisällys Esipuhe... 3 Tiivistelmä... 4 1 KAINUU OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6

Lisätiedot

Kehittämisyhtiö KeuLink Oy VUOSIKERTOMUS

Kehittämisyhtiö KeuLink Oy VUOSIKERTOMUS Kehittämisyhtiö KeuLink Oy VUOSIKERTOMUS 2008 SISÄLLYS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 2 KEHITTÄMISYHTIÖ KEULINK OY... 4 YRITYSTARINA: TARHIANSUUN LIIKEKESKUS... 6 LÄNSI-SUOMEN KASVUKOLMIO OY... 7 KEULINK

Lisätiedot

LUOVUUS POLUT. Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018

LUOVUUS POLUT. Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018 LUOVUUS POLUT Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018 Sisällysluettelo 1. Esipuhe...2 2. Keskeisten käsitteiden määrittely... 3 3. Nykytila...8 4. Kehittämiskokonaisuudet... 8 4.1 Kilpailukyky

Lisätiedot

Lisää tontteja tulossa s. 4 5

Lisää tontteja tulossa s. 4 5 Lisää tontteja tulossa s. 4 5 Etelä-Pirkanmaalla palvelut pelaavat, tilaa on tarjolla ja tekemisen meininkiä riittää. Yrittäjä, tervetuloa menestymään! V A S K O O L I Rakkaalla seudulla on monta nimeä

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN VIENTIYRITYS s. 6

KANSAINVÄLINEN VIENTIYRITYS s. 6 4 / 2013 RANNIKKO-POHJANMAAN YRITTÄJÄT RY:N JÄSENLEHTI KUVA: ESA SILTALOPPI Laatu on alihankkijan valttikortti s. 10 Yrittäjät jalat maassa, pää pilvissä s. 22 YHDEN MIEHEN VERSTAASTA KASVOI KANSAINVÄLINEN

Lisätiedot

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti. VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa. KOKO onnistui Porin seudulla

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti. VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa. KOKO onnistui Porin seudulla Prizz.Uutiset Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti 1 / 2012 VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa KOKO onnistui Porin seudulla YRITYSPALVELU ENTER OSAKSI PRIZZTECHIÄ Tässä lehdessä

Lisätiedot

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN 1 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia asiakkaita, kumppaneita ja osaajia. 2 KEHITÄ OSAAMISTASI

Lisätiedot

Ähtärin kaupunki Elinkeino-ohjelman 2010 perustelut ja liitteet

Ähtärin kaupunki Elinkeino-ohjelman 2010 perustelut ja liitteet Ähtärin kaupunki Elinkeino-ohjelman 2010 perustelut ja liitteet 1 Johdanto Suomalainen yhteiskunta ja kuntasektori ovat kasvavien haasteiden edessä. Taloudellinen taantuma, sitä seuraava työttömyys, väestön

Lisätiedot

ETELÄ-SAVO -OHJELMA. Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU!

ETELÄ-SAVO -OHJELMA. Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU! ETELÄ-SAVO -OHJELMA Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU! Luonnos 21.2.2014 2 Etelä-Savo -ohjelma 2014-2017 SISÄLLYS STRATEGIASTA TOIMENPITEIKSI... 3 MAAKUNNAN NYKYTILA JA KEHITTÄMISMAHDOLLISUUDET

Lisätiedot

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitos

Lisätiedot

maaliskuu 08 Kauppa kamari Tampereen lehti MINUN KENTTÄNI Pertti Skogberg tuntee Tampere-Pirkkalan pintaa syvemmältä

maaliskuu 08 Kauppa kamari Tampereen lehti MINUN KENTTÄNI Pertti Skogberg tuntee Tampere-Pirkkalan pintaa syvemmältä 2 maaliskuu 08 MINUN KENTTÄNI Pertti Skogberg tuntee Tampere-Pirkkalan pintaa syvemmältä Tampereen Kauppa kamari lehti Nordea Pankki Suomi Oyj Haluatko pitää kiinni parhaista? Kynsien ja hampaiden sijaan

Lisätiedot

ELINKEINO-OHJELMA, TOIMINTAYMPÄRISTÖANALAYYSI

ELINKEINO-OHJELMA, TOIMINTAYMPÄRISTÖANALAYYSI 6.2.2015 ELINKEINO-OHJELMA, TOIMINTAYMPÄRISTÖANALAYYSI Metsä- ja metalliteollisuus Viimeisen kahdenkymmen vuoden aikana Suomen keskeisen toimialan - metsäteollisuuden - rakennemuutoksen vaikutukset ovat

Lisätiedot

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Hankkeita, toimintaa, tuloksia EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Vipuvoimaa EU:lta 2007 2013 Rakennerahastot Suomessa Mitä Euroopan unionin rakennerahastoilla on saatu aikaan Suomessa? E uroopan unionin

Lisätiedot

Kauppakamari. Oulun ja Lapin Kauppakamarilehti 2/2009. Ydinvoimala Pyhäjoelle? Raahessa ei nyyhkitä laman alla

Kauppakamari. Oulun ja Lapin Kauppakamarilehti 2/2009. Ydinvoimala Pyhäjoelle? Raahessa ei nyyhkitä laman alla Kauppakamari Oulun ja Lapin Kauppakamarilehti 2/2009 Ydinvoimala Pyhäjoelle? Raahessa ei nyyhkitä laman alla Kuntaliitos vahvistaa Kalajoen ja Himangan elinvoimaa Topi-Kalustaja ja Sievin Jalkine varautuvat

Lisätiedot

Vuosikirja 2012. www.oulu.chamber.fi

Vuosikirja 2012. www.oulu.chamber.fi Vuosikirja 2012 www.oulu.chamber.fi LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN 1 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia asiakkaita, kumppaneita

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen kehitys on ollut parin viime

Yhteiskunnallinen kehitys on ollut parin viime ARI-VEIKKO ANTTIROIKO, Tampereen yliopisto, yhdyskuntatieteiden laitos OLAVI KALLIO, Tampereen yliopisto, taloustieteiden laitos PENTTI SIITONEN, Tampereen yliopisto, yhdyskuntatieteiden laitos PEKKA VALKAMA,

Lisätiedot

KASVUSTA VOIMAA -POHJOIS-KYMEN KASVU RY:N KEHITTÄMISOHJELMA 2007 2013

KASVUSTA VOIMAA -POHJOIS-KYMEN KASVU RY:N KEHITTÄMISOHJELMA 2007 2013 KASVUSTA VOIMAA -POHJOIS-KYMEN KASVU RY:N KEHITTÄMISOHJELMA 2007 2013 Ohjelma toimitettu MMM:öön 29.9.2006 SISÄLLYS 1 TIIVISTELMÄ...7 2 JOHDANTO...8 2.1 Pohjois-Kymen Kasvu ry ja toiminnan tarkoitus...8

Lisätiedot

Bioenergia-ala Tornionlaaksossa ja Perämerenkaarella

Bioenergia-ala Tornionlaaksossa ja Perämerenkaarella Bioenergia-ala Tornionlaaksossa ja Perämerenkaarella ei Raportti 2.1. 2009 Bionova Engineering Tornionlaakson Neuvosto Bothnian Arc -yhdistys Copyright Bionova Engineering, Tornionlaakson Neuvosto ja Bothnian

Lisätiedot