KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA. Etelä-Savon Energia Oy - Loppuraportti Pöyry Management Consulting Oy 30.6.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA. Etelä-Savon Energia Oy - Loppuraportti Pöyry Management Consulting Oy 30.6."

Transkriptio

1 KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA Etelä-Savon Energia Oy - Loppuraportti Pöyry Management Consulting Oy

2 SISÄLTÖ 1. Tausta 2. Kaukolämmön nykytila Mikkelissä 3. Toimintaympäristön muutos 4. Kaukolämmön kilpailukyky 5. Kaukolämmön kysyntä 6. Primäärienergia ja CO 2 -päästöt 7. Johtopäätökset Etelä-Savon Energia Oy / 52A14971.A.17 2

3 TAUSTA Kaukolämmön merkitys Suomen energiajärjestelmässä on perinteisesti tunnustettu korkealle ja sen kannatus on ollut erityisesti yhdistetyn sähkön ja lämmön osalta kiistaton Kaukolämmön toimintaympäristössä on kuitenkin tekijöitä, jotka saattavat muuttaa sen asemaa Suomen energiamarkkinoilla Vuoden 2011 alusta voimaantulleet energiaverojen korotukset, tulevat tuotannon IED investoinnit, tuotantolaitosinvestoinnit ja energiatehokkuutta lisäävät rakennusmääräykset tuovat kustannuspaineita, jotka vaikuttavat kaukolämmön kilpailukykyyn ja sitä kautta mahdollisesti kysyntään Lämpöpumpputeknologia (maa- ja ilmalämpöpumput) kilpailee jo nykyisin kaukolämmön kanssa Kaukolämmön kysyntään heijastuukin epävarmuuksia erityisesti uudisrakentamisen mutta myös olemassa olevaan jo liitettyyn rakennuskantaan liittyen Imagomielessä kaukolämmön asema on jo osittain heikentynyt erityisesti tavallisten kuluttajien suuntaan, joka heijastuu myös epävarmuutena poliittisella tasolla. Tätä taustaa vasten Pöyry on yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön, Energiateollisuus ry:n, Etelä- Savon Energian ja muiden kaukolämpöyhtiöiden kanssa käynnistänyt hankkeen, jossa selvitetään mikä on kaukolämmön asema Suomen energiajärjestelmässä tulevaisuudessa Hanke jakaantuu kahteen osioon: Julkisessa osiossa kaukolämpösektoria arvioidaan kokonaisvaltaisesti koko maan tasolla alueelliset erityispiirteet huomioiden. Yritysraporteissa, osallistuville yrityksille valmistellaan heidän liiketoimintaansa soveltuvat selvitykset, joita on mahdollista hyödyntää suoraan paikallistasolla Tämä selvitys on hankkeessa Etelä-Savon Energialle tehtävä yritysraportointi, jossa on tarkasteltu kaukolämmön kilpailukykyä ja kysyntää paikallistasolla Mikkelissä Etelä-Savon Energia Oy / 52A14971.A.17 3

4 TAUSTA HANKKEESEEN OSALLISTUJAT Kaukolämmön asema Suomen energiajärjestelmässä tulevaisuudessa hankkeeseen osallistuvien yritysten kaukolämmön kokonaismyynti (21,0 TWh) edusti 65 % koko Suomen kaukolämpömyynnistä (32,4 TWh) vuonna Kyseisten yrityksien työssä tarkasteltavien myyntialueiden myynti yhteensä 19,8 TWh (yli 60 % Suomen kokonaismyynnistä). JULKINEN RAPORTTI Työ- ja elinkeinoministeriö Energiateollisuus ry YRITYSRAPORTIT Etelä-Savon Energia Oy Fortum Oyj Helsingin Energia Keravan Energia Oy KSS Lämpö Oy Kuopion Energia Lahti Energia Oy Oulun Energia Pori Energia Oy Tampereen Kaukolämpö Oy Turku Energia Oy Vaasan Sähkö Oy Vantaan Energia Oy Vaasan Sähkö Oy Pori Energia Oy Yritysraportit Tampereen Kaukolämpö Oy Oulun Energia Kuopion Energia Etelä-Savon Energia Oy Lahti Energia Oy Turku Energia Oy KSS Lämpö Oy Keravan Energia Oy Vantaan Energia Oy Helsingin Energia Fortum Oyj - Espoo Etelä-Savon Energia Oy / 52A14971.A.17 4

5 SISÄLTÖ 1. Tausta 2. Kaukolämmön nykytila Mikkelissä 3. Toimintaympäristön muutos 4. Kaukolämmön kilpailukyky 5. Kaukolämmön kysyntä 6. Primäärienergia ja CO 2 -päästöt 7. Johtopäätökset Etelä-Savon Energia Oy / 52A14971.A.17 5

6 KAUKOLÄMMÖN TUOTANTO MIKKELISSÄ Etelä-Savon Energian kaukolämpöverkon kokonaispituus vuonna 2009 oli noin 177 km. Kaukolämmön kokonaishankita vuonan 2009 oli 488,3 GWh Valtaosa lämpöenergiasta tuotetaan Pursialan vastapainevoimalaitoksella polttamalla puuta ja turvetta Voimalaitoksella käytettävän polttoaineen määrä on n. 1,5 TWh Lisäksi lämpöä tuotetaan huippu- ja varalämpökeskuksilla eri puolilla kaupunkia Kuva: Etelä-Savon Energia Tuotannossa käytetyt polttoaineet 2009 Öljy&kivihiili 3 % Kaukolämmön hankinta vuonna 2009 yhteensä 488 GWh Turve 32 % Puupolttoaineet 65 % ET: kl-tilasto 2009, ESE Etelä-Savon Energia Oy / 52A14971.A.17 6

7 KAUKOLÄMMÖN MYYNTI MIKKELISSÄ Kaukolämmön liityntäteho 2009 asiakastyypeittäin Kaukolämmitetyn kerrosalan osuus koko rakennuskannasta on noin 50 %. Vuonna 2009 kaukolämpöä myytiin 444,5 GWh, mikä oli noin 90 GWh enemmän kuin vuonna Vuonna 2009 asuintalot vastasivat 44 % kaukolämmön myynnistä, teollisuusasiakkaat 19 % ja muut asiakkaat 38 %. Vuonna 2009 asuintaloasiakkaat vastasivat 42 % kaukolämmön liityntätehosta, teollisuusasiakkaat 16 % ja muut asiakkaat 43 %. Etelä-Savon Energian myymästä energiasta yli 60 % on tuotettu uusiutuvilla polttoaineilla ESE:llä oli vuonna 2009 yhteensä kaukolämpöasiakasta Muut asiakkaat 109,5 MW Kaukolämmön myynti 2009 asiakastyypeittäin Muut asiakkaat 167,2 GWh Teollisuusasiakkaat 39,9 MW Kaukolämmön yhteenlaskettu liityntätäteho ,8 MW Asuintaloasiakkaat 107,4 MW Kaukolämmön kokonaismyynti ,5 GWh Asuintaloasiakkaat 194,0 GWh Teollisuusasiakkaat 83,3 GWh ET: kl-tilasto 2009, ESE Etelä-Savon Energia Oy / 52A14971.A.17 7

8 SISÄLTÖ 1. Tausta 2. Kaukolämmön nykytila Mikkelissä 3. Toimintaympäristön muutos 4. Kaukolämmön kilpailukyky 5. Kaukolämmön kysyntä 6. Primäärienergia ja CO 2 -päästöt 7. Johtopäätökset Etelä-Savon Energia Oy / 52A14971.A.17 8

9 KAUKOLÄMPÖSEKTORIN MUUTOSTEKIJÖITÄ SUOMESSA Ulkoisia muutostekijöitä Sisäisiä muutostekijöitä Ilmastonmuutos Päästöjen vähentäminen ja uusiutuva energia Energiatehokkuus Päästökauppa ja päästöoikeuksien määrä Polttoaineidenhinta- ja kustannusvaihtelut Energiasektorin sääntely IED -investoinnit Ennätysmyynti 35,8 TWh vuonna 2010 Myynti säilyy vahvana myös lähitulevaisuudessa Lämmitysmarkkinoiden markkinaosuus säilynyt noin 50 prosentissa Uudiskohteet 55 % (lämmitetty rakennustilavuus) Kerrostalot yli 95% Uudet omakotitalot 15 % Kilpailukyky heikentynyt veroratkaisujen myötä Asema silti vahva tiiviisti rakennettavilla alueilla Asiantuntijat tunnistavat kaukolämmön yhteistuotannon hyvät puolet kuluttajien silmissä maine heikentynyt Maalämpö kasvattanut suosiotaan ja se mielletään moderniksi ratkaisuksi Yksittäisiä verkosta irtaantumisia Tuotantoinvestoinnit Omistajapolitiikka Uudet asuinalueet tuovat kasvua Hybridijärjestelmät Kilpailun lisääntyminen tuo muutostarvetta Hinnoittelu Teollisuustuotannon jatkuvuus Etelä-Savon Energia Oy / 52A14971.A.17 9

10 EU ON PÄÄTTÄNYT JATKAA PÄÄSTÖKAUPPAA MYÖS KIOTO- KAUDEN JÄLKEEN Kolmatta päästökauppakautta leimaavat tiukentuneet jakoperusteet ja huutokauppamenettely Maakohtaisista päästöoikeuksista luovutaan, tilalle koko EU:n käsittävä yläraja päästöoikeuksille, jotka allokoidaan laitoksille Päästöoikeudet jaetaan tuotteiden vertailuarvojen perusteella Komissio määrittää vuosittain korjauskertoimen jolla ilmaiseksi jaettavien päästöoikeuksien määrä sovitetaan vastaamaan jaettavissa olevaa määrää Sähköntuottajat hankkivat kaikki päästöoikeutensa huutokaupalla Asteittain aleneva ilmaisjako lämmöntuotannolle Energiaintensiiviselle teollisuudelle ilmaisia päästöoikeuksia 5 % päästöoikeuksista varataan uusille toimijoille Kasvihuonekaasupäästöt Suomessa Päästöoikeuksien hinnan kehitys /t CO Etelä-Savon Energia Oy / 52A14971.A.17 10

11 KAUKOLÄMMÖN PÄÄSTÖOIKEUDET Kaukolämpö on oikeutettu ilmaisiin päästöoikeuksiin. Ilmaisjako on asteittain aleneva: 80 % päästöoikeuksista jaetaan ilmaiseksi vuonna Ilmaisen jaon määrä alenee lineaarisesti ollen 30 % vuonna 2020 ja loppuen kokonaan vuonna 2027 Kaukolämmön benchmark-arvona käytetään 0,0623 oikeutta/gj kl (=0,22428 t/mwh kl ). Tämä vastaa maakaasulla 90 %:n hyötysuhteella tuotettua lämpöä. Yhteistuotannossa tapahtuvassa kaukolämmön tuotannossa päästöoikeuksien määrää vähennetään lineaarisesti 1,74 % vuosittain eikä sille käytetä korjauskerrointa Olemassa olevat opt-in laitokset tulevat sisältymään jatkossakin PK-järjestelmään. Myös kaikki tällaiseen KL-verkkoon rakennettavat uudet laitokset sisältyvät järjestelmään päästökauppaan kuulumattomat olemassa olevat alle 20 MW:n laitokset eivät enää tule päästökaupan piiriin, vaikka samaan KLverkkoon tultaisiin jatkossa liittämään myös polttoaineteholtaan yli 20 MW:n laitos. Yli 20 MW:n laitos luonnollisesti kuuluu päästökaupan piiriin. Etelä-Savon Energia Oy / 52A14971.A.17 11

12 UUSIUTUVIEN ENERGIALÄHTEIDEN KÄYTÖN LISÄÄMINEN 38 PROSENTTIIN ON MERKITTÄVÄ HAASTE SUOMELLE Suomen ilmasto- ja energiapolitiikkaa ohjaa EU:n tavoitteet vuodelle 2020 Uusiutuvien energialähteiden 38 % tavoite on työja elinkeinoministeriön (TEM) marraskuussa 2009 tekemien skenaarioiden perusteella entistä haastavampi Metsäteollisuuden tuotannon vähenemä pienentää myös uusiutuvien hyötykäyttöä Alkuperäisillä ilmasto- ja energiastrategian toimilla päästään 34 %:iin Tavoitteisiin pääseminen edellyttää voimakasta uusiutuvien energialähteiden lisähyödyntämistä sekä onnistumista energiansäästötoimenpiteissä Syöttötariffin käyttöönotto metsähakkeelle, tuulivoimalle, biokaasulle ja pienimuotoiselle puun sähkön ja lämmön yhteistuotannolle vuoden 2011 keväällä Muuttuva sähköntuotannontuki metsähakkeelle Pienpuun energiatuki TWh Uusiutuvien energialähteiden tavoite , Velvoitepaketti Muut uusiutuvat Nestemäiset biopolttoaineet Vesivoima Tuulivoima Muu bioenergia (sis. mustalipeä) Metsäteollisuuden sivutuotteet Metsähake Etelä-Savon Energia Oy / 52A14971.A.17 12

13 ENERGIATEHOKKUUS ON EU-TASOLLA KÄYNNISTYSVAIHEESSA EU:n asettamat vaatimukset Lähtökohtana Suomelle on 9 % säästötavoite 2016 mennessä Välitavoitteet asetettu vuosille 2010 ja 2013, jolloin toteutumista seurataan Toimenpidesuunnitelmassa keskeisessä roolissa ovat vapaaehtoiset sopimukset, joiden vaikuttavuutta seurataan muutaman vuoden välein Julkisen sektorin suunnannäyttäjä- ja edelläkävijän rooli on myös nostettu esille, mikä on yksi direktiiviin päälinjoja. Toimet ovat normatiivisia tai ohjeistuspainotteisia Säästösopimukset ja tavoitteet Standardit mm. rakentamisessa Katselmukset Energia-avustukset Merkinnät Verotus Suomen lähestyminen energiatehokkuuteen Energialähteen muutokset esim. lämmityksessä Etelä-Savon Energia Oy / 52A14971.A.17 13

14 RAKENNUSMÄÄRÄYKSET 2012 ( ) Määräykset tulevat voimaan Määräykset koskevat vain uudisrakentamista Määräyksiä uusiutuvan energian osuuteen sekä korjausrakentamiseen tulossa 2015 mennessä Rakennusten kokonaisenergiankulutukselle määrätään rakennustyyppikohtainen yläraja (E-luku) kwh/m 2 E-luku lasketaan standardikäytöllä ja se sisältää myös kiinteistön sähkönkulutuksen E-luvun laskennassa huomioidaan rakennuksen käyttämän energian tuotantomuoto E-luku laskee yhteen kaikki ostoenergiat yhdeksi tunnusluvuksi relevanteilla energiamuotojen kertoimilla painotettuna Sähkö 1,7 Kaukolämpö 0,7 Kaukojäähdytys 0,4 Fossiiliset polttoaineet 1,0 Rakennuksissa käytettävät uusiutuvat polttoaineet 0,5 Kertoimet heijastelevat primäärienergian kulutusta ja energiamuodon hiilidioksidipäästöjä Tulevaisuudessa määräykset kiristyvät entisestään, sillä rakennusten energiatehokkuusdirektiivin mukaisesti vuodesta 2021 alkaen uusien rakennusten tulee olla lähes nollaenergiarakennuksia Ominaislämmönkulutu s, kwh/m2 Rakennuksen kokonaisenergian kulutus Pientalo A netto <120 m m 2 < A netto < 150 m ,4* A netto 150 m 2 A netto 600 m ,07* A netto A netto >600 m Rivi- ja ketjutalo 150 Asuinkerrostalot 130 Toimistorakennus 170 Liikerakennus 240 Majoitusliikerakennus 240 Opetusrakennus ja 170 päiväkoti Liikuntahalli 170 Sairaala 450 Muut rakennukset ja tilapäisrakennukset E-luku on laskettava, mutta sille ei ole vaatimusta Etelä-Savon Energia Oy / 52A14971.A.17 14

15 IE-DIREKTIIVI KIRISTÄÄ MERKITTÄVÄSTI NO x -, SO 2 -JA HIUKKASPÄÄSTÖRAJOJA IED korvaa mm. suurten polttolaitosten direktiivin (LCP) ja jätteenpolttodirektiivin (WID). Päästöraja-arvoina sovelletaan parhaan käytettävissä olevan tekniikan (BAT) mukaisia päästötasoja, joista voidaan erityistapauksissa poiketa, mutta direktiivissä esitettyä takarajaa (LCP: liite V) ei saa ylittää. Nämä takarajankin mukaiset päästötasot ovat selvästi nykyisiä LCP-rajoja tiukemmat. DL ( ) sitoutuminen määräaikaispoikkeukseen Komission esitys IE-direktiiviksi Direktiivin voimaantulo DL ( ) kansallinen siirtymäsuunnitelma Määräaikaispoikkeus (käyttöaika h aikavälillä ) Kansallinen siirtymäsuunnitelma vanhoille laitoksille** vuotta Nykyiset/uudet laitokset * Direktiivi kansalliseen lainsäädäntöön mennessä Uudet päästörajat voimaan nykyisille laitoksille Siirtymäaika kaukolämpölaitoksille ( 200MW pa )** aikavälillä * Laitoksille, joille on myönnetty lupa ennen , sovelletaan IED päästörajoja nykyisille laitoksille (tai lupahakemus jätetty ennen ja laitoksen toiminta käynnistyy viimeistään ). Muutoin sovelletaan IED päästörajoja uusille laitoksille, jotka ovat tiukempia ja tulevat siis voimaan ** Polttolaitokset joille myönnetty lupa ennen , tai joiden lupahakemus toimitettu ennen em. ajankohtaa ja laitos aloittanut toimintansa mennessä Etelä-Savon Energia Oy / 52A14971.A.17 15

16 POLTTOAINEIDEN VEROT LÄMMÖNTUOTANNOSSA Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi joulukuussa lähtien polttoaineita verotetaan energiasisällön ja hiilidioksidipäästöjen mukaan. Samalla joillain polttoaineella olleesta erityiskohtelusta luovuttiin (kaasu) tai erityiskohtelua lievennettiin (turve). Polttoaineiden verojen taso nousi selvästi, maakaasun ja turpeen veronkorotukset toteutetaan porrastetusti vuoteen 2015 mennessä. Puupolttoaineille ei kohdistu lämmöntuotannon veroa Vain lämmöntuotannon polttoaineet ovat veronalaisia, sähköntuotannon polttoaineet ovat verottomia 2010 Verot alkaen Muutos verot Energia- CO2-vero Huoltovarsisältövero Yhteensä > CHP* LK muusmaksu CHP* LK CHP* LK /MWh /MWh /MWh /MWh /MWh /MWh /MWh /MWh /MWh Maakaasu ,0 6,1 9,0 4,0 6, ,1 5,5 3,0 5,9 0,08 8,6 11,5 6,5 9, ,7 10,8 13,7 8,7 11,6 POR 5,9 7,7 4,3 8,5 0,25 12,2 16,4 6,3 10,5 POK 8,7 10,4 4,0 8,0 0,35 14,7 18,7 6,0 10,0 Hiili 7,3 7,7 5,1 10,2 0,17 13,0 18,1 5,7 10,8 Turve ,9 1, ,9 3,9 2,9 3,9 Puu 0 0 0,0 Sähkövero (veroluokka I) 8,8 17,0 8,2 * Yhteistuotannossa (CHP) hiilidioksidikomponentti on 50% lämpökeskusten (LK) verosta Taulukon verot ovat polttoaine-mwh:a kohden. Verollisen polttoaineen määrä on erillisessä lämmöntuotannossa koko laitoksen polttoainemäärä ja CHP-tuotannossa 90 % lämmöntuotantoon käytetyn polttoaineen määrästä. Etelä-Savon Energia Oy / 52A14971.A.17 16

17 HYBRIDIJÄRJESTELMÄT Kaukolämmön rinnalle on tullut joissain kohteissa rinnakkaisia lämmitysjärjestelmiä pienentäen kaukolämpökuormaa Ruotsissa on asennettu jonkin verran rinnakkaisia lämmitysjärjestelmiä ja siellä on myös selvitetty näiden vaikutusta kaukolämpökuormaan* Olemassa olevaa kaukolämpöjärjestelmää saatetaan täydentää esimerkiksi ilmalämpöpumpulla (jolloin hankintaperusteena saattaa olla ensisijaisesti kesäaikainen viilennys) tai aurinkolämpöjärjestelmällä Kaukolämpöä saatetaan myös haluta turvaamaan esimerkiksi lämpöpumppuratkaisuihin perustuvaa järjestelmää vara- tai huipunaikaiseen kulutukseen Muutospaineita KL hinnoitteluun Hybridijärjestelmien lisääntyminen pienentäisi kaukolämmön peruskuormaa mutta säilyttäisi nykyiset kulutuspiikit ja tehon tarpeen lähes ennallaan Maalämpö kaukolämpökohteessa* *Lähde: Svensk Fjärrvärme. Fjärrvärmen i framtiden behovet Etelä-Savon Energia Oy / 52A14971.A.17 17

18 KAUKOLÄMMÖN SÄÄNTELY Kaukolämpötoiminnassa on joitain luonnollisen monopolin piirteitä Lämmitystavan valinnalle ja vaihdolle ei kuitenkaan ole periaatteellisia esteitä Kaukolämpötoiminnan viranomaisvalvontaan ei ole erillistä lainsäädäntöä Kilpailuvirasto valvoo kilpailunrajoituslain perusteella lämmitysmarkkinoita ja kaukolämpötoimintaa Kuluttajansuojalaki ja Kuluttajavirasto määrittelee yleiset periaatteet kuluttajan asemasta Vuoden 2009 alusta maankäyttö- ja rakennuslakiin lisättiin säännös, jonka perusteella uudisrakennuksille voidaan useissa tapauksissa määrätä asemakaavassa liittymisvelvoite kaukolämpöverkkoon Liittymisvelvoitteella voidaan poistaa muilta lämmitysmuodoilta tulevaa kilpailupainetta Liittymisvelvoitteeseen liittyy velvollisuus seurata hintatason kohtuullisuutta Kilpailuvirasto tutkii parhaillaan kaukolämpöyhtiöiden hinnoittelua Selvityksen ensimmäisen vaiheen tavoitteena oli muodostaa näkemys siitä, onko yritysten hinnoittelua tutkittava yksityiskohtaisemmin mahdollisena määräävän markkina-aseman väärinkäyttönä Alan kannattavuutta arvioitiin vertaamalla yrityksiin sitoutuneen pääoman tuottoa pääoman keskikustannukseen Selvityksen tuloksia on julkaistu yleistasolla ( ), mutta yritystason tuloksia ei ole vielä julkaistu eikä selvitystyön tulosten perusteella ei voida vielä arvioida mitä se yritystasolla vaikuttaa hinnoitteluun Kilpailuvirasto on todennut, että kaukolämpöalan kannattavuus on korkea suhteessa liiketoiminnan riskiin Selvitystyön perusteella Kilpailuvirasto arvioinee onko tarvetta siirtyä kaukolämmön hinnoittelun yksityiskohtaisempaan sääntelyyn On mahdollista, että kaukolämpötoimintaan tulee myöhemmin uusia säädöksiä liittyen hinnoitteluun ja jo nyt sähköverkkotoiminnassa olemassa olevaa sääntelyä liittyen mm. toteutuneen kulutuksen mukaiseen laskutukseen (esim. etäluettavat mittarit) ja keskeytyskorvauksien maksaminen kaukolämmön toimituksen häiriötilanteissa Etelä-Savon Energia Oy / 52A14971.A.17 18

19 SISÄLTÖ 1. Tausta 2. Kaukolämmön nykytila Mikkelissä 3. Toimintaympäristön muutos 4. Kaukolämmön kilpailukyky 5. Kaukolämmön kysyntä 6. Primäärienergia ja CO 2 -päästöt 7. Johtopäätökset Etelä-Savon Energia Oy / 52A14971.A.17 19

20 TYÖN SKENAARIOT Kaukolämmön nykytila Toimintaympäristönmuutos 2010 Skenaariot päästöoikeuden, sähkön, polttoaineiden hintatasosta sekä vero ja tukipolitiikka Rakentamismääräykset Nykytila Kaukolämmön kilpailukyky Kaukolämmön kysyntä Skenaario BAU Skenaario BAU Skenaario BAU Skenaario korkea Skenaario maltillinen Skenaario tiukentuneet Etelä-Savon Energia Oy / 52A14971.A.17 20

21 KILPAILUKYKYTARKASTELU Kilpailukykytarkastelu perustuu vertailuun Etelä-Savon Energian kaukolämmön hinnan ja vaihtoehtoisten lämmitysmuotojen kesken vuosina 2010, 2020 ja 2030 arvio kuinka paljon eri lämmitystapojen kilpailukyky muuttuu suhteessa kaukolämpöön tulevaisuudessa Työssä on muodostettu skenaariot polttoaineiden, sähkön ja päästöoikeuden hinnoille sekä veroille tarkasteluvuosina Kaukolämmön hintaa on arvioitu muuttuvien tuotantokustannusten muutoksella ja tulevien investointien vaikutuksella Etelä-Savon Energian tuotantorakenne vuosille 2020 ja 2030 Kilpailevien lämmitysmuotojen analysointi Pöyryn laskentamalleilla KILPAILUKYKY Skenaario 1 Skenaario 2 Päästöoikeuden hinta /t CO Sähkön hinta /MWh Kivihiili /MWh POR /MWh POK /MWh Maakaasu /MWh Turve /MWh Puu /MWh Pelletin kuluttajahinta (ALV 23%) /MWh Sähkön kuluttajahinta * /MWh Verot 2010 tot. nykyinen nykyinen 1,5* nykyinen *sisältää siirto- ja huoltovarmuusmaksun sekä verot Etelä-Savon Energia Oy / 52A14971.A.17 21

22 KAUKOLÄMMÖN TUOTANTOKUSTANNUSTEN MUUTOS LASKENTAOLETUKSET MUUTTUVILLE KUSTANNUKSILLE 100 % Kaukolämmön polttoainejakauman on oletettu pysyvän melko vakaana Puupolttoaineiden osuuden on odotettu kasvavan hieman Yhdistetyn sähkön ja lämmöntuotannon osuus kaukolämmön tuotannosta pysyy tarkasteluajanjaksolla muuttumattomana Ilmaiseksi jaettavien päästöoikeuksien on oletettu vähenevän asteittain vuoteen 2027 Yhteistuotannon osuus lämmöntuotannosta, % Kaukolämpötuotannon polttoainejakauma, % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % , sken , sken 2 Puu Turve POR Kivihiili HOB CHP 0 % , sken , sken 2 Etelä-Savon Energia Oy / 52A14971.A.17 22

23 SISÄLTÖ 1. Tausta 2. Kaukolämmön nykytila Mikkelissä 3. Toimintaympäristön muutos 4. Kaukolämmön kilpailukyky 1. Tuotantokustannusten kehittyminen 2. Uudiskohteet 3. Olemassa oleva rakennuskanta 5. Kaukolämmön kysyntä 6. Primäärienergia ja CO 2 -päästöt 7. Johtopäätökset Etelä-Savon Energia Oy / 52A14971.A.17 23

24 KAUKOLÄMMÖN MUUTTUVIEN TUOTANTOKUSTANNUSTEN MUUTOS (REAALI) - MIKKELI Kaukolämmön muuttuvat tuotantokustannukset (reaali) nousevat 40 % vuodesta 2010 vuoteen 2020 ja reilu 60 % (skenaario 1) tai 90 % (skenaario 2) vuoteen Suurin kustannustekijä lähivuosina on lämmöntuotannon polttoaineiden hinnannousu. Myös ilmaiseksi jaettavien päästöoikeuksien asteittainen väheneminen aiheuttaa kustannuspaineita jo ennen vuotta 2020, mutta myös sen jälkeen. Lisäksi lämmöntuotannon polttoaineverojen kiristyminen nostaa kustannuksia. Lämmöntuotannon muuttuvat tuotantokustannukset, /MWh Polttoaineverot Päästöoikeudet Polttoainekustannus + 40% + 62% + 92% , sken , sken 2 Etelä-Savon Energia Oy / 52A14971.A.17 24

25 KAUKOLÄMMÖN TUOTANTOKUSTANNUSTEN MUUTOS LASKENTAOLETUKSET MUUTTUVILLE KUSTANNUKSILLE Tarkastelussa on huomioitu verkoston rakentamiseen ja saneeraukseen sekä lämpökeskuksiin liittyvät investoinnit Kumulatiiviset investoinnit tarkastelujaksolla ovat n. 28 MEUR Tarkastelujaksoon ei sisälly suurempia voimalaitoshankkeita Tarkastelun alussa kaukolämpöliiketoiminnolle on kohdistettu velkoja n. 18 MEUR Tuloksen ja osinkojen on oletettu kasvavan 3,0 % vuodessa Osingonmaksuvaatimus on alussa 1,4 MEUR, mikä on 2/3 emoyhtiölle kohdistetuista osingoista Kaukolämpöliiketoiminnalle kohdistetut investoinnit v MEUR 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Kaukolämpöverkoto Lämpölaitokset Muut investoinnit Etelä-Savon Energia Oy / 52A14971.A.17 25

26 KAUKOLÄMMÖN TUOTANTOON KOHDISTUVIEN PÄÄOMAKUSTANNUSTEN MUUTOS Pääomakustannusten aiheuttama kustannuspaine on tarkastelun alkuvuosina n. 10 EUR/MWh Kustannuspaine johtuu lähinnä tuloksen ja osinkojen kasvutavoitteista, ei suuresta investointitarpeesta Tarkastelujakson loppupuolella kustannuspaine on n. 14,0 EUR/MWh Pääomakulujen aiheuttama kustannuspaine v EUR/MWh 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, Poistot Rahoituskulut Verot Osingonmaksu Etelä-Savon Energia Oy / 52A14971.A.17 26

27 KAUKOLÄMMÖN REAALISTEN TUOTANTOKUSTANNUSTEN MUUTOSPAINE (MUUTTUVAT + PÄÄOMAKUSTANNUKSET) Kaukolämmön reaalisiin tuotantokustannuksiin kohdistuu vajaan 30 % nousupaine vuodesta 2010 vuoteen 2020 ja reilu 50 % (skenaario 1) tai 70 % (skenaario 2) vuoteen Lämmöntuotannon kustannustekijöiden muutos, /MWh Kiinteät pääomakulut Muuttuvat kustannukset 10,5 20,3 + 29% 11,3 28,5 + 52% 13,7 33,0 + 71% 13,7 39, * 2030, sken 1* 2030, sken 2* *Vuosien 2020 ja 2030 pääomakulut laskettu viiden edeltävän vuoden keskiarvona Etelä-Savon Energia Oy / 52A14971.A.17 27

28 KAUKOLÄMMÖN TUOTANTOKUSTANNUSTEN MUUTOKSEN VAIKUTUS KAUKOLÄMMÖN REAALIHINNASSA MIKKELI (muutokset energiamaksuun) Muuttuvien- ja kiinteiden kustannusten kasvu kohdistaa kaukolämmön hintaan 20 % korotuspaineen vuoden 2010 tilanteesta vuoteen Tästä osa toteutui jo vuonna Vuoteen 2030 korotuspaine reilu 30 % (skenaario 1) tai noin 45 % (skenaario 2) vuoden 2010 tilanteesta 100 Muutos kaukolämmön myyntihinnassa (sis ALV 23%), /MWh Pientalo (30 MWh/a) Rivitalo / Pieni kerrostalo (290 MWh/a) Suuri kerrostalo (1140 MWh/a) +19 % +18% Muutos vuoteen 2010: +20% +6 % +5 % +6 % +33 % +32% +35% +46 % +45% +48% (1.7) 2011 (1.1) , sken , sken 2 Etelä-Savon Energia Oy / 52A14971.A.17 28

29 SISÄLTÖ 1. Tausta 2. Kaukolämmön nykytila Mikkelissä 3. Toimintaympäristön muutos 4. Kaukolämmön kilpailukyky 1. Tuotantokustannusten kehittyminen 2. Uudiskohteet 3. Olemassa oleva rakennuskanta 5. Kaukolämmön kysyntä 6. Primäärienergia ja CO 2 -päästöt 7. Johtopäätökset Etelä-Savon Energia Oy / 52A14971.A.17 29

30 VAIHTOEHTOISTEN LÄMMÖNTUOTANTOMUOTOJEN KILPAILUKYKY -LASKENTATARKASTELUT Kilpailevat lämmöntuotantomuodot Maalämpö Ilmavesi-lämpöpumppu Sähkölämmitys Öljylämmitys Kaasulämmitys Pellettilämmitys Tehtävät laskelmat Tuotantokustannus sisältäen investoinnin, muuttuvat ja kiinteät käyttökustannukset Uudiskohteet vertailu kaukolämpöön Olemassa olevan lämmitysmuodon vaihtamisen kannattavuusarvio saneeraus vaiheessa kun lämmönvaihtimen uusinta ajankohtainen Tarkastelutyypit: Pientalo, 200 m2 Kerrostalo, 6700 m2 (80 asuntoa) Toimistotalo, 6700 m2 Etelä-Savon Energia Oy / 52A14971.A.17 30

31 LÄHTÖTIEDOT LÄMMÖNOMINAISKULUTUS UUDISKOHTEISSA 2012, 2020 ja 2030 Uudisrakennusten kilpailukykylaskelman perusoletuksena on se, että lämmitystaparatkaisu määrittää talon ominaislämmönkulutuksen Mallissa on huomioitu vuonna 2012 voimaan astuvien rakennusmääräysten myötä käyttöön otettava energialukuihin ja primäärienergiakertoimiin perustuva rakennus- ja lämmitysjärjestelmäkohtainen laskentamenetelmä lämmön ominaiskulutuksille. Menetelmästä seuraa yksilölliset rakennustyyppi- ja lämmitysjärjestelmäkohtaiset ylärajat lämmönkulutukseen. Vuonna 2010 uudisrakennusten ominaisenergiankulutus tilojen lämmitykseen pien- ja kerrostaloissa on arvioitu olevan noin 85 kwh/m2 sekä toimistotaloissa noin 60 kwh/m2 Lisäksi kaikissa kohteissa ja skenaarioissa lämmin käyttövesi pysyy vakiona 35 kwh/m2 Vuonna 2020 ja 2030 on uudisrakennukset oletettu rakennettavan kaukolämpökohteissa passiivienergiatasolle Muiden lämmitysmuotojen ominaislämmönkulutukset määräytyvät primäärienergiakertoimilla painotettuna suhteessa tähän tasoon kwh/m2 kwh/m Ominaisenergiankulutus tilojen lämmitykseen pientalossa kwh/m2 Maalämpö Maalämpö Matalaenergiataso Passiivienergiataso Sähkö Ominaisenergiankulutus tilojen lämmitykseen kerrostalossa kwh/m2 Sähkö IVLP*** IVLP*** Pelletti Matalaenergiataso Passiivienergiataso Pelletti Öljy Öljy Maakaasu Kerrostalo 2012* Kerrostalo 2020/2030** Maakaasu Kaukolämpö Kaukolämpö Pientalo 2012* Pientalo 2020/2030** * Sähkölämmitys sisältää osittaisen aurinkolämpöjärjestelmän ** Sähkö-, öljy- ja maakaasulämmitys sisältää osittaisen aurinkolämpöjärjestelmän *** Ilmavesilämpöpumppu * Sähkölämmitys sisältää osittaisen aurinkolämpöjärjestelmän ** Sähkö-, öljy- ja maakaasulämmitys sisältää osittaisen aurinkolämpöjärjestelmän *** Ilmavesilämpöpumppu Etelä-Savon Energia Oy / 52A14971.A.17 31

32 LÄHTÖTIEDOT INVESTOINNIT PIENTALOT Lämmitysjärjestelmistä on tehty vertailukelpoisia lisäämällä investointikustannuksiin eristämisestä sekä energiatehokkuuden parantamisesta aiheutuvat kustannukset Vuoden 2012 rakennusmääräykset eivät edellytä uusiutuvan osuutta rakennuksen energiakäytössä Sähkölämmityksen kohdalla jäisi ominaisenergiankulutus kuitenkin epärealistisen alhaiseksi ilman uusiutuviin perustuvaa rinnakkaisjärjestelmää jo vuonna 2012 Vuonna 2020 on uusiutuvan velvoite oletettu olevan voimassa sähkö- sekä fossiilisiin polttoaineisiin perustuvissa lämmitysjärjestelmissä [ ] [ ] Eri lämmitysmuotojen investointikustannukset pientaloille Maalämpö Maalämpö Sähkö Ilma-vesilämpöpumppu Eri lämmitysmuotojen investointikustannukset pientaloille 2020/2030 Sähkö Ilma-vesilämpöpumppu Pelletti Pelletti Öljy Vesikiertoisuus Uusiutuvien velvoite Energiatehokkuus Lämmitysjäjrestelmä Maakaasu Öljy Kaukolämpö ESE Maakaasu Kaukolämpö ESE Etelä-Savon Energia Oy / 52A14971.A.17 32

33 LÄHTÖTIEDOT INVESTOINNIT KERROSTALOT Eri lämmitysmuotojen investointikustannukset kerrostaloille 2012 Uusiutuvien velvoite Vesikiertoisuus Energiatehokkuus Lämmitysjäjrestelmä Kuten pientaloissa, nousee kerrostalojen merkittävimmäksi yksittäiseksi investointikustannukseksi energiatehokkuuden parantaminen Kaukolämpökohteissa lämmitysjärjestelmäkustannukset koostuvat liityntämaksusta sekä lämmönjakokeskuksesta Liityntämaksuna on laskelmissa käytetty Etelä-Savon Energian vuoden 2011 hinnoittelun tilaustehoperusteista liityntämaksukaavaa Toimistorakennusten investointikustannukset noudattelevat kerrostalojen kustannuksia [ ] [ ] Eri lämmitysmuotojen investointikustannukset kerrostaloille 2020/ Maalämpö Maalämpö Sähkö Ilma-vesilämpöpumppu Pelletti Sähkö Ilma-vesilämpöpumppu Pelletti Öljy Maakaasu Kaukolämpö ESE Öljy Maakaasu Kaukolämpö ESE Etelä-Savon Energia Oy / 52A14971.A.17 33

34 ENERGIANKULUTUS JA -KUSTANNUS UUDESSA KAUKOLÄMMITETYSSÄ KERROSTALOSSA (Etelä-Savon Energia) Uusien rakennuksien ostoenergian väheneminen lisääntyneen energiatehokkuuden myötä vähentää vuotuista energiakustannusta vuodesta 2010 vuoteen 2020 huolimatta kohonneista energiahinnoista. Vuoden 2020 jälkeen ei rakennusten energiatehokkuuden ole oletettu parantuvan, jolloin energiakustannusten nousun määrittelee ostoenergian hintakehitys Energiankulutus ja -kustannus kerrostaloissa (Mikkeli) Energiamaksu Tehomaksu Energia Energiakustannus [ /a] [MWh/a] Olemassa oleva sken sken12 0 Etelä-Savon Energia Oy / 52A14971.A.17 34

35 ENERGIAKUSTANNUKSET PIENTALOT (EI SISÄLLÄ INVESTOINTIA EIKÄ YLLÄPITOKUSTANNUKSIA) Sähköä lämmitykseen hyödyntävien järjestelmien energiakustannukset muodostuvat uusissa rakennusmääräyksissä sovellettavan laskentamenetelmän myötä yhtä suuriksi Sähköä hyödyntäville järjestelmille on asetettu yhtä suuret ostosähkön määrät. Käytännössä suoraan sähköön perustuvassa lämmitysratkaisussa on eristystä lisättävä siten, että ostosähkön kulutus jää maalämpöratkaisun tasolle. Uusiutuviin energialähteisiin perustuvilla rinnakkaisjärjestelmillä on mahdollista vähentää eristyksen tarvetta (mahdollistaa suuremman lämmönkulutuksen). Pientalokohteissa kaukolämmön (Mikkeli) kilpailukyky energiakustannusten valossa paranee maalämpöön nähden, kustannuseron kaventuessa noin 30 % tasolta 20 % tasolle vuoteen 2020 ja 10 % tasolle vuoteen 2030 (skenaario 2) Energiakustannus, /a Energiankustannus pientaloissa Maalämpö Ilma-Vesilämpöpumppu Suora sähkölämmitys Pellettilämmitys Öljylämmitys Kaasulämmitys Kaukolämpö ESE Kaukolämpö keskiarvo Uusi 2010 Uusi 2020 Uusi 2030 Sken 1 Uusi 2030 Sken 2 Etelä-Savon Energia Oy / 52A14971.A.17 35

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT SUOMEN ILMASTOPANEELI RAPORTTI 4/2013 M. AIRAKSINEN 1, J. SEPPÄLÄ 2 T. VAINIO 1, P. TUOMINEN 1, P K. REGINA 2, P. PELTONEN-SAINIO 2, S. LUOSTARINEN

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI - KOLMENKULMAN ENERGIARATKAISU. LOPPURAPORTTI 25.11.2013 / 16X172587-E0002 Jouni Laukkanen, Gennadiy Naumov

NOKIAN KAUPUNKI - KOLMENKULMAN ENERGIARATKAISU. LOPPURAPORTTI 25.11.2013 / 16X172587-E0002 Jouni Laukkanen, Gennadiy Naumov NOKIAN KAUPUNKI - KOLMENKULMAN ENERGIARATKAISU 25.11.2013 / 16X172587-E0002 Jouni Laukkanen, Gennadiy Naumov TAUSTA Kolmenkulman energiahanke on Nokian kaupungin koordinoima Pirkanmaan-liiton rahoittama

Lisätiedot

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina Kuva: Helsingin Energia Toimeksiantaja: Energiateollisuus ry 29. elokuuta 2013 Laatinut: Bionova Consulting Panu Pasanen, Tytti Bruce,

Lisätiedot

järjestelmävaikutukset ja niiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset

järjestelmävaikutukset ja niiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset Sitran selvityksiä 3 1 Energiaskenaarioiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset järjestelmävaikutukset ja niiden Juha Vanhanen, Iivo Vehviläinen, Mikko Halonen ja Anna Kumpulainen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Tekninen liite Yli-insinööri 28.3.2011 Pekka Kalliomäki TEKNINEN LIITE MUISTIOON: YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA 1 Keskeiset ehdotukset Tällä määräysuudistuksella

Lisätiedot

Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys

Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys Energiaköyhyyden jatkoselvitys liittyen asuntojen lämmitysremontteihin ja energiakuluihin Suvi Runsten, Kati Berninger, Juhani Heljo, Jaana Sorvali, Pirkko Kasanen,

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti

KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA KUNTAKATSELMUSHANKE Dnro: KASELY / 0079/05.02.09/2014 Päätöksen pvm: 08.09.2014 KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti Katselmusajankohta

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti

KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA KUNTAKATSELMUSHANKE Dnro: KASELY / 0079/05.02.09/2014 Päätöksen pvm: 08.09.2014 KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti Katselmusajankohta

Lisätiedot

Rakennetun ympäristön energiankäyttö ja kasvihuonekaasupäästöt

Rakennetun ympäristön energiankäyttö ja kasvihuonekaasupäästöt Sitran selvityksiä 39 Rakennetun ympäristön energiankäyttö ja kasvihuonekaasupäästöt Iivo Vehviläinen, Aki Pesola, Gaia Consulting Oy Juhani Heljo, Jaakko Vihola, Tampereen teknillinen yliopisto Saara

Lisätiedot

Loppuraportti. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Yleissuunnitteluosasto. Östersundomin lämmitysratkaisut. 60N50183.10 rev.b 16.3.

Loppuraportti. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Yleissuunnitteluosasto. Östersundomin lämmitysratkaisut. 60N50183.10 rev.b 16.3. Loppuraportti 60N50183.10 rev.b 16.3.2010 Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Yleissuunnitteluosasto Östersundomin lämmitysratkaisut Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä

Lisätiedot

INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA

INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA TOMMI GÖÖS INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA Diplomityö Prof. Petri Suomala hyväksytty tarkastajaksi teknis-taloudellisen tiedekunnan kokouksessa

Lisätiedot

VATT TUTKIMUKSET. 170 30 prosentin vähennystavoitteeseen siirtymisen energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset

VATT TUTKIMUKSET. 170 30 prosentin vähennystavoitteeseen siirtymisen energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset VATT TUTKIMUKSET 170 30 prosentin vähennystavoitteeseen siirtymisen energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset Juha Honkatukia Tiina Koljonen Antti Lehtilä Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro UUDELY/0003/05.02.09/2014 UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS Mäntsälän kunta Projekti nro H04560.P012 Viimeisin muutos Laadittu Laatija AJT,

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008. Turku Energia

VUOSIKERTOMUS 2008. Turku Energia VUOSIKERTOMUS 2008 Turku Energia SISÄLLYSLUETTELO Vuosi 2008 lyhyesti etulieve Keskeiset tapahtumat 2008 etulieve Turku Energia tänään 3 Toimitusjohtajan katsaus 6 Energia-alan toimintaympäristö muutoksessa

Lisätiedot

Pientalon energiatodistuksen kehittäminen Ympäristöministeriön työryhmän loppuraportti 12.3.2015

Pientalon energiatodistuksen kehittäminen Ympäristöministeriön työryhmän loppuraportti 12.3.2015 Pientalon energiatodistuksen kehittäminen Ympäristöministeriön työryhmän loppuraportti 12.3.2015 Tiivistelma Rakennusten energiatehokkuusdirektiivissä säädetään vähimmäisvaatimukset rakennusten energiatodistuksille.

Lisätiedot

SUOMEN ENERGIAVISIO 2030

SUOMEN ENERGIAVISIO 2030 SUOMEN ENERGIAVISIO 2030 Suomenkielinen tiivistelmä VTT PROSESSIT Ritva Hirvonen (toim.) ENERGY VISIONS 2030 FOR FINLAND YHTEENVETO VTT on luodannut Energy Visions 2030 for Finland kirjassa, millainen

Lisätiedot

Vuosikatsaus 3. Hallinnointi 219. Tilinpäätös 33. Yhteystiedot 243 Oikeudellinen tiedote 244. Tilinpäätös 87. Toimitusjohtajan katsaus 4

Vuosikatsaus 3. Hallinnointi 219. Tilinpäätös 33. Yhteystiedot 243 Oikeudellinen tiedote 244. Tilinpäätös 87. Toimitusjohtajan katsaus 4 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Vuosikatsaus 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Fortumin vuosi 2013 7 Toiminta- ja markkina-alueet 7 Konsernin liiketoimintarakenne 9 Toimintavuoden merkittävimmät tapahtumat

Lisätiedot

Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa

Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa Ilmastovaikutukset ja ohjauskeinot kansainvälisessä vertailussa Osa 1 Osa 2 TEKNOLOGINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ POLIITTINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Toimijat ja toimijoiden

Lisätiedot

ÖLJYLÄMMITYKSEN KORVAAMINEN MAALÄMMÖLLÄ PIENTALOISSA

ÖLJYLÄMMITYKSEN KORVAAMINEN MAALÄMMÖLLÄ PIENTALOISSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma BH10A0201 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari ÖLJYLÄMMITYKSEN KORVAAMINEN MAALÄMMÖLLÄ PIENTALOISSA Työn

Lisätiedot

Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020

Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020 Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020 Markku Kyöstilä Kestävän kehityksen toimikunta 9.9.2010 Riihimäen kaupunki Ympäristölautakunta 2010 Markku Kyöstilä

Lisätiedot

s.53 s.22 s.50 s.46 s.14 s.32 s.67 Polttolaitosmies Asiakaspalvelupäällikkö Pia Sillstén Kaukolämpöasentaja Tarmo tuominen Kaukolämpöasentaja

s.53 s.22 s.50 s.46 s.14 s.32 s.67 Polttolaitosmies Asiakaspalvelupäällikkö Pia Sillstén Kaukolämpöasentaja Tarmo tuominen Kaukolämpöasentaja Vuosikertomus 2011 Lukuisat turkuenergialaiset varmistavat työllään joka päivä, että kaupunkilaisten arki pyörii tuttuun tapaan. Vuosikertomuksemme sivuilla pääset tutustumaan muutamaan heistä. Lue myös

Lisätiedot

Jaakko Vihola, Juhani Heljo. Lämmitystapojen kehitys 2000-2012 -aineistoselvitys

Jaakko Vihola, Juhani Heljo. Lämmitystapojen kehitys 2000-2012 -aineistoselvitys Jaakko Vihola, Juhani Heljo Lämmitystapojen kehitys 2000-2012 -aineistoselvitys Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennustuotanto ja -talous. Raportti 10 Tampere University of

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LÄMPÖPUMPPUJEN VAIKUTUKSET SÄHKÖVERKKOLIIKETOIMINNAN KANNALTA

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LÄMPÖPUMPPUJEN VAIKUTUKSET SÄHKÖVERKKOLIIKETOIMINNAN KANNALTA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Sähkötekniikan koulutusohjelma Jussi Tuunanen LÄMPÖPUMPPUJEN VAIKUTUKSET SÄHKÖVERKKOLIIKETOIMINNAN KANNALTA Työn tarkastajat: Professori Samuli

Lisätiedot

Energiatehokkuutta koskevien vähimmäisvaatimusten kustannusoptimaalisten tasojen laskenta SUOMI

Energiatehokkuutta koskevien vähimmäisvaatimusten kustannusoptimaalisten tasojen laskenta SUOMI Energiatehokkuutta koskevien vähimmäisvaatimusten kustannusoptimaalisten tasojen laskenta SUOMI 20.5.2012 Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (2010/31/EU) 5 artiklan mukainen ilmoitus Euroopan komissiolle

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit 2012

Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit 2012 Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit 2012 Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit 2012 TOIMINTAYMPÄRISTÖ KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ERI ALUETASOILLA LIIKENNE MAANKÄYTTÖ SÄHKÖNKULUTUS RAKENNUKSET: LÄMMITYS,

Lisätiedot

"EHKÄ TOIMII, EHKÄ EI" - näkökulmia pientalorakentajan ekotehokkaan lämmitysjärjestelmän valintaan

EHKÄ TOIMII, EHKÄ EI - näkökulmia pientalorakentajan ekotehokkaan lämmitysjärjestelmän valintaan "EHKÄ TOIMII, EHKÄ EI" - näkökulmia pientalorakentajan ekotehokkaan lämmitysjärjestelmän valintaan Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Essi Lahti 2011 Johtamisen ja kansainvälisen

Lisätiedot

PIENEN KOKOLUOKAN CHP-TUOTANNON KAN- NATTAVUUS KUNNALLISEN LÄMPÖLAITOKSEN YHTEYDESSÄ

PIENEN KOKOLUOKAN CHP-TUOTANNON KAN- NATTAVUUS KUNNALLISEN LÄMPÖLAITOKSEN YHTEYDESSÄ LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma Matti Wallin PIENEN KOKOLUOKAN CHP-TUOTANNON KAN- NATTAVUUS KUNNALLISEN LÄMPÖLAITOKSEN YHTEYDESSÄ Feasibility

Lisätiedot

Vuosikertomus Vuosike

Vuosikertomus Vuosike 2010 osikertomus Vuosikertomus Vuosikertomus Vuosike Vuosikerto ikertomus Vuos m FORTUM OYJ VUOSIKERTOMUS 2010 Vuosikertomus 2010 Fortum vuonna 2010 01 Fortum lyhyesti 02 Konsernin liiketoimintarakenne

Lisätiedot

Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma

Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma Dnro: TRE:2416/2012 Hyväksytty kaupunginhallituksessa 7.5.2012 kaupunki Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma Tiivistelmä kaupunginvaltuusto päätti 24.9.2008, että kaupunki

Lisätiedot

PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1

PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1 PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1 Sisältö 4 Valitse harkiten 5 Lämmitysjärjestelmän vaihtaminen 6 Mihin energiaa tarvitaan? 7 Matalaenergia- ja passiivitalot yleistyvät 8 Toimiva kokonaisuus syntyy hyvällä

Lisätiedot