KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA. Etelä-Savon Energia Oy - Loppuraportti Pöyry Management Consulting Oy 30.6.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA. Etelä-Savon Energia Oy - Loppuraportti Pöyry Management Consulting Oy 30.6."

Transkriptio

1 KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA Etelä-Savon Energia Oy - Loppuraportti Pöyry Management Consulting Oy

2 SISÄLTÖ 1. Tausta 2. Kaukolämmön nykytila Mikkelissä 3. Toimintaympäristön muutos 4. Kaukolämmön kilpailukyky 5. Kaukolämmön kysyntä 6. Primäärienergia ja CO 2 -päästöt 7. Johtopäätökset Etelä-Savon Energia Oy / 52A14971.A.17 2

3 TAUSTA Kaukolämmön merkitys Suomen energiajärjestelmässä on perinteisesti tunnustettu korkealle ja sen kannatus on ollut erityisesti yhdistetyn sähkön ja lämmön osalta kiistaton Kaukolämmön toimintaympäristössä on kuitenkin tekijöitä, jotka saattavat muuttaa sen asemaa Suomen energiamarkkinoilla Vuoden 2011 alusta voimaantulleet energiaverojen korotukset, tulevat tuotannon IED investoinnit, tuotantolaitosinvestoinnit ja energiatehokkuutta lisäävät rakennusmääräykset tuovat kustannuspaineita, jotka vaikuttavat kaukolämmön kilpailukykyyn ja sitä kautta mahdollisesti kysyntään Lämpöpumpputeknologia (maa- ja ilmalämpöpumput) kilpailee jo nykyisin kaukolämmön kanssa Kaukolämmön kysyntään heijastuukin epävarmuuksia erityisesti uudisrakentamisen mutta myös olemassa olevaan jo liitettyyn rakennuskantaan liittyen Imagomielessä kaukolämmön asema on jo osittain heikentynyt erityisesti tavallisten kuluttajien suuntaan, joka heijastuu myös epävarmuutena poliittisella tasolla. Tätä taustaa vasten Pöyry on yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön, Energiateollisuus ry:n, Etelä- Savon Energian ja muiden kaukolämpöyhtiöiden kanssa käynnistänyt hankkeen, jossa selvitetään mikä on kaukolämmön asema Suomen energiajärjestelmässä tulevaisuudessa Hanke jakaantuu kahteen osioon: Julkisessa osiossa kaukolämpösektoria arvioidaan kokonaisvaltaisesti koko maan tasolla alueelliset erityispiirteet huomioiden. Yritysraporteissa, osallistuville yrityksille valmistellaan heidän liiketoimintaansa soveltuvat selvitykset, joita on mahdollista hyödyntää suoraan paikallistasolla Tämä selvitys on hankkeessa Etelä-Savon Energialle tehtävä yritysraportointi, jossa on tarkasteltu kaukolämmön kilpailukykyä ja kysyntää paikallistasolla Mikkelissä Etelä-Savon Energia Oy / 52A14971.A.17 3

4 TAUSTA HANKKEESEEN OSALLISTUJAT Kaukolämmön asema Suomen energiajärjestelmässä tulevaisuudessa hankkeeseen osallistuvien yritysten kaukolämmön kokonaismyynti (21,0 TWh) edusti 65 % koko Suomen kaukolämpömyynnistä (32,4 TWh) vuonna Kyseisten yrityksien työssä tarkasteltavien myyntialueiden myynti yhteensä 19,8 TWh (yli 60 % Suomen kokonaismyynnistä). JULKINEN RAPORTTI Työ- ja elinkeinoministeriö Energiateollisuus ry YRITYSRAPORTIT Etelä-Savon Energia Oy Fortum Oyj Helsingin Energia Keravan Energia Oy KSS Lämpö Oy Kuopion Energia Lahti Energia Oy Oulun Energia Pori Energia Oy Tampereen Kaukolämpö Oy Turku Energia Oy Vaasan Sähkö Oy Vantaan Energia Oy Vaasan Sähkö Oy Pori Energia Oy Yritysraportit Tampereen Kaukolämpö Oy Oulun Energia Kuopion Energia Etelä-Savon Energia Oy Lahti Energia Oy Turku Energia Oy KSS Lämpö Oy Keravan Energia Oy Vantaan Energia Oy Helsingin Energia Fortum Oyj - Espoo Etelä-Savon Energia Oy / 52A14971.A.17 4

5 SISÄLTÖ 1. Tausta 2. Kaukolämmön nykytila Mikkelissä 3. Toimintaympäristön muutos 4. Kaukolämmön kilpailukyky 5. Kaukolämmön kysyntä 6. Primäärienergia ja CO 2 -päästöt 7. Johtopäätökset Etelä-Savon Energia Oy / 52A14971.A.17 5

6 KAUKOLÄMMÖN TUOTANTO MIKKELISSÄ Etelä-Savon Energian kaukolämpöverkon kokonaispituus vuonna 2009 oli noin 177 km. Kaukolämmön kokonaishankita vuonan 2009 oli 488,3 GWh Valtaosa lämpöenergiasta tuotetaan Pursialan vastapainevoimalaitoksella polttamalla puuta ja turvetta Voimalaitoksella käytettävän polttoaineen määrä on n. 1,5 TWh Lisäksi lämpöä tuotetaan huippu- ja varalämpökeskuksilla eri puolilla kaupunkia Kuva: Etelä-Savon Energia Tuotannossa käytetyt polttoaineet 2009 Öljy&kivihiili 3 % Kaukolämmön hankinta vuonna 2009 yhteensä 488 GWh Turve 32 % Puupolttoaineet 65 % ET: kl-tilasto 2009, ESE Etelä-Savon Energia Oy / 52A14971.A.17 6

7 KAUKOLÄMMÖN MYYNTI MIKKELISSÄ Kaukolämmön liityntäteho 2009 asiakastyypeittäin Kaukolämmitetyn kerrosalan osuus koko rakennuskannasta on noin 50 %. Vuonna 2009 kaukolämpöä myytiin 444,5 GWh, mikä oli noin 90 GWh enemmän kuin vuonna Vuonna 2009 asuintalot vastasivat 44 % kaukolämmön myynnistä, teollisuusasiakkaat 19 % ja muut asiakkaat 38 %. Vuonna 2009 asuintaloasiakkaat vastasivat 42 % kaukolämmön liityntätehosta, teollisuusasiakkaat 16 % ja muut asiakkaat 43 %. Etelä-Savon Energian myymästä energiasta yli 60 % on tuotettu uusiutuvilla polttoaineilla ESE:llä oli vuonna 2009 yhteensä kaukolämpöasiakasta Muut asiakkaat 109,5 MW Kaukolämmön myynti 2009 asiakastyypeittäin Muut asiakkaat 167,2 GWh Teollisuusasiakkaat 39,9 MW Kaukolämmön yhteenlaskettu liityntätäteho ,8 MW Asuintaloasiakkaat 107,4 MW Kaukolämmön kokonaismyynti ,5 GWh Asuintaloasiakkaat 194,0 GWh Teollisuusasiakkaat 83,3 GWh ET: kl-tilasto 2009, ESE Etelä-Savon Energia Oy / 52A14971.A.17 7

8 SISÄLTÖ 1. Tausta 2. Kaukolämmön nykytila Mikkelissä 3. Toimintaympäristön muutos 4. Kaukolämmön kilpailukyky 5. Kaukolämmön kysyntä 6. Primäärienergia ja CO 2 -päästöt 7. Johtopäätökset Etelä-Savon Energia Oy / 52A14971.A.17 8

9 KAUKOLÄMPÖSEKTORIN MUUTOSTEKIJÖITÄ SUOMESSA Ulkoisia muutostekijöitä Sisäisiä muutostekijöitä Ilmastonmuutos Päästöjen vähentäminen ja uusiutuva energia Energiatehokkuus Päästökauppa ja päästöoikeuksien määrä Polttoaineidenhinta- ja kustannusvaihtelut Energiasektorin sääntely IED -investoinnit Ennätysmyynti 35,8 TWh vuonna 2010 Myynti säilyy vahvana myös lähitulevaisuudessa Lämmitysmarkkinoiden markkinaosuus säilynyt noin 50 prosentissa Uudiskohteet 55 % (lämmitetty rakennustilavuus) Kerrostalot yli 95% Uudet omakotitalot 15 % Kilpailukyky heikentynyt veroratkaisujen myötä Asema silti vahva tiiviisti rakennettavilla alueilla Asiantuntijat tunnistavat kaukolämmön yhteistuotannon hyvät puolet kuluttajien silmissä maine heikentynyt Maalämpö kasvattanut suosiotaan ja se mielletään moderniksi ratkaisuksi Yksittäisiä verkosta irtaantumisia Tuotantoinvestoinnit Omistajapolitiikka Uudet asuinalueet tuovat kasvua Hybridijärjestelmät Kilpailun lisääntyminen tuo muutostarvetta Hinnoittelu Teollisuustuotannon jatkuvuus Etelä-Savon Energia Oy / 52A14971.A.17 9

10 EU ON PÄÄTTÄNYT JATKAA PÄÄSTÖKAUPPAA MYÖS KIOTO- KAUDEN JÄLKEEN Kolmatta päästökauppakautta leimaavat tiukentuneet jakoperusteet ja huutokauppamenettely Maakohtaisista päästöoikeuksista luovutaan, tilalle koko EU:n käsittävä yläraja päästöoikeuksille, jotka allokoidaan laitoksille Päästöoikeudet jaetaan tuotteiden vertailuarvojen perusteella Komissio määrittää vuosittain korjauskertoimen jolla ilmaiseksi jaettavien päästöoikeuksien määrä sovitetaan vastaamaan jaettavissa olevaa määrää Sähköntuottajat hankkivat kaikki päästöoikeutensa huutokaupalla Asteittain aleneva ilmaisjako lämmöntuotannolle Energiaintensiiviselle teollisuudelle ilmaisia päästöoikeuksia 5 % päästöoikeuksista varataan uusille toimijoille Kasvihuonekaasupäästöt Suomessa Päästöoikeuksien hinnan kehitys /t CO Etelä-Savon Energia Oy / 52A14971.A.17 10

11 KAUKOLÄMMÖN PÄÄSTÖOIKEUDET Kaukolämpö on oikeutettu ilmaisiin päästöoikeuksiin. Ilmaisjako on asteittain aleneva: 80 % päästöoikeuksista jaetaan ilmaiseksi vuonna Ilmaisen jaon määrä alenee lineaarisesti ollen 30 % vuonna 2020 ja loppuen kokonaan vuonna 2027 Kaukolämmön benchmark-arvona käytetään 0,0623 oikeutta/gj kl (=0,22428 t/mwh kl ). Tämä vastaa maakaasulla 90 %:n hyötysuhteella tuotettua lämpöä. Yhteistuotannossa tapahtuvassa kaukolämmön tuotannossa päästöoikeuksien määrää vähennetään lineaarisesti 1,74 % vuosittain eikä sille käytetä korjauskerrointa Olemassa olevat opt-in laitokset tulevat sisältymään jatkossakin PK-järjestelmään. Myös kaikki tällaiseen KL-verkkoon rakennettavat uudet laitokset sisältyvät järjestelmään päästökauppaan kuulumattomat olemassa olevat alle 20 MW:n laitokset eivät enää tule päästökaupan piiriin, vaikka samaan KLverkkoon tultaisiin jatkossa liittämään myös polttoaineteholtaan yli 20 MW:n laitos. Yli 20 MW:n laitos luonnollisesti kuuluu päästökaupan piiriin. Etelä-Savon Energia Oy / 52A14971.A.17 11

12 UUSIUTUVIEN ENERGIALÄHTEIDEN KÄYTÖN LISÄÄMINEN 38 PROSENTTIIN ON MERKITTÄVÄ HAASTE SUOMELLE Suomen ilmasto- ja energiapolitiikkaa ohjaa EU:n tavoitteet vuodelle 2020 Uusiutuvien energialähteiden 38 % tavoite on työja elinkeinoministeriön (TEM) marraskuussa 2009 tekemien skenaarioiden perusteella entistä haastavampi Metsäteollisuuden tuotannon vähenemä pienentää myös uusiutuvien hyötykäyttöä Alkuperäisillä ilmasto- ja energiastrategian toimilla päästään 34 %:iin Tavoitteisiin pääseminen edellyttää voimakasta uusiutuvien energialähteiden lisähyödyntämistä sekä onnistumista energiansäästötoimenpiteissä Syöttötariffin käyttöönotto metsähakkeelle, tuulivoimalle, biokaasulle ja pienimuotoiselle puun sähkön ja lämmön yhteistuotannolle vuoden 2011 keväällä Muuttuva sähköntuotannontuki metsähakkeelle Pienpuun energiatuki TWh Uusiutuvien energialähteiden tavoite , Velvoitepaketti Muut uusiutuvat Nestemäiset biopolttoaineet Vesivoima Tuulivoima Muu bioenergia (sis. mustalipeä) Metsäteollisuuden sivutuotteet Metsähake Etelä-Savon Energia Oy / 52A14971.A.17 12

13 ENERGIATEHOKKUUS ON EU-TASOLLA KÄYNNISTYSVAIHEESSA EU:n asettamat vaatimukset Lähtökohtana Suomelle on 9 % säästötavoite 2016 mennessä Välitavoitteet asetettu vuosille 2010 ja 2013, jolloin toteutumista seurataan Toimenpidesuunnitelmassa keskeisessä roolissa ovat vapaaehtoiset sopimukset, joiden vaikuttavuutta seurataan muutaman vuoden välein Julkisen sektorin suunnannäyttäjä- ja edelläkävijän rooli on myös nostettu esille, mikä on yksi direktiiviin päälinjoja. Toimet ovat normatiivisia tai ohjeistuspainotteisia Säästösopimukset ja tavoitteet Standardit mm. rakentamisessa Katselmukset Energia-avustukset Merkinnät Verotus Suomen lähestyminen energiatehokkuuteen Energialähteen muutokset esim. lämmityksessä Etelä-Savon Energia Oy / 52A14971.A.17 13

14 RAKENNUSMÄÄRÄYKSET 2012 ( ) Määräykset tulevat voimaan Määräykset koskevat vain uudisrakentamista Määräyksiä uusiutuvan energian osuuteen sekä korjausrakentamiseen tulossa 2015 mennessä Rakennusten kokonaisenergiankulutukselle määrätään rakennustyyppikohtainen yläraja (E-luku) kwh/m 2 E-luku lasketaan standardikäytöllä ja se sisältää myös kiinteistön sähkönkulutuksen E-luvun laskennassa huomioidaan rakennuksen käyttämän energian tuotantomuoto E-luku laskee yhteen kaikki ostoenergiat yhdeksi tunnusluvuksi relevanteilla energiamuotojen kertoimilla painotettuna Sähkö 1,7 Kaukolämpö 0,7 Kaukojäähdytys 0,4 Fossiiliset polttoaineet 1,0 Rakennuksissa käytettävät uusiutuvat polttoaineet 0,5 Kertoimet heijastelevat primäärienergian kulutusta ja energiamuodon hiilidioksidipäästöjä Tulevaisuudessa määräykset kiristyvät entisestään, sillä rakennusten energiatehokkuusdirektiivin mukaisesti vuodesta 2021 alkaen uusien rakennusten tulee olla lähes nollaenergiarakennuksia Ominaislämmönkulutu s, kwh/m2 Rakennuksen kokonaisenergian kulutus Pientalo A netto <120 m m 2 < A netto < 150 m ,4* A netto 150 m 2 A netto 600 m ,07* A netto A netto >600 m Rivi- ja ketjutalo 150 Asuinkerrostalot 130 Toimistorakennus 170 Liikerakennus 240 Majoitusliikerakennus 240 Opetusrakennus ja 170 päiväkoti Liikuntahalli 170 Sairaala 450 Muut rakennukset ja tilapäisrakennukset E-luku on laskettava, mutta sille ei ole vaatimusta Etelä-Savon Energia Oy / 52A14971.A.17 14

15 IE-DIREKTIIVI KIRISTÄÄ MERKITTÄVÄSTI NO x -, SO 2 -JA HIUKKASPÄÄSTÖRAJOJA IED korvaa mm. suurten polttolaitosten direktiivin (LCP) ja jätteenpolttodirektiivin (WID). Päästöraja-arvoina sovelletaan parhaan käytettävissä olevan tekniikan (BAT) mukaisia päästötasoja, joista voidaan erityistapauksissa poiketa, mutta direktiivissä esitettyä takarajaa (LCP: liite V) ei saa ylittää. Nämä takarajankin mukaiset päästötasot ovat selvästi nykyisiä LCP-rajoja tiukemmat. DL ( ) sitoutuminen määräaikaispoikkeukseen Komission esitys IE-direktiiviksi Direktiivin voimaantulo DL ( ) kansallinen siirtymäsuunnitelma Määräaikaispoikkeus (käyttöaika h aikavälillä ) Kansallinen siirtymäsuunnitelma vanhoille laitoksille** vuotta Nykyiset/uudet laitokset * Direktiivi kansalliseen lainsäädäntöön mennessä Uudet päästörajat voimaan nykyisille laitoksille Siirtymäaika kaukolämpölaitoksille ( 200MW pa )** aikavälillä * Laitoksille, joille on myönnetty lupa ennen , sovelletaan IED päästörajoja nykyisille laitoksille (tai lupahakemus jätetty ennen ja laitoksen toiminta käynnistyy viimeistään ). Muutoin sovelletaan IED päästörajoja uusille laitoksille, jotka ovat tiukempia ja tulevat siis voimaan ** Polttolaitokset joille myönnetty lupa ennen , tai joiden lupahakemus toimitettu ennen em. ajankohtaa ja laitos aloittanut toimintansa mennessä Etelä-Savon Energia Oy / 52A14971.A.17 15

16 POLTTOAINEIDEN VEROT LÄMMÖNTUOTANNOSSA Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi joulukuussa lähtien polttoaineita verotetaan energiasisällön ja hiilidioksidipäästöjen mukaan. Samalla joillain polttoaineella olleesta erityiskohtelusta luovuttiin (kaasu) tai erityiskohtelua lievennettiin (turve). Polttoaineiden verojen taso nousi selvästi, maakaasun ja turpeen veronkorotukset toteutetaan porrastetusti vuoteen 2015 mennessä. Puupolttoaineille ei kohdistu lämmöntuotannon veroa Vain lämmöntuotannon polttoaineet ovat veronalaisia, sähköntuotannon polttoaineet ovat verottomia 2010 Verot alkaen Muutos verot Energia- CO2-vero Huoltovarsisältövero Yhteensä > CHP* LK muusmaksu CHP* LK CHP* LK /MWh /MWh /MWh /MWh /MWh /MWh /MWh /MWh /MWh Maakaasu ,0 6,1 9,0 4,0 6, ,1 5,5 3,0 5,9 0,08 8,6 11,5 6,5 9, ,7 10,8 13,7 8,7 11,6 POR 5,9 7,7 4,3 8,5 0,25 12,2 16,4 6,3 10,5 POK 8,7 10,4 4,0 8,0 0,35 14,7 18,7 6,0 10,0 Hiili 7,3 7,7 5,1 10,2 0,17 13,0 18,1 5,7 10,8 Turve ,9 1, ,9 3,9 2,9 3,9 Puu 0 0 0,0 Sähkövero (veroluokka I) 8,8 17,0 8,2 * Yhteistuotannossa (CHP) hiilidioksidikomponentti on 50% lämpökeskusten (LK) verosta Taulukon verot ovat polttoaine-mwh:a kohden. Verollisen polttoaineen määrä on erillisessä lämmöntuotannossa koko laitoksen polttoainemäärä ja CHP-tuotannossa 90 % lämmöntuotantoon käytetyn polttoaineen määrästä. Etelä-Savon Energia Oy / 52A14971.A.17 16

17 HYBRIDIJÄRJESTELMÄT Kaukolämmön rinnalle on tullut joissain kohteissa rinnakkaisia lämmitysjärjestelmiä pienentäen kaukolämpökuormaa Ruotsissa on asennettu jonkin verran rinnakkaisia lämmitysjärjestelmiä ja siellä on myös selvitetty näiden vaikutusta kaukolämpökuormaan* Olemassa olevaa kaukolämpöjärjestelmää saatetaan täydentää esimerkiksi ilmalämpöpumpulla (jolloin hankintaperusteena saattaa olla ensisijaisesti kesäaikainen viilennys) tai aurinkolämpöjärjestelmällä Kaukolämpöä saatetaan myös haluta turvaamaan esimerkiksi lämpöpumppuratkaisuihin perustuvaa järjestelmää vara- tai huipunaikaiseen kulutukseen Muutospaineita KL hinnoitteluun Hybridijärjestelmien lisääntyminen pienentäisi kaukolämmön peruskuormaa mutta säilyttäisi nykyiset kulutuspiikit ja tehon tarpeen lähes ennallaan Maalämpö kaukolämpökohteessa* *Lähde: Svensk Fjärrvärme. Fjärrvärmen i framtiden behovet Etelä-Savon Energia Oy / 52A14971.A.17 17

18 KAUKOLÄMMÖN SÄÄNTELY Kaukolämpötoiminnassa on joitain luonnollisen monopolin piirteitä Lämmitystavan valinnalle ja vaihdolle ei kuitenkaan ole periaatteellisia esteitä Kaukolämpötoiminnan viranomaisvalvontaan ei ole erillistä lainsäädäntöä Kilpailuvirasto valvoo kilpailunrajoituslain perusteella lämmitysmarkkinoita ja kaukolämpötoimintaa Kuluttajansuojalaki ja Kuluttajavirasto määrittelee yleiset periaatteet kuluttajan asemasta Vuoden 2009 alusta maankäyttö- ja rakennuslakiin lisättiin säännös, jonka perusteella uudisrakennuksille voidaan useissa tapauksissa määrätä asemakaavassa liittymisvelvoite kaukolämpöverkkoon Liittymisvelvoitteella voidaan poistaa muilta lämmitysmuodoilta tulevaa kilpailupainetta Liittymisvelvoitteeseen liittyy velvollisuus seurata hintatason kohtuullisuutta Kilpailuvirasto tutkii parhaillaan kaukolämpöyhtiöiden hinnoittelua Selvityksen ensimmäisen vaiheen tavoitteena oli muodostaa näkemys siitä, onko yritysten hinnoittelua tutkittava yksityiskohtaisemmin mahdollisena määräävän markkina-aseman väärinkäyttönä Alan kannattavuutta arvioitiin vertaamalla yrityksiin sitoutuneen pääoman tuottoa pääoman keskikustannukseen Selvityksen tuloksia on julkaistu yleistasolla ( ), mutta yritystason tuloksia ei ole vielä julkaistu eikä selvitystyön tulosten perusteella ei voida vielä arvioida mitä se yritystasolla vaikuttaa hinnoitteluun Kilpailuvirasto on todennut, että kaukolämpöalan kannattavuus on korkea suhteessa liiketoiminnan riskiin Selvitystyön perusteella Kilpailuvirasto arvioinee onko tarvetta siirtyä kaukolämmön hinnoittelun yksityiskohtaisempaan sääntelyyn On mahdollista, että kaukolämpötoimintaan tulee myöhemmin uusia säädöksiä liittyen hinnoitteluun ja jo nyt sähköverkkotoiminnassa olemassa olevaa sääntelyä liittyen mm. toteutuneen kulutuksen mukaiseen laskutukseen (esim. etäluettavat mittarit) ja keskeytyskorvauksien maksaminen kaukolämmön toimituksen häiriötilanteissa Etelä-Savon Energia Oy / 52A14971.A.17 18

19 SISÄLTÖ 1. Tausta 2. Kaukolämmön nykytila Mikkelissä 3. Toimintaympäristön muutos 4. Kaukolämmön kilpailukyky 5. Kaukolämmön kysyntä 6. Primäärienergia ja CO 2 -päästöt 7. Johtopäätökset Etelä-Savon Energia Oy / 52A14971.A.17 19

20 TYÖN SKENAARIOT Kaukolämmön nykytila Toimintaympäristönmuutos 2010 Skenaariot päästöoikeuden, sähkön, polttoaineiden hintatasosta sekä vero ja tukipolitiikka Rakentamismääräykset Nykytila Kaukolämmön kilpailukyky Kaukolämmön kysyntä Skenaario BAU Skenaario BAU Skenaario BAU Skenaario korkea Skenaario maltillinen Skenaario tiukentuneet Etelä-Savon Energia Oy / 52A14971.A.17 20

21 KILPAILUKYKYTARKASTELU Kilpailukykytarkastelu perustuu vertailuun Etelä-Savon Energian kaukolämmön hinnan ja vaihtoehtoisten lämmitysmuotojen kesken vuosina 2010, 2020 ja 2030 arvio kuinka paljon eri lämmitystapojen kilpailukyky muuttuu suhteessa kaukolämpöön tulevaisuudessa Työssä on muodostettu skenaariot polttoaineiden, sähkön ja päästöoikeuden hinnoille sekä veroille tarkasteluvuosina Kaukolämmön hintaa on arvioitu muuttuvien tuotantokustannusten muutoksella ja tulevien investointien vaikutuksella Etelä-Savon Energian tuotantorakenne vuosille 2020 ja 2030 Kilpailevien lämmitysmuotojen analysointi Pöyryn laskentamalleilla KILPAILUKYKY Skenaario 1 Skenaario 2 Päästöoikeuden hinta /t CO Sähkön hinta /MWh Kivihiili /MWh POR /MWh POK /MWh Maakaasu /MWh Turve /MWh Puu /MWh Pelletin kuluttajahinta (ALV 23%) /MWh Sähkön kuluttajahinta * /MWh Verot 2010 tot. nykyinen nykyinen 1,5* nykyinen *sisältää siirto- ja huoltovarmuusmaksun sekä verot Etelä-Savon Energia Oy / 52A14971.A.17 21

22 KAUKOLÄMMÖN TUOTANTOKUSTANNUSTEN MUUTOS LASKENTAOLETUKSET MUUTTUVILLE KUSTANNUKSILLE 100 % Kaukolämmön polttoainejakauman on oletettu pysyvän melko vakaana Puupolttoaineiden osuuden on odotettu kasvavan hieman Yhdistetyn sähkön ja lämmöntuotannon osuus kaukolämmön tuotannosta pysyy tarkasteluajanjaksolla muuttumattomana Ilmaiseksi jaettavien päästöoikeuksien on oletettu vähenevän asteittain vuoteen 2027 Yhteistuotannon osuus lämmöntuotannosta, % Kaukolämpötuotannon polttoainejakauma, % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % , sken , sken 2 Puu Turve POR Kivihiili HOB CHP 0 % , sken , sken 2 Etelä-Savon Energia Oy / 52A14971.A.17 22

23 SISÄLTÖ 1. Tausta 2. Kaukolämmön nykytila Mikkelissä 3. Toimintaympäristön muutos 4. Kaukolämmön kilpailukyky 1. Tuotantokustannusten kehittyminen 2. Uudiskohteet 3. Olemassa oleva rakennuskanta 5. Kaukolämmön kysyntä 6. Primäärienergia ja CO 2 -päästöt 7. Johtopäätökset Etelä-Savon Energia Oy / 52A14971.A.17 23

24 KAUKOLÄMMÖN MUUTTUVIEN TUOTANTOKUSTANNUSTEN MUUTOS (REAALI) - MIKKELI Kaukolämmön muuttuvat tuotantokustannukset (reaali) nousevat 40 % vuodesta 2010 vuoteen 2020 ja reilu 60 % (skenaario 1) tai 90 % (skenaario 2) vuoteen Suurin kustannustekijä lähivuosina on lämmöntuotannon polttoaineiden hinnannousu. Myös ilmaiseksi jaettavien päästöoikeuksien asteittainen väheneminen aiheuttaa kustannuspaineita jo ennen vuotta 2020, mutta myös sen jälkeen. Lisäksi lämmöntuotannon polttoaineverojen kiristyminen nostaa kustannuksia. Lämmöntuotannon muuttuvat tuotantokustannukset, /MWh Polttoaineverot Päästöoikeudet Polttoainekustannus + 40% + 62% + 92% , sken , sken 2 Etelä-Savon Energia Oy / 52A14971.A.17 24

25 KAUKOLÄMMÖN TUOTANTOKUSTANNUSTEN MUUTOS LASKENTAOLETUKSET MUUTTUVILLE KUSTANNUKSILLE Tarkastelussa on huomioitu verkoston rakentamiseen ja saneeraukseen sekä lämpökeskuksiin liittyvät investoinnit Kumulatiiviset investoinnit tarkastelujaksolla ovat n. 28 MEUR Tarkastelujaksoon ei sisälly suurempia voimalaitoshankkeita Tarkastelun alussa kaukolämpöliiketoiminnolle on kohdistettu velkoja n. 18 MEUR Tuloksen ja osinkojen on oletettu kasvavan 3,0 % vuodessa Osingonmaksuvaatimus on alussa 1,4 MEUR, mikä on 2/3 emoyhtiölle kohdistetuista osingoista Kaukolämpöliiketoiminnalle kohdistetut investoinnit v MEUR 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Kaukolämpöverkoto Lämpölaitokset Muut investoinnit Etelä-Savon Energia Oy / 52A14971.A.17 25

26 KAUKOLÄMMÖN TUOTANTOON KOHDISTUVIEN PÄÄOMAKUSTANNUSTEN MUUTOS Pääomakustannusten aiheuttama kustannuspaine on tarkastelun alkuvuosina n. 10 EUR/MWh Kustannuspaine johtuu lähinnä tuloksen ja osinkojen kasvutavoitteista, ei suuresta investointitarpeesta Tarkastelujakson loppupuolella kustannuspaine on n. 14,0 EUR/MWh Pääomakulujen aiheuttama kustannuspaine v EUR/MWh 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, Poistot Rahoituskulut Verot Osingonmaksu Etelä-Savon Energia Oy / 52A14971.A.17 26

27 KAUKOLÄMMÖN REAALISTEN TUOTANTOKUSTANNUSTEN MUUTOSPAINE (MUUTTUVAT + PÄÄOMAKUSTANNUKSET) Kaukolämmön reaalisiin tuotantokustannuksiin kohdistuu vajaan 30 % nousupaine vuodesta 2010 vuoteen 2020 ja reilu 50 % (skenaario 1) tai 70 % (skenaario 2) vuoteen Lämmöntuotannon kustannustekijöiden muutos, /MWh Kiinteät pääomakulut Muuttuvat kustannukset 10,5 20,3 + 29% 11,3 28,5 + 52% 13,7 33,0 + 71% 13,7 39, * 2030, sken 1* 2030, sken 2* *Vuosien 2020 ja 2030 pääomakulut laskettu viiden edeltävän vuoden keskiarvona Etelä-Savon Energia Oy / 52A14971.A.17 27

28 KAUKOLÄMMÖN TUOTANTOKUSTANNUSTEN MUUTOKSEN VAIKUTUS KAUKOLÄMMÖN REAALIHINNASSA MIKKELI (muutokset energiamaksuun) Muuttuvien- ja kiinteiden kustannusten kasvu kohdistaa kaukolämmön hintaan 20 % korotuspaineen vuoden 2010 tilanteesta vuoteen Tästä osa toteutui jo vuonna Vuoteen 2030 korotuspaine reilu 30 % (skenaario 1) tai noin 45 % (skenaario 2) vuoden 2010 tilanteesta 100 Muutos kaukolämmön myyntihinnassa (sis ALV 23%), /MWh Pientalo (30 MWh/a) Rivitalo / Pieni kerrostalo (290 MWh/a) Suuri kerrostalo (1140 MWh/a) +19 % +18% Muutos vuoteen 2010: +20% +6 % +5 % +6 % +33 % +32% +35% +46 % +45% +48% (1.7) 2011 (1.1) , sken , sken 2 Etelä-Savon Energia Oy / 52A14971.A.17 28

29 SISÄLTÖ 1. Tausta 2. Kaukolämmön nykytila Mikkelissä 3. Toimintaympäristön muutos 4. Kaukolämmön kilpailukyky 1. Tuotantokustannusten kehittyminen 2. Uudiskohteet 3. Olemassa oleva rakennuskanta 5. Kaukolämmön kysyntä 6. Primäärienergia ja CO 2 -päästöt 7. Johtopäätökset Etelä-Savon Energia Oy / 52A14971.A.17 29

30 VAIHTOEHTOISTEN LÄMMÖNTUOTANTOMUOTOJEN KILPAILUKYKY -LASKENTATARKASTELUT Kilpailevat lämmöntuotantomuodot Maalämpö Ilmavesi-lämpöpumppu Sähkölämmitys Öljylämmitys Kaasulämmitys Pellettilämmitys Tehtävät laskelmat Tuotantokustannus sisältäen investoinnin, muuttuvat ja kiinteät käyttökustannukset Uudiskohteet vertailu kaukolämpöön Olemassa olevan lämmitysmuodon vaihtamisen kannattavuusarvio saneeraus vaiheessa kun lämmönvaihtimen uusinta ajankohtainen Tarkastelutyypit: Pientalo, 200 m2 Kerrostalo, 6700 m2 (80 asuntoa) Toimistotalo, 6700 m2 Etelä-Savon Energia Oy / 52A14971.A.17 30

31 LÄHTÖTIEDOT LÄMMÖNOMINAISKULUTUS UUDISKOHTEISSA 2012, 2020 ja 2030 Uudisrakennusten kilpailukykylaskelman perusoletuksena on se, että lämmitystaparatkaisu määrittää talon ominaislämmönkulutuksen Mallissa on huomioitu vuonna 2012 voimaan astuvien rakennusmääräysten myötä käyttöön otettava energialukuihin ja primäärienergiakertoimiin perustuva rakennus- ja lämmitysjärjestelmäkohtainen laskentamenetelmä lämmön ominaiskulutuksille. Menetelmästä seuraa yksilölliset rakennustyyppi- ja lämmitysjärjestelmäkohtaiset ylärajat lämmönkulutukseen. Vuonna 2010 uudisrakennusten ominaisenergiankulutus tilojen lämmitykseen pien- ja kerrostaloissa on arvioitu olevan noin 85 kwh/m2 sekä toimistotaloissa noin 60 kwh/m2 Lisäksi kaikissa kohteissa ja skenaarioissa lämmin käyttövesi pysyy vakiona 35 kwh/m2 Vuonna 2020 ja 2030 on uudisrakennukset oletettu rakennettavan kaukolämpökohteissa passiivienergiatasolle Muiden lämmitysmuotojen ominaislämmönkulutukset määräytyvät primäärienergiakertoimilla painotettuna suhteessa tähän tasoon kwh/m2 kwh/m Ominaisenergiankulutus tilojen lämmitykseen pientalossa kwh/m2 Maalämpö Maalämpö Matalaenergiataso Passiivienergiataso Sähkö Ominaisenergiankulutus tilojen lämmitykseen kerrostalossa kwh/m2 Sähkö IVLP*** IVLP*** Pelletti Matalaenergiataso Passiivienergiataso Pelletti Öljy Öljy Maakaasu Kerrostalo 2012* Kerrostalo 2020/2030** Maakaasu Kaukolämpö Kaukolämpö Pientalo 2012* Pientalo 2020/2030** * Sähkölämmitys sisältää osittaisen aurinkolämpöjärjestelmän ** Sähkö-, öljy- ja maakaasulämmitys sisältää osittaisen aurinkolämpöjärjestelmän *** Ilmavesilämpöpumppu * Sähkölämmitys sisältää osittaisen aurinkolämpöjärjestelmän ** Sähkö-, öljy- ja maakaasulämmitys sisältää osittaisen aurinkolämpöjärjestelmän *** Ilmavesilämpöpumppu Etelä-Savon Energia Oy / 52A14971.A.17 31

32 LÄHTÖTIEDOT INVESTOINNIT PIENTALOT Lämmitysjärjestelmistä on tehty vertailukelpoisia lisäämällä investointikustannuksiin eristämisestä sekä energiatehokkuuden parantamisesta aiheutuvat kustannukset Vuoden 2012 rakennusmääräykset eivät edellytä uusiutuvan osuutta rakennuksen energiakäytössä Sähkölämmityksen kohdalla jäisi ominaisenergiankulutus kuitenkin epärealistisen alhaiseksi ilman uusiutuviin perustuvaa rinnakkaisjärjestelmää jo vuonna 2012 Vuonna 2020 on uusiutuvan velvoite oletettu olevan voimassa sähkö- sekä fossiilisiin polttoaineisiin perustuvissa lämmitysjärjestelmissä [ ] [ ] Eri lämmitysmuotojen investointikustannukset pientaloille Maalämpö Maalämpö Sähkö Ilma-vesilämpöpumppu Eri lämmitysmuotojen investointikustannukset pientaloille 2020/2030 Sähkö Ilma-vesilämpöpumppu Pelletti Pelletti Öljy Vesikiertoisuus Uusiutuvien velvoite Energiatehokkuus Lämmitysjäjrestelmä Maakaasu Öljy Kaukolämpö ESE Maakaasu Kaukolämpö ESE Etelä-Savon Energia Oy / 52A14971.A.17 32

33 LÄHTÖTIEDOT INVESTOINNIT KERROSTALOT Eri lämmitysmuotojen investointikustannukset kerrostaloille 2012 Uusiutuvien velvoite Vesikiertoisuus Energiatehokkuus Lämmitysjäjrestelmä Kuten pientaloissa, nousee kerrostalojen merkittävimmäksi yksittäiseksi investointikustannukseksi energiatehokkuuden parantaminen Kaukolämpökohteissa lämmitysjärjestelmäkustannukset koostuvat liityntämaksusta sekä lämmönjakokeskuksesta Liityntämaksuna on laskelmissa käytetty Etelä-Savon Energian vuoden 2011 hinnoittelun tilaustehoperusteista liityntämaksukaavaa Toimistorakennusten investointikustannukset noudattelevat kerrostalojen kustannuksia [ ] [ ] Eri lämmitysmuotojen investointikustannukset kerrostaloille 2020/ Maalämpö Maalämpö Sähkö Ilma-vesilämpöpumppu Pelletti Sähkö Ilma-vesilämpöpumppu Pelletti Öljy Maakaasu Kaukolämpö ESE Öljy Maakaasu Kaukolämpö ESE Etelä-Savon Energia Oy / 52A14971.A.17 33

34 ENERGIANKULUTUS JA -KUSTANNUS UUDESSA KAUKOLÄMMITETYSSÄ KERROSTALOSSA (Etelä-Savon Energia) Uusien rakennuksien ostoenergian väheneminen lisääntyneen energiatehokkuuden myötä vähentää vuotuista energiakustannusta vuodesta 2010 vuoteen 2020 huolimatta kohonneista energiahinnoista. Vuoden 2020 jälkeen ei rakennusten energiatehokkuuden ole oletettu parantuvan, jolloin energiakustannusten nousun määrittelee ostoenergian hintakehitys Energiankulutus ja -kustannus kerrostaloissa (Mikkeli) Energiamaksu Tehomaksu Energia Energiakustannus [ /a] [MWh/a] Olemassa oleva sken sken12 0 Etelä-Savon Energia Oy / 52A14971.A.17 34

35 ENERGIAKUSTANNUKSET PIENTALOT (EI SISÄLLÄ INVESTOINTIA EIKÄ YLLÄPITOKUSTANNUKSIA) Sähköä lämmitykseen hyödyntävien järjestelmien energiakustannukset muodostuvat uusissa rakennusmääräyksissä sovellettavan laskentamenetelmän myötä yhtä suuriksi Sähköä hyödyntäville järjestelmille on asetettu yhtä suuret ostosähkön määrät. Käytännössä suoraan sähköön perustuvassa lämmitysratkaisussa on eristystä lisättävä siten, että ostosähkön kulutus jää maalämpöratkaisun tasolle. Uusiutuviin energialähteisiin perustuvilla rinnakkaisjärjestelmillä on mahdollista vähentää eristyksen tarvetta (mahdollistaa suuremman lämmönkulutuksen). Pientalokohteissa kaukolämmön (Mikkeli) kilpailukyky energiakustannusten valossa paranee maalämpöön nähden, kustannuseron kaventuessa noin 30 % tasolta 20 % tasolle vuoteen 2020 ja 10 % tasolle vuoteen 2030 (skenaario 2) Energiakustannus, /a Energiankustannus pientaloissa Maalämpö Ilma-Vesilämpöpumppu Suora sähkölämmitys Pellettilämmitys Öljylämmitys Kaasulämmitys Kaukolämpö ESE Kaukolämpö keskiarvo Uusi 2010 Uusi 2020 Uusi 2030 Sken 1 Uusi 2030 Sken 2 Etelä-Savon Energia Oy / 52A14971.A.17 35

METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari Pöyry Management Consulting Oy

METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari Pöyry Management Consulting Oy METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari - 22.3.216 Pöyry Management Consulting Oy EU:N 23 LINJAUSTEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT EU:n 23 linjausten toteutusvaihtoehtoja

Lisätiedot

Lämpöpumput kaukolämmön kumppani vai kilpailija? Jari Kostama Lämpöpumppupäivä Vantaa

Lämpöpumput kaukolämmön kumppani vai kilpailija? Jari Kostama Lämpöpumppupäivä Vantaa Lämpöpumput kaukolämmön kumppani vai kilpailija? Jari Kostama Lämpöpumppupäivä 29.11.2016 Vantaa Sisältö Kaukolämpö dominoi lämmitysmarkkinoilla Huhut kaukolämmön hiipumisesta ovat vahvasti liioiteltuja

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän kaupunginvaltuusto 30.5.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 1.6.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus

Lisätiedot

VN-TEAS-HANKE: EU:N 2030 ILMASTO- JA ENERGIAPOLITIIKAN LINJAUSTEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET SUOMEN KILPAILUKYKYYN

VN-TEAS-HANKE: EU:N 2030 ILMASTO- JA ENERGIAPOLITIIKAN LINJAUSTEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET SUOMEN KILPAILUKYKYYN VN-TEAS-HANKE: EU:N 23 ILMASTO- JA ENERGIAPOLITIIKAN LINJAUSTEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET SUOMEN KILPAILUKYKYYN Seminaariesitys työn ensimmäisten vaiheiden tuloksista 2.2.216 EU:N 23 ILMASTO-

Lisätiedot

METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari Pöyry Management Consulting Oy

METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari Pöyry Management Consulting Oy METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari - 22.3.216 Pöyry Management Consulting Oy EU:N 23 LINJAUSTEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT EU:n 23 linjausten toteutusvaihtoehtoja

Lisätiedot

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2014

Keski-Suomen energiatase 2014 Keski-Suomen energiatase 2014 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto Sisältö Keski-Suomen energiatase 2014 Energialähteet ja energiankäyttö Uusiutuva energia Sähkönkulutus

Lisätiedot

METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS 1.10.2013

METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS 1.10.2013 METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS LAUHDESÄHKÖN MERKITYS SÄHKÖMARKKINOILLA Lauhdesähkö on sähkön erillissähköntuotantoa (vrt. sähkön ja lämmön yhteistuotanto) Polttoaineilla (puu,

Lisätiedot

Keinoja uusiutuvan energian lisäämiseen ja energian säästöön

Keinoja uusiutuvan energian lisäämiseen ja energian säästöön Keinoja uusiutuvan energian lisäämiseen ja energian säästöön Terhi Harjulehto 1.12.29 Elomatic-esittely Katselmustoiminnan tausta Uusiutuvan energian kuntakatselmus Sievin kunta Energiantuotannon ja -käytön

Lisätiedot

Taustaselvitys lämmityspolttoaineiden verotuksen kehittämiseksi

Taustaselvitys lämmityspolttoaineiden verotuksen kehittämiseksi Taustaselvitys lämmityspolttoaineiden verotuksen kehittämiseksi Valtiovarainministeriön tiedotus/keskustelutilaisuus Helsinki 10.9.2010 Teknologiajohtaja Satu Helynen 2 Taustaselvityksen työtapa VTT:n

Lisätiedot

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 8.0 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Vesikiertoinen

Lisätiedot

Tuotantotukisäädösten valmistelutilanne

Tuotantotukisäädösten valmistelutilanne Tuotantotukisäädösten valmistelutilanne Energiamarkkinaviraston infotilaisuus tuotantotuesta 9.11.2010 Hallitusneuvos Anja Liukko Uusiutuvan energian velvoitepaketti EU edellyttää (direktiivi 2009/28/EY)

Lisätiedot

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Uuraisten energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Uuraisten energiatase 2010 Öljy 53 GWh Puu 21 GWh Teollisuus 4 GWh Sähkö 52 % Prosessilämpö 48 % Rakennusten lämmitys 45 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN TUKIPAKETTI Syyskuu 2010 Pöyry Management Consulting Oy

UUSIUTUVAN ENERGIAN TUKIPAKETTI Syyskuu 2010 Pöyry Management Consulting Oy UUSIUTUVAN ENERGIAN TUKIPAKETTI Syyskuu 2010 Pöyry Management Consulting Oy UUSIUTUVIEN ENERGIALÄHTEIDEN 38 % TAVOITE EDELLYTTÄÄ MM. MERKITTÄVÄÄ BIOENERGIAN LISÄYSTÄ SUOMESSA Suomen ilmasto- ja energiapolitiikkaa

Lisätiedot

Kotimaisen biohiilipelletin kilpailukyvyn varmistaminen energiapolitiikan ohjauskeinoilla - esitys

Kotimaisen biohiilipelletin kilpailukyvyn varmistaminen energiapolitiikan ohjauskeinoilla - esitys Kotimaisen biohiilipelletin kilpailukyvyn varmistaminen energiapolitiikan ohjauskeinoilla - esitys 11.1.16 Tausta Tämä esitys on syntynyt Mikkelin kehitysyhtiön Miksein GreenStremiltä tilaaman selvitystyön

Lisätiedot

Bioenergian tukimekanismit

Bioenergian tukimekanismit Bioenergian tukimekanismit REPAP 22- Collaboration workshop 4.5.21 Perttu Lahtinen Uusiutuvien energialähteiden 38 % tavoite edellyttää mm. merkittävää bioenergian lisäystä Suomessa Suomen ilmasto- ja

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 89. m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Maalämpöpumppu NIBE F454 / Maalämpöpumppu NIBE

Lisätiedot

Metsäenergian uudet tuet. Keski-Suomen Energiapäivä 2011 2.2.2011 Laajavuori, Jyväskylä

Metsäenergian uudet tuet. Keski-Suomen Energiapäivä 2011 2.2.2011 Laajavuori, Jyväskylä Metsäenergian uudet tuet Keski-Suomen Energiapäivä 2011 2.2.2011 Laajavuori, Jyväskylä Uusiutuvan energian velvoitepaketti EU edellyttää (direktiivi 2009/28/EY) Suomen nostavan uusiutuvan energian osuuden

Lisätiedot

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 50 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Lämmitysverkoston

Lisätiedot

Tulevaisuuden puupolttoainemarkkinat

Tulevaisuuden puupolttoainemarkkinat Tulevaisuuden puupolttoainemarkkinat Martti Flyktman, VTT martti.flyktman@vtt.fi Puh. 040 546 0937 10.10.2013 Martti Flyktman 1 Sisältö Suomen energian kokonaiskulutus Suomen puupolttoaineiden käyttö ja

Lisätiedot

Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin

Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin Jukka Leskelä Energiateollisuus Energia- ja ilmastostrategian valmisteluun liittyvä asiantuntijatilaisuus 27.1.2016 Hiilen käyttö sähköntuotantoon on

Lisätiedot

PienCHP-laitosten. tuotantokustannukset ja kannattavuus. TkT Lasse Koskelainen Teknologiajohtaja Ekogen Oy. www.ekogen.fi

PienCHP-laitosten. tuotantokustannukset ja kannattavuus. TkT Lasse Koskelainen Teknologiajohtaja Ekogen Oy. www.ekogen.fi PienCHP-laitosten tuotantokustannukset ja kannattavuus TkT Lasse Koskelainen Teknologiajohtaja Ekogen Oy www.ekogen.fi Teemafoorumi: Pien-CHP laitokset Joensuu 28.11.2012 PienCHPn kannattavuuden edellytykset

Lisätiedot

Johdatus työpajaan. Teollisuusneuvos Petteri Kuuva Päättäjien 41. metsäakatemia, Majvik

Johdatus työpajaan. Teollisuusneuvos Petteri Kuuva Päättäjien 41. metsäakatemia, Majvik Johdatus työpajaan Teollisuusneuvos Petteri Kuuva Päättäjien 41. metsäakatemia, Majvik 14.9.2016 Bioenergian osuus Suomen energiantuotannosta 2015 Puupolttoaineiden osuus Suomen energian kokonaiskulutuksesta

Lisätiedot

Kaukolämmön tulevaisuuden näkymiä

Kaukolämmön tulevaisuuden näkymiä Kaukolämmön tulevaisuuden näkymiä Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa, työpaja 25.8.2014 / Harri Kaisto Sisältö Kaukolämpö Oulussa 3 Kaukolämpöpotentiaali 8 Kaukolämmön näkymiä 14 Yhteenveto

Lisätiedot

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Muuramen energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Muuramen energiatase 2010 Öljy 135 GWh Teollisuus 15 GWh Prosessilämpö 6 % Sähkö 94 % Turve 27 GWh Rakennusten lämmitys 123 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset. Ympäristöministeriö

Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset. Ympäristöministeriö Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö 1 EU:n asettamat raamit ilmasto- ja energiastrategialle Eurooppa-neuvoston päätös Kasvihuonekaasupäästötavoitteet: vuoteen

Lisätiedot

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Jos energian saanti on epävarmaa tai sen hintakehityksestä ei ole varmuutta, kiinnostus investoida Suomeen

Lisätiedot

Puun ja turpeen käyttö lämpölaitoksissa tulevaisuuden mahdollisuudet

Puun ja turpeen käyttö lämpölaitoksissa tulevaisuuden mahdollisuudet Puun ja turpeen käyttö lämpölaitoksissa tulevaisuuden mahdollisuudet Tilanne tällä hetkellä Kiinteiden puupolttoaineiden käyttö lämpö- ja voimalaitoksissa 2000-2012 Arvioita tämänhetkisestä tilanteesta

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto

Keski-Suomen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto Keski-Suomen energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto 1 Sisältö Perustietoa Keski-Suomesta Keski-Suomen energiatase 2010 Energianlähteiden ja kulutuksen kehitys 2000-luvulla Talouden ja energiankäytön

Lisätiedot

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 9.11.

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 9.11. Ajankohtaista ympäristöministeriöstä Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 9.11.2016 Viimeisimmät muutokset energiatodistuksiin Uimahallit,

Lisätiedot

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma 18.11.2013 Lappeenrannan ilmasto-ohjelma Seurantaindikaattorien toteutuma vuonna 2012 1 Johdanto Lappeenrannan kaupunginhallitus hyväksyi 28.9.2009 kaupungille laaditun ilmasto-ohjelman. Lappeenrannan

Lisätiedot

Uuden sähkömarkkinamallin kuvaus ja vaikutusten analysointi. Selvitys Teknologiateollisuus ry:lle

Uuden sähkömarkkinamallin kuvaus ja vaikutusten analysointi. Selvitys Teknologiateollisuus ry:lle Uuden sähkömarkkinamallin kuvaus ja vaikutusten analysointi Selvitys Teknologiateollisuus ry:lle 3.6.2009 Sisältö 1. Työn lähtökohdat 2. Uuden sähkömarkkinamallin toiminnan kuvaus 3. Mallinnuksen lähtöoletukset

Lisätiedot

Energian tuotanto ja käyttö

Energian tuotanto ja käyttö Energian tuotanto ja käyttö Mitä on energia? lämpöä sähköä liikenteen polttoaineita Mistä energiaa tuotetaan? Suomessa tärkeimpiä energian lähteitä ovat puupolttoaineet, öljy, kivihiili ja ydinvoima Kaukolämpöä

Lisätiedot

HANHIKOSKI. Ari Aalto Evijärven kunnanvaltuuston iltakoulu Evijärvi TAUSTAA

HANHIKOSKI. Ari Aalto Evijärven kunnanvaltuuston iltakoulu Evijärvi TAUSTAA HANHIKOSKI Ari Aalto Evijärven kunnanvaltuuston iltakoulu Evijärvi 16.10.2013 1 TAUSTAA Hanhikosken saneerauksen esiselvitys, raportti 9.8.2010 esitelty Kunnanhallitukselle 9.8.2010 Kunnanvaltuustolle

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? Hannu Sipilä Suomen LVI-liitto SuLVI

ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? Hannu Sipilä Suomen LVI-liitto SuLVI ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? Hannu Sipilä Suomen LVI-liitto SuLVI 1 Nykyinen energiatodistuskäytäntö Suomessa energiatodistuslaki voimaan vuoden

Lisätiedot

Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli

Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli Suomessa monet asiat kehittyvät nopeasti yhteiskunnan toivomalla tavalla Bioenergia Tuulivoima Energiatehokkuus

Lisätiedot

Sähköntuotannon näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki

Sähköntuotannon näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki Sähköntuotannon näkymiä Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki Sähkön tuotanto Suomessa ja tuonti 2016 (85,1 TWh) 2 Sähkön tuonti taas uuteen ennätykseen 2016 19,0 TWh 3 Sähköntuotanto energialähteittäin

Lisätiedot

Mauri Pekkarinen Energiateollisuuden kevätseminaari Oulu 23.5.2013. Energiahaasteet eivät pääty vuoteen 2020 miten siitä eteenpäin?

Mauri Pekkarinen Energiateollisuuden kevätseminaari Oulu 23.5.2013. Energiahaasteet eivät pääty vuoteen 2020 miten siitä eteenpäin? Mauri Pekkarinen Energiateollisuuden kevätseminaari Oulu 23.5.2013 Energiahaasteet eivät pääty vuoteen 2020 miten siitä eteenpäin? Vanhasen hallituksen strategiassa vuonna 2020 Vuonna 2020: Kokonaiskulutus

Lisätiedot

RAKENTAMISEN UUDISTUVAT ENERGIAMÄÄRÄYKSET. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto (TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy)

RAKENTAMISEN UUDISTUVAT ENERGIAMÄÄRÄYKSET. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto (TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy) RAKENTAMISEN UUDISTUVAT ENERGIAMÄÄRÄYKSET Keski-Suomen Energiatoimisto (TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy) 1 Sisältö Rakennusten energiankulutus Rakentamisen määräykset murroksessa Kuinka parantaa

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys,

Energiaeksperttikoulutus Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energiaeksperttikoulutus 10.10.2016 Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energialuokitus perustuu rakennuksen E-lukuun, joka koostuu rakennuksen laskennallisesta vuotuisesta energiankulutuksesta

Lisätiedot

POLTTOAINEIDEN VEROMUUTOSTEN VAIKUTUSTEN SEURANTA SÄHKÖN JA LÄMMÖN YHTEISTUOTANNOSSA TIIVISTELMÄ - PÄIVITYS 12.2.2016

POLTTOAINEIDEN VEROMUUTOSTEN VAIKUTUSTEN SEURANTA SÄHKÖN JA LÄMMÖN YHTEISTUOTANNOSSA TIIVISTELMÄ - PÄIVITYS 12.2.2016 POLTTOAINEIDEN VEROMUUTOSTEN VAIKUTUSTEN SEURANTA SÄHKÖN JA LÄMMÖN YHTEISTUOTANNOSSA TIIVISTELMÄ - PÄIVITYS All rights reserved. No part of this document may be reproduced in any form or by any means without

Lisätiedot

Rakentamisen ja LVI-alan suhdanteet. LVI-treffit Sami Pakarinen

Rakentamisen ja LVI-alan suhdanteet. LVI-treffit Sami Pakarinen Rakentamisen ja LVI-alan suhdanteet LVI-treffit 14.10.2016 Sami Pakarinen Suomen talous vuosimuutos, % Suomessa talouskasvu voimistuu tänä vuonna 5 Kotimaisten talousennusteiden keskiarvoja 4 3 2 1 0 2015

Lisätiedot

Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus

Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus Helena Säteri, ylijohtaja ARY 4.8.2009 Valkeakoski Helena Säteri, ympäristöministeriö/ ARY Asuntomessuseminaari Valkeakoskella 4.8.2009 Kohti uutta

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta

Lisätiedot

EU:n asettamat raamit ilmasto- ja energiastrategialle

EU:n asettamat raamit ilmasto- ja energiastrategialle Ajankohtaista rakennusten energiatehokkuudesta Erkki Laitinen, rakennusneuvos ympäristöministeriö, rakennetun ympäristön osasto 1 EU:n asettamat raamit ilmasto- ja energiastrategialle Eurooppa-neuvoston

Lisätiedot

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö ClimBus-ohjelman päätösseminaari 9.-10.6.2009 Energiatehokkuustoimikunnan mietintö 9.6.2009 Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Energian loppukulutus vuosina 1990 2006 sekä perusurassa

Lisätiedot

Energia- ja ilmastostrategia ja sen vaikutukset metsäsektoriin

Energia- ja ilmastostrategia ja sen vaikutukset metsäsektoriin Energia- ja ilmastostrategia ja sen vaikutukset metsäsektoriin Elinkeinoministeri Olli Rehn Päättäjien 40. Metsäakatemia Majvikin Kongressikeskus 26.4.2016 Pariisin ilmastokokous oli menestys Pariisin

Lisätiedot

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua.

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. Se asettaa itselleen energiatavoitteita, joiden perusteella jäsenmaissa joudutaan kerta kaikkiaan luopumaan kertakäyttöyhteiskunnan

Lisätiedot

Suomen energia- ja ilmastostrategia ja EU:n kehikko

Suomen energia- ja ilmastostrategia ja EU:n kehikko Suomen energia- ja ilmastostrategia ja EU:n 2030- kehikko Teollisuusneuvos Petteri Kuuva Ilmasto- ja energiapolitiikan aamupäivä, Rake-sali 27.4.2016 Agenda Strategian valmisteluprosessi EU:n 2030 tavoitteet

Lisätiedot

Sähkön tuotantorakenteen muutokset ja sähkömarkkinoiden tulevaisuus

Sähkön tuotantorakenteen muutokset ja sähkömarkkinoiden tulevaisuus Sähkön tuotantorakenteen muutokset ja sähkömarkkinoiden tulevaisuus Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Yhdyskunta ja energia liiketoimintaa sähköisestä liikenteestä seminaari 1.10.2013 Aalto-yliopisto

Lisätiedot

Bioenergia ry:n katsaus kotimaisten polttoaineiden tilanteeseen

Bioenergia ry:n katsaus kotimaisten polttoaineiden tilanteeseen Bioenergia ry:n katsaus kotimaisten polttoaineiden tilanteeseen 1. Metsähakkeen ja turpeen yhteenlaskettu käyttö laski viime vuonna 2. Tälle ja ensi vuodelle ennätysmäärä energiapuuta ja turvetta tarjolla

Lisätiedot

Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta. Rakennukset ja ilmastonmuutos

Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta. Rakennukset ja ilmastonmuutos Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö 1 Rakennukset ja ilmastonmuutos Rakennusten osuus kokonaisenergiankulutuksesta on noin 40 prosenttia eli 140 TWh 140

Lisätiedot

Kohti puhdasta kotimaista energiaa

Kohti puhdasta kotimaista energiaa Suomen Keskusta r.p. 21.5.2014 Kohti puhdasta kotimaista energiaa Keskustan mielestä Suomen tulee vastata vahvasti maailmanlaajuiseen ilmastohaasteeseen, välttämättömyyteen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä

Lisätiedot

Kiristyvät ilmasto- ja energiatehokkuustavoitteet Suomessa ja Euroopassa

Kiristyvät ilmasto- ja energiatehokkuustavoitteet Suomessa ja Euroopassa Kiristyvät ilmasto- ja energiatehokkuustavoitteet Suomessa ja Euroopassa Erkki Laitinen, rakennusneuvos ympäristöministeriö, rakennetun ympäristön osasto Rakennusfysiikka 2009 27.-29.10.2009 Tampere TTY

Lisätiedot

Uusiutuvan energian vaikuttavuusarviointi 2015 Arviot vuosilta

Uusiutuvan energian vaikuttavuusarviointi 2015 Arviot vuosilta Uusiutuvan energian vaikuttavuusarviointi 2015 Arviot vuosilta 2010-2014 Suvi Monni, Benviroc Oy, suvi.monni@benviroc.fi Tomi J Lindroos, VTT, tomi.j.lindroos@vtt.fi Esityksen sisältö 1. Tarkastelun laajuus

Lisätiedot

Riittääkö bioraaka-ainetta. Timo Partanen

Riittääkö bioraaka-ainetta. Timo Partanen 19.4.2012 Riittääkö bioraaka-ainetta 1 Päästötavoitteet CO 2 -vapaa sähkön ja lämmön tuottaja 4/18/2012 2 Näkökulma kestävään energiantuotantoon Haave: Kunpa ihmiskunta osaisi elää luonnonvarojen koroilla

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi. uudistuu - tulevat haasteet

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi. uudistuu - tulevat haasteet Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi uudistuu - tulevat haasteet Ajankohtaista rakennusten energiatehokkuudesta seminaari 8.10.2010 Aika: 8.10. perjantaina klo 9.30 11.30 8.10.2010 1 Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin

Lisätiedot

OMAKOTILIITON LAUSUNTO

OMAKOTILIITON LAUSUNTO OMAKOTILIITON LAUSUNTO Lausuntopyyntö/asiantuntijakutsu Ympäristövaliokunta to 25.2.2016 klo 10.00 HE 150/2015 vp (energiatodistus) SISÄLTÖ Kansalaisaloite Eduskunnan lausumat HE 150/2015 VP Energiatodistuksen

Lisätiedot

Tavoitteena sähkön tuotannon omavaraisuus

Tavoitteena sähkön tuotannon omavaraisuus Tavoitteena sähkön tuotannon omavaraisuus Esitelmä Käyttövarmuuspäivässä 2.12.2010 TEM/energiaosasto Ilmasto- ja energiastrategian tavoitteista Sähkönhankinnan tulee perustua ensisijaisesti omaan kapasiteettiin

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2009, matalasuhdanteen vaikutukset teollisuuden energiankulutukseen. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Keski-Suomen energiatase 2009, matalasuhdanteen vaikutukset teollisuuden energiankulutukseen. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Keski-Suomen energiatase 2009, matalasuhdanteen vaikutukset teollisuuden energiankulutukseen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Sisältö Keski-Suomen taloudellinen kehitys 2008-2009 Matalasuhteen

Lisätiedot

Lisää uusiutuvaa - mutta miten ja millä hinnalla? VTT, Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät Satu Helynen, Liiketoiminnan operatiivinen johtaja

Lisää uusiutuvaa - mutta miten ja millä hinnalla? VTT, Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät Satu Helynen, Liiketoiminnan operatiivinen johtaja Lisää uusiutuvaa - mutta miten ja millä hinnalla? VTT, Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät Satu Helynen, Liiketoiminnan operatiivinen johtaja Energiateollisuus ry:n syysseminaari 13.11.2014, Finlandia-talo

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden suhdanteet syksy Rakennusteollisuus RT ry

Rakennusteollisuuden suhdanteet syksy Rakennusteollisuus RT ry Rakennusteollisuuden suhdanteet syksy 2016 Rakennusteollisuus RT ry 11.10.2016 Rakennusteollisuus RT ry:n hallituksen puheenjohtaja, YIT Oyj:n varatoimitusjohtaja Tero Kiviniemi Rakennusteollisuus RT:n

Lisätiedot

Rakentamisen energianeuvonta Rakentajien info Jyväskylä

Rakentamisen energianeuvonta Rakentajien info Jyväskylä Rakentamisen energianeuvonta Rakentajien info Jyväskylä 7.9.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Energianeuvonta Keski-Suomessa Energianeuvontaa taloyhtiöille

Lisätiedot

Energiapoliittisia linjauksia

Energiapoliittisia linjauksia Energiapoliittisia linjauksia Metsäenergian kehitysnäkymät Suomessa -kutsuseminaari Arto Lepistö Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto 25.3.2010 Sisältö 1. Tavoitteet/velvoitteet 2. Ilmasto- ja energiastrategia

Lisätiedot

Laki rakennuksen energiatodistuksesta 27.2.2013: Usein kysyttyjä kysymyksiä & vastauksia

Laki rakennuksen energiatodistuksesta 27.2.2013: Usein kysyttyjä kysymyksiä & vastauksia Laki rakennuksen energiatodistuksesta 27.2.2013: Usein kysyttyjä kysymyksiä & vastauksia K: Mikä on rakennuksen energiatodistus? Energiatodistus on työkalu rakennusten energiatehokkuuden vertailuun ja

Lisätiedot

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta 19.10.2016 Valmisteilla olevat säädökset HE maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Sähkölämmityksen tulevaisuus

Sähkölämmityksen tulevaisuus Sähkölämmityksen tulevaisuus Sähkölämmityksen tehostamisohjelma Elvarin päätöstilaisuus 5.10.2015 Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka Koulutuspäällikkö, talotekniikka 1.10.2015 TAMK 2015/PHa

Lisätiedot

Uusiutuvan energian vaikuttavuusarviointi 2013 Arviot vuosilta

Uusiutuvan energian vaikuttavuusarviointi 2013 Arviot vuosilta Uusiutuvan energian vaikuttavuusarviointi 213 Arviot vuosilta 21-212 Suvi Monni, Benviroc Oy, suvi.monni@benviroc.fi Tomi J Lindroos, VTT, tomi.j.lindroos@vtt.fi Esityksen sisältö 1. Tarkastelun laajuus

Lisätiedot

Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät

Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät Marketta Karhu, ympäristönsuojeluyksikön päällikkö, Oulun seudunympäristötoimi, Oulun kaupunki Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa

Lisätiedot

Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi. Paula Lehtomäki Ympäristöministeri

Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi. Paula Lehtomäki Ympäristöministeri Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi Paula Lehtomäki Ympäristöministeri 2 22.3.2010 Globaali ongelma vaatii globaalin ratkaisun EU on hakenut sopimusta, jossa numerot ja summat ei julistusta

Lisätiedot

Pirkanmaan Ilmasto- ja energiastrategian seuranta. Heikki Kaipainen Pirkanmaan ELY-keskus

Pirkanmaan Ilmasto- ja energiastrategian seuranta. Heikki Kaipainen Pirkanmaan ELY-keskus Pirkanmaan Ilmasto- ja energiastrategian seuranta Heikki Kaipainen Pirkanmaan ELY-keskus Pirkanmaan ympäristöohjelman ja Pirkanmaan ilmasto- ja energiastrategian yhteinen seurantaseminaari Pirkanmaan ilmasto-

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2016

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2016 Irja Henriksson 1.3.017 Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 016 Vuonna 016 Lahteen valmistui 35 rakennusta ja 75 asuntoa. Edellisvuoteen verrattuna rakennustuotanto laski yhdeksän prosenttia ja asuntotuotanto

Lisätiedot

Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa

Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa Arttu Niemikorpi Korjausrakentamisen asiantuntija 3.2.2017 Sisältö Energiansäästöpotentiaali kerros- ja rivitaloissa Mitä laki sanoo energiatehokkuudesta?

Lisätiedot

Itä-Suomen maakuntien energian käyttö

Itä-Suomen maakuntien energian käyttö Itä-Suomen maakuntien energian käyttö Itä-Suomen bioenergiapäivä Kajaani 21.11.2016 Timo Karjalainen Kajaanin yliopistokeskus ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAOHJELMA 2020 ITÄ-SUOMEN ENERGIATILASTO 2014 24.11.2016

Lisätiedot

EU:N 2030 ILMASTO- JA ENERGIAPOLITIIKAN LINJAUSTEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET SUOMESSA

EU:N 2030 ILMASTO- JA ENERGIAPOLITIIKAN LINJAUSTEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET SUOMESSA EU:N 23 ILMASTO- JA ENERGIAPOLITIIKAN LINJAUSTEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET SUOMESSA TEM, Energia- ja ilmastostrategian valmisteluun liittyvä asiantuntijatilaisuus 27.1.216 ENSIMMÄISEN VAIHEEN

Lisätiedot

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus Ilari Rautanen

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus Ilari Rautanen Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus 10.10.2016 Ilari Rautanen 10.10.2016 Lauri Penttinen 2 Miksi energiaa kannattaa säästää? Energia yhä kalliimpaa ja ympäristövaikutuksia täytyy

Lisätiedot

Ohjelmistoratkaisuja uudisrakennuksen suunnitteluun ja energiaselvityksen laatimiseen. Tero Mononen Lamit.fi

Ohjelmistoratkaisuja uudisrakennuksen suunnitteluun ja energiaselvityksen laatimiseen. Tero Mononen Lamit.fi Ohjelmistoratkaisuja uudisrakennuksen suunnitteluun ja energiaselvityksen laatimiseen Tero Mononen Lamit.fi tero.mononen@lamit.fi MITEN LÄPÄISTÄ VAATIMUKSET? Tero Mononen, lamit.fi Esimerkkejä vaatimukset

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 2016

Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 2016 Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 216 Energiaviraston tiedotustilaisuus 17.1.217 Ylijohtaja Simo Nurmi, Energiavirasto 1 Sähkön tukkumarkkinat Miten sähkön tukkumarkkinat

Lisätiedot

Katsaus energian ominaiskulutuksiin ja niitä selittäviin tekijöihin. Päivitys 2014/ Motiva Oy

Katsaus energian ominaiskulutuksiin ja niitä selittäviin tekijöihin. Päivitys 2014/ Motiva Oy Katsaus energian ominaiskulutuksiin ja niitä selittäviin tekijöihin Päivitys 214/15 21.11.216 Motiva Oy 23.11.216 1 Energian kokonaiskulutuksen intensiteetti 12 1 MJ/euro (21 hinnoin) 8 6 4 2 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

Tuulivoiman rooli energiaskenaarioissa. Leena Sivill Energialiiketoiminnan konsultointi ÅF-Consult Oy

Tuulivoiman rooli energiaskenaarioissa. Leena Sivill Energialiiketoiminnan konsultointi ÅF-Consult Oy Tuulivoiman rooli energiaskenaarioissa Leena Sivill Energialiiketoiminnan konsultointi ÅF-Consult Oy 2016-26-10 Sisältö 1. Tausta ja tavoitteet 2. Skenaariot 3. Tulokset ja johtopäätökset 2 1. Tausta ja

Lisätiedot

Maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointi

Maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointi Maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointi Tässä esitetään yksinkertainen menetelmä maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointiin. Vaikka asuinrakennuksia ei ole syytä ohittaa

Lisätiedot

Biomassan käyttö energian tuotannossa globaalit ja alueelliset skenaariot vuoteen 2050

Biomassan käyttö energian tuotannossa globaalit ja alueelliset skenaariot vuoteen 2050 Biomassan käyttö energian tuotannossa globaalit ja alueelliset skenaariot vuoteen 2 Erikoistutkija Tiina Koljonen VTT Energiajärjestelmät Bioenergian kestävä tuotanto ja käyttö maailmanlaajuisesti 6.3.29,

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto. Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta

Lisätiedot

EU:n vuoden 2030 tavoitteiden kansantaloudelliset vaikutukset. Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

EU:n vuoden 2030 tavoitteiden kansantaloudelliset vaikutukset. Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus EU:n vuoden 2030 tavoitteiden kansantaloudelliset vaikutukset Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Peruslähtökohtia EU:n ehdotuksissa Ehdollisuus - Muun maailman vaikutus

Lisätiedot

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 10.5.

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 10.5. Ajankohtaista ympäristöministeriöstä Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 10.5.2016 Energiatodistuslakiin muutoksia Lain muutos vahvistettu

Lisätiedot

Katsaus energian ominaiskulutuksiin ja niitä selittäviin tekijöihin. Päivitys 2008 7.7.2010 Motiva Oy

Katsaus energian ominaiskulutuksiin ja niitä selittäviin tekijöihin. Päivitys 2008 7.7.2010 Motiva Oy Katsaus energian ominaiskulutuksiin ja niitä selittäviin tekijöihin Päivitys 28 7.7.21 Motiva Oy Energian kokonaiskulutuksen intensiteetti,35,3 kgoe/euro (2 hinnoin),25,2,15,1,5, Energian kokonaiskulutus/bkt

Lisätiedot

Etelä-Savon Energiatase Energiapuusta enemmän - seminaari, Mikkeli Mika Laihanen & Antti Karhunen

Etelä-Savon Energiatase Energiapuusta enemmän - seminaari, Mikkeli Mika Laihanen & Antti Karhunen Etelä-Savon Energiatase 2015 14.11.2016 Energiapuusta enemmän - seminaari, Mikkeli Mika Laihanen & Antti Karhunen 1 Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tavoitteet 2. Energiataseen määritelmä ja hyödyt 3.

Lisätiedot

Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa

Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa Ylijohtaja Helena Säteri Korjausrakentamisen iltapäivä Sanomatalo, Helsinki 17.9.2013 Rakennetulla ympäristöllä on suuri vaikutus kestävään

Lisätiedot

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Päätösten ennakkovaikutusten arviointi EVA: Ratamoverkko-pilotti Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Ve0: Nykytilanne Ve1: Ratamopalveluverkko 2012 Ve2: Ratamopalveluverkko 2015 1.

Lisätiedot

Uusiutuvan energian tukimekanismit. Bioenergian tukipolitiikka seminaari Hotelli Arthur, Kasperi Karhapää Manager, Business Development

Uusiutuvan energian tukimekanismit. Bioenergian tukipolitiikka seminaari Hotelli Arthur, Kasperi Karhapää Manager, Business Development Uusiutuvan energian tukimekanismit Bioenergian tukipolitiikka seminaari Hotelli Arthur, 17.2.2016 Kasperi Karhapää Manager, Business Development 1 Lämmitysmuodot ja CHP-kapasiteetti polttoaineittain 6

Lisätiedot

Yhteenveto selvityksestä päästökaupan markkinavakausvarannon vaikutuksista sähkön tukkuhintaan

Yhteenveto selvityksestä päästökaupan markkinavakausvarannon vaikutuksista sähkön tukkuhintaan Yhteenveto selvityksestä päästökaupan markkinavakausvarannon vaikutuksista sähkön tukkuhintaan Kesäkuu 215 Valtioneuvoston selvitysja tutkimustoiminnan julkaisusarja 9 /215 -yhteenveto Päästökauppajärjestelmän

Lisätiedot

Liite X. Energia- ja ilmastostrategian skenaarioiden energiataseet

Liite X. Energia- ja ilmastostrategian skenaarioiden energiataseet Liite X. Energia- ja ilmastostrategian skenaarioiden energiataseet 2015e = tilastoennakko Energian kokonais- ja loppukulutus Öljy, sis. biokomponentin 97 87 81 77 79 73 Kivihiili 40 17 15 7 15 3 Koksi,

Lisätiedot

HAJAUTETTUJEN ENERGIAMUOTOJEN TEKNISTALOUDELLINEN POTENTIAALI SUOMESSA TEAS-HANKE: ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKAN TOIMET EU2030 TAVOITTEISIIN

HAJAUTETTUJEN ENERGIAMUOTOJEN TEKNISTALOUDELLINEN POTENTIAALI SUOMESSA TEAS-HANKE: ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKAN TOIMET EU2030 TAVOITTEISIIN HAJAUTETTUJEN ENERGIAMUOTOJEN TEKNISTALOUDELLINEN POTENTIAALI SUOMESSA TEAS-HANKE: ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKAN TOIMET EU2030 TAVOITTEISIIN Hajautetun tuotannon seminaari 9.9.2016 SISÄLTÖ Pöyryn TEAS-selvitys

Lisätiedot

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy on Kemin kaupungin 100 % omistama energiayhtiö Liikevaihto 16 miljoonaa euroa Tase 50 miljoonaa euroa 100 vuotta

Lisätiedot

Lakiehdotus lähes nollaenergiarakentamisesta. Infotilaisuus FInZEB-hankkeen näkökulmia

Lakiehdotus lähes nollaenergiarakentamisesta. Infotilaisuus FInZEB-hankkeen näkökulmia Lakiehdotus lähes nollaenergiarakentamisesta. Infotilaisuus 14.3.2016 FInZEB-hankkeen näkökulmia Ilkka Salo/Talotekniikkateollisuus ry EPBD Tapa, jolla direktiivi kuvaa lähes nollaenergiarakennusta jättää

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 3644/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 3644/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) 40 Asianro 3644/11.03.00/2016 Kuopion ja Suonenjoen kasvihuonekaasupäästöt: Vuoden 2014 vahvistetut päästöt ja ennakkotieto vuodelta 2015 Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen

Lisätiedot

Energiateollisuus ry. Syysseminaari

Energiateollisuus ry. Syysseminaari Energiateollisuus ry Syysseminaari Juha Naukkarinen Kotitaloussähkön hinnan muodostus 30 snt/kwh 25 20 15 10 5 0 Bulgaria Viro Liettua Romania Kreikka Latvia Kroatia Turkki Ranska Suomi 2009 Puola Slovenia

Lisätiedot

Energiaviraston esittely RES-kouluttajien infotilaisuus Ylijohtaja Simo Nurmi, Energiavirasto

Energiaviraston esittely RES-kouluttajien infotilaisuus Ylijohtaja Simo Nurmi, Energiavirasto Energiaviraston esittely RES-kouluttajien infotilaisuus 5.10.2015 Ylijohtaja Simo Nurmi, Energiavirasto 1 Energiavirasto lähtökohtia ja lukuja Energiavirasto valvoo ja edistää: energiamarkkinoiden toimintaa

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNTA / RUUKIN TAAJAMA Biokaukolämpöenergian kannattavuustarkastelu Syyskuu 2010

SIIKAJOEN KUNTA / RUUKIN TAAJAMA Biokaukolämpöenergian kannattavuustarkastelu Syyskuu 2010 1(6) SIIKAJOEN KUNTA / RUUKIN TAAJAMA Biokaukolämpöenergian kannattavuustarkastelu Syyskuu 2010 Osoite: Puh/fax Sähköposti: PL 43 (Voudintie 6) (08)-5625 100 etunimi.sukunimi@planora.fi 90401 OULU (08)-376

Lisätiedot