OPAS OMAN PIENTUULIVOIMALAN HANKINTAAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPAS OMAN PIENTUULIVOIMALAN HANKINTAAN"

Transkriptio

1 OPAS OMAN PIENTUULIVOIMALAN HANKINTAAN

2 SISÄLTÖ Sisältö Vihreää energiantuotantoa Mikä pientuulivoima? Pientuulivoiman tilanne Suomessa Valmistelutoimenpiteet Sijaintivaatimukset Hinnan muodostuminen Hankinta Yritykset ja tuotteiden vertailu Tarvittavat luvat pientuulivoimalalle Sähköverovelvollisuus Sähköverkkoon liittäminen Voimalan asentaminen ja ylläpito Huolto LÄHTEET... 15

3 1 VIHREÄÄ ENERGIANTUOTANTOA Ympäristöä säästävät elintavat ovat tulleet osaksi myös suomalaisten arkea. Ympäristöystävällisyys on noussut yhdeksi päivän trendeistä, ja kestävän kulutuksen periaatteet raakaaineiden ja energian vähäisestä kulutuksesta sanelevat monen suomalaisenkin päivittäisiä valintoja. Suomen luonnonsuojeluliiton myöntämän Ekoenergiamerkin saaneen Ekoenergian, eli tuulivoiman, biopolttoaineiden, vanhan vesivoiman ja aurinkopaneeleilla tuotetun energian suosio alkoi kasvaa vuonna 2004, kun yhä useammat yritykset ottivat Ekoenergian tuotevalikoimaansa. Vuoteen 2009 tultaessa Ekoenergian markkinaosuus jatkoi edelleen kasvuaan, vaikka Ekoenergian uusien kriteerien astuessa voimaan vuoden 2009 alussa useat voimalaitokset putosivat pois merkin piiristä. Kuva 1. Ekoenergian markkinaosuus Kaikesta energiantuotannosta, Ekoenergia mukaan lukien, syntyy kuitenkin ympäristövaikutuksia, ja energiantuotannossa tulisikin pyrkiä vähentämään ympäristön kuormitusta esimerkiksi siirtymällä tehokkaampaan ja ilmastoystävällisempään tuotantoon. Turvattu ja häiriötön energiansaanti ei kuitenkaan ole aina itsestäänselvyys, minkä vuoksi omavarainen energiantuotanto on kasvattanut kiinnostustaan kuluttajien keskuudessa. Pientuulivoima on ratkaisu molempiin ongelmiin, sillä sen ympäristöhaitat ovat melkeinpä mitättömät, ja tekniikan kehittyessä ja halventuessa helppokäyttöinen vihreä pientuulivoima on erinomainen vaihtoehto omavaraiseen energiantuotantoon.

4 1.1 Mikä pientuulivoima? Pientuulivoima toimii samalla periaatteella, kuin isommatkin tuulivoimalat: Tuulen liikeenergia voidaan tuulivoimalalla muuntaa voimalan siipien pyörimisliikkeeksi ja edelleen sähköksi generaattorissa. Pientuulivoimalat ovat teholtaan vähäisempiä kuin teolliseen tuotantoon tarkoitetut voimalat, ja niillä tuotettua sähköä käytetään pääasiassa maatalouden tarpeisiin, laitoksissa, vapaa-ajan asunnoissa sekä purjeveneissä. Pientuulivoimalaa voidaan käyttää sähköverkkoon kuulumattomissa kohteissa, kuten kesämökeillä, mutta yhä useammin ne asennetaan sähkönjakelun piirissä oleviin taloihin omavaraisuuden lisäämiseksi sekä sähkölaskun pienentämiseksi. Kun tuulivoimalan sijoittaa oikein eli mahdollisimman tuuliselle paikalle, on se energiataloudellisesti ja ympäristöä ajatellen erinomainen vaihtoehto hajautettuun energiantuotantoon. IEC normi määrittelee pientuulivoimaksi pyyhkäisypinta-alaltaan alle 250 m 2 suuruiset voimalat, joiden korkeus jää alle 50 m ja lapojen pituus alle 9 m. Mikrotuulivoimaloilla tarkoitetaan alle 10 kw:n yhden talouden laitoksia. 1.2 Pientuulivoiman tilanne Suomessa Suomessa toimivat muutamat pientuulivoimaloiden valmistajat pyrkivät sinnikkäästi tuomaan pientuulivoimaa esiin ympäristöystävällisenä ja helppokäyttöisenä energiantuotantovaihtoehtona, mutta pientuulivoimaloiden elektroniikkaa ja pientuulivoimalaturbiineja valmistavan CypressWindTurbines Oy:n toimitusjohtaja Yrjö Blåfieldin mielestä pientuulivoiman tilanne Suomessa on tällä hetkellä huono. Posira Oy:n myyntipäällikkö Jukka Keski- Ojan mukaan pientuulivoimamarkkinat ovat uutuutensa vuoksi vielä hyvin pienet, mutta kuluttajien kasvava kiinnostus ympäristöystävällisempiä elintapoja kohtaan sekä energian hinnan korotuspaineet lupaavat kehitystä myös pientuulivoiman rakentamiselle. Tämän hetkisellä verkkosähkön hinnalla pientuulivoima on erityisesti kannattavaa sähköverkon ulkopuolisissa kohteissa, ja Keski-Ojan näkemyksen mukaan pientuulivoima onkin kasvattanut suosiotaan kaikki mukavuudet sisältävien kaupunkimaisten mökkien rakennusinnostuksen myötä. Sähköverkkoon kuulumattomissa mökeissä pientuulivoima on erinomainen vaihtoehto myös talvikäyttöä ajatellen.

5 Pientuulivoimalan rakentamiseen ei Suomessa ole tällä hetkellä tarjolla erityisiä tukia, eikä esimerkiksi energia-avustusta voi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Aran mukaan hyödyntää yksin pientuulivoimalan rakentamiseen. Energia-avustusta on kuitenkin mahdollista hakea yhdistelmälämmitysjärjestelmää rakennettaessa, jolloin myös tuulivoiman rakentamiseen on periaatteessa mahdollista saada tukea rakennettaessa lisäksi yksi tai useampi energia-avustuksen piiriin kuuluva lämmitysjärjestelmä. Lisäksi tontilla tehdyn pientuulivoimalan rakentamiskustannusten työn osuudesta voi Verohallinnon Kotitalousvähennys-ohjeen mukaan pyytää kotitalousvähennystä silloin, kun pientuulivoimala rakennetaan jo olemassa olevaan omakotitaloon tai kesämökkiin. Uudisrakentaminen ei kuitenkaan oikeuta vähennykseen, ja tietyt välittömästi samaa työsuoritusta varten saadut tuet voivat estää kotitalousvähennyksen saamisen.

6 2 VALMISTELUTOIMENPITEET Suomessa pientuulivoimalla tuotettua energiaa käytetään pääasiassa neljään eri tarkoitukseen: Lämmitysenergian tuottamiseksi rakennuksen lämmitysjärjestelmän vesi- tai massavaraajaan sekä lämpimän käyttöveden varaajaan, akkujen lataamiseen ja sähköntuotantoon suoraan omakotitalon sähköverkkoon. Akkujen lataaminen sopii erityisesti vapaa-ajan asuntoihin ja mökeille, mutta sitä käytetään myös omakotitaloissa. Sähköä voidaan tällöin käyttää joko tasasähkönä tai invertterin 1 kautta 230 V järjestelmissä. Veden lämmittämisessä vesivaraajan koko olisi hyvä olla riittävän iso (> 500 litraa), jotta tuuliset ajankohdat tulisi hyödynnettyä tehokkaasti. Taloa lämmitettäessä tulee vaihtelevien tuuliolosuhteiden vuoksi huolehtia myös toisesta lämmitystavasta pientuulivoiman rinnalla. Pientuulivoimala on myös mahdollista liittää joko kiinteistön omaan sähköverkkoon tai valtakunnalliseen sähköverkkoon, mistä on kerrottu lisää kappaleessa Sijaintivaatimukset Tuulivoimalan asennuspaikan soveltuvuudesta kannattaa keskustella myyjän kanssa, jotta varmistetaan myyjän suositukset turvallisesta asennuspaikasta. Sijoituspaikan valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa tuulisuus, voimalan maston koko sekä lähiasutus. Tuulivoimalan kannattavuus riippuu hyvin paljon tuulennopeudesta alueella, joten pientuulivoimala tulisi sijoittaa mahdollisimman tuuliselle paikalle. Erinomaiset tuuliolosuhteet löytyvät rannikolta meren läheisyydestä aukeilta alueilta, kun taas sisämaassa kohtuullisia tuuliolosuhteita kannattaa etsiä laajoilta aukeilta paikoilta sekä mäkien lailta. Metsäkatveissa tuulennopeus jää usein hyvin heikoksi. Tuulivoimala tulisi myös sijoittaa mahdollisimman korkealle niin että ympäröivät korkeat esteet kuten rakennukset ja puut jäisivät voimalan alapuolelle, ja hyvän tuoton varmistamiseksi voimalan potkurin tulisikin olla vähintään 9 m korkeammalla kuin lähimmät esteet noin 150 m säteellä. Pientuulivoimalaa sijoitettaessa tulee pystytyspaikkaan varata voima- 1 Vaihtosuuntaaja, joka muuntaa tasavirran vaihtovirraksi

7 lan maston verran tilaa myös vaakasuorassa, sillä masto tulee voida nostaa pystyyn. Paikalle täytyy myös päästä asentamaan voimala, ja voimalan maakaapelia sijoitettaessa on hyvä selvittää, onko alueelle kaivettu jo aiemmin esimerkiksi salaoja tai toinen maakaapeli. Turvallisuutta ajatellen tuulivoimalan sijoituspaikan tulisi olla riittävän kaukana paikasta, jossa oleskellaan säännöllisesti, sillä potkurista tai voimalan rakenteista voi talvisin tippua jäätä. Voimala voi olla mahdollista sijoittaa jopa usean sadan metrin päähän käyttökohteesta ilman merkittäviä siirtohäviöitä, jos voimalan generaattorijännite on riittävän korkea. Pientuulivoimalasta riippuen masto voi olla tarpeeksi tukeva pysyäkseen pystyssä ilman haruksia, mutta jotkin pientuulivoimalat vaativat myös harukset mastoa tukemaan. Harukset kiinnitetään mastoon 45 asteen kulmassa, joten esimerkiksi 10 m kiinnitettäessä tulee pientuulivoimalan sijoituspaikkaan varata tähän tilaa ylimääräiset 10m. Naapureita ja muuta lähiasutusta ajatellen pientuulivoimalan sijoituksessa tulee ottaa huomioon myös mahdolliset ääni- ja näköhaitat. Tuulivoimalan ääni ei saa häiritä alueen asukkaita, tosin kovalla tuulella tuulen oma ääni usein peittää voimalan äänen alleen. Tuulivoimalaa ei myös tule sijoittaa auringon eteen niin, että voimalan varjo osuu ikkunoihin, sillä välkkyminen voi olla epämiellyttävää. Äänihaittojen välttämiseksi suositellaan voimalan sijoittamista 30 m päähän rakennuksista tai pihapiiristä. 2.2 Hinnan muodostuminen Pientuulivoimalan kokonaiskustannukset koostuvat voimalan hankintahinnasta sekä perustusten teon, asennuksen ja sähkötöiden hinnasta. Voimalan takaisinmaksua ajatellen tulee ottaa lisäksi huomioon huolto- ja ylläpitokustannukset, jotka ovat kuitenkin suhteellisen pienet, koska voimalan vuosittaisen huollon voi suorittaa itse silmämääräisesti opaskirjan avulla ja suurempi huoltotarkastus tehdään yleensä viiden vuoden välein. Posira Oy:n myyntipäällikkö Keski-Ojan mukaan 2 kw voimalan hankinnan kokonaiskustannukset sijoittuvat maston pituudesta, perustuksista ja muista osatekijöistä riippuen euron välille. CypressWindTurbines Oy:n toimitusjohtaja Blåfield arvioi 10 kw voimalan kustannuksiin menevän euroa. Pienemmän 1 kw voimalan voi saada eurolla, ja suuremman 100 kw voimalan kustannukset voivat nousta euroon.

8 Keski-Ojan arvion mukaan 10 kw voimalan voidaan erinomaisella tuulennopeudella odottaa maksavan itsensä takaisin kymmenessä vuodessa, kun taas sisämaassa voimalan takaisinmaksuaikaan voi mennä jopa 20 vuotta. Heikolla tuulennopeudella pientuulivoimalan tuotto jää usein niukaksi, ja Blåfield epäileekin, etteivät pientuulivoimalan kokonaiskustannukset välttämättä tällöin tule ikinä kattamaan itseään valtakunnallisen verkostosähkön hintaan verrattuna. Blåfield muistuttaa kuitenkin, että sähköverkkoon kuulumattomilla alueilla pientuulivoimalla tuotettu sähkö tulee usein kannattavammaksi kuin esimerkiksi sähkön vetäminen kesämökille, ja tällöin pientuulivoimalan kuoletusaika eli aika jolloin voimala maksaa itsensä takaisin on jo kannattavaa. Kesämökillä pientuulivoima toimiikin hyvin esimerkiksi akkukäytössä yhdessä aurinkokennojen kanssa, jolloin hajautettu energiantuotanto toimii sähkönsaantia tasoittaen. Sähköverkkoon kuuluvissa kohteissa tuulivoiman kannattavuus paranee koko ajan sähkön hinnan noustessa.

9 3 HANKINTA Pientuulivoimaloiden teho alkaa n. 0,1 0,2 kw:sta, johon aurinkopaneelien tehot päättyvät, ja pääasiassa pientuulivoimaloiden teho yltää enintään 20 kw:iin. Mikroturbiineilla tarkoitetaan alle 10 kw:n tuulivoimaloita. Alle 2 kw:n voimaloita käytetään esimerkiksi kesämökin valaistukseen ja elektroniikkaan, mutta hyvätuulisella paikalla 2 kw:n voimalalla voidaan tuottaa jopa puolet omakotitalon valaistukseen ja laitteisiin kuluvasta sähköstä lämmitys pois lukien kw:n voimaloilla voidaan hyvin sijoitettuina kattaa omakotitalon valaistukseen ja laitteisiin kuluva sähkö sekä merkittävä osa talon lämmitysenergiasta. Pientuulivoimaloita on monenlaisia. Tavanomaisimpia voimaloita ovat vaaka-akseliset potkurityyppiset voimalat sekä pystyakseliset Savonius ja Darrieus-tyyppiset voimalat. Vaakaakseliset turbiinit suunnitellaan tietylle tuulennopeudelle, jolla ne toimivat parhaiten. Pystyakseliset voimalat toimivat hyvin pyörteisellä tuulella, ja ne soveltuvatkin siksi hyvin muun muassa talojen katoille tai pihoille, joissa ilma on usein pyörteistä. Vaaka-akselisissa voimaloissa käytetään yleisesti 3-lapaista turbiinimallia, koska se pyörii kaikissa olosuhteissa tasaisesti ja sen käyntiinlähtö pienelläkin tuulella on usein kohtuullisen hyvä. 5 6 lavan turbiineja käytetään pääasiassa mökeissä ja purjeveneissä. Kuva 2 Darrieus-roottori ja 3-lapainen vaaka-akselinen voimala

10 Pientuulivoimalaan on suositeltavaa hankkia erilaisia suojausjärjestelmiä, joista kannattaa neuvotella voimalan myyjän kanssa. Voimala tulisi suojata salamaniskun varalta, sillä puiden yläpuolelle ulottuva metallimasto toimii ukkosenjohdattimena, ja mahdollisten ylijännitepiikkien varalta voimalalla on hyvä olla myös ylijännitesuojaus. Myrskysuojauksella varmistetaan, etteivät voimalan siivet hajoa tai voimala kaadu kovallakaan tuulella. Voimalan voi suojata myrskyä vastaan esimerkiksi kääntämällä potkurin sivuun, pysäyttämällä potkurin tai säätämällä potkurin lapojen kulmaa tehon pienentämiseksi. Suojausjärjestelmät tulee myös muistaa huoltaa, ja esimerkiksi salamasuojaus tulee uusia salaman osuman jälkeen. 3.1 Yritykset ja tuotteiden vertailu Useiden Suomessa toimivien pientuulivoimaloiden maahantuojien ja valmistajien tarjontaan kuuluu valmiita ns. avaimet käteen -paketteja. Oma pientuulivoimala on mahdollista koota itse myös osa osalta eri valmistajia hyödyntäen, mutta usein helpointa on ostaa valmis voimalapaketti. Eri pientuulivoimaloiden valmistajien ja maahantuojien yhteystietoja löytyy esimerkiksi Suomen Tuulivoimayhdistys ry:n Internet-sivuilta. Suomen Tuulivoimayhdistys ry on määritellyt alan suomalaisille toimijoille eettiset ohjeet, ja yritystä valitessa kannattaakin tarkistaa, toimitaanko yrityksessä näiden ohjeiden mukaisesti. Myyjällä tulisi olla osoittaa voimalastaan Suomessa sijaitsevia, toimivia käyttöesimerkkejä sekä voimalan katsastustodistus siitä, että voimalan kestävyys ja luotettavuus on tarkastettu tutkimuslaitoksessa. Katsastustodistuksia ovat esimerkiksi MCS tai IEC Lisäksi eettisten sääntöjen mukaan myyjällä tulee olla esittää sertifioitu tuottokäyrä tai muita mittauksia voimalan tuottolupauksen takeeksi. Yritysten tuotteita voi vertailla keskenään tarkastelemalla niiden potkurin pyörähdyspintaalaa, voimalan tehoa (kw) ja energian tuottoa (kwh) tai voimalan laatua ja käyttöikää. Monet valmistajat ilmoittavat voimaloilleen nimellistehon, eli tehon, jonka voimala tuottaa tietyllä valmistajan valitsemalla tuulennopeudella, mutta eri valmistajat käyttävät nimellistehon laskemisessa eri tuulennopeuksia. Tämän vuoksi nimellistehon sijaan onkin suositeltavampaa vertailla voimaloiden vuosituottoa, jota kannattaa aina tiedustella valmistajalta. Voimaloita, joiden potkurin pyörähdyspinta-alat ovat samankokoiset, voidaan vertailla keskenään, mutta energian tuottoon vaikuttaa pinta-alan lisäksi myös voimalan teknologia.

11 Voimaloiden laatua ja käyttöikää vertaillessa kannattaa kiinnittää huomiota niiden käyttöön, kestävyyteen ja huollettavuuteen. 3.2 Tarvittavat luvat pientuulivoimalalle Kuntien osalta ei tällä hetkellä ole voimassa olevaa yleistä säännöstöä, jonka mukaan menetellä pientuulivoimaa koskevissa lupa-asioissa, ja eri kuntien menettelytavat lupia koskien vaihtelevatkin suuresti. Toiset kunnat eivät vaadi minkäänlaisia lupia, kun taas toiset ovat estäneet täysin voimaloiden hankinnan kunnan alueelle. Oman kunnan lupamenettelytapa selviää soitolla kunnan rakennustarkastajalle. Tavallisinta on, että maston korkeudesta riippuen kaava-alueella vaaditaan rakennuslupa tai toimenpidelupa ja kaava-alueen ulkopuolella toimenpidelupa. Hakemukseen tulee liittää mukaan voimalan julkisivupiirros sekä karttaote tai asemapiirustus, johon on merkitty pientuulivoimalan sijoituspaikka. 3.3 Sähköverovelvollisuus Alkuvuodesta 2011 säädetyn lain mukaan kesämökeillä ja omakotitalojen yhteydessä olevat enintään 50 kva:n 2 mikrovoimalaitokset on vapautettu kokonaan sähköveron maksuvelvollisuudesta, mikä tarkoittaa, että mökkivoimalan ylijäämäsähköä voi myydä vaikka valtakunnanverkkoon ilman kohtuutonta veronmaksuvelvollisuutta. Aikaisemmin sähkön myyminen merkitsi veronmaksuvelvollisuutta myös omaan käyttöön tuotetusta sähköstä. Sähköverovelvollisuuden ulkopuolelle kuuluvat myös yli 50 kva:n mutta enintään 2000 kva:n tehoiset generaattorit silloin, kun sähköä ei siirretä yleiseen jakeluverkkoon, kun taas muista sähköveron piiriin kuuluvista yli 50 kva:n voimalaitoksista tulee tehdä ilmoitus paikalliselle tullipiirille rekisteröitymistä varten. 3.4 Sähköverkkoon liittäminen Sähköverkkoon kuuluvissa kohteissa pientuulivoimala on usein kannattavaa liittää sähköverkkoon, jolloin Suomen Tuulivoimayhdistys ry:n mukaan toimitaan seuraavasti: Voimalan sähkö muutetaan invertterillä verkkosähköksi, pientuulivoimala kytketään sulaketauluun ja tarvittava yli- ja alijäämä otetaan normaalisti sähköverkosta. 2 Kilovolttiampeerin

12 Mikrogeneraattorin liittämisestä sähköverkkoon on säädetty standardi EN 50438:lla, mutta sähköverkkoon liittämiseen tarvitsee kuitenkin aina luvan sähköverkon omistajalta. Suomessa toimii tällä hetkellä noin 300 sähköverkko-operaattoria, joilta löytyy viimeisin tieto sähköverkkoon liittämisestä, ja sähköverkon haltijalta kannattaakin kysyä lisää kyseisen operaattorin luvan hakemisen käytännöistä. Jos pientuulivoimalaa ei liitetä valtakunnalliseen sähköverkkoon, ei sähköverkon haltijalta tarvitse kysyä lupaa voimalalle. Kun pientuulivoimala liitetään yleiseen sähköverkkoon, tehdään jakeluverkonhaltijan kanssa tuotannon liittymissopimus. Vähintään 1 MVA suuruisen voimalan rakentamisesta tulee tehdä ilmoitus Energiamarkkinavirastolle, jolle myös voimalan tehonkorotukset ja käytöstä poistaminen tulee ilmoittaa. Sähköverkkoyhtiöön on hyvä olla yhteydessä mahdollisimman aikaisin voimalaa hankkiessa, jotta verkon haltijan mahdolliset tekniset vaatimukset tuotantolaitosta koskien ehditään selvittää. Pientuulivoimalaa ei saa kytkeä verkkoon, ennen kuin jakeluverkon haltija on antanut sille suostumuksensa. Tuulivoimalan sähkötöitä ja verkkoonliityntää ei kuitenkaan saa koskaan tehdä ilman asianmukaista pätevyyttä. Sähköturvallisuuslain ja kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen määrittelemät sähköturvallisuussäädökset vaativat, että sähkö- ja asennustöiden tekijällä tulee olla riittävän kelpoisuuden osoituksena pätevyystodistus, jonka saaminen edellyttää paitsi koulutusta ja työkokemusta myös turvallisuustutkintoa. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes huolehtii turvallisuustutkintojen järjestämisestä Suomessa, ja Tukes:n Internet-sivustolle onkin koottu vuosittain päivittyvä ohjeistus sähkö- ja hissiturvallisuustutkinnoista ja niiden myötä saatavasta pätevyydestä.

13 4 VOIMALAN ASENTAMINEN JA YLLÄPITO Voimalan asennus alkaa maston perustuksen teosta sekä maakaapelin asennuksesta. Perustusten teon voi ostaa esimerkiksi paikalliselta kaivuriyrittäjältä tuulivoimalan valmistajalta saatavan perusohjeen mukaisesti, mutta usein helpointa on järjestää perustusten teko yhdessä pientuulivoimalan valmistajan kanssa. Tuulivoimalan myyjältä kannattaakin tarkistaa tarjoaako myyjä teknistä tukea laitteen asennukseen. Perustusten teon kustannuksiin vaikuttaa maapohjan laatu sekä voimalan koko, ja CypressWindTurbines Oy:n toimitusjohtaja Blåfieldin mukaan pienen, helpon pientuulivoimalan perustusten teon hinnan voi arvioida alkavan noin 1000 eurosta. Asennuksiin tarvitaan asianmukaiset asennusluvat omaava sähköasentaja, ja ennen asennuksia tulee tarkistaa, että valtakunnalliseen sähköverkkoon liitettävälle voimalalle on hankittu asianmukaiset luvat. Seuraavia voimalan asennuksen ja käyttöönoton päävaiheita ovat maston testinosto, koneiston kiinnitys sekä potkurin asennus, voimalan varsinainen nosto, sähköasennukset ja käyttöönottotesti. Suomen Tuulivoimayhdistys ry:n eettisten ohjeiden mukaan voimalan myyjän tulee toimittaa laitteelleen käyttö- ja asennusohjeet, joihin sisältyy tieto perustuksen rakentamisesta ja maston pystytyksestä. Asennusohjeisiin tulee myös sisältyä laitteiden sähkökaaviot akkutai verkkokytkennästä, ja asennussuunnitelma tulee suunnitella asianmukaisesti käyttökohteen mukaan. Esimerkiksi jos tuulivoimala kytketään akkuihin, tulee asennuksessa huomioida kaapelin pituudet. 4.1 Huolto Suomen Tuulivoimayhdistys ry:n eettiset ohjeet velvoittavat pientuulivoimalan myyjää tarjoamaan ostajalle voimalan huolto-ohjeet. Myyjältä kannattaa varmistaa myös varaosien toimitusaika, voimalan takuuehdot sekä takuuaika. Pientuulivoimalaitoksen huollosta tulee huolehtia säännöllisesti. Tuulivoimalan omistajan tulee tarkastaa voimalansa vuosittain silmämääräisesti ja muun muassa varmistaa, että harusvaijerit ovat kireät. Perusteellisempi huoltotarkastus tulee hoitaa viiden vuoden välein, ja koska huoltotarkastus vaatii kokemusta teknisten laitteiden toiminnasta, on huolto

14 usein helpompaa hoitaa voimalan myyneen yrityksen kautta. Huolto on kuitenkin mahdollista hoitaa myös itse, jos asennus- ja huolto-ohjeisiin on perehdytty valmistajan opastuksella. Huoltojen hinnat ja huoltoon vaadittava aika vaihtelevat voimalasta riippuen, mutta esimerkiksi Finnwind Oy:n arvion mukaan huoltotarkastus yhden asentajan suorittamana vie noin 3 4 tuntia. Pientuulivoimalan myyvältä yritykseltä kannattaa selvittää voimalan takuu, mutta koska toimittajan takuu ei yleensä kata esimerkiksi hirmumyrskyjä, voi voimalan hankkija halutessaan ottaa yhteyttä vakuutusyhtiöönsä voimalansa vakuuttamisesta.

15 LÄHTEET Rekiranta, J Pientuulivoimalan rakentaminen ja käyttö. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Talotekniikan koulutuslinja. Insinöörityö. Suomen Tuulivoimayhdistys ry Ostajan opas. Blåfield, Y., toimitusjohtaja, Cypress Wind Turbines Oy Puhelinhaastattelu Keski-Oja, J., myyntipäällikkö, Posira Oy Puhelinhaastattelu Pohjoinen tullipiiri Oulun tulli Puhelinhaastattelu Pohjois-Pohjanmaan verotoimisto Puhelinhaastattelu Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Ara Ohje energia-avustusten hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen Ekoenergia Tilastotietoa ekoenergiasta. Hakupäivä Energiateollisuus Ympäristö ja energiansäästö. Hakupäivä Finnwind Oy Ostajan muistilista. Hakupäivä Helsingin Energia Generaattoreiden liittäminen. Hakupäivä Pöyry Energy Oy Sähkön pientuotannon liittäminen verkkoon. Hakupäivä

16 Suomen Tuulivoimayhdistys ry Pientuulivoima. Hakupäivä Suomen Tuulivoimayhdistys ry Tietoja rakentajalle. Hakupäivä Tekniikka & Talous Öljy-yhtiö myy sinulle tuulimyllyn. Hakupäivä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes S5-11 Sähkö- ja hissiturvallisuustutkinnot. Hakupäivä Verohallinto Kotitalousvähennys. Hakupäivä Veronmaksajat.fi Veromuutokset Hakupäivä Wikipedia Darrieus-windmill.jpg. Hakupäivä

Lämpöä tuulivoimasta ja auringosta. Esa.Eklund@KodinEnergia.fi. Kodin vihreä energia Oy 30.8.2012

Lämpöä tuulivoimasta ja auringosta. Esa.Eklund@KodinEnergia.fi. Kodin vihreä energia Oy 30.8.2012 Lämpöä tuulivoimasta ja auringosta 30.8.2012 Esa.Eklund@KodinEnergia.fi Kodin vihreä energia Oy Mitä tuulivoimala tekee Tuulivoimala muuttaa tuulessa olevan liikeenergian sähköenergiaksi. Tuulesta saatava

Lisätiedot

Tuulivoima. Energiaomavaraisuusiltapäivä 20.9.2014. Katja Hynynen

Tuulivoima. Energiaomavaraisuusiltapäivä 20.9.2014. Katja Hynynen Tuulivoima Energiaomavaraisuusiltapäivä 20.9.2014 Katja Hynynen Mitä on tuulivoima? Tuulen liike-energia muutetaan toiseen muotoon, esim. sähköksi. Kuva: http://commons.wikimedia.org/wiki/file: Windmill_in_Retz.jpg

Lisätiedot

Kaukoluettavine mittareineen Talouslaskelmat kustannuksineen ja tuottoineen on osattava laskea tarkasti

Kaukoluettavine mittareineen Talouslaskelmat kustannuksineen ja tuottoineen on osattava laskea tarkasti Tornio 24.5.2012 Tuulivoimala on vaativa hanke Esim. viljelijän on visioitava oman tilansa kehitysnäkymät ja sähkötehon tarpeet Voimalan rakentaminen, perustuksen valu ja lujuuslaskelmat ovat osaavien

Lisätiedot

Mökkisähköistyksen toteutus tuulivoimalla

Mökkisähköistyksen toteutus tuulivoimalla Mökkisähköistyksen toteutus tuulivoimalla Tämä esitys pyrkii vastaamaan kysymykseen kuinka mökkisähköistyksen voi toteuttaa käyttäen tuulivoimaa. 1. Sähköistys tuulivoimalla Sähköistys toteutetaan tuulivoimalan

Lisätiedot

Tampereella tuulee Jokamiehen opas pientuulivoiman käyttöön. Tampereella tuulee projekti

Tampereella tuulee Jokamiehen opas pientuulivoiman käyttöön. Tampereella tuulee projekti Tampereella tuulee Jokamiehen opas pientuulivoiman käyttöön Tampereella tuulee projekti 2 Jokamiehen opas pientuulivoiman käyttöön Sisällysluettelo 1. Tuulivoima... 4 2. Tuulivoimalan rakenne ja ominaisuudet...

Lisätiedot

Aurinkoenergiailta Joensuu

Aurinkoenergiailta Joensuu Aurinkoenergiailta Joensuu 17.3.2016 Uusiutuvan energian mahdollisuudet Uusiutuva energia on Aurinko-, tuuli-, vesi- ja bioenergiaa (Bioenergia: puuperäiset polttoaineet, peltobiomassat, biokaasu) Maalämpöä

Lisätiedot

Jokamiehen opas pientuulivoiman käyttöön. Tampereella tuulee -projekti

Jokamiehen opas pientuulivoiman käyttöön. Tampereella tuulee -projekti Jokamiehen opas pientuulivoiman käyttöön Tampereella tuulee -projekti 2 Jokamiehen opas pientuulivoiman käyttöön Sisällysluettelo 1. Tuulivoima... 4 2. Tuulivoimalan rakenne ja ominaisuudet... 4 Asennuspaikka...

Lisätiedot

Suunnittelee ja valmistaa itseseisovia putki ja ristikkomastoja pientuulivoimaloille 1 250 kw

Suunnittelee ja valmistaa itseseisovia putki ja ristikkomastoja pientuulivoimaloille 1 250 kw PORI YLIOPISTOKESKUS 21.9.2010 Esa Salokorpi Cell +358 50 1241 esa@nac.fi Oy Nordic AC Ltd Suunnittelee ja valmistaa itseseisovia putki ja ristikkomastoja pientuulivoimaloille 1 250 kw Modulaarinen rakenne

Lisätiedot

Kärjentie 18, 14770 ETELÄINEN Puh. 040 5406979, fax 042 5406979. Sivu 3. Copyright 2012 Finnwind Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. www.finnwind.

Kärjentie 18, 14770 ETELÄINEN Puh. 040 5406979, fax 042 5406979. Sivu 3. Copyright 2012 Finnwind Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. www.finnwind. Finnwind Oy o sähkön mikrotuotantojärjestelmät 2 50 kw o aurinkosähkö, pientuulivoima, offgrid ratkaisut o Asiakaskohderyhmät yritykset julkiset kohteet talo- ja rakennusteollisuus maatalousyrittäjät omakotitalot

Lisätiedot

Aurinkopaneelit. - sähköverkkoliittymille INNOVATIVT

Aurinkopaneelit. - sähköverkkoliittymille INNOVATIVT Aurinkopaneelit - sähköverkkoliittymille Etsitkö luotettavaa aurinkopaneeleiden toimittajaa, joka antaa sinulle ammattitaitoista palvelua ja sekä parhaan että luotettavimman teknologian? Aurinkopaketti

Lisätiedot

Tuulivoiman ympäristövaikutukset

Tuulivoiman ympäristövaikutukset Tuulivoiman ympäristövaikutukset 1. Päästöt Tuulivoimalat eivät tarvitse polttoainetta, joten niistä ei synny suoria päästöjä Valmistus vaatii energiaa, mikä puolestaan voi aiheuttaa päästöjä Mahdollisesti

Lisätiedot

MAALÄMMÖN JA TUULIVOIMAN MAHDOLLISUUDET JOENSUUSSA. LVI-tarkastaja Jukka Lehtoranta

MAALÄMMÖN JA TUULIVOIMAN MAHDOLLISUUDET JOENSUUSSA. LVI-tarkastaja Jukka Lehtoranta MAALÄMMÖN JA TUULIVOIMAN MAHDOLLISUUDET JOENSUUSSA Maankäyttö- ja rakennuslaki RAKENNUSVALVONTA 126 a (21.12.2012/958) Toimenpideluvanvaraiset toimenpiteet Edellä 126 :n mukainen toimenpidelupa tarvitaan

Lisätiedot

Ilmankos Energiailta. Timo Routakangas 12.10.2010

Ilmankos Energiailta. Timo Routakangas 12.10.2010 Ilmankos Energiailta Timo Routakangas 12.10.2010 C 2 H 5 OH Esittely Timo Routakangas Yrittäjä Energiamarket Tampere Oy Energiamarket Turku Oy Energiamarket Tyrvää Oy RM Lämpöasennus Oy 044 555 0077 timo.routakangas@st1energiamarket.fi

Lisätiedot

www.finnwind.fi Päivitetty 3.10.2011 Tuule 200 -tuoteperheen tuotteet

www.finnwind.fi Päivitetty 3.10.2011 Tuule 200 -tuoteperheen tuotteet Tuule C200 tuulivoimalan yleiskuvaus...2 Tekniikan yleiskuvaus...3 Tuule H200 tuulivoimalan tuottokäyrä...4 Mittapiirros...5 Potkuri ja napa...6 Generaattori...6 Sähkölaitteet...8 Tekninen dokumentaatio...9

Lisätiedot

VOIMALASÄÄTIMET Sivu 1/5 10.6.2009. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3

VOIMALASÄÄTIMET Sivu 1/5 10.6.2009. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3 VOIMALASÄÄTIMET Sivu 1/5 VOIMALASÄÄTIMET Sivu 2/5 YLEISTÄ VOIMALASÄÄTIMISTÄ Miksi säädin tarvitaan ja mitä se tekee? Tuulesta saatava teho vaihtelee suuresti tuulen nopeuden mukaan lähes nollasta aina

Lisätiedot

Naps Solar Systems Oy / Ruosilankuja 4, FI Helsinki / Finland / /

Naps Solar Systems Oy / Ruosilankuja 4, FI Helsinki / Finland  / / Naps Solar Systems Oy / Ruosilankuja 4, FI-00390 Helsinki / Finland www.napssystems.com / +358 20 7545 666 / +358 20 7545 660 Naps Solar Systems Oy Naps Solar Systems on kotimainen aurinkosähköjärjestelmien

Lisätiedot

Esimerkkejä aurinkoenergian ja tuulivoiman hyödyntämisestä maatiloilla

Esimerkkejä aurinkoenergian ja tuulivoiman hyödyntämisestä maatiloilla Esimerkkejä aurinkoenergian ja tuulivoiman hyödyntämisestä maatiloilla Matti Arffman Envitecpolis Oy Kohti energiaomavaraista maatilaa -työpaja Nurmes 28.11.2013 E-farm Kohteet Tavoitteena energiaomavaraisuus

Lisätiedot

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle OPAS OMAKOTITALON rakentajalle RAKENTAJAN 1. Tämän oppaan tarkoituksena on antaa oleellisimpia neuvoja omakotitalorakentajalle sähköistämiseen liittyvissä asioissa. Tarkempia tietoja sähköliittymän rakentamisesta,

Lisätiedot

Mikrotuotannon kytkeminen valtakunnanverkkoon

Mikrotuotannon kytkeminen valtakunnanverkkoon Mikrotuotannon kytkeminen valtakunnanverkkoon Jukka Rajala 28.01.2016 Sisältö Elenia lyhyesti Mikrotuotantojärjestelmän mitoitus ja verkkoonliittäminen Elenia tänään Palvelumme perustana on, että arki

Lisätiedot

Maatilan Energiahuolto TUULIVOIMA HEINOLA OY. Martti Pöytäniemi, RUOVESI

Maatilan Energiahuolto TUULIVOIMA HEINOLA OY. Martti Pöytäniemi, RUOVESI Ita, kic SSNÄj0KI 3-6.7.2OI3.. TUULIVOIMA HEINOLA OY Martti Pöytäniemi, RUOVESI Talvella 203 käynnistynyt kw:n Bonus voimala sijaitsee Ruoveden Kytövuorella ( m). Maston mitta m ja siiven pituus 22 m.

Lisätiedot

Tuulivoiman teknistaloudelliset edellytykset

Tuulivoiman teknistaloudelliset edellytykset Tuulivoiman teknistaloudelliset edellytykset Erkki Haapanen, DI erkki.haapanen@tuulitaito.fi +358505170731 puh. www.tuulitaito.fi 25.2.2011 Tuulitaito Karttojen, kuvien ja tekstien tekijänoikeuksista Pohjakartta-aineisto:

Lisätiedot

Erkki Haapanen Tuulitaito

Erkki Haapanen Tuulitaito SISÄ-SUOMEN POTENTIAALISET TUULIVOIMA-ALUEET Varkaus Erkki Haapanen Laskettu 1 MW voimalalle tuotot, kun voimalat on sijoitettu 21 km pitkälle linjalle, joka alkaa avomereltä ja päättyy 10 km rannasta

Lisätiedot

Aurinkosähköä kotiin ja mökille Viralan koulu. Janne Käpylehto. www.solarvoima.fi

Aurinkosähköä kotiin ja mökille Viralan koulu. Janne Käpylehto. www.solarvoima.fi Aurinkosähköä kotiin ja mökille Viralan koulu Janne Käpylehto Aurinkosähkö 1. Merkittävä tuotantomuoto 2. Kannattavaa, hinta on kunnossa 3. Hauskaa! Aurinkosähkö - näpertelyä? Uusi sähköntuotantokapasiteetti

Lisätiedot

Tietoa maanomistajille

Tietoa maanomistajille Tietoa maanomistajille Johdanto Tuulivoiman merkitys maamme energiahuollolle kasvaa lähivuosina, ja paikallisesti sen osuus sähköntuotannosta voi olla huomattava. Tuulivoima on suhteellisen edullista,

Lisätiedot

Aurinkosähköjärjestelmien suunnittelu ja toteutus. ST-käsikirja 40

Aurinkosähköjärjestelmien suunnittelu ja toteutus. ST-käsikirja 40 Aurinkosähköjärjestelmien suunnittelu ja toteutus. ST-käsikirja 40 Tuotenumero: 412139 72,00 (+ alv 10%) normaalihinta 54,00 (+ alv 10%) jäsenhinta Aurinkosähköjärjestelmien kysyntä kasvaa jatkuvasti,

Lisätiedot

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-lämpöpumput Takuu antaa lisäturvaa Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-osat. Laatua kautta linjan Meille Boschilla laatu on pääosassa

Lisätiedot

Hankintaohjeita taloyhtiöille

Hankintaohjeita taloyhtiöille Hankintaohjeita taloyhtiöille Aurinkoenergia taloyhtiössä voi tarkoittaa sekä aurinkolämmön että sähkön tuotantoa. Taloyhtiössä voi tuottaa aurinkosähköä eri tavoin ja/tai hyödyntää aurinkolämpöä käyttöveden

Lisätiedot

Messut Salossa 12-13-04.2014 Aiheena: Lähienergia Luennoitsija Pekka Agge tj Aura Energia Oy www.auraenergia.fi Puhelin 010 5052860.

Messut Salossa 12-13-04.2014 Aiheena: Lähienergia Luennoitsija Pekka Agge tj Aura Energia Oy www.auraenergia.fi Puhelin 010 5052860. Messut Salossa 12-13-04.2014 Aiheena: Lähienergia Luennoitsija Pekka Agge tj Aura Energia Oy www.auraenergia.fi Puhelin 010 5052860 Messut Salo Miten tehdään talo jossa mukava asua ja silti energian kulutus

Lisätiedot

Tuulivoimaa sisämaasta

Tuulivoimaa sisämaasta Tuulivoimaa sisämaasta SISÄ-SUOMEN SUOMEN POTENTIAALISET TUULIVOIMA-ALUEET ALUEET Saarijärvi 25.1.2011 Erkki Haapanen www.tuulitaito.fi Tekijänoikeuksista Huom. Mikäli tässä esityksessä olevia karttoja

Lisätiedot

Aurinkosähkön hyödyntäminen ja kannattavuus taloyhtiössä

Aurinkosähkön hyödyntäminen ja kannattavuus taloyhtiössä Aurinkosähkön hyödyntäminen ja kannattavuus taloyhtiössä Isännöitsijäseminaari 17.11.2015 Helsinki Energia-asiantuntija, tietokirjailija janne.kapylehto@gmail.com Aurinkosähkö Suomessa ei ole tulevaisuutta,

Lisätiedot

Auringosta sähkövoimaa KERAVAN ENERGIA & AURINKOSÄHKÖ. Keravan omakotiyhdistys Osmo Auvinen

Auringosta sähkövoimaa KERAVAN ENERGIA & AURINKOSÄHKÖ. Keravan omakotiyhdistys Osmo Auvinen Auringosta sähkövoimaa KERAVAN ENERGIA & AURINKOSÄHKÖ Keravan omakotiyhdistys 26.4.2017 Osmo Auvinen osmo.auvinen@keoy.fi Keravan Energia Oy, emoyhtiö Keravan kaupunki 96,5 % Sipoon kunta 3,5 % Etelä-Suomen

Lisätiedot

Naps Systems Oy / Ruosilankuja 4, FI-00390 Helsinki / Finland www.napssystems.com / +358 20 7545 666 / +358 20 7545 660

Naps Systems Oy / Ruosilankuja 4, FI-00390 Helsinki / Finland www.napssystems.com / +358 20 7545 666 / +358 20 7545 660 Naps Systems Oy / Ruosilankuja 4, FI-00390 Helsinki / Finland www.napssystems.com / +358 20 7545 666 / +358 20 7545 660 Naps Systems Oy Naps Systems on kotimainen aurinkosähköjärjestelmien toimittaja ja

Lisätiedot

skijännitekojeistot ENERGIAA AURINGOSTA ium Voltage Power Distribution Equipment

skijännitekojeistot ENERGIAA AURINGOSTA ium Voltage Power Distribution Equipment skijännitekojeistot ENERGIAA AURINGOSTA ium Voltage Power Distribution Equipment Ekologinen ja edullinen aurinkosähkö Aurinkosähkö on uusiutuva ja saasteeton energiamuoto, jota on saatavilla kaikkialla

Lisätiedot

SMG-4500 Tuulivoima. Kuudennen luennon aihepiirit. Tuulivoimalan energiantuotanto-odotukset AIHEESEEN LIITTYVÄ TERMISTÖ (1/2)

SMG-4500 Tuulivoima. Kuudennen luennon aihepiirit. Tuulivoimalan energiantuotanto-odotukset AIHEESEEN LIITTYVÄ TERMISTÖ (1/2) SMG-4500 Tuulivoima Kuudennen luennon aihepiirit Tuulivoimalan energiantuotanto-odotukset Aiheeseen liittyvä termistö Pinta-alamenetelmä Tehokäyrämenetelmä Suomen tuulivoimatuotanto 1 AIHEESEEN LIITTYVÄ

Lisätiedot

Ruukki aurinkosähköpaketit Myynnin info 6.10.2014. Myynti- ja tuotekoulutus 5.-6.3.2014

Ruukki aurinkosähköpaketit Myynnin info 6.10.2014. Myynti- ja tuotekoulutus 5.-6.3.2014 Ruukki aurinkosähköpaketit Myynnin info 6.10.2014 1 Myynti- ja tuotekoulutus 5.-6.3.2014 Yleinen Ruukin aurinkoenergiatuoteperhe omakotitaloihin laajenee Ruukki aurinkosähköpaketeilla 27.10.2014 alkaen

Lisätiedot

Näin rakennettiin Torkkolan tuulivoimapuisto

Näin rakennettiin Torkkolan tuulivoimapuisto Näin rakennettiin Torkkolan tuulivoimapuisto Merikaarrontie N Torkkola Vähäkyrö 7 Torkkolan tuulivoimapuisto sijaitsee Vaasassa, Merikaarrontien varrella, Kyrönjoen eteläpuolella. Pinta-ala: noin 1 000

Lisätiedot

Kannattava aurinkosähköinvestointi

Kannattava aurinkosähköinvestointi Kannattava aurinkosähköinvestointi -aurinkosähköjärjestelmästä yleisesti -mitoittamisesta kannattavuuden kannalta -aurinkoenergia kilpailukyvystä Mikko Nurhonen, ProAgria Etelä-Savo p. 043-824 9498 senttiä

Lisätiedot

Tuulivoima Suomessa Näkökulma seminaari Dipoli 17.9.2008

Tuulivoima Suomessa Näkökulma seminaari Dipoli 17.9.2008 Tuulivoima Suomessa Näkökulma seminaari Dipoli 17.9.2008 Historia, nykypäivä ja mahdollisuudet Erkki Haapanen Tuulitaito Tuulivoimayhdistys 20 vuotta 1970-luvulla energiakriisi herätti tuulivoiman eloon

Lisätiedot

Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu

Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä ENERGIARATKAISU KIINTEISTÖN KILPAILUKYVYN SÄILYTTÄMISEKSI Osaksi kiinteistöä integroitava Realgreen- tuottaa sähköä aurinko- ja

Lisätiedot

Naps Systems Group. Aurinko, ehtymätön energialähde. Jukka Nieminen Naps Systems Oy

Naps Systems Group. Aurinko, ehtymätön energialähde. Jukka Nieminen Naps Systems Oy Aurinko, ehtymätön energialähde Jukka Nieminen Naps Systems Oy Aurinko energianlähteenä Maapallolle tuleva säteilyteho 170 000 TW! Teho on noin 20.000 kertaa koko maapallon teollisuuden ja lämmityksen

Lisätiedot

SMG-4500 Tuulivoima. Kolmannen luennon aihepiirit TUULEN TEHO

SMG-4500 Tuulivoima. Kolmannen luennon aihepiirit TUULEN TEHO SMG-4500 Tuulivoima Kolmannen luennon aihepiirit Tuulen teho: Betzin lain johtaminen Tuulivoimalatyypeistä: Miksi vaaka-akselinen, miksi kolme lapaa? Aerodynamiikkaa: Tuulivoimalan roottorin lapasuunnittelun

Lisätiedot

Tekniset vaihtoehdot vertailussa. Olli Laitinen, Motiva

Tekniset vaihtoehdot vertailussa. Olli Laitinen, Motiva Tekniset vaihtoehdot vertailussa Olli Laitinen, Motiva Energiantuotannon rakenteellinen muutos Energiantuotannon rakenne tulee muuttumaan seuraavien vuosikymmenten aikana Teollinen energiantuotanto Siirtyminen

Lisätiedot

THE REAL DISTRIBUTED POWER SOLUTION

THE REAL DISTRIBUTED POWER SOLUTION THE REAL DISTRIBUTED POWER SOLUTION Cypress Toiminta-ajatus Toteuttaa pystyakselisia tuulivoimaratkaisuja. Cypress Liikeidea Toimitamme uusiutuvan energian asiakkaille pieniä tuulivoimaratkaisuja asennuspalveluineen.

Lisätiedot

Tuulivoimaa meidänkin kuntaan? Kuntavaalit 2017

Tuulivoimaa meidänkin kuntaan? Kuntavaalit 2017 Tuulivoimaa meidänkin kuntaan? Kuntavaalit 2017 Kuntapäättäjä, miksi tuulivoimaa? Tuulivoima tarjoaa piristysruiskeen monen kunnan talouteen. Tulevan sote-uudistuksen myötä kuntien vastuu kunnan elinvoimaisuuden

Lisätiedot

Tuulivoimatuotanto Suomessa Kehityskulku, tavoitteet, taloudellinen tuki ja kehitysnäkymät

Tuulivoimatuotanto Suomessa Kehityskulku, tavoitteet, taloudellinen tuki ja kehitysnäkymät Tuulivoimatuotanto Suomessa Kehityskulku, tavoitteet, taloudellinen tuki ja kehitysnäkymät Anni Mikkonen Suomen Tuulivoimayhdistys Loimaa, 23.3.2010 Suomen Tuulivoimayhdistys ry Perustettu 1988 20 -vuotisjuhlat

Lisätiedot

AURINKOVOIMALAT AVAIMET KÄTEEN

AURINKOVOIMALAT AVAIMET KÄTEEN AURINKOVOIMALAT AVAIMET KÄTEEN FINNWIND.FI - HAJAUTETUN ENERGIANTUOTANNON ASIANTUNTIJA Asiakas: Helsingin kaupunki Nimellisteho: 17,25 kwp Aurinkopaneelien pinta-ala: 120 m 2 FINNWIND OY - TUOTTEET JA

Lisätiedot

Huoletonta asumista talvipakkasilla

Huoletonta asumista talvipakkasilla J Ä ÄT Y M ÄTÖ N V E S I J O H TO J Ä ÄT Y M ÄTÖ N S U OJA P U T K I Huoletonta asumista talvipakkasilla 12 2010 10002 Uponor Supra Plus -jäätymätön vesijohto Uponor Supra Plus on eristetty ja lämmitetty

Lisätiedot

Kohti uusiutuvaa ja hajautettua energiantuotantoa

Kohti uusiutuvaa ja hajautettua energiantuotantoa Kohti uusiutuvaa ja hajautettua energiantuotantoa Mynämäki 30.9.2010 Janne Björklund Suomen luonnonsuojeluliitto ry Sisältö Hajautetun energiajärjestelmän tunnuspiirteet ja edut Hajautetun tuotannon teknologiat

Lisätiedot

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan

Lisätiedot

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet 1 Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet 1. Tee esisuunnitelma - sähköistystarpeista - lämmitysjärjestelmästä 2. Ota yhteyttä Tornion Energiaan - saadaksesi neuvoja sähköistyksen toteuttamiseksi - saadaksesi

Lisätiedot

Aurinkovoimaa Lappeenrannassa: Kokemuksia ja mahdollisuuksia. Markus Lankinen

Aurinkovoimaa Lappeenrannassa: Kokemuksia ja mahdollisuuksia. Markus Lankinen Aurinkovoimaa Lappeenrannassa: Kokemuksia ja mahdollisuuksia Aurinkosähkön tuottaja vuodesta 2013 Teho: 3 KW, 10 paneelia Invertteri: Fronius Tuotanto 8/2013-24.5.2016: 5000 kwh 5/2016: keskimäärin 11-18

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Perkiön tuulivoimahanke

Projektisuunnitelma Perkiön tuulivoimahanke n tuulivoimahanke Taustaa O2 on vuonna 1991 Ruotsissa perustettu tuulivoima-alan yritys, joka kehittää, rakentaa, rahoittaa, hallinnoi, omistaa sekä myy tuulivoimapuistoja. O2 on toteuttanut Ruotsissa

Lisätiedot

Aurinkosähköä Iso-Roballe 15.2.2016

Aurinkosähköä Iso-Roballe 15.2.2016 Aurinkosähköä Iso-Roballe 15.2.2016 Janne Käpylehto Energia-asiantuntija, tietokirjailija Dodo RY janne.kapylehto@gmail.com Sisältö Yleistä aurinkosähköstä, kytkennät, hintakehitys Taloudelliset mallinnukset

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS. Maatilojen ympäristöpäivä 9.12.2015. Energiatehokkuutta ja paikallisia energiavaihtoehtoja

ENERGIATEHOKKUUS. Maatilojen ympäristöpäivä 9.12.2015. Energiatehokkuutta ja paikallisia energiavaihtoehtoja Maatilojen ympäristöpäivä 9.12.2015 Energiatehokkuutta ja paikallisia energiavaihtoehtoja ENERGIATEHOKKUUS Energiatehokkuus kuvaa käytetyn energian ja tuotetun tuotteen suhdetta kwh/maitolitra kwh/lehmäpaikka

Lisätiedot

AURINKOSÄHKÖN YHTEISTILAUS

AURINKOSÄHKÖN YHTEISTILAUS Uusikaupunki 26.3.2014 AURINKOSÄHKÖN YHTEISTILAUS 1 Osana HINKU- hanketta toteutettiin Suomen suurin aurinkosähköjärjestelmien yhteistilaus. Neljän kunnan kiinteistöihin ja n. 25 yksityiskotiin asennetaan

Lisätiedot

Perinteisen laitehankintamallin kompastuskivet

Perinteisen laitehankintamallin kompastuskivet Perinteisen laitehankintamallin kompastuskivet 2.10.2014 - Matti Kantonen, Finnwind Oy matti.kantonen@finnwind.fi, GSM 045 650 2156 lyhyt yritysesittely taustaa esimerkille aurinkosähkön toimitusprosessi

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 02.12.2014 CGr TBo Hankilannevan tuulivoimapuiston välkeselvitys.

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 02.12.2014 CGr TBo Hankilannevan tuulivoimapuiston välkeselvitys. Page 1 of 11 Hankilanneva_Valkeselvitys- CGYK150219- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO HANKILANNEVA Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 02.12.2014

Lisätiedot

Tuulimittausten merkitys ja mahdollisuudet tuulipuiston suunnittelussa ja käytössä

Tuulimittausten merkitys ja mahdollisuudet tuulipuiston suunnittelussa ja käytössä Tuulimittausten merkitys ja mahdollisuudet tuulipuiston suunnittelussa ja käytössä Energiamessut 2010 Tampere Erkki Haapanen, DI erkki.haapanen(at)tuulitaito.fi Miksi tämä esitys Suomessa yleisin tuulivoimalan

Lisätiedot

AURINKOSÄHKÖN YHTEISTILAUKSEN TARJOUSPYYNTÖ

AURINKOSÄHKÖN YHTEISTILAUKSEN TARJOUSPYYNTÖ AURINKOSÄHKÖN YHTEISTILAUKSEN TARJOUSPYYNTÖ 30.10.2014 Yleistä: Olemme keräämässä yhteistilausta johon osallistuu yksityisiä omakotitalon omistajia ja yrityksiä Iistä ja sen ympäristökunnista, sekä myös

Lisätiedot

Päivän vietto alkoi vuonna 2007 Euroopan tuulivoimapäivänä, vuonna 2009 tapahtuma laajeni maailman laajuiseksi.

Päivän vietto alkoi vuonna 2007 Euroopan tuulivoimapäivänä, vuonna 2009 tapahtuma laajeni maailman laajuiseksi. TIETOA TUULIVOIMASTA: Maailman tuulipäivä 15.6. Maailman tuulipäivää vietetään vuosittain 15.kesäkuuta. Päivän tarkoituksena on lisätä ihmisten tietoisuutta tuulivoimasta ja sen mahdollisuuksista energiantuotannossa

Lisätiedot

Sähkötöiden tekeminen ja sähköpätevyystodistukset. Veli-Pekka Vitikka 3.11.2011

Sähkötöiden tekeminen ja sähköpätevyystodistukset. Veli-Pekka Vitikka 3.11.2011 Sähkötöiden tekeminen ja sähköpätevyystodistukset Veli-Pekka Vitikka 3.11.2011 Tästä säätely alkoi Antennityöoikeudet 1960 luvulla Sähköurakoitsijan rekisteröinti Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesille

Lisätiedot

Asennusohje aurinkopaneeliteline

Asennusohje aurinkopaneeliteline Asennusohje aurinkopaneeliteline Sisällysluettelo 1. Kehikon kokoonpano ja kiinnitys kattoon...3 2. Aurinkopaneelien asennus...4 3. Aurinkopaneelien sähköinen kytkentä...7 3.1 Kytkentä pienjänniteverkkoon...7

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 9 Portin_tuulipuisto_Valkeselvit ys- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Portti Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 28.09.2015 YKo

Lisätiedot

Energia-ilta: Keuruu, Saarijärvi ja Äänekoski. Yritys

Energia-ilta: Keuruu, Saarijärvi ja Äänekoski. Yritys Energia-ilta: Keuruu, Saarijärvi ja Äänekoski Yritys Solartukku Oy on aurinkoenergiaan erikoistunut 2009 perustettu yritys, jolla on toimitilat ja varasto Keuruulla. Ydintoimintaamme ovat aurinkolämpöja

Lisätiedot

Aurinkosähkön mahdollisuudet maatilalla. Lauri Hietala Solarvoima OY. www.solarvoima.fi. www.solarvoima.fi

Aurinkosähkön mahdollisuudet maatilalla. Lauri Hietala Solarvoima OY. www.solarvoima.fi. www.solarvoima.fi Aurinkosähkön mahdollisuudet maatilalla Lauri Hietala Solarvoima OY Toteuttaa avaimet käteen -periaatteella aurinkosähköratkaisuita kotiin, mökille, maatilalle ja teollisuuteen Omat asentajat Tuotteina

Lisätiedot

Aurinkosähköjärjestelmän liittäminen sähköverkkoon

Aurinkosähköjärjestelmän liittäminen sähköverkkoon Aurinkosähköjärjestelmän liittäminen sähköverkkoon ATY:n Aurinkoseminaari FinnBuild 2012 9.10.2012 Pienimuotoinen sähköntuotanto mitä ja miksi Pientuotanto enintään 2 MVA Mikrotuotanto enintään 50 kva

Lisätiedot

SMG-4500 Tuulivoima. Kahdeksannen luennon aihepiirit. Tuulivoiman energiantuotanto-odotukset

SMG-4500 Tuulivoima. Kahdeksannen luennon aihepiirit. Tuulivoiman energiantuotanto-odotukset SMG-4500 Tuulivoima Kahdeksannen luennon aihepiirit Tuulivoiman energiantuotanto-odotukset Tuulen nopeuden mallintaminen Weibull-jakaumalla Pinta-alamenetelmä Tehokäyrämenetelmä 1 TUULEN VUOSITTAISEN KESKIARVOTEHON

Lisätiedot

Aurinkovoimala omakotitalossa kerääjällä lämpöä ja paneelilla sähköä

Aurinkovoimala omakotitalossa kerääjällä lämpöä ja paneelilla sähköä Aurinkovoimala omakotitalossa kerääjällä lämpöä ja paneelilla sähköä Heli Jutila Ympäristöasiantuntija Hämeenlinnan seudun ympäristöfoorumi 27.3.2012 Hankinnan suunnittelu Uusiutuvien käyttöön panostaminen

Lisätiedot

Aurinkovoimaa kuntiin yhteishankinnalla

Aurinkovoimaa kuntiin yhteishankinnalla Aurinkovoimaa kuntiin yhteishankinnalla Kuntien Ilmastokonferenssi 13.5.2016 Jarmo Linjama Suomen ympäristökeskus (SYKE) HINKU (Hiilineutraalit kunnat) -hanke HINKU-kuntien tavoitteena 80 prosentin päästövähennys

Lisätiedot

GreenEnergy Finland Oy. Iin aurinkoenergiayhteistilaus Mikko Pääkkönen, 14.1.2015

GreenEnergy Finland Oy. Iin aurinkoenergiayhteistilaus Mikko Pääkkönen, 14.1.2015 1 GreenEnergy Finland Oy Iin aurinkoenergiayhteistilaus Mikko Pääkkönen, 14.1.2015 2 2 Yritysesittely lyhyesti Yhteistilaus Aiemmat kokemukset Miksi kannattaa osallistua? Yhteistilaustarjous Hintataso

Lisätiedot

Sähköverkkoluvat Riku Kettu Verkkoinsinööri Energiamarkkinavirasto

Sähköverkkoluvat Riku Kettu Verkkoinsinööri Energiamarkkinavirasto Sähköverkkoluvat 18.11.2013 Riku Kettu Verkkoinsinööri Energiamarkkinavirasto Sähköverkkotoiminnan luvanvaraisuus Sähkömarkkinalain (588/2013) 4 :n mukaan sähköverkkotoimintaa saa harjoittaa vain Energiamarkkinaviraston

Lisätiedot

SMG-4500 Tuulivoima. Neljännen luennon aihepiirit. Tuulivoimalan rakenne. Tuuliturbiinin toiminta TUULIVOIMALAN RAKENNE

SMG-4500 Tuulivoima. Neljännen luennon aihepiirit. Tuulivoimalan rakenne. Tuuliturbiinin toiminta TUULIVOIMALAN RAKENNE SMG-4500 Tuulivoima Neljännen luennon aihepiirit Tuulivoimalan rakenne Tuuliturbiinin toiminta Turbiinin teho Nostovoima ja vastusvoima Suhteellinen tuuli Pintasuhde Turbiinin tehonsäätö 1 TUULIVOIMALAN

Lisätiedot

Kotien energia. Kotien energia Vesivarastot Norja

Kotien energia. Kotien energia Vesivarastot Norja Esitelmä : Pekka Agge Toimitusjohtaja Aura Energia Oy Tel 02-2350 915 / Mob041 504 7711 Aura Energia Oy Perustettu 2008 toiminta alkanut 2011 alussa. Nyt laajentunut energiakonsultoinnista energiajärjestelmien

Lisätiedot

Primäärienergian kulutus 2010

Primäärienergian kulutus 2010 Primäärienergian kulutus 2010 Valtakunnallinen kulutus yhteensä 405 TWh Uusiutuvilla tuotetaan 27 prosenttia Omavaraisuusaste 32 prosenttia Itä-Suomen* kulutus yhteensä 69,5 TWh Uusiutuvilla tuotetaan

Lisätiedot

Aurinkosähköä omakotitaloihin ja taloyhtiöihin. Marja Jallinoja Keravan omakotiyhdistys r.y

Aurinkosähköä omakotitaloihin ja taloyhtiöihin. Marja Jallinoja Keravan omakotiyhdistys r.y Aurinkosähköä omakotitaloihin ja taloyhtiöihin Marja Jallinoja Keravan omakotiyhdistys r.y. 26.4.2017 PlayGreen Finland Oy Helsinkiläinen vuonna 2010 perustettu aurinkosähkön asiantuntijayhtiö Liikevaihtoennuste

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 10 Parhalahti_Valkeselvitys_JR15 1211- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Parhalahti Välkeselvitys Versio Päivä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 7.12.2015 YKo

Lisätiedot

7.6.2011 2010 SÄHKÖENERGIAA TUOTTAVIEN LAITTEIDEN HANKINTA HARAKAN SAARELLE OSANA HIILINEUTRAALI HARAKKA -HANKETTA

7.6.2011 2010 SÄHKÖENERGIAA TUOTTAVIEN LAITTEIDEN HANKINTA HARAKAN SAARELLE OSANA HIILINEUTRAALI HARAKKA -HANKETTA 7/2011 1 2010 SÄHKÖENERGIAA TUOTTAVIEN LAITTEIDEN HANKINTA HARAKAN SAARELLE OSANA HIILINEUTRAALI HARAKKA -HANKETTA Ymk 2011-778 Hankinnan kohde ja hankinnasta ilmoittaminen Harakan saareen hankitaan sähköenergiaa

Lisätiedot

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat. INFRASAUNAN ASENNUSOHJE Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.fi INFRASAUNA + YHDISTELMÄSAUNA INFRASAUNAN ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET

Lisätiedot

Kustannussäästöjä asiakkaille teollisen internetin avulla - Solnetin aurinkoenergiapalvelu. Kaj Kangasmäki 9.4.2015

Kustannussäästöjä asiakkaille teollisen internetin avulla - Solnetin aurinkoenergiapalvelu. Kaj Kangasmäki 9.4.2015 Kustannussäästöjä asiakkaille teollisen internetin avulla - Solnetin aurinkoenergiapalvelu Kaj Kangasmäki 9.4.2015 Solnet on uusiutuvaan energiantuotantoon keskittyvä suomalainen palveluyritys, joka tarjoaa

Lisätiedot

TUULIVOIMATUET. Urpo Hassinen 10.6.2011

TUULIVOIMATUET. Urpo Hassinen 10.6.2011 TUULIVOIMATUET Urpo Hassinen 10.6.2011 UUSIUTUVAN ENERGIAN VELVOITEPAKETTI EU edellyttää Suomen nostavan uusiutuvan energian osuuden energian loppukäytöstä 38 %:iin vuoteen 2020 mennessä Energian loppukulutus

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 03.02.2015 CGr TBo Ketunperän tuulivoimapuiston välkeselvitys.

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 03.02.2015 CGr TBo Ketunperän tuulivoimapuiston välkeselvitys. Page 1 of 11 Ketunperä-Välkeselvitys- CG150203-1- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIPUISTO Ketunperä Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 03.02.2015 CGr

Lisätiedot

Sähköpätevyydet. Tapio Kallasjoki 1/2016. Tapio Kallasjoki 1/2016

Sähköpätevyydet. Tapio Kallasjoki 1/2016. Tapio Kallasjoki 1/2016 Sähköpätevyydet Tapio Kallasjoki 1/2016 Tapio Kallasjoki 1/2016 Sähköturvallisuuden säädösperusta Sähköturvallisuuslaki 410/96 Sähköturvallisuusasetus 498/96 Ministeriön päätökset (Ktm/TEM) Valvova viranomainen

Lisätiedot

Tuulivoiman mahdollisuudet sisämaassa Tuulivoimahankkeen vaiheet Pieksämäen kaupungintalo 18.11.2010

Tuulivoiman mahdollisuudet sisämaassa Tuulivoimahankkeen vaiheet Pieksämäen kaupungintalo 18.11.2010 Tuulivoiman mahdollisuudet sisämaassa Tuulivoimahankkeen vaiheet Pieksämäen kaupungintalo 18.11.2010 Miksi tuulivoimaa? Ilmainen ja uusiutuva kotimainen polttoaine Tuotannossa ei aiheudu päästöjä maahan,

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sähkötekniikan koulutusohjelma Sähkövoimatekniikka. Tutkintotyö. Elmer Veijalainen PIENTUULIVOIMALAT

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sähkötekniikan koulutusohjelma Sähkövoimatekniikka. Tutkintotyö. Elmer Veijalainen PIENTUULIVOIMALAT TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sähkötekniikan koulutusohjelma Sähkövoimatekniikka Tutkintotyö PIENTUULIVOIMALAT Työn ohjaaja Työn teettäjä Tampere 2008 Yliopettaja Väinö Bergman Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Aurinkopaneelin toimintaperiaate

Aurinkopaneelin toimintaperiaate 2 Aurinkopaneelin toimintaperiaate Auringon säde/ valo osuu paneelin pinnalle joka osaltaan tuottaa aurinkoenergia. Sähkö muunnetaan vaihtovirraksi invertterissä ja liitetään talon ryhmäkeskukseen. DC

Lisätiedot

www.finnwind.fi Päivitetty 3.10.2011 Tuule 200 -tuoteperheen tuotteet

www.finnwind.fi Päivitetty 3.10.2011 Tuule 200 -tuoteperheen tuotteet Tuule E200 sähköntuotanto tuulivoimalan yleiskuvaus... 2 Tekniikan yleiskuvaus... 3 Tuule E200 tuulivoimalan tuottokäyrä... 4 Mittapiirros... 5 Potkuri ja napa... 6 Generaattori... 6 Runko, peräsin ja

Lisätiedot

Keski-Suomen tuulivoimaselvitys lisa alueet

Keski-Suomen tuulivoimaselvitys lisa alueet Merja Paakkari 16.11.2011 1(19) Keski-Suomen tuulivoimaselvitys lisa alueet Kunta Alue Tuulisuus/ tuuliatlas [m/s] Tuulisuus 100m/ WAsP [m/s] Vuosituotanto 100m / WAsP [GWh] Tuulipuiston maksimikoko [MW]

Lisätiedot

Pientuotannon liittäminen Elenian verkkoon

Pientuotannon liittäminen Elenian verkkoon Pientuotannon liittäminen Elenian verkkoon Riku Minkkinen, 5.10.2017 Sisältö Elenia Pientuotanto Elenian verkossa Yleistä aurinkosähköjärjestelmien verkkoon liittämisestä Vaatimukset verkkoon liitettäville

Lisätiedot

ENERGIAKOLMIO OY. Tuulivoiman rooli Suomen energiatuotannossa. Jyväskylän Rotary klubi 13.1.2014. Energiakolmio Oy / 13.1.2014 / Marko Lirkki

ENERGIAKOLMIO OY. Tuulivoiman rooli Suomen energiatuotannossa. Jyväskylän Rotary klubi 13.1.2014. Energiakolmio Oy / 13.1.2014 / Marko Lirkki ENERGIAKOLMIO OY Tuulivoiman rooli Suomen energiatuotannossa Jyväskylän Rotary klubi 13.1.2014 Energiakolmio Oy / 13.1.2014 / Marko Lirkki ENERGIAKOLMIO OY Energiakolmio on Suomen johtava riippumaton energiamarkkinoiden

Lisätiedot

Uusiutuvien energialähteiden käyttömahdollisuudet ja teknologianäkymät sekä keskitetyssä että hajautetussa energiantuotannossa. Olli Laitinen, Motiva

Uusiutuvien energialähteiden käyttömahdollisuudet ja teknologianäkymät sekä keskitetyssä että hajautetussa energiantuotannossa. Olli Laitinen, Motiva Uusiutuvien energialähteiden käyttömahdollisuudet ja teknologianäkymät sekä keskitetyssä että hajautetussa energiantuotannossa Olli Laitinen, Motiva Energiantuotannon rakenteellinen muutos Energiantuotannon

Lisätiedot

Tuulivoimaa rivitaloon

Tuulivoimaa rivitaloon Miika Metso Tuulivoimaa rivitaloon Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Sähkötekniikka Insinöörityö 11.5.2015 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Miika Metso Tuulivoimaa rivitaloon 45 sivua

Lisätiedot

Tuotannon liittäminen verkkoon Riku Kettu Verkkoinsinööri Energiamarkkinavirasto

Tuotannon liittäminen verkkoon Riku Kettu Verkkoinsinööri Energiamarkkinavirasto Tuotannon liittäminen verkkoon 3.12.2013 Riku Kettu Verkkoinsinööri Energiamarkkinavirasto Liittymismaksuperiaatteet jakeluverkoissa ja suurjännitteisissä jakeluverkoissa Energiamarkkinaviraston tammikuussa

Lisätiedot

UUSIUTUVA ENERGIA HELSINGIN ENERGIAN KEHITYSTYÖSSÄ. 4.11.2014 Atte Kallio Projektinjohtaja Helsingin Energia

UUSIUTUVA ENERGIA HELSINGIN ENERGIAN KEHITYSTYÖSSÄ. 4.11.2014 Atte Kallio Projektinjohtaja Helsingin Energia UUSIUTUVA ENERGIA HELSINGIN ENERGIAN KEHITYSTYÖSSÄ 4.11.2014 Projektinjohtaja Helsingin Energia ESITYKSEN SISÄLTÖ Johdanto Smart City Kalasatamassa Aurinkovoimalan teknisiä näkökulmia Aurinkovoimalan tuotanto

Lisätiedot

SÄHKÖLIITTYMÄ PIENTALOON

SÄHKÖLIITTYMÄ PIENTALOON S Ä H K Ö V E R K K O O Y SÄHKÖLIITTYMÄ PIENTALOON Ohjeita rakentajille Tampereen Sähköverkko Oy 11.6.14 JPM Sähkönjakeluinfra Sähkönjakelua varten rakennetaan muuntamo, jakokaapit ja kaapeloinnit valmiiksi

Lisätiedot

Aurinkoenergiainvestointi ja kannattava mitoittaminen

Aurinkoenergiainvestointi ja kannattava mitoittaminen Aurinkoenergiainvestointi ja kannattava mitoittaminen Lankisen Tila Oy & Lankisen Broileri Oy Broileri-kasvattamopaikkoja 60 000 Pihvisonnien loppukasvatuspaikkoja 600 kpl. 2 aurinkovoimalaa 28,8 kw 10.6.2016

Lisätiedot

Maatuulihankkeet mahdollistavat teknologiat. Pasi Valasjärvi

Maatuulihankkeet mahdollistavat teknologiat. Pasi Valasjärvi Maatuulihankkeet mahdollistavat teknologiat Pasi Valasjärvi Sisältö Yritys ja historia Mikä mahdollistaa maatuulihankkeet? Tuotetarjonta Asioita, joilla tuulivoimainvestointi onnistuu Verkkovaatimukset

Lisätiedot

EPV Energia Oy, osakkuusyhtiöiden merituulivoimahankkeita. Uutta liiketoimintaa merituulivoimasta Helsinki 24.9.2013 Sami Kuitunen

EPV Energia Oy, osakkuusyhtiöiden merituulivoimahankkeita. Uutta liiketoimintaa merituulivoimasta Helsinki 24.9.2013 Sami Kuitunen EPV Energia Oy, osakkuusyhtiöiden merituulivoimahankkeita Uutta liiketoimintaa merituulivoimasta Helsinki 24.9.2013 Sami Kuitunen CO 2 -ominaispäästö (g/sähkö kwh) Kohti vähäpäästöistä energiantuotantoa

Lisätiedot

AURINKOSÄHKÖN HYÖDYNTÄMISMAHDOLLISUUDET SUOMESSA

AURINKOSÄHKÖN HYÖDYNTÄMISMAHDOLLISUUDET SUOMESSA AURINKOSÄHKÖN HYÖDYNTÄMISMAHDOLLISUUDET SUOMESSA Esityksen sisältö Johdanto aiheeseen Aurinkosähkö Suomen olosuhteissa Lyhyesti tekniikasta Politiikkaa 1 AURINKOSÄHKÖ MAAILMANLAAJUISESTI (1/3) kuva: www.epia.org

Lisätiedot

Aurinkosähkö

Aurinkosähkö Aurinkosähkö 25.10.2016 Yritystietoa Savon Voimasta Energian ja informaation Innovatiivinen yhdistäjä Savon Voima on maakunnallinen energiakonserni, jonka omistaa 100 prosenttisesti alueen 21 kuntaa. Olemme

Lisätiedot

Ilmalämpöpumput (ILP)

Ilmalämpöpumput (ILP) Ilmalämpöpumput (ILP) 1 TOIMINTA Lämmönlähteenä ulkoilma Yleensä yksi sisäja ulkoyksikkö Lämmittää sisäilmaa huonejärjestelyn vaikutus suuri 2 1 ULKO- JA SISÄYKSIKKÖ Ulkoyksikkö kierrättää lävitseen ulkoilmaa

Lisätiedot