OPAS OMAN PIENTUULIVOIMALAN HANKINTAAN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPAS OMAN PIENTUULIVOIMALAN HANKINTAAN"

Transkriptio

1 OPAS OMAN PIENTUULIVOIMALAN HANKINTAAN

2 SISÄLTÖ Sisältö Vihreää energiantuotantoa Mikä pientuulivoima? Pientuulivoiman tilanne Suomessa Valmistelutoimenpiteet Sijaintivaatimukset Hinnan muodostuminen Hankinta Yritykset ja tuotteiden vertailu Tarvittavat luvat pientuulivoimalalle Sähköverovelvollisuus Sähköverkkoon liittäminen Voimalan asentaminen ja ylläpito Huolto LÄHTEET... 15

3 1 VIHREÄÄ ENERGIANTUOTANTOA Ympäristöä säästävät elintavat ovat tulleet osaksi myös suomalaisten arkea. Ympäristöystävällisyys on noussut yhdeksi päivän trendeistä, ja kestävän kulutuksen periaatteet raakaaineiden ja energian vähäisestä kulutuksesta sanelevat monen suomalaisenkin päivittäisiä valintoja. Suomen luonnonsuojeluliiton myöntämän Ekoenergiamerkin saaneen Ekoenergian, eli tuulivoiman, biopolttoaineiden, vanhan vesivoiman ja aurinkopaneeleilla tuotetun energian suosio alkoi kasvaa vuonna 2004, kun yhä useammat yritykset ottivat Ekoenergian tuotevalikoimaansa. Vuoteen 2009 tultaessa Ekoenergian markkinaosuus jatkoi edelleen kasvuaan, vaikka Ekoenergian uusien kriteerien astuessa voimaan vuoden 2009 alussa useat voimalaitokset putosivat pois merkin piiristä. Kuva 1. Ekoenergian markkinaosuus Kaikesta energiantuotannosta, Ekoenergia mukaan lukien, syntyy kuitenkin ympäristövaikutuksia, ja energiantuotannossa tulisikin pyrkiä vähentämään ympäristön kuormitusta esimerkiksi siirtymällä tehokkaampaan ja ilmastoystävällisempään tuotantoon. Turvattu ja häiriötön energiansaanti ei kuitenkaan ole aina itsestäänselvyys, minkä vuoksi omavarainen energiantuotanto on kasvattanut kiinnostustaan kuluttajien keskuudessa. Pientuulivoima on ratkaisu molempiin ongelmiin, sillä sen ympäristöhaitat ovat melkeinpä mitättömät, ja tekniikan kehittyessä ja halventuessa helppokäyttöinen vihreä pientuulivoima on erinomainen vaihtoehto omavaraiseen energiantuotantoon.

4 1.1 Mikä pientuulivoima? Pientuulivoima toimii samalla periaatteella, kuin isommatkin tuulivoimalat: Tuulen liikeenergia voidaan tuulivoimalalla muuntaa voimalan siipien pyörimisliikkeeksi ja edelleen sähköksi generaattorissa. Pientuulivoimalat ovat teholtaan vähäisempiä kuin teolliseen tuotantoon tarkoitetut voimalat, ja niillä tuotettua sähköä käytetään pääasiassa maatalouden tarpeisiin, laitoksissa, vapaa-ajan asunnoissa sekä purjeveneissä. Pientuulivoimalaa voidaan käyttää sähköverkkoon kuulumattomissa kohteissa, kuten kesämökeillä, mutta yhä useammin ne asennetaan sähkönjakelun piirissä oleviin taloihin omavaraisuuden lisäämiseksi sekä sähkölaskun pienentämiseksi. Kun tuulivoimalan sijoittaa oikein eli mahdollisimman tuuliselle paikalle, on se energiataloudellisesti ja ympäristöä ajatellen erinomainen vaihtoehto hajautettuun energiantuotantoon. IEC normi määrittelee pientuulivoimaksi pyyhkäisypinta-alaltaan alle 250 m 2 suuruiset voimalat, joiden korkeus jää alle 50 m ja lapojen pituus alle 9 m. Mikrotuulivoimaloilla tarkoitetaan alle 10 kw:n yhden talouden laitoksia. 1.2 Pientuulivoiman tilanne Suomessa Suomessa toimivat muutamat pientuulivoimaloiden valmistajat pyrkivät sinnikkäästi tuomaan pientuulivoimaa esiin ympäristöystävällisenä ja helppokäyttöisenä energiantuotantovaihtoehtona, mutta pientuulivoimaloiden elektroniikkaa ja pientuulivoimalaturbiineja valmistavan CypressWindTurbines Oy:n toimitusjohtaja Yrjö Blåfieldin mielestä pientuulivoiman tilanne Suomessa on tällä hetkellä huono. Posira Oy:n myyntipäällikkö Jukka Keski- Ojan mukaan pientuulivoimamarkkinat ovat uutuutensa vuoksi vielä hyvin pienet, mutta kuluttajien kasvava kiinnostus ympäristöystävällisempiä elintapoja kohtaan sekä energian hinnan korotuspaineet lupaavat kehitystä myös pientuulivoiman rakentamiselle. Tämän hetkisellä verkkosähkön hinnalla pientuulivoima on erityisesti kannattavaa sähköverkon ulkopuolisissa kohteissa, ja Keski-Ojan näkemyksen mukaan pientuulivoima onkin kasvattanut suosiotaan kaikki mukavuudet sisältävien kaupunkimaisten mökkien rakennusinnostuksen myötä. Sähköverkkoon kuulumattomissa mökeissä pientuulivoima on erinomainen vaihtoehto myös talvikäyttöä ajatellen.

5 Pientuulivoimalan rakentamiseen ei Suomessa ole tällä hetkellä tarjolla erityisiä tukia, eikä esimerkiksi energia-avustusta voi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Aran mukaan hyödyntää yksin pientuulivoimalan rakentamiseen. Energia-avustusta on kuitenkin mahdollista hakea yhdistelmälämmitysjärjestelmää rakennettaessa, jolloin myös tuulivoiman rakentamiseen on periaatteessa mahdollista saada tukea rakennettaessa lisäksi yksi tai useampi energia-avustuksen piiriin kuuluva lämmitysjärjestelmä. Lisäksi tontilla tehdyn pientuulivoimalan rakentamiskustannusten työn osuudesta voi Verohallinnon Kotitalousvähennys-ohjeen mukaan pyytää kotitalousvähennystä silloin, kun pientuulivoimala rakennetaan jo olemassa olevaan omakotitaloon tai kesämökkiin. Uudisrakentaminen ei kuitenkaan oikeuta vähennykseen, ja tietyt välittömästi samaa työsuoritusta varten saadut tuet voivat estää kotitalousvähennyksen saamisen.

6 2 VALMISTELUTOIMENPITEET Suomessa pientuulivoimalla tuotettua energiaa käytetään pääasiassa neljään eri tarkoitukseen: Lämmitysenergian tuottamiseksi rakennuksen lämmitysjärjestelmän vesi- tai massavaraajaan sekä lämpimän käyttöveden varaajaan, akkujen lataamiseen ja sähköntuotantoon suoraan omakotitalon sähköverkkoon. Akkujen lataaminen sopii erityisesti vapaa-ajan asuntoihin ja mökeille, mutta sitä käytetään myös omakotitaloissa. Sähköä voidaan tällöin käyttää joko tasasähkönä tai invertterin 1 kautta 230 V järjestelmissä. Veden lämmittämisessä vesivaraajan koko olisi hyvä olla riittävän iso (> 500 litraa), jotta tuuliset ajankohdat tulisi hyödynnettyä tehokkaasti. Taloa lämmitettäessä tulee vaihtelevien tuuliolosuhteiden vuoksi huolehtia myös toisesta lämmitystavasta pientuulivoiman rinnalla. Pientuulivoimala on myös mahdollista liittää joko kiinteistön omaan sähköverkkoon tai valtakunnalliseen sähköverkkoon, mistä on kerrottu lisää kappaleessa Sijaintivaatimukset Tuulivoimalan asennuspaikan soveltuvuudesta kannattaa keskustella myyjän kanssa, jotta varmistetaan myyjän suositukset turvallisesta asennuspaikasta. Sijoituspaikan valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa tuulisuus, voimalan maston koko sekä lähiasutus. Tuulivoimalan kannattavuus riippuu hyvin paljon tuulennopeudesta alueella, joten pientuulivoimala tulisi sijoittaa mahdollisimman tuuliselle paikalle. Erinomaiset tuuliolosuhteet löytyvät rannikolta meren läheisyydestä aukeilta alueilta, kun taas sisämaassa kohtuullisia tuuliolosuhteita kannattaa etsiä laajoilta aukeilta paikoilta sekä mäkien lailta. Metsäkatveissa tuulennopeus jää usein hyvin heikoksi. Tuulivoimala tulisi myös sijoittaa mahdollisimman korkealle niin että ympäröivät korkeat esteet kuten rakennukset ja puut jäisivät voimalan alapuolelle, ja hyvän tuoton varmistamiseksi voimalan potkurin tulisikin olla vähintään 9 m korkeammalla kuin lähimmät esteet noin 150 m säteellä. Pientuulivoimalaa sijoitettaessa tulee pystytyspaikkaan varata voima- 1 Vaihtosuuntaaja, joka muuntaa tasavirran vaihtovirraksi

7 lan maston verran tilaa myös vaakasuorassa, sillä masto tulee voida nostaa pystyyn. Paikalle täytyy myös päästä asentamaan voimala, ja voimalan maakaapelia sijoitettaessa on hyvä selvittää, onko alueelle kaivettu jo aiemmin esimerkiksi salaoja tai toinen maakaapeli. Turvallisuutta ajatellen tuulivoimalan sijoituspaikan tulisi olla riittävän kaukana paikasta, jossa oleskellaan säännöllisesti, sillä potkurista tai voimalan rakenteista voi talvisin tippua jäätä. Voimala voi olla mahdollista sijoittaa jopa usean sadan metrin päähän käyttökohteesta ilman merkittäviä siirtohäviöitä, jos voimalan generaattorijännite on riittävän korkea. Pientuulivoimalasta riippuen masto voi olla tarpeeksi tukeva pysyäkseen pystyssä ilman haruksia, mutta jotkin pientuulivoimalat vaativat myös harukset mastoa tukemaan. Harukset kiinnitetään mastoon 45 asteen kulmassa, joten esimerkiksi 10 m kiinnitettäessä tulee pientuulivoimalan sijoituspaikkaan varata tähän tilaa ylimääräiset 10m. Naapureita ja muuta lähiasutusta ajatellen pientuulivoimalan sijoituksessa tulee ottaa huomioon myös mahdolliset ääni- ja näköhaitat. Tuulivoimalan ääni ei saa häiritä alueen asukkaita, tosin kovalla tuulella tuulen oma ääni usein peittää voimalan äänen alleen. Tuulivoimalaa ei myös tule sijoittaa auringon eteen niin, että voimalan varjo osuu ikkunoihin, sillä välkkyminen voi olla epämiellyttävää. Äänihaittojen välttämiseksi suositellaan voimalan sijoittamista 30 m päähän rakennuksista tai pihapiiristä. 2.2 Hinnan muodostuminen Pientuulivoimalan kokonaiskustannukset koostuvat voimalan hankintahinnasta sekä perustusten teon, asennuksen ja sähkötöiden hinnasta. Voimalan takaisinmaksua ajatellen tulee ottaa lisäksi huomioon huolto- ja ylläpitokustannukset, jotka ovat kuitenkin suhteellisen pienet, koska voimalan vuosittaisen huollon voi suorittaa itse silmämääräisesti opaskirjan avulla ja suurempi huoltotarkastus tehdään yleensä viiden vuoden välein. Posira Oy:n myyntipäällikkö Keski-Ojan mukaan 2 kw voimalan hankinnan kokonaiskustannukset sijoittuvat maston pituudesta, perustuksista ja muista osatekijöistä riippuen euron välille. CypressWindTurbines Oy:n toimitusjohtaja Blåfield arvioi 10 kw voimalan kustannuksiin menevän euroa. Pienemmän 1 kw voimalan voi saada eurolla, ja suuremman 100 kw voimalan kustannukset voivat nousta euroon.

8 Keski-Ojan arvion mukaan 10 kw voimalan voidaan erinomaisella tuulennopeudella odottaa maksavan itsensä takaisin kymmenessä vuodessa, kun taas sisämaassa voimalan takaisinmaksuaikaan voi mennä jopa 20 vuotta. Heikolla tuulennopeudella pientuulivoimalan tuotto jää usein niukaksi, ja Blåfield epäileekin, etteivät pientuulivoimalan kokonaiskustannukset välttämättä tällöin tule ikinä kattamaan itseään valtakunnallisen verkostosähkön hintaan verrattuna. Blåfield muistuttaa kuitenkin, että sähköverkkoon kuulumattomilla alueilla pientuulivoimalla tuotettu sähkö tulee usein kannattavammaksi kuin esimerkiksi sähkön vetäminen kesämökille, ja tällöin pientuulivoimalan kuoletusaika eli aika jolloin voimala maksaa itsensä takaisin on jo kannattavaa. Kesämökillä pientuulivoima toimiikin hyvin esimerkiksi akkukäytössä yhdessä aurinkokennojen kanssa, jolloin hajautettu energiantuotanto toimii sähkönsaantia tasoittaen. Sähköverkkoon kuuluvissa kohteissa tuulivoiman kannattavuus paranee koko ajan sähkön hinnan noustessa.

9 3 HANKINTA Pientuulivoimaloiden teho alkaa n. 0,1 0,2 kw:sta, johon aurinkopaneelien tehot päättyvät, ja pääasiassa pientuulivoimaloiden teho yltää enintään 20 kw:iin. Mikroturbiineilla tarkoitetaan alle 10 kw:n tuulivoimaloita. Alle 2 kw:n voimaloita käytetään esimerkiksi kesämökin valaistukseen ja elektroniikkaan, mutta hyvätuulisella paikalla 2 kw:n voimalalla voidaan tuottaa jopa puolet omakotitalon valaistukseen ja laitteisiin kuluvasta sähköstä lämmitys pois lukien kw:n voimaloilla voidaan hyvin sijoitettuina kattaa omakotitalon valaistukseen ja laitteisiin kuluva sähkö sekä merkittävä osa talon lämmitysenergiasta. Pientuulivoimaloita on monenlaisia. Tavanomaisimpia voimaloita ovat vaaka-akseliset potkurityyppiset voimalat sekä pystyakseliset Savonius ja Darrieus-tyyppiset voimalat. Vaakaakseliset turbiinit suunnitellaan tietylle tuulennopeudelle, jolla ne toimivat parhaiten. Pystyakseliset voimalat toimivat hyvin pyörteisellä tuulella, ja ne soveltuvatkin siksi hyvin muun muassa talojen katoille tai pihoille, joissa ilma on usein pyörteistä. Vaaka-akselisissa voimaloissa käytetään yleisesti 3-lapaista turbiinimallia, koska se pyörii kaikissa olosuhteissa tasaisesti ja sen käyntiinlähtö pienelläkin tuulella on usein kohtuullisen hyvä. 5 6 lavan turbiineja käytetään pääasiassa mökeissä ja purjeveneissä. Kuva 2 Darrieus-roottori ja 3-lapainen vaaka-akselinen voimala

10 Pientuulivoimalaan on suositeltavaa hankkia erilaisia suojausjärjestelmiä, joista kannattaa neuvotella voimalan myyjän kanssa. Voimala tulisi suojata salamaniskun varalta, sillä puiden yläpuolelle ulottuva metallimasto toimii ukkosenjohdattimena, ja mahdollisten ylijännitepiikkien varalta voimalalla on hyvä olla myös ylijännitesuojaus. Myrskysuojauksella varmistetaan, etteivät voimalan siivet hajoa tai voimala kaadu kovallakaan tuulella. Voimalan voi suojata myrskyä vastaan esimerkiksi kääntämällä potkurin sivuun, pysäyttämällä potkurin tai säätämällä potkurin lapojen kulmaa tehon pienentämiseksi. Suojausjärjestelmät tulee myös muistaa huoltaa, ja esimerkiksi salamasuojaus tulee uusia salaman osuman jälkeen. 3.1 Yritykset ja tuotteiden vertailu Useiden Suomessa toimivien pientuulivoimaloiden maahantuojien ja valmistajien tarjontaan kuuluu valmiita ns. avaimet käteen -paketteja. Oma pientuulivoimala on mahdollista koota itse myös osa osalta eri valmistajia hyödyntäen, mutta usein helpointa on ostaa valmis voimalapaketti. Eri pientuulivoimaloiden valmistajien ja maahantuojien yhteystietoja löytyy esimerkiksi Suomen Tuulivoimayhdistys ry:n Internet-sivuilta. Suomen Tuulivoimayhdistys ry on määritellyt alan suomalaisille toimijoille eettiset ohjeet, ja yritystä valitessa kannattaakin tarkistaa, toimitaanko yrityksessä näiden ohjeiden mukaisesti. Myyjällä tulisi olla osoittaa voimalastaan Suomessa sijaitsevia, toimivia käyttöesimerkkejä sekä voimalan katsastustodistus siitä, että voimalan kestävyys ja luotettavuus on tarkastettu tutkimuslaitoksessa. Katsastustodistuksia ovat esimerkiksi MCS tai IEC Lisäksi eettisten sääntöjen mukaan myyjällä tulee olla esittää sertifioitu tuottokäyrä tai muita mittauksia voimalan tuottolupauksen takeeksi. Yritysten tuotteita voi vertailla keskenään tarkastelemalla niiden potkurin pyörähdyspintaalaa, voimalan tehoa (kw) ja energian tuottoa (kwh) tai voimalan laatua ja käyttöikää. Monet valmistajat ilmoittavat voimaloilleen nimellistehon, eli tehon, jonka voimala tuottaa tietyllä valmistajan valitsemalla tuulennopeudella, mutta eri valmistajat käyttävät nimellistehon laskemisessa eri tuulennopeuksia. Tämän vuoksi nimellistehon sijaan onkin suositeltavampaa vertailla voimaloiden vuosituottoa, jota kannattaa aina tiedustella valmistajalta. Voimaloita, joiden potkurin pyörähdyspinta-alat ovat samankokoiset, voidaan vertailla keskenään, mutta energian tuottoon vaikuttaa pinta-alan lisäksi myös voimalan teknologia.

11 Voimaloiden laatua ja käyttöikää vertaillessa kannattaa kiinnittää huomiota niiden käyttöön, kestävyyteen ja huollettavuuteen. 3.2 Tarvittavat luvat pientuulivoimalalle Kuntien osalta ei tällä hetkellä ole voimassa olevaa yleistä säännöstöä, jonka mukaan menetellä pientuulivoimaa koskevissa lupa-asioissa, ja eri kuntien menettelytavat lupia koskien vaihtelevatkin suuresti. Toiset kunnat eivät vaadi minkäänlaisia lupia, kun taas toiset ovat estäneet täysin voimaloiden hankinnan kunnan alueelle. Oman kunnan lupamenettelytapa selviää soitolla kunnan rakennustarkastajalle. Tavallisinta on, että maston korkeudesta riippuen kaava-alueella vaaditaan rakennuslupa tai toimenpidelupa ja kaava-alueen ulkopuolella toimenpidelupa. Hakemukseen tulee liittää mukaan voimalan julkisivupiirros sekä karttaote tai asemapiirustus, johon on merkitty pientuulivoimalan sijoituspaikka. 3.3 Sähköverovelvollisuus Alkuvuodesta 2011 säädetyn lain mukaan kesämökeillä ja omakotitalojen yhteydessä olevat enintään 50 kva:n 2 mikrovoimalaitokset on vapautettu kokonaan sähköveron maksuvelvollisuudesta, mikä tarkoittaa, että mökkivoimalan ylijäämäsähköä voi myydä vaikka valtakunnanverkkoon ilman kohtuutonta veronmaksuvelvollisuutta. Aikaisemmin sähkön myyminen merkitsi veronmaksuvelvollisuutta myös omaan käyttöön tuotetusta sähköstä. Sähköverovelvollisuuden ulkopuolelle kuuluvat myös yli 50 kva:n mutta enintään 2000 kva:n tehoiset generaattorit silloin, kun sähköä ei siirretä yleiseen jakeluverkkoon, kun taas muista sähköveron piiriin kuuluvista yli 50 kva:n voimalaitoksista tulee tehdä ilmoitus paikalliselle tullipiirille rekisteröitymistä varten. 3.4 Sähköverkkoon liittäminen Sähköverkkoon kuuluvissa kohteissa pientuulivoimala on usein kannattavaa liittää sähköverkkoon, jolloin Suomen Tuulivoimayhdistys ry:n mukaan toimitaan seuraavasti: Voimalan sähkö muutetaan invertterillä verkkosähköksi, pientuulivoimala kytketään sulaketauluun ja tarvittava yli- ja alijäämä otetaan normaalisti sähköverkosta. 2 Kilovolttiampeerin

12 Mikrogeneraattorin liittämisestä sähköverkkoon on säädetty standardi EN 50438:lla, mutta sähköverkkoon liittämiseen tarvitsee kuitenkin aina luvan sähköverkon omistajalta. Suomessa toimii tällä hetkellä noin 300 sähköverkko-operaattoria, joilta löytyy viimeisin tieto sähköverkkoon liittämisestä, ja sähköverkon haltijalta kannattaakin kysyä lisää kyseisen operaattorin luvan hakemisen käytännöistä. Jos pientuulivoimalaa ei liitetä valtakunnalliseen sähköverkkoon, ei sähköverkon haltijalta tarvitse kysyä lupaa voimalalle. Kun pientuulivoimala liitetään yleiseen sähköverkkoon, tehdään jakeluverkonhaltijan kanssa tuotannon liittymissopimus. Vähintään 1 MVA suuruisen voimalan rakentamisesta tulee tehdä ilmoitus Energiamarkkinavirastolle, jolle myös voimalan tehonkorotukset ja käytöstä poistaminen tulee ilmoittaa. Sähköverkkoyhtiöön on hyvä olla yhteydessä mahdollisimman aikaisin voimalaa hankkiessa, jotta verkon haltijan mahdolliset tekniset vaatimukset tuotantolaitosta koskien ehditään selvittää. Pientuulivoimalaa ei saa kytkeä verkkoon, ennen kuin jakeluverkon haltija on antanut sille suostumuksensa. Tuulivoimalan sähkötöitä ja verkkoonliityntää ei kuitenkaan saa koskaan tehdä ilman asianmukaista pätevyyttä. Sähköturvallisuuslain ja kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen määrittelemät sähköturvallisuussäädökset vaativat, että sähkö- ja asennustöiden tekijällä tulee olla riittävän kelpoisuuden osoituksena pätevyystodistus, jonka saaminen edellyttää paitsi koulutusta ja työkokemusta myös turvallisuustutkintoa. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes huolehtii turvallisuustutkintojen järjestämisestä Suomessa, ja Tukes:n Internet-sivustolle onkin koottu vuosittain päivittyvä ohjeistus sähkö- ja hissiturvallisuustutkinnoista ja niiden myötä saatavasta pätevyydestä.

13 4 VOIMALAN ASENTAMINEN JA YLLÄPITO Voimalan asennus alkaa maston perustuksen teosta sekä maakaapelin asennuksesta. Perustusten teon voi ostaa esimerkiksi paikalliselta kaivuriyrittäjältä tuulivoimalan valmistajalta saatavan perusohjeen mukaisesti, mutta usein helpointa on järjestää perustusten teko yhdessä pientuulivoimalan valmistajan kanssa. Tuulivoimalan myyjältä kannattaakin tarkistaa tarjoaako myyjä teknistä tukea laitteen asennukseen. Perustusten teon kustannuksiin vaikuttaa maapohjan laatu sekä voimalan koko, ja CypressWindTurbines Oy:n toimitusjohtaja Blåfieldin mukaan pienen, helpon pientuulivoimalan perustusten teon hinnan voi arvioida alkavan noin 1000 eurosta. Asennuksiin tarvitaan asianmukaiset asennusluvat omaava sähköasentaja, ja ennen asennuksia tulee tarkistaa, että valtakunnalliseen sähköverkkoon liitettävälle voimalalle on hankittu asianmukaiset luvat. Seuraavia voimalan asennuksen ja käyttöönoton päävaiheita ovat maston testinosto, koneiston kiinnitys sekä potkurin asennus, voimalan varsinainen nosto, sähköasennukset ja käyttöönottotesti. Suomen Tuulivoimayhdistys ry:n eettisten ohjeiden mukaan voimalan myyjän tulee toimittaa laitteelleen käyttö- ja asennusohjeet, joihin sisältyy tieto perustuksen rakentamisesta ja maston pystytyksestä. Asennusohjeisiin tulee myös sisältyä laitteiden sähkökaaviot akkutai verkkokytkennästä, ja asennussuunnitelma tulee suunnitella asianmukaisesti käyttökohteen mukaan. Esimerkiksi jos tuulivoimala kytketään akkuihin, tulee asennuksessa huomioida kaapelin pituudet. 4.1 Huolto Suomen Tuulivoimayhdistys ry:n eettiset ohjeet velvoittavat pientuulivoimalan myyjää tarjoamaan ostajalle voimalan huolto-ohjeet. Myyjältä kannattaa varmistaa myös varaosien toimitusaika, voimalan takuuehdot sekä takuuaika. Pientuulivoimalaitoksen huollosta tulee huolehtia säännöllisesti. Tuulivoimalan omistajan tulee tarkastaa voimalansa vuosittain silmämääräisesti ja muun muassa varmistaa, että harusvaijerit ovat kireät. Perusteellisempi huoltotarkastus tulee hoitaa viiden vuoden välein, ja koska huoltotarkastus vaatii kokemusta teknisten laitteiden toiminnasta, on huolto

14 usein helpompaa hoitaa voimalan myyneen yrityksen kautta. Huolto on kuitenkin mahdollista hoitaa myös itse, jos asennus- ja huolto-ohjeisiin on perehdytty valmistajan opastuksella. Huoltojen hinnat ja huoltoon vaadittava aika vaihtelevat voimalasta riippuen, mutta esimerkiksi Finnwind Oy:n arvion mukaan huoltotarkastus yhden asentajan suorittamana vie noin 3 4 tuntia. Pientuulivoimalan myyvältä yritykseltä kannattaa selvittää voimalan takuu, mutta koska toimittajan takuu ei yleensä kata esimerkiksi hirmumyrskyjä, voi voimalan hankkija halutessaan ottaa yhteyttä vakuutusyhtiöönsä voimalansa vakuuttamisesta.

15 LÄHTEET Rekiranta, J Pientuulivoimalan rakentaminen ja käyttö. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Talotekniikan koulutuslinja. Insinöörityö. Suomen Tuulivoimayhdistys ry Ostajan opas. Blåfield, Y., toimitusjohtaja, Cypress Wind Turbines Oy Puhelinhaastattelu Keski-Oja, J., myyntipäällikkö, Posira Oy Puhelinhaastattelu Pohjoinen tullipiiri Oulun tulli Puhelinhaastattelu Pohjois-Pohjanmaan verotoimisto Puhelinhaastattelu Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Ara Ohje energia-avustusten hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen Ekoenergia Tilastotietoa ekoenergiasta. Hakupäivä Energiateollisuus Ympäristö ja energiansäästö. Hakupäivä Finnwind Oy Ostajan muistilista. Hakupäivä Helsingin Energia Generaattoreiden liittäminen. Hakupäivä Pöyry Energy Oy Sähkön pientuotannon liittäminen verkkoon. Hakupäivä

16 Suomen Tuulivoimayhdistys ry Pientuulivoima. Hakupäivä Suomen Tuulivoimayhdistys ry Tietoja rakentajalle. Hakupäivä Tekniikka & Talous Öljy-yhtiö myy sinulle tuulimyllyn. Hakupäivä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes S5-11 Sähkö- ja hissiturvallisuustutkinnot. Hakupäivä Verohallinto Kotitalousvähennys. Hakupäivä Veronmaksajat.fi Veromuutokset Hakupäivä Wikipedia Darrieus-windmill.jpg. Hakupäivä

Tuulivoima. Energiaomavaraisuusiltapäivä 20.9.2014. Katja Hynynen

Tuulivoima. Energiaomavaraisuusiltapäivä 20.9.2014. Katja Hynynen Tuulivoima Energiaomavaraisuusiltapäivä 20.9.2014 Katja Hynynen Mitä on tuulivoima? Tuulen liike-energia muutetaan toiseen muotoon, esim. sähköksi. Kuva: http://commons.wikimedia.org/wiki/file: Windmill_in_Retz.jpg

Lisätiedot

Aurinkoenergiailta Joensuu

Aurinkoenergiailta Joensuu Aurinkoenergiailta Joensuu 17.3.2016 Uusiutuvan energian mahdollisuudet Uusiutuva energia on Aurinko-, tuuli-, vesi- ja bioenergiaa (Bioenergia: puuperäiset polttoaineet, peltobiomassat, biokaasu) Maalämpöä

Lisätiedot

Kärjentie 18, 14770 ETELÄINEN Puh. 040 5406979, fax 042 5406979. Sivu 3. Copyright 2012 Finnwind Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. www.finnwind.

Kärjentie 18, 14770 ETELÄINEN Puh. 040 5406979, fax 042 5406979. Sivu 3. Copyright 2012 Finnwind Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. www.finnwind. Finnwind Oy o sähkön mikrotuotantojärjestelmät 2 50 kw o aurinkosähkö, pientuulivoima, offgrid ratkaisut o Asiakaskohderyhmät yritykset julkiset kohteet talo- ja rakennusteollisuus maatalousyrittäjät omakotitalot

Lisätiedot

Tuulivoiman ympäristövaikutukset

Tuulivoiman ympäristövaikutukset Tuulivoiman ympäristövaikutukset 1. Päästöt Tuulivoimalat eivät tarvitse polttoainetta, joten niistä ei synny suoria päästöjä Valmistus vaatii energiaa, mikä puolestaan voi aiheuttaa päästöjä Mahdollisesti

Lisätiedot

MAALÄMMÖN JA TUULIVOIMAN MAHDOLLISUUDET JOENSUUSSA. LVI-tarkastaja Jukka Lehtoranta

MAALÄMMÖN JA TUULIVOIMAN MAHDOLLISUUDET JOENSUUSSA. LVI-tarkastaja Jukka Lehtoranta MAALÄMMÖN JA TUULIVOIMAN MAHDOLLISUUDET JOENSUUSSA Maankäyttö- ja rakennuslaki RAKENNUSVALVONTA 126 a (21.12.2012/958) Toimenpideluvanvaraiset toimenpiteet Edellä 126 :n mukainen toimenpidelupa tarvitaan

Lisätiedot

Maatilan Energiahuolto TUULIVOIMA HEINOLA OY. Martti Pöytäniemi, RUOVESI

Maatilan Energiahuolto TUULIVOIMA HEINOLA OY. Martti Pöytäniemi, RUOVESI Ita, kic SSNÄj0KI 3-6.7.2OI3.. TUULIVOIMA HEINOLA OY Martti Pöytäniemi, RUOVESI Talvella 203 käynnistynyt kw:n Bonus voimala sijaitsee Ruoveden Kytövuorella ( m). Maston mitta m ja siiven pituus 22 m.

Lisätiedot

www.finnwind.fi Päivitetty 3.10.2011 Tuule 200 -tuoteperheen tuotteet

www.finnwind.fi Päivitetty 3.10.2011 Tuule 200 -tuoteperheen tuotteet Tuule C200 tuulivoimalan yleiskuvaus...2 Tekniikan yleiskuvaus...3 Tuule H200 tuulivoimalan tuottokäyrä...4 Mittapiirros...5 Potkuri ja napa...6 Generaattori...6 Sähkölaitteet...8 Tekninen dokumentaatio...9

Lisätiedot

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-lämpöpumput Takuu antaa lisäturvaa Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-osat. Laatua kautta linjan Meille Boschilla laatu on pääosassa

Lisätiedot

skijännitekojeistot ENERGIAA AURINGOSTA ium Voltage Power Distribution Equipment

skijännitekojeistot ENERGIAA AURINGOSTA ium Voltage Power Distribution Equipment skijännitekojeistot ENERGIAA AURINGOSTA ium Voltage Power Distribution Equipment Ekologinen ja edullinen aurinkosähkö Aurinkosähkö on uusiutuva ja saasteeton energiamuoto, jota on saatavilla kaikkialla

Lisätiedot

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan

Lisätiedot

Kannattava aurinkosähköinvestointi

Kannattava aurinkosähköinvestointi Kannattava aurinkosähköinvestointi -aurinkosähköjärjestelmästä yleisesti -mitoittamisesta kannattavuuden kannalta -aurinkoenergia kilpailukyvystä Mikko Nurhonen, ProAgria Etelä-Savo p. 043-824 9498 senttiä

Lisätiedot

Tuulivoima Suomessa Näkökulma seminaari Dipoli 17.9.2008

Tuulivoima Suomessa Näkökulma seminaari Dipoli 17.9.2008 Tuulivoima Suomessa Näkökulma seminaari Dipoli 17.9.2008 Historia, nykypäivä ja mahdollisuudet Erkki Haapanen Tuulitaito Tuulivoimayhdistys 20 vuotta 1970-luvulla energiakriisi herätti tuulivoiman eloon

Lisätiedot

Aurinkosähkön mahdollisuudet maatilalla. Lauri Hietala Solarvoima OY. www.solarvoima.fi. www.solarvoima.fi

Aurinkosähkön mahdollisuudet maatilalla. Lauri Hietala Solarvoima OY. www.solarvoima.fi. www.solarvoima.fi Aurinkosähkön mahdollisuudet maatilalla Lauri Hietala Solarvoima OY Toteuttaa avaimet käteen -periaatteella aurinkosähköratkaisuita kotiin, mökille, maatilalle ja teollisuuteen Omat asentajat Tuotteina

Lisätiedot

Aurinkosähköä Iso-Roballe 15.2.2016

Aurinkosähköä Iso-Roballe 15.2.2016 Aurinkosähköä Iso-Roballe 15.2.2016 Janne Käpylehto Energia-asiantuntija, tietokirjailija Dodo RY janne.kapylehto@gmail.com Sisältö Yleistä aurinkosähköstä, kytkennät, hintakehitys Taloudelliset mallinnukset

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 9 Portin_tuulipuisto_Valkeselvit ys- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Portti Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 28.09.2015 YKo

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 02.12.2014 CGr TBo Hankilannevan tuulivoimapuiston välkeselvitys.

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 02.12.2014 CGr TBo Hankilannevan tuulivoimapuiston välkeselvitys. Page 1 of 11 Hankilanneva_Valkeselvitys- CGYK150219- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO HANKILANNEVA Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 02.12.2014

Lisätiedot

Aurinkovoimaa kuntiin yhteishankinnalla

Aurinkovoimaa kuntiin yhteishankinnalla Aurinkovoimaa kuntiin yhteishankinnalla Kuntien Ilmastokonferenssi 13.5.2016 Jarmo Linjama Suomen ympäristökeskus (SYKE) HINKU (Hiilineutraalit kunnat) -hanke HINKU-kuntien tavoitteena 80 prosentin päästövähennys

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Perkiön tuulivoimahanke

Projektisuunnitelma Perkiön tuulivoimahanke n tuulivoimahanke Taustaa O2 on vuonna 1991 Ruotsissa perustettu tuulivoima-alan yritys, joka kehittää, rakentaa, rahoittaa, hallinnoi, omistaa sekä myy tuulivoimapuistoja. O2 on toteuttanut Ruotsissa

Lisätiedot

Aurinkovoimaa Lappeenrannassa: Kokemuksia ja mahdollisuuksia. Markus Lankinen

Aurinkovoimaa Lappeenrannassa: Kokemuksia ja mahdollisuuksia. Markus Lankinen Aurinkovoimaa Lappeenrannassa: Kokemuksia ja mahdollisuuksia Aurinkosähkön tuottaja vuodesta 2013 Teho: 3 KW, 10 paneelia Invertteri: Fronius Tuotanto 8/2013-24.5.2016: 5000 kwh 5/2016: keskimäärin 11-18

Lisätiedot

Tuotannon liittäminen verkkoon Riku Kettu Verkkoinsinööri Energiamarkkinavirasto

Tuotannon liittäminen verkkoon Riku Kettu Verkkoinsinööri Energiamarkkinavirasto Tuotannon liittäminen verkkoon 3.12.2013 Riku Kettu Verkkoinsinööri Energiamarkkinavirasto Liittymismaksuperiaatteet jakeluverkoissa ja suurjännitteisissä jakeluverkoissa Energiamarkkinaviraston tammikuussa

Lisätiedot

Päivän vietto alkoi vuonna 2007 Euroopan tuulivoimapäivänä, vuonna 2009 tapahtuma laajeni maailman laajuiseksi.

Päivän vietto alkoi vuonna 2007 Euroopan tuulivoimapäivänä, vuonna 2009 tapahtuma laajeni maailman laajuiseksi. TIETOA TUULIVOIMASTA: Maailman tuulipäivä 15.6. Maailman tuulipäivää vietetään vuosittain 15.kesäkuuta. Päivän tarkoituksena on lisätä ihmisten tietoisuutta tuulivoimasta ja sen mahdollisuuksista energiantuotannossa

Lisätiedot

Farmivirta. Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Olli Tuomivaara OULUN ENERGIA

Farmivirta. Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Olli Tuomivaara OULUN ENERGIA Farmivirta Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Olli Tuomivaara OULUN ENERGIA Farmivirta on puhdasta lähienergiaa pientuottajalta sähkönkäyttäjille Farmivirta tuotetaan mikro- ja pienvoimaloissa uusiutuvilla

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 10 Parhalahti_Valkeselvitys_JR15 1211- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Parhalahti Välkeselvitys Versio Päivä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 7.12.2015 YKo

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 03.02.2015 CGr TBo Ketunperän tuulivoimapuiston välkeselvitys.

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 03.02.2015 CGr TBo Ketunperän tuulivoimapuiston välkeselvitys. Page 1 of 11 Ketunperä-Välkeselvitys- CG150203-1- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIPUISTO Ketunperä Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 03.02.2015 CGr

Lisätiedot

Aurinkosähkö

Aurinkosähkö Aurinkosähkö 25.10.2016 Yritystietoa Savon Voimasta Energian ja informaation Innovatiivinen yhdistäjä Savon Voima on maakunnallinen energiakonserni, jonka omistaa 100 prosenttisesti alueen 21 kuntaa. Olemme

Lisätiedot

SMG-4500 Tuulivoima. Neljännen luennon aihepiirit. Tuulivoimalan rakenne. Tuuliturbiinin toiminta TUULIVOIMALAN RAKENNE

SMG-4500 Tuulivoima. Neljännen luennon aihepiirit. Tuulivoimalan rakenne. Tuuliturbiinin toiminta TUULIVOIMALAN RAKENNE SMG-4500 Tuulivoima Neljännen luennon aihepiirit Tuulivoimalan rakenne Tuuliturbiinin toiminta Turbiinin teho Nostovoima ja vastusvoima Suhteellinen tuuli Pintasuhde Turbiinin tehonsäätö 1 TUULIVOIMALAN

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS. Maatilojen ympäristöpäivä 9.12.2015. Energiatehokkuutta ja paikallisia energiavaihtoehtoja

ENERGIATEHOKKUUS. Maatilojen ympäristöpäivä 9.12.2015. Energiatehokkuutta ja paikallisia energiavaihtoehtoja Maatilojen ympäristöpäivä 9.12.2015 Energiatehokkuutta ja paikallisia energiavaihtoehtoja ENERGIATEHOKKUUS Energiatehokkuus kuvaa käytetyn energian ja tuotetun tuotteen suhdetta kwh/maitolitra kwh/lehmäpaikka

Lisätiedot

Aurinko-Easy asennus- ja käyttöohje

Aurinko-Easy asennus- ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinkopaneelien asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneelit avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25.. 45 asteen

Lisätiedot

Aurinkoenergia Suomessa

Aurinkoenergia Suomessa Tampere Aurinkoenergia Suomessa 05.10.2016 Jarno Kuokkanen Sundial Finland Oy Aurinkoteknillinen yhdistys Ry Aurinkoenergian termit Aurinkolämpö (ST) Aurinkokeräin Tuottaa lämpöä Lämpöenergia, käyttövesi,

Lisätiedot

EPV Energia Oy, osakkuusyhtiöiden merituulivoimahankkeita. Uutta liiketoimintaa merituulivoimasta Helsinki 24.9.2013 Sami Kuitunen

EPV Energia Oy, osakkuusyhtiöiden merituulivoimahankkeita. Uutta liiketoimintaa merituulivoimasta Helsinki 24.9.2013 Sami Kuitunen EPV Energia Oy, osakkuusyhtiöiden merituulivoimahankkeita Uutta liiketoimintaa merituulivoimasta Helsinki 24.9.2013 Sami Kuitunen CO 2 -ominaispäästö (g/sähkö kwh) Kohti vähäpäästöistä energiantuotantoa

Lisätiedot

Humppilan Urjalan Tuulivoimapuisto

Humppilan Urjalan Tuulivoimapuisto Humppilan Urjalan Tuulivoimapuisto Voimamylly Oy 3.10.2012 Voimamylly Oy Yhtiön kotipaikka Humppila Perustettu helmikuussa 2012 Valmistelu alkoi vuonna 2011 Humppilaan ideoitujen hankkeiden yhtenä osana,

Lisätiedot

Tuulivoimalatekniikan kehityksen vaikutus syöttötariffin tasoon

Tuulivoimalatekniikan kehityksen vaikutus syöttötariffin tasoon Tuulivoimalatekniikan kehityksen vaikutus syöttötariffin tasoon 27.7.2015 Raportin laatinut: Tapio Pitkäranta Diplomi-insinööri, Tekniikan lisensiaatti Tapio Pitkäranta, tapio.pitkaranta@hifian.fi Puh:

Lisätiedot

Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa

Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Sisällys 1. Kulutuksen seuranta 2. Ympäristösuunnitelma 3. Valaistus 4. Uusien keittiölaitteiden hankinta 5. Keittiön energiankulutuksen

Lisätiedot

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet 1. Tee esisuunnitelma sähköistystarpeista lämmitysjärjestelmästä 2. Ota yhteyttä Tornion Energiaan saadaksesi neuvoja sähköistyksen toteuttamiseksi saadaksesi tiedon

Lisätiedot

Savunpoistokattoluukun asennus kattoon

Savunpoistokattoluukun asennus kattoon Käkeläntie 41 FIN-16300 ORIMATTILA Tel. +358 3 544 3100 Fax. +358 3 544 3160 Asennusohje pdfmuodossa Säästä tämä ohje myöhempää koelaukaisua ja huoltoa varten Savunpoistoluukku voidaan asentaa täysin vaakasuoraan

Lisätiedot

Aurinkosähköä Schücon kanssa Sähköä auringosta moniin kohteisiin

Aurinkosähköä Schücon kanssa Sähköä auringosta moniin kohteisiin Aurinkosähköä Schücon kanssa Sähköä auringosta moniin kohteisiin 2 Schüco Aurinkosähköä Schücon kanssa Aurinkosähköä Schüco kanssa verkkoon kytketyille ja verkosta riippumattomille järjestelmille Verkkoon

Lisätiedot

Auringosta edullista sähköä kuntiin

Auringosta edullista sähköä kuntiin Ingressi / Leipäteksti Auringosta edullista sähköä kuntiin Kuntamarkkinat 14.9.2016 Pasi Tainio Suomen ympäristökeskus Mikä aurinkoenergia? Ingressi Passiivinen / Leipäteksti vai aktiivinen Aurinkokeräimet

Lisätiedot

LISÄÄ VIRTAA VESIVOIMASTA. Voimalaitosten tehonnostoilla puhdasta säätöenergiaa vuosikymmeniksi

LISÄÄ VIRTAA VESIVOIMASTA. Voimalaitosten tehonnostoilla puhdasta säätöenergiaa vuosikymmeniksi LISÄÄ VIRTAA VESIVOIMASTA Voimalaitosten tehonnostoilla puhdasta säätöenergiaa vuosikymmeniksi Kemijoki Oy on vesivoimalaitosten tehonnoston edelläkävijä PORTTIPAHTA KURITTU VAJU KELU KURKIASKA VALAJAS

Lisätiedot

Tulevaisuuden talot ja uusiutuva energia Tilannepäivitys syyskuu 2014

Tulevaisuuden talot ja uusiutuva energia Tilannepäivitys syyskuu 2014 Tulevaisuuden talot ja uusiutuva energia Tilannepäivitys syyskuu 2014 Hankkeen tavoitteet Rakennusvalvonnan tavoitteena on jo loppuneen RESCA (Renewable Energy Solutions in City Areas) hankkeen, sekä tulevaisuuden

Lisätiedot

Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia

Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Helsinki, 24.4.2008 1 Tausta Energiateollisuus ry (ET) teetti TNS Gallupilla kyselyn suomalaisten suhtautumisesta

Lisätiedot

Kotien aurinkosähkö nyt kovassa kasvussa Uudellamaalla jo yli 260 voimalaa

Kotien aurinkosähkö nyt kovassa kasvussa Uudellamaalla jo yli 260 voimalaa Kotien aurinkosähkö nyt kovassa kasvussa Uudellamaalla jo yli 260 voimalaa Julkaistu 03.11.2015 08:37. Aurinkosähköjärjestelmiä on kytketty sähköverkkoon eniten Uudellamaalla ja Varsinais Suomessa. Tuotanto

Lisätiedot

Uusiutuvien energialähteiden käyttömahdollisuudet ja teknologianäkymät sekä keskitetyssä että hajautetussa energiantuotannossa. Olli Laitinen, Motiva

Uusiutuvien energialähteiden käyttömahdollisuudet ja teknologianäkymät sekä keskitetyssä että hajautetussa energiantuotannossa. Olli Laitinen, Motiva Uusiutuvien energialähteiden käyttömahdollisuudet ja teknologianäkymät sekä keskitetyssä että hajautetussa energiantuotannossa Olli Laitinen, Motiva Energiantuotannon rakenteellinen muutos Energiantuotannon

Lisätiedot

Sähkölämmityksen tulevaisuus

Sähkölämmityksen tulevaisuus Sähkölämmityksen tulevaisuus Sähkölämmityksen tehostamisohjelma Elvarin päätöstilaisuus 5.10.2015 Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka Koulutuspäällikkö, talotekniikka 1.10.2015 TAMK 2015/PHa

Lisätiedot

Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919. Tapamme toimia. Leppäkosken Sähkö Oy. Arvomme. Tarjoamme kestäviä energiaratkaisuja asiakkaidemme

Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919. Tapamme toimia. Leppäkosken Sähkö Oy. Arvomme. Tarjoamme kestäviä energiaratkaisuja asiakkaidemme Energiantuotanto Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919 Sähkö -konserni on monipuolinen energiapalveluyritys, joka tuottaa asiakkailleen sähkö-, lämpö- ja maakaasupalveluja. Energia Oy Sähkö

Lisätiedot

Aurinkosähköä marjatiloille

Aurinkosähköä marjatiloille Aurinkosähköä marjatiloille Energian ja informaation Innovatiivinen yhdistäjä Savon Voima on maakunnallinen energiakonserni, jonka omistaa 100 prosenttisesti alueen 21 kuntaa. Olemme siis alueen asukkaiden

Lisätiedot

Rakentajan opas. Lampputieto

Rakentajan opas. Lampputieto Rakentajan opas Lampputieto Muistilista Tee liittymissopimus sähköyhtiön kanssa Selvitä työmaasähkö Tee oma sähkösuunnitelma Valitse sähkösuunnittelija Pyydä urakkatarjoukset Valitse sähköurakoitsija Asennustyöt

Lisätiedot

VESIVOIMAN ASENNEKYSELYN 2008 TULOKSET

VESIVOIMAN ASENNEKYSELYN 2008 TULOKSET 1(10) VESIVOIMAN ASENNEKYSELYN 2008 TULOKSET TAUSTAA Energiateollisuus ry (ET) teetti TNS Gallupilla kyselyn suomalaisten suhtautumisesta vesivoimaan ja muihin energialähteisiin Jatkoa ET:n teettämälle

Lisätiedot

Olemme Caruna ja jaamme hyvää energiaa. Jenna Kainulainen

Olemme Caruna ja jaamme hyvää energiaa. Jenna Kainulainen Olemme Caruna ja jaamme hyvää energiaa Jenna Kainulainen Tulevaisuuden sähköt 100 vuoden kokemuksella Aloitimme sähkönsiirron vuonna 1912 paikassa nimeltä Karuna. Suomi ja maailma ovat sittemmin muuttuneet.

Lisätiedot

NYKYAINEN SÄHKÖISTYS LISÄÄ HYVINVOINTIA MONIN TAVOIN Energiatehokkuus Sähköturvallisuus Asumismukavuus Turva ja huolettomuus Helppohoitoisuus

NYKYAINEN SÄHKÖISTYS LISÄÄ HYVINVOINTIA MONIN TAVOIN Energiatehokkuus Sähköturvallisuus Asumismukavuus Turva ja huolettomuus Helppohoitoisuus NYKYAINEN SÄHKÖISTYS LISÄÄ HYVINVOINTIA MONIN TAVOIN Energiatehokkuus Sähköturvallisuus Asumismukavuus Turva ja huolettomuus Helppohoitoisuus Tyylikkyys Arvon säilyminen Ajanmukaiset tietoliikenneverkot

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

Tuulivoima ja maanomistaja

Tuulivoima ja maanomistaja Tuulivoima ja maanomistaja Ympäristöasiamiespäivät Marraskuu 2012 Markus Nissinen Metsänomistajien liitto Länsi-Suomi Miksi tuulivoimaa? Tarve uusiutuvalle energialle, esim. EU:n tavoite 20-20-20 Tuulivoima

Lisätiedot

Tuulivoima Metsähallituksessa Erkki Kunnari. 30.10.2013, Oulu

Tuulivoima Metsähallituksessa Erkki Kunnari. 30.10.2013, Oulu Tuulivoima Metsähallituksessa Erkki Kunnari 30.10.2013, Oulu Esityksen sisältö Yleistä tuulivoimasta ja tuulivoimarakentamisesta Maakunnalliset selvitykset Tuulivoiman hankekehitys Metsähallituksen rooli

Lisätiedot

110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ

110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ 110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ Tällä ohjeella määritetään ulkopuolisille toimijoille erilaisten kaavoitus- ja rakentamishankkeiden yhteydessä Turku Energia Sähköverkot Oy:n (TESV)

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuus rakennuksen elinkaaren vaiheet

Rakennusten energiatehokkuus rakennuksen elinkaaren vaiheet Rakennusten energiatehokkuus rakennuksen elinkaaren vaiheet Lähde: LVI-talotekniikkateollisuus ry ja YIT Energian loppukäyttö rakennuksissa ERA17 Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika -toimintaohjelmassa

Lisätiedot

Lämpöpumput ja aurinko energianlähteinä Energiaehtoo

Lämpöpumput ja aurinko energianlähteinä Energiaehtoo Lämpöpumput ja aurinko energianlähteinä Energiaehtoo 5.10.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Energianeuvonta Keski-Suomessa Energianeuvontaa tarjotaan

Lisätiedot

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Uponor-sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 5 1 3 2 4 1. Sadevesiputki (tuloputki). - 2. Suojaputki vesiletkulle. - 3. Huoltokaivo. - 4. Ylivuotoputki. - 5. Vesiposti

Lisätiedot

kokouksessa päivänä kuuta 20

kokouksessa päivänä kuuta 20 VUOLIJOEN KUNNAN VESIMAKSUTAKSA Hyväksytty kokouksessa päivänä kuuta 20 Voimaantulopäivä: Vesilaitostoiminnan kustannusten korvaamiseksi perii Vuolijoen kunta laitokseen liittymisestä ja sen käytöstä annetut

Lisätiedot

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje 1(11) Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje Ohje koskee mittarimallia 162LxG (686-18B-L1-G3-084) 1. Merkinnät ja ulkopuoliset osat 1. LCD-näyttö 2. Optinen liitäntä 3. Mittarin numero 4. Mittarin

Lisätiedot

SÄHKÖN VERTAIS- TUOTANTO TEKEE ENERGIAYHTIÖISTÄ TARPEETTOMIA

SÄHKÖN VERTAIS- TUOTANTO TEKEE ENERGIAYHTIÖISTÄ TARPEETTOMIA 058 Peruste #4 2015 energiapolitiikka euroopassa SÄHKÖN VERTAIS- TUOTANTO TEKEE ENERGIAYHTIÖISTÄ TARPEETTOMIA Perinteisiä sähkönmyyjiä närästää, kun ihmiset myyvät energiaa toinen toisilleen ilman välikäsiä.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2012 1 (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Ykp/1 02.10.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2012 1 (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Ykp/1 02.10.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2012 1 (5) 331 Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto valtuustoaloitteesta aurinkosähkön edistämisestä HEL 2012-009032 T 00 00 03 Päätös päätti antaa kaupunginhallitukselle

Lisätiedot

Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu

Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu VIHREÄÄ KIINTEISTÖKEHITYSTÄ Aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu ENERGIARATKAISU KIINTEISTÖN

Lisätiedot

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA MUSTIKKAHAAN HUOLTO OY Versio 2016 OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS Asunto-osakeyhtiölaki 5. luku 2, osakkeenomistajan on ilmoitettava muutostyöstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle,

Lisätiedot

RAKENNUSTEN. Käyttö ja ylläpito

RAKENNUSTEN. Käyttö ja ylläpito RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUS Käyttö ja ylläpito Mikko Peltokorpi Toimitusjohtaja, kiinteistöneuvos Matinkylän Huolto Oy Käyttäjän ja ylläpitäjän näkökulma matalaenergiarakentamiseen Hyvän asumisen perusedellytyksistä

Lisätiedot

Kuuluvuusongelmat uudis-ja korjausrakentamisessa

Kuuluvuusongelmat uudis-ja korjausrakentamisessa Kuuluvuusongelmat uudis-ja korjausrakentamisessa Kuuluvuuden heikentymisen syyt Energiatehokkuutta tavoiteltaessa rakennusten lämpöeristäminen on mennyt niin pitkälle, että mobiiliverkon kuuluvuus on talojen

Lisätiedot

Muut uusiutuvat energianlähteet. Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 7.3.2014

Muut uusiutuvat energianlähteet. Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 7.3.2014 Muut uusiutuvat energianlähteet Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 7.3.2014 Uusiutuvien energianlähteiden jakautuminen Suomessa 2011 Aurinkoenergia; 0,02 % Tuulivoima; 0,4 % Vesivoima; 11 % Metsäteollisuuden

Lisätiedot

Asiakkaalle tuotettu arvo

Asiakkaalle tuotettu arvo St1 Lähienergia Suunnittelee ja toteuttaa paikallisiin uusiutuviin energialähteisiin perustuvia lämpölaitoksia kokoluokaltaan 22 1000 kw energialaitosten toimitukset avaimet käteen -periaatteella, elinkaarimallilla

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3 KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Sivu 2/7 JOHDANTO Hyvä asiakas! Kiitos, että olette valinneet laadukkaan suomalaisen FinnProp pientuulivoimalasäätimen. Tästä käyttö- ja

Lisätiedot

Siemens Wind Power Arktista tuulivoimaosaamista 25 vuotta

Siemens Wind Power Arktista tuulivoimaosaamista 25 vuotta Siemens Wind Power Arktista tuulivoimaosaamista 25 vuotta Pasi Valasjärvi Kylmät olosuhteet ja jään poistaminen Sisältö: 1. Alustus: Miksi ja mitä? 2. Siemens ja lapalämmitys (Blade De-Icing) 3. De-icing

Lisätiedot

1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni.

1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. www.ren.fi Rakentajan opas 2013 1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. 1. Tontilla olevat kaapelit Ennen

Lisätiedot

Humppilan Urjalan Tuulivoimapuisto. Voimamylly Oy Humppila - Urjala 30.8.2012

Humppilan Urjalan Tuulivoimapuisto. Voimamylly Oy Humppila - Urjala 30.8.2012 Humppilan Urjalan Tuulivoimapuisto Voimamylly Oy Humppila - Urjala 30.8.2012 Suomen tavoitteet vuoteen 2020 mennessä Suomi on sitoutunut nostamaan uusiutuvan energian käytön osuuden noin 20 %:iin Tämän

Lisätiedot

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE MAAKELLARI RATKAISEE SÄILYTYSONGELMASI Maakellari on ihanteellinen ratkaisu vihannesten, mehujen, säilöttyjen tuotteiden jne. pitkäaikaiseen varastointiin. Säilyvyyden takaavat maakellarin luontaiset ominaisuudet:

Lisätiedot

Aurinkosähköjärjestelmien yhteishankinta kuntalaisille ja yrityksille/alkuinfotilaisuus

Aurinkosähköjärjestelmien yhteishankinta kuntalaisille ja yrityksille/alkuinfotilaisuus Aurinkosähköjärjestelmien yhteishankinta kuntalaisille ja yrityksille/alkuinfotilaisuus Anna-Maria Rauhala, Suomen ympäristökeskus Anniina Kontiokorpi, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto @OljyvapaaPK Öljyvapaa

Lisätiedot

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 V asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). 2. Akut. Kaksi

Lisätiedot

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Ohje 1 (3) 23.4.2014 Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Yleistä Liittymiskaapelityyppinä käytetään omakotitalojohdoissa AMCMK 3 x 25 + 16 ja suuremmissa poikkipinnoissa AXMK -maakaapeleita.

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2009, matalasuhdanteen vaikutukset teollisuuden energiankulutukseen. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Keski-Suomen energiatase 2009, matalasuhdanteen vaikutukset teollisuuden energiankulutukseen. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Keski-Suomen energiatase 2009, matalasuhdanteen vaikutukset teollisuuden energiankulutukseen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Sisältö Keski-Suomen taloudellinen kehitys 2008-2009 Matalasuhteen

Lisätiedot

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ajankohtaista tuulivoimasta yksikönpäällikkö Juha Nurmi 2012 Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. 1 Sisältö Tuulivoimalat, ilmailulaki laki ja lentoestelupa Tuulivoimaloiden rakentaminen ja korkeustarpeet

Lisätiedot

Lämmityskustannus vuodessa

Lämmityskustannus vuodessa Tutkimusvertailu maalämmön ja ilma/vesilämpöpumpun säästöistä Lämmityskustannukset keskiverto omakotitalossa Lämpöässä maalämpöpumppu säästää yli vuodessa verrattuna sähkö tai öljylämmitykseen keskiverto

Lisätiedot

Tanhua Tanhuan alueella on selvitetty joulukuun aikana kyläläisten kiinnostusta liittyä valokuituverkkoon

Tanhua Tanhuan alueella on selvitetty joulukuun aikana kyläläisten kiinnostusta liittyä valokuituverkkoon Savukosken kunta ja Kuitua Pohjoiseen-hanke ovat käynnistäneet kartoituksen kiinnostuksesta liittyä alueelle mahdollisesti rakennettavaan valokuituverkkoon. Kyselyyn vastaaminen ei sido mihinkään. Kyseessä

Lisätiedot

Onko Suomesta tuulivoiman suurtuottajamaaksi?

Onko Suomesta tuulivoiman suurtuottajamaaksi? Onko Suomesta tuulivoiman suurtuottajamaaksi? Ilmansuojelupäivät Lappeenranta 18.-19.8.2015 Esa Peltola VTT Teknologian tutkimuskeskus Oy Sisältö Mitä tarkoittaa tuulivoiman suurtuottajamaa? Tuotantonäkökulma

Lisätiedot

Energiatehokkuuspäivä Mitä hyötyä on energiatehokkuudesta? Esimerkkejä ja caseja

Energiatehokkuuspäivä Mitä hyötyä on energiatehokkuudesta? Esimerkkejä ja caseja Energiatehokkuuspäivä 15.2.2016 Mitä hyötyä on energiatehokkuudesta? Esimerkkejä ja caseja Petri Kuisma Esityksen sisältö: 1. Aurinkoenergia 2. Energiatehokkuus Tuotannon liittäminen sähköverkkoon Mikrotuotannolla

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja. Harmaavesipuhdistajan Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja. Harmaavesipuhdistajan Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja Harmaavesipuhdistajan Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje SISÄLTÖ 01 Biopuhdistaja 4 - ominaisuudet 02 Turvallisuus 03 Toimintaperiaate 04 Mitä tarvitset asennuksessa

Lisätiedot

www.ces.ee Citysec Energy Solutions AURINKOPANEELIT HYBRIDIRATKAISUT INVERTTERIT TARVIKKEET LED-VALOT KATUVALOT Citysec Energy Solutions

www.ces.ee Citysec Energy Solutions AURINKOPANEELIT HYBRIDIRATKAISUT INVERTTERIT TARVIKKEET LED-VALOT KATUVALOT Citysec Energy Solutions Uusiutuvan energian ratkaisut Citysec Energy Solutions Tulevaisuus on jo tänään! AURINKOPANEELIT HYBRIDIRATKAISUT Sähkö ja lämmin vesi - yhdellä moduulilla INVERTTERIT TARVIKKEET LED-VALOT KATUVALOT Narva

Lisätiedot

Kokemuksia kilpailutuksesta, merituulivoiman demohanke. Uusiutuvan energian ajankohtaispäivä Pekka Grönlund TEM

Kokemuksia kilpailutuksesta, merituulivoiman demohanke. Uusiutuvan energian ajankohtaispäivä Pekka Grönlund TEM Kokemuksia kilpailutuksesta, merituulivoiman demohanke Uusiutuvan energian ajankohtaispäivä Pekka Grönlund TEM 24.1.2017 Merituulivoimapotentiaali BASREC 2012: Analysis of conditions for Wind Power in

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

Kotitalouskoneiden käytön edellytykset mökeillä, Arja Rytkönen

Kotitalouskoneiden käytön edellytykset mökeillä, Arja Rytkönen Kotitalouskoneiden käytön edellytykset mökeillä, 30.3. 2010 Arja Rytkönen Mökkejä koneellistetaan Koneiden ja laitteiden yleisyys v. 2003/2008: Jääkaappi 87/91 % Kylmäkellari 27/29 % Pyykinpesukone 12/14

Lisätiedot

Tuulivoimaa rivitaloon

Tuulivoimaa rivitaloon Miika Metso Tuulivoimaa rivitaloon Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Sähkötekniikka Insinöörityö 11.5.2015 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Miika Metso Tuulivoimaa rivitaloon 45 sivua

Lisätiedot

Vestelli Dolphin 600 harmaavesipumppaamo. Asennus-, käyttö- & huolto-ohje

Vestelli Dolphin 600 harmaavesipumppaamo. Asennus-, käyttö- & huolto-ohje Vestelli Dolphin 600 harmaavesipumppaamo Asennus-, käyttö- & huolto-ohje SISÄLTÖ 01 02 03 04 05 Turvallisuus Tyyppikuva Mitä tarvitset asennuksessa Asennus Huolto, takuu & yhteystiedot Turvallisuus 150-500

Lisätiedot

Turku Energia LIITTYMISHINNASTON SOVELTAMISOHJE 1.1.2013. Tässä soveltamisohjeessa tarkennetaan liittymishinnastossa esitettyjä liittymismenettelyjä.

Turku Energia LIITTYMISHINNASTON SOVELTAMISOHJE 1.1.2013. Tässä soveltamisohjeessa tarkennetaan liittymishinnastossa esitettyjä liittymismenettelyjä. LIITTYMISHINNASTON SOVELTAMISOHJE 1.1.2013 Tässä soveltamisohjeessa tarkennetaan liittymishinnastossa esitettyjä liittymismenettelyjä. LIITTYMISJOHTO PIENJÄNNITELIITTYMISSÄ Yleistä Liittymismaksulla katetaan

Lisätiedot

Aurinkovoimalan haasteet haja-asutusalueella

Aurinkovoimalan haasteet haja-asutusalueella Aurinkovoimalan haasteet haja-asutusalueella Seppo Suurinkeroinen sähkönlaatuasiantuntija Oy Urakoitsijapäivä Kouvola Yhteydenotto paneeleiden asentajalta: Kun paneelit tuottaa sähköä enemmän, jännite

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11 Voimassa 1.7.2011 alkaen Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

Lisätiedot

Liittymismaksuhinnasto alkaen

Liittymismaksuhinnasto alkaen Liittymismaksuhinnasto 1.9.2014 alkaen Pienjänniteliittymismaksut Pj-liittymän hinnoittelussa on käytössä niin sanottu vyöhykehinnoittelu. Liittymismaksut ovat arvonlisäverollisia (alv 24 %). Vyöhykehinnoittelua

Lisätiedot

Asennus katolle lappeen suuntaisesti.

Asennus katolle lappeen suuntaisesti. 18.9.2014 Aurinkopaneelien asennusohje Asennus katolle lappeen suuntaisesti.! VAROITUS! Käytä turvavaljaita tai muuta tarkoituksenmukaista putoamisen estävää turvajärjestelyä asennustöissä katolla. Aurinkopaneelitelineet

Lisätiedot

Visioita tulevaisuuden sähköverkosta. Kimmo Kauhaniemi Professori Teknillinen tiedekunta Sähkö- ja energiatekniikka

Visioita tulevaisuuden sähköverkosta. Kimmo Kauhaniemi Professori Teknillinen tiedekunta Sähkö- ja energiatekniikka Visioita tulevaisuuden sähköverkosta Kimmo Kauhaniemi Professori Teknillinen tiedekunta Sähkö- ja energiatekniikka Minä ja tiede -luento, Seinäjoki 17.5.2016 & Vaasa 19.5.2016 Sisältö 1. Sähköverkko 2.

Lisätiedot

PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 1: Perustietoa laitteiden hankkimiseen ja käyttöön 26.5.2014 1

PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 1: Perustietoa laitteiden hankkimiseen ja käyttöön 26.5.2014 1 PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 1: Perustietoa laitteiden hankkimiseen ja käyttöön 1 Paloturvalliset tulisijan ja savuhormin yhdistelmät Tässä ohjeistuksessa annetaan hyödyllistä

Lisätiedot

Putkilokasveilla juuret ottavat veden. Sammalet ottavat vettä koko pinnallaan.

Putkilokasveilla juuret ottavat veden. Sammalet ottavat vettä koko pinnallaan. Joensuun yliopisto Metsätieteellinen tiedekunta Mallikysymyksiä ja -vastauksia valintakokeeseen 008 BIOLOGIA1. Veden kulkeutuminen kasveissa. Ydinasiat: Putkilokasveilla juuret ottavat veden. Sammalet

Lisätiedot

Outi Pakarinen Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö

Outi Pakarinen Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö 21.11.2016 Outi Pakarinen outi.pakarinen@keskisuomi.fi Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö 1 Biokaasua Voidaan tuottaa yhdyskuntien ja teollisuuden biohajoavista jätteistä, maatalouden sivuvirroista,

Lisätiedot

Aurinkosähköä Maatiloille. Kuva: Tähti Koti Oy

Aurinkosähköä Maatiloille. Kuva: Tähti Koti Oy 2 Aurinkosähköä Maatiloille Kuva: Tähti Koti Oy Aurinkosähkön kannattavuuteen vaikuttavat tekijät 3 - Tasainen sähkönkulutusprofiili maalis-syyskuussa - Asennuspaikka - Paneelien suuntaus - Paneelien kulma

Lisätiedot

Tuulivoima ja sähköverkko

Tuulivoima ja sähköverkko 1 Tuulivoima ja sähköverkko Kari Mäki Sähköenergiatekniikan laitos 2 Sisältö Sähköverkon rakenne Tuulivoima sähköverkon näkökulmasta Siirtoverkko Jakeluverkko Pienjänniteverkko Sähköverkon näkökulma yleisemmin

Lisätiedot